Sunteți pe pagina 1din 3

Politica financiara

1. Continutul si obiectivele politicii finaniare 2. Politica de finantare 3. Politica de cresit promovata de intreprindere

1. Prin politica financiara se intelege ansamblul de metode si instrumente prin intermediul carora are loc
formarea si repartizarea resurselor financiare in vederea realizarii obiectivelor economice, sociale si financiare. Politica financiara are ca obiectiv determinarea pe termen lung a scopurilor si obiectivelor de actiune si alocare a resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor. Politica financiara poate fi definita ca ansamblul deciziilor privitoare la activitatea sa financiara incluzind obiective pe termn lung (politica de investitii, de modificare a capitalului statutar, etc. ), si obiective pe termen scurt tactice (organizarea fluxurilor de trezorerie, contractarea imprumuturilor pe termen scurt); Rolul politicii financiare consta in: - Constituirea capitalului si formarea unei structuri financiare optime; - Modificarea marimii capitalului statutar; - Adoptarea politicii de investire; - Adoptarea variatiei optime de reparatizare a profitului net; Politica financiara cuprinde: - Politica de finantare consta in adoptarea deciziilor referitoare la formarea capitalului financiar fie din surse interne fie din surse externe; - Politica de investire consta in decizia de alocare a capitalului in functie de nevoi si de profitul ce urmeaza a fi obtinut in viitor; - Politica de devidend consta in adoptarea deciziei privind repartizarea profitului net intre plata devidendelor si investitii; 2. Politica de finantare vizeaza: a) alegerea proportiei intre capitalul propriu si cel imprumutat; (min) cap. Propriu /cap.imprumutat=1/3 (optim) cap.propriu/cap.imprumutat= b) alegerea intre reinvestire a profitului, distribuirea lui ca devidend; c) alegerea intre finantarea interna si externa respectiv intre autofinantare si cresterii de capital; Elementele luate in considerare in adoptarea deciziei de finantare sunt: - Durata finantarii; - Modalitatea de rambursare ( la scadenta, la anumite intervale) - Forma de finantare se face direct sau indirect prin utilizarea unor indtitutii financiare specializate care sa intermedieze transferul de capital; - Riscul finantarii; - Costul finantarii. Costul capitalului propriu: Implicit ( a resurselor proprii, cost de oportunitate) Explicit (a resurselor atrase, rata dobinzii) IMPLICIT: 1. Costul capitalului=profit net/valoarea bursiera a actiunilor 2. Costul cap = profit net(actiune)/valoarea nominala a actiunilor 3. Costul cap propriu= profit net/cap propriu (rentabilitatea financiara)

EXPLICIT: Creditul bancar: d=S*T*Rd/365*100 (dobinda simpla) d=S(1+Rd)n (dobinda compusa) Credit obligatar ( cupon) =Rd+risc (prima de risc) Costul capitalului intreprinderii (total) este o medie a osturilor capitalului propriu si cele imprumutate ponderate cu proportia pe care o ocupa fiecare dintre acestea in totalul resurselor financiare ale intreprinderii. Se mai numeste costul mediu ponerat al capitalului (CMPC) CMPC= Wcap.propriu*k+Wcap.imprumutat*k Wcap.prop= cap.propriu/pasiv total Wcap.imprumutat= credit bancar pe t.l / pasiv total Politica de finantare cuprinde: - Politica de finantare pe t/l (activitatile de investitii) - Politica de finantare pe t/s ( a cheltuielilor operationale sau curente) ***Oportunitati de finantare pe t/l: 1. Credit bancar 2. Emisiuni de obligatiuni --- titlu de creditare pe t/l a carei rambursare este garantata prin bunuri patrimoniale) 3. Leasingul (legea RM cu privire la leasing nr 731din 15.02.1996) Cntractul de leasing cuprinde 3 participanti: Vinzatorul, Locator (compania de leasing), Locatarul ( utilizatorul ). Leasingul activitate de antreprenoriat de investire a unor mijloace temporar disponibile sau imprumutate pe baza de contract conform caruia locatarul(creditorul finantelor) procura cu titlu de proprietate echipamentul indicat le locator de la vinzatorul stabilit de acesta si il acorda contra plata locatarului in scopuri de intreprinzator. Leasing financiar presupune ca partile prevad expres ca la expirarea contractului de leasing dreptul de proprietate asupra bunului se transfera asupra utilizatorului. Iar prin platile efectuate prevazute in contract locatarul( intreprinderea) recupereaza integral costurile suportate de locator(comp de leasing) in leg.cu schizitia si predarea echipamentului. Avantajele: - Nu sporeste posivul firmei; - Chiria (platile de leasing) sunt deductibile din profitul impozabil (nu se impoziteaza) ; - Este mai usor de accesat decit creditul bancar pe t/l Leasing operational presupune acordarea bunului pe o perioada strict determinata dupa care trebuie sa fie returnat locatarului (com.de leasing). Este mai scump decit leasingul financiare deoarece acopera primele de asigurare, reparatii capitale, uzurii, etc. Este prevazut riscul de nerecuperare a platii cheltuielilor, riscul defectarii bunului. ***Oportunitatile de finantare pe t/s 1. Creditul comercial; 2. Credit bancar pe t/l ; 3. Fondul de rulment (circulant); 4. Factoring; Fondul de rulment se calculeaza ca iferenta dintre active curente si datorii pe t/s Fr=AC-DTL sau Fr=Cpermanent-ATL (cap.permanent si active pe t/l ) Fondul de rulment reprezinta excedentul de numerar care se obtine din diferenta dintre incasari si plati. Fr= Incasari-Plati

Adoptarea politicii de finantare depinde si de fazele ciclului de viata a intreprinderii: 1. FAZA DE LANSARE se caracterizeaza prin necesitatea unei nevoi de finantare, vinzari nesemnificative si autofinantarea scazuta. Surse de finantare: - Capitalul propriu - Credite bancare 2. FAZA DE CRESTERE se caracterizeaza prin cresterea vinzarilor si a profitului, crearea unei reputatii si maximizarea valorii pe piata, cresterea riscurilor ca urmare a aparitiei concurentilor, cresterea numarului consumatorilor, imitatorilor de produse. Surse de finantare: - Autofinantarea - Leasingul - Credite bancare - Credite comerciale - Emisiuni de obligatiuni si actiuni 3. FAZA DE STABILITATE(maturitate) se caracterizeaza prin dorinta de asi mentine pozitia, activitatea. Surse de finantare: - Autofinantarea - Cresterea capitalului propriu - Emisiuni de obligatiuni - Creditarea bancara 4. FAZA DE DECLIN se caracterizeaza prin reducerea vinzarilor respectiv a productiei, reducerea rezultatului financiar. La aceasta etapa apare necesitatea de dezinvestitii si rientarea spre noi activitati (produse)

3. Politica de creditare promovata de intreprindere cuprinde :


1. politica de atragere a creditelor are ca scop asigurarea echilibrului financiar intre nevoile de

finantare si posibilitatile de procurare a acestora. Adoptarea acesteia are la baza urmatoarele elemente principale: - Destinatia creditului; - Termenul de acordare; - Costul finantarii; - Gajul; - Calitatea bunurilor in cazut creditelor de la furnizori (comercial) 2. Politica de acordare a creditului comercial - are ca scop sporirea vinzarilor. Adoptarea acestei politici implica analiza costurilor suportate de intreprindere in cazut acordarii creditelor si comportarea acestora cu costul de neacordare sau restringere a creditului. Costurile acordarii creditului comercial: - Dobinda pierduta - Pierderea puterii de cumparare (valoare in timp a bunurilor) - Costurile legate de inregistrarea si gestionarea creditului Costurile neacordarii creditului comercial: - Reducerea vinzarilor - Pierderea unor clienti importanti - Sporirea stocurilor de productie si aparitia uzurii morale a acestora.