Sunteți pe pagina 1din 10

Administratia parohiala in raport cu diferite legi, hotarari si ordonante guvernamentale care se refera la biserica

ACTIVITATEA JURISDICTIONALA
Notiunea de jurisdictie si putere jurisdictionala Biserica si-a insusit cele dintai norme de drept din viata de stat , adica din dreptul roman sau laic , insusindu-si in acelasi timp si terminologia juridica corespunzatoare a dreptului profan . Abia mai tarziu Biserica si-a elaborat normele juridice proprii, creindu-si si o terminologie specifica. Intelesul originar al cuvantului jurisdictie din care deriva si intelesul expresiei? putere jurisdictionala? este acela de a spune ce este drept , de a stabili dreptul sau de a pronunta dreptul . Ca urmare , prin putere jurisdictionala trebuie sa se inteleaga puterea de a stabili sau de a pronunta drepturi . i fiindca ea se savarseste in mod principal printr-o putere constituita intr-o societate organizata , iar puterea aceasta foloseste mormele de drept spre a-si savarsi lucrarea specifica de conducere, puterea respectiva se numeste putere jurisdictionala . Asadar , prin putere jurisdictionala se intelege puterea de conducere sau de carmuire a unei societati organizate, prin folosirea normelor de drept. !rin jurisdictie sau prin puterea jurisdictionala in Biserica se intelege dreptul de a detine si de a exercita puterea bisericeasca in limitele determinate de ordinea juridica a Bisericii, sau cu alte cuvinte dreptul de a detine si de a exercita in cadrul legii cele trei ramuri ale puterii bisericesti" puterea invatatoreasca, puterea sfintitoare si puterea de carmuire. #ermenul specific de jurisdictie si expresia puterii jurisdictionala se folosesc in Biserica cu trei sensuri dinstincte

- in sensul de drept general de a detine , de a exercita intreaga putere bisericeasca . In virtatea acestui drept , organele investite cu jurisdictie sau cu puterea jurisdictionala , pot exercita in Biserica , in limitele competentei fiecareia , atat puterea invatatoreasca sau de propovaduire , cat si cea sfintitoare si cea de conducere sau de carmuire. - in sensul de drept special de a detine si de a exercita in aceleasi limite determinate de ordinea juridica a Bisericii , a treia ramura a puterii bisericesti , care datorita specificului ei , se si numeste in sens propriu putere jurisdictionala. - in sensul de drept si mai restrans de a retine si de a exercita numai o parte din cea de a treia ramura a puterii bisericesti , si adica pe aceea in virtutea careia se exercita puterea judecatoreasca , adica se indeplineste functiunea judecatoreasca in viata Bisericii. AC#I$I#A#%A A&'I(I #)A#I$A A* +*(C#I*(%A %,%C*#I$A In viata de stat, actele puterii executive se impart in trei mari categorii - acte de aplicare pe cale administrativa a dispozitiilor pa care le cuprind legile si hotararile cu caracter normativ. - acte de aplicarea a hotararilor judecatoresti. - acte de folosire a fortei fizice organizate ? mijloace coercitive ? pentru a impune respectul legilor , fie prin aplicarea lor pe cale administrativa , fie in urma aplicarii hotararilor judecatoresti. In viata Bisericii , categoriile de acte savarsite de puterea executiva sunt - acte prin care se duc la indeplinire pe cale administrativa prevederile sau dispozitiile legilor dupa care se organizeaza si se conduce Biserica. - acte prin care se duc la indeplinire tot pe cale administrativa hotararile instantelor de judecata ale Bisericii.

Aceste acte formeaza o categorie aparte prin care se constituie si se organizeaza unitatile centrale teritoriale si locale ale Bisericii si organele de conducere de conducere ale acestora precum si acelea prin care se indeplinesc functiile si sarcinile respectivelor organe. -a randul lor , aceste acte se impart in " acte de administratie institutionala , numite si acte de administratie comuna sau curenta , si in acte de administratie economica . Aceste acte se folosesc in scopul ducerii la indeplinire a prevederilor si dispozitiilor cuprinse in legile dupa care se organizeaza si se conduce Biserica. )A!.)#*)I-% BI %)ICII C* #A#*Biserica si credinciosii nu pot sa lucreze pentru mantuire fara a tine cont de realitatea materiala a vietii , deoarece atat dupa natura lor materiala , cat si dupa cea duhovniceasca , traiesc si lucreaza in timp . !entru indeplinirea misiunii sale , Biserica isi indeplineste actiunea prin oameni si de aceea a tinut cont de realitatea vremurilor in care a vietuit omul. !entru viata si misiunea Bisericii , cea mai de seama realitate istorie a vietii omenesti in continua transformare este tatul . Biserica nu si-a fixat o invatatura sau o doctrina a ei despre stat si despre raporturile cu acesta , pentru ca in fanta criptura , fanta #raditie si in fintele Canoane nu se gaseste vreo invatatuta despre stat .In fanta criptura se vorbeste numai despre stapanirea pe care o reprezinta tatul in genere , de atitudinea pe care trebuie sa o aiba credinciosii si biserica fata de aceasta stapanire / 'atei , 00,012 -uca 03,04 2 )omani 15,1-4 2I !etru 0,15,16,172I #imotei 0,1-0 2Ioan 18,11 29 !rin cuvintele " ?Imparatia mea nu este din lumea aceasta ? / Ioan 1:,5; 9 se arata ca Biserica desi organizata in chip de comunitate pamanteasca , totusi ea nu se opune tatului , si nici nu concureaza imparatia acestuia , ci serveste doar pentru dobandirea imparatiei cerurilor . In acest fel a inteles a crezut

si s-a comportat totdeauna conducerea Bisericii .rtodoxe , care nu a cautat sa se suprapuna respecte tatului . &upa invatatura Bisericii .rtodoxe , crestinii sunt datori sa tatul si randuielile lui in mod constient . -a randul ei , Biserica cere

tatului sa i se asigure libertatea de credinte si libertatea religioasa . Aceasta relatie dintre Biserica si tat s-a reflectat si in normele ei legale , in canoane , si chiar in cultul public / spre exemplu Can . :6 Ap . " ? &aca va defaima cineva fara dreptate , pe imparat sau pe dregatori sa ia pedeapsa 2 si daca va fi cleric sa se cateriseasca , iar de va laic sa se afuriseasca? 9.

A#)IB*#II-% I +*(C#I.(A)%A .)<A(%-.) !A).=IA-% -egiuirile Bisericii .rtodoxe )omane prevad in capitolul ?)egulament interior pentru Adunarea (ationala bisericeasca a B...).? / art.53 ?57 9 normele de functionare ale adunarii parohiale . .rganul deliberativ al parohiei este adunarea parohiala . Adunarea parohiala este compusa din toti barbatii credinciosi majori ai parohiei , de sine statatori , nepatati , si care isi indeplinesc indatoririle morale si materiale fata de Biserica si asezamintele ei / art . 40 9 . !reotii , diaconii si cantaretii in functiune sunt membrii de drept ai adunarii parohiale , impreuna cu cei pensionati care locuiesc in cuprinsul parohiei. Adunarea parohiala are urmatoarele atributii" a9 desemneaza prin alegere pe preotii si diaconii din parohie , precum si pe cantareti , in cazurile cand chiriarhul va cere. b9 alege membrii consiliului parohial si pe cei ai comitetului parohial.

c9 $erifica activitatea consiliului parohial. d9 Intocmeste bugetul parohial. e9 Ia hotarari cu privire la zidirea , repararea si inzestrarea bisericii , a casei parohiale , si a altor cladiri parohiale. f9 =otaraste infiin>area de fonduri cu scop bisericesc , cultural sau filantropic , si stabileste normele pentru adunarea mijloacelor banesti necesare parohiei. g9 +ixeaza cuantumul maxim al taxelor benevole de cult in favoarea parohiei / conform art . 1:8 din tatut9 h9 %xamineaza si completeaza raportul anual despre mersul tuturor mersurilor parohiei. i9$erifica si aproba gestiunea anuala a parohiei. j9 =otaraste cu privire la cumpararea de imobile si la vanzarea si grevarea imobilelor parohiei. ?9 Administreaza averea parohiala ingrijind de buna intretinere a edificiilor bisericesri , culturale si fundationale. l9 Inzestreaza biserica cu odajdii , icoane , obiecte sfintite , carti , si cu cele necesare serviciului religios /paine, vin9. In cadrul parohiei , parohul este conducatorul administratiei parohiale, si organ executiv al adunarii parohiale si al consiliului parohial . Atributiile sale , in afara de cele harismatice , didactice si de conducere spirituala sunt" a9 aduce la indeplinire toate dispozitiile tatului si regulamentelor in ceea ce priveste parohia. b9 reprezinta parohia in justitie , in fata autoritatilor , si fata de terti , personal sau prin delegati , legal imputerniciti. c9 convoaca si prezideaza Adunarea !arohiala si Consiliul !arohial. d9 aduce la indeplinire dispozitiile organelor superioare.

e9 ingrijeste de aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarilor !arohiale si a Consiliului !arohial. f9 tine un registru despre toti parohienii insemnand " numele , prenumele , ocupatia , data nasterii , botezului , cununiei , mortii , si data eventualei mutari in alta parohie. g9 controleaza administrarea averii bisericesti , institutiilor culturale , si fundationale bisericesti din parohie. h9 intocmeste si tine la zi inventarul averii parohiale. )%-A#IA #A# - BI %)ICA &I( !)I 'A -%<I-.) C* )%+%)I)% -A BI %)ICA &atorita schimbarilor de dupa 18:8 , relatia tat ? Biserica a trebuit

reglementata conform noii realitati romanesti . Astfel , incepand cu Constitutia )omaniei , adoptata in 1881 , se consacra prin art.01 , pct 1,0,5 si 4 , libertatea credintelor religioase , libertatea constiintei si a posibilitatii de organizare si functionare , potrivit statutelor proprii , fiind de asemenea consacrat ?principiul autonomiei bisericesti?. In -egea +ondului +unciar nr. 1:@1881 la art. 00 pct .1,0,5,4,;, retrocedeaza Biserii o parte din pamanturile pe care le-a detinut " ?art . 00 , pct . 5 ? .rganele reprezentative ale unitatilor de cult recunoscute de lege din mediul rural , pot cere reconstituirea dreptului de proprietate /?9 centrul patriarhal pana la 033 ha , centrele eparhiale pana la 133 ha , protoieriile pana la 43 ha , parohiile din mediul urban si rural pana la 13 ha?. #ot in anul 1881 , prin -egea contabilitatii nr . :0@1881 se stbileste ca institutiile publice , intre acestea si unitatile bisericesti au obligatia legala de a corela activitatea lor fiscala si bugetara cu prevederile acestei legi " ?regiile autonome ,

institutiile publice /?9 au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie potrivit prezentei legi. !rin -egea nr . ;@1880 se reglementeaza prin art.1 " ?salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit , cu o dutara minima de 1: zile lucratoare .? !entru pastrarea identitatii adevaratelor valori ale manifestarilor actelor de cult religioase , tatul )oman promulga prin -egea nr . 135 @1880 dreptul Bisericii .rtoxe )omane in exclusivitate ?de producere si valorificare a obiectelor si vesmintelor de cult , de tiparire a cartilor de cult , a celor teologice sau cu continut bisericesc necesare practicarii cultului? . Art . 4 stabileste ca ? producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult sunt scutite de la impozitare?. In 1885 , ?sistemul de asigurari sociale , inclusiv pensiile , pentru personalul Bisericii .rtodoxe )omane se integreaza in sistemul asigurarilor sociale de stat? , conform -egii 40@1885 / art . 1 9. !rin -egea arondarii nr.1;@1886 , se consfinteste dreptul unitatilor bisericesti de a da in arenda suprafetele de teren agricol pe care le au in proprietate /art. 19 -egea 6: din 1884 relementeaza ca Aiua %roilor sa se serbeze la 63 de zile de la arbatoarea Invierii ? asa cum se mostenise de la stramosii nostrii , adica in ziua de Inaltarea &omnului / art . 1 ? ? e proclama Aiua %roilor , sarbatoare nationala apoporului roman ,cea de-a patruzecea zi de la fintele !asti ? Aiua Inaltarii &omnului Iisus =ristos - , potrivit traditiei romanesti?9. In 188; , prin -egea nr. 1: , art.1,0 se da posibilitatea unitatilor bisericesti posesoare de bunuri de patrimoniu si de alte valori de a-si proteja bunurile respective.

#ot in 188; , prin -egea 74 , art.1 se stabilesc urmatoarele " ?Ailele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt " 1si 0 ianuarie , prima si a doua zi de !aste , 1 mai , 1 &ecembrie si 04-0; decembrie?. Conform legii 146@188: se reglementeaza salariile clerului / cu aplicare si in administratia patriarhala si Biserica .rtodoxa )omana 9 "?preot gr . I ?studii superioare minim 1,:33 coeficient de multiplicare , gr. II ? studii surerioare minimum 1,433 si preot definitiv studii superioare ? minim 1,543 si debutant cu studii superioare minim 1,563?. !entru a crea posibilitatea ca Biserica sa-si implineasca misiunea de a raspandii invatatura dumnezeiasca pentru zidirea constiintelor tinere , in 1884 se promulga -egea Invatamantului nr. :6 , in care religia este ?disciplina scolara obligatorie , parte a trunchiului comun? / art . 8 9. !rin -egea 160@1888 , tatul )oman intervine in sprijinul salarizarii clerului " ? tatul )oman sprijina cultele religioase recunoscute potrivit legii , pentru salarizarea clerului de la Bugetul de tat la cererea acestora?. In dorinta de a indrepta unele nedreptati , prin .rdonanta <uvernului )omaniei nr. 110@188: se hotaraste ca " ?imobilele impreuna cu terenul aferent care au apartinut printre altele cultelor religioase si au fost trecute in patrimoniul statului roman prin masuri de constrangere /?9 se restituie titularilor sau succesorilor acestora? / art . 1 9. -egea 1:0@0333 dispune prin art . 1 ?instituirea regimului juridic al bunurilor apartinand patrimoniului cultural national mobil , indiferent de proprietarul acestora prin reglementarea activitatilor specifice de protejare " evidenta , expertizare , clasare , cercetare , depozitare , conservare , restaurare si punere in valoare , in vederea accesului democratic la cultura , si transmiterii acestor valori generatiilor viitoare?.

.rdonanta de *rgenta 86@0333 emisa de <uvernul )omaniei atesta ca ?se retrocedeaza fostilor proprietari /?9 imobile care au apartinut cultelor religioase din )omania si care au fost preluate in mod abuziv , cu sau fara titlu de statul roman existente in natura , si detinute de statul roman sau de unutatile administrativ teritoriale la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta , altele decat lacasele de cult , compuse din constructii, impreuna cu terenul aferent? / art.1 9. In cap. 6 al legii nr. 18@0333 privind sistemul public de pensii si alte drepturi si asigurari sociale reglementeaza situatia salariatilor bugetari , cu referire la conditiile pensionarii . Acest regulament se aplica incepand cu data de 31martie 0331 si in Biserica .rtodoxa )omana , articolul 61 stipuland " ?/19 !ensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc cumulativ la data pensionarii conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public ./09 $arsta standard de pensionare este de ;3 de ani pentru femei , si ;4 de ani pentru barbati?. C.(C-*AII !rin aceasta desfasurare a legilor statului cu privire la realitatile care confrunta Biserica in noua societate , se contureaza intentiile tatului modern de a participa alaturi de Biserica la implinirea dezideratelor dumnezeiesti .)elatia Biserica ? tat trebuie sa faca apel totdeauna la traditie, cautand insa intotdeauna linia Cu privire la raporturile dintre Biseria si tat , Biserica .rtodoxa )omana a dovedit ca urmeaza calea traditionala evanghelica a .rtodoxiei , aceea de slujire a omului ? diaconia , deopotriva si de slijire a lui &umnezeu. Biserica noastra tine seama si astazi ca si in trecut de faptul ca relatiile sociale dintre oameni se schimba continuu , si ca este de datoria ei sa tina seama mereu de noile relatii care le inlocuiesc pe cele vechi. progresului.

!entru a fi utila oamenilor , si pentru a-si onora menirea sa in lume , Biserica tine cont de faptul ca lumea se schimba mereu , si mereu trebuie sa aduca lumea la &umnezeu . !entru aceasta trebuie sa se implice in toate aspectele vietii credinciosilor ei , dialogand si conlucrand cu statul pentru usurarea si imbunatatirea calitatii vietii omului.