Sunteți pe pagina 1din 33

CUPRINS

Lucrari practice

Lucrare practica 1 - 5 exemple de Bilant initial Lucrare practica 2 Egalitati conta ile Lucrare practica ! Regi"trul #urnal "i Regi"trul Cartea $are Lucrare practica % Balanta de &eri'icare

Lucrarea practica numarul 1 BIL(N) INI)I(L Sa se intocmeasca 5 bilanturi initiale care sa cuprinda 15-20 elemente in Activ si 10-15 elemente in Pasiv, astfel: 2 exemplare pentru societati comerciale cu profil productie de bunuri, 2 exemplare pentru societati comerciale cu profil comert si un exemplar pentru o societate cu profil prestare de serviciu. 1, Bilant initial societate comerciala cu obiect de activitate productie de bunuri: S*C* )I+RUL S*R*L* (C)I,
r crt 1 2 Simbol element 201 21%1 !enumire element "#eltuieli de constituire &c#ipamente te#nolo'ice (masini, utila)e si instalatii de lucru* +i)loace de transport +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale +aterii prime Suma $000 15000 r crt 1 2 Simbol element 1011 1012 !enumire element "apital subscris nevarsat "apital subscris varsat -e.erve le'ale Profit

P(SI,
Suma %000 25000

% $

21%% 21$

1000 2000

% $

10,1 121

5000 1/000

%01

/000

201

, / 0 2 10 11 12 1% 1$ 15

%02 %0% %$5 %/1 $111 $1% $5, 5121 5%11 5$2

+ateriale consumabile +ateriale de natura obiectelor de inventar Produse finite +arfuri "lienti &fecte de primit de la clienti !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul "onturi la banci in lei "asa in lei Avansuri de tre.orerie )otal (cti&e

1000 10000 20000 15000 /000 $000 $200 %,00 2500 2500 -..//

, / 0 2 10 11 12 1%

$01 $0% $21 $2, $201 $$2% $,2 5121

Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori &fecte de platit Personal - salarii datorate !repturi de personal neridicate Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul 5.6.A. de plata "reditori diversi "redite bancare pe termen scurt

,000

10000 %500 $500 $200 1500 1,00 1500 0000

)otal Pa"i&e

-..//

2. Bilant initial societate comerciala cu obiect de activitate productie de bunuri: SC 0ER$( S*R*L* (C)I,
r crt 1 2 % $ Simbol element 201 211 21% 21%1 !enumire element "#eltuieli de constituire 5erenuri si amena)ari de terenuri 7nstalatii te#nice, mi)loace de transport, animale si plantatii &c#ipamente te#nolo'ice (masini, utila)e si instalatii de lucru* +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale Seminte si materiale de plantat 1ura)e "ombustibili Animale si pasari Ambala)e "lienti &fecte de primit de la clienti Avansuri acordate personalului Subventii 'uvernamentale !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul "onturi la banci in lei "asa in lei )otal (cti&e Suma %200 2000 1$000 1,000 r Simbol crt element 1 1012 2 % $ 10,1 121 1,21 !enumire element "apital subscris varsat -e.erve le'ale Profit "redite bancare pe termen lun' Amorti.ari instalatiilor, mi)loacelor de transport, animalelor si plantatiilor 1urni.ori &fecte de platit Personal - salarii datorate Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul "reditori diversi "redite bancare pe termen scurt

P(SI,
Suma ,0000 10500 0500 2$000

21$

1500

201%

$000

, / 0 2 10 11 12 1% 1$ 15 1, 1/

%025 %02, %022 %,1 %01 $111 $1% $25 $$51 $5, 5121 5%11

1000 %500 2000 10,00 1000 11000 15000 $500 $200 /000 12000 2000 1252//

, / 0 2 10 11

$01 $0% $21 $201 $,2 5121

5000 %200 1/00 1200 1$00 5000

)otal Pa"i&e

1252//

%. Bilant initial societate comerciala cu obiect de activitate comert: SC I11IE S*R*L* (C)I,
r crt 1 2 Simbol element 20% 205 !enumire element "#eltuieli de de.voltare "oncesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare Alte inre'istrari necorporale "onstructii 7nstalatii te#nice, mi)loace de transport, animale si plantatii +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale +ateriale consumabile +ateriale de natura obiectelor de inventar +arfuri aflate la terti +arfuri Suma $000 %00 r crt 1 2 Simbol element 1012 121 !enumire element "apital subscris varsat Profit

P(SI,
Suma 1%2000 05000

% $ 5 ,

200 212 21% 21$

1000 ,000 12000 /000

200

Amorti.ari imobili.arile necorporale

privind

120

$ 5

201 $01

Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori

1200 5%$00

/ 0 2 10 11 12 1% 1$ 15 1, 1/ 10

%02 %0% %5/ %/1 %01 $111 $02 $1% $10 511 5121 5%11

$00 000 %00 210000

, / 0 2 10 11 12 1$

$0% $0$ $21 $201 $%1 $%/ $$2% $$/ $,2

&fecte de platit 1urni.ori de imobili.ari Personal salarii datorate Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul Asi'urari sociale A)utor de soma) 5.6.A. de plata 1onduri speciale 8taxe si varsaminte asimilate "reditori diversi

1$,0 1200 15000 1$00 ,200 $200 120 %500

Ambala)e 1%00 "lienti %2000 1urni.ori-debitori 100 &fecte de primit de la 10000 clienti "lienti facturi de 2000 intocmit 6alori de incasat 000 "onturi la banci in lei 2000 "asa in lei 1500 )otal (cti&e !/55//

)otal Pa"i&e

!/55//

$. Bilant initial societate comerciala cu obiect de activitate comert: S*C* S2IN S*R*L* (C)I,
r crt 1 2 % $ 5 , / Simbol element 201 20% 200 211 212 21% 21$ !enumire element "#eltuieli de constituire "#eltuieli de de.voltare Alte imobili.ari necorporale 5erenuri si amena)ari terenuri "onstructii 7nstalatii te#nice, mi)loace de transport, animale si plantatii +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 7mobili.ari corporale in curs de executie +ateriale de natura obiectelor de inventar +arfuri &fecte de primit de la clienti !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul !ebitori diversi 6alori de incasat "onturi la banci in lei "asa in lei )otal (cti&e Suma 1./00 200 000 2.000 1%.000 ,.000 /.250 r crt 1 2 % $ 5 , / Simbol element 1011 1012 121 200 201 $01 $0% !enumire element

P(SI,
Suma

"apital subscris 10.000 nevarsat "apital subscris varsat 50.000 -e.ultatul reportat (profit* Amorti.ari privind imobili.arile necorporale Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori 1urni.ori imobili.ari 11.000 1$0 200 0$.000

de $.000

0 2 10 11 12 1% 1$ 15 1,

2%1 %0% %/1 $1% $5, $,1 511 5121 5%11

5.000 1500 1,5.000 15,0 11000 200 150 12000 1500 22-53/

0 2 10 11 12 1% 1$ 15

$0$ $21 $201 $%1 $%/ $$1 $,2 5121

&fecte de platit

1.200

Personal 8salarii 2.000 datorate Alte datorii in le'atura 1$0 cu personalul Asi'urari sociale 1.2%0 A)utor de soma) 7mpo.it pe profit9venit "reditori diversi "redite bancare termen scurt )otal Pa"i&e 20 1,0 200

pe ,$.500 22-53/

5. Bilant initial societate comerciala cu obiect de activitate prestari servicii: S*C* SC(LE S*R*L* (C)I,
r crt 1 2 Simbol element 20% 205 !enumire element "#eltuieli de de.voltare "oncesiuni brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare Alte imobili.ari necorporale 5erenuri si amena)ari terenuri "onstructii 7nstalatii te#nice, mi)loace de transport, animale si plantatii +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 7mobili.ari corporale in curs de executie +ateriale de natura obiectelor de inventar :ucrari si servicii in curs de executie "lienti &fecte de primit de la clienti "lienti facturi de intocmit 1urni.ori-debitori "#eltuieli inre'istrate in avans 6alori de incasat "onturi la banci in lei "asa in lei )otal (cti&e Suma ,00 1200 r crt 1 2 Simbol element 1012 10,1 !enumire element "apital subscris varsat -e.erve le'ale

P(SI,
Suma 11000 2000

% $ 5 , /

200 211 212 21% 21$

1000 1000 12000 15000 2000

% $ 5 , /

105 121 201 2000 $01

-e.erve din reevaluare Profit Amorti.ari privind imobili.arile necorporale Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori

2200 %0000 200 2100 %$00

0 2 10 11 12 1% 1$ 15 1, 1/ 10

2%1 %0% %%2 $111 $1% $10 $02 $/1 511 5121 5%11

1000 1$00 12000 1500 1000 11000 200 1000 1500 1200 $00 4-///

0 2 10 11 12 1% 1$ 15

$0$ $21 $201 $%1 $%/ $$2% $$1 $$$

1urni.ori de imobili.ari Personal 8salarii datorate Alte datorii in le'atura cu personalul Asi'urari sociale A)utor de soma) 5.6.A. de plata 7mpo.it pe profit (venit* 7mpo.it pe venituri de natura salariilor

2000 5,00 200 $200 2000 1,00 10$00 1$00

)otal Pa"i&e

4-///

Lucrarea practica numarul 2


Situatia initiala a unei intreprinderi se pre.inta intr-un bilant cu 15-20 posturi in activ si 10-15 in pasiv. Sa se pre.inte influenta operatiunilor economice asupra bilantului, prin formularea la libera ale'ere a unui numar de $ operatii economice. Se va preci.a e'aliatatea bilantiera corespun.atoareasi silo'ismul. S*C* )I+RUL S*R*L* (C)I,
r crt 1 2 Simbol element 201 21%1 !enumire element "#eltuieli de constituire &c#ipamente te#nolo'ice (masini, utila)e si instalatii de lucru* +i)loace de transport +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale +aterii prime Suma $000 15000 r crt 1 2 Simbol element 1011 1012 !enumire element "apital subscris nevarsat "apital subscris varsat -e.erve le'ale Profit

P(SI,
Suma %000 25000

% $

21%% 21$

1000 2000

% $

10,1 121

5000 1/000

%01

/000

201

, / 0 2 10 11 12 1% 1$ 15

%02 %0% %$5 %/1 $111 $1% $5, 5121 5%11 5$2

+ateriale consumabile +ateriale de natura obiectelor de inventar Produse finite +arfuri "lienti &fecte de primit de la clienti !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul "onturi la banci in lei "asa in lei Avansuri de tre.orerie )otal (cti&e

1000 10000 20000 15000 /000 $000 $200 %,00 2500 2500 -..//

, / 0 2 10 11 12 1%

$01 $0% $21 $2, $201 $$2% $,2 5121

Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori &fecte de platit Personal - salarii datorate !repturi de personal neridicate Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul 5.6.A. de plata "reditori diversi "redite bancare pe termen scurt

,000

10000 %500 $500 $200 1500 1,00 1500 0000

)otal Pa"i&e

-..//

Operatiunea economica nr.1 Se dau in folosinta pentru u. propriu produse finite 8ce repre.inta obiecte de inventar in valoare de 2.200 -; prin banca. Analiza operatiunii. 7n urma acestei operatiuni economice sin'ulare sporeste elementul de activ < +ateriale de natura obiectelor de inventar< cu 2.200 -; , concomitent cu reducerea elementului de activ < Produse finite < cu 2.200 -; (Bilantul nr.1* (C)I,
r crt 1 2 Simbol element 201 21%1 !enumire element "#eltuieli de constituire &c#ipamente te#nolo'ice (masini, utila)e si instalatii de lucru* +i)loace de transport +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale +aterii prime +ateriale consumabile +ateriale de natura obiectelor de inventar 54.//622//7 Produse finite (14.//22//7 +arfuri "lienti &fecte de primit de la clienti !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul "onturi la banci in lei "asa in lei Avansuri de tre.orerie )otal (cti&e Suma $000 15000 r crt 1 2 Simbol element 1011 1012 !enumire element "apital subscris nevarsat "apital subscris varsat -e.erve le'ale Profit

P(SI,
Suma %000 25000

% $

21%% 21$

1000 2000

% $

10,1 121

5000 1/000

5 , / 0 2 10 11 12 1% 1$ 15

%01 %02 %0% %$5 %/1 $111 $1% $5, 5121 5%11 5$2

/000 1000 10000 20000 15000 /000 $000 $200 %,00 2500 2500 -..//

5 , / 0 2 10 11 12 1%

201 $01 $0% $21 $2, $201 $$2% $,2 5121

Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori &fecte de platit Personal - salarii datorate !repturi de personal neridicate Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul 5.6.A. de plata "reditori diversi "redite bancare pe termen scurt

,000 10000 %500 $500 $200 1500 1,00 1500 0000

)otal Pa"i&e

-..//

20000=2200-2200>20000 -?( 6 8 x 9 P

Operatiunea economica nr.2 :a sfarsitul luni se consemnea.a salarii neridicate in valoare de de /00 -; . Analiza operatiunii. 7n urma acestei operatiuni economice sin'ulare sporeste elementul de pasiv < !repturi de personal neridicate< cu /00 -; , concomitent cu reducerea elementului de pasiv < Personal8salarii datorate< cu /00 -; (Bilantul nr.2* (C)I,
r crt 1 2 Simbol element 201 21%1 !enumire element "#eltuieli de constituire &c#ipamente te#nolo'ice (masini, utila)e si instalatii de lucru* +i)loace de transport +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale +aterii prime Suma $000 15000 r crt 1 2 Simbol element 1011 1012 !enumire element "apital subscris nevarsat "apital subscris varsat -e.erve le'ale Profit

P(SI,
Suma %000 25000

% $

21%% 21$

1000 2000

% $

10,1 121

5000 1/000

%01

/000

201

, / 0 2

%02 %0% %$5 %/1

+ateriale consumabile +ateriale de natura obiectelor de inventar Produse finite +arfuri

1000 10000 20000 15000

, / 0 2

$01 $0% $21 $2,

Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori &fecte de platit Personal - salarii datorate 552//4//7 !repturi de personal neridicate 5 !5//64//7 Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul 5.6.A. de plata "reditori diversi "redite bancare pe termen scurt

,000

10000 %500 $500 $200

10 11 12 1% 1$ 15

$111 $1% $5, 5121 5%11 5$2

"lienti &fecte de primit de la clienti !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul "onturi la banci in lei "asa in lei Avansuri de tre.orerie )otal (cti&e

/000 $000 $200 %,00 2500 2500 -..//

10 11 12 1%

$201 $$2% $,2 5121

1500 1,00 1500 0000

)otal Pa"i&e

-..//

-..//9-..//64//-4// -?( 9 P 6 8 x

Operatiunea economica nr.3 Se inre'istrea.a incasarea unei sume ce nu apartine societatii in valoare de 000 -; . Analiza operatiunii. 7n urma acestei operatiuni economice sin'ulare sporeste elementul de activ < "onturi la banci in lei< cu 000 -; , concomitent cu cresterea elementului de pasiv < "reditori diversi < cu 000-; (Bilantul nr.%* (C)I,
r crt 1 2 Simbol element 201 21%1 !enumire element "#eltuieli de constituire &c#ipamente te#nolo'ice (masini, utila)e si instalatii de lucru* +i)loace de transport +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale +aterii prime Suma $000 15000 r crt 1 2 Simbol element 1011 1012 !enumire element "apital subscris nevarsat "apital subscris varsat -e.erve le'ale Profit

P(SI,
Suma %000 25000

% $

21%% 21$

1000 2000

% $

10,1 121

5000 1/000

%01

/000

201

, / 0 2 10 11 12 1% 1$ 15

%02 %0% %$5 %/1 $111 $1% $5, 5121 5%11 5$2

+ateriale consumabile +ateriale de natura obiectelor de inventar Produse finite +arfuri "lienti &fecte de primit de la clienti !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul "onturi la banci in lei (!3//6.//7 "asa in lei Avansuri de tre.orerie )otal (cti&e

1000 10000 20000 15000 /000 $000 $200 $$00 2500 2500 --3//

, / 0 2 10 11 12 1%

$01 $0% $21 $2, $201 $$2% $,2 5121

Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori &fecte de platit Personal - salarii datorate !repturi de personal neridicate Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul 5.6.A. de plata "reditori diversi 515//6.//7 "redite bancare pe termen scurt

,000

10000 %500 $500 $200 1500 1,00 2%00 0000

)otal Pa"i&e

--3//

10

-..//6.//9-..//6.//-? ( 6 8 9 P 6 8 Operatiunea economica nr.4 "onform extrasului de cont din data 10.02.2010 se inre'istrea.a plata unei facturi emise de un @1urni.orA in valoare de 1.200 -; Analiza operatiunii. 7n urma acestei operatiuni economice sin'ulare se reduce elementul de activ @"onturi la banci in leiA cu 1.200 -; , concomitent cu reducerea elementului de pasiv < 1urni.or< cu 1.200 -; (Bilantul nr.$* (C)I,
r crt 1 2 Simbol element 201 21%1 !enumire element "#eltuieli de constituire &c#ipamente te#nolo'ice (masini, utila)e si instalatii de lucru* +i)loace de transport +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale +aterii prime Suma $000 15000 r crt 1 2 Simbol element 1011 1012 !enumire element "apital subscris nevarsat "apital subscris varsat -e.erve le'ale Profit

P(SI,
Suma %000 25000

% $

21%% 21$

1000 2000

% $

10,1 121

5000 1/000

%01

/000

201

, / 0 2 10 11 12 1% 1$ 15

%02 %0% %$5 %/1 $111 $1% $5, 5121 5%11 5$2

+ateriale consumabile +ateriale de natura obiectelor de inventar Produse finite +arfuri "lienti &fecte de primit de la clienti !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul "onturi la banci in lei 5%%//-12//7 "asa in lei Avansuri de tre.orerie )otal (cti&e

1000 10000 20000 15000 /000 $000 $200 %200 2500 2500 -.%//

, / 0 2 10 11 12 1%

$01 $0% $21 $2, $201 $$2% $,2 5121

Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori (1.///12//7 &fecte de platit Personal - salarii datorate !repturi de personal neridicate Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul 5.6.A. de plata "reditori diversi "redite bancare pe termen scurt

,000

1,000 %500 $500 $200 1500 1,00 2%00 0000

)otal Pa"i&e

-.%// 11

--3//-12//9--3//-12// -? ( - 8 9 P x Bilantul final (C)I,


r crt 1 2 Simbol element 201 21%1 !enumire element "#eltuieli de constituire &c#ipamente te#nolo'ice (masini, utila)e si instalatii de lucru* +i)loace de transport +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale +aterii prime Suma $000 15000 r crt 1 2 Simbol element 1011 1012 !enumire element "apital subscris nevarsat "apital subscris varsat -e.erve le'ale Profit

P(SI,
Suma %000 25000

% $

21%% 21$

1000 2000

% $

10,1 121

5000 1/000

%01

/000

201

, / 0 2 10 11 12 1% 1$ 15

%02 %0% %$5 %/1 $111 $1% $5, 5121 5%11 5$2

+ateriale consumabile +ateriale de natura obiectelor de inventar Produse finite +arfuri "lienti &fecte de primit de la clienti !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul "onturi la banci in lei "asa in lei Avansuri de tre.orerie )otal (cti&e

1000 10000 20000 15000 /000 $000 $200 %200 2500 2500 -.%//

, / 0 2 10 11 12 1%

$01 $0% $21 $2, $201 $$2% $,2 5121

Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori &fecte de platit Personal - salarii datorate !repturi de personal neridicate Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul 5.6.A. de plata "reditori diversi "redite bancare pe termen scurt

,000

1,000 %500 $500 $200 1500 1,00 2%00 0000

)otal Pa"i&e

-.%//

12

Lucrarea practica numarul !


Se va intocmi un bilant initial cu 15-20 elemente in Activ si 10-15 elemente in Pasiv, se vor enunta $ operatiuni economico-financiare care sa corespunda celor $ e'alitati contabile, se vor inre'istra in -e'istrul Burnal, dupa care se va intocmi re'istrul "arte +are pentru toate conturile utili.ate (pentru fiecare operatiune inre'istrata in -e'istrul Burnal se va face anali.a contabila, specificand si e'alitatea contabila care-i corespunde*. S*C* )I+RUL S*R*L* societate comerciala cu obiect de activitate productie de incaltaminte (cti&
r crt 1 2 Simbol element 201 21%1 !enumire element "#eltuieli de constituire &c#ipamente te#nolo'ice (masini, utila)e si instalatii de lucru* +i)loace de transport +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale +aterii prime

Bilant initial
Suma $000 15000 r crt 1 2 Simbol element 1011 1012 !enumire element "apital subscris nevarsat "apital subscris varsat -e.erve le'ale Profit

Pa"i&
Suma %000 25000

% $

21%% 21$

1000 2000

% $

10,1 121

5000 1/000

%01

/000

201

, / 0 2 10 11 12 1% 1$ 15

%02 %0% %$5 %/1 $111 $1% $5, 5121 5%11 5$2

+ateriale consumabile +ateriale de natura obiectelor de inventar Produse finite +arfuri "lienti &fecte de primit de la clienti !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul "onturi la banci in lei "asa in lei Avansuri de tre.orerie )otal (cti&e

1000 10000 20000 15000 /000 $000 $200 %,00 2500 2500 -..//

, / 0 2 10 11 12 1%

$01 $0% $21 $2, $201 $$2% $,2 5121

Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori &fecte de platit Personal - salarii datorate !repturi de personal neridicate Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul 5.6.A. de plata "reditori diversi "redite bancare pe termen scurt

,000

10000 %500 $500 $200 1500 1,00 1500 0000

)otal Pa"i&e

-..//

13

Operatiunea economica nr.1 Se dau in folosinta pentru u. propriu produse finite 8ce repre.inta obiecte de inventar in valoare de 2200 -; prin banca. Cconturile care intra in functiune: Ccaracterul conturilor Csensul modificari %0% Activ = ! %$5 Activ "

Sporirea inre'istrata in debitul contului de Activ %0%< +ateriale de natura obiectelor de inventar< cu 2200 -; este e'ala cu reducerea consemnata in creditul contului pe Activ %$5 DProduse finite< cu 2200 -;
=A >-A +x - x

Operatiunea economica nr.2 :a sfarsitul luni se consemnea.a salarii neridicate in valoare de de /00 -; . Cconturile care intra in functiune: Ccaracterul conturilor Csensul modificari $21 Pasiv ! $2, Pasiv = "

-educerea inre'istrata in debitul contului de Pasiv $21< Personal - salarii datorate< cu /00 -; este e'ala cu sporirea consemnata in creditul contului de Pasiv $2,< !repturi de personal neridicate< cu /00 -; .
=P >-P +x - x

Operatiunea economica nr.3 Se inre'istrea.a incasarea unei sume ce nu apartine societatii in valoare de 000 -; . Cconturile care intra in functiune: Ccaracterul conturilor Csensul modificari 5121 Activ = ! $,2 Pasiv = "
14

Sporirea inre'istrata in debitul contului de Activ 5121 < "onturi la banci in lei< cu 000 -; este e'ala cu sporirea consemnata in creditul contului pe Pasiv $,2 D"reditori diversi< cu 000 -; .
=A >=P +x + x

Operatiunea economica nr.4 "onform extrasului de cont din data 10.02.2010 se inre'istrea.a plata unei facturi emise de un @1urni.orA in valoare de 1.200 -; . Cconturile care intra in functiune: Ccaracterul conturilor Csensul modificari $01, Activ ! 5121 Pasiv "

-educerea inre'istrata in debitul contului de Pasiv $01< 1urni.ori< cu 1200 -; este e'ala cu reducerea consemnata in creditul contului de Activ 5121< "onturi la banci in lei< cu 1200 -; .
-P >-A -x - x

15

Registrul-Jurnal D 1.
: 2/1 Cheltuieli de constituire 21!1 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 21!! Mijloace de transport 21% Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie a alorilor materiale si umane si alte acti e corporale !/1 Materii prime !/2 Materiale consumabile !/! Materiale de natura obiectelor de in entar !%5 !roduse "inite !41 Mar"uri %111 Clienti %1! E"ecte de primit de la clienti %53 #econtari cu actionarii (asociatii) pri ind capitalul %2// %/// 4/// 15/// 1//// 1/// 4/// 2/// 1/// 15/// 9 .-1 Bilant de desc idere! %///

SD

SC
-..//

Egalitati

2////

16

5121 Conturi la banci in lei 5!11 Casa in lei 5%2 A ansuri de trezorerie "nregistrat descompunerea acti#ului in conturi .-1 9 : 1/11 Capital subscris ne arsat 1/12 Capital subscris arsat 1/31 $ezer e legale 121 !ro"it 2.1 Amortizari pri ind imobilizarile corporale

!3//

25//

25//

-..// !///

25///

5///

14///

3///

%/1 %urnizori %/! E"ecte de platit %21 !ersonal - salarii datorate %23 #repturi de personal neridicate %2.1 Alte datorii &n leg'tur' cu

1.///

!5//

%5//

%2//

15//

17

personalul %%2! (.).A. de plata 13//

%32 Creditori di ersi 51-1 Credite bancare pe termen scurt "nregistrat descompunerea pasi#ului in conturi

15//

.///

!/! Materiale de natura obiectelor de in entar

!%5 !roduse "inite

22//

22//

$% &-%

*e dau in "olosinta pentru uz propriu produse "inite +ce reprezinta obiecte de in entar in aloare de ,.,-- $./ prin banca.
4

% $'-'&(
4// 4// $( &-(

%21 !ersonal - salarii datorate

%23 #repturi de personal neridicate

0a s"arsitul lunii se consemneaza salarii neridicate in aloare de de 1-$./.


5

%&($'-'
.// .// $% &$(

5121 2 Conturi la banci in lei2

%32 3Creditori di ersi2

*e inregistreaza incasarea unei sume ce nu apartine societatii in aloare de 4-- $./.


6

%$'&($'

%/1 2 %urnizori2

5121 < "onturi la banci in lei<

12//

12//

-( &-%

Con"orm extrasului de cont din data 54.5,.,-5- se inregistreaza plata unei "acturi emise de un 6%urnizor7 in aloare de 5.,-- $./.

%-'&(-'

18

TOTAL RULAJE

4900

4900

Registrul Cartea Mare


D 1011- Capital subscris nevarsat 3000 Rd Tsd 0 0 0 3000 3000 C Sic Rc Tsc Sfc Rd Tsd 0 0 D 1)12- Capital su*scris #arsat 25000 0 25000 25000 C Sic Rc Tsc Sfc

1061 5000

C Sic Rc Tsc Sfc

121 17000

C Sic Rc Tsc Sfc

Rd Tsd

0 0

0 5000 5000

Rd Tsd

0 0

0 17000 17000

281 6000

C Sic Rc

4)1 18000

C Sic Rc Op6

Rd

Rd

1200

Tsd

6000 6000

Tsc Sfc

Tsd

1200

18000 16800

Tsc Sfc

403 3500

C Sic Rc

421 4500

C Sic Rc Op 4

Rd

Rd

/00

Tsd

3500 3500

Tsc Sfc

Tsd

700

4500 3800

Tsc Sfc

426

42+1

19

4200 Rd Tsd

Sic Rc Tsc Sfc Rd Tsd 0 0

1500 0 1500 1500

Sic Rc Tsc Sfc

0 /00
0 0 4900 4900

4423 1600

C Sic Rc Tsc Sfc

4,2 1500

C Sic Rc Tsc Sfc

Rd Tsd

0 0

0 1600 1600

Rd Tsd

0 0

000 2300 2300

5191 8000

C Sic Rc Tsc Sfc

D Sid Rd Tsd Sfd 4000

2)1 4000 0 4000 0 0

Rd Tsd

0 0

0 8000 8000

Rc Tsc

D Sid Rd Tsd Sfd

2131 15000 0 15000 15000 0 0

D Sid

2133 1000 0 1000 1000 0 0

Rc Tsc

Rd Tsd Sfd

Rc Tsc

D Sid Rd Tsd Sfd

214 2000 0 2000 2000 0 0

D Sid

3)1 7000 0 7000 7000 0 0

Rc Tsc

Rd Tsd Sfd

Rc Tsc

20

D Sid Rd

302 1000 0 0

D Sid

3)3 10000 2200 0

Rc

Rd Op3

Rc

Tsd Sfd

1000 1000

Tsc

Tsd Sfd

12200 12200

Tsc

D Sid Rd

345 20000 0 2200

D Sid

3-1 15000 0 0

Rc Op3

Rd

Rc

Tsd Sfd

20000 17800

2200

Tsc

Tsd Sfd

15000 15000

Tsc

D Sid Rd Tsd Sfd

4111 7000 0 7000 7000 0 0

D Sid

413 4000 0 4000 4000 0 0

Rc Tsc

Rd Tsd Sfd

Rc Tsc

D Sid Rd

456 4200 0 0

D Sid

.121 3600 000 1200

Rc

Rd Op5

Rc Op6

Tsd Sfd

4200 4200

Tsc

Tsd Sfd

4400 3200

1200

Tsc

D Sid

5311 2500

D Sid

.42 2500

21

Rd Tsd Sfd

0 2500 2500

0 0

Rc Tsc

Rd Tsd Sfd

0 2500 2500

0 0

Rc Tsc

Lucrarea practica numarul %

SituaEia iniEialF a unei 3ntreprinderi se pre.intF 3ntr-un bilanE didactic cu 15-20 elemente in Activ si 10-15 elemente in Pasiv. !upF desc#iderea conturilor de activ Gi de pasiv, se vor pre.enta 3n )urnal un numFr de 20-25 operaEiuni economice. !upF 3nre'istrarea cronolo'icF, se va proceda la sistemati.area soldurilor iniEiale Gi a miGcFrilor din cursul lunii 3n "artea mare, pe ba.a cFreia se va 3ntocmi balanEa de verificare cu patru serii de e'alitFEi (cti&
r Simbol !enumire element

Bilant initial
Suma r Simbol !enumire

Pa"i&
Suma

22

crt 1 2

element 201 21%1

% $

21%% 21$

%01

"#eltuieli de constituire &c#ipamente te#nolo'ice (masini, utila)e si instalatii de lucru* +i)loace de transport +obilier, aparatura birotica, ec#ipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale +aterii prime

$000 15000

crt 1 2

element 1011 1012

element "apital subscris nevarsat "apital subscris varsat -e.erve le'ale Profit

%000 25000

1000 2000

% $

10,1 121

5000 1/000

/000

201

, / 0 2 10 11 12 1% 1$ 15

%02 %0% %$5 %/1 $111 $1% $5, 5121 5%11 5$2

+ateriale consumabile +ateriale de natura obiectelor de inventar Produse finite +arfuri "lienti &fecte de primit de la clienti !econtari cu actionarii (asociatii* privind capitalul "onturi la banci in lei "asa in lei Avansuri de tre.orerie )otal (cti&e

1000 10000 20000 15000 /000 $000 $200 %,00 2500 2500 -..//

, / 0 2 10 11 12 1%

$01 $0% $21 $2, $201 $$2% $,2 5121

Amorti.ari privind imobili.arile corporale 1urni.ori &fecte de platit Personal - salarii datorate !repturi de personal neridicate Alte datorii 3n le'4tur4 cu personalul 5.6.A. de plata "reditori diversi "redite bancare pe termen scurt

,000

10000 %500 $500 $200 1500 1,00 1500 0000

)otal Pa"i&e

-..//

*e inregistreaza in $egistrul 8urnal descompunerea bilantului initial si operatiunile economice inregistrat. Registrul-Jurnal D 1.
: 2/1 Cheltuieli de constituire 21!1 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 15/// 9 .-1 Bilant de desc idere! %///

SD

SC
-..//

Egalitati

23

21!! Mijloace de transport 21% Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie a alorilor materiale si umane si alte acti e corporale !/1 Materii prime !/2 Materiale consumabile !/! Materiale de natura obiectelor de in entar !%5 !roduse "inite !41 Mar"uri %111 Clienti %1! E"ecte de primit de la clienti %53 #econtari cu actionarii (asociatii) pri ind capitalul 5121 Conturi la banci in lei 5!11 Casa in lei 5%2 A ansuri de trezorerie "nregistrat descompunerea acti#ului in conturi 25// 25// !3// %2// %/// 4/// 15/// 2//// 1//// 1/// 4/// 1///

2///

24

.-1

: 1/11 Capital subscris ne arsat 1/12 Capital subscris arsat 1/31 $ezer e legale 121 !ro"it 2.1 Amortizari pri ind imobilizarile corporale

-..// !///

25///

5///

14///

3///

%/1 %urnizori %/! E"ecte de platit %21 !ersonal - salarii datorate %23 #repturi de personal neridicate %2.1 Alte datorii &n leg'tur' cu personalul %%2! (.).A. de plata

1.///

!5//

%5//

%2//

15//

13//

25

%32 Creditori di ersi 51-1 Credite bancare pe termen scurt "nregistrat descompunerea pasi#ului in conturi

15//

.///

5!11 Casa in lei

%53 #econt9ri cu ac:ionarii asocia:ii pri ind capitalul

%///

%///

;ncasat de la asocia:i numerar &n aloare de <--- $./=.


4

1/11 Capital subscris ne 9rsat

1012
Capital subscris 9rsat

;nregistrat cre>terea capitalului 9rsat de asocia:i cu 5--- $./=.


5

5121 Conturi la banci in lei

51-1 Credite bancare pe termen scurt

15///

15///

;nregistrat primirea de la ?C$ a unui credit bancar pe termen scurt &n aloare de 5@--- $./=.
6

%/1 2 %urnizori2

5121 < "onturi la banci in lei< 2/// 2///

;nregistrat achitarea unei obliga:iei "a:9 de un "urnizor de m9r"uri &n aloare de ,--- $./=., din contul de #isponibil la b9nci &n lei.

263
=mobiliz9ri "inanciare sub "orm9 de interese de participare

15//

5 2
Conturi la banci in lei

45/

269
)9rs9minte de e"ectuat pentru imobiliz9ri "inanciare

45/

26

;nregistrat achizi:ionarea de ac:iuni care reprezint9 3=mobiliz9ri "inanciare sub "orm9 de interese de participare2cu plata imediat9 prin contul de #isponibil la b9nci &n lei a @-A din costul lor de achizi:ie, de 5@-- $./=

%
%/1 2 %urnizori2 5!11 Casa &n lei

542
A ansuri de trezorerie 1-//

2///

1//

;nregistrat justi"icarea a ansului de trezorerie primit de administra:ia societ9:ii,&n aloare de ,--- $./=, prin achitarea unei "acturi de m9r"uri &n aloare de 5B-- $./= >i di"eren:a depus9 la caserie.
9

: 9 %/1 2 %urnizori2 %/Cheltuieli &nregistrate &n a ans

%/! E"ecte de pl9tit %5//

5///

5//

*e emite un bilet la ordin cu aloarea de @-- $./=, &n "a oarea unui "urnizor de m9r"uri, pentru obliga:ia de <@-- $./=, di"eren:a reprezentCnd a ans platit "urnizorului

10

5121 Conturi la banci in lei

1321 Credite bancare pe termen lung

3////

3////

!rimirea unui imprumut pe termen lung de la banca.


11

%
!/1 Materii prime 442, (axa pe aloarea adaugata (()A) deductibila

%/1 2 %urnizori2 1////

12%//

2%//

*e inregistreaza achizitionarea, cu "actura "iscala, de materii prime in aloare de 5---- $./=, ()A ,<A.

27

12

%111 Clienti

%
!0
Venituri din vanzarea produselor finite

12%// 1////

4427
(axa pe aloarea adaugata colectata *e and produse "inite in aloare de B--- $./=, ()A colectata ,<A, pe baza de "actura "iscala. 5--bucx5--leiDbucE5---- $./=
13

2%//

5 2
Conturi la banci in lei

%111 Clienti

12%//

12%//

=ncasarea de la clienti a contra alorii produselor "inite andute prin contul la banca.
14

5!11 Casa in lei

5.1 6iramente interne

5///

5///

Con"orm cecului de numarar, se ridica de la banca suma de @.--- $./= pentru plata a ansurilor chenzinale.
15

%25 A ansuri acordate personalului

5!11 Casa in lei

5///

5///

*e inregistreaza plata a ansurilor din salarii pe baza semnaturilor din listele de a ans, in aloare de @.--- $./=
16

5.1 6iramente interne

5 2
Conturi la banci in lei

5///

5///

*e ridica de la banca extrasul de cont prin care se con"irma operatiunea de ridicare de catre casier a sumelor a"erente a ansurilor chenzinale.
17

3%1 Cheltuieli cu salariile personalului

%21 !ersonal-salarii datorate

35//

35//

*e acorda salariile personalului pentru luna curenta in aloare totala de F@-- lei, con"orm statului de salarii.

28

18

5%11 Acrediti e

5.1 6iramente interne 5/// 5///

*e deschide un acrediti in aloare de 1--- $./=.


19

5.1 6iramente interne

5 2
Conturi la banci in lei

5///

5///

*e primeste extrasul de cont prin care se con"irma irarea sumei din contul de disponibil in acrediti ul deschis.
20

%/1 2 %urnizori2

5411
Acrediti e

5///

5///

*e schita obligatia "ata de un "urnizor din acrediti ul deschis in aloare de @--- $./=
21

2111 (erenuri

%/% %urnizori de imobilizari

15///

15///

*e cumpara un teren de la un "urnizor neplatitor de ()A.


22

%/% %urnizori de imobilizari

5121 < "onturi la banci in lei<

15///

15///

*e achita terenul cumparat.

23

4/1 )enituri din anzarea produselor "inite

121 !ro"it sau pierdere

1////

1////

=nchidere conturi enituri


24

121 !ro"it sau pierdere

64
Cheltuieli cu salariile personalului

35//

35//

inchidere conturi cheltuieli

29

25

3-1 Cheltuieli cu impozitul pe pro"it impozitul pe pro"it

%%11 =mpozitul pe pro"it curent

..//

..//

26

4427
(axa pe aloarea adaugata colectata

&

442, (axa pe aloarea adaugata (()A) deductibila

24))

24))

Regulari/area 01%
27

121&,21

++))

+)))

TOTAL RULAJE

230!0 0

230!0 0

Registrul Cartea Mare

D 4)Rd Tsd

1011 3.000 1000 1000 0 3000 2000

C Si Rc Tsc Sfc

1012 25.000 1000 1000 26000 2600

C Si (4 Rc Tsc Sfc

D Rd Tsd

1061 0 0 5.000 0 5.000 5.000

C Si Rc Tsc Sfc

Rd Tsd

0 0

121 17.000

C Si Rc

1621

C Si 60.000 (8 Rc Tsc

D Si 19) Rd Tsd

2111

Rd

6500 8800

10000

15.000 15.000 15.000

0 0 0

Rc Rc Tsc

Rd 27.000 11700 Tsc Sfc Tsd

0 0

60.000 60.000

Tsd

15300

30

D Si 13) Rd Tsd Sfc

421 5.000 5.000 5.000 500

60.000 C 4.500 Si 0 4.500 Rc Tsc

Sfc

D Si 13) Rd Tsd

Sfd

15.000 425

5.000 5.000 5.000

0 0 5.000

Rc Tsc Sfd

D Si 5) Rd Tsd Sfd

263 1.500 1.500 1.500 1.500

D Si Rd Tsd

269 750 750 750 750

C (5 Rc Tsc Sfc

0 0

Rc Tsc

0 0

D Si 9) Rd Tsd Sfd

301 7000 10.000 10.000 17.000 17.000

0 0

Rc Tsc

D Si 4) 6) 7) 18) Rd Tsd

401 2.000 1.900 4.500 5.000 13.400 13.400 18.000 12.400

C (9

D Si Rd Tsd

403 3.500 5.000 5.000 8.500 8.500

0 0

C Si (7 Rc Tsc Sfc

D Si Rd Tsd

404 15.000 15.000 15.000 15.000

0 0

C Si (18 Rc Tsc Sfc

12.400 30400 17000

Rc Tsc Sfd

D 10) Rd Tsd

4111 7.000 12.400 12.400 12.400 12.400 19.400 12.400

C Si (11 Rc Tsc

D Si 13) Rd Tsd

421 0 4.500 6500 6500 11000

C Si Rc Tsc

D Si 13) Rd Tsd

425 5.000 5.000 5.000

0 0

Rc Tsc

31

Sfd

7.000

11000

Sfc

Sfd

5.000

D D Si Si 9) 3) Rd 11) Tsd Rd Tsd Sfd D

4426 5121 3600 2000 2400 2400 15000 750 2400 2400 12400 5000 2400 2400 60000 15000 87.400 227500 91.000 22.750 68250 409

C C Si (7 (4 Rc (5 Tsc (20 Rc Sfd Tsc

D D Si Rd Rd Tsd Tsd Sfc

4427 5191 8000 2400 2.400 0 15000 2400 2.400 0 15.000 2400 2.400 0 23000 0 23000

C C Si Si (9 (3 Rc Rc Tsc Tsc Sfc

D D Si Rd 1) Tsd 6) 12) Sfd Rd Tsd Sfd

456 5311 4.200 2500 0 4000 4000 5000 4200 4000 100 0 5000 0 200 9.100 5.000 11.600 5000 6600

C C Si Si Rc (13 Tsc (14 Rc Tsc

C Si

500 Rd Tsd 500

3) 11) Rd Tsd

Sfd

500

Sfd

D Si 16) Rd Tsd

5411 5000 5000 5000 0 5000 5000 5000

C Si (17 (18 Rc Tsc Sfd

D Si Rd Tsd Sfd

542 2500 0 2000 2.500 2.000 2.500 2.000 500

C Si (6 Rc Tsc

D Si 14) Rd Tsd

581 5000 5000 10000 10000 5000 5000 10000 10000 0

C Si (12 (16 Rc Tsc Sfd

32

D Si Rd Tsd Sfd

641 6500 6.500 6.500 0 6500 6500 6500

C Si (6 Rc Tsc

D Si Rd Tsd

701 10000 10000 10000 10000 10000 10000

C Si (10 Rc Tsc

Sfc

D Si Rd Tsd

441 6500 6500 6500 0 6500

C Si (6 Rc Tsc Sfc

D Si Rd Tsd

691 8800 8800 8800 8800 8800 8800

C Si (10 Rc Tsc

Sfc

33