Sunteți pe pagina 1din 9

MT ROBERT

Procedura operationala Descarcarea produselor petroliere la bordul navei MT Robert Editia 01.000 Revizia 00.000 Cod P0001 Pagina 1din9

1. Scopul Procedura asigura stabilirea si Robert. 2.Domeniu de aplicare #plicarea procedurii privind descarcarea de produse petroliere la bordul navei tanc petrolier "MT Robert. 3. Documente de referinta $.1 %tandard &%' 9001( )00*. %iste ul de Manage ent al Calit+,ii$.) Manualul de Manage ent &ntegrat .MM& 01/$.$ %tandardul &%' 10001( )000. %iste e de $.0 '1%#% 1*001( )00*. %iste ul de ocupa,ionale. $.3 Rezolutia &M' MEPC. 3).$)/4 # enda entele #ne5ei & a Marpol 6$76* pentru tancuri petroliere construite la sau dupa data de 087067199$. $.8 &MD9 C'DE : ;ista docu entelor este redata in volu ul & $.6 Codul &%M < Codul &nternational de Manage ent al sigurantei pentru e5ploatarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii. 4. Definitii si abrevieri Definitii ava petroliera < nava construita sau adaptata in vederea transportului de =idrocarburi lic=ide in vrac in spatiile sale de petroliere lic=ide in vrac. ar!a4 notiunea include si navele transportatoare de produse c=i ice atunci cand acestea transporta un cargo total sau partial de produse anage ent de ediu. anage ent al s+n+t+,ii 2i securit+,ii entinerea unor reguli si regle enteaza organizarea si des!asurarea activitatilor de descarcare a produselor petroliere la bordul navei "MT

MT ROBERT

Procedura operationala Descarcarea produselor petroliere la bordul navei MT Robert Editia 01.000 Revizia 00.000 Cod P0001 Pagina )din9

!etrol "petroleum#( notiune generica ce include titeiul si oricare alt produs petrolier lic=id de =idrocarburi derivat din titei. $ona de pericol( zona de pe o nava petroliera considerata periculoasa in cazul !olosirii !ocului desc=is sau a ec=ipa entului electric !ara siguranta intrinseca. Mediu : ediul >ncon?ur+tor >n care !unc,ioneaz+ o organiza,ie4 care include aerul4 apa4 solul4 resursele naturale4 !lora4 !auna4 oa enii 2i rela,iile dintre acestea. Risc : co bina,ie a probabilit+,ii de apari,ie a unui eveni ent periculos sau e5punerii la acesta 2i a severit+,ii r+nirii sau > boln+virii pro!esionale care poate !i cauzat+ de eveni ent sau de e5punerea la acesta. %brevieri &%M <&nternational %a!t@ Manage ent.Codul &nternational de Manage ent al sigurantei pentru e5ploatarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii/ &MD9 Code : &nternational Mariti e Dangerouse 9oods Code &%' 9001: %iste &%' 10001 : %iste de Manage ent al Calit+,ii de anage ent de de ediu anage ent al s+n+t+,ii 2i securit+,ii ocupa,ionale

'1%#% 1*001: %iste

C'A < Crude 'il Aas= &. Responsabilitate si autoritate Responsabilitatea operarii in siguranta a ter inalului. &nainte inceperii operarii navei .incarcare7descarcare sau debalastare/ 4 o!iterul responsabil si reprezentantul ter inalului trebuie sa se puna de acord in privinta stadiului de Bgata de operareB in siguranta . 'perarea trebuie per anent supraveg=eata de catre un o!iter responsabil in subordinea caruia sa se a!le su!icient personal ca sa poata !ace !ata operarii si securitatii navei . ar!ii este i partita atat navei cat si

MT ROBERT

Procedura operationala Descarcarea produselor petroliere la bordul navei MT Robert Editia 01.000 Revizia 00.000 Cod P0001 Pagina $din9

Ter inalul trebuie sa asigure un reprezentant de serviciu in per anenta care sa !ie in co unicatie cu nava tot ti pul. Cn e bru co petent al ter inalului trebuie sa !ie in per anenta in apropierea legaturii dintre nava si uscat . #ceasta supraveg=ere ur areste eli inarea unor situatii periculoase. '. Desfasurarea activitatilor '.1 Ec(ipamentele navelor petroliere"Tan)ers(ips* E+uipment# Din punct de vedere !unctional 4 o nava tanc 1. &nstalatia de oderna trebuie sa !ie prevazuta cu ( ani!old 4 valvule 4

ar!a .Cargo 1andling %@ste / 4 co pusa din (

tubulaturi 4 po pe 4 sorburi 4 tancuri . ). &nstalatia de gaz inert .&nert 9as %@ste / ( sursa de gaz 4 valvula de izolare 4 scrubber 4 separator de picaturi 4 uscator 4 valvule intrare 4 ventilatoare 4 valvule iesire 4 valvula regulatoare de presiune 4 inc=izatorul =idraulic .supapa =idraulica/4 valvula sens unic 4 valvula izolatie 4 supapa presiune7vacuu de izolare pe !iecare tanc 4 valvule 4 ast riser. 4 tubulaturi 4 valvule

$. &nstalatia de spalare a tancurilor .TanD Cleaning %@ste / ( po pe 4 tubulaturi 4 asini de spalat .care pot !i !i5e sau portabile/ 0. &nstalatia de ventilare tancuri .TanDsE Fentilation %@ste / 3. Tancuri de balast separate .%GT:%egregated Gallast TanDs/ sau dedicate .DCGT: Dedicated Clean Gallast TanDs/ 8. &nstalatia de 6. &nstalatia de anevrare a !urtunelor de ar!a .cranice sau bigi/ .Cargo 1oses 1andling %@ste / onitorizare a deversarii de =idrocarburi .'il Disc=arging Monitoring EHuip ent/ *. %iste e de siguranta pentru eli inarea suprapresiunii sau vidului din cargotancuri( Pressure 7 Facuu valves

MT ROBERT

Procedura operationala Descarcarea produselor petroliere la bordul navei MT Robert Editia 01.000 Revizia 00.000 Cod P0001 Pagina 0din9 ar!a .#uto atic 9auging %@ste /

9. %iste ul de

asurare auto ata a cantitatii de

'.2 ,nstructiuni catre ofiterul de cart la descarcare : : denu irea si cantitatea din !iecare produs care se va descarca secventele de descarcare .cu detalierea o entelor cand se va incepe balastarea

prin di!erenta si cand se va porni po pa de balast/ : detalii asupra activitatilor de pe coverta .ca la incarcare cu un plus de supraveg=ere a co ponentelor instalatie de gaz inert : in special nivelul de apa din supapa =idraulica/ : tancurile care se vor descarca si ordinea in care se va !ace descarcarea - se vor entiona tancurile care IC se vor descarca .sau se vor descarca nu ai partial si in acest caz care vor !i ula?ele pana la care trebuie descarcat/ : po pele de ar!a care se vor !olosi precu si para etrii de lucru .rp 7presiune

a5i a pe re!ulare/ : : : : : : procedura de pornire a descarcarii pornirea instalatiei de gaz inert .cand si cine o !ace/ valvulele care vor !i desc=ise si liniile de !und si de pe coverta care se !olosesc procedura de oprire de urgenta .e ergenc@ stop/ caile de co unicatie cu ter inalul liniile de ventilatie care se vor desc=ide

MT ROBERT

Procedura operationala Descarcarea produselor petroliere la bordul navei MT Robert Editia 01.000 Revizia 00.000 Cod P0001 Pagina 3din9 ar!a

se va

entiona necesitatea veri!icarilor periodice in co parti entul po pe ar!a si balast etc

: ur arirea para etrilor de !unctionare ai po pelor de : se va supraveg=ea atat coverta .tubulaturi 4

ani!old 4 valvule etc/ cat si i pre?urul

navei in scopul detectarii din ti p a oricarei scurgeri : : detalii privind operatiunea de stripuire .ordinea in care se va e5ecuta/ la ter inarea descarcarii : odul de drenare al tubulaturilor precu si odul de

colectare si livrare al ulti elor resturi din tubulaturi : se vor veri!ica 4 i preuna cu reprezentantul ter inalului 4 sa !ie indeplinite cerintele din lista de veri!icare nava7uscat .%=ip7s=ore sa!et@ c=ecD list/

'.3 !re-atirea navei pentru descarcare Pe baza datelor reciproc sc=i bate intre nava si ter inal trebuie sa se a?unga la o intelegere scrisa intre o!iterul responsabil de la nava si reprezentantul ter inalului. &ntelegerea trebuie sa cuprinda ur atoarele ( : : : : nu ele navei 4 dana 4 data si ora nu ele si se naturile o!iterului responsabil si ale reprezentantului ter inalului distributia ar!ii pe tancuri la sosire si plecare

pentru !iecare produs ur atoarele in!or atii ( cantitatea4 tancurile de la uscat in care se va descarca4 tancurile navei care vor !i decarcate4 liniile care se vor !olosi atat de la nava cat si de la uscat - rata de trans!er a presiunea ventilare !olosit. ar!ii4 presiunea de lucru4 a5i a ad isa - eventuale li itarii datorate te peraturii4 siste ul de

MT ROBERT

Procedura operationala Descarcarea produselor petroliere la bordul navei MT Robert Editia 01.000 Revizia 00.000 Cod P0001 Pagina 8din9

restrictii necesare datorate ( proprietatilor electrostatice4 !olosirii valvulelor auto ate de inc=idere .

&ntelegerea trebuie sa

ai includa un plan care sa indice ti pii esti ati pentru !iecare

etapa si sa cuprinda ur atoarele ( : secventele de descarcare tinand cont de ( sc=i bul de tancuri la nava si la uscat4 evitarea conta inarii ar!ii4 disponibilitatea liniei de descarcare4 C'A daca este iscari sau operatiuni care ar putea si a o entelor de incovoiere necesar sau alt tip de spalare la dana4 alte depasirea !ortelor taietoare a5i e precu

a!ecta rata de descarcare4 necesitatea de a indica !aptul ca nu se va ad ite a5i e4 operatiunile de balastare : rata de descarcare initiala si rata de a5i a de descarcare tinand cont de ( natura ar!a precu si de aran?a entul liniilor a5i a de descarcare ad isa in instalatia

ar!ii descarcate4 aran?a entul liniilor de ar!a de la uscat4 presiunea si rata

ter inalului4 precautiuni pentru evitarea acu ularii de electricitate statica4 orice alte li itari : : operatiuni de bunDerare sau de aprovizionare procedura de oprire de urgenta .

'.4 ,nceperea descarcarii".ommencement of disc(ar-in-# : inainte de inceperea descarcarii trebuie sa se puna Bla caldB instalatia de gaz inert : in !unctie de necesitati se va energetica . : se pregateste linia de descarcare( : valvula tanc ai porni un otor au5iliar pentru a asigura balanta

MT ROBERT

Procedura operationala Descarcarea produselor petroliere la bordul navei MT Robert Editia 01.000 Revizia 00.000 Cod P0001 Pagina 6din9

:valvula de intrare in ca era po pelor dinspre tancuri : valvula de aspiratie a po pei : valvula de re!ulare a po pei va ra ane inc=isa .in cazul in care po pa este de tip centri!ugal/ : valvula inter ediara spre coverta .riser valve/ : valvula de linie de pe coverta .line : valvula de la ani!old : se pun in co unicare tancurile cu tubulatura principala de gaz inert : se va porni instalatia de gaz inert si se va aduce in para etrii .presiune si continut de o5igen/ apoi se desc=ide valvula de izolatie de pe coverta spre a per ite gazului inert sa a?unga la cargotancuri : apoi se avertizeaza ter inalul si se va porni pri a po pa de : daca po pa este actionata de turbina cu aburi 4 la inceput vo rotatii .cca 3:800/ incepe sa desc=ide nu arul de rotatii pana la atingerea presiunii stabilite la : daca po pa este actionata electric 4 atunci vo valvulei de re!ulare de pe po pa. '.& /ltima etapa a descarcarii"0inal sta-e of disc(ar-in-# Dupa descarcarea grosului ar!ii .bulD disc=arge/ 4 vo a?unge la etapa !inala a descarcarii . #ceasta etapa presupune drenarea.stripuirea/ tancurilor pana la golirea e!ectiva a acestora . &n !unctie de siste ul e5istent la nava 4 stripuirea va putea !i !acuta !ie cu o po pa cu surub 4 o po pa cu piston sau cu a?utorul unui e?ector . Daca po pele de ar!a sunt dotate cu siste ult de caracteristicile de autoa orsare .po pe de vid sau siste ar!ii transportate .e5p. o ar!a centri!uga /. PR&M#F#C/ drenarea tancurilor se poate !ace c=iar cu po pele de !oarte posibil sa o drena nu ai cu po pa de ar!a 4 aceasta depinzand insa ar!a prea vascoasa nu va !i ani!old ar!a !olosi un nu ar ic de creste aster/

re!ularea po pei si progresiv vo

regla debitul prin desc=iderea gradata a

MT ROBERT

Procedura operationala Descarcarea produselor petroliere la bordul navei MT Robert Editia 01.000 Revizia 00.000 Cod P0001 Pagina *din9

Pentru ca sa se asieta . in).3

entina e!icienta operarii este bine ca tancurile sa nu a?unga in acelasi su!icienta / pentru a asigura scurgerea libera a !luidului din cargotanc catre sorb . ar!a sa !ie colectate intr:un singur tanc de unde in !inal aceste ar!a ar!a colectata

ti p la nivelul pentru stripuire si de ase enea este reco andabil ca sa ave

%e reco anda ca in ti p ce din unele tancuri inca se descarca vracul .bulD/ alte tancuri sa !ie stripuite si resturile de resturi sa !ie descarcate catre ter inal . Dupa ce toate tancurile au !ost stripuite si colectata a !ost descarcata la ter inal4 se va !ace stripuirea tubulaturilor si va !i tri isa catre ter inal prin inter ediul unei tubulaturi nu ita M#RP'; ;&IE .linia Marpol/ . Mar!urile cu presiune de vapori ridicata se stripuie cu po pe care sunt in buna conditie ecanica si care se vor opera cu atentie deosebita . Po pele cu piston vor trebui !olosite la viteza ica pana la oderata . ;a viteza are va aparea tendinta de a se !or a in ar!ii si in acelasi ti p a5i a setata a cilindru vapori sau gaz care vor reduce e!icienta po pei si care pot conduce la deza orsarea po pei . Pentru a reduce tendinta de vaporizare a pentru a creste e!ectiv inalti ea pozitiva de aspiratie 4 se reco anda cresterea presiunii de gaz inert in cargotancuri .cu conditia sa nu se depaseasca presiunea presvacuu urilor/. ai

ici .de regula de 0B/

'.' 1erificari dupa operatiunea de descarcare sau %e va veri!ica daca ( : au !ost inc=ise toate valvulele .veri!icarea se va !ace atat pentru valvulele care se stie ca au !ost !olosite cat si pentru valvulele care in od nor al nu s:au utilizat/ : dupa spalare 4 daca au !ost curatate !iltrele po pelor se va veri!ica corecta la loc si etansarea capacelor de la !iltre : s:au pus la locul lor toate antiincendiu/ ontarea lor

aterialele !olosite .incluzand ec=ipa entele antipoluare si

MT ROBERT

Procedura operationala Descarcarea produselor petroliere la bordul navei MT Robert Editia 01.000 Revizia 00.000 Cod P0001 Pagina 9din9

: capacele de la

ani!olduri au !ost stranse cu toate suruburile .si nu din doi in doi J/

: dupa degazarea tancurilor si eventuala uscare anuala . opping/ . inainte de reinertarea tancurilor / nu au !ost uitate in tanc diverse ateriale 4 carpe 4 lanterne

2. 0ormulare si inre-istrari I'T&CE 'K RE#D&IE%% .I'R/ DRL T#IM CERT&K&C#TE .Certi!icatul de tancuri uscate/ C;;#9E REP'RT : .Raportul ula?elor/ T&ME %1EET .&storicul operatiunilor/ FE%%E;E% ENPER&EICE K#CT'R .FEK/ ;ETTER% 'K PR'TE%T .%crisori de protest/ PCMP&I9 PRE%%CRE ;'9 .Evidenta presiunii pe ti pul descarcarii/ EMPTL T#IM CERT&K&C#TE .Certi!icat de tancuri golite/ %;'P T#IM CERT&K&C#TE .Certi!icat de slopuri/

3. Documente eliberate de catre terminal 4 1. ). $. 0. Ti e %=eet Cllage Report ;etters '! Protest E pt@ tanD certi!icate

5. %ne6e C;;#9E REP'RT : .Raportul ula?elor/ ;ETTER% 'K PR'TE%T .%crisori de protest/