Sunteți pe pagina 1din 15

Valeriu Gafencu

NDREPTAR LA SPOVEDANIE
Lui Gheorghe i Maria cu dragoste, Valeriu Cel fr pcat dintre voi s arunce cel dinti piatra asupra ei. Ioan 8, 7 Adevrat, adevrat v spun c voi vei plnge i v vei tngui, iar lumea se va bucura. Voi v vei ntrista, dar ntristarea voastr se va preface n bucurie. Ioan !", #$ %&a sculat de la Cin, %&a de'brcat de (aine i, lund un tergar, %&a ncins cu el. )up aceea a turnat ap n vasul de splat i a nceput s spele picioarele ucenicilor i s le tearg cu tergarul cu care era ncins. Ioan !*, +&, Iar la mas era re'emat la pieptul lui Iisus unul dintre ucenicii -ui, pe care&l iubea Iisus. Ioan !*, #* .orunc nou dau vou/ % v iubii unul pe altul. .recum 0u v&am iubit pe voi, aa i voi s v iubii unul pe altul. Ioan !*, *+ 1ntru aceasta vor cunoate toi c suntei ucenicii 2ei, dac vei avea dragoste unii fa de alii. Ioan !*, *,

Ce este pcatul
Pcatul este clcarea legii lui Dumne eu! clcare "#it sau ne"#it! cu $tiin% sau fr $tiin%! cu fapta! cu cu"&ntul! cu g&n'ul( Pcatul este necinstirea a'us lui Dumne eu! #car! 'ispre%uire! 'efimare! nerecun#a$tere $i "tmare a'us fiin%ei Dumne eie$ti! 'intr)un sentiment eg#ist(

Pcatul este necre'in% $i ne*ncre'ere *n Dumne eu! *n legea Lui $i prea mult cre'in% $i *ncre'ere *n sine! p&n ac#l# c #mul s)$i fie singur lege! pentru c 'e *n'at ce ai clcat Legea lui Dumne eu! ai urmat # alt lege! fie a ta! fie a 'ia"#lului( Pcatul este a '#ua rstignire a'us +&ntuit#rului! cci prin pcat se re*nn#iesc t#ate ,at-#curile 'e alt'at $i t#ate ,tile primite( Pir#anele! suli%a! spinii! prin pcat +&ntuit#rul le simte 'in n#u( Acum *ns nu mai sunt ,tute 'e cei ce)L 'efimau $i strigau. /S se rstigneasc! s se rstigneasc/((( Acum *i sunt a'ministrate 'e cei ce ic c cre' *n El! c)I urmea p#runcile! c)L iu,esc( Acum l scuip *n fa% cei ce sunt ,#te a%i! acum cununa 'e spini I)# pun cei ce se numesc cre$tini! acum i 'au palmele! acum i ,at pir#anele! acum l *mpung cu suli%a! cei pentru care suferit ,at-#c#riri $i ,ti $i pentru care 0i)a 'at s&ngele Su pe G#lg#ta pentru ca s)I fac fii ai lui Dumne eu! pentru ca s le 'esc1i' Raiul! s sfarme m#artea $i s 'r&me Ia'ul( Pcatul este *n'eprtare 'e Dumne eu $i *n sc1im, apr#piere 'e 'ia"#l! este *n'eprtare 'e casa Tatlui $i p ire *n %ar strin a p#rcil#r 'ia"#lului( Pentru c suntem r#,i aceluia cruia *i slu-im 2Ioan 3! 456! pcatul *nseamn r#,ia 'ia"#lului( C&n' pctuie$ti nu mai s#c#te$ti ceea ce a fcut pentru tine Dumne eu! nu)I mai e$ti fiu! $i nu te g&n'e$ti la 'reptatea Lui! care "a pe'epsi pe cei ce pctuiesc *mp#tri"a V#ii Lui( Prin pcat t#ate lucrurile lui Dumne eu sunt p#rnite *mp#tri"a sc#pului pentru care au f#st fcute( Gura n)a f#st fcut 'e Dumne eu ca s *n-urm cu ea! s ,&rfim $i s ,lestemm pe apr#apele! ci gura a f#st fcut ca! cu ea! s "#r,im lucruri f#l#sit#are sufletului( +intea nu %i)a 'at)# Dumne eu ca! cu a-ut#rul ei! s gse$ti argumentele care te *n'eprtea 'e Dumne eu! ci ca s gse$ti argumentele care te apr#pie( Oc1ii nu au f#st fcu%i spre a pri"i ceea ce a'uce "tmarea sufletului! ci spre a "e'ea crea%iile lui Dumne eu $i spre a)I a'uce mul%umiri( T#t a$a urec1ile! m&inile! pici#arele n)au f#st create spre a ne *n'eprta 'e Dumne eu( 7untatea $i *n'elunga r,'are a lui Dumne eu nu "rei s le s#c#te$ti ca atare8 Cci s $tii c t#t timpul %i s)a 'at ca s c&$tigi raiul $i tu te pier i s#c#tin' c El nu "a mai -u'eca! c ne "a ierta! c sunt al%ii mult mai ri 'ec&t tine(

Ce urmri are pcatul( Rul pricinuit 'e el

9( Prin pcat pier'em 'arul cel mai presus 'e fire ce)l a"em 'e la Dumne eu( :r acest 'ar! sufletul rm&ne slut( ;( Prin pcat Du1ul Sf&nt este luat 'e la n#i $i nu mai suntem recun#scu%i fii(

4( Prin pcat pier'em fericirea "e$nic a raiului< pier'em p#si,ilit%ile unirii cu Dumne eu $i petrecerea *mpreun cu sfin%ii< pier'em lumina "e$nic $i #'i1na( 5( C&$tigm ia'ul cu f#cul cel nestins $i cu *ntunericul cel ce este t#t'eauna( =( Prin pcat pier'em t#ate ,unt%ile pe care le)am fcut *nainte! cci Dumne eu te "a -u'eca *n ceea ce te "a gsi fc&n'( >( Prin pcat pier'em a-ut#rul lui Dumne eu 2at&t c&t e$ti *n pcat6(

Sp#"e'ania

Nu pl&ngi g&n'in'u)te c ai pier'ut Raiul8 Nu te cutremur m&1nirea a'us lui Dumne eu8 Nu te *nfi#ar Ia'ul8 Nu cau%i s)%i '#,&n'e$ti starea pier'ut8 Se mai p#ate 8 Da? Tre,uie numai s "rei ((( Dumne eu a $tiut 'intru *nceput neputin%a n#astr $i ne)a 'at p#si,ilitatea cur%irii 'e pcate( El a $tiut c #mul c&t "a tri "a pctui $i c! fr 'e gre$eal! nimeni nu este! 'e aceea spunea ucenicil#r Si. 3ricte vei lega pe pmnt vor fi legate n Cer, i oricte vei de'lega pe pmnt vor fi de'legate i n Cer! cu"inte prin care se instituie $i Taina Sp#"e'aniei( Sp#"e'ania sau p#cin%a este # ,aie 'in care sufletul scl'at iese u$urat 'e greutate $i curat 'e mur'ria pcatel#r! # ,aie *n care se spal $i se pier' t#ate *ntinciunile $i gre$elile n#astre( Sp#"e'ania este # '#ct#rie care "in'ec sufletul rnit 'e 'raci! # '#ct#rie ce stric #tra"a pcatului( Sp#"e'ania *nt#arce pe pct#s 'e la 'ia"#l la Dumne eu $i le pune 'in n#u *n legtur cu :ct#rul su( Sp#"e'ania *nsemnea a'ucerea sufletului la faptele $i lucrurile care sunt pentru $i 'up firea lui( Sp#"e'ania re' pe #m curat lui Dumne eu( Sp#"e'ania pregte$te sufletul $i trupul pentru primirea Sf( Trupului $i S&ngelui +&ntuit#rului n#stru Iisus @rist#s( Sp#"e'e$te)te *n 7iseric 'e patru #ri pe an la acela$i Du1#"nic(

C&n' *%i faci eAamenul 'e c#n$tiin% gse$te)te "in#"at! nu te -ustifica< g&n'e$te)te la urmt#arele puncte. a( +#ti"ul sau sc#pul cu care sau pentru care ai pctuit( A '#ua i caut s #c#le$ti m#mentul p#tri"it respecti"( ,( Inten%ia)ce ai "#it 'e ai pctuit( c( mpre-urrile! #c#le$te)le a '#ua i( '( L#cul un'e ai pctuit( e( C&t l)ai rsp&n'it)ai *n'emnat pe al%ii( f( Numrul((( Sp#"e'ania tre,uie fcut cu 'r#,ire 'e inim $i cu prere 'e ru( B'r#,irea inimii este suprarea $i 'urerea ce %i se pricinuie$te c&n' *%i a'uci aminte 'e pcat( Aceast 'urere nu st numai *n a sim%i pcatul! a suspina $i a pl&nge pentru el! ci st mai ales *n a ur* pcatul( Prerea 'e ru este 'urerea ce # simte cel ce se p#cie$te pentru c s)a lipsit 'e 'arul lui Dumne eu $i a c&$tigat munca( 7iserica a sta,ilit *nainte 'e sp#"e'anie s %ii un p#st 'e $apte ile sau c1iar mai pu%in( 7#lna"ii sunt scuti%i( Scrie pcatele pe 1&rtie $i cite$te)le singur *naintea Du1#"nicului( Anga-ea )te *n fa%a lui Dumne eu s nu le mai faci(

CELE 9C PORDNCI P#runca *nt&i. Eu sunt Domnul Dumnezeul tu, s nu ai ali dumnezei afar de mine.
9( ;( 4( 5( =( Cre i *n Dumne eu8 Cre i *n Sf&nta Treime8 l a'#ri pe Dumne eu8 l iu,e$ti8 l cun#$ti8 Te)ai silit spre a afla ce"a 'espre Dumne eu 'in cr%ile Sfintei Scripturi! cr%ile ,iserice$ti sau 'e altun'e"a8 >( Nu cum"a cre i *n farmece8 E( Nu ai um,lat pe la g1icit#ri! pre ict#ri8 3( Nu faci spiritism8 F( Nu cre i *n "ise8 Cre'e numai *n Dumne eu( 9C( Nu cum"a 'ai mai mult cinstire unei fiin%e sau lucru 'ec&t lui Dumne eu8 99( Nu pre%uie$ti ,anul! m&ncarea sau "inul! femeia sau ,r,atul! mai mult 'ec&t pe Dumne eu8 9;( Ai c&rtit "re#'at *mp#tri"a lui Dumne eu8 94( Nu ai 'e n'-'uit 'in cau a "reunui neca ! suprare sau #rice alt ru "enit asupra ta8 95( Nu te)ai *mp#tri"it a'e"ruril#r $i *n"%turii cre$tine8

9=( Nu ai citit cr%i *mp#tri"a cre'in%ei8 9>( Nu ai 'at altuia s citeasc8 9E( Nu ai f#st la a'unrile necre'inci#$il#r8 93( Nu ai citit cr%ile $i re"istele l#r cu sc#pul aflrii altui a'e"r 'ec&t cel al 7isericii8 9F( Nu ai aprat necre'in%a sau sectele sau ma1#me'anismul8 ;C( Nu ai 'us 'aruri sectaril#r8 ;9( Nu cre i *n cre'in%e 'e$arte sau pg&ne$ti8 C mi)a ie$it un pre#t *nainte *mi merge ru! mi)a ie$it un c#$ar *mi merge ,ine! mi)a ie$it cu plinul sau cu g#lul etc(8 ;;( Este Dumne eu centrul pre#cupril#r tale8 ;4( Gi)ai pus *nt#t'eauna n'e-'ea *n Dumne eu8 ;5( Cre i c eAist Rai sau Ia'8 ;=( Cre i c "a fi Hu'ecat8 ;>( Nu te *ncre i prea mult *n ,untatea lui Dumne eu $i *n felul acesta nu te temi 'e -u'ecat8 ;E( Nu cre i c Dumne eu nu te mai p#ate ierta 'in cau a prea multel#r 2tale6 $i grelel#r pcate8 ;3( Ai cerut t#t'eauna a-ut#rul lui Dumne eu8 ;F( Gi)ai fcut regulat rugciunile8 Seara! 'iminea%a $i la pr&n 8 4C( La 7iseric mergi regulat8 49( La rugciune $i *n 7iseric te g&n'e$ti numai la Dumne eu8 4;( Peste i *%i mai a'uci aminte 'e Dumne eu8 44( +ul%umiri I)ai a'us lui Dumne eu 'up t#ate faptele tale8 45( 0i *nainte 'e a face ce"a I)ai cerut a-ut#rul8 4=( Rugciunile nu le spui c&te#'at numai 'in #,icei sau s te scapi8 4>( Nu te g&n'e$ti *n alt parte *n timpul rugciunii8 4E( Nu)%i "in g&n'uri c nu te mai p#%i m&ntui8 43( Nu ai am&nat p#cirea spre ,tr&ne%e8 4F( Nu cau%i s mergi t&r iu la 7iseric8 5C( Ascul%i slu-,a atent8 59( Nu r& i! nu "#r,e$ti sau nu te ui%i 'up lume *n 7iseric8

P#runca a '#ua. S nu i faci chi! cio!lit nici asemnarea "reunui lucru, din c#te sunt $n cer, !e !m#nt, $n a!e sau su% !m#nt, nici s te $nchini lor, nici s le slu&eti.
9( Nu cum"a cre i c unii #ameni sunt mari $i au "al#area pe care a a"ut)# +&ntuit#rul8 EAemplu. fil#s#fii sau $efii 'e religii( ;( 4( 5( =( >( E( Cre i *n Sfintele Ic#ane8 Cel 'e *nc1inare le 'ai8 Nu cre i cum"a c Ic#ana este c1iar Sf&ntul pe care *l ugr"e$te8 Nu cum"a cre i *n #ameni)femeia ta! ,r,atul tu! c#pilul tu! etc8 Nu te *nc1ini "reunui lucru! ,anului! m&ncrii! ,uturii sau alt#r plceri8 Nu cum"a mintea este singura ta lege $i faci numai ceea ce)%i spune ea8

P#runca a treia. S nu iei 'umele Domnului Dumnezeului tu $n deert.


9( ;( 4( 5( =( >( Ai *n-urat "re#'at 'e Dumne eu Tatl sau 'e +&ntuit#rul Iisus @rist#s8 Ai *n-urat 'e ngeri! Ar1ang1eli8 Ai *n-urat 'e Sf&nta :eci#ar8 Ai *n-urat 'e Sfin%i! 7iseric! Pa$te! Can'el! Ic#ane! Cruce $i altele8 Ai a'us numele D#mnului 'rept mrturie mincin#as8 Ai luat altfel 'e mrturii. #c1ii ti! "ia%a ta! m&ntuirea sufletului tu8 Cci +&ntuit#rul a is. Vorba ta s fie da i nu4 cci ce e mai mult vine de la diavol. E( Ai 'rcuit8 Ai trimis pe al%ii la 'racu sau pe tine8 3( Ai #,iceiul s ,lestemi pe cei ce)%i fac ru8 +&ntuit#rul ne)a *n"%at s ne rugm pentru ei( F( Hurm&nt fals ai 'epus8 9C( Dar -urm&nt a'e"rat8 99( Nu *ntre,uin%e i ca -urm&nt f#rmula / u/! care este prescurtarea lui /pe Dumne eul meu/8

P#runca a patra. (du i aminte de )iua Domnului, ase zile s lucrezi, iar a a!tea s o ser%ezi.
Biua D#mnului este Duminica( Aceea$i "al#are # au $i t#ate sr,t#rile instituite 'e Sf&nta 7iseric! 'e peste an( 9( Ginut)ai t#ate Duminicile $i sr,t#rile8 ;( :#st)ai *n t#ate aceste ile la 7iseric8 4( Cei 'in casa ta le)au %inut! au f#st la Sf( 7iseric! nu i)ai #prit pentru "reun lucru8 5( Alt#ra nu le)ai 'at 'e lucru *n aceste ile8 Nu mergi prea t&r iu la 7iseric8 =( Biua D#mnului # ser,e i cum tre,uie8 Sau e pentru tine # i #,i$nuit sau # i 'e c1efuri $i petreceri8 Diminea%a mergi la 7iseric8 Dup mas cite$ti cr%i f#l#sit#are! i'it#are 'e suflet8 >( Te *ngri-e$ti 'e suflet mai mult *n aceast i 'ec&t *n altele8 E( Nu ai fcut sau ai participat la clci8 3( Nu te p#r%i cu necu"iin% *n 7iseric8 F( Nu ai 1ulit 7iserica $i pe slu-it#rii Sf( Altar8 9C( Pe pre#%i *i cinste$ti ca pe slu-it#rii lui Dumne eu8 Nu)i ,at-#c#re$ti8 Nu)i ,&rfe$ti spun&n'u)le pcatele8 99( Te r#gi pentru ei8 i ascul%i8

P#runca a cincea. *instete !e tatl tu i !e mama ta ca s i fie ie %ine i s trieti ani muli.
9( ;( 4( 5( =( >( E( 3( F( Nu %i)ai ,tut prin%ii sau s#crii8 Nu i)ai *n-urat sau persecutat8 Ai ascultat sfaturile l#r8 Nu i)ai *n$elat cu ce"a8 Nu le)ai speculat ,una cre'in%8 C&n' au f#st *n neca uri i)ai a-utat8 Slu-,e 'up m#arte le)ai fcut8 :ra%ii! sur#rile! le)ai a-utat8 Ai purtat gri- 'e s#%ie! 'e c#pii8 Cci Sf( Pa"el ice. )ac nu poart cineva gri5 de ai lui i mai ales de cei din casa sa, s&a lepdat de credin i este mai ru dect un necredincios. 29 +imotei =! 36 9C( Nu %i)ai ,tut s#%ia8 Nu te)ai purtat ru cu ea8 N)ai *n-urat)#8 99( S#%ul %i l)ai cinstit8 S#%ia sau s#%ul %i)ai iu,it ca pe tine *nsu%i8 9;( Nu %i)ai *n$elat s#%ul sau s#%ia8 94( Nu i)ai fcut "ia%a mai grea8 Nu e$ti ciclit#r8 95( De cele suflete$ti ale cel#r 'in casa ta te)ai *ngri-it suficient8 9=( Cum te)ai purtat cu prin%ii suflete$ti8 Na$i! pr#fes#ri! pre#%i8 I)ai respectat $i i)ai a-utat8 9>( Nu ai f#st #,ra nic sau *ncp%&nat cu prin%ii8 9E( Nu i)ai suprat8 +&niat8 93( Nu i)ai "#r,it 'e ru! ,at-#c#rit8 9F( Nu ai r&s 'e neputin%ele l#r8 ;C( Ai luat seama s)$i fac 'at#riile religi#ase8 ;9( Nu te)ai ru$inat 'e ei8 ;;( Nu %i)ai c1eltuit ,anii pe lucruri nef#l#sit#are 2tutun sau alte plceri6 $i *n felul acesta ai lipsit familia 'e cele tre,uit#are8

De e$ti printe
;4( Ai *n'reptat pe c#pii ti pe 'rumul 7isericii! cu fapta $i cu cu"&ntul8 ;5( Nu le)ai 'at eAemplul tu 'e certuri! ,e%ii! "#r,e p#rc#ase! minciun! furt! necinste! cle"etire! lene8 ;=( Nu cum"a trie$ti *n c#ncu,ina- $i c#piii "' acest lucru8 ;>( Pentru faptele rele. certuri! minciun! ,taie! furt! i)ai pe'epsit8 Nu cum"a 'in mil i) ai cru%at8 ;E( Pentru c#piii ti! s#%ie! s#%! fra%i! sur#ri! prin%i! ai fcut rugciuni8 ;3( Nu ai f#st prea aspru! sau prea ,l&n' cu c#piii ti8 ;F( Slugi rele care s *n"e%e c#piii lucruri stricci#ase 'e suflet nu ai %inut8

De e$ti tut#re
4C( Gi)ai *n'eplinit t#ate *n'at#ririle materiale $i m#rale fa% 'e c#pil8

De e$ti stp&n
49( Cum te)ai purtat cu ser"it#rii sau ucenicii ti8 4;( Le)ai pltit leafa cinstit! nu le)ai re%inut pentru cine $tie ce m#ti"e8

44( I)ai *n'emnat s)$i fac 'at#riile religi#ase8 45( Nu i)ai *n'emnat s fac "reun pcat8

De e$ti slug
4=( Ai ascultat stp&nii! patr#nii etc(8 4>( Gi)ai *n'eplinit cu 1rnicie t#ate 'at#riile8 4E( Nu le)ai lucrat 'e m&ntuial8 43( Nu le)ai furat ce"a8 4F( Nu le)ai p#"estit casa8

P#runca a $asea, S nu ucizi


9( Nu cum"a ai ucis "re#'at cu "#ie sau fr "#ie8 ;( Nu '#re$ti s uci i! nu ai g&n'uri 'e r ,unare8 Ai lu'at pe cine"a care a #m#r&t8 4( Nu '#re$ti m#artea cui"a! fie pentru a)i lua a"erea! femeia! ,r,atul etc8 5( Nu ai ,tut pe cine"a8 =( Nu ai amenin%at8 >( Nu ur$ti pe cine"a! e$ti *mpcat cu t#%i cun#scu%ii8 E( D#re$ti ru cui"a! m#arte! pagu,8 3( Te ,ucuri 'e rul ce se *nt&mpl semenului8 F( Cum te p#r%i cu cei 'in -ur8 9C( De e$ti ,r,at ai a'mis lep'area 'e c#pii8 99( De e$ti femeie! nu ai lep'at prunc cu "#ie8 9;( Nu ai cutat s te sinuci i 'irect sau in'irect8 94( Ai fcut "&nt#are8

P#runca a $aptea. S nu !reacur"eti.


Cur"ie face cel necst#rit< preacur"ie cel cst#rit( 9( Nu ai cur"it sau 'e e$ti cst#rit n)ai preacur"it8 ;( Nu trie$ti *n c#ncu,ina-8 4( Nu pctuie$ti *mp#tri"a firii. #nanie sau 1#m#seAualitate8 5( Nu cum"a p#fte$ti s cur"e$ti cu ,r,atul sau femeia altuia8 =( Nu cau%i prile- 'e cur"ie8 >( La lucruri ru$in#ase nu te g&n'e$ti prea mult8 E( Nu cau%i s)%i a'uci aminte 'e asemenea scene8 3( Nu "rei s "e i pr%ile ru$in#ase ale c#rpului8 F( Nu "#r,e$ti lucruri ru$in#ase8 9C( Nu ai citit cr%i care s)%i pr#'uc plceri seAuale8 99( Nu ai *n'emnat pe altul s fac acest pcat8 9;( Nu ai fcut pe altul s pctuiasc prin *m,rcminte sau gtire8

P#runca a #pta. S nu furi.


Pre#tul nu p#ate ierta furtul ne*nap#iat< 'eci s restitui ceea ce ai furat $i ap#i sp#"e'e$te)te( 9( N)ai furat ,ani sau alte #,iecte 'e la stat! s#cietate sau "reun #m8 ;( N)ai pgu,it pe al%ii8 4( Pe cel pgu,it l)ai 'espgu,it8 5( De a"erea altuia! *ncre'in%at %ie! ai a"ut 'estul gri-8 =( 7ani sau alte #,iecte pe care le)ai luat *mprumut! le)ai restituit8 >( Ai primit lucruri furate8 E( Lucrurile gsite le)ai 'at *nap#i8 3( N)ai sc1im,at 1#tarele pm&ntului cu "ecinul tu8 F( N)ai *n'emnat pe altul s fac acest lucru8 9C( N)ai luat '#,&n' prea mare8 99( N)ai falsificat "re# marf! n)ai "&n'ut)# ca marf ,un8 9;( La c&ntar sau s#c#teal n)ai *n$elat8 94( N)ai luat 'e la cel mai mic 'ec&t tine lucruri cu 'e)a sila8 95( N)ai luat mit8 9=( N)ai *n"%at c#piii s fure8 9>( N)ai g&n'uri 'e *m,#g%ire pe ci necinstite8

P#runca a n#ua. S nu mrturiseti str#m% $m!otri"a a!roa!elui.


9( ;( 4( 5( =( >( E( N)ai -urat str&m,8 N)ai min%it8 N)ai a'us mrturii mincin#ase8 Te)ai purtat c#rect cu semenul tu8 Nu l)ai min%it8 Nu cum"a ai purtat minciuni8 Nu cum"a ai um,lat cu p#"e$ti 'e la unul la altul8

P#runca a ecea. S nu !ofteti i s nu doreti nimic, din ceea ce "ezi c are fratele tu.
9( ;( 4( 5( =( D#rit)ai femeia! fiica! ,r,atul sau fiul apr#apelui tu8 D#rit)ai a"erea "ecinului8 Nu ai '#rit starea s#cial a celui mai mare ca tine8 N)ai ur&t 'in aceast cau pe "ecin8 N)ai '#rit casa! sau pm&ntul! sau "ita! sau lucrul fratelui tu8

CELE 0APTE PICATE DE +OARTE +&n'ria

Este i "#rul tutur#r rut%il#r suflete$ti< ea este # lc#mie spiritual pentru care $i 'racii au c ut 'in 'arul lui Dumne eu( 9( Nu e$ti m&n'ru! fl#s! *nc1ipuit8 ;( Nu cre i prea mult *n frumuse%ea sau a"erea ta! nu te)ai m&n'rit cu ele8 4( Cum te p#r%i cu cei mari8 5( Nu 'ispre%uie$ti pe nimeni8 =( Stai 'e "#r, cu #ricine8 >( Nu e$ti f%arnic! ip#crit 2una spui! alta faci68 E( Nu te)ai lu'at prin fapte! "#r,e! *m,rcminte8 3( Nu ai "#r,it ce"a spre a fi lu'at8 F( Nu ai cle"etit pe apr#apele ca s)i *n-#se$ti cinstea $i "re'nicia $i spre a te ri'ica pe tine8 9C( Ai r,'at #cara celui ce te)a #cr&t8 99( Ai iertat pe cei ce s)au suprat pe tine8 9;( Nu te)ai m&n'rit cu $tiin%a! cu cun#$tin%ele tale8

Lc#mia
Din a,stract! eg#ismul se c#ncreti ea prin lc#mie( Din acest punct 'e "e'ere pri"e$te Sf( Ap#st#l Pa"el c&n' ice c lc#mia este r'cina tutur#r rut%il#r( Nu e$ti lac#m la m&ncare sau ,utur8 Nu "rei s str&ngi a"ere sau alte lucruri8 n str&ngerea 'e ,ani nu e$ti lac#m! n)ai *n$elat pe apr#apele tu 'in aceast cau 8 Nu ai m&ncat sau ai ,ut pe ascuns8 Ai m&ncat *n sr,t#ri *nainte 'e Sf( Liturg1ie8 Ai m&ncat m#rtciuni8

9( ;( 4( 5( =( >(

Lenea
Este lipsa 'e *ntre,uin%are a puteril#r trupe$ti $i suflete$ti pe care Dumne eu ni le)a 'ruit ca s le f#l#sim *n "ia%a n#astr Nu e$ti lene$8 Nu pier i timpul fr s lucre i8 Nu te #cupi cu lucruri rele sau 'e$arte 2gtirea trupului etc(68 Rugciunea # faci regulat8 De suflet te *ngri-e$ti8 Dat#ria ca func%i#nar! lucrt#r! ser"it#r! %i)# faci8 Nu #,ligi pe cei mai mici s fac lucrul tu8 Nu ai cutat 'u1#"nic mai iertt#r8 Gi)ai *n'eplinit can#nul8

9( ;( 4( 5( =( >( E( 3( F(

+&nia
Se *ntemeia t#t pe pi"#tul lc#miei( C&n' #mul nu)$i p#ate *n'eplini p#ftele sale! se *nfurie cci este *mpie'icat 'e la sc#pul su cel ru( Omul se p#ate m&nia numai c#ntra pcatului(

9( N)ai fcut rele *n m&nie! *n-urturi! ,ti! etc(8 ;( Te m&nii 'es8 C&t te %ine8 0tii c Sf( Pa"el a spus. %oarele s nu apun este mnia voastr 2Efeseni 5! ;>6 8 4( Acum e$ti suprat pe cine"a8 5( Ai ,tut pe cine"a cu ,&ta! cu palma8 =( N)ai suprat sau mustrat pe cine"a fr temei! cu rutate8 >( Ai '#rit rul celui ce %i)a fcut ru8 Dar celui ce %i)a fcut ,ine8 E( Nu te)ai m&niat pe "ecin pe m#ti"ul c e mai ,un 'ec&t tine8 Nu l)ai in"i'iat8 Nu)%i pare ru8 3( Nu ai "rsat s&ngele cui"a 2*n ,e%ie68 F( Nu te)ai ,tut la 'uel8 9C( Nu te)ai rugat 2*n m&nie6 s "in rul asupra "r-ma$il#r ti8

Bg&rcenia
Este material $i spiritual( +aterial este atunci c&n' #mul nu "#ie$te s m&ng&ie trupe$te pe cel srac! iar spiritual c&n' nu "#ie$te s *n'rume e pe cel ne$tiut#r 'in rutate( E$ti g&rcit8 N)ai lipsit 'e cele necesare pe un "ecin 'in g&rcenie8 Ai a-utat pe srac8 La mas ai c1emat sraci sau ,#ga%i8 0tii c +&ntuit#rul ne *n'eamn s c1emm la mas pe cei ce nu ne p#t c1ema *nap#i( =( >( E( 3( F( Nu "in i prea scump8 Nu *n$eli8 Nu)%i pare ru c ai fcut "reun ,ine8 Nu cum"a mn&nci pu%in! te *m,raci pr#st 2pe tine $i pe ai ti6 spre a te *m,#g%i8 Nu cum"a nu te *ngri-e$ti 'e sntatea al#r ti! c#pii! s#%ie! prin%i! fra%i! spre a nu c1eltui ,ani8

9( ;( 4( 5(

In"i'ia 2cearta sau pi ma6


C&n' cel furi#s nu p#ate ,irui cu m&nia lui pie'icile care i se #pun! $i neput&n' s fac altce"a! se *n'ulce$te cu inima *n patima in"i'iei! ca s ac#pere cinstea $i "re'nicia sufleteasc $i trupeasc a apr#apelui $i s se *nal%e el( 9( E$ti certat cu cine"a8 ;( %i place s te cer%i8 4( Dr$ti pe cine"a8 5( 7at-#c#re$ti8 =( Sfaturi "iclene 'ai8 >( Acum ai pe cine"a in"i'ie8 E( V#r,e$ti cu t#at lumea8 3( Ai p#reclit pe cine"a8 F( Nu ai ,gat "ra-, *ntre fra%i8 9C( Nu p#r%i pi m pe cine"a pentru faptul c e mai ,un ca tine sau se ,ucur 'e mai mult cinste! a"ere! situa%ie s#cial etc(8

Desfr&narea 2Cur"ia6

Este t#t # lc#mie! 'ar nu 'e #r'in material sau spiritual! ci 'e #r'in sentimental( Pcatul cur"iei! ca nici un alt pcat! se face *n trup( Trupul e templul Du1ului Sf&nt( 2P#%i face 'esfr&nare pri"in' sau au in' lucruri care te)ar face s pctuie$ti( C1iar m&nc&n'! '#rmin' prea mult! "#r,in' etc(6 9( Ai c ut *n cur"ie8 ;( Dar preacur"ie8 4( Nu cum"a *%i place s "e i sau s cite$ti cr%i care te fac s pctuie$ti cu g&n'ul! nu cum"a *%i place s ascul%i sau s "#r,e$ti "#r,e p#rc#ase sau 'e ru$ine8 S $tii c Sf( Pa"el ne spune s nu se au' 'in gura n#astr nici "#r,e spurcate sau p#rc#ase! nici glume pr#aste care nu sunt cu"iinci#ase! nici "#r,e nec1i, uite( 5( Nu cum"a *%i place s "#r,e$ti cu r#st sau fr r#st8 =( Nu te stp&ne$te nici # patim8 >( Nu mn&nci sau '#rmi prea mult8 0tii c t#t Sf( Pa"el a spus. 6oate mi sunt ngduite, dar nu toate mi sunt de folos 29 *or >! 9;6( E( Nu ai *n cas ta,l#uri cu c1ipuri g#ale8 Nu le pri"e$ti cu patim8 3( N)ai cur"it cu ru'enii 'e s&nge sau cu cele spirituale 2fin! na$e68 F( N)ai pipit trupul altuia cuprins 'e patima 'esfr&nrii8 9C( N)ai "rut s "e i pr%ile ru$in#ase ale c#rpului8

PICATE STRIGITOARE LA CER A( Dci'erea cu "#ie


9( Ai ucis pe cine"a8 ;( Ai cutat s uci i8 4( 5( =( >( Vrei s uci i pe cine"a8 Vrei s te r ,uni lu&n' "ia%a cui"a8 Ai ,tut pe cine"a8 Ai certat! ai amenin%at pe cine"a8

7( S#'#mia 2*mpreunare *mp#tri"a firii6


9( 7r,at cu ,r,at sau #rice fel 'e animal8 ;( 7r,at cu femeie *mp#tri"a firii8 4( Onania( Ai fcut #nanie8

7( Oprirea pensiei sau sim,riei la #rfani! "'u"e! muncit#ri! salaria%i sau ser"it#ri
9( Ai #prit pensiile sau salariile8 Din #rice m#ti"! fie ca 'espgu,ire pentru un lucru stricat! fie 'in alte m#ti"e8 ;( Re%ineri par%iale sau ne'repte ai fcut8 4( Ai pltit t#t'eauna pentru ceea ce %i)au lucrat al%ii8

7( Asuprirea "'u"el#r! #rfanil#r! in"ali il#r $i neputinci#$il#r


9( N)ai ,tut c#piii! ,tr&nii sau #rfanii8

;( 4( 5( =( >( E(

Nu %i)ai ,tut -#c 'e ei8 N)ai asuprit pe cel mai mic 'ec&t tine8 N)ai r&s 'e #l#gi sau neputinci#$i8 Nu i)ai nec-it8 Nu cum"a ai a"ut 'at#ria s)i a-u%i $i nu i)ai a-utat8 Pe cei ce nu ai a"ut 'at#ria i)ai a-utat sau ai trecut pe l&ng ei ca pre#tul $i le"itul 'in E"ang1elia cu Samariteanul mil#sti"8 3( Pe #r, l)ai fcut s ca' c#n'uc&n'u)l ru8 F( De #rice neputinci#s! sur'! g&nga"! $c1i#p! ciung! c1i#r nu %i)ai ,tut -#c8

DATORII :AGI DE VIAGA SD:LETEASCI A APROAPELDI


9( ;( 4( 5( =( >( E( A feri pe altul 'e a pctui( Ai ferit sau nu 8 A *n"%a pe cei ne$tiut#ri( A 'a un sfat ,un celui ce are ne"#ie( A ne ruga lui Dumne eu pentru al%ii( A m&ng&ia pe cei *ntrista%i( A suferi cu r,'are c&n' suntem ne'rept%i%i( A ierta gre$elile alt#ra(

PORDNCI PRIVITOARE LA VIAGA TRDPEASCI A APROAPELDI


9( ;( 4( 5( =( >( E( A 'a 1ran celui flm&n'( Ai 'at sau nu8 A p#t#li setea celui *nsetat( A *m,rca pe cel g#l( A *ngri-i pe cel ,#lna"( A primi $i #spta pe streini( A cerceta pe cei 'in *nc1is#ri( A *ngr#pa pe cei m#r%i(

PICATE STREINE
9( ;( 4( 5( =( >( E( C&n' sftuie$ti pe altul s pctuiasc( C&n' p#runce$ti altuia s pctuiasc( C&n' te *n"#ie$ti cu altul la pcat( C&n' a-u%i pe altul s pctuiasc( C&n' lau i pe cel ce face pcatul( C&n' p#%i! 'ar nu "#ie$ti s *mpie'ici pe altul 'e a face pcatul( C&n' $tii $i nu spui pcatul altuia 2s i)l spui6

PICATE +POTRIVA DD@DLDI S:JNT


9( Nes#c#tirea 1arului lui Dumne eu $i *ncre'erea prea mare *n tine( a( S cre i c Dumne eu n)are putere s te ierte! e un pcat f#arte mare( ,( S cre i c tu e$ti t#tul $i Dumne eu n)are nici # putere *n lume( 9( Ne*ncre'erea *n Dumne eu( ;( mp#tri"irea la A'e"rul sta,ilit 'e Sf&nta 7iseric 2s nu cre i *n "re# '#gm6(

4( Lep'area 'e 7iserica Ort#'#A( :ere$te)te 'e aceste pcate! cci +&ntuit#rul spune. )ar cine va (uli mpotriva )u(ului %fnt nu are iertare n veac, ci este vinovat de osnda venic 2Marcu! 4! ;F6(

CELE F PORDNCI 7ISERICE0TI


9( ;( 4( 5( =( >( E( 3( F( Cercetarea Sfintei 7iserici *n t#ate Duminicile $i sr,t#rile legale( P irea cel#r patru p#sturi 'in an( Respectul fa% 'e fe%ele ,iserice$ti( +rturisirea pcatel#r *n cele patru p#sturi( A ne feri 'e eretici( A ne ruga pentru c#n'uct#rii statului $i 'regt#rii 7isericii( A nu face nunt! petreceri! *n p#st( A feri 7iserica 'e a i se *nstrina lucrurile( A p i p#sturile $i a face rugciunile pe care c1iriar1ul 2episc#pul6 l#cului le pune *n "remuri grele(

DI:ERITE PICATE
9( Ne*n'eplinirea anga-amentel#r.

ai *n'eplinit pe cele luate *n fa%a lui Dumne eu! a ta! a apr#apelui8 ai *n'eplinit can#nul 'at la Sp#"e'anie8

9( :urti$ag 'e cele sfinte.


ai min%it la Sp#"e'anie8 ai #c#lit s spui t#t $i 'in ce m#ti"e8

S:ATDRI

Sp#"e'e$te)te 'e cel pu%in patru #ri pe an *n p#sturi( P#ste$te *nainte 'e sp#"e'anie( Pstrea acela$i 'u1#"nic( :)%i un seri#s eAamen 'e c#n$tiin% *nainte 'e a merge la sp#"e'anie( Scrie pe 1&rtie pcatele! altfel le p#%i uita( Ap#i ar'e 1&rtia ime'iat( +rturise$te singur nu numai pcatele fcute ci $i 2pe6 cele 'in inim( Nu ascun'e nici un pcat( mpac)te cu cel ce %i)a gre$it( Oc#le$te prile-ul 'e pctuire( Prse$te pcatul ) anga-ea )te c nu "ei mai pctui( Regret pcatele fcute( :ere$te)te pe c&t p#%i 'e ele(

Cuminec)te numai 'ac te sim%i curat( Altfel "ei fi #s&n'it( n'epline$te cu sfin%enie can#nul 'at 'e 'u1#"nic( Hu'ec)te singur pentru fiecare pcat fcut(

-iecare dintre noi a"em o menire, dar tre%uie s stm su% !o"aa duho"nicului, care $nltur "oia ne!rice!ut, fc#nd loc "oii lsat de Dumnezeu $n fiecare dintre noi. Duho"nicul dez"luie inteniile lui Dumnezeu $n noi. Dac nu stm su% !o"aa duho"nicului !utem s intrm $n rtciri mai mari ca !atimile. .l simt !rieten !e fiecare suflet care mi trimite un singur g#nd de iu%ire. /i doresc i rog ca fiecare !rieten s co!ieze acest $ndre!tar la s!o"edanie. (m scris, cum am !utut, $n toat gra%a, din dorina curat de a " trimite acest $ndre!tar la s!o"edanie. *u toat dragostea, Valeriu.

Sf&r$it $i lui Dumne eu Sla"?