Sunteți pe pagina 1din 164

LEGE Nr. 302 din 28 iunie 2004 *** Republicat privind cooperarea judiciar internaional n aterie penal E!

"#EN#$ %&RL&!EN#'L R(!)N"E" %'*L"+&#, -N$ !(N"#(R'L (."+"&L NR. 3// din 30

ai 2000

*1 Republicat n te eiul art. """ din Le2ea nr. 22232008 pentru odi4icarea 5i co pletarea Le2ii nr. 30232004 privind cooperarea judiciar internaional n aterie penal6 publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. /88 din 00 noie brie 20086 d7ndu9:e te;telor o nou nu erotare. Le2ea nr. 30232004 privind cooperarea judiciar internaional n aterie penal a 4o:t publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. 8<4 din 0 iulie 20046 iar ulterior a ai 4o:t odi4icat 5i co pletat prin$ 9 Le2ea nr. 2243200= pentru odi4icarea 5i co pletarea Le2ii nr. 30232004 privind cooperarea judiciar internaional n aterie penal6 publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. 834 din 20 iunie 200=> 9 (rdonana de ur2en a Guvernului nr. 0033200= privind unele :uri pentru 4acilitarea cooperrii poliiene5ti internaionale6 publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. 0.00< din 20 dece brie 200=6 aprobat prin Le2ea nr. 0043200/ pentru aprobarea (rdonanei de ur2en a Guvernului nr. 0033200= privind unele :uri pentru 4acilitarea cooperrii poliiene5ti internaionale6 publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. 2/8 din 28 aprilie 200/6 cu odi4icrile 5i co pletrile ulterioare. #"#L'L " ?i:po@iii 2enerale +&%"#(L'L " ?o eniul de aplicare 5i principii 2enerale ale cooperrii judiciare internaionale n aterie penal &R#. 0 ?o eniul de aplicare A01 %re@enta le2e :e aplic ur toarelor 4or e de cooperare judiciar internaional n aterie penal$ a1 e;trdarea> b1 predarea n ba@a unui andat european de are:tare> c1 tran:4erul de proceduri n aterie penal> d1 recunoa5terea 5i e;ecutarea Botr7rilor> e1 tran:4erarea per:oanelor conda nate> 41 a:i:tena judiciar n aterie penal> 21 alte 4or e de cooperare judiciar internaional n aterie penal.

A21 %re@enta le2e nu :e aplic odalitilor :peci4ice de cooperare poliienea:c internaional6 dac6 potrivit le2ii6 ace:tea nu :e a4l :ub control judiciar. &R#. 2 ?e4inirea unor ter eni 5i e;pre:ii -n :en:ul pre@entei le2i6 ter enii 5i e;pre:iile ur toare :e de4ine:c a:t4el$ a1 :tat :olicitant 9 :tatul care 4or ulea@ o cerere n do eniile re2le entate de pre@enta le2e> b1 :tat :olicitat 9 :tatul cruia i e:te adre:at o cerere n do eniile re2le entate de pre@enta le2e> c1 autoritate central 9 acea autoritate a:t4el de:e nat de :tatul :olicitant :au de :tatul :olicitat6 n aplicarea di:po@iiilor unor convenii internaionale> d1 autoritate judiciar 9 in:tanele judectore5ti 5i parcBetele de pe l7n2 ace:tea6 :tabilite potrivit le2ii ro 7ne6 precu 5i autoritile care au acea:t calitate n :tatul :olicitant6 con4or declaraiilor ace:tuia din ur la in:tru entele internaionale aplicabile> e1 per:oan ur rit 9 per:oana care 4or ea@ obiectul unui andat de ur rire internaional> 41 per:oan e;trdabil 9 per:oana care 4or ea@ obiectul unei proceduri de e;trdare> 21 e;trdat :au per:oan e;trdat 9 per:oana a crei e;trdare a 4o:t aprobat> B1 e;trdare activ 9 procedura de e;trdare n care Ro 7nia are calitatea de :tat :olicitant> i1 e;trdare pa:iv 9 procedura de e;trdare n care Ro 7nia are calitatea de :tat :olicitat> j1 per:oana :olicitat 9 per:oana care 4ace obiectul unui andat european de are:tare> C1 conda nare 9 orice pedeap: :au :ur de :i2uran aplicat ca ur are a :v7r5irii unei in4raciuni> l1 :ur de :i2uran 9 orice :ur privativ :au re:trictiv de libertate care a 4o:t di:pu: pentru co pletarea :au nlocuirea unei pedep:e printr9o Botr7re penal> 1 Botr7re 9 o Botr7re judectorea:c prin care :e pronun o conda nare> n1 :tat de conda nare 9 :tatul n care a 4o:t conda nat per:oana care poate 4i tran:4erat :au care deja a 4o:t tran:4erat> o1 :tat de e;ecutare 9 :tatul ctre care conda natul poate 4i tran:4erat :au a 4o:t deja tran:4erat n vederea e;ecutrii pedep:ei :au a :urii de :i2uran aplicate> p1 re:orti:ant al unui :tat de conda nare :au de e;ecutare6 n ca@ul Ro 7niei6 e:te ceteanul ro 7n> r1 n :en:ul titlului """ din pre@enta le2e6 autoritate judiciar e itent e:te autoritatea judiciar a unui :tat e bru al 'niunii Europene6 co petent : e it un andat european de are:tare6 potrivit le2ii acelui :tat>

:1 n :en:ul titlului """ din pre@enta le2e6 autoritate judiciar de e;ecutare e:te autoritatea judiciar a unui :tat e bru al 'niunii Europene6 co petent : e;ecute un andat european de are:tare6 potrivit le2ii acelui :tat> 51 n :en:ul titlului """ din pre@enta le2e6 :tat e bru e itent e:te :tatul e bru al 'niunii Europene n care :9a e i: un andat european de are:tare> t1 n :en:ul titlului """ din pre@enta le2e6 :tat e bru de e;ecutare e:te :tatul e bru al 'niunii Europene cruia i e:te adre:at un andat european de are:tare. &R#. 3 Li itele cooperrii judiciare &plicarea pre@entei le2i e:te :ubordonat proteciei intere:elor de :uveranitate6 :ecuritate6 ordine public 5i a altor intere:e ale Ro 7niei6 de4inite prin +on:tituie. &R#. 4 %ree inena dreptului internaional A01 %re@enta le2e :e aplic n ba@a 5i pentru e;ecutarea nor elor intere:7nd cooperarea judiciar n aterie penal6 cuprin:e n in:tru entele juridice internaionale la care Ro 7nia e:te parte6 pe care le co pletea@ n :ituaiile nere2le entate. A21 +ooperarea cu un tribunal penal internaional :au o or2ani@aie internaional public6 n con4or itate cu di:po@iiile n aterie ale unor in:tru ente internaionale :peciale6 cu :unt :tatutele tribunalelor penale internaionale6 :e e;a inea@ printr9o procedur le2al di:tinct6 prevederile pre@entei le2i put7nd 4i aplicate n od core:pun@tor6 n co pletare6 dac e:te nece:ar. &R#. 8 +urtoa@ia internaional 5i reciprocitatea A01 -n lip:a unei convenii internaionale6 cooperarea judiciar :e poate e4ectua n virtutea curtoa@iei internaionale6 la cererea tran: i: pe cale diplo atic de ctre :tatul :olicitant 5i cu a:i2urarea :cri: a reciprocitii dat de autoritatea co petent a acelui :tat. A21 -n ca@ul prev@ut la alin. A016 pre@enta le2e con:tituie dreptul co un n aterie pentru autoritile judiciare ro 7ne. A31 Lip:a reciprocitii nu piedic : :e dea cur: unei cereri de a:i:ten judiciar internaional n aterie penal6 dac acea:ta$ a1 :e dovede5te nece:ar datorit naturii 4aptei :au nevoii de a lupta potriva anu itor 4or e 2rave ale cri inalitii> b1 poate contribui la buntirea :ituaiei inculpatului ori conda natului :au la reinte2rarea :a :ocial> c1 poate :ervi la clari4icarea :ituaiei judiciare a unui cetean ro 7n. &R#. = &:i2urarea de reciprocitate

-n ca@ul n care :tatul ro 7n 4or ulea@ o cerere n condiiile pre@entei le2i6 n ba@a curtoa@iei internaionale6 a:i2urarea reciprocitii va 4i dat de ctre ini:trul ju:tiiei6 pentru 4iecare ca@6 ori de c7te ori va 4i nece:ar6 la cererea otivat a autoritii judiciare ro 7ne co petente. &R#. / ?reptul aplicabil +ererile adre:ate autoritilor ro 7ne n do eniile re2le entate de pre@enta le2e :e ndepline:c potrivit nor elor ro 7ne de drept proce:ual penal6 dac prin pre@enta le2e nu :e prevede alt4el. &R#. 8 Non bi: in ide A01 +ooperarea judiciar internaional nu e:te ad i:ibil dac n Ro 7nia :au n orice alt :tat :9a de:45urat un proce: penal pentru aceea5i 4apt 5i dac$ a1 printr9o Botr7re de4initiv :9a di:pu: acBitarea :au ncetarea proce:ului penal> b1 pedeap:a aplicat n cau@6 printr9o Botr7re de4initiv de conda nare6 a 4o:t e;ecutat :au a 4or at obiectul unei 2raieri :au a ni:tii6 n totalitatea ei ori a:upra prii nee;ecutate. A21 ?i:po@iiile alin. A01 nu :e aplic dac a:i:tena e:te :olicitat n :copul revi@uirii Botr7rii de4initive6 pentru unul din otivele care ju:ti4ic pro ovarea uneia din cile e;traordinare de atac prev@ute de +odul de procedur penal al Ro 7niei. A31 ?i:po@iiile alin. A01 nu :e aplic n ca@ul n care un tratat internaional la care Ro 7nia e:te parte conine di:po@iii ai 4avorabile :ub a:pectul principiului non bi: in ide . &R#. < +on4idenialitatea Dtatul ro 7n are obli2aia de a a:i2ura6 pe c7t po:ibil6 la cererea :tatului :olicitant con4idenialitatea cererilor care i :unt adre:ate n do eniile re2le entate de pre@enta le2e 5i a actelor ane;ate ace:tora. -n ca@ul n care condiia p:trrii con4idenialitii nu ar putea 4i a:i2urat6 :tatul ro 7n va n5tiina :tatul :trin6 care va decide. +&%"#(L'L "" ?i:po@iii 2enerale privind procedura de cooperare judiciar internaional n aterie penal &R#. 00 &utoritile centrale ro 7ne +ererile 4or ulate n do eniile re2le entate de titlurile "" 5i "E 9 E"" din pre@enta le2e :e tran: it prin inter ediul ur toarelor autoriti centrale$

a1 !ini:terul Fu:tiiei6 dac au ca obiect e;trdarea 5i tran:4erarea per:oanelor conda nate :au dac :e re4er la activitatea de judecat ori la 4a@a e;ecutrii Botr7rilor penale> b1 %arcBetul de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie6 dac :e re4er la activiti din 4a@a de cercetare 5i ur rire penal> c1 !ini:terul &d ini:traiei 5i "nternelor6 dac :e re4er la ca@ierul judiciar. &R#. 00 #ran: iterea direct A01 +ererile de a:i:ten judiciar n aterie penal pot 4i tran: i:e direct de autoritile judiciare :olicitante autoritilor judiciare :olicitate6 n ca@ul n care in:tru entul juridic internaional aplicabil n relaia dintre :tatul :olicitant 5i :tatul :olicitat re2le entea@ ace:t od de tran: itere. A21 -n a4ara ca@urilor prev@ute la alin. A016 cererile de a:i:ten judiciar n aterie penal pot 4i tran: i:e direct de autoritile judiciare :olicitante autoritilor judiciare :olicitate n ca@ de ur2en6 n: o copie a ace:tora va 4i tran: i: :i ultan la !ini:terul Fu:tiiei :au la %arcBetul de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie6 dup ca@. A31 %rocedura prev@ut la alin. A01 5i A21 va 4i ur at 5i pentru tran: iterea r:pun:ului la cererile ur2ente de a:i:ten judiciar n aterie penal. A41 -n ca@ul prev@ut la alin. A01 5i A21 tran: iterile directe :e vor putea e4ectua prin inter ediul (r2ani@aiei "nternaionale a %oliiei +ri inale A"nterpol1. &R#. 02 &lte odaliti de tran: itere a cererilor A01 %entru tran: iterea cererilor n ba@a acordului ntre :tatul :olicitant 5i :tatul :olicitat6 pot 4i 4olo:ite 5i ijloacele electronice adecvate6 n :pecial 4a;ul6 atunci c7nd :unt di:ponibile6 dac autenticitatea 5i con4idenialitatea cererii6 precu 5i credibilitatea datelor tran: i:e :unt 2arantate. A21 ?i:po@iiile alin. A01 nu piedic recur2erea la cile ur2ente prev@ute la art. 00. &R#. 03 +o petena intern +o petena autoritilor ro 7ne pentru a 4or ula o cerere n do eniile re2le entate de pre@enta le2e :au de a e;ecuta o a:e enea cerere e:te :tabilit de di:po@iiile titlurilor ur toare ale pre@entei le2i6 precu 5i de alte acte nor ative pertinente. &R#. 04 Li bile utili@ate A01 +ererile prev@ute de titlurile "" 5i "E 9 E"" adre:ate Ro 7niei 5i actele ane;e trebuie n:oite de o traducere n li ba ro 7n :au n li ba en2le@ ori 4rance@. -n ca@ul n care docu entele enionate :unt tradu:e ntr9o alt li b dec7t li ba ro 7n6 autoritatea central co petent potrivit di:po@iiilor art. 00

:au autoritatea judiciar co petent6 n ca@ul tran: iterii directe6 ia :uri pentru traducerea ace:tora n re2i de ur2en. A21 +ererile enionate la alin. A016 4or ulate de autoritile ro 7ne6 5i actele ane;e vor 4i n:oite de traduceri n una dintre li bile prev@ute n in:tru entul juridic aplicabil n relaia cu :tatul :olicitat. +ererile 4or ulate n te eiul curtoa@iei internaionale 5i actele ane;e :e vor traduce n li ba o4icial a :tatului :olicitat. #raducerea cererilor 5i a actelor ane;e :e reali@ea@ de autoritatea care are co petena de a 4or ula cererea. A31 R:pun:ul la cererile adre:ate Ro 7niei va 4i redactat n li ba ro 7n6 traducerea ace:tuia n li ba o4icial a :tatului :olicitant :au n una dintre li bile en2le@ ori 4rance@ 4iind 4acultativ6 cu e;cepia ca@ului n care prin in:tru entul juridic internaional aplicabil :e di:pune alt4el. A41 -n ca@ul n care r:pun:ul la cererile 4or ulate de autoritile ro 7ne nu e:te redactat n li ba ro 7n :au n:oit de o traducere n li ba ro 7n6 autoritatea central co petent potrivit di:po@iiilor art. 00 :au autoritatea judiciar co petent6 n ca@ul tran: iterii directe6 ia :uri pentru traducerea ace:tuia. &R#. 08 +o putarea are:trii A01 ?urata are:tului e4ectuat n :trintate n ndeplinirea unei cereri 4or ulate de autoritile ro 7ne n te eiul pre@entei le2i e:te luat n calcul n cadrul procedurii penale ro 7ne 5i :e co put din durata pedep:ei aplicate de in:tanele ro 7ne. A21 &utoritile ro 7ne :olicitate :unt obli2ate : co unice autoritilor co petente ale :tatului :olicitant in4or aiile nece:are co putrii duratei are:tului e;ecutat n Ro 7nia6 n ba@a unei cereri adre:ate autoritilor judiciare ro 7ne. &R#. 0= +Beltuieli A01 +Beltuielile oca@ionate de ndeplinirea unei cereri re2le entate de pre@enta le2e :unt :uportate6 de re2ul6 de :tatul :olicitat. A21 +u toate ace:tea6 :unt n :arcina :tatului :au a autoritii judiciare :olicitante$ a1 inde ni@aiile 5i re uneraiile artorilor 5i e;perilor6 precu 5i cBeltuielile de cltorie 5i de 5edere> b1 cBeltuielile oca@ionate de re iterea obiectelor> c1 cBeltuielile oca@ionate de tran:4erul per:oanelor pe teritoriul :tatului :olicitant :au la :ediul unei autoriti judiciare> d1 cBeltuielile oca@ionate de tran@itul unei per:oane de pe teritoriul unui :tat :trin :au de la :ediul unei autoriti judiciare ctre un :tat ter> e1 cBeltuielile oca@ionate de recur2erea la o videocon4erin pentru ndeplinirea unei cereri de a:i:ten judiciar>

41 alte cBeltuieli con:iderate drept e;traordinare de :tatul :olicitat n 4uncie de ijloacele u ane 5i teBnolo2ice utili@ate pentru ndeplinirea cererii. A31 +a ur are a unui acord ntre autoritile ro 7ne :olicitate 5i autoritile :trine :olicitante6 :e poate dero2a6 n ca@uri e;cepionale6 de la di:po@iiile alin. A21. A41 +Beltuielile care revin :tatului ro 7n :e :uport de la bu2etul de :tat 5i :unt cuprin:e6 dup ca@6 n bu2etul !ini:terului Fu:tiiei6 !ini:terului %ublic 5i !ini:terului &d ini:traiei 5i "nternelor. &R#. 0/ Re iterea de obiecte 5i bunuri A01 -n ca@ul n care cererea are ca obiect :au i plic re iterea de obiecte :au de alte bunuri6 ace:tea pot 4i predate atunci c7nd nu :unt indi:pen:abile dovedirii unei 4apte penale a crei ur rire 5i judecat ine de co petena autoritilor judiciare ro 7ne. A21 Re iterea obiectelor 5i a altor bunuri poate 4i a 7nat :au e4ectuat :ub condiia re:tituirii. A31 ?i:po@iiile alin. A01 5i A21 nu aduc atin2ere drepturilor terilor de bun9 credin 5i drepturilor :tatului ro 7n atunci c7nd ace:te obiecte 5i bunuri pot reveni ace:tuia. A41 (biectele 5i bunurile nu vor 4i predate dec7t n te eiul unei Botr7ri de4initive pronunate n ace:t :en: de autoritatea judiciar co petent. A81 -n ca@ul cererilor de e;trdare6 predarea obiectelor 5i a bunurilor prev@ute la alin. A01 :e poate e4ectua cBiar dac nu :e acord e;trdarea6 n :pecial din cau@a 4u2ii :au dece:ului per:oanei e;trdabile. #"#L'L "" E;trdarea +&%"#(L'L " E;trdarea pa:iv DE+G"'NE& 0 +ondiii pentru e;trdare &R#. 08 %er:oane :upu:e e;trdrii %ot 4i e;trdate din Ro 7nia6 n condiiile pre@entei le2i6 la cererea unui :tat :trin6 per:oanele a4late pe teritoriul :u care :unt ur rite penal :au :unt tri i:e n judecat pentru :v7r5irea unei in4raciuni ori :unt cutate n vederea e;ecutrii unei pedep:e :au a unei :uri de :i2uran n :tatul :olicitant. &R#. 0< %er:oane e;ceptate de la e;trdare A01 Nu pot 4i e;trdai din Ro 7nia$

a1 cetenii ro 7ni6 dac nu :unt ntrunite condiiile prev@ute la art. 20> b1 per:oanele crora li :9a acordat dreptul de a@il n Ro 7nia> c1 per:oanele :trine care :e bucur n Ro 7nia de i unitate de juri:dicie6 n condiiile 5i n li itele :tabilite prin convenii :au prin alte nele2eri internaionale> d1 per:oanele :trine citate din :trintate n vederea audierii ca pri6 artori :au e;peri n 4aa unei autoriti judiciare ro 7ne :olicitante6 n li itele i unitilor con4erite prin convenie internaional. A21 +alitatea de cetean ro 7n :au de re4u2iat politic n Ro 7nia :e aprecia@ la data r 7nerii de4initive a Botr7rii a:upra e;trdrii. ?ac acea:t calitate e:te recuno:cut ntre data r 7nerii de4initive a Botr7rii de e;trdare 5i data convenit pentru predare6 :e va pronuna o nou Botr7re n cau@. &R#. 20 E;trdarea cetenilor ro 7ni A01 +etenii ro 7ni pot 4i e;trdai din Ro 7nia n ba@a conveniilor internaionale ultilaterale la care acea:ta e:te parte 5i pe ba@ de reciprocitate6 dac e:te ndeplinit cel puin una dintre ur toarele condiii$ a1 per:oana e;trdabil do icilia@ pe teritoriul :tatului :olicitant la data 4or ulrii cererii de e;trdare> b1 per:oana e;trdabil are 5i cetenia :tatului :olicitant> c1 per:oana e;trdabil a co i: 4apta pe teritoriul :au potriva unui cetean al unui :tat e bru al 'niunii Europene6 dac :tatul :olicitant e:te e bru al 'niunii Europene. A21 -n ca@ul prev@ut la alin. A01 lit. a1 5i c16 atunci c7nd e;trdarea :e :olicit n vederea e4ecturii ur ririi penale :au a judecii6 o condiie :upli entar e:te ca :tatul :olicitant : dea a:i2urri con:iderate ca :u4iciente c6 n ca@ul conda nrii la o pedeap: privativ de libertate printr9o Botr7re judectorea:c de4initiv6 per:oana e;trdat va 4i tran:4erat n vederea e;ecutrii pedep:ei n Ro 7nia. A31 +etenii ro 7ni pot 4i e;trdai n ba@a di:po@iiilor tratatelor bilaterale 5i pe ba@ de reciprocitate. A41 -n :copul con:tatrii ndeplinirii condiiilor prev@ute la alin. A01 9 A316 !ini:terul Fu:tiiei poate :olicita pre@entarea unui act e i: de autoritatea co petent a :tatului :olicitant. &R#. 20 !otive obli2atorii de re4u@ al e;trdrii A01 E;trdarea va 4i re4u@at dac$ a1 nu a 4o:t re:pectat dreptul la un proce: ecBitabil n :en:ul +onveniei europene pentru aprarea drepturilor o ului 5i a libertilor 4unda entale6 ncBeiat la Ro a la 4 noie brie 0<806 :au al oricrui alt in:tru ent internaional pertinent n do eniu6 rati4icat de Ro 7nia> b1 e;i:t otive :erioa:e : :e cread c e;trdarea e:te :olicitat n :copul ur ririi :au pedep:irii unei per:oane pe otive de ra:6 reli2ie6 :e;6

naionalitate6 li b6 opinii politice :au ideolo2ice ori de apartenen la un anu it 2rup :ocial> c1 :ituaia per:oanei ri:c : :e a2rave@e din unul dintre otivele enunate la lit. b1> d1 cererea e:te 4or ulat ntr9o cau@ a4lat pe rolul unor tribunale e;traordinare6 altele dec7t cele con:tituite prin in:tru entele internaionale pertinente6 :au n vederea e;ecutrii unei pedep:e aplicate de un a:e enea tribunal> e1 :e re4er la o in4raciune de natur politic :au la o in4raciune cone; unei in4raciuni politice> 41 :e re4er la o in4raciune ilitar care nu con:tituie in4raciune de drept co un. A21 Nu :unt con:iderate in4raciuni de natur politic$ a1 atentatul la viaa unui 5e4 de :tat :au a unui e bru al 4a iliei :ale> b1 cri ele potriva u anitii prev@ute de +onvenia pentru prevenirea 5i repri area cri ei de 2enocid6 adoptat la < dece brie 0<48 de &dunarea General a Naiunilor 'nite> c1 in4raciunile prev@ute la art. 80 din +onvenia de la Geneva din 0<4< pentru buntirea :orii rniilor 5i bolnavilor din 4orele ar ate n ca panie6 la art. 80 din +onvenia de la Geneva din 0<4< pentru buntirea :orii rniilor6 bolnavilor 5i nau4ra2iailor 4orelor ar ate ariti e6 la art. 02< din +onvenia de la Geneva din 0<4< cu privire la trata entul pri@onierilor de r@boi 5i la art. 04/ din +onvenia de la Geneva din 0<4< cu privire la protecia per:oanelor civile n ti p de r@boi> d1 orice violri :i ilare ale le2ilor r@boiului6 care nu :unt prev@ute de di:po@iiile din conveniile de la Geneva prev@ute la lit. c1> e1 in4raciunile prev@ute la art. 0 din +onvenia european pentru repri area terori: ului6 adoptat la Dtra:bour2 la 2/ ianuarie 0<</6 5i n alte in:tru ente internaionale pertinente> 41 in4raciunile prev@ute n +onvenia potriva torturii 5i a altor pedep:e :au trata ente crude6 inu ane :au de2radante6 adoptat la 0/ dece brie 0<84 de &dunarea General a Naiunilor 'nite> 21 orice alt in4raciune al crei caracter politic a 4o:t eli inat de tratatele6 conveniile :au acordurile internaionale la care Ro 7nia e:te parte. &R#. 22 !otive opionale de re4u@ al e;trdrii A01 E;trdarea poate 4i re4u@at atunci c7nd 4apta care otivea@ cererea 4ace obiectul unui proce: penal n cur: :au atunci c7nd acea:t 4apt poate 4ace obiectul unui proce: penal n Ro 7nia. A21 E;trdarea unei per:oane poate 4i re4u@at :au a 7nat6 dac predarea ace:teia e:te :u:ceptibil : aib con:ecine de o 2ravitate deo:ebit pentru ea6 n :pecial din cau@a v7r:tei :au a :trii :ale de :ntate. -n ca@ de re4u@ al e;trdrii6 prevederile art. 23 alin. A01 :e aplic n od core:pun@tor.

&R#. 23 #ran:4erul procedurii penale n ca@urile de re4u@ al e;trdrii A01 Re4u@ul e;trdrii propriului cetean ori a re4u2iatului politic obli2 :tatul ro 7n ca la cererea :tatului :olicitant : :upun cau@a autoritilor :ale judiciare co petente6 a:t4el nc7t : :e poat e;ercita ur rirea penal 5i judecata6 dac e:te ca@ul. -n ace:t :cop :tatul :olicitant ar ur a : tran: it 2ratuit !ini:terului Fu:tiiei din Ro 7nia do:arele6 in4or aiile 5i obiectele privind in4raciunea. Dtatul :olicitant va 4i in4or at de:pre re@ultatul cererii :ale. A21 -n ca@ul n care Ro 7nia optea@ pentru :oluia re4u@ului e;trdrii unui cetean :trin6 nvinuit :au conda nat n alt :tat pentru una din in4raciunile prev@ute la art. <= alin. A01 :au pentru orice alt in4raciune pentru care le2ea :tatului :olicitant prevede pedeap:a ncBi:orii al crei ini :pecial e:te de cel puin 8 ani6 e;a inarea propriei co petene 5i e;ercitarea6 dac e:te ca@ul6 a aciunii penale :e 4ac din o4iciu6 4r e;cepie 5i 4r nt7r@iere. &utoritile ro 7ne :olicitate Botr:c n acelea5i condiii ca 5i pentru orice in4raciune cu caracter 2rav prev@ut 5i pedep:it de le2ea ro 7n. &R#. 24 ?ubla incri inare A01 E;trdarea poate 4i ad i: nu ai dac 4apta pentru care e:te nvinuit :au a 4o:t conda nat per:oana a crei e;trdare :e :olicit e:te prev@ut ca in4raciune at7t de le2ea :tatului :olicitant6 c7t 5i de le2ea ro 7n. A21 %rin dero2are de la di:po@iiile alin. A016 e;trdarea poate 4i acordat 5i dac 4apta re:pectiv nu e:te prev@ut de le2ea ro 7n6 dac pentru acea:t 4apt e:te e;clu: cerina dublei incri inri printr9o convenie internaional la care Ro 7nia e:te parte. A31 ?i4erenele e;i:tente ntre cali4icarea juridic 5i denu irea dat aceleia5i in4raciuni de le2ile celor dou :tate nu pre@int relevan6 dac prin convenie internaional :au6 n lip:a ace:teia6 prin declaraie de reciprocitate nu :e prevede alt4el. &R#. 28 "n4raciuni 4i:cale A01 -n aterie de ta;e 5i i po@ite6 de va 5i de :cBi b valutar6 e;trdarea va 4i acordat potrivit di:po@iiilor nele2erii internaionale aplicabile6 pentru 4apte crora le core:pund6 con4or le2ii :tatului ro 7n6 in4raciuni de aceea5i natur. A21 E;trdarea nu poate 4i re4u@at pentru otivul c le2ea ro 7n nu i pune acela5i tip de ta;e :au de i po@ite ori nu cuprinde acela5i tip de re2le entare n aterie de ta;e 5i i po@ite6 de va :au de :cBi b valutar ca le2i:laia :tatului :olicitant. &R#. 2= Gravitatea pedep:ei E;trdarea e:te acordat de Ro 7nia6 n vederea ur ririi penale :au a judecii6 pentru 4apte a cror :v7r5ire atra2e potrivit le2i:laiei :tatului

:olicitant 5i le2ii ro 7ne o pedeap: privativ de libertate de cel puin un an6 iar n vederea e;ecutrii unei pedep:e6 nu ai dac acea:ta e:te de cel puin 4 luni. &R#. 2/ %edeap:a capital ?ac 4apta pentru care :e cere e;trdarea e:te pedep:it cu oartea de ctre le2ea :tatului :olicitant6 e;trdarea nu va putea 4i acordat dec7t cu condiia ca :tatul re:pectiv : dea a:i2urri con:iderate ca nde:tultoare de ctre :tatul ro 7n c pedeap:a capital nu :e va e;ecuta6 ur 7nd : 4ie co utat. &R#. 28 %edeap:a cu :u:pendarea e;ecutrii %er:oana conda nat la o pedeap: privativ de libertate cu :u:pendarea condiionat a e;ecutrii poate 4i e;trdat n ca@ de :u:pendare parial6 dac 4raciunea de pedeap: r a: de e;ecutat r:punde e;i2enelor de 2ravitate prev@ute la art. 2= 5i nu e;i:t alte i pedi ente le2ale la e;trdare. &R#. 2< "n4raciunile co i:e ntr9un :tat ter -n ca@ul in4raciunilor co i:e pe teritoriul unui alt :tat dec7t :tatul :olicitant6 e;trdarea poate 4i acordat atunci c7nd le2ea ro 7n con4er co petena de ur rire 5i judecat autoritilor judiciare ro 7ne pentru in4raciuni de acela5i 4el6 :v7r5ite n a4ara teritoriului :tatului ro 7n6 :au atunci c7nd :tatul :olicitant 4ace dovada c :tatul ter pe teritoriul cruia :9a :v7r5it in4raciunea nu va cere e;trdarea pentru 4apta re:pectiv. &R#. 30 Lip:a pl7n2erii prealabile E;trdarea nu :e acord n ca@ul n care6 potrivit at7t le2i:laiei ro 7ne6 c7t 5i le2i:laiei :tatului :olicitant6 aciunea penal poate 4i an2ajat nu ai la pl7n2erea prealabil a per:oanei vt ate6 iar acea:t per:oan :e opune e;trdrii. &R#. 30 ?reptul la aprare Ro 7nia nu va acorda e;trdarea n ca@urile n care per:oana e;trdabil ar 4i judecat n :tatul :olicitant de un tribunal care nu a:i2ur 2araniile 4unda entale de procedur 5i de protecie a drepturilor la aprare :au de un tribunal naional in:tituit anu e pentru ca@ul re:pectiv6 ori dac e;trdarea e:te cerut n vederea e;ecutrii unei pedep:e pronunate de acel tribunal. &R#. 32 Fudecarea n lip: A01 -n ca@ul n care :e :olicit e;trdarea unei per:oane n vederea e;ecutrii unei pedep:e pronunate printr9o Botr7re dat n lip: potriva :a6 :tatul ro 7n poate re4u@a e;trdarea n ace:t :cop6 dac aprecia@ c procedura de judecat a ne:ocotit dreptul la aprare recuno:cut oricrei per:oane nvinuite de :v7r5irea unei in4raciuni. #otu5i6 e;trdarea :e va acorda dac :tatul :olicitant d a:i2urri apreciate ca :u4iciente pentru a 2aranta per:oanei a crei e;trdare e:te

cerut dreptul la o nou procedur de judecat care : i :alv2arde@e drepturile la aprare. Hotr7rea de e;trdare ndrepte5te :tatul :olicitant 4ie : treac la o nou judecat n cau@6 n pre@ena conda natului6 dac ace:ta nu :e potrive5te6 4ie : l ur rea:c pe e;trdat6 n ca@ contrar. A21 +7nd :tatul ro 7n co unic per:oanei a crei e;trdare e:te cerut Botr7rea dat n lip: potriva :a6 :tatul :olicitant nu va con:idera acea:t co unicare ca o noti4icare care atra2e e4ecte 4a de procedura penal n ace:t :tat. &R#. 33 %re:cripia A01 E;trdarea nu :e acord n ca@ul n care pre:cripia r:punderii penale :au pre:cripia e;ecutrii pedep:ei e:te plinit 4ie potrivit le2i:laiei ro 7ne6 4ie potrivit le2i:laiei :tatului :olicitant. A21 ?epunerea cererii de e;trdare ntrerupe pre:cripia ne plinit anterior. &R#. 34 & ni:tia E;trdarea nu :e ad ite pentru o in4raciune pentru care a intervenit a ni:tia n Ro 7nia6 dac :tatul ro 7n avea co petena : ur rea:c acea:t in4raciune6 potrivit propriei :ale le2i penale. &R#. 38 Graierea &ctul de 2raiere adoptat de :tatul :olicitant 4ace inoperant cererea de e;trdare6 cBiar dac celelalte condiii ale e;trdrii :unt ndeplinite. DE+G"'NE& a 29a %rocedura e;trdrii din Ro 7nia &R#. 3= +ererea de e;trdare 5i actele ane;e A01 +ererea de e;trdare6 4or ulat n :cri: de autoritatea co petent a :tatului :olicitant6 :e adre:ea@ !ini:terului Fu:tiiei. ?ac cererea :e adre:ea@ pe cale diplo atic6 ea :e tran: ite nent7r@iat !ini:terului Fu:tiiei. ( alt cale va putea 4i convenit prin nele2ere direct ntre :tatul :olicitant 5i :tatul ro 7n :olicitat. A21 -n :prijinul cererii :e vor pre@enta$ a1 n 4uncie de 4a@a proce:ului penal6 ori2inalele :au copiile autentice ale Botr7rii de conda nare de4initive6 cu eniunea r 7nerii de4initive6 deci@iilor pronunate ca ur are a e;ercitrii cilor le2ale de atac6 andatului de e;ecutare a pedep:ei ncBi:orii6 re:pectiv ori2inalele :au copiile autentice ale andatului de are:tare preventiv6 recBi@itorului :au ale altor acte av7nd putere e2al. &utenti4icarea copiilor ace:tor acte :e 4ace 2ratuit de in:tana :au parcBetul co petent6 dup ca@>

b1 o e;punere a 4aptelor pentru care :e cere e;trdarea. ?ata 5i locul :v7r5irii lor6 cali4icarea lor juridic 5i re4eririle la di:po@iiile le2ale care le :unt aplicabile :e vor indica n odul cel ai e;act po:ibil> c1 o copie a di:po@iiilor le2ale aplicabile :au6 dac acea:ta nu e:te cu putin6 o declaraie a:upra dreptului aplicabil6 precu 5i :e nal entele cele ai preci:e ale per:oanei e;trdabile 5i orice alte in4or aii de natur : deter ine identitatea 5i naionalitatea ace:teia> d1 date privind durata pedep:ei nee;ecutate6 n ca@ul cererii de e;trdare a unei per:oane conda nate care a e;ecutat nu ai o parte din pedeap:. &R#. 3/ %rocedura e;trdrii pa:ive A01 E;trdarea din Ro 7nia :e Botr5te de ju:tiie. A21 %rocedura de e;trdare pa:iv are un caracter ur2ent 5i :e de:45oar 5i n ti pul vacanei judectore5ti. A31 Rolul !ini:terului Fu:tiiei con:t n ndeplinirea atribuiilor care i :unt con4erite6 n calitate de autoritate central6 prin le2e 5i tratatele internaionale la care Ro 7nia e:te parte. A41 -n e;ercitarea atribuiilor de autoritate central6 !ini:terul Fu:tiiei6 prin direcia de :pecialitate6 ndepline5te6 cu precdere6 ur toarele activiti$ a1 pri irea cererii de e;trdare> b1 e;a inarea cererii de e;trdare 5i a actelor ane;ate ace:teia din punctul de vedere al re2ularitii internaionale6 n condiiile prev@ute la art. 38> c1 tran: iterea cererii de e;trdare 5i a actelor ane;ate ace:teia procurorului 2eneral co petent6 n condiiile prev@ute la art. 40> d1 re:tituirea otivat a cererii de e;trdare 5i a actelor ane;ate ace:teia6 n ca@urile prev@ute la art. 38 alin. A41> e1 punerea n e;ecutare6 n colaborare cu !ini:terul &d ini:traiei 5i "nternelor6 a Botr7rii de4initive prin care :9a di:pu: e;trdarea> 41 co unicarea ctre autoritatea central a :tatului :olicitant a :oluiei date cererii de e;trdare :au a cererii de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii6 pronunat de autoritatea judiciar co petent. &R#. 38 E;a enul de re2ularitate internaional A01 E;a enul de re2ularitate internaional are ca :cop veri4icarea con4or itii cererii de e;trdare 5i a actelor ane;ate ace:teia cu di:po@iiile tratatelor internaionale aplicabile6 inclu:iv cu declaraiile 4or ulate de Ro 7nia n ba@a di:po@iiilor unor convenii ultilaterale. A21 !ini:terul Fu:tiiei6 prin direcia de :pecialitate6 e4ectuea@6 n ter en de 3 @ile lucrtoare de la data pri irii cererii6 e;a enul de re2ularitate internaional prev@ut la alin. A016 :pre a con:tata dac$ a1 ntre Ro 7nia 5i :tatul :olicitant e;i:t nor e convenionale ori reciprocitate pentru e;trdare>

b1 la cererea de e;trdare :unt ane;ate actele prev@ute de tratatul internaional aplicabil> c1 cererea 5i actele ane;ate ace:teia :unt n:oite de traduceri6 con4or prevederilor art. 04> d1 e;i:t una dintre li itele acordrii cooperrii judiciare prev@ute la art. 3. A31 ?e a:e enea6 n cadrul e;a enului de re2ularitate internaional6 !ini:terul Fu:tiiei veri4ic e;i:tena reciprocitii n privina e;trdrii propriilor ceteni6 n ca@ul n care :e :olicit e;trdarea unui cetean ro 7n. A41 -n ca@ul n care con:tat nendeplinirea condiiilor de re2ularitate internaional enionate la alin. A21 lit. a1 5i b1 5i la alin. A316 precu 5i n ca@ul n care :e con:tat e;i:tena :ituaiei prev@ute la alin. A21 lit. d16 !ini:terul Fu:tiiei re:tituie cererea 5i actele ane;e6 e;plic7nd otivele. -n :ituaia n care cererea de e;trdare 5i docu entele ane;e nu :unt n:oite de traduceri n li ba ro 7n6 ur ea@ ca parcBetul co petent : ia :uri pentru e4ectuarea unei traduceri c7t ai ur2ente. A81 -n ca@ul cererilor de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii6 e;a enul de re2ularitate internaional :e e4ectuea@ n ter en de 24 de ore de la pri irea cererii. &R#. 3< +oncur:ul de cereri A01 ?ac e;trdarea e:te cerut de ai ulte :tate 4ie pentru aceea5i 4apt6 4ie pentru 4apte di4erite6 :tatul ro 7n Botr5te6 in7nd :ea a de toate prejurrile 5i6 n od deo:ebit6 de 2ravitatea 5i de locul :v7r5irii in4raciunilor6 de data depunerii cererilor re:pective6 de cetenia per:oanei e;trdabile6 de e;i:tena reciprocitii de e;trdare n raport cu :tatul ro 7n 5i de po:ibilitatea unei e;trdri ulterioare ctre alt :tat :olicitant. A21 -n :ituaia prev@ut la alin. A016 !ini:terul Fu:tiiei :tabile5te6 dac e:te ca@ul6 crui :tat :olicitant i va 4i predat per:oana e;trdat6 potrivit obli2aiilor internaionale a:u ate de Ro 7nia prin tratatele internaionale n aterie la care e:te parte :au care decur2 din :tatutul de e bru al 'niunii Europene6 in7nd :ea a de Botr7rile judectore5ti de4initive cu privire la 4iecare dintre cererile de e;trdare6 precu 5i de criteriile prev@ute la alin. A01. A31 ?e:pre e;i:tena concur:ului de cereri !ini:terul Fu:tiiei va n5tiina de ur2en autoritile co petente ale :tatelor :olicitante. &R#. 40 De:i@area procurorului co petent +u e;cepia ca@urilor de re:tituire prev@ute la art. 38 alin. A416 cererea de e;trdare 5i actele ane;e :e tran: it de !ini:terul Fu:tiiei6 n cel ult 48 de ore6 procurorului 2eneral al parcBetului de pe l7n2 curtea de apel n a crui circu :cripie a 4o:t locali@at per:oana e;trdabil :au6 n ca@ul n care nu :e cunoa5te locul unde :e a4l per:oana6 procurorului 2eneral al %arcBetului de pe l7n2 +urtea de &pel *ucure5ti. &R#. 40

Repre@entarea :tatului :olicitant A01 -n procedura de e;trdare pa:iv6 :tatul :olicitant e:te repre@entat de autoritatea central 5i de !ini:terul %ublic din Ro 7nia. La cererea e;pre: a :tatului :olicitant6 repre@entani ai ace:tuia pot participa6 cu aprobarea in:tanei co petente6 la :oluionarea cererii de e;trdare. A21 ?i:po@iiile alin. A01 :e aplic n od core:pun@tor 5i n ca@ul procedurii de e;trdare activ. &R#. 42 %rocedura judiciar 5i re2uli :peciale de co peten A01 %rocedura judiciar de e;trdare e:te de co petena curii de apel n a crei circu :cripie a 4o:t locali@at per:oana e;trdabil 5i a parcBetului de pe l7n2 acea:ta. A21 +ererea de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii 5i cererea de e;trdare :e :oluionea@ de un co plet 4or at dintr9un judector al :eciei penale a curii de apel co petente. A31 Hotr7rea pronunat a:upra cererii de e;trdare e:te :upu: recur:ului6 n condiiile prev@ute la art. 82 alin. A81 5i art. 83. A41 Nor ele de procedur penal privind ur rirea6 judecata 5i punerea n e;ecutare :unt aplicabile 5i n procedura de e;trdare6 n :ura n care prin pre@enta le2e nu :e di:pune alt4el. &R#. 43 &re:tarea provi@orie 5i :e:i@area in:tanei A01 %rocurorul 2eneral co petent :au procurorul de:e nat de ace:ta procedea@6 n 48 de ore de la pri irea cererii de e;trdare 5i a actelor ane;ate6 la identi4icarea per:oanei e;trdabile6 creia i aduce la cuno5tin coninutul actelor tran: i:e de autoritile :tatului :olicitant. A21 ?up identi4icare6 procurorul 2eneral co petent :e:i@ea@ de ndat curtea de apel co petent6 pentru a aprecia a:upra lurii :urii are:trii provi@orii n vederea e;trdrii a per:oanei e;trdabile 5i continuarea procedurii judiciare de :oluionare a cererii de e;trdare. A31 &re:tarea provi@orie n vederea e;trdrii :e di:pune 5i e:te prelun2it de acela5i co plet nve:tit cu :oluionarea cererii de e;trdare6 prin ncBeiere6 4r ca durata total a are:trii provi@orii : poat dep5i 080 de @ile. ?up ntoc irea Botr7rii prin care :9a di:pu: are:tarea6 judectorul e ite de ndat andat de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii. %revederile +odului de procedur penal cu privire la coninutul 5i e;ecutarea andatului de are:tare :e aplic n od core:pun@tor. A41 %er:oana e;trdabil cu privire la care :9a luat :ura are:trii provi@orii va 4i depu: n are:tul poliiei. A81 -n cur:ul :oluionrii cererii de e;trdare6 in:tana veri4ic periodic6 dar nu ai t7r@iu de 30 de @ile6 nece:itatea eninerii are:trii provi@orii6 put7nd di:pune6 dup ca@6 eninerea are:trii provi@orii :au nlocuirea ace:teia cu :ura obli2rii de a nu pr:i ara :au localitatea. !:ura are:trii provi@orii :e

nlocuie5te cu :ura obli2rii de a nu pr:i ara :au localitatea nu ai n ca@uri bine ju:ti4icate 5i nu ai dac in:tana aprecia@ c per:oana e;trdabil nu va ncerca : :e :u:tra2 de la judecarea cererii de e;trdare. A=1 (dat cu ad iterea cererii de e;trdare6 prin :entin6 in:tana di:pune 5i are:tarea per:oanei e;trdate n vederea predrii. A/1 !:ura are:trii n vederea predrii ncetea@ de drept dac per:oana e;trdat nu e:te preluat de autoritile co petente ale :tatului :olicitat6 n ter en de 30 de @ile de la data convenit pentru predare6 cu e;cepia ca@ului prev@ut la art. 8/ alin. A=1. -n ace:t ca@6 in:tana di:pune punerea de ndat n libertate a per:oanei e;trdate 5i in4or ea@ de:pre acea:ta !ini:terul Fu:tiiei 5i +entrul de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne. A81 -n ca@ul n care potriva per:oanei e;trdabile autoritile judiciare ro 7ne co petente au e i: un andat de are:tare preventiv :au un andat de e;ecutare a pedep:ei ncBi:orii6 pentru 4apte :v7r5ite pe teritoriul Ro 7niei6 andatul de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii devine e4ectiv de la data la care per:oana n cau@ nu :e ai a4l :ub puterea andatului de are:tare preventiv :au de e;ecutare a pedep:ei ncBi:orii. A<1 -ncBeierea prin care :9a di:pu: luarea6 eninerea6 nlocuirea :au ncetarea :urii are:trii provi@orii n vederea e;trdrii poate 4i atacat :eparat cu recur:6 n ter en de 24 de ore de la pronunare. ?o:arul va 4i naintat in:tanei de recur: n ter en de 24 de ore6 iar recur:ul :e judec n ter en de 3 @ile de la nre2i:trarea cau@ei. Recur:ul declarat potriva ncBeierii prin care :9a di:pu: luarea :au eninerea :urii are:trii provi@orii nu e:te :u:pen:iv de e;ecutare. &R#. 44 &re:tarea provi@orie n ca@ de ur2en A01 -n ca@ de ur2en6 autoritile co petente ale :tatului :olicitant pot cere are:tarea provi@orie a per:oanei ur rite6 cBiar nainte de 4or ularea 5i tran: iterea cererii 4or ale de e;trdare. A21 +ererea de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii trebuie : indice e;i:tena unui andat de are:tare preventiv :au a unui andat de e;ecutare a unei pedep:e aplicate printr9o Botr7re judectorea:c de4initiv potriva per:oanei ur rite6 o e;punere :u ar a 4aptelor6 care trebuie : preci@e@e data 5i locul unde au 4o:t co i:e 5i : enione@e di:po@iiile le2ale aplicabile6 precu 5i datele di:ponibile a:upra identitii6 ceteniei 5i locali@rii ace:tei per:oane. A31 +ererea de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii :e tran: ite6 prin inter ediul +entrului de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne6 parcBetului co petent6 cu in4or area !ini:terului Fu:tiiei. -n ca@ul n care are:tarea provi@orie n vederea e;trdrii :e :olicit pe ba@ de reciprocitate6 precu 5i atunci c7nd cererea de are:tare prive5te una dintre per:oanele prev@ute la art. 0<6 acea:ta :e tran: ite obli2atoriu !ini:terului Fu:tiiei6 n vederea e4ecturii e;a enului de

re2ularitate internaional prev@ut la art. 386 care :e aplic n od core:pun@tor. A41 Nu :e poate da cur: unei cereri de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii dec7t atunci c7nd nu e;i:t nicio ndoial a:upra co petenei autoritii :olicitante 5i cererea conine ele entele prev@ute la alin. A21. A81 ?i:po@iiile art. 43 :e aplic n od core:pun@tor. A=1 "n:tana6 din o4iciu ori la :e:i@area procurorului co petent :au la cererea per:oanei e;trdabile6 poate di:pune ncetarea :urii are:trii provi@orii n vederea e;trdrii dac6 n ter en de 08 @ile de la luarea :urii6 :tatul ro 7n nu a 4o:t :e:i@at prin cererea de e;trdare6 n:oit de docu entele prev@ute la art. 3=. &re:tarea provi@orie ncetea@ de drept dup trecerea unui ter en de 40 de @ile6 dac n ace:t interval de ti p nu :e pri e:c cererea de e;trdare 5i n:cri:urile nece:are6 cu e;cepia ca@ului n care printr9un tratat bilateral e:te prev@ut un alt ter en privind durata a;i a perioadei de are:tare provi@orie. A/1 %unerea n libertate provi@orie nu e;clude o nou are:tare provi@orie n vederea e;trdrii 5i nici e;trdarea6 dac cererea de e;trdare e:te pri it ulterior. &R#. 48 Reinerea n vederea e;trdrii (r2anul judiciar n a crui circu :cripie a 4o:t locali@at per:oana a crei are:tare provi@orie n vederea e;trdrii e:te cerut de autoritile co petente ale unui :tat :olicitant poate di:pune reinerea pentru cel ult 24 de ore. -n :ituaia n care :ura reinerii a 4o:t luat de or2anul de cercetare penal al poliiei judiciare6 ace:ta e:te obli2at6 n pri ele 00 ore de la reinere6 : pre@inte procurorului co petent per:oana ur rit internaional. &R#. 4= %rocedura la curtea de apel A01 La pri ul ter en6 in:tana procedea@ la luarea unei declaraii per:oanei e;trdabile6 care va 4i a:i:tat 2ratuit de un interpret 5i de un aprtor din o4iciu6 dac nu e;i:t un avocat ale:. %re@ena procurorului e:te obli2atorie. %rocedura e:te public6 dac per:oana e;trdabil :au procurorul nu :e opune6 oral 5i contradictorie. A21 %er:oana e;trdabil :au procurorul de 5edin poate cere in:tanei un ter en :upli entar de nc 8 @ile6 pentru otive :u4icient ju:ti4icate. %arcBetul e:te obli2at : contribuie la procurarea datelor 5i actelor nece:are pentru a :e :tabili dac :unt ndeplinite condiiile e;trdrii 5i : di:pun ridicarea 5i depunerea la in:tan a obiectelor la care :e re4er art. 0/. A31 ?up intero2atoriu6 per:oana e;trdabil poate : opte@e 4ie pentru e;trdarea voluntar6 4ie pentru continuarea procedurii6 n ca@ de opunere la e;trdare. &R#. 4/ E;trdarea voluntar

A01 %er:oana e;trdabil are dreptul : declare n 4aa in:tanei c renun la bene4iciile pe care i le poate con4eri le2ea de a :e apra potriva cererii de e;trdare 5i c 5i d con:i 7ntul : 4ie e;trdat 5i predat autoritilor co petente ale :tatului :olicitant. ?eclaraia :a e:te con:e nat ntr9un proce:9 verbal6 :e nat de pre5edintele co pletului de judecat6 2re4ier6 per:oana e;trdabil6 avocatul ei 5i de interpret. ?up ce in:tana con:tat c per:oana e;trdabil e:te pe deplin con5tient de con:ecinele opiunii :ale6 in:tana6 lu7nd 5i conclu@iile procurorului6 e;a inea@ dac nu e;i:t vreun i pedi ent care e;clude e;trdarea. ?ac :e con:tat c e;trdarea voluntar e:te ad i:ibil6 in:tana ia act de:pre acea:ta prin :entin 5i di:pune totodat a:upra :urii preventive nece:are : 4ie luat p7n la predarea per:oanei e;trdabile. Dentina e:te de4initiv6 :e redactea@ n 24 de ore 5i :e tran: ite de ndat6 n copie le2ali@at6 !ini:terului Fu:tiiei6 pentru a proceda con4or le2ii. A21 -n condiiile prev@ute la alin. A016 per:oana e;trdabil poate declara c renun la aplicarea re2ulii :pecialitii prev@ute la art. /4. &R#. 48 E;trdarea :i pli4icat -n ca@ul prev@ut la art. 4/6 pre@entarea unei cereri 4or ale de e;trdare 5i a actelor prev@ute la art. 3= alin. A21 nu ai e:te nece:ar dac :e prevede a:t4el prin convenia internaional aplicabil n relaia cu :tatul :olicitant :au n ca@ul n care le2i:laia acelui :tat per ite o a:e enea procedur :i pli4icat de e;trdare 5i acea:ta a 4o:t aplicat unor cereri de e;trdare 4or ulate de Ro 7nia. &R#. 4< (po@iia la e;trdare a per:oanei e;trdabile A01 ?ac per:oana e;trdabil :e opune la cererea de e;trdare6 ea 5i va putea 4or ula aprrile oral 5i n :cri:> totodat va putea propune probe. A21 -n ur a audierii per:oanei e;trdabile6 do:arul cau@ei e:te pu: la di:po@iia aprtorului ace:teia pentru a putea pre@enta6 n :cri: 5i n ter en de 8 @ile6 opo@iia otivat la cererea de e;trdare 5i a indica ijloacele de prob ad i:e de le2ea ro 7n6 nu rul de artori 4iind li itat la doi. A31 (po@iia nu poate 4i nte eiat dec7t pe 4aptul c per:oana are:tat nu e:te per:oana ur rit :au c nu :unt ndeplinite condiiile pentru e;trdare. A41 (dat pre@entat opo@iia :au e;pirat ter enul de pre@entare a ace:teia6 procurorul poate :olicita un ter en de 8 @ile pentru a r:punde opo@iiei :au a ad ini:tra probe6 n condiiile prev@ute la alin. A21. &R#. 80 &d ini:trarea probelor !ijloacele de prob ncuviinate de in:tan vor 4i ad ini:trate n ter en de a;i u 08 @ile6 n pre@ena per:oanei e;trdabile6 a:i:tat de aprtor 5i6 dac e:te nevoie6 de interpret6 precu 5i a procurorului. &R#. 80 "n4or aii :upli entare

A01 ?ac in4or aiile co unicate de :tatul :olicitant :e dovede:c in:u4iciente pentru a per ite :tatului ro 7n : pronune o Botr7re n aplicarea pre@entei le2i6 in:tana co petent va :olicita co plinirea in4or aiilor nece:are. -n ace:t :cop6 va 4i;a un ter en de dou luni. A21 #ran: iterea :olicitrii privind in4or aiile :upli entare6 precu 5i a r:pun:ului :e reali@ea@ pe una din cile prev@ute la art. 3=. &R#. 82 Doluionarea cau@ei A01 ?up e;a inarea cererii de e;trdare6 a aterialului probator 5i a conclu@iilor pre@entate de partea e;trdabil 5i de procuror6 curtea de apel poate$ a1 : di:pun6 n ca@ul concur:ului de cereri prev@ut la art. 3<6 cone;area do:arelor6 cBiar dac :e re4er la 4apte di4erite :au :unt nre2i:trate la curi de apel di4erite6 co petena teritorial aparin7nd curii de apel celei dint7i :e:i@ate> b1 : di:pun6 n ca@ul nece:itii de a pri i in4or aii :upli entare de la :tatul :olicitant potrivit art. 806 a 7narea :oluionrii cererii de e;trdare pentru un ter en de 2 luni6 cu po:ibilitatea reiterrii cererii6 5i acordarea unui ulti ter en de nc 2 luni> c1 : con:tate6 prin :entin6 dac :unt :au nu :unt ntrunite condiiile e;trdrii. A21 +urtea de apel nu e:te co petent : :e pronune a:upra te einiciei ur ririi :au conda nrii pentru care autoritatea :trin cere e;trdarea6 nici a:upra oportunitii e;trdrii. A31 -n ca@ul n care curtea de apel con:tat c :unt ndeplinite condiiile de e;trdare6 Botr5te ad iterea cererii de e;trdare6 di:pun7nd totodat eninerea :trii de are:t provi@oriu n vederea e;trdrii6 p7n la predarea per:oanei e;trdate6 con4or art. 8/. A41 Hotr7rea prin care :9a di:pu: e;trdarea :e otivea@ n ter en de 8 @ile de la data pronunrii. A81 -n ca@ul e;trdrilor te porare :au :ub condiie6 in:tana va eniona n di:po@itivul :entinei condiiile prev@ute n acele articole. A=1 -n ca@ul ad iterii cererii de e;trdare6 dac :e re it 5i obiecte con4or art. 0/6 :e va 4ace eniune de:pre ace:tea n cuprin:ul :entinei6 ane;7ndu9:e eventual un inventar. A/1 ?ac in:tana con:tat c nu :unt ndeplinite condiiile pentru e;trdare6 re:pin2e cererea 5i di:pune punerea n libertate a per:oanei e;trdabile. Hotr7rea :e otivea@ n 24 de ore 5i e:te tran: i: procurorului 2eneral al parcBetului de pe l7n2 curtea de apel6 care o re ite6 de ndat6 co parti entului de :pecialitate al !ini:terului Fu:tiiei. A81 Hotr7rea a:upra e;trdrii poate 4i atacat cu recur: de procurorul 2eneral co petent 5i de per:oana e;trdabil6 n ter en de 8 @ile de la pronunare6 la Decia penal a -naltei +uri de +a:aie 5i Fu:tiie. %rocurorul 2eneral co petent poate declara recur: din o4iciu :au la cererea ini:trului ju:tiiei.

A<1 Recur:ul declarat potriva Botr7rii prin care :9a re:pin: cererea de e;trdare e:te :u:pen:iv de e;ecutare. Recur:ul declarat potriva Botr7rii prin care :9a di:pu: e;trdarea e:te :u:pen:iv de e;ecutare6 cu e;cepia di:po@iiilor re4eritoare la :tarea de are:t provi@oriu n vederea e;trdrii. &R#. 83 Fudecarea recur:ului 5i co unicarea Botr7rii A01 ?up otivarea :entinei curii de apel6 do:arul cau@ei :e naintea@6 de ndat6 Deciei penale a -naltei +uri de +a:aie 5i Fu:tiie. A21 %re5edintele Deciei penale a -naltei +uri de +a:aie 5i Fu:tiie6 pri ind do:arul6 4i;ea@ ter en de judecat independent de n:crierea pe rol a altor cau@e6 cu prioritate. A31 Fudecarea recur:ului :e 4ace ntr9un ter en de cel ult 00 @ile6 de un co plet 4or at din 3 judectori. A41 -n :copul :oluionrii recur:ului6 pre5edintele co pletului poate de:e na pe unul din judectori :au pe un a2i:trat a:i:tent : 4ac un raport :cri:. A81 ?o:arul cau@ei :e re:tituie curii de apel n cel ult 3 @ile de la :oluionarea recur:ului. A=1 Hotr7rea de4initiv a:upra e;trdrii :e co unic procurorului 2eneral al parcBetului de pe l7n2 curtea de apel care a judecat cau@a n pri in:tan 5i direciei de :pecialitate din !ini:terul Fu:tiiei. &R#. 84 &nalo2ie ?i:po@iiile art. 82 alin. A81 5i art. 83 :e aplic n od core:pun@tor 5i n ca@urile n care in:tana :e pronun cu privire la a 7narea e;trdrii6 ad iterea :ub condiie a e;trdrii6 con:i 7ntul e;tinderii obiectului e;trdrii 5i ree;trdarea ctre un :tat ter. &R#. 88 .u2a e;trdatului E;trdatul care6 dup ce a 4o:t predat :tatului :olicitant6 4u2e nainte de :oluionarea cau@ei :au de e;ecutarea pedep:ei pentru care a 4o:t acordat e;trdarea 5i care :e ntoarce :au e:te identi4icat pe teritoriul Ro 7niei va 4i din nou are:tat 5i predat6 n ba@a unui andat e i: de autoritatea judiciar co petent a :tatului :olicitant6 cu e;cepia ca@ului n care ace:ta a nclcat condiiile n care e;trdarea a 4o:t acordat. DE+G"'NE& a 39a E4ectele e;trdrii din Ro 7nia &R#. 8= %redarea e;trdatului A01 E:te con:iderat ba@ le2al nece:ar 5i :u4icient pentru predarea e;trdatului un e;tra: al Botr7rii judectore5ti r a:e de4initive6 prin care :e di:pune e;trdarea.

A21 -n vederea :tabilirii datei 5i a locului de predare6 !ini:terul Fu:tiiei co unic de ndat +entrului de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne un e;tra: al Botr7rii judectore5ti r a:e de4initive. A31 ?ata predrii va 4i co unicat !ini:terului Fu:tiiei 5i curii de apel co petente n ter en de 08 @ile de la data tran: iterii Botr7rii judectore5ti prev@ute la alin. A01. -n ca@ul n care data predrii nu a 4o:t 4i;at n intervalul de 08 @ile6 +entrul de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne in4or ea@ a:upra de er:urilor luate 5i otivelor pentru care data predrii nu a putut 4i :tabilit n ace:t interval. &R#. 8/ #er ene pentru predarea e;trdatului A01 !ini:terul Fu:tiiei va 4ace cuno:cut de ur2en autoritii co petente a :tatului :olicitant :oluia adoptat a:upra e;trdrii6 co unic7ndu9i totodat un e;tra: de pe Botr7rea de4initiv. A21 (rice :oluie de re:pin2ere total :au parial va 4i otivat. A31 -n ca@ de acordare a e;trdrii6 :tatul :olicitant va 4i in4or at de:pre locul 5i data predrii6 precu 5i a:upra duratei are:tului n vederea e;trdrii6 e;ecutat de per:oana e;trdabil. A41 Locul predrii va 4i un punct de 4rontier al Ro 7niei. +entrul de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne a:i2ur6 prin *iroul Naional "nterpol6 predarea 5i in4or ea@ de:pre acea:ta !ini:terul Fu:tiiei 5i curtea de apel co petent. %er:oana e;trdat e:te predat 5i preluat :ub e:cort. A81 Dub re@erva ca@ului prev@ut la alin. A=16 dac per:oana e;trdat nu va 4i preluat la data :tabilit6 ea va putea 4i pu: n libertate la e;pirarea unui ter en de 08 @ile6 :ocotit de la acea:t dat> ace:t ter en nu va putea 4i prelun2it dec7t cel ult cu nc 08 @ile. A=1 -n ca@ de 4or ajor6 care piedic predarea :au pri irea per:oanei e;trdate6 autoritile ro 7ne 5i cele ale :tatului :olicitant :e vor pune de acord a:upra unei noi date de predare6 di:po@iiile art. 8= alin. A31 4iind aplicabile. &R#. 88 %redarea a 7nat A01 E;i:tena unui proce: penal n 4aa autoritilor judiciare ro 7ne potriva per:oanei e;trdabile :au 4aptul c per:oana e;trdabil :e a4l n e;ecutarea unei pedep:e privative de libertate nu piedic e;trdarea. A21 -n ca@urile prev@ute la alin. A016 predarea e;trdatului poate 4i a 7nat. -n ca@ de a 7nare6 e;trdarea poate deveni e4ectiv nu ai dup ce proce:ul penal a luat :47r5it6 iar n ca@ de conda nare la o pedeap: privativ de libertate6 nu ai dup ce acea:ta a 4o:t e;ecutat :au con:iderat ca e;ecutat. A31 %redarea e;trdatului poate 4i a 7nat 5i atunci c7nd :e con:tat6 pe ba@a unei e;perti@e edicale6 c ace:ta :u4er de o boal care i9ar putea pune viaa n pericol.

A41 -n ca@ul a 7nrii predrii per:oanei a crei e;trdare a 4o:t aprobat6 in:tana e ite un andat de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii. -n ca@ul n care per:oana e;trdat :e a4l6 la o entul ad iterii cererii de e;trdare6 :ub puterea unui andat de are:tare preventiv :au de e;ecutare a pedep:ei ncBi:orii e i: de autoritile judiciare ro 7ne6 andatul de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii intr n vi2oare de la data ncetrii otivelor care au ju:ti4icat a 7narea. &R#. 8< %redarea te porar :au :ub condiie A01 -n ca@ul prev@ut la alin. A01 al art. 886 per:oana e;trdat poate 4i predat te porar6 n ca@ul n care :tatul :olicitant 4ace dovada c a 7narea predrii ar provoca un prejudiciu 2rav6 cu ar 4i plinirea pre:cripiei6 cu condiia ca acea:t predare : nu dune@e de:45urrii proce:ului penal n cur: n Ro 7nia 5i ca :tatul :olicitant : dea a:i2urri c6 o dat ndeplinite actele proce:uale pentru care a 4o:t acordat e;trdarea6 va retri ite e;trdatul. A21 La cererea :tatului :olicitant6 tran: i: pe una din cile prev@ute de pre@enta le2e6 predarea te porar :e aprob prin ncBeiere dat n ca era de con:iliu6 de ctre pre5edintele :eciei penale a curii de apel care a judecat6 n pri in:tan6 cererea de e;trdare. A31 -n vederea :oluionrii cererii6 in:tana va anali@a ndeplinirea criteriilor prev@ute la alin. A016 :olicit7nd 5i avi@ul autoritii judiciare pe rolul creia :e a4l cau@a ori6 dup ca@6 al in:tanei de e;ecutare. A41 ?ac per:oana predat te porar :e a4l n e;ecutarea unei pedep:e :au a unei :uri de :i2uran6 e;ecutarea ace:teia :e con:ider :u:pendat de la data c7nd per:oana a 4o:t predat autoritilor co petente ale :tatului :olicitant 5i p7n la data c7nd e:te retri i: autoritilor ro 7ne. &R#. =0 #ran@itul A01 #ran@itul pe teritoriul Ro 7niei al unui e;trdat care nu e:te cetean ro 7n poate 4i acordat cu condiia ca otive de ordine public : nu :e opun 5i : 4ie vorba de:pre o in4raciune care per ite e;trdarea6 con4or le2ii ro 7ne. A21 ?ac per:oana e;trdat are cetenia ro 7n6 tran@itul nu e:te acordat dec7t n :ituaiile n care :e poate aproba e;trdarea cetenilor ro 7ni. A31 #ran@itul e:te acordat la cererea :tatului intere:at6 4or ulat 5i tran: i: pe calea prev@ut la art. 3= alin. A016 la care :e ane;ea@ cel puin andatul de are:tare preventiv :au andatul de e;ecutare a pedep:ei ncBi:orii care a ju:ti4icat acordarea e;trdrii. A41 Hotr7rea a:upra tran@itului e:te luat de !ini:terul Fu:tiiei. A81 !ini:terul Fu:tiiei co unic de ndat Botr7rea luat autoritii co petente a :tatului :olicitant 5i !ini:terului &d ini:traiei 5i "nternelor. A=1 -n ca@ul tran@itului aerian6 atunci c7nd nu e:te prev@ut o ateri@are pe teritoriul :tatului ro 7n6 e:te :u4icient o noti4icare tran: i: de autoritatea co petent a :tatului :olicitant !ini:terului Fu:tiiei al Ro 7niei. -n ca@ de

ateri@are 4orat6 acea:t noti4icare va produce e4ectele cererii de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii6 iar :tatul :olicitant va adre:a de ndat o cerere 4or al de tran@it. ?i:po@iiile alin. A31 :e aplic n od core:pun@tor. A/1 E;trdatul n tran@it r 7ne n :tare de are:tare provi@orie pe perioada 5ederii :ale pe teritoriul ro 7n. &R#. =0 Ree;trdarea ctre un :tat ter A01 -n a4ara ca@ului prev@ut la art. /4 alin. A01 lit. b16 con:i 7ntul :tatului ro 7n e:te nece:ar pentru a n2dui :tatului :olicitant : predea unui alt :tat per:oana care i9a 4o:t predat 5i care ar 4i cutat de ctre :tatul ter pentru in4raciuni anterioare predrii. Dtatul ro 7n va putea cere pre@entarea actelor prev@ute la art. 3= alin. A21. A21 ?i:po@iiile art. 82 5i 83 :e aplic n od core:pun@tor. +&%"#(L'L "" E;trdarea activ DE+G"'NE& 0 +ondiii pentru :olicitarea e;trdrii &R#. =2 (bli2aia de a :olicita e;trdarea E;trdarea unei per:oane potriva creia autoritile judiciare ro 7ne co petente au e i: un andat de are:tare preventiv :au un andat de e;ecutare a pedep:ei ncBi:orii ori creia i :9a aplicat o :ur de :i2uran va 4i :olicitat :tatului :trin pe teritoriul creia acea:ta a 4o:t locali@at n toate ca@urile n care :unt ntrunite condiiile prev@ute de pre@enta le2e. &R#. =3 +adrul juridic A01 ?i:po@iiile :eciunii 0 a cap. " din pre@entul titlu :e aplic n od core:pun@tor n ca@ul n care Ro 7nia are calitatea de :tat :olicitant. A21 -n a4ara condiiei privind 2ravitatea pedep:ei prev@ute la art. 2=6 o condiie :upli entar pentru ca Ro 7nia : poat :olicita e;trdarea unei per:oane6 n vederea e4ecturii ur ririi penale6 e:te ca potriva acelei per:oane : 4ie pu: n i5care aciunea penal6 n condiiile prev@ute n +odul de procedur penal. DE+G"'NE& a 29a %rocedura de :olicitare a e;trdrii &R#. =4 +o petena

+o petena de a ntoc i 5i tran: ite cererile de e;trdare n nu ele :tatului ro 7n revine !ini:terului Fu:tiiei. &R#. =8 'r rirea internaional n vederea e;trdrii A01 -n ca@ul n care un andat de are:tare preventiv :au de e;ecutare a pedep:ei nu poate 4i du: la ndeplinire6 ntruc7t inculpatul ori conda natul nu :e ai a4l pe teritoriul Ro 7niei6 in:tana care a e i: andatul de are:tare preventiv :au in:tana de e;ecutare6 dup ca@6 la propunerea procurorului :e:i@at n ace:t :cop de ctre or2anele de poliie6 e ite un andat de ur rire internaional n vederea e;trdrii6 care :e tran: ite +entrului de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne6 n vederea di4u@rii prin canalele :peci4ice. A21 !andatul de ur rire internaional n vederea e;trdrii conine toate ele entele nece:are identi4icrii per:oanei ur rite6 o e;punere :u ar a :ituaiei de 4apt 5i date privind ncadrarea juridic a 4aptelor6 precu 5i :olicitarea de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii. A31 De nalarea introdu: n Di:te ul "n4or atic DcBen2en ecBivalea@ cu un andat de ur rire internaional n vederea e;trdrii. A41 ?i:po@iiile pre@entului articol nu aduc atin2ere prevederilor art. 886 care :e aplic n relaia cu :tatele e bre ale 'niunii Europene. -n :ituaia n care nu :e cunoa5te :tatul pe teritoriul cruia :e a4l per:oana n cau@6 di:po@iiile pre@entului articol 5i prevederile art. 88 :e aplic deopotriv. &R#. == %rocedura e;trdrii active A01 ?e ndat ce e:te in4or at6 prin orice ijloc care la: o ur :cri: 5i a crui autenticitate poate 4i veri4icat6 de ctre +entrul de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne6 prin :tructura :peciali@at6 :au de !ini:terul Fu:tiiei6 de:pre locali@area pe teritoriul unui :tat :trin a unei per:oane date n ur rire internaional :au cutate de autoritile judiciare ro 7ne pentru ducerea la ndeplinire a unui andat de e;ecutare a pedep:ei ncBi:orii :au a unui andat de are:tare preventiv6 in:tana de e;ecutare :au in:tana care a e i: andatul de are:tare preventiv :tabile5te6 printr9o ncBeiere otivat6 dac :unt ndeplinite condiiile prev@ute n pre@enta le2e pentru a :e :olicita e;trdarea. A21 +entrul de +ooperare %oliienea:c "nternaional6 prin :tructura :peciali@at6 are obli2aia de a in4or a in:tana de e;ecutare :au in:tana e itent a andatului de are:tare preventiv de ndat ce *iroul +entral Naional "nterpol core:pondent i noti4ic 4aptul c per:oana care 4ace obiectul andatului a 4o:t locali@at. "n4or area va 4i tran: i: direct6 cu o copie la !ini:terul Fu:tiiei. A31 Fudecata :e 4ace de ur2en 5i cu precdere6 n ca era de con:iliu6 de un co plet 4or at dintr9un :in2ur judector6 cu participarea procurorului 5i 4r

citarea prilor. Fudectorul :e pronun prin ncBeiere otivat6 dat n ca era de con:iliu. A41 %entru evidena activitii in:tanelor :e va ine o condic :eparat pentru 5edinele de judecat a :e:i@rilor privind e;trdarea. -n ace:t re2i:tru :e trec do:arele din 4iecare 5edin6 :eparat pe co plete6 ncBeierea pronunat 5i nu rul ace:teia6 precu 5i iniialele judectorului care o va redacta. #otodat6 :e ntoc e5te 5i :e p:trea@ Re2i:trul de eviden a :e:i@rilor privind e;trdarea6 n care :e vor 4ace ur toarele eniuni$ nu rul curent> nu ele 5i prenu ele inculpatului :au conda natului> nu rul 5i data andatului de are:tare preventiv :au de e;ecutare a pedep:ei> nu rul 5i data adre:ei +entrului de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne :au a !ini:terului Fu:tiiei> nu rul do:arului in:tanei> nu rul 5i data pronunrii ncBeierii> data co unicrii ncBeierii !ini:terului Fu:tiiei. "n:tana de recur: va ine un re2i:tru di:tinct pentru ace:te :pee. Re2i:trul de eviden a :e:i@rilor privind e;trdarea nu e:te de:tinat publicitii. A81 -ncBeierea prev@ut la alin. A31 poate 4i atacat cu recur: de procuror6 n ter en de 24 de ore de la pronunare. ?o:arul cau@ei e:te naintat in:tanei de recur: n ter en de 24 de ore. Recur:ul :e judec n ter en de cel ult 3 @ile6 de ctre in:tana :uperioar n 2rad. "n:tana de recur: va re:titui do:arul pri ei in:tane n ter en de 24 de ore de la :oluionarea recur:ului. A=1 -ncBeierea de4initiv prin care :9a con:tatat c :unt ntrunite condiiile pentru :olicitarea e;trdrii6 n:oit de actele prev@ute la art. 3= alin. A216 :e co unic de ndat !ini:terului Fu:tiiei. -ncBeierea de4initiv prin care :9a con:tatat c nu :unt ntrunite condiiile pentru a :e :olicita e;trdarea :e co unic !ini:terului Fu:tiiei n cel ult 3 @ile de la pronunare. A/1 -n ter en de cel ult 3 @ile de la data pri irii ncBeierii de4initive prin care :9a con:tatat c :unt ndeplinite condiiile pentru :olicitarea e;trdrii6 !ini:terul Fu:tiiei6 prin direcia de :pecialitate6 e4ectuea@ un e;a en de re2ularitate internaional. ?i:po@iiile art. 38 :e aplic n od core:pun@tor. A81 -n 4uncie de conclu@iile e;a enului de re2ularitate internaional6 direcia de :pecialitate a !ini:terului Fu:tiiei 4ie ntoc e5te cererea de e;trdare 5i o tran: ite6 n:oit de actele ane;e6 autoritii co petente a :tatului :olicitat6 4ie ntoc e5te un act prin care propune ini:trului ju:tiiei6 otivat6 : :e:i@e@e procurorul 2eneral al %arcBetului de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie6 n vederea iniierii procedurii de revi@uire a ncBeierii de4initive prin care :9a di:pu: :olicitarea e;trdrii6 in4or 7nd n a bele :ituaii +entrul de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne. -n ca@ul n care con:tat c actele :unt inco plete6 nainte de a ntoc i 5i de a tran: ite cererea de e;trdare6 direcia de :pecialitate a !ini:terului Fu:tiiei poate :olicita in:tanei co petente : i tran: it6 n cel ult /2 de ore6 actele :upli entare nece:are potrivit tratatului internaional aplicabil.

A<1 -n ca@ul n care nu :unt ntrunite condiiile de re2ularitate internaional pentru :olicitarea e;trdrii6 ini:trul ju:tiiei6 prin procurorul 2eneral al %arcBetului de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie6 cere revi@uirea Botr7rii judectore5ti de4initive prin care :9a con:tatat c :unt ndeplinite condiiile pentru :olicitarea e;trdrii. Revi@uirea nu poate 4i cerut pentru alt otiv dec7t cel le2at de conclu@iile e;a enului de re2ularitate internaional. A001 +ererea de revi@uire :e 4ace n ter en de cel ult 3 @ile6 dac per:oana prev@ut la alin. A01 e:te are:tat n vederea e;trdrii ctre Ro 7nia. -n toate celelalte ca@uri cererea :e 4ace n ter en de cel ult 08 @ile. #er enul cur2e de la data la care procurorul 2eneral pri e5te cererea prin care ini:trul ju:tiiei i :olicit : pro ove@e revi@uirea Botr7rii judectore5ti de4initive prin care :9a con:tatat c :unt ndeplinite condiiile pentru :olicitarea e;trdrii. +o petent : judece cererea de revi@uire e:te in:tana prev@ut la alin. A01. -n ca@ul n care per:oana prev@ut la alin. A01 e:te are:tat n vederea e;trdrii ctre Ro 7nia6 cererea de revi@uire :e :oluionea@ de ur2en 5i cu precdere. -n toate celelalte ca@uri6 cererea de revi@uire :e :oluionea@ n ter en de cel ult o lun de la data nre2i:trrii cau@ei. A001 "n:tana6 dac con:tat c cererea de revi@uire e:te nte eiat6 anulea@ ncBeierea atacat. ?ac in:tana con:tat c cererea de revi@uire e:te nente eiat6 o re:pin2e6 enin7nd ncBeierea atacat. Hotr7rea in:tanei de revi@uire e:te de4initiv 5i :e co unic n ter en de 24 de ore de la pronunare ini:trului ju:tiiei 5i procurorului 2eneral al %arcBetului de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie. A021 +ererea de e;trdare 5i actele ane;ate ace:teia6 n:oit de actele prev@ute la art. 3= alin. A21 5i de traduceri certi4icate n li ba :tatului :olicitat :au n li ba en2le@ ori 4rance@6 :e tran: it autoritii co petente a :tatului :olicitat6 pe una dintre cile prev@ute la art. 3= alin. A01. A031 -n ca@ul n care :e :olicit e;trdarea unei per:oane conda nate n lip:6 n :ituaia n care :tatul :olicitat aduce la cuno5tina per:oanei ur rite Botr7rea pronunat n lip:6 o a:t4el de noti4icare nu va produce e4ecte 4a de procedura penal din Ro 7nia. A041 -n ca@ul n care per:oana ur rit nu e:te are:tat provi@oriu n vederea e;trdrii6 procedura prev@ut n ace:t articol are caracter con4idenial6 p7n n o entul n care :tatul :olicitat e:te nve:tit cu cererea de e;trdare. &R#. =/ Retra2erea cererii de e;trdare A01 -n ca@ul n care per:oana e;trdabil nu :e ai a4l :ub puterea andatului de are:tare preventiv :au a andatului de e;ecutare6 in:tana co petent6 din o4iciu :au la cererea procurorului6 :tabile5te6 prin ncBeiere otivat6 c nu ai :ub@i:t condiiile prev@ute de le2e pentru a :e :olicita e;trdarea 5i di:pune de ndat retra2erea cererii de e;trdare. Hotr7rea :e tran: ite !ini:terului Fu:tiiei n ter en de 24 de ore de la pronunare. !ini:terul Fu:tiiei retra2e nent7r@iat cererea de e;trdare6 in4or 7nd de:pre

acea:ta +entrul de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne. A21 ?i:po@iiile art. == :e aplic n od core:pun@tor. &R#. =8 #ran: iterea in4or aiilor :upli entare la cererea :tatului :olicitat A01 -n ca@ul n care6 n vederea :oluionrii cererii de e;trdare6 autoritile :tatului :trin :olicit tran: iterea unor in4or aii :upli entare6 ace:tea vor 4i co unicate6 n ter enul :tabilit de autoritile :tatului :olicitat6 prin !ini:terul Fu:tiiei :au direct6 de ctre in:tana co petent. A21 #raducerea docu entelor :e e4ectuea@ de ctre !ini:terul Fu:tiiei :au in:tana co petent6 dup ca@. &R#. =< Rejudecarea per:oanei e;trdate &:i2urarea rejudecrii n ca@ul e;trdrii per:oanei conda nate n lip: e:te dat de !ini:terul Fu:tiiei6 la cererea :tatului :olicitat. &R#. /0 Dolicitarea ree;trdrii ctre Ro 7nia ?i:po@iiile art. =0 :unt aplicabile n od core:pun@tor n ca@ul n care Ro 7nia :olicit unui :tat :trin ree;trdarea unei per:oane a crei e;trdare 4u:e:e anterior acordat ace:tuia de ctre un :tat ter. DE+G"'NE& a 39a E4ectele e;trdrii n Ro 7nia &R#. /0 %reluarea e;trdatului ?i:po@iiile re4eritoare la predarea9preluarea per:oanei e;trdate prev@ute la art. 8= 5i 8/ :e aplic n od core:pun@tor n ca@ul per:oanelor e;trdate din :trintate n Ro 7nia. &R#. /2 %ri irea e;trdatului A01 %er:oana e;trdat6 adu: n Ro 7nia6 va 4i6 de ur2en6 predat ad ini:traiei penitenciare :au autoritii judiciare co petente6 dup ca@. A21 ?ac e;trdatul a 4o:t conda nat n lip:6 el va 4i rejudecat6 la cerere6 cu re:pectarea drepturilor prev@ute la art. 32 alin. A01. &R#. /3 +o unicarea :oluiei !ini:terul Fu:tiiei in4or ea@ autoritatea judiciar ro 7n co petent de:pre odul de :oluionare a cererii de e;trdare de ctre :tatul :olicitat 5i6 dup ca@6 de:pre durata are:trii provi@orii n vederea e;trdrii6 pentru a 4i co putat potrivit di:po@iiilor art. 08. &R#. /4 Re2ula :pecialitii

A01 %er:oana predat ca e4ect al e;trdrii nu va 4i nici ur rit6 nici judecat6 nici deinut n vederea e;ecutrii unei pedep:e6 nici :upu: oricrei alte re:tricii a libertii :ale individuale6 pentru orice 4apt anterior predrii6 altul dec7t cel care a otivat e;trdarea6 n a4ar de ca@urile c7nd$ a1 :tatul care a predat9o con:i te> n ace:t :cop6 autoritile ro 7ne co petente vor tran: ite :tatului :olicitat o cerere n:oit de actele prev@ute la art. 3= alin. A21 5i de un proce:9verbal n care :e con:e nea@ declaraiile per:oanei e;trdate> b1 av7nd po:ibilitatea : o 4ac6 per:oana e;trdat nu a pr:it6 n ter en de 48 de @ile de la liberarea :a de4initiv6 teritoriul Ro 7niei6 ori dac a revenit n Ro 7nia dup ce a pr:it teritoriul :tatului ro 7n. A21 &utoritile ro 7ne vor lua :urile nece:are n vederea6 pe de o parte6 unei eventuale tri iteri a per:oanei de pe teritoriul Ro 7niei6 iar pe de alt parte6 ntreruperii pre:cripiei potrivit le2i:laiei ro 7ne6 inclu:iv recur2erea la o procedur n lip:. A31 +7nd cali4icarea dat 4aptei incri inate va 4i odi4icat n cur:ul procedurii6 per:oana e;trdat nu va 4i ur rit :au judecat dec7t n :ura n care ele entele con:titutive ale in4raciunii recali4icate ar n2dui e;trdarea. A41 -n ca@ul prev@ut la alin. A01 lit. a1 cererea adre:at :tatului :trin :e 4or ulea@ de ctre !ini:terul Fu:tiiei6 n ba@a ncBeierii in:tanei co petente : :oluione@e cau@a n pri in:tan6 la propunerea otivat a !ini:terului %ublic :au n ba@a ncBeierii in:tanei pe rolul creia :e a4l cau@a6 dac e;trdarea a 4o:t acordat dup tri iterea n judecat a per:oanei e;trdate6 dup ca@. &R#. /8 E4ectele e;trdrii :ub condiie A01 -n ca@ul n care e;trdarea a 4o:t acordat :ub condiie6 in:tana care a :olicitat e;trdarea ia :urile nece:are pentru re:pectarea condiiei i pu:e de :tatul :olicitat 5i d 2aranii n ace:t :en:. A21 -n ca@ul n care condiia i pu: e:te retri iterea per:oanei e;trdate pe teritoriul :tatului :olicitant6 in:tana di:pune n:oirea ace:teia la 4rontier6 n vederea prelurii de ctre autoritile co petente ale :tatului :olicitant. +&%"#(L'L """ ?i:po@iii co une &R#. /= +Beltuieli A01 +Beltuielile privind procedura de e;trdare e4ectuate pe teritoriul Ro 7niei :e :uport de :tatul ro 7n6 prin bu2etele autoritilor 5i in:tituiilor i plicate6 n 4uncie de atribuiile con4erite 4iecreia dintre ace:tea prin pre@enta le2e. ?i:po@iiile art. 0= alin. A41 :e aplic n od core:pun@tor. A21 +Beltuielile de tran@it :e :uport de :tatul :olicitant.

&R#. // .rauda la e;trdare %redarea unei per:oane prin e;pul@are6 read i:ie6 reconducere la 4rontier :au alt :ur de acela5i 4el e:te inter@i: ori de c7te ori a:cunde voina de a :e eluda re2ulile de e;trdare. +&%"#(L'L "E ?i:po@iii pentru punerea n aplicare a unor in:tru ente juridice n e;trdare adoptate la nivelul 'niunii Europene aterie de

&R#. /8 ?o eniu de aplicare A01 ?i:po@iiile pre@entului capitol ur re:c punerea n aplicare a di:po@iiilor +onveniei privind :i pli4icarea procedurii de e;trdare ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene6 adoptat la 00 artie 0<<86 5i ale +onveniei privind e;trdarea ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene6 adoptat la 2/ :epte brie 0<<=6 precu 5i a di:po@iiilor privind e;trdarea din +onvenia din 0< iunie 0<<0 de punere n aplicare a &cordului DcBen2en din 04 iunie 0<88 privind eli inarea treptat a controalelor la 4rontierele co une6 DcBen2en6 n relaia cu acele :tate e bre ale 'niunii Europene care au 4or ulat declaraii n :en:ul neaplicrii deci@iei9cadru a +on:iliului din 03 iunie 2002 privind andatul european de are:tare 5i procedurile de predare ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene pentru 4apte :v7r5ite nainte de o anu it dat. A21 ?i:po@iiile cap. " 5i "" ale pre@entului titlu :e aplic n od core:pun@tor6 4r a aduce n: atin2ere obli2aiilor re@ultate din aderarea la +onvenia privind :i pli4icarea procedurii de e;trdare ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene6 adoptat la 00 artie 0<<86 5i +onvenia privind e;trdarea ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene6 adoptat la 2/ :epte brie 0<<=. &R#. /< "n4raciuni politice -n aplicarea +onveniei privind e;trdarea ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene6 adoptat la 2/ :epte brie 0<<=6 nicio in4raciune nu poate 4i con:iderat ca in4raciune politic. &R#. 80 %re:cripia6 a ni:tia 5i alte cau@e care nltur r:punderea penal :au con:ecinele conda nrii A01 -n ceea ce prive5te pre:cripia r:punderii penale 5i a e;ecutrii pedep:ei6 :unt aplicabile nu ai di:po@iiile din le2i:laia :tatului :olicitant. A21 & ni:tia acordat de Ro 7nia nu piedic e;trdarea6 cu e;cepia ca@ului n care 4apta prev@ut de le2ea penal e:te de co petena in:tanelor ro 7ne.

A31 &b:ena unei pl7n2eri prealabile :au a unei alte condiii nece:are pentru punerea n i5care a aciunii penale6 potrivit le2ii ro 7ne6 nu aduce atin2ere obli2aiei de e;trdare. &R#. 80 E;trdarea n ateria acci@elor6 a ta;ei pe valoarea adu2at 5i n aterie va al Dtatul ro 7n acord e;trdarea pentru 4apte prev@ute de le2ea penal n ateria acci@elor6 a ta;ei pe valoarea adu2at 5i n aterie va al6 n condiiile prev@ute de le2e. &R#. 82 De nalarea n Di:te ul "n4or atic DcBen2en De nalarea introdu: n Di:te ul "n4or atic DcBen2en are acela5i e4ect ca 5i o cerere de are:tare provi@orie n vederea e;trdrii6 n :en:ul art. 0= din +onvenia european de e;trdare6 ncBeiat la %ari: la 03 dece brie 0<8/. &R#. 83 E;trdarea :i pli4icat E;trdarea :i pli4icat :e aplic n relaia cu :tatele e bre ale 'niunii Europene6 4r veri4icarea condiiilor :peciale prev@ute la art. 486 ori de c7te ori :unt ndeplinite condiiile prev@ute la art. 4/. #"#L'L """ ?i:po@iii privind cooperarea cu :tatele e bre ale 'niunii Europene n aplicarea ?eci@iei9cadru nr. 200238843F&" a +on:iliului 'niunii Europene din 03 iunie 2002 privind andatul european de are:tare 5i procedurile de predare ntre :tatele e bre +&%"#(L'L " ?i:po@iii 2enerale &R#. 84 ?e4iniia andatului european de are:tare A01 !andatul european de are:tare e:te o deci@ie judiciar prin care o autoritate judiciar co petent a unui :tat e bru al 'niunii Europene :olicit are:tarea 5i predarea de ctre un alt :tat e bru a unei per:oane6 n :copul e4ecturii ur ririi penale6 judecii :au e;ecutrii unei pedep:e ori a unei :uri de :i2uran privative de libertate. A21 !andatul european de are:tare :e e;ecut pe ba@a principiului recunoa5terii 5i ncrederii reciproce6 n con4or itate cu di:po@iiile ?eci@iei9 cadru a +on:iliului nr. 200238843F&" din 03 iunie 20026 publicat n Furnalul (4icial al +o unitilor Europene nr. L 0<030 din 08 iulie 2002. &R#. 88 &utoritile ro 7ne co petente

A01 -n Ro 7nia :unt de:e nate ca autoriti judiciare e itente in:tanele judectore5ti. A21 &utoritile judiciare ro 7ne de e;ecutare :unt curile de apel. A31 &utoritile ro 7ne co petente : pri ea:c andatul european de are:tare :unt !ini:terul Fu:tiiei 5i parcBetele de pe l7n2 curile de apel de:e nate potrivit alin. A21 n a cror circu :cripie a 4o:t locali@at per:oana :olicitat. -n ca@ul n care nu :e cunoa5te locul unde :e a4l per:oana :olicitat6 andatul european de are:tare :e tran: ite %arcBetului de pe l7n2 +urtea de &pel *ucure5ti. A41 &utoritatea central ro 7n e:te !ini:terul Fu:tiiei. -n acea:t calitate6 !ini:terul Fu:tiiei$ a1 pri e5te andatul european de are:tare e i: de o autoritate judiciar dintr9 un alt :tat e bru al 'niunii Europene 5i l tran: ite parcBetului de pe l7n2 curtea de apel n a crui circu :cripie a 4o:t locali@at per:oana :olicitat :au %arcBetului de pe l7n2 +urtea de &pel *ucure5ti6 n ca@ul n care per:oana :olicitat nu a 4o:t locali@at6 ori de c7te ori autoritatea judiciar e itent nu reu5e5te : tran: it andatul european de are:tare direct autoritii judiciare ro 7ne pri itoare> b1 tran: ite andatul european de are:tare e i: de o autoritate judiciar ro 7n6 dac acea:ta nu l poate tran: ite direct autoritii judiciare pri itoare :trine :au c7nd :tatul e bru de e;ecutare a de:e nat ca autoritate pri itoare !ini:terul Fu:tiiei> c1 ine evidena andatelor europene de are:tare e i:e :au pri ite de autoritile judiciare ro 7ne6 n :copuri :tati:tice> d1 ndepline5te orice alt atribuie :tabilit prin le2e enit a a:i:ta 5i :prijini autoritile judiciare ro 7ne n e iterea 5i e;ecutarea andatelor europene de are:tare. &R#. 8= +oninutul 5i 4or a andatului european de are:tare A01 !andatul european de are:tare va conine ur toarele in4or aii$ a1 identitatea 5i cetenia per:oanei :olicitate> b1 denu irea6 adre:a6 nu erele de tele4on 5i 4a;6 precu 5i adre:a de e9 ail ale autoritii judiciare e itente> c1 indicarea e;i:tenei unei Botr7ri judectore5ti de4initive6 a unui andat de are:tare preventiv :au a oricrei alte Botr7ri judectore5ti e;ecutorii av7nd acela5i e4ect6 care :e ncadrea@ n di:po@iiile art. 88 5i <= din pre@enta le2e> d1 natura 5i ncadrarea juridic a in4raciunii6 in7ndu9:e :ea a ai ale: de prevederile art. <=> e1 o de:criere a circu :tanelor n care a 4o:t co i: in4raciunea6 inclu:iv o entul6 locul6 2radul de i plicare a per:oanei :olicitate> 41 pedeap:a pronunat6 dac Botr7rea a r a: de4initiv6 :au pedeap:a prev@ut de le2ea :tatului e itent pentru in4raciunea :v7r5it> 21 dac e:te po:ibil6 alte con:ecine ale in4raciunii.

A21 !andatul european de are:tare e:te ntoc it n con4or itate cu 4or ularul din ane;a nr. 0. A31 !andatul european de are:tare tran: i: autoritii co petente a unui alt :tat e bru trebuie tradu: n li ba o4icial :au n li bile o4iciale ale :tatului de e;ecutare :au n una ori ai ulte alte li bi o4iciale ale in:tituiilor 'niunii Europene6 pe care ace:t :tat le accept6 con4or declaraiei depu:e la Decretariatul General al +on:iliului 'niunii Europene. A41 !andatul european de are:tare tran: i: :pre e;ecutare autoritilor ro 7ne trebuie tradu: n li ba ro 7n :au n una din li bile en2le@ 5i 4rance@. &R#. 8/ +Beltuieli +Beltuielile oca@ionate pe teritoriul :tatului ro 7n de e;ecutarea unui andat european de are:tare revin Ro 7niei. +elelalte cBeltuieli r 7n n :arcina :tatului e itent. +&%"#(L'L "" E iterea de ctre autoritile ro 7ne a unui andat european de are:tare

&R#. 88 %rocedura de e itere a andatului european de are:tare A01 -n :ituaia prev@ut la art. =8 alin. A016 :e e ite un andat european de are:tare ori de c7te ori nu a intervenit6 potrivit le2ii ro 7ne6 pre:cripia r:punderii penale :au a e;ecutrii pedep:ei ori a ni:tia :au 2raierea6 5i e:te ndeplinit6 dup ca@6 una dintre ur toarele condiii$ a1 pedeap:a prev@ut de le2e e:te de cel puin un an6 dac are:tarea 5i predarea :e :olicit n vederea e;ercitrii ur ririi penale ori a judecii> b1 pedeap:a :au :ura de :i2uran privativ de libertate aplicat e:te de cel puin 4 luni6 dac are:tarea 5i predarea :e :olicit n vederea e;ecutrii pedep:ei :au a :urii de :i2uran privative de libertate. A21 !andatul european de are:tare e:te e i:6 n 4a@a de ur rire penal6 de ctre judectorul dele2at de pre5edintele in:tanei creia i9ar reveni co petena : judece cau@a n 4ond6 iar n 4a@a de judecat 5i de e;ecutare6 de ctre judectorul dele2at de pre5edintele pri ei in:tane ori de cel al in:tanei de e;ecutare6 n ur toarele :ituaii$ a1 la :e:i@area procurorului care e4ectuea@ :au :uprave2Bea@ ur rirea penal a per:oanei :olicitate6 dac are:tarea 5i predarea :e :olicit n vederea e4ecturii ur ririi penale> b1 la :e:i@area in:tanei care a di:pu: a:upra lurii :urii are:trii preventive a inculpatului ori care a Botr7t cu privire la :urile de :i2uran6 dup ca@6 :au a or2anului la care :e a4l :pre e;ecutare andatul6 dac are:tarea 5i predarea :e :olicit n vederea judecii ori e;ecutrii pedep:ei ncBi:orii :au a unei :uri de :i2uran privative de libertate.

A31 Fudectorul co petent veri4ic ndeplinirea condiiilor prev@ute la alin. A01 5i procedea@6 dup ca@6 a:t4el$ a1 e ite andatul european de are:tare 5i :uprave2Bea@ luarea :urilor pentru tran: iterea ace:tuia6 potrivit di:po@iiilor art. 8< 5i <0> n ca@ul n care per:oana e:te locali@at pe teritoriul unui :tat e bru al 'niunii Europene6 di:pune traducerea andatului european de are:tare6 n ter en de 24 de ore6 potrivit alin. A=1> b1 con:tat6 prin ncBeiere otivat6 c nu :unt ndeplinite condiiile prev@ute la alin. A01 pentru a e ite un andat european de are:tare. -ncBeierea poate 4i atacat cu recur: de procuror6 n ter en de 3 @ile de la co unicare. Recur:ul :e judec de in:tana :uperioar6 n ter en de 3 @ile de la nre2i:trarea cau@ei6 iar n ca@ de ad itere a ace:tuia6 pri a in:tan e:te obli2at : e it un andat european de are:tare. A41 -n ca@ul prev@ut la alin. A31 lit. a16 judectorul co petent in4or ea@ procurorul care e4ectuea@ :au :uprave2Bea@ ur rirea penal ori in:tana pe rolul creia :e a4l cau@a penal de:pre e iterea andatului european de are:tare6 iar n ca@ul prev@ut la alin. A31 lit. b1 co unic ncBeierea procurorului care e4ectuea@ :au :uprave2Bea@ ur rirea penal ori procurorului de pe l7n2 in:tana de e;ecutare. A81 -n ca@ul e iterii unui andat european de are:tare6 judectorul poate :olicita autoritii judiciare de e;ecutare re iterea bunurilor care con:tituie ijloace ateriale de prob. A=1 -n :ituaia prev@ut la art. <0 alin. A216 andatul european de are:tare n li ba ro 7n :e tran: ite +entrului de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne6 n vederea di4u@rii pe canale :peci4ice. &ce:ta va 4i tradu:6 prin 2rija in:tanei e itente6 n li ba i pu: de :tatul e bru de e;ecutare6 dup ce :e con4ir locali@area per:oanei :olicitate pe teritoriul unui anu it :tat e bru al 'niunii Europene. -n ca@ul n care n circu :cripia in:tanei e itente nu e;i:t un traductor autori@at pentru li ba :trin n care e:te nece:ar traducerea6 autoritatea judiciar e itent :olicit :prijinul !ini:terului Fu:tiiei6 ur 7nd ca traducerea : :e e4ectue@e prin 2rija ace:tuia. A/1 %entru evidena activitii in:tanei6 :e ntoc e5te 5i :e p:trea@ Re2i:trul de eviden a andatelor europene de are:tare. -n ace:t re2i:tru :e 4ac ur toarele eniuni$ nu rul curent> nu ele6 prenu ele 5i cetenia per:oanei :olicitate> nu rul 5i data adre:ei parcBetului ori a in:tanei pe rolul creia :e a4l cau@a penal> nu rul do:arului in:tanei de e;ecutare> data e iterii andatului european de are:tare> data tran: iterii andatului european de are:tare> in4or aii a:upra e;ecutrii andatului european de are:tare> otivele nee;ecutrii andatului european de are:tare> data predrii per:oanei :olicitate> data retra2erii andatului european de are:tare. Re2i:trul nu e:te de:tinat publicitii.

A81 %rocedura prev@ut n pre@entul articol are caracter con4idenial p7n la are:tarea per:oanei :olicitate n :tatul e bru de e;ecutare. &R#. 8< #ran: iterea andatului european de are:tare A01 -n ca@ul n care :e cunoa5te locul unde :e a4l per:oana :olicitat6 autoritatea judiciar ro 7n e itent poate tran: ite andatul european de are:tare direct autoritii judiciare de e;ecutare. A21 &utoritatea judiciar e itent poate : :olicite introducerea :e nal entelor per:oanei n cau@ n Di:te ul de "n4or aii DcBen2en AD"D16 prin inter ediul Di:te ului "n4or atic Naional de De nalri. -n ace:t :cop6 :e aplic di:po@iiile art. <8 al +onveniei din 0< iunie 0<<0 de punere n aplicare a &cordului DcBen2en din 04 iunie 0<88 privind eli inarea treptat a controalelor la 4rontierele co une6 DcBen2en. A31 De nalarea introdu: n Di:te ul "n4or atic DcBen2en ecBivalea@ cu un andat european de are:tare6 dac e:te n:oit de in4or aiile prev@ute n ane;a nr. 0. +u titlu tran@itoriu6 p7n la data la care Di:te ul "n4or atic DcBen2en va avea capacitatea de a tran: ite toate in4or aiile enionate n ane;a nr. 06 :e nalarea ecBivalea@ cu un andat european de are:tare n a5teptarea tran: iterii ori2inalului. &R#. <0 %rocedura de tran: itere A01 &utoritile judiciare ro 7ne pot tran: ite andatul european de are:tare prin orice ijloc de tran: itere :i2ur6 care la: o ur :cri:6 cu condiia ca autoritatea judiciar de e;ecutare : poat veri4ica autenticitatea ace:tuia. A21 -n ca@ul n care locul unde :e a4l per:oana :olicitat nu e:te cuno:cut6 tran: iterea andatului european de are:tare :e reali@ea@ prin inter ediul +entrului de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne6 care procedea@ la di4u@area n Di:te ul "n4or atic DcBen2en :au pe canalele (r2ani@aiei "nternaionale a %oliiei +ri inale A"nterpol16 dup ca@. -n ace:t ca@6 tran: iterea :e poate e4ectua 5i prin :i:te ul :ecuri@at al Reelei Fudiciare Europene6 c7nd ace:ta va 4i operaional. A31 ?ac autoritatea judiciar e itent nu cunoa5te autoritatea judiciar de e;ecutare6 :e va e4ectua cercetarea nece:ar6 inclu:iv prin punctele de contact ale Reelei Fudiciare Europene :au prin direcia de :pecialitate a !ini:terului Fu:tiiei6 pentru a obine in4or aiile nece:are de la :tatul e bru de e;ecutare. A41 (rice di4icultate care ar interveni n le2tur cu tran: iterea :au veri4icarea autenticitii unui andat european de are:tare :e va :oluiona prin contact direct ntre autoritatea judiciar e itent 5i autoritatea judiciar de e;ecutare :au cu :prijinul !ini:terului Fu:tiiei. A81 'lterior tran: iterii andatului european de are:tare6 autoritatea judiciar ro 7n e itent poate tran: ite orice in4or aii :upli entare nece:are pentru e;ecutarea andatului.

A=1 -n ca@ul tran: iterii directe6 autoritile judiciare e itente ro 7ne in4or ea@ !ini:terul Fu:tiiei n ulti a @i lucrtoare a 4iecrui tri e:tru cu privire la andatele europene de are:tare e i:e n perioada de re4erin 5i :tadiul e;ecutrii ace:tora. &R#. <0 #ran:4erul te porar 5i audierea per:oanei :olicitate n ti pul e;ecutrii andatului european de are:tare A01 &tunci c7nd :9a e i: un andat european n :ituaia prev@ut la art. 88 alin. A01 lit. a16 autoritatea judiciar e itent ro 7n va putea :olicita autoritii judiciare de e;ecutare6 nainte ca acea:ta : :e 4i pronunat a:upra predrii de4initive6 predarea te porar n Ro 7nia a per:oanei ur rite6 n vederea a:cultrii :ale6 :au va putea :olicita : 4ie autori@at luarea declaraiei ace:tei per:oane pe teritoriul :tatului de e;ecutare a andatului. A21 ?ac autoritatea judiciar de e;ecutare6 dup ce a aprobat predarea per:oanei ur rite6 di:pune :u:pendarea predrii p7n la ter inarea unui proce: n cur: :au p7n la e;ecutarea pedep:ei aplicate n :tatul de e;ecutare a andatului pentru o 4apt di4erit de cea care 4ace obiectul andatului european6 autoritatea judiciar ro 7n e itent va putea :olicita predarea te porar a per:oanei n vederea a:cultrii :ale :au a judecii. &R#. <2 Rejudecarea per:oanei predate A01 &:i2urarea rejudecrii n ca@ul predrii per:oanei conda nate n lip: e:te dat de autoritatea judiciar e itent6 la cererea autoritii judiciare de e;ecutare. A21 ?i:po@iiile art. 822I0 din +odul de procedur penal :e aplic n od core:pun@tor. &R#. <3 Garania tran:4errii per:oanei predate -n ca@ul n care per:oana :olicitat care 4ace obiectul unui andat european de are:tare6 e i: n :copul ur ririi penale :au al judecii6 e:te re:orti:ant :au re@ident al :tatului e bru de e;ecutare6 2arania c6 n ca@ de conda nare6 odat predat6 per:oana :olicitat poate 4i tran:4erat n condiiile le2ii n :tatul de cetenie e:te dat de in:tana e itent a andatului european de are:tare. &R#. <4 Retra2erea andatului european de are:tare A01 !andatul european de are:tare :e retra2e n ca@ul n care au di:prut te eiurile care au ju:ti4icat e iterea ace:tuia ori dac per:oana :olicitat a decedat. A21 -n ca@ul prev@ut la art. =8 alin. A416 andatul european de are:tare :e retra2e dac per:oana ur rit internaional a 4o:t e;trdat :au predat n Ro 7nia. A31 Retra2erea :e :olicit de in:tana e itent6 care in4or ea@ de:pre acea:ta autoritatea judiciar de e;ecutare6 !ini:terul Fu:tiiei 5i6 dup ca@6 parcBetul care

e4ectuea@ ori :uprave2Bea@ activitatea de ur rire penal :au in:tana care a di:pu: a:upra :urii are:trii preventive a inculpatului ori care a Botr7t cu privire la :urile de :i2uran. &R#. <8 %reluarea per:oanei :olicitate %reluarea per:oanei :olicitate :e reali@ea@ de +entrul de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne6 n ter enele :tabilite preun cu autoritile co petente ale :tatului e bru de e;ecutare. +&%"#(L'L """ E;ecutarea de ctre autoritile ro 7ne a unui andat european de are:tare

&R#. <= .apte care dau loc la predare A01 'r toarele in4raciuni6 indi4erent de denu irea pe care o au n le2i:laia :tatului e itent6 dac :unt :ancionate de le2ea :tatului e itent cu o pedeap: :au cu o :ur de :i2uran privativ de libertate a crei durat a;i e:te de cel puin 3 ani6 nu vor 4i :upu:e veri4icrii ndeplinirii condiiei dublei incri inri$ 0. participarea la un 2rup cri inal or2ani@at> 2. terori: ul> 3. tra4icul de per:oane> 4. e;ploatarea :e;ual a copiilor 5i porno2ra4ia in4antil> 8. tra4icul ilicit de dro2uri 5i :ub:tane p:iBotrope> =. tra4icul ilicit de ar e6 uniii 5i :ub:tane e;plo@ive> /. corupia> 8. 4rauda6 inclu:iv cea care aduce atin2ere intere:elor 4inanciare ale 'niunii Europene n nele:ul +onveniei din 2= iulie 0<<8 privind protecia intere:elor 4inanciare ale +o unitilor Europene> <. :plarea produ:elor in4raciunii> 00. 4al:i4icarea de oned6 inclu:iv contra4acerea onedei euro> 00. 4apte le2ate de cri inalitatea in4or atic> 02. in4raciuni potriva ediului6 inclu:iv tra4icul ilicit de :pecii de ani ale pe cale de di:pariie 5i de :pecii 5i :oiuri de plante pe cale de di:pariie> 03. 4acilitarea intrrii 5i 5ederii ile2ale> 04. o orul6 vt area corporal 2rav> 08. tra4icul ilicit de or2ane 5i e:uturi u ane> 0=. rpirea6 lip:irea de libertate n od ile2al 5i luarea de o:tatici> 0/. ra:i: ul 5i ;eno4obia> 08. 4urtul or2ani@at :au ar at> 0<. tra4icul ilicit de bunuri culturale6 inclu:iv anticBiti 5i opere de art> 20. n5elciunea>

20. racCetul 5i e;torcarea de 4onduri> 22. contra4acerea 5i pirateria produ:elor> 23. 4al:i4icarea de acte o4iciale 5i u@ul de 4al:> 24. 4al:i4icarea de ijloace de plat> 28. tra4icul ilicit de :ub:tane Bor onale 5i ali 4actori de cre5tere> 2=. tra4icul ilicit de ateriale nucleare :au radioactive> 2/. tra4icul de veBicule 4urate> 28. violul> 2<. incendierea cu intenie> 30. cri e a4late n juri:dicia +urii %enale "nternaionale> 30. :ecBe:trarea ile2al de nave :au aeronave> 32. :abotajul. A21 %entru alte 4apte dec7t cele prev@ute la alin. A016 predarea e:te :ubordonat condiiei ca 4aptele care otivea@ e iterea andatului european de are:tare : con:tituie in4raciune potrivit le2ii ro 7ne6 independent de ele entele con:titutive :au de ncadrarea juridic a ace:teia. &R#. </ +ondiii :peciale A01 E;ecutarea unui andat european de are:tare de ctre autoritile judiciare de e;ecutare ro 7ne poate 4i :upu: ur toarelor condiii$ a1 n ca@ul n care andatul european de are:tare a 4o:t e i: n :copul e;ecutrii unei pedep:e :au a unei :uri de :i2uran privative de libertate aplicate printr9o Botr7re pronunat n lip:6 dac per:oana n cau@ nu a 4o:t citat per:onal 5i nici in4or at n orice alt od cu privire la data 5i locul 5edinei de judecat care a condu: la Botr7rea pronunat n lip:6 predarea per:oanei :olicitate va 4i acordat dac autoritatea judiciar e itent 2arantea@ c per:oana care 4ace obiectul andatului european de are:tare are po:ibilitatea : obin rejudecarea cau@ei n :tatul e bru e itent6 n pre@ena :a> b1 n ca@ul n care in4raciunea n ba@a creia :9a e i: andatul european de are:tare e:te :ancionat cu pedeap:a deteniunii pe via :au cu o :ur de :i2uran privativ de libertate pe via6 di:po@iiile le2ale ale :tatului e bru e itent trebuie : prevad po:ibilitatea revi@uirii pedep:ei :au a :urii de :i2uran aplicate ori liberarea condiionat6 dup e;ecutarea a 20 de ani din pedeap: :au :ura de :i2uran aplicat6 ori aplicarea unor :uri de cle en. A21 .r a aduce atin2ere di:po@iiilor alin. A016 cetenii ro 7ni :unt predai n ba@a unui andat european de are:tare e i: n vederea e4ecturii ur ririi penale :au a judecii cu condiia ca6 n ca@ul n care :e va pronuna o pedeap: privativ de libertate6 per:oana predat : 4ie tran:4erat n Ro 7nia pentru e;ecutarea pedep:ei. &R#. <8 !otive de re4u@ al e;ecutrii

A01 &utoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare re4u@ e;ecutarea andatului european de are:tare n ur toarele ca@uri$ a1 c7nd6 din in4or aiile de care di:pune6 reie:e c per:oana ur rit a 4o:t judecat de4initiv pentru acelea5i 4apte de ctre un :tat e bru6 altul dec7t :tatul e itent6 cu condiia ca6 n ca@ul conda nrii6 :anciunea : 4i 4o:t e;ecutat ori : 4ie n acel o ent n cur: de e;ecutare :au e;ecutarea : 4ie pre:cri:6 pedeap:a : 4i 4o:t 2raiat ori in4raciunea : 4i 4o:t a ni:tiat :au : 4i intervenit o alt cau@ care piedic e;ecutarea6 potrivit le2ii :tatului de conda nare> b1 c7nd in4raciunea pe care :e ba@ea@ andatul european de are:tare e:te acoperit de a ni:tie n Ro 7nia6 dac autoritile ro 7ne au6 potrivit le2ii ro 7ne6 co petena de a ur ri acea in4raciune> c1 c7nd per:oana care e:te :upu: andatului european de are:tare nu r:punde penal6 datorit v7r:tei :ale6 pentru 4aptele pe care :e ba@ea@ andatul de are:tare n con4or itate cu le2ea ro 7n. A21 &utoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare poate re4u@a e;ecutarea andatului european de are:tare n ur toarele ca@uri$ a1 n :ituaia prev@ut la art. <= alin. A21 din pre@enta le2e> n od e;cepional6 n aterie de ta;e 5i i po@ite6 de va 5i de :cBi b valutar6 e;ecutarea andatului european nu va putea 4i re4u@at pentru otivul c le2i:laia ro 7n nu i pune acela5i tip de ta;e :au de i po@ite ori nu conine acela5i tip de re2le entri n aterie de ta;e 5i i po@ite6 de va 5i de :cBi b valutar ca le2i:laia :tatului e bru e itent> b1 c7nd per:oana care 4ace obiectul andatului european de are:tare e:te :upu: unei proceduri penale n Ro 7nia pentru aceea5i 4apt care a otivat andatul european de are:tare> c1 c7nd andatul european de are:tare a 4o:t e i: n :copul e;ecutrii unei pedep:e cu ncBi:oarea :au a unei :uri de :i2uran privative de libertate6 dac per:oana :olicitat e:te cetean ro 7n 5i acea:ta declar c re4u@ : e;ecute pedeap:a ori :ura de :i2uran n :tatul e bru e itent> d1 c7nd per:oana care 4ace obiectul andatului european a 4o:t judecat de4initiv pentru acelea5i 4apte ntr9un alt :tat ter care nu e:te e bru al 'niunii Europene6 cu condiia ca6 n ca@ de conda nare6 :anciunea : 4i 4o:t e;ecutat :au : 4ie n acel o ent n cur: de e;ecutare :au e;ecutarea : 4ie pre:cri:6 ori in4raciunea : 4i 4o:t a ni:tiat :au pedeap:a : 4i 4o:t 2raiat potrivit le2ii :tatului de conda nare> e1 c7nd andatul european de are:tare :e re4er la in4raciuni care6 potrivit le2ii ro 7ne6 :unt co i:e pe teritoriul Ro 7niei> 41 c7nd andatul european cuprinde in4raciuni care au 4o:t co i:e n a4ara teritoriului :tatului e itent 5i le2ea ro 7n nu per ite ur rirea ace:tor 4apte atunci c7nd :9au co i: n a4ara teritoriului ro 7n>

21 c7nd6 con4or le2i:laiei ro 7ne6 r:punderea pentru in4raciunea pe care :e nte eia@ andatul european de are:tare ori e;ecutarea pedep:ei aplicate :9 au pre:cri:6 dac 4aptele ar 4i 4o:t de co petena autoritilor ro 7ne> B1 c7nd o autoritate judiciar ro 7n a deci: 4ie : nu nceap ur rirea penal6 4ie ncetarea ur ririi penale6 :coaterea de :ub ur rire penal :au cla:area pentru in4raciunea pe care :e nte eia@ andatul european de are:tare6 :au a pronunat6 4a de per:oana :olicitat6 o Botr7re de4initiv6 cu privire la acelea5i 4apte6 care piedic viitoare proceduri. A31 -n :ituaia n care6 n cau@6 e:te incident e;clu:iv ca@ul prev@ut la alin. A21 lit. c16 anterior pronunrii Botr7rii prev@ute la art. 00/6 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare :olicit autoritii judiciare de e itere tran: iterea unei copii certi4icate a Botr7rii de conda nare6 precu 5i orice alte in4or aii nece:are6 in4or 7nd autoritatea judiciar e itent cu privire la :copul pentru care a:t4el de docu ente :unt :olicitate. Recunoa5terea Botr7rii penale :trine de conda nare :e 4ace6 pe cale incidental6 de in:tana de judecat n 4aa creia procedura e;ecutrii andatului european de are:tare e:te pendinte. -n ca@ul n care autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare a recuno:cut Botr7rea penal :trin de conda nare6 andatul de e;ecutare a pedep:ei :e e ite la data pronunrii Botr7rii prev@ute la art. 00/. A41 -n ca@ul prev@ut la alin. A316 dac per:oana :olicitat :e a4l n :tare de are:t 5i autoritatea judiciar de e itere nt7r@ie tran: iterea docu entelor :olicitate6 di:po@iiile art. 003 alin. A41 :e aplic n od core:pun@tor. -n :ituaia n care autoritatea judiciar de e itere nu tran: ite docu entele prev@ute la alin. A316 n ter en de cel ult 20 de @ile de la data pri ei :olicitri6 dac autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare re4u@ e;ecutarea andatului european de are:tare6 acea:ta in4or ea@ autoritatea judiciar e itent a:upra po:ibilitii de a :olicita recunoa5terea 5i e;ecutarea Botr7rii penale de conda nare n ba@a in:tru entelor aplicabile n relaia dintre Ro 7nia 5i :tatul e bru de e itere ori6 n lip:a ace:tora6 n ba@a reciprocitii. &R#. << %roceduri prealabile A01 -n ter en de 24 de ore de la pri irea unui andat european de are:tare :au a unei :e nalri n Di:te ul "n4or atic DcBen2en6 procurorul de:e nat de procurorul 2eneral al parcBetului de pe l7n2 curtea de apel veri4ic dac andatul european de are:tare e:te n:oit de o traducere n li ba ro 7n ori n una dintre li bile en2le@ :au 4rance@. -n ca@ul n care andatul nu e:te tradu: n niciuna dintre li bile acceptate6 parcBetul :olicit autoritii judiciare e itente re iterea traducerii. ?ac andatul e:te tradu: n li ba en2le@ :au n li ba 4rance@6 procurorul co petent ia :uri pentru e4ectuarea traducerii n li ba ro 7n6 n ter en de cel ult dou @ile. A21 %rocurorul veri4ic dac andatul european de are:tare cuprinde in4or aiile prev@ute la art. 8= alin. A01. -n ca@ul n care andatul european de are:tare nu cuprinde ace:te in4or aii6 :olicit de ur2en autoritii judiciare

e itente co pletarea in4or aiilor 5i 4i;ea@ un ter en9li it pentru pri irea ace:tora. A31 ?ac andatul european de are:tare conine in4or aiile prev@ute la art. 8= alin. A01 5i e:te tradu: potrivit di:po@iiilor alin. A016 procurorul ia :urile nece:are pentru identi4icarea6 cutarea6 locali@area 5i prinderea per:oanei :olicitate. ?i:po@iiile art. 4<3I0 9 4<3I/ din +odul de procedur penal :e aplic n od core:pun@tor. A41 -n :ituaia n care n ur a veri4icrilor e4ectuate :e con:tat c per:oana :olicitat :e a4l n circu :cripia teritorial a unui alt parcBet6 procurorul tri ite de ndat andatul european de are:tare parcBetului co petent 5i in4or ea@ de:pre acea:ta autoritatea judiciar e itent 5i !ini:terul Fu:tiiei. A81 -n ca@ul n care din veri4icrile e4ectuate re@ult n od nendoielnic c per:oana :olicitat nu :e a4l pe teritoriul Ro 7niei6 procurorul di:pune cla:area 5i in4or ea@ de:pre acea:ta autoritatea judiciar e itent 5i !ini:terul Fu:tiiei. A=1 ?ac per:oana :olicitat 4ace obiectul unor proceduri penale n cur:6 pentru acelea5i 4apte pentru care a 4o:t e i: andatul european de are:tare6 procurorul tran: ite6 :pre in4or are6 procurorului de ca@ :au in:tanei co petente6 o copie a andatului european de are:tare6 traducerea 5i6 dac e:te ca@ul6 in4or aiile :upli entare co unicate de autoritatea judiciar e itent6 :olicit7ndu9i : aprecie@e 5i : in4or e@e de ur2en dac ur rirea penal :au judecata pot 4i :u:pendate p7n la :oluionarea cau@ei de ctre autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare. ?i:po@iiile art. 240 5i 303 din +odul de procedur penal :e aplic n od core:pun@tor. A/1 ?ac procedurile penale e;i:tente potriva per:oanei :olicitate :e re4er la alte 4apte dec7t cele pentru care a 4o:t e i: andatul european de are:tare6 procurorul co petent tran: ite6 de a:e enea6 :pre in4or are6 procurorului de ca@ :au in:tanei co petente6 o copie a andatului european de are:tare6 traducerea 5i6 dac e:te ca@ul6 in4or aiile :upli entare co unicate de autoritatea judiciar e itent6 :olicit7ndu9i : l in4or e@e de ndat care e:te :tadiul procedurii. A81 %rocedurile prealabile prev@ute la alin. A=1 5i A/1 nu piedic luarea :urilor prev@ute la alin. A31. A<1 -n ca@ul n care predarea per:oanei :olicitate e:te condiionat de acordarea con:i 7ntului unui alt :tat e bru ori al unui :tat ter6 luarea :urilor pentru prinderea per:oanei :olicitate are loc la data pri irii con:i 7ntului :tatului re:pectiv. A001 %rocedura prev@ut n pre@entul articol nu e:te public. &R#. 000 Reinerea per:oanei :olicitate A01 !:ura reinerii per:oanei :olicitate poate 4i luat de procuror nu ai dup a:cultarea ace:teia n pre@ena aprtorului. !:ura reinerii :e di:pune prin ordonan otivat 5i poate dura cel ult 24 de ore.

A21 %er:oanei reinute i :e aduc6 de ndat6 la cuno5tin6 n li ba pe care o nele2e6 otivele reinerii 5i coninutul andatului european de are:tare. A31 %er:oanei reinute i :e va co unica o copie a andatului european de are:tare 5i traducerea ace:tuia. &cea:t prevedere :e va aplica 5i n ca@ul n care procurorul co petent pri e5te un nou andat european de are:tare ulterior :e:i@rii curii de apel co petente n condiiile prev@ute la art. 002. A41 %er:oana reinut poate :olicita : 4ie ncuno5tinat de:pre :ura luat un e bru de 4a ilie ori o alt per:oan pe care o de:e nea@ acea:ta. &t7t cererea6 c7t 5i ncuno5tinarea :e con:e nea@ ntr9un proce:9verbal. -n od e;cepional6 dac procurorul aprecia@ c ace:t lucru ar a4ecta e;ecutarea andatului european de are:tare e i: potriva per:oanei :olicitate :au6 n ca@ul n care are cuno5tin6 a unor andate europene de are:tare e i:e potriva altor participani la :v7r5irea in4raciunii6 procurorul va putea re4u@a :olicitarea. A81 -n ca@ul n care per:oana :olicitat e:te inor6 ter enul prev@ut la alin. A01 :e reduce la ju tate. -n ace:t ca@6 reinerea poate 4i prelun2it6 dac :e i pune6 prin ordonan otivat6 cel ult 8 ore. A=1 -n vederea reinerii per:oanei :olicitate6 or2anul co petent poate ptrunde n orice locuin n care :e a4l per:oana :olicitat6 4r con:i 7ntul ace:teia ori al per:oanei creia i aparine :au 4olo:e5te locuina6 precu 5i n :ediul oricrei per:oane juridice6 4r nvoirea repre@entantului le2al al ace:teia. &R#. 000 Reinerea 5i are:tarea per:oanei :olicitate n ca@ de ur2en A01 -n ca@ de ur2en6 prin e;cepie de la di:po@iiile art. 0006 :ura reinerii poate 4i di:pu: pe ba@a :e nalrii tran: i:e prin (r2ani@aia "nternaional a %oliiei +ri inale A"nterpol16 care nu ecBivalea@ cu andatul european de are:tare. -n ace:t ca@6 +entrul de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne :olicit de ndat *iroului +entral Naional "nterpol core:pondent tran: iterea ctre parcBetul co petent6 n ter en de cel ult 48 de ore de la reinerea per:oanei :olicitate. A21 %er:oanei reinute i :e aduc6 de ndat6 la cuno5tin n li ba pe care o nele2e otivele reinerii. A31 +7nd :ura reinerii a 4o:t luat de or2anul de cercetare penal al poliiei judiciare6 ace:ta e:te obli2at6 n pri ele 00 ore de la reinere6 : pre@inte per:oana :olicitat procurorului de:e nat de procurorul 2eneral al parcBetului de pe l7n2 curtea de apel n a crui circu :cripie teritorial a 4o:t reinut. &R#. 002 De:i@area curii de apel n vederea are:trii 5i predrii per:oanei :olicitate A01 %rocurorul :e:i@ea@ curtea de apel co petent cu propunerea de luare a :urii are:trii per:oanei :olicitate. A21 ?e ndat ce in:tana e:te :e:i@at6 cau@a :e reparti@ea@6 n condiiile le2ii6 unui co plet 4or at dintr9un judector6 pentru a aprecia a:upra lurii :urii are:trii 5i a:upra predrii per:oanei :olicitate.

A31 %entru evidena activitii in:tanei6 :e ntoc e5te 5i :e p:trea@ Re2i:trul privind are:tarea 5i predarea n ba@a andatelor europene de are:tare. -n ace:t re2i:tru :e vor 4ace ur toarele eniuni$ nu rul curent> nu ele 5i prenu ele per:oanei :olicitate> nu rul 5i data adre:ei parcBetului> nu rul 5i data andatului european de are:tare> autoritatea judiciar e itent> nu rul do:arului in:tanei> data 5i :oluia pronunat> nu rul 5i data andatului intern de are:tare> durata are:trii6 cu indicarea datei la care ncepe :ura 5i a datei la care e;pir> nu ele 5i prenu ele judectorului care a di:pu: :ura are:trii 5i3:au predarea per:oanei :olicitate> data declarrii recur:ului6 evideniindu9:e :eparat potriva crei :oluii a 4o:t declarat calea de atac> data naintrii recur:ului la in:tana de control judiciar> :oluia in:tanei de recur:6 precu 5i prelun2irile are:trii> data co unicrii Botr7rii a:upra predrii autoritii judiciare e itente6 !ini:terului Fu:tiiei 5i +entrului de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne. &R#. 003 %rocedura de e;ecutare a andatului european de are:tare A01 Fudectorul veri4ic ai nt7i identitatea per:oanei :olicitate 5i :e a:i2ur c ace:teia i :9a co unicat o copie a andatului european de are:tare :au6 n ca@ul prev@ut la art. 0006 c a 4o:t in4or at de:pre otivul reinerii. A21 ?ac per:oana a 4o:t reinut potrivit art. 0006 judectorul poate di:pune6 prin ncBeiere otivat6 pe ba@a :e nalrii tran: i:e prin (r2ani@aia "nternaional a %oliiei +ri inale A"nterpol16 are:tarea per:oanei :olicitate :au obli2area de a nu pr:i localitatea pe o durat de 8 @ile. -n ace:t ca@6 in:tana a 7n cau@a 5i 4i;ea@ un ter en de 8 @ile pentru pre@entarea de ctre procuror a andatului european de are:tare6 n:oit de traducerea n li ba ro 7n. A31 ?up pri irea andatului european de are:tare6 judectorul aduce la cuno5tina per:oanei :olicitate drepturile prev@ute la art. 0046 e4ectele re2ulii :pecialitii6 precu 5i po:ibilitatea de a con:i i la predarea ctre autoritatea judiciar e itent6 pun7ndu9i n vedere con:ecinele juridice ale con:i 7ntului la predare6 ndeo:ebi caracterul irevocabil al ace:tuia. A41 -n ca@ul n care andatul european de are:tare a 4o:t e i: potriva unui cetean ro 7n6 n vederea e;ecutrii unei pedep:e ori a unei :uri de :i2uran privative de libertate6 judectorul ntreab per:oana :olicitat dac acea:ta e:te de acord : e;ecute pedeap:a :au :ura de :i2uran n :tatul e bru e itent. A81 -n ca@ul n care per:oana :olicitat declar c e:te de acord cu predarea :a6 de:pre con:i 7ntul ace:teia :e ntoc e5te un proce:9verbal care :e :e nea@ de ctre judector6 2re4ier6 aprtor 5i per:oana :olicitat. -n acela5i proce:9verbal :e va eniona dac per:oana :olicitat a renunat :au nu la drepturile con4erite de re2ula :pecialitii. A=1 -n ca@ul prev@ut la alin. A816 dac nu e:te incident vreunul dintre otivele de re4u@ al e;ecutrii prev@ute la art. <86 judectorul :e poate pronuna prin

:entin6 potrivit art. 00/6 deopotriv a:upra are:trii 5i predrii per:oanei :olicitate. A/1 ?ac per:oana :olicitat nu con:i te la predarea :a ctre autoritatea judiciar e itent6 procedura de e;ecutare a andatului european de are:tare continu cu audierea per:oanei :olicitate6 care :e li itea@ la con:e narea po@iiei ace:teia 4a de e;i:tena unuia dintre otivele obli2atorii :au opionale de nee;ecutare6 precu 5i la eventuale obiecii n ceea ce prive5te identitatea. A81 -n ca@urile prev@ute la alin. A81 5i A/16 atunci c7nd judectorul aprecia@ nece:ar : acorde un ter en pentru luarea unei Botr7ri cu privire la predare6 are:tarea per:oanei :olicitate n cur:ul procedurii de e;ecutare a andatului european de are:tare :e di:pune prin ncBeiere otivat. A<1 "n:tana veri4ic periodic6 dar nu ai t7r@iu de 30 de @ile6 dac :e i pune eninerea are:trii n vederea predrii. -n ace:t :en:6 in:tana :e pronun prin ncBeiere otivat6 in7nd :ea a de ter enele prev@ute la art. 000. A001 -n toate ca@urile6 :ura are:trii n vederea predrii poate 4i luat nu ai dup a:cultarea per:oanei :olicitate n pre@ena aprtorului. ?urata iniial a are:trii nu poate dep5i 30 de @ile6 iar durata total6 p7n la predarea e4ectiv ctre :tatul e bru e itent6 nu poate dep5i n niciun ca@ 080 de @ile. A001 -n ca@ul n care per:oana :olicitat e:te pu: n libertate6 in:tana di:pune 4a de acea:ta :ura obli2rii de a nu pr:i localitatea6 di:po@iiile art. 048 din +odul de procedur penal aplic7ndu9:e n od core:pun@tor. -n ace:t ca@6 n :ituaia n care6 ulterior6 in:tana di:pune e;ecutarea andatului european de are:tare6 prin Botr7rea de predare :e di:pune 5i are:tarea per:oanei :olicitate n vederea predrii ctre autoritatea judiciar e itent. A021 ?ac judectorul aprecia@ c n cau@ :e i pune :olicitarea de in4or aii :au 2aranii :upli entare autoritii judiciare e itente6 a 7n cau@a :tabilind un ter en pentru pri irea datelor :olicitate. #er enul 4i;at nu poate 4i ai are de 00 @ile. A031 ?up ntoc irea :entinei prev@ute la art. 00/ :au a ncBeierii prev@ute la alin. A21 ori A<16 dup ca@6 judectorul e ite de ndat un andat de are:tare. ?i:po@iiile +odului de procedur penal cu privire la coninutul 5i e;ecutarea andatului de are:tare :e aplic n od core:pun@tor. A041 Jedina de judecat e:te public6 a4ar de ca@ul n care6 la cererea procurorului6 a per:oanei :olicitate :au din o4iciu6 judectorul aprecia@ c :e i pune judecarea cau@ei n 5edin :ecret. %articiparea procurorului e:te obli2atorie. &R#. 004 ?repturile per:oanei are:tate n ba@a unui andat european de are:tare A01 %er:oana are:tat are dreptul : 4ie in4or at cu privire la coninutul andatului european de are:tare. A21 %er:oana are:tat are dreptul : 4ie a:i:tat de un aprtor ale: :au nu it din o4iciu de in:tan.

A31 %er:oana are:tat care nu nele2e :au nu vorbe5te li ba ro 7n are dreptul la interpret6 a:i2urat 2ratuit de ctre in:tan. &R#. 008 %redarea te porar :au luarea declaraiei per:oanei :olicitate A01 ?ac autoritatea judiciar e itent :olicit6 judectorul poate di:pune predarea te porar a per:oanei :olicitate :au procedea@ la audierea per:oanei :olicitate. A21 -n ca@ul n care :9a acordat predarea te porar6 acea:ta :e e4ectuea@ n condiiile 5i pe durata :tabilite de co un acord ntre autoritatea judiciar e itent 5i cea de e;ecutare. -n toate ca@urile per:oana ur rit va trebui : :e ntoarc n Ro 7nia pentru a participa la de:45urarea procedurii de predare n ba@a andatului european de are:tare. A31 -n ca@ul n care nu :e acord predarea te porar :au acea:ta nu e:te :olicitat6 autoritatea judiciar de e;ecutare ro 7n procedea@ la luarea unei declaraii per:oanei :olicitate6 cu participarea per:oanei de:e nate de autoritatea judiciar e itent6 dac e:te ca@ul6 n con4or itate cu le2ea :tatului e bru e itent. &udierea per:oanei :olicitate :e 4ace potrivit prevederilor +odului de procedur penal ro 7n 5i n condiiile :tabilite potrivit nele2erii dintre autoritile judiciare i plicate. -n toate ca@urile :e vor re:pecta drepturile proce:uale ale per:oanei ur rite. &R#. 00= "ncidente procedurale -n ca@ul n care6 n cur:ul procedurii de e;ecutare a unui andat european de are:tare6 e:te :e:i@at +urtea +on:tituional cu o e;cepie de necon:tituionalitate a unei di:po@iii din pre@entul titlu6 judecarea e;cepiei :e 4ace cu precdere6 n ter en de cel ult 48 de @ile de la :e:i@area +urii +on:tituionale. &R#. 00/ Hotr7rea A01 -n toate ca@urile in:tana :e pronun a:upra e;ecutrii andatului european de are:tare prin :entin6 cu re:pectarea ter enelor prev@ute la art. 000. -n :copul lurii unei Botr7ri6 in:tana ine :ea a de toate prejurrile cau@ei 5i de nece:itatea e;ecutrii andatului european de are:tare. A21 -n ter en de cel ult 24 de ore dup r 7nerea de4initiv a Botr7rii de predare6 in:tana co unic Botr7rea luat autoritii judiciare e itente6 !ini:terului Fu:tiiei 5i +entrului de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne. A31 -n ca@ul n care predarea per:oanei :olicitate a 4o:t a 7nat6 indi4erent dac6 la o entul pronunrii Botr7rii6 acea:ta :e a4l ori nu :e a4l :ub puterea unui andat de are:tare preventiv :au de e;ecutare a pedep:ei ncBi:orii e i: de autoritile judiciare ro 7ne6 andatul de are:tare prev@ut la art. 003 alin. A031 e:te pu: n e;ecutare la data ncetrii otivelor care au ju:ti4icat a 7narea. &R#. 008

+i de atac A01 - potriva ncBeierilor prev@ute la art. 003 alin. A216 A81 5i A<1 :e poate declara recur: n ter en de 24 de ore de la pronunare. A21 Hotr7rea prev@ut la art. 00/ alin. A01 poate 4i atacat cu recur: n ter en de 8 @ile de la pronunare6 cu e;cepia ca@ului n care per:oana :olicitat con:i te la predare6 c7nd Botr7rea e:te de4initiv. A31 Recur:ul declarat potriva Botr7rii prin care :9a di:pu: predarea per:oanei :olicitate e:te :u:pen:iv de e;ecutare6 cu e;cepia di:po@iiilor privind :ura are:trii. ?o:arul va 4i naintat in:tanei de recur: n ter en de 24 de ore. &R#. 00< Doluionarea recur:ului Recur:ul declarat n condiiile prev@ute la art. 008 :e :oluionea@ cu precdere6 n ter en de cel ult 3 @ile de la nre2i:trarea cau@ei. &R#. 000 #er ene A01 !andatul european de are:tare :e :oluionea@ 5i :e e;ecut n re2i de ur2en. A21 -n ca@ul prev@ut la art. 003 alin. A816 Botr7rea a:upra e;ecutrii andatului european de are:tare trebuie pronunat cel ai t7r@iu n ter en de 00 @ile de la ter enul de judecat la care per:oana :olicitat 5i9a e;pri at con:i 7ntul la predare. A31 -n celelalte ca@uri6 Botr7rea de4initiv privind e;ecutarea andatului european de are:tare :e pronun n ter en de =0 de @ile de la data are:trii per:oanei :olicitate. A41 +7nd6 pentru otive ju:ti4icate6 nu :e poate pronuna o Botr7re n ter enele prev@ute la alineatele precedente6 in:tana poate a 7na pronunarea pentru 30 de @ile6 co unic7nd autoritii judiciare e itente acea:t prejurare6 precu 5i otivele a 7nrii 5i enin7nd :urile nece:are n vederea predrii. A81 +7nd6 din otive e;cepionale6 nu pot 4i re:pectate ter enele prev@ute n pre@entul articol6 autoritatea judiciar de e;ecutare ro 7n va in4or a Euroju:t6 preci@7nd otivele nt7r@ierii. &R#. 000 %redarea per:oanei :olicitate A01 %redarea :e reali@ea@ de +entrul de +ooperare %oliienea:c "nternaional din cadrul "n:pectoratului General al %oliiei Ro 7ne6 cu :prijinul unitii de poliie pe ra@a creia :e a4l locul de detenie6 n ter en de 00 @ile de la r 7nerea de4initiv a Botr7rii de predare. A21 ?ac6 din otive independente de voina unuia dintre :tatele e itente :au de e;ecutare6 predarea nu :e poate e4ectua n ace:t ter en6 autoritile judiciare i plicate vor intra i ediat n contact pentru a 4i;a o nou dat de predare. -n ace:t ca@6 predarea va avea loc n ter en de 00 @ile de la noua dat convenit. A31 -n od e;cepional6 predarea poate 4i a 7nat te porar6 pentru otive u anitare :erioa:e6 cu ar 4i e;i:tena unor te eiuri :u4iciente pentru a :e crede

c predarea va periclita6 n od evident6 viaa :au :ntatea per:oanei :olicitate. E;ecutarea andatului european de are:tare va avea loc i ediat ce ace:te otive ncetea@ : e;i:te. -n ace:t :en:6 autoritatea judiciar e;ecutoare va in4or a de ndat autoritatea judiciar e itent 5i preun vor conveni o nou dat de predare. -n ace:t ca@6 predarea va avea loc n ter en de 00 @ile de la noua dat a:t4el convenit. A41 -n ca@ul n care :unt dep5ite ter enele a;i e pentru predare6 4r ca per:oana n cau@ : 4ie pri it de ctre :tatul e itent6 :e va proceda la punerea n libertate a per:oanei ur rite6 4r ca ace:t 4apt : con:tituie un otiv de re4u@ al e;ecutrii unui viitor andat european de are:tare6 ba@at pe acelea5i 4apte. A81 -n toate ca@urile6 n o entul predrii6 autoritatea judiciar de e;ecutare ro 7n va aduce la cuno5tina autoritii judiciare e itente durata privrii de libertate pe care a :u4erit9o per:oana la care :e re4er andatul european de are:tare6 cu :copul de a 4i dedu: din pedeap:a :au din :ura de :i2uran care :e va aplica. &R#. 002 %redarea a 7nat :au condiionat A01 +7nd per:oana ur rit e:te ur rit penal :au judecat de autoritile judiciare ro 7ne pentru o 4apt di4erit de cea care otivea@ andatul european de are:tare6 autoritatea judiciar de e;ecutare ro 7n6 cBiar dac :9a di:pu: e;ecutarea andatului6 va putea a 7na predarea p7n la ter inarea judecii :au p7n la e;ecutarea pedep:ei. A21 -n :ituaia prev@ut la alin. A016 dac autoritatea judiciar e itent o :olicit6 autoritatea judiciar de e;ecutare ro 7n poate di:pune predarea te porar a per:oanei ur rite6 n condiiile :tabilite printr9un acord ncBeiat n :cri: cu autoritatea judiciar e itent. &R#. 003 Re iterea de obiecte A01 La cererea autoritii judiciare e itente :au din o4iciu6 autoritatea judiciar de e;ecutare ro 7n va di:pune re iterea6 n con4or itate cu le2ea ro 7n6 a obiectelor care con:tituie ijloace ateriale de prob :au au 4o:t dob7ndite de per:oana :olicitat ca ur are a :v7r5irii in4raciunii care :t la ba@a e iterii andatului european de are:tare6 4r a aduce atin2ere drepturilor pe care :tatul ro 7n :au terii le pot avea a:upra ace:tora. (biectele :e re:tituie la ter inarea proce:ului penal. A21 (biectele prev@ute la alin. A01 :e re it cBiar 5i atunci c7nd andatul european de are:tare nu :e poate e;ecuta din cau@a dece:ului :au evadrii per:oanei ur rite. A31 -n ca@ul n care bunurile :unt :upu:e con4i:crii n Ro 7nia6 autoritatea judiciar de e;ecutare va putea re4u@a re iterea ace:tora :au va putea : o e4ectue@e te porar6 dac ace:t lucru e:te nece:ar bunei de:45urri a proce:ului penal a4lat pe rolul autoritilor judiciare ro 7ne.

&R#. 004 +oncur:ul de cereri A01 -n ca@ul n care dou :au ai ulte :tate e bre au e i: un andat european de are:tare n le2tur cu aceea5i per:oan6 autoritatea judiciar de e;ecutare ro 7n va decide a:upra prioritii de e;ecutare6 in7nd :ea a de toate circu :tanele 5i6 n :pecial6 de locul :v7r5irii 5i 2ravitatea in4raciunii6 de data e iterii andatelor6 precu 5i de prejurarea c andatul a 4o:t e i: n vederea ur ririi penale6 a judecii :au n vederea e;ecutrii unei pedep:e :au a unei :uri de :i2uran. &utoritatea judiciar de e;ecutare ro 7n va putea :olicita6 dac e:te ca@ul6 avi@ul Euroju:t cu privire la acea:t Botr7re. A21 -n ca@ul concurenei ntre un andat european de are:tare 5i o cerere de e;trdare pre@entat de ctre un :tat ter6 autoritatea judiciar de e;ecutare ro 7n va decide lu7nd n con:iderare toate circu :tanele 5i n :pecial cele prev@ute la alin. A01 5i cele prev@ute n convenia de e;trdare aplicabil n relaia cu :tatul ter. -n ca@ul n care va da prioritate cererii de e;trdare6 :e vor aplica di:po@iiile titlului "". A31 -n ca@ul n care decide : :e acorde nt7ietate cererii de e;trdare6 autoritatea judiciar de e;ecutare ro 7n va aduce ace:t lucru la cuno5tina autoritii e itente a andatului european de are:tare. A41 -n ca@ul n care cu privire la aceea5i per:oan6 nainte de predarea ace:teia6 autoritile ro 7ne pri e:c din partea autoritilor co petente ale aceluia5i :tat e bru e itent dou :au ai ulte andate6 cau@ele privind e;ecutarea ace:tor andate europene de are:tare :e cone;ea@ la in:tana cea dint7i :e:i@at6 pronun7ndu9:e o :in2ur Botr7re cu privire la e;ecutarea 4iecruia dintre andatele europene de are:tare. -n ca@ul n care predarea e:te ad i: doar pentru una :au unele dintre 4apte6 n Botr7rea de predare :e enionea@ e;pre: ace:t lucru6 di:po@iiile art. 008 aplic7ndu9:e n od core:pun@tor. A81 ?i:po@iiile pre@entului articol nu aduc atin2ere obli2aiilor derivate din calitatea de parte la Dtatutul +urii %enale "nternaionale. +&%"#(L'L "E &lte di:po@iii &R#. 008 Re2ula :pecialitii A01 +on:i 7ntul pentru ur rirea6 judecarea6 conda narea :au deinerea unei per:oane de ctre autoritile ro 7ne pentru alte 4apte co i:e anterior predrii ace:teia n ba@a unui andat european de are:tare :e pre@u c a 4o:t dat de ctre acele :tate e bre care au tran: i: o noti4icare n ace:t :en: Decretariatului 2eneral al +on:iliului 'niunii Europene6 dac autoritatea judiciar de e;ecutare nu di:pune alt4el prin Botr7rea de predare. A21 +u e;cepia ca@urilor enionate la alin. A01 5i A416 per:oana predat autoritilor ro 7ne nu va putea 4i ur rit6 judecat :au privat de libertate

pentru o alt 4apt anterioar predrii dec7t dac :tatul e bru de e;ecutare o con:i te. -n ace:t :cop6 autoritatea judiciar ro 7n e itent va pre@enta autoritii judiciare de e;ecutare o cerere de autori@are6 n:oit de in4or aiile prev@ute la art. 8= alin. A01. A31 -n relaia cu alte :tate e bre dec7t cele prev@ute la alin. A016 con:i 7ntul autoritii judiciare ro 7ne de e;ecutare e:te nece:ar. -n ace:t :en:6 judectorul co petent :e pronun6 prin ncBeiere de4initiv6 dat n ca era de con:iliu6 4r citarea prilor6 n ter en de cel ult 30 de @ile de la pri irea cererii6 4r a aduce atin2ere 2araniilor la care :e re4er art. </. A41 ?i:po@iiile alineatelor anterioare nu :e aplic atunci c7nd intervine una dintre ur toarele circu :tane$ a1 c7nd per:oana ur rit a renunat n od e;pre: n 4aa autoritii judiciare de e;ecutare la re2ula :pecialitii6 naintea predrii> b1 c7nd per:oana ur rit a renunat6 dup predare6 : recur2 la re2ula :pecialitii n le2tur cu anu ite in4raciuni anterioare predrii :ale. ?eclaraia de renunare la re2ula :pecialitii :e d n 4aa autoritii judiciare co petente a :tatului e bru e itent6 ntoc indu9:e un proce:9verbal con4or dreptului intern al ace:tuia. %er:oana ur rit are dreptul de a 4i a:i:tat de un avocat. Renunarea la re2ula :pecialitii trebuie : 4ie voluntar 5i n deplin cuno5tin de cau@ a:upra con:ecinelor ace:teia> c1 c7nd6 av7nd po:ibilitatea : pr:ea:c teritoriul :tatului e bru cruia i9a 4o:t predat6 per:oana n cau@ nu a 4cut ace:t lucru n ter en de 48 de @ile de la punerea :a de4initiv n libertate :au :9a ntor: pe ace:t teritoriu dup ce l9a pr:it> d1 c7nd in4raciunea nu e:te :ancionat cu o pedeap: privativ de libertate> e1 c7nd la ter inarea proce:ului penal nu :e aplic o pedeap: privativ de libertate :au o :ur de :i2uran. &R#. 00= #ran@itul A01 #ran@itul pe teritoriul Ro 7niei al unei per:oane6 n vederea e;ecutrii unui andat european de are:tare6 :e acord la cererea :tatului e itent6 care trebuie : pre@inte ur toarele date$ a1 e;i:tena unui andat european de are:tare> b1 identitatea 5i cetenia per:oanei care 4ace obiectul andatului european> c1 ncadrarea juridic a 4aptei> d1 de:crierea prejurrilor n care in4raciunea a 4o:t :v7r5it6 inclu:iv data 5i locul. A21 +ererea 5i in4or aiile prev@ute la alin. A01 nu trebuie pre@entate n ca@ul tran@itului aerian 4r e:cal6 cu e;cepia ca@ului n care :9ar produce o ateri@are 4orat. A31 +ererea 5i in4or aiile privind tran@itul :e tran: it !ini:terului Fu:tiiei6 care le naintea@6 de ndat6 +urii de &pel *ucure5ti.

A41 +urtea de &pel *ucure5ti6 n co plet 4or at din 2 judectori ai Deciei penale6 :e pronun cu privire la cererea de tran@it6 n @iua pri irii ace:teia6 prin ncBeiere dat n ca era de con:iliu. A81 -ncBeierea e:te de4initiv 5i :e co unic i ediat !ini:terului Fu:tiiei6 care in4or ea@ de ndat :tatul e itent. A=1 -n ca@ul n care per:oana ce 4ace obiectul andatului european are cetenia ro 7n6 tran@itul nu e:te acordat dec7t dac e:te ndeplinit condiia prev@ut la art. </ alin. A21. &R#. 00/ %redarea ulterioar A01 +on:i 7ntul la predarea de ctre :tatul ro 7n ctre un alt :tat e bru a unei per:oane :olicitate n ba@a unui andat european de are:tare pentru alte 4apte co i:e anterior predrii :ale :e pre@u c a 4o:t dat de ctre acele :tate e bre care au tran: i: o noti4icare n ace:t :en: Decretariatului 2eneral al +on:iliului 'niunii Europene6 dac autoritatea judiciar de e;ecutare nu di:pune alt4el prin Botr7rea de predare. A21 -n orice ca@6 con:i 7ntul autoritii judiciare ro 7ne de e;ecutare la predarea ulterioar a per:oanei :olicitate de ctre un :tat e bru e itent ctre un alt :tat nu e:te nece:ar dac per:oana :olicitat$ a1 av7nd oca@ia : pr:ea:c teritoriul :tatului cruia i9a 4o:t predat6 nu a 4cut ace:t lucru n ter en de 48 de @ile de la punerea :a de4initiv n libertate :au :9a ntor: pe ace:t teritoriu dup ce l9a pr:it> b1 a con:i it : 4ie predat unui :tat e bru6 altul dec7t :tatul de e;ecutare6 n ba@a unui andat european de are:tare. +on:i 7ntul :e e;pri n 4aa autoritii judiciare co petente a :tatului e bru e itent 5i :e con:e nea@ ntr9un proce:9verbal ntoc it con4or dreptului intern al ace:tuia. %er:oana ur rit are dreptul de a 4i a:i:tat de un avocat. +on:i 7ntul trebuie e;pri at n od liber 5i n deplin cuno5tin de cau@ a:upra con:ecinelor :ale> c1 renun la re2ula :pecialitii6 n con4or itate cu di:po@iiile art. 008 alin. A31 5i A41 lit. a1 9 c1. A31 -n :ituaiile nere2le entate de alin. A01 5i A21 e:te nece:ar aprobarea autoritii judiciare ro 7ne de e;ecutare6 care :e va :olicita n con4or itate cu di:po@iiile art. 8<6 ane;7nd cererii in4or aiile prev@ute la art. 8= alin. A016 n:oite de o traducere. A41 -n relaia cu alte :tate e bre dec7t cele prev@ute la alin. A016 con:i 7ntul autoritii judiciare ro 7ne de e;ecutare pentru predarea per:oanei :olicitate ctre un :tat ter e:te nece:ar. -n ace:t :en:6 judectorul co petent :e pronun6 prin ncBeiere de4initiv6 dat n ca era de con:iliu6 4r citarea prilor6 n ter en de cel ult 30 de @ile de la pri irea cererii6 4r a aduce atin2ere 2araniilor la care :e re4er art. </. A81 ?i:po@iiile alin. A01 9 A41 :e aplic n od core:pun@tor 5i n ca@ul n care Ro 7nia e:te :tat e bru e itent.

&R#. 008 %redarea ulterioar unei e;trdri A01 -n ca@ul n care per:oana ur rit a 4o:t e;trdat n Ro 7nia dintr9un :tat ter de care acea:ta a 4o:t protejat prin di:po@iiile acordului n ba@a cruia a 4o:t e;trdat6 re4eritoare la re2ula :pecialitii6 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare va :olicita autori@area :tatului care a e;trdat9o pentru a putea 4i predat :tatului e itent. #er enele prev@ute la art. 000 vor ncepe : cur2 de la data la care re2ula :pecialitii ncetea@ : :e aplice. A21 -n ti p ce :oluionea@ cererea de autori@are6 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare va continua : a:i2ure condiiile ateriale nece:are pentru o predare e4ectiv. &R#. 00< E;trdarea ulterioar A01 E;trdarea unei per:oane care a 4o:t predat n Ro 7nia n ba@a unui andat european de are:tare6 :olicitat ulterior de ctre un :tat care nu e:te e bru al 'niunii Europene6 nu :e poate acorda 4r con:i 7ntul autoritii judiciare de e;ecutare care a aprobat predarea. A21 -n ca@ul n care autoritile judiciare ro 7ne au acordat predarea unei per:oane unui alt :tat e bru al 'niunii Europene6 n ba@a unui andat european de are:tare6 iar autoritile judiciare e itente :olicit con:i 7ntul de a e;trda per:oana ur rit ctre un ter :tat care nu e:te e bru al 'niunii Europene6 con:i 7ntul va 4i acordat n con4or itate cu in:tru entele bilaterale :au ultilaterale la care Ro 7nia e:te parte6 lu7ndu9:e n con:iderare cererea de e;trdare. &R#. 020 " uniti 5i privile2ii A01 +7nd per:oana la care :e re4er andatul european de are:tare :e bucur de i unitate n Ro 7nia6 autoritatea judiciar de e;ecutare va :olicita 4r nt7r@iere autoritii co petente ridicarea ace:tui privile2iu. A21 ?ac ridicarea i unitii e:te de co petena unui alt :tat :au a unei or2ani@aii internaionale6 cererea va 4i 4or ulat de autoritatea judiciar care a e i: andatul european de are:tare. &utoritatea judiciar de e;ecutare va co unica acea:t prejurare autoritii judiciare e itente. A31 -n ti pul n care cererea de retra2ere a i unitii la care :e re4er alin. A21 e:te n cur: de :oluionare6 autoritatea judiciar de e;ecutare ia :urile pe care le con:ider nece:are pentru a 2aranta predarea e4ectiv c7nd per:oana a ncetat : :e ai bucure de privile2iul i unitii. A41 #er enele prev@ute la art. 000 ncep : cur2 de la data c7nd autoritatea judiciar de e;ecutare a 4o:t in4or at de:pre ridicarea :au retra2erea i unitii. A81 +7nd per:oana la care :e re4er andatul european de are:tare a ajun: n Ro 7nia6 ca ur are a e;trdrii dintr9un :tat ter care nu e:te e bru al 'niunii Europene6 iar predarea e:te li itat la in4raciunea pentru care :9a acordat6 ter enele prev@ute la alin. A41 ncep : cur2 din o entul n care autoritile

:tatului care a e;trdat per:oana ur rit 5i dau acordul ca re2ula :pecialitii : r 7n 4r e4ect6 iar per:oana poate 4i predat :tatului e itent al andatului european. %7n la luarea deci@iei6 autoritatea judiciar de e;ecutare va lua :urile nece:are pentru a :e e4ectua predarea6 dac e:te ca@ul. &R#. 020 Relaia cu alte in:tru ente juridice +ondiiile6 cerinele 5i procedura de e itere 5i de e;ecutare a andatului european de are:tare :unt cele :tabilite n pre@enta le2e6 cu e;cepia celor prev@ute n conveniile bilaterale :au ultilaterale la care Ro 7nia e:te parte6 n care :e :i pli4ic :au :e 4acilitea@ procedura de predare6 n con4or itate cu di:po@iiile para2ra4ului 2 al art. 30 al ?eci@iei9cadru nr. 200238843F&" a +on:iliului 'niunii Europene din 03 iunie 2002 privind andatul european de are:tare 5i procedurile de predare ntre :tatele e bre. &R#. 022 ?i:po@iii tran@itorii A01 ?i:po@iiile pre@entului titlu :e aplic andatelor europene de are:tare pri ite de autoritile ro 7ne ulterior intrrii :ale n vi2oare6 cBiar dac :e re4er la 4apte anterioare ace:tei date. A21 %rocedurile de e;trdare n cur: n o entul intrrii n vi2oare a pre@entului titlu vor continua : :e :oluione@e potrivit titlului "". #"#L'L "E #ran:4erul de proceduri n aterie penal

+&%"#(L'L " +ererea de tran:4er al procedurii penale &R#. 023 ?i:po@iii 2enerale E4ectuarea unei proceduri penale :au continuarea unei proceduri iniiate de autoritile judiciare ro 7ne co petente6 pentru o 4apt care con:tituie in4raciune con4or le2ii ro 7ne6 poate 4i tran:4erat unui :tat :trin6 n condiiile prev@ute n pre@entul titlu. &R#. 024 +ondiii A01 &utoritile judiciare ro 7ne pot :olicita autoritilor co petente ale altui :tat e;ercitarea unei proceduri penale :au continuarea ace:teia dac tran:4erul procedurii penale :erve5te intere:elor unei bune ad ini:trri a ju:tiiei :au 4avori@ea@ reinte2rarea :ocial n ca@ de conda nare6 n unul dintre ur toarele ca@uri$ a1 per:oana nvinuit de :v7r5irea in4raciunii :e a4l n e;ecutarea unei pedep:e pe teritoriul :tatului :olicitat6 pentru o in4raciune ai 2rav dec7t cea co i: n Ro 7nia>

b1 per:oana nvinuit de :v7r5irea in4raciunii locuie5te pe teritoriul :tatului :olicitat 5i6 n te eiul le2ii ace:tui :tat6 e;trdarea :au predarea a 4o:t re4u@at ori ar 4i re4u@at n ca@ul 4or ulrii unei cereri :au al e iterii unui andat european de are:tare> c1 per:oana nvinuit de :v7r5irea in4raciunii locuie5te pe teritoriul :tatului :olicitat 5i6 n te eiul le2ii ace:tui :tat6 recunoa5terea Botr7rii penale de4initive de conda nare pronunate de in:tana ro 7n a 4o:t re4u@at ori nu core:punde ordinii juridice interne a acelui :tat6 dac per:oana conda nat nu a nceput e;ecutarea pedep:ei6 iar e;ecutarea nu e:te po:ibil cBiar av7nd de:cBi: calea e;trdrii ori a predrii. A21 #ran:4erul procedurii penale poate 4i :olicitat 5i atunci c7nd autoritile judiciare ro 7ne aprecia@6 4uncie de particularitile cau@ei6 c pre@ena per:oanei nvinuite de :v7r5irea in4raciunii la cercetarea penal nu poate 4i a:i2urat 5i ace:t lucru e:te po:ibil n :tatul :trin. &R#. 028 %rocedura A01 #ran:4erul procedurii penale :e :olicit n ba@a Botr7rii in:tanei creia i9 ar reveni co petena : :oluione@e cau@a n pri a in:tan6 dac procedura :e re4er la activitatea de ur rire penal :au a in:tanei pe rolul creia :e a4l cau@a6 dac procedura :e re4er la activitatea de judecat. A21 -n ace:t :en:6 la propunerea procurorului care e4ectuea@ :au :uprave2Bea@ ur rirea penal ori din o4iciu6 dac :unt ndeplinite condiiile prev@ute de le2e6 in:tana di:pune6 prin ncBeiere otivat6 tran:4erul procedurii penale. -n :ituaia tran:4erului ur ririi penale6 propunerea procurorului :e :oluionea@ n ca era de con:iliu de un co plet 4or at dintr9 un :in2ur judector6 indi4erent de natura in4raciunii6 iar pre@ena procurorului e:te obli2atorie. A31 -ncBeierea prev@ut la alin. A21 poate 4i atacat cu recur:. #er enul de recur: e:te de 8 @ile 5i cur2e de la pronunare. ?o:arul va 4i naintat in:tanei de recur: n ter en de 8 @ile6 iar recur:ul :e judec n ter en de 30 de @ile de la nre2i:trarea cau@ei. Recur:ul e:te :u:pen:iv de e;ecutare. A41 -ncBeierea prin care :e di:pune tran:4erul procedurii6 r a: de4initiv6 :u:pend ter enul de pre:cripie a r:punderii penale6 precu 5i continuarea procedurii penale ncepute6 :ub re@erva actelor 5i de er:urilor cu caracter ur2ent. A81 +ererea :e 4or ulea@ de ctre procurorul care e4ectuea@ :au :uprave2Bea@ ur rirea penal ori de ctre in:tan6 dup ca@6 5i :e tran: ite %arcBetului de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie :au !ini:terului Fu:tiiei6 potrivit art. 006 n:oit de copii certi4icate de ctre un a2i:trat ro 7n co petent ale tuturor actelor de procedur6 cu e;cepia ca@ului n care :tatul :trin :olicit tran: iterea ori2inalului do:arului. A=1 -n ca@ul n care nu :e tran: ite :tatului :olicitat6 ori2inalul do:arului :e arBivea@. -n ca@ul n care tran: ite ori2inalul6 o copie certi4icat a do:arului :e

p:trea@ n arBiv. Re:tituirea ori2inalului :e :olicit n :ituaia n care ur rirea penal ori judecata nu e:te preluat de :tatul :olicitat. &R#. 02= #ran: iterea cererii !ini:terul Fu:tiiei :au %arcBetul de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie6 dup ca@6 a:i2ur tran: iterea cererii de tran:4er al procedurii penale pe una din cile prev@ute de pre@enta le2e. &R#. 02/ E4ectele tran:4erului A01 ?up ce tran:4erul procedurii penale a 4o:t aprobat de :tatul :olicitat6 nicio alt procedur pentru aceea5i 4apt nu ai poate 4i nceput de autoritile judiciare ro 7ne. A21 Du:pendarea cur:ului pre:cripiei r:punderii penale :e enine p7n la :oluionarea cau@ei de ctre autoritile co petente ale :tatului :olicitat. A31 Dtatul ro 7n redob7nde5te dreptul de a ncepe :au6 dup ca@6 de a relua ur rirea penal pentru acea 4apt dac$ a1 :tatul :olicitat l in4or ea@ c nu poate 4inali@a ur rirea penal ce i9a 4o:t tran:4erat> b1 ulterior6 ia cuno5tin de e;i:tena unui otiv care6 potrivit di:po@iiilor pre@entei le2i6 ar piedica cererea de tran:4er al procedurii penale. A41 -n ca@ de conda nare6 Botr7rea pronunat n procedura iniiat :au continuat n :tatul :olicitat6 r a: de4initiv6 :e n:crie n ca@ierul judiciar 5i produce acelea5i e4ecte ca 5i c7nd ar 4i 4o:t pronunat de o in:tan ro 7n. +&%"#(L'L "" %reluarea ur ririi :au a procedurii penale &R#. 028 +ererea de preluare a procedurii penale A01 (rice cerere de preluare a procedurii penale adre:at de un :tat :trin parcBetelor :au in:tanelor ro 7ne :e naintea@6 dup ca@6 !ini:terului Fu:tiiei :au %arcBetului de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie. A21 +ererea de preluare a ur ririi penale :e :oluionea@ de parcBetul de pe l7n2 curtea de apel n circu :cripia creia do icilia@ :au a 4o:t identi4icat per:oana ur rit. +ererea de preluare a judecii :e :oluionea@ de :ecia penal a curii de apel n circu :cripia creia do icilia@ :au a 4o:t identi4icat per:oana ur rit. A31 %rocurorul 2eneral co petent :au procurorul de:e nat de ace:ta di:pune a:upra ur rii date cererii n con4or itate cu di:po@iiile +odului de procedur penal. A41 +ererea de preluare a judecii :e tran: ite de !ini:terul Fu:tiiei parcBetului de pe l7n2 curtea de apel co petent : o :oluione@e. %rocurorul

2eneral co petent :e:i@ea@ curtea de apel cu propunerea de ad itere :au re:pin2ere a cererii. A81 ( dat nve:tit cu o cerere de preluare a judecii6 curtea de apel co petent di:pune prin ncBeiere otivat a:upra ad i:ibilitii cererii. -ncBeierea e:te :upu: recur:ului6 n ter en de 8 @ile de la pronunare. A=1 -n ca@ul n care cererea a 4o:t con:iderat ad i:ibil6 judecata continu potrivit di:po@iiilor +odului de procedur penal. A/1 %arcBetul de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie :au !ini:terul Fu:tiiei in4or ea@ autoritile :tatului :olicitant n ceea ce prive5te ad iterea :au re:pin2erea cererii de tran:4er de proceduri penale. +&%"#(L'L """ ?i:po@iii pentru punerea n practic a +onveniei din 0< iunie 0<<0 de punere n aplicare a &cordului DcBen2en din 04 iunie 0<88 privind eli inarea treptat a controalelor la 4rontierele co une6 DcBen2en &R#. 02< &plicarea principiului non bi: in ide A01 ( per:oan n privina creia :9a pronunat o Botr7re de4initiv pe teritoriul unui :tat e bru al :paiului DcBen2en nu poate 4i ur rit :au judecat pentru acelea5i 4apte dac6 n ca@ de conda nare6 Botr7rea a 4o:t e;ecutat6 e:te n cur: de e;ecutare :au nu ai poate 4i e;ecutat potrivit le2ii :tatului care a pronunat conda narea. A21 +u toate ace:tea6 di:po@iiile alin. A01 nu :e aplic dac$ a1 4aptele vi@ate de Botr7rea :trin :9au :v7r5it n tot :au n parte pe teritoriul Ro 7niei. -n ace:t ca@6 e;cepia nu :e aplic dac 4aptele :9au :v7r5it n parte pe teritoriul :tatului e bru unde :9a pronunat Botr7rea> b1 4aptele vi@ate de Botr7rea :trin con:tituie o in4raciune contra :i2uranei :tatului :au potriva altor intere:e e:eniale ale Ro 7niei> c1 4aptele vi@ate de Botr7rea :trin au 4o:t :v7r5ite de un 4uncionar ro 7n prin nclcarea obli2aiilor :ale de :erviciu. A31 E;cepiile enionate la alin. A21 nu :e aplic atunci c7nd6 pentru acelea5i 4apte6 :tatul e bru intere:at a cerut preluarea ur ririi penale :au a acordat e;trdarea per:oanei n cau@. #"#L'L E Recunoa5terea 5i e;ecutarea Botr7rilor penale 5i a actelor judiciare +&%"#(L'L " Recunoa5terea 5i e;ecutarea Botr7rilor penale 5i a actelor judiciare :trine &R#. 030 Hotr7rea penal :trin 5i actul judiciar :trin

A01 -n :en:ul pre@entului capitol6 prin Botr7re penal :trin :e nele2e o Botr7re pronunat de in:tana co petent a unui alt :tat. A21 -n :en:ul pre@entului capitol6 prin act judiciar :trin :e nele2e un act judiciar care e an de la o autoritate judiciar :trin co petent. A31 +o petena in:tanei :au autoritii judiciare :trine :e veri4ic prin inter ediul !ini:terului Fu:tiiei. &R#. 030 +ondiii pentru recunoa5tere A01 Recunoa5terea pe teritoriul Ro 7niei a unei Botr7ri penale :trine :au a unui act judiciar :trin poate avea loc dac$ a1 Ro 7nia 5i9a a:u at o a:e enea obli2aie printr9un tratat internaional la care e:te parte> b1 a 4o:t re:pectat dreptul la un proce: ecBitabil6 n :en:ul art. = din +onvenia pentru aprarea drepturilor o ului 5i a libertilor 4unda entale6 ncBeiat la Ro a la 4 noie brie 0<806 rati4icat de Ro 7nia prin Le2ea nr. 3030<<4> c1 nu a 4o:t pronunat pentru o in4raciune politic :au pentru o in4raciune ilitar care nu e:te o in4raciune de drept co un> d1 re:pect ordinea public a :tatului ro 7n> e1 Botr7rea :au actul judiciar poate produce e4ecte juridice n Ro 7nia6 potrivit le2ii penale ro 7ne> 41 nu :9a pronunat o conda nare pentru acelea5i 4apte potriva aceleia5i per:oane n Ro 7nia> 21 nu :9a pronunat o conda nare pentru acelea5i 4apte potriva aceleia5i per:oane ntr9un alt :tat6 care a 4o:t recuno:cut n Ro 7nia. A21 Hotr7rile penale :trine pot 4i recuno:cute n Ro 7nia 5i dac nu e:te ntrunit condiia prev@ut la alin. A01 lit. a16 pe ba@ de reciprocitate. -n ace:t :en:6 in:tana co petent :olicit !ini:terului Fu:tiiei veri4icarea ndeplinirii condiiei reciprocitii. A31 E;ecutarea Botr7rii e:te po:ibil6 independent de veri4icarea condiiilor prev@ute la alin. A016 5i atunci c7nd :e re4er la un cetean ro 7n a crui e;trdare a 4o:t6 n prealabil6 acordat de Ro 7nia :tatului :trin n care :9a pronunat Botr7rea. &R#. 032 %rocedura de recunoa5tere la cererea unui :tat :trin A01 +ererea de recunoa5tere a unei Botr7ri penale :trine6 4or ulat de autoritatea co petent a :tatului :trin :olicitant6 e:te tran: i: de !ini:terul Fu:tiiei procurorului 2eneral al parcBetului de pe l7n2 curtea de apel n circu :cripia creia do icilia@ :au 5i are re5edina conda natul. A21 +onda natul :e citea@6 iar odat cu citaia i :e co unic Botr7rea :trin preun cu actele ce o n:oe:c6 ntr9o li b pe care o nele2e. A31 +onda natul are dreptul la un avocat ale: :au de:e nat din o4iciu 5i6 dup ca@6 la interpret.

A41 "n:tana6 a:cult7nd conclu@iile procurorului 5i declaraiile conda natului6 dac con:tat c :unt ntrunite condiiile le2ale6 recunoa5te Botr7rea penal :trin :au actele judiciare :trine6 iar n ca@ul n care pedeap:a pronunat prin acea Botr7re nu a 4o:t e;ecutat :au a 4o:t e;ecutat nu ai n parte6 :ub:tituie pedep:ei nee;ecutate :au re:tului de pedeap: nee;ecutat o pedeap: core:pun@toare potrivit le2ii penale ro 7ne. A81 ?ac Botr7rea penal :trin :e re4er la un bun i obil6 cererea :e tran: ite procurorului 2eneral al parcBetului de pe l7n2 curtea de apel n circu :cripia creia :e a4l i obilul. A=1 +urtea de apel decide prin Botr7re pronunat n ca era de con:iliu6 care poate 4i atacat cu recur:. Hotr7rea :e co unic parcBetului 5i !ini:terului Fu:tiiei. &R#. 033 %rocedura :pecial de recunoa5tere pe cale principal A01 Recunoa5terea Botr7rilor penale pronunate de in:tanele judectore5ti din :trintate :au a altor acte judiciare :trine :e poate 4ace 5i pe cale principal6 de ctre in:tana de judecat :e:i@at n ace:t :cop de ctre conda nat :au de ctre procuror. A21 -n ace:t ca@6 co petena aparine judectoriei n a crei circu :cripie teritorial :e a4l conda natul. A31 ?i:po@iiile art. 032 alin. A31 9 A=1 :e aplic n od core:pun@tor. &R#. 034 %rocedura de recunoa5tere pe cale incidental Recunoa5terea :e poate 4ace pe cale incidental n cadrul unui proce: penal n cur:6 de ctre procuror n 4a@a de ur rire :au de ctre in:tana de judecat n 4aa creia cau@a e:te pendinte. &R#. 038 E;ecutarea Botr7rilor pronunate n proceduri ad ini:trative E;ecutarea Botr7rilor pronunate n proceduri ad ini:trative6 pentru 4apte a:i ilate in4raciunilor6 a:t4el cu :unt ace:tea de4inite de +onvenia european privind valoarea internaional a Botr7rilor repre:ive6 adoptat la Ha2a la 28 ai 0</06 e:te po:ibil nu ai dac per:oana n cau@ a avut po:ibilitatea de a e;ercita o cale de atac n 4aa unei in:tane judectore5ti. &R#. 03= !:uri preventive -nainte de luarea unei deci@ii privind recunoa5terea unei Botr7ri penale :trine in:tana co petent poate6 la cererea :tatului :trin6 tran: i: prin !ini:terul Fu:tiiei6 :au din o4iciu6 : di:pun are:tarea preventiv a per:oanei care 4ace obiectul Botr7rii a crei recunoa5tere :e :olicit :au o alt :ur preventiv pentru a evita 4u2a ace:teia de pe teritoriul Ro 7niei. +&%"#(L'L "" E;ecutarea Botr7rilor penale 5i a actelor judiciare ro 7ne n :trintate

&R#. 03/ Le2ea aplicabil 5i e4ectele e;ecutrii A01 E;ecutarea unei Botr7ri penale :trine are loc potrivit le2ii ro 7ne. A21 Hotr7rile penale :trine recuno:cute 5i e;ecutate n Ro 7nia produc acelea5i e4ecte ca 5i Botr7rile pronunate de in:tanele ro 7ne. A31 Dtatul :trin care :olicit e;ecutarea e:te :in2urul co petent : decid a:upra unei ci e;traordinare de atac potriva Botr7rii de e;ecutat. A41 & ni:tia 5i 2raierea pot 4i acordate at7t de :tatul :trin6 c7t 5i de :tatul ro 7n. A81 Dtatul :trin trebuie : in4or e@e :tatul ro 7n a:upra intervenirii oricreia dintre cau@ele care deter in ncetarea e;ecutrii6 prev@ute la alin. A41. A=1 -nceperea e;ecutrii pedep:ei n Ro 7nia are ca e4ect renunarea :tatului :trin la e;ecutarea pe teritoriul ace:tuia6 e;cept7nd ca@ul n care conda natul :e :u:tra2e de la e;ecutarea pedep:ei6 ca@ n care ace:t :tat redob7nde5te dreptul la e;ecutare. -n ca@ul pedep:ei a en@ii6 :tatul :trin redob7nde5te dreptul la e;ecutare ncep7nd din o entul n care e:te in4or at a:upra nee;ecutrii6 totale :au pariale6 a ace:tei pedep:e. &R#. 038 +ondiii pentru 4or ularea unei cereri de recunoa5tere 5i e;ecutare A01 "n:tanele ro 7ne pot :olicita recunoa5terea 5i e;ecutarea de ctre un :tat :trin a unei Botr7ri judectore5ti n unul dintre ur toarele ca@uri$ a1 conda natul e:te cetean al :tatului :olicitat :au al unui :tat ter ori e:te apatrid 5i are do iciliul pe teritoriul acelui :tat6 iar potrivit le2ii :tatului :olicitat6 e;trdarea conda natului n Ro 7nia n vederea e;ecutrii pedep:ei nu e:te ad i:ibil :au :tatul :trin re4u@ : acorde e;trdarea> b1 conda natul e:te cetean ro 7n cu do iciliul pe teritoriul :tatului :olicitat :au are 5i cetenia :tatului :olicitat6 iar :tatul :trin re4u@ : acorde e;trdarea ace:tuia. A21 .or ularea unei cereri de recunoa5tere 5i e;ecutare e:te6 de a:e enea6 ad i:ibil dac conda natul :e a4l n e;ecutarea unei pedep:e n :tatul :olicitat pentru o alt 4apt dec7t cea care a deter inat conda narea n Ro 7nia. A31 -n ca@ul 4or ulrii unei cereri de recunoa5tere a unei Botr7ri penale prin care :9a aplicat o pedeap:6 durata ace:teia trebuie : 4ie ai are de un an. A41 ?i:po@iiile alin. A01 nu :e aplic6 dac prejurrile cau@ei o cer6 n ba@a unui tratat ncBeiat cu :tatul :trin6 atunci c7nd :e aplic :ura de :i2uran a e;pul@rii. A81 Recunoa5terea :e :olicit :ub condiia nea2ravrii6 n :tatul :trin6 a pedep:ei aplicate prin Botr7rea pronunat n Ro 7nia. A=1 Recunoa5terea n :trintate a actelor judiciare e i:e de autoritile ro 7ne co petente are loc n condiiile tratatului internaional aplicabil. &R#. 03< E4ectele recunoa5terii

A01 Recunoa5terea 5i e;ecutarea de ctre :tatul :trin a cererii de recunoa5tere 4or ulate de in:tanele ro 7ne are ca e4ect renunarea de ctre :tatul ro 7n la e;ecutarea Botr7rii pe teritoriul Ro 7niei. A21 Dtatul ro 7n redob7nde5te dreptul la e;ecutarea Botr7rii n ca@ul n care conda natul :e :u:tra2e de la e;ecutarea pedep:ei6 ncep7nd din o entul n care a 4o:t in4or at de nee;ecutarea total :au parial a ace:tei pedep:e. &R#. 040 %rocedura de 4or ulare a unei cereri de recunoa5tere 5i de e;ecutare a unei Botr7ri penale A01 +ererea de recunoa5tere 5i e;ecutare a unei Botr7ri penale ntr9un :tat :trin e:te 4or ulat de in:tana de e;ecutare6 din o4iciu6 :au la cererea procurorului co petent ori a conda natului6 ori de c7te ori :unt ndeplinite condiiile prev@ute la art. 038. A21 La cerere :e ane;ea@ actele prev@ute de tratatul internaional aplicabil :au6 n lip:a unui tratat6 cel puin Botr7rea de4initiv 5i andatul de e;ecutare a pedep:ei. A31 &tunci c7nd e:te nece:ar con:i 7ntul conda natului6 ace:ta va 4i dat n ca era de con:iliu a in:tanei de e;ecutare6 e;cept7nd ca@ul n care conda natul :e a4l n :trintate> n ace:t ca@6 con:i 7ntul poate 4i dat n 4aa unui 4uncionar con:ular ro 7n :au n 4aa autoritii judiciare :trine co petente. A41 -n ca@ul n care conda natul :e a4l n Ro 7nia 5i nu a 4or ulat el n:u5i cererea prev@ut la alin. A016 procurorul co petent procedea@ la noti4icarea ace:tuia. A81 Lip:a unui r:pun: al conda natului ecBivalea@ cu con:i 7ntul la 4or ularea cererii6 4apt a:upra cruia e:te in4or at prin noti4icare. #"#L'L E" #ran:4erarea per:oanelor conda nate +&%"#(L'L " ?i:po@iii 2enerale &R#. 040 ?reptul aplicabil A01 %re@entul titlu :e aplic n do eniul tran:4errii per:oanelor conda nate6 n con4or itate cu nor ele cuprin:e n tratatele internaionale la care Ro 7nia e:te parte6 iar n ab:ena ace:tora6 pe ba@ de reciprocitate. A21 ?i:po@iiile pre@entului titlu :e aplic deopotriv6 n co pletare6 :ituaiilor nere2le entate prin tratatele internaionale la care :e re4er alin. A01. A31 %re@entul titlu nu aduce atin2ere drepturilor 5i obli2aiilor care decur2 din nor ele internaionale privitoare la tran:4erul n :trintate al deinuilor6 n :copul audierii ace:tora n calitate de artori :au al con4runtrii.

A41 -n cuprin:ul cererii de tran:4erare a conda natului6 :tatul ro 7n va indica in:tru entul internaional n te eiul cruia cererea e:te 4or ulat. &R#. 042 (biectivul tran:4errii per:oanelor conda nate A01 ( per:oan conda nat de4initiv pe teritoriul Ro 7niei poate 4i tran:4erat pe teritoriul :tatului al crui re:orti:ant e:te6 n vederea e;ecutrii pedep:ei6 potrivit di:po@iiilor pre@entei le2i. A21 -n te eiul reciprocitii convenionale6 prevederile alin. A01 :e aplic n od core:pun@tor n ca@ul n care un cetean ro 7n a 4o:t conda nat n alt :tat. A31 %er:oana conda nat :e poate adre:a :tatului de conda nare ori :tatului de e;ecutare6 pentru a 4i tran:4erat n vederea e;ecutrii pedep:ei. A41 #ran:4erarea poate 4i cerut 4ie de ctre :tatul de conda nare6 4ie de ctre :tatul de e;ecutare. &R#. 043 +ondiiile tran:4errii #ran:4erarea unei per:oane conda nate n vederea e;ecutrii pedep:ei poate avea loc nu ai n ur toarele condiii$ a1 conda natul e:te re:orti:ant al :tatului de e;ecutare> b1 Botr7rea e:te de4initiv> c1 la data pri irii cererii de tran:4erare6 conda natul ai are de e;ecutat cel puin = luni din durata pedep:ei. -n ca@uri e;cepionale6 n ba@a acordului ntre :tatele i plicate6 tran:4erarea poate avea loc cBiar dac partea de pedeap: nee;ecutat e:te ai ic de = luni> d1 tran:4erul e:te con:i it de ctre per:oana conda nat :au dac6 n raport cu v7r:ta ori cu :tarea 4i@ic :au intal a ace:teia6 unul dintre cele dou :tate con:ider nece:ar6 de ctre repre@entantul per:oanei. +on:i 7ntul nu :e cere n ca@ul evadatului care :e re4u2ia@ n :tatul de e;ecutare al crui re:orti:ant e:te> e1 4aptele care au atra: conda narea con:tituie in4raciuni6 potrivit le2ii :tatului de e;ecutare> 41 :tatul de conda nare 5i :tatul de e;ecutare trebuie : :e pun de acord a:upra ace:tei tran:4erri> n ca@ contrar6 tran:4erarea nu poate avea loc. &R#. 044 +ereri 5i r:pun:uri A01 +ererea de tran:4erare6 precu 5i r:pun:ul la acea:ta trebuie 4or ulate n :cri:. A21 +ererea :e adre:ea@ de ctre autoritatea co petent a :tatului :olicitant autoritii co petente a :tatului :olicitat. R:pun:ul :e co unic pe aceea5i cale. A31 &utoritatea co petent potrivit alin. A21 e:te6 n ca@ul :tatului ro 7n6 !ini:terul Fu:tiiei6 iar n ca@ul :tatului :trin6 n nele:ul pre@entei le2i6 autoritatea central co petent.

A41 Dtatul ro 7n :olicitat va in4or a :tatul :trin :olicitant6 n cel ai :curt ter en6 a:upra Botr7rii :ale privind acceptarea :au re4u@ul tran:4errii :olicitate. &R#. 048 +adrul juridic ?i:po@iiile pre@entului capitol :e aplic n od core:pun@tor n ca@ul n care :tatul ro 7n are calitatea de :tat de e;ecutare. +&%"#(L'L "" %rocedura DE+G"'NE& 0 Dtatul ro 7n ca :tat de conda nare &R#. 04= (bli2aia de a 4urni@a in4or aii A01 (rice per:oan conda nat de ctre o in:tan ro 7n6 creia i :e pot aplica prevederile pre@entei le2i6 creia i :unt aplicabile di:po@iiile pre@entului titlu6 trebuie : 4ie in4or at n :cri:6 prin 2rija !ini:terului Fu:tiiei6 de:pre coninutul e;act al conveniei internaionale incidente. A21 -n ca@ul n care conda natul :9a adre:at :tatului ro 7n6 ca :tat de conda nare6 n vederea tran:4errii :ale6 !ini:terul Fu:tiiei va in4or a de:pre acea:ta autoritatea central co petent a :tatului de e;ecutare6 n cel ai :curt ter en6 dup r 7nerea de4initiv a Botr7rii de conda nare. A31 "n4or aiile trebuie : cuprind$ a1 nu ele6 data 5i locul na5terii conda natului> b1 dac e:te ca@ul6 adre:a conda natului n :tatul de e;ecutare> c1 o e;punere a 4aptelor care au atra: conda narea> d1 natura6 durata 5i data nceperii e;ecutrii pedep:ei. A41 -n ca@ul n care conda natul :9a adre:at :tatului de e;ecutare n vederea tran:4errii :ale6 :tatul ro 7n va co unica ace:tui :tat6 la cerere6 in4or aiile prev@ute la alin. A31. A81 +onda natul trebuie : 4ie in4or at n :cri: de:pre orice de er: ntreprin: de ctre oricare dintre cele dou :tate n aplicarea prevederilor alin. A01 9 A416 precu 5i de:pre orice Botr7re luat de unul dintre ace:te :tate cu privire la cererea de tran:4erare. &R#. 04/ -n:cri:uri ajuttoare A01 -n :copul :oluionrii cererii de tran:4erare6 :tatul ro 7n :olicit :tatului de e;ecutare tran: iterea ur toarelor acte$ a1 un docu ent :au o declaraie care : ate:te c per:oana conda nat e:te re:orti:ant al :tatului de e;ecutare>

b1 o copie de pe di:po@iiile le2ale ale :tatului de e;ecutare6 din care : re@ulte c 4aptele care au deter inat pronunarea Botr7rii n :tatul de conda nare con:tituie in4raciuni6 potrivit le2ii :tatului de e;ecutare> c1 o declaraie conin7nd in4or aiile privitoare la procedura pentru care :e va opta6 n vederea punerii n e;ecutare a conda nrii. ?i:po@iiile art. 088 5i 08< :e aplic n od core:pun@tor. A21 +u e;cepia ca@ului n care unul dintre cele dou :tate nu 5i d acordul la tran:4erare6 :tatul ro 7n co unic :tatului de e;ecutare ur toarele$ a1 copia autentic a Botr7rii de conda nare de4initive6 precu 5i o copie a di:po@iiilor le2ale aplicabile> b1 un docu ent enion7nd durata conda nrii deja e;ecutate6 inclu:iv in4or aii a:upra oricrei detenii provi@orii6 a:upra reducerii pedep:ei6 :au un alt act privind :tadiul e;ecutrii conda nrii> c1 declaraia privind con:i 7ntul la tran:4erare6 prev@ut la art. 043 lit. d1> d1 dac e:te ca@ul6 orice raport :au con:tatare edico9le2al ori alte acte edicale care ate:t :tarea 4i@ic 5i intal a conda natului6 trata entul ur at de ace:ta pe teritoriul :tatului ro 7n 5i eventualele reco andri pentru continuarea trata entului n :tatul de e;ecutare6 precu 5i6 n ca@ul conda natului inor6 copia re4eratului de ancBet :ocial e4ectuat n cau@. A31 Dtatul ro 7n poate :olicita :tatului de e;ecutare tran: iterea oricruia dintre docu entele prev@ute la alin. A01 nainte de a 4or ula cererea de tran:4erare :au de pronunare a Botr7rii de acceptare ori de re4u@are a tran:4errii. A41 ?i:po@iiile alin. A31 :e aplic n od core:pun@tor n ca@ul n care :tatul de e;ecutare :olicit :tatului ro 7n tran: iterea docu entelor prev@ute la alin. A21. &R#. 048 +on:i 7ntul conda natului A01 Dtatul ro 7n va proceda n a5a 4el nc7t per:oana care ar ur a : 5i dea con:i 7ntul la tran:4erare6 n te eiul art. 043 lit. d16 : o 4ac de bunvoie 5i n deplin cuno5tin de con:ecinele juridice care decur2 din acea:ta. A21 Dtatul ro 7n trebuie : dea :tatului de e;ecutare po:ibilitatea : veri4ice6 prin inter ediul unui con:ul :au al altui 4uncionar de:e nat de acord cu :tatul de e;ecutare6 c ace:t con:i 7nt a 4o:t dat n condiiile alin. A01. &R#. 04< E4ectul tran:4errii pentru :tatul de conda nare A01 %reluarea conda natului de ctre autoritile :tatului de e;ecutare :u:pend e;ecutarea pedep:ei n Ro 7nia. A21 Dtatul ro 7n nu ai poate : a:i2ure e;ecutarea ori : continue e;ecutarea conda nrii atunci c7nd :tatul de e;ecutare con:ider6 potrivit le2ii6 ca ter inat e;ecutarea conda nrii. &R#. 080 +i e;traordinare de atac potriva Botr7rii de conda nare

A01 ?reptul de a e;ercita cile e;traordinare de atac n vederea de:4iinrii :au odi4icrii Botr7rii de4initive de conda nare aparine :tatului ro 7n6 ca :tat de conda nare. +onda natul poate : e;ercite :au6 dup ca@6 : :olicite e;ercitarea unei ci e;traordinare de atac6 cBiar dup tran:4erare. A21 ?i:po@iiile alin. A01 nu au le2tur cu procedura conver:iunii conda nrii6 re2le entat prin art. 08<. &R#. 080 %rocedura prealabil A01 +ererea de tran:4erare 4or ulat de un re:orti:ant :trin conda nat de o in:tan ro 7n :e tran: ite !ini:terului Fu:tiiei. La pri irea cererii6 !ini:terul Fu:tiiei :olicit : i 4ie tran: i:e6 n re2i de ur2en6 de ctre &d ini:traia Naional a %enitenciarelor actele 5i in4or aiile la care :e re4er art. 04= alin. A31 5i art. 04/ alin. A21 lit. a1 9 d1. A21 ?up pri irea actelor 5i in4or aiilor prev@ute la alin. A016 !ini:terul Fu:tiiei le va traduce 5i apoi le va tran: ite6 preun cu cererea de tran:4erare6 autoritii centrale din :tatul de e;ecutare6 de la care va :olicita totodat tran: iterea docu entelor prev@ute la art. 04/ alin. A016 precu 5i Botr7rea privind acceptarea cererii de tran:4erare. A31 %revederile alin. A21 nu :unt aplicabile dac autoritile ro 7ne dein in4or aii :au docu ente care atra2 n od nece:ar re4u@ul tran:4errii. ( a:e enea :oluie poate 4i dat de ctre curtea de apel co petent6 :e:i@at de procurorul 2eneral al curii6 din o4iciu :au la cererea ini:trului ju:tiiei. Dentina curii de apel :e otivea@ 5i e:te :upu: recur:ului6 n ter en de 8 @ile de la pronunare. A41 ?ac :oluia de re4u@ al tran:4errii6 prev@ut la alin. A316 r 7ne de4initiv6 !ini:terul Fu:tiiei va in4or a de:pre acea:ta6 n cel ai :curt ti p6 autoritatea central a :tatului de e;ecutare. "n4or area conda natului :e va 4ace n ti p util6 con4or art. 04= alin. A816 prin inter ediul &d ini:traiei Naionale a %enitenciarelor. &R#. 082 Doluii A01 -n ca@ul n care procedura de :oluionare a cererii de tran:4erare continu6 toate docu entele6 inclu:iv cele 4urni@ate de :tatul de e;ecutare6 :unt :upu:e ai nt7i e;a enului de re2ularitate internaional la !ini:terul Fu:tiiei. ?i:po@iiile art. 38 :e aplic n od core:pun@tor. ?up ob:ervarea ndeplinirii condiiilor6 ini:terul tran: ite cererea 5i actele ajuttoare6 n:oite de traduceri6 procurorului 2eneral al parcBetului de pe l7n2 curtea de apel co petent. La do:ar :e vor ata5a 5i n:cri:urile depu:e n le2tur cu cererea de tran:4erare de ctre o4iciul con:ular :trin co petent6 potrivit art. 048 alin. A21. A21 %rocurorul 2eneral6 pri ind cererea 5i actele prev@ute la alin. A016 procedea@ la luarea unei declaraii conda natului6 pentru a :e a:i2ura c ace:ta 5i9a dat con:i 7ntul la tran:4erare6 per:onal :au prin repre@entant6 n condiiile prev@ute la art. 04/ alin. A01. ?eclaraia conda natului :e

con:e nea@ ntr9un proce:9verbal6 care :e :e nea@ de ctre procuror 5i per:oana conda nat. A31 %rocurorul 2eneral :e:i@ea@6 n vederea :oluionrii cererii de tran:4erare6 curtea de apel n a crei circu :cripie :e a4l locul de detenie ori6 n ca@ul n care conda natul nu a nceput e;ecutarea pedep:ei6 do iciliul ace:tuia. #otodat6 nainte de :e:i@area curii de apel6 procurorul 2eneral va veri4ica dac per:oana conda nat 4ace obiectul unui do:ar penal a4lat pe rolul autoritilor judiciare ro 7ne6 in4or 7nd n od core:pun@tor in:tana. -n ca@ul n care obinerea in4or aiilor ar conduce la nt7r@ierea procedurii de tran:4er6 procurorul 2eneral va di:pune :e:i@area curii de apel6 ur 7nd ca ace:tea : 4ie obinute cel ai t7r@iu p7n la pri ul ter en de judecat. A41 +ererea :e judec n ca era de con:iliu6 cu participarea procurorului6 cu citarea per:oanei conda nate6 precu 5i6 dac e:te ca@ul6 cu participarea unui interpret. +onda natul poate 4i a:i:tat6 la cerere6 de un aprtor ale: ori6 n lip:6 nu it din o4iciu. Fudecarea cererii :e 4ace de ur2en 5i cu precdere6 iar Botr7rea :e otivea@ n cel ult 8 @ile de la pronunare 5i :e co unic !ini:terului Fu:tiiei. A81 - potriva :entinei pot declara recur:6 n ter en de 8 @ile de la pronunare6 procurorul 2eneral al curii de apel6 din o4iciu :au la cererea ini:trului ju:tiiei6 precu 5i conda natul. ?i:po@iiile alin. A41 :e aplic n od core:pun@tor. A=1 !ini:terul Fu:tiiei va in4or a6 n cel ai :curt ti p6 autoritatea central a :tatului de e;ecutare cu privire la :oluia de4initiv pronunat de ctre in:tanele ro 7ne a:upra cererii de tran:4erare. %revederile art. 080 alin. A41 te@a a 29a :unt aplicabile. A/1 ?ac tran:4erarea conda natului a 4o:t acceptat6 !ini:terul Fu:tiiei in4or ea@ de:pre acea:ta !ini:terul &d ini:traiei 5i "nternelor6 care a:i2ur predarea :ub e:cort. A81 -n ca@ul unei per:oane care6 dup ce a 4o:t conda nat printr9o Botr7re penal de4initiv pronunat de o in:tan ro 7n6 evadea@6 n ca@ul nceperii e;ecutrii pedep:ei6 ori6 n ca@ul n care nu a nceput e;ecutarea pedep:ei6 :e :u:tra2e de la e;ecutarea pedep:ei6 re4u2iindu9:e pe teritoriul :tatului al crui re:orti:ant e:te6 :tatul ro 7n va putea adre:a ace:tui :tat o cerere de preluare a e;ecutrii pedep:ei aplicate. +ererea :e 4or ulea@ de ctre in:tana de e;ecutare6 n ca@ul n care per:oana conda nat :e :u:tra2e de la e;ecutarea pedep:ei6 :au de ctre in:tana n a crei circu :cripie :e a4l locul de deinere6 n ca@ul n care per:oana conda nat a nceput e;ecutarea pedep:ei. +ererea poate include 5i :olicitarea ca :tatul pe teritoriul cruia :9a re4u2iat per:oana conda nat : ia :ura are:trii :au orice alt :ur pentru a 2aranta c per:oana conda nat va r 7ne pe teritoriul :u p7n la co unicarea Botr7rii a:upra cererii de preluare a e;ecutrii. La cerere :e vor ane;a docu entele prev@ute la art. 04= alin. A31 5i art. 04/ alin. A21 lit. a16 b1 5i d1. ?up traducerea cererii 5i a actelor ane;e6 ace:tea :e tran: it la !ini:terul Fu:tiiei :pre a 4i co unicate autoritii centrale din :tatul :olicitat.

&R#. 083 Re4u@ul opional al tran:4errii +ererea de tran:4erare a per:oanei conda nate poate 4i re4u@at6 n principal6 pentru ur toarele otive$ a1 per:oana a 4o:t conda nat pentru in4raciuni 2rave care au avut un ecou pro4und de4avorabil n opinia public din Ro 7nia> b1 pedeap:a prev@ut de le2ea :tatului de e;ecutare e:te vdit :uperioar :au in4erioar n raport cu cea :tabilit prin Botr7rea in:tanei ro 7ne> c1 e;i:t indicii :u4iciente c6 odat tran:4erat6 conda natul ar putea 4i pu: n libertate i ediat :au ntr9un ter en ult prea :curt 4a de durata pedep:ei r a:e de e;ecutat potrivit le2ii ro 7ne> d1 per:oana conda nat nu a reparat pa2ubele produ:e prin in4raciune 5i nu a pltit cBeltuielile la care a 4o:t obli2at prin Botr7rea in:tanei ro 7ne 5i nici nu a 2arantat plata de:p2ubirilor> e1 dac e;i:t indicii :u4iciente c :tatul de e;ecutare nu va re:pecta re2ula :pecialitii. DE+G"'NE& a 29a Dtatul ro 7n ca :tat de e;ecutare &R#. 084 &cte nece:are A01 Dtatul ro 7n are obli2aia de a 4urni@a6 la cererea :tatului de conda nare6 actele prev@ute la art. 04/ alin. A01. A21 %revederile art. 04/ alin. A21 5i A31 :e aplic n od core:pun@tor. &R#. 088 +on:i 7ntul conda natului Dtatul ro 7n va :olicita o4iciului con:ular ro 7n co petent6 prin inter ediul !ini:terului &4acerilor E;terne6 : obin de la conda nat :au de la repre@entantul ace:tuia o declaraie n care : :e con:e ne@e con:i 7ntul la tran:4er6 e;pri at n od liber 5i n deplin cuno5tin de cau@ a:upra con:ecinelor juridice care decur2 din tran:4erarea conda natului n Ro 7nia. &R#. 08= %robe nece:are :oluionrii cererii A01 (4iciul con:ular ro 7n va 4i :olicitat : ntoc ea:c un n:cri: a:upra :ituaiei :ociale 5i 4a iliale a conda natului6 in7nd :ea a de a4ir aiile ace:tuia 5i indic7nd po:ibilitile :ale de readaptare n Ro 7nia. A21 Dtatul ro 7n va cere autoritii centrale din :tatul de conda nare : i 4urni@e@e o copie de pe ca@ierul judiciar al conda natului6 precu 5i in4or aii privitoare la eventualele relaii ntreinute de ace:ta cu edii :ociale cri ino2ene. &R#. 08/ E4ectele tran:4errii pentru :tatul de e;ecutare

A01 &utoritile co petente ale :tatului ro 7n :unt obli2ate$ a1 4ie : continue e;ecutarea conda nrii i ediat :au n ba@a unei Botr7ri judectore5ti6 n condiiile enunate la art. 088> b1 4ie : :cBi be conda narea6 printr9o Botr7re judectorea:c6 nlocuind a:t4el pedeap:a aplicat n :tatul de conda nare cu o pedeap: prev@ut de le2i:laia ro 7n pentru aceea5i in4raciune6 n condiiile prev@ute la art. 08<. A21 La cererea :tatului de conda nare6 :tatul ro 7n e:te obli2at : indice :tatului de conda nare6 nainte de tran:4erarea per:oanei conda nate6 care dintre cele dou proceduri prev@ute la alin. A01 va 4i ur at. A31 E;ecutarea pedep:ei e:te 2uvernat de le2ea :tatului de e;ecutare. &R#. 088 +ontinuarea e;ecutrii -n ca@ul n care :tatul ro 7n optea@ pentru continuarea e;ecutrii pedep:ei aplicate n :tatul de conda nare6 el trebuie : re:pecte 4elul 5i durata pedep:ei prev@ute n Botr7rea de conda nare. &R#. 08< +onver:iunea conda nrii A01 ?ac 4elul pedep:ei aplicate :au durata ace:teia e:te inco patibil cu le2i:laia ro 7n6 :tatul ro 7n poate6 prin Botr7re judectorea:c6 : adapte@e acea:t pedeap: la aceea prev@ut de le2ea ro 7n pentru 4aptele care au atra: conda narea. &cea:t pedeap: trebuie : core:pund6 at7t c7t e:te po:ibil6 n ceea ce prive5te 4elul pedep:ei aplicate prin Botr7rea :tatului de conda nare 5i6 n niciun ca@6 nu poate : a2rave@e :ituaia conda natului. A21 -n ca@ul :cBi brii conda nrii :e aplic procedura prev@ut de le2i:laia ro 7n. -n ceea ce prive5te ntinderea conver:iunii pedep:ei 5i a criteriilor aplicabile6 in:tana ro 7n va trebui : re:pecte ur toarele condiii$ a1 va 4i le2at de con:tatarea 4aptelor n :ura n care ace:tea 4i2urea@6 n od e;plicit :au i plicit6 n Botr7rea pronunat n :tatul de conda nare> b1 nu va putea :cBi ba o pedeap: privativ de libertate printr9o pedeap: pecuniar> c1 va deduce inte2ral din pedeap: perioada de privaiune de libertate deja e;ecutat de conda nat> d1 nu va a2rava :ituaia penal a conda natului6 nici nu va 4i inut de li ita in4erioar a pedep:ei eventual prev@ute de le2i:laia :tatului de conda nare pentru in4raciunea :au in4raciunile :v7r5ite. A31 +7nd procedura de :cBi bare a conda nrii are loc dup tran:4erarea per:oanei conda nate6 :tatul ro 7n va enine acea per:oan n detenie :au va lua alte :uri n :copul de a a:i2ura pre@ena ei pe teritoriul :tatului ro 7n p7n la 4inali@area ace:tei proceduri. &R#. 0=0 -ncetarea e;ecutrii

E;ecutarea pedep:ei ncetea@ de ndat ce :tatul ro 7n a 4o:t in4or at de ctre :tatul de conda nare de:pre orice Botr7re :au :ur care atra2e i po:ibilitatea continurii e;ecutrii. &R#. 0=0 "n4or aii privind e;ecutarea A01 Dtatul ro 7n va 4urni@a in4or aii :tatului de conda nare n ceea ce prive5te e;ecutarea pedep:ei n ur toarele :ituaii$ a1 c7nd pedeap:a a 4o:t e;ecutat :au con:iderat ca e;ecutat> b1 n ca@ul n care conda natul a evadat> c1 dac :tatul de conda nare :olicit un raport :pecial. A21 -n ace:t :en:6 n ca@urile prev@ute la alin. A01 lit. a1 5i b1 &d ini:traia Naional a %enitenciarelor va tran: ite periodic !ini:terului Fu:tiiei in4or aiile privind e;ecutarea pedep:ei. -n :ituaia prev@ut la alin. A01 lit. c1 in4or aiile vor 4i co unicate la cererea !ini:terului Fu:tiiei. &R#. 0=2 &cceptarea :au re:pin2erea cererii A01 -n ca@ul n care !ini:terul Fu:tiiei din Ro 7nia pri e5te o cerere de tran:4erare din partea unui re:orti:ant ro 7n conda nat ntr9un alt :tat6 n5tiinea@ de:pre acea:t cerere autoritatea central din :tatul de conda nare6 creia i :olicit totodat in4or aiile prev@ute la art. 04= alin. A316 docu entele prev@ute la art. 04/ alin. A216 precu 5i o declaraie preci@7nd dac autoritile co petente 5i dau con:i 7ntul la tran:4er. A21 ?ac cererea de tran:4erare e:te re4u@at6 !ini:terul Fu:tiiei l n5tiinea@ de:pre acea:ta pe conda nat. A31 ?ac cererea e:te aprobat6 !ini:terul Fu:tiiei tran: ite autoritii centrale din :tatul de conda nare docu entele prev@ute la art. 04/ alin. A01. A41 -ndat ce !ini:terul Fu:tiiei pri e5te declaraia de con:i 7nt de la :tatul de conda nare6 tran: ite docu entele procurorului 2eneral al parcBetului de pe l7n2 curtea de apel co petent6 care6 la r7ndul :u6 :e:i@ea@ curtea de apel pentru ca acea:ta : recunoa:c Botr7rea :trin 5i : o pun n e;ecutare6 con4or prevederilor art. 088 :au 08<6 dup ca@. ?i:po@iiile art. 030 :e aplic n od core:pun@tor. A81 Hotr7rea :e otivea@ n ter en de 3 @ile 5i e:te :upu: recur:ului n ter en de 00 @ile de la co unicare. +o unicarea Botr7rii ctre conda nat :e 4ace prin 4a; :au prin alt ijloc de tran: itere6 la autoritatea central din :tatul de conda nare6 de ctre !ini:terul Fu:tiiei6 n cel ai :curt ti p po:ibil. A=1 +urtea de apel e ite un andat de e;ecutare a pedep:ei6 pe care !ini:terul Fu:tiiei l tran: ite autoritii centrale co petente din :tatul de conda nare6 n vederea tran:4errii per:oanei conda nate. A/1 %redarea conda natului va avea loc6 de re2ul6 pe teritoriul :tatului de conda nare6 iar preluarea ace:tuia de ctre :tatul ro 7n :e 4ace prin 2rija !ini:terului &d ini:traiei 5i "nternelor6 cu n5tiinarea !ini:terului Fu:tiiei.

A81 +onda natul tran:4erat n Ro 7nia nu ai poate 4i ur rit penal pentru aceea5i in4raciune care a con:tituit obiectul conda nrii n :trintate. &R#. 0=3 &utoritile judiciare co petente &utoritile judiciare co petente n procedurile la care :e re4er art. 0=2 :unt +urtea de &pel *ucure5ti 5i parcBetul de pe l7n2 acea:ta. &R#. 0=4 Re2le entri conver2ente %revederile art. 0=2 :e co pletea@ cu cele ale art. 080 5i 0826 care :e aplic n od core:pun@tor. &R#. 0=8 Re4u@ul opional al tran:4errii +ererea de tran:4erare a per:oanei conda nate poate : 4ie re4u@at6 n principal6 dac$ a1 proce:ul n care :9a pronunat conda narea nu :9a de:45urat n con4or itate cu di:po@iiile pertinente din +onvenia european pentru aprarea drepturilor o ului 5i a libertilor 4unda entale> b1 potriva conda natului :9a pronunat n Ro 7nia o Botr7re de conda nare pentru aceea5i 4apt ori e:te n cur: o procedur penal av7nd ca obiect aceea5i 4apt pentru care ace:ta a 4o:t conda nat n :trintate> c1 per:oana conda nat a pr:it Ro 7nia6 :tabilindu95i do iciliul ntr9un alt :tat6 iar le2turile :ale cu :tatul ro 7n nu ai :unt :e ni4icative> d1 per:oana conda nat a co i: o in4raciune 2rav6 de natur : alar e@e :ocietatea6 :au a ntreinut relaii :tr7n:e cu e bri ai unor or2ani@aii cri inale6 de natur : 4ac ndoielnic rein:eria :a :ocial n Ro 7nia. DE+G"'NE& a 39a &lte di:po@iii &R#. 0== & ni:tia6 2raierea 5i co utarea pedep:ei &utoritatea ro 7n co petent poate acorda a ni:tia6 2raierea :au co utarea pedep:elor aplicate per:oanelor conda nate la care :e re4er pre@enta le2e. &R#. 0=/ #ran@itul A01 Dtatul ro 7n poate ad ite o cerere de tran@it pe teritoriul :u al unui conda nat6 4or ulat de ctre un :tat ter6 dac ace:ta din ur a convenit cu un alt :tat a:upra tran:4errii :pre :au din:pre teritoriul :u. A21 Dtatul ro 7n poate re4u@a acordarea tran@itului$ a1 dac per:oana conda nat e:te cetean ro 7n :au apatrid cu do iciliul n Ro 7nia>

b1 dac 4apta care a atra: conda narea nu con:tituie in4raciune6 potrivit le2ii penale ro 7ne. A31 +ererile de tran@it 5i r:pun:urile :e co unic pe calea prev@ut la art. 044 alin. A21. &:upra acordrii tran@itului decide !ini:terul Fu:tiiei. A41 !ini:terul Fu:tiiei co unic de ndat Botr7rea luat autoritii co petente a :tatului :olicitant 5i !ini:terului &d ini:traiei 5i "nternelor. A81 Dtatul ro 7n6 cruia i e:te cerut tran@itarea6 poate enine conda natul n detenie pe perioada :trict nece:ar tran@itrii teritoriului :u. ?etenia e:te a:i2urat de ctre !ini:terul Fu:tiiei. A=1 La cererea :tatului :olicitant6 :tatul ro 7n6 :olicitat : acorde tran@itul6 poate : dea a:i2urarea c per:oana conda nat nu va 4i nici ur rit6 nici deinut6 :ub re@erva aplicrii alin. A816 nici :upu: vreunei alte :uri de re:tr7n2ere a libertii pe teritoriul :tatului ro 7n6 pentru 4apte :au conda nri anterioare plecrii :ale de pe teritoriul :tatului de conda nare. &:i2urarea :e d de ctre !ini:terul Fu:tiiei. A/1 +ererea de tran@it nu e:te nece:ar dac :e 4olo:e5te :paiul aerian ro 7ne:c 5i nu e:te prev@ut nicio ateri@are pe teritoriul Ro 7niei. &R#. 0=8 Duprale2ali@area +u e;cepia n:cri:urilor la care :e re4er art. 04/ alin. A21 lit. a16 docu entele tran: i:e n aplicarea pre@entei le2i nu nece:it :uprale2ali@are. &R#. 0=< +Beltuieli +Beltuielile oca@ionate de aplicarea pre@entului titlu :unt n :arcina :tatului de e;ecutare6 cu e;cepia cBeltuielilor oca@ionate e;clu:iv pe teritoriul :tatului de conda nare. +&%"#(L'L """ ?i:po@iii 4inale &R#. 0/0 &plicarea n ti p ?i:po@iiile pre@entului titlu :e aplic e;ecutrii pedep:elor pronunate at7t nainte6 c7t 5i dup intrarea n vi2oare a pre@entei le2i. #"#L'L E"" &:i:tena judiciar n aterie penal

+&%"#(L'L " &:i:tena judiciar internaional &R#. 0/0 (biectul a:i:tenei judiciare

-n :en:ul pre@entului capitol6 a:i:tena judiciar internaional cuprinde ndeo:ebi ur toarele activiti$ a1 co i:iile ro2atorii internaionale> b1 audierile prin videocon4erin> c1 n4i5area n :tatul :olicitant a artorilor6 e;perilor 5i a per:oanelor ur rite> d1 noti4icarea actelor de procedur care :e ntoc e:c ori :e depun ntr9un proce: penal> e1 ca@ierul judiciar> 41 alte 4or e de a:i:ten judiciar. &R#. 0/2 +oninutul 2eneral al cererii de a:i:ten judiciar 5i actele ane;ate ace:teia A01 +ererea de a:i:ten judiciar trebuie : indice$ a1 denu irea autoritii judiciare :olicitante 5i denu irea autoritii judiciare :olicitate> b1 obiectul 5i otivele cererii> c1 cali4icarea juridic a 4aptelor> d1 datele de identi4icare a nvinuitului6 inculpatului :au conda natului ori a artorului :au e;pertului6 dup ca@> e1 ncadrarea juridic 5i pre@entarea :u ar a 4aptelor. A21 La cerere :e ane;ea@ acte n :prijinul ace:teia6 dup ca@6 n 4uncie de natura 5i obiectul cererii. A31 &ctele ane;ate cererii de a:i:ten judiciar trebuie certi4icate de autoritatea judiciar :olicitant6 4iind :cutite de orice alte 4or aliti de :uprale2ali@are. &R#. 0/3 +o i:ia ro2atorie internaional +o i:ia ro2atorie internaional n aterie penal e:te acea 4or de a:i:ten judiciar care con:t n puternicirea pe care o autoritate judiciar dintr9un :tat o acord unei autoriti din alt :tat6 andatat : ndeplinea:c6 n locul 5i n nu ele :u6 unele activiti judiciare privitoare la un anu it proce: penal. &R#. 0/4 (biectul co i:iei ro2atorii A01 (biectul cererii de co i:ie ro2atorie l con:tituie cu precdere$ a1 locali@area 5i identi4icarea per:oanelor 5i obiectelor> audierea inculpatului6 audierea prii vt ate6 a celorlalte pri6 a artorilor 5i e;perilor6 precu 5i con4runtarea> percBe@iia6 ridicarea de obiecte 5i n:cri:uri6 :ecBe:trul 5i con4i:carea :pecial> cercetarea la 4aa locului 5i recon:tituirea> e;perti@ele6 con:tatarea teBnico95tiini4ic 5i con:tatarea edico9le2al> tran: iterea de in4or aii nece:are ntr9un anu it proce:6 interceptrile 5i nre2i:trrile audio 5i video6 e;a inarea docu entelor de arBiv 5i a 4i5ierelor :peciali@ate 5i alte a:e enea acte de procedur>

b1 tran: iterea ijloacelor ateriale de prob> c1 co unicarea de docu ente :au do:are. A21 ?ac :tatul :olicitant dore5te ca artorii :au e;perii : depun jur 7nt6 va cere acea:ta n od e;pre:6 iar :tatul ro 7n va da cur: ace:tei cereri n :ituaiile n care le2ea intern ro 7n nu :e opune. A31 Dtatul ro 7n va tran: ite nu ai copii :au 4otocopii certi4icate de pe docu entele :au do:arele cerute. ?ac :tatul :olicitant cere n od e;pre: tran: iterea docu entelor ori2inale6 :e va da cur:6 n :ura po:ibilului6 ace:tei cereri. &R#. 0/8 ?ata 5i locul co i:iei ro2atorii A01 ?ac :tatul :olicitant :olicit n od e;pre:6 :tatul ro 7n l va in4or a de:pre data 5i locul ndeplinirii co i:iei ro2atorii. &utoritile 5i per:oanele n cau@6 enionate de :tatul :olicitant6 vor putea : a:i:te 5i : colabore@e la e4ectuarea co i:iei ro2atorii6 n li itele per i:e de le2ea ro 7n. A21 ?i:po@iiile alin. A01 :e aplic n od core:pun@tor 5i n ca@ul n care a:i:tena e:te :olicitat de autoritile judiciare ro 7ne. &R#. 0/= %ercBe@iiile6 ridicarea de obiecte 5i n:cri:uri 5i :ecBe:trul A01 +o i:iile ro2atorii av7nd ca obiect percBe@iiile6 ridicarea de obiecte 5i n:cri:uri 5i :ecBe:trul :unt :upu:e ur toarelor condiii$ a1 in4raciunea care otivea@ co i:ia ro2atorie trebuie : 4ie :u:ceptibil de a da loc la e;trdare n Ro 7nia6 ca :tat :olicitat> b1 ndeplinirea co i:iei ro2atorii trebuie : 4ie co patibil cu le2ea :tatului ro 7n. A21 +ondiiile prev@ute la alin. A01 pot : atra2 aplicarea re2ulii reciprocitii. &R#. 0// Re iterea obiectelor 5i do:arelor A01 Dtatul ro 7n va putea : a 7ne re iterea obiectelor6 a do:arelor :au a docu entelor a cror co unicare e:te cerut6 dac ace:tea i :unt nece:are pentru o procedur penal n cur:. A21 (biectele 5i ori2inalele do:arelor 5i ale docu entelor6 co unicate n ndeplinirea unei co i:ii ro2atorii6 vor 4i re:tituite c7t ai cur7nd po:ibil :tatului ro 7n de ctre :tatul :olicitant6 n a4ar de ca@ul n care :tatul ro 7n renun la ele. &R#. 0/8 &udierile prin videocon4erin A01 -n ca@ul n care o per:oan care :e a4l pe teritoriul Ro 7niei trebuie : 4ie audiat ca artor :au e;pert de ctre autoritile judiciare ale unui :tat :trin 5i e:te inoportun :au i po:ibil pentru acea per:oan : :e n4i5e@e per:onal pe teritoriul acelui :tat6 :tatul :trin poate :olicita ca audierea : aib loc prin videocon4erin6 potrivit alineatelor ur toare.

A21 ( a:e enea cerere poate 4i acceptat de :tatul ro 7n dac nu contravine principiilor :ale 4unda entale de drept 5i cu condiia : di:pun de ijloacele teBnice care : per it e4ectuarea audierii prin videocon4erin. A31 -n cererea de audiere prin videocon4erin trebuie : :e preci@e@e6 n a4ar de in4or aiile prev@ute la art. 0/26 otivul pentru care nu e:te oportun :au e:te i po:ibil ca artorul :au e;pertul : 4ie pre@ent per:onal la audiere6 precu 5i denu irea autoritii judiciare 5i nu ele per:oanelor care vor proceda la audiere. A41 !artorul :au e;pertul va 4i citat potrivit le2ii ro 7ne. A81 &utoritile judiciare co petente pentru aplicarea pre@entului articol :unt curile de apel6 n cur:ul judecii6 re:pectiv %arcBetul de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie6 n cur:ul ur ririi penale. A=1 &udierea prin videocon4erin :e de:45oar potrivit ur toarelor re2uli$ a1 audierea are loc n pre@ena judectorului :au procurorului ro 7n co petent6 dup ca@6 a:i:tat6 dup ca@6 de un interpret> ace:ta veri4ic identitatea per:oanei audiate 5i e:te obli2at : a:i2ure re:pectarea principiilor 4unda entale ale le2ii ro 7ne. -n ca@ul n care con:tat c :unt nclcate principiile 4unda entale ale dreptului ro 7n6 judectorul :au procurorul ia de ndat :urile nece:are pentru a a:i2ura de:45urarea audierii n con4or itate cu le2ea ro 7n> b1 autoritile judiciare ro 7ne co petente 5i cele ale :tatului :olicitant convin6 dup ca@6 a:upra :urilor de protecie a artorului :au e;pertului> c1 audierea :e e4ectuea@ direct de ctre autoritatea judiciar co petent a :tatului :olicitant :au :ub coordonarea ace:teia6 potrivit le2ii :ale interne> d1 artorul :au e;pertul va 4i a:i:tat6 dup ca@6 de un interpret6 potrivit le2ii ro 7ne> e1 per:oana cBe at ca artor :au e;pert poate invoca dreptul de a nu depune rturie6 care i e:te con4erit 4ie de le2ea ro 7n6 4ie de le2ea :tatului :olicitat. A/1 .r a aduce atin2ere :urilor convenite pentru protecia artorilor6 autoritatea judiciar ro 7n ntoc e5te un proce:9verbal n care :e con:e nea@ data 5i locul audierii6 identitatea per:oanei audiate6 in4or aii privind depunerea jur 7ntului 5i condiiile teBnice n care audierea :9a de:45urat. %roce:ul9verbal :e tran: ite autoritii judiciare co petente a :tatului :olicitant. A81 ?i:po@iiile +odului de procedur penal :e aplic n od core:pun@tor. A<1 ?i:po@iiile pre@entului articol :e pot aplica 5i n ca@ul audierii nvinuiilor :au inculpailor6 dac per:oana n cau@ con:i te 5i dac e;i:t un acord n ace:t :en: ntre autoritile judiciare ro 7ne 5i cele ale :tatului :olicitant. A001 +Beltuielile le2ate de :tabilirea le2turii video6 cele le2ate de punerea la di:po@iie a ace:tei le2turi n :tatul :olicitant6 re unerarea interpreilor 5i inde ni@aiile pltite artorilor 5i e;perilor6 precu 5i cBeltuielile de depla:are n :tatul :olicitat vor 4i ra bur:ate de :tatul :trin :olicitant :tatului ro 7n6 dac ace:ta din ur nu a renunat e;pre: la ra bur:area ace:tor cBeltuieli n totalitate :au parial.

A001 ?i:po@iiile pre@entului articol :e aplic n od core:pun@tor 5i n ca@ul n care a:i:tena e:te :olicitat de autoritile judiciare ro 7ne. &R#. 0/< #ran: iterea :pontan de in4or aii A01 &utoritile judiciare ro 7ne pot6 4r cerere prealabil6 : tran: it autoritilor co petente ale unui :tat :trin in4or aiile obinute n cadrul unei ancBete6 atunci c7nd con:ider c ace:tea ar putea ajuta :tatul de:tinatar : iniie@e o procedur penal :au c7nd in4or aiile ar putea conduce la 4or ularea unei cereri de a:i:ten judiciar. A21 Dtatul ro 7n poate i pune anu ite condiii privitoare la odul de utili@are a in4or aiilor tran: i:e6 potrivit prevederilor alin. A01. Dtatul de:tinatar e:te obli2at : re:pecte condiiile i pu:e. &R#. 080 Livrri :uprave2Beate A01 &utoritile judiciare ro 7ne co petente autori@ea@6 la cerere6 n condiiile prev@ute de le2ea ro 7n6 livrri :uprave2Beate6 n cadrul unor proceduri penale privind in4raciuni care pot da loc la e;trdare. A21 Livrrile :uprave2Beate :e derulea@ potrivit le2ii ro 7ne. A31 ?i:po@iiile pre@entului articol :e aplic n od core:pun@tor 5i n ca@ul n care a:i:tena e:te :olicitat de autoritile judiciare ro 7ne. &R#. 080 &ncBete :ub acoperire A01 Dtatul ro 7n poate conveni cu un :tat :trin : 5i acorde a:i:ten reciproc pentru de:45urarea unor ancBete de ctre a2eni :ub acoperire. A21 &utoritile ro 7ne co petente vor decide6 de la ca@ la ca@6 potrivit le2ii ro 7ne. A31 -n condiiile prev@ute de le2ea ro 7n6 autoritile judiciare ro 7ne 5i cele :trine vor :tabili odalitile concrete de de:45urare a ancBetei 5i :tatutul juridic al a2enilor. &R#. 082 EcBipele co une de ancBet A01 -n vederea 4acilitrii :oluionrii unei cereri de co i:ie ro2atorie6 :e pot con:titui ecBipe co une de ancBet6 cu un obiectiv preci: 5i cu o durat li itat6 care poate 4i prelun2it prin acordul :tatelor i plicate. +o ponena ecBipei e:te deci: de co un acord. A21 ( ecBip co un de ancBet poate 4i creat n :pecial c7nd$ a1 n cadrul unei proceduri n cur: n :tatul :olicitant :e i pune e4ectuarea unor ancBete di4icile 5i care i plic i portante ijloace u ane 5i de alt natur6 care prive:c a bele :tate> b1 ai ulte :tate e4ectuea@ ancBete care nece:it o aciune coordonat 5i concertat n :tatele n cau@.

A31 +ererea de 4or are a unei ecBipe co une de ancBet poate 4i 4or ulat de orice :tat i plicat. EcBipa e:te 4or at n unul dintre :tatele n care ancBeta trebuie e4ectuat. A41 +ererea de 4or are a unei ecBipe co une de ancBet cuprinde propuneri re4eritoare la co ponena ecBipei. A81 +o ponenii ecBipei co une de:e nai de autoritile ro 7ne au calitatea de e bri6 n ti p ce cei de:e nai de un :tat :trin au calitatea de e bri deta5ai. A=1 &ctivitatea ecBipei co une de ancBet pe teritoriul :tatului ro 7n :e de:45oar potrivit ur toarelor re2uli 2enerale$ a1 conductorul ecBipei e:te un repre@entant al autoritii judiciare ro 7ne co petente> b1 aciunile ecBipei :e de:45oar con4or le2ii ro 7ne. !e brii ecBipei 5i e brii deta5ai ai ecBipei 5i e;ecut :arcinile :ub re:pon:abilitatea per:oanei prev@ute la lit. a1. A/1 !e brii deta5ai pe l7n2 ecBipa co un de ancBet :unt abilitai : 4ie pre@eni la e4ectuarea oricror acte procedurale6 cu e;cepia ca@ului c7nd conductorul ecBipei decide contrariul. A81 &tunci c7nd ecBipa co un de ancBet ur ea@ : e4ectue@e acte de procedur pe teritoriul :tatului :olicitant6 e brii deta5ai pot cere autoritilor lor co petente : e4ectue@e actele re:pective. A<1 'n e bru deta5at pe l7n2 ecBipa co un de ancBet poate6 con4or dreptului :u naional 5i n li itele co petenelor :ale6 : 4urni@e@e ecBipei in4or aiile care :unt la di:po@iia :tatului care l9a deta5at n :copul derulrii ancBetelor penale e4ectuate de ecBip. A001 "n4or aiile obinute n od obi5nuit de un e bru :au un e bru deta5at n cadrul participrii la o ecBip co un de ancBet 5i care nu pot 4i obinute n alt od de ctre autoritile co petente ale :tatelor i plicate pot 4i utili@ate n :copurile ur toare$ a1 n :copul pentru care a 4o:t creat ecBipa> b1 pentru a de:coperi6 a cerceta :au a ur ri alte in4raciuni6 cu con:i 7ntul :tatului pe teritoriul cruia au 4o:t obinute in4or aiile> c1 pentru a preveni un pericol i inent 5i :erio: pentru :ecuritatea public 5i cu re:pectarea di:po@iiilor prev@ute la lit. b1> d1 n alte :copuri6 cu condiia ca ace:t lucru : 4ie convenit de ctre :tatele care au 4or at ecBipa. A001 -n ca@ul ecBipelor co une de ancBet care 4uncionea@ pe teritoriul Ro 7niei6 e brii deta5ai ai ecBipei :unt a:i ilai e brilor ro 7ni n ceea ce prive5te in4raciunile :v7r5ite potriva ace:tora :au de ctre ace5tia. &R#. 083 Duprave2Berea tran:4rontalier A01 Dub re@erva e;i:tenei unor di:po@iii contrare n convenia aplicabil n relaia cu acel :tat6 a2enii unui :tat :trin6 care6 n cadrul unei ancBete judiciare6

:uprave2Bea@ pe teritoriul acelui :tat o per:oan ce :e pre:upune c a participat la :v7r5irea unei in4raciuni care d loc la e;trdare :au o per:oan 4a de care :unt otive :erioa:e : :e cread c poate duce la identi4icarea :au locali@area per:oanei enionate ai :u:6 :unt autori@ai : continue acea:t :uprave2Bere pe teritoriul :tatului ro 7n6 n ba@a unei cereri de a:i:ten judiciar pre@entate n prealabil. La cerere6 :uprave2Berea poate 4i e;ercitat de autoritile ro 7ne co petente. A21 +ererea de a:i:ten judiciar prev@ut la alin. A01 va 4i adre:at %arcBetului de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie 5i va cuprinde toate in4or aiile pertinente n cau@6 n con4or itate cu prevederile conveniei aplicabile. %rin autori@aie %arcBetul de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie va putea :tabili anu ite condiii. A31 &tunci c7nd6 din con:iderente de ur2en6 autori@area prealabil a :tatului ro 7n nu poate 4i :olicitat6 a2enii :trini care acionea@ n cadrul ancBetei judiciare a4late n 4a@a de ur rire penal :unt autori@ai : continue pe teritoriul Ro 7niei :uprave2Berea unei per:oane bnuite c a co i: una dintre 4aptele enu erate la alin. A816 n condiiile ur toare$ a1 trecerea 4rontierei va 4i co unicat i ediat6 n ti pul :uprave2Berii6 %arcBetului de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie6 precu 5i :tructurii %oliiei de .rontier con:tituite n cadrul punctului de trecere a 4rontierei> b1 o cerere de a:i:ten judiciar con4or alin. A01 5i care e;pune otivele ce ju:ti4ic trecerea 4rontierei 4r autori@aie prealabil va 4i tran: i: 4r nt7r@iere. A41 Duprave2Berea prev@ut la alin. A01 5i A21 nu :e poate de:45ura dec7t n condiiile ur toare$ a1 a2enii de :uprave2Bere trebuie : re:pecte di:po@iiile pre@entului articol 5i ale le2ii ro 7ne> b1 :ub re@erva :ituaiilor prev@ute la alin. A316 pe ti pul :uprave2Berii6 a2enii au a:upra lor un docu ent care : ate:te c le9a 4o:t acordat per i:iunea> c1 a2enii de :uprave2Bere trebuie : 4ie per anent n :ur : ju:ti4ice calitatea lor o4icial> d1 a2enii de :uprave2Bere pot purta ar a entul din dotare n ti pul :uprave2Berii6 cu e;cepia ca@ului c7nd prin autori@aie %arcBetul de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie a prev@ut alt4el> utili@area lui e:te inter@i:6 cu e;cepia ca@ului de le2iti aprare> e1 ptrunderea n do iciliul unei per:oane 5i n alte locuri inacce:ibile publicului e:te inter@i:> 41 a2enii de :uprave2Bere nu pot nici reine6 nici are:ta per:oana :uprave2Beat> 21 de:pre orice operaiune de :uprave2Bere :e va ntoc i un raport ctre %arcBetul de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie6 care va cere inclu:iv pre@entarea n per:oan a a2enilor care au e4ectuat :uprave2Berea>

B1 autoritatea :tatului cruia i aparin a2enii care au e4ectuat :uprave2Berea6 la cererea autoritii co petente ro 7ne6 poate a:i:ta la ancBeta :ub:ecvent operaiunii6 inclu:iv la procedurile judiciare> i1 autoritile :tatului cruia i aparin a2enii de :uprave2Bere6 la cererea autoritilor ro 7ne6 contribuie la de:45urarea n bune condiii a ancBetei ce ur ea@ operaiunii la care au participat6 inclu:iv la procedurile judiciare. A81 Duprave2Berea prev@ut la alin. A31 nu poate avea loc dec7t pentru una dintre ur toarele 4apte$ a1 o or6 o or cali4icat 5i o or deo:ebit de 2rav> b1 in4raciuni 2rave de natur :e;ual6 inclu:iv violul 5i abu@ul :e;ual a:upra inorilor> c1 di:tru2ere 5i di:tru2ere cali4icat6 :v7r5it prin incendiere6 e;plo@ie :au prin orice a:e enea ijloc> d1 contra4acerea 5i 4al:i4icarea ijloacelor de plat> e1 4urt 5i t7lBrie n 4or cali4icat6 precu 5i pri irea de bunuri 4urate> 41 delapidare> 21 lip:ire de libertate n od ile2al> B1 in4raciuni privind tra4icul de per:oane 5i in4raciuni n le2tur cu tra4icul de per:oane> i1 in4raciuni privind tra4icul de dro2uri :au precur:ori> j1 in4raciuni privitoare la nere:pectarea re2i ului ar elor 5i uniiilor6 ateriilor e;plo@ive6 aterialelor nucleare 5i al altor aterii radioactive> C1 tran:port ile2al de de5euri to;ice 5i duntoare> l1 tra4ic de i2rani> 1 5antaj. A=1 Duprave2Berea prev@ut la alin. A31 va nceta dac autori@aia nu a 4o:t obinut n ter en de 8 ore de la trecerea 4rontierei de :tat6 precu 5i la cererea %arcBetului de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie. &R#. 084 "nterceptarea 5i nre2i:trarea convorbirilor 5i co unicrilor A01 -n vederea :oluionrii unei cau@e penale6 autoritile judiciare ale :tatului :olicitant :au autoritile co petente a:t4el de:e nate de ctre :tatul :olicitant pot adre:a autoritilor ro 7ne o cerere de a:i:ten judiciar av7nd ca obiect interceptarea teleco unicaiilor 5i tran: iterea lor i ediat ctre :tatul :olicitat :au interceptarea nre2i:trrii 5i a tran: iterii ulterioare a nre2i:trrii teleco unicaiilor ctre :tatul :olicitant6 n ca@ul n care per:oana ur rit$ a1 :e a4l pe teritoriul :tatului :olicitant 5i ace:ta are nevoie de a:i:ten teBnic pentru a putea intercepta co unicaiile de la int> b1 :e a4l pe teritoriul :tatului ro 7n6 n ca@ul n care co unicaiile din:pre int pot 4i interceptate n :tatul ro 7n> c1 :e a4l pe teritoriul unui :tat ter care a 4o:t in4or at 5i dac :tatul :olicitant are nevoie de a:i:ten teBnic pentru interceptarea co unicrilor de la int.

A21 +ererile pre@entate n aplicarea pre@entului articol trebuie : ndeplinea:c ur toarele condiii$ a1 : indice 5i : con4ir e e iterea unui ordin :au a unui andat de interceptare 5i nre2i:trare6 n cadrul unui proce: penal> b1 : conin in4or aii care : per it identi4icarea intei interceptrii> c1 : indice 4aptele penale care 4ac obiectul ancBetei penale> d1 : enione@e durata interceptrii> e1 dac e:te po:ibil6 : conin :u4iciente date teBnice6 n :pecial nu rul de conectare la reea6 pentru a per ite prelucrarea cererii. A31 ?ac cererea :e 4or ulea@ n con4or itate cu di:po@iiile alin. A01 lit. b16 ea va trebui : conin 5i o de:criere a 4aptelor. &utoritile judiciare ro 7ne pot :olicita orice alte in4or aii :upli entare care :unt nece:are pentru a le per ite : aprecie@e dac :ura :olicitat ar 4i luat 5i ntr9o cau@ naional :i ilar. &R#. 088 +on4i:carea *unurile provenite din :v7r5irea in4raciunii care 4ace obiectul cererii de co i:ie ro2atorie vor 4i con4i:cate potrivit prevederilor le2i:laiei n vi2oare. &R#. 08= %rincipiul :pecialitii co i:iei ro2atorii Dtatul ro 7n :olicitant nu va 4olo:i docu entele 5i in4or aiile pri ite de la :tatul :olicitat dec7t n :copul ndeplinirii obiectului co i:iei ro2atorii. &R#. 08/ !:uri provi@orii La cererea :tatului :olicitant6 :e pot lua :urile provi@orii prev@ute de le2ea ro 7n n vederea protejrii ijloacelor de prob6 eninerii unei :ituaii e;i:tente :au protejrii intere:elor a eninate. &R#. 088 -n4i5area artorilor :au e;perilor A01 -n ca@ul n care n4i5area n per:oan a unui artor :au e;pert n 4aa autoritilor judiciare ro 7ne e:te nece:ar6 autoritatea judiciar :olicitant va 4ace eniune n ace:t :en:6 prin cererea de n 7nare a citaiei. A21 -n ca@ul prev@ut la alin. A016 n cerere :au n citaie :e enionea@ cuantu ul apro;i ativ al inde ni@aiilor6 precu 5i al cBeltuielilor de cltorie 5i de 5edere ra bur:abile. &utoritatea judiciar ro 7n care a di:pu: cBe area va putea :olicita :tatului :olicitat6 prin cerere6 acordarea unui avan: artorului :au e;pertului6 ra bur:area ur 7nd : 4ie e4ectuat din 4ondul cBeltuielilor judiciare :pecial alocat. A31 ?ac n4i5area n per:oan a unui artor :au e;pert e:te :olicitat autoritilor ro 7ne de un :tat :trin6 n ca@ul n care artorul :au e;pertul declar c :e va n4i5a per:onal6 ace:ta poate :olicita acordarea unui avan: din cuantu ul cBeltuielilor de cltorie 5i de 5edere. "n:tana va indica prin ncBeiere :u a de bani :olicitat de artor :au e;pert6 unitatea bancar unde ur ea@ : :e con:e ne@e :u a de bani6 con:e narea 4iind 4cut pe nu ele

artorului :au e;pertului6 la di:po@iia autoritii judiciare ro 7ne co petente. -ncBeierea in:tanei6 precu 5i declaraia :cri: a artorului :au e;pertului :e vor co unica :tatului :olicitant6 pe una dintre cile prev@ute la art. 00 :au 02. &R#. 08< Nivelul cBeltuielilor "nde ni@aiile cuvenite 5i cBeltuielile de tran:port 5i de 5edere6 ra bur:abile artorului :au e;pertului de ctre :tatul ro 7n :olicitant6 vor 4i calculate de la locul de re5edin al ace:tuia 5i vor 4i acordate la niveluri cel puin e2ale cu cele prev@ute de tari4ele 5i re2le entrile n vi2oare n :tatul n care audierea trebuie : aib loc. &R#. 0<0 Nepre@entarea artorului :au e;pertului !artorul :au e;pertul care nu :9a pre@entat n ur a pri irii citaiei de n4i5are a crei co unicare a 4o:t cerut nu va putea 4i :upu:6 cBiar dac citaia va cuprinde un ordin cate2oric6 niciunei :anciuni :au :uri de con:tr7n2ere6 n a4ar de ca@ul n care el va reveni din propria iniiativ pe teritoriul :tatului ro 7n :olicitant 5i dac va 4i din nou citat aici6 n od le2al. &R#. 0<0 Re4u@ul de a depune rturie ?ac un artor care d cur: citaiei 5i :e pre@int n 4aa unei autoriti judiciare ro 7ne re4u@ : depun rturie n totalitate :au n parte6 nu poate 4i :upu: vreunei :uri de re:tr7n2ere a libertii :au piedicat n alt od : pr:ea:c Ro 7nia6 cBiar dac6 potrivit le2ii ro 7ne6 un a:e enea re4u@ ar con:titui o in4raciune :au ar putea atra2e :uri coercitive. &R#. 0<2 " uniti A01 Niciun artor :au e;pert6 oricare ar 4i cetenia :a6 care6 n ur a pri irii unei citaii6 va con:i i : :e n4i5e@e n 4aa autoritilor judiciare ale :tatului ro 7n :olicitant nu va putea 4i nici ur rit6 nici deinut6 nici :upu: vreunei alte re:tricii a libertii :ale individuale pe teritoriul Ro 7niei pentru 4apte :au conda nri anterioare plecrii :ale de pe teritoriul :tatului :trin :olicitat. A21 ?ac n ti pul proce:ului ar putea 4i di:pu: are:tarea unui artor care e:te bnuit c a :v7r5it o in4raciune n le2tur cu rturia :a n 4aa autoritilor judiciare ale :tatului ro 7n :olicitant6 alta dec7t re4u@ul de a depune rturie6 :e va lua n con:iderare 4aptul dac intere:ele ju:tiiei nu ar 4i ai bine protejate prin ncredinarea ur ririi6 dac e:te po:ibil6 ctre :tatul :trin :olicitat. A31 Nicio per:oan6 oricare ar 4i cetenia ei6 citat n 4aa autoritilor judiciare ale :tatului ro 7n :olicitant6 n vederea e4ecturii ur ririi penale pentru anu ite in4raciuni6 nu va putea 4i nici ur rit6 nici deinut6 nici :upu: vreunei alte :uri de re:tr7n2ere a libertii n Ro 7nia pentru 4apte :au conda nri anterioare plecrii :ale de pe teritoriul :tatului :trin :olicitat 5i care nu :unt enionate n citaie.

A41 " unitatea prev@ut de pre@entul articol ncetea@ dac artorul6 e;pertul :au per:oana ur rit6 av7nd po:ibilitatea : pr:ea:c teritoriul :tatului ro 7n :olicitant n ter en de 08 @ile con:ecutive dup ce pre@ena :a nu ai e:te cerut de autoritile judiciare ro 7ne6 va r 7ne totu5i pe teritoriul Ro 7niei :au :e va rentoarce aici dup ce l va 4i pr:it. &R#. 0<3 #ran:4erul te porar al per:oanelor deinute6 pe teritoriul :tatului :olicitant A01 %er:oana deinut6 a crei pre@en n vederea audierii ca artor :au a con4runtrii e:te cerut de autoritile judiciare :olicitante6 va 4i tran:4erat te porar pe teritoriul acelui :tat6 cu condiia rentoarcerii :ale n ter enul indicat de ctre autoritatea judiciar :olicitat 5i :ub re@erva di:po@iiilor art. 0<26 n :ura n care ace:tea pot 4i aplicate n od core:pun@tor. A21 -n ca@ul cererilor adre:ate autoritilor judiciare ro 7ne6 co petena de :oluionare a cererii aparine in:tanei n a crei ra@ teritorial :e a4l locul de deinere. -n ace:t :en:6 in:tana va di:pune a:cultarea per:oanei deinute6 n pre@ena unui avocat ale: :au nu it din o4iciu6 precu 5i a unui interpret6 dac e:te ca@ul6 n ca era de con:iliu6 cu participarea procurorului. %er:oanei deinute i :e 4ace cuno:cut obiectul cererii6 cer7ndu9i9:e : declare dac e:te de acord : 4ie tran:4erat te porar pe teritoriul :tatului :olicitant n vederea audierii ca artor. ?eclaraia :a e:te con:e nat ntr9un proce:9verbal :e nat de pre5edintele co pletului de judecat6 2re4ier6 interpret 5i inculpat. A31 -n ca@ul n care per:oana deinut nu con:i te6 in:tana va di:pune prin ncBeiere re:pin2erea cererii. -ncBeierea e:te de4initiv 5i :e co unic n ter en de 48 de ore de la pronunare !ini:terului Fu:tiiei. A41 -n ca@ul n care per:oana deinut con:i te la tran:4erarea :a te porar6 in:tana va veri4ica dac :unt ndeplinite condiiile prev@ute la alin. A=16 ur 7nd a di:pune prin ncBeiere ad iterea :au re:pin2erea cererii6 dup ca@. -ncBeierea poate 4i atacat cu recur:6 n ter en de 24 de ore de la pronunare6 de ctre procurorul co petent. Recur:ul :e :oluionea@ n ter en de 3 @ile. A81 -ncBeierea prev@ut la alin. A41 :e co unic !ini:terului Fu:tiiei6 n ter en de 24 de ore de la data r 7nerii de4initive6 care va in4or a autoritatea central a :tatului :olicitant cu privire la deci@ia autoritii judiciare ro 7ne. -ncBeierea prin care in:tana a di:pu: tran:4erarea te porar a per:oanei deinute :e co unic 5i !ini:terului &d ini:traiei 5i "nternelor6 care a:i2ur predarea :ub e:cort a per:oanei deinute potrivit alin. A81. A=1 #ran:4erarea poate 4i re4u@at$ a1 dac pre@ena per:oanei deinute e:te nece:ar ntr9un proce: penal n cur: pe teritoriul Ro 7niei> b1 dac tran:4erarea per:oanei deinute e:te :u:ceptibil : i prelun2ea:c detenia> c1 dac e;i:t alte otive care :e opun tran:4errii :ale pe teritoriul :tatului :olicitant.

A/1 %er:oana tran:4erat r 7ne n detenie pe teritoriul :tatului :olicitant 5i6 dac e:te ca@ul6 pe teritoriul :tatului :olicitat pentru tran@it6 n a4ar de ca@ul n care autoritatea judiciar ro 7n co petent cere punerea ace:teia n libertate6 n condiiile +odului de procedur penal. A81 Locul predrii deinutului ctre :tatul :olicitant6 precu 5i locul prelurii :ale de la ace:t :tat vor 4i un punct de 4rontier al :tatului ro 7n. ?einutul e:te predat 5i preluat :ub e:cort. !ini:terul &d ini:traiei 5i "nternelor va a:i2ura predarea 5i preluarea6 in4or 7nd !ini:terul Fu:tiiei. A<1 ?i:po@iiile alin. A/1 :e aplic n od core:pun@tor n ca@ul n care :tatul ro 7n e:te :tat :olicitant. A001 -n ca@ul cererilor 4or ulate de autoritile judiciare ro 7ne6 :ub re@erva di:po@iiilor art. 0=/ alin. A21 lit. a1 5i b16 tran@itul pe teritoriul unui :tat ter al per:oanei deinute va 4i acordat la cererea adre:at de ctre !ini:terul Fu:tiiei autoritii centrale a :tatului :olicitat pentru tran@it6 n:oit de toate docu entele nece:are. &R#. 0<4 #ran:4erul te porar al per:oanelor deinute6 pe teritoriul :tatului :olicitat A01 -n ca@ul n care obiectul cererii de a:i:ten judiciar adre:ate :tatului :olicitat pre:upune e4ectuarea unor acte de procedur pentru ndeplinirea crora e:te nece:ar pre@ena unei per:oane deinute n Ro 7nia6 autoritatea judiciar ro 7n :olicitant poate tran:4era te porar acea:t per:oan pe teritoriul :tatului unde ancBeta trebuie : aib loc6 dac ntre autoritile ro 7ne 5i autoritile :tatului :olicitat e;i:t un acord n ace:t :en:. !odalitile de tran:4er te porar al per:oanei 5i ter enul p7n la care trebuie : 4ie tri i: pe teritoriul Ro 7niei vor 4i :tabilite prin acordul re:pectiv. A21 %er:oana tran:4erat va r 7ne n detenie pe teritoriul :tatului :olicitat 5i6 eventual6 pe teritoriul :tatului de tran@it6 cu e;cepia ca@ului n care autoritile judiciare ro 7ne au cerut punerea :a n libertate. A31 %erioada de detenie pe teritoriul :tatului :olicitat :e deduce din durata deteniei pe care trebuie :au va trebui : o e4ectue@e per:oana re:pectiv pe teritoriul Ro 7niei. &R#. 0<8 -n4i5area per:onal a per:oanelor conda nate 5i tran:4erate ?i:po@iiile art. 0<3 5i 0<4 :e aplic n od core:pun@tor 5i per:oanelor deinute pe teritoriul Ro 7niei6 n ur a tran:4errii lor n vederea e;ecutrii unei pedep:e pronunate pe teritoriul :tatului de conda nare6 atunci c7nd n4i5area per:onal n :copul revi@uirii judecii e:te cerut de ctre :tatul de conda nare. &R#. 0<= %rotecia artorilor !artorii audiai con4or di:po@iiilor pre@entului titlu bene4icia@6 dup ca@6 de protecie6 potrivit le2i:laiei n vi2oare. &R#. 0</

+o unicarea actelor de procedur A01 +o unicarea actelor de procedur :e e4ectuea@ n condiiile pre@entului titlu 5i n con4or itate cu di:po@iiile tratatelor internaionale pertinente. A21 %rin acte de procedur :e nele2e6 n principal6 citaiile pentru pri :au artori6 actul de inculpare6 alte acte de ur rire penal6 Botr7rile judectore5ti6 cererile pentru e;ercitarea cilor de control judiciar :au actele privind e;ecutarea unei pedep:e6 plata unei a en@i ori plata cBeltuielilor de procedur. A31 +ererile de a:i:ten judiciar privind co unicarea actelor de procedur adre:ate autoritilor judiciare ro 7ne :e ndepline:c n 4a@a de judecat de judectoria n circu :cripia creia do icilia@ :au :e a4l locul de detenie al per:oanei creia ur ea@ : i :e co unice actele6 iar n 4a@a de ur rire penal6 de parcBetul de pe l7n2 acea:ta. &R#. 0<8 +o unicarea 5i dovada co unicrii A01 +o unicarea actelor de procedur poate 4i e4ectuat prin :i pla lor tran: itere ctre de:tinatar. ?ac :tatul :olicitant o cere n od e;pre:6 :tatul ro 7n va e4ectua co unicarea n una dintre 4or ele prev@ute de le2i:laia ro 7n pentru n 7nri analoa2e :au ntr9o 4or :pecial co patibil cu acea:t le2i:laie. A21 ?ovada co unicrii :e 4ace printr9un docu ent datat 5i :e nat de de:tinatar :au printr9o declaraie a autoritii judiciare ro 7ne :olicitate6 con:tat7nd 4aptul co unicrii6 4or a 5i data e4ecturii co unicrii. &ctul :au declaraia :e tran: ite de ndat :tatului :olicitant. La cererea ace:tuia din ur 6 :tatul ro 7n va preci@a dac noti4icarea a 4o:t 4cut n con4or itate cu le2ea ro 7n. -n ca@ul n care co unicarea nu :9a putut 4ace6 :tatul ro 7n n5tiinea@ de ndat :tatul :olicitant de:pre otivul neco unicrii. &R#. 0<< #er enul nece:ar co unicrii +itaia pentru n4i5are6 de:tinat unei per:oane ur rite care :e a4l pe teritoriul Ro 7niei6 :e tran: ite autoritilor ro 7ne co petente cel ai t7r@iu cu 40 de @ile nainte de data 4i;at pentru n4i5are. ?e ace:t ter en :e ine :ea a la 4i;area datei n4i5rii 5i la tran: iterea citaiei. &R#. 200 +o unicarea prin po5t a actelor de procedur A01 &utoritile judiciare ro 7ne pot tran: ite direct6 prin po5t6 actele de procedur 5i Botr7rile judectore5ti per:oanelor care :e a4l pe teritoriul unui :tat :trin6 dac prin in:tru entul juridic internaional aplicabil n relaia cu acel :tat :e prevede a:t4el. A21 -n ca@ul prev@ut la alin. A016 actele de procedur 5i Botr7rile judectore5ti :unt n:oite de o not care indic 4aptul c de:tinatarul poate obine de la autoritatea judiciar e itent in4or aii a:upra drepturilor 5i obli2aiilor :ale. &R#. 200 +o unicarea de n:cri:uri 5i date

A01 Dtatul ro 7n co unic6 n :ura n care autoritile judiciare ro 7ne pot ele n:ele : le obin ntr9un a:e enea ca@6 e;tra:ele de pe ca@ierul judiciar 5i orice date re4eritoare la ace:ta care i vor 4i cerute6 pentru o cau@ penal6 de autoritile judiciare ale :tatului :trin :olicitant. A21 -n alte ca@uri6 altele dec7t cele prev@ute la alin. A016 :e va da cur: unei a:e enea cereri6 n condiiile prev@ute de le2ea ro 7n. &R#. 202 #ran: iterea in4or aiilor A01 Dtatul ro 7n va tran: ite :tatului :trin intere:at in4or aii de:pre Botr7rile penale 5i de:pre :urile ulterioare6 care :e re4er la cetenii :tatului :trin 5i care au 4cut obiectul unei eniuni n ca@ierul judiciar. &ce:te in4or aii :e co unic cel puin o dat pe an. A21 ?ac per:oana n cau@ e:te cetean al ai ultor :tate6 in4or aiile :e co unic 4iecrui :tat intere:at6 n a4ara ca@ului n care acea:t per:oan are cetenia :tatului ro 7n. A31 Dtatul ro 7n tran: ite :tatului :trin intere:at6 la cererea ace:tuia6 n ca@uri :peciale6 c7te o copie de pe Botr7rile 5i :urile prev@ute la alin. A016 precu 5i orice alt in4or aie re4eritoare la ace:tea6 pentru a9i per ite : e;a ine@e dac ele nece:it :uri pe plan intern. &R#. 203 &utoritatea ro 7n co petent A01 "n4or aiile la care :e re4er art. 200 :e tran: it prin inter ediul !ini:terului Fu:tiiei. A21 "n4or aiile de acela5i 4el6 pri ite de la autoritile co petente ale :tatelor :trine n cadrul :cBi bului de in4or aii6 :e pri e:c de ctre !ini:terul Fu:tiiei6 care le tran: ite autoritilor co petente6 :pre a :e proceda n raport cu atribuiile privitoare la recunoa5terea 5i6 re:pectiv6 nre2i:trarea Botr7rilor penale :trine. +&%"#(L'L "" ?i:po@iii privind a:i:tena judiciar aplicabile n relaia cu :tatele 'niunii Europene e bre ale

DE+G"'NE& 0 ?i:po@iii pentru punerea n aplicare a +onveniei din 0< iunie 0<<0 de punere n aplicare a &cordului DcBen2en din 04 iunie 0<88 privind eli inarea treptat a controalelor la 4rontierele co une6 DcBen2en &R#. 204 &cordarea a:i:tenei %otrivit pre@entei :eciuni6 a:i:tena judiciar :e acord 5i$ a1 n proceduri privind 4apte pedep:ibile con4or le2ii ro 7ne :au le2ii :tatului e bru :olicitant ca 4iind nclcri ale nor elor juridice6 con:tatate de

autoritile ad ini:trative a cror deci@ie poate 4i atacat n 4aa unei in:tane co petente n aterie penal> b1 n proceduri privind acordarea de de:p2ubiri pentru cercetare abu@iv :au conda nare nele2al> c1 n procedurile necontencioa:e> d1 n aciunile civile alturate aciunilor penale6 at7t ti p c7t in:tana nu a Botr7t de4initiv n ceea ce prive5te latura penal> e1 pentru a noti4ica co unicri judiciare care prive:c e;ecutarea unei pedep:e :au a unei :uri de :i2uran6 acBitarea unei a en@i :au plata cBeltuielilor de judecat> 41 pentru :uri privind :u:pendarea pronunrii :au a 7narea e;ecutrii unei pedep:e ori a unei :uri de :i2uran6 liberarea condiionat :au :u:pendarea ori ntreruperea e;ecutrii unei pedep:e ori a unei :uri de :i2uran. &R#. 208 &:i:tena n aterie de ta;e 5i acci@e A01 Dtatul ro 7n acord6 n con4or itate cu di:po@iiile +onveniei europene de a:i:ten judiciar n aterie penal din 20 aprilie 0<8<6 a:i:ten judiciar cu privire la nclcrile di:po@iiilor le2ale n ateria acci@elor6 a ta;ei pe valoarea adu2at 5i n aterie va al. A21 -n ca@ul n care Ro 7nia e:te :tat :olicitant6 in4or aiile 5i probele obinute de la :tatul :olicitat nu vor 4i tran: i:e :au utili@ate pentru alte ancBete6 ur riri ori proceduri dec7t cele enionate n cerere6 cu e;cepia ca@ului n care are con:i 7ntul prealabil al :tatului :olicitat. A31 &:i:tena judiciar prev@ut n pre@entul articol poate 4i re4u@at atunci c7nd valoarea total pre@u at a ta;elor va ale neacBitate n ntre2i e ori eludate nu dep5e5te 28.000 euro :au ecBivalentul n lei ori atunci c7nd valoarea pre@u at a r4urilor e;portate :au i portate 4r autori@aie nu dep5e5te 000.000 euro ori ecBivalentul n lei6 cu e;cepia :ituaiei n care6 date 4iind circu :tanele :au identitatea celui acu@at6 :tatul :olicitant con:ider ca@ul ca 4iind 4oarte 2rav. A41 ?i:po@iiile pre@entului articol :e aplic6 de a:e enea6 atunci c7nd a:i:tena judiciar :olicitat :e re4er la 4apte care :unt pa:ibile doar de o a end pentru nclcri ale nor elor juridice :ancionate de autoriti ad ini:trative 5i atunci c7nd e an de la o autoritate judiciar. &R#. 20= %ercBe@iii 5i :ecBe:tre A01 ?i:po@iiile art. 0/= alin. A01 nu :e aplic n relaia cu :tatele pri la +onvenia de aplicare a acordurilor de la DcBen2en. A21 -n relaia cu :tatele enionate la alin. A016 pentru e;ecutarea cererilor de co i:ii ro2atorii av7nd ca obiect percBe@iii :au :ecBe:tre pot 4i i pu:e6 totu5i6 ur toarele condiii$ a1 le2i:laia ro 7n 5i cea a :tatului :olicitat : prevad pentru 4apta care a deter inat cererea de co i:ie ro2atorie o pedeap: privativ de libertate :au o

:ur de :i2uran cu caracter re:trictiv de libertate6 al crei a;i e:te de cel puin = luni6 :au le2i:laia uneia dintre pri : prevad o :anciune ecBivalent6 iar n le2i:laia celeilalte pri 4apta : 4ie pedep:it ca 4iind o nclcare a nor elor juridice6 con:tatat de autoritile ad ini:trative a cror deci@ie poate 4i atacat cu recur: n 4aa unei in:tane co petente n aterie penal> b1 e4ectuarea co i:iei ro2atorii : 4ie co patibil cu le2ea ro 7n. &R#. 20/ #ran: iterea actelor de procedur prin po5t A01 -n ca@ul tran: iterii prin po5t a actelor procedurale6 dac e;i:t otive : :e cread c de:tinatarul nu nele2e li ba n care e:te redactat actul6 ace:t act :au cel puin pa:ajele i portante ale ace:tuia trebuie tradu:3tradu:e n li ba :au n una dintre li bile :tatului e bru pe teritoriul cruia :e 2:e5te de:tinatarul. ?ac autoritatea care e;pedia@ actul 5tie c de:tinatarul nu cunoa5te dec7t o alt li b6 actul :au cel puin pa:ajele i portante ale ace:tuia trebuie tradu:3tradu:e n acea:t li b. A21 E;pertul :au artorul care nu :e pre@int n in:tan6 de5i a 4o:t citat prin po5t6 nu poate 4i :upu: niciunei :anciuni :au unei :uri re:trictive6 cBiar dac n citaie :e 4ace eniune cu privire la aplicarea unei pedep:e6 cu e;cepia ca@ului n care ulterior intr de bunvoie pe teritoriul Ro 7niei 5i aici e:te din nou le2al citat. &utoritatea care e;pedia@ citaii prin po5t :e a:i2ur ca ace:tea : nu i plice nicio pedeap:. A31 ?ac 4apta care con:tituie te eiul cererii de a:i:ten judiciar e:te :ancionabil6 potrivit dreptului intern al a belor :tate6 ca 4iind o nclcare a nor elor juridice6 con:tatat de autoritile ad ini:trative a cror deci@ie poate 4i atacat n 4aa unei in:tane co petente n aterie penal6 e;pedierea actelor procedurale :e e4ectuea@ n principiu con4or procedurii prev@ute la alin. A01. A41 &tunci c7nd adre:a de:tinatarului e:te necuno:cut :au c7nd :e cere o noti4icare 4or al6 tri iterea actelor de procedur :e poate 4ace prin inter ediul autoritilor judiciare ale :tatului e bru :olicitat. &R#. 208 Duprave2Berea tran:4rontalier -n aplicarea di:po@iiilor pre@entei :eciuni6 li:ta prev@ut la art. 083 alin. A81 :e co pletea@ cu ur toarele 4apte$ a1 ucidere din culp> b1 4raud 2rav> c1 :plare de bani> d1 tra4ic ilicit de :ub:tane nucleare 5i :ub:tane radioactive> e1 participarea la or2ani@aiile cri inale enionate n &ciunea co un <83/333FH& din 20 dece brie 0<<8 privind incri inarea participrii la or2ani@aiile cri inale n :tatele e bre ale 'niunii Europene> 41 in4raciunile de terori: prev@ute n ?eci@ia9cadru 200234/83FH& din 03 iunie 2002 privind co baterea terori: ului. &R#. 20<

R:punderea a2enilor :trini A01 -n ti pul operaiunilor 5i activitilor enionate la art. 2086 a2enii :trini care de:45oar ur rirea pe teritoriul Ro 7niei :unt a:i ilai per:oanelor care au aceea5i calitate n :tatul ro 7n n privina in4raciunilor co i:e potriva lor :au de ctre ei. A21 -n ca@ul n care pe ti pul de:45urrii operaiunilor prev@ute la art. 208 a2enii :trini produc un prejudiciu6 :tatul ai crui a2eni :unt r:punde pentru ace:t prejudiciu6 n con4or itate cu le2ea ro 7n. A31 Dtatul ai crui a2eni au cau@at prejudicii unei per:oane pe teritoriul Ro 7niei re:tituie :tatului ro 7n totalitatea :u elor pe care le9a pltit victi elor :au altor per:oane ndreptite n nu ele ace:tora. A41 .r a aduce atin2ere e;ercitrii drepturilor 4a de teri 5i cu e;cepia di:po@iiei din alin. A316 :tatul ro 7n nu va :olicita n ca@ul prev@ut la alin. A21 re:tituirea contravalorii prejudiciilor pe care le9a :u4erit din cau@a unui alt :tat. DE+G"'NE& a 29a ?i:po@iii pentru aplicarea +onveniei din 2< ai 2000 privind a:i:tena judiciar reciproc n aterie penal ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene 5i a %rotocolului la acea:ta din 0= octo brie 2000 &R#. 200 "n4or aii privind conturile bancare A01 La cererea autoritilor unui :tat e bru al 'niunii Europene6 autoritile ro 7ne vor di:pune luarea :urilor nece:are n vederea identi4icrii conturilor bancare6 indi4erent de natura ace:tora6 care :unt controlate :au deinute ntr9o unitate bancar din Ro 7nia de ctre o per:oan 4i@ic ori juridic care 4ace obiectul unei ancBete penale6 5i vor 4urni@a ace:tora nu erele conturilor bancare6 precu 5i orice alte detalii. "n4or aiile vor include totodat 5i date privind conturile pentru care per:oana care 4ace obiectul procedurilor are procur6 n :ura n care ace:tea au 4o:t :olicitate n od e;pre: 5i pot 4i 4urni@ate ntr9un ter en re@onabil. A21 ?atele prev@ute la alin. A01 vor 4i 4urni@ate nu ai n :ura n care in4or aiile :e a4l la di:po@iia bncii care deine conturile bancare. A31 ?atele prev@ute la alin. A01 vor 4i 4urni@ate nu ai dac ancBeta penal prive5te6 dup ca@$ a1 o in4raciune pedep:it cu o pedeap: privativ de libertate :au un andat de e;ecutare a pedep:ei ncBi:orii pe o perioad a;i de cel puin 4 ani6 n :tatul :olicitant6 5i cel puin 2 ani n :tatul :olicitat> :au b1 o in4raciune enionat la art. 2 din +onvenia privind con:tituirea (4iciului European de %oliie A+onvenia Europol1 din 0<<8 :au n ane;a la convenie> ori c1 n :ura n care in4raciunea nu e:te prev@ut de +onvenia Europol6 o in4raciune prev@ut de +onvenia din 0<<8 privind protecia intere:elor

4inanciare ale +o unitilor europene6 de %rotocolul adiional din 0<<= :au de ctre al doilea %rotocol adiional din 0<</. A41 -n ca@ul n care :e :olicit in4or aiile prev@ute la alin. A016 autoritatea :olicitant6 prin cererea 4or ulat6 va eniona ur toarele$ a1 otivele pentru care in4or aiile :olicitate :unt con:iderate a avea o valoare :ub:tanial n vederea cercetrii in4raciunii re:pective> b1 ele entele pe ba@a crora :9a :tabilit c bncile a4late pe teritoriul Ro 7niei dein :au controlea@ conturile bancare 5i6 n :ura n care deine a:t4el de date6 care :unt bncile i plicate> c1 orice alte date di:ponibile care ar putea 4acilita e;ecutarea cererii. A81 +ererea 4or ulat n te eiul alin. A01 e:te :upu: 5i ur toarelor condiii$ a1 ndeplinirea cererii : 4ie co patibil cu le2ea ro 7n> b1 4apta care 4ace obiectul ancBetei penale : 4ie in4raciune potrivit le2ii ro 7ne. A=1 -n ca@ul cererilor 4or ulate de autoritile ro 7ne6 di:po@iiile pre@entului articol :e aplic n od core:pun@tor. &R#. 200 "n4or aii privind operaiunile bancare A01 La cerere6 autoritile ro 7ne vor 4urni@a detalii cu privire la conturile bancare indicate de ctre autoritile :trine :olicitante6 precu 5i cu privire la operaiunile bancare care :9au derulat6 ntr9o perioad deli itat6 prin unul :au ai ulte dintre conturile bancare indicate n cerere6 inclu:iv detalii cu privire la orice e;peditor :au de:tinatar de cont. A21 ?atele prev@ute la alin. A01 vor 4i 4urni@ate nu ai n :ura n care in4or aiile :e a4l la di:po@iia bncii care deine conturile bancare. A31 -n ca@ul n care :e :olicit in4or aiile prev@ute la alin. A016 autoritatea :olicitant6 prin cererea 4or ulat6 va arta otivele pentru care in4or aiile :olicitate :unt con:iderate a avea o valoare :ub:tanial n vederea cercetrii in4raciunii re:pective. A41 +ererea 4or ulat n te eiul alin. A01 e:te :upu: 5i ur toarelor condiii$ a1 ndeplinirea cererii : 4ie co patibil cu le2ea ro 7n> b1 4apta care 4ace obiectul ancBetei penale : 4ie in4raciune potrivit le2ii ro 7ne. A81 -n ca@ul cererilor 4or ulate de autoritile ro 7ne6 di:po@iiile pre@entului articol :e aplic n od core:pun@tor. &R#. 202 Duprave2Berea tran@aciilor bancare A01 &utoritile ro 7ne vor a:i2ura la cererea autoritilor unui :tat e bru al 'niunii Europene :uprave2Berea6 pe o perioad deter inat6 a operaiunilor bancare care :e derulea@ prin unul :au ai ulte dintre conturile bancare indicate de ctre autoritile :olicitante. A21 -n ca@ul n care :e :olicit in4or aiile prev@ute la alin. A016 autoritatea :olicitant6 prin cererea 4or ulat6 va arta otivele pentru care in4or aiile

:olicitate :unt con:iderate a avea o valoare :ub:tanial n vederea cercetrii in4raciunii re:pective. A31 &utoritile judiciare ro 7ne co petente autori@ea@6 n condiiile prev@ute de le2ea ro 7n6 :uprave2Berea operaiunilor bancare. -n condiiile prev@ute de le2ea ro 7n6 autoritile judiciare ro 7ne 5i cele :trine vor :tabili odalitile concrete de :uprave2Bere. &R#. 203 +on4idenialitatea *ncile vor a:i2ura caracterul con4idenial at7t a:upra tran: iterii in4or aiilor ctre autoritile :olicitante6 c7t 5i a:upra ancBetei penale de:45urate6 4r a putea divul2a ace:te date clientului :au oricrei alte per:oane. &R#. 204 (bli2aia de a in4or a A01 -n ca@ul n care6 n cur:ul e;ecutrii cererii6 e:te nece:ar : 4ie e4ectuate cercetri :upli entare6 care nu au putut 4i prev@ute :au :peci4icate de ctre autoritatea :olicitant n cererea iniial6 autoritatea ro 7n :olicitat va in4or a 4r nt7r@iere :tatul :olicitant. A21 ?up ce a 4o:t in4or at6 potrivit alin. A016 :tatul :olicitant va putea 4or ula o cerere :upli entar6 potrivit art. 208. A31 ?i:po@iiile alin. A01 :e aplic 5i n ca@ul n care cercetrile :upli entare trebuie e4ectuate de ctre autoritile altui :tat e bru al 'niunii Europene :au ale unui :tat ter. &R#. 208 +ereri :upli entare A01 -n ca@ul n care autoritile :tatului :olicitant 4or ulea@ o cerere :upli entar cererii iniiale6 cererea va cuprinde doar datele nece:are identi4icrii cererii iniiale6 precu 5i alte date :upli entare nece:are. A21 (ri de c7te ori autoritile :olicitante particip alturi de autoritile ro 7ne la e;ecutarea cererii de a:i:ten6 ace:tea vor putea adre:a direct autoritii ro 7ne :olicitate cererea :upli entar prev@ut la alin. A01. ( copie a ace:teia va 4i tran: i: 5i !ini:terului Fu:tiiei :au %arcBetului de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie6 dup ca@. &R#. 20= Decretul bancar Decretul bancar nu poate 4i invocat ca otiv de re4u@ al cooperrii privind cererile de a:i:ten 4or ulate de ctre autoritile unui :tat e bru al 'niunii Europene. &R#. 20/ +o unicarea deci@iilor de re4u@ ?eci@iile de re4u@ al a:i:tenei judiciare :e co unic Decretariatului +on:iliului 'niunii Europene 5i Euroju:t. &R#. 208 &utoriti centrale

A01 %entru cererile de a:i:ten judiciar prev@ute la art. = alin. A81 din +onvenia din 2< ai 2000 privind a:i:tena judiciar reciproc n aterie penal ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene 5i orice alt cerere de a:i:ten judiciar din 4a@a de judecat :au de e;ecutare a Botr7rilor penale n :ituaia enionat la art. = alin. A31 din aceea5i convenie 5i n alte ca@uri n care contactul direct nu e:te po:ibil6 autoritatea central e:te !ini:terul Fu:tiiei. +u toate ace:tea6 e:te po:ibil 5i co unicarea direct dintre autoritile judiciare ro 7ne 5i autoritile centrale de:e nate de alte :tate e bre. A21 %entru cererile de a:i:ten judiciar din 4a@a de cercetare 5i ur rire penal n :ituaia enionat la art. = alin. A31 din +onvenia din 2< ai 2000 privind a:i:tena judiciar reciproc n aterie penal ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene 5i n alte ca@uri n care contactul direct nu e:te po:ibil6 autoritatea central e:te %arcBetul de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie. +u toate ace:tea6 e:te po:ibil 5i co unicarea direct dintre autoritile judiciare ro 7ne 5i autoritile centrale de:e nate de Re2atul 'nit al !arii *ritanii 5i "rlandei de Nord 5i de "rlanda. A31 %arcBetul de pe l7n2 -nalta +urte de +a:aie 5i Fu:tiie e:te de:e nat ca autoritate central co petent : pri ea:c cererile de a:i:ten judiciar prev@ute la art. 086 0< 5i art. 20 alin. A01 9 A81 din +onvenia din 2< ai 2000 privind a:i:tena judiciar reciproc n aterie penal ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene6 autoritatea judiciar co petent : :oluione@e cererea 4iind in:tana co petent potrivit le2ii : autori@e@e interceptarea teleco unicaiilor. DE+G"'NE& a 39a ?i:po@iii privind cooperarea cu :tatele e bre ale 'niunii Europene n aplicarea ?eci@iei9cadru 200338//3F&" a +on:iliului din 22 iulie 2003 privind e;ecutarea n 'niunea European a ordinelor de indi:ponibili@are a bunurilor :au a probelor %&R&GR&.'L 0 ?i:po@iii 2enerale &R#. 20< -nele:ul unor ter eni :au e;pre:ii A01 %rin ordin de indi:ponibili@are :e nele2e orice :ur luat n cur:ul proce:ului penal de o autoritate judiciar a unui :tat e bru care con:t n indi:ponibili@area6 cu titlu provi@oriu6 a unui bun6 pentru a :e piedica orice operaiune de di:tru2ere6 tran:4or are6 depla:are6 tran:4er :au n:trinare a ace:tuia. A21 %rin ter enul bun :e nele2e orice bun6 indi4erent de natura ace:tuia6 corporal :au necorporal6 obil :au i obil6 precu 5i docu entele ori in:tru entele juridice care dovede:c e;i:tena unui titlu :au a unui drept a:upra unui bun6 de:pre care autoritatea judiciar co petent e itent con:ider c$

a1 con:tituie produ:ul uneia dintre in4raciunile prev@ute la art. 223 ori core:punde n totalitate :au n parte valorii ace:tui produ:> :au b1 con:tituie in:tru entul ori obiectul unei a:e enea in4raciuni. A31 %rin ter enul prob :e nele2e obiectele6 docu entele :au datele ce pot :ervi ca ijloc de prob n proce:ul penal care are ca obiect una dintre in4raciunile prev@ute la art. 223. A41 %rin :tat e itent :e nele2e :tatul e bru n care o autoritate judiciar a e i:6 validat :au con4ir at un ordin de indi:ponibili@are n cadrul unei proceduri penale. A81 %rin :tat de e;ecutare :e nele2e :tatul e bru pe teritoriul cruia :e a4l bunul :au proba. A=1 %rin deci@ia9cadru :e nele2e ?eci@ia9cadru 200338//3F&" a +on:iliului din 22 iulie 2003 privind e;ecutarea n 'niunea European a ordinelor de indi:ponibili@are a bunurilor :au a probelor6 publicat n Furnalul (4icial al 'niunii Europene nr. L 0<= din 2 au2u:t 2003. &R#. 220 (biectul re2le entrii ?i:po@iiile pre@entei :eciuni :e aplic ordinelor de indi:ponibili@are e i:e n con4or itate cu deci@ia9cadru n vederea a:i2urrii probelor :au con4i:crii ulterioare a bunului. &R#. 220 +erti4icatul A01 +erti4icatul trebuie : 4ie ntoc it potrivit 4or ularului :tandard prev@ut n ane;a nr. 2 5i : 4ie :e nat de autoritatea judiciar care a di:pu: :ura prev@ut la art. 20< alin. A01. ?e a:e enea6 coninutul certi4icatului trebuie : 4ie certi4icat de autoritatea judiciar co petent e itent. A21 +erti4icatul e i: de o autoritate judiciar ro 7n trebuie : 4ie tradu: n li ba :au ntr9una dintre li bile o4iciale ale :tatului e bru de e;ecutare ori n alt li b acceptat de acel :tat e bru. A31 +erti4icatul tran: i: :pre e;ecutare autoritilor judiciare ro 7ne trebuie : 4ie tradu: n li ba ro 7n. &R#. 222 &utoriti co petente A01 (rdinul de indi:ponibili@are :e e ite de ctre procuror6 n 4a@a de ur rire penal6 5i de in:tana de judecat6 n cur:ul judecii. A21 (rdinul de indi:ponibili@are :e e;ecut de parcBetul de pe l7n2 tribunal6 n 4a@a de ur rire penal6 5i de tribunal6 n cur:ul judecii6 n a cror circu :cripie :e a4l bunul pentru care a 4o:t e i: ordinul de indi:ponibili@are. A31 -n ca@ul n care ordinul de indi:ponibili@are :e re4er la ai ulte bunuri a4late n circu :cripia teritorial a dou :au ai ulte autoriti judiciare ro 7ne6 co petena de a recunoa5te 5i e;ecuta ordinul de indi:ponibili@are revine6 n 4uncie de 4a@a proce:ual6 %arcBetului de pe l7n2 #ribunalul *ucure5ti :au #ribunalului *ucure5ti.

A41 -n ca@ul n care ordinul de indi:ponibili@are :e re4er la un bun care 4ace obiectul unui proce: penal a4lat n cur: de :oluionare :au :oluionat prin pronunarea unei Botr7ri de4initive6 co petena revine parcBetului de pe l7n2 tribunal6 n 4a@a de ur rire penal6 5i tribunalului6 n cur:ul judecii6 indi4erent de 2radul de juri:dicie al autoritii judiciare ro 7ne nve:tite cu :oluionarea cau@ei ori care a pronunat Botr7rea. &R#. 223 ?o eniul de aplicare A01 'r toarele in4raciuni6 indi4erent de denu irea pe care o au n le2i:laia :tatului e itent6 dac :unt :ancionate de le2ea :tatului e itent cu o pedeap: privativ de libertate a crei durat a;i e:te de cel puin 3 ani6 nu vor 4i :upu:e veri4icrii ndeplinirii condiiei dublei incri inri$ 0. participarea la un 2rup cri inal or2ani@at> 2. terori: ul> 3. tra4icul de per:oane> 4. e;ploatarea :e;ual a copiilor 5i porno2ra4ia in4antil> 8. tra4icul ilicit de dro2uri 5i :ub:tane p:iBotrope> =. tra4icul ilicit de ar e6 uniii 5i :ub:tane e;plo@ive> /. corupia> 8. 4rauda6 inclu:iv cea care aduce atin2ere intere:elor 4inanciare ale +o unitilor Europene n nele:ul +onveniei din 2= iulie 0<<8 privind protecia intere:elor 4inanciare ale +o unitilor Europene> <. :plarea produ:elor in4raciunii> 00. 4al:i4icarea de oned6 inclu:iv contra4acerea onedei euro> 00. 4apte le2ate de cri inalitatea in4or atic> 02. in4raciuni potriva ediului6 inclu:iv tra4icul ilicit de :pecii ani ale pe cale de di:pariie 5i de :pecii 5i :oiuri de plante pe cale de di:pariie> 03. 4acilitarea intrrii 5i 5ederii ile2ale> 04. o orul6 vt area corporal 2rav> 08. tra4icul ilicit de or2ane 5i e:uturi u ane> 0=. rpirea6 lip:irea de libertate n od ile2al 5i luarea de o:tateci> 0/. ra:i: ul 5i ;eno4obia> 08. 4urtul or2ani@at :au ar at> 0<. tra4icul ilicit de bunuri culturale6 inclu:iv anticBiti 5i opere de art> 20. n5elciunea> 20. racCetul 5i e;torcarea de 4onduri> 22. contra4acerea 5i pirateria produ:elor> 23. 4al:i4icarea de acte o4iciale 5i u@ul de 4al:> 24. 4al:i4icarea de ijloace de plat> 28. tra4icul ilicit de :ub:tane Bor onale 5i ali 4actori de cre5tere> 2=. tra4icul ilicit de ateriale nucleare :au radioactive> 2/. tra4icul de veBicule 4urate> 28. violul>

2<. incendierea cu intenie> 30. cri e a4late n juri:dicia +urii %enale "nternaionale> 30. :ecBe:trarea ile2al de nave :au aeronave> 32. :abotajul. A21 %entru alte ca@uri dec7t cele prev@ute la alin. A016 n ca@ul ordinului de indi:ponibili@are e i: n vederea a:i2urrii probelor6 recunoa5terea 5i e;ecutarea unui a:t4el de ordin :unt :upu:e condiiei ca in4raciunea pentru care a 4o:t e i: ordinul : con:tituie in4raciune6 n con4or itate cu le2ea ro 7n6 oricare ar 4i ele entele con:titutive :au cali4icarea juridic n le2ea :tatului e itent. A31 %entru alte ca@uri dec7t cele enionate la alin. A016 n ca@ul ordinului de indi:ponibili@are e i: n vederea con4i:crii ulterioare a bunului6 recunoa5terea 5i e;ecutarea unui a:t4el de ordin :unt :upu:e condiiei ca in4raciunea pentru care a 4o:t e i: ordinul : con:tituie o in4raciune care6 n con4or itate cu le2ea ro 7n6 poate conduce la ace:t tip de indi:ponibili@are6 oricare ar 4i ele entele con:titutive :au cali4icarea juridic n le2ea :tatului e itent. A41 -n aterie de ta;e 5i i po@ite6 de va 5i de :cBi b valutar6 e;ecutarea ordinului de indi:ponibili@are nu va putea 4i re4u@at pe otiv c le2i:laia ro 7n nu i pune acela5i tip de ta;e :au de i po@ite ori nu conine acela5i tip de re2le entri n aterie de ta;e :au i po@ite6 de va 5i de :cBi b valutar ca le2i:laia :tatului e itent. %&R&GR&.'L 2 %rocedura de e itere 5i tran: itere a ordinelor de indi:ponibili@are &R#. 224 E iterea 5i tran: iterea ordinelor de indi:ponibili@are A01 &ctul prin care :e e ite ordinul de indi:ponibili@are6 de4init la art. 20< alin. A016 :e ntoc e5te potrivit di:po@iiilor core:pun@toare din +odul de procedur penal. A21 (rdinul de indi:ponibili@are n:oit de certi4icatul ntoc it potrivit di:po@iiilor art. 220 trebuie tran: i:e de autoritatea judiciar ro 7n e itent direct autoritii judiciare co petente din :tatul de e;ecutare. #ran: iterea :e e4ectuea@ prin orice ijloc care per ite o nre2i:trare :cri: 5i n condiii care : per it autoritii judiciare de e;ecutare : :tabilea:c autenticitatea actului 5i a certi4icatului. A31 (rdinul de indi:ponibili@are e:te tran: i: preun cu$ a1 o cerere de re itere a probelor> :au b1 o cerere de con4i:care6 prin care :e :olicit 4ie e;ecutarea unui ordin de con4i:care e i: de autoritatea judiciar ro 7n co petent6 4ie con4i:carea 5i e;ecutarea ulterioar a unui a:t4el de ordin. &ce:te cereri :e 4or ulea@ potrivit di:po@iiilor aplicabile n do eniul a:i:tenei judiciare n aterie penal 5i nor elor aplicabile cooperrii internaionale n aterie de con4i:care.

A41 -n :ituaia n care ordinul de indi:ponibili@are nu e:te n:oit de una dintre cererile enionate la alin. A316 certi4icatul prev@ut la art. 220 poate conine o in:truciune privind eninerea bunului n :tatul de e;ecutare p7n la pri irea cererii enionate la alin. A31 lit. a1 :au b1. &utoritatea judiciar ro 7n e itent indic n certi4icat data la care acea:ta aprecia@ c cererea re:pectiv va 4i tran: i:. A81 %e cale de e;cepie6 n ca@ul :tatelor e bre care prin declaraiile noti4icate +o i:iei Europene6 depu:e la Decretariatul 2eneral al +on:iliului 'niunii Europene6 5i9au re@ervat dreptul de a pri i 5i tran: ite ordinul de indi:ponibili@are preun cu certi4icatul prev@ut la art. 220 prin inter ediul autoritilor centrale de:e nate de ctre ace:tea6 tran: iterea :e va e4ectua potrivit declaraiilor re:pectivelor :tate e bre. A=1 -n ca@ul n care autoritatea judiciar ro 7n e itent nu cunoa5te autoritatea de e;ecutare6 va :olicita a:i:tena punctelor de contact ale Ro 7niei la Reeaua Fudiciar European6 n vederea obinerii de in4or aii n ace:t :en:. A/1 -n ca@ul n care autoritatea judiciar ro 7n e itent revoc :ura prev@ut la art. 20< alin. A016 trebuie : noti4ice de ndat de:pre acea:ta autoritii judiciare a :tatului de e;ecutare. A81 -n ca@ul n care6 ca ur are a e;ecutrii unui ordin de indi:ponibili@are e i: de o autoritate judiciar ro 7n6 autoritatea de e;ecutare a de:p2ubit orice per:oan intere:at6 inclu:iv terii de bun9credin6 :tatul ro 7n va ra bur:a :tatului de e;ecutare :u a acordat ca de:p2ubire. %&R&GR&.'L 3 %rocedura de e;ecutare de ctre autoritile ro 7ne a ordinelor de indi:ponibili@are &R#. 228 ?i:po@iii co une A01 &utoritatea judiciar ro 7n6 indi4erent de 4a@a proce:ual6 recunoa5te orice ordin de indi:ponibili@are 4r a 4i nece:ar nicio alt 4or alitate 5i ia 4r nt7r@iere :urile nece:are e;ecutrii :ale i ediate6 n acela5i od ca n ca@ul n care :ura prev@ut la art. 20< alin. A01 ar 4i 4o:t di:pu: de o autoritate judiciar ro 7n6 e;cept7nd :ituaia n care e:te incident unul dintre otivele de nerecunoa5tere :au de nee;ecutare prev@ute la art. 230 ori unul dintre otivele de a 7nare prev@ute la art. 230. A21 -n ca@ul n care e:te nece:ar : :e 2arante@e c probele obinute :unt valabile6 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare re:pect 4or alitile 5i procedurile indicate n od e;pre: de autoritatea judiciar e itent6 cu condiia ca ace:te 4or aliti 5i proceduri : nu contravin principiilor con:tituionale. A31 'n raport privind e;ecutarea ordinului de indi:ponibili@are ntoc it de autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare6 pe ba@a re4eratului or2anului judiciar care a du: la ndeplinire ordinul de indi:ponibili@are6 e:te tran: i: 4r nt7r@iere

autoritii judiciare ro 7ne de e;ecutare6 care l re ite autoritii judiciare e itente prin orice ijloc care per ite o nre2i:trare :cri:. A41 (rice :ur coercitiv :upli entar nece:ar pentru ducerea la ndeplinire a ordinului de indi:ponibili@are e:te luat n con4or itate cu di:po@iiile core:pun@toare din +odul de procedur penal. &R#. 22= !:uri pre er2toare A01 &tunci c7nd o autoritate judiciar ro 7n pri e5te un ordin de indi:ponibili@are6 acea:ta trebuie ca6 n ter en de 24 de ore de la data pri irii6 : veri4ice dac ordinul e:te n:oit de certi4icatul prev@ut la art. 220 ori de oricare alt docu ent ecBivalent6 precu 5i de traducerea n li ba ro 7n. A21 -n ca@ul n care docu entele prev@ute la alin. A01 nu :unt tradu:e6 autoritatea judiciar ro 7n :olicit autoritii judiciare e itente re iterea traducerii ntr9un ter en de cel ult 3 @ile. ?up pri irea traducerii6 autoritatea judiciar ro 7n 5i veri4ic co petena n ter en de cel ult 24 de ore de la data pri irii. A31 ?ac autoritatea judiciar ro 7n aprecia@ c nu e:te co petent : recunoa:c 5i : ia :urile nece:are pentru e;ecutarea ordinului de indi:ponibili@are6 tri ite de ndat6 din o4iciu6 ordinul de indi:ponibili@are autoritii judiciare ro 7ne co petente : l e;ecute 5i in4or ea@ de:pre acea:ta autoritatea judiciar a :tatului e itent. -n :ituaia n care ordinul de indi:ponibili@are nu conine :u4iciente in4or aii pentru deter inarea co petenei6 autoritatea judiciar ro 7n poate :olicita autoritii judiciare e itente tran: iterea de in4or aii :upli entare6 4i;7nd n ace:t :en: un ter en de cel ult 3 @ile. A41 -n 4a@a de judecat6 reparti@area cau@ei :e 4ace n con4or itate cu di:po@iiile le2ale aplicabile n aterie6 ter enul de judecat :tabilit neput7nd 4i ai are de 8 @ile. A81 %rocedura prev@ut la alin. A01 9 A31 are caracter con4idenial. &R#. 22/ Recunoa5terea 5i e;ecutarea n 4a@a de ur rire penal A01 -n 4a@a de ur rire penal6 procurorul co petent di:pune prin ordonan6 n ter en de cel ult 8 @ile de la e;pirarea ter enelor prev@ute la art. 22=. A21 - potriva ordonanei prin care procurorul a di:pu: recunoa5terea ordinului de indi:ponibili@are poate 4ace pl7n2ere orice per:oan intere:at6 inclu:iv terii de bun9credin6 dac prin acea:ta :9a adu: o vt are a intere:elor :ale le2iti e. %l7n2erea :e 4ace n ter en de 8 @ile de la co unicarea copiei de pe ordonan. A31 !otivele de 4ond care au :tat la ba@a e iterii ordinului de indi:ponibili@are nu pot 4ace obiectul pl7n2erii6 ace:tea put7nd 4i atacate nu ai n 4aa unei in:tane a :tatului e itent. A41 %l7n2erea :e adre:ea@ tribunalului n a crui circu :cripie teritorial :e a4l parcBetul din cadrul cruia 4ace parte procurorul care a di:pu: recunoa5terea

ordinului de indi:ponibili@are. La judecarea pl7n2erii pre@ena procurorului e:te obli2atorie. A81 ?o:arul va 4i tri i: de parcBet tribunalului co petent6 n ter en de dou @ile de la pri irea adre:ei prin care ace:ta e:te :olicitat. A=1 %l7n2erea :e :oluionea@ n 5edin public6 n ter en de 8 @ile6 prin ncBeiere de4initiv. "ntroducerea pl7n2erii nu :u:pend ducerea la ndeplinire a ordinului de indi:ponibili@are. "n:tana de judecat6 :oluion7nd pl7n2erea6 veri4ic ordonana procurorului6 pe ba@a aterialului din do:arul cau@ei 5i a oricror n:cri:uri pre@entate6 pronun7nd una dintre ur toarele :oluii$ a1 re:pin2e pl7n2erea ca tardiv :au ca inad i:ibil6 enin7nd ordonana atacat> b1 ad ite pl7n2erea6 de:4iinea@ ordonana atacat 5i di:pune revocarea :urii indi:ponibili@rii. A/1 (rdinul de indi:ponibili@are :e duce la ndeplinire de ctre procurorul care a di:pu: recunoa5terea ace:tuia prin ordonan. &R#. 228 Recunoa5terea 5i e;ecutarea n 4a@a de judecat A01 "n:tana de judecat :oluionea@ cau@a6 prin ncBeiere6 dat n ca era de con:iliu6 n co plet 4or at dintr9un :in2ur judector. Fudecata :e 4ace de ur2en 5i cu precdere. A21 Hotr7rea poate 4i atacat cu recur:6 n ter en de 8 @ile de la pronunare ori de la co unicare6 dup ca@6 de ctre orice per:oan intere:at6 inclu:iv terii de bun9credin6 dac prin acea:ta :9a adu: o vt are a intere:elor :ale le2iti e. ?i:po@iiile art. 22/ :e aplic n od core:pun@tor. A31 ?o:arul :e tri ite in:tanei de recur: n ter en de 24 de ore de la declararea recur:ului. Recur:ul :e :oluionea@ n ter en de 8 @ile6 de curtea de apel co petent6 pe ba@a aterialului din do:arul cau@ei 5i a oricror n:cri:uri pre@entate. A41 Recur:ul nu :u:pend e;ecutarea ordinului de indi:ponibili@are. A81 (rdinul de indi:ponibili@are :e e;ecut de ctre procurorul de:e nat din cadrul parcBetului de pe l7n2 tribunalul co petent. &R#. 22< ?urata indi:ponibili@rii 5i re2i ul ulterior al bunului indi:ponibili@at A01 "ndi:ponibili@area bunului e:te eninut p7n la :oluionarea de4initiv a cererilor prev@ute la art. 224 alin. A31. A21 +u toate ace:tea6 autoritatea judiciar ro 7n co petent poate ca6 dup con:ultarea autoritii judiciare e itente6 n con4or itate cu le2i:laia 5i practica ro 7ne aplicabile n aterie 5i n 4uncie de prejurrile cau@ei6 : di:pun indi:ponibili@area bunului pentru o perioad ai :curt. A31 ?ac autoritatea judiciar ro 7n co petent intenionea@ : revoce :ura indi:ponibili@rii6 acea:ta va in4or a autoritatea judiciar e itent6 o4erindu9i po:ibilitatea de a 4or ula ob:ervaii. ?e a:e enea6 atunci c7nd autoritatea judiciar a :tatului e itent in4or ea@ autoritatea ro 7n de

e;ecutare a:upra revocrii ordinului de indi:ponibili@are6 acea:ta din ur are obli2aia de a revoca :ura n cel ai :curt ti p po:ibil. A41 +ererile prev@ute la art. 224 alin. A31 :e e;ecut n con4or itate cu nor ele aplicabile a:i:tenei judiciare n aterie penal 5i cu nor ele aplicabile cooperrii internaionale n aterie de con4i:care. A81 +u toate ace:tea6 prin dero2are de la nor ele n aterie de a:i:ten judiciar enionate la alin. A416 autoritatea judiciar ro 7n co petent nu poate re4u@a cererile enionate la art. 224 alin. A31 lit. a1 invoc7nd ab:ena dublei incri inri6 dac ace:te cereri vi@ea@ in4raciunile prev@ute la art. 223 alin. A016 iar pentru ace:te in4raciuni pedeap:a prev@ut de le2ea :tatului e itent e:te ncBi:oarea de cel puin 3 ani. &R#. 230 !otive de nerecunoa5tere :au de nee;ecutare A01 -n a4ara ca@urilor enionate la art. 223 alin. A21 5i A316 autoritile judiciare ro 7ne co petente nu pot re4u@a recunoa5terea :au e;ecutarea ordinului de indi:ponibili@are dec7t dac$ a1 certi4icatul prev@ut la art. 220 nu e:te pre@entat6 e:te inco plet :au nu core:punde n od clar ordinului de indi:ponibili@are> b1 le2i:laia ro 7n prevede o i unitate :au un privile2iu care 4ace i po:ibil e;ecutarea ordinului de indi:ponibili@are> c1 din in4or aiile 4urni@ate n certi4icat re@ult i ediat c :oluionarea unei cereri de a:i:ten judiciar av7nd ca obiect re iterea probelor :au con4i:carea pentru in4raciunea care 4ace obiectul proce:ului penal ar contraveni principiului non bi: in ide . A21 -n ca@ul enionat la alin. A01 lit. a16 autoritatea judiciar ro 7n poate$ a1 : 4i;e@e un ter en de cel ult 3 @ile pentru pre@entarea6 co pletarea ori corectarea certi4icatului> b1 : accepte un docu ent ecBivalent> :au c1 dac :e con:ider :u4icient de edi4icat6 : nu ai apele@e n acea:t privin la autoritatea judiciar e itent. A31 (rice deci@ie de a re4u@a recunoa5terea :au e;ecutarea e:te luat 5i noti4icat n cel ai :curt ti p po:ibil autoritilor judiciare co petente ale :tatului e itent prin orice ijloc care per ite o nre2i:trare :cri:. A41 ?e a:e enea6 n ca@ul n care6 n practic6 e;ecutarea ordinului de indi:ponibili@are e:te i po:ibil deoarece bunul :au probele au di:prut6 au 4o:t di:tru:e6 nu pot 4i 2:ite la locul indicat n certi4icat ori pentru c locul n care :e 2:e:c bunurile :au probele nu a 4o:t indicat ntr9un od :u4icient de clar nici dup con:ultarea autoritii judiciare co petente a :tatului e itent6 acea:ta e:te in4or at i ediat n acea:t privin. &R#. 230 !otive de a 7nare a e;ecutrii A01 &utoritatea judiciar ro 7n co petent poate a 7na e;ecutarea unui ordin de indi:ponibili@are n ca@ul n care$

a1 e;ecutarea ace:tuia ri:c : piedice :au : n2reune@e un proce: penal a4lat n cur: de de:45urare. & 7narea :e di:pune pentru un ter en pe care autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare l con:ider ca 4iind nece:ar pentru buna de:45urare a proce:ului penal> b1 bunurile :au probele n cau@ au 4cut deja obiectul unui ordin de indi:ponibili@are n cadrul unei proceduri penale6 a 7narea 4iind di:pu: p7n n o entul n care acea:t :ur e:te revocat> c1 ordinul de indi:ponibili@are a 4o:t e i: n vederea con4i:crii ulterioare a unui bun care 4ace deja obiectul unei :uri luate n cadrul unui proce: penal n Ro 7nia> n ace:t ca@ a 7narea e:te di:pu: p7n n o entul revocrii ace:tei :uri. +u toate ace:tea6 ace:t ca@ de a 7nare e:te incident nu ai n ca@ul n care ordinul de indi:ponibili@are ar avea prioritate 4a de :uri ulterioare luate de or2anele judiciare ro 7ne6 n cadrul unui proce: penal6 n con4or itate cu dreptul intern. A21 'n raport privind a 7narea e;ecutrii ordinului de indi:ponibili@are6 inclu:iv otivele care au :tat la ba@a ace:teia 5i6 dac e:te po:ibil6 durata a 7nrii6 e:te naintat i ediat autoritii judiciare co petente a :tatului e itent prin orice ijloc care per ite o nre2i:trare :cri:. A31 ?e ndat ce otivul a 7nrii ncetea@ : ai :ub@i:te6 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare ia 4r nt7r@iere :urile nece:are e;ecutrii ordinului de indi:ponibili@are 5i in4or ea@ autoritatea judiciar e itent n acea:t privin prin orice ijloc care per ite o nre2i:trare :cri:. A41 &utoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare in4or ea@ autoritatea judiciar e itent cu privire la oricare alte :uri a:i2urtorii al cror obiect l poate con:titui bunul re:pectiv. &R#. 232 Ra bur:are A01 .r a aduce atin2ere di:po@iiilor art. 22/ alin. A316 n ca@ul n care :tatul ro 7n r:punde pentru prejudiciile cau@ate uneia dintre per:oanele intere:ate6 inclu:iv terii de bun9credin6 ca ur are a e;ecutrii unui ordin de indi:ponibili@are tran: i: :pre e;ecutare unei autoriti judiciare ro 7ne6 ace:ta va :olicita :tatului e itent orice :u pltit ca de:p2ubire per:oanei n cau@6 cu e;cepia ca@ului 5i n :ura n care pa2uba :au o parte a ace:teia :e datorea@ n od e;clu:iv conduitei autoritilor ro 7ne. A21 ?i:po@iiile alin. A01 nu aduc atin2ere prevederilor le2ale interne privind aciunile n de:p2ubire 4or ulate de per:oanele 4i@ice :au juridice. DE+G"'NE& a 49a ?i:po@iii privind cooperarea cu :tatele e bre ale 'niunii Europene n aplicarea ?eci@iei9cadru 200832043F&" a +on:iliului din 24 4ebruarie 2008 privind aplicarea principiului recunoa5terii reciproce :anciunilor pecuniare %&R&GR&.'L 0

?i:po@iii co une &R#. 233 ?e4iniii -n :en:ul pre@entei :eciuni$ A01 prin Botr7re :e nele2e o Botr7re de4initiv prin care :9a aplicat o pedeap: pecuniar ce trebuie e;ecutat 4a de o per:oan 4i@ic :au juridic6 dac Botr7rea a 4o:t luat de$ a1 o in:tan judectorea:c din :tatul e itent6 re4eritor la o in4raciune prev@ut de le2ea penal a :tatului e itent> b1 o autoritate a :tatului e itent6 alta dec7t o in:tan6 n le2tur cu o in4raciune prev@ut de le2ea penal a :tatului e itent6 cu condiia ca per:oana re:pectiv : 4i avut po:ibilitatea de a :olicita judecarea cau@ei :ale de o in:tan co petent n aterie penal> c1 o autoritate a :tatului e itent6 alta dec7t o in:tan6 n ceea ce prive5te 4aptele care :e pedep:e:c con4or dreptului naional al :tatului e itent ca 4iind nclcri ale nor elor le2ale6 cu condiia ca per:oana re:pectiv : 4i avut po:ibilitatea de a :olicita judecarea cau@ei :ale de o in:tan co petent n aterie penal> d1 o in:tan co petent n aterie penal6 dac Botr7rea a 4o:t pronunat n le2tur cu o Botr7re dintre cele prev@ute la lit. c1> A21 prin pedeap: pecuniar :e nele2e obli2aia de a plti$ 0. a1 o :u de bani drept conda nare pentru o in4raciune6 pronunat printr9 o Botr7re> b1 co pen:aia pronunat prin aceea5i Botr7re n bene4iciul victi elor6 dac victi a nu :e poate con:titui parte civil la proce:6 iar in:tana acionea@ n e;ercitarea co petenei :ale n aterie penal> c1 o :u de bani a4erent cBeltuielilor cau@ate de procedura judiciar :au ad ini:trativ care a du: la pronunarea Botr7rii> d1 o :u de bani ctre un 4ond public :au ctre o or2ani@aie de :prijin pentru victi e6 pronunat prin aceea5i deci@ie. 2. 'r toarele nu :unt con:iderate pedep:e pecuniare$ a1 di:po@iiile de con4i:care a in:tru entelor :au produ:elor in4raciunilor> b1 di:po@iiile de natur civil6 care decur2 dintr9o aciune n daune 5i re:tituire 5i care :unt e;ecutorii n con4or itate cu Re2ula entul +on:iliului A+E1 nr. 4432000 din 22 dece brie 2000 privind co petena judiciar6 recunoa5terea 5i e;ecutarea Botr7rilor n aterie civil 5i co ercial> A31 prin :tat e itent :e nele2e :tatul e bru n care :9a pronunat o Botr7re6 n nele:ul de4init de deci@ia9cadru> A41 prin :tat de e;ecutare :e nele2e :tatul e bru ctre care :9a tran: i: o Botr7re n vederea e;ecutrii> A81 prin deci@ia9cadru :e nele2e ?eci@ia9cadru 200832043F&" a +on:iliului din 24 4ebruarie 2008 privind aplicarea principiului recunoa5terii reciproce

:anciunilor pecuniare6 publicat n Furnalul (4icial al 'niunii Europene nr. L /= din 22 artie 2008. &R#. 234 &utoriti co petente A01 &utoritile ro 7ne co petente : e it o Botr7re :unt in:tanele judectore5ti. A21 &utoritile ro 7ne co petente : e;ecute o Botr7re :unt in:tanele judectore5ti. A31 &utoritatea central ro 7n n aplicarea art. 2 alin. A21 din deci@ia9cadru e:te !ini:terul Fu:tiiei6 care are rolul de a a:i:ta in:tanele judectore5ti 5i de a tran: ite 5i pri i Botr7rile n ca@ul n care contactul direct nu e:te po:ibil. %&R&GR&.'L 2 %rocedura de tran: itere a Botr7rii &R#. 238 #ran: iterea Botr7rii A01 Hotr7rea6 preun cu un certi4icat e i: con4or alin. A216 pot 4i tran: i:e de autoritile judiciare ro 7ne e itente direct autoritii de e;ecutare co petente din :tatul e bru n care per:oana 4i@ic :au juridic potriva creia :a pronunat Botr7rea are bunuri ori o :ur: de venit6 5i are re5edina obi5nuit :au6 n ca@ul per:oanelor juridice6 5i are :ediul :ocial. A21 +erti4icatul trebuie ntoc it potrivit 4or ularului :tandard prev@ut n ane;a nr. 3. +erti4icatul trebuie :e nat6 iar coninutul ace:tuia : 4ie certi4icat ca 4iind con4or de ctre autoritatea judiciar ro 7n e itent. A31 Hotr7rea :au o copie certi4icat a ace:teia preun cu certi4icatul :e tran: it direct autoritii co petente din :tatul de e;ecutare prin orice ijloc care per ite o nre2i:trare :cri:6 n condiii care : per it :tatului de e;ecutare :tabilirea autenticitii. (ri2inalul Botr7rii :au o copie certi4icat de pe acea:ta preun cu certi4icatul n ori2inal :e tran: it :tatului de e;ecutare6 la cererea ace:tuia. #oate co unicrile o4iciale :e e4ectuea@ direct ntre re:pectivele autoriti co petente. A41 ( Botr7re nu poate 4i tran: i: :i ultan ai ultor :tate de e;ecutare. A81 ?ac autoritatea co petent din :tatul de e;ecutare nu e:te cuno:cut autoritii judiciare ro 7ne e itente6 acea:ta din ur va 4ace toate inve:ti2aiile nece:are6 inclu:iv prin inter ediul punctelor de contact ale Reelei Fudiciare Europene6 pentru a obine in4or aiile nece:are de la :tatul de e;ecutare. &R#. 23= -ncetarea e;ecutrii &utoritatea judiciar e itent ro 7n aduce i ediat la cuno5tina autoritii co petente din :tatul de e;ecutare orice Botr7re :au :ur n ur a creia

Botr7rea ncetea@ : ai 4ie e;ecutorie :au e:te retra: din :tatul de e;ecutare din orice alt otiv. &R#. 23/ +on:ecinele tran: iterii unei Botr7ri A01 Dub re@erva di:po@iiilor alin. A216 :tatul ro 7n nu poate proceda la e;ecutarea unei Botr7ri tran: i:e de autoritile judiciare ro 7ne e itente. A21 ?reptul de e;ecutare a Botr7rii e:te redob7ndit de :tatul ro 7n$ a1 dac e:te in4or at de :tatul de e;ecutare re4eritor la nee;ecutarea total :au parial ori la nerecunoa5terea :au nee;ecutarea deci@iei n ca@urile prev@ute la art. 2406 cu e;cepia celui prev@ut la art. 240 alin. A21 lit. a16 5i n ca@ul prev@ut la art. 248 alin. A01 din pre@enta le2e6 precu 5i n ca@ul prev@ut la art. 20 alin. A31 din deci@ia9cadru> :au b1 n :ituaia n care Botr7rea e:te retra: din :tatul de e;ecutare potrivit art. 23=. A31 ?ac6 dup tran: iterea unei Botr7ri6 o autoritate ro 7n pri e5te orice :u de bani pe care per:oana conda nat a acBitat9o de bunvoie n virtutea Botr7rii6 autoritatea re:pectiv va in4or a nent7r@iat autoritatea co petent din :tatul de e;ecutare. ?i:po@iiile art. 243 alin. A21 :e aplic n od core:pun@tor. &R#. 238 Li bile 4olo:ite A01 +erti4icatul tran: i: autoritilor ro 7ne trebuie tradu: n li ba ro 7n. A21 E;ecutarea Botr7rii poate 4i :u:pendat pe perioada nece:ar obinerii traducerii ace:teia6 pe cBeltuiala :tatului de e;ecutare. A31 &utoritile judiciare ro 7ne e itente vor traduce certi4icatul n li ba :au n una dintre li bile o4iciale ale :tatului de e;ecutare ori n alt li b acceptat de ace:ta6 potrivit declaraiilor noti4icate Decretariatului 2eneral al +on:iliului 'niunii Europene. %&R&GR&.'L 3 %rocedura de e;ecutare a Botr7rii &R#. 23< ?o eniul de aplicare A01 'r toarele in4raciuni6 dac :e pedep:e:c n :tatul e itent6 a:t4el cu :unt de4inite de le2i:laia :tatului e itent6 dau loc6 con4or prevederilor deci@iei9cadru 5i 4r a 4i nece:ar veri4icarea dublei incri inri a 4aptei6 la recunoa5terea 5i e;ecutarea Botr7rilor$ 0. participarea la un 2rup cri inal or2ani@at> 2. terori: ul> 3. tra4icul de per:oane> 4. e;ploatarea :e;ual a copiilor 5i porno2ra4ia in4antil> 8. tra4icul ilicit de dro2uri 5i :ub:tane p:iBotrope> =. tra4icul ilicit de ar e6 uniii 5i :ub:tane e;plo@ive>

/. corupia> 8. 4rauda6 inclu:iv cea care aduce atin2ere intere:elor 4inanciare ale +o unitilor Europene n nele:ul +onveniei din 2= iulie 0<<8 privind protecia intere:elor 4inanciare ale +o unitilor Europene> <. :plarea produ:elor in4raciunii> 00. 4al:i4icarea de oned6 inclu:iv contra4acerea onedei euro> 00. 4apte le2ate de cri inalitatea in4or atic> 02. in4raciuni potriva ediului6 inclu:iv tra4icul ilicit de :pecii ani ale pe cale de di:pariie 5i de :pecii 5i :oiuri de plante pe cale de di:pariie> 03. 4acilitarea intrrii 5i 5ederii ile2ale> 04. o orul6 vt area corporal 2rav> 08. tra4icul ilicit de or2ane 5i e:uturi u ane> 0=. rpirea6 lip:irea de libertate n od ile2al 5i luarea de o:tateci> 0/. ra:i: ul 5i ;eno4obia> 08. 4urtul or2ani@at :au ar at> 0<. tra4icul ilicit de bunuri culturale6 inclu:iv anticBiti 5i opere de art> 20. n5elciunea> 20. racCetul 5i e;torcarea de 4onduri> 22. contra4acerea 5i pirateria produ:elor> 23. 4al:i4icarea de acte o4iciale 5i u@ul de 4al:> 24. 4al:i4icarea de ijloace de plat> 28. tra4icul ilicit de :ub:tane Bor onale 5i ali 4actori de cre5tere> 2=. tra4icul ilicit de ateriale nucleare :au radioactive> 2/. tra4icul de veBicule 4urate> 28. violul> 2<. incendierea cu intenie> 30. cri e a4late n juri:dicia +urii %enale "nternaionale> 30. :ecBe:trarea ile2al de nave :au aeronave> 32. :abotajul> 33. co porta ente care ncalc re2le entrile privind tra4icul rutier6 inclu:iv nclcri ale re2le entrilor privind orele de condu: 5i perioadele de odiBn 5i re2le entrile privind bunurile periculoa:e> 34. contrabanda cu r4uri> 38. nclcarea drepturilor de proprietate intelectual> 3=. a eninri 5i acte de violen potriva per:oanelor6 inclu:iv violena din cadrul eveni entelor :portive> 3/. prejudicii :upu:e le2ii penale> 38. 4urtul> 3<. in4raciuni :tabilite de :tatul e itent cu :copul de a pune n aplicare obli2aiile ce reie: din in:tru entele internaionale adoptate con4or #ratatului de in:tituire a +o unitii Europene*1 :au con4or titlului E" din #ratatul privind 'niunea European.

A21 %entru alte in4raciuni dec7t cele prev@ute la alin. A016 e;ecutarea e:te :ubordonat condiiei ca 4aptele la care :e re4er Botr7rea : con:tituie in4raciune potrivit le2ii ro 7ne6 indi4erent de ele entele con:titutive ale ace:teia 5i indi4erent de odul n care e:te de:cri:. 999999999999 *1 %rin #ratatul de la Li:abona6 #ratatul de in:tituire a +o unitii Europene a 4o:t redenu it K#ratatul privind 4uncionarea 'niunii EuropeneK 5i a di:pu: c ter enii K+o unitateaK :au K+o unitatea EuropeanK :e nlocuie:c cu K'niuneaK6 cuvintele K+o unitilor EuropeneK :au Kale +EEK :e nlocuie:c cu KAale1 'niunii EuropeneK. &R#. 240 Recunoa5terea 5i e;ecutarea Botr7rilor A01 &utoritile judiciare ro 7ne de e;ecutare recuno:c o Botr7re 4r alte 4or aliti 5i iau i ediat toate :urile nece:are pentru e;ecutarea ace:teia6 cu e;cepia ca@ului n care con:tat c e:te aplicabil unul dintre otivele de nerecunoa5tere :au nee;ecutare prev@ute la art. 240. A21 ?ac autoritatea judiciar ro 7n care a pri it o Botr7re nu are co petena de a o recunoa5te 5i de a lua :urile nece:are n vederea e;ecutrii ace:teia6 ea va tri ite Botr7rea6 din o4iciu6 autoritii co petente 5i va aduce ace:t lucru la cuno5tina autoritii co petente din :tatul e itent6 n od core:pun@tor. &R#. 240 !otivele de nerecunoa5tere 5i nee;ecutare A01 &utoritile judiciare ro 7ne de e;ecutare pot re4u@a : recunoa:c 5i : e;ecute o Botr7re dac nu a 4o:t pre@entat certi4icatul prev@ut la ane;a nr. 36 dac certi4icatul re:pectiv e:te inco plet :au e:te n od vdit necore:pun@tor cu Botr7rea. A21 -n a4ara ca@ului prev@ut la art. 23< alin. A216 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare poate re4u@a : recunoa:c 5i : e;ecute Botr7rea 5i dac :e :tabile5te c$ a1 potriva per:oanei conda nate 5i pentru acelea5i 4apte :9a pronunat o Botr7re n Ro 7nia :au n orice alt :tat dec7t :tatul e itent 5i6 n cel din ur ca@6 Botr7rea a 4o:t e;ecutat> b1 e;ecutarea Botr7rii e:te pre:cri: con4or le2ii ro 7ne6 iar Botr7rea :e re4er la 4apte care intr n co petena in:tanelor ro 7ne> c1 Botr7rea :e re4er la 4apte care$ Ai1 :unt con:iderate de le2ea ro 7n ca 4iind co i:e inte2ral :au parial pe teritoriul Ro 7niei ori ntr9un loc con:iderat ca atare> :au Aii1 au 4o:t co i:e n a4ara teritoriului :tatului e itent6 iar le2ea ro 7n nu per ite ur rirea acelora5i in4raciuni atunci c7nd :unt co i:e n a4ara teritoriului Ro 7niei>

d1 e;i:t i unitate con4or le2ii ro 7ne6 ceea ce 4ace i po:ibil e;ecutarea Botr7rii> e1 Botr7rea a 4o:t pronunat re4eritor la o per:oan 4i@ic care6 con4or le2ii ro 7ne6 dat 4iind v7r:ta ace:teia6 nu ar 4i trebuit : r:pund penal pentru 4aptele cu privire la care :9a pronunat Botr7rea> 41 con4or certi4icatului prev@ut la ane;a nr. 36 per:oana re:pectiv$ Ai1 n ca@ul unei proceduri :cri:e6 nu a 4o:t6 n con4or itate cu le2ea :tatului e itent6 in4or at per:onal :au printr9un repre@entant6 co petent potrivit le2ii naionale6 re4eritor la dreptul :u de a conte:ta cau@a 5i la ter enele de e;ercitare a cii de atac> :au Aii1 nu :9a pre@entat per:onal6 cu e;cepia ca@ului n care certi4icatul preci@ea@ c$ 9 per:oana a 4o:t in4or at per:onal :au printr9un repre@entant6 co petent potrivit le2ii naionale6 re4eritor la procedura de:45urat n con4or itate cu le2ea :tatului e itent> :au 9 per:oana a :peci4icat c nu conte:t cau@a> 21 pedeap:a pecuniar e:te ai ic de /0 euro :au dec7t ecBivalentul n lei al ace:tei :u e. A31 -n ca@urile enionate la alin. A01 5i alin. A21 lit. b1 5i 416 nainte de a decide nerecunoa5terea 5i nee;ecutarea6 totale :au pariale6 ale unei Botr7ri6 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare :e va con:ulta cu autoritatea co petent din :tatul e itent6 prin orice ijloace adecvate6 5i6 dac e:te ca@ul6 va :olicita ace:teia 4urni@area oricror in4or aii 4r nt7r@iere. &R#. 242 Dtabilirea :u ei de plat A01 ?ac :e :tabile5te c Botr7rea :e re4er la 4apte care nu au 4o:t co i:e pe teritoriul :tatului e itent6 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare poate decide : reduc :u a pedep:ei e;ecutate la :u a a;i prev@ut pentru 4apte :i ilare de le2ea ro 7n6 atunci c7nd 4aptele intr n co petena in:tanelor ro 7ne. A21 &utoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare :cBi b6 dac e:te ca@ul6 pedeap:a n oneda :tatului de e;ecutare6 la cur:ul valutar de la data pronunrii pedep:ei. &R#. 243 Le2ea care 2uvernea@ e;ecutarea A01 .r a aduce atin2ere di:po@iiilor art. 2446 e;ecutarea Botr7rii e:te 2uvernat de le2ea ro 7n n acela5i od ca n ca@ul unei pedep:e pecuniare aplicate de o in:tan judectorea:c ro 7n. Nu ai autoritile ro 7ne au co petena de a decide a:upra procedurilor de e;ecutare 5i de a :tabili toate :urile le2ate de acea:ta6 inclu:iv otivele de ncetare a e;ecutrii. A21 -n ca@ul n care per:oana conda nat poate 4ace dovada plii totale :au pariale e4ectuate n orice :tat6 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare :e con:ult cu autoritatea co petent din :tatul e itent n odul prev@ut la art.

240 alin. A31. (rice parte din pedeap: recuperat n orice alt od din orice :tat trebuie dedu: inte2ral din :u a care trebuie e;ecutat n Ro 7nia. &R#. 244 -nlocuirea pedep:ei pecuniare ?ac e;ecutarea unei Botr7ri nu e:te po:ibil6 4ie total6 4ie parial6 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare poate di:pune nlocuirea a en@ii6 n condiiile art. =3I0 din +odul penal. &R#. 248 & ni:tia6 2raierea 5i revi@uirea A01 & ni:tia 5i 2raierea pot 4i acordate at7t de ctre :tatul e itent6 c7t 5i de ctre :tatul ro 7n. A21 .r a aduce atin2ere di:po@iiilor art. 2446 orice revi@uire a Botr7rii e:te de co petena e;clu:iv a :tatului e itent. &R#. 24= ?e:tinaia 4ondurilor obinute din e;ecutarea Botr7rilor 5i cBeltuielile A01 .ondurile obinute din e;ecutarea Botr7rilor de autoritile judiciare ro 7ne de e;ecutare :e 4ac venit la bu2etul de :tat6 dac nu :e convine alt4el cu :tatul e itent 5i :tatul ro 7n6 ai cu :ea n ca@urile prev@ute la art. 233 alin. A21 lit. b1. A21 +Beltuielile e4ectuate de autoritile ro 7ne n aplicarea pre@entei :eciuni r 7n n :arcina :tatului ro 7n. &R#. 24/ "n4or are &utoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare in4or ea@ nent7r@iat autoritatea co petent a :tatului e itent prin orice ijloc care per ite o nre2i:trare :cri:$ a1 de:pre tran: iterea Botr7rii ctre autoritatea co petent> b1 de:pre orice Botr7re de nerecunoa5tere 5i nee;ecutare a Botr7rii 5i otivele pentru care :9a pronunat acea:ta> c1 de:pre nee;ecutarea total :au parial a Botr7rii 5i otivele pentru care :9 a pronunat acea:ta> d1 de:pre e;ecutarea Botr7rii i ediat dup ncBeierea e;ecutrii> e1 de:pre nlocuirea :anciunii pecuniare cu o alt pedeap:. DE+G"'NE& a 89a ?i:po@iii privind cooperarea cu :tatele e bre ale 'niunii Europene n aplicarea ?eci@iei9cadru 200=3/833F&" din = octo brie 200= privind aplicarea principiului recunoa5terii reciproce la ordinele de con4i:care %&R&GR&.'L 0 ?i:po@iii 2enerale &R#. 248 ?e4iniii

A01 %rin ordin de con4i:care :e nele2e :anciunea :au :ura di:pu: de o in:tan ca ur are a unei proceduri penale6 care con:t n :coaterea 4orat de4initiv a bunurilor din patri oniul celui care le deine. A21 %rin bun :e nele2e orice bun6 indi4erent de natura ace:tuia6 corporal :au necorporal6 obil ori i obil6 precu 5i docu entele :au in:tru entele juridice care dovede:c e;i:tena unui titlu :au a unui drept a:upra ace:tui bun6 cu privire la care in:tana din :tatul e itent a :tabilit c$ a1 con:tituie produ:ul in4raciunii :au core:punde n totalitate ori n parte valorii ace:tui produ:> :au b1 con:tituie in:tru entul unei a:e enea in4raciuni. A31 %rin produ:ul unei in4raciuni :e nele2e orice avantaj econo ic ce decur2e din :v7r5irea 4aptei penale. %oate brca orice 4or de bun care a luat 4iin prin :v7r5irea in4raciunii. A41 %rin in:tru ent al unei in4raciuni :e nele2e orice 4el de bun care a 4olo:it :au a 4o:t de:tinat : 4olo:ea:c6 n orice 4el6 n totalitate ori parial6 pentru :v7r5irea in4raciunii :au in4raciunilor. A81 %rin bunuri culturale care 4ac parte din patri oniul naional cultural :e nele2e bunurile de4inite con4or art. =3 din Le2ea nr. 08232000 privind protejarea patri oniului cultural naional obil6 republicat6 cu odi4icrile 5i co pletrile ulterioare6 care tran:pune art. 0 alin. A01 din ?irectiva +on:iliului <33/3+EE din 08 artie 0<<3 privind re:tituirea bunurilor culturale care au pr:it ile2al teritoriul unui alt :tat e bru. A=1 &tunci c7nd procedurile penale care au condu: la con4i:care :e re4er la o in4raciune principal 5i la in4raciunea de :plare de bani6 prin in4raciunea prev@ut la art. 2=2 alin. A01 lit. 41 :e nele2e in4raciunea principal. A/1 %rin :tat e itent :e nele2e :tatul e bru n care o in:tan a e i: un ordin de con4i:care n cadrul unei proceduri penale. A81 %rin :tat de e;ecutare :e nele2e :tatul e bru cruia ordinul de con4i:care i9a 4o:t tran: i: :pre e;ecutare. A<1 %rin deci@ia9cadru :e nele2e ?eci@ia9cadru 200=3/833F&" din = octo brie 200= privind aplicarea principiului recunoa5terii reciproce la ordinele de con4i:care6 publicat n Furnalul (4icial al 'niunii Europene nr. L 328 din 24 noie brie 200=. &R#. 24< (rdinul de con4i:care 5i certi4icatul A01 (rdinul de con4i:care :e e ite n 4or a 5i n con4or itate cu le2i:laia :tatului e itent 5i e:te n:oit de certi4icatul prev@ut la alin. A31. A21 %otrivit le2ii ro 7ne6 prin ordin de con4i:care :e nele2e Botr7rea prin care in:tana a luat :ura de :i2uran a con4i:crii :peciale6 cu eniunea de4initiv ori di:po@itivul ace:tei Botr7ri6 cuprin@7nd di:po@iia de con4i:care. A31 +erti4icatul trebuie : 4ie ntoc it potrivit 4or ularului :tandard prev@ut la ane;a nr. 4 5i : 4ie :e nat 5i 5ta pilat de autoritatea judiciar care a di:pu:

con4i:carea. ?e a:e enea6 coninutul certi4icatului trebuie : 4ie certi4icat de autoritatea judiciar e itent. &R#. 280 &utoriti ro 7ne co petente A01 &utoritile ro 7ne co petente : e it un ordin de con4i:care :unt in:tanele judectore5ti. A21 -n ca@ul ordinului de con4i:care e i: de o autoritate judiciar dintr9un :tat e bru6 co petena de e;ecutare aparine tribunalului n a crui circu :cripie :e a4l bunul care 4ace obiectul con4i:crii. -n ca@ul n care ordinul de con4i:care prive5te$ a1 ai ulte bunuri obile a4late n circu :cripia unor tribunale di4erite6 co petena aparine #ribunalului *ucure5ti> b1 ai ulte bunuri obile 5i un bun i obil6 co petena aparine tribunalului n a crui circu :cripie :e a4l bunul i obil> c1 ai ulte bunuri i obile6 a4late n circu :cripia unor tribunale di4erite6 co petena aparine tribunalului n circu :cripia cruia :e a4l bunul i obil av7nd valoarea cea ai are. A31 -n ca@ul ordinelor de con4i:care ultiple6 tran: i:e de ai ulte :tate e bre e itente6 pentru acelea5i bunuri6 co petena aparine tribunalului ai nt7i :e:i@at. A41 &utoritatea central ro 7n n aplicarea art. 3 alin. A21 din deci@ia9cadru e:te !ini:terul Fu:tiiei6 care are rolul de a a:i:ta in:tanele judectore5ti 5i de a tran: ite 5i pri i ordinele de con4i:care n ca@ul n care contactul direct nu e:te po:ibil. &R#. 280 ?o eniul de aplicare A01 ?ac 4aptele care au condu: la e iterea unui ordin de con4i:care con:tituie una :au ai ulte dintre ur toarele in4raciuni6 indi4erent de denu irea pe care o au n le2i:laia :tatului e itent6 5i :unt :ancionate de le2ea :tatului e itent cu o pedeap: privativ de libertate cu o durat a;i de cel puin 3 ani6 ordinul de con4i:care e:te e;ecutat 4r veri4icarea dublei incri inri$ 0. participarea la un 2rup cri inal or2ani@at> 2. terori: ul> 3. tra4icul de per:oane> 4. e;ploatarea :e;ual a copiilor 5i porno2ra4ia in4antil> 8. tra4icul ilicit de dro2uri 5i :ub:tane p:iBotrope> =. tra4icul ilicit de ar e6 uniii 5i :ub:tane e;plo@ive> /. corupia> 8. 4rauda6 inclu:iv cea care aduce atin2ere intere:elor 4inanciare ale +o unitilor Europene n nele:ul +onveniei din 2= iulie 0<<8 privind protecia intere:elor 4inanciare ale +o unitilor Europene> <. :plarea produ:elor in4raciunii> 00. 4al:i4icarea de oned6 inclu:iv contra4acerea onedei euro>

00. 4apte le2ate de cri inalitatea in4or atic> 02. in4raciuni potriva ediului6 inclu:iv tra4icul ilicit de :pecii ani ale pe cale de di:pariie 5i de :pecii 5i :oiuri de plante pe cale de di:pariie> 03. 4acilitarea intrrii 5i 5ederii ile2ale> 04. o orul6 vt area corporal 2rav> 08. tra4icul ilicit de or2ane 5i e:uturi u ane> 0=. rpirea6 lip:irea de libertate n od ile2al 5i luarea de o:tateci> 0/. ra:i: ul 5i ;eno4obia> 08. 4urtul or2ani@at :au ar at> 0<. tra4icul ilicit de bunuri culturale6 inclu:iv anticBiti 5i opere de art> 20. n5elciunea> 20. racCetul 5i e;torcarea de 4onduri> 22. contra4acerea 5i pirateria produ:elor> 23. 4al:i4icarea de acte o4iciale 5i u@ul de 4al:> 24. 4al:i4icarea de ijloace de plat> 28. tra4icul ilicit de :ub:tane Bor onale 5i ali 4actori de cre5tere> 2=. tra4icul ilicit de ateriale nucleare :au radioactive> 2/. tra4icul de veBicule 4urate> 28. violul> 2<. incendierea cu intenie> 30. cri e a4late n juri:dicia +urii %enale "nternaionale> 30. :ecBe:trarea ile2al de nave :au aeronave> 32. :abotajul. A21 %entru alte ca@uri dec7t cele enionate la alin. A016 recunoa5terea 5i e;ecutarea unui ordin de con4i:care e:te :upu: condiiei ca 4aptele care au deter inat di:punerea con4i:crii : repre@inte o 4apt care ar per ite con4i:carea potrivit le2ii ro 7ne6 oricare ar 4i ele entele con:titutive 5i cali4icarea juridic n le2ea :tatului e itent :au oricu ar 4i de:cri: 4apta n le2ea ace:tui :tat. &R#. 282 & ni:tia6 2raierea 5i revi@uirea ordinelor de con4i:care A01 & ni:tia 5i 2raierea pot 4i acordate at7t de ctre :tatul e itent6 c7t 5i de :tatul de e;ecutare. A21 Revi@uirea ordinului de con4i:care poate 4i di:pu: nu ai de ctre :tatul e itent. %&R&GR&.'L 2 %rocedura de tran: itere de ctre autoritile ro 7ne a ordinelor de con4i:care 5i a certi4icatului &R#. 283 #ran: iterea ordinelor de con4i:care 5i a certi4icatului

A01 (rdinul de con4i:care6 preun cu certi4icatul prev@ut la art. 24<6 n:oite de o traducere n li ba :au n li bile o4iciale ale :tatului e bru de e;ecutare :au n alt li b acceptat de ace:ta6 :e tran: ite de autoritatea judiciar e itent direct autoritii co petente din :tatul de e;ecutare6 prin orice ijloc care per ite o nre2i:trare :cri: 5i n condiii care : per it autoritii co petente a :tatului de e;ecutare : :tabilea:c autenticitatea ace:tora. #raducerea :e e4ectuea@ prin 2rija autoritii judiciare e itente. A21 (ri2inalul ordinului de con4i:care 5i ori2inalul certi4icatului :unt tran: i:e :tatului de e;ecutare6 la cerere. A31 -n ca@ul n care autoritatea judiciar e itent nu cunoa5te autoritatea co petent : recunoa:c 5i : e;ecute ordinul de con4i:care6 acea:ta :olicit :tatului de e;ecutare6 prin punctele de contact ale Ro 7niei la Reeaua Fudiciar European6 : i 4urni@e@e in4or aii n ace:t :en:. A41 #ran: iterea direct prev@ut la alin. A01 nu e:te per i: n ca@ul n care un :tat e bru a de:e nat o autoritate central pentru tran: iterea :au pri irea ordinelor de con4i:care. A81 #oate co unicrile le2ate de recunoa5terea 5i e;ecutarea ordinului de con4i:care au loc direct ntre autoritatea e itent 5i autoritatea co petent din :tatul de e;ecutare6 :ub re@erva prevederilor alin. A41. &R#. 284 ?eter inarea :tatului e bru co petent : e;ecute ordinul de con4i:care A01 (rdinul de con4i:care 5i certi4icatul prev@ut la art. 24< pot 4i tran: i:e$ a1 dac ordinul de con4i:care are ca obiect con4i:carea unei :u e de bani6 ctre autoritatea co petent din :tatul e bru n care autoritatea judiciar e itent are otive nte eiate : cread c per:oana 4i@ic :au juridic 4a de care :9a di:pu: con4i:carea deine bunuri :au venituri> b1 dac ordinul de con4i:care are ca obiect con4i:carea unor pri dintr9un bun6 ctre autoritatea co petent din :tatul e bru n care autoritatea judiciar e itent are otive nte eiate : cread c :e a4l bunul :upu: con4i:crii. A21 -n lip:a unor indicii nte eiate6 care : per it deter inarea :tatului e bru cruia : i 4ie tran: i: ordinul6 autoritatea judiciar e itent poate tran: ite ordinul de con4i:care ctre autoritatea co petent din :tatul e bru n care do icilia@ :au 5i are :ediul per:oana 4i@ic :au juridic potriva creia a 4o:t e i: ordinul. &R#. 288 #ran: iterea unui ordin de con4i:care ctre unul :au ai ulte :tate de e;ecutare A01 (rdinul de con4i:care poate 4i tran: i: doar unui :in2ur :tat de e;ecutare6 cu e;cepia ca@urilor prev@ute la alin. A21 5i A31. A21 (rdinul de con4i:care privind pri dintr9un bun deter inat poate 4i tran: i: ctre ai ulte :tate de e;ecutare6 n acela5i ti p6 atunci c7nd$

a1 autoritatea judiciar e itent are otive nte eiate : cread c anu ite pri din bunul :upu: con4i:crii :e a4l n locaii di4erite din ai ulte :tate de e;ecutare> b1 con4i:carea unei anu ite pri dintr9un bun :upu: con4i:crii i plic activiti care pre:upun aciuni din partea ai ultor :tate de e;ecutare :au autoritatea judiciar e itent are otive nte eiate : cread c o anu it parte dintr9un bun :upu: con4i:crii :e a4l n unul din dou :au ai ulte :tate de e;ecutare. A31 (rdinul de con4i:care a unei :u e de bani poate 4i tran: i: ai ultor :tate de e;ecutare6 n acela5i ti p6 atunci c7nd autoritatea judiciar e itent con:ider c e:te nece:ar : tran: it a:t4el6 :pre e;e plu6 dac bunul re:pectiv nu a 4o:t indi:ponibili@at con4or ?eci@iei9cadru a +on:iliului 200338//3F&" :au valoarea bunului care ar putea 4i con4i:cat n Ro 7nia6 ca :tat e itent6 5i n oricare dintre :tatele de e;ecutare nu e:te :u4icient pentru e;ecutarea ntre2ii :u e prev@ute n ordinul de con4i:care. &R#. 28= E4ectele tran: iterii unui ordin de con4i:care A01 #ran: iterea ordinului de con4i:care ctre unul :au ai ulte :tate de e;ecutare nu aduce atin2ere dreptului autoritii judiciare ro 7ne de a di:pune e;ecutarea con4i:crii6 potrivit +odului ro 7n de procedur penal. A21 -n ca@ul tran: iterii ctre unul :au ai ulte :tate de e;ecutare a unui ordin de con4i:care privind o :u de bani6 valoarea ce decur2e din e;ecutarea :a nu poate dep5i :u a a;i :peci4icat n ordinul de con4i:care. A31 &utoritatea judiciar e itent in4or ea@6 4r nt7r@iere6 autoritatea co petent din 4iecare :tat de e;ecutare$ a1 n ca@ul n care con:ider6 :pre e;e plu6 n ba@a in4or aiilor pe care 4iecare din :tatele de e;ecutare i le9a adu: la cuno5tin6 c e;i:t ri:cul : :e dep5ea:c :u a a;i prev@ut n ordinul de con4i:care. -n ca@ul n care autoritatea judiciar e itent a 4o:t in4or at c e;ecutarea ordinului de con4i:care a 4o:t a 7nat6 acea:ta in4or ea@6 4r nt7r@iere6 autoritatea co petent din :tatul de e;ecutare dac ai e;i:t :au nu un a:t4el de ri:c> b1 n ca@ul n care con4i:carea a 4o:t e;ecutat n tot :au n parte n Ro 7nia :au ntr9unul din :tatele de e;ecutare. -n :ituaia con4i:crii n parte6 autoritatea judiciar e itent :peci4ic :u a pentru care ordinul de con4i:care :e ai e;ecut> c1 n ca@ul n care6 ulterior tran: iterii unui ordin de con4i:care6 o autoritate ro 7n pri e5te din partea per:oanei 4a de care :9a e i: ordinul de con4i:care orice :u de bani pe care acea:ta o acBit de bunvoie n contul ordinului de con4i:care. -n :ituaia con4i:crii produ:ului in4raciunii6 orice parte din :u :e deduce din :u a care trebuie con4i:cat n :tatul de e;ecutare. -n ace:t ca@6 autoritatea judiciar ro 7n e itent :peci4ic :u a cu privire la care ordinul de con4i:care :e ai e;ecut.

A41 -n ca@ul n care6 ca ur are a e;ecutrii unui ordin de con4i:care e i: de o autoritate judiciar ro 7n6 autoritatea de e;ecutare a de:p2ubit orice per:oan intere:at6 inclu:iv terii de bun9credin6 :tatul ro 7n va ra bur:a :tatului de e;ecutare :u a acordat ca de:p2ubire. A81 -n ca@ul n care autoritatea de e;ecutare in4or ea@ c e;ecutarea ordinului de con4i:care i plic cBeltuieli ridicate :au e;cepionale6 autoritatea judiciar ro 7n e itent poate lua n con:iderare propunerea de prire a cBeltuielilor pe ba@a unei 4i5e detaliate de plat pre@entate de autoritatea de e;ecutare. &R#. 28/ -ncetarea e;ecutrii con4i:crii &utoritatea judiciar ro 7n e itent aduce i ediat la cuno5tina autoritii co petente din :tatul de e;ecutare6 prin orice ijloc care per ite o nre2i:trare :cri:6 orice deci@ie de revocare a :urii con4i:crii :au de retra2ere a ordinului de con4i:care6 indi4erent de otiv. %&R&GR&.'L 3 %rocedura de e;ecutare de ctre autoritile ro 7ne a ordinelor de con4i:care &R#. 288 !:uri pre er2toare A01 &tunci c7nd in:tana pri e5te un ordin de con4i:care6 n ter en de cel ult 24 de ore de la data pri irii6 veri4ic dac ordinul e:te n:oit de traducerea n li ba ro 7n. A21 -n ca@ul n care ordinul de con4i:care nu e:te tradu:6 in:tana :olicit autoritii co petente din :tatul e itent re iterea traducerii6 ntr9un ter en de cel ult 8 @ile. A31 Reparti@area cau@ei :e 4ace6 n con4or itate cu di:po@iiile le2ale aplicabile n aterie6 unui co plet 4or at dintr9un :in2ur judector6 ter enul de judecat :tabilit neput7nd 4i ai are de 8 @ile. A41 ?ac in:tana aprecia@ c nu e:te co petent : recunoa:c 5i : ia :urile nece:are pentru e;ecutarea ordinului de con4i:care6 tri ite6 din o4iciu6 ordinul de con4i:care in:tanei co petente : l recunoa:c 5i : l e;ecute 5i in4or ea@ de:pre acea:ta autoritatea co petent a :tatului e itent. -n :ituaia n care ordinul de con4i:care nu conine :u4iciente in4or aii pentru deter inarea co petenei6 in:tana poate :olicita autoritii co petente din :tatul de e itere tran: iterea in4or aiilor :upli entare ori a certi4icatului prev@ut la art. 24<6 n :ituaia n care ace:ta nu a 4o:t tran: i: iniial6 4i;7nd un ter en de cel ult 8 @ile n care autoritatea co petent din :tatul e itent : tran: it a:t4el de docu ente. &R#. 28< Re2uli cu privire la recunoa5terea 5i e;ecutarea ordinelor de con4i:care

A01 (rdinul de con4i:care e i: de o autoritate co petent dintr9un :tat e bru :e recunoa5te 4r a 4i nece:ar nicio alt 4or alitate6 cu e;cepia ca@ului n care e:te incident unul dintre otivele de nerecunoa5tere prev@ute la art. 2=2. A21 (rdinul de con4i:care e i: de o autoritate co petent dintr9un :tat e bru6 recuno:cut de in:tana judectorea:c6 :e e;ecut 4r nt7r@iere6 cu e;cepia ca@ului n care e:te incident unul dintre otivele de a 7nare prev@ute la art. 2=3. A31 -n ca@ de re4u@ al recunoa5terii unui ordin de con4i:care6 in:tana anali@ea@ po:ibilitatea de a :e con:ulta cu autoritatea co petent din :tatul de e itere6 anterior pronunrii unei Botr7ri n ace:t :en:. -n ca@ul n care re4u@ul :e nte eia@ pe otivele prev@ute la art. 2=2 alin. A01 lit. a16 b16 e16 41 :au 216 con:ultarea e:te obli2atorie. ?e a:e enea6 con:ultarea e:te obli2atorie n ca@ul prev@ut la art. 2=2 alin. A01 lit. d16 dac autoritatea co petent din :tatul e itent nu e:te in4or at potrivit art. 2=/ alin. A31. A41 -n ca@ul n care per:oana 4a de care :9a di:pu: con4i:carea poate pre@enta dovada con4i:crii6 n tot :au n parte6 n orice :tat6 in:tana con:ult autoritatea co petent din :tatul de e;ecutare. -n ca@ul con4i:crii produ:elor in4raciunii6 orice parte a :u ei care e:te recuperat con4or ordinului de con4i:care din orice :tate6 altele dec7t :tatul ro 7n6 :e deduce n totalitate din :u a care trebuie con4i:cat de in:tana judectorea:c. A81 "n:tana poate di:pune luarea de :uri alternative la ordinul de con4i:care6 inclu:iv pedeap:a cu ncBi:oarea :au alte :uri privative de libertate6 nu ai dac autoritatea co petent din :tatul e itent 5i9a e;pri at6 n :cri:6 acordul n ace:t :en:. A=1 -n ca@ul n care ordinul de con4i:care prive5te o :u de bani6 in:tana converte5te6 dac e:te ca@ul6 :u a de bani :upu: con4i:crii n oneda naional la cur:ul valutar e;i:tent la data la care a 4o:t e i: ordinul de con4i:care. A/1 -n ca@ul n care e;ecutarea ordinului de con4i:care i plic cBeltuieli ridicate :au e;cepionale6 autoritatea judiciar ro 7n de e;ecutare poate in4or a de:pre acea:ta autoritatea co petent din :tatul e itent 5i propune prirea cBeltuielilor pe ba@a unei 4i5e detaliate de plat ntoc ite n ace:t :en:. &R#. 2=0 Le2ea aplicabil E;ecutarea ordinelor de con4i:care e:te 2uvernat de le2ea ro 7n6 autoritile ro 7ne 4iind :in2urele n :ur : decid cu privire la e;ecutarea con4i:crii6 inclu:iv cu privire la :urile ce trebuie luate n ace:t :en:. &R#. 2=0 +on4i:carea n ca@uri :peciale A01 ?ac un ordin de con4i:care prive5te o anu it parte dintr9un bun6 n ca@ul n care autoritatea e itent con:i te6 5i dac o a:t4el de po:ibilitate e:te per i:

de le2ea a belor :tate6 in:tana poate di:pune con4i:carea prin ecBivalent bne:c core:pun@tor valorii bunului :upu: con4i:crii. A21 ?ac ordinul de con4i:care prive5te o :u de bani6 n ca@ul n care :u a de bani nu poate 4i obinut n totalitate6 in:tana poate di:pune con4i:carea oricrei pri dintr9un bun care va 4i 2:it di:ponibil. &R#. 2=2 !otive de nerecunoa5tere :au nee;ecutare A01 -n a4ara ca@ului prev@ut la art. 280 alin. A216 recunoa5terea 5i e;ecutarea ordinului de con4i:care poate 4i re4u@at dac$ a1 certi4icatul prev@ut la art. 24< nu e:te ane;at6 e:te inco plet :au nu core:punde n od evident cu ordinul de con4i:care> b1 e;ecutarea ordinului de con4i:care ar 4i contrar principiului non bi: in ide > c1 le2i:laia ro 7n prevede o i unitate :au un privile2iu care 4ace i po:ibil e;ecutarea ordinului de con4i:care> d1 drepturile oricrei pri intere:ate6 inclu:iv drepturile terilor de bun9 credin6 4ac i po:ibil e;ecutarea ordinului de con4i:care6 inclu:iv acolo unde acea:ta repre@int o con:ecin a aplicrii di:po@iiilor prev@ute pentru protecia juridic a drepturilor con4or art. 2=/> e1 din certi4icatul ane;at la ordinul de con4i:care re@ult c per:oana 4a de care :9a di:pu: con4i:carea nu :9a n4i5at per:onal 5i nu a 4o:t repre@entat de un avocat n cadrul procedurilor care au condu: la di:punerea con4i:crii6 a4ar nu ai dac certi4icatul ate:t 4aptul c per:oana re:pectiv a 4o:t in4or at per:onal :au prin repre@entatul :u co petent6 n con4or itate cu dreptul intern6 cu privire la procedurile juridice6 n con4or itate cu le2i:laia din :tatul de e itere6 :au dac per:oana re:pectiv a :peci4icat c nu conte:t ordinul de con4i:care> 41 ordinul de con4i:care are la ba@ proceduri penale cu privire la in4raciuni care$ 9 con4or le2i:laiei ro 7ne :unt privite ca 4iind :v7r5ite6 n totalitate :au parial6 pe teritoriul :tatului ro 7n> :au 9 au 4o:t :v7r5ite n a4ara teritoriului :tatului e itent6 iar le2i:laia ro 7n nu per ite luarea unor :uri 4a de in4raciunile care au 4o:t co i:e n a4ara teritoriului :tatului ro 7n> 21 e;ecutarea ordinului de con4i:care aduce atin2ere principiilor con:tituionale> B1 e;ecutarea ordinului de con4i:care :9a pre:cri: potrivit le2ii ro 7ne6 cu condiia ca in4raciunile : 4ie de co petena autoritilor ro 7ne potrivit le2i:laiei penale interne. A21 -n ca@ul enionat la alin. A01 lit. a16 in:tana poate : :tabilea:c un ter en pentru tran: iterea :au co pletarea ori corectarea certi4icatului.

A31 (rice deci@ie de a re4u@a recunoa5terea 5i e;ecutarea e:te luat 5i noti4icat n cel ai :curt ti p po:ibil autoritilor co petente ale :tatului de e itere. A41 -n ca@ul n care6 n practic6 e;ecutarea ordinului de con4i:care e:te i po:ibil deoarece bunul :upu: con4i:crii a di:prut6 a 4o:t di:tru:6 nu poate 4i 2:it la locul indicat n certi4icat :au pentru c locul n care :e 2:e5te bunul nu a 4o:t indicat ntr9un od de:tul de clar nici dup con:ultarea :tatului e itent6 in:tana in4or ea@ i ediat n acea:t privin autoritatea co petent din :tatul e itent. &R#. 2=3 & 7narea e;ecutrii ordinului de con4i:care A01 "n:tana poate a 7na e;ecutarea unui ordin de con4i:care tran: i:$ a1 dac6 n ca@ul unui ordin de con4i:care privind o :u de bani6 aprecia@ c e;i:t ri:cul ca valoarea total re@ultat din e;ecutarea :a : dep5ea:c :u a :peci4icat n ordin datorit e;ecutrii :ale :i ultane n ai ulte :tate e bre> b1 n ca@ul unor aciuni n de:p2ubire la care :e 4ace re4erire la art. 2=/> c1 dac aprecia@ c e;ecutarea i ediat a ordinului de con4i:care ar putea prejudicia o procedur penal a4lat n cur:> a 7narea e:te di:pu: p7n la data la care e;ecutarea devine po:ibil> d1 atunci c7nd 4a de bunurile care 4ac obiectul ordinului de con4i:care a 4o:t di:pu: con4i:carea ntr9un proce: penal intern. A21 -n ca@ul a 7nrii6 in:tana ia6 pe durata a 7nrii6 toate :urile nece:are6 :i ilare cu :urile luate n ca@urile prev@ute de le2i:laia intern6 pentru a piedica di:pariia bunurilor :upu:e con4i:crii. A31 -n ca@ul a 7nrii prev@ute la alin. A01 lit. a16 in:tana in4or ea@6 4r nt7r@iere6 prin orice ijloc care per ite o nre2i:trare :cri:6 autoritatea co petent din :tatul e itent. A41 -n ca@urile la care :e 4ace re4erire n alin. A01 lit. b1 5i c16 in:tana ntoc e5te un raport privind cau@ele de a 7nare6 inclu@7nd6 dac e:te po:ibil6 5i durata prev@ut pentru a 7nare6 raport care va 4i naintat ctre autoritatea co petent din :tatul e itent. A81 " ediat ce otivele a 7nrii au ncetat : ai e;i:te6 in:tana va lua toate :urile nece:are pentru e;ecutarea ordinului de con4i:care 5i pentru in4or area autoritii co petente din :tatul de e itere. &R#. 2=4 (rdine de con4i:care ultiple -n ca@ul n care in:tana in:tru entea@$ a1 dou :au ai ulte ordine de con4i:care privind o :u de bani6 care au 4o:t e i:e potriva aceleia5i per:oane 4i@ice :au juridice6 iar per:oana n cau@ nu pre@int :u4iciente ijloace n Ro 7nia n vederea e;ecutrii tuturor ordinelor> :au b1 dou :au ai ulte ordine de con4i:care privind acelea5i bunuri6 acea:ta ia n con:iderare toate circu :tanele6 inclu:iv cele privind bunurile

indi:ponibili@ate6 2ravitatea 5i locul unde a 4o:t :v7r5it in4raciunea6 data e iterii 5i data tran: iterii ordinelor re:pective6 pentru a decide care dintre ordinele de con4i:care va 4i e;ecutat. &R#. 2=8 ?i:punerea de bunurile con4i:cate A01 Dtatul ro 7n6 prin or2anele :ale co petente6 di:pune de :u ele de bani obinute n ur a e;ecutrii unui ordin de con4i:care dup cu ur ea@$ a1 n ca@ul n care :u ele de bani obinute n ur a e;ecutrii unui ordin de con4i:care au o valoare :ub 00.000 euro :au ecBivalentul n lei al ace:tei :u e6 ace:tea :e 4ac venit la bu2etul de :tat> b1 n toate celelalte ca@uri6 80L din :u a obinut n ur a e;ecutrii unui ordin de con4i:care va 4i tran:4erat ctre :tatul e itent. A21 -n ca@ul celorlalte bunuri6 con4i:carea :e e;ecut ntr9unul dintre ur toarele oduri$ a1 bunurile con4i:cate :e pot valori4ica6 prin v7n@are6 potrivit di:po@iiilor le2ale6 :ituaie n care :u a obinut n ur a valori4icrii :e di:tribuie potrivit prevederilor alin. A01> :au b1 bunurile con4i:cate pot 4i tran:4erate ctre :tatul e itent. -n ca@ul n care ordinul de con4i:care acoper o parte din valoarea ordinului6 bunurile :e tran:4er ctre :tatul e itent6 nu ai dac autoritatea co petent a ace:tui :tat con:i te n ace:t :en:> c1 atunci c7nd nu :e pot aplica prevederile lit. a1 :au b16 :e poate di:pune cu privire la bunurile con4i:cate ntr9un alt od6 n con4or itate cu di:po@iiile le2ii ro 7ne. A31 *unurile culturale parte a patri oniului naional :upu:e con4i:crii nu pot 4i v7ndute :au tran:4erate. A41 ?i:po@iiile alin. A01 9 A31 :e aplic dac nu :e di:pune alt4el printr9un acord ncBeiat ntre :tatul ro 7n 5i :tatul e itent. &R#. 2== "n4or aii privind re@ultatul e;ecutrii &utoritatea de e;ecutare in4or ea@6 4r nt7r@iere6 autoritatea co petent din :tatul e itent6 cu privire la$ a1 co unicarea unui ordin de con4i:care ctre in:tana ro 7n co petent6 potrivit art. 288 alin. A41> b1 Botr7rea otivat prin care :9a re4u@at recunoa5terea ordinului de con4i:care> c1 nee;ecutarea total :au parial a ordinelor de con4i:care pentru otivele prev@ute la art. 2826 art. 28< alin. A316 art. 2=0 5i 2=4> d1 e;ecutarea ordinului6 de ndat ce :9a reali@at> e1 aplicarea unor :uri alternative e;ecutrii ordinului de con4i:care6 potrivit art. 28< alin. A81. &R#. 2=/ ?e:p2ubiri

A01 (rice parte intere:at6 inclu:iv terii de bun9credin i plicai6 are dreptul la de:p2ubiri6 n condiiile le2ii6 n ca@ul nclcrii drepturilor :ale prin recunoa5terea 5i e;ecutarea unui ordin de con4i:care. A21 !otivele de 4ond care au :tat la ba@a e iterii ordinului de con4i:care nu pot 4i conte:tate n 4aa in:tanei ro 7ne de e;ecutare. A31 -n ca@ul n care e:te introdu: o aciune n de:p2ubire n 4aa in:tanei ro 7ne6 acea:ta in4or ea@ autoritatea co petent din :tatul e itent. &R#. 2=8 Ra bur:are A01 .r a aduce atin2ere di:po@iiilor art. 2=/ alin. A216 n ca@ul n care :tatul ro 7n r:punde pentru prejudiciile cau@ate uneia din per:oanele intere:ate6 inclu:iv terii de bun9credin6 ca ur are a e;ecutrii unui ordin de con4i:care tran: i: :pre e;ecutare unei autoriti judiciare ro 7ne6 ace:ta va :olicita :tatului e itent orice :u pltit ca de:p2ubire per:oanei n cau@6 cu e;cepia ca@ului 5i n :ura n care pa2uba :au o parte a ace:teia :e datorea@ n od e;clu:iv conduitei autoritilor ro 7ne. A21 ?i:po@iiile alin. A01 nu aduc atin2ere prevederilor le2ale interne privind aciunile n de:p2ubire 4or ulate de per:oanele 4i@ice :au juridice. #"#L'L E""" ?i:po@iii 4inale &R#. 2=< %e data intrrii n vi2oare a pre@entei le2i*1 :e abro2$ a1 Le2ea nr. 2<=32000 privind e;trdarea6 publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. 32= din 08 iunie 2000> b1 Le2ea nr. /0432000 privind a:i:tena judiciar internaional n aterie penal6 publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. 80/ din 0/ dece brie 2000> c1 Le2ea nr. /8=32000 a:upra tran:4errii per:oanelor conda nate n :trintate6 publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. 2 din 4 ianuarie 2002> d1 (rdonana Guvernului nr. =<30<<< pentru 4acilitarea aplicrii conveniilor internaionale n aterie de tran:4er al per:oanelor conda nate6 la care Ro 7nia e:te parte6 n privina predrii9prelurii conda nailor6 aprobat prin Le2ea nr. 003320006 publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. 408 din 30 au2u:t 0<<<> e1 art. 80< 9 820 din +odul de procedur penal> 41 orice alte di:po@iii contrare. 999999999999 *1 %re@enta le2e a 4o:t publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. 8<4 din 0 iulie 2004.

&R#. 2/0 A01 %re@enta le2e*1 intr n vi2oare la =0 de @ile de la data publicrii n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 cu e;cepia prevederilor cap. "E al titlului ""6 ale di:po@iiilor titlului """6 ale cap. """ al titlului "E 5i ale cap. "" al titlului E""6 care vor intra n vi2oare la data aderrii Ro 7niei la 'niunea European. A21 -ncep7nd cu data aderrii Ro 7niei la 'niunea European6 di:po@iiile titlului """ vor nlocui6 n relaia cu :tatele e bre ale 'niunii Europene6 di:po@iiile n aterie de e;trdare6 cu e;cepia ca@ului n care :tatul e bru pe teritoriul cruia :e a4l per:oana ur rit a 4or ulat declaraii n :en:ul neaplicrii ?eci@iei9cadru a +on:iliului din 03 iunie 2002 privind andatul european de are:tare 5i procedurile de predare ntre :tatele e bre ale 'niunii Europene pentru 4apte :v7r5ite nainte de o anu it dat. 999999999999 *1 %re@enta le2e a 4o:t publicat n !onitorul (4icial al Ro 7niei6 %artea "6 nr. 8<4 din 0 iulie 2004. * * * %re@enta le2e tran:pune n le2i:laia naional di:po@iiile deci@iilor9cadru ale 'niunii Europene din do eniul cooperrii judiciare n aterie penal6 dup cu ur ea@$ 0. ?eci@ia9cadru 200238843F&" din 03 iunie 2002 privind andatul european de are:tare 5i procedurile de predare ntre :tatele e bre6 publicat n Furnalul (4icial al 'niunii Europene nr. L 0<0 din 08 iulie 2002> 2. ?eci@ia9cadru 200338//3F&" a +on:iliului din 22 iulie 2003 privind e;ecutarea n 'niunea European a ordinelor de indi:ponibili@are a bunurilor :au a probelor6 publicat n Furnalul (4icial al 'niunii Europene nr. L 0<= din 2 au2u:t 2003> 3. ?eci@ia9cadru 200832043F&" a +on:iliului din 24 4ebruarie 2008 privind aplicarea principiului recunoa5terii reciproce :anciunilor pecuniare6 publicat n Furnalul (4icial al 'niunii Europene nr. L /= din 22 artie 2008> 4. ?eci@ia9cadru 200=3/833F&" din = octo brie 200= privind aplicarea principiului recunoa5terii reciproce la ordinele de con4i:care6 publicat n Furnalul (4icial al 'niunii Europene nr. L 328 din 24 noie brie 200=. &NEM& 0 !&N?&# E'R(%E&N ?E &RED#&RE*01

*01 &ce:t andat trebuie co pletat :au tradu: n una dintre li bile o4iciale ale :tatului e bru de e;ecutare6 atunci c7nd acel :tat e:te cuno:cut6 ori n una dintre oricare alte li bi acceptate de acel :tat. %re@entul andat a 4o:t e i: de o autoritate judiciar co petent. Dolicit ca per:oana enionat ai jo: : 4ie are:tat 5i predat autoritilor judiciare n vederea e4ecturii ur ririi penale :au a e;ecutrii unei pedep:e ori :uri de :i2uran privative de libertate.
____________________________________________________________________ __________ | a) Informaii referitoare la identitatea persoanei solicitate | | Numele: ............................................................ ........ | | Prenumele: ......................................................... ........ | | Numele avut naintea cstoriei (dac este cazul): ......................... | | Alias (dac este cazul): ................................................... | | e!ul: ............................................................. ........ | | "etenia: ......................................................... ........ | | #ata na$terii: .......................................................... ... | | %ocul na$terii: .......................................................... .. | | &e$edina $i'sau domiciliul cunoscut: ...................................... | | %im(a'lim(ile pe care o'le nele)e persoana solicitat (dac este'sunt | | cunoscute): ........................................................ ........ | | *rsturi fizice particulare'descrierea persoanei solicitate: .............. | | .................................................................. .......... | | +oto)rafia $i amprentele di)itale ale persoanei solicitate, dac sunt | | disponi(ile $i se pot trimite, sau adresa persoanei care poate fi contactat | | cu scopul de a le o(ine ori pentru a o(ine o caracterizare a A#N (dac nu |

| s-a inclus o astfel de informaie $i se dispune de ea pentru transmiterea sa)| | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | () #ecizia pe care se ntemeiaz mandatul | | .. /andatul de arestare sau decizia 0udiciar av1nd acela$i efect: | | .................................................................. .......... | | *ipul: ............................................................. ........ | | 2. 3otr1rea 0udectoreasc definitiv $i e!ecutorie: ...................... | | .................................................................. .......... | | &eferina: ......................................................... ........ | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | c) Informaii privind durata pedepsei: | | .. #urata ma!im a pedepsei sau a msurii de si)uran privative de li(ertate| | care se poate aplica pentru infraciune sau infraciuni: ................... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | 2. #urata pedepsei sau a msurii de si)uran privative de li(ertate | | aplicate: .......................................................... ........ | | .................................................................. .......... | | 4. Pedeapsa care a rmas de e!ecutat: ...................................... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________|

____________________________________________________________________ __________ | d) 3otr1rea pronunat n lips $i: | | - persoana n cauz a fost citat personal sau informat prin alte mi0loace | | cu privire la data $i locul $edinei n care s-a dat 5otr1rea n lips6 | | sau | | - persoana n cauz nu a fost citat personal $i nici informat prin alte | | mi0loace cu privire la data $i locul $edinei n care s-a dat 5otr1rea n | | lips, ns dispune de urmtoarele )aranii 0uridice dup predarea ctre | | autoritile 0udiciare (dac astfel de )aranii pot fi date anticipat): | | Precizarea )araniilor 0uridice: ........................................... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | e) Infraciunea (infraciunile) | | Prezentul mandat se refer la un total de ..................... infraciuni. | | #escrierea circumstanelor n care s-a's-au comis infraciunea'infraciunile,| | inclusiv momentul (data $i ora), locul $i )radul de participare la | | aceasta'acestea a persoanei solicitate: .................................... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | Natura $i ncadrarea 0uridic a faptelor $i dispoziiile le)ale | | aplica(ile'codul aplica(il: ................................................ | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | I. #ac este cazul, s se marc5eze una sau mai multe dintre urmtoarele |

| fapte, sancionate n statul mem(ru emitent cu o pedeaps privativ de | | li(ertate sau cu un ordin de detenie cu o durat ma!im de cel puin 4 ani, | | a$a cum sunt definite n le)islaia statului mem(ru emitent: | | _ | | |_| participarea la un )rup criminal or)anizat6 | | _ | | |_| terorismul6 | | _ | | |_| traficul de persoane6 | | _ | | |_| e!ploatarea se!ual a copiilor $i porno)rafia infantil6 | | _ | | |_| traficul ilicit de dro)uri $i su(stane psi5otrope6 | | _ | | |_| traficul ilicit de arme, muniii $i su(stane e!plozive6 | | _ | | |_| corupia6 | | _ | | |_| frauda, inclusiv cea mpotriva intereselor financiare ale "omunitilor | | 7uropene n nelesul "onveniei din 28 iulie .99: privind protecia | | intereselor financiare ale "omunitilor 7uropene6 | | _ | | |_| splarea produselor infraciunii6 | | _ | | |_| contrafacerea de moned, inclusiv a monedei euro6 | | _ | | |_| infraciuni le)ate de criminalitatea informatic6 | | _ |

| |_| infraciuni privind mediul ncon0urtor, inclusiv traficul cu specii de | | animale $i ve)etale pe cale de dispariie6 | | _ | | |_| facilitarea intrrii $i $ederii ile)ale6 | | _ | | |_| omorul $i vtmarea corporal )rav6 | | _ | | |_| traficul ilicit de or)ane $i esuturi umane6 | | _ | | |_| lipsirea de li(ertate n mod ile)al, rpirea $i luarea de ostatici6 | | _ | | |_| rasismul $i !enofo(ia6 | | _ | | |_| furtul or)anizat sau armat6 | | _ | | |_| traficul ilicit de (unuri culturale, inclusiv antic5iti $i opere de | | art6 | | _ | | |_| n$elciunea6 | | _ | | |_| rac;etul $i e!torcarea6 | | _ | | |_| contrafacerea $i pirateria de (unuri6 | | _ | | |_| falsificarea de acte oficiale $i uzul de acte oficiale falsificate6 | | _ | | |_| falsificarea de mi0loace de plat6 | | _ |

| |_| traficul ilicit de su(stane 5ormonale $i ali factori de cre$tere6 | | _ | | |_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive6 | | _ | | |_| traficul de ve5icule furate6 | | _ | | |_| violul6 | | _ | | |_| incendierea cu intenie6 | | _ | | |_| crime aflate n 0urisdicia "urii Penale Internaionale6 | | _ | | |_| sec5estrarea ile)al de nave $i aeronave6 | | _ | | |_| sa(ota0ul. | | | | II. #escrierea detaliat a faptei sau faptelor care nu se ncadreaz la | | seciunea I: ............................................................... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | f) Alte circumstane relevante (informaii facultative) | | (Pot fi incluse o(servaii cu privire la e!trateritorialitate, ntreruperea | | termenelor de prescripie sau la consecinele infraciunii.) | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... |

| ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | )) Prezentul mandat se refer, de asemenea, la confiscarea $i remiterea | | o(iectelor care pot constitui mi0loace materiale de pro(. | | Prezentul mandat se refer de asemenea la confiscarea $i remiterea o(iectelor| | o(inute de persoana solicitat ca rezultat al infraciunii. | | #escrierea ($i localizarea) o(iectelor (n cazul n care sunt cunoscute): | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | 5) Infraciunea sau infraciunile pentru care s-a emis prezentul mandat sunt | | sancionate cu pedeapsa deteniunii pe via sau cu un ordin de detenie pe | | via: | | - dispoziiile le)ale ale statului mem(ru emitent prevd revizuirea pedepsei | | aplicate sau li(erarea condiionat, dup e!ecutarea a 2< de ani din pedeapsa| | aplicat, n vederea nee!ecutrii pedepsei sau a msurii6 | | $i'sau | | - dispoziiile le)ale ale statului mem(ru emitent prevd aplicarea msurilor | | de clemen la care are drept persoana n cauz, n conformitate cu dreptul | | sau practica statului mem(ru emitent, n vederea nee!ecutrii pedepsei sau a | | msurii. | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | i) Autoritatea 0udiciar emitent a prezentului mandat | | #enumirea oficial: |

| Numele reprezentantului su: ............................................... | | +uncia (funcia')radul): .................................................. | | &eferina dosarului: ....................................................... | | Adresa: ............................................................ ........ | | Numrul de telefon (prefi!ul rii) (prefi!ul ora$ului) (...): | | .................................................................. .......... | | Numrul de fa! (prefi!ul rii) (prefi!ul ora$ului) (...): | | .................................................................. .......... | | 7mail: .............................................................. ...... | | Adresa persoanei de contact (competent pentru efectuarea predrii efective):| | .................................................................. .......... | | =n cazul n care se desemneaz o autoritate central pentru transmiterea $i | | receptarea mandatelor europene de arestare | | Numele autoritii centrale: ............................................... | | Persoana de contact, dac este cazul (funcia')radul $i numele): | | .................................................................. .......... | | Adresa: ............................................................ ........ | | Numrul de telefon (prefi!ul rii) (prefi!ul ora$ului) (...): | | .................................................................. .......... | | Numrul de fa! (prefi!ul rii) (prefi!ul ora$ului) (...): | | .................................................................. .......... | | 7mail: .............................................................. ...... | | #atele persoanei care poate fi contactat pentru a lua msurile practice | | necesare predrii persoanei: ............................................... | | .................................................................. .......... |

| =n cazul n care se desemneaz o autoritate central pentru transmiterea $i | | primirea administrativ a mandatelor europene de arestare | | #enumirea autoritii centrale: | | .................................................................. .......... | | Persoana de contact, dup caz (funcia')radul $i numele): | | .................................................................. .......... | | Adresa: ............................................................ ........ | | .................................................................. .......... | | Numrul de telefon (prefi!ul rii) (prefi!ul zonei sau al ora$ului) (...): | | .................................................................. .......... | | Numrul de fa! (prefi!ul rii) (prefi!ul zonei sau al ora$ului) (...): | | .................................................................. .......... | | 7mail: .............................................................. ...... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | emntura autoritii 0udiciare emitente, a reprezentantului sau a am1ndurora| | .................................................................. .......... | | Numele: ............................................................ ........ | | +uncia (funcia')radul): .................................................. | | #ata: .............................................................. ........ | | >tampila oficial (dac e!ist) | | ____________________________________________________________________ __________|

&NEM& 2

"7&*I+I"A* ____________________________________________________________________ __________ | a) Autoritatea 0udiciar care a emis ordinul de indisponi(ilizare | | #enumirea oficial ......................................................... | | Numele reprezentantului su: ............................................... | | Poziia deinut (funcia'titlul): ......................................... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | &eferin dosar: ........................................................... | | Adres: ............................................................ ........ | | *elefon (cod ar) (cod zon'ora$): ........................................ | | +a! (cod ar) (cod zon'ora$): ............................................ | | 7mail: .............................................................. ...... | | %im(ile n care este posi(il s se comunice cu autoritatea 0udiciar: | | .................................................................. .......... | | #atele de contact (inclusiv lim(ile n care este posi(il s se comunice cu | | persoana'persoanele) ale persoanei (persoanelor) care tre(uie contactat | | (contactate) n cazul n care sunt necesare informaii suplimentare pentru | | e!ecutarea ordinului ori pentru realizarea aran0amentelor necesare remiterii | | pro(elor (dac este cazul): ................................................ | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | () Autoritatea competent pentru e!ecutarea ordinului de indisponi(ilizare |

| n statul emitent | | #enumirea oficial ......................................................... | | Numele reprezentantului su: ............................................... | | Poziia deinut (funcia'titlul): ......................................... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | &eferin dosar: ........................................................... | | Adres: ............................................................ ........ | | *elefon (cod ar) (cod zon'ora$): ........................................ | | +a! (cod ar) (cod zon'ora$): ............................................ | | 7mail: .............................................................. ...... | | %im(ile n care este posi(il s se comunice cu autoritatea 0udiciar: | | .................................................................. .......... | | #atele de contact (inclusiv lim(ile n care este posi(il s se comunice cu | | persoana'persoanele) ale persoanei (persoanelor) care tre(uie contactat | | (contactate) n cazul n care pentru e!ecutarea ordinului sunt necesare | | informaii suplimentare ori pentru realizarea aran0amentelor necesare | | remiterii pro(elor (dac este cazul): ...................................... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | c) #ac at1t lit. a), c1t $i lit. () au fost completate, tre(uie completat | | acest punct pentru a arta care autoritate'sau dac am(ele autoriti tre(uie| | contactat'contactate. | | _ |

| |_| Autoritatea indicat la lit. a) | | _ | | |_| Autoritatea indicat la lit. () | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | d) =n cazul n care o autoritate central este responsa(il cu transmiterea | | $i receptarea ordinelor de indisponi(ilizare (se aplic doar pentru Irlanda | | $i &e)atul ?nit al /arii @ritanii $i Irlandei de Nord): | | Numele autoritii centrale: ............................................... | | Persoana de contact, dac este cazul (funcia')radul $i numele): | | .................................................................. .......... | | Adresa: ............................................................ ........ | | Numrul de referin: ...................................................... | | Numrul de telefon (prefi!ul rii) (prefi!ul ora$ului) (...): | | .................................................................. .......... | | Numrul de fa! (prefi!ul rii) (prefi!ul ora$ului) (...): | | .................................................................. .......... | | 7mail: .............................................................. ...... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | e) Ardinul de indisponi(ilizare | | .. #ata $i, dac este disponi(il, numrul de referin: | | 2. Indicai scopul ordinului: | | 2... "onfiscare ulterioar | | 2.2. "onstituirea de pro(e |

| 4. #escrierea formalitilor $i procedurilor care tre(uie respectate la | | e!ecutarea unui ordin de indisponi(ilizare a pro(elor (dac este cazul): | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | f) Informaii privind (unurile sau pro(ele care fac o(iectul ordinului de | | indisponi(ilizare n statul de e!ecutare | | #escrierea (unurilor sau pro(elor $i locaia | | .. a) #escrierea precis a (unurilor $i, dac este cazul, suma ma!im care | | se dore$te recuperat (dac suma ma!im este indicat n ordinul privind | | valoarea produselor infraciunii): | | () #escrierea precis a pro(elor: | | 2. %ocaia e!act a (unurilor sau a pro(elor (dac nu este cunoscut, ultima | | locaie cunoscut): | | 4. Partea care are custodia (unurilor sau a pro(elor ori proprietarul | | cunoscut al (unurilor sau al pro(elor, n cazul n care nu este vor(a despre | | persoana suspectat de sv1r$irea infraciunii sau de cea condamnat (dac | | acest lucru se aplic n dreptul intern al statului emitent): | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | )) Informaii cu privire la identitatea persoanei fizice (.) sau a persoanei | | 0uridice (2) suspectate de sv1r$irea infraciunii ori condamnate (dac acest| | lucru se aplic n dreptul intern al statului emitent) sau'$i a persoanelor | | vizate de ordinul de indisponi(ilizare (dac este cazul) | | | | .. Persoane fizice: |

| Nume: .............................................................. ........ | | Prenume: ........................................................... ........ | | Numele anterior cstoriei (dac este cazul): .............................. | | Alias (dac este cazul): ................................................... | | e!: ............................................................... ........ | | "etenie: ......................................................... ........ | | #ata na$terii: .......................................................... ... | | %ocul na$terii: .......................................................... .. | | &e$edina $i'sau domiciliul cunoscut (dac nu se cunoa$te se va meniona | | ultima adres cunoscut): | | .................................................................. .......... | | %im(a'lim(ile pe care persoana o'le cunoa$te (dac este cazul): | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | 2. Persoane 0uridice | | #enumirea: ......................................................... ........ | | +orma persoanei 0uridice: .................................................. | | Numrul de nre)istrare: ................................................... | | ediul nre)istrat: ....................................................... . | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________

| 5) /suri care tre(uie luate de statul de e!ecutare dup e!ecutarea ordinului| | de indisponi(ilizare | | | | "onfiscarea | | .... @unul tre(uie conservat n statul de e!ecutare n vederea unei | | confiscri ulterioare | | ...... e ane!eaz o cerere privind e!ecutarea unui ordin de confiscare emis | | de statul emitent la data de ............................................... | | ....2. e ane!eaz o cerere de confiscare n statul de e!ecutare $i | | e!ecutarea ulterioar a unui ordin de confiscare | | ....4. #ata estimat pentru transmiterea uneia dintre cererile menionate la | | pct. ..... sau la pct. ....2 ............................................... | | sau | | | | "onstituirea de pro(e | | 2... @unurile tre(uie remise statului de e!ecutare pentru a servi ca elemente| | de pro( | | 2..... e ane!eaz o cerere de remitere de (unuri | | sau | | 2.2. @unul tre(uie pstrat n statul de e!ecutare pentru a servi ulterior ca | | pro( n statul emitent | | 2.2.2. #ata estimat pentru transmiterea cererii menionate la pct. 2..... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | i) Infraciunile | | #escrierea temeiurilor ordinului de indisponi(ilizare $i rezumatul faptelor |

| cunoscute de autoritatea 0udiciar care a emis ordinul de indisponi(ilizare | | $i certificatul: ...................................................... ..... | | .................................................................. .......... | | Natura $i ncadrarea 0uridic a infraciunilor $i te!tul de le)e n (aza | | cruia s-a dispus indisponi(ilizarea: ...................................... | | .................................................................. .......... | | I. #ac este cazul, s se marc5eze una sau mai multe dintre urmtoarele | | fapte, sancionate n statul mem(ru emitent cu o pedeaps privativ de | | li(ertate cu o durat ma!im de cel puin 4 ani, a$a cum sunt definite n | | le)islaia statului mem(ru emitent: | | _ | | |_| participarea la un )rup criminal or)anizat6 | | _ | | |_| terorismul6 | | _ | | |_| traficul de persoane6 | | _ | | |_| e!ploatarea se!ual a copiilor $i porno)rafia infantil6 | | _ | | |_| traficul ilicit de dro)uri $i su(stane psi5otrope6 | | _ | | |_| traficul ilicit de arme, muniii $i su(stane e!plozive6 | | _ | | |_| corupia6 | | _ | | |_| frauda, inclusiv cea mpotriva intereselor financiare ale "omunitilor | | 7uropene n nelesul "onveniei din 28 iulie .99: privind protecia |

| intereselor financiare ale "omunitilor 7uropene6 | | _ | | |_| splarea produselor infraciunii6 | | _ | | |_| contrafacerea de moned, inclusiv a monedei euro6 | | _ | | |_| infraciuni le)ate de criminalitatea informatic6 | | _ | | |_| infraciuni privind mediul ncon0urtor, inclusiv traficul cu specii de | | animale $i ve)etale pe cale de dispariie6 | | _ | | |_| facilitarea intrrii $i $ederii ile)ale6 | | _ | | |_| omorul $i vtmarea corporal )rav6 | | _ | | |_| traficul ilicit de or)ane $i esuturi umane6 | | _ | | |_| lipsirea de li(ertate n mod ile)al, rpirea $i luarea de ostatici6 | | _ | | |_| rasismul $i !enofo(ia6 | | _ | | |_| furtul or)anizat sau armat6 | | _ | | |_| traficul ilicit de (unuri culturale, inclusiv antic5iti $i opere de | | art6 | | _ | | |_| n$elciunea6 | | _ |

| |_| rac;etul $i e!torcarea6 | | _ | | |_| contrafacerea $i pirateria de (unuri6 | | _ | | |_| falsificarea de acte oficiale $i uzul de acte oficiale falsificate6 | | _ | | |_| falsificarea de mi0loace de plat6 | | _ | | |_| traficul ilicit de su(stane 5ormonale $i ali factori de cre$tere6 | | _ | | |_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive6 | | _ | | |_| traficul de ve5icule furate6 | | _ | | |_| violul6 | | _ | | |_| incendierea cu intenie6 | | _ | | |_| crime aflate n 0urisdicia "urii Penale Internaionale6 | | _ | | |_| sec5estrarea ile)al de nave $i aeronave6 | | _ | | |_| sa(ota0ul. | | | | II. #escrierea detaliat a infraciunii sau infraciunilor care nu se | | ncadreaz la seciunea I: | | .................................................................. .......... |

| ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | 0) &emediile le)ale mpotriva ordinului de indisponi(ilizare a persoanelor | | interesate, inclusiv a persoanelor de (un-credin, disponi(ile n statul | | emitent | | #escrierea remediilor le)ale disponi(ile, inclusiv a aciunilor care tre(uie | | ndeplinite | | Instana creia i se poate adresa respectiva cale de atac: | | .................................................................. .......... | | Informaii cu privire la persoanele care au calitatea de a e!ercita calea de | | atac: .............................................................. ........ | | #ata-limit pentru declararea cii de atac: ................................ | | Autoritatea din statul emitent care poate furniza informaii suplimentare cu | | privire la procedura de e!ercitare a cii de atac n statul emitent $i cu | | privire la asistena 0uridic $i serviciile de traducere disponi(ile: | | Numele: ............................................................ ........ | | Persoana de contact (dac este cazul): ..................................... | | Adresa: ............................................................ ........ | | Numrul de telefon (prefi!ul rii) (prefi!ul ora$ului) (...): | | .................................................................. .......... | | Numrul de fa! (prefi!ul rii) (prefi!ul ora$ului) (...): | | .................................................................. .......... | | 7mail: .............................................................. ...... | | ____________________________________________________________________ __________|

____________________________________________________________________ __________ | ;) Alte circumstane relevante (informaii facultative): | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | l) *e!tul ordinului de indisponi(ilizare este ane!at la prezentul certificat | | emntura autoritii 0udiciare emitente $i'sau a reprezentantului su | | atest1nd e!actitatea informaiilor cuprinse n certificat | | Numele: ............................................................ ........ | | Poziia deinut (titlul'funcia): ......................................... | | #ata: .............................................................. ........ | | | | >tampila oficial (dac este disponi(il) | | ____________________________________________________________________ __________|

&NEM& 3
"7&*I+I"A* ____________________________________________________________________ __________ | a) | | tatul emitent: ........................................................... . | | tatul de e!ecutare: ....................................................... | | ____________________________________________________________________ __________|

____________________________________________________________________ __________ | () Autoritatea care a emis decizia prin care s-a aplicat sanciunea pecuniar| | #enumirea oficial: ........................................................ | | Adresa: ............................................................ ........ | | Nr. de referin dosar (...): .............................................. | | *elefon (codul rii) (codul zonei'ora$ului): .............................. | | +a! (codul rii) (codul zonei'ora$ului): .................................. | | 7-mail (dac e!ist): ...................................................... | | %im(ile n care este posi(il comunicarea cu autoritatea emitent: | | .................................................................. .......... | | #atele de contact ale persoanei (persoanelor) de la care se pot o(ine | | informaii suplimentare n scopul e!ecutrii deciziei sau n vederea | | transferului ctre statul emitent al fondurilor o(inute din e!ecutare, dup | | caz (nume, funcie')rad, telefon, fa! $i, dac e!ist, e-mail): | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | c) Autoritatea competent pentru e!ecutarea deciziei prin care s-a aplicat | | sanciunea pecuniar n statul emitent Bdac autoritatea este diferit de cea| | de la lit. ()C | | #enumirea oficial: ........................................................ | | Adresa: ............................................................ ........ | | *elefon (codul rii) (codul zonei'ora$ului): .............................. | | +a! (codul rii) (codul zonei'ora$ului): .................................. |

| 7-mail (dac e!ist): ...................................................... | | %im(ile n care se poate comunica cu autoritatea competent pentru e!ecutare:| | .................................................................. .......... | | #atele de contact ale persoanei (persoanelor) de la care se pot o(ine | | informaii suplimentare n scopul e!ecutrii deciziei sau n vederea | | transferului ctre statul emitent al fondurilor o(inute din e!ecutare, dup | | caz (nume, titlu')rad, telefon, fa! $i, dac e!ist, e-mail): | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | d) #ac o autoritate central a fost nsrcinat cu transmiterea | | administrativ a deciziilor prin care s-au aplicat sanciuni pecuniare n | | statul emitent: | | #enumirea autoritii centrale: ............................................ | | Persoana de contact, dac este cazul (funcia')radul $i numele): | | .................................................................. .......... | | Adresa: ............................................................ ........ | | .................................................................. .......... | | Nr. de referin dosar: .................................................... | | *elefon: (codul rii) (codul zonei'ora$ului): ............................. | | +a! (codul rii) (codul zonei'ora$ului): .................................. | | 7-mail (dac e!ist): ...................................................... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________

| e) Autoritatea sau autoritile care pot fi contactate Bn cazul n care | | lit. c) $i'sau lit. d) a'au fost completat (completate)C | | _ | | |_| Autoritatea menionat la lit. () | | Poate fi contactat pentru ntre(ri privind: .............................. | | _ | | |_| Autoritatea menionat la lit. c) | | Poate fi contactat pentru ntre(ri privind: .............................. | | _ | | |_| Autoritatea menionat la lit. d) | | Poate fi contactat pentru ntre(ri privind: .............................. | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | f) Informaii referitoare la persoana fizic sau 0uridic fa de care s-a | | aplicat sanciunea pecuniar | | | | .. =n cazul unei persoane fizice | | Nume: .............................................................. ........ | | Prenume: ........................................................... ........ | | Numele dinaintea cstoriei, dac este cazul: .............................. | | Alias, dac este cazul: .................................................... | | e!ul: ............................................................. ........ | | "etenia: ......................................................... ........ | | Numrul de identificare sau numrul de securitate social (dac e!ist): | | .................................................................. .......... |

| #ata na$terii: .......................................................... ... | | %ocul na$terii: .......................................................... .. | | ?ltimul domiciliu cunoscut: ................................................ | | %im(a sau lim(ile pe care o'le nele)e persoana (dac se cunoa$te): | | .................................................................. .......... | | a) #ac decizia este transmis statului de e!ecutare deoarece persoana | | mpotriva creia s-a pronunat decizia $i are re$edina o(i$nuit pe | | teritoriul acestuia, adu)ai urmtoarele informaii: | | &e$edina o(i$nuit din statul de e!ecutare: ............................... | | () #ac decizia este transmis statului de e!ecutare deoarece persoana | | mpotriva creia s-a pronunat decizia are (unuri n statul de e!ecutare, | | adu)ai urmtoarele informaii: | | #escrierea (unurilor persoanei: ............................................ | | %ocaia n care se afl (unurile persoanei: ................................ | | c) #ac decizia este transmis statului de e!ecutare deoarece persoana | | mpotriva creia s-a pronunat decizia are o surs de venit n statul de | | e!ecutare, adu)ai urmtoarele informaii: | | #escrierea sursei sau surselor de venit ale persoanei: ..................... | | %ocaia sursei (surselor) de venit a (ale) persoanei: ...................... | | | | 2. =n cazul unei persoane 0uridice | | #enumirea: ......................................................... ........ | | +orma de or)anizare a persoanei 0uridice: .................................. | | Numrul de nre)istrare (dac este cazul): ................................. | | ediul nre)istrat (dac este cazul): ...................................... | | Adresa persoanei 0uridice: ................................................. |

| a) #ac decizia este transmis statului de e!ecutare deoarece persoana | | 0uridic mpotriva creia s-a pronunat decizia deine (unuri n statul de | | e!ecutare, adu)ai urmtoarele informaii: | | #escrierea (unurilor persoanei 0uridice: ................................... | | %ocul unde se afl (unurile persoanei: ..................................... | | () #ac decizia este transmis statului de e!ecutare deoarece persoana | | 0uridic mpotriva creia s-a pronunat decizia are o surs de venit n | | statul de e!ecutare, adu)ai urmtoarele informaii: | | #escrierea sursei sau surselor de venit ale persoanei 0uridice: ............ | | %ocaia sursei (surselor) de venit a (ale) persoanei 0uridice: ............. | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | )) #ecizia prin care s-a aplicat o sanciune pecuniar | | .. +elul deciziei prin care s-a aplicat o sanciune pecuniar ((ifai csua | | corespunztoare): | | _ | | |_| (i) decizia unei instane din statul emitent n le)tur cu o infraciune| | potrivit le)ii statului emitent6 | | _ | | |_| (ii) decizia unei autoriti din statul emitent, alta dec1t o instan, | | n le)tur cu o infraciune, potrivit le)ii statului emitent. e confirm c| | persoana respectiv a avut posi(ilitatea de a solicita 0udecarea cauzei de | | ctre o instan competent n materie penal6 | | _ | | |_| (iii) decizia unei autoriti din statul emitent, alta dec1t instana, n| | le)tur cu fapte care se pedepsesc conform dreptului naional al statului | | emitent ca fiind nclcri ale normelor le)ale. e confirm c persoana |

| respectiv a avut posi(ilitatea s solicite 0udecarea cauzei de ctre o | | instan competent n materie penal6 | | _ | | |_| (iv) decizia unei instane competente n materie penal, n le)tur cu | | o decizie dintre cele prevzute la pct. (iii) | | #ecizia a fost luat la data de: ........................................... | | #ecizia a rmas definitiv la data de: ..................................... | | Numrul de referin al deciziei (dac este cunoscut): ..................... | | anciunea pecuniar constituie o o(li)aie de plat ((ifai csua sau | | csuele corespunztoare $i specificai suma sau sumele, cu precizarea | | monedei n care este e!primat) privind: | | _ | | |_| (i) o sum de (ani drept condamnare pentru o infraciune, pronunat | | printr-o decizie | | uma: .............................................................. ........ | | _ | | |_| (ii) desp)u(irile acordate prin aceea$i decizie n (eneficiul | | victimelor, atunci c1nd victima nu poate fi parte civil n proces, iar | | instana acioneaz n e!ercitarea competenei sale n materie penal | | uma: .............................................................. ........ | | _ | | |_| (iii) o sum de (ani aferent c5eltuielilor cauzate de procedura | | 0udiciar sau administrativ care a dus la pronunarea deciziei | | uma: .............................................................. ........ | | _ | | |_| (iv) o sum de (ani ctre un fond pu(lic sau ctre o or)anizaie de |

| spri0in pentru victime, pronunat prin aceea$i decizie | | uma: .............................................................. ........ | | Daloarea total a sanciunii pecuniare, cu precizarea monedei n care este | | e!primat: ......................................................... ........ | | 2. &ezumatul faptelor $i descrierea mpre0urrilor n care s-a (sau) comis | | infraciunea (infraciunile), inclusiv data $i locul: | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | Natura $i ncadrarea 0uridic a infraciunii (infraciunilor) $i prevederile | | le)ale aplica(ile n (aza crora s-a pronunat decizia: | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | 4. =n msura n care fapta (faptele) precizat (precizate) la pct. 2 | | constituie una sau mai multe dintre urmtoarele infraciuni, confirmai acest| | lucru prin (ifarea csuei sau a csuelor corespunztoare: | | _ | | |_| participarea la un )rup criminal or)anizat6 | | _ | | |_| terorismul6 | | _ | | |_| traficul de persoane6 | | _ | | |_| e!ploatarea se!ual a copiilor $i porno)rafie infantil6 | | _ | | |_| traficul ilicit de dro)uri $i su(stane psi5otrope6 | | _ | | |_| traficul ilicit de arme, muniii $i su(stane e!plozive6 |

| _ | | |_| corupia6 | | _ | | |_| frauda, inclusiv cea mpotriva intereselor financiare ale "omunitilor | | 7uropene n nelesul "onveniei din 28 iulie .99: privind protecia | | intereselor financiare ale "omunitilor 7uropene6 | | _ | | |_| splarea produselor infraciunii6 | | _ | | |_| contrafacerea de moned, inclusiv a monedei euro6 | | _ | | |_| infraciuni le)ate de criminalitatea informatic6 | | _ | | |_| infraciuni privind mediul ncon0urtor, inclusiv traficul cu specii de | | animale $i ve)etale pe cale de dispariie6 | | _ | | |_| facilitarea intrrii $i $ederii ile)ale6 | | _ | | |_| omorul $i vtmarea corporal )rav6 | | _ | | |_| traficul ilicit de or)ane $i esuturi umane6 | | _ | | |_| lipsirea de li(ertate n mod ile)al, rpirea $i luarea de ostatici6 | | _ | | |_| rasismul $i !enofo(ia6 | | _ | | |_| furtul or)anizat sau armat6 | | _ |

| |_| traficul ilicit de (unuri culturale, inclusiv antic5iti $i opere de | | art6 | | _ | | |_| n$elciunea6 | | _ | | |_| rac;etul $i e!torcarea6 | | _ | | |_| contrafacerea $i pirateria de (unuri6 | | _ | | |_| falsificarea de acte oficiale $i uzul de acte oficiale falsificate6 | | _ | | |_| falsificarea de mi0loace de plat6 | | _ | | |_| traficul ilicit de su(stane 5ormonale $i ali factori de cre$tere6 | | _ | | |_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive6 | | _ | | |_| traficul de ve5icule furate6 | | _ | | |_| violul6 | | _ | | |_| incendierea cu intenie6 | | _ | | |_| crime aflate n 0urisdicia "urii Penale Internaionale6 | | _ | | |_| sec5estrarea ile)al de nave $i aeronave6 | | _ | | |_| sa(ota0ul6 |

| _ | | |_| comportamente care ncalc re)lementrile privind traficul rutier, | | inclusiv nclcri ale re)lementrilor privind orele de condus $i perioadele | | de odi5n $i re)lementrile privind (unurile periculoase6 | | _ | | |_| contra(anda cu mrfuri6 | | _ | | |_| nclcarea drepturilor de proprietate intelectual6 | | _ | | |_| ameninri $i acte de violen mpotriva persoanelor, inclusiv violena | | din cadrul evenimentelor sportive6 | | _ | | |_| pre0udicii supuse le)ii penale6 | | _ | | |_| furtul6 | | _ | | |_| infraciuni sta(ilite de ctre statul emitent cu scopul de a pune n | | aplicare o(li)aiile ce reies din instrumentele internaionale adoptate | | conform *ratatului de instituire a "omunitii 7uropene sau conform | | titlului DI din *ratatul privind ?niunea 7uropean. #ac aceast csu este | | (ifat, specificai prevederile instrumentului adoptat n (aza *ratatului de | | instituire a "omunitii 7uropene sau a *ratatului privind ?niunea 7uropean | | de care este le)at infraciunea: .......................................... | | E. =n msura n care fapta (faptele) precizat (precizate) la pct. 2 nu este | | cuprins (nu sunt cuprinse) la pct. 4, descriei inte)ral infraciunea | | (infraciunile): ................................................... ........ | | .................................................................. .......... |

| ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | 5) tatutul deciziei prin care s-a aplicat sanciunea pecuniar | | .. "onfirmai c ((ifai csuele): | | _ | | |_| a) decizia este definitiv6 | | _ | | |_| () dup informaiile deinute de autoritatea care emite certificatul, nu | | s-a pronunat nicio decizie mpotriva aceleia$i persoane $i cu privire la | | acelea$i fapte n statul de e!ecutare $i nicio astfel de decizie pronunat | | n orice stat, altul dec1t statul emitent sau statul de e!ecutare, nu a fost | | e!ecutat. | | 2. Precizai dac cauza a fcut o(iectul unei proceduri scrise: | | _ | | |_| a) nu, nu a fcut6 | | _ | | |_| () da, a fcut. e confirm c persoana n cauz a fost, n conformitate | | cu le)ea statului emitent, informat, personal sau printr-un reprezentant | | mputernicit conform le)ii naionale, referitor la dreptul su de a contesta | | cauza $i la termenele de e!ercitare a cii de atac. | | 4. Precizai dac persoana n cauz s-a prezentat personal la proces: | | _ | | |_| a) da, s-a prezentat6 | | _ | | |_| () nu, nu s-a prezentat. e confirm: | | _ | | |_| c persoana a fost informat personal sau printr-un reprezentant |

| mputernicit potrivit le)ii naionale, referitor la procedura desf$urat| | n conformitate cu le)ea statului emitent6 | | sau | | _ | | |_| c persoana a specificat c nu contest cauza. | | E. 7!ecutarea parial a sanciunii | | #ac o parte din valoarea sanciunii a fost de0a pltit statului emitent | | sau, dup informaiile deinute de autoritatea care emite certificatul, | | oricrui alt stat, precizai suma care a fost ac5itat: .................... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | i) anciuni alternative, inclusiv sanciuni privative de li(ertate | | .. Precizai dac statul emitent permite aplicarea de ctre statul de | | e!ecutare a unor sanciuni alternative n eventualitatea imposi(ilitii de a| | e!ecuta decizia care aplic sanciunea, fie total, fie parial: | | _ | | |_| da6 | | _ | | |_| nu. | | 2. #ac da, precizai care sunt sanciunile ce pot fi aplicate (felul | | sanciunilor, nivelul ma!im al sanciunilor): | | _ | | |_| privarea de li(ertate. Perioada ma!im: ................................ | | _ | | |_| munca n folosul comunitii (sau ec5ivalentul). Perioada ma!im | | .................................................................. .......... |

| _ | | |_| alte sanciuni. #escriere: ............................................. | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | 0) Alte mpre0urri relevante n spe (informaii opionale): ............. | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | ;) *e!tul deciziei prin care s-a aplicat sanciunea pecuniar este ata$at la | | prezentul certificat. | | emntura autoritii care emite certificatul $i'sau a reprezentantului | | acesteia, care certific e!actitatea coninutului certificatului: | | .................................................................. .......... | | Numele: ............................................................ ........ | | +uncia (titlul')radul): ................................................... | | #ata: .............................................................. ........ | | >tampila oficial (dac e!ist) | | ____________________________________________________________________ __________|

&NEM& 4
"7&*I+I"A* ____________________________________________________________________ __________ | a) tatele emitente $i de e!ecutare |

| tatul emitent: ........................................................... . | | tatul de e!ecutare: ....................................................... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | () Instana care a emis ordinul de confiscare | | #enumirea oficial: ........................................................ | | Adres: ............................................................ ........ | | &eferin dosar: ........................................................... | | *elefon (cod ar) (cod zon'ora$): ........................................ | | +a! (cod ar) (cod zon'ora$): ............................................ | | 7-mail (dac e!ist): ...................................................... | | %im(ile n care este posi(il s se comunice cu instana: ................... | | .................................................................. .......... | | #atele de contact ale persoanei (persoanelor) care tre(uie contactat | | (contactate) n vederea o(inerii de informaii suplimentare n scopul | | e!ecutrii ordinului de confiscare sau, dac este cazul, n scopul | | coordonrii e!ecutrii unui ordin de confiscare comunicat ctre dou sau mai | | multe state de e!ecutare sau n scopul transferrii ctre statul emitent de | | (ani sau (unuri o(inute n urma e!ecutrii (nume, funcie'titlu, telefon, | | fa! $i, dac e!ist, email): .............................................. | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________

| c) Autoritatea competent pentru e!ecutarea ordinului de confiscare din | | statul emitent Bn cazul n care autoritatea respectiv este alta dec1t | | instana prevzut la lit. ()C: | | #enumirea oficial: ........................................................ | | Adres: ............................................................ ........ | | *elefon (cod ar) (cod zon'ora$): ........................................ | | +a! (cod ar) (cod zon'ora$): ............................................ | | 7-mail (dac e!ist): ...................................................... | | %im(ile n care este posi(il s se comunice cu instana: ................... | | .................................................................. .......... | | #atele de contact ale persoanei (persoanelor) care tre(uie contactat | | (contactate) n vederea o(inerii de informaii suplimentare n scopul | | e!ecutrii ordinului de confiscare sau, dac este cazul, n scopul | | coordonrii e!ecutrii unui ordin de confiscare comunicat ctre dou ori mai | | multe state de e!ecutare sau n scopul transferrii ctre statul emitent de | | (ani ori (unuri o(inute n urma e!ecutrii (nume, titlu'funcie, telefon, | | fa! $i, dac e!ist, e-mail): | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | d) Atunci c1nd o autoritate central a fost nsrcinat cu transmiterea $i | | primirea administrativ a ordinelor de confiscare n statul emitent: | | #enumirea autoritii centrale: ............................................ | | Persoana de contact, dac este cazul (titlu'funcie $i nume): |

| .................................................................. .......... | | Adres: ............................................................ ........ | | &eferin dosar: ........................................................... | | *elefon (cod ar) (cod zon'ora$): ........................................ | | +a! (cod ar) (cod zon'ora$): ............................................ | | 7-mail (dac e!ist): ...................................................... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | e) Autoritatea sau autoritile care pot fi contactate Bn cazul n care | | lit. c) $i'sau lit. d) a fost (au fost) completat'completateC | | _ | | |_| Autoritatea menionat la lit. () | | poate fi contactat pentru ntre(ri referitoare la: ....................... | | _ | | |_| Autoritatea menionat la lit. c) | | poate fi contactat pentru ntre(ri referitoare la: ....................... | | _ | | |_| Autoritatea menionat la lit. d) | | poate fi contactat pentru ntre(ri referitoare la: ....................... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | f) =n cazul n care ordinul de confiscare urmeaz unui ordin de | | indisponi(ilizare transmis ctre statul de e!ecutare n temeiul | | #eciziei-cadru a "onsiliului 2<<4':FF'GAI din 22 iulie 2<<4 privind | | e!ecutarea n ?niunea 7uropean a ordinelor de indisponi(ilizare a (unurilor |

| sau a pro(elor, furnizai informaiile relevante n vederea identificrii | | ordinului de indisponi(ilizare (data emiterii $i transmiterii ordinului de | | indisponi(ilizare, autoritatea creia i-a fost comunicat, numrul de | | referin, dac este disponi(il): .......................................... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | )) Atunci c1nd ordinul de confiscare a fost transmis mai multor state de | | e!ecutare, furnizai urmtoarele informaii: | | .. Ardinul de confiscare a fost comunicat urmtorului (urmtoarelor) alt | | (alte) stat (state) de e!ecutare (ar $i autoritate): | | .................................................................. .......... | | 2. Ardinul de confiscare a fost comunicat mai multor state de e!ecutare din | | urmtoarele motive ((ifai varianta relevant): | | 2... Atunci c1nd ordinul de confiscare are n vedere unul sau mai multe | | (unuri determinate: | | _ | | |_| e!ist motive s se cread c diferite (unuri la care se face referire | | n ordinul de confiscare se afl n diferite state de e!ecutare6 | | _ | | |_| confiscarea unui (un specific implic activiti n mai multe state de | | e!ecutare6 | | _ | | |_| e!ist motive s se cread c (unul la care se face referire n ordinul | | de confiscare se afl n unul dintre statele de e!ecutare indicate. | | 2.2. Atunci c1nd ordinul de confiscare are n vedere o sum de (ani: |

| _ | | |_| (unul respectiv nu a fost indisponi(ilizat conform | | #eciziei-cadru a "onsiliului 2<<4':FF'GAI din 22 iulie 2<<4 privind | | e!ecutarea n ?niunea 7uropean a ordinelor de indisponi(ilizare a (unurilor | | sau a pro(elor6 | | _ | | |_| valoarea (unului care poate fi confiscat n statul emitent $i n toate | | statele de e!ecutare risc s nu fie suficient pentru a e!ecuta suma total | | prevzut n ordinul de confiscare6 | | _ | | |_| alte motive (specificai): ............................................. | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | 5) Informaii cu privire la persoana fizic sau 0uridic mpotriva creia a | | fost emis ordinul de confiscare: | | | | .. Pentru persoane fizice | | Nume: .............................................................. ........ | | Prenume: ........................................................... ........ | | Numele anterior cstoriei (dac este cazul): .............................. | | Alias (dac este cazul): ................................................... | | e!: ............................................................... ........ | | "etenie: ......................................................... ........ | | Numrul de identificare sau numrul de asi)urare social (dac este cazul): | | .................................................................. .......... |

| #ata na$terii: .......................................................... ... | | %ocul na$terii: .......................................................... .. | | ?ltima adres cunoscut: ................................................... | | %im(a (lim(ile) pe care persoana o'le cunoa$te (dac este cazul): | | .................................................................. .......... | | .... =n cazul n care ordinul de confiscare are n vedere o sum de (ani: | | Ardinul de confiscare este transmis statului de e!ecutare pentru c ((ifai | | varianta relevant): | | _ | | |_| a) statul emitent are motive ntemeiate s cread c persoana mpotriva | | creia s-a emis ordinul de confiscare respectiv deine (unuri sau venituri n| | statul de e!ecutare. "ompletai cu urmtoarele informaii: | | /otive pentru a crede c persoana deine (unuri'venituri: .................. | | #escrierea (unurilor'sursei de venit ale'a persoanei: ...................... | | %ocaia (unurilor'sursei de venit ale'a persoanei (dac nu este cunoscut, | | ultima locaie cunoscut): ................................................. | | _ | | |_| () nu e!ist motive ntemeiate, conform lit. a), care s permit statului| | emitent s sta(ileasc n care stat mem(ru poate transmite ordinul de | | confiscare, dar persoana mpotriva creia a fost emis ordinul de confiscare | | are re$edina o(i$nuit n statul de e!ecutare. "ompletai cu urmtoarele | | informaii: | | &e$edina o(i$nuit n statul de e!ecutare: ................................ | | ..2. =n cazul n care ordinul de confiscare are n vedere un (un sau mai | | multe (unuri determinat (determinate): | | Ardinul de confiscare este transmis statului de e!ecutare deoarece ((ifai | | varianta relevant): |

| _ | | |_| a) (unul ((unurile) determinat (determinate) este'sunt localizat | | (localizate) n statul de e!ecutare Ba se vedea lit. i)C6 | | _ | | |_| () statul emitent are motive ntemeiate s cread c ntre) (toate) sau | | o parte din (unul ((unurile) menionate n ordinul de confiscare se afl n | | statul de e!ecutare. Adu)ai urmtoarele informaii: | | /otivele pentru care se consider c (unul ((unurile) se afl n statul de | | e!ecutare: ......................................................... ........ | | _ | | |_| c) nu e!ist motive ntemeiate, conform lit. (), care s permit statului| | emitent s sta(ileasc n care stat mem(ru poate transmite ordinul de | | confiscare, dar persoana mpotriva creia a fost emis ordinul de confiscare | | are re$edina o(i$nuit n statul de e!ecutare. "ompletai cu urmtoarele | | informaii: | | &e$edina o(i$nuit n statul de e!ecutare: ................................ | | | | 2. Pentru persoane 0uridice: | | #enumirea: ......................................................... ........ | | +orma persoanei 0uridice: .................................................. | | Numrul de nre)istrare (dac este cazul): ................................. | | ediul nre)istrat (dac este cazul): ...................................... | | Adresa persoanei 0uridice: ................................................. | | 2... =n cazul n care ordinul de confiscare are n vedere o sum de (ani: | | Ardinul de confiscare este transmis statului de e!ecutare pentru c ((ifai | | varianta relevant): | | _ |

| |_| a) statul emitent are motive ntemeiate s cread c persoana 0uridic | | mpotriva creia s-a emis ordinul de confiscare respectiv deine (unuri sau | | venituri n statul de e!ecutare. "ompletai cu urmtoarele informaii: | | /otive pentru a crede c persoana 0uridic deine (unuri'venituri: | | .................................................................. .......... | | #escrierea (unurilor'sursei de venit ale'a persoanei 0uridice: | | .................................................................. .......... | | %ocaia (unurilor'sursei de venit ale'a persoanei 0uridice (dac nu este | | cunoscut, ultima locaie cunoscut): ...................................... | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | _ | | |_| () nu e!ist motive ntemeiate conform lit. a) care i-ar permite statului| | emitent s sta(ileasc n care stat mem(ru poate s transmit ordinul de | | confiscare, dar persoana 0uridic pentru care a fost emis ordinul de | | confiscare $i are sediul nre)istrat n statul de e!ecutare. "ompletai cu | | urmtoarele informaii: | | ediul nre)istrat n statul de e!ecutare: ................................. | | 2.2. =n cazul n care ordinul de confiscare are n vedere un (un sau mai | | multe (unuri determinat (determinate): | | Ardinul de confiscare este transmis statului de e!ecutare, deoarece ((ifai | | varianta relevant): | | _ | | |_| a) (unul ((unurile) determinat (determinate) este'sunt localizat | | (localizate) n statul de e!ecutare Ba se vedea lit. i)C6 | | _ |

| |_| () statul emitent are motive ntemeiate s cread c ntre) (toate) (unul| | ((unurile) sau o parte din (unul ((unurile) menionate n ordinul de | | confiscare se afl n statul de e!ecutare. Adu)ai urmtoarele informaii: | | /otivele pentru care se consider c (unul ((unurile) determinat | | (determinate) se afl n statul de e!ecutare: .............................. | | _ | | |_| c) Nu e!ist motive ntemeiate conform lit. () care s permit statului | | emitent s sta(ileasc n care stat mem(ru poate transmite ordinul de | | confiscare, dar persoana 0uridic mpotriva creia a fost emis ordinul de | | confiscare are sediul nre)istrat n statul de e!ecutare. "ompletai cu | | urmtoarele informaii: | | ediul nre)istrat n statul de e!ecutare: ................................. | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | i) Ardinul de confiscare | | Ardinul de confiscare a fost emis la data de: .............................. | | Ardinul de confiscare a rmas definitiv la data de: ........................ | | Numrul de referin al ordinului de confiscare (dac este cazul): | | .................................................................. .......... | | .. Informaii privind natura ordinului de confiscare | | .... Indicai (prin (ifarea variantelor relevante) dac ordinul de confiscare| | se refer la: | | _ | | |_| o sum de (ani | | uma de e!ecutat n statul de e!ecutare (se va indica moneda n cifre $i n | | litere): ........................................................... ........ |

| .................................................................. .......... | | uma total prevzut n ordinul de confiscare (se va indica moneda n cifre | | $i n litere): ........................................................... .. | | .................................................................. .......... | | _ | | |_| un (un sau mai multe (unuri determinat (determinate) | | #escrierea (unului ((unurilor) determinat (determinate): | | %ocaia (unului ((unurilor) determinat (determinate) (dac nu este cunoscut,| | ultima locaie cunoscut): ................................................. | | .................................................................. .......... | | Atunci c1nd confiscarea (unului ((unurilor) determinat (determinate) implic | | aciuni n mai multe state de e!ecutare, descriei msurile care tre(uie | | instituite: ........................................................ ........ | | ..2. Instana a decis c (unul ((ifai variantele relevante): | | _ | | |_| (i) reprezint produsul unei infraciuni sau corespunde, n tot sau n | | parte, valorii acestui produs6 | | _ | | |_| (ii) reprezint instrumentul unei infraciuni6 | | _ | | |_| (iii) este suscepti(il de confiscare ca rezultat al aplicrii, n statul | | emitent, a competenelor e!tinse privind confiscarea, a$a cum se prevede la | | lit. a), () $i c). +undamentul acestei decizii este acela c instana, pe | | (aza faptelor determinate, consider c (unurile rezult din: | | _ | | |_| a) activiti infracionale ale persoanei condamnate desf$urate ntr-o | | perioad anterioar condamnrii pentru infraciunea vizat pe care instana o|

| consider a fi rezona(il, av1nd n vedere circumstanele cazului particular6| | sau | | _ | | |_| () activiti infracionale similare ale persoanei condamnate desf$urate| | ntr-o perioad anterioar condamnrii pentru infraciunea vizat, pe care | | instana o consider a fi rezona(il, av1nd n vedere circumstanele cazului | | particular6 sau | | _ | | |_| c) activiti infracionale ale persoanei, fiind sta(ilit faptul c | | valoarea (unurilor este disproporionat n raport cu venitul le)al al | | persoanei respective6 | | _ | | |_| (iv) este suscepti(il de confiscare conform oricror altor prevederi | | referitoare la atri(uiile e!tinse privind confiscarea prevzute de | | le)islaia statului emitent. | | =n cazul n care sunt vala(ile dou sau mai multe cate)orii de confiscare, | | completai cu detalii cu privire la (unurile care sunt confiscate pentru | | fiecare cate)orie: ......................................................... | | 2. Informaii cu privire la infraciunea (infraciunile) la care se refer | | ordinul de confiscare | | 2... tarea de fapt $i descrierea circumstanelor n care a fost comis | | infraciunea (infraciunile) la care se refer ordinul de confiscare, | | inclusiv data $i locul: .................................................... | | 2.2. Natura $i ncadrarea 0uridic a infraciunilor ce rezult din ordinul de| | confiscare, precum $i te!tul de le)e n (aza cruia a fost luat decizia: | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... |

| .................................................................. .......... | | 2.4. #ac este cazul, indicai una sau mai multe infraciuni la care se face | | referire la pct. 2.2, n cazul n care infraciunea (infraciunile) | | respectiv (respective) este'sunt sancionat (sancionate) de ctre statul | | emitent cu o pedeaps privativ de li(ertate cu o durat ma!im de cel puin | | 4 ani nc5isoare ((ifai varianta relevant): | | _ | | |_| participarea la un )rup criminal or)anizat6 | | _ | | |_| terorismul6 | | _ | | |_| traficul de persoane6 | | _ | | |_| e!ploatarea se!ual a copiilor $i porno)rafia infantil6 | | _ | | |_| traficul ilicit de dro)uri $i su(stane psi5otrope6 | | _ | | |_| traficul ilicit de arme, muniii $i su(stane e!plozive6 | | _ | | |_| corupia6 | | _ | | |_| frauda, inclusiv cea mpotriva intereselor financiare ale "omunitilor | | 7uropene n nelesul "onveniei din 28 iulie .99: privind protecia | | intereselor financiare ale "omunitilor 7uropene6 | | _ | | |_| splarea produselor infraciunii6 | | _ | | |_| contrafacerea de moned, inclusiv a monedei euro6 |

| _ | | |_| infraciuni le)ate de criminalitatea informatic6 | | _ | | |_| infraciuni privind mediul ncon0urtor, inclusiv traficul cu specii de | | animale $i ve)etale pe cale de dispariie6 | | _ | | |_| facilitarea intrrii $i $ederii ile)ale6 | | _ | | |_| omorul $i vtmarea corporal )rav6 | | _ | | |_| traficul ilicit de or)ane $i esuturi umane6 | | _ | | |_| lipsirea de li(ertate n mod ile)al, rpirea $i luarea de ostatici6 | | _ | | |_| rasismul $i !enofo(ia6 | | _ | | |_| furtul or)anizat sau armat6 | | _ | | |_| traficul ilicit de (unuri culturale, inclusiv antic5iti $i opere de | | art6 | | _ | | |_| n$elciunea6 | | _ | | |_| rac;etul $i e!torcarea6 | | _ | | |_| contrafacerea $i pirateria de (unuri6 | | _ | | |_| falsificarea de acte oficiale $i uzul de acte oficiale falsificate6 |

| _ | | |_| falsificarea de mi0loace de plat6 | | _ | | |_| traficul ilicit de su(stane 5ormonale $i ali factori de cre$tere6 | | _ | | |_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive6 | | _ | | |_| traficul de ve5icule furate6 | | _ | | |_| violul6 | | _ | | |_| incendierea cu intenie6 | | _ | | |_| crime aflate n 0urisdicia "urii Penale Internaionale6 | | _ | | |_| sec5estrarea ile)al de nave $i aeronave6 | | _ | | |_| sa(ota0ul. | | 2.E. =n msura n care infraciunea'infraciunile la care se refer ordinul | | de confiscare, identificat'identificate la pct. 2.2, nu este (sunt) cuprins| | (cuprinse) n punctul 2.4, descriei n detaliu infraciunea respectiv | | (aceasta ar tre(ui s prezinte activitatea infracional efectiv n opoziie| | cu, de e!emplu, ncadrarea 0uridic): | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | 0) Procedurile ce rezult din ordinul de confiscare | | Indicai ce proceduri rezult din ordinul de confiscare ((ifai varianta |

| relevant): | | _ | | |_| a) Persoana n cauz a fost prezent personal n cursul 0udecii. | | _ | | |_| () Persoana n cauz a fost prezent personal n cursul 0udecii, dar a | | fost reprezentat de un consilier 0uridic'avocat. | | _ | | |_| c) Persoana n cauz nu a fost prezent personal n cursul 0udecii $i | | nu a fost'este reprezentat de un consilier 0uridic'avocat. | | e confirm c: | | _ | | |_| persoana a fost informat, n conformitate cu le)islaia din statul | | emitent, personal sau printr-un reprezentant competent, n conformitate cu | | dreptul intern, despre 0udecat6 | | _ | | |_| persoana a indicat c nu contest ordinul de confiscare. | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | ;) "onversia $i transferul de (unuri | | .. =n cazul n care ordinul de confiscare se refer la un (un determinat, | | precizai dac statul emitent autorizeaz statul de e!ecutare s confi$te su(| | forma unei o(li)aii de plat a unei sume de (ani corespunztoare valorii | | (unului. | | _ | | |_| da | | _ | | |_| nu |

| 2. =n cazul n care ordinul de confiscare se refer la o sum de (ani, | | precizai dac (unul, altul dec1t suma o(inut prin e!ecutarea ordinului de | | confiscare, poate fi transferat ctre statul emitent: | | _ | | |_| da | | _ | | |_| nu | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | l) /etode alternative, inclusiv sanciuni privative de li(ertate | | .. Precizai dac statul emitent autorizeaz statul de e!ecutare s aplice | | msuri alternative atunci c1nd e!ecutarea ordinului de confiscare nu este | | posi(il, n totalitate sau parial: | | _ | | |_| da | | _ | | |_| nu | | 2. #ac da, precizai ce sanciuni pot fi aplicate (tipul $i ma!imumul | | sanciunii): | | _ | | |_| nc5isoarea (perioada ma!im): ......................................... | | _ | | |_| munc n folosul comunitii (sau similar) (perioada ma!im): | | .................................................................. .......... | | _ | | |_| alte sanciuni (detaliai): ............................................ |

| ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | m) Alte circumstane relevante (informaii facultative): | | .................................................................. .......... | | ____________________________________________________________________ __________| ____________________________________________________________________ __________ | n) Ardinul de confiscare este ane!at la prezentul certificat. | | emntura autoritii care emite certificatul $i'sau a reprezentanilor ce | | atest coninutul certificatului ca fiind conform: | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | .................................................................. .......... | | Nume: .............................................................. ........ | | +uncie (titlu')rad): ...................................................... | | #ata: .............................................................. ........ | | >tampila oficial (dac este disponi(il) | | ____________________________________________________________________ __________|

999999999999999

S-ar putea să vă placă și