Sunteți pe pagina 1din 107

Anex la ordinul ministrului educaiei naionale nr. 5451/12.11.

2013 METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR N ANUL COLAR 2014-2015 Capitolul I Dispoziii generale Art. 1 (1) Prezenta Metodologie reglementeaz: a) condiiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar; b) organizarea i desfurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar; c) angajarea personalului didactic n nvmntul preuniversitar, precum i eliberarea din funcie a personalului didactic din nvmntul preuniversitar. (2) Prin uniti de nvmnt, n sensul prezentei Metodologii, se au n vedere: unitile de nvmnt cu personalitate juridic la data de 1 septembrie 2014, respectiv unitile de nvmnt conexe ale nvmntului preuniversitar i unitile de nvmnt pentru activiti extracolare, care se organizeaz i funcioneaz conform art. 19, respectiv art. 99-100 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. La decizia unitilor de nvmnt i a autoritilor administraiei publice locale se pot nfiina consorii colare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, n baza Regulamentului-cadru pentru organizarea i funcionarea consoriilor colare, aprobat prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5488/2011. nfiinarea i desfiinarea consoriilor colare pentru anul colar 2014-2015, se realizeaz i se transmite inspectoratelor colare pn la data de 31 ianuarie 2014. La nivelul consoriilor colare se pot constitui posturi didactice/catedre vacante din ore existente n dou sau mai multe uniti de nvmnt, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii. (3) Prin localitate n sensul prezentei Metodologii se nelege: comun, ora, municipiu. (4) Hotrrile consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt stabilite n baza prezentei Metodologii se adopt cu votul a 2/3 din totalul membrilor, conform prevederilor art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 2 (1) Prin cadre didactice titulare n sistemul de nvmnt preuniversitar, n sensul prezentei Metodologii, denumite n continuare cadre didactice titulare, se au n vedere cadrele didactice care au contract individual de munc pe perioad nedeterminat. (2) Statutul de cadru didactic titular n sistemul de nvmnt preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedr - ordine de ministru, decizii ale inspectorului colar general, dispoziii de repartizare - emise de instituiile abilitate n acest sens: Ministerul Educaiei Naionale, inspectorate colare, comisii naionale de repartizare i prin contractul individual de munc ncheiat pe perioad nedeterminat ntre directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt i cadrul didactic titular. Art. 3 (1) Cadrele didactice care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt sunt cadre didactice cu drept de practic n nvmntul preuniversitar. (2) Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung i scurt durat/postliceal/mediu ncadrai n sistemul de nvmnt preuniversitar au obligaia s finalizeze pregtirea psihopedagogic n termen de cel mult 5 ani de la angajarea n nvmnt. Pregtirea psihopedagogic presupune obinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregtirea psihopedagogic se finalizeaz prin obinerea Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogic. Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung durat care nu obin minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic se pot ncadra numai n nvmntul preuniversitar obligatoriu i pe catedre de pregtire/instruire practic. (3) Absolvenii cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen i ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicit ncadrarea n nvmntul precolar, n nvmntul preuniversitar obligatoriu i pe catedre de pregtire/instruire practic trebuie s fac, la angajare, dovada deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. (4) Absolvenii cu diplom ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicit ncadrarea n nvmntul liceal sau postliceal trebuie s fac, la angajare, dovada deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Absolvenii cu diplom ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care, la angajare, nu fac dovada deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic se pot ncadra numai n nvmntul preuniversitar obligatoriu i pe catedre de pregtire/instruire practic. 1

(5) Pentru absolvenii cu diplom ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializarea Pedagogia nvmntului primar i precolar se consider ndeplinit cerina privind pregtirea psihopedagogic de nivel I prevzut n Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogic n vederea certificrii competenelor pentru profesia didactic, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5745/2012. (6) Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung sau scurt durat i ai nvmntului postliceal, care au efectuat pregtirea psihopedagogic pn n anul 2009 i nu au dobndit definitivarea n nvmnt, pot face dovada absolvirii programului de pregtire psihopedagogic prin foaia matricol/anexa la diploma de licen sau de absolvire, n care este consemnat parcurgerea disciplinelor psihopedagogice i metodice sau prin certificat de absolvire a programului de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic. (7) Personalul didactic care nu a dobndit definitivarea n nvmnt i care nu ndeplinete condiiile prevzute la alin. (2)-(6) se ncadreaz pe posturi didactice/catedre n nvmntul preuniversitar ca personal fr studii corespunztoare postului didactic/catedrei. Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar se organizeaz i se desfoar conform prezentei Metodologii i sunt, n ordine, urmtoarele: a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicrii planurilor-cadru de nvmnt i a aprobrii planurilor de colarizare; b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-nvare-evaluare pentru personalul didactic titular, n baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedr; c) ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare pentru personalul didactic titular n dou sau mai multe uniti de nvmnt ori pe dou sau mai multe specializri; d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante i publicarea acestora n vederea ocuprii cu personal didactic; e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate i publicarea acestora n vederea ocuprii cu personal didactic pe perioada rezervrii; f) completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic titular cruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unitii/unitilor de nvmnt n care este titular, n baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedr; g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei colare ori prin desfiinarea unor uniti de nvmnt; h) pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu, stabilirea personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 i se menine n activitate ca titular n anul colar 2014-2015, n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, modificarea duratei contractelor individuale de munc ale cadrelor didactice netitulare din perioad determinat n perioad nedeterminat n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; i) prelungirea duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2014-2015, pentru didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 i/sau 2011. j) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unitile de nvmnt, prin concurs; k) stabilirea continuitilor pentru detaare la cerere i detaarea personalului didactic titular; l) prelungirea duratei contractelor individuale de munc n anul colar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 i/sau 2011. m) repartizarea candidailor rmai nerepartizai dup concursul organizat la nivelul unitilor/consoriilor colare ori prin asocieri temporare de uniti de nvmnt la nivel local/judeean, n edin public organizat la nivelul inspectoratului colar; n) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora; o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care apar pe parcursul anului colar, conform reglementrilor emise de Ministerul Educaiei Naionale. (2) Prevederile prezentei Metodologii se aplic att unitilor de nvmnt preuniversitar de stat, ct i unitilor de nvmnt preuniversitar particular acreditate sau autorizate care solicit ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar prevzute la alin. (1), cu condiia publicrii acestora n perioadele stabilite n Calendarul mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2014-2015, prevzut n anexa nr.19, denumit n continuare Calendar. La propunerea unitilor de nvmnt particular, cadrele didactice, participante la aceste etape, pot ocupa i posturi didactice/catedre vacante/rezervate n aceste 2

uniti de nvmnt, cu avizul unitii de nvmnt sau fr nici o restricie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. Art. 5 Eliberarea din funcie a personalului didactic angajat n uniti de nvmnt preuniversitar de stat se dispune de ctre directorul unitii, cu aprobarea consiliului de administraie al unitii de nvmnt, iar la unitile de nvmnt preuniversitar particulare de ctre persoana juridic angajatoare, la ncetarea de drept a contractului individual de munc, prin acordul prilor, la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) i b), art. 56 i art. 81 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicat cu modificrile i completrile ulterioare sau ca efect al aplicrii sanciunii disciplinare, n temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. Capitolul II Constituirea, ncadrarea i vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitile de nvmnt preuniversitar/consorii colare, ca urmare a aplicrii planurilor-cadru de nvmnt Art. 6 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din nvmntul preuniversitar se realizeaz pe baza normativelor n vigoare privind formaiunile de studiu, a planurilor de colarizare propuse de unitile de nvmnt, dup consultarea autoritilor administraiei publice locale i a operatorilor economici i a planurilor-cadru de nvmnt aflate n vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale, n concordan cu norma didactic de predare-nvare-evaluare stabilit conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. (2) n nvmntul preuniversitar, formaiunile de studiu se organizeaz conform prevederilor legale i actelor normative care reglementeaz funcionarea nvmntului cu predare simultan sau organizarea activitii pe grupe pentru predarea limbilor strine la clasele bilingve, la pregtirea-instruirea practic, precum i la activitile desfurate n cluburile sportive colare, n palate i cluburile copiilor/Palatul Naional al Copiilor. Art. 7 Activitatea personalului didactic din unitile de nvmnt se stabilete conform art. 262 alin. (1)-(2) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 8 (1) Norma didactic a personalului didactic din unitile de nvmnt de predare-nvare, de instruire practic i de evaluare curent a precolarilor i a elevilor n clas, se constituie, n baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i cuprinde ore prevzute n planul de nvmnt la disciplinele corespunztoare specializrii sau specializrilor nscrise pe diploma/diplomele de licen sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat/master n corelaie cu ciclul I de studii universitare de licen, pe diploma/certificatul de absolvire a unor programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puin un an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat n profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atest obinerea de competene de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare nscris pe diplom sau ore conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr. Diplomele de doctor i certificatele de absolvire a cursurilor de perfecionare postuniversitare nu se iau n considerare la stabilirea normei didactice. (2) n baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum i la constituirea normei didactice de predare-nvare-evaluare, pentru absolvenii nvmntului superior se iau n considerare i: a) programele de conversie care asigur dobndirea de noi competene pentru noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice altele dect cele ocupate n baza formrii iniiale; b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, n profilul postului, finalizate cu diplom obinut ulterior finalizrii cu diplom a studiilor universitare de lung durat; c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, n profilul postului, finalizate cu diplom obinut ulterior finalizrii cu diplom a studiilor universitare de licen i masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal. (3) Prin excepie, dac norma didactic de predare-nvare-evaluare a cadrelor didactice titulare i a celor angajate cu contract individual pe perioad determinat din nvmntul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) i (2) i art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, aceasta poate fi constituit din 2/3 din ore de la specializarea sau specializrile de baz i completat cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare ori prin adugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. n nvmntul gimnazial din mediul rural norma didactic de predare-nvare-evaluare a cadrelor didactice titulare i a celor angajate cu contract individual pe perioad determinat se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitile de baz i completat cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare ori prin adugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. 3

(4) Activitatea i norma didactic pentru personalul didactic din centre, cabinete colare i intercolare de asisten psihopedagogic, precum i din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea centrelor judeene/al municipiului Bucureti de resurse i asisten educaional, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5555/2011. Profesorii consilieri din cabinetele colare/intercolare de asisten psihopedagogic efectueaz 4 ore/sptmn de predare n specialitate sau ore n cadrul curriculumului la decizia colii din ariile curriculare om i societate sau consiliere i orientare, n acord cu planul-cadru, cu respectarea normei sptmnale de 40 de ore. La nivelul unitilor de nvmnt se asigur, n ordine, mai nti orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de istorie, istorie-cultur civic, n nvmntul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicat, de educaie antreprenorial, respectiv pe catedre de discipline socio-umane: filosofie i logic i argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale, n nvmntul liceal, n concordan cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr i apoi cele 4 ore/sptmn pentru profesorii consilieri titulari din cabinetele de asisten psihopedagogic. Profesorii consilieri titulari, pentru care nu pot fi asigurate cele 4 ore/sptmn de predare n specialitate sau ore n cadrul curriculumului la decizia colii la nivelul unitilor de nvmnt la care este normat cabinetul de asisten psihopedagogic, particip la edina de completare a normei didactice n alte uniti de nvmnt. (5) n situaia n care numrul de elevi/precolari pentru care se asigur asistena psihopedagogic din cadrul unitii/unitilor de nvmnt la care este normat un cabinet colar/intercolar scade sub numrul minim prevzut n Regulamentul privind organizarea i funcionarea centrelor judeene/al municipiului Bucureti de resurse si asisten educaional, aprobat prin ordinul ministrului, educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5555/2011, pentru evitarea situaiei de restrngere de activitate a profesorului consilier titular n cabinetul respectiv, consiliul de administraie al Centrului Judeean/Municipal Bucureti de Resurse i Asisten Educaional, denumit n continuare CMBRAE/CJRAE, identific, la nivelul localitii n care funcioneaz cabinetul colar/intercolar unde s-a nregistrat diminuarea numrului de elevi/precolari sub limita minim legal, uniti de nvmnt pentru care nu se asigur asistena psihopedagogic a elevilor/precolarilor i le arondeaz cabinetului respectiv. n situaia n care, la nivelul unei localiti n care funcioneaz cabinetul colar/intercolar unde s-a nregistrat diminuarea numrului de elevi/precolari sub limita minim legal, nu se identific uniti de nvmnt n care nu se asigur asistena psihopedagogic a elevilor/precolarilor, se pot redistribui unitile de nvmnt ntre cabinetele colare/intercolare existente, astfel nct pentru fiecare cabinet s fie asigurat numrul necesar de elevi/precolari. n mod excepional, unui cabinet colar/intercolar unde s-a nregistrat diminuarea numrului de elevi/precolari sub limita minim legal, i se pot aronda/redistribui si uniti de nvmnt din alte localiti nvecinate, cu acordul profesorului consilier titular din cabinetul respectiv. n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului didactic titular, propunerile identificate de consiliul de administraie al CMBRAE/CJRAE se supun aprobrii de consiliului de administraie al inspectoratului colar. n baza hotrrii consiliului de administraie al inspectoratului colar se emit noi decizii de repartizare profesorilor consilieri titulari pentru care se schimb structura unitilor de nvmnt la care sunt normate cabinetele intercolare de asisten psihopedagogic. (6) Activitatea i norma didactic pentru personalul didactic din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare i funcionare a caselor corpului didactic, aprobat prin ordinul ministrului, educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5554/2011. (7) Norma didactic de predare-nvare-evaluare a personalului didactic din cluburile sportive colare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe sptmn i se constituie conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea unitilor de nvmnt cu program sportiv suplimentar, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5570/2011. (8) Pe posturile didactice/catedrele din palatele i cluburile copiilor i elevilor/Palatul Naional al Copiilor se ncadreaz: nvtori, antrenori, maitri-instructori, institutori i profesori cu specializri n profilul postului. Norma didactic de predarenvare-evaluare a personalului didactic din palatele i cluburile copiilor i elevilor/Palatul Naional al Copiilor se stabilete n funcie de nivelul studiilor, dup cum urmeaz: a) 24 de ore pe sptmn pentru absolvenii studiilor medii, postliceale sau colilor de maitri cu diplom de absolvire n profilul postului, cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii medii/postliceale, nvtor, maistru-instructor, antrenor; b) 24 de ore pe sptmn pentru nvtori i maitri-instructori, absolveni ai studiilor medii, postliceale sau colilor de maitri cu diplom de absolvire n profilul postului i cu diplom de absolvire sau de licen ai nvmntului superior ntr-un alt domeniu, cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lung sau scurt durat; c) 18 ore pe sptmn pentru absolvenii colegiilor universitare de institutori cu diplom de absolvire n profilul postului, cu salarizarea corespunztoare de nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurt durat; d) 18 ore pe sptmn pentru absolvenii colegiilor universitare de antrenori cu diplom de absolvire n profilul postului, ncadrai n funcia didactic de antrenor i salarizarea corespunztoare funciei; e) 18 ore pe sptmn pentru absolvenii nvmntului superior cu diplom de absolvire sau de licen n profilul postului, cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurt durat sau studii superioare de lung durat. 4

(9) Schimbarea profilului unui post pentru care exist autorizare/acreditare din cluburile sportive colare, precum i din palatele i cluburile copiilor i elevilor/ Palatul Naional al Copiilor, se realizeaz de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt, conform art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. nfiinarea de noi profiluri se realizeaz numai cu acordul conducerii inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti, respectiv cu acordul Ministerului Educaiei Naionale pentru Palatul Naional al Copiilor, de regul n perioada ntocmirii proiectului planului de colarizare. (10) Pentru profesorii documentariti, activitatea i norma didactic se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare i funcionare a bibliotecilor colare i a centrelor de documentare i informare, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5556/2011. (11) Norma didactic a personalului didactic din serviciile specializate aflate n subordinea direciilor judeene de asisten social i protecia copilului, transferat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protecia copilului aflat n dificultate, aprobat cu modificri prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore pe sptmn, n raport cu care se stabilesc drepturile salariale. Personalul didactic din serviciile specializate aflate n subordinea direciilor judeene de asisten social i protecia copilului, transferat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protecia copilului aflat n dificultate, aprobat cu modificri prin Legea nr. 108/1998, beneficiaz de toate drepturile personalului didactic prevzute n Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 9 (1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolvenii cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice, ai unei coli echivalente sau studii superioare, n profilul postului, n conformitate cu Centralizatorul privind disciplinele de nvmnt, domeniile i specializrile, precum i probele de concurs valabile pentru ncadrarea personalului didactic din nvmntul preuniversitar, denumit n continuare Centralizator, precum i absolvirea unui curs n domeniul psihopedagogic i metodic specific, dovedit prin foaia matricol sau certificat de absolvire. (2) Posturile didactice din nvmntul precolar i primar pot fi ocupate de: a) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializarea Pedagogia nvmntului primar i precolar ncadrai n funcia didactic de profesor pentru nvmnt precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar; b) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor, nvtor-educatoare, nvtor-educator, n concordan cu Centralizatorul ori de absolveni ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n concordan cu Centralizatorul, ncadrai n nvmntul precolar i primar, care au finalizat cu diplom de licen i studii universitare de lung durat sau ciclul I de studii universitare de licen, ncadrai n funcia didactic de profesor pentru nvmnt precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i art. IV din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor msuri n domeniul nvmntului i cercetrii, precum i n ceea ce privete plata sumelor prevzute n hotrri judectoreti devenite executorii n perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013; c) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor, nvtor-educatoare, nvtor-educator n concordan cu Centralizatorul ori de absolveni cu diplom ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n concordan cu Centralizatorul, care au finalizat cu diplom i studii universitare de scurt durat i care i-au echivalat nvmntul universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, pentru funcia de profesor pentru nvmnt precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar; d) absolveni cu diplom ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n concordan cu Centralizatorul, care i-au echivalat nvmntul universitar realizat prin colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licen, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, pentru funcia de profesor pentru nvmnt precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar; e) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor, nvtor-educatoare, nvtor-educator, n concordan cu Centralizatorul ori de absolveni cu diplom ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n concordan cu Centralizatorul care au finalizat cu diplom i studii universitare de scurt durat i care nu i-au echivalat nvmntul universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen, ncadrai n funcia didactic de institutor; f) absolveni cu diplom ai colegiului universitar pedagogic cu specializri n concordan cu Centralizatorul, care nu iau echivalat nvmntul universitar realizat prin colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licen, ncadrai n funcia didactic de institutor; g) absolveni cu diplom a unei instituii de nvmnt superior i a unui curs specific n domeniul psihopedagogic i metodic pentru nvmntul precolar, ncadrai n funcia didactic de institutor; 5

h) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrise pe diploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor, nvtor-educatoare, nvtor-educator, n concordan cu Centralizatorul, ncadrai n funcia didactic de educatoare, respectiv de nvtor. (3) n nvmntul precolar i primar alternativ trebuie ndeplinite, dup caz, condiiile de studii menionate la alin. (2), precum i parcurgerea i finalizarea modulului pedagogic specific alternativei educaionale, cu diplom/certificat/adeverin, anterior angajrii. (4) Pentru a fi ncadrai n funciile didactice de profesor pentru nvmntul precolar, de profesor pentru nvmntul primar sau de institutor, specializrile absolvenilor cu diplom ai studiilor universitare de lung sau scurt durat ori ai ciclului I de studii universitare de licen care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituiilor din nvmntul superior i recunoaterea diplomelor, republicat1, trebuie s se regseasc n hotrrile Guvernului privind autorizarea de funcionare provizorie sau acreditarea specializrilor din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, profilurile, specializrile, durata studiilor, precum i titlurile obinute de absolvenii nvmntului universitar, nomenclatorul domeniilor i al specializrilor universitare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, structurile i specializrile universitare acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu din instituiile de nvmnt superior emise dup data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializrile autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate, precum i forma de nvmnt pentru care au fost autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate. Fiecare absolvent cu studii universitare, care a nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993, republicate, trebuie tratat individual raportat la coninutul hotrrii Guvernului valabil la momentul nscrierii la facultate. (5) Posturile didactice/catedrele de profesor din nvmntul gimnazial, clasele V-VIII, din nvmntul profesional, din palatele i cluburile copiilor i elevilor, pot fi ocupate de: a) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de lung durat cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1); b) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, care ulterior au finalizat cu diplom/certificat programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a cel puin 90 de credite, aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master, cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1); c) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1); d) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen, care ulterior au finalizat cu diplom/certificat programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a cel puin 90 de credite, aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1); e) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1); f) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplom/certificat programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a cel puin 90 de credite, aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);

Legea nr. 88/1993, republicat, a fost abrogat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei, aprobat cu modificri prin Legea nr. 87/2006 cu modificrile i completrile ulterioare.

g) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat, cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1). (6) n mod excepional, n lipsa profesorilor de specialitate, cu specializri prevzute la alin. (5), catedrele de limbi moderne/materne, de educaie plastic, de educaie muzical, de educaie fizic i de religie din nvmntul gimnazial, clasele V-VIII i din nvmntul profesional, pot fi ocupate pe perioad determinat, de absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare n profilul catedrei, conform prezentei Metodologii, salarizai corespunztor funciei de institutor cu studii superioare de scurt durat. (7) Posturile didactice/catedrele de profesor n nvmntul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum i n nvmntul postliceal, pot fi ocupate de absolveni cu studiile prevzute la alin. (5) lit. a) i b), cu condiia deinerii pregtirii psihopedagogice prevzute la art. 3 alin. (2) sau (6), precum i de absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat/master, cu specializri n profilul postului i de absolveni cu studiile prevzute la alin. (5) lit. f), cu condiia deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. (8) n mod excepional, n lipsa profesorilor de specialitate, care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la alin. (7), dup derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului, pe catedrele din nvmntul liceal obligatoriu, clasele a IX-a i a X-a, pot fi ncadrai pe perioad determinat absolveni ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1). (9) Catedrele de pregtire-instruire practic n nvmntul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, n nvmntul profesional i n nvmntul postliceal pot fi ocupate de: a) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializri n profilul postului sau ai ciclului I de studii universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1) sau ai studiilor universitare de lung durat n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de profesor de instruire practic i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de lung durat; b) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen sau ai studiilor universitare de lung durat, care ulterior au finalizat cu diplom/certificat programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de profesor de instruire practic i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de lung durat; c) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen, urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplom programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de profesor de instruire practic i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de lung durat; d) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de profesor de instruire practic i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de scurt durat; e) absolveni cu diplom ai colilor postliceale sau ai colilor de maitri cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2) sau (5) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de maistru-instructor i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de maistru - instructor. 7

f) absolveni cu diplom ai colilor postliceale sau ai colilor de maitri cu specializri n profilul postului, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2) sau (5) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1) i cu diplom de absolvire sau de licen ai nvmntului superior ntr-un alt domeniu, cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lung sau scurt durat. (10) Norma didactic de predare-nvare-evaluare, de instruire practic i de evaluare curent a elevilor n clas pentru cadrele didactice, care au finalizat cu diplom studii universitare, studii postliceale sau coli de maitri, ncadrate pe catedre de pregtire-instruire practic este de 24 ore pe sptmn, respectiv de 20 ore pe sptmn n nvmntul special. Pentru a fi ncadrai n funcia didactic de profesor de instruire practic, specializrile absolvenilor cu diplom ai studiilor universitare de lung sau scurt durat ori ai ciclului I de studii universitare de licen care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993, republicate, trebuie s respecte condiiile prevzute la alin. (4). (11) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din nvmntul special personalul didactic trebuie s ndeplineasc, dup caz, condiiile de studii prevzute la alin. (1)-(9), precum i pregtirea psihopedagogic prevzut la art. 3, iar pentru alte specializri, dect cele psihopedagogice prevzute n anexa nr. 17, este necesar i un stagiu atestat de pregtire teoretic i practic n educaie special, conform art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. (12) Posturile de profesor n centre i cabinete de asisten psihopedagogic normate la uniti de nvmnt precolar, primar, gimnazial sau profesional pot fi ocupate de absolveni cu diplom ai nvmntului superior, conform art. 247 lit. g) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, cu specializri n concordan cu Centralizatorul. (13) Posturile de profesor n centre i cabinete de asisten psihopedagogic normate la uniti de nvmnt liceal, uniti de nvmnt avnd clase I-XII/XIII/XIV sau clase V-XII/XIII/XIV pot fi ocupate de absolveni cu specializri n profilul postului, care ndeplinesc cumulativ condiiile de studii prevzute la alin. (7) i la alin. (12). (14) Posturile didactice de profesor-logoped din centrele logopedice intercolare i din cabinetele colare/intercolare pot fi ocupate absolveni cu diplom ai nvmntului superior, conform art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, cu specializri n concordan cu Centralizatorul. (15) Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive colare i din unitile de nvmnt n care sunt organizate clase cu program sportiv pot fi ocupate de: a) profesori care se ncadreaz n condiiile de studii prevzute la alin. (5)-(8), cu specializri n domeniile educaie fizic i sport/cultur fizic i sport, precum i ndeplinirea condiiei suplimentare a specializrii, n cadrul studiilor universitare, n ramura de sport/disciplina sportiv solicitat; b) antrenori, n cluburile sportive colare, absolveni cu diplom ai unui liceu i ai unei coli de antrenori ori ai unei instituii de nvmnt postliceal sau superior de profil autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate, cu specializri n ramura de sport/disciplina sportiv solicitat i absolvirea unui curs n domeniul psihopedagogic i metodic. c) profesori-antrenori, n cluburile sportive colare, care se ncadreaz n condiiile de studii prevzute la alin. (5), cu specializri n domeniile educaie fizic i sport/cultur fizic i sport i care au dobndit specializri n ramura de sport/disciplina sportiv solicitat prin absolvirea unei coli de antrenori autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate ori a unei instituii de nvmnt postliceal sau superior de profil autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate. (16) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolveni ai nvmntului superior, care se ncadreaz n condiiile de studii prevzute la alin. (5), cu specializri n profilul postului n concordan cu Centralizatorul. (17) Disciplina Religie poate fi predat numai de absolveni ai nvmntului superior cu specializri n concordan cu Centralizatorul, n baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. (18) Cadrele didactice, din nvmntul preuniversitar, cu studii universitare de scurt durat, care au dobndit atestatul de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licen, n sesiunea 2012, n conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a nvmntului universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen, pentru cadrele didactice din nvmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5553/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se salarizeaz corespunztor noii funcii didactice ncepnd cu 1 septembrie 2013. Art. 10 Cadrele didactice calificate din nvmntul preuniversitar, care se ncadreaz n condiiile de studii prevzute la art. 8 alin. (1)-(2) i art. 9, angajate cu contract individual de munc sau n regim de plata cu ora, trebuie s fac i dovada pregtirii psihopedagogice conform art. 3 alin. (2)-(6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1). Art. 11 n unitile de nvmnt cu predare simultan normarea personalului didactic se face cu respectarea prevederilor legale n vigoare. Art. 12 (1) Catedrele de limbi moderne din nvmntul primar se atribuie astfel: a) profesorilor titulari care ndeplinesc condiiile de studii, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr; b) profesorilor titulari care au specializri n profilul catedrei, n concordan cu Centralizatorul; c) profesorilor pentru nvmntul primar/institutorilor/nvtorilor de la grupa sau clasa respectiv, n cadrul activitilor postului, dac fac dovada calificrii prin diploma de studii ori prin certificatul de competen; 8

d) profesorilor pentru nvmntul primar/institutorilor/nvtorilor de la alt grup sau clas, dac fac dovada calificrii prin diploma de studii ori prin certificatul de competen, n regim de plata cu ora. (2) n unitatea de nvmnt n care nu exist personal didactic de specialitate pentru predarea curriculum-ului de limb matern la nvmntul primar, consiliul de administraie al unitii de nvmnt decide, dup consultarea responsabilului comisiei metodice/de catedr de specialitate, care dintre profesorii pentru nvmnt primar/institutorii/nvtorii cunosctori ai limbii materne respective pot preda i la alte clase din ciclul primar, n regim de plata cu ora. Orele respective se pltesc n conformitate cu prevederile legale n vigoare. (3) n unitatea de nvmnt n care nu exist personal didactic calificat pentru predarea disciplinei Religie la nvmntul primar, consiliul de administraie al unitii de nvmnt decide, dup consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru nvmnt primar/institutorii calificai i abilitai n baza protocoalelor ncheiate ntre Ministerul Educaiei Naionale i cultele religioase recunoscute oficial de stat, pot preda Religia la clase din ciclul primar, n regim de plata cu ora. Orele respective se pltesc n conformitate cu prevederile legale n vigoare. (4) Disciplinele cultur civic i istoria i tradiiile minoritii maghiare sunt predate de absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen sau ciclul I de studii universitare de licen urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lung sau scurt durat, precum i de absolveni cu diplom/certificat ai unor programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializri n concordan cu Centralizatorul i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1). Pentru celelalte minoriti naionale, la disciplina istoria i tradiiile minoritilor naionale se ncadreaz cu prioritate absolveni ai ciclului I de studii universitare de licen, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lung sau scurt durat care au nscris pe diploma de licen specializarea istorie - linia de studiu n limba matern a minoritii naionale respective i numai, n situaii excepionale, n lipsa acestora, pot fi ncadrai i absolveni ai ciclului I de studii universitare de licen ori ai studiilor universitare de lung sau scurt durat care au nscris pe diploma de absolvire/licen una dintre specializrile: limba i literatura matern a minoritii naionale respective sau etnologie - linia de studiu n limba matern a minoritii naionale respective, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1). (5) Disciplinele economie, economie aplicat i educaie antreprenorial, logic, argumentare i comunicare, studii sociale, literatur universal, tiine i educaie artistic din nvmntul liceal intr n norma de predare a absolvenilor cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiia deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, ai studiilor universitare de lung durat, precum i a absolvenilor cu diplom/certificat ai unor programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializri n concordan cu Centralizatorul, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2) sau (6). Disciplina tiine poate fi predat i de absolveni ai studiilor postuniversitare de specializare Predarea integrat a tiinelor cu durata de cel puin trei semestre. Disciplinele educaie antreprenorial i economie aplicat pot fi predate i de absolvenii nvmntului universitar de lung durat care au nscris pe diploma de licen specializarea filosofie, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2) sau (6). (6) Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplom studii universitare de lung durat, care au nscris pe diploma de licen specializarea filozofie i constituie norma didactic, conform actului de numire/transfer/repartizare, cu ore din aria disciplinelor socio-umane (logic, argumentare i comunicare, psihologie, educaie antreprenorial, economie, sociologie, filosofie i studii sociale), dup caz, cu condiia s fi avut n ncadrare, n anii ulteriori titularizrii, ore la aceste discipline. Cadrele didactice titulare pe catedre sociologie sau sociologie-studii sociale aflate n imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore n specialitate, conform actului de numire/transfer, i pot constitui/completa norma didactic i cu ore de filosofie, psihologie sau logic, argumentare i comunicare. Cadrele didactice titulare pe catedre psihologie sau psihologie-studii sociale aflate n imposibilitatea constituirii catedrelor ore n specialitate, conform actului de numire/transfer, i pot constitui/completa norma didactic i cu ore de filosofie, sociologie sau logic, argumentare i comunicare. Art. 13 (1) La clasele cu predare bilingv, limbile moderne se predau pe grupe. (2) La clasele cu predare intensiv, limbile moderne i informatica se predau, de regul, pe grupe, cu condiia ncadrrii n bugetul alocat i n numrul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului colar. 9

Art. 14 (1) Personalul didactic titular pe un post/catedr de corepetitor/acompaniament din liceele vocaionale, din unitile cu nvmnt integrat i suplimentar de art ori din palatele i cluburile copiilor i elevilor/Palatul Naional al Copiilor rmne ncadrat ca personal didactic titular, n conformitate cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, n aceeai unitate de nvmnt i beneficiaz de toate drepturile legale prevzute pentru personalul didactic titular n sistemul de nvmnt preuniversitar. Art. 15 (1) Orele de educaie tehnologic la clasele V-VIII se desfoar pe clase. Catedrele de educaie tehnologic la clasele V-VIII pot fi ocupate de: a) absolveni cu diplom ai nvmntului superior cu specializarea educaie tehnologic, n concordan cu Centralizatorul. b) profesori titulari pe catedre de educaie tehnologic cu specializri n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, n concordan cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr. (2) Profesorii titulari pe alte catedre, cu specializri n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, pot ocupa prin detaare sau n regim de plata cu ora catedre de educaie tehnologic, conform prezentei Metodologii. (3) Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior cu specializarea n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, care nu sunt titulari, pot fi ncadrai pe catedrele de educaie tehnologic, pe perioad determinat, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3. Art. 16 (1) Orele de laborator tehnologic din nvmntul liceal/postliceal se includ n catedrele de discipline tehnologice i sunt predate de profesori de specialitate, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (7)-(8) i art. 262 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv art. 262 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare pentru nvmntul special. (2) ncadrarea cadrelor didactice pe catedrele de pregtire-instruire practic se realizeaz n funcie de modul de organizare a acestei activiti pe niveluri de nvmnt, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (9)-(10). Pregtirea-instruirea practic se efectueaz pe clase la ageni economici sau pe clase/grupe constituite n condiiile legii, n atelierele proprii, n funcie de resursele materiale existente i de prevederile din conveniile/protocoalele de parteneriat ncheiate ntre unitile de nvmnt i agenii economici, cu ncadrarea n numrul de posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului colar. (3) n unitile de nvmnt preuniversitar n care se organizeaz stagii de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2, ncadrarea cadrelor didactice care realizeaz pregtirea/instruirea practic se face n funcie de specializarea acestora i prevederile planului de nvmnt. Orele de laborator tehnologic i de instruire practic predate n cadrul stagiilor de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2 sunt incluse n norma didactic sau n plata cu ora, dup caz. Pe parcursul unui an colar, un cadru didactic poate avea n ncadrare cel mult o clas de elevi care efectueaz stagiul de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2. n structura catedrelor de discipline tehnologice i de pregtire/instruire practic vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat/transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi care efectueaz stagii de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2. Orele vacante de laborator tehnologic i de instruire practic din cadrul stagiilor de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2 se ocup numai pe perioad determinat. (4) Catedrele de pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor pot fi ocupate de absolveni ai nvmntului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Poliiei (IGP)/Autoritii Rutiere Romne (ARR), avnd oricare din specializrile care le confer dreptul de a ocupa catedre de pregtire/instruire practic, n concordan cu Centralizatorul. Art. 17 (1) Posturile didactice/catedrele din nvmntul special pot fi ocupate de absolveni ai nvmntului mediu/postliceal/superior cu specializri n concordan cu Centralizatorul care ndeplinesc i condiia prevzut la art. 9 alin. (11). (2) Pentru clasele/grupele/unitile de nvmnt special n care se utilizeaz curriculum-ul colii de mas sau curriculum-ul colii de mas adaptat, posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline, conform planurilor - cadru n vigoare i se ocup cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1)-(5), alin. (7), alin. (9)-(10), alin. (17), art. 10, art. 12 i art. 14-16. (3) Posturile de profesor preparator (nevztor) din nvmntul special pot fi ocupate de profesori nevztori care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la art. 9 alin. (5) sau la art. 9 alin. (7) i condiia prevzut la 9 alin. (11) pentru gimnaziu, respectiv condiiile de studii prevzute la art. 9 alin. (7) i condiia prevzut la art. 9 alin. (11) pentru liceu. (4) n mod excepional, n lipsa absolvenilor care ndeplinesc condiiile prevzute la alin. (3), posturile de profesor preparator (nevztor) din nvmntul special liceal obligatoriu pot fi ocupate pe perioad determinat de profesori nevztori, absolveni cu diplom ai studiilor universitare de licen, care ndeplinesc i condiia prevzut la art. 9 alin. (11), cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. (5) n situaia n care nu exist nici un candidat nevztor, postul de profesor preparator (nevztor) poate fi ocupat pe perioad determinat i de alte cadre didactice care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la alin. (3)-(4). 10

(6) Disciplinele din aria curricular tehnologii la clasele V-VIII din nvmntul special, activitile de preprofesionalizare i pregtirea-instruirea practic n nvmntul special pot fi desfurate de cadrele didactice care ndeplinesc condiiile prevzute la art. 9 alin. (9) coroborate cu prevederile art. 9 alin. (11). (7) Cadrele didactice titulare n nvmntul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, de profesor psihopedagogie special pentru o catedr de educaie special, de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog colar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoz, care nu au specializri n concordan cu Centralizatorul, au obligaia de a urma programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n: psihopedagogie special, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat n domeniile psihologie sau tiinele educaiei, n concordan cu Centralizatorul pentru nvmnt special. (8) n mod excepional, n lipsa personalului didactic de specialitate cu studii conform alin. (1) sau alin. (2), dup derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, conform Calendarului, n nvmntul special pot fi ncadrai pe perioad determinat: a) absolveni ai nvmntului superior care au nscris pe diplom specializrile limba romn sau limba i literatura romn pe posturi de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog colar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoz; b) oricare din absolvenii instituiilor de nvmnt superior, cu specializri dobndite n cadrul ciclului II de studii universitare de masterat, cu condiia deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau n cadrul nvmntului universitar de lung durat, care ndeplinesc i condiia prevzut la art. 9 alin. (11), pe posturile de profesor itinerant i de sprijin de nivel liceal; c) oricare din absolvenii instituiilor de nvmnt superior, care ndeplinesc i condiia prevzut la art. 9 alin.(11), cu excepia absolvenilor colegiilor universitare de institutori, pe posturile de profesor itinerant i de sprijin de nivel profesional, gimnazial, primar sau precolar, precum i pe posturile de profesor de psihopedagogie special pentru o catedr de educaie special de la clasele/grupele/unitile de nvmnt special care colarizeaz copii/elevi/tineri cu deficiene grave, severe, profunde sau asociate ori cu deficiene moderate sau uoare, pentru activitile de predare n nvmntul special primar sau gimnazial pentru elevi cu deficiene senzoriale, precum i pentru colarizarea la domiciliu a elevilor/tinerilor cu dezabiliti sau nedeplasabili. (9) Cadrele didactice titulare n nvmntul special, care nu ndeplinesc condiia prevzut la art. 9 alin. (11) i care pn la etapa de soluionare a restrngerilor de activitate nu fac dovada c sunt nscrise la un stagiu atestat de pregtire teoretic i practic n educaie special ori la programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n: psihopedagogie special, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat n domeniile psihologie sau tiinele educaiei, n concordan cu Centralizatorul pentru nvmnt special, intr n restrngere de activitate. Art. 18 (1) Activitile specifice funciei de diriginte se organizeaz i se desfoar la toate clasele i formele de nvmnt din nvmntul preuniversitar, n conformitate cu precizrile Ministerului Educaiei Naionale. (2) Indemnizaia pentru activitatea de dirigenie sau consiliere i orientare vocaional se acord, conform reglementrilor n vigoare, la toate formele de nvmnt. La forma de nvmnt cu frecven redus indemnizaia pentru activitatea de dirigenie sau consiliere i orientare vocaional, conform prevederilor legale n vigoare, se acord numai pentru lunile n care se organizeaz sesiunile de predare-evaluare. (3) Personalul didactic de conducere, de ndrumare i control nu poate ndeplini funcia de diriginte, nu poate efectua ore de consiliere i orientare vocaional i nici ore de dirigenie. n situaii excepionale, cnd la nivelul unei uniti de nvmnt nu exist suficiente cadre didactice calificate titulare sau angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, personalul didactic de conducere poate ndeplini i funcia de diriginte, la propunerea consiliului de administraie al unitii de nvmnt i aprobarea consiliului de administraie al inspectoratului colar. Art. 19 (1) n situaiile fuziunii prin absorbie a unitilor de nvmnt, a divizrii pariale sau totale a unei uniti de nvmnt, a fuziunii prin contopire a dou uniti de nvmnt, a desfiinrii unei uniti colare selecia cadrelor didactice i a directorilor se face prin evaluare de ctre o comisie numit de inspectoratul colar format din inspectori colari i/sau cadre didactice care nu funcioneaz n unitile de nvmnt aflate ntr-una dintre aceste situaii. (2) n situaia n care, ca urmare a restructurrii reelei colare, ncepnd cu data de 1 septembrie 2014, urmeaz s fie desfiinate uniti de nvmnt cu personalitate juridic, se procedeaz dup cum urmeaz: a) n situaia fuziunii prin absorbie a unei uniti de nvmnt cu personalitate juridic de ctre o alt unitate de nvmnt cu personalitate juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie 2014, dac la data la care se efectueaz evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate, nu a intrat nc n vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reelei colare i exist dou persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate se realizeaz obligatoriu la nivelul fiecrei catedre din fiecare unitate de nvmnt cu personalitate juridic, de ctre aceeai comisie de 11

evaluare; la nivelul inspectoratului colar, pentru fiecare post didactic/catedr, se ntocmete o list comun cu rezultatele evalurii cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate din cele dou uniti de nvmnt cu personalitate juridic care urmeaz s fuzioneze prin absorbie, iar cadrele didactice se distribuie, n ordinea descresctoare a punctajelor/mediilor, n unitatea cu personalitate juridic rezultat n urma fuziunii prin absorbie, fiind propuse pentru completare de norm didactic sau restrngere de activitate, ncepnd cu data de 1 septembrie 2014, dac este cazul, cadrele didactice titulare prevzute la art. 25 alin. (3), iar dac reducerea de activitate nu se soluioneaz, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mic din lista comun; b) n situaia divizrii pariale a unei uniti de nvmnt cu personalitate juridic, prin care una sau mai multe structuri sunt transferate la alt unitate de nvmnt cu personalitate juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie 2014, atunci comisia de evaluare stabilete existena reducerilor de activitate n unitatea de nvmnt cu personalitate juridic din care se scindeaz structura, prin raportare la numrul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2014, iar la nivelul unitii de nvmnt cu personalitate juridic care absoarbe structura, prin raportare la situaia numrului de posturi didactice/catedre existente la momentul evalurii; cadrele didactice titulare de aceeai specialitate, aflate n situaia de reducere de activitate, se distribuie, n ordinea descresctoare a punctajelor/mediilor, n unitatea de nvmnt care absoarbe structura; c) n situaia fuziunii prin contopire a dou uniti de nvmnt cu personalitate juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie 2014, dac la data la care se efectueaz evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate, nu a intrat nc n vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reelei colare i exist dou persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de aceeai specialitate din ambele uniti de nvmnt cu personalitate juridic se evalueaz de aceeai comisie de evaluare, conform procedurii prevzute la lit. a) i se distribuie, n ordinea descresctoare a punctajelor/mediilor, n noua unitate de nvmnt creat n urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de norm didactic sau restrngere de activitate, ncepnd cu data de 1 septembrie 2014, dac este cazul, cadrele didactice titulare prevzute la art. 25 alin. (3), iar dac reducerea de activitate nu se soluioneaz, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mic din lista comun. d) n situaia ncetrii funcionrii totale a unei uniti de nvmnt cu personalitate juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie 2014, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de nvmnt cu personalitate juridic intr n restrngere de activitate. (3) n situaia divizrii totale a unei uniti cu personalitate juridic, n dou sau mai multe uniti cu personalitate juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie 2014, dac la data la care se efectueaz evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate, nu a intrat nc n vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reelei colare i exist o singur unitate de nvmnt cu personalitate juridic, atunci cadrele didactice titulare de aceeai specialitate, la nivelul fiecrei catedre, se ierarhizeaz n baza evalurii efectuate i se distribuie, n ordinea descresctoare a punctajelor/mediilor, la unitile de nvmnt rezultate n urma divizrii totale, fiind propuse pentru completare de norm didactic sau restrngere de activitate, ncepnd cu data de 1 septembrie 2014, dac este cazul, cadrele didactice titulare prevzute la art. 25 alin. (3), iar dac reducerea de activitate nu se soluioneaz, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mic. (4) Ca urmare a restructurrii reelei colare, a situaiilor prevzute la alin. (1), a transformrii unor uniti de nvmnt n uniti de alt nivel i a schimbrii denumirii unitilor de nvmnt, pn la data de 31 ianuarie 2014, inspectoratele colare emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbri, conform art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. (5) Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/coala de arte i meserii/profesional n uniti cu clase V-XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care ndeplinesc condiiile prevzute la art. 9 alin. (7), respectiv la art. 9 alin. (9), la solicitarea acestora, pn la data de 31 ianuarie 2014, inspectoratele colare, n baza acestora emit noi documente de numire n care se precizeaz nivelul cel mai nalt de nvmnt al unitii, n funcie de postul/catedra ocupat(). Art. 20 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor i ncadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre n nvmntul preuniversitar se realizeaz, asigurndu-se cu prioritate, continuitatea activitii didactice de predare la aceleai clase sau grupe de elevi. (2) Continuitatea activitii didactice de predare la aceleai clase sau grupe de elevi poate fi ntrerupt ca urmare a participrii cadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, n situaia rezervrii/degrevrii postului didactic/catedrei sau la ncetarea de drept a contractului individual de munc, potrivit legii, precum i n alte situaii speciale aprobate de consiliul de administraie al unitii de nvmnt. Art. 21 (1) La nivelul unitilor de nvmnt preuniversitar, ncadrarea la clase sau grupe de elevi/precolari, a personalului didactic titular, se realizeaz prin decizie a directorului unitii de nvmnt, n baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1)-(5), alin. (7), alin. (9)-(17), art. 10, art. 12, art. 1417 i a principiului privind continuitatea activitii didactice de predare la aceleai clase sau grupe de elevi/precolari, dup discutarea i analizarea proiectului de ncadrare cu personal didactic n consiliul profesoral al unitii de nvmnt i aprobarea acestuia de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt. (2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unitii de nvmnt cu personalitate juridic se face prin decizie a directorului unitii de nvmnt, dup discutarea i analizarea proiectului de ncadrare cu personal didactic n consiliul profesoral al unitii de nvmnt, n baza hotrrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt. 12

(3) n situaia n care un post didactic dintr-o structur sau din unitatea de nvmnt cu personalitate juridic, dup aplicarea principiului continuitii activitii didactice de predare la aceleai clase sau grupe de elevi, este solicitat de dou sau mai multe cadre didactice titulare de aceeai specialitate, pentru departajare se aplic criteriile i punctajele pentru evaluarea personalului didactic prevzute n anexa nr. 2. Dac rezultatul evalurii obiective nu conduce la departajare, se aplic, n ordine, criteriile socioumanitare n baza documentelor justificative. (4) Dup ncadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se ncadreaz dup aceeai procedur, cadrele didactice care nu au dobndit definitivarea n nvmnt, cu o vechime la catedr mai mic de 7 ani, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012, pentru care se poate asigura cel puin jumtate de norm didactic de predare-evaluare-nvare, conform deciziei de repartizare pe post/catedr. (5) Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobndit definitivarea n nvmnt, dar au ocupat prin concurs posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat ncepnd cu 1 septembrie 2012, dup promovarea examenului pentru dobndirea definitivrii n nvmnt consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, n care au fost repartizate aceste cadre didactice, hotrsc modificarea duratelor contractelor individuale de munc din perioad determinat n perioad nedeterminat. n baza ordinului ministrului prin care s-au validat rezultatele examenului naional de definitivare n nvmnt i a acordului consiliului de administraie al unitii de nvmnt, pentru aceste cadre didactice, inspectoratele colare emit noi decizii de repartizare ca titulari n sistemul de nvmnt preuniversitar. Art. 22 Cadrelor didactice titulare aflate n situaiile prevzute la art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cadrelor didactice titulare detaate, li se rezerv posturile didactice/catedrele. Art. 23 Cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare i cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat meninerea n funcie ca titular, peste vrsta de pensionare, pot fi pensionate, de regul, la data ncheierii anului colar. Cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare beneficiaz de acest drept i pe parcursul anului colar, la solicitarea acestora. Personalul didactic de conducere din unitile de nvmnt, precum i personalul de ndrumare i control, care ndeplinete condiiile legale de pensionare i care nu solicit pensionarea pe parcursul anului colar, poate rmne n funcie pn la data ncheierii anului colar, cu acordul consiliului de administraie al inspectoratului colar. Art. 24 (1) n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului didactic titular, consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt au obligaia de a analiza posibilitatea de ntregire a normei didactice de predare-nvare-evaluare pentru cadrele didactice titulare n dou sau mai multe uniti de nvmnt ori pe dou sau mai multe specializri ntr-o unitate de nvmnt/specializare, conform specializrii/specializrilor de pe diploma/diplomele de studii, innd seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii i de prevederile Centralizatorului. n situaia n care se constat posibilitatea de ntregire a normei didactice de predare-nvare-evaluare, directorii unitilor de nvmnt au obligaia de a propune cadrelor didactice titulare n dou sau mai multe uniti de nvmnt ori pe dou sau mai multe specializri ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare. (2) Cererile de ntregire a normei didactice de predare-nvare-evaluare se analizeaz de ctre consiliul/consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care cadrele didactice solicit ntregirea. Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificrile i completrile ulterioare. (3) La propunerea directorilor unitilor de nvmnt, cu acordul consiliul/consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt, pentru cadrul didactic titular n dou sau mai multe uniti de nvmnt ori pe dou sau mai multe specializri se dispune ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare, prin decizia inspectorului colar general. (4) n baza deciziei semnate de inspectorul colar general, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt ncheie actul adiional la contractul individual de munc al cadrului didactic care a fost de acord cu ntregirea normei didactice. (5) Pentru cadrele didactice titulare n trei uniti de nvmnt, ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare se poate soluiona n una sau dou uniti de nvmnt, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare n patru uniti de nvmnt, ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare se poate realiza n una, dou sau trei uniti de nvmnt, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializri, ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare se poate soluiona n una sau dou specializri, conform alin. (1). Art. 25 (1) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui norma didactic complet de predare-nvareevaluare n specialitate, n conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, dar pentru care se poate constitui cel puin jumtate de norm didactic de predare-nvare-evaluare n baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr sau pentru care se poate constitui cel puin jumtate de norm didactic de predare-nvare-evaluare n specialitate, din disciplinele prevzute n documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, la nivelul consoriului colar din care face parte unitatea de nvmnt, se afl n situaia de completare a normei didactice. (2) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui cel puin jumtate de norm didactic de predare-nvareevaluare n specialitate, n conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr sau pentru care 13

postul/norma didactic nu se mai ncadreaz n sistemul de normare privind efectivele de precolari i elevi prevzute de lege, se afl n situaia de restrngere de activitate. (3) n cazul apariiei situaiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei uniti de nvmnt, de completare a normei didactice sau de restrngere de activitate, situaii care vizeaz dou sau mai multe cadre didactice titulare la aceeai specialitate, se renun, n ordine, la: a) activitatea prestat de personalul didactic titular care solicit plecarea din unitate pe motivul reducerii activitii; n cazul n care dou sau mai multe persoane de aceeai specialitate solicit plecarea din unitatea de nvmnt, pleac persoana care ntrunete punctajul cel mai mare/media cea mare n urma evalurii; b) activitatea prestat de personalul didactic titular care a obinut calificativul nesatisfctor la ultima evaluare anual; c) activitatea prestat de personalul didactic titular sancionat disciplinar n anul colar curent sau n ultimii doi ani colari ncheiai; d) activitatea prestat de personalul didactic n regim de plata cu ora; e) activitatea prestat de personalul didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare, lund n calcul limita de vrst i stagiul de cotizare; f) activitatea desfurat de personalul didactic n baza unui contract individual de munc pe perioad determinat; g) activitatea prestat de personalul didactic titular ale crui specializri dobndite prin studii nu sunt n concordan cu postul didactic ocupat/catedra ocupat, conform Centralizatorului; h) activitatea prestat de personalul didactic titular ale crui studii nu sunt n concordan cu nivelul cel mai nalt al unitii de nvmnt corespunztor postului didactic ocupat; i) activitatea prestat de personalul didactic titular care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai nalt al unitii de nvmnt corespunztor postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr; j) activitatea prestat de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializrile: psihopedagogie special, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie social, pedagogie special, psihosociologie, filosofie-istorie (absolveni ai promoiilor 1978-1994) - n concordan cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master n domeniile psihologie sau tiinele educaiei, n concordan cu Centralizatorul pentru nvmntul special, n situaia reducerii numrului de ore la catedrele din nvmntul special; k) activitatea prestat de personalul didactic titular care nu deine avizele i atestatele necesare ocuprii postului didactic, conform prezentei Metodologii; l) activitatea prestat de personalul didactic titular de la clasele/grupele cu predare intensiv/bilingv sau n limbile minoritilor naionale care nu a absolvit studiile n limba n care se face predarea, n situaia reducerii numrului de ore la aceste clase/grupe; m) activitatea prestat de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat n dou sau mai multe uniti de nvmnt preuniversitar, n cazul n care la nivelul uneia dintre uniti de nvmnt se constat diminuarea numrului de ore. (4) Dac reducerea de activitate, care vizeaz dou sau mai multe persoane titulare de aceeai specialitate la nivelul unei uniti de nvmnt, nu se soluioneaz prin aplicarea prevederilor alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completeaz norma didactic se realizeaz prin evaluare obiectiv, n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului didactic titular, conform criteriilor prevzute n anexa nr. 2. (5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare, precum i cadrele didactice prevzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactic de predare-nvare-evaluare incomplet, pot solicita, la cerere, n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an colar, la nivelul unitilor de nvmnt sau la nivelul consoriilor colare, n situaia n care unitile de nvmnt fac parte din consorii colare, dup cum urmeaz: a) cu ore n specialitate vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul s le predea conform studiilor finalizate cu diplom, n concordan cu prevederile prezentei Metodologii i prevederile Centralizatorului; b) cu alte ore vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n care sunt titulare, din aceeai arie curricular, altele dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n planurile de nvmnt, pn la 1/3 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; c) cu alte ore vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n care sunt titulare, din aceeai arie curricular, altele dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n planurile de nvmnt, pn la 1/2 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; d) cu alte ore vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n care sunt titulare, dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n planurile de 14

nvmnt, pn la 1/2 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; e) prin adugarea de ore din activiti de educaie, complementare procesului de nvmnt: mentorat, coal dup coal, nvare pe tot parcursul vieii, n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. (6) Cererile de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare se analizeaz de ctre consiliul/consiliile de administraie ale unitii/unitilor de nvmnt la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. n baza aprobrii cererii, formulate de cadrul didactic, de ctre consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt se adreseaz inspectoratului colar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare. n mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an colar ori pe durat nedeterminat, fapt consemnat n decizia de completare a normei didactice. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare pe perioad nedeterminat particip la edina public organizat de inspectoratul colar pentru soluionarea completrilor de norm pentru ca opiunea acestora s fie consemnat n procesul-verbal. Dup emiterea deciziei inspectorului colar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt la care cadrul didactic este titular ncheie cu acesta actul adiional la contractul de munc. (7) n situaia n care cererea de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare este respins de ctre consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt, cadrul didactic particip la edina public de repartizare organizat la nivelul inspectoratului colar. Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 26 (1) Dac restrngerea de activitate, care vizeaz dou sau mai multe persoane titulare de aceeai specialitate la nivelul unei uniti de nvmnt, nu se soluioneaz prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare care intr n restrngere de activitate se realizeaz n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului didactic titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectiv conform criteriilor prevzute n anexa nr. 2. n unitile de nvmnt n care se nregistreaz restrngeri de activitate la catedrele de informatic, de tehnologia informaiei i a comunicaiilor sau de tehnologii asistate de calculator, iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre ndeplinesc condiiile de ocupare att a catedrelor de tehnologii asistate de calculator, de tehnologia informaiei i a comunicaiilor, ct i de informatic, pentru stabilirea cadrelor didactice care intr n restrngere de activitate, evaluarea se realizeaz global la nivelul tuturor catedrelor de informatic, de tehnologia informaiei i a comunicaiilor i tehnologii asistate de calculator, dup aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3). Hotrrea privind modalitatea de evaluare se stabilete n consiliul de administraie al unitii de nvmnt. (2) n cazul n care desemnarea cadrului didactic aflat n restrngere de activitate se face prin concurs, acesta este realizat de o comisie stabilit i aprobat de consiliul de administraie al unitii de nvmnt. Comisia este alctuit din preedinte, care este directorul unitii de nvmnt dac nu se afl n situaia de restrngere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administraie, n situaia n care directorul este vizat de restrngere, doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul inspectoratului, cellalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la alt unitate colar, avnd specializarea corespunztoare disciplinei la care este restrngerea, i un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administraie. Evaluarea const ntr-o inspecie special la clas i lucrare scris din programa de concurs specific disciplinei. Evaluarea pentru fiecare prob se face prin note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecrei probe se stabilete ca medie aritmetic a notelor acordate de cei doi evaluatori. Rezultatul final se obine ca medie aritmetic a celor dou note. Concursul se anun n maximum 48 de ore de la aprobarea proiectului de ncadrare cu personal didactic de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt. (3) Evaluarea obiectiv este realizat de ctre o comisie stabilit i aprobat de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt avnd urmtoarea componen: preedinte-directorul unitii dac nu se afl n situaia de restrngere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administraie din unitatea de nvmnt, n situaia n care directorul este vizat de restrngere de activitate, doi membri-cadre didactice titulare de alt specialitate din unitatea de nvmnt sau cadre didactice titulare de aceeai specialitate din alte uniti de nvmnt. Evaluarea obiectiv se realizeaz n perioada prevzut n Calendar i se finalizeaz cu punctajul atribuit conform criteriilor prevzute n anexa nr. 2. Dac rezultatul evalurii obiective nu conduce la departajare, se aplic, n ordine, criteriile social-umanitare prevzute n anexa nr. 2, pe baza documentelor justificative. Art. 27 (1) Cadrele didactice titulare care, n perioada stabilirii i soluionrii reducerilor de activitate, se ncadreaz n prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didactice sau de restrngere de activitate, n situaia n care la aceeai catedr sunt mai multe cadre didactice titulare, dect la solicitarea sau cu acordul persoanelor n cauz. (2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaz personalul de conducere, ndrumare i control numit n funcie, prin delegare sau detaare n interesul nvmntului, pn la organizarea concursului. 15

Art. 28 (1) Proiectul de ncadrare, ntocmit de director, este aprobat de consiliul de administraie al unitii de nvmnt, care totodat stabilete lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete. (2) Unitile de nvmnt preuniversitar de stat au obligaia de a reactualiza, de a publica i de a comunica inspectoratelor colare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete nainte de fiecare etap a mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar. Consiliul de administraie al unitii de nvmnt poate stabili modalitatea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, stabilire a personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 i care se menine n activitate ca titular n anul colar 2014-2015, n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014 i modificare a duratei contractelor individuale de munc ale cadrelor didactice netitulare din perioad determinat n perioad nedeterminat n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, precum i condiii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n cadrul etapelor de transfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar i de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar. Condiiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante se avizeaz de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar, lund n considerare faptul c acestea trebuie s nu fie discriminatorii, s nu ncalce i s nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii i legislaiei n vigoare. Dup avizarea condiiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar, unitile de nvmnt au obligaia de a face publice aceste condiii prin afiare la avizierul unitii de nvmnt i pe site-ul propriu, dac exist. (3) Viabilitatea posturilor/catedrelor se stabilete de consiliul de administraie al unitii de nvmnt preuniversitar, pe cicluri de nvmnt, n funcie de planurile-cadru n vigoare, de proiectele planurilor de colarizare i de evoluia demografic la nivel local. Art. 29 (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabilete dup asigurarea normelor didactice de predare-nvare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei Metodologii, n baza documentelor de numire/transfer/repartizare, dup ncadrarea cadrelor didactice prevzute la art. 21 alin. (4), dup soluionarea ntregirilor de norm didactic de predare-nvare-evaluare a titularilor, conform art. 24, dup soluionarea completrilor normelor didactice de predare-nvare-evaluare a titularilor la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare, conform art. 25 alin. (5) i (6) i dup emiterea deciziilor de transfer n unitatea/unitile de nvmnt, conform art. 48 alin. (2) i (3). (2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract de munc propuse pentru ocuparea prin concurs se public preciznd viabilitatea acestora i perioada de angajare: perioad nedeterminat sau perioad determinat de cel mult un an colar, conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. n structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a i a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectur, design, precum i orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecven redus. n structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opionale. (3) n situaia n care unitile de nvmnt nu se grupeaz n consorii colare, catedrele vacante pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat, prin concurs, se pot constitui din ore existente n 1-2 uniti de nvmnt de pe raza aceleiai localiti urbane sau rurale ori din localiti apropiate existente n acelai regim de mediu. (4) n unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt, grupuri colare, uniti de nvmnt avnd clasele IXII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unitii de nvmnt i postului didactic. n mod excepional, pentru soluionarea restrngerilor de activitate, n unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII. (5) Posturile vacante/rezervate de profesor n cabinete de asisten psihopedagogic se public la unitile de nvmnt la care sunt normate, conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea centrelor judeene/al municipiului Bucureti de resurse i asisten educaional, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5555/2011. (6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se public n concordan cu Centralizatorul. (7) Cadrele didactice titulare care particip la etapele de transfer pentru restrngere de activitate i de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora. (8) La nivelul unitilor de nvmnt, consiliul de administraie i directorul unitii de nvmnt rspund de constituirea corect a posturilor didactice/catedrelor, de ncadrarea titularilor i de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete i incomplete, rmase neocupate. Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete, precum i publicarea incorect a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage dup sine sancionarea directorului i a membrilor consiliului de administraie unitii de nvmnt. Art. 30 (1) Proiectul de ncadrare cu personal didactic, analizat n consiliul profesoral al unitii de nvmnt i aprobat de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt, este prezentat de directorul unitii de nvmnt comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului colar, prin decizia inspectorului colar general, n urmtoarea componen: 16

a) preedinte - inspector colar general adjunct cu atribuii n domeniul managementului resurselor umane; b) vicepreedinte - inspector colar cu atribuii referitoare la managementul resurselor umane/inspector colar cu implementarea descentralizrii instituionale/inspector colar (dup caz); c) secretari - inspectori colari cu atribuii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori colari cu implementarea descentralizrii instituionale/inspectori colari/directori de liceu; d) membri - inspectori colari/profesori metoditi, cte unul pentru fiecare specialitate, inspector responsabil pentru nvmntul n limbile minoritilor naionale, consilierul juridic i analistul programator de la inspectoratul colar judeean/al municipiului Bucureti. (2) Inspectorul colar general, preedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului colar i directorii unitilor de nvmnt, rspund de corectitudinea organizrii i desfurrii etapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar i de calitatea lucrrilor derulate n cadrul comisiei de mobilitate. Art. 31 (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar analizeaz, corecteaz n colaborare cu unitile de nvmnt i avizeaz oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, precum i condiiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unitilor de nvmnt. (2) Lista, cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete i incomplete, se aduce la cunotin persoanelor interesate astfel: a) unitatea de nvmnt afieaz lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate i condiiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unitilor de nvmnt la avizier i pe site-ul propriu n termen de cel mult 3 (trei) zile lucrtoare de la avizarea ofertei de posturi vacante/rezervate de ctre inspectoratul colar; b) inspectoratul colar ntocmete lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete i incomplete transmise de unitile de nvmnt i o public, cu cel puin 30 de zile nainte de soluionarea restrngerilor de activitate, prin afiare la avizierul instituiei, pe site-ul instituiei i pe site-ul Ministerului Educaiei Naionale. (3) Directorii unitilor de nvmnt i comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar au obligaia de a reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete, dup fiecare etap a mobilitii personalului didactic, conform Calendarului. (4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesit atestate i avize suplimentare, n etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, solicitanii trebuie s prezinte avizele, atestatele i documentele justificative necesare n perioadele de nscriere la aceste etape conform Calendarului, dup cum urmeaz: a) avizele eliberate de federaiile, asociaiile, centrele care organizeaz alternative educaionale n Romnia, precum i a documentelor care atest parcurgerea modulelor de pedagogie specific, eliberat de federaiile, asociaiile, centrele care organizeaz alternative educaionale n Romnia: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativ etc., pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul alternativ; b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie; c) avizul Inspectoratului General al Poliiei (IGP)/Autoritii Rutiere Romne (ARR), pentru ocuparea catedrelor de pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor; d) avizul special al cultului, n baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaiei Naionale, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la seminariile/liceele vocaionale teologice i de discipline teologice de specialitate; n unitile de nvmnt n care funcioneaz i clase cu profil vocaional teologic, avizul cultului se solicit numai pentru disciplinele teologice de specialitate; e) avizul Ministerului Aprrii Naionale, avizul Ministerului Administraiei i Internelor sau avizul Ministerului Justiiei, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unitile de nvmnt preuniversitar din sistemul de aprare, de informaii, de ordine public i de securitate naional i din unitile de nvmnt subordonate Ministerului Justiiei; f) avizul inspectorului colar de specialitate i al directorului liceului pedagogic pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificrile educatoare sau nvtor; g) avizul eliberat de conducerea unitilor de nvmnt particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitile de nvmnt particular care necesit aviz; h) documente justificative privind ndeplinirea condiiei prevzute la art. 9 alin. (11) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul special. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n baza avizelor prevzute la lit. a)-c) se realizeaz n ordinea descresctoare a mediilor/punctajelor indiferent de unitatea de nvmnt menionat n aviz. n situaia n care doi sau mai muli candidai obin un aviz pentru acelai post didactic/aceeai catedr, ocuparea postului didactic/catedrei se realizeaz n ordinea descresctoare a mediilor/punctajelor. 17

(5) Cadrele didactice titulare care solicit transferul pentru restrngere de activitate, pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt, detaarea n interesul nvmntului sau detaarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedr n uniti de nvmnt avnd clase speciale de limbi strine cu program intensiv i/sau bilingv, clase/grupe de hipoacuzici i surzi, precum i n uniti de nvmnt avnd clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiie, muzic, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectur i design), pe catedre de informatic, de tehnologia informaiei i comunicrii, de informatic-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic i servicii), de instruire practic sau de activiti de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi colare sportive sau din palatele i cluburile copiilor, susin o prob practic/oral eliminatorie, n profilul postului didactic solicitat. Fac excepie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaate de pe posturi didactice/catedre similare. Cadrele didactice titulare care solicit transferul pentru restrngere de activitate, pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt, detaarea n interesul nvmntului sau detaarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare n limbile minoritilor naionale susin o prob oral eliminatorie de cunoatere a limbii minoritii n care urmeaz s se fac predarea. Fac excepie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplom studii universitare cu specializarea n limba minoritii n care urmeaz s se fac predarea, precum i cadrele didactice titulare care au efectuat studiile n limba minoritii n care urmeaz s se fac predarea. Cadrele didactice titulare care au efectuat studiile n alte ri sau n Romnia n limbile minoritilor naionale i care solicit transferul pentru restrngere de activitate, pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt, detaarea n interesul nvmntului sau detaarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare n limba romn susin o prob oral eliminatorie de cunoatere a limbii romne. Fac excepie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaate de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare pe a cror diplom studii este nscris specializarea Limba romn sau Limba i literatura romn, precum i cadrele didactice titulare care au efectuat studiile n alte ri n limba romn. (6) Evaluarea probei practice/orale, prevzut la alin. (5), se realizeaz de ctre o comisie, numit prin decizia inspectorului colar general, format din: preedinte - inspector colar/metodist; membri - cte doi profesori care au dobndit gradul didactic I sau II/inspectori colari/metoditi ai inspectoratului colar/responsabili ai comisiilor metodice, cu specializri n profilul postului; secretar - directorul unitii de nvmnt n care se organizeaz proba practic/oral. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii n profilul postului, prevzut la alin. (5), se consemneaz prin admis sau respins. Inspectoratul colar elibereaz adeverine cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul colar general i de preedintele comisiei, n care se consemneaz rezultatele obinute la probele practice/orale. La aceste probe nu se admit contestaii, hotrrea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rmnnd definitiv. Probele practice/orale eliminatorii n profilul postului, prevzute la alin.(5), se organizeaz i se desfoar conform anexelor nr. 5-12. Probele practice/orale eliminatorii n profilul postului promovate de cadrele didactice titulare n etapele de transfer pentru restrngere de activitate, de pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt, de detaare n interesul nvmntului sau de detaare la cerere prin concurs specific rmn valabile n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic titular din nvmntul preuniversitar, precum i pentru mobilitile personalului didactic titular care se desfoar pe parcursul anului colar 2014-2015, exceptnd ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin concurs. (7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluionarea restrngerii de activitate/pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt/detaare, organizate n baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i prezentei Metodologii, pot participa: a) cadre didactice titulare n uniti de nvmnt de stat; b) cadrele didactice titulare n uniti de nvmnt preuniversitar particulare acreditate, n baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante n unitile de nvmnt particular din nvmntul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 5656/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5625/2012, n baza concursului naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n nvmntul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitilor de nvmnt preuniversitar de stat/grupurilor de uniti de nvmnt preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante; c) cadre didactice titulare transferate/pretransferate din nvmntul preuniversitar de stat, n uniti de nvmnt preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer; d) cadrele didactice titulare transferate din nvmntul preuniversitar de stat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protecia copilului aflat n dificultate, aprobat cu modificri prin Legea nr. 108/1998, care funcioneaz n structurile specializate din subordinea direciilor generale pentru asisten social i protecia copilului, aflate n situaia de restrngere de activitate. (8) Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior cu specializarea n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educaie tehnologic, pot ocupa n etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt/transferare pentru restrngere de activitate/detaare n interesul nvmntului/detaare la cerere prin concurs specific catedre de educaie tehnologic sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform 18

specializrilor nscrise pe diplomele de licen/absolvire prin studii, n concordan cu Centralizatorul, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1). Cadrele didactice titulare n nvmntul special pot ocupa n etapele de completare a normei didactice/transferare pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt/detaare n interesul nvmntului/detaare la cerere prin concurs specific posturi didactice/catedre similare din nvmntul special conform documentului de numire/transfer/repartizare. (9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere, organizate n baza prevederilor prezentei Metodologii, pot participa i cadrele didactice titulare n uniti de nvmnt preuniversitar particulare autorizate, n baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante n unitile de nvmnt particular din nvmntul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 5656/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaiei, cercetrii , tineretului i sportului nr. 5625/2012, n baza concursului naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n nvmntul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitilor de nvmnt preuniversitar de stat/grupurilor de uniti de nvmnt preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. (10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluionarea restrngerii de activitate/pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt/detaare n interesul nvmntului sau la cerere, organizate n baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i prezentei Metodologii, pot participa i cadrele didactice debutante din nvmntul de stat i particular acreditat, care nu au dobndit definitivarea n nvmnt, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012, nscrise la examenul naional pentru obinerea definitivrii n nvmnt, sesiunea 2014. Deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit, numai n situaia n care acestea promoveaz examenul naional de definitivare n nvmnt, dup validarea rezultatelor examenului naional de definitivare n nvmnt prin ordin al ministrului educaiei naionale i comunicarea acestuia inspectoratelor colare. Posturile didactice/catedrele ale acestor cadre didactice se vacanteaz dup validarea rezultatelor examenului naional de definitivare n nvmnt prin ordin al ministrului educaiei naionale i comunicarea acestuia inspectoratelor colare. n situaia n care cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012, nscrise la examenul naional pentru obinerea definitivrii n nvmnt, sesiunea 2014, nu promoveaz examenul naional de definitivare n nvmnt, acestea rmn angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat n unitile de nvmnt n care au fost repartizate. Art. 32 Reprezentanii organizaiilor sindicale reprezentative la nivel judeean/al municipiului Bucureti particip ca observatori la toate etapele mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar. n aceast calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar, au dreptul de a semnala preedintelui acestei comisii eventualele nerespectri ale prevederilor legale i semneaz mpreun cu membrii comisiei documentele finale. Capitolul III Organizarea i desfurarea etapei de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului colar Art. 33 (1) Cadrele didactice titulare, precum i cadrele didactice prevzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactic de predare-nvare-evaluare incomplet, a cror completare de norm didactic nu s-a soluionat la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare, depun la inspectoratele colare, n perioada prevzut de Calendar, cererea nsoit de documentele prevzute n aceasta. (2) Soluionarea cererilor de completare a normei didactice se realizeaz n edin public organizat de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic constituit la nivelul inspectoratului colar n perioada prevzut de Calendar. (3) Cadrele didactice, care particip la edina public pentru completarea normei didactice, se ierarhizeaz pe discipline, n baza punctajului rezultat din evaluarea activitii, conform criteriilor prevzute n anexa nr. 2, pe liste separate cuprinznd cadrele didactice titulare, respectiv cadrele didactice prevzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactic de predare-nvareevaluare incomplet. (4) Personalul didactic titular cruia i s-a completat norma didactic pentru un an colar, n alt/alte uniti de nvmnt, beneficiaz de continuitate n anul colar urmtor pe aceleai ore, dac acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic. (5) Soluionarea cererilor de completare a normei didactice, n edin public, se realizeaz, pe discipline, mai nti pentru cadrele didactice titulare, n ordinea descresctoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuitii i apoi pentru cadrele didactice prevzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactic incomplet, n ordinea descresctoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete i, n mod excepional, cnd acestea s-au epuizat, pe fraciuni din catedre vacante/rezervate complete, dup cum urmeaz: 19

a) cu ore n specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul s le predea conform studiilor finalizate cu diplom, n concordan cu prevederile prezentei Metodologii i prevederile Centralizatorului; b) cu alte ore, la discipline din aceeai arie curricular, altele dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n planurile de nvmnt, pn la 1/3 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; c) cu alte ore, din aceeai arie curricular, altele dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n planurile de nvmnt, pn la 1/2 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; d) cu alte ore, dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n planurile de nvmnt, pn la 1/2 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. (6) Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, n edina public pentru completarea normei didactice, au cadrele didactice care beneficiaz de continuitate n activitatea de predare la aceleai clase/grupe sau n aceeai unitate de nvmnt. (7) n unitile de nvmnt din mediul rural, completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare, se poate realiza pe durata unui an colar ori pe durat nedeterminat, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cu acordul acestora, fapt consemnat n decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. Completarea normei didactice pe durat nedeterminat n uniti de nvmnt din mediul rural se realizeaz innd seama de prevederile prezentei Metodologii i de prevederile Centralizatorului. (8) Opiunea fiecrui cadru didactic din edina public se exprim n scris conform cererii tip i se consemneaz n procesul-verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau a mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura notarial n original. n cazul n care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la edina public, comisia i atribuie din oficiu un post didactic/catedr din lista afiat, conform punctajului. (9) Dup emiterea deciziei de repartizare pentru completarea normei didactice, semnat de inspectorul colar general, directorul/directorii unitilor de nvmnt la care cadrul didactic este titular/angajat ncheie cu acesta actul adiional la contractul individual de munc. Directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt unde i s-a completat norma didactic de predare-nvare-evaluare ncheie cu cadrul didactic repartizat un contract individual de munc. (10) Personalului didactic titular repartizat pentru completarea normei didactice i se revoc decizia de completare de norm, n situaia n care, pn la data nceperii cursurilor, se constat c i se poate asigura norm ntreag conform actului de numire/transfer/repartizare n nvmnt, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt avnd obligaia s comunice n scris cadrului didactic decizia de revocare a completrii de norm. Posturile didactice incomplete eliberate se ocup n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. CAPITOLUL IV Organizarea i desfurarea transferrii personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei colare SECIUNEA I Dispoziii generale Art. 34 (1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluionarea restrngerii de activitate, organizat n baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevzute la art. 31 alin. (7) i (8), precum i cadrele didactice prevzute la art. 31 alin. (10), aflate n restrngere de activitate. (2) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei colare se poate realiza din mediul rural n cel urban, numai dac persoana respectiv a obinut nota/media minimum 7 (apte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n baza cruia s-a transferat/titularizat n nvmntul preuniversitar sau dac a avut media minimum 7 (apte) la repartiia guvernamental. Art. 35 Transferarea pentru restrngere de activitate sau ca urmare a restructurrii reelei colare a personalului didactic titular se realizeaz innd seama de prevederile art. 247, art. 248 alin. (3)-(6), art. 262 i art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, i de condiiile prevzute n prezenta Metodologie. Art. 36 Transferarea pentru restrngere de activitate sau ca urmare a restructurrii reelei colare a personalului didactic titular se realizeaz pe posturi didactice/catedre vacante n uniti de nvmnt, n aceeai funcie didactic sau ntr-o alt funcie didactic, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializrilor dobndite prin studii n concordan cu Centralizatorul. 20

Art. 37 Transferarea pentru restrngere de activitate este organizat i coordonat la nivelul inspectoratului colar de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, numit prin decizie a inspectorului colar general. Art. 38 Consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt stabilesc, conform art. 26, 27 i art. 48 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate n restrngere de activitate i le transmit inspectoratului colar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar ntocmete lista cadrelor didactice aflate n restrngere de activitate, pe discipline, cu precizarea tuturor specializrilor dobndite prin studii, i o public prin afiare la avizier i postare pe site-ul instituiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete i incomplete menionat la art. 31 alin. (2) lit.b). Art. 39 n unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt, grupuri colare, uniti de nvmnt avnd clasele I-XII/XIII/XIV sau V-XII/XIII/XIV, posturile didactice/catedrele vacante se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unitii de nvmnt i postului didactic. n mod excepional, n unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt, pentru etapa de soluionare a restrngerilor de activitate, pot fi publicate i catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare pentru restrngerea de activitate cuprinde obligatoriu cel puin una din meniunile Post propus pentru transfer consimit ntre unitile de nvmnt, respectiv Post propus pentru repartizare n edina public de transfer, precum i alte meniuni, conform anexei nr. 1 lit. a). Art. 40 Soluionarea restrngerilor de activitate a cadrelor didactice titulare se realizeaz n edina public organizat de inspectoratul colar, n perioada prevzut de Calendar. Cadrul didactic titular care solicit soluionarea restrngerii de activitate la uniti de nvmnt din alte judee anexeaz la cererea de nscriere adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la postul/catedra ocupat(), n anul colar 2013-2014, este restrngere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrngere de activitate n alt jude a solicitantului a fost luat n eviden. Art. 41 Personalul didactic titular care a fost transferat n etapa de restrngere de activitate 2014 revine pe postul didactic/catedra avut() anterior, n situaia n care, pn la data de nceperii cursurilor anului colar 2014-2015, se constat c postul didactic/catedra a fost vacantat() sau renfiinat() ori s-a renfiinat cel puin jumtate de norm din catedra respectiv, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o alt catedr n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt avnd obligaia s comunice n scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra deinut() anterior. Posturile didactice/catedrele eliberate se ocup n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. SECIUNEA a II-a Organizarea i desfurarea transferului consimit ntre unitile de nvmnt Art. 42 (1) Pentru transferul consimit ntre unitile de nvmnt, ca urmare a restrngerii de activitate, personalul didactic titular aflat n restrngere de activitate depune, la unitatea de nvmnt unde se solicit transferarea i la inspectoratul colar n a crui raz teritorial i are sediul unitatea de nvmnt la care se solicit transferul, o cerere-tip, conform anexei nr. 14, nsoit de documentele menionate n aceasta, aprecierea sintetic a consiliului de administraie al unitii de nvmnt la care a intrat n restrngere de activitate i o adeverin, eliberat de conducerea unitii de nvmnt unde este titular, n care se menioneaz cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns n situaia de restrngere de activitate. Cadrele didactice care solicit transferarea pe posturi n centre i cabinete de asisten psihopedagogic depun cereri la CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv i la inspectoratul colar. (2) Un cadru didactic titular se poate nscrie la etapa de transferare, ca urmare a restrngerii de activitate sau prin restructurarea reelei colare, ntr-un singur jude sau numai n municipiul Bucureti. Art. 43 (1) Comisia de mobilitate la nivelul unitii de nvmnt, constituit din cadre didactice, prin decizie a directorului unitii de nvmnt, verific dosarele de nscriere, documentele de studii, avizele i atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, ndeplinirea condiiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, n situaia n care unitatea de nvmnt a stabilit astfel de condiii, avizate de inspectoratul colar. n comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de nvmnt nu se numesc cadre didactice care fac parte din consiliul de administraie. n situaia n care departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza n baza condiiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante i dou sau mai multe cadre didactice care ndeplinesc condiiile specifice solicit acelai post didactic/catedr vacant(), precum i n situaia n care unitatea de nvmnt nu a stabilit condiii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante i dou sau mai multe cadre didactice solicit acelai post didactic/catedr vacant(), comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de nvmnt realizeaz ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor stabilite potrivit anexei nr. 2 i nainteaz consiliului de administraie al unitii de nvmnt, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unitii de nvmnt. (2) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE sunt analizate n consiliul profesoral i n consiliul de administraie al unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE care selecteaz i valideaz cadrele didactice pentru care se acord transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acord transferul se ine seama dac acesta ndeplinete condiiile prevzute de prezenta Metodologie, dac studiile sunt n concordan cu postul 21

didactic/catedra vacant() solicitat(), conform Centralizatorului, dac deine avizele i atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) i, cnd este cazul, dac a promovat proba practic/oral n profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) i dac sunt ndeplinite condiiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 44 (1) n baza validrii fcute de consiliul de administraie, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice n unitatea respectiv. Directorii unitilor de nvmnt care au emis acorduri pentru transferul consimit ntre unitile de nvmnt cadrelor didactice aflate n restrngere de activitate ntiineaz n scris inspectoratul colar. (2) n perioada prevzut de Calendar, cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate depun dosare la inspectoratele colare, nsoite de acordurile pentru transfer obinute de la unitile de nvmnt. Art. 45 Soluionarea cererilor de transfer consimit ntre unitile de nvmnt, ca urmare a restrngerii de activitate sau prin restructurarea reelei colare, se realizeaz n edina public organizat de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, n perioada prevzut de Calendar, n baza acordurilor emise de conducerile unitilor de nvmnt privind transferul consimit ntre uniti de nvmnt, n ordinea descresctoare a punctajului. SECIUNEA a III-a Organizarea i desfurarea transferrii personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei colare, prin repartizare n edin public organizat de inspectoratul colar Art. 46 (1) Dup soluionarea cererilor de transfer consimit ntre unitile de nvmnt, cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate care nu au obinut acordul privind transferul consimit ntre uniti de nvmnt, precum i pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate care nu s-au adresat unitilor de nvmnt pentru obinerea acestui acord, dar care au depus cereri la inspectoratele colare n perioada prevzut de Calendar, se soluioneaz n edin public, organizat de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar, cu respectarea condiiilor din prezenta Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare n edina public de transfer, n urmtoarea ordine: a) soluionarea restrngerii de activitate n cadrul unitii de nvmnt, n ordinea descresctoare a punctajului; b) soluionarea restrngerii de activitate la nivelul consoriului colar, n ordinea descresctoare a punctajului; c) soluionarea restrngerii de activitate la nivelul aceleiai localiti/municipiului Bucureti, cu respectarea prevederilor alin. (3), n ordinea descresctoare a punctajului; d) soluionarea restrngerii de activitate la nivelul judeului, cu respectarea prevederilor alin. (3), n ordinea descresctoare a punctajului; e) soluionarea restrngerii de activitate n alte judee, cu respectarea prevederilor alin. (3), n ordinea descresctoare a punctajului. (2) Restrngerea de activitate n cadrul unitii de nvmnt se soluioneaz prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o alt catedr n aceeai unitate de nvmnt, conform specializrilor obinute prin studii innd seama de prevederile art. 247, art. 248 alin. (3)-(6), art. 262 i 263 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, de prevederile Centralizatorului i de prevederile prezentei Metodologii. (3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrngerii de activitate sau prin restructurarea reelei colare, n situaiile prevzute la alin. (1) lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare n specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform actului de numire/transfer/repartizare n nvmnt. (4) Cadrele didactice titulare aflate n situaia prevzut la alin. (1) lit. e) trebuie s fac dovada domiciliului n judeul n care solicit transferul pentru restrngere de activitate pn la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverin de identitate. Cadrele didactice care solicit soluionarea restrngerii de activitate n municipiul Bucureti, titulare n alte judee, fac dovada domiciliului n municipiul Bucureti, pn la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverin de identitate. Art. 47 (1) n edina public, opiunea fiecrui cadru didactic titular se exprim n scris, conform cererii-tip, i se consemneaz n procesul-verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau a mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura notarial n original. (2) n cazul n care dou sau mai multe cadre didactice titulare care particip la etapa de transferare pentru restrngere de activitate au acelai punctaj i opteaz pentru acelai post didactic/catedr vacant(), postul didactic/catedra se ocup n baza criteriilor socioumanitare. (3) n cazul n care cadrul didactic titular aflat n restrngere de activitate: a) nu este prezent n momentul n care este solicitat s exprime opiunea, personal sau printr-un mputernicit la edina public de soluionare a cererilor de transferare pentru restrngere de activitate, va putea opta pentru posturile rmase n list n momentul n care ajunge n faa comisiei sau, dac nu se prezint pn la finalul sesiunii de transferare, comisia i atribuie din 22

oficiu un post didactic/catedr vacant() din lista afiat, conform punctajului, cu respectarea condiiilor prevzute n prezenta Metodologie. b) este prezent dar refuz s exprime o opiune valabil, comisia i atribuie din oficiu un post didactic/catedr vacant() din lista afiat, conform punctajului, cu respectarea condiiilor prevzute n prezenta metodologie. (4) n cazul n care un cadru didactic titular aflat n restrngere de activitate refuz s i ntocmeasc dosarul, conducerea unitii de nvmnt ntocmete dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului colar i atribuie, din oficiu, un post didactic/catedr vacant() la finalul etapei de transferare pentru restrngere de activitate din lista afiat, conform punctajului, cu respectarea condiiilor prevzute n prezenta metodologie. Cadrului didactic titular aflat n restrngere de activitate, cruia i s-a atribuit un post didactic/catedr din oficiu i care nu se prezint la postul/catedra atribuit(), i se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile legale privind concedierea individual. (5) n mod excepional, n situaia n care cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate care nu au obinute acordul privind transferul consimit ntre uniti de nvmnt nu pot fi soluionate numai pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare n edina public de transfer, restrngerile de activitate se soluioneaz i pe posturi didactice/catedre propuse pentru transfer consimit ntre unitile de nvmnt rmase vacante. Art. 48 (1) Restrngerile de activitate nesoluionate prin transfer, la nivelul localitii/municipiului Bucureti i al judeului, se soluioneaz, la finalul edinei publice de soluionare a restrngerilor de activitate sau n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar, prin detaare n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate. (2) Pentru cadrele didactice titulare a cror restrngere de activitate, datorit comasrii claselor/unitilor de nvmnt sau desfiinrii unor uniti de nvmnt, a fost rezolvat, dup etapa de soluionare a restrngerilor de activitate i a pretransferrilor, prin detaare n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate pe perioad determinat de cel mult un an colar, pe posturi didactice/catedre constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, n condiiile n care la nivelul unitii/unitilor de nvmnt exist post/catedr vacant(), inspectoratul colar emite decizii de transfer n unitatea/unitile de nvmnt n care au fost detaate, n specialitatea postului didactic/catedrei restrns(e), ncepnd cu 1 septembrie 2014, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt i cu aprobarea consiliului de administraie al inspectoratului colar. (3) Cadrele didactice titulare aflate n situaia prevzut la alin. (2) se adreseaz n scris conducerii unitii/unitilor de nvmnt n perioada stabilit n Calendar, care comunic acordul/refuzul pentru transfer inspectoratului colar, conform Calendarului. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic se vor adresa CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. Consiliul/Consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt comunic n scris cadrelor didactice solicitante i inspectoratului colar motivele acordului/refuzului transferului. Situaiile transmise de unitile de nvmnt inspectoratului colar sunt analizate n consiliul de administraie al inspectoratului colar, n perioada prevzut n Calendar, care stabilete lista final a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer n unitatea/unitile de nvmnt n care au fost detaate, n specialitatea postului/catedrei restrns(e), ncepnd cu 1 septembrie 2014. (4) Cadrele didactice titulare, a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer n anii precedeni, nu fac obiectul restrngerii de activitate la nivelul unitii de nvmnt la care sunt titulare i particip la etapa de transferare pentru restrngere de activitate, cu excepia cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer n condiiile alin. (2) i (3). Art. 49 Hotrrile comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, luate n edina public, pot fi contestate n perioada prevzut n Calendar. Contestaiile se nregistreaz la secretariatul inspectoratului colar i se soluioneaz de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, conform Calendarului. Hotrrea consiliului de administraie al inspectoratului colar este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 50 Dup soluionarea contestaiilor, inspectorul colar general emite decizia de repartizare pentru soluionarea restrngerii de activitate, cu precizarea unitii/unitilor de nvmnt cu personalitate juridic, postului didactic/catedrei, nivelului de nvmnt indiferent de nivelul de nvmnt din care provine solicitantul, precum i a regimului de mediu. n decizia de repartizare pentru soluionarea restrngerii de activitate nu se precizeaz viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitilor de nvmnt cu personalitate juridic se precizeaz numai n situaia n care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitii de nvmnt cu personalitate juridic. n baza deciziei de repartizare pentru soluionarea restrngerii de activitate, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt cu personalitate juridic ncheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul de munc pe perioad nedeterminat.

23

CAPITOLUL V Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular Seciunea I Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante i pe posturile didactice/catedrele care se pot vacanta n etapa de pretransfer Art. 51 (1) Posturile didactice/catedrele rmase vacante dup soluionarea restrngerilor de activitate se ocup de cadrele didactice titulare prevzute la art. 31 alin. (7) i (8), precum i cadrele didactice prevzute la art. 31 alin. (10), la cererea acestora, prin pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar n aceeai localitate, n localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) sau pentru apropiere de domiciliu. (2) Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar a personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural n mediul urban numai dac persoana respectiv a obinut nota/media minim 7 (apte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n baza cruia s-a transferat/titularizat n nvmntul preuniversitar sau dac a avut media minim 7 (apte) la repartiia guvernamental. (3) La acordarea pretransferului consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar se au n vedere apropierea de domiciliu i principiile fundamentale prevzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (4) Cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate ncepnd cu 1 septembrie 2014, a cror restrngere de activitate a fost soluionat n etapa de soluionare a restrngerilor de activitate pot participa i la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, conform prezentei Metodologii. (5) Cadrul didactic titular n uniti de nvmnt aflate n localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), pot participa la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar numai n aceeai localitate. Art. 52 (1) Pentru pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt, n aceeai localitate, n localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular n nvmntul preuniversitar depune, la unitatea/unitile de nvmnt n care solicit pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, o cerere-tip, conform anexei nr. 14. Cadrele didactice care solicit pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar pe posturi n centre i cabinete de asisten psihopedagogic depun cereri la CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. Cererea este nsoit de documentele menionate n aceasta, de acordul pentru pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar i de aprecierea sintetic a consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE la care este titular. (2) Cadrul didactic titular ntr-o unitate de nvmnt preuniversitar, care a dobndit prin studii dou sau mai multe specializri, poate solicita, n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea ntr-o alt funcie didactic, n concordan cu specializrile dobndite prin studii, n aceeai unitate de nvmnt sau n alte uniti de nvmnt, cu acordul consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt respective. (3) n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite n uniti de nvmnt, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, n condiiile prevzute de prezenta Metodologie. n structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a i a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectur i design i nici orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecven redus. n structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opionale. Cadrele didactice titulare ntr-o singur unitate de nvmnt nu pot solicita pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar pe o catedr n componena creia intr i ore din propria norm. Cadrele didactice titulare n dou sau mai multe uniti de nvmnt pot solicita pretransferul pe o catedr n componena creia intr i orele din propria norm, la una din unitile la care este titular, de regul, n mediul rural, dac se justific apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate ncepnd cu 1 septembrie 2014, a cror restrngere de activitate a fost soluionat n etapa de soluionare a restrngerilor de activitate care particip i la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt nu pot solicita pretransferul pe o catedr n componena creia intr i ore din catedra pe care a fost soluionat restrngerea de activitate. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic se vor adresa CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. (4) Comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de nvmnt la care se solicit pretransferul, prin decizia directorului unitii de nvmnt, verific dosarele i ndeplinirea condiiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, n situaia n care unitatea de nvmnt a stabilit astfel de condiii, avizate inspectoratului colar. n situaia n care departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza n baza condiiilor specifice pentru ocuparea posturilor 24

didactice/catedrelor vacante i dou sau mai multe cadre didactice care ndeplinesc condiiile specifice solicit acelai post didactic/catedr vacant(), precum i n situaia n care unitatea de nvmnt nu a stabilit condiii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante i dou sau mai multe cadre didactice solicit acelai post didactic/catedr vacant(), comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de nvmnt realizeaz ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevzute la alin. (5), n ordinea descresctoare a punctajelor stabilite potrivit anexei nr. 2. Comisia de mobilitate la nivelul unitii de nvmnt selecteaz, n baza ierarhizrii, n situaia n care departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza n baza condiiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, cadrele didactice n vederea acordrii pretransferului consimit ntre uniti de nvmnt. n situaia punctajelor egale, departajarea se realizeaz n baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Din comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de nvmnt nu pot face parte membri ai consiliului de administraie din unitatea de nvmnt respectiv i cadre didactice care solicit pretransferul n unitatea de nvmnt respectiv. (5) La selectarea cadrului didactic, comisia trebuie s in seama dac solicitantul ndeplinete condiiile pentru pretransfer prevzute de prezenta Metodologie, cerinele de studii conform Centralizatorului, iar n situaiile n care este cazul, dac deine avizele i atestatele necesare ocuprii postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dac a promovat proba practic/oral n profilul postului didactic solicitat i, n ordine, de urmtoarele criterii: a) cadrul didactic este titular n specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) n localitatea n care solicit postul didactic/catedra vacant() i are domiciliul n aceeai localitate; b) cadrul didactic este titular n specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) n localitatea n care solicit postul didactic/catedra vacant() i are domiciliul n alt localitate; c) cadrul didactic este titular i are domiciliul n aceeai localitate n care solicit postul didactic/catedra vacant(); d) cadrul didactic este titular n localitatea n care solicit postul didactic/catedra vacant() i are domiciliul n alt localitate; e) cadrul didactic este titular la o unitate de nvmnt/uniti de nvmnt din alt localitate n specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) i are domiciliul n localitatea n care solicit postul didactic/catedra; f) cadrul didactic este titular la o unitate de nvmnt/uniti de nvmnt din alt localitate i are domiciliul n localitatea n care solicit postul didactic/catedra; g) cadrul didactic este titular la o unitate de nvmnt/uniti de nvmnt din alt localitate n specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) i are domiciliul ntr-o localitate apropiat de localitatea n care solicit postul didactic/catedra; h) cadrul didactic este titular la o unitate de nvmnt/uniti de nvmnt din alt localitate i are domiciliul ntr-o localitate apropiat de localitatea n care solicit postul didactic/catedra. (6) Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar aflate n situaiile prevzute la alin. (5) lit. a), c), e) i f) fac dovada domiciliului pn la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverin de identitate. Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar aflate n situaia prevzut la alin. (5) lit. g) i h) nu sunt condiionate de domiciliul n localitatea n care solicit pretransferul, dar trebuie s aib domiciliul n judeul n care solicit pretransferul. Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar ntr-un jude nvecinat judeului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer n judeul n care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dac se justific apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dac un post didactic este solicitat de dou sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular i are domiciliul n judeul n care solicit pretransferul. (7) Cadrele didactice care solicit pretransferul n municipiul Bucureti, titulare n nvmntul preuniversitar n alte judee, fac dovada domiciliului n municipiul Bucureti pn la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverin de identitate. (8) Lista cadrelor didactice selectate de comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de nvmnt este naintat consiliului de administraie al unitii de nvmnt, prin raport scris, conform anexei nr. 18, care stabilete lista final a cadrelor didactice pentru care se acord pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt i valideaz aceast list. Motivele refuzului se comunic n scris cadrelor didactice solicitante. Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. (9) n baza validrii fcute de consiliul de administraie, directorul emite acorduri pentru posturile didactice vacante publicate/acorduri de principiu pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta n etapa de pretransfer, precum i acorduri de principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 2, 3 etc., n ordinea ierarhizrii, privind pretransferul cadrelor didactice n unitatea de nvmnt respectiv, n ipoteza c celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu opteaz n edina public pentru soluionarea pretransferului n unitatea de nvmnt respectiv. Directorii unitilor de nvmnt care au emis acorduri/acorduri de principiu pentru pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt ntiineaz n scris inspectoratul colar, conform modelului prevzut n anexa nr. 18. (10) n vederea soluionrii cererii de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt personalul didactic titular depune, la inspectoratul colar n a crui raz teritorial i are sediul unitatea de nvmnt la care se solicit pretransferul, o cerere-tip, conform anexei nr. 14, nsoit de documentele menionate n aceasta, precum i acordul/acordurile conducerii/conducerilor unitii/unitilor de nvmnt privind pretransferul consimit ntre uniti, dup caz, conform anexei 25

nr. 18. Cadrul didactic titular care solicit soluionarea cererii de pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt n uniti de nvmnt din alte judee anexeaz la cererea de nscriere adeverina eliberat de inspectoratul colar, n a crui raz teritorial este titular, din care s rezulte c cererea de pretransfer n alt jude a solicitantului a fost luat n eviden. Un cadru didactic titular n nvmntul preuniversitar se poate nscrie la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt numai ntrun singur jude sau numai n municipiul Bucureti. (11) Soluionarea cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt se realizeaz n edina public organizat de ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, n perioada prevzut de Calendar. Cadrul didactic titular care nu poate participa la edina public de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt are dreptul s desemneze, prin procur notarial n original, un mputernicit care s i reprezinte interesele. (12) n baza acordurilor/acordurilor de principiu propuse de unitile de nvmnt, comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar, ntrunit n edin public, repartizeaz cadrele didactice, cu respectarea condiiilor prevzute n prezenta Metodologie. Opiunea fiecrui cadru didactic din edina public se exprim n scris, conform cererii-tip, i se consemneaz n procesul-verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura notarial n original. n cazul n care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la edina public, cererea acestuia nu se soluioneaz. (13) Contestaiile la hotrrile comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului colar, adoptate n edina public, se depun la inspectoratul colar n termenul prevzut de Calendar i se soluioneaz de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, n perioada prevzut n Calendar. Hotrrea consiliului de administraie al inspectoratului colar este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. (14) Dup soluionarea contestaiilor, inspectorul colar general emite decizia de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt cu precizarea unitii/unitilor de nvmnt cu personalitate juridic, a postului didactic/catedrei, a nivelului de nvmnt i a regimului de mediu. n decizia de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt nu se precizeaz viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitilor de nvmnt cu personalitate juridic se precizeaz numai n situaia n care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unitii de nvmnt cu personalitate juridic. Seciunea a II-a Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre prin consimmnt scris Art. 53 (1) Cadrele didactice titulare care se ncadreaz n prevederile art. 51 alin. (1) pot fi pretransferate prin schimb de posturi prin consimmntul scris al cadrelor didactice. n situaia n care schimbul de posturi/catedre este solicitat de un cadru didactic titular n mediul urban i un cadru didactic titular n mediul rural, schimbul se poate realiza numai n situaia n care cadrul didactic titular n mediul rural respect condiia prevzut la art. 51 alin. (2). Fiecare cadru didactic titular care particip la schimbul de posturi/didactice prin consimmnt scris trebuie s aib, la data solicitrii schimbului, studiile necesare ocuprii postului didactic/catedrei pe care urmeaz s se pretransfere, conform Centralizatorului, iar n situaiile n care este cazul, s dein, la data solicitrii schimbului, avizele i atestatele necesare ocuprii postului didactic/catedrei pe care urmeaz s se pretransfere. Pentru posturile didactice/catedrele pe care urmeaz s se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimmnt scris care necesit probe practice/orale, cadrele didactice trebuie s promoveze aceste probe, exceptnd cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare. (2) Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimmntului scris al solicitanilor nu este condiionat de domiciliu. n situaia n care ambele cadre didactice sunt titulare pe catedre formate din ore n dou sau mai multe uniti de nvmnt, schimbul de catedre prin consimmnt scris se poate realiza i pe o parte din unitile de nvmnt, cadrele didactice pstrndu-i cealalt parte n ncadrare. (3) Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar care au mplinit vrsta standard de pensionare sau care vor mplini vrsta standard de pensionare pn la data de 31 august 2015 nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimmnt scris. (4) Pretransferul prin schimb de posturi/catedre prin consimmnt scris ntre cadrele didactice, n condiiile alin. (1)-(3), se poate realiza att n etapa de soluionare a pretransferului consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, conform Calendarului, ct i pe parcursul anului colar 2014-2015, conform art. 98 din prezenta Metodologie. (5) n vederea realizrii schimbului de posturi/catedre prin consimmnt scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele colare cereri-tip conform anexei nr. 18, nsoite de documentele menionate n cerere. n etapa de soluionare a pretransferului consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, cererile pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimmnt scris se soluioneaz n edina public organizat de ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, n perioada prevzut de Calendar. 26

CAPITOLUL VI Stabilirea personalului didactic care se menine n activitate ca titular n anul colar 2014-2015, n funcia didactic, peste vrsta de pensionare Art. 54. (1) n cazul n care, n anul colar 2014-2015, n unitile de nvmnt normele/posturile didactice nu pot fi acoperite cu titulari, personalul didactic din nvmntul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul tiinific de doctor, care dovedete competen profesional deosebit, poate fi meninut, cu aprobarea anual a consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt, ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, la cerere, conform prezentei Metodologii. (2) Condiiile legale de pensionare, lund n calcul limita de vrst i stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2014, sunt: a) pentru femei, vrsta la ieirea la pensie, 59 ani i 11 luni, respectiv 14 ani i 10 luni, stagiul minim de cotizare; b) pentru brbai, vrsta la ieirea la pensie, 64 ani i 11 luni, respectiv 14 ani i 10 luni, stagiul minim de cotizare. (3) n vederea meninerii n activitate ca titular n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul colar 2014-2015, personalul didactic care se ncadreaz n prevederile alin. (1) i (2) se adreseaz, n scris, consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt, pn la data prevzut n Calendar. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt nsoite de documentele justificative privind activitatea didactic i tiinific. (4) n perioada prevzut de Calendar, inspectoratele colare afieaz la avizierele i pe site-urile acestora: a) lista unitilor de nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care sunt ncadrate cadre didactice fr studii corespunztoare postului; b) lista unitilor de nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care au rmas restrngeri de activitate nesoluionate. (5) n perioada prevzut de Calendar, cererile cadrelor didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1) i (2) se discut i se analizeaz de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, n funcie de datele comunicate de inspectoratele colare, de evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt i se supun aprobrii consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt. (6) Se aprob numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o norm didactic vacant complet n concordan cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr la nivelul unitilor de nvmnt n care urmeaz s fie meninute n activitate ca titulare. (7) Pn la termenul prevzut n Calendar, se comunic, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor didactice acordul/refuzul privind meninerea n activitate ca titular a personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul colar 2014-2015. Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar, verific situaiile transmise de unitile de nvmnt i ntocmete listele finale care cuprind cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare pn la data de 1 septembrie 2014 i care solicit meninerea n activitate ca titular n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul colar 2014-2015; (8) Listele finale, ntocmite potrivit alin. (7), se supun validrii de consiliul de administraie al inspectoratului colar n perioada prevzut de Calendar. La validarea listelor finale, consiliul de administraie al inspectoratului colar va ine seama de restrngerile de activitate nesoluionate, de evoluia demografic, de planurile de colarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt. Listele finale validate de consiliul de administraie al inspectoratului colar se afieaz la inspectoratul colar la termenul prevzut n Calendar. La inspectoratul colar se afieaz i listele care cuprind cadrele didactice ale cror cereri de meninere n activitate ca titular n funcia didactic peste vrsta de pensionare, respectiv de recunoatere a calitii de titular, n anul colar 2014-2015, au fost respinse la nivelul unitilor de nvmnt. (9) Contestaiile se depun la inspectoratul colar n perioada prevzut n Calendar i se soluioneaz de consiliul de administraie al inspectoratului colar conform Calendarului. Hotrrea consiliului de administraie al inspectoratului colar este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. (10) n baza validrii cererilor formulate de cadrele didactice de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, inspectorul colar general emite decizia privind meninerea n activitate ca titular a personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul colar 2014-2015. (11) Cadrelor didactice titulare pentru care nu s-a aprobat meninerea n activitate n funcia didactic peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul colar 2014-2015, conform prezentei Metodologii, i care nu solicit 27

pensionarea n condiiile legii li se aplic prevederile art. 58 i 61 din Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (12) n condiiile n care, pn la data de 1 septembrie 2014, se constat c, din cauza reducerii numrului de ore n disciplin, nu se mai este ndeplinit condiia de la alin. (6), inspectoratul colar revoc decizia privind meninerea n activitate ca titular a personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul colar 2014-2015. Capitolul VII Modificarea duratei contractelor individuale de munc ale cadrelor didactice netitulare din perioad determinat n perioad nedeterminat n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare Art. 55 Cadrele didactice netitulare calificate angajate n uniti de nvmnt preuniversitar cu contract individual de munc pe perioad determinat, n anul colar 2013-2014, care au participat la concursuri titularizare, sesiunile 2011 i/sau 2010 care au obinut cel puin nota 7 (apte) i au ocupat un post didactic/o catedr, n anul colar 2013-2014, n baza rezultatelor obinute la aceste concursuri, devin titulare ale unitilor de nvmnt respective, n situaia n care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a fost ocupate n etapele anterioare ale mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar i dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii generale: a) se certific viabilitatea postului/catedrei, ncepnd cu 1 septembrie 2014. b) consiliul de administraie al unitii de nvmnt respective este de acord. Art. 56 (1) ncepnd cu 1 septembrie 2014, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat() cu contract individual de munc pe perioad determinat, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitrii, ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii specifice: a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014, la nivelul unui singur jude/municipiului Bucureti, pe un post didactic/catedr vacant/rezervat complet(), pn la data nceperii cursurilor anului colar 2013-2014, n baza unuia din urmtoarele rezultate: (i) notei de cel puin 7 (apte) obinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, n specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) i ulterior nu a obinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare, n specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) sau nu a mai participat la concursuri de titularizare; (ii) notei de cel puin 7 (apte) obinut la concursul de titularizare, sesiunea 2010, susinute n specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) i ulterior nu a obinut note sub 5 (cinci), n specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) la concursuri de titularizare sau nu a mai participat la concursuri de titularizare; b) a dobndit definitivarea n nvmnt sau va dobndi definitivarea n nvmnt pn la data de 1 septembrie 2014; c) postul didactic/catedra solicitat() nu a fost ocupat() n etapele anterioare ale mobilitii personalului didactic, este complet(), este constituit() sau i se poate constitui n uniti de nvmnt cu personalitate juridic conform art. 29 alin. (2), nu este rezervat() i i se certific viabilitatea; d) respect condiiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii; e) are avizele i atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii. (2) Cadrele didactice netitulare care au dou sau mai multe specializri pot solicita titularizarea ncepnd cu data de 1 septembrie 2014 i pe catedre ocupat(e) n anul colar 2013-2014, conform alin. (1) lit. a) constituite din dou sau mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), n concordan cu specializrile dobndite potrivit Centralizatorului, n situaia n care ponderea cea mai mare de ore n catedr o are disciplina pentru care cadrul didactic a susinut concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeai pondere, cu respectarea cumulativ a celorlalte condiii prevzute la alin. (1) lit. a)-e). (3) n situaia n care un post didactic/o catedr este solicitat() de mai multe cadre didactice netitulare care ndeplinesc cumulativ condiiile prevzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt. Dac astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul n localitatea n care solicit postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). n situaia n care nici domiciliul nu conduce la departajare, pentru departajare se va lua n calcul nota cea mai mare obinut la proba scris de la concursul/concursurile de titularizare susinute n sesiunile 2011, 2010. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile i punctajele din anexa nr. 2. (4) n situaia n care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare, se ia n calcul media aritmetic cea mai mare, cu dou zecimale, calculat prin trunchiere, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de licen/stat/absolvire. Pentru absolvenii liceelor pedagogice/colilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu dou zecimale, calculat prin trunchiere, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de bacalaureat/absolvire. (5) Cadrele didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1) sau (2) se adreseaz, n scris, consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt unde sunt ncadrate cu contract individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014, prin depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, n perioada prevzut de Calendar. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic se adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este 28

normat postul didactic respectiv. Consiliul/consiliile de administraie analizeaz cererile individuale i comunic, n scris, inspectoratului colar acordul/refuzul, conform Calendarului, respectiv cadrelor didactice solicitante, motivele acordului/refuzului acordrii titularizrii, pn la data limit prevzut n Calendar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar, verific situaiile transmise de unitile de nvmnt/CMBRAE/CJRAE i ntocmete listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare ncepnd cu 1 septembrie 2014, pe care le supune validrii de consiliul de administraie al inspectoratului colar n perioada prevzut n Calendar. Listele finale validate de consiliul de administraie al inspectoratului colar se afieaz la inspectoratul colar la data prevzut n Calendar. (6) Contestaiile privind soluionarea cererilor de titularizare n nvmntul preuniversitar n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat, susinute n specialitatea postului didactic/catedrei n sesiunile 2011 i/sau 2010, se depun la inspectoratul colar n perioada prevzut n Calendar i se soluioneaz de consiliul de administraie al inspectoratului colar la data prevzut n Calendar. Hotrrea consiliului de administraie al inspectoratului colar este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. (7) Dup soluionarea contestaiilor, inspectorul colar general emite decizia de repartizare pe perioad nedeterminat ncepnd cu 1 septembrie 2014, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraie al inspectoratului colar n condiiile prezentei Metodologii, cu precizarea unitii de nvmnt cu personalitate juridic, postului didactic/catedrei, nivelului de nvmnt, limbii de predare i a regimului de mediu. n decizie nu se precizeaz viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitilor de nvmnt cu personalitate juridic se precizeaz numai n situaia n care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitii de nvmnt cu personalitate juridic. n baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul colar general, directorii unitilor de nvmnt ncheie contractul individual de munc pe perioad nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2014, cu personalul didactic repartizat. (8) Deciziile de repartizare pe perioad nedeterminat ncepnd cu 1 septembrie 2014 pentru cadrele didactice debutante nscrise la examenul naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2014, propuse pentru a deveni titulare, se emit, numai n situaia n care acestea promoveaz examenul, dup validarea rezultatelor examenului naional de definitivare n nvmnt prin ordin al ministrului educaiei naionale i comunicarea acestuia inspectoratelor colare. n situaia n care cadrele didactice debutante nscrise la examenul naional pentru obinerea definitivrii n nvmnt, sesiunea 2014, propuse pentru a deveni titulare, nu promoveaz examenul, acestea rmn angajate prin prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat, n anul colar 2014-2015, n unitile de nvmnt n care au fost propuse pentru a deveni titulare. Capitolul VIII Prelungirea duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2014-2015, pentru cadrele didactice care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 i/sau 2011 Art. 57 (1) Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate dup derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocup cu prioritate de candidaii care beneficiaz de prelungirea duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 20142015, care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 i/sau 2011, conform prezentei Metodologii. (2) Cadrele didactice calificate care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2012 i/sau 2013, care au obinut media de repartizare minimum 7 (apte) n specialitatea postului, care au acordul consiliului de administraie/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt i au calificativul/calificativele Foarte bine i care mai au cel puin jumtate de norm didactic n specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015. Pentru aceasta, se adreseaz, n scris, conducerii unitii de nvmnt pn la termenul prevzut n Calendar, care comunic acordul/refuzul la inspectoratul colar, conform Calendarului. Cererile adresate, de cadrele didactice netitulare, consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt n vederea modificrii duratei contractelor individuale de munc din perioad determinat n perioad nedeterminat, respinse la nivelul unitilor de nvmnt, se iau n considerare pentru prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic se adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. Dac un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se ia n calcul media de repartizare cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susinute n perioada 2012-2013. La medii de repartizare egale se ia n calcul nota cea mai mare obinut la proba scris n cadrul concursului/concursurilor de titularizare susinute n perioada 2012-2013. Dac nici astfel nu se ajunge la departajare, atunci, pentru departajare, se aplic, n ordine, criteriile i punctajele din anexa nr. 2 i alte criterii stabilite la nivelul unitilor de nvmnt. Consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE comunic n scris cadrelor didactice solicitante motivele 29

acordului/refuzului prelungirii contractului individual de munc pe perioad determinat. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, cadrele didactice care particip i la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2014, conform prezentei Metodologii, trebuie s obin minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 58 alin. (10), la disciplina corespunztoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaie tehnologic pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014, numai cadrele didactice cu specializarea educaie tehnologic. (3) nvtorul, profesorul pentru nvmnt primar sau institutorul calificat din nvmntul primar, angajat pe perioad determinat, la 1 septembrie 2011, la clasa I, n baza rezultatului obinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care n perioada 1 septembrie 2011-31 august 2014 a predat, prin continuitate, la aceeai clas de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, n condiiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeai clas de elevi. (4) n aceast etap consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1)-(3). Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. (5) Cadrele didactice care au obinut acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015 i actualizeaz dosarul personal la inspectoratul colar, conform Calendarului. Capitolul IX Organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar Seciunea I Dispoziii generale Art. 58 (1) Coordonarea metodologic a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar de stat i particular este asigurat de Ministerul Educaiei Naionale. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil n liceele militare, n unitile de nvmnt preuniversitar din sistemul de aprare, de informaii, de ordine public i de securitate naional, respectiv din unitile de nvmnt preuniversitar subordonate Ministerului Justiiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educaiei Naionale n colaborare cu Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Afacerilor Interne i Ministerul Justiiei. (2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar se organizeaz n centre de concurs, prin asocierea temporar a unitilor de nvmnt la nivel judeean. (3) Unitile de nvmnt n care se regsesc clase de elevi capabili de performane, n care se nregistreaz constant rezultate deosebite i performane n pregtirea elevilor, materializate att n progresul elevilor la clas, prin rezultatele obinute de elevi la testri i examene naionale de sfrit de ciclu, precum i prin obinerea de premii, premii speciale i meniuni la fazele internaional, naional i interjudeean/regional a olimpiadelor colare i a concursurilor de profil recunoscute de Ministerul Educaiei Naionale, pot organiza individual concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, n perioada prevzut de Calendar, cu avizul inspectoratului colar i informarea Ministerului Educaiei Naionale. Procedura specific de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n aceste uniti de nvmnt se stabilete de Ministerul Educaiei Naionale i se comunic inspectoratelor colare. (4) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate const n prob practic sau inspecie special la clas n profilul postului didactic solicitat i prob scris din didactica specialitii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. (5) Inspecia special la clas n profilul postului se desfoar pe durata unei ore de curs i se evalueaz prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4. Rezultatele la aceast prob se aduc la cunotin candidailor n ziua susinerii probei, iar la aceast prob nu se admit contestaii. (6) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiionate pentru ocupare de proba practic, se desfoar conform anexelor nr. 5-12 i se evalueaz prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunotin candidailor n ziua susinerii probelor. La aceste probe nu se admit contestaii. Nota obinut la proba practic n profilul postului sau la inspecia special la clas n profilul postului are o pondere de 25% n media de repartizare. (7) Candidaii care nu obin la inspecia special la clas sau la proba practic minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scris. Candidaii care nu obin la inspecia special n profilul postului la clas sau la proba practic n profilul postului 30

minimum nota 7 (apte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat. Cadrul didactic care a obinut cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2014, poate folosi acest rezultat i n cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2014, pentru angajare pe perioad nedeterminat sau determinat, iar cadrul didactic care a obinut cel puin media 5 (cinci) la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2014, poate folosi acest rezultat i n cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2014, pentru angajare pe perioad determinat, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesit prob practic/oral. n situaia n care candidatul opteaz i pentru susinerea inspeciei speciale la clas n cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2014, la media final a concursului se ia n calcul nota obinut la inspecia special la clas n cadrul concursului. Media obinut la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2014, se poate folosi numai n centrele de concurs/unitile de nvmnt din judeul/municipiul Bucureti n care candidatul susine examenul naional de definitivare n nvmnt. (8) Probele scrise se susin pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naional de Evaluare i Examinare, n concordan cu programele specifice pentru concurs, n specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale. Probele se evalueaz prin note de la 10 la 1. Centrul Naional de Evaluare i Examinare asigur, la cererea candidailor, traducerea acestora n limbile minoritilor naionale. Inspectoratele colare transmit Centrului Naional de Evaluare i Examinare i Direciei Generale Management, Resurse Umane i Reea colar Naional, pn la data de 27 iunie 2014, disciplinele de concurs la care se solicit traducerea, specializarea i limba matern pentru care candidaii au optat, de exemplu: matematic, limba maghiar. Candidaii care susin probele n limbile minoritilor naionale vor primi simultan varianta de subiecte att n limba matern, ct i n limba romn. Nota obinut la proba scris are o pondere de 75% n media de repartizare. n unitile de nvmnt, prevzute la alin. (3), care organizeaz individual concurs, probele scrise se pot susine i pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise constituit la nivelul unitii de nvmnt, n situaia n care n Procedura specific elaborat i comunicat de Ministerul Educaiei Naionale se prevede astfel. n aceast situaie, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise asigur, la cererea candidailor i traducerea acestora n limbile minoritilor naionale. (9) Pentru angajarea pe perioad nedeterminat, candidaii trebuie s obin minimum nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special la clas n profilul postului sau cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2014, conform alin. (7), iar media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obinut la proba scrisa)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4. (10) Pentru angajarea pe perioad determinat, candidaii trebuie s obin minimum nota 5 (cinci) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special n profilul postului sau cel puin media 5 (cinci) la inspeciile la clas n profilul postului sau n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2014, conform alin. (7), iar media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obinut la proba scris)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4. (11) Pentru proba scris, Centrul Naional de Evaluare i Examinare stabilete minimum 3 (trei) variante de subiecte i baremele de evaluare aferente. Procedura specific de transmitere i preluare a subiectelor se stabilete de ctre Ministerul Educaiei Naionale i se comunic inspectoratelor colare i centrelor n care se organizeaz concursul. (12) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2014, se organizeaz i se desfoar n perioada prevzut de Calendar. n aceeai perioad pot organiza concurs i unitile de nvmnt particular, n condiiile prezentei Metodologii. (13) Cadrul didactic titular, care se prezint la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) n nvmnt preuniversitar, care nu ocup post/catedr sau obine o medie de repartizare mai mic de 5 (cinci) i pstreaz calitatea de titular n unitatea/unitile de nvmnt din care provine. Cadrul didactic titular care se repartizeaz pe posturi didactice/catedre pentru angajare nedeterminat se consider transferat prin concurs. Cadrul didactic titular care se repartizeaz pe posturi didactice/catedre pentru angajare determinat se consider detaat la cerere prin concurs. O persoan poate beneficia de detaare la cerere pe o perioad de cel mult 5 ani colari consecutivi. (14) n cazul mediilor de repartizare egale obinute la concurs, departajarea candidailor se face n urmtoarea ordine, dup: a) domiciliul n localitatea n care se afl postul didactic/catedra solicitat(); b) gradul didactic; c) media de departajare calculat conform anexei nr. 15. d) media obinut la examenul de licen/absolvire a studiilor, respectiv media obinut la examenul de bacalaureat pentru absolvenii liceelor pedagogice. (15) Candidaii care nu prezint documente privind mediile anilor de studii nu beneficiaz de criteriul de departajare prevzut la alin. (14) lit. c). Calculul mediei de departajare n cazul mediilor egale, pentru absolvenii care au finalizat studiile n alte ri i au obinut diplome echivalate de ctre Ministerul Educaiei Naionale din Romnia este prevzut n anexa nr. 15. 31

Art. 59 (1) Concomitent cu afiarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inspectoratele colare public lista unitilor de nvmnt care organizeaz individual concurs, lista unitilor de nvmnt n care se organizeaz centrele de concurs, lista unitilor de nvmnt n care se vor organiza probele scrise, probele practice/orale n profilul postului i inspeciile speciale la clas n profilul postului n cadrului concursului organizat prin asociere la nivel judeean, precum i graficele de desfurare a probelor. Listele cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete i incomplete reactualizate se aduc la cunotin persoanelor interesate cu cel puin 30 de zile naintea desfurrii probelor de concurs, la data prevzut de Calendar, prin afiare la centrele de concurs, la inspectoratele colare i prin publicare pe site-urile acestor instituii. Listele cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conin informaiile specificate n anexa nr. 1 b) i anexa nr. 13. (2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se public n concordan cu Centralizatorul. (3) La unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt, grupuri colare, uniti de nvmnt avnd clase I-XII/XIII/XIV, posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unitii de nvmnt i postului didactic, n concordan cu Centralizatorul. (4) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat sunt posturi/catedre complete n concordan cu Centralizatorul, care au o viabilitate estimat de cel puin 4 (patru) ani, n a cror structur pot fi incluse maximum 4 (patru) ore opionale, constituite, de regul, ntr-o singur unitate de nvmnt, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2). (5) n situaia n care unitile de nvmnt sunt constituite n consorii colare se pot constitui i catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe uniti de nvmnt din cadrul consoriului colar. n mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat, conform alin. (4), din ore existente la dou uniti de nvmnt i catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioad determinat la dou sau mai multe uniti de nvmnt. (6) n unitile de nvmnt gimnaziale i unitile de nvmnt din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din dou discipline (limba romn-limb strin, limb strin A-limb strin B, geografie-limb strin, istorie-limb strin, matematic-fizic, fizic-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografieistorie etc.), n concordan cu Centralizatorul, prima disciplin, avnd ponderea cea mai mare de ore n catedr, constituind i disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logic, argumentare i comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultur civic, studii sociale, economie aplicat, economie, educaie antreprenorial, limba latin, limba greac veche, limba neogreac, educaie muzical, educaie plastic, educaie artistic, istoria i tradiiile minoritilor naionale, religie baptist, religie adventist, religie penticostal, religie reformat, religie unitarian, religie greco-catolic, religie romano-catolic, tiine se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs n dou sau mai multe uniti de nvmnt sau din dou sau mai multe discipline, pentru orice nivel de nvmnt, n concordan cu Centralizatorul, prima disciplin, avnd ponderea cea mai mare de ore n catedr, constituind i disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din dou discipline, candidaii trebuie s aib specializarea/specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului i susin n cadrul concursului proba scris la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore n catedr. (7) Posturile vacante de profesor n cabinete de asisten psihopedagogic se public la unitile de nvmnt la care sunt normate conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea centrelor judeene/al municipiului Bucureti de resurse i asisten educaional, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5555/2011. (8) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul colar, pentru a fi ocupate de absolvenii instituiilor de nvmnt superior, care au ncheiat contracte cu Ministerul Educaiei Naionale pentru mediul rural, vor fi publicate cu meniunea contract M.E.N. Absolvenii instituiilor de nvmnt superior care au contract cu Ministerul Educaiei Naionale pentru mediul rural, ocup, cu prioritate, n baza rezultatelor obinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul colar. n cazul n care acetia vor face alte opiuni (n mediul urban) sunt obligai s ramburseze bursa acordat de Ministerul Educaiei Naionale, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotrrii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studeni cu domiciliul n mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 4923/2005, cu modificrile i completrile ulterioare. (9) Absolvenii/studenii aflai n ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educaiei Naionale pentru mediul rural, au obligaia de a se prezenta la inspectoratele colare, pn la data de 1 martie 2014, pentru a-i exprima intenia de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotrrii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studeni cu domiciliul n mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii. nr. 4923/2005, cu modificrile i completrile ulterioare. Inspectoratele colare au obligaia de a asigura posturi didactice/catedre vacante, la concurs, cu meniunea contract M.E.N. pentru toi absolvenii nvmntului superior care au ncheiat contracte cu Ministerul Educaiei Naionale pentru mediul rural, pentru o perioad cel mult egal cu perioada studiilor, inclusiv pentru absolvenii care nu s-au prezentat la inspectoratele colare, pn la data de 1 martie 2014.

32

Seciunea a II-a nscrierea candidailor i disciplinele de concurs Art. 60 (1) Cererile de nscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar, potrivit anexei nr. 14, nsoite de copii de pe documentele solicitate, se nregistreaz la secretariatul unitii de nvmnt, respectiv la centrul care organizeaz concursul, conform Calendarului. Membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar au obligaia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de nscriere la concurs. (2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar au dreptul s participe persoanele care ndeplinesc condiiile de studii prevzute de prezenta Metodologie, n concordan cu Centralizatorul, care au capacitatea de exercitare deplin a drepturilor, o conduit moral conform deontologiei profesionale i sunt apte din punct de vedere medical i psihologic pentru ndeplinirea funciei didactice. (3) Nu au dreptul s participe la concurs persoanele care au fost nlturate din nvmnt printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal, precum i persoanele care nu prezint un document medical din care s reias faptul c nu exist incompatibiliti de ordin medical cu funcia didactic. (4) Candidaii au dreptul de a se nscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitile de nvmnt preuniversitar ntr-un centru sau mai multe centre de concurs, n msura n care Calendarul permite acest lucru. (5) Datele din fia de nscriere a candidailor sunt introduse n sistemul informatizat. n perioada de validare a fielor de nscriere, candidatul primete fia martor pe care este obligat s o semneze, alturi de reprezentantul comisiei de nscriere, pentru conformitate. Un exemplar se nmneaz candidatului, cellalt rmnnd la centrul unde are loc nscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui mputernicit al acestuia, desemnat prin procur notarial n original, la validare, n perioada prevzut de Calendar, atrage dup sine anularea nscrierii candidatului la concurs. Repartizarea candidailor se realizeaz n baza datelor existente n sistemul informatizat. (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar se pot nscrie la concurs absolveni cu diplom ai nvmntului superior, postliceal sau mediu care au nscrise pe diplom/diplome specializarea/specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective n concordan cu Centralizatorul i care prezint, n perioada de nscriere la concurs, avizele i atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesit avize i atestate, conform prezentei Metodologii. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar, proba scris se susine n specializarea/specializrile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dup programele valabile, specifice pentru concurs. (7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul special se pot nscrie la concurs absolvenii care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la alin. (6) i condiia prevzut la art. 9 alin. (11). (8) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevztor) candidaii susin proba scris la disciplina de concurs n concordan cu specializarea/specializrile nscris/nscrise pe diplom/diplome, conform Centralizatorului, dup programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevztor), din nvmntul special, se realizeaz n ordinea descresctoare a mediilor obinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susinut proba scris. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitile de nvmnt special pentru deficieni de vedere se pot nscrie la concurs i candidai nevztori care ndeplinesc i condiia suplimentar prevzut la art. 9 alin. (11), avnd nscrise pe diplom specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, dup programele specifice concursului. (9) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pre-profesionalizare, proba scris se susine la disciplina prevzut n Centralizator, dup programele specifice de concurs valabile pentru maitrii-instructori/profesori de instruire practic. (10) Catedrele de pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor pot fi ocupate de absolveni ai nvmntului superior/postliceal cu avizul Inspectoratului General al Poliiei (IGP)/Autoritii Rutiere Romne (ARR), avnd oricare din specializrile care le confer dreptul de a ocupa catedre de pregtire/instruire practic, n concordan cu Centralizatorul pentru pregtire i instruire practic. Candidaii care solicit ocuparea unui post de pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor susin proba practic specific domeniului Transporturi/Transporturi rutiere i proba scris din programa specific de concurs pentru Transporturi (profesori de instruire practic/maitri - instructori). (11) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din nvmntul precolar/primar din unitile de nvmnt, clase sau grupe cu predare n limbile minoritilor naionale, concursul const n susinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba i literatura romn i limba i literatura matern n care urmeaz s se fac predarea, n pondere egal, dup programele specifice de concurs pentru educatoare/nvtori/institutori/profesori pentru nvmnt precolar/primar. Candidaii care susin o astfel de prob scris i obin cel puin nota 5 (cinci) sunt repartizai numai pe posturi didactice vacante/rezervate n nvmntul precolar/primar la uniti de nvmnt, clase sau grupe cu predare n limbile minoritilor naionale. 33

Art. 61 (1) Candidaii care solicit, prin concurs, ocuparea de posturi didactice/catedre vacante/rezervate n uniti de nvmnt avnd clase speciale de limbi strine cu program intensiv i/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiie, muzic, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectur i design), clase/grupe de hipoacuzici i surzi precum i ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatic, de tehnologia informaiei i a comunicaiilor, de instruire practic sau de activiti de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi colare sportive sau din palatele i cluburile copiilor, susin o prob practic n profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice n profilul postului se evalueaz prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 5-12. La aceste probe nu se admit contestaii, hotrrea comisiei de concurs rmnnd definitiv. (2) Candidaii care solicit ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare n limbile minoritilor naionale susin o prob oral eliminatorie de cunoatere a limbii minoritii n care urmeaz s se fac predarea. Fac excepie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaii care susin proba scris specific pentru ocuparea unui post n nvmntul primar sau precolar cu predare n limba minoritii n care urmeaz s se fac predarea, candidaii care au finalizat cu diplom studii universitare cu specializarea n limba minoritii n care urmeaz s se fac predarea, precum i candidaii care au efectuat studiile n limba minoritii n care urmeaz s se fac predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoatere a limbii minoritii n care urmeaz sa se fac predarea se consemneaz prin admis sau respins. La aceste probe nu se admit contestaii, hotrrea comisiei de concurs rmnnd definitiv. Probele orale n profilul postului se desfoar conform anexei nr. 6. (3) Candidaii care au efectuat studiile n Romnia n limbile minoritilor naionale sau n alte ri i solicit ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare n limba romn, susin o prob oral eliminatorie de cunoatere a limbii romne. Fac excepie candidaii pe a cror diplom studii este nscris specializarea Limba romn sau Limba i literatura romn, candidaii care au care au efectuat studiile n alte ri n limba romn i candidaii care susin proba scris specific pentru ocuparea unui post n nvmntul primar sau precolar cu predare n limba romn. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoatere a limbii romne se consemneaz prin admis sau respins. La aceste probe nu se admit contestaii, hotrrea comisiei de concurs rmnnd definitiv. Probele orale n profilul postului se desfoar conform anexei nr. 6. Seciunea a III-a Comisiile de concurs Art. 62 (1) Conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, comisia de organizare i desfurare a concursului din centrul de concurs, validat de consiliul de administraie al fiecrei uniti de nvmnt din care sunt desemnai membrii, numit prin decizia inspectorului colar general, are urmtoarea componen: a) preedinte - un director sau un director adjunct al unei uniti de nvmnt din cadrul asocierii temporare; b) membri - directori, directori adjunci, profesori, de regul, cu gradul didactic I sau II, titulari ai oricrei uniti de nvmnt din cadrul asocierii temporare; c) un reprezentant al inspectoratului colar, cadru didactic titular; d) 2-3 informaticieni/ajutori analiti programatori; e) 1-3 secretari - cadre didactice titulare la oricare unitate de nvmnt din cadrul asocierii temporare. (2) n componena comisiei de organizare i desfurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil n judeele n care exist uniti de nvmnt preuniversitar din sistemul de aprare, de informaii, de ordine public i de securitate naional se desemneaz membri potrivit precizrilor Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor i Ministerului Justiiei. (3) Pentru organizarea i desfurarea concursului la nivelul unei uniti de nvmnt, consiliul de administraie al unitii de nvmnt stabilete comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. Comisia de organizare i desfurare a concursului, numit prin decizia directorului unitii de nvmnt, are urmtoarea componen: a) preedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraie; b) membri - profesori titulari, de regul, cu gradul didactic I sau II; c) un reprezentant al inspectoratului colar, cadru didactic titular; d) informatician/ajutor analist programator/personal al unitii de nvmnt cu competene n utilizarea calculatorului; e) secretar un cadru didactic titular. (4) Pentru proba practic/oral n profilul postului sau inspecia special la clas n profilul postului, la nivelul fiecrui centru de concurs, se constituie cte o comisie, validat de fiecare consiliu de administraie al unitilor de nvmnt din care sunt desemnai membrii, numit prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, alctuit din: a) preedinte - un director sau un director adjunct al uneia dintre unitile de nvmnt; b) membri - cte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea n profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea n profilul postului/inspectori colari/metoditi ai inspectoratului colar, pentru fiecare disciplin de concurs la care s-au nscris candidai, pentru 40 de candidai; 34

c) secretar - un cadru didactic titular. (5) n situaia n care concursul se desfoar la nivelul unei uniti de nvmnt, comisia pentru proba practic/oral n profilul postului sau inspecia special la clas, se aprob n consiliul de administraie al unitii de nvmnt i se numete prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, n urmtoarea componen: a) preedinte - directorul/directorul adjunct al unitii de nvmnt; b) membri - cte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea n profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea n profilul postului/inspectori colari/metoditi ai inspectoratului colar, pentru 25 de candidai; c) secretar un cadru didactic titular. (6) n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori titulari cu gradul didactic I sau II, preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului poate numi, cu avizul inspectoratului colar, membrii n comisia pentru evaluarea probei practice/orale n profilul postului sau inspeciei speciale la clas, profesori titulari din nvmntul preuniversitar care au dobndit definitivarea n nvmnt sau cadre didactice din nvmntul universitar. (7) Evaluarea probei practice/orale n profilul postului sau inspeciei speciale la clas n profilul postului se realizeaz de ctre membrii comisiei prevzui la alin. (3) lit. b), respectiv alin. (4) lit. b). Art. 63 Atribuiile membrilor comisiei de organizare i desfurare a concursului se stabilesc de comisia judeean/municipiului Bucureti de monitorizare a concursului, n baza precizrilor Ministerului Educaiei Naionale. Art. 64 Membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot prsi ncperea n care a fost asigurat multiplicarea, numai dup cel puin o or de la nceperea efectiv a probei scrise. Toi membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului, nainte de nceperea concursului, depun o declaraie prin care se angajeaz s pstreze secretul subiectelor de concurs, pn la afiarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidenialitii atrage dup sine sanciuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, dup caz. Art. 65 (1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor i baremelor de evaluare sunt numii prin ordin al ministrului educaiei naionale. (2) Pentru evaluarea lucrrilor scrise se constituie centre de evaluare stabilite de Ministerul Educaiei Naionale. Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare i Procedura specific pentru centrele de evaluare se realizeaz de ctre Ministerul Educaiei Naionale i se comunic inspectoratelor colare. (3) La nivelul fiecrui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului colar general, comisia de evaluare a lucrrilor scrise, avnd urmtoarea componen: preedinte - inspector colar general adjunct/inspector colar/cadru didactic universitar, lector sau ef de lucrri; membri - cte doi profesori evaluatori din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplin de concurs/100 lucrri scrise; 3-5 secretari - cadre didactice din nvmntul preuniversitar; 3-5 informaticieni. (4) n situaia n care concursul se organizeaz individual de ctre o unitate de nvmnt, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise se aprob de consiliul de administraie al unitii de nvmnt, la propunerea directorului i se numete prin decizie de preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului, n situaia n care Procedura specific elaborat i comunicat de Ministerul Educaiei Naionale se prevede astfel, n are urmtoarea componen: a) preedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraie; b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari de specialitate din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II/metoditi/inspectori colari/80 de candidai; c) informatician/ajutor analist programator; d) secretar - un cadru didactic titular. (5) n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II, inspectorul colar general/preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului poate numi, cu avizul Ministerului Educaiei Naionale, membri n comisiile de evaluare a lucrrilor scrise profesori titulari din nvmntul preuniversitar care au dobndit definitivarea n nvmnt sau cadre didactice din nvmntul universitar. Art. 66 (1) Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrrilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore nainte de nceperea probei scrise. (2) n situaia n care se constat c subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greit sau n afara programei de concurs, candidaii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greit. (3) Evaluarea i notarea lucrrilor scrise se desfoar n sli prestabilite, n care nu este permis accesul altor persoane, n afara membrilor comisiei de evaluare a lucrrilor scrise. Fiecare lucrare scris este verificat independent, n sli separate, de cei doi membri ai comisiei i apreciat separat, cu note de la 10 la 1, incluznd i punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum i nota final, n borderoul de notare, dup terminarea evalurii. La evaluare, nu se fac nsemnri pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt. (4) Preedintele comisiei de evaluare a lucrrilor scrise verific borderourile i semnaleaz diferenele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. n aceast situaie, cei doi profesori evaluatori reverific mpreun lucrarea i acord o nou not care se nregistreaz ntr-un alt borderou. Aceast not trebuie s fie cuprins ntre notele iniiale. 35

n caz de divergene ntre cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectat de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia inspectorului colar general, la propunerea preedintelui comisiei de evaluare a lucrrilor scrise. Nota acestuia este definitiv i va fi semnat de cei trei profesori evaluatori. (5) n situaia n care nu s-au semnalat diferene mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator i nscrie propria not pe lucrare, semneaz n dreptul notei, iar preedintele comisiei de evaluare a lucrrilor scrise calculeaz nota final ca medie aritmetic cu dou zecimale, fr rotunjire, o trece pe lucrare i semneaz. (6) Dup stabilirea mediei, preedintele comisiei de evaluare a lucrrilor scrise deschide lucrrile, n prezena secretarilor comisiei i consemneaz notele finale ntr-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidailor, numrul lucrrii i nota final obinut. (7) Lucrrile candidailor, mpreun cu borderourile de corectare i procesele verbale cu notele finale obinute, sunt predate preedintelui comisiei de evaluare a lucrrilor scrise. (8) Evaluarea lucrrilor de concurs i afiarea rezultatelor se realizeaz n perioada prevzut de Calendar. Art. 67 Lucrrile scrise pentru care se depun contestaii, n perioada prevzut de Calendar, se resigileaz de membrii comisiei de evaluare, n vederea reevalurii, secretizndu-se i nota/notele acordate la prima evaluare. Art. 68 (1) La nivelul fiecrui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului colar general, comisia de rezolvare a contestaiilor, format n ntregime din alte cadre didactice dect cele din comisiile de evaluare a lucrrilor scrise. Fiecare comisie de rezolvare a contestaiilor este format din: preedinte - inspector colar general/inspector colar general adjunct; membri - cte doi profesori din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplin de concurs/100 lucrri scrise; 2-3 secretari - cadre didactice din nvmntul preuniversitar; 2-3 informaticieni. (2) n unitile de nvmnt care organizeaz individual concursul, comisia de rezolvare a contestaiilor este stabilit de consiliul de administraie al unitii de nvmnt i se numete prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, n situaia n care Procedura specific elaborat i comunicat de Ministerul Educaiei Naionale se prevede astfel, n urmtoarea componen: a) preedinte - directorul unitii de nvmnt; b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari de specialitate din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II/80 de candidai; c) informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul unitii de nvmnt avnd competene n utilizarea calculatorului; d) secretar - un cadru didactic titular. (3) n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II, inspectorul colar general/preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului poate numi, cu avizul Ministerului Educaiei Naionale, membri n comisiile de evaluare a lucrrilor scrise profesori titulari din nvmntul preuniversitar care au dobndit definitivarea n nvmnt sau cadre didactice din nvmntul universitar. Art. 69 (1) Recorectarea lucrrilor se realizeaz conform procedurii prevzute la art. 66, n termenul prevzut de Calendar. (2) n cazul n care diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota final acordat de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferen care poate fi n plus sau n minus, rmne definitiv nota final acordat de comisia de evaluare. (3) Dac diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota final stabilit n urma evalurii iniiale este mai mare de 0,5 puncte, nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor este definitiv. n situaia lucrrilor cu nota final stabilit n urma evalurii iniiale ntre 4,50-4,99, respectiv 6,50-6,99, inclusiv notele de 4,50 i 4,99, respectiv cele de 6,50 i 6,99 sau o not cel puin egal cu 9,50, nota definitiv este nota final atribuit la recorectare. (4) Dac diferena ntre nota final stabilit de comisia de evaluare a lucrrilor scrise i nota final stabilit de comisia de rezolvare a contestaiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o nou comisie de recorectare, prin decizia inspectorului colar general/preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, format din ali membri dect cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectri este definitiv. Inspectorul colar general va dispune aplicarea msurilor legale asupra celor care nu i-au ndeplinit atribuiile n cadrul concursului. (5) Rezultatele finale se afieaz la data prevzut de Calendar. Hotrrile comisiei de rezolvare a contestaiilor sunt definitive i se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaia reprezentnd plngerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificrile i completrile ulterioare. (6) Ulterior evalurii lucrrilor scrise, conducerea Ministerului Educaiei Naionale poate desemna, dup caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui numr de lucrri scrise, urmrindu-se corectitudinea respectrii baremelor de evaluare. n cazul constatrii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educaiei Naionale propune, conducerilor inspectoratelor colare, msurile de sancionare a persoanelor care nu i-au ndeplinit atribuiile n cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidailor. Art. 70 (1) Inspectoratul colar monitorizeaz concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar. Inspectoratul colar, prin inspectorul general i conducerile unitilor de nvmnt rspund integral de buna desfurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii. 36

(2) Comisia judeean/municipiului Bucureti de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar se constituie, n baza deciziei inspectorului colar general, n urmtoarea componen: preedinte - un inspector colar general adjunct/inspector colar; 6-12 membri - inspectori colari; 1-6 secretari inspectori colari pentru managementul resurselor umane/inspectori colari; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului colar. (3) Comisia judeean/municipiului Bucureti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar are urmtoarele atribuii: a) instruiete preedinii comisiilor de organizare i desfurare a concursului din centre i stabilete atribuiile membrilor acestor comisii; b) controleaz modul n care i desfoar activitatea comisiile de organizare i desfurare a concursului din centre, comisiile pentru evaluarea probei practice/orale n profilul postului sau inspeciei speciale la clas, comisiile de evaluare a lucrrilor scrise i comisia de rezolvare a contestaiilor; c) analizeaz desfurarea i rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de organizare i desfurare a concursului din centre i prezint concluziile conducerii Ministerului Educaiei Naionale. Art. 71 Coordonarea metodologic a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar este asigurat de Ministerul Educaiei Naionale, prin Comisia naional de monitorizare a concursului, numit prin ordin al ministrului educaiei naionale. Atribuiile Comisiei naionale de monitorizare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educaiei naionale. Seciunea a IV-a Desfurarea probei scrise n cadrul concursului Art. 72 (1) Lucrarea scris se desfoar la data prevzut de Calendar, ncepnd cu orele 10.00. Candidaii vor fi prezeni n sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 i cel mai trziu la orele 9.00. Candidaii care nu sunt prezeni n sal nainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susine proba scris. Dup primirea subiectelor de concurs de ctre candidai, durata de redactare a lucrrilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depit cu 1-2 ore numai de ctre candidaii cu deficiene vizuale grave. Pentru redactarea lucrrilor se folosete cerneal sau pix de culoare albastr; desenele/graficele se pot executa i cu creionul negru. Candidaii pot avea dicionare pentru disciplinele latin sau greac veche i planurile de conturi pentru disciplina economic, administrativ, pot. (2) n vederea desfurrii probelor scrise, se asigur supravegherea fiecrei sli de ctre 2-3 supraveghetori, care verific identitatea candidailor, prin buletin/carte/adeverin de identitate sau paaport. n toate slile de concurs vor fi instalate camere video de supraveghere. Art. 73 Procedura specific de desfurare a probei scrise i de sigilare i securizare a lucrrilor scrise se stabilete de Ministerul Educaiei Naionale i se comunic inspectoratelor colare. Dup sigilarea lucrrilor scrise se aplic tampila circular cu diametrul de 35 mm Concurs de ocupare a posturilor didactice i semntura preedintelui comisiei. Pentru tampil se utilizeaz tuul albastru. Seciunea a V-a Repartizarea candidailor pe posturi didactice/catedre n uniti de nvmnt Art. 74 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru fiecare unitate de nvmnt preuniversitar de stat/unitate de nvmnt particular care nu a solicitat avizul la ocuparea posturilor didactice/centru de concurs, se repartizeaz n edin public organizat de comisia de organizare i desfurare a concursului la nivelul unitii de nvmnt/consoriului colar care a organizat individual concursul, respectiv la nivelul centrului de concurs pentru unitile de nvmnt asociate temporar la nivel local/judeean. (2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizeaz n ordinea descresctoare a mediilor obinute la concurs, conform art. 58 alin. (9)-(10), n limita numrului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afiat pentru concurs, cu respectarea condiiilor prezentei Metodologii. n cazul mediilor de repartizare egale obinute la concurs se aplic prevederile art. 58 alin. (14)-(15). n cadrul edinelor publice de repartizare, opiunea fiecrui candidat se exprim n scris, conform cererii tip i se consemneaz n procesul verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura notarial n original. Dup consemnarea n procesul verbal a opiunii fcute, comisia de organizare i desfurare a concursului elibereaz adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(). n cazul n care candidatul nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la edina public de repartizare, cererea acestuia nu se soluioneaz. (3) Repartizarea candidailor, n baza datelor existente n sistemul informatizat, se realizeaz, n ordine, astfel : a) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte), conform art. 58 alin. (9), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat, la nivelul centrelor de concurs n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba scris, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiiilor prezentei Metodologii; 37

b) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte), conform art. 58 alin. (9), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat, la nivelul centrelor de concurs n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba scris ori n alte centre de concurs n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, exceptnd candidaii care au participat la concursul organizat independent de unitile de nvmnt, conform art. 58 alin. (3), n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiiilor prezentei Metodologii; situaiile excepionale se rezolv cu avizul Ministerului Educaiei Naionale; c) transformarea posturilor didactice/catedrele pentru angajare pe perioad nedeterminat, rmase neocupate dup repartizarea candidailor prevzui la lit. a) i b), n posturi pentru angajare pe perioad determinat; d) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), pe posturile didactice/catedrele publicate pentru angajare determinat i pe cele rmase neocupate, dup repartizarea candidailor prevzui la lit. a) i b), n vederea ncheierii unui contract de munc pe perioad determinat, la nivelul centrelor de concurs n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba scris ori n alte centre de concurs n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, exceptnd candidaii care au participat la concursul organizat independent de unitile de nvmnt, conform art. 58 alin. (3), n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiiilor prezentei Metodologii. (4) n situaia n care candidaii care nu sunt titulari, repartizai pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renun la opiunea fcut sau nu se prezint la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizai, se mai pot prezenta la o alt repartizare numai dup repartizarea candidailor la nivel judeean, nainte de atribuirea orelor n regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situaiile excepionale se rezolv cu avizul Ministerului Educaiei Naionale. (5) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, publicate pentru concurs, cu meniunea contract M.E.N., se ocup cu prioritate de absolveni ai instituiilor de nvmnt superior care au contract pentru mediul rural ncheiat cu Ministerul Educaiei Naionale. Aceste posturi didactice/catedre i pstreaz meniunea i pentru etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar, conform Calendarului. (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesit prob practic/oral candidaii trebuie s fi promovat aceasta prob. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesit atestate/avize suplimentare candidaii trebuie s posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de nscriere n perioada de nscriere conform Calendarului. (7) n nvmntul particular, validarea concursurilor i angajarea pe post se fac de ctre conducerea unitii de nvmnt particular i se comunic, n scris, inspectoratului colar. (8) n etapa de repartizare prevzut la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, pentru candidaii care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt i au obinut cel puin media 7 (apte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2013 i/sau 2012, se ocup numai de persoanele care beneficiaz de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, conform prezentei Metodologii. (9) Candidaii care au participat numai la concursul organizat independent de o unitate de nvmnt, conform art. 58 alin. (3), n etapele prevzute la alin. (3), pot fi repartizai numai pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate publicate la unitatea de nvmnt respectiv. (10) La etapele de repartizare prevzute la alin. (3) lit. a) i b) nu pot participa candidaii care nu au dobndit definitivarea n nvmnt i care nu mai ndeplinesc condiiile legale de nscriere la examenul naional de definitivare n nvmnt. Art. 75 (1) n baza situaiei privind repartizarea candidailor, transmis inspectoratului colar de ctre comisia de organizare i desfurare a concursului, inspectorul colar general emite decizia de repartizare, ncepnd cu 1 septembrie 2014. Pentru candidaii titulari repartizai pe posturi pentru angajare determinat se emit decizii de detaare la cerere. (2) n baza deciziei de repartizare, semnat de inspectorul colar general, directorul unitii de nvmnt ncheie cu candidaii repartizai contracte individuale de munc pe perioad nedeterminat sau determinat, dup caz, ncepnd cu 1 septembrie 2014, dup cum urmeaz: a) contract individual de munc pe perioad nedeterminat, pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat i care au dobndit definitivarea n nvmnt; b) contract individual de munc pe perioad determinat, pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate i care nu au dobndit definitivarea n nvmnt, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizai; c) contract individual de munc pe perioad determinat pentru candidaii repartizai pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioad determinat. (3) Pentru candidaii care nu au dobndit definitivarea n nvmnt repartizai pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat, consiliul/consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care au fost repartizai poate hotr modificarea duratei contractului individual de munc din perioad determinat n perioad nedeterminat, dup ce aceti candidai promoveaz examenul pentru definitivarea n nvmnt. (4) Candidaii repartizai au obligaia de a se prezenta la post/catedr ncepnd cu data de 1 septembrie 2014. n cazul neprezentrii la post n termen de 3 (trei) zile, pentru ncheierea contractului de munc, se revoc repartizarea. Sunt exceptate 38

situaiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidailor: motive medicale, calamiti naturale etc., care pot fi justificate cu documente. Art. 76 (1) Directorul unitii de nvmnt transmite inspectoratului colar lista posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, lista candidailor rmai nerepartizai, precum i lista candidailor repartizai. (2) Candidaii rmai nerepartizai se repartizeaz n edin public organizat la nivel judeean/al municipiului Bucureti, conform prevederilor prezentei Metodologii. (3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rmase neocupate, dup operaiunile prevzute la art. 75, se ocup n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic, n condiiile prezentei Metodologii. Seciunea a VI-a Dispoziii finale privind organizarea i desfurarea concursului Art. 77 Cheltuielile pentru lucrrile concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar sunt suportate de ctre organizatori, conform art. 104 alin. (2), lit. a) i d) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizeaz conform prevederilor legale n vigoare. Art. 78 (1) Membrii comisiilor de organizare i desfurare a concursului, ai comisiilor de organizare i desfurare a probelor practice/orale sau a inspeciei speciale la clas, ai comisiilor de evaluare a lucrrilor i ai comisiilor de rezolvare a contestaiilor nu pot avea n rndul candidailor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semneaz, n acest sens, cte o declaraie pe proprie rspundere. Declaraiile sunt predate preedintelui comisiei de monitorizare a concursului i se pstreaz la inspectoratul colar. (2) La organizarea i desfurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaz sau care au n rndul candidailor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Art. 79 (1) nscrierea numelui candidailor n afara spaiului care se sigileaz, precum i orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrrilor scrise, determin anularea lucrrilor. (2) Lucrrile scrise i borderourile de corectare se pstreaz n arhiva centrelor de concurs, timp de 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor n vigoare. Art. 80 Preedinii comisiilor de organizare i desfurare a concursului, nainteaz inspectoratelor colare judeene/al municipiului Bucureti, tabele nominale cu candidaii repartizai i cei nerepartizai, precum i dosarele candidailor, n termen de cel mult 3 (trei) zile de la repartizarea candidailor pe posturi didactice/catedre. Pentru fiecare cadru didactic repartizat, preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului menioneaz, n tabelul care se nainteaz la inspectoratul colar, situaia repartizrii candidatului, conform anexei nr. 16. Art. 81 Preedinii comisiilor de organizare i desfurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrrilor i ai comisiilor de rezolvare a contestaiilor, precum i directorii unitilor de nvmnt care organizeaz concurs sunt direct rspunztori de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfurrii concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor de ctre candidaii cu studii corespunztoare postului/catedrei, acreditate/autorizate s funcioneze provizoriu, conform prevederilor legale n vigoare, precum i de transmiterea la inspectoratele colare a documentelor prevzute n prezenta Metodologie. Capitolul X Detaarea personalului didactic titular Art. 82 (1) Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate dup concurs se ocup de cadrele didactice titulare prevzute la art. 31 alin. (7)-(9) i cadrele didactice prevzute la art. 31 alin. (10), prin detaare n interesul nvmntului. (2) Detaarea n interesul nvmntului a personalului didactic titular se realizeaz n baza cererii scrise formulate de unitatea de nvmnt primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat() de unitatea de nvmnt primitoare i cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14. Personalul didactic titular solicitat pentru detaare depune un acord la unitatea de nvmnt primitoare, nsoit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, de ctre directorul unitii de nvmnt n care cadrul didactic solicitat pentru detaare i-a desfurat activitatea. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic se adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. (3) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaare interesul nvmntului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesit atestate/avize suplimentare trebuie s posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaare n interesul nvmntului conform Calendarului. Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaare interesul nvmntului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesit prob practic/oral trebuie s promoveze aceste probe conform art. 31 alin. (5)-(6). (4) Detaarea n interesul nvmntului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului colar general, dup aprobarea n consiliul de administraie al unitii de nvmnt primitoare/CJRAE/CMBRAE. Detaarea n interesul nvmntului se poate realiza pentru o perioad de cel mult 5 (cinci) ani 39

colari consecutivi. Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt CJRAE/CMBRAE este definitiv i poate fi atacat numai prin procedurile contenciosului administrativ, contestaia reprezentnd plngeri prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificrile i completrile ulterioare. (5) Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat se detaeaz n interesul nvmntului pentru restrngere de activitate nesoluionat pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, n edin public organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar, n perioada prevzut n Calendar. Art. 83 (1) n cazul funciilor de conducere din uniti de nvmnt preuniversitar de stat i de ndrumare i control din inspectoratele colare, detaarea n interesul nvmntului se face la propunerea inspectorului colar general, cu avizul consiliului de administraie al inspectoratului colar i cu acordul scris al persoanelor solicitate, pn la organizarea concursului, dar nu mai trziu de sfritul anului colar. (2) Detaarea n interesul nvmntului pentru funciile de ndrumare i control din Ministerul Educaiei Naionale, n funciile de conducere din inspectoratele colare i casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educaiei naionale. (3) Asigurarea conducerii unei uniti de nvmnt preuniversitar particular, pn la organizarea concursului, dar nu trziu de sfritul anului colar, se realizeaz conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 84 (1) Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate dup etapa de detaare n interesul nvmntului se ocup de cadrele didactice titulare prevzute la art. 31 alin. (7)-(9) i cadrele didactice prevzute la art. 31 alin. (10), prin detaare la cerere. (2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaare la cerere se ocup cu prioritate aplicnd principiul continuitii pentru cadrele didactice titulare repartizate prin detaare la cerere/continuitate pentru detaare la cerere pe posturi didactice/catedre ncepnd cu 1 septembrie 2014, n edin public potrivit Calendarului, n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013 i/sau 2012, care au obinut minimum media 5 (cinci) n specialitatea postului, au acordul consiliului de administraie/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt i au calificativul/calificativele Foarte bine. Cadrele didactice care solicit continuitate pentru detaare la cerere se adreseaz consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt pn la data prevzut n Calendar. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic se adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. Acordul/refuzul consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate prin detaare la cerere este comunicat inspectoratului colar i cadrelor didactice solicitante, pn la data prevzut n Calendar. Consiliul/consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE comunic n scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuitii prin detaare. Dac un post didactic dintr-o unitate de nvmnt este solicitat de mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea postului are cadrul didactic care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt. Dac astfel nu se realizeaz departajarea, atunci, pentru departajare, se aplic criteriile i punctajele prevzute n anexa nr. 2. Pentru a fi repartizate prin continuitate pentru detaare la cerere, n baza mediei/notei obinute la concurs n sesiunea 2013 i/sau 2012, cadrele didactice titulare care particip i la concursul din 2014, trebuie s obin minimum media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), la disciplina corespunztoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. Cadrele didactice care beneficiaz de continuitate pentru detaare la cerere n anul colar 2014-2015 i actualizeaz dosarul personal la inspectoratul colar, conform Calendarului. (3) nvtorul, profesorul pentru nvmnt primar sau institutorul calificat din nvmntul primar, detaat la cerere, la 1 septembrie 2011, la clasa I, n baza rezultatului obinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care n perioada 1 septembrie 2011-31 august 2014 a predat, prin continuitate, la aceeai clas de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detaare la cerere n anul colar 2014-2015, n condiiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeai clas de elevi. (4) n aceast etap consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detaare la cerere pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (2)-(3). Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. (5) Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate dup soluionarea continuitilor pentru detaare la cerere se ocup de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2014 care au obinut cel puin media 5,00 (cinci), conform art. 58 alin. (10), care solicit detaare la cerere, precum i prin concurs specific. (6) Detaarea la cerere a personalului didactic titular din nvmntul preuniversitar se realizeaz n baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul colar, nsoit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevzute n cerere, conform anexei nr. 14. (7) Concursul specific const n evaluarea activitii profesionale, didactice i tiinifice a cadrului didactic, n baza documentelor justificative anexate la cererea de nscriere, de ctre comisia judeean/a municipiului Bucureti de mobilitate a 40

personalului didactic din nvmntul preuniversitar i acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor i punctajelor prevzute n anexa nr. 2. (8) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaare la cerere, se realizeaz n edina public, organizat la nivel judeean/al municipiului Bucureti, n perioada prevzut n Calendar, n ordine, de ctre: a) cadrele didactice titulare anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2014, care au participat la acest concurs i au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10) i care solicit detaare la cerere, n ordinea descresctoare a mediilor obinute la concurs; b) cadrele didactice titulare anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2014, inclusiv cele transferate n baza acestui concurs, care solicit detaare la cerere, n ordinea descresctoare a punctajelor obinute n urma aplicrii criteriilor i punctajelor prevzute n anexa nr. 2. (9) n cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate n urmtoarea ordine: a) persoana care are domiciliul n localitatea n care solicit postul didactic/catedra; b) persoana care are solicit postul didactic/catedra n apropierea localitii de domiciliu; c) persoana al crei so/soie este cadru didactic titular n localitatea n care se solicit detaarea; d) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reedina n localitatea n care se afl postul/catedra solicitat; e) persoana al crei so/soie este cadru didactic; f) persoana al crei so/soie este ales/aleas n Parlament, este numit/numit n Guvern sau ndeplinete funcii de specialitate specifice n aparatul Parlamentului, al Preediniei, al Guvernului ori n Ministerul Educaiei Naionale, cea aleas de Parlament n organismele centrale ale statului, precum i persoana al crei so/soie ndeplinete funcia de prefect, subprefect, preedinte i vicepreedinte al consiliului judeean sau o funcie de ndrumare i control n sistemul de nvmnt, de cultur, de tineret i sport. De asemenea, au prioritate soul/soia persoanei care ndeplinete funcii de conducere i de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum i soul/soia cadrelor didactice numite n funcii de conducere sau de specialitate la comisiile si ageniile din subordinea Preediniei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din nvmnt, care au drept de rezervare de catedr, i ai/ale cadrelor active ale Ministerului Aprrii, ale Ministerului Administraiei i Internelor, ale Serviciului Romn de Informaii i alte servicii speciale la nivel naional, mutate, la ordin, n alt localitate. (10) Dac, dup aplicarea criteriilor prevzute la alin. (9), se menine egalitatea, departajarea se face lundu-se n considerare, n ordine, urmtoarele criterii: a) media de departajare, calculat cu patru zecimale; b) gradul didactic; c) cuprinderea n cadrul unui program de conversie organizat de instituii autorizate/acreditate, conform legii. d) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licen (stat); e) media la examenul pentru obinerea gradului didactic; f) vechimea n nvmnt. (11) Cadrul didactic, care nu poate participa la edina public de repartizare prin detaare la cerere, are dreptul s desemneze, prin procur notarial n original, un mputernicit care s-i reprezinte interesele. n cazul n care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la edina public, cererea acestuia nu se soluioneaz. Opiunea fiecrui cadru didactic se consemneaz n procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura notarial n original. (12) Detaarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului colar general. O persoan poate beneficia de detaare la cerere pe o perioad de cel mult 5 ani colari consecutivi. (13) Cadrele didactice numite cu statut de titular n baza rezultatelor obinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2014, care s-au prezentat la postul didactic/catedra la care au fost repartizate i pentru care s-au ncheiat contracte de munc pe perioad nedeterminat, pot beneficia de detaare la cerere, n primul an dup concurs, dup finalizarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, conform Calendarului, pe parcursul anului colar, n baza punctajelor obinute conform anexei nr. 2, cu avizul Ministerului Educaiei Naionale. Acestea pot beneficia i de detaare n interesul nvmntului, n primul an dup concurs, pe parcursul anului colar, n baza hotrrii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului colar, cu avizul Ministerului Educaiei Naionale. (14) n etapele de detaare n interesul nvmntului sau la cerere nu se ocup posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, pentru candidaii care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt i au obinut minimum media de repartizare 7 (apte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2013 i/sau 2012. (15) Detaarea cadrelor didactice titulare poate fi soluionat pe catedre n componena crora intr i ore din propria norm. (16) Un cadru didactic titular poate beneficia de detaare cel mult 5 (cinci) ani consecutiv.

41

Capitolul XI Prelungirea duratei contractelor individuale de munc n anul colar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat Art. 85 (1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2013 i/sau 2012, care au obinut minimum media de repartizare 5 (cinci) n specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraie al unitii de nvmnt, care au calificativul "Foarte bine" i care mai au cel puin jumtate de norm didactic n specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015. Pentru aceasta, se adreseaz, n scris, conducerii unitii de nvmnt pn la termenul prevzut n Calendar, care comunic acordul/refuzul la inspectoratul colar, conform Calendarului. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic se adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. Dac un post este solicitat de mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea postului are cadrul didactic care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt. Dac astfel nu se realizeaz departajarea, atunci, pentru departajare, se ia n calcul media de repartizare cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susinute n perioada 2012-2013. La medii de repartizare egale, pentru departajare, se aplic, n ordine, criteriile i punctajele din anexa nr. 2 i alte criterii stabilite la nivelul unitilor de nvmnt. Consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt/ CMBRAE/CJRAE comunic n scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului prelungirii contractului individual de munc pe perioad determinat. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, cadrele didactice care particip i la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2014, conform prezentei Metodologii, trebuie s obin minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 58 alin. (10), la disciplina corespunztoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaie tehnologic pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, numai cadrele didactice cu specializarea educaie tehnologic. (2) nvtorul, profesorul pentru nvmnt primar sau institutorul calificat din nvmntul primar, angajat pe perioad determinat, la 1 septembrie 2011, la clasa I, n baza rezultatului obinut la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care n perioada 1 septembrie 2011-31 august 2014 a predat, prin continuitate, la aceeai clas de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, n condiiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeai clas de elevi. (3) n aceast etap consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de prelungire a duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015 pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1) sau (2). Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. (4) Cadrele didactice care au obinut acorduri/acorduri de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015 i actualizeaz dosarul personal la inspectoratul colar, conform Calendarului. Art. 86 Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rmase dup etapa de detaare a personalului didactic titular se ocup cu prioritate de candidaii care beneficiaz de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, conform art. 85. Capitolul XII Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar pe perioad determinat de candidai rmai nerepartizai dup concursul organizat la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare/grupurilor de uniti de nvmnt i n regim de plata cu ora Seciunea I Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar pe perioad determinat, la nivel judeean, dup concursul organizat la nivelul unitilor de nvmnt/centrelor de concurs Art. 87 Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract de munc pe perioad determinat se reactualizeaz dup etapa de detaare a personalului didactic titular i se public la data prevzut n Calendar, prin afiare la avizierul inspectoratului i pe site-ul instituiei. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din aceast list sunt publicate pentru angajare pe perioad determinat. Art. 88 n baza documentelor transmise n scris i a informaiilor transmise electronic de directorii unitilor de nvmnt/preedinii centrelor de concurs, inspectoratul colar ntocmete lista candidailor din jude/municipiul Bucureti rmai nerepartizai, dup concursul organizat la nivelul unitilor de nvmnt/centrelor de concurs. 42

Art. 89 (1) Candidaii care au susinut concursul la uniti de nvmnt/centre de concurs din jude/municipiul Bucureti se ierarhizeaz, pe discipline, n ordinea descresctoare a mediilor, pn la minimum media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10). Candidaii, care au susinut concursul n alte judee, depun, la inspectoratul colar unde doresc s fie repartizai, n perioada prevzut n Calendar, o copie a dosarului de concurs, cu documentele autentificate de preedintele centrului unde a susinut concursul, nsoit de adeverina, n original, din care reiese nota obinut. n aceeai perioad, la inspectoratele colare se nregistreaz i cererile candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 5 (cinci) la concursul de titularizare din 2013 i/sau 2012 (minimum 5 att la proba scris, ct i la proba practic sau inspecia la clas) i care solicit repartizarea pe perioad determinat n baza acestor rezultate. Pentru a putea fi repartizai n baza mediilor de repartizare obinute la concursurile de titularizare din 2013 i/sau 2012, candidaii, care particip la concurs i n 2014, trebuie s obin minimum media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), la disciplina corespunztoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru angajare pe perioad determinat. (2) Un candidat se poate nscrie pentru repartizare, conform alin. (1), ntr-un singur jude sau numai n municipiul Bucureti. Datele din fia de nscriere a candidailor sunt introduse n sistemul informatizat. n perioada de validare/revalidare a fielor de nscriere, candidatul primete fia martor pe care este obligat s o semneze, alturi de reprezentantul inspectoratului colar, pentru conformitate. Un exemplar se nmneaz candidatului, cellalt rmnnd la inspectoratul colar unde are loc nscrierea. Art. 90 (1) Repartizarea candidailor cu studii corespunztoare postului, dup etapa de detaare a personalului didactic titular, pe perioad determinat la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti, n baza datelor existente n sistemul informatizat, se realizeaz n edin public, organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, n perioada prevzut de Calendar, n ordine astfel: a) candidai care beneficiaz de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015; b) candidai rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2014, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), care au susinut att inspeciile speciale la clas/probele practice, ct i proba scris n cadrul concursului la nivelul unitilor de nvmnt/centrelor de concurs din judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul/catedra vacant(), precum i candidai rmai nerepartizai cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), care au susinut inspeciile speciale la clas/probele practice la nivelul unitilor de nvmnt/centrelor de concurs din judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul/catedra vacant() i proba scris la nivelul unitilor de nvmnt/centrelor de concurs din alte judee, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii; c) candidai rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2014, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), care au susinut att inspeciile speciale la clas/probele practice, ct i proba scris n cadrul concursului la nivelul unitilor de nvmnt/centrelor de concurs din alte judee, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii; d) candidai care au participat la concursuri de titularizare din 2013 i/sau 2012 n judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul/catedra vacant() i au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare; e) candidai care au participat la concursuri de titularizare din 2013 i/sau 2012 n alte judee i au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare; f) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2014 n uniti de nvmnt/centre de concurs din judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul/catedra vacant() i care au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare; g) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2013 i/sau 2012 n judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul/catedra vacant() i care au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare; h) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul din sesiunea 2014 i au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, n judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: educaie plastic, educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile copiilor i elevilor; i) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2013 i/sau 2012 i au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, n judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: educaie plastic, educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile copiilor i elevilor; j) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2014 n uniti de nvmnt/centre de concurs din alte judee i care au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare; k) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2013 i/sau 2012 n alte judee i care au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizate pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare; 43

l) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din sesiunea 2014 i au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 58 alin. (10), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, n alte judee i care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: educaie plastic, educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile copiilor i elevilor; m) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2013 i/sau 2012 i au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, n alte judee i care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: educaie plastic, educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile copiilor i elevilor. (2) Repartizarea absolvenilor cu diplom ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1) lit. h), i), l) i m) se realizeaz numai pe catedre vacante/rezervate n specialitate din nvmntul primar sau gimnazial ori n palate i cluburi ale copiilor i elevilor, cu salarizarea corespunztoare funciei de institutor. Absolvenii cu diplom ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizai n palate i cluburi ale copiilor i elevilor i candidaii calificai cu a doua specializare repartizai pe posturi didactice care necesit prob practic/oral susin la nivelul unitii de nvmnt n care au fost repartizai, pn la data nceperii cursurilor, o prob practic/oral specific n profilul postului. (3) La note/medii egale departajarea se face conform art. 58 alin. (14)-(15). (4) Candidaii care solicit post/catedr n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare din 2013 i/sau 2012, pot fi repartizai numai n condiiile n care nu au obinut not sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare, n specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau dac nu au mai participat la urmtoarele concursuri de titularizare. Art. 91 Candidaii care nu particip la edinele publice de repartizare au dreptul s desemneze, prin procur notarial prezentat n original, un mputernicit care s le reprezinte interesele. n cazul n care candidaii nu sunt prezeni personal sau printr-un mputernicit la edinele publice de repartizare, acetia nu sunt repartizai. Art. 92 n cadrul edinei publice, opiunea fiecrui candidat se exprim n scris, n formularul special i se consemneaz n procesul verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura notarial n original. Art. 93 Dup exprimarea opiunii i asumarea ei prin semntur n procesul-verbal al edinei publice, inspectorul colar general emite decizia de repartizare. n baza deciziei de repartizare, directorul unitii de nvmnt ncheie contract individual de munc pe perioad determinat cu candidatul repartizat, de regul pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecrui an colar sau pn la revenirea titularului la post/catedr, dar nu mai trziu de 31 august a fiecrui an colar. Contractul individual de munc se ncheie n maximum 3 (trei) zile lucrtoare de la data emiterii deciziei de repartizare. n cazul neprezentrii la post, n perioada menionat, pentru ncheierea contractului individual de munc, repartizarea se revoc, iar postul didactic/catedra se vacanteaz. Sunt exceptate situaiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidailor: motive medicale, calamiti naturale etc., care pot fi justificate cu documente. Seciunea a II-a Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar cu personal didactic calificat n regim de plata cu ora Art. 94 (1) Dup ncheierea contractelor individuale de munc cu personalul didactic repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unitii de nvmnt atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rmase neocupate n regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare n unitatea de nvmnt, la solicitarea acestora i comunic situaia la inspectoratul colar, n perioada prevzut n Calendar. (2) Dup atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rmase neocupate n regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare n unitatea de nvmnt, directorii unitilor de nvmnt n care mai rmn posturi didactice/catedre/ore neocupate acord avizul pentru ncadrarea n regim de plata cu ora, n baza prezentrii unui curriculum vitae i susinerii unui interviu, n perioada prevzut n Calendar, personalului didactic titular n alt unitate de nvmnt, specialitilor consacrai n domeniul de specialitate al curriculei colare, personalului angajat n alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condiiilor de studii, avizelor i atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate. (3) Pe baza avizului obinut pentru ncadrarea n regim de plata cu ora, conform alin. (2), inspectoratul colar emite decizia de repartizare. (4) n perioada prevzut n Calendar, inspectoratul colar repartizeaz, n edin public, n ordine: a) cadrele didactice titulare rmase cu restrngerea de activitate nesoluionat prin detaare n interesul nvmntului pentru restrngere de activitate nesoluionat; b) cadrele didactice titulare rmase cu norma didactic incomplet pentru completarea normei didactice; c) cadrele didactice titulare prin detaare la cerere, conform prezentei Metodologii; d) candidai cu studii corespunztoare postului, conform art. 90; e) candidai repartizai dup concursul din sesiunea 2014, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre i care solicit o nou repartizare; 44

f) personalul didactic titular care a solicitat ncadrarea n regim de plata cu ora, rmas nencadrat, n ordinea descresctoare a punctajului; g) specialiti consacrai n domeniul de specialitate al curriculei colare i personal calificat, angajat n alte domenii de activitate, care au solicitat ncadrarea n regim de plata cu ora, rmai nencadrai, n ordinea descresctoare a punctajului; h) personalul didactic pensionat calificat rmas nencadrat, care nu depete cu cel mult 3 (trei) ani vrsta legal de pensionare, n ordinea descresctoare a punctajului; i) personalul didactic pensionat calificat, care depete cu 3 (trei) ani vrsta legal de pensionare, rmas nencadrat, n ordinea descresctoare a punctajului. Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic calificat n regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului colar general, se realizeaz de ctre directorul unitii de nvmnt, dup prezentarea curriculum-ului vitae i susinerea interviului. (2) Angajarea personalului didactic calificat pe posturi didactice/catedre, n regim de plata cu ora, se realizeaz pe durata cursurilor sau pn la revenirea titularului la post/catedr n timpul anului colar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului i a prevederilor prezentei Metodologii. Cadrele didactice titulare pot fi ncadrate pe orele rmase neocupate n regim de plata cu ora, de regul, pn la o jumtate de norm de predare, iar nvtorii i educatoarele pe posturile rmase neocupate pn la o norm. n cazuri excepionale, pentru disciplinele deficitare n personal didactic calificat, consiliul de administraie al unitii de nvmnt poate aproba depirea jumtii de norm de predare, n regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice titulare. Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rmase neocupate dup ncadrarea personalului didactic titular, asociat sau pensionat n regim de plata cu ora, se atribuie n regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unitii de nvmnt, personalului didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat n unitatea de nvmnt i situaia se comunic la inspectoratul colar. (2) n situaia n care mai rmn posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizeaz, de inspectoratele colare, pn la data nceperii cursurilor, n edin public, la nivelul inspectoratului colar, candidailor repartizai n etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre i care solicit o nou repartizare, precum i candidailor care au obinut cel puin nota 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2011, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care au obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e). Directorii unitilor de nvmnt ncheie, cu aceti candidai, contracte individuale de munc pe perioad determinat, ncepnd cu data de la care au fost repartizai. (3) Pn la nceperea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual pe perioad determinat, prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere, precum i n regim de plata cu ora, n condiiile prezentei Metodologii, precum i posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaz n unitile de nvmnt preuniversitar de stat pe parcursul anului colar 2014-2015, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic calificat cu contract individual pe perioad determinat, prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere, precum i n regim de plata cu ora, n condiiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului colar, n regim de plata cu ora, la nivelul unitilor de nvmnt care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, n baza hotrrii consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt. n mod excepional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rmase neocupate pn la nceperea cursurilor, n lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului colar, n regim de plata cu ora, la nivelul unitilor de nvmnt care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fr studii corespunztoare postului, urmnd ca n aceast perioad s se organizeze concursuri/testri pentru ocuparea acestor posturi. (4) Posturile didactice/catedrele care se vacanteaz dup nceperea anului colar 2014-2015, se atribuie de inspectoratele colare, n ordine, dup cum urmeaz: a) cadrelor didactice titulare a cror restrngere de activitate a fost soluionat prin detaare n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunztoare; b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice angajate pe perioad determinat, repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii; c) prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere cadrelor didactice titulare rmase nesoluionate din etapele anterioare ale mobilitii personalului didactic i candidailor rmai nerepartizai n etapele anterioare ale mobilitii personalului didactic, care ndeplinesc condiiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii; d) prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere personalului didactic titular care solicit detaare n afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii; e) n regim de plata cu ora, n condiiile prezentei Metodologii. (5) n situaia n care posturile didactice/catedrele eliberate n timpul anului colar 2014-2015 nu pot fi ocupate, conform prevederilor alin. (4), consiliile de administraie din unitile de nvmnt sunt abilitate s organizeze i s desfoare individual, n consorii colare sau n asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice n vederea angajrii cu contract individual de munc pe perioad determinat a personalului didactic calificat. n mod excepional, 45

n lipsa personalului didactic calificat, consiliile de administraie din unitile de nvmnt pot organiza testri prin interviu i lucrare scris, n profilul postului solicitat, n vederea angajrii cu contract individual de munc pe perioad determinat de cel mult un an colar a personalului fr studii corespunztoare postului, respectiv pn la revenirea titularului pe post/catedr n situaia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau pn la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat. Capitolul XIII Dispoziii finale Art. 97 (1) La etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar pot fi nscrii, n baza adeverinei de absolvire, anexate n copie legalizat, absolvenii care au susinut examenul de absolvire/licen n perioada februarie 2013 - iulie 2014. Absolvenii care au susinut examenul de absolvire/licen pn n ianuarie 2013 (inclusiv) pot fi nscrii la etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar numai dac anexeaz n copie legalizat la cererea de nscriere diploma de absolvire/licen i foaia matricol/suplimentul de diplom. (2) Specializrile absolvenilor cu studii universitare de lung/scurt durat, care se nscriu la sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate, precum i la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar de stat sau particular, care au nceput studiile anterior intrrii n vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituiilor din nvmntul superior i recunoaterea diplomelor, trebuie s se regseasc n Centralizator. (3) Specializrile absolvenilor cu studii universitare de lung/scurt durat sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licen, care se nscriu la etapele de transferare pentru restrngere de activitate, de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimmnt scris, de detaare n interesul nvmntului, de detaare la cerere sau de titularizare n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar de stat sau particular, care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituiilor din nvmntul superior i recunoaterea diplomelor, republicat, trebuie s se regseasc att n Centralizator, ct i n hotrrile Guvernului privind autorizarea de funcionare provizorie sau acreditarea specializrilor din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, profilurile, specializrile, durata studiilor, precum i titlurile obinute de absolvenii nvmntului universitar, nomenclatorul domeniilor i al specializrilor universitare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, structurile i specializrile universitare acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu din instituiile de nvmnt superior emise dup data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializrile autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate, precum i forma de nvmnt pentru care au fost autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate. Fiecare absolvent cu studii universitare, care a nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993, republicat, trebuie tratat individual raportat la coninutul hotrrii Guvernului valabil la momentul nscrierii la facultate. Programele de studii universitare de masterat acreditate i forma de nvmnt pentru care au fost acreditate sunt aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale. (4) Lista cuprinznd hotrrile Guvernului privind autorizarea de funcionare provizorie sau acreditarea specializrilor din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, profilurile, specializrile, durata studiilor, precum i titlurile obinute de absolvenii nvmntului universitar, nomenclatorul domeniilor i al specializrilor universitare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, structurile i specializrile universitare acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu din instituiile de nvmnt superior i ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se comunic de ctre Ministerul Educaiei Naionale nainte de depunerea dosarelor pentru etapa de soluionare a restrngerilor de activitate a personalului didactic titular. (5) Prevederile alin. (3) se aplic pentru candidaii care se nscriu numai n baza diplomei de licen/absolvire a studiilor universitare de lung/scurt durat i care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituiilor din nvmntul superior i recunoaterea diplomelor, republicat, precum i pentru candidaii care au finalizat cu diplom ciclul I de studii universitare de licen, respectiv ciclul I de studii universitare de licen i ciclul II de studii universitare de masterat. Art. 98 (1) Comisia judeean/a municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar i desfoar activitatea pe durata unui an calendaristic, n conformitate cu prevederile Calendarului, i este abilitat s ia decizii i n afara perioadelor prevzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaiilor care pot s apar: completare de norm pe perioad determinat, detaare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2012, 2013 i/sau 2014 care au obinut cel puin nota/media de repartizare 5 (cinci) sau n baza punctajului, detaare n interesul nvmntului, schimb de posturi ntre cadre didactice angajate pe perioad determinat, pretransfer prin schimb de posturi prin consimmnt scris, cu excepia transferrii pentru restrngere de activitate, pretransferrii, ntregirilor de norm didactic i completrilor de norm pe perioad nedeterminat, cu informarea i avizul Ministerului Educaiei Naionale. Toate situaiile aprute, cu excepia ntregirilor de norm didactic, a completrilor de norm didactic pe perioad nedeterminat, a pretransferului consimit ntre unitile de nvmnt i a transferului pentru restrngere de activitate, n afara perioadelor prevzute n Calendar, se analizeaz n cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor colare. Pe parcursul anului colar comisia judeean/a municipiului Bucureti de 46

mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar este abilitat s organizeze edine publice de repartizare pentru candidaii rmai nerepartizai, s monitorizeze concursurile/testrile organizate de unitile de nvmnt n vederea ocuprii posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului colar pe perioad determinat, s refac documentele de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurrii reelei colare, a transformrii unor uniti de nvmnt n uniti de alt nivel i a schimbrii denumirii unitilor de nvmnt pe parcursul anului colar. (2) n edinele publice organizate n afara Calendarului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaz pe parcursul anului colar de candidaii rmai nerepartizai, se respect ordinea repartizrii prevzut la art. 94. (3) Cadrele didactice titulare a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat n etapele prevzute de Calendar pot fi detaate n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunztoare, fiind salarizate ca personal didactic fr studii corespunztoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice n cauz. Art. 99 Contestaiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi didactice/catedre se adreseaz instituiei/unitii de nvmnt organizatoare la termenele prevzute de Calendar sau n termen de cel mult 48 de ore de la afiarea rezultatelor n afara termenelor prevzute n Calendar i se rezolv de consiliul de administraie al acesteia. Hotrrile consiliului de administraie al instituiei/unitii de nvmnt sunt definitive i pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ, contestaiile reprezentnd plngeri prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 100 (1) Mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar particular se desfoar conform prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i prevederilor prezentei Metodologii. (2) ncadrarea personalului didactic n unitile de nvmnt preuniversitar particular se realizeaz cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, prevederilor prezentei Metodologii i prevederilor Centralizatorului. (3) Unitile de nvmnt preuniversitar particulare autorizate pot propune pentru angajare pe perioad nedeterminat i catedre vacante incomplete pn la cel puin 1/2 norm. n unitile de nvmnt preuniversitar particulare autorizate, n etapele de transferare pentru restrngere de activitate sau de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, pot fi ocupate i catedre vacante incomplete pn la cel puin 1/2 norm. (4) Unitile de nvmnt preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, conform Calendarului, n baza prezentei Metodologii sau pe tot parcursul anului colar, n condiiile publicrii acestora la sediile unitilor de nvmnt i inspectoratelor colare, precum i n presa local i central, cu cel puin 30 de zile nainte de organizarea concursului i informrii Ministerului Educaiei Naionale - Direcia General Management, Resurse Umane i Reea colar Naional. Art. 101 (1) Cetenii din statele membre ale Uniunii Europene, din statele semnatare ale Acordului privind Spaiul Economic European, precum i rezidenii permaneni pe teritoriul Romniei, care ndeplinesc condiiile necesare de studii, precum i celelalte condiii prevzute de prezenta Metodologie i au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educaiei Naionale sau au studiat n Romnia, au dreptul de a participa la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar i, n baza rezultatelor obinute la concurs, pot fi angajai pe perioad determinat sau nedeterminat. (2) Cetenii strini care au dreptul de fi ncadrai n munc pe teritoriul Romniei, conform Ordonanei de urgen nr. 56 din 20 iunie 2007 privind ncadrarea n munc i detaarea strinilor pe teritoriul Romniei, aprobat cu modificri prin Legea nr. 134/2008 cu modificrile i completrile ulteriore, care ndeplinesc condiiile de studii necesare, precum i celelalte condiii prevzute de prezenta Metodologie i au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educaiei Naionale sau au studiat n Romnia, pot participa la concurs, urmnd a fi angajai pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, pe perioad determinat, n funcie de rezultatele obinute, dup ncadrarea personalului didactic calificat n regim de plata cu ora. Art. 102 (1) Nerespectarea prevederilor din prezenta Metodologie, de ctre persoanele care fac parte din comisiile prevzute n prezenta Metodologie, atrage dup sine rspunderea disciplinar, conform Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, civil potrivit dispoziiilor Codului civil sau penal conform dispoziiilor Codului penal, n funcie de gravitatea faptei. (2) n situaia n care Ministerul Educaiei Naionale constat abateri de la prevederile prezentei Metodologii, ntr-una din etapele mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar, ntr-un anumit jude sau n municipiul Bucureti, conducerea Ministerului Educaiei Naionale poate solicita revenirea asupra situaiei din etapa respectiv i reluarea procedurilor legale pentru acea etap de mobilitate din judeul respectiv sau din municipiul Bucureti. Aceste situaii nu intr sub incidena perioadelor/termenelor prevzute n Calendar. Art. 103 Reprezentanii federaiilor sindicale reprezentative din nvmnt particip la toate etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, cu statut de observatori. n aceast calitate au drept de acces la toate documentele, pot sesiza eventualele nereguli i i pot consemna poziia n procesele-verbale. 47

Art. 104 (1) Etapele mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2013-2014 se desfoar conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 2013-2014, aprobat prin ordinul ministrului educaiei naionale nr. 6239/2012, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Cu data de 1 septembrie 2014 se abrog Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 2013-2014, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 6239/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 bis din 26 ianuarie 2013. (3) Prezenta Metodologie intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial, Partea I. Art. 105 Anexele nr. 1-19 fac parte integrant din prezenta Metodologie.

48

ANEXA NR. 1 la Metodologie Lista care se afieaz va conine urmtoarele informaii :

a) Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre vacante pentru sesiunea de transferare pentru restrngere de activitate la nivelul judeului)

Post: 1. complet Unitatea de nvmnt [Unitatea de nvmnt cu statut juridic [Alte uniti de nvmnt cu statut juridic] 2. Pentru nevztori 3. Post pentru transfer consimit intre unitile de nvmnt 4. Post pentru repartizare n edina public de transfer Avize i atestate: 1. de culte 2. de alternativ 3. al unit. de nv. mil. 4. seminar teologic 5. Inspectoratul General al Poliiei (IGP)/Autoritatea Rutier Romn (ARR) 6. ed. special 7. HIV

Nr. crt.

Localitate [Mediu]

Nivel de nvmnt

Disciplin

Numr ore trunchi comun/ opionale

Detalii

Statut

Viabilitate

Prob practic

Probe orale la limba de predare

b) Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru ocupare prin concurs)

Unitatea de nvmnt [Unitatea de nvmnt cu statut juridic [Alte uniti de nvmnt cu statut juridic]

Modalitatea de ocupare: 1. pentru angajare pe perioad determinat

Nr. crt.

Localitate [Mediu]

Nivel de nvmnt

Disciplin

Numr ore trunchi comun / opionale

Post: 1. complet 2. pentru nevztori Prob practic

Detalii

Statut

Viabilitate

Probe orale la limba de predare

Avize i atestate: 1. de culte 2. de alternativ 3. al unit. de nv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ ARR 6. ed. special 7. HIV

2. pentru angajare pe perioad nedeterminat

49

ANEXA NR. 2 la Metodologie CRITERII I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC I. Nivelul studiilor A. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de absolvire. 6p B. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de absolvire care i-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. 7,5 p C. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat. 8p D. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat care i-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. 8,5 p E. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) i studii universitare de lung durat sau ciclul I de studii universitare de licen sau ciclul II de studii universitare de masterat. 9p F. Profesori de instruire practic/maitri-instructori, absolveni de: 1. coal postliceal/coal de maitri cu diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale. 5p 2. coala postliceal/coala de maitri cu diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale care i-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. 6,5 p G. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplom de absolvire. 8p H. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diplom de absolvire, care i-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. 8,5 p I. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen. 9p J. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen i cu studii postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre. 9,5 p K. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat cu diplom de licen sau ai ciclului II de studii universitare de masterat. 10 p L. Absolveni cu diplom n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat sau ai ciclului II de studii universitare de masterat i cu: 1. o alt licen; 4p 2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre; 3p 3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre; 3p 4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre; 2,5 p 5. masterat n sistem postuniversitar sau un alt masterat n cadrul ciclului II de studii de studii universitare; 3p 6. cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre; 2p 50

7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre; 2p 8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre. 1p NOT: 1. Pentru profesorii pentru nvmntul precolar/primar care solicit trecerea prin transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer n specializarea dobndit ulterior prin studii superioare se acord punctajul corespunztor studiilor superioare de lung/ciclului I de studii universitare de licen/ciclului II de studii universitare de masterat. 2. Punctajul de la literele A-K nu se cumuleaz. 3. Punctajul de la literele K-L se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire, finalizat, universitar/postuniversitar de la litera L punctele 1-8. II. (1) Gradul didactic: a) Definitivat - 4 p; b) Gradul didactic II - 7 p; c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 10 p; d) Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat n domeniul specializrii/specializrilor nscrise pe diploma de licen - 14 p. (2) Categorii pentru antrenori: a) Categoria a IV-a - 4 p; b) Categoriile a II-a i a III-a - 7 p; c) Categoria I - 10 p. (3) Media de absolvire pentru debutani (0 2 ani) sau antrenori categoria a V-a:. Media 10 - 3 p; Media 9 - 9,99 - 2,5 p; Media 8 - 8,99 - 2 p; Media 7 - 7,99 - 1,5 p; Media 6 - 6,99 - 1 p; NOT: 1. Punctajul pentru grade didactice i categorii pentru antrenori nu se cumuleaz. 2. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobndit, respectiv ultima categorie dobndit. 3. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug cte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obinut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I). 4. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului admis i se echivaleaz acest calificativ cu media 10. III. Rezultatele obinute n activitatea didactic. Calificativele obinute n ultimii doi ani colari ncheiai (2011/2012 i 2012/2013) i echivalentul acestora n puncte: - Foarte bine - 10 p; - Bine - 7 p; - Satisfctor - 2 p; - Nesatisfctor - 0 p. NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2012-2013 i calificativul parial din anul colar 2013-2014. c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a). IV. Activitatea metodic i tiinific dovedit prin documente justificative. 1) Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari ncheiai(*) (2011/2012 i 2012/2013) la nivelul: a) unitii de nvmnt (de exemplu: activitate n comisia metodic, n asociaii profesionale ale cadrelor didactice, n structuri consultative de dialog social, rezultate la concursuri i olimpiade colare, alte activiti i responsabiliti); max. 6 p 51

b) judeului/municipiului Bucureti (de exemplu: metodist al inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, membru n asociaii profesionale ale cadrelor didactice, membru n comisii de elaborare de subiecte i de evaluare n cadrul concursurilor colare/de ocupare a posturilor vacante/rezervate organizate la nivel local/judeean, rezultate la concursuri i olimpiade colare locale/judeene, altele); max. 8 p c) naional (de exemplu: formator naional, membru al comisiei naionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naionale menionate n Legea nvmntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare sau n Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, rezultate la concursuri i olimpiade colare, altele); max. 10 p d) internaional (performane profesionale, lucrri publicate, rezultate la concursuri i olimpiade colare, participri la seminarii, simpozioane, conferine, congrese sau organizarea de seminarii, simpozioane, conferine, altele). max. 12 p (*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic. n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai. NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2012-2013. c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a). d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. 2) Participare n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar): a) metodologii, regulamente, instruciuni aprobate de Ministerul Educaiei Naionale (participarea n colective de elaborare); 2p/metodologie, regulament, instruciune, max. 6 p pentru toate actele normative b) programe colare, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale (participarea n colective de elaborare); 1 p/program colar, max. 4 p pentru toate programele c) manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale; 7 p/manual/mprite la numrul de autori d) monografii/lucrri tiinifice nregistrate ISBN; 5 p/lucrare/monografie/mprite la numrul de autori dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrrile e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin; 1 p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/ mprite la numrul de autori, dar nu mai mult de 4 p pentru toate ghidurile/auxiliare curriculare f) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate n reviste de specialitate, la nivel judeean sau naional nregistrate cu ISSN; 0,5 p/articol/mprite la numrul de autori articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele 1 p/studiu/mprit la numrul de autori studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile g) cri n domeniul educaional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific din domeniu; 5 p pentru fiecare carte publicat/mprite la numrul de autori, dar nu mai mult de 10 p pentru toate crile h) mijloace de nvmnt omologate de ctre Ministerul Educaiei Naionale. max. 5 p/mprite la numrul de autori 52

3) Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar): formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Arion, proiecte finanate din fonduri structurale i de coeziune), altele dect cele punctate anterior. 1 p/program sau proiect, max. 5 p 4) Participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Ministerul Educaiei Naionale n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar), finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent: a) program de lung durat (90 de credite); b) program de durat medie (60 de credite); c) program de scurt durat (30 de credite); d) program cu mai puin de 30 credite 0,5 p. 0,1 p/3 credite, max.6 p 5) Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu aprobate de Ministerul Educaiei Naionale sau alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom 0,1 p/10 ore de curs, max. 5 p NOT: Pentru cadrele didactice care solicit transferul pentru restrngere de activitate n alt specializare se evalueaz activitatea metodic i tiinific pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga activitate. Detalierea punctajelor prevzute la punctul IV din prezenta anex se va face n edina consiliului de administraie al inspectoratului colar i se afieaz odat cu afiarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare pentru restrngere de activitate. V. Criterii de vechime: - vechime efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei cte 0,5 p / pentru fiecare an ntreg de nvmnt. NOT Se recunoate vechimea la catedr pentru perioada activitii desfurate ca personal didactic calificat. Dup totalizarea punctajului, n caz de egalitate, se vor lua n considerare, pentru departajare, criterii socialumanitare, n urmtoarea ordine: a) so (soie) cu activitatea n nvmnt, n aceeai localitate; b) so (soie) cu domiciliul n localitate; c) prini cu domiciliul n localitate; d) starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de munc); e) soul/soia s lucreze n nvmnt; f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic ntreintor de familie i cu domiciliul n localitatea respectiv, minori n ntreinere, prini bolnavi, proprieti imobiliare n localitate).

53

ANEXA NR. 3 la Metodologie


Se certific exactitatea datelor Director _____________________________________________ (numele i prenumele) DOMNULE DIRECTOR, Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, nscut() la data de _________________________________, COD NUMERIC PERSONAL: cu domiciliul n localitatea________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________, judeul (sectorul) ________________________, strada____________________ nr. ____, bloc______, sc.____, ap.____, TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat() de Poliia ___________, la data de _________, v rog s-mi aprobai ncadrarea ca TITULAR ncepnd cu anul colar 2014-2015, pe postul didactic/catedra __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea/unitile de nvmnt)_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, localitatea ___________________________________________________________________________________________, n baza urmtoarelor rezultate: - n baza notei la proba scris _________________ la disciplina____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ i a rezultatului admis la proba practic/oral de (*)___________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________, obinute la concursul de titularizare, sesiunea 2010. - n baza notei la proba scris _________________ la disciplina____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ i a rezultatului admis la proba practic/oral de (*)________________________________________ ___________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________, obinute la concursul de titularizare, sesiunea 2011. - n baza notei la proba scris _________________ la disciplina____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ i a notei_____________________obinute la inspecia special la clas/proba practic/oral____________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________, obinute la concursul de titularizare, sesiunea 2012. - n baza notei la proba scris _________________ la disciplina____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ i a notei_____________________obinute la inspecia special la clas/proba practic/oral____________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________, obinute la concursul de titularizare, sesiunea 2013.

54

Prezint urmtoarea situaie: 1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat: a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.__________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, Facultatea____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia ______________ cu specializarea principal_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, secundar ________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________; b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.__________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, Facultatea____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia __________ cu specializarea principal_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, secundar ________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________; c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.__________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, Facultatea____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul I I de studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia ______________ cu specializarea principal_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, secundar ________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________.

55

2) Dup absolvirea cu diplom a studiilor universitare de lung durat/licen/masterat am absolvit cursuri postuniversita re (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), dup cum urmeaz: a) Instituia (Univ., Institutul, Academia) ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ specializarea__________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; b) Instituia (Univ., Institutul, Academia) ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ specializarea__________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; c) Instituia (Univ., Institutul, Academia) ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ specializarea__________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 3) Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media ________, gradul I n anul __________, cu media ________, doctoratul n anul _________, la specialitatea___________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________. 4) n anul colar 2013-2014 sunt ncadrat() cu contract pe perioad determinat pe postul/catedra de___________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ de la_________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, localitatea____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________. 5) La 1 septembrie 2013 am avut _________ ani ntregi __________ vechime n nvmnt. 6) Avize i atestate: Tipul avizului de culte:______________________________________________ Tipul avizului de alternativ: _________________________________________ Tipul avizului unitii de nvmnt militar:______________________________ Atestat educaie special: Aviz IGP / ARR: Avizul liceului pedagogic:

7) CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2011/2012_________________________ i n anul colar 2012/2013 _________________________;

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru an ul colar 2012-2013 i calificativul parial din anul colar 2013-2014. c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

56

8) Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr) acordul Inspectorului colar ____________________________________________________, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din Legea nr. 53/2003, republicat - Codul muncii. 9) Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este angajat() n munc. 10) Prezint avizul medical nr. __________, din data ________________, emis de___________________________________________________________________________________, din care rezult c sunt apt() pentru a preda n nvmnt i c ndeplinesc condiiile prevzute la art. 234 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, pentru a fi ncadrat() n nvmnt. (*) Se completeaz numai de cadrele didactice care au susinut probe practice/orale n cadrul concursului. RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta consecinele dac am comunicat date eronate. Data ____________ Semntura____________

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele n copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre directorul unitii unde funcionez n anul colar 2013-2014: 1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unitile de nvmnt la care funcionez ca angajat cu contract individual de perioad determinat n anul colar 201 3-2014 2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliu 3) Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul) 4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol) 5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobndite, respectiv avize i atestate 6) Adeverine privind calificativele acordate pentru anii colari 2011/2012 i 2012/2013 (conform fiei de evaluare) 7) Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative 8) Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice 9) Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu 10) Adeverina de vechime n nvmnt 11) Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare 12) Acordul Ministerului Educaiei Naionale inspectoratului colar, ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este cazul) 13) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor 14) Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt.

57

ANEXA NR. 4 la Metodologie FIA DE EVALUARE A LECIEI INSPECIA SPECIAL LA CLAS N PROFILUL POSTULUI Numele i prenumele candidatului: ________________________________________________________________________ Disciplina: ___________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ Data____________________ Analiz Punctaj Maxim Realizat 1 1,5 1,5 1,5 1 0,5

Aspecte evaluate: criterii Aspecte formale (documente, documentaie, materiale didactice disponibile) Proiectare motivare (relaionarea intra- i interdisciplinar, intra i cross-curricular, perspectiva n raport cu unitatea de nvare, relevana pentru via a coninuturilor) Coninut tiinifico-aplicativ (obiectivizare, structurare, sistematizare, coeren, consisten) Metode i mijloace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficien) Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivaie pentru lecie Achiziii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relaionare, operaionalizare) Deprinderi de activitate intelectual individual i n echip (operaii logice, mecanisme de analiz i sintez, tipuri de inteligene, consecven, seriozitate, ambiia autodepirii, colegialitate, responsabilitate i rspundere, flexibilitate n asumarea rolurilor) Atitudine fa de coal - statutul i rolul la or (pozitiv colaborator, indiferent spectator) Competene profesionale i metodice (de cunoatere gradul de stpnire, organizare i prelucrare a informaiei; de execuie rapiditatea, precizia aciunilor i distributivitatea ateniei; de comunicare fluiditatea, concizia i acurateea discursului, captarea i pstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate difereniat) Competene sociale i de personalitate (sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emoional, rezisten la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleran, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfecionare) TOTAL

Lecie

Elevii dominante vizate

0,5

0,5

Profesorul dominante vizate

1 10

EXAMINATOR__________________________ SEMNTURA ____________________________ Am luat la cunotin, Candidat:___________________________________ Semntura __________________________________ 58

FIA DE EVALUARE A LECIEI INSPECIA SPECIAL LA CLAS PENTRU PROFESORII DIN CENTRE I CABINETE DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC Numele i prenumele candidatului: __________________________________________________ Data____________________ Analiz Aspect evaluate: criterii Aspecte formale (realizarea proiectrii, documentare) Adaptarea coninutului la particularitile de vrst i nevoile grupului int (adecvarea limbajului la nivelul clasei, corelarea temei cu necesitile psihopedagogice ale grupului int, relevana pentru via a coninuturilor) Coninut tiinifico-aplicativ (structurare, sistematizare, coeren, consisten) Metode didactice, mijloace de nvmnt, forme de organizare a activitii (varietate, oportunitate, originalitate, eficien) Climatul psihopedagogic (organizarea spaiului i a materialelor, climatul psihosocial instaurat pe parcursul activitii, modaliti de motivare i ncurajare) Achiziii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relaionare, operaionalizare) Competene cognitive, sociale i emoionale (stimularea mecanismelor de analiz, sintez i autoreflecie, valorificarea resurselor personale ale elevilor i a experienei lor de via) Atitudinea elevilor n cadrul activitii (facilitarea implicrii elevilor, ncurajarea atitudinii pozitive a acestora) Competene profesionale i metodice (de cunoatere - gradul de stpnire, organizare i prelucrare a informaiei; de execuie - rapiditatea, precizia aciunilor i distributivitatea ateniei; de comunicare - fluiditatea, concizia i acurateea discursului, captarea i meninerea interesului elevilor, abilitatea pentru activitatea difereniat, oferirea i solicitarea de feedback) Competene sociale i de personalitate (sociabilitate, registre diferite de limbaj, echilibru emoional, rezisten la stres, creativitate, empatie, flexibilitate, fermitate, rigurozitate, obiectivitate, acceptare necondiionat) TOTAL Punctaj Maxim Realizat 1 1,5 1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5

Lecie

Elevii dominante vizate

Profesorul dominante vizate

1 10

EXAMINATOR__________________________ SEMNTURA ____________________________ Am luat la cunotin, Candidat:__________________________________________________ Semntura _________________________________________________

59

FIA DE EVALUARE A LECIEI INSPECIE SPECIAL LA CLAS PENTRU PROFESORII DOCUMENTARITI Numele i prenumele candidatului: ________________________________________ Data____________________
Analiza Aspect evaluate/criterii Plan de lecie i materiale didactice (plane, fie, documente) Lecia este proiectat corespunztor (etape, scopuri i obiective/competene, alocare de timp, timp de interaciune, material i echipamente) Obiectivele stabilite au fost prezentate clar, concis pentru ca elevii s neleag ce competene vor dobndi prin participarea lor la procesul de nvare Selecia procedeelor, tehnicilor i metodelor de predare s -a fcut inndu-se cont de cantitatea de cunotine transmis i nivelul de pregtire al clasei Integrarea resurselor CDI n activitile desfurate. Varietatea i complementaritatea materialelor didactice Modul de exploatare a resurselor documentare n vederea dezvoltrii competenel or infodocumentare Descoperirea CDI ca centru de resurse Includerea secvenelor cu caracter practic-aplicativ (elevii au avut acces liber la materialele din CDI i le-au utilizat n rezolvarea sarcinilor trasate de ctre profesor) Gestionarea timpului Alegerea temei n funcie de nevoile utilizatorilor de documentare i informare Corelarea ntre obiectivele info-documentare, activitile propuse i modalitile de evaluare Capacitatea de a crea un mediu documentar adaptat nevoilor utilizatorilor Prin coninuturile propuse profesorul are ca scop generarea unor idei noi, soluii (elevii vor nva s utilizeze ct mai eficient resursele i spaiile specifice unui CDI) A fost meninut un raport eficient ntre durata solicitrii elevilor i cea afectat explicaiilor A fost creat un climat afectiv - emoional propice desfurrii activitii Elevii sunt responsabili i se implic n procesul instructiv educativ Elevii dau dovad de autonomie n nvare, competene de cutare, selectare, tratare i comunicare a informaiei Elevii au deprinderi de nvare eficient i gndesc logic, problematizat Elevii au deprinderi de munc independent i se descurc bine n rezo lvarea sarcinilor de lucru indicate de ctre profesor Elevii sunt familiarizai cu spaiul i resursele CDI i neleg importana iniierii n cercetarea documentar Elevii poarta cu uurin o conversaie i nu au dificulti n a utiliza te rmenii specifici disciplinei studiate Elevii au capacitatea de a-i menine nivelul de concentrare i sunt interesai de activitile propuse Elevii sunt obinuii s lucreze utiliznd fie, dicionare, enciclopedii, atlase, materiale auxiliare, TIC Elevii sunt implicai n animarea CDI: mediatizarea activitii CDI, ordonarea documentelor, organizarea activitilor etc. Elevii manifest respect fa de profesor i au o atitudine corespunztoare fa de disciplina predat Elevii dovedesc competene de integrare i relaionare pozitive Elevii manifest interes i o atitudine pozitiv fa de activitile specifice unui CDI (dezvoltarea gustului pentru lectur, expoziii, audiii, vizionri, ateliere de creaie, ntln iri cu personaliti ale vieii culturale etc.) Elevii neleg importana dobndirii unor metode de a nva i de a stpni informaia Elevii i dezvolt capacitatea de a identifica, selecta, organiza, prelucra i transmite informaia Elevii manifest iniiativ, creativitate i disponibilitate de a lucra n echip pentru rezolvarea diferitelor sarcini Elevii sunt receptivi fa de valorile culturale Elevii au o atitudine prietenoas fa de colegi Elevii au o atitudine pozitiv fa de coal i manifest dorina de a se implica activ n promovarea imaginii acesteia n comunitatea local prin participarea la activitile iniiate de ctre profesorul documentarist prin intermediul CDI Punctaj Maxim Realizat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

Lecie

Elevi

60

Analiza

Aspect evaluate/criterii

Punctaj Maxim Realizat 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2

Demonstreaz o bun cunoatere a disciplinei predate i cunotine actualizate n domeniul iniierii n cercetarea documentar Demonstreaz capacitate de sintez i subliniaz valoarea practic aplicativ a demersului ntreprins Limbajul utilizat este adecvat i ine cont de nivelul de vrst i nelegere al elevilor Comunicarea cu elevii este eficient. Tonul folosit (calm, ferm), formularea clar a ideilor conduc la captarea ateniei elevilor i la participarea lor la rezolvarea sarcinilor propuse Dialogheaz n cu elevii, nu monopolizeaz discuia, rspunde la ntrebrile elevilor clarificnd aspectele mai dificile pentru acetia Folosete material auxiliare Utilizeaz corespunztor resursele existente n CDI (suport hrtie, suporturi audio video), inclusiv resursele digitale i TIC Aloc fiecrei secvene din lecie timpul adecvat i respect etapele parcurgerii acesteia, respectnd planul de lecie Utilizeaz strategii de lucru interactive: brainstorming, dezbatere, problematizare, joc de rol, simulri, tehnici ale gndirii critice, exerciii metaforice etc. Abordeaz coninuturile dintr-o perspectiv aplicativ, implicnd elevii n activitatea de documentare i orientare ntr-o structur info-documentar Lecia este centrat pe elev se lucreaz pe perechi, pe grupe, individual Profesor Monitorizeaz atent activitile desfurate de elevi. Elevii primesc indicaii clare, precise pentru fiecare etap a leciei Formeaz i dezvolt competene specifice domeniului info -documentar, necesare nvrii de-a lungul vieii Dovedete preocupare pentru facilitarea accesului la informaie, asigurarea exploatrii ct mai eficiente a informaiilor i documentelor pluridisciplinare multimedia i multisuport de ctre utilizatori, din perspectiva egalizrii anselor elevilor din medii culturale i sociale diferite Distribuie sarcinile de nvare gradual i n succesiune logic Formuleaz ntrebri pentru a verifica dac elevii au neles noile coninuturi. Implic elevii n procesul de evaluare i le ofer feed -back n legtur cu progresul colar realizat Favorizeaz implicarea activ a tuturor elevilor n procesul instructiv educativ Demonstreaz abilitatea de a desfura activiti difereniate Demonstreaz capacitate de analiz i sintez, originalitate, tact pedagogic i spirit organizatoric Alege activitile n mod creativ Faciliteaz accesul elevilor la informaie, documentaie i noi tehnologii n contextul evoluiei societii. Total puncte

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 10

EXAMINATOR__________________________ SEMNTURA ____________________________

Am luat la cunotin, Candidat:_____________________________________________________________ Semntura _________________

Not: Fia de evaluare a leciei n profilul postului este completat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul inspeciei la clas n profilul postului se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.

61

ANEXA NR. 5 la Metodologie PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE EDUCAIE ARTISTIC SPECIALIZAT SPECIALIZRILE: MUZIC, COREPETIIE, COREGRAFIE I ARTA ACTORULUI (posturi didactice/catedre din colile i liceele de art) MUZIC INSTRUMENTAL, ART VOCAL (CANTO CLASIC), MUZIC DE CAMER, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, MUZIC VOCAL TRADIIONAL ROMNEASC (CANTO POPULAR), JAZZ I MUZIC UOAR, STUDII TEORETICE, COREGRAFIE, ARTA ACTORULUI: 1. MUZIC INSTRUMENTAL/ART VOCAL/MUZIC DE CAMER*, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, COREGRAFIE A. MUZIC INSTRUMENTAL/ART VOCAL/MUZIC DE CAMER*/JAZZ I MUZICUOAR a) Elaborarea unui proiect de lecie: comisia va face public, cu 48 de ore nainte, repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa colar n vigoare i nivelul de nvmnt pe baza cruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei nainte de nceperea probei.2 p; b) Susinerea proiectului de lecie (lecia de instrument/de muzic de camer/ ansambluri instrumentale/vocale, coregrafie, art vocal (canto clasic)/jazz i muzic uoar); pe baza proiectului didactic prezentat, candidaii vor susine lecia cu elevul/elevii nominalizai de comisie; asigurarea prezenei elevilor va fi fcut de directorul unitii de nvmnt; proba nu va depi 30 de minute...2 p; c) Prob de recital instrumental/vocal ce va conine 3 lucrri la alegere: - un studiu...3 p; - 2 lucrri diferite ca stil, caracter, form, cel puin la nivelul programei de liceu.2 p/1 p pentru fiecare lucrare. * Proba de recital pentru candidaii care opteaz pentru postul de profesor de muzic de camer, va fi susinut la instrumentul absolvit. Se acord 1 p din oficiu. B. PROBA PRACTIC PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE a) Elaborarea proiectului unei uniti de nvare, n funcie de nivelul de nvmnt la care urmeaz s predea candidatul .2 p. b) Prezentarea oral a proiectului elaborat....2 p. c) Analiza unei lucrri muzicale din repertoriul ales de candidat, din programa colar n vigoare. Analiza lucrrii va consta n : descifrarea lucrrii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic i intonarea tuturor vocilor cursiv (dup caz)1 p; stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitur i intonarea ei (dup caz).1 p; analiza formei prin delimitarea unitilor de nsuire dup auz (vocal) sau de citire instrumental (repetate, contrastante etc.) i stabilirea formei n care se ncadreaz lucrarea.1 p; probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/ instrumentale interpretative (poziie funcional, acordaj, respiraie, emisie, dicie, omogenizare etc.) i stabilirea problemelor de frazare i expresivitate a textului muzical (evidenierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.), tempoul i nuanele adecvate...1 p; ncadrarea lucrrii n opera compozitorului i n epoca/stilul din care face parte.1p. Unitatea de nvare se alege de ctre candidat, conform programei colare n vigoare, anterior probei. Proba de recital instrumental, vocal (canto) nu va depi 30 de minute. C. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE. Dans clasic: 5 variaii clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie. Dans contemporan/ modern: 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregtite de candidat...4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie. Proba de coregrafie nu va depi 30 de minute. Se acord 1 p din oficiu. 2. STUDII TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale) a. Elaborarea unui proiect de lecie care s vizeze coninuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale....2 p. Prezentarea oral a proiectului elaborat.2 p. 62

b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 msuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pn la 4 alteraii constitutive, n cheile Sol i Fa1 p. b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic i a unui dicteu armonic de 12 msuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pn la 4 alteraii constitutive, n cheile Sol i Fa.1 p. Comisia va pregti biletele de examen, fiecare cuprinznd cte un solfegiu un dicteu melodic i un dicteu armonic. Numrul biletelor de examen va fi egal cu numrul candidailor plus din numrul lor. b.3. Armonizarea unei teme de 16 msuri (8 msuri sopran i 8 msuri bas dat, necifrate)1 p. b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiz armonic a unor fragmente muzicale de 12-16 msuri, din creaia universal i romneasc..1 p. Comisia va pregti biletele de examen, fiecare cuprinznd cte o tem de armonizat i cte un fragment muzical. Numrul biletelor de examen va fi egal cu numrul candidailor plus din numrul lor. c. Recunoaterea i comentarea unor lucrri din creaia universal i romneasc; pe baza audiiei, candidailor li se cere recunoaterea i comentarea a 4 lucrri din epoci stilistice diferite (cel puin una va fi din creaia romneasc) alese de comisie dintr-o list de 30-40 de lucrri pus la dispoziia candidailor de ctre direciunea unitii de nvmnt, cu cel puin 2 sptmni nainte de susinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoc, stil, compozitor, gen, form, interpretare etc., precum i aspecte interdisciplinare1 p. Se acord 1 p din oficiu. 3. PROBA PRACTIC PENTRU MUZIC VOCAL TRADIIONAL ROMNEASC (CANTO POPULAR) a) Elaborarea unui proiect de lecie din programa colar n vigoare; proiectul va fi prezentat comisiei nainte de nceperea probei2 p. b) Susinerea proiectului de lecie elaborat....1 p. c) Proba practic constnd ntr-o prob de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrri diferite, specifice genului, cu sau fr acompaniament, din zona de provenien a candidatului...6 p. 4. ARTA ACTORULUI (pentru absolvenii nvmntului superior de lung durat/ciclul II de studii universitare de masterat, catedre/posturi din coli i licee de art) a) Candidatul va elabora un set de exerciii de iniiere actoriceasc n cadrul unei lecii cu 3 - 5 elevi4 p. b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proz/poezie) universal sau romneasc. Asigurarea prezenei elevilor va fi fcut de directorul unitii de nvmnt...5 p. Proba nu va depi 30 de minute. Se acord 1 p din oficiu. NOT: a) Candidaii care opteaz pentru ocuparea unui post/unei catedre prevzut(e) la punctul 2- Studii teoretice, susin toate probele prevzute la acest punct, indiferent dac postul/catedra prevede ore numai pentru una/dou din cele patru discipline. b) Candidaii absolveni ai nvmntului superior de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat/master, care au parcurs i absolvit un modul de folclor, pot preda i disciplina muzic vocal tradiional romneasc (canto popular) n liceele de muzic (clasele IX-XII). c) Pentru posturile/ catedrele de ansambluri muzicale vocale i instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. (adaptate dup caz). Pentru ansamblu vocal, instrumental sau orchestral, lucrrile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei colare n vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra coli i licee de muzic. d) Candidaii absolveni ai nvmntului superior care au studiat i absolvit un instrument sau au studiat i au absolvit un modul de instrument, pot preda i instrumentul respectiv la colile i liceele de art. Acetia pot susine probele practice prevzute la punctul 1.A. e) Prezenta anex este valabil i pentru candidaii aparinnd minoritilor naionale. f) Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei practice, pentru concurs, se evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti/detaare, se consemneaz prin admis sau respins.

63

ANEXA NR. 6 la Metodologie PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN UNITILE DE NVMNT CU CLASE SPECIALE LIMBI STRINE CU PROGRAM INTENSIV I BILINGV SAU DIN UNITI DE NVMNT AVND CLASE/GRUPE CU PREDARE N ALT LIMB DECT ACEEA N CARE CANDIDAII I-AU EFECTUAT STUDIILE I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba practic/oral const din: 1. Un interviu n limba de predare pentru care se organizeaz aceast prob, care s reflecte competenele de receptare i comunicare ale candidatului, n limba respectiv, cel puin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referin pentru Limbi (CECRL)..........4p. 2. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei colare a claselor la care va preda candidatul. Candidatul argumenteaz obiectivele propuse, strategiile i tehnicile de predare/nvare abordate justific alegerea materialelor auxiliare/a manualelor colare pe care le utilizeaz n desfurarea leciei5p. Se acord 1 p din oficiu.

II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curricular "Om i societate" n alt limb dect aceea n care candidaii i-au efectuat studiile: 1. Un interviu n limba de circulaie internaional/limba matern pentru care se organizeaz aceast prob, care s reflecte competenele de comunicare ale candidatului, cel puin la nivelul Bl din Cadrul European Comun de Referin pentru Limbi (CECRL).....4p. 2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris i oral pentru disciplina, care urmeaz s fie predat n limba de circulaie internaional/limba matern.....5p. Se acord 1 p din oficiu. III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare n alt limb dect aceea n care candidaii i-au efectuat studiile: 1. Un interviu n limba de circulaie internaional/limba matern pentru care se organizeaz aceast prob, care s reflecte competenele de comunicare ale candidatului, cel puin la nivelul A2 din Cadrul European Comun de Referin pentru Limbi (CECRL).4p. 2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris i oral pentru disciplina, care urmeaz s fie predat n limba de circulaie internaional/limba matern.5p. Se acord 1 p din oficiu.

Not. Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei practice, pentru concurs se evalueaz, prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti/detaare, se consemneaz prin admis sau respins. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoatere a limbii n care urmeaz sa se fac predarea se consemneaz prin admis sau respins. 64

ANEXA NR. 7 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE Disciplina INFORMATIC I TEHNOLOGIA INFORMAIEI 1. Realizarea practic a subiectelor nscrise pe biletul de examinare. 2. Biletul de examinare va conine cinci subiecte care trateaz: O aplicaie n mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 2* al programei): - Se vor testa abilitile candidatului n utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicaiei;- 3 p O aplicaie de baze de date (cap. 6* al programei) - Se vor verifica abilitile candidatului n utilizarea unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) din programele colare de liceu; - 2 p Utilizarea unui sistem de operare (cap. 8* al programei) - Se vor verifica abilitile candidatului n utilizarea unui sistem de operare (SO) -2 p Implementarea unei aplicaii de birotic (din cap. 9* al programei) - 1 p Utilizarea serviciilor reelei de Internet (cap. 10 * al programei) - Se vor testa abilitile candidatului n utilizarea serviciilor Internet - 1p 3. Realizarea practic a subiectelor nscrise pe biletul de examinare nu va depi 60 minute. 4. Evaluarea se face pe baza punctajelor menionate mai sus. Se acord un punct din oficiu. 5. Condiia de promovabilitate: minim nota 7 pentru angajare pe perioad nedeterminat; minim nota 5 pentru angajare pe perioad determinat.

NOT: Prevederile prezentei anexe sunt valabile i pentru candidaii care vor opta pentru un post/catedr vacant/ din palate i cluburi ale copiilor i elevilor. Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei practice, pentru concurs, se evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti/detaare, se consemneaz prin admis sau respins.

65

ANEXA NR. 8 la Metodologie PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN PALATELE I CLUBURILE COPIILOR I ELEVILOR Proba practic la palate i cluburi ale copiilor i elevilor se desfoar dup cum urmeaz: 1. PROFILUL TEHNICO- APLICATIV I TIINIFIC A. TEORETIC Prezentarea ofertei didactice (program i activiti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaz..1 p. Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului...1 p. Proiectarea unei competiii/concurs la nivel local/ judeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care candideaz....1 p. Prezentarea portofoliului personal care s ateste experiena n domeniul educaiei nonformale.1 p. B. PRACTIC Operarea cu computerul i utilizarea serviciilor internet..1 p. Elaborarea unei schie i construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model n domeniul cercului...2 p. Operarea cu aparatur/programe pentru realizarea unui produs finit1 p. Aciuni i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaz...1 p. Se acord 1 p din oficiu. 2. PROFILUL SPORTIV - TURISTIC A. TEORETIC Prezentarea ofertei didactice (program i activiti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaz..1 p. Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului...1 p. Proiectarea unei competiii/concurs la nivel local/ judeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care candideaz1 p. Prezentarea portofoliului personal care s ateste experiena n domeniul educaiei non-formale..1 p. B. PRACTIC Operarea cu computerul i utilizarea serviciilor internet..1 p. Prob de miestrie n domeniul cercului2 p. Modaliti de selecie a copiilor/elevilor la activitatea de cerc i de participare la competiii ..1 p. Operarea cu materialul didactic (echipament , dotri) n atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaz, propuse spre realizare....1 p. Se acord 1 p din oficiu. 3. CULTURAL - ARTISTIC A. TEORETIC Prezentarea ofertei didactice (program i activiti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaz1 p. Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului......1 p. Proiectarea interdisciplinar a coninutului unei activiti de cerc prin metode interactive..1 p. Prezentarea portofoliului personal care s ateste experiena n domeniul educaiei non-formale 1 p. B. PRACTIC Operarea cu computerul i utilizarea serviciilor internet..1 p. Prob de specialitate n profilul cercului (ex. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*, interpretare unui fragment, la prima vedere, dintr-o oper artistic, compoziie plastic/arhitectural, ambiental/design, cultur i civilizaie romneasc/strin, studii europene, comunicare i jurnalism, tehnici/practici de iniiere n arta teatral/cinematografic etc.) .2 p. Proiectarea unei competiii/concurs la nivel local/ judeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care candideaz.1 p. Aciuni i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaz..1p. Se acord 1 p din oficiu. *Repertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru colile i liceele de art.

66

NOT: Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei practice, pentru concurs, se evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti/detaare, se consemneaz prin admis sau respins.

67

ANEXA NR. 9 la Metodologie PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE Disciplinele INSTRUIRE PRACTIC, ACTIVITI DE PRE-PROFESIONALIZARE MAITRI INSTRUCTORI 1. Proba practic se susine n cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sli de demonstraie din unitile de nvmnt, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanent a membrilor acesteia; 2. Proba practic const n executarea unei lucrri/produs/serviciu/tehnici de ngrijire - conform profilului postului; 3. Subiectele pentru proba practic se elaboreaz de comisia de examinare a fiecrui centru de examen, n ziua examenului; 4. Durata probei practice variaz ntre 30 180 minute pentru fiecare candidat, n funcie de complexitatea lucrrii; 5. Evaluarea probei practice se realizeaz pe baza unei fie de observaii elaborat de comisia de examinare; 6. Fia de observaii va cuprinde urmtoarele criterii de evaluare: amenajarea ergonomic a locului de munc..1p; respectarea normelor de igien, de protecia muncii i prevenirea i stingerea incendiilor...1p; alegerea materialelor, produselor, instrumentelor i aparatelor necesare executrii lucrrii.....1p; respectarea algoritmului de execuie...1p; respectarea procesului tehnologic (operaiilor, fazelor, trecerilor, mnuirilor, micrilor) .........2p; finisarea, aspectul lucrrii/produsului/serviciului/tehnici de ngrijire.1p; atitudinea fa de client/pacient...1p; redactarea unui referat pentru probele de laborator ....1p. Se acord 1 p din oficiu. NOT: Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei practice, pentru concurs, se evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti/detaare, se consemneaz prin admis sau respins.

68

ANEXA NR. 10 la Metodologie PROBA METODICO-PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN UNITILE CU NVMNT SPORTIV INTEGRAT I SUPLIMENTAR (licee i clase cu program sportiv/cluburi sportive colare) Disciplina EDUCAIE FIZIC I SPORT La concurs particip absolveni cu specializare n disciplina sportiv pentru care s-au nscris. Subiectele, pentru proba metodico-practic, sunt elaborate de comisia de examinare n preziua examenului i avizate de inspectorul colar de specialitate. Rezultatul probei metodico-practice n cadrul concursului se apreciaz prin note de la 10 la 1 i reprezint media notelor obinute la partea metodic i partea practic a probei. Proba metodico-practic se desfoar dup cum urmeaz: 1. Partea metodic const n explicarea pailor metodici de nvare/consolidare/perfecionare a elementelor/ procedeelor solicitate n biletul de examen extras i se noteaz cu note de la 10 la 1 n cadrul concursului. 2. Partea practic const n demonstrarea pailor metodici de nvare/consolidare/perfecionare a elementelor/procedeelor solicitate n biletul de examen extras i se noteaz cu note de la 10 la 1 n cadrul concursului. Durata probei metodico-practice nu va depi 30 minute/concurent. Concurentul nu poate schimba subiectul. Pe parcursul desfurrii probei metodico-practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurenii pot repeta unele secvene. Pentru susinerea concursului, n mod obligatoriu, candidaii se prezint n echipament sportiv adecvat. Candidaii nu sunt primii n concurs fr adeverina medical eliberat de policlinica teritorial, n care se menioneaz apt pentru susinerea probei practice.

NOT: Pentru etapele de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti/detaare, rezultatul probei metodico-practice se consemneaz prin admis sau respins.

69

ANEXA NR. 11 la Metodologie PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE Disciplinele: ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTUR, DESIGN Proba practic va consta ntr-un interviu prin care comisia va evalua: 1. Pregtirea metodic pe baza unui proiect de lecie/unitate de nvare, susinut de candidat n faa comisiei, la alegere, din coninuturile disciplinei Studiul Compoziiei, disciplin fundamental din cadrul curriculumului difereniat, specific nvmntului de arte vizuale _____ max. 5 p. Se vor puncta att aspectele formale innd de rubricaia aleas de candidat precum i aspectele calitative i de coninut privind operaionalizarea demersului didactic, modul de utilizare a resurselor, evidenierea strategiilor de evaluare, etc. dup cum urmeaz: pentru o rubricaie adecvat (care conine informaii detaliate privitoare la activitatea de predare nvare evaluare)_________1 p; pentru o corect relaionare ntre obiective, strategii didactice, i modul de utilizare a resurselor (originalitate i varietate) ___2 p; pentru precizarea calitii evalurii, precum i aspecte viznd activitile destinate elevilor cu nevoi speciale _____________2 p. 2. Activitatea n specialitate pe baza prezentrii unui portofoliu de activitate. Comisia va puncta fiecare manifestare artistic sau contribuie teoretic publicat, de nivel naional sau internaional , premiile anuale acordate de uniunile de creaie artistic sau filialele acestora din Romnia, premiile internaionale, coordonarea de proiecte naionale sau internaionale, realizarea de lucrri monumentale de sculptur, de arte murale, sau edificii majore de arhitectur, participri la expoziiile anuale, bienale, trienale etc. naionale i internaionale, creaii scenografice inclusiv de costum de scen, lucrri de art monumental, ilustraii sau lucrri de grafic publicitar, proiecte de arhitectur realizate individual sau n colectiv, creaii omologate n diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramic, sticl, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaii fotografice sau video omologate, lucrri de restaurare certificate de comisii de specialitate, articole publicate n literatura de specialitate, precum i orice alt activitate creativ din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obinerea drepturilor de autor, dup cum urmeaz: pentru premiile anuale acordate de uniunile de creaie sau filialele acestora, precum i premii internaionale acordate de instituii culturale de prestigiu, realizarea de lucrri monumentale de sculptur, de arte ambientale, sau edificii majore de arhitectur, pentru coordonare de proiecte naionale sau internaionale:_____________________max. 3 p. Pentru premiile anuale sau internaionale precum i pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acord punctajul maxim. Maximum 2 p pentru: - participare la manifestri expoziionale individuale sau de grup n spaii administrate de uniuni de creaie, de muzee de art, sau de instituii de cultur sau n alte locaii aparinnd spaiului public_______________________________________________________0,5 p; - participarea la manifestri expoziionale periodice sau ocazionale, creaii scenografice de film, teatru sau televiziune i/sau de costum de scen, lucrri de art monumental, ilustraii sau lucrri de grafic publicitar, proiecte de arhitectur realizate individual sau n colectiv, creaii omologate n diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramic, sticl, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaii fotografice sau video omologate, lucrri de restaurare certificate de comisii de specialitate ______________________________________________________________________________________________________ 0,5 p; - participare n cadrul unor proiecte naionale sau internaionale ________________________________________________0,5 p; - participarea la manifestri artistice sau expoziionale ocazionale desfurate n spaiul privat, contribuii teoretice n domeniu (articole publicate n pres, comunicri tiinifice n cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc.) ____________________ max. 0,25 p; - desfurarea oricror altor activiti n domeniul artelor vizuale care pot fi dovedite inclusiv prin obinerea drepturilor de autor* _________________________________________________________________________________________________max.0,25 p. NOT n portofoliul de activitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor doveditoare autentificate de unitatea colar unde se desfoar proba practic. n cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitii artistice se vor avea n vedere de importana, originalitatea i gradul de vizibilitate a activitilor sau de importana articolelor de pres. *Fac excepie produsele de art decorativ sau icoanele, comercializate prin galerii comerciale, mrioarele sau felicitrile. Se acord 1 p din oficiu.

70

NOT: Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei practice, pentru concurs, se evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti/detaare, se consemneaz prin admis sau respins.

71

ANEXA NR. 12 la Metodologie PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITILE DE NVMNT CARE COLARIZEAZ ELEVI CU DEFICIENE DE AUZ

Proba practic const n: 1. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei colare a disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile i tehnicile de predare/nvare/evaluare raport ndu-se la specificul deficienei de auz........4 p. 2. Un interviu care s reflecte competenele de receptare i de comunicare ale candidatului, n limbaj mimicogestual .......5p. Se acord 1 p din oficiu. NOT: Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei practice, pentru concurs se evalueaz, prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti/detaare, se consemneaz prin admis sau respins.

72

ANEXA NR. 13 la Metodologie Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care se afieaz pentru concurs va conine urmtoarele informaii: Codul judeului; Codul postului; Denumirea localitii; Codul Siruta al localitii; Regimul de mediu al localitii; Denumirea unitii/unitilor de nvmnt; Nivelul unitii/unitilor de nvmnt; Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra; Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei; Viabilitatea postului; Limba de predare; Statutul postului (vacant/rezervat, cu contract pe perioad determinat/nedeterminat); Condiiile specifice pentru ocuparea postului/catedrei: - inspecie special la clas sau prob practic; - proba la limba de predare; - avizul de culte; - avizul special al cultului; - avizul de alternativ; - avizul unitii de nvmnt militar; - avizul liceului pedagogic; - avizul unitii de nvmnt particular; - avizul I.G.P. (Inspectoratului General al Poliiei)/A.R.R (Autoritii Rutiere Romne); - atestat de educaie special; - post/catedr pentru bursierii care au ncheiat contracte cu Ministerul Educaiei Naionale pentru mediul rural; - post pentru profesor preparator (nevztor).

73

ANEXA NR. 14 la Metodologie MODELE DE CERERI


Cerere pentru completarea normei didactice Unitatea de nvmnt ______________________ Judeul (sectorul) ___________________________ Se certific exactitatea datelor DIRECTOR, L.S. ____________________________ (Numele i prenumele) Nr. ___________ /_______2014 Avizat Oficiul Juridic __________________ Inspector colar pentru managementul resurselor umane Prof. (Numele i prenumele) ____________________________ Domnule Inspector colar General, Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_______________________________________________________________________________, nscut() la data de _____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de nvmnt)_______________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________, localitatea _________________________________________________________, judeul (sectorul)________________, solicit completarea normei didactice, ncepnd cu 1 septembrie 2014 cu un numr de(1) ________ ore pe sptmn din lista orelor publicate vacante/rezervate, n ordinea descresctoare a punctajului, avnd n vedere c n anul colar 201 4-2015 la unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi avea un numr de(1)______ ore pe sptmn n ncadrare. Menionez urmtoarele: I. Am domiciliul n localitatea_____________________________________________________, judeul (sectorul) ________________________________, str. _________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON:______________; conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de _______________________. COD NUMERIC PERSONAL II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic. ped.)_________________________________________________________________________________________________________________ Facultatea __________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; ser al; fr frecven; frecven redus; nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________ ________cu specializarea principal _____________________________________________________________________________________________________________________, secundar________________________________________________________________________________________ (2). P ____,_____ Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: - Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven; nvmnt la distan), promoia ______________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ______________ __ cu specializarea_____________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _____________________________________ P ____,_____ - Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre _______________________________________ P ____,_____ - Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre _______________________________________ P ____,_____ - Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare ____________________________ P ____,_____ - Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre _________________________________ P ____,_____ - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre _____________________________ ____________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _______________________________________________________________________________________________ P ____,_____ Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ____________________ _______________________________________________________________________________________________________ P____,_____ III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n specializarea _____________________________________________________________________________________________ CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea___________________________________________________________________________________ P ___,_____ IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2011/2012_________________________ i n anul colar 2012/2013___________________; P____,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 201 2-2013 i calificativul parial din anul colar 2013-2014. c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a). V.1. n perioada 01.09.2011 31.08.2013 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4) P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel internaional(4) P _______,___________ . (*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic. n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul prima r cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

74

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2012-2013. c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a). d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru: Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale; P ____,____ Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale; P ___,____ Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN; P____,____ Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin; P____,____ Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN; P____,____ Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu; P____,____ Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale; P____,____ V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior; P____,____ V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent; P____,____ V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom. P____,____ VI. La 01.09.2013 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei). P____,____

TOTAL PUNCTAJ(5):
VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.

P ________ , ________

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate. Data________________ Semntura____________________

NOT:

1) Numrul de ore din ncadrare; 2) Se puncteaz nivelul studiilor corespunztor criteriilor din anexa nr. 2; 3) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt; 4) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate; 5) Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular, se verific i eventual se recalculeaz n prezena celui n cauz de inspectorul colar pentru managementul resurselor umane sau de inspectorul colar de specialitate, membru n comisia de mobilitate. Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de c tre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este detaat.

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):

1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul. 4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol). 5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 6. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele acordate de consiliul de administraie pentru anii colari 2011/2012 i 2012/2013 (conform fiei de evaluare). 7. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative. 8. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea u nitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 9. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 10. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 11. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr. 12. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.

75

(**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______ nr.______________, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ n etapa de completare a normei didactice, ca ncepnd cu 1 septembrie 2014, s mi se completeze norma didactic la catedra: Unitatea de nvmnt Catedra (Nr. ore) Localitatea

___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Data _________________ (**) NOT: Se completeaz n comisie. Semntura_______________

76

Cerere pentru obinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt Nr._________/_________ 2014 Domnule Director, Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_______________________________________________________________________________ __, nscut() la data de _____________, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________ ________ ________________________________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea/unitile de nvmnt)________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________, localitatea______________________________________ , judeul (sectorul)__________________________ , v rog s-mi aprobai transferul/pretransferul prin consimmnt ntre uniti de nvmnt, ncepnd cu 1 septembrie 2014 pe(la) un post (o catedr) publicat() vacant(). Menionez urmtoarele: I. Am domiciliul n localitatea_________________________________________________________________________________, judeul (secto rul) ________________________________, str. _______________________________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON:_________________________________,conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de ______________________________________________________________________________________________________________. COD NUMERIC PERSONAL II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic. ped.)___________________________________________________________________________________________________________________ Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr frecven; nvmnt la distan), promoia ________, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, cic lul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat)_____________________________________________ cu media la exa menul de stat (licen)/absolvire ________ cu specializarea principal___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, secundar_____________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (1). P ____,_____ Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: - Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire______________, cu specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre ______________________________________________ P ____,_____ - Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre __________________________________________________ P ____,_____ - Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre __________________________________________________ P ____,_____ - Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________ P ____,_____ - Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________ P ____,_____ - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre_____________________ ______________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____________ ______________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul (1) _____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ P____,_____ III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ P ___,_____ CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________ P ___,_____ IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2011/2012__________________________________; i n anul colar 2012/2013______________________________________________________ . P____,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2012-2013 i calificativul parial din anul colar 2013-2014. c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).

77

V.1. n perioada 01.09.2011 31.08.2013 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic: la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4) P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel internaional(4) P _______,___________ . (*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic. n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2012-2013. c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a). d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru: Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale; P ____,____ Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale; P ___,____ Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN; P____,____ Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin; P____,____ Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN; P____,____ Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu; P____,____ Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale; P____,____ V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior; P____,____ V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent; P____,____ V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom. P____,____ VI. La 01.09.2013 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei). P____,____

TOTAL PUNCTAJ(5):
VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.

P ________ , ________

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate. Menionez ca am luat cunotin de punctajul acordat i nu am obiecii. Data________________ (1) Se puncteaz nivelul studiilor; (2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt; (3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate. Semntura___________________

NOT. Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic solicit transferul/pretransferul, se verific i eventual s e recalculeaz n prezena celui n cauz de inspectorul colar pentru managementul resurselor umane sau de ctre inspectorul colar de specialitate, membru n comisia de mobilitate.
ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar): 1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s rezulte domiciliul. 3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular din care s rezulte situaia postului didactic/catedrei de la care m transfer/pretransfer (structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt, regimul de mediu). 4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol) autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 6. Aprecierea/aprecierile sintetic a conducerii/conducerilor unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2011/2012 i 2012/2013 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar 2013-2014 (dac este cazul). 6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoite de documentele justificative. 7. Copie de pe programele colare elaborate i aprobate, coperile manualelor colare, ghidurilor i crilor, studii i articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinelor/certificatelor/diplomelor obinute, ca urmare a participrii n cadrul programelor de reform i/sau de formare, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 8. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul propriu general de eviden a salariailor, autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().

78

9. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr. 10. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care funcio nez ca titular(). 11. Documente justificative privind ndeplinirea criteriilor specifice, dac este cazul. 12. Documente n vederea aplicrii criteriilor social-umanitare. 13. Pentru cadrele didactice titulare din alte judee, adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c cererea de pretransfer a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden. 14. Pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate: - adeverin eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular() din care reiese faptul c la postul/catedra respectiv exist restrngere de activitate, data la care s-au discutat n consiliul profesoral restrngerile i nominalizarea cadrului didactic propus a fi transferat pentru restrngere de activitate; - adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la postul/catedra ocupat(), n anul colar 2013-2014, este restrngere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrngere de activitate n alt jude a solicitantului a fost luat n eviden, pentru cadrele didactice titulare din alte judee.

79

Cerere de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt Nr. ___________ /_______2014 Unitatea de nvmnt______________________ Judeul (sectorul)___________________________ Se certific exactitatea datelor DIRECTOR, L.S.____________________________ (Numele i prenumele) Avizat Oficiul Juridic __________________ Inspector colar managementul resurselor umane Prof. (Numele i prenumele)____________________________ Domnule Inspector colar General, Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_________________________________________________________________, nscut() la data de _____________19_________, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________ _________________________________ de la (unitatea/un itile de nvmnt)_____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________, localitatea _________________________________________________________, judeul (sectorul)________________, v rog s-mi aprobai transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt, ncepnd cu 1 septembrie 2014 pe(la) un post (o catedr) publicat() vacant(), avnd n vedere c n anul colar 2013-2014 la unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi avea un numr de___________ ore pe sptmn n ncadrare. Menionez urmtoarele: I. Am domiciliul n localitatea___________________________________________ ______________________________________, judeul (sectorul) ________________________________, str. _______________________________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap. _________, TELEFON:_________________________________, conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de ______________________________________________________________________________________________________________. COD NUMERIC PERSONAL II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic. ped.)___________________________________________________________________________________________________________________ ____Facultatea __________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr frecven; nvmnt la distan), promoia _______ _, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat)_____________________________________________ cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________ cu specializar ea principal ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, secundar___________________________________________________ __________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ (2). P ____,_____ Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: - Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire______________, cu specializarea________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _______________________________ _______________ P ____,_____ - Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre __________________________________________________ P ____,_____ - Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre __________________________________________________ P ____,_____ - Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________ P ____,_____ - Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre_____________________________________________ P ____,_____ - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre_____________________ ______________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____________ ______________________________________________________________________________________________________ - Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

P ____,_____

P____,_____

III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de exa mene, urmat de DOCTORAT n specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ P ___,_____ CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________ P ___,_____

80

IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2011/2012__________________________________; i n anul colar 2012/2013______________________________________________________ .

P___,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 201 2-2013 i calificativul parial din anul colar 2013-2014. c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2011 31.08.2013 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic: la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4) P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel internaional(4) P _______,___________ . (*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic. n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul prima r cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2012-2013. c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a). d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru: Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale; P ____,____ Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale; P ___,____ Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN; P____,____ Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin; P____,____ Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN; P____,____ Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu; P____,____ Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale; P____,____ V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior; P____,____ V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent; P____,____ V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom. P____,____ VI. La 01.09.2013 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei). P____,____

TOTAL PUNCTAJ(5):
VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.

P ________ , ________

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate. Menionez ca am luat cunotin de punctajul acordat i nu am obiecii. Data________________ (1) Se puncteaz nivelul studiilor; (2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt; (3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate. Semntura___________________

NOT. Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic solicit transferul/pretransferul, se verific i eventual se recalculeaz n prezena celui n cauz de inspectorul colar pentru managementul resurselor umane sau de ctre inspectorul colar de specialitate, membru n comisia de mobilitate.

81

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar): 1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s rezulte domiciliul. 3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular din care s rezulte situaia postului didactic/catedrei de la care m transfer/pretransfer (structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt, regimul de mediu). 4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol) autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 6. Aprecierea/aprecierile sintetic a conducerii/conducerilor unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2011/2012 i 2012/2013 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar 2013-2014 (dac este cazul). 6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoite de documentele justificative. 7. Copie de pe programele colare elaborate i aprobate, coperile manualelor colare, ghidurilor i crilor, studii i articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinelor/certificatelor/diplomelor obinute, ca urmare a participrii n cadrul programelor de reform i/sau de formare, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 8. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul propriu general de eviden a salariailor, autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 9. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr. 10. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca titular(). 11. Documente justificative privind ndeplinirea criteriilor specifice, dac este cazul. 12. Documente n vederea aplicrii criteriilor social-umanitare. 13. Pentru cadrele didactice titulare din alte judee, adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c cererea de pretransfer a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden. 14. Pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate: - adeverin eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular() din care reiese faptul c la postul/catedra respectiv exist restrngere de activitate, data la care s-au discutat n consiliul profesoral restrngerile i nominalizarea cadrului didactic propus a fi transferat pentru restrngere de activitate; - adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la postul/catedra ocupat(), n anul colar 2013-2014, este restrngere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrngere de activitate n alt jude a solicitantului a fost luat n eviden, pentru cadrele didactice titulare din alte judee.

**) Subsemnatul(a)________________________________________________, legitimat cu (B.I./C.I.)_____ seria ____ nr._____________, eliberat de Poliia ______________________________________________, OPTEZ, n etapa de transferare pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, ca ncepnd cu 1 septembrie 2014 s fiu transferat()/pretransferat() pe(la) postul / catedra: Unitatea de nvmnt Post/catedra (Nr. ore) Localitatea ________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Data_________________ Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz n comisie.

82

Nr. ___________ /_______2014 Unitatea de nvmnt___________________ Judeul (sectorul)_______________________ Se certific exactitatea datelor DIRECTOR, __________________________________ (Numele i prenumele) Avizat Oficiul Juridic______________________________ Inspector colar cu managementul resurselor umane Prof.(Numele i prenumele)_______________________

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL, (cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimmnt scris)

Subsemnatul(a)(inclusiv iniiala tatlui)__________________________ ________________________________________________, nscut() la data de _____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de nvmnt) ___________________________________________________________________________ ____, localitatea (sectorul) __________________, judeul______________________________, v rog s -mi aprobai pretransferul prin schimb de posturi prin consimmnt scris cu domnul/doamna _______________________________________________________ titular() pe(la) postul (catedra) de_______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de nvmnt) ___________________________________________________________________________________ ____________, localitatea (sectorul) __________________________________________, judeul _________________________________ ncepnd cu data de____________ . Menionez urmtoarele: I. Am domiciliul n_________________________________________________________, judeul (sectorul) ___________________ ______, strada _____________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:_____________________________; conform actului de identitate _____ seria ________nr._________________ eliberat de _____________________________; COD NUMERIC PERSONAL II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic. ped.) ______________ _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________, Facultatea _____________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II d e studii universitare de masterat, universitare de lung durat)______________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven; frecven redus; nvmnt la distan); promoia ________; cu media la examenul de stat (licen), de absolvire _____________________________________, cu specializarea principal___________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________, secundar ___________________________________________________________________________________ ____________________. Dup absolvirea nvmntului superior de lung durat am absolvit: - Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre (2) ____________________________________ - Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre ( 2) _______________________________________ - Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ( 2) _______________________________________ - Masterat n sistem postuniversitar__________________________________________________________________ - Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre ( 2) _________________________________ - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre____________ _______________________________________________________________________________________________ Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre ___________________________________________________________________________________________________ Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ( 2)________________ ______________________________________________________________________________________________________. III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n specializarea______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________ IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2011/2012__________________________________; i n anul colar 2012/2013______________________________________________________ .

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2012-2013 i calificativul parial din anul colar 2013 -2014. c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la pu nctul a).
V. La 01.09.2013 am avut____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).

83

VI. Criteriile social-umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)________. Data________________ Semntura____________________

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):

1. Copie de pe actul de numire / transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt, autentificat de conducerea unitii de nvmnt. 2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul. 3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular() din care s rezulte situaia postului/catedrei de la care m tran sfer (structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu) . 4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol) 4. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 5. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativel e acordate de Consiliul de Administraie pentru anii colari 2011/2012 i 2012/2013 (conform fiei de evaluare). 6. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 7. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr. 8. Documentele care s ateste, eventual, criteriile social-umanitare; 9. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului respectiv din care s rezulte c cererea de pretransfer prin schimb de posturi prin consimmnt n alt jude a fost luat n eviden.

(*) Subsemnatul(a)____________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______ nr._____, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ, ca ncepnd cu data ___________________, s fiu pretransferat() prin schimb de posturi prin consimmnt pe(la) postul / catedra: Post/catedra Localitatea (Nr. ore) _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Unitatea de nvmnt

Data_________________

Semntura_______________

(*) NOT: Se completeaz dup repartizare.

84

Cerere de nscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2014 Nr. ___________ /_______2014 Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B. Se certific exactitatea datelor Preedinte comisie de concurs __________________________________________ (Numele i prenumele) Viza Consilierului Juridic __________________________________________ Domnule Preedinte, Subsemnatul(a) (cu iniiala tatlui)_________________________________________________________________________________________ ___ ________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________nascut() la data de (ziua, luna, anul) ___/____/19___. COD NUMERIC PERSONAL: 1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat: a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung durat)________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal_______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________ ____________________________________________________________, secundar ___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________; b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.________________________ ____________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung durat)_________________________________________________________________________________________________________ _______ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal________________________________ _______________ ___________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________, secundar ___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________; c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.________________________ ____________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung durat)________________________________________________________ ________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal___________________________ ____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________, secundar _________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________; 2) Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat/de masterat am absolvit cursuri postuniversita re (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, un alt masterat n cadrul ciclului II de studii universitare), dup cum urmeaz: a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, (pentru cadrele didactice titulare participante la concurs provenite din alte judee)

85

cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)__________________________________________________ ___________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________________________________________________________ ____ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 3) Dup absolvirea cu diplom de licen a ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare de specializare, dup cum urmeaz: a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_________________________________ ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ; 4) La 1 septembrie 2013 am avut o vechime efectiv n nvmant de _____ ani ntregi, 5) La data depunerii dosarului am definitivatul n nvmnt cu media _____________, obinut n anul __________, gradul didactic II cu media _____________, obinut n anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media ___ __________, obinut n anul __________ . 6) Legitimat() cu B.I./carte de identitate seria ___ nr.___________, eliberat() la data de ________ de Poliia_____________________________, cu domiciliul n localitatea___________________ strada ______________________, nr. ____ , bl. _____, ap. _______, judeul (sectorul)___________________, telefon _______________; 7) n anul colar 2013/2014 am urmtorul statut n nvmnt: a) Titular() pe/la postul/ catedra___________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unitile de nvmnt______________________________________________________________________ _____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ localitatea_______________________________________________________________________________________________ judeul (sectorul) _________________________; b) Angajat pe pe perioad determinat pe/la postul/ catedra_____________________________________________________________________ __ ________________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unitile de nvmnt __________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ localitatea________________________________________________________________________________________________ judeul (sectorul) _________________________; c) Salariat() la unitatea_________________________________________________________________________________________ ________ ______________________________________________________________________________________________________________, localitatea ____________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)_______________, cu care am contract de munc pe durat nedeterminat/determinat ________________________________________________, avnd funcia de______________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________. V rog s-mi aprobai nscrierea la concurs n vederea ocuprii unui post/catedr de___________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________ _________________________________________________________________________, pe perioad nedeterminat/determinat din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, care mi se cuvine n ordinea descresctoare a mediilor la concurs, urmnd a susine urmtoarele probe practice/orale: proba practic 1________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________; proba practic 2_______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________; proba oral la limba de predare 1 ___________________________________________________________________________________________ 2 _______________________________________________________ 3 ________________________________________________________; inspecia special la clas la disciplina_______________________________________________________________________________________

86

lucrarea scris la disciplina _______________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________ ______________________________________________________. V rog s asigurai traducerea subiectului pentru proba scris n limba____________________________________________________________________________________________. Menionez c am ntrerupt activitatea n nvmnt (sau n alt domeniu de activitate) pentru motivul______________________________________ _____________________________________________, prin Decizia nr. ____________________________________________________________, conform art. _______, din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat cu modificrile i completrile ulterioare. Prezint avizul medical nr. _____ / ______2014 emis de ___________________ prin care rezult c sunt apt() pentru a preda n nvmnt conform art. 234 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i declar, pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice, c am capacitatea de exercitare deplin a drepturilor i o conduit moral conform deontologiei profesionale i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal. 8) n perioada 01.09.2008 31.08.2014 am fost detaat() astfel (*): - An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. - An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. - An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. - An c. 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la_______________________________. - An c. 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. - An c. 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________de la _______________________________. Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.
(*) Se completeaz numai de cadrele didactice titulare n nvmnt, participante la concurs.

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1 ') sau atestat pentru conformitate de ctre unitatea de nvmnt la care funcionez n anul colar 2013 - 2014 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): 1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricol i certificat profesional (ultimul pentru absolvenii liceului pedagogic); 1') Absolvenii promoiei 2014 vor prezenta copia legalizat a adeverinei de la instituia de nvmnt superior/postliceal/mediu din care s rezulte c au susinut examenul de licen/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultii/colii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobndit, media anilor de studii i faptul c pe parcursul efecturii studiilor s-a frecventat i promovat modulul pedagogic; 2) Copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice; 3) Copii de pe certificatele de natere i cstorie (pentru solicitanii care i-au schimbat numele); 4) Copie de pe actul de titularizare n nvmnt (dac este cazul); 5) Decizia inspectoratului colar sau a ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este cazul); 6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul; 7) Adeverina din care s rezulte vechimea efectiv n nvmnt (dac este cazul); 8) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor; 9) Avizul medical din care s rezulte ca sunt apt() pentru a preda n nvmnt; 10) Declaraie pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice i nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal; 11) Numai pentru titulari: adeverin eliberat de unitatea de nvmnt din care s rezulte situaia postului (structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu) i copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2008 31.08.2014 (dac este cazul);

SE COMPLETEAZ DUP REPARTIZAREA PE POSTURI Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________________________________, obinnd media ________ la concurs, accept transferul/numirea/detaarea ncepnd cu data de 1 septembrie 201 4 pe/la postul/catedra obinut():

Unitatea de nvmnt

Localitatea Sectorul

Post/catedra Nr. ore

Data_______________ VERIFICAT, Preedinte comisie de concurs

Semntura_____________

87

Acord pentru detaare n interesul nvmntului n anul colar 2014-2015 Nr. ___________ /_______2014 Verificat exactitatea datelor Director, ______________________________________________

Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B. (pentru cadrele didactice titulare solicitate pentru detaare n interesul nvmntului n alte judee)

Domnule Director, Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________, ______________________________________________nscut() la data de __________________________________________, COD NUMERIC PERSONAL: cu domiciliul n localitatea______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________, strada _____________________________________________________, nr.____, bl.____, scara _____, ap.______, judeul (sect.) ____________________________,TELEFON ___________________, posesor al B.I. / carte de identitate seria _______, nr.__________, eliberat() de Poliia ______________________________________, la data de _______________, prin prezenta v comunic acordul meu privind ncadrarea cu statut de cadru didactic detaat n interesul nvmntului pentru anul colar 2014-2015, pe/la postul/catedra de_____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________, de la (unitatea/unitile de nvmnt) ________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________, localitatea ________________________________________________________________________________________________________ . 1. Sunt titular() pe/la postul/catedra de __________________________________________, de la (unitatea/unitile de nvmnt)_______________________________________________________________________________________________, localitatea_________________________________________________________________________________________________, judeul (sect.) ___________________________, din anul _______ . 2. Sunt absolvent() al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, c. postliceale, c. de maitri, Lic. Ped. etc.)_______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Facultatea ______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung durat)__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.r., f.f., i.d.), promoia ________, cu specializarea principal_______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________, secundar ______________________________________________________________________________________ cu media de absolvire a studiilor ____________; absolvent() al(a) cursurilor postuniversitare_________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, specialitatea_______________________________________________________________, promoia _________ cu media de absolvire ______________. 3. Am obinut definitivatul n anul________, cu media __________, gradul II n anul ________, cu media ___________, gradul I n anul ________, cu media __________, doctoratul n anul _______, n specialitatea___________________________ _______________________________________________________________________________________________________. 4. La 1 septembrie 2013 am avut __________ ani ntregi vechime n nvmnt. 5. Sunt/nu sunt cstorit(); soul (soia) este/nu este n prezent ncadrat() permanent n funcia de__________________ __________________________________________________________________________________________________ de la _________________________________________________________________________________________________, localitatea _________________________________________________________________, judeul (sect.) ___________________, am/avem ____________copii n ntreinere.

88

6. n perioada 01.09.2008 31.08.2014 am fost detaat() astfel: An colar 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ___________ ___________________de la _______________________________. An colar 2008-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. An colar 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. An colar 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. An colar 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. An colar 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. 7. Anexez solicitarea unitii de nvmnt primitoare. 8. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. 9. Performanele profesionale sunt prezentate n curriculum vitae anexat. ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre directorul unitii de nvmnt unde sunt titular(): 1) curriculum vitae n care prezint performanele profesionale, nsoit de documentele justificative; 2) copii legalizate de pe actele de studii i foia matricol; 3) acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul); 4) copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice; 5) recomandarea consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez n anul colar 2013-2014, din care s rezulte calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2011/2012 i 2012/2013 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar 2013-2014; 6) copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2008 31.08.2014 (dac este cazul); 7) adeverin de vechime n nvmnt; 8) copie de pe buletinul/cartea/adeverina de identitate; 9) adeverina de salariat a soului/soiei (cu specificarea clar a locului de munc la care este ncadrat(); 10) copia certificatelor de natere ale copiilor (dac este cazul); Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.

Data _____________________

Semntura___________________

89

Cerere de detaare la cerere prin concurs specific Se certific exactitatea datelor Inspector colar pentru managementul resurselor umane __________________________________________ Viza Oficiului Juridic _______________________________________ Nr. ___________ /_______2014 Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B. (pentru cadrele didactice titulare provenite din alte judee, care solicit detaare la cerere)

Domnule Inspector colar General, Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_______________________________________________________________________________ __________________________________________________________, nscut() la data de _____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de ________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de nvmnt)_________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________, localitatea __________________________________________________________________________________________________, judeul (sectorul) __________________________________, v rog s -mi aprobai detaarea la cerere ncepnd cu 1 septembrie 2014 pe(la) un post/o catedr publicat() vacant(). Menionez urmtoarele: I. Am domiciliul n localitatea___________________________________________, judeul (sectorul) _________________________, strada ___________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________, conform actului de identitate _____seria ________nr. __________________eliberat de __________________________; COD NUMERIC PERSONAL II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceal, Lic. ped.)___________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ Facultatea _________________________________________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung durat)_______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven; frecven redus; nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________, cu specializarea principal_________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ ___________, secundar ____________________________________________________________________________________________________ (1). P ____,_____ Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit: - Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire______________, cu specializarea________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _______________________________ _______________ P ____,_____ - Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre ________________________________________________ P ____,_____ - Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ________________________________________________ P ____,_____ - Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________ P ____,_____ - Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________ P ____,_____ - Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre_____________________ ______________________________________________________________________________________________________ P ____,_____ - Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____________ ______________________________________________________________________________________________________ - Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul (1) _____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

P ____,_____

P____,_____

III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n specializarea_____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ P ___,_____

90

CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________ IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2011/2012__________________________________; i n anul colar 2012/2013___________________________ ___________________________ . P ___,_____ P___,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2012-2013 i calificativul parial din anul colar 2013-2014. c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea. d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2011 31.08.2013 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic: la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4) P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel internaional(4) P _______,___________ . (*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic. n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul prima r cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2013-2014. b) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2012-2013. c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a). d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru: Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale; P ____,____ Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale; P ___,____ Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN; P____,____ Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin; P____,____ Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN; P____,____ Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu; P____,____ Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale; P____,____ V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior; P____,____ V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent; P____,____ V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom. P____,____ VI. La 01.09.2013 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei). P____,____

TOTAL PUNCTAJ(5):
VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______. VIII. n perioada 01.09.2008 31.08.2014 am fost detaat() astfel: An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la_______________________________. An c. 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________. An c. 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ___________ ___________________de la _______________________________. An c. 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra de ______________________________ de la _______________________________.

P ________ , ________

IX. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate. Data________________ Semntura____________________

91

(1) Se puncteaz nivelul studiilor; (2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt; (3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate.

NOT. Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular/detaat i eventual se recalculeaz n prezena celui n cauz de inspectorul colar pentru managementul resurselor umane sau de ctre inspectorul colar de specialitate, me mbru n comisia de mobilitate. ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de conducerea unitii de nvmnt. 2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul. 3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol). 4. Copii autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui. 5. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativel e acordate de Consiliul de Administraie pentru anii colari 2011/2012 i 2012/2013 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar 2013-2014 (dac este cazul). 6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative. 7. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular(). 8. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 9. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(). 10. Copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2008 31.08.2014 (dac este cazul); 11. Adeverina, eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr. 12. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare. 13. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului respe ctiv din care s rezulte c cererea de detaare la cerere a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden. **) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______ nr.______________, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ ca ncepnd cu 1 septembrie 201 4, s fiu detaat() la cerere pe(la) postul / catedra: Unitatea de nvmnt Post/catedra (Nr. ore) Localitatea

________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ Data_________________ **) NOT: Se completeaz dup repartizare. Semntura_______________

92

ANEXA NR. 15 la Metodologie I. Calculul mediei de departajare

1. Media de departajare este media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de licen/stat/absolvire, pentru absolvenii studiilor superioare de lung durat/scurt durat/ciclului I de studii superioare de licen i pentru absolvenii colegiilor pedagogice/colilor echivalente/colilor postliceale/colilor de maitri: Media de departajare Studii finalizate cu diplom man1 man2 man3 man4 man5 man6 mlicenta Absolveni ai studiilor universitare de lung 6 M dep durat de 6 ani 2 man1 man2 man3 man4 man5 mlicenta Absolveni ai studiilor universitare de lung 5 M dep durat de 5 ani 2 man1 man2 man3 man4 Absolveni ai studiilor universitare de lung mlicenta durat de 4 ani sau ai studiilor universitare de 4 M dep licen cu durata de 4 ani 2 man1 man2 man3 mlicenta Absolveni ai studiilor universitare de licen cu 3 durata de 3 ani M dep 2 man1 man2 man3 Absolveni ai studiilor universitare de scurt mabsolvire durat de 3 ani sau ai colegiilor de institutori sau 3 M dep ai colilor de maitri/postliceale cu durata de 3 ani 2
M dep man1 man2 mabsolvire 2 2

Absolveni ai colilor de maitri/postliceale cu durata de 2 ani

2. Media de departajare este media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice: Media de departajare Studii finalizate cu diplom man1 man2 man3 man4 man5 man6 mbac Absolveni ai liceelor pedagogice cu durata de 6 6 M dep ani 2 man1 man2 man3 man4 man5 mbac Absolveni ai liceelor pedagogice cu durata de 5 5 M dep ani 2 man1 man2 man3 man4 mbac Absolveni ai liceelor pedagogice cu durata de 4 4 M dep ani 2 3. Media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de dizertaie, pentru absolvenii ciclului II de studii universitare de masterat/master: Media de departajare Studii finalizate cu diplom
ciclul I ciclul II man1 man2 man3 man4 M an1 M an2 mdizertatie 6 2 ciclul I ciclul II man1 man2 man3 M an1 M an2 mdizeratie 5 2

M dep

Absolveni ai studiilor universitare de licen cu durata de 4 ani, urmate de studii universitare de masterat cu durata de 2 ani Absolveni ai studiilor universitare de licen cu durata de 3 ani, urmate de studii universitare de masterat cu durata de 2 ani

M dep

93

4. Media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei celor 3 semestre i a mediei examenului de absolvire, pentru absolvenii studiilor postuniversitare cu durata de 3 semestre:

M dep

msem1 msem2 msem3 mabs 3 2

5. Media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de absolvire, pentru absolvenii studiilor postuniversitare cu durata de 2 ani:

M dep

man1 man2 mabs 2 2

II. Calculul mediei de departajare n cazul mediilor egale, pentru absolvenii care au finalizat studiile n alte ri i au obinut certificat pentru echivalarea studiilor eliberat de Ministerul Educaiei Naionale din Romnia 1. n conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4454 din 4.07.2005, anexa 2, media general de absolvire se calculeaz dup formula - MGE = MGA x 10: Nmax - unde: MGE reprezint media general de absolvire echivalat n Romnia; MGA reprezint media general de absolvire din ara n care s-au finalizat studiile; Nmax reprezint nota maxim din sistemul de notare din ara n care a absolvit. 2. n cazul n care absolvenii nscrii la concurs provin din ri cu sistem de notare pe baz de calificative, conversia acestora se realizeaz astfel: - Calificativul foarte bine nota 5 pentru rile n care se aplic alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.N.; - Calificativul bine nota 4 - pentru rile n care se aplic alte sisteme de notare diferite de sist emul de notare M.E.N.; - Calificativul satisfctor nota 3 - pentru rile n care se aplic alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.N.; Pentru obinerea mediei generale de absolvire echivalat n Romnia, dup conversia mai sus menionat, se va aplica formula de la pct.1. 3. Media de departajare se va calcula ca media aritmetic dintre media general de absolvire echivalat n Romnia i media obinut la examenul de licen/diplom/stat/absolvire. 4. Media obinut la examenul de licen/diplom/stat/absolvire, menionat la pct.3 se calculeaz dup aceeai formul (eventual conversie) de la pct. 1 i 2. n consecin, pentru absolvenii care au finalizat studiile n Ucraina, Republica Moldova sau alte ri i au obinut diplome echivalate de ctre Ministerul Educaiei Naionale din Romnia, n urma precizrilor de mai sus, calificativele sunt echivalate dup cum urmeaz: Calificativul foarte bine nota 10 n sistemul de notare M.E.N. Calificativul bine nota 8 n sistemul de notare M.E.N. Calificativul satisfctor nota 6 n sistemul de notare M.E.N.

94

Anexa nr. 16 la Metodologie

Unitatea de nvmnt/Centrul de concurs__________

Lista candidailor repartizai


Tipul de repartizare: - transfer/ angajare pe perioad nedeterminat; - detaare la cerere / angajare pe perioad determinat;

Nr. crt.

Numele i prenumele candidatului repartizat

Rezultatul obinut la proba oral oral n limba de predare a postului

Nota obinut la inspecia special la clas/ proba practic/ oral n profilul postului

Nota obinut la proba scris

Media de repartizare

Unitatea de nvmnt

Localitatea

Post/ catedr

Cod post

Observaii

Preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului, ______________________________________ (Numele i prenumele)

L.S.

Concurs de ocupare a posturilor didactice

95

Anexa nr. 17 la Metodologie Specializri care confer dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre n nvmntul special, fr s mai fie necesar un stagiu atestat de pregtire teoretic i practic n educaie special, efectuat separat, n afara pregtirii iniiale 1. Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior avnd nscris pe diploma de absolvire/licen una din specializrile: psihopedagogie special, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie social, pedagogie special, psihosociologie, filosofie-istorie (absolveni ai promoiilor 1978-1994), absolvenii cu diplom ai colegiilor pedagogice cu specializrile educator de psihopedagogie special sau educator i psihopedagogie special, absolvenii cu diplom ai colilor postliceale care pregtesc nvtori -educatori pentru nvmnt special i ai liceelor pedagogice, precum i absolvenii ciclului II de studii universitare de masterat n domeniile psihologie sau tiinele educaiei, n concordan cu Centralizatorul pentru nvmnt special pot ocupa posturi didactice/catedre n nvmntul special, conform Centralizatorului, fr s mai fie necesar un stagiu atestat de pregtire teoretic i practic n educaie special efectuat separat, n afara pregtirii iniiale. 2. Absolvenii nvmntului superior care au parcurs n formarea iniial cursuri de psihopedagogie special sau n domeniul educaiei speciale de cel puin 56 ore ori absolveni ai colilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea nvtor/educatoare, care au parcurs n formarea iniial un curs de psihopedagogie special sau n domeniul educaiei speciale de cel puin 36 ore, pot ocupa posturi didactice/catedre n nvmntul special - n concordan cu Centralizatorul, fr s mai fie necesar un stagiu atestat de pregtire teoretic i practic n educaie special efectuat separat, n afara pregtirii iniiale.

96

Anexa nr. 18 la Metodologie 1. Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unitii de nvmnt, referitor la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt pe un post didactic/catedr vacant() RAPORT Subsemnatul __________, profesor titular la catedra de ________, preedinte al comisiei de mobilitate a personalului didactic din _____________________, localitatea _________, judeul _____, numit prin decizia nr. _____/______, mpreun cu _______ i ________ membrii ai comisiei, am desfurat n perioada ____ urmtoarele activiti: am preluat solicitrile (i documentele anexate), nregistrate la secretariatul unitii de cadre didactice titulare care au solicitat transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt pe un post didactic/catedr vacant() pe un post didactic/catedr vacant() din unitate; am verificat dosarele cadrelor didactice i am ierarhizat cadrele didactice care solicit acelai post/catedr conform criteriilor prevzute de metodologie, n ordinea descresctoare a punctajelor. Au depus solicitri un numr de __ cadre didactice, dup cum urmeaz: 1. Doamna/domnul _______ cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de _____ de la ______ localitatea ____ judeul ____, cu specializrile _________________, pentru postul/posturile/catedra/catedrele_____________________________________________; 2.................................................................................................................................................. n baza documentelor anexate solicitrilor, am concluzionat urmtoarele: Propunem acordarea transferului pentru restrngere de activitate/pretransferului/acordului de principiu pentru pretransfer pe postul didactic/catedra de ________ din unitate pentru doamna/domnul _______ cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de _____ de la ______, localitatea ____, judeul ____, cu specializrile_______________________________, din urmtoarele motive: - ndeplinete condiiile de studii necesare ocuprii postului didactic/catedrei; - are avizele i atestatele necesare ocuprii postului didactic/catedrei; - ndeplinete condiiile prevzute la criteriul___________________i are punctajul______, fiind clasat pe locul___________. Propunem neacordarea transferului pentru restrngere de activitate/pretransferului pe postul didactic/catedra de ________ din unitate pentru doamna/domnul _______ cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de _____ de la ______, localitatea ____, judeul ____, cu specializrile_______________________________, din urmtoarele motive:

PREEDINTE

MEMBRI

97

2. Model de acord/acord de principiu emis de directorul unitii de nvmnt privind transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt (Antetul unitii) Nr. _______/______________

Ctre Domnul/doamna ______________ ________( adresa de domiciliu, conform documentelor anexate n dosar) _____ Urmare a solicitrii dumneavoastr nr. ___/______ referitoare la transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt pe un post didactic/catedr vacant() din unitatea noastr de nvmnt; n baza adresei nr. ____/____, anexat solicitrii dumneavoastr, prin care conducerea/conducerile __(unitatea/unitile de nvmnt n care cadrul didactic este titular)___ i exprim acordul pentru transferul pentru restrn gere de activitate/pretransferul/acordul de principiu pentru pretransfer; Avnd n vedere c, din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastr, rezult c ndeplinii condiiile legale i v ncadrai n criteriile de selecie stabilite pentru ocuparea postului didactic/catedrei solicitat(e), fiind clasa pe locul_________ ; V informm c, n edina Consiliului de administraie al _______________________din data de __.___._____ a fost validat propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitii, de acordare a consimmntului privind transferarea pentru restrngere de activitate/pretransferarea dumneavoastr ncepnd cu 01.09.2014 pe postul didactic/catedra vacant() de __ (disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului) __, format dintr-un numr de __ ore (__ ore TC+CDL i __ ore opionale) publicat() de unitatea noastr, avnd codul _____. sau V informm c, n edina Consiliului de administraie al _______________________din data de __.___._____ a fost validat propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitii privind acordarea de principiu a consimmntului privind pretransferarea dumneavoastr ncepnd cu 01.09.2014 pe postul didactic/catedra __ ( disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului) __, care se poate vacanta n etapa de pretransfer, format dintr -un numr de __ ore (__ ore TC+CDL i __ ore opionale), n situaia n care doamna/domnul_________________________ cadru titular la unitatea noastr de nvmnt obine pretransferul pe un alt post didactic/pe o alt catedr, ncepnd cu 1 septembrie 2014. Prezenta comunicare va fi ataat solicitrii pe care o vei depune n atenia comisiei judeene/a municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru soluionarea cererilor de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer n edin public.

DIRECTOR _______________

98

3. Model de adres de ntiinare a inspectoratului colar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer prin consimmnt ntre unitile de nvmnt (Antetul unitii) Nr. _______/______________ Ctre Inspectoratul colar Judeean/al Municipiului Bucureti n atenia preedintelui Comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului colar Prin prezenta v facem cunoscut c, n edina Consiliul de administraie al .. din data de __.___._____ a/au fost analizat(e) propunerea/propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitii de nvmnt, de acordare a consimmntului privind transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt, ncepnd cu 01.09.2014, pe posturi didactice/catedre vacante din unitate, pentru urmtoarele cadre didactice, titulare n nvmntul preuniversitar: 1. Domnul/doamna __________ cadru didactic titular pe postul didactic/catedra de ______ de la ___________ judeul/sector __, localitatea/Bucureti, cu specializrile_____________, pentru postul didactic/catedra vacant() de ____ format dintr-un numr de __ ore (__ ore TC+CDL i __ ore opionale), nivelul____________________, regimul de mediu________________, cu predare n limba __________, publicat() de unitatea noastr avnd codul _____. n urma verificrii documentelor ataate cererii, a rezultat faptul c domnul/doamna ____________ ndeplinete condiiile legale pentru a fi transferat pentru restrngere de activitate/pretransferat pe postul didactic/catedra menionat anterior i se ncadreaz n criteriile de selecie, fiind clasat pe locul___________. 2. ............................................................................................................................................................ n conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 2014-2015, ne asumm ntreaga responsabilitate pentru corectitudinea i legalitatea demersurilor efectuate i a soluiei validate de Consiliul de administraie al unitii de nvmnt. Anexm, n copie, certificat conform cu originalul: - decizia de constituire a comisiei de mobilitate a personalului didactic la nivelul unitii de nvmnt; - procesul-verbal ncheiat n urma activitilor desfurate de comisia de mobilitate a personalului didactic din unitatea de nvmnt; - propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic privind validarea cadrelor didactice selectate n consiliul de administraie al unitii de nvmnt; - procesul-verbal al edinei Consiliului de administraie al.n care au fost analizate propunerile comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unitii de nvmnt; - acordurile/acordurile de principiu emise cadrelor didactice privind pretransferul prin consimmnt ntre unitile de nvmnt.

DIRECTOR _______________

99

ANEXA NR. 19 la Metodologie CALENDARUL mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2014 - 2015 I. Ordinea desfurrii etapelor mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2014-2015 este urmtoarea: 1) ntocmirea listelor cuprinznd personalul didactic titular care ndeplinete condiiile legale de pensionare la 1 septembrie 2014 de ctre unitile de nvmnt i comunicarea acestora la inspectoratul colar: a) pentru limit de vrst; b) la cerere, pentru pensionare anticipat sau pensionare anticipat parial. Termen: 3 februarie 2014 2) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, ncadrarea personalului didactic titular, soluionarea cererilor de ntregire/completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare la nivelul unitilor de nvmnt a personalului didactic titular i soluionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2)-(3) pentru anul colar 2014-2015: a) depunerea cererilor de ctre cadrele didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie la secretariatele unitilor de nvmnt; Termen: 3 februarie 2014 b) comunicarea, la inspectoratele colare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie; Termen: 6 februarie 2014 c) stabilirea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, a listei finale a cadrelor didactice prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acord transferul; Termen: 10 februarie 2014 d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare; Perioada: 3-14 februarie 2014 e) analiza, corectarea i avizarea proiectului de ncadrare i a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de ctre inspectoratul colar. Perioada: 17-24 februarie 2014 3) Completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului colar: a) afiarea la inspectoratele colare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluionarea completrilor de norm didactic; Termen: 25 februarie 2014 b) nregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul colar; Perioada: 25-27 februarie 2014 c) edin public organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar, pentru completarea normei; Termen: 28 februarie 2014 d) emiterea i comunicarea deciziilor de completare de norm/transfer. Termen: 3 martie 2014 4) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei colare ori prin desfiinarea unor uniti de nvmnt: a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate; Termen: 4 martie 2014 b) afiarea, la inspectoratele colare, a listei cadrelor didactice care intr n restrngere de activitate, ncepnd cu 1 septembrie 2014; Termen: 4 martie 2014 c) depunerea solicitrilor la unitile de nvmnt, de ctre cadrele didactice aflate n restrngere de activitate, pentru obinerea acordurilor n vederea soluionrii restrngerii de activitate; Perioada: 5-10 martie 2014

100

d) analiza n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt a solicitrilor i comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer; Termen: 11 martie 2014 e) nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicit soluionarea restrngerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar; Perioada: 11-18 martie 2014 f) desfurarea probelor practice/orale de profil; Termen: 19 martie 2014 g) afiarea la inspectoratul colar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicit soluionarea restrngerii de activitate; Termen: 20 martie 2014 h) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate; Perioada: 20-21 martie 2014 i) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar i afiarea punctajelor finale; Termen: 24 martie 2014 j) soluionarea cererilor de restrngere de activitate n edin public; Termen: 25 martie 2014 k) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a restrngerilor; Perioada: 25-26 martie 2014 l) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar; Termen: 27 martie 2014 m) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare. Termen: 31 martie 2014 5) Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular: a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate; Termen: 28 martie 2014 b) etapa I de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt la inspectoratele colare, precum i la unitile de nvmnt care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 31 martie-3 aprilie 2014 c) afiarea la unitile de nvmnt, la sediile inspectoratelor colare i pe pagina de web a inspectoratelor colare, a listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer n etapa I, cu precizarea unitilor de nvmnt la care acestea sunt titulare; Termen: 7 aprilie 2014 d) etapa a II-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt la inspectoratele colare, precum i la unitile de nvmnt care au publicat posturi didactice/catedre vacante i la unitile de nvmnt la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer n etapa I pentru obinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 7-9 aprilie 2014 e) afiarea la unitile de nvmnt, la sediile inspectoratelor colare i pe pagina de web a inspectoratelor colare, a listei cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer n etapele I i II, cu precizarea unitilor de nvmnt la care acestea sunt titulare; Termen: 10 aprilie 2014 f) etapa a III-a de depunere a cererilor de pretransfer - depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt la inspectoratele colare, precum i la unitile de nvmnt care au publicat posturi didactice/catedre vacante i la unitile de nvmnt la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer n etapele I i II pentru obinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 10-11 aprilie 2014 g) analiza, n consiliile de administraie al unitilor de nvmnt, a solicitrilor depuse de cadrele didactice titulare i comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Termen: 14 aprilie 2014

101

h) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu emise de unitile de nvmnt, de ctre personalul didactic titular care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, la comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar; Perioada: 14-16 aprilie 2014 i) desfurarea probelor practice/orale; Termen: 17 aprilie 2014 j) soluionarea cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt n edin public; Termen: 23 aprilie 2014 k) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt; Perioada: 23-24 aprilie 2014 l) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar; Termen: 28 aprilie 2014 m) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 28 aprilie-6 mai 2014 6) Stabilirea personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2014 i se menine n activitate ca titular n anul colar 2014-2015, n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014: a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt: Perioada: 31 martie-10 aprilie 2014 b) afiarea la avizierele i pe site-urile inspectoratelor colare a listei unitilor de nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care sunt ncadrai suplinitori fr studii corespunztoare postului, respectiv a listei unitilor de nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care au rmas restrngeri de activitate nesoluionate; Termen: 10 aprilie 2014 c) discutarea i analizarea de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, a cererilor depuse, n funcie de datele comunicate de inspectoratele colare, de evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt i supunerea aprobrii cererilor consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt; Termen: 14 aprilie 2014 d) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind meninerea n activitate ca titular, a personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul colar 2014-2015; Termen: 16 aprilie 2014 e) validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare i care solicit meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul colar 2014-2015; Termen: 24 aprilie 2014 f) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare; Perioada: 24-25 aprilie 2014 g) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar. Termen: 28 aprilie 2014 h) emiterea i comunicarea deciziilor. Perioada: 28 aprilie-6 mai 2014 7) Modificarea duratei contractelor individuale de munc ale cadrelor didactice netitulare din perioad determinat n perioad nedeterminat n baza art. 253 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare: a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt; Perioada: 31 martie-10 aprilie 2014 b) analiza, n consiliile de administraie al unitilor de nvmnt, a solicitrilor depuse de cadrele didactice netitulare calificate i comunicarea hotrrii cu privire la modificarea duratei contractelor individuale de munc conform art.253 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; Perioada: 14-16 aprilie 2014

102

c) verificarea situaiilor transmise de unitile de nvmnt, de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar; Perioada: 17-23 aprilie 2014 d) validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare ncepnd cu 1 septembrie 2013, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare; Termen: 24 aprilie 2014 e) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare; Perioada: 24-25 aprilie 2014 f) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar. Termen: 28 aprilie 2014 g) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 28 aprilie-6 mai 2014 8) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 i/sau iulie 2011: a) depunerea i nregistrarea la secretariatele unitilor de nvmnt, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 i/sau 2011, conform prevederilor art. 57 din Metodologie; Perioada: 11-17 aprilie 2014 b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, conform prevederilor art. 57 din Metodologie; Termen: 23 aprilie 2014 c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele colare, a cadrelor didactice care au primit acordul/acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015, conform prevederilor art. 57 din Metodologie; verificarea dosarelor i a situaiilor transmise de unitile de nvmnt, de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar. Perioada: 23-28 aprilie 2014 d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 28 aprilie-6 mai 2014 9) Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar: a) afiarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluionrii restrngerilor de activitate, a soluionrii cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cererilor personalului didactic care a solicitat meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2014, n anul colar 2014-2015, a cererilor cadrelor didactice care au solicitat titularizarea n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, conform prevederilor art. 57 din Metodologie; Termen: 29 aprilie 2014 b) afiarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare; Termen: 30 aprilie 2014 c) verificarea i publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs i a graficului de desfurare a probelor la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare; Termen: 5 mai 2014 d) nregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2014, la secretariatul unitii de nvmnt/centrului care organizeaz concurs; Perioada: 6-16 mai 2014 e) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia de organizare i desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar; Perioada: 19-21 mai 2014 103

f) validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n original, conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului; neprezentarea la validare atrage dup sine anularea nscrierii la concurs; Perioadele: 21-23 mai 2014; 14-16 iulie pentru absolvenii promoiei 2014 g) afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale i a inspeciilor la clas; Termen: 26 mai 2014 h) organizarea i desfurarea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la clas; Perioada: 26 mai-27 iunie 2014 i) desfurarea probei scrise; Termen: 21 iulie 2014 j) afiarea rezultatelor; Termen: 25 iulie 2014 k) nregistrarea contestaiilor la inspectoratele colare i transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 25-26 iulie 2014 l) rezolvarea contestaiilor; Perioada: 28-29 iulie 2014 m) afiarea rezultatelor finale. Termen: 30 iulie 2014 9.1) Etapa I de repartizare - repartizarea n edin public, la nivel de centru de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 7,00 (apte) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate n vederea angajrii pe perioada nedeterminat: a) repartizarea n edin public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media 7,00 (apte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat; Termen: 31 iulie 2014 b) repartizarea, n edin public, a candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat, la nivelul centrelor de concurs n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba scris sau n alte centre de concurs n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, n ordinea descresctoare a mediilor; Termen: 1 august 2014 c) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad nedeterminat rmase neocupate, n posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad determinat i reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad nedeterminat; Termen: 2 august 2014 d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. Perioada: 6-29 august 2014 9.2) Etapa a II-a de repartizare - repartizarea n edin public, la nivel de centru de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din Metodologie, n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioad determinat: a) repartizarea n edin public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din Metodologie, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate n vederea angajrii pe perioad determinat; Perioada: 4-5 august 2014 b) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr; Perioada: 6-29 august 2014 c) transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete reactualizate, a listei candidailor repartizai i a listei candidailor rmai nerepartizai; Termen: 5 august 2014 d) publicarea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete rmase neocupate, a listei candidailor repartizai i a listei candidailor rmai nerepartizai. Termen: 5 august 2014

104

10) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, n unitile de nvmnt preuniversitar prevzute la art. 58 alin. (3) din Metodologie, conform Procedurii specifice de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n aceste uniti de nvmnt se stabilete de Ministerul Educaiei Naionale: a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaiei Naionale a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile i afiarea acesteia la inspectoratul colar i la unitile de nvmnt care organizeaz concurs individual; Termen: 5 mai 2014 b) nregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2014, la secretariatul unitii de nvmnt care organizeaz concurs; Perioada: 6-16 mai 2014 c) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia de organizare i desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar; Perioada: 19-21 mai 2014 d) validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n original, conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului; neprezentarea la validare atrage dup sine anularea nscrierii la concurs; Perioada: 21-23 mai 2014; e) afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale, a inspeciilor la clas i a probelor scrise; Termen: 26 mai 2014 f) organizarea i desfurarea probelor practice/orale, a inspeciilor speciale la clas i a probelor scrise Perioada: 26 mai-16 iulie 2014 Not. Absolvenii promoiei 2014 pot participa la proba scris n cadrul concursului organizat individual de unitile de nvmnt pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dup prezentarea adeverinei de absolvire. Repartizarea candidailor care particip la concursul organizat individual de unitile de nvmnt pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate se repartizeaz conform punctelor 9.1 i 9.2. 11) Detaarea n interesul nvmntului: a) numirea, prin detaare n interesul nvmntului, n funciile de conducere, ndrumare i control neocupate prin concurs; Termen: 4 august 2014 b) nregistrarea acordurilor la unitile de nvmnt; nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer sau detaare n interesul nvmntului, la inspectoratele colare; Perioada: 21-22 august 2014 c) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului; Termen: 25 august 2014 d) discutarea i soluionarea propunerilor pentru detaare n interesul nvmntului n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt i transmiterea listei cadrelor didactice detaate n interesul nvmntului la inspectoratele colare; Termen: 26 august 2014 e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobrii detarilor n interesul nvmntului; Termen: 26 august 2014 f) soluionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer sau repartizare, n edin public, prin detaare n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate; Termen: 27 august 2014 g) emiterea i comunicarea deciziilor de detaare n interesul nvmntului. Perioada: 27-29 august 2014 12) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, cadrelor didactice titulare care solicit continuitate pentru detaare la cerere, cadrelor didactice titulare care solicit detaare la cerere candidailor rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2014, precum i candidailor care solicit angajare pe perioad determinat n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare sesiunile 2013, 2012 sau 2011:

105

a) depunerea i nregistrarea cererilor, la secretariatele unitilor de nvmnt, de ctre cadrele didactice angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, care solicit prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe perioad determinat n anul colar 2014-2015; Perioada: 11-17 aprilie 2014 b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014; Termen: 23 aprilie 2014 c) nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n acestea, pentru cadrele didactice care solicit completarea normei didactice, detaare n interesul nvmntului pentru restrngere nesoluionat, continuitate pentru detaare la cerere, respectiv detaare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum i a candidailor care beneficiaz de prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 20142015, conform art. 85 din Metodologie i a celor care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor de repartizare/notelor obinute la concursurile de titularizare sesiunile 2013, 2012 sau 2011; verificarea i avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar i consilierul juridic al inspectoratului colar; Perioada: 21-22 august 2014 d) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului; Termen: 25 august 2014 e) afiarea punctajelor la inspectoratele colare; Termen: 25 august 2014 f) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare; Perioada: 25-26 august 2014 g) soluionarea contestaiilor, afiarea listelor finale la inspectoratele colare i validarea i revalidarea fielor de nscriere; Perioada: 26-27 august 2014 h) soluionarea n edin public, a cererilor de completare a normei didactice i de detaare n interesul nvmntului pentru restrngere nesoluionat; i) soluionarea, n edin public, a cererilor de continuitate pentru detaare la cerere; j) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, care au obinut cel puin media 5 (cinci), n ordinea descresctoare a mediilor obinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2014; k) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, n ordinea descresctoare a punctajelor; l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluionrii detarilor la cerere i ca urmare a acordrii prelungirii contractelor pe perioad determinat pentru anul colar urmtor; Termen: 27 august 2014 m) repartizarea candidailor care au obinut cel puin media 5 (cinci) rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2014, precum i a candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 5 (cinci) i care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor de repartizare de la concursul din sesiunea 2013 i/sau sesiunea 2012, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare; Perioada: 28-29 august 2014 n) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. Perioada: 29 august-1 septembrie 2014 13) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate n regim de plata cu ora: a) depunerea dosarelor pentru ncadrare n regim de plat cu ora la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare; Perioada: 1-2 septembrie 2014 b) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitilor de nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i acordarea avizului pentru ncadrare n regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte uniti de nvmnt, personalului didactic asociat i personalului didactic pensionat; Termen: 3 septembrie 2014 c) transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete rmase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate n regim de plata cu ora i a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete ramase neocupate datorit neprezentrii la post a candidailor repartizai n etapele anterioare; Termen: 4 septembrie 2014 106

d) afiarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizat, la inspectoratele colare; Termen: 5 septembrie 2014 e) repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (4) din Metodologie; Termen: 8 septembrie 2014 f) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr; Termen: 9 septembrie 2014 g) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat la nivelul unitilor de nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i transmiterea situaiei la inspectoratele colare. Perioada: 9-10 septembrie 2014 14) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, candidailor care au obinut cel puin nota 5,00 i care solicit angajare pe perioad determinat n baza notelor de la concursul din iulie 2011, n ordinea descresctoare a notelor: a) afiarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizat, la inspectoratele colare; Termen: 11 septembrie 2014 b) repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (4) din Metodologie; c) repartizarea, n edin public, la nivelul inspectoratului colar, a candidailor care au obinut cel puin nota 5 (cinci) i care solicit angajare pe perioad determinat n baza notelor de la concursul din iulie 2011, n ordinea descresctoare a notelor; Termen: 12 septembrie 2014 d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. Termen: 15 septembrie 2014 II. Transmiterea la Ministerul Educaiei Naionale a situaiei statistice globale privind repartizarea candidailor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate. Termen: 26 septembrie 2014

107