Sunteți pe pagina 1din 2

Student : Herache Laura Grupa: 102 Anul : I Specializarea: Geografie

Scurt istoric al dezvoltrii hidrologiei


Stiina hidrologiei a nceput odat cu conceptul de ciclu hidrologic. nc din Antichitate ari n!ai ca Ho er" #hale$" %lato" Ari$totel &Grecia'" Seneca &(o a' au fcut pre$upuneri cu pri!ire la circula)ia apei" n are parte nefondate din punct de !edere $tiinific. %ri ele cuno*tin+e de hidrologie le nt,lni la Ari$totel &-./ 0 -22 . Hr.'" care n tratatul $u 1 2eteorologica3 recunoa*te proce$ul de e!aporare *i de conden$are. 4ilo$ofii Greciei Antice au e i$ dou teorii a$upra ciclului hidrologic. %ri a" ad itea c apa de are e$te condu$ prin canale $u5terane n un+i" unde e$te purificat *i apoi trece n iz!oare. 6ea de a doua afir a c n pe*terile ntunecoa$e *i reci din un+i" at o$fera $u5teran *i chiar p ,ntul $unt $chi 5ate ntr7o i8tur care for eaz iz!oarele. 9 n+elegere ai apropiat de realitate o nt,lni la filo$oful ro an Lucre+iu$ &::7;; . Hr.'" care afir a c apa $e e!apor din are" de pe p ,nt *i $e ntoarce napoi $u5 for de ploaie. 6orect n+elegea feno enul *i 2arcu$ <itru!iu$ &$ec. I . Hr.' care" n lucrarea lui 1=e Arhitectura3" n 10 !olu e" e8plica faptul c un+ii pri e$c o are cantitate de ploaie *i zpad care ptrunde prin roci $pre poalele un+ilor unde apare $u5 for de iz!oare. >uliu$ 4rontiniu$ &:? d. Hr.' n cele dou cr+i pu5licate do!ede*te c" de*i ro anii acordau o are !aloare apei prin con$truirea re arca5ilelor apeducte" etodele de e$ti are a $curgerii $e 5azau pe $uprafa+a $ec+iunii *i pe o !ag cunoa*tere a !itezei. =up g,nditorii antichit+ii" ti p de pe$te un ileniu" *tiin+a" cunoa*terea *i g,ndirea u an nu au ai nregi$trat nici un progre$ $e nificati!. 9 corect n+elegere a ciclului hidrologic apare de7a5ia la arele pictor" $culptor" arhitect" o de *tiin+ *i g,nditor al (ena*terii italiene" Leonardo da <inci &1/;2 0 1;1:'. 6oncep+ia lui poate fi $intetizat a$tfel: 1apa alearg din r,uri n are *i din are n r,uri3. @ernard %ali$$A &1;10 0 1;.:'" care a urit nchi$ la @a$tilia ca hughenot" n lucrarea 1=i$cur$uri ad ira5ile de$pre natura apelor *i a f,nt,nilor p ,ntului3" e8plic faptul c apa de ploaie intr n p ,nt" trece prin roci *i curge p,n nt,lne*te o ie*ire *i $e de$carc prin iz!oare. =up un lung pionierat" *tiin+a hidrologiei a nceput cu lucrrile francezilor %ierre %errault &1B0. 0 1B.0'" Cd D 2ariottD &1B20 0 1B./' *i ale a$trono ului englez Cd und HalleA &1B;B 7 1?/2'" care pun hidrologia pe 5aze cantitati!e &2einzer" 1:/2'. %errault a calculat" pe 5aza $urrii ploilor ti p de trei ani" cantitatea de ap czut n 5azinul Senei *i apa $cur$" re arc,nd c apa czut $u5 for de

ploaie *i de zpad e$te de *a$e ori ai are ca de5itul r,ului. 4ace cercetri a$upra e!apora+iei *i a$upra capilarit+ii. 2ariottD calculeaz de5itul Senei la %ari$ prin deter inarea ad,nci ii"a l+i ii *i !itezei r,ului cu flotori. HalleA $tudiaz rata de e!aporare *i e$ti eaz c e!apora+ia de pe 2area 2editeran e$te $uficient pentru a ali enta r,urile care $e $curg n ea. 4unda entul hidraulicii oderne e$te pu$ n$ de >ean @ernoulli *i =aniel @ernoulli &tat *i fiu'" care de$copr n 1?-." ecua+ia !itezei: V = 2gh . n 1?-2" Henri %itot $crie: 1C8peri ente pentru $urarea !itezei n diferite pr+i ale $ec+iunii tran$!er$ale3" iar n 1??;" Antoine de 6hDzA precizeaz c !iteza unui r,u !ariaz cu panta $uprafe+ei lui *i g$e*te 5ine cuno$cuta7i for ul" care d hidrologilor o nou 5az de e$ti are a curgerii apei. n $ecolul EIE *i apoi EE" nu rul celor care *i7au n$cri$ nu ele n i$toria hidrologiei a cre$cut nencetat n toate +rile" tezaurul prezent al hidrologiei fiind i pre$ionant. n (o ,nia" pri ele de$crieri hidrografice $au o5$er!a+ii hidrologice apar n lucrrile lui =i itrie 6ante ir" 6on$tantin 6antacuzino *i Ale8andru Ip$ilanti. n $ecolul EE" $e re arc lucrrile lui Gr. Antipa" care n anul 1:2/ pu5lic 16he$tiunea =unrii3" ale lui <idra*cu" 1Lunca =unrii *i regi ul apelor ei3 &1...'" Ione$cu7Si$e*ti"3 Lunca =unrii *i punerea ei n !aloare3&1:--'" G. A. <a$ile$cu"3 =e5itul $olid al =unrii3 &1:2:'. =e are !aloare $unt $tudiile efectuate de =. Leonida" =orin %a!el" Iaco5i (o5ert" Gh. @al*" Iulian (icF *.a." care au efectuat o $erie de lucrri legate de re$ur$ele de ap ale (o ,niei. =up cel de al doilea rz5oi ondial" $7a nfiin+at 1In$titutul de Studii *i %roiectri Cnergetice3 &IS%C'" 1=irec+ia General Hidro eteorologic3 &=GH' nglo5at" n anul 1:;?" n 16o itetul de Stat al Apelor3 preun cu 1In$titutul de %roiectri *i A enaGare a 6ur$urilor de Ap3 &I%A6A'. %rin reorganizare" acti!itatea hidrologic a trecut n 1:;? la 1In$titutul de Studii *i 6ercetri Hidrotehnice3 &IS6H' care" prin cele *a$e direc+ii regionale" odificate n ti p ca nu r *i areal de cuprindere" au en+inut re+eaua de po$turi hidro etrice *i au realizat $tudii hidrologice de are !aloare. n prezent" acti!itatea de cercetare hidrologic *i de anage ent a re$ur$elor de ap e$te condu$ de 12ini$terul Apelor *i %rotec+iei 2ediului3" de 1(egia Apele (o ,ne3 *i 1In$titutul Ha+ional de 2eteorologie *i Hidrologie3 care" printr7o $erie de unit+i teritoriale" a$igur at,t acti!itatea de cercetare" c,t *i pe cea de anage ent *i de $upra!eghere a calit+ii re$ur$elor de ap.

@i5liografie : Ia!oianu I. " Hidrologie "Cditia a I< a" @ucure*ti" Cditura 4unda+iei (o ,nia de 2,ine" 200B.