Sunteți pe pagina 1din 28

ACADEMIA ROMN

Secia de tiine economice, juridice i socioloie


CANDIDA! "EN!R# A$E%EREA CA
MEM&R# !I!#$AR
Numele candidatului: Ctlin Basarab Zamfir
Locul de munc i functia n prezent (sau ultimul n caz de pensionare): Institutul de Cercetare a
Calitii ieii! "cademia #om$n! %irector
#ecomandat de &reedintele 'eciei acad' Muur Is(rescu, acad' !udorel "ostolac)e, acad'
Emilian Do*rescu si Institutul +entru Cercetarea Calit(ii ,ieii
%ate personale: cstorit! o fiic
%ata i locul naterii: ()*(+,)-,! Bucureti
"dresa prezent: Bucureti! "le.andr &u/in! ++
0ustificarea (moti1area) propunerii! preciz$nd criteriile de e.celen i meritele de e.cepie pentru
care este propus2 impactul asupra domeniului propriu de acti1itate2 reputaia internaional (unde
este cazul)* 'e pot prezenta date scientometrice! de e.* Indice 3irsc4! unde este cazul* 'e ine
cont de specificul domeniului n care acti1eaz candidatul (tiine e.acte! tiine umaniste)
"ro-esorul Catalin .am-ir a o*inut /n cariera sa de sociolo un +restiiu consolidat
/n ar(, dar i /n str(in(tate' 0ormat la coala tradiiei socioloice rom1neti iniiat( de
Dimitrie %usti i continuat( de 2enri 2' Sta)l i !raian 2erseni, i3a +er-ecionat
+re(tirea la cel mai mare Institute for Social Research din #SA, /n cadrul Mic)ian
#ni4ersit5' Acolo, /n calitate de asociate professor, a +artici+at la un +roram +ost3doctoral
tim+ de un an, lucr1nd direct cu re+utaii +ro-esori Arnold !annen*aum i Stanle5
Seas)ore' Academician 2enri 2' Sta)l l3a recomandat +e C(t(lin .am-ir +entru a -i +rimit
mem*ru cores+ondent al Academiei /n 6778' CV n Anexa 1'
Acti4itatea de cercet(tor a lui C(t(lin .am-ir s3a +lasat +e dou( ni4ele'
9n sociologia teoretic, a a*ordat teme im+ortante, aduc1nd contri*uii oriinale'
,om cita, +e scurt, c1te4a dintre cele mai im+ortante' Strategiile sociale i psihologice de
decizie n condiii de incertitudine: introducerea, oriinal( i -ructuoas(, a di-erenei /ntre
incertitudinea reducti*il( i incertitudinea ireducti*il(; +ersistent(' Cartea Incertitudinea.
a!ordare psiho"sociologic# +u*licat( /n Editura tiini-ic( /n 677< i re+u*licat( /n 677=,
s3a *ucurat de un interes s+ecial' O carte im+ortant( de e+istemoloie a tiinelor sociale
Strategiile g$ndirii sociologice# cunosc1nd > ediii, a stat la *a?a multor cursuri la
uni4ersit(ile rom1neti: o 4i?iune nou( interati4( a strateiilor e@+licati4e 3 cau?al(,
-uncional(, structural(, dinamica relaiilor dintre sisteme' Introducerea +ers+ecti4ei
co%ple%entaritii A+rin +reluarea unei suestii a lui Niels &o)rB /n anali?a tiinelor sociale'
Este de remarcat i teoria pro!le%elor sociale i acti&itatea nor%ati& com+onent( a
constituirii i -uncion(rii sistemelor sociale'
Com+lementar cu studiile din s-era teoriei enerale, a acordat o atenie s+ecial(
analizei societii ro%$neti' Aici a desc)is noi direcii de cercetare a realit(ii sociale
rom1neti, multe dintre ele de4enite +rorame standard /n socioloia noastr(' atr(1nd
muli cercet(tori: calitatea &ieii Acartea Indicatori i surse ale calitii &ieii a o-erit *a?a
teoretic( i metodoloic( a Institutului de Cercetare a Calit(ii ,ieii', dez&oltarea u%an a
organizaiilor Acarte care a o*inut +remiul AcademieiB, analiza glo!al a societii
ro%$neti n tranziie Acartea Analiza critic a tranziiei este considerat( a aduce o nou(
4i?iune asu+ra societ(ii rom1neti /n +erioada di-icil( a acestor dou( deceniiB' Cartea
(i%ensiuni ale srciei) Ro%$nia 1**+ a desc)is seria anali?elor +rocesului de s(r(cire,
st1nd la *a?a studiilor ulterioare' Cartea, +remiat( de Academia Rom1n(, ,iganii. Intre
ignorare i ngri-orare# +u*licat( /n 677C, este considerat( a -i +rima anali?( solid( /n lume a
situaiei social3economice a unei +o+ulaii de romi' Este necesar de acordat o meniune
s+ecial( studiilor de politici sociale. $ucr(rile sale /n acest domeniu au desc)is o mare serie
de studii ulterioare, -olosite ca material de *a?( cursurilor noi introduse /n anii 7<'
9n ultimii doi ani, a de+us o acti4itate intens( /n cadrul +roramului +rioritar al
Academiei, .oua /nciclopedie a Ro%$niei. "re(tete un 4olum dedicat standardului de
4ia(, calitatea 4ieii i +oliticile sociale ca instrument al elans(rii de?4olt(rii social3
economice a (rii, +rin sinte?a re?ultatelor cercet(rilor em+irice i teoretice /n domeniu'
Acti4itatea de cercetare a lui C(t(lin .am-ir s3a -inali?at /n numeroase c(ri, studii
i articole:
67 c(ri de autor
8D c(ri coordonate: 10 re?ultatul coordon(rii unor e-orturi colecti4e i coordonarea a
11 coordonare unor c(ri care adun( studii inde+endente
7 coautor la alte c(ri
DD studii /n re4iste de s+ecialitate i /n 4olume colecti4e de studii
86 +u*licaii /n str(in(tate'
C(rile i studiile lui C(t(lin .am-ir sunt lucr(ri de re-erin( +entru multe cercet(ri
reali?ate +e teme im+ortante ale societ(ii rom1neti' Anexa 2 prezint 13 te%e cu contri!uii
originale' Anexa 1 conine lista lucrrilor pu!licate.
"ro-esorul C(t(lin .am-ir se *ucur( totodat( de o lar( recunoatere
internaional('
"entru ilustrare consider(m im+ortant de menionat trei +u*licaii internaionale de
+restiiu'
9n +relunirea cola*or(rii iniiate la Institutul de Cercet(ri Sociale al #ni4ersit(ii din
Mic)ian, a -(cut +arte din ec)i+a condus( de Arnold !annen*aum +e +roramul
internaional Authorit4 and Re5ard in rganization) an international research. El este coautor
la cartea, cu acelai nume, +u*licat( /n 67DE, #ni4ersit5 o- Mic)ian'
Cartea sa +e tematica de?4olt(rii umane a orani?aiilor A6n sociolog despre %unc i
satisfacie'# care sinteti?a e@+eriena sa din Statele #nite, a -ost tradus( /n lim*a rus( de
politzdat i +u*licat( /n 67D> la Mosco4a /ntr3un tiraj im+resionant de 8<< <<< e@em+lare'
9n anii 67763677F a +artici+at la +roramul internaional iniiat de Institutul #NICE0
de la 0loren?a +e tema Situaia social econo%ic a rilor n tranziie i politicile sociale.
E4alu1nd e4oluia com+arati4( a 6D (ri -oste socialiste, +roramul a desc)is seria
+reocu+(rilor mondiale /n acest domeniu' C(t(lin .am-ir este coautor la cele C C(ri
+u*licate /n cadrul acestui +roram'
C1te4a date statistice'
A +artici+at la 6D +rorame de cercetare tiini-ice internaionale'
In4itat la 8C uni4ersit(i i institute de cercetare din str(in(tate, unde a inut
con-erine i comunic(ri' C1te4a e@em+le' 9n 67F>3FC, ca &isiting professor# a
inut > cursuri la +roramul doctoral al Institutului de Cercet(ri sociale,
Mic)ian #ni4erit5 i 8 comunic(ri tiini-ice la con-erinele Institutului' Du+(
677< a inut con-erine la uni4ersitatea din Cam*ride A#GB, #meo ASuediaB,
Sittard AOlandaB, A4uedo AS+aniaB, Stand-ord #ni4erist5, Has)iton #ni4ersit5
i !i--in #ni4ersit5 AS#AB' In4itat de Academia Ia+oniei, +rilej cu care a -ost
in4itat la dou( uni4ersit(i din !oJ5o'
Solicitat ca e@+ert la im+ortante instituii internaionale: &anca Mondial(,
#NICE0, #ND", I$OK mem*ru al unor comisii ale Consiliului Euro+ei i
#niunii Euro+ene +e teme ca e@clu?iunea social( i +ro*lemele +o+ulaie de
romi'
"e l1n( comunic(rile inute la di-erite uni4ersit(i i institute de cercetare, 66
comunic(ri la con-erine internaionale de socioloie'
"u*licaii /n str(in(tate: c(ri; studii; ra+oarte +u*licate /n str(in(tate; +u*licate
i di-u?ate de instituii internaionale L 86
O*inerea de ranturi; contracte de cercetare3de?4oltare social( acordate de
instituii internaionale: %u4ernul Olandei, &anca Mondial(, #NICE0, #ND"'
Re-eririle i cit(rile sunt cu+rinse /n Anexa +
"entru /ntreirea +ro-ilului +ro-esorului C(t(lin .am-ir este necesar de luat /n
considerare i contri!uiile sale la dez&oltarea instituional'
Du+( 67D7, a -ost iniiatorul i constructorul unor im+ortante noi instituii sau a adus
contri*uii eseniale la de?4oltarea altor instituii' Cit(m c1te4a dintre cele mai im+ortante'
Construcia Institutului de Cercetare a Calitii Vieii al Academiei Rom1ne, institut de
cercetare cu o tematic( multidisci+linar(, unic /n lume, care a do*1ndit o notorietate
remarca*il('
A adus contri*uii im+ortante la reconstruirea unor noi -acult(i; secii /n Rom1nia:
socioloie i asisten( social(, la #ni4ersitatea &ucureti, #ni4ersitatea Oradea,
#ni4ersitatea de stat din C)iin(u, #ni4ersitatea "iteti' "rin ordin al ministrului a
re/n-iinat +ro-esia de asistent social +rin introducerea seciilor de asisten( social( la >
uni4ersit(i L &ucureti, Iai, Cluj' Rom1nia a -ost +rima ar( -ost socialist( care a
reintrodus /n 677< +ro-esia i /n4((m1ntul uni4ersitar de asisten( social('
A -ost autorul noilor lei ale relaiilor de munc( A677<376B: legea salarizrii# legea
salariului %ini%# legea o%a-ului# legea sindicatelor# legea conflictelor de %unc#
legea contractelor colecti&e de %unc# legea concediului de odihn# siste%ul de
salarizare n ntreprinderile proprietate de stat i n siste%ul !ugetar. Contri*uii ca
e@+ert la crearea i a altor lei: 7egea n&%$ntului 1**0# 7egile &enitului %ini%
garantat# 7egea siste%ului asistenei sociale# 7egea asistentului social.
Co3coordonator al Strategiei de refor% a siste%ului uni&ersitar ado+tat( de %u4ern:
677>37=, *a?( a $eii /n4((m1ntului din 677=
Ela*orarea conce+iei Consiliului Naional al Cercet(rii tiini-ice din 9n4((m1ntul
Su+erior ACNCSISB i la construirea noii instituii /n calitate de "reedinte A677C3677DB
Autor +rinci+al al Strateiei anti3s(r(cie ado+tat de Comisa +re?idenial( A6777B
Construirea i coordonarea Comisiei u4ernamentale Anti3S(r(cie i "romoare a
Inclu?iunii Sociale ACAS"ISB i a Comisiilor judeene: 8<<638<<C
Autorul im+ortantului document 8oint Inclusion 9e%orandu%, semnat de %u4ernul
Rom1niei i Comisia Euro+ei, unul dintre documentele necesare acce+t(rii Rom1niei
ca stat mem*ru al #E'
A iniiat i coordonat /n calitate de director; redactor e- C re4iste tiini-ice cu +ro-il
socioloic: Sociologie ro%$neasc A+rin reluarea tradiiei ustieneB, Cercetri sociale#
Calitatea &ieii :Re&ist de politici sociale' i Re&ista on line Ino&aia social.
A constituit i condus /n calitate de "reedinte /n dou( mandate A677<37C i 8<<D3B
Asociaia Rom1n( de Socioloie'
%ecizia 'eciei:
&ropunere aprobat de 'ecie la data de 8D noiem*rie 8<<D prin 1ot secret: 1oturi e.primate =2
1oturi pentru = 2 1oturi contra < 2 abineri <
&ropunere nc nediscutat ***************************
'e 1a ane.a o selecie de ,+ lucrri ma5ore din lista publicaiilor (referine biblio6rafice complete!
alese de candidat)
%ata (+*,+*+((7 'emntura preedintelui seciei
"cademician 8u6ur Isrescu
Lista celor mai semnificati1e (importante) publicaii ale candidatului* 'e 1a prezenta citarea
Biblio6rafica inte6ral (autori2 titlu2 editura (pentru cri)2 re1ista2 1olum2 pa6ini2 anul apariiei)*
La re1iste se poate indica i numrul de citari cf* I'I i factorul de impact al re1istei (c$nd i dac
este cazul)
9 selecie de 12 lucrri de tipuri diferite (teorie general a sociologiei/ cercetare
empiric a societii romneti), din perioade diferite i n formate diferite cri i studii
personale, cri coordonate cu impact major.
,* Incertitudinea' O +ers+ecti4( +si)o3socioloic(! :ditura 'tiinific! Bucureti! ,))(!
+); pa6*! republicat n +((<
+* Structurile 1ndirii socioloice! Bucureti! :ditura &olitic! ,)7;! p* =,<*
#epublicat n ,)))! cuprinz$nd i c$te1a fra6mente din alte cri! cu titlul S+re o
+aradim( a 1ndirii socioloice, Iai! Cantes! ,)))* #epublicat n +((<! p* =;7
=* !eoria +ro*lemelor sociale A67FF, 8<<8, 8<<FB , formulat n cartea din ,);;!
poate fi 6sit ntr>o form reluat i precizat n /nciclopedia (ez&oltrii sociale
Acoordonator Ctlin Zamfir i 'imona 'tnescuB, &olirom! +((;! pa6* -<<>-?-
-* O anali?( critic( a tran?iiei, Ce 4a -i Mdu+(N O Bucureti! :ditura &olirom! +((-!
p* ,)< %isponibil i n en6lez pe internet*
<* "olitici sociale' Rom1nia /n conte@t euro+ean (Coordonatori :lena
Zamfir! Ctlin Zamfir)! :ditura "lternati1e! Bucureti! ,))< (,))?!
ediia n en6lez)* 9 sintez a cercetrilor ncepute n ,)),: "olitica social( /n
Rom1nia /n tran?iie, +' =>73==7, n Luana 8iruna &op (coordonator)! %icionar
de politici sociale! :.pert! +((+*
?* a+te -a?e de istorie social( tur*ulent( a socioloiei rom1neti (Ctlin Zamfir!
Iancu @ilipescu! 'imona 'tnescu! 'imona Ilie! @la1ius 8i4alac4e)! #e1ista
ociologie !omneasc, "ol. #$$$, nr. 1, 2%1%
;* #nitate i di4ersitate /n de?4oltarea tiinelor sociale, pa6* ,7; A +,,! n I* &$r1u
(coord*)! &oncepii asupra de'"oltrii tiinei, :ditura &olitic! ,);7* 9 dez1oltare i
precizare a ideilor poate fi 6sit n studiul recent E4aluarea /n tiinele sociale: o
sc)im*are necesar( de +ers+ecti4(, #e1ista on line $no"aie social, 1ol* III! nr*+!
+(,,
7* Indicatori i surse de 4ariaie a calit(ii 4ieii (coordonator)! :ditura "cademiei!
,)7-! ,77 pa6*
)* !ianii: Intre inorare i /nrijorare! (coordonatori :lena Zamfir! Ctlin Zamfir)!
:ditura "lternati1e! Bucureti! ,))=! +<( pa6* > "remiul (i%itrie ;usti al Academiei
Rom1ne
,(* Dimensiuni ale s(r(ciei: Rom1nia 677C (coordonator)! :ditura :.pert! Bucureti!
,))<* ,)< pa6*
,,* Rom1nia: r(s+unsuri la cri?(, Acoordonator)! ICC! +(,,! n rom$n i n
en6lez! ICC! +(,,* &osibil de accesat i n $no"aia social.
,+* Metoda normati4( /n +si)osocioloia orani?(rii! Bucureti! :ditura Btiinific!
,);+! p* +(=
Not(:
C,3ul i Memoriul de acti4itate, la care se adau( multe dintre c(rile i studiile +u*licate
+ot -i (site i /n -ormat electronic /n:
PPP'catalin?am-ir'ro
Cine ar 4rea s( a-le mai mult des+re Qistoria de socioloR: istorie su!iecti& n
sociologia ro%$neasc# &olirom +(()* Cartea poate fi 6sit n
CCC*catalinzamfir*ro
Ane@a 6
C#RRIC#$#M ,I!AE
C(t(lin .am-ir
N(scut /n &ucureti, 7 0e*ruarie 67C6'
A*sol4ent al #ni4ersit(ii &ucureti, 67E8'
Doctor in 0ilo?o-ie Acu o lucrare de socioloieB, 67E7
67=F a*sol4ent al liceului Dimitrie Cantemir, &ucureti
67E8 a*sol4ent al 0acult(ii de 0ilo?o-ie, Secia -ilo?o-ie, #ni4ersitatea &ucureti
67E8367EC +re+arator Catedra de Etic( a 0acult(ii de 0ilo?o-ie, #ni4ersitatea
&ucureti
67EC367EE asistent la Catedra de 0ilo?o-ie, 0acultatea de 0ilo?o-ie, #ni4ersitatea
&ucureti
67EE367ED L doctorand cu -rec4en(
67ED367F< cercet(tor tiini-ic Institutul de "si)oloie al Academiei
67E7L doctor /n -ilo?o-ie, cu o lucrare de socioloie: MMetoda normati4( /n +si)o3
socioloia orani?(riiN
6
67F<367D< lector la Catedra de 0ilo?o-ie, #ni4ersitatea &ucureti
67F>3FC "isiting professor, Institute -or Social Researc), Ann Ar*or, Mic)ian, #SA
67D<367D7 con-ereniar, e-ul colecti4ului de Socioloie industrial(, Catedra de
-ilo?o-ie, Institutul "olite)nic din &ucureti
67D8 L "remiul (i%itrie ;usti al Academiei Rom1ne +entru cartea (ez&oltarea
u%an a ntreprinderii (coordonator)! :d* "cademiei! Bucureti! ,)7(! =+) pa6
677< L Directorul Institutului de Cercetare a Calit(ii ,ieii al Academiei
677< L Redactor e-; Director al Re4istei Academiei Rom1ne Calitatea &ieii. Re&ist
de politici sociale
,
Dn ,)?) au fost acordate pentru prima oar dup ,)-- dou titluri de doctor cu teze sociolo6ice: Ionel "c4im i
Ctlin Zamfir
677< L 8<<7 "ro-esor de socioloie, Catedra de Socioloie, #ni4ersitatea &ucureti
677< L 677C "reedinte al Asociaiei Rom1ne de socioloie
677<36776 L Ministru al Muncii i "roteciei Sociale
6776 L Conduc(tor de doctorat /n socioloie i +olitici sociale
6778 L Mem*ru cores+ondent al Academiei Rom1ne
677= 3 "remiul (i%itrie ;usti al Academiei Rom1ne +entru cartea !ianii: Intre
inorare i /nrijorare! (coordonatori :lena Zamfir! Ctlin Zamfir)! :ditura
"lternati1e! Bucureti! ,))=! +<( pa6*
677C L 6777 L Redactor e- al Re&istei de Cercetri sociale
677C3677D L "reedinte al Consiliului .aional al Cercetrii <tiinifice 6ni&ersitare
8<<< L 8<<D 3 Decan al 0acult(ii de Socioloie i Asisten( Social(
8<<638<<C 3 Consilier de stat al "rimului ministru +e +ro*leme sociale
8<<638<<C L Coordonator te)nic al Comisiei Anti3S(r(cie i "romo4are a
Inclu?iunii Sociale
8<<C38<<F L "reedinte de onoare al Institutului Social Rom1n
8<<F L "reedinte al Institutului Social Rom1n
8<<7 L Director al Re4istei Asociaiei Rom1ne de Socioloie, Sociologie Ro%$neasc
8<<7 L Director al Re4istei on line Ino&aia social
8<<7 L "reedinte al Asociaiei Rom1ne de Socioloie
8<66 L Director al Seriei Rapoartele Sociale ale ICCV
Not(: C,3ul i multe dintre c(rile i studiile mele +ot -i (site /n -ormat electronic /n:
PPP'catalin?am-ir'ro
Cine ar 4rea s( a-le mai mult des+re Qistoria mea de socioloR: istorie su!iecti& n
sociologia ro%$neasc# &olirom +(()* Cartea poate fi 6sit n
CCC*catalinzamfir*ro
Ane@a 8' 6< teme selectate /n care lucr(rile a adus contri*uii oriinale'
S !eoria normati4it(ii sociale (lucrare de doctorat! ,)?)! carte publicat n ,);+)* :ste
introdus n sociolo6ie acti1itatea normati1 ca o component important a sistemelor sociale:
producerea de norme! impunerea de norme! efectele per1erse ale normati1itii! limitele
impunerii normelor! tolerana la de1ian*
E E@tinderea +ers+ecti4ei co%ple%entaritii /n e@+licarea dinamicii tiinelor social3umane
(,);;! +(,,)* :ste propus e.tinderea perspecti1ei complementaritii, pe linia unei su6estii a lui
Niels Bo4r! pentru e.plicarea dinamicii tiinelor social>umane* Btiinele sociale nu sunt
paradigmatice! nici preparadigmatice! ci multiparadigmatice, paradi6mele sociolo6ice st$nd ntr>
o relaie de compelmentaritate*
E !eoria +ro*lemelor sociale (,);;F +((+F +((;) 'e propune cea mai elaborat teorie a
problemelor sociale i a rolului lor n dinamica social*
S "aradime ale e@+licaiei socioloice (,)7;! republicat i completat n ,))) i +((<)* :ste
propus o inte6rare a paradi6melor e.plicaiei n sociolo6ie > cauzal! funcionalist! structural!
rolul factorului co6niti1 >! cu contribuii ori6inale la dez1oltarea paradi6mei cauzale (cauzalitatea
uni1ersalF conte.tual) i la conectarea e.plicaiei cauzale la e.plicaia funcionalist*
S !eoria social3+si)oloic( a deci?iei /n incertitudine +ersistent(: (,))(! ,))<)* :ste dedicat
incertitudinii o carte! elaborat pe o durat de +< de ani! publicat n ,))( i republicat n +((<)! cu
contribuii fundamentale n sociolo6ia i psi4olo6ia deciziei n condiii de incertitudine persistent*
&oate una dintre cele mai ori6inale contribuii este tratarea stilurilor de conducere! autoritarF
democratic) ca strate6ii sociale de decizie n situaii de incertitudine reductibil i ireductibil*
S Calitatea 4ieii A,);)>7- i continuat dup ,))()' Contribuii la dez1oltarea teoriei i
metodolo6iei analizei calitii 1ieii* &rintre altele: elaborarea unui model e.plicati1 al 1ariaiei
calitii 1ieii i identificarea empiric a contribuiei opiunilor de 1aloare n 1ariaia calitii
1ieii*
E Anali?a i monitori?area +oliticilor sociale /n Rom1nia /n tran?iie /n conte@t euro+ean
(din ,))()*
E Anali?a con-iuraiei s(r(ciei /n Rom1nia /n +erioada tran?iiei i a +oliticilor anti3
s(r(cie: din ,)),'
E Anali?a situaiei social3economice a +o+ulaiei de romi; iani /n Rom1nia' Cercetrile din
,)),>)= Acartea publicat n ,))= a fost premiat de "cademia #om$n) a reprezentat! pe plan
mondial! cea mai ampl analiz a situaiei social>economice a unei populaii de romiF i6ani*
S Anali?a societ(ii rom1neti /n +erioada tran?iiei 3 cri i studii publicate din ,))(* Dn
principal! Analiza critic a tranziiei. Ce &a fi dup = "olirom, 8<<C i #apoartele sociale: (up
23 de ani) piuni pentru Ro%$nia (+(,() i Ro%$nia) rspunsuri la criz (+(,,)*

Ane@a >

C(ri: =D
C(ri de autor: 67
6' Metoda normati4( /n +si)osocioloia orani?(rii! Bucureti! :ditura Btiinific!
,);+! p* +(=
8' "si)osocioloia orani?(rii i a conducerii : teorii i orient(ri contem+orane!
Bucureti! :ditura &olitic! ,);-! p* +?)
>' Materialismul istoric, :ditura Gni1ersitii Bucureti! ,);;! p* ,);
C' Strateii ale de?4olt(rii sociale! Bucureti! :ditura &olitic! ,);;! +<;p*
=' #n sociolo des+re munca i satis-acie! :ditura politic! ,);7
E' #n sociolo des+re munca i satis-acie (n limba rus! publicat de 'amizdat! 8osco1a!
Hira5 +(( ((( e.emplare)! ,)7=
F' 0ilo?o-ia istoriei! :ditura 'tiinific i enciclopedic! Bucureti! ,)7,! p* +7?
D' Socioloie industrial(: Curs i e@erciii (n colaborare cu Iancu @ilipescu)! Institutul
&olite4nic Bucureti! ,)7+* p* +-+
7' Structurile 1ndirii socioloice! Bucureti! :ditura &olitic! ,)7;! p* =,<
6<' Incertitudinea' O +ers+ecti4( +si)o3socioloic(! :ditura 'tiinific! Bucureti! ,))(!
+); pa6* republicat n +((<
66' 0ormarea manaerial( /n Rom1nia: ne4oi i ca+acit(i! (Ctlin Zamfir! Iabriel
8uan! Nicolae Lotreanu)! Bucureti! "lternati1e! ,))-
68' Re-orma /n4((m1ntului su+erior /n Romania (Ioan 8i4ilescu! Lazr lsceanu!
Ctlin Zamfir)! C:&:'! Bucuresti! ,))-! +,7 pa6* &ublicata si in en6leza! acelai an
6>' Romania TD7 3 T7>' Dinamica *un(st(rii si a +roteciei sociale (Ctlin Zamfir! 8arius
"u6ustin &op! :lena Zamfir)! :ditura :.pert! Bucureti! ,))-! ,(= pa6* A publicat i n
en6lez
6C' "entru o societate centrat( +e co+il (:lena Zamfir i Ctlin Zamfir)! Bucureti! :ditura
"lternati1e! ,));! ,?,p* Dn rom$n i en6lez
6=' Consiliul naional al cercet(rii tiini-ice uni4ersitare! Bucureti! :ditura "lternati1e!
,)77 i 1arianta n en6lez
6E' S+re o +aradim( a 1ndirii socioloice* He.te alese! Iai! Cantes! ,)))* #epublicat
n +((<! p* =;7
6F' "olitica resurselor umane: Sistemul titlurilor uni4ersitare! :ditura :.pert! ,)))! p*
,-)
6D' Situaia -emeii /n Rom1nia, (:lena Zamfir i Ctlin Zamfir)! Bucureti! :.pert! +(((
67' O anali?( critic( a tran?iiei, Ce 4a -i Mdu+(N O Bucureti! :ditura &olirom! +((-! p*
,)< %isponibil i n en6lez pe internet*
8<' O istorie su*iecti4( /n socioloia rom1neasc(: din 67CC +1n( /n +re?ent, :ditura
&olirom! +(()
Coordonator; coautor al unor c(ri re?ultate unor e-orturi colecti4e
8
: 6F
6' De?4oltarea uman( a /ntre+rinderii (coordonator) > +remiul (i%itrie ;usti al
Academiei Rom1ne! :d* "cademiei! Bucureti! ,)7(! =+) pa6*
8' Indicatori i surse de 4ariaie a calit(ii 4ieii (coordonator)! :ditura "cademiei! ,)7-!
p* ,77
>' $iniamente ale +oliticii de +rotecie social( +entru Rom1nia anilor T7<, (coordonator)!
ICCF CI%:! serie J&olitica sociala si calitatea ieii! nr*,K ,))+
C' Atitudini, 4alori i condiii de 4ia( /n mediul studenesc (Coord*)! ICC! CI%:!
,))+! ;; p*
=' Situia social3economic( a co+ilului /n Rom1nia: "ro+unerea unui +roram
+rioritar de uren( de +rotecie (Z"8@I#! Ctlin! I4*Barbu! I*I4eebea!
*I4impu! '*'troie! 8*Heodorescu! *I4eor64e)! Centrul de informare i
documentare economic! ICC! 'eria politici sociale! ,))=! nr*)
E' !ianii: Intre inorare i /nrijorare! (coordonatori :lena Zamfir! Ctlin Zamfir)!
:ditura "lternati1e! Bucureti! ,))=! +<( pa6* A "remiul (i%itrie ;usti al Academiei
Rom1ne
F' "olitici sociale' Rom1nia /n conte@t euro+ean (Coordonatori :lena Zamfir! Ctlin
+
Cri realizate de un colecti1 restr$ns! cu contribuia ma5or a coordonatorului n proiectarea lucrrii i redactarea
final
Zamfir)! :ditura "lternati1e! Bucureti! ,))< (ediia n #omana! ,))? ediia in en6leza)*
D' Dimensiuni ale s(r(ciei: Rom1nia 677C (coordonator)! :ditura :.pert! Bucureti! ,))<*
,)< pa6*
7' "olitici sociale /n Rom1nia: 677<3677D! Coordonator! Bucureti! :.pert! ,)))! ;;(
pa6*
6<' Situaia s(r(ciei /n Rom1nia' "olitici +ro+use, (coordonator)! GN%&! +((,
66' "lanul Naional Anti3S(r(cie i "romo4area a Inclu?iunii Sociale (coordonator)!
C"'&I'! +((+! aprobat &rin 3otr$re de Iu1ern
68' Diano?a s(r(ciei i a riscurilor /n de?4oltarea co+ilului din Rom1nia
(coordonator)! GNIC:@F Institutul de Cercetare a Calitii ieii! +((<
6>' "roiectarea de?4olt(rii sociale: %)id metodoloic Acoordonator C(t(lin .am-ir,
$aura %a*riela Stoica i Manuela So-ia St(nculescuB, ICC! Bucureti! +((;
6C' Ra+ortul social al ICC, 3 Du+( 8< de ani: O+iuni +entru Rom1nia, Coordonatori:
Ctlin Zamfir! 'imona Ilie! Iulian 'tnescu! ICC! +(,(
6=' Rom1nia: r(s+unsuri la cri?(, Coordonator! ICC! +(,,! n rom$n i n en6lez!
ICC! +(,,
Coordonator c(ri cu studii inde+endente
>
: 6>
6' E+istemoloia tiinelor sociale, (coordonatori "n6ela Botez! asile Honoiu! Ctlin
Zamfir) :ditura politic! ,)7,
8' Calitatea 4ieii i modul de 4ia(! (coord* Ion #ebedeu i Ctlin Zamfir)! :ditura
politic! ,)7+
>' Stiluri de 4ia(' Dinamica lor /n societatea contem+oran( (coordonator! Ctlin
Zamfir! Ion #ebedeu)! :ditura "cademiei! Bucureti! ,)7)! ++<p*
C' "olitici orientate s+re /m*un(t(irea calit(ii 4ieii, (coord* Ctlin Zamfir i Li1ius
8anea)! Centrul de informare i documentare economic! ICC! tudii i cercetri
economice, nr.(, 1))1, 1(* p.
=' Dicionar de socioloie, (coordonatori Ctlin Zamfir! Lazr lsceanu)! Bucuresti!
Babel! ,))=
E' "o4ert5 E4aluation Met)ods and !ec)niUues! (coordonator alturi de CN' i
=
Conin studii independente! pe o tem lansat de coordonatorF coordonatori i selectate de coordonatori
8*L*'*&*)! %ecember ,));*
F' Starea societ(ii rom1neti du+( 6< ani de tran?iie (coord* :lena Zamfir! Ilie
Bdescu! Ctlin Zamfir)! :ditura :.pert! +(((
D' Socioloie : manual +entru clasa a VI3a ACoordonator C(t(lin .am-ir i Se+timiu
C)elceaB, 8<<6, Economica
7' Romii /n Rom1nia, (Coord* Ctlin Zamfir i 8arian &reda)! :d* :.pert! +((+
6<' O nou( +ro4ocare: De?4oltarea social( (coordonator Ctlin Zamfir i Laura Iabriela
'toica)! :d* &olirom! +((?
66' Enciclo+edia De?4olt(rii sociale Acoordonator Ctlin Zamfir i 'imona 'tnescuB,
&olirom! +((;! ??( pa6*
68' !eoria i metodoloia ino4aiei sociale' Coordonatori: Ctlin Zamfir i Laura 'toica!
numr dublu al !e"istei &alitatea #ieii, nr* ,>+F +(()
6>' "olitici de inclu?iune social( /n +erioada de cri?( economic(, &tlin +amfir,
imona tnescu, &osmin ,riciu (coordonatori), :dit* :.pert! +(,(
C(ri L coautor: 7
6' &oldeti : monora-ia unui sat /n tran?iie, coautor, Acoordonator !raian 2erseniB,
Editura Academiei, 67F<
8' Aut)orit5 and RePard in Orani?ation: an international researc) (coaut4or)
(coord* "rnold Hannenbaum)! Gni1ersitL of 8ic4i6an! ,)7?*
>' "u*lic "olic5 and Social Conditions! ACoautor)! (Coord* Iio1anni "ndreea Cornia)!
$nternational &-ild .e"elopment &entre, 6.IC/>, @lorence! #e6ional 8onitorin6
report No* ,! ,))=
C' Crisis in Mortalit5, 2ealt) and Nutrition, ACoautor)! (Coord* Iio1anni "ndreea
Cornia)! GNIC:@! :conomies in Hransition 'tudies! #e6ional 8onitroin6 #eport! No* +!
,))-! ,,( p*
=' "o4ert5, C)ildren and "olic5: Res+onses -or a &ri)ter 0uture, ACoautor)! (Coord*
Iio1anni "ndreea Cornia)! GNIC:@! :conomies in Hransition 'tudies! #e6ional
8onitroin6 #eport! No* =! ,))<! ,<< p*
E' Cildren at RisJ in Central and Eastern Euro+e: "erils and "romises, ACoautor)!
(Coord* Iio1anni "ndreea Cornia)! GNIC:@! :conomies in Hransition 'tudies! #e6ional
8onitroin6 #eport! No* -! ,));! ,;( p*
F' "o4ert5 in !ransition O! (coautor)! GN%&! H4e #e6ional Bureau for :urope and t4e CI'!
,))7! I'BN: )+>,>,+?,((>;
D' Strateia naional( de +re4enire i com*atere a s(r(ciei' Recomand(ri i soluii
alternati4e, Rom1nia 677D! &NG% i Consiliul Naional de pre1enire i combatere a
srciei
7' Homen in tran?ition: > countries! GN%&! G'! +(((
Studii i articole /n re4iste de s+ecialitate i 4olume colecti4e: DD W E>
termeni /n dicionare i enciclo+edii
6' S+eci-icul moral al relaiilor de -amilie! #e1ista de filozofie! 1ol* ,+! nr* +! ,)?<! pp* ++=>
+=(
8' Consideraii asu+ra unor modalit(i de cercetare a atitudinilor morale indi4idual i a
a+recierii lor de c(tre ceilali /n colecti4it(ile mici, n !e"ista de filo'ofie, "ol. 1/, nr.
12/1)**, p. 1012310((

>' Critica -ilo?o-ic(! Contemporanul! ,)?7 A articolul a produs un lar6 impact n procesul de
dezideolo6izare a tiinelor sociale
C' Socioloia i mar@ismul, Cronica! ,)?7 A a desc4is o nou perspecti1 n disputa: teorie
mar.istF sociolo6ieF ideolo6ie
=' Metodele de eliminare a +roceselor +ertur*atoare din sistemele acti4it(ilor social3
umane! n !e"ista de filo'ofie! 1ol* ,?F,)?)! p* 7()>7,)
E' "ro*leme ale orani?(rii i conducerii u?inale, n Hraian 3erseni (coordonator)!
4a5oratorul u'inal de psi-ologie, sociologie i pedagogie, :ditura Btiinific! ,)?)! p*7< >
,(+
F' Re-lecii +e marinea unei lucr(ri' Relaia dintre ci*ernetic( i celelalte domenii ale
cunoaterii! n !e"ista de filo'ofie! 1ol* ,;! nr* ;F,);(! p* 7-,>7-;
D' !rei ni4eluri ale teoriei socioloice! n !e"ista de filo'ofie! 1ol* ,7! nr* =F,);,! p* +-)>
+<)
7' Discursul normati4 i discursul e@+licati4! n !e"ista de filo'ofie! 1ol* ,7! nr* ?F,);,! p*
?)=>;(7
6<' Raionalitatea /n +ers+ecti4a teoriei orani?aiilor! n 6tiina conducerii societii 7
tudii, :ditura &olitic! ,);,
66' Satis-acia +artici+(rii ca +ro*lem( social(, n #iitorul social, ol* I! nr* -* ,);+! ,,=, >
,,-,
68' Inter+retare materialist( a societ(ii, n !e"ista de filo'ofie, nr* -F ,);?
6>' Indicatori sociali de stare i indicatori sociali de satis-acie! n #iitorul ocial! an !
Bucureti! nr* =F,);?! p* <()><,<
6C' Structura stilului de conducere (Ctlin Zamfir i Btefan Btefnescu)! n #iitorul ocial!
an I! Bucureti! nr* -F,);;! p* ?7=>?)(
6=' #nitate i di4ersitate /n de?4oltarea tiinelor sociale, n I* &$r1u (coord*)! &oncepii
asupra de'"oltrii tiinei, :ditura &olitic! ,);7
6E' Condiiile e-icienei 1ndirii colecti4e! n "n6ela Botez (coord*)! 8uristic i structur n
tiin! :ditura "cademiei! ,);7
6F' "er-ecionarea stilului de conducere i -actorii s(i determinani (Ctlin Zamfir i
Btefan Btefnescu)! n #iitorul ocial! an III! Bucureti! nr* ,F,);)! p* ,(,>,(<
6D' Discuii i orient(ri /n umanismul contem+oran, n 9l. :nase (coordonator),
&i"ili'aia socialist. .imensiuni i confruntri contemporane, :ditura "cademiei
#om$ne! ,);)! p* ,(? > ,=(
67' E4oluia social( : o reconsiderare din +ers+ecti4a teoriilor actuale ale deci?iei! n
!e"ista de filo'ofie, nr* ,F ,)7(! p* ;+>7(
8<' Calitatea 4ieii' Semni-icaia sa /n conte@tul umanismului actual! n !e"ista de
filo'ofie, nr. 2/ 1)(%, p* <?,><?)

86' Sc)ema de e4aluare a datelor a*solute L SEDA! n #iitorul social, an $;, nr. 1/ 1)(%, p.
1%3(%
88' Di4ersitatea c(ilor de cretere a calit(ii 4ieii! n 8ra socialist,nr* ,<! ,)7,
8>' E@+licaia cau?al( i e@+licaia -uncional(' O +ro+unere de uni-icare, n
8pistemologia tiinelor sociale, (coordonatori "n6ela Botez! asile Honoiu! Ctlin
Zamfir) :ditura politic! ,)7,
8C' Cum +oate -i m(surat( creati4itatea social( O, n !e"ista de filo'ofie, nr* +F ,)7,
8=' Dinamica modului de 4ia( al +rinci+alelor cateorii socio3+ro-esionale /n ara
noastr(, n !e"ista de filo'ofie, nr* ?F ,)7,
8E' Socioloia rom1neasc(, /ncotro O, 8ra socialist, nr.1(, 1)(1
8F' Raionalitatea social( 3 indicator al calit(ii 4ieii! n !e"ista de filo'ofie! 1ol* +)! nr*
=F,)7+! p* +??>+;(
8D' Calitatea 4ieii i modul de 4ia(' Sc)i( a unei +rono?e a e4oluiei lor /n
urm(toarele decenii, (Coautor! mpreun cu Ion #ebedeu)! n $on !e5edeu i &tlin
+amfir (coordonatori), 9odul de &ia i calitatea &ieii# :ditura &olitic! ,)7+! p*,=>=)
87' Dinamica modului de 4ia( /n societatea noastr(' I+ote?e enerale' n $on !e5edeu i
&tlin +amfir (coordonatori), 9odul de &ia i calitatea &ieii# :ditura &olitic! ,)7+!
p*?- > )<

><' Stilul de 4ia( studenesc (Zamfir!:lena! Zamfir! Ctlin! Btefnescu! Btefan)! n $on
!e5edeu i &tlin +amfir (coordonatori), 9odul de &ia i calitatea &ieii# :ditura
&olitic! ,)7+! p*+), A =+))
>6' !e)nic i +olitic: #n +unct de 4edere socioloic asu+ra rolului intelectualit(ii /n
sistemul democraiei socialiste, n :e-nocraie i conducere social F coord* 8arin
oiculescu! Bucureti! :ditura "cademiei #om$ne! ,)7=
>8' Calitatea 4ieii i sistemul de 4alori, n I*"c4im i C* &opa (coord*)! &onduit, norme i
"alori n societatea socialist, :ditua &olitic! ,)7?
>>' In-luena socialului asu+ra te)noloiei: c(i alternati4e ale de?4olt(rii te)noloiei, n
!e"oluia tiinific i te-nic i aplicaiile ei n de'"oltarea social a !omniei (coord*
8i4ai %r6nescu i 8arin oiculescu) :ditura politic! Idei contemporane! ,)7?
>C' Stil de 4ia( i mod de 4ia(' Re-lecii asu+ra stadiului actual al anali?ei socioloice, n
tiluri de "ia. .inamica lor n societatea contemporan! (coordonatori Ctlin Zamfir i
Ion #ebedeu)! :ditura "cademiei! ,)7)
>=' Calitatea 4ieii ca o*iecti4 +olitic, n JCalitatea ietiiM! nr*,K,))(
>E' Coo+erare i incertitudine, n 'eptimiu C4elcea (coordonator)! <si-osociologia
cooperrii i a ntrajutorrii umane! Bucureti! :ditura 8ilitar! ,))(
>F' !)e #to+ianX+ro+aandistic t5+e o- industrial democrac5 )as *een a*andoned: P)at
are Pe )eadin -or noP O, in J#omanian 0ournal of 'ociolo6LM! ol*,! nr*,>+K,))(! p* ;;>
7=
>D' $a dimension sociale de la transition' "ro*lemes t)eoretiUues, n !e"ue !oumaine des
ciences 8conomi=ues, :om /2, >o. 132, 1))1, p.0) 3 22
>7' !)e Romanian Re4olution: an une@+ected ideoloical o4ert)roP, /n !omanian ?ournal
of ociolog@! nr*+K,))+
C<' "oints de 4ue sur le com+le@e de la socioloie roumaine +ost3re4olutionaire, in !enconte
internationale sur 4Aensiegnement de la ociologie, 1131/ a"ril 1))2, &luj3<aris, 1))2,
"ssociation Internationale de 'ociolo6ues de Lan6ue @rancaise! p*+=>+7
C6' Surse ale atitudinilor +olitice /n Rom1nia +ostre4oluionar(! n Calitatea "ieii, nr* ,>+F
,))+
C8' Determinani ai calit(ii 4ieii, n &alitatea "ieii, an*=! nr* =>-! ,))+! p* +,)>+=(
C>' Re-lecii asu+ra com+le@ului socioloiei rom1ne +ostre4oluionare, ociologie
romneasc, nr. 1/ 1))2
CC' Sistemul de salari?are +entru +erioada de tran?iie la economia de +ia(: e@+eriena
Rom1niei, n &alitatea #ieii. !e"ista de <olitici sociale, Nr* -K ,))=
C=' Costurile sociale ale tran?iiei, ociologie romneasc, >r. // 1))/
CE' Ra+ortul +reedintelui: Starea actual( a socioloiei i +ers+ecti4ele ei AIB, Borum, Nr* )>
,(! ,))=
CF' Ra+ortul +reedintelui: Starea actual( a socioloiei i +ers+ecti4ele ei AIIB, Borum, >r.
,,>,+! ,))=
CD' "olitica social( /n Rom1nia in +erioada de tran?iie: i+ote?e cu +ri4ire la e@+licarea
unui +arado@, n !e"ista de &ercetri ociale nr* ,K,))-
C7' "roiectul de lee cu +ri4ire la ajutorul social, n !e"ista de &ercetri sociale! nr*=K,))-
=<' Consiliul Naional al Cercet(rii tiini-ice #ni4ersitare: "olitica si stratei' C1te4a
1nduri la /nce+ut de drum, n ,uletinul &>&C nr* ,K,))<
=6' C)ildren at RisJ in Romania' "ro*lems Old and NeP, (:lena Zamfir! Ctlin Zamfir)!
GNIC:@! Innocenti 9ccasional &apers! @lorence! ,))?
=8' "olitici sociale /n Rom1nia' E4aluarea situaiei actuale (C*Zamfir i Lazr lsceanu)!
Centrul de informare i documentare economic! Bucureti! ,))<! p* , A -;! ;) > 7('
=>' Consideraii asu+ra +roiectului de lee a ajutorului social, n "olitici sociale /n
Rom1nia' E4aluarea situaiei actuale (C*Zamfir i Lazr lsceanu)! Centrul de informare
i documentare economic! Bucureti! ,))<! p* 7, > ),
=C' $a "olitiUue sociale dans la Roumanie en transition: )5+ot)eses concernant
lTe@+lication dTun +arado@e, n 4a !oumanie &ontemporaine. 9proc-es de la DtransitionE!
N*&elissier! "*8arrie! @*%espres! LN3arattan! &aris! ,))?
==' $eitimitatea u4ern(rii, capitol n !aportul naional al de'"oltrii umane. !omnia 3
1))1! :ditura :.pert! Bucureti! ,));! p*;; >);
=E' De la re-orma social( la +olitici sociale: O noua direcie /n socioloie, n !e"ista de
cercetri sociale! nr* ,K,));! ,-->,-;
=F' "o4ert5 and Social E@clusion in Romania, &ro5ect 3uman %i6nitL and 'ocial :.clusion!
3%': ();),?! Counsel of :urope! 'trasbour6! ,= 0une! ,));
=D' Institutul de Cercetare a Calit(ii ,ieii: 0ilo?o-ie si strateie! n &alitatea #ieii. !e"ist
de politic social! nr* ,>+K,));
=7' #nem+lo5ment and unem+lo5ment +olic5 in Romania, n 8mplo@ment policies and
programmes in &entral and 8astern 8urope, :ds* 8* IodfreL si &* #ic4ards! Iene1a!
International Labour 9ffice! ,));
E<' Social Insurance and Social Assistance in Countries in !ransition, !omanian ?ournal of
ociolog@, 1ol* III! No* +! p* ,7>?<
E6' "olitica social( /n Rom1nia, n :lena Zamfir! Ilie Bdescu! Ctlin Zamfir (coord*)!
tarea societii romneti dup 1% ani de tran'iie, Bucureti! :.pert! +(((
E8' Mecanismele sociale ale de?4olt(rii comunitare : Studiu de ca? al comunit(ii
.(*r(ui, &ucureti, (Ctlin Zamfir i Cosima #u64ini)! n :lena Zamfir i 8arian
&reda (coord*)! .iagno'a pro5lemelor sociale comunitare 7 tudii de ca'! Bucureti!
:.pert! +(((
E>' Elemente +entru o strateie antis(r(cie /n Rom1nia! n :lena Zamfir (coord*)! trategii
antisrcie i de'"oltare comunitar! Bucureti! :.pert! +(((
EC' "rorame de com*atere a s(r(ciei la ni4el comunitar, n :lena Zamfir (coord*)!
trategii antisrcie i de'"oltare comunitar! Bucureti! :.pert! +(((
E=' O istorie su*iecti4( a mea ca sociolo, n ociologie, etic i politic social, #olum
omagial &tlin +amfir, :ditura Gni1ersitii din &iteti! +((,

EE' E4oluia tematicii calit(ii 4ieii: o anali?( socioloic(, n OCalitatea 1ieii n #om$niaM
(Coord* Ioan 8r6inean i "na Blaa)! :ditura :.pert! +((+
EF' $iniamentele sistemului naional de ser4icii de asisten( social(, n #e1ista de
"sisten 'ocial! nr* +F +((+
ED' "olitica social( /n Rom1nia /n tran?iie, +' =>73==7, n Luana 8iruna &op (coordonator)!
%icionar de politici sociale! :.pert! +((+
E7' "rocesul +olitic /n tran?iia din Rom1nia: o e@+licaie structural(, ociologie
!omneasc, nr* ,>+! +((= ariante en6lez: ?he @olitical @rocess in the Ro%ania
?ransition) A structural explanation# n !omanian ?ournal of ociolog@, 1ol PI! no* ,>
+F +((=
F<' Direcii de de?4oltare a socioloiei ca disci+lin(, sistem de /n4((m1nt i +ro-esie!
ociologie !omneasc! nr* =! +((=
F6'7 i+ote?e +entru o anali?( socioloico3e+istemoloic( a socioloiei rom1neti /n
+erioada comunist(: 67CC367D7! ociologie romneasc, "ol.$$$, >r.1, 2%%2, 2/311
F8'Ce a l(sat Dimitrie %usti socioloiei +ost*elice O n ociologie romneasc, "ol.$$$, >r.,
2%%2/ !)e $eac5 o- Dimitrie %usti -or t)e +ost3Par sociolo5, !omanian ?ournal of
ociolog@, "ol. ;#$/ 2%%2, >o. 132
F>' "unctele critice ale socioloie rom1neti actuale, ociologie !omneasc, nr*+! +((?
FC' 9n4ino4(irea ca instrument al normali?(rii sociale, dar i al o+resiunii: 6< critici la o
nou( uto+ie, ociologie !omneasc, nr*=! +((?
F=' "ro*lemele sociale, n /nciclopedia (ez&oltrii sociale Acoordonator Ctlin Zamfir i
'imona 'tnescuB, &olirom! +((;
FE' "ro-esia de sociolo: +olitica 0acult(ii de Socioloie i Asisten( Social( i +olitica
Ministerului Educaiei i Cercet(rii, ociologie !omneasc, 1ol*! nr*,! +((;
FF' Socioloia societ(ilor /n sc)im*are; socioloia Rom1niei' "ro+uneri de noi criterii de
e4aluare a +roduciei socioloice! n ociologia romneasc, "ol.#, nr.2, 2%%1, p./ *
FD' !ematica deci?iei /n +si)oloia social( i socioloie! n ociologie romneasc, "ol. $#,
nr.2, 2%%(
F7' !ematica deci?iei /n +si)oloia social( i socioloie, n @lorea C4ipea! Ionel Cioar!
"drian 3atos! 8i4ai 8arian! Cecilia 'as A coordonatori A &ultur, de'"oltare, identitate,
perspecti"e actuale,:.pert! Bucureti! +((;! p* -=>-;
D<' Decision3maJin under +ersistent uncertaint5' A NeP +aradim o- decision3maJin
and its multi+le e@+lanator5 ca+acit5, n &alitatea "ieii. !e"ist de politici sociale, "nul
PIP! nr* ,>+! +((7
D6'Ino4aia Social: conte@t i tematic(! n $no"aia social7 re1ist on line, Institutul de
Cercetare a calitii 1ieii! nr*,F +(()
D8' Conte@tul social i tematica socioloic( a Ino4aiei Sociale, n re1ista &alitatea "ieii.
!e"ist de politic social, nr. 132, 2%%)
D>' R(s+unsul socioloiei la cri?a economic(! n $no"aia social7 !e"ist on line, Institutul
de Cercetare a Calitii ieii! nr*+F +(()
DC' O nou( ameninare: raiunea limitat( +roduce montri: #n e@erciiu de construcie
teoretic(, n #e1ista on line $no"aia social, "ol. $$, nr.1/ 2%1%
D=' a+te -a?e de istorie social( tur*ulent( a socioloiei rom1neti (Ctlin Zamfir! Iancu
@ilipescu! 'imona 'tnescu! 'imona Ilie! @la1ius 8i4alac4e)! #e1ista ociologie
!omneasc, "ol. #$$$, nr. 1, 2%1%
DE'Cum anali?(m uni4ersul s+iritual al rom1nilor: consideraii teoretice i
metodoloice, #e1ista on line $no"aia social, +(,(! ol II! nr*+
DF' Socioloia rom1neasc(: riscuri i o+ortunit(i, n ociologie !omneasc! 1ol* III!
nr*-F +(,(
DD' E4aluarea /n tiinele sociale: o sc)im*are necesar( de +ers+ecti4(, n #e1ista on line
$no"aia social, 1ol* III! nr* +F +(,,
"rticole n (icionarul de sociologie A =8 articole
"rticole n (icionar de politici sociale (Luana 8iruna &op! coordonator! :.pert! +((<) > 8
"rticole n /nciclopedia dez&oltrii sociale (Coord* Ctlin Zamfir i 'imona 'tnescu)!
+((; A 7 articole
Articole /n di-erite re4iste culturale i sociale
Ane@a C
Cit(ri internaionale
Anali?ele +e +ro*lemele cruciale ale Rom1niei actuale L +olitici sociale, anali?a critic( a
tran?iiei rom1neti, standard de 4ia( i calitatea 4ieii, s(r(cie, condiiile social3
economice ale +o+ulaiei de romi; iani L sunt citate /n studiile i ra+oartele +roduse
de instituii internaionale' 9n domeniul tiinelor sociale, indicii de citare se re-er( /n
s+ecial la studiile din re4istele de s+ecialitate i doar marinal la studiile i ra+oartele
+roduse de instituiile internaionaleK c)iar c(rile +u*licate /n str(in(tate /n acest
domeniu sunt luate /n considerare mai dera*( marinal'
"e internet au -ost menionate C6 cit(riK 7 cit(ri ISI /n 8<6<38<66' ANEV
9n HorldCat c(rile au =< de intr(ri, c(ri +re?ente /n numeroase *i*lioteci din #SA,
#G, %ermania
Cit(ri naionale
E4idena cit(rilor din literatura rom1neasc(, /n tiinele sociale, este -ramentar('
$ucr(rile lui C(t(lin .am-ir sunt +rintre cele mai citate /n c(rile, studiile i /n te?ele
de doctorat din literatura rom1neasc('
View our Cited Reference
Search tutorial.
Sign In Marked List (0) My EndNote Web My ResearcherID My Citation Alerts My Saed Searches Log !"t
#el$
Search A"thor %inder Cited Re&erence Search Adanced Search Search #istory
Web of ScienceSM
<< Back to previous page
Cited Reference Search (%ind the articles that cite a $erson's (ork)
Step 2 Select cited re&erences and click )%inish Search*)
#int+ Look &or cited re&erence ariants (so,eti,es di&&erent $ages o& the sa,e article are cited or $a$ers are cited
incorrectly)*
C!"#$ R#%#R#&C# !&$#'
References ( ) *( of *( -age . o& .
Select
References Cited +uthor Cited Work
,S-.W #'/+&$#$ "!"0#S1 2ear Volu3e /age +rticle
!$
Citing
+rticles **
View
Record
EISEM!N/
0!***1AM%IR/
C
#I2# ED3C .445 60 .65 .0*.00789%0.6:;046 < =ie(
Record
1AM%IR C ANAL CRI0ICA 0RAN1I <00; .
1AM%IR C ANAL CRI0ICA 0RAN1I0 <00; <
1AM%IR C ANAL CRI0ICA 0RAN1I0 <00; .7> .
1AM%IR C ANALI1A CRI0ICA 0RAN <00; 6
1AM%IR C CALI0A0EA =IE0II AN3 .446 ; S6 .
1AM%IR C C!MM3NICA0I!N 0..; .44. .
1AM%IR C C!MM3NICA0I!N 0>0. .44> .
1AM%IR C C!MM3NICA0I!N ..0: .444 .
1AM%IR C DIA2N!1A
-R!9LEMEL!R <000 ;4 .
1AM%IR C DIC0 S!CI!L!2IE .444 .
1AM%IR C DIC0I!NAR S!CI!L!2IE .446 .
1AM%IR C DIMENSI!NS -!=ER0? 4 .445 .
1AM%IR C DIMENSI3NI SARACIEI .44; <
1AM%IR C DIREC0I!NS RE%!RM #I .446 .
1AM%IR C EC R!MANIAN -!=ER0? .444 .
1AM%IR C EM-L!?MEN0 -!LICIES .44; .
1AM%IR C ENCICL!-EDIA DE1=!L0 <007 5
1AM%IR C INN!CEN0I !CCASI!NAL .44> 5> .
1AM%IR C N!3A -R!=!CARE
DE1=! <00> <
1AM%IR C !R2 INN!=A0I!N E W - .4:7 76 .
1AM%IR C -EN0R3 S!C CEN0RA0A .447 .
1AM%IR C -!LI0ICI S!C R!MANIA .444 .
1AM%IR C -!LI0ICI S!CIALE R!M .444 ;
1AM%IR C -!LI0ICI S!CIALE R!M .447 .
Qeb of RnoCled6e S1*<*=T > Qeb of 'cience Cited #eference 'earc4 'tep +
4ttp:FFapps*Cebof/noCled6e*comFsummarL*doUVidW?XproductWQ9'X'***
, of + (+*,(*+(,, +(:-+
1AM%IR C -!=ER0? R!MANIA <00. 6
1AM%IR C -!=ER0? R!MANIA <00. 5 .
1AM%IR C -!=ER0? R!MANIA
CA3S <00. .
1AM%IR C R!MANIA :4 46 DINAMI .44; .
1AM%IR C R!MANIA :4 46 D?NAMI .44; <
1AM%IR C R!MANIA :4 46 D?NAMI .44; >; .
1AM%IR C R!MANIA S!CIALA RE= <00. .
1AM%IR C R!MANIS ISS3E NEW A- <006 .
1AM%IR C R!MII R!MANIA <00< <
1AM%IR C R!MII R!MANIA <00< .6 .
1AM%IR C SI03A0IA SARACIEI R! <00. <
1AM%IR C S!CI!L!2IE
R!MANEASC <005 6 56 .
1AM%IR C S!CI!L!2? DIC0 .446 .
1AM%IR C 0I2ANII IN0RE I2N!RA .446 .
1AM%IR C 3NDERS0ANDIN2
D?NAMI <005 .
1AM%IR C W!MENS -AR0ICI-A0I!N .44: .
Restrict res"lts by any or all o& the o$tions belo(+
All languages
English
Afrikaans
Arabic
Basque
All document types
Article
Abstract of Published Item
Art Exhibit Review
Bibliography
)Select All) adds the &irst 500 ,atches to yo"r cited re&erence search/ not all ,atches*
Citing Article co"nts are &or all databases and all years/ not @"st &or yo"r c"rrent database and year li,its*
C!"#$ R#%#R#&C# !&$#'
References ( ) *( of *( -age . o& .
;. records ,atched yo"r A"ery o& the ;5/<7</004 in the data li,its yo" selected*
View in B English
C <0.. 0ho,son Re"ters Acce$table 3se -olicy Please give us your feedback on using Web of Knowledge.
Qeb of RnoCled6e S1*<*=T > Qeb of 'cience Cited #eference 'earc4 'tep +
4ttp:FFapps*Cebof/noCled6e*comFsummarL*doUVidW?XproductWQ9'X'***
8 o- 8 <8'6<'8<66 8<:C8
Cit(ri /n jurnale tiini-ice inde@ate ISI 3 C(t(lin .am-ir A8<6<38<66B
Cit(ri 8<6<38<66
,* Z"8@I# C
INN9C:NHI 9CC"'I9N"L <? : ,))?
+* Z"8@I# C
&:NH#G '9C C:NH#"H" : ,));
Hitle: C4ildren and C4ild4ood in #omanian 'ocietL and 'ocial #esearc4 Ideolo6ical and 8ar/et
Biases and some Notable Contributions
"ut4or(s): 'tanciulescu! :
'ource: CG##:NH '9CI9L9IY olume: <7 Issue: + &a6es: =() &ublis4ed: 8"# +(,(
@actor de impact: (*?;-
=* Z"8@I# C
&9:#HY #98"NI" C"G' : +((,
Hitle: H4e politicisation of mi6rant minors: Italo>#omanian 6eopolitics and :G inte6ration
"ut4or(s): 8ai! N
'ource: "#:" olume: -+ Issue: + &a6es: ,7, &ublis4ed: 0GN +(,(
@actor de impact: ,*<+7
-* Z"8@I# C
"N"L C#IHIC" H#"NZIH : +((-
Hitle: #omanian approac4 to media portraLals of disabilitL
"ut4or(s): Ciot! 8I
'ource: %I'"BILIHY X '9CI:HY olume: +< Issue: < &a6es: <+< &ublis4ed: +(,(
@actor de impact: (*;?+
<* Z"8@I# C
"N"L C#IHIC" H#"NZIH : +((-
Hitle: &sLc4o>'ociolo6ical Barriers to Citizen &articipation in Local Io1ernance* H4e Case of
'ome #ural Communities in #omania
"ut4or(s): &ascaru! 8
'ource: L9C"L I9:#N8:NH 'HG%I:' olume: =? Issue: - &a6es: -)= &ublis4ed: +(,(
@actor de impact: (*?7?
?* Z"8@I# C
HII"NII INH#: IIN9#" : ,))=
Hitle: H4e forest be4ind t4e bar c4arts: brid6in6 Vuantitati1e and Vualitati1e researc4 on
#omaFHi6ani in contemporarL #omania
"ut4or(s): #u64inis! C
'ource: &"HH:#N' 9@ &#:0G%IC: olume: -- Issue: - &a6es: ==; &ublis4ed: +(,(
@actor de impact: (*<;<
;* Z"8@I# C
%I"IN9Z" &#9BL:8:L9# : +(((
Hitle: H3: '9CI9>'&"HI"L %I8:N'I9N 9@ H3: BGC3"#:'H I3:HH9'
"ut4or(s): 8ionel iorel2 Ne6ut 'il1iu
'ource: H#"N'YL"NI"N #:I:Q 9@ "%8INI'H#"HI: 'CI:NC:' Issue: ==:
&a6es: ,);>+,; &ublis4ed: 0GN +(,,
Himes Cited: ( (from Qeb of 'cience)
7* Z"8@I# C
Hitle: C9#&9#"H: '9CI"L #:'&9N'IBILIHY "N% H3: 'G'H"IN"BL: C98&:HIHI:
"%"NH"I:
"ut4or(s): 8iron %umitru2 &etcu 8onica2 'obole1sc4i Iulia 8aria
'ource: "8@IH:"H#G :C9N98IC olume: ,= Issue: +) &a6es: ,?+>,;) &ublis4ed: @:B
+(,,
Himes Cited: ( (from Qeb of 'cience)
)* Z"8@I# C
#98II #98"NI" : +((+
Hitle: Zuantitati1e tales of et4nic differentiation: measurin6 and usin6 #omaFILpsL et4nicitL in
statistical analLses
"ut4or(s): #u64inis Cosima
'ource: :H3NIC "N% #"CI"L 'HG%I:' olume: =- Issue: - &a6es: <)->?,) %9I:
,(*,(7(F(,-,)7;(*+(,(*<,-(<< &ublis4ed: +(,,
Himes Cited: ( (from Qeb of 'cience)
Exemplele pe care am reuit s le identific pe Google
Children at Risk in Romania: Problems Old and e!
l. EUROPEAN COMMlSSlON - DAPHNE PROGRAMME, WHO REGlONAL OFFlCE FOR
EUROPE, & THE UNlVERSlTY OF BlRMlNGHAM, U. (2007). DE-
lNSTlTUTlONALlSlNG AND TRANSFORMlNG CHlLDREN'S SERVlCES. A GUlDE TO
GOOD PRACTlCE.http://www.crin.org/docs/Deinstitutionaliation_Manual_-
_Daphne_Prog_et_al.pdf
2. Ringold, D., Orenstein, M. A., & Wilkens, E. (2005). Roma in an expanding Europe :
breaking the poverty cycle. World Bank, Washington, D.C.
"inamica bunstrii i protec#ia social
l. Ghebrea, G. The role of social dialogue in Romania: impressive form, deficient content,
The enlargement of social Europe,
2. Petre, R. (2008), LEGlSLATlVE HARMONlSATlON ON GENDER lSSUES lN
ROMANlA: THE CASE OF PARENTAL LEAVE AND SOME OF lTS lMPLlCATlONS,
Studia Universitatis Babes-Bolyai-Sociologia, nr. l, pp. 99
Pentru o societate centrata pe copil
l. Lataianu, C. M. (2003), Social protection of children in public care in Romania from the
perspective of European Union integration, lnternational Journal of Law, Policy and the
Family, vol. l7, nr. l, pp. 99-l20
2. Lataianu, M. (200l). THE l966 LAW CONCERNlNG PROHlBlTlON OF ABORTlON lN
ROMANlA AND lTS CONSEQUENCES. THE FATE OF ONE GENERATlON Warsaw,
Policies for $omen %upport
l. Voicu, M., Strapcov, K., & Voicu, B. (2007), Rodov rozdiely a domce prce: analza
vybranch eurpskych krajn, Sociolgia-Slovak Sociological Review, nr. 6, pp. 502
2. Voicu, M., Voicu, B., & Strapcova, K. (2006). Housework and gender inequality across
Europe: lRlSS working papers,
3. Voicu, M., Voicu, B., & Strapcova, K. (2007). Engendered housework. A cross-european
analysis: lRlSS working papers.http://iriss.ceps.lu/documents/irisswp75.pdf
4. Voicu, M., Voicu, B., & Strapcova, K. (2008), Housework and Gender lnequality in
European Countries, European Sociological Review,
Romania&'()&(*: "+namics of $elfare and %ocial Protection
l. Barany, Z. (2002). The East European Gypsies: Regime Change, Marginality, and
Ethnopolitics. Cambridge University Press,
2. Zamfir, C., & Marginean, l. (200l), Poverty in Romania, CASPlS, Bucharest,
Romanian %ocial $ork Education ,oda+
l. Stefanescu, P. (l995), Using a Computer Network for Social Work Training, Human
Services in the lnformation Age,
%ocial Policies: Romania in the European Context
2. ALlONA, C. (2006). Reglementari juridice privind asistenta sociala a copilului si a familiei
cu copii n Republica Moldova, UNlVERSlTATEA DE STAT DlN MOLDOVA
3. Anghel, R. (2007), Skateboarding behind the EU lorrythe experience of Romanian
professionals struggling to cope with transition while assisting care leavers, European
Journal of Social Work, vol. l0, nr. l, pp. 3-l9
4. Dickens, J. (l999), Family support in Romania and the UK: different circumstances,
similar challenges, Children & Society, vol. l3, nr. 3, pp. l55-l66
5. Dickens, J., & Serghi, C. (2000), Stresses and Satisfactions for Social Workers in
Romania and England, SOClAL WORK lN EUROPE, vol. 7, nr. 3, pp. l4-23
6. EUROPEAN COMMlSSlON - DAPHNE PROGRAMME, WHO REGlONAL OFFlCE FOR
EUROPE, & THE UNlVERSlTY OF BlRMlNGHAM, U. (2007). DE-
lNSTlTUTlONALlSlNG AND TRANSFORMlNG CHlLDREN'S SERVlCES. A GUlDE TO
GOOD PRACTlCE.http://www.crin.org/docs/Deinstitutionaliation_Manual_-
_Daphne_Prog_et_al.pdf
7. Gunnar, M. R., Bruce, J., & Grotevant, H. D. (2000), lnternational adoption of
institutionally reared children: Research and policy, Development and Psychopathology,
vol. l2, nr. 4, pp. 677-693.l0.l0l7/S0954579400004077,
http://ezproxy.library.dal.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?
direct=true&db=psyh&AN=200l-l4l92-006&site=ehost-live
8. Kleininger, T., & Crowther, W. RESEARCH FOR THE MANAGEMENT OF SOClAL
TRANSFORMATlON: THE CASE OF POVERTY ALLEVlATlON lN ROMANlA,
9. Lataianu, M. THE l966 LAW CONCERNlNG PROHlBlTlON OF ABORTlON lN
ROMANlA AND lTS CONSEQUENCES. THE FATE OF ONE GENERATlON,
l0. LlLlA, M. (2007). Rolul i statutul juridic al autorit|ilor administra|iei publice n
solu|ionarea problemelor copiilor afla|i n dificultate, ACADEMlA DE ADMlNlSTRARE
PUBLlC PE LlNG PREEDlNTELE REPUBLlCll MOLDOVA
ll. Preda, M., Dobo, C., & Grigora, V. (2004), Sistemul de asigurri de pensii n Romnia
n perioada de tranzi|ie: probleme majore i solu|ii, lnstitutul European din Romnia
Studii de impact (PAlS ll),
l2. PROCA, L. (2007). ASlSTEN|A SOClAL lNSTlTU|lE DlSTlNCT A DREPTULUl
PROTEC|lEl SOClALE (ASPECT lNSTlTU|lONAL-ADMlNlSTRATlV ), ACADEMlA DE
ADMlNlSTRARE PUBLlC PE LlNG PREEDlNTELE REPUBLlCll MOLDOVA
l3. Saulean, D., & Epure, C. (l998). Defining the Nonprofit Sector: Romania. John Hopkins
Univ,
l4. Vladescu, C., Radulescu, S., & Cace, S. (2005), The Romanian Healthcare System:
Between Bismark and Semashko, ln: G. Shakarishvili (coord.), Decentralization in
Healthcare, Analyses and Experiences in Central and Eastern Europe in the l990s,
Local Government and Public Service Reform lnitiative Budapest
l5. Zagaglioni, G. (2004). Le peculiarit del mondo rurale romeno e le sfide dello sviluppo:
tra transizione postcomunista e allargamento dell'Unione Europea, Universit di Bologna
Sede di Forl
l6. Zamfir, C., & Marginean, l. (200l), Poverty in Romania, CASPlS, Bucharest,
l7. Zamfir, E. (l997), Social Services for Children At Risk: The lmpact on the Quality of Life,
Social lndicators Research, vol. 42, nr. l, pp. 4l-76
l8. Zouev, A. (l999). Generation in Jeopardy: Children in Central and Eastern Europe and
the Former Soviet Union.
%ocial %er-ices for Children .t Risk: ,he /mpact on the 0ualit+ of 1ife
l. ME Sharpe, Leets, L. (200l), lnterrupting the Cycle of Moral Exclusion: A
Communication Contribution to Social Justice Research l, Journal of Applied Social
Psychology, vol. 3l, nr. 9, pp. l859-l883
%trategii antisrcie i de2-oltare comunitar
2. CASPlS - SlSTEM DE lNDlCATORl DE lNCLUZlUNE SOClALA LA NlVEL JUDETEAN,
3. The Roma Population: Socio-Economic Situation and Coordinates of a Support Program
4. Center for Documentation and lnformation on Minorities in Europe - Southeast Europe
(CEDlME-SE) (200l). MlNORlTlES lN SOUTHEAST EUROPE. Roma of Romania.
http://www.edrc.ro/resurse/rapoarte/Roma_of_Romania.pdf
,he Roma Population
l. Barany, Z. (2002). The East European Gypsies: Regime Change, Marginality, and
Ethnopolitics. Cambridge University Press,
2. Haupt, G. (2006). Antiziganismus und Sozialarbeit: Elemente einer wissenschaftlichen
Grundlegung, gezeigt an Beispielen aus Europa mit dem Schwerpunkt Rumnien. Frank
& Timme GmbH,
3. Ringold, D., Orenstein, M. A., & Wilkens, E. (2005). Roma in an expanding Europe :
breaking the poverty cycle. World Bank, Washington, D.C.
,he %ituation of Child and 3amil+ in Romania
l. Walsh, P. (l997), Old World-new territory: European perspectives on intellectual
disability, Journal of lntellectual Disability Research, vol. 4l, nr. 2, pp. ll2-ll9