Sunteți pe pagina 1din 37

Director: prof. Timu Jan, Responsabil de catedra: prof.

Pop Monica Dorina,

PLANI I!AR"
!LA#A A $%A
Anul colar &'(& ) &'(*

Profesor: #toica $alentina +coala ,imna-ial. /Ale0andru !euianu1, Re23in

+coala ,imna-ial. 4Ale0andru !euianu1, Re23in Disciplina: Limba i literatura rom5n.

Profesor: #toica $alentina Nr. de ore6s.pt.m5n.: 7

!8MP"T"N9" ,"N"RAL", #8!IAL" +I !I$I!" 1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare 2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i dialogat . Receptarea mesajului scris! din te"te literare i nonliterare! n scopuri diverse #. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise! n diferite conte"te de realizare! cu scopuri diverse

$AL8RI +I ATIT:DINI $ultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi! a gustului estetic n domeniul literaturii %timularea gndirii autonome! refle"ive i critice n raport cu diversele mesaje receptate $ultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a folosi limbajul ntr&o manier pozitiv! responsabil din punct de vedere social $ultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului cultural 'ezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural

!8N9IN:T:RI 1. Lectura 1.1. Cartea - obiect cultural. (itlul. )utorul. (abla de materii. )ezarea n pagin. *olumul. +iblioteca. 1.2. Teoria literar 1.2.1. Raportul dintre realitate i literatur. 1.2.2. Textul i opera. ,pera literar. 1.2. . Structura operei literare. (e"tul n proz. $e se povestete- naraiunea. cine particip la aciune- personajul /portretul fizic i portretul moral al personajului0. cine povestete- naratorul. 1odurile de e"punere- naraiunea, descrierea, dialogul. 1.2.#. Figurile de stil. 2ersonificarea. $omparaia. 3numeraia. Repetiia. 3pitetul. 1.2.4. (e"tul n versuri.Versificaia. *ersul i strofa. Rima. 1. . Textul 1. .1. Texte literare n proz i n versuri 5 populare i culte 5 aparinnd diverselor genuri i specii. %pecii obligatorii- sc6ia i basmul.

1. .2. Texte nonliterare: articolul de dicionar! reclama. %e vor selecta 7%; te0te literare de ba-., destinate studiului aprofundat. 7ntre acestea vor fi incluse n mod obligatoriu i fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne. 3le pot fi nsoite de scurte te"te au"iliare /literare sau nonliterare! inclusiv contemporane0. %e sugereaz ca te"tul de baz s nu depeasc! de regul! dou pagini. 'in te"tele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative! lectura integral urmnd a constitui obiect al lecturii personale a elevilor. )utorii de manuale i profesorii au libertatea s aleag te"te&suport n msur s evidenieze noiunile cuprinse la punctele 1.2.1 5 1.2.4 i 1. .1 5 1. .2. )ceste te"te trebuie s respecte urmtoarele criterii- valoricestetic! formativ! adecvare la vrsta elevilor. &. Practica raional i funcional a limbii 2.1. Comunicarea oral 2.1.1. Situaia de comunicare. )plicaii pentru nelegerea noiunilor de- emitor! receptor! mesaj! conte"t! cod! canal. %ituaia de comunicare dialogat. 2.1.2. Structurarea textului oral 8deea principal! ideea secundar. 2lanul simplu i planul dezvoltat de idei. Rezumatul oral. 9$onstituenii te"tului oral. 9%electarea cuvintelor. 9,rganizarea propoziiei i a frazei. 9'ispunerea i funcionarea simultan a elementelor verbale i nonverbale /aplicativ0. ,rganizarea dialogului simplu. :ormule elementare de meninere a dialogului. 9%e recomand ca elevii! folosindu&i deprinderile de e"primare oral! s poat realiza urmtoarele acte de <orbire& identificarea unei persoane! a unui obiect! a unui grup de persoane sau de obiecte. & adresarea ctre o persoan! salutul. & formularea de ntrebri. & iniierea sau nc6eierea unui sc6imb verbal. & susinerea unei discuii directe sau telefonice. & cererea sau oferirea unei informaii despre- identitatea! starea! ocupaia! calitatea social a unei persoane. forma! calitatea! utilitatea unor obiecte. mediul familial! mediul social al unei persoane. un orar! un itinerar! desfurarea unei aciuni. & e"primarea acordului sau a dezacordului! a gusturilor! a punctelor de vedere n legtur cu un fapt sau o persoan. & descrierea unui obiect sau a unui ansamblu de obiecte. & prezentarea unei aciuni sau a unei nlnuiri de aciuni. 2.2. Comunicarea scris 2.2.1. rocesul scrierii 2rile componente ale unei compuneri /actualizare0. )ezarea corect a te"tului n pagin. 3lemente au"iliare n scriere /sublinieri! paranteze etc.0. %emnele de punctuaiepunctul! virgula! dou puncte! g6ilimelele! linia de dialog! semnul ntrebrii! semnul e"clamrii! cratima. 2.2.2. Contexte de reali!are 2ovestirea unor ntmplri reale sau imaginare. (ransformarea te"tului dialogat n te"t narativ. )precieri personale referitoare la te"tele literare studiate /referitoare la personaje! figuri de stil! moduri de e"punere etc.0. ;otiele. <ucrarea semestrial. *. Elemente de construcie a comunicrii 7n toate clasele gimnaziului! modalitatea tradiional sau de alt natur! de ordonare! de combinare i de tratare didactic a unitilor de coninut din acest capitol ine e"clusiv de opiunea autorului de manual i a profesorului. %e recomand ca abordarea acestor aspecte s fie corelat cu studiul te"tului literar i nonliterar! inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice! e"igen absolut necesar! mai ales n cazul elementelor de le"ic. $oncepia pe care s&a ntemeiat prezentul curriculum este c! n coal! predarea&nvarea va urmri =limba n funciune>! n variantele ei oral i scris! normat i literar! iar nu =limba ca sistem abstract>. 8ntereseaz "i!iunea comunicati"-pragmatic a prezentei programe! nu intereseaz predarea #n i pentru sine a unor cunotine gramaticale! ci abordarea funcional i aplicati" a acestora n calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicri corecte i eficiente. 7n acest sens! se recomand! n toate cazurile! e"erciii de tip analitic /de recunoatere! de grupare! de motivare! de descriere! de difereniere0 i de tip sintetic /de modificare! de completare! de e"emplificare! de construcie0. %e vor evidenia aspecte innd de ortografie! de punctuaie i de ortoepie! de e"primare corect n toate situaiile care impun o asemenea abordare. %e sugereaz ca! n predarea problemelor noi! profesorul s se sprijine de fiecare dat pe actualizarea cunotinelor asimilate anterior de ctre elevi! pornind de la un te"t! de la o situaie concret de comunicare! i nu de la noiunile teoretice. =ncep5nd cu anul colar &''>%&''; se <or respecta normele pre<.-ute de D88M, edi?ia a II%a.

.1. $exicul *ocabularul limbii romne. $uvntul 5 unitate de baz a vocabularului. :orma i coninutul. $uvntul de baz. $uvntul derivat. Rdcina. %ufi"ele. 2refi"ele. %inonimele. )ntonimele. $mpuri le"ico&semantice /aplicativ0. .2. %oiuni de fonetic. %unetul i litera- corespondena dintre ele. *ocalele. $onsoanele. %emivocalele. ?rupurile de sunete /diftongul! triftongul0. @iatul. %ilaba. . . %oiuni elementare de sintax /actualizarea cunotinelor din ciclul primar0. 92rile gramaticii /morfologia i sinta"a0. 2ropoziia i prile de propoziie. 2ropoziia simpl i propoziia dezvoltat. 'ezvoltarea unei propoziii simple. 2ropoziia afirmativ i propoziia negativ. 2ropoziia enuniativ i propoziia interogativ. :raza. .#. &orfosintaxa .#.1. Verbul. (impul! persoana! numrul /actualizare0. 1odurile personale i modurile nepersonale /recunoatere0. (impurile modului indicativ- prezent! imperfect! perfect compus! perfect simplu! mai&mult&ca&perfectul! viitorul 8. *erbele au"iliare- a fi, a a"ea, a "rea. :uncia sintactic- predicatul /actualizare0. 2redicatul verbal. 2redicatul nominal /verbul copulativ a fi i numele predicativ0. .#.2. Substanti"ul. %ubstantivele comune i substantivele proprii. ?enul. ;umrul. /actualizare0 )rticolul. )rticolul 6otrt. )rticolul ne6otrt. Ca!urile substanti"ului %ominati"ul. :uncii sintactice- subiect i nume predicativ. 'cu!ati"ul. 2repoziia. 2repoziia simpl i compus. :uncii sintactice- complement i atribut /fr precizarea felului0. (ati"ul. :uncii sintactice- complement /fr precizarea felului0. )eniti"ul. )rticolul genitival /posesiv0. )cordul n gen i n numr al articolului genitival cu substantivul determinat. Utilizarea corect a substantivelor proprii n dativ&genitiv. :uncii sintactice- atribut /fr precizarea felului0. Vocati"ul. .#. . Substitui ai substanti"ului .#. .1. ronumele ronumele personal- persoana! numrul! genul /actualizare0. :ormele accentuate i neaccentuate ale pronumelui personal. :unciile sintactice- subiect! atribut! complement. ronumele personal de politee. A:ormule reverenioase de adresare. .#. .2. %umeralul %umeralul cardinal. %umeralul ordinal. :uncii sintactice- subiect! atribut! complement. .#.#. (eterminanii substanti"ului 'd*ecti"ul )djectivul propriu&zis i adjectivul provenit din verb la participiu. )djectivele variabile /formele fle"ionare0 i invariabile. )cordul cu substantivul n gen! numr i caz. :uncii sintactice- atribut i nume predicativ. (opica adjectivului. .#.4. rile de "orbire neflexibile .#.4.1. 'd"erbul )dverbele de loc! de timp! de mod. )dverbele provenite din adjective. :uncia sintactic- complement. .#.4.2. +nter*ecia. .4. Sintaxa propo!iiei .4.1. redicatul. 2redicatul verbal /e"primat numai prin verb la moduri personale0 2redicatul nominal /numai cu verbul copulativ a fi,. ;umele predicativ simplu i multiplu. *alorile sintactice i semantice ale verbului a fi. .4.2. Subiectul %ubiectul e"primat /simplu i multiplu0 i subiectul nee"primat /subneles i inclus0. 2rile de vorbire prin care se e"prim subiectul /substantiv! pronume! numeral0. )cordul predicatului cu subiectul n persoan i numr /actualizare0. .4. . 'tributul 3lementele regente ale atributului. .4.#. Complementul 3lementele regente ale complementului /numai verbul0.

.B. Sintaxa fra!ei. 2ropoziia principal. 2ropoziia secundar. :raza format din propoziii principale i propoziii secundare. 3lementele de relaie n frazconjunciile /simple i compuse0. $oordonarea copulativ i prin ju"tapunere. %ubordonarea.

#tructura anului colar &'(&% &'(* #emestrul al II%lea #emestrul I #.pt.m5na I II III I$ $ $I $II $III IB B BI +!8ALA ALT "L $A!AN9A D" PRIMD$ARD BII BIII BI$ B$ B$I B$II B$III BIB BB BBI $A!AN9A D" $ARD Data (@%(A. '(. &'(* &(%&7. '(. &'(* &A.'( ) (.'&. &'(* @%'A. '&. &'(* ((%(7. '&. &'(* (A%&&. '&. &'(* &7.'& ) '(.'*. &'(* @%A.'*. &'(* ((%(7.'*. &'(* (A%&&.'*. &'(* &7%&C.'*. &'(* '(%'7.'@. &'(* > ) (@.'@.&'(* (7.'@.%(C.'@.&'(* &&%&>.'@. &'(* &C.'@%*.'7. &'(* >%('.'7. &'(* (*.'7 %(;.'7. &'(* &'.'7%&@. '7.&'(* &;.'7%*(.'7.&'(* *.'>%;.'>. &'(* ('%(@.'>.&'(* (;%&(.'>.&'(* &&.'> ) (7.'C.&'(*

#.pt.m5na I II III I$ $ $I $II $III IB B BI BII BIII BI$ $A!AN9A D" IARND

Data (;%&(. 'C. &'(& &@%&A.'C. &'(& (%'7.('. &'(& A%(&. ('. &'(& (7%(C. ('. &'(& &&%&>. ('. &'(& &C.('.% &. ((. &'(& '7 ) C. ((. &'(& (&%(>. ((. &'(& (C%&*. ((. &'(& &>%*'. ((. &'(& *%;.(&.&'(& ('. ) (@. (&. &'(& (; ) &(. (&. &'(& &&.(&.&'(& ) (*.'(.&'(*

Planificare calendaristic. !lasa a $%a

#tructura anului colar: 2C12D2C1 $ursuri- *7 de sptmni E 1. (;7 de oreDan E 4 ore #emestrul I: (@ sptmni! 7 oreDsptmn = ;' de ore #emestrul al II%lea: &( sptmni 7 ore D sptmn = ('7 de ore /din care 1 mai 2C1 ! B mai 2C1 sunt zile libere0 %ptmna ( ) 7 aprilie &'(*- PR8,RAM:L 4#A +TII MAI M:LT", #A II MAI E:NF1 /activiti e"tracolare i e"tracurriculare! avnd orar specific0. Te-e: sem. 8! pn pe *' noiembrie &'(& /spt.(( 0. sem. 88! pn pe &7 mai &'(* /spt. (;0 Gile libere- 1 1ai 2C1 ! B mai 2C1

#emestrul I
:nitatea de Hn<.?are !ompeten?e specifice 1.1. identificarea informaiilor eseniale dintr&un mesaj oral! n scopul nelegerii sensului global al acestuia. 2.#. adaptarea vorbirii la parteneri i la situaia de comunicareDsituaii de comunicare diverse. 2.1. nlnuirea clar a ideilor ntr&un mesaj oral. 1.1. identificarea informaiilor eseniale dintr&un mesaj oral! n scopul nelegerii sensului global al acestuia. 1.2. identificarea secvenelor de dialog! de naraiune i de descriere dintr&un mesaj oral! n scopul nelegerii modului de structurare a acestora. 1. . sesizarea unitilor le"icale necunoscute n flu"ul vorbirii! n scopul clarificrii acestora. 1.#. sesizarea corectitudiniiDincorectitudinii gramaticale a unui enun iDsau a formelor le"icale. 2.1. nlnuirea clar a ideilor ntr&un mesaj oral. 2.2. selectarea elementelor de le"ic adecvate situaiilor de comunicare. !on?inuturi 2rezentarea i ndrumarea lecturii te"telor5suport pentru parcurgerea programei clasei a *&a 3valuarea competenelor de lectur i de nelegere a unui te"t literarDnonliterar )ctualizarea cunotinelor 3valuare predictiv Cartea - obiect cultural. Nr. de ore alocate #.pt.% m5na 8bser% <a?ii

2rezentarea programei i a manualului. actualizarea cunotinelor0 :nitatea ( !artea )obiect cultural Cele dinti lecturi, de Mircea "liade

I%II I(;% &7.'CJ

Cele dinti lecturi, de Mircea "liade


(itlul. )utorul. (abla de materii. )ezarea n pagin. *olumul. +iblioteca ;oiuni elementare de sinta" /actualizarea cunotinelor din ciclul primar0 92rile gramaticii /morfologia i sinta"a0 2ropoziia i prile de propoziie. 2ropoziia simpl i propoziia dezvoltat. 'ezvoltarea unor propoziii simple. 2ropoziia afirmativ i propoziia negativ. 2ropoziia enuniativ i propoziia interogativ

(7

II ) $ I&>.'C% (>.('J

2.#. adaptarea vorbirii la parteneri i la situaia de comunicareDsituaii de comunicare diverse. 2.4. participarea la diferite situaii de comunicare. . . identificarea e"presiilor i a cuvintelor noi ntr&un te"t literar sau nonliterar. .4. folosirea unor te6niciDstrategii de lucru cu te"tulDcartea. #.1. redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem! urmrind un plan. #.2. utilizarea! n redactare! a unor sinonime! antonime i derivate adecvate temei date. #. . alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere gramatical! folosind corect semnele ortografice i de punctuaie.

:raza %ituaia de comunicare. :ormularea de ntrebri. 8niierea sau nc6eierea unui sc6imb verbal. )dresarea ctre o persoan! salutul )plicaii pentru nelegerea noiunilor deemitor! receptor! mesaj! conte"t! cod! canal 2rocesul scrierii. 2rile componente ale unei compuneri /actualizare0 )ezarea corect a te"tului n pagin. 3lemente au"iliare n scriere /sublinieri! paranteze etc.0 %emnele de punctuaie- punctul! virgula! dou puncte! g6ilimelele! linia de dialog! semnul ntrebrii! semnul e"clamrii! cratima 9%electarea cuvintelor. 9,rganizarea propoziiei i a frazei. Raportul dintre realitate i literatur. Textul i opera. ,pera literar.

:nitatea & 8pera literar. O furnic, de Tudor Ar23e-i

1.1. identificarea informaiilor eseniale dintr&un mesaj oral! n scopul nelegerii sensului global al acestuia. 1.2. identificarea secvenelor de dialog! de naraiune i de descriere dintr&un mesaj oral! n scopul nelegerii modului de structurare a acestora. 1.#. sesizarea corectitudiniiDincorectitudinii gramaticale a unui enun iDsau a formelor le"icale. 2.1. nlnuirea clar a ideilor ntr&un mesaj oral. 2.2. selectarea elementelor de le"ic adecvate situaiilor de comunicare. 2. . alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere gramatical. 2.#. adaptarea vorbirii la parteneri i la situaia de comunicareDsituaii de comunicare diverse. 2.4. participarea la diferite situaii de comunicare. .1. identificarea ideilor principale dup citirea global a unui te"t. . . identificarea e"presiilor i a cuvintelor noi ntr&un te"t literar sau nonliterar. .4. folosirea unor te6niciDstrategii de lucru cu te"tulDcartea. #.1. redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem! urmrind un plan. #. . alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere gramatical! folosind corect semnele

(C

$%IB I(;.('% (&.((J

O furnic, de Tudor Ar23e-i


:iguri de stil &personificarea $exicul. *ocabularul limbii romne. $uvntul 5 unitate de baz a vocabularului. :orma i coninutul. $uvntul de baz. $uvntul derivat. Rdcina. %ufi"ele. 2refi"ele. %inonimele. )ntonimele. $mpuri le"ico& semantice /aplicativ0. %oiuni de fonetic. %unetul i literacorespondena dintre ele. *ocalele. $onsoanele. %emivocalele. ?rupurile de sunete /diftongul! triftongul0. @iatul. %ilaba. Situaia de comunicare. %ituaia de comunicare dialogat. 2ovestirea unor ntmplri reale sau imaginare. )precieri personale referitoare la te"tele literare studiate. Structurarea textului oral. 8deea principal! ideea secundar. 2lanul simplu i planul dezvoltat de

:nitatea * Tipuri de te0te Te0tul literar Hn <ersuri i Hn pro-.

ortografice i de punctuaie. 1.2. identificarea secvenelor de dialog! de naraiune i de descriere dintr&un mesaj oral! n scopul nelegerii modului de structurare a acestora. 1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat. 2.1. nlnuirea clar a ideilor ntr&un mesaj oral. 2. . alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere gramatical. 2.4. participarea la diferite situaii de comunicare. .1. identificarea ideilor principale dup citirea global a unui te"t. .2. recunoaterea modurilor de e"punere utilizate ntr& un te"t narativ. .#. sesizarea corectitudinii utilizrii categoriilor gramaticale nvate. #.1. redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem! urmrind un plan. #. . alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere gramatical! folosind corect semnele ortografice i de punctuaie. #.#. redactarea unor te"te imaginative i refle"ive n scopuri i n conte"te variate.

idei. Rezumatul oral. Structura operei literare. (e"tul n proz. $e se povestete. cine particip la aciune. cine povestete /naratorul0. 1odurile de e"punere & naraiunea. Sfrit de toamn, de $asile Alecsandri i2uri de stil: compara?ia i repeti?ia. "lemente de <ersifica?ie: strofa, <ersul, rima. Cprioara, de "mil ,5rleanu Te0te nonliterare: reclama. Verbul. (impul! persoana! numrul /actualizare0. 1odurile personale i modurile nepersonale /recunoatere0. (impurile modului indicativprezent! imperfect! perfect compus! perfect simplu! mai mult ca perfect! viitor 8. *erbele au"iliare- a fi, a a"ea, a "rea. :uncia sintacticpredicatul /actualizare0. 2redicatul nominal /verbul copulativ a fi i numele predicativ0. (ransformarea te"tului dialogat n te"t narativ. %usinerea unei discuii directe sau telefonice

&C

IB%BI$ I(*.((% &(.(&J

2regtire pentru tez i tez! inclusiv discutarea tezei ,bs.- 'iscutarea tezei poate avea loc n alt sptmn! spre sfritul semestrului ,re pentru dezvoltarea competenelor de lectur ,bs. ,rele consacrate lecturii i nelegerii te"telor literareDnonliterare pot fi repartizate de profesor n funcie de necesitile i ritmul colectivului de elevi T8TAL 8R" P" #"M"#TR:L I

* (&

BI &>%*'.(( II%BI$ I&@.'C% &(.(&J

;'

#emestrul al II%lea
:nitatea de Hn<.?are :nitatea @ #c3i?a Vizit, de I. L. !ara2iale !# !on?inuturi
Textul. %c6ia Vizit, de I. L. !ara2iale 1oduri de e"punere & dialogul Substanti"ul. %ubstantivele comune i substantivele proprii. ?enul. ;umrul /actualizare0. )rticolul. )rticolul 6otrt. )rticolul ne6otrt Ca!urile substanti"ului %ominati"ul. :uncii sintactice - subiect i nume predicativ 'cu!ati"ul. 2repoziia. 2repoziia simpl i compus. :uncii sintactice- complement i atribut /fr precizarea felului0 (ati"ul. :uncii sintactice- complement /fr precizarea felului0 )eniti"ul. )rticolul genitival /posesiv0. )cordul n gen i n numr al articolului genitival cu substantivul determinat. Utilizarea corect a substantivelor proprii n genitiv&dativ. :uncii sintactice- atribut /fr precizarea felului0 Vocati"ul

Nr. de ore alocate


(C

#.pt.% m5na
I%I$ I(@.'(% ;.'&J

8bser %<a?ii

1.2. identificarea secvenelor de dialog! de naraiune i de descriere dintr&un mesaj oral! n scopul nelegerii modului de structurare a acestora. .1. identificarea ideilor principale dup citirea global a unui te"t. .2. recunoaterea modurilor de e"punere utilizate ntr&un te"t narativ. .#. sesizarea corectitudinii utilizrii categoriilor gramaticale nvate. #.1. redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem! urmrind un plan. #. . alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere gramatical! folosind corect semnele ortografice i de punctuaie. #.#. redactarea unor te"te imaginative i refle"ive n scopuri i n conte"te variate.

9$onstituenii te"tului oral :nitatea 7


Easmul Prslea cel Voinic i merele de aur 1.2. identificarea secvenelor de dialog! de naraiune i de descriere dintr&un mesaj oral! n scopul nelegerii modului de structurare a acestora. .1. identificarea ideilor principale dup citirea global a unui te"t. .2. recunoaterea modurilor de e"punere utilizate ntr&un te"t narativ. .#. sesizarea corectitudinii utilizrii categoriilor gramaticale nvate. #.1. redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem! urmrind un plan. #. . alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de 9'ispunerea i funcionarea simultan a elementelor verbale i nonverbale /aplicativ0. Textul. Easmul Prslea cel Voinic i merele de aur Substitui ai substanti"ului ronumele. 2ronumele personal - persoana! numrul! genul /actualizare0 :ormele accentuate i neaccentuate ale pronumelui personal :unciile sintacticesubiect! atribut! complement ronumele personal de politee. 9:ormule reverenioase de adresare (7 I$%$II IA% &A.'&J

:nitatea >
Poe-ia Ce te le eni..., de Mi3ai "minescu

vedere gramatical! folosind corect semnele ortografice i de punctuaie. #.#. redactarea unor te"te imaginative i refle"ive n scopuri i n conte"te variate. 1.2. identificarea secvenelor de dialog! de naraiune i de descriere dintr&un mesaj oral! n scopul nelegerii modului de structurare a acestora. 2.1. nlnuirea clar a ideilor ntr&un mesaj oral. 2.2. selectarea elementelor de le"ic adecvate situaiilor de comunicare. .1. identificarea ideilor principale dup citirea global a unui te"t. .2. recunoaterea modurilor de e"punere utilizate ntr&un te"t narativ. .#. sesizarea corectitudinii utilizrii categoriilor gramaticale nvate. #.1. redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem! urmrind un plan. #. . alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere gramatical! folosind corect semnele ortografice i de punctuaie. #.#. redactarea unor te"te imaginative i refle"ive n scopuri i n conte"te variate.

3"primarea acordului sau a dezacordului! a gusturilor! a punctelor de vedere n legtur cu un fapt sau o persoan (e"tul n versuri. *ersificaia. *ersul i strofa. Rima &aprofundare Figurile de stil. $omparaia. 3numeraia. Repetiia &aprofundare (eterminanii substanti"ului 'd*ecti"ul. )djective propriu&zise i adjective provenite din verbe la participiu )djective variabile /forme fle"ionare0 i invariabile )cordul cu substantivul n gen! numr! caz :uncii sintactice - atribut! nume predicativ (opica adjectivului ;umeralul. ;umeralul cardinal.;umeralul ordinal rile de "orbire neflexibile 'd"erbul. )dverbele de loc! de timp! de mod. )dverbele provenite din adjective. :uncia sintactic - complement +nter*ecia 'escrierea 5ca mod de e"punere. !!"n pdurea Petriorului !!# de M. #ado<eanu. 'escrierea unui obiect sau a unui ansamblu de obiecte (e"tul literar Te0t%suport selectat conform programei /p. F0 Sintaxa propo!iiei redicatul. 2redicatul verbal /e"primat numai prin verb la moduri personale0 2redicatul nominal /numai cu verbul copulativ a fi0. ;umele predicativ simplu i multiplu. *alori sintactice i semantice ale verbului a fi. Subiectul %ubiectul e"rpimat /simplu i multiplu0 i subiectul nee"primat /subneles i inclus0. 2rile de vorbire prin care se e"prim subiectul /substantiv! pronume! numeral0.

&;

$II% BIII I(.'*% &&.'@J

:nitatea ;
Portretul literar: $i%ai Viteazul, de N. E.lcescu

1.2. identificarea secvenelor de dialog! de naraiune i de descriere dintr&un mesaj oral! n scopul nelegerii modului de structurare a acestora. 2.1. nlnuirea clar a ideilor ntr&un mesaj oral. 2.2. selectarea elementelor de le"ic adecvate situaiilor de comunicare. .1. identificarea ideilor principale dup citirea global a unui te"t. .2. recunoaterea modurilor de e"punere utilizate ntr&un te"t narativ. .#. sesizarea corectitudinii utilizrii categoriilor gramaticale nvate. #.1. redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem! urmrind un plan.

@&

BIII% BBI I&*.'@% &(.'>J

#. . alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere gramatical! folosind corect semnele ortografice i de punctuaie. #.#. redactarea unor te"te imaginative i refle"ive n scopuri i n conte"te variate.

)cordul predicatului cu subiectul n persoan i numr /actualizare0. 'tributul 3lementele regente ale atributului Complementul 3lementele regente ale complementului /numai verbul0 Sintaxa fra!ei. 2ropoziia principal. 2ropoziia secundar :raza format din propoziii principale i propoziii secundare. 3lementele de relaie n fraz - conjunciile /simple i compuse0. $oordonarea copulativ i prin ju"tapunere %ubordonarea

Recapitulare final.

$ererea sau oferirea de informaii. :ormularea de ntrebri

2regtire pentru tez i tez! inclusiv discutarea tezei ,bs.- 'iscutarea tezei poate avea loc n alt sptmn! spre sfritul semestrului ,re pentru dezvoltarea competenelor de lectur ,bs. ,rele consacrate lecturii i nelegerii te"telor literareDnonliterare pot fi repartizate de profesor n funcie de necesitile i ritmul colectivului de elevi Total ore pentru semestrul al II%lea
T8TAL 8R"6AN

* (C

B$II I&'% &@.'7J

II% BBI &(.'(% &(.'>

('* (;*

#u2estii de acti<it.?i e0tracolare i e0tracurriculare pentru s.pt.m5na +!8ALA ALT "L: PR8,RAM:L 4#A +TIM MAI M:LT", #A IM MAI E:NIF1 1.1 1.4 2.1 2.2 2.# 2.4 .1 . #.1 #. Acti<it.?i Nr. de ore Po<etile oraului meu& atelier de scriere creativ! ca e"presie a nelegerii 7 literaturii $oncurs de postere - !itete i tuF 5 campanie de promovare a crilor autorilor locali i ale autorilor copii din fiecare jude !.l.torie Hn Kurul lumii5 lectura scrierilor enciclopedice & proiect pluridisciplinar +coala lecturii % copii, p.rin?i i profesori&mas rotund! dezbatere! joc de rol! pentru promovarea lecturii! ca spaiu al cunoaterii lumii interioare i e"terioare fiinei umane. =n laboratorul unei c.r?i ) ntlniri cu autori de literatur beletristic i tiinific i cu editori /activitile se vor nscrie n recomandrile programei i nu vor depi particularitile de vrst ale elevilor0. De la realitate la basm, prin fic?iune & cunoaterea valorilor morale fundamentale! reflectate n basme. dezbateri de caz la nivel transdisciplinar! pornind de la relaia persoan - personalitate - persona* . model 5 antimodel n basmele romneti i universale Literatura i scena 5 lectura dramatizat ca modalitate de nelegere a mesajului i a diferenelor dintre arta cuvntului i arta dramatic Internetul ca miKloc de cunoatere 5 e"erciii de informare prin accesarea internetului LActi<it.?ile dedicate lecturii <or fi e<aluate prin: spectacole, re<iste colare, concursuri de postere etc. Modalit.?ile de e<aluare alternati<e aplicate <or a<ea un caracter stimulati< i <or a<ea ca obiecti< central construirea atitudinii po-iti<e a ele<ului fa?. de lectura tradi?ional. sau de pe internet. Totodat., aceste e<alu.ri <or oferi feedbacMul pentru proiectarea acti<it.?ilor didactice, desf.urate pentru aplicarea pro2ramei colare. "<aluarea <a fi un moment ateptat de ele<, ca recompens. a efortului de lectur. i Hn?ele2ere i ca m.sur. obiecti<. a ni<elului propriilor competen?e de lectur.. !ompeten?e specifice

Proiectul unit.?ii de Hn<.?are #.pt.m5na I%II : (; %&7.'C.&'(& Nr. de ore alocate: ; !on?inuturi IdetalieriJ 2rezentarea programei manualului i a !ompeten?e specifice 1.1 2.# 1.1 2.1. 2.#. 1.1 2.1 1.1 2.1. 2.#. 1.1 2.1. 2.#. 1.1 2.1. 2.#. 1.# Acti<it.?i de Hn<.?are ,bservarea manualului %tabilirea de relaii ntre coninuturile prevzute n program i parcurgerea lor <ectura e"presiv a unor te"te! demonstrarea nelegerii te"telor prin participarea la discuii pe marginea lor i prin rezolvarea unor cerine specifice 'iscuii 3"erciii de actualizare a cunotinelor Timp /nr.ore0 1 %8 1 %8 1 %8 1 %8 3"erciii de actualizare a cunotinelor 1 %8 3"erciii de actualizare a cunotinelor 1 % 88 Rezolvarea de e"erciii 1 % 88 Resurse &ateriale Forme de organi!are didactice 2rograma )ctivitate frontal colar! manual :ragmente de te"te literareD nonliterare 2rograma colar! manual :i de lucru )u"iliare didactice :i de lucru )u"iliare didactice :i de lucru )u"iliare didactice :i de evaluare )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate n grup )ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor )precierea fielor de evaluare "<aluare

*erificarea competenelor de lectur i de nelegere a unui te"t literarDnonliterar 2rezentarea i ndrumarea lecturii te"telor&suport pentru parcurgerea programei clasei a *&a )ctualizarea cunotinelor

)precierea rspunsurilor

)ctualizarea cunotinelor

)ctualizarea cunotinelor

(est predictiv

Proiectul unit.?ii de Hn<.?are :nitatea de Hn<.?are: :nitatea (: !artea )obiect cultural Nr. de ore alocate: (7N dintre care pentru lectur.: * ore. #.pt.m5na: II )$: &>.'C%(>.('.&'(& !on?inuturi IdetalieriJ
In<ita?ie la lectur.: Cele dinti lecturi de 1ircea 3liade 5lectur aprofundat! vocabularul te"tului Cele dinti lecturi de 1ircea 3liade 5analiza te"tului

!ompeten?e specifice

Acti<it.?i de Hn<.?are
3"erciii de e"plicare a sensului cuvintelor n conte"t 3"erciii de identificare a cuvintelor c6eie 3"erciii de nelegere a te"tului literar 3"erciii de interpretare a te"tului literar 3"erciii de prezentare a unor cri 3"erciii de identificare a tipului tablei de materii 3"erciii de prezentare a unor cri 3"erciii de identificare a volumelor ntr&o bibliotec 3"erciii de identificare a sensurilor cuvintelor necunoscute din te"tul&suport 3"erciii de evaluare a lecturii 3"erciii de identificare a prilor de propoziie 3"erciii de identificare a tipurilor de propoziii

Timp
/nr.ore0

Resurse &ateriale Forme de didactice organi!are

"<aluare

1.1. 1.2. 1. . . . 1.1. 1.2. 1. . Cele dinti lecturi de 1ircea 3liade 1.1. 5nelegerea te"tului 2.1. 2.2. $artea! obiect cultural. 1.1. (itlul. )utorul. (abla de materii. 2.1. )ezarea n pagin. *olumul. 2.2. .4. $artea! obiect cultural. 1.1. 2ri componente. 8nformaiile de pe 2.1. coperte! cotor 2.2. $artea i biblioteca 5lecie aplicativ 1.1. n biblioteca colii 2.1. 2.2. In<ita?ie la lectur.: 1.1. Po&estea fr sfrit de 1ic6ael 2.4. 3nde . . ;oiuni elementare de sinta" 2.4. /actualizarea cunotinelor din ciclul 2.1. primar0

1 % 88 1 % 88 1 % 88 1 % 888 1 % 888 1 % 888 1 % 888 1 % 888

1anual )ctivitate frontal i ,bservarea :ie de individual sistematic lucru 1anual )ctivitate frontal i )precierea :ie de individual rspunsurilor la lucru ntrebri 1anual )ctivitate frontal i )precierea :ie de individual rspunsurilor la lucru ntrebri 1anual )ctivitate frontal i ,bservarea *olume individual sistematic diverse 1anual *olume diverse *olume diverse )ctivitate frontal i ,bservarea individual sistematic )ctivitate frontal i ,bservarea individual sistematic

*olume )ctivitate frontal i )precierea :ie de individual rspunsurilor lucru ,bservarea sistematic 1anual )ctivitate frontal i )precierea :ie de pe grupe rspunsurilor lucru ,bservarea sistematic

92rile gramaticii /morfologia i 2.4. sinta"a0 2.1. 2ropoziia i prile de propoziie. 2. . 2ropoziia simpl i propoziia dezvoltat. 'ezvoltarea unor propoziii simple. 2ropoziia afirmativ i propoziia negativ. 2ropoziia enuniativ i propoziia interogativ %emnele de punctuaie- punctul! 1.1. virgula! dou puncte! g6ilimelele! #. . linia de dialog! semnul ntrebrii! semnul e"clamrii! cratima :raza 2.4. 2.1. 2. . 1.1. 1.2. 1. 2.#.

3"erciii de identificare a prilor de propoziie 3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de propoziii 3"erciii de construire a unor propoziii simple i dezvoltate 3"erciii de transformare a propoziiilor simple n propoziii dezvoltate )lctuirea de enunuri n care s apar diferite tipuri de propoziii 3"erciii de identificare a rolului semnelor de punctuaie n te"te date 3"erciii de construire a unor enunuri cu folosirea adecvat a semnelor de punctuaie 3"erciii de segmentare a frazelor n propoziii 3"erciii de difereniere a propoziiilor i frazelor 3"erciii de alctuire de fraze 3"erciii de iniiere i de nc6eiere a unui sc6imb verbal. :ormule de adresare i de salut

1 % 8*

1anual )ctivitate frontal i ,bservarea :ie de individual sistematic lucru )precierea )u"iliare rspunsurilor didactice

1 % 8* 1 % 8* 1 % 8*

%ituaia de comunicare. :ormularea de ntrebri. 8niierea sau nc6eierea unui sc6imb verbal. )dresarea ctre o persoan! salutul

)plicaii pentru nelegerea 1.1. noiunilor de- emitor! receptor! 1.#. mesaj! conte"t! cod! canal 2.2. In<ita?ie la lectur.: Po<estea c.r?ii /fie de lectur0 ."aluare /nitatea 0 1.1. 2.4. . . 1.#. 2.2. #. .

3"erciii de identificare a emitorului! receptorului! a mesajului! conte"tului! codului i canalului dintr&o situaie de comunicare 3"erciii de identificare a sensurilor cuvintelor necunoscute din te"tul&suport 3"erciii de evaluare a lecturii Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor nsuite

1 % 8* 1 %* 1 %*

1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice *olume :ie de lucru

)ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

)ctivitate frontal i ,bservarea individual sistematic )precierea rspunsurilor )ctivitate frontal i ,bservarea individual sistematic )precierea rspunsurilor )ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate pe grupe ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

)ctivitate frontal i )precierea individual rspunsurilor ,bservarea sistematic :ie de )ctivitate )precierea evaluare independent fielor de evaluare

Proiectul unit.?ii de Hn<.?are :nitatea de Hn<.?are: :nitatea &: 8pera literar. Nr. de ore alocate: (CN dintre care pentru lectur.: * ore. #.pt.m5na: $ ) IB: (;.('%(&.((.&'(& !on?inuturi IdetalieriJ !ompeten?e specifice Acti<it.?i de Hn<.?are
3"erciii de identificare a sensurilor cuvintelor necunoscute din te"tul&suport 3"erciii de evaluare a lecturii

Timp
/nr. ore0

Resurse &ateriale Forme de didactice organi!are


1anual 'icionar )ctivitate frontal )ctivitate individual

"<aluare
,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

Raportul dintre realitate i literatur. 1.1. ,pera literar 2.4. In<ita?ie la lectur.: O furnic, de . . Tudor Ar23e-i <ectura te"tului suport! e"erciii de vocabular O furnic, de Tudor Ar23e-i .4. $aracteristicile operei literare. #. . )naliza te"tului O furnic, de Tudor Ar23e-i ) .4. figuri de stil! personificarea. #. . nelegerea te"tului. #.1. Raportul dintre realitate i literatur 2rocesul scrierii. 2rile componente ale unei compuneri /actualizare0 )ezarea corect a te"tului n pagin. 3lemente au"iliare n scriere /sublinieri! paranteze etc.0 In<ita?ie la lectur.: Crile cu 'polodor# de ,ellu Naum 1.1 #. #.1 1.1. #. .

1 %*

3"erciii de identificare a caracteristicilor te"tului literar 3"erciii de identificare a asemnrilor i deosebirilor dintre realitate i literatur 3"erciii de redactare a unor te"te pe teme date 3"erciii de actualizare a prilor componente ale unei compuneri 3"erciii de redactare a unor compuneri scurte pe teme date 3"erciii de identificare a modalitilor de aezare corect a te"tului n pagin 'iscutarea rolului elementelor au"iliare /sublinieri! paranteze etc.0 n scriere 3"erciii de identificare a sensurilor cuvintelor necunoscute din te"tul&suport 3"erciii de evaluare a lecturii

1 %* 1 %* 1 % *8 1 % *8 1 % *8

1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anual )u"iliare didactice :ie de lucru :ie de lucru )u"iliare didactice ;otiele la diferite obiecte :ie de lucru 1anual 'icionar )ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual

1.1. 2.4. . .

)ctivitate frontal )ctivitate individual

<e"icul *ocabularul limbii romne

1. . 1.#. 2.2. 1. . 1.#. 2.2. . . .4.

3"erciii de identificare a categoriilor le"icale )lctuirea de enunuri din care s rezulte sensurile cuvintelor aparinnd diverselor categorii le"icale 3"erciii de identificare a rolului cuvntului n comunicare 3"erciii de ilustrare a legturii dintre forma i coninutul cuvntului 3"erciii de folosire a dicionarului 3"erciii de identificare i de e"plicare a sensului unor cuvinte prin utilizarea dicionarului 3"erciii de identificare a cuvintelor derivate 3"erciii de identificare a rdcinii! a cuvntului de baz i a cuvntului derivat 3"erciii de creare a unor cuvinte derivate cu sufi"e i cu prefi"e 3"erciii de integrare n conte"t a unor cuvinte derivate 3"erciii de identificare a sensului sinonimelor i antonimelor 3"erciii de integrare n conte"t a sinonimelor i antonimelor 3"erciii de identificare a cmpurilor le"ico& semantice n te"te date 3"erciii de integrare n conte"t a unor termeni aparinnd unor cmpuri le"ico&semantice 3"erciii de identificare a corespondenei dintre sunete i litere

1 % *8 1 % *8 1 % *88 1 % *88

<e"icul $uvntul 5 unitate de baz a vocabularului. :orma i coninutul )rticolul de dicionar

<e"icul 1. . $uvntul de baz. $uvntul derivat. 1.#. Rdcina. %ufi"ele i prefi"ele 2.2

1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 'icionare :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice

)ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

)ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate pe grupe

<e"icul %inonimele. )ntonimele

2.2. . . 1.#. #.2. . . #.2. 2.1. 1.#.

1 % *88 1 % *88 1 % *88

<e"icul $mpuri le"ico&semantice

;oiuni de fonetic %unetul i literadintre ele.

corespondena

;oiuni de fonetic *ocalele. $onsoanele. %emivocalele

1.#. 2.1.

3"erciii de identificare a vocalelor! consoanelor i a semivocalelor n cuvinte date $onstruirea de enunuri cu termeni n care s apar tipurile de sunete nvate

1 % *888

1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice

)ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate pe grupe )ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

)ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate pe grupe

;oiuni de fonetic ?rupurile de sunete triftongul0. @iatul ;oiuni de fonetic %ilaba

/diftongul!

1.#. 2.1.

3"erciii de identificare a diftongilor! triftongilor i 6iatului. $onstruirea de enunuri cu termeni n care s apar grupurile de sunete nvate 3"erciii de desprire corect a cuvintelor n silabe 3"erciii de vocabular i de fonetic 3"erciii de desprire a cuvintelor n silabe 3"erciii de alctuire a unor enunuri cu diferite categorii semantice 3"erciii de e"primarea opiniei referitoare la mesajele te"telor studiate sau citite ca lecturi particulare Redactarea de te"te pe teme date Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor nsuite

1 % *888 1 % *888

1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor )precierea fielor evaluare de

1.#. 2.1. 1.1. 1.#. 2.2.

<e"icul i fonetica. $onsolidare

1 % *888 1 % *888 1 % 8G

In<ita?ie la lectur.: )precieri 2.1. personale referitoare la te"tele 2. . literare studiate 2.4. #.#. ."aluare /nitatea 1 1.#. 2.2. #. .

)ctivitate frontal )ctivitate individual

:ie de )ctivitate evaluare independent

Proiectul unit.?ii de Hn<.?are :nitatea de Hn<.?are: :nitatea *: Tipuri de te0te: te0tul literar Hn pro-. i Hn <ersuri Nr. de ore alocate: &CN dintre care pentru lectur.- > ore #.pt.m5na: IB% BI$: (*.((.&'(& % &(.(&.&'(& !on?inuturi IdetalieriJ
Te0tul Hn <ersuri. In<ita?ie la lectur. Sfrit de toamn! de *asile )lecsandri &lectura te"tului suport! e"erciii de vocabular Sfrit de toamn! de *asile )lecsandri &analiza te"tului suport. *ersificaia. *ersul i strofa. Rima Sfrit de toamn! de *asile )lecsandri 5nelegerea te"tului. :iguri de stil. $omparaia. Repetiia In<ita?ie la lectur.: (arna de $. Alecsandri )consolidarea figurilor de stil (e"te nonliterare. )rticolul de ziar. Reclama

!ompeten?e specifice
1.2. 2.1. #. . 2.1. 2.2. 2.1. #.1.

Acti<it.?i de Hn<.?are
3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular 3"erciii de identificare a cuvintelor&c6eie 3"erciii de identificare a structurii te"tului 3"erciii de recunoatere a tipurilor de strofe dintr&un te"t n versuri 3"erciii de identificare a comparaiilor i enumeraiilor n te"te date )lctuirea de enunuri n care s apar comparaii i repetiii 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de recunoatere a figurilor de stil 3"erciii de identificare a elementelor specifice te"tului nonliterar 3"erciii de identificare a caracteristicilor reclamei. )lctuirea unor reclame 3"erciii recapitulative

Timp
/nr. ore0

Resurse &ateriale Forme de didactice organi!are


?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ia cu subiectul de tez )ctivitate frontal )ctivitate individual

"<aluare
,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor 3valuare scris

1 % 8G 1 % 8G 1 % 8G 1 % 8G

2.1. #.1

)ctivitate frontal )ctivitate individual

1.2. #.#.

1 % G 1 % G

)ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate individual

Recapitularea materiei lucrarea semestrial <ucrare semestrial

pentru 1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .#

<ucrare scris

1 % G

Te0tul Hn pro-.. In<ita?ie la 1.4. lectur.: Cprioara, de "mil ,5rleanu %lectura te"tului suport. Cprioara, de "mil ,5rleanu <ectura aprofundat a te"tului& suport. $e se povestete. 2lanul simplu i planul dezvoltat de idei Cprioara, de "mil ,5rleanu <ectura aprofundat a te"tului suport. 1oduri de e"punere n te"tul literar /naraiunea0 Discutarea te-ei In<ita?ie la lectur.: )ram# ursul polar, de !e-ar Petrescu 2.1. .#. 1.4. 2.1. .2. 1.1 1.2. 2.1. 1.4.

3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular 3"erciii de formulare a ideilor principale 3"erciii de relaionare a ideilor principale cu ideile secundare 3"erciii de identificare a caracteristicilor naraiunii! avnd n vedere te"tul studiat 3"erciii de e"primare a opiniei asupra semnificaiei globale a te"tului studiat 'iscutarea tezei 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii Redactarea de te"te pe baza te"tului studiat /te"te imaginative! refle"ive0 3"erciii de identificare a timpului! persoanei! numrului verbelor din te"te date )lctuirea de enunuri n care s apar verbe la categoriile gramaticale menionate 3"erciii de recunoatere a modurilor personale i nepersonale ale verbelor )lctuirea de enunuri n care s apar verbe la moduri personale i nepersonale 3"erciii de identificare a verbelor la modul indicativ! timpul prezent 3"erciii de analiz gramatical corect a verbelor la modul indicativ! timpul prezent )lctuirea de enunuri n care s apar verbe la modul indicativ! timpul prezent 3"erciii de identificare a verbelor la modul indicativ! timpul imperfect 3"erciii de analiz gramatical corect a verbelor la modul indicativ! timpul imperfect )lctuirea de enunuri n care s apar verbe la modul indicativ! timpul imperfect! timpul perfect compus

1 % G 1 % G 1 % G8 1 % G8 1 % G8 1 % G8 1 % G8 1 % G88 1 % G88

?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii 1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru )ctivitate frontal 1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice )ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

*erbul (impul! persoana! /actualizare0

numrul

.#. #. .

*erbul 1odurile personale i modurile .#. nepersonale /recunoatere0 #. . *erbul (impurile prezentul

)ctivitate frontal )ctivitate individual

modului

indicativ-

#. . 2. .

)ctivitate frontal )ctivitate individual

*erbul (impurile modului indicativ- #. . imperfectul 2. . (impurile modului indicativ- perfect compus

1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru )u"iliare didactice

*erbul (impurile modului indicativ- mai mult ca perfect

#. . 2. .

*erbul (impurile modului indicativ- viitor 8

#. . 2. .

*erbul *erbele au"iliare- a fi, a a"ea, a "rea

#. . 2. .

In<ita?ie la lectur.

1.2. 2.1. 1.4. predicatul 2.1. #. .

3"erciii de identificare a verbelor la modul indicativ! timpul mai mult ca perfect 3"erciii de analiz gramatical corect a verbelor la modul indicativ! timpul mai mult ca perfect )lctuirea de enunuri n care s apar verbe la modul indicativ! timpul mai mult ca perfect 3"erciii de identificare a verbelor la modul indicativ! timpul viitor 3"erciii de analiz gramatical corect a verbelor la modul indicativ! timpul viitor )lctuirea de enunuri n care s apar verbe la modul indicativ! timpul viitor 3"erciii de identificare a verbelor au"iliare 3"erciii de difereniere a verbelor predicative i a verbelor au"iliare )lctuirea de enunuri n care s apar verbe au"iliare 3"erciii de evaluare a lecturii 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de identificare a predicatelor n te"te date 3"erciii de analiz gramatical corect a predicatelor e"primate prin verbe n te"te date 3"erciii de identificare a predicatelor nominale n te"te date 3"erciii de analiz gramatical corect a predicatelor nominale din te"te date )lctuirea de enunuri n care s apar predicate nominale 3"erciii de identificare i de analiz a diferitelor tipuri de verbe studiate )lctuirea de te"te n care s apar verbe la timpurile modului indicativ )lctuirea de enunuri n care s apar predicate verbale i nominale! e"primate prin verbe la diferite timpuri ale modului indicativ

1 % G88

1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru )u"iliare didactice 1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice )ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

% G88 1 % G88 1 % G888 1 % G888 1 % G888 1 % G888

)ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual

*erbul :uncia sintactic/actualizare0.

*erbul 2redicatul nominal /verbul copulativ a fi i numele predicativ0

2.1. #. .

)ctivitate frontal )ctivitate individual

*erbul. $onsolidare 2.1. 2. . #. . #.#. .#.

1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru )u"iliare didactice

3valuare &*erbul

2.1. 2. . #.#. .#. In<ita?ie la lectur. 1.2. Autor. Narator. PersonaK 2.1. 'mintiri din copilrie, de Ion 1.4. !rean2. )lectura te"tului! vocabularul 'mintiri din copilrie, de Ion 2.1. !rean2. 5lectur aprofundat! .#. analiza te"tului. $ine povestete /naratorul0. $ine particip la aciune /personajele! tipuri de personaje0 'mintiri din copilrie, de Ion 1.4. !rean2. 5lectur aprofundat! 2.1. nelegerea te"tului. :iguri de stil. .2. 3numeraia. Rezumatul. ,rganizarea rezumatului scris i oral 2.1. .#.

Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular 3"erciii de formulare a ideilor principale 3"erciii de relaionare a ideilor principale cu ideile secundare 3"erciii de identificare a caracteristicilor naraiunii! avnd n vedere te"tul studiat 3"erciii de e"primare a opiniei asupra semnificaiei globale a te"tului studiat 3"erciii de rezumare a te"tului studiat

1 % G888 1 % G8* 1

:i de )ctivitate individual evaluare 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual

3valuare scris

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

% G8* 1 % G8* 1 % G8*

Recapitulare final

1.4. 2.1. .2.

3"erciii recapitulative

% G8*

#"M"#TR:L al II%lea
T8TAL 8R": ('* T8TAL 8R" D" L"!T:RA: (C Proiectul unit.?ii de Hn<.?are :nitatea de Hn<.?are: :nitatea @: #c3i?a Nr. de ore alocate: (CN ore de lectur.: @ %ptmna- 8& 8*- 1#.C1 5 H.C2.2C1 !on?inuturi IdetalieriJ
Lectur.: #c3i?a Vizit de I. L. !ara2iale <ectura te"tului suport! vocabular

!ompeten?e specifice
1.2. .2.

Acti<it.?i de Hn<.?are
3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular 3"erciii de nelegere a te"tului 3"erciii de identificare a ideilor principale ale te"tului studiat 3"erciii de identificare e"punere n te"tul studiat a modurilor de

Timp
/nr. ore0

Resurse &ateriale Forme de didactice organi!are


?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii 1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate pe grupe lucru )u"iliare didactice

"<aluare
,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

1 % 8 1 % 8 1 % 8 1 %8 1 % 8 1

%c6ia Vizit de I. L. !ara2iale )naliza te"tului. )ciune! 1.2. evenimente! timp! spaiu. .1. #.1. %c6ia Vizit de I. L. !ara2iale <ectura aprofundat a te"tului suport. 1oduri de e"punere & .2. dialogul %c6ia Vizit de I. L. !ara2iale #. <ectura aprofundat a te"tului #.# suport. #.1 In<ita?ie la lectur.- o alt sc6i de 8. <. $aragiale 1.2. .2. %ubstantivul %ubstantivele comune i substantivele proprii. ?enul. ;umrul /actualizare0 .#.

3"erciii de identificare a caracteristicilor speciei! avnd n vedere te"tul studiat Redactarea unor te"te refle"ive pe marginea te"tului studiat 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular 3"erciii de identificare a substantivelor comune i a substantivelor proprii n te"te date 3"erciii de identificare a genului i numrului substantivelor! pentru actualizarea noiunilor nsuite n anii anteriori

% 88

%ubstantivul %ubstantivele substantivele ;umrul

comune i proprii. ?enul.

.#.

)rticolul. )rticolul 6otrt. )rticolul ne6otrt

.#. #.1.

3"erciii de analiz corect a substantivului n te"te date 3"erciii de folosire corect a substantivelor comune i proprii! prin integrarea acestora n diferite conte"te 3"erciii de identificare a articolelor 6otrte i ne6otrte! n enunuri date 3"erciii de folosire corect a articolului 6otrt i ne6otrt n diferite conte"te 3"erciii de identificare a substantivelor n cazul nominativ 3"erciii de analiz gramatical corect a substantivelor n cazul nominativ )lctuirea de enunuri n care s apar substantive n cazul nominativ! cu funcia sintactic de subiect i de nume predicativ 3"erciii de identificare a prepoziiilor simple i compuse )lctuirea de enunuri n care s apar substantive precedate de prepoziii simple i compuse 3"erciii de identificare a substantivelor n cazul acuzativ! precedate sau nu de prepoziii specifice 3"erciii de analiz gramatical corect a substantivelor n cazul acuzativ )lctuirea de enunuri n care s apar substantive n cazul acuzativ! cu funciile sintactice de complement i de atribut 3"erciii de identificare a substantivelor n cazul dativ 3"erciii de analiz gramatical corect a substantivelor n cazul dativ )lctuirea de enunuri n care s apar substantive n cazul dativ! cu funcia sintactic de complement

1 % 88 1 % 88 1

$azurile substantivului ;ominativul. :uncii sintactice- .#. subiect i nume predicativ #.1.

% 88 1 % 88 1 % 888

1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice

)ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

)ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual

$azurile substantivului )cuzativul. 2repoziia. simpl i compus

2repoziia

.#.

)ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

$azurile substantivului )cuzativul. :uncii sintactice.#. complement i atribut /fr #.1. precizarea felului0

)ctivitate frontal )ctivitate individual

$azurile substantivului 'ativul. :uncii sintacticecomplement /fr precizarea felului0

1 % 888

.#.

1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru )u"iliare didactice

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

$azurile substantivului ?enitivul. )rticolul genitival /posesiv0. )cordul n gen i n numr al articolului genitival cu substantivul determinat

.#.

$azurile substantivului ?enitivul. :uncii sintactice- atribut /fr precizarea felului0 $azurile substantivului *ocativul

.#.

.#.

%ubstantivul. $onsolidare

.#. #.1.

3"erciii de identificare a substantivelor n cazul genitiv 3"erciii de identificare a articolului genitival /posesiv0 3"erciii de folosire corect a articolului genitival n diferite conte"te 3"erciii de difereniere a articolului genitival de prepoziie 3"erciii de analiz gramatical corect a substantivelor n cazul genitiv )lctuirea de enunuri n care s apar substantive n cazul genitiv! precedate sau nu de articol genitival! cu funcia sintactic de atribut 3"erciii de identificare a substantivelor n cazul vocativ 3"erciii de analiz gramatical corect a substantivelor n cazul vocativ )lctuirea de enunuri n care s apar substantive n cazul vocativ 3"erciii de identificare a particularitilor cazului vocativ al substantivelor 3"erciii de folosire corect a substantivelor! la diferite cazuri i cu diferite funcii sintactice! n diferite conte"te 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

1anual )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru )u"iliare didactice

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

% 888 1 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice )ctivitate frontal )ctivitate individual ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

% 888 1

)ctivitate frontal )ctivitate individual

% 888 1 % 8* 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice 1anual :ie de lucru )u"iliare didactice :i de evaluare )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor )precierea fiei de evaluare

In<ita?ie la lectur.: nonliterare )articole de -iar

te0te

1.2. .2. 1.2. .2.

1 % 8* 1 % 8* 1 % 8*

In<ita?ie la lectur.: te0te nonliterare )reclame, re?ete de buc.t.rie ."aluare /nitatea 2

.1. .2. #.#.

)ctivitate independent

Proiectul unit.?ii de Hn<.?are :nitatea de Hn<.?are: :nitatea 7: Easmul Nr. de ore alocate: (7 dintre care pentru lectur.: * #.pt.m5na: I$% $II: A%&A.'&.&'(* !on?inuturi IdetalieriJ
Lectur.: Easmul Prslea cel Voinic i merele de aur <ectura te"tului suport! vocabular +asmul Easmul Prslea cel Voinic i merele de aur <ectura aprofundat. analiza te"tului. 2lanul simplu i planul dezvoltat de idei

!ompeten?e specifice
1.2.

Acti<it.?i de Hn<.?are
3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de nelegere a te"tului 3"erciii de identificare a ideilor principale ale te"tului studiat Redactarea planului simplu i a planului dezvoltat de idei )lctuirea rezumatului oral al te"tului studiat 3"erciii de identificare a personajelor i a mrcilor naratorului 3"erciii de identificare a indicilor de timp i de spaiu n te"tul studiat 3"erciii de prezentare oral a aciunilor i evenimentelor la care particip personajele n te"tul dat 3"erciii de identificare a tipurilor de personaje din basmul popular! pe baza te"tului studiat 3"erciii de identificare a caracteristicilor speciei! avnd n vedere te"tul studiat Redactarea unor te"te refle"ive pe marginea te"tului studiat 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii

Timp
/nr. ore0

Resurse &ateriale Forme de didactice organi!are


?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru

"<aluare
,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

1 % 8* 1 % * 1

1.2. .1. #.1.

+asmul Prslea cel Voinic i merele de aur *nelegerea te"tului. 1.2. Rezumatul oral. )ciune! .1. evenumente! timp! spaiu #.1.

1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate pe grupe lucru

% * 1 % * 1 % * 1 % * 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate pe grupe lucru )ctivitate individual 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

+asmul Prslea cel Voinic i merele de aur <ectura aprofundat a te"tului suport selectat. 2ersonaje +asmul Prslea cel Voinic i merele de aur <ectura aprofundat a te"tului. $aracteristicile speciei In<ita?ie la lectur. 5lectura altor basme din autori romni i strini

.1. #. . .1. #. . #.#. 1.2. .2. .1.

%ubstitui ai substantivului 2ronumele 2ronumele personalpersoana! numrul! genul /actualizare0 2ronumele 2ronumele personalnumrul! genul

.#.

3"erciii de identificare a pronumelor n te"te date 3"erciii de identificare a persoanei! numrului i genului pronumelor! pentru actualizarea noiunilor nsuite n anii anteriori 3"erciii de analiz corect a pronumelui n te"te date 3"erciii de folosire corect a formelor pronominale! prin integrarea acestora n diferite conte"te 3"erciii de identificare a formelor accentuate i neaccentuate ale pronumelui personal 3"erciii de analiz gramatical corect a pronumelor personale identificate n te"te date )lctuirea de enunuri corecte cu formele accentuate i neaccentuate ale pronumelui personal 3"erciii de identificare a funciilor sintactice ale pronumelui personal )lctuirea unor enunuri n care pronumele personal s ndeplineasc diferite funcii sintactice 3"erciii de identificare a pronumelor personale de politee n te"te date )lctuirea unor enunuri cu pronume personale de politee 3"erciii de identificare a formulelor reverenioase de adresare )lctuirea de enunuri n care s apar formule reverenioase de adresare 3"erciii de analiz a pronumelor personale studiate 3"erciii de integrare a diferitelor forme pronominale n diferite conte"te! la cazuri i funcii sintactice nvate 3"erciii de e"primare a acordului sau a dezacordului n legtur cu opinii e"primate de interlocutori 3"erciii de e"primare a unui punct de vedere n legtur cu un eveniment sau cu o persoan

% *8 1 % *8 1

1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice )ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

persoana!

.#.

2ronumele :ormele accentuate i neaccentuate ale pronumelui personal

.#. #.1.

)ctivitate frontal )ctivitate individual

% *8 1 % *8 1

2ronumele :uncii sintactice- subiect! atribut! complement 2ronumele personal de politee. 9:ormule reverenioase de adresare

.#. #.1. .#. #.1.

)ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

)ctivitate frontal )ctivitate individual

% *8 1 % *88 1 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

2ronumele. $onsolidare

.#. #.1.

3"primarea acordului sau a #. . dezacordului! a gusturilor! a 1.2. punctelor de vedere n legtur cu un fapt sau o persoan

% *88

In<ita?ie la lectur.: )t*)rumos din lacrim de M. "minescu ."aluare /nitatea 3

1.2. .2. .#. #.1. #.#.

3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

1 % *88 1 % *88

?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii :ie de )ctivitate evaluare independent

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor )precierea fiei de evaluare

Proiectul unit.?ii de Hn<.?are :nitatea de Hn<.?are: :nitatea >: Te0tul Hn <ersuri. Te0tul Hn pro-. Nr. de ore alocate: &; dintre care pentru lectur.: @ %ptmna- *88& G888- 1.C &22.C#.2C1 !on?inuturi IdetalieriJ !ompeten?e specifice Acti<it.?i de Hn<.?are
3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de identificare a caracteristicilor te"tului literar

Timp
/nr. ore0

Resurse &ateriale Forme de didactice organi!are


?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate pe grupe lucru 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate pe grupe lucru )ctivitate individual 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate pe grupe lucru 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate pe grupe lucru )ctivitate individual

"<aluare
,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

Poe-ia )te0tul Hn <ersuri 1.2. Lectur.: Ce te le eni... de M. "minescu. <ectura te"tului! vocabular In<ita?ie la lectur.- lectura altor 1.2. poezii de 1. 3minescu Ce te le eni... de M. "minescu %lectura aprofundat5analiza te"tului

1 % *88 1 % *888 1 % *888

1.2. .1. #.1. .1. #. . 1.1 #. #.1 1.1. #. .

Ce te le eni... de M. "minescu. %lectura aprofundat5interpretarea te"tului $um scriem despre te"tul literar

3"erciii de redactare a unor te"te pe teme date

1 % *888

,rganizarea te"tului n scris

3"erciii de actualizare a prilor componente ale unei compuneri 3"erciii de redactare a unor compuneri scurte pe teme date 3"erciii de identificare a modalitilor de aezare corect a te"tului n pagin 'iscutarea rolului elementelor au"iliare /sublinieri! paranteze etc.0 n scriere

1 % *888 1 % *888

'eterminanii substantivului )djectivul )djective propriu&zise i adjective provenite din verbe la participiu )djectivul )djective variabile fle"ionare0 i invariabile /forme

.#.

.#. #.1.

)djectivul )cordul cu substantivul n gen! numr! caz )djectivul :uncii sintacticepredicativ )djectivul (opica adjectivului

.#. #.1.

3"erciii de identificare a adjectivelor propriu& zise i a adjectivelor provenite din verbe la participiu n te"te date 3"erciii de analiz gramatical corect a adjectivelor 3"erciii de identificare a adjectivelor variabile i invariabile din te"te date 3"erciii de analiz gramatical a adjectivelor variabile i invariabile )lctuirea de enunuri n care s apar diferite tipuri de adjective 3"erciii de folosire corect a adjectivelor n diferite conte"te 3fectuarea acordului corect al adjectivului cu substantivul! n diferite conte"te 3"erciii de identificare a funciilor sintactice ale adjectivului n te"te date )lctuirea de enunuri n care s apar adjective cu diferite funcii sintactice 3"erciii de identificare a rolului topicii adjectivului n ortografia acestuia )lctuirea de enunuri n care adjectivul s ocupe diferite poziii n raport cu substantivul determinat 3"erciii de analiz a adjectivelor identificate n te"te date )lctuirea de enunuri n care adjectivul s ndeplineasc diferite funcii sintactice Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

1 % 8G 1 % 8G 1 % 8G 1 % 8G 1 % 8G 1 % G 1 % G

1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice :i de evaluare

)ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor )precierea fiei de evaluare

)ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual

atribut!

nume

.#. #.1. .#. #.1.

)ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual

)djectivul. $onsolidare

.#. #.1.

)ctivitate frontal )ctivitate individual

."aluare: oe!ia. 'd*ecti"ul

2.2. .2. .#. #. . 1.2.

)ctivitate independent

1oduri de e"punere- descrierea Lectur.: "n pdurea Petriorului de M. #ado<eanu 5lectura te"tului! vocabular &lectura altor te"te descriptive

3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de integrare a descrierii n te"te proprii

1 % G

?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

"n pdurea Petriorului de M. #ado<eanu 5analiza te"tului. 3pitetul. (ipuri de epitete "n pdurea Petriorului de M. #ado<eanu )nelegerea te"tului. 'escrierea ca mod de e"punere 'escrierea unui obiect sau a unui ansamblu de obiecte ;umeralul. ;umeralul cardinal &actualizare

.2.

3"erciii de identificare a caracteristicilor descrierii ntr&un te"t literar 3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de descriere 3"erciii de difereniere a descrierii ca mod de e"punere ntr&un te"t literar

1 % G 1 % G

.2.

#.1. #.#. .#

3"erciii de integrare a descrierii n te"te proprii

1 % G8

3"erciii de identificare a numeralelor

1 % G8

*alori morfologice ale numeralului cardinal. :uncii sintactice- subiect! atribut! complement. ;umeralul ordinal. *alori morfologice ale numeralului ordinal. :uncii sintactice- subiect! atribut! complement. In<ita?ie la lectur.- lectura unor te"te descriptive din $alistrat @oga +!8ALA ALT "L 3valuare- 'escrierea. ;umeralul

.#.

3"erciii de identificare a numeralelor cardinale. 3"erciii de analiz gramatical corect a numeralelor cardinale 3"erciii de identificare a numeralelor ordinale. 3"erciii de analiz gramatical corect a numeralelor 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii +!8ALA ALT "L Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

1 % G8 1 % G8 1 % G8

.#.

1.2.

1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice ?rila de evaluare a lecturii

)ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor )precierea fiei de evaluare

)ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual

2.2. .2. .#. #. .

1 % G88

:i de )ctivitate evaluare independent

2rile de vorbire nefle"ibile )dverbul )dverbele de loc! de timp! de mod )dverbul :uncia sintactic- complement

.#.

3"erciii de identificare a adverbelor n te"te date )lctuirea de enunuri cu adverbe de loc! de timp i de mod 3"erciii de identificare a funciilor sintactice ale adverbelor! n te"te date 3"erciii de analiz gramatical corect a adverbelor )lctuirea de enunuri n care adverbul s aib funcia sintactic de complement 3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de interjecii n conte"t )lctuirea de enunuri n care s apar diferite interjecii 3"erciii de analiz a prilor de vorbire nefle"ibile )lctuirea de enunuri n care s apar pri de vorbire nefle"ibile Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite

1 % G88 1 % G88 1 % G88 1 % G88 1 % G888

.#. #.1.

1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice :i de evaluare

)ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor )precierea fiei de evaluare

)ctivitate frontal )ctivitate individual

8nterjecia

.#.

)ctivitate frontal )ctivitate individual

2rile de $onsolidare

vorbire

nefle"ibile. .#. #.1. 2.2. .2. .#. #. .

)ctivitate frontal )ctivitate individual

."aluare /nitatea 4

)ctivitate independent

Proiectul unit.?ii de Hn<.?are :nitatea de Hn<.?are: :nitatea ;: Portretul literar Nr. de ore alocate: @&N ore de lectur.: A %ptmna- G888 5 GG8- 2 .C#& 21.CB.2C1 !on?inuturi IdetalieriJ
Portretul literar. $i%ai Viteazul de Nicolae E.lcescu 5lectura te"tului! vocabularul. Lectura altor te0te literare 5 descrieri de tip portret $i%ai Viteazul de Nicolae E.lcescu &lectura aprofundat! analiza te"tului. portretul fizic i portretul moral. $i%ai Viteazul de Nicolae E.lcescu &lectura aprofundat! interpretarea te"tului (ipuri de portret- portretul literar! portretul ca fi biografic Lectura unor te0te cuprin-5nd portrete di<erse Lectur.: Le enda +ra o*Vod 1.2. 2.1. #. . %inta"a propoziiei 2redicatul 2redicatul verbal /e"primat numai prin verb la moduri personale0 .#. #. .

!ompeten?e specifice
1.2. 2.1. #. . 1.2. 2.1. #. . 2.1. #. .

Acti<it.?i de Hn<.?are
3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular 3"erciii de identificare a elementelor specifice portretului fizic i moral 3"erciii de e"primare a opiniei

Timp
/nr. ore0

Resurse &ateriale Forme de didactice organi!are


?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru 1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru ?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii ?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii 1anualul )ctivitate frontal :ie de lucru )ctivitate individual )u"iliare didactice

"<aluare
,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

1 % G888 1 % G888 1 % G888

1.2. 2.1. #. .

3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de vocabular 3"erciii de identificare a predicatelor verbale din te"te date 3"erciii de analiz gramatical corect a predicatelor verbale

1 % G888 1 % G8* 1 % G8*

2redicatul 2redicatul nominal /numai cu verbul .#. copulativ a fi0. ;umele predicativ #. . simplu i multiplu. *alori sintactice i semantice ale verbului a fi

%ubiectul %ubiectul e"primat /simplu i multiplu0 i subiectul nee"primat /subneles i inclus0 %ubiectul 2rile de vorbire prin care se e"prim subiectul /substantiv! pronume! numeral0

.#. #. .

3"erciii de identificare a predicatelor nominale 1 n te"te date 3"erciii de analiz a numelui predicativ simplu i multiplu 3"erciii de identificare a valorilor sintactice i % G8* semantice ale verbului a fi )lctuirea de enunuri n care verbul a fi s aib diferite valori semantice i sintactice 3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de 1 subiect e"primat i nee"primat n te"te date )lctuirea de enunuri n care s apar diferite tipuri de subiect % G8* 3"erciii de analiz a subiectelor din te"te date )lctuirea de enunuri n care subiectul s fie e"primat prin diferite pri de vorbire /substantiv! pronume! numeral0 3"erciii de identificare a modului de realizare a acordului predicatului cu subiectul n te"te date )lctuirea de enunuri n care s se realizeze acordul predicatului cu subiectul 3"erciii recapitulative 1 % G* 1 % G* 1 % G* <ucrare scris 'iscutarea tezei 3"erciii de identificare a elementelor regente ale atributului )lctuirea de enunuri n care atributul s aib diferite elemente regente 3"erciii de identificare a elementelor regente ale complementului )lctuirea de enunuri n care complementul s aib diferite verbe regente 1 % G* 1 G*8 1 % G*8 1 % G*8

1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru )u"iliare didactice

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

.#. #. .

)cordul predicatului cu subiectul n .#. persoan i numr /actualizare0 #. .

Recapitularea materiei lucrarea semestrial. Lucrare semestrial. 'iscutarea tezei

pentru 1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .# 1.1

1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ia cu subiectul de tez 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice

)ctivitate frontal )ctivitate individual

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor 3valuare scris ,bservarea sistematic ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

)ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate individual

)ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate frontal )ctivitate individual

)tributul. 3lementele regente ale .#. atributului #. .

$omplementul. 3lementele regente ale complementului /numai verbul0

.#. #. .

)ctivitate frontal )ctivitate individual

%inta"a propoziiei. $onsolidare

.#. #. .

In<ita?ie la lectur.: ,oierul i Pcal %inta"a frazei 2ropoziia principal. 2ropoziia secundar :raza format din propoziii principale i propoziii secundare

1.2. 2.1. .#. #. .

3"erciii de identificare a diferitelor pri de propoziie 3"erciii de analiz gramatical a diferitelor pri de propoziie 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii

1 % G*8 1 % G*8 1

1anualul )ctivitate frontal :ie de )ctivitate individual lucru ?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice ?rila de evaluare a lecturii 1anualul :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )ctivitate frontal )ctivitate individual

.#. #. .

3"erciii de identificare a propoziiilor principale i secundare n te"te date % G*88 3"erciii de alctuire de propoziii principale i secundare 3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de 1 propoziii n fraze date )lctuirea de fraze n care s apar diferite tipuri de propoziii % G*88 3"erciii de identificare a conjunciilor n fraz )lctuirea de enunuri n care s apar diferite tipuri de conjuncii 3"erciii de identificare a diferitelor tipuri de coordonare n fraz )lctuirea de fraze n care s apar raporturi sintactice de coordonare copulativ i prin ju"tapunere 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii de iniiere i coordonare a sc6imbului de informaii )lctuirea de situaii de comunicare n care s fie formulate ntrebri referitoare la un eveniment sau la o persoan 3"erciii recapitulative 1 % G*88

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

)ctivitate frontal )ctivitate individual

3lementele de relaie n frazconjunciile /simple i compuse0

.#. #. .

)ctivitate frontal )ctivitate individual

$oordonarea copulativ i prin ju"tapunere

.#. #. .

1 % G*88 1 G*88 1 G*888 G*888

)ctivitate frontal )ctivitate individual

In<ita?ie la lectur.: (spr&ile lui Pcal de Petre Dulfu $ererea sau oferirea de informaii. :ormularea de ntrebri

1.2. 2.1. 1.2. 2.1.

)ctivitate frontal )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate individual

2regtire pentru evaluare

2.2. .2. .#. #. .

)ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual

."aluare /nitatea 5

%crierea de interes personal. %crisoarea. )nunul. Lectura unor scrisori! anunuri Redactarea unor scrisori literare

2.2. .2. .#. #. . 1.2 #.# 1.2 #.# 1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .# 2.2. .2. .#. #. . 1.2. 2.1. 1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .#

Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite 3"erciii de identificare a elementelor unei scrisoriD a anui anun )lctuirea unor anunuri Redactarea unor scrisori

1 G*888 1 G*888 1 G*888

:i de )ctivitate individual evaluare :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :i de evaluare )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate individual

)precierea fiei de evaluare ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor )precierea fiei de evaluare ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor

Recapilulare final

3"erciii recapitulative

1 % G8G

Recapitulare final

3"erciii recapitulative

1 % G8G

Recapitulare final

3"erciii recapitulative

1 % G8G

."aluare final

Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor teoretice nsuite 3"erciii de evaluare a lecturii fcute de colegi pe baza unei grile 'iscuii asupra evalurii lecturii 3"erciii recapitulative

1 % G8G 1 % G8G 1 % GG

In<ita?ie la lectur.- Scrisoare pe adresa unui c%iulan iu de 1. %ntimbreanu Recapitulare final

?rila de )ctivitate frontal evaluare a )ctivitate individual lecturii :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual

Recapitulare final

3"erciii recapitulative

1 % GG

Recapitulare final

1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .# 1.2. #.#. .# 1.1

3"erciii recapitulative

1 % GG

Recapitulare final

3"erciii recapitulative

1 % GG

Recapitulare final

3"erciii recapitulative

1 % GG

Recapitulare final

3"erciii recapitulative

1 % GG8

Recapitulare final

3"erciii recapitulative

1 % GG8

Recapitulare final

3"erciii recapitulative

1 % GG8

Recapitulare final

3"erciii recapitulative

1 % GG8

,r la dispoziia profesorului

'iscuii. 8ndicarea lecturilor pentru vacan

1 % GG8

:ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ie de lucru )u"iliare didactice :ie

)ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal )ctivitate pe grupe )ctivitate individual )ctivitate frontal

,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic )precierea rspunsurilor ,bservarea sistematic