Sunteți pe pagina 1din 2

G 1.2 GRILA DE ANALIZ A CONFORMITATII Certificatului de perfor a!ta e!er"etica a #locului de locui!

$e %au %c&rii de #loc 'adre%a e(acta) 'C*E)1

Nr. crt. I 1 2 II 1 2 # $ ' ( ) + , 111 12 1# 1$ 1' 1( 1) 1+ 1, 221


1

1. Criterii Criterii generale privind coninutul CPE Exista Raportul de analiza termica si energetica a cladirii (RAC)? Exista Anexa la CPE care conine date te nice pri!ind cladirea si instalatiile a"erente acesteia? Criterii %pecifice pri-i!d a%pectele calitati-e ale C*E CPE conine numarul si data inregistrarii in registrul auditorului? CPE conine datele pri!ind identi"icarea auditorului energetic pentru cladiri? CPE conine semnatura si tampila auditorului? CPE conine %ota energetica a cladirii (&locului de locuinte)? CPE conine clasa de per"ormanta energetica a cladirii certi"icate si a cladirii de re"erinta? CPE conine consumul anual speci"ic de energie al cladirii ceri"icate si al cladirii de re"erinta? CPE conine !aloarea indicelui de emisii ec i!alent C* 2 al cladirii ceri"icate si al cladirii de re"erinta? CPE conine consumul anual speci"ic de energie pentru incalzire al cladirii certi"icate? CPE conine consumul anual speci"ic de energie pentru apa calda de consum al cladirii certi"icate? CPE conine consumul anual speci"ic de energie pentru climatizare al cladirii certi"icate? CPE conine consumul anual speci"ic de energie pentru !entilare mecanica al cladirii ceri"icate? CPE conine consumul anual speci"ic de energie pentru iluminat arti"icial al cladirii ceri"icate? CPE conine consumul anual speci"ic de energie din surse regenera&ile al cladirii ceri"icate? CPE conine grilele de clasi"icare energetica a cladirii certi"icate "unctie de consumul de caldura anual speci"ic? CPE conine consumurile anuale speci"ice de energie pentru cladirea de re"erinta? CPE conine nota energetica a cladirii de re"erinta? CPE conine penalizarile acordate cladirii certi"icate si moti!area acestora? CPE conine recomandarile auditorului pentru im&unatatirea per"ormantei energetice a cladirii? CPE conine codul postal al localitatii. numarul si data inregistrarii la Consiliul /ocal? CPE conine adresa completa a cladirii certi"icate? CPE conine categoria cladirii certi"icate?

DA

N+

N,A

O#%

Con"orm *rdinului pentru apro&area reglementarii te nice 0etodologie de calcul al per"ormantei energetice a cladirilor 0C nr1 --12# 3 2--(1

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 1 Sprijinirea dez oltrii dura!ile a ora"elor poli ur!ani de #re"tere $omeniul major de inter enie 1%1 Planuri integrate de dez oltare ur!an Su!-domeniul& 'Poli de cretere( G.idul /olicita!tului Grila 2 0 Grila de -erificare a co!for it&$ii Certificatului de perfor a!ta e!er"etica 'C*E)

22 2# 2$ 2' 2( 2) 2+ III 1 2 I1 1 2 # $

CPE conine regimul de inaltime al cladirii certi"icate? CPE conine anul construirii cladirii certi"icate? CPE conine scopul ela&orarii CPE? CPE conine aria utila a cladirii certi"icate? CPE conine aria construita des"asurata a cladirii certi"icate? CPE conine !olumul interior al cladirii certi"icate? CPE conine denumirea si !ersiunea programului de calcul utilizat? Criterii %pecifice pri-i!d a%pectele calitati-e ale A!e(ei la C*E 4atele din Anexa la CPE pri!ind identi"icarea &locului de locuinte certi"icat si a elementelor sale constructi!e corespund cu cele din 5isa de analiza termica si energetica? Anexa la CPE este semnata si stampilata de catre auditorul energetic pentru cladiri? Criterii %pecifice pri-i!d a%pectele calitati-e ale Raportului de a!ali2a ter ica %i e!er"etica a cladirii 'RAC) 4atele din RAC pri!ind identi"icarea &locului de locuinte certi"icat si a elementelor sale constructi!e corespund cu cele din 5isa de analiza termica si energetica? Rezultatele din RAC corespund cu cele din CPE? Exista consumurile anuale caldura. apa calda. energie pentru iluminat si !entilare mecanica. "rig pentru climatizare? Exista consumul anual de energie al &locului de locuinte?

In situatia in care exista mai multe CPE apartinand unor blocuri care fac parte din aceeasi CERERE DE FINANARE, care au rezultate identice sau foarte apropiate, se vor compara 6 !c"itele cladirilor din planurile de situatie# 6 !ectiunile reprezentative ale constructiei# 6 Datele te"nice ale cladirii si instalatiilor aferente acestora$ In baza evaluarii informatiilor continute de aceste documente expertul te"nic va decide daca rezultatele sunt credibile sau nu$ /u ar E(plica$ii , Co e!tarii , Reco a!d&ri 3 7n cazul in care 1 proiect nu este con"orm. se !or mentiona in clar 1

Co!clu2ie3 Certificatului de perfor a!ta e!er"etica a #locului de locui!$e %au %c&rii de #loc re%pect& le"i%la$ia 4! -i"oare 5i e%te co!for

4A

)* (

Prenume %80E expert te nic independent9 5uncie9 :emn;tura9 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4ata9