Sunteți pe pagina 1din 83

CAPITOLUL I

CARACTERISTICI GENERALE ALE DREPTULUI COMUNITAR AL MEDIULUI

1.1.

Consideraii generate

Mediul reprezint un element esenial al e istentei umane! De a"eea# "alitatea a"estuia $in ansam%lu# dar i a &ie"rui element "'mp'nent( "'nstituie ' pr'%lema de interes ma)'r pentru e*'luia s'"iala! S"+im%rile determinate de situaiile pre*izi%ile ale ultimului de"eniu al se"'lului ,, au a&e"tat pr'&und mediul de e istenta a 'mului# pe 'mul -nui! Multa *reme a"esta nu i-a pus pr'%lema de a pr'du"e rai'nal# &r a distruge1 Deteri'rarea mediului de "tre 'ra nu -nseamn d'ar distrugerea e"+ili%rului e"'l'gi"# "i t apariia unei rea"ii ad*erse din partea mediului m'di&i"at asupra 'mului. n'ile "'ndiii de mediu sunt mai puin &a*'ra%ile pentru *iaa 'mului/! Din a"easta ultima "ateg'ri" &a" parte. s"+im%rile pe "are le su&er "lima# rare&ierea i diminuarea stratului de 'z'n din atm's&era# redu"erea %i'di*ersi*itii# emisiile a"ide# ' idanii &'t'"+imi"i i alte e&e"te ale 'z'nului din tr'p's&era# managementul apel'r dul"i# degradarea pduril'r# peri"'lele pentru z'nele de "'asta i managementul a"est'ra# redu"erea deeuril'r i ameli'rarea managementului l'r# stresul ur%an# ris"urile "+imi"e i a""identele ma)'re!0 S"+im%rile -nregistrate dup! pr%uirea sistemului t'talitar est1eur'pean# in 2343# au "'ndus la uni&i"area p'liti"# a regiunii in "adrul C'nsiliului Eur'pean $prin Tratatul de la Maastri"+t(# iar integrarea e"'n'mi"a su% egida Uniunii Eur'pene a atins pr'grese semni&i"ati*e in ultimii ani! In numeroase documente internai'nale s-a subliniat necesitatea unei cooperri regionalcontinentale,fiind "'nsiderate "ea mai %una &'rma de s'lui'nare a pr'%lemel'r generale ale proteciei mediului.

In luna iulie 234/# la implinirea a 25 ani de la C'n&erina de la St'"6+'lm# la L'ndra a a*ut l'"# timp de d'ua zile ' dez%atere pu%li"a ale "rei lu"rri au &'st "'nduse de Peter 7a8# &'st am%asad'r la 9as+ingt'n! El a pus ":te*a -ntre%ri "e rm:n astzi la &el de a"tuale. ;Oamenii '%inuii *'r sa tie "e se -nt:mpla# *'r s ai% rspunsuri la -ntre%ri pre"um a"estea. Este ade*rat "a suntem prea muli< E ade*rat "a unii dintre n'i intr1un &el 'are"are nu ne purtam "um tre%uie< ='r sa tie da"a ne *'m -n"inge sau -ng+ea! ='r s tie da"a s'arta! 2 Oamenii *'r si tie da"a *a tre%ui sa emigram "u t'ii spre *re' alta planeta pentru a supra*ieui pur i simplu i da"a nu "um*a "+iar -nainte de a a&la rspunsurile la a"este -ntre%ri# n1' s e pl'dam "u t'ii! ='r sa tie da"a N'rdul p'ate "'nlu"ra "u Sudul si da"a aerul "urat al "ui*a tre%uie s12 *du*eas" pe altul de mi)l'a"e de trai i de surse de +rana! Stelian >urlea# ;S!O!S! Natura -n peri"'l# Editura P'liti" ?u"ureti# 2343# p!/3105! > Daniela Marines"u# Tratat de dreptul mediului# Editura ;All Mee6># ?u"ureti # /550# p! @! 0 Eur'peAs En*ir'nment# >T+e D'%ris Assessment># edited %8 Da*id Stanners and P+ilippe ?'uredeau# Eur'pean En*ir'nment Agen"8# 233@!

1 2

Pr'"esul de reglementare )uridi"a s1a derulat su% egida a d'ua instituii Internai'nale. C'nsiliul Eur'pei $'rganizaie internai'nala de tip "lasi"# "are ad'pta d'"umente -ns"rise in "adrul dreptului Internati'nal( i CEE $UE( su% &'rma dreptului "'munitar al mediului# "are in prezent "uprinde peste /55 de dire"ti*e i regulamente!B A"tul Uni" Eur'pean $intrat in *ig'are la 2 iulie 234C(# printre alte '%ie"ti*e pe "are le -ns"rie in d'meniul lrgirii "'mpetenel'r "'munitare# a relansat i a ridi"at la rangul de pre'"upri pri'ritare 1i pe "ele de pr'te"ie a mediului! Prin Titlul =II din A"tul Uni" Eur'pean# intitulat ##Mediul># p'liti"a de mediu a de*enit ' "'mp'nentD a p'liti"il'r "'munitare! A"easta p'liti"a are in *edere "''rd'narea a"iunil'r de "'nser*are# pr'te)are i ameli'rare a "alitii mediului# de pr'te"ie a sntii 'amenil'r# de utilizare rai'nala a resursel'r naturale!@ Tratatul asupra Uniunii Eur'pene a sta%ilit in m'd &'rmal "'n"eptul dez*'ltrii dura%ile in legislaia Uniunii Eur'pene! Pr'gramul de A"iune Pentru Pr'te"ia Mediului in Eur'pa Centrala i de Est# d'"ument ale "rui prin"ipii au &'st apr'%ate de C'n&erina Ministeriala de la Lu"erna $/4105 aprilie 2330( a &'st "'nsiderat ;"a ' %aza pentru a"iunea gu*ernel'r i administraiil'r l'"ale# a C'misiei Eur'pene i a 'rganizaiil'r Internai'nale# instituiil'r &inan"iare i a in*estit'ril'r pri*ai -n regiune> $Paragra&ul E al De"laraie Ministeriale# 05 aprilie 2330(! A"est pr'gram a &'st pun"tul de p'rnire pentru un dial'g "'n"ret# "are s1a %azat pe ' mai %una -nelegere a m'dului in "are p't &i atinse '%ie"ti*e realiza%ile# in "'ndiiile in "are pr'%lemele gra*e ale mediului tre%uie sa "'n"ureze "u multe alte "erine s'"iale i e"'n'mi"e urgente P'rnind de la pre*ederile Pr'gramului# Gu*ernul R'm:niei a ad'ptat# in iulie 2333# ;Strategia nai'nal a dez*'ltrii dura%ile># iar "a strategii se"t'riale au &'st apr'%ate de "tre aut'ritatea pu%li"a "entrala in d'meniul pr'te"ie. mediului ;Strategia dez*'ltrii dura%ile a sil*i"ulturii r'maneti in peri'ada /5551/5/5># ;Strategia pr'te"iei mediului in R'm:nia in peri'ada /5551/5/5># ;Strategia nai'nal pri*ind s"+im%rile "limati"e> !a! Strategia pr'te"iei mediului are un "ara"ter dinami"# ea a"tualiz:ndu1se in:nd seama de fiecare etapa parcurs.6
4

In a"tele n'rmati*e i d'"umentele p'liti"e "'munitare se -nt:lnete at:t e presia ;C'munitate Eur'pean> "at si "ea de ;Uniune Eur'pean>! T'tu)# pentru e*itarea "'n&uziil'r# se utilizeaz n'iunea de ;Uniune Eur'pean># pentru situaiile de dup 2330# in sens larg# "are sa surprinde de'p'tri* dimensiunea p'liti"a i )uridi"a! A se *edea Mir"ea Duu# Dreptul mediului# Tratat# *'l!II# Editura E"'n'mi"# ?u"ureti# 2334# p! //E! @ l'ana Marina"+e# P'liti"a Uniunii Eur'pene in d'meniul mediului# in re*ista ;Drepturile 'mului> $an =II# nr!/F255C(# IRDO# ?u"ureti# p! 0/10B! E! Strategia pr'te"iei mediului "uprinde in partea I premisele ela%'rri strategiei# stadiul. 2! Resursele naturale regenera%ileG /! Elemente pri*ind

starea e"'n'mi" a R'm:nieiG 0! Calitatea &a"t'ril'r de mediu $aer# apa# s'l# &l'ra# &auna(! In partea a 221a sunt de&inite prin"ipiile# dire"iile# '%ie"ti*ele# "riteriile de identi&i"are a a"iunil'r "are sa "'ndu" la ' dez*'ltare dura%ila a arii# in "'ndiiile tranza"iei spre e"'n'mia de piaa Hi ale pregtirii aderrii R'm:niei la Uniunea Eur'peana! A se *edea Daniela Marines"u# 'p!"it!# p! 25!

Prin"ipiile strategiei pr'te"ie mediului sunt. 1 C'nser*area i -m%untirea "'ndiiil'r de sntate a 'amenil'rG 1 dez*'ltarea dura%ilaG 1 e*itarea p'lurii prin masuri pre*enti*eG 1 "'nser*area %i'di*ersi*itiiG 1 "ine p'lueaz plteteG 1 stimularea a"ti*itil'r de redresare a mediului Strategia pr'te"iei mediului se apli"a i se a"tualizeaz prin Pr'gramul Nai'nal de A"iune pentru pr'te)area Mediului! Legislaia mediului prezint ' "ara"teristi"a parti"ular! i anume# ea ine seama de aspe"tele e"'n'mi"e! E periena ril'r '""identale arata "a su""esul unei p'liti"i de pr'te"ie a mediului ne"esita anga)amentul e pli"it al -ntregului gu*ern# "''perarea a"estuia "u se"t'arele independente si ' a%'rdare des"+isa a pr'"esului de alegere i de sta%ilire a pri'ritil'r! Cea mai imp'rtanta "'ntri%uie la -m%untirea g'sp'dririi mediului *a &i "'ns'lidarea instituiil'r la ni*el l'"al i regi'nal si# mai ales# "reterea "apa"itii a"est'ra de a identi&i"a pri'riti# de a dez*'lta p'liti"# de a asigura "'n&'rmarea la n'rmele de pr'te"ie a mediului si &un"i'narea sistemel'r &inan"iare! Dez*'ltarea *iit'are a Uniunii Eur'pene tre%uie s se &'ndeze pe prin"ipiul dez*'ltrii dura%ile i pe un ni*el -nalt de pr'te"ie a mediului! Mediul tre%uie sa &ie integrat in apli"area tutur'r p'liti"il'r e"'n'mi"e si s'"iale ale Uniunii Eur'pene# in"lusi* "'mer# industrie# energie# agri"ultur# transp'rt# turism! 1.2. Uniunea European Ien'menul "'munitar este "el mai reprezentati* e*eniment al se"'lului ,, in *iaa Eur'pei! Uniunea Eur'pean# "'nstituita pe %aza Tratatului de la Maastri"+t -n"+eiat la C &e%ruarie 233/# reprezint e presia ad:n"irii gradului de integrare atins pana la a"ea data# &iind# t't'dat# "adrul per&e"i'nrii &en'menului "'munitar!C La %aza a"estui &en'men e ista patra tratate Hi anume. Tratatul C'munitii Cr%unelui si Otelului $Paris# 23@2(# Tratatul C'munitii E"'n'mi"e Eur'pene $>R'ma! 23@C(# Tratatul Energiei At'mi"e Eur'pene $R'ma# 23@C( i Tratatul Uniunii Eur'pene $Maastri"+t# 233/( Tratatul de la Maastri"+t nu a des&iinat "'munitile e istente# -ns a adus m'di&i"ri in "'ninutul tratatel'r "are au stat la %aza l'r Uniunea Eur'peana# spre de'se%ire de "'muniti# nu are pers'nalitate )uridi"# ne"'nstituind# de"i# su%ie"t de drept de sine sttt'r! Ea are la %aza d'ua &undamente de 'rdin &il's'&i"'1p'liti" ;respe"tarea identitii nai'nale a statel'r mem%reAA i respe"tarea drepturil'r &undamentale ale 'mului4 De alt&el# "rearea ;ar+ite"t'ni"ii "'munitareA nu s1a &"ut -n detrimentul "'n"epiil'r i pra"ti"il'r dem'"rati"e "ara"teristi"e statel'r nai'nale# "i prin utilizarea a"est'ra in *iaa "'munitara! Se p'ate spune "a Tratatul de la Maastri"+t a mar"at ' etap n'ua in pr'"esul de "reare a

C C'rina Lei"u# l'an Lei"u J Instituiile "'munitare# Editura ;Lumina Le AA ?u"ureti # 233E# p! 24!

unei uniuni din "e in "e mai str:nse -ntre rile Eur'pei# "u mutaii "'respunzt'are in planul g:ndirii p'liti"e# )uridi"e si e"'n'mi"e Dup "um se meni'neaz in Tratatul de instituire a unei C'nstituii pentru Eur'pa 3# Uniunea Eur'peana este des"+isa tutur'r statel'r eur'pene "are respe"t *al'rile sale# iar a"este *al'ri pri*es". demnitatea umana# dem'"raia# egalitatea# statul de drept pre"um si respe"tarea drepturil'r 'mului! De asemenea# se pre"izeaz "a Uniunea a"i'neaz pentru dez*'ltarea dura%ila a Eur'pei# -ntemeiat pe ' "retere e"'n'mi"a e"+ili%rata i pe sta%ilitate a preuril'r# pe ' e"'n'mie s'"iala de pia &'arte "'mpetiti*a# "are tinde spre '"uparea -ntregii &'re de mun"a i de pr'gres s'"ial pre"um i pe un ni*el -nalt de pr'te"ie i de -m%untire a "alitii mediului! 1.3. Instituiile Uniunii Europene C'n&'rm Tratatului asupra Uniunii Eur'pene# Uniunea dispune de un "adru institui'nal uni"# "are asigura "'erena i "'ntinuitatea a"iunil'r des&urate in *ederea atingerii '%ie"ti*el'r sale! Instituiile "'munitare sunt e presia puterii "'munitare# de'are"e prin intermediul l'r respe"ti*a putere -i realizeaz atri%uiile ! Kn"ep:nd "u Tratatul de la Maastri"+t se *'r%ete de un ;"adru institui'nalizat uni"># pentru "a sunt a"eleai instituii "are ser*es" C'munitile "a 'rgane de de"izie# de pr'punere# de "'nsultare# )udi"iare# dar "are au &'st "reate prin tratate di&erite# "u pr'"eduri si "'mpetene di&erite!25 P'tri*it Tratatului de instituire a unei C'nstituii pentru Eur'pa# s"'pul "adrului institui'nal al Uniunii este. 1 pr'm'*area *al'ril'r saleG 1 urmrirea '%ie"ti*el'r sale 1 slu)irea interesel'r sale# ale "etenil'r si i ale statel'r mem%re G 1 asigurarea "'erenei e&i"a"itii i "'ntinuiti p'liti"e i a"iunil'r saleG Instituiile Uniunii Eur'pene suntG 2! Parlamentul Eur'pean# "are reprezint p'p'arele din UniuneG /! C'nsiliul Eur'pean# "are reprezint reuniunea la "el mai -nalt ni*el $e&i de state si de gu*erne( a "el'r /@ de ri mem%reG 0! C'nsiliul Uniunii Eur'pene# "are reprezint interesele statel'r mem%re prin reunirea in &'rmaii distin"te# dup pr'%lemele tratate# a minitril'r de res'rt ai gu*ernel'r nai'nale si "are ad'pta n'rme i pr'grame "'muneG
8

Mir"ea Duu # Dreptul mediului# Tratat *'l II Editura E"'n'mi"a# ?u"ureti 2334#p#//3! 3 Pu%li"at -n M'nit'rul O&i"ial al R'm:niei# Partea I! nr BE@ din 2!5E!/55@!

Irina M'r'ianu Lltes"u# Radu C! Demetres"u# Drept institui'nal eur'pean# Editura ;Mlimp># ?u"ureti# 2333# p!3E!
325

10

B! C'misia Eur'peana# 'rgan independent ##pzit'are a tratatel'r i m't'r al integrrii eur'pene># @! Curtea de 7ustiie# "are "'ntr'leaz legalitatea a"tel'r 'rganel'r "'munitare i respe"tarea dreptului "'munitar de "tre statele mem%re. E! Curtea de C'nturi# "are "'ntr'leaz legalitatea# &ia%ilitatea si regularitatea "'nturil'r i a tutur'r 'peraiil'r %ugetare! 1.3.1. Parlamentul European Parlamentul Eur'pean# dei se aseamn "u parlamentele nai'nale ale statel'r mem%re# are ' serie de parti"ulariti "are II de'se%es" de a"estea# "'n&erindu1i ' identitate pr'prie# el &iind unul din instrumentele p'liti"e prin "are se realizeaz su*eranitatea "'munitar! 22 Kn"eputul *ieii parlamentare a a*ut iniial drept temei )uridi" Tratatul "are &undamenta C'munitatea Cr%unelui si Otelului# ap'i Tratatele de la R'ma# A"tul Uni" Eur'pean si in "ele din urma Tratatul de la Maastri"+t# Parlamentul Eur'pean reprezint interesele "etenil'r p'p'arel'r Uniunii Eur'pene# &iind 'rganizat in sistem uni"ameral! Mandatul unui deputat este de "in"i ani# iar al preedintelui $ales dintre mem%rii Parlamentului( de d'i ani si )umtate! Parlamentul Eur'pean -i "'nstituie ' suma de 'rgane pr'prii# "are -ndeplines" &un"ii spe"i&i"e# sta%ilite prin Regulamentul a"estuia! A"estea sunt. Pre edintele Parlamentului# ?ir'ul Parlamentului# C'n&erina preediniil'r $"'mpus din Preedintele Parlamentului si din preedinii grupuril'r p'liti"'(# C'n&erina preedinil'r "'misiil'r! C'n&erina pre edinil'r delega iil'r! De asemenea# -n "adrul Parlamentului sunt "'nstituite "'misii parlamentare# unele "u "ara"ter permanent, altele "u "ara"ter temp'rar# pre"um si "'misii de an"+et! Parlamentul dispune i de un Se"retariat General! Parlamentul se reunete ' sptm:n pe luna# iar sesiunile sale sunt des"+ise pu%li"ului! I'rmele prin "are Parlamentul Eur'pean parti"ip la pr'"esul legislati* sunt urmt'arele. pr'"edura de "'nsultare# pr'"edura de "''perare si pr'"edura de "'de"izie# P'tri*it pr'"edurii de "'nsultare# C'misia adreseaz pr'punerea sa simultan C'nsiliului i Parlamentului i tre%uie sa ad'pte 'ri"e pr'ie"t de a"t legislati* "u unanimitate! A"este disp'ziii se apli"a si legislaie pri*ind mediul# "are se %azeaz pe art! 205 din Tratatul "'nstituti*! Pr'"edura de "''perare a &'st instaurata de A"tul Uni" Eur'pean din 234C i d p'si%ilitatea Parlamentului sa resping la a d'ua le"tura# "u ma)'ritate a%s'lut a mem%ril'r si# >p'zi ia "'muna> a C'nsiliuluiG -n a"easta situaie# C'nsiliul nu p'ate statua de":t in unanimitate! T't ast&el# amendamentele Parlamentului ad'ptate "u a"eeai ma)'ritate# nu p't &i reluate de C'nsiliu de":t da"a sunt spri)inite in unanimitate de mem%rii a"estuia! C:mpul de apli"are a pr'"edurii a &'st lrgit prin Tratatul de la Maastri"+t la n'i d'menii 2/# "um
C'rina Lei"u# l'an Lei"u# 'p!"it# p!E/! Pr'"edura de "''perare se apli"a iniial pentru ad'ptarea de msuri re&erit'are la piaa intern# la li%era "ir"ulaie a pers'anel'r# ia li%era prestaie de ser*i"ii# la "'eziunea e"'n'mi"a i s'"iala# la "er"etarea i dez*'ltarea te+n'l'gi"a
2/

11

12

sunt. reglementarea "are interzi"e dis"riminarea pe "'nsiderente de na i'nalitate $art!C(# m'dalit ile de supra*eg+ere multilaterala a p'liti"il'r e"'n'mi"e ale statel'r mem%re $art! 205(# arm'nizarea m'nedel'r nai'nale in "adrul m'nedei uni"e# de"izii re&erit'are la I'ndul s'"ial eur'pean $art! 2/@( la I'ndul eur'pean de dez*'ltare regi'nal $art #205 C(# la mediu $ art!05S(# pregtirea pr'&esi'nala i altele! Pr'"edura de "'de"izie p'rnete de la &aptul "a Parlamentul Eur'pean p'ate# in termen de trei luni de la primirea p'ziiei "'mune ad'ptate de C'nsiliu "u ma)'ritate "ali&i"at# s resping a"east pr'punere "u ma)'ritate simpl! In a"easta situa ie# C'nsiliul *a putea sa sesizeze C'mitetul de "'n"iliere $'rgan paritar C'nsiliu 1 Parlament(# "are dispune de E sptm:ni pentru ela%'rarea unui pr'ie"t de "'mpr'mis! A"east pr'punere tre%uie sa &ie ad'ptata "u ma)'ritate a%s'luta a *'tan il'r pentru Parlament i ma)'ritate "ali&i"at 20 pentru C'nsiliu! C'misia parti"ipa la Lu"rrile C'mitetului de "'n"iliere# -ns nu *'teaz ! Da"a Parlamentul 'ri C'nsiliul nu apr'% pr'ie"tul C'mitetului# pr'punerea este respinsa In "az de ee" al C'mitetului de "'n"iliere# pr'punerea este "'nsiderate> nead'ptat! In ase sptm:ni# C'nsiliul are dreptul sa "'n&irme p'zi ia "'muna "u ma)'ritatea "ali&i"at! Pr'punerea *a &i atun"i ad'ptat "u e "epia "azului in "are Parlamentul a respins1' $de&initi*( "u ma)'ritatea a%s'luta a mem%ril'r si! Pr'"edura de "'de"izie se apli"a# -n materie de mediu# e "lusi* pr'gramel'r de a"iune cu "ara"ter general "are &i eaz! '%ie"ti*ele pri'ritate! Pr'"edura legislati*e impli" numer'ase "'nsultri dire"te "u administra iile na i'nale# dar i prin legturile COREPER i 'rganismele pri*ate# at:t la ni*el nai'nal# "at i "'munitar! A"est pr'"es de "'nsultare reprezint un element ne"esar al ela%'rrii legisla iei "are tre%uie. 1 sa asigure un ni*el ridi"at de pr'te"ie a snt ii pu%li"e i mediului# 1 sa arm'nizeze n'rmele i pr'"edurile industriale -n ansam%lul Uniunii Eur'peneG 1 s &ie integrat# la di&erite sisteme )uridi"e ale ril'r mem%reG 1 s &ie apli"at de di*erse administraii!2B Dintre 'rganismele "'nsultati*e amintim C'mitetul "'nsultati* "are a"ti*eaz in "adrul CECA! si "are reprezint pr'du"t'rii# mun"it'rii# utilizat'rii i neg'"iat'rii in d'meniul "r%unelui i 'elului# "are inter*in -n numer'ase disp'ziii ale Tratatului de la Paris# &ie din pr'prie ini iati*a# &ie "a tre%uie sa &ie "'nsultai -n m'd '%ligat'riu! C'mitetul e"'n'mi" i s'"ial $CES( are un r'l asemnt'r# el &un" i'n:nd in "adrul CE Hi al CEEA! Prin mem%rii si# a"esta reprezint di*erse "ateg'rii ale *ie ii e"'n'mi"e i s'"iale# "e tre%uie 'ri p'ate sa &ie "'nsultat de "tre C'nsiliu sau de "tre C'misie -n di&erite situaii! 1.3.2. Consiliul European Crearea C'nsiliului Eur'pean a &'st rezultatul unei e*'luii -ndelungate des&urate -ntr1un "'nte t p'liti" i ist'ri" -n "are se pr'&ilase ideea unui n'u tip de "''perare -ntre e&ii de state si de gu*erne
Ma)'ritatea "ali&i"ata este de&init "a &iind egala> "u "el pu in @@ N din mem%rii C'nsiliului $de Minitri(# "uprinz:nd "ei puin "in"ispreze"e dintre a"etia i reprezent:nd statele mem%re "are -ntrunes" "ei pu in E@ N din p'pula ia Uniunii Ma)'ritatea de %l'"are tre%uie sa "uprind "el pu in patra mem%ri ai C'nsiliului# in "az "'ntrar se "'nsider a &i -ntrunit ma)'ritatea "ali&i"ata! In "azul in "are C'nsiliul nu +'trte te la pr'punerea C'misiei sau a ministrului a&a"eril'r e terne al Uniunii# ma)'ritatea "ali&i"ata se de&inete "a &iind egala "u "el pu in C/ N dintre mem%rii C'nsiliului# reprezent:nd state mem%re "are -ntrunes" "el puin E@ N dm p'pulaia Uniunii! De&iniia ma)'ritii "ali&i"ate se apli"a si in Cadrul C'nsiliului Eur'pean $artl 1 /@ din C'nstituia Uniunii Eur'pene(! 2B Mir"ea Duu# 'p!"it# p!/00
2020

14

Dei nu a &'st reglementat prin pre*ederile Tratatului de la R'ma# C'nsiliul Eur'pean s1a "ristalizat ulteri'r din ne"esitatea apari iei unui "adru 'rganizat si ap'i institu i'nalizat# "are s &a"iliteze -nt:lnirile sistemati"e ale e&il'r de stat i de gu*ern ai ril'r mem%re# pre"um si ale minitril'r de e terne ale a"est'ra i ale preedintelui C'misiei Eur'pene! C'nsiliul Eur'pean a &'st -n&iinat prin -nelegerea de la Paris din 23CB! 2@ Spe"i&i"ul sau -n "adrul ansam%lului de institu ii "'munitare "'nsta in s'lu i'narea "el'r mai "'mple e pr'%leme interne i e terne ale C'munitii! Dei A"tul Uni" Eur'pean 1 "are i1a statuat 1 nu a pre"izat atri%u iile i r'lul sau# a"estea au &'st de&inite prin Tratatul de la Maastri"+t! Ast&el# ;C'nsiliul Eur'pean *a '&eri Uniunii dinamismul ne"esar dez*'ltrii sale i *a de&ini liniile p'liti"e generale ale a"esteia> $art! 2(# iar "'n&'rm art!I 1 /2# Titlul I= din Tratatul de instituire a unei C'nstituii pentru Eur'pa# ;C'nsiliul Eur'pean d Uniunii impulsurile ne"esare dez*'ltrii a"esteia si -i de&inete 'rientrile i pri'ritile p'liti"e generale>! In pra"ti"a p'liti"# C'nsiliul Eur'pean pre&era realizarea -nelegerii intre e&ii de stat i de gu*ern in "+estiuni ma)'re# urm:nd "a transpunerea respe"ti*el'r +'tr:ri -n n'rme )uridi"e "'munitare s re*in C'nsiliului Minitril'r $C'nsiliului Uniunii(! Preedinia C'nsiliului Eur'pean se m'di&i" ' data la ase luni# in a"elai timp "u "'ndu"erea C'nsiliului Minitril'r! Regula este "a a"elai stat s dein -n inter*alul respe"ti* "'ndu"erea am%el'r &'ruri "'munitare! C'la%'rarea dintre C'nsiliul Eur'pean i C'misie se realizeaz prin prezen a la edin ele C'nsiliului a Preedintelui C'misiei Eur'pene! C'nsiliul Eur'pean prezint Parlamentului Uniunii Eur'pene un rap'rt -n urma &ie"rei reuniuni a sa# pre"um i un rap'rt anual s"ris "e "uprindere pr'gresele realizate de Uniunea Eur'pean! De asemenea el# ar%itreaz asupra maril'r pr'%leme "'munitare "are nu 1 i gses" rez'l*area la ni*elul C'nsiliului Minitril'r! 1.3.3. Consiliul de Minitri ( Consiliul Uniunii Europene) C'nsiliul de Minitrii#2E -n a"tuala sa stru"tur a luat natere prin Tratatul de Iuziune a "el'r trei "'muniti din 23EC2C ! Dup Tratatul de la Maastri"+t i1 a s"+im%at denumirea -n C'nsiliul Uniunii Eur'pene! Este prin"ipalul 'rgan legislati* a Uniunii Eur'pene i reprezint interesele statel'r mem%re! Este un 'rgan -n "are reprezentanii &ie"rui stat ad'pt a"tele anga)eaz statul i "are sunt apli"a%ile &r a &i rati&i"a%ile! C'nsiliul este un 'rgan intergu*ernamental -n "are sunt reprezentate statele mem%re printr1un ministrul al gu*ernului nai'nal# delegat -n &un"ie de pr'%lemele -ns"rise pe 'rdinea de zi# "um ar &i . minitrii a&a"eril'r de e terne# de &inane# mediului et"! -ns' i i de &un" i'nari i e per i! Prin Tratatul de la Maastri"+t s1a pre"izat " reprezentan i tre%uie s &ie a%ilita i s anga)eze gu*ernele statel'r mem%re! Preedinia C'nsiliului tre"e de la un stat mem%ru la altul la &ie"are E luni# in 'rdine al&a%eti"a# dup numele rii -n lim%a &ie"rui stat mem%ru! In anul /55E preedinia C'nsiliului este asigurata ast&el. semestrul I 1 Austria# semestrul I7 1 Iinlanda! Dat'rit "'mple itii pr'%lemel'r "are "ad in "'mpeten a C'nsiliului Mini tril'r# -n a"ti*itatea sa ei se %azeaz pe spri)inul C'mitetului de Reprezentani Permaneni $COREPER(24# "are adu"e la zi
15 16

Primul C'nsiliul Eur'pean s1a -ntrunit ia Du%lin# in martie 23C@ Aa "um este denumit de C'nstuituia Eur'pean 1 Cele trei "'muniti sunt . C'munitatea Cr%unelui i Oelului# Eurat'mul i C'munitatea E"'n'mi" Eur'pean! 18 A"est "'mitet este &'rmat din d'ua su%"'mitete numite COREPER L &'rmat din ad)un"ii reprezentanil'r permaneni ai statel'r -n "'mitet i COREPER /# al"tuit din reprezentanii permaneni# respe"ti* am%asad'rii

lu"rrile p'liti"e "are pre"ed a"'rdurile! In "'n&'rmitate "u pre*ederile art! 21/B# Titlul I= din Tratatul de instituire a unei C'nstituii pentru Eur'pa# C'nsiliul se -ntrunete -n di&erite &'rmaiuni! Ast&el# C'nsiliul A&a"eril'r generale asigura "'erena lu"rril'r di&eritel'r &'rmaiuni ale C'nsiliului# iar C'nsiliul A&a"eril'r E terne ela%'reaz a"iunea e tern a Uniunii# -n "'n&'rmitate "u liniile strategi"e# sta%ilite de C'nsiliul Eur'pean! 1.3.4. Comisia European Este 'rganul e e"uti* al Uniunii Eur'pene i pune -n *al'are interesele "'munitare! C'misia Eur'pean este e presia *'inei gu*ernel'r statel'r "'munitare# a"estea desemn:nd "andidaturile pentru mem%rii si# "andidaturi "are tre%uie supuse apr'%rii Parlamentului Eur'pean! R'lul su "'nst -n asigurarea respe"trii tratatel'r "'munitare# iniiati* legislati*a e primat -n ela%'rarea pr'ie"tel'r de regulamente i dire"ti*e si a"i'narea -n )ustiie a "el'r "are nu respe"ta reglementrile "'munitare! C'misia este un 'rgan "'legial "'mpus numai din "et eni na i'nali ai statel'r mem%re# "u ' a"ti*itate permanenta C'misia nu p'ate deli%era de":t da"a "*'rumul pre*zut prin regulamentul sau intern este satis&"ut! C'misia se reunete "el puin ' data pe sptm:n In edine "are nu sunt pu%li"e! C'misia si1a "reat i un numr de 'rgane su%sidiare# "are se p't grupa in d'ua "ateg'riiG "ele "are sunt pur "'nsultati*e i "ele "are -ntr1un anumit &el parti"ipa la pr'"esul de"izi'nal! C'misia are ' putere de iniiati*a# de e e"uie i de reprezentare! Puterea de iniiati*a este e er"itata prin intermediul unei pr'puneri legislati*e adresate Parlamentului i C'nsiliului Uniunii Eur'pene! Puterea de e e"uie se realizeaz prin apli"area p'liti"il'r 23 si pr'gramel'r/5 Uniunii! De asemenea# C'misiei -i re*ine sar"ina de a &a"e sa &ie respe"tate '%ligaiile "'munitare# iar pentru a"easta# ea dispune de p'si%ilitatea de a "ulege in&'rmaii# de a pr'"eda la *eri&i"ri# de a apli"a san" iuni pe"uniare! C'misia are "'mpetene si -n "eea "e pri*e te gesti'narea &'nduril'r stru"turale "'munitare "um sunt I'ndul eur'pean de 'rientare i garanie agri"'l $IEGGA /2, I'ndul eur'pean de dez*'ltare regi'nala
statel'r mem%re!
1!

De e emplu# p'liti"a in d'meniul "'n"urenei# in "are C'misia este impli"ate a"ti* prin "'ntr'lul e er"itat pentru a se asigura "a statele mem%re nu a"'rda a)ut'r industriil'r# de natura sa> "auzeze li%erei "'n"urene! /5 Printre altele# este *'r%a si de pr'gramul ;Erasmus># prin "are sunt sta%ilite s"+im%urile de studeni la s"ara eur'peana! /2 IEOGA a &'st "reat in anul 23E/ in "adrul CEE si se adreseaz dez*'ltrii rurale // IEDR este a ai pe in*estiii pr'du"ti*e# in&rastru"turi si dez*'ltarea Intreprinderil'r mi"i si mi)l'"ii pentru redu"erea deze"+ili%rel'r regi'nale! /0 ISE a &'st "reat "u s"'pul -m%untirii p'si%ilit il'r de utilizare a lu"rt'ril'r @2# in general# In s"'pul reglementarii pr'%lemel'r s'"iale pe "are li%eralizarea s"+im%uril'r le p'ate antrena "u de'se%ire# ale 'meril'r si ale pregtirii pr'&esi'nale! 24 IEC a &'st -n&iinat in 2330 "a un instrument &inan"iar destinat s spri)ine statele mem%re mai puin &a*'rizate -n dez*'ltarea in&rastru"turil'r# pentru a le adu"e -n situaia de a parti"ipa la Uniunea E"'n'mi" @2 M'netara!
20

21

$IEDR(// I'ndul S'"ial eur'pean $ISE(/0 i I'ndul eur'pean de "'eziune/B ! R'lul e e"uti* ai "'misiei se mani&est i prin *eri&i"area apli"rii n'rmel'r de drept "'munitar# "eea "e i1a "'n&erit# -n &'nd# "alitatea de gardian al dreptului "'munitar! T't'dat# C'misia are un e*ident r'l reprezentati*# &iind singura institute "are reprezint interesele Uniunii Eur'pene la ni*el gl'%al! 1.3.5. Curtea de Justiie a Uniunii Europene Curtea de 7ustiie a Uniunii Eur'pene/@ "uprinde# "'n&'rm C'nstituiei Eur'pei# Curtea de 7ustiie# Tri%unalul i tri%unale spe"ializate! A"easta asigura respe"tarea dreptului -n interpretarea i apli"area C'nstituiei Statele mem%re sta%iles" "ile de ata" ne"esare pentru asigurarea unei pr'te" ii )urisdi" i'nale e&e"ti*e in d'meniile reglementate de dreptul Uniunii $art! 21/3# Titlul I= din C'nstitu ia Uniunii Eur'pene(! Curtea de 7ustiie este ' institute "are a )u"at un r'l de'se%it in sta%ilirea superi'rit ii dreptului "'munitar! Curtea de 7ustiie $"u sediul la Lu em%urg( a &'st "reata 'dat "u &'rmarea primei "'muniti eur'pene! Ea este "'nstituit din )ude"t'ri desemnai de "'mun a"'rd "u statele mem%re! A"e tia sunt asista i de a*'"ai generali# "are analizeaz i pr'pun de"izii asupra "auzel'r supuse )ude"a ii Cur ii Curtea de 7ustiie are "a '%ie"t &undamental asigurarea respe"trii dreptului -n interpretarea i apli"area tratatel'r! Ea inter*ine -n t'ate d'meniile "e de"urg din a"easta# "u e "ep ia pre*zut in Tratatul de la Maastri"+t re&erit'are la p'liti"a e terna i de se"uritate "'mun# la 7usti ie i la a&a"erile Uniunii Eur'pene! Curtea de 7ustiie p'ate sa anuleze# la "ererea unei instituii "'munitare a unui stat sau a unei pers'ane parti"ulare interesate dire"t# a"tele C'misiei# ale C'nsiliului de Mini tri sau ale gu*ernel'r nai'nale "are ar &i in"'mpati%ile "u Tratatele! T't'dat# la "ererea unui tri%unal nai'nal# Curtea se pr'nun asupra interpretrii sau *alidrii un'r disp'ziii din dreptul "'munitar 'ri de "ate 'ri apare -ntr1un pr'"es ' "'ntestaie -n a"easta pri*ina! Curtea de 7ustiie nu are dreptul sa impun san" iuni# -nsa# gu*ernele sunt inute s respe"te de"iziile sale! Curtea de 7ustiie se pr'nun rar asupra &'ndului legisla iei "'munitare in materie de mediu# dar de"iziile ad'ptate in a"est d'meniu sunt de'se%it de imp'rtante# -ntru":t de&ines" puterea "e re*ine Uniunii de a limita "'mpetena legislati*e a statel'r mem%re! Tri%unalul de prima instana a &'st "reat prin De"izia nr!44F@32 din '"t'm%rie 2344 "a un 'rgan de )urisdi"ie de prima instan "are sa asiste Curtea i sa ' degre*eze de anumite spe e! De"izia a &'st "'n&irmat prin Tratatul de la Maastri"+t i ast&el Tri%unalul de prima instan a d'%:ndit statut '&i"ial de 'rganizaie de )urisdi"ie! Tri%unalul "uprinde "el puin un )ude"t'r din &ie"are stat mem%ru! C'mpetenele a"estuia se re&era la.
22

23

A"eastaA denumire este data de C'nstituia Eur'pei $art I /3G III 0@0 1 III 042(! Denumirea a"tual este Curtea de 7usti ie a C'munitil'r Eur'pene!
/B25

25

1 litigiile dintre stru"turile Uniunii Eur'pene i agenii l'r# adi" pr'%leme de pers'nal# in"lusi* a" iunile -n despgu%ireG 1 a"iunile &'rmulate -mp'tri*a unei instituii a Uniunii Eur'pene de "tre pers'ane &izi"e# re&erit'are la punerea -n pra"ti" a regulil'r de "'n"uren apli"a%ile -ntreprinderil'r# 1 a"iunile &'rmulate -mp'tri*a C'misiei de "tre -ntreprinderi i as'"ia ii de -ntreprinderi re&erit'are la a"te indi*iduale pri*it'are la apli"area art!@5 i @C1EE din Tratatul CECA! 1.3. . Curtea de Conturi Ne"esitatea "rerii a"estei institu ii a &'st determinata de "reterea imp'rtanta a *'lumului &inanel'r "'munitare# de di*ersitatea sursel'r i a "+eltuielil'r a"est'ra# de "'mple itatea 'peraiunil'r pe "are gestiunea l'r le impunea# pre"um i a gesti'narii "reditel'r %ugetare! /E Curtea de C'nturi e&e"tueaz "'ntr'lul asupra tutur'r 'peraiunil'r &inan"iare# asupra &'nduril'r "'munitare ! a! Curtea de C'nturi are "'mpetene i de natura "'nsultati*e# in sensul " a*izeaz pr'ie"te de a"te )uridi"e re&erit'are la &inanele "'munitare! Curtea de "'nturi este &'rmat din ":te un res'rtisant al &ie"rui stat mem%ru! Mem%rii si ii e er"ita &un"iile -n deplina independena# -n interesul general al Uniunii! 1.3.!. "#enia European pentru Mediu

A &'st "reata prin Regulamentul C'nsiliului nr!2/25 din C mai 2335# "u sediul la C'pen+aga! Prin"ipalul '%ie"ti* al Ageniei este a"ela de a &urniza Uniunii i statel'r mem%re in&'rmaii '%ie"ti*e# 'p'rtune "are sa le permit s ia masuri ade"*ate pentru -m%unt irea i dez*'ltarea dura%il a mediului! Agenia "''pereaz i "u rile mem%re ale Uniunii Eur'pene "are -mprtes" interes a"esteia pe %aza un'r a"'rduri spe"iale! Agenia este "'ndusa de un C'nsiliu de administrate# "'mpus din "ate un reprezentant al &ie"rui stat mem%ru# d'i mem%ri ai C'misiei si d'i e peri ai "'munit ii tiin i&i"e numii de Parlamentul Eur'pean i "are p'ate ad'pta de"izii! De asemenea# Agenia are si un C'mitet tiini&i" "u r'l "'nsultati*# R'lul C'nsiliului de administrate este deli%erati*! El tre%uie sa1si dea a"'rdul asupra "'mpunerii reelei# ad'pta pr'gramul de lu"ru plurianual si %ugetul anual i pu%li" anual un rap'rt general! C'n&'rm art! / din regulament# Agenia are urmt'arele &un"ii $sar"ini(. 1 s -n&iineze si "''rd'neze reeaua Eur'pean de O%ser*are i ' In&'rmare asupra Mediului $REOIM(G 1 s pun la disp'ziia "'munitii i statel'r mem%re in&'rmaiile ne"esare integrrii si implementrii p'liti"il'r de mediuG 1 s -nregistreze# s adune i s e*alueze in&'rma iile re&erit'are la starea mediuluiG 1 sa pr'm'*eze in"'rp'rarea in&'rma iil'r eur'pene de mediu -n pr'gramele interna i'nale de m'nit'rizare a mediului# 1 s se pre'"upe de di&uzarea larg a in&'rma iil'r re&erit'are la mediu# pre"um si pu%li"area unui rap'rt asupra strii de mediu 'dat la 0 aniG 1 s stimuleze dez*'ltarea si punerea -n apli"are a te+ni"il'r de pr'gn'z a mediului# s stimuleze s"+im%ul de in&'rmaii asupra "el'r mai %une te+n'l'gii disp'ni%ile pentru pre*enirea i
26

Irina M'r'ianu Lltes"u# Radu C! Demetres"u# 'p!"it# p! 2/B!

redu"erea pre)udi"iil'r aduse mediului# ade"*ate pentru -m%unt irea i dez*'ltarea dura%il a mediului! Agenia "''pereaz i "u rile mem%re ale Uniunii Eur'pene "are -mprtes" interes a"esteia pe %aza un'r a"'rduri spe"iale! Agenia este "'ndusa de un C'nsiliu de administrate# "'mpus din "ate un reprezentant al &ie"rui stat mem%ru# d'i mem%ri ai C'misiei si d'i e peri ai "'munit ii tiin i&i"e numii de Parlamentul Eur'pean i "are p'ate ad'pta de"izii! De asemenea# Agenia are si un C'mitet tiini&i" "u r'l "'nsultati*# R'lul C'nsiliului de administrate este deli%erati*! El tre%uie sa1si dea a"'rdul asupra "'mpunerii reelei# ad'pta pr'gramul de lu"ru plurianual si %ugetul anual i pu%li" anual un rap'rt general! C'n&'rm art! / din regulament# Agenia are urmt'arele &un"ii $sar"ini(. 1 s -n&iineze si "''rd'neze reeaua Eur'pean de O%ser*are i ' In&'rmare asupra Mediului $REOIM(G 1 s pun la disp'ziia "'munitii i statel'r mem%re in&'rmaiile ne"esare integrrii si implementrii p'liti"il'r de mediuG 1 s -nregistreze# s adune i s e*alueze in&'rma iile re&erit'are la starea mediuluiG 1 sa pr'm'*eze in"'rp'rarea in&'rma iil'r eur'pene de mediu -n pr'gramele interna i'nale de m'nit'rizare a mediului# 1 s se pre'"upe de di&uzarea larg a in&'rma iil'r re&erit'are la mediu# pre"um si pu%li"area unui rap'rt asupra strii de mediu 'dat la 0 aniG 1 s stimuleze dez*'ltarea si punerea -n apli"are a te+ni"il'r de pr'gn'z a mediului# s stimuleze s"+im%ul de in&'rmaii asupra "el'r mai %une te+n'l'gii disp'ni%ile pentru pre*enirea i redu"erea pre)udi"iil'r aduse mediului# Regulamentul sta%ilete# in arti"'lul 0# prin"ipalele d'menii de a"ti*itate. 1 "alitatea mediului# 1 presiunile asupra mediuluiG 1 sensi%ilitatea mediului! T't'dat# se pre"izeaz " tre%uie a"'perite &en'menele trans&r'ntaliere# multinai'nale i gl'%ale! De asemenea# tre%uie luat -n "'nsideraie i dimensiunea s'"i'1e"'n'mi"! Sar"inile si pr'gramele Ageniei eur'pene a mediului sunt -ndeplinite de Agenia -nsi i de REOIM! Reeaua Eur'pean de O%ser*aie i In&'rmare asupra mediului are in "'mp'nena sa urmt'arele elemente. a( pun"tele de "'n"entrare nai'nal# -nsr"inate s "'la%'reze "u Agenia Eur'pean de Mediu i s "''rd'neze a"ti*itile legate de pr'gramul de lu"ru al a"esteiaG %( instituiile sau 'rganizaiile din reelele nai'nale "are sunt# la ni*el nai'nal# "'le"t'ri si &urniz'ri de in&'rmaii despre mediuG "( Centrele Nai'nale de D'"umentare# "are sunt instituii sau 'rganizaii desemnate de statele mem%re s )'a"e un r'l -n "''rd'narea te+ni"a -n "adrul ril'r l'r i s "'la%'reze pe teme spe"i&i"e "u Agenda Eur'peana de MediuG d( Centrele Temati"e Eur'pene sunt 'rganizaii sau institu ii "are *'r &i "'nta"tate de Agen ia Eur'peana de Mediu pentru a -ndeplini anumite sar"ini din pr'gramele de lu"ru! S"'pul Ageniei este de a a)uta rile mem%re ale Uniunii Eur'pene -n *ederea lurii un'r de"izii "'re"te -n legtura "u -m%untirea mediului# integrarea in&'rma iil'r despre mediu -n strategiile e"'n'mi"e i tendina de susinere! In data de 3 '"t'm%rie /555 a &'st semnat la ?ru elles A"'rdul -ntre C'misia Eur'peana in R'mania pri*ind parti"iparea R'm:nie la Agenia Eur'pean de Mediu i la Reeaua Eur'pean de In&'rmare si O%ser*are!

C'la%'rarea dintre R'mania i Agenia Eur'pean de Mediu se des&'ar su% &'rma un'r rap'rtri pri*ind starea &a"t'ril'r de mediu# "are se realizeaz pe %aza un'r "+esti'nare puse la disp'ziie de Agenie! Datele rezultate "'nstitute elemente de %aza ale strategiil'r de mediu "e urmeaz a &i implementare la ni*el eur'pean! 1.3.$. %m&udsmanul (Mediatorul) Uniunii Europene

Primul Mediat'r al Uniunii Eur'pene a &'st numit la 2/ iulie 233@! C'n&'rm Tratatului de la Maastri"+t# Mediat'rul este >a%ilitat s primeas" pl:ngeri relati*e la "azuri de pr'ast administrate -n a"iunea instituiil'r 'ri 'rganel'r C'munitare# "u e "luderea "'mpetenei! Curii de 7ustiie i Tri%unalului de prima instan -n e er"iiul &un"iil'r )urisdi"i'nale>! Om%udsmanul Eur'pean in*estig+eaz pl:ngerile i -nt'"mete un rap'rt "u pri*ire la a"estea! 1.3.'. %r#anisme ne#u(ernamentale Mi"area e"'l'gi"a a a*ut ' atitudine ne"esar &a de p'liti"a Uniunii Eur'pene -n materie de mediu! Ast&el# -n prin"ipal a &'st de a"'rd "u ' a%'rdare gl'%al a pr'%lemel'r de mediu# dar a "riti"at &aptul " p'liti"a mediului nu este "'nsiderat pri'ritar# &iind su%'rd'nat s"'pului prin"ipal al Uniunii Eur'pene i anume "reterea e"'n'mi"!/C La ni*el "'munitar s1au remar"at urmt'arele 'rganisme negu*ernamentale. ?ir'ul Eur'pean al Mediului i Prietenii Pm:ntului Eur'pei! ?ir'ul Eur'pean al Mediului a &'st "reat -n anul 23C0 "u s"'pul de a a)uta C'misia s ela%'reze un me"anism >de rspuns> i dial'g "u 'rganizaiile e"'l'giste! C'n"eput mai ales "a ' stru"tur de l'%%ing# ?ir'ul urmrete pr'"esul de ela%'rare a dire"ti*el'r# pr'gramel'r i -n"ear" s 12 in&luen eze prin 'rganizarea de seminarii# reuniuni i dis"uii "u impli"aii dire"te -n pr'"esul de ela%'rare a de"iziil'r! Prietenii Pm:ntului Eur'pei a &'st -n&iinat -n anul 234E i "uprinde /@ de 'rganizaii eur'pene ale 'rganizaiei internai'nale Prietenii Pm:ntului! Are "a '%ie"ti* prin"ipal a"ti*itatea de l'%%8 pe l:ng institute eur'pene! 1.4. Politi)a )omunitar de mediu 1.4.1. *e)esitatea unei politi)i )omune a mediului Tratatele "are au instituit C'munitile Eur'pene nu pre*edeau "'mpetene "'munitare e pli"ite -n materie de mediu! Iiind un &en'men trans&r'ntier# p'luarea nu putea &i "'m%tut -n m'd e&i"ient d'ar -n limitele &r'ntierel'r nai'nale! In plus# unele din msurile ad'ptate de statele mem%re -mpiedi"au li%era "ir"ulate a mr&uril'r -n "adrul pieei "'mune! Ca urmare# apelurile i presiunile pentru a"iuni "'mune -n &a*'area mediului s1au multipli"at! In 23C5# C'misia a de"larat pentru prima data intr1un "'muni"at '&i"ial adresat C'nsiliului ne"esitatea ela%'rrii unui pr'gram "'munitar in materie de mediu!
2

Mir"ea Duu# 'p!"it!# p!/0C!

La ":te*a luni dup C'n&erina ONU de la St'"6+'lm $iunie 23C/(# reuniunea de la Paris $din /5 '"t'm%rie 23C/( a e&il'r de stat i de gu*ern ai "'munit ii a ad'ptat unele msuri imp'rtante -n dire" ia pr'm'*rii pr'te"iei mediului! S1a re"un's"ut "u a"est prile) " e pansiunea e"'n'mi" nu este un s"'p -n sine i " ea tre%uie ;s se tradu" printr1' ameli'rare a "alit ii ":t i a ni*elului *ie ii i ' aten ie parti"ular *a &i a"'rdata *al'ril'r i %unuril'r nemateriale i pr'te" iei mediului>! In "adrul reuniunii de la Paris din 23C/ institute CEE au &'st in*itate s pregteas" un prim pr'gram de a"iune In materie de mediu! 1.4.2. Pro#ramele de a)iune ale Uniunii Europene in domeniul mediului Din 23C/ i p:n -n prezent au &'st ela%'rate i ad'ptate mai multe pr'grame de a"iune "are au sta%ilit un "alendar de a"iuni spe"i&i"e pentru peri'adele "uprinse de "tre &ie"are pr'gram -n parte! Pr'gramele nu au &'ra )uridi"a# "i "'nstituie d'ar de"laraii p'liti"e "are prezint '%ie"ti*e de atins "'n&'rm unui "alendar pre"is! Primul pr'gram de a"iune $23C0123CE( sta%ilete prin"ipiile de %aza i '%ie"ti*ele &undamentale ale p'liti"ii "'munitare -n d'meniul mediului! De asemenea# a"est pr'gram identi&i" a"iunile generate de realizat! Al d'ilea pr'gram de a"iune $23CC12342( "'ntinua si parti"ularizeaz a"iunile generale sta%ilite in "adrul primului pr'gram! A"este d'ua pr'grame s1au a at# -n m'd de'se%it# pe gsirea de rspunsuri imediate la pr'%lemele gra*e ridi"ate de p'luare! Kns# s1a "'nstatat "# in d'meniul mediului# este mult mai imp'rtant pre*enirea de":t "'m%aterea! De asemenea# au &'st enunate 22 prin"ipii "are au &'st preluate i apli"ate i -n pr'gramele ulteri'are de a"iune. 2! Este mai %ine de pre*enit de":t de reparatG 2! C'nse"inele asupra mediului ar tre%ui luate -n "'nsiderare la stadiul "el mai pre"'"e p'si%il al pr'"esului de de"izie# 0 Ori"e &'rma de e pl'atare a resursel'r i mediului natural "are pr'*'a" pagu%e sensi%ile e"+ili%rului e"'l'gi" tre%uie e*itatG B! Ni*elul "un'tinel'r tiini&i"e tre%uie sa &ie ameli'rat pentru a permite ' a"iune e&i"a"e in a"est d'meniuG @ ! Prin"ipiul p'luat'rul pltete. "'stul pre*enirii i eliminrii *tmril'r tre%uie sa &ie -n sar"ina p'luat'ruluiG E! A"ti*itile -ntreprinse intr1un stat mem%ru nu tre%uie s antreneze degradarea mediului -ntr1un alt statG C! P'liti"a de mediu dus -n statele mem%re tre%uie s in seama de interesele ril'r -n "urs de dez*'ltareG 4! C'munitatea Eur'peana i statele mem%re tre%uie sa pr'm'*eze pr'te" ia mediului la e al'n internai'nal i planetar prin intermediul 'rganizaiil'r internai'naleG 3! Pr'te"ia mediului este a&a"erea tutur'r# ast&el "a# un e&'rt de edu"a ie de*ine ne"esar# 25! Msuri de pr'te"ie a mediului tre%uie luate la ni*elul "el mai adaptat# in:nd seama de tipul de p'luare# de a"iunea "are se impune i de z'na ge'gra&i" de pr'te)at $prin"ipiul su%sidiarit ii(# 22! Pr'gramele nai'nale -n materie de mediu tre%uie "''rd'nate -ntre ele pe %aza unui "'n"ept "'mun pe termen lung i p'liti"ile nai'nale tre%uie sa &ie arm'nizate -n interesul "'munit ii! Kn"ep:nd "u al treilea pr'gram $23401234E( a""entul a &'st pus pe prin"ipiile &undamentale ale pre*enirii i pr'te"iei!

Ast&el# a &'st de&init ' strategie gl'%al i pre*enti* de sal*are a mediului i resursel'r! S1a tre"ut de la "'ntr'lul la pre*enirea p'lurii# iar pr'te"ia mediului a d'%:ndit ' dimensiune mai larg# -ngl'%:nd i a&e"tarea s'lului sau integrarea interesel'r mediului -n "elelalte p'liti"i "'munitare! Cel de-al patrulea pr'gram $234C1233/( a "'n&irmat strategia anteri'ar de pre*enire i a urmrit s &a" din pr'te"ia mediului un element esen ial al 'ri"rei p'liti"i "'munitare e"'n'mi"e si s'"iale! A"east n'u a%'rdare s1a e primat su% di*erse &'rme i dimensiuni! In "adrul a"estui pr'gram au &'st "'nsiderate pri'ritate urmt'arele tipuri de a"ti*itate. 1 apli"area "'mplet i e&i"a"e a legisla iei "'munitare -n *ig'areG 1 "'ntr'lul impa"tului asupra mediului al tutur'r su%stanel'r i sursel'r de p'luareG 1 un a""es mai %un la in&'rmare pentru pu%li" i ' mai %un di&uzare a in&'rma ieiG 1 "rearea de l'"uri de mun"! Pr'gramul su%linia ne"esitatea arm'nizrii legisla iil'r pentru a se permite gestiunea ris"uril'r e"'l'gi"e legate de utilizarea i dis"riminarea 'rganismel'r geneti" m'di&i"ate! De asemenea# d'"umentul a insistat pe pr'm'*area "''perrii interna i'nale -n d'meniul mediului# -n spe"ial asupra a)ut'rului "are ar tre%ui a"'rdat ril'r -n "urs de dez*'ltare# pentru a dep i di&i"ultile "u "are se "'n&runta pe a"est plan! In paralel# Uniunea Eur'pean a iniiat pr'grame de "er"etare in d'meniul mediului. tiin a i te+n'l'gia pentru pr'te"ia mediului# pr'gramul eur'pean -n materie de "limat'l'gie i resurse naturale! Urmt'rul pr'gram# al )in)ilea+ "'respunzt'r peri'adei 23301/555 a &'st intitulat sugesti* >Ctre ' dez*'ltare dura%il>/4 Dei este ' prelungire a "elui anteri'r# pr'gramul ad'pt# t't'dat# ' a%'rdare n'ua a pr'%lemel'r mediului! A"east a%'rdare# %azat pe prin"ipiul dez*'ltrii dura%ile# impli"a nu numai aut'rit ile# dar i s'"ietatea "i*ila D'"umentul pr'm'*eaz prin"ipii "are se regses" i -n Tratatul de la Maastri"+t. dez*'ltarea dura%il# re"urgerea la msuri pre*enti*e i rspunderea -mprit! De asemenea# el *izeaz sta%ilirea unei stru"turi pentru apli"area Agendei /2/3# la "are au su%s"ris Uniunea Eur'peana i statele mem%re# -n "adrul C'n&erinei ONU pri*ind mediul i dez*'ltarea $Ri' de 7aneir'# 233/(! Su% aspe"tul "'ninutului# Pr'gramul "uprinde trei pari Prima dintre a"estea rezum starea mediului -n statele Uniunii Eur'pene i amenin rile "res":nde ale *iit'rului i prezint ' strategie destinat s pr'm'*eze "erinele dez*'ltrii dura%ile! Partea a d'ua a d'"umentului prezint un rezumat al ameninril'r i pr'%lemel'r e"'l'gi"e -n "'nte t eur'pean si indi"a "eea "e ar putea &a"e Uniunea Eur'pean i statele mem%re -n "adrul unei "''perri internai'nale sau %ilaterale!
Kntr1un d'"ument ela%'rat de ?an"a M'ndial sunt identi&i"ate apr' imati* E5 de de&inii pentru dez*'ltarea dura%ila! C'n"eptul a de*enit# -ns# pun"tul "entral al dez%aterii pri*ind mediul si dez*'ltarea in anul 234C# dup pu%li"area Rap'rtului C'misiei pentru Mediu si Dez*'ltare! intitulat >=iit'rul n'stru "'mun># "un's"ut i su% denumirea de >Rap'rtul ?rundtland># dup numele ministrului de e terne de atun"i al N'r*egiei $se&ul C'misiei Organizaiei Naiunil'r Unite pentru Mediu si Dez*'ltare( In a""epiunea Rap'rtului ?rundtland# dez*'ltarea dura%ila este de&init "a &iind >"apa"itatea 'menirii de a asigura satis&a"erea "erinel'r generaiei prezente &r a "'mpr'mite "apa"itatea generail'r *iit'are de a1i satis&a"e pr'priile ne"esitaA! Dez*'ltarea dura%ila este interpretata "a ' "'ntinue "retere sau "el puin "a ' meninere a %unstrii umane in timp# respe"t:ndu1se prin"ipiul e"+itii -n "adrul a"eleiai generai# dar si -ntre generai! ! /3 Agenda /2 este unul din d'"umentele ad'ptate de statele parti"ipante la C'n&erina de la Ri' de 7aneir'# din 233/! Agenda /2 analizeaz premisele i p'si%ilitile de punere -n apli"are a prin"ipiil'r din De"laraia de la Ri' Este un pr'gram gl'%al# "are '&er un m'd de a"iune -n t'ate d'meniile legate de dez*'ltarea dura%il i re&le"t un "'nsens m'ndial i un anga)ament p'liti" la "el mai -nalt ni*el# asupra "''perrii -n materie de mediu i dez*'ltare!
2! 28

O atenie de'se%it se a"'rd "'relaiei dintre '%ie"ti*ele Uniunii Eur'pene -n d'meniul mediului i d'"umentele C'n&erinei de la Ri' de 7aneir'# din 233/! In partea a treia sunt tratate pe s"urt i la m'dul general pr'%leme pre"um. alegerea pri'ritil'r# "'sturile 'ri intenia de a ' &a"e! Este pre*zut# de asemenea# ' list a msuril'r i d'meniil'r de a"iune "are tre%uie urmrite "u pri'ritate! Pr'gramul pune -n e*iden "in"i mari se"t'are "are p't s degradeze mediul i s epuizeze resursele naturale. industria# transp'rturile# energia# agri"ultura# turismul! T't'dat# sunt sta%ilite ase elemente ale a"iunil'r dez*'ltrii dura%ile a Uniunii Eur'peneG a( integrarea "'nsiderentel'r de mediu -n "elelalte p'liti"i# %( parteneriat -ntre Uniunea Eur'peana# statele mem%re# lumea a&a"eril'r i pu%li" si resp'nsa%ilit i -mprite# "( lrgirea e*antaiului de instrumente ale p'liti"ii de mediu. imp'zite# su%*en ii# a"'rduri &erme# d( s"+im%area s"+emel'r de "'nsum i pr'du"ieG e( punerea -n 'per i apli"area legislaiei eur'pene de "tre statele mem%reG &( "''perarea internai'nal -n "adrul >Agendei /2> a Naiunil'r Unite i a "elui de al "in"ilea pr'gram de a"iune -n d'meniul mediului! A"est pr'gram are ' mare imp'rtant pentru Uniunea Eur'peana# -ntru":t Uniunea este pusa! in &aa unei mari mize i anume# re"'n"ilierea intre mediu i dez*'ltare! Pr'gramul plea" de la prin"ipiul "a generaia a"tual tre%uie s lase generaiil'r *iit'are un mediu "are s asigure un ni*el ridi"at de pr'speritate e"'n'mi"'1s'"iala i "alitate a *ie ii! In s"'pul susinerii >Pr'gramel'r de a"iune> s1au ad'ptat mai multe dire"ti*e pentru. a( tratarea deeuril'rG %( "'m%aterea p'lurii apel'rG "( "'m%aterea p'lurii atm's&eri"eG "'m%aterea p'lurii s'n're! P'nderea dire"ti*el'r a "res"ut e p'nenial -n peri'ada 23331/555! 05 De asemenea# s1au iniiat di&erite pr'ie"te# menite s "'n"retizeze '%ie"ti*ele pr'gramului! Amintim# ast&el# pr'ie"tul >Eur'pa Dura%il> "'n"eput de grupul >Prietenii Pm:ntului> $Iriends '& t+e Eart+( din Uniunea Eur'pean# "are "uprinde trei etape. a( etapa pregtit'are. -nelegerea pr'du"iei i "'nsumului dura%il la ni*el eur'pean -n anul /525# &'l'sind "'n"eptul de >spaiu am%iental>G %( etapa analiti"a. dez%aterea la ni*el nai'nal -n "adrul grupuril'r de >prieteni eur'peni ai pm:ntului>G se *'r realiza studii re&erit'are la "'nsumul de energie# ap resurse neregenera%ile !a! "( etapa integrati*a# "are "'nsta in integrarea datel'r nai'nale la ni*el eur'pean -n >Rap'rtul Eur'pei Dura%ile> i pregtirea pentru a"ti*itile urmt'are! Ultimul pr'gram de a"iune $al E1lea( este intitulat >Alegerea n'astr# *iit'rul n'stru> i "'respunde peri'adei /5521/525! Pr'gramul a &'st ela%'rat "a urmare a pr'"esului de e*aluare gl'%al a rezultatel'r '% inute -n "adrul pr'gramel'r anteri'are i identi&i" patru ani pri'ritate "e de&ines" dire" iile de a" iune ale p'liti"ii de mediu. a( s"+im%area "limati" i -n"lzirea gl'%al# "are are "a '%ie"ti* redu"erea emisiei de gaze "e pr'du" e&e"tul de ser "u 4 N &a de ni*elul anului 2335 $Pr't'"'lul de ia O8't'(G %( pr'te"ia naturii i %i'di*ersitatea 1 are drept s"'p asigurarea unui mediu "are s nu ai% un impa"t semni&i"ati* sau s nu &ie ris"ant pentru sntatea umanG "( pr'te"ia naturii i %i'di*ersitatea J urmrete -ndeprtarea ameninril'r la adresa spe"iil'r pe "ale de dispariie i a mediil'r l'r de *ia -n Eur'paG
30

Dumitru Mazilu# Integrarea Eur'peana# Drept "'munitar i Institu ii Eur'pene# Editura a II-a, Lumina Le # ?u"ureti# /55B# p!@55@!

d( "'nser*area resursel'r naturale i gesti'narea de euril'r# arie pri'ritar "e are drept '%ie"ti* "re terea gradului de re"i"lare a deeuril'r i de pre*enire a pr'du"erii a"est'ra! Ariile pri'ritare sunt -ns'ite de un set de msuri "are pri*es"! 1 apli"area legislaiei "'munitare de mediu -n statele mem%reG 1 '%ligati*itatea analizrii impa"tului prin"ipalel'r p'liti"i "'munitare asupra mediuluiG 1 impli"area str:ns a "'nsumat'ril'r i pr'du"t'ril'r -n identi&i"area de s'luii pentru pr'%lemele de mediuG 1 asigurarea a""esului general la in&'rma iile de mediu# 1 a""entuarea imp'rtanei redu"erii p'lurii ur%ane i a utilizrii ade"*ate a terenuril'r $-n s"'pul "'nser*rii peisa)el'r i a mediil'r naturale(! Cel de al aselea pr'gram "uprinde i dez*'ltarea de strategii temati"e# "are "'respund un'r aspe"te imp'rtante ale pr'te"iei mediului# pre"um. pr'te" ia s'lului# pr'te" ia i "'nser*area mediului marin# utilizarea pesti"idel'r -n "'nte tul dez*'ltrii dura%ile# p'luarea aerului# mediul ur%an# re"i"larea deeuril'r# gesti'narea i utilizarea resursel'r -n perspe"ti*a dez*'ltrii dura%ile A"este strategii *'r &i a%'rdate gradual# prin par"urgerea a d'u &aze! a( &aza de des"riere a strii de &apt i de identi&i"are a pr'%lemel'r# %( &aza de prezentare a msuril'r pr'puse pentru rez'l*area a"est'r pr'%leme! Strategiile iniiate sunt urmt'arele. 2( Calitatea aerului 1 strategie lansat prin pr'gramul ;Aer "urat pentru Eur'pa># lansat -n anul /552 $martie( i "are urmrete ela%'rarea unui set de re"'mandri strategi"e i integrate# -n s"'pul "'m%aterii e&e"tel'r negati*e ale p'lurii aerului asupra mediului i snti umaneG /( Pr'te"ia s'lului# strategie "are a -n"eput -n aprilie /552# "a urmare a pu%li"rii de "tre C'misia Eur'pean a unei "'muni"ri "u titlul ##Ctre ' strategie temati" pentru pr'te" ia s'lului># -n "adrul a"estei lu"rri# pr'%lema pr'te"iei s'lului este tratata pentru prima 'ara independent i sunt prezentate &un"iile i trsturile distin"ti*e ale unei p'liti"i de mediu -n a"est d'meniu! 0( Utilizarea pesti"idel'r -n "'nte tul dez*'ltrii dura%ile 1 strategie "e a demarat -n iunie /55/# "a urmare a pu%li"rii "'muni"rii C'misiei Eur'pene intitulat ;Ctre ' strategie temati"a pentru utilizarea pesti"idel'r -n "'nte tul dez*'ltrii dura%ile>! A"east "'muni"are sta%ilete urmt'arele '%ie"ti*e. 1 redu"erea ris"uril'r asupra snt ii i mediului rezultate din utilizarea pesti"idel'rG 1 -m%untirea "'ntr'lului asupra utilizrii i distri%uiei pesti"idel'r# 1 redu"erea ni*elului su%stanel'r dunt'are a"ti*e prin -nl'"uirea l'r "u alternati*e mai sigure# 1 -n"ura)area '%inerii de re"'lte &r utilizarea pesti"idel'r#

sta%ilirea unui sistem transparent de rap'rtare i m'nit'rizare a pr'gresului!

B( Pr'te"ia i "'nser*area mediului marin# strategie "e a &'st ini iat prin "'muni"area "u a"ela i titlu a C'misiei Eur'pene -n '"t'm%rie /55/# "u s"'pul de a pr'm'*a utilizarea mril'r -n "'nte tul dura%ilitii i "'nser*area e"'sistemel'r marine# in"lusi* a &unduril'r '"eanel'r# estuarel'r i z'nel'r de "'ast# a"'rd:nd ' atenie spe"ial ariil'r "u un grad mare de %i'di*ersitateG @( Re"i"larea i pre*enirea deeuril'r# strategie "e a &'st lansat -n mai /550 i urmre te ' tratare separat a aspe"tel'r re"i"lrii i pre*enirii pr'du"erii de deeuriG E( Mediul ur%an# strategie "e "uprinde urmt'arele teme pri'ritare. transp'rtul ur%an# gesti'narea ur%ana dura%il# d'meniul "'nstru"ii l'r i ur%anismuluiFar+ite"tura ur%ana!

1.4.3. Prin)ipiile promo(ate ,n politi)ile )omunitare de mediu La ni*el "'munitar# -n d'meniul pr'te"iei mediului# analiza p'liti"il'r i pr'gramel'r de a" iune

rele* e istena un'r reguli "u *al'are de prin"ipiu# "are dau "'nsistent a"ti*it i Uniunii Eur'pene -n a"est d'meniu! C+iar da" unele dintre elementele a"est'ra au "un's"ut ' re"un'a tere )uridi"a# t'tu i ele nu se su%stituie prin"ipiil'r generale ale dreptului "'munitar al mediului! Ele rm:n n'rme de "'nduita p'liti"a a statel'r mem%re ale Uniunii Eur'pene "u t'ate "'nse"inele "are de"urg de ai"i $la ni*elul '%ligati*itii# naturii san"iunil'r apli"a%ile -n "az de nerespe"tare !a(02! a) Prin)ipiul su&sidiaritii32 A &'st meni'nat pentru prima data in pr'gramul de a"iune lansat -n 23C0 i se %azeaz pe ideea " statele mem%re sunt resp'nsa%ile pentru p'liti"a l'r -n d'meniul mediului i "a numai a"iunile e&i"a"e la ni*el "'munitar tre%uie e er"itate la a"est ni*el! &) Prin)ipiul pre-er(rii prote)iei i )onser(rii )alitii mediului A"est prin"ipiu a &'st enunat -n" din anul 23C0# -ns# d'"umentele de p'liti"a "'munitar 21au -m%'g it pr'gresi*# su% aspe"tul "'ninutului# "u elemente "um ar &i. "'re"tare# -n m'd de'se%it# la surs a atingeril'r aduse mediului# e*idenierea imperati*ului "'nser*rii ;":t mai -n am'nte p'si%il -n pr'"esul de "'n"epere i de de"izie al dez*'ltrii e"'n'mi"e> $"ap!3 din "el de al treilea pr'gram de aciune"# accesul tuturor prilor interesate, inclusi$ a publicului, la informaii i cunotine# integrarea proteciei mediului ca o component ma%or a celorlalte politici promo$ate de &niunea 'uropean, protecia sntii persoanelor# utili(area prudent i raional a resurselor naturale. In d'"trin00 s1a artat "a prin"ipiul pre*enirii are "el puin trei interpretri. pre*enirea -nseamn pr'te"ie la sursG prin"ipiul ##minimizrii># "are se %azeaz pe ideea " p'luarea minima este "ea mai %una "ale de pre*enireG ultima interpretare este -n sensul "a a"easta tre%uie s ia -n "'nsiderare interesele generaiil'r *iit'are! Iun"ia pre*enti*a a mediului nu este limitat la ni*el regi'nal# ea a*:nd "ara"ter internai'nal! Kn s"'pul e&i"ientizrii a"esteia# s1a -n"+eiat un numr "'nsidera%il de "'n*enii regi'nale i internai'nale# dintre "are amintim. C'n*enia pri*ind pre*enirea p'lurii mediului marin de 'rigine teluri"# Paris# 23CBG C'n*enia pri*ind pre*enirea p'lurii Marii Mediterane# ?ar"el'na# 23CEG C'n*en ia re&erit'are la pre*enirea p'lurii marine "auzate de 'pera iile de imersare e&e"tuate de "tre na*e i aer'na*e# Osl'# 23C/G C'n*enia internai'nal pri*ind pre*enirea p'lurii apel'r marine prin +idr'"ar%uri# L'ndra# 23@B!

Mir"ea Duu# 'p!"it# p!/B/! Prin"ipiul su%sidiaritii este inspirat din te'l'gia "at'li"a# el &iind "'nturat pentru prima dat prin en"i"li"a p'nti&i"al >Muadragesim' Ann'># din 2302# identi&i":ndu1i1se# -n general# 'riginea -n Tratatul Min'r al lui Mar" Aureliu "are se re&er la relaiile dintre %iseri"a de la R'ma i alte %iseri"i i prin "are se &"ea "un's"ui "ererea %iseri"ii a&ri"ane de aut'n'mie legitima -n "adrul unei "'munitii uni*ersale Prin"ipiul su%sidiaritii a -n"eput# din a"el m'ment# s &igureze "a regula prin"ipala a s'"ietaii "i*ile# dat'rita *alenel'r sale -n luarea de"iziil'r -n s'"ietate $Cristian ?ades"u# l'an Ale andra 1 Intr'du"ere in studiul pr'"esului de "''perare interregi'nala# Editura ;S8l*i># ?u"uresti# 233C# p!E5(! Re*italizarea a"estui prin"ipiu este determinate de m'di&i"area Tratatului de la R'ma $semnat la /@ martie 23@C( prin intermediul Tratatului de la Maastri"+t $semnat la data de C &e%ruarie 233/( i "are a instituit Uniunea Eur'pean# art! !0? d'%:ndind urmt'rul "'ninut. ;In d'meniile "are nu in de "'mpetenta sa e "lusi*e C'munitatea nu inter*ine# -n "'n&'rmitate "u prin"ipiul su%sidiaritii# de":t da" i -n msura -n "are '%ie"ti*ele a"iunii a*ute -n *edere nu p't &i realizate de manier su&i"ienta de "tre statele mem%re i p't &i de"i# dat'rita dimensiunil'r i e&e"tel'r a"iunii pr'puse# realizate mai %ine la ni*el "'munitar>! 00 !Daniela Marines"u# Tratat de dreptul mediului# Editura All ?e"6# ?u"ure ti # /550# p!C0 i urmat'arele! >P 0B Mir"ea Duu# 'p!"it# p /B0!
0/

31

32

33

"( Prin"ipiul p'luat'rul pltete C'nsiderat un mi)l'" de"isi* pentru a determina p'luat'rii s redu" impa"tul e"'l'gi" al a"ti*itii l'r# prin"ipiul a &'st pr'm'*at pe larg -n "adrul p'liti"il'r "'munitare# p'rnindu1se de la &aptul "a ;un regim %azat pe a"est prin"ipiu este indispensa%il pentru a e*ita dist'rsiunile "'n"urenei $"ap! 2/ din pr'gramul al III1lea(0B! d) Prin)ipiul a&ordrii #lo&ale Pre*zut -n "adrul "elui de al treilea Pr'gram de a"iune# prin"ipiul e prima ne*'ia de a nu se ;"'mpartimenta> e "esi* msurile de pre*enire i redu"ere a p'lurii la ni*elul taril'r mem%re ale Uniunii Eur'pene! P'tri*it a"estui prin"ipiu# numai ' a%'rdare gl'%al p'ate asigura ' a"iune i un "'ntr'l e&i"ient! e( .ta&ilirea de norme e)olo#ie stri)te ,n )adrul reali-rii marii piee interioare europene A"est prin"ipiu *izeaz d'ua aspe"te. e"'l'gi" si e"'n'mi"! Pentru a &i "'mpetiti*a pe plan m'ndial# industria eur'pean tre%uie s se adapteze "ererii "res":nde de n'rme mai se*ere i de pr'duse nep'luante! De pre"izat "# &a%ri"area de pr'duse a ate pe "alitate presupune in*estiii "are s ai% e&e"te %ene&i"e asupra &'rei de mun"a 0@ ! 1.4.4. Instrumente /inan)iare de promo(are a politi)ilor )omunitare de mediu In "adrul Uniunii Eur'pene# dup "e prin primele patru pr'grame de a"iune -n materie de mediu s1 a pr'm'*at a%'rdarea reglementar # "el de al =1lea pr'gram a "'n"luzi'nat " tre%uie s se a)ung la un ansam%lu mai di*ersi&i"at de mi)l'a"e de a"iune!0E Dintre a"estea se remar" instrumentele e"'n'mi"e# "ele de ;a)ut'r '"azi'nal># pre"um si reglementrile a a1zis stimulat'rii! Dei nu se p'ate *'r%i despre e istena unei &is"aliti e"'l'gi"e la ni*el "'munitar# se p'ate spune " t'ate instrumentele &inan"iare gesti'nate de institute "'munitare au drept s"'p atingerea un'r '%ie"ti*e de pr'te"ie a mediului Sursele de &inanare -n a"est d'meniu pr'*in i de la ?an"a Eur'pean de In*estiii 'ri ?an"a Eur'peana pentru re"'nstru" ie i Dez*'ltare $?ERD(! Ast&el# ?ERD a ad'ptat prima ;P'liti" de Mediu> -n anul 2332# d'"ument "are detaliaz anga)amentele A"'rdului de Kn&iin are a ?n"ii ;de a pr'm'*a dez*'ltarea dura%il i un mediu -n"'n)urt'r snt's Kn t'ate a"ti*itile sale>! In a"est d'"ument ?ERD re"un'ate " dez*'ltarea dura%il reprezint un aspe"t &undamental al administrrii "'respunzt'are a a&a"eril'r i "a aspira ia spre "re terea e"'n'mi" i pr'm'*area unui mediu -n"'n)urt'r snt's sunt legate -n m'd dire"t! In s"'pul respe"trii mandatului de mediu# ?ERD i1a pr'pus s urmeze patru dire"i strategi"e. a( integrarea "'nsiderentel'r de mediu -n "i"lul pr'ie"t $pr'"esul de e*aluare a mediului# "lasi&i"area pr'ie"tel'r# et"!(# %( pr'm'*area in*esti iil'r 'rientate "tre mediu -n t'ate se"t'areleG "( "'n*eni'nalizarea "'nsiderentel'r de mediu prin p'liti"ile se"t'riale i de ar i prin a"ti*it ile de
34

I%idem Un r'l imp'rtant -n implementarea p'liti"ii de mediu a Uniunii Eur'pene -l are Sistemul &inan"iar de management i audit al mediului 1 EMAS $E"' 1 Management and Audit S"+eme(# "reat -n *ederea -m%unt iri per&'rman ei de mediu a 'rganizaiil'r eur'pene i a &urnizrii de in&'rmaii pu%li"ului i pril'r interesate!0C 3 ! In a"est sens# ?ERD *a spri)ini prin in*estiii implementarea Agendei /2# pre"um si a a"'rduril'r gl'%ale i regi'nale a&erente "u pri*ire la mediu i dez*'ltarea dura%ila# in"lusi* C'n*enia Cadru pri*ind s"+im%rile "limati"e! Pr't'"'lul de la O8't'# C'n*enia pri*ind di*ersitatea %i'l'gi" C'n*enia pri*ind e*aluarea impa"tului asupra mediului -n "'nte t trans&r'ntalier i C'n*enia pri*ind a""esul la in&'rmaii# parti"iparea pu%li" -n luarea de"iziil'r i a""esul la )ustiie -n aspe"te de mediu
0E

35

36

"''perare te+ni" ale ?ERDG d ( instituirea de parteneriate pentru s'lui'narea pr'%lemel'r de mediu regi'nale i gl'%ale!0C Kns# prin"ipalele instrumente &inan"iare ale p'liti"ii de mediu -n Uniunea Eur'pean sunt reprezentate de Pr'gramul LIIE04 i de I'ndul de C'eziune Pr'gramul LIIE a &'st lansat -n anul 233/ "u s"'pul de a "'1&inana pr'ie"tele de pr'te"ie a mediului -n rile mem%re ale Uniunii Eur'pene# dar i -n rile -n "urs de aderare! A"est pr'gram a par"urs trei etape. 233/1233@# "u un %uget de B55 mili'ane Eur'# 233E12333# "u un %uget de B@5 mili'ane Eur'G 1 /5551/55B# "u un %uget de EB5 mili'ane Eur'! Pr'gramul LIIE este stru"tural pe trei "'mp'nente temati"e. LIIE 1 Natura# LIIE 1 Mediu i LIIE 1 ri tere# t'ate urmrind -m%untirea situa iei mediului C'mp'nenta LIIE 1 Natura &inaneaz $-n pr'p'rie de @5 N 1 C5 N din "+eltuielile eligi%ile( pr'ie"te de "'nser*are a +a%itatului natural i a &aunei i &l'rei sl%ati"e# spri)inind -n a"est &el p'liti"a de "'nser*are a naturii i reeaua ;Natura /555> a Uniunii Eur'pene! Kn R'm:nia# prin a"east "'mp'nenta a pr'gramului LIIE a &'st susinut &inan"iar planul nai'nal de a"iune pentru pr'te)area del&inil'r din Marea Neagra! C'mp'nenta LIIE 1 Mediu &inaneaz $-n pr'p'r ie de 05 " 1 @5 N( a"iuni "e urmres" punerea -n pra"ti" a p'liti"ii i legislaiei "'munitare re&erit'are la pr'te"ia mediului# at:t -n statele mem%re ale Uniunii Eur'pene# ":t i -n rile "andidate! In "adrul a"estei "'mp'nente sunt sta%ilite urmt'arele d'menii eligi%ile pentru &inanare. dez*'ltarea i plani&i"area utilizrii terenuril'rG managementul apel'rG redu"erea impa"tului a"ti*itil'r e"'n'mi"e asupra mediului# gesti'narea deeuril'rG redu"erea impa"tului pr'dusel'r asupra mediului printr1' a%'rdare integrat a pr'"esului de pr'du" ie! Kn R'm:nia# prin "'mp'nenta LIIE 1 Mediu s1au dez*'ltat sisteme sele"ti*e de "'le"tare a deeuril'r mena)ere! C'mp'nenta LIIE 1 ri tere are -n *edere "rearea "apa"it il'r i stru"turil'r administrati*e ne"esare dez*'ltrii p'liti"ii de mediu i a pr'gramel'r de a" iune -n statele mem%re# -n unele ri "andidate $R'm:nia( i -n unele ri tere din )urul Mrii Mediterane i Mrii ?alti"e! In "eea "e pri*ete I'ndul de C'eziune# -n&iin area a"estuia a &'st +'tr:t prin Tratatul de la Maastri"+t# &'ndul de*enind 'perai'nal -n anul 233B! Cara"teristi"ile &'ndului sunt urmt'arele. a( s&era limitat de a"iune# din a"est &'nd urm:nd a se a"'rda spri)in &inan"iar numai statel'r mem%re "are au un PI?F l'"uit'r mai mi" de 35 N din media "'munitara $Spania# P'rtugalia# Gre"ia# Irlanda(G %( spri)inul &inan"iar este limitat la "'1&inan area pr'ie"tel'r din d'meniile pr'te" iei mediului i dez*'ltrii reelel'r de transp'rt trans1eur'pene# "( sup'rtul &inan"iar este a"'rdat a"el'r state "are au ela%'rat pr'grame prin "are se a""ept "'ndi iile re&erit'are la limitele de&i"itului %ugetar! 1.5. 0e-(oltarea dura&il ,n Uniunea European 1.5.1. Consideraii #enerale C'n"eptul de dez*'ltare dura%ila a aprut -ntr1un m'ment -n "are pr'%lemele legate de mediu se a&lau -n prim1planul dez%ateril'r p'liti"e! Atun"i# -nsa# n' iunea de dez*'ltare dura%il reprezent mai mult '
R'mania a &'st prima ar din Eur'pa Centrala i de Est "are a parti"ipat la pr'gramul "'munitar LIIE# -n anul 2333# "u pr'ie"te pe am%ele se"iuni ale a"estuia $LIIE 1 Mediu 1 B pr'ie"te i LIIE 1 Natura 1 C pr'ie"te(!
0C04

38

sintagm p'tri*it pentru atragerea sup'rtului# de":t un im%'ld pentru pr'pulsarea s"+im%ril'r -n d'meniul mediului! Prin -ntrirea ideii " mediul i dez*'ltarea e"'n'mi" sunt p'tenial "'mpati%ile sau " reprezint '%ie"ti*e "'mplementare! dez*'ltarea dura%il a '&erit ' mult a teptat -nl'"uire a m'delului "'n&li"tual "are a "ara"terizat dez%aterile pe tema limitel'r de "re tere din anii 23C5! C'n&'rm Rap'rtului ?rundtland intitulat ;=iit'rul n'stru "'mun># "are a pus %azele "'n"eptului de dez*'ltare dura%ila# ;e"'n'mia m'ndial tre%uie s a""elereze dez*'ltarea e"'n'mi" -n "'nte tul respe"trii restri"iil'r legale de mediul -n"'n)urt'r># prin asigurarea unui "'ntr'l ade"*at al te+n'l'giei i 'rganizrii s'"iale! Argumentul intrinse" al rap'rtului este a"ela "a pr'speritatea e"'n'mi" i "'nser*area mediului se susin re"ipr'"! Satis&a"erea uneia dintre "ele d'ua "erine atrage dup sine satis&a"erea "elei de a d'ua! Un r'l determinant -n d'meniul pr'te"iei mediului i al dez*'ltrii dura%ile 21au a*ut trei "'n&erine m'ndiale. 1 C'n&erina Naiunil'r Unite pri*ind Mediul -n"'n)urt'r# St'"6+'lm# @12E iunie 23C/G 1 C'n&erina M'ndiala a Organizaiei Naiunil'r Unite pentru Mediu i Dez*'ltare# Ri' de 7aneir'# 012B iunie 233/# 1 Summit1ul M'ndial pentru Dez*'ltarea Dura%il# 7'+annes%urg $A&ri"a de Sud(# /E august 1 B septem%rie /55/! La prima "'n&erin m'ndial -n d'meniul pr'te"iei mediului de la St'"6+'lm# a &'st ad'ptat ;Planul de a"iune pri*ind mediul># "e "'nine 253 re"'mandri# adresate statel'r# pri*ind pr'te"ia mediului &r a a*ea &'ra )uridi"a '%ligat'rie# a"estea urmau s &ie puse -n apli"are prin ad'ptarea un'r reglementri nai'nale -n "'n"'rdana "u a"este te te! A"est plan a "'ndus la ad'ptarea ulteri'ar a alt'r msuri# la ni*el internai'nal# regi'nal sau nai'nal# "um ar &i# de e emplu# Carta mril'r $Pr'te"ia Mrii Negre# pr'te"ia Mrii ?alti"e( a! Kns# d'"umentul prin"ipal al a"estei "'n&erine este ;De"laraia &inala asupra mediului> "are su%liniaz legtura 'rgani" dintre pr'te"ia mediului i pr'gresul e"'n'mi" i s'"ial al p'p'arel'r# -n "'nte tul eliminrii e&e"tel'r negati*e ale dez*'ltrii! Kn "adrul C'n&erinei de la Ri' de 7aneir'# din 233/ au &'st ad'ptate mai multe d'"umente# dintre "are "el mai imp'rtant este ;De"laraia de prin"ipii> sau ;Carta pm:ntului> A"est d'"ument "uprinde prin"ipiile dup "are 'menirea tre%uie s se "'ndu" -n rela iile interumane# pre"um i "ele dintre 'm i natur! D'"umentul a a*ut "a s"'p pregtirea a"'rduril'r interna i'nale "are s pr'te)eze mediul# prin parteneriat m'ndial# "u n'i ni*ele de "''perare -n se"t'are "+eie ale e"'n'miei! Alte d'"umente ad'ptate la a"easta "'n&erin. Agenda /2# "are reprezint un pr'gram de a"iune "e *a &i apli"at de gu*erne# 'rganizaii ale Na iunil'r Unite i grupuri se"t'riale independente# a"'l' unde a"ti*itatea 'mului a&e"teaz mediul# 1 C'n*enia pri*ind s"+im%rile "limati"e# d'"ument "e reprezint un anga)ament &erm al ril'r semnatare "a p:n -n anul /555 sa1i redu" emisiile de "ar%'n -n atm's&era la ni*elul anului 2335G 1 C'n*enia pri*ind di*ersitatea %i'l'gi"a# "are pre*ede msurile pe "are tre%uie s le ia statele -n s"'pul pr'te)rii e"'sistemel'r i a di*ersel'r &'rme de *iaG 1 De"laraia de prin"ipii pri*ind "'nser*area i e pl'atarea pduril'r! La SummitQul m'ndial pentru dez*'ltare dura%ila de la 7'+annes%urg# din /55/ au &'st luate# "u titlu de re"'mandare# ' serie de msuri "are pri*es" -n spe"ial. apa# sntatea# energia# agri"ultura i di*ersitatea %i'l'gi"! Cele mai imp'rtante d'"umente ad'ptate sunt. 1 De"laraia p'liti" prin "are e&ii de state i de gu*erne si1au rea&irmat resp'nsa%ilitatea "'mun de a &a"e pr'grese# de a -m%unt i pr'te" ia mediului# dez*'ltarea e"'n'mi" i s'"ialG Planul de implementare# "are a &'st primit di&erit de parti"ipanii la summit In s"'pul -ndeplinirii

'%ie"ti*el'r pre*zute# e&ii de state i de gu*erne# semnatari au "erut ril'r dez*'ltate s1si 'n'reze anga)amentele &inan"iare asumate# s gseas" surse n'i de &inanare In d'"ument se meni'neaz " statele tre%uie s -n"ura)eze parteneriatele# s pr'greseze -n &'rmularea de strategii na i'nale de dez*'ltare dura%il i s -n"eap punerea l'r in apli"are -nainte de /55@! 1.5.2. Pro#ramele )omunitare de a)iune ,n domeniul mediului In anul 23C5 C'misia Eur'pean a de"larat pentru prima data# -ntr1un "'muni"at '&i"ial adresat C'nsiliului# ne"esitatea ela%'rrii unui pr'gram "'munitar -n materie de mediu! Pana in prezent# -n "adrul CEE i# ulteri'r# al Uniunii Eur'pene au &'st ela%'rate ase pr'grame de a"iune -n materie de mediu! ?azate pe argumente eti"e# e"'n'mi"e i de %unstare03 pr'gramele de mediu e prim ' *erita%ila >&il's'&ie> "'munitar -n pri*ina pr'te" iei i ameli'rrii mediului! Ele nu au &'r a )uridi"a i "'nstituie d'ar de"laraii p'liti"e "are prezint '%ie"ti*e de atins "'n&'rm unui "alendar pre"is A"este '%ie"ti*e "'nstau# -n esen# -n pre*enirea# redu"erea i p'si%ila -nlturare a pre)udi"iil'r# meninerea e"+ili%rului e"'l'gi" i pr'te)area %i's&erei# asigurarea unei %une gestiuni a resursel'r i a mediului natural# 'rientarea dez*'ltrii -n &un"ie de e igen ele "alitati*e# luarea -n "'nsiderare a mediului -n amena)area stru"turil'r i terit'riului# "utarea# -mpreun "u statele tere# de s'luii "'mune pr'%lemel'r de mediu !a!!B5 Kn peri'ada derulrii a"est'r pr'grame# la ni*elul C'munit ii s1au ad'ptat peste /55 de a"te legislati*e -n d'meniul mediului# "are se re&era# -n prin"ipal# la limitarea p'lurii# intr'du"erea un'r n'rme minimale# -n spe"ial -n d'meniile gesti'narii deeuril'r i al p'lurii apel'r i aerului! Kns# prin intr'du"erea a"est'r reglementri# nu s1a a)uns la pre*enirea degradrii mediului! Ast&el "# s1a tre"ut la integrarea prin"ipiului dez*'ltrii dura%ile printre misiunile C'munit ii# iar d'meniul pr'te" ia mediului a &'st ridi"at la rang de pri'ritate a%s'lut! ! 1.5.3. .trate#ia Uniunii Europene ,n /a(oarea de-(oltrii dura&ile In iunie 233C la Amsterdam# s1a reiterat anga)amentul Uniunii Eur'pene -n legturii "u "'n"luziile Summitului din 233/ despre mediu i dez*'ltare! Ast&el# s1a a&irmat " pr'"esul Ri' tre%uie a""elerat pentru a se a)unge la stadiul -n "are dez*'ltarea dura%il s &ie p'si%il la ni*el m'ndial! Dar# pentru "a a"easta s se realizeze# este ne*'ie de integrarea p'liti"ii de mediu p'liti" e"'n'mi" i s'"ial! P'tri*it art / din Tratatul de la Amsterdam# >-ndat'rirea C'munitii *a &i s sta%ileas" ' pia "'mun# ' uniune e"'n'mi" i m'netar i prin implementarea p'liti"ii "'mune sau a a"ti*itil'r la "are se &a"e re&erire -n art!0 i 0a# s pr'm'*eze -n -ntreaga "'munitate ' dez*'ltare dura%il# arm'ni'as i e"+ili%rat a a"ti*itil'r e"'n'mi"e# ' "re tere dura%il i nein&lai'nist# un ni*el -nalt de "'n*ergena a
Argumentul eti" are la %aza ideea "a natura are ' *al'are pr'prie i de a"eea tre%uie pr'te)at! Argumentul %unstrii se %azeaz pe relaia dintre degradarea mediului i sntatea 'mului Pr'te"ia sntii umane este meni'natA in art! 205 al Tratatului CE Argumentul %unstri nu se re&er d'ar la generaia a"tual# "i la generaiile *iit'areG unul din argumentele prin"ipale ale de&inirii dez*'ltrii dura%ile "a '%ie"ti* -l "'nstituie s'lidaritate "u generaiile *iit'are! Argumentul e"'n'mi" este "'nsiderat i rai'namentul arm'nizrii ! Legislaiei statel'r mem%re! De alt&el# arm'nizarea legislaiei este tema prin"ipala a "apit'lului despre "rearea unei piee interne "'mune din Tratatul de la Maastri"+t# "apit'l "e sta la %aza legislaie de mediu! A se *edea >Aderarea la Uniunea Eur'pean i mediul -n"'n)urt'rG ' intr'du"ere># pu%li"aie realizat "u spri)inul C'misiei Eur'pene# DG En*ir'nment i AID R'm! B5 A! Oiss# Dr'it internai'nal de lRen*ir'nnemenl# Editi'ns A! Ped'ne# Paris# 2343# p!002
40 3!

per&'rmanel'r e"'n'mi"e# un numr mare de anga)ri i pr'te" ie s'"iala la ni*el -nalt# ' %una pr'te" ie de -m%untire a "alitii mediului# "reterea ni*elului de trai i a "alit ii *ieii# ' "'eziune e"'n'mi" i s'"ial# pre"um i s'lidaritatea dintre Statele Mem%re>! La C'nsiliul Eur'pean de la G'te%'rg# din iunie /552# a &'st "'n*enit ' strategie pentru dez*'ltarea dura%il# "are reprezint# de &apt# ' "'ntinuare a e&'rturil'r -ntreprinse pentru atingerea '%ie"ti*el'r de dez*'ltare dura%il pre*zute -n "el de al @1lea Pr'gram de a" iune al C'munit i Eur'pene $233/1/555(# >Spre ' dez*'ltare dura%il>! T't'dat# este parte integranta al "elui de al E1lea Pr'gram de a"iune pentru mediu# >=iit'rul n'stru# alegerea n'astr># "are sta%ile te a" iunile pri'ritate pentru peri'ada /5521/525 C'nsiliul Eur'pean a identi&i"at un numr de '%ie"ti*e si msuri -n urmt'arele d'menii pri'ritate ale p'liti"ii de dez*'ltare a Uniunii. "'m%aterea m'di&i"rii "limeiG asigurarea dez*'ltrii dura%ileG sntatea pu%li"# administrarea mai resp'nsa%il a resursel'r naturale! Kn "'n"luziile C'nsiliului de la ?ru eiles din /51/2 martie /550# se men i'neaz " s1au -nregistrat pr'grese imp'rtante -n pr'm'*area unei "reteri dura%ile! Msurile "'n"rete "e se *'r lua -n anii urmt'ri pentru pr'te)area mediului -n interesul dez*'ltrii dura%ile pri*es". ameli'rarea indi"at'ril'r de mediuG reg:ndirea transp'rtului pr'dusel'r petr'liere# punerea a""entului pe dez*'ltarea de n'i "'m%usti%ili i te+n'l'gii pentru *e+i"uleG punerea la pun"t a unui sistem de san" iuni# in"lusi* penale# pentru in&ra"iunile de p'luare maritim# ad'ptarea unui pr'gram intitulat >Energie inteligenta pentru Eur'pa># apli"area i respe"tarea pr't'"'alel'r i "'n*en iil'r re&erit'are la mediu! 1. . Cara)teristi)ile dreptului )omunitar ai mediului Dreptul "'munitar a "reat ' 'rdine )uridi" n'ua "are a "'mpletat sistemele tradi i'nale de drept nai'nal i de drept internai'nal -n *ig'are p:n atun"i B2! Ordinea )uridi" "'munitara este aut'n'm -n rap'rt "u 'rdinea )uridi"a internai'nal -ntemeiat pe ideea de "''perare# "a urmare a men inerii integrate a su*eranitii! T't'dat# 'rdinea )uridi"a "'munitara este relati* aut'n'm &a de dreptul intern al statel'r mem%re $De e emplu# Curtea de 7ustiie nu este "'mpetenta s *eri&i"e legalitatea unui a"t intern i nu are misiunea de a da ' interpretare dreptului intern(! Iiind un instrument de interes "'mun# dreptul rezultat din surse "'munitare nu este un drept strin# ni"i un drept e tern el este dreptul pr'priu al &ie"ruia dintre statele mem%re# "a i dreptul na i'nal al a"est'ra# "u singura "alitate suplimentar " el reprezint ierar+ia te tel'r n'rmati*e ale &ie"rui stat B/ Ast&el# prin -nsi natura sa# dreptul "'munitar are ' &'r spe"i&i" de ptrundere -n 'rdinea )uridi"a a statel'r mem%re i anume. 1 n'rma de drept "'munitar d'%:ndete aut'mat statut de drept p'ziti* -n 'rdinea )uridi" intern a statel'r mem%re $>apli"a%ilitatea imediat>(# 1 n'rma de drept "'munitar este sus"epti%il de a "rea# prin ea -nsi# drepturi i '%ligaii pentru
l'an Ale andra# Ilie G'r)an# I*an1=asile I*an'&# Cezar1C'rneliu Manda# Alina Ni"u# Ctlin 1 Sil*i' Sraru# Drept administrati* eur'pean# Editura >Lumina Le > ?u"ureti# /55@# p! 2B! B/ I'n P! Iilipes"u# Augustin Iuerea# Drept institui'nal "'munitar eur'pean# Ediia a S1a# Editura >A"tami># ?u"ureti! 33E# p!@0! B0 I%idem! BB O"ta*ian Man'la"+e# Drept "'munitar# Editura All# ?u"ureti# 233E# p B@
41

B/

pers'anele parti"ulare $>apli"a%ilitatea dire"ta>(# 1 n'rma "'munitara are pri'ritate &a de 'ri"e n'rm nai'nal $>pri'ritatea>(B0 Dup "um s1a artat -n )urispruden# C'munitatea Eur'pean reprezint ' n'u 'rdine )uridi" de drept internai'nal# -n %ene&i"iul "reia# statele si1au limitat drepturile l'r su*erane $-n d'menii limitate( i ale "rei su%ie"te sunt nu numai statele# "i i nai'nalii l'r! In a"este "'ndi ii# independent de legisla ia statel'r mem%re# dreptul "'munitar nu numai " impune '%liga ii pers'anel'r# dar este# t't'dat# destinat s le "'n&ere drepturi!BB In )urispruden s1a mai '%ser*at " apli"a%ilitatea dire"t a dreptului "'munitar -nseamn " regulile a"estuia tre%uie sa &ie uni&'rm i deplin apli"ate -n t'ate statele mem%re# ":t timp sunt in *ig'are In "eea "e pri*ete mediul# nu t'ate dire"ti*ele din a"est d'meniu "'nin pre*ederi "u e&e"t dire"t -n dreptul nai'nal! Kns# ' serie de d'"umente $dire"ti*e( de a"est gen "'n in ' asemenea "ara"teristi"a. Dire"ti*a C'nsiliului nr! 3BFE0FEC pri*ind "'ntr'lul emisiil'r de "'mpu i 'rgani"i *'latili $CO=( rezulta i din dep'zitarea %enzinei i distri%uia sa de la terminale la sta iile ser*i"e# Dire"ti*a nr! 3BFE/FEC pri*ind am%ala)ele i deeurile de am%ala)eG Dire"ti*a C'nsiliului nr! /555FCEFEC pri*ind in"inerarea de euril'rG Dire"ti*a nr! 32F/C2FEEC pri*ind epurarea apel'r uzate ur%ane# Dire"ti*a nr! 34F40FEC pri*ind "alitatea apei destinate "'nsumului uman ! a! Un e&e"t dire"t au i dire"ti*ele "are '%lig statele mem%re sau aut'rit ile "'mpetente de a a"i'na -n anumite dire"ii# pre"um. ela%'rarea i punerea -n apli"are de planuri i pr'grame# e*aluarea impa"tului a"ti*itil'r e"'n'mi"e i s'"iale ! a $E ! De"izia C'nsiliului nt#33F4BCFEC pri*ind sta%ilirea Pr'gramului de a"iune al C'munitii -n d'meniul pr'te" iei "i*ileG Dire"ti*a C'nsiliului nr! 4@F00CFEEC# m'di&i"ata prin Dire"ti*a C'nsiliului nr 3CF22FEC pri*ind e*aluarea e&e"tel'r anumit'r pr'ie"te pu%li"e i pri*ate asupra mediului(!

CAPITOLUL II
I12%"3E4E 03EP5U4UI C%MU*I5"3 "4 ME0IU4UI
2.1. I-(oarele primare ale dreptului )omunitar al mediului Curtea de 7ustiie a C'munitil'r a sta%ilit ' 'rd'nare l'gi" a sistemului iz*'arel'r dreptului "'munitar -n &un"ie de %aza )uridi" a ad'ptrii l'r i de relaia dintre ele! Ast&el sunt enumerate urmt'arele iz*'are. tratatele "'nstituti*e i "ele su%se"*ente $dreptul primar(# a"'rdurile Internai'nale -n"+eiate de CE# dreptul "'munitar deri*at i sursele "'mplementare! Dreptul "'munitar primar "uprinde tratatele "'nstituti*e ale "'munitil'r i tratele de m'di&i"are a a"est'ra. 1 Tratatul de "'nstituire a C'munitii Eur'pene a Cr%unelui i Oelului $CECA( 1 24 aprilie 23@2G
43

44

1 Tratatul de "'nstituire a C'munitii E"'n'mi"e Eur'pene $CEE( 1 intrat -n *ig'are la 2 ianuarie 23@4G 1 Tratatul de "'nstituire a C'munitii Eur'pene a Energiei At'mi"e $EURATOM( 1 intrat -n *ig'are la 2 ianuarie 23@4# 1 Tratatul de &uziune "are a "'nstituit un C'nsiliu i ' C'misie uni"e pentru t'ate "ele trei C'muniti $4 aprilie 23E@(! 1 A"tul Uni" Eur'pean $intrat -n *ig'are la 2 iulie 234C(# 1 Tratatul asupra Uniunii Eur'pene# semnat la Maastri"+t la C &e%ruarie 233/ i intrat -n *ig'are -n 2330G 1 Tratatul de la Amsterdam $/ '"t'm%rie 233C(G 1 Tratatul de la Nisa $des"+is spre rati&i"are la /E &e%ruarie /552(G 1 Tratatul instituind ' C'nstituie pentru Eur'pa B@! A"est tratat *a intra -n *ig'are la 2 n'iem%rie /55E# "u "'ndiia "a t'ate instrumentele de rati&i"are s &i &'st depuse sau -n prima zi a "elei de a d'ua luni "e urmeaz depunerii instrumentului de rati&i"are de "tre ultimul stat semnatar "are -ndepline te a"easta &'rmalitate $art!I=1BBC(! La data intrrii -n *ig'are *'r &i a%r'gate Tratatul de instituire a C'munit ii Eur'pene i Tratatul pri*ind Uniunea Eur'pean# pre"um i a"tele i tratatele "are le1au "'mpletatG 1 Tratatele de adeziune ale ril'r "are au aderat ulteri'rG 1 Tratatele de m'di&i"are a statutel'r institu iil'r eur'pene! A"tele "'munitare meni'nate p't &i "'nsiderate "a un ade*rat >"'rpus> "'nstitu i'nal# ele a*:nd pri'ritate asupra alt'r a"te "'munitare de ni*el in&eri'r i %ene&i"iind de ' >prezum ie a%s'luta de legalitate>BE Din pun"tul de *edere al dreptului "'munitar primar# se pune pr'%lema de a ti -n "e msur "'mpetenele "'munitare a"'pereau iniial pr'%lemati"a pr'te"iei mediului# &iind "un's"ut &aptul " pre'"uprile pentru pre*enirea i "'m%aterea p'lurii au aprut mult mai t:rziu $la apr'ape un de"eniu dup ad'ptarea tratatel'r "'nstituti*e ale C'munitii Eur'pene(! A"est aspe"t tre%uie pri*it separat# din perspe"ti*e di&erite -n "azul &ie"rei "'muniti -n parte!BC 2.1.1. 5ratatul de ,n/iinare a Comunitii Europene a Cr&unelui i %elului (CEC"6CEC%). A"est tratat# dei "'ninea ":te*a pre*ederi re&erit'are la se"uritatea mun"ii $art @@(# nu putea &i in*'"at pentru a"iuni ample -n materie e"'l'gi"! O%ie"ti*ul C'munitii Eur'pene a Cr%unelui i Oelului era de a "'ntri%ui -n arm'nie "u e"'n'mia general a statel'r mem%re i dat'rit sta%ilirii unei pie e "'mune la e pansiunea e"'n'mi"# dez*'ltarea l'"uril'r de mun" i la ridi"area ni*elului de *ia -n statele mem%re> $art /(! 2.1.2. 5ratatul de )onstituire a Comunitii Europene pentru Ener#ie "tomi)a (EU3"5%M) A"est tratat a a*ut iniial "ea mai mare in"iden -n pr'%lemati"a pr'te"iei mediului B4# -ntru":t# "'n*enea >sta%ilirea "'ndiiil'r de se"uritate "are -ndeprteaz peri"'lele pentru *ia a i sntatea p'pula iei>! Tratatul "uprinde disp'ziii "are urmres" integrarea se"t'riala a energiei nu"leare "i*ile# prin &'rmarea i
45

Te tul pr'ie"tului C'nstituiei a &'st ad'ptat prin "'nsens de C'n*enia Eur'peana la 20 iunie i 25 iulie /550! La C'n&erina intergu*ernamentala din iunie /55B des&urat la ?ru elles s1a a)uns la un "'nsens -ntre statele

mem%re "u pri*ire la &'rma &inal a C'nstituiei! La /3 '"t'm%rie /55B# la R'ma# s1a semnat -n m'd '&i"ial te tul &inal al C'nstituiei de "tre e&ii de state i de gu*erne# pu%li"at -n M'nit'rul O&i"ial nr! C 025F2E!,S!/55B! Rati&i"area se *a &a"e de "tre rile semnatare dup pr'priile pr'"eduri "'nstitui'nale!
BE

!O"ta*ian Man'la"+e# 'p!"it# p!22 Mir"ea Duu# 'p!"it!# p! /B3! BCB4 I%idem!
BEBC!

48

"reterea a""elerate a >industriil'r nu"leare># urmrind# t't'dat# ridi"area ni*elului de *ia -n statele mem%re i dez*'ltarea s"+im%uril'r "u alte ri $art! 2(! T'ate "'mpeten ele pri*es" -n m'd e "lusi* apli"area >"i*ila a at'mului>! In "ele ze"e "apit'le ale sale# tratatul se re&era la "''perarea -n materie de "er"etare nu"lear# la regimul de di&uzare a "un'tinel'r -n materie $Cap!II(# la pr'te"ia sanitar $Cap II(# la dez*'ltarea "''rd'nat a in*estiil'r $Cap I=(! Re&erit'r la pr'te"ia sanitar# C'misia era d'tat "u ' putere general de "'ntr'l -n a"est d'meniu# iar C'nsiliul era a%ilitat s sta%ileas" >n'rme de %az pentru pr'te" ia p'pula iei i a lu"rt'ril'r> $art!051 0/(# "e urmau s se re*izuias" peri'di"! Ast&el de n'rme au &'st emise -n &e%ruarie 23@3# -ns# nu s1au d'*edit su&i"iente pentru a pre*eni a""identele nu"leare sau a limita e&e"tele a"est'ra Capit'lele urmt'are din Tratat -ns"riu '%ie"ti*ele i mi)l'a"ele de atingere a a"est'ra! Apr'*izi'narea# "are se &a"e printr1' p'liti"a integrat# este -n"redin at unei agen ii "'mer"iale# aut'n'me# "u pers'nalitate )uridi"i i aut'n'mie &inan"iar! A"easta dispune >de un drept de 'p iune asupra mineralel'r# materiil'r %rute i materiil'r &isi'na%ile spe"iale pr'duse pe terit'riul statel'r mem%re# pre"um i de dreptul e "lusi* de a -n"+eia "'ntra"te pri*ind &urnizarea de minerale# materii %rute i materii &isi'na%ile spe"iale "are pr'*in din interi'rul su din e teri'rul "'munit ii>! De asemenea# Tratatul "uprinde disp'ziii re&erit'are la "'ntr'lul de se"uritate a apr'*izi'nrii "u ast&el de materiale# "'ntr'l "are urmre te -n prin"ipal destina ia &inal a pr'dusel'r din a"easta "ateg'rie# pentru a nu &i deturnate -n s"'puri militare ! 2.1.3. 5ratatul de instituire a Comunitii E)onomi)e Europene (CEE) A"est Tratat# ad'ptat la R'ma la /@ martie 23@C# nu "'ninea ni"i ' disp'ziie "are s p'at &i in*'"at drept %az )uridi" pentru a inter*eni -n d'meniul mediului B3! Ast&el# C'munitatea E"'n'mi" Eur'pean a*ea "a s"'p esenial ;ameli'rarea C'nstant a "'ndi iil'r de *ia i de mun"># pre"um i ;pr'm'*area unei dez*'ltri arm'ni'ase a a"ti*it il'r e"'n'mi"e>! T'tui# s1a gsit# pe "ale de interpretare# un &undament )uridi" -n d'u disp'ziii ale Tratatului de la R'ma! Este *'r%a de arti"'lele 255 si 25/ "are '&ereau p'si%ilitatea de a ad'pta dire"ti*e pentru a permite apr'pierea disp'ziiil'r legislati*e# reglementare i administrati*e ale statel'r mem%re atun"i ":nd a"este disp'ziii au in"idente dire"te asupra &un"i'narii pieei "'mune# -n spe"ial atun"i ":nd disparitile dintre a"este reglementri denatureaz "'ndiiile de "'n"uren# pr'*'":nd dist'rsiuni! Ple":nd de la a"este d'ua arti"'le# -n d'"trina# s1a apre"iat "a pre*ederile a"est'ra p't &i e trap'late la aspe"tele de mediu! Pe de alta parte# au &'st in*'"ate i pre*ederile art! /0@ din Tratat# "are aut'riza C'nsiliul s ia msuri "are apar "a ne"esare pentru &un"i'narea pie ei "'mune# "+iar da" tratatul nu pre*edea "'mpeten ele -n a"est "az A"east situaie a &'st rez'l*at pe "ale p'liti"# -n a&ara 'rganel'r statutare ale C'munit i Ast&el# e&ii de state i de gu*erne ai statel'r mem%re $-n numr de n'u la a"ea dat(# reuni i la Paris -ntre 231/5 '"t'm%rie 23C/# au ad'ptat ' De"laraie "are pr'"lam ne"esitatea pr'te)rii mediului# -n s"'pul ;de a
Ale andra Oiss et 7ean 1 Pierre ?eurier# Dr'it internai'nal de lR en*ir'nnement# Ediia a d'ua# Ed! >Ped'ne> Paris# /555# p!40 i urm!G Mir"ea Duu# 'p!"it!! p!/@5! @5 Mir"ea Duu# 'p! "it# p! /@2! @2 I%idem# p! /@l! 52 Irina M'r'ianu 1 L2tes"u! 'p! "-t !! p! 2CC
B3B3

pune pr'gresul -n ser*i"iul 'mului># iar institu iile "'munitare au &'st in*itate s sta%ileas" un pr'gram de a"iune "'n&'rm unui "alendar pre"is! Primul pr'gram de a"iune -n materie de mediu ad'ptat de C'nsiliu la // n'iem%rie 23C0 "uprindea peri'ada 1'!4-23CE i a &'st urmat peri'di" de altele! A"este pr'grame sunt de&inite "a un ansam%lu de a" iuni "e *izeaz di&erite '%ie"ti*e# "u un "alendar pre"is pentru realizarea l'r i indi"area "el'r resp'nsa%ili! T't'dat# s1au ela%'rat i apli"at i pr'grame "u "ara"ter spe"ial# "are# de i nu au &'r )uridi"# au sta%ilit a" iunile "e urmau s se des& 'are la ni*el "'munitar# pri'ritile -ntregii a"ti*it i -n d'meniu# in&luen :ndu1se -n a"est &el i pr'"esul de reglementare )uridi"! @5 Ca n'u iz*'r de drept internai'nal# d'"umentele men i'nate se "ara"terizeaz prin &aptul " sunt destinate 'rganizaiil'r $"'munitare( "are le1au ela%'rat i pre*d a"iuni "are tre%uie realizate -ntr1' peri'ad determinat! Ele reprezint# mai degra%# ' n'ua te+ni"a de "reare a n'rmel'r )uridi"e "'munitare# de":t un iz*'r de drept pr'priu1zis!@2 2.1.4. ")tul Uni) European Intrat in *ig'are la 2 iulie 234C# A"tul Uni" Eur'pean apare "a un ade*rat instrument de relansare institui'nal i de per&e"i'nare a pieei interne i# t't'dat# "a sup'rt )uridi" al C'munitii Eur'pene @/! A"tului i se spune ;uni"> de'are"e reunete disp'ziii re&erit'are la m'di&i"area i "'mpletarea tratatel'r "'nstituti*e -ntr1un singur a"t )uridi" pre"um si disp'zi ii pri*ind unele re&'rme institu i'nale i "'mpetene comunitare, creea( noi politici i pune ba(ele unei cooperri europene )n materie de politic e*tern Printre alte '%ie"ti*e pe "are le -ns"rie -n d'meniul lrgirii "'mpeten el'r "'munitare# A"tul Uni" Eur'pean a relansat si ridi"at la rangul de pre'"upri pri'ritate i pe "ele de pr'te"ie a mediului! In"luderea a"est'ra -n s&era pre'"upril'r "'munitare este )usti&i"at prin gra*itatea i e tensiunea &en'menel'r de p'luare i# de asemenea# prin ne"esitatea un'r a"iuni "'n*ergente# "'erente# -ndreptate spre 'prirea i -nlturarea &a"t'ril'r de ris"! In *iziunea A"tului Uni" Eur'pean# p'liti"a de mediu are in *edere "''rd'narea a"iunil'r de "'nser*are# pr'te)are i ameli'rare a "alitii mediului# de pr'te" ie a snt i 'amenil'r# de utilizare rai'nala! a resursel'r naturale@0! A"tul Uni" s1a rezumat la trei mari '%ie"ti*e. a dat &'r '%ligat'rie prin"ipiului su%sidiaritiiG a a%ilitat e pres 'ri"e stat "are d'rete s men in sau s sta%ileas" msuri de pr'te" ie superi'arG re"'n&irm "ara"terul "'n"urent al "'mpetenel'r statel'r -n planul relaiil'r "u statele tere sau "u 'rganizaiile internai'nale! A"est d'"ument "'munitar "uprinde d'ua grupe de disp'ziii pri*ind mediul. un arti"'l 255 A i un n'u titlu $=II( intitulat Mediul # inserat -n partea a1III1a a tratatului $art 205 R/ S i T(! A"este n'i pre*ederi ale d'"umentului sta%iles" -n m'd "lar prin"ipiile a" iunii "'munitare -n
50

51

52

53 I'ana Marina"+e# P'liti"a Uniunii Eur'pene -n d'meniul mediului# -n re*ista >Drepturile 'mului $an =II# nr!/F23CC(! IRDO# ?u"ureti(# p!0/10B!

d'meniu! Ast&el# p'tri*it art!205 R# '%ie"ti*ele a"estei a"ti*it ii sunt. 1 1 prezer*area# pr'te)area i ameli'rarea "alit ii mediuluiG 1 "'ntri%uia la '"r'tirea sntii pers'anel'rG 1 asigurarea unei utilizri prudente i rai'nale a resursel'r naturale Disp'ziiile arti"'lului 205 R# alin! / rea&irm prin"ipiile "uprinse -n te tele pr'gramel'r "'munitare -n d'meniul pr'te"iei mediului! De pre"izat " patru din "ele 22 prin"ipii meni'nate -n d'"ument se re&era la dimensiunea internai'nal a p'liti"ii "'munitare -n d'meniul mediului# sta%ilind ". 1 a"ti*itile des&urate -ntr1un stat nu tre%uie s "auzeze deteri'rri ale mediului -ntr1un alt statG 1 1 e&e"tele p'liti"ii "'munitare -n materie de mediu -n "adrul statel'r mem%re tre%uie s in seama de interesele statului respe"ti*G 1 Uniunea Eur'pean i statele mem%re tre%uie s a" i'neze "'n)ugat -n "adrul 'rganiza iil'r internai'nale i s pr'm'*eze ' p'liti" m'ndial "'erent -n d'meniul pr'te"iei mediuluiG 1 pentru &ie"are "ateg'rie de p'luare este ne"esar s se sta%ileas" ni*elul a" iunii $l'"al# regi'nal# "'munitar sau internai'nal(# "'respunzt'r tipului de p'luare i z'nei ge'gra&i"e "are tre%uie pr'te)at! A"tul Uni" Eur'pean pre"izeaz# -n art!205 R alin!0# met'dele de a"iune "'munitar# respe"tarea datel'r te+ni"e i tiini&i"e disp'ni%ile# a "'ndi iil'r de mediu din di*erse regiuni# luarea -n "al"ul a a*anta)el'r rspunderil'r "are p't rezulta din a" iunea sau a%sen a a"esteia# pre"um i din dez*'ltarea e"'n'mi"'1s'"ial a statel'r mem%re -n ansam%lul l'r! Ultimul alineat al arti"'lului 205 R sta%ile te &aptul " Uniunea Eur'pean "''pereaz -n d'meniul pr'te"iei mediului "u state tere i 'rganiza ii interna i'nale "'mpetente# &r "a# prin a"easta# s pre)udi"ieze "'mpetenele pertinente ale ril'r mem%re! @B Arti"'lul 205 T "uprinde ' "lauz spe"ial de rezer*a pentru '"r'tirea mediului# #n sensul "# &ie"are stat mem%ru p'ate menine sau ad'pta msuri mai stri"te de":t "ele "'munitare# "u "'ndi ia "a a"estea s &ie "'mpati%ile "u tratatul i urm:nd s &ie n'ti&i"ate C'misiei @@! A*:nd -n *edere i "elelalte disp'ziii ale A"tului Uni" Eur'pean# se p'ate "'n"luzi'na "a a"est d'"ument "'munitar a mar"at -nt'ar"erea la *'tul "u ma)'ritate "ali&i"at# a "'ns'lidat puterile Parlamentului# C'misiei i C'nsiliului# a e tins "'mpeten ei Cur ii de 7usti ie# a '&i"ializat C'nsiliul Eur'pean# a des"+is n'i d'menii de a"ti*itate -n "er"etare# e"'n'mie# &inan e# p'liti" s'"iala i mediu! 2.1.5. 5ratatul de la Maastri)7t
Sintagma >'rganizaiile internai'nale "'mpetente> p'ate sa "uprind. ONU 1 Pr'gramul pentru mediul -n"'n)urt'r $UNEP(G Uniunea internai'nala pentru "'nser*area naturii i resursel'r nai'nale $IUCN(! Organizaia maritime internai'nal $OMI(G OCDEG UNESCO! Pr'gramul Naiunil'r Unite pentru Dez*'ltare Industrial# et"! A"iunile de "''perare sunt )usti&i"ate de dimensiunea internai'nal a pr'te"iei mediului! C'munitatea a -n"+eiat de)a a"'rduri sau a parti"ipat la ad'ptarea un'r "'n*enii internai'nale -n d'meniul mediului# pre"um! C'n*enia de la ?asel din /51// martie 2343 pri*ind "'ntr'lul "ir"ulaiei peste &r'ntier a deeuril'r peri"ul'ase i al eliminrii l'r $7!O&!LF03 din 2E &e%ruarie 330(! C'n*enia de la Selsin6i pri*ind pr'te"ia mediului din z'na Marii ?alti"e# re*izuit -n anul 233/ $7!O&!L!C0F23 din 2E martie 233B(
@@

54

Ia"ultatea a"'rdat statel'r pentru impunerea un'r msuri mai stri"te iz*'rte din '%ligaia l'r de &inanare i de e e"utare a p'liti"ii -n

materie de mediu dup "um a"este msuri presupun un grad -nalt de diligen i e&e"te e "epi'nale! A se *edea O"ta*ian Man'la"+e! 'p!"it! p! /@@ si urm
55

Intrat -n *ig'are la 2 n'iem%rie 2230# Tratatul de la Maastri"+t @E reprezint un rezultat imp'rtant -n pr'"esul de uni&i"are eur'pean !A"est tratat a adus imp'rtante amendamente a"tel'r "'nstituti*e -n "eea "e pri*ete # pe de ' parte# Uniunea p'liti"! C'n"eptul de Uniune Eur'pean semni&i" trei elemente &undamentale. a( C'munitatea Eur'pean -i pierde "ali&i"ati*ul de e"'n'mi"# mar":nd ast&el lrgirea '%ie"ti*el'r saleG %( C''perarea -n d'meniul p'liti"ii e terne i a adaptriiG "( C''perarea -n d'meniul a&a"eril'r interne i )usti iei! O%ie"ti*ele Uniunii Eur'pene sunt. 1 pr'm'*area unui pr'gres e"'n'mi" i s'"ial e"+ili%rat i dura%ilG 1 "'ns'lidarea "'eziunii e"'n'mi"e i s'"iale i "rearea unei uniuni e"'n'mi"e i m'netare "are s du" la ' m'ned uni"! 1 1 pregtirea Uniunii M'netareG 1 Arm'nizarea p'liti"il'r nai'nale de '"upare a &'r ei de mun" prin Pr'gramul de a" iune s'"ial al C'misieiG 1 C'ns'lidarea pr'te"iei drepturil'r i interesel'r "et enil'r din statele mem%re prin instituirea unei "etenii a Uniunii! 1 Meninerea tutur'r realizril'r "'munitare i dez*'ltarea l'r! C+iar -n pream%ulul tratatului $ alin C( este a&irmat +'tr:rea statel'r mem%re de a pr'm'*a pr'gresul e"'n'mi" i s'"ial ## -n "adrul T!intensi&i"rii pr'te" iei mediului -n"'n)urt'rT!U Art! 0 lit O! -ntrete disp'ziiile de mai sus # pre"iz:nd " a" iunea C'munit il'r "'mp'rt i ## ' p'liti" -n d'meniul mediului! Titlul =II $ din a"tul Uni" Eur'pean( de*enind Titlul ,=I# reia i m'di&i" arti"'lele 205 R1 205 T In'*aiile adu"e de tratatul de la Maastri"+t sunt . 1 Arti"'lul 205 R2 adaug disp'ziiile -ns"rise -n A"tul Uni" Eur'pean un n'u 'riz'nt# "are se re&er la pr'm'*area pe plan interna i'nal a un'r msuri destinate s &a" &a pr'%lemel'r regi'nale sau planetare de mediu! 1 Arti"'lul 205 R/ intr'du"erea ideea reluat din art! 255 A0# "'n&'rm "reia p'liti"a C'munitii -n d'meniul # in:nd seama de di*ersitatea situa iil'r -n di&erite regiuni ale Uniunii Eur'pene# iar prin"ipiului de a"iune pre*enti* i se adaug "el al pre"au i! T't'dat# s1a intr'dus ' "lauz de sal*agardare# "are permite statel'r mem%re s ia msuri pr'*iz'rii i le supune unei pr'"esuri "'munitare de "'ntr'l $ pentru m'ti*e de pr'te"ia mediului i nu de 'rdin e"'n'mi"!( De asemenea# s1au adus m'di&i"ri de natur institu i'nal i de pr'"edur# dup "um reiese din pre*ederile art! 205 S! Ast&el# este -nl'"uit *'tul "u unanimitate# prin ma)'ritatea "ali&i"at# "u pr'"edura de "''perare "u Parlamentul Eur'pean! Unanimitatea este men inut# t'tu i# "'nsultarea Parlamentului Eur'pean -n anumite d'menii. msurile &is"ale# "ele "are pri*es" amena)area terit'riului# a&e"tarea s'lului !a! Art! 205 S alin!0 intr'du"e pr'"edura de "'de"izie pentru unele msuri de mediu! Spre de'se%ire de pr'"edura de "''perare# "are permite -nt'tdeauna C'nsiliului $a" i'n:nd -n unanimitate( s trea" peste a*izul Parlamentului Eur'pean# pr'"edura de "'de"izie "'n&er a"estuia din urma ' *erita%il putere de %l'"a)# "are -i permite s -mpiedi"e de&initi* ad'ptarea unei msuri! Arti"'lul 205S alin! B rea&irm prin"ipiul "'n&'rm "ruia# &r! a pre)udi"ia unele msuri "u "ara"ter "'munitar# statele mem%re asigur &inan area i e e"u ia p'liti"ii -n materie de mediu# iar art! 205 T# "are permite statel'r mem%re s menin i s sta%ileas" msuri intensi&i"ate de pr'te" ie# "'mpati%ile "u Tratatul# este "'mpletat "u '%ligaia statel'r mem%re de a n'ti&i"a a"este msuri C'misiei! Tratatul de la Maastri"+t "'nine i alte disp'zi ii "u in"ident dire"t asupra mediului! C'n&'rm art! 2C2 Curtea de 7ustiie p'ate# la pr'punerea C'misiei# s impun amenzi sau alte "'nstr:ngeri unui stat mem%ru "are nu e e"ut ' de"izie a Curii# iar art! 204 C si D "'n&er Parlamentului Eur'pean dreptul de a
56

Cun's"ut prin l'"ul unde a &'st semnat la C &e%ruarie 233/# -n Olanda

"'nstitui ' "'misie de an"+et la "ererea unui s&ert din mem%rii si# pentru a e amina a" iunile de pr'ast administraie -n apli"area dreptului "'munitar# "re:nd un drept la peti ie pentru "et enii Uniunii Eur'pene! Tratatul a mai des"+is i alte ":mpuri de a"iune. 1 art! 2/4 de&inete %azele unei a"iuni "'munitare -n d'meniul "ulturiiG@C 1 art! 2/3 sta%ilete %azele unei a"iuni -n d'meniul snt ii pu%li"e# "u impli"aii dire"te -n d'meniul mediului !a!

2.1. . 5ratatul de la "msterdam Tratatul de la Amsterdam reprezint ' etapa de ' imp'rtan de'se%it des&urarea pr'"esului de re&'rma a instituiil'r "'munitare! Semnat la / '"t'm%rie 233C# Tratatul de la Amsterdam nu "'nstitute -n"+eierea unei e*'luii institui'nal# "i ' &aza a unui pr'"es "u ' dez*'ltare "'nstant@4! N'ul Tratat -ns"rie printre s"'purile sale ;pr'm'*area -n ansam%lul C'munitii a unei dez*'ltri arm'ni'ase# e"+ili%rate i dura%ile a a"ti*itil'r e"'n'mi"e>! De alt&el# dez*'ltarea dura%il a de*enit# prin Tratatul de la Amsterdam# '%ie"ti*ul prim'rdial al C'munitii! C'n"eptul de dez*'ltare dura%il a &'st lansat -n plan internai'nal prin Rap'rtul ?rundtland $234C( i a&irmat prin C'n&erina ONU pri*ind mediul i dez*'ltarea de la Ri' de 7aneir' $233/(! Analiz:nd te tul Tratatului# se p'ate "'nstata " a"esta a uni&i"at# -ntr1' larga pr'p'rie# pr'"esul de ad'ptare a msuril'r pri*ind mediul! Ast&el# se elimina 'ri"e re"urgere la pr'"edura de "''perate -n &a*'area "'de"iziei! T't'dat# Tratatul pre*ede '%ligaia de a Integra e igenele pr'te"iei mediului -n alte p'liti"i "'munitare In &inal# Tratatul de la Amsterdam -n"ura)eaz parlamentele nai'nale s se impli"e mai mult -n a&a"erile uniunii! Knainte de -n"eperea pr'"eduril'r legislati*e# da statel'r mem%re p'si%ilitatea dez%aterii pr'%lemei "u pr'priile gu*erne Pentru a"easta# -ntre data -naintrii 'ri"rei pr'puneri legislati*e a C'misiei "tre Parlament i C'nsiliu i data la "are a"easta *a a)unge pe agenda# tre%uie s trea" "el puin ase sptm:ni! Iie"are parlament nai'nal dispune de un "'ntr'l spe"ializat
-n a&a"eri eur'pene# "are se -ntrune te In edin e regulate "u mem%rii Parlamentului Eur'pean i "are# ast&el# *'r a*ea p'si%ilitatea s1i -nainteze re"'mandrile institu iil'r eur'pene! 2.1.!. 5ratatul de la *isa Prin semnarea Tratatului de la Nisa $/E &e%ruarie /552(# s1a urmrit &'rmularea unui rspuns la pr'%lema "u pri*ire la p'si%ilitatea &un"i'nrii Uniunii# -n m'd e&i"ient# -n situaia -n "are ar "reste numrul statel'r mem%re Tratatul "uprinde disp'ziii "u pri*ire la "'mp'nen a Parlamentului Eur'pean# e tinderea *'tului "u ma)'ritate "ali&i"at -n "adrul C'nsiliului i rep'nderarea *'turil'rG "'mp'nen a C'misiei Eur'peneG "''perarea "'ns'lidate!G ad'ptarea unei Carte &undamentale a drepturil'r 'mului# aprarea
5

In dreptul "'munitar patrim'niul "ultural este "'nsiderat "a &":nd parte din mediu!
Irina M'r'ianu 1 L2tes"u! 'p!"it!# p! 230!

58

"'muna i Eur'pa s'"ial! /.1.$. 5ratatul de instituire a unei Constituii pentru Europa Prin a"est Tratat se rea&irm# -ntr1' &'rma -m%untirea# '%ie"ti*ele i prin"ipiile meni'nate -n d'"umentele anteri'are! C'n&'rm pre*ederil'r art! II 1 3C# Titlul II din Tratat# p'liti"ile Uniunii tre%uie s pre*ad un ni*el ridi"at de pr'te"ie a mediului i de -m%untire a "alit ii a"estuia# "are sa &ie asigurat -n "'n&'rmitate "u prin"ipiul dez*'ltrii dura%ile Arti"'lul III 1 /00 alin!l "uprinde urmt'arele '%ie"ti*e ale p'liti"ii Uniunii Eur'pene -n d'meniul mediului. 1 "'nser*area# pr'te"ia i -m%untirea "alitii mediuluiG 1 '"r'tirea sntii pers'anel'r# 1 utilizarea prudenta i rai'nala a resursel'r naturaleG 1 pr'm'*area pe plan internai'nal a un'r msuri destinate s &a" &a pr'%lemel'r regi'nale sau planetare de mediu Prin"ipiile p'liti"ii Uniunii -n d'meniul mediului# p'rnind de la un ni*el de pr'te"ie ridi"at i in:nd seama de di*ersitatea situaiil'r din di&erite regiuni ale Uniunii# sunt urmt'arele. 1 prin"ipiul pre"auiei i a"iunii pre*enti*eG 1 prin"ipiul remedierii# "u pri'ritate la sursa# a daunel'r aduse mediuluiG 1 prin"ipiul ;p'luat'rul pltete>! Art! /00 alin! / paragra&ul / insereaz ' "lauza de sal*gardare "are aut'rizeaz statele mem%re s ad'pte# din m'ti*e de pr'te"ie a mediului &r "ara"ter e"'n'mi"# disp'ziii pr'*iz'rii supuse unei pr'"eduri de "'ntr'l din partea Uniunii! Alin! 0 al a"eluiai arti"'l pre"izeaz "a# -n ela%'rarea p'liti"ii sale -n d'meniul mediului# Uniunea ine seama de. 1 datele tiini&i"e i te+ni"e disp'ni%ile# 1 "'ndiiile de mediu din di&erite regiuni ale UniuniiG 1 a*anta)ele i "'sturile "are p't rezulta din a" iune sau ina" iuneG 1 dez*'ltarea e"'n'mi" i s'"iala a Uniunii -n ansam%lul sau i de dez*'ltare e"+ili%rata a regiunil'r sale! Arti"'lul 222 1 /0B# alin! l meni'neaz "a prin legi sau legi "adru eur'pene se sta%iles" a"iunile "are tre%uie -ntreprinse pentru realizarea '%ie"ti*el'r men i'nate mai sus # iar a"este a"te $legi i legi "adru( se ad'pta dup "'nsultarea C'mitetului Regiunil'r i a C'mitetului E"'n'mi" i S'"ial!

Prin der'gare de la alin! 2 i &r a adu"e atingere art! III 1 2C/@3# C'nsiliul ad'pt -n unanimitateE5 legi sau legi "adru eur'pene "are sta%iles". a( Disp'ziii# -n spe"ial de natura &is"alaG %( msurile "u in"ident asupra. 1 amena)rii terit'riuluiG 1 g'sp'dririi "antitati*e a resursel'r de apa "are a&e"teaz# dire"t sau indire"t# e istena a"est'r resurse# 1 e pl'atarea s'luril'r# "u e "epia managementului deeuril'rG "( msurile "are a&e"teaz semni&i"ati* 'p iunea unui stat mem%ru -ntre di&erite surse de energie i stru"tura general a apr'*izi'nrii sale "u energie! a( ='tul unanim da &ie"rui stat un drept de *et'! E*'lu )a a antrenat redu"erea pr'gresi*a a "erin el'r unanimiti# &r a &a"e i dispari -n -ntregime! Art!/0B alin!B pre"izeaz " statele mem%re asigur &inanarea i apli"area p'liti"ii -n d'meniul mediului# iar -n "azul -n "are ' msur! -ntemeiat pe alineatul 2 presupune "'sturi "'nsiderate dispr'p'ri'nate pentru aut'ritile pu%li"e dintr1un stat mem%ru# a"easta msur pre*ede# -ntr1' &'rm ade"*at. a( der'gri temp'rare i %( un spri)in &inan"iar din partea I'ndului de C'eziune $alin @(! 2.2. I-(oarele se)undare ale dreptului )omunitar ai mediului In literatura de spe"ialitate s1a pre"izat " iz*'arele se"undare al"tuies" Dreptul "'munitar deri*at# iz*'are "are sunt -n "'n"'rdanta "u Dreptul "'munitar 'riginar# ast&el "um a &'st stru"tural prin Tratatele "'nstituti*e!E2

P'tri*it art! III 1 2C/ alin2# paragra&ul / si alin!0# prin legi sau legi "adru eur'pene se sta%iles" msurile pri*ind apr'pierea a"tel'r "u putere de lege i a a"tel'r administrati*e ale statel'r mem%re "are au drept s"'p instituirea i &un"i'narea pieei interne# -n d'meniul snt)i# se"uritii# pr'te"iei mediului i pr'te"iei "'nsumat'ril'r! E5 C'ndiiile -n "are C'nsiliul *'teaz ridi" mai multe pr'%leme "are se re&le"t -n e&i"a"itatea sa# in&luen :nd e er"itarea puterii de de"izie! Regulil'r "'mple e "u pri*ire la m'dalitate de e er"itare a dreptului de *'t se adaug pr'%lema dreptului de *et'! Tratatele analizate "'nsa"r 0 m'daliti de *'t. a( Ma)'ritate simpla $@5 N V2( reprezint ' m'dalitate de drept "'mun -n Tratatul C!E! A"est tip de *'t nu este s'li"itat de":t in "azurile limitG %( Ma)'ritatea "ali&i"at $/F0( este m'dalittea "ea mai &re"*ent pre*zut A"easta pr'"edura permite statel'r "are %ene&i"iaz de "ele mai multe *'turi sa '%in min'ritatea ne"esari %l'"a)ului# as'"iindu1si i statele "are au *'turi mai pu ineG
60

5!

E2E2

; A*:nd "ara"ter deri*at dreptul se"undar nu p'ate "'ntra*eni dreptului primarA $O"ta*ian Man'la"+e#'p!"it!! p! 20 Art 243# Tratatul instituind C'munitatea E"'n'mi"a Eur'pean E0 Art! 243# C!E!E# art! 2E2# Tratatul pri*ind instituirea C'muniti Eur'pene a Energiei At'mi"e EB Art! 2B! Tratatul instituind C'munitatea Eur'peana a Cr%unelui i OeluluiG art! 243 C!E!E! art! 2E2 C!E!E!A! E@ Aspe"t pre*zut -n t'ate "ele trei tratate "'nstituti*e!
EE EC

Tratatul de la Maastri"+t pre*ede c are "'mpetent de a emite regulamente i ?an"a Central Eur'pean - n d'meniul sau de a"ti*itate Dumitru Mazilu# 'p!"it!< p!CB! W

C'n&'rm pre*ederil'r Tratatel'r "'nstituti*e# instituiile eur'pene sunt a%ilitate s ad'pte regulamenteE/ dire"ti*eE0# de"iziiEB# a*ize si re"'mandri >!E@ Regulamentele p't &i ad'ptate de C'nsiliul Eur'pean# de Parlamentul Eur'pean i de C'misia Eur'peanEE! Regulamentele au "ara"ter general# &'r '%ligat'rie i apli"a%ilitate dire"t# &r a mai &i ne"esare msuri spe"iale "u pri*ire la -n"'rp'rarea l'r -n dreptul nai'nal! Regulamentele p't &i emise -n "ele mai di&erite d'menii. pre"izarea un'r me"anisme "'munitare# 'rganizarea relaiil'r de piaG reglementarea un'r pr'%leme pri*ind "'n"uren a l'iala# "'m%aterea "'n"urenei nel'iale s!a!EC In "eea "e pri*ete legislaia de mediu# apr' imati* 25N din a"easta este reprezentata de regulamente!E4 Spre de'se%ire de alte d'menii# regulamentele de mediu ne"esita *iit'are msuri nai'nale pri*ind implementarea# ast&el "# nu p't &i ign'rate de "tre rile "e d'res" sa a""ead la Uniunea Eur'peana! De e emplu# tipurile de msuri "e *'r &i luate de "tre ri in"lud -nt:lnirile aut'rit il'r "'mpetente# inspe"ia i "'ntr'lul "'merului "u su%stane "+imi"e peri"ul'ase sau "u spe"ii ameninate# pu%li"area g+iduril'r i d'"umentel'r in&'rmati*e 'ri indi"area san" iunil'r na i'nale pri*ind -n"l"area legii! In unele se"t'are# pre"um deeurile i su%stan ele "+imi"e# legisla ia Uniunii Eur'pene este ' "'m%inaie de regulamente i dire"ti*e! Spre e emplu# regulamentele "are implementeaz C'n*en ia ?asel pri*ind transp'rtul trans&r'ntalier al deeuril'r @2 dire"ti*a "adru pri*ind deeurile# regulamentele pri*ind e p'rtul sau imp'rtul su%stanel'r "+imi"e peri"ul'ase i dire"ti*ele pri*ind "lasi&i"area# mar"area i pr'du"erea a"est'ra! Regulamentele sunt &'l'site atun"i ":nd este ne"esar un sistem uni&i"at. &'nduriG instituiiG pr'grame *'luntare ale Uniunii Eur'pene# "um ar &i e"'1eti"+etrileG regulamente de &a%ri"are sau "'mer et"! Dire"ti*ele# spre de'se%ire de regulamente# nu au ' in&luen general# "i se adreseaz numai anumit'r state! In general# dire"ti*a nu are apli"a%ilitate dire"t!! P'tri*it disp'zi iil'r art 243 alin!0 din
E4 E emple de regulamente ad'ptate in d'meniul mediului. Regulamentul C'nsiliului $EEC( nr! 23C0F3/ m'di&i"at prin Regulamentul $EC( nr! 2B5BF3E pri*ind "rearea unui instrument &inan"iar pentru mediu $LIIE

E/

63

64

65

66

68

Tratatul C!E!E## art 2E2 alin!0 din Tratatul C!E!E!A i art 2B din Tratatul C!E!C!O!# dire"ti*a leag 'ri"e stat mem%ru destinatar "u pri*ire la rezultatul "e tre%uie atins# ls:nd instan el'r na i'nale "'mpeten a re&erit'are la &'rma i mi)l'a"e! Ast&el# pentru a atinge '%ie"ti*ele &i ate -ntr1' dire"ti*# statele mem%re tre%uie s ad'pte ' n'ua legislaie nai'nala sau s m'di&i"e 'ri s a%r'ge disp'zi iile legislati*e# regulamentare sau administrati*e e istente! Dire"ti*ele reprezint# -n a"est &el# prin"ipala met'd de arm'nizare a "adrului n'rmati* intern al ril'r mem%re $"'n&'rm art! 255 C!E!E( prin "are disparit ile -ntre n'rmele nai'nale sunt gradual eliminate# aliniind p'liti"ile gu*ernamentale la standarde "'mune! E3 Dire"ti*ele sunt "ele mai &re"*ent &'l'site -n "adrul legisla iei de mediu a Uniunii Eur'pene! Ele p't &i dire"ti*e "adru i dire"ti*e de e e"utare $administrati*e( Dire"ti*ele "adru des"riu prin"ipii generale# pr'"eduri i spe"i&i"aii pri*ind legislaia din di&erite se"t'are! P:n a"um au &'st ad'ptate "ele re&erit'are la se"t'arele aerului# deeuril'r i apei! Dire"ti*ele de e e"utare sunt ad'ptate de "'misie i pun -n apli"are un regulament sau dire"ti* "adru ad'ptata de C'nsiliu! Dire"ti*ele intra -n *ig'are -n data spe"i&i"at sau la ziua a /51a dup pu%li"area -n 7urnalul O&i"ial! Statele mem%re tre%uie s ad'pte legi# regulamente i pr'"eduri pentru a da e&e"t dire"ti*el'r p:n la data transpuneriiG a"easta este# de '%i"ei# la d'i ani dup intrarea -n *ig'are! 0e)i-iile sunt emise de instituiile eur'pene -n %aza disp'ziiil'r Tratatel'r "'nstituti*eC5! Pentru a intra -n *ig'are# de"iziile tre%uie n'ti&i"ate "el'r "r'ra le sunt adresateC2! P'tri*it reglementaril'r "'munitare# Parlamentul Eur'pean i C'nsiliul Eur'pean au a%ilitatea s ad'pte de"izii "'muneC/! A"este de"izii intra -n *ig'are la data &i at sau -n a d'uze"ea zi de la pu%li"are# "u e "epia "azuril'r -n "are se "ere -ndeplinit "'ndi ia n'ti&i"rii! De"iziile sunt mai puin -nt:lnite -n d'meniul mediului! Regulamentele i dire"ti*ele de mediu '&er dese'ri C'misiei puterea sa ia de"izii i s le implementeze . De e emplu# C'misia p'ate amenda lista deeuril'r su% in"idena regulamentului de transp'rt trans&r'ntalier a deeuril'r spe"i&i" &'rmele i d'"umentaiile i alte pr'"eduri administrati*e! C'misia a luat ' serie de de"izii "are pres"riu "'ndi iile pentru "'n&erirea de e"'eti"+etri ale Uniunii Eur'pene pentru di&erite grupe de pr'duse Re"'mandrile i a*izele Spre de'se%ire de "elelalte a"te "'munitare# re"'mandrile i a*izele nu au &'r a )uridi"a! Ele
6!

Andrei P'pes"u! I'n 7inga Integrarea eur'pean Di"i'nar de termeni "'munitari# Ed! Lumina Le ! ?u"ureti! /555! p!CB Art!lB! Tratatul C!E!C!M!. art!243 Tratatul C!E!E!G art!2E2! Tratatul C!EE!A! C2 A"easta e igena reiese din spe"i&i"ul de"iziil'r# "are nu sunt a"te "'munitare de apli"a%ilitate general! Ele au destinaie pre"isa# "r'ra le sunt 'p'za%ile prin n'ti&i"are! A se *edea Dumitru Mazilu# 'p!"it# p!C@!
C5

De e emplu! De"izia nr!/4@5F/5OOFEC a Parlamentului Eur'pean i a C'nsiliului din /5 de"em%rie /555 pri*ind sta%ilirea unui "adru "'munitar de "''perare -n d'meniul p'luril'r marine a""identale sau deli%erate! T't n'emele )uridi"e "'munitare pre*d '%ligaia "a de"iziile s &ie m'ti*ate! ast&el -n":t ! si rezulte ne"esitatea i 'p'rtunitatea l'r!
C/C/

reprezint pun"tul de *edere al instituiil'r "'munitare -n unele pr'%leme de interes general sau spe"i&i" -n des&urarea a"ti*itil'r -n "adrul Uniunii! 2.3. "n#a8amentele e9terioare ale Uniunii Europene A"'rdurile -n"+eiate de C'muniti -n "adrul "'mpetentel'r l'r e terne se integreaz -n "adrul dreptului "'munitar i de*in imp'rtante iz*'are ale a"estuia# in"lusi* -n d'meniul mediului! C'n*eniile internai'nale relati*e la mediu -n "are Uniunea Eur'pean este parte "'ntra"tanta pri*es" "ele mai di*erse aspe"te ale d'meniului. pr'te" ia maril'r# apel'r "'ntinental# aerului i &l'rei sl%ati"e# pr'te"ia stratului de 'z'n !a! Printre "'n*eniile internai'nale la "are C'misia Eur'pean este parte "'ntra"tanta meni'nam. C'n*enia de la Paris din B iunie 23CB pentru pre*enirea p'lurii marine de 'rigine teluri"a# C'n*enia de la Gene*a din 20 n'iem%rie 23C3 asupra p'lurii atm's&eri"e trans&r'ntaliere la distan a# C'n*en ia pri*ind "''perarea pentru pr'te"ia i utilizarea dura%il a &lu*iului Dunrea# din /3 iunie 233B !a! C'munitatea Eur'pean a per&e"tat i semnat a"'rduri "u ri din A&ri"a # Pa"i&i" i Carai%e C0! Este de meni'nat " interesul pentru a"est gen de a"'rduri este mare# e pli":ndu J se ast&el# d'rin a triil'r de re-nn'ire CB! T'ate a"este a"te "'nin imp'rtante prin"ipii pri*it'are la pr'te" ia mediului i resta%ilirea e"+ili%rului natural!

CAPITOLUL III P3I*CIPII4E :E*E3"4E "4E 03EP5U4UI C%MU*I5"3 "4 ME0IU4UI

In pr'"esul de ela%'rare i apli"are a reglementril'r "'munitare pri*ind pr'te"ia mediului s1au a&irmat# su% &'rme di&erite# mai multe prin"ipii "u "ara"ter generalC@
Este *'r%a despre ##Grupul L'me## "'nsemn:nd l'"ul semnrii# adi" "apitala statului T'g'! A"'rduri de asisten pentru dez*'ltare "u ri din A&ri"a# Pa"i&i"# i Carai%e# a &'st re-nn'ite peri'di"# a)ug:ndu Jse astzi la a "in"ea re)nnoire, cunoscut sub denumire de ,, +cordurl ,onne 5 ,. 5 In literatura de spe"ialitate s1au e primat preri di&erite "u pri*ire la imp'rtana prin"ipiil'r -n a"est d'meniu! Ast&el! pe de ' parte! se su%liniaz "a> prin"ipiile dreptului mediului reprezint> argumente pentru aut'n'mia ramurii de drept $Ale andre Oiss# Dr'it de IAen*ir'nnement Paris! 2334! p! 2/0(! iar pe de alt parte! se meni'neaz> "> prin"ipiile sunt prea generale i au un "'ninut prea "'mple # "eea "e determine di&i"ultiA -n apli"area l'r pra"ti"1 $Daniela Marines"u! Tratat de dreptul mediului Editura >All ?e"6AG
4 3

/55B! p!BE(!

Dei au &'st meni'nate iniial -n pr'gramele de a"iune# a"este prin"ipii &i1au gsit "'nsa"rarea )uridi"a -n pre*ederile art 205 R0 al Tratatului de la R'ma# intr'dus prin A"tul Uni" -n anul 234C! P'tri*it paragra&ului / ai arti"'lului amintim a"iunea! C'munitii tre%uie s se &'ndeze pe trei prin"ipii! A"iunile pre*enti*e# "'re"ia p'lurii la sursa i prin"ipiul p'luat'rul pltete!
3.1. Prin)ipiul pre(enirii de#radrii mediului Cara"terul pre*enti* al p'liti"ii "'munitare de mediu a &'st pre"izat -n" din anul 23C0# -n "adrul primului pr'gram de a"iune# -n "are se su%liniaz "a p'liti" de mediu "'nst -n a e*ita# de la -n"eput# "rearea de p'luri 'ri degradri! Pr'gramule "are au urmat au -ntrit r'lul pre*enti* al p'liti"ii de mediu Cerinele a"estui prin"ipiu s1au e primat# pe de ' parte# prin intr'du"erea de '%ligaii "u "ara"ter pre*enti*# iar pe de alta parte# prin pr'm'*area de a"ti*iti "are s du" la e*itarea un'r m'di&i"ri negati*e ale "alitii aerului! Prin"ipiul pre*enirii degradrii mediului se re&le"t -n di&erite d'"umente pre"um. Dire"ti*a C'nsiliului nr!4@F00C din /@ iunie 234@ pri*ind e*aluarea in"identel'r un'r pr'ie"te pu%li"e pri*ate asupra mediului# Dire"ti*a C'nsiliului 4/F@52 din /B iunie 234/ pri*ind ris"urile de a""idente ma)'re ale unei a"ti*iti industrial# Dire"ti*a C'nsiliului 4BFE02 din E de"em%rie 234B pri*it'are la supra*eg+erea i "'ntr'lul -n "adrul "'munitii a transp'rturil'r trans&r'ntaliere de deeuri peri"ul'ase! Iun"ia pre*enti*a a mediului nu este limitata la ni*el regi'nal# ea a*:nd un "ara"ter interna i'nal! In s"'pul e&i"ientizrii a"esteia# s1a -n"+eiat un numr "'nsidera%il de "'n*en ii regi'nale i internai'nale# dintre "are amintim. C'n*enia pri*ind pre*enirea p'lurii mediului marin de 'rigine teluri"a# Paris# 23CBG C'n*enia pri*ind pre*enirea p'lurii Marii Mediterane# ?ar"el'na# 23CEG C'n*en ia re&erit'are la pre*enirea p'lurii marine "auzate de 'pera iile de imersare e&e"tuate de "tre na*e si aer'na*e# Osl'# 23C/G C'n*enia internai'nal pri*ind pre*enirea p'lurii apel'r marine prin +idr'"ar%uri# L'ndra# 23@C! 3.2. Prin)ipiul pre)auiei Este str:ns legat de prin"ipiul anteri'r! Prin"ipiul pre"auiei urmrete asigurarea unei pr'te"ii mrite a mediului# a sntii p'pulaiei# a plantel'r i a animalel'r i pre*enirea ad'ptrii un'r msuri sau -ntreprinderii un'r a" iuni atun"i ":nd datele tiini&i"e nu permit ' e*aluate "'mpleta a ris"ului! Pe plan internai'nal a"est prin"ipiu a &'st "'nsa"rat pentru prima data in anul 234C de Organizaia pentru C''perare i Dez*'ltare i de "ea de a d'ua C'n&erin Interna i'nal asupra Marii N'rdului de la L'ndra din a"elai an! T't'dat# el se regse te -n De"lara ia C'n&erin ei pentru Mediu de la Ri' de 7aneir' din 233/! Tratatul de la Maastri"+t "uprinde prin"ipiul pre"auiei -n art!205 R! Prin"ipiul pre"auiei se )usti&i" mai ales atun"i ":nd din datele tiini&i"e nu rezulta da" ' a"ti*itate este peri"ul'as pentru mediu! A"est prin"ipiu "apt ' imp'rtan de'se%ita# -n "'ndiiile -n "are# dez*'ltarea e"'n'mi" dura%il# "are impli" de"izii te+n'l'gi"e# are la %aza studii de e*aluare a impa"tului a"ti*itil'r umane asupra mediului intern i internai'nal# pre"um i pr'"eduri spe"i&i"e de aut'rizare! CE
Daniela Marines"u# 'p!"it# p!@4! Dire"ti*a nr!/555F@0FEEC pri*ind *e+i"ulele uzate! 4 C4 Dire"ti*a C'nsiliului nr!44FEM3FEEC pri*ind limitarea emisiil'r de p'luare spe"i&i" -n atm's&er prin instalaii mari de ardere
6

CC

3.3. Prin)ipiul )ore)trii )u prioritate la surs a polurii mediului A"est prin"ipiu s1a "'nturat "a urmare a e*'luiei reglementaril'r "'munitare "are *izeaz "'m%aterea p'lurii prin a"iunea asupra sursel'r ei! Reglementrile respe"ti*e se grupeaz ast&el. a( reglementri "are pri*es" a"ti*itile p'luante $spre e emplu# "ele "are *izeaz *e+i"ulele CC # marile instalaii de "'m%ustieC4(G %( reglementari "are se re&er la su%stane p'luanteC3! 0!B! Prin"ipiul p'luat'rul pltete A"est prin"ipiu se inspire din te'ria e"'n'mi" p'tri*it "reia# "'sturile s'"iale e terne "are -ns'es" pr'du"ia industrial tre%uie s &ie luate -n "al"ul de agenii e"'n'mi"i -n "'sturile l'r de pr'du"ie Este un prin"ipiu de 'rientare spre piaa! Ast&el# da" pre urile re&le"t ;ade*rul e"'l'gi"># atun"i piaa p'ate &i "'nsiderata un instrument imp'rtant pentru redu"erea p'lurii 45 De"laraia C'nsiliului Eur'pei din anul 23E4 pri*ind lupta -mp'tri*a p'lurii aerului pre"izeaz "a t'ate "+eltuielile &"ute -n s"'pul pre*enirii sau redu"erii p'lurii tre%uie s "ad -n sar"ina aut'rului! A"eeai pre*edere se regsete i -n prin"ipiile dire"t'are ale rela iil'r e"'n'mi"e interna i'nale a&late su% in&luena p'liti"il'r -n d'meniul pr'te" iei mediului i e pl'atrii resursel'r naturale# ad'ptate de rile mem%re ale Organizaiei pentru C''perare i Dez*'ltare E"'n'mi"# -n anul 23C/! C'nsa"rat i -n A"tul Uni" Eur'pean din 234C $art! 205 lit!R(# prin"ipiul p'luat'rul plte te are d'ua interpretri.p'luat'rul pltete t'ate msurile de respe"tare a standardel'r legale e istente sau p'luat'rul pltete t'ate e&e"tele $"'sturile e terne( p'lurii "auzate! C'nsiderat "a un mi)l'" de"isi* pentru a determina p'luat'rii s redu" impa"tul e"'l'gi" al a"ti*itii l'r# prin"ipiul a &'st pr'm'*at pe larg -n "adrul p'liti"il'r "'munitare# p'rnindu1se de la &aptul "a ;un regim %azat pe a"est prin"ipiu este indispensa%il pentru a e*ita dist'rsiunile "'n"uren ei> $"ap! 2/ din Pr'grarnul III( 42 In pra"ti"a# a"est prin"ipiu este greu de apli"at identi&i"area "elui "are p'lueaz este &'arte di&i"il! E*aluarea "'sturil'r e terne este gre'aie din "auza pr'%lemel'r met'd'l'gi"e A"esta este unul din m'ti*ele pentru "are prin"ipiul ;p'luat'rul pltete> nu a &'st apli"at -n sensul stri"t al a"estuia! De meni'nat "a# ni"i su%*eniile "'munitare din "adrul p'liti"ii regi'nale# ni"i "ele nai'nale
Dire"ti*a 4EF@3BFEEC pri*ind zg'm'tul emis de aparatura ele"tr'"asni"a# Dire"ti*ele C'nsiliului nr!CEFCE3FEEC si 40FBC4FEEC "are "'n&irm pre*ederi legate de restri"i'narea pe pia a "r'"id'litului $az%est al%astru( Hi pr'dusel'r "'n in:nd &i%re ale a"estui material! 45 Daniela Marines"u# 'p!"it# p!CB#
$

80

4242 4/

Mir"ea Duu# 'p!"it# p!/B0! Daniela Marines"u# 'p "it!# p!@@!

pri*ind msurile pentru pr'te"ia mediului nu sunt -ns'ite de '%ligaii "'n"rete! In literatura de spe"ialitate s1a su%liniat "a prin"ipiul ;p'luat'rul plte te> se p'ate apli"a numai "'r'%'rat "u prin"ipiul pre*enirii i interzi"erii p'lurii# -ntru":t# apli"at singur du"e la "'nse"in e inadmisi%ile. ;pltes"# de"i p't sa p'luez>4/

3.5. Prin)ipiul inte#rrii )onsiderailor e)olo#i)e ,n toate politi)ile )omunitare C'n&'rm a"estui prin"ipiu# strategiile i msurile "'munitare# indi&erent de d'meniul la "are se re&era# tre%uie s ia -n "'nsiderare ne"esitatea pr'te"iei mediului . A"est prin"ipiu stipuleaz "erina " 'ri"e a"ti*itate "'munitara sa in seama de impa"tul msuril'r indi*iduale asupra mediului# iar pr'te)area mediului tre%uie s se integreze -n apli"area "el'rlalte p'liti"i "'munitare! Da" p:n -n anul 234C '%ie"ti*ele CEE nu erau pri*ite de":t din perspe"ti*a e"'n'mi"# -n"ep:nd "u a"easta dat# ;e igentele -n materia pr'te"iei mediului sunt ' "'mp'nent a "el'rlalte p'liti"i ale C'munitii>! In prezent# ;integrarea> reprezint un '%ie"ti* de'se%it al p'liti"ii "'munitare# &iind stipulat -n Tratatul "'nstituti*# iar se"t'arele pri'ritare din a"est pun"te de *edere sunt. agri"ultura# energia# p'liti"a regi'nala i "''perarea pentru dez*'ltare! Da" -n pri*ina agri"ulturii a""entul tre%uie pus pe re&'rmarea me"anismel'r de a)ut'r &inan"iar i restru"turarea dez*'ltrii a"ti*itii agri"'le ast&el -n":t sa nu se pre)udi"ieze "alitatea mediului# p'liti"a energeti"a tre%uie ree*aluata -n ansam%lul sau! Re&erit'r la p'liti"a regi'nala# '%ie"ti*ul ma)'r -l "'nstituie integrarea aspe"tel'r e"'l'gi"e in sistemele de a)ut'r "'munitar! La ni*elul C'misiei Eur'pene s1au ad'ptat de)a instru"iuni "are s permit ' mai %una e*aluare e"'l'gi"a a pr'ie"tel'r i pr'gramel'r &inanate de Uniune! Cel de1al patrulea se"t'r pri'ritar al p'liti"ii "'munitare *izeaz pre'"uprile statel'r din z'nele de&a*'rizate ale lumii -n s"'pul anga)rii a"est'ra -n '"r'tirea mediului am%iant! Uniunea Eur'peana are un r'l de"isi* i -n s'lui'narea un'r pr'%leme "u dimensiuni m'ndiale! Ast&el# -n C'n*enia de la L'me din 2335 pri*es" relaiile din A&ri"a# Carai%e i Pa"i&i" se stipuleaz " Uniunea Eur'peana a"'rda spri)inul su -n *ederea ameli'rrii "'ndi iil'r de *ia ale p'pulaiil'r l'r i de a le prezer*a pe "ele ale genera iil'r *iit'are>! 3. . Pro)eduri spe)i/i)e Dreptul "'munitar al mediului "un'ate ' serie de pr'"eduri spe"i&i"e "are au drept s"'p apli"area i "'mpletarea semni&i"ail'r sale! Este *'r%a de studiul de impa"t e"'l'gi" pentru pr'ie"tele "are p't a*ea e&e"te negati*e asupra mediului# studiile pri*ind a""esul pu%li"ului la in&'rmare !a! Instituia studiului de impa"t e prim# -n prin"ipiu# "erina "a pers'ana $&izi"a sau )uridi"a( "are s'li"ita eli%erarea unei aut'rizaii administrati*e s asigure e&e"tuarea unei e*aluri a e&e"tel'r pr'ie"tului sau asupra mediului i a s'luiil'r p'si%ile# pentru a redu"e sau elimina e*entualele in"'n*eniente! Apruta pentru prima data in SUA# a"easta pr'"edur este de'se%it de rsp:ndit -n rile lumii# &iind reglementat "'respunzt'r de legislaiile nai'nale i &":nd '%ie"tul unei pra"ti"i administrati*e semni&i"ati*e 40!
82

83

A se *edea. LAe*'lu&t'n des in"identes sur ren*ir'nnement# un pr'gres )uridiXue<# A"tes du "'ll'Xue 'rganise le 2C mai 2332# par le "entre

Apr'ape t'ate statele "are dispun de ' lege a pr'te" iei mediului au in"lus i disp'ziii re&erit'are la studiul de impa"t! Se p'ate "+iar a&irma "a studiul de impa"t reprezint# astzi# prin"ipalul instrument )uridi"'1 tiinti&i" al p'liti"il'r de mediu! La ni*el eur'pean# pre"'niz:nd a%'rdarea pre*enti*a# prin Dire"ti*a 4@F00CFCEE s1a instituit "erina "a unele pr'ie"te de dez*'ltare sus"epti%ile sa ai% ' imp'rtan de'se%it a mediului# dat'rit naturii dimensiunil'r sau l'"alizrii l'r# s &a" '%ie"tul unui studiu de impa"t asupra mediului# -nainte de a &i apr'%ate de ' aut'ritate pu%li"a $art!/(! Tipurile de a"ti*itate "are antreneaz ne"esitatea unei e*aluri preala%ile sunt enumerate -n d'u ane%e ale dire"ti*ei E&e"tele dire"te i indire"te ale unui pr'ie"t tre%uie sa &ie e*aluate in:nd seama de &a"t'rii determinan i. 'mul# &auna# &l'ra# s'lul# aerul# apa# natura# intera"iunea dintre a"eti &a"t'ri# %unurile materiale i patrim'niul "ultural $art 0(! E*aluarea impa"tului e"'l'gi" este un me"anism "are '&er aut'rit il'r "'mpetente p'si%ilitatea s ad'pte ' de"izie determinat de in&'rmaii asupra reper"usiunil'r e"'l'gi"e ale a"ti*it ii -n "auza De asemenea# la /@ &e%ruarie 2332# la Esp'' $Iinlanda( a &'st ad'ptata# su% auspi"iile ONU# C'n*enia re&erit'are la e*aluarea impa"tului asupra mediului -n "'nte t trans&r'ntier 4B! C'n*enia de la Esp'' a a*ut ' in&luena dire"t asupra dreptului "'munitar! Ast&el# apr'%area de "tre CE a C'n*eniei 4@ a dus la m'di&i"area Dire"ti*ei 4@F00CFCEE pri*ind e*aluarea in"identel'r anumit'r pr'ie"te pu%li"e i pri*ate asupra mediului prin Dire"ti*a nr!3CFllFCE din 2B!50!233C T't'dat# pre*ederile C'n*eniei de la E p'' au &'st a*ute -n *edere i de Dire"ti*a nr! /555FE5FCE din /0 '"t'm%rie /555 pri*ind sta%ilirea unui "adru pentru ' p'liti" "'munitara -n d'meniul apei $m'di&i"at prin De"izia nr!/B@@F/552FCE(! In "eea "e pri*ete dreptul la in&'rmare i parti"iparea pu%li"ului la luarea de"iziei de mediu# se p'ate spune "a a"estea sunt "'n"epute "a elemente indispensa%ile ale 'ri"rei p'liti"i de mediu 4E! Ast&el# Re"'mandarea C'mitetului Mini tril'r al C'nsiliului Eur'pei# din /@ n'iem%rie 2342# pri*ind a""esul la in&'rmaiile de&inite de "tre aut'ritile pu%li"e# a&irm dreptul 'ri"rei pers'ane de a

'%ine# la "erere# datele deinute de "tre aut'ritile pu%li"e# pe "'nsiderentul " in&'rmarea pu%li"ului este un element esenial ai unei s'"ieti dem'"rati"e i "are p'ate "'ntri%ui la "reterea -n"rederii "etenil'r -n administraie

P'tri*it Dire"ti*ei /550FBFCE a Parlamentului Eur'pean i C'nsiliului din /4 ianuarie /550 $ "are a a%r'gat Dire"ti*a 35F020FCEE( "are reglementeaz! dreptul de a""es al pu%li"ului la in&'rmaiile de mediu deinute de aut'ritile pu%li"e# in&'rmaiile disp'ni%ile $su% &'rma s"risa# *izuala# s'n'ra# ele"tr'ni"a 'ri 'ri"e alta &'rm material( "u pri*ire la mediu sunt a""esi%ile 'ri"rei pers'ane &izi"e sau )uridi"e# &r a -i &i ne"esar s &a" d'*ada unui interes -n a"est sens! Re&uzul tre%uie sa &ie m'ti*at i s se -ns"rie "'ndiiil'r stipulate -n dire"ti*a! O "'ntri%uie de'se%ita -n realizarea a""esului pu%li"ului la in&'rmaia de mediu -n plan eur'pean a a*ut1' C'n*enia de la Aar+us $Danemar"a( din /@ iunie 2334# pri*ind a""esul pu%li"ului la in&'rmare#
dAetude du dr'i& de ren*ir'nnement $CEDRE(# ?ru elles# 2332 G C+ristian Suge'# Etudes dAimpa"t e"'l'giXue# 7uris1Classeurs nr!/F233/# &as"! 23512G Ale andre Oiss si 7ean Pierre ?eurier# 'p!"il!# p! 2B2 si unn!G Mir"ea Du&u# Drept internai'nal al mediului# Ed E"'n'mii"a# ?u"ureti# /55B# p! 23C i urm 84 Rati&i"at de "tre R'm:nia prin Legea nr!// din // &e%ruarie /552! CE a de*enit parte a C'n*en iei de la E p'' prin 4@ !De"izia C'nsiliului Eur'pean din /B iunie 233E
4E

Mir"ea Duu! 'p "it!# /55B# p! 20B!

85

86

parti"iparea la luarea de"iziil'r i a""esul -n )ustiie -n d'meniul mediului 4C Dup "um se arat -n pream%ulul C'n*eniei# a""esul la in&'rmaie i parti"iparea pu%li"ului la luarea de"iziei -m%untes" "alitatea i implementarea de"iziil'r# "'ntri%uie la "'ntientizarea pu%li"ului "u pri*ire la pr'%lemele de mediu# '&erindu1i p'si%ilitatea de a1i arata pre'"uprile i dau prile)ul aut'ritil'r pu%li"e de a ine seama de a"este pre'"upri! CAPITOLUL IV

03EP5U4 4" U* ME0IU .;*;5%. <* 3E:4EME*5;3I4E C%MU*I5"3E B!2! Generaliti Dreptul la un mediu snt's se "ara"terizeaz printr1' dinami"a de'se%it -n pri*ina re"un'aterii i garantrii sale )uridi"e 44. Pr'"lamat pentru prima data -n "adrul De"lara iei de la St'"+'lm# 23C/# a"est drept este re"eptat "u reti"ent de dreptul "'munitar! O ast&el de situaie se e pli"a# mai ales# prin di&i"ultatea asigurrii e&e"ti*e# materiale a unui asemenea drept# dar i prin aspe"te de 'rdin ist'ri"# s'"i'1e"'n'mi" !a! Dreptul la un mediu snt's este un drept uni*ersal i t't'dat# un drept al &ie"rui "etean al unui stat# "are -l re"un'ate &ie -n C'nstitute# &ie in legi 'rdinare 43# pentru "#pre'"uprile pentru pstrarea unui mediu snt's *izeaz# -n ultim instan# "'nser*area i ameli'rarea "'ndi iil'r umane de *ia ! Dup "um se su%liniaz -n literatura de spe"ialitate# . 1 a"est pun"t de *edere# pr'te" ia mediului este e"+i*alenta "u '"r'tirea "'ndiiil'r de *ia ale 'mului# de e istena ale s'"ietii umane35 Dei -n d'"trina se re"un'ate e istena dreptului &undamental la un mediu snt's# sunt i unii aut'ri "are "'nsider " re"un'aterea sa este prime)di'asa sau in'p'rtuna -n "'nte tul a"tual# -nsa# aa "um a&irm pr'& Ale andre Oiss# dreptul la un mediu snt's de"urge din interesul "'mun al umaniti i# -n "'nse"in# 'ri"e &iin umana# -n *irtutea dreptului prim'rdial la *ia # la e isten a i sntate este intitulat la asigurarea unui mediu e"+ili%rat i pr'sper32 In 23C/# la St'"6+'lm# -n "adrul C'n&erinei ONU pri*ind mediul s1a *'r%it despre un drept &undamental la li%ertate# egalitate i "'ndiii de *ia satis&"t'are# -ntr1un mediu a "rui "alitate ii permite 'mului sa trias" -n m'd demn i -n pr'speritate# iar Carta A&ri"ana a drepturil'r 'mului i ale
8 88
43

Rati&i"at de R'm:nia prin Legea nr 4EF/555# pu%li"at -n M'nit'rul O&i"ial# partea I# nr!//B din // mai /555! Mir"ea Duu! Re*ista R'm:n de Drept C'mer"ial nr!/F/550 p!@i i urmt!

Ernest Lupan Dreptul mediului# Parte general Tratat elementar I! Editura Le ! ?u"ureti# 233E p!C0#
8!

!0

Mir"ea Duu# Dreptul mediului# Editura E"'n'mi" ?u"ureti! 2334# p!C@! Ale andre Oiss# Dr'it internai'nal de 2Aen*ir'nnement# Paris# Ped'ne# 2343# p!//5 i urm! ! > I'n Grig're Si'n# E"'l'gie i drept internai'nal# Editura tiini&i" i En"i"l'pedi"!

!1
3/

?u"ureti# 2335# p! 235!

p'p'arel'r# -n art /B# re"un'ate " t'ate p'p'arele au dreptul la un mediu general# satis&"t'r# &a*'ra%il dez*'ltrii l'r! Ideea de mediu snt's# nep'luat i e"+ili%rat are semni&i"aii &undamentale! Ast&el# termenul ;snt's> se re&era la un mediu pr'pi"e dez*'ltrii &izi"e i intele"tuale a 'mului Dar# el are i ' dimensiune umana "e *izeaz aprarea integrit ii &izi"e i m'rale a a"estuia! Termenul ;e"+ili%rat> indi"a dimensiunea naturala# "e se re&era la un mediu e"'l'gi" rai'nal! In d'"trina s1a artat "a dimensiunea indi*iduale a dreptului la un mediu nep'luat impli"a dreptul pentru &ie"are indi*id la. pre*enirea p'lurii# -n"etarea a"ti*itii "e pr'du"e p'luare# repararea pagu%ei "auzate de p'luare Dimensiunea "'le"ti*a impli"a '%ligaia statului de a "''pera -n s"'pul pre*enirii p'lurii i ai pr'te)rii mediului la ni*el nai'nal i internai'nal 3/! B!/! Dreptul la un mediu snt's -n "'nstru"iile statel'r eur'pene In pra"ti"a un'r ri din Eur'pa# in"lusi* -n R'm:nia# dreptul la un mediu snt's este re"un's"ut &ie "a drept &undamental al "eteanului# &ie "a un drept su%ie"ti* '%inuit! Ast&el# art! B@ din C'nstituia Regatului Spaniei pre*ede "a. ;2! T'i au dreptul s %ene&i"ieze de un mediu ade"*at pentru dez*'ltarea pers'nalit ii l'r i dat'ria de a12 prezer*a pentru ei! /! Puterile pu%li"e *'r *eg+ea asupra utilizrii rai'nale a tutur'r resursel'r naturale# pentru pr'te)area i ameli'rarea "alitii *ieii i pentru aprarea i re&a"erea mediului# re"urg:nd la ne"esara s'lidaritate "'le"ti*! 0! Cei "are *'r *i'la disp'ziiile paragra&ului pre"edent se *'r e pune# "'n&'rm legii# un'r san"iuni penale sau# da" este "azul# administrati*e i *'r a*ea '%liga ia s repare pagu%ele pri"inuite!> Pe de alt parte# C'nstituia Rusiei "'nsa"ra# -n art! B/ ..dreptul la un mediu &a*'ra%il# la ' in&'rmaie sigura asupra strii a"estuia i la repararea pre)udi"iului "auzat sntii sau %unuril'r sale de ' in&ra"iune e"'l'gi">! Kn C'nstituia Repu%li"ii M'ld'*a# dreptul la un mediu snt's se regsete -n art! 0C su% urmt'area &'rmulare! ;2! Iie"are 'm are dreptul la un mediu -n"'n)urt'r neprime)di's din pun"t de *edere e"'l'gi" pentru *iaa i sntate. pre"um i la pr'duse alimentare i '%ie"te de uz "asni" in'&ensi*e! /! Statul garanteaz &ie"rui 'm dreptul la a""esul li%er i la rsp:ndirea in&'rma il'r *eridi"e pri*it'are la starea mediului natural# la "'ndiiile de *ia i de mun"a# la "alitatea pr'dusel'r alimentare i a '%ie"tel'r de uz "asni"! 0! Tinuirea sau &alsi&i"area in&'rmaiil'r despre &a"t'rii "e sunt -n detrimentul sntii 'amenil'r se interzi"e prin lege! Pers'anele &izi"e i )uridi"e rspund pentru daunele pri"inuite sntii i a*utului unei pers'ane# "a urmare a un'r "'ntra*enii e"'l'gi"e> i C'nstituia Repu%li"ii Ungare ;re"un'ate i *alideaz dreptul tutur'r la un mediu snt's>! De asemenea# C'nstituia sta%ilete "a ;T'i "ei "e tries" pe terit'riul Repu%li"ii Ungare au dreptul la sntatea &izi" i m'ral de "el mai -nalt grad># iar a"est drept ;este realizat de Repu%li"a Ungara "u a)ut'rul pr'te"iei mun"ii# al 'rganizrii instituiil'r sanitare i asistenei medi"ale# al asigurrii e er"itrii unei edu"aii &izi"e sistemati"e# pre"um i "u pr'te" ia mediului "'nstruit i natural>! C'nstituia re*izuit a R'm:niei "'nsa"ra! -n m'd e pres dreptul &undamental la un mediu snt's! Ast&el -n art! 0@ se pre"izeaz ". ;2! Statul re"un'ate dreptul 'ri"rei pers'ane la un mediu -n"'n)urt'r snt's i e"+ili%rat
!2

e"'l'gi"! / Statul asigura "adrul legislati* pentru e er"itarea a"estui drept 0! Pers'anele &izi"e i )uridi"e au -ndat'rirea de a pr'te)a i a ameli'ra mediul -n"'n)urt'r>! Anteri'r re*izuirii# C'nstituia R'm:niei nu pre*edea# -n m'd distin"t# dreptul 'mului la un mediu snt's! Su% imperiul un'r +'tr:ri internai'nale 30# prin Legea nr 20C din 233@ 3B pri*ind pr'te"ia mediului s1a "'nsa"rat dreptul la un mediu snt's! P'tri*it art!@ din a"easta lege# ;Statul re"un'ate tutur'r pers'anel'r dreptul la un mediu snt's# garant:nd -n a"est s"'p. a( a""esul la in&'rmaiile pri*ind "alitatea mediuluiG %( dreptul de a se as'"ia -n 'rganizaii de aprare a "alit ii mediuluiG c& dreptul de "'nsultare -n *ederea lurii de"iziil'r pri*ind dez*'ltarea p'liti"il'r# legisla iei i a n'rmel'r de mediu# eli%erarea a"'rduril'r i a aut'rizaiil'r de mediu# in"lusi* pentru planurile de amena)are a terit'riului i de ur%anismG d( dreptul de a se adresa# dire"t sau prin intermediul un'r as'"ia ii# aut'rit il'r administrati*e sau )ude"t'reti -n *ederea pre*enirii sau -n "azul pr'du"erii unui pre)udi"iu dire"t sau indire"t# e( dreptul la despgu%ire pentru pre)udi"iul su&erit! Re&'rmulate# a"este pre*ederi se regses" i -n Ord'nana de Urgent a Gu*ernului nr! 23@F/55@ pri*ind Pr'te"ia mediului! 4.3. 0reptul la un mediu sntos ,n re#lementrile )omunitare Tratatul de la Maastri"+t pre*ede in art! I$/( "a !Uniunea respe"t drepturile &undamentale ale 'mului# aa "um ele garantate de C'n*enia Eur'pean pri*ind sal*gardarea drepturil'r 'mului i li%ertil'r &undamentale# semnat la R'ma la B n'iem%rie 23@5 i "um rezult din tradi iile "'nstitui'nal "'mune ale statel'r mem%re! pre"um i G - tradiiile generale ale dreptului "'munitar>! Kn a%sen a unei "'nsa"rri e prese a dreptului &undamental la un mediu snt's# temeiul a"estuia tre%uie "utat -n d'meniile indi"ate de tratat 3@ La m'mentul ad'ptrii C'n*eniei eur'pene pri*ind drepturile 'mului# pr'%lemele mediului nu "'nstituiau ' pre'"upare a aut'ritil'r sau a 'piniei pu%li"e E*'luia realitil'r a impus# -n lipsa un'r reglementri )uridi"e# "'nsa"rarea un'r n'rme pe "ale )urisprudenial!
!3
3B

Ernest Lupan# 'p!"it! *'l!2# p!C3! A%r'gat prin Ord'nana de Urgent a Gu*ernului nr! 23@F/55@ pri*ind . 1 pr'te"ia mediului# pu%li"ata in M'nit'rul O&i"ial nr! 223E din

05 de"em%rie /55@!

!4

3@3@ 3E

Mir"ea Duu# 'p!"it! 233E# p!/C5! Mir"ea Duu#> Dreptul internai'nal al mediului> Editura E"'n'mi"! ?u"ure ti# /55B# p! 2@4! 3C Irederi" Sudre! La pr'te"ti'n du dr'it a IAen*ir'iineinent par la C'm eur'peenne des dr'iLs de 2A+'mme# -n *'l! Y Les nati'ns Unies et la pr'te"ti'n de lAen*ir'nnement Z# Ed! Ped'ne# Pans! 2333# p! 2B5! 34 Mir"ea Duu# 'p!"it!# /55B# p! 2@3! $$ .!! I G:lea! MA Dumitra"u# C! M'rariu# Tratatul instituind ' C'nstitute pentru Eur'pa! Editura All ?e"6# p!0/ urm!

Ast&el# Curtea Eur'peana a tre%uit s interpreteze i s adapteze te tele C'n*en iei -n rap'rt "u pr'%lemele "'n"rete ale pr'te"iei mediului! Te+ni"a utilizata a &'st "ea a ;pr'te"iei prin ri"' euA "are permite e tinderea pr'te" iei anumit'r drepturi# garantate de C'n*enie# la drepturi "are nu sunt e pres pre*zute de a"easta 3E ! Se p'ate spune "a dreptul indi*idului la mediu snt's nu %ene&i"iaz de ' garanie "'n*eni'nal de":t prin atra"ie de "tre alt drept i su% a"'perirea a"estuia3C! C+iar da"a unii spe"ialiti au sugerat iniial in*'"area dreptului la sntate i %unstare# "are de"urge din dreptul la *ia $art / din C'n*en ie(# Curtea Eur'peana a Drepturil'r Omului a pre&erat s apeleze la art!E!2 "are garanteaz dreptul la un pr'"es e"+ita%il i art!4!2 "are re"un'ate dreptul 'ri"rei pers'ane la respe"tul *ieii sale pri*ate# &amiliale i a d'mi"iliului su! In prezent# )urisprudena CEDO re&erit'are la garantarea pr'te" iei mediului "a un drept indi*idual s1a "ristalizat su% trei aspe"te 34. apartenena sa la "'ninutul dreptului garantat de art!4!2 din C'n*enie# e istena unui drept la in&'rmare pri*ind "alitatea i peri"'lele pentru mediu# pre"um i a unui drept la un pr'"es e"+ita%il -n a"easta pri*in! Kn "eea "e pri*ete Tratatul instituind ' C'nstitute pentru Eur'pa# arti"'lul I13 "lari&i"a at:t pr'%lema *al'rii )uridi"e a Cartei drepturil'r &undamentale# ":t i pr'%lema aderrii Uniunii la C'n*en ia eur'peana a drepturil'r 'mului! Ast&el# Carta drepturil'r &undamentale d'%:ndete at:t *al'are )uridi"a '%ligat'rie# ":t i *al'are "'nstitui'nal# prin reglementarea statutului sau -n partea "'nstitu i'nal a Tratatului>! 33 P'tri*it art!I13! alin!l# Uniunea re"un'ate drepturile# li%ertile i prin"ipiile enunate -n Carta drepturil'r &undamentale "are "'nstituie Partea a II1a a C'nstituiei! Dei pre*ederile Cartei au "a pun"t de ple"are drepturile &undamentale re"un's"ute de C'n*enia eur'pean a drepturil'r 'mului# s&era drepturil'r este e tinsa "u drepturi de genera ia a II1a $drepturi s'"ial1e"'n'mi"e( i drepturi de generaia a III1a 1 drepturi de s'lidaritate sau drepturi "'le"ti*e! Dreptul la mediu &a"e parte din a"easta ultima "ateg'rie i este reglementat #n art 2213C din partea a II1a $intitulata ;Carta drepturil'r &undamentale a Uniunii Eur'pene>( a Tratatului instituind ' C'nstitute pentru Eur'pa! Arti"'lul meni'nat sta%ilete "a ;-n "'n&'rmitate "u prin"ipiul dez*'ltrii dura%ile# p'liti"ile Uniunii tre%uie sa pre*ad un ni*el -nalt de pr'te"ie a mediului si -m%untire a "alitii a"estuia>! In a"elai timp# se ridi"a pr'%lema rap'rturil'r dintre disp'ziiile Cartei drepturil'r &undamentale i "ele ale C'n*eniei eur'pene a drepturil'r 'mului! S'luia este data de pre*ederile art!II122/ alin!0 din Carta drepturil'r &undamentale# "are arata "a# -n "azul -n "are un drept reglementat de "arta este -n a"elai timp reglementat i de C'n*enia eur'pean a drepturil'r 'mului# "'n inutul i s&era de apli"are ale a"estuia *'r &i -nelese -n sensuri C'n*eniei eur'pene a drepturil'r 'mului! T't'dat# drepturil'r &undamental garantate prin C'n*enia eur'pean de aprare a drepturil'r 'mului i "are rezulta din tradiiile "'nstitui'nale "'mune statel'r mem%re# li se atri%uie *al'area de prin"ipii generale ale dreptului Uniunii $prin"ipii generale de drept "'munitar(# a*:nd "alitatea de iz*'r s"ris! In "'n"luzie# pr'te"ia mediului este# -n a"ela i timp# drept &undamental i prin"ipiu general al dreptului "'munitar
!6

!8

!!

CAPITOLUL V

C%*I*U5U4 03EP5U4UI C%MU*I5"3 "4 ME0IU4UI

5.1. Prote)ia naturii 5.1.1. Prote)ia di(ersitii &iolo#i)e i )onser(area naturii Statele mem%re ale Uniunii Eur'pene a"'per ' mare parte a Eur'pei# iar di*ersitatea "limatului# s'luril'r i a"ti*itil'r umane a "reat ' di*ersitate a mediil'r naturale i seminaturale! Reglementri -n a"este d'menii au &'st ad'ptate "a urmare a apli"rii un'r '%liga ii rezultate din aderarea Uniunii Eur'pene la di&erite tratate si "'n*enii internai'nale! Kn Eur'pa# mai mult de 2555 de spe"ii de plante i 2@5 de spe"ii de psri sunt pe "ale de dispari ie! Pentru "'m%aterea a"estei situaii s1au ad'ptat msuri de "'nser*are a &aunei i &l'rei sl%ati"e# "um ar &i pr'te)area anumit'r spe"ii de psri $Dire"ti*a nr!C3FB53FCEE(# a puil'r de &'"a $Dire"ti*a nr!40F2/3FCEE(255# a "eta"eel'r $Regulamentul Nr 0B4F42FCEE( sau a del&inil'r $De"izia nr! l333F//FCE(252 de "'nser*are a +a%itatel'r naturale $Dire"ti*a nr 3/FB0FCEE( 25/!
S"'pul Dire"ti*ei nr!40F2/3FCEE pri*ind imp'rtul #n statele mem%re al pieil'r si %lnuril'r puil'r de &'"a si al pr'dusel'r deri*ate din a"estea este de a interzi"e imp'rtui i "'mer"ializarea pe terit'riul statel'r mem%re a anumit'r pr'duse de &'"a $OIL 532 0!-04-1!83,p.30".
101 Prin Dire"ti*a 2333F//FCE se urmrete pr'te)area &aunei sl%ati"e.! "'nser*area %i'di*ersitii prin ad'ptarea de "tre statele mem%re msuril'r pri*ind &un"i'narea i inspe"ia grdinil'r z''l'gi"e De asemenea! Dire"ti*a sta%ilete "erinele apli"a%ile grdinil'r z''l'gi"e -n m'dul de eli%erare a li"en el'r de &un" i'nare i de e&e"tuare a inspe" iil'r! Aut'ritile "'mpetente i penalitil'r apli"a%ile $O7L 53B 53!5B!2333! p /B '(2 S"'pul Dire"ti*ei nr!3/FB0FCEE din /2 mai 233/ pri*ind "'nser*area +a%itatel'r naturale i a &aimei i &l'rei sl%ati"e este de a "'ntri%ui asigurarea %i'di*ersitii prin "'nser*area +a%itatel'r naturale si a &l'rei si &aunei sl%ati"e -n terit'riul eur'pean! Dire"ti*a pre"izeaz msurile pri*ind "'nser*area +a%itatel'r naturale si a +a%itatel'r spe"iil'r# "riteriile "are la %aza determinrii +a%itatel'r# pr'"eduri de -nt'"mire a listel'r "u siturile pr'te)ate i de -naintare "tre "'misie# pre"um i pr'"edura de -nt'"mire a planuril'r de management al "'nser*ri $O7L /5E //!5C!233/ p!C(! 250 Regulamentul sta%ilete pr'"edura de intr'du"ere -n statele mem%re a spe"iil'r! de e p'rt sau re1e p'rt# de respingere a "ereril'r pentru permise sau "erti&i"ate i der'gri! Sunt sta%ilite resp'nsa%ilit ile aut'n'mil'r "'mpetente# tiini&i"e i de management# pr'"edurile de m'nit'rizare i in*estigare de "'muni"are a in&'rmaiil'r si san" iunile "e p't &i apli"ate $O7L 5E2 50!50!233C p! 2(! 25B Dire"ti*a are drept s"'p pr'te)area &aunei sl%ati"e i "'nser*area %i'di*ersiti prin ad'ptarea de "tre statele mem%re a msuril'r pri*ind &un"i'narea i inspe"ia grdinil'r z''l'gi"e! 25@ Organism m'di&i"at geneti" 1 'ri"e 'rganism# "u e "ep ia &iin el'r umane! -n "are materialul generi" a &'st m'di&i"at printr1' m'dalitate "e nu se pr'du"e natural prin -mpere"+ere siFsau re"'m%inare natural $Ord'nan a de Urgena! nr 23@F/55@ pri*ind pr'te"ia mediului# pu%li"ata -n M'nit'rul O&i"ial! Partea I# nr! 22N din 05!,II!/55@( 100

102

Msurile de pr'te)are s1au -ndreptat i spre limitarea "'mer ului "u psri sau animale sl%ati"e $Regulamentul nr 004F3CFCE(250# ad'ptarea un'r standarde minime de l'"uire pentru animalele din grdinile z''l'gi"e $Dire"ti*a nr! 2333F/ /FCE(25B sau de pr'te"ie a animalel'r &'l'site -n s"'puri e perimentale $Dire"ti*a nr!4EFE53FCEE(! Uniunea Eur'pean este parte -n numer'ase "'n*en ii# "um ar &i C'n*enia de la ?erna pri*ind "'nser*area eur'peana a &aunei i &l'rei sl%ati"e i a +a%itatel'r naturale $De"izia nt!4/FC/FCEE(# C'n*enia de la ?'nn# pri*ind "'nser*area spe"iil'r migrat'are $De"izia nr!4/FBE2FCEE(# C'n*en ia de la Ri' de 7aneir' pri*ind di*ersitatea %i'l'gi"a $De"izia nr!30FE/EFCEE(# pre"um i C'n*enia de la Can%erra pri*ind "'nser*area resursel'r maritime *ii din regiunea Antar"ti"ii $De"izia nr!42FE32FCEE(! 5.1.2. Prote8area pdurilor Pr'te)area pduril'r de p'luarea aerului i de in"endii se realizeaz prin intermediul a d'ua a"te n'rmati*e "'munitare! Regulamentul nr 0@/4F4EFEEC sta%ilete ' s"+ema de pr'te)are a pduril'r -mp'tri*a p'lurii atm's&eri"e i pre*ede msuri de spri)inire a statel'r mem%re -n sta%ilirea unui in*entar al daunel'r aduse -n a"est m'd &'ndului &'restier i a unei re ele de pun"te de '%ser*a ie! A"est d'"ument a "'ntri%uit la dez*'ltarea pr'ie"tel'r pil't i a e perimentel'r de teren destinate unei mai %une -nelegeri a e&e"tel'r p'lurii atm's&eri"e asupra pduril'r! Ast&el# pre*ederile Regulamentului au &'st preluate -ntr1' s"+ema de m'nit'rizare a e"'sistemel'r &'restiere eur'pene# denumit >I'"us Pdurea> $COM $/55/( B5B Regulamentul /2@4F3/FEEC are drept s"'p asigurarea unei pr'te" ii sp'rite pduril'r prin redu"erea numrului mare de in"endii i a z'nel'r distruse de a"estea! Pentru "''perarea "u tere state -n d'meniul sil*i"ulturii i pentru pr'te)area i "'nser*area pduril'r# a &'st ad'ptat Regulamentul nr!/B3BF/555FCE# prin "are se a"'rda asistenta te+ni"a a"est'r ari! C''perarea pri*ind dez*'ltarea sil*i"ulturii# prin identi&i"area d'meniil'r -n "are a &'st ne"esara a"'rdarea de asistena# a &'st &"uta i prin C'muni"area COM $2333( @@B! De asemenea# au &'st pu%li"ate planuri de a"iune de pr'm'*are a %i'di*ersitii# de "'nser*are a resursel'r naturale# a agri"ulturii# a pis"i"ulturii i de "''perare e"'n'mi" i dez*'ltare $COM $/552( 2E/(!

5.1.3. 3e#imul or#anismelor modi/i)ate #eneti) A"ti*itile "are impli"a 'rganisme m'di&i"ate geneti"25@ '%inute prin te+ni"ile %i'te+n'l'giei m'derne# sunt supuse unui regim spe"ial de reglementare# aut'rizare i administrare! A"este a"ti*it i in"lud. 1 utilizarea -n "'ndiii de iz'lare a mi"r''rganismel'r m'di&i"are geneti" 1 intr'du"erea deli%erat -n mediu i pe pia a mi"r''rganismel'r m'di&i"ate geneti" *iiG 1 imp'rtul 'rganismel'rFmi"r''rganismel'r m'di&i"ate geneti" 25E
103

104

105

25E25E 25C

Art!03 alin!/ din OUG nr! 23@F/55@! Mir"ea Duu# 'p!"it# *'l!II # 2334< p!/4C

Reglementarea "'munitara -n a"est d'meniu *izeaz d'ua aspe"te. utilizarea limitata i eli%erarea deli%erata a a"est'ra25C! In a"est sens# Dire"ti*a nr! 35F/23FCEE sta%ilete reguli "'mune -n "adrul UE re&erit'are la utilizarea mi"r''rganismel'r m'di&i"ate geneti" $MMG( -n la%'rat'arele de "er"etare i -n industrie i# t't'dat# msurile ade"*ate de pr'te)are a sntii umane i a mediului &a de 'ri"e ris" aprut din a"ti*itile "are &'l'ses" MMG Dire"ti*a "uprinde pr'"eduri asupra planuril'r de urgenta i de rspuns -n "az de a""ident -n "azul pr'du"erii unui a""ident# utilizat'rul tre%uie s -ntiin eze aut'rit ile nai'nale "'mpetente# iar statul mem%ru al Uniunii Eur'pene respe"ti* este inut s se asigure " au &'st luate msurile "e se impun -ntr1' asemenea situaie# s alerteze imediat "elelalte state mem%re "are p't &i a&e"tate# s in&'rmeze C'misia Eur'pean# s analizeze a""identele i s re"'mande a" iuni ade"*ate pentru e*itarea un'r a""idente similare -n *iit'r! De asemenea# Dire"ti*a nr!35F//5 CEE "'nine reguli pri*ind eli%erarea prudenta a 'rganismel'r m'di&i"ate geneti" $OMG( -n mediu -n s"'puri de "er"etare i dez*'ltare# pre"um i "erin e "lare re&erit'are la pr'te)area in&'rma iei "'n&iden iale i respe"ti* a in&'rma iei minime "e este a""esi%il 'piniei pu%li"e! A"east in&'rmaie "'nine. des"rierea OMG# numele i adresa n'ti&i"at'rului# s"'pul eli%errii# l'"ul eli%errii# met'de i planuri de m'nit'rizare a OMG i pentru rea" ii -n "az de urgen ! 5.1.4. Cooperarea european ,n domeniul )onser(rii naturii C'nser*area naturii la ni*elul -ntregului "'ntinent sau -n z'ne semni&i"ati*e ale a"estuia se realizeaz prin intermediul mai mult'r "'n*enii! a( C'n*enia pri*ind "'nser*area *ieii sl%ati"e i a +a%itatel'r naturale din Eur'pa $rati&i"ata de R'mania prin Legea nr!20 din 2330(! O%ie"ti*ul pr'"lamat al "'n*enie este a"ela de a asigura "'nser*area &l'rei i &aunei sl%ati"e i a +a%itatel'r l'r naturale# -n spe"ial a spe"iil'r i +a%itatel'r a "r'r "'nser*are ne"esita "''perarea mai mult'r state i de a pr'm'*a ' ast&el de "''perare! C'n*enia "'nine aspe"te re&erit'are la 1 pr'te"ia +a%itatel'r $"ap!II(G 1 "'nser*area spe"iil'r $"ap!Ill(# 1 disp'ziii spe"iale pri*ind spe"iile migrat'are $"ap!I=(! D'"umentul a"'rda ' atenie de'se%ita me"anismel'r ie "'ntr'l! Ast&el# rap'artele se transmit dup &ie"are sesiune de "tre "'mitetul permanent 'ri C'nsiliul Eur'pei "tre n'ile state J pri sau pentru t'ate statele la &ie"are patru ani! De asemenea# pr ile realizeaz un rap'rt %ianual asupra der'gril'r permise de la "'n*enie# iar >d'sarele des"+ise># instituite in 234B# "uleg pl:ngerile parti"ularil'r i ale 'rganizaiil'r negu*ernamentale Kn s"'pul gsirii unei s'luii &a*'ra%ile di&i"ultil'r i*ite -n apli"area "'n*eniei! &) Con(enia pri(ind prote)ia i de-(oltarea dura&il a Carpailor Semnata la // mai /550 la Oie*# C'n*enia are "a '%ie"ti* pr'm'*area unei strategii pentru pr'te"ia i dez*'ltarea de'se%ita a Carpail'r# prin -m%untirea "alitii *ieii# sta%ilizarea e"'n'miil'r l'"ale i "'munitil'r# urmrindu1se "'nser*area *al'ril'r naturale i a m' tenirii naturale! Prin"ipiile "''perrii meni'nate -n C'n*enie sunt pr'te"ia i pre*enirea# p'luat'rul

10

pltete# parti"iparea pu%li"ului i impli"area parti"ularil'r# plani&i"area i managementul integral ale terenuril'r i resursel'r de apa# a%'rdarea pr'gramati"a i e"'sistemi"! Anga)amentele Pril'r stipulate in C'n*enie se re&era la. a%'rdarea integrata a resursel'r s'lului# "'nser*area i utilizarea di*ersitii %i'l'gi"e# plani&i"area terit'riului# managementul integrat i dura%il al apei# sil*i"ultur i agri"ultura dura%ile# turismul i transp'rturile dura%ile# m' tenirea naturala# e*aluarea mediului !a! )) Con(enia european a peisa8ului C'n&'rm a"estei "'n*enii# peisa)ul reprezint ;' p'r iune determinate a terit'riului# a a pre"um este ea pre*zut pentru &iinele umane al "rui aspe"t rezult din a" iunea &a"t'ril'r naturali i umani i interrelaiile a"est'ra> $art 2( O%ie"tul a"estei "'n*enii este de a asigura pr'te"ia# gesti'narea i amena)area terit'riului Eur'pei prin sta%ilirea de prin"ipii generale# apli"area de msuri de inter*en ie i 'rganizarea unei "''perri internai'nale! Su% rap'rt institui'nal# C'mitetul Eur'pean al Peisa)ului# &'rmat din reprezentan ii statel'r1pr i# asigura pr'm'*area i "'ntr'lul "'n*eniei! La "ererea "'le"ti*itil'r l'"ale 'ri regi'nale# C'mitetul Eur'pean ai Peisa)ului atri%uie mar"a >Peisa) eur'pean> pentru trei ani# &r p'si%ilitate de re-nn'ire! T't'dat# "'mitetul -nt'"mete ;Lista peisa)el'r de interes eur'pean># reprezent:nd ;peisa)ele nai'nale 'ri trans&r'ntaliere "are prezint un "ara"ter e "ep i'nal i rele*a un interes parti"ular pentru ansam%lul "etenil'r eur'peni>! d( A"'rdul pri*ind "'nser*area lilie"il'r din Eur'pa O%ie"ti*ul a"estui a"'rd "'nsta -n ad'ptarea de msuri de "'nser*are a lilie"il'r# a*:nd -n *edere peri"'lul "are ii amenina# "a urmare a degradrii +a%itatului# pertur%area l'"uril'r de adp'st i utilizarea anumit'r pesti"ide! P'tri*it a"'rdului# statele pri au "a '%liga ii interzi"erea "apturrii# de inerii sau u"iderii deli%erate a lilie"il'r# "u e "epia "azuril'r permise de "tre aut'ritatea "'mpetena# identi&i"area a"el'r situri din interi'rul ariei sale de )urisdi" ie "are sunt imp'rtante pentru starea de "'nser*are# in"lusi* pentru adp'stul i pr'te"ia lilie"il'r# pr'm'*area "'ntientizrii pu%li"ului asupra imp'rtantei "'nser*rii lilie"il'r# sta%ilirea unui 'rganism resp'nsa%il "u a"'rdarea de . "'nsultan -n materie! C'n&'rm a"'rdului# &ie"are parte are '%ligaia de 'pta msurile )uridi"e i administrati*e ne"esare implementrii sale la ni*el nai'nal# &r a&e"tarea dreptului &ie"rui stat de a ad'pta msuri mai stri"te re&erit'are la "'nser*area lilie"il'r! R'm:nia a aderat la a"est a"'rd prin Legea nr!35 din /5 mai /555

5.2. 3e#imul de prote)ie a apelor 5.2.1. Consideraii #enerale

Ca resursa naturala esenial des&urrii tutur'r pr'"esel'r %i'l'gi"e din natura# apa prezint ' imp'rtan de'se%ita pentru e istena *ieii i -n&ptuirea tutur'r a"ti*it il'r umane De1a lungul timpului# utilizarea apei a -nregistrat ' intensi&i"are i di*ersi&i"are "'ntinua# a)ung:ndu1 se la &'l'sirea apei nu numai pentru ne*'i g'sp'dreti# "i i -n numer'ase pr'"ese te+n'l'gi"e! T't'dat# "reterea e pl'zi* a p'pulaiei# gradul ridi"at de ur%anizare# apariia un'r industrii n'i mari "'nsumat'are de apa i -n a"elai timp pr'du"t'are de e&e"te ad*erse asupra apei# dar i asupra mediului -n general# au determinat apariia i a""entuarea &en'menului "un's"ut su% denumirea de ;se"tuire i p'luare a apel'r>! Cal"ulele au dem'nstrat "a# la &ie"are 2@ ani# "'nsumul de apa se du%leaz! In s"'pul asigurrii a""esului tutur'r 'amenil'r la resursele naturale de apa# Adunarea Generala a ONU a ad'ptat# -n anul 2345# ' rez'luie prin "are a pr'"lamat inter*alul 234512335 "a ;De"eniu internai'nal pentru apa p'ta%ila>! A"easta iniiati*e a &'st luata -n urma "'nstatrii "a -n rile -n "urs de dez*'ltare trei 0 pers'ane din @ sunt lipsite de apa p'ta%il254 Kn literatura de spe"ialitate s1a su%liniat "a pr'%lem apei este ;gra* "'mpli"ata> de "el pu in d'ua "auze 1 lipsa "'mpleta sau insu&i"ient lu"rril'r "are s &a" p'si%ila utilizarea -n s"'puri s'"iale i e"'n'mi"e a -ntregului st'" de apa al &lu*iil'r# r:uril'r# la"uril'r i apel'r su%terane# permi:nd adu"erea apei la l'"ul# -n "antitatea i la timpul ne"esarG 1 p'luarea "res":nda a apel'r# at:t a "el'r interi'are# ":t i a "el'r maritime i '"eani"e 253 ! 5.2.2. E(oluia politi)ii europene ,n domeniul apelor Kn" din anul 23E4 C'nsiliul Eur'pei a ad'ptat Carta Eur'peana a Apei# d'"ument "u ' des"+idere regi'nala i "are enumera prin"ipiile generale -n materie! Ceea "e atun"i aprea "a ;linii de a*ut -n *edere pentru *iit'r># sunt astzi realit i ne"'ntestate# "um ar &i. resursele de apa nu sunt inepuiza%ileG "alitatea apei tre%uie sa &ie pr'te)ata -n &un"ie de utilizarea eiG apa este un patrim'niu uni*ersalG apa nu are &r'ntiere225! T't -n "adrul C'nsiliului Eur'pei# la 2E septem%rie 23E4# a &'st semnat A"'rdul eur'pean asupra limitrii &'l'sirii detergenil'r ne%i'degrada%ile -n pr'"esele de splare i "ur are! Ulteri'r# p'liti"a eur'peana -n d'meniul apel'r s1a a at pe urmt'arele etape. 1 Etapa I# "'respunzt'are peri'adei 23C512345# a "rui '%ie"ti* general a &'st pr'te" ia sursel'r de apa# etapa a II1a# "uprins -ntre anii 23421/555 "are a a*ut "a '%ie"ti* general redu"erea p'lurii la sursa# 1 Etapa a II1a# dup anul /555# "e are drept '%ie"ti* general g'sp'drirea dura%ila a apel'r! P'liti"a eur'pean -n d'meniul apei dez*'ltat -n prima etapa a urmrit pr'te"ia sursel'r de apa prin impunerea un'r standarde de "alitate a mediului $EMS 1 En*ir'nmental Mualit8 Standards(# "are sta%iles"
Dumitra P'pes"u# Tendine pri*ind "'la%'rarea statel'r -n d'meniul pr'te"iei "ursuril'r de apa internai'nale -mp'tri*a p'lurii# -n Stuidii )uridi"e nr 0F234E! p /B/! N!N C'nstantines"u# E"'n'mia pr'te"iei mediului natural# ?u"ure ti# Ed P'liti"a# 23CE# p!/E5! 225 Daniela Marines"u# 'p!"it!! p! 2BC!
108

10!

110

"riterii i limite spe"i&i"e pentru resursele de apa! Dintre dire"ti*ele ad'ptate -n a"east peri'ada amintim. 1 Dire"ti*a C@FBB5FI!EC pri*ind "alitatea apel'r de supra&aaG 1 Dire"ti*a C3F4E3FEEC pri*ind met'dele de prele*are i analiza a apel'r de supra&a aG 1 Dire"ti*a CEF2E5FEEC pri*ind "alitatea apei de -m%iereG 1 Dire"ti*a C4FE@3FEEC asupra "alitii apel'r dul"i "e ne"esita pr'te"ie sau -m%untire pentru a susine *iaa petil'rG 1 Dire"ti*a C3F3/0FEEC asupra "alitii apel'r pentru m'lute# 1 Dire"ti*a 45F3/FEEC# amendat de Dire"ti*a 34F40FEC# pri*ind "alitatea apei destinate "'nsumului uman In "eea "e pri*ete redu"erea p'lurii la sursa# '%ie"ti* "ara"teristi" "elei de a d'ua etape# au &'st sta%ilite *al'ri limit admisi%ile $EL= 1 Emissi'n Limit =alues( pentru e*a"uarea p'luril'r -n medial a"*ati"! Printre dire"ti*ele din a"easta etap enumeramG 1 Dire"ti*a CEFBEBFEEC pri*ind p'luarea "reat de e*a"uarea un'r su%stane peri"ul'ase -n mediul a"*ati" al C'munit ii i urmt'arele C Dire"ti*e su%sidiare. 2! Dire"ti*a 4/F2CEFEEC re&erit'are la mer"urul din ele"tr'liza "l'r1al"anil'r# /! Dire"ti*a 4BF2@EFEEC re&erit'are la mer"urul din alte se"t'are de":t ele"tr'liza "l'r1al"anil'rG 0! Dire"ti*a 40F@20FEEC re&erit'are la "admiuG B! Dire"ti*a 4BFB32FEEC re&erit'are la +e a"l'r"i"l'+e an# @! ! Dire"ti*a 4EF/45FEEC re&erit'are la tetra"l'rur de "ar%'n# DDT# penta"l'r&en'lG E! Dire"ti*a 44F0BCFEEC re&erit'are la drimeri# +e a"l'r%utan# +e a"l'r%utadien# "l'r'&'rm C! Dire"ti*a 35FB2@FEEC re&erit'are la 2#/ di"l'retan# tri"l'retilena# per"l'retilena# tri"l'r%enzen! 1 Dire"ti*a 45FE4FEEC pri*ind pr'te"ia apel'r su%terane -mp'tri*a p'lurii "reate de unele su%stan e peri"ul'aseG 1 Dire"ti*a 32FECEFEEC pri*ind pr'te"ia apel'r -mp'tri*a p'lurii "u nitra i pr'*eni i din surse agri"'leG 1 Dire"ti*a 32F/C2FEEC pri*ind epurarea apel'r uzate 'r ene tiG 1 Dire"ti*a 34F40FCE pri*ind "alitatea apei destinate "'nsumului umanG Dup anul /555# '%ie"ti*ul p'liti"ii eur'pene de mediu -n d'meniul pr'te" iei apel'r -l "'nstituie g'sp'drirea dura%il a resursel'r de apa! In a"est s"'p# Dire"ti*a Cadru /555FE5FEC a Parlamentului i C'nsiliului Eur'pean sta%ile te "adrul de a"iune pentru rile mem%re din Uniunea Eur'pean -n d'meniul p'liti"ii apei i re"un'a te %azinul +idr'gra&i" "a unitate natural i &undamental pentru &'rmarea# utilizarea i pr'te" ia apel'r! Dire"ti*a "adru adu"e ' serie de elemente n'i# pre"um . 1 g'sp'drirea apel'r la ni*el de %azin +idr'gra&i"# 1 -n"adrarea strii apel'r -n "in"i "ateg'rii de "alitateG 1 de&inirea strii de re&erin pentru apele de supra&a . 1 de&inirea strii %une a apel'rG 1 de&inirea "ateg'riei de ape puterni" m'di&i"ate antr'pi"# pentru "are '%ie"ti*ul este '% inerea p'tenialului e"'l'gi" %un# "lari&i"area "'n"eptului de rea%ilitare a r:uril'r! Implementarea Dire"ti*ei Cadrul /555FE5FEC ne"esit -n prin"ipal ela%'rarea Planului de Management al Apel'r pe ?azin! Sidr'gra&i"# at:t prin "'la%'rarea ril'r mem%re ale Uniunii Eur'pene# ":t i a ril'r a&late -n pr'"es de aderare A"est Plan reprezint instrumental de plani&i"are -n d'meniul apel'r pe %azin +idr'gra&i"# "are# pe %aza "un'aterii strii "ursuril'r de apa# sta%ilete '%ie"ti*e int pe ' durata de E ani i pr'pune masuri pentru asigurarea sursel'r de apa# pre"um i pentru atingerea ;strii %une> a apel'r -n *ederea utilizrii dura%ile!

Implementarea Dire"ti*ei Cadru -n d'meniul apei este resp'nsa%ilitatea &ie"rui stat mem%ru al Uniunii Eur'pene Din pun"t de *edere 'rganizat'ri"# de apli"area Dire"ti*ei Cadru -n d'meniul apei rspunde C'mitetul Dire"t'ril'r de Apa din rile mem%re ale Uniunii Eur'pene# "are "''rd'neaz grupe de lu"ru -n *ederea realizrii -n m'd unitar a met'd'l'gil'r i g+iduril'r de implementare! Uniunea Eur'pean# prin instituiile sale a inter*enit i -n d'meniul pr'te" iei apel'r su%terane! C'n&'rm d'"umentel'r "'munitare# apei su%terane sunt 'ri"e ape "are se a&l su% supra&a a s'lului -n z'na de saturate i "are sunt -n "'nta"t dire"t "u s'lul 'ri su%s'lul 222 ! A"easta "ateg'rie de ape p'ate &i p'luata &ie prin in&iltrrile i de*ersrile dire"te# &ie indire"t# prin p'lurile "are a&e"teaz apele de supra&aa 'ri s'lul Dire"ti*a nr!45FE4 din de"em%rie 23C3 sta%ilete d'u liste de su%stane "are p't &i de*ersate #n apa numai -n %aza unei aut'rizri spe"iale# &":ndu1se distin" ie -ntre de*ersrile dire"te i indire"te! Indi&erent de natura de*ersrii $dire"ta sau indire"ta(# aut'rizarea tre%uie s pre"izeze l'"ul a"esteia# te+ni"a de utilizat# msurile de pre"au ie "e tre%uie luate# disp'ziti*ele de "'ntr'l# dar i msurile "are s permit supra*eg+erea i "alitatea apel'r su%terane! T't'dat# statele mem%re tre%uie sa pun la disp'zi ia C'misiei Uniunii Eur'pene# la "ererea a"esteia# t'ate in&'rmaiile ne"esare asupra an"+etel'r e&e"tuate de a"estea# rezultatele '% inute# detalii asupra aut'rizaiil'r a"'rdate# msuril'r de "'ntr'l i de supra*eg+ere sta%ilite! Kn "eea "e pri*ete pr'te"ia i "'nser*area mediului marin# dire"ti*ele ad'ptate -n a"est d'meniu se p't grupa ast&el. 1 d'"umente "are de&ines" '%ie"ti*ele de "alitate 'ri alte e igente ale apei destinate unei &'l'sin e spe"i&i"e# 1 dire"ti*e "are *izeaz anumite industrii sau unele se"t'are spe"i&i"e# 1 d'"umente "are a%'rdeaz pr'%leme eliminrii su%stanel'r peri"ul'ase22/ O pre'"upare de'se%ita la ni*elul Uniunii Eur'pene ' "'nstituie p'lurile a""identale! Ast&el# a &'st instituita ' m'dalitate spe"ial de a" iune -mp'tri*a a"estei &'rme de p'luare# %azat pe un sistem de in&'rmare "'munitar i mi)l'a"e 'perai'nale de lupta -mp'tri*a p'lurii marine! Sistemul 'perai'nal are drept '%ie"ti* a"'rdarea de asisten e administrati*e i te+ni"a aut'ritil'r "are se "'n&runta "u un "az de urgenta! In s"'pul pr'te"iei apel'r dul"i# dire"ti*ele Uniunii Eur'pene au pr'pus i utilizat d'ua met'de prin"ipale. 1 &i area de '%ie"ti*e de "alitate a apel'r# 1 &i area de *al'ri limita# prin determinarea ratei de su%stan e interzise# -n &un" ie de &'l'sin a destinata apei respe"ti*e! C'nstat:ndu1se limitele a"estei a%'rdri 220# dup 2335 s1a tre"ut la ' strategi" integrata i dura%il>!# "are presupune# pe de ' parte# ' a"iune asupra p'tenialil'r p'luat'ri# -n *irtutea prin"ipiului integrrii e igenel'r de mediu -n de&inirea i apli"area alt'r p'liti"i "'munitare# iar pe de alta parte# realizarea unei pr'te" ii %azat pe
resurs! O pri'ritate a Uniunii Eur'pene -n d'meniul pr'te"iei apel'r ' "'nstitute "alitatea apei p'ta%ile $Dire"ti*a nr 34F40FEC
111

Dire"ti*a nr 45FE4 din 2C ,I 23C3 pri*ind pr'te"ia apel'r su%terane "'ntra p'lurii "auzate prin unele su%stan e peri"ul'ase# 7OCE nr!L!/5 din /E ianuarie 2345! 22/ Mir"ea Duu# 'p!"it!# 2334# p!/3l! 220 A se *edea Mir"ea Duu# 'p!"it!# 2334# p /3/
112

113

pri*ind "alitatea apei destinate "'nsumului uman(! Kn prezent# "alitatea apei p'ta%ile este reglementat prin STAS 20B/F233[ $ela%'rat -n "'n&'rmitate "u pre*ederile Organizaiei M'ndiale a Sntii(# "are "'nine ' mare parte a pre*ederil'r dire"ti*ei

5.2.3. Prote)ia 0unrii ,mpotri(a polurii Cadrul )uridi" general al pr'te"iei Dunrii -mp'tri*a p'lurii trans&r'ntaliere este reprezentat de trei grupe de n'rme internai'nale. regulile i prin"ipiile pri*ind p'lurile trans&r'ntaliere# reglementrile spe"i&i"e "are *izeaz "ursurile de apa i la"urile internai'nale# reglementrile ad'ptate de "tre statele ri*erane -n "adrul "''perrii %ilaterale i z'nale! Prin"ipiile pri*ind p'luarea trans&r'ntaliera -i au 'riginea -n Dreptul interna i'nal "utumiar# &iind pr'"lamate iniial prin De"laraia de la St'"6+'lm din 23C/ pri*ind mediul A"est d'"ument sta%ilete '%ligaia statel'r de a lua t'ate msurile ast&el -n":t# a"ti*itile e er"itate #n limitele )urisdi"iei l'r s nu "auzeze pagu%e mediului alt'r state De"lara ia a &'st preluata de te tele ad'ptate -n "adrul C'n&erinei de la Ri' de 7aneir' asupra mediului i dez*'ltrii $233/( Alte prin"ipii "u "ara"ter general "are au drept s"'p pr'te" ia &lu*iului Dunrea. -ndat'rirea de a in&'rma statul strin despre pr'ie"tele "are ar putea adu"e atingere mediului l'r i de a 12 "'nsulta -nainte de a apr'%a pr'ie"tul# a""esul 'ri"rei pers'ane "are ar putea &i a&e"tata la pr'"eduri i "i )udi"iare !a!

De asemenea# tre%uie amintite regulile re&erit'are la resp'nsa%ilitatea p'luat'ril'r# dar i prin"ipiile pre*zute de C'n*enia de la Esp'' din 2332 "u pri*ire la e*aluarea impa"tului asupra mediului -n "'nte t trans&r'ntaliere Reglementrile spe"i&i"e pri*ind &lu*iile trans&r'ntaliere i la"urile internai'nale sunt. C'n*en ia pri*ind pr'te"ia i utilizarea "ursuril'r de apa trans&r'ntaliere a la"uril'r interna i'nale# -n"+eiata la Selsin6i la 2C martie 233/ 22Bi C'n*enia asupra dreptului re&erit'r la utilizarea "ursuril'r de apa -n alte s"'puri de":t na*igaia 22@ C'n*enia pri*ind "''perarea pentru pr'te"ia i utilizarea dura%ila a &lu*iului Dunrea# S'&ia# 233B22E &a"e parte din "ateg'ria reglementril'r ad'ptate de "tre statele ri*erane -n "adrul "''perrii %ilaterale i z'nale C'n&'rm C'n*eniei# sunt "'nsiderate ;state dunrene>"ele ri*erane "are "'n in ' parte "'nsidera%ila din %azinul +idr'gra&i" al Dunrii $respe"ti* ' "'ta "are depete /555 6m ptrai din t'talul %azinului +idr'gra&i"(# iar %azinul +idr'gra&i" al Dunri -nseamn ' parte din %azinul +idr'gra&i" al &lu*iului de "are %ene&i"iaz prile "'ntra"tante $art! 2 lit!a i %(! O%ie"ti*ele &undamentale sta%ilite de C'n*enie sunt. g'sp'drirea dura%il i e"+ita%il a apel'r# "'ntr'lul peri"'lel'r pr'*'"ate de a""idente "u su%stan e peri"ul'ase pentru apa# inundaii i -ng+e pe &lu*iul Dunrea! Prin"ipiile "are stau la %aza tutur'r msuril'r de pr'te"ie sunt ;p'luat'rul pltete> i ;prin"ipiul pre"auiei># pentru a "r'r realizare se pre*d d'ua reguli. &'l'sirea "el'r mai %une te+ni"i disp'ni%ile i utilizarea "elei mai %une pra"ti"i de mediu $ane a 2 a C'n*en iei(
114

C'n*enia a &'st rati&i"ata de R'mania prin Legea nr!05 din /E!5B!233@# . M'nit'rul O&i"iai al R'm:niei# partea I# nr!42 din 0!5@!233@! !
115
22E

Kn"+eiat su% egida ONU la NeW \'r6# 233C! C'n*enia &'st rati&i"ata de ara n'astr prin Legea nr! 2B din /B !,!/55B pu%li"at in M'nit'rul O&i"ial# partea I# nr!/C!5/!233@! Partite C'n*enie sunt Austria# ?ulgaria# Cr'aia# Ce+ia# Ungaria# Germania# M'ld'*a Sl'*a"ia# Sl'*enia i C'misia Eur'pean!

116

P'tri*it pre*ederil'r art /# p"t!@# "''perarea -n d'meniul g'sp'dririi apei *izeaz men inerea "alitii generale a *ieii# e*itarea pagu%el'r e"'l'gi"e de durat i asigurarea pr'te" iei e"'sistemel'r# meninerea a""esului "'ntinuu la resursele naturale# apli"area unei a%'rdri pre*enti*e O%ie"ti*ul C'n*eniei -l reprezint ' serie de a"ti*iti plani&i"ate sau -n "urs de realizare# -n msura -n "are a"estea pr'du" sau p't pr'du"e impa"te trans&r'ntiereG e*a"uarea apel'r uzate# intr'du"erea de nutrieni i su%stane peri"ul'ase# a"ti*iti i msuri plani&i"ate -n d'meniul "'nstru" iil'r +idr'te+ni"e# e pl'atarea amena)ril'r e istenteG manipularea su%stanel'r peri"ul'ase i pre*enirea a""identel'r! Kn s"'pul realizrii '%ie"ti*el'r i pre*ederil'r C'n*en iei a &'st -n&iin at C'misia interna i'nal pentru pr'te"ia &lu*iului Dunrea# "are -ndepline te &un" ii de in*estiga ii# de pr'puneri i re"'mandare# de pregtire a pr'ie"tel'r iniiate de statele dunrene i +'trte -n pri*ina "''perrii "u 'rganizaii internai'nale sau nai'nale 'ri "u alte 'rganisme interesate -n pr'te"ia i utilizarea dura%ila a apel'r din %azinul Dunrii Pr'te"ia Dunrii -mp'tri*a p'lurii este realizat i prin intermediul alt'r reglementri dintre "are amintim. A"'rdul din 2E septem%rie 2330 dintre R'mania i Sl'*a"ia# C'n*enia dintre R'mania i ?ulgaria din 3 de"em%rie 2332# A"'rdul dintre R'mania i Ungaria pri*ind "'la%'rarea pentru pr'te"ia i utilizarea dura%il a apel'r de &r'ntier semnat la 05 septem%rie /550# pre"um i alte d'"umente %ilaterale! 5.3. 3e#imul de prote)ie a solului 5.3.1. Consideraii #enerate S'lul este stratul superi'r i a&:nat al s"'ar ei pm:nteti -n "are se dez*'lta# *iaa *egetala! El este un sistem strategi" al %i's&erei "are# -n limite &'arte largi# "'ntri%uie la dezint' i"area a"esteia prin sistemele de %i'degradare multiple pe "are le pune la disp'ziia ei!22C ;S'lul reprezint ' parte integranta a e"'sistemel'r planetei i este situat la inter&aa dintre supra&aa pm:ntului stru"tura de r'"a! Estre su%di*izat -n straturi 'riz'ntale su""esi*e# "u "ara"teristi"i &izi"e# "+imi"e i %i'l'gi"e spe"i&i"e i are di&erite &un"ii! Din pun"t de *edere al ist'riei utilizrii s'lului i din pun"t de *edere e"'l'gi"# "'n"eptul de s'l "uprinde# de asemenea# r'"i sedimentare p'r'ase i alte materiale permita%ile# -mpreuna "u apa pe "are a"estea ' "'n in i rezer*ele de apa su%terana> $C'nsiliul Eur'pei# 2335(! Prin"ipalii &a"t'ri ai degradrii s'lului sunt. er'ziunea#despduririle masi*e i de erti&i"area! Sunt "'nsiderate ameninri pentru s'lul ril'r mem%re ale Uniunii Eur'pene i "'ntaminarea prin su%stane n'"i*e# degradarea stru"turii &izi"e 'ri "+imi"e# pre"um i utilizarea a%uzi*a a terenuril'r sau resursel'r de apa! De alt&el# unul din '%ie"ti*ele "elui de al aselea Pr'gram de A"iune pri*ind mediul are -n *edere pr'te"ia -mp'tri*a p'lurii i a er'ziunii# iar un pas pentru tarea unei strategii -n a"est d'meniu s1a &"ut prin "'muni"area C'misiei COM $/55/( 2C3# intitulata ;Ctre ' strategie temati" pri*ind pr'te"ia s'lului 5.3.2. Prote)ia solului A"iunea "'munitara de pr'te"ie a s'lului s1a des& urat# -n m'd de'se%it# -n "adrul p'liti"ii

11 118

Mi+ai ?er"a# E"'l'gie general i pr'te"ia mediului# Ed! Ceres# ?u"ure ti Mir"ea Duu # 'p!"it# 2334# p /44!

/555# p!/3B

agri"'le i a urmrit# -n spe"ial# rez'l*area pr'%lemel'r degradri &izi"e 224 ! Reglementrile -n a"est d'meniu au *izat "'ntr'lul ada'suril'r de su%stane 'rgan'"l'rurate -n pr'dusele agri"'le# utilizarea pesti"idel'r sau er%i"idel'r -n rap'rt "u "'ndi iile l'"ale de mediu# pr'te)area s'luril'r -mp'tri*a "'ntaminrii "u metale grele! Dintre a"este reglementari amintim Dire"ti*a C3CF4@FCEE "are susine a"iunea statel'r mem%re ale Uniunii Eur'pene de -n"ura)are a pra"ti"il'r agri"'le snt'ase din pun"t de *edere e"'l'gi"! C'n&'rm a"estei Dire"ti*e# statele sunt aut'rizate s plteas" agri"ult'ril'r pentru a "'nser*a pra"ti"ile snt'ase din pun"t de *edere e"'l'gi" i a se a%ine de la pr'du"ia intensi*a! In aprilie /55/# C'misia Eur'pean a pu%li"at "'muni"area "u titlul ;Catre ' strategi" temati"a pentru pr'te"ia s'lului># -n "adrul "reia# pentru prima data# pr'%lema pr'te"iei s'lului este tratata independent i sunt prezentate pr'%lemele e istente# pre"um i &un"iile i trsturile distin"ti*e ale unei p'liti"i de mediu -n a"easta dire"ie! La ni*el internai'nal# pr'te"ia s'lului se realizeaz prin intermediul urmt'arel'r reglementari 1 Planul de a"iune ad'ptat -n "adrul C'n&erinei ONU pri*ind deerti&i"area# des&urata la Nair'%i in 23CCG 1 Carta m'ndiala a s'luril'r# ad'ptata la /E n'iem%rie 2342# -n "adrul IAO# 1 Agenda /2G 1 C'n*enia Naiunil'r Unite pri*ind lupta "'ntra deerti&i"rii -n rile gra* a&e"tate de se"eta iFsau deerti&i"are# -n spe"ial -n A&ri"a# ad'ptata la Paris la 2C iunie 233B 223! 5.4. Politi)a "#ri)ola a Uniunii Europene 5.4.1. E(oluia "#ri)ulturii Uniunii Europene ,n perioada 1'5!-1''2 (Politi)a "#ri)ola Comuna) P'liti"a Agri"'la C'muna $PAC( a &'st ela%'rate pentru a -n&runta situa ia determinata de de&i"itul pr'dusel'r alimentare! Iundamentul a"estei p'liti"i este reprezentat de pre*ederile art!03 i BC ale Tratatului de la R'ma! Pri'ritile P'liti"ii Agri"'le C'mune sunt de&inite de art 03# dup "um urmeaz. 1 Creterea pr'du"ti*itii# 1 asigurarea un'r standarde de"ente de *ia "'munitil'r agri"'le# sta%ilizarea pieeiG 1 asigurarea rezer*el'r alimentare# 1 &urnizarea "tre "'nsumat'ri a pr'dusel'r alimentare la pre uri rez'na%ile! Kn"ep:nd "u anul 23E@# I'ndul Eur'pean de Orientare i Garanie Agri"'la $IEOGA( a de*enit instrumentul &inan"iar al P'liti"ii Agri"'le C'mune $PAC( i &a"e parte din &'ndurile stru"turale! I'ndul Eur'pean de Orientare i Garanie are "a s"'p supunerea pieei de pr'duse agri"'le prin meninerea preuril'r eur'pene deasupra "el'r m'ndiale# susin:ndu1se# ast&el# &ermieri i *eniturile l'r! Da"a situaia se deteri'reaz# iar preurile s"ad su% un ni*el dat $a a numitul pre de inter*en ie(# IEGGA i 'rganismele nai'nale a&erente "umpr pr'duse de la &ermieri i le dep'ziteaz! Pe l:ng "+eltuielile de inter*enie# dep'zitare i ram%ursare# se" ia de garan ie &inan eaz i asisten a -n pr'du"ie# prelu"rare i mar6eting Se"t'rul de garanie asigur asistena &inan"iar di&eritel'r '%ie"ti*e plani&i"ate de p'liti"a
118

11!

Rati&i"area de R'mania prin Legea nr! 222F2334# pu%li"ata in M'nit'rul Partea I nr! /// din 2C!5E!2334!

stru"turala# urmrind# -n spe"ial# sta%ilizarea tineril'r &ermieri# s"+eme de m'dernizare a &ermel'rG asistena &ermel'r -n z'ne munt'ase i ar"ti"e# in*estiii -n prelu"rarea i mar6etingul pr'dusel'r de &erme# dez*'ltarea z'nel'r rurale! 5.4.2. 3e/orma Politi)ii "#rare Comune (P"C-1''2) Re&'rma P'liti"ii Agrare C'mune a -n"eput -n anul 233/ i a a*ut drept '%ie"ti*e. 1 redu"erea treptata a preuril'r agri"'leG 1 "'ntr'lul pr'du"iei prin limitarea utilizrii &a"t'ril'r de pr'du" ie# 1 intr'du"erea un'r msuri suplimentare# pre"um. a( s"+ema agri1e"'l'gi"a# "are are drept s"'p -n"ura)area pra"ti"il'r agri"'le "e pr'te)eaz mediul $Regulamentul /5C4F3/(# %( pensi'narea anti"ipate# msura prin "are se a"'rda spri)in &ermieril'r "are au "el pu in @@ ani i d'res" s ias la pensie $Regulamentul /5C3F3/(# "( a)ut'rul de -mpdurire# prin "are se asigura ' alternati*e terenuril'r agri"'le $Regulamentul /545F3/(! Re&'rma PAC se "ara"terizeaz prin tre"erea de la ' p'liti"a de susinere a preuril'r la ' p'liti"a de a)ut'r $"reterea sup'rtului *enituril'r prin premii pentru "+eltuielile "'mpensate i $limitate ale pr'dusel'r *egetale i animale a&e"tate de redu"erile de preuri! Kn "eea "e pri*ete rezultatele re&'rmei# agri"ultura eur'pean a atins un anumit grad de "'mpetiti*itate -n "'mparaie "u pr'dusele agri"'le e terne# dat'rit redu"eril'r de pre uri -n prin"ipalele se"t'are! Pe de alta parte# re&'rma nu a reuit s 'preas" pr'"esul de "'n"entrare agri"'l# numrul agri"ult'ril'r &iind -n s"dere Kn "iuda pr'gresului &'nduril'r al'"ate se"t'rului de garan ie al IEOGA# terenurile rurale au intrat -n de"lin! S"derea dem'gra&i" pre"um i a l'"uril'r de mun" au &a*'rizat ;deerti&i"area rural># a*:nd "'nse"ine dezastru'ase -n d'meniile e"'n'mi"# s'"ial i e"'l'gi" 2/5! Kn pri*ina mediului# Regulamentul /5C4F3/ a instituit s"+ema ;agri1e"'l'gi"a##] urmrind -n"ura)area pra"ti"il'r agri"'le "e pr'te)eaz mediul# &'l'sind #!met'de de pr'du"ie agri"'la "'mpati%ile "u "erinele pr'te"iei mediului i "'nser*rii regiunil'r rurale>! Dintre rile mem%re ale Uniunii Eur'pene# d'ar Germania i Austria au &'st "ele mai entuziasmate -n pri*ina a"estui m'del de agri"ultura! Knsa# -n &'rma a"tuala# s"+ema nu p'ate lupta e&i"ient -mp'tri*a interesel'r unei agri"ulturii intensi*e# a*:nd ne*'ie de un sup'rt &inan"iar puterni" pentru a1 i -ndeplini s"'pul de -n"ura)are a pra"ti"il'r agri"'le "e pr'te)eaz mediul! 5.4.3. 3e/orma a#ri)ulturii prin "#enda 2=== Pr'punerile pentru re&'rma P'liti"ii Agrare C'mune "uprinse de Agenda /555 reprezint ' e tensie a re&'rmei din 233/! A"estea pre*d "'ntinuarea pr'"esului de re&'rm prin atingerea preuril'r pieei m'ndiale# s"derea plail'r "'mpensat'rii dire"te# integrarea "'nsiderentel'r de mediu i dez*'ltarea unei p'liti"i rurale mai ;"'erente> Cea mai imp'rtant pr'punere ' reprezint s"derea preuril'r de inter*enie pentru "ereale "u /5N# a se"t'rului de "ame de *ita "u 05N i pentru pr'dusele la"tate "u 2@N! C'n&'rm a"estei pr'puneri#
120

Aderarea la Uniunea Eur'peana @2 mediul -n"'n)urt'r. ' intr'du"ere# 'pen ! p EE!

&ermierii *'r primi n'i &'rme de "'mpensaii pentru "'ntr'lul pr'du"iei! O parte din a"este pl i *'r lua &'rma unui "adru &inan"iar pe "are statele mem%re -l p't distri%ui "'n&'rm un'r "riterii -n "'n"'rdan "u '%ie"ti*ele pri'ritare spe"i&i"e &ie"rui stat -n parte! O pr'punere "'ntr'*ersat ' "'nstituie intr'du"erea pla&'anel'r pentru pl ile "'mpensat'riD A"easta msur ar tre%ui s pre*in situaia prin "are &ermenele mari# pe msura "e se e tind# primes" t't mai multe su%*enii! In "eea "e pri*ete p'liti"a agri"'la de mediu# ;Agenda /555> spe"i&i" &aptul "a unele state mem%re au p'si%ilitatea de a "'ndii'na plile "'mpensat'ri din pun"tul de *edere al pr'te" iei mediului -ns# 'pinia 'rganizaiil'r negu*ernamentale de mediu este a"eea "a ar tre%ui "'ndi i'nate pl ile de apli"area standardel'r de %aza pri*ind mediul! De asemenea# a"etia au "riti"at ;Agenda /555> pentru lipsa de anga)ament &a de pr'%lema pr'te"iei mediului i a dez*'ltrii rurale T't'dat# au re"'mandat real'"area a /@N din %ugetul se"t'rului de garan ie al PAC "tre pr'gramele agri"'le de pr'te" ie a mediului si @5 N "tre pr'gramele de dez*'ltare dura%il p:n -n anul /55E 5.5. Prote)ia atmos/erei 5.5.1. Consideraii #enerale pri(ind poluarea aerului Aerul "urat este un ameste" de gaze a "r'r pr'p'r ie se men ine "'nstant -n straturile in&eri'are ale atm's&erei# aspe"t "are reprezint una din "'ndiiile de %az ale meninerii *ieii pe Terra Kn "'mp'ziia aerului intr. az't C4#53N# ' igen /5#3BN# arg'n 5#30N# CO/ 5#50N# ne'n# 6ript'n# en'n# +eliu# +idr'gen# 'z'n i *ap'ri de apa! Prin p'luare are l'" ' impuri&i"are a aerului dat'rit parti"ulel'r radi'a"ti*e i mi"r''rganismel'r de tipul %a"teriil'r# *iruil'r! Prima C'n&erin general eur'pean pentru pr'te" ia mediului 'rganizata la Gene*a in 23C3 a ela%'rat C'n*enia i Rez'luia pri*ind p'luarea atm's&eri"a trans&r'ntier la mari distane# "are de&inete p'luarea atm's&eri"a -n general "a &iind ##eli%erarea -n aer# de "tre 'ameni# mi)l'"it sau nemi)l'"it# de su%stane sau energie "u e&e"te n'"i*e# pre"um i peri"litarea sntii# daune "'m'ril'r *ii i e"'sistemel'r sau alt'r %unuri# pre"um i ' limitare a %ine&a"eril'r mediului sau a alt'r drepturi de &'l'sire de drept a mediului>! T't'dat# este de&init p'luarea atm's&eri" trans&r'ntier pe distane lungi "a a"ea p'luare a "rei sursa &izi"a este "uprinsa# t'tal sau parial# -n z'na supusa )urisdi"iei nai'nale a unui stat i "are are e&e"te dunt'are -ntr1' z'na supusa )urisdi" iei na i'nale a listat# la ' distanta la "are nu este -n general p'si%il s se disting "'ntri%uiile sursel'r indi*iduale sau a grupuril'r de surse de emisie>! Aerul# pri*it -n "alitatea sa de "adru natural al *ie ii# de*ine p'luat -n m'mentul -n "are "'n"entra ia su%stanel'r strine intr'duse -n atm's&era se situeaz la un ni*el "are p'ate duna snt ii sau *ie ii animale 'ri *egetale! P'luanii din atm's&era se -mpart -n d'ua grupe mari 2/2p'luani primari# "are sunt emi i dire"t de surse identi&i"ate identi&i"a%ileG 1 P'luani se"undari pr'dui indire"t# prin intera"iunea a d'i sau mai mul i p'luan i! 1 O idul de "ar%'n este "el mai rsp:ndit p'luant al aerului# Sursele naturale de CO sunt erup iile *ul"ani"e# des"r"rile ele"tri"e# in"endiile &'restiere# iar "a surse arti&i"iale# arderile de "'m%usti%il $%enzina# m't'rina(# "r%une ?i' idul de sul& pr'*enit -n prin"ipal din arderea "r%unil'r# $@5N(# petr'lului $05N( i din alte
121

1 Daniela Marines"u# 'p!"it # p! 255

pr'"ese $/5N(# se "'nsider " este prin"ipala su%stan dunt'are din aer P'luarea atm's&eri"a "ea mai gra*a se mani&est su% &'rma pl'il'r a"ide A"estea sunt determinate de e istenta -n atm's&era a ' izil'r de sul& i az't "are# -n prezenta *ap'ril'r de apa i su% in&luen a radiaiil'r ultra*i'lete se trans&'rm -n a"izi e trem de t' i"i. a"idul sul&uri" i a"idul az'ti"! O alta ameninare asuprea mediului ' "'nstituie distrugerea pr'gresi*a a stratului de 'z'n2//# "eea "e intensi&i" pr'prietile de a%s'r%ie ale atm's&erei# ls:nd s trea" radia ii s'lare -n "antit i mari i impli"it ' mare parte din radiaiile in&rar'ii Ast&el# pe msura "e "antitatea de raze ultra*i'lete "e ptrunde -n atm's&era este mai mare# *a "re te numrul -m%'ln*iril'r $"an"er de piele# "atara"te '"ulare et"!(# *a &i a&e"tata pr'du"ia agri"'la a! In "eea "e pri*ete s"+im%rile "limati"e $una din "ele mai mari amenin ri e"'n'mi"e i de mediu "u "are se "'n&runta planeta(# Uniunea Eur'pean se situeaz -n &runtea e&'rturil'r interna i'nale de "'m%atere a a"estui &en'men! Uniunea Eur'pean urmrete "a t'ate statele industrializate sa des&'are a"iuni urgente de redu"ere i limitare a emisiil'r gazel'r "u e&e"t de ser ! Ast&el# la ni*elul Uniunii s1a intr'dus un me"anism de m'nit'rizare a emisiil'r gazel'r "e pr'du" e&e"t de ser $ De"izia nr! 30F040FCEE( # a*:nd "a '%ie"ti* sta%ilizarea emisiil'r de %i' id de "ar%'n -n anul /555 # la ni*elul emisiil'r din anul 2335! Ca urmare a apli"rii a"estui me"anism# s1a "'nstata ' s"dere "u /#BN a emisiil'r gazel'r "e pr'du" e&e"te de ser -n anul /552# &a de ni*elul anului 2335! Kn anul /555 s1a iniiat Pr'gramul eur'pean pri*ind s"+im%rile "limati"e prin "are se *ede -n *edere apli"area unui p'liti"i "'munitare pri*ind neg'"ierea emisiil'r de gaze "e pr'du" e&e"te de ser -nainte de apli"area Pr't'"'lului de la O8't'! Kn "adrul primei &aze a pr'gramului $ des& urat -n peri'ada /5551/552( s1a urmrit dez*'ltarea un'r msuri de redu"ere a emisiil'r de gazel'r "u e&e"t de ser -n se"t'are "a industria# transp'rturile# energia# pre"um i ' serie de msuri 'riz'ntale din "are amintim. 1 Implementarea Dire"ti*ei 3EFE2 CE pri*ind pre*enirea i "'ntr'lul integral al p'lurii 2/0
Se "un's" d'ua tipuri de 'z'n. 'z'nul tr'p's&eri" $&'rmal la supra&aa s"'ar ei pm:ntului din sinteza &'t'"+imi"a( i 'z'nul strat's&eri" $' ptur &in a atm's&erei situat -ntre 2@1B5 6m deasupra s"'ar ei pm:ntului ! Oz'nul tr'p's&eri" este un ' idant &'arte n'"i* ! Kn s"+im% 'z'nul strat's&eri" a"i'neaz "a un &iltru natural "are a%s'ar%e razele ultra*i'lete de sla% lungime de und emise de s'are i "are sunt n'"i*e 'mului i *ieii -n general!
2/0

122

! S"'pul dire"ti*ei este de sta%ili msurile de pre*enire i de redu"ere a emisiil'r de ap# aer i s'l a su%stan el'r# in"lusi* a

deeuril'r -n *ederea unui "'ntr'l integral a p'lurii! Dire"ti*a men i'neaz prin"ipiile generale pri*ind '%liga iile de 'perare # pr'"edura de emitere a permisel'r pentru n'ile instala ii "a i pentru instala iile e istente! De asemenea# dire"ti*a sta%ile te m'dul de e&e"tuare a "eril'r i "'ndiiil'r pentru eli%erarea unui permis # "'ndi iile de a"tualizare a permisel'r # resp'nsa%ilitatea 'peraiunil'r de a &'l'si "ele mai %une te+ni"i i standarde de "alitate a mediului # pre"um i pr'"edura de in&'rmare a pu%li"ului pri*ind eli%erarea permisel'r i *al'ril'r limit a emisiil'r $ Pu%li"at -n O7L /@C din 25!25!233E
2/B

p!/E

. Dire"ti*a sta%ilete ' s"+ema de al'"are a emisiil'r de gaz de sera -n C'munitate! %azata pe analiza "'st1%ene&i"ii! Operat'rii

"are au instalaii "e pr'du" emisii in urma "r'ra rezulta gaze "e pr'du" e&e"t de sera au '%liga ia '% inerii unui permis de 'perare! 1 T't'dat dire"ti*a sta%ilete pr'"edura de '%inere a permisel'r! C'ndi iile de emitere# '%liga iile aut'rit il'r "'mpetente i a statel'r mem%re re&erit'are la -nt'"mirea planuril'r na i'nale prin "are se al'"a ' "'ta de emisie &ie"rui 'perat'r# met'da de al'"are a "'tel'r i m'dul de trans&er sau suspendare a "'tel'r al'"ate $Pu%li"ata in O7L /C@ din /@!25!/550# p!0/(!

123

1 ad'ptarea Dire"ti*ei nr /550F4CFCE de sta%ilire a unei s"+eme de neg'"iere a emisiil'r gazel'r "u e&e"t de sera 2/B! Cea de a d'ua &aza a pr'gramului s1a des& urat -n peri'ada /55/1 /550# iar -n "adrul a"esteia a &'st ad'ptata De"izia nr!/55/F0@4FCE# pri*ind apr'%area Pr't'"'lului de la O8't' 2/@ Ad'ptat -n 233C# Pr't'"'lul "'nine msuri de redu"ere a gazel'r "u e&e"t de sera pentru statele industrializate "u "ei puin @ N &a de ni*elul anului 2335 -n peri'ada /5541/52/!

5.5.2. Prote)ia atmos/erei prin intermediul msurilor )omunitare Calitatea aerului a "'nstituit una din pre'"uprile ma)'re ale Uniunii Eur'pene! Kn" din 23C5# C'munitatea Eur'peana a a*ut -n *edere -m%unt irea "alit ii aerului prin "'ntr'lul emisiil'r su%stanel'r dunt'are# prin -m%untirea "alit ii "'m%usti%ilil'r i prin integrarea "erin el'r de pr'te"ie a mediului -n se"t'are "a transp'rtul sau energia! Prin legislaia ad'ptat s1a urmrit redu"erea "'n"entra iil'r de di' id de sul&# ' izi# nitr'geni# plum%# m'n' id de "ar%'n sau %enzen! Kn *ederea redu"erii p'lurii atm's&erei # Uniunea eur'pean a" i'neaz -n di&erite se"t'are i la di&erite ni*ele prin legislaia ad'ptat la ni*el eur'pean # prin neg'"ieri -ntreprinse la ni*el interna i'nal# prin "''perarea "u se"t'are "are au resp'nsa%ilit ii -n d'meniul redu"erii p'lurii $ "um ar &i . industria# transp'rturile# energia# ( sau prin 'perarea "u aut'rit ile na i'nale i regi'nale # 'rganiza ii negu*ernamentale# institute de "er"etare! Cel de al aselea Pr'gram de A"iune pri*ind Mediul# 2/E in"lude# printre d'meniile pri'ritare# mediul i sntatea# S"'pul pr'gramului este a"ela de a a*ea un ni*el de "alitate a aerului "are nu adu" pre)udi"ii sntii 'amenil'r! Kn a"est sens # au &'st sta%ilite prin"ipiile i '%ie"ti*ele strategii pri*ind "alitatea aerului# apei i s'lului $ Dire"ti*a 3EF3E/FCE( # iar -n anul /555 a &'st ad'ptat strategia gl'%al ## Aer "urat pentru Eur'pa . Ctre ' strategie temati" pri*ind "alitatea aerului! O%ie"ti*ele strategiei sunt. 1 Dez*'ltarea # "'le"ti* i *alidarea in&'rma iil'r tiin i&i"e pri*ind e&e"tele p'lurii atm's&eri"e $ e*aluri ale "alit ii aerului# studii et"! ( 1 Spri)inirea implementrii i analiza e&i"ien ei legisla iei e istente# pr'punerea un'r pr'ie"te de legi a"'l' unde este ne"esarG 1 asigurarea " msurile sunt luate la ni*elul ade"*at i dez*'ltarea un'r legturi stru"turale "u alte d'menii rele*anteG 1 dez*'ltarea unei strategii integrate# "are s in"lud msuri %azate pe e&i"ien a "'sturil'rG 1 diseminarea in&'rmaiil'r Dup "um s1a meni'nat mai sus# au &'st ad'ptate dire"ti*e "e au drept s"'p redu"erea "'n"entraiil'r de di' id de sul&# ' izi nitr'genai i de plum% $Dire"ti*a nr!2333F05FCE(# di' id de nitr'gen $Dire"ti*a nr!4@F/50FCEE(G redu"erea su%stanel'r "e adu" pre)udi"ii stratului de 'z'n $Regulamentul nr /50CF/555FCE( 'ri de sta%ilire a un'r limite ma ime admisi%ile pentru anumii p'luani atm's&eri"i $Dire"ti*a nr! /552F42FCE( De asemenea# a &'st sta%ilita! pr'"edura unui s"+im% re"ipr'" de in&'rmaii asupra datel'r "'le"tate
124

Uniunea Eur'pean a semnat Pr't'"'lul -n anul 2334# iar statele mem%re i1au "''rd'nat a"iunile de depunere a instrumentel'r de rati&i"are p:n -n iunie /55/ Pentru implementarea anga)amentel'r asumate prin Pr't'"'lul de la O8't'# in &e%ruarie /55B# a &'sl ad'ptat De"izia nr!!/45F/$,(BFCE# re&erit'are la me"anismul de m'nit'rizare la ni*el "'munitar a emisiil'r gazel'r "e pr'du" e&e"t de sera
2/@'25

126

De"izia nr! 2E55F/55/F CE a Parlamentului Eur'pean i a C'nsiliului din // iulie /55/# pri*ind al aselea Pr'gram de a" iune asupra mediului # pu%li"at -n O7L /B/ din 25!53!F/55/ p!I

de staiile de msurare a p'lurii aerului $De"izia nr!3CF252FCE(! In&'rmaiile "'le"tate *'r &i utilizate mai ales pentru "art'gra&iere a ni*eluril'r de p'luare asupra ansam%lului terit'riului "'munitar C'misia Uniunii Eur'pene *a ela%'ra -n &ie"are an un rap'rt general destinat pu%li"ului# "are rezuma datele '%inute i realizeaz ' sinteza asupra tendin el'r -n pri*in a "alit ii aerului -n "adrul Uniunii! 5. . 3e#imul deeurilor ,n dreptul )omunitar 5. .1. Consideraii #enerale C'n&'rm d'"umentel'r "'munitare# deeurile sunt de&inite "a 'ri"e su%stan sau 'ri"e '%ie"t al "r'r detent'r s1a desistat sau are '%ligaia s se desisteze# -n *irtutea disp'ziiil'r legislaiei nai'nale -n *ig'are $art! 2 din Dire"ti*a nr! C@FBB/ din 2@ iulie 23C@( P'tri*it statisti"el'r Ageniei Eur'pene de Mediu# "antitatea anuala de de euri din Uniunea Eur'pean se "i&reaz la 2#0 miliarde de t'ne# din "are apr' imati* B5 de mili'ane de t'ne sunt de euri peri"ul'ase# iar datele Organizaiei pentru C''perare E"'n'mi" i Dez*'ltare $OECD( arata "a in statele Uniunii Eur'pene "antitatea de deeuri a "res"ut -n peri'ada 23351233@ "u 25N i se pre*ede ' "re tere "u B@N pentru peri'ada 233@1/5/5 Met'dele utilizate pentru distrugerea de euril'r $in"inerarea sau arun"area la gr'pile de gun'i( adu" pre)udi"ii de'se%ite mediului# prin p'luarea apei# aerului sau a s'lului# prin eliminarea %i' idului de "ar%'n i a metanului -n aer# a su%stanel'r "+imi"e sau pesti"idel'r -n s'l i -n apele su%terane! A*:nd -n *edere "i&rele prezentate de "ele d'ua 'rganiza ii interna i'nale# Uniunea Eur'pean a in"lus "a pri'ritar "'mp'nenta de management al de euril'r -n "el de1al aselea Pr'gram de A" iune pri*ind Mediul! Planul Uniunii este redu"erea "antit ii de de euri generate "u /5N -n peri'ada /5551/525 si "u @5N p:n -n anul /5@5! 5. .2. Mana#ementul deeurilor P'liti"a Uniunii Eur'pene -n managementul deeuril'r impli"a trei strategii "'mplementare. a( eliminarea pr'du"erii deeuril'r la sursa# prin -m%unt irea designului pr'dusel'r# pre*enirea i eliminarea pr'du"erii deeuril'r este str:ns legat de -m%unt irea met'del'r de &a%ri"are a pr'dusel'r# met'de prin "are p't &i in&luenai "'nsumat'rii -n a utiliza pr'duse e"'l'gi"e "are s ne"esite &'l'sirea redusa a am%ala)el'r! -n"ura)area re"i"lrii i re&'l'sirii de euril'r# prin a"easta strategie se urmre te re"uperarea unei ":t mai mari "antiti de deeuri i re"i"larea l'r! Kn a"est s"'p# C'misia Eur'pean a identi&i"at ":te*a ;surse> de deeuri# "are se re&era la am%ala)e i deeurile de am%ala)e# %aterii i a"umulat'ri sau de eurile ele"tri"e i ele"tr'ni"e Prin dire"ti*ele Uniunii se s'li"it statel'r mem%re s intr'du" reglementari pri*ind "'le"tarea# re&'l'sirea i re"i"larea de euril'r pr'*enite din a"este surse! "( redu"erea p'lurii "auzata de in"inerarea de euril'r# -n situa iile -n "are de eurile nu p't &i re&'l'site i re"i"late# se re"'manda in"inerarea a"est'ra! I'l'sirea in"inerrii# pre"um i a gr'pil'r de gun'i ne"esita ' atenta m'nit'rizare# dat'rit pre)udi"iil'r "e p't &i aduse mediului# m'ti* pentru "are au &'st ad'ptate dire"ti*e "e sta%iles" linii dire"t'are stri"te pri*ind managementul di&eritel'r tipuri de deeuri# a gr'pil'r de gun'i 'ri a limitrii emisiil'r "e pr'*in de la instala iile de in"inerare! Uniunea Eur'peana a"'rd imp'rtan tutur'r etapel'r de management al de euril'r -n general# pre"um i gesti'narii di&eritel'r tipuri de de euri! In a"est "'nte t# s1a ela%'rat "adrul general de management al deeuril'r# "are "uprinde reglementari re&erit'are la punerea -n pra"ti"a a legisla iei -n d'meniul deeuril'r# "um ar &i. "''rd'narea managementului de euril'r $Dire"ti*a nr!C@FBB/FCEE(#

gesti'narea deeuril'r peri"ul'ase $Dire"ti*a nr!32FE43FCEE(# a uleiuril'r uzate $Dire"ti*a nr C@FB03FCEE(# a nm'luril'r de epurare $Dire"ti*a nr 4EF/C4FCEE( sau pre*enirea i redu"erea e&e"tel'r negati*e ale dep'zitrii deeuril'r $Dire"ti*a nr!33F0 2FCE(! Pr'%lema "entrala! a regimului deeuril'r ' "'nstituie gestiunea a"est'ra# e&'rtul "'munitar -ndrept:ndu1se spre pre*enirea "rerii de deeuri# -nainte de a pre*edea re*al'ri&i"area i m'dalit ile de eliminare &inala! P'tri*it art! B din Dire"ti*a nr!C@FBB/FCEE# a"easta 'pera ie "'mple a presupune eliminarea de euril'r &r a pune -n peri"'l sntatea 'mului i &r a pre)udi"ia mediul# "re:nd ris"uri pentru apa# aer 'ri s'l# &auna i &l'ra# &r a pr'*'"a in"'m'diti prin zg'm't 'ri mir'suri i &r a adu"e atingere situril'r i peisa)el'r! Regula &undamentala -n d'meniu este a"eea "a deeurile tre%uie s &ie permanent su% "'ntr'lul aut'ritil'r desemnate -n a"est s"'p Ele tre%uie s sta%ileas" planuri re&erit'are la tipurile i "antitile de deeuri de eliminat# siturile ade"*ate pentru ast&el de 'pera iuni# pres"rip iile ne"esare s! Deint'rii de deeuri tre%uie &ie s asigure ei -nii eliminarea a"est'ra# &ie s le dea "'le"t'rului pu%li" sau unei -ntreprinderi de eliminare $art!E i C din Dire"ti*a C@FBB/(! Instalaiile de tratament# de st'"are sau de dep'zitare a de euril'r pentru "'ntul altuia tre%uie supuse unei aut'rizaii "are sa pre*ad tipurile i "antit ile de de euri de tratat# pres"rip iile te+ni"e generale i msurile de pre"auie "are se impun! T't'dat# peri'di" se e&e"tueaz un "'ntr'l "are *izeaz# -n m'd spe"ial# respe"tarea "'ndiiil'r de aut'rizare $art 4 i 3 din Dire"ti*a nr! C@FBB/(! De meni'nat "a Dire"ti*a nr!C@FBB/FCEE este primul instrument )uridi" "'munitar "are a in*'"at prin"ipiul p'luat'rul pltete 2/CG p'tri*it art! 22# "'stul eliminrii deeuril'r# dedu"erea &"uta prin e*entuala l'r *al'ri&i"are tre%uie s &ie sup'rtate de "tre detent'rul "are da de eurile unui "'re"t'r sau unei -ntreprinderi i# da" este "azul# de detent'rii anteri'ri 'ri pr'du"t'rului pr'dusului generat'r de deeuri! In "eea "e pri*ete deeurile t' i"e# Dire"ti*a nr!43FCEE sta%ile te "a a"este de euri nu tre%uie s &ie st'"ate# tratate siFsau dep'zitate de":t prin instalaii# sta%ilimente 'ri -ntreprinderi "are au '%inut# -n preala%il# ' aut'rizaie spe"ial! Operaiunile de eliminare tre%uie s &ie super*izate de "ile aut'ritile desemnate -n a"est sens! Cei "are elimin ei deeuri sunt '%ligai s in un registru al deeuril'r iar 'ri"e transp'rt de deeuri tre%uie sa &ie -ns'it de un d'"ument de identi&i"are!

Transp'rtul deeuril'r este reglementat prin Regulamentul nr! /@3F30CEE pri*ind super*izarea i "'ntr'lul transp'rtului deeuril'r -n interi'rul sau -n a&ara C'munitii Eur'pene Spre de'se%ire de C'n*enia de la ?asel# Regulamentul pri*ete i transp'rtul deeuril'r neperi"ul'ase! Regulamentul sta%ilete regimuri distin"te pentru $transp'rtul -n "adrul Uniunii Eur'pene# imp'rtul# e p'rtul# transp'rtul -n tranzit i di&erite "erine -n &un"ie de destinaia deeuril'r. re"uperarea 'ri dep'zitarea sau da"a este -ns"ris pe lista *erde# gal%ena 'ri r'ie!2/4 O atenie de'se%ita este a"'rdata in"inerrii deeuril'r! Reglementrile se re&era! la pre*enirea i redu"erea p'lurii -n urma in"inerrii deeuril'r $Dire"ti*a nr! /555FCEFCE( i a in"inerrii deeuril'r peri"ul'ase $Dire"ti*a nr! 3BFECFCE(# a redu"erii emisiil'r anumit'r p'luani rezultai din in"inerat'are ur%ane $Dire"ti*a nr! 43FB/3FCEE( i reglementari pri*ind n'ile in"inerat'are ur%ane $Dire"ti*a nr! 43F0E3FCEE(
Dire"ti*a nr 3BFECFCE $su%dire"ti* a Dire"ti*ei J"adru nr! C@FBB/FCEE(# impune statel'r mem%re ale Uniunii Eur'pene s sta%ileas" "'ndiii '%ligat'rii de &un"i'nare i *al'rile limita ale emisiil'r
12

Mir"ea Duu 'p!"it # 2334#p!05B!


> Listele gal%ena @2 r'ie "uprind deeuri peri"ul'ase# iar lista *erde "uprinde deeuri neperi"ul'ase

128

uzinel'r de in"inerate a deeuril'r peri"ul'ase prin intermediul aut'riza iil'r administrati*e! Este supusa aut'rizrii i de*ersarea apel'r uzate Dire"ti*ele nr! 43F0E3FCEE i nr! 43FB/3FCEE# su%dire"ti*e ale Dire"ti*ei 1 "adrul nr! 4BF0E5FCEE pri*ind "'m%aterea p'lurii aerului de la &a%ri"ile industriale sta%iles" "erin e spe"i&i"e de aut'rizare i &un"i'nare pri*ind uzinele de in"inerare n'i sau de)a e istente $sunt "'nsiderate n'i uzinele "are au primit aut'rizaia -nainte de 2 de"em%rie 2335( Cele d'ua dire"ti*e reglementeaz aut'rizarea# pr'ie"tarea# e"+ipamentul i &un"i'narea uzinel'r muni"ipale de in"inerare a de euril'r! Sunt e "eptate de la e igentele dire"ti*el'r uzinele "are in"inereaz -n m'd spe"ial nm'lurile reziduale# deeurile "+imi"e# t' i"e sau peri"ul'ase# deeurile medi"ale pr'*enite din spitale !a!# -ntru":t# a"estea sunt supuse unui regim mai stri"t# instituit prin Dire"ti*a nr! 3IFE43FCEE Dire"ti*a nr! /555FCEFCE are drept s"'p pre*enirea i# a"'l' unde este p'si%il# redu"erea e&e"tel'r negati*e pr'*'"ate mediului de in"inerat'are i "'1in"inerat'are# m'ti* pentru "are au &'st intr'duse "'ndiii stri"te de 'perare $a in"inerat'arel'r i "'1in"inerat'arel'r( i au &'st sta%ilite *al'ri limit ale emisiil'r! Statele mem%re au '%ligaia de apli"are a dire"ti*ei p:n la s&ar itul anului /55@ In "eea "e pri*ete deeurile spe"i&i"e# reglementrile se re&era la am%ala)e i de eurile de am%ala)e $Dire"ti*a nr 3BFE/FCE(# managementul deeuril'r pr'*enite din industria e tra"ti*# dep'zitarea a"umulat'ril'r i %ateriil'r &'l'site $Dire"ti*a nr! 32F2@CCEE(# "a i la redu"erea p'lurii pr'*enite din di' idul de titan $Dire"ti*ele nr! C4F2CEFCEE# 4/F440FCEE si 3/F22/FCEE(! In *ederea e*alurii impa"tului pr'dus de deeurile de P=C# C'misia a ela%'rat ;Carta *erde a pr'%lemel'r de mediu pr'duse de P=C>$/555(! Primele msuri pri*ind deeurile de am%ala)e au &'st intr'duse prin ad'ptarea Dire"ti*ei nr! 4@F003FCEE# "are se re&erea la deeurile de am%ala)e pr'*enite din "utiile "e "'n ineau %uturi li"+ide destinate "'nsumului uman Dire"ti*a las la latitudinea statel'r mem%re intr'du"erea un'r stimulente re&erit'are la "'le"tarea i re"i"larea a"est'r de euri# a"ti*it i "e se %azau pe re"uperarea "'sturil'r prin *:nzarea materialel'r rezultate din re"uperare! Dat &iind &aptul "a nu t'ate statele au intr'dus ast&el de msuri de "'le"tare i re"i"lare# dire"ti*a a pr'dus apr'ape "'lapsul industriei de am%ala)e -n m'mentul -n "are au aprut materialele re&'l'site pe pieele statel'r "are nu intr'duseser stimulente i s"+eme de "'le"tare i re"i"lare! Dire"ti*a nr! 3BFE/FCE arm'nizeaz msurile luate la ni*el Na i'nal -n *ederea pre*enirii i redu"erii impa"tului am%ala)el'r i deeuril'r de am%ala)e asupra mediului i asigurrii &un" i'narii pie ei interne Legislaia "'munitara pri*ind %ateriile i a"umulat'rii intr'du"e msuri de "'ntr'l a dep'zitarii a"est'r deeuri! Ad'ptata "a ' reglementare spe"i&i" -n "adrul Dire"ti*ei nr C@FBB/FCEE# Dire"ti*a nr! 32F2@CFCEE are -n *edere re"uperarea iFsau dep'zitarea "'ntr'lata a %ateriil'r i a"umulat'ril'r "are "'mpun "antiti de mer"ur# "admidiu sau plum%! C'n&'rm dire"ti*ei# statele mem%re au '%ligaia s -nt'"meas" pr'grame de redu"ere a "'ninutului de metale grele# de pr'm'*are a "'mer"ializrii %ateriil'r sau a"umulat'ril'r per&e"i'nri# de redu"ere treptata a pr'dusel'r "are tre%uie eliminate# s pr'm'*eze "er"etarea i s &a*'rizeze &'l'sirea un'r su%stitueni "are "'nin mai putini p'luani! De asemenea# se impune asigurarea unei 'rganizri e&i"iente a "'le"trii separate i# a"'l' unde este "azul# sta%ilirea unui n'u sistem de dep'zitare Kn *ederea -n"ura)rii re"i"lrii se p't utiliza instrumente e"'n'mi"e# iar "'nsumat'rii tre%uie s &ie in&'rmal despre aspe"tele de ris" i 'p'rtunit ile pri*ind dep'zitarea 5.!. :estionarea produselor )7imi)e In d'meniul pr'dusel'r "+imi"e# Uniunea Eur'pean a lansat "u mult timp -n urma un pr'"es! a&lat -n des&urare# "e are d'ua '%ie"ti*e imp'rtante. pr'm'*area trans&erului li%er al pr'dusel'r "+imi"e pe terit'riul Uniunii i pr'te"ia sntii i siguranei p'pulaiei i a animalel'r# pre"um i a mediului Msurile -ntreprinse s1au %azat pe prin"ipiul unui e"+ili%ru "are tre%uie s e iste -ntre pr'te"ia mediului# pe de ' parte i "'n"urena din industria "+imi"a# pe de alt parte!

Intr1' prima etapa au &'st a%'rdate d'ua teme. 1 mar6etingul# pregtirea i utilizarea anumit'r su%stan e peri"ul'ase# urmrindu1se interzi"erea anumit'r pr'duse pre"um az%estul 'ri su%stanele "an"erigene i limitarea &'l'sirii un'r pr'duse "a ni"+elul sau %enzenul $Dire"ti*a nr CEFCE3FCEE(! 1 impunerea un'r msuri stri"te -n pri*ina "lasi&i"rii am%alrii i eti"+etrii su%stan el'r i preparatel'r peri"ul'ase $Dire"ti*ele nr!ECF@B4FCEE si 2333FB@FCE(! In anul /552# C'misia Eur'pean "erut ' re*edere a tutur'r dire"ti*el'r re&erit'are la legisla ia pri*ind &ertilizat'rii# -n s"'pul "lasi&i"rii i simpli&i"rii a"esteia $COM$/552(@54(! T't'dat# pentru a se asigura ' pr'te"ie mrit# s1au luat msuri pri*ind "'ntr'lul ris"uril'r# intr'du":ndu1se regulamente pentru e*aluarea a"est'ra! In a"est sens# p't &i amintite. Regulamentul nr! C30F30FCEE# Dire"ti*a nr 4CF24FCEE re&erit'are la testarea su%stan el'r "+imi"e si Dire"ti*a nr! 44F0/5FCEE pri*it'are la inspe"ia i *eri&i"area la%'rat'arel'r! In "eea "e pri*ete imp'rturile i e p'rturile un'r pr'duse "+imi"e peri"ul'ase# a"estea au &'st supuse unui "'ntr'l stri"t din partea Uniunii# -n"+eindu1se# in 2334# C'n*en ia de la R'tterdam pri*ind pr'"edura "'nsimirii in&'rmrii preala%ile pri*ind imp'rturile i e p'rturile anumit'r pr'duse "+imi"e i pesti"ide peri"ul'ase! Regulamentul nr!05BF/550$CE( al Parlamentului Eur'pean i al C'nsiliului din /4 ianuarie /550 pri*ind e p'rtul i imp'rtul pr'dusel'r "+imi"e peri"ul'ase are drept '%ie"ti* pr'm'*area rspunderii i "''perrii -n transp'rturile internai'nale ale su%stan el'r "+imi"e peri"ul'ase -n s"'pul pr'te)rii snt i p'pulaiei i a mediului Regulamentul sta%ilete pr'dusele "+imi"e "e &a" a"tul regulamentului# m'dul de parti"ipare a statel'r mem%re si a C'misiei# met'dele de n'ti&i"are pentru e p'rturi i imp'rturi# in&'rma iile ne"esare pentru "'mer"ializarea a"est'r su%stane# m'dul de transmitere a a"est'ra# de e&e"tuare a "'ntr'lului# a m'nit'rizrii i rap'rtrii Kn de"ursul timpului# au aprut &en'mene n'i "are au pus pr'%leme de'se%ite re&erit'are la sntatea p'pulaiei i a animalel'r# printre a"estea &iind i dis&un" iile end'"rine Kn anul 2333 C'misia a prezentat un "'muni"at pri*ind strategia re&erit'are la dis&un"iile end'"rine A"easta strategi" se %azeaz pe pr'%leme "auzate de di*erse su%stan e sinteti"e# "'nsiderate a &i generat'are de dis&un"ii end'"rine# -n"er":ndu1se identi&i"area "auzel'r "are pr'du" a"este &en'mene# "'nse"inele i s'luiile p'teniale# -n spe"ial -n ad'ptarea unei legislaii ade"*ate @!4! Pr'te"ia -mp'tri*a radiaiil'r i'nizate In a"est d'meniu# a"iunea "'munitara se %azeaz pe Tratatul Eurat'm din 23@C# "are a*ea drept '%ie"ti* prin"ipal "rearea "'ndiiil'r ne"esare dez*'ltrii "entralel'r nu"leare! Unele dintre a"este "'ndiii *izau sta%ilirea de n'rme de se"uritate uni&'rme -n t'ate rile Uniunii# pre"um si pr'm'*area "er"etrii nu"leare 2/3! Pre'"uprile -n d'meniul pr'te"iei "'ntra radia iil'r s1au ampli&i"at "a urmare a a""identel'r nu"leare ma)'re "are s1au pr'dus $T+ree Mile Island i Cern'%:l( Reglementrile "'munitare au urmrit# -n spe"ial# pr'te)area p'pulaiei i lu"rt'ril'r -mp'tri*a e&e"tel'r negati*e ale radiaiil'r nu"leare! Ast&el# prin mai multe dire"ti*e ale C'nsiliului EURATOM s1au &i at n'rme de se"uritate pentru radia ii# -n s"'pul pr'te)rii sntii umane A"este d'"umente *izeaz pr'du"erea# utilizarea# "'nser*area# transp'rtului i eliminarea su%stanel'r radi'a"ti*e naturale i arti&i"iale Cu unele e "epii# a"este a"ti*iti sunt supuse

12!

.ircea /utu, op.cit.. 1!!8, p 301.

unei aut'rizaii preala%ile# rap'rtului supra*eg+erii i inspe"iei! De asemenea# au &'st sta%ilite pla&'ane de se"uritate pentru pu%li" i mun"it'ri# -ns' ite de disp'zi ii pentru "'ntr'l i e*aluri $Dire"ti*a nr!3EF/3 EURATOM( Alte reglementari "'munitare -n a"est d'meniu. 1 Dire"ti*a nr 43F423FEurat'm pri*ind in&'rmarea p'pulaiei asupra msuril'r de pr'te"ie a sntii i a etapel'r -n e*entualitatea unei urgene radi'l'gi"eG 1 Dire"ti*a nr!4CFE55FEurat'm pri*ind a"'rdurile C'munitarii pentru s"+im%ul rapid de in&'rmaii -n "az de urgenta radi'l'gi"aG 1 Dire"ti*a nr!35FEB2FEurat'm pri*ind pr'te"ia lu"rt'ril'r e terni e pu i ris"ului radia iil'r i'nizante -n timpul des&urrii a"ti*itii -n z'nele "'ntr'lateG 1 Dire"ti*a nr!3/F0FEurat'm 205pri*ind supra*eg+erea i "'ntr'lul transp'rturil'r de de euri radi'a"ti*e -ntre statele mem%re din i spre "'munitateG 1 De"izia C'misiei nr!30F@@/FEurat'm 202 pri*ind d'"umentul standard pentru supra*eg+erea i "'ntr'lul transp'rturil'r de deeuri radi'a"ti*e# Regulamentul C'nsiliului 20/ nr! 2B30F30 Eurat'm pri*ind transp'rtul su%stanel'r radi'a"ti*e -ntre statele mem%re @!3! Ris"urile de a""idente ma)'re Reglementrile "'munitare -n materie# -n spe"ial Dire"ti*a ;Se*es' IIA nr! 3EF4/FCE 200 *izeaz ris"urile de a""idente ma)'re ale un'r a"ti*it i industriale "are se deruleaz -n instala ii determinate "are pun sau p't pune -n )'" una sau mai multe su%stane peri"ul'ase# in"lusi* st'"area a"est'r su%stan e A"este a""idente p't "'nsta -ntr1' emisie# un in"endiu 'ri ' e pl'zie "u "ara"ter ma)'r# -n rela ie "u dez*'ltarea ne"'ntr'la%ila a unei a"ti*it i industriale# antren:nd un peri"'l gra*# imediat 'ri -nt:rziat# pentru 'm# -n interi'rul sau e teri'rul sta%ilimentului iFsau pentru mediu! Dire"ti*a ;Se*es' IIA sta%ilete. a( O%ligaia industriil'r la "are se re&era d'"umentul s sta%ileas" strategii spe"iale pentru pre*enirea

Dire"ti*a se apli"a transp'rturil'r na*ale de deeuri radi'a"ti*e -ntre statele mem%re# "a i la intrarea sau ieirea din C'munitate# pentru a"ele deeuri "e depes" ' anumita "antitate de "'n"entrate Dire"ti*a sta%ile te pr'"edura de '%inere a aut'rizaiei de transp'rt# *aliditatea aut'rizaiei# pr'"edura pri*ind in&'rmarea asupra transp'rtului "e urmeaz a &i e&e"tuat i "azurile pentru "are nu se p't emite aut'rizrii $Pu%li"ata in O7L 50@ 2/!5/!233/# p /B(! 202 Pu%li"ata in O7L /E4 /3!25 2330# p!40! 20/ Regulamentul reglementeaz transp'rturile na*ale de su%stane radi'a"ti*e -ntre statele mem%re# atun"i ":nd "'n"entrrile sau "antitile depes" anumite limite! Este reglementata pr'"edura de e&e"tuare a "'ntr'lului -n"r"turii i pr'"edura de emitere a de"laraiei de -ns'ire a mr&ii transp'rtate $Pu%li"at in O7L 2B4 din 2!3!5E!233B# p! 2(!
130

Dup numele l'"alitii din Italia -n "are a a*utl l'" in anul 23CE a""identul industrial "are a "'ndus la ini ierea Dire"ti*ei >Se*es' II) nr!4/C@52FCE Prin dire"ti*a ; Se*es' II> a &'st a%r'gate Dire"ti*a Y Se*es' I Z! 20B Sit de interes "'munitar 1 arie! sit "are# -n regiunea sau -n regiunile %i'ge'gra&i"e -n "are e ist# "'ntri%uie semni&i"ati* la meninerea sau restru"turarea strii de "'nser*are &a*'ra%ila a +a%itatel'r naturale sau a spe"iil'r de interes "'munitar i "are p't "'ntri%ui ast&el semni&i"ati* la "'erena reelei Natura /555 iFsau "'ntri%uie semni&i"ati* la meninerea di*ersitii %i'l'gi"e -n regiunea sau regiunile respe"ti*e

133.

131

132

133

a""identel'r ma)'re# %( ne"esitatea -nt'"mirii un'r rap'arte de se"uritate -n "azurile sta i'nrii anumit'r "antit i "+imi"e pe un sit20B# "( '%ligaia "a '%ie"ti*ul pre*enirii a""identel'r ma)'re i a urmril'r a"est'ra s &ie in"'rp'rat -n alte strategii i p'liti"i ale statel'r mem%re! S"'pul dire"ti*ei este de a pre-nt:mpina a""identele ma)'re pr'*'"ate de su%stan e peri"ul'ase! A"easta pre"izeaz '%ligaiile generale ale 'perat'ril'r# m'dul de in&'rm are a Aut'rit il'r "'mpetente pri*ind amplasarea su%stanel'r peri"ul'ase i a "antit ii a"est'ra# m'dul de rap'rtare# de -nt'"mire a planuril'r de urgen i de &'l'sire a terenuril'r pentru n'ile amplasamente! De asemenea# dire"ti*a sta%ile te msurile de in&'rmare pri*ind sigurana# m'dul de e&e"tuare a inspe"iei i sistemul de in&'rmare -ntre aut'ritile "'mpetente# statele mem%re i C'misie! Ane ele dire"ti*ei "uprind lista su%stanel'r "e &a" '%ie"tul a"esteia# ne"esarul minim de in&'rma i al rap'artel'r# datele i in&'rma iile "uprinse -n planurile de urgenta# in&'rmaiile "e p't &i &"ute pu%li"e i "riteriile de n'ti&i"are -n "azul pr'du"erii unui a""ident! 5+1=. Pre(enirea i )om&aterea polurii /oni)e 5.1= 1. Consideraii #enerate C'n&'rm unei estimri re"ente# apr' imati* /5 N din p'pulaia Uniunii Eur'pene su&er din "auza ni*elului ridi"at de zg'm't# "are a&e"teaz sntatea i starea de "'n&'rt! 20@ Pentru lansarea unei p'liti"i -n *ederea redu"erii p'lurii s'n're!# C'misia Eur'peana a ini iat -n 233E ' dez%atere 1 Carta =erde a p'lurii &'ni"e# intitulata ;Strategia *iit'are pri*ind zg'm'tul>! Ca urmare a dez%ateril'r "e au a*ut l'"#! C'misia Eur'peana! a sta%ilit n'ul "adru al p'liti"ii pri*ind p'luarea t'ni"a# prin "are sunt -mprite resp'nsa%ilitile la ni*el l'"al# na i'nal i eur'pean i sunt sta%ilite msuri de -m%untire a"urateii i standardizrii datel'r# prin "are se urmre te "'eren a a"iunil'r -ntreprinse! Dintre a"este msuri se p't enumera. 1 "rearea unei reele de e peri -n d'meniul p'lurii &'ni"e# "are are r'lul de a asista C'misia -n dez*'ltarea p'liti"iiG 1 ad'ptarea unei n'i dire"ti*e20E a*:nd drept s"'p in&'rmarea pu%li"ului asupra e punerii la zg'm'te i e&e"tele pr'duse de a"estea# luarea msuril'r ade"*ate pentru implementarea un'r planuri nai'nale de a"iune# pre"um i de&inirea un'r met'de "'mune i a unui set de indi"at'ri de e*aluare a met'del'r# 1 dez*'ltarea legislaiei pe surse de p'luare i ad'ptarea un'r ni*ele ma ime admisi%ile de p'luare &'ni" pentru di&erite tipuri de maini i e"+ipamenteG 1 iniierea de studii i pr'ie"te de "er"etare "e au "a s"'p pre*enirea si redu"erea e&e"tel'r negati*e ale
134

135

Mir"ea Duu# 'p!"it 2334# p!05C! Dire"ti*a nr! /55/FB3FCE! S"'pul dire"ti*ei este de a de&ini ' a%'rdare "'muna> a eliminrii! pre*enirii i pr'du"erii e&e"tel'r dunt'are! dat'rate e punerii la zg'm'te! Dire"ti*a sta%ilete resp'nsa%ilit ile "e re*in C'misiei i Statel'r mem%re# indi"at'rii a"usti"i i m'dul l'r de apli"are# met'dele "'mune de e*a"uare a"usti"a! T't'dat# impune e&e"tuarea un'r planuri de a"iune i a un'r analize "'mparati*e &a de anul pre"edent sau &a de un an de re&erina pentru anumite z'ne i pre"izeaz m'dul de "'le"tare @2 pu%li"area datel'r $Pu%li"at -n O7L 243 din C!52!/55/# p! 2/(! Dire"ti*a nr! /55/F05FCE a Parlamentului Eur'pean i a C'nsiliului din /E martie /55/ $m'di&i"at i "'mpletat( pri*ind sta%ilirea regulil'r i pr'"eduril'r re&erit'are la intr'du"erea un'r restri"ii de 'perare legate de p'luarea &'ni" -n aer'p'rturile C'munit il'r $Pu%li"ate -n O7L 54@ din /4!50!/55/# p!B5(!

136

e punerii la di&erite zg'm'te

5.1=.2. .ursele de poluare /oni) Reglementrile "'munitare pri*ind "'ntr'lul zg'm'tului se p't grupa -n patru "ateg'rii. "ele re&erit'are la emisiile s'n're pr'*enite de la aut'*e+i"ulele "u m't'r# dire"ti*ele de limitare a emisiil'r s'n're pri*ind a*i'anele# "ele "are *izeaz zg'm'tul pr'dus de aparatele ele"tr'"asni"e# pre"um i pre*ederile re&erit'are la emisiile s'n're dat'rate e"+ipamentel'r de "'nstru"ii In "eea "e pri*ete prima grupa# prin Dire"ti*a nr!C5F2@CFCEE s1au intr'dus limite ale ni*eluril'r s'n're# pri*ind zg'm'tul pr'dus de *e+i"ule rutiere i a sta%ilit "erinele re&erit'are la msurarea ni*eluril'r s'n're i sistemele de e*a"uare i a am'rtiz'arel'r de zg'm't Amendamentele ulteri'are au redus "'ntinuu ni*elurile de zg'm't a""epta%ile! Dire"ti*a nr!C4F252@FCEE pri*ind zg'm'tul pr'dus de m't'"i"lete sta%ilete limitele a""epta%ile ni*eluril'r s'n're admisi%ile pri*ind m't'"i"letele i "erin ele pri*ind am'rtiz'arele# eapamentele sau ale "el'r de admisie! Lg'm'tul pr'dus de a*i'ane este reglementat# p'rnind de la "ateg'ria a"est'ra i natura a"ti*itil'r p'luante# prin mai multe dire"ti*e "'munitare Ast&el# Dire"ti*a nr!45F@2FCEE pre"izeaz limitele pri*ind emisiile s'n're "are pr'*in de la a*i'anele su%s'ni"e# %azale pe standardele ad'ptate -n "adrul Organiza iei Interna i'nale a A*ia iei Ci*ile $OA!CI(! Dire"ti*a are drept '%ie"ti* redu"erea zg'm'tului pr'dus de a"est tip de a*i'ane# a*:ndu1se -n *edere &a"t'rii de mediu# &eza%ilitatea te+ni"a i "'nse"in ele de 'rdin e"'n'mi" T't'dat# se pre"izeaz "'ninutul d'"umentel'r d'*edit'are pentru "erti&i"area pri*ind zg'm'tul i se s'li"it statel'r mem%re s1si re"un'as" re"ipr'" *ia%ilitatea a"est'r d'"umente! Kn Dire"ti*a nr!45FE/3FCEE se instituie reguli mai stri"te -n pri*ina limitrii emisiil'r s'n're ale anumit'r a*i'ane su%s'ni"e "u rea" ie# -nregistrate pe terit'riul ril'r mem%re ale Uniunii Eur'pene# iar n'rmele te+ni"e sunt in"'rp'rate prin emitere la reglementrile ad'ptate -n "adrul OACI Re&erit'r la msurile de gestiune# Dire"ti*a nr! 3/F2BFCEE sta%ilete restri" ii -n utilizarea anumit'r tipuri de a*i'ane pentru a redu"e zg'm'tul i limiteaz 'perarea pe aer'p'rturile din statele mem%re ale Uniunii Eur'pene a "el'r "are nu se "'n&'rmeaz standardel'r "uprinse -n ane a nr! 2E a C'n*eniei OACI!

Restri"iile se apli"a a*i'anel'r "i*ile "u ' greutate minima de 0B 555 6g i ' "apa"itate de 23 l'"uri i mai multe

Dire"ti*a nr!C3F220FCEE pri*ind determinarea emisiil'r de zg'm't ale &a%ri"il'r i e"+ipamentel'r de "'nstru"ii intr'du"e ' met'd de testare pentru sta%ilirea emisiil'r s'n're "are pr'*in de la &a%ri"i i e"+ipamente de "'nstru"ii# "um sunt. disp'ziti*e# instalaii sau "'mp'nente "are sunt &'l'site -n lu"rrile de inginerie "i*ila i antierele de "'nstru"ii! Pentru prin"ipalele tipuri de e"+ipamente# "erin ele spe"i&i"e# arm'nizate pentru statele mem%re ale Uniunii Eur'pene# au &'st sta%ilite prin reglementari separate! Prin a"este reglementari se pre"izeaz "a pr'dusele tre%uie sa &ie eti"+etate "u indi"area ni*elului s'n'r garantat de &a%ri"ant i s "'mpun e pli"aii asupra met'dei de msurare a zg'm'tului din aer pre"um i pr'"eduri de testare l'"ala -n *ederea *eri&i"rii "'n&'rmitii m'delel'r de pr'duse "u tipul e aminat! Statele mem%re nu p't s"'ate de pe piaa e"+ipamentele "are "'respund "erinel'r legale# -ns# li se permite s reglementeze &'l'sirea l'r -n z'ne sensi%ile $l:ng spitale# de e emplu( Emisiile de zg'm't pr'duse de aparatele ele"tr'"asni"e sunt reglementate prin Dire"ti*a nr!4EF@3BFCEE! A"easta &urnizeaz "'nsumat'ril'r i utilizat'ril'r standarde i pr'"eduri pri*ind m'dul de a dispune de in&'rmaii "'re"te asupra zg'm'tului pr'dus de aparatele ele"tr'"asni"e# prin intermediul eti"+etel'r i alt'r instrumente! Dire"ti*a sta%ilete i '%ligaiile pr'du"t'ril'r i imp'rtat'ril'r# ale statel'r mem%re pri*ind

standardele nai'nale i reglementrile te+ni"e# m'dul de rap'rtare "tre C'misie!

CAPITOLUL VI
"P4IC"3E" 03EP5U4UI C%MU*I5"3 "4 ME0IU4UI
.1. Considerate #enerate De&init "a ;ansam%lul n'rmel'r )uridi"e prin "are se "'nsa"r stru"turile# r'lul i &un" iile instituiil'r eur'pene# pre"um i rap'rturile a"est'ra "u institute na i'nale -n -ndeplinirea '%ie"ti*el'r de pr'gres i dez*'ltare ale p'p'arel'r C'ntinentului># dreptul "'munitar se identi&i"a# de "ele mai multe 'ri prin sintagma aXuis "'munitar20C Dreptul "'munitar a "reat ' n'ua 'rdine )uridi"a aut'n'ma "are a "'mpletat sistemele tradi i'nale de drept nai'nal i de drept internai'nal p:n atun"i -n *ig'are Ordinea )uridi"a "'munitara este aut'n'ma -n rap'rt "u 'rdinea )uridi"a internai'nal -ntemeiata# -n prin"ipal# pe ideea de "''perare# "a urmare a men inerii integrale a su*eranit ii t't'dat# 'rdinea )uridi"a "'munitara este relati* aut'n'ma &a de dreptul intern al statel'r mem%re! Knsa# aut'n'mia 'rdinii )uridi"e "'munitare nu e "lude "'la%'rarea "u sistemele )uridi"e nai'nale# "''perare "are nu este d'ar utila# "i i ne"esar i "are se e prima# -n spe"ial# printr1' parti"ipare a Aut'ritil'r statale la

punerea -n apli"are a dreptului "'munitar!204


In pr'"esul "'ns'lidrii treptate a Uniunii Eur'pene# rap'rturile dintre dreptul "'munitar i dreptul nai'nal s1au d'*edit a a*ea "ara"ter "'mple # "ara"terizat nu numai prin e*'lu ii p'ziti*e# dar i prin unele di&i"ulti de asimilare a n'rmel'r "'munitare i de apli"are a l'r -n sistemele )uridi"e nai'nale
203

Prin"ipiul &undamental al 'rdinii )uridi"e a Uniunii Eur'pene -l reprezint apli"area imediata!


13

Stelian S"una# Uniunea Eur'peana C'nstru"ie! Instituii# Ed! All ?e"6# ?u"ureti# /55@! p! 2BE!

204 I'an Ale andra# Ilie G'rgan! I*an1=asile I*an'&&> Cezar1C'rneliu Manda# Alina1Li*ia Ni"u! Ctlin1Sil*iu Sraru# Drept administrati* eur'pean# Ed! Lumina Le ! ?u"ureti! /55@# p! 2B! 203 Dum)tru Mazilu! Integrarea Eur'pean Drept "'munitar i institu ii eur'pene# ediia a II1a# Ed! Lumina Le # ?u"uresti! /55B# p!3E! 2B5 I'n P! Iilipes"u! Augustin Iuerea! Drepul institui'nal "'munitar eur'pean# Ed# A"tami# ?u"uresti# 2333# p!@B! 2B2 I%idem# p @@

138

13!

dire"ta i pri'ritar a dreptului "'munitar! In "eea "e pri*ete apli"a%ilitatea imediata# dreptul "'munitar "'nsa"r prin"ipiul m'nist 2B5# &undamental pe ideea unitii )uridi"e# "'n&'rm "reia se e "lude 'ri"e dis"'ntinuitate -ntre 'rdinea )uridi"a internai'nal i 'rdinele )uridi"e ale statel'r mem%re Dreptul "'munitar $&ie 'riginar# &ie deri*at( este imediat apli"a%il -n 'rdinea )uridi"a interna a statel'r mem%re sau# -ntr1' &'rmulare mai ade"*ata a Curii de 7ustiie# ;dreptul "'munitar &a"e parte integranta din 'rdinea )uridi"a apli"a%ila pe terit'riul &ie"rui stat mem%ru>! A"est sistem de relaie -ntre dreptul "'munitar i dreptul intern al statel'r mem%re pr'du"e trei "'nse"ine !2B2 1 dreptul "'munitar este integral -n m'd &ires" -n 'rdinea )uridi"a interna a statel'r# &r a &i ne"esara *re' &'rmulare spe"iala de intr'du"ere# 1 n'rmele "'munitare -i au l'"ul -n 'rdinea )uridi"a a statel'rG 1 1 )ude"t'rul nai'nal este '%ligat s apli"e n'rmele "'munitare "a pe pr'priile sale n'rme na i'nale 1 Din perspe"ti*a intrrii -n *ig'are a C'nstitu iei Eur'pei 2B/ $n'iem%rie /55E# dup rati&i"area sa de "tre t'ate statele mem%re(# apli"area dire"ta a dreptului Uniunii de*ine un prin"ipiu "'nstitui'nal! 1 T't'dat# dreptul "'munitar este apli"at dire"t# ne&iind ne"esare alte a"te nai'nale $de rati&i"are# de trans&'rmare sau de intr'du"ere( pentru a pune -n apli"are iz*'arele "'munitare! Prin urmare# )ude"t'rii# dar i )ustiia%ilii p't in*'"a dire"t dreptul "'munitar# at:t -n apli"area *erti"ala# ":t i -n "ea 'riz'ntala a a"estuia! Knsa# pentru a &i apli"a%ile dire"t# disp'ziiile "'munitare tre%uie s rspund un'r "riterii. s &ie "lare i pre"ise# "'mplete i per&e"te 2B0 din pun"t de *edere )uridi" i# mai ales# nea&e"tate de "'ndiii 2BB! 1 Kn d'"trina! s1a su%liniat "a a lipsi dreptul "'munitar de pri'ritate -n rap'rt "u dreptul intern# ar -nsemna a%and'narea &il's'&iei "'nstru"iei "'munitare Prin"ipiul apli"rii "u pri'ritate a dreptului "'munitar a &'st "'nsa"rat "+iar prin legile &undamentale ale statel'r mem%re ale Uniunii Eur'pene! C'nstituia R'm:niei $"a ara "u statut de "andidat la Uniunea Eur'peana( pre"izeaz -n art! 2B4. 1 ;$2( Aderarea R'm:niei la tratatele "'nstituti*e ale Uniunii Eur'pene# -n s"'pul trans&errii un'r atri%uii "tre instituiile "'munitare# pre"um i a e er"itrii -n "'mun "u "elelalte state mem%re a "'mpetenel'r pre*zute -n a"este tratate# se &a"e prin lege ad'ptata -n edin a "'muna a Camerei 1 Deputail'r i Senatului "u ' ma)'ritate de d'ua treimi din numrul deputa il'r i senat'ril'r> 1 ;$/( Ca urmare a aderrii# pre*ederile tratatel'r "'nstituti*e ale Uniunii Eur'pene# pre"um i "elelalte reglementari "'munitare "u "ara"ter '%ligat'riu au pri'ritate &a de disp'ziiile "'ntrare din legile interne# "u respe"tarea pre*ederil'r a"tului de aderare>! Pri'ritatea dreptului "'munitar este reglementata de Tratatul instituind ' C'nstitute pentru Eur'pa
140

141

142

Dup intrarea -n *ig'are a C'nstituiei# TCE $Tratatul C'munit i Eur'pene( i TCU $Tratatul Uniunii Eur'pene( *'r &i a%r'gate# C'nstituia prelu:nd "ea mai mare parte din pre*ederile "el'r d'ua tratate! 2B0 In dreptul &ran"ez se "un's" legi per&e"te i legi "are nu sunt per&e"te# -ntru":t ne"esita un de"ret de apli"are# a "rui a%sen a p'ate paraliza e&e"tele legii timp de mai mul i ani 2BB I'n I! Iilipes"u# Augustin Iuerea# 'p!"it!# p!E2 i urm 2B02B@ Rati&i"at prim Legea nr! 2@C din /B mai /55@# pu%li"ata -n M'nit'rul O&i"ial al R'm:niei ! partea I# nr!BE@ din 2!5E!/55@!
144

-n art! I1 E! Ast&el# p'tri*it pre*ederil'r a"estui arti"'l# C'nstituia i dreptul ad'ptat de "tre institu iile Uniunii -n e er"itarea "'mpetenel'r "e i1au &'st "'n&erite a"esteia au pri'ritate &a de dreptul statel'r mem%re! A"est prin"ipiu a &'st "'nsa"rat pe "ale )urisprudenial de "tre Curtea de 7usti ie a C'munitil'r Eur'pene prin S'tr:rea Simment+al $23C4(# re&erit'are la art! /4 din TCE !a! Prin"ipiul pri'ritii reglementat de Tratatul "'nstitu i'nal &a"e parte din dreptul r'manes"# -ntru":t# -n "'n&'rmitate "u art! 22 alin! / din C'nstitute# ulteri'r rati&i"rii Tratatului de aderare2B@ # a"esta *a &a"e parte din dreptul intern Pe de alta parte# pre*ederile art! 2B4 alin!!B reglementeaz m'dalitatea de punere -n apli"are a! n'rmel'r "'munitare! Ast&el# ;Parlamentul# Preedintele R'm:nie# Gu*ernul i aut'ritatea )ude"t'reas"a garanteaz adu"erea la -ndeplinire a '%ligat'r rezultate din a"tul aderrii> .2. "pli)area dreptului )omunitar al mediului Dup "um este "un's"ut# C'misia Eur'peana dispune de mi)l'a"e &'rmale i in&'rmale de "'ntr'l asupra realizrii d'"umentel'r "'munitare 2BE ! Dup ad'ptarea de "tre C'nsiliu a unei dire"ti*e# C'misia adreseaz &ie"rui stat mem%ra ' s"ris'are '&i"iala prin "are i se transmite i -i n'ti&i"a inter*alul de timp pre*zut pentru apli"area sa -n dreptul intern! T't'dat# "u apr' imati* trei luni -nainte "a m'mentul &i at pentru transpunere s se -mplineas"# C'misia reamintete gu*ernel'r dat'ria de a trans&'rma dire"ti*a -n regula -n dreptul intern! La r:ndul l'r# statele mem%re transmit C'misiei in&'rma ii re&erit'are la apli"area disp'ziiil'r "'munitare# -ns# a"easta realizeaz i "er"etri pr'prii# pe %aza un'r "'nta"te &'rmale sau in&'rmale# s"rise sau 'rale# "u aut'rit ile na i'nale -nsr"inate "u apli"area dire"ti*el'r! In "az de in&ra"iune# art! 2E4 din Tratatul de la R'ma permite C'misiei s antameze ' pr'"edur "are p'ate par"urge trei etape. un a*iz m'ti*at# e prim:nd -n detaliu -n "e "'nsta in&ra"iunea# s'li"itarea "'n&irmrii i sesizarea Curi de 7ustiie! O n'utate -n d'meniul apli"rii dreptului "'munitar al mediului ' reprezint impunerea de amenzi pentru statele mem%re "are nu se "'n&'rmeaz de"iziil'r Curii de 7ustiie -n "auze pri*ind pr'te"ia mediului! Pra"ti"a des"+iderii un'r pr'"eduri de in&ra" iuni a determinat dez*'ltarea dreptului mediului# a)ung:ndu1se# -n a"est &el# la un numr imp'rtant de m'di&i"ri ale legislaiil'r nai'nale i "+iar prin "'ndamnri ale statel'r de "tre Curte $E emplul Italiei# ?elgiei i Olandei -n pri*ina legislaiei -n d'meniul pr'ie"iei apei i aerului(! Apli"area dreptului "'munitar al mediului prezint seri'ase de&i"iente i ne"esita msuri urgente pentru remedierea l'r 2BC! Ast&el# -n" din anul 233E# C'muni"atul C'misiei re&erit'r la ;Punerea -n 'pera a dreptului "'munitar al mediului> a)ungea la "'n"luzia "a '%ie"ti*ul unui -nalt ni*el de pr'te"ie a mediului nu p'ate &i atins de":t da" -ntregul "adru )uridi" e istent este apli"at -n m'd "'re"t Unele pr'%leme "are in de "ara"teristi"ile parti"ulare dreptului mediului p't &i reduse prin "reterea numrului instrumentel'r utilizate# -n spe"ial prin per&e"i'narea me"anismel'r de "'ntr'l! In a"est sens# C'misia -i pr'pune pr'm'*area unei n'i a%'rdri# "are *izeaz at:t "analele reglementare# ":t i pe t'i "ei impli"ai s ameli'reze starea a"tuala a punerii -n apli"are a dreptului "'munitar al mediului la t'ate ni*elurile
145

1462BE
2BC

Mir"ea Duu# 'p!"it! 2334. p 311 I%idem# p! 020

14

CAPITOLUL VII "3M%*I1"3E" 4E:I.4"IEI 0E ME0IU

!.1. Consideraii #enerate Dat'rita de'se%iril'r dintre "'nstituti*e statel'r mem%re ale Uniunii Eur'pene i a "erin el'r 'rdinii )uridi"e "'munitare# )urisprudena Cur ii de 7usti ie a &'st a"eea "are a sta%ilit prin"ipiile &undamentale ale rap'rtului dintre dreptul "'munitar i dreptul na i'nal al statel'r mem%re# "'nsa"r:nd prim'rdialitatea n'rmel'r "'munitare# pre"um i e&e"tul dire"t a numer'ase disp'zi ii din tratatele "'nstituti*e i din dreptul "'munitar deri*at! Punerea -n apli"are a dreptului "'munitar se realizeaz de "tre aut'rit ile na i'nale# ast&el "a# pe %aza prin"ipiului aut'n'miei institui'nale i -n &un" ie de regulile "'nstitu i'nal# a"estea sta%iles" msurile legislati*e sau administrati*e ne"esare! Orientarea general a este "a 'rdinea )uridi"a! "'munitara s se integreze# treptat# -n 'rdinile )uridi"e nai'nale# -n pr'"esul de arm'nizare a legisla iei# "are se re&era la d'menii de'se%it de imp'rtante# "um sunt. d'meniul *amal# d'meniul %an"ar# s'"ietile "'mer"iale# "'sturile i ta ele s'"iet il'r "'mer"iale# pr'te"ia &'rei de mun"a i a l'"uril'r de mun"a# se"uritatea s'"iala# ser*i"iile &inan"iare# regulile de "'n"urenG pr'te"ia s'"ietii i *ieii 'amenil'r# animalel'r i plantel'r pr'te"ia "'nsumat'ril'rG imp'zitarea indire"ta# standardele i n'rmele te+ni"e# pr'prietatea intele"tuala# reglementrile nu"leare# mediul -n"'n)urt'r# transp'rturile et"! E periena a dem'nstrat " arm'nizarea!2B4 legislaiei este un pr'"es "'ntinuu "are e*'lueaz -n msura -n "are se -n&ptuie te integrarea eur'pean ! Arm'nizarea presupune luarea un'r msuri legislati*e "e au -n *edere ' anumita 'rganizare a disp'ziiil'r nai'nale# p'rnindu1se de la premisa "'n&'rm "reia "'mpeten a legislati* aparine aut'ritil'r nai'nale# dar# a*:ndu1se -n *edere '%ie"ti*ele "'munitare# tre%uie s se ad'pte n'rme )uridi"e "u un anume grad de 'm'genitate -n "adrul statel'r mem%re! 2B3 E*'luia legislati* "'munitar impune "a rile "andidate s1si e*alueze -n permanen gradul de "'n"'rdan a pr'priei legislaie "u a"Xuis1ul "'munitar# e ist:nd di&erite me"anisme "are p't msura a"est

148 2B3 2@5

Dumitru Manila 'p "it!# p!30! I'n P! Iilipes"u# Augustin Iuerea# 'p!"it# p!32! "'n"'rdan /55/# pe a legislaiei "apit'le de r'm:ne neg'"iere!

Augustin Iuerea! E*aluarea gradului de "u a"Xuis1ul "'munitar # la ni*elul anului Studii de impa"t II Institutul Eur'pean din R'm:nia# /55B# p! 20! 2@2 Legea nr!/5F2330# pu%li"at -n M'nit'rul nr!C0 din 2/ aprilie 2330! A"'rdul a intrat s"'pul &inal al a"estuia &iind pregtirea Eur'pean
2@/

O&i"ial al R'm:niei! Partea I# -n *ig'are la 2 &e%ruarie 233@# integrrii R'm:niei -n Uniunea

Tratatul de aderare a &'st semnat de R'm:nia la Lu em%urg la /@ aprilie

14!

grad de "'n*ergen la un m'ment dat! 2@5 Pentru R'm:nia# arm'nizarea legislaiei este ' '%ligaie )uridi"a "e de"urge din A"'rdul Eur'pean de As'"iere R'mania 1 Uniunea Eur'pean !2@2 Pr'"esul de arm'nizare a legislaiei r'm:ne ti "u dreptul Uniunii Eur'pene s1a derulat# ini ial# pe %aza Pr'gramului Nai'nal de Aderare a R'm:niei la Uniunea Eur'pean A"esta in"ludea i un pr'gram de arm'nizare legislati* pentru peri'ada /55/1/55@# "are se a"tualiza anual! Kn"ep:nd "u anul /550# a"est pr'gram a &'st -nl'"uit "u alte d'"umente pr'gramati"e interne ale R'm:niei# urmrind# -n spe"ial# meninea "erinel'r e primate de C'misia Eur'peana -n Rap'rtul de ar pe anul /55/! Anul /55B a -nsemnat pentru R'mania anul "el mai imp'rtant pentru -ndeplinirea '%ie"ti*ului de -n"+eiere a neg'"ieril'r "u Uniunea Eur'pean J "'ndiie pentru semnarea Tratatului de Aderare2@/! Ast&el# -n luna ianuarie /55B# Gu*ernul R'm:niei a apr'%at Pr'gramul legislati* pri'ritar pentru aderarea la Uniunea Eur'pean pe semestrul al d'ilea al anului /55B! A"est pr'gram a *izat ad'ptarea a"tel'r n'rmati*e de arm'nizare pe urmt'arele "riterii i d'menii. Criteriul p'liti"G 1 re&'rma administraiei pu%li"e $ad'ptarea Legii pri*ind statutul spe"ial al &un" i'narului pu%li" denumit manager pu%li"G 1 pr'te"ia "'pilului $ad'ptarea Legii pri*ind pr'm'*area ad'p iei na i'nale(# 1 drepturile 'mului $spri)inirea tineril'r din mediul rural( Capa"itatea asumrii '%ligaiil'r de stat mem%ru al Uniunii Eur'pene $pe "apit'le de neg'"iere(. li%era "ir"ulate a mr&uril'r $siguran a alimentel'r# li%eralizarea "'merului "u pr'duse agri"'le trans&'rmate et"(# 1 Li%era "ir"ulate a pers'anel'r $'rganizarea i &inan area reziden iatului# stagiaturii i a"ti*iti de "er"etare medi"al(G 1 li%era "ir"ulate a ser*i"iil'r $s'"iet ile de asigurare i supra*eg+erea asigurril'r# &alimentul s'"ietil'r de asigurare# a"ti*itatea %an"ara(G 1 li%era "ir"ulate a "apitaluril'r $ad'ptarea Legii pri*ind "''perati*ele agri"'le ", 1 dreptul s'"ieti "'mer"iale $ simpli&i"area &'rmalit il'r de -nregistrarea s'"iet il'r "'mer"iale et"! ( 1 "'n"urena $ a)ut'arele de stat # z'nele de&a*'rizate et"( 1 agri"ultura $ -n&iinarea Ageniei de Pli de Inter*enie pentru Agri"ulturG Industria Alimentar i Dez*'ltarea RuralG instituirea sistemului de garan ii pri*ind imp'rtul i e p'rtul de pr'duse agri"'le et"! ( 1 Imp'zitarea $ m'di&i"area i "'mpletarea C'dului &is"al( 1 P'liti"a s'"ial i '"uparea &'rei de mun" $ in&'rmarea i "'nsultarea salaria il'rG egalitatea de anse -ntre %r%ai i &emei # ad'ptarea legi pri*ind e er"itarea pr'&esiei de asistent s'"ial ( 1 Kntreprinderile mi"i i mi)l'"i $ ad'ptarea Legii pri*ind 'rganizarea i &un" i'narea "''peraiei ( 1 Edu"aie# &'rmare pr'&esi'nal i tineret $ &'rmarea pr'&esi'nal a adul il'r# ad'ptarea Legii pri*ind -n&iinarea # 'rganizarea i &un" i'narea C'nsiliului Na i'nal de I'rmare Pr'&esi'nal a
150

151

152

Adulil'r( 1 P'liti"a regi'nal i "''rd'narea instrumentel'r stru"turale $ regimul "'n"esiunil'r# "'ntra"te de parteneriat# pu%li" # pri*at# ser*i"iile pu%li"e de salu%rizare et"!( 1 7ustiie i A&a"eri Interne $ ad'ptarea legil'r pri*ind 'rganizarea i &un" i'narea p'li iei )udi"iare G p'liiei "'munitare # pr'te"ia *ieii pri*ate -n d'meniul "'muni"a iil'r ele"tr'ni"eG rati&i"area un'r tratate -n materie penal ad'ptate -n "adrul C'nsiliului Eur'pean et"! ( 1 Relaii e terne $ rati&i"area pr't'"'lului la a"'rdul dintre R'm:nia i SUA pri*ind -n"ura)area i pr'te)area re"ipr'" a in*esti iil'r( 1 P'liti"a e tern i de se"uritate "'mun $ ad'ptarea Legii pri*ind regimul san" iunil'r apli"ate de Uniunea Eur'pean (

1 1 "'ntr'l &inan"iar $m'di&i"area Legii pri*ind 'rganizarea i &un"i'narea Curii de C'nturi(!


1 Pr'"esul de arm'nizare legislati*e se realizeaz i prin tradu"erea a"Xuis1ului "'munitar! Resp'nsa%ilitatea pentru a"east a"iune re*ine Institutului Eur'pean din R'mania "''rd'nat de Ministerul Integrrii Eur'pene! 1 Ca urmare a -n"+eierii neg'"ieril'r de aderare -n luna de"em%rie /55B# -n aprilie /55@ s1a semnat la Lu em%urg Tratatul de Aderare a R'm:niei la Uniunea Eur'peana# urm:nd rati&i"area a"estuia de! Parlamentul Eur'pean# de t'ate parlamentele statel'r mem%re i de Parlamentul R'm:niei 2@0 # pentru "a# -n ianuarie /55C a"easta s d'%:ndeas" statutul de mem%ru al Uniunii Eur'pene !.2. "rmoni-area le#islaie de mediu 1 G+idul pentru arm'nizarea legislaiei de mediu a Uniunii Eur'pene din /@ august 233C enuna prin"ipiile "are urmres" sa asigure ' %una arm'nizare# utilizarea legii "a a"t n'rmati* al transpunerii# p'si%ilitatea utilizrii legil'r e istente pentru amendarea sau "'mpletarea a"est'ra# transpunerea -n esena i nu -n detaliu a '%ie"ti*el'r n'rmei "'munitare -n "auza# asigurarea unei san"iuni e&i"iente dar e"+ili%rate -n rap'rt "u legisla ia interna din d'meniu! 1 Spre de'se%ire de alte d'menii# arm'nizarea n'rmel'r de mediu prezint di&i"ult i# de'are"e# a"este n'rme sunt -ntemeiate pe prin"ipiile pre*en iei i pre"au iei "are se -ndeprteaz de la rspunderea "i*ila "lasi"a# impli":nd ' a%'rdare integrata i ' te+ni"itate pr'nun at R'm:nia a des"+is neg'"ierile pri*ind Capit'lul // 1;Pr'te"ia mediului> -n anul /55/# ":nd d'"umentul de p'ziie a&erent a &'st "'muni"at '&i"ial C'nsiliului UE# iar neg'"ierile au &'st des"+ise -n "adrul

C'n&erinei Intergu*ernamentale de Aderare a R'm:niei la Uniunea Eur'peana# din martie /55/! Reglementrile pri*ind pr'te"ia mediului# aliniate la "erinele Uniunii Eur'pene au &'st ad'ptate -n se"t'arele "a deeurile# apa# 'rganismele m'di&i"ate geneti"# pr'te" ia naturii# pr'te" ia "i*il

i se"uritate nu"leara P:n la data aderrii R'mania *a apli"a a"Xuis1ul "'munitar# s'li"it:nd anumite peri'ade de tranziie pentru. 1 Dire"ti*a nr!3BFE0FCI pri*ind "'ntr'lul emisiil'r de "'mpui 'rgani"i *'latili $CO=( rezultai din dep'zitarea %enzinei i distri%uia de la terminale la sta&iile ser*i"e# pentru "are se s'li"it ' peri'ada de tranziie de 0 ani# p:n -n anul /525# 1 Dire"ti*a nr!3BFE/FCE# pri*ind am%ala)ele i deeurile de am%ala)e# pentru "are se s'li"it ' peri'ada de tranziie# p:n -n /525G 1 Dire"ti*a nr!33F02FCE# pri*ind dep'zitarea deeuril'r# pentru "are se s'li"ita ' peri'ada de tranzi ie de 25 ani# p:n -n /52C# 1 Dire"ti*a /555FCEFCE# pri*ind in"inerarea deeuril'r# pentru "are se s'li"ita ' peri'ada de tranziie de 0
153

R'mania a rati&i"at Tratatul de Aderare prin Legea nr! 2@C din /B mai /55@!

ani# p:n -n anul /525# 1 Dire"ti*a nr!32F/C2FCEE# pri*ind epurarea apel'r uzate ur%ane# pentru "are se s'li"ita ' peri'ada de tranziie de 2@ ani# p:n #n anul /5//# 1 Dire"ti*a nr 34F40FCEE# pri*ind "alitatea apei destinate "'nsumului uman# pentru "are se s'li"ita ' peri'ada de tranziie de 2@ ani# p:n -n anul /5//# 1 Dire"ti*a nr CEFBEBFCEE# pri*ind des"r"area su%stanel'r peri"ul'ase# pentru "are se s'li"ita ' peri'ada de tranziie de 4 ani# p:n -n anul /52@G 1 Dire"ti*a nr!32FECEFCEE# pri*ind pr'te"ia apel'r -mp'tri*a p'lurii "u nitrai# pr'*enii din surse agri"'le# pentru "are se s'li"ita ' peri'ada de tranziie de C ani# p:n -n anul /52B# 1 Dire"ti*a nr!3EFE7FCE# pri*ind pre*enirea i "'ntr'lul integrat al p'lurii $IPPC(# pentru "are se s'li"ita ' peri'ada de tranziie de 4 ani# p:n -n anul /52@G 1 Dire"ti*a nr! I333F70FCE# pri*ind limitarea emisiil'r de "'mpu i 'rgani"i *'latili# dat'rate utilizrii s'l*enil'r -n anumite a"ti*iti i instalaii $CO=(# pentru "are se s'li"it ' peri'ada de tranziie de 4 ani# p:n -n anul /52@# 1 Dire"ti*a nr 44FE53FCEE# pri*ind limitarea emisiil'r de p'luani spe"i&i"i -n atm's&era# prin instalaii mari de ardere# pentru "are se s'li"ita ' peri'ada de tranzi ie de @ ani# p:n -n anul /52/ Pri'ritile nai'nale -n materie de p'liti"a de mediu ela%'rate -n "'n&'rmitate "u Tratatul de aderare al R'm:niei la Uniunea Eur'pean sunt 1 "'ntinuarea pr'"esului de re&'rma al "adrului )uridi" i institui'nal prin apr'&undarea i arm'nizarea legislaiei i a standardel'r de mediu# "'nstruirea "apa"it i institu i'nale i &'rmarea "'mpeten el'r pentru asigurarea spe"ialitil'r ne"esari punerii -n apli"are a p'liti"il'r i strategiil'r gu*ernamentale la ni*el nai'nal i l'"al ":t i -n "'nte tul "''perrii internai'nale# 1 realizarea pr'gramel'r i a msuril'r de redu"ere a p'lurii industriale i ur%ane# de re"'nstru" ie a z'nel'r deteri'rare i de utilizare rai'nala a resursel'r naturale pentru asigurarea unei dez*'ltri e"'n'mi"e i s'"iale dura%ileG 1 pr'te"ia i "'nser*area +a%itatel'r naturale# "'nser*area di*ersitii %i'l'gi"e i utilizarea dura%il a "'mp'nentel'r a"esteia# dez*'ltarea i %una administrare a re elei na i'nale de arii pr'te)ate# -n a"'rd "u p'liti"ile i pra"ti"ile puse -n apli"are la ni*el eur'pean i internai'nal# 1 &'rmularea "adrului )uridi" i institui'nal pentru &a"ilitarea i stimularea dial'gului dintre aut'rit i i s'"ietatea "i*il asupra p'liti"il'r# strategiil'r i de"iziil'r pri*ind mediul si dez*'ltarea s'"i'1 e"'n'mi"a la ni*el nai'nal i l'"al!

ANEXE
". C%*2E*II. .I "C%30U3I 0E ME0IU 3"5I>IC"5E 0E 3%M?*I"

I. ACORDURI MULTILATERALE a. Con(enii ori-ontale Con(enia pri(ind e(aluarea impa)tului asupra mediului ,n )onte9t trans/rontier (Espoo) Locul !i data adoptrii* Esp''# /@!5/!2332 +ati,icata prin Legea nr //F/552 Con(enia pri(ind a))esul la in/ormaie+ parti)iparea pu&li)ului la luarea de)i-iei i a))esul la 8ustiie pe pro&leme de mediu ("ar7us) Locul i data adoptrii* Aar+us# 2334 +ati,icata prin Legea nr! 4EF/555 Con(enia pri(ind e/e)tele trans/rontiere ale a))identelor industriale Locul i data adoptrii* Selsin6i# 2C!50!233/ +ati,icata prin Legea nr. 3/F/550 %! Con(enii ,n domeniul prote)iei &iodi(ersitii C'n*enia pri*ind pr'te"ia patrim'niului m'ndial#"ultural i natural Locul i data adoptrii* ad'ptat de C'n&erina Generala a UNESCO la 2E n'iem%rie 23C/ Acceptat de R'm:nia prin De"retul 24CF2335 C'n*enia pri*ind di*ersitatea %i'l'gi"a

Loculul data adoptrii* Nair'%i# //!5@!233/ +ati,icare prin Legea nr @4F233B ^ Proto)olul de la Carta#ena pri(ind &iose)uritatea la Con(enia pri(ind di(ersitatea &iolo#i)a Locul i data adoptrii* M'ntreal# /555 +ati,icare prin Legea nr! @3F/550 Con(enia pri(ind Prote)ia 1onelor Umede de Important Internaionala (3"M."3( Locul i data adoptrii* Ramsar# 23C3 +ati,icat prin Legea nr! @F2332! Con(enia pri(ind )omerul internaional )u spe)ii peri)litate de /auna i /lora sl&ati)a (CI5E.) Locul i data adoptrii* 9as+ingt'n# 50!50!23C0 +ati,icare prin Legea nr!E3F233B! C'n*enia are d'ua amendamente "el de la ?'nn# ad'ptat la //!5E!23C3 i intrat -n *ig'are la 20!5B 234C i "el de la Ga%'r'ne# ad'ptat la 05!5B!2340# "are -n" nu este -n *ig'are Con(enia pri(ind )onser(area (ieii sl&ati)e i a 7a&itatelor naturale din Europa Locul i data adoptrii* ?ema# 23!53 23C3! +ati,icat prin Legea nr! 20F2330! Con(enia pri(ind )onser(area spe)iilor mi#ratoare de animale sl&ati)e Locul i data adoptrii* ?'nn# /0!5E!23C3! +ati,icat prin Legea nr! 20F2334! Con(enia europeana pri(ind peisa8ele Locul i data adoptrii* Il'rena# /5!25!/555 +ati,icat prin Legea nr B@2F/55/! ")ordul pri(ind )onser(area lilie)ilor ,n Europa Locul i data adoptrii* L'ndra 5B!2/ 2332 +ati,icat prin Legea nr! 35F/555! ")ordul pri(ind )onser(area pasrilor de apa mi#ratoare a/ri)an-eurasiati)e Locul i data adoptrii* Saga# 2E!5E!233@! +ati,icat prin Legea nr 43F/555! ")ordul pri(ind )onser(area )eta)eelor din Marea *ea#r+ Marea Mediteran i din -ona )onti#ua a "tlanti)ului Local ul i data adoptrii* M'na"'# /B!22!233E +ati,icat prin Legea nr 32F/555! Memmorandum de ,nele#ere pentru )onser(area i mana#ementul populaiilor de dropie (%tis tarda) din -ona )entral europeana -emnat* '"t'm%rie /555 Proto)olul pri(ind prote)ia mediului la 5ratatul asupra "ntar)ti)a

Locul i data adoptrii* .adrid, 4 octom/rie '$$' +ati,icat prin Le0ea 55312((2 "! Con(enii ,n domeniul s)7im&rilor )limati)e i prote) iei stratului de o-on Con(en ia Cadru a *aiunilor Unite pri(ind .)7im&rile Climati)e Locul i data adoptrii* Ri' de 7aneir'# 53!5@!233/! +ati,icat prin Legea nr! /BF233B! Proto)olul de la @Aoto *aiunilor Unite pri(ind .)7im&rile Climati)e Locul i data adoptrii* O8't'# 2 2!2/!233C +ati,icat prin Legea nr 0F/552! al Con(eniei Cadru a

1 Con(enia de la 2iena pri(ind prote)ia stratului de o-on Locul i data adoptrii* =iena# //!50!234@ +ati,icat prin Legea nr! 4BF2330! 1 Pr't'"'lul de la M'ntreal pri*ind su%stane "are distrug stratul de 'z'n Locul #i data adoptrii* M'ntreal# 2E!53!234C! +ati,icat prin Legea nr 4BF2330 Pr't'"'lul de la M'ntreal are trei amendamente. 1 "mendamentul de la 4ondra la Proto)olul de la Montreal pri(ind su&stanele )are depre)ia- stratul de o-on Locul i data adoptrii* L'ndra# /3!5E!2335! +ati,icat prin Legea nr! 3F/552# pentru apr'%area Ord'nanei Gu*ernului nr /BF/555! "mendamentul de la Copen7a#a la Proto)olul de la Montreal pri(ind su&stan ele )are distru# stratul de o-on Locul i data adoptrii* C'pen+aga# /@!22!233/ +ati,icat prin S'tr:rea Gu*ernului nr! /5EF/552! ^ "mendamentul de la Montreal Montreal pri(ind su&stanele stratul de o-on Locul i data adoptrii* M'ntreal# 233C +ati,icat prin Ord'nana de Urgenta nr! 2@5F/552! la Proto)olul )are de la epui-ea-

d. Con(enii ,n domeniul #ospodriri apelor i )om&aterii deerti/i)rii Con(enia pri(ind prote)ia Mrii *e#re ,mpotri(a polurii Locul i data adoptrii* ?u"ureti# /2!5B!233/! +ati,icat prin Legea nr! 34F233/! Con(enia pri(ind prote)ia i utili-area )ursurilor de ap trans/rontier i a la)urilor internaionale Locul i data adoptrii* Selsin6i# 2C!50!233/ +ati,icat prin Legea nr! 05F233@!

Proto)olul pri(ind apa i sntatea la Con(enia pri(ind prote)ia i utili-area )ursurilor de apa trans/rontier i a la)urilor internaionale Locul i data adoptrii* L'ndra# 2C 5E!2333! +ati,icat prin Legea nr! //4F/555!

Con(enia pri(ind )ooperarea pentru prote)ia i utili-area dura&il a /lu(iului 0unrea Locul i data adoptrii* S'&ia# /3!5E!233B! +ati,icat prin Legea nr! 2BF233@! Con(enia *aiunilor Unite pentru )om&aterea deerti/i)rii ,n rile )are se )on/runta )u se)eta #ra(a i sau )u deerti/i)area+ ,n spe)ial ,n "/ri)a Locul i data adoptrii* Paris# 2C!5E!233B! +ati,icat prin Legea nr! 222F2334! Proto)olul apa i sntatea la Con(enia pri(ind prote)ia trans/rontaliera i a la)urilor internaionale Locul i data adoptrii Londra, ' iunie '$$$ +ati,icat prin Legea nr! //4F/555! i utili-area )ursurilor de apa

d. Con(enii ,n domeniul #ospodririi apelor i )om&aterii deerti/i)rii Con(enia pri(ind prote)ia Mrii *e#re ,mpotri(a polurii Locul i data adoptrii* ?u"ureti# /2!5B!233/! +ati,icat prin Legea nr! 34F233/! C'n*enia pri*ind pr'te"ia i utilizarea "ursuril'r de apa trans&r'ntier i a la"uril'r interna i'nale Locul i data adoptrii* Selsin6i# 2C!50!233/ +ati,icat prin Legea nr! 05F233@! B Proto)olul pri(ind apa i sntatea la Con(enia pri(ind prote)ia i utili-area )ursurilor de apa trans/rontier i a la)urilor internaionale

Locul i data adoptrii* L'ndra# 2C!5E!2333 +ati,icat prin Legea nr! //4F/555! Con(enia pri(ind )ooperarea pentru prote)ia i utili-area dura&il a /lu(iului 0unrea Locul i data adoptrii* S'&ia# /3!5E!233B! +ati,icat prin Legea nr! 2BF233@! Con(enia *aiunilor Unite pentru )om&aterea deerti/i)rii ,n rile )are se )on/runta )u se)eta #ra(a i6sau )u deerti/i)area+ ,n spe)ial n "/ri)a Locul i data adoptrii* Paris# 2C!5E!233B! +ati,icat prin Legea nr! 222F2334! Proto)olul apa i sntatea la Con(enia pri(ind prote)ia i utili-area )ursurilor de apa trans/rontaliera i a la)urilor internaionale

Locul i data adoptrii Londra, 'C iunie '$$$ +ati,icat prin Legea nr! //4F/555!

Con(enia internaional pri(ind pre#tirea+ rspunsul i )ooperarea ,n )a- de poluare )u 7idro)ar&uri Locul i data adoptrii* L'ndra la 05 n'iem%rie 2335 +ati,icat prin Legea nr! 2E5 di n 0 '"t'm%rie /555 pri*ind apr'%area Ord'nanei Gu*ernului nr! 2@F/555 Proto)olul din 1''2 pentru amendarea Con(eniei internaionale pri(ind rspunderea )i(ila pentru pa#u&ele produse prin poluare )u 7idro)ar&uri+ 1' '. 2nc3eiat la L'ndra la /C n'iem%rie 233/ +ati,icat prin Legea nr! 2@4 din 0 '"t'm%rie /555 pri*ind apr'%area Ord'nanei Gu*ernului nr! 2@F/555 Con(enia internaional din 1'!3 pentru pre(enirea polurii de )tre na(e+ modi/i)at prin Proto)olul ,n)7eiat la 4ondra la data de 1! /e&ruarie 1'!$ +ati,icat prin le0ea nr. 4 din 5 martie '$$3 Con(enia internaional din 1'!3 pentru pre(enirea polurii de )tre na(e+ modi/i)ata prin Proto)olul ,n)7eiat la 4ondra la 1! /e&ruarie 1'!$ (M"3P%4 !36!$) +ati,icat prin Legea nr! C@5 din 20 de"em%rie /552 pentru apr'%area Ord'nan ei Gu*ernului nr 042/552 pri*ind a""eptarea ane ei nr III# amendata# i a un'r amendamente e+ Con(enia ,n domeniul #estionarii deeurilor Con(enia de la Casel pri(ind )ontrolul transportului trans/rontier al de eurilor peri)uloase i al eliminrii a)estora Locul i data adoptrii * ?asel# 2343 +ati,icat prin Legea nr! EF2332 "mendamente la Con(enia de la Casel pri(ind )ontrolul transportului trans/rontier al deeurilor peri)uloase i al eliminrii a)estora Locul i data adoptrii* Gene*a# 233@ i Ou"+ing# 2334 +ati,icat prin Legea nr! /E@F/55/ /. Con(enii ,n domeniul )alitii aerului Con(enia asupra polurii atmos/eri)e trans/rontiere pe distante lun#i Locul #i data adoptrii* Gene*a# 23C3 +ati,icat prin Legea nr! 4F2332 ^ Proto)olul Con(eniei din 1'!' asupra polurii atmos/eri)e trans/rontiere pe distan e lun#i+ )u pri(ire la /inanarea pe termen lun# a pro#ramului de )ooperare pentru supra(e#7erea i e(aluarea transportului pe distante lun#i al poluanilor atmos/eri)i ,n Europa (EMEP( Locul i data adoptrii* Gene*a# 234B +ati,icat prin Legea nr! E@/F/55/

_ Proto)olul Con(eniei din 1'!' asupra polurii atmos/eri)e trans/rontiere pe distante lun#i+ re/eritor la metale #rele Locul i data adoptrii* Aar+us# 2334 +ati,icat prin Legea nr! /C2F/550 ^ Proto)olul Con(eniei din 1'!' asupra polurii atmos/eri)e trans/rontiere pe distan e lun#i+ re/eritor la redu)erea a)idi/ierii+ eutro/i-rii i ni(elului de o-on tropos/eri) Locul i data adoptrii* G't+en%urg# 2333 +ati,icat prin Legea nr! /C2F/550 2@0

#. Con(enii ,n domeniul #estionarii su&stanelor )7imi)e J Con(enia de la 3otterdam )u pri(ire la apli)area pro)edurii ")ordului Preala&il Consim it (PIC) apli)a&il anumitor produi )7imi)i peri)uloi i pesti)ide )are /a) o&ie)tul )omer ului internaional Locul .i data adaptrii* R'tterdam# 25!53!2334 +ati,icat prin Legea nr 32F/550 Con(enia pri(ind Poluanii %r#ani)i Persisteni (P%Ps( Locul i data adoptrii* St'"6+'lm# /0 5@!/552 +ati,icat prin Legea nr /E2F/55B II. ACORDURI BILATERALE INTERGUVERNAMENTALE / MEMORANDUMURI LA NIVEL GUVERNAMENTAL I INTERMINISTERIAL N VIGOARE N DOMENIUL PROTECIEI MEDIULUI I GOSPODRIRI APELOR Con(enia ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3epu&li)ii Cul#aria pri(ind )ola&orarea ,n domeniul mediului ,n)on8urtor Locul i data adoptrii* S'&ia# 53!2/!2332 +ati,icat prin Legea nr! 3CF233/! ")ord ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3epu&li)ii Moldo(a pri(ind )ooperarea ,n domeniul prote)iei resurselor pis)i)ole i re#lementarea pes)uitului ,n rDul Prut i ,n la)ul de a)umulare .tan)a-Costeti Locul i data adoptrii* Stan"a# 52 54 /550 +ati,icat prin SG nr 2/5CF/550! - ")ord ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul U)rainei pri(ind #ospodririi apelor de /rontier Locul i data adoptrii Galai# 05!53!233C +ati,icat prin Legea nr! 2EF2333! 1 )ooperarea ,n domeniul

")ord ,ntre Ministerul Mediului i "mena8rii 5eritoriului al 3epu&li)ii Moldo(a+ Ministerul "pelor+ Pdurilor i Prote)iei Mediului din 3omDnia i Ministerul Mediului i 3esurselor *aturale din U)raina pri(ind )ooperarea ,n -ona /orma ta din ariile prote8ate ale 0eltei 0unrii i Prutul de Jos

1 1

Locul i data adoptrii* ?u"ureti# 5@!5E!/555 +ati,icat prin SG nr! 25/4F/550

Con(enia ,ntre :u(ernul 3omDniei+ :u(ernul 3epu&li)ii Ce7ia+ :u(ernul 3.3... Iu#osla(ia+ :u(ernul U3.. i :u(ernul 3epu&li)ii Un#are pri(ind prote)ia apelor rDului 5isa i a a/luenilor ei ,mpotri(a polurii. -emnat la Szeged# /4 mai 234E +ati,icat SG nr 20EF2/!5C!234E ")ord ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3epu&li)ii E)uador pri(ind )ooperarea ,n domeniul prote)iei mediului ,n)on8urtor Locul i data semnrii* Muit'# 4 martie 2332 +ati,icat prin SG 2/4F/555 ")ord de )ooperare intre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3epu&li)ii Un#are pri(ind ,n domeniul prote)iei mediului Locul i data adoptrii* ?u"ureti# /E!5@!233C +ati,icat prin S'tr:rea Gu*ernului nr! 25@5F/555 ")ord ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3epu&li)ii Un#are pri(ind )ooperarea pentru prote)ia i utili-area dura&il a apelor de /rontier Locul i data adoptrii* ?udapesta# 2@!53!/550 +ati,icat prin SG nr! @CCF/55B ")ord ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3epu&li)ii >ederale :ermania pri(ind )ola&orarea ,n domeniul prote)iei mediului Locul i data adoptrii* ?u"ureti# 5@!5B 2330 +ati,icat prin S'tr:rea Gu*ernului nr! 2B3F/555 ")ord ,ntre Comunitatea European i 3omDnia pri(ind parti)iparea 3omDniei la "#en ia European de Mediu i la 3eeaua European de In/ormare i %&ser(are Locul i data adoptrii* ?ru elles# 53!25 /555 +ati,icat prin Legea nr! E//F/552 ")ord ,ntre Ministerul "pelor+ Pdurilor i Prote)iei Mediului i Ministerul Mediului din 0anemar)a pri(ind )ola&orarea ,n domeniul prote)iei mediului Locul i data adoptrii* ?u"ureti# /0!25!/555 +ati,icat prin S'tr:rea Gu*ernului nr 25B3F/555 ")ord ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul .uediei pri(ind )ooperarea ,n domeniul ener#iei i mediului Locul i data adoptrii* ?u"ureti# /5!22!/552 +ati,icat prin S'tr:rea Gu*ernului nr E@F/B!52!/55/

Memorandum de ,nele#ere ,ntre Ministerul Mediului i :ospodririi "pelor din 3omDnia i Ministerul 5ransporturilor+ 4u)rrilor Pu&li)e i Mana#ementul "pelor din %landa pri(ind )ooperarea ,n domeniul mana#ementului inte#ral al apelor Locul i data semnrii* ?u"ureti# 2B!5B!/55B +ati,icat prin SG nr! 225@F/55B ")ord ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3epu&li)ii 5ur)ia pri(ind )ola&orarea ,n domeniul prote)iei mediului Locul i data adoptrii* ?u"ureti# 25!53!/552 +ati,icat prin S'tr:rea Gu*ernului nr! @0F/55/! ")ord dintre Ministerul "pelor+ Pdurilor i Prote) iei Mediului din 3omania i Ministerul :ospodririi "pelor din 3epu&li)a Populara C7ine-a+ pri(ind )ola&orarea ,n domeniul #ospodririi apelor Locul si data adoptrii* ?ei)ing# martie 233B +ati,icat prin S'tr:rea Gu*ernului nr! CBBF233B!

")ord de )ooperare ,n domeniul prote)iei mediului ,ntre Ministerul "pelor+ Pdurilor i Prote)ie Mediului din 3omDnia i "#enia *aional pentru Prote)ia Mediului din C7ina Locul si data adoptrii* ?ei)ing# 4!53!233C A"'rd intrat -n *ig'are la data semnrii# apr'%at de Gu*ernul R'm:niei ")ord de )ooperare ,n domeniul prote)iei mediului i #ospodrirea apelor ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul .tatului Israel Locul i data adoptrii* Ierusalim# 50!52!/555 +ati,icat de R'mania prin S'tr:rea Gu*ernului nr! B44F/555! ")ord de )ooperare ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3epu&li)ii E)uador ,n domeniul prote)iei mediului ,n)on8urtor Locul i data adoptrii* Muit'# 54!50!2332 +ati,icat prin S'tr:rea Gu*ernului nr! 2/4F/555! ")ord de )ooperare tiini/i)+ te7nolo#i)a i de mediu ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3epu&li)ii .o)ialiste 2ietnam+ semnat de "#enia *aionala pentru tiina i 5e7nolo#ie Locul i data semnrii* San'i# 20!53 2333 +ati,icat prin SG nr! 0B/F/55B ")ord ,ntre Ministerul "pelor i Prote)iei mediului din 3omDnia i Ministerul Mediului i Prote)iei *aturii i Ministerul Minelor+ Ener#ie i Eidrauli)ii din .ene#al Locul si data semnrii* Da6ar# 5/!5E!/550! +ati,icat prin SG nr! @/5F/55B Memorandumul de ,nele#ere ,ntre Ministerul Mediului i :ospodririi "pelor din 3omania i Ministerul :ospodririi i de-(oltrii 3esurselor de "pa din @enia pri(ind )ooperarea ,n domeniul #ospodririi apelor Locul si data semnrii* ?u"ureti# 5@!5@!/550

+ati,icat prin SG nr @/2F/55B ")ord ,ntre Ministerul Mediului i :ospodririi "pelor din 3omania i Ministerul Mediului i "pelor din 3epu&li)a Cul#aria pri(ind )ooperarea ,n domeniul #ospodririi apelor 6ata si locul semnrii* ?u"ureti# 2/!22!/55B +ati,icat prin 78 nr. 24'$ 2((4 In curs de apro/are prin ordin al ministrului mediului i 0ospodririi apelor componenta prii rom9ne #n Comisia mi%t Memorandum de ,nele#ere ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul El(e iei ,n domeniul s)7im&rilor )limati)e -emnat la :ucureti, #n 5 ianuarie '$$$ +ati,icat prin Le0ea nr. 2('12((' Mem'randum de -nelegere -ntre Gu*ernul R'm:niei i Gu*ernul Olandei $I(# -n d'meniul s"+im%ril'r "limati"e -emnat la 7a0a,#n 23 noiem/rie '$$$ +ati,icat prin Le0ea nr. 34512((2, care a apro/ai Ordonana de Ur0enta nr. 4'12((2

Memorandum de ,nele#ere ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3e#atului *or(e#iei ,n domeniul s)7im&rilor )limati)e -emnat la Oslo, in 2' decem/rie 2((' +ati,icat prin Le0ea nr. 3(212((3 Memorandum de ,nele#ere ,ntre Ministerul "pelor i Prote) iei Mediului din 3omDnia i Ministerul >ederal pentru "#ri)ultur Pduri+ Mediu i :ospodrirea "pelor din "ustria pe domeniul s)7im&rilor )limati)e -emnat la ;iena, in 23 octom/rie 2((2 +ati,icat prin Le0ea nr. 55412((4 Memorandum de ,nele#ere ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3e#atului 0anemar)ei ,n domeniul s)7im&rilor )limati)e -emnat la Copen3a0a, #n 25 ianuarie 2((3 +ati,icat prin Le0ea nr. 53212((4 Memorandum de ,nele#ere ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3e#atului .uediei -emnat la :ucureti #n $ aprilie 2((3 +ati,icat prin Le0ea nr. 55 12((4 ")ord de ara (Eost CountrA "#reement) )u Can)a Interna ionala pentru 3e)onstru) ie i 0e-(oltare (Can)a Mondiala)+ ,mputerni)it al >ondului Prototip al Car&onului -emnat #n luna iunie 2((3 +ati,icat prin Le0ea nr. 5 12((4 ")ord ,ntre 3.P. 3omDnia (a-i 3omania) i 3.P.>. Iu#osla(ia (a-i Uniunea .tatala .er&ia i Muntene#ru) pri(ind pro&lemele 7idrote7ni)e de pe sistemele 7idrote7ni)e i )ursurile de apa de pe

/rontiera sau ,ntretiate de /rontiera de stat -emnat la :ucureti, aprilie '$55

6ecret nr. 2421' .(4.'$55 Proto)olul ,n domeniul prote)iei mediului i #ospodririi resurselor de apa dintre Ministerul Mediului din 3omDnia i Ministerul Mediului i Prote)iei *aturii i Ministerul Minelor+ Ener#iei i Eidrauli)ii din 3epu&li)a .ene#al -emnat la 6a<ar, 2 iunie 2((3 78 nr. 52(1( .(4.2((4 ")ord de )ooperare ,ntre 3omania i Central European pentru Pro#no-e Meteorolo#i)e pe durata medie -emnat la 2' mat 2((3 +ati,icat prin Le0ea 54$12((3 ")ordul dintre 3omDnia i %r#ani-aia European pentru E9ploatarea .ateli ilor Meteorolo#i)i+ pri(ind statutul de stat )ooperant -emnat la Ce3ia, '5 iulie 2((3 +ati,icat prin Le0ea 54$12((3 Memorandum de ,nele#ere ,ntre Ministerul Mediului i :ospodririi "pelor din 3omania i .er(i)iul *ational Meteorolo#i) F "dministraia %)eani)a i "tmos/eri)a a .tatelor Unite ale "meri)ii pri(ind )ooperarea te7ni) ,n domeniile meteorolo#iei i 7idrolo#iei -emnat la :ei=in0 #n luna martie '$$4 78.nr. 4412 .'(.'$$4 Memorandum de ,nele#ere ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul 3epu&li)ii >ran)e-e ,n domeniul s)7im&rilor )limati)e -emnat la :ucureti #n 25 septem/rie 2((4 +ati,icat prin Le0ea '(412((5 Memorandumul de ,nele#ere ,ntre Ministerul Mediului i :ospodririi "pelor din 3omania i Ministerul Mediului i 5eritoriului din Italia+ pri(ind )ooperarea ,n domeniul prote) iei mediului i de-(oltrii dura&ile 6at i locul semnrii* :uenos Aires, '4.'2.2((4 +ati,icat prin 78 252'2((5 Memorandum de ,nele#ere ,ntre Ministerul Mediului i :ospodririi "pelor din 3omDnia i .er(i)iul *aional Meteorolo#i) F "dministraia %)eani)a i "tmos/eri)a a .tatelor Unite ale "meri)a pri(ind )ooperarea te7ni)a i domeniile meteorolo#iei i 7idrolo#iei Locul i data adoptrii* ?u"ureti# /2!53!/55B +ati,icat prin 78 242212((4 ")ordului pri(ind parti)iparea 3omDniei la "#enda Europeana de Mediu i la 3e eaua europeana de in/ormare i o&ser(are a mediului (EI%*E5)+ adoptat la Cru9elles la ' o)tom&rie 2===+ i ")ordul dintre 3omDnia i Comunitatea European pri(ind parti)iparea 3omDniei la "#en ia

European de Mediu i la 3eeaua europeana de in/ormare i o&ser(are a mediului Locul si data adoptrii* :ru%elles la $ octom/rie 2((( . +ati,icat prin Le0ea nr. 422 din noiem/rie 2(('

C+ C%*2E*II+ "C%30U3I 6MEM%3"*0UMU3I I 0EC4"3"II .EM*"5E 0E 3%M?*I"+ ">4"5E <* CU3. 0E 3"5I>IC"3E ")ord de )ola&orare ,ntre Ministerul "pelor+ Pdurilor i Prote)iei Mediului din 3omDnia i 0epartamentul Prote)iei Mediului ,n)on8urtor al 3epu&li)ii M'ld'*a -n d'meniul pr'te"iei mediului -n"'n)urt'r i &'l'sirii dura%ile a resursel'r naturale Locul i data adoptrii* ?u"ureti# septem%rie 2332 Nu a &'st rati&i"at "mendamentul de la Cei8in# al Proto)olului de la Montreal pri(ind su&stanele )are epui-ea- stratul de o-on Locul i data adaptrii* ?ei)ing# 2C!2 2!2333 Con(enia pri(ind responsa&ilitatea )i(ila pentru pre8udi)iile aduse mediului prin a)ti(it i peri)uloase Con(enia nu a /ost semnata de 3omDnia. <n )urs de anali-a+ ,n (ederea semnrii i rati/i)rii! Con(enia pri(ind prote)ia mediului prin dreptul penal Locul si data adoptrii* Stras%'urg# 2@!5/!2333! Nu a &'st rati&i"ata! Memorandum de ,nele#ere ,ntre Ministerul "pelor i Prote) iei Mediului din 3omDnia i Ministerul de .tat pentru Pro&leme de Mediu din 3epu&li)a "ra&a E#ipt pri(ind )ooperarea ,n domeniul prote)iei mediului 6ata i locul semnrii* Cair'# 2B!5B!/550 Memorandum de ,nele#ere ,ntre Ministerele de Mediu din 3omDnia+ Un#aria+ U)raina+ .lo(a)ia i .er&ia-Muntene#ru pri(ind ela&orarea unui Plan de Mana#ement

pentru su&-&a-inul rDului 5isa susinDnd de-(oltarea dura&ila a re#iunii 6ata i locul semnrii* =iena# 20 2/!/55B Memorandum de ,nele#ere ,ntre :u(ernul 3omDniei i :u(ernul %landei (II) ,n domeniul s)7im&rilor )limati)e Semnat la Saga# -n n'iem%rie /555 Nu este rati&i"at "'n&'rm pr'"eduril'r interne# dat'rita un'r leme de &'rma ale d'"umentului C. 0EC4"3"II6"C%30U3I6MEM%3"*0UMU3I C"3E *U *ECE.I5; 3"5I>IC"3E 0e)laraia Minitrilor Mediului din 3omDnia+ .lo(a)ia i U)raina domeniul proie)iei mediului Locul i data adoptrii* ?udapestei# 0!5B!/555 0e)laraia de la Malmo Locul i data adoptrii* Malm'# 02!5@!/555 0e)laraia semnata su& auspi)iile Consultrilor Ministeriale pri(ind politi)ile de mediu in Europa Centrala si de Est Locul i data adoptrii* Szentendre# 23!5E!/555 0e)laraia ministeriala adoptata ,n )adrul 3euniunii Ministeriale or#ani-ata su& e#ida Proie)tului 3e#ional de E(aluare a Mediului din -ona Mrii *e#re Locul i data adoptrii* M'na"'# 2334 0e)laraia pentru mediu i de-(oltare dura&ila ,n 3e#iunea Carpati) i &a-inul /lu(iului 0unrea Locul i data adoptrii* ?u"ureti# 05!5B!/552 /eclaraia pri$ind apa i legtura dintre apa i ecosisteme )n 0egiunea '*tinsa a .arii 1egre Local i data adoptrii: 2ru*elles, 26.11 2001 Iniiati(e de la Cudapesta pri(ind ,ntDlnirea )ooperrii Interna ionale pentru mana#ementul dura&il al inundaiilor Locul i data adaptrii* ?udapesta 52!2/!/55/ ")ordul pri(ind ela&orarea unui studiu de /e-a&ilitate pentru reali-area proie)tului G0e-(oltarea 3eelei de la&oratoare de mediu la ni(el )entral+ re#ional i lo)alG ,ntre MM:" i :u(ernul .tatelor Unite ale "meri)ii F 21 .=!. 2==4 Locul i data adoptrii* ?u"ureti# /2 5C!/55B Memorandumul )u tema G"pro&area reali-rii proie)tului H"5>3"ME i a derulrii unui pro#ram de in(estiii ,n domeniul alimentarilor )u apa pota&ila i epurrii apelor u-ate ,n &a-inul 7idro#ra/i) iret )u /inanare din partea :u(ernului .tatelor Unite ale "meri)iiG Locul i data adaptrii* ?u"ureti# /B!5C /55B pri(ind )ooperarea ,n

Memorandumul de ,nele#ere ,ntre Ministerul Mediului i :ospodririi "pelor din 3omania i Ministerul Constru)iilor+ 4u)rrilor Pu&li)e i Mediului din %landa+ pri(ind )ooperarea ,n domeniul prote)iei mediului 6ata si locul semnrii* :ucureti, 50!53!/55B >lui este necesara rati,icarea #ntruc9t, con,orm pre?ederilor .oll acesta a intrat #n ?i0oare la data semnrii& 0e)laraie ,ntre Ministerul Mediului i "pelor din Cul#aria+ Ministerul Mediului i "mena8rii 5eritoriului din 3epu&li)a Moldo(a+ Ministerul "pelor+ Pdurilor i Prote) iei Mediului din 3omDnia i Ministerul Mediului i 3esurselor *aturale din U)raina pri(ind )ooperarea ,n le#tur )u )rearea Coridorului 2erde al 0unrii In/erioare. Data i loc l !"#n$%ii& B c %"ti '(. I ni" )'''. 0e)laraie adoptat la "i9 Ies Cains F>rana ,n 1''4 pri(ind ,n/iinarea re elei interna ionale a %r#anismelor de Ca-in ( 3I%C) 0e)laraia pri(ind )onstruirea ++3eelei %r#anismelor de Ca-in Central i de Est Europene++ Data i loc l !"#n$%ii & Va%o*ia +), i ni" )''0e)laraia adoptat la 57onon Ies Cains F >rana pri(ind ,n/iinarea 3eelei %r#anismelor de Ca-in 5rans/rontiere Data i loc l !"#n$%ii & .%ana )/ noi"#0%i" )'') Memorandum de )ooperare ,n domeniul apelor ,ntre Ministerul Mediului i :ospodririi apelor i Ministerul Mediului i 0e-(oltrii 0ura&ile din >rana Data i loc l !"#n$%ii&-1 octo#0%i" )''0e)laraia minitrilor din 3omDnia + U)raina + Iu#osla(ia i .lo(a)ia pri(ind ,n/iinarea >orumului 5isei pentru aprarea ,mpotri(a inundaiilor Data i loc l !"#n$%ii& B 2a3"!ta+ )( #ai )''Iniiati(a de la Cudapesta ( adoptat la ni(elul primelor minitri) pri(ind ,ntrirea )ooperrii internaionale pentru mana#ementul dura&il al inundaiilor Data i loc l !"#n$%ii& B 2a3"!ta - 2"c"#0%i" )'')+