Sunteți pe pagina 1din 59

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

CAP I. CERCETARE CALITATIVA

I.1. Caracterizare succint a firmei


La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea Sistemului de Pensii Private (CSSPP), studiul de fa ! a fost proiectat s! evalueze opiniile, atitudinile "i comportamentele cet enilor #ra"oveni $n legtur cu pro#lemele legate de trecerea la sistemul o#ligatoriu de pensii private "i cre"terea v%rstei de pensionare $n cazul persoanelor de se& feminin. 'n mare, cercetarea prezentat! $n paginile acestui raport se concentreaz asupra $n elegerii pro#lemelor legate de egalitatea de "anse $n ceea ce prive"te viitorul salaria ilor care vor ie"i la pensie dup intrarea $n vigoare a modificrilor sistemului de pensii. Reforma pensiilor $nseamn e&tinderea #azelor sistemului de pensii prin adugarea a $nc ( surse (piloni) de pensie, pe l%ng pensia pu#lic (de stat), numite pensii private. Noutatea const $n faptul c noile fonduri de pensii nu vor fi administrate de ctre stat, ci de companii private, iar acestea urmeaz s administreze contri#u iile individuale ale participan ilor (anga)a i $nscri"i la fond) $n #eneficiul direct al acestora. *plicarea reformei se va realiza diferit pentru anga)a i, $n func ie de grupa de v%rst din care ace"tia fac parte. +e asemenea, reforma implic "i creterea vrstei de pensionare a femeilor de la ,- de ani, cat a fost, p%n la ./ de ani, v%rst care va fi atins $n (/10, prin adugarea a c%te 1 luni pe an. Se va men ine diferen a de , ani dintre v%rsta de pensionare a #r#a ilor "i cea a femeilor. Contri#u ia la un fond de pensii private va fi obli atorie pentru toate persoanele care vor avea sub !" de ani $n momentul adoptrii legii, cel mai pro#a#il (//2, "i op ional pentru persoanele cu v%rsta cuprinsa $ntre 1, "i 0, de ani. *cestea pot decide dac doresc sau nu s participe la un astfel de fond de pensii private. Contri#u ia la un fond de pensii private facultative va fi op#ional$ "i se va aplica, cel mai pro#a#il, $ncep%nd cu (//-, tuturor anga)a ilor interesa i, cu v%rsta de p%n $n 0, de ani.

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

I.(. +enumirea temei care face o#iectul cercetrii calitative


*v%nd $n vedere schim#rile structurale ce vor avea loc $n constituirea fondurilor de pensii ca urmare a reformei sistemului de pensii, $ncep%nd cu 1 ianuarie (//- tema care va face o#iectul cercetrii calitative se va denumi3 4Cunoa"terea atitudinilor "i opiniilor popula iei #ra"ovene cu privire la noua legisla ie $n domeniul pensionrii.5

I.1. +escrierea metodei calitative de cercetare


%.!.%. &ustificarea op#iunii pentru metoda calitativ$ aleas$ *v%nd $n vedere faptul c tema cercetat este o tem de interes general am considerat nimerit o metod calitativ de grup, $n spe focus 6 grupul. 7n focus grup este un interviu care dureaz $ntre 8/ "i 1(/ minute, condus de un moderator, "i la care particip de la "ase p%n la zece persoane, recrutate pe #aza caracteristicilor demografice sau de comportament comune, caracteristici rezultate din o#iectivele cercetrii. 'n acest caz su#iec ii se pot poten a reciproc, discu ia put%nd fi mai productiv. 9ocus 6 grupul ofer3 6 6 6 6 6 posi#ilitatea producerii unor seturi de date concentrate despre tema pus $n discu ie: o# inerea unor detalii ale pro#lemei de cercetat "i unor aspecte de factur emo ional care nu pot fi o# inute prin cercetri cantitative: interac iunea de grup contri#uie la crearea unor efecte sinergice care conduc la o calitate superioar a informa iilor comparativ cu interviurile individuale: timp de colectare a datelor mult mai redus dec%t $n cazul interviurilor individuale: $nregistrarea video a discu iilor permite studierea lim#a)ului non6ver#al al su#iectului. ;ezultatele unei cercetri calitative nu pot fi generalizate la $ntreaga popula ie int, ele indic%nd doar puncte de vedere, motiva ii ale su#iec ilor participan i la studiu. %.!.'. Cine reali(ea($ cercetarea calitativ$ Cercetarea calitativ se va realiza de ctre realizatorul acestui proiect, Po incu Cristian, $n calitate de masterand al 9acult ii de <tiin e =conomice la specializarea 4*faceri Interna ionale5, din cadrul 7niversit ii >ransilvania din ?ra"ov .

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

%.!.!. )$rimea eantionului i constituirea lui Cercetarea calitativ se va realiza $n cadrul a trei focus @ grupuri. *cestea vor fi conduse de ctre un moderator "i vor fi constituite din c%te "ase su#iec i. Participan ii au fost selecta i $n func ie de statutul ocupa ional, v%rst, educa ie "i nivel de venit. La studiu au participat numai persoane din ?ra"ov care sunt $n acest moment active pe pia a muncii. +omeniile de activitate din care provin su#iec ii interviurilor colective sunt diverse ($ntreprinderi de stat "i private) "i ramuri economice variate. >a#elul urmtor prezint agenda detaliat a cercetrii calitative.

Caracteristici ale participanilor 6 A%rsta3 (/ 6 1, ani 6 Studii3 medii "i superioare 6 Aenit3 mic, mediu FG 1 6 Bumr egal de persoane care lucreaz $n servicii "i persoane care lucreaz $n produc ie 6 A%rsta3 1, 6 0, ani 6 Studii3 medii "i superioare 6 Aenit3 mic, mediu FG 2 6 Bumr egal de persoane care lucreaz $n servicii "i persoane care lucreaz $n produc ie 6 A%rsta3 1, 6 0, ani 6 Studii3 medii "i superioare 6 Aenit3 mare FG 3 6 Bumr egal de persoane care lucreaz $n servicii "i persoane care lucreaz $n produc ie ;ecrutarea participan ilor la studiu a avut loc $n dou etape3 1) interviuri fa $n fa pe #aza unui chestionar de recrutare aplicat de operatorii de interviu: () interviuri telefonice $n care s6au verificat criteriile de recrutare "i s6a confirmat prezen a la sesiunile de discu ie de grup.

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

%.!.*. )etoda proiectiva aleas$ Cercetrii calitative i s6a asociat de asemenea ca metod proiectiv 4tehnica completrii frazei5. *ceasta presupune ca su#iectul s completeze o propozi ie sau o fraz lsat neterminat cu ceea ce $i vine imediat $n minte. 7tilizarea acestei metode face posi#il o# inerea unor rspunsuri de o fidelitate mult mai mare $n compara ie cu rspunsurile la $ntre#ri pe aceea"i tem, deoarece fac apel la su#con"tientul individului. Pentru a afla atitudinile "i opiniile cet enilor #ra"oveni cu privire la reforma sistemului de pensii $n ;om%nia, su#iec ilor li s6au adresat urmtorul set de $ntre#ri3 Condi ia salariatului $n ;om%nia este CCCCCCCCCCCCC La pensie vreau s m simtCCCCCCCCCCCCCCCCC. *sociez perioada pensionrii cu CCCCCCCCCCCCCCC Sistemul actual de pensii este CCCCCCCCCCCCCCCC Pensiile de stat sunt CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Implementarea unui sistem de pensii private $n ;om%nia este o msur CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC D#liga ia ca tinerii $ntre (/ @ 1, ani s contri#uie la un sistem de pensii privat este o msur CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 9ondurile private de pensii sunt CCCCCCCCCCCCCCCC.. Cre"terea v%rstei de pensionare este o msurCCCCCCCCCCC. Cotizarea $n cadrul unui sistem de pensii de stat c%t "i $n cel privat facultativ este CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Ei6a" dori ca pensia mea s fie CCCCCCCCCCCCCCCCC Consider optim un sistem de pensii CCCCCCCCCCCCCCC. Statul administreaz sistemul de pensii CCCCCCCCCCCCCC *naliza rezultatelor o# inute $n urma aplicrii acestei metode proiective este prezentat $n urmtorul ta#el3

CATE+,RII -E TE)E I. Introducere I61. Condi ia salariatului I6(. Preocupri pentru perioada pensionrii II. Cunotin#e0 nivel de informare e1istent II61. Sistemul de pensii de stat II6(. ;eforma sistemului de pensii II61. Cre"terea v%rstei de pensionare III. ,pinii despre sistemul de pensii e1istent III61. Caracterizarea sistemului de pensii e&istent III6(. Punctele tari "i sla#e ale sistemului de pensii III61. Propuneri privind modificarea fondului de pensii pe anul viitor III60. Propuneri privind modificarea fondului de pensii $n urmtorii ani IV. 2eneficii i de(avanta3e ale unui sistem de pensii private obli atorii IA61. Previziuni privind primul an de pensie IA6(. +iferen e $ntre sistemele de pensii ale 7= IA61. Percep ii privind func ionarea sistemului de pensii individuale private IA60. *vanta)ele introducerii unui asemenea sistem IA6,. =chitatea sistemului de pensii privat V. 4ncredere 5n ca(ul unui nou sistem de pensii A61. *sigurarea pensiilor $n ;om%nia A6(. 9actori care determin alegerea unui anumit fond de pensii A61. Irupurile sociale care vor #eneficia de acest nou sistem de pensii

.ubiectul nr.% F e foarte grea: F $ i tre#uie #ani ca s po i s economise"ti: F nivelul pensiilor este mic: F nu am o prere foarte #un: F nu m6ar deran)a dac ar e&ista locuri de munc #ine pltite: F c% i pensionari am vzut $n ultimul timp ie"ind $n stradC F m $ndoiesc c e prea #un: F a" elimina unele categorii de la plata pensiilor de stat: F a" repartiza $n mod egal: F m g%ndesc c acum este greu la pensie va fi "i mai greu: F acolo statul are o atitudine mai #un fa de pensionari: F la fel de #ine pot cotiza la o #anc: F $n caz de deces, urma"ii te pot mo"tenii: F greu de spus F asigurate su# controlul statului: F valoarea pensiei o# inute $n raport cu valoarea investit: F avanta)a i vor fi cei cu venituri mari:

.ubiectul nr.' F li#erii profesioni"ti iau salariu doar dac muncesc, spre deose#ire de salariat: F $ncercm s punem ceva deoparte: F un sistem sigur : F am o asigurare de acest tip: F nu sunt de acord pai mai ai doar c% iva ani de pensie:

.ubiectul nr.! F #ine c am un loc de munc: F nu prea m6a interesat domeniul sta: F produce inegalitate $ntre diferitele categorii de pensionari F nu am auzit foarte multe: F femeia are du#le responsa#ilit i

F ineficient: F punct tare faptul c este un sistem sigur: F tre#uiesc gsite "i alte solu ii: F sistemul de pensii private:

F nedrept F este inechita#il, sunt diferen e mari: F a" cuta solu ii pentru compensarea lipsurilor financiare: F o repartizare $n mod egal:

.ubiectul nr.* F e&ist domenii $n ;om%nia $n care se c%"tig mai #ine: F deocamdat nu m6am g%ndit: F valoarea mic a pensiilor: F as cotiza, dar nu mi6am pus pro#lema $n mod concret: F $n cazul $n care ar e&ista condi ii decente de via , condi ii moderne de munc: F pensionarii sunt nemul umi i de situa ia economic $n general, pre urile sunt mari: F pensii prea mici $n raport cu costul vie ii: F a" reduce pensiile e&agerat de mari: F ar putea fi o solu ie pensiile private:

.ubiectul nr." F ma)oritatea domeniilor industriale sunt prost pltite: F cu ma)orrile la curent "i gaze nu prea se mai poate: F dependen a cuantumului pensiei de anul calendaristic la care s6a ie"it la pensie: F am auzit c pensia ar putea fi mo"tenit: F nu cred c ar fi #ine:

.ubiectul nr./ F salariatul este e&ploatat de patron: F $mpreun cu so ul $ncercm s punem de6o parte F pensiile tre#uiesc inde&ate cu rata infla iei: F nu am $n eles prea #ine despre ce e vor#a: F femeile tre#uie s ai# gri) de familie:

F sunt oameni care dup 0/ de ani de munc au 1 milioane, chiar ar tre#ui plti i mai #ine: F un raport de 1G0: F a" cuta s echili#rez veniturile pensionarilor cu pensii mici:

F produce nea)unsuri pentru pensionari: F e #ine c nu creeaz o sarcin $n plus salaria ilor: F o repartizare $n mod egal:

F $n sistemul privat, cu o pensie decent F nu "tiu ce parte din pensie o plte"te statul F se cotizeaz o anumit sum lunar pentru o anumit sum pe care o prime"ti la pensie: F e #ine c e&ist o comisie care supravegheaz: F da, este mult mai echita#il.

F nu "tiuC. F acolo pensionarii nu sunt o categorie defavorizat: F nu am auzit foarte multe, nu prea am $ncredere: F am cotizat de)a destul la ce s mai cotizm "i acolo: F faptul c pensia privat poate fi mo"tenit de urma"i: F mai echita#il:

F pe l%ng pensie "i economisiri la un fond de investi ii: F "i $n 7= cred c se primesc #ani de la stat F la un salariu mai mare $ntr6adevr ai putea s $ i asiguri o pensie mai #un: F poate asigura o pensie decent: F e un sistem echita#il:

F sperm s fie cu o pensie decent: F cine $"i permite s plteasc 1,H din venit, la cei cu 1.2//.///... F sta e un lucru #un c urma"ii te pot mo"tenii: F pentru cei cu venituri mari cred c va fi mai #ine F faptul c #eneficiezi de c%t ai investit poate fi echita#il

F cred c va fi destul de greu: F nu cunosc sistemul $n 7= F am vzut at%tea 9BI6uri: F nu cred c anga)atorii ar putea fi convin"i s plteasc o sum $n contul pensiei anga)a ilor: F dac ai posi#ilitatea s controlezi fondurile respective poate fi echita#il:

F societ ile de asigurare: F pro#a#il nu vor e&ista diferen e mari $ntre fonduri: F cei care vor putea cotiza mai mult:

F statul rom%n: F $n func ie de cheltuielile lunare pe care le voi avea de fcut: F avanta)a i sunt cei cu venituri mari:

F fondul ar tre#ui reasigurat: F credi#ilitate: F cei tineri

F reasigurat de ctre stat: F mrimea pensiei: F cei cu venituri mari:

F o comisie care supravegheaz: F siguran a fondului: F cei care au posi#ilitatea s cotizeze mai mult:

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

'n urma analizei s6a constatat faptul c su#iec ii $n totalitate consider condi ia salariatului $n ;om%nia ca fiind una necorespunztoare. Perioada pensionrii este asociat cu $naintarea $n v%rst, iar opinia su#iec ilor indic o nevoia de siguran pentru aceast perioad. Cu to ii sunt de acord cu faptul c actualul sistem de pensii este administrat ineficient. =&ist un consens $n r%ndul su#iec ilor cu privire la faptul c pensiile actuale acordate de ctre stat sunt insuficiente. Implementarea unui sistem de pensii private este considerat $n r%ndul su#iec ilor ca o msur necesar, dar $n ceea ce prive"te o#ligativitatea cotizrii tinerilor cu v%rsta cuprins $ntre (/ "i 1, de ani la un astfel de fond e&ist o nemul umire $n r%ndul unor su#iec i. 9ondurile private de pensii sunt privite ca o noutate dar se consider a fi nesigure "i nu se #ucur de prea mare credi#ilitate. Ea)oritatea su#iec ilor nu sunt de acord cu cotizarea at%t $ntr6un sistem de pensii privat, c%t "i $n cel de stat, de"i unii consider acest lucru util. >o i su#iec ii doresc o pensie c%t mai ridicat "i ma)oritatea su#iec ilor consider optim un sistem de pensii care s garanteze un venit c%t mai ridicat. D msur prin care s6ar impune cre"terea v%rstei de pensionare nemul ume"te marea ma)oritate a su#iec ilor responden i. %.!.". 6ormularea ipote(elor i obiectivelor cercet$rii calitative Pornind de la tema generala a cercetrii 4*titudini, opinii "i comportamente ale cet enilor #ra"oveni cu privire la reforma pensiilor5, cercetarea calitativ va avea ca o#iective investigarea urm!toarelor direc ii3 Identificarea cuno"tin elor, informa iilor pe care le au cet enii #ra"oveni despre sistemul de pensii actual: +eterminarea atitudinilor cet enilor #ra"oveni fa ! de acest sistem de pensii: Identificarea cuno"tin elor persoanelor intervievate referitoare la reforma sistemului de pensii: =valuarea schim#!rilor propuse de noua legisla ie $n domeniul pension!rii din perspectiva anga)a ilor care vor #eneficia de aceste schim#!ri.

Ipotezele cercetrii vor fi urmtoarele3 Ea)oritatea cet enilor #ra"oveni sunt preocupa i de perioada pensionrii Ea)oritatea cet enilor #ra"oveni nu sunt satisfcu i de sistemul actual de pensii Popula ia ?ra"ovului este interesat $n reformarea sistemului de pensii 9ondurile de investi ii private au o imagine negativ $n r%ndul cet enilor #ra"oveni .

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

I.0. Proiectarea $n detaliu a ghidului moderatorului


+7id de focus rup -E.PRE PEN.II ?un ziuaJ Bumele meu este KKKKKKKKKKKKKK "i, a"a cum pro#a#il a i aflat de)a, ne6am $nt%lnit astzi pentru o discu ie asupra prezentului "i viitorului sistemului de pensii din ;om%nia. Pe parcursul discu iei v invit s v spune i prerile c%t se poate de deschis, de li#er, fiindc nu e&ist rspunsuri corecte sau gre"ite. Be intereseaz prerile dvs., c%t mai sincere, fie c sunt pozitive, fie c sunt negative fa de ceea ce vom discuta la un moment dat. 'nainte de a $ncepe, vreau s v mai spun c vom $nregistra discu ia, pentru c n6a" putea s re in tot ce6mi spune i dvs. 'n acest conte&t, v asigur de confiden ialitatea celor discutate, $n sensul c numele dvs. sau numele companiei la care lucra i nu vor aprea $n nici un act, importante pentru noi fiind prerile dvs. ;egulile discu iei sunt foarte simple3 s vor#im tare, ca s ne putem auzi, s vor#im pe r%nd, ca s ne putem $n elege "i s respectm opiniile e&primate de fiecare dintre cei prezen i. Pentru $nceput, s ne prezentm. *"a cum v6am spus, m numesc KKKKKKK, am KKKK de ani, suntGnu sunt cstorit() "i sunt de profesie sociologGpsiholog. D s v rog acum "i pe dvs. s v prezenta i, pe r%nd, s ne spune i c%teva cuvinte despre dvs. >7; P*;>ICIP*BLI I. Introducere 1. P%n s ne lansm $n discu ia despre pensiiGsistemul de pensii din ;om%nia, haide i s vor#im pu in despre condi ia salariatului, femeie sau #r#at, care munce"te $n ;om%na. Care sunt, $n opinia dvs., pro#lemele principale cu care se confrunt un salariat de aceea"i v%rst "i pregtire cu ale dvs.M (per#onale #! pro$e#ionale, #ati#$acii #! probleme&dileme). (. La momentul actual, v preocup $n vreun fel perioada pensiei "i a retragerii din activitateM A pregti i $n vreun fel pentru aceast perioad din via a dvs.M ( 'ac da, cum( economi#e#c bani, a#i)urare pri at de #ntate, pen#ie pri at, etc* 'ac nu o $ac +n#, #e ),nde#c # $ac ce a +n iitorul apropiat* Credei c e-i#te di$erene +ntre $emei i brbai +n ceea ce pri ete atitudinea $a de economi#ire . creare re/er e pentru btr,nee*0 II. Cuno"tin e, nivel de informare e&istent

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

1. 'n ;om%nia e&ist un sistem de pensii de stat. Ce "ti i despre acest sistem de pensiiM Care sunt punctele tari ale sistemului de pensii actualM +ar cele sla#eM ( S o$ere e-emple +n #pri1inul a$irmaiei lor0! (. * i auzit discu iile actuale despre reforma sistemului de pensiiM Ce "ti i despre aceste msuri de schim#are a sistemului de pensiiM 2'e unde a au/it de ace#te di#cuii 3 din ma##3media 2/iare, radio, T40, din di#cuiile cu alii! S o$ere e-emple pentru a$irmaiile lor!0 1. +ar despre discu iile referitoare la cre"terea v%rstei de pensionareM Conform legisla iei actuale, p%n $n (/10 v%rsta de pensionare va a)unge la ., de ani pentru #r#a i "i la ./ de ani pentru femei. <i pentru viitorul apropiat se pune pro#lema egalizrii v%rstei de pensionare pentru femei "i #r#a i la ., de ani. ( 'e unde a au/it de ace#te di#cuii 3 din ma##3media 2/iare, radio, T40, din di#cuiile cu alii! S o$ere e-emple pentru a$irmaiile lor! Care e#te atitudinea lor +n le)tur cu ace#t lucru* S moti e/e r#pun#urile!0 III. Dpinii despre sistemul de pensii e&istent 1. Cum a i putea caracteriza printr6un cuv%ntGfraz, sistemul de pensii $n func ie la ora actual $n ;om%niaM Pro#ing3 2S e-plice de ce a ale# ace#t cu ,nt&$ra/ i nu un altul!0 (. Care sunt punctele tari ale sistemului de pensii actual din ;om%niaM +ar cele sla#eM +ac ar fi s v g%ndi i la un raport $ntre punctele tari "i cele sla#e cam care ar fi acestaM 2S moti e/e e-i#tena ace#tui raport de 5&6!0 1. S presupunem c a i fi Einistrul Euncii pentru o zi "i ar tre#ui s reduce i 9ondul de Pensii pentru anul fiscal viitor. Ce a i face $n acest cazM Cum a i ac ionaM 2Ar reparti/a +n mod e)al $ondul e-i#tent dar a#t$el ar de/a anta1a cate)oriile cu pen#ii mari7 ar elimina unele cate)orii de la plata pen#iilor de #tat7 ar cuta #oluii pentru compen#area lip#urilor $inanciare!0 0. +ar $n cazul $n care pro#lema e&ist "i pe termen lungM Ce a i face $n acest cazM Cum a i ac ionaM 2Ar reparti/a +n mod e)al $ondul e-i#tent dar a#t$el ar de/a anta1a cate)oriile cu pen#ii mari7 ar crete ,r#ta de pen#ionare7 ar elimina unele cate)orii de la plata pen#iilor de #tat7 ar cuta #oluii pentru compen#area lip#urilor $inanciare7 ar trece la un #i#tem de pen#ii pri ate obli)atorii*0 IA. ?eneficii "i dezavanta)e ale unui sistem de pensii private o#ligatorii 1. +ac ar fi s v imagina i primul an de pensie pentru dvs. cum crede i c va fi acestaM Ce fel de pensie ve i avea3 de stat, privat individual, cumulat, etcM 2S moti e/e r#pun#urile lor!0

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

(. 'n rile 7niunii =uropene se aplic sisteme de pensii diferite3 de stat, ale anga)atorilor, individuale private etc. Ce diferen e crede i c e&ist $ntre eleM +ar care ar fi asemnrile dintre eleM 2S moti e/e r#pun#urile lor!0 1. Cum crede i c func ioneaz un sistem de pensii privat, pltit de fiecare $n func ie de veniturile de care dispune, fa de un sistem de pensii de statM 2Care e#te mecani#mul de alocare al ace#tui #i#tem de pen#ii pri ate*0 0. Care ar fi avanta)ele introducerii unui astfel de sistem de pensii individuale private $n ;om%nia, complementar sistemului de pensii pu#liceM +ar dezavanta)eleM ( Ar e-i#ta di$erene +n ceea ce pri ete ariate cate)orii de #alariai* 'ar +ntre $emei i brbai* Care ar $i moti ul pentru care ar e-i#ta ace#te di$erene* 'ac e-i#t cate)orii crora ar trebui # li #e dea +n continuare pen#ie public i care #unt ace#tea*0 ,. Introducerea sistemului de pensii private o#ligatorii $nseamn c valoarea pensiei se calculeaz $n func ie de contri#u ia anual individual timp de un anumit nr. de ani. Crede i c ar fi un sistem mai echita#il dec%t cel de acum, #azat pe solidaritatea $ntre genera ii, sau nuM 2S moti e/e r#pun#urile lor!0 A. ;esponsa#ilitate "i $ncredere $n cazul unui nou sistem de pensii vs. cel actual. 1. Cine crede i c ar tre#ui s fie responsa#il pentru asigurarea pensiilor $n ;om%niaM +ar $n cazul unui sistem de pensii privatM ( 8n care #i#tem ar a ea mai mare +ncredere* S e-plice i moti ul pentru care ar a ea o mai mare +ncredere +ntr3un #i#tem $a de altul!0 (. +ac ar fi s fi i o#ligate s opta i pentru un sistem de pensii privat care ar fi factorii pe care i6a i lua $n considerare atunci c%nd a i alege un anumit fond de pensii privateM 2S enumere trei $actori i # ar)umente/e ale)erea!0 1. 'n vederea trecerii la sistemul de pensii private o#ligatorii care crede i c vor fi grupurile sociale care vor #eneficia de acest nou sistem de pensiiM +ar cele defavorizateM Pro#ing3 Aor fi diferite $n func ie de v%rst, gen, nivel de instruire, de salarizare actual etc. +ar grupurile care vor fi dezavanta)ate de acest nou sistem de pensiiM 24or $i di$erite +n $uncie de ,r#t, )en, ni el de in#truire, de #alari/are actual etc!0

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

I.,. D# inerea datelor primare calitative


+up definirea pro#lemei, sta#ilirea scopului cercetrii, a o#iectivelor "i e"antionului se trece la o# inerea efectiv a datelor primare necesare av%nd $n vedere urmtoarele etape3 o *m realizat recrutarea participan ilor, fr ca participan ii s cunoasc dinainte cu precizie tema studiului, motiv pentru care am anun at o tem general N+espre pensii5. o *m sta#ilit locul, data precum "i ora $nt%lnirii. *m anun at su#iec ii participan i de durata efectiv a interviului, "i , $n plus, faptul c vor fi remunera i, fr, $ns, a men iona numele societ ii care va #eneficia de cercetarea de pia pe care o realizm. o *m trimis invita ii scrise tuturor su#iec ilor. o *m sta#ilit materialele care ne vor fi necesare $n desf"urarea interviului3 camera video cu care se va realiza $nregistrarea (deoarece ofer un material de analizat mult mai #ogat comparativ cu reportofonul: fiind acceptat de su#iect cu condi iile garantrii anonimatului acestuia "i distrugerii #enzii casetei $nregistrate imediat dup finalizarea analizei informa iilor con inute $n acea caset video), carnetul operatorului ($l vom folosi la adnotarea unor cuvinte sau teme pe care le vom putea ulterior a#orda sau pentru aprofundare) "i protocolul adecvat situa iei (care va cuprinde3 ap mineral, cafea, fursecuri, sucuri naturale "i #uturi rcoritoare). o +esf"urarea efectiv a interviului3 am demarat interviul, care s6a derulat $n conformitate ghidului operatorului (prezentat anterior $n proiect). Dperatorului i s6a interzis interven ia $ntr6o manier direct, adic3 orientarea discu iei prin impunerea unei anumite structuri, inducerea rspunsurilor, interpretarea, apro#area sau dezapro#area, realizarea de aprecieri sau $ntreruperi ale persoanei intervievate. Dperatorul are posi#ilitatea de a interveni $n discu ie urmrind3 u"urarea discursului, aprofundarea temelor a#ordate, indicarea ascultrii cu aten ie al su#iectului intervievat, indicarea c acesta este $n eles, precum "i realizarea unei sinteze a afirma iilor su#iectului intervievat cu respectarea logicii acestuia. o *m transcris $n $ntregime interviurile realizare, inclusiv men ion%nd pauzele, $ntreruperile, frazele trunchiate "i altele asemenea.

I... *naliza "i interpretarea datelor o# inute


1/

6RA8A C,)PLET9 Condi#ia salariatului 5n Romnia este La pensie vreau s$ m$ simt Asocie( perioada pension$rii cu .istemul actual de pensii este Pensiile de stat sunt Implementarea unui sistem de pensii private 5n Romnia este o m$sur$ ,bli a#ia ca tinerii 5ntre ': ; !" ani s$ contribuie la un sistem de pensii privat este o m$sur$ 6ondurile private de pensii sunt Creterea vrstei de pensionare este o m$sur$ Coti(area 5n cadrul unui sistem de pensii de stat ct i 5n cel privat facultativ este )i<a dori ca pensia mea s$ fie Consider optim un sistem de pensii

.ubiectul nr.% foarte grea $n siguran $naintare $n v%rst ineficient insuficiente necesar nu ar tre#ui sa fie o#ligatorie

.ubiectul nr.' discuta#il implinit $mplinire personala su# limita decen ei infime raportate la nevoi necesar necesar

.ubiectul nr.! mizer #ine odihn insuficient prea mici #un proast

.ubiectul nr.* necorespunztoare om vacan nesatisfctor foarte mici #un necesar

.ubiectul nr." medie #ine vrst inaintat la pm%nt mici necesar #inevenit

.ubiectul nr./ proast linistit nesigira nesatisfctor mici #un discuta#il

utile pt cei cu salarii mari #un numai $n condi iile cre"terii calit ii vie ii a#surd

utile discuta#il

o noutate proast

#inevenite #un, $n cazul $n care e&ist condi ii #une de viat util

nu prea sunt credi#ile proast

nesigure proast

util

oO

proast

proast

suficient pentru un trai decent care garanteaz un venit mediu pentru to i pensionarii ineficient

suficient $n raportcu nevoile privat

decent

(,// ron

#un

mai mare dec%t salariul care sa asigure un trai decent

de stat "i eventual facultativ

privat

care s ofere pensii decente

.tatul administrea($ sistemul de pensii

rau

ineficient

necorespunztor

prost

prost

11

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

*v%nd $n vedere caracterul didactic al lucrrii am luat spre analiza rezultatele o# inute $n urma desf"urrii celui de6al doilea focus6grup. 'n acest sens am folosit grila de sintez. *ceasta cuprinde pe orizontal categoriile de teme "i su#teme, iar $n fiecare celul sunt trecute aprecierile sau opiniile fiecrui su#iect de interviu pentru fiecare tem sau su#tem. 'n urma analizei s6a constatat faptul c su#iec ii descriu condi ia salariatului ca fiind nesatisfctoare. Bemul umirile cele mai mari vin din lipsa de perspective,pu ini au locurile de munc pe care "i le6au dorit sau care s le ofere satisfac ie. S6a eviden iat ca un pe care $l are un anga)at faptul c, de #ine, de ru, prime"te un salariu $n fiecare lun. Pe fondul acestei atitudini asupra locului de munc, nici perspectiva asupra viitorului nu e mai pu in $n m%na hazardului. Impresia general $n urma discu iilor de grup este c ma)oritatea salaria ilor sunt foarte pu in informa i despre drepturile lor $n general, iar despre sistemul de pensii cu at%t mai mult. Cu c%t v%rsta salaria ilor este mai $ndeprtat de v%rsta pensionrii cu at%t interesul pentru informa ii din acest domeniu este mai mic. Bici persoanele care se afl mai aproape de pensionare nu au repere clare $n ceea ce prive"te sistemul de pensii. +e aceea, temele de interes pentru participan ii la focus grupuri, $n ceea ce prive"te sistemul de pensii, sunt3 mrirea (inde&area) pensiilor foarte mici, )usti ie social $n domeniul pensiilor tema medicamentelor compensate pentru pensionari "i pro#lema pensiilor foarte mici din mediul rural. Sunt foarte pu ine persoanele care declar c fac economii cu g%ndul la viitor din r%ndul grupurilor care au cuprins persoane cu venituri mici "i medii. Comportamentele de economisire sunt de gsit, $n opinia participan ilor la focus grupuri, la v%rste $naintate sau la persoanele care au venituri ceva mai mari. Pensiile private sunt relativ necunoscute participan ilor la focus grupuri. Ea)oritatea nu au auzit de fondurile de pensii private, iar cei pu ini care au auzit nu au $ncredere $n a"a ceva. C%teva din persoanele cu studii superioare ar cotiza pentru un fond de pensii private, dar $nc nu "i6au pus aceast pro#lem $n mod concret. D singur persoan din grupurile de discu ie avea o asigurare de acest tip la o companie privat de asigurri. Ea)oritatea resping ideea de Nfond5 (fond de investi ii, fond de pensii) care este $nc puternic asociat cu fraudele legate de desfiin area S*9I, 9BI etc.

1(

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

Se "tie despre faptul c v%rsta de pensionare va cre"te. Ea)oritatea participan ilor dezapro# ideea de a se mri v%rsta de pensionare 7n avanta) al sistemului de pensii private este, $n opinia responden ilor, faptul c pensia respectiv poate fi mo"tenit de urma"i (ceea ce nu se $nt%mpl cu pensiile de stat). 'n rest, ceea ce se prevede $n aceste proiecte de lege, este foarte $ndeprtat de nevoile "i posi#ilit ile persoanelor cu venituri mici "i medii intervievate. 'ncrederea responden ilor $n capacitatea autorit ilor de a rezolva pro#lemele celor care i6au ales, este foarte sczut. 'n acest conte&t, faptul c fondurile de pensii private vor fi supravegheate de comisii desemnate s fac acest lucru nu cre"te foarte mult sentimentul de siguran pe care l6ar putea avea #eneficiarii reformei pensiilor.

I.-. Concluzii "i propuneri


Ca o concluzie a discu iilor se desprinde faptul c cele mai importante o#stacole de imagine pe care le au guvernan ii $n promovarea unui sistem de pensii private, vin din urmtoarele aspecte descoperite $n timpul discu iilor de grup3 ne$ncrederea pu#licului $n ideea de fond privat: lipsa de informare $n acest domeniu: lipsa unei institu ii credi#ile care s garanteze administrarea corect a #anilor depu"i de salaria i (institu ii #ancare solide, institu ii europene etc.).

CAP II. PR,IECTAREA =I TE.TAREA C>E.TI,NAR?L?I

II.1. 9ormularea ipotezelor generale "i a ipotezelor statistice


Ipote(ele enerale ale cercet$rii Ea)oritatea cet enilor #ra"oveni sunt preocupa i de perioada pensionrii Ea)oritatea cet enilor #ra"oveni nu sunt satisfcu i de sistemul actual de pensii Popula ia ?ra"ovului este interesat $n reformarea sistemului de pensii 11

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

9ondurile de investi ii private au o imagine negativ $n r%ndul cet enilor #ra"oveni

Ipote(ele statistice ale cercet$rii Po3 Peste 8/ H dintre cet enii #ra"oveni nu sunt satisfcu i de sistemul actual de pensii. P13 Eai pu in de 8/ H dintre cet enii nu sunt satisfcu i de sistemul actual de pensii. Po3 Peste ./ H dintre cet enii #ra"oveni sunt preocupa i de perioada pensionrii. P13 Eai pu in de ./ H dintre cet enii sunt preocupa i de perioada pensionrii. Po3 (/ H dintre cet enii #ra"oveni de in o pensie privat. P13 Eai pu in de (/ H dintre cet enii #ra"oveni de in o pensie privat. Po3 Cel mult 1/ H dintre cet enii #ra"oveni fac economii pentru viitor. P13 Eai mult de 1/ H dintre cet enii #ra"oveni fac economii pentru viitor. P/ 3 Bu e&ist diferen e semnificative pe grupe de v%rst cu privire la preocuparea pentru perioada pensionrii. P13 =&ist diferen e semnificative pe grupe de v%rst cu privire la preocuparea pentru perioada pensionrii. P/ 3 Bu e&ist diferen e semnificative pe grupe de v%rst cu privire la $ncrederea $ntr6un sistem de pensii private. P13 =&ist diferen e semnificative pe grupe de v%rst cu privire la $ncrederea $ntr6un sistem de pensii private. P/3 Bu e&ist diferen e semnificative $ntre procentul de femei "iQ procentul de #r#a i cu privire la egalizare v%rstei de pensionare. P13 e&ist diferen e semnificative $ntre procentul de femei "iQ procentul de #r#a i cu privire la egalizare v%rstei de pensionare. 10

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

II.(. Sta#ilirea o#iectivelor cercetrii

A.PECTE -E 2A89 1. Esura $n care cet enii #ra"oveni sunt preocupa i de perioada pensionrii.

4NTRE29RILE CERCET9T,R?L?I 1. 'n ce msura cet enii ora"ului ?ra"ov sunt preocupa i de perioada pensionriiM (. Care sunt modalit ile de economisire pe termen lung utilizateM

,2IECTIVELE CERCET9T,R?L?I 1. +eterminarea msurii $n care cet enii ora"ului ?ra"ov sunt preocupa i de perioada pensionrii. (. Identificare modalit ilor de economisire pe termen lung Esurarea gradului de satisfac ie al cet enilor #ra"oveni cu privire la sistemul actual de pensii. Identificare opiniilor cet enilor #ra"oveni cu privire reformarea sistemului de pensii $n ;om%nia. 1. Cunoa"terea opiniei cet enilor #ra"oveni cu privire la sistemul privat de pensii.

(. Identificarea gradului de satisfac ie al cet enilor #ra"oveni cu privire la sistemul actual de pensii. 1. Identificarea opiniilor cet enilor #ra"oveni cu privire reformarea sistemului de pensii $n ;om%nia. 0. *titudinea cet enilor #ra"oveni cu privire la sistemul pensiilor private.

Care este gradul de satisfac ie al cet enilor #ra"oveni cu privire la sistemul actual de pensiiM Care sunt opiniile cet enilor #ra"oveni cu privire reformarea sistemului de pensii $n ;om%nia M 1. Care este opinia cet enilor #ra"oveni cu privire la sistemul privat de pensiiM

(. Care sunt criteriile avute $n (. +eterminarea criteriilor vedere $n alegerea unui fond de avute $n vedere $n alegerea pensii privatM unui fond de pensii privat. 1. Care este atitudinea cet enilor #ra"oveni cu privire la introducerea sistemului de pensii private o#ligatorii pentru persoanele cu v%rsta cuprins $ntre (/ @ 1, aniM 0. Care este atitudinea cet enilor #ra"oveni cu privire la modalitatea de alctuire a pensieiM 1. +eterminarea atitudini cet enilor #ra"oveni cu privire la introducerea sistemului de pensii private o#ligatorii pentru persoanele cu v%rsta cuprins $ntre (/ @ 1, ani. 0. +eterminarea atitudini cet enilor #ra"oveni cu privire la modalitatea de alctuire a pensiei. 1,

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

,. Identificarea gradului de $ncredere a cet enilor #ra"oveni cu privire la fondurile de pensii administrate privat.

1. 'n ce msur cet enii #ra"oveni sunt dispu"i $n a contri#ui la un fond de pensii privateM (. Care este gradul de $ncredere al cet enilor #ra"oveni cu privire la fondurile de pensii administrate privatM

1. +eterminarea msurii $n care cet enii #ra"oveni sunt dispu"i $n a contri#ui la un fond de pensii private. (. +eterminarea gradului de $ncredere al cet enilor #ra"oveni cu privire la fondurile de pensii administrate privat.

II.1. Prezentarea chestionarului


Prezentarea chestionarului $n forma sa final este efectuat $n ane&a 1 a prezentului proiect.

II.0. Prezentarea aspectelor care au stat la #aza conceperii chestionarului


*ran)area $n pagin "i ordinea $ntre#rilor este e&trem de important deoarece aceasta influen eaz decizia su#iectului de a coopera la desf"urarea interviului "i de a rspunde la toate $ntre#rile. Chestionarul $ncepe cu c%teva $ntre#ri simple, de acomodare a su#iectului cu tematica cercetrii. 7rmeaz $ntre#ri mai dificile, ce au fost plasate $n partea de mi)loc a chestionarului, intercalate cu $ntre#ri u"oare, cu scopul de a nu o#osi su#iectul "i ca s nu refuze s rspund sau s ofere informa ii de sla# calitate. *m utilizat "i $ntre#ri filtru pentru a selecta $n cadrul cercetrii, pe cei care nu pot rspunde la chestionarul propriu6zis sau la anumite $ntre#ri. 'ntre#rile de identificare ale responden ilor au fost plasate la sf%r"itul chestionarului. *cestea permit descrierea su#iec ilor $n raport cu o serie de criterii demografice "i socio6 economice. Tipul de 5ntreb$ri utili(ate. Chestionarul cuprinde 1. de $ntre#ri, dintre care 3 'ntre#ri deschise 3 1,12 Ca $ntre#ri $nchise s6au folosit 3 1.

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

'ntre#ri simple, cu rspunsuri de tipul +a sau Bu 3 (, 2, 1/, 18, ((, (2 'ntre#ri care presupun o alegere unic 3 -, 11, 1(, 11, (-, 11 'ntre#ri care presupun o alegere multipl dintre mai multe variante propuse3 1, 8, (/, (,, (8, 1/ 'ntre#ri filtru 3 (, 2, 1/, (2 'ntre#ri de caracterizare a su#iec ilor 3 1(, 11, 10, 1,, 1. 'ntre#ri de opinie 3 0, ,, ., (1, (0, 1., 1-, (1, (. 'ntre#ri ierarhizate pe ranguri 3 1, 'ntre#ri factuale 3 10 Tipuri de scale folosite. Scala este folosit pentru a msura, de o#icei cantitativ, caracteristica supus cercetrii, $n func ie de amplasarea aprecierii $n limitele scalei respective. 'n ela#orarea chestionarului s6au utilizat urmtoarele tipuri de scale 3 .cala nominal$ @ Scala nominal 3 1, 1, -, 8, 11, 1(, 10, (/, (,, (-, (8, 1/, 11 Scala nominal #inar 3 (, 2, 1/, 18, ((, (2 Scala nominal de clasificare 3 ,, ., (1, (0, 1(, 11, 10, 1,, 1. .cala ordinal$ @ +iferen iala semantic 3 0, 1Scala lui LiOet 3 (1 .cala interval @ Scala cu ad)ective #ipolare de sens opus3 1., (. Scal continu 3 10 .cala propor#ional$ @ Scala propor ional cu sum constant 3 1, Scal propor ional cu msurare direct3 12 Le $tura dintre 5ntreb$ri Legtura dintre $ntre#ri este eviden iat $n urmtoarea schem3

1-

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

1. (. 1. 0. ,. .. -. 2. 8. 1/. 11. 1(. 11. 10.

1,. 1.. 1-. 12. 18. (/. (1. ((. (1. (0. (,. 12

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

(,. (.. (-. (2. 1/. (8. 11. 1(. 11 10. 1, 1..

18

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

CAP III. C,N.I-ERAAII )ET,-,L,+ICE PRIVIN- E=ANTI,NAREA

III.1. Popula ia cercetat "i mrimea acesteia


9oarte important pentru determinarea e"antionului este sta#ilirea corect a popula iei statistice asupra creia se va realiza cercetarea, dac e"antionul se dore"te a fi reprezentativ. Lin%nd cont de faptul c avem $n vedere popula ia vizat de proiectul de lege care dore"te reformarea sistemului de pensii $n ;om%nia, vom spune c popula ia cercetat va fi popula ia $ntregului ?ra"ov cu v%rsta cuprins $ntre (/ "i 0, ani. +in aceast popula ie cadru va fi ales un e"antion de la care vom o# ine informa iile primare.

III.(. Sta#ilirea mrimii e"antionului


Pentru a determina mrimea e"antionului $n cazul unei e"antionri aleatoare am avut $n vedere nivelul de precizie al estimrii dat de eroarea admis "i intervalul de $ncredere. *m luat $n considerare un nivel al erorii admise de R1H cu un nivel de $ncredere de 8,H. Conform ta#elului distri#u iei z acestor valori le corespunde valoarea 1.8.. +atorit lipsei de informa ii cu privire la p (procentul celor care au rspuns N+*5), acesta va fi considerat de ,/H. Erimea e"antionului $n cazul procentelor a fost determinat dup urmtoarea formul3
n= /( p : 9(

7nde 3 zS 6 ptratul coeficientului z corespunztor nivelului de $ncredere: p 6 estimarea procentului $n caz de succes
: =1 p

T 6 estimarea procentului $n caz de e"ec = 6 nivelul erorii admise e&primat $n procente n 6 mrimea e"antionului

*stfel avem3 n U (1,8.)( V ,/ V ,/ G 1( n U 1/.-

(/

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

+atorit faptului c aceast cercetare are un caracter didactic "i din motive financiare, nu am putut respecta mrimea e"antionului, de aceea am redus la -, de persoane mrimea acestuia. 'n aceste condi ii eroarea va fi calculat dup formula3
9 =/ p : n

9 U 1,8. V W (,/ V ,/) G -, 9 U XG6 11,11

III.1. +escrierea unit ii de o#servare, de e"antion "i de analiz


7nitatea de e"antionare este format dintr6un element sau un grup de elemente, care pot forma e"antionul, $n cazul $n care sunt selectate $n acest scop. Pentru cercetarea avut $n vedere unitatea de e"antionare este individul dintr6o familie care are v%rsta cuprins $ntre (/ "i 0, ani, "i desf"oar activit i lucrative. +e la aceste unit i de e"antionare se o# in informa ii pe #aza crora se vor trage concluzii vala#ile pentru $ntreaga popula ie avut $n vedere.

III.0. *legerea metodei de e"antionare


Pentru tema aleas, metoda de e"antionare potrivit este e"antionarea $n mai multe faze. *ceasta presupune $ntr6o prim faz, alegerea aleatoare a unui numr de straturi, iar $n faza a dou din straturile e&trase se aleg unit ile de e"antionare. *v%nd $n vedere faptul c se dore"te realizarea unei anchete $n r%ndul cet enilor #ra"oveni cu v%rsta cuprins $ntre (/ "i 0, de ani, pentru care nu avem o list, vom proceda astfel3 'ntr6o prim faz se alege aleator un numr mare de locuin e din cartierele municipiului *cest lucru $l voi realiza calcul%nd 1,H din numrul total de cartiere din ora"ul ?ra"ov, care este de 1(. ;ezultatul o# inut este 1.2, ceea ce apro&imativ $nseamn alegerea a dou cartiere. Prin e"antionarea aleatoare simpl, am ales cartierele cartierele *stra "i ;cdu. 7rmtoarea treapt cuprinde 1,H din numrul total de strzi din cele dou cartiere alese, *stra "i ;cdu. 'n cartierul *stra e&ist ,1 de strzi iar $n cartierul ;cdu, -, strzi. Calcul%nd procentul de 1,H din numrul total de strzi din fiecare cartier $n parte, am a)uns la urmtoarele rezultate3 studiul meu tre#uie s cuprind apro&imativ 2 strzi din cartierul *stra "i apro&imativ 11 strzi din (1

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

cartierul ;cdu. 'n r%ndul acestora se va efectua rapid o anchet cu scopul de a identifica numai locuin ele $n care se afl cet eni cu v%rsta cuprins $ntre (/ "i 0, ani, care desf"oar activitate lucrativ. 'n faza a doua, din lista $ntocmit ca #az de e"antionare se constituie un e"antion folosind procedeul e"antionrii aleatoare simple de mrime sta#ilit de la care se va colecta $ntreaga cantitate de date necesare anchetei. *ceste metode de e"antionare i se poate asocia de asemenea o metod de e"antionare stratificat propor ional predeterminat av%nd $n vedere caracteristicile v%rst "i se&. *stfel av%nd $n vedere caracteristica v%rst vom avea3

Structura la Marime nivelul eantion populaiei 20 - 2 0.34 364 2! - 3 0.36 384 3! - ! 0.30 319 "#"$% 1.00 1067 V sursa3 +irec ia Yude ean de Statistic ?ra"ov Vrst

Marime subeantion 26 27 22 75

Lu%nd $n considerare caracteristica se&3


S&' Structura la nivelul populaiei Mrime eantion Mrime subeantion 37 38 75

($)($* + 0.49 523 F&M&+ 0.51 544 "#"$% 1.00 1067 V sursa3 +irec ia Yude ean de Statistic ?ra"ov

. Lin%nd cont de caracteristicile avute $n vedere3 v%rst "i se& structura la nivelul e"antionului va fi urmtoarea3
Vrst ,Se20 - 2 2! - 3 3! - ! "#"$% F&M&+ 186 196 162 544 Mrime eantion (.)($*+ 178 188 156 523 "#"$% 364 384 319 1067 Mrime sub eantion F&M&+ (.)($*+ "#"$% 13 13 26 14 13 27 11 11 22 38 37 75

Includerea locuin elor $n e"antion se va face prin metoda e"antionrii aleatoare simple. ((

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

+in motive de timp, financiare "i av%nd $n vedere caracterul didactic al lucrrii vom alege spre analiz un su#e"antion format din -, su#iec i. *stfel, $n urma $m#inrii metodei de e"antionare $n mai multe faze cu metoda de e"antionare stratificat propor ional predeterminat se poate sta#ili e"antionul reprezentativ pentru cercetarea avut $n vedere, care prive"te atitudinile opiniile "i comportamentele cet enilor #ra"oveni cu privire la reforma sistemului de pensii.

III.,. *sigurarea reprezentativit ii e"antionului


;eprezentativitatea e"antionului este asigurat prin acordarea de "anse egale tuturor indivizilor de a face parte din e"antion. *ceasta duce la minimizarea elementelor su#iective de favorizare a unor persoane $n momentul selec iei, prin a#ordarea principiului tragerii la sor i. ;eprezentativitatea e"antionului ar fi fost mai #ine asigurat prin mic"orarea erorii admise, ceea ce nu este posi#il datorit lipsei mi)loacelor financiare necesare "i caracterului didactic al cercetrii. +in aceste motive am ales un e"antion format din -, de persoane, ceea ce a dus la o garantare a rezultatelor cu o eroare de XG6 11,11 "i un nivel de $ncredere de 8,H.

(1

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

CAP IV. ANALI8A =I INTERPRETAREA -ATEL,R PRI)ARE =I .EC?N-ARE

IA.1. Statistica $ntre#rilor relevante


*.%.%. Re(ultatele m$sur$rii cu scala respectiv$ (. 'n prezent v preocup $n vreun fel perioada pensiei "i a retragerii din activitateM +a Bu
Va preocupa in vreun /el perioa0a retra1erii 0in activitate

NU DA

.tatistics Aa preocupa $n vreun fel perioada retragerii din activitate N )ean .td. Error of )ean .td. -eviation Variance Valid )issin -, / ..1 ./,.08/ .(0/

Ca

e&presie

tendin ei

centrale

se

poate

determina modulul reprezentat de rspunsul cu frecven a cea mai mare. 'n acest caz rspunsul cu frecven a cea mai mare este Da, pentru care au optat 0. de persoane, adic .1,1 H din su#iec i. 1. Care sunt msurile pe care le lua i $n acest sensM
Group $VAR003 Masuri luate pentru perioada pensionarii (Value tabulated = 1) Dichoto ! label $cono ii proprii Pensie pri)ata Doresc sa a stabilesc ,n strainatate Ma docu ente. ,n acest sens "a e VAR003%1 VAR003%& VAR003%3 VAR003%' #ount &' 1& 11 &3 /////// *0 Pct of Pct of Responses #ases 3'%3 1*%1 1(%* 3&%///// 100%0 (&%& &+%1 &3%(0%0 ///// 1(&%&

0otal responses &issin1 cases2 '+ )alid cases

(0

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

Eodulul acestei $ntre#ri este reprezentat de rspunsul 4=conomii proprii5, ce $ntrune"te 10,1H din total rspunsuri, fiind indicat de ,(,(H dintre responden i. 0. C%t de satisfcut sunte i de actualul sistem de pensii de statM
Cat de satisfacut sunteti de actualul sistem de pensii 6reBuencC Percent -eloc .atisfacut 11/ (/ 2 -, ((.0/./ (..1/.1//./ Valid Percent ((.0/./ (..1/.1//./ Cumulative Percent ((..(.28.1 1//./ .tatistics Cat de satisfacut sunteti de actualul sistem de pensii

3
)ean

Valid )issin

-, / 6.-, .1/2 61.// 61

Vali0

Nesatisfacut Nici D Nici .atisfacut Total

.td. Error of )ean )edian )ode

Eodulul @ este reprezentat de rspunsul 4Besatisfcut5U(61), ce $ntrune"te 0/,/H din total rspunsuri. Eediana3 este reprezentata de valoarea @ 1 (4Besatisfcut5). Scorul mediu va fi3 Sc U
1- V (() + 1/ V (1) + (/ V / + 2 V 1 U /.-, -,

1/.+e ine i o pensie privatM +a Bu


.tatistics +etineti o pensie privata N Valid )issin -, / .1. ./01 .1.8 .11.
2etineti o pensie privata
NU DA

)ean .td. Error of )ean .td. -eviation Variance -etineti o pensie privata 6reBuencC Percent N? Valid -A Total .1 1( -, 20./ 1../ 1//./ Valid Cumulative Percent Percent 20./ 1../ 1//./ 20./ 1//./

(,

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

Ca e&presie a tendin ei centrale se poate determina modulul reprezentat de rspunsul cu frecven a cea mai mare. 'n acest caz rspunsul cu frecven a cea mai mare este Nu, pentru care au optat .1 de persoane, adic 20 H din su#iec i.

a) Calcularea varia#ilei dihotomice3 6 propor ia p, a celor care de in o pensie privat 3

p=

;
i =1

-( 1 1 + 1 + ... + 1 / + / + ... + / 1( = + = = /,1. -/ -/ -,

6 propor ia T, a celor care nu de in o pensie privat3


: = 1 p = 1 /,1. = /,20

#) =stimarea procentului popula iei 3 Z 6 nivelul de $ncredere ales este de 8,H, pentru care z U R 1,8.: 6 mrimea e"antionului3 n U -,. Intervalul de $ncredere $n care se va situa procentul Z va fi 3
p / p p + / p ,

unde 3 popula iei

U procentul celor care de in o pensie privat (la nivelul


cercetate): p U valoarea estimat a lui sta#ilit:
p U a#aterea standard a procentului $n cazul popula iei.

(procentul la nivelul e"antionului):

z U valoarea din ta#elul reparti iei normale corespunztoare nivelului de $ncredere

Cum p nu este cunoscut, aceasta se estimeaz dup formula3


p =

p (1// p ) n 1 1. (1// 1.) 1. 20 = = 0,(. -0 -0

p =

(.

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

1.61,8.[0,(. \ Z \ 1.X1,8.[0,(. U] -,., \ Z \ (0,10 U] Cu o pro#a#ilitate de 8,H garantm c procentul popula iei #ra"ovene care de ine o pensie privat se afl $n intervalul ^-,.,: (0,10_.

1,. +istri#ui i 1// de puncte urmtoarelor variante, $n func ie de modul $n care dori i s fie alctuit pensia dumneavoastr3 (Completea/ #paiile libere cu numrul de puncte acordat! Continu$ cu 5ntrebarea %/) Pensie de stat Pensie privat =conomii proprii >D>*L Puncte KKK KKK KKK 1//
-escriptive .tatistics N Economii Proprii Pensie privata Pensie de stat Valid N ElistFiseG -, -, -, -, )ean 12.1( 1(.(08.-,

La aceast $ntre#are s6au $nregistrat -, de rspunsuri valide din totalul celor -, de rspunsuri. Eediile $nregistrate pentru categoriile de rspuns $n func ie de preferin ele consumatorilor au fost ordonate $n ordine cresctoare, $n sensul c un puncta) mai mare semnific o preferin mai mare. *stfel pensiile de stat au fost preferate $n alctuirea pensiei, urm%nd pensiile private "i economiile proprii. Se poate spune c pensiile de stat sunt de 1., ori mai preferate dec%t pensiile private. 1.. C%t importan acorda i urmtorilor factori, atunci c%nd a i alege un anumit fond de pensii privateM (R#pun# unic pe linie! 8ntre $iecare dou ni ele #e pre#upune e-i#tena aceleai di#tane0! 1..1. Aaloarea contri#u iei
5 c n u 4 e r F
50 40

6isto1ram

30

20

10

(Mean = 4.23 Std. Dev. = 0.606 N = 75 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Valoarea contributiei

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

.tatistics Aaloarea contri#utiei N )ean .td. Error of )ean )edian )ode .td. -eviation Variance .HeFness .td. Error of .HeFness Iurtosis .td. Error of Iurtosis Valid )issin 0.(1 ./-/ 0.// 0 ../. .1.6.10. .(-6.0,( .,02 -, /

Aaloarea modal precum "i mediana se situeaz pe nivelul 0 al scalei, media fiind de 0.// puncte pe o scal de la 1 la ,. *u fost calcula i "i a#aterea standard "i a#aterea standard de la media e"antioanelor, pe #aza crora se pot calcula eroarea de e"antionare "i estimarea mediei la nivelul popula iei totale. *#aterea standard de la media e"antioanelor este de3 /,/1..(. Perioada de contri#u ie
6isto1ram
40

.tatistics Perioada de contri#utie 3 Valid )issin -, / 1.20 .1/8 0.// 0 .80, .281 6.,,8 .(-6.0-2 .,02

30

)ean
20

.td. Error of )ean )edian )ode


Mean = 3.84 Std. Dev. = 0.945 N = 75 1 2 3 4 5 6

5 c n u 4 e r F
10

.td. -eviation Variance .HeFness .td. Error of .HeFness Iurtosis .td. Error of Iurtosis

7erioa0a 0e contributie

(2

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

Aaloarea modal precum "i mediana se situeaz pe nivelul 0 al scalei, media fiind de 0.// puncte pe o scal de la 1 la ,. *u fost calcula i "i a#aterea standard "i a#aterea standard de la media e"antioanelor, pe #aza crora se pot calcula eroarea de e"antionare "i estimarea mediei la nivelul popula iei totale. *#aterea standard de la media e"antioanelor este de3 /,1/8.
.tatistics ;enta#ilitatea

3
)ean

Valid )issin

-, / 1..2 .112 0.// , 1.188 1.016.(-/ .(-61.1/1 .,02

.td. Error of )ean )edian )ode .td. -eviation Variance .HeFness .td. Error of .HeFness Iurtosis .td. Error of Iurtosis

1..1. ;enta#ilitatea fondurilor


6isto1ram

Rentabilitatea Valid Cumulative 6reBuencC Percent Percent Percent %<-eloc important ' Valid ! * "<6oarte important Total 1 1, 12 10 (-, 1.1 (/./ (0./ 12.1../ 1//./ 1.1 (/./ (0./ 12.1../ 1//./ 1.1

30

25

20

15

(1.1 0,.1 .0./ 1//./

5 c n u 4 e r F
10 5 Mean = 3.68 Std. Dev. = 1.199 N = 75 0 1 2 3 4 5 6 0

)entabilitatea

Aaloarea modal precum "i mediana se situeaz pe nivelul 0 al scalei, media fiind de 0.// puncte pe o scal de la 1 la ,. *u fost calcula i "i a#aterea standard "i a#aterea standard de la media (8

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

e"antioanelor, pe #aza crora se pot calcula eroarea de e"antionare "i estimarea mediei la nivelul popula iei totale. *#aterea standard de la media e"antioanelor este de3 /,112.
.tatistics Costuri de administrare

3
)ean

Valid )issin

-, / 1.(.118 0.// 0 1.(/1 1.001 6.,1. .(-6..10 .,02

.td. Error of )ean )edian )ode .td. -eviation Variance .HeFness .td. Error of .HeFness Iurtosis .td. Error of Iurtosis

1..0. Costurile cu administrarea fondului


Costuri de administrare 6reBuencC Percent %<-eloc important ' Valid ! * "<6oarte important Total 8 1/ 11/ 8 -, 1(./ 11.1 ((.0/./ 1(./ 1//./ Valid Cumulative Percent Percent 1(./ 11.1 ((.0/./ 1(./ 1//./
0 0 1 2 3 4 5 6 30

6isto1ram

1(./ (,.1 02./ 22./ 1//./


5 c n u 4 e r F

25

20

15

10

5 Mean = 3.27 Std. Dev. = 1.201 N = 75

Costuri 0e a0ministrare

Aaloarea modal precum "i mediana se situeaz pe nivelul 0 al scalei, media fiind de 0.// puncte pe o scal de la 1 la ,. *u fost calcula i "i a#aterea standard "i a#aterea standard de la media e"antioanelor, pe #aza crora se pot calcula eroarea de e"antionare "i estimarea mediei la nivelul popula iei totale. *#aterea standard de la media e"antioanelor este de3 /,118. %J. Ce sum din venitul dumneavoastr lunar a i fi dispus s cotiza i la un fond de pensii privatM
-escriptive .tatistics

1/

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale


.td. -eviation .tatistic

Ran e )inimum )a1imum .tatistic / .tatistic 1//

)ean .tatistic 8,.0.td. Error 8.-,2

Variance .tatistic

.tatistic .tatistic Ce suma din venit ati fi dispus sa coti(ati la un fond de pensii privat Valid N ElistFiseG -, -, 1//

20.,/. -101.111

Eem#rii e"antionului analizat sunt dispu"i s cotizeze $n medie 8,,0- ;DB lunar pentru un fonda de pensii privat. *mplitudinea este de 1// ;DB ca diferen $ntre valoarea ma&im "i cea minim. ((. Considera i #enefic introducerea unui sistem de pensii private o#ligatorii pentru persoanele $n v%rst de p%n la 1, ani "i facultativ $n cazul celor cu v%rst cuprins $ntre 1,60, ani. +a Bu
.tatistics Considerati #enefica introducerea unui sistem de pensii private o#ligatorii
Consi0erati bene/ica intro0ucerea unui sistem 0e pensii private obli1atorii
NU DA

3
)ean

Valid )issin

-, / .18 ./,.08/ .(0/

.td. Error of )ean .td. -eviation Variance

Considerati benefica introducerea unui sistem de pensii private obli atorii 6reBuencC Percent N? Valid -A Total 0. (8 -, .1.1 12.1//./ Valid Cumulative Percent Percent .1.1 12.1//./ .1.1 1//./

)odulul@ rspunsul cu frecventa cea mai mare este 4B75 Putem calcula3 11

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

p @ procentul celor care considera c este #enefic introducerea unui sistem de pensii private o#ligatorii pentru persoanele $n v%rst de p%n la 1, ani "i facultativ $n cazul celor cu v%rst cuprins $ntre 1,60, ani. (la nivelul e"antionului):
n

p=

;
i =1

: sau pU12.-H. (8 = /,12-,

B @ procentul celor care nu considera ca este #enefic introducerea unui sistem de pensii private o#ligatorii pentru persoanele $n v%rst de p%n la 1, ani "i facultativ $n cazul celor cu v%rst cuprins $ntre 1,60, ani. TU 1 @ /,12-U/,.11: sau TU.1,1H. -ispersia@
S ( = p (1 p ) = /,12- /,.11 = /,(0

Abaterea standard3
S = S ( = /,(0 = /,08

eantionuluiG3

Estimarea procentului popula#iei@

Estimare punctuala Eestimam procentul popula#iei prin procentul la nivelul p @ reprezint o estimare a procentului de la nivelul popula iei (Z). Z U 21H. Estimare prin intervalul de 5ncredere@ Intervalul de $ncredere pentru parametrul procent este3 (de la 7nde3 Z U procentul celor care poseda caracteristica nivelul popula iei cercetate). pU valoarea estimata a lui Z.

p / p p + / p
( (

/ U valoarea din ta#elul reparti iei normale. (


p U a#aterea standard a procentului $n cazul popula iei.
p =
p (1// p ) 18(1// 18) = = ,,.1 n,,.1 12,-, 12,- 1,8. - +1,8. ,,.1

1(

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

^(-,.H: 08,-H_: $n condi iile unei pro#a#ilit i de 8,H procentul Z de la nivelul popula iei care a rspuns afirmativ se va afla $n intervalul ^(-,.H: 08,-H_. (.. C%t $ncredere acorda i unui fond de investi ii privatM

Cata incredere acordati unui fond de investitii privat 6reBuencC Percent 6oarte putina ' ! * 6oarte multa Total 2 1. 1/ (/ 1 -, 1/.(1.1 0/./ (..1.1 1//./ Valid Cumulative Percent Percent 1/.(1.1 0/./ (..1.1 1//./ 1/.1(./ -(./ 82.1//./

Vali0

6isto1ram

.tatistics Cata incredere acordati unui fond de investitii privat


30

3
)ean

Valid )issin

-, / (.2.111 1.// 1 .8-.8,, 6.1,/ .(-6.,,. .,02

20

.td. Error of )ean )edian )ode

5 c n u 4 e r F

10

.td. -eviation Variance .HeFness


Mean = 2.87 Std. Dev. = 0.977 N = 75

0 0 1 2 3 4 5 6

.td. Error of .HeFness Iurtosis .td. Error of Iurtosis

Cata incre0ere acor0ati unui /on0 0e investitii privat

Aaloarea modal precum "i mediana se situeaz pe nivelul 1 al scalei, media fiind de 1.// puncte pe o scal de la 1 la ,. *u fost calcula i "i a#aterea standard "i a#aterea standard de la media e"antioanelor, pe #aza crora se pot calcula eroarea de e"antionare "i estimarea mediei la nivelul popula iei totale. *#aterea standard de la media e"antioanelor este de3 /,111. 11

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

*.%.'. Re(ultatele m$sur$rii pentru dintre variabilele relevante 5n raport cu caracteristicile subiec#ilor
Va preocupa 5n vreun fel perioada retra erii din activitate K Vrst$ respondentului Crosstabulation Vrst$ respondentului ': < '* '" < !* Count N? L of Total Count -A L of Total Count Total L of Total 11 1/ !" < *" 2

Total

(8 12.-H 0. .1.1H -,

Va preocupa 5n vreun fel perioada retra erii din activitate

10.-H 11.1H 1/.-H 1, 110

(/./H ((.-H 12.-H (. (((

10.-H 1../H (8.1H 1//./H

Se o#serv faptul c $n cazul persoanelor mai tinere e&ist o preocupare mai mare privind perioada pensionrii.

10

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

-etineti o pensie privata K Venitul lunar al respondentului Crosstabulation Venitul lunar al respondentului 5ntre !:% < 5ntre ":% < ":: %::: Count N? L of Total -etineti o pensie privata Count -A L of Total Count Total L of Total (0 1(./H / ./H (0 1(./H (1 (2./H 0 ,.1H (, 11.1H 5ntre %::% < %/:: 1. (1.1H , ..-H (1 (2./H peste %/:: ( (.-H 1 0./H , Total

.1 20./H 1( 1../H -,

..-H 1//./H

'n urma analizei s6a o#servat faptul c pensiile private au prezentat mai mult interes pentru persoanele care au un venit mediu.

IA.(. =stimarea parametrilor popula iei pentru dou varia#ile importante


*cest punct a fost tratat $n cadrul punctului IA.1

IA.1. Irafice pentru statistica celor mai importante varia#ile


Iraficele aferente statisticii celor mai importante varia#ile au fost prezentate la punctul IA.1. 1,

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

IA.0. >estarea ipotezelor statistice ale cercetrii


1. Po3./ H dintre cet enii #ra"oveni sunt preocupa i de perioada pensionrii. P13 Eai pu in de ./ H dintre cet enii sunt preocupa i de perioada pensionrii. Po 3 U ./ P13 ` ./ =ste vor#a de un test unilateral st%nga "i pentru un nivel de semnifica ie de /,/,, valoare za, corespunztoare, din ta#elul reparti iei z este de @ 1,.0 +eterminm raportul critic3 7nde3 zo#s U

p / p

p U procentul din e"antion / U procentul presupus la nivelul popula iei p U a#aterea standard a procentului la nivelul popula iei p se estimeaz prin Sp p U Sp
U

/ V (1// / ) = n

.1,1(1// .1,1) = ,,.(. -,

Calculm3 zo#s U
.1,1 ./ U /,(1 ,,.(

Re)ula de deci/ie(bo#s ] za +eci se accept Po. *m aplicat testul z, deoarece n ] 1/ (necunoscut). (. Po3 (/ H dintre cet enii #ra"oveni de in o pensie privat. P13 Eai pu in de (/ H dintre cet enii #ra"oveni de in o pensie privat. 1.

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

Po 3 U (/ P13 ` (/ =ste vor#a de un test unilateral st%nga "i pentru un nivel de semnifica ie de /,/,, valoare za, corespunztoare, din ta#elul reparti iei z este de @ 1,.0 +eterminm raportul critic3 7nde3 zo#s U

p / p

p U procentul din e"antion / U procentul presupus la nivelul popula iei p U a#aterea standard a procentului la nivelul popula iei p se estimeaz prin Sp p U Sp
U

/ V (1// / ) = n

1.(1// 1. ) = 0,(0. -,

Calculm3 zo#s U
1. (/ U 6/,80 0,(0

Re)ula de deci/ie(bo#s ] za +eci se accept Po. *m aplicat testul z, deoarece n ] 1/ (necunoscut). 1. P/3 Eedia aprecierilor privind $ncrederea acordat unui fond de investi ii privat este 1,, puncte. P13 Eedia aprecierilor privind $ncrederea acordat unui fond de investi ii privat este diferita de 1,, puncte. In acest caz avem $n vedere o scala interval cu , trepte( 16 foarte pu in, ..., ,6 foarte mult). 9ormularea ipotezelor3 P/3 / = 1,, 1-

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

P13 / 1,, =ste vor#a despre un test #ilateral si, pentru un nivel de semnifica ie U/,/,, valoarea 1,8.. +eterminam raportul critic3
/ob# = - /

- / S-

, unde3

- =media

e"antionului:

- =(,2-

/ = media presupusa la nivelul popula iei cercetate:

sUa#aterea standard $n cazul e"antionului:


-

Ua#aterea standard de la medie $n cazul

vom estima prin3


# /,8= = /,11 : n 2,..

/ ob# =

(,2- 1,, = ,,-( /,11

popula iei, pe care o

- = S- =

Se o#serva ca /ob# nu se situeaz $n intervalul ^61,8.: 1,8._, rezulta ca se respinge ipoteza nula P/ "i se accepta ipoteza alternativa P1, cu o pro#a#ilitate de 8,H. Prin urmare, rezulta ca media aprecierilor privind $ncrederea acordat unui fond de investi ii privat este diferita de 1,,

IA.,. >estarea diferen elor dintre medii "i dintre procente


>estarea diferen elor dintre doua procente3 Pentru testarea diferen elor dintre procente se utilizeaz testul b, in%nd cont de faptul ca mrimea su#e"antioanelor este mai mare de 1/ de persoane.
Va preocupa 5n vreun fel perioada retra erii din activitate K .e1ul respondentului Crosstabulation .e1ul respondentului )asculin Va preocupa 5n vreun fel perioada retra erii din activitate N? Count L of Total 10 12.-H 6eminin 1. (1.1H Total 1/ 0/./H

12

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!
Count L of Total Count L of Total

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale


(1 1/.-H 108.1H (( (8.1H 12 0, ././H -,

-A Total

,/.-H 1//./H

S6a pornit de la ipoteza c nu e&ist diferen e semnificative. 'ntre procentul femeilor "i procentul #r#a ilor $n ceea ce prive"te preocuparea pentru perioada pensionrii n1Unumrul #r#a ilor din e"antion: n1U1- persoane n(Unumrul femeilor din : n(U12 persoane nU n1X n(U-, persoane 9ormulam ipotezele statistice3 P/3 Z1 U Z( pensionrii. P13 Z1 c Z( Calculam raportul critic3 Z( @ procentul femeilor care se preocup de perioada pensionrii. (Z1 @ Z( U/): Z1 @ procentul #r#a ilor care se preocup de perioada

RC =

( p1 p( ) ( 1 ( ) p1 p (

, unde3

p1 = procentul #r#a ilor care se preocup de perioada pensionrii. La nivelul e"antionului p1 =

1/,-H
p( = procentul femeilor care se preocup de perioada pensionrii, la nivelul e"antionului: p( =

(8,1H

1 p(

a#aterea standard a diferen elor dintre procente: estimarea a#aterii standard a diferen elor dintre procente.

S p1 p ( =

dp

1 p(

S p1 p ( =

1 1 p : n + n 1 ( :

p=

n1 p1 + n ( p ( 1- 1/,- + 12 (8,1 = = (8,88 n1 + n ( 1- + 12

18

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!
: =1// p =-/,/1

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

1 1 S p1 p( = (8,88 -/,/1 + = 1/,,112


RC = 1/,- (8,1 = /,11 1/,,-

;egula de decizie3 Pentru un nivel de semnificative

U/,/, "i

U 1,8.: 1,8. /,11 1,8. , ceea ce

$nseamn ca se accepta P/, adic nu e&ista diferen e semnificative $ntre procentul femeilor "i procentul #r#a ilor $n ceea ce prive"te preocuparea pentru perioada pensionrii

IA... *naliza legturii dintre doua varia#ile


*./.%. Tabele de contin en#$

0/

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

Va preocupa 5n vreun fel perioada retra erii din activitate K Vrst$ respondentului Crosstabulation Vrst$ respondentului ': < '* '" < !* Count N? L of Total Count -A L of Total Count Total L of Total 11 1/ !" < *" 2

Total

(8 12.-H 0. .1.1H -,

Va preocupa 5n vreun fel perioada retra erii din activitate

10.-H 11.1H 1/.-H 1, 110

(/./H ((.-H 12.-H (. (((

10.-H 1../H (8.1H 1//./H

Se o#serv faptul c $n cazul persoanelor mai tinere e&ist o preocupare mai mare privind perioada pensionrii.
-etineti o pensie privata K Venitul lunar al respondentului Crosstabulation Venitul lunar al respondentului 5ntre !:% < 5ntre ":% < ":: %::: Count N? L of Total -etineti o pensie privata Count -A L of Total Count Total L of Total (0 1(./H / ./H (0 1(./H (1 (2./H 0 ,.1H (, 11.1H 5ntre %::% < %/:: 1. (1.1H , ..-H (1 (2./H peste %/:: ( (.-H 1 0./H , Total

.1 20./H 1( 1../H -,

01

..-H 1//./H

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

'n urma analizei s6a o#servat faptul c pensiile private au prezentat mai mult interes pentru persoanele care au un venit mediu. *./.'. >estul ( Tabel de contin enta 5ntre@

Va preocupa 5n vreun fel perioada retra erii din activitate N? Count ': < '* E1pected Count L of Total Count Vrst$ respondentului '" < !* E1pected Count L of Total Count !" < *" E1pected Count L of Total Count Total E1pected Count L of Total 11 1/.0 10.-H 1/ 1/.2 11.1H 8 2.2 1(./H 1/ 1/./ 0/./H -A 1, 1,.. (/./H 11..( ((.-H 11 11.( 1-.1H 0, 0,./ Total (. (../ 10.-H ((-./ 1../H (( ((./ (8.1H -, -,./

././H 1//./H

0(

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

Se poate o#serva ca nici o frecventa a"teptat nu are valoare mai mica dec%t ,, deci se poate aplica
( testul .

+orim s testm dac e&ista deose#iri semnificative pe grupe de v%rst $n ceea ce prive"te preocuparea responden ilor cu privire la perioada retragerii din activitate. 9ormulam ipotezele3 P/3 Bu e&ista diferen e semnificative $ntre grupurile popula iei formate $n func ie de v%rst $n ceea ce prive"te preocuparea acestora cu privire la perioada retragerii din activitate. P13 =&ista diferen e semnificative $ntre grupurile popula iei formate $n func ie de v%rst $n ceea ce prive"te preocuparea acestora cu privire la perioada retragerii din activitate..
(Oi1 9i1 ) ( 9i1

( calc

=
i =1 1 =1

, unde3

Oi1 =

frecven a o#servat a celulei i):

9i1 =

frecven a a"teptat a celulei i):

(total K linia K i) (total K coloana K 1 ) 9i1 = total K )eneral


911 = 91( = 9 (1 = 9 (( = 9 11 = 9 1( = ( (. 1/) = 1/,0 -, ((. 0,) = 1,,. -, ((- 1/) = 1/,2 -, ( (- 0,) = 1.,( -, ((( 1/) = 2,2 -, ((( 0,) = 11,(1 -,
(11 1/,0) ( (1, 1,,.) ( (1/ 1/,2) ( (1- 1.,() ( (8 2,2) ( (11 11,() ( + + + + + = /,1. 1/,0 1,,. 1/,2 1.,( 2,2 11,(

( calc =

01

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

( Se identifica valoarea teoretica a lui din ta#el cu a)utorul urmtoarelor date3

Bivel de semnifica ie

U/,/,:

Bumrul gradelor de li#ertate3 d $ = (r 1) (c 1) = (1 1) (( 1) = ( , unde rU nr. de linii cU nr. de coloane


( / , /,: ( = ,,88

( / , /,: ( calc = /,1. ` U] se accept P/. +eci, cu o pro#a#ilitate de 8,H putem garanta ca nu
(

e&ista diferen e semnificative $ntre grupurile popula iei formate $n func ie de v%rst $n ceea ce prive"te preocuparea acestora cu privire la perioada retragerii din activitate. *./.!. Testul Iolmo orov < .mirnov >estarea va porni de la urmtoarele ipoteze statistice3 P/3 La nivelul popula iei cercetate nu e&ist diferen $ntre distri#u ia rspunsurilor referitoare la gradul de satisfac ie fa de actualul sistem de pensii de stat P13 La nivelul popula iei cercetate e&ist diferen $ntre distri#u ia rspunsurilor referitoare la gradul de satisfac ie fa de actualul sistem de pensii de stat
,ne<.ample Iolmo orov<.mirnov Test Cat de satisfacut sunteti de actualul sistem de pensii N ?niform ParametersEa0bG )inimum )a1imum Absolute )ost E1treme -ifferences Positive Ne ative Iolmo orov<.mirnov 8 AsCmp. .i . E'<tailedG a >est distri#ution is 7niform. # Calculated from data. -, 6( 1 .(81 .(81 6.1/(.,0/ .///

' =

1,1. 1,1. = = /,1, n -,

00

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

+ calculat U /,(81 ] ' , deci se accepta ipoteza alternativ. Prin urmare putem garanta cu o pro#a#ilitate de 8,H ca distri#u ia varia#ilei analizate este diferit de distri#u ia uniform la nivelul popula iei totale.

*./.*. Anali(a varian#ei EAN,VAG Pentru a efectua analiza varian ei voi analiza influen a veniturilor asupra sumelor pe care su#iec ii sunt dispu"i s le cotizeze la un fond de pensii privat. $n acest caz, sumele pe care su#iec ii sunt dispu"i s le cotizeze la un fond de pensii privat reprezint varia#ila dependent, fiind msurat propor ional $n lei, iar veniturile reprezint varia#ila independent.
-escriptives Ce suma din venit ati fi dispus sa cotizati la un fond de pensii privat M"L Confidence Interval for )ean N )ean .td. -eviation .td. Error ?pper 2ound LoFer 2ound (8.(2 ,/.0, 1(/.(. 1(-..2 -../( ,1.8--.1, 188.-0 1.0.1( 110.81 )inimum )a1imum

5ntre !:% < ":: 5ntre ":% < %::: peste %/:: Total

(0 (,

0/..1 .1.2/

(..2-2 1(.102 2-.(81 8,.(28 20.,/.

,.02. ..0-/ 18./08 0(..1, 8.-,2

/ / / 2/ /

8/ 1,/ 1// 1// 1//

5ntre %::% < %/:: (1 1./.// , (0..// -, 8,.0-

Putem constata c persoanele cu venituri mici sunt dispuse s cotizeze la un fond de pensii privat, $n medie, lunar 0/,.1 ;DB, valoarea minim indicat de su#iec i fiind / lei, iar cea ma&im de 8/ lei, a#aterea standard fiind de (.,2-2. Pe #aza acestei a#ateri a fost calculat intervalul de $ncredere pentru medie care semnific faptul c putem garanta cu o pro#a#ilitate de 8,H c la nivelul popula iei totale media sumelor ce se doresc a fi cotizate ale persoanelor cu venituri mici se situeaz $n intervalul ^(8,(2:,1.8-_
Test of >omo eneitC of Variances Ce suma din venit ati fi dispus sa cotizati la un fond de pensii privat Levene .tatistic 1/.(./ df% 1 df' -1 .i . .///

0,

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%! <calc > </ , /,:1: -1

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

: Se accept ipoteza alternativ, conform creia varian ele referitoare la

sumele cu care su#iec ii sunt dispu"i s cotizeze, sunt diferite $n cazul celor 0 grupuri formate $n func ie de venituri.

$3#V$ Ce suma din venit ati fi dis us sa !"ti#ati $a un f"nd de ensii %ivat Sum o/ S4uares 0/ Mean S4uare (et9een Groups :it;in Groups "otal 298009.042 3 F Si18

99336.347 30.605 .000 3245.769

230449.625 71 528458.667 74

<calc > </ , /,:1: -1

, deci se accept ipoteza alternativ, conform creia varian ele referitoare

la sumele cu care su#iec ii sunt dispu"i s cotizeze, sunt diferite $n cazul celor 0 grupuri formate $n func ie de venituri. Prin urmare, veniturile e&ercit o influen semnificativ asupra sumelor pe care su#iec ii sunt dispu"i sa le cotizeze la un fon de pensii privat. +e asemenea, Sig.`/,/,, deci se accept ipoteza nul

IA.-. *naliza asocierii dintre varia#ile


*.N.%. -eterminarea coeficien#ilor de asociere i a coeficien#ilor de corela#ie Coeficientul de contin enta
Va preocupa 5n vreun fel perioada retra erii din activitate N? Vrst$ respondentului ': < '* Count E1pected Count L of Total Count '" < !* E1pected Count L of Total !" < *" Count 11 1/.0 10.-H 1/ 1/.2 11.1H 8 -A 1, 1,.. (/./H 11..( ((.-H 11 Total (. (../ 10.-H ((-./ 1../H ((

0.

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!
E1pected Count L of Total Count Total E1pected Count L of Total

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

2.2 1(./H 1/ 1/./ 0/./H

11.( 1-.1H 0, 0,./

((./ (8.1H -, -,./

././H 1//./H

Coeficientul de contingenta3

C=
C=

c( c( + n

( ( ( , unde3 c = valoarea calculata a lui : U/,1.

nU mrimea e"antionului:nU -,

/,1. = /,/0 U] /,1. + -,

e&ista o legtur foarte sla#a $ntre cele doua varia#ile,

Coeficientul > al lui Ciuprov


( Pentru acelea"i varia#ile "i acela"i U/,1.,la un nivel de semnifica ie

U/,/,, dorim sa

cunoa"tem intensitatea legturii dintre varia#ile prin coeficientul > al lui Ciuprov3
T =

c( n d$

( ( ( , unde3 c = valoarea calculata a lui : U/,1.:

nU mrimea e"antionului:nU -,: dfU numrul gradelor de li#ertate: dfU (r61)( O61)U(
T = /.1. -, ( = /,1( U]. e&ista o legtur foarte sla#a $ntre cele doua varia#ile

Coeficientul A al lui Cramer


A=

c( n t , unde A se afla $n intervalul ^ /,1_ si3

( ( ( c = valoarea calculata a lui : U/,1.:

nU mrimea e"antionului:nU -,: tU min ^(r61), (O61)_, rU numrul de r%nduri, OU numr de coloane tU (161)((61)U (
A= /,1. = /,/0. U] e&ista o legtur foarte sla#a $ntre cele dou varia#ile -, (

0-

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

Coeficientul de corelare a ran urilor al lui .pearman Tabel@ Drdonarea situa iilor ce pot duce la cre"terea preocuprii pentru perioada pensionarii
Situatii Drdonarea facuta de respondenti cu varsta3 'ntre (/ 6 10 Informare prin internet Informare prin >A Informare prin intermediul anga)atorilor informare prin intermediul presei scrise Easuri guvernamentale Informare prin intermediul oficiului fortelor de munca >D>*L 1 ( 0 1 , . 1 ( 0 1 , . 'ntre 1, 6 0, 6( / / ( / / +iferente

d i = -i ;i
0 / / 0 / /

d i(

U/

( i

U2

+orim sa aflam dac $ntre ierarhizrile fcute de persoane cu v%rst $ntre (/61, ani "i cele fcute de persoane cu v%rst $ntre 1,60, ani care pot duce la cre"terea preocuprii pentru perioada pensionarii. Se va determina coeficientul de corela ie a rangului a lui Spearman, pe #aza rela iei3
n

r# = 1

. d i( n (n ( 1) , unde rs este cuprins $n intervalul ^61,1_:


d i( = diferen a patrat a rangurilor o#servate $n cele dou ordonri:
i =1

nU numrul de elemente de ordonat.

02

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

r# = 1

. 2 = /,88 U]legtur dintre ierarhizrile fcute de persoane cu v%rst $ntre (/6 -, (,.(, 1)

1, ani "i cele fcute de persoane cu v%rst $ntre 1,60, ani care pot duce la cre"terea preocuprii pentru perioada pensionarii.

CAP V. C,NCL?8II
'n urma prelucrrii datelor culese de la un e"antion format din -, de su#iec i s6a a)uns la urmtoarele concluzii3 = Cet enii #ra"oveni se g%ndesc la perioada pensionrii $n propor ie de .1,1 H. Preocuparea privind perioada pensionrii este cea mai mare $n cazul tinerilor cu v%rsta cuprins $ntre (, "i 1, de ani. = +oar (.,1 H dintre cet enii #ra"oveni preocupa i de perioada pensionrii au o pensie privat, restul prefer%nd alte moduri de economisire a #anilor pentru perioada pensionrii. = Prin raportare la sistemul actual de pensii se o#serv o dezamgire $n r%ndul cet enilor #ra"oveni, $n sensul $n care $n medie cet enii #ra"oveni sunt nesatisfcu i de actualul sistem de pensii. = +oar un procent de 1.H din cet enii #ra"oveni de in $n prezent o pensie privat, constat%ndu6se totu"i o re inere $n r%ndul cet enilor #ra"oveni de a cotiza la un sistem de pensii privat. Pensiile private au prezentat mai mult interes pentru cet enii #ra"oveni cu un venit mediu. = +orin a cet enilor #ra"oveni privind principala surs de $ntre inere, pe perioada pensionrii, vizeaz $n cea mai mare msur (08,-,) o pensie de stat, doar un procent de 1(,(- din cet enii #ra"oveni doresc "i pensie privat. e 9actorii analiza i privind o alegerea unui anumit fond de pensii sunt lua i $n considerare astfel, de ctre cet enii #ra"oveni3 valoarea contri#u iei lunare la constituirea pensiei private ca fiind important, perioada contri#u iei la constituirea pensiei private ca fiind important,

08

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

renta#ilitatea fondurilor $n care se investe"te pentru constituirea pensiei private ca fiind important, iar costurile cu administrarea fondului de pensie privat ca fiind importante. = Cet enii #ra"oveni sunt dispu"i s cotizeze $n medie 8,,0- ;DB lunar pentru un fond de pensii privat. *mplitudinea este de 1// ;DB ca diferen $ntre valoarea ma&im "i cea minim a contri#u iei lunare. e Cotizarea o#ligatorie la un fond de pensie privat de ctre persoanele $n v%rst de p%n la 1, ani, "i cotizarea facultativ $n cazul celor cu v%rst cuprins $ntre 1,60, ani, nu consider ca fiind o msur #enefic de ma)oritatea cet enilor #ra"oveni, $n propor ie de .1,1H.

,/

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

ANEOE
Data . Numrul chestionarului: ..

C>9STIONAR
Dpinii ale popula iei #ra"ovene cu privire la reforma pensiilor din ;om%nia ?un ziua G searaJ Bumele meu este CC.. de la 9acultatea de <tiin e =conomice. 'n prezent realizm un studiu cu privire la reforma pensiilor din ;om%nia. 'n acest sens v rugm s ave i ama#ilitatea de a ne rspunde la urmtoarele $ntre#ri. A asigurm c toate datele sunt confiden iale.

Care este primul cuv%nt care v vine $n minte atunci c%nd v g%ndi i la pensionareM ....................................................................

%.

'n prezent v preocup $n vreun fel perioada pensiei "i a retragerii din activitateM +a (continu cu $ntre#area 1) Bu (continu cu $ntre#area 0)

'.

Care sunt msurile pe care le lua i $n acest sensM (R#pun# multiplu. Continu$ cu 5ntrebarea *) =conomii pentru perioada pensionrii *m 4achizi ionat5 o pensie privat +oresc s m sta#ilesc $n strintate ,1

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

E documentez $n acest sens !. C%t de satisfcut sunte i de actualul sistem de pensii de statM (R#pun# unic. Continu$ cu 5ntrebarea ") KKKKKKKK +eloc satisfcut KKKKKKKK Besatisfacut KKKKKKKKK Bici G Bici KKKKKKKK Satisfacut KKKKKKKK 9oarte satisfcut

,(

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

*. Care sunt principalele avanta)e ale sistemului de pensii de statM A rugm s le nota i $n ordinea importan ei lor, $ncep%nd cu 1 pentru cel mai important, ( pentru urmtorul, etc. (R#pun# multiplu! Citete ariantele! Notea/ a anta1ele menionate de re#pondent +n ordinea importanei lor! Continu$ cu 5ntrebarea /) Caracteristici A%rsta de pensionare Continuitatea pe pia a muncii *dministrate de stat 7n sistem sigur *sigura o pensie viagera ". Care sunt principalele dezavanta)e ale sistemului de pensii de statM A rugm s le nota i $n ordinea importan ei lor, $ncep%nd cu 1 pentru cel mai important, ( pentru urmtorul, etc. (R#pun# multiplu! Citete ariantele! Notea/ de/a anta1ele menionate de re#pondent +n ordinea importanei lor. Continu$ cu 5ntrebarea N)

Caracteristici ;ata mare a migra iei popula iei $n v%rst de munc Bu de ii control asupra sumelor cotizate Bu $ i asigur un trai decent Bumrul mare al pensionarilor $n raport cu popula ia activ ?azate pe solidaritatea social /. Ce msuri guvernamentale ar tre#ui luate pentru men inerea pie ei munciiM (R#pun# unic. Continu$ cu 5ntrebarea J) Strategii "i msuri pentru facilitarea $nv rii continue: 'm#unt irea calit ii "i acesi#ilit ii serviciilor de sntate "i asisten social 9le&i#ilizarea programului de munc Strategii "i facilit i pentru $ncura)area anga)atorilor s anga)eze persoane cu v%rste peste 0,6,/ ani.

N.

+umneavoastr face i economii pentru viitorM +a (continu cu $ntre#area 8) Bu (continu cu $ntre#area 1/)

J.

Care este modalitatea de economisire pe care o folosi i $n principalM (R#pun# multiplu) ,1

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

+epozite #ancare Cumprare de ac iuni G o#liga iuni Aalut Investi ii imo#iliare 9onduri private =conomii proprii

M. +e ine i o pensie privatM +a (continu cu $ntre#area 11) Bu (continu cu $ntre#area 11) %:. Inten iona i s 4achizi iona i5 o pensie privatM (R#pun# unic!) +a (continu cu $ntre#area 1,) Bu (continu cu $ntre#area 1() Bu "tiu (continu cu $ntre#area 1,) %%. Care ar fi motivul pentru care nu a i apela la o pensie privatM (R#pun# unic! Continu$ cu 5ntrebarea %") Bu am $ncredere $n fondurile private Bu doresc s cotizez la dou fonduri3 "i cel de stat "i cel privat *m $ncredere $n sistemul de stat Bu cred c sunt avanta)oase *ltul. CareM .................................................

%'. Care a fost motivul pentru care a i apelat la o pensie privatM =conomie sigur pentru viitor 7n supliment financiar la #tr%ne e Bu ine cont de vechimea $n munc Poate fi lsat mo"tenire urma"ilor ="ti li#er s alegi nivelul de cotizare

%!. A rugm s v e&prima i gradul de satisfac ie cu privire la pensia privat de inutM 9oarte satisfcut KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK +eloc satisfcut

,0

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

%*. +istri#ui i 1// de puncte urmtoarelor variante, $n func ie de modul $n care dori i s fie alctuit pensia dumneavoastr3 (Completea/ #paiile libere cu numrul de puncte acordat! Continu$ cu 5ntrebarea %/) Pensie de stat Pensie privat =conomii proprii >D>*L Puncte KKK KKK KKK 1//

%". C%t importan acorda i urmtorilor factori, atunci c%nd a i alege un anumit fond de pensii privateM (R#pun# unic pe linie! 8ntre $iecare dou ni ele #e pre#upune e-i#tena aceleai di#tane! Continu$ cu 5ntrebarea %N)
+eloc important 1 1 1 1 ( ( ( ( 1 1 1 1 0 0 0 0 9oarte important , , , ,

9actori Aaloarea contri#u iei Perioada de contri#u ie ;enta#ilitatea fondurilor de pensii Costurile cu administrarea fondului

%/. C%t de important este de inerea unei pensii private pentru dumneavoastrM (R#pun# unic! Continu$ cu 5ntrebarea %J) 9oarte pu in f Pu in f *"a "i a"a f Eult f 9oarte mult f

%N. Ce sum din venitul dumneavoastr lunar a i fi dispus s cotiza i la un fond de pensii privatM (R#pun# unic! Continu$ cu 5ntrebarea %M) .................................................................... %J. * i auzit discu iile actuale despre reforma de pensiiM (R#pun# unic) +a (continu cu $ntre#area (/) Bu (continu cu $ntre#area (() ,,

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

%M. +e unde a i aflat despre reforma pensiilorM (R#pun# multiplu! Continu$ cu 5ntrebarea '%) biare ;adio >eleviziune Internet Consultarea legiilor +iscu ii cu al ii

':. *m s v citesc o serie de afirma ii pe care alte persoane le6au fcut cu privire la reforma pensiilor. A rog s prezenta i gradul dumneavoastr de acord sau dezacord $n legtur cu urmtoarele afirma ii3 (R#pun# unic pe linie! 8ncepe +ntotdeauna cu o alt a$irmaie! Continu$ cu 5ntrebarea '') ". acord total *. acord !. niciDnici '. de(acord %. de(acord total *firma ii ;eforma este g%ndit pentru a servi interesele companiilor interna ionale de asigurri Iuvernan ii s6au g%ndit la oamenii sraci c%nd au g%ndit aceast reform Aom plti asigurri private, dar s6ar putea s nu #eneficiem de aceste fonduri ;eforma este $n favoarea unor grupuri de interese , , , , , 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ( ( ( ( ( 1 1 1 1 1

'%. Considera i #enefic introducerea unui sistem de pensii private o#ligatorii pentru persoanele $n v%rst de p%n la 1, ani "i facultativ $n cazul celor cu v%rst cuprins $ntre 1,60, ani. +a Bu

,.

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

''. Care considera i c ar putea fi principalele avanta)e ale sistemului de pensii privatM A rugm s le nota i $n ordinea importan ei lor, $ncep%nd cu 1 pentru cel mai important, ( pentru urmtorul, etc. (R#pun# multiplu! Citete ariantele! Notea/ toate a anta1ele menionate de re#pondent +n ordinea importanei lor. Continu$ cu 5ntrebarea '*) Caracteristici Control asupra sumelor pltite de6a lungul timpului pentru pensie Participantul #eneficiaz direct de sumele cu care a contri#uit Sta#ilirea de ctre participant a cotei de contri#u ie la fondul de pensii +educerea contri#u iei la fondul de pensii din impozitul pe venit al cotizantului Posi#ilitatea de a lsa mo"tenire pensia

'!. Care considera i c ar putea fi principalele dezavanta)e ale sistemului de pensii privatM A rugm s le nota i $n ordinea importan ei lor, $ncep%nd cu 1 pentru cel mai important, ( pentru urmtorul, etc. (R#pun# multiplu! Citete ariantele! Notea/ toate de/a anta1ele menionate de re#pondent +n ordinea importanei lor! Continu$ cu 5ntrebarea '"G Caracteristici *dministrate de companii private Prezint riscul c odat acceptat un fond privat o#ligatoriu nu mai po i renun a la el Costuri de administrare a fondului =ste direct propor ional cu retri#u ia salarial 9ondul privat nu asigura o pensie viager precum sistemul de stat '*. Care crede i c ar fi grupurile care ar #enefica de acest sistem de pensii privateM Persoanele cu venituri mari Persoanele cu v%rsta cuprins $ntre 1261, ani Persoanele care nu lucreaz cu carte de munc Li#erii profesioni"ti *l ii. CareM .........................................

'". C%t $ncredere acorda i unui fond de investi ii privatM (R#pun# unic! 8ntre $iecare dou ni ele #e pre#upune e-i#tena aceleai di#tane! Continu$ cu 5ntrebarea 'N) 9oarte pu in 1 ( 1 0 , 9oarte mult

'/. Cine crede i c ar tre#ui s fie responsa#il pentru asigurarea pensiilor private $n ;om%niaM (R#pun# unic! Continu$ cu 5ntrebarea 'J) ,-

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

Statul Comisia de Supraveghere a *sigurrilor Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private D comisie special organizat *lta. CareM ..........................

'N. Crede i c egalizarea v%rstei de pensionare a femeilor cu cea a #r#a ilor ar putea fi o msur #eneficM (R#pun# unic) +a (continu cu $ntre#area (8) Bu (continu cu $ntre#area 1/) 'J. Care ar fi argumentele pozitive pentru care crede i c egalizarea v%rstei de pensionare ar fi #eneficM (R#pun# multiplu! Continu$ cu 5ntrebarea !%) +ezvoltarea de noi locuri de munc Com#aterea atitudinilor discriminatorii ale anga)atorilor 'm#unt irea condi iilor de munc "i de trai 'm#unt irea serviciilor de educa ie pre"colar "i a celor de sntate *lta. CareM..............................

'M. Care ar fi motivele pentru care crede i c egalizarea v%rstei de pensionare nu ar fi #eneficM (R#pun# multiplu! Continu$ cu 5ntrebarea !%) Situa ia dificil de pia a muncii *nga)atorii care nu vor s mai anga)eze persoane peste 0, de ani Lipsa unor locuri de munc $n zone sla# dezvoltate Presiunea "i stresul de la locul de munc *lta. CareM..............................

!:. Care crede i c ar fi msurile ce ar putea fi luate pentru reducerea inegalit ilor de gen prin egalizarea v%rstei de pensionareM (R#pun# unic! Continu$ cu 5ntrebarea !') Cuantificarea muncii de valoare egal pentru verificarea pl ii egale: Bediscriminare la anga)are, promovare, formare profesional: Servicii de calitate accesi#ile pentru cre"terea "i $ngri)irea copiilor: Esuri pentru $ncura)area ta ilor s se implice $n cre"terea copiilor

!%. Se&ul3 ,2

Atitudini, opinii i comportamente ale cetenilor brao eni cu pri ire la re$orma pen#iilor%!

POINCU CRISTIAN An! II, "a#ter A$aceri Internaionale

Easculin 9eminin !'. Care este ultima "coal a#solvitM liceu studii postliceale facultate studii postuniversitare

!!. Dcupa ia dumneavoastr3 patron G manager specialist G cadru cu pregtire superioar anga)at cu studii medii "omer student alta. CareM ....................................

!*. 'n ce interval se $ncadreaz venitul net lunar al dumneavoastr3 $ntre 121 @ ,// $ntre ,/1 @ 1/// $ntre 1//1 @ 1.// peste 1.//

!". A%rsta dumneavoastr3 (/6(0 ani (,610 ani 1,60, ani A mul umescJ

,8