Sunteți pe pagina 1din 12

OBS :PROBLEME pentru examen: probleme model (prezentate mai jos) + probleme rezolvate la seminar +

probleme recapitulative

1. PROBLEME PRODUCTIVITATE

NR.
CRT
1.

2.

ENUNTUL PROBLEMEI

CERINTA

In cadrul unei uniti comerciale


lucreaz 100 de salariai (L0 ) care obin
ntr-o perioad de timp 10000 buci
Qo) din produsul X. Folosind acelai
capital tehnic, ca volum i structur,
dar angajnd nc 10 ( L) salariai, se
obine o producie suplimentar de
2000 buci (Q) din produsul X.

S se calculeze:

O ferma agricola dispunand de 50


ha teren arabil si capitalul tehnic

Se cere:

1)- productivitatea medie a


muncii in cele doua situaii
2)- productivitatea marginal a
muncii

MOD DE CALCUL
1) W = Q/L
WLo = 10000/100 = 100 buc /salariat
WL 1= 12000/110 = 109 buc /salariat
2) Wmg = Q / L = (Q1-Q0)/(L1-L0)
Wmg = (12000-10000)/(110-100) =
2000/10 = 200 buc /salariat

necesar foloseste in anul T0 , 5 lucratori,


fiecare prestand in medie 1000 ore
anual, obtine o productie de 3000
quintale de cereale . In anul T1 pe
aceiasi suprafata si cu acelasi volum de
capital tehnic si ore de mucna, dar
folosind 6 lucratori, obtine 3800
quintale de cereale.

a) Nivelul productivitatii
medii si marginale a
muncii , pe lucratori si pe
ora
b) Nivelul procentual al
productivitatii medii a
muncii, pe hectar si pe ora
in anul T1 fata de T0
1 quintala = 100 kg

a) W = Q/L
WL = 3000/5= 600 q/salariat
Wh = 3000/(5 x 1000) = 0.6 q/h
WL = 3800/6= 633.3 q/salariat
Wh = 3800/(6 x 1000) = 0.633 q/h
b) W = W1/W0 , dar procentual
IwL = 633.3/600 x 100 = 105.5%
Iwh = 0.633/0.600 x 100 = 105.5%

3.

In anul T0 productivitatea medie a capitalului a


fost de 40000 um (Wo) . In perioada T0-T1 ,
productia globala (Q1) a crescut cu 20%, iar
volumul capitalului tehnic cu 10% de la 1000 la
1100 de bucati.

Productivitatea marginala a capitalului?

WKo = 40000
Q1 = Q0+20% x Q0 = 1,2 Q0
K1 = K0+10% x K0 = 1,1 K0
WKmg = (Q1-Q0)/(K1-K0) = (1.2 Q0 Q0) /(1.1 K0K0) = 0.2 Q0 / 0.1 K0 = 2 Q0/K0 = 2 x 40000 =
80000 um

4.

La o ferma agrcola, 10 lucratori (Lo)munceau


6zile/saptamana a 8h/zi, iar rodnicia medie a
muncii era de 4 produse/ora. In prezent,
lucratorii muncesc 5 zile/saptamana a 7h/zi si
obtin aceiasi productie saptamanala

Cu cat a crescut productivitatea medie a


muncii?

WLo = Q0 / Lo
Q0 ( totala obtinuta de cei 10 muncitori, timp de 6
zile / saptamana, 8 ore/zi) = 10 x 6 x 8 x 4 =
1920
Q1 = Q0 = 1920
WL1 = Q1/L1 = 1920/(10x5x7) = 1920/350 = 5.5
buc/ora
Iw = WL1/ WL0 x 100 = 5.5/4 x 100 = 137.5%

%W = Iw 100% = 137.5% - 100% = 37,5 %


, cresterea este de 37,5%
2. PROBLEME MASA MONETARA1.

La un moment dat masa monetara Aratati care din efectele de -Masa monetara (M)= numerar + moneda
reprezinta (M) 2000 mld. Lei din mai jos sunt adevarate, daca sa scripturala = N+S
care 25% numerar (N).
formeaza un depozit bancar
(Db) de 50 mld lei:
Situatie in perioada de baza
-Numerar (N) = 25%* 2000 = 500 mld
-Moneda scripturala (S) = 2000-400 =
600 mld
a.care este valoarea la care se
a) N=500-50 = 450 mld. u.m.
reduce numerarul? - la 450
b) S creste cu 50 mld. u.m.
mld
c) M = 450+550 = 2000 mld.
b.cu cat creste masa
scripturala? - cu 50 mld
c.cu cat se schimba volumul
masei monetare?

2.

Marfurile vandute intr-un an au Care a fost masa monetara


reprezentat 10 mld (PY) lei, iar necesara in tranzactii ca mijloc VC (valoarea creditelor comerciale sau a
viteza de rotatie a monedei (v) a fost de schimb?
bunurilor vandute pe credit ) =20%*M =
de 10 rotatii/an. Din volumul
20%*10 mld = 2 mld
marfurilor tranzactionate, 20% au

fost preluate prin credit comercial


(VC) scadent peste 1.5 ani.
3.

M= PY (PT)- VC (C) + S / V
S=0
M =10 - 2 + 0/ 10= 8 mld/10 = 0,8 mld.
u.m.
Volumul masei monetare care Sa se determine viteza de M= P*T (P*Y) / V ( M= masa monetara)
particpa la tranzactii, intr-o anumita rotatie a banilor.
P = nivelul preturilor
perioada de timp, este de 4000 u.m.,
T( Y) = cantitatea de marfuri
nivelul preturilor este de 50 u.m, iar
V = viteza de rotatie
cantitatea de marfuri vandute este de
V = (P*T)/M = 50*2000/4000 = 25
2000 buc.
rotatii / an

3. Probleme- PIATA FINANCIARA/ PIATA MONETARA1.

O obligatiune aduce um venit fix anua Care este in mod normal cursul P = C/d,
(C) de 140 u.m..
pe piata financiara in conditiile P=pretul obligatiunii
unei rate a dobanzii (d) de 10%? C =cuponul (castigul adus de obligatiune sau
venitul fix anual adus de obligatiune)
d= rata dobanzii
C = 140 u.m
d= 10%
P = 140/10% = 1400 u.m.

2.

O banca detine 400 de obligatiuni Care va fi pretul minim (P) de Venitul trimestrial = 1000 u.m./obligatiune

3.

publice care aduc um venit trimestrial


(Vt) de 1000 u.m. fiecare. Rata dobanzii
(d) pe piata este de 20%. Avand nevoie
de lichiditati banca intentioneaza sa
negocieze obligatiunile pe piata
Cuponul unei obligatiuni (C) este de
5000 u.m., iar rata dobanzii (d)este de
10%. Sa se calculeze pretul obligatiunii

oferta la care banca lanseaza C =1000 u.m. * 4 trim = 4000 u.m./obligatiune


aceste titluri?
D = 20%
P = 4000/20% = 20000 u.m.
Care va fi pretul obligatiunii data P = C/d
rata dobanzii creste la 20%? Dar C = 5000, d= 10%
daca scade la 5%?
a) P = 5000/10% = 50000 u.m.
b) P = 5000/20% = 25000 u.m.
c) P = 5000/5% = 100000 u.m.

4.

Venitul anual adus de o obligatiune (C) Cat va fi cursul obligatiunii daca C = 600 u.m
este de 600 u.m. in conditiile unei rate a rata dobanzii creste cu 50%?
do= 10%
dobanzii (d ) de 10%.
d1 = d0 + 50% x d0 = d0 x (1+ 50%) = d0 x 1,5 =
10% x 1,5 = 0, 15 sau 15 %
P = C/d1 = 600/a5% = 4000 u.m.

5.

Valoarea (pretul- P)
este 3000 um.

6.

Pe cat timp trebuie plasat un credit de Pe cat timp trebuie plasat un


100000 um cu o rata a dobanzii de 10% credit de 100000 um cu o rata a
pentru a realiza o dobanda de 5000 um? dobanzii de 10% pentru a realiza
o dobanda de 5000 um?

unei obligatiuni Care va fi cuponul unei P = 3000 u.m si d = 20%


obligatiuni cu o valoare de 3000
C=Pxd
u.m. in conditiile unei rate a C = P x d= 3000 x 20% = 600 u.m
dobanzii de 20%?
D = Cx d x n
D = dobanda
C = credit
d= rata dob
n= numar zile
D = 5000, C = 100000, d = 10%

n= D/(Cxd) = 5000 / ( 100000x 10%) =


5000/10000 = adica 180 zile
7.

Se acorda un credit (C) de 5 mil um pe o Sa se calculeze dobanda si suma


perioada (n) de 7 luni cu o rata a ce trebuie la sfarsitul perioadei
dobanzii de 48% pe an.
D = Cx d x n
S=C+D
C = 5 , n = 7 luni, d = 4%
D = 5 x (7/12) x 48/100 = 1,4 mil
S = 5+1,4 = 6,4 mil

D = Cx d x n
S=C+D
C = 5 , n = 7 luni, d = 4%
D = 5 x (7/12) x 48/100 = 1,4 mil
S = 5+1,4 = 6,4 mil

8.

La un credit de 50 mld um se plateste o Care este perioada de acordare a


D = Cx d x n
dobanda de 5 mld um corespunzator creditului?
n = D/(Cxd) = 5/(50 x 40/100) = 5/ 20 = adica
unei rate a dobanzii de 40% in regim de
3 luni
dobanda simpla.
D = Cx d x n
n = D/(Cxd) = 5/(50 x 40/100) = 5/ 20 =
adica 3 luni

9.

Se efectueaza un depozit bancar la termen,


pentru trei ani in suma (S0) de 100000 um cu o
rata anuala a dobanzii de 20%.

Care va fi marimea acestui depozit peste


trei ani?

Sn = S0 x (1+ d)3
Sn = S0 x (1+ d) = 100000 (1+0,20)3 = 100000 x 1,23 =
100000 x 1,728 = 172800

10.

Se acorda un credit de 30 mil um pe o perioada


de 30 zile cu o rata a dobanzii de 15% pe an. Sa
se calculeze dobanda si suma ce trebuie restituita
la sfarsitul perioadei.
D = Cx d x n
D = 30 x 15/100 x 30/360 = 37500

Sa se calculeze dobanda si suma ce


trebuie restituita la sfarsitul perioadei.

D = Cx d x n
D = 30 x 15/100 x 30/360 = 37500
S1 = S0 + D = 30 mil + 37500 = 30.037.500

S1 = S0 + D = 30 mil + 37500 = 30.037.500

11.

O persoana isi propune ca peste patru ani sa


dispuna de un depozit bancar in suma de 100000
um. Ce depunere trebuie sa faca in prezent,
pentru ca in conditiile unei rate a dobanzii de
25% sa dispuna peste patru ani de suma
propusa?

Ce depunere trebuie sa faca in prezent,


pentru ca in conditiile unei rate a
dobanzii de 25% sa dispuna peste patru
ani de suma propusa?

Sn = S0 x (1+ d)4
S0= 100000 / (1+0.25)4 = 40983

-Probleme- FACTORII DE PRODUCTIE1.

Dupa 4 ani de funtionare valoarea Care a fost valoarea initiala a


Ra = A/Vi *100
ramasa de amortizat a unui echipament echipamentului?
Ra= rata anuala a amortizarii
de productie este 20 mil um iar rata
A = Vi/T
anuala de amortizare este 12,5%.
A = conta anuala de amortizare
Ra = A/Vi
Vi = valoarea initiala a mijloacelor fixe
Ra= rata anuala a amortizarii
T = timpul de functionare
A = Vi/T
A = conta anuala de amortizare
T=4
Vi = valoarea initiala a mijloacelor
Ra= 12.5%
fixe
Rata de amortizare pe cei 4 ani Ra/4 ani = 12.5%
T = timpul de functionare
x 4 = 50 %
T=4
Vi = A/Ra *100 = 20 mil /50% = 40 mil
Ra= 12.5%
Rata de amortizare pe cei 4 ani
Ra/4 ani = 12.5% x 4 = 50 %
Vi = A/Ra = 20 mil /50% = 40
mil

2..

O firma dispune de urmatoarele active


cu caracter de capital fix:
a) o cladire cu valoare de inventar de 120
mil um construita cu 5 ani in urma si cu
o durata de functionare de 25 ani
b) oinstalatie in valoare de 120 mil um
cumparata cu 2 ani in urma si cu o
durata de functioanre de 10 ani
c) 6 masini unelte cu o valoare d
einventar de 3 mil um, toate amortizate
integral

Sa se determine:

1)A1 = 120 mil /25 = 4.8 mil


Ra = 4.8 mil/120 *100 = 4%
1) rata anuala a amortizarii
A2 = 120/10 = 12 mil
pentru primele doua active
Ra = 12/120 x 100 = 10%
2) volumul amortizarii in anul in
curs
2 ) A1 = 4.8*5 = 24 mil
3) stocul de capital fix al firmei la
A2 = 12 *2 =24 mil
valoarea initiala si la valoarea
A3 = 3 mil x 6 masini = 18 mil
ramasa neamortizata
Volumul = A total = 66 mil
c) CF1 = 120- (4.8 x 5) = 120-24 = 96 mil
CF2 = 120-(12*2) = 120-24=96 mil
CF3 = amortizat
Stoc CF total = 96+9+=192 mil

Probleme- COSTURI SI RENTABILITATECost total -CT =CF+CV


Cost variabil-CV ( se modifica in functie de productie)
Cost fix- CF ( se mentine constant o perioada de timp)
Cost mediu = cost total mediu=cost unitar = CM= CT/Q
Cost variabil mediu = CVM = CV/Q
Cost fix mediu = CFM = CF/Q
Cost marginal = Cmg= CT/ Q= CT1 - CT0/Q1-Q0

1.

.O fabric de biocombustibil deine 10


Calculai:
instalaii ce produc fiecare cte 100 de
litri de bioetanol pe lun. Obinerea unui a) costul total lunar
litru de bioetanol necesit un cost b) costul mediu pe litru de etanol
variabil mediu (CVM) de 120 lei /litru.
Costurile fixe (CF) sunt de 40000
lei/lun.
. n cadrul unei exploataii agricole:
- costul total este de 100000 lei
- costurile fixe sunt de 20000 lei
- costul variabil mediu este de 40 lei/ton

a) Q = 100 x 10 = 1000 litri/lun


CV = 120 lei/l x 1000 l = 120 000 lei
CF = 40 000 lei
CT = CV+CF = 160 000 lei
b) CM = CT/Q
CM = CT/Q = 160000/1000 = 160 lei/l

Ce producie de cereale obine CT = 100000 lei


exploataia agricol?
CF = 20000 lei
CVM = 40 lei = CV/Q
CVM= CV/Q
CV = CT-CF = 80000 lei
Q = CV/VCVM = 80000/40 = 2000 tone

3.

ntr-o exploataie agrcol, n anul T1, Calculai costul total n T1:


costul variabil mediu este de 10 lei/kg.
Costurile fixe reprezint 20% din costurile
variabile. Producia obinut n anul T1
(Q1) a fost cu 20 % mai mic dect cea
obinut n T0 cnd ajunsese la 1000 kg
(Q)o. Calculai costul total n T1:

Q0 = 1000
Q1 = Q0 20% Q0 = Q0 (1-0.2) = 0.8 Q0 =
0.8 * 1000 = 800 kg
CVM = 10 = CV/Q1 CV= 10 * 800 =
8000 lei
CF = 20% * CV = 0.2*8000 = 1600 lei
CT = CF + CV
CT 1= CF1 + CV1 = 8000 +1600 = 9600
lei

4.

ntr-o exploataie agricol costul mediu Sa se determine costul marginal

CM = CT0/Q0 = 10

(Cm sau CTM sau Cu) a fost de 10 lei/ kg.


n perioada T0-T1 producia a crescut cu 10
% , iar costul cu 20%.

Cmg = CT/ Q=CT1 - CT0/Q1-Q0


Cmg = CT/ Q=CT1 - CT0/Q1-Q0= 0.2 CT0 / 0.1
Q0 = 2 * 10 =20 lei kg

5.

6.

n perioada T0-T1 variaia produciei (Q) a Sa se determine costul marginal


fost de 1000 kg, a costurilor fixe (CF) de
1000 de lei i a costurilor variabile (CV)
de 2000 de lei.

Cmg = CT/ Q=CT1 - CT0/Q1-Q0

6. n anul T0 veniturile totale au fost de Calculai:


1000 lei iar costurile de 800 lei.
a) masa profitului (Pr)

a) Pr = VT-CT
Pr = VT-CT = 1000-800 = 200 lei

b)rata de rentabilitate a
costurilor (Rpr)

Cmg = CT1 - CT0/Q1-Q0 = ((CV1- CV0) + (CF1CF0))/Q1-Q0 = (2000+1000)/1000 = 3

b) Rpr= Pr/CT * 100


Rpr= Pr/CT * 100 = 200/800 *100= 25%

Probleme- Salariul
1.

n condiiile n care se dorete meninerea S se determine cu ct trebuie


salariului real (Sr), cu ct trebuie mrit mrit salariul nominal (Sn),
salariul nominal (Sn), dac preurile (P sau dac preurile au crescut cu 40%.
Pbc- pret pentru bunul de consum) au
crescut cu 40%

Sr0 =salariul real din perioada initiala


Sr1= salariul real din perioada curent
Sr0 = Sr1 =100%
Sn0 =100%- salariul nominal in perioada initiala
Po = pret peroada initiala= 100% (se consider
100%)
P1 = pre in perioada curent. Acest pre crete cu
40%.
P1= 100% Po + 40% Po=140% Po

10

Sr1 = Sn1 / P1
Sn1= Sr1 x P1=100% x 140%= 140%
Sn = Sn1 Sno= 140% - 100% = 40%
2.

In perioada de baz (To) , salariul nominal Calculai cu ct trebuie s se


a fost de 40000 lei.. Preurile au crescut cu mreasc salariul nominal pentru
20% .
ca salariul real s creasc cu
10%.

Sn0= 40000lei
Po=100%
P1=120% Po (P1=100% Po + 20 % Po)
Sro = Sno / Po

Sn =? sau %Sn=?
Sro = Sno / Po= 40000 / 100% = 40000
Sr1 = Sro + 10% Sro
Sr1 = 40000 +10% x 40000 = 40000 +4000=
44000 lei
Sn1= Sr1 x P1
Sn1 = 44000x 120% = 52800 lei
Sn = Sn1 Sno=52800 40000 = 12800 lei
sau
%Sn = (Sn1 Sno / Sno) x 100
%Sn =(52800 40000 / 40000) x 100 = 32%

11

3.

La firma ,, ALFA , numrul angajailor i S se determine salariul mediu


salariul nominal este urmatorul:
lunar la aceast firm.

Sm= salariul mediu lunar


Sm = nr. angajati x Sn / nr. angajati

40 ingineri; Sn = 10000 lei


10 tehnicieni ; Sn = 8000 lei
2000 muncitori Sn = 50000

Sm= 40 x10000 +10x8000 +2000x5000 /


40+10+2000
Sm= 5112 lei

12