Sunteți pe pagina 1din 26

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

1
REPREZENTAREA PIESELOR N PROIEC IE ORTOGONAL!
Imaginile, sau proiec iile utilizate pentru n elegerea complet! a configura iei unei piese $i a desenului acesteia sunt: - reprezentarea n vedere; - reprezentarea n sec iune; - reprezentarea rupturilor. Utiliznd o combina ie corect! a acestora $i o amplasare corespunz!toare pe coala de hrtie, n final se va ob ine un desen cu ajutorul c!ruia putem realiza construc ia corespunz!toare a piesei (generarea suprafe elor piesei cu ajutorul unui proces de conversie).

1.1. Reprezentarea pieselor n vedere


Sistemul tridimensional cunoscut, permite realizarea proiec iilor unei piese dup! cele $ase direc ii reciproc perpendiculare. Astfel, proiec ia european! utilizat! n ara noastr! consider! obiectul spa ial ca fiind situat ntre observatorul uman $i planul de proiec ie, spre deosebire de proiec ia american!, care interpune planul de proiec ie ntre obiectul de proiectat $i observatorul uman.

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal


Fig.1.1

Fig. 1.2

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

Dispunerea proiec iilor pe planul de proiec ie, conform standardelor n vigoare (STAS 614-76, metoda european!), rezult! prin desf!$urarea unui cub de proiec ie n interiorul c!ruia se afl! obiectul de reprezentat grafic, care se proiecteaz! pe partea interioar! a fe elor acestui cub (fig.1.1). n raport cu direc ia principal! de proiec ie A, care se alege astfel nct aceasta s! defineasc! cele mai multe detalii de form! $i prin care se ob ine proiec ia din fa ! (principal!) celelalte proiec ii se dispun astfel (fig.1.2): - proiec ia principal!, este proiec ia ob inut! dup! direc ia A, - proiec ia de jos, este proiec ia ob inut! dup! direc ia B, pe un plan de nivel (plan paralel cu planul orizontal de proiec ie), dispus! deasupra proiec iei principale, - proiec ia de sus, este proiec ia ob inut! dup! direc ia C, pe cel de-al doilea plan de nivel al cubului de proiec ie (care poate fi considerat planul orizontal de proiec ie), dispus! sub proiec ia principal!, - proiec ia din dreapta, este proiec ia ob inut! dup! direc ia D, pe planul lateral stnga (dreapta, n cazul proiec iei americane), dispus! n stnga proiec iei principale (n dreapta, n cazul proiec iei americane), - proiec ia din stnga, este proiec ia ob inut! dup! direc ia E, pe planul lateral dreapta (stnga, n cazul proiec iei americane), dispus! n dreapta proiec iei principale (n stnga, n cazul proiec iei americane), - proiec ia din spate, este proiec ia ob inut! dup! direc ia F, pe un plan de front, situat n fa a piesei, dispus! n dreapta proiec iei din stnga, sau n stnga proiec iei din dreapta. Vederea este reprezentarea n proiec ie ortogonal! pe un plan a unei piese nesec ionate $i se realizeaz! prin proiectarea n totalitate a elementelor v!zute de observatorul uman, conform regulilor geometriei descriptive (fig.1.1.).

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal


La reprezentarea n vedere, conturul aparent $i muchiile vizibile reale rezultate

din intersec ii ale suprafe elor se traseaz! cu linie continu! groas! iar cele acoperite, sau golurile interioare ale pieselor, se traseaz! cu linie sub ire ntrerupt!. (fig.1.3). Fig. 1.3 Vederile par iale sunt utilizate n scopul reduceri spa iului ocupat de desen $i

sunt realizate prin trasarea liniilor de contur limitate de linii de ruptur! (fig.1.4.).

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal


.

Fig. 1.4 Muchiile fictive se traseaz! cu linie sub ire, acestea reprezentnd intersec ii imaginare ale pieselor rotunjire prin racordate. Dac! n proiec ie muchia fictiv! nu se confund! cu o linie de contur atunci linia sub ire care va fi trasat! nu va atinge liniile de contur, muchiile reale de intersec ie sau alte muchii fictive, distan a pn! la acestea fiind de 2.-.3 mm (fig.1.4.). Fig. 1.5

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal


Dac! la o suprafa ! nclinat!, rezult! dou! muchii fictive paralele sau

concentrice la o distan ! mai mic! de 5 mm n proiec ie se va reprezenta muchia fictiv! notat! cu m1 cea mai apropiat! de conturul piesei (fig.1.5.). La reprezentarea corpurilor prismatice, a trunchiurilor de piramid! $i por iunile de cilindrii te$ite plan se va trasa cu linie continu! sub ire diagonalele acestor suprafe e pentru a scoate n eviden ! por iunile plane ale acestor piese (fig.1.6.). Suprafe ele striate, care au un relief m!runt uniform, se reprezint! n vedere numai pe o mic! por iune a conturului (fig.1.7.).

Fig. 1.6

Fig. 1.7

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

1.2. Reprezentarea sec iunilor !i a rupturilor


Studind cele prezentate anterior rezult! c!, pentru a determina configura ia unei piese, uneori, nu sunt suficiente cele $ase proiec ii n vedere, deoarece suprafe ele interioare nu pot fi puse n eviden !. Fig.1.8

Astfel, n figura 1.8 a, b, c, d, e, f, este prezentat! multitudinea de forme pe care o poate avea piesa la interior, motiv pentru care este nevoie de reprezentare n sec iune a pieselor. Sec$iunea este reprezentarea n proiec ie ortogonal! pe un plan al unei piese, a$a cum ar ar!ta aceasta dac! ar fi intersectat! cu un plan imaginar numit plan de sec ionare, iar por iunea din pies! aflat! ntre observatorul uman $i suprafa a de sec ionare ar fi ndep!rtat! (fig.1.9).

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

Fig.1.9

1.2.1.Clasificarea sec$iunilor
Modul n care se reprezint! un obiect este determinat de geometria piesei, de pozi ia fa ! de reperele sistemului de proiec ie aleas! pentru aceasta, de necesitatea de a pune n eviden ! anumite aspecte func ionale, tehnologice, condi ii casre conduc la ob inerea unor reprezent!ri ct mai clare, care s! permit! citirea $i interpretarea desenului n mod corect $i complet. n acest sens, sec iunile se clasific! dup! mai multe criterii: a b

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal


Fig.1.10 dup% modul de reprezentare pe desen:

- sec iune propriu-zis!, cnd se reprezint! numai conturul figurii rezultate din intersec ia piesei cu planul de sec ionare (fig.1.10a), - sec iune cu vedere, cnd se reprezint! n desen att sec iunea propriu-zis!, ct $i n vedere, partea piesei aflat! n spatele planului de sec ionare (fig.1.10b), dup% pozi$ia planului de sec$ionare fa$% de planul orizontal de proiec$ie: - sec iune orizontal!, dac! planul de sec ionare este un plan paralel cu planul orizontal de proiec ie (plan de nivel), - sec iune vertical!, planul de sec ionare este un plan perpendicular pe planul orizontal de proiec ie (plan de front) (fig.1.10, traseul A-A),

Fig.1.11 - sec iune nclinat!, dac! planul de sec ionare are o pozi ie oarecare fa ! de planul orizontal de proiec ie (fig.1.11),

10

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal


dup% pozi$ia planului de sec$ionare fa$% de axa de simetrie a piesei: - sec iune longitudinal!, dac! planul de sec ionare con ine, sau este paralel cu

axa longitudinal! a piesei, - sec iune transversal!, dac! planul de sec ionare este perpendicular pe axa de simetrie principal! a piesei (fig.1.9,fig.1.10), dup% forma suprafe$ei de sec$ionare: - sec iune plan!, dac! suprafa a de sec ionare este un plan (fig.1.9), - sec iune frnt!, dac! suprafa a de sec ionare este format! din dou!, sau mai multe plane consecutiv concurente sub un unghi diferit de 90o; n aceste cazuri, elementele cuprinse n planele nclinate se rotesc mpreun! cu acestea pn! devin paralele cu planul de proiec ie pe care urmeaz! a fi proiectate (fig.1.12),

Fig.1.12

consecutiv concurente sub un unghi de 90o (fig.1.13),

sec iune

trepte, dac! suprafa a de sec ionare este format! din dou! sau mai multe plane

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

11

- sec iune cilindric!, dac! suprafa a de sec ionare este cilindric!, iar sec iunea este reprezentat! desf!$urat pe unul din planele de proiec ie (fig.1.14), dup% propor$ia n care se face sec$ionarea: - sec iune complet!, dac! n proiec ia respectiv! obiectul este reprezentat n ntregime n sec iune (fig.1.10, fig.1.13, fig.1.14),

Fig.1.13

12

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

Fig.1.14 - sec iune par ial!, dac! o parte a obiectului este reprezentat! n sec iune $i alta n vedere, dac! planul de sec ionare nu intersecteaz! dintr-o parte n alta piesa sau cnd por iunea reprezentat! n sec iune este delimitat! de restul piesei printr-o linie de ruptur! (fig.1.15).

Fig.1.15

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

13

Fig.1.16 Sec iunile propriu-zise sunt utilizate n scopul reducerii num!rului de proiec ii necesare determin!rii configura iei pieselor. Dup! pozi ia pe desen a acestor sec iuni fa ! de proiec ia principal! ntlnim: - sec iune obi$nuit!, dac! sec iunea se reprezint! n afara conturului proiec iei (fig.1.16a), - sec iune deplasat!, dac! sec iunea se reprezint! deplasat! de-a lungul traseului de sec ionare, n afara conturului proiec iei (fig.1.16b), - sec iune suprapus!, este sec iunea care se reprezint! suprapus! peste reprezentarea n vedere; n acest caz, conturul sec iunilor suprapuse peste vedere se traseaz! cu linie continu! sub ire (fig.1.16c), - sec iune intercalat!, dac! sec iunea se reprezint! n intervalul de ruptur! dintre dou! p!r i ale aceleia$i proiec ii a piesei (fig.1.16d).

14

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

1.2.2. Reprezentarea rupturilor


Ruptura este reprezentarea unei piese n proiec ie ortogonal! din care se ndep!rteaz! o anumit! parte, separnd-o de restul piesei printr-o suprafa ! neregulat!. Ruptura se execut! n scopul: - reducerii spa iului ocupat pe desen de reprezentarea piesei, - reprezent!rii unor por iuni din pies! care la reprezentarea n vedere sunt acoperite vederii. Linia de ruptur! se traseaz! cu linie continu! sub ire ondulat! pentru piesele din materiale metalice $i nemetalice, excep ie f!cnd piesele executate din lemn, unde linia de ruptur! este o linie trasat! n zig-zag (fig.1.15). Linia de ruptur! nu trebuie s! coincid! cu o muchie sau cu o linie de contur, sau s! fie trasat! n prelungirea acestora. n cazul reprezent!rilor obiectelor simetrice, pe jum!tate sau pe sfert, sau jum!tate vedere jum!tate sec iune, linia de ruptur! nu se traseaz!, ea fiind nlocuit! de linia de ax! (fig.1.17).

1.2.3. Traseul de sec$ionare


Traseul de sec$ionare este urma planului de sec ionare pe planul de proiec ie $i se traseaz! cu linie punct sub ire avnd la extremit! i sau n punctele unde $i schimb! direc ia segmente ngro$ate. Direc ia de proiectare a sec iunii se indic! prin s!ge i, ce se execut! cu vrful pe extremit! ile traseului de sec ionare (fig.1.13). Traseele de sec ionare se noteaz! cu litere mari, folosind aceea$i liter! pentru acela$i traseu, iar deasupra sec iunii se indic! literele corespunz!toare traseului. Literele pot fi nscrise $i n punctele unde traseul de sec ionare $i schimb! direc ia.

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

15

Dac! planul de sec ionare se suprapune peste o muchie real! atunci pe aceast! por iune se reprezint! muchia.

1.2.4. Norme generale pentru reprezentarea sec$iunilor


Piesele pline ($uruburi, $tifturi, nituri , osii, pene, arbori, spi ele ro ilor de mn!, nervuri) n proiec ie longitudinal! se reprezint! n vedere chiar dac! planul sec ionare trece prin axa lor de simetrie sau printr-o parte din ele. Dac! planul de sec ionare taie o nervur! n lungul ei aceasta se reprezint! n vedere (neha$urat) $i dac! nervura este taiat! transersal se va reprezent! n sec iune (ha$urat!) (fig.1.18). Piesele care admit plane de simetrie se pot reprezenta n desen combinat, jum!tate vedere - jum!tate sec iune, respectndu-se urm!toarele reguli (fig.1.17): - n proiec ie pe planul vertical, [V], se reprezint! n vedere partea din stnga axei de simetrie, iar n sec iune partea din dreapta acestei axe, - n proiec ie pe planul orizontal, [H], se reprezint! n vedere partea de deasupra axei de simetrie, iar n sec iune partea de sub ax!, de

16

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

Fig.1.17

- n proiec ie pe planul lateral, [L], se reprtezint! n vedere partea din stnga axei de simetrie, iar n sec iune partea din dreapta axei. n cazul reprezent!rii unui detaliu la o scar! de m!rire pentru o mai bun! n elegere a desenului respectiv, acesta va fi limitat de o linie de ruptur! n

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

17

reprezentare, iar n vedere por iunea proiec iei respective va fi ncadrat! cu un cerc (fig.1.19). Proiec iile nclinate se reprezint! pe un plan ajut!tor de proiec ie, paralel cu suprafa a respectiv!, sau rotite fa ! de pozi ia rezultat! din proiec ie, situa ie n care se indic! simbolul de rota ie deasupra reprezent!rii, dup! litera de identificare a proiec iei. Simbolurile prin care se noteaz! proiec iile reprezentate rotit sau desfa$urat, indiferent de sensul de rotire sau de desf!$urare, se traseaz! cu linie de aceea$i grosime cu literele dup! care sunt nscrise $i de aceea$i m!rime cu ele. La reprezentarea ntrerupt! unui obiect, folosind o linie de ruptur!, num!rul elementelor identice care se repet! se specific! cu ajutorul unei linii de indica ie. Reprezentarea corect! a ro ilor de manevr! este indicat! n figura 1.20, unde se observ! c! spi ele sunt reprezentate n vedere, chiar dac! planul de sec ionare trece prin axa lor (fig.1.20). Obiectele simetrice pot fi reprezentate pe jum!tate, sau pe sfert pentru a reduce spa iul ocupat pe desen, caz n care axele de simetrie se noteaz! la fiecare cap!t prin dou! liniu e paralele sub iri, perpendiculare pe ax! sau prin dep!$irea liniei de ax! cu linia de contur a piesei pe 2..3 mm (fig.1.21). Elementele unei piese care se repet! identic pe aceea$i proiec ie (cum ar fi g!urile, danturile, etc.), pot fi reprezentate complet o singur! dat!, n pozi ii extreme, sau pe o mic! por iune, restul elementelor identice fiind reprezentate conven ional simplificat (fig.1.22). Conturul pieselor sau ansamblurilor nvecinate se traseaz! cu linie dou! punctesub ire, dac! acestea contribuie la n elegerea interdependen ei dintre piese. Piesele nvecinate nu se ha$ureaz!, chiar dac! sunt reprezentate n sec iune (fig.1.23).

18

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

Fig.1.18

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

19

Fig.1.19

Fig.1.20

20

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

Fig.1.21

Fig.1.22

Fig.1.23 Conturul pieselor mobile, aflate n pozi ie extrem! sau intermediar! de mi$care se traseaz! cu linie sub ire dou! puncte. Piesele astfel pozi ionate nu se ha$ureaz!, chiar dac! sunt reprezentate n sec iune (fig.1.24).

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

21

Fig.1.24

n documenta iile tehnologice se admite: - pe desenele din planurile de opera ii $i din fi$e tehnologice, conturul suprafe elor neprelucrate n opera ia respectiv! se traseaz! cu linie sub ire, iar conturul suprafe elor prelucrate, cu linie continu! groas! (fig.1.25), - conturul adausului de prelucrare pe desenele de piese finite $i conturul pieselor finite pe desenele de semifabricate, se traseaz! cu linie punct groas! (fig.1.26).

1.2.5.Ha'uri utilizate n desenul tehnic


Ha$urarea reprezint! notarea conven ional! grafic! pe desen a diferitelor tipuri de materiale (STAS 104-80). Pentru diferite materiale din care sunt confec ionate obiectele, standardul men ionat stabile$te forma $i aspectul ha$urilor, potrivit reprezent!rilor din figura 1.27. P!r ile pline ale pieselor metalice sec ionate se ha$ureaz! cu linie continu! sub ire, nclinat! la un unghi de 450 spre dreapta sau spre stnga fa ! de linia de contur a proiec iei, fa ! de axa de simetrie a piesei sau fa ! de chenarul desenului. Distan a

22

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

ntre liniile de ha$ura este de 0,5-6 mm $i se alege n func ie de m!rimea suprafe ei ha$urate.

Fig.1.25

Fig.1.26

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

23

Ha$urile tuturor sec iunilor care se refer! la aceea$i pies! se traseaz! n acela$i sens, cu aceea$i nclinare $i la aceea$i distan !. n cazul a dou! sau mai multe piese al!turate reprezentate n sec iune, deosebirea unei piese fa ! de alta se face fie prin modificarea orient!rii linilor de ha$ur!, fie modificnd desimea acestora (fig.1.28). n cazul sec iunilor n trepte, ha$ur!rile corespunz!toare diferitelor trepte se traseaz! n acela$i sens, cu aceea$i nclinare $i distan !, ns! decalate ntre ele la fiecare schimbare de plan. Sec iunile a c!ror l! ime nu dep!$e$te 2 mm se pot negri complet, iar n cazul unor piese ansamblate reprezentate n sec iune, ntre conturul unei piese $i urm!toarea pies! se las! un spa iu de 1-2 mm (fig.1.29). Ha$urile se ntrerup n por iunea unde ntlnesc o cot! sau o inscrip ie (fig.1.30). n cazul n care anumite p!r i ale proiec iei sec iunii sunt nclinate la un unghi de 45o, ha$urile se traseaz! nclinate la 30o, sau 60o cu scopul de a nu confunda tipul de material din care este confec ionat! piesa (fig.1.31).

24

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

metale beton

materiale nemetalice bobine, nf!$ur!ri electrice

hrtie, carton tole transformator lemn (sect.transversal!) lemn (sect.longit.)

sticl! lichide

Fig.1.27

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

25

Fig.1.28

Fig.1.29

Fig.1.30

26

No iuni Generale de desen Tehnic - Reprezentarea Pieselor n Proiec ie Ortogonal

Fig.1.31