Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice

Rolul asistentului social generalist

Cojan Maria Andreea Asistenta Sociala Anul III Grupa 2 Asistenta sociala a persoanelor varstnice

Asistentul social se ocup n principal cu recuperarea !i "re#inte$rarea psi%o-social !i profesional a persoanelor cu pro&le'e speciale(deficien)e psi%ice !i *sau fizice+co'porta'ent antisocial"delicven)#+ pro&le'e sociale diverse, Munca unui asistent social este aceea de a ajuta oa'enii n rezolvarea pro&le'elor le$ate de situa)ia lor social sau de via)a personal, Asistentul social n 'unca sa ndepline!te un !ir de roluri+ printre care pute' eviden)ia ur'toarele( 1.Iniiator pentru ca ofer aten)ie pro&le'ei aprute sau pro&le'ei poten)iale, Acest rol ur're!te n esen) anticiparea apari)iei pro&le'ei, Asistentul social ajut indivizii !i $rupurile s-!i deter'ine nevoile+ s-!i clarifice !i identifice pro&le'ele+ s-!i selecteze !i s aplice o strate$ie de lucru+ s-!i dezvolte capacit)ile pentru a se ocupa de pro&le'ele lor ntr-un 'od eficient, 2,-olul de consultant(consilier pentru persoane# este activ ce are ca finalitate rezolvarea pro&le'elor acestuia !i*sau o&)inerea unor sc%i'&ri n capacitatea individului de a-!i rezolva pro&le'ele, 3.Avocat .ste un rol activ !i direct+ pledeaz /ntr-un pentru astfel de drepturile+ rol+ nevoile asistentul n care asistentul social se lupt+ unui social client sau ale unui $rup, pentru pro'oveaz liders%ip

colectarea de infor'a)ii+ ar$u'enteaz nevoile !i drepturile clientului, 0&iectivul este s 'odifice sau s provoace sc%i'&ri ale politicilor sociale n concordan) cu nevoile sociale, 4.Broker (agent de legtur) - acest serviciile co'unitare, rol asistentul social l ndepline!te prin

sta&ilirea le$turilor dintre indivizi sau $rupuri sociale+ care au nevoie de ajutor+ !i

5.Mediator - rolul i'plic interven)ia asistentului social n dispute dintre pr)i+ pentru a le ajuta s ajun$ la un consens, 6. egociator - adun 'preun acele persoane care sunt n conflict !i ncearc s le ajute s ajun$ la un co'pro'is, Uneori+ la fel ca si 'ediatorul+ ne$ociatorul $se!te o solu)ie de 'ijloc ce asi$ur contrapr)ilor existen) n co'un, !."ducator - rolul de educator i'plic oferirea de infor'a)ii clientului, Pentru a fi un educator &un+ asistentul social tre&uie s de)in cuno!tin)ele necesare, 1e exe'plu( s-l fa'iliarizeze pe client cu o&li$a)iunile prin)ilor+ s fie co'petent n educa)ia sexual+ n cutarea locurilor de 'unc pentru tineri, #.$oordonator -i'plic conju$area a 'ai 'ultor co'ponente ntr-o 'anier

or$anizat, 1e exe'plu+ n cazul unei fa'ilii cu 'ultiple pro&le'e+ care necesit at2t servicii de sntate+ c2t !i servicii de educa)ie+ asistentul social joac rolul de 3case 'ana$er4 pentru coordonarea acestor servicii5 fce le$tura ntre siste'ele !i su&siste'ele n care este i'plicat clientul, %.$ercettor - n anu'ite 'o'ente+ fiecare asistent social e un cercettor, Investi$a)iile n asisten)a social includ analiza literaturii de specialitate+ evaluarea rezultatelor !i studierea nevoilor co'unitare, 1&.'acilitator de gru( - un lider pentru $rupurile experi'entale, Grupul poate fi de educa)ie+ terapeutic+ de autoajutorare etc, 11.)lani*icator+ director de (rogra, rol ce presupune activit)i specifice de scriere de proiecte !i de evaluare a lor n vederea dezvoltrii !i sus)inerii resurselor + serviciilor !i pro$ra'elor sociale, 12."-(ert consultant 6 asi$ur asisten)a n cazul unor cercetri precu' !i a altor speciali!ti sau servicii n efortul de n)ele$ere !i rezolvare a pro&le'elor sociale,

13.Manager+ad,inistrator rol ce presupune scrierea de proiecte !i evaluarea lor n vederea sus)inerii resurselor+ serviciilor !i pro$ra'elor sociale, 14..u(ervi/or de stagiu- supervizeaz personalul sau studen)ii care I-au fost distri&ui)i spre ndru'are, 15.Me,0ru al unei ec1i(e de (ro*esioni2ti- desf!oar activit)i n cadrul unei ec%ipe+ prestatori de servicii sociale dintr-o institu)ie sau a$en)ie, .c%ipa poate fi una interdisciplinar+ deci asistentul social va cola&ora cu ceilal)i speciali!ti ai serviciului asisten)i sociali+ 'edici+ psi%olo$i+ avoca)i etc 16.Ar0itru- exa'ineaz !i evalueaz faptele !i ia decizii n unele situa)ii conflictuale, 1!.$olectare de *onduri -popularizeaz serviciile sociale pentru a aduna fonduri n vederea dezvoltrii !i i'ple'entrii de pro$ra'e sau servicii, 18.Relaii cu publicul -planific !i desf!oar acticit)i de rela)ii cu pu&licul n nu'ele a$en)iei+ institu)iei+ profesiei,