Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie : I. Introducere http://www.gustos.ro/articole/newsletter-gustos-ro/painea.html; II. Defecte si boli ale painii produse de microorganisme Microbiologia Alimentelor (399-4 4!

; "an# $alentina; %&itura Alma 'alati# ( III. Pesticide

http://facultate.regieli*e.ro/referate/in&ustria+alimentara/contaminarea+cu+pestici&e+orga noclorurate+in+cereale-,-(33.html; IV. Efectele pesticidelor .. /urcoane# %. .0s0rman# 1. 2upescu# A. 3o4u# 3. Berehoiu-5amba# A. Banu# 6. 30&oi# 7Tratat de Biotehnologie# *ol. 1# %&. 5ehnic0# Bucure4ti# ( 4; V. Analiza microbiologica a produselor vegetale si a alimentelor derivate 8onf. &r. ing. 8lemansa 5ofran# conf. &r. ing. 'abriela Bahrim# conf. &r. ing. Anca 9icolau# conf. &r. ing. Margareta :ara; Microbiologia pro&uselor alimentare tehnici si anali;e &e laborator p. 4 9-4)); %&itura Agir# Bucuresti# ( (; VI. Contaminarea produselor alimentare cu pesticide 5o<icologia pro&uselor alimentare 9 -93; 'a*rila =opa# .ebastian "umitrache# 8onstantin Apostol# Bra& .egal# 3o&ica .egal# $italie 5eo&oriu; %&itura Aca&emiei 3epublicii .ocialiste 3omania# Bucuresti# )9,>; VII. Prezenta micotoxinelor in diverse produse alimentare ). .. /urcoane 4i colab.# 7Tratat de Biotehnologie# *ol. 11# %&. 5ehnic0# Bucure4ti# ( >; (. 9.8. =opa# 7Managementul calitii grului n industria de morrit i panificaie din perspectiva sistemului HACC # 2ucrare &e &iserta?ie# @...A.M.$. Bucure4ti# ( A; 3. 3. Berehoiu-5amba# 3. Mu4at# 7Biotehnologia n alimentaie! "n#ime! To$icologie %iotehnologic& %&. Agora# Bucure4ti# ( ); 4. 3. Berehoiu-5amba# 3. Mu4at# 7Biochimie %iotehnologic# *ol. 1# %&. $ulturul# Bucure4ti# ( (; A. 3. Berehoiu-5amba# .. =opescu# 7'oiuni teoretice i lucrri practice de chimie coloidal# %&. $ulturul# Bucure4ti# ( (. VIII. Relaia dintre pesticide i micotoxine I!. "igurana alimentar# este influenat# de micotoxine !. Concluzii http://facultate.regieli*e.ro/proiecte/ecologie+biologie/influenta+pestici&elor+asupra+orga nismelor-)(3,) .html.