Sunteți pe pagina 1din 67

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

AGENIA NAIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI

AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI TIMIOARA


Strada Amurgului nr. 1, cod 300278 Timioara

AUTORIZAIE INTEGRAT DE MEDIU Nr. 41 din 30.06. 2008

Titularul aut ri!a"i#i : $.%. UR$U$ &RE'ERIE$ $.A. &U%URE(TI )

* $U%UR$A+A TIMI(OARA

+ ,a"ia a,ti-it."ii : TIMI$OARA/ $tr. (t#0an ,#l Mar# nr. 28/ 1ud. TIMI$ %at#2 ria d# a,ti-itat# , n0. An#3#i nr.1 a OUG nr.142 52004/ a6r 7ata 6rin +#2#a nr. 84 5 2006 8 6.4 79 :29 * Tratar# ;i 6r ,#<ar# =n <, 6ul 0a7ri,.rii 6r du<#l r ali>#ntar# din >at#rii 6ri># d# ri2in# -#2#tal./ a-?nd ,a6a,itat# d# 6r du,"i# >ai >ar# d# 300 t 6r du<# 0init# 5 !i d# #36l atar# :-al ar# >#di# tri>#<trial.9

% dul %AEN8 14@6 * Aa7ri,ar#a 7#rii % d NO$E*B8 104.03 * Br du,"ia d# 6r du<# ali>#ntar# ;i 7auturi :=ntr#2ul 2ru69 % d $NAB 28 04.06.0C * &auturi al, li,# ) 7#r#

E>i<a d# 8 $ERDI%IU+ DE AUTORIZARI $I %ONTRO+U+ %ONAORMARII

1
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

%UBRIN$ 1. DATE DE IDENTIAI%ARE A TITU+ARU+UI A%TIDITATII ... 2. TEMEIU+ +EGA+ 3. %ATEGORIA DE A%TIDITATE ... 4. DO%UMENTATIA $O+I%ITARII ... 4. MANAGEMENTU+ A%TIDITATII 6. MATERII BRIME $I AUEI+IARE ... C. RE$UR$E8 ABA/ ENERGIE/ GAZE NATURA+E ... C.1. ABA ... C.1.1. Ali>#ntar#a ,u a6a8 ... C.1.2. E-a,uar#a a6#l r u!at#8 ... C.1.3. A6# <u7t#ran# C.2. UTI+IZAREA EAI%IENTA A ENERGIEI ... C.3. GAZE NATURA+E ... 8. DE$%RIEREA IN$TA+ATIEI $I A A+UEURI+OR TEFNO+OGI%E EEI$TENTE BE AMB+A$AMENT ... @. IN$TA+ATII BENTRU RETINEREA/ EDA%UAREA $I DI$BER$IA BO+UANTI+OR IN MEDIU ... @.1. AER ... @.2. ABA ... @.3. $O+ ... @.4. A+TE DOTARI ... 10. %ON%ENTRATII DE BO+UANTI ADMI$E +A EDA%UAREA IN MEDIU+ IN%ON1URATOR/ NIDE+ DE ZGOMOT ... 10.1. AER ... 10.1.1. E>i<ii ... 10.1.2. I>i<ii ... 10.2. ABA :in,lu<i- in a6a <u7t#rana da,a #<t# ,a!ul9 ... 10.3. $O+ ... 10.4. ZGOMOT8 ... 11. GE$TIUNEA DE$EURI+OR ... 11.1. DE$EURI BRODU$E/ %O+E%TATE/ $TO%ATE TEMBORAR... 11.1.1. D#<#uri n#6#ri,ul a<# ... 11.1.2. D#<#uri 6#ri,ul a<# ... 11.2. DE$EURI REAO+O$ITE ... 11.3. DE$EURI %OMER%IA+IZATE ... 11.4. DEBOZITARE DEAINITIDA A DE$EURI+OR ... 12. INTERDENTIA RABIDA5BREDENIREA $I MANEGEMENTU+ $ITUATII+OR DE URGENTA. $IGURANTA IN$TA+ATIEI 13. MONITORIZAREA A%TIDITATII ... 13.1. AER 13.1.1. AER ) #>i<i 13.1.2. AER * i>i<ii ... 13.2. ABA :in,lu<i- a6a <u7t#rana da,a #<t# ,a!ul9 13.3. $O+ ... 13.4. DE$EURI ... 13.4.1. D#<#uri t#Gn l 2i,# ... 13.4.2. A>7alaH# ... 13.4. ZGOMOT 13.6. MIRO$URI 2
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

14. RABORTARI +A UNITATEA TERITORIA+A BENTRU BROTE%TIA MEDIU+UI $I BERIODI%ITATEA A%E$TORA ... 14. O&+IGATII+E TITU+ARU+UI A%TIDITATII ... 16. MANAGEMENTU+ IN%FIDERII IN$TA+ATIEI/ MANAGEMENTU+ REZIDUURI+OR 1C. DA+A&I+ITATE 18. G+O$AR DE TERMENI

1. DATE DE IDENTIAI%ARE A TITU+ARU+UI A%TIDITATII Titular8 S.C. URSUS BREWERIES S.A. Bucuresti Sucursala Timisoara Adr#<a8 Timisoara, str. Str. Stefan cel Mare nr. 2 , !u". TIMIS Inr#2i<trar# la O0i,iul R#2i<trului % >#rtului8 Co" Unic "e Inre#istrare 1$%2&2$' Nu>ar d# rdin# in R#2i<trul % >#rtului8 !()* '%)* 2&&2. %#rti0i,at d# inr#2i<trar#8 B& &$(1% emis +e "ata "e 2(.12.2&&) D#nu>ir# in<talati#: ,ABRICA -E BERE T#l#0 n: &2). 22$1.1 Aa38 &2). $'$('% Adr#<a d# #*>ail: +a/el.mo0os1ro.sa2miller.com S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI - SUCURSALA TIMISOARA este parte a Grupului SAB Miller plc. 2.TEMEIU+ +EGA+ Ca urmare a cererii a"resate "e $% UR$U$ &RE'ERIE$ $.A. &U%URE(TI ) $u,ur<ala TIMI$OARA, cu se"iul in Timisoara, str. Str. 3tefan cel Mare nr. 2 , !u". TIMIS , inre#istrata la A4M TIMIS cu nr. 2. 2 R4 * 1&.12.2&&% si la AR4M Timisoara cu nr .& * & .&1.2&& , a /erificarii si a +arcur#erii eta+elor +roce"urale "e emitere a autori0atiei inte#rate in conformitate cu 5r".MA4AM nr. 1 * 2&&( +entru a+ro2area +roce"urii "e emitere a autori0atiei inte#rate "e me"iu, in 2a0a 5.U.6.nr. 1')*2&&) +ri/in" +rotectia me"iului, a 7.6. nr. $& *2&&$ mo"ificata si com+letata +rin 7.6. nr. (& *2&&) si 7.6.nr.1(.*2&&., +ri/in" or#ani0area si functionarea Ministerului Me"iului si 6os+o"aririi A+elor, a 7.6. nr. $)'*2&&) +ri/in" reor#ani0area si functionarea A#entiei 8ationale +entru 4rotectia Me"iului Bucuresti, a 5.U.6. nr. 1)2*2&&) +ri/in" +re/enirea si controlul inte#rat al +oluarii, <# #>it# 6r#!#nta aut ri!ati# int#2rata d# >#diu. 8imic "in +re0enta autori0atie inte#rata nu /a fi inter+retat ca ne#an" o2li#atiile statutare ale titularului autori0atiei sau cerintele altor acte 9uri"ice * re#lementari. Acti/itatile s+ecifice instalatiei se /or "esfasura o2li#atoriu in conformitate cu +re/e"erile urmatoarelor acte normati/e, care sunt in concor"anta cu stan"ar"ele Uniunii Euro+ene +rin +re/e"erile -irecti/elor cores+un0atoare: 5.U.6. nr. 1')*2&&) +ri/in" +rotectia me"iului, care trans+une -C )*((%*CEE : mo"ificata +rin -C '%*11*CE;< -C '&*(1(*CE< -4EC 2&&1*$2*CEE< -C 1'''*(& *CE< -4EC 2&&&*.'*CE< -C '2*%2*CEE< -4EC 2&&2*(*CE <-C '1*. '*CEE< -4EC 2&&&*%.*CE < -4EC '$*.2*CE < -C ''*(1*CE < -C %)*$('*CEE< -C '1*1)%*CEE< -C '2*$(*CEE< -C %&*$&'*CEE< RC 2)'*'(. 5.U.6. nr. 1)2*2&&) +ri/in" +re/enirea si controlul inte#rat al +oluarii, care trans+une -irecti/a '.*.1*CE . (
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

5r". MM6A nr.11) *2&&) +ri/in" mo"ificarea si com+letarea ane=ei la 5r".MA4AM nr. 1 *2&&( +entru a+ro2area 4roce"urii "e emitere a autori0atiei inte#rate "e me"iu. 5r". MA44M nr. %).*1''% +entru a+ro2area Re#lementarii +ri/in" e/aluarea +oluarii me"iului. >e#ea nr. .))*2&&1 +entru a+ro2area 5.U.6 nr. 2$(*2&&& +ri/in" +rotectia atmosferei, care trans+une -C '.*.2*CEE< -C 1'''*(&*CE < -4EC 2&&&*.'*CE < -C '2*%2*CEE< -4EC 2&&2*(*CE . >e#ea nr. 2$*1''$ +entru ratificarea Con/entiei ca"ru a 8atiunilor Unite asu+ra sc?im2arilor climatice , semnata la Rio "e !aneiro la ) iunie 1''2, care trans+une -eci0ia 2&&$*2 &*CE si -C '(*( '*CEE mo"ificata "e -C 2'.*CEE. 5r". MA4M nr. )'2*2&&2 +entru a+ro2area 8ormati/ului +ri/in" sta2ilirea /alorilor limita , a /alorilor "e +ra# si a criteriilor si meto"elor "e e/aluare a "io=i"ului "e sulf, "io=i"ului "e a0ot si o=i0ilor "e a0ot , +ul2erilor in sus+ensie : 4M 1& si 4M 2,); , +lum2ului, 2en0enului , mono=i"ului "e car2on si o0onului in aerul incon9urator. STAS 12)%$*1' % +ri/in" @Aer "in 0onele +rote9ate. Con"itii "e calitate.A 76 nr.1$& *2&& +ri/in" sta2ilirea unor masuri +entru a+licarea +re/e"erilor Re#ulamentului :CE; al 4arlamentului Euro+ean si al Consiliului nr. 1..*2&&. +ri/in" infiintarea Re#istrului Euro+ean al 4oluantilor Emisi si Transferati si mo"ificarea "irecti/elor Consiliului '1*. '*CEE si '.*.1*CE >e#ea a+elor nr. 1&%*1''., mo"ificata si com+letata +rin >e#ea nr.(1&*2&&$, care trans+une -irecti/a Ca"ru +ri/in" A+a, nr.2&&&*.&*ECE. 7.6. nr. ()2*2&&) +entru mo"ificarea 7.6. nr. 1 *2 .&2.2&&2 +ri/in" a+ro2area unor norme +ri/in" con"itiile "e "escarcare in me"iul ac/atic a a+elor u0ate, care trans+une -irecti/a Consiliului '1*2%1*ECE +ri/in" e+urarea a+elor u0ate ur2ane mo"ificata "e -irecti/a ' *1)*CE . 7.6. nr.(21*2&&) +ri/in" e/aluarea si #estionarea 0#omotului am2iental, care trans+une -irecti/a 2&&2*$'*EC referitoare la e/aluarea si mana#ementul 0#omotului in me"iul incon9uratorC -eclaratia Comisiei formulata in ca"rul Comitetului "e Conciliere +ri/in" e/aluarea si mana#ementul 0#omotului. STAS 1&&&' *1'' +ri/in" @Acustica ur2anaAC limite a"misi2ile ale ni/elului "e 0#omot. 5r"inul Ministrului Sanatatii nr.)(.*1''% +entru a+ro2area 8ormelor "e i#iena si a recoman"arilor +ri/in" me"iul "e /iata al +o+ulatiei, care trans+une -irecti/a 4arlamentului Euro+ean si Consiliului 2&&2*$'*CE referitoare la e/aluarea si #os+o"arirea 0#omotului in me"iu . >e#ea nr. 2.(*2&&) +ri/in" re#imul su2stantelor si +re+aratelor c?imice +ericuloase, care trans+une -C .%*)$ *EEC < - *(%'*EEC< R %'(*'(. >e#ea nr. (2$*2&&) +entru mo"ificarea si com+letarea 5.U.6. nr. 2&&*2&&& +ri/in" clasificarea , etic?etarea si am2alarea su2stantelor +ericuloase, care trans+une +re/e"erile -irecti/ei Consiliului .%*)$ *CEE si ale -irecti/ei 1'''*$)*CE. 7.6. nr.12$*2&&( +ri/in" +re/enirea , re"ucerea si controlul +oluarii me"iului cu a02est, care trans+une -irecti/a Consiliului %*21%*CEE "in 1' martie 1' %. 7.6. nr. 11)'*2&&( +entru mo"ificarea 7.6. nr. ..2*2&&1 +ri/in" #estionarea uleiurilor u0ate, care trans+une -C %)*$('*CEE : amen"ata "e -C %*1&1*CEE si "e -C '1*.'2*CEE; >e#ea nr. $2.*2&&1 "e a+ro2are a 5r"onantei nr. % *2&&& +ri/in" re#imul "eseurilor, care trans+une -C %)*$$2*CEE : amen"ata "e -C '1*1).*CEE ;<-C '.*)'*CE < -4EC 2&&&*%.*CE < -4EC '$*.2*CE < -C ''*(1*CE. >e#ea $.)*2&&1 +entru a+ro2area 5r"onantei nr. 1.* 2&&1 +ri/in" #estionarea "eseurilor in"ustriale recicla2ile . $

Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278

www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro

Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

7.6. nr. ).*2&&2 +ri/in" e/i"enta #estiunii "eseurilor in conformitate cu Catalo#ul Euro+ean al -eseurilor, care trans+une -eci0ia nr. 2&&&*)(2*CE , amen"ata "e -eci0ia nr.2&&1* 11' +ri/in" lista "eseurilor. 5r". MM6A nr. ')*2&&) +ri/in" sta2ilirea criteriilor "e acce+tare si a +roce"urilor +reliminare "e acce+tare a "eseurilor la "e+o0itare si lista nationalea "e "esuri acce+tate in fiecare clasa "e "e+o0it, care trans+une -eci0ia Consiliului 2&&(*((*CE, +ri/in" sta2ilirea criteriilor si a +roce"urilor +entru acce+tarea "eseurilor la "e+o0itare, in 2a0a art.1. si a ane=ei II "in -irecti/a 1'''*(1*CE.. 7.6. nr. .21*2&&) +ri/in" #estionarea am2ala9elor si a "eseurilor "e am2ala9e, care trans+une -irecti/a 4arlamentului si a Consiliului Euro+ean '$*.2*CE "in 2& "ecem2rie 1''$. 7.6. nr. .''*2&&( mo"ificata si com+letata cu 7.6. nr. 1'&2*2&&$ +ri/in" sta2ilirea unor masuri +entru re"ucerea emisiilor "e com+usi or#anici /olatili "atorate utili0arii sol/entilor or#anici in anumite acti/itati si instalatii, care trans+une -irecti/a 1'''*1(*CE. 7.6. nr. &$ *2&&% +ri/in" controlul asu+ra +ericolelor "e acci"ent ma9or in care sunt im+licate su2stante +ericuloase, care trans+une -irecti/a '.* 2*CE cu mo"ificarile si com+letarile ulterioare 5U6 nr. 1'.* 2&&) +ri/in" ,on"ul "e me"iu . >e#ea nr. .*2&&& +entru ratificarea Con/entiei +ri/in" acesul la informatie, +artici+area +u2licului la luarea "eci0iei si accesul la 9ustitie in +ro2leme "e me"iu, semnata la Aar?us la 2) iunie 1'' .

3. %ATEGORIA DE A%TIDITATE 4re0enta autori0atie inte#rata se a+lica tuturor acti/itatilor, "esfasurate su2 controlul o+eratorului, "e la rece+tia materiilor +rime si a materialelor +e am+lasament +ana la e=+e"ierea +ro"uselor finite. %a6a,itat#a >a3i>a d# 6r du,ti# : 3.120.000 Gl 7#r#5an, #,Gi-al#nt a 312.000 t 7#r#5an, ceea ce re+re0inta o ,a6a,itat# >a3i>a !ilni,a d# 6r du,ti# d# 844/8 t 7#r#5!i #36l atar# %a6a,itat#a >a3i>a d# i>7ut#li#r# este "e 4.180.000 Gl 7#r#5an/ ec?i/alent a 443.080 t 7#r#5an, ceea ce re+re0inta ,a6a,itat# >a3i>a !ilni,a d# i>7ut#li#r# d# 1.213/@ t 7#r#5!i #36l atar#. 4e 2a0a ca+acitatilor ma=ime "e +ro"uctie si "e im2uteliere, acti/itatea "esfasurata "e S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI Sucursala TIMIS5ARA se inca"rea0a in +re/e"erile 5U6 nr. 1)2*2&&) ) An#3a 1/ 6un,tul 6/ <u76un,tul 6.4 7. 8 Tratare si procesare in scopul fabricarii pro uselor ali!entare in !aterii pri!e e ori"ine #e"etala$ a#an o capacitate e pro uctie !ai !are e %&& t pro use finite'(i e e)ploatare *#aloare !e ie tri!estriala+.I % d %AEN8 14@6 ) Aa7ri,ar#a 7#rii % d NO$E*B8 104.03 ) Br du,tia d# 6r du<# ali>#ntar# <i 7auturi :intr#2ul 2ru69 % d $NAB8 04.06.0C ) &auturi al, li,# ) 7#r# Activitatile non -IPPC legate, sub aspect tehnic, de activitatea IPPC sunt : % % % % d %AEN8 4224 * % >#rt ,u a>anuntul al 7auturil r Aa7ri,ar#a 7#rii d %AEN8 6311* Mani6ulari d %AEN8 6312 ) D#6 !itari d %AEN8 6321 ) Alt# a,ti-itati an#3# tran<6 rturil r t#r#<tr# )
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Acti/itDEile "e +ro"ucEie se "esfDFoarD Gn urmDtoarele secEii: SecEia ,ier2ere, cu "oua linii< SecEia ,ermentare, cu "oua linii< SecEia ,iltrare, cu "oua linii< SecEia Im2uteliere, cu +atru linii "e Gm2uteliere. In-#ntarul i#;iril r : 6r du<#l r 9 Nu>#l# 6r ,#<ului Nu>#l# 6r du<ului Utili!ar#a 6r du<ului %antitat#a d# 6r du< (.12&.&&& ?l 2ere +ro"usa*an #,Gi-al#nt a 312.000 t 7#r#5an r#<6#,ti- 844/8 t 7#r#5!i #36l atar# Bere ,a2ricarea 2erii Bor?ot si tru2 -ro9"ie S+arturi "e +orum2 Comerciali0are Comerciali0are Comerciali0are Comerciali0are $.1 &.&&& ?l 2ere im2uteliata*an, #,Gi-al#nt a 443.080 t 7#r# i>7ut#liata5an/ r#<6#,ti- 1.213/@ t 7#r# i>7ut#liata5!i #36l atar# $2.% & t*an $.&&& t*an 1(& t*an

Alt# a,ti-itati d#<0a<urat# 6# a>6la<a>#nt8 4e +latforma au loc acti/itati cone=e celor "e +ro"uctie, care se "esfasoara in cla"iri cu "estinatii s+eciale si anume: B Centrala Termica un"e sunt am+lasate ca0anele "e +ro"ucere a a2urului te?nolo#ic, a a+ei cal"e si instalatiile "e "e"uri0are a a+ei +rin interme"iul filtrelor cu rasini sc?im2atoare "e ioni. B Centrala "e fri# in care sunt am+lasate instalatia "e o2tinere a a#entului fri#orific, instalatia "e aer com+rimat, re0er/oarele "e amoniac si statia "e tratare a a+ei ti+ EUWA cu ca+acitatea "e 12& m(*?, re0er/orul +entru stocare a+a +ota2ila cu ca+acitatea "e 12&& mc. B 6os+o"arie motorina +entru ca0anele "e +ro"ucere a a2urului te?nolo#ic. B 6os+o"arie 64> +entru alimentarea sti/uitoarelor. B Ma#a0ia centrala un"e este "e+o0itata cea mai mare +arte a materialelor utili0ate in +rocesul "e +ro"uctie. B -e+o0it am2ala9e si +ro"us finit. B -e+o0it materiale utili0ate in +rocesul "e +ro"uctie. B -e+o0it "e +ro"use "e marHetin#. B Instalatia "e recu+erare, stocare crio#enica a "io=i"ului "e car2on am+lasata in interiorul si in ime"iata /ecinatate a cor+ului "e cla"ire ,acilitati cone=e, ane=at cla"irii >iniei 2 ,iltrare. B Instalatia "e recu+erare, "es?i"ratare Hiesel#u?r si "ro9"ie am+lasata in interiorul si ime"iata /ecinatate a cor+ului "e cla"ire ,acilitati cone=e, ane=at cla"irii >iniei 2 ,iltrare. B Atelierul mecanic in care se "esfasoara acti/itati "e re+aratii si intretinere utila9e. .
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

B >a2oratoarele "e anali0e fi0icoCc?imice si micro2iolo#ice am+lasate la eta9ul cla"irii "e+o0itareC li/rare. B Statia "e e+urare a a+elor u0ate :cu ca+acitatea "e e+urare "e (.&&& m(*luna;.

4. DO%UMENTATIA $O+I%ITARII -ocumentatia care a stat la 2a0a emiterii autori0atiei inte#rate "e me"iu cu+rin"e: B Cerere +entru emiterea autori0atiei inte#rate "e me"iu, intocmita "e S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI Sucursala Timisoara < B ,ormular "e solicitare intocmit "e S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI Sucursala Timisoara< B Ra+ort "e am+lasament intocmit "e S.C. AMEC EART7 I E8JIR58ME8TA> S.R.>. Bucuresti< B Autori0atia "e #os+o"arire a a+elor nr. 1&$*&(.&$.2&& +ri/in" @,a2rica "e 2ere TimisoaraA, emisa "e A.8. KA+ele RomaneA -irectia A+elor Banat :termen "e /ala2ilitate &(.&$.2&1&;< B Certificat "e inre#istrare seria B nr. &&&$(1% "in 2(.12.2&&) emis "e 5ficiul 8ational al Re#istrului Comertului, 5ficiul Re#istrului Comertului "e +e lan#a Tri2unalul Timis< B Contract "e 2ransare*recor"are si utili0are a ser/iciilor +u2lice "e alimentare cu a+a si "e canali0are cu R.A. A4A SI CA8A> @ALUATIMA Timisoara nr. ' "in &$.12.2&&(< B A2onament "e utili0are * e=+loatare a resurselor "e a+a nr. 1& "in &1.& .2&&) inc?eiat cu A.8. KA+ele RomaneA -irectia A+elor Banat si a Actului a"itional nr. 1*2&&% la acest contract :+entru alimentarea cu a+a "in su2teran;< B Contract "e /an0are cum+arare a #a0elor naturale +entru consumatorii eli#i2ili noncasnici, conectati in sistemul "e "istri2utie nr. 8CC9C$C1'.*&1.&'.2&&% inc?eiat "e S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI cu S.C. E58 6a0 Romania S.A. Tar#u Mures< B Contract "e /an0are cum+arare nr. S.C. E8E> -ISTRIBUTIE BA8AT S.A. nr.1($(('2(% "in &1.2 .2&& cu SC. URSUS BREWERIES S.A. Sucursala Timisoara < B -eclaratia locatiilor +entru o+eratiuni cu su2stante clasificate "in cate#oria 2 : +entru +erman#anat "e +otasiu ; inre#istrata la A#entia 8ationala Anti"ro# su2 nr. &2 * 1)2&%) "in 1(.&).2&& B -eclaratia locatiilor +entru o+eratiuni cu su2stante clasificate "in cate#oria ( : +entru aci" clor?i"ric si aci" sulfuric ; inre#istrata la A#entia 8ationala Anti"ro# su2 nr. 2$.) *1)2&%) "in 1(.&).2&& B 4lan "e inc?i"ere "e0afectarea instalatiei si rea2ilitarea me"iului +e am+lasamentul ,a2rica "e 2ere a+artinan" S.C. URSUS BREWERIES S.A. Sucursala Timisoara< B 4rocesele /er2ale ale se"intelor Colecti/ului "e Anali0a Te?nica si -e02aterii +u2lice< B Anunturi +u2lice cu +ri/ire la: solicitarea "e emitere a autori0atiei inte#rate "e me"iu, or#ani0area "e02aterii +u2lice si emiterea autori0atiei inte#rate "e me"iu< B 4lan "e situatie< B -o/a"a ac?itarii tarifelor aferente +roce"urii. 4. MANAGEMENTU+ A%TIDITATII Titularul acti/itDEii are im+lementat Sistemul "e Mana#ement al Me"iului, certificat conform stan"ar"ului IS5 1$&&1:1''.. -e asemenea, societatea este certificatD 57SAS 1 &&1:1''' Societatea URSUS BREWERIES S.A. BUCURE3TI SUCURSA>A TIMI35ARA are im+lementat sistemul "e mana#ement al me"iului Fi sistemul inte#rat "e me"iu, securitate Fi sDnDtate Fi care inclu": C sta2ilirea sarcinilor Fi a res+onsa2ilitDEilor< %
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

C e/aluarea riscului la acci"ente ma9ore< C sta2ilirea +roce"urilor Fi a instrucEiunilor "e lucru< C +lanul "e inter/enEie Gn situaEii "e ur#enED< C monitori0area sistemului "e mana#ement al securitDEii< C e/aluarea +erio"icD a +oliticii a"o+tate. ,ro"ra! e func-ionare. /0 ore'(i$ 1 (ile'sapta!ana$ 2/ sapta!ani'an 4.1 A,"iuni d# , ntr l 4.1.1 Titularul acti/itDEii /a lua toate mDsurile care sD asi#ure cD nici o +oluare im+ortantD nu /a fi cau0atD. 4.1.2 Titularul acti/itDEii /a lua toate mDsurile "e +re/enire eficientD a +oluDrii, Gn s+ecial +rin recur#erea la cele mai 2une te?nici "is+oni2ile. 4.1.3 Titularul acti/itDEii tre2uie sD se asi#ure cD toate o+eraEiunile "e +e am+lasament /or fi reali0ate Gn aFa manierD GncMt emisiile sD nu "etermine "eteriorarea sau +ertur2area semnificati/D a 0onelor "e a#rement, recreaEionale sau "e locuit "in afara limitelor am+lasamentului. 4.1.4 Titularul acti/itDEii tre2uie sD sta2ileascD Fi sD menEinD un sistem "e mana#ement al autori0aEiei, care tre2uie sD Gn"e+lineascD cerinEele +re0entei autori0aEii. Acest sistem /a e/alua toate o+eraEiile Fi /a re/i0ui toate o+Eiunile accesi2ile +entru utili0area unei te?nolo#ii mai curate, a unei +ro"ucEii mai curate, a re"ucerii Fi minimi0Drii "eFeurilor. 4.1.4 Titularul tre2uie sD sta2ileascD Fi sD menEinD +roce"uri +entru a asi#ura fa+tul cD sunt luate mDsuri corecti/e Gn ca0ul Gn care cerinEele im+use "e +re0enta autori0aEie nu sunt Gn"e+linite. Nn ca0ul ra+ortDrii unei neconformDri cu con"iEiile autori0aEiei, tre2uie "eclarate res+onsa2ilitatea Fi autoritatea +entru iniEierea "e in/esti#aEii Fi acEiuni corecti/e su+limentare. 4.2. % n;ti#nti!ar# ;i in<truir# 4.2.1 Titularul acti/itDEii tre2uie sD sta2ileascD Fi sD menEinD +roce"uri +entru furni0area "e instruiri a"ec/ate +entru toEi an#a9aEii a cDror acti/itate +oate a/ea efect semnificati/ asu+ra me"iului. 4.2.2 4ersonalul care are sarcini clar "esemnate Gn "omeniul +rotecEiei me"iului tre2uie sD fie calificat conform s+ecificului instalaEiei +e 2a0a "e stu"ii, instruiri Fi*sau e=+erienEa a"ec/atD. 4.3. Ra6 rt.ri 4.3.1.. Titularul "e acti/itate tre2uie sa inre#istre0e intrCun re#istru toate +unctele "e +rele/are a +ro2elor, anali0ele, masuratorile, e=aminarile si toate cerintele inscrise in aceasta autori0atie. 4.3.2. Re#istrul /a fi +us la "is+o0itia autoritatii "e me"iu si*sau autoritatii "e control +entru /erificari. 4.3.3. 4ersoana im+uternicita cu atri2utii in "omeniul +rotectiei me"iului /a transmite A#entiei Re#ionale +entru 4rotectia Me"iului Timisoara, ra+ortarile solicitate la "atele sta2ilite. 4.3.4. ,rec/enta si sco+ul ra+ortarilor +re/a0ute in autori0atie +ot fi sc?im2ate, amen"ate +rintrCun acce+t scris al autoritatii "e me"iu, care /a urmari si centrali0a "atele transmise. 4.4. N ti0i,ar#a aut rit."il r 4.4.1. Titularul acti/itatii tre2uie sa notifice A#entia Re#ionala +entru 4rotectia Me"iului Timisoara +rin fa= si electronic, "aca este +osi2il, ime"iat ce se confrunta cu oricare "in urmatoarele situatii : * 5rice emisie in aer, semnificati/a +entru me"iu, "e la orice +unct +otential "e emisie. * 5rice functionare "efectuoasa a ec?i+amentului "e control sau a ec?i+amentului "e monitori0are care +oate "uce la +ier"erea controlului oricarui sistem "e re"ucere a +oluarii "e +e am+lasament. * 5rice inci"ent cu +otential "e contaminare a a+elor "e su+rafata si su2terane sau care +oate re+re0enta o amenintare "e me"iu +entru aer sau sol sau necesita un ras+uns ur#ent "in +artea a#entiei. * 5rice emisie care nu se conformea0a cu cerintele autori0atiei.

Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278

www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro

Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

8otificarea /a cu+rin"e : "ata si ora inci"entului, "etalii +ri/in" natura oricarei emisii si a oricarui risc creat "e inci"ent si masurile luate +entru minimi0area emisiilor si e/itarea rea+aritiei. 4.4..2. Titularul acti/itatii tre2uie sa inre#istre0e orice inci"ent. Aceasta inre#istrare tre2uie sa inclu"e "etalii +ri/in" natura, e=tin"erea si im+actul inci"entului, +recum si circumstantele care au "at nastere inci"entului. Inre#istrarea tre2uie sa inclu"a toate masurile corecti/e luate asu+ra me"iului si e/itarea rea+aritiei. -u+a notificarea inci"entului, titularul tre2uie sa "e+una la se"iul A#entiei Re#inale +entru 4rotectia Me"iului Timisoara ra+ortul +ri/in" inci"entul. 4.4.3. In ca0ul oricarui inci"ent sau situatie "e ur#enta, +ersoanele autori0ate "e titularul acti/itatii /or anunta, "u+a ca0, si alte autoritati, in cel mai scurt tim+ +osi2il: C in ca0ul contaminarii solului, a+elor su2terane, a+elor "e su+rafata : Ad>ini<tratia Nati nala JA6#l# R >an#I ) Dir#,tia A6#l r &anatK * in ca0ul incen"iilor: In<6#,t ratul 6#ntru $ituatii d# Ur2#nta/ care /a asi#ura coor"onarea unitarD si +ermanentD a acti/itDEii "e +re/enire Fi #estionare a situaEiilor "e ur#enED K C in ca0 "e im2olna/iri ale +ersonalului: Aut ritat#a d# $anatat# Bu7li,a. 4.4.4. In ca0ul oricarei situatii "e mai 9os, tre2uie trimisa o notificare scrisa A#entiei Re#ionale +entru 4rotectia Me"iului Timisoara : C incetarea +ermanenta a oricarei +arti sau a intre#ii instalatii autori0ate< C incetarea oricarei +arti sau a intre#ii instalatii autori0ate +entru o +erioa"a care +oate "e+asi un an< C reluarea e=+loatarii oricarei +arti sau a intre#ii instalatii autori0ate "u+a o+rire. 4.4.4 5rice mo"ificare +ri/in" "ocumentatia "e+usa "e titularul "e acti/itate la solicitarea autori0atiei inte#rate tre2uie notificata autoritatii com+etente "e +rotectia me"iului, in scris, in 1$ 0ile "e la a+aritia ei: C mo"ificari +ri/in" numele su2 care societatea este inre#istrata la Re#istrul Comertului, a"resa se"iului social al 5+eratorului< C mo"ificari +ri/in" "etinatorul instalatiei, C masuri luate +ri/in" intrarea in +roces "e lic?i"are 4.4.6. Solicitarea si o2tinerea a/i0ului "e me"iu sunt o2li#atorii in ca0ul in care titularul "e acti/itate urmea0a sa "erule0e sau sa fie su+us unei +roce"uri "e /an0are "e acti/e, fu0iune, "i/i0are, concesionare sau in alte situatii care im+lica sc?im2area titularului acti/itatii, +recum si in ca0 "e "i0ol/are urmata "e lic?i"are, faliment,incetarea acti/itatii conform le#ii.In termen "e .& "e 0ile "e la "ata semnarii si emiterii "ocumentului care atesta inc?i"erea uneia "in +roce"urile mentionate, +artile im+licate transmit in scris autoritatii com+etente +entru +rotectia me"iului o2li#atiile asumate +ri/in" +rotectia me"iului, +rintrCun "ocument certificat +entru conformitate cu ori#inalul 6. MATERII BRIME (I AUEI+IARE ..1. Utili0area materiilor +rime si materialelor au=iliare se /a face +otri/it consumurilor s+ecifice ma=ime +reci0ate in "ocumentatia te?nica "e sustinere a solicitarii . ..2. Se /or lua masuri "e minimi0are a +ier"erilor si "e o+timi0are a consumurilor s+ecifice. ..(. -e+o0itele si ma#a0iile se /or mentine amena9ate si intretinute cores+un0ator si se /a asi#ura securitatea acestora. ..$. Traseele si ec?i+amentele "e "escarcare, trans+ort, mani+ulare ale materiilor +rime si materialelor /or functiona in con"itii cores+un0atoare. ..). 5+eratorul /a tine e/i"enta lunara a consumurilor "e materii +rime si materiale utili0ate. .... A+ro/i0ionarea cu materii +rime Fi materiale au=iliare se /a face astfel GncMt sD nu se cree0e stocuri care +rin "e+reciere sD "ucD la formarea "e "eFeuri. ..%. Toate materiile +rime Fi materialele au=iliare utili0ate /or fi rece+Eionate, mani+ulate Fi "e+o0itate conform normelor s+ecifice fiecDrui material, fiFelor te?nice "e securitate, un"e este ca0ul, Gn con"iEii "e si#uranED +entru +ersonal Fi me"iu.

'
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Titularul e acti#itate$ 3n con i-iile pre(entei autori(a-ii$ #a folosi ur!4toarele !aterii pri!e 5i au)iliare.
Br ,#<ul t#Gn l 2i,5 a,ti-itat# ,a2ricare 2ere ,a2ricare 2ere ,a2ricare 2ere

Mat#rii 6ri># <i au3iliar# Malt

% n<u> :t n#5an9 ((.&&& t*an

M d d# d#6 !itar# 2 silo0uri metalice cu ca+acitatea "e 1&& t si un silo0 metalic cu ca+acitatea "e 2&& t 2 silo0uri metalice cu ca+acitatea "e 1&& t Saci "e +olietilena "e )& H# :Ma#a0ia Centrala; si 2 /ase "e 2%,) m( si 2(,%) m( :>inia 1 ,ier2ere si >inia 2 ,ier2ere; Saci "e folie aluminiu "e )...2& H#.*Pam2alati in cutii "e carton. :Ma#a0ia centrala ,Sectia ,ier2ere; Bi"oane "e +olietilena "e 2& H# stocate +e +aleti "e lemn :Ma#a0ia Centrala, Sectia ,ier2ere; Bi"oane "e +olietilena "e ) H# stocate +e rafturi metalice :Ma#a0ia Centrala, Sectia ,ier2ere; Saci "e +olietilena "e )& H# .... :Ma#a0ia centrala , Sectia ,ier2ere ; Bi"oane "e +olietilena cu ca+acitatea "e 1&& l stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a :Ma#a0ia Centrala; si intrCun re0er/or "e 1 m( in cu/a "e retentie "in +oli+ro+ilena :>inia 1 ,ier2ere; Saci "e +olietilena "e 2) H# stocati +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala 2etonata :Ma#a0ia "e materiale uscate, Sectia ,ier2ere; Reci+ient carton 2) H# :Ma#a0ia centrala , Sectia ,ier2ere ; 2& cu2itainere "in +oli+ro+ilena "e 1 m( :%)& H# e=+rimat in

B#ri,ul !itat# 8e+ericulos

4orum2 Oa?ar

1(.%&& t*an

8e+ericulos 8e+ericulos

))% t*an :s; 7amei 1%,. t*an Caramel 11 t*an

8e+ericulos

,a2ricare 2ere

8e+ericulos

,a2ricare 2ere

Sulfat "e 0inc

&,1(' t*an

,a2ricare 2ere

8oci/ :Qn;, 4ericulos +entru me"iu :8; R22C$1C)&*)( 8e+ericulos

Brau#i+s :sulfat "e calciu;

2) t*an

,a2ricare 2ere

Coro0i/ :C; R($

Aci" fosforic

)( t*an

,a2ricare 2ere

Clorura "e calciu '& t*an

Iritant :Qi; R(.

,a2ricare 2ere

Reate= :nutrient +t. "ro9"ie; 7i"ro=i" "e so"iu solutie )&

&,()% t*an ('$ t*an

,a2ricare 2ere I#ieni0area ec?i+amentel

8e+ericulos

Coro0i/ :C;

1&
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Mat#rii 6ri># <i au3iliar#

% n<u> :t n#5an9

Br ,#<ul t#Gn l 2i,5 a,ti-itat#

M d d# d#6 !itar# +ro"us soli"; +re/a0ute cu armatura metalica, +o0itionate in containere metalice "otate cu ta/i "e retentie :/ecinatatea sectiilor "e +ro"uctie; si 1 re0er/or "e +oli+ro+ilena cu ca+acitatea "e m( montat intrC o cu/a "e retentie :statia "e e+urare a a+elor u0ate te?nolo#ice; Saci "e +olietilena "e 2) H# stocati +e +aleti "e lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, >inia Im2uteliere in reci+ienti TE6; Bi"oane "e +olietilena "e 2( sau 2) H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Sectia ,ermentare, Sectia ,iltrare, Sectia Im2uteliere; Bi"oane "e +olietilena "e 2) H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia centrala, Sectia ,ier2ere, Sectia ,ermentare, Sectia ,iltrare, Sectia Im2uteliere; Bi"oane "e +olietilena "e 2& H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Sectia Im2uteliere; Saci "e ?artie "e 22,% H# stocati +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala 2etonata :Ma#a0ia "e materiale uscate, Sectia ,iltrare; Bi"oane "e +olietilena "e 2& H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Sectia

B#ri,ul !itat# R($

or si traseelor S Tratarea a+elor u0ate te?nolo#ice

Coro0i/ :C; R($

7i"ro=i" "e so"iu ful#i

1.) t*an

Im2uteliere 2ere :"oar +t linia TE6;

4(Cto+a= ). :aci" fosforic 2)C(& S; %,2$ t*an

Coro0i/ :C; R($

I#ieni0area ec?i+amentel or si a traseelor

4(Cto+a= .. :?i"ro=i" "e so"iu, ?i+oclorit "e so"iu;

Coro0i/ :C;, R($, R(1

11,'. t*an

I#ieni0area ec?i+amentel or si a traseelor

4(Cto+a= '1 :clorura "e alc?ilC"imetilC 2en0ilCamoniu;

Coro0i/ :C; R($

&,&$. t*an

I#ieni0area ec?i+amentel or si a traseelor

Tisel#u?r ($ t*an ,a2ricarea 2erii I#ieni0area ec?i+amentel or si a traseelor

8e+ericulos

4(Cto+acti/ -ES :a+a o=i#enata, aci" acetic si +aracetic;

&,12' t*an

Coro0i/ :C; R($

11
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Mat#rii 6ri># <i au3iliar#

% n<u> :t n#5an9

Br ,#<ul t#Gn l 2i,5 a,ti-itat#

M d d# d#6 !itar# Im2uteliere;

B#ri,ul !itat#

4(Csta2ilon WT :aci" citric, aci" lactic; 2(,$( t*an

I#ieni0area ec?i+amentel or si a traseelor

Bi"oane "e +olietilena "e 2) H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia centrala, Sectia ,ier2ere, Sectia ,ermentare, Sectia ,iltrare, Sectia Im2uteliere; Bi"oane "e +olietilena "e 2) H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Sectia Im2uteliere; Butoaie "e +olietilena "e 2') H# stocati +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a si in re0er/or metalic cu ca+acitatea "e 1& m( situat in ca"rul >iniei 2 ,iltrare :Ma#a0ia Centrala, Sectia ,ermentare; Bi"oane "e +olietilena "e 2) H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Sectia ,ier2ere, Sectia ,ermentare, Sectia ,iltrare, Sectia Im2uteliere; Bi"oane "e +olietilena "e 21 H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Sectia ,ermentare, Sectia ,iltrare, Sectia Im2uteliere; Bi"oane "e +olietilena "e 2) H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Sectia ,ermentare;

Iritant :Qi; R(.

4(Csta2ilon 4>US :aci" fosforic, alc?lamine eto=ilate, alcooli #rasi eto=ilati; 4(trimeta 4>US :aci" fosforic, alc?ilamine eto=ilate, alcooli #rasi eto=ilati;

Iritant :Qi; R(.*( , R)2*)(

1(,(' t*an

I#ieni0area ec?i+amentel or si a traseelor

Coro0i/ :C; R($

12%,%1 t*an

I#ieni0area ec?i+amentel or si a traseelor

4( trimeta -U5 :aci" fosforic (&C)& S, aci" #licolic, aci" lactic, aci0i or#anici;

Coro0i/ :C; R($

1$,(% t*an

I#ieni0area ec?i+amentel or si a traseelor

4(Co=Usan OS :aci" acetic, a+a o=i#enata, aci" +aracetic solutie;

Coro0i/ :C; R()

12,% t*an

I#ieni0area ec?i+amentel or si a traseelor

Coro0i/ :C; R()

4(Cmi+ J>

&,'2 t*an

Sta2iVuicH Qero :sta2ili0ator coloi"al; Bio=i" "e

1$$ t*an 1, ). t*an

,a2ricarea 2erii ,a2ricarea

Saci ?artie "e 2& H#W:Ma#a0ia Centrala, Sectia ,iltrare; 2 re0er/oare "e stocare C52

8e+ericulos

8e+ericulos

12
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Mat#rii 6ri># <i au3iliar# car2on A"e0i/

% n<u> :t n#5an9

Br ,#<ul t#Gn l 2i,5 a,ti-itat# 2erii

M d d# d#6 !itar#

B#ri,ul !itat#

$',(' t*an Sol/ent :MATEC U4*WAS7;

Im2uteliere 2ere

Bi"oane "in +olietilena "e (& H# :Ma#a0ia Centrala, Sectia Im2uteliere; Bi"oane "e +olietilena "e 1l +e rafturi :Ma#a0ia Centrala, Sectia Im2uteliere;

8e+ericlos

$( l*an

Im2uteliere 2ere

,oarte inflama2il :,X;, Iritant :Qi; R11, R(., R.., R.%

Cerneala

$ ,%% l*an

Im2uteliere 2ere

Bi"oane "e +olietilena "e 1l +e rafturi :Ma#a0ia Centrala, Sectia Im2uteliere;

,oarte inflama2il :,X;, Iritant :Qi; R11, R(., R.., R.%

4(C?orolit? J :aci" a0otic, aci" fosforic; 4(Clu2o"ri/e AT :acetati "e alc?ilamina;

1&,$ $ t*an

I#ieni0area ec?i+amentel or si a traseelor

Bi"oane "e +olietilena "e (( H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia centrala, Sectia ,ier2ere, Sectia Im2uteliere; Bi"oane "e +olietilena "e 22& H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Sectia Im2uteliere; Bi"oane "e +olietilena "e (1 sau (( H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Sectia Im2uteliere; Re0er/or +oli+ro+ilena "e 1 m( cu +ereti "u2li si ( cu2itainere "in +oli+ro+ilena "e 1 m( :statia "e tratare a a+ei EUWA;, re0er/or "in +oli+ro+ilena "e 2 m( +re/a0ut cu cu/a "e retentie :statie e+urare a+e u0ate te?nolo#ice;, 1& cu2itainere "in +olietilena "e 1 m( :ma#a0ie ti+ so+ron; Cu2itainere "in +oli+ro+ilena "e 1 m( am+lasate +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2eton :Ma#a0ia Centrala, statia "e tratare a a+ei

Coro0i/ :C; R()

Iritant :Qi; R(.*( , R$(

2.,&. t*an

Im2uteliere 2ere

4(C+oli= QT :aci" lactic 1& S;

Iritant :Qi; R$1

2,'( t*an

Im2uteliere 2ere

Aci" clor?i"ric solutie (2 S Tratarea a+ei 2rute si a a+elor u0ate te?nolo#ice

Coro0i/ :C;, Iritant :Qi;, 8oci/ :Qn; R(), R(.*(%*(

.2$ t*an

$., t*an Aci" sulfuric

Tratarea a+ei 2rute

Coro0i/ :C; R()

1(
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Mat#rii 6ri># <i au3iliar#

% n<u> :t n#5an9

Br ,#<ul t#Gn l 2i,5 a,ti-itat#

M d d# d#6 !itar# EUWA;

B#ri,ul !itat#

4erman#anat "e +otasiu 1&&S :sol. utili0ata "e 2 S ;


4(C o=onet 2) :Clorit "e so"iu;

)1),( H# * an

Tratarea a+ei 2rute

$$ ',) l *an

Tratarea a+ei 2rute

Cu2itainere "in +oli+ro+ilena "e 1 m( am+lasate +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2eton :Ma#a0ia Centrala, statia "e tratare a a+ei EUWA; Cu2itainere "in +oli+ro+ilena "e 1 m( am+lasate +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2eton :Ma#a0ia Centrala, statia "e tratare a a+ei EUWA; Bi"oane "e +olietilena "e (& H# stocate +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia centrala, Centrala fri#, Centrala termica; Saci "e 2) H# +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia centrala, Centrala termica; Bi"oane "e +olietilena "e (& H# +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Centrala "e fri#; Bi"oane "e +olietilena "e (& H# +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Centrala "e fri#; Bi"oane "e +olietilena "e (& H# +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala; Bi"oane "e +olietilena "e (& H# +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Centrala "e fri#; Bi"oane "e +olietilena "e (& H# +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia

5=i"ant :5;, 8oci/ :Qn;, 4ericulos +entru me"iu :8; R , R22, R)&*)( Iritant :Qi; 8oci/ :Qn; R22, R( ,R$1 Iritant :Qi; R(., R(%, R(

Car2onat "e calciu

($,(2 t*an

Tratarea a+ei

Iritant :Qi; R(.

Clorura "e so"iu

$(,. t*an

Tratarea a+ei

Iritant :Qi; R(.*(

C7EM ALUA BR5M :2ioci" +t. tratare a+a;

11 l*an

Tratarea a+ei

Coro0i/ :C; R(1, R($

ACTI C7>5R :1& 2) S ?i+oclorit "e so"iu; CA CB- '2

$2 l*an

Tratarea a+ei

8e+ericulos

(.&)%,.1 l*an

Tratarea a+ei

Iritant :Qi; R(.*(

CA 11&&& :sarea "e +otasiu a aci"ului acrilic;

1.$&$,&1 l*an

Tratarea a+ei

1.$&$,&1 l*an CA 1)&

Tratarea a+ei

Coro0i/ :C; R($

1$
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Mat#rii 6ri># <i au3iliar#

% n<u> :t n#5an9

Br ,#<ul t#Gn l 2i,5 a,ti-itat#

M d d# d#6 !itar# Centrala, Centrala termica;

B#ri,ul !itat#

CA '&& 1.$&$,&1 l*an Tratarea a+ei

Bi"oane "e +olietilena "e (& H# +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Centrala termica; Bi"oane "e +olietilena "e (& H# +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Centrala termica; Bi"oane "e +olietilena "e (& H# +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Centrala termica; Bi"oane "e +olietilena "e (& H# +e +aleti "in lemn am+lasati +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, Centrala termica; Saci "e 2) H# :Ma#a0ia Centrala, Ma#a0ia WWT4; Butoi "e 2&& l :Ma#a0ia Centrala, Ma#a0ia WWT4; Cu2itainere "in +oli+ro+ilena "e 1 m( am+lasate +e +ar"oseala "in carami"a antiaci"a sau 2etonata :Ma#a0ia Centrala, statie "e e+urare a a+elor u0ate; 2 re0er/oare metalice cu ca+acitatea "e (.&&& l montate +e su+rafata 2etonata :Centrala "e fri#;

Iritant :Qi; R(1, R(%

Coro0i/ :C; R2&*21*22, R($

CA 8A 1&$ C

$.. & l*an

Tratarea a+ei

8oci/ :Qn; R(.*(%, R22, R(1 Coro0i/ :C; R()

CA 5QAWAR 4>US

. .,$ l*an

Tratarea a+ei

B4 &&

$. l*an

Tratarea a+ei

A"9u/ant +entru floculare +olielectrolit Micronutrienti

), t*an

E+urarea a+elor u0ate te?nolo#ice E+urarea a+elor u0ate te?nolo#ice

8e+ericulos

8e+ericulos

(,2 t*an

Clorura ferica

(,2 t*an

E+urarea a+elor u0ate te?nolo#ice

Coro0i/ :C;, 8oci/:Qn; R($, R21, R22

Amoniac lic?i"

2 t*an

52tinerea a#entului fri#orific Intretinere ec?i+amente si utila9e 4arc auto intern Centrala

To=ic :T;, Coro0i/ :C;, 4ericulos +entru me"iu :8; R1&, R2(, R2$, R($, R)& To=ic :T; R$) E=trem "e inflama2il :,X; R12 To=ic :T;

Uleiuri "e un#ere 6a0e +etroliere lic?efiate :64>;

1,$ t*an

Butoaie metalice "e 2&& l +o0itionate in container metalic +re/a0ut cu ta/i "e retentie Re0er/or metalic su2 +resiune cu ca+acitatea "e $.''& l montat +e +latforma 2etonata )e*ervoare metalice

1.),) t*an ,( t*an

1)
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Mat#rii 6ri># <i au3iliar# Motorina

% n<u> :t n#5an9

Br ,#<ul t#Gn l 2i,5 a,ti-itat# termica :com2usti2il "e re0er/a;

M d d# d#6 !itar# +u,terane cu capacitatea de 10 m3-re*ervor montate in cuve de ,eton .idroi*olate Re0er/or metallic su+rateran cu ca+acitatea "e 1 .(&& l +e su+rafata 2etonata

B#ri,ul !itat# R$)

4ro+ilen#licol

1 .(&& l*an

52tinerea a#entului fri#orific

8e+ericulos

. $U&$TANTE TOEI%E $I BERI%U+OA$E Titularul utili!#a!. =n ,adrul 6r ,#<#l r <u7<tan"# ,Gi>i,# 6#ri,ul a<# a>7alat#/ #ti,G#tat#/ ,la<i0i,at# =n , n0 r>itat# ,u +#2#a nr. 32452004 6#ntru > di0i,ar#a ;i , >6l#tar#a OUG nr. 20052000 6ri-ind ,la<i0i,ar#a/ a>7alar#a/ #ti,G#tar#a <u7<tan"#l r ;i 6r#6arat#l r ,Gi>i,# 6#ri,ul a<# ;i al# +#2ii nr. 30052002 > di0i,at. ;i , >6l#tat. ,u +#2#a nr. 40452004. Su2stanEele c?imice +ericuloase, utili0ate +entru "esfDFurarea acti/itDEii, sunt cele +re0entate Gn ta2elul urmDtor:
D#nu>ir#a Sulfat "e 0inc Aci" fosforic Clorura "e calciu 7i"ro=i" "e so"iu 4( to+a= ). :aci" fosforic 2)C(& S; 4( to+a= .. :?i"ro=i" "e so"iu, ?i+oclorit "e so"iu; 4(Cto+a= '1 :clorura "e alc?ilC"imetilC2en0ilC amoniu; 4(Cto+acti/ -ES :a+a o=i#enata, aci" acetic si +aracetic; 4(Csta2ilon WT :aci" citric, aci" lactic; 4(sta2ilon 4>US :aci" fosforic, alc?lamine eto=ilate, alcooli #rasi eto=ilati; 4(trimeta 4>US :aci" fosforic, alc?ilamine eto=ilate, alcooli #rasi eto=ilati; 4( trimeta -U5 :aci" fosforic (&C)& S, aci" #licolic, aci" lactic, aci0i or#anici; 4(Co=Usan OS :aci" acetic, a+a o=i#enata, aci" +aracetic solutie; 4(Cmi+ J> Sol/ent :MATECU4*WAS7; Ara!# d# ri<, R22C$1C)&*)( R($ R(. R($ R($ R($< R(1 R($ R($ R(. R(.*( , R)2*)( R($ R($ R() R() R11 B#ri,ul !itat# 8oci/ :Qn;, 4ericulos +entru me"iu :8; Coro0i/ :C; Iritant :Qi; Coro0i/ :C; Coro0i/ :C; Coro0i/ :C; Coro0i/ :C; Coro0i/ :C; Iritant :Qi; Iritant :Qi; Coro0i/ :C; Coro0i/ :C; Coro0i/ :C; Coro0i/ :C; ,. inflama2il :,X;

1.
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

D#nu>ir#a Cerneala 4(C?orolit? J :aci" a0otic, aci" fosforic; 4(Clu2o"ri/e AT :acetati "e alc?ilamina; 4(C+oli= QT:aci" lactic 1& S; Aci" clor?i"ric solutie (2 S Aci" sulfuric 4erman#anat "e +otasiu 1&& / 0+ol.utili*ata de 2/ 1 4(C o=onet 2) :clorit "e so"iu; Car2onat "e calciu Clorura "e so"iu C7EM ALUA BR5M :2ioci" +t. tratare a+a; ACTI C7>5R :1& 2) S ?i+oclorit "e so"iu; CA 11&&& :sarea "e +otasiu a aci"ului acrilic; CA 1)& CA '&& CA 8A 1&$ C CA 5QAWAR 4>US B4 && Clorura ferica Amoniac lic?i" Uleiuri "e un#ere 6a0e +etroliere lic?efiate Motorina R11 R()

Ara!# d# ri<,

B#ri,ul !itat# ,. inflama2il :,X; Coro0i/ :C; Iritant :Qi; Iritant :Qi; Coro0i/ :C;, Iritant :Qi;, 8oci/ :Qn; Coro0i/ :C; 5=i"ant :5;, 8oci/ :Qn;, 4ericulos me"iu :8; Iritant :Qi; , 8oci/ :8; Iritant :Qi; Iritant :Qi; Iritant :Qi; Coro0i/ :C; Iritant :Qi; Coro0i/ :C; Iritant :Qi; Coro0i/ :C;Qi 8oci/ :Qn; Coro0i/ :C; Coro0i/ :C;, 8oci/ :Qn; To=ic :T;, Coro0i/ :C;, 4ericulos +entru me"iu :8; To=ic :T; E=trem "e inflama2il :,X; To=ic :T;

R(.*( , R$( R$1 R(), R(.*(%*( R() R , R22, R)&*)( R22, R( ,R$1 R(., R(%, R( R(. R(.*( R(1, R($ R(.*( R($ R(1, R(% R2&*21*22, R($ R(.*(%, R22, R(1 R() R($, R21, R22 R1&, R2(, R2$, R($, R)& R$) R12 R$)

B Ac?i0iEionarea Fi utili0area su2stanEelor Fi +re+aratelor c?imice +ericuloase se /a efectua numai "u+D o2Einerea a/i0elor Fi autori0aEiilor cerute "e le#e, cu res+ectarea strictD a +re/e"erilor re#lementDrilor le#ale Gn /i#oare +ri/in" clasificarea, etic?etarea, "e+o0itarea, mani+ularea, trans+ortul, am2alarea Fi #estionarea acestora. ,iFele "e securitate ale su2stanEelor Fi +re+aratelor c?imice utili0ate Gn +rocesele te?nolo#ice /or fi rece+Eionate Fi +Dstrate Gn mo" o2li#atoriu Gn unitate. B Su2stanEele Fi +re+aratele c?imice +ericuloase utili0ate Gn +rocesul te?nolo#ic sau Gn ca"rul la2oratoarelor tre2uie +Dstrate Fi "e+o0itate cores+un0Dtor Gn ma#a0iile "esemnate. C. RE$UR$E 8 ABA/ ENERGIE/ GAZE NATURA+E. * Se va tine evidenta lunara a apei, energiei si combustibililor utilizati. - Se vor lua masuri de minimizare a pierderilor si de optimizare a consumurilor 1%
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

specifice. C.1 AB S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI Sucursala Timisoara "is+une "e "oua surse "e alimentare cu a+a, si anume: reteaua "e alimentare cu a+a +ota2ila a"ministrata "e Re#ia Autonoma A+a si Canal KALUATIMA Timisoara conform Contractului nr. ' "in $.12.2&&( "e 2ransare*racor"are si utili0are a ser/iciilor +u2lice "e alimentare cu a+a si canali0are< sursa +ro+rie su2terana, +rin interme"iul a ' fora9e "e me"ie si mare a"ancime. 1. Ali>#ntar#a ,u a6a 6 ta7ila 1.1. Sursa: reteaua munici+ala "e a+a +ota2ila 1.2. Jolume si "e2ite "e a+a +rele/ate: 0ilnic ma=im: (&% m(*0i< 0ilnic me"iu: 2).) m(*0i< anual: '(..2)) m(*an. ,unctionarea este "e (.) 0ile*an, 2$ ore*0i. 1.(. Instalatii "e ca+tare A+a este +reluata "in reteaua munici+ala "e a+a +ota2ila +rin interme"iul a $ racor"uri: Y Z 1&& mm, 0ona 4estalo00i :+e su2 -URA;, > Z ($& m< Y Z (& mm, 0ona 4estalo00i, >Z1& m< Y Z $&& mm, 0ona 4estalo00i, > Z 1(& m< Y Z 1)& mm, 0ona Stefan cel Mare, > Z (() m. A+a +reluata +rin interme"iul 2ransamentului cu 1)& "in stra"a Stefan cel Mare si +rin 2ransamentul cu $&& mm "in stra"a 4estallo0i este utili0ata +entru alimentarea cu a+a in sco+ i#ienico sanitar a fa2ricii si a restaurantului, ca a+a ser/ice +entru i#ieni0ari, +recum si ca re0er/a "e a+a "e +roces in ca0ul in care tratarea a+ei se face numai +rin filtrare si clorinare. A+a +reluata +rin 2ransamentul cu 1&& mm "in stra"a 4estallo0i este utili0ata ca a+a ser/ice +entru s+alarea sticlelor, iar cea +reluata +rin 2ransamentul cu (& mm "in stra"a 4estallo0i in sco+ i#ienico sanitar in cla"irile a"ministrati/e ri/erane acestei stra0i. 1.$. Instalatii "e tratare A+a +ota2ila +reluata "in reteaua munici+ala este filtrata si clorinata in sco+ul utili0arii la im2uteliere, la i#ieni0area instalatiilor si traseelor si la e+urarea a+elor u0ate te?nolo#ice. A+a filtrata si clorinata este "e"uri0ata in statii s+eciale +entru a fi utili0ata in instalatia "e racire si la centrala termica. 1.). Instalatii "e a"uctiune si inma#a0inare a a+ei A+a furni0ata "e reteaua munici+ala :"u+a tratare; /a fi stocata intrCun re0er/or cu ca+acitatea "e 1.2&& m(, "in care .&& m( /a re+re0enta re0er/a totala intan#i2ila "e a+a "e incen"iu. A"uctiunea a+ei +reluate "in reteaua munici+ala se reali0ea0a +rin interme"iul unor con"ucte 4E7- cu Y Z 1&&, 1)&, $&& mm. 1... Reteaua "e "istri2utie a a+ei +ota2ile Reteaua "e "istri2utie a a+ei +ota2ile +reluata "in reteaua munici+ala este reali0ata "in con"ucte 4E7-. 2. Ali>#ntar#a ,u a6a t#Gn l 2i,a 2.1. Surse: ' fora9e +ro+rii "e me"ie si mare a"ancime, "in care . /or fi utili0ate: ,1 "e2it 1&, m(*? ,2 "e2it %,2& m(*? ,( "e2it 1% m(*? 1
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

,$ "e2it ),2 m(*? ,% "e2it (&,. m(*? , "e2it 21,. m(*? ,' 2(,) m(*? ,1& :in curs "e e=ecutie; ,11 "e2it 1) m(*? 2.1.1. Jolume si "e2ite "e a+a te?nolo#ica autori0ate 0ilnic ma=im:2.1%% m(*0i< 0ilnic me"iu: 2.1%% m(*0i< anual: %'$..&) m(*an. ,unctionarea este "e: (.) 0ile*an, 2$ ore*0i. 2.1.2. Instalatii "e ca+tare: Instalatiile "e ca+tare a a+ei su2terane sunt ec?i+ate cu +om+e su2mersi2ile. 2.1.(. Instalatii "e tratare A+a +reluata "in fora9ele "e alimentare /a fi clorinata si filtrata in statia "e tratare a a+ei ti+ EUWA, "u+a care este stocata intrCun re0er/or su2teran "in 2eton cu ca+acitatea "e (&& m(. Acesta /a fi inlocuit "e un re0er/or su+rateran cu ca+acitatea "e )&& m( ,situat in ime"iata /ecinatate in e=teriorul statiei "e tratare EUWA. -in re0er/orul cu ca+acitatea "e (&& m(, a+a a9un#e in cele "oua filtre cu sc?im2atori "e ioni cu ca+acitatea totala "e 12& m(*?, a+oi in sistemul "e +reCneutrali0are si in instalatia Calmi= aferente statiei "e tratare a a+ei ti+ EUWA. 2.1.$. Instalatii "e a"uctiune si inma#a0inare a a+ei te?nolo#ice -u+a tratare, in functie "e calitate si utili0are, a+a /a fi stocata "u+a cum urmea0a: Sectia ,ier2ere C 2 re0er/oare cu ca+acitatea "e )& m(*re0er/or in >inia 1 ,ier2ere< C 2 re0er/oare "e a+a racita cu ca+acitatea "e 12) m(*re0er/or in >inia 1 ,ier2ere< C 2 re0er/oare "e a+a cal"a cu ca+acitatea "e 2%) m(*re0er/or in e=teriorul >inia 2 ,ier2ere. statia "e +ro"ucere a a+ei "e0aerate, a+a utili0ata la "e0aerarea traseelor "e trans+ort a 2erii :a+a necar2onatata; si la "ilutia finala a 2erii :a+a car2onatata;:
C C re0er/or cu ca+acitatea "e (& m( +entru a+a "e0aerata necar2onatata< re0er/or cu ca+acitatea "e 1$& m( +entru a+a "e0aerata car2onatata.

2.1.). Reteaua "e "istri2utie a a+ei te?nolo#ice A+a "e +roces este "istri2uita catre consumatorii interni +rin con"ucte su2terane "in +olietilena, res+ecti/ "in otel ino= in canalele te?nice, cu "iametrul "e 1&& mm. 2.2. Canalul Be#a nu se mai utili0ea0a a+a +reluata "in raul Be#a. 2.(. Racor" retea munici+ala "e a+a in"ustriala Racor"ul "e a+a in"ustriala "e la reteaua "e a+a in"ustriala munici+ala se foloseste "oar atunci can" reteaua "e a+a in"ustriala a CET Centru este in re+aratii. 2.$. Jolume si "e2ite totale "e a+a autori0ate 0ilnic ma=im: ).2)) m(*0i< 0ilnic me"iu: $.%$2 m(*0i< anual: 1.%(&. (& m(*an. 3. A6a 6#ntru <tin2#r#a in,#ndiil r (.1. Jolumul intan#i2il: .&& m( :)& S "in ca+acitatea re0er/orului "e stocare a a+ei +reluate "in reteaua munici+ala "e 1.2&& m(;. Acest re0er/or se afla in fa0a "e constructie. Tem+orar a+a +entru stin#erea incen"iilor se asi#ura +rintrCun re0er/or su2teran "e stocare a a+elor colectate "in fora9e, a/an" o ca+acitate "e %& m(. 1'
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

(.2. -e2itul su+limentar acce+tat +entru refacerea re0er/ei "e a+a "e incen"iu "in sursele e=istente: L Z .,') l*s in 2$ ore. 4. M dul d# 0 l <ir# $.1. 8ecesarul total "e a+a: 0ilnic ma=im< ).(2) m(*0i< 0ilnic me"iu: $.$( m(*0i. $.2. Cerinta totala "e a+a: 0ilnic ma=im: ).21) m(*0i< 0ilnic me"iu: $.($. m(*0i. $.(. 6ra"ul "e recirculare interna a a+ei: $ S. In ca"rul societatii URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI Sucursala Timisoara, a+a este recirculata "u+a cum urmea0a: 1& S "in a+a "e racire a con"ensatoarelor instalatiei "e racire si a com+resoarelor "e aer si "e amoniac este recirculata< con"ensul colectat "e la toate utila9ele consumatoare "e a2ur este reutili0at in centrala termica, re+re0intan" %) S "in cantitatea "e a+a intro"usa la +re+ararea a2urului. Jolumul "e a+a recirculata este "e 1.(,%2 m(*0i, #ra"ul "e recirculare interna fiin" "e $ S. 4. E-a,uar#a a6#l r u!at# Jolum total e/acuat: 0ilnic ma=im: (.$'2 m(*0i< 0ilnic me"iu: 2.'1& m(*0i< anual: 1.&.2.1)& m(*an. E/acuarea a+elor u0ate te?nolo#ice e+urate, fecaloi" mena9ere si a a+elor +lu/iale "in incinta societatii URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI Sucursala Timisoara se reali0ea0a in reteaua "e canali0are munici+ala a"ministrata "e Re#ia Autonoma A+a si Canal KALUATIMA. Reteaua "e canali0are interioara a S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI Sucursala Timisoara este reali0ata in sistem "i/i0or si cu+rin"e: reteaua +entru a+e u0ate fecaloi" mena9ere< reteaua +entru a+e u0ate te?nolo#ice< reteaua +entru a+e +lu/iale. A+ele u0ate colectate +rin interme"iul retelei +ro+rii "e canali0are /or fi e/acuate in reteaua "e canali0are oraseneasca +rin "oua racor"uri: Racor"ul R1 a+e u0ate te?nolo#ice e+urate, a+ele u0ate fecaloi" mena9ere si a+ele +lu/iale< Racor"ul R2 a+e u0ate fecaloi" mena9ere colectate "in 0ona cla"irilor a"ministrati/e situate in +artea "e nor" a am+lasamentului :ri/erane stra0ii 4estallo0i;. A+ele u0ate te?nolo#ice sunt tratate in statia "e e+urare, iar "u+a masurarea "e2itului sunt colectate in caminul C/( "e un"e se e/acuea0a im+reuna cu a+ele u0ate mena9ere si a+ele +lu/iale, +rin con"ucta "e racor" e=istenta, la colectorul +rinci+al "in stra"a Stefan cel Mare. 6. $tatia d# #6urar# a a6#l r u!at# t#Gn l 2i,# A+ele u0ate te?nolo#ice, sunt colectate se+arat si e+urate intrCo statie "e e+urare a a+elor u0ate mo"erna, care inclu"e tre+tele mecanica si 2iolo#ica anaero2a si 2iolo#ica aero2a. Statia "e e+urare a a+elor u0ate te?nolo#ice are o ca+acitate "e (.&&& m(*0i. C. % n<u>ul d# a6a

2&
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

$ur<a d# ali>#ntar# ,u a6a :d# #3. rau/ a6# <u7t#ran#/ r#t#a ur7ana9

D lu> d# a6a ,a6tat :>35an9

Utili!ari 6# 0a!# al# 6r ,#<ului

L d# r#,ir,ular#a a6#i 6# 0a!# al# 6r ,#<ului "u se recircula

Sectia ierbere $1..%&$, ora!e proprii 2&. (),2$ A+a "e +roces utili0ata la con"itionarea maltului, +lama"ire, filtrare, o2tinerea solutiei "e 0a?ar, fier2ere si racire must. Sectia ierbere A+a "e i#ieni0are utila9e si s+atii "e +ro"uctie*u0 #eneral Sec#ia iltrare .'.$)&, 1 A+a "e +roces +entru +ro"ucerea a+ei "e0aerate Sectia ermentare 1'%.&'&,1) A+a "e i#ieni0are utila9e si s+atii "e +ro"uctie*u0 #eneral Sectia iltrare 1.$.2$1,%' A+a "e i#ieni0are utila9e si s+atii "e +ro"uctie*u0 #eneral Sectia Imbuteliere $1&..&$,$% A+a "e i#ieni0are utila9e si s+atii "e +ro"uctie*u0 #eneral Centrala termica (. 1',%' A+a ser/ice +entru re#enerarea rasinilor sc?im2atoare "e ioni Centrala termica )2.& ,11 A+a ser/ice +entru +ro"ucerea a2urului te?nolo#ic Instalatia de racire 1(1.('(,$( A+a +entru racirea con"ensatoarelor, com+resoarelor si +entru u0 #eneral Instalatie de tratare apa tip /'0A 2%.% &,(( (1.2 $,1) Re#enerare rasina sc?im2atoare "e ioni, re#enerare filtre Apa bruta utilizata in scop igienico

"u se recircula

"u se recircula

"u se recircula

$eteaua de distributie municipala administrata de $egia Autonoma Apa si Canal %A&'A(I) (imisoara

"u se recircula

"u se recircula

"u se recircula

*+ , din cantitatea de apa bruta introdusa -. , din cantitatea de apa bruta introdusa "u se recircula

"u se recircula

21
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

1 sanitar

$ur<a -al rii li>ita &AT

% >6arar#a ,u li>it#l# #3i<t#nt# Dal ar#a li>ita B#r0 r>anta , >6ani#i 0/34 ) 1 >35Gl 7#r# 6r du<a 0/4C@ >35Gl 7#r# 6r du<a

C.2 UTI+IZAREA EAI%IENTA A ENERGIEI C Anual se /a intocmi un +lan "e utili0are eficienta a ener#iei si o "ata la trei ani se /a reali0a un au"it +ri/in" eficienta ener#etica. C Titularul autori0atiei tre2uie sa i"entifice si sa a+lice toate o+ortunitatile +entru re"ucerea consumului "e ener#ie folosita si cresterea eficientei ener#etice. C Sursele "e ener#ie, +entru acti/itatea "esfasurata +e am+lasament, sunt: ener#ia electrica si #a0ul natural. C.2.1. ENERGIA E+E%TRI%A %.2.1. Titularul autori0aEiei tre2uie sa i"entifice Fi sD a+lice toate o+ortunitDEile +entru re"ucerea ener#iei folosite Fi cresterea eficienEei ener#etice. %.2.2. Anual se /a Gntocmi un +lan "e utili0are eficientD a ener#iei Fi o "atD la trei ani se /a reali0a un au"it +ri/in" eficienta ener#eticD. %antitat#a anuala d# #n#r2i# #l#,tri,a 6#ntru 0un,ti nar#a la ,a6a,itat#a >a3i>a : M'G9 1).('& MW?*an

A,ti-itati

$ur<a d# #n#r2i# Ener#ie electrica +reluata "in reteaua +u2lica

Aurni! r

Ener#ia electrica consumata +entru iluminat, "e utila9ele folosite +e flu=urile te?nolo#ice, +recum si "e acti/itatile cone=e

S.C. E8E> -ISTRIBUTIE BA8AT S.A.

C.2.2. GAZE NATURA+E %antitat#a anuala d# 2a! >#tan 6#ntru 0un,ti nar#a la ,a6a,itat#a >a3i>a : N >, 9 $.&(%.1&& 8m(*an

A,ti-itati

$ur<a d# #n#r2i#

Aurni! r

Centrala termica

6a0e naturale

S.C. E58 6a0 RomMnia S.A. TMr#u MureF

22
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

8. DE$%RIEREA IN$TA+AIEI $I A A+UEURI+OR TEFNO+OGI%E EEI$TENTE BE AMB+A$AMENT -escriere am+lasament Su+rafaEa totalD ocu+atD "e incinta S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURE3TI SUCURSA>A TIMI35ARA este "e 84.4C2 >2, "in care: su+rafaED construitD $&.%).,$. m2 :$ .2) S;< su+rafaED aferentD cDilor "e trans+ort, +latformelor 2etonate Fi su+rafeEe li2ere "e construcEie (.. 21,%$ m2 :$(,)' S;< s+aEii /er0i .. '(, m2 : .1. S; clD"ire cu aco+eriF Gnier2at (. 2$,(1 m2 :$,)2 S;. S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURE3TI SUCURSA>A TIMI35ARA se Gn/ecinea0D cu: +a N rd8 C Str. 4estallo0i< C S.C. -URA S.A. E>ECTR5BA8AT S.A. :8J;< +a D#<t8 C +ro+rietDEi +ri/ate< +a $ud8 C +ro+rietDEi +ri/ate :SJ;< C -e+o0it Bu0iaF :SJ;< C Str. 6loriei< +a E<t8 C Str. 3tefan cel Mare< C +ro+rietDEi +ri/ate< C teren /iran :SE;. 8.1 DOTRI :IN$TA+AII/ UTI+A1E/ MI1+OA%E DE TRAN$BORT UTI+IZATE IN A%TIDITATE9
Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,# E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# 1. $E%TIA AIER&ERE Trans+ortor cu snec Sortator cu site Trans+ortor cu snec Jentilator 1.1. 4re#atire malt*Silo0 casa masini: Instalatie trans+ort malt 12 t*? Se+arator +ietre Trans+ortor cu snec Cantar automat Bu?ler ,iltru "e +raf cu eclu0a Bu?ler MJRU .1*2$ Jentilator 1.2. Trans+ort malt * Trans+ortor cu lant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ca+acitate "e 12 t*? ca+acitate "e 12 t*? ca+acitate "e 12 t*? "e2it "e %. && m(*? ca+acitate "e 12 t*? ca+acitate "e 12 t*? ca+acitate "e 12 t*? control electronic, filtrare ti+ ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; "e2it "e 1(.2&& m(*? ca+acitate "e 12 t*? Nr. 7u,. %a6a,itati

2(
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,# facilitati e=terioare Sectiei ,ier2ere :>inie ,ier2ere 1,>inie ,ier2ere 2;: Instalatie trans+ort malt 12 t*?

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Ele/ator cu cu+e Trans+ortor cu lant Silo0 +entru stocare malt Silo0 +entru stocare malt Trans+ortor cu snec Ele/ator cu cu+e ,iltru "e +raf Bu?ler Jentilator Trans+ortor cu lant Cantar automat Bu?ler Ele/ator cu cu+e ,iltru "e +raf Bu?ler Jentilator Trans+ortor cu lant ,iltru "e +raf Bu?ler Jentilator Se+arator ma#netic Nr. 7u,. 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 control electronic, filtrare ti+ ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; "e2it "e '.&&& m(*? ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e 1&& t ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e % t*? control electronic, filtrare ti+ %a6a,itati ca+acitate "e 12 t*? ca+acitate "e 12 t*? ca+acitate "e 1&& t ca+acitate "e 2&& t ca+acitate "e 12 t*? ca+acitate "e 12 t*? control electronic, filtrare ti+ ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; "e2it "e $ & m(*? ca+acitate "e 12 t*? ca+acitate "e 12 t*? ca+acitate "e 12 t*? control electronic, filtrare ti+ ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; "e2it "e %2& m(*? ca+acitate "e 12 t*? control electronic, filtrare ti+ ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; "e2it "e (&& m(*? ca+acitate "e 12 t*? ca+acitate "e 2& t "e2it "e ..&&& m(*?

1.(. 4re#atire malt*>inie 2 ,ier2ere: Instalatie trans+ort malt 12 t*?

1.$. Trans+ort, +re#atire si macinare +orum2*facilitati e=terioare Sectiei ,ier2ere :>inie ,ier2ere 1, >inie ,ier2ere 2;: Instalatie "e trans+ort si +rocesare +orum2 cu ca+acitatea "e % t*?, +ro"ucator BU7>ER

Buncar "escarcare +orum2 Sistem "e control emisii in "oua tre+te :ciclon X filtru cu saci; Jentilator ,iltru "e +raf Bu?ler Jentilator Ele/ator cu cu+e Bu?ler Trans+ortator cu lant Silo0 +entru stocare +orum2 Trans+ortor cu snec Trans+ortor cu lant Ele/ator cu cu+e Bu?ler +entru alimentare moara See#er Ele/ator cu cu+e Bu?ler ,iltru "e +raf Bu?ler

2$
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Nr. 7u,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 %a6a,itati ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; Jentilator Curatitor +orum2 Se+arator -estoner X /entilator -e#erminator "e +orum2 ,iltru "e +raf Bu?ler Jentilator Container +entru colectare #ermeni +orum2 Ele/ator cu cu+e ,iltru "e +raf Bu?ler Jentilator Cantar automat Bu?ler Moara cu ciocane -,OT 1 si sistem "e control -,C5 Trans+ortor cu snec Buncar malai ,iltru "e +raf Bu?ler :sistem centrali0at "e as+iratie; Jentilator cu amorti0or 0#omot Sistem trans+ort +neumatic con"ucta -istri2uitor "e cai Trans+ort +neumatic malai +rin as+iratie catre >inia 1 ,ier2ere ,iltru "e +raf Bu?ler Jentilator Trans+ort +neumatic malai +rin as+iratie catre >inia 2 ,ier2ere ,iltru "e +raf Bu?ler Jentilator Trans+ortor cu snec "e2it "e .&& m(*? ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e % t*? control electronic, filtrare ti+ ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; "e2it "e (..&& m(*? ca+acitate "e 12 m( ca+acitate "e % t*? control electronic, filtrare ti+ ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; "e2it "e .&& m(*? ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e % t*? "otata cu 2uncar "e alimentare ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e $ m( control electronic, filtrare ti+ ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; "e2it "e 1&.2&& m(*? C C ca+acitate "e % t*? control electronic, filtrare ti+ ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; "e2it "e 2. & m(*?

ca+acitate "e % t*? control electronic, filtrare ti+ ,I>CTronic :ATEQ Oone 22; "e2it "e 2. & m(*? ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e 12 t*?

1.). >inia 1 ,ier2ere

Sistem trans+ort malt

2)
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Nr. 7u,. %a6a,itati

Moara "e macinare ume"a ti+ 1 Millstar Ele/ator cu cu+e Moara macinare uscata +orum2 See#er cu /alturi Sistem "e control emisii in "oua tre+te :ciclon X filtru cu saci; Jentilator Ca0an "e +lama"ire malt ti+ 7u++mann Ca0an "e +lama"ire cereale nemaltificate ti+ 7u++mann 1

ca+acitate "e 1.t*? cu 2 +erec?i "e /alturi ca+acitate "e % t*? ca+acitate "e ( t*?, "otata cu 2 se+aratoare "e cor+uri straine :-estoner 1 si -estoner 2; si 2uncar "e macinis "e2it "e ..&&& m(*? ca+acitate "e .$2 ?l :.$,2 m(; 1 +re/a0ut cu ser+entina e=terioara "e incal0ire cu a2ur ca+acitate "e 2(2 ?l :2(,2 m(; ca+acitate "e $&&?l :$& m(;

1 1

Ca0an "e filtrare ti+ 7u++mann

+re/a0ut cu car "e afanare cu cutite re#la2ile si "otat cu 2uncar "e 2or?ot cu ca+acitatea "e 11 m( ca+acitate "e 1.& t ca+acitate "e . m(*? must, 1&$,11 m(*? a+a ca+acitate "e )&& ?l :)& m(; ca+acitate "e &,( m( ca+acitate "e 2%) ?l :2%,) m(; ca+acitate "e &,) ?l :&,&) m(; ca+acitate "e )2& ?l :)2 m(; +re/a0ut cu fier2ator interior ca+acitate "e )2& ?l :)2 m(; ca+acitate "e 2) ?l :2,) m(; ca+acitate "e $1 m(*? must, $. m(*? a+a

Tanc stocare 2or?ot Sc?im2ator "e cal"ura +entru +reincal0irea mustului ti+ ,isc?er Jas tam+on "e stocare must Re0er/or stocare aci" fosforic Jas "e formare a 0a?arului su2 forma "e solutie a+oasa Jas "o0are ?amei Ca0an "e fier2ere a mustului ti+ 7u++mann Jas ti+ W?irl+ool +entru se+ararea tru2ului :Rota+ool; Jas colectare tru2 Sc?im2ator "e cal"ura cu +laci +entru racirea mustului ti+ Alfa >a/al

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

2.
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Racitor #licol Sistem "e recu+erare a ener#iei termice "e la ca0anul "e fier2ere +entru +reincal0irea mustului Jas "e con"ens Re0er/or cu a+a "e clatire Re0er/or cu solutie aci"a "e 4( ?orolit? J &, 1,2 S Re0er/or cu solutie "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S a"iti/ata cu 4(Csta2ilon WT &,2S Nr. 7u,. 1 1 1 1 1 1 %a6a,itati ca+acitate "e 2) m(*? a+a, )) m(*? #licol ca+acitate "e (,( m(*? con"ensat, (,$ m(*? a+a ca+acitate "e &,1) m( ca+acitate "e $.).1 l ca+acitate "e $.).1 l ca+acitate "e $.).1 l

1... Statie CI4 >inia 1 ,ier2ere

Re0er/or cu solutie "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S a"iti/ata cu 4(Csta2ilon WT &,2S Sc?im2ator "e cal"ura Container "in +oli+ro+ilena cu solutie "e ?i"ro=i" "e so"iu )& S Re0er/or "in +oli+ro+ilena cu solutie "e 4(?orolit? J

1 1 1 1

ca+acitate "e $.).1 l "e2it "e ).%,$ Hcal*? ca+acitate "e 1.&&& l +re/a0ut cu sistem "e "o0are ca+acitate "e 1.&&& l +re/a0ut cu sistem "e "o0are ca+acitate "e 2& t*? +re/a0uta cu 2uncar "e rece+tie si con"itionare malt /olum "e 11 l "e2it "e 12& m(*? ca+acitate "e 1.&.$ ?l :1&.,$ m(; cilin"ric, +re/a0ut cu ser+entina interioara "e incal0ire cu a2ur ca+acitate "e $2& ?l :$2 m(;

1.%. >inia 2 ,ier2ere

Moara cu /alturi "e macinare ume"a a maltului Jariomill Sc?im2ator "e cal"ura a+a*a2ur

Ca0an "e +lama"ire malt ti+ Trones

Ca0an +lama"ire cereale nemaltificate :malai; ti+ Trones

+re/a0ut cu un a#itator si manta "e incal0ire cu a2ur ca+acitate utila "e 1.11% ?l :111,% m(; +re/a0ut cu car "e afanare cu cutite re#la2ile si "otat cu 2uncar +entru 2or?ot cu ca+acitatea "e 2) m( ca+acitate "e 1.& t "e2it "e 1%) m(*?

Ca0an "e filtrare +lama"a ti+ Trones Tanc "e stocare 2or?ot Sc?im2ator "e cal"ura cu +laci +entru +reincal0irea mustului

1 1

2%
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Jas "e stocare a 0a?arului su2 forma "e solutie a+oasa Jas "o0are ?amei Jas interme"iar "e +reincal0ire a mustului Ca0an "e fier2erea mustului ti+ Trones Jas ti+ W?irl+ool +entru se+ararea tru2ului :Rota+ool; Jas colectare tru2 Nr. 7u,. 1 ( 1 1 1 1 %a6a,itati ca+acitate "e 2(%,) ?l :2(,%) m(; ca+acitate "e 2,(1 ?l :&,2(1 m(; ca+acitate "e '( ?l :'(, m(; ca+acitate "e 1.&.$ ?l :1&.,$ m(; ca+acitate "e '% ?l :'%, m(; ca+acitate "e . ?l :., m(; ca+acitate "e 1&& m(*? Racitor must 1 +re/a0ut cu o 0ona must*a+a cal"a +reincal0irea mustului si recu+erarea ener#iei si o 0ona must*a+a racita +utere "e $.2& HW 1 ca+acitate +entru a+a la & '.oC "e )(. l, iar +entru a2ur la 11&oC "e 1.1&& l ca+acitate "e 1&1 ?l ca+acitate "e 1..)&& l ca+acitate "e 1..)&& l ca+acitate "e 1..)&& l "e2it "e )) m(*? ca+acitate "e 2%) m( ca+acitate "e 111,$ m(

Sistem "e recu+erare ener#ie sc?im2ator "e cal"ura multitu2ular ti+ ,a"uco Jas colectare con"ens Re0er/or cu solutie aci"a "e 4( ?orolit? J &, 1,2 S Re0er/or cu solutie cal"a "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S a"iti/ata cu 4(Csta2ilon WT &,2S Re0er/or cu a+a recirculata Sc?im2ator "e cal"ura a+a*a2ur +entru incal0ire solutie ?i"ro=i" "e so"iu 1.'. Re0er/or stocare a+a cal"a la )oC 1.1&. Re0er/or "e recu+erare ener#ie termica la '. oC

1 1 1 1 1 2 1

1. . Statie CI4 >inia 2 ,ier2ere

2. $E%TIA AERMENTARE ca+acitate utila "e: 1& = 1.2&& ?l, 2 = && ?l si = 2.$&& ?l 2& +re/a0ute cu sistem interior "e s+alare si "e ca+tare a "io=i"ului "e car2on ca+acitate utila "e 2. )& ?l +re/a0ut cu sistem interior "e s+alare si "e ca+tare a

2.1. ,ermentare +rimara linia 1

Jas cilin"roconic /ertical :CCT; "in otel ino=i"a2il

2.2 ,ermentare secun"ara :maturare; linia 1

Jas cili"roconic /ertical :CCT; "in otel ino=i"a2il

2
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Nr. 7u,. %a6a,itati "io=i"ului "e car2on

2.(. Statia "e +ro+a#are culturi +ure ti+ -iesel 2.$. Tanc "e stocare "ro9"ie

ca+acitate "e & ?l : m(; Tanc "e +ro+a#are culturi +ure 1 $ 1 1 Re0er/or cu solutie cal"a "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S a"iti/ata cu 4(Csta2ilon WT &,2S Re0er/or cu solutie rece "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S a"iti/ata cu 4(Csta2ilon WT &,2S Re0er/or cu a+a recu+erata cu continut "e ?i"ro=i" "e so"iu +re/a0uta cu sistem "e aerare si sistem "e recirculare ca+acitate "e '2 ?l :',2 m(; "e2it "e (& m(*? ca+acitate "e %.&&& l

2.). Sc?im2ator "e cal"ura :racitorul "e 2ere tanara;

1 1 1 1 1 1 1

ca+acitate "e %.&&& l ca+acitate "e %.&&& l ca+acitate "e %.&&& l ca+acitate "e $.1)& l ca+acitate "e ).(&& l ca+acitate "e 1.&&& l +re/a0ut cu sistem "e "o0are ca+acitate "e 1.&&& l +re/a0ut cu sistem "e "o0are ca+acitate utila "e $.&&& ?l +re/a0ut cu sistem interior "e s+alare si "e ca+tare a "io=i"ului "e car2on ca+acitate utila "e $.&&& ?l +re/a0ut cu sistem interior "e s+alare si "e ca+tare a "io=i"ului "e car2on ca+acitate "e %.)&& l

2.$. Statie CI4 ,ermentare linia 1

Re0er/or cu a+a "e clatire Re0er/or cu solutie "e "e0infectant 4(Co=Usan OS &,&%) 1,1) S Re0er/or cu solutie aci"a "e 4(C trimeta 4lus 1,.) 1,')S Container "in +oli+ro+ilena cu solutie "e ?i"ro=i" "e so"iu )& S Container "in +oli+ro+ilena cu solutie "e 4(Ctrimeta 4lus

2.). ,ermentare +rimara linia 2

Jas cilin"roconic /ertical :CCT; "in otel ino=i"a2il

2... ,ermentare secun"ara :maturare; linia 2 2.%. Statie CI4 ,ermentare linia 1

Jas cilin"roconic /ertical :CCT; "in otel ino=i"a2il Re0er/or cu solutie cal"a "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S a"iti/ata cu 4(Csta2ilon WT &,2S Re0er/or cu solutie rece "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S a"iti/ata cu 4(Csta2ilon WT &,2S Re0er/or cu a+a recu+erata cu continut "e ?i"ro=i" "e so"iu Re0er/or cu a+a cal"a

11

1 1 1

ca+acitate "e %.)&& l ca+acitate "e %.)&& l ca+acitate "e %.)&& l

2'
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Re0er/or cu a+a rece Re0er/or cu solutie aci"a "e 4(C trimeta 4lus 1,.) 1,')S Nr. 7u,. 1 1 ( 2 1 %a6a,itati ca+acitate "e %.)&& l ca+acitate "e %.)&& l ca+acitate "e 1)& ?l :1) m(; ca+acitate "e 1)& ?l :1) m(; ca+acitate "e 2& m(*?

2. . Tanc "e stocare "ro9"ie 2.'. Tanc stocare "ro9"ie e+ui0ata 2.1&. Sc?im2ator "e cal"ura cu +laci +entru autoli0a "ro9"iei e+ui0ate 3. $E%TIA AI+TRARE Jas sta2illi0are coloi"ala 2ere Jas +re+arare Hiesel#u?r Racitor 2ere ti+ A4J Jas tam+on "e stocare a 2erii nefiltrate (.1 >inia 1 ,iltrare Instalatie "e filtrare "otata cu un filtru cu rame si +laci ti+ Seit0C 5rion si un filtru cu cartoane ti+ Seit0C5rion Instalatie "e "e0aerare ti+ Al"o= Instalatie car2onatare ti+ A4J Instalatie "e "ilutie ti+ A4J "otata cu sc?im2ator "e cal"ura si sistem "e "e0aerare Re0er/or cu a+a cal"a Re0er/or cu solutie cal"a "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S Re0er/or cu a+a "e clatire Re0er/or cu recu+erata cu continut "e ?i"ro=i" "e so"iu (.2. Statie CI4 >inia 1 ,iltrare Re0er/or cu solutie aci"a "e 4(C trimeta -U5 1,( 2,2 S Cu2itainere "in +oli+ro+ilena cu solutie "e ?i"ro=i" "e so"iu )& S, +re/a0ut cu sistem "e "o0are Sc?im2ator "e cal"ura a+a*a2ur +entru incal0ire solutie ?i"ro=i" "e so"iu si a a+ei, (.(. >inia 2 ,iltrare Jas tam+on "e stocare a 2erii nefiltrate Instalatie +re+arare si "o0are

1 1 1 1

ca+acitate "e )& m(*? ca+acitate "e )& m(*? ca+acitate "e 22& ?l*? ca+acitate "e '& ?l :' m(; ca+acitate "e 2)& ?l*n

1 1 1 1 1 1 1 1

ca+acitate "e 1)& ?l*? ca+acitate "e $)& ?l*? ca+acitate "e 1)& ?l*?

ca+acitate "e (.)(& l ca+acitate "e (.)(& l ca+acitate "e 2.$%) l ca+acitate "e $.1)& l

1 1

ca+acitate "e (.)(& l ca+acitate "e 1.&&& l

1 1 1

"e2it "e ).%,$ Hcal*? ca+acitate "e 1)& ?l ( /ase "e +re+arare :2 = 11 ?l, 1

(&
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Hiesel#u?r ti+ -osimat +re/a0uta cu masina "e incarcare Sistem retinere +articule :filtre saci; aferent celor ( /ase "e +re+arare a Hiesel#u?rului, neracor"at la sistem "e e=?austare Instalatie +re+arare si "o0are silica#el ti+ ,iltro= -osimat Instalatie "e filtrare, "otata cu un filtru cu lumanari ti+ ,iltro=C SUno= :1& [; si filtre fine ti+ ,iltro= :( [; Jas tam+on "e stocare a 2erii filtrate Instalatie "e "ilutie si car2onatare ti+ Al"o= Alfa >a/al ,iltru 2ere "e control ti+ Securo= Alfa >a/al Racitor "e 2ere sc?im2ator "e cal"ura cu +laci ti+ Alfa >a/al Re0er/or cu a+a rece Re0er/or cu a+a cal"a Re0er/or cu solutie cal"a "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S 1 Nr. 7u,. %a6a,itati = 2) ?l; si 1 /as "e "o0are "e ?l ca+acitate "e '&& m(*?

1 /as "e +re+arare "e 2) ?l si 1 /as "e "o0are "e ?l ca+acitate "e .&& ?l*?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1

ca+acitate "e %) ?l :%,) m(; ca+acitate "e .&& ?l*? :.& m(*?; ca+acitate "e && ?l*? : & m(*?; ca+acitate "e .&&?l*? :.& m(*?; ca+acitate "e 1).&&& l ca+acitate "e 1).&&& l ca+acitate "e 1).&&& l ca+acitate "e %.)&& l ca+acitate "e 1).&&& l ca+acitate "e 1).&&& l ca+acitate "e 1&& m(*? ca+acitate "e: $ = 1.$&& ?l si ) = 2.&&& ?l ca+acitate "e (& m( ca+acitate "e 1$& m(

(.$. Statie CI4 >inia 2 ,iltrare

Re0er/or cu solutie rece "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S Re0er/or cu a+a recu+erata cu continut "e ?i"ro=i" "e so"iu Re0er/or cu solutie aci"a "e 4(C trimeta -U5 1,( 2,2S

(.). Instalatie "e +ro"ucere a+a "e0aerata ti+ A>-5Q A>,A >AJA> (... Tanc /ertical "e linistire a 2erii :BBT; (.%. Jas stocare a+a "e0aerata necar2onatata (.%. Jas stocare a+a "e0aerata car2onatata

4. IN$TA+ATII %OMUNE $E%TII+OR AERMENTARE $I AI+TRARE $.1. Instalatie "e "es?i"ratare +rin centrifu#are a "ro9"iei autoli0ate si a Hiesel#u?rului e+ui0at $.2. Re0er/or "e stocare a solutiei "e ?i"ro=i" "e so"iu care "eser/este statiile CI4 aferente >iniei 2 ,ermentare si >iniei 2 1 1 ca+acitate "e 2,) t*? ca+acitate "e 1&.&&& l

(1
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,# ,iltrare

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Nr. 7u,. %a6a,itati

$.(. Re0er/or "e stocare aci" care "eser/este statiile CI4 aferente >iniei 2 ,ermentare si >iniei 2 ,iltrare

ca+acitate "e 1&.&&& l

4. $E%TIA IM&UTE+IERE Masina "e "e+aleti0at ti+ Tettner Masina "e "e0am2alat ti+ Tettner Masina "e s+alat sticle ti+ Trones >a/atec Tes Sistem lu2rifiere e=terioara sticle ti+ Te#o#lass T(&&& Masina "e s+alat na/ete Trones ).1. >inia 1 Im2uteliere 2ere in sticla :linia Trones; cu ca+acitatea "e 2$.&&& sticle*? Masina +entru control sticla #oala ti+ Trones >inatronic Masina "e im2uteliat ti+ Trones Mecafill 4asteuri0ator flas? ,isc?er Uscator sticle ti+ SecomaH Masina "e etic?etat ti+ Trones 4rontomatic -is+o0iti/ "e inscri+tionat cu 9et "e cerneala ti+ Ji"eo9et Masina "e am2alat sticle in na/ete ti+ Tettner Masina "e +aleti0at ti+ Tettner Re0er/or cu solutie cal"a "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S, a"iti/ata cu 4(Csta2ilon 4lus &,2 S Re0er/or cu solutie aci"a "e 4(C trimeta -U5 1,( 2,2 S Masina "e "e0am2alat ti+ SE8 Masina "e s+alat sticle ti+ T7S Masina "e im2uteliat ti+ T7S ).(. >inia 2 Im2uteliere 2ere in sticla :linia T7S; cu ca+acitatea "e 2&.&&& sticle*? 4asteuri0ator flas? Masina "e etic?etat ti+ T7S Masina "e am2alat sticle in na/ete ti+ 7IT Ele/ator +neumatic "e ca+se ti+ T7S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ca+acitate "e (&.&&& sticle*? ca+acitate "e 2 .&&& sticle*? ca+acitate "e 2%.&&& sticle*? ca+acitate "e 2%.&&& sticle*? ca+acitate "e 1.$&& na/ete*? ca+acitate "e 2..&&& sticle*? ca+acitate "e 2$.&&& sticle*? ca+acitate "e 1(& ?l*? ca+acitate "e 2..&&& sticle*? ca+acitate "e 2..&&& sticle*? ca+acitate "e 2..&&& sticle*? ca+acitate "e 2 .&&& sticle*? ca+acitate "e (&.&&& sticle*? ca+acitate "e (.&&& l

).2. Statie CI4 >inia 1 Im2uteliere 2ere in sticla :linia Trones;

1 1 1 1 1 1 1 1

ca+acitate "e (.&&& l ca+acitate "e (..&&& sticle*? ca+acitate (..&&& sticle*? ca+acitate 2&.&&& sticle*? ca+acitate "e 1&& 2)& ?l*? ca+acitate (..&&& sticle*? ca+acitate (..&&& sticle*? ca+acitate 2&.&&& sticle*?

(2
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Re0er/or cu solutie cal"a "e ?i"ro=i" "e so"iu 1, 2,2 S, a"iti/ata cu 4(Csta2ilon 4lus &,2 S Re0er/or cu solutie aci"a "e 4(C trimeta -U5 1,( 2,2 S Masina "e format si im2uteliat reci+ienti 4ET ti+ SI-E> C5MBI 1$ EUR5TR58ICA ,MC>T 4asteuri0ator flas? ti+ Alfa >a/al Instalatie "e /erificare a ni/elului ti+ 7EU,T JQ TIC(. Masina "e etic?etat 4ET ti+ Trones Contiroll -is+o0iti/ "e inscri+tionat Ji"eo9et Instalatie "e /erificare a etic?etei ti+ 7EU,T JQ TBC(. Masina "e infoliat 4ET ti+ SMI ST && , Masina "e +aleti0at ti+ SIM58AOOI T5MBI -U4>EQ Masina "e infoliat +aleti R5B54ACT 6E8ESIS Masina "e etic?etat +aleti MARTEM CIM4ACT (&& Nr. 7u,. 1 %a6a,itati

).$. Statie CI4 >inia 2 Im2uteliere 2ere in sticla :linia T7S;

ca+acitate "e (.&&& l

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ca+acitate "e (.&&& l ca+acitate "e 2&.&&& 4ET*? ca+acitate "e )&& ?l*? ca+acitate "e 2&.&&& 4ET*? ca+acitate "e 22.&&& 4ET*? ca+acitatea "e 22.&&& 4ET*? C ca+acitatea "e 22.&&& 4ET*? C ca+acitate "e 2$.&&& 4ET*? ca+acitate "e 2..&&& 4ET*? ca+acitate "e 2..&&& 4ET*? ca+acitate "e 2..&&& 4ET*? ca+acitate "e ).&&& l ca+acitate "e ).&&& l ca+acitate "e 12& TE6*? ca+acitate "e 12& TE6*? ca+acitate "e 12& TE6*? ca+acitate "e .& ?l*? ca+acitate "e 12& TE6*? ca+acitate "e 12& TE6*? ca+acitate "e 2 & l

).) >inia Im2uteliere in reci+ienti 4ET :2 l; ti+ SI-E> C5MBI cu ca+acitatea "e 2&.&&& 4ET*?,ca+acitate #arantata 1 . &&& 4ET*?

)... Statie CI4 >inia Im2uteliere 2ere in reci+ienti 4ET

Re0er/or cu solutie cal"a "e ?i"ro=i" "e so"iu 2 S Re0er/or cu solutie aci"a "e 4(C trimeta -U5 1,( 2,2 S -is+o0iti/ intorcator 1*/erificator Masina "e s+alat e=terior Masina "e s+alat, sterili0at si um+lut 4asteuri0ator flas? Cantar -is+o0iti/ intorcator 2 +entru a+licarea ca+acului si#iliu si inscri+tionare

).%. >inia Im2uteliere 2ere in reci+ienti TE6 cu ca+acitatea "e .& ?l*?

). . Statie CI4 >inia Im2uteliere 2ere in

Re0er/or cu solutie cal"a "e ?i"ro=i" "e so"iu 2 S, a"iti/ata

((
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# cu 4(Csta2ilon 4lus &,2 S Nr. 7u,. %a6a,itati

reci+ienti TE6

Re0er/or cu solutie aci"a "e 4(C trimeta -U5 1,( 2,2 S

ca+acitate "e 1.&&& l

6. IN$TA+ATII DE TRATARE A ABEI ..1. Statie "e "e"uri0are a a+ei 2rute aferenta ca0anelor +entru +ro"ucerea a2urului "e . t*? si 1& t*? ..2. Statie "e "e"uri0are a a+ei 2rute aferenta ca0anelor "e 1. t*? si 2 t*? ca+acitate "e 2& m(*? ,iltru cationic in forma RC8a 2 utili0ea0a rasina sc?im2atoare "e ioni ti+ JI58IT ca+acitate "e 2& m(*? ,iltru cationic in forma RC8a Instalatie "o0are +erman#anat "e +otasiu ,iltru multistrat Re0er/or "e a+a Statie "e +om+are ,iltru cu car2une acti/ Sc?im2atoare "e ioni EU6EMAT +entru tratarea a+ei Saturator cu o=i" "e calciu Calmi= Jas cu a#itator +entru amestecare /ar ..(. Statie "e tratare a a+ei ti+ EUWA cu ca+acitatea "e 12& m(*? Instalatie "e "o0are a Cl25 Instalatie "e re#enerare a rasinii sc?im2atoare "e ioni cu aci" clor?i"ric (2 S Instalatie "o0are aci" sulfuric )& S si aci" clor?i"ric (2 S in saturatorul Calmi= Tanc stocare aci" clor?i"ric (2 S Re0er/or "e stocare interme"iara aci" clor?i"ric (2S Re0er/or "e stocare +erman#anat "e +otasiu Re0er/or "e stocare ?i+oclorit "e so"iu Re0er/or "e stocare aci" sulfuric )& S 2 utili0ea0a rasina sc?im2atoare "e ioni ti+ JI58IT ca+acitate "e 1& l*? ca+acitate ma=ima "e 12& m(*? ca+acitate "e (&& m( ca+acitate "e 12& m(*? ca+acitate "e 12& m(*? ca+acitate "e .& m(*? ca+acitate "e 1) m( ca+acitate "e 2 m( C C "otata cu +om+e cu ca+acitatea "e 1) l*? ca+acitate "e 1 m( ca+acitate "e &,( si &,&) m( ca+acitate "e 1 m( ca+acitate "e 1 m( ca+acitate "e &,( m(

1 2 1 1 2 2 2 1 1 1

1 1 2 1 1 1

($
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Nr. 7u,. %a6a,itati

UNITATI $TRU%TURA+E5IN$TA+ATII AUEI+IARE C. IN$TA+ATIA DE RE%UBERARE $I $TO%ARE A DIOEIDU+UI DE %AR&ON TIB UNION ,u ,a6a,itat#a d# 1.400 M25G ca+acitate "e 1. )& H#*? Sistem "e se+arare a s+umei Re0er/or tam+on "e "io=i" "e car2on care asi#ura o cantitate minima +entru +ornirea com+resoarelor Scru2er +entru in"e+artarea im+uritatilor solu2ile in a+a Com+resor in 2 fa0e +entru "io=i" "e car2on ,iltru cu car2une acti/ Uscator Sistem "e lic?efiere "io=i" "e car2on Com+resor fri#orific :a#ent refri#erare R)&%; Con"ensator "io=i" "e car2on 1 "otat cu se+arator "e s+uma si /as colector s+uma ca+acitate "e )& m( ca+acitate "e 2,%$ m( ca+acitate "e )$ H#*?*com+resor ca+acitate "e &, %) m( ca+acitate "e &,(%) m( +utere totala "e 1 ( HW ca+acitate "e 2.&&& H#*? ca+acitate "e 1. $& H#*? ca+acitatea "e 1.&&& H#*?*e/a+orator ca+acitatea "e (.&&& H#*? ca+acitatea "e .$ m(*re0er/or

1 1 ( 2 2 ( 1 1 ( 1 2

Unitate "e +urificare ti+ >5 +entru cresterea +uritatii #a0ului lic?efiat la \ ) ++m 52 Baterii "e e/a+oratoare E/a+orator "io=i" "e car2on :a#ent "e incal0ire a2ur; Re0er/or "e stocare a C52

8. IN$TA+ATIA DE BRODU%ERE A ENERGIEI TERMI%E Ca0an ec?i+at cu ar0atoare ti+ Weis?au+t "e ')S si economi0oare ti+ >oos +entru +ro"ucerea a2urului saturat la +resiunea nominala "e 12 2ar :functionare mi=ta: #a0e naturale sau motorina; ca+acitate nominala "e 1& t a2ur*? 1 +utere termica ma=ima instalata 1& MWt "otat cu o +om+a "e 1% m(*? ca+acitate nominala "e . t a2ur*? 1 +uterea termica instalata ma=ima "e ),$ MWt "otat cu o +om+a "e ), m(*? ca+acitate nominala "e 1. t a2ur*? Ca0an cu +entru +ro"ucerea a2urului saturat la +resiunea nominala "e 12 2ar :functionare cu #a0e naturale; 1 +uterea termica instalata ma=ima "e 12 MWt "otat cu o +om+a "e 1 m(*? Ca0an "e +ro"ucere a2ur +rin ar"erea 2io#a0ului recu+erat "in 1 ca+acitate nominala "e 2 t

Ca0an ec?i+at cu ar0atoare ti+ Weis?au+t "e ')S si economi0oare ti+ >oos +entru +ro"ucerea a2urului saturat la +resiunea nominala "e 12 2ar :functionare mi=ta cu #a0e naturale sau motorina;

()
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Nr. 7u,. a2ur*? %a6a,itati

instalatia "e e+urare a a+elor u0ate :functionare mi=ta cu #a0e naturale sau 2io#a0 re0ultat "e la statia "e e+urare a a+elor u0ate;

+uterea termica instalata ma=ima "e 2,2%) MWt "otat cu o +om+a "e 2,2. m(*? ca+acitate 2& m(*? :1 statie +entru ca0anele cu ca+acitatea "e 1& si . t a2ur*? si 1 statie +entru ca0anele cu ca+acitatea "e 1. si 2 t a2ur*?; ca+acitate "e 1& m(

Statie "e "e"uri0are

-e#a0or

:1 "e#a0or +entru ca0anele cu ca+acitatea "e 1& si "e . t a2ur*? si 1 "e#a0or +entru ca0anele cu ca+acitatea "e 1. si "e 2 t a2ur*?; ca+acitate "e 2& m(

Jas stocare con"ens

@. IN$TA+ATIE DE BRODU%ERE A AGENTU+UI ARIGORIAI% Com+resor cu suru2 cu o sin#ura trea+ta ti+ SAB 2((E :SABR5E; Re0er/or "e stocare amoniac Con"ensator cu e/a+orare fortata ti+ BAC JQC S$2' Con"ensator cu e/a+orare fortata ti+ EJA4C5 ATC ' &B Racitor sc?im2ator "e cal"ura cu +laci amoniac*a+a ti+ 6EA Ecofle= Racitor sc?im2ator "e cal"ura cu +laci amoniac*+ro+ilen#licol ti+ 6EA Ecofle= Se+arator "e lic?i" ori0ontal Re0er/or "e a+a +entru circuitul "e racire a con"ensatoarelor cu e/a+orare fortata Re0er/or "e +ro+ilen#licol 4om+a "e amoniac 7ERMETIC CAM 2C$ 4om+a "e +ro+ilen#licol ti+ TSB ETA85RM 6 1)&C$&& 611 4om+a "e a+a "e +roces racita 1,)] C 4om+a a+a "e recirculare +entru con"ensatorul EJA4C5 ATC ' &B ti+ TSB ETA85RM 6 1)&C(1) 61 4om+a "e a+a "e recirculare +entru con"ensatoarele BACJQC S$2' ti+ TSB Etanorm 6 12)C2)& 61 $ 2 2 2 1 $ 1 1 2 2 ( 1 1 2 ca+acitate "e 1)$ ,( HW ca+acitate "e (.&&& l ca+acitate ma=ima "e 1. $' HW ca+acitate ma=ima "e (.&1) HW ca+acitate "e 1. HW ca+acitate "e 1.22. HW ca+acitate "e '.(&& l ca+acitate "e 1..(&& l ca+acitate "e 1'..&& l :re0er/or e=terior; si 2.&&& l :re0er/or interior; ca+acitate "e ., . m(*? ca+acitate "e (1) m(*? ca+acitate "e ). m(*? ca+acitate "e (.$ m(*? ca+acitate "e 1(2 m(*?

(.
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Nr. 7u,. 1 %a6a,itati "o0are a#enti anti2acterieni si antiincrustanti

Instalatie "e tratare a a+ei utili0ata la racirea con"ensatoarelor "e ti+ R5RT Antiscale Water Mana#er

10. IN$TA+ATIA DE AER %OMBRIMAT Com+resor Atlasco+co ti+ 1(2 JS- ,, >inie +ro"ucere aer com+rimat necesar +ro"ucerii 2erii Jas tam+on aer com+rimat +re/a0ut cu instalatie +ur9are con"ens ,iltre retinere im+uritati si con"ens la iesirea "in re0er/oare Com+resor fara un#ere ti+ Ateliers ,rancois tU+e CE. A Instalatie "e racire in circuit inc?is a com+resorului formata "in turn "e racire, +om+a a+a "e recirculare si trasee "e recirculare 3.000 >35!i Statie "e +om+are Ba0in "e 2eton a+a u0ata te?nolo#ica 6ratare mecanice rotati/e Unitate "e se"imentare +rimara :se+arator com+act cu +laci; 4om+a +entru namol +rimar Sistem centrifu#al "e "es?i"ratare namol cu a"itie "e +olielectrolit Ba0in "e e#ali0are*aci"ificare Ba0in "e con"itionare Reactor anaero2 Ba0in aco+erit "e stocare namol anaero2 #ranular Ba0in "e "enitrificare Ba0in "e nitrificare aerare Baterie "e suflante Ba0in "e se"imentare Ba0in "e stocare namol in e=ces Sistem "e /entilatie si in"e+artare a mirosului :sistem "e colectare +rin con"ucte +re/a0ute cu fante si in9ectare cu 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 ca+acitate "e )$% m( ca+acitate "e 21 m( ca+acitate "e $2& m( ca+acitate "e 122 m( ca+acitate "e $2) m( ca+acitate "e 1.2%) si 1%1(,%) m( "otata cu ( suflante ca+acitate "e $.% m( ca+acitate "e 12) m( C "otata cu ( +om+e su2mersi2ile ca+acitate "e 1) m( "imensiune orificii "e 1 mm C ( ( ( ca+acitate "e 21,%2 m(*min ca+acitate 11 m( Cti+ -omniH 7unter ca+acitate "e 2.1&& m(*? 1 cu +resiunea nominala "e $& 2ar

>inie +ro"ucere aer com+rimat necesar necesar >iniei Im2uteliere 2ere in 4ET

ca+acitate "e 2.,2 m(*?

11. IN$TA+ATIA DE EBURARE A ABE+OR UZATE TEFNO+OGI%E ,u ,a6a,itat#a d#

(%
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Unitati <tru,tural#5Aa!# t#Gn l 2i,#

E,Gi6a>#nt# <i utilaH# 0i3# d# 6# a>6la<a>#nt UtilaH#5#,Gi6a>#nt# Nr. 7u,. 1 1 C C %a6a,itati

a9utorul a "oua /entilatoare in 2a0inul "e aerare; Sistem c?imic "e e+urare a 2io#a0ului :scru2er caustic; Instalatie "e controlul si automati0are a +rocesului

DEBOZITE DE MATERII BRIME (I MATERIA+E #3i<t#nt# 6# 6lat0 r>a 8 S.C. URSUS BREWERIES S.A. BucureFti Sucursala Timisoara "eEine urmDtoarele s+aEii "e "e+o0itare materii +rime Fi materiale: A. $t ,ar# >alt <i 6 ru>7 se reali0ea0a "u+a cum urmea0a 2 silo0uri cu ca+acitatea "e 1&& t si 1 silo0 cu ca+acitatea "e 2&& t +entru stocarea maltului< 2 silo0uri cu ca+acitatea "e 1&& t +entru stocarea +orum2ului. &. Ma2a!i# ,#ntrala Ma#a0ia centrala are trei 0one "e "e+o0itare in care se "e+o0itea0a urmatoarele materiale: ca+se, etic?ete :+rima 0ona "e "e+o0itare, amena9ata la +arterul cla"irii;< +iese "e sc?im2 si +iese electronice :a "oua 0ona "e "e+o0itare, amena9ata la eta9;< su2stante c?imice "e curatenie si i#ieni0are si ec?i+amente "e +rotectie :a treia 0ona "e "e+o0itare, amena9ata la "emisol;. Ma#a0ia +entru su2stante c?imice utili0ate in +rocesul "e +ro"uctie si la curatenie si i#ieni0are este situata in incinta ma#a0iei centrale. Aceasta ma#a0ie consta "intrCo inca+ere im+artita in "oua s+atii "e "e+o0itare, "ar care comunica intre ele, "otate cu +ar"oseala "in carami"a antiaci"a +e care este marcata calea "e acces si care sunt +re/a0ute cu iluminat artificial. Ma#a0ia este +re/a0uta cu o 2asa colectoare neracor"ata la reteaua interioara "e canali0are, colectarea e/entualelor scur#eri reali0an"uCse #ra/itational. %. D#6 !itul d# ul#iuri <i ul#iuri u!at# -e+o0itul "e uleiuri si uleiuri u0ate este un container metalic s+ecial reali0at +entru stocarea acestor ti+uri "e +ro"use :uleiuri "e un#ere, unsori consistente si uleiuri u0ate; cu su+rafata "e 12, ) m2, am+lasat in /ecinatatea ma#a0iei centrale. -e+o0itarea +ro"uselor se reali0ea0a in am2ala9ele ori#inale :2i"oane si 2utoaie metalice;, +e rafturi metalice, iar e/entualele scur#eri acci"entale sunt colectate +rin +ar"oseala +erforata in ta/i "e retentie cu ca+acitatea totala "e 1.2&& l. D. Ma2a!i# d# >at#rial# u<,at# In aceasta ma#a0ie sunt "e+o0itate Hiesel#u?rul, 4( sta2iVuicH si /ar. -e+o0itarea su2stantelor se face in am2ala9ele ori#inale. E. Ma2a!i# ti6 ; 6r n In aceasta ma#a0ie este "e+o0itat aci"ul clor?i"ric in containere "in +oli+ro+ilena in forma "e cu2, +re/a0ute cu armatura metalica, cu ca+acitatea "e 1 m( Fi +o0iEionate Gn cu/e "e retenEie +e +ar"oseala 2etonata. A. R#!#r- rul d# a,id ,l rGidri, Re0er/orul "e aci" clor?i"ric are o ca+acitate "e 1 m( si este am+lasat in +artea "e nor" a centralei "e fri#. Re0er/orul este confectionat "in +olietilena si este +re/a0ut cu +rotectie s+eciala in ca0ul fisurarii re0er/orului. G. % ntain#r# >#tali,# 6#ntru <t ,ar#a Gidr 3idului d# < diu 2& containere "in +oli+ro+ilena in formD "e cu2, +re/a0ute cu armaturD metalica si intarituri "in material +lastic "ur la colturile inferioare, cu ca+acitatea "e 1 m( sunt +o0itionate in containere metalice +re/a0ute cu ta/i "e retentie am+lasate in a+ro+ierea sectiilor "e +ro"uctie. (
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

F. G <6 daria d# r#a,ti-i a0#r#nta <tati#i d# tratar# a a6#l r u!at# -e+o0itarea aci"ului clor?i"ric si a solutiei "e ?i"ro=i"ului "e so"iu se face in "oua re0er/oare cu ca+acitatea "e 2 m( si, res+ecti/, m(, am+lasate in cu/e "e retentie, care sa +oata +relua intre#ul /olum "e lic?i" in ca0ul unei scur#eri acci"entale sau neetanseitati ale re0er/orului "e stocare conectate la un sistem etans "e "renare a scur#erilor. I. R#!#r- r d# a,id 0 <0 ri, Re0er/orul "e aci" fosforic este am+lasat in interiorul cor+ului "e cla"ire aferent >iniei 1 ,ier2ere, intrCo ta/a "e retentie confectionata "in +olietilena +entru colectarea e/entualelor scur#eri acci"entale. 1. G <6 daria d# r#a,ti-i a0#r#nta <tati#i d# tratar# a a6#i ti6 EU'A 6os+o"aria "e reacti/i aferenta statiei "e tratare a a+ei ti+ EUWA este am+lasata in interiorul centralei "e fri#, in a+ro+ierea statie "e tratare a a+ei, in s+atii s+ecial amena9ate +entru "e+o0itarea aci"ului clor?i"ric, ?i"ro=i"ului "e so"iu, aci" sulfuric, car2onatului "e calciu, ?i+oclorit "e so"iu, +erman#anate "e +otasiu si a o=i"ului "e calciu. N. R#!#r- ar# d# > t rina -e+o0itul "e com2usti2il este alcatuit "in "oua re0er/oare metalice "e cate 1&.&&& l fiecare, am+lasate su2teran, in cu/e "e 2eton ?i"roi0olate. +. Ma2a!ia d# d#6 !itar# a r#a,ti-il r ,Gi>i,i aferenta >a2oratoarelor "e anali0e fi0icoCc?imice si micro2iolo#ice este situata la eta9ul 1 al cor+ului "e cla"ire aferent >iniei 1 ,iltrare. Reacti/ii c?imici utili0ati curent +entru "eterminari "e la2orator sunt "e+o0itati in s+atii s+ecial amena9ate "in ca"rul la2oratorului, in "iferite "ula+uri metalice. M. $tatiil# %IB :%l#anin2 in Bla,#9 Re0er/oarele "e stocare a solutiilor "iluate "in com+onenta celor statii CI4, reci+ientii cu su2stante concentrate si instalatiile "e "o0are su2stante c?imice sunt am+lasate cat mai a+roa+e "e locul "e utili0are a solutiilor "iluate sau a +re+aratelor c?imice ca atare +entru i#ieni0area tancurilor si traseelor te?nolo#ice, i#ieni0area +ar"oselilor "in s+atiile "e +ro"uctie, tratarea circuitelor "e flui"e te?nolo#ice. 6a0ele utili0ate in +rocesul te?nolo#ic, cele folosite +entru asi#urarea unor flui"e te?nolo#ice, +recum si +entru efectuarea unor o+eratii "e re+aratii sunt stocate se+arat, res+ecti/: Re0er/or stocare C52, este un /as /ertical "e 2& m(, inc?iriat "e la S.C. >I8-E 6AS S.R.>., care lucrea0a la 4ma= Z 22 2ar, tem+eratura "e stocare fiin" cu+rinsa intre C(& oC si C()oC. Acest re0er/or este am+lasat in e=terior, lan#a cla"irea a"ministrati/a Jila.Acest re0er/or nu /a mai fi utili0at "u+a intrarea in +arametrii a instalatiei "e recu+erare,stocare,utili0are C52 . Statie stocare si "istri2utie 64>, cu ca+acitatea "e $.''& l, am+lasata in /ecinatatea re0er/orului "e C52 lan#a cla"irea a"ministrati/a Jila. Re0er/oare stocare amoniac 2 re0er/oare cu ca+acitatea "e (.&&& l, situate in a+ro+ierea con"ensatorilor aferentEi instalatiei "e refri#erare "in ca"rul Centralei "e fri#.

8.2 DE$%RIEREA BRO%E$U+UI TEFNO+OGI% In +rocesul "e o2tinere a 2erii, +rinci+alele fa0e "e +ro"uctie sunt: fier2erea 2erii< fermentarea 2erii< filtrarea 2erii< im2utelierea si li/rarea la 2eneficiari. Acti#itati au)iliare. +ro"ucere ener#ie termica< +ro"ucere aer com+rimat< ('
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

recu+erare si stocare C52< +ro"ucere a#ent "e racire< tratare a+a 2ruta< "e"uri0are a+a< e+urare a+e u0ate te?nolo#ice< acti/itati "e intretinere si re+aratii< la2oratoare "e anali0e fi0icoCc?imice Fi micro2iolo#ice.

AA&RI%AREA &ERII ) A%TIDITATEA BRIN%IBA+A A. Ai#r7#r#a 7#rii. Apro#i(ionarea cu !aterii pri!e Maltul, este trans+ortat #ra/itational si mecanic "in 2uncarele silo0ului :1) celule "in 2eton cu ca+acitatea "e )&& tone fiecare; a"ministrat "e S.C. S5U,,>ET MA>T R5MA8IA S.A. 4itesti, s+re ( celule "e silo0 metalice e=terioare "e stocare a maltului cu ca+acitatea "e $&& t :2 celule "e silo0 cu ca+acitatea "e 1&& t fiecare si 1 celula "e silo0 cu ca+acitatea "e 2&& t;, am+lasate in a+ro+ierea Sectiei ,ier2ere. 4orum2ul, ,este trans+ortat intrCun 2uncar "e rece+tie, este +reluat +rin snecuri si ele/atoare catre masina "e curatat +orum2 si este stocat in "oua tancuri "e stocare cu ca+acitatea "e 1&& t fiecare, am+lasate in e=teriorul sectiei. Materiile +rime sunt cantarire si trans+ortate in 2uncarele care alimentea0a instalatiile "e macinare. -in fa0a te?nolo#ica "e fier2ere a 2erii se o2tine mustul "e 2ere. 4rinci+alele o+eratii +entru o2tinerea mustului "e 2ere sunt urmatoarele: macinarea maltului si a cerealelor nemaltificate :+orum2;< +lama"irea< filtrarea< fier2erea mustului< racirea mustului fiert. Societatea URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI Sucursala Timisoara "etine "oua linii "e fier2ere, situate in incinte "iferite. Macinarea !ateriei pri!e Maltul este su+us o+eratiei "e macinare ume"a, iar +orum2ul macinarii uscate. Macinarea ume"a a maltului se reali0ea0a cu a9utorul a trei mori cu /alturi, iar macinarea +orum2ului se reali0ea0a utili0an" "oua mori "e macinare uscata. ,la!a irea !altului 4rocesul "e +lama"ire a maltului se reali0ea0a Gn 2 ca0ane "e +lama"ire in sco+ul solu2ili0arii com+onentelor soli"e ale maltului +rin amestecare cu a+a in +ro+ortie "e 1:(,$ :su2 actiunea en0imelor;. In ca0anul "e +lama"ire se mai a"au#a sulfat "e calciu, clorura "e calciu si en0ime, iar re#larea /alorii +7Cului la ),) ),. se face cu aci" fosforic. 6iltrarea pla!e(ii ,iltrarea are ca sco+ eliminarea co9ilor si se+ararea fractiunii solu2ile "e +artea insolu2ila :2or?otul;. 4rocesul are loc in "oua fa0e: se+ararea 2or?otului o2tinan"uCse mustul +rimar si s+alarea cu a+a fier2inte :la %.oC; a 2or?otului care contine & S must. ,iltrarea +lame0ii se reali0ea0a in ca0anul "e filtrare. 6ierberea !ustului cu 7a!ei Are ca sco+: formarea com+le=ului +roteine +olifenoli, formarea com+usilor "e aroma si culoare, sca"erea +7Cului mustului, concentrarea mustului +rin e/a+orarea a+ei si e/a+orarea com+usilor /olatili. $&
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

In ca0anul "e fier2ere, se a"au#a clorura "e calciu si sulfat "e 0inc< "e asemenea, +entru unele sortimente "e 2ere se a"au#a 0a?ar su2 forma "e solutie a+oasa. Sterili0area mustului +rin fier2ere este necesara +entru a "istru#e microor#anismele continute care ar +utea #enera +rocese 2ioc?imice ne"orite si care ar +utea afecta calitatea 2erii. Racirea si li!pe(irea !ustului Aceasta fa0a are "re+t sco+ se"imentarea tru2ului :com+le=ului +roteine +olifenoli; care are o influenta ne#ati/a asu+ra sta2ilitatii coloi"ale a 2erii. Mustul lim+e"e este racit "e la 1&& 1&)oC la 1&oC in sco+ul e/itarii infectarii cu microor#anisme. &. A#r>#ntar#a ,ermentarea 2erii este un +roces 2ioc?imic "e transformare a 0a?arului fermentesci2il in alcool si C52, su2 actiunea en0imelor "in "ro9"ie. 4rocesul "e fermentare se "esfasoara in "oua eta+e: fermentarea +rimara in sco+ul transformarii 0a?arurilor in alcool si "io=i" "e car2on, si fermentarea secun"ara :maturare; +entru sta2ili0area coloi"ala a 2erii si saturarea in "io=i" "e car2on, lim+e0irea 2erii +rin "e+unerea celulelor "e "ro9"ie si a tru2ului la rece, +recum si maturarea 2erii. %. Ailtrar#a 7#rii Berea tre2uie lim+e0ita +rin filtrare, +roces +rin care se inlatura, atat microor#anismele continute, cat si +articulele care formea0a tul2ureala "e natura coloi"ala :com2inatii +roteice, +olifenoli, rasini "e ?amei, celule "e "ro9"ie, etc.; si care +ot con"uce si la micsorarea sta2ilitatii 2erii. 4entru filtrare se utili0ea0a, ca a"9u/ant, Hiesel#u?rul, sau +amantul "e "iatomee, inert "in +unct "e /e"ere fi0ico c?imic si or#anole+tic si care nu influentea0a #ustul si mirosul 2erii. -u+a filtrare, 2erea este "iluata cu a+a "e0aerata si "u+a "iluare, 2erea este su+usa unei corectii a concentratiei "e "io=i" "e car2on. -e+o0itarea 2erii se reali0ea0a in tancuri "e linistire :$ tancuri cu ca+acitatea "e 1.$&& ?l*tanc si ) tancuri cu ca+acitatea "e 2.&&& ?l.; D. I>7ut#li#r#a <i li-rar#a la 7#n#0i,iari Sectia Im2uteliere are $ linii "e im2uteliere: 2 linii im2uteliere 2ere in sticle cu ca+acitatea insumata "e $$.&&& sticle*?< o linie im2uteliere 2ere in reci+ienti 4ET cu ca+acitatea "e 1 .&&& 4ET*? si o linie im2uteliere 2ere in reci+ienti TE6 cu ca+acitatea "e .& ?l*?. I!buteliere bere in sticla Am2ala9ele folosite :sticle; sunt "e+aleti0ate si "e0am2alate cu masini automati0ate si sunt intro"use in masina "e s+alat sticle. S+alarea sticlelor se reali0ea0a cu a+a ser/ice +rin imersari si +ul/eri0ari succesi/e cu a+a si so"a caustica. Jerificarea s+alarii sticlelor se face cu a9utorul unei masinii +entru control sticla #oala. Sticlele s+alate sunt trans+ortate catre masina "e im2uteliat, un"e 2erea filtrata si +asteuri0ata este intro"usa in sticle. Sticlele sunt etic?etate, inscri+tionate si in final, sticlele sunt contraetic?etate, a+oi se a+lica o folie colereta si sunt "iri9ate catre masina "e am2alat si "e +aleti0at. I!buteliere bere in recipienti ,ET Berea filtrata se im2utelia0a in reci+ienti 4ET "e 2 l. Reci+ientii 4ET sunt reali0ati automat "in +reforme +rin intin"ere si suflare intrCo masina s+eciali0ata "e format 4ET. Reci+ientii 4ET, "u+a o +reala2ila /erificare a "imensiunilor, sunt "iri9ati catre masina "e im2uteliat, in care se e=ecuta o+eratii "e s+alare a reci+ientilor cu a+a ser/ice. Alimentarea cu 2ere a masinii "e im2uteliat se face "e la instalatia "e +asteuri0are. Reci+ientii, "u+a um+lere si ca+sare, sunt etic?etati si am2alati cu folie termocontracti2ila in 2a=uri. Ba=urile "e reci+ienti 4ET sunt +aleti0ate cu a9utorul unei masini "e +aleti0are, iar +aletii sunt infoliati. I!buteliere bere in recipienti 8EG Im2utelierea 2erii filtrate se reali0ea0a in reci+ienti TE6 "e (& l si )& l, utili0an" o masina "e um+lut cu "oua mo"ule "e s+alare um+lere ti+ Senator T7S cu o ca+acitate "e .& ?l*?. -u+a um+lere, reci+ientii TE6 sunt cantariti, si#ilati si inscri+tionati in /e"erea li/rarii. $1
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

A%TIDITATI AUEI+IARE I2i#ni!ar#a utilaH#l r5in<talatiil r <i a tra<##l r ) $tatii %IB :%l#anin2 in Bla,#9 I#ieni0area utila9elor*instalatiilor si a traseelor se reali0ea0a cu a9utorul a statii CI4 am+lasate in cu/e "e retentie +lacate cu #resie antiaci"a. 4rocesul "e i#ieni0are se reali0ea0a +rin s+alari si clatiri succesi/e. Tratar#a a6#i d# 6r ,#< Statiile e e uri(are a apei brute pentru centrala ter!ica */ buc+ Statiile "e "e"uri0are a a+ei e=trase "in su2teran sunt com+use "in 2 filtre cationice in forma RC8a, care utili0ea0a rasina sc?im2atoare "e ioni ti+ JI58IT CS(. Ca+acitatea celor "oua statii este "e 2& m(*?. Re#enerarea rasinii sc?im2atoare "e ioni se face cu solutie "e clorura "e so"iu 1& 1) S, sa+tamanal in +erioa"a cal"a si "e 1,) ori*sa+tamana in +erioa"a rece. Statia e tratare a apei tip EUWA Statia "e tratare a a+ei 2rute ti+ EUWA este utili0ata +entru +ro"ucerea a+ei utili0ata in +rocesul te?nolo#ic "e fa2ricare a 2erii si +entru o2tinerea a+ei "e0aerate. Statia "e tratare a a+ei este com+usa "in: 2 filtre multistrat cu ca+acitatea "e 12& m(*filtru< 2 filtre cu car2une acti/ cu ca+acitatea "e 12& m(*filtru< 2 sc?im2atoare "e ioni EU6EMAT +entru tratarea a+ei cu ca+acitatea "e .& m(*? fiecare< 2 saturatoare cu o=i" "e calciu Calmi= cu ca+acitatea "e 1) m(*saturator< 1 instalatie "e "o0are Cl52< instalatie "e re#enerare a rasinii sc?im2atoare "e ioni cu aci" clor?i"ric (2 S< instalatie "o0are aci" sulfuric )& S si aci" clor?i"ric (2 S in saturatorul Calmi=< 1 statie "e +om+are +entru re#enerarea filtrelor multistrat. A+a tratata alimentea0a liniile "e fier2ere, fiin" stocata, +reluata si utili0ata la +lama"ire, filtrare must "e 2ere, fier2ere must "e 2ere, racirea mustului "e 2ere, +recum si instalatia "e "e0aerare a+ei. A<i2urar#a a2#ntului t#r>i, A2urul te?nolo#ic necesar +roceselor "e fa2ricare a 2erii si a#entul termic necesar incal0irii s+atiilor "e +ro"uctie si +ro"ucerii a+ei cal"e mena9ere sunt +ro"use intrCo centrala termica +ro+rie, ec?i+ata "u+D cum urmea0a: 1 ca0an cu ca+acitatea "e 1& t a2ur*?, +uterea termica ma=ima "e 1& MWt :functionare mi=ta: #a0e naturale si*sau motorina;< 1 ca0an cu ca+acitatea "e . t a2ur*?, +uterea termica ma=ima "e ),$ MWt :functionare mi=ta: #a0e naturale si*sau motorina;< 1 ca0an cu ca+acitatea "e 1. t a2ur*?, +uterea termica instalata ma=ima "e 12 MWt :functionare cu #a0e naturale; 1 ca0an cu ca+acitatea "e 2 t a2ur*?, +uterea termica instalata ma=ima "e 2,2%) MWt :funcEionare mi=tD cu #a0e naturale sau 2io#a0 re0ultat "e la staEia "e e+urare a a+elor u0ate. Condensul este colectat "e la toate utila9ele consumatoare "e a2ur intrCun /as "e con"ens cu ca+acitatea "e 2& m( aferent centralei termice. Con"ensul recu+erat este su+us unui tratament termo fi0ic :"e#a0are;, urmat "e o tratare c?imica. 6ra"ul "e recu+erare a con"ensului este "e %) S. Incal0irea s+atiilor a"ministrati/e este asi#urata +rin % microcentrale termice, care utili0ea0a "re+t com2usti2il, #a0e naturale. A<i2urar#a a#rului , >6ri>at Instalatia +entru +ro"ucerea aerului com+rimat este com+usa "in 2 com+resoare Atlasco+co ti+ 1(2 JS- ,,. Aerul ca+tat este filtrat, uscat, com+rimat in "oua tre+te, racit si inma#a0inat in ( re0er/oare cu ca+acitatea "e 11 m(*re0er/or. Aerul com+rimat este "istri2uit catre consumatori :Sectia ,ier2ere, Sectia ,ermentare, Sectia Im2uteliere; +rin con"ucte confectionate "in otel ino=i"a2il. $2
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Instalatia +entru +ro"ucerea aerului com+rimat necesar >iniei Im2uteliere 2ere in reci+ienti 4ET are in "otare un com+resor fara un#ere ti+ Ateliers ,rancois tU+e CE. A cu +resiunea nominala "e $& 2ar, +re/a0ut cu o instalatie "e racire in circuit inc?is. A<i2urar#a a2#ntului 0ri2 ri0i, Instalatia "e racire este com+usa "in "oua circuite, unul +entru racirea a+ei si celalalt +entru racirea +ro+ilen#licolul, utili0ati ca a#enti fri#orifici interme"iari. Alimentarea cu amoniac a instalatiei se reali0ea0a "in "oua re0er/oare cu ca+acitatea "e (.&&& l. $t ,ar#a <i r#,u6#rar#a di 3idului d# ,ar7 n -io=i"ul "e car2on #enerat in /asele "e fermentare cilin"roconice /erticale este colectat, se+arat, com+rimat, uscat, +urificat si lic?efiat in /e"erea reutili0arii acestuia in +rocesul "e +ro"uctie, cu a9utorul unei instalatii "e recu+erare a C52 ti+ Union care are o ca+acitate "e a2sor2tie "e 1.)&& H#*? C52 :la 1 2ar, 2&oC;.
Denumirea procesului

Descriere

Capacitate maxim

4re#atirea materiilor +rime

In"e+artarea im+uritatilor "in materia +rima se reali0ea0a +rin o+eratii "e +oli0are si sitare. Aceste o+eratii sunt urmate "e cantarirea materiilor +rime. Maltul este su+us o+eratiei "e macinare ume"a, iar +orum2ul macinarii uscate. 4lama"irea se reali0ea0a in sco+ul solu2ili0arii com+onentelor soli"e ale maltului +rin amestecare cu a+a in +ro+ortie "e 1:(,$ su2 actiunea en0imelor si mentinere la "iferite +aliere "e tem+eratura. ,iltrarea se reali0ea0a +entru eliminarea co9ilor si se+ararea fractiunii solu2ile :mustul; "e cea insolu2ila :2or?otul;.

12 t malt*? % t +orum2*?

Macinarea materiei +rime 4lama"irea maltului

). t malt*? 1& t +orum2*?

$&& ?l must*sar9a :>inia 1 ,ier2ere; si && ?l must*sar9a :>inia 2 ,ier2ere;

,iltrarea +lame0ii

$&& ?l must*sar9a :>inia 1 ,ier2ere; si && ?l must*sar9a :>inia 2 ,ier2ere;

,ier2erea mustului cu ?amei

Sco+ul fier2erii mustului cu ?amei este: inacti/area en0imelor "in malt, sterili0area mustului, e=tra#erea si i0omeri0area com+usilor +ro/eniti "in ?amei, coa#ularea +roteinelor $&& ?l must*sar9a :>inia 1 "in must, formarea com+le=ului ,ier2ere; si && ?l +roteine +olifenoli, formarea must*sar9a :>inia 2 ,ier2ere; com+usilor "e aroma si culoare, sca"erea +7Cului mustului, concentrarea mustului +rin e/a+orarea a+ei si e/a+orarea com+usilor /olatili. 4rocesul consta in se+ararea com+le=ului +roteine +olifenoli :tru2;, care influentea0a sta2ilitatea coloi"ala a 2erii si racirea ra+i"a a mustului lim+e0it +entru a e/ita infectarea acestuia cu $&& ?l must*sar9a :>inia 1 ,ier2ere; si && ?l must*sar9a :>inia 2 ,ier2ere;

Racirea si lim+e0irea mustului

$(
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

microor#anisme. ,ermentarea +rimara ,ermentarea +rimara are loc in tancurile "e fermentare, un"e mustul este insamantat cu "ro9"ie. Sco+: transformarea 0a?arurilor fermentesci2ile in alcool si "io=i" "e car2on.

,ermentarea secun"ara :maturarea;

,ermentarea secun"ara ec?i/alent a (.'&&.&&& ?l re+re0inta continuarea +rocesului 2ere*an :$1(.$&& t 2ere*an; 1; "e fermentare in /ase inc?ise, la tem+eraturi mai sca0ute si intrC un ritm mai lent. Sco+: saturarea 2erii in "io=i" "e car2on, clarificarea 2erii, +recum si maturarea 2erii.
,iltrarea se reali0ea0a +entru se+ararea celulelor "e "ro9"ie si a celorlalte su2stante care confera tul2ureala 2erii. -u+a filtrare are loc corectia continutului "e "io=i" "e car2on "in 2ere si "iluarea acesteia cu a+a "e0aerata. Im2utelierea se face in "o0e, sticle, 4ET si reci+ienti TE6.

%).&&& ?l 2ere*sa+tamana,

,iltrarea 2erii

&& ?l 2ere*?

Im2utelierea 2erii

$$.&&& sticle*? :22& ?l 2ere*?;, 1 .&&& 4ET*? :(.& ?l 2ere*?; si .& ?l 2ere*? in TE6

I#ieni0area utila9elor* instalatiilor si a traseelor Tratarea a+ei "e +roces

I#ieni0area si s+alarea utila9elor*instalatiilor si a traseelor +rin s+alari si clatiri succesi/e. 52tinerea a+ei "e"uri0ate si a a+ei "e +roces, +rin tratarea a+ei 2rute in instalatia "e "e"uri0are si in instalatia EUWA.

$& m( a+a "e"uri0ata*? 12& m( a+a "e +roces*?

@. IN$TA+AII BENTRU REINEREA/ EDA%UAREA $I DI$BER$IA BO+UANI+OR IN MEDIU @.1 AER a 9 E>i<ii diriHat# in at> <0#ra Ta7#l @.1. a In<talatii 6#ntru r#tin#r#a/ #-a,uar#a <i di<6#r<ia #>i<iil r d# 2a!# in at> <0#ra Nr. 6,t. d# Br ,#< E,Gi6a>#nt# d# r#du,#r#a 6 lu.rii $$
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Bun,tul d# #>i<i#

#>i<i# A,ti-it."i d# <t ,ar#/ tran<6 rt/ 6r ,#<ar# >at#rii 6ri># >al" ;i 6 ru>7
1 Trans+ort si +re#atire materie +rima malt ,iltre cu saci :+ul2eri; E=?austare "e la ele/ator sistem trans+ort malt racor"ata la un sistem control emisii :filtre control electronic al concentratiei "e +raf; E=?austare "e la ele/ator sistem trans+ort malt racor"ata la un sistem control emisii :filtre control electronic al concentratiei "e +raf; E=?austare "e la trans+ortor con/eior sistem trans+ort malt racor"ata la un sistem control emisii :filtre control electronic al concentratiei "e +raf; E=?austare "e la /entilator as+iratie centrala sistem "escarcare +orum2 racor"ata la un sistem control emisii :filtre control electronic al concentratiei "e +raf; E=?austare "e la ele/ator sistem trans+ort +orum2 racor"ata la un sistem control emisii :filtre control electronic al concentratiei "e +raf; E=?austare "e la /entilator as+iratie centrala sistem +re#atire si macinare +orum2 racor"ata la un sistem control emisii :filtre control electronic al concentratiei "e +raf; E=?austare "e la trans+ort +neumatic*as+iratie racor"ata la un sistem control emisii :filtre % < d# di<6#r<i# 7 Z $1 m ^ Z &, &&m ?util Z 1& m Laer Z 1(.2&& m(*? Gura d# -#ntilati# 7 Z 1& m ^ Z &,1&& m ?util Z&,) m Laer Z $ & m(*? Gura d# -#ntilati# 7 Z %, m ^ Z &,12) m ?util Z&,) m Laer Z %2& m(*? Gura d# -#ntilati# 7 Z 11 m ^ Z &, && m ?util Z&,) m Laer Z (&& m(*? Gura d# -#ntilati# ?Z(m ^ Z &,2)&m ?util Z &,) m Laer Z '.&&& m(*?

Trans+ort malt*Ele/ator e=terior

Trans+ort malt*Ele/ator interior

Trans+ort malt*Trans+ortor interior

Rece+tie si +re#atire +orum2*Buncar "escarcare, silo0uri stocare +orum2, trans+ortoare e=terioare, se+arator -estoner 1 :aferent morii macinare uscata +orum2 See#er; Trans+ort +orum2*Ele/ator e=terior

Gura d# -#ntilati# ? Z 1$ m ^ Z &,1&& m ?util Z &,) m Laer Z .&& m(*? Gura d# -#ntilati# 7 Z 21 m ^ Z &,%&& m ?util Z $ m Laer Z 1&.2&& m(*?

% 4re#atire si macinare +orum2*Curatitor, se+arator -estoner, "e#erminator, moara cu ciocane, 2 2uncare malai 4re#atire +orum2*Sistem trans+ort si stocare #ermeni +orum2

Gura d# -#ntilati# 7 Z (& m ^ Z &,$&& m ?util Z &,) m Laer Z (..&& m(*?

$)
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

'

Trans+ort malai trans+ort +neumatic catre >inia 1 ,ier2ere

1& Trans+ort malai trans+ort +neumatic catre >inia 2 ,ier2ere

control electronic al concentratiei "e +raf; E=?austare "e la trans+ort +neumatic*fier2ere e=istenta racor"ata la un sistem control emisii :filtre control electronic al concentratiei "e +raf; E=?austare "e la trans+ort +neumatic*fier2ere noua racor"ata la un sistem control emisii :filtre control electronic al concentratiei "e +raf;

Gura d# -#ntilati# 7 Z 11 m ^ Z &,2)& m ?util Z &,) m Laer Z 2. & m(*? Gura d# -#ntilati# 7 Z (& m ^ Z &,2)& m ?util Z &,) m Laer Z 2 & m(*?

A,ti-itati d# 6r du,ti# 2 , <uri di<6#r<i# Cos 1: 71 Z 1),) m ^1 Z &,.&& m ?util 1Z 1& m Laer 1 Z ((' m(*? Cos 2: 72 Z 1),) m, ^2 Z &,.&& m ?util 2Z ',% m Laer 2 Z ((' m(*? 2 , <uri di<6#r<i# ,a!an# 6la>ada >alt Cos 1: 71 Z 1%,) m, ^1 Z &,)&& m, ?util 1Z ,) m Laer 1 Z %& m(*? Cos 2: 72 Z 1%,) m, ^2 Z &,.&& m, ?util 2 Z ,) m Laer 2 Z )& m(*? 1 , < di<6#r<i# ,a!an 6la>ada >alai :, < 39 7( Z 1%,) m, ^( Z &,$&& m, ?util ( Z , m Laer( Z ).. m(*? % < di<6#r<i# 7 Z 1),) m, ^ Z &,)&& m, ?util Z %,2) m Laer Z 1.21& m(*? % < di<6#r<i#

4re+ararea +lame0ii "e la >inia 1 C ,ier2ere :ca0an +lama"ire malt si ca0an +lama"ire +orum2;

Instalatii locale ca+tareC e/acuare cu tira9 natural

4re+ararea +lame0ii "e la >inia 2 C ,ier2ere :2 ca0ane +lama"ire malt si 1 ca0an +lama"ire malai;

Instalatii locale ca+tareC e/acuare cu tira9 natural.

,iltrarea +lame0ii "e la >inia 1 ,ier2ere :ca0an filtrare ti+ 7u++mann; ,iltrarea +lame0ii "e la >inia 2

Instalatie locala ca+tareC e/acuare cu tira9 natural

Instalatie locala ca+tareC

$.
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

,ier2ere :ca0an filtrare ti+ Trones;

e/acuare cu tira9 natural

,ier2ere must "e 2ere cu ?amei la >inia 1 ,ier2ere :ca0an fier2ere ti+ 7u++mann;

,ier2ere must "e 2ere cu ?amei la >inia 2 ,ier2ere :ca0an fier2ere ti+ Trones;

Instalatie locala "e ca+tare racor"ata la un sistem "e colectare si con"ensare a /a+orilor "e a+a cu continut "e su2stante or#anice Instalatie locala "e ca+tare racor"ata la un sistem "e colectare si con"ensare a /a+orilor "e a+a cu continut "e su2stante or#anice Instalatie locala ca+tareC e/acuare cu tira9 natural Instalatie locala ca+tareC e/acuare cu tira9 natural

7 Z 1),) m, ^ Z &,.&& m, ?util Z ,&& m Laer Z (.%'& m(*? % < di<6#r<i# 7 Z 1),) m, ^ Z &,)&& m, ?util Z %,% m Laer Z .% m(*? % < di<6#r<i# 7 Z 1%,) m, ^ Z &,)&& m, ?util Z ,() m Laer Z 2.12$ m(*? % < di<6#r<i# 7 Z 1),) m, ^ Z &,)&& m, ?util Z ',( m Laer Z 1.21& m(*? % < di<6#r<i# 7 Z 1%,) m, ^ Z &,.&& m, ?util Z ,2 m Laer Z (.%'& m(*? *

Racirea mustului >inia 1 ,ier2ere :/as Rota+ool; Racirea mustului >inia 2 ,ier2ere :/as Rota+ool;

,ermentarea 2erii >inia 1 :tancuri fermentare +rimara si secun"ara; C5J tot C52 ,ermentarea 2erii >inia 2 :tancuri fermentare +rimara si secun"ara; C5J tot C52

10

Instalatie "e recu+erare C52 :eficienta "e '& S;, ec?i+ata cu scru22er +entru eliminare im+uritati solu2ile :etanol; "in C52 Instalatie "e recu+erare C52 :eficienta "e '& S;, ec?i+ata cu scru22er +entru eliminare im+uritati solu2ile :etanol; "in C52 :comuna liniilor 1 si 2; 2 instalatii locale "e ca+tare e/acuare +entru masina "e s+alat

11

Im2uteliere in sticla >inia Trones* Masina "e s+alat sticle

2 , <uri d# di<6#r<i# Cos 1: 71 Z . m, S 1 Z 1(& mm = 1(& mm ?util 1Z 2,( m Laer Z (&& m(*? Cos 2: 72 Z . m ^2 Z &,(&& m ?util 2 Z 2,$ m Laer Z 1.2%& m(*?

$%
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Instalatie "e /entilatie mecanica #enerala

3 2uri d# -#ntilati# :e=?austoare; ?Z)m ^ Z &,. m Laer Z $.1$. m(*?

12

Im2uteliere in reci+ienti TE6*Masina "e s+alat reci+ienti TE6

Instalatie locala "e ca+tare C e/acuare +entru masina "e s+alat

1 , < d# di<6#r<i# 7 Z ),( m ^ Z &,1$& m ?util Z (,.. m Laer Z 2 & m(*? 1 2ura d# -#ntilati# :e=?austor; ? Z $,( m ^ Z &,$m Laer Z 2.&%( m(*? 4 2uri d# -#ntilati# :e=?austoare; ?Z(m ^ Z &,$ m Laer total Z 2'.))& m(*? 1 , < d# di<6#r<i# L#a0e Z 1.1.( 8m(*? 7Z1 , m ^ Z &,. m ?util Z 1(, m 1 , < d# di<6#r<i# L#a0e Z '%2 8m(*? 7 Z 1' m ^ Z &,' m ?util Z 1$ m 1 , < d# di<6#r<i# L#a0e Z .)$2 8m(*? 7 Z 2&,%$ m ^Z1m ?util Z 1),%$ m 1 , < d# di<6#r<i# L#a0e Z ' 2 8m(*? 7 Z 2& m ^ Z &,. m ?util Z 1) m

Instalatie "e /entilatie mecanica #enerala

13

Im2uteliere in reci+ienti 4ET +ro"ucere 4ET, +asteuri0are, im2uteliere 4ET C5J tot

Instalatie "e /entilatie mecanica #enerala

1 ca0an a2ur . t a2ur*? ti+ >55S

%#ntrala t#r>i,a Canale #a0e "e ar"ere racor"ate la cos in"i/i"ual "e "is+ersie

1 ca0an a2ur 1& t a2ur*? ti+ >55S

Canale #a0e "e ar"ere racor"ate la cos in"i/i"ual "e "is+ersie Canale #a0e "e ar"ere racor"ate la cos in"i/i"ual "e "is+ersie Canale #a0e "e ar"ere racor"ate la cos in"i/i"ual "e "is+ersie

1 ca0an a2ur 1. t a2ur*?

1 ca0an a2ur functionare cu 2io#a0

@.2. ABA S.C. URSUS BREWERIES S.A. Sucursala Timisoara "etine o statie mo"erna "e e+urare a a+elor u0ate te?nolo#ice, care inclu"e tre+tele mecanica si 2iolo#ica anaero2a si 2iolo#ica aero2a. Statia "e e+urare a a+elor u0ate te?nolo#ice are o ca+acitate "e (.&&& m(*0i si consta "in urmatoarele ec?i+amente: statie "e +om+are< 2a0in "e 2eton a+a u0ata te?nolo#ica< $
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

2 #ratare mecanic rotati/ +entru retinerea +articulelor cu "imensiuni mai mari "e &,%) mm< unitate "e se"imentare +rimara :se+arator com+act cu +laci;< sistem "e e+urare anaero2a constituita "in: 2 2a0ine "e e#ali0are*aci"ificare, un sc?im2ator "e cal"ura influent*efluent +entru racirea efluentului anaero2, un 2a0in "e con"itionare si 2 reactoare anaero2e< sistem "e e+urare aero2a care cu+rin"e: un 2a0in "e "enitrificare, un 2a0in "e nitrificare aerare si un 2a0in "e se"imentare< sistem "e e+urare a 2io#a0ului +entru in"e+artarea ?i"ro#enului sulfurat #a0os :7 2S; +rin transferul acestuia "in fa0a lic?i"a< sistem "e tratare a namolului constituit "intrCun 2a0in "e stocare a namolului anaero2 #ranular in e=ces re0ultat "in reactorul anaero2, un 2a0in "e stocare a namolului acti/ in e=ces, un sistem centrifu#al "e "es?i"ratare namol cu a"itie "e +olielectrolit< instalatie "e controlul si automati0are a +rocesului< sistem "e /entilatie si in"e+artare a mirosului :sistem "e colectare +rin con"ucte +re/a0ute cu fante si in9ectare cu a9utorul a "oua /entilatoare in 2a0inul "e aerare;. A+ele u0ate te?nolo#ice e+urate sunt colectate in caminul C/( :situat in +artea "e est a incintei; "e un"e se e/acuea0D Gm+reunD cu a+ele u0ate fecaloi" mena9ere Fi a+ele +lu/iale, +rin con"ucta "e racor" e=istentD, la colectorul +rinci+al "in stra"a 3tefan cel Mare. A+ele +lu/iale sunt +ree+urate inainte "e e/acuarea in reteaua munici+ala +rin interme"iul a "oua se+aratoare "e ?i"rocar2uri EUR5CSE-IRAT ti+ SMA 1&*1. montate +e reteaua se+arati/a "e canali0are a a+elor +lu/iale. 4entru a+ele u0ate te?nolo#ice sunt +re/a0ute instalatii "e +ree+urare si o statie "e e+urare care asi#ura e+urarea tuturor a+elor u0ate te?nolo#ice #enerate, inclusi/ a celor +ree+urate. Mi9loacele te?nice :instalatiile; "e +ree+urare a a+elor u0ate sunt re+re0entate "e: un se+arator "e ulei "otat cu filtru cu car2une acti/ la Centrala "e fri#< "ecantor +entru slam "e ?i"ro=i" "e calciu aferent statiei "e tratare a a+ei EUWA< "ecantor cu site situat la +latforma "e su2 2uncarele "e stocare a 2or?otului.

@.3. $O+ @.3.1. -e+o0itarea su2stantelor c?imice +ericuloase se reali0ea0a in reci+ienti*re0er/oare "in materiale a"ec/ate, re0istente la coro0iunea s+ecifica, fara scur#eri, +e su+rafete 2etonate, +rote9ate anticoro0i/. @.3.2. Transferul su2stantelor +ericuloase lic?i"e "e la reci+ientii "e "e+o0itare la instalatii se reali0ea0a +rin retele "e con"ucte a"ec/ate "in +unct "e /e"ere al re0istentei la coro0iunea s+ecifica, etanseitatii si a si#urantei in e=+loatare. @.3.3. -e+o0itarea materiilor +rime se reali0ea0a +e su+rafete 2etonate. @.3.4. -e+o0itarea tem+orara a "eseurilor se reali0ea0a +e su+rafete 2etonate, s+ecial amena9ate in acest sens. Unitatea "is+une "e: "e+o0ite aco+erite "estinate stocarii materialelor au=iliare< +rocesul te?nolo#ic se reali0ea0a in s+atii inc?ise ?ale "e +ro"uctie< reci+ienti metalici si s+atii in#ra"ite si aco+erite +entru "e+o0itarea selecti/a a "eseurilor re0ultate. Unitat#a di<6un# d#: "e+o0ite Gm+re9muite Fi aco+erite "estinate stocDrii materialelor au=iliare< +rocesul te?nolo#ic se reali0ea0D Gn s+aEii Gnc?ise ?ale "e +ro"ucEie< reci+ienEi metalici Fi s+aEii Gnc?ise +entru "e+o0itarea selecti/D a "eFeurilor re0ultate< $'
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

+latforme intrau0inale 2etonate.

@.4. ZGOMOT Sursele im+ortante "e +oluare fonica sunt: traficul auto Fi al utila9elor "in incintD, care asi#urD atMt a+ro/i0ionarea cu materii +rime, cMt Fi "istri2uEia cDtre clienEi a +ro"uselor finite< "escDrcarea materiilor +rime "in mi9loacele "e trans+ort< funcEionarea liniilor "e Gm2uteliere< funcEionarea com+resoarelor< funcEionarea /entilatoarelor< funcEionarea suflantelor la staEia "e e+urare a a+elor u0ate te?nolo#ice. 4rinci+alele amena9ari si masuri "e "iminuare a 0#omotului sunt: su+raGnDlEare a acestuia cu cca. 2 m, Gn sco+ul +rote9Drii imo2ilelor "in stra"a 6loriei< +Dstrarea Gnc?isD a uFilor Fi ferestrelor incintelor :clD"irile atelierelor "e Gm2uteliere, centrala fri#, com+resoare, camera suflante la staEia "e e+urare;< controlul +ermanent al funcEionDrii instalaEiilor care sunt #eneratoare "e 0#omot Fi asi#urarea mentenanEei cores+un0Dtoare.

10. %ON%ENTRAII DE BO+UANI ADMI$E +A EDA%UAREA ON MEDIU+ ON%ON1URTOR 10.1 AER 10.1.1 E>i<ii diriHat# in at> <0#ra : <ur<# 6un,ti0 r># d# 6 luar# a at> <0#r#i 9 8ici o emisie in aer nu tre2uie sa "e+aseasca /alorile limita "e emisie, sta2ilite in conformitate cu 5r"inul nr. $.2*1''( al M.A.4.4.M. +ri/in" a+ro2area KCon"itiilor te?nice +ri/in" +rotectia atmosfereiA si K8omei meto"olo#ice +ri/in" "eterminarea emisiilor "e +oluanti atmosferici +ro"usi "e surse stationareA si in conformitate cu 5r"inul nr. %).*1''% +ri/in" e/aluarea +oluarii me"iului care sta2ileste +ra#uri "e alerta :%& S "in /alorile limita "e emisie +re/a0ute in 5r"inul nr. $.2*1''( al M.A.4.4.M.; si +ra#uri "e inter/entie. 8ici o emisie in aer nu tre2uie sa "e+aseasca /alorile limita "e emisie, +re/a0ute in ta2elul 1&.1.1. Ta7. 10.1.1. Nr. ,rt $ur<a Bun,tul d# #>i<i# Indi,at r Dal ri li>ita d# #>i<i# :>25>39

A,ti-it."i d# <t ,ar#/ tran<6 rt/ 6r ,#<ar# >at#rii 6ri># >al" ;i 6 ru>7
1 Trans+ort si +re#atire materie +rima malt % < d# di<6#r<i# 7 Z $1 m ^ Z &, && m ?util Z 1& m Laer Z 1(.2&& m(*? 4ul2eri ()

A,ti-it."i d# 6r du,"i#
1 4re+ararea +lame0ii "e la 2 , <uri di<6#r<i#8 C5J tot 1)&

)&
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

>inia 1 C ,ier2ere :ca0an +lama"ire malt si ca0an +lama"ire +orum2; 2 4re+ararea +lame0ii "e la >inia 2 C ,ier2ere :2 ca0ane +lama"ire malt si 1 ca0an +lama"ire malai;

71 Z 1),) m, ^1 Z &,.&& m, ?util 1Z 1& m 72 Z 1),) m, ^2 Z &,.&& m, ?util 2Z ',% m 2 , <uri di<6#r<i# ,a!an# 6la>ada >alt8 71 Z 1%,) m, ^1 Z &,)&& m ?util 1Z ,) m 72 Z 1%,) m, ^2 Z &,.&& m ?util 2Z ,) m 1 , < di<6#r<i# ,a!an 6la>ada >alai8 7( Z 1%,) m, ^( Z &,$&& m ?util (Z , m % < di<6#r<i# 7 Z 1),) m, ^ Z &,)&& m ?util Z %,2) m Laer Z 1.21& m(*? % < di<6#r<i# 7 Z 1),) m, ^ Z &,.&& m ?util Z ,&& m Laer Z (.%'& m(*? % < di<6#r<i# 7 Z 1),) m ^ Z &,)&& m ?util Z %,% m Laer Z .% m(*? % < di<6#r<i# 7 Z 1%,) m, ^ Z &,)&& m ?util Z ,() m Laer Z 2.12$ m(*? % < di<6#r<i# 7 Z 1),) m ^ Z &,)&& m ?util Z ',( m Laer Z 1.21& m(*? % < di<6#r<i# 7 Z 1%,) m ^ Z &,.&& m

C5J tot

1)&

,iltrarea +lame0ii "e la >inia 1 ,ier2ere :ca0an filtrare ti+ 7u++mann; ,iltrarea +lame0ii "e la >inia 2 ,ier2ere :ca0an filtrare ti+ Trones; ,ier2ere must "e 2ere cu ?amei la >inia 1 ,ier2ere :ca0an fier2ere ti+ 7u++mann, con"ensare; ,ier2ere must "e 2ere cu ?amei la >inia 2 ,ier2ere :ca0an fier2ere ti+ Trones, con"ensare; Racirea mustului >inia 1 ,ier2ere :/as Rota+ool; Racirea mustului >inia 2 ,ier2ere :/as

C5J tot

1)&

C5Jtot

1)&

C5Jtot

1&)

C5J tot

1&)

C5J tot

1)&

C5J tot

1)&

)1
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Rota+ool; ' Im2uteliere in sticla >inia Trones* Masina "e s+alat sticle

?util Z ,2 m Laer Z (.%'& m(*? 2 , <uri d# di<6#r<i# 71 Z .m, S Z 1(& mm = 1(& mm ?util 1Z 2,( m 72 Z . m, ^2 Z &,(&& m ?util 2Z 2,$ m

C5J tot

1)&

1&

Im2uteliere in reci+ienti TE6*Masina "e s+alat reci+ienti TE6

C5J tot

1)&

%#ntrala t#r>i,.
1 1 ca0an a2ur . t a2ur*? ti+ >55S 1 ca0an a2ur 1& t a2ur*? ti+ >55S 1 , < d# di<6#r<i# L Z 1.1.( 8m(*? 7 Z 1 , m, ^ Z &,. m, ?util Z 1(, m 1 , < d# di<6#r<i# L Z '%2 8m(*? 7 Z 1' m, ^ Z &,' m, ?util Z 1$ m 1 , < d# di<6#r<i# L Z .)$2 8m(*? 7 Z 2&,%$ m, ^ Z 1 m, ?util Z 1),%$ m 1 , < d# di<6#r<i# L Z ' 2 8m(*? 7 Z 2& m, ^ Z &,. m, ?util Z 1) m

1 ca0an a2ur 1. t a2ur*?

C5 S52 85= 4ul2eri

1&& () ()& ) J>E se ra+ortea0a la un continut in o=i#en al efluentilor #a0osi "e ( S.

1 ca0an a2ur functionare cu 2io#a0

8ota 4entru ca0ul in care se utili0ea0a "re+t com2usti2il motorina :ca0anul "e a2ur "e 1. t a2ur*?; J>E +entru +oluantii s+ecifici, ra+ortate la un continut in o=i#en al efluentilor #a0osi "e ( S, /or fi cele "in Ta2elul 1&.1.1.2. Ta7#l 10.1*1 7
Indi,at r 4ul2eri C5 S5= )& 1%& 1%&& Dal ri li>ita d# #>i<i# :>25N>39

)2
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

85=

$)&

Concentratiile in"icatorilor "e +oluare /or fi ra+ortate la , nditiil# <tandard: & C si 1&1,( H4a, +entru un #a0 "e e/acuare uscat. Br 7#l# >#dii !ilni,# re+re0inta me"ia aritmetica a tuturor masuratorilor /ali"e, efectuate +e "urata a 2$ ore "e functionare normala. Jaloriile me"ii se "etermina in tim+ul "e lucru efecti/ :e=clu0an" +erioa"ele "e +ornire si o+rire;. + ,uril# d# >a<urar# - r 0i: usor accesi2ile, clar marcate, +e cat +osi2il o cur#ere fara "istur2ari, +e "istanta "e masurare 4rele/area +ro2elor si efectuarea anali0elor se /or face "e la2oratoare acre"itate 10.1.2 % n,#ntra"ii d# 6 luan"i =n a#rul =n, nHur.t r 10.1.2.1. ConcentraEiile "e +oluanEi Gn aerul Gncon9urDtor s+ecifice "eterminate "e acti/itatea "esfDFuratD +e am+lasament nu tre2uie sD "e+DFeascD /alorile limitD sta2ilite +rin 5r" MM6A nr. )'2*22&2 +entru a+ro2area 8ormati/ului +ri/in" sta2ilirea /alorilor limitD, a /alorilor "e +ra# Fi a criteriilor Fi meto"elor "e e/aluare a "io=i"ului "e sulf, "io=i"ului "e a0ot Fi o=i0ilor "e a0ot, +ul2erilor Gn sus+ensie :4M 1& Fi 4M2,);, +lum2ului, 2en0enului, o=i"ului "e car2on Fi o0onului Gn aerul Gncon9urDtor. 10.2. ABA 10.2.1. Indi,at rii d# ,alitat# a a6#l r u!at# se /or inca"ra in limitele a"mise in Autori0atia "e #os+o"arire a a+elor nr. 1&$*&(.&$.2&& +ri/in" @,a2rica "e 2ere TimisoaraA, emisa "e A.8. KA+ele RomaneA -irectia A+elor Banat. Ta7#l 0*1 A6# u!at# #6urat# #-a,uat# in r#t#aua d# ,anali!ar# >uni,i6ala
Nr. ,rt. 1. 2. (. $. ). .. %. . '. +7 Materii in sus+ensie Consum 2ioc?imic "e o=i#en la ) 0ile :CB5); Consum c?imic "e o=i#en :CC5CCr ; A0ot amoniacal ,osfor total Su2stante e=tracti2ile cu sol/enti or#anici -eter#enti sintetici 2io"e#ra"a2ili Altii in"icatori :P; Indi,at r U.M. unit. +7 m#*"m( m#52*"m( m#52*"m( m#*"m( m#*"m( m#*"m( m#*"m( Dal ri >a3i># ad>i<# .,)C ,) ()& (&& )&& (& ),& (& 2)

)(
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

:P; Ceilalti in"icatori "e calitate ai acestor a+e, nenominali0ati, se /or inca"ra in /alorile limita a"misi2ile +re/a0ute in 8T4A &&2*2&&), a+ro2ata +rin 7. 6. nr. 1 *2 .&2.2&&2 +ri/in" a+ro2area unor norme +ri/in" con"itiile "e "escarcare in me"iul ac/atic a a+elor u0ate mo"ificata +rin 7. 6. nr. ()2*21.&$.2&&) si +rin 7. 6. nr. 21&*2 .&2.2&&%. 10.3. $O+ Concentratiile "e +oluanti in sol si su2sol tre2uie sa se conforme0e cu +re/e"erile 5r"inului M.A.4.4.M. nr. %).*1''% a+ro2area Re#lementarii +ri/in" e/aluarea +oluarii me"iului, +entru soluri cu folosinta mai +utin sensi2ila. Ta7#l 10.3 % n,#ntratii d# 6 luanti in < l 6#ntru t#r#nuri ,u 0 l <inta >ai 6utin <#n<i7ila
Nr. %rt. Indi,at r Ord. MABBM nr. C4651@@C Bra2 d# al#rta :>25M2 <.u.9 Ord. MABBM nr. C4651@@C Bra2 d# int#r-#nti# :>25M2 <.u.9

1 2.

7i"rocar2uri totale "in +etrol 7i"rocar2uri aromatice +oliciclice

1 &&& 2)

2 &&& 1)&

NOTA In"icatorii "e +oluare /or fi anali0ati "in +ro2e momentane. 4rele/area +ro2elor si efectuarea anali0elor se /or efectua "e un la2orator acre"itat. % n0 r> Ord MABBM C4651@@C la atin2#r#a 6ra2ului d# al#rta : C0 L din , n,#ntratiil# ad>i<# 6#ntru 6 luantii din #>i<iil# at> <0#ri,# / #-a,uaril# in a6# u!at# <i in a#rul a>7i#ntal / 6r#,u> <i al# a2#ntil r 6 luanti 6#ntru 0a,t rul d# >#diu < l 9 6#ntru , >6 n#nt#l# >#diului 8 a#r/a6a/ < l / titularul a,ti-itatii ar# 7li2atia <u6li>#ntarii > nit ri!arii , n,#ntratiil r d# 6 luanti <i luar#a >a<uril r d# r#du,#r# a a,#<t ra. 10.4. ZGOMOT Masuratorile si calculul ni/elului "e 0#omot ec?i/alent continuu se /a face res+ectan" +re/e"erile STAS .1.1*(C 2.

)$
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

In conformitate cu +re/e"erile STAS 1&.&&'C , limita ma=ima a"misa +entru ni/el "e 0#omot ec?i/alent e=terior cla"irilor, masurat la limita 0onei functionale :incintei;, este "e 64 d&A in ca0ul incintelor in"ustriale. -eterminarea ni/elului "e 0#omot ec?i/alent se /a face "u+a cum urmea0a: +e un inter/al "e ore +e tim+ul 0ilei< +e un inter/al "e (& "e minute +e tim+ul no+tii :? 22:&& .:&&;, in +uncte "is+use in "re+tul colturilor im+re9muirilor si la 9umatatea "istantei "intre "oua colturi succesi/e, cu con"itia ca "istanta "intre "oua +uncte "e masuratoare sa fie mai mica sau e#ala cu 1&& m. Instalatia autori0ata nu tre2uie sa contri2uie la cresterea /alorii 0#omotului "e fon". 11. GE$TIUNEA DE(EURI+OR Mana#ementul "eseurilor se reali0ea0a +rin masuri "e control al +oluarii cu "eseuri #enerate "e instalatii, +recum si +rin urmarirea #estionarii si "e+o0itarii acestora. Se utili0ea0a un sistem "e inre#istrare a cantitatii, naturii, ori#inii si, un"e este im+ortant, "estinatia, frec/enta "e colectare, mo"ul "e trans+ort si meto"a "e tratament a oricarui "eseu care este "e+o0itat sau recu+erat. Ti+urile "e "eseuri re0ultate "in acti/itate, +recum si mo"ul "e #estionare a acestora este +re0entat in ta2elul "e mai 9os :

D#<#uri 2#n#rat# 6# a>6la<a>#nt


Nu>#l# 6r ,#<ului Nu>#l# <i , dul d#<#ului <i d#nu>ir#a #>i<i#i 4raf "in sistemele "e filtrare &2 &% '' Sectia ,ier2ere -eseuri "e am2ala9e "in ?artie si carton 1) &1 &1 -eseuri "e am2ala9e "in material +lastic 1) &1 &2 Tiesel#u?r e+ui0at Sectia ,iltrare &2 &% '' -eseuri "e am2ala9e "in ?artie si carton 1) &1 &1 -eseuri "e am2ala9e "in material +lastic 1) &1 &2 4re"are s+re /alorificare 8e+ericuloase Eliminare finala +rin "e+o0itare 4re"are s+re /alorificare 8e+ericulos 8e+ericuloase 4re"are s+re /alorificare 8e+ericuloase M d d# -al ri0i,ar#5#li>inar# Eliminare finala +rin "e+o0itare 4re"are s+re /alorificare D#<#ul/ i>6a,tul #>i<i#i 8e+ericuloase 8e+ericuloase

))
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

-eseuri "e am2ala9e "in ?artie si carton 1) &1 -eseuri "e am2ala9e "in material +lastic 1) &1 &2 -eseuri "e am2ala9e "in lemn 1) &1 &( -eseuri "e sticla 1) &1 &% Ulei u0at 1( &2 &)P -eseuri metalice &2 &% '' -e+artame nt In#inerie 4ro"use +etroliere "in se+aratoarele "e +ro"use +etroliere 1( &) &%P Car2une acti/ e+ui0at 1) &2 &( -eseuri retinute +e sita rotati/a Statie "e e+urare a+e u0ate te?nolo#ice 2& &( &1 8amol "es?i"ratat 1' & &)

4re"are s+re /alorificare 4re"are s+re /alorificare 4re"are s+re /alorificare 4re"are s+re /alorificare 4re"are s+re /alorificare 4re"are s+re /alorificare 4re"are s+re /alorificare

8e+ericuloase

8e+ericuloase

Sectia Im2uteliere

8e+ericuloase 8e+ericuloase 4ericulos 8e+ericulos 4ericulos

Eliminare finala +rin "e+o0itare Eliminare finala +rin "e+o0itare Eliminare finala +rin "e+o0itare

8e+ericulos 8e+ericulos 8e+ericulos

11.1. Titularul acti/itatii are o2li#atia e/itarii +ro"ucerii "eseurilor, in ca0ul in care aceasta nu +oate fi e/itata, /alorificarea lor, iar in ca0 "e im+osi2ilitate te?nica si economica, neutrali0area si eliminarea acestora, e/itan"uCse sau re"ucan"uCse im+actul asu+ra me"iului. 11.2. Toate con"itiile "in acest ca+itol sunt conform +re/e"erilor 7.6. ).*2&&2 +ri/in" e/i"enta #estiunii "eseurilor si +entru a+ro2area listei ce cu+rin"e "eseurile, inclusi/ "eseurile +ericuloase. 11.3. Eliminarea sau recu+erarea "eseurilor tre2uie sa se "esfasoare asa cum sCa +reci0at la +unctul 11.1 al +re0entei autori0atii si in conformitate cu le#islatia nationala. 8u tre2uie eliminate*recu+erate alte "eseuri nici +e am+lasament, nici in afara am+lasamentului fara a informa in +reala2il autoritatea com+etenta +entru +rotectia me"iului si fara acor"ul scris al acesteia. 11.4. 6estionarea tuturor cate#oriilor "e "eseuri se /a reali0a cu res+ectarea stricta a +re/e"erilor 5U6 nr. % *1..&..2&&& +ri/in" re#imul "eseurilor a+ro2at "e >e#ea nr.$2.*1 .&%.2&&1. -eseurile /or fi colectate si "e+o0itate tem+orar +e ti+uri si cate#orii, fara a se amesteca. 11.4. -eseurile in"ustriale recu+era2ile: ?artie si carton, am2ala9e 4ET, "eFeuri metalice, uleiuri u0ate, 2aterii, /or fi colectate se+arat si /alorificate in conformitate cu le#islatia in /i#oare: 5.U.6. nr. 1.*2&&1 re+u2licata, +ri/in" #estionarea "eseurilor in"ustriale recicla2ile, a+ro2ata +rin >e#ea nr. $.)*2&&1, cu mo"ificarile ulterioare< 7.6. nr. 1..*2&&$ a+ro2area +roiectului K-e0/oltarea sistemului "e colectare a "eseurilor "e am2ala9e 4ET +ostconsum in /e"erea reciclariiA< 7.6. nr. 1%&*2&&$ +ri/in" #estionarea an/elo+elor u0ate< ).
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

7.6. nr. .21*2&&) +ri/in" #estionarea am2ala9elor si "eseurilor "e am2ala9e, cu mo"ificarile si com+letarile ulterioare< 7.6. nr. 2()*2&&%, +ri/in" #estionarea uleiurilor u0ate< 7.6. nr. 1&)%*2&&1 +ri/in" re#imul 2ateriilor si acumulatorilor care contin su2stante +ericuloase. 11.6. In conformitate cu 7.6. nr. 12$*2&&( +ri/in" +re/enirea, re"ucerea si controlul +oluarii me"iului cu a02est ince+an" cu "ata "e 1 ianuarie 2&&% se inter0ic toate acti/itatile "e comerciali0are si "e utili0are a a02estului si a +ro"uselor care contin a02est. Materialele "e constructie cu continut "e a02est /or fi eliminate in conformitate cu +re/e"erile 5r"inului nr. ')*2&&), +ri/in" sta2ilirea criteriilor "e acce+tare si +roce"urilor +reliminare "e acce+tare a "eseurilor la "e+o0itare si lista nationala "e "eseuri acce+tate in fiecare clasa "e "e+o0it "e "eseuri. 11.C. -eseurile transferate in afara am+lasamentului +entru recu+erare sau eliminare tre2uie trans+ortate "oar "e o societate autori0ata +entru astfel "e acti/itati cu "eseuri. -eseurile tre2uie trans+ortate in conformitate cu +re/e"erile 5r"inului MA4AM nr. 2*2&&$, +entru a+ro2area +roce"urii "e re#lementare si control al "eseurilor +e teritoriul Romaniei, "oar "e la am+lasamentul acti/itatii la am+lasamentul "e recu+erare*eliminare, fara a afecta in sens ne#ati/ me"iul +rin mirosuri "e0a#rea2ile, +rin im+rastiere sau a2an"onare a acestora. 11.8. Titularul autori0atiei tre2uie sa se asi#ure ca "eseurile transferate catre o alta +ersoana sunt am2alate si etic?etate in conformitate cu stan"ar"ele nationale, euro+ene si cu oricare stan"ar"e in /i#oare +ri/in" o astfel "e etic?etare. In tim+ ce se astea+ta colectarea, recu+erarea sau eliminarea, toate "eseurile tre2uie "e+o0itate in 0one "esemnate, +rote9ate cores+un0ator im+otri/a "is+ersiei in me"iu. -eseurile tre2uie clar i"entificate si se+arate cores+un0ator. 11.@. Titularul +re0entei autori0atii are o2li#atia intocmirii unui re#istru com+let cu as+ecte si +ro2leme le#ate "e o+eratiunile si +racticile "e mana#ement ale "eseurilor "e +e am+lasament, re#istru care tre2uie +us la "is+o0itia +ersoanelor autori0ate ale autoritatii com+etente +entru +rotectia me"iului si ale autoritatii cu atri2utii "e control. Acest re#istru tre2uie sa contina minimum "etalii cu +ri/ire la: cantitatile si co"urile "eseurilor< numele trans+ortatorului "eseurilor si "etaliile "e atestare si "e autori0are ale acestuia< confirmarea scrisa +ri/in" acce+tarea si eliminarea*recu+erarea oricaror trans+orturi "e "eseuri +ericuloase in afara am+lasamentului< "etalii +ri/in" e=+e"itiile res+inse< "etalii +ri/in" orice amestecare a "eseurilor. Aceste "ate tre2uie ra+ortate la AR4M Timisoara ca +arte a Ra+ortului Anual "e Me"iu.:RAM;. 12. INTERDENIA RABIDA 5 BREDENIREA $I MANAGEMENTU+ $ITUAII+OR DE URGENTA. $IGURANA IN$TA+AIEI 12.1. $.%. UR$U$ &RE'ERIE$ $.A. &u,ur#<ti ) $u,ur<ala Ti>i< ara nu se inca"rea0a in +re/e"erile 7.6. nr. &$*2&&% +ri/in" controlul asu+ra +ericolelor "e acci"ent ma9or in care sunt im+licate su2stante +ericuloase, care trans+une -irecti/a '.* 2*CE cu mo"ificarile si com+letarile ulterioare. 12.2. Titularul a ela2orat si a im+lementat urmatoarele +lanuri: 4lan "e ur#enta si si#uranta la foc< 4lan "e ur#enta in ca0 "e acci"ent c?imic 87(< 4lan "e ur#enta in ca0 "e +oluare acci"entala a retelei "e canali0are< 4lan "e ur#enta in ca0 "e +oluare acci"entala cu su2stante c?imice. )%
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

12.3. In ca"rul S.C. URSUS BREWERIES S.A. Bucuresti Sucursala Timisoara au fost ela2orate +roce"uri s+ecifice, a+lica2ile tuturor sucursalelor, astfel: KRiscuri si +ericole "e me"iu, si#uranta si sanatateA< K52iecti/e, tinte si +ro#rame "e mana#ement al me"iului, si#urantei si sanatatiiA< KStructura si res+onsa2ilitati "e me"iu, si#uranta si sanatateA< K8ecesitati "e instruire si com+etente in sistemul "e me"iu, si#uranta si sanatateA< K4re#atire +entru situatii "e ur#enta si ca+acitate "e ras+unsA< KAcci"ente, inci"ente, neconformitati, actiuni corecti/e si +re/enti/e S7EA. 12.4. 4lanurile im+lementate "e catre titular tre2uie sa fie re/i0uite si actuali0ate in functie "e necesitate. Acestea tre2uie sa fie "is+oni2ile +e am+lasament in orice moment +entru ins+ectie "e catre +ersonalul cu "re+t "e control al autoritatilor "e s+ecialitate. 13. MONITORIZAREA A%TIDITII 13.1.1. E>i<ii a9 E>i<ii diriHat# in at> <0#ra Titularul acti/itatii are o2li#atia "e a monitori0a ni/elul emisiilor "e +oluanti in aer +entru sursele "in ta2elul 1&.1.1, in conformitate cu con"itiile sta2ilite in ta2elul 1(.1.1: Ta7#l 0*2
Nr. ,rt

E>i<ii diriHat# in at> <0#ra


Br ,#< Indi,at r Ar#,-#nta M#t da d# anali!a

Acti/itati "e stocare, trans+ort, +rocesare materii +rime malt si +orum2 Acti/itati "e +ro"uctie

4ul2eri

Trimestrial

SR E8 1(2 $C 2:2&&$ IS5 1.&&&C .:2&&$ sau ec?i/alent SR E8 1(2 $C1*2 SR IS5 1 .*'% STAS 1& 2'*%) IS5 11).$*' STAS 1&1'$* ' IS5 %'()*&)

C5J totali

Semestrial

Centrala termica

4ul2eri C5 85= S52

Semestrial

N ta Br 7#l# tr#7ui# 6r#l#-at# in , nditii d# #36l atar# ,and #>i<iil# <unt >a3i>#/ ,u id#nti0i,ar#a <#,tiunii ad#,-at# :i! ,in#ti,#9 6#ntru 6r#l#-ar#. 13.1.2. % n,#ntra"ii d# 6 luan"i =n a#rul =n, nHur.t r : i>i<ii9 C nu este ca0ul 13.2. MONITORIZARE ABA 13.2.1. Indi,at rii d# ,alitat# 6#ntru a6#l# u!at# 6r#l#-at# in ,a>inul 0inal Titularul "e acti/itate are o2li#atia sa monitori0e0e ni/elul emisiilor "e +oluanti in a+ele u0ate in con"itiile sta2ilite in ta2elul 1(.2C1. Ta7#l 0*3 Indi,at ri d# ,alitat# <i >#t d# d# anali!a 6#ntru a6a u!ata

)
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Bun,t d# 6r#l#-ar# 6r 7# +7

Bara>#tru

Ar#,-#nta d# > nit ri!ar#

M#t da d# anali!a SR IS5 1&)2(C'% STAS .')(C 1 SR IS5 .&.&*'. SR E8 1 ''C2*2&&2 SR IS5 %1)&C1*2&&1 STAS 1&&.$C%) SR %) %C'. SR IS5 % %):1''. SR E8 '&(:2&&(

Materii totale in sus+ensii CC5CCr CB5) Camin final A0ot amoniacal ,osfor total Su2stante e=tracti2ile in eter "e +etrol -eter#enti sintetici >unar

N ta8 1. 4re0entul ta2el face referire la stan"ar"e si normati/e te?nice care sunt in /i#oare in momentul ela2orarii autori0atiei. -eoarece aceste "ocumente se +ot mo"ifica, utili0atorii tre2uie sa a+lice /ariantele in /i#oare, asi#uran" o calitate stiintifica unitara. 2. In"icatorii "e calitate /or fi anali0ati "in +ro2e momentane/ "e un la2orator acre"itat. (. Titularul autori0atiei, in 2a0a re0ultatelor monitori0arii, /a lua toate masurile te?nolo#ice necesare in /e"erea res+ectarii limitelor "e emisie im+use in +re0enta autori0atie. $. Titularul autori0atiei /a efectua automonitori0area 0ilnica, cu a+aratura "in "otarea la2oratorului +ro+riu. Se inter0ic "e/ersarile neautori0ate a oricaror su2stante +oluante in a+ele mena9ere si in a+ele +lu/iale. In e/entualitatea contaminarii a+elor +lu/iale si a celor mena9ere cu su2stante +oluante, tittularul autori0atiei are o2li#atia sa ia masuri +entru i"entificarea si i0olarea sursei "e contaminare, sa o+reasca e=tin"erea contaminarii si sa notifice acci"entul autoritatii com+etente +entru +rotectia me"iului. 13.2.2. Indi,at rii d# ,alitat# 6#ntru a6a <u7t#rana Titularul "e acti/itate are o2li#atia sa monitori0e0e, in cele ( fora9e instalate +e am+lasament, in"icatorii +re/a0uti in Ta2elul 1(.2C2. Ta7#l 0*4
Nr. %rt. 1. 2. (. $. ). +7 Arsen Ca"miu Crom total Cu+ru

Indi,at ri d# ,alitat# <i >#t d# d# anali!a 6#ntru a6a <u7t#rana


Indi,at r Ar#,-#nta d# > nit ri!ar# Anual M#t da d# anali!a SR IS5 1&)2(*'% E4A .&1&B:1''., E 8IS5 11 ):2&&(, E8 1$ (:1'' sau similar "ocumentat E4A .&1&B:1''., E 8IS5 11 ):2&&(, E8 1$ (:1'' sau similar "ocumentat E4A .&1&B:1''., E 8IS5 11 ):2&&(, E8 1$ (:1'' sau similar "ocumentat E4A .&1&B:1''., E 8IS5 11 ):2&&(,

)'
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

E8 1$ (:1'' sau similar "ocumentat .. %. . '. 1&. 8ic?el 4lum2 Oinc 7i"rocar2uri totale "in +etrol 7i"rocar2uri aromatice +ociclice E4A .&1&B:1''., E 8IS5 11 ):2&&(, E8 1$ (:1'' sau similar "ocumentat E4A .&1&B:1''., E 8IS5 11 ):2&&(, E8 1$ (:1'' sau similar "ocumentat E4A .&1&B:1''., E 8IS5 11 ):2&&(, E8 1$ (:1'' sau similar "ocumentat -I8 ( $&' 71 :1' 1 sau similar "ocumentat Meto"a E4A 2%&C:1''. sau similar "ocumentat

13.3. MONITORIZARE $O+ Titularul autori0atiei are o2li#atia sa monitori0e0e ni/elul emisiilor "e +oluanti in sol "in $ +uncte "e +rele/are. 4rele/area +ro2elor se /a face "e la a"ancimea "e &C) cm si )C(& cm. -eterminarile /or fi efectuate "e un la2orator s+eciali0at, acre"itat. Ta7l# 0*4 Indi,at ri d# ,alitat# <i >#t d# d# anali!a 6#ntru < l
Ar#,-#nta Anual 7i"rocar2uri aromatice +oliciclice M#t da d# anali!a SR %2%%*1C') sau similar "ocumentat E4A 2%&C:1''. sau similar "ocumentat Indi,at r 7i"rocar2uri totale "in +etrol

13.4. MONITORIZARE DE$EURI 9%.0.9 :eseuri te7nolo"ice Titularul +re0entei autori0atii are o2li#atia intocmirii unui re#istru com+let cu as+ecte si +ro2leme le#ate "e o+eratiunile si +racticile "e mana#ement al "eseurilor "e +e am+lasament, care tre2uie +us la "is+o0itia +ersoanelor autori0ate ale autoritatii com+etente +entru +rotectia me"iului si ale autoritatii cu atri2utii "e control. Acest re#istru tre2uie s_ contina minimum "etalii cu +ri/ire la: cantitatile si co"urile "eseurilor< numele trans+ortatorului "eseurilor si "etaliile "e atestare si "e autori0are ale acestuia< confirmarea scris_ +ri/in" acce+tarea si eliminarea*recu+erarea oric_ror trans+orturi "e "eseuri +ericuloase in afara am+lasamentului< "etalii +ri/in" e=+e"itiile res+inse< "etalii +ri/in" orice amestecare a "eseurilor.

Monitori0area "eseurilor se /a reali0a lunar, +e ti+uri "e "eseuri #enerate in conformitate cu +re/e"erile 76 nr. ).*2&&2 +ri/in" e/i"enta #estiunii "eseurilor si +entru a+ro2area listei cu+rin0an" "eseurile, inclusi/ "eseurile +ericuloase. 9%.0./ :eseuri in a!bala;e .&
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

6estionarea am2ala9elor si a "eseurilor "e am2ala9e se /a reali0a in conformitate cu +re/e"erile 76 nr. .21*2&&(, +ri/in" e/i"enta #estiunii am2ala9elor si a "eseurilor "e am2ala9 si a 76 nr. 1 %2*2&&. +entru mo"ificarea si com+letarea 76 nr. .21*2&&) +ri/in" #estionarea am2ala9elor si a "eseurilor "e am2ala9e. Ra+ortarea "atelor referitoare la am2ala9e si "eseuri "e am2ala9e, catre autoritatile com+etente +entru +rotectia me"iului se /a reali0a in conformitate cu 5r". nr. '2%*2&&). 12.4 ZGOMOT 13.4.1. Toate utila9ele si instalatiile care +ro"uc 0#omot si*sau /i2ratii /or fi mentinute in stare 2una "e functionare. 13.4.2. Monitori0area 0#omotului se /a face anual si o2li#atoriu la orice mo"ificare a instalatiilor e=istente. 13.4.3. Monitori0area anuala consta in masuratori +ri/in" 0#omotul la limita incintei, <6r# ! n#l# l ,uit#.
Bun,t d# >a<urar# >a limita incintei s+re 0onele "e locuit in +artea "e SE si 8J Ar#,-#nta d# > nit ri!ar# anual M#t da d# anali!a STAS .1.(*(C1' 2

13.6 MONITORIZARE MIRO$URI 8u este ca0ul 13.C. A+TE MONITORIZARI 13.C.1. M nit ri!ar# <u7<tant# <i 6r#6arat# ,Gi>i,# 6#ri,ul a<# Monitori0area su2stantelor si +re+arate c?imice +ericuloase se /a reali0a +e cantitati si ti+uri "e su2stante folosite, conform 5r"inului nr. 1&&1*2&&) +ri/in" +roce"urile "e ra+ortare "e catre a#entii economici a "atelor si informatiilor referitoare la su2stantele si +re+aratele c?imice si 76 nr. 2$2%*2&&$ +ri/in" e/aluarea si controlul riscului su2stantelor e=istente. 13.C.2. M nit ri!ar#a 6ara>#tril r t#Gn l 2i,i Titularul are o2li#atia sa monitori0e0e +arametrii te?nolo#ici s+ecifici fiecarui flu= te?nolo#ic si sa inre#istre0e "atele referitoare la acestia. 13.C.3. In ca0ul nefunctionatii instalatiilor "e "e+oluare, titularul are o2li#atia "e a efectua monitori0ari su+limentare. 13.8 DATE BRIDIND MONITORIZAREA 13.8.1 Monitori0area fiecarei emisii tre2uie reali0ata asa cum sCa +reci0at in +re0enta autori0atie, res+ectan" con"itiile #enerale +re/a0ute "e 5r". MA44M nr. $.2*1''( :Con"itii te?nice +ri/in" +rotectia atmosferei; si con"itiile s+ecifice "in stan"ar"ele "e meto"a. 13.8.2. 4rele/area si anali0a +ro2elor +ri/in" monitori0area factorilor "e me"iu se /a reali0a, +rin meto"e "e anali0a conform Catalo#ului Stan"ar"elor Romanesti. 13.8.3. Monitori0area emisiilor si imisiilor se /a reali0a in asa fel incat /alorile "eterminate sa +oata fi com+arate cu /alorile limita im+use +rin +re0enta autori0atie. 13.8.4. Titularul /a notifica AR4M Timisoara in ca0ul initierii automonitori0arii. 13.8.4 Automonitori0area se /a efectua utili0an" +roce"uri "e anali0a stan"ar"i0ate /ali"ate, cu a+aratura /erificata metrolo#ic. 13.8.4.1. Re0ultatele anali0elor se /or /erifica, cel +utin o "ata +e an, +rin masuratori +aralele efectuate "e la2oratoare acre"itate. 13.8.4.2. Ec?i+amentele "e monitori0are si anali0a tre2uie e=+loatate si intretinute astfel incat monitori0area sa reflecte cu +reci0ie emisiile sau e/acuarile. .1
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

13.8.6 Titularul "e acti/itate tre2uie sa inre#istre0e intrCun re#istrul s+ecial toate +unctele "e +rele/are a +ro2elor, anali0ele, masuratorile, meto"ele "e "eterminare, con"itiile "e +rele/are, con"itiile atmosferice in care se face +rele/area, re0ultatul masuratorilor si "ate +ri/in" eroarea "e masurare si incertitu"inea masuratorilor. 13.8.C Toate re0ultatele masuratorilor tre2uie +relucrate si +re0entate intrCo forma a"ec/ata +entru a +ermite autoritatilor com+etente +entru +rotectia me"iului sa /erifice conformitatea cu con"itiile "e functionare autori0ate si /alorile limita "e emisie sta2ilite. 13.8. 8 Titularul are o2li#atia "e a inre#istra si ar?i/a 2uletinele "e anali0_ emise "e terti. 13.8. @ 6rec#enta$ !eto ele si scopul !onitori(arii$ prele#arii si anali(elor$ asa cu! sunt pre#a(ute in pre(enta autori(atie$ pot fi !o ificate oar cu acor ul scris al a"entiei ur!an e#aluarea re(ultatelor testarilor. 13.8.10. Conform 5U6 nr. 1')*2&&) +ri/in" +rotectia me"iului a+ro2ata +rin >e#ea nr. 2.)*2&&., Ca+. Q C 4rotectia, atmosferei, sc?im2ari climatice, #estionarea 0#omotului am2iental, art. .$ lit. 2; titularul are o2li#atia sa "ote0e instalatiile te?nolo#ice care sunt surse "e +oluare cu sisteme "e automonitori0are si sa asi#ure corecta lor functionare. 14. RABORTARI +A UNITATEA TERITORIA+A BENTRU BROTE%TIA MEDIU+UI $I BERIODI%ITATEA A%E$TORA 1$.1. Titularul autori0atiei tre2uie sa inre#istre0e toate +rele/arile, anali0ele, masuratorile si intretinerile reali0ate conform cerintelor +re0entei autori0atii. 1$.2. Titularul autori0atiei tre2uie sa inre#istre0e toate inci"entele care afectea0a e=+loatarea normala a acti/itatii si care +ot crea un risc +entru me"iu 1$.(.Titularul autori0atiei tre2uie sa mentina un "osar +entru informarea +u2lica, care sa fie "is+oni2il +u2licului, la cerere. Acest "osar tre2uie sa contina urmatoarele: autori0atia inte#rata "e me"iu< co+ii ale cores+on"entei :alta "ecat cea "esemnata a fi confi"entiala; intre AR4M Timisoara si titularul autori0atiei< ra+ortarea anuala catre AR4M Timisoara, alte as+ecte +e care titularul autori0atiei le consi"era rele/ante. 1$.$. Toate ra+oartele tre2uie certificate "e catre mana#erul a#entului economic titular al autori0atiei sau "e catre alta +ersoana "esemnata "e mana#erul instalatiei. 1$.). Ra+oartele tuturor inre#istrarilor, +rele/arilor, anali0elor, masuratorilor, e=aminarilor, asa cum sunt ele mentionate, tre2uie "e+use la se"iul A#entia Re#ionala +entru 4rotectia Me"iului Timisoara in conformitate cu termenele sta2ilite. Un ori#inal si o co+ie tre2uie "e+use la momentul si in mo"alitatea +reci0ata.. 1$... Titularul autori0atiei tre2uie sa inre#istre0e toate reclamatiile "e me"iu le#ate "e e=+loatarea acti/itatii. 1$.%. Titularul autori0atiei tre2uie sa "e+una un ra+ort la A#entia Re#ionala +entru 4rotectia Me"iului Timisoara in luna urmatoare +rimirii reclamatiei, oferin" "etalii. Un re0umat +ri/in" numarul si natura reclamatiilor +rimite tre2uie inclus in RAM. 1$. . Tre2uie sa e=iste un re#istru in care sa se inre#istre0e "ata si ora reclamatiei "e me"iu le#ata "e "esfasurarea acti/itatii. -e asemenea, tre2uie +astrat un re#istru +ri/in" masura luata in ca0ul fiecarei reclamatii. Re#istrele tre2uie +astrate +e am+lasament +e o +erioa"a "e minim % ani si tre2uie sa fie "is+oni2ile +entru ins+ectie "e catre +ersonalul cu "re+t "e control al autoritatilor "e s+ecialitate, in orice moment. Ra6 art#l# tr#7ui# d#6u<# la aut ritat#a d# >#diu a<t0#l: Rapoarte perio ice

.2
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

Ra6 rt

Ar#,-#nta ra6 rtarii

Data d# d#6un#r# a ra6 rtului

* Semestrial Monitori0area emisiilorTrimestrial in aer Monitori0area emisiilor in a+a e/acuata Monitori0area a+elor su2terane Monitori0area solului Monitori0area "eseurilor Reclamatii Ra+ortul Anual "e me"iu

Oece 0ile "e la inc?eierea +erioa"ei +entru care se face ra+ortarea Incluse in RAM >unar Oece 0ile "e la inc?eierea lunii +entru care se face ra+ortarea A Inclusa in RAM nu al A Inclusa in RAM nu al A Inclusa in RAM nu al Ime"iat ce se +ro"uc Oece 0ile "e la inc?eierea lunii +entru care se face ra+ortarea Anual 4ana la 1& fe2ruarie a anului urmator celui +entru care se face ra+ortarea

Rapoarte sin"ulare Ra6 rt 8otificarile in ca0 "e functionare necores+un0atoare a instalatiilor "e re"ucere a +oluarii. 8otificari in ca0 "e o+rire*+ornire +ro#ramata a instalatiei 4lan "e inc?i"ere "efiniti/a :"e0afectare; a instalatiei Data d# d#6un#r# a ra6 rtului In cel mai scurt tim+ +osi2il "e la momentul e/enimentului. Cu $ "e ore inaintea o+ririi*+ornirii 5"ata cu cererea +entru Acor" "e me"iu +entru "e0afectare

14. O&+IGATII+E TITU+ARU+UI A%TIDITATII 14.1 Ras+un"erea +entru corectitu"inea informatiilor +use la "is+o0itia autoritatilor com+etente +entru +rotectia me"iului si a +u2licului re/ine titularului "e acti/itate, iar ras+un"erea +entru corectitu"inea lucrarilor +re/a0ute la alin. :1; art.21 "in 5U6 nr.1')*2&&), re/ine autorului acestora. 14.2. 5+eratorul are o2li#atia sa informe0e autoritatea com+etenta cu +ri/ire la orice mo"ificari +lanificate in e=+loatarea instalatiei. In aceasta situatie autoritatea com+etenta re/i0uieste autori0atia inte#rata "e me"iu sau con"itiile "in aceasta. 14.3. Conform 5r"onantei "e Ur#enta nr. 1)2*2&&), art. 2): ` Autoritatea com+etenta e/aluea0a +erio"ic con"itiile "in autori0atia inte#rata "e me"iu si, acolo un"e este necesar, le re/i0uieste. Re/i0uirea autori0atiei inte#rate "e me"iu este o2li#atorie in toate situatiile in care:
+oluarea cau0ata "e instalatie este semnificati/a incat necesita re/i0uirea /alorilor limita "e emisie sau inclu"erea "e noi astfel "e /alori in autori0atia inte#rata "e me"iu< sc?im2arile su2stantiale ale celor mai 2une te?nici "is+oni2ile fac +osi2ila re"ucerea semnificati/a a emisiilor fara a se im+une costuri e=cesi/e< si#uranta in e=+loatare a +roceselor sau acti/itatilor im+une utili0area altor te?nici< +re/e"erile unor noi re#lementari le#ale o im+un. `

.(
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

14.4. Titularul autori0atiei are o2li#atia "e a reali0a la termenele sta2ilite, in/estitiile, lucrarile si masurile +re/a0ute in 4lanul "e actiuni. 14.4. Autori0atia inte#rata "e me"iu inclu"e Autori0atia "e #os+o"arire a a+elor in /i#oare. Autoritatea com+etenta +entru +rotectia me"iului /a fi instiintata, in termen "e 1$ 0ile, "es+re orice re/i0uire a Autori0atiei "e #os+o"arire a a+ei. 14.6. 8eres+ectarea celor +re/a0ute in +re0enta autori0atie "e me"iu con"uce la sus+en"area acesteia si la incetarea acti/itatii, "u+a ca0, conform art.l%, "in 5U6 nr.1')*2&&) +ri/in" +rotectia me"iului, +recum si la sanctionarea celor /ino/ati. 14.C. Instalatia /a fi controlata, e=+loatata si intretinuta, iar emisiile /or fi e/acuate asa cum sCa sta2ilit in +re0enta autori0atie inte#rata "e me"iu. 14.8. 8ici o mo"ificare sau reconstructie afectan" acti/itatea sau orice +arte a acti/itatii care /a re0ulta sau este +ro2a2il sa re0ulte intrCo sc?im2are in termeni reali sau crestere in ceea ce +ri/este: natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele "e re"ucere a +oluarii*tratare sau recu+erare, flu=ul te?nolo#ic, com2usti2ilul, materia +rima, +ro"usele interme"iare, +ro"usele sau "eseurile #enerate, sau orice sc?im2ari in ceea ce +ri/este mana#ementul si controlul am+lasamentului +recum si mo"ificarea celor mai 2une te?nici "is+oni2ile care +ermit o re"ucere semnificati/a a emisiilor, nu /or fi reali0ate sau im+use fara notificare si fara acor"ul +reala2il scris al AR4M Timisoara. 14.@. Actuali0area actelor "e re#lementare care au stat la 2a0a emiterii ei +e +erioa"a "e /ala2ilitate a +re0entei autori0atii /a con"uce la inlocuirea :mo"ificarea,com+letarea; "e catre AR4M Timisoara a ane=elor cores+un0atoare care fac +arte inte#ranta "in autori0atie. Titularul autori0atiei este o2li#at sa +re0inte in acest sco+, la AR4M Timisoara, orice astfel "e act "e re#lementare actuali0at, in termen "e (& "e 0ile "e la o2tinerea acestuia. 14.10. Titularul acti/itatii are o2li#atia "e a informa autoritatile com+etente +entru +rotectia me"iului cu +ri/ire la re0ultatele automonitori0arii emisiilor "e +oluanti re#lementati, +recum si cu +ri/ire la acci"ente sau +ericole "e acci"ente. 14.11. 4re0enta autori0atie se a+lica tuturor acti/itatilor "esfasurate +e am+lasament, su2 controlul o+eratorului, "e la +rimirea materialelor +ana la e=+e"ierea +ro"uselor finite. 14.12. Titularul autori0atiei tre2uie sa notifice AR4M Timisoara +rin fa= si*sau nota telefonica si electronic, "aca este +osi2il, la se"iul AR4M Timisoara, ime"iat ce se confrunta cu oricare "in urmatoarele situatii: a. 5rice functionare "efectuoasa, a/arie sau o+rire a ec?i+amentului "e control sau a ec?i+amentului "e monitori0are care +oate con"uce la +ier"erea controlului oricarui sistem "e re"ucere a +oluarii "e +e am+lasament. 2. 5rice acci"ent care a cau0at sau +oate cau0a +oluarea me"iului. c. 5rice emisie care nu se conformea0a cu cerintele +re0entei autori0atii. 14.13. Titularul autori0atiei tre2uie sa inclu"a, ca +arte a notificarii, "ata si ora inci"entului, "etalii +ri/in" natura oricarei emisii si a oricarui risc creat "e inci"ent si masurile luate +entru minimi0area emisiilor si e/itarea rea+aritiei. 14.14. Titularul autori0atiei tre2uie sa inre#istre0e orice inci"ent +reci0at mai sus. Aceasta inre#istrare tre2uie sa inclu"a "etalii +ri/in" natura, e=tin"erea si im+actul inci"entului, +recum si circumstantele care lCau #enerat. Inre#istrarea tre2uie sa inclu"a toate masurile corecti/e luate +entru #estionarea inci"entului, minimi0area "eseurilor #enerate si a efectelor asu+ra me"iului si e/itarea rea+aritiei. -u+a notificarea inci"entului, titularul autori0atiei tre2uie, cat mai curan" +osi2il, sa "e+una la AR4M Timisoara ra+ortul +ri/in" inci"entul. Un ra+ort care "escrie +e scurt inci"entele consemnate tre2uie "e+us la AR4M Timisoara ca +arte a RAM. 14.14. Titularul tre2uie sa trimita o notificare scrisa catre AR4M Timisoara, in urmatorele situatii: la incetarea "efiniti/a a functionarii oricarei +arti sau a intre#ii instalatii autori0ate< la incetarea functionarii oricarei +arti sau a intre#ii instalatii autori0ate +entru o +erioa"a care "e+aseste un an si re+ornirea acti/itatii in inte#ime sau +artial< .$
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

14.16. 5+eratorul /a instiinta in scris AR4M Timisoara, in ca0ul in care a+ar urmatorele situatii: orice mo"ificare a "atelor "e i"entificare a o+eratorului sau titularului "e acti/itate, "eclarate in "ocumentatia "e solicitare mo"ificarea se"iului social al o+eratorului< orice sc?im2are a o+eratorului sau titularului "e acti/itate, +reluare "e acti/e, /an0are, cesionare, actiuni intre+rinse in sco+ul "eclararii falimentului, lic?i"arii<

14.1C. Titularul autori0atiei are o2li#atia ac?itarii sumelor la A ndul 6#ntru >#diu in conformitate cu le#islatia in /i#oare. 16. MANAGEMENTU+ IN%FIDERII IN$TA+ATIEI >a incetarea acti/itatii cu +osi2il im+act semnificati/ asu+ra me"iului, +recum si la sc?im2area titularului acti/itatii, inclusi/ +rin /an0are "e acti/e, /an0are a +ac?etului ma9oritar "e actiuni, fu0iune, "i/i0are, concesionare, "i0ol/are urmata "e lic?i"are, lic?i"are, faliment, este o2li#atorie efectuarea 2ilantului "e me"iu "e catre titularul acti/itatii, in sco+ul sta2ilirii o2li#atiilor "e me"iu. 4e 2a0a 2ilantului "e me"iu, a +ro+unerii "e +ro#ram "e actiuni si a +lanului "e inc?i"ere, +re0entate "e titularul acti/itatii, autoritatea com+etenta +entru +rotectia me"iului emite a-i!ul d# >#diu 6#ntru in,Gid#r# conform, art.1& "in 5r"onanta "e Ur#enta nr. 1')*2&&) +ri/in" +rotectia me"iului. >a incetarea acti/itatii se /a reface ra+ortul "e am+lasament, reanali0an"uCse +oluantii +entru a sta2ilii a+ortul "e +oluare al instalatiei si masurile "e reme"iere ce se im+un. 4lanul "e inc?i"ere /a cu+rin"e masurile +ro+use la incetarea "efiniti/a a acti/itatii "e +e am+lasament +entru e/itarea oricaror riscuri "e +oluare si rea"ucerea terenului la o stare satisfacatoare. Acesta /a contine: a; MQ<uri 2#n#ral# ,ar# <# i>6un la in,#tar#a a,ti-itQtii8
Eliminarea stocului "e materii +rime< Inc?i"erea con"uctelor "e a"uctiune a #a0ului natural si aerisirea acestora< 6olirea si inc?i"erea con"uctelor "e materii +rime si +ro"use finite< Eliminarea stocurilor "e reacti/i c?imici te?nolo#ici :/alorificarea acestora +rin

/an0are sau, "aca acest lucru nu este +osi2il, se /a reali0a neutrali0area acestora;
In/esti#atii asu+ra contaminarii solului si +in0ei freatice si masurile ce se im+un

+entru +rotectia solului si su2solului<


Masuri "e inc?i"ere, "e0mem2rare si "emolare, Mo" "e e/acuare, trans+ort si "e+o0itare a materialelor re0ultate< Meto"e "e reconstructie ecolo#ica< Masuri s+eciale "e mani+ulare a su2stantelor c?imice +ericuloase utili0ate +ana

2; +u,rQri <i >Q<uri <6#,i0i,# d# 6r t#,ti# a >#diului la incetarea acti/itatii<


S+alarea si neutrali0area instalatiilor, re0er/oarelor si ma#a0iilor "e stocare a

su2stantelor c?imice<
-econectarea "e la alimentarea cu #a0e naturale si "e0afectarea instalatiilor, cu

res+ectarea normelor s+ecifice< Titularul o2iecti/ului tre2uie sa asi#ure resursele necesare +entru +unerea in a+licare a +re/e"erilor "in Blanul d# in,Gid#r#. .)
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

4lanul "e inc?i"ere tre2uie sa i"entifice resursele financiare necesare +entru +unerea lui in +ractica si, "e asemenea, sa "eclare mi9loacele "e asi#urare a "is+oni2ilitatii acestor surse, in"iferent "e situatia financiara a titularului acti/itatii. -e0afectarea, "emolarea instalatiei si constructiilor se /a face o2li#atoriu +e 2a0a unui 6r i#,t d# d#!a0#,tar#. Solicitarea si o2tinerea acor"ului "e me"iu sunt o2li#atorii +entru +roiectele "e "e0afectare aferente acti/itatilor cu im+act semnificati/ asu+ra me"iului. D#ri0i,ar#a , n0 r>arii ,u 6r#-#d#ril# 6r#!#ntului a,t t#Gni, ) Huridi, <# 0a,# d# ,atr# r#6r#!#ntantii Gar!ii Nati nal# d# M#diu/ % >i<ariatul R#2i nal Ti>i< <i A2#ntia R#2i nala 6#ntru Br t#,tia M#diului Ti>i< ara. 1C. DA+A&I+ITATE 4re0enta Autori0atie Inte#rata "e Me"iu este /ala2ila "e la 30.06.2008 , "ata eli2erarii, +ana la 30.06.2018 <erespectarea celor pre#a(ute in pre(enta Autori(atie Inte"rata e Me iu con uce la suspen area acesteia si la incetarea acti#itatii upa ca($ confor! Or onantei e Ur"enta a Gu#ernului nr.9=2 ' /&&2$ precu! si sanctionarea celor #ino#ati 18. G+O$AR DE TERMENI T#r>#n AR4M Timisoara Titularul autori0aEiei BAT BRE, C5J Emisie Imisie InstalaEie Int#l#< A#entia Re#ionala +entru 4rotectia Me"iului Timisoara SC URSUS BREWERIES SA BUCURESTI Sucursala Timisoara Cele mai 2une te?nici "is+oni2ile -ocument cu referinED +ri/in" BAT Com+uFi or#anici /olatili Eli2erarea "irectD sau in"irectD "e su2stanEe, /i2raEii, cDl"urD sau 0#omot "in surse in"i/i"uale sau "ifu0e ale instalaEii Gn aer, a+D sau sol A+ariEie Fi ni/el al unei su2stanEe +oluante, miros sau 0#omot Gn me"iu Conform -irecti/ei I44C, o unitate te?nicD staEionarD Gn care sunt efectuate una sau mai multe "in acti/itDEile enumerate Gn Ane=a I, +recum Fi orice alte acti/itDEi asociate "irect, care au o le#DturD te?nicD cu acti/itDEile Gntre+rinse +e am+lasament Fi care ar +utea influenEa emisiile Fi +oluarea 4re/enirea Fi controlul inte#rat al +oluDrii Ra+ort anual "e me"iu Masa, e=+rimatD Gn +arametri s+ecifici, concentraEia Fi*sau ni/elul unei emisii, care nu tre2uie "e+DFite +e una sau mai multe +erioa"e "e tim+ 6?i"ul a+ro2at +rin 5r".MA4AM (.*2&&$ 5r"onanEa "e ur#enta a 6u/ernului 1)2*2&&) +ri/in" +re/enirea Fi controlul inte#rat al +oluDrii 4ri/in" a+ro2area +roce"urii +entru emiterea autori0aEiei inte#rate "e ..
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052

I44C RAM Jalori limitD "e emisie : J>E ; 6?i"ul Te?nic 6eneral 5U6 1)2*2&&), a+ro2ata +rin >e#ea $*2&&. 5r".MA4AM

1 *2&&( Mo"ificata +rin 5r".MM6A 11) *2&&) Nn tim+ul no+Eii Nn tim+ul 0ilei >ocaEie sensi2ilD la 0#omot

me"iu Nntre orele 22.&& Fi & .&& Nntre orele & .&& Fi 22.&& 5rice locuinED, ?otel sau +ensiune, centru "e tratament, centru "e Gn/DEDmMnt, loc "e cult sau "istracEie sau orice altD amena9are sau 0onD cu atracEie ri"icatD care, +entru +ro+ria funcEionare, necesitD a2senEa 0#omotului la un ni/el su+DrDtor

DIRE%TOR EEE%UTID 6ABRIE>A >AMBRI85

$EA $ERDI%IU A.%.%. AURE>IA 45M4ARAU

INTO%MIT CAME>IA MUSTE

.%
Strada Amurgului nr. 1 Timioara , cod 300278 www.arpmv5.ro #$mail: o%%ice&arpmv5.ro Tel: 025 !"17"5, 025 20052 'a(: 025 2! 5"!, 025 20052