Sunteți pe pagina 1din 31

9 Septembrie

15
nr. ord.

41

Sub Diviziune

Col1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Col2
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Personal
Personal
Personal
Securitate
Transport
Transport
Transport

#VALUE!

2014

Nume Prenume

Col3
Stratulat Mihai
Caramalac Diana
Cibotaru Victor
Mereacre Olesea
Vacarciuc Maria
Cretu Oleg
Popovici Mihai
Rosca Natalia
Nicu Denis
Carastanov Alexandru
Stepaniuc Victor
Negura Sergiu
Medoni Iaroslav
Nazaria Galina
Canter Vasile

Total calculat de
Suma
Suma impozitat
la inceputul
neimpozitat de la
de la inceputul
anului (nceput
inceputul anului
anului I.V.
de lun)
I.V.
Col4
25319.69
6000.00
6000.00
15413.55
9200.00
14000.00
17200.00
18000.00
15600.00
10800.00
16384.04
14000.00
6000.00
17300.00
33400.00

Col5
2000.00
2800.00
2533.34
2333.34
2000.00
2800.00
2333.34
2333.34
2800.00
2333.34
2666.66
2800.00
3666.66
2333.34
2666.66

Col6
2597.96
288.00
312.00
1177.22
648.00
1008.00
1338.00
1450.00
1152.00
762.00
1234.54
1008.00
210.00
1346.98
3710.00

Funcia
Baz
Col7
tehnolog
sudor
operator
manager
inginer
manager
Contabil
jurist
sudor
inginer
inginer
operator
ofer
ofer
manager

Categoria
de salarizare
Col8
18
6
6
22
10
16
20
21
18
12
18
16
6
13
25

Calculat
Suma
categoriei
Col9
1950
750
750
2350
1150
1750
2150
2250
1950
1350
1950
1750
750
1450
2650

Numrul
salariilor
Col10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Suma funciei
Zile lipsite
de baz n
nemotivat dependen de
zilele lipsite
Col11
Col12
8 Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare

Funcia
cumul
Col13
Contabil

Categoria de
salarizare
Col14
14

cercetator

11

mecanic
cercetator

8
20

Suma
categoriei
Col15
1550
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1250.00
0.00
0.00
950.00
2150.00

Nr
salariilor
Col16
0.75

0.25

0.75
0.5

Suma funciei
cumul n
dependen de
zilele lipsite
Col18
1 Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare
Eroare

Zile lipsite
ne motivat
Col17

25000

Suma
adaos
Col19
200

Suma funciilor
de Baz i
Cumul
Col20
3112.50
750.00
750.00
2350.00
1150.00
1750.00
2150.00
2250.00
1950.00
1350.00
2262.50
1750.00
750.00
2162.50
3725.00

Zile pe
buletin

Coeficie
nt de
calcul

Col21

Col22

8
0
0
19
8
0
0
0
0
0
5
0
0
0

Suma
buletin

Recal
culari

Col23
1 Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
0.8 Eroare!!!
1 Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
0.6 Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!

Col24

Total
calculat

Col25
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
Eroare!!!
450 Eroare!!!

3.50%

Reineri
Suma care nu
Suma
se
Impozit pe Impozit pe Asigurarea
neimpozitat
impoziteaz
venit 7% venit 18% medical
lunar
anual
Col26
Col27
Col28
Col29
Col30
3000.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4200.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3800.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3500.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3000.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4200.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3500.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3500.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4200.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3500.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4000.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4200.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
5500.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3500.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
4000.00 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

1.00%

6.00%

neri
Fondul
sindical

Fondul
social

Alte
reineri

Col31
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Col32
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######

Col33

Total
retinut

Col34
#VALUE!
20 #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

Ctre
lucrtor
Col35
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######

Total calculat
Suma
Suma
de la
neimpozitat
impozitat de
inceputul
de la
la inceputul
anului (sfrit inceputul
anului I.V.
de lun)
anului I.V.
Col36
Col37
Col38
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

9 Septembrie

2014 #VALUE!

Calc
nr.
ord.
Col1
1
2
3
4
5
6
7
8

Sub Diviziune

Col2
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie

Nume Prenume

Col3
Stratulat Mihai
Caramalac Diana
Cibotaru Victor
Mereacre Olesea
Vacarciuc Maria
Cretu Oleg
Popovici Mihai
Rosca Natalia

Funcia
Baz
Col7
tehnolog
sudor
operator
manager
inginer
manager
Contabil
jurist

Categoria
de
salarizare
Col8
18
6
6
22
10
16
20
21

Suma
categoriei
Col9
1950
750
750
2350
1150
1750
2150
2250

Numrul
salariilor
Col10
1
1
1
1
1
1
1
1

Suma funciei de
Zile lipsite
baz n
Funcia
nemotivat
dependen de
cumul
zilele lipsite
Col11
Col12
Col13
8
531.82 Contabil
750.00
750.00
320.45
731.82
1750.00
2150.00
2250.00

Calculat
Categoria
de
salarizare
Col14
14

Suma
Zile
funciei
lipsite
cumul n
ne
depende
motivat
n de
Col16
Col17
Col18
0.75
1
686.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Nr
Suma
salariilo
categoriei
r
Col15
1550
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Suma
funciilor
de Baz i
Cumul
Col19
Col20
200
3112.50
750.00
750.00
2350.00
1150.00
1750.00
2150.00
2250.00

Suma
adaos

Zile pe
buletin

Coeficien
t de
calcul

Col21

Col22

8
0
0
19
8
0
0
0

0.8
1

Suma
buletin

Recal
culari

Col23
1131.82
0
0
1623.64
418.18
0
0
0

Col24

Suma care
Total
nu se
calculat impoziteaz
anual
Col25
Col26
2550.57
3000.00
750.00
4200.00
750.00
3800.00
1944.09
3500.00
1150.00
3000.00
1750.00
4200.00
2150.00
3500.00
2250.00
3500.00

21000
Reineri
Suma
Impozit
neimpozit pe venit
at lunar
7%
Col27
250.00
350.00
316.67
291.67
250.00
350.00
291.67
291.67

Col28
117.62
28.00
30.33
115.67
63.00
98.00
130.08
137.08

Impozit Asigurare
Fondul
pe venit
a
sindical
18%
medical
Col29
111.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Col30
89.27
26.25
26.25
68.04
40.25
61.25
75.25
78.75

Col31
25.51
7.50
7.50
19.44
11.50
17.50
21.50
22.50

Fondul
social
Col32
153.03
45.00
45.00
116.65
69.00
105.00
129.00
135.00

Alte
reineri
Col33
20

Total
retinut
Col34
497.08
126.75
109.08
319.80
183.75
281.75
355.83
373.33

Ctre
lucrtor
Col35
2053.49
623.25
640.92
1624.29
966.25
1468.25
1794.17
1876.67

Total
Suma
Suma
calculat neimpozit
impozitat
de la
at de la
de la
inceputul inceputul
inceputul
anului
anului
anului I.V.
(sfrit de
I.V.
Col36
Col37
Col38
27870.26 2250.00
2827.23
6750.00 3150.00
316.00
6750.00 2850.01
342.33
17357.64 2625.01
1292.89
10350.00 2250.00
711.00
15750.00 3150.00
1106.00
19350.00 2625.01
1468.08
20250.00 2625.01
1587.08

Funcii n subdiviziune de baz

contabil

inginer

tehnolog

sudor

operator

jurist

Total funcii

Funcii de baz

8
manager

Administratie

COL2

Administratie
Administratie

COL7
manager
Contabil

Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie

inginer
tehnolog
ofer
mecanic
sudor
operator
cercetator
laborant
jurist

Intreprinderea sau instituia


Salariu pe luna Septembrie 2014
Subdiviziunea: Administratie
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Numele Prenumele Patronimic


Stratulat Mihai
Caramalac Diana
Cibotaru Victor
Mereacre Olesea
Vacarciuc Maria
Cretu Oleg
Popovici Mihai
Rosca Natalia

Semntura

Suma

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2053.49
623.25
640.92
1624.29
966.25
1468.25
1794.17
1876.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Suma total:

11047.29 Lei
Contabil ef___________________________

Administratie

Subdiviziunea
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Total calculat de la inc. anului: 0

| NPP:

| Subdiviziunea:

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Total calculat: 0

| Recalculri n calcul: 0

| Suma buletin boal: 0

| Adaos: 0

| Suma calculat: 0

| Categoria: 0 Suma: 0

| Funcia cumul:

| Suma calculat: 0

| Categoria: Suma: 0

| Funcia titular:

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Ctre lucrtor: 0

|============================

| Total Reinut: 0

| Alte reineri: 0

| Fondul social: 0

| Fondul sindical: 0

| Asigurarea medical: 0

| Inpozit pe venit: 0

| ======Reineri======================| ======Reineri======================| ======Reineri======================

| Funcia titular:

| Funcia titular:

| ======Calculri======================
| ======Calculri======================
| ======Calculri======================

| Subdiviziunea:

| Subdiviziunea:

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Total calculat de la inc. anului: 0

| NPP:

| Subdiviziunea:

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Total calculat: 0

| Recalculri n calcul: 0

| Suma buletin boal: 0

| Adaos: 0

| Suma calculat: 0

| Categoria: 0 Suma: 0

| Funcia cumul:

| Suma calculat: 0

| Categoria: Suma: 0

| Funcia titular:

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Ctre lucrtor: 0

|============================

| Total Reinut: 0

| Alte reineri: 0

| Fondul social: 0

| Fondul sindical: 0

| Asigurarea medical: 0

| Inpozit pe venit: 0

| ======Reineri======================| ======Reineri======================| ======Reineri======================

| Funcia titular:

| Funcia titular:

| ======Calculri======================
| ======Calculri======================
| ======Calculri======================

| Subdiviziunea:

| Subdiviziunea:

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Total calculat de la inc. anului: 0

| NPP:

| Subdiviziunea:

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Total calculat: 0

| Recalculri n calcul: 0

| Suma buletin boal: 0

| Adaos: 0

| Suma calculat: 0

| Categoria: 0 Suma: 0

| Funcia cumul:

| Suma calculat: 0

| Categoria: Suma: 0

| Funcia titular:

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Ctre lucrtor: 0

|============================

| Total Reinut: 0

| Alte reineri: 0

| Fondul social: 0

| Fondul sindical: 0

| Asigurarea medical: 0

| Inpozit pe venit: 0

| ======Reineri======================| ======Reineri======================| ======Reineri======================

| Funcia titular:

| Funcia titular:

| ======Calculri======================
| ======Calculri======================
| ======Calculri======================

| Subdiviziunea:

| Subdiviziunea:

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Total calculat de la inc. anului: 0

| NPP:

| Subdiviziunea:

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Total calculat: 0

| Recalculri n calcul: 0

| Suma buletin boal: 0

| Adaos: 0

| Suma calculat: 0

| Categoria: 0 Suma: 0

| Funcia cumul:

| Suma calculat: 0

| Categoria: Suma: 0

| Funcia titular:

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Ctre lucrtor: 0

|============================

| Total Reinut: 0

| Alte reineri: 0

| Fondul social: 0

| Fondul sindical: 0

| Asigurarea medical: 0

| Inpozit pe venit: 0

| ======Reineri======================| ======Reineri======================| ======Reineri======================

| Funcia titular:

| Funcia titular:

| ======Calculri======================
| ======Calculri======================
| ======Calculri======================

| Subdiviziunea:

| Subdiviziunea:

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Total calculat de la inc. anului: 0

| NPP:

| Subdiviziunea:

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Total calculat: 0

| Recalculri n calcul: 0

| Suma buletin boal: 0

| Adaos: 0

| Suma calculat: 0

| Categoria: 0 Suma: 0

| Funcia cumul:

| Suma calculat: 0

| Categoria: Suma: 0

| Funcia titular:

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Ctre lucrtor: 0

|============================

| Total Reinut: 0

| Alte reineri: 0

| Fondul social: 0

| Fondul sindical: 0

| Asigurarea medical: 0

| Inpozit pe venit: 0

| ======Reineri======================| ======Reineri======================| ======Reineri======================

| Funcia titular:

| Funcia titular:

| ======Calculri======================
| ======Calculri======================
| ======Calculri======================

| Subdiviziunea:

| Subdiviziunea:

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| NPP:
| Total calculat de la inc. anului: 0
| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Suma neimpozitat de la inc. anului: 0

| Total calculat de la inc. anului: 0

| NPP:

| Subdiviziunea:

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Categoria: Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Funcia cumul:
| Categoria: 0 Suma: 0
| Suma calculat: 0
| Adaos: 0
| Suma buletin boal: 0
| Recalculri n calcul: 0
| Total calculat: 0

| Total calculat: 0

| Recalculri n calcul: 0

| Suma buletin boal: 0

| Adaos: 0

| Suma calculat: 0

| Categoria: 0 Suma: 0

| Funcia cumul:

| Suma calculat: 0

| Categoria: Suma: 0

| Funcia titular:

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Inpozit pe venit: 0
| Asigurarea medical: 0
| Fondul sindical: 0
| Fondul social: 0
| Alte reineri: 0
| Total Reinut: 0
|============================
| Ctre lucrtor: 0

| Ctre lucrtor: 0

|============================

| Total Reinut: 0

| Alte reineri: 0

| Fondul social: 0

| Fondul sindical: 0

| Asigurarea medical: 0

| Inpozit pe venit: 0

| ======Reineri======================| ======Reineri======================| ======Reineri======================

| Funcia titular:

| Funcia titular:

| ======Calculri======================
| ======Calculri======================
| ======Calculri======================

| Subdiviziunea:

| Subdiviziunea:

Sub Diviz

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subdiviziunea
Mai Administratie Total
Mai Cercetri Total
Mai Depozitri Total
Mai Personal Total
Mai Securitate Total
Mai Transport Total
Grand Total

Nume Prenume Patronimic

Suma func
titul
7084.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7084.09

Suma Func
cum
686.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
686.93

Adaos
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00

Recalc Total Calc


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11144.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11144.66

Suma
N_impoz I.V.
2100.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100.01

I.V.
701.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
701.35

Asigurarea
medicala
390.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
390.06

F. sindical
111.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.45

F. social
668.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
668.68

A. retineri
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00

Total
Retin
1891.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1891.54

Catre
Lucrator
9253.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9253.12

Buletin
3173.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3173.64

Buletin acordat pe luna Septembrie


nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nume Premume
Stratulat Mihai
Caramalac Diana
Cibotaru Victor
Mereacre Olesea
Vacarciuc Maria
Cretu Oleg
Popovici Mihai
Rosca Natalia
Vitan Olga
Popescu Cristina
Voronin Vladimir
Anghel Valeriu
Codreanu Ion
Dobrea Iurie
Vasilache Olga
Chislari Ina
Vieru Vasile
Cojocaru Gheorghe
Spataru Ana
Caramalac Dumitru
Moraru Viorica
Panteleev Vladimir
Lungu Alexandru
Sosnovschi Eugen
Solonevici Artur
Obada Liuba
Popa Liudmila
Mandrescu Irina
Nicu Denis
Carastanov Alexandru
Batiri Andrei
Stepaniuc Victor
Popa Ana
Negura Sergiu
Pacalev Cristina
Motpan Iana
Bejan Ion
Medoni Iaroslav
Paduret Dan
Nazaria Galina
Canter Vasile

inceput
buletin

Sfirsit
buletin

5-Nov

10-Nov

2-Nov

28-Nov

5-Nov

12-Nov

14-Nov

18-Nov

18-Nov

25-Nov

inceput
buletin

Sfirsit
buletin

17-Nov

21-Nov

17-Nov

21-Nov

inceput
buletin

Sfirsit
buletin

Zile lipsite
motivat
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0

Subdiviziune
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Administratie
Cercetri
Cercetri
Cercetri
Cercetri
Depozitri
Depozitri
Depozitri
Depozitri
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Securitate
Securitate
Securitate
Personal
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

Anul
Curent
2014

Nr.
Lunii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Numele lunii
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Zile lucrtoare n luni


nceputul
Sfritul
Nr. zile
lunii
lunii
lucrtoare
01.01.2014
31.01.2014
#VALUE!
01.02.2014
28.02.2014
#VALUE!
01.03.2014
31.03.2014
#VALUE!
01.04.2014
30.04.2014
#VALUE!
01.05.2014
31.05.2014
#VALUE!
01.06.2014
30.06.2014
#VALUE!
01.07.2014
31.07.2014
#VALUE!
01.08.2014
31.08.2014
#VALUE!
01.09.2014
30.09.2014
#VALUE!
01.10.2014
31.10.2014
#VALUE!
01.11.2014
30.11.2014
#VALUE!
01.12.2014
31.12.2014
#VALUE!

Lista cu dile
de srbtoare
1/1/2011
1/2/2011
1/7/2011
1/8/2011
3/8/2011
4/24/2011
5/1/2011
5/9/2011
8/27/2011
8/31/2011
9/3/2011
10/14/2011
12/25/2011
12/31/2011

Combo Sub
Diviziunea

Combo
Funcia

Administratie
Personal
Securitate
Transport
Cercetri
Depozitri

manager
Contabil
inginer
tehnolog
ofer
mecanic
sudor
electrician
ef-depozit
Hamal
paznic
menaj
operator
cercetator
laborant
jurist

Categoria
Nr

Suma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
1350
1450
1550
1650
1750
1850
1950
2050
2150
2250
2350
2450
2550
2650