Sunteți pe pagina 1din 3

Kinetologie Generala

Denumirea disciplinei Codul AK2428 Facultatea Pro ilul Speciali"area

Semestrul

Kinetologie Generala 4 Numar credite Numarul orelor pe semestru/activitati C S $P 28 % &4

Stiinte Aplicate !ducatie Fi"ica si Sport Kinetoterapie

#otal 42

Consult % DG D)

Categoria ormativa a disciplinei' DF% undamentala( DG%generala( DS%de specialitate Categoria de optionalitate a disciplinei' D)%impusa( D*%optionala( D$%li+er aleasa , acultDiscipline anterioare *+iective Curs Continut Curs *+iective $ucrari practice Continut $ucrari practice *+ligatorii ,conditionate.ecomandate % %

Cunoasterea mecanismelor de reali"are a miscarii normale si patologice Pre"entarea teoretica a te/nicilor si metodelor de Kinetoterapie +a"ate pe neuro i"iologia miscarii 0a"ele i"ice1 anatomice si i"iologice ale miscarii normale Fi"iopatologia miscarii #e/nici de 2inetoterapie1 e3ercitiul i"ic terapeutic1 metode de 2inetoterapie ,ve"i ane3a &Familiari"area studentului cu locul de de asurare a 2inetoterapiei1 cu modul de a+ordare a +olnavului1 cu te/nicile si metodele de tratament 2inetoterapeutic Pre"entarea +a"ei materiale de 2inetoterapie Pre"entarea modului de a+ordare a +olnavului de catre 2inetoterapeut *+iectivele si mi4loacele de tratament in 2inetoterapie #e/nici 2inetoterapeutice !3ercitiul i"ic terapeutic 5etode 2inetoterapeutice !

Forma de evaluare ,!1 C1 C6.aspunsuri la e3amen/colocviu/lucrari practice Sta+ilirea notei inale Activitati aplicative ,la $P pe parcursul esm,procenta4e#este pe parcursul semestrului Scrierea si sustinerea de re erate 0i+liogra ia #: S+eng/e' Kinetoterapie pro ilactica1 terapeutica si de recuperare: !d 5edicala1 0ucuresti1 &;89 #: S+eng/e' .ecuperarea medicala a sec/elelor posttraumatice ale mem+relor1 !d 5edicala 0ucuresti1 &;8& #: S+eng/e' .ecuperarea medicala a +olnavilor respiratori1 !d 5edicala 0ucuresti1 &;8< #: S+eng/e' 0a"ele teoretice si practice ale 2inetoterapiei1 !d 5edicala1 0ucuresti1 &;;; ,ve"i ane3a2$ista materialelor didactice necesare .etroproiector1 sala de 2inetoterapie Coordonator disciplina Comanescu )leana )vona $im+a de predare Grad didactic1 titlu1 prenume1 nume lector $im+a .omana Semnatura

%
&78 278 978

Anexa 1

Continut programa &: Kinetoterapia' de initie( istoricul 2inetoterapiei : 2: 0a"ele i"ice ale miscarii : <: 0a"ele anatomice ale miscarii' terminologie anatomica( unitatea N5AK 4: 0a"ele anatomice ale miscarii' os1 articulatie1 musc/i1 tendon1 nervi 5: 0a"ele anatomice ale miscarii' caile motorii voluntare si involuntare1 =5 >: 0a"ele i"iologice ale miscarii' re le3e1 coordonare 9: 0a"ele i"iopatologice ale miscarii 8: #e/nici in 2inetologie ;: !3ercitiul i"ic terapeutic' A#! ore &7: 5etode 2inetoterapeutice &&: 5etoda Ka+at &2: 5etoda 0o+at/ &<: 5ecanoterapia &4: Scripetoterapia' sistemul Gut/rie%Smit/ #*#A$ 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 28 ore

Anexa 2

Bibliografie selectiva &: #udor S0!NG?!' Kinetologie pro ilactica1 terapeutica si de recuperare: !d: 5edicala1 0ucuresti &;89 2: #udor S0!NG?!' .ecuperarea medicala a sec/elelor postraumatice ale mem+relor: !d: 5edicala1 0ucuresti &;8& <: #udor S0!NG?!' .ecuperarea medicala a +olnavilor respiratori: !d: 5edicala1 0ucuresti &;8< 4: )on S#.*!SC=' .ecuperarea unctionala in practica reumatologica !d: 5edicala1 0ucuresti &;9; 5: Adriana Sara/ N)CA' Compendiu de medicina i"ica si recuperare !d: =niversitara Carol Davila1 &;;8 >: Krusen Kott2e !$$@**D' ?a/d+oo2 o p/isical medicine and re/a+ilitation @:0: Saunders CompannA1 &;>> 9: CarolAn K)SN!.B$Ann Allen C*$0C' #erapeutic e3ercise F:A Devis CompanA1 &;;7 8: ?elen $: ?*PK)NSB?elen:D:S5)#?' *ccupational t/erapA D:0:$ippincott Comp:1 &;;<

;: Darlene ?!.#$)NG1 .andolp/ 5 K!SS$!.' 5anagement o common musculos2eletal disorders: P/Asical t/erapA: Priciples and met/ods &;;71 D:0: $ippincott CompanA &7: #udor S0!NG?!' 0a"ele teoretice si practice ale 2inetoterapiei !d: 5edicala1 0ucuresti1 &;;; &&: !lena $uminita S)D!NC*' .ecuperarea miinii cu programe i"ical%2inetice si de terapie ocupationala !d: APP1 0ucuresti1 2777 &2: Kate S?!!?C ' $a p/Asioterapie pour tous !ditions Solar1 Paris1 &;;; &<: Dr G/: 5*.A.=1 6asile PENC*#AN' .ecuperarea 2inetica in reumatologie !d: )mprimeriei de 6est1 &;;; &4: Daiana P*PA ' #erapia ocupationala pentru +olnavii cu de iciente i"ice !ditura =niversitatii *radea1 &;;; &5: 5ariana C*.D=N ' Kinetologie medicala !ditura A3a1 &;;; &>: Clement 0AC)= ' Aparatul locomotor ,anatomie unctionala1 +iomecanica1 semiologie clinica1 diagnostic unctional!ditura 5edicala 1 0ucuresti1 &;8& &9: )on S#.*!SC= si cola+ ' .ecuperarea unctionala in practica reumatologica !ditura 5edicala1 0ucuresti1 &;9; &8: $iviu Se+astian 0.A#=C=' Anatomie unctionala si +iomecanica =niversitatea 0a+es%0olAai1 Clu41 Facultaea de !ducatie Fi"ica si Sport1 &;;4 &;: Dumitru D=5)#.= ' G/id de reeducare unctionala !ditura Sport%#urism1 0ucuresti1&;8& 27: )aroslav K)SS ' Fi"io2inetoterapia si recuperarea medicala !ditura 5edicala1 0ucuresti1 &;;;