Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrarea Nr.

3 : Calculul traiectoriei punctului material


Mersul lucrrii: I. De scris fail-funcia i de construit graficele pe segmentul dat cu ajutorul plot (cu pasul 0.05) i fplot pentru funcia:

1.Construirea graficului cu ajutorul plot (cu pasul 0.05): Editor: function y=f(x); y=sin(2.*pi).*sqrt(abs(sqrt(1-x.*x.*x)-4./7)) Command window: >> x=[0:0.05:1]; >> y=f(x); >> figure >> plot(x,y)
-0.5 x 10
-16

-1

-1.5

-2 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

2.Construirea graficului cu ajutorul fplot : Editor: function y=f(x); y=sin(2.*pi).*sqrt(abs(sqrt(1-x.*x.*x)-4./7)) Command window: >> figure >> fplot('f',[0,1]) 1

0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2

x 10

-16

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

II. De scris file-functia xy(t) si file-functia la care parametrii de intrare sunt valoarea pasului si numarul figurii. De construit graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul lui plot pentru diferite valori a pasului.De construit graficul cu ajutorul lui comet. 1.File-funcia pasnum: Editor: function t=pasnum(p,n); t=[0:p:4*pi]; figure(n); 2.File-funcia xy(t): Editor: function [x,y]=xy(t); x=t.*(t-2.*pi; y=sin(t); 3.Graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul lui plot (cu pasul 0.1): Command window: >> t=pasnum(0.1,3); >> [x,y]=xy(t); >> plot(x,y)

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -10

10

20

30

40

50

60

70

80

4.Graficul traiectoriei plane a punctului material cu ajutorul lui plot (cu pasul 0.001): Command window: >> t=pasnum(0.001,3); >> [x,y]=xy(t); >> plot(x,y)
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -10

10

20

30

40

50

60

70

80

5.Graficul cu ajutorul lui comet: >> t=pasnum(0.001,3); >> [x,y]=xy(t); >> comet(x,y)

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -10

10

20

30

40

50

60

70

80

III.De scris fail-functia xyz(t) si file-functia,la care parametrii de intrare sunt valoarea pasului si numarul figurii.De construit graficul traiectoriei spatiale a punctului material cu ajutorul plot3 pentru diferite valori ale pasului .De construit graficul cu ajutorul lui comet3.

1.File-funcia pasnum: Editor1: function t=pasnum(p,n); t=[0:p:3*pi]; figure(n); 2.File-funcia xyz(t): Editor2: function [x,y,z]=xyz(t); x=t-sin(t); y=sin(t); z=1.2.*(t.^1.5); 3.Graficul traiectoriei spatiale a punctului material cu ajutorul lui plot3 (cu pasul 0.1): Command windiw: >> t=pasnum(0.1,6); >> [x,y,z]=xyz(t); >> plot3(x,y,z)

40

30

20

10

0 1 0.5 0 -0.5 -1 0 4 2 8 6 10

4.Graficul traiectoriei spatiale a punctului material cu ajutorul lui plot3 (cu pasul 0.001): Command windiw: >> t=pasnum(0.1,6); >> [x,y,z]=xyz(t); >> plot3(x,y,z)

40

30

20

10

0 1 0.5 0 -0.5 -1 0 4 2 8 6 10

5.Graficul cu ajutorul lui comet3: Command windiw: >> t=pasnum(pi/1000,6); >> [x,y,z]=xyz(t); >> comet3(x,y,z)

40

30

20

10

0 1 0.5 0 -0.5 -1 0 4 2 8 6 10

graficul comet3 dispare la afisare Concluzie: La acesta lucrare de laborator am fcut cunotina cu calculul traiectoriei punctului material, su cu fail-funcii in care am folosit comenzile pentru construirea graficelor plot i fplot care este un analog a lui plot dar cu alegerea pasului automat. Am observat ca construirea spatiala a graficelor difera de cea plana ,deoarece functia e dependenta de mai multe variabile. Deasemenea am observat deplasarea pe grafic prin intermediul functiei comet.