Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT, ADMINISTRATOR INSTRUCIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU MANIPULAREA MASELOR I DEPOZITAREA MATERIALELOR

1. La efectuarea operatiilor de manipulare prin purtare a maselor se or reparti!a numai muncitorii care corespund din punct de edere fi!ic. ". Nu se or transporta mase care impiedica i!i#ilitatea. $. %onducatorul locului de munca a sta#ili numarul de muncitori care or efectua manipularea si transportul materialelor. &. Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au mar'ini sau suprafete taietoare se a face numai cu palmare sau se or purta manusi de protectie. (. In ca!ul transportarii maselor pe planuri inclinate, acestea se or pre edea cu parapeti de protectie si sipci impotri a alunecarii, ). Nu se admite accesul la lucru al muncitorilor fara ec*ipament de protectie. +. Depo!itarea materialelor in #ucati se face astfel incat sa se e,cluda pericolul de accidentare, incendii, e,plo!ii. -. Depo!itarea materialelor pe rafturi se a face in asa fel incat sa nu fie posi#ila caderea lor. .. Pe rafturi si stela/e unde sunt depo!itate materialele se a scrie la loc i!i#il sarcina ma,ima admisa, care nu tre#uie depasita0 11. La sti uirea materialelor in incaperi 'reutatea sti elor nu a depasi sarcina ma,ima admisa a planseului si2sau a pardoselii. 11. Sti uirea se a face fara deteriorarea am#ala/ului. Sti ele or fi constituite din materiale cu aceeasi forma si dimensiuni sau din am#ala/e de acelasi tip si dimensiuni. 1". In ca!ul depo!itarii materialelor am#alate in cutii, la!i sau alte forme 'eometrice re'ulate, cand suprae,punerea se face direct pe am#ala/e, peretii am#ala/elor tre#uie sa re!iste presiunii e,ercitate de materialele situate deasupra si sa nu pre!inte deformari sau deteriorari. 1$. Scoaterea materialelor din sti a se a face astfel incat sa se e ite pra#usirea sti ei, se a asi'ura ca o#iectele respecti e sa poata fi #ine prinse cu unelte de apucare sau cu maiinile. 1&. %and o sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin purtare, concomitent de catre mai multi muncitori acestia or ridica si or co#ora sarcina numai la comanda conducatorului operatiei. 1(. La incarcarea si descarcarea e*iculelor, salariatii tre#uie astfel ase!ati incat sa nu se lo easca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul manipulat. 1). Se inter!ice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu ran'a sau cu alte scule. Muncitorii tre#uie sa statione!e lateral in timpul descarcarii. 1+. Se inter!ice muncitorilor sa se urce pe furcile autosti uitoarelor in ederea urcarii sau co#orarii din mi/loacele auto. 1-. Se inter!ice muncitorilor sa circule in interiorul depo!itului pe auto e*icule care nu sunt dotate corespun!ator pentru transport de persoane . 1.. In ca!ul in care nu se dispune de instalatii de ridicat , incarcarea 3 descarcarea si deplasarea materialelor 'rele si oluminoase se or e,ecuta de catre o formatie de lucru cu e,perienta si cu respectarea urmatoarelor masuri4 - terenul pe care se pre ede transportul materialelor tre#uie sa fie eli#erat de toate o#iectele straine ce impiedica depalsarea0 5 in timpul deplasarii materialelor pe teren ori!ontal acestea or fi impinse numai din partea opusa sensului de deplasare 6spate7 folosind ran'i.