Sunteți pe pagina 1din 330

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 1 of 330

Ministerul Finanelor Publice

Norm metodologic din 12/12/2005


privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, planul de conturi pentru instituii publice i instruciunile de aplicare a acestuia

___________ Text actualizat la data de 17.04.2012. Actul include modificrile din urmtoarele acte: - Ordinul nr. 556 2006 !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. 4() din 22 05 2006. - Ordinul nr. 164) 2006 !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. )20 din 1( 11 2006. - Anex !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. 410 din 02 06 200*. - +orma metodolo,ic !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. *(5 din 11 12 200*. - +orma metodolo,ic !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. 16 din 0) 01 200). - Ordinul nr. 52) 200) !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. 221 din 06 04 200). - Anex !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. 51( din 27 07 200). - +orma metodolo,ic !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. 46 din 1) 01 2011. - +orma metodolo,ic !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. 271 din 1* 04 2011. - +orma metodolo,ic !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. (7 din 17 01 2012. - +orma metodolo,ic !u"licat #n $onitorul Oficial% &artea ' nr. 254 din 17 04 2012. BUCURETI 2 ! CU"RI#$ CAPITOLUL I %I$"&'I(II )E#ER*+E 1.1. &biectul contabilitii publice 1.2. &rganizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice 1.3. ,oneda i cursul de -nregistrare 1.4. %ocu.ente /usti0icative i registre de contabilitate 1.4.1. %ocu.ente /usti0icative 1 prevederi generale 1.4.2. 2or.a de -nregistrare -n contabilitate 1.4.3. Registrele de contabilitate 1.4.4. Balana de veri0icare 1.4.5. *r3ivarea, pstrarea i reconstituirea docu.entelor 1.4.6. $iste.ul in0or.atic 1.5. E4erciiul 0inanciar 5bugetar6 CAPITOLUL II *"R&B*RE*, %E"U#ERE* I C&,"&#E#(* $ITU*(II+&R 2I#*#CI*RE 2.1. "revederi generale 2.2. Co.ponena situaiilor 0inanciare 2.3. Bilanul 2.3.1. "revederi generale 2.3.2. $tructura bilanului 1 *ne4a nr7 89 2.4. Contul de rezultat patri.onial 5$ituaia veniturilor, 0inanrilor i c3eltuielilor6 2.4.1. "revederi generale 2.4.2. $tructura Contului de rezultat patri.onial 1 *ne4a nr7 8: 2.5. $ituaia 0lu4urilor de trezorerie 1 *ne4a nr7 8! 2.6. $ituaia .odi0icrilor -n structura activelor;capitalurilor 2. . *ne4ele la situaiile 0inanciare 2. .1. "rincipii i politici contabile 2. .1.1. "rincipii contabile 2. .1.2. "olitici contabile 2. .2. #ote e4plicative 2. .2.1. "revederi generale 2. .2.2. Co.parabilitatea in0or.aiilor 2. .2.3. Corectarea erorilor contabile 2. .2.4. Coninutul i structura notelor e4plicative 2.!. Reguli generale de evaluare 2.". Contul de e4ecuie bugetar 1 *ne4ele nr7 8< i nr7 8= 2.".1. "revederi generale 2.".2. >ntoc.irea Contului de e4ecuie bugetar 2.10. *lte prevederi CAPITOLUL III "RE?E%ERI RE2ERIT&*RE +* E+E,E#TE+E %E BI+*#( A. *CTI?E 1. *ctive 0i4e 1.1. *ctive 0i4e necorporale 1.1.1. %e0iniie 1.1.2. Coninut 1.1.2.1. C3eltuieli de dezvoltare 1.1.2.2. Concesiuni, brevete, licene, .rci co.erciale, drepturi i active si.ilare 1.1.2.3. >nregistrri ale eveni.entelor cultural1sportive 1.1.2.4. *lte active 0i4e necorporale 1.1.2.5. *vansuri i active 0i4e necorporale -n curs de e4ecuie 1.1.3. ,o.entul -nregistrrii 1.1.4. Evaluarea 1.1.4.1. Evaluarea iniial 1.1.4.2. C3eltuieli ulterioare 1.1.4.3. Evaluarea la data bilanului 1.1.5. *.ortizarea 1.1.6. */ustri pentru depreciere 1.1. . Reevaluarea 1.2. *ctive 0i4e corporale 1.2.1. %e0iniie 1.2.2. Coninut 1.2.2.1. Terenuri 1.2.2.2. Construcii

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 2 of 330

1.2.2.3. Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii 1.2.2.4. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale 1.2.2.5. Avansuri i active fixe corporale n curs de execuie 1.2.2.6. Alte active ale statului (zcminte, resurse biolo ice necultivate, rezerve de ap! 1.2.3. Momentul nre istrrii 1.2.4. "valuarea 1.2.4.1. "valuarea iniial 1.2.4.2. #heltuieli ulterioare 1.2.4.3. "valuarea la data bilanului 1.2.5. Amortizarea 1.2.6. Ajustri pentru depreciere 1.2.7. $eevaluarea 1.2.8. Alte prevederi 1.2.8.1. %revederi referitoare la valorificare i scoatere din funciune 1.2.8.2. %revederi referitoare la leasin 1.2.8.3. %revederi referitoare la active fixe primite prin donaii i sponsorizri 1.3. Active financiare 1.3.1. &efiniie 1.3.2. #oninut 1.3.2.1. 'itluri de participare 1.3.2.2. Alte titluri imobilizate 1.3.2.3. #reane imobilizate 1.3.3. Momentul nre istrrii 1.3.4. "valuarea 1.3.4.1. "valuarea iniial 1.3.4.2. "valuarea la data bilanului 1.3.5. Ajustri pentru pierderea de valoare 2. Active curente (circulante! 2.1. (tocuri 2.1.1. &efiniie 2.1.2. #oninut 2.1.2.1. Materii prime 2.1.2.2. Materiale consumabile 2.1.2.3. Materiale de natura obiectelor de inventar 2.1.2.4. Materiale rezerv de stat i de mobilizare 2.1.2.5. Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare 2.1.2.6. Alte stocuri 2.1.2.7. %roduse) (emifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile i deeuri 2.1.2.7.1. (emifabricate 2.1.2.7.2. %roduse finite 2.1.2.7.3. $ebuturi, materiale recuperabile i deeuri 2.1.2.8. %roducia n curs de execuie 2.1.2.9. *unuri confiscate sau intrate, potrivit le ii, n proprietatea privat a statului sau unitilor administrativ+teritoriale 2.1.2.10. (tocuri aflate la teri 2.1.2.11. Animale i psri 2.1.2.12. Mrfuri 2.1.2.13. Ambalaje 2.1.3. Momentul nre istrrii 2.1.4. "valuarea 2.1.4.1. "valuarea iniial 2.1.4.2. "valuarea la ieirea din estiune 2.1.4.3. "valuarea la data bilanului 2.1.5. Ajustri pentru depreciere 2.1.6. Alte prevederi referitoare la stocuri 2.1.6.1. Inventarierea produciei neterminate 2.1.6.2. Metode de eviden a stocurilor 2.1.6.3. (cderea din estiune a stocurilor 2.2. Investiii pe termen scurt 2.2.1. #oninut 2.2.2. "valuarea 2.2.2.1. "valuarea iniial 2.2.2.2. "valuarea la bilan 2.2.3. Ajustri pentru pierderea de valoare 2.3. #asa, conturi la trezoreria statului i bnci 2.3.1. %revederi enerale 2.3.2. #oninut 2.3.2.1. &isponibiliti ale instituiilor publice la trezoreria statului i bnci 2.3.2.2. &isponibil al bu etului de stat, bu etului asi urrilor sociale de stat i bu etelor locale 2.3.2.3. #as i alte valori 2.3.2.4. Acreditive 2.3.2.5. &isponibil din fonduri cu destinaie special 2.3.2.6. &isponibil al instituiilor publice finanate inte ral sau parial din venituri proprii 2.3.2.7. &isponibil al fondurilor speciale 2.3.2.8. ,iramente interne 2.3.2.9. Alte prevederi + fonduri externe nerambursabile 3. 'eri 3.1. #oninut 3.1.1. -urnizori i conturi asimilate 3.1.2. #lieni i conturi asimilate 3.1.3. %ersonal i conturi asimilate 3.1.4. Asi urri sociale, protecia social i conturi asimilate 3.1.5. *u etul statului, bu etele locale, bu etul asi urrilor sociale de stat i conturi asimilate 3.1.6. &econtri cu #omunitatea "uropean (%.A$", I(%A, (A%A$&, etc/! 3.1.7. &ebitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bu etelor 3.1.8. #onturi de re ularizare i asimilate 3.1.9. &econtri 3.2. Momentul nre istrrii 3.3. "valuarea 3.3.1. "valuarea iniial 3.3.2. "valuarea la momentul decontrii 3.3.3. "valuarea la data bilanului 3.4. Ajustri pentru depreciere B. &A'0$II 1. &atorii pe termen scurt (curente! 2. &atorii pe termen lun (necurente!

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 3 of 330

2.1. Prevederi generale 2.2. Datoria public guvernamental - Definiie 2.2.1. Contractarea i garantarea datoriei publice guvernamentale 2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale 2.3. Datoria public local - Definiie 2.3.1. Contractarea i garantarea datoriei publice locale 2.3.2. Instrumentele datoriei publice locale 3. Provizioane 3.1. Definiie 3.2. Categorii de provizioane 3.3. Condiii pentru recunoaterea provizioanelor 3.4. Contabilitatea provizioanelor C. CAPITAL !I 1. "onduri 2. !ezultatul patrimonial i rezultatul reportat 2.1. !ezultatul patrimonial 2.2. !ezultatul reportat 3. !ezerve din reevaluare 4. "onduri cu destinaie special CAPITOLUL IV P!#$#D#!I !#"#!IT%A!# LA #L#&#'T#L# DI' C%'T L D# !#( LTAT PAT!I&%'IAL 1. C)eltuieli 1.1. Definiie 1.2. &omentul recunoaterii c)eltuielilor 1.3. Coninutul grupelor de c)eltuieli 1.3.1. C)eltuieli privind stocurile 1.3.2. C)eltuieli cu lucrrile i serviciile e*ecutate de teri 1.3.3. C)eltuieli cu alte servicii e*ecutate de teri 1.3.4. C)eltuieli cu alte impozite+ ta*e i vrsminte asimilate 1.3.5. C)eltuieli cu personalul 1.3.6. Alte c)eltuieli operaionale 1.3.7. C)eltuieli financiare 1.3.8. Alte c)eltuieli finanate din buget 1.3.9. C)eltuieli de capital+ amortizri+ provizioane i a,ustri 1.3.10. C)eltuieli e*traordinare 1.4. -tructura conturilor de c)eltuieli 1.5. Alte prevederi - Ane*a nr. /0 2. $enituri i "inanri 2.1. Definiie 2.2. &omentul recunoaterii veniturilor 2.3. Coninutul grupelor de venituri 2.3.1. $enituri din activiti economice 2.3.2. $enituri din alte activiti operaionale 2.3.3. $enituri din producia de active fi*e 2.3.4. $enituri fiscale 2.3.5. $enituri din contribuii de asigurri 2.3.6. $enituri nefiscale 2.3.7. $enituri financiare 2.3.8. "inanri+ subvenii+ transferuri+ alocaii bugetare cu destinaie special+ fonduri cu destinaie special 2.3.9. $enituri din provizioane i a,ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare 2.3.10. $enituri e*traordinare 2.4. -tructura conturilor de venituri 2.5. Alte prevederi CAPITOLUL V DI-P%(I1II "I'AL# CAPITOLUL VI PLA' L D# C%'T !I 2#'#!AL CAPITOLUL VII I'-T! C1I 'IL# D# TILI(A!# A C%'T !IL%! C%'TA3IL# CAPITOLUL VIII &%'%2!A"I# P!I$I'D 4'!#2I-T!A!#A 4' C%'TA3ILITAT# A P!I'CIPAL#L%! %P#!A1I 'I CAPITOLUL IX T!A'-P '#!#A -%LD !IL%! C%'T !IL%! DI' 3ALA'1A D# $#!I"ICA!# LA 5/ D#C#&3!I# 0667 4' '% L PLA' D# C%'T !I 2#'#!AL CAPITOLUL X C%'TA3ILITAT#A %P#!A1I 'IL%! -P#CI"IC# 3 2#T L I D# -TAT 1. Instruciunile de utilizare a conturilor contabile 2. &onografia privind 8nregistrarea 8n contabilitate a operaiunilor specifice 3. Tabelul de concordan dintre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului de stat - Ane*a nr. / CAPITOLUL XI C%'TA3ILITAT#A %P#!A1I 'IL%! -P#CI"IC# 3 2#T#L%! L%CAL# 1. Instruciunile de utilizare a conturilor contabile 2. &onografia privind 8nregistrarea 8n contabilitate a operaiunilor specifice 3. Tabelul de concordan dintre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetelor locale - Ane*a nr. 0 CAPITOLUL XII C%'TA3ILITAT#A %P#!A1I 'IL%! -P#CI"IC# 3 2#T L I A-I2 !9!IL%! -%CIAL# D# -TAT 1. Instruciunile de utilizare a conturilor contabile 2. &onografia privind 8nregistrarea 8n contabilitate a operaiunilor specifice 3. Tabelul de concordan dintre conturile de venituri i clasificaia veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat - Ane*a nr. 5

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 4 of 330

CAPITOLUL XIII CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURRILOR DE OMAJ 1. Instruciunil ! utili"#r # c$nturil$r c$nt#%il 2. M$n$&r#'i# (ri)in! *nr &istr#r # *n c$nt#%ilit#t # $( r#iunil$r s( ci'ic 3. T#% lul ! c$nc$r!#n+ !intr c$nturil ! ) nituri ,i cl#si'ic#i# ) nituril$r %u& tului #si&ur+ril$r ! ,$-#. / An 0# nr1 2 CAPITOLUL XIV CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NAIONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE 1. Instruciunil ! utili"#r # c$nturil$r c$nt#%il 2. M$n$&r#'i# (ri)in! *nr &istr#r # *n c$nt#%ilit#t # $( r#iunil$r s( ci'ic 3. T#% lul ! c$nc$r!#n+ !intr c$nturil ! ) nituri ,i cl#si'ic#i# ) nituril$r %u& tului #si&ur+ril$r s$ci#l ! s+n+t#t / An 0# nr1 3 CAPITOLUL XV CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR E4TERNE NERAMBURSABILE / INSTRUMENTE STRUCTURALE5 FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI ___________ -A&'TO./. 01 a fo2t introdu2 !rin !unctul ''. din Anex din 16 04 200* #nce!3nd cu 02.06.200*. CAPITOLUL XVI CONTABILITATEA OPERAIUNILOR SPECIFICE TRE6ORERIEI CENTRALE ___________ -A&'TO./. 01' a fo2t introdu2 !rin !unctul ''. din Ordin nr. 52) 200) #nce!3nd cu 06.04.200). CAPITOLUL XVII ANE4E / An 0# nr1 7 / T#% l ! c$nc$r!#n+ *ntr c$nturil ! ) nituri ,i cl#si'ic#i# ) nituril$r %u& tului ! st#t / An 0# nr1 8 / T#% l ! c$nc$r!#n+ *ntr c$nturil ! ) nituri ,i cl#si'ic#i# ) nituril$r %u& t l$r l$c#l / An 0# nr1 9 / T#% l ! c$nc$r!#n+ *ntr c$nturil ! ) nituri ,i cl#si'ic#i# ) nituril$r %u& tului #si&ur+ril$r s$ci#l ! st#t / An 0# nr1 2 / T#% l ! c$nc$r!#n+ *ntr c$nturil ! ) nituri ,i cl#si'ic#i# ) nituril$r %u& tului #si&ur+ril$r ( ntru ,$-#. / An 0# nr1 3 / T#% l ! c$nc$r!#n+ *ntr c$nturil ! ) nituri ,i cl#si'ic#i# ) nituril$r %u& tului '$n!ului n#i$n#l unic ! #si&ur+ri s$ci#l ! s+n+t#t / An 0# nr1 : / T#% l ! c$nc$r!#n+ *ntr c$nturil ! ) nituri ,i cl#si'ic#i# ) nituril$r %u& tului '$n!uril$r 0t rn n r#-%urs#%il / An 0# nr1 7; / T#% l ! c$nc$r!#n+ *ntr c$nturil ! ) nituri ,i cl#si'ic#i# ) nituril$r instituiil$r (u%lic ,i #cti)it+il$r 'in#n#t int &r#l s#u (#ri#l !in ) nituri (r$(rii / An 0# nr1 77 / T#% l ! c$nc$r!#n+ *ntr c$nturil ! ) nituri ,i '$n!uril & sti$n#t *n #'#r# %u& tului l$c#l / An 0# nr1 78 / T#% l ! c$nc$r!#n+ *ntr c$nturil ! c< ltui li ,i cl#si'ic#i# c$n$-ic+ # c< ltui lil$r / An 0# nr1 79 / Bil#nul / An 0# nr1 72 / C$ntul ! r "ult#t (#tri-$ni#l / An 0# nr1 73 / Situ#i# 'lu0uril$r ! tr "$r ri / An 0# nr1 7= / C$ntul ! 0 cui #l ) nituril$r / An 0# nr1 7> / C$ntul ! 0 cui #l c< ltui lil$r ___________ -A&'TO./. 01'' a fo2t modificat !rin !unctul ''. din Ordin nr. 52) 200) #nce!3nd cu 06.04.200). ANEX CAPITOLUL I DISPO6III GENERALE 1.1. O%i ctul c$nt#%ilit+ii (u%lic Instituiil (u%lic #u $%li&#i# s+ $r&#ni" " ,i s+ c$n!uc+ c$nt#%ilit#t # (r$(ri 5 r s( cti) c$nt#%ilit#t # 'in#nci#r+ ,i !u(+ c#"5 c$nt#%ilit#t # ! & stiun 1 C$nt#%ilit#t #5 c# #cti)it#t s( ci#li"#t+ *n -+sur#r #5 )#lu#r #5 cun$#,t r #5 & stiun # ,i c$ntr$lul #cti) l$r5 !#t$riil$r ,i c#(it#luril$r (r$(rii5 (r cu- ,i # r "ult#t l$r $%inut !in #cti)it#t # instituiil$r (u%lic 5 tr %ui s+ #si&ur *nr &istr#r # cr$n$l$&ic+ ,i sist -#tic+5 (r lucr#r #5 (u%lic#r # ,i (+str#r # in'$r-#iil$r cu (ri)ir l# ($"ii# 'in#nci#r+5 ( r'$r-#n# 'in#nci#r+ ,i 'lu0uril ! tr "$r ri 5 #t?t ( ntru c rin l int rn #l #c st$r#5 c?t ,i ( ntru utili"#t$ri 0t rni@ Gu) rnul5 P#rl#- ntul5 cr !it$rii5 cli nii5 !#r ,i #li utili"#t$ri A$r&#nis- l 'in#nci#r int rn#i$n#l B1 C$nt#%ilit#t # instituiil$r (u%lic #si&ur+ in'$r-#ii $r!$n#t$ril$r ! cr !it cu (ri)ir l# 0 cui# %u& t l$r ! ) nituri ,i c< ltui li5 r "ult#tul 0 cui i %u& t#r 5 (#tri-$niul #'l#t *n #!-inistr#r 5 r "ult#tul (#tri-$ni#l A c$n$-icB5 c$stul (r$&r#- l$r #(r$%#t (rin %u& t5 !#r ,i in'$r-#ii n c s#r ( ntru *nt$c-ir # c$ntului & n r#l #nu#l ! 0 cui # %u& tului ! st#t5 # c$ntului #nu#l ! 0 cui # %u& tului #si&ur+ril$r s$ci#l ! st#t ,i '$n!uril$r s( ci#l 1 Cn s nsul (r ) ! ril$r L &ii 'in#n l$r (u%lic nr1 3;;D8;;85 instituii (u%lic r (r "int+ ! nu-ir # & n ric+ c inclu! P#rl#- ntul5 A!-inistr#i# Pr "i! ni#l+5 -inist r l 5 c l l#lt $r&#n ! s( ci#lit#t #l #!-inistr#i i (u%lic 5 #lt #ut$rit+i (u%lic 5 instituiil (u%lic #ut$n$- 5 (r cu- ,i instituiil !in su%$r!in # #c st$r#5 in!i' r nt ! -$!ul ! 'in#n#r # #c st$r#1 Cn s nsul (r ) ! ril$r Or!$n#n i ! ur& n+ # Gu) rnului (ri)in! 'in#n l (u%lic l$c#l nr1 23D8;;95 #(r$%#t+ cu -$!i'ic+ri ,i c$-(l t+ri5 instituii (u%lic r (r "int+ ! nu-ir # & n ric+ c inclu! c$-un l 5 $r#, l 5 -unici(iil 5 s ct$#r l -unici(iului Bucur ,ti5 .u! l 5 -unici(iul Bucur ,ti5 instituiil ,i s r)iciil (u%lic !in su%$r!in # #c st$r#5 cu ( rs$n#lit#t .uri!ic+5 in!i' r nt ! -$!ul ! 'in#n#r # #cti)it+ii #c st$r#1 P$tri)it r &l - nt+ril$r 0ist nt *n !$- niul 'in#n l$r (u%lic ,i # c$nt#%ilit+ii5 c$nt#%ilit#t # (u%lic+ cu(rin! @ a) c$nt#%ilit#t # ) nituril$r ,i c< ltui lil$r %u& t#r 5 c#r s+ r 'l ct *nc#s#r # ) nituril$r ,i (l#t# c< ltui lil$r #' r nt 0 rciiului %u& t#rE b) c$nt#%ilit#t # tr "$r ri i st#tuluiEF c) c$nt#%ilit#t # & n r#l+ %#"#t+ ( (rinci(iul c$nst#t+rii !r (turil$r ,i $%li&#iil$r5 c#r s+ r 'l ct )$lui# situ#i i 'in#nci#r ,i (#tri-$ni#l 5 (r cu- ,i 0c ! ntul s#u ! 'icitul (#tri-$ni#lE d) c$nt#%ilit#t # ! stin#t+ #n#li"+rii c$sturil$r (r$&r#- l$r #(r$%#t 1FF ___________ 4 -onta"ilitatea trezoreriei 2tatului nu face o"iectul !rezentelor norme. 44 -onta"ilitatea de2tinat analizrii co2turilor !ro,ramelor a!ro"ate 5a fi dez5oltat din !unct de 5edere metodolo,ic du! im!lementarea com!onentei c6. Cn #(lic#r # (r ) ! ril$r (ct1 #B ,i cB5 (l#nul ! c$nturi )# cu(rin! @ / c$nturi %u& t#r / ( ntru r 'l ct#r # *nc#s+rii ) nituril$r ,i (l+ii c< ltui lil$r ,i ! t r-in#r # r "ult#tului 0 cui i %u& t#r A 0c ! nt s#u ! 'icit %u& t#rB1 C$nt#%ilit#t # ) nituril$r ,i c< ltui lil$r %u& t#r s r #li" #"+ cu #.ut$rul un$r c$nturi s( ci#l 5 ! sc<is ( structur# cl#si'ic#i i %u& t#r *n )i&$#r 1 Ac st c$nturi #si&ur+ *nr &istr#r # ) nituril$r *nc#s#t ,i # c< ltui lil$r (l+tit 5 ($tri)it %u& tului #(r$%#t ,i 'urni" #"+ in'$r-#iil n c s#r *nt$c-irii c$ntului ! 0 cui %u& t#r+ ,i st#%ilirii r "ult#tului 0 cui i %u& t#r 1 / c$nturi & n r#l / ( ntru r 'l ct#r # #cti) l$r ,i (#si) l$r institui i5 # c< ltui lil$r ,i ) nituril$r #' r nt 0 rciiului5 in!i' r nt !#c+ ) nituril #u '$st *nc#s#t i#r c< ltui lil (l+tit 5 ( ntru ! t r-in#r # r "ult#tului (#tri-$ni#l A 0c ! nt s#u ! 'icit (#tri-$ni#lBE C$nturil c$nt#%il )$r 'i c$n'$r- cu (r " nt l n$r- 5 c$r ct ,i c$-(l t ,i )$r (r " nt# situ#i# r #l+ ,i 0#ct+ # (#tri-$niului ,i # -$!ului ! i-(l - nt#r # %u& tului1 Instituiil (u%lic #u $%li&#i# s+ c$n!uc+ c$nt#%ilit#t # *n (#rti!+ !u%l+ #.ut$rul c$nturil$r (r )+"ut *n (l#nul ! c$nturi & n r#l1 Pl#nul ! c$nturi & n r#l cu(rin! ur-+t$#r l cl#s ! c$nturi@ / cl#s# 7 GC$nturi ! c#(it#luriGE / cl#s# 8 GC$nturi ! #cti) 'i0 GE

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 5 of 330

/ cl#s# 9 GC$nturi ! st$curi ,i (r$!uci *n curs ! 0 cui GE / cl#s# 2 GC$nturi ! t riGE / cl#s# 3 GC$nturi l# tr "$r ri# st#tului ,i %+nci c$- rci#l GE / cl#s# = GC$nturi ! c< ltui liGE / cl#s# > GC$nturi ! ) nituri ,i 'in#n+riG1 Cn c#!rul cl#s l$r 0ist+ -#i -ult &ru( ! c$nturi5 i#r &ru( l sunt ! ")$lt#t ( c$nturi sint tic ! &r#!ul I ,i II1 C$nturil sint tic ($t 'i ! ")$lt#t *n c$nturi #n#litic *n 'unci ! s( ci'icul #cti)it+ii ,i ! n c sit+il (r$(rii ! in'$r-#r 1 Cu #.ut$rul #c st$r c$nturi5 instituiil (u%lic *nr &istr #"+ $( r#iunil c$n$-ic$/'in#nci#r ( %#"# (rinci(iil$r c$nt#%ilit+ii ! !r (turi ,i $%li&#ii A! #n&#.#- nt B5 r s( cti) *n -$- ntul cr +rii5 tr#ns'$r-+rii s#u !is(#rii iD#nul+rii un i )#l$ri c$n$-ic 5 # un i cr #n s#u un i $%li&#ii1 C$r s($n! n l st#%ilit *n c#!rul 'unciunii 'i c+rui c$nt (rin (r " nt l n$r- nu sunt li-it#ti) 1 El ($t 'i ! ")$lt#t *n c#!rul 'i c+r i instituii5 cu r s( ct#r # c$ninutului c$n$-ic #l $( r#iunii r s( cti) 5 # c rin l$r c$nt#%ilit+ii %#"#t+ ( (rinci(iul !r (turil$r ,i $%li&#iil$r ,i # (r ) ! ril$r l &#l *n )i&$#r 1 Cn #c st s ns5 $r!$n#t$rii (rinci(#li ! cr !it ur- #"+ s+ l#%$r " (l#nuri ! c$nturi cu ! ")$lt#r # c$nturil$r *n #n#litic (r cu- ,i -$n$&r#'ii c$nin?n! $( r#iuni s( ci'ic !$- niului ! #cti)it#t r s( cti)1 C$nturil !in (l#nul ! c$nturi nu r (r "int+ t - i l &#l ( ntru *nr &istr#r # un$r $( r#iuni *n c$nt#%ilit#t 1 1.2. Or&#ni"#r # ,i c$n!uc r # c$nt#%ilit+ii instituiil$r (u%lic R+s(un! r # ( ntru $r&#ni"#r # ,i c$n!uc r # c$nt#%ilit+ii l# instituiil (u%lic r )in $r!$n#t$rului ! cr !it s#u #lt i ( rs$#n c#r #r $%li&#i# & sti$n#rii unit+ii r s( cti) 1 Instituiil (u%lic $r&#ni" #"+ ,i c$n!uc c$nt#%ilit#t # ! r &ul+5 *n c$-(#rti- nt !istinct 5 c$n!us ! c+tr !ir ct$rul c$n$-ic5 c$nt#%ilul , ' s#u #lt+ ( rs$#n+ *-(ut rnicit+ s+ *n! (lin #sc+ #c #st+ 'unci 1 Ac st ( rs$#n tr %ui s+ #i%+ stu!ii c$n$-ic su( ri$#r ,i r+s(un! *-(r un+ cu ( rs$n#lul !in su%$r!in ! $r&#ni"#r # ,i c$n!uc r # c$nt#%ilit+ii5 *n c$n!iiil l &ii1 'ul c$-(#rti- ntului 'in#nci#r/c$nt#%il st ( rs$#n# c#r $cu(+ 'unci# ! c$n!uc r # c$-(#rti- ntului 'in#nci#r/c$nt#%il ,i c#r r+s(un! ,i ! #cti)it#t # ! *nc#s#r # ) nituril$r ,i ! (l#t+ # c< ltui lil$r s#u5 !u(+ c#"5 un# !intr ( rs$#n l c#r *n! (lin ,t #c st #tri%uii *n c#!rul un i instituii (u%lic c#r nu #r *n structur# s+ un c$-(#rti- nt 'in#nci#r/c$nt#%il s#u ( rs$#n# c#r *n! (lin ,t #c st #tri%uii ( %#"+ ! c$ntr#ct5 *n c$n!iiil l &ii1 Instituiil (u%lic l# c#r c$nt#%ilit#t # nu st $r&#ni"#t+ *n c$-(#rti- nt !istinct s#u c#r nu #u ( rs$n#l *nc#!r#t cu c$ntr#ct in!i)i!u#l ! -unc+5 ($tri)it l &ii5 ($t *nc< i# c$ntr#ct ! (r st+ri ! s r)icii5 ( ntru c$n!uc r # c$nt#%ilit+ii ,i *nt$c-ir # situ#iil$r 'in#nci#r tri- stri#l ,i #nu#l 5 cu s$ci t+i c$- rci#l ! 0( rti"+ c$nt#%il+ s#u cu ( rs$#n 'i"ic #ut$ri"#t 5 c$n'$r- l &ii1 Cnc< i r # c$ntr#ct l$r s '#c cu r s( ct#r # r &l - nt+ril$r (ri)in! #c<i"iiil (u%lic ! %unuri ,i s r)icii1 Pl#t# s r)iciil$r r s( cti) s '#c !in '$n!uri (u%lic cu #c #st+ ! stin#i 1 P rs$#n l c#r r+s(un! ! $r&#ni"#r # ,i c$n!uc r # c$nt#%ilit+ii tr %ui s+ #si&ur 5 ($tri)it l &ii5 c$n!iiil n c s#r ( ntru $r&#ni"#r # ,i c$n!uc r # c$r ct+ ,i l# "i # c$nt#%ilit+ii5 $r&#ni"#r # ,i ' ctu#r # in) nt#ri rii l - nt l$r ! #cti) ,i ! (#si)5 (r cu- ,i )#l$ri'ic#r # r "ult#t l$r #c st i#5 r s( ct#r # r &ulil$r ! *nt$c-ir # situ#iil$r 'in#nci#r 5 ! (un r # l# t r- n # #c st$r# l# $r&#n l *n !r (t5 (+str#r # !$cu- nt l$r .usti'ic#ti) 5 # r &istr l$r ,i situ#iil$r 'in#nci#r 5 $r&#ni"#r # c$nt#%ilit+ii ! & stiun #!#(t#t l# s( ci'icul institui i (u%lic 1 1.3. M$n !# ,i cursul ! *nr &istr#r C$nt#%ilit#t # $( r#iunil$r c$n$-ic$/'in#nci#r s in *n li-%# r$-?n+ ,i *n -$n !# n#i$n#l+1 C$nt#%ilit#t # $( r#iunil$r ' ctu#t *n )#lut+ s in #t?t *n -$n !# n#i$n#l+5 c?t ,i *n )#lut+5 ($tri)it r &l - nt+ril$r l#%$r#t *n #c st s ns1 O( r#iunil (ri)in! *nc#s+ril ,i (l+il *n )#lut+ s *nr &istr #"+ *n c$nt#%ilit#t l# cursul "il i5 c$-unic#t ! B#nc# N#i$n#l+ # R$-?ni i1 L# !#t# *nt$c-irii situ#iil$r 'in#nci#r 5 l - nt l -$n t#r 0(ri-#t *n )#lut+ A!is($ni%ilit+i ,i #lt l - nt #si-il#t 5 cr #n ,i !#t$riiB s r )#lu #"+ l# cursul c$-unic#t ! B#nc# N#i$n#l+ # R$-?ni i )#l#%il ( ntru ulti-# "i # ( ri$#! i ! r#($rt#r 1 Cnr &istr#r # *n c$nt#%ilit#t # instituiil$r (u%lic # $( r#iunil$r (ri)in! c$ntri%ui# 'in#nci#r+ n r#-%urs#%il+ # C$-unit+ii Eur$( n s ' ctu #"+ *n EURO ,i *n l i5 l# cursul INFO/ ur$1 Cursul INFO/ ur$ r (r "int+ r#t# ! sc<i-% *ntr ur$ ,i -$n !# n#i$n#l+ ,i st c$-unic#t ! B#nc# C ntr#l+ Eur$( #n+1 Cursul INFO/ ur$ utili"#t l# *nr &istr#r # *n c$nt#%ilit#t # $( r#iunil$r !in lun# cur nt+ AnB st c l !in ( nulti-# "i lucr+t$#r # lunii (r c ! nt An/7B1 Ac st curs )# 'i utili"#t ! c+tr t$#t instituiil (u%lic c#r ' ctu #"+ $( r#iuni 'in#n#t !in '$n!uri c$-unit#r PHARE5 ISPA5 tc15 r s( cti)@ A& nii ,iDs#u Aut$rit+i ! I-(l - nt#r 5 instituiil (u%lic / % n 'ici#ri 'in#li #i '$n!uril$r r s( cti) su% !i) rs '$r- @ !is($ni%ilit+i5 %unuri5 s r)icii1 El - nt l -$n t#r 0(ri-#t *n ur$@ !is($ni%ilit+i ,i ! ($"it %#nc#r 5 cr #n ,i !#t$rii5 s r )#lu #"+ c l (uin5 l# *nt$c-ir # situ#iil$r 'in#nci#r 5 l# cursul INFO/ ur$ c$-unic#t *n ( nulti-# "i lucr+t$#r # lunii *n c#r s *nt$c- sc situ#iil 'in#nci#r 1 1.4. D$cu- nt .usti'ic#ti) ,i r &istr ! c$nt#%ilit#t 1.4.1. D$cu- nt .usti'ic#ti) / (r ) ! ri & n r#l D in r #5 cu $ric titlu5 ! %unuri -#t ri#l 5 titluri ! )#l$#r 5 nu- r#r ,i #lt !r (turi ,i $%li&#ii5 (r cu- ,i ' ctu#r # ! $( r#iuni c$n$-ic 5 '+r+ s+ 'i *nr &istr#t *n c$nt#%ilit#t 5 c$nstitui c$ntr#) nii l# L & # c$nt#%ilit+ii5 !#c+ nu sunt s+)?r,it *n #st' l ! c$n!iii *nc?t5 ($tri)it l &ii5 s+ 'i c$nsi! r#t in'r#ciuni1 Instituiil (u%lic c$ns -n #"+ $( r#iunil c$n$-ic$/'in#nci#r *n -$- ntul ' ctu+rii l$r *n !$cu- nt .usti'ic#ti) ( %#"# c+r$r# s '#c *nr &istr+ri *n .urn#l 5 'i, ,i #lt !$cu- nt c$nt#%il !u(+ c#"1 D$cu- nt l c#r st#u l# %#"# *nr &istr+ril$r *n c$nt#%ilit#t ($t !$%?n!i c#lit#t # ! !$cu- nt .usti'ic#ti) nu-#i *n c$n!iiil *n c#r 'urni" #"+ t$#t in'$r-#iil (r )+"ut ! n$r- l l &#l *n )i&$#r 1 D$cu- nt l .usti'ic#ti) c#r st#u l# %#"# *nr &istr+ril$r *n c$nt#%ilit#t #n&#. #"+ r+s(un! r # ( rs$#n l$r c#r l /#u *nt$c-it5 )i"#t ,i #(r$%#t5 (r cu- ,i # c l$r c#r l /#u *nr &istr#t *n c$nt#%ilit#t 5 !u(+ c#"1 D$cu- nt l .usti'ic#ti) tr %ui s+ cu(rin!+ ur-+t$#r l l - nt (rinci(#l @ / ! nu-ir # !$cu- ntuluiE / ! nu-ir # ,i5 !u(+ c#"5 s !iul unit+ii c#r *nt$c- ,t !$cu- ntulE / nu-+rul !$cu- ntului ,i !#t# *nt$c-irii #c stui#E / - ni$n#r # (+ril$r c#r (#rtici(+ l# ' ctu#r # $( r#iunii c$n$-ic$/'in#nci#r Ac?n! st c#"ulBE / c$ninutul $( r#iunii c$n$-ic$/'in#nci#r ,i5 #tunci c?n! st n c s#r5 t - iul l &#l #l ' ctu+rii #c st i#E / !#t l c#ntit#ti) ,i )#l$ric #' r nt $( r#iunii c$n$-ic$/'in#nci#r ' ctu#t E / nu- l ,i (r nu- l 5 (r cu- ,i s -n+turil ( rs$#n l$r c#r r+s(un! ! ' ctu#r # $( r#iunii c$n$-ic$/'in#nci#r 5 #l ( rs$#n l$r cu #tri%uii ! c$ntr$l 'in#nci#r (r ) nti) ,i #l ( rs$#n l$r *n !r (t s+ #(r$% $( r#iunil r s( cti) 5 !u(+ c#"E / #lt l - nt - nit s+ #si&ur c$ns -n#r # c$-(l t+ # $( r#iunil$r ' ctu#t 1 Cnr &istr+ril *n c$nt#%ilit#t s ' ctu #"+ cr$n$l$&ic5 (rin r s( ct#r # succ siunii !$cu- nt l$r !u(+ !#t# ! *nt$c-ir s#u ! intr#r # #c st$r# *n unit#t ,i sist -#tic5 *n c$nturi sint tic ,i #n#litic 5 *n c$n'$r-it#t cu r &ulil st#%ilit ( ntru '$r-# ! *nr &istr#r *n c$nt#%ilit#t G-# stru/,#<G1 Cnr &istr+ril *n c$nt#%ilit#t s ($t '#c -#nu#l s#u utili"?n! sist - l in'$r-#tic ! (r lucr#r #ut$-#t+ # !#t l$r1 R &istr l ! c$nt#%ilit#t ,i '$r-ul#r l c$-un ( c$n$-i 5 c#r nu #u r &i- s( ci#l ! *ns ri r ,i nu- r$t#r 5 (ri)in! #cti)it#t # 'in#nci#r+ ,i c$nt#%il+5 ($t 'i #!#(t#t *n 'unci ! s( ci'icul ,i n c sit+il instituiil$r (u%lic 5 cu c$n!ii# r s( ct+rii c$ninutului -ini-#l ! in'$r-#ii ,i # n$r- l$r ! *nt$c-ir ,i utili"#r # #c st$r#1 Ac st # ($t 'i (r ti(+rit s#u !it#t cu #.ut$rul sist - l$r in'$r-#tic ! (r lucr#r #ut$-#t+ # !#t l$r1 Nu-+rul ! 0 -(l#r #l '$r-ul#r l$r c#r nu #u r &i- s( ci#l ! *ns ri r ,i nu- r$t#r ($#t 'i !i' rit ! c l (r )+"ut *n r &l - nt+ril l &#l 5 *n c$n!iiil *n c#r (r$c !uril (r$(rii (ri)in! $r&#ni"#r # ,i c$n!uc r # c$nt#%ilit+ii i-(un #c st lucru1 1.4.2. F$r-# ! *nr &istr#r *n c$nt#%ilit#t F$r- l ! *nr &istr#r *n c$nt#%ilit#t r (r "int+ sist -ul ! r &istr 5 '$r-ul#r ,i !$cu- nt c$nt#%il c$r l#t *ntr l 5 c#r s r) sc l# *nr &istr#r # cr$n$l$&ic+ ,i sist -#tic+ *n c$nt#%ilit#t # $( r#iunil$r c$n$-ic$/'in#nci#r ' ctu#t ( (#rcursul 0 rciiului %u& t#r1 L# instituiil (u%lic 5 '$r-# ! *nr &istr#r *n c$nt#%ilit#t # $( r#iunil$r c$n$-ic$/'in#nci#r st G-# stru/,#<G1 Cn c#!rul '$r- i ! *nr &istr#r G-# stru/,#<G5 (rinci(#l l r &istr ,i '$r-ul#r c#r s utili" #"+ sunt@ R &istrul/.urn#l5 R &istrul/in) nt#r5 C#rt #/-#r ,i B#l#n# ! ) ri'ic#r 1 L# instituiil (u%lic s ($#t '$l$si '$r-# ! *nr &istr#r *n c$nt#%ilit#t G-# stru/,#< si-(li'ic#tG1 Cn #c st c#"5 c$nt#%ilit#t # sint tic+ s in ( GFi, ! c$nt ( ntru $( r#ii !i) rs G5 ! sc<is ( ntru 'i c#r c$nt sint tic *n C#rt #/-#r A,#<B5 i#r c$nt#%ilit#t # #n#litic+ s in ( 'i, l - ni$n#t l# '$r-# ! *nr &istr#r G-# stru/,#<G1 E)i! n# #n#litic+ # cr !it l$r %u& t#r 5 (l+il$r ! c#s+ ,i # c< ltui lil$r ' cti) s in cu #.ut$rul GFi, i ( ntru $( r#ii %u& t#r G1 1.4.3. R &istr l ! c$nt#%ilit#t R &istr l ! c$nt#%ilit#t $%li&#t$rii sunt@ R &istrul/.urn#l5 R &istrul/in) nt#r ,i C#rt # -#r 1 Ac st # s utili" #"+ *n strict+ c$nc$r!#n+ cu ! stin#i# #c st$r# ,i s (r "int+ *n -$! $r!$n#t ,i #st' l c$-(l t#t *nc?t s+ ( r-it+5 *n $ric -$- nt5 i! nti'ic#r # ,i c$ntr$lul $( r#iunil$r c$nt#%il ' ctu#t 1 R &istr l ! c$nt#%ilit#t s ($t (r " nt# su% '$r-+ ! r &istru5 '$i )$l#nt s#u list+ri in'$r-#tic 5 !u(+ c#"1 R &istrul/.urn#l st un !$cu- nt c$nt#%il $%li&#t$riu ! *nr &istr#r cr$n$l$&ic+ ,i sist -#tic+ # -$!i'ic+rii l - nt l$r ! #cti) ,i ! (#si) #l institui i1 R &istrul/.urn#l s *nt$c- ,t ! 'i c#r institui (u%lic+ *ntr/un sin&ur 0 -(l#r !u(+ c # '$st nu- r$t#t5 ,nuruit5 (#r#'#t ,i *nr &istr#t *n )i! n# institui i1 Nu- r$t#r # 'il l$r r &istr l$r s )# '#c *n $r!in cr sc+t$#r 5 i#r )$lu- l s )$r nu- r$t# *n $r!in # c$-(l t+rii l$r1 S *nt$c- ,t "ilnic s#u lun#r5 !u(+ c#"5 (rin *nr &istr#r # cr$n$l$&ic+5 '+r+ ,t rs+turi ,i s(#ii li% r 5 # !$cu- nt l$r *n c#r s r 'l ct+ -i,c#r # l - nt l$r ! #cti) ,i ! (#si) #l unit+ii1 O( r#iunil ! #c #,i n#tur+5 r #li"#t *n #c l#,i l$c ! #cti)it#t 5 ($t 'i r c#(itul#t *ntr/un !$cu- nt c ntr#li"#t$r5 ! nu-it .urn#l/#u0ili#r5 c#r st+ l# %#"#

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 6 of 330

nregistrrii n Registrul-jurnal. Instituiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operaiunile de cas i banc, decontrile cu furnizorii, situaia ncasrii-achitrii facturilor, etc. Acestea pot nregistra n Registrul-jurnal su ele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale. !n condiiile conducerii contabilitii cu ajutorul siste elor infor atice de prelucrare auto at a datelor, fiecare operaiune econo ico-financiar se "a nregistra prin articole contabile, n od cronologic, dup data de ntoc ire sau de intrare a docu entelor n unitate. !n aceast situaie, Registrul-jurnal se editeaz lunar, iar paginile "or fi nu erotate pe sura editrii lor. !n cazul n care o instituie public are uniti subordonate fr personalitate juridic care conduc contabilitatea p#n la balana de "erificare, Registrul-jurnal se "a conduce de ctre unitile subordonate, cu condiia nregistrrii acestuia n e"idena unitii. Registrul-in"entar este un docu ent contabil obligatoriu n care se nregistreaz toate ele entele de acti" i de pasi" grupate n funcie de natura lor, in"entariate potri"it legii. Registrul-in"entar se ntoc ete de fiecare instituie public ntr-un singur exe plar, dup ce a fost nu erotat, nuruit, parafat i nregistrat n e"idena instituiei. Registrul-in"entar se ntoc ete la nfiinarea instituiei, cel puin odat pe an pe parcursul funcionrii instituiei, cu ocazia fuziunii, di"izrii sau ncetrii acti"itii, precu i n alte situaii pre"zute de lege pe baz de in"entar faptic. !n acest registru se nscriu, ntr-o for recapitulati", ele entele in"entariate dup natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica coninutul fiecrui post al bilanului. Registrul-in"entar se co pleteaz pe baza in"entarierii faptice a fiecrui cont de acti" i de pasi". $le entele de acti" i de pasi" nscrise n Registrul-in"entar au la baz listele de in"entariere sau alte docu ente care justific coninutul acestora. !n cazul n care in"entarierea are loc pe parcursul anului, n Registrul-in"entar se nregistreaz soldurile existente la data in"entarierii, la care se adaug rulajele intrrilor i se scad rulajele ieirilor de la data in"entarierii p#n la data ncheierii exerciiului. !n cazul n care o instituie public are uniti subordonate fr personalitate juridic care conduc contabilitatea p#n la balana de "erificare, registrul-in"entar se "a conduce de ctre unitile subordonate, cu condiia nregistrrii acestuia n e"idena unitii. Registrul %&artea are% este un registru contabil obligatoriu n care se nregistreaz lunar i siste atic, prin regruparea conturilor, existena i icarea ele entelor de acti" i de pasi", la un o ent dat. Registrul &artea are 'ah( se ntoc ete ntr-un exe plar, lunar, separat pentru debitul i separat pentru creditul fiecrui cont sintetic, pe sura nregistrrii operaiunilor. &artea are st la baza ntoc irii balanei de "erificare. Registrul &artea are poate fi nlocuit cu )ia de cont pentru operaiuni di"erse. $ditarea &rii ari se "a efectua nu ai la cererea organelor de control sau n funcie de necesitile proprii. 1.4.4. *alana de "erificare *alana de "erificare este docu entul contabil utilizat pentru "erificarea exactitii nregistrrilor contabile i controlul concordanei dintre contabilitatea sintetic i cea analitic, precu i principalul instru ent pe baza cruia se ntoc esc situaiile financiare. *alana de "erificare se ntoc ete pe baza datelor preluate din &artea are 'ah(, respecti" din fiele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic. +entru "erificarea nregistrrilor n contabilitatea analitic se ntoc esc balane de "erificare analitice. ,a instituiile publice, balanele de "erificare sintetice se ntoc esc lunar iar balanele de "erificare analitice, cel ai t#rziu la sf#ritul perioadei pentru care se ntoc esc situaiile financiare. *alana de "erificare cuprinde pentru toate conturile instituiei ur toarele ele ente- si bolul i denu irea conturilor, n ordinea nscris n planul de conturi, soldurile iniiale sau totalul su elor debitoare i creditoare ale lunii precedente dup caz, rulajele curente debitoare i creditoare, totalul su elor debitoare i creditoare, soldurile finale debitoare i creditoare. !n balana de "erificare pentru luna ianuarie rubrica %solduri iniiale% se co pleteaz cu soldurile finale debitoare i creditoare ale lunii dece brie ale anului precedent. 1.4.5. Arhi"area, pstrarea i reconstituirea docu entelor Instituiile publice au obligaia pstrrii n arhi"a lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte docu ente contabile, precu i a docu entelor justificati"e care stau la baza nregistrrilor n contabilitate. Rspunderea pentru arhi"area docu entelor financiar-contabile re"ine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaia gestionrii unitii beneficiare. Registrele de contabilitate i docu entele justificati"e i contabile se pot arhi"a, n baza unor contracte de prestri ser"icii, cu titlu oneros, de ctre alte persoane juridice ro #ne, care dispun de condiii corespunztoare. .er enul de pstrare a registrelor i docu entelor justificati"e i contabile este de /0 ani cu ncepere de la data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntoc ite, cu excepia statelor de salarii care se pstreaz ti p de 10 de ani. 2ituaiile financiare anuale se pstreaz ti p de 10 de ani. !n caz de ncetare a acti"itii, instituiile publice predau docu entele la arhi"ele statului sau arhi"ele ilitare, dup caz. Arhi"area registrelor de contabilitate, a docu entelor justificati"e i contabile se face n confor itate cu pre"ederile legale n "igoare. +entru a putea fi nregistrate n contabilitate, operaiunile econo ico-financiare trebuie s fie nscrise n docu ente originale, ntoc ite sau reconstituite, potri"it legii. 3rice persoan care constat pierderea, sustragerea sau distrugerea unor docu ente justificati"e sau contabile are obligaia s ntiineze n scris, n ter en de 45 de ore de la constatare, ordonatorul de credite sau alt persoan care are obligaia gestionarii unitii respecti"e. !n cazul n care pierderea, sustragerea sau distrugerea docu entelor constituie infraciune, se ntiineaz i ediat organele de ur rire penal. Reconstituirea docu entelor se face pe baza unui %dosar de reconstituire%. 6ocu entele reconstituite "or purta n od obligatoriu i "izibil eniunea %R$&372.I.8I.%, cu specificarea nu rului i datei dispoziiei pe baza creia s-a fcut reconstituirea. 6ocu entele reconstituite potri"it legii, constituie baza legal pentru efectuarea nregistrrilor n contabilitate. 1.4.6. 2iste ul infor atic 2iste ul infor atic de prelucrare auto at a datelor la ni"elul fiecrei instituii trebuie s asigure prelucrarea datelor nregistrate n contabilitate n confor itate cu nor ele contabile aplicabile, controlul i pstrarea acestora pe suporturi tehnice. ,a elaborarea i adaptarea progra elor infor atice trebuie a"ute n "edere criteriile ini ale pentru progra ele infor atice utilizate n acti"itatea financiar i contabil, potri"it regle entrilor legale n "igoare. 8nitile de infor atic sau persoanele care efectueaz lucrri cu ajutorul siste ului infor atic de prelucrare auto at a datelor poart rspunderea prelucrrii cu exactitate a infor aiilor din docu ente, iar beneficiarii rspund pentru exactitatea i realitatea datelor pe care le trans it pentru prelucrare. Responsabilitile ce re"in personalului instituiei cu pri"ire la utilizarea siste ului infor atic de prelucrare auto at a datelor se stabilesc prin regula ente interne. 6in punct de "edere al bazei de date trebuie s existe posibilitatea reconstituirii n orice o ent a coninutului registrelor, jurnalelor i altor docu ente financiar-contabile. 1.5. $xerciiul financiar $xerciiul financiar reprezint perioada pentru care trebuie ntoc ite situaiile financiare anuale i, de regul, coincide cu anul calendaristic. 6urata exerciiului financiar este de /4 luni. $xerciiul financiar ncepe la / ianuarie i se ncheie la 9/ dece brie, cu excepia pri ului an de acti"itate, c#nd acesta ncepe la data nfiinrii instituiei publice, potri"it legii. CAPITOLUL II A+R3*AR$A, 6$+87$R$A :I &3;+37$7<A 2I.8A<II,3R )I7A7&IAR$ 2.1. +re"ederi generale +entru instituiile publice, docu entul oficial de prezentare a situaiei patri oniului aflat n ad inistrarea statului i a unitilor ad inistrati"-teritoriale i a execuiei bugetului de "enituri i cheltuieli, i reprezint situaiile financiare. Acestea se ntoc esc confor nor elor elaborate de ;inisterul )inanelor +ublice, aprobate prin ordin al inistrului finanelor publice. 2ituaiile financiare se ntoc esc n oneda naional, respecti" n lei, fr subdi"iziunile leului. +entru necesitile proprii de infor are i la solicitarea unor organis e internaionale, se pot ntoc i situaii financiare i ntr-o alt oned. !ntoc irea situaiilor financiare anuale trebuie s fie precedat obligatoriu de in"entarierea general a ele entelor de acti" i de pasi" i a celorlalte bunuri i "alori aflate n gestiune, potri"it nor elor e ise n acest scop de ;inisterul )inanelor +ublice. 2ituaiile financiare trebuie s ofere o i agine fidel a acti"elor, datoriilor, poziiei financiare 'acti"e nete=patri oniu net=capital propriu(, precu i a perfor anei financiare i a rezultatului patri onial. 2ituaiile financiare se se neaz de conductorul instituiei i de conductorul co parti entului financiar-contabil sau de alt persoan puternicit s ndeplineasc aceast funcie. Instituiile publice au obligaia s prezinte la unitile de trezorerie a statului la care au deschise conturile, situaia fluxurilor de trezorerie pentru obinerea "izei pri"ind exactitatea plilor de cas, a soldurilor conturilor de disponibiliti, dup caz, pentru asigurarea concordanei datelor din contabilitatea instituiei publice cu cele din contabilitatea unitilor de trezorerie a statului. 2ituaiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din e"idena trezoreriilor statului se "or restitui instituiilor publice respecti"e pentru a introduce corecturile corespunztoare. $ste interzis instituiilor publice s centralizeze situaiile financiare ale instituiilor din subordine care nu au pri it "iza trezoreriei statului.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 7 of 330

Instituiile publice ai cror conductori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau teriari, depun un exemplar din situaiile financiare trimestriale i anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, alte autoriti publice, instituii autonome i unitile administrativ-teritoriale, ai cror conductori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finanelor Publice sau direciile generale ale finanelor publice udeene i a municipiului !ucureti, dup ca", un exemplar din situaiile financiare trimestriale i anuale, potrivit normelor i la termenele stabilite de acesta. #nitile fr personalitate uridic, subordonate instituiei publice, organi"ea" i conduc contabilitatea operaiunilor economico-financiare p$n la nivel de balan de verificare, fr a %ntocmi situaii financiare. &ctivitatea desfurat %n strintate de unitile fr personalitate uridic, subordonate instituiilor publice din 'om$nia, se include %n situaiile financiare ale persoanei uridice rom$ne i se raportea" pe teritoriul 'om$niei. 2.2. (omponenta )ituaiilor Financiare )ituaiile financiare trimestriale i anuale cuprind* a) bilanul+ b) contul de re"ultat patrimonial+ c) situaia fluxurilor de tre"orerie+ d) situaia modificrilor %n structura activelor,capitalurilor+ e) anexe la situaiile financiare, care includ* politici contabile i note explicative+ f) contul de execuie bugetar. 2.3. !ilanul 2.3.1. Prevederi generale !ilanul este documentul contabil de sinte" prin care se pre"int elementele de activ, datorii i capital propriu ale instituiei publice la sf$ritul perioadei de raportare, precum i %n alte situaii prev"ute de lege. Pentru fiecare element de bilan trebuie pre"entat valoarea aferent elementului respectiv pentru exerciiul financiar precedent. -ac valorile pre"entate anterior nu sunt comparabile, absena comparabilitii trebuie pre"entat %n notele explicative. #n element de bilan pentru care nu exist valoare nu trebuie pre"entat, cu excepia ca"ului %n care exist un element corespondent pentru exerciiul financiar precedent. .n bilan, elementele de natura activelor sunt pre"entate %n funcie de gradul cresctor al lichiditii iar elementele de natura datoriilor sunt pre"entate %n funcie de gradul cresctor al exigibilitii. #n activ repre"int o resurs controlat de ctre instituia public ca re"ultat al unor evenimente trecute, de la care se ateapt s genere"e beneficii economice viitoare pentru instituie i al crui cost poate fi evaluat %n mod credibil. / datorie repre"int o obligaie actual a instituiei publice ce decurge din evenimente trecute i prin decontarea creia se ateapt s re"ulte o ieire de resurse care incorporea" beneficii economice. &ctivele i datoriile curente se pre"int %n bilan distinct de activele i datoriile necurente. (apitalul propriu repre"int interesul re"idual al statului sau unitilor administrativ-teritoriale, %n calitate de proprietari ai activelor unei instituii publice dup deducerea tuturor datoriilor. (apitalurile proprii se mai numesc i active nete sau patrimoniu net i se determin ca diferena %ntre active i datorii. .n funcie de necesitile de informare, Ministerul Finanelor Publice poate solicita pre"entarea %n bilan a unor informaii suplimentare fa de cele care trebuie pre"entate %n concordan cu pre"entele reglementri. Modelul formularului 0!ilan0 este pre"entat %n anexa nr. 12 la pre"entele norme. Formatul bilanului nu poate fi modificat de la un exerciiu financiar la altul. 2.3.2. )tructura !ilanului A. &(3I45 &ctive necurente &ctive fixe necorporale Instalaii tehnice, mi loace de transport, animale, plantaii, mobilier, aparatur birotic i alte active corporale 3erenuri i cldiri &lte active nefinanciare &ctive financiare (reane 6peste un an7 3otal active necurente &ctive curente )tocuri (reane 6sub un an7 Investiii pe termen scurt (onturi la tre"orerie i bnci (heltuieli %n avans 3otal active curente 3otal active B. -&3/'II -atorii necurente -atorii 6peste un an7 .mprumuturi pe termen lung Provi"ioane 3otal datorii necurente -atorii curente -atorii 6sub un an7 .mprumuturi pe termen scurt .mprumuturi pe termen lung ce trebuie pltite %n exerciiul curent 4enituri %n avans Provi"ioane 3otal datorii curente 3otal datorii &ctive nete,(apitaluri proprii 8 3otal active - 3otal datorii C. (apitaluri proprii 'e"erve i fonduri 'e"ultatul patrimonial 'e"ultatul reportat 2.4. (ontul de re"ultat patrimonial 2.4.1. Prevederi generale (ontul de re"ultat patrimonial pre"int situaia veniturilor, finanrilor i cheltuielilor din cursul exerciiului curent. 4eniturile i finanrile sunt pre"entate pe feluri de venituri dup natura sau sursa lor, indiferent dac au fost %ncasate sau nu. (heltuielile sunt pre"entate pe feluri de cheltuieli, dup natura sau destinaia lor, indiferent dac au fost pltite sau nu. .n contul de re"ultat patrimonial 6economic7 sunt pre"entate i veniturile calculate 6ex. venituri din reluarea provi"ioanelor i a ustrilor de valoare7 care nu implic o %ncasare a acestora precum i cheltuielile calculate 6ex. cheltuieli cu amorti"rile, provi"ioanele i a ustrile de valoare7 care nu implic o plat a acestora. Pentru fiecare element din contul de re"ultat patrimonial trebuie pre"entat valoarea aferent elementului corespondent pentru exerciiul financiar precedent. -ac valorile prev"ute anterior nu sunt comparabile, absena comparabilitii trebuie pre"entat %n notele explicative. #n element din contul de re"ultat patrimonial pentru care nu exist valoare nu trebuie pre"entat, cu excepia ca"ului %n care exist un element corespondent pentru exerciiul financiar precedent. 'e"ultatul patrimonial este un re"ultat economic care exprim performana financiar a instituiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. &cest re"ultat se determin pe fiecare surs de finanare %n parte, precum i pe total, ca diferen %ntre veniturile reali"ate i cheltuielile efectuate %n exerciiul financiar curent. .n funcie de necesitile de informare, Ministerul Finanelor Publice poate solicita pre"entarea unor informaii suplimentare fa de cele care trebuie pre"entate %n concordan cu pre"entele reglementri. Modelul formularului 0(ontul de re"ultat patrimonial0 este pre"entat %n anexa nr. 19 la pre"entele norme. Formatul (ontului de re"ultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exerciiu financiar la altul. 2.4.2. )tructura (ontului de re"ultat patrimonial 4enituri operaionale

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 8 of 330

- venituri din impozite i taxe, contribuii de asigurri i alte venituri ale bugetelor - venituri din activiti economice - finanri, subvenii, transferuri, alocaii bugetare cu destinaie special - alte venituri operaionale Total venituri operaionale Cheltuieli operaionale - cheltuieli cu salariile i contribuiile aferente - subvenii, transferuri - cheltuieli privind stocurile, lucrrile i serviciile executate de teri - cheltuieli de capital, amortizri i provizioane - alte cheltuieli operaionale Total cheltuieli operaionale Excedent (deficit din activitatea operaional !enituri financiare Cheltuieli financiare Excedent (deficit din activitatea financiar Excedent (deficit din activitatea curent (excedent"deficit din activitatea operaional #"excedent"deficit din activitatea financiar !enituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Excedent"deficit din activitatea extraordinar $ezultatul patrimonial (excedent"deficit din activitatea curent #"excedent"deficit din activitatea extraordinar 2.5. %ituaia fluxurilor de trezorerie %ituaia &luxurilor de trezorerie prezint existena i micrile de numerar divizate 'n( &luxuri de trezorerie din activitatea operaional, care prezint micrile de numerar rezultate din activitatea curent( - )ncasri - *li &luxuri de trezorerie din activitatea de investiii, care prezint micrile de numerar rezultate din achiziiile ori v+nzrile de active fixe( - )ncasri - *li &luxuri de trezorerie din activitatea de finanare, care prezint micrile de numerar rezultate din 'mprumuturi primite i rambursate, ori alte surse financiare( - )ncasri - *li &ormularul se completeaz de ctre fiecare instituie, cu informaiile privind 'ncasri i pli efectuate, preluate din rula,ele fiecrui cont de la trezorerie sau bnci.odelul formularului /%ituaia fluxurilor de trezorerie/ este prezentat 'n anexa nr- 01 la prezentele norme2.6. %ituaia modificrilor 'n structura activelor"capitalurilor %ituaia modificrilor 'n structura activelor"capitalurilor trebuie s ofere informaii referitoare la structura capitalurilor proprii, influenele rezultate din schimbarea politicilor contabile, influenele rezultate 'n urma reevalurii activelor, calculului i 'nregistrrii amortizrii sau din corectarea erorilor contabile%ituaia prezint 'n detaliu creterile i diminurile din timpul anului al fiecrui element al conturilor de capital2.7. 2nexele la situaiile financiare 2nexele sunt parte integrant a situaiilor financiare- Ele conin( politici contabile i note explicative3otele explicative furnizeaz informaii suplimentare care nu sunt 'ncorporate 'n situaiile financiare2.7.1. *rincipii i politici contabile 2.7.1.1. *rincipii contabile Elementele prezentate 'n situaiile financiare se evalueaz 'n conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitii de anga,amente- *rincipiul continuitii activitii - *resupune c instituia public 'i continu 'n mod normal funcionarea, fr a intra 'n stare de desfiinare sau reducere semnificativ a activitii- 4ac ordonatorii de credite au luat cunotin de unele elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate 'n notele explicative- *rincipiul permanenei metodelor - .etodele de evaluare trebuie aplicate 'n mod consecvent de la un exerciiu financiar la altul- *rincipiul prudenei - Evaluarea trebuie fcut pe o baz prudent i 'n special( - trebuie s se in cont de toate anga,amentele aprute 'n cursul exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu precedent, chiar dac acestea devin evidente numai 'ntre data bilanului i data depunerii acestuia5 - trebuie s se in cont de toate deprecierile- *rincipiul contabilitii pe baz de anga,amente - Efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci c+nd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul su este 'ncasat sau pltit i sunt 'nregistrate 'n evidenele contabile i raportate 'n situaiile financiare ale perioadelor de raportare%ituaiile financiare 'ntocmite 'n baza acestui principiu ofer informaii nu numai despre tranzaciile i evenimentele trecute care au determinat 'ncasri i pli dar i despre resursele viitoare, respectiv obligaiile de plat viitoare2cest principiu se bazeaz pe independena exerciiului potrivit cruia toate veniturile i toate cheltuielile se raporteaz la exerciiul la care se refer, fr a se ine seama de data 'ncasrii veniturilor, respectiv data plii cheltuielilor- *rincipiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat- *rincipiul intangibilitii - 6ilanul de deschidere pentru fiecare exerciiu financiar trebuie s corespund cu bilanul de 'nchidere al exerciiului financiar precedent- *rincipiul necompensrii - 7rice compensare 'ntre elementele de activ i de datorii sau 'ntre elementele de venituri i cheltuieli este interzis, cu excepia compensrilor 'ntre active i datorii permise de reglementrile legale, numai dup 'nregistrarea 'n contabilitate a veniturilor i cheltuielilor la valoarea integral- *rincipiul comparabilitii informaiilor - Elementele prezentate trebuie s dea posibilitatea comparrii 'n timp a informaiilor- *rincipiul materialitii (pragului de semnificaie - 7rice element care are o valoare semnificativ trebuie prezentat distinct 'n cadrul situaiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeai natur sau au funcii similare trebuie 'nsumate i prezentate 'ntr-o poziie global- 8n element patrimonial este considerat semnificativ dac omiterea s ar influena 'n mod vdit decizia utilizatorilor situaiilor financiare- *rincipiul prevalenei economicului asupra ,uridicului (realitii asupra aparenei - 9nformaiile contabile prezentate 'n situaiile financiare trebuie s fie credibile, s respecte realitatea economic a evenimentelor sau tranzaciilor, nu numai forma lor ,uridic2baterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate 'n cazuri excepionale- 2stfel de abateri trebuie prezentate 'n notele explicative, precum i motivele care le-au determinat, 'mpreun cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor, poziiei financiare i a rezultatului patrimonial2.7.1.2. *olitici contabile 2plicarea prezentelor reglementri contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de ctre conducerea fiecrei instituii publice pentru toate operaiunile derulate, pornind de la 'ntocmirea documentelor ,ustificative p+n la 'ntocmirea situaiilor financiare trimestriale i anuale2ceste proceduri trebuie elaborate de ctre specialiti 'n domeniul economic i tehnic, cunosctori ai specificului activitii desfurate i ai strategiei adoptate de instituie:a elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baz ale contabilitii de anga,amente*oliticile contabile trebuie elaborate astfel 'nc+t s se asigure furnizarea, prin situaiile financiare, a unor informaii care trebuie s fie( a) relevante pentru nevoile utilizatorilor 'n luarea deciziilor economice5 i b) credibile 'n sensul c( - reprezint fidel rezultatul patrimonial i poziia financiar a instituiei publice5 - sunt neutre5 - sunt prudente5 - sunt complete sub toate aspectele semnificative.odificrile politicii contabile sunt permise doar dac sunt cerute de lege sau au ca rezultat informaii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaiunile instituiei publice- 2cest lucru trebuie menionat 'n notele explicative2.7.2. 3ote explicative 2.7.2.1. *revederi generale 3otele explicative la situaiile financiare conin informaii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum i orice informaii suplimentare care sunt relevante pentru necesitile utilizatorilor 'n ceea ce privete poziia financiar i rezultatele obinute-

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 9 of 330

Notele explicative se prezint sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilan trebuie s existe informaii n notele explicative. 2.7.2.2. Comparabilitatea informaiilor Pentru elementele prezentate n notele explicative, se va prezenta de regul suma corespunztoare anului curent i celui precedent. Urmtoarele informaii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de c te ori este necesar, pentru buna lor nelegere! a) numele persoanei "uridice care face raportarea# b) faptul c situaiile financiare sunt proprii acesteia# c) data la care s$au nc%eiat sau perioada la care se refer situaiile financiare# d) moneda n care sunt ntocmite situaiile financiare# e) exprimarea cifrelor incluse n raportare &lei'. 2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile (ventualele erori constatate n contabilitate, dup aprobarea i depunerea situaiilor financiare, vor fi corectate n anul n care acestea se constat. (rorile contabile pot s apar ca urmare a unor greeli matematice, greelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorrii sau interpretrii greite a evenimentelor i fraudelor. Corectarea unor asemenea erori aferente exerciiilor precedente se efectueaz pe seama rezultatului reportat. )n notele la situaiile financiare trebuie prezentate informaii suplimentare cu privire la erorile constatate. 2.7.2.4. Coninutul i structura notelor explicative Coninutul i structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizri pentru ntocmirea situaiilor financiare. 2.8. *eguli generale de evaluare Pentru evaluarea elementelor din bilan, se stabilesc urmtoarele reguli! a) (valuarea la data intrrii n instituia public +a data intrrii n patrimoniu bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, denumit valoare contabil &costul istoric', care se stabilete astfel! $ la cost de ac%iziie $ pentru bunurile procurate cu titlu oneros# $ la cost de producie $ pentru bunurile produse n instituie# $ la valoarea "ust $ pentru bunurile obinute cu titlu gratuit. Costul de ac%iziie al bunurilor cuprinde! preul de cumprare, taxele de import i alte taxe &cu excepia acelora pe care instituia public le poate recupera de la autoritile fiscale', c%eltuielile de transport, manipulare i alte c%eltuieli care pot fi atribuibile direct ac%iziiei bunurilor respective. *educerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de ac%iziie. Costul de producie al unui bun cuprinde! costul de ac%iziie al materiilor prime i materialelor consumabile i c%eltuielile de producie direct atribuibile bunului. Costul de producie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de producie al activelor fixe cuprind c%eltuielile directe aferente produciei, i anume! materiale directe, energie consumat n scopuri te%nologice, manoper direct i alte c%eltuieli directe de producie, precum i cota c%eltuielilor indirecte de producie alocat n mod raional ca fiind legat de fabricaia acestora. Urmtoarele elemente reprezint exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept c%eltuieli ale perioadei n care au survenit! $ pierderile de materiale, manoper sau alte costuri de producie nregistrate peste limite normal admise# $ c%eltuielile de depozitare, cu excepia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n procesul de producie, anterior trecerii ntr$o nou faz de fabricaie# $ regiile &c%eltuielile' generale de administraie care nu particip la aducerea stocurilor n forma i locul final# $ costurile de desfacere. Prin activ cu ciclu lung de fabricaie se nelege un activ care solicit n mod necesar o perioad substanial de timp pentru a fi gata n vederea utilizrii sau pentru v nzare. ,aloarea "ust a unui bun reprezint suma pentru care un activ ar putea fi sc%imbat de bun voie ntre dou pri aflate n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii cu preul determinat obiectiv. Pentru bunurile care au valoare de pia, valoarea "ust este identic cu valoarea de pia. b) (valuarea cu ocazia inventarierii (valuarea elementelor de activ i pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actual a fiecrui element, denumit valoare de inventar, stabilit n funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei, conform normelor emise n acest scop de -inisterul .inanelor Publice. c) (valuarea la nc%eierea exerciiului financiar +a nc%eierea exerciiului financiar, elementele de activ i de pasiv de natura datoriilor se evalueaz i se reflect n situaiile financiare anuale la valoarea de intrare, pus de acord cu rezultatele inventarierii. )n acest scop, valoarea de intrare se compar cu valoarea stabilit pe baza inventarierii, respectiv valoarea de inventar. )n acest caz, se vor avea n vedere printre altele! $ pentru elementele de activ, diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil net se nregistreaz n contabilitate pe seama unei a"ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci c nd deprecierea este temporar, aceste elemente menin ndu$se, la valoarea lor de intrare. Prin valoare contabil net se nelege valoarea de intrare, mai puin amortizarea i a"ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate. $ pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea de intrare se nregistreaz n contabilitate, pe seama elementelor corespunztoare de datorii. +a fiecare dat a bilanului! $ elementele monetare exprimate n valut &disponibiliti i alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele i depozitele bancare, creane i datorii n valut' trebuie evaluate i raportate utiliz nd cursul de sc%imb comunicat de /anca Naional a *om niei, valabil la data nc%eierii exerciiului financiar. 0iferenele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, ntre cursul de la data nregistrrii creanelor sau datoriilor n valut sau cursul la care au fost raportate n situaiile financiare anterioare i cursul de sc%imb de la data nc%eierii exerciiului financiar, se nregistreaz la venituri sau la c%eltuieli financiare, dup caz# $ pentru creanele i datoriile, exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute, eventualele diferene favorabile sau nefavorabile, care rezult din evaluarea acestora se nregistreaz la venituri sau c%eltuieli financiare. $ elementele nemonetare ac%iziionate cu plata n valut i nregistrate la costul istoric &active fixe, stocuri' trebuie raportate utiliz nd cursul de sc%imb de la data efecturii tranzaciei# $ elementele nemonetare ac%iziionate cu plata n valut &active fixe, stocuri' i nregistrate la valoarea "ust trebuie raportate utiliz nd cursul de sc%imb existent la data determinrii valorilor respective. Prin elemente monetare se nelege disponibilitile bneti, i activele1 datoriile de primit1de pltit n sume fixe sau determinabile. d) (valuarea la data ieirii din unitate +a data ieirii din instituie sau la darea n consum, bunurile se evalueaz i se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. 2.9. Contul de execuie bugetar 2.9.1. Prevederi generale Contul de execuie bugetar va cuprinde toate operaiunile financiare din timpul exerciiului financiar cu privire la veniturile ncasate i plile efectuate, n structura n care a fost aprobat bugetul, i trebuie s conin! a) informaii privind veniturile! $ prevederi bugetare iniiale, prevederi bugetare definitive $ drepturi constatate $ ncasri realizate $ drepturi constatate de ncasat b) informaii privind c%eltuielile! $ credite bugetare iniiale, credite bugetare definitive $ anga"amente bugetare $ anga"amente legale $ pli efectuate $ anga"amente legale de pltit $ c%eltuieli efective &costuri, consumuri de resurse'. c) informaii privind rezultatul execuiei bugetare &ncasri realizate minus pli efectuate'. * Coninutul i structura Contului de execuie se vor dezvolta prin precizri pentru ntocmirea situaiilor financiare. 2.9.2. )ntocmirea Contului de execuie bugetar Contul de execuie bugetar se ntocmete pe baza datelor preluate din rula"ele debitoare i creditoare ale conturilor de disponibil, care trebuie s corespund cu cele din conturile desc%ise n trezorerie sau la bnci, dup caz. -odelul formularului 2Cont de execuie2 pentru veniturile bugetului instituiei publice este prevzut n anexa nr. 34 la prezentele norme. -odelul formularului 2Cont de execuie2 pentru c%eltuielile bugetului instituiei publice este prevzut n anexa nr. 35 la prezentele norme.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 10 of 330

n funcie de modificrile intervenite n structura clasificaiei bugetare, Ministerul Finanelor Publice va actualiza aceste formulare. 2.10. Alte prevederi Comasarea prin absorbirea unei instituii publice de ctre o alt instituie public are ca efect dizolvarea fr lic idare a instituiei care !i nceteaz e"istena !i transmiterea patrimoniului su ctre instituia public absorbant, n starea n care se gse!te la data comasrii. #peraiile care trebuie efectuate, n situaia comasrii prin absorbire, divizare sau dizolvare sunt$ * %nventarierea patrimoniului n conformitate cu prevederile &egii contabilitii nr. '()*++* republicat !i cu ,ormele privind inventarierea elementelor de activ !i de pasiv. * ntocmirea situaiilor financiare de ncetare a activitii, pe formulare !i conform metodologiei elaborate de Ministerul Finanelor Publice pentru instituii publice. n cazul comasrii prin absorbire, instituia public absorbant dob-nde!te toate bunurile, drepturile !i obligaiile instituiei publice care !i nceteaz activitatea !i care este absorbit. Predarea.primirea activelor !i pasivelor instituiei absorbite, ctre instituia absorbant are loc dup publicarea actului de reorganizare !i aprobarea de ctre ordonatorul principal de credite a inventarului, situaiilor financiare !i contractelor n curs de e"ecuie la data comasrii. CAPITOLUL III P/01020/% /0F0/%3#A/0 &A 0&0M0,30&0 20 4%&A,5 A. AC3%10 1. Active fi"e Activele fi"e . sunt active deinute de ctre instituiile publice n scopul utilizrii lor pe termen lung. Activele fi"e includ activele fi"e corporale, activele fi"e necorporale !i activele financiare. 1.1. Active fi"e necorporale 1.1.1. 2efiniie Activele fi"e necorporale . sunt active fr substan fizic, care se utilizeaz pe o perioad mai mare de un an. Contabilitatea sintetic a activelor fi"e necorporale se ine pe categorii iar contabilitatea analitic feluri de active fi"e necorporale. 1.1.2. Coninut Activele fi"e necorporale cuprind$ . c eltuieli de dezvoltare6 . concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi !i active similare, cu e"cepia celor create intern de instituie6 . nregistrri ale reprezentaiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive, lucrri literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi6 . alte active fi"e necorporale6 . avansuri !i active fi"e necorporale n curs de e"ecuie. 1.1.2.1. C eltuieli de dezvoltare . sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetrii sau a altor cuno!tine, n scopul realizrii de produse sau servicii noi sau mbuntite substanial, naintea stabilirii produciei de serie sau utilizrii 7contul (89:. 0"emple de activiti de dezvoltare sunt$ . proiectarea, construcia !i testarea produciei intermediare sau folosirea intermediar a prototipurilor !i modelelor6 . proiectarea uneltelor !i matrielor care implic te nologie nou6 . proiectarea, construcia !i operarea unei uzine pilot care nu este fezabil din punct de vedere economic pentru producia pe scar larg6 . proiectarea, construcia !i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau mbuntite. 1.1.2.2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi !i active similare ac iziionate sau dob-ndite pe alte ci, se nregistreaz n conturile de active fi"e necorporale, la costul de ac iziie sau de producie, dup caz. 7contul (8;:. 1.1.2.3. nregistrri ale evenimentelor cultural.sportive, respectiv reprezentaii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive, lucrri literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi 7contul (8<:. 1.1.2.4. Alte active fi"e necorporale . includ programele informatice create de instituie sau ac iziionate de la teri, pentru necesitile proprii de utilizare, precum !i alte active fi"e necorporale 7contul (8':. 1.1.2.5. Avansuri !i active fi"e necorporale n curs de e"ecuie . cuprind avansurile acordate furnizorilor de active fi"e necorporale 7contul (9=: !i activele fi"e necorporale neterminate p-n la sf-r!itul perioadei, evaluate la costul de producie sau costul de ac iziie, dup caz 7contul (99:. 1.1.3. Momentul nregistrrii Activele fi"e necorporale se nregistreaz n momentul transferului dreptului de proprietate dac sunt ac iziionate cu titlu oneros sau n momentul ntocmirii documentelor dac sunt construite sau produse de instituie, respectiv primite cu titlu gratuit. 1.1.4. 0valuarea 1.1.4.1. 0valuarea iniial Activele fi"e necorporale trebuie s fie evaluate la$ . costul de ac iziie, pentru cele procurate cu titlu oneros6 . costul de producie, pentru cele construite sau produse de instituie6 . valoarea >ust pentru cele primite gratuit 7e". donaii, sponsorizri:. 1aloarea >ust se determin pe baza raportului ntocmit de speciali!ti !i cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de evaluatori autorizai. ?n element necorporal raportat drept c eltuial ntr.o perioad nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal. 1.1.4.2. C eltuieli ulterioare C eltuielile ulterioare efectuate cu un activ fi" necorporal dup ac iziionarea, finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop meninerea parametrilor funcionali stabilii iniial, se nregistreaz n conturile de c eltuieli atunci c-nd sunt efectuate. C eltuielile ulterioare vor ma>ora costul activului fi" necorporal atunci c-nd au ca efect mbuntirea performanelor fa de parametrii funcionali stabilii iniial. 1.1.4.3. 0valuarea la data bilanului ?n activ fi" necorporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare mai puin a>ustrile cumulate de valoare. A>ustrile de valoare cuprind toate coreciile destinate s in seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanului, indiferent dac acea reducere este sau nu definitiv. A>ustrile de valoare pot fi a>ustri permanente, denumite !i amortizri, !i)sau a>ustri provizorii, denumite n continuare a>ustri pentru depreciere, n funcie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fi"e necorporale. 1.1.5. Amortizarea 1aloarea amortizabil reprezint valoarea contabil a activului fi" necorporal ce trebuie nregistrat n mod sistematic pe parcursul duratei de via utile. %nstituiile publice amortizeaz activele fi"e necorporale utiliz-nd metoda amortizrii liniare. Amortizarea se nregistreaz lunar, ncep-nd cu luna urmtoare drii n folosin sau punerii n funciune a activului, dup caz. Amortizarea anual se calculeaz prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fi"e necorporale. Cota de amortizare se determin ca raport ntre *88 !i durata normal de utilizare prevzut de lege. C eltuielile de dezvoltare se amortizeaz ntr.o perioad de cel mult ; ani, cu aprobarea ordonatorului de credite 7contul ('8:. Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile !i activele similare, ac iziionate sau dob-ndite pe alte ci se amortizeaz pe durata prevzut pentru utilizarea lor de ctre instituiile publice care le dein 7contul ('8:. nregistrrile de reprezentaii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrri muzicale, evenimente sportive, lucrri literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaz. Programele informatice create de instituiile publice, ac iziionate sau dob-ndite pe alte ci se amortizeaz n funcie de durata probabil de utilizare, care nu poate dep!i o perioad de ; ani, cu aprobarea ordonatorului de credite 7contul ('8:. n cazul nerecuperrii integrale, pe calea amortizrii, a valorii contabile a activelor fi"e necorporale scoase din funciune, valoarea rmas neamortizat se include n c eltuielile instituiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funciune. 1.1.6. A>ustri pentru depreciere %nstituiile publice pot nregistra a>ustri pentru deprecierea activelor fi"e necorporale la sf-r!itul e"erciiului financiar, pe seama c eltuielilor 7contul (+8:. n situaia n care a>ustarea devine total sau parial fr obiect, ntruc-t motivele care au dus la reflectarea acesteia au ncetat s mai e"iste ntr.o anumit msur, atunci acea a>ustare trebuie diminuat sau anulat printr.o reluare corespunztoare la venituri. n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, a>ustarea trebuie ma>orat. 2eprecierea unui activ fi" necorporal poate aprea n situaiile$ . ncetrii sau apropierii ncetrii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ6 . bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat6 . e"ist o decizie de oprire a construciei unui activ nainte de terminare sau punere n funciune6 . performana s n furnizarea serviciilor este inferioar celei preconizate6 . modificri de te nologie sau legislaie n domeniu.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 11 of 330

1.1.7. Reevaluarea Reevaluarea se efectueaz n baza unor reglementri legale sau de ctre evaluatori autorizai. Rezultatele reevalurii se nregistreaz n contabilitate potrivit pct. C.3. din prezentele norme (contul 105 . 1.2. !ctive fi"e corporale 1.2.1. #efiniie $unt considerate active fi"e corporale obiectul sau comple"ul de obiecte ce se utilizeaz ca atare %i care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii& au valoare de intrare mai mare dec't limita stabilit prin (otr're a )uvernului %i o durat normal de utilizare mai mare de un an. Contabilitatea sintetic a activelor fi"e corporale se ine pe categorii* iar contabilitatea analitic pe fiecare obiect de eviden* prin care se nelege obiectul singular sau comple"ul de obiecte cu toate dispozitivele %i accesoriile acestuia* destinat s ndeplineasc n mod independent* n totalitate* o funcie distinct. 1.2.2. Coninut !ctivele fi"e corporale cuprind& + terenuri %i amena,ri la terenuri+ construcii+ instalaii te(nice* mi,loace de transport* animale %i plantaii+ mobilier* aparatur birotic* ec(ipamente de protecie a valorilor umane %i materiale %i alte active corporale+ avansuri %i active fi"e corporale n curs de e"ecuie. 1.2.2.1. .erenuri Contabilitatea terenurilor se ine separat pentru& terenuri (contul /111 %i amena,ri la terenuri (contul /11/ . 0n contabilitatea analitic* terenurile pot fi evideniate pe urmtoarele grupe& terenuri agricole* silvice* terenuri fr construcii* terenuri cu zcminte* terenuri cu construcii %i altele. !mena,rile la terenuri cuprind lucrri cum ar fi& racordarea la sistemul de alimentare cu energie electric* lucrrile de acces* mpre,muirile %i altele asemenea. 1otrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizrii* dar amena,rile la terenuri se amortizeaz pe o durat de 10 ani. 1.2.2.2. Construcii Construciile se evideniaz pe grupe* subgrupe* clase %i subclase* potrivit Catalogului privind clasificarea %i duratele normale de funcionare a mi,loacelor fi"e aprobat prin (otr're a )uvernului (contul /1/ . 1.2.2.3. 2nstalaii te(nice* mi,loace de transport* animale %i plantaii 2nstalaiile te(nice* mi,loacele de transport* animalele %i plantaiile se evideniaz pe grupe* subgrupe* clase %i subclase* potrivit Catalogului privind clasificarea %i duratele normale de funcionare a mi,loacelor fi"e aprobat prin (otr're a )uvernului (contul /13 . 1.2.2.4. 3obilier* aparatur birotic* ec(ipamente de protecie a valorilor umane %i materiale %i alte active corporale 3obilierul* aparatur birotic* ec(ipamente de protecie a valorilor umane %i materiale %i alte active corporale se evideniaz pe grupe* subgrupe* clase %i subclase* potrivit Catalogului privind clasificarea %i duratele normale de funcionare a mi,loacelor fi"e aprobat prin (otr're a )uvernului (contul /14 . 1.2.2.5. !vansuri %i active fi"e corporale n curs de e"ecuie 0n cadrul acestora se nregistreaz avansurile acordate furnizorilor de active fi"e corporale (contul /3/ precum %i activele fi"e corporale n curs de e"ecuie* care reprezint lucrrile de investiii neterminate p'n la sf'r%itul perioadei* efectuate n regie proprie sau n antrepriz. !cestea se evalueaz la costul de producie sau costul de ac(iziie* dup caz (contul /31 . !ctivele fi"e corporale n curs se trec n categoria activelor fi"e la finalizare dup recepia* darea n folosin sau punerea n funciune a acestora* dup caz. 1.2.2.6. !lte active ale statului (zcminte* resurse biologice necultivate* rezerve de ap Resursele minerale situate pe teritoriul rii* n subsolul rii %i al platoului continental n zona economic a Rom'niei din 3area 5eagr* delimitate conform principiilor dreptului internaional %i reglementrilor din conveniile internaionale la care Rom'nia este parte* fac obiectul e"clusiv al proprietii publice %i aparin statului rom'n. 1otrivit legislaiei n vigoare* n categoria resurselor minerale se includ& crbunii* minereurile feroase* neferoase* de aluminiu %i roci alumifere* de metale nobile* radioactive* substanele utile nemetalifere* rocile utile* pietrele preioase %i semipreioase* gazele necombustibile* apele geotermale* apele minerale naturale (gazoase %i plate * apele minerale terapeutice* etc. 6cmintele reprezint rezerve descoperite de minerale* at't de suprafa c't %i subterane* care sunt e"ploatabile economic* in'nd seama de nivelul relativ al preurilor. 6cmintele cuprind rezervele de crbune* de petrol %i gaze naturale* rezervele de minereuri metalifere %i minereuri nemetalifere (contul /15 . Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele %i vegetalele de producie unic sau permanent asupra crora se e"ercit dreptul de proprietate* dar a cror cre%tere natural %i7sau regenerare nu este plasat sub controlul direct %i responsabilitatea unitilor instituionale %i nu este gestionat de acestea. #e e"emplu* pdurile virgine %i resursele piscicole nee"ploatate* care fac parte din teritoriul naional. !ici trebuie incluse doar resursele care sunt de,a e"ploatabile cu scop economic* sau sunt susceptibile de a fi e"ploatate ntr+un viitor apropiat. (contul /15 . Rezervele de ap sunt ntinderi de ap %i alte rezerve subterane n msura n care prin e"ercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de pia (cont /15 . 1.2.3. 3omentul nregistrrii !ctivele fi"e corporale se nregistreaz la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele ac(iziionate cu titlu oneros sau la data ntocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de instituie* respectiv primite cu titlu gratuit. 1.2.4. 8valuarea 1.2.4.1. 8valuarea iniial !ctivele fi"e trebuie s fie evaluate la& + costul de ac(iziie* pentru cele procurate cu titlu oneros+ costul de producie* pentru cele construite sau produse de instituie+ valoarea ,ust pentru cele dob'ndite gratuit. (e". donaii* sponsorizri . 9aloarea ,ust se determin pe baza raportului ntocmit de speciali%ti %i cu aprobarea ordonatorului de credite* sau pe baza unor evaluri efectuate de regul de evaluatori autorizai. 1.2.4.2. C(eltuieli ulterioare C(eltuielile ulterioare efectuate cu un activ fi" corporal dup ac(iziionarea* finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop meninerea parametrilor funcionali stabilii iniial* se nregistreaz n conturile de c(eltuieli atunci c'nd sunt efectuate (reparaii curente . C(eltuielile ulterioare vor ma,ora costul activului fi" corporal atunci c'nd au ca efect mbuntirea performanelor fa de parametrii funcionali stabilii iniial (modernizri sau mrirea duratei de via utile (reparaii capitale %i conduc la obinerea de beneficii economice viitoare. :binerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin cre%terea veniturilor* cre%terea potenialului de servicii furnizate* fie indirect prin reducerea c(eltuielilor de ntreinere %i funcionare. 0n cazul cldirilor* investiiile efectuate trebuie s asigure protecia valorilor umane %i materiale %i mbuntirea gradului de confort %i ambient sau reabilitarea %i modernizarea termic a acestora. ;a e"pirarea contractului de nc(iriere valoarea investiiilor efectuate la activele fi"e luate cu acest titlu* se scad din contabilitatea instituiei publice care le+a efectuat %i se nregistreaz n contabilitatea instituiei care le are n patrimoniu sau a agentului economic* pentru a ma,ora corespunztor valoarea de intrare a activelor fi"e respective* potrivit contractelor nc(eiate. 1.2.4.3. 8valuarea la data bilanului <n activ fi" corporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare mai puin a,ustrile cumulate de valoare. !,ustrile de valoare cuprind toate coreciile destinate s in seama de reducerile valorilor activelor individuale* stabilite la data bilanului* indiferent dac acea reducere este sau nu definitiv. !,ustrile de valoare pot fi a,ustri permanente* denumite %i amortizri* %i7sau a,ustri provizorii* denumite n continuare a,ustri pentru depreciere n funcie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fi"e corporale. 1.2.5. !mortizarea 9aloarea amortizabil reprezint valoarea contabil a activului fi" corporal ce trebuie nregistrat n mod sistematic pe parcursul duratei de via utile. 2nstituiile publice amortizeaz activele fi"e corporale utiliz'nd metoda amortizrii liniare (contul /=1 . !mortizarea se nregistreaz lunar* ncep'nd cu luna urmtoare recepiei sau punerii n funciune* dup caz* a activului. !mortizarea anual se calculeaz prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fi"e corporale. Cota de amortizare se determin ca raport ntre 100 %i durata normal de utilizare prevzut n Catalogul privind duratele normale de utilizare care se aprob prin (otr're a )uvernului. !mortizarea activelor fi"e corporale date cu c(irie* n concesiune sau n folosin gratuit* se calculeaz de ctre instituiile publice care le au n patrimoniu. !mortizarea investiiilor efectuate la activele fi"e corporale nc(iriate de instituiile publice se nregistreaz de instituiile publice care au efectuat investiiile* pe perioada contractului sau pe durata normal de utilizare rmas* dup caz. ;a ncetarea contractului* valoarea investiiilor nediminuat cu amortizarea calculat se cedeaz instituiei publice care le are n patrimoniu sau agentului economic* dup caz* pentru a ma,ora corespunztor valoarea de intrare a activelor fi"e corporale. 0n procesul+verbal de predare+preluare a investiiei se va meniona %i valoarea amortizrii investiiei* pentru ca instituia public care le are n patrimoniu sau agentul economic s poat nregistra amortizarea corespunztoare noii valori de intrare. !ctivele fi"e corporale aflate n patrimoniul instituiilor publice se amortizeaz pe o durat normal de funcionare cuprins n cadrul unei pla,e de ani (durata minim %i ma"im * e"ist'nd posibilitatea alegerii numrului de ani de amortizare n cadrul acestor durate. !stfel stabilit* durata normal de funcionare a

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 12 of 330

activului fix rmne neschimbat pn la recuperarea integral a valorii de intrare a acestuia. n cazul nerecuperrii integrale, pe calea amortizrii, a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din funciune, valoarea rmas neamortizat se include n cheltuielile instituiilor publice, integral, la momentul scoaterii din funciune. 1.2.6. Ajustri pentru depreciere nstituiile publice pot nregistra ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfr!itul exerciiului financiar, pe seama cheltuielilor "contul #$%&. n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au ncetat s mai existe ntr'o anumit msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr'o reluare corespunztoare la venituri. n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat. (eprecierea unui activ fix corporal poate aprea n situaiile) ' deteriorrii fizice a activului* ' ncetrii sau apropierii ncetrii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ* ' bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat* ' exist o decizie de oprire a construciei unui activ nainte de terminare sau punere n funciune* ' performana s n furnizarea serviciilor este inferioar celei preconizate* ' modificri de tehnologie sau legislaie n domeniu. 1.2.7. +eevaluarea +eevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea just. ,aloarea just se determin pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de profesioni!ti calificai, membrii ai unui organism profesional n domeniu. n cazul n care, ulterior recunoa!terii iniiale ca activ, valoarea unui activ fix corporal este determinat pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de achiziie-costului de producie sau al oricrei alte valori atribuite nainte acelui activ. n astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avnd n vedere valoarea acestuia, determinat n urma reevalurii. +eevalurile trebuie fcute cu suficient regularitate, astfel nct valoarea contabil s nu difere substanial de cea care ar fi determinat folosind valoarea just la data bilanului. (iferena dintre valoarea rezultat n urma reevalurii !i valoarea la cost istoric trebuie prezentat la rezerva din reevaluare "contul %./&. +eevaluarea se efectueaz pe baza normelor metodologice elaborate de 0inisterul 1inanelor 2ublice sau de ctre evaluatori autorizai. +ezultatele reevalurii se nregistreaz n contabilitate potrivit pct. 3.4 din prezentele norme "contul %./&. 1.2.8. Alte prevederi 1.2.8.1. 2revederi referitoare la valorificare !i scoatere din funciune 2otrivit prevederilor legale n vigoare, pot fi transmise fr plat, orice fel de bunuri aflate n stare de funcionare, indiferent de durata de folosin, dac acestea nu mai sunt necesare instituiei publice care le are n administrare, dar care pot fi folosite n continuare de alt instituie public sau dac, potrivit reglementrilor n vigoare, instituia nu mai are dreptul s utilizeze bunul respectiv. nstituia public care disponibilizeaz bunuri va informa n scris alte instituii publice pe care le consider c ar avea nevoie de bunurile disponibilizate. 5ransmiterea, fr plat, de la o instituie public la o alt instituie public, se va face pe baz de proces'verbal de predare'preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al instituiei publice care a solicitat s i fie transmis bunul respectiv, precum !i de ordonatorul de credite care l are n administrare. nstituiile publice pot valorifica bunurile !i prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, avnd cel puin aceea!i parametri. n acest caz, bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, dup caz, plata sau parte din plata datorat pentru bunurile noi care se achiziioneaz conform prevederilor legislaiei privind achiziiile publice. 6coaterea din funciune a activelor fixe corporale, necorporale !i n curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dup caz. 7a instituiile publice la care conductorii ndeplinesc atribuiile ordonatorilor teriari de credite, scoaterea din funciune a activelor fixe corporale, necorporale !i n curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dup caz, n funcie de subordonare. 1.2.8.2. 2revederi referitoare la leasing 7easing'ul este operaiunea n care o parte, denumit locator-finanator, transmite pentru o perioad determinat dreptul de folosin asupra unui bun, al crui proprietar este, celeilalte pri, denumit locatar-utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei pli periodice, denumit rat de leasing, iar la sfr!itul perioadei de leasing locatorul-finanatorul se oblig s pstreze dreptul de opiune al utilizatorului de a cumpra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a nceta raporturile contractuale. 8peraiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum !i bunuri mobile de folosin ndelungat, aflate n circuitul civil, cu excepia nregistrrilor pe band audio !i video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor !i a altor drepturi de autor. ,aloarea de intrare reprezint valoarea la care a fost achiziionat bunul de la finanator, respectiv costul de achiziie. ,aloarea rezidual reprezint valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului ctre utilizator. (obnda de leasing reprezint rata medie a dobnzii bancare pe piaa romneasc. +ata de leasing reprezint) ' n cazul leasing'ului financiar, cota'parte din valoarea de intrare a bunului !i a dobnzii de leasing* ' n cazul leasing'ului operaional, cota de amortizare calculat n conformitate cu actele normative n vigoare !i un beneficiu stabilit de prile contractante. nstituiile publice care achiziioneaz active fixe n leasing financiar au obligaia nregistrrii acestora n contabilitate, deoarece prin contractul de leasing financiar riscurile !i beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului dreptului de proprietate din momentul ncheierii contractului "contul %9:&. ;unurile achiziionate n leasing financiar se supun amortizrii, n condiiile legii. 1.2.8.3. 2revederi referitoare la activele fixe primite prin donaii !i sponsorizri Activele fixe corporale !i necorporale primite ca donaii, sponsorizri sau cu titlu gratuit se nregistreaz n contabilitate la valoarea just. ,aloarea just se determin pe baza raportului ntocmit de speciali!ti !i cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de evaluatori autorizai. 1.3. Active financiare 1.3.1. (efiniie <n activ financiar este orice activ care reprezint) depozite, un instrument de capitaluri proprii al unei alte entiti, un drept contractual. 1.3.2. 3oninut Activele financiare cuprind) ' titluri de participare* ' alte titluri imobilizate* ' creane imobilizate. 1.3.2.1. 5itluri de participare 5itlurile de participare reprezint drepturile sub form de aciuni deinute de stat sau unitile administrativ'teritoriale potrivit legii, n capitalul unor societi comerciale sau organisme internaionale, a cror deinere pe o perioad ndelungat aduce venituri sub form de dividende "contul #9.&. 1.3.2.2. Alte titluri imobilizate Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligaiunile deinute de stat, a cror deinere pe o perioad ndelungat aduce venituri sub form de dobnzi "contul #9/&. 1.3.2.3. 3reane imobilizate 3reanele imobilizate reprezint drepturile instituiilor publice pentru mprumuturi acordate pe termen lung !i alte creane pe termen lung, potrivit legii. 3ontabilitatea creanelor imobilizate se ine pe urmtoarele categorii) mprumuturi acordate pe termen lung !i alte creane imobilizate. n conturile de mprumuturi pe termen lung se nregistreaz sumele acordate terilor n baza unor contracte de mprumut pentru care se percep dobnzi, potrivit legii "cont #9:&. n categoria altor creane imobilizate intr) garaniile, depozitele, depuse de instituia public la teri "cont #9:&. 1.3.3. 0omentul nregistrrii Activele financiare de natura titlurilor de participare !i a altor titluri imobilizate se nregistreaz la momentul dobndirii acestora, n condiiile prevzute de lege. mprumuturile acordate pe termen lung se nregistreaz n momentul constatrii dreptului de crean respectiv. 1.3.4. =valuarea 1.3.4.1. =valuarea iniial Activele financiare se evalueaz la costul de achiziie sau valoarea determinat prin contractul de dobndire a acestora. 1.3.4.2. =valuarea la data bilanului Activele financiare trebuie prezentate n bilan la valoarea de intrare mai puin ajustrile cumulate pentru pierderea de valoare. 1.3.5. Ajustri pentru pierderea de valoare nstituiile publice pot nregistra ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfr!itul exerciiului financiar, pe seama cheltuielilor "contul #$9&. n situaia n care ajustarea devine total sau parial fr obiect, ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au ncetat s mai existe ntr'o anumit msur, atunci acea ajustare trebuie diminuat sau anulat printr'o reluare corespunztoare la venituri. n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, ajustarea trebuie majorat. 2. Active curente "circulante& +ecunoa!terea activelor curente "circulante& <n activ se clasific ca activ circulant "curent& atunci cnd)

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 13 of 330

' este achiziionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comercializrii !i se a!teapt s fie realizat n termen de %# luni de la data bilanului* ' este reprezentat de creane aferente ciclului de exploatare* ' este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a cror utilizare nu este restricionat. 3iclul de exploatare reprezint perioada de timp dintre achiziionarea materiilor prime care intr ntr'un proces de transformare !i finalizarea acestora n trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. =chivalenele de trezorerie reprezint investiiile pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt u!or convertibile n numerar !i sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Activele circulante "curente& cuprind) ' stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost ntocmit factura* ' creane* ' investiii pe termen scurt* ' casa !i conturi la bnci. 2.1. 6tocuri 2.1.1. (efiniie 6tocurile sunt active circulante) a) deinute pentru a fi vndute pe parcursul desf!urrii normale a activitii* b) n curs de producie n vederea vnzrii n procesul desf!urrii normale a activitii) sau c) sub form de materii prime, materiale !i alte consumabile ce urmeaz s fie folosite n desf!urarea activitii curente a instituiei, n procesul de producie sau pentru prestarea de servicii. 2.1.2. 3oninut n cadrul stocurilor se cuprind) materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, produsele, animalele !i psrile, mrfurile, ambalajele, producia n curs de execuie !i bunurile aflate n custodie, pentru prelucrare sau n consignaie la teri. 6unt incluse de asemenea, stocurile de materii prime strategice !i de alte stocuri cu o importan deosebit pentru economia naional. 2.1.2.1. 0aterii prime 0ateriile prime particip direct la fabricarea produselor !i se regsesc n produsul finit integral sau parial, fie n starea lor iniial, fie transformat "contul 4.%&. 2.1.2.2. 0ateriale consumabile 0aterialele consumabile "materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semine !i materiale de plantat, furaje, medicamente !i materiale sanitare !i alte materiale consumabile& care particip sau ajut la procesul de fabricaie fr a se regsi, de regul, n produsul finit sau asigur desf!urarea activitii curente a instituiei "contul 4.#&. 2.1.2.3. 0ateriale de natura obiectelor de inventar 0aterialele de natura obiectelor de inventar reprezint bunuri cu o valoare mai mic dect limita prevzut de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosin, sau cu o durat mai mic de un an, indiferent de valoarea lor, precum !i bunurile asimilate acestora "echipamentul de protecie, echipamentul de lucru, mbrcmintea special, mecanismele, scule, dispozitive, verificatoare, aparatele de msur !i control, etc.& "contul 4.4&. (ocumentele aflate n fondurile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate n categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naional mobil, nu sunt active fixe !i sunt evideniate, gestionate !i inventariate n condiiile legii. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, aflate n folosin "contul 4.4&. =liminarea documentelor din colecii se aplic numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, dup o perioad de minimum 9 luni de la achiziie. 2entru organizarea contabilitii analitice a crilor care au fost trecute n categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, se poate utiliza metoda global'valoric, cu aprobarea ordonatorului de credite. =videna materialelor de natura obiectelor de inventar se ine pe dou categorii) materiale de natura obiectelor de inventar n magazie "contul 4.4%& !i materiale de natura obiectelor de inventar n folosin "contul 4.4#&. nregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaz la momentul scoaterii din folosin. 2.1.2.4. 0ateriale rezerv de stat !i de mobilizare +ezerva de stat ' 3uprinde bunuri din proprietatea public a statului care se constituie n scopul de a interveni operativ pentru protecia populaiei, a economiei !i pentru aprarea rii, n situaii excepionale determinate de calamiti naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau n caz de rzboi "cont 4.>%&. +ezerva de mobilizare ' 3uprinde bunuri din proprietatea public a statului !i anume) ' n industrie) materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri !i elemente de completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare* ' n comunicaii !i transporturi) materiale destinate restabilirii !i meninerii n stare de funcionare a capacitilor de transport !i telecomunicaii necesare asigurrii nevoilor forelor sistemului naional de aprare* ' n sntate) materiale sanitar'farmaceutice consumabile, materii prime !i materiale necesare fabricrii produselor farmaceutice, aparatur, instrumentar medical* ' n comer) produse alimentare !i industriale necesare asigurrii cererilor unitilor militare, solicitate pe plan local, la mobilizare "cont 4.>#&. 2.1.2.5. Ambalaje rezerv de stat !i de mobilizare Ambalajele rezerv de stat !i de mobilizare ' cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie n rezerva de stat !i de mobilizare, menionate la pct. #.%.#.>. "contul 4./&. 2.1.2.6. Alte stocuri n categoria altor stocuri intr) muniiile !i furniturile pentru aprare naional, ordine public !i siguran naional, precum !i alte stocuri specifice altor instituii publice "contul 4.$&. 2.1.2.7. 2roduse) semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile !i de!euri 2.1.2.7.1. 6emifabricate 6emifabricatele reprezint produsele care nu au parcurs n ntregime fazele procesului tehnologic !i care au nevoie de prelucrri ulterioare n cadrul unitii sau se livreaz terilor "contul 4>%&. 2.1.2.7.2. 2roduse finite 2rodusele finite sunt produsele are au parcurs n ntregime fazele procesului tehnologic !i nu mai au nevoie de prelucrri ulterioare n cadrul unitii, putnd fi depozitate n vederea livrrii sau expediate direct clienilor "contul 4>/&. 2.1.2.7.3. +ebuturi, materiale recuperabile !i de!euri "contul 4>9& +ebut definitiv se consider produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte !i nu poate fi utilizat dect, eventual, ca materie prim sau ca material pentru producerea altor bunuri. 2rin rebut parial se nelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte !i care, supus unor operaii de remediere, eficiente sub aspect economic, devine un produs corespunztor sau poate fi valorificat ca produs declasat. 2rodus declasat se consider produsul care nu corespunde prevederilor din standarde, norme tehnice, caiete de sarcini sau contracte, dar poate fi valorificat, potrivit normelor legale, la pre redus. 2.1.2.8. 2roducia n curs de execuie 2roducia n curs de execuie reprezint producia care nu a trecut prin toate fazele prevzute n procesul tehnologic, precum !i produsele nesupuse probelor !i recepiei tehnice sau necompletate n ntregime "contul 44%&. n cadrul produciei n curs de execuie se cuprind, de asemenea, lucrrile !i serviciile, precum !i studiile n curs de execuie "contul 44#&. 2.1.2.9. ;unuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului sau a unitilor administrativ'teritoriale ;unurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, precum !i bunurile de acest fel aflate n custodie sau n consignaie la teri sunt evideniate de ctre direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului ;ucure!ti, sau alte instituii ale statului potrivit prevederilor legale n vigoare "contul 4>:&. ;unurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ'teritoriale se evideniaz n contabilitatea acestora "contul 4>$&. 2.1.2.10. 6tocuri aflate la teri 6tocurile aflate la teri sunt bunuri aflate n custodie, pentru prelucrare sau consignaie la teri, care se nregistreaz distinct n contabilitate pe categorii de stocuri "conturile 4/%, 4/>, 4/9, 4/:, 4/?, 4/$&. 2.1.2.11. Animale !i psri n aceast categorie se includ animalele nscute vii !i cele tinere de orice fel "taurine, porcine, ovine'caprine, cabaline, etc.& crescute pentru producie "ln, lapte, blan, etc.&, reproducie, munc, reprezentaie "spectacole&, expunere "n parcuri !i grdini zoologice&, precum !i animalele !i psrile la ngr!at pentru a fi valorificate "contul 49%&. 2.1.2.12. 0rfuri 0rfurile reprezint bunurile pe care entitatea le cumpr n vederea revnzrii sau produsele realizate n instituii predate spre vnzare magazinelor proprii "contul 4:%&. 2.1.2.13. Ambalaje Ambalajele includ materialele refolosibile, achiziionate sau realizate n instituie, folosite pentru ambalarea produselor destinate vnzrii !i care n mod temporar pot fi pstrate de teri, cu obligaia restituirii n condiiile prevzute n contracte "contul 4?%&.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 14 of 330

2.1.3. Momentul nregistrrii Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achiziionate de ctre instituii din momentul n care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci cnd furnizarea acestor bunuri este terminat. Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc n momentul consumului acestora. Excepie fac materialele de natura obiectelor de inventar al cror cost se recunoa!te n momentul scoaterii din folosin. "einerea cu orice titlu de bunuri materiale precum !i efectuarea de operaiuni economice fr s fie nregistrate n contabilitate sunt interzise. #n aplicarea acestor prevederi este necesar s se asigure$ a) recepionarea tuturor bunurilor materiale intrate n instituie !i nregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare n custodie sau n consignaie se recepioneaz !i nregistreaz distinct ca intrri n gestiune. %aloarea acestor bunuri se nregistreaz n conturi n afara bilanului& b) n situaia unor decala'e ntre aprovizionarea !i recepia bunurilor care se dovedesc a fi n mod cert n proprietatea unitii se procedeaz astfel$ ( bunurile sosite fr factur se nregistreaz ca intrri n gestiune att la locul de depozitare ct !i n contabilitate pe baza recepiei !i a documentelor nsoitoare& ( bunurile sosite !i nerecepionate se nregistreaz distinct ca intrri n gestiune la locul de depozitare pe baza documentelor nsoitoare. )u se nregistreaz n contabilitate datorit lipsei recepiei acestora. c) n cazul unor decala'e ntre vnzarea !i livrarea bunurilor acestea se nregistreaz ca ie!iri din instituie nemaifiind considerate proprietatea acesteia astfel$ ( bunurile facturate !i nelivrate se nregistreaz distinct n gestiune iar n contabilitate n conturi n afara bilanului& ( bunurile livrate dar nefacturate se nregistreaz ca ie!iri din gestiune att la locurile de depozitare ct !i n contabilitate pe baza documentelor care confirm ie!irea din gestiune potrivit legii& d) bunurile aprovizionate sau vndute cu clauze privind dreptul de proprietate se nregistreaz la intrri !i respectiv la ie!iri att n gestiune ct !i n contabilitate potrivit contractelor ncheiate. 2.1.4. Evaluarea 2.1.4.1. Evaluarea iniial *tocurile se nregistreaz n contabilitate la costul de achiziie costul de producie sau valoarea 'ust dup caz. Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente achiziiei !i prelucrrii precum !i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile n forma !i n locul n care se gsesc. Costul de producie sau de prelucrare al stocurilor precum !i costul de producie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente produciei !i anume$ materiale directe energie consumat n scopuri tehnologice manoper direct !i alte cheltuieli directe de producie precum !i cota cheltuielilor indirecte de producie alocat n mod raional ca fiind legat de fabricaia acestora. Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera !i alte cheltuieli legate de personalul direct anga'at n furnizarea serviciilor inclusiv personalul nsrcinat cu supravegherea precum !i regiile corespunztoare. #n funcie de specificul activitii pentru determinarea costului pot fi folosite de asemenea metoda costului standard n activitatea de producie sau metoda preului cu amnuntul n comerul cu amnuntul. Costul standard ia n considerare nivelurile normale ale materialelor !i consumabilelor manoperei eficienei !i capacitii de producie. +ceste niveluri trebuie revizuite periodic !i a'ustate dac este necesar n funcie de condiiile existente la un moment dat. "iferenele de pre fa de costul de achiziie sau de producie trebuie evideniate distinct n contabilitate fiind recunoscute n costul activului. ,epartizarea diferenelor de pre asupra valorii bunurilor ie!ite !i asupra stocurilor se efectueaz cu a'utorul unui coeficient care se calculeaz astfel$
Soldul iniial al + Diferenele de pre aferente diferenelor de pre intrrilor n cursul perioadei la pre de nregistrare, cumulat de la nceputul exerciiului financiar pn la finele perioadei de referin Coeficient = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| x 100 de reparti are Soldul iniial al + !aloarea intrrilor n cursul stocurilor la pre de perioadei la pre de nregistrare, nregistrare cumulat de la nceputul exerciiului financiar pn la finele perioadei de referin

* La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniial al contului de mrfuri i valoarea intrrilor de mrfuri nu vor include TVA neexigibil. +cest coeficient se nmule!te cu valoarea bunurilor ie!ite din gestiune la pre de nregistrare iar suma rezultat se nregistreaz n conturile corespunztoare n care au fost nregistrate bunurile ie!ite. Coeficienii de repartizare a diferenelor de pre pot fi calculai la nivelul conturilor sintetice de gradul l !i -- prevzute n planul general de conturi pe grupe sau categorii de stocuri. .a sfr!itul perioadei soldurile conturilor de diferene se cumuleaz cu soldurile conturilor de stocuri la pre de nregistrare astfel nct aceste conturi s reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziie sau costul de producie dup caz. "iferenele de pre se nregistreaz proporional att asupra valorii bunurilor ie!ite ct !i asupra bunurilor rmase n stoc. Metoda preului cu amnuntul este folosit n unitile de desfacere cu amnuntul pentru a determina costul stocurilor cu articole numeroase !i cu mi!care rapid care au mar'e similare !i pentru care nu este indicat s se foloseasc alt metod. #n aceast situaie costul bunurilor vndute se calculeaz prin deducerea valorii mar'ei brute din preul de vnzare al stocurilor. /rice modificare a preului de vnzare presupune recalcularea mar'ei brute. 2.1.4.2. Evaluarea la ie!irea din gestiune .a ie!irea din gestiune stocurile se evalueaz !i se nregistreaz n contabilitate prin aplicarea uneia din metodele$ a) metoda primul intrat ( primul ie!it 01-1/2& b) metoda costului mediu ponderat 0CM32& c) metoda ultimul intrat ( primul(ie!it 0.-1/2& a) Metoda 4primul intrat ( primul ie!it4 01-1/2 ( potrivit acestei metode bunurile ie!ite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al primei intrri 0lot2. 3e msura epuizrii lotului bunurile ie!ite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al lotului urmtor n ordine cronologic. b) Metoda costului mediu ponderat 0CM32 ( presupune calcularea costului fiecrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate n stoc la nceputul perioadei !i a costului elementelor similare produse sau cumprate n timpul perioadei. Media poate fi calculat periodic sau dup fiecare recepie. c) Metoda 4ultimul intrat ( primul ie!it4 0.-1/2 ( potrivit acestei metode bunurile ie!ite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al ultimei intrri 0lot2. 3e msura epuizrii lotului bunurile ie!ite din gestiune se evalueaz la costul de achiziie sau de producie al lotului anterior n ordine cronologic. Metoda aleas trebuie aplicat cu consecven pentru elemente similare de natura stocurilor de la un exerciiu la altul. "ac n situaii excepionale ordonatorii de credite decid s schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri n notele explicative trebuie s se prezinte urmtoarele informaii$ ( motivul schimbrii metodei& !i ( efectele sale asupra rezultatului. / instituie trebuie s utilizeze acelea!i metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natur !i utilizare similare. 3entru stocurile cu natur sau utilizare diferit folosirea unor metode diferite de calcul a costului poate fi 'ustificat. 2.1.4.3. Evaluarea la data bilanului +ctivele de natura stocurilor nu trebuie reflectate n bilan la o valoare mai mare dect valoarea care se poate obine prin utilizarea sau vnzarea lor. #n acest scop valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil net prin reflectarea unei a'ustri pentru depreciere. 3rin valoare realizabil net se nelege preul de vnzare estimat ce ar putea fi obinut pe parcursul desf!urrii normale a activitii minus costurile estimate pentru finalizarea bunului atunci cnd este cazul !i costurile estimate necesare vnzrii. 2.1.5. +'ustri pentru depreciere -nstituiile publice pot nregistra a'ustri pentru deprecierea stocurilor la sfr!itul exerciiului financiar pe seama cheltuielilor 0conturile 567 568 565 569 56: 56; 56< 56=2. #n situaia n care a'ustarea devine total sau parial fr obiect ntruct motivele care au dus la reflectarea acesteia au ncetat s mai existe ntr(o oarecare msur atunci acea a'ustare trebuie diminuat sau anulat printr(o reluare corespunztoare la venituri. #n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat a'ustarea trebuie ma'orat. 2.1.6. +lte prevederi referitoare la stocuri 2.1.6.1. -nventarierea produciei neterminate 3roducia n curs de execuie se determin prin inventarierea produciei neterminate la sfr!itul perioadei prin metode tehnice de constatare a gradului de

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 15 of 330

finalizare sau a stadiului de efectuare a operaiilor tehnologice !i evaluarea acesteia la costul de producie. 2.1.6.2. Metode de eviden a stocurilor Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ !i valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. #n condiiile folosirii inventarului permanent n contabilitate se nregistreaz toate operaiunile de intrare !i ie!ire ceea ce permite stabilirea !i cunoa!terea n orice moment a stocurilor att cantitativ ct !i valoric. -nventarul intermitent const n stabilirea ie!irilor !i nregistrarea lor n contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfr!itul perioadei. #n acest caz ie!irile se determin ca diferena ntre valoarea stocului iniial plus valoarea intrrilor !i valoarea stocului final determinat pe baza inventarierii Contabilitatea analitic a bunurilor se ine pe baza uneia din urmtoarele metode$ operativ(contabil cantitativ(valoric global(valoric. Metoda operativ(contabil se poate aplica pentru contabilitatea analitic a materiilor prime materialelor consumabile materialelor de natura obiectelor de inventar semifabricatelor produselor finite produselor reziduale mrfurilor !i ambala'elor. +ceast metod const n inerea n cadrul fiecrei gestiuni a evidenei cantitative a bunurilor pe feluri cu a'utorul fi!elor de magazie iar n contabilitate n inerea evidenei valorice pe conturi de materiale desf!urate valoric pe gestiuni iar n cadrul gestiunilor pe grupe sau subgrupe de materiale dup caz. Controlul exactitii nregistrrilor din evidena gestiunilor !i din contabilitate se asigur prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fi!ele de magazie n registrul stocurilor. Metoda cantitativ(valoric se poate folosi pentru contabilitatea analitic a materiilor prime materialelor consumabile materialelor de natura obiectelor de inventar semifabricatelor produselor finite produselor reziduale mrfurilor animalelor !i ambala'elor. +ceast metod const n inerea evidenei cantitative pe feluri de stocuri n cadrul fiecrei gestiuni iar n contabilitate inerea evidenei cantitativ(valorice. %erificarea exactitii nregistrrilor din eviden de la locurile de depozitare !i din contabilitate se efectueaz prin puncta'ul periodic dintre cantitile operate n fi!ele de magazie !i cele din fi!ele de cont analitic din contabilitate. Metoda global(valoric se poate utiliza pentru contabilitatea analitic a mrfurilor !i ambala'elor din unitile de desfacere cu amnuntul rechizitelor de birou imprimatelor materialelor folosite la ambalare materialelor de natura obiectelor de inventar precum !i altor categorii de bunuri. 3otrivit acestei metode contabilitatea analitic a mrfurilor !i ambala'elor se ine global(valoric att la gestiune ct !i n contabilitate iar controlul concordanei nregistrrilor din evidena gestiunii !i din contabilitate se efectueaz numai valoric la perioade stabilite de unitate. 2.1.6.3. *cderea din gestiune a stocurilor 3otrivit prevederilor reglementrilor legale n vigoare scderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaz culpei unei persoane se face n baza aprobrii ordonatorului de credite respectiv cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. 3entru instituiile publice limitele maxime de perisabilitate admise se aprob de ordonatorul principal de credite. #n acest scop ministerele vor stabili limite proprii care vor fi supuse spre avizare Ministerului 1inanelor 3ublice. "eclasarea !i casarea unor bunuri materiale se aprob de ctre ordonatorul superior de credite respectiv principal sau secundar dup caz. 2.2. -nvestiii pe termen scurt 2.2.1. Coninut -nvestiiile pe termen scurt la instituiile publice se prezint sub forma obligaiunilor emise !i rscumprate. #n scopul asigurrii surselor de finanare unitile administrativ(teritoriale pot emite n condiiile legii obligaiuni cu dobnd sau cu discount pe care le rscumpr la termen 0conturile :>: !i :>62. 2.2.2. Evaluarea 2.2.2.1. Evaluarea iniial .a intrarea n patrimoniu investiiile pe termen scurt se evalueaz la costul de achiziie sau la valoarea stabilit potrivit contractelor. 2.2.2.2. Evaluarea la bilan .a bilan investiiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai puin a'ustrile cumulate pentru pierderea de valoare. 2.2.3. +'ustri pentru pierderea de valoare 3entru deprecierea investiiilor pe termen scurt la sfr!itul exerciiului financiar cu ocazia inventarierii instituiile publice pot reflecta a'ustri pentru pierderea de valoare. .a sfr!itul fiecrui exerciiu financiar a'ustrile pentru pierderea de valoare a investiiilor pe termen scurt se diminueaz sau anuleaz dup caz prin reluarea la venituri 0contul :6:2. #n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat a'ustarea trebuie ma'orat. .a ie!irea din instituie a investiiilor pe termen scurt eventualele a'ustri pentru pierderea de valoare se anuleaz. 2.3. Casa conturi la trezoreria statului !i bnci 2.3.1. 3revederi generale Contabilitatea trezoreriei asigur evidena existenei !i mi!crii titlurilor de plasament a altor valori de trezorerie a disponibilitilor existente n conturi la trezoreria statului Banca )aional a ,omniei bncile comerciale !i n casierie. #n scopul ntririi rolului finanelor publice !i al asigurrii unei discipline bugetare ferme instituiile publice indiferent de sistemul de finanare !i de subordonare inclusiv activitile de pe lng unele instituii publice finanate integral din venituri proprii efectueaz operaiunile de ncasri !i pli prin unitile teritoriale ale trezoreriei statului n raza crora !i au sediul !i unde au deschise conturile de venituri cheltuieli !i disponibiliti n condiii de siguran. Este interzis instituiilor publice de a efectua operaiunile de mai sus prin bncile comerciale cu excepia situaiilor prevzute de lege. #n vederea efecturii cheltuielilor prevzute n buget instituiile publice au obligaia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri !i cheltuieli?bugetul de cheltuieli aprobat n condiiile legii. Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat bugetul asigurrilor sociale de stat bugetele fondurilor speciale bugetele locale pot fi folosite de instituiile publice finanate de la buget la cererea ordonatorilor de credite numai dup deschiderea !i repartizarea creditelor bugetare. Creditele bugetare aprobate n bugetul instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii pot fi folosite n limita disponibilitilor existente n cont. Contabilitatea instituiilor publice asigur nregistrarea plilor de cas !i a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaiei bugetare potrivit bugetului aprobat. 2.3.2. Coninut @rupa Casa conturi la trezoreria statului !i bnci include$ conturi la trezoreria statului !i bnci disponibil al bugetelor casa !i alte valori acreditive disponibil din fonduri cu destinaie special disponibil al instituiei publice finanate din venituri proprii disponibil din veniturile fondurilor speciale viramente interne. 2.3.2.1. "isponibiliti ale instituiilor publice la trezoreria statului !i bnci +ceast grup cuprinde$ disponibilul din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului 0contul :7>2 valorile de ncasat sub forma cecurilor 0contul :772 disponibilul n lei !i valut al instituiilor publice pstrat la bncile comerciale 0contul :782 disponibilitile n lei !i valut provenind din mprumuturi interne !i externe contractate de stat 0contul :752 !i garantate de stat 0contul :792 disponibilul din fonduri externe nerambursabile 0contul :7:2 disponibilul din mprumuturi interne !i externe contractate de autoritile administraiei publice locale 0contul :7;2 !i garantate de acestea 0contul :7<2 dobnzile de pltit 0contul :7=72 dobnzile de ncasat 0contul :7=82 mprumuturi pe termen scurt primite 0contul :762. "obnzile de ncasat aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci se nregistreaz n contabilitate distinct fa de cele de pltit aferente mprumuturilor primite pe termen scurt. "obnzile de pltit !i cele de ncasat n cursul exerciiului financiar se nregistreaz la cheltuieli financiare sau venituri financiare dup caz. *umele virate sau depuse la bnci ori prin mandat po!tal pe baz de documente prezentate instituiei !i neaprute nc n extrasele de cont se nregistreaz ntr(un cont distinct 0contul :78:2. "epozitele bancare constituite n condiiile legii se evideniaz distinct n cadrul conturilor sintetice de disponibiliti. Contabilitatea disponibilitilor aflate n conturi la bnci comerciale !i a mi!crii acestora ca urmare a ncasrilor !i plilor efectuate n valut se ine distinct n lei !i n valut. /peraiunile privind ncasrile !i plile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul zilei comunicat de Banca )aional a ,omniei. /peraiunile de vnzare(cumprare de valut se nregistreaz n contabilitate la cursul utilizat de banca comercial la care se efectueaz schimbul valutar fr ca acestea s genereze diferene de curs valutar. .a finele perioadei diferenele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitilor n valut !i a altor valori de trezorerie cum sunt$ acreditive depozite pe termen scurt n valut la cursul de schimb comunicat de Banca )aional a ,omniei valabil pentru aceast dat se nregistreaz n conturile de venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar dup caz. Conturile curente la bnci comerciale se dezvolt n analitic pe fiecare banc. 2.3.2.2. "isponibil al bugetului de stat bugetului asigurrilor sociale de stat !i bugetelor locale Conturile de disponibil ale bugetului de stat bugetului asigurrilor sociale de stat !i bugetelor locale nu au un corespondent ca atare n contabilitatea trezoreriei statului !i au drept scop evidenierea veniturilor ncasate !i a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel$ ( disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului 0contul :8>2 corespunztor conturilor de trezorerie$ 8> 4%enituri ale bugetului de stat4 !i 85 4Cheltuielile bugetului de stat4& ( disponibilul bugetului local la trezoreria statului 0contul :872 corespunztor conturilor de trezorerie$ 87 4%eniturile bugetelor locale4 !i 89 4Cheltuielile bugetelor locale4& ( disponibilul bugetului asigurrilor sociale de stat 0contul :8:2 corespunztor conturilor de trezorerie$ 88 4%eniturile bugetului asigurrilor sociale de stat4 !i 8: 4Cheltuielile bugetului asigurrilor sociale de stat4& +ceast grup mai include$ disponibilul din fondul de rulment al bugetului local 0contul :882 disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 0contul :852 disponibilul din venituri ncasate pentru bugetul capitalei 0contul :892 disponibilul bugetului asigurrilor sociale de stat

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 16 of 330

pentru constituirea fondului de rezerv (contul 526), disponibilul din fondul de rezerv al asigurrilor sociale de sntate (contul 527), disponibilul din sume ncasate n cursul procedurii de executare silit (contul 528), disponibilul din sume colectate pentru bugete (contul 52 )! "ompartimentele de crean#e bugetare din cadrul direc#iilor generale ale finan#elor publice $ude#ene %i a municipiului &ucure%ti, precum %i 'irec#ia general de administrare a marilor contribuabili vor avea n vedere urmtoarele( ) existen#a neconcordan#ei dintre soldul contului 52* +'isponibil al bugetului de stat+ %i contul 2* +,eniturile bugetului de stat+ din contabilitatea trezoreriei statului urmare( - nenregistrrii n contabilitatea bugetului de stat a opera#iunilor privind drepturile constatate %i veniturile ncasate privind capitolul .7!*. +/axe vamale %i alte taxe pe tranzac#iile interna#ionale+ %i alte capitole de venituri a cror eviden# %i raportare se realizeaz de ctre 0utoritatea 1a#ional a ,milor din cadrul 2inisterului 3inan#elor 4ublice5 - nenregistrrii n contabilitatea bugetului de stat de la nivelul direc#iilor generale ale finan#elor publice $ude#ene %i a municipiului &ucure%ti, a sumelor ncasate din impozitul pe venit ) transmise electronic ) 'irec#iei generale de administrare a marilor contribuabili pentru marii contribuabili transfera#i la 6*!*6!2**55 - nregistrrii n contabilitatea bugetului de stat de la 'irec#ia general de administrare a marilor contribuabili a sumelor ncasate din impozitul pe venit ) transmise electronic de direc#iile generale ale finan#elor publice $ude#ene %i a municipiului &ucure%ti pentru marii contribuabili transfera#i la 6*!*6!2**5! ) posibilitatea ca soldul contului 52* +'isponibil al bugetului de stat+ s prezinte sold creditor urmare opera#iunilor de diminuare a veniturilor ncasate, potrivit legii (cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din /,0)5 ) conturile 76.2 +"ote %i sume defalcate din impozitul pe venit+ %i 7652 +7ume defalcate din /,0+ se debiteaz pentru sumele %i cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv sume defalcate din /,0 prin creditul contului 52* +'isponibil al bugetului de stat+, fapt ce determin ca aceste conturi s prezinte sold debitor, prin excep#ie de la regula general de func#ionare a conturilor de venituri+! 8pera#iunea de nc9idere a conturilor respective se va efectua cu sume negative, (n ro%u) astfel(
C 76.2 +"ote si sume defalcate din impozitul pe venit+ 7652 +7ume defalcate din /,0+ D .2.!* +;ezultat patrimonial ) buget de stat+

___________ Paragraful a fost introdus prin subpunctul 1. din Ordin nr. 556/2006 ncepnd cu 22.05.2006. 2.3.2.3. "asa %i alte valori "ontabilitatea disponibilit#ilor aflate n casieria institu#iilor publice, precum %i a mi%crii acestora ca urmare a opera#iunilor de ncasri %i pl#i efectuate n numerar, se #ine distinct n lei %i n valut (contul 56.)! :nregistrarea n contabilitate a opera#iilor n lei sau n valut se efectueaz cu respectarea reglementrilor emise de &anca 1a#ional a ;om<niei %i 2inisterul 3inan#elor 4ublice, precum %i a altor reglementri n domeniu! 8pera#iunile privind ncasrile %i pl#ile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul zilei, comunicat de &anca 1a#ional a ;om<niei! =a finele perioadei, disponibilit#ile n valut %i alte valori de trezorerie (acreditive, depozite pe termen scurt n valut) se evalueaz la cursul de sc9imb n vigoare la acea dat, iar diferen#ele de curs rezultate se nregistreaz n contabilitate ca venituri sau c9eltuieli din diferen#e de curs valutar, dup caz! >nstitu#iile publice pot ridica din contul de finan#are sau din conturile de disponibil, dup caz, desc9ise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de pl#i n numerar, reprezent<nd drepturi de personal, precum %i pentru alte c9eltuieli care nu se $ustific a fi efectuate prin virament! >nstitu#iile publice au obliga#ia s %i organizeze activitatea de casierie, astfel nc<t ncasrile %i pl#ile n numerar s fie efectuate n condi#ii de siguran#, cu respectarea dispozi#iilor legale n vigoare %i n limita plafonului de cas stabilit de ctre trezoreria statului pentru fiecare institu#ie public! :ncasrile efectuate de ctre institu#iile publice prin casieria proprie se depun n conturile bugetare respective desc9ise la trezoreria statului %i reprezint venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale! ,eniturile ncasate n numerar care sunt lsate potrivit legii la dispozi#ia institu#iilor ca venituri proprii, se depun n conturile de disponibilit#i ale acestora! >nstitu#iile publice conduc contabilitatea +altor valori+ care includ( timbrele fiscale %i po%tale, biletele de tratament %i odi9n, tic9etele %i biletele de cltorie, bonurile valorice pentru carburan#i auto, biletele cu valoare nominal, tic9etele de mas, alte valori, etc! (contul 562)! 2.3.2.4. 0creditive :n vederea ac9itrii unor obliga#ii fa# de furnizori, se poate solicita institu#iilor publice desc9iderea de acreditive la bnci, n lei sau n valut, n favoarea acestora (contul 5?.)! 7umele n numerar, puse la dispozi#ia personalului sau a ter#ilor, n vederea efecturii unor pl#i n numele institu#iei, se nregistreaz n contabilitate distinct (contul 5?2)! 2.3.2.5. 'isponibil din fonduri cu destina#ie special 'isponibilit#ile din fondurile cu destina#ie special constituite n condi#iile legii, se nregistreaz n contabilitate distinct (contul 55*)! 0loca#iile bugetare cu destina#ie special acordate institu#iilor publice se nregistreaz n contabilitate distinct (contul 55.)! 7umele de mandat %i sumele n depozit pe care institu#iile publice le pot pstra la finele anului ntr)un cont de disponibil distinct desc9is la trezoreria statului se nregistreaz n contabilitate distinct (contul 552)! 0ceast grup mai include %i disponibilit#ile unor fonduri gestionate de unit#ile administrativ)teritoriale n afara bugetelor locale, respectiv( disponibilul fondului de risc (contul 555)! :n categoria disponibilit#ilor cu destina#ie special intr %i disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate n proprietatea privat a statului (contul 557) precum %i disponibilul din cofinan#area de la buget aferent programelor@proiectelor finan#ate din fonduri externe nerambursabile (contul 558)! 2.3.2.6. 'isponibil al institu#iilor publice finan#ate integral sau par#ial din venituri proprii ,eniturile proprii ale institu#iilor publice, precum %i subven#iile primite de la buget n completarea acestora, se ncaseaz, se administreaz, se utilizeaz %i se contabilizeaz potrivit dispozi#iilor legale (conturile 56*, 56.)! Axcedentele rezultate din execu#ia bugetelor institu#iilor publice finan#ate din venituri proprii %i subven#ii acordate de la buget, se regularizeaz la sf<r%itul anului cu bugetul din care au fost acordate subven#iile, n limita sumelor primite de la acesta! Axcedentele anuale rezultate din execu#ia bugetelor institu#iilor publice finan#ate integral din venituri proprii, se reporteaz n anul urmtor! 2.3.2.7. 'isponibil al fondurilor speciale 3ondurile speciale constituite potrivit legii sunt( 3ondul na#ional unic de asigurri sociale de sntate %i bugetul asigurrilor pentru %oma$! "onturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare n contabilitatea trezoreriei statului %i au drept scop eviden#ierea veniturilor ncasate %i a c9eltuielilor efectuate din aceste bugete astfel( ) disponibilul 3ondului na#ional unic de asigurri sociale de sntate( (contul 57.), corespunztor conturilor de trezorerie( 26 +,eniturile bugetului 3ondului na#ional unic de asigurri sociale de sntate+ %i 27 +"9eltuielile bugetului 3ondului na#ional unic de asigurri sociale de sntate+5 ) disponibilul bugetului asigurrilor pentru %oma$ (contul 57?), corespunztor conturilor de trezorerie( 28 +,eniturile bugetului asigurrilor pentru %oma$+ %i 2 +"9eltuielile bugetului asigurrilor pentru %oma$+! 2.3.2.8. ,iramente interne :n contul de viramente interne se nregistreaz transferurile de disponibilit#i bne%ti ntre conturile de la trezoreria statului %i bnci comerciale, precum %i ntre conturile de la trezorerie sau bnci, dup caz %i din casieria institu#iei! 2.3.2.9. 0lte prevederi ) 3onduri externe nerambursabile "ontribu#ia financiar a "omunit#ii Auropene reprezint sume care se transfer Buvernului ;om<niei de ctre "omisia "omunit#ilor Auropene, cu titlu de asisten# financiar nerambursabil acordat ;om<niei de ctre "omunitatea Auropean! 3ondurile externe nerambursabile sunt acumulate n conturi distincte %i se utilizeaz numai n limita disponibilit#ilor existente n aceste conturi %i n scopul n care au fost acordate! 2inisterul 3inan#elor 4ublice asigur gestionarea contribu#iei financiare a "omunit#ii Auropene prin conturi desc9ise la &anca 1a#ional a ;om<niei, trezoreria statului sau, dup caz, la bnci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de n#elegere, memorandumurilor de finan#are %i ale 0cordului multianual de finan#are 7040;'! 'isponibilit#ile din contribu#ia financiar a "omunit#ii Auropene %i sumele recuperate %i datorate "omunit#ii Auropene, aflate n conturile desc9ise la &anca 1a#ional a ;om<niei, trezoreria statului sau, dup caz, la bnci comerciale, sunt purttoare de dob<nd5 dob<nda se bonific %i se utilizeaz conform prevederilor memorandumurilor de n#elegere, memorandumurilor de finan#are, ale 0cordului multianual de finan#are 7040;' %i ale altor documente nc9eiate sau convenite ntre "omisia Auropean %i Buvernul ;om<niei, precum %i, dup caz, conform instruc#iunilor emise de donator! "ontribu#ia public na#ional destinat cofinan#rii n bani a contribu#iei financiare a "omunit#ii Auropene se aloc, se utilizeaz %i se deruleaz conform cadrului te9nic, $uridic %i administrativ prevzut pentru fondurile nerambursabile! 7umele necesare finan#rii proiectelor@programelor n cazul indisponibilit#ii temporare a contribu#iei financiare a "omunit#ii Auropene se transfer structurilor de implementare, urm<nd s se regularizeze cu fondurile primite de la "omisia Auropean, n limita sumelor eligibile transferate! 7umele pltite necuvenit din contribu#ia public na#ional, reprezent<nd cofinan#area n bani a contribu#iei financiare a "omunit#ii Auropene, n scopul ac9itrii debitelor ctre "omunitatea Auropean, ca urmare a eventualelor nereguli sau negli$ente stabilite n baza prevederilor memorandumului de finan#are %i

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 17 of 330

a Acordului multianual de finanare SAPARD, se recupereaz conform legii i se fac venit la bugetul din care au fost acordate. Orice nscris pe baza cruia se aloca fonduri provenind din contribuia financiar a !omunitii "uropene i din contribuia public naional se investete cu titlu e#ecutoriu. Disponibilitile din contribuia public naional destinate cofinanrii n bani a contribuiei financiare a !omunitii "uropene, rmase la finele e#erciiului bugetar n conturile structurilor de implementare, se reporteaz n anul urmtor pentru a fi folosite cu aceeai destinaie. 3. $eri 3.1. !oninut !ontabilitatea terilor asigur evidena datoriilor i creanelor instituiei n relaiile acesteia cu furnizorii, clienii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, !omunitatea "uropean %decontrile pentru fondurile P&AR", 'SPA, SAPARD, etc.(, cu debitorii i creditorii diveri, debitori i creditori ai bugetelor, decontrile ntre instituii publice, precum i evidena operaiilor ce necesit clarificri ulterioare i alte decontri. 3.1.1. )urnizori i conturi asimilate *n contabilitatea furnizorilor se nregistreaz operaiunile privind ac+iziiile de bunuri, lucrri e#ecutate i servicii prestate %conturile ,-. i ,-,(. Avansurile acordate furnizorilor se nregistreaz n contabilitate ntr/un cont distinct %conturile 010, 01,, ,-2(. Operaiunile privind ac+iziiile de bunuri, lucrri e#ecutate i servicii prestate, precum i ac+iziiile de active fi#e pe baza efectelor comerciale, se nregistreaz n conturile corespunztoare de efecte de pltit %conturile ,-1 i ,-3(. "fectele comerciale scontate nea4unse la scaden se nregistreaz ntr/un cont n afara bilanului i se menioneaz n notele e#plicative. "fectele comerciale trebuie s ndeplineasc condiiile de form i fond prevzute de legislaia n vigoare, fr de care validitatea lor poate fi contestat sau anulat. 5unurile cumprate, lucrrile e#ecutate i serviciile prestate pentru care nu s/au primit facturi, se evideniaz distinct n contabilitate %contul ,-6(. Datoriile n valut se nregistreaz n contabilitate at7t n lei, la cursul de sc+imb de la data efecturii operaiunilor, comunicat de 5anca 8aional a Rom7niei, c7t i n valut. Operaiunile n valut trebuie nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de raportare %leu(, aplic7ndu/se sumei n valut cursul de sc+imb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data efecturii tranzaciei. !ontabilitatea furnizorilor se ine pe fiecare persoan fizic sau 4uridic. *n contabilitatea analitic furnizorii se grupeaz astfel9 interni i e#terni, iar n cadrul acestora pe termene de plat. 3.1.2. !lieni i conturi asimilate *n contabilitatea clienilor se nregistreaz operaiunile privind livrrile de mrfuri i produse, lucrrile e#ecutate i serviciile prestate %contul ,..(. !reanele incerte se nregistreaz distinct n contabilitate %contul ,..6(. Operaiunile privind v7nzrile de bunuri, e#ecutrile de lucrri i prestrile de servicii, efectuate pe baza efectelor comerciale, se nregistreaz n conturile corespunztoare de efecte de primit %contul ,.1(. "fectele comerciale scontate nea4unse la scaden se nregistreaz ntr/un cont n afara bilanului i se menioneaz n notele e#plicative. "fectele comerciale trebuie s ndeplineasc condiiile de form i fond prevzute de legislaia n vigoare, fr de care validitatea lor poate fi contestat sau anulat. 5unurile v7ndute, lucrrile e#ecutate i serviciile prestate pentru care nu s/au ntocmit facturi, se evideniaz distinct n contabilitate %contul ,.6(. Avansurile primite de la clieni se nregistreaz n contabilitate ntr/un cont distinct %contul ,.2(. !reanele n valut se nregistreaz n contabilitate at7t n lei, la cursul de sc+imb de la data efecturii operaiunilor, comunicat de 5anca 8aional a Rom7niei, c7t i n valut. Operaiunile n valut trebuie nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de raportare %leu(, aplic7ndu/se sumei n valut cursul de sc+imb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data efecturii tranzaciei. !ontabilitatea clienilor se ine pe categorii, precum i pe fiecare persoan fizic sau 4uridic. *n contabilitatea analitic clienii se grupeaz astfel9 clieni interni i e#terni, iar n cadrul acestora pe termene de ncasare. 3.1.3. Personal i conturi asimilate !ontabilitatea decontrilor cu personalul evideniaz drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizaiile pentru concediile de odi+n, precum i cele pentru incapacitate temporar de munc, pltite din fondul de salarii i alte drepturi n bani i:sau n natur datorate de instituia public personalului pentru munca prestat %contul ,0.(. !ontabilitatea decontrilor cu pensionarii / evideniaz drepturile de pensie i alte drepturi prevzute de lege, cuvenite pensionarilor conform legii %contul ,00(. A4utoarele i indemnizaiile datorate / evideniaz a4utoarele de boal pentru incapacitate temporar de munc, ngri4irea copilului, a4utoare de deces i alte a4utoare acordate %contul ,01(. !ontabilitatea decontrilor cu omerii / evideniaz indemnizaiile de oma4 datorate omerilor, potrivit legii %cont ,0,(. *n contabilitate se nregistreaz distinct alte drepturi acordate care, potrivit reglementrilor n vigoare, nu se suport din fondul de salarii %contul ,01(. Avansurile acordate personalului / evideniaz indemnizaiile pentru concedii de odi+n acordate ca avans %contul ,03(. Drepturile de personal neridicate n termenul legal se nregistreaz ntr/un cont distinct, desc+is pe fiecare persoan %contul ,0;(. Reinerile din salariile personalului pentru cumprri cu plata n rate, c+irii sau pentru alte obligaii ale salariailor, datorate terilor %popriri, pensii alimentare i altele(, se efectueaz numai n baza unor titluri e#ecutorii sau ca urmare a unor relaii contractuale %contul ,0<(. Sumele datorate i neac+itate personalului %concediile de odi+n i alte drepturi de personal( aferente e#erciiului n curs, se nregistreaz ca alte datorii n legtur cu personalul %contul ,06.(. Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme i ec+ipamente de lucru, precum i debitele provenite din pagube materiale, amenzile i penalitile stabilite n baza unor +otr7ri ale instanelor 4udectoreti, i alte creane fa de personalul unitii se nregistreaz ca alte creane n legtur cu personalul %contul ,060(. 3.1.4. Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate !ontabilitatea decontrilor privind asigurrile sociale evideniaz contribuiile anga4atorilor / instituii publice / pentru asigurri sociale de stat, asigurri sociale de sntate, accidente de munc i boli profesionale, asigurri pentru oma4 %conturi ,1.., ,1.1, ,1.3, ,1<.( precum i contribuiile asigurailor %salariai( pentru asigurri sociale de stat, asigurri sociale de sntate i asigurri pentru oma4 %conturile ,1.0, ,1.,, ,1<0(. Alte datorii sociale / reprezint sume datorate altor categorii de persoane, cum ar fi9 drepturi pentru donatorii de s7nge, alocaii i alte a4utoare pentru copii, alocaia suplimentar pentru familiile cu mai muli copii, a4utoare sociale, indemnizaii pentru persoanele cu +andicap i altele %contul ,16(. 3.1.5. 5ugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat i conturi asimilate *n cadrul decontrilor cu bugetul statului, bugetele locale i alte bugete se cuprind9 ta#a pe valoarea adugat, impozitul pe venituri de natur salarial, impozitul pe cldiri, ta#a asupra mi4loacelor de transport i alte impozite, ta#e i vrsminte asimilate. $a#a pe valoarea adugat datorat bugetului de stat se stabilete ca diferena ntre valoarea ta#ei e#igibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate %ta#a pe valoarea adugat colectat / contul ,,0<( i a ta#ei deductibile pentru cumprrile de bunuri i servicii %ta#a pe valoarea adugat deductibil / contul ,,0;(. *n situaia n care e#ist decala4e ntre faptul generator de ta#a pe valoarea adugat i e#igibilitatea acesteia, totalul ta#ei pe valoarea adugat se nregistreaz ntr/un cont distinct, denumit ta# pe valoarea adugat nee#igibil %contul ,,06( care, pe msur ce devine e#igibil potrivit legii, se trece la ta#a pe valoarea adugat colectat, respectiv la ta#a pe valoarea adugat deductibil, dup caz. *n contul de ta# pe valoarea adugat nee#igibil se nregistreaz i ta#a pe valoarea adugat deductibil sau colectat, pentru livrri de bunuri i prestri de servicii pentru care nu au sosit sau nu s/au ntocmit facturile %contul ,,06(. Diferena n plus sau n minus, ntre ta#a pe valoarea adugat colectat i ta#a pe valoarea adugat deductibil se nregistreaz n conturi distincte ca ta#a pe valoarea adugat de plat %contul ,,01(, respectiv ta#a pe valoarea adugat de recuperat %contul ,,0,( i se regularizeaz n condiiile legii. 'mpozitul pe venituri din salarii i din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii %contul ,,,(. Acesta trebuie recunoscut ca o datorie n limita sumei nepltite. Dac suma pltit depete suma datorat, surplusul trebuie recunoscut drept crean. Alte impozite, ta#e i vrsminte cuprind sumele datorate bugetului de stat %ta#e vamale, accize( sau bugetelor locale %impozitul pe cldiri, impozitul pe terenuri( sau alte impozite i ta#e datorate, potrivit legii. Acestea se nregistreaz n contabilitatea analitic pe feluri de impozite, ta#e i vrsminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale %contul ,,;(. Alte datorii i creane cu bugetul statului cuprind9 drepturile de personal neridicate, prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului statului dup prescrierea lor, plusul de numerar din casierie, amenzi i penaliti, vrsminte efectuate n plus la buget i altele, precum i sumele datorate bugetului de ctre instituiile finanate de la buget reprezent7nd venituri realizate n condiiile legii %conturile ,,6. i ,,60(. 3.1.6. Decontri cu !omunitatea "uropean %P&AR", 'SPA, SAPARD, etc.( Sumele primite din contribuia financiar nerambursabil a !omunitii "uropene %P&AR", 'SPA, SAPARD( se nregistreaz la instituiile publice implicate n derularea acestor fonduri %)ondul 8aional i Ageniile de 'mplementare( ca i creane / sume de primit %conturile ,3-., ,3.., ,31., ,3,., ,33., ,3;, ,3<, ,36( i datorii / sume de plat %conturile ,3-0, ,3.0, ,30, ,310, ,3,0, ,330(. Aceste sume sunt recunoscute ca venituri i c+eltuieli numai n contabilitatea instituiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective. 3.1.7. Debitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor Sumele datorate instituiilor publice de ctre tere persoane fizice sau 4uridice, altele dec7t personalul propriu i clienii, se nregistreaz ca i debitori diveri %contul ,;.(. Sumele datorate de instituiile publice unor tere persoane fizice sau 4uridice, altele dec7t personalul propriu i furnizorii, se nregistreaz ca i creditori diveri %contul ,;0(.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 18 of 330

"videna creanelor bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului asigurrilor pentru oma4 i al )ondului naional unic de asigurri sociale de sntate, se realizeaz pe baza declaraiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. "videna analitic se ine pe tipuri de impozite i pe pltitori, pe structura clasificaiei bugetare. %conturile ,;1, ,;,, ,;3, ,;;(. !reditori ai bugetelor mai sus menionate / sunt persoane fizice i 4uridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creane ale aceluiai buget sau cu alte creane ale altor bugete, la cererea acestora sau din oficiu, se evideniaz pe tipuri de impozite i pe pltitori, pe structura clasificaiei bugetare %contul ,;<(. *n aceast grup se cuprind i conturi n care se evideniaz mprumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurrilor pentru oma4, potrivit legii %contul ,;6( precum i dob7nzile aferente acestora %contul ,;2(. 3.1.8. !onturi de regularizare i asimilate !onturile de regularizare se utilizeaz c7nd operaiunile i e#tind efectele pe mai muli ani iar veniturile i c+eltuielile trebuie s fie atribuite e#erciiului n care au fost realizate sau efectuate, dup caz. !onturile de regularizare i asimilate cuprind9 c+eltuieli n avans, venituri n avans i decontri din operaii n curs de clarificare. Sumele pltite n e#erciiul financiar curent, dar care privesc e#erciiile financiare urmtoare, se nregistreaz distinct n contabilitate, la c+eltuieli n avans %c+irii, asigurri, abonamente publicaii, alte c+eltuieli efectuate n avans / contul ,<.(. Sumele ncasate n e#erciiul financiar curent, dar care privesc e#erciiile financiare urmtoare, se nregistreaz distinct n contabilitate, la venituri n avans %venituri din c+irii, abonamente la publicaii, abonamente la instituiile de spectacole, alte venituri realizate n avans / contul ,<0(. Operaiunile care nu pot fi nregistrate direct n conturile corespunztoare, pentru care sunt necesare clarificri ulterioare, se nregistreaz, provizoriu, ntr/un cont distinct. Sumele nregistrate n acest cont trebuie clarificate de ctre instituie n termenul cel mai scurt %contul ,<1(. 3.1.9. Decontri Decontrile ntre instituiile publice cuprind operaiunile de decontare intervenite n cursul e#erciiului ntre instituia superioar i instituiile subordonate sau ntre instituiile subordonate aceleiai instituii superioare, dup caz, reprezent7nd valoarea activelor fi#e i a materialelor transmise i primite n vederea e#ecutrii unor aciuni n cadrul instituiei, precum i sumele transmise de instituia superioar ctre instituiile din subordine pentru efectuarea c+eltuielilor din alocaii bugetare, din fonduri speciale, fonduri cu destinaie special, mprumuturi e#terne rambursabile i nerambursabile. !ontabilitatea decontrilor ntre instituiile publice cuprinde operaiile care se nregistreaz reciproc i n aceeai perioad de gestiune, at7t n contabilitatea unitii debitoare, c7t i a celei creditoare aparin7nd aceluiai ordonator principal de credite %conturile ,6., ,60(. =a consolidare soldurile acestor conturi se elimin. 3.2. >omentul nregistrrii Potrivit principiilor contabilitii de anga4amente, efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci c7nd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msur ce numerarul sau ec+ivalentul su este ncasat sau pltit. *nregistrarea n contabilitate a creanelor i datoriilor se efectueaz n momentul constatrii drepturilor i obligaiilor. 3.3. "valuarea 3.3.1. "valuarea iniial !reanele i datoriile instituiilor publice se nregistreaz n contabilitate la valoarea nominal. Operaiunile n valut trebuie nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de raportare, aplic7ndu/se sumei n valut cursul de sc+imb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data efecturii tranzaciei. !reanele i datoriile n valut se nregistreaz n contabilitate at7t n lei, la cursul de sc+imb de la data efecturii operaiunilor comunicat de 5anca 8aional a Rom7niei, c7t i n valut. 3.3.2. "valuarea la momentul decontrii Diferenele de curs valutar ce apar cu ocazia decontrii creanelor i datoriilor n valut la cursuri diferite fa de cele la care au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele la care au fost raportate n situaiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau c+eltuieli n perioada n care apar. Atunci c7nd creana sau datoria n valut este decontat n decursul aceluiai e#erciiu financiar n care a survenit, ntreaga diferen de curs valutar este recunoscut n acel e#erciiu. Atunci c7nd creana sau datoria n valut este decontat ntr/un e#erciiu financiar ulterior, diferena de curs valutar recunoscut n fiecare e#erciiu financiar, ce intervine p7n n e#erciiul decontrii, se determin in7nd seama de modificarea cursurilor de sc+imb survenit n cursul fiecrui asemenea e#erciiu financiar. 3.3.3. "valuarea la data bilanului =a data ntocmirii situaiilor financiare, creanele i datoriile n valut se evalueaz la cursul publicat de 5anca 8aional a Rom7niei, valabil pentru data ntocmirii situaiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a e#erciiului financiar. !reanele i datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la !omunitatea "uropean se evalueaz la cursul publicat de 5anca !entral "uropean, valabil pentru ultima zi a lunii n care se ntocmesc situaiile financiare. =a data bilanului, evaluarea creanelor i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de ncasare sau de plat. Diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere i valoarea contabil net a creanelor se nregistreaz n contabilitate pe seama a4ustrilor pentru depreciere. 3.4. A4ustri pentru depreciere 'nstituiile publice pot nregistra a4ustri pentru deprecierea creanelor la sf7ritul e#erciiului financiar, pe seama c+eltuielilor %conturile ,2., ,2;, ,2<(. *n situaia n care a4ustarea devine total sau parial fr obiect, ntruc7t motivele care au dus la reflectarea acesteia au ncetat s mai e#iste ntr/o oarecare msur, atunci acea a4ustare trebuie diminuat sau anulat printr/o reluare corespunztoare la venituri. *n situaia n care se constat o depreciere suplimentar fa de cea care a fost reflectat, a4ustarea trebuie ma4orat. B. DA$OR'' 1. Datorii pe termen scurt %curente( O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit i datorie curent, atunci c7nd9 a) se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de e#ploatare al entitii? sau b) este e#igibil n termen de .0 luni de la data bilanului. $oate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. 2. Datorii pe termen lung %necurente( 2.1. Prevederi generale O instituie public trebuie s menin clasificarea datoriilor pe termen lung purttoare de dob7nd n aceast categorie, c+iar i atunci c7nd acestea sunt e#igibile n .0 luni de la data bilanului, dac9 a) $ermenul iniial a fost pentru o perioad mai mare de .0 luni? i b) "#ist un acord de refinanare sau de reealonare a plilor, care este nc+eiat nainte de data bilanului. *mprumuturile i datoriile din aceast clas reprezint sume ce trebuie pltite ntr/o perioad mai mare de un an, conform acordului de mprumut. !ontabilitatea mprumuturilor i datoriilor asimilate acestora se ine pe urmtoarele categorii9 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, mprumuturi interne i e#terne contractate de autoritile administraiei publice locale, mprumuturi interne i e#terne garantate de autoritile administraiei publice locale, mprumuturi interne i e#terne contractate de stat, mprumuturi interne i e#terne garantate de stat, alte mprumuturi i datorii asimilate, dob7nzile aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate, prime privind rambursarea obligaiunilor. Datoria public reprezint datoria public guvernamental la care se adaug datoria public local. 2.2. Datoria public guvernamental / Definiie Datoria public guvernamental cuprinde totalitatea obligaiilor financiare interne i e#terne ale statului, la un moment dat, provenind din mprumuturile contractate direct sau garantate de @uvern, prin >inisterul )inanelor Publice, n numele Rom7niei, de pe pieele financiare. Datoria public guvernamental intern este partea din datoria public guvernamental care reprezint totalitatea obligaiilor financiare ale statului, provenind din mprumuturi contractate direct sau garantate de stat, de la persoane fizice sau 4uridice rezidente n Rom7nia, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitile contului curent general al $rezoreriei Statului pentru finanarea temporar a deficitelor bugetare %conturile .;, i .;3(. Datoria public guvernamental e#tern este partea din datoria public guvernamental reprezent7nd totalitatea obligaiilor financiare ale statului, provenind din mprumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau 4uridice nerezidente n Rom7nia %conturile .;, i .;3(. 2.2.1. !ontractarea i garantarea datoriei publice guvernamentale @uvernul este autorizat s contracteze n mod direct mprumuturi de la instituiile financiare internaionale sau de la ali creditori, numai prin >inisterul )inanelor Publice i s le sub mprumute unor beneficiari finali n scopul prevzut de lege %contul .;,(. Sub mprumutarea mprumuturilor contractate de @uvern, prin >inisterul )inanelor Publice, n numele statului, beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de mprumut subsidiar nc+eiate ntre >inisterul )inanelor Publice i acetia sau, dup caz, pe baza unor acorduri de mprumut subsidiar i garanie, nc+eiate ntre >inisterul )inanelor Publice, pe de o parte, autoritile administraiei publice locale coordonatoare ale activitii beneficiarilor finali i, dup caz, garante ale sumelor sub mprumutate acestora i beneficiarii finali ai mprumutului, pe de alt parte. @uvernul este autorizat s garanteze mprumuturi interne i e#terne numai prin >inisterul )inanelor Publice, contractate n scopuri prevzute de lege %contul .;3(. @araniile de stat pot fi acordate numai pentru mprumuturi a cror rambursare se prevede a se face e#clusiv din surse proprii, respectiv din bugetele locale, n cazul autoritilor administraiei publice locale. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de ctre stat a mprumuturilor contractate de persoanele 4uridice de la instituiile creditoare, precum i din mprumuturile contractate direct de stat i sub mprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc. 2.2.2. 'nstrumentele datoriei publice guvernamentale

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 19 of 330

Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ, fr a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piaa intern sau extern, mprumuturi de stat de la bnci, de la alte instituii de credit, persoane juridice romne sau strine, mprumuturi de stat de la guverne i agenii guvernamentale strine, instituii financiare internaionale, sau de la alte organizaii internaionale, mprumuturi temporare din disponibilitile contului curent general al Trezoreriei tatului, garanii de stat! "n prezentele norme sunt reglementate numai mprumuturi interne i externe contractate de stat, mprumuturi interne i externe garantate de stat, alte mprumuturi i datorii asimilate, dobnzile aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate! 2.3. #atoria public local $ #efiniie #atoria public local reprezint totalitatea obligaiilor financiare interne i externe ale autoritilor administraiei publice locale, la un moment dat, provenind din mprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieele financiare! #atoria public local intern este partea din datoria public local care reprezint totalitatea obligaiilor financiare ale autoritilor administraiei publice locale, provenite din mprumuturi contractate direct %contul &'() sau garantate de acestea, de la persoane fizice sau juridice rezidente n *omnia %contul &'+)! #atoria public local extern este partea din datoria public local reprezentnd totalitatea obligaiilor financiare ale autoritilor administraiei publice locale, provenind din mprumuturi contractate direct %contul &'() sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente n *omnia %contul &'+)! 2.3.1. ,ontractarea i garantarea datoriei publice locale "mprumuturile contractate sau garantate de autoritile administraiei publice locale fac parte din datoria public a *omniei, dar nu reprezint obligaii ale -uvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferent acestor mprumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale i prin mprumuturi pentru refinanarea datoriei publice locale! .utoritile administraiei publice locale pot contracta sau garanta mprumuturi interne i/sau externe pe termen scurt, mediu i lung, n scopurile prevzute de lege, numai cu avizul ,omisiei de .utorizare a mprumuturilor 0ocale! .utoritilor administraiei publice locale li se interzice accesul la mprumuturi sau s garanteze orice fel de mprumut, dac totalul datoriilor anuale reprezentnd ratele scadente la mprumuturile contractate i/sau garantate, dobnzile i comisioanele aferente acestora, inclusiv ale mprumutului care urmeaz s fie contractat i/sau garantat n anul respectiv, depete limita prevzut de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite, taxe, contribuii, alte vrsminte, alte venituri i cote defalcate din impozitul pe venit, cu excepia cazurilor aprobate prin legi speciale! .ceste condiii se aplic i pentru datoriile anuale care decurg din mprumuturile contractate i/sau garantate de stat pentru autoritile administraiei publice locale! 1aloarea total a datoriei contractate de autoritatea administraiei publice locale va fi nscris n registrul de eviden a datoriei publice locale al acestei autoriti i se raporteaz anual prin situaiile financiare! 1aloarea total a garaniilor emise de autoritatea administraiei publice locale se nscrie n registrul garaniilor locale al acestei autoriti i se raporteaz anual prin situaiile financiare! 2entru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de ctre unitile administrativ$teritoriale a mprumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituiile creditoare, precum i din mprumuturile contractate direct de unitile administrativ$teritoriale i submprumutate beneficiarilor finali, se constituie fondul de risc! 2.3.2. Instrumentele datoriei publice locale Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare, mprumuturi de la societile bancare sau de la alte instituii de credit! 3miterea i lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de ctre autoritile administraiei publice locale sau prin intermediul unor agenii ori al altor instituii specializate %contul &'&)! ,onsiliile locale, judeene i ,onsiliul -eneral al 4unicipiului 5ucureti, dup caz, pot aproba contractarea de mprumuturi interne sau externe, pe termen scurt %contul 6&7'), mediu i lung %contul &'() sau garantarea acestora %contul &'+) pentru realizarea de investiii publice de interes local, precum i pentru refinanarea datoriei publice locale! 3. 2rovizioane 3.1. #efiniie 2rovizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incert! 2rovizioanele nu pot depi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaiei curente la data bilanului! 3.2. ,ategorii de provizioane Instituiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: $ litigiile, amenzile i penalitile, despgubirile, daunele i alte datorii incerte8 $ c9eltuielile legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte c9eltuieli privind garania acordat clienilor8 $ alte provizioane! 3.3. ,ondiii pentru recunoaterea provizioanelor :n provizion va fi recunoscut numai n momentul n care: $ o instituie are o obligaie curent generat de un eveniment anterior8 $ este probabil ca o ieire de resurse s fie necesar pentru a onora obligaia respectiv8 i $ poate fi realizat o estimare credibil a valorii obligaiei! #ac aceste condiii nu sunt ndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion! 3.4. ,ontabilitatea provizioanelor ,ontabilitatea provizioanelor se ine pe feluri, n funcie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite %contul &6&)! 2rovizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor! 1aloarea recunoscut ca provizion trebuie s constituie cea mai bun estimare la data bilanului a costurilor necesare stingerii obligaiei curente! 2rovizioanele trebuie revizuite la data fiecrui bilan anual i ajustate pentru a reflecta cea mai bun estimare curent! "n cazul n care pentru stingerea unei obligaii nu mai este probabil o ieire de resurse sau ieirea de resurse a avut loc, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri! 2rovizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniial recunoscut! C. ,.2IT.0:*I ,apitalurile unei instituii publice cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare! 1. ;onduri ;ondurile unei instituii publice includ: fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului, fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului, fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ$teritoriale, fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ$ teritoriale, fondul activelor fixe necorporale, fonduri n afara bugetelor locale, etc! ;ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ$teritoriale $ dispoziii generale $ tatul i unitile administrativ$teritoriale exercit posesia, folosina i dispoziia asupra bunurilor care alctuiesc domeniul public, n limitele i n condiiile legii! #omeniul public este alctuit din bunurile prevzute n ,onstituie, exemplificate n anexa la 0egea nr! (&+/&77< privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia i din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i sunt dobndite de stat sau de unitile administrativ$ teritoriale prin modalitile prevzute de lege! #omeniul public al statului este alctuit din bunurile prevzute n ,onstituie, exemplificate n anexa la 0egea nr! (&+/&77< privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia precum i din alte bunuri de uz sau de interes public naional, declarate ca atare prin lege %contul &=&)! #omeniul public al judeelor este alctuit din bunurile exemplificate n anexa la 0egea nr! (&+/&77< privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia i din alte bunuri de uz sau de interes public judeean, declarate ca atare prin 9otrre a consiliului judeean, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional %contul &=+)! #omeniul public al comunelor, al oraelor i al municipiilor este alctuit din bunurile prevzute exemplificate n anexa la 0egea nr! (&+/&77< privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia i din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin 9otrre a consiliului local, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional ori judeean %contul &=+)! 5unurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile, dup cum urmeaz: a) nu pot fi nstrinate8 ele pot fi date numai n administrare, concesionare sau nc9iriere, n condiiile legii8 b) nu pot fi supuse executrii silite i asupra lor nu se pot constitui garanii reale8 c) nu pot fi dobndite de ctre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bun credin asupra bunurilor mobile! 5unurile din domeniul public pot fi date, dup caz n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice! #omeniul privat al statului sau al unitilor administrativ$teritoriale este alctuit din bunuri aflate n proprietatea lor i care nu fac parte din domeniul public! 5unurile din domeniul privat al statului i unitilor administrativ$teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun, dac legea nu dispune altfel! Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se ntocmete anual, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, precum i de autoritile publice centrale care au n administrare asemenea bunuri dup depunerea situaiei financiare anuale! ,entralizarea inventarului menionat se realizeaz de ctre 4inisterul ;inanelor 2ublice i se supune anual spre aprobare -uvernului! Trecerea bunurilor dintr$un domeniu n altul Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ$teritoriale n domeniul public al acestora, se face dup caz prin 9otrre a -uvernului, a consiliului judeean, respectiv a ,onsiliului -eneral al 4unicipiului 5ucureti ori a consiliului local! Trecerea n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ$teritorial este acionar, se poate face numai cu plat i cu acordul adunrii generale a acionarilor societii comerciale respective! "n lipsa acordului menionat, bunurile societii comerciale respective pot fi trecute n domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate public i dup o just i prealabil despgubire! Trecerea unui bun din domeniul public al statului n domeniul public al unei uniti administrativ$teritoriale se face la cererea consiliului judeean, respectiv a

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 20 of 330

Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, dup caz, prin hotrre a Guvernului. Trecerea unui bun din domeniul public al unei uniti administrativ-teritoriale n domeniul public al statului se !ace, la cererea Guvernului, prin hotrre a consiliului "udeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local. #reptul de proprietate public nceteaz, dac bunul a pierit ori a !ost trecut n domeniul privat. Trecerea din domeniul public n domeniul privat se !ace, dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului "udeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, dac prin Constituie sau prin le$e nu se dispune alt!el. 2. %ezultatul patrimonial i rezultatul reportat 2.1. %ezultatul patrimonial %ezultatul patrimonial se stabilete la s!ritul perioadei &lunar, sau cel mult la ntocmirea situaiilor !inanciare' prin nchiderea conturilor de venituri i !inanri i a conturilor de cheltuieli &contul ()('. *a nceputul e+erciiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la s!ritul anului se trans!er asupra rezultatului reportat. 2.2. %ezultatul reportat %ezultatul reportat e+prim rezultatul patrimonial al e+erciiilor !inanciare anterioare &contul ((,'. 3. %ezerve din reevaluare -ctivele !i+e pot !i supuse reevalurii care se e!ectueaz potrivit re$lementrilor le$ale, caz n care sunt prezentate n bilan la valoarea reevaluat i nu la costul lor istoric. %eevaluarea acestora se !ace, cu e+cepiile prevzute de re$lementrile le$ale, la valoarea "ust. .aloarea "ust se determin pe baza unor evaluri e!ectuate de evaluatori autorizai sau de comisii tehnice constituite, n condiiile le$ii. /n cazul n care, ulterior recunoaterii iniiale ca activ, valoarea unui activ !i+ este determinat pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va !i atribuit activului, n locul costului de achiziie sau costului de producie, dup caz. /n ast!el de cazuri, re$ulile privind amortizarea se aplic activului avnd n vedere valoarea acestuia, determinat n urma reevalurii. %eevalurile trebuie !cute cu su!icient re$ularitate, ast!el nct valoarea contabil s nu di!ere substanial de cea care ar !i determinat !olosind valoarea "ust la data bilanului. #ac rezultatul reevalurii este o cretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz ast!el0 - ca o cretere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, dac nu a e+istat o descretere anterioar, recunoscut ca o cheltuial a!erent acelui activ &contul (12'3 - ca un venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea recunoscut anterior la acel activ. #ac rezultatul reevalurii este o descretere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz ast!el0 - ca o scdere a rezervei din reevaluare, din cadrul capitalurilor proprii, cu valoarea minim dintre valoarea acelei rezerve i valoarea descreterii3 eventuala di!eren rmas neacoperit din rezervele din reevaluare e+istente se nre$istreaz ca o cheltuial3 &contul (12'. - ca o cheltuial cu ntrea$a valoare a descreterii, dac n rezerva din reevaluare nu este nre$istrat o sum a!erent acelui activ. 4umele reprezentnd di!erenele din reevaluare a!erente valorii neamortizate la 5( decembrie )115 determinate n urma aciunii de reevaluare, evideniate n analitice distincte n cadrul conturilor0 ,1) 67inanarea bu$etar din anii precedeni i alte surse6, 2)8 6.enituri din anii precedeni i alte surse6 i 55, 67onduri cu destinaie special6, care potrivit prevederilor 9rdinului ministrului !inanelor publice nr. (.:(,;)112 au !ost transpuse n contul (12 6%ezerve din reevaluare6, vor !i analizate, ast!el nct di!erenele din reevaluare a!erente activelor !i+e amortizate inte$ral, scoase din !unciune, trans!erate cu titlu $ratuit, vndute, etc., s !ie trecute asupra contului ((, 6%ezultatul reportat6 - contul sintetic de $radul <<0 ((,.(2 6%ezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din reevaluare6. ___________ Paragraful a fost introdus prin subpunctul 2. din Ordin nr. 556/2006 ncepnd cu 22.05.2006. ___________ Paragraful a fost modificat prin linia din Norm metodologic din 11/01/2011 ncepnd cu 1!.01.2011. /n mod similar, se va proceda i cu di!erenele din rotun"iri nre$istrate urmare aplicrii *e$ii nr. 5=8;)11= privind denominarea monedei naionale i di!erenelor rezultate n urma e!ecturii operaiunii de conversie potrivit 9rdonanei de ur$en a Guvernului nr. 2:;)112 privind unele msuri de natur !iscal i !inanciar pentru punerea n aplicare a *e$ii nr. 5=8;)11= privind denominarea monedei naionale. ___________ Paragraful a fost introdus prin subpunctul 2. din Ordin nr. 556/2006 ncepnd cu 22.05.2006. 4oldul contului (12 6%ezerve din reevaluare6 trebuie s e+prime valoarea di!erenelor din reevaluare a!erente activelor !i+e e+istente n instituie. ___________ Paragraful a fost introdus prin subpunctul 2. din Ordin nr. 556/2006 ncepnd cu 22.05.2006. 4. 7onduri cu destinaie special 7ondul de rezerv al bu$etului asi$urrilor sociale de stat - 4e constituie anual dintr-o cot de pn la 5> din veniturile bu$etului asi$urrilor sociale de stat &contul (5)'. 7ondul de rezerv se utilizeaz pentru acoperirea prestaiilor de asi$urri sociale n situaii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin le$ea bu$etului asi$urrilor sociale de stat. 7ondul de rezerv se reporteaz n anul urmtor i se completeaz potrivit le$ii. ?ventualul de!icit curent al bu$etului asi$urrilor sociale de stat se acoper din disponibilitile bu$etului asi$urrilor sociale de stat din anii precedeni i, n continuare, din !ondul de rezerv. 7ondul de rezerv pentru sntate - 4e constituie n baza prevederilor le$ale n cota de (> din sumele constituite la nivelul Casei @aionale de -si$urri de 4ntate. Bu$etul !ondului se aprob ca ane+ la le$ea bu$etului de stat. Atilizarea !ondului se stabilete prin le$i bu$etare anuale. 7ondul de rezerv rmas neutilizat la !inele anului se reporteaz n anul urmtor cu aceeai destinaie &contul (55'. 7ondul de risc - 4e constituie distinct pentru $aranii locale la mprumuturi interne i, respectiv, pentru $aranii la mprumuturi e+terne, pentru acoperirea riscurilor !inanciare care decur$ din $arantarea de ctre autoritile administraiei publice locale a mprumuturilor contractate de a$enii economici i serviciile publice de subordonare local. 7ondul de risc se constituie din0 sumele ncasate sub !orm de comisioane de la bene!iciarii mprumuturilor $arantate, dobnzile acordate de unitile trezoreriei statului la disponibilitile !ondului, dobnzi i penaliti de ntrziere pentru neplat n termen de ctre bene!iciarii mprumuturilor i n completare de la bu$etul local &contul (52'. Cuantumul ta+elor speciale se stabilete anual, iar veniturile obinute din acestea se utilizeaz inte$ral pentru acoperirea cheltuielilor e!ectuate pentru n!iinarea serviciilor publice locale, precum i pentru !inanarea cheltuielilor de ntreinere i !uncionare ale acestor servicii. Ta+ele speciale se ncaseaz ntr-un cont distinct, deschis n a!ara bu$etului local, !iind utilizate n scopurile pentru care au !ost n!iinate. 7ondul de dezvoltare a spitalului - 4pitalele sunt autorizate s constituie 7ondul de dezvoltare care s !ie utilizat pentru procurarea de echipamente i aparatur medical i de laborator, necesar des!urrii activitii spitalului. -cest !ond se constituie din0 cota parte din amortizarea calculat lunar i cuprins n bu$etul de venituri i cheltuieli, sume rezultate din valori!icarea bunurilor disponibile, precum i din cele casate cu respectarea dispoziiilor le$ale n vi$oare, sponsorizri cu destinaia 6dezvoltare6, o cot de )1> din e+cedentul bu$etului de venituri i cheltuieli nre$istrat la !inele e+erciiului bu$etar. CAPITOLUL IV B%?.?#?%< %?7?%<T9-%? *- ?*?M?@T?*? #<@ C9@TA* #? %?CA*T-T B-T%<M9@<-* B%?.?#?%< G?@?%-*? .eniturile i cheltuielile care apar alt!el dect n cursul activitilor curente ale instituiei publice trebuie prezentate la venituri e+traordinare i cheltuieli e+traordinare. -cestea rezult din des!urarea unor tranzacii sau evenimente ce sunt clar di!erite de activitile curente ale instituiei i care, prin urmare, nu se ateapt s se repete ntr-un mod !recvent sau re$ulat. Brin activiti curente se nele$ activitile des!urate de o instituie public, pentru realizarea obiectului su de activitate, stabilit con!orm re$ulamentelor de or$anizare i !uncionare. Bentru a stabili dac un eveniment sau o tranzacie se delimiteaz clar de activitile curente ale entitii, se are n vedere, mai de$rab, natura elementului sau tranzaciei a!erente activitii des!urate n mod curent de instituie, dect !recvena cu care se ateapt ca aceste evenimente s aib loc. 1. Cheltuieli 1.1. #e!iniie Botrivit contabilitii de an$a"amente, cheltuielile re!lect costul bunurilor i serviciilor utilizate n vederea realizrii serviciilor publice sau veniturilor, dup caz, precum i subvenii, trans!eruri, asisten social acordate, a!erente unei perioade de timp. 1.2. Momentul recunoaterii cheltuielilor Cheltuielile de personal0 salarii n bani i n natur, prime, al (5-lea salariu, contribuiile a!erente acestora, se recunosc n perioada n care munca a !ost prestat. #repturile cuvenite i neachitate a!erente e+erciiului bu$etar, sunt incluse de asemenea n costurile de personal ale e+erciiului.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 21 of 330

Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci cnd acestea au fost consumate, cu excepia materialelor de natura obiectelor de inventar care se nregistreaz la scoaterea din folosin a acestora. Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achiziionate i pltite n exerciiile bugetare anterioare i consumate n exerciiul bugetar curent. Consumul propriu trebuie s fie nregistrat n momentul cnd are loc producia destinat pentru acest scop. Cheltuielile cu serviciile se recunosc n perioada cnd serviciile au fost prestate i lucrrile executate, indiferent de momentul cnd a fost efectuat plata acestora. Cheltuielile cu dobnzile se recunosc drept costuri n perioada cnd sunt datorate conform contractului de mprumut i nu atunci cnd sunt pltite. Cheltuielile de capital se recunosc lunar, sub forma amortizrii care se nregistreaz n mod sistematic, pe parcursul duratei de via utile a activului fix. Valoarea rmas neamortizat a activelor fixe scoase din funciune nainte de expirarea duratei normale de funcionare a acestora, se recunoate drept cost al perioadei cnd acest eveniment a avut loc. Cheltuielile efectuate cu activele fixe n curs nu reprezint un cost al perioadei. Costul acestora va fi recunoscut dup finalizarea i punerea n funciune a activelor fixe i calculul amortizrii. ransferurile ntre uniti ale administraiei publice, curente i de capital, se recunosc ca i costuri la beneficiarii finali ai fondurilor. !lte transferuri, interne i n strintate, se recunosc ca i costuri la instituia care transfer fondurile. 1.3. Coninutul grupelor de cheltuieli Contabilitatea cheltuielilor se ine pe grupe de cheltuieli, dup natura i destinaia lor. "rincipalele grupe de cheltuieli sunt# cheltuieli privind stocurile, cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri, cheltuieli cu alte servicii executate de teri, cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate, cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli operaionale, cheltuieli financiare, alte cheltuieli finanate din buget, cheltuieli de capital, amortizri i provizioane, cheltuieli extraordinare. 1.3.1. Cheltuieli privind stocurile Cheltuielile privind stocurile includ urmtoarele# $ materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, animale i psri, mrfuri, ambala%e, alte stocuri. &conturile '(), '(*, '(+, '(,, '(-, '(', '(., '(/, '(012 1.3.2. Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri Cheltuielile cu lucrrile i serviciile executate de teri includ# $ energie i ap &contul ')(12 $ ntreinere i reparaii &contul '))12 $ chirii &contul ')*12 $ prime de asigurare &contul ')+1. $ deplasri, detari, transferri &contul '),1. 1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de teri Cheltuielile cu alte servicii executate de teri includ# $ comisioane i onorarii &contul '**12 $ protocol, reclam i publicitate &contul '*+12 $ transportul de bunuri i personal &contul '*,12 $ servicii potale i taxe de telecomunicaii &contul '*'12 $ servicii bancare i asimilate &contul '*.12 $ alte servicii executate de teri &contul '*/12 $ alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale &contul '*01. 1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate !ceast grup include cheltuielile cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate ce trebuie pltite de ctre instituiile publice, conform legii. &contul '+-1. 1.3.5. Cheltuieli cu personalul Cheltuielile cu personalul includ# $ salariile personalului &contul ',)12 $ drepturi salariale n natur &contul ',*12 $ asigurri sociale# contribuiile anga%atorilor pentru asigurri sociale, asigurri de oma%, asigurri sociale de sntate, accidente de munc i boli profesionale, alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social &contul ',-12 $ indemnizaii de delegare, detaare &contul ','1. 1.3.6. !lte cheltuieli operaionale !lte cheltuieli operaionale includ# $ pierderi din creane i debitori diveri &contul '-,12 $ alte cheltuieli operaionale &contul '-/1. 1.3.7. Cheltuieli financiare Cheltuielile financiare includ# $ pierderi din creane imobilizate &contul ''+12 $ cheltuieli privind investiiile financiare cedate &contul '',12 $ diferene de curs valutar &contul ''-12 $ dobnzi &contul '''12 $ sume de transferat bugetului de stat reprezentnd ctiguri din schimb valutar n cadrul programelor "3!45, 6!"!47, 86"! &contul ''.12 $ dobnzi de transferat Comunitii 5uropene sau de alocat n cadrul programelor# "3!45, 6!"!47, 86"! &contul ''/12 $ alte pierderi $ cheltuieli neeligibile# "3!45, 6!"!47, 86"! &contul ''01. 1.3.8. !lte cheltuieli finanate din buget !lte cheltuieli finanate din buget includ# $ subvenii &contul '.(12 $ transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice &contul '.)12 $ transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice &contul '.*12 $ transferuri interne &contul '.+12 $ transferuri n strintate &contul '.,12 $ asigurri sociale &contul '.'12 $ a%utoare sociale &contul '..12 $ alte cheltuieli &contul '.01. 1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizri, provizioane i a%ustri Cheltuielile de capital includ# $ cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i a%ustrile pentru depreciere &contul '/)12 $ cheltuieli cu active fixe neamortizabile &contul '/*12 $ cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i a%ustrile pentru pierderea de valoare &contul '/'12 $ cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare &contul '/01. 1.3.10. Cheltuieli extraordinare Cheltuielile extraordinare includ# $ pierderi din calamiti &contul '0(12 $ cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe &contul '0)1. 1.4. 6tructura conturilor de cheltuieli 9n cadrul instituiilor publice, contabilitatea cheltuielilor se ine n conturi distincte, dup natur i destinaie. Conturile de cheltuieli se dezvolt n analitic pe structura clasificaiei bugetare. 6tructura contului contabil va fi urmtoarea# 1. simbolul contului din planul de conturi2 2. capitolul2 3. sursa de finanare a cheltuielii, respectiv# $ bugetul de stat2 $ bugetele locale2 $ bugetul asigurrilor sociale de stat2 $ bugetul asigurrilor pentru oma%2 $ bugetul :ondului naional unic de asigurri sociale de sntate2 $ bugetul fondurilor externe nerambursabile2 $ bugetul instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii2 $ cheltuieli evideniate n afara bugetelor locale. 4. subcapitolul2

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 22 of 330

5. titlul; 6. articolul; 7. alineatul; 1.5. Alte prevederi Conturile de cheltuieli se nchid la sfritul perioadei (lunar sau cel mai trziu la ntocmirea situaiilor financiare) n vederea stabilirii rezultatului patrimonial. n situaia n care apar operaiuni ce trebuie nre istrate n creditul conturilor de cheltuieli! acestea pot fi nre istrate i n debitul conturilor! n rou. "eflectarea unitar# a cheltuielilor efectuate de instituiile publice pe articolele i alineatele prev#zute n Clasificaia economic#! se asi ur# cu a$utorul %ndrumarului% elaborat de c#tre ordonatorii principali de credite. ___________ Paragraful a fost modificat prin subpunctul 2. din Ordin nr. 1649/2006 ncepnd cu 1 .11.2006. &abelul de concordan# ntre conturile de cheltuieli i codurile aferente din clasificaia economic# este prezentat n Ane'a nr. () la prezentele norme. 2. *enituri i +inan#ri 2.1. ,efiniie -otrivit contabilit#ii de an a$amente! veniturile reprezint# impozite! ta'e! contribuii i alte sume de ncasat potrivit le ii! precum i preul bunurilor vndute i serviciilor prestate! dup# caz! aferente unei perioade de timp. 2.2. .omentul recunoaterii veniturilor *eniturile se nre istreaz# n contabilitatea instituiilor publice! pe baza documentelor care atest# crearea dreptului de crean# (declaraia fiscal# sau decizia emis# de or anul fiscal)! avize de e'pediie! facturi! alte documente le al ntocmite sau n momentul ncas#rii efective a acestora! n situaia n care nu e'ist# documente anterioare ncas#rii pentru nre istrarea creanei. n contabilitate! veniturile din activit#i economice se nre istreaz# n momentul pred#rii bunurilor c#tre cump#r#tori! al livr#rii lor pe baza facturii sau n alte condiii prev#zute n contract! al factur#rii lucr#rilor e'ecutate i serviciilor prestate! moment care atest# transferul de proprietate c#tre clieni. *eniturile proprii ale instituiilor publice provin din chirii! or anizarea de manifest#ri culturale i sportive! concursuri artistice! publicaii! prestaii editoriale! studii! proiecte! valorific#ri de produse din activit#i proprii sau ane'e! prest#ri de servicii i altele asemenea. *eniturile din diferene de curs valutar trebuie recunoscute n perioada n care apar cu ocazia decont#rii sau a raport#rii n situaiile financiare a elementelor monetare! creanelor i datoriilor! la cursuri diferite fa# de cele la care au fost nre istrate iniial pe parcursul perioadei sau fa# de cele care au fost raportate n situaiile financiare anterioare. *eniturile din dobnzi se nre istreaz# pe m#sura ener#rii veniturilor respective. 2.3. Coninutul rupelor de venituri Contabilitatea veniturilor se ine pe rupe de venituri! dup# natura i sursa lor. -rincipalele rupe de venituri sunt/ venituri din activit#i economice! alte venituri operaionale! venituri din producia de active fi'e! venituri fiscale! venituri din contribuii de asi ur#ri! venituri nefiscale! venituri financiare! finan#ri! subvenii! transferuri! alocaii bu etare cu destinaie special#! fonduri cu destinaie special#! venituri din provizioane! venituri e'traordinare. 2.3.1. *enituri din activit#i economice *eniturile din activit#i economice! includ/ 0 venituri din vnzarea produselor finite (contul 12(); 0 venituri din vnzarea semifabricatelor (contul 12)); 0 venituri din vnzarea produselor reziduale (contul 123); 0 venituri din lucr#ri e'ecutate i servicii prestate (contul 124); 0 venituri din studii i cercet#ri (contul 125); 0 venituri din chirii (contul 126); 0 venituri din vnzarea m#rfurilor (contul 121); 0 venituri din activit#i diverse (contul 127); 0 variaia stocurilor (contul 128). 2.3.2. *enituri din alte activit#i operaionale *eniturile din alte activit#i operaionale includ/ 0 *enituri din creane reactivate i debitori diveri (contul 1(4); 0 Alte venituri operaionale (contul 1(8). 2.3.3. *enituri din producia de active fi'e *eniturile din producia de active fi'e includ/ 0 venituri din producia de active fi'e necorporale (contul 1)(); 0 venituri din producia de active fi'e corporale (contul 1))). 2.3.4. *enituri fiscale Aceast# rup# include veniturile fiscale ale bu etului eneral consolidat! recunoscute la momentul constat#rii! nre istrate pe baza declaraiilor fiscale i a deciziilor emise de or anul fiscal. 9e dezvolt# n analitic pe structura clasificaiei bu etare. :rupa %*enituri fiscale% include/ 0 ;mpozit pe venit! profit i cti uri din capital de la persoane $uridice (contul 132); 0 ;mpozit pe venit! profit i cti uri din capital de la persoane fizice (contul 13(); 0 Alte impozite pe venit! profit i cti uri din capital (contul 13)); 0 ;mpozit pe salarii (contul 133); 0 ;mpozite i ta'e pe proprietate (contul 134); 0 ;mpozite i ta'e pe bunuri i servicii (contul 135); 0 ;mpozit pe comerul e'terior i tranzaciile internaionale (contul 136); 0 Alte impozite i ta'e fiscale (contul 138). 2.3.5. *enituri din contribuii de asi ur#ri Aceast# rup# conine veniturile bu etului asi ur#rilor sociale de stat! veniturile bu etului asi ur#rilor pentru oma$! veniturile +ondului naional unic de asi ur#ri sociale de s#n#tate recunoscute la momentul constat#rii! nre istrate pe baza declaraiilor fiscale i a deciziilor emise de or anul fiscal. 9e dezvolt# n analitic pe structura clasificaiei bu etare. :rupa %*enituri din contribuii de asi ur#ri% include/ 0 *enituri din contribuiile an a$atorilor/ contribuiile pentru asi ur#ri sociale! contribuiile pentru asi ur#ri de oma$! contribuiile pentru asi ur#ri sociale de s#n#tate! contribuiile pentru accidente de munc# i boli profesionale i alte contribuii pentru asi ur#ri sociale (contul 145); 0 *enituri din contribuiile asi urailor/ contribuiile pentru asi ur#ri sociale! contribuiile pentru asi ur#ri de oma$! contribuiile pentru asi ur#ri sociale de s#n#tate i alte contribuii ale altor persoane pentru asi ur#ri sociale (contul 146). 2.3.6. *enituri nefiscale Aceast# rup# include venituri ale bu etului eneral consolidat! altele dect cele menionate la rupele/ %*enituri fiscale% i %*enituri din contribuii de asi ur#ri%. ,e re ul#! aceste venituri sunt recunoscute la momentul ncas#rii! nee'istnd obli aia de a ntocmi declaraii conform le ii. 9e dezvolt# n analitic pe structura clasificaiei bu etare. :rupa %*enituri nefiscale% include/ :rupa %*enituri nefiscale% include/ 0 *enituri din proprietate (contul 152); 0 *enituri din vnz#ri de bunuri i servicii (contul 15(); 2.3.7. *enituri financiare :rupa %*enituri financiare% include/ 0 *enituri din creane imobilizate (contul 163); 0 *enituri din investiii financiare cedate (contul 164); 0 *enituri din diferene de curs valutar (contul 165); 0 *enituri din dobnzi (contul 166); 0 9ume de primit de la bu etul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar 0 -<A"=! 9A-A",! ;9-A (contul 161); 0 Alte venituri financiare (contul 167); 0 9ume de primit de la bu etul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeli ibile) 0 -<A"=! 9A-A",! ;9-A (contul 168). 2.3.8. +inan#ri! subvenii! transferuri! alocaii bu etare cu destinaie special#! fonduri cu destinaie special# -otrivit prevederilor le islaiei n vi oare privind finanele publice! finanarea instituiilor publice i serviciilor publice se asi ur# astfel/ 0 inte ral din bu etul de stat! bu etele locale! bu etul asi ur#rilor sociale de stat! bu etele fondurilor speciale! dup# caz; 0 din venituri proprii i subvenii acordate de la bu etul de stat! bu etele locale! bu etul asi ur#rilor sociale de stat! bu etele fondurilor speciale! dup# caz; 0 inte ral din venituri proprii.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 23 of 330

Potrivit prevederilor Legii contabilitii, contabilitatea instituiilor publice asigur nregistrarea plilor de cas i a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaiei bugetare, potrivit bugetului aprobat. Plile efectuate din contul de finanare bugetar de ctre instituiile finanate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate, lucrri executate i servicii prestate, reprezint pli de cas. n aceast categorie se includ i plile efectuate prin casierie, n conformitate cu reglementrile legale n vigoare. nstituiile publice pot avea i alte surse de finanare, respectiv! fonduri externe nerambursabile, subvenii, alocaii bugetare cu destinaie special, etc., dup caz. "ceast grup include! # $inanarea de la buget %contul &&'() # $inanarea n baza unor acte normative speciale %contul &&*() # +enituri din subvenii %contul &&,() # +enituri din alocaii bugetare cu destinaie special %contul &&-() # $inanarea din fonduri externe nerambursabile %contul &&.() # $onduri cu destinaie special %contul &&/() # +enituri din cofinanarea de la buget aferent programelor0proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile %contul &&1(. # +enituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit %contul &&2(. 2.3.9. +enituri din provizioane i a3ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare +eniturile din reluarea provizioanelor i a3ustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evideniaz distinct n funcie de natura acestora. 4iminuarea sau anularea provizioanelor i a3ustrilor constituite se efectueaz prin nregistrarea la venituri n cazul n care nu se mai 3ustific meninerea acestora. 5rupa 6+enituri din provizioane i a3ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare6 include! # +enituri din provizioane i a3ustri pentru depreciere privind activitatea operaional %contul &1*() # +enituri financiare din a3ustri pentru pierderea de valoare %contul &1/(. 2.3.10. +eniturile extraordinare 5rupa 6+enituri extraordinare6 include! # +enituri din despgubiri din asigurri %contul &2'() # +enituri din valorificarea unor bunuri %contul &2*(. 2.4. 7tructura conturilor de venituri n cadrul instituiilor publice, contabilitatea veniturilor se ine n conturi distincte, dup natur i surs. 8onturile de venituri se dezvolt n analitic pe structura clasificaiei bugetare. 7tructura contului contabil va fi urmtoarea! 1. simbolul contului din planul de conturi) 2. bugetul cruia i aparine venitul! # bugetul de stat) # bugetele locale) # bugetul asigurrilor sociale de stat) # bugetul asigurrilor pentru oma3) # bugetul $ondului naional unic de asigurri sociale de sntate) # bugetul fondurilor externe nerambursabile) # bugetul instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii) # venituri evideniate n afara bugetelor locale. 3. capitolul) 4. subcapitolul) 5. paragraful. 2.5. "lte prevederi 8onturile de venituri se nchid la sf9ritul perioadei %lunar sau cel mai t9rziu la ntocmirea situaiilor financiare( n vederea stabilirii rezultatului patrimonial. n situaia n care apar operaiuni ce trebuie nregistrate n debitul conturilor de venituri, acestea pot fi nregistrate i n creditul conturilor de venituri, n rou. nstituiile publice mai pot folosi pentru desfurarea activitii lor, bunuri materiale i fonduri bneti primite de la persoane 3uridice i fizice sub form de donaii i sponsorizri. $ondurile bneti acordate de persoanele 3uridice i fizice, primite ca donaii i sponsorizri de instituiile publice finanate integral de la buget, se vars direct la bugetul din care se finaneaz acestea. 8u aceste sume se ma3oreaz creditele bugetare ale bugetului instituiei publice beneficiare i care urmeaz s se utilizeze potrivit legii. 8u fondurile primite de ctre instituiile publice finanate integral din venituri proprii i cele finanate din venituri proprii i subvenii de la buget, se ma3oreaz bugetele de venituri i cheltuieli ale acestora. :abelele de concordan ntre conturile de venituri i codurile din clasificaia bugetar, sunt prezentate n "nexele nr. *, ,, -, ., ;, 1, *', ** la prezentele norme metodologice. 8ontabilitatea anga3amentelor i a elementelor extrabilaniere 4repturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele i pasivele unitii se nregistreaz n contabilitate n conturi n afara bilanului, denumite i conturi de ordine i eviden. n aceast categorie se cuprind anga3amente %garanii( acordate sau primite n relaiile cu terii, active fixe luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, n pstrare sau custodie, debitori scoi din activ, urmrii n continuare, chirii i alte datorii asimilate, efecte scontate nea3unse la scaden, precum i alte valori. CAPITOLUL V 4 7P<= > $ ?"L@ Prevederile prezentelor norme se aplic ncep9nd cu data de * ianuarie ,''/ de ctre toate instituiile publice, indiferent de subordonare i de sursa de finanare. La data intrrii n vigoare a prezentelor norme, se abrog! 1. <rdinul ministrului finanelor publice nr. ;2/0*2&' pentru aprobarea ?ormelor metodologice privind contabilitatea unitilor bugetare) 2. <rdinul ministrului finanelor nr. /'0*2&- pentru aprobarea ?ormelor privind ntocmirea i executarea bugetului, a planurilor de venituri i cheltuieli din mi3loace extrabugetare i din alte fonduri, organizarea evidenei tehnico#operative i contabile la comune) 3. <rdinul ministrului finanelor nr. -,.0*21. pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraii, circumscripii i servicii financiare i nstruciunile de aplicare a acestuia, cu modificrile i completrile ulterioare) 4. <rdinul ministrului finanelor nr. ,&20*21& pentru aprobarea Planului de conturi pentru administraii, circumscripii i servicii financiare i nstruciunile de aplicare a acestuia) 5. <rdinul ministrului finanelor nr. ./'0,''' pentru aprobarea Precizrilor privind reflectarea n contabilitatea consiliilor locale i instituiilor publice de interes local a unor operaiuni) 6. <rdinul ministrului finanelor publice nr. &'/0,''. pentru aprobarea ?ormelor metodologice privind nregistrarea n contabilitatea unitilor administrativ# teritoriale a unor operaiuni ce decurg din aplicarea <rdonanei de urgen a 5uvernului nr. .;0,''- privind finanele publice locale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. *'10,''.) 7. <rdinul ministrului finanelor publice nr. ;,'0,''- pentru aprobarea ?ormelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii veniturilor bugetare, cu modificrile i completrile ulterioare) 8. <rdinul ministrului finanelor publice nr. /;'0,''. pentru aprobarea ?ormelor metodologice privind modul de reflectare n contabilitatea instituiilor publice a unor operaiuni ce decurg din aplicarea prevederilor <rdonanei 5uvernului nr. 1/0,''- privind unele reglementri n domeniul financiar, aprobat i modificat prin Legea nr. /'20,''-) 9. <rdinul ministrului finanelor nr. *.*;-0,''. pentru aprobarea ?ormelor metodologice privind nregistrarea n contabilitatea Ainisterului $inanelor Publice a titlurilor de participare deinute de Bom9nia la Canca @uropean pentru Beconstrucie i 4ezvoltare i Canca pentru 8omer i 4ezvoltare a Arii ?egre) 10. <rdinul ministrului finanelor publice nr. *.&;&0,''. privind nregistrarea aciunilor deinute de statul rom9n n calitate de acionar unic, reprezentat de Ainisterul $inanelor Publice la 8ompania ?aional 6Loteria Bom9n6 7."., 8ompania ?aional 6 mprimeria ?aional6 7."., precum i a altor titluri imobilizate deinute de stat prin Ainisterul $inanelor Publice) 11. <rdinul ministrului finanelor publice nr. 1&'0,''- privind aprobarea Precizrilor privind reflectarea n contabilitate a operaiunilor privind sumele primite i utilizate din contribuia financiar nerambursabil a 8omunitii @uropene i cofinanarea de la bugetul de stat privind programul 7apard) 12. <rdinul ministrului finanelor publice nr. &&*0,''. pentru aprobarea Precizrilor privind nregistrarea n contabilitate a sumelor primite i utilizate din contribuia financiar nerambursabil a 8omunitii @uropene prin 7P", a cofinanrii de la buget i a mprumuturilor primite de la instituii financiare internaionale pentru msurile din domeniul mediului, transporturilor i asistenei tehnice) 13. <rdinul ministrului finanelor Publice nr. 2,;0,''; pentru aprobarea Precizrilor privind nregistrarea n contabilitate a sumelor primite i utilizate din

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 24 of 330

contribuia financiar nerambursabil a Comunitii Europene n cadrul programelor Phare i a cofinanrii de la bugetul de stat aferent acestora. 14. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.461 !""4 pentru aprobarea #ormelor metodologice pri$ind organi%area i conducerea contabilitii patrimoniului instituiilor publice i Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia. 15. Orice alte dispo%iii contrare pre%entelor norme. CAPITOLUL VI P&'#(& )E CO#*(+, -E#E+'& PE#*+( ,#.*,*(/,, P(0&,CE
CO#* .,#*E*,C gr. , i gr. ,, CO#*(+, )E C'P,*'&(+, 1" C'P,*'&2 +E3E+4E2 5O#)(+, 1"" 5ondul acti$elor fi6e necorporale 1"1 5ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului 1"! 5ondul bunurilor care alctuiesc domeniul pri$at al statului 1"7 5ondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrati$8teritoriale 1"4 5ondul bunurilor care alctuiesc domeniul pri$at al unitilor administrati$8teritoriale 1"9 +e%er$e din ree$aluare 1"91 +e%er$e din ree$aluarea terenurilor i amena:rilor la terenuri 1"9! +e%er$e din ree$aluarea construciilor 1"97 +e%er$e din ree$aluarea instalaiilor tehnice2 mi:loacelor de transport2 animalelor i plantaiilor 1"94 +e%er$e din ree$aluarea mobilierului2 aparaturii birotice2 echipamentelor de protecie a $alorilor umane i materiale i a altor acti$e fi6e corporale 1"99 +e%er$e din ree$aluarea altor acti$e ale statului 1"6; )iferene din ree$aluare i diferene de curs aferente dob<n%ilor ncasate =.apard> 11 +E3(&*'*(& +EPO+*'* 11? +e%ultatul reportat 11?."1 +e%ultatul reportat 8 instituii publice finanate integral din buget =de stat2 local2 asigurri2 sntate2 oma:> 11?."! +e%ultatul reportat 8 bugetul local 11?."7 +e%ultatul reportat 8 bugetul asigurrilor sociale de stat 11?."4 +e%ultatul reportat 8 bugetul asigurrilor pentru oma: 11?."9 +e%ultatul reportat 8 bugetul 5ondului naional unic de asigurri sociale de sntate 11?."@ +e%ultatul reportat 8 bugetul fondurilor e6terne nerambursabile 11?."A +e%ultatul reportat 8 bugetul de stat 11?.1" +e%ultatul reportat 8 instituii publice i acti$iti finanate integral sau parial din $enituri proprii 11?.11 +e%ultatul reportat 8 bugetul tre%oreriei statului 11?.1! +e%ultatul reportat 8 tre%oreria central 11?.17 +e%ultatul reportat 8 operaiuni de clearing2 barter i cooperare economic 11?.19 +e%ultatul reportat repre%ent<nd surplusul reali%at din ree$aluare 1! +E3(&*'*(& P'*+,1O#,'& 1!1 +e%ultatul patrimonial 1!1."1 +e%ultatul patrimonial 8 instituii publice finanate integral din buget =de stat2 local2 asigurri sociale2 oma:2 sntate> 1!1."! +e%ultatul patrimonial 8 bugetul local 1!1."7 +e%ultatul patrimonial 8 bugetul asigurrilor sociale de stat 1!1."4 +e%ultatul patrimonial 8 bugetul asigurrilor pentru oma: 1!1."9 +e%ultatul patrimonial 8 bugetul 5ondului naional unic de asigurri sociale de sntate 1!1."@ +e%ultatul patrimonial 8 bugetul fondurilor e6terne nerambursabile 1!1."A +e%ultatul patrimonial 8 bugetul de stat 1!1.1" +e%ultatul patrimonial 8 instituii publice i acti$iti finanate integral sau parial din $enituri proprii 1!1.11 +e%ultatul patrimonial 8 bugetul tre%oreriei statului 1!1.1! +e%ultatul patrimonial 8 tre%oreria central 1!1.17 +e%ultatul patrimonial 8 operaiuni de clearing2 barter i cooperare economic 17 5O#)(+, C( )E.*,#'/,E .PEC,'&B 17! 5ondul de re%er$ al bugetului asigurrilor sociale de stat 177 5ondul de re%er$ constituit conform Ordonanei de urgen a -u$ernului nr. 19" !""! 179 5ondul de risc 17A 'lte fonduri 17A1 5ond de de%$oltare a spitalului

C&'.' -+(P'

)E#(1,+E CO#*

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 25 of 330

1392 Fond din comisioane de risc constituite conform Ordonanei Guvernului nr. 34/1996 1393 Fond din cota de 1/10 din dobnda !"# 1394 Fond din v$rs$minte din %rivati&are 'i din valorificarea activelor ne%erformante 1396 Fondul de contra%artid$ 1( )"O*!+!O,-. 1(1 )rovi&ioane 1(11 )rovi&ioane %entru liti/ii 1(12 )rovi&ioane %entru /aranii acordate clienilor 1(10 ,lte %rovi&ioane 16 12)"32343"! 5! #,4O"!! ,6!2!7,4. 8 %e termen mediu 'i lun/ 8 161 1m%rumuturi din emisiunea de obli/aiuni 1611 1m%rumuturi din emisiunea de obli/aiuni cu termen de r$scum%$rare 9n e:erciiul curent 1612 1m%rumuturi din emisiunea de obli/aiuni cu termen de r$scum%$rare 9n e:erciiile viitoare 162 1m%rumuturi interne 'i e:terne contractate de autorit$ile administraiei %ublice locale 1621 1m%rumuturi interne 'i e:terne contractate de autorit$ile administraiei %ublice locale cu termen de rambursare 9n e:erciiul curent 1622 1m%rumuturi interne 'i e:terne contractate de autorit$ile administraiei %ublice locale cu termen de rambursare 9n e:erciiile viitoare 163 1m%rumuturi interne 'i e:terne /arantate de autorit$ile administraiei %ublice locale 1631 1m%rumuturi interne 'i e:terne /arantate de autorit$ile administraiei %ublice locale cu termen de rambursare 9n e:erciiul curent 1632 1m%rumuturi interne 'i e:terne /arantate de autorit$ile administraiei %ublice locale cu termen de rambursare 9n e:erciiile viitoare 164 1m%rumuturi interne 'i e:terne contractate de stat 1641 1m%rumuturi interne 'i e:terne contractate de stat cu termen de rambursare 9n e:erciiul curent 1642 1m%rumuturi interne 'i e:terne contractate de stat cu termen de rambursare 9n e:erciiile viitoare 16( 1m%rumuturi interne 'i e:terne /arantate de stat 16(1 1m%rumuturi interne 'i e:terne /arantate de stat cu termen de rambursare 9n e:erciiul curent 16(2 1m%rumuturi interne 'i e:terne /arantate de stat cu termen de rambursare 9n e:erciiile viitoare 166 6ume %rimite %entru aco%erirea deficitelor bu/etare 1661 6ume %rimite %entru aco%erirea deficitului bu/etului asi/ur$rilor sociale de stat din contul curent /eneral al tre&oreriei statului 1662 6ume %rimite %entru aco%erirea deficitului bu/etului de stat 16; ,lte 9m%rumuturi 'i datorii asimilate 16;1 ,lte 9m%rumuturi 'i datorii asimilate cu termen de rambursare 9n e:erciiul curent 16;2 ,lte 9m%rumuturi 'i datorii asimilate cu termen de rambursare 9n e:erciiile viitoare 160 #obn&i aferente 9m%rumuturilor 'i datoriilor asimilate 1601 #obn&i aferente 9m%rumuturilor din emisiuni de obli/aiuni 1602 #obn&i aferente 9m%rumuturilor interne 'i e:terne contractate de autorit$ile administraiei %ublice locale 1603 #obn&i aferente 9m%rumuturilor interne 'i e:terne /arantate de autorit$ile administraiei %ublice locale 1604 #obn&i aferente 9m%rumuturilor interne 'i e:terne contractate de stat 160( #obn&i aferente 9m%rumuturilor interne 'i e:terne /arantate de stat 160; #obn&i aferente altor 9m%rumuturi 'i datorii asimilate 169 )rime %rivind rambursarea obli/aiunilor 2 20 <O-43"! #. ,<4!*. F!=. ,<4!*. F!=. -.<O")O",7. 203 <>eltuieli de de&voltare 20( <oncesiuni? brevete? licene? m$rci comerciale? dre%turi 'i active similare 206 9nre/istr$ri ale evenimentelor cultural8s%ortive 200 ,lte active fi:e necor%orale 2001 )ro/rame informatice 2002 ,lte active fi:e necor%orale 21 ,<4!*. F!=. <O")O",7. 211 4erenuri 'i amena@$ri la terenuri 2111 4erenuri 2112 ,mena@$ri la terenuri 212 <onstrucii

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 26 of 330

213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii 2131 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru) 2132 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare 2133 Mijloace de transport 213 21 Animale i plantaii Mo!ilier, aparatur !irotic, echipamente de protecie a "alorilor umane i materiale i alte acti"e #i$e corporale

21% Alte acti"e ale statului 23 A&'I(E )I*E +, &-./ 0I A(A,/-.I 1E,'.- A&'I(E )I*E 231 Acti"e #i$e corporale 2n curs de e$ecuie 232 A"ansuri acordate pentru acti"e #i$e corporale 233 Acti"e #i$e necorporale 2n curs de e$ecuie 23 23 A"ansuri acordate pentru acti"e #i$e necorporale A&'I(E )I,A,&IA.E (peste 1 an) 234 'itluri de participare 2341 'itluri de participare cotate 2342 'itluri de participare necotate 23% Alte titluri imo!ili5ate 236 &reane imo!ili5ate 23671 +mprumuturi pe termen lung acordate din )ondul special de de5"oltare a#lat la dispo5iia 8u"ernului 23672 +mprumuturi pe termen lung acordate din disponi!ilitile contului curent general al tre5oreriei statului 23673 +mprumuturi pe termen lung acordate din "enituri din pri"ati5are 236% +mprumuturi acordate pe termen lung 2363 9o!:n5i a#erente 2mprumuturilor pe termen lung 236; Alte creane imo!ili5ate 236< 9o!:n5i a#erente altor creane imo!ili5ate 23< (rsminte de e#ectuat pentru acti"e #inanciare 2; AM=.'I>?.I 1.I(I,9 A&'I(E@E )I*E 2;4 Amorti5ri pri"ind acti"ele #i$e necorporale 2;43 Amorti5area cheltuielilor de de5"oltare 2;4% Amorti5area concesiunilor, !re"etelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i acti"elor similare 2;4; Amorti5area altor acti"e #i$e necorporale 2;1 Amorti5ri pri"ind acti"ele #i$e corporale 2;11 Amorti5area amenajrilor la terenuri 2;12 Amorti5area construciilor 2;13 Amorti5area instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor 2;1 2< Amorti5area mo!ilierului, aparaturii !irotice, echipamentelor de protecie a "alorilor umane i materiale i a altor acti"e #i$e corporale AA-/'?.I 1E,'.- 9E1.E&IE.EA /A- 1IE.9E.EA 9E (A@=A.E A A&'I(E@=. )I*E 2<4 Ajustri pentru deprecierea acti"elor #i$e necorporale 2<4 Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de de5"oltare

2<4% Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, !re"etelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i acti"elor similare 2<4; Ajustri pentru deprecierea altor acti"e #i$e necorporale 2<1 Ajustri pentru deprecierea acti"elor #i$e corporale 2<11 Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor la terenuri 2<12 Ajustri pentru deprecierea construciilor 2<13 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor 2<1 Ajustri pentru deprecierea mo!ilierului, aparaturii !irotice, echipamentului de protecie a "alorilor umane i materiale i a altor acti"e #i$e corporale

2<3 Ajustri pentru deprecierea acti"elor #i$e 2n curs de e$ecuie 2<31 Ajustri pentru deprecierea acti"elor #i$e necorporale 2n curs de e$ecuie 2<32 Ajustri pentru deprecierea acti"elor #i$e corporale 2n curs de e$ecuie 2<3 Ajustri pentru pierderea de "aloare a acti"elor #inanciare 2<31 Ajustri pentru pierderea de "aloare a aciunilor 2<32 Ajustri pentru pierderea de "aloare a altor acti"e #inanciare 3 34 &=,'-.I 9E /'=&-.I 0I 1.=9-&BIE +, &-./ 9E E*E&-BIE /'=&-.I 9E MA'E.II 0I MA'E.IA@E 341 Materii prime

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 27 of 330

302 Materiale consumabile 3021 Materiale auxiliare 3022 Combustibili 3023 Materiale pentru ambalat 3024 Piese de schimb 3025 Semine i materiale de plantat 3026 ura!e

302" #ran$ 302% &lte materiale consumabile 302' Medicamente i materiale sanitare 303 Materiale de natura obiectelor de in(entar 3031 Materiale de natura obiectelor de in(entar )n ma*a+ie 3032 Materiale de natura obiectelor de in(entar )n ,olosin$ 304 Materiale re+er($ de stat i de mobili+are 3041 Materiale re+er($ de stat 3042 Materiale re+er($ de mobili+are 305 &mbala!e re+er($ de stat i de mobili+are 3051 &mbala!e re+er($ de stat 3052 &mbala!e re+er($ de mobili+are 30" Materiale date )n prelucrare )n instituie 30' &lte stocuri 33 P-./0C12& 34 C0-S /5 565C0125 331 Produse )n curs de execuie 332 7ucr$ri i ser(icii )n curs de execuie 34 P-./0S5 341 Semi,abricate 345 Produse ,inite 346 Produse re+iduale 34" 8unuri con,iscate sau intrate9 potri(it le*ii9 )n proprietatea pri(at$ a statului 34% /i,erene de pre la produse 34' 8unuri con,iscate sau intrate potri(it le*ii9 )n proprietatea pri(at$ a unit$ilor administrati(:teritoriale 35 S;.C0-2 & 7&;5 7& ;5-12 351 Materii i materiale a,late la teri 3511 Materii i materiale la teri 3512 Materiale de natura obiectelor de in(entar a,late la teri 354 Produse a,late la teri 3541 Semi,abricate a,late la teri 3545 Produse ,inite a,late la teri 3546 Produse re+iduale a,late la teri 356 &nimale a,late la teri 35" M$r,uri a,late la teri 35% &mbala!e a,late la teri 35' 8unuri )n custodie sau )n consi*naie la teri 36 &42M&75 361 &nimale i p$s$ri 3" M<- 0-2 3"1 M$r,uri 3"% /i,erene de pre la m$r,uri =adaos comercial> 3% &M8&7&?5 3%1 &mbala!e 3' &?0S;<-2 P54;-0 /5P-5C25-5& S;.C0-27.- @2 P-./0C1252 34 C0-S /5 565C0125 3'1 &!ust$ri pentru deprecierea materiilor prime 3'2 &!ust$ri pentru deprecierea materialelor 3'21 &!ust$ri pentru deprecierea materialelor consumabile 3'22 &!ust$ri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de in(entar 3'3 &!ust$ri pentru deprecierea produciei )n curs de execuie 3'4 &!ust$ri pentru deprecierea produselor 3'41 &!ust$ri pentru deprecierea semi,abricatelor 3'45 &!ust$ri pentru deprecierea produselor ,inite 3'46 &!ust$ri pentru deprecierea produselor re+iduale

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 28 of 330

3'5 &!ust$ri pentru deprecierea stocurilor a,late la teri 3'51 &!ust$ri pentru deprecierea materiilor i materialelor a,late la teri 3'52 &!ust$ri pentru deprecierea semi,abricatelor a,late la teri 3'53 &!ust$ri pentru deprecierea produselor ,inite a,late la teri 3'54 &!ust$ri pentru deprecierea produselor re+iduale a,late la teri 3'56 &!ust$ri pentru deprecierea animalelor a,late la teri 3'5" &!ust$ri pentru deprecierea m$r,urilor a,late la teri 3'5% &!ust$ri pentru deprecierea ambala!elor a,late la teri 3'6 &!ust$ri pentru deprecierea animalelor 3'" &!ust$ri pentru deprecierea m$r,urilor 3'% &!ust$ri pentru deprecierea ambala!elor 4 40 401 C.4;0-2 /5 ;5-12 0-42A.-2 @2 C.4;0-2 &S2M27&;5 urni+ori

403 5,ecte de pl$tit 404 4041 4042 urni+ori de acti(e ,ixe urni+ori de acti(e ,ixe sub 1 an urni+ori de acti(e ,ixe peste 1 an

405 5,ecte de pl$tit pentru acti(e ,ixe 40% 40' 40'1 40'2 41 urni+ori:,acturi nesosite urni+ori:debitori urni+ori:debitori pentru cump$r$ri de bunuri de natura stocurilor urni+ori:debitori pentru prest$ri de ser(icii i execut$ri de lucr$ri C725412 @2 C.4;0-2 &S2M27&;5 411 Clieni 4111 Clieni cu termen sub 1 an 4112 Clieni cu termen peste 1 an 411% Clieni inceri sau )n liti*iu 413 5,ecte de primit de la clieni 41% Clieni:,acturi de )ntocmit 41' Clieni:creditori 42 P5-S.4&7 @2 C.4;0-2 &S2M27&;5 421 Personal:salarii datorate 422 Pensionari:pensii datorate 4221 Pensionari ci(ili:pensii datorate 4222 Pensionari militari:pensii datorate 423 Personal:a!utoare i indemni+aii datorate 424 @omeri:indemni+aii datorate 425 &(ansuri acordate personalului 426 /repturi de personal neridicate 42" -eineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor 42"1 -eineri din salarii datorate terilor 42"2 -eineri din pensii datorate terilor 42"3 -eineri din alte drepturi datorate terilor 42% &lte datorii i creane )n le*$tur$ cu personalul 42%1 &lte datorii )n le*$tur$ cu personalul 42%2 &lte creane )n le*$tur$ cu personalul 42' 8ursieri i doctoran+i 43 &S2B0-<-2 S.C2&759 P-.;5C12& S.C2&7< @2 C.4;0-2 &S2M27&;5 431 &si*ur$ri sociale 4311 Contribuiile an*a!atorilor pentru asi*ur$ri sociale 4312 Contribuiile asi*urailor pentru asi*ur$ri sociale 4313 Contribuiile an*a!atorilor pentru asi*ur$ri sociale de s$n$tate 4314 Contribuiile asi*urailor pentru asi*ur$ri sociale de s$n$tate 4315 Contribuiile an*a!atorilor pentru accidente de munc$ i boli pro,esionale 431" Contribuiile an*a!atorilor pentru concedii i indemni+aii 43" &si*ur$ri pentru oma! 43"1 Contribuiile an*a!atorilor pentru asi*ur$ri de oma! 43"2 Contribuiile asi*urailor pentru asi*ur$ri de oma! 43"3 Contribuiile an*a!atorilor la ,ondul de *arantare pentru plata creanelor salariale 43% &lte datorii sociale

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 29 of 330

44

BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT I CONTURI ASIMILATE 440 Cote defalcate din i !o"it#l !e $enit !ent%# ec&ili'%a%ea '#(etelo% locale 44) S# e *nca+ate !ent%# '#(et#l ca!italei 44, Ta-a !e $aloa%ea ad.#(at. 44,/ Ta-a !e $aloa%ea ad.#(at. de !lat. 44,4 Ta-a !e $aloa%ea ad.#(at. de %ec#!e%at 44,0 Ta-a !e $aloa%ea ad.#(at. ded#cti'il. 44,1 Ta-a !e $aloa%ea ad.#(at. colectat. 44,2 Ta-a !e $aloa%ea ad.#(at. nee-i(i'il. 444 I !o"it !e $enit#l din +ala%ii 3i din alte d%e!t#%i 440 Alte i !o"ite, ta-e 3i $.%+. inte a+i ilate 442 Alte dato%ii 3i c%ean4e c# '#(et#l 442) Alte dato%ii fa4. de '#(et 442, Alte c%ean4e !%i$ind '#(et#l

45

DECONTRI CU COMISIA EURO6EAN 6RI7IND 8ONDURILE NERAMBURSABILE 96:ARE, SA6ARD, IS6A, INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI;< 450= S# e de !%i it 3i de %e+tit#it Co i+iei E#%o!ene>alto% donato%i ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A, INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR I ALTE 8ONDURI 450)= S# e de !%i it de la Co i+ia E#%o!ean. ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A 450,= S# e de %e+tit#it Co i+iei E#%o!ene ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A 450/ S# e decla%ate 3i +olicitate Co i+iei E#%o!ene>alto% donato%i ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR I ALTE 8ONDURI 4504 S# e de %e+tit#it>dato%ate Co i+iei E#%o!ene>alto% donato%i INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR I ALTE 8ONDURI 4505 S# e de !%i it de la Co i+ia E#%o!ean.>al4i donato%i %e!%e"ent@nd $enit#%i ale '#(et#l#i (ene%al con+olidat ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR I ALTE 8ONDURI 4500 S# e a$an+ate de Co i+ia E#%o!ean.>al4i donato%i ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR I ALTE 8ONDURI 4501 S# e de !%i it de la Co i+ia E#%o!ean.>al4i donato%i dato%ate alto% 'eneficia%i ? ONG?#%i, +ociet.4i co e%ciale etc< ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR I ALTE 8ONDURI 45)= S# e de !%i it 3i de %e+tit#it A#to%it.4ilo% de Ce%tifica%e>Mini+te%#l#i A(%ic#lt#%ii ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A, INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 45))= S# e de !%i it de la A#to%it.4ile de Ce%tifica%e ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A 45),= S# e de %e+tit#it A#to%it.4ilo% de Ce%tifica%e ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A 45)/ S# e de !%i it de la A#to%it.4ile de Ce%tifica%e>Mini+te%#l A(%ic#lt#%ii ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 45)4 S# e de %e+tit#it A#to%it.4ilo% de Ce%tifica%e>Mini+te%#l#i A(%ic#lt#%ii ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 45)5 S# e de !%i it de la A(en4ia de 6l.4i !ent%# De"$olta%e R#%al. 3i 6e+c#it ? 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 45)0 S# e a$an+ate de A#to%it.4ile de Ce%tifica%e ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 45,= S# e dato%ate A(en4iilo% de I !le enta%e>A#to%it.4ilo% de Mana(e ent>A(en4iilo% de 6l.4i ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A, ISTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 45,) S# e dato%ate A(en4iilo% de I !le enta%e ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A 45,, S# e dato%ate A#to%it.4ilo% de Mana(e ent>A(en4iilo% de 6l.4i ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 45/= S# e de !%i it 3i de %e+tit#it A#to%it.4ilo% de I !le enta%e ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A ? 45/)= S# e de !%i it de la A#to%it.4ile de I !le enta%e ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A ? 45/,= S# e de %e+tit#it A#to%it.4ilo% de I !le enta%e ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A ? 454= Decont.%i c# 'eneficia%ii de'ito%i>c%edito%i ? 6:ARE, INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 454)= S# e de !%i it de la 'eneficia% ? 6:ARE ? 454,= S# e de %e+tit#it 'eneficia%ilo% ? 6:ARE ? 454/ S# e de %ec#!e%at de la 'eneficia%i ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 4544 S# e dato%ate 'eneficia%ilo% ? ONG?#%i, +ociet.4i co e%ciale, etc<? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 30 of 330

4545 A$an+#%i aco%date 'eneficia%ilo% din !%efinan4a%e ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 4540 S# e dato%ate 'eneficia%ilo% ? in+tit#4ii !#'lice finan4ate din $enit#%i !%o!%ii>$enit#%i !%o!%ii 3i +#'$en4ii, in+tit#4ii finan4ate din '#(et local ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 455= S# e de !%i it 3i de %e+tit#it '#(et#l#i 9!%efinan4a%e, cofinan4a%e, indi+!oni'ilit.4i te !o%a%e de fond#%i de la Co i+ia E#%o!ean. ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A, INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 455)= S# e de !%i it de la '#(et 9cofinan4a%e, indi+!oni'ilit.4i te !o%a%e de fond#%i de la Co i+ia E#%o!ean. ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A ? 455,= S# e de %e+tit#it '#(et#l#i 9cofinan4a%e, indi+!oni'ilit.4i te !o%a%e de fond#%i de la Co i+ia E#%o!ean. ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A ? 455/ S# e de !%i it de la '#(et 9!%efinan4a%e, cofinan4a%e, indi+!oni'ilit.4i te !o%a%e de fond#%i de la Co i+ia E#%o!ean. ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 4554 S# e de %e+tit#it '#(et#l#i 9!%efinan4a%e, cofinan4a%e, indi+!oni'ilit.4i te !o%a%e de fond#%i de la Co i+ia E#%o!ean. ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 4555 S# e de %e+tit#it '#(et#l#i din +# e !%i ite de la Co i+ia E#%o!ean. *n cont#l !l.4ilo% efect#ate ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR I ALTE 8ONDURI 450= S# e de !%i it 3i de %e+tit#it '#(et#l#i de +tat !ent%# alte c&elt#ieli dec@t cele eli(i'ile ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A, INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 450) S# e de !%i it de la '#(et#l de +tat !ent%# c&elt#ieli neeli(i'ile ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A 450/ S# e de !%i it de la '#(et#l de +tat !ent%# alte c&elt#ieli dec@t cele eli(i'ile ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 4504 S# e de %e+tit#it '#(et#l#i de +tat !ent%# alte c&elt#ieli dec@t cele eli(i'ile ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 451= S# e a$an+ate 3i de %ec#!e%at de la A(en4iile de I !le enta%e>A#to%it.4ile de Mana(e ent>A(en4iile de 6l.4i ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A, INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 451) S# e de %ec#!e%at de la A(en4iile de I !le enta%e ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A 451, S# e a$an+ate A#to%it.4ilo% de Mana(e ent>A(en4iilo% de 6l.4i ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 451/ S# e de %ec#!e%at de la A#to%it.4ile de Mana(e ent>A(en4iile de 6l.4i ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 452= S# e de !%i it>de %e+tit#it A(en4iilo%>A#to%it.4ilo% de I !le enta%e>A#to%it.4ilo% de Ce%tifica%e>A#to%it.4ilo% de Mana(e ent>A(en4iilo% de 6l.4i ? 6:ARE, SA6ARD, IS6A, INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 9la 'eneficia%ii finali;< 452) S# e de !%i it de la A(en4iile>A#to%it.4ile de I !le enta%e ? 6:ARE, IS6A, SA6ARD ? 9la 'eneficia%ii finali; 452/ S# e de !%i it de la A#to%it.4ile de Ce%tifica%e>A#to%it.4ile de Mana(e ent>A(en4iile de 6l.4i ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI ? 9la 'eneficia%ii finali; 4524 S# e de %e+tit#it A#to%it.4ilo% de Ce%tifica%e>A#to%it.4ilo% de Mana(e ent>A(en4iilo% de 6l.4i ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI ? 9la 'eneficia%ii finali; 4525 A$an+#%i !%i ite de la A#to%it.4ile de Ce%tifica%e>A#to%it.4ile de Mana(e ent>A(en4iile de 6l.4i %e!%e"ent@nd !%efinan4a%e ? INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 9la 'eneficia%ii finali; 45A S# e dato%ate '#(et#l#i Uni#nii E#%o!ene 40 DEBITORI I CREDITORI DI7ERI, DEBITORI I CREDITORI AI BUGETELOR 40) De'ito%i 40)) De'ito%i +#' ) an 40), De'ito%i !e+te ) an 40, C%edito%i 40,) C%edito%i +#' ) an 40,, C%edito%i !e+te ) an 40/ C%ean4e ale '#(et#l#i de +tat 404 C%ean4e ale '#(et#l#i local 4040 S# e dato%ate 'eneficia%ilo% ? in+tit#4ii !#'lice INSTRUMENTE STRUCTURALE, 8ONDURI 6ENTRU AGRICULTUR, 8ONDURI DE LA BUGET I ALTE 8ONDURI 405 C%ean4e ale '#(et#l#i a+i(#%.%ilo% +ociale de +tat 400 C%ean4e ale '#(etelo% fond#%ilo% +!eciale 3i ale '#(et#l#i t%e"o%e%iei +tat#l#i 4004 C%ean4e ale '#(et#l#i a+i(#%.%ilo% !ent%# 3o aB

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 31 of 330

4665 Creane ale bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate 4669 Creane ale bugetului trezoreriei statului 467 Creditori ai bugetelor 4671 Creditori ai bugetului de stat 4672 Creditori ai bugetului local 4673 Creditori ai bugetului asigurrilor sociale de stat 4674 Creditori ai bugetului asigurrilor pentru oma 4675 Creditori ai bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate 4679 Creditori ai bugetului trezoreriei statului 46! "mprumuturi pe termen scurt acordate potri#it legii 46!1 "mprumuturi acordate potri#it legii din bugetul de stat 46!2 "mprumuturi acordate potri#it legii din bugetul local 46!3 $lasamente %inanciare pe termen scurt e%ectuate din contul curent general al trezoreriei statului 46!4 "mprumuturi acordate potri#it legii din %ondul de tezaur 46!5 "mprumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului 46!6 "mprumuturi pe termen scurt acordate din #enituri din pri#atizare 46!7 &ume acordate din e'cedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas i pentru %inanarea c(eltuielilor seciunii de dez#oltare 46!! "mprumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dez#oltare a%lat la dispoziia )u#ernului 46!9 *lte +mprumuturi acordate pe termen scurt 469 ,ob-nzi a%erente +mprumuturilor acordate pe termen scurt 47 C./0123 ,4 24)15*236*24 73 *&3835*04 471 C(eltuieli +nregistrate +n a#ans 472 9enituri +nregistrate +n a#ans 473 ,econtri din operaii +n curs de clari%icare 474 &ume +n curs de certi%icare:declarare Comisiei 4uropene ; 3/&02184/04 &021C012*54< F./,123 $4/021 *)23C15012=< F./,123 ,4 5* >1)40 73 *504 F./,123 476 &ume +n curs de declarare:certi%icare ; alte instituii publice dec-t cele %inanate integral din buget i alte entiti ; 3/&02184/04 &021C012*54< F./,123 $4/021 *)23C15012= 73 *504 F./,123 4! F./,123 ,4 5* >1)40 73 *504 F./,123 ,4C./0=23 4!1 ,econtri +ntre instituia superioar i instituiile subordonate 4!11 ,econtri pri#ind operaiuni %inanciare 4!12 ,econtri pri#ind acti#ele %i'e 4!13 ,econtri pri#ind stocurile 4!19 *lte decontri 4!2 ,econtri +ntre instituii subordonate 4!3 ,econtri din operaii +n participaie 49 *?1&0=23 $4/021 ,4$24C3424* C24*/@45.2 491 * ustri pentru deprecierea creanelor;clieni 4911 * ustri pentru deprecierea creanelor;clieni sub 1 an 4912 * ustri pentru deprecierea creanelor;clieni peste 1 an 496 * ustri pentru deprecierea creanelor;debitori 4961 * ustri pentru deprecierea creanelor;debitori sub 1 an 4962 * ustri pentru deprecierea creanelor;debitori peste 1 an 497 * ustri pentru deprecierea creanelor bugetare 5 5A C./0123 5* 0246.24233 73 3/&0301@33 ,4 C24,30 3/94&03@33 $4 04284/ &C120 5A5 .bligaiuni emise i rscumprate 5A9 9rsminte de e%ectuat pentru in#estiiile pe termen scurt 51 C./0123 5* 0246.24233 73 3/&0301@33 ,4 C24,30 51A ,isponibil din +mprumuturi din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului 511 9alori de +ncasat 5112 Cecuri de +ncasat 512 Conturi la trezorerii i instituii de credit 5121 Conturi la trezorerii i instituii de credit +n lei 5124 Conturi la trezorerii i instituii de credit +n #alut 5125 &ume +n curs de decontare 5126 ,isponibiliti +n lei ale trezoreriei centrale

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 32 of 330

5127 Disponibiliti n valut ale trezoreriei centrale 5128 Conturi de clearing, barter i cooperare economic 51 Disponibil din mprumuturi interne i e!terne contractate de stat

51 1 Disponibil n lei din mprumuturi interne i e!terne contractate de stat 51 2 Disponibil n valut din mprumuturi interne i e!terne contractate de stat 51" Disponibil din mprumuturi interne i e!terne garantate de stat 51"1 Disponibil n lei din mprumuturi interne i e!terne garantate de stat 51"2 Disponibil n valut din mprumuturi interne i e!terne garantate de stat 515 Disponibil din #onduri e!terne nerambursabile 5151 Disponibil n lei din #onduri e!terne nerambursabile 5152 Disponibil n valut din #onduri e!terne nerambursabile 515 Depozite bancare

51$ Disponibil din mprumuturi interne i e!terne contractate de autoritile administraiei publice locale 51$1 Disponibil n lei din mprumuturi interne i e!terne contractate de autoritile administraiei publice locale 51$2 Disponibil n valut din mprumuturi interne i e!terne contractate de autoritile administraiei publice locale 517 Disponibil din mprumuturi interne i e!terne garantate de autoritile administraiei publice locale 5171 Disponibil n lei din mprumuturi interne i e!terne garantate de autoritile administraiei publice locale 5172 Disponibil n valut din mprumuturi interne i e!terne garantate de autoritile administraiei publice locale 518 Dob%nzi 518$ Dob%nzi de pltit 5187 Dob%nzi de ncasat 51& 'mprumuturi pe termen scurt 51&1 'mprumuturi pe termen scurt 51&2 'mprumuturi pe termen scurt nerambursate la scaden 51& Depozite atrase

51&" 'mprumuturi primite din bugetul de stat pentru n#iinarea unor instituii sau a unor activiti #inanate integral din venituri proprii 51&5 'mprumuturi primite din bugetul local pentru n#iinarea unor instituii i servicii publice sau activiti #inanate integral din venituri proprii 51&$ 'mprumuturi interne i e!terne contractate de autoritile administraiei publice locale 51&7 (ume primite din e!cedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas i pentru #inanarea c)eltuielilor seciunii de dezvoltare 51&8 'mprumuturi primite din disponibilitile contului curent general al trezoreriei statului 52 D*(+,-*.*/ 0/ .12343/,5 526 Disponibil al bugetului de stat 521 Disponibil al bugetului local 5211 Disponibil al bugetului local 5212 5ezultatul e!ecuiei bugetare din anul curent 521 5ezultatul e!ecuiei bugetare din anii precedeni

522 Disponibil din #ondul de rulment al bugetului local 52 Disponibil din cote de#alcate din impozitul pe venit pentru ec)ilibrarea bugetelor locale

52" Disponibil al bugetului trezoreriei statului 52"1 Disponibil al bugetului trezoreriei statului 52"2 5ezultatul e!ecuiei bugetului trezoreriei statului din anul curent 52" 5ezultatul e!ecuiei bugetului trezoreriei statului din anii precedeni

525 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat 5251 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat 5252 5ezultatul e!ecuiei bugetare din anul curent 525 5ezultatul e!ecuiei bugetare din anii precedeni

52$ Disponibil din #ondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat 527 Disponibil din #ondul de rezerv constituit con#orm ,rdonanei de urgen a 2uvernului nr7 15682662 528 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de e!ecutare silit 52& Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete 52&1 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat 52&2 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local 52&" Disponibil din venituri ncasate pentru bugetul capitalei 52&& Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 33 of 330

53

CASA I ALTE VALORI 531 Casa 5311 Casa n lei 5314 Casa n valut 532 Alte valori 5321 Tim re !is"ale #i $o#tale 5322 %ilete &e tratament #i o&i'n 5323 Ti"'ete #i ilete &e "ltorie 5324 %onuri valori"e $entru "ar uran(i auto 5325 %ilete "u valoare nominal 532) Ti"'ete &e mas 532* Alte valori

54

ACRE+ITIVE 541 A"re&itive 5411 A"re&itive n lei 5412 A"re&itive n valut 542 Avansuri &e tre,orerie

55

+IS-O.I%IL +I. /O.+0RI C0 +ESTI.A1IE S-ECIAL2 553 +is$oni il &in !on&uri "u &estina(ie s$e"ial 551 +is$oni il &in alo"a(ii u4etare "u &estina(ie s$e"ial 552 +is$oni il $entru sume &e man&at #i sume n &e$o,it 555 +is$oni il al !on&ului &e ris" 555 +is$oni il &in valori!i"area unurilor intrate n $ro$rietatea $rivat a statului 55* +is$oni il &in "ontri u(ia na(ional a!erent $ro4ramelor6$roie"telor !inan(ate &in !on&uri e7terne neram ursa ile 55*1 +is$oni il n lei &in "ontri u(ia na(ional re$re,ent8n& "o!inan(area &e la u4et a!erent $ro4ramelor6$roie"telor !inan(ate &in !on&uri e7terne neram ursa ile 55*2 +is$oni il n lei &in "ontri u(ia na(ional re$re,ent8n& alte "'eltuieli &e"8t "ele eli4i ile &e la u4et a!erente $ro4ramelor6$roie"telor !inan(ate &in !on&uri e7terne neram ursa ile 55*3 +is$oni il n valut &in "ontri u(ia na(ional re$re,ent8n& "o!inan(area &e la u4et a!erent $ro4ramelor6$roie"telor !inan(ate &in !on&uri e7terne neram ursa ile 559 +is$oni il &e la u4et re$re,ent8n& $re!inan(ri #i !on&uri n "a,ul in&is$oni ilit(ilor tem$orare a!erente $ro4ramelor6$roie"telor !inan(ate &in !on&uri e7terne neram ursa ile 5591 +is$oni il n lei &e la u4et re$re,ent8n& $re!inan(ri #i !on&uri n "a,ul in&is$oni ilit(ilor tem$orare a!erente $ro4ramelor6$roie"telor !inan(ate &in !on&uri e7terne neram ursa ile 5592 +is$oni il n valut &e la u4et re$re,ent8n& $re!inan(ri #i !on&uri n "a,ul in&is$oni ilit(ilor tem$orare a!erente $ro4ramelor6$roie"telor !inan(ate &in !on&uri e7terne neram ursa ile

5)

+IS-O.I%IL AL I.STIT01IILOR -0%LICE I ACTIVIT21ILOR /I.A.1ATE I.TE:RAL SA0 -AR1IAL +I. VE.IT0RI -RO-RII 5)3 +is$oni il al institu(iilor $u li"e !inan(ate inte4ral &in venituri $ro$rii 5)31 +is$oni il "urent 5)32 +e$o,ite ale institu(iilor $u li"e !inan(ate inte4ral &in venituri $ro$rii 5)1 +is$oni il al institu(iilor $u li"e !inan(ate &in venituri $ro$rii #i su ven(ii 5)2 +is$oni il al a"tivit(ilor !inan(ate &in venituri $ro$rii

55

+IS-O.I%IL +I. VE.IT0RILE /O.+0RILOR S-ECIALE 551 +is$oni il &in veniturile /on&ului na(ional uni" &e asi4urri so"iale &e sntate 5511 +is$oni il &in veniturile "urente ale /on&ului na(ional uni" &e asi4urri so"iale &e sntate 5512 Re,ultatul e7e"u(iei u4etare &in anul "urent 5513 Re,ultatul e7e"u(iei u4etare &in anii $re"e&en(i 5514 +e$o,ite &in veniturile /on&ului na(ional uni" &e asi4urri so"iale &e sntate 554 +is$oni il &in veniturile u4etului asi4urrilor $entru #oma; 5541 +is$oni il &in veniturile "urente ale u4etului asi4urrilor $entru #oma; 5542 Re,ultatul e7e"u(iei u4etare &in anul "urent 5543 Re,ultatul e7e"u(iei u4etare &in anii $re"e&en(i 5544 +e$o,ite &in veniturile u4etului asi4urrilor $entru #oma;

5*

VIRA<E.TE I.TER.E 5*1 Viramente interne

59

A=0ST2RI -E.TR0 -IER+EREA +E VALOARE A CO.T0RILOR +E TRE>ORERIE 595 A;ustri $entru $ier&erea &e valoare a o li4a(iunilor emise #i rs"um$rate

CO.T0RI +E C?ELT0IELI

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 34 of 330

60

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601 Cheltuieli cu materiile prime 602 Cheltuieli cu materialele co !uma"ile 6021 Cheltuieli cu materialele au#iliare 6022 Cheltuieli pri$i % com"u!ti"ilul 602& Cheltuieli pri$i % materialele pe tru am"alat 602' Cheltuieli pri$i % pie!ele %e !chim" 602( Cheltuieli pri$i % !emi )ele *i materialele %e pla tat 6026 Cheltuieli pri$i % +ura,ele 602- Cheltuieli pri$i % hra a 602. Cheltuieli pri$i % alte materiale co !uma"ile 602/ Cheltuieli pri$i % me%icame tele *i materialele !a itare 60& Cheltuieli pri$i % materialele %e atura o"iectelor %e i $e tar 606 Cheltuieli pri$i % a imalele *i p0!0rile 60- Cheltuieli pri$i % m0r+urile 60. Cheltuieli pri$i % am"ala,ele 60/ Cheltuieli cu alte !tocuri

61

CHELTUIELI CU LUCR1RILE 2I SERVICIILE E3ECUT4TE DE TER5I 610 Cheltuieli pri$i % e er6ia *i apa 611 Cheltuieli cu 7 tre)i erea *i repara)iile 612 Cheltuieli cu chiriile 61& Cheltuieli cu primele %e a!i6urare 61' Cheltuieli cu %epla!0ri8 %eta*0ri8 tra !+er0ri

62

CHELTUIELI CU 4LTE SERVICII E3ECUT4TE DE TER5I 622 Cheltuieli pri$i % comi!ioa ele *i o orariile 62& Cheltuieli %e protocol8 reclam0 *i pu"licitate 62' Cheltuieli cu tra !portul %e "u uri *i per!o al 62'1 Cheltuieli cu tra !portul %e "u uri 62'2 Cheltuieli cu tra !portul %e per!o al 626 Cheltuieli po*tale *i ta#e %e telecomu ica)ii 62- Cheltuieli cu !er$iciile "a care *i a!imilate 62. 4lte cheltuieli cu !er$iciile e#ecutate %e ter)i 62/ 4lte cheltuieli autori9ate pri %i!po9i)ii le6ale

6&

CHELTUIELI CU 4LTE I:PO;ITE8 T43E 2I V1RS1:INTE 4SI:IL4TE 6&( Cheltuieli cu alte impo9ite8 ta#e *i $0r!0mi te a!imilate

6'

CHELTUIELI CU PERSON4LUL 6'1 Cheltuieli cu !alariile per!o alului 6'2 Cheltuieli !alariale 7 atur1

6'( Cheltuieli pri$i % a!i6ur0rile !ociale 6'(1 Co tri"u)iile a 6a,atorilor pe tru a!i6ur0ri !ociale 6'(2 Co tri"u)iile a 6a,atorilor pe tru a!i6ur0ri %e *oma, 6'(& Co tri"u)iile a 6a,atorilor pe tru a!i6ur0ri !ociale %e !0 0tate 6'(' Co tri"u)iile a 6a,atorilor pe tru acci%e te %e mu c0 *i "oli pro+e!io ale 6'(( Co tri"u)iile a 6a,atorilor pe tru co ce%ii *i i %em i9a)ii 6'(6 Co tri"u)iile a 6a,atorilor la +o %ul %e 6ara tare pe tru plata crea )elor !alariale 6'(. 4lte cheltuieli pri$i % a!i6ur0rile *i protec)ia !ocial0 6'6 Cheltuieli cu i %em i9a)iile %e %ele6are8 %eta*are *i alte %repturi !alariale 6'- Cheltuieli %i +o %ul %e!ti at !timul0rii per!o alului 6( 4LTE CHELTUIELI OPER45ION4LE 6(' Pier%eri %i crea )e *i %e"itori %i$er*i 6(. 4lte cheltuieli opera)io ale 66 CHELTUIELI <IN4NCI4RE 66& Pier%eri %i crea )e imo"ili9ate 66' Cheltuieli %i i $e!ti)ii +i a ciare ce%ate 66( Cheltuieli %i %i+ere )e %e cur! $alutar 666 Cheltuieli pri$i % %o"= 9ile 66-> Sume %e tra !+erat "u6etului %e !tat repre9e t= % c=*ti6uri %i !chim" $alutar ? PH4RE8 S4P4RD8 ISP4 ? 66.> Do"= 9i %e tra !+erat Comi!iei Europe e !au %e alocat pro6ramului ? PH4RE8 S4P4RD8 ISP48 INSTRU:ENTE STRUCTUR4LE8 <ONDURI PENTRU 4@RICULTUR18 <ONDURI DE L4 AU@ET 2I 4LTE <ONDURI 66/> 4lte pier%eri Bcheltuieli eeli6i"ile ? co!turi "a careC ? PH4RE8 S4P4RD8 ISP4 ?

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 35 of 330

6-

4LTE CHELTUIELI <IN4N54TE DIN AU@ET 6-0 Su"$e )ii 6-1 Tra !+eruri cure te 7 tre u it0)i ale a%mi i!tra)iei pu"lice 6-2 Tra !+eruri %e capital 7 tre u it0)i ale a%mi i!tra)iei pu"lice 6-& Tra !+eruri i ter e 6-' Tra !+eruri 7 !tr0i 0tate 6-( Co tri"u)ia Rom= iei la "u6etul U iu ii Europe e 6-6 4!i6ur0ri !ociale 6-- 4,utoare !ociale 6-. Tra !+eruri pe tru proiecte +i a )ate %i +o %uri e#ter e eram"ur!a"ile po!ta%erare *i +o %uri %e la "u6etul %e !tat 6-/ 4lte cheltuieli

6.

CHELTUIELI CU 4:ORTI;1RILE8 PROVI;IO4NELE 2I 4DUST1RILE PENTRU DEPRECIERE S4U PIERDERILE DE V4LO4RE 6.1 Cheltuieli opera)io ale pri$i % amorti90rile8 pro$i9ioa ele *i a,u!t0rile pe tru %epreciere 6.11 Cheltuieli opera)io ale pri$i % amorti9area acti$elor +i#e 6.12 Cheltuieli opera)io ale pri$i % pro$i9ioa ele 6.1& Cheltuieli opera)io ale pri$i % a,u!t0rile pe tru %eprecierea acti$elor +i#e 6.1' Cheltuieli opera)io ale pri$i % a,u!t0rile pe tru %eprecierea acti$elor circula te 6.2 Cheltuieli cu acti$ele +i#e eamorti9a"ile 6.21 Cheltuieli cu acti$ele +i#e corporale eamorti9a"ile 6.22 Cheltuieli cu acti$ele +i#e ecorporale eamorti9a"ile 6.6 Cheltuieli +i a ciare pri$i % amorti90rile8 pro$i9ioa ele *i a,u!t0rile pe tru pier%erea %e $aloare 6.6& Cheltuieli +i a ciare pri$i % a,u!t0rile pe tru pier%erea %e $aloare a acti$elor +i a ciare 6.6' Cheltuieli +i a ciare pri$i % a,u!t0rile pe tru pier%erea %e $aloare a acti$elor circula te 6.6. Cheltuieli +i a ciare pri$i % amorti9area primelor %e ram"ur!are a o"li6a)iu ilor 6./ Cheltuieli pri$i % re9er$a %e !tat *i %e mo"ili9are 6./1 Cheltuieli pri$i % re9er$a %e !tat 6./2 Cheltuieli pri$i % re9er$a %e mo"ili9are

6/

CHELTUIELI E3TR4ORDIN4RE 6/0 Cheltuieli cu pier%eri %i calamit0)i 6/1 Cheltuieli e#traor%i are %i opera)iu i cu acti$e +i#e

-0

CONTURI DE VENITURI 2I <IN4N51RI VENITURI DIN 4CTIVIT15I ECONO:ICE -01 Ve ituri %i $= 9area pro%u!elor +i ite -02 Ve ituri %i $= 9area !emi+a"ricatelor -0& Ve ituri %i $= 9area pro%u!elor re9i%uale -0' Ve ituri %i lucr0ri e#ecutate *i !er$icii pre!tate -0( Ve ituri %i !tu%ii *i cercet0ri -06 Ve ituri %i chirii -0- Ve ituri %i $= 9area m0r+urilor -0. Ve ituri %i acti$it0)i %i$er!e -0/ Varia)ia !tocurilor -1 4LTE VENITURI OPER45ION4LE -1' Ve ituri %i crea )e reacti$ate *i %e"itori %i$er*i -1. 4lte $e ituri ale tre9oreriei !tatului -1/ 4lte $e ituri opera)io ale -2 VENITURI DIN PRODUC5I4 DE 4CTIVE <I3E -21 Ve ituri %i pro%uc)ia %e acti$e +i#e ecorporale -22 Ve ituri %i pro%uc)ia %e acti$e +i#e corporale -& VENITURI <ISC4LE -&0 Impo9it pe $e it8 pro+it *i c=*ti6uri %i capital %e la per!oa e ,uri%ice -&01 Impo9it pe pro+it -&02 4lte impo9ite pe $e it8 pro+it *i c=*ti6uri %i capital %e la per!oa e ,uri%ice -&1 Impo9it pe $e it8 pro+it *i c=*ti6uri %i capital %e la per!oa e +i9ice -&11 Impo9it pe $e it -&12 Cote *i !ume %e+alcate %i impo9itul pe $e it -&2 4lte impo9ite pe $e it8 pro+it *i c=*ti6uri %i capital -&21 4lte impo9ite pe $e it8 pro+it *i c=*ti6uri %i capital

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 36 of 330

733 Impozit pe salarii 734 Impozite i taxe pe proprietate 735 Impozite i taxe pe bunuri i servicii 7351 Taxa pe valoarea adugat 7352 Sume de alcate din T!" 7353 "lte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii 7354 "ccize 7355 Taxe pe servicii speci ice 735# Taxe pe utilizarea bunurilor$ autorizarea utilizrii bunurilor sau pe des urarea de activit%i 73# Impozit pe comer%ul exterior i tranzac%iile interna%ionale 73#1 !enituri &ncadrate &n resursele proprii ale bugetului 'niunii (uropene 73) "lte impozite i taxe iscale 74 !(*IT'+I ,I* -.*T+I/'0II ,( "SI1'+2+I 745 -ontribu%iile anga3atorilor 7451 -ontribu%iile anga3atorilor pentru asigurri sociale 7452 -ontribu%iile anga3atorilor pentru asigurri de oma3 7453 -ontribu%iile anga3atorilor pentru asigurri sociale de sntate 7454 -ontribu%iile anga3atorilor pentru accidente de munc i boli pro esionale 7455 !rsminte de la persoane 3uridice$ pentru persoane cu 4andicap ne&ncadrate 745) "lte contribu%ii pentru asigurri sociale datorate de anga3atori 74# -ontribu%iile asigura%ilor 74#1 -ontribu%iile asigura%ilor pentru asigurri sociale 74#2 -ontribu%iile asigura%ilor pentru asigurri de oma3 74#3 -ontribu%iile asigura%ilor pentru asigurri sociale de sntate 74#) "lte contribu%ii ale altor persoane pentru asigurri sociale 75 !(*IT'+I *(5IS-"6( 757 !enituri din proprietate 751 !enituri din v8nzri de bunuri i servicii 7511 !enituri din prestri de servicii i alte activit%i 7512 !enituri din taxe administrative$ eliberri permise 7513 "menzi$ penalit%i i con iscri 7514 ,iverse venituri 7515 Trans eruri voluntare$ altele dec8t subven%iile 9dona%ii$ sponsorizri: 7# !(*IT'+I 5I*"*-I"+( 7#3 !enituri din crean%e imobilizate 7#4 !enituri din investi%ii inanciare cedate 7#5 !enituri din di eren%e de curs valutar 7## !enituri din dob8nzi 7#7; Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din sc4imb valutar < =>"+($ S"="+,$ IS=" < 7#?; "lte venituri inanciare < =>"+($ S"="+,$ IS=" < 7#); Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi 9-4eltuieli neeligibile<costuri bancare < =>"+($ S"="+,$ IS=" < 77 5I*"*02+I$ S'/!(*0II$ T+"*S5(+'+I$ "6.-"0II /'1(T"+( -' ,(STI*"0I( S=(-I"62$ 5.*,'+I -' ,(STI*"0I( S=(-I"62 777 5inan%area de la buget 7771 5inan%area de la bugetul de stat 7772 5inan%area de la bugetele locale 7773 5inan%area de la bugetul asigurrilor sociale de stat 7774 5inan%area din bugetul asigurrilor pentru oma3 7775 5inan%area din bugetul 5ondului na%ional unic de asigurri sociale de sntate 777) 5inan%area de la bugetul trezoreriei statului 771 5inan%area &n baza unor acte normative speciale 772 !enituri din subven%ii 7721 Subven%ii de la bugetul de stat 7722 Subven%ii de la alte bugete 773 !enituri din aloca%ii bugetare cu destina%ie special 774 5inan%are din onduri externe nerambursabile preaderare 7741 5inan%area din onduri externe nerambursabile preaderare &n bani 7742 5inan%area din onduri externe nerambursabile preaderare &n natur 775 5inan%are din onduri externe nerambursabile postaderare

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 37 of 330

776 Fonduri cu destinaie special 778 Venituri din contribuia naional aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile 779 Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit 78 VE !"#$! %! &$'V!(!') E *! )+#,"-$! &E "$# %E&$E.!E$E ,)# &!E$%E$!/E %E V)/')$E 780 Venituri din provi1ioane i a2ustri pentru depreciere privind activitatea operaional 7803 Venituri din provi1ioane 7804 Venituri din a2ustri privind deprecierea activelor fixe 7805 Venituri din a2ustri pentru deprecierea activelor circulante 786 Venituri financiare din a2ustri pentru pierdere de valoare 7864 Venituri din a2ustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare 7865 Venituri din a2ustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante 79 VE !"#$! E6"$)'$%! )$E 797 Venituri din despgubiri din asigurri 790 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 8 8788 .' "#$! ,&E.!)/E .' "#$! 9 )F)$) :!/) ;#/#!

8747 )ctive fixe i obiecte de inventar primite <n folosin 8740 )ctive fixe corporale luate cu c=irie 8743 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8744 Valori materiale primite <n pstrare sau custodie 8745 %ebitori scoi din activ> urmrii <n continuare 874? ,ume solicitate la restituire 8746 .=irii i alte datorii asimilate 8748 )mbala2e de restituit 8749 )lte valori <n afara bilanului 8750 &ublicaii primite gratuit <n vederea sc=imbului internaional 8753 )bonamente la publicaii care se urmresc p@n la primire 8754 !mprimate de valoare cu decontare ulterioar 8755 %ocumente respinse la vi1a de control financiar preventiv 8756 !poteci imobiliare 8757 Valori materiale supuse sec=estrului 8758 Aaranie bancar pentru oferta depus 8759 Aaranie bancar pentru buna execuie 87?7 %isponibil din garania constituit pentru buna execuie 87?0 Aaranii constituite de concesionar 87?3 Aaranii depuse pentru sume contestate 87?4 Aaranii depuse pentru <nlesniri acordate 87?5 9nlesniri la plata creanelor bugetare 87?? .auiuni depuse pentru contestaie la executarea silit 87?6 Aaranii legale constituite <n cadrul procedurii de suspendare a executrii silite prin decontare bancar 87?78 Aaranie bancar pentru avansul acordat B!,&)C 87?8 .reane fiscale pentru care sDa declarat starea de insolvabilitate a debitorului 87?9 Aaranii acordate de autoritile administraiei publice locale 8767 .redite bugetare aprobate 8760 .redite desc=ise de reparti1at 8763 .redite desc=ise pentru c=eltuieli proprii 87648 Fonduri de primit de la bugetul de stat 87658 Fonduri de primit de la .omunitatea European D ,)&)$% D 876?8 Fonduri de primit de la .omunitatea European D &E)$E D 8766 )nga2amente bugetare 8767 )nga2amente legale 87688 )nga2amente legale D ,)&)$% D 87698 )nga2amente de plat 8777 Aaranii de returnare a avansului acordat 8770 .redite de anga2ament aprobate 8773 .redite de anga2ament anga2ate 8774 9mprumuturi interne i externe garantate de stat 8775 %ob@n1i i alte costuri aferente <mprumuturilor interne i externe garantate de stat 877? $e1ultatul bugetului local stabilit potrivit artF 3 din /egea privind finanele publice

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 38 of 330

locale nr1 )>*A)%%/& cu !odi ic"rile .i co!plet"rile ulterioare" B%>> Su!e solicitate la ra!4ursare a erente ondurilor e3terne nera!4ursa4ile postaderare 8n curs de (irare la 4u#et B%>B Declara,ia de c<eltuieli trans!is" autorit",ilor de certi icare a erente proiectelor inan,ate din onduri e3terne nera!4ursa4ile postaderare .i 4u#et de stat B%>C Su!e a late 8n curs de certi icareAdeclarare la Co!isia European" a erente +ondului European de Pescuit B%B) Datorii contin#ente BC ?ILAN BC1 ?ilan, de 8nc<idere BC) ?ilan, de desc<idere

* Not: Conturile specifice pentru evidenierea fondurilor externe nerambursabile: SAPARD, SPA !i P"AR# $!i pstrea% coninutul !i funciunea aprobate prin &rdinul ministrului finanelor publice nr' ()*+,**,, nr' ))-+,**. !i nr' /,0+,**0' nstituiile implicate vor proceda la transpunerea mono1rafiilor contabile potrivit pre%entului plan de conturi' ** Conturile din 1rupa (* 2 conturi $n afara bilanului 2 se pot de%volta $n sensul introducerii unor conturi specifice la propunerea instituiilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite !i avi%ul 3inisterului 4inanelor Publice' CAPITOLUL VII INSTRUCIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR 55555555555 6abelul a fost introdus prin punctul ,'--'7.8 din Norm metodolo1ic din */+*-+,*-, $ncep9nd cu -)'*-',*-,' CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI" Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" ac parte ur!"toarele #rupe$ 1% "Capital& re'er(e& onduri"& 11 "Re'ultatul reportat"& 1) "Re'ultatul patri!onial"& 1* "+onduri cu destina,ie special"" 1- "Pro(i'ioane" .i 1/ "0!pru!uturi .i datorii asi!ilate"1 2rupa 1% "Capital& re'er(e& onduri" 2rupa 1% "Capital& re'er(e& onduri" cuprinde ur!"toarele conturi$ 1%% "+ondul acti(elor i3e necorporale"& 1%1 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului"& 1%) "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului"& 1%* "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale"& 1%6 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale"& 1%- "Re'er(e din ree(aluare"& 1%/ "Di eren,e din ree(aluare .i di eren,e de curs a erente do47n'ilor 8ncasate 9SAPARD:"1 Contul 1%% "+ondul acti(elor i3e necorporale" Cu a;utorul acestui cont se ,ine e(iden,a ondului acti(elor i3e necorporale care nu se supun a!orti'"rii& potri(it le#ii1 Contul 1%% "+ondul acti(elor i3e necorporale" este un cont de pasi(1 0n creditul contului se 8nre#istrea'" acti(ele i3e necorporale intrate 8n patri!oniu& iar 8n de4it& acti(ele i3e necorporale ie.ite din patri!oniu1 Soldul creditor al contului repre'int" ondul acti(elor i3e necorporale& la un !o!ent dat1 Contul 1%% "+ondul acti(elor i3e necorporale" se creditea'" prin de4itul contului$ )%/ "0nre#istr"ri ale e(eni!entelor cultural5sporti(e" 5 cu (aloarea 8nre#istr"rilor e(eni!entelor cultural5sporti(e intrate 8n patri!oniu potri(it le#ii1 Contul 1%% "+ondul acti(elor i3e necorporale" se de4itea'" prin creditul contului$ )%/ "0nre#istr"ri ale e(eni!entelor cultural5sporti(e" 5 cu (aloarea 8nre#istr"rilor e(eni!entelor cultural5sporti(e ie.ite din patri!oniu potri(it le#ii1 Contul 1%1 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului" Cu a;utorul acestui cont se ,ine e(iden,a 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului .i care nu se supun a!orti'"rii& potri(it le#ii1 Contul 1%1 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului" este un cont de pasi(1 0n creditul contului se 8nre#istrea'" 4unurile intrate 8n do!eniul pu4lic al statului& potri(it le#ii& iar 8n de4it& 4unurile ie.ite din do!eniul pu4lic al statului& potri(it le#ii1 Soldul creditor al contului repre'int" 4unurile care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului& la un !o!ent dat1 Contul 1%1 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului" se creditea'" prin de4itul conturilor$ )11 "Terenuri .i a!ena;"ri la terenuri" 5 cu (aloarea terenurilor .i a a!ena;"rilor la terenuri care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )1) "Construc,ii" 5 cu (aloarea construc,iilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului& intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )1* "Instala,ii te<nice& !i;loace de transport& ani!ale .i planta,ii" 5 cu (aloarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului& intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )1- "Alte acti(e ale statului" 5 cu (aloarea altor acti(e ale statului 8nre#istrate 8n e(iden,"& care nu se supun a!orti'"rii potri(it le#ii1 Contul 1%1 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului" se de4itea'" prin creditul conturilor$ )11 "Terenuri .i a!ena;"ri la terenuri" 5 cu (aloarea terenurilor .i a a!ena;"rilor la terenuri care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 )1) "Construc,ii" 5 cu (aloarea construc,iilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului& ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 )1* "Instala,ii te<nice& !i;loace de transport& ani!ale .i planta,ii" 5 cu (aloarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului& ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 )1- "Alte acti(e ale statului" 5 cu (aloarea altor acti(e ale statului sc"'ute din e(iden,"1 Contul 1%) "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului" Cu a;utorul acestui cont se ,ine e(iden,a 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 Contul 1%) "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului" este un cont de pasi(1 0n creditul contului se 8nre#istrea'" 4unurile intrate 8n do!eniul pri(at al statului& potri(it le#ii& iar 8n de4it& 4unurile ie.ite din do!eniul pri(at al statului& potri(it le#ii1 Soldul creditor al contului repre'int" 4unurile care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului& la un !o!ent dat1 Contul 1%) "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului" se creditea'" prin de4itul conturilor$ )11 "Terenuri .i a!ena;"ri la terenuri" 5 cu (aloarea terenurilor .i a a!ena;"rilor la terenuri care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )1) "Construc,ii" 5 cu (aloarea construc,iilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului& intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )1* "Instala,ii te<nice& !i;loace de transport& ani!ale .i planta,ii" 5 cu (aloarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului& intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )16 "=o4ilier& aparatur" 4irotic"& ec<ipa!ente de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i alte acti(e i3e corporale" 5 cu (aloarea !o4ilierului& aparaturii 4irotice& ec<ipa!entelor de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i a altor acti(e i3e corporale care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 *6> "?unuri con iscate sau intrate& potri(it le#ii& 8n proprietatea pri(at" a statului" 5 cu (aloarea 4unurilor con iscate sau intrate& potri(it le#ii& 8n proprietatea pri(at" a statului1 Contul 1%) "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului" se de4itea'" prin creditul conturilor$ )11 "Terenuri .i a!ena;"ri la terenuri" 5 cu (aloarea terenurilor .i a a!ena;"rilor la terenuri care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 )1) "Construc,ii" 5 cu (aloarea construc,iilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului& ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii@

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 39 of 330

)1* "Instala,ii te<nice& !i;loace de transport& ani!ale .i planta,ii" 5 cu (aloarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului& ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 )16 "=o4ilier& aparatur" 4irotic"& ec<ipa!ente de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i alte acti(e i3e corporale" 5 cu (aloarea !o4ilierului& aparaturii 4irotice& ec<ipa!entelor de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i a altor acti(e i3e corporale care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului& ie.ite din patri!oniu potri(it le#ii1 *6> "?unuri con iscate sau intrate& potri(it le#ii& 8n proprietatea pri(at" a statului" 5 cu (aloarea 4unurilor con iscate sau intrate& potri(it le#ii 8n proprietatea pri(at" statului& sc"'ute din e(iden,"1 *-C "?unuri 8n custodie sau 8n consi#na,ie la ter,i" 5 cu (aloarea 4unurilor con iscate sau intrate& potri(it le#ii& 8n proprietatea pri(at" a statului& (alori icate 8n re#i! de consi#na,ie1 Contul 1%* "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale" Cu a;utorul acestui cont se ,ine e(iden,a 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale .i care nu se supun a!orti'"rii& potri(it le#ii1 Contul 1%* "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale" este un cont de pasi(1 0n creditul contului se 8nre#istrea'" 4unurile intrate 8n do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& potri(it le#ii& iar 8n de4it& 4unurile ie.ite din do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5 teritoriale& potri(it le#ii1 Soldul creditor al contului repre'int" 4unurile care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& la un !o!ent dat1 Contul 1%* "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale" se creditea'" prin de4itul conturilor$ )11 "Terenuri .i a!ena;"ri la terenuri" 5 cu (aloarea terenurilor .i a a!ena;"rilor la terenuri care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )1) "Construc,ii" 5 cu (aloarea construc,iilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )1* "Instala,ii te<nice& !i;loace de transport& ani!ale .i planta,ii" 5 cu (aloarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 Contul 1%* "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale" se de4itea'" prin creditul conturilor$ )11 "Terenuri .i a!ena;"ri la terenuri" 5 cu (aloarea terenurilor .i a a!ena;"rilor la terenuri care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 )1) "Construc,ii" 5 cu (aloarea construc,iilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 )1* "Instala,ii te<nice& !i;loace de transport& ani!ale .i planta,ii" 5 cu (aloarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 Contul 1%6 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale" Cu a;utorul acestui cont se ,ine e(iden,a 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale .i care nu se supun a!orti'"rii& potri(it le#ii1 Contul 1%6 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale" este un cont de pasi(1 0n creditul contului se 8nre#istrea'" 4unurile intrate 8n do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& potri(it le#ii& iar 8n de4it& 4unurile ie.ite din do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5 teritoriale& potri(it le#ii1 Soldul creditor al contului repre'int" 4unurile care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& la un !o!ent dat1 Contul 1%6 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale" se creditea'" prin de4itul conturilor$ )11 "Terenuri .i a!ena;"ri la terenuri" 5 cu (aloarea terenurilor .i a a!ena;"rilor la terenuri care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )1) "Construc,ii" 5 cu (aloarea construc,iilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& intrate 8n patri!oniu potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )1* "Instala,ii te<nice& !i;loace de transport& ani!ale .i planta,ii" 5 cu (aloarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 )16 "=o4ilier& aparatur" 4irotic"& ec<ipa!ente de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i alte acti(e i3e corporale" 5 cu (aloarea !o4ilierului& aparaturii 4irotice& ec<ipa!entelor de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i a altor acti(e i3e corporale care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale intrate 8n patri!oniu& potri(it le#ii& care nu se supun a!orti'"rii1 *6C "?unuri con iscate sau intrate& potri(it le#ii& 8n proprietatea pri(at" a unit",ii ad!inistrati(5teritoriale" 5 cu (aloarea 4unurilor con iscate sau intrate& potri(it le#ii& 8n proprietatea pri(at" a unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale1 Contul 1%6 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale" se de4itea'" prin creditul conturilor$ )11 "Terenuri .i a!ena;"ri la terenuri" 5 cu (aloarea terenurilor .i a a!ena;"rilor la terenuri care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 )1) "Construc,ii" 5 cu (aloarea construc,iilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 )1* "Instala,ii te<nice& !i;loace de transport& ani!ale .i planta,ii" 5 cu (aloarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 )16 "=o4ilier& aparatur" 4irotic"& ec<ipa!ente de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i alte acti(e i3e corporale" 5 cu (aloarea !o4ilierului& aparaturii 4irotice& ec<ipa!entelor de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i a altor acti(e i3e corporale care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale ie.ite din patri!oniu& potri(it le#ii1 *6C "?unuri con iscate sau intrate& potri(it le#ii& 8n proprietatea pri(at" a unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale" 5 cu (aloarea 4unurilor con iscate sau intrate& potri(it le#ii& 8n proprietatea pri(at" a unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale& sc"'ute din e(iden,"1 *-C "?unuri 8n custodie sau 8n consi#na,ie la ter,i" 5 cu (aloarea 4unurilor con iscate sau intrate& potri(it le#ii& 8n proprietatea pri(at" a unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale (alori icate potri(it le#ii& sc"'ute din e(iden,"1 Contul 1%- "Re'er(e din ree(aluare Contul 1%- "Re'er(e din ree(aluare" este un cont de pasi(1 0n creditul contului se 8nre#istrea'" cre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea acti(elor i3e corporale& iar 8n de4it& descre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea acti(elor i3e corporale1 Soldul creditor al contului repre'int" (aloarea re'er(elor din ree(aluarea acti(elor i3e corporale e3istente 8n institu,ie& nea!orti'ate inte#ral1 Contul 1%- "Re'er(e din ree(aluare" se detalia'" pe ur!"toarele conturi sintetice de #radul II$ 1%-1 "Re'er(e din ree(aluarea terenurilor .i a!ena;"rilor la terenuri"@ 1%-) "Re'er(e din ree(aluarea construc,iilor"@ 1%-* "Re'er(e din ree(aluarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor"@ 1%-6 "Re'er(e din ree(aluarea !o4ilierului& aparaturii 4irotice& ec<ipa!entelor de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i a altor acti(e i3e corporale"@ 1%-- "Re'er(e din ree(aluarea altor acti(e ale statului"1 Contul 1%- "Re'er(e din ree(aluare" se creditea'" prin de4itul conturilor$ 1%1 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului 5 cu descre.terea re'er(ei din ree(aluare trans erat" asupra ondului& pentru 4unurile din do!eniul pu4lic al statului care nu se a!orti'ea'"1 1%) "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului 5 cu descre.terea re'er(ei din ree(aluare trans erat" asupra ondului& pentru 4unurile din do!eniul pri(at al statului care nu se a!orti'ea'"1 1%* "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale 5 cu descre.terea re'er(ei din ree(aluare trans erat" asupra ondului& pentru 4unurile din do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(e5teritoriale care nu se a!orti'ea'"1 1%6 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale 5 cu descre.terea re'er(ei din ree(aluare trans erat" asupra ondului& pentru 4unurile din do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale care nu se a!orti'ea'"1 )11 "Terenuri .i a!ena;"ri la terenuri 5 cu cre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea terenurilor .i a a!ena;"rilor la terenuri1 )1) "Construc,ii 5 cu cre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea construc,iilor1 )1* "Instala,ii te<nice& !i;loace de transport& ani!ale .i planta,ii

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 40 of 330

5 cu cre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor1 )16 "=o4ilier& aparatur" 4irotic"& ec<ipa!ente de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i alte acti(e i3e corporale 5 cu cre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea !o4ilierului& aparaturii 4irotice& ec<ipa!entelor de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i a altor acti(e i3e corporale1 )1- "Alte acti(e ale statului 5 cu cre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea altor acti(e ale statului1 Contul 1%- "Re'er(e din ree(aluare" se de4itea'" prin creditul conturilor$ 1%1 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al statului 5 cu cre.terea re'er(ei din ree(aluare trans erat" asupra ondului& pentru 4unurile din do!eniul pu4lic al statului care nu se a!orti'ea'"1 1%) "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al statului 5 cu cre.terea re'er(ei din ree(aluare trans erat" asupra ondului& pentru 4unurile din do!eniul pri(at al statului care nu se a!orti'ea'"1 1%* "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale 5 cu cre.terea re'er(ei din ree(aluare trans erat" asupra ondului& pentru 4unurile din do!eniul pu4lic al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale care nu se a!orti'ea'"1 1%6 "+ondul 4unurilor care alc"tuiesc do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale 5 cu cre.terea re'er(ei din ree(aluare trans erat" asupra ondului& pentru 4unurile din do!eniul pri(at al unit",ilor ad!inistrati(5teritoriale care nu se a!orti'ea'"1 11>11- "Re'ultatul reportat repre'ent7nd surplusul reali'at din ree(aluare 5 cu re'er(a din ree(aluare trans erat" asupra re'ultatului reportat 8n situa,ia 8n care acti(ele i3e sunt a!orti'ate inte#ral& scoase din unc,iune& trans erate cu titlu #ratuit& (7ndute& etc1 )11 "Terenuri .i a!ena;"ri la terenuri 5 cu descre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea terenurilor .i a a!ena;"rilor la terenuri1 )1) "Construc,ii 5 cu descre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea construc,iilor1 )1* "Instala,ii te<nice& !i;loace de transport& ani!ale .i planta,ii 5 cu descre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea instala,iilor te<nice& !i;loacelor de transport& ani!alelor .i planta,iilor1 )16 "=o4ilier& aparatur" 4irotic"& ec<ipa!ente de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i alte acti(e i3e corporale 5 cu descre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea !o4ilierului& aparaturii 4irotice& ec<ipa!entelor de protec,ie a (alorilor u!ane .i !ateriale .i a altor acti(e i3e corporale1 )1- "Alte acti(e ale statului 5 cu cre.terea de (aloare re'ultat" din ree(aluarea altor acti(e ale statului1 )B1 "A!orti'"ri pri(ind acti(ele i3e corporale 5 cu re'er(a din ree(aluare a erent" duratei nor!ale de utili'are consu!at" a acti(ului la !o!entul ree(alu"rii& trans erat" asupra contului de a!orti'are1 55555555555 Para1raful a fost modificat prin alineatul din Norm metodolo1ic din ,0+--+,**( $ncep9nd cu --'-,',**(' 55555555555 Para1raful a fost modificat prin alineatul din Norm metodolo1ic din ,0+--+,**( $ncep9nd cu --'-,',**(' 2rupa 11 "Re'ultatul reportat" 2rupa 11 "Re'ultatul reportat" cuprinde contul 11> "Re'ultatul reportat"1 Contul 11> "Re'ultatul reportat" Cu a;utorul acestui cont se ,ine e(iden,a re'ultatului reportat& care se preia la 8nceputul e3erci,iului din contul de re'ultat patri!onial al e3erci,iului anterior1 Contul 11> "Re'ultatul reportat" este un cont 4i unc,ional1 0n de4itul contului se 8nre#istrea'" de icitul patri!onial reali'at 8n e3erci,iile 4u#etare precedente& iar 8n credit& e3cedentul patri!onial reali'at 8n e3erci,iile 4u#etare precedente1 Soldul poate i de4itor .i e3pri!" de icitul patri!onial al e3erci,iilor 4u#etare precedente sau creditor .i e3pri!a e3cedentul patri!onial al e3erci,iilor 4u#etare precedente1 Conta4ilitatea analitic" se ,ine pe surse de inan,are 94u#etul de stat& 4u#etele locale& 4u#etul asi#ur"rilor sociale de stat& 4u#etul +ondului na,ional unic de asi#ur"ri sociale de s"n"tate& 4u#etul asi#ur"rilor pentru .o!a;& onduri e3terne nera!4ursa4ile& (enituri proprii sau (enituri proprii .i su4(en,ii: .i re'ultatul reportat repre'ent7nd surplusul din ree(aluare1 55555555555 Para1raful a fost introdus prin subpunctul -' din &rdin nr' 00:+,**: $ncep9nd cu ,,'*0',**:' Contul 11> "Re'ultatul reportat" se creditea'" prin de4itul contului$ 1)1 "Re'ultatul patri!onial" 5 cu e3cedentul patri!onial reali'at 8n e3erci,iul curent trans erat asupra re'ultatului reportat la 8nceputul e3erci,iului ur!"tor1 1** "+ondul de re'er(" constituit con or! Ordonan,ei de ur#en," a 2u(ernului nr1 1-%A)%%)" 5 cu su!ele trans erate 8n contul de re'ultat al 4u#etului +ondului na,ional unic de asi#ur"ri sociale de s"n"tate& repre'ent7nd utili'area ondului de re'er("& con or! pre(ederilor le#ale1 Contul 11> "Re'ultatul reportat" se de4itea'" prin creditul conturilor$ 1)1 "Re'ultatul patri!onial" 5 cu de icitul patri!onial 8nre#istrat 8n e3erci,iul curent& trans erat asupra re'ultatului reportat la 8nceputul e3erci,iului ur!"tor1 *%* "=ateriale de natura o4iectelor de in(entar" 5 cu pre,ul de 8nre#istrare al !aterialelor de natura o4iectelor de in(entar a late 8n !a#a'ie sau olosin," la *1 dece!4rie )%%-& la scoaterea din olosin,"1 6/* "Crean,e ale 4u#etului de stat" 5 cu su!ele stinse prin scutire& anulare& prescrip,ie .i alte !odalit",i pre("'ute de le#e& repre'ent7nd crean,e ale 4u#etului de stat& dac" (eniturile pro(in din anii preceden,i1 6/6 "Crean,e ale 4u#etului local" 5 cu su!ele stinse prin scutire& anulare& prescrip,ie .i alte !odalit",i pre("'ute de le#e& repre'ent7nd crean,e ale 4u#etului local& dac" (eniturile pro(in din anii preceden,i1 6/- "Crean,e ale 4u#etului asi#ur"rilor sociale de stat" 5 cu su!ele stinse prin scutire& anulare& prescrip,ie .i alte !odalit",i pre("'ute de le#e& repre'ent7nd crean,e ale 4u#etului asi#ur"rilor sociale de stat& dac" (eniturile pro(in din anii preceden,i1 6//6 "Crean,e ale 4u#etului asi#ur"rilor pentru .o!a;" 5 cu su!ele stinse prin scutire& anulare& prescrip,ie .i alte !odalit",i pre("'ute de le#e& repre'ent7nd crean,e ale 4u#etului asi#ur"rilor pentru .o!a;& dac" (eniturile pro(in din anii preceden,i1 6//- "Crean,e ale 4u#etului +ondului na,ional unic de asi#ur"ri sociale de s"n"tate" 5 cu su!ele stinse prin scutire& anulare& prescrip,ie .i alte !odalit",i pre("'ute de le#e& repre'ent7nd crean,e ale 4u#etului +ondului na,ional unic de asi#ur"ri sociale de s"n"tate& dac" (eniturile pro(in din anii preceden,i1 2rupa 1) "Re'ultatul patri!onial" 2rupa 1) "Re'ultatul patri!onial" cuprinde contul 1)1 "Re'ultatul patri!onial"1 Contul 1)1 "Re'ultatul patri!onial" Cu a;utorul acestui cont se ,ine e(iden,a re'ultatului patri!onial1 Contul 1)1 "Re'ultatul patri!onial" este un cont 4i unc,ional1 0n de4itul contului se 8nre#istrea'" c<eltuielile e ectuate de institu,ie dup" natura sau destina,ia lor& iar 8n credit& (eniturile reali'ate de institu,ie& dup" natura .i sursa lor1 Soldul de4itor e3pri!" de icitul patri!onial& iar soldul creditor e3pri!" e3cedentul patri!onial1 Conta4ilitatea analitic" se ,ine pe surse de inan,are 94u#etul de stat& 4u#etele locale& 4u#etul asi#ur"rilor sociale de stat& 4u#etul +ondului na,ional unic de asi#ur"ri sociale de s"n"tate& 4u#etul asi#ur"rilor pentru .o!a;& onduri e3terne nera!4ursa4ile& (enituri proprii sau (enituri proprii .i su4(en,ii:1 Contul 1)1 "Re'ultatului patri!onial" se de4itea'" prin creditul conturilor$ 11> "Re'ultatul reportat" 5 cu e3cedentul patri!onial reali'at 8n e3erci,iul curent& trans erat asupra re'ultatului reportat la 8nceputul e3erci,iului ur!"tor1 -)% "Disponi4il al 4u#etului de stat" 5 la s 7r.itul perioadei& cu soldul de4itor al contului de disponi4il al 4u#etului de stat1 -)11 "Disponi4il al 4u#etului local" 5 la s 7r.itul perioadei& cu e3cedentul patri!onial 8nre#istrat de institu,iile pu4lice inan,ate din 4u#etul local@ 5 la s 7r.itul perioadei& cu de icitul patri!onial 8nre#istrat de institu,iile pu4lice inan,ate din 4u#etul local 98n ro.u:1 /%1 "C<eltuieli cu !ateriile pri!e"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 41 of 330

- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 60 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 606 "Cheltuieli privind animalele i p!s!rile" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 60" "Cheltuieli privind m!rfurile" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 60# "Cheltuieli privind ambala$ele" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 60% "Cheltuieli cu alte stocuri" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6&0 "Cheltuieli privind ener'ia i apa" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6&& "Cheltuieli cu ntre(inerea i repara(iile" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6&2 "Cheltuieli cu chiriile" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6& "Cheltuieli cu primele de asi'urare" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6&) "Cheltuieli cu deplas!ri, deta!ri, transfer!ri" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 622 "Cheltuieli privind comisioanele i onorariile" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 62 "Cheltuieli de protocol, reclam! i publicitate" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 62) "Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 626 "Cheltuieli potale i ta*e de telecomunica(ii" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 62" "Cheltuielile cu serviciile bancare i asimilate" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 62# "+lte cheltuieli cu serviciile e*ecutate de ter(i" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 62% "+lte cheltuieli autorizate prin dispozi(ii le'ale" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6 , "Cheltuieli cu alte impozite, ta*e i v!rs!minte asimilate" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6)& "Cheltuieli cu salariile personalului" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6)2 "Cheltuieli salariale n natur!" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6), "Cheltuieli privind asi'ur!rile sociale" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6)6 "Cheltuieli cu indemniza(iile de dele'are, detaare i alte drepturi salariale" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6)" "Cheltuieli din fondul destinat stimul!rii personalului" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6,) "-ierderi din crean(e i debitori diveri" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6,# "+lte cheltuieli opera(ionale" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 66 "-ierderi din crean(e imobilizate" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 66) "Cheltuieli din investi(ii financiare cedate" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 66, "Cheltuieli din diferen(e de curs valutar" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 666 "Cheltuieli privind dobnzile" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 66". "/ume de transferat bu'etului de stat reprezentnd cti'uri din schimb valutar - -0+12, /+-+13, 4/-+" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 66#. "3obnzi de transferat Comunit!(ii 2uropene sau de alocat pro'ramului" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 66%. "+lte pierderi 5cheltuieli neeli'ibile-costuri bancare6 - -0+12, /+-+13, 4/-+" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6"0 "/ubven(ii" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6"& "7ransferuri curente ntre unit!(i ale administra(iei publice" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6"2 "7ransferuri de capital ntre unit!(i ale administra(iei publice" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6" "7ransferuri interne" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6") "7ransferurile n str!in!tate" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6"6 "+si'ur!ri sociale" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6"" "+$utoare sociale" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6"% "+lte cheltuieli" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6#& "Cheltuieli opera(ionale privind amortiz!rile, provizioanele i a$ust!rile pentru depreciere" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6#2 "Cheltuieli cu activele fi*e neamortizabile" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6#6 "Cheltuieli financiare privind amortiz!rile, provizioanele i a$ust!rile pentru pierderea de valoare" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6#% "Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6%0 "Cheltuieli cu pierderi din calamit!(i" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 6%& "Cheltuieli e*traordinare din opera(iuni cu active fi*e" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "0% "8aria(ia stocurilor"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 42 of 330

- la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 121 "Rezultatul patrimonial" se crediteaz prin debitul conturilor! 11" "Rezultatul reportat" - cu deficitul patrimonial nre#istrat n e$erci%iul curent, transferat asupra rezultatului reportat la nceputul e$erci%iului urm tor. "&1 "'enituri din vnzarea produselor finite" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "&2 "'enituri din vnzarea semifabricatelor" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "&( "'enituri din vnzarea produselor reziduale" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "&) "'enituri din lucr ri e$ecutate i servicii prestate" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "&* "'enituri din studii i cercet ri" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "&+ "'enituri din chirii" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "&" "'enituri din vnzarea m rfurilor" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "&, "'enituri din activit %i diverse" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "&- "'aria%ia stocurilor" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "1) "'enituri din crean%e reactivate i debitori diveri" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "1- ".lte venituri opera%ionale" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "21 "'enituri din produc%ia de active fi$e necorporale" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "22 "'enituri din produc%ia de active fi$e corporale" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "(& "/mpozit pe venit, profit i cti#uri din capital de la persoane 0uridice" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "(1 "/mpozit pe venit, profit i cti#uri din capital de la persoane fizice" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "(2 ".lte impozite pe venit, profit i cti#uri din capital" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "(( "/mpozit pe salarii" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "() "/mpozite i ta$e pe proprietate" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "(* "/mpozite i ta$e pe bunuri i servicii" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "(+ "/mpozit pe comer%ul e$terior i tranzac%iile interna%ionale" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "(- ".lte impozite i ta$e fiscale" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ")* "Contribu%iile an#a0atorilor" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ")+ "Contribu%iile asi#ura%ilor" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "*& "'enituri din proprietate" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "*1 "'enituri din vnz ri de bunuri i servicii" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "+( "'enituri din crean%e imobilizate" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "+) "'enituri din investi%ii financiare cedate" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "+* "'enituri din diferen%e de curs valutar" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "++ "'enituri din dobnzi" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "+"1 "2ume de primit de la bu#etul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - 34.R5, 2.3.R6, /23." - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "+,1 ".lte venituri financiare" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "+-1 "2ume de primit de la bu#etul de stat pentru acoperirea altor pierderi 7cheltuieli neeli#ibile-costuri bancare8 - 34.R5, 2.3.R6, /23." - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ""& "9inan%area de la bu#et" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ""1 "9inan%area n baza unor acte normative speciale" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ""2 "'enituri din subven%ii" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ""( "'enituri din aloca%ii bu#etare cu destina%ie special " - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "") "9inan%area din fonduri e$terne nerambursabile" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ""+ "9onduri cu destina%ie special " - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "", "'enituri din cofinan%area de la bu#et aferent pro#ramelor:proiectelor finan%ate din fonduri e$terne nerambursabile" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ""- "'enituri din bunuri i servicii primite cu titlu #ratuit" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ",1 "'enituri din provizioane i a0ust ri pentru depreciere privind activitatea opera%ional " - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ",+ "'enituri financiare din a0ust ri pentru pierdere de valoare" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "-& "'enituri din desp #ubiri din asi#ur ri" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. "-1 "'enituri din valorificarea unor bunuri ale statului" - la sfritul perioadei, cu soldul creditor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. ;rupa 1( "9onduri cu destina%ie special " ;rupa 1( "9onduri cu destina%ie special " cuprinde conturile! 1(2 "9ondul de rezerv al bu#etului asi#ur rilor sociale de stat", 1(( "9ondul de rezerv constituit conform <rdonan%ei de ur#en% a ;uvernului nr. 1*&:2&&2", 1(* "9ondul de risc",1(- ".lte fonduri". Contul 1(-1 "9ondul de dezvoltare a spitalului"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 43 of 330

Cu ajutorul acestui cont, spitalele in evidena sumelor reprezentnd fondul de dezvoltare, constituit potrivit legii. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz! sumele ncasate reprezentnd fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii, iar n de"it, la sfr#itul anului, c$eltuielile de amortizare aferente activelor fi%e ac$iziionate din fondul de dezvoltare a spitalului. &oldul creditor al contului reprezint! fondul de dezvoltare a spitalului constituit, la un moment dat. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" se crediteaz! prin de"itul contului' (() "*isponi"il din fonduri cu destinaie special!" + cu sumele ncasate reprezentnd fondul de dezvoltare a spitalului, potrivit legii. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" se de"iteaz! prin creditul contului' ,-11 "C$eltuieli operaionale privind amortizarea activelor fi%e" + la sfr#itul perioadei, cu c$eltuielile de amortizare aferente activelor fi%e ac$iziionate din fondul de dezvoltare a spitalului. .rupa 1( "/rovizioane" .rupa 1( "/rovizioane" cuprinde contul 1(1 "/rovizioane". Contul 1(1 "/rovizioane" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena provizioanelor pentru litigii, garanii acordate clienilor, precum #i alte provizioane. Contul 1(1 "/rovizioane" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz! provizioanele constituite sau majorate, iar n de"it, provizioanele diminuate sau anulate. &oldul creditor al contului reprezint! provizioanele constituite. Contul se detaliaz! pe urm!toarele conturi sintetice de gradul 00' 1(11 "/rovizioane pentru litigii"1 1(12 "/rovizioane pentru garanii acordate clienilor"1 1(1- "3lte provizioane". Contul 1(1 "/rovizioane" se crediteaz! prin de"itul contului' ,-1 "C$eltuieli operaionale privind amortiz!rile, provizioanele #i ajust!rile pentru depreciere"' + cu sumele reprezentnd constituirea sau majorarea provizioanelor #i ajust!rilor pentru depreciere. Contul 1(1 "/rovizioane" se de"iteaz! prin creditul contului' 4-1 "5enituri din provizioane #i ajust!ri pentru depreciere privind activitatea operaional!" + cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea provizioanelor #i ajust!rilor pentru depreciere. .rupa 1, "mprumuturi #i datorii asimilate" .rupa 1, "mprumuturi #i datorii asimilate" cuprinde conturile' 1,1 "mprumuturi din emisiunea de o"ligaiuni", 1,2 "mprumuturi interne #i e%terne contractate de autorit!ile administraiei pu"lice locale", 1,3 "mprumuturi interne #i e%terne garantate de autorit!ile administraiei pu"lice locale", 1,6 "mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat", 1,( "mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat", 1,4 "3lte mprumuturi #i datorii asimilate", 1,- "*o"nzi aferente mprumuturilor #i datoriilor asimilate" #i 1,9 "/rime privind ram"ursarea o"ligaiunilor". Contul 1,6 "mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat" Cu ajutorul acestui cont ministerele #i alte autorit!i pu"lice centrale in evidena mprumuturilor interne #i e%terne contractate de stat pe termen mediu #i lung, potrivit acordurilor de mprumut nc$eiate cu organisme sau instituii de credit #i su" mprumutate "eneficiarilor finali. 7videnierea operaiunilor n acest cont se face n lei #i valut!, dup! caz, la cursul de sc$im" valutar de la data operaiunii. Contul 1,6 "mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz! tragerile din mprumuturile interne #i e%terne contractate de stat, iar n de"it, mprumuturile interne #i e%terne contractate de stat ram"ursate potrivit scadenelor din acordurile de mprumut. &oldul creditor al contului reprezint! mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat, neram"ursate. Contul se detaliaz! pe urm!toarele conturi sintetice de gradul 00' 1,61 "mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat cu termen de ram"ursare n e%erciiul curent" 1,62 "mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat cu termen de ram"ursare n e%erciiile viitoare" Conta"ilitatea analitic! a contului se ine pe mprumuturi interne #i e%terne, pe termen mediu #i lung pe fiecare contract de mprumut n parte. Contul 1,6 "mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat" se crediteaz! prin de"itul conturilor' 232 "3vansuri acordate pentru active fi%e corporale" + cu avansurile n lei #i n valut! acordate furnizorilor de active fi%e corporale din mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat, su" mprumutate "eneficiarilor finali. 236 "3vansuri acordate pentru active fi%e necorporale" + cu avansurile n lei #i n valut! acordate furnizorilor de active fi%e necorporale din mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat, su" mprumutate "eneficiarilor finali. 6)1 "Furnizori" + cu pl!ile n lei #i valut! dispuse su" form! de trageri din mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat ac$itate furnizorilor. 6)6 "Furnizori de active fi%e" + cu pl!ile n lei #i valut! dispuse su" form! de trageri din mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat ac$itate furnizorilor de active fi%e. 6)9 "Furnizori+de"itori" + cu avansurile ac$itate furnizorilor n contul unor livr!ri de "unuri, e%ecut!ri de lucr!ri sau prest!ri de servicii. (13 "*isponi"il din mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat" + cu sumele intrate n contul special de disponi"il al instituiei pu"lice, reprezentnd valoarea tragerilor din mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat. ,,( "C$eltuieli din diferene de curs valutar" + la sfr#itul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavora"ile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne #i e%terne n valut! contractate de stat1 Contul 1,6 "mprumuturi interne #i e%terne contractate de stat" se de"iteaz! prin creditul conturilor' (12 "Conturi la "!nci" + cu valoarea ratelor scadente, ac$itate pentru ram"ursarea mprumuturilor interne #i e%terne contractate de stat. 4,( "5enituri din diferene de curs valutar" + la sfr#itul perioadei, cu diferenele de curs valutar favora"ile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne #i e%terne n valut! contractate de stat. + cu diferenele de curs valutar favora"ile, la momentul ram"urs!rii mprumutului. 44) "Finanarea de la "uget" + cu valoarea ratelor scadente, ac$itate pentru ram"ursarea mprumuturilor interne #i e%terne contractate de stat. Contul 1,( "mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat" Cu ajutorul acestui cont ministerele, alte autorit!i pu"lice centrale #i unit!ile administrative+teritoriale in evidena mprumuturilor interne #i e%terne garantate de stat pe termen mediu #i lung, potrivit acordurilor de mprumut nc$eiate cu organisme sau instituii de credit. 7videnierea operaiunilor n acest cont se face n lei #i valut!, dup! caz, la cursul de sc$im" valutar de la data operaiunii. Contul 1,( "mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat" este un cont de pasiv. n creditul contului se nregistreaz! tragerile din mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat, iar n de"it, mprumuturile interne #i e%terne garantate de stat ram"ursate potrivit scadenelor din acordurile de mprumut. &oldul creditor al contului reprezint! mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat, neram"ursate. Contul se detaliaz! pe urm!toarele conturi sintetice de gradul 00' 1,(1 "mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat cu termen de ram"ursare n e%erciiul curent"1 1,(2 "mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat cu termen de ram"ursare n e%erciiile viitoare" Conta"ilitatea analitic! a contului se ine pe mprumuturi interne #i e%terne, pe termen mediu #i lung, pe fiecare contract de mprumut n parte. Contul 1,( "mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat" se crediteaz! prin de"itul conturilor' 232 "3vansuri acordate pentru active fi%e corporale" + cu avansurile n lei #i n valut! acordate furnizorilor de active fi%e corporale din mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat. 236 "3vansuri acordate pentru active fi%e necorporale" + cu avansurile n lei #i n valut! acordate furnizorilor de active fi%e necorporale din mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat. 6)1 "Furnizori" + cu pl!ile n lei #i valut! dispuse su" form! de trageri din mprumuturile interne #i e%terne garantate de stat, ac$itate furnizorilor. 6)6 "Furnizori de active fi%e" + cu pl!ile n lei #i valut! dispuse su" form! de trageri din mprumuturile interne #i e%terne garantate de stat, ac$itate furnizorilor de active fi%e. 6)9 "Furnizori+de"itori" + cu avansurile ac$itate furnizorilor n contul unor livr!ri de "unuri, e%ecut!ri de lucr!ri sau prest!ri de servicii. (16 "*isponi"il din mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat" + cu sumele intrate n contul special de disponi"il al instituiei pu"lice, reprezentnd valoarea tragerilor din mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat. ,,( "C$eltuieli din diferene de curs valutar" + la sfr#itul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavora"ile rezultate din reevaluarea mprumuturilor interne #i e%terne n valut! garantate de stat. Contul 1,( "mprumuturi interne #i e%terne garantate de stat" se de"iteaz! prin creditul conturilor' (1, "*isponi"il din mprumuturi interne #i e%terne contractate de autorit!ile administraiei pu"lice locale"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 44 of 330

- cu sumele reprezentnd refinanarea mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale i garantate de stat. 512 " onturi la bnci" - cu !aloarea ratelor scadente" ac#itate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat. 5212 "$ezultatul execuiei bugetare din anul curent" - cu sumele reprezentnd rambursarea mprumuturilor restante. 5%& "'isponibil al instituiilor publice finanate integral din !enituri proprii" - cu !aloarea ratelor scadente" ac#itate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat. (%5 ")enituri din diferene de curs !alutar" - la sfritul perioadei" cu diferenele de curs !alutar fa!orabile rezultate din ree!aluarea mprumuturilor interne i externe n !alut garantate de stat. - cu diferenele de curs fa!orabile" la momentul rambursrii mprumutului. ((& "*inanarea de la buget" - cu !aloarea ratelor scadente" ac#itate pentru rambursarea mprumuturilor interne i externe garantate de stat. ontul 1%( "+lte mprumuturi i datorii asimilate" u a,utorul acestui cont ministerele i alte autoriti publice centrale in e!idena altor mprumuturi i datorii asimilate pe termen mediu i lung. ontul 1%( "+lte mprumuturi i datorii asimilate" este un cont de pasi!" n creditul contului se nregistreaz sumele ncasate ca alte mprumuturi i datorii asimilate" iar n debit" sumele rambursate. -oldul creditor al contului reprezint alte mprumuturi i datorii asimilate nerestituite. ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul ../ 1%(1 "+lte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare n exerciiul curent"0 1%(2 "+lte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare n exerciiile !iitoare" ontabilitatea analitic se ine pe feluri de mprumuturi i datorii asimilate. ontul 1%( "+lte mprumuturi i datorii asimilate" se crediteaz prin debitul conturilor/ 212 " onstrucii" - cu !aloarea construciilor ac#iziionate n regim de leasing financiar" conform pre!ederilor contractuale. 211 ".nstalaii te#nice" mi,loace de transport" animale i plantaii" - cu !aloarea instalaiilor te#nice" mi,loacelor de transport" ac#iziionate n regim de leasing financiar" conform pre!ederilor contractuale. 212 "3obilier" aparatur birotic" ec#ipamente de protecie a !alorilor umane i materiale i alte acti!e fixe corporale" - cu !aloarea mobilierului" aparaturii birotice" ec#ipamentelor de protecie a !alorilor umane i materiale i a altor acti!e fixe corporale ac#iziionate n regim de leasing financiar" conform pre!ederilor contractuale. 212 "+!ansuri acordate pentru acti!e fixe corporale" - cu a!ansurile n lei i !alut acordate furnizorilor de acti!e fixe corporale" din contul de mprumut. 212 "+!ansuri acordate pentru acti!e fixe necorporale" - cu a!ansurile n lei i !alut acordate furnizorilor de acti!e fixe necorporale" din contul de mprumut. 512 " onturi la bnci" - cu sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate. 5%& "'isponibil al instituiilor publice finanate integral din !enituri proprii" - cu sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate. %%5 " #eltuieli din diferene de curs !alutar" - la sfritul perioadei" cu diferenele de curs !alutar nefa!orabile rezultate din ree!aluarea altor mprumuturi i datorii asimilate n !alut. ontul 1%( "+lte mprumuturi i datorii asimilate" se debiteaz prin creditul conturilor/ 2&2 "*urnizori de acti!e fixe" - cu obligaia de plat a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator. 512 " onturi la bnci" - cu sumele rambursate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate. 5%& "'isponibil al instituiilor publice finanate integral din !enituri proprii" - cu sumele rambursate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate. (%5 ")enituri din diferene de curs !alutar" - cu diferenele de curs !alutar fa!orabile la momentul rambursrii altor mprumuturi i datorii asimilate. - la sfritul perioadei" cu diferenele de curs !alutar fa!orabile rezultate din ree!aluarea altor mprumuturi i datorii asimilate. ((& "*inanarea de la buget" - cu !aloarea ratelor scadente" ac#itate pentru rambursarea altor mprumuturi i datorii asimilate. ontul 1%4 "'obnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" u a,utorul acestui cont se ine e!idena dobnzilor datorate" aferente mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni" mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale" mprumuturilor interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale" mprumuturilor interne i externe contractate de de stat" mprumuturilor interne i externe garantate de stat" altor mprumuturi i datorii asimilate. ontul 1%4 "'obnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" este un cont de pasi!. 5n creditul contului se nregistreaz !aloarea dobnzilor datorate" iar n debit" suma dobnzilor pltite. -oldul creditor reprezint dobnzile datorate i nepltite. ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul ../ 1%41 "'obnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni"0 1%42 "'obnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale"0 1%41 "'obnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale"0 1%42 "'obnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de stat"0 1%45 "'obnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de stat"0 1%4( "'obnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate". ontabilitatea analitic se ine pe feluri de mprumuturi. ontul 1%4 "'obnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" se crediteaz prin debitul conturilor/ 2(1 " #eltuieli n a!ans" - cu !aloarea dobnzilor datorate" aferente exerciiilor !iitoare pentru mprumuturi i datorii asimilate. %%5 " #eltuieli din diferene de curs !alutar" - la sfritul perioadei" cu diferenele de curs !alutar nefa!orabile rezultate din ree!aluarea dobnzilor aferente mprumuturilor n !alut. %%% " #eltuielile pri!ind dobnzile" - cu !aloarea dobnzilor datorate" aferente perioadei de raportare pentru mprumuturi i datorii asimilate. ontul 1%4 "'obnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" se debiteaz prin creditul conturilor/ 51% "'isponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale" - cu !aloarea dobnzilor pltite" aferente mprumuturilor primite. 51( "'isponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale" - cu !aloarea dobnzilor pltite" aferente mprumuturilor primite. 5212 "$ezultatul execuiei bugetare din anul curent" - cu !aloarea dobnzilor pltite" aferente mprumuturilor primite. 2&2 "*urnizori de acti!e fixe" - cu !aloarea dobnzilor datorate i facturate potri!it pre!ederilor contractuale" n cazul leasingului financiar. 512 " onturi la bnci" - cu !aloarea dobnzilor pltite aferente altor mprumuturi i datorii asimilate. 5%& "'isponibil al instituiilor publice finanate integral din !enituri proprii" - cu !aloarea dobnzilor pltite aferente mprumuturilor primite. (%5 ")enituri din diferene de curs !alutar" - cu diferenele de curs !alutar fa!orabile la momentul plii dobnzilor. - la sfritul perioadei" cu diferenele de curs !alutar fa!orabile rezultate din ree!aluarea datoriilor n !alut reprezentnd dobnzi. ((& "*inanarea de la buget" - cu !aloarea dobnzilor pltite aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate. 6+-+ 2 " 789:$. '; + 9.); *.<;" 'in clasa 2 " onturi de acti!e fixe" fac parte urmtoarele grupe de conturi/ 2& "+cti!e fixe necorporale"" 21 "+cti!e fixe corporale"" 21 "+cti!e fixe n curs i a!ansuri pentru acti!e fixe"" 2% "+cti!e financiare"" 24 "+mortizri pri!ind acti!ele fixe" i 2= "+,ustri pentru deprecierea sau pierderea de !aloare a acti!elor fixe". >rupa 2& "+cti!e fixe necorporale"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 45 of 330

>rupa 2& "+cti!e fixe necorporale" cuprinde urmtoarele conturi/ 2&1 " #eltuieli de dez!oltare"" 2&5 " oncesiuni" bre!ete" licene" mrci comerciale" drepturi i acti!e similare"" 2&% "5nregistrri ale e!enimentelor cultural - sporti!e" i 2&4 "+lte acti!e fixe necorporale". ontul 2&1 " #eltuieli de dez!oltare" u a,utorul acestui cont se ine e!idena c#eltuielilor de dez!oltare nregistrate ca acti!e fixe necorporale. ontul 2&1 " #eltuieli de dez!oltare" este un cont de acti!" n debitul contului se nregistreaz !aloarea lucrrilor i proiectelor de dez!oltare efectuate pe cont propriu sau ac#iziionate de la teri" iar n credit se nregistreaz c#eltuielile de dez!oltare cedate" sczute din e!iden. -oldul debitor al contului reprezint !aloarea c#eltuielilor de dez!oltare existente. ontabilitatea analitic se ine pe categorii de lucrri sau obiecti!e. ontul 2&1 " #eltuieli de dez!oltare" se debiteaz prin creditul conturilor/ 211 "+cti!e fixe necorporale n curs de execuie" - cu !aloarea lucrrilor i proiectelor de dez!oltare n curs de execuie" recepionate. 2&2 "*urnizori de acti!e fixe" - cu !aloarea lucrrilor i proiectelor de dez!oltare ac#iziionate de la teri. (21 ")enituri din producia de acti!e fixe necorporale" - cu !aloarea lucrrilor i proiectelor de dez!oltare efectuate pe cont propriu. ((= ")enituri din bunuri i ser!icii primite cu titlu gratuit" - cu !aloarea lucrrilor i proiectelor de dez!oltare primite cu titlu gratuit. ontul 2&1 " #eltuieli de dez!oltare" se crediteaz prin debitul conturilor/ 2&5 " oncesiuni" bre!ete" licene" mrci comerciale" drepturi i acti!e similare" - cu !aloarea c#eltuielilor de dez!oltare aferente concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare. 24& "+mortizri pri!ind acti!ele fixe necorporale" - cu !aloarea amortizrii c#eltuielilor de dez!oltare sczute din e!iden. %54 "+lte c#eltuieli operaionale" - cu !aloarea neamortizat a c#eltuielilor de dez!oltare transferate cu titlu gratuit. %=1 " #eltuieli extraordinare din operaiuni cu acti!e fixe" - cu !aloarea neamortizat a c#eltuielilor de dez!oltare !ndute sau scoase din folosin. ontul 2&5 " oncesiuni" bre!ete" licene" mrci comerciale" drepturi i acti!e similare" u a,utorul acestui cont se ine e!idena concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare ac#iziionate sau dobndite pe alte ci. ontul 2&5 " oncesiuni" bre!ete" licene" mrci comerciale" drepturi i acti!e similare" este un cont de acti!. 5n debitul contului se nregistreaz concesiunile" bre!etele" licenele" mrcile comerciale" drepturile i acti!ele similare ac#iziionate" realizate pe cont propriu" precum i cele primite cu titlu gratuit" sau constatate plus la in!entar" iar n credit !aloarea concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare cedate" constatate lipsa la in!entar" sczute din e!iden. -oldul debitor al contului exprim !aloarea concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare existente. ontabilitatea analitic se ine pe categorii de concesiuni" bre!ete" licene" mrci comerciale" drepturi i acti!e similare. ontul 2&5 " oncesiuni" bre!ete" licene" mrci comerciale" drepturi i acti!e similare" se debiteaz prin creditul conturilor/ 2&1 " #eltuieli de dez!oltare" - cu !aloarea c#eltuielilor de dez!oltare aferente concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare. 211 "+cti!e fixe necorporale n curs de execuie" - cu !aloarea concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare" recepionate. 2&2 "*urnizori de acti!e fixe" - cu !aloarea concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare ac#iziionate de la furnizorii de acti!e fixe. (21 ")enituri din producia de acti!e fixe necorporale" - cu !aloarea concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare realizate pe cont propriu. ((= ")enituri din bunuri i ser!icii primite cu titlu gratuit" - cu !aloarea concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare primite cu titlu gratuit. ontul 2&5 " oncesiuni" bre!ete" licene" mrci comerciale" drepturi i acti!e similare" se crediteaz prin debitul conturilor/ 24& "+mortizri pri!ind acti!ele fixe necorporale" - cu !aloarea amortizrii aferent concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare sczute din e!iden. %54 "+lte c#eltuieli operaionale" - cu !aloarea neamortizat aferent concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i altor acti!e similare transferate cu titlu gratuit. %=1 " #eltuieli extraordinare din operaiuni cu acti!e fixe" - cu !aloarea neamortizat aferent concesiunilor" bre!etelor" licenelor" mrcilor comerciale" drepturilor i acti!elor similare !ndute sau scoase din folosin. ontul 2&% "5nregistrri ale e!enimentelor cultural-sporti!e" u a,utorul acestui cont se ine e!idena e!enimentelor cultural-sporti!e" cum sunt/ reprezentaiile teatrale" programele de radio sau tele!iziune" lucrrile muzicale" e!enimentele sporti!e" lucrrile literare" artistice sau recreati!e" nregistrri efectuate pe pelicule" pe benzi magnetice sau alte suporturi" aflate n patrimoniul instituiei potri!it legii" i care nu se supun amortizrii. ontul 2&% "5nregistrri ale e!enimentelor cultural-sporti!e" este un cont de acti!. 5n debitul contului se e!ideniaz !aloarea nregistrrilor e!enimentelor cultural-sporti!e intrate n patrimoniul instituiei" potri!it legii" iar n credit !aloarea nregistrrilor e!enimentelor cultural-sporti!e ieite din patrimoniu. -oldul debitor al contului reprezint !aloarea nregistrrilor e!enimentelor cultural-sporti!e existente la un moment dat. ontul 2&% "5nregistrri ale e!enimentelor cultural-sporti!e" se debiteaz prin creditul contului/ 1&& "*ondul acti!elor fixe necorporale" - cu !aloarea nregistrrilor e!enimentelor cultural-sporti!e intrate n patrimoniu potri!it legii. ontul 2&% "5nregistrri ale e!enimentelor cultural-sporti!e" se crediteaz prin debitul contului/ 1&& "*ondul acti!elor fixe necorporale" - cu !aloarea nregistrrilor e!enimentelor cultural-sporti!e ieite din patrimoniu potri!it legii. ontul 2&4 "+lte acti!e fixe necorporale" u a,utorul acestui cont se ine e!idena programelor informatice create de instituie sau ac#iziionate de la teri" precum i a altor acti!e fixe necorporale. ontul 2&4 "+lte acti!e fixe necorporale" este un cont de acti!. 5n debitul contului se nregistreaz !aloarea altor acti!e fixe necorporale ac#iziionate" realizate pe cont propriu" precum i cele primite cu titlu gratuit sau constatate plus la in!entar" iar n credit !aloarea altor acti!e fixe necorporale cedate" constatate lipsa la in!entar" sczute din e!iden. -oldul debitor al contului reprezint !aloarea altor acti!e fixe necorporale existente. ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul ../ 2&41 ?rograme informatice0 2&42 +lte acti!e fixe necorporale. ontabilitatea analitic se ine pe feluri de acti!e fixe necorporale. ontul 2&4 "+lte acti!e fixe necorporale" se debiteaz prin creditul conturilor/ 211 "+cti!e fixe necorporale n curs de execuie" - cu !aloarea altor acti!e fixe necorporale n curs de execuie" recepionate. 2&2 "*urnizori de acti!e fixe" - cu !aloarea altor acti!e fixe necorporale ac#iziionate. (21 ")enituri din producia de acti!e fixe necorporale" - cu !aloarea altor acti!e fixe necorporale realizate pe cont propriu. ((2 "*inanarea din fonduri externe nerambursabile" - cu !aloarea altor acti!e fixe necorporale intrate n patrimoniul instituiei publice" pltite din fonduri externe nerambursabile de ctre +geniile@+utoritile de .mplementare. ((= ")enituri din bunuri i ser!icii primite cu titlu gratuit" - cu !aloarea altor acti!e fixe necorporale primite cu titlu gratuit. ontul 2&4 "+lte acti!e fixe necorporale" se crediteaz prin debitul conturilor/ 24& "+mortizri pri!ind acti!ele fixe necorporale" - cu !aloarea amortizrii altor acti!e fixe necorporale sczute din e!iden. %54 "+lte c#eltuieli operaionale" - cu !aloarea neamortizat a altor acti!e fixe necorporale transferate cu titlu gratuit. %=1 " #eltuieli extraordinare din operaiuni cu acti!e fixe" - cu !aloarea neamortizat a altor acti!e fixe necorporale !ndute sau scoase din folosin. >rupa 21 "+cti!e fixe corporale"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 46 of 330

Grupa 21 "Active fixe corporale" cuprinde urmtoarele conturi: 211 "Terenuri i amenajri la terenuri", 212 "Construcii", 21 "!nstalaii te"nice, mijloace de transport, animale i plantaii", 21# "$o%ilier, aparatur %irotic, ec"ipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale" i 21& "Alte active ale statului"' Contul 211 "Terenuri i amenajri la terenuri" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena terenurilor (a)ricole i silvice, fr construcii etc'* i a amenajrilor la terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu ener)ie, +mprejmuirile, lucrrile de acces etc'* care alctuiesc domeniul pu%lic i privat al statului sau unitilor administrativ,teritoriale, aflate +n administrarea instituiei, date cu c"irie sau +n folosin )ratuit' Contul 211 "Terenuri i amenajri la terenuri" este un cont de activ' -n de%itul contului se +nre)istrea. valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri ac"i.iionate, primite cu titlu )ratuit, valoarea la cost de producie a amenajrilor la terenuri reali.ate pe cont propriu, care alctuiesc domeniul pu%lic sau privat al statului i al unitilor administrativ,teritoriale, iar +n credit valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri, scoase din eviden din domeniul pu%lic sau privat al statului i al unitilor administrativ,teritoriale' /oldul de%itor al contului repre.int valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri existente +n domeniul pu%lic sau privat al statului i al unitilor administrativ,teritoriale' Contul se detalia. pe urmtoarele conturi sintetice de )radul !!: 2111 Terenuri0 2112 Amenajri la terenuri' Conta%ilitatea analitic se ine pe cate)orii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajri la terenuri, separat pentru cele din domeniul pu%lic de cele din domeniul privat' Contul 211 "Terenuri i amenajri la terenuri" se de%itea. prin creditul conturilor: 111 "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului" , cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniu pu%lic al statului intrate +n patrimoniu, potrivit le)ii, care nu se supun amorti.rii' 112 "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" , cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului intrate +n patrimoniu, potrivit le)ii, care nu se supun amorti.rii' 11 "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ,teritoriale" , cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ,teritoriale intrate +n patrimoniu, potrivit le)ii, care nu se supun amorti.rii' 11# "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ,teritoriale" , cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ,teritoriale intrate +n patrimoniu, potrivit le)ii, care nu se supun amorti.rii' 11& "3e.erve din reevaluare" , cu creterea de valoare re.ultat din reevaluarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri' 2 1 "Active fixe corporale +n curs de execuie" , cu valoarea amenajrilor la terenuri +n curs de execuie, recepionate, care se supun amorti.rii' 241 "Amorti.ri privind activele fixe corporale" , cu valoarea amorti.rii investiiilor efectuate de c"iriai la amenajrile la terenuri luate cu c"irie i restituite proprietarului' #1# "2urni.ori de active fixe" , cu valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri ac"i.iionate' #41 "5econtri +ntre instituia superioar i instituiile su%ordonate" , cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamorti.at a amenajrilor la terenuri primite de instituia superioar de la instituiile su%ordonate (+n conta%ilitatea instituiei superioare* sau cele primite de instituiile su%ordonate de la instituia superioar (+n conta%ilitatea instituiei su%ordonate*' #42 "5econtri +ntre instituii su%ordonate" , cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamorti.at a amenajrilor la terenuri primite de la instituii su%ordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (+n conta%ilitatea instituiei care primete*' , cu valoarea la cost de producie a amenajrilor la terenuri reali.ate pe cont propriu' 66# "2inanarea din fonduri externe neram%ursa%ile" , cu valoarea amenajrilor la terenuri intrate +n patrimoniul instituiei pu%lice pltite din fonduri externe neram%ursa%ile de ctre A)eniile7Autoritile de !mplementare' 668 "9enituri din %unuri i servicii primite cu titlu )ratuit" , cu valoarea terenurilor i amenajrilor la terenuri primite cu titlu )ratuit' Contul 211 "Terenuri i amenajri la terenuri" se creditea. prin de%itul conturilor: 111 "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului" , cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul pu%lic al statului ieite din patrimoniu, potrivit le)ii' 112 "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" , cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al statului ieite din patrimoniu, potrivit le)ii' 11 "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ,teritoriale" , cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ,teritoriale ieite din patrimoniu, potrivit le)ii' 11# "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ,teritoriale" , cu valoarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ,teritoriale ieite din patrimoniu potrivit le)ii' 11& "3e.erve din reevaluare" , cu descreterea de valoare re.ultat din reevaluarea terenurilor i a amenajrilor la terenuri' 241 "Amorti.ri privind activele fixe corporale" , cu valoarea amorti.rii amenajrilor la terenuri sc.ute din eviden' #41 "5econtri +ntre instituia superioar i instituiile su%ordonate" , cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea neamorti.at a amenajrilor la terenuri transferate instituiilor su%ordonate (+n conta%ilitatea instituiei superioare* sau instituiei superioare (+n conta%ilitatea instituiei su%ordonate*' #42 "5econtri +ntre instituii su%ordonate" , cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea rmas neamorti.at a amenajrilor la terenuri transferate +ntre instituii su%ordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (+n conta%ilitatea instituiei care transfer*' :&4 "Alte c"eltuieli operaionale" , cu valoarea neamorti.at a amenajrilor la terenuri transferate cu titlu )ratuit0 , cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu )ratuit' :81 "C"eltuieli cu pierderi din calamiti" , cu valoarea terenurilor i valoarea neamorti.at a amenajrilor la terenuri distruse de calamiti' :81 "C"eltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe" , cu valoarea neamorti.at a amenajrilor la terenuri v;ndute sau scoase din folosin' Contul 212 "Construcii" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena construciilor din domeniul pu%lic i privat al statului sau unitilor administrativ,teritoriale aflate +n administrarea instituiei, date cu c"irie sau +n folosin )ratuit' Contul 212 "Construcii" este un cont de activ' -n de%itul contului se +nre)istrea. valoarea construciilor ac"i.iionate, reali.ate din producie proprie, primite cu titlu )ratuit, iar +n credit valoarea construciilor cedate sau scoase din eviden' /oldul de%itor al contului repre.int valoarea construciilor existente' Conta%ilitatea analitic se ine pe fiecare construcie din domeniul pu%lic sau privat al statului i al unitilor administrativ,teritoriale, potrivit re)lementrilor +n vi)oare' Contul 212 "Construcii" se de%itea. prin creditul conturilor: 111 "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului" , cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului intrate +n patrimoniu, potrivit le)ii, care nu se supun amorti.rii' 112 "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" , cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului intrate +n patrimoniu, potrivit le)ii, care nu se supun amorti.rii' 11 "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ,teritoriale" , cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ,teritoriale intrate +n patrimoniu, potrivit le)ii, care nu se supun amorti.rii' 11# "2ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ,teritoriale" , cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ,teritoriale intrate +n patrimoniu, potrivit le)ii, care nu se supun amorti.rii' 11& "3e.erve din reevaluare" , cu creterea de valoare re.ultat din reevaluarea construciilor' 1:6 "Alte +mprumuturi i datorii asimilate" , cu valoarea construciilor ac"i.iionate +n re)im de leasin) financiar, conform prevederilor contractuale' 2 1 "Active fixe corporale +n curs de execuie"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 47 of 330

- cu valoarea construciilor n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii. 281 "Amortizri privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiria i la construciile luate cu chirie i restituite proprietarului. !"! "#urnizori de active fixe" - cu valoarea construciilor achiziionate. !81 "$econtri ntre instituia superioar i instituiile su%ordonate" - cu valoarea rmas neamortizat a construciilor primite de instituia superioar de la instituiile su%ordonate &n conta%ilitatea instituiei superioare' sau cele primite de instituiile su%ordonate de la instituia superioar &n conta%ilitatea instituiei su%ordonate'. !82 "$econtri ntre instituii su%ordonate" - cu valoarea rmas neamortizat a construciilor primite de la instituii su%ordonate aceluia i ordonator principal sau secundar de credite &n conta%ilitatea instituiei care prime te'. (22 ")enituri din producia de active fixe corporale" - cu valoarea construciilor realizate din producie proprie. ((* ")enituri din %unuri i servicii primite cu titlu +ratuit" - cu valoarea construciilor primite cu titlu +ratuit. ,ontul 212 ",onstrucii" se crediteaz prin de%itul conturilor1"1 "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului" - cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului ie ite din patrimoniu, potrivit le+ii. 1"2 "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al statului ie ite din patrimoniu, potrivit le+ii. 1". "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ-teritoriale ie ite din patrimoniu, potrivit le+ii. 1"! "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea construciilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale ie ite din patrimoniu, potrivit le+ii. 1"/ "0ezerve din reevaluare" - cu descre terea de valoare rezultat din reevaluarea construciilor. 281 "Amortizri privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizrii construciilor v1ndute sczute din eviden. !81 "$econtri ntre instituia superioar i instituiile su%ordonate" - cu valoarea neamortizat a construciilor transferate instituiilor su%ordonate &n conta%ilitatea instituiei superioare' sau instituiei superioare &n conta%ilitatea instituiei su%ordonate'. !82 "$econtri ntre instituii su%ordonate" - cu valoarea rmas neamortizat a construciilor transferate ntre instituii su%ordonate aceluia i ordonator principal sau secundar de credite &n conta%ilitatea instituiei care transfer'. 2/8 "Alte cheltuieli operaionale" - cu valoarea neamortizat a construciilor transferate cu titlu +ratuit. 2*" ",heltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea neamortizat a construciilor distruse de calamiti. 2*1 ",heltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe" - cu valoarea neamortizat a construciilor v1ndute sau scoase din folosin. ,ontul 21. "3nstalaii tehnice, mi4loace de transport, animale i plantaii" ,u a4utorul acestui cont se ine evidena instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor. ,ontul 21. "3nstalaii tehnice, mi4loace de transport, animale i plantaii" este un cont de activ. 5n de%itul contului se nre+istreaz valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor achiziionate, realizate din producie proprie, primite cu titlu +ratuit, sau constatate plus la inventar, iar n credit valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor cedate, constatate minus la inventar, scoase din eviden. 6oldul de%itor al contului reprezint valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor, existente. ,ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de +radul 3321.1 "7chipamente tehnolo+ice &ma ini, utila4e i instalaii de lucru'"8 21.2 "Aparate i instalaii de msurare, control i re+lare"8 21.. "9i4loace de transport"8 21.! "Animale i plantaii" ,onta%ilitatea analitic se ine pe fiecare o%iect de eviden din domeniul pu%lic sau privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale, potrivit re+lementrilor n vi+oare. ,ontul 21. "3nstalaii tehnice, mi4loace de transport, animale i plantaii" se de%iteaz prin creditul conturilor1"1 "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului intrate n patrimoniu, potrivit le+ii, care nu se supun amortizrii. 1"2 "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu, potrivit le+ii, care nu se supun amortizrii. 1". "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit le+ii, care nu se supun amortizrii. 1"! "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit le+ii, care nu se supun amortizrii. 1"/ "0ezerve din reevaluare" - cu cre terea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor. 12( "Alte mprumuturi i datorii asimilate" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport achiziionate n re+im de leasin+ financiar, conform prevederilor contractuale. 2.1 "Active fixe corporale n curs de execuie" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor, recepionate, care se supun amortizrii. 281 "Amortizri privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiria i la instalaiile tehnice, mi4loacele de transport, animale i plantaii luate cu chirie i restituite proprietarului. !"! "#urnizori de active fixe" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor achiziionate. !!2 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate" - cu valoarea taxelor vamale aferente instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor achiziionate din import. !81 "$econtri ntre instituia superioar i instituiile su%ordonate" - cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite de instituia superioar de la instituiile su%ordonate &n conta%ilitatea instituiei superioare' sau cele primite de instituiile su%ordonate de la instituia superioar &n conta%ilitatea instituiei su%ordonate'. !82 "$econtri ntre instituii su%ordonate" - cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite de la instituii su%ordonate aceluia i ordonator principal sau secundar de credite &n conta%ilitatea instituiei care prime te'. (22 ")enituri din producia de active fixe corporale" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor realizate din producie proprie. ((! "#inanarea din fonduri externe neram%ursa%ile" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor intrate n patrimoniul instituiei pu%lice pltite din fonduri externe neram%ursa%ile de ctre A+eniile:Autoritile de 3mplementare. ((* ")enituri din %unuri i servicii primite cu titlu +ratuit" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor primite cu titlu +ratuit. ,ontul 21. "3nstalaii tehnice, mi4loace de transport, animale i plantaii" se crediteaz prin de%itul conturilor1"1 "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului ie ite din patrimoniu, potrivit le+ii.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 48 of 330

1"2 "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al statului ie ite din patrimoniu, potrivit le+ii. 1". "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul pu%lic al unitilor administrativ-teritoriale ie ite din patrimoniu, potrivit le+ii. 1"! "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale ie ite din patrimoniu, potrivit le+ii. 1"/ "0ezerve din reevaluare" - cu descre terea de valoare rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor. 281 "Amortizri privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizrii instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor sczute din eviden. !81 "$econtri ntre instituia superioar i instituiile su%ordonate" - cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor transferate instituiilor su%ordonate &n conta%ilitatea instituiei superioare' sau instituiei superioare &n conta%ilitatea instituiei su%ordonate'. !82 "$econtri ntre instituii su%ordonate" - cu valoarea rmas neamortizat a instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor transferate ntre instituii su%ordonate aceluia i ordonator principal sau secundar de credite &n conta%ilitatea instituiei care transfer'. 2/8 "Alte cheltuieli operaionale" - cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor transferate cu titlu +ratuit. 2*" ",heltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor distruse de calamiti. 2*1 ",heltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe" - cu valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor v1ndute sau scoase din folosin. ,ontul 21! "9o%ilier, aparatur %irotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale" ,u a4utorul acestui cont se ine evidena mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale. ,ontul 21! "9o%ilier, aparatur %irotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale" este un cont de activ. 5n de%itul contului se nre+istreaz valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale achiziionate, realizate din producie proprie, primite cu titlu +ratuit sau constatate plus la inventar, iar n credit valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale cedate, constatate minus la inventar, sczute din eviden. 6oldul de%itor al contului reprezint valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale existente. ,onta%ilitatea analitic se ine pe fiecare o%iect de evidena din domeniul pu%lic sau privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale, potrivit re+lementrilor n vi+oare. ,ontul 21! "9o%ilier, aparatur %irotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale" se de%iteaz prin creditul conturilor1"2 "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al statului intrate n patrimoniu, potrivit le+ii, care nu se supun amortizrii. 1"! "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale intrate n patrimoniu, potrivit le+ii, care nu se supun amortizrii. 1"/ "0ezerve din reevaluare" - cu cre terea de valoare rezultat din reevaluarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale. 12( "Alte mprumuturi i datorii asimilate" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale achiziionate n re+im de leasin+ financiar, conform prevederilor contractuale. 2.1 "Active fixe corporale n curs de execuie" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii. 281 "Amortizri privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiria i asupra mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale luate cu chirie i restituite proprietarului. !"! "#urnizori de active fixe" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale achiziionate. !!2 "Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate" - cu valoarea taxelor vamale aferente mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale achiziionate din import. !81 "$econtri ntre instituia superioar i instituiile su%ordonate" - cu valoarea rmas neamortizat a mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale primite de instituia superioar de la instituiile su%ordonate &n conta%ilitatea instituiei superioare' sau cele primite de instituiile su%ordonate de la instituia superioar &n conta%ilitatea instituiei su%ordonate'. !82 "$econtri ntre instituii su%ordonate" - cu valoarea rmas neamortizat a mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale primite de la instituii su%ordonate aceluia i ordonator principal sau secundar de credite &n conta%ilitatea instituiei care prime te'. (22 ")enituri din producia de active fixe corporale" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale realizate din producie proprie. ((! "#inanarea din fonduri externe neram%ursa%ile" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale intrate n patrimoniul instituiei pu%lice, pltite din fonduri externe neram%ursa%ile de ctre A+eniile:Autoritile de 3mplementare. ((* ")enituri din %unuri i servicii primite cu titlu +ratuit" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale primite cu titlu +ratuit. ,ontul 21! "9o%ilier, aparatur %irotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale" se crediteaz prin de%itul conturilor1"2 "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al statului ie ite din patrimoniu, potrivit le+ii. 1"! "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale ie ite din patrimoniu, potrivit le+ii. 1"/ "0ezerve din reevaluare" - cu descre terea de valoare rezultat din reevaluarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale. 281 "Amortizri privind activele fixe corporale" - cu valoarea amortizrii mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale sczute din eviden. !81 "$econtri ntre instituia superioar i instituiile su%ordonate" - cu valoarea neamortizat a mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale transferate instituiilor su%ordonate &n conta%ilitatea instituiei superioare' sau instituiei superioare &n conta%ilitatea instituiei su%ordonate'. !82 "$econtri ntre instituii su%ordonate" - cu valoarea rmas neamortizat a mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale transferate ntre instituii su%ordonate aceluia i ordonator principal sau secundar de credite &n conta%ilitatea instituiei care transfer'. 2/8 "Alte cheltuieli operaionale"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 49 of 330

- cu valoarea neamortizat a mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale transferate cu titlu +ratuit. 2*" ",heltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea neamortizat a mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale distruse de calamiti. 2*1 ",heltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe" - cu valoarea neamortizat a mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i altor active fixe corporale v1ndute sau scoase din funciune. ,ontul 21/ "Alte active ale statului" ,u a4utorul acestui cont se ine evidena altor active ale statului &zcminte, resurse %iolo+ice necultivate, rezerve de ap' care fac parte din teritoriul naional. ,ontul 21/ "Alte active ale statului" este un cont de activ. 5n de%itul contului se nre+istreaz valoarea altor active ale statului luate n eviden, iar n creditul contului valoarea acelora i active sczute din eviden. 6oldul de%itor al contului reprezint valoarea altor active ale statului existente n eviden. ,ontul 21/ "Alte active ale statului" se de%iteaz prin creditul contului1"1 "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului" - cu valoarea altor active ale statului nre+istrate n eviden, care nu se supun amortizrii, potrivit le+ii. ,ontul 21/ "Alte active ale statului" se crediteaz prin de%itul contului1"1 "#ondul %unurilor care alctuiesc domeniul pu%lic al statului" - cu valoarea altor active ale statului sczute din eviden. ;rupa 2. "Active fixe n curs i avansuri pentru active fixe" ;rupa 2. "Active fixe n curs i avansuri pentru active fixe" cuprinde urmtoarele conturi- 2.1 "Active fixe corporale n curs de execuie", 2.2 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 2.. "Active fixe necorporale n curs de execuie", 2.! "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale". ,ontul 2.1 "Active fixe corporale n curs de execuie" ,u a4utorul acestui cont se ine evidena activelor fixe corporale n curs de execuie, reprezent1nd cheltuieli pentru o%iective de investiii care nu au fost terminate i recepionate p1n la sf1r itul perioadei. ,ontul 2.1 "Active fixe corporale n curs de execuie" este un cont de activ. 5n de%itul contului se nre+istreaz cheltuielile aferente investiiilor neterminate la sf1r itul perioadei, iar n credit investiiile terminate, recepionate puse n funciune i nre+istrate ca active fixe corporale. 6oldul de%itor al contului reprezint valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie, nerecepionate &investiii neterminate'. ,onta%ilitatea analitic se ine pe o%iective de investiii, +rupate pe surse de finanare. ,ontul 2.1 "Active fixe corporale n curs de execuie" se de%iteaz prin creditul conturilor!"! "#urnizori de active fixe" - cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie achiziionate. (22 ")enituri din producia de active fixe corporale" - cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie, realizate pe cont propriu. ((! "#inanarea din fonduri externe neram%ursa%ile" - cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie intrate n patrimoniul instituiei pu%lice, pltite din fonduri externe neram%ursa%ile de ctre A+eniile:Autoritile de 3mplementare. ((* ")enituri din %unuri i servicii primite cu titlu +ratuit" - cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie primite +ratuit de ctre instituia pu%lic. ,ontul 2.1 "Active fixe corporale n curs de execuie" se crediteaz prin de%itul conturilor211 "<erenuri i amena4ri la terenuri" - cu valoarea amena4rilor la terenuri n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii. 212 ",onstrucii" - cu valoarea construciilor n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii. 21. "3nstalaii tehnice, mi4loace de transport, animale i plantaii" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mi4loacelor de transport, animalelor i plantaiilor, recepionate, care se supun amortizrii. 21! "9o%ilier, aparatur %irotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale" - cu valoarea mo%ilierului, aparaturii %irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i altor active fixe corporale n curs de execuie, recepionate, care se supun amortizrii. 2/8 "Alte cheltuieli operaionale" - cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie transferate cu titlu +ratuit. 282 ",heltuieli cu activele fixe neamortiza%ile" - la recepia final a investiiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizrii, potrivit le+ii. 2*" ",heltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie distruse de calamiti. 2*1 ",heltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe" - cu valoarea activelor fixe corporale n curs de execuie v1ndute sau scoase din folosin. ,ontul 2.2 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" ,u a4utorul acestui cont se ine evidena avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. ,ontul 2.2 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" este un cont de activ. 5n de%itul contului se nre+istreaz valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, iar n credit avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate. 6oldul de%itor al contului reprezint avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, nedecontate. ,onta%ilitatea analitic se ine pe fiecare furnizor de active fixe corporale. ,ontul 2.2 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" se de%iteaz prin creditul conturilor122 "5mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei pu%lice locale" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei pu%lice locale. 12. "5mprumuturi interne i externe +arantate de autoritile administraiei pu%lice locale" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe +arantate de autoritile administraiei pu%lice locale. 12! "5mprumuturi interne i externe contractate de stat" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe contractate de stat, su%mprumutate %eneficiarilor finali. 12/ "5mprumuturi interne i externe +arantate de stat" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi interne i externe +arantate de stat. 12( "Alte mprumuturi i datorii asimilate" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale, din contul de mprumut. /12 ",onturi la %nci" - avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. /1. "$isponi%il din mprumuturi interne i externe contractate de stat" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponi%ilul din mprumuturi interne i externe contractate de stat. /1! "$isponi%il din mprumuturi interne i externe +arantate de stat" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponi%ilul din mprumuturi interne i externe +arantate de stat. /1/ "$isponi%il din fonduri externe neram%ursa%ile" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponi%ilul din fonduri externe neram%ursa%ile. /12 "$isponi%il din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei pu%lice locale" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponi%ilul din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei pu%lice locale. /1( "$isponi%il din mprumuturi interne i externe +arantate de autoritile administraiei pu%lice locale" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponi%ilul din mprumuturi interne i externe +arantate de autoritile administraiei pu%lice locale. /1* "5mprumuturi pe termen scurt" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din mprumuturi pe termen scurt primite. //" "$isponi%il din fonduri cu destinaie special" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponi%ilul din fonduri cu destinaie special. //1 "$isponi%il din alocaii %u+etare cu destinaie special"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 50 of 330

- cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponi%ilul din alocaii %u+etare cu destinaie special. //8 "$isponi%il din cofinanarea de la %u+et aferent pro+ramelor:proiectelor finanate din fonduri externe neram%ursa%ile" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din disponi%ilul din cofinanarea de la %u+et. /2" "$isponi%il al instituiilor pu%lice finanate inte+ral din venituri proprii" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponi%ilul din venituri proprii. /21 "$isponi%il al instituiilor pu%lice finanate din venituri proprii i su%venii" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponi%ilul din venituri proprii i su%venii. /22 "$isponi%il al activitilor finanate din venituri proprii" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. ((" "#inanarea de la %u+et" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanarea %u+etar. ,ontul 2.2 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale" se crediteaz prin de%itul contului!"! "#urnizori de active fixe" - cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale, decontate. ,ontul 2.. "Active fixe necorporale n curs de execuie" ,u a4utorul acestui cont se ine evidena activelor fixe necorporale n curs de execuie. ,ontul 2.. "Active fixe necorporale n curs de execuie" este un cont de activ. 5n de%itul contului se nre+istreaz cheltuielile aferente investiiilor neterminate la sf1r itul perioadei, iar n credit valoarea investiiilor terminate i nre+istrate ca active fixe necorporale. 6oldul de%itor al contului reprezint valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie. ,onta%ilitatea analitic se ine pe feluri de active fixe necorporale n curs de execuie +rupate pe surse de finanare. ,ontul 2.. "Active fixe necorporale n curs de execuie" se de%iteaz prin creditul conturilor!"! "#urnizori de active fixe" - cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie achiziionate. (21 ")enituri din producia de active fixe necorporale" - cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie, realizate pe cont propriu. ((! "#inanarea din fonduri externe neram%ursa%ile" - cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie intrate n patrimoniul instituiilor pu%lice, pltite din fonduri externe neram%ursa%ile de ctre A+eniile:Autoritile de 3mplementare. ,ontul 2.. "Active fixe necorporale n curs de execuie" se crediteaz prin de%itul conturilor2". ",heltuieli de dezvoltare" - cu valoarea lucrrilor i proiectelor de dezvoltare n curs de execuie, recepionate. 2"/ ",oncesiuni, %revete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare" - cu valoarea concesiunilor, %revetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare, recepionate. 2"8 "Alte active fixe necorporale" - cu valoarea altor active fixe necorporale n curs de execuie, recepionate. 2/8 "Alte cheltuieli operaionale" - cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie transferate cu titlu +ratuit. 282 ",heltuieli cu activele fixe neamortiza%ile" - la recepia final a investiiei, cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizrii, potrivit le+ii. 2*" ",heltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie distruse de calamiti. 2*1 ",heltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe" - cu valoarea activelor fixe necorporale n curs de execuie v1ndute sau scoase din folosin. ,ontul 2.! "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" ,u a4utorul acestui cont se ine evidena avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. ,ontul 2.! "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" este un cont de activ. 5n de%itul contului se nre+istreaz valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, iar n credit valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate. 6oldul de%itor al contului reprezint avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, nedecontate. ,onta%ilitatea analitic se ine pe fiecare furnizor de active fixe necorporale. ,ontul 2.! "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" se de%iteaz prin creditul conturilor122 "5mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei pu%lice locale" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei pu%lice locale. 12. "5mprumuturi interne i externe +arantate de autoritile administraiei pu%lice locale" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe +arantate de autoritile administraiei pu%lice locale. 12! "5mprumuturi interne i externe contractate de stat" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe contractate de stat, su%mprumutate %eneficiarilor finali. 12/ "5mprumuturi interne i externe +arantate de stat" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi interne i externe +arantate de stat. 12( "Alte mprumuturi i datorii asimilate" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, din contul de mprumut. /12 ",onturi la %nci" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. /1. "$isponi%il din mprumuturi interne i externe contractate de stat" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponi%ilul din mprumuturi interne i externe contractate de stat. /1! "$isponi%il din mprumuturi interne i externe +arantate de stat" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponi%ilul din mprumuturi interne i externe +arantate de stat. /1/ "$isponi%il din fonduri externe neram%ursa%ile" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe neram%ursa%ile. /12 "$isponi%il din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei pu%lice locale" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponi%ilul din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei pu%lice locale. /1( "$isponi%il din mprumuturi interne i externe +arantate de autoritile administraiei pu%lice locale" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponi%ilul din mprumuturi interne i externe +arantate de autoritile administraiei pu%lice locale. /1* "5mprumuturi pe termen scurt" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din mprumuturi pe termen scurt primite. //" "$isponi%il din fonduri cu destinaie special" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinaie special. //1 "$isponi%il din alocaii %u+etare cu destinaie special" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocaii %u+etare cu destinaie special. //8 "$isponi%il din cofinanarea de la %u+et aferent pro+ramelor:proiectelor finanate din fonduri externe neram%ursa%ile" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinanarea de la %u+et. /2" "$isponi%il al instituiilor pu%lice finanate inte+ral din venituri proprii" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. /21 "$isponi%il al instituiilor pu%lice finanate din venituri proprii i su%venii" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii i su%venii. /22 "$isponi%il al activitilor finanate din venituri proprii" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. ((" "#inanarea de la %u+et" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanarea %u+etar. ,ontul 2.! "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale" se crediteaz prin de%itul contului!"! "#urnizori de active fixe" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale, decontate.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 51 of 330

Grupa 26 "Active financiare" Grupa 26 "Active financiare" cuprinde urmtoarele conturi: 260 "Titluri de participare", 265 "Alte titluri imobilizate", 267 "Crean e imobilizate" !i 26" "#r$minte de efectuat pentru active financiare"% Contul 260 "Titluri de participare" Cu a&utorul ace$tui cont $e ine eviden a titlurilor de participare reprezent'nd ac iuni preluate de $tat (n contul crean elor bu)etare, precum !i titlurile de participare de inute de in$titu iile publice (n capitalul $ocial al unor $ociet i comerciale $au (n capitalul unor or)ani$me financiare interna ionale% Contul 260 "Titluri de participare" e$te un cont de activ% *n debitul contului $e (nre)i$treaz titlurile preluate (n eviden , iar (n credit valoarea titlurilor de participare $czute din eviden % +oldul debitor al contului reprezint valoarea titlurilor de participare de inute% Contul $e detaliaz pe urmtoarele conturi $intetice de )radul ,,: 260- "Titluri de participare cotate". 2602 "Titluri de participare necotate". Contul 260 "Titluri de participare" $e debiteaz prin creditul conturilor: 265 "Alte titluri imobilizate" / cu valoarea altor titluri imobilizate 0obli)a iuni1 ner$cumprate la $caden !i convertite (n titluri de participare% 26" "#r$minte de efectuat pentru active financiare" / cu $umele datorate pentru activele financiare ac2izi ionate 0ac iuni $ub$cri$e !i nevr$ate1% 364 "Crean e ale bu)etului de $tat" / cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conver$ia crean elor bu)etului de $tat% 365 "Crean e ale bu)etului a$i)urrilor $ociale de $tat" / cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conver$ia crean elor bu)etului a$i)urrilor $ociale de $tat% 366 "Crean e ale bu)etelor fondurilor $peciale" / cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conver$ia crean elor bu)etelor fondurilor $peciale% 765 "#enituri din diferen e de cur$ valutar" / la $f'r!itul perioadei cu diferen ele de cur$ valutar favorabile rezultate (n urma reevalurii titlurilor de participare (n valut% Contul 260 "Titluri de participare" $e crediteaz prin debitul conturilor: 520 "5i$ponibil al bu)etului de $tat" / cu $umele (nca$ate reprezent'nd valoarea contabil a titlurilor de participare v'ndute. / cu diferen ele favorabile dintre valoarea contabil a titlurilor de participare !i pre ul de ce$iune% 525 "5i$ponibil al bu)etului a$i)urrilor $ociale de $tat" / cu $umele (nca$ate reprezent'nd valoarea contabil a titlurilor de participare v'ndute. / cu diferen ele favorabile dintre valoarea contabil a titlurilor de participare !i pre ul de ce$iune% 57- "5i$ponibil din veniturile 6ondului na ional unic de a$i)urri $ociale de $ntate" / cu $umele (nca$ate reprezent'nd valoarea contabil a titlurilor de participare v'ndute. / cu diferen ele favorabile dintre valoarea contabil a titlurilor de participare !i pre ul de ce$iune% 573 "5i$ponibil din veniturile bu)etului a$i)urrilor pentru !oma&" / cu $umele (nca$ate reprezent'nd valoarea contabil a titlurilor de participare v'ndute. / cu diferen ele favorabile dintre valoarea contabil a titlurilor de participare !i pre ul de ce$iune% 663 "C2eltuieli din inve$ti ii financiare cedate" / cu valoarea titlurilor de participare cedate $au $czute din eviden % 665 "C2eltuieli din diferen e de cur$ valutar" / la $f'r!itul perioadei, cu diferen ele de cur$ valutar nefavorabile rezultate (n urma reevalurii titlurilor de participare (n valut% Contul 265 "Alte titluri imobilizate" Cu a&utorul ace$tui cont $e ine eviden a altor titluri imobilizate reprezent'nd obli)a iuni preluate de $tat (n contul crean elor bu)etare% Contul 265 "Alte titluri imobilizate" e$te un cont de activ% *n debitul contului $e (nre)i$treaz alte titluri imobilizate preluate (n eviden , iar (n credit valoarea altor titluri imobilizate $czute din eviden % +oldul debitor al contului reprezint valoarea altor titluri imobilizate de inute% Contul 265 "Alte titluri imobilizate" $e debiteaz prin creditul contului: 364 "Crean e ale bu)etului de $tat" / cu valoarea altor titluri imobilizate rezultate din conver$ia crean elor bu)etului de $tat% Contul 265 "Alte titluri imobilizate" $e crediteaz prin debitul conturilor: 260 "Titluri de participare" / cu valoarea altor titluri imobilizate ner$cumprate la $caden !i convertite (n titluri de participare% 520 "5i$ponibil al bu)etului de $tat" / cu $umele (nca$ate reprezent'nd valoarea contabil a altor titluri imobilizate v'ndute. / cu diferen ele favorabile dintre valoarea contabil a altor titluri imobilizate !i pre ul de ce$iune% 663 "C2eltuieli din inve$ti iile financiare cedate" / cu valoarea altor titluri imobilizate cedate $au $czute din eviden % Contul 267 "Crean e imobilizate" Cu a&utorul ace$tui cont $e ine eviden a (mprumuturilor acordate pe termen mediu !i lun) !i a altor crean e imobilizate cum ar fi depozitele !i )aran iile pltite% Contul 267 "Crean e imobilizate" e$te un cont de activ% *n debitul contului $e (nre)i$treaz valoarea (mprumuturilor acordate !i a dob'nzilor aferente crean elor imobilizate, precum !i a )aran iilor depu$e la furnizorii de utilit i, iar (n credit $e (nre)i$treaz valoarea crean elor imobilizate !i a dob'nzilor aferente (nca$ate, precum !i a )aran iilor re$tituite de furnizori% +oldul debitor al contului reprezint valoarea (mprumuturilor acordate !i altor crean e imobilizate% Contul $e detaliaz pe urmtoarele conturi $intetice de )radul ,,: 2675 "*mprumuturi acordate pe termen lun)". 2676 "5ob'nzi aferente (mprumuturilor pe termen lun)". 2677 "Alte crean e imobilizate". 267" "5ob'nzi aferente altor crean e imobilizate"% Contabilitatea analitic $e ine pe feluri de crean e )rupate pe in$titu ii% Contul 267 "Crean e imobilizate" $e debiteaz prin creditul conturilor: 5-2 "Conturi la bnci" / cu valoarea (mprumuturilor pe termen mediu !i lun) acordate precum !i a )aran iilor depu$e la furnizori pentru utilit i% 550 "5i$ponibil din fonduri cu de$tina ie $pecial" / cu valoarea )aran iilor depu$e la furnizori pentru utilit i% 55- "5i$ponibil din aloca ii bu)etare cu de$tina ie $pecial" / cu valoarea )aran iilor depu$e la furnizori pentru utilit i. / cu valoarea creditelor acordate de la bu)et pentru con$truirea, cumprarea, reabilitarea, con$olidarea !i e8tinderea de locuin e% 560 "5i$ponibil al in$titu iilor publice finan ate inte)ral din venituri proprii" / cu valoarea (mprumuturilor pe termen mediu !i lun) acordate precum !i a )aran iilor depu$e la furnizori pentru utilit i% 56- "5i$ponibil al in$titu iilor publice finan ate din venituri proprii !i $ubven ii" / cu valoarea )aran iilor depu$e la furnizori pentru utilit i% 562 "5i$ponibil al activit ilor finan ate din venituri proprii" / cu valoarea )aran iilor depu$e la furnizori pentru utilit i% 764 "#enituri din crean e imobilizate" / cu veniturile din dob'nzi aferente crean elor imobilizate% 765 "#enituri din diferen e de cur$ valutar" / la $f'r!itul perioadei cu diferen ele de cur$ valutar favorabile, rezultate din reevaluarea crean elor imobilizate% 770 "6inan area de la bu)et" / cu valoarea )aran iilor depu$e la furnizori pentru utilit i% Contul 267 "Crean e imobilizate" $e crediteaz prin debitul conturilor: 5-2 "Conturi la bnci" / cu valoarea (mprumuturilor pe termen mediu !i lun) rambur$ate !i a dob'nzilor aferente (nca$ate, precum !i a )aran iilor re$tituite de furnizori% 560 "5i$ponibil al in$titu iilor publice finan ate inte)ral din venituri proprii" / cu valoarea (mprumuturilor pe termen mediu !i lun) rambur$ate !i a dob'nzilor aferente (nca$ate, precum !i a )aran iilor re$tituite de furnizori% 56- "5i$ponibil al in$titu iilor publice finan ate din venituri proprii !i $ubven ii"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 52 of 330

- cu valoarea garaniilor restituite de furnizori. 562 "Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu valoarea garaniilor restituite de furnizori. 663 "Pierderi din creane imobilizate" - cu valoarea pierderilor din creane imobilizate. 665 " !eltuieli din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate "n urma "ncasrii creanelor "n valut# - la sf$r%itul perioadei& cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate "n urma reevalurii creanelor "n valut. ''( ")inanarea de la buget" - cu valoarea creanelor imobilizate %i a dob$nzilor aferente "ncasate& care provin din anul curent# - cu valoarea garaniilor restituite de furnizori& care provin din anul curent. ontul 26* "+rsminte de efectuat pentru active financiare" u a,utorul acestui cont se ine evidena vrsmintelor de efectuat pentru activele financiare dob$ndite. ontul 26* "+rsminte de efectuat pentru active financiare" este un cont de pasiv. -n creditul contului se "nregistreaz vrsmintele de efectuat pentru activele financiare& iar "n debit vrsmintele efectuate. .oldul creditor al contului reprezint vrsmintele de efectuat. ontabilitatea analitic se ine pe unitile emitente de active financiare. ontul 26* "+rsminte de efectuat pentru active financiare" se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi/ 26( "0itluri de participare" - cu sumele datorate pentru active financiare ac!iziionate 1aciuni subscrise %i nevrsate2. 665 " !eltuieli din diferene de curs valutar" - la sf$r%itul perioadei cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate "n urma reevalurii vrsmintelor de efectuat pentru active financiare "n valut. ontul 26* "+rsminte de efectuat pentru active financiare" se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi/ 56( "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" - cu sumele pltite pentru activele financiare ac!iziionate. '65 "+enituri din diferene de curs valutar" - la sf$r%itul perioadei cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate "n urma reevalurii datoriilor "n valut# - cu diferenele de curs favorabile la momentul efecturii vrsmintelor pentru active financiare "n valut. ''( ")inanarea de la buget" - cu sumele pltite pentru activele financiare ac!iziionate. 3rupa 24 "5mortizri privind activele fi6e" 3rupa 24 "5mortizri privind activele fi6e" cuprinde urmtoarele conturi/ 24( "5mortizri privind activele fi6e necorporale" %i 247 "5mortizri privind activele fi6e corporale". ontul 24( "5mortizri privind activele fi6e necorporale" u a,utorul acestui cont se ine evidena amortizrii activelor fi6e necorporale& potrivit legii. ontul 24( "5mortizri privind activele fi6e necorporale" este un cont de pasiv& rectificativ al valorii de "nregistrare a activelor fi6e necorporale. -n creditul contului se "nregistreaz valoarea amortizrii activelor fi6e necorporale& iar "n debit valoarea amortizrii activelor fi6e necorporale sczute din eviden. .oldul creditor al contului reprezint amortizarea activelor fi6e necorporale e6istente. ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 88/ 24(3 "5mortizarea c!eltuielilor de dezvoltare"# 24(5 "5mortizarea concesiunilor& brevetelor& licenelor& mrcilor comerciale& drepturilor %i activelor similare"# 24(4 "5mortizarea altor active fi6e necorporale". ontabilitatea analitic a amortizrii privind activele fi6e necorporale se ine pe acelea%i elemente care constituie evidena analitic a conturilor de active fi6e necorporale. ontul 24( "5mortizri privind activele fi6e necorporale" se crediteaz prin debitul contului/ 647 " !eltuieli operaionale privind amortizrile& provizioanele %i a,ustrile pentru depreciere" - cu valoarea amortizrii activelor fi6e necorporale. ontul 24( "5mortizri privind activele fi6e necorporale" se debiteaz prin creditul conturilor/ 2(3 " !eltuieli de dezvoltare" - cu valoarea amortizrii c!eltuielilor de dezvoltare sczute din eviden. 2(5 " oncesiuni& brevete& licene& mrci comerciale& drepturi %i active similare" - cu valoarea amortizrii aferent concesiunilor& brevetelor& licenelor& mrcilor comerciale& drepturilor %i activelor similare& sczute din eviden. 2(4 "5lte active fi6e necorporale" - cu valoarea amortizrii altor active fi6e necorporale& sczute din eviden. ontul 247 "5mortizri privind activele fi6e corporale" u a,utorul acestui cont se ine evidena amortizrii activelor fi6e corporale& potrivit legii. ontul 247 "5mortizri privind activele fi6e corporale" este un cont de pasiv& rectificativ al valorii de "nregistrare a activelor fi6e corporale. -n creditul contului se "nregistreaz valoarea amortizrii activelor fi6e corporale& iar "n debit valoarea amortizrii activelor fi6e corporale v$ndute& cedate sau sczute din eviden. .oldul creditor al contului reprezint amortizarea activelor fi6e corporale e6istente. ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 88/ 2477 "5mortizarea amena,rilor la terenuri"# 2472 "5mortizarea construciilor"# 2473 "5mortizarea instalaiilor te!nice& mi,loacelor de transport& animalelor %i plantaiilor"# 2479 "5mortizarea mobilierului& aparaturii birotice& ec!ipamentelor de protecie a valorilor umane %i materiale %i a altor active fi6e corporale". ontul 247 "5mortizri privind activele fi6e corporale" se crediteaz prin debitul conturilor/ 277 "0erenuri %i amena,ri la terenuri" - cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de c!iria%i la amena,rile la terenuri luate cu c!irie %i restituite proprietarului. 272 " onstrucii" - cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de c!iria%i la construciile luate cu c!irie %i restituite proprietarului. 273 "8nstalaii te!nice& mi,loace de transport& animale %i plantaii" - cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de c!iria%i la instalaiile te!nice& mi,loacele de transport& animale %i plantaii luate cu c!irie %i restituite proprietarului. 279 ":obilier& aparatur birotic& ec!ipamente de protecie a valorilor umane %i materiale %i alte active fi6e corporale" - cu valoarea amortizrii investiiilor efectuate de c!iria%i asupra mobilierului& aparaturii birotice& ec!ipamentelor de protecie a valorilor umane %i materiale %i a altor active fi6e corporale luate cu c!irie %i restituite proprietarului. 943 "Decontri din operaii "n participaie" - cu amortizarea calculat de proprietarul activului fi6& ce se transmite coparticipantului care ine evidena operaiilor "n participaie conform contractelor. 647 " !eltuieli operaionale privind amortizrile& provizioanele %i a,ustrile pentru depreciere" - cu valoarea amortizrii activelor fi6e corporale e6istente "n patrimoniul instituiei publice. ontul 247 "5mortizri privind activele fi6e corporale" se debiteaz prin creditul conturilor/ 277 "0erenuri %i amena,ri la terenuri" - cu valoarea amortizrii amena,rilor la terenuri sczute din eviden. 272 " onstrucii" - cu valoarea amortizrii construciilor sczute din eviden. 273 "8nstalaii te!nice& mi,loace de transport& animale %i plantaii" - cu valoarea amortizrii instalaiilor te!nice& mi,loacelor de transport& animalelor %i plantaiilor sczute din eviden. 279 ":obilier& aparatur birotic& ec!ipamente de protecie a valorilor umane %i materiale %i alte active fi6e corporale" - cu valoarea amortizrii mobilierului& aparaturii birotice& ec!ipamentelor de protecie a valorilor umane %i materiale %i altor active fi6e corporale sczute din eviden. 3rupa 2* "5,ustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fi6e" 3rupa 2* "5,ustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fi6e" cuprinde urmtoarele conturi/ 2*( "5,ustri pentru deprecierea activelor fi6e necorporale"& 2*7 "5,ustri pentru deprecierea activelor fi6e corporale"& 2*3 "5,ustri pentru deprecierea activelor fi6e "n curs de e6ecuie" %i 2*6 "5,ustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare". ontul 2*( "5,ustri pentru deprecierea activelor fi6e necorporale" u a,utorul acestui cont se ine evidena a,ustrilor pentru deprecierea activelor fi6e necorporale& potrivit dispoziiilor legale. ontul 2*( "5,ustri pentru deprecierea activelor fi6e necorporale" este un cont de pasiv& rectificativ al valorii de "nregistrare a activelor fi6e necorporale. -n

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 53 of 330

creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale existente la un moment dat. Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: !"# $%justri pentru deprecierea c&eltuielilor de dezvoltare$' !"( $%justri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licen)elor, mrcilor comerciale, drepturilor *i activelor similare$' !"+ $%justri pentru deprecierea altor active fixe necorporale$. Contabilitatea analitic se )ine pe feluri de active fixe necorporale supuse deprecierii. Contul !" $%justri pentru deprecierea activelor fixe necorporale$ se crediteaz prin debitul contului: ,+- $C&eltuieli opera)ionale privind amortizrile, provizioanele *i ajustrile pentru depreciere$ . cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. Contul !" $%justri pentru deprecierea activelor fixe necorporale$ se debiteaz prin creditul contului: /+- $0enituri din provizioane *i ajustri pentru depreciere privind activitatea opera)ional$ . cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. Contul !- $%justri pentru deprecierea activelor fixe corporale$ Cu ajutorul acestui cont se )ine eviden)a ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale, potrivit dispozi)iilor legale. Contul !- $%justri pentru deprecierea activelor fixe corporale$ este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de nregistrare a activelor fixe corporale. 1n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale existente la un moment dat. Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: !-- $%justri pentru deprecierea terenurilor *i amenajrilor la terenuri$' !- $%justri pentru deprecierea construc)iilor$' !-2 $%justri pentru deprecierea instala)iilor te&nice, mijloacelor de transport, animalelor *i planta)iilor$' !-# $%justri pentru mobilierului, aparaturii birotice, ec&ipamentelor de protec)ie a valorilor umane *i materiale *i a altor active fixe corporale$. Contabilitatea analitic se )ine pe feluri de active fixe corporale supuse deprecierii. Contul !- $%justri pentru deprecierea activelor fixe corporale$ se crediteaz prin debitul contului: ,+- $C&eltuieli opera)ionale privind amortizrile, provizioanele *i ajustrile pentru depreciere$ . cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. Contul !- $%justri pentru deprecierea activelor fixe corporale$ se debiteaz prin creditul contului: /+- $0enituri din provizioane *i ajustri pentru depreciere privind activitatea opera)ional$ . cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. Contul !2 $%justri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execu)ie$ Cu ajutorul acestui cont se )ine eviden)a ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale *i corporale n curs de execu)ie, potrivit dispozi)iilor legale. Contul !2 $%justri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execu)ie$ este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de nregistrare a activelor fixe n curs de execu)ie. 1n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe n curs de execu)ie, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe n curs de execu)ie. Soldul creditor al contului reprezint valoarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe corporale n curs de execu)ie existente la un moment dat. Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: !2- $%justri pentru deprecierea activelor fixe necorporale n curs de execu)ie$' !2 $%justri pentru deprecierea activelor fixe corporale n curs de execu)ie$. Contabilitatea analitic se )ine pe feluri de active fixe necorporale *i corporale n curs de execu)ie supuse deprecierii. Contul !2 $%justri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execu)ie$ se crediteaz prin debitul contului: ,+- $C&eltuieli opera)ionale privind amortizrile, provizioanele *i ajustrile pentru depreciere$ . cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe n curs de execu)ie. Contul !2 $%justri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execu)ie$ se debiteaz prin creditul contului: /+- $0enituri din provizioane *i ajustri pentru depreciere privind activitatea opera)ional$ . cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea activelor fixe n curs de execu)ie. Contul !, $%justri pentru pierderea de valoare a activelor financiare$ Cu ajutorul acestui cont se )ine eviden)a ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare, potrivit dispozi)iilor legale. Contul !, $%justri pentru pierderea de valoare a activelor financiare$ este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de nregistrare a activelor financiare 1n creditul contului se nregistreaz valoarea ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare, iar n debit sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. Soldul creditor al contului reprezint ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor financiare existente la un moment dat. Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: !,- $%justri pentru pierderea de valoare a ac)iunilor$' !, $%justri pentru pierderea de valoare a altor active financiare$. Contabilitatea analitic se )ine pe feluri de active financiare supuse deprecierii. Contul !, $%justri pentru pierderea de valoare a activelor financiare$ se crediteaz prin debitul contului: ,+, $C&eltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele *i ajustrile pentru pierderea de valoare$ . cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. Contul !, $%justri pentru pierderea de valoare a activelor financiare$ se debiteaz prin creditul contului: /+, $0enituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare$ . cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. C3%S% 2 $C45678I 9: S64C78I ;I <8497C=I: 15 C78S 9: :>:C7=I:$ 9in Clasa 2 $Conturi de stocuri *i produc)ie n curs de execu)ie$ fac parte urmtoarele grupe de conturi: 2" $Stocuri de materii *i materiale$, 22 $<roduc)ia n curs de execu)ie$, 2# $<roduse$, 2( $Stocuri aflate la ter)i$, 2, $%nimale$, 2/ $?rfuri$, 2+ $%mbalaje$, 2! $%justri pentru deprecierea stocurilor *i produc)iei n curs de execu)ie$. @rupa 2" $Stocuri de materii *i materiale$ @rupa 2" cuprinde urmtoarele conturi: 2"- $?aterii prime$, 2" $?ateriale consumabile$, 2"2 $?ateriale de natura obiectelor de inventar$, 2"# $?ateriale rezerv de stat *i de mobilizare$, 2"( $%mbalaje rezerv de stat *i de mobilizare$, 2"/ $?ateriale date n prelucrare n institu)ie$, 2"! $%lte stocuri$. Contul 2"- $?aterii prime$ Cu ajutorul acestui cont se )ine eviden)a existen)ei *i mi*crii stocurilor de materii prime potrivit metodelor inventarului permanent sau intermitent utilizate pentru eviden)a mi*crii stocurilor. Contul 2"- $?aterii prime$ este un cont de activ. 1n debitul contului se nregistreaz materiile prime intrate n gestiune prin ac&izi)ionare de la furnizori *i din alte surse, plusurile de inventar, iar n credit, materiile prime ie*ite din gestiune, precum *i cele constatate lips. Soldul debitor al contului reprezint valoarea materiilor prime existente n stoc. Contabilitatea analitic se )ine distinct pe feluri sau grupe AcategoriiB de materii prime, grupate pe magazii, AgestiuniB, potrivit metodei de eviden) a stocurilor prevzut de lege, n func)ie de specificul activit)ii *i de necesit)ile proprii ale institu)iei. Contul 2"- $?aterii prime$ se debiteaz prin creditul conturilor: 2"/ $?ateriale date n prelucrare n institu)ie$ . cu pre)ul de nregistrare al produselor rezultate n urma sacrificrii animalelor *i psrilor. 2#- $Semifabricate$ . cu valoarea la pre) de nregistrare a semifabricatelor re)inute din produc)ia proprie *i consumate ca materii prime. 2#( $<roduse finite$ . cu valoarea la pre) de nregistrare a produselor finite re)inute din produc)ia proprie *i consumate ca materii prime. 2(- $?aterii *i materiale aflate la ter)i$ . cu valoarea la pre) de nregistrare a materiilor prime intrate n gestiune aduse de la ter)i. #"- $Curnizori$ . cu valoarea la pre) de nregistrare a materiilor prime ac&izi)ionate de la furnizori' . cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate n gestiune, aduse de la ter)i. #"+ $Curnizori . facturi nesosite$ . cu valoarea la pre) de nregistrare a materiilor prime ac&izi)ionate de la furnizorii de la care nu s.au primit facturi. ##, $%lte impozite, taxe *i vrsminte asimilate$ . cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import. #+- $9econtri ntre institu)ia superioar *i institu)iile subordonate$

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 54 of 330

- cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate). 482 "Decontri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete). 42 "!vansuri de tre"orerie" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime ac#i"iionate din avansuri de tre"orerie. $%& "'#eltuieli cu materiile prime" - cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar( - cu valoarea materiilor prime restituite la maga"ie ca ne)olosite( - la s)*ritul perioadei+ cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime e,istente n stoc stabilit pe ba"a inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent). --. "/enituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit. -.& "/enituri din valori)icarea unor bunuri ale statului" - cu valoarea materiilor prime re"ultate din de"membrarea unor active )i,e. 'ontul 0%& "1aterii prime" se creditea" prin debitul conturilor2 0%- "1ateriale date n prelucrare n instituie" - cu valoarea materiilor prime date n prelucrare n instituie. 0 & "1aterii i materiale a)late la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime trimise la teri. 0-& "1r)uri" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime v*ndute ca atare. 48& "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime trans)erate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate). 482 "Decontri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime trans)erate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transmite). $%& "'#eltuieli cu materiile prime" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime incluse n c#eltuieli la momentul consumului+ constatate lipsa la inventar+ precum i cele degradate( - la nceputul perioadei+ cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime e,istente n stoc la s)*ritul perioadei anterioare+ stabilit pe ba"a inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent). $ 8 "!lte c#eltuieli operaionale" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime trans)erate cu titlu gratuit. $.% "'#eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti. 'ontul 0%2 "1ateriale consumabile" 'u a3utorul acestui cont se ine evidena e,istenei i micrii stocurilor de materiale consumabile (materiale au,iliare+ combustibili+ materiale pentru ambalat+ piese de sc#imb+ semine i materiale de plantat+ alimente i )ura3e+ alte materiale consumabile+ medicamente i materiale sanitare). 4ec#i"itele de birou+ imprimatele+ precum i alte materiale consumabile pe care instituia consider c nu este ca"ul s le stoc#e"e+ pot )i incluse direct n c#eltuieli pe ba"a de documente 3usti)icative+ cu e,cepia documentelor cu regim special+ care se gestionea" potrivit normelor elaborate n acest scop. 'ontul 0%2 "1ateriale consumabile" este un cont de activ. 5n debitul contului se nregistrea" materialele consumabile intrate n maga"ie+ pe locuri de depo"itare+ provenite din aprovi"ionri+ plusuri de inventar i din alte surse+ iar n credit+ materialele consumabile eliberate pentru consum sau alte destinaii+ precum i cele constatate lipsa sau declasate. 6oldul debitor al contului repre"int valoarea materialelor consumabile e,istente n stoc. 'ontul se detalia" pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 772 0%2& "1ateriale au,iliare"( 0%22 "'ombustibili"( 0%20 "1ateriale pentru ambalat"( 0%24 "8iese de sc#imb"( 0%2 "6emine i materiale de plantat"( 0%2$ "9ura3e"( 0%2- ":ran"( 0%28 "!lte materiale consumabile"( 0%2. "1edicamente i materiale sanitare". 'ontabilitatea analitic a materialelor consumabile se ine pe )eluri sau categorii de materiale consumabile+ grupate pe maga"ii (gestiuni) potrivit metodelor de eviden a stocurilor prev"ute de lege+ n )uncie de speci)icul activitii i de necesitile proprii ale instituiei. 'ontul 0%2 "1ateriale consumabile" se debitea" prin creditul conturilor2 0%- "1ateriale date n prelucrare n instituie" - cu preul de nregistrare al materialelor neconsumate n procesul de prelucrare i restituite la maga"ie. 04& "6emi)abricate" - cu valoarea la pre de nregistrare a semi)abricatelor reinute din producia proprie i consumate ca materiale. 04 "8roduse )inite" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor )inite reinute din producia proprie i consumate ca materiale. 0 & "1aterii i materiale a)late la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile intrate n gestiune+ aduse de la teri. 4%& "9urni"ori" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile ac#i"iionate de la )urni"ori( - cu valoarea serviciilor prestate a)erente materialelor consumabile intrate n gestiune+ aduse de la teri. 4%8 "9urni"ori - )acturi nesosite" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile ac#i"iionate de la )urni"orii de la care nu s-au primit )acturi. 44$ "!lte impo"ite+ ta,e i vrsminte asimilate" - cu valoarea ta,elor vamale a)erente materialelor consumabile aprovi"ionate din import. 448 "!lte datorii i creane cu bugetul" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile re"ultate din scoaterea din )unciune a activelor )i,e ac#i"iionate din alocaii bugetare+ care urmea" a se vira la buget. 48& "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate). 482 "Decontri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete). 02 "!lte valori" - cu valoarea carburanilor procurai pe ba" de bonuri valorice. 42 "!vansuri de tre"orerie" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile ac#i"iionate din avansuri de tre"orerie. $%2 "'#eltuieli cu materialele consumabile" - cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar( - cu valoarea materialelor consumabile restituite la maga"ie ca ne)olosite( - la s)*ritul perioadei+ cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile e,istente n stoc stabilit pe ba"a inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent). --. "/enituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. -.& "/enituri din valori)icarea unor bunuri ale statului" - cu valoarea materialelor consumabile re"ultate din de"membrarea unor active )i,e.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 55 of 330

'ontul 0%2 "1ateriale consumabile" se creditea" prin debitul conturilor2 0%- "1ateriale date n prelucrare n instituie" - cu valoarea materialelor consumabile date n prelucrare n instituie. 0 & "1aterii i materiale a)late la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trimise la teri. 0-& "1r)uri" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile v*ndute ca atare. 48& "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trans)erate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate). 482 "Decontri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trans)erate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transmite). $%2 "'#eltuieli cu materialele consumabile" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile incluse n c#eltuieli la momentul consumului+ constatate lips la inventar+ precum i cele degradate( - la nceputul perioadei+ cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile e,istente n stoc la s)*ritul perioadei anterioare+ stabilit pe ba"a inventarului (n situaia aplicrii inventarului intermitent). $ 8 "!lte c#eltuieli operaionale" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trans)erate cu titlu gratuit. $.% "'#eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti. 'ontul 0%0 "1ateriale de natura obiectelor de inventar" 'u a3utorul acestui cont se ine evidena e,istenei i micrii stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventar. 1aterialele de natura obiectelor de inventar repre"int bunuri cu valoare mai mica dec*t limita prev"ut de lege pentru a )i considerate active )i,e+ indi)erent de durata lor de serviciu+ sau cu o durat mai mic de un an+ indi)erent de valoarea lor. ;ot n grupa materialelor de natura obiectelor de inventar se nregistrea" i len3eria de pat i accesoriile de pat (saltele+ cearcea)uri+ etc.) ec#ipamentul i materialul sportiv+ ec#ipamentul salvamont inclusiv sc#iurile+ bocancii+ ec#ipamentul i uni)ormele de serviciu care rm*n n gestiunea instituiei+ ec#ipamentul ce se acord elevilor+ studenilor+ ben"ile de magneto)on care nu se imprim de)initiv )olosite de instituii+ sculele i instrumentele )olosite n ateliere+ etc. 1aterialele de natura obiectelor de inventar se nregistrea" n contabilitate la aceleai preuri ca i materiile prime i materialele consumabile. 'ontul 0%0 "1ateriale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ. 5n debitul contului se nregistrea" materialele de natura obiectelor de inventar intrate n maga"ie prin ac#i"iionare de la )urni"ori+ plusuri de inventar sau din alte surse+ iar n credit+ materialele de natura obiectelor de inventar scoase din )olosin. 6oldul debitor al contului repre"int valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar a)late n stoc+ n maga"ie sau n )olosin+ dup ca". 'ontul se detalia" pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 772 0%0& "1ateriale de natura obiectelor de inventar n maga"ie"( 0%02 "1ateriale de natura obiectelor de inventar n )olosin". 'ontabilitatea analitic a materialelor de natura obiectelor de inventar se ine n mod similar cu cea a materiilor prime i materialelor consumabile. 'ontul 0%0 "1ateriale de natura obiectelor de inventar" se debitea" prin creditul conturilor2 04 "8roduse )inite" - cu valoarea produselor )inite reinute din producia proprie i )olosite ca obiecte de inventar. 0 & "1aterii i materiale a)late la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune+ aduse de la teri. 4%& "9urni"ori" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar ac#i"iionate de la )urni"ori( - cu valoarea serviciilor prestate a)erente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune+ aduse de la teri. 4%8 "9urni"ori-)acturi nesosite" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar ac#i"iionate de la )urni"orii de la care nu s-au primit )acturi. 44$ "!lte impo"ite+ ta,e i vrsminte asimilate" - cu valoarea ta,elor vamale a)erente materialelor de natura obiectelor de aprovi"ionate din import. 448 "!lte datorii i creane cu bugetul" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar re"ultate din scoaterea din )unciune a activelor )i,e ac#i"iionate din alocaii bugetare+ care urmea" a se vira la buget. 48& "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate). 482 "Decontri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete). 42 "!vansuri de tre"orerie" - cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar ac#i"iionate din avansuri de tre"orerie. $%0 "'#eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar. --. "/enituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit. -.& "/enituri din valori)icarea unor bunuri ale statului" - cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar re"ultate din de"membrarea unor active )i,e. 'ontul 0%0 "1ateriale de natura obiectelor de inventar" se creditea" prin debitul conturilor2 &&- "4e"ultatul reportat" - cu preul de nregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar a)late n maga"ie sau n )olosina la 0& decembrie 2%% + la scoaterea din )olosin( 0 & "1aterii i materiale a)late la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la teri. 0-& "1r)uri" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar v*ndute ca atare. 48& "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trans)erate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate). 482 "Decontri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trans)erate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (n contabilitatea instituiei care transmite). $%0 "'#eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din )olosin incluse n c#eltuieli+ constatate lips la inventar+ precum i cele degradate. $ 8 "!lte c#eltuieli operaionale" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trans)erate cu titlu gratuit. $.% "'#eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti. 'ontul 0%4 "1ateriale re"erv de stat i de mobili"are" 'u a3utorul acestui cont se ine evidena e,istenei i micrii stocurilor de materiale re"erv de stat i de mobili"are. 'ontul 0%4 "1ateriale re"erv de stat i de mobili"are" este un cont de activ. 5n debitul contului se nregistrea" intrrile de materiale pentru constituirea i rentregirea stocurilor+ din restituirea mprumuturilor scoase la mprosptare+ din trans)erri )r plat+ precum i cele a)erente plusurilor constatate la inventar+ etc.+ iar n credit+ ieirile de materiale date cu mprumut+ scoateri cu caracter de)initiv+ pentru mprosptarea stocurilor+ perisabilitile legale+ cantitile trans)erate )r plat+ precum i cele disponibili"ate n condiiile legii. 6oldul debitor al contului repre"int valoarea materialelor re"erv de stat i mobili"are e,istente n stoc. 'ontul se detalia" pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 772 0%4& "1ateriale re"erv de stat"(

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 56 of 330

3042 "Materiale rezerv de mobilizare". Contabilitatea analitic a materialelor rezerv de stat i de mobilizare se ine n pe magazii (gesti ni! pe "el ri sa gr pe de materiale potrivit metodei de eviden a stoc rilor prevz t de lege# tilizat n " ncie de speci"ic l activitii i necesitilor proprii ale instit iei. Cont l 304 "Materiale rezerv de stat i de mobilizare" se debiteaz prin credit l cont rilor$ 40% "& rnizori" ' c valoarea la cost de ac(iziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare intrate de la " rnizori. 40) "& rnizori'"act ri nesosite" ' c valoarea la cost de ac(iziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare intrate de la " rnizorii de la care n s'a primit "act ri. *)+ "C(elt ieli privind rezerva de stat i de mobilizare" ' c valoarea materialelor rezerv de stat i de mobilizare constatate pl s la inventar. ,,+ "-enit ri din b n ri i servicii primite c titl grat it" ' c valoarea la cost de ac(iziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare i a celor pentr mprosptare primite c titl grat it. Cont l 304 "Materiale rezerv de stat i de mobilizare" se crediteaz prin debit l cont rilor$ 3,% "Mr" ri" ' c valoarea la cost de ac(iziie a materialelor disponibilizate din stoc rile rezerv de stat i de mobilizare i v.nd te ca atare. 4%% "Clieni" ' c valoarea la cost de ac(iziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare mpr m tate i pentr mprosptarea stoc rilor. 4*% "/ebitori" ' c valoarea la cost de ac(iziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare constatate drept cons m ri nelegale din c stodii. *)+ "C(elt ieli privind rezerva de stat i de mobilizare" ' c valoarea la cost de ac(iziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare acordate n condiiile legii ca a0 toare manitare grat ite1 ' c valoarea la cost de ac(iziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare constatate lips i aprobate ca perisabiliti legale1 ' c valoarea la cost de ac(iziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare reprezent.nd prelevri de probe aprobate legal1 ' c valoarea la cost de ac(iziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare scoase c caracter de"initiv. *+0 "C(elt ieli c pierderi din calamiti" ' c valoarea pierderilor din calamiti. Cont l 302 "3mbala0e rezerv de stat i de mobilizare" C a0 tor l acest i cont se ine evidena e4istenei i micrii stoc rilor de ambala0e rezerv de stat i de mobilizare. Cont l 302 "3mbala0e rezerv de stat i de mobilizare" este n cont de activ. 5n debit l cont l i se nregistreaz intrrile de ambala0e rezerv de stat i de mobilizare pentr constit irea i rentregirea stoc rilor# din restit irea mpr m t rilor# scoase la mprosptare# din trans"er ri "r plat# prec m i a"erente pl s rilor constatate la inventar# iar n credit# ieirile de ambala0e date c mpr m t# scoateri c caracter de"initiv# pentr mprosptarea stoc rilor# constatate drept cons m ri nelegale din c stodii# perisabilitile legale# cantitile trans"erate "r plat# prec m i cele disponibilizate n condiiile legii. 6old l debitor al cont l i reprezint valoarea ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare e4istente n stoc. Cont l se detaliaz pe rmtoarele cont ri sintetice de grad l 77$ 302% "3mbala0e rezerv de stat"1 3022 "3mbala0e rezerv de mobilizare". Contabilitatea analitic a ambala0elor se ine distinct# pe magazii (gesti ni! i n cadr l acestora pe "el ri sa gr pe de ambala0e# potrivit metodei de eviden a stoc rilor prevz t de lege# tilizat n " ncie de speci"ic l activitii i necesitile proprii ale instit iei. Cont l 302 "3mbala0e rezerv de stat rezerva de stat" se debiteaz prin credit l cont rilor$ 40% "& rnizori" ' c valoarea la cost de ac(iziie a ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare intrate de la " rnizori. 40) "& rnizori'"act ri nesosite" ' c valoarea la cost de ac(iziie a ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare intrate de la " rnizorii de la care n s'a primit "act ri. *)+ "C(elt ieli privind rezerva de stat i de mobilizare" ' c valoarea ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare constatate pl s la inventar. ,,+ "-enit ri din b n ri i servicii primite c titl grat it" ' c valoarea la cost de ac(iziie a ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare# a celor pentr mprosptare# primite c titl grat it1 Cont l 302 "3mbala0e rezerv de stat i de mobilizare" se crediteaz prin debit l cont rilor$ 3)% "3mbala0e" ' c valoarea la cost de ac(iziie a ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare disponibilizate. 4%% "Clieni" ' c valoarea la cost de ac(iziie a ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare mpr m tate i pentr mprosptarea stoc rilor. 4*% "/ebitori" ' c valoarea la cost de ac(iziie a ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare constatate drept cons m ri nelegale din c stodii. *)+ "C(elt ieli privind rezerva de stat i de mobilizare" ' c valoarea la cost de ac(iziie a ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare acordate n condiiile legii ca a0 toare manitare grat ite1 c valoarea la cost de ac(iziie a ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare constatate lips trec te pe c(elt ieli rmare aprobrii acestora ca perisabiliti legale1 ' c valoarea la cost de ac(iziie a ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare scoase c caracter de"initiv1 c valoarea la cost de ac(iziie a ambala0elor rezerv de stat i de mobilizare degradate care n mai pot "i "olosite. *+0 "C(elt ieli c pierderi din calamiti" ' c valoarea pierderilor din calamiti. Cont l 30, "Materiale date n prel crare n instit ie" C a0 tor l acest i cont se ine evidena materialelor i prod selor date n prel crare# a animalelor tinere sa la ngrat date pentr sacri"icare i prel crare n instit ie. 5n acest cont se nregistreaz n mai valoarea materialelor date n prel crare# iar c(elt ielile de transport# manip lare i celelalte c(elt ieli de prel crare se nregistreaz n cont rile de c(elt ieli a"erente. Cont l 30, "Materialele date n prel crare n instit ie" este n cont de activ. 5n debit l cont l i se nregistreaz materialele date n prel crare# iar n credit# valoarea materialelor rez ltate din prel crare. 6old l debitor al cont l i reprezint valoarea materialelor n prel crare n instit ie. Contabilitatea analitic se ine pe niti prel crtoare# iar n cadr l acestora pe "el ri sa gr pe de materiale. Cont l 30, "Materiale date n prel crare n instit ie" se debiteaz prin credit l cont rilor$ 30% "Materii prime" ' c valoarea materiilor prime date n prel crare n instit ie. 302 "Materiale cons mabile" ' c valoarea materialelor cons mabile date n prel crare n instit ie. 3*% "3nimale i psri" ' c cost l e"ectiv al animalelor i psrilor predate pentr sacri"icare. Cont l 30, "Materiale date n prel crare n instit ie" se crediteaz prin debit l cont rilor$ 30% "Materii prime" ' c pre l de nregistrare al prod selor rez ltate n rma sacri"icrii animalelor i psrilor. 302 "Materiale cons mabile" ' c pre l de nregistrare al materialelor necons mate n proces l de prel crare i restit ite la magazie. *+0 "C(elt ieli c pierderi din calamiti" ' c valoarea pierderilor din calamiti. Cont l 30+ "3lte stoc ri" C a0 tor l acest i cont se ine evidena e4istenei i micrii stoc rilor de m niii i " rnit ri pentr aprare naional ordine p blic i sig ran naional# prec m i a altor stoc ri speci"ice. Cont l 30+ "3lte stoc ri" este n cont de activ. 5n debit l cont l i se nregistreaz intrarea n gesti ne a m niiilor i " rnit rilor pentr aprare naional# ordine p blic i sig ran naional prec m i a altor stoc ri speci"ice nor instit ii# iar n credit# ieirile din gesti ne a m niiilor i " rnit rilor pentr aprare naional ordine p blic i sig ran naional prec m i a altor stoc ri speci"ice. 6old l debitor al cont l i reprezint valoarea m niiilor i " rnit rilor pentr aprare naional ordine p blic i sig ran naional# prec m i a altor stoc ri speci"ice e4istente n stoc. Contabilitatea analitic se ine pe magazii (gesti ni!# pe "el ri sa gr pe de materiale potrivit metodei de eviden a stoc rilor prevz te de lege# tilizat n " ncie de speci"ic l activitii i de necesitile proprii ale instit iei. Cont l 30+ "3lte stoc ri" se debiteaz prin credit l cont rilor$ 40% "& rnizori" ' c valoarea la pre de nregistrare a m niiilor i " rnit rilor pentr aprare naional# ordine p blic i sig ran naional ac(iziionate de la " rnizori1

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 57 of 330

- cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii achiziionate de la furnizori. 481 "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a uniiilor i furniturilor pentru aprare naional! ordine public i sigurana naional pri ite de instituia superioar de la instituiile subordonate "n contabilitatea instituiei superioare# sau cele pri ite de instituiile subordonate de la instituia superioar "n contabilitatea instituiilor subordonate#$ - cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii pri ite de instituia superioar de la instituiile subordonate "n contabilitatea instituiei superioare# sau cele pri ite de instituiile subordonate de la instituia superioar "n contabilitatea instituiilor subordonate#. 48% "Decontri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a uniiilor i furniturilor pentru aprare naional! ordine public i siguran naional pri ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite "la instituia care pri ete#$ - cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii pri ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite "la instituia care pri ete#. &'( ")heltuieli cu alte stocuri" - cu valoarea uniiilor i furniturilor pentru aprare naional! ordine public i siguran naional! precu i a altor stocuri specifice unor instituii constatate plus la inventar$ - cu valoarea uniiilor i furniturilor pentru aprare naional! ordine public i siguran naional! precu i a altor stocuri specifice unor instituii restituite la agazie ca nefolosite. **( "+enituri din bunuri i servicii pri ite cu titlu gratuit" - cu valoarea la cost de achiziie a altor stocuri specifice pri ite cu titlul gratuit$ *(1 "+enituri din valorificarea unor bunuri ale statului" - cu valoarea la cost de achiziie a altor stocuri specifice rezultate din dez e brarea unor active fi,e. )ontul -'( ".lte stocuri" se crediteaz prin debitul conturilor/ 481 "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a uniiilor i furniturilor pentru aprare naional! ordine public i siguran naional transferate instituiilor subordonate "n contabilitatea instituiei superioare# sau instituiei superioare "n contabilitatea instituiilor subordonate#$ - cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii transferate instituiilor subordonate "n contabilitatea instituiei superioare# sau instituiei superioare "n contabilitatea instituiilor subordonate#. 48% "Decontri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a uniiilor i furniturilor pentru aprare naional! ordine public i siguran naional transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite "n contabilitatea instituiei care trans ite#$ - cu valoarea la pre de nregistrare altor stocuri specifice altor instituii transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite "n contabilitatea instituiei care trans ite#. &'( ")heltuieli cu alte stocuri". - cu valoarea la pre de nregistrare a uniiilor i furniturilor pentru aprare naional! ordine public i siguran naional! precu i a altor stocuri specifice unor instituii incluse n cheltuieli la o entul consu ului! sau constatate lips la inventar$ - cu valoarea la pre de nregistrare al uniiilor i furniturilor pentru aprare naional! ordine public i siguran naional! precu i a altor stocuri specifice unor instituii! degradate i care nu ai pot fi folosite. &(' ")heltuieli cu pierderi din cala iti" - cu valoarea pierderilor din cala iti. 0rupa -- "123D4)56. 78 )429 D: :;:)456:" 0rupa -- "1roducia n curs de e,ecuie" cuprinde ur toarele conturi/ --1 "1roduse n curs de e,ecuie"! --% "<ucrri i servicii n curs de e,ecuie". )ontul --1 "1roduse n curs de e,ecuie" )u a=utorul acestui cont se ine evidena produselor n curs de e,ecuie "care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevzute de procesul tehnologic! respectiv producia neter inat# e,istente la sf>ritul perioadei. )ontul --1 "1roduse n curs de e,ecuie" este un cont de activ. 7n debitul contului se nregistreaz valoarea stocului de produse n curs de e,ecuie! la sf>ritul perioadei! iar n credit! scderea din gestiune a valorii stocului respectiv la nceputul perioadei ur toare. 9oldul debitor al contului reprezint valoarea la cost de producie a produselor aflate n curs de e,ecuie la sf>ritul perioadei. )ontul --1 "1roduse n curs de e,ecuie" se debiteaz prin creditul contului/ *'( "+ariaia stocurilor" - cu valoarea la cost de producie a stocului de produse n curs de e,ecuie la sf>ritul perioadei! stabilit pe baz de inventar. )ontul --1 "1roduse n curs de e,ecuie" se crediteaz prin debitul contului/ *'( "+ariaia stocurilor" - cu valoarea la cost de producie a stocului de produse n curs de e,ecuie sczut din gestiune la nceputul perioadei ur toare. )ontul --% "<ucrri i servicii n curs de e,ecuie" )u a=utorul acestui cont se ine evidena lucrrilor i serviciilor n curs de e,ecuie e,istente la sf>ritul perioadei. )ontul --% "<ucrri i servicii n curs de e,ecuie" este un cont de activ. 7n debitul contului se nregistreaz valoarea lucrrilor i serviciilor aflate n curs de e,ecuie la sf>ritul perioadei! iar n credit! scderea din gestiune a valorii lucrrilor i serviciilor n curs de e,ecuie la nceputul perioadei ur toare. 9oldul debitor al contului reprezint valoarea la cost de producie a lucrrilor i serviciilor n curs de e,ecuie la sf>ritul perioadei. )ontul --% "<ucrri i servicii n curs de e,ecuie" se debiteaz prin creditul contului/ *'( "+ariaia stocurilor" - cu valoarea la cost de producie a lucrrilor i serviciilor n curs de e,ecuie la sf>ritul perioadei! stabilit pe baz de inventar. )ontul --% "<ucrri i servicii n curs de e,ecuie" se crediteaz prin debitul contului/ *'( "+ariaia stocurilor" - cu valoarea la cost de producie a lucrrilor i serviciilor n curs de e,ecuie sczute din gestiune la nceputul perioadei ur toare. 0rupa -4 "123D49:" 0rupa -4 "1roduse" cuprinde ur toarele conturi/ -41 "9e ifabricate"! -4? "1roduse finite"! -4& "1roduse reziduale"! -4* "@unuri confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a statului"! -48 "Diferene de pre la produse"! -4( "@unuri confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a unitilor ad inistrativ-teritoriale". )ontul -41 "9e ifabricate" )u a=utorul acestui cont se ine evidena e,istenei i icrii stocurilor de se ifabricate. )ontul -41 "9e ifabricate" este un cont de activ. 7n debitul contului se nregistreaz se ifabricatele intrate n gestiunea instituiei! precu i plusurile constatate cu ocazia inventarierii! iar n credit! se ifabricatele v>ndute sau constatate lipsa la inventariere. 9oldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a se ifabricatelor e,istente n stoc. )ontabilitatea analitic a se ifabricatelor se ine pe agazii "gestiuni#! pe feluri sau grupe de se ifabricate! potrivit etodei de eviden a stocurilor prevzut de lege! utilizat n funcie de specificul activitii i de necesitile proprii ale instituiei. )ontul -41 "9e ifabricate" se debiteaz prin creditul conturilor/ -?4 "1roduse aflate la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a se ifabricatelor intrate n gestiune! aduse de la teri. 4'1 "Aurnizori" - cu valoarea serviciilor prestate aferente se ifabricatelor intrate n gestiune! aduse de la teri$ *'( "+ariaia stocurilor" - cu valoarea la pre de nregistrare a se ifabricatelor intrate n gestiune din activitatea proprie! la sf>ritul perioadei! precu i a plusurilor la inventar. )ontul -41 "9e ifabricate" se crediteaz prin debitul conturilor/ -'1 "Baterii pri e i ateriale" - cu valoarea la pre de nregistrare a se ifabricatelor reinute din producia proprie i consu ate ca aterii pri e. -'% "Bateriale consu abile" - cu valoarea la pre de nregistrare a se ifabricatelor reinute din producia proprie i consu ate ca ateriale. -?4 "1roduse aflate la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a se ifabricatelor tri ise la teri. -*1 "Brfuri" - cu valoarea la pre de nregistrare a se ifabricatelor transferate n agazinele proprii de desfacere. &?8 ".lte cheltuieli operaionale" - cu valoarea la pre de nregistrare a se ifabricatelor transferate cu titlu gratuit. &(' ")heltuieli cu pierderi din cala iti" - cu valoarea pierderilor din cala iti.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 58 of 330

*'( "+ariaia stocurilor" - cu valoarea la pre de nregistrare a se ifabricatelor v>ndute! precu i lipsurile constatate la inventar. )ontul -4? "1roduse finite" )u a=utorul acestui cont se ine evidena e,istenei i icrii stocurilor de produse finite. )ontul -4? "1roduse finite" este un cont de activ. 7n debitul contului se nregistreaz produsele finite intrate n gestiune! precu i plusurile la inventar! iar n credit! produsele finite v>ndute! precu i lipsurile la inventar. 9oldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor finite e,istente n stoc. )ontabilitatea analitic a produselor finite se ine pe agazii "gestiuni#! pe feluri sau grupe de produse! potrivit etodei de eviden a stocurilor prevzut de lege! utilizat n funcie de specificul activitii i necesitile proprii ale instituiei. )ontul -4? "1roduse finite" se debiteaz prin creditul conturilor/ -?4 "1roduse aflate la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune! aduse de la teri. 4'1 "Aurnizori" - cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate n gestiune aduse de la teri. *'( "+ariaia stocurilor" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune! din activitatea proprie la sf>ritul perioadei! precu i a plusurilor la inventar. )ontul -4? "1roduse finite" se crediteaz prin debitul conturilor/ -'1 "Baterii pri e" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i consu ate ca aterii pri e. -'% "Bateriale consu abile" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i consu ate ca ateriale. -'- "Bateriale de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie i folosite ca obiecte de inventar. -?4 "1roduse aflate la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite tri ise la teri. -*1 "Brfuri" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite predate pentru v>nzare agazinelor proprii de desfacere. -81 ". bala=e" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie ca a bala=e. &?8 ".lte cheltuieli operaionale" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit. &(' ")heltuieli cu pierderi din cala iti" - cu valoarea pierderilor din cala iti$ *'( "+ariaia stocurilor" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite v>ndute! precu i lipsurile constatate la inventar. )ontul -4& "1roduse reziduale" )u a=utorul acestui cont se ine evidena e,istenei i icrii stocurilor de produse reziduale "rebuturi! ateriale recuperabile sau deeuri#. )ontul -4& "1roduse reziduale" este un cont de activ. 7n debitul contului se nregistreaz produsele reziduale intrate n gestiune! iar n credit! produsele reziduale ieite din gestiune. 9oldul debitor al contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale e,istente n stoc. )ontabilitatea analitic a produselor reziduale se ine pe agazii "gestiuni#! pe feluri sau grupe de produse reziduale! potrivit etodei de eviden a stocurilor prevzut de lege! utilizat n funcie de specificul activitii i necesitile proprii ale instituiei. )ontul -4& "1roduse reziduale" se debiteaz prin creditul conturilor/ -?4 "1roduse aflate la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale intrate n gestiune! aduse de la teri. 4'1 "Aurnizori" - cu valoarea serviciilor prestate aferent produselor reziduale intrate n gestiune! aduse de la teri. *'( "+ariaia stocurilor" - cu valoarea la pre de nregistrare produselor reziduale intrate n gestiune din activitatea proprie! precu i a plusurilor la inventar. )ontul -4& "1roduse reziduale" se crediteaz prin debitul conturilor/ -?4 "1roduse aflate la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare produselor reziduale tri ise la teri. -*1 "Brfuri" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale predate pentru v>nzare agazinelor proprii de desfacere. &?8 ".lte cheltuieli operaionale" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit. &(' ")heltuieli cu pierderi din cala iti" - cu valoarea pierderilor din cala iti$ *'( "+ariaia stocurilor" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor reziduale v>ndute! precu i lipsurile constatate la inventar. )ontul -4* "@unuri confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a statului" )u a=utorul acestui cont direciile generale ale finanelor publice =udeene! respectiv a Bunicipiului @ucureti! precu i ad inistraiile finanelor publice ale sectoarelor unicipiului @ucureti in evidena e,istenei i icrii bunurilor confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a statului. )ontul -4* "@unuri confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a statului" este un cont de activ. 7n debitul contului se nregistreaz bunurile confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a statului! iar n credit! bunurile sczute din eviden! potrivit legii. 9oldul debitor al contului reprezint valoarea bunurilor confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietate privat a statului e,istente n stoc la un o ent dat. )ontabilitatea analitic se ine pe categorii de bunuri grupate pe agazii "gestiuni# potrivit etodei folosite. )ontul -4* "@unuri confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a statului" se debiteaz prin creditul conturilor/ 1'% "Aondul bunurilor care alctuiesc do eniul privat al statului" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a statului. -?( "@unuri n custodie sau n consignaie la teri" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a statului! aduse de la teri. )ontul -4* "@unuri confiscate sau intrate potrivit legii! n proprietatea privat a statului" se crediteaz prin debitul conturilor/ 1'% "Aondul bunurilor care alctuiesc do eniul privat al statului" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a statului! sczute din eviden. -?( "@unuri n custodie sau n consignaie la teri" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a statului lsate n custodie sau n consignaie la teri. )ontul -48 "Diferene de pre la produse" )u a=utorul acestui cont se ine evidena diferenelor n plus sau n inus ntre preul de nregistrare standard "prestabilit# i costul de producie al produselor. )ontul -48 "Diferene de pre la produse" este un cont bifuncional! rectificativ al valorii de nregistrare. 7n debitul contului se nregistreaz diferenele de pre n plus aferente produselor intrate n gestiune! sau diferenele n inus aferente produselor ieite! iar n credit! diferenele de pre n inus aferente produselor intrate n gestiune! sau diferenele de pre n plus aferente produselor ieite. 9oldul contului reprezint diferenele de pre aferente produselor e,istente n stoc. )ontul -48 "Diferene de pre la produse" se debiteaz prin creditul contului/ *'( "+ariaia stocurilor" - cu diferenele de pre n plus "costul de producie este ai are dec>t preul standard sau prestabilit#! aferente produselor intrate n gestiune din producie proprie$ - cu diferenele de pre n inus "costul de producie este ai ic dec>t preul standard sau prestabilit# repartizate asupra produselor ieite din gestiune prin v>nzare. )ontul -48 "Diferene de pre la produse" se crediteaz prin debitul contului/ *'( "+ariaia stocurilor" - cu diferenele de pre n inus "costul de producie este ai ic dec>t preul standard sau prestabilit# aferente produselor intrate n gestiune din producie proprie$ - cu diferenele de pre n plus "costul de producie este ai are dec>t preul standard sau prestabilit# repartizate asupra produselor ieite din gestiune prin v>nzare. )ontul -4( "@unuri confiscate sau intrate! potrivit legii! n proprietatea privat a unitilor ad inistrativ-teritoriale"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 59 of 330

Cu ajutorul acestui cont organele unitile administrativ-teritoriale in evidena bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a acestora. Contul 349 " unuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale" este un cont de activ. !n debitul contului se nregistrea" bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale, iar n credit, bunurile sc"ute din evidena potrivit legii. #oldul debitor al contului repre"int valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale e$istente n stoc, la un moment dat. Contabilitatea analitic se ine pe feluri sau categorii de bunuri grupate pe maga"ii %gestiuni& potrivit metodei folosite. Contul 349 " unuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale" se debitea" prin creditul conturilor' ()3 "*ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale. 3+9 " unuri n custodie sau n consignaie la teri" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale, aduse de la teri. Contul 349 " unuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale" se creditea" prin debitul conturilor' ()4 "*ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale, sc"ute din eviden. 3+9 " unuri n custodie sau n consignaie la teri" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale, lsate n custodie sau n consignaie la teri. ,rupa 3+ "#-.C/01 2*32-4 32 -4051" ,rupa 3+ "#tocuri aflate la teri" cuprinde urmtoarele conturi' 3+( "6aterii 7i materiale aflate la teri", 3+4 "8roduse aflate la teri", 3+9 "2nimale aflate la teri", 3+: "6rfuri aflate la teri", 3+; "2mbalaje aflate la teri", 3+9 " unuri n custodie sau n consignaie la teri". Contul 3+( "6aterii 7i materiale aflate la teri" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena e$istenei 7i mi7crii stocurilor de materii prime 7i materiale consumabile 7i materiale de natura obiectelor de inventar trimise la teri. Contul 3+( "6aterii 7i materiale aflate la teri" este un cont de activ. !n debitul contului se nregistrea" materiile prime 7i materialele aflate la teri pentru prelucrare, standuri 7i e$po"iii, etc., iar n credit, materiile prime 7i materialele aduse de la teri. #oldul debitor al contului repre"int valoarea materiilor 7i materialelor trimise la teri. Contul se detalia" pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 11' 3+(( "6aterii 7i materiale aflate la teri" 3+(< "6ateriale de natura obiectelor de inventar aflate la teri". Contabilitatea analitic a materiilor prime 7i materialelor consumabile trimise la teri se ine distinct pe feluri sau grupe de materiale. Contul 3+( "6aterii 7i materiale aflate la teri" se debitea" prin creditul conturilor' 3)( "6aterii prime" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime trimise la teri. 3)< "6ateriale consumabile" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trimise la teri. 3)3 "6ateriale de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la teri. 4)( "*urni"ori" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime 7i materialelor consumabile ac=i"iionate de la furni"ori, nregistrate ca materii 7i materiale aflate la teri. Contul 3+( "6aterii 7i materiale aflate la teri" se creditea" prin debitul conturilor' 3)( "6aterii prime" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime intrate n gestiune, aduse de la teri, 3)< "6ateriale consumabile" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile intrate n gestiune, aduse de la teri. 3)3 "6ateriale de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la teri. 9)( "C=eltuieli cu materiile prime" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime aflate la teri, constatate lips la inventar. 9)< "C=eltuieli cu materialele consumabile" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile aflate la teri, constatate lips la inventar. 9)3 "C=eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la teri constatate lips la inventar. 99) "C=eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti. Contul 3+4 "8roduse aflate la teri" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena stocurilor de produse trimise la teri. Contul 3+4 "8roduse aflate la teri" este un cont de activ. !n debitul contului se nregistrea" semifabricatele, produsele finite, produsele re"iduale trimise la teri pentru prelucrare, reparaii, standuri 7i e$po"iii, iar n credit, produsele aduse de la teri. #oldul debitor al contului repre"int valoarea la pre de nregistrare a produselor aflate la teri. Contul se detalia" pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 11' 3+4( "#emifabricate aflate la teri"> 3+4+ "8roduse finite aflate la teri"> 3+49 "8roduse re"iduale aflate la teri". Contabilitatea analitic a produselor aflate la teri se ine pe uniti prelucrtoare, iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de produse. Contul 3+4 "8roduse aflate la teri" se debitea" prin creditul conturilor' 34( "#emifabricate" - cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor trimise la teri. 34+ "8roduse finite" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite trimise la teri. 349 "8roduse re"iduale" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor re"iduale trimise la teri. 4)( "*urni"ori" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite ac=i"iionate de la furni"ori, nregistrate ca produse aflate la teri. Contul 3+4 "8roduse aflate la teri" se creditea" prin debitul conturilor' 34( "#emifabricate" - cu valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor intrate n gestiune aduse de la teri. 34+ "8roduse finite" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune, aduse de la teri. 349 "8roduse re"iduale" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor re"iduale intrate n gestiune aduse de la teri. 99) "C=eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti. Contul 3+9 "2nimale aflate la teri" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena animalelor 7i psrilor trimise la teri. Contul 3+9 "2nimale aflate la teri" este un cont de activ. !n debitul contului se nregistrea" animalele 7i psrile trimise la teri pentru prelucrare, pentru pre"entare n standuri 7i e$po"iii, etc., iar n credit, animalele 7i psrile intrate n gestiune aduse de la teri. #oldul debitor al contului repre"int valoarea la pre de nregistrare a animalelor 7i psrilor aflate la teri. Contabilitatea analitic a animalelor 7i psrilor aflate la teri se ine pe uniti, iar n cadrul acestora pe specii 7i dup ca", pe categorii de v?rst. Contul 3+9 "2nimale aflate la teri" se debitea" prin creditul conturilor' 39( "2nimale 7i psri" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor 7i psrilor trimise la teri. 4)( "*urni"ori" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor 7i psrilor ac=i"iionate de la furni"ori, nregistrate ca animale 7i psri aflate la teri. Contul 3+9 "2nimale aflate la teri" se creditea" prin debitul conturilor' 39( "2nimale 7i psri"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 60 of 330

- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor 7i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri. 9)9 "C=eltuieli privind animalele 7i psrile" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor 7i psrilor aflate la teri, constatate lips la inventar. 99) "C=eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti. Contul 3+: "6rfuri aflate la teri" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena mrfurilor trimise la teri. Contul 3+: "6rfuri aflate la teri" este un cont de activ. !n debitul contului se nregistrea" mrfurile trimise la teri, iar n credit, mrfurile intrate n gestiune, aduse de la teri. #oldul debitor al contului repre"int valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor aflate la teri. Contabilitatea analitic a mrfurilor aflate la teri se ine pe uniti, iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de mrfuri. Contul 3+: "6rfuri aflate la teri" se debitea" prin creditul conturilor' 3:( "6rfuri" - cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor trimise la teri. 4)( "*urni"ori" - cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor ac=i"iionate de furni"ori, nregistrate ca mrfuri aflate la teri. Contul 3+: "6rfuri aflate la teri" se creditea" prin debitul conturilor' 3:( "6rfuri" - cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor intrate n gestiune, aduse de la teri. 9): "C=eltuieli privind mrfurile" - cu valoarea mrfurilor aflate la teri constatate lips la inventar. 99) "C=eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti. Contul 3+; "2mbalaje aflate la teri" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ambalajelor trimise la teri. Contul 3+; "2mbalaje aflate la teri" este un cont de activ. !n debitul contului se nregistrea" ambalajele trimise la teri, iar n credit, ambalajele aduse de la teri. #oldul debitor al contului repre"int valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor aflate la teri. Contabilitatea analitic a ambalajelor aflate la teri se ine pe uniti iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje. Contul 3+; "2mbalaje aflate la teri" se debitea" prin creditul conturilor' 3;( "2mbalaje" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor trimise la teri. 4)( "*urni"ori" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor ac=i"iionate de la furni"ori, nregistrate ca ambalaje aflate la teri. Contul 3+; "2mbalaje aflate la teri" se creditea" prin debitul conturilor' 3;( "2mbalaje" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor intrate n gestiune, aduse de la teri. 9); "C=eltuieli privind ambalajele" - cu valoarea ambalajelor aflate la teri constatate lips la inventar. 99) "C=eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti. Contul 3+9 " unuri n custodie sau n consignaie la teri" Cu ajutorul acestui cont direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului ucure7ti, precum 7i administraiile finanelor publice ale sectoarelor municipiului ucure7ti 7i unitile administrativ-teritoriale in evidena bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, trimise la teri. Contul 3+9 " unuri n custodie sau n consignaie la teri" este un cont de activ. !n debitul contului se nregistrea" valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, lsate n custodie sau n consignaie la teri, iar n credit, bunurile valorificate sau aduse de la teri, dup ca". #oldul debitor al contului repre"int valoarea bunurilor lsate n custodie sau n consignaie la teri. Contabilitatea analitic a bunurilor aflate la teri se ine pe uniti, iar n cadrul acestora pe feluri sau grupe de bunuri. Contul 3+9 " unuri n custodie sau consignaie la teri" se debitea" prin creditul conturilor' 34: " unuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, lsate n custodie sau consignaie la teri. 349 " unuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale, lsate n custodie sau n consignaie la teri. Contul 3+9 " unuri n custodie sau consignaie la teri" se creditea" prin debitul conturilor' ()< "*ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, valorificate n regim de consignaie. ()3 "*ondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii, sc"ute din eviden. 34: " unuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, aduse de la teri. 349 " unuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale" - cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a unitilor administrativ-teritoriale aduse de la teri. ,rupa 39 "2@16234" ,rupa 39 "2nimale" cuprinde contul' 39( "2nimale 7i psri". Contul 39( "2nimale 7i psri" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena efectivelor de animale 7i psri, care potrivit legii, nu sunt considerate active fi$e, astfel' - animale nscute vii> - animale tinere de orice fel %taurine, porcine, ovine-caprine, cabaline etc.&, n vederea cre7terii 7i folosirii lor ulterioare pentru producie %l?n, lapte, blan&, reproducie, munc, repre"entaie %spectacole&, e$punere %n parcuri 7i grdini "oologice& etc.> - psri de orice fel n vederea cre7terii 7i folosirii lor ulterioare pentru producie, reproducie, repre"entaie %spectacole&, e$punere %n parcuri 7i grdini "oologice& etc.> - animale puse la ngr7at pentru a fi valorificate> - psri puse la ngr7at pentru a fi valorificate. -ot cu ajutorul acestui cont se ine evidena coloniilor de albine. Contul 39( "2nimale 7i psri" este un cont de activ. !n debitul contului se nregistrea" animalele 7i psrile ac=i"iionate de la furni"ori, aduse de la teri, cele obinute din producia proprie, plusurile de inventar sau cele primite de la instituii sau subuniti, iar n credit, animalele 7i psrile ie7ite din gestiune prin v?n"are, cele constatate minus de inventar, animalele 7i psrile livrate de la instituie sau subuniti. #oldul debitor al contului repre"int valoarea la pre de nregistrare a animalelor 7i psrilor e$istente n stoc la sf?r7itul perioadei. Contabilitatea analitic se ine pe specii 7i dup ca", pe categorii de v?rst. Contul 39( "2nimale 7i psri" se debitea" prin creditul conturilor' 3+9 "2nimale aflate la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor 7i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri. 4)( "*urni"ori" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor 7i psrilor ac=i"iionate de la furni"ori> - cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor 7i psrilor intrate n gestiune, aduse de la teri. 4); "*urni"ori - facturi nesosite" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor 7i psrilor ac=i"iionate de la furni"orii de la care nu s-au primit facturi. 449 "2lte impo"ite, ta$e 7i vrsminte asimilate" - cu valoarea ta$elor vamale aferente ac=i"iiei de animale 7i psri din import. 4;( "Aecontri ntre instituia superioar 7i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor 7i psrilor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate %n contabilitatea instituiei superioare&, sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar %n contabilitatea instituiilor subordonate&. 4;< "Aecontri ntre instituii subordonate"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 61 of 330

- cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete). 709 "Variaia stocurilor" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor obinute din producia proprie sporurile n greutate i plusurile la inventar! 7"9 "#lte venituri operaionale" - cu valoarea animalelor i psrilor constatate plus la inventar. 779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea animalelor i psrilor primite cu titlu gratuit. $ontul %&" "#nimale i psri" se creditea' prin debitul conturilor( %07 ")ateriale date n prelucrare n instituie" - cu costul e*ectiv al animalelor i psrilor predate pentru sacri*icare. %+& "#nimale a*late la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor trimise la teri. %7" ")r*uri" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor v,ndute ca atare. -." "/econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor trans*erate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate). -.0 "/econtri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor trans*erate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care transmite). &0& "$1eltuieli privind animalele i psrile" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor provenite din cumprri ieite din gestiune prin v,n'are constatate lips la inventariere sau trecute la active *i2e. &+. "#lte c1eltuieli operaionale" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor trans*erate cu titlu gratuit. &90 "$1eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti! 709 "Variaia stocurilor" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor obinute din producie proprie v,ndute precum i constatate lips la inventar. 3rupa %7 ")456758" 3rupa %7 ")r*uri" cuprinde urmtoarele conturi( %7" ")r*uri" %7. "/i*erene de pre la mr*uri". $ontul %7" ")r*uri" $u a9utorul acestui cont se ine evidena e2istenei i micrii stocurilor de mr*uri. $ontul %7" ")r*uri" este un cont de activ. :n debitul contului se nregistrea' intrrile de mr*uri n gestiune mr*urile constatate plus la inventar iar n credit mr*urile ieite din gestiune prin v,n'are trimise n custodie sau consignaie la teri lipsurile la inventar pierderile din calamiti. ;oldul debitor al contului repre'int valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor e2istente. $ontabilitatea analitic se ine distinct pe stocurile de mr*uri n depo'ite precum i n unitile cu amnuntul (maga'ine proprii de des*acere cu amnuntul) pe depo'ite (gestiuni) precum i pe *eluri i grupe de mr*uri potrivit metodei de eviden a stocurilor prev'ut de lege utili'at n *uncie de speci*icul activitii i necesitile instituiei. $ontul %7" ")r*uri" se debitea' prin creditul conturilor( %0" ")aterii prime" - cu valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime v,ndute ca atare. %00 ")ateriale consumabile" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile v,ndute ca atare. %0% ")ateriale de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar v,ndute ca atare. %0- ")ateriale re'erv de stat i de mobili'are" - cu valoarea la cost de ac1i'iie a materialelor disponibili'ate din stocurile re'erv de stat i de mobili'are. %-" ";emi*abricate" - cu valoarea la pre de nregistrare a semi*abricatelor trans*erate n maga'inele proprii de des*acere. %-+ "<roduse *inite" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor *inite trans*erate maga'inelor proprii de des*acere. %-& "<roduse re'iduale" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor re'iduale trans*erate n maga'inele proprii de des*acere. %+7 ")r*uri a*late la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor intrate n gestiune aduse de la teri. %&" "#nimale i psri" - cu valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor v,ndute ca atare. %7. "/i*erene de pre la mr*uri" - cu valoarea adaosului comercial a*erent mr*urilor intrate n gestiune. %." "#mbala9e" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala9elor v,ndute ca atare. -0" "6urni'ori" - cu valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor ac1i'iionate de la *urni'ori! - cu valoarea serviciilor prestate a*erente mr*urilor intrate n gestiune aduse de la teri. -0. "6urni'ori - *acturi nesosite" - cu valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor ac1i'iionate de la *urni'orii de la care nu s-au primit *acturi. --0. "=a2a pe valoarea adugat nee2igibil" - cu ta2a pe valoarea adugat nee2igibil a*erent mr*urilor intrate n gestiune n situaia n care evidena mr*urilor se ine la pre cu amnuntul. --& "#lte impo'ite ta2e i vrsminte asimilate" - cu valoarea ta2elor vamale a*erente mr*urilor aprovi'ionate din import. -." "/econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate). -.0 "/econtri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete). +-0 "#vansuri de tre'orerie" - cu valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor ac1i'iionate din avansuri de tre'orerie. &07 "$1eltuieli privind mr*urile" - cu valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor constatate plus la inventar. 779 "Venituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor primite cu titlu gratuit. $ontul %7" ")r*uri" se creditea' prin debitul conturilor( %+7 ")r*uri a*late la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor trimise la teri! %7. "/i*erene de pre la mr*uri" - cu valoarea adaosului comercial a*erent mr*urilor ieite din gestiune. --0. "=a2a pe valoarea adugat nee2igibil" - cu ta2a pe valoarea adugat nee2igibil a*erent mr*urilor v,ndute lipsa calamitate sau donate n situaia n care evidena mr*urilor se ine la pre cu amnuntul. -." "/econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a mr*urilor trans*erate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate). -.0 "/econtri ntre instituii subordonate"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 62 of 330

- cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care transmite). 607 " !eltuieli privind mrfurile" - cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor ieite din gestiune prin v"n#are$ precum i lipsurile la inventar. 6%& "'lte c!eltuieli operaionale" - cu valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor transferate cu titlu gratuit. 6(0 " !eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti. ontul )7& "*iferene de pre la mrfuri" u a+utorul acestui cont se ine evidena diferenelor de pre aferente mrfurilor e,istente n gestiunea instituiei$ n ca#ul n care pentru evaluarea i nregistrarea n contabilitate a mrfurilor se utili#ea# preurile de v"n#are cu ridicata sau cu amnuntul. ontul )7& "*iferene de pre la mrfuri" este un cont de pasiv rectificativ al valorii de nregistrare a mrfurilor. -n creditul contului se nregistrea# diferenele de pre aferente mrfurilor intrate n gestiune$ iar n debit$ diferenele de pre aferente mrfurilor v"ndute. .oldul contului repre#int valoarea diferenelor de pre aferente mrfurilor e,istente n stoc. ontabilitatea analitic a diferenelor de pre se ine pentru mrfurile aflate n unitile de desfacere cu ridicata sau cu amnuntul. ontul )7& "*iferene de pre la mrfuri" se creditea# prin debitul contului/ )70 "1rfuri" - cu diferenele de pre aferente mrfurilor intrate n gestiune. ontul )7& "*iferene de pre la mrfuri" se debitea# prin creditul contului/ )70 "1rfuri" - cu diferenele de pre aferente mrfurilor ieite din gestiune. 2rupa )& "'13'4'56" 2rupa )& "'mbala+e" cuprinde contul/ )&0 "'mbala+e" ontul )&0 "'mbala+e" u a+utorul acestui cont se ine evidena e,istenei i micrii stocurilor de ambala+e$ ac!i#iionate sau confecionate n instituie$ care sunt destinate ambalrii i transportului produselor finite$ sau mrfurilor. ontul )&0 "'mbala+e" este un cont de activ. -n debitul contului se nregistrea# ambala+ele intrate n gestiunea instituiei$ iar n credit$ ambala+ele ieite din gestiune pe diverse ci. .oldul debitor al contului repre#int valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor e,istente. ontabilitatea analitic a ambala+elor se ine distinct$ pe maga#ii (gestiuni) i n cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambala+e$ potrivit metodei de eviden a stocurilor prev#ut de lege$ utili#at n funcie de specificul activitii i necesitile proprii ale instituiei. ontul )&0 "'mbala+e" se debitea# prin creditul conturilor/ )0% "'mbala+e re#erv de stat i de mobili#are" - cu valoarea la cost de ac!i#iie a ambala+elor re#erv de stat i de mobili#are disponibili#ate. )7% "8roduse finite" - cu valoarea la pre de nregistrare a produselor finite reinute din producia proprie ca ambala+e. )%& "'mbala+e aflate la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor intrate n gestiune$ aduse de la teri. 700 "9urni#ori" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor ac!i#iionate de la furni#ori: - cu valoarea serviciilor prestate aferente ambala+elor intrate n gestiune$ aduse de la teri 70& "9urni#ori - facturi nesosite" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor ac!i#iionate de la furni#orii de la care nu s-au primit facturi. 776 "'lte impo#ite$ ta,e i vrsminte asimilate" - cu valoarea ta,elor vamale aferente ambala+elor aprovi#ionate din import. 7&0 "*econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor primite de instituia superioar de la instituiile subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau cele primite de instituiile subordonate de la instituia superioar (n contabilitatea instituiilor subordonate). 7&; "*econtri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor primite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care primete). %7; "'vansuri de tre#orerie" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor ac!i#iionate din avansuri de tre#orerie. 60& " !eltuieli privind ambala+ele" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor constatate plus la inventar. 77( "<enituri din bunuri i servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea ambala+elor primite cu titlu gratuit. ontul )&0 "'mbala+e" se creditea# prin debitul conturilor/ )%& "'mbala+e aflate la teri" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor trimise la teri. )70 "1rfuri" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor v"ndute ca atare: 7&0 "*econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor transferate instituiilor subordonate (n contabilitatea instituiei superioare) sau instituiei superioare (n contabilitatea instituiilor subordonate): 7&; "*econtri ntre instituii subordonate" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite (la instituia care transmite). 60& " !eltuieli privind ambala+ele" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor incluse n c!eltuieli$ precum i lipsurile constatate la inventar. 6%& "'lte c!eltuieli operaionale" - cu valoarea la pre de nregistrare a ambala+elor transferate cu titlu gratuit. 6(0 " !eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu valoarea pierderilor din calamiti. 2rupa )( "'5=.>?@A 86B>@= *68@6 A6@6' .>C =@A4C@ DA 8@C*= EA6A -B =@. *6 6F6 =EA6" *in grupa )( "'+ustri pentru deprecierea stocurilor i produciei n curs de e,ecuie" fac parte conturile/ )(0 "'+ustri pentru deprecierea materiilor prime"$ )(; "'+ustri pentru deprecierea materialelor"$ )() "'+ustri pentru deprecierea produciei n curs de e,ecuie"$ )(7 "'+ustri pentru deprecierea produselor"$ )(% "'+ustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri"$ )(6 "'+ustri pentru deprecierea animalelor"$ )(7 "'+ustri pentru deprecierea mrfurilor" i )(& "'+ustri pentru deprecierea ambala+elor". ontul )(0 "'+ustri pentru deprecierea materiilor prime" u a+utorul acestui cont se ine evidena constituirii a+ustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. ontul )(0 "'+ustri pentru deprecierea materiilor prime" este un cont de pasiv. -n creditul contului se nregistrea# a+ustrile pentru deprecierea stocurilor de materii prime constituite sau suplimentate$ potrivit legii$ iar n debit$ diminuarea sau anularea acestora. .oldul contului repre#int valoarea a+ustrilor constituite la un moment dat. ontul )(0 "'+ustri pentru deprecierea materiilor prime" se creditea# prin debitul contului/ 6&0 " !eltuieli operaionale privind amorti#rile$ provi#ioanele i a+ustrile pentru depreciere" - cu sumele repre#ent"nd constituirea sau suplimentarea a+ustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. ontul )(0 "'+ustri pentru deprecierea materiilor prime" se debitea# prin creditul contului/ 7&0 "<enituri din provi#ioane i a+ustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele repre#ent"nd diminuarea sau anularea a+ustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. ontul )(; "'+ustri pentru deprecierea materialelor" u a+utorul acestui cont se ine evidena constituirii a+ustrilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile. ontul )(; "'+ustri pentru deprecierea materialelor" este un cont de pasiv. -n creditul contului se nregistrea# a+ustrile pentru deprecierea stocurilor de materiale constituite sau suplimentate$ potrivit legii$ iar n debit$ diminuarea sau anularea acestora. .oldul contului repre#int valoarea a+ustrilor constituite la un moment dat. ontul )(; "'+ustri pentru deprecierea materialelor" se creditea# prin debitul contului/

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 63 of 330

681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere" - cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materiale. Contul !" "#justri pentru deprecierea materialelor" se de$iteaz prin creditul contului% &81 "'enituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor de materiale. Contul ! "#justri pentru deprecierea produciei (n curs de e)ecuie" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea produciei (n curs de e)ecuie. Contul ! "#justri pentru deprecierea produciei (n curs de e)ecuie" este un cont de pasiv. *n creditul contului se (nre+istreaz ajustrile pentru deprecierea produciei (n curs de e)ecuie constituite sau suplimentate, potrivit le+ii, iar (n de$it, diminuarea sau anularea acestora. ,oldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat. Contul ! "#justri pentru deprecierea produciei (n curs de e)ecuie" se crediteaz prin de$itul contului% 681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere" - cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea produciei (n curs de e)ecuie. Contul ! "#justri pentru deprecierea produciei (n curs de e)ecuie" se de$iteaz prin creditul contului% &81 "'enituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea produciei (n curs de e)ecuie. Contul !- "#justri pentru deprecierea produselor" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea produselor. Contul !- "#justri pentru deprecierea produselor" este un cont de pasiv. *n creditul contului se (nre+istreaz ajustrile pentru deprecierea produselor constituite sau suplimentate, potrivit le+ii, iar (n de$it, diminuarea sau anularea acestora. ,oldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat. Contul !- "#justri pentru deprecierea produselor" se crediteaz prin de$itul contului% 681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere" - cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea produselor. Contul !- "#justri pentru deprecierea produselor" se de$iteaz prin creditul contului% &81 "'enituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea produselor. Contul !. "#justri pentru deprecierea stocurilor a/late la teri" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea stocurilor a/late la teri. Contul !. "#justri pentru deprecierea stocurilor a/late la teri" este un cont de pasiv. *n creditul contului se (nre+istreaz ajustrile pentru deprecierea stocurilor a/late la teri constituite sau suplimentate, potrivit le+ii, iar (n de$it, diminuarea sau anularea acestora. ,oldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat. Contul !. "#justri pentru deprecierea stocurilor a/late la teri" se crediteaz prin de$itul contului% 681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere" - cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor a/late la teri. Contul !. "#justri pentru deprecierea stocurilor a/late la teri" se de$iteaz prin creditul contului% &81 "'enituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor a/late la teri. Contul !6 "#justri pentru deprecierea animalelor" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea animalelor. Contul !6 "#justri pentru deprecierea animalelor" este un cont de pasiv. *n creditul contului se (nre+istreaz ajustrile pentru deprecierea animalelor constituite sau suplimentate, potrivit le+ii, iar (n de$it, diminuarea sau anularea acestora. ,oldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat. Contul !6 "#justri pentru deprecierea animalelor" se crediteaz prin de$itul contului% 681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere" - cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea animalelor. Contul !6 "0rovizioane pentru deprecierea animalelor" se de$iteaz prin creditul contului% &81 "'enituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea animalelor. Contul !& "#justri pentru deprecierea mr/urilor" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea mr/urilor. Contul !& "#justri pentru deprecierea mr/urilor" este un cont de pasiv. *n creditul contului se (nre+istreaz ajustrile pentru deprecierea mr/urilor constituite sau suplimentate, potrivit le+ii, iar (n de$it, diminuarea sau anularea acestora. ,oldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat. Contul !& "#justri pentru deprecierea mr/urilor" se crediteaz prin de$itul contului% 681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere" - cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea mr/urilor. Contul !& "#justri pentru deprecierea mr/urilor" se de$iteaz prin creditul contului% &81 "'enituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea mr/urilor. Contul !8 "#justri pentru deprecierea am$alajelor" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena constituirii ajustrilor pentru deprecierea am$alajelor. Contul !8 "#justri pentru deprecierea am$alajelor" este un cont de pasiv. *n creditul contului se (nre+istreaz ajustrile pentru deprecierea am$alajelor constituite sau suplimentate, potrivit le+ii, iar (n de$it, diminuarea sau anularea acestora. ,oldul contului reprezint valoarea ajustrilor constituite la un moment dat. Contul !8 "#justri pentru deprecierea am$alajelor" se crediteaz prin de$itul contului% 681 "Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere" - cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea am$alajelor. Contul !8 "#justri pentru deprecierea am$alajelor" se de$iteaz prin creditul contului% &81 "'enituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea am$alajelor. C1#,# - "C234567 89 496:7" 8in clasa - "Conturi de teri" /ac parte urmtoarele +rupe% -; "<urnizori i conturi asimilate", -1 "Clieni i conturi asimilate", -" "0ersonal i conturi asimilate", - "#si+urri sociale, protecia social i conturi asimilate", -- "=u+etul statului, $u+etul local, $u+etul asi+urrilor sociale de stat i conturi asimilate", -. "8econtri cu Comunitatea 9uropean privind /ondurile neram$ursa$ile >0?#69, 7,0#, ,#0#68 etc.@", -6 "8e$itori i creditori diveri, de$itori i creditori ai $u+etelor", -& "Conturi de re+ularizare i asimilate", -8 "8econtri" i -! "#justri pentru deprecierea creanelor" Arupa -; "<urnizori i conturi asimilate" Arupa -; "<urnizori i conturi asimilate" cuprinde urmtoarele conturi% -;1 "<urnizori", -; "9/ecte de pltit", -;- "<urnizori de active /i)e", -;. "9/ecte de pltit pentru active /i)e", -;8 "<urnizori - /acturi nesosite", -;! "<urnizori - de$itori". Contul -;1 "<urnizori" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu /urnizorii pentru $unurile achiziionate, lucrrile e)ecutate i serviciile prestate, pentru care s-au primit /acturi. Contul -;1 "<urnizori" este un cont de pasiv. *n creditul contului se (nre+istreaz sumele datorate /urnizorilor, iar (n de$it, sumele pltite /urnizorilor. ,oldul creditor al contului re/lect sumele datorate /urnizorilor. Conta$ilitatea analitic se ine pe /iecare /urnizor. <urnizorii se +rupeaz (n /urnizori interni i /urnizori e)terni. Contul -;1 "<urnizori" se crediteaz prin de$itul urmtoarelor conturi% ;1 "Baterii prime" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a materiilor prime achiziionate de la /urnizoriC - cu valoarea serviciilor prestate a/erente materiilor prime intrate (n +estiune, aduse de la teri. ;" "Bateriale consuma$ile" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a materialelor consuma$ile achiziionate de la /urnizoriC - cu valoarea serviciilor prestate a/erente materialelor consuma$ile intrate (n +estiune, aduse de la teri. ; "Bateriale de natura o$iectelor de inventar" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a materialelor de natura o$iectelor de inventar achiziionate de la /urnizoriC - cu valoarea serviciilor prestate a/erente materialelor de natura o$iectelor de inventar intrate (n +estiune, aduse de la teri. ;- "Bateriale rezerv de stat i de mo$ilizare"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 64 of 330

- cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv de stat i de mo$ilizare intrate de la /urnizori. ;. "#m$alaje rezerv de stat i de mo$ilizare" - cu valoarea la cost de achiziie a am$alajelor rezerv de stat i de mo$ilizare intrate de la /urnizori. ;! "#lte stocuri" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a muniiilor i /urniturilor pentru aprarea naional, ordine pu$lic i si+uran naional, achiziionate de la /urnizoriC - cu valoarea la pre de (nre+istrare a altor stocuri speci/ice unor instituii achiziionate de la /urnizori. -1 ",emi/a$ricate" - cu valoarea serviciilor prestate a/erente semi/a$ricatelor intrate (n +estiune, aduse de la teri. -. "0roduse /inite" - cu valoarea serviciilor prestate a/erente produselor /inite intrate (n +estiune, aduse de la teri. .1 "Baterii i materiale a/late la teri" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a materiilor prime i materialelor consuma$ile achiziionate de la /urnizori, (nre+istrate ca materii i materiale a/late la teri. .- "0roduse a/late la teri" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a produselor /inite achiziionate de la /urnizori, (nre+istrate ca produse a/late la teri. .6 "#nimale a/late la teri" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a animalelor i psrilor achiziionate de la /urnizori, (nre+istrate ca animale i psri a/late la teri. .& "Br/uri a/late la teri" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a mr/urilor achiziionate de la /urnizori, (nre+istrate ca mr/uri a/late la teri. .8 "#m$alaje a/late la teri" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a am$alajelor achiziionate de la /urnizori, (nre+istrate ca am$alaje a/late la teri. 61 "#nimale i psri" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a animalelor i psrilor achiziionate de la /urnizoriC - cu valoarea serviciilor prestate a/erente animalelor i psrilor intrate (n +estiune, aduse de la teri. &1 "Br/uri" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a mr/urilor achiziionate de la /urnizoriC - cu valoarea serviciilor prestate a/erente mr/urilor intrate (n +estiune, aduse de la teri. 81 "#m$alaje" - cu valoarea la pre de (nre+istrare a am$alajelor achiziionate de la /urnizoriC - cu valoarea serviciilor prestate a/erente am$alajelor intrate (n +estiune, aduse de la teri. -;8 "<urnizori - /acturi nesosite" - cu valoarea /acturilor primite (n cazul (n care acestea au /ost evideniate anterior ca /acturi nesosite. -;! "<urnizori - de$itori" - cu valoarea am$alajelor care circul (n sistem de restituire, /acturate la /urnizori. --"6 "4a)a pe valoarea adu+at deducti$il" - cu ta)a pe valoarea adu+at deducti$il cuprins (n /acturi sau alte documente le+ale emise de /urnizori. --"8 "4a)a pe valoarea adu+at nee)i+i$il" - cu ta)a pe valoarea adu+at nee)i+i$il a/erent cumprrilor e/ectuate cu plata (n rate sau prin decontri succesive. -&1 "Cheltuieli (nre+istrate (n avans" - cu valoarea /acturilor reprezentnd a$onamente, chirii i alte cheltuieli e/ectuate anticipat. . " "#lte valori" - cu valoarea tim$relor /iscale i potale, a $iletelor de tratament i odihn, a tichetelor i $iletelor de cltorie, $onurilor valorice pentru car$urani auto, $iletelor cu valoare nominal, tichetelor de mas i altor valori achiziionate de la /urnizori. 6;1 "Cheltuieli cu materiile prime" - cu valoarea materiilor prime achiziionate, (n cazul /olosirii metodei inventarului intermitent. 6;" "Cheltuieli cu materialele consuma$ile" - cu valoarea materialelor consuma$ile achiziionate, (n cazul /olosirii metodei inventarului intermitent. 61; "Cheltuieli privind ener+ia i apa" - cu valoarea consumului de ener+ie i ap, inclus pe cheltuieli. 611 "Cheltuieli cu (ntreinerea i reparaiile" - cu valoarea lucrrilor de (ntreinere i reparaii e)ecutate de teri. 61" "Cheltuieli cu chiriile" - cu valoarea chiriilor datorate terilor. 61 "Cheltuieli cu primele de asi+urare" - cu valoarea primelor de asi+urare datorate terilor. 61- "Cheltuieli cu deplasri, detari, trans/erri" - cu cheltuielile de transport i cazare /acturate de /urnizori. 6"" "Cheltuieli privind comisioanele i onorariile" - cu valoarea comisioanelor i onorariilor datorate terilor. 6" "Cheltuieli de protocol, reclam i pu$licitate" - cu cheltuielile de protocol, reclam i pu$licitate datorate terilor. 6"- "Cheltuieli cu transportul de $unuri i personal" - cu cheltuielile pentru transportul de $unuri i transportul de personal datorate terilor. 6"6 "Cheltuieli potale i ta)e de telecomunicaii" - cu valoarea serviciilor potale i a ta)elor de telecomunicaii datorate terilor. 6"8 "#lte cheltuieli cu serviciile e)ecutate de teri" - cu sumele datorate pentru alte servicii e)ecutate de teri. 6"! "#lte cheltuieli autorizate prin dispoziii le+ale" - cu sumele datorate terilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziii le+ale. 66. "Cheltuieli din di/erene de curs valutar" - la s/ritul perioadei, cu di/erenele de curs valutar ne/avora$ile rezultate din reevaluarea /urnizorilor (n valut. 6&& "#jutoare sociale" - cu sumele datorate /urnizorilor pentru $unuri livrate, lucrri e)ecutate, servicii prestate >rechizite i manuale colare, transport elevi, studeni, omeri etc., tratament $alnear i odihn, compensarea preurilor la medicamente, drepturi (n natur pentru elevi etc@. Contul -;1 "<urnizori" se de$iteaz prin creditul conturilor% 16" "*mprumuturi interne i e)terne contractate de autoritile administraiei pu$lice locale" - cu plile (n lei i valut dispuse su$ /orm de tra+eri din (mprumuturi interne i e)terne contractate de autoritile administraiei pu$lice locale achitate /urnizorilor. 16 "*mprumuturi interne i e)terne +arantate de autoritile administraiei pu$lice locale" - cu plile (n lei i valut dispuse su$ /orm de tra+eri din (mprumuturile interne i e)terne +arantate de autoritile administraiei pu$lice locale achitate /urnizorilor, 16- "*mprumuturi interne i e)terne contractate de stat" - cu plile (n lei i valut dispuse su$ /orm de tra+eri din (mprumuturi interne i e)terne contractate de stat achitate /urnizorilor. 16. "*mprumuturi interne i e)terne +arantate de stat" - cu plile (n lei i valut dispuse su$ /orm de tra+eri din (mprumuturi interne i e)terne +arantate de stat, achitate /urnizorilor. -; "9/ecte de pltit" - cu valoarea acceptat a e/ectelor comerciale de pltit. -;! "<urnizori - de$itori" - cu valoarea avansurilor re+ularizate cu /urnizorii la primirea $unurilor, lucrrilor sau serviciilorC - cu valoarea am$alajelor care circul (n sistem de restituire, predate /urnizorilor. --8 "#lte datorii i creane cu $u+etul" - cu sumele datorate /urnizorilor, cuvenite $u+etului, dup prescrierea lor. -& "8econtri din operaii (n curs de clari/icare" - cu sumele clari/icate reprezentnd datorii achitate. .1" "Conturi la $nci" - cu sumele pltite /urnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri e)ecutate i servicii prestate. .1 "8isponi$il din (mprumuturi interne i e)terne contractate de stat"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 65 of 330

- cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi, pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 514 "Disponibil in !mprumuturi interne i externe "arantate e stat" - cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 515 "Disponibil in fon uri externe nerambursabile" - cu sumele provenin in fon uri externe nerambursabile, pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 51# "Disponibil in !mprumuturi interne i externe contractate e autoritile a ministraiei publice locale" - cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 51$ "Disponibil in !mprumuturi interne i externe "arante e autoritile a ministraiei publice locale" - cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 51% "&mprumuturi pe termen scurt primite" - cu sumele pltite furnizorilor pentru bunuri achiziionate in !mprumuturi primite pe termen scurt. 5'1 "(asa" - cu sumele pltite !n numerar furnizorilor pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 541 ")cre itive" - cu sumele pltite furnizorilor in acre itive eschise la ispoziia acestora pentru bunuri aprovizionate, lucrri executate i servicii prestate. 54* ")vansuri e trezorerie" - cu sumele pltite furnizorilor in avansuri e trezorerie. 55+ "Disponibil in fon uri cu estinaie special" - cu sumele pltite furnizorilor in contul e isponibil pentru bunuri achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 551 "Disponibil in alocaii bu"etare cu estinaie special" - cu sumele pltite furnizorilor in contul e isponibil pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 55* "Disponibil pentru sume e man at i sume !n epozit" - cu sumele pltite furnizorilor in contul e man at pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 55$ "Disponibil in valorificarea bunurilor intrate !n proprietatea privat a statului" - cu sumele pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate sau pentru lucrri executate i servicii prestate, !n ve erea valorificrii bunurilor le"al confiscate sau intrate, potrivit le"ii, !n proprietatea statului. 55, "Disponibil in cofinanarea e la bu"et aferent pro"ramelor-proiectelor externe finanate in fon uri externe nerambursabile" - cu plile efectuate ctre furnizori in cofinanare e la bu"et. 5#+ "Disponibil al instituiilor publice finanate inte"ral in venituri proprii" - cu sumele pltite furnizorilor in contul e isponibil in venituri proprii pentru bunuri achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 5#1 "Disponibil al instituiilor publice finanate in venituri proprii i subvenii" - cu sumele pltite furnizorilor in contul e isponibil in venituri proprii i subvenii pentru bunuri achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 5#* "Disponibil al activitilor finanate in venituri proprii" - cu sumele pltite furnizorilor in contul e isponibil in venituri proprii pentru bunuri achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. $1% ")lte venituri operaionale" - cu valoarea atoriilor prescrise sau anulate, la instituiile publice finanate inte"ral in venituri proprii. $#5 ".enituri in iferene e curs valutar" - cu iferenele e curs valutar favorabile rezultate !n urma achitrii atoriilor !n valut ctre furnizori/ - la sf0ritul perioa ei cu iferenele e curs valutar favorabile rezultate in reevaluarea atoriilor !n valut. $$+ "1inanarea e la bu"et" - cu sumele pltite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrri executate i servicii prestate. $$1 "1inanarea !n baza unor acte normative speciale" - cu sumele atorate i neachitate iverilor furnizori e bunuri i servicii care au intrat !n aciunea e stin"ere a unor obli"aii bu"etare prin compensare, potrivit le"ii. (ontul 4+' "2fecte e pltit" (u a3utorul acestui cont se ine evi ena econtrilor cu furnizorii pentru bunurile achiziionate, lucrrile executate i serviciile prestate pe baz e efecte comerciale 4bilet la or in, cambie, trata, etc.5. (ontul 4+' "2fecte e pltit" este un cont e pasiv. &n cre itul contului se !nre"istreaz obli"aia e plat a efectelor, iar !n ebit plata efectelor. 6ol ul cre itor al contului reprezint valoarea efectelor e pltit. (ontabilitatea analitic se ine pe cate"orii e efecte comerciale. (ontul 4+' "2fecte e pltit" se cre iteaz prin ebitul conturilor7 4+1 "1urnizori" - cu valoarea acceptat a efectelor comerciale e pltit. ##5 "(heltuieli in iferene e curs valutar" - la sf0ritul perioa ei, cu iferenele e curs valutar nefavorabile rezultate in reevaluarea efectelor e pltit !n valut. (ontul 4+' "2fecte e pltit" se ebiteaz prin cre itul conturilor7 51* "(onturi la bnci" - cu plile efectuate la sca en pe baz e efecte comerciale. 55+ "Disponibil in fon uri cu estinaie special" - cu plile efectuate la sca en pe baz e efecte comerciale. 551 "Disponibil in alocaii bu"etare cu estinaie special" - cu plile efectuate la sca en pe baz e efecte comerciale. 5#+ "Disponibil al instituiilor publice finanate inte"ral in venituri proprii" - cu plile efectuate la sca en pe baz e efecte comerciale. 5#1 "Disponibil al instituiilor publice finanate in venituri proprii i subvenii" - cu plile efectuate la sca en pe baz e efecte comerciale. 5#* "Disponibil al activitilor finanate in venituri proprii" - cu plile efectuate la sca en pe baz e efecte comerciale. $#5 ".enituri in iferene e curs valutar" - cu iferenele e curs valutar favorabile rezultate la lichi area efectelor e pltit !n valut/ - la sf0ritul perioa ei, cu iferenele e curs valutar favorabile rezultate in reevaluarea efectelor e pltit !n valut. $$+ "1inanarea e la bu"et" - cu plile efectuate la sca en pe baz e efecte comerciale. (ontul 4+4 "1urnizori e active fixe" (u a3utorul acestui cont se ine evi ena econtrilor cu furnizorii e active fixe corporale sau necorporale, pentru care s-au primit facturi. (ontul 4+4 "1urnizori e active fixe" este un cont e pasiv. &n cre itul contului se !nre"istreaz sumele atorate furnizorilor e active fixe, iar !n ebit, sumele pltite acestora in isponibilitile bneti ale instituiei. 6ol ul cre itor al contului reflect sumele atorate furnizorilor e active fixe. (ontul se etaliaz pe urmtoarele conturi sintetice e "ra ul 887 4+41 "1urnizori e active fixe sub 1 an" 4+4* "1urnizori e active fixe peste 1 an" (ontabilitatea analitic se ine pe fiecare furnizor e active fixe. (ontul 4+4 "1urnizori e active fixe" se cre iteaz prin ebitul conturilor7 1#$ ")lte !mprumuturi i atorii asimilate" - cu obli"aia e plat a ratelor e leasin" financiar pe baza facturilor emise e locator. 1#, "Dob0nzi aferente !mprumuturilor i atoriilor asimilate" - cu valoarea ob0nzilor atorate i facturate potrivit preve erilor contractuale, !n cazul leasin"ului financiar. *+' "(heltuieli e ezvoltare" - cu valoarea lucrrilor i proiectelor e ezvoltare achiziionate e la teri. *+5 "(oncesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, repturi i active similare" - cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, repturilor i activelor similare achiziionate e la furnizorii e active fixe. *+, ")lte active fixe necorporale" - cu valoarea altor active fixe necorporale achiziionate e la teri. *11 "9erenuri i amena3ri la terenuri" - cu valoarea terenurilor i amena3rilor la terenuri achiziionate. *1* "(onstrucii"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 66 of 330

- cu valoarea construciilor achiziionate. 213 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii" - cu valoarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor achiziionate. 214 "Mo ilier, aparatur! irotic!, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale" - cu valoarea mo ilierului, aparaturii irotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i altor active corporale achiziionate. 231 ""ctive #i$e corporale %n curs de e$ecuie" - cu valoarea activelor #i$e corporale %n curs de e$ecuie achiziionate. 233 ""ctive #i$e necorporale %n curs de e$ecuie" - cu valoarea activelor #i$e necorporale %n curs de e$ecuie achiziionate. 442& "'a$a pe valoarea ad!u(at! deducti il!" - cu ta$a pe valoarea ad!u(at! deducti il! cuprins! %n #acturi sau alte documente le(ale emise de #urnizorii de active #i$e. 442) "'a$a pe valoarea ad!u(at! nee$i(i il!" - cu ta$a pe valoarea ad!u(at! nee$i(i il! a#erent! cump!r!rilor de active #i$e cu plata %n rate. &&* "+heltuieli din di#erene de curs valutar" - la s#,ritul perioadei, cu di#erenele de curs valutar ne#avora ile rezultate din reevaluarea #urnizorilor de active #i$e %n valut!. &)2 "+heltuieli cu activele #i$e neamortiza ile" - cu valoarea de intrare a activelor #i$e care nu se supun amortiz!rii, potrivit le(ii. +ontul 4-4 ".urnizori de active #i$e" se de iteaz! prin creditul conturilor/ 1&2 "0mprumuturi interne i e$terne contractate de autorit!ile administraiei pu lice locale" - cu pl!ile %n lei i valut! dispuse su #orm! de tra(eri din %mprumuturile interne i e$terne contractate de autorit!ile administraiei pu lice locale achitate #urnizorilor de active #i$e. 1&3 "0mprumuturi interne i e$terne (arantate de autorit!ile administraiei pu lice locale" - cu pl!ile %n lei i valut! dispuse su #orm! de tra(eri din %mprumuturile interne i e$terne (arantate de autorit!ile administraiei pu lice locale achitate #urnizorilor de active #i$e. 1&4 "0mprumuturi interne i e$terne contractate de stat" - cu pl!ile %n lei i valut! dispuse su #orm! de tra(eri din %mprumuturi interne i e$terne contractate de stat achitate #urnizorilor de active #i$e. 1&* "0mprumuturi interne i e$terne (arantate de stat" - cu pl!ile %n lei i valut! dispuse su #orm! de tra(eri din %mprumuturi interne i e$terne (arantate de stat, achitate #urnizorilor de active #i$e. 232 ""vansuri acordate pentru active #i$e corporale" - cu valoarea avansurilor acordate #urnizorilor de active #i$e corporale, decontate. 234 ""vansuri acordate pentru active #i$e necorporale" - cu valoarea avansurilor acordate #urnizorilor de active #i$e necorporale, decontate. 4-* "1#ecte de pl!tit pentru active #i$e" - cu valoarea acceptat! de c!tre #urnizorii de active #i$e a e#ectelor comerciale su scrise. 423 "3econt!ri din operaii %n curs de clari#icare" - cu sumele clari#icate reprezent,nd datorii achitate. *12 "+onturi la !nci" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din contul de disponi il. *13 "3isponi il din %mprumuturi interne i e$terne contractate de stat" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din %mprumuturi interne i e$terne contractate de stat. *14 "3isponi il din %mprumuturi interne i e$terne (arantate de stat" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din %mprumuturi interne i e$terne (arantate de stat. *1* "3isponi il din #onduri e$terne neram ursa ile" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din #onduri e$terne neram ursa ile. *1& "3isponi il din %mprumuturi interne i e$terne contractate de autorit!ile administraiei pu lice locale" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din %mprumuturi interne i e$terne contractate de autorit!ile administraiei pu lice locale. *12 "3isponi il din %mprumuturi interne i e$terne (arante de autorit!ile administraiei pu lice locale" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e, din %mprumuturi interne i e$terne (arantate de autorit!ile administraiei pu lice i locale. *14 "0mprumuturi pe termen scurt primite" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e, din %mprumuturi primite pe termen scurt. *31 "+asa" - cu sumele %n numerar pl!tite #urnizorilor de active #i$e. *41 ""creditive" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din acreditive deschise la dispoziia acestora. *42 ""vansuri de trezorerie" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din avansuri de trezorerie. **- "3isponi il din #onduri cu destinaie special!" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din contul de disponi il. **1 "3isponi il din alocaii u(etare cu destinaie special!" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din alocaii u(etare cu destinaie special!. **) "3isponi il din co#inanarea de la u(et a#erent! pro(ramelor5proiectelor #inanate din #onduri e$terne neram ursa ile" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e din co#inanare de la u(et. *&- "3isponi il al instituiilor pu lice #inanate inte(ral din venituri proprii" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din venituri proprii. *&1 "3isponi il al instituiilor pu lice #inanate din venituri proprii i su venii" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din venituri proprii i su venii. *&2 "3isponi il al activit!ilor #inanate din venituri proprii" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e din venituri proprii. 2&* "6enituri din di#erene de curs valutar" - cu di#erenele de curs valutar #avora ile rezultate %n urma achit!rii datoriilor %n valut! c!tre #urnizorii de active #i$e7 - la s#,ritul perioadei, cu di#erenele de curs valutar #avora ile rezultate din reevaluarea #urnizorilor de active #i$e %n valut!. 22- ".inanarea de la u(et" - cu sumele pl!tite #urnizorilor de active #i$e. 221 ".inanarea %n aza unor acte normative speciale" - cu sumele datorate i neachitate diverilor #urnizori de active #i$e care au intrat %n aciunea de stin(ere a unor o li(aii u(etare prin compensare, potrivit le(ii. +ontul 4-* "1#ecte de pl!tit pentru active #i$e" +u ajutorul acestui cont se ine evidena decont!rilor cu #urnizorii de active #i$e pe az! de e#ecte comerciale 8 ilet la ordin, cam ie, trata, etc.9. +ontul 4-* "1#ecte de pl!tit pentru active #i$e" este un cont de pasiv. 0n creditul contului se %nre(istreaz! e#ectele de pl!tit iar %n de it plata e#ectelor. :oldul creditor al contului reprezint! valoarea e#ectelor de pl!tit. +onta ilitatea analitic! se ine pe cate(orii de e#ecte comerciale. +ontul 4-* "1#ecte de pl!tit pentru active #i$e" se crediteaz! prin de itul conturilor/ 4-4 ".urnizori de active #i$e" - cu valoarea acceptat! de c!tre #urnizorii de active #i$e a e#ectelor comerciale su scrise. &&* "+heltuieli din di#erene de curs valutar" - la s#,ritul perioadei, cu di#erenele de curs valutar ne#avora ile rezultate din reevaluarea e#ectelor de pl!tit pentru active #i$e %n valut!. +ontul 4-* "1#ecte de pl!tit" se de iteaz! prin creditul conturilor/ *12 "+onturi la !nci" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale. *13 "3isponi il din %mprumuturi interne i e$terne contractate de stat" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale. *14 "3isponi il din %mprumuturi interne i e$terne (arantate de stat" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale. *1* "3isponi il din #onduri e$terne neram ursa ile" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale. *1& "3isponi il din %mprumuturi interne i e$terne contractate de autorit!ile administraiei pu lice locale" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 67 of 330

*12 "3isponi il din %mprumuturi interne i e$terne (arante de autorit!ile administraiei pu lice locale" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale. **- "3isponi il din #onduri cu destinaie special!" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale. **1 "3isponi il din alocaii u(etare cu destinaie special!" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale. *&- "3isponi il al instituiilor pu lice #inanate inte(ral din venituri proprii" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale. *&1 "3isponi il al instituiilor pu lice #inanate din venituri proprii i su venii" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale. *&2 "3isponi il al activit!ilor #inanate din venituri proprii" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale. 2&* "6enituri din di#erene de curs valutar" - cu di#erenele de curs valutar #avora ile rezultate %n urma achit!rii datoriilor %n valut!7 - la s#,ritul perioadei, cu di#erenele de curs valutar #avora ile rezultate din reevaluarea e#ectelor de pl!tit pentru active #i$e %n valut!. 22- ".inanarea de la u(et" - cu pl!ile e#ectuate c!tre #urnizorii de active #i$e la scaden!, pe az! de e#ecte comerciale de pl!tit pentru active #i$e. +ontul 4-) ".urnizori - #acturi nesosite" +u ajutorul acestui cont se ine evidena decont!rilor cu #urnizorii pentru materiale aprovizionate, lucr!ri e$ecutate i servicii prestate pentru care nu s-au primit #acturi. +ontul 4-) ".urnizori - #acturi nesosite" este un cont de pasiv. 0n creditul contului se %nre(istreaz! sumele datorate #urnizorilor de la care nu s-au primit #acturi, iar %n de it, valoarea #acturilor sosite. :oldul creditor al contului e$prim! datoriile #a! de #urnizorii de la care nu s-au primit #acturi. +onta ilitatea analitic! se ine pe #iecare #urnizor. .urnizorii se (rupeaz! %n #urnizori interni i #urnizori e$terni. +ontul 4-) ".urnizori - #acturi nesosite" se crediteaz! prin de itul conturilor/ 3-1 "Materii prime" - cu valoarea la pre de %nre(istrare a materiilor prime achiziionate de la #urnizorii de la care nu s-au primit #acturi. 3-2 "Materiale consuma ile" - cu valoarea la pre de %nre(istrare a materialelor consuma ile achiziionate de la #urnizorii de la care nu s-au primit #acturi. 3-3 "Materiale de natura o iectelor de inventar" - cu valoarea la pre de %nre(istrare a materialelor de natura o iectelor de inventar, achiziionate de la #urnizorii de la care nu s-au primit #acturi. 3-4 "Materiale rezerv! de stat i de mo ilizare" - cu valoarea la cost de achiziie a materialelor rezerv! de stat i de mo ilizare intrate de la #urnizorii de la care nu s-au primit #acturi. 3-* ""m alaje rezerv! de stat i de mo ilizare" - cu valoarea la cost de achiziie a am alajelor rezerv! de stat i de mo ilizare intrate de la #urnizorii de la care nu s-au primit #acturi. 3&1 ""nimale i p!s!ri" - cu valoarea la pre de %nre(istrare a animalelor i p!s!rilor achiziionate de la #urnizorii de la care nu s-au primit #acturi. 321 "M!r#uri" - cu valoarea la pre de %nre(istrare a m!r#urilor achiziionate de la #urnizorii de la care nu s-au primit #acturi. 3)1 ""m alaje" - cu valoarea la pre de %nre(istrare a am alajelor achiziionate de la #urnizorii de la care nu s-au primit #acturi. 442) "'a$a pe valoarea ad!u(at! nee$i(i il!" - cu ta$a pe valoarea ad!u(at! nee$i(i il! a#erent! cump!r!rilor e#ectuate pentru care nu au sosit #acturi. *32 ""lte valori" - cu valoarea tim relor #iscale i potale, a iletelor de tratament i odihn!, a tichetelor i iletelor de c!l!torie, onurilor valorice pentru car urani auto, iletelor cu valoare nominal!, tichetelor de mas! i altor valori achiziionate de la #urnizorii de la care nu s-au primit #acturi. &-1 "+heltuieli cu materiile prime" - cu valoarea materiilor prime achiziionate, %n cazul #olosirii metodei inventarului intermitent, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &-2 "+heltuieli cu materialele consuma ile" - cu valoarea materialelor consuma ile achiziionate, %n cazul #olosirii metodei inventarului intermitent, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &1- "+heltuieli privind ener(ia i apa" - cu valoarea consumului de ener(ie i ap!, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &11 "+heltuieli cu %ntreinerea i reparaiile" - cu valoarea lucr!rilor de %ntreinere i reparaii e$ecutate, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &12 "+heltuieli cu chiriile" - cu sumele reprezent,nd chiriile datorate terilor pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &13 "+heltuieli cu primele de asi(urare" - cu valoarea primelor de asi(urare datorate terilor pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &22 "+heltuieli privind comisioanele i onorariile" - cu valoarea comisioanelor i onorariilor datorate terilor, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &23 "+heltuieli de protocol, reclam! i pu licitate" - cu sumele care privesc aciunile de protocol, reclam! i pu licitate datorate terilor, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &24 "+heltuieli cu transportul de unuri i personal" - cu sumele care privesc transportul de unuri i transportul colectiv de personal, datorate terilor, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &2& "+heltuieli potale i ta$e de telecomunicaii" - cu valoarea serviciilor potale i a ta$elor de telecomunicaii datorate terilor, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &2) ""lte cheltuieli cu serviciile e$ecutate de teri" - cu sumele datorate pentru alte servicii e$ecutate de teri, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &24 ""lte cheltuieli autorizate prin dispoziii le(ale" - cu sumele datorate terilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispoziii le(ale, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. &&* "+heltuieli din di#erene de curs valutar" - la s#,ritul perioadei, cu di#erenele de curs valutar ne#avora ile rezultate din reevaluarea #urnizorilor - #acturi nesosite %n valut!. &)2 "+heltuieli cu activele #i$e neamortiza ile" - cu valoarea de intrare a activelor #i$e care nu se supun amortiz!rii potrivit le(ii, pentru care urmeaz! s! se primeasc! #acturi. +ontul 4-) ".urnizori - #acturi nesosite" se de iteaz! prin creditul conturilor/ 4-1 ".urnizori" - cu valoarea #acturilor primite %n cazul %n care acestea au #ost evideniate anterior ca #acturi nesosite. 2&* "6enituri din di#erene de curs valutar" - la s#,ritul perioadei, cu di#erenele de curs valutar #avora ile rezultate din reevaluarea #urnizorilor - #acturi nesosite %n valut!. +ontul 4-4 ".urnizori - de itori" +u ajutorul acestui cont se ine evidena avansurilor acordate #urnizorilor pentru livr!ri de unuri, e$ecut!ri de lucr!ri i prest!ri de servicii. +ontul 4-4 ".urnizori - de itori" este un cont de activ. 0n de itul contului se %nre(istreaz! avansurile pl!tite #urnizorilor, iar %n credit, re(ularizarea avansurilor la primirea unurilor, e$ecutarea lucr!rilor sau prestarea serviciilor. :oldul de itor al contului e$prim! avansurile acordate #urnizorilor, nedecontate. +ontul se detaliaz! pe urm!toarele conturi sintetice de (radul II/ 4-41 ".urnizori - de itori pentru cump!r!ri de unuri de natura stocurilor"7 4-42 ".urnizori - de itori pentru prest!ri de servicii i e$ecut!ri de lucr!ri". +ontul 4-4 ".urnizori - de itori" se de iteaz! prin creditul conturilor/ 1&2 "0mprumuturi interne i e$terne contractate de autorit!ile administraiei pu lice locale" - cu avansurile acordate #urnizorilor %n contul unor livr!ri de unuri, e$ecut!ri de lucr!ri sau prest!ri de servicii. 1&3 "0mprumuturi interne i e$terne (arantate de autorit!ile administraiei pu lice locale" - cu avansurile acordate #urnizorilor %n contul unor livr!ri de unuri, e$ecut!ri de lucr!ri sau prest!ri de servicii. 1&4 "0mprumuturi interne i e$terne contractate de stat" - cu avansurile acordate #urnizorilor %n contul unor livr!ri de unuri, e$ecut!ri de lucr!ri sau prest!ri de servicii. 1&* "0mprumuturi interne i e$terne (arantate de stat" - cu avansurile acordate #urnizorilor %n contul unor livr!ri de unuri, e$ecut!ri de lucr!ri sau prest!ri de servicii. 4-1 ".urnizori"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 68 of 330

- cu valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, facturate la furnizori. 512 "Conturi la bnci" - cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 51 "!isponibil din mprumuturi interne "i externe contractate de stat" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 51# "!isponibil din mprumuturi interne "i externe $arantate de stat" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 515 "!isponibil din fonduri externe nerambursabile" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 51% "!isponibil din mprumuturi interne "i externe contractate de autorit&ile administra&iei publice locale" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 51' "!isponibil din mprumuturi interne "i externe $arante de autorit&ile administra&iei publice locale" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 51( ")mprumuturi pe termen scurt" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri ac*izi&ionate, lucrri executate "i servicii prestate din mprumuturi interne "i externe primite de la bu$etul local pentru investi&ii. 5 1 "Casa" - cu avansurile acordate n numerar furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 55+ "!isponibil din fonduri cu destina&ie special" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 551 "!isponibil din aloca&ii bu$etare cu destina&ie special" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 55, "!isponibil din cofinan&area de la bu$et aferent pro$ramelor-proiectelor finan&ate din fonduri externe nerambursabile" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 5%+ "!isponibil al institu&iilor publice finan&ate inte$ral din venituri proprii" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 5%1 "!isponibil al institu&iilor publice finan&ate din venituri proprii "i subven&ii" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 5%2 "!isponibil al activit&ilor finan&ate din venituri proprii" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. '%5 ".enituri din diferen&e de curs valutar" - la sf/r"itul perioadei, cu diferen&ele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor - debitori n valut. ''+ "0inan&area de la bu$et" - cu avansurile acordate furnizorilor, pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. Contul #+( "0urnizori - debitori" se crediteaz prin debitul conturilor1 #+1 "0urnizori" - cu valoarea avansurilor re$ularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrrilor sau serviciilor2 - cu valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire predate furnizorilor. %+, "C*eltuieli privind ambalajele" - cu valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, nerestituite furnizorilor ca urmare a de$radrii. %%5 "C*eltuieli din diferen&e de curs valutar" - cu diferen&ele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma ncasrii furnizorilor - debitori n valut2 - la sf/r"itul perioadei, cu diferen&ele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor - debitori n valut. 3rupa #1 "Clien&i "i conturi asimilate" 3rupa #1 "Clien&i "i conturi asimilate" cuprinde urmtoarele conturi1 #11 "Clien&i", #1 "4fecte de primit de la clien&i", #1, "Clien&i - facturi de ntocmit" "i #1( "Clien&i creditori". Contul #11 "Clien&i" Cu ajutorul acestui cont se &ine eviden&a decontrilor cu clien&ii pentru produsele v/ndute, lucrrile executate, serviciile prestate, pentru care s-au ntocmit facturi. Contul #11 "Clien&i" este un cont de activ. )n debitul contului se nre$istreaz sumele datorate de clien&i, pentru care s-au ntocmit facturi, iar n credit, sumele ncasate de la ace"tia. 5oldul debitor al contului reprezint sumele datorate de clien&i. Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de $radul 661 #111 "Clien&i cu termen sub 1 an"2 #112 "Clien&i cu termen peste 1 an"2 #11, "Clien&i incer&i sau n liti$iu". Contabilitatea analitic se &ine pe fiecare client. Clien&ii se $rupeaz n clien&i interni "i clien&i externi. Contul #11 "Clien&i" se debiteaz prin creditul conturilor1 +# "7ateriale rezerv de stat "i de mobilizare" - cu valoarea la cost de ac*izi&ie a materialelor rezerv de stat "i de mobilizare mprumutate "i pentru mprosptarea stocurilor. +5 "8mbalaje rezerv de stat "i de mobilizare" - cu valoarea la cost de ac*izi&ie a ambalajelor rezerv de stat "i de mobilizare mprumutate "i pentru mprosptarea stocurilor. #1, "Clien&i - facturi de ntocmit" - cu valoarea facturilor ntocmite ctre clien&i. #1( "Clien&i - creditori" - cu valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, facturate clien&ilor2 - cu valoarea avansurilor datorate de clien&i. ##2' "9axa pe valoarea adu$at colectat" - cu taxa pe valoarea adu$at colectat cuprins n facturi sau alte documente le$ale emise ctre clien&i. ##2, "9axa pe valoarea adu$at neexi$ibil" - cu taxa pe valoarea adu$at neexi$ibil aferent bunurilor livrate, lucrrilor executate "i serviciilor prestate, cu plata n rate. ##, "8lte datorii "i crean&e cu bu$etul" - cu sumele reprezent/nd venituri datorate bu$etelor. #%' "Creditori ai bu$etelor" - cu sumele de restituit contribuabililor dup acoperirea obli$a&iilor fa& de creditorii bu$etari. #'2 ".enituri nre$istrate n avans" - cu veniturile aferente exerci&iilor viitoare nre$istrate n avans. 5 2 "8lte valori" - cu valoarea nominal a tic*etelor de mas nefolosite, returnate ctre unit&ile emitente. '+1 ".enituri din v/nzarea produselor finite" - cu valoarea la pre& de v/nzare a produselor finite, animalelor "i psrilor livrate clien&ilor. '+2 ".enituri din v/nzarea semifabricatelor" - cu valoarea la pre& de v/nzare a semifabricatelor livrate clien&ilor. '+ ".enituri din v/nzarea produselor reziduale" - cu valoarea la pre& de v/nzare a produselor reziduale livrate clien&ilor. '+# ".enituri din lucrri executate "i servicii prestate" - cu valoarea lucrrilor executate "i serviciilor prestate clien&ilor. '+5 ".enituri din studii "i cercetri" - cu valoarea studiilor "i a contractelor de cercetare executate clien&ilor. '+% ".enituri din c*irii" - cu valoarea c*iriilor facturate clien&ilor. '+' ".enituri din v/nzarea mrfurilor" - cu valoarea la pre& de v/nzare a mrfurilor livrate clien&ilor. '+, ".enituri din activit&i diverse" - cu sumele reprezent/nd venituri din activit&i diverse. '1# ".enituri din crean&e reactivate "i debitori diver"i" - cu valoarea crean&elor reactivate.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 69 of 330

765 "Venituri din diferene de curs valutar" - la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clienilor n valut. ontul !"" " lieni" se crediteaz prin debitul conturilor# !"$ "%fecte de pri&it de la clieni" - cu valoarea efectelor co&erciale acceptate. !"' " lieni - creditori" - cu avansurile decontate cu clienii( - cu valoarea a&bala)elor care circul n siste& de restituire, pri&ite de la clieni. !!*7 "+a,a pe valoare adu-at colectat" - cu ta,a pe valoarea adu-at colectat aferent avansurilor pri&ite de la clieni. !!. "/lte datorii i creane cu bu-etul" - cu su&ele datorate bu-etului, virate acestuia. !67 " reditori ai bu-etelor" - cu ntre-irea preului bunului ad)udecat, cu ta,a de participare la licitaie depus de ad)udecatar. !7$ "0econtri din operaii n curs de clarificare" - cu su&ele clarificate reprezentnd creane ncasate. 5"" "Valori de ncasat" - cu valoarea cecurilor pri&ite de la clieni. 5"* " onturi la bnci" - cu su&ele ncasate de la clieni n contul de disponibil pentru livrri de bunuri, e,ecutri de lucrri sau prestri de servicii. 5*. "0isponibil din su&e ncasate n cursul procedurii de e,ecutare silit" - cu su&ele ncasate n contul de disponibil desc1is la unitile de trezorerie a statului reprezentnd su&e obinute din valorificarea bunurilor supuse e,ecutrii silite. 5*' "0isponibil din su&ele colectate pentru unele bu-ete" - cu su&ele ncasate reprezentnd venituri din vnzarea spaiilor co&erciale cu plata n rate, cuvenite bu-etului de stat i bu-etului local. 5$" " asa" - cu su&ele ncasate n nu&erar de la clieni. 552 "0isponibil din fonduri cu destinaie special" - cu su&ele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor e,ecutate i serviciilor prestate. 557 "0isponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a satului" - cu su&ele ncasate de la clieni din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului. 562 "0isponibil al instituiilor publice finanate inte-ral din venituri proprii" - cu su&ele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor e,ecutate i serviciilor prestate. 56" "0isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii" - cu su&ele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor e,ecutate i serviciilor prestate. 56* "0isponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu su&ele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor e,ecutate i serviciilor prestate. 65! "3ierderi din creane i debitori diveri" - cu su&ele trecute pe c1eltuieli cu ocazia scderii din eviden a clienilor inceri sau n liti-iu. 665 " 1eltuieli din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur&a ncasrii clienilor n valut( - la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienilor n valut. ontul !"$ "%fecte de pri&it de la clieni" u a)utorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu clienii pe baz de efecte co&erciale 4bilet la ordin, ca&bie, trata, etc.5. ontul !"$ "%fecte de pri&it de la clieni" este un cont de activ. 6n debitul contului se nre-istreaz su&ele datorate de clieni reprezentnd valoarea efectelor co&erciale acceptate, iar n credit, su&ele ncasate de la clieni. 7oldul debitor al contului reprezint valoarea efectelor co&erciale de pri&it. ontul !"$ "%fecte de pri&it de la clieni" se debiteaz prin creditul conturilor# !"" " lieni" - cu valoarea efectelor co&erciale acceptate. 765 "Venituri din diferene de curs valutar" - la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pri&it de la clieni n valut. ontul !"$ "%fecte de pri&it de la clieni" se crediteaz prin debitul conturilor# 5"" "Valori de ncasat" - cu valoarea efectelor co&erciale pri&ite de la clieni. 5"* " onturi la bnci" - cu su&ele ncasate de la clieni n contul de disponibil. 5*. "0isponibil din su&e ncasate n cursul procedurii de e,ecutare silit" - cu su&ele ncasate de la clieni n contul de disponibil. 552 "0isponibil din fonduri cu destinaie special" - cu su&ele ncasate de la clieni n contul de disponibil din fonduri cu destinaie special. 562 "0isponibil al instituiilor publice finanate inte-ral din venituri proprii" - cu su&ele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii. 56" "0isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii" - cu su&ele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii i subvenii. 56* "0isponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu su&ele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii. 665 " 1eltuieli din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur&a ncasrii efectelor de pri&it de la clieni n valut( - la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pri&it de la clieni n valut. ontul !". " lieni - facturi de ntoc&it" u a)utorul acestui cont se evideniaz decontrile cu clienii pentru bunurile livrate, serviciile prestate sau lucrrile e,ecutate pentru care nu s-au ntoc&it facturi. ontul !". " lieni - facturi de ntoc&it" este un cont de activ. 6n debitul contului se nre-istreaz valoarea prestaiilor pentru care nu s-au ntoc&it facturi, iar n credit, valoarea facturilor ntoc&ite ctre clieni. 7oldul debitor al contului reprezint valoarea bunurilor livrate, lucrrilor e,ecutate i serviciilor prestate pentru care nu s-au ntoc&it facturi. ontabilitatea analitic se ine pe fiecare client. lienii se -rupeaz n clieni interni i clieni e,terni. ontul !". " lieni - facturi de ntoc&it" se debiteaz prin creditul conturilor# !!*. "+a,a pe valoarea adu-at nee,i-ibil" - cu ta,a pe valoarea adu-at nee,i-ibil aferent bunurilor livrate, lucrrilor e,ecutate i serviciilor prestate, potrivit le-ii, pentru care nu s-au ntoc&it facturi. !7* "Venituri nre-istrate n avans" - cu veniturile din creane nre-istrate n avans. 72" "Venituri din vnzarea produselor finite" - cu valoarea la pre de vnzare a produselor finite, ani&alelor i psrilor livrate clienilor, pentru care nu s-au ntoc&it facturi. 72* "Venituri din vnzarea se&ifabricatelor" - cu valoarea la pre de vnzare a se&ifabricatelor livrate clienilor, pentru care nu s-au ntoc&it facturi. 72$ "Venituri din vnzarea produselor reziduale" - cu valoarea la pre de vnzare a produselor reziduale livrate clienilor, pentru care nu s-au ntoc&it facturi. 72! "Venituri din lucrri e,ecutate i servicii prestate" - cu valoarea lucrrilor e,ecutate i serviciilor prestate clienilor, pentru care nu s-au ntoc&it facturi. 725 "Venituri din studii i cercetri" - cu valoarea studiilor i contractelor de cercetare e,ecutate clienilor, pentru care nu s-au ntoc&it facturi. 726 "Venituri din c1irii" - cu valoarea c1iriilor de ncasat de la clieni, pentru care nu s-au ntoc&it facturi. 727 "Venituri din vnzarea &rfurilor" - cu valoarea la pre de vnzare a &rfurilor livrate clienilor, pentru care nu s-au ntoc&it facturi.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 70 of 330

708 "Venituri din activiti diverse" - cu sumele reprezentnd venituri din activiti diverse, pentru care nu s-au ntocmit facturi. 76 "Venituri din diferene de curs valutar" - la sfr!itul perioadei, cu diferenele de curs valutar favora"ile rezultate din reevaluarea clienilor - facturi de ntocmit n valut. #ontul $%8 "#lieni - facturi de ntocmit" se crediteaz prin de"itul conturilor& $%% "#lieni" - cu valoarea facturilor ntocmite ctre clieni. 66 "#'eltuieli din diferene de curs valutar" - la sfr!itul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavora"ile rezultate din reevaluarea clienilor - facturi de ntocmit n valut( - cu diferenele de curs valutar nefavora"ile rezultate n urma ncasrii clienilor facturi de ntocmit n valut. #ontul $%) "#lieni - creditori" #u a*utorul acestui cont se ine evidena avansurilor primite de la clieni pentru livrri de "unuri, e+ecutri de lucrri !i prestri de servicii. #ontul $%) "#lieni creditori" este un cont de pasiv. ,n creditul contului se nre-istreaz avansurile ncasate de la clieni, iar n de"it, decontarea avansurilor primite de la clieni. .oldul creditor al contului reprezint avansurile primite de la clieni !i nedecontate. #onta"ilitatea analitic se ine pe fiecare client - creditor. #lienii - creditori se -rupeaz n clieni interni !i clieni e+terni. #ontul $%) "#lieni - creditori" se crediteaz prin de"itul conturilor& $%% "#lieni" - cu valoarea am"ala*elor care circul n sistem de restituire, facturate clienilor( - cu valoarea avansurilor datorate de clieni. %/ "#onturi la "nci" - cu sumele ncasate, n contul de disponi"il, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de "unuri, e+ecutri de lucrri sau prestri de servicii. 0% "#asa" - cu sumele ncasate n numerar, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de "unuri, e+ecutri de lucrri !i prestri de servicii. 0 "1isponi"il din fonduri cu destinaie special" - cu sumele ncasate, n contul de disponi"il, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de "unuri, e+ecutri de lucrri !i prestri de servicii. 60 "1isponi"il al instituiilor pu"lice finanate inte-ral din venituri proprii" - cu sumele ncasate, n contul de disponi"il, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de "unuri, e+ecutri de lucrri !i prestri de servicii. 6% "1isponi"il al instituiilor pu"lice finanate din venituri proprii !i su"venii" - cu sumele ncasate, n contul de disponi"il, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de "unuri, e+ecutri de lucrri sau prestri de servicii. 6/ "1isponi"il al activitilor finanate din venituri proprii" - cu sumele ncasate, n contul de disponi"il, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de "unuri, e+ecutri de lucrri sau prestri de servicii. 66 "#'eltuieli din diferene de curs valutar" - la sfr!itul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavora"ile rezultate din reevaluarea clienilor - creditori n valut. #ontul $%) "#lieni - creditori" se de"iteaz prin creditul conturilor& $%% "#lieni" - cu avansurile decontate cu clienii( - cu valoarea am"ala*elor care circul n sistem de restituire, primite de la clieni. 708 "Venituri din activiti diverse" - cu valoarea am"ala*elor care circul n sistem de restituire, nerestituite de clieni. 76 "Venituri din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar favora"ile rezultate n urma ac'itrii datoriilor n valut( - la sfr!itul perioadei, cu diferenele de curs valutar favora"ile rezultate din reevaluarea clienilor - creditori n valut. 2rupa $/ "3ersonal !i conturi asimilate" 2rupa $/ "3ersonal !i conturi asimilate" cuprinde urmtoarele conturi& $/% "3ersonal - salarii datorate", $// "3ensionari - pensii datorate", $/0 "3ersonal a*utoare !i indemnizaii datorate", $/$ "4omeri - indemnizaii datorate", $/ "5vansuri acordate personalului", $/6 "1repturi de personal neridicate", $/7 "6eineri din salarii !i din alte drepturi datorate terilor", $/8 "5lte datorii !i creane n le-tur cu personalul", $/) "7ursieri !i doctoranzi". #ontul $/% "3ersonal - salarii datorate" #u a*utorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu salariaii instituiei pentru salariile !i celelalte drepturi de personal cuvenite. #ontul $/% "3ersonal salarii datorate" este un cont de pasiv. ,n creditul contului se nre-istreaz salariile !i alte drepturi de personal sta"ilite prin statele de salarii iar n de"it sumele pltite efectiv, reinerile din salarii !i salariile neridicate. .oldul creditor al contului reprezint sumele datorate salariailor rmase neac'itate la sfr!itul lunii. #onta"ilitatea analitic se asi-ur cu a*utorul statelor de salarii, distinct pentru sume acordate din fondul de salarii !i din contri"uia de asi-urri sociale. #ontul $/% "3ersonal - salarii datorate" se crediteaz prin de"itul contului& 6$% "#'eltuieli cu salariile personalului" - cu salariile !i alte drepturi salariale cuvenite personalului an-a*at. #ontul $/% "3ersonal - salarii datorate" se de"iteaz prin creditul conturilor& $/ "5vansuri acordate personalului" - cu sumele reinute pe statele de salarii reprezentnd avansurile acordate salariailor. $/6 "1repturi de personal neridicate" - cu salariile !i alte drepturi salariale neridicate n termenul le-al de plat. $/7 "6eineri din salarii !i din alte drepturi datorate terilor" - cu sumele reinute de la salariai, datorate terilor, reprezentnd c'irii, cumprri cu plata n rate, etc. datorate terilor. $/8 "5lte datorii !i creane n le-tura cu personalul" - cu sumele reinute din salarii pentru stin-erea de"itelor datorate instituiei( - cu -araniile -estionare reinute personalului, potrivit le-ii. $0% "5si-urri sociale" - cu contri"uiile asi-urailor pentru asi-urri sociale, reinute din salarii, potrivit le-ii( - cu contri"uiile asi-urailor pentru asi-urrile sociale de sntate reinute din salarii, potrivit le-ii. $07 "5si-urri pentru !oma*" - cu contri"uiile an-a*ailor la "u-etul asi-urrilor pentru !oma*, reinute din salarii. $$$ "8mpozit pe venitul din salarii !i din alte drepturi" - cu sumele datorate "u-etului reprezentnd impozit pe venitul din salarii reinut din drepturile "ne!ti cuvenite salariailor, potrivit le-ii. %/ "#onturi la "nci" - cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii !i alte drepturi cuvenite potrivit le-ii. %0 "1isponi"il din mprumuturi interne !i e+terne contractate de stat" - cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii !i alte drepturi, cuvenite potrivit le-ii. %$ "1isponi"il din mprumuturi interne !i e+terne -arantate de stat" - cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii !i alte drepturi, cuvenite potrivit le-ii. 0% "#asa" - cu sumele pltite n numerar salariailor reprezentnd salarii !i alte drepturi cuvenite potrivit le-ii. % "1isponi"il din alocaii "u-etare cu destinaie special" - cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii !i alte drepturi cuvenite potrivit le-ii. 60 "1isponi"il al instituiilor pu"lice finanate inte-ral din venituri proprii" - cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii !i alte drepturi cuvenite potrivit le-ii. 6% "1isponi"il al instituiilor pu"lice finanate din venituri proprii !i su"venii" - cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii !i alte drepturi cuvenite potrivit le-ii. 6/ "1isponi"il al activitilor finanate din venituri proprii" - cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii !i alte drepturi cuvenite potrivit le-ii. 770 "9inanarea de la "u-et" - cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii !i alte drepturi cuvenite potrivit le-ii. #ontul $// "3ensionari - pensii datorate" #u a*utorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu pensionarii, pentru pensiile !i celelalte drepturi cuvenite, potrivit le-ii. #ontul $// "3ensionari - pensii datorate" este un cont de pasiv. ,n creditul contului se nre-istreaz drepturile de pensie !i alte drepturi prevzute de le-e cuvenite pensionarilor, iar n de"it, sumele pltite efectiv, reinerile din pensii !i drepturile de pensie neridicate. #ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de -radul 88& $//% "3ensionari civili - pensii datorate"(

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 71 of 330

4222 "Pensionari militari - pensii datorate" Contul 422 "Pensionari - pensii datorate" se crediteaz prin debitul conturilor: 676 "Asigurri sociale" - cu pensiile de asigurri sociale, pensii i a utoare !"#$, datorate pensionarilor, militarilor i altor persoane% Contul 422 "Pensionari - pensii datorate" se debiteaz prin creditul conturilor: 426 "&repturi de personal neridicate" - cu pensiile i alte drepturi neridicate 'n termenul legal de plat% 427 "$e(ineri din salarii i din alte drepturi datorate ter(ilor" - cu sumele re(inute de la pensionari, datorate ter(ilor% 42) "Alte datorii i crean(e 'n legtur cu personalul" - cu sumele re(inute pensionarilor pentru stingerea debitelor *a( de institu(ie% 444 "!mpozit pe +enitul din salarii i din alte drepturi" - cu sumele datorate bugetului reprezent,nd impozit pe +enitul din pensie% 77- ".inan(are de la buget" - cu sumele pltite reprezent,nd pensii i alte drepturi cu+enite potri+it legii% Contul 42/ "Personal - a utoare i indemniza(ii datorate" Cu a utorul acestui cont se (ine e+iden(a a utoarelor de boal pentru incapacitate temporar de munc, a celor pentru 'ngri irea copilului, a a utoarelor de deces i a altor a utoare acordate% Contul 42/ "Personal - a utoare i indemniza(ii datorate" este un cont de pasi+% 0n creditul contului se 'nregistreaz sumele datorate personalului sub *orm de a utoare, iar 'n debit, plata a utoarelor, re(inerile din a utoare i a utoarele rmase neridicate% 1oldul creditor al contului reprezint a utoarele datorate salaria(ilor% Contabilitatea analitic se (ine cu a utorul tatelor de plat pri+ind acordarea acestor drepturi bneti% Contul 42/ "Personal - a utoare i indemniza(ii datorate" se crediteaz prin debitul conturilor: 4/2 "Asigurri sociale" - cu sumele datorate personalului, reprezent,nd a utoare suportate din contribu(iile anga atorilor pentru asigurri sociale 3indemniza(ii de boal pentru incapacitate temporar de munc, a celor pentru 'ngri irea copilului, a a utoarelor de deces i a altor a utoare acordate4% Contul 42/ "Personal - a utoare i indemniza(ii datorate" se debiteaz prin creditul conturilor: 425 "A+ansuri acordate personalului" - cu sumele re(inute pe tatele de plat pentru a utoare materiale i indemniza(ii reprezent,nd a+ansuri acordate% 426 "&repturi de personal neridicate" - cu a utoare i indemniza(ii neridicate 'n termenul legal de plat% 427 "$e(ineri din salarii i din alte drepturi datorate ter(ilor" - cu sumele re(inute din a utoare i indemniza(ii datorate ter(ilor% 42) "Alte datorii i crean(e 'n legtur cu personalul" - cu sumele re(inute din a utoare i indemniza(ii pentru stingerea debitelor datorate institu(iei% 4/2 "Asigurri sociale" - cu contribu(iile asigura(ilor pentru asigurri sociale de stat re(inute din a utoare i indemniza(ii, potri+it legii6 - cu contribu(iile asigura(ilor pentru asigurrile sociale de sntate re(inute din a utoare i indemniza(ii potri+it legii% 444 "!mpozit pe +enitul din salarii i din alte drepturi" - cu sumele datorate bugetului reprezent,nd impozit pe +enitul din a utoare i indemniza(ii cu+enite salaria(ilor, potri+it legii% 5/2 "Casa" - cu sumele pltite 'n numerar personalului reprezent,nd a utoare i indemniza(ii cu+enite potri+it legii% 77- ".inan(area de la buget" - cu sumele pltite prin +irament salaria(ilor reprezent,nd a utoare i indemniza(ii% Contul 425 "A+ansuri acordate personalului" Cu a utorul acestui cont se (ine e+iden(a decontrilor cu personalul pentru a+ansurile acordate din salarii i din alte drepturi salariale cu+enite acestuia% Contul 425 "A+ansuri acordate personalului" este un cont de acti+% 0n debit se 'nregistreaz a+ansurile pltite personalului, iar 'n credit re(inerea a+ansurilor din salarii% 1oldul debitor al contului reprezint a+ansurile acordate i nedecontate% Contabilitatea analitic se (ine cu a utorul listelor de plat, distinct pentru sume acordate din *ondul de salarii i din contribu(ia de asigurri sociale% Contul 425 "A+ansuri acordate personalului" se debiteaz prin creditul conturilor: 426 "&repturi de personal neridicate" - cu a+ansurile neridicate 'n termenul legal de plat% 522 "Conturi la bnci" - cu a+ansurile pltite personalului, prin +irament% 52/ "&isponibil din 'mprumuturi interne i e7terne contractate de stat" - cu a+ansurile pltite personalului, prin +irament% 524 "&isponibil din 'mprumuturi interne i e7terne garantate de stat" - cu a+ansurile pltite personalului, prin +irament% 5/2 "Casa" - cu sumele pltite 'n numerar personalului, reprezent,nd a+ansuri din salarii i alte drepturi% 56- "&isponibil al institu(iilor publice *inan(ate integral din +enituri proprii" - cu a+ansurile pltite personalului, prin +irament% 562 "&isponibil al institu(iilor publice *inan(ate din +enituri proprii i sub+en(ii" - cu a+ansurile pltite personalului, prin +irament% 562 "&isponibil al acti+it(ilor *inan(ate din +enituri proprii" - cu a+ansurile pltite personalului, prin +irament% 77- ".inan(area de la buget" - cu a+ansurile pltite personalului prin +irament% Contul 425 "A+ansuri acordate personalului" se crediteaz prin debitul conturilor: 422 "Personal - salarii datorate" - cu sumele re(inute pe tatele de plat reprezent,nd a+ansurile acordate salaria(ilor% 42/ "Personal - a utoare i indemniza(ii datorate" - cu sumele re(inute pe tatele de plat pentru a utoare materiale i indemniza(ii reprezent,nd a+ansuri acordate% Contul 426 "&repturi de personal neridicate" Cu a utorul acestui cont se (ine e+iden(a salariilor, a utoarelor, indemniza(iilor i pensiilor neridicate 'n termenul legal% Contul 426 "&repturi de personal neridicate" este un cont de pasi+% 0n creditul contului se 'nregistreaz salariile, a utoarele, indemniza(iile i pensiile neridicate 'n termenul legal, iar 'n debit plata acestora sau prescrierea% 1oldul creditor al contului reprezint drepturi de personal neridicate% Contul 426 "&repturi de personal neridicate" se crediteaz prin debitul conturilor: 422 "Personal - salarii datorate" - cu salariile i alte drepturi salariale neridicate 'n termenul legal de plata% 422 "Pensionari - pensii datorate" - cu pensiile i alte drepturi neridicate 'n termenul legal de plat% 42/ "Personal - a utoare i indemniza(ii datorate" - cu a utoare i indemniza(ii neridicate 'n termenul legal de plat% 424 "8omeri - indemniza(ii datorate" - cu indemniza(iile de oma neridicate% 425 "A+ansuri acordate personalului" - cu a+ansurile neridicate 'n termenul legal de plat% Contul 426 "&repturi de personal neridicate" se debiteaz prin creditul conturilor: 44) "Alte datorii i crean(e cu bugetul" - cu salariile, pensiile, a utoarele, indemniza(iile i alte drepturi neridicate, prescrise, datorate bugetului potri+it legii% 522 "Conturi la bnci" - cu sumele ac9itate personalului, prin +irament, e+iden(iate anterior ca drepturi de personal neridicate% 52/ "&isponibil din 'mprumuturi interne i e7terne contractate de stat" - cu sumele ac9itate personalului, prin +irament e+iden(iate anterior ca drepturi de personal neridicate% 524 "&isponibil din 'mprumuturi interne i e7terne garantate de stat" - cu sumele ac9itate personalului, prin +irament, e+iden(iate anterior ca drepturi de personal neridicate%

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 72 of 330

531 "Casa" - cu sumele achitate n numerar personalului, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. 552 "Disponibil pentru sume de mandat i sume n depo it" - cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. 5!" "Disponibil al instituiilor publice #inanate inte$ral din venituri proprii" - cu sumele achitate personalului, prin virament evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. 5!1 "Disponibil al instituiilor publice #inanate din venituri proprii i subvenii" - cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. 5!2 "Disponibil al activit%ilor #inanate din venituri proprii" - cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. &&" "'inanarea de la bu$et" - cu sumele achitate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. Contul (2& ")eineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor" Cu a*utorul acestui cont se ine evidena reinerilor i popririlor din salarii, datorate terilor. Contul (2& ")eineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor" este un cont de pasiv. +n creditul contului se nre$istrea % sumele reinute de la salariai datorate terilor, iar n debit, sumele achitate terilor. ,oldul creditor al contului repre int% sumele reinute de la salariai datorate terilor. Contul se detalia % pe urm%toarele conturi sintetice de $radul --. (2&1 ")eineri din salarii datorate terilor"/ (2&2 ")eineri din pensii datorate terilor"/ (2&3 ")eineri din alte drepturi datorate terilor". Contul (2& ")eineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor" se creditea % prin debitul conturilor. (21 "0ersonal - salarii datorate" - cu sumele reinute de la salariai, datorate terilor, repre ent1nd chirii, cump%r%ri cu plata n rate, etc. datorate terilor. (22 "0ensionari - pensii datorate" - cu sumele reinute de la pensionari, datorate terilor. (23 "0ersonal - a*utoare i indemni aii datorate" - cu sumele reinute din a*utoare i indemni aii, datorate terilor. Contul (2& ")eineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor" se debitea % prin creditul conturilor. 512 "Conturi la b%nci" - cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, repre ent1nd reineri sau popriri din salarii. 513 "Disponibil din mprumuturi interne i e2terne contractate de stat" - cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, repre ent1nd reineri sau popriri din salarii. 51( "Disponibil din mprumuturi interne i e2terne $arantate de stat" - cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, repre ent1nd reineri sau popriri din salarii. 5!" "Disponibil al instituiilor publice #inanate inte$ral din venituri proprii" - cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, repre ent1nd reineri sau popriri din salarii. 5!1 "Disponibil al instituiilor publice #inanate din venituri proprii i subvenii" - cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, repre ent1nd reineri sau popriri din salarii. 5!2 "Disponibil al activit%ilor #inanate din venituri proprii" - cu sumele achitate terilor, din contul de disponibil, repre ent1nd reineri sau popriri din salarii. &&" "'inanarea de la bu$et" - cu sumele achitate terilor, repre ent1nd reineri sau popriri din salarii. Contul (23 "4lte datorii i creane n le$%tur% cu personalul" Cu a*utorul acestui cont se ine evidena decont%rilor cu salariaii la ncheierea e2erciiului #inanciar, precum i a altor creane i datorii n le$%tur% cu personalul. Contul (23 "4lte datorii i creane n le$%tur% cu personalul" este un cont bi#uncional. +n creditul contului se nre$istrea % sumele datorate salariailor sub #orm% de a*utoare 5tichete de mas%6, stimulente sau alte drepturi pentru care nu s-au ntocmit tate de plat%, determinate de activitatea e2erciiului #inanciar care urmea % s% se ncheie, inclusiv indemni aiile pentru concediile de odihn% nee#ectuate p1n% la ncheierea e2erciiului #inanciar. +n debit se nre$istrea % sumele achitate personalului, evideniate anterior n acest cont sau sumele datorate de personal repre ent1nd chirii i consumuri care constituie venitul instituiei, precum i sumele datorate provenind din avansuri ne*usti#icate, salarii i sporuri necuvenite, a*utoare de boal% necuvenite, restituirea $araniilor i dob1n ilor datorate $estionarilor. ,oldul debitor al contului repre int% sumele datorate de personal instituiei, iar soldul creditor al contului repre int% sumele datorate de instituie personalului. Contul se detalia % n urm%toarele conturi sintetice de $radul --. (231 "4lte datorii n le$%tur% cu personalul"/ (232 "4lte creane n le$%tur% cu personalul". Contul (23 "4lte datorii i creane n le$%tur% cu personalul" se creditea % prin debitul conturilor. (21 "0ersonal - salarii datorate" - cu sumele reinute din salarii pentru stin$erea debitelor datorate instituiei/ - cu $araniile $estionare de reinut personalului, potrivit le$ii. (22 "0ensionari - pensii datorate" - cu sumele reinute pensionarilor pentru stin$erea debitelor datorate instituiei. (23 "0ersonal - a*utoare i indemni aii datorate" - cu sumele reinute din a*utoare i indemni aii pentru stin$erea debitelor datorate instituiei. (2( "7omeri - indemni aii datorate" - cu sumele reinute omerilor pentru stin$erea debitelor datorate instituiei publice. 531 "Casa" - cu sumele ncasate de la salariai, evideniate anterior n acest cont. !(1 "Cheltuieli cu salariile personalului" - la s#1ritul e2erciiului #inanciar, cu indemni aiile pentru concediile de odihn% nee#ectuate p1n% la nchiderea e2erciiului #inanciar. !(5 "Cheltuieli privind asi$ur%rile sociale" - la s#1ritul e2erciiului #inanciar, cu contribuiile pentru asi$ur%ri sociale a#erente concediilor de odihn% nee#ectuate p1n% la nchiderea e2erciiului #inanciar. !(& "Cheltuieli din #ondul destinat stimul%rii personalului" - cu cheltuielile e#ectuate din #ondul destinat stimul%rii personalului. Contul (23 "4lte datorii i creane n le$%tur% cu personalul" se debitea % prin creditul conturilor. ((2& "8a2a pe valoarea ad%u$at% colectat%" - cu ta2a pe valoarea ad%u$at% colectat% a#erent% sumelor datorate privind debite ale salariailor. ((3 "4lte datorii i creane cu bu$etul" - cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, care se vars% la bu$et, potrivit le$ii/ - cu partea din valoarea imputaiei de recuperat de la personal repre ent1nd di#erena dintre valoarea de nlocuire i cea contabil% a bunului imputat, care urmea % s% se vire e la bu$et. 531 "Casa" - cu sumele achitate personalului, evideniate anterior ca drepturi de personal. 532 "4lte valori" - cu valoarea tichetelor i biletelor de c%l%torie i a altor valori acordate personalului. 5(2 "4vansuri din tre orerie" - cu sumele datorate de personal privind avansuri ne*usti#icate. &"! "9enituri din chirii" - cu sumele datorate de salariai repre ent1nd chirii care constituie venituri ale instituiei. &1: "4lte venituri operaionale" - cu sumele datorate de personal repre ent1nd debite din salarii, a*utoare i indemni aii, sporuri necuvenite i avansuri ne*usti#icate, n situaia n care constituie venit al instituiei/ - cu imputaiile de recuperat de la personal, la valoarea contabil% a bunului imputat, n situaia n care constituie venit al instituiei/ - cu cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportat% de personal. Contul (2: ";ursieri i doctoran i" Cu a*utorul acestui cont se ine evidena decont%rilor cu elevii, studenii i doctoran ii pentru drepturile sub #orm% de burse acordate n con#ormitate cu re$lement%rile le$ale n vi$oare. Contul (2: ";ursieri i doctoran i" este un cont de pasiv. +n creditul contului se nre$istrea % sumele datorate bursierilor i

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 73 of 330

doctoranzilor, iar n debit, sumele achitate acestora din disponibilitile bneti ale instituiei. Soldul creditor al contului reflect sumele datorate. Contul 429 " ursieri i doctoranzi" se crediteaz prin debitul conturilor! "#9 "$lte cheltuieli" % cu bursele acordate ele&ilor, studenilor i doctoranzilor, pe baza tatelor de plat ntocmite. Contul 429 " ursieri i doctoranzi" se debiteaz prin creditul conturilor! 4"2 "Creditori" % cu bursele neridicate n termen de ctre ele&i, studeni i doctoranzi care se pltesc ulterior. '() "Casa" % cu sumele pltite n numerar ele&ilor, studenilor i doctoranzilor, reprezent*nd bursele acordate potri&it re+lementrilor n &i+oare. ##, "-inanarea de la bu+et" % cu sumele pltite prin &irament ele&ilor, studenilor i doctoranzilor reprezent*nd burse acordate potri&it re+lementrilor n &i+oare. .rupa 4( "$si+urri sociale, protecia social i conturi asimilate" .rupa 4( "$si+urri sociale, protecia social i conturi asimilate" cuprinde urmtoarele conturi! 4() "$si+urri sociale", 4(# "$si+urri pentru oma/", 4(0 "$lte datorii sociale". Contul 4() "$si+urri sociale" Cu a/utorul acestui cont se ine e&idena decontrilor pri&ind contribuiile an+a/atorilor pentru asi+urri sociale, contribuiile an+a/ailor pentru asi+urri sociale, contribuiile an+a/atorilor pentru asi+urrile sociale de sntate, contribuiile an+a/ailor pentru asi+urrile sociale de sntate, contribuiile an+a/atorilor pentru accidente de munc i boli profesionale i contribuiile an+a/atorilor pentru concedii i indemnizaii. Contul 4() "$si+urri sociale" este un cont de pasi&. 1n creditul contului se nre+istreaz contribuiile an+a/atorilor i an+a/ailor pentru asi+urri sociale, asi+urrile sociale de sntate, contribuiile an+a/atorilor pentru accidente de munc i boli profesionale i contribuiile an+a/atorilor pentru concedii i indemnizaii iar n debit sumele pltite n contul acestor contribuii. ___________ Paragraful a fost introdus prin linia din Ordin nr. 556/2006 ncepnd cu 22.05.2006. Soldul creditor al contului reprezint contribuiile datorate i neachitate de an+a/ator i asi+urai la bu+etul asi+urrilor sociale. Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de +radul 22! 4()) "Contribuiile an+a/atorilor pentru asi+urri sociale" 4()2 "Contribuiile asi+urailor pentru asi+urri sociale" 4()( "Contribuiile an+a/atorilor pentru asi+urri sociale de sntate" 4()4 "Contribuiile asi+urailor pentru asi+urri sociale de sntate" 4()' "Contribuiile an+a/atorilor pentru accidente de munc i boli profesionale". 4()# "Contribuiile an+a/atorilor pentru concedii i indemnizaii". ___________ Paragraful a fost introdus prin linia din Ordin nr. 556/2006 ncepnd cu 22.05.2006. Contul 4() "$si+urrile sociale" se crediteaz prin debitul conturilor! 42) "3ersonal % salarii datorate" % cu contribuiile asi+urailor pentru asi+urri sociale, reinute din drepturile salariale, potri&it le+ii4 % cu contribuiile asi+urailor pentru asi+urrile sociale de sntate reinute din drepturile salariale, potri&it le+ii4 42( "3ersonal % a/utoare i indemnizaii datorate" % cu contribuiile asi+urailor pentru asi+urri sociale reinute din a/utoare i indemnizaii, potri&it le+ii4 % cu contribuiile asi+urailor pentru asi+urrile sociale de sntate reinute din a/utoare i indemnizaii, potri&it le+ii. "4' "Cheltuieli pri&ind asi+urrile sociale" % cu contribuiile an+a/atorilor pentru asi+urrile sociale de stat, potri&it le+ii4 % cu contribuiile an+a/atorilor pentru asi+urrile sociale de sntate, potri&it le+ii4 % cu contribuiile an+a/atorilor pentru accidente de munc i boli profesionale, potri&it le+ii. % cu contribuiile an+a/atorilor pentru concedii i indemnizaii. ___________ Linia a fost introdus prin linia din Ordin nr. 556/2006 ncepnd cu 22.05.2006. Contul 4() "$si+urri sociale" se debiteaz prin creditul conturilor! 42( "3ersonal % a/utoare i indemnizaii datorate" % cu sumele datorate personalului, reprezent*nd a/utoare suportate din contribuiile an+a/atorilor pentru asi+urri sociale 5a/utoare de boal pentru incapacitate temporar de munc, a celor pentru n+ri/irea copilului, a a/utoarelor de deces i a altor a/utoare acordate6. % cu sumele datorate personalului, reprezent*nd a/utoare sociale suportate din contribuia an+a/atorului pentru concedii i indemnizaii. ___________ Linia a fost introdus prin linia din Ordin nr. 556/2006 ncepnd cu 22.05.2006. ')2 "Conturi la bnci" % cu sumele &irate bu+etului asi+urrilor sociale reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la -ondului naional unic de asi+urri sociale de sntate. ')( "7isponibil din mprumuturi interne i e8terne contractate de stat" % cu sumele &irate bu+etului asi+urrilor sociale reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la -ondului naional unic de asi+urri sociale de sntate. ')4 "7isponibil din mprumuturi interne i e8terne +arantate de stat" % cu sumele &irate bu+etului asi+urrilor sociale reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la -ondului naional unic de asi+urri sociale de sntate. '') "7isponibil din alocaii bu+etare cu destinaie special" % cu sumele &irate bu+etului asi+urrilor sociale reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la -ondului naional unic de asi+urri sociale de sntate. '", "7isponibil al instituiilor publice finanate inte+ral din &enituri proprii" % cu sumele &irate bu+etului asi+urrilor sociale reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la -ondului naional unic de asi+urri sociale de sntate. '") "7isponibil al instituiilor publice finanate din &enituri proprii i sub&enii" % cu sumele &irate bu+etului asi+urrilor sociale reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la -ondului naional unic de asi+urri sociale de sntate. '"2 "7isponibil al acti&itilor finanate din &enituri proprii" % cu sumele &irate bu+etului asi+urrilor sociale reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la -ondului naional unic de asi+urri sociale de sntate. ##, "-inanarea de la bu+et" % cu sumele &irate reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la bu+etul asi+urrilor sociale asi+urri sociale de sntate. ___________ Paragraful a fost modificat prin linia din Norm metodologic din /0 /20 ncepnd cu !.0 bu+etul asi+urrilor sociale de stat i la bu+etul bu+etul asi+urrilor sociale de stat i la bu+etul bu+etul asi+urrilor sociale de stat i la bu+etul bu+etul asi+urrilor sociale de stat i la bu+etul bu+etul asi+urrilor sociale de stat i la bu+etul bu+etul asi+urrilor sociale de stat i la bu+etul bu+etul asi+urrilor sociale de stat i la bu+etul de stat i la bu+etul -ondului naional unic de

.20

Contul 4(# "$si+urri pentru oma/" Cu a/utorul acestui cont se ine e&idena decontrilor pri&ind contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor pentru oma/ respecti& contribuiile an+a/atorilor la fondul de +arantare pentru plata creanelor salariale, potri&it le+ii. Contul 4(# "$si+urri pentru oma/" este un cont de pasi&. 1n creditul contului se nre+istreaz contribuiile an+a/atorilor i asi+urailor la bu+etul asi+urrilor pentru oma/ iar n debit sumele pltite n contul acestor contribuii. Soldul creditor al contului reprezint sumele datorate i neachitate de an+a/atori i de asi+urai la bu+etul asi+urrilor pentru oma/. ___________ Paragraful a fost introdus prin linia din Ordin nr. 6"!/2006 ncepnd cu 0 .0 .200#. Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de +radul 22!

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 74 of 330

4(#) "Contribuiile an+a/atorilor pentru asi+urri de oma/" 4(#2 "Contribuiile asi+urailor pentru asi+urri de oma/" 4(#( "Contribuiile an+a/atorilor la fondul de +arantare pentru plata creanelor salariale" ___________ Paragraful a fost introdus prin linia din Ordin nr. 6"!/2006 ncepnd cu 0 .0 .200#. Contul 4(# "$si+urri pentru oma/" se crediteaz prin debitul conturilor! 42) "3ersonal % salarii datorate" % cu contribuiile an+a/ailor la bu+etul asi+urrilor pentru oma/, reinute din salariu. "4' "Cheltuieli pri&ind asi+urrile sociale" % cu contribuiile an+a/atorilor la bu+etul asi+urrilor de oma/, potri&it le+ii. % cu contribuiile an+a/atorilor la fondul de +arantare pentru plata creanelor salariale4 ___________ Linia a fost introdus prin linia din Ordin nr. 6"!/2006 ncepnd cu 0 .0 .200#. Contul 4(# "$si+urri pentru oma/" se debiteaz prin creditul conturilor! ')2 "Conturi la bnci" % cu sumele &irate reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la bu+etul asi+urrilor pentru oma/. ')( "7isponibil din mprumuturi interne i e8terne contractate de stat" % cu sumele &irate reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la bu+etul asi+urrilor pentru oma/. ')4 "7isponibil din mprumuturi interne i e8terne +arantate de stat" % cu sumele &irate reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la bu+etul asi+urrilor pentru oma/. '') "7isponibil din alocaii bu+etare cu destinaie special" % cu sumele &irate reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la bu+etul asi+urrilor pentru oma/. '", "7isponibil al instituiilor publice finanate inte+ral din &enituri proprii" % cu sumele &irate reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la bu+etul asi+urrilor pentru oma/. '") "7isponibil al instituiilor publice finanate din &enituri proprii i sub&enii" % cu sumele &irate reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la bu+etul asi+urrilor pentru oma/. '"2 "7isponibil al acti&itilor finanate din &enituri proprii" % cu sumele &irate reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la bu+etul asi+urrilor pentru oma/. ##, "-inanarea de la bu+et" % cu sumele &irate reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor i ale asi+urailor la bu+etul asi+urrilor pentru oma/. % cu sumele &irate reprezent*nd contribuiile an+a/atorilor la fondul de +arantare pentru plata creanelor salariale. ___________ Linia a fost introdus prin linia din Ordin nr. 6"!/2006 ncepnd cu 0 .0 .200#. Contul 4(0 "$lte datorii sociale" Cu a/utorul acestui cont se ine e&idena altor datorii ale instituiilor publice 5drepturi pentru donatorii de s*n+e, alocaii i alte a/utoare pentru copii, alocaia suplimentar pentru familiile cu mai muli copii, alocaia de ncredinare i plasament familial, a/utorul anual pentru &eteranii de rzboi, alocaia familial complementar, protecia persoanelor cu handicap, a/utoare sociale, a/utorul pentru nclzirea locuinei, renta &ia+er, alocaii i indemnizaii pentru persoanele cu handicap, alte drepturi stabilite prin dispoziii le+ale6. Contul 4(0 "$lte datorii sociale" este un cont de pasi&. 1n creditul contului se nre+istreaz sumele reprezent*nd a/utoare sociale datorate altor cate+orii de persoane, iar n debit, sumele achitate acestor persoane. Soldul creditor al contului e8prima datoriile ctre alte cate+orii de persoane. Contul 4(0 "$lte datorii sociale" se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi! "## "$/utoare sociale" % cu sumele datorate unor persoane fizice 5drepturi pentru donatorii de s*n+e, alocaii i alte a/utoare pentru copii, a/utor pentru nclzirea locuinei, protecia persoanelor cu handicap, a/utoare sociale etc.6 Contul 4(0 "$lte datorii sociale" se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi! '() "Casa" % cu sumele pltite n numerar reprezent*nd alte datorii sociale. ##, "-inanarea de la bu+et" % cu sumele &irate asi+urrilor sociale reprezent*nd alte datorii sociale. .rupa 44 " u+etul statului, bu+etul local, bu+etul asi+urrilor sociale de stat i conturi asimilate" .rupa 44 " u+etul statului, bu+etul local, bu+etul asi+urrilor sociale de stat i conturi asimilate" cuprinde urmtoarele conturi! 44, "Cote defalcate din impozitul pe &enit pentru echilibrarea bu+etelor locale", 44) "Sume ncasate pentru bu+etul capitalei", 442 "9a8a pe &aloarea adu+at", 444 "2mpozit pe &enitul din salarii i din alte drepturi", 44" "$lte impozite, ta8e i &rsminte asimilate", 440 "$lte datorii i creane cu bu+etul". Contul 442 "9a8a pe &aloarea adu+at" 2nstituiile publice, care potri&it le+ii sunt pltitoare de ta8 pe &aloarea adu+at e&ideniaz operaiunile pri&ind ta8a pe &aloarea adu+at cu a/utorul contului 442 "9a8a pe &aloarea adu+at" care se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de +radul 22! 442( "9a8a pe &aloarea adu+at de plat"4 4424 "9a8a pe &aloarea adu+at de recuperat"4 442" "9a8a pe &aloarea adu+at deductibil"4 442# "9a8a pe &aloarea adu+at colectat"4 4420 "9a8a pe &aloarea adu+at nee8i+ibil". Contul 442 "9a8a pe &aloarea adu+at" este un cont bifuncional. Contul 442( "9a8a pe &aloarea adu+at de plat" Cu a/utorul acestui cont se ine e&idena ta8ei pe &aloarea adu+at datorat bu+etului statului. Contul 442( "9a8a pe &aloarea adu+at de plat" este un cont de pasi&, n creditul contului se nre+istreaz, la sf*ritul lunii, ta8a pe &aloarea adu+at datorat bu+etului statului, rezultat ca diferena ntre ta8a pe &aloarea adu+at colectat 5mai mare6 i ta8a pe &aloarea adu+at deductibil 5mai mic6, iar n debit, ta8a pe &aloarea adu+at &irat la bu+etul statului. Soldul creditor al contului reprezint ta8a pe &aloarea adu+at e8i+ibil la plat. Contul 442( "9a8a pe &aloarea adu+at de plat" se crediteaz prin debitul contului! 442# "9a8a pe &aloarea adu+at colectat" % la sf*ritul lunii, cu ta8a pe &aloarea adu+at datorat bu+etului statului, reprezent*nd diferena ntre ta8a pe &aloarea adu+at colectat 5mai mare6 i ta8a pe &aloarea adu+at deductibil 5mai mica6. Contul 442( "9a8a pe &aloarea adu+at de plat" se debiteaz prin creditul conturilor! '20 "7isponibil din sume ncasate n cursul procedurii de e8ecutare silit" % cu ta8a pe &aloarea adu+at ncasat &irat la bu+etul de stat. 4424 "9a8a pe &aloarea adu+at de recuperat" % cu ta8a pe &aloarea adu+at de recuperat, compensat. '() "Casa" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat n numerar bu+etului de stat. '', "7isponibil din fonduri cu destinaie special" % cu ta8a pe &aloarea adu+at &irat bu+etului statului. '", "7isponibil al instituiilor publice finanate inte+ral din &enituri proprii" % cu ta8a pe &aloarea adu+at &irat bu+etului statului. '") "7isponibil al instituiilor publice finanate din &enituri proprii i sub&enii" % cu ta8a pe &aloarea adu+at &irat bu+etului statului. '"2 "7isponibil al acti&itilor finanate din &enituri proprii" % cu ta8a pe &aloarea adu+at &irat bu+etului statului. Contul 4424 "9a8a pe &aloarea adu+at de recuperat" Cu a/utorul acestui cont se ine e&idena ta8ei pe &aloarea adu+at de recuperat de la bu+etul statului. Contul 4424 "9a8a pe &aloarea adu+at de recuperat" este cont de acti&. 1n debitul contului se nre+istreaz, la sf*ritul lunii, ta8a pe &aloarea adu+at de recuperat de la bu+etul de stat rezultat ca diferena ntre ta8a pe &aloarea adu+at colectat 5mai mic6 i ta8a pe &aloarea adu+at deductibil 5mai mare6, iar n credit, ta8a pe &aloarea adu+at recuperat de la bu+etul statului. Soldul debitor al contului reprezint ta8a pe &aloarea adu+at rmas de recuperat de la bu+etul statului.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 75 of 330

Contul 4424 "9a8a pe &aloarea adu+at de recuperat" se debiteaz prin creditul contului! 442" "9a8a pe &aloarea adu+at deductibil" % la sf*ritul lunii, cu ta8a pe &aloarea adu+at de recuperat de la bu+etul statului, reprezent*nd diferena dintre ta8a pe &aloarea adu+at deductibil 5mai mare6 i ta8a pe &aloarea adu+at colectat 5mai mic6. Contul 4424 "9a8a pe &aloarea adu+at de recuperat" se crediteaz prin debitul conturilor! 442( "9a8a pe &aloarea adu+at de plat" % cu ta8a pe &aloarea adu+at de recuperat, compensat. '', "7isponibil din fonduri cu destinaie special" % cu ta8a pe &aloarea adu+at ncasat de la bu+etul statului. '", "7isponibil al instituiilor publice finanate inte+ral din &enituri proprii" % cu ta8a pe &aloarea adu+at ncasat de la bu+etul statului. '") "7isponibil al instituiilor publice finanate din &enituri proprii i sub&enii" % cu ta8a pe &aloarea adu+at ncasat de la bu+etul statului. '"2 "7isponibil al acti&itilor finanate din &enituri proprii" % cu ta8a pe &aloarea adu+at ncasat de la bu+etul statului. Contul 442" "9a8a pe &aloarea adu+at deductibil" Cu a/utorul acestui cont se ine e&idena ta8ei pe &aloarea adu+at nscris n facturile emise de furnizori pentru bunurile achiziionate, lucrrile e8ecutate i ser&iciile prestate. Contul 442" "9a8a pe &aloarea adu+at deductibil" este un cont de acti&. 1n debitul contului se nre+istreaz ta8a pe &aloarea adu+at deductibil potri&it re+lementrilor le+ale, iar n credit, suma dedus din ta8a pe &aloarea adu+at colectat, suma ce urmeaz a se recupera de la bu+etul statului, precum i prorata din ta8a pe &aloarea adu+at de&enit nedeductibil pentru operaiunile scutite de ta8a pe &aloarea adu+at. Contul nu prezint sold la sf*ritul lunii. Contul 442" "9a8a pe &aloarea adu+at deductibil" se debiteaz prin creditul conturilor! 4,) "-urnizori" % cu ta8a pe &aloarea adu+at deductibil cuprins n facturi sau alte documente le+ale emise de furnizori. 4,4 "-urnizori de acti&e fi8e" % cu ta8a pe &aloarea adu+at deductibil cuprins n facturi sau alte documente le+ale emise de furnizorii de acti&e fi8e. 4420 "9a8a pe &aloarea adu+at nee8i+ibil" % cu ta8a pe &aloarea adu+at aferent cumprrilor de bunuri i ser&icii cu plata n rate, de&enit e8i+ibil. ')2 "Conturi la bnci" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat din contul de disponibil or+anelor &amale pentru bunurile i ser&iciile din import. ')( "7isponibil din mprumuturi interne i e8terne contractate de stat" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat din contul de disponibil autoritilor &amale pentru bunurile i ser&iciile din import. ')4 "7isponibil din mprumuturi interne i e8terne +arantate de stat" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat din contul de disponibil autoritilor &amale pentru bunurile i ser&iciile din import. ')" "7isponibil din mprumuturi interne i e8terne contractate de autoritile administraiei publice locale" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat din contul de disponibil autoritilor &amale pentru bunurile i ser&iciile din import. ')# "7isponibil din mprumuturi interne i e8terne +arantate de autoritile administraiei publice locale" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat din contul de disponibil autoritilor &amale pentru bunurile i ser&iciile din import. '() "Casa" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat n numerar autoritilor &amale pentru bunurile i ser&iciile din import. '42 "$&ansuri de trezorerie" % cu ta8a pe &aloarea adu+at deductibil aferent bunurilor i ser&iciilor decontate din a&ansuri de trezorerie. '', "7isponibil din fonduri cu destinaie special" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat din contul de disponibil autoritilor &amale pentru bunurile i ser&iciile din import. '", "7isponibil al instituiilor publice finanate inte+ral din &enituri proprii" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat din contul de disponibil autoritilor &amale pentru bunurile i ser&iciile din import. '") "7isponibil al instituiilor publice finanate din &enituri proprii i sub&enii" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat din contul de disponibil autoritilor &amale pentru bunurile i ser&iciile din import. '"2 "7isponibil al acti&itilor finanate din &enituri proprii" % cu ta8a pe &aloarea adu+at achitat din contul de disponibil autoritilor &amale pentru bunurile i ser&iciile din import. Contul 442" "9a8a pe &aloarea adu+at deductibil" se crediteaz prin debitul conturilor! 4424 "9a8a pe &aloarea adu+at de recuperat" % la sf*ritul lunii, cu ta8a pe &aloarea adu+at de recuperat de la bu+etul statului, reprezent*nd diferena dintre ta8a pe &aloarea adu+at deductibil 5mai mare6 i ta8a pe &aloarea adu+at colectat 5mai mic6. 442# "9a8a pe &aloarea adu+at colectat" % cu sumele deductibile din ta8a pe &aloarea adu+at colectat potri&it le+ii. "(' "Cheltuieli cu alte impozite, ta8e i &rsminte asimilate" % cu prorata din ta8a pe &aloarea adu+at deductibil de&enit nedeductibil. Contul 442# "9a8a pe &aloarea adu+at colectat" Cu a/utorul acestui cont se ine e&idena sumelor datorate bu+etului statului reprezent*nd ta8a pe &aloarea adu+at aferent &*nzrilor de bunuri, e8ecutrilor de lucrri sau prestrilor de ser&icii. Contul 442# "9a8a pe &aloarea adu+at colectat" este un cont de pasi&. 1n creditul contului se nre+istreaz, n cursul lunii, ta8a pe &aloarea adu+at aferent &*nzrilor de bunuri, e8ecutrilor de lucrri i prestrilor de ser&icii ctre clieni, iar n debit, ta8a pe &aloarea adu+at reprezent*nd dreptul de deducere al unitii, precum i ta8a pe &aloarea adu+at datorat bu+etului statului. Contul nu prezint sold la sf*ritul lunii. Contul 442# "9a8a pe &aloarea adu+at colectat" se crediteaz prin debitul conturilor! 4)) "Clieni" % cu ta8a pe &aloarea adu+at colectat cuprins n facturi sau alte documente le+ale emise ctre clieni. 420 "$lte datorii i creane n le+tur cu personalul" % cu ta8a pe &aloarea adu+at colectat aferent sumelor datorate pri&ind debite ale salariailor. 4420 "9a8a pe &aloarea adu+at nee8i+ibil" % cu ta8a pe &aloarea adu+at nee8i+ibil, de&enit e8i+ibil. '() "Casa" % cu ta8a pe &aloarea adu+at colectat aferent ncasrilor n numerar, reprezent*nd &*nzrile de bunuri, e8ecutrile de lucrri i prestrile de ser&icii. "(' "Cheltuieli cu alte impozite, ta8e i &rsminte asimilate" % cu ta8a pe &aloarea adu+at colectat aferent bunurilor i ser&iciilor folosite n scop personal sau predate cu titlu +ratuit, cea aferent lipsurilor peste normele le+ale neimputabile, precum i cea aferent bunurilor i ser&iciilor acordate salariailor sub forma a&anta/elor n natur. Contul 442# "9a8a pe &aloarea adu+at colectat" se debiteaz prin creditul conturilor! 4)) "Clieni" % cu ta8a pe &aloarea adu+at colectat aferent a&ansurilor primite de la clieni. 442( "9a8a pe &aloarea adu+at de plat" % la sf*ritul lunii, cu ta8a pe &aloarea adu+at datorat bu+etului statului, reprezent*nd diferena ntre ta8a pe &aloarea adu+at colectat 5mai mare6 i ta8a pe &aloarea adu+at deductibil 5mai mic6. 442" "9a8a pe &aloarea adu+at deductibil" % cu sumele deductibile din ta8a pe &aloarea adu+at colectat potri&it le+ii. Contul 4420 "9a8a pe &aloarea adu+at nee8i+ibil" Cu a/utorul acestui cont se ine e&idena ta8ei pe &aloarea adu+at nee8i+ibil, rezultat din &*nzrile i cumprrile de bunuri, ser&icii i lucrri efectuate cu plata n rate, precum i ta8a pe &aloarea adu+at inclus n preul de &*nzare cu amnuntul la instituiile care in e&idena mrfurilor la acest pre. Contul 4420 "9a8a pe &aloarea adu+at nee8i+ibil" este un cont bifuncional. 1n creditul contului se nre+istreaz ta8a pe &aloarea adu+at nscris n facturile emise pentru bunurile li&rate sau ser&iciile prestate ce urmeaz a se ncasa n lunile urmtoare sau prin decontri succesi&e, ta8a pe &aloarea adu+at aferent preului de &*nzare cu amnuntul pentru mrfurile achiziionate de ctre unitile comerciale cu amnuntul, n cazul n care e&idena +estiunii se ine la preul de &*nzare cu amnuntul, inclusi& ta8a pe &aloarea adu+at aferent cumprrilor de bunuri i ser&icii cu plata n rate de&enit e8i+ibil, iar n debit, ta8a pe &aloarea adu+at aferent &*nzrilor de bunuri i ser&icii cu plata n rate de&enit e8i+ibil, ta8a pe &aloarea adu+at aferent mrfurilor &*ndute prin unitile comerciale cu amnuntul, n cazul n care e&idena +estiunii se ine la preul de &*nzare cu amnuntul, precum i ta8a pe &aloarea adu+at aferent cumprrilor de bunuri i ser&icii cu plata n rate. Soldul contului reprezint ta8a pe &aloarea adu+at nee8i+ibil. Contul 4420 "9a8a pe &aloarea adu+at nee8i+ibil" se crediteaz prin debitul conturilor!

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 76 of 330

371 "Mrfuri" - cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent mrfurilor intrate n gestiune, n situaia n care evidena mrfurilor se ine la pre cu amnuntul. 11 "!lieni" - cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent bunurilor livrate, lucrrilor executate "i serviciilor prestate, cu plata n rate. 1# "!lieni - facturi de ntocmit" - cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent bunurilor livrate, lucrrilor executate "i serviciilor prestate, potrivit legii, pentru care nu s-au ntocmit facturi. $% "&axa pe valoarea adugat deductibil" - cu taxa pe valoarea adugat aferent cumprrilor de bunuri "i servicii cu plata n rate, devenit exigibil. !ontul $# "&axa pe valoarea adugat neexigibil" se debitea' prin creditul conturilor( 371 "Mrfuri" - cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent mrfurilor v)ndute, lips, calamitate sau donate, n situaia n care evidena mrfurilor se ine la preul cu amnuntul. *1 "+urni'ori" - cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent cumprrilor efectuate cu plata n rate sau prin decontri succesive. * "+urni'ori de active fixe" - cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent cumprrilor de active fixe cu plata n rate. *# "+urni'ori - facturi nesosite" - cu taxa pe valoarea adugat neexigibil aferent cumprrilor efectuate pentru care nu au sosit facturi. $7 "&axa pe valoarea adugat colectat" - cu taxa pe valoarea adugat neexigibil, devenit exigibil. !ontul ",mpo'it pe venitul din salarii "i din alte drepturi" !u a-utorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu bugetul statului privind impo'itul pe venitul din salarii "i din alte drepturi datorate bugetului statului. !ontul ",mpo'it pe venitul din salarii "i din alte drepturi" este un cont de pasiv. .n creditul contului se nregistrea' sumele datorate bugetului repre'ent)nd impo'it pe venitul din salarii "i din alte drepturi, iar n debit, sumele virate la buget. /oldul creditor al contului repre'int sumele datorate bugetului. !ontul ",mpo'it pe venitul din salarii "i din alte drepturi" se creditea' prin debitul conturilor( $1 "0ersonal - salarii datorate" - cu sumele datorate bugetului repre'ent)nd impo'it pe venitul din salarii reinut din drepturile bne"ti cuvenite salariailor, potrivit legii. $$ "0ensionari - pensii datorate" - cu sumele datorate bugetului repre'ent)nd impo'it pe venitul din pensie. $3 "0ersonal - a-utoare "i indemni'aii datorate" - cu sumele datorate bugetului repre'ent)nd impo'it pe venitul din a-utoare "i indemni'aii cuvenite salariailor, potrivit legii. !ontul ",mpo'it pe venitul din salarii" se debitea' prin creditul conturilor( 1%* "2isponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" - cu sumele virate la buget repre'ent)nd impo'it pe venitul din salarii, a-utoare "i indemni'aii. 1%1 "2isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii "i subvenii" - cu sumele virate la buget repre'ent)nd impo'it pe venitul din salarii, a-utoare "i indemni'aii. 1%$ "2isponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu sumele virate bugetului repre'ent)nd impo'it pe venitul din salarii, a-utoare "i indemni'aii. 77* "+inanarea de la buget" - cu sumele virate la buget repre'ent)nd impo'it pe venitul din salarii "i din alte drepturi. !ontul % "3lte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate" !u a-utorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impo'itele, taxele "i vrsmintele asimilate. !ontul % "3lte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate" este un cont de pasiv. .n creditul contului se nregistrea' valoarea altor impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate, datorate bugetului, iar n debit, plile efectuate bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate. /oldul creditor al contului repre'int sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale repre'ent)nd alte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate. !ontabilitatea analitic se ine distinct pentru bugetul statului "i bugetele locale, iar n cadrul acestora pe feluri de impo'ite. !ontul % "3lte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate" se creditea' prin debitul conturilor( $13 ",nstalaii te4nice, mi-loace de transport, animale "i plantaii" - cu valoarea taxelor vamale aferente instalaiilor te4nice, mi-loacelor de transport, animalelor ac4i'iionate din import. $1 "Mobilier, aparatur birotic, ec4ipamente de protecie a valorilor umane "i materiale "i alte active fixe corporale" - cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului, aparaturii birotice, ec4ipamentelor de protecie a valorilor umane "i materiale "i altor active fixe corporale aprovi'ionate din import. 3*1 "Materii prime" - cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovi'ionate din import. 3*$ "Materiale consumabile" - cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovi'ionate din import. 3*3 "Materiale de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de inventar aprovi'ionate din import. 3%1 "3nimale "i psri" - cu valoarea taxelor vamale aferente ac4i'iiei de animale "i psri din import. 371 "Mrfuri" - cu valoarea taxelor vamale aferente mrfurilor aprovi'ionate din import. 3#1 "3mbala-e" - cu valoarea taxelor vamale aferente ambala-elor aprovi'ionate din import. %31 "!4eltuieli cu alte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate" - cu valoarea altor impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale dup ca'. !ontul % "3lte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate" se debitea' prin creditul conturilor( 1%* "2isponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dup ca', repre'ent)nd alte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate. 1%1 "2isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii "i subvenii" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dup ca', repre'ent)nd alte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate. 1%$ "2isponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, dup ca', repre'ent)nd alte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate. 77* "+inanarea de la buget" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale repre'ent)nd alte impo'ite, taxe "i vrsminte asimilate. !ontul # "3lte datorii "i creane cu bugetul" !u a-utorul acestui cont se ine evidena altor datorii "i creane cu bugetul. !ontul # "3lte datorii "i creane cu bugetul" este un cont bifuncional. .n creditul contului se nregistrea' alte datorii fa de buget, iar n debit, alte creane fa de buget. /oldul creditor al contului repre'int sumele datorate de instituie bugetului, iar soldul debitor sumele datorate de buget instituiei. !ontul se detalia' pe urmtoarele conturi sintetice de gradul ,,( #1 "3lte datorii fa de buget"5 #$ "3lte creane privind bugetul". !ontul # "3lte datorii "i creane cu bugetul" se creditea' prin debitul conturilor( 3*$ "Materiale consumabile" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile re'ultate din scoaterea din funciune a activelor fixe ac4i'iionate din alocaii bugetare, care urmea' a se vira la buget. 3*3 "Materiale de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar re'ultate din scoaterea din funciune a activelor fixe ac4i'iionate din alocaii bugetare, care urmea' a se vira la buget. *1 "+urni'ori" - cu sumele datorate furni'orilor, cuvenite bugetului dup prescrierea lor. 11 "!lieni" - cu sumele repre'ent)nd venituri datorate bugetului. $% "2repturi de personal neridicate" - cu salariile, pensiile, a-utoarele, indemni'aiile "i alte drepturi neridicate, prescrise, datorate bugetului potrivit legii.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 77 of 330

428 "Alte datorii i creane n legtur cu personalul" - cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, care se vars la buget, potrivit legii; - cu partea din valoarea imputaiei de recuperat de la personal reprezent nd di!erena dintre valoarea de nlocuire i cea contabil a bunului, care urmeaz s se vireze la buget" 4#$ "%ebitori" - cu partea din valoarea imputaiei de recuperat de la teri reprezent nd di!erena dintre valoarea de nlocuire i cea contabil a bunului imputat, care urmeaz s se vireze la buget; 4#2 "&reditori" - cu sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului dup prescrierea lor" '$2 "&onturi la bnci" - cu dob nda ncasat la disponibilul din cont care urmeaz s se vireze la buget" '$8 "%ob nzi" - cu dob nzi de primit a!erente disponibilitilor din conturi care urmeaz a se vira la buget" '2( "Alte datorii i creane cu bugetul" - cu sumele ncasate reprezent nd creane bugetare ncasate prin intermediul cardurilor; - cu sumele ncasate reprezent nd venituri ale bugetului de stat" ')$ "&asa" - cu plusul de numerar constatat n casierie cu ocazia inventarierii i care urmeaz a se vira la buget" '#* "%isponibil al instituiilor publice !inanate integral din venituri proprii" - cu sumele ncasate de la buget reprezent nd vrsminte e!ectuate n plus" '#$ "%isponibil al instituiilor publice !inanate din venituri proprii i subvenii" - cu sumele ncasate de la buget reprezent nd vrsminte e!ectuate n plus" '#2 "%isponibil al activitilor !inanate din venituri proprii" - cu sumele ncasate de la buget reprezent nd vrsminte e!ectuate n plus" ++* ",inanarea de la buget" - cu sumele ncasate de la buget reprezent nd vrsminte e!ectuate n plus n e-erciiul curent" &ontul 448 "Alte datorii i creane cu bugetul" se debiteaz prin creditul conturilor. 4$$ "&lieni" - cu sumele datorate bugetului, virate acestuia" 4#$ "%ebitori" - cu sumele virate la buget de ctre debitori, reprezent nd venituri ale bugetului, pe baza documentelor prezentate de acetia; - cu valoarea deconturilor de c/eltuieli depuse de titularii de avans pentru 0usti!icarea avansurilor primite" '$2 "&onturi la bnci" - cu sumele virate bugetului reprezent nd alte datorii !a de acesta" '28 "%isponibil din sume ncasate n cursul procedurii de e-ecutare silit" - cu sumele virate la bugetul de stat, n termenul prevzut de lege, a ta-ei pe valoarea adugat" '2( "%isponibil din sumele colectate pentru unele bugete" - cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au !ost ncasate" ''* "%isponibil din !onduri cu destinaie special" - cu sumele virate la buget reprezent nd alte datorii !a de acesta" ''$ "%isponibil din alocaii bugetare cu destinaie special" - cu sumele virate la buget reprezent nd alte datorii !a de acesta" ''+ "%isponibil din valori!icarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului" - cu sumele virate n contul bugetului de stat, potrivit legii" '#* "%isponibil al instituiilor publice !inanate integral din venituri proprii" - cu sumele virate la buget reprezent nd alte datorii !a de acesta" '#$ "%isponibil al instituiilor publice !inanate din venituri proprii i subvenii" - cu sumele virate la buget reprezent nd alte datorii !a de acesta" '#2 "%isponibil al activitilor !inanate din venituri proprii" - cu sumele virate la buget reprezent nd alte datorii !a de acesta" ++* ",inanarea de la buget" - cu sumele virate la buget reprezent nd alte datorii !a de acesta" 1rupa 4' "%econtri cu &omunitatea 2uropean privind !ondurile nerambursabile - 34A52, 6A3A5%, 763A, etc"" 1rupa 4' "%econtri cu &omunitatea 2uropean privind !ondurile nerambursabile - 34A52, 6A3A5%, 763A, etc"" - cuprinde urmtoarele conturi. 4'* "6ume de primit i de restituit &omisiei 2uropene8altor donatori - 34A52, 6A3A5%, 763A, 796:5;<29:2 6:5;&:;5A=2, ,>9%;57 329:5; A157&;=:;5? @7 A=:2 ,>9%;57", 4'$ "6ume de primit i de restituit ,ondului 9aional", 4'2 "6ume datorate Ageniilor de 7mplementare", 4') "6ume de primit i de restituit Autoritilor de 7mplementare", 4'4 "6ume de primit i de restituit bene!iciarilor", 4'' "6ume de primit i de restituit bugetului Aco!inanare, indisponibiliti temporare de !onduri de la &omisia 2uropeanB", 4'# "6ume de primit de la bugetul de stat pentru c/eltuieli neeligibile", 4'+ "6ume de recuperat de la Ageniile de 7mplementare", 4'8 "6ume de primit de la Agenii8Autoriti de implementare"" ___________ Paragraful a fost modificat prin punctul 4.4.(2) din Norm metodologic din 08/04/2011 ncep nd cu 18.04.2011. &ontul 4'8 "6ume de primit de la Agenii8Autoriti de 7mplementare" &u a0utorul acestui cont, instituiile publice - bene!iciari !inali - in evidena sumelor de primit de la Agenii8Autoriti de 7mplementare, reprezent nd !onduri e-terne nerambursabile, pe baza cererilor de !onduri" &ontul 4'8 "6ume de primit de la Agenii8Autoriti de 7mplementare" este un cont de activ" Cn debit se nregistreaz sumele de primit de la Agenii8 Autoriti de 7mplementare iar n credit se nregistreaz sumele primite" 6oldul debitor re!lect sumele de primit, pe baza cererilor de !onduri" &ontul 4'8 "6ume de primit de la Agenii8Autoriti de 7mplementare" se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi. ++4 ",inanarea din !onduri e-terne nerambursabile" - cu sumele de primit de la Agenii8Autoriti de 7mplementare reprezent nd !onduri e-terne nerambursabile, pe baza cererilor de !onduri" &ontul 4'8 "6ume de primit de la Agenii8Autoriti de 7mplementare" se crediteaz prin debitul contului. '$' "%isponibil din !onduri e-terne nerambursabile" - cu sumele primite de la Agenii8Autoriti de 7mplementare reprezent nd !onduri e-terne nerambursabile" 1rupa 4# "%ebitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor" 1rupa 4# "%ebitori i creditori diveri, debitori i creditori ai bugetelor" cuprinde urmtoarele conturi. 4#$ "%ebitori", 4#2 "&reditori", 4#) "&reane ale bugetului de stat", 4#4 "&reane ale bugetului local", 4#' "&reane ale bugetului asigurrilor sociale de stat", 4## "&reane ale bugetelor !ondurilor speciale" 4#+ "&reditori ai bugetelor", 4#8 "Cmprumuturi acordate potrivit legii", 4#( "%ob nzi a!erente mprumuturilor acordate"" &ontul 4#$ "%ebitori" &u a0utorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu tere persoane privind creanele pe baz de titluri e-ecutorii, precum i a celor care provin din alte operaii" &ontul 4#$ "%ebitori" este un cont de activ" Cn debitul contului se nregistreaz drepturile instituiei publice !a de debitori iar n credit sumele ncasate, precum i cele sczute n urma insolvabilitii sau prescrierii, potrivit dispoziiilor legale" 6oldul debitor al contului reprezint sumele nencasate de la debitori" &ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 77. 4#$$ "%ebitori sub $ an"; 4#$2 "%ebitori peste $ an"" &ontul 4#$ "%ebitori" se debiteaz prin creditul conturilor. $)' ",ondul de risc" - cu !ondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de ncasat de la bene!iciarii mprumuturilor garantate, potrivit legii, din dob nzile i penalitile de nt rziere aplicate pentru neplata n termen de ctre bene!iciarii mprumuturilor garantate, a comisioanelor i respectiv a ratelor scadente, dob nzilor i comisioanelor a!erente" $#$ "Cmprumuturi din emisiunea de obligaiuni" - cu suma mprumuturilor obinute la valoarea de rambursare a obligaiunilor emise" )*4 "<ateriale rezerv de stat i de mobilizare" - cu valoarea la cost de ac/iziie a materialelor rezerv de stat i de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii" )*' "Ambala0e rezerv de stat i de mobilizare"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 78 of 330

- cu valoarea la cost de achiziie a ambalajelor rezerv de stat i de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii. 448 "Alte datorii i creane cu bugetul" - cu partea din valoarea imputaiei de recuperat de la teri reprezentnd di erena dintre valoarea de !nlocuire i cea contabil a bunului imputat" care urmeaz s se vireze la buget. #$% "&isponibil din sume colectate pentru unele bugete" - cu sumele !ncasate reprezentnd ta'a asupra mijloacelor de transport mar cu masa total ma'im autorizat de peste ($ tone" cuvenit bugetului local. ### "&isponibil al ondului de risc" - cu sumele achitate instituiilor inanatoare reprezentnd rate scadente la !mprumuturi garantate de unitile administrativ-teritoriale. )(4 "*enituri din creane reactivate i debitori diveri" - cu valoarea debitelor reactivate. )+4 "*enituri din investiii inanciare cedate" - cu valoarea investiiilor inanciare cedate, - cu di erenele avorabile dintre valoarea contabil a investiiilor inanciare i preul de cesiune. )+# "*enituri din di erene de curs valutar" - la s ritul perioadei" cu di erenele de curs valutar avorabile rezultate din reevaluarea debitorilor !n valut. )++ "*enituri din dobnzi" - cu dobnzile a erente sumelor datorate de ctre debitorii diveri. )+8 "Alte venituri inanciare" - cu alte venituri inanciare datorate de ctre debitorii diveri. ))- ".inanarea de la buget" - cu suma cheltuielilor de e'ecutare silit !nregistrate !n sarcina debitorului" avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare. )%( "*enituri din valori icarea unor bunuri ale statului" - cu valoarea activelor i'e corporale i necorporale vndute. /ontul 4+( "&ebitori" se crediteaz prin debitul conturilor0 4$4 "1omeri - indemnizaii datorate" - cu sumele reinute omerilor pentru stingerea debitelor datorate instituiei publice. 448 "Alte datorii i creane cu bugetul" - cu sumele virate la buget de ctre debitori" reprezentnd venituri ale bugetului" pe baza documentelor prezentate de acetia, - cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justi icarea avansurilor primite. - cu cheltuielile de e'ecutare silit acoperite din sumele obinute din valori icarea bunurilor supuse e'ecutrii silite a debitorilor" precum i din ta'a de participare la licitaie nerestituit" potrivit legii. #($ "/onturi la bnci" - cu sumele !ncasate de la debitori !n contul de disponibil. #$- "&isponibil al bugetului de stat" - cu sumele !ncasate reprezentnd valoarea titlurilor de participare i a altor titluri imobilizate vndute. #$% "&isponibil din sumele !ncasate pentru unele bugete" - cu sumele !ncasate reprezentnd ta'a asupra mijloacelor de transport mar cu masa total ma'im autorizat de peste ($ tone" cuvenit bugetului local. #2( "/asa" - cu sumele !ncasate !n numerar de la debitori. ##- "&isponibil din onduri cu destinaie special" - cu sumele !ncasate de la debitori !n contul de disponibil. ##( "&isponibil din alocaii bugetare cu destinaie special" - cu sumele !ncasate de la debitori !n contul de disponibil. ### "&isponibil al ondului de risc" - cu comisioanele !ncasate de la bene iciarii !mprumuturilor garantate" potrivit legii, - cu sumele !ncasate reprezentnd dobnzile i penalitile de !ntrziere, - cu sumele !ncasate reprezentnd rambursri de rate achitate de autoritile administraiei publice locale !n contul bene iciarilor !mprumuturilor garantate. #+- "&isponibil al instituiilor publice inanate integral din venituri proprii" - cu sumele !ncasate de la debitori !n contul de disponibil. #+( "&isponibil al instituiilor publice inanate din venituri proprii i subvenii" - cu sumele !ncasate de la debitori !n contul de disponibil. #+$ "&isponibil al activitilor inanate din venituri proprii" - cu sumele !ncasate de la debitori !n contul de disponibil. +-( "/heltuieli cu materiile prime" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +-$ "/heltuieli cu materialele consumabile" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +-2 "/heltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +-+ "/heltuieli privind animalele i psrile" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +-) "/heltuieli privind mr urile" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +-8 "/heltuieli privind ambalajele" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +(- "/heltuieli privind energia i apa" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +(( "/heltuieli cu !ntreinerea i reparaiile" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +($ "/heltuieli cu chiriile" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +(2 "/heltuieli cu primele de asigurare" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +$$ "/heltuieli privind comisioanele i onorariile" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +$2 "/heltuieli de protocol" reclam i publicitate" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +$4 "/heltuieli cu transportul de bunuri i personal" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +$+ "/heltuieli potale i ta'e de telecomunicaii" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +$) "/heltuieli cu serviciile bancare i asimilate" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +$8 "Alte cheltuieli cu serviciile e'ecutate de teri" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +$% "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. +#4 "3ierderi din creane i debitori diveri" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative, - cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scderii din eviden a debitorilor. +#8 "Alte cheltuieli operaionale" - la s ritul perioadei" cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului" pe baza documentelor justi icative. ++# "/heltuieli din di erene de curs valutar" - cu di erenele de curs valutar ne avorabile rezultate !n urma !ncasrii debitorilor !n valut, - la s ritul perioadei" cu di erenele de curs valutar ne avorabile rezultate !n urma reevalurii debitorilor !n valut. ))- ".inanarea de la buget"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 79 of 330

- cu sumele ncasate de la debitori n contul de finanare n cazul n care privesc anul curent. Contul 462 "Creditori" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu tere persoane privind datoriile pe baz de titluri executorii precum !i a celor care provin din alte operaii. Contul 462 "Creditori" este un cont de pasiv. "n creditul contului se nre#istreaz obli#aiile instituiei publice fa de creditori iar n debit sumele pltite acestora. $oldul creditor al contului reprezint sumele datorate creditorilor. Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de #radul %%& 462' "Creditori sub ' an"( 4622 "Creditori peste ' an". Contul 462 "Creditori" se crediteaz prin debitul conturilor& 42) "*ursieri !i doctoranzi" - cu bursele neridicate n termen de ctre elevi studeni !i doctoranzi care se pltesc ulterior. +'2 "Conturi la bnci" - cu sumele ncasate n contul de disponibil necuvenite( - cu sumele ncasate n contul de disponibil pentru operaiuni care se efectueaz n contul terilor potrivit dispoziiilor le#ale. +,' "Casa" - cu sumele ncasate n numerar necuvenite( ++- ".isponibil din fonduri cu destinaie special" - cu sumele ncasate n contul de disponibil necuvenite. ++' ".isponibil din alocaii bu#etare cu destinaie special" - cu sumele ncasate n contul de disponibil necuvenite. ++2 ".isponibil pentru sume de mandat !i sume n depozit" - cu sumele primite de la alte instituii !i a#eni economici n vederea efecturii unor operaiuni de mandat. ++/ ".isponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului" - cu sumele acordate n baza 0otr1rii judectore!ti rmase definitive reprezent1nd contravaloarea bunurilor nele#al confiscate sau intrate potrivit le#ii n proprietatea privat a statului 2n cazul n care bunurile au fost valorificate3. +6- ".isponibil al instituiilor publice finanate inte#ral din venituri proprii" - cu sumele ncasate n contul de disponibil necuvenite. +6' ".isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii !i subvenii" - cu sumele ncasate n contul de disponibil necuvenite. +62 ".isponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu sumele ncasate n contul de disponibil necuvenite. 66+ "C0eltuieli din diferene de curs valutar" - la finele perioadei cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii creditorilor n valut. 6/6 "4si#urri sociale" - cu plile compensatorii acordate an#ajatorilor pentru stimularea an#ajrii !omerilor( - cu alte pli efectuate conform le#ii. Contul 462 "Creditori" se debiteaz prin creditul conturilor& 445 "4lte datorii !i creane cu bu#etul" - cu sumele datorate creditorilor cuvenite bu#etului dup prescrierea lor. +'2 "Conturi la bnci" - cu sumele pltite creditorilor din contul de disponibil. +,' "Casa" - cu sumele pltite n numerar creditorilor. ++' ".isponibil din alocaii bu#etare cu destinaie special" - cu sumele pltite altor instituii sau persoane fizice care au fost reinute eronat. ++2 ".isponibil pentru sume de mandat !i sume n depozit" - cu sumele rmase nec0eltuite dup efectuarea operaiunilor de mandat virate n contul instituiilor sau a#enilor economici de la care au fost primite. +++ ".isponibil al fondului de risc" - cu sumele restituite a#enilor economici !i serviciilor publice reprezent1nd sume ncasate n plus. +6- ".isponibil al instituiilor publice finanate inte#ral din venituri proprii" - cu sumele plile creditorilor din contul de disponibil. +6' ".isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii !i subvenii" - cu sumele plile creditorilor din contul de disponibil. +62 ".isponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu sumele plile creditorilor din contul de disponibil. /') "4lte venituri operaionale" - cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate. /6+ "6enituri din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma lic0idrii datoriilor n valut( - la sf1r!itul perioadei cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creditorilor n valut. //- "7inanarea de la bu#et" - cu sumele pltite creditorilor din contul de finanare bu#etar. Contul 465' ""mprumuturi acordate potrivit le#ii din bu#etul de stat" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena mprumuturilor acordate pe termen scurt din bu#etul de stat pentru nfiinarea unor instituii sau activiti finanate inte#ral din venituri proprii potrivit le#ii. Contabilitatea analitic a mprumuturilor acordate potrivit le#ii se ine pe beneficiari ai mprumuturilor. Contul 465' ""mprumuturi acordate potrivit le#ii din bu#etul de stat" este un cont de activ. "n debitul contului se nre#istreaz mprumuturile temporare acordate potrivit le#ii iar n credit mprumuturile rambursate. $oldul debitor al contului reprezint mprumuturile acordate !i nerambursate. Contul 465' ""mprumuturi acordate potrivit le#ii din bu#etul de stat" se debiteaz prin creditul contului& //- "7inanarea de la bu#et" - cu valoarea mprumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai bu#etului de stat pentru nfiinarea unor instituii publice sau a unor activiti finanate inte#ral din venituri proprii. Contul 465' ""mprumuturi acordate potrivit le#ii din bu#etul de stat" se crediteaz prin debitul contului& +/4' ".isponibil din veniturile curente ale bu#etului asi#urrilor pentru !omaj" - cu mprumuturile pe termen scurt rambursate. //- "7inanarea de la bu#et" - cu mprumuturile pe termen scurt rambursate din cele acordate n anul curent. Contul 465/ "$ume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea #olurilor temporare de cas !i pentru finanarea c0eltuielilor seciunii de dezvoltare" Cu ajutorul acestui cont unitile administrativ-teritoriale in evidena sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea #olurilor temporare de cas precum !i pentru finanarea c0eltuielilor seciunii de dezvoltare potrivit le#ii. Contul 465/ "$ume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea #olurilor temporare de cas !i pentru finanarea c0eltuielilor seciunii de dezvoltare" este un cont de activ. "n debitul contului se nre#istreaz sumele acordate potrivit le#ii iar n credit sumele restituite. $oldul debitor al contului reprezint sumele acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea #olurilor temporare de cas !i pentru finanarea c0eltuielilor seciunii de dezvoltare potrivit le#ii. Contul 465/ "$ume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea #olurilor temporare de cas !i pentru finanarea c0eltuielilor seciunii de dezvoltare" se debiteaz prin creditul contului& +2', "8ezultatul execuiei bu#etare din anii precedeni - cu sumele acordate n timpul anului pentru acoperirea #olurilor temporare de cas provenite din decalajele ntre veniturile !i c0eltuielile bu#etului local precum !i pentru finanarea c0eltuielilor seciunii de dezvoltare. Contul 465/ "$ume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea #olurilor temporare de cas !i pentru finanarea c0eltuielilor seciunii de dezvoltare" se crediteaz prin debitul contului& +2', "8ezultatul execuiei bu#etare din anii precedeni - cu sumele restituite primite n timpul anului pentru acoperirea #olurilor temporare de cas provenite din decalajele ntre venituri !i c0eltuieli precum !i pentru

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 80 of 330

finanarea c0eltuielilor seciunii de dezvoltare. ___________ Paragraful a fost modificat prin punctul 4.1. din Norm metodologic din 0!/04/2012 ncep nd cu 01.01.2012. Contul 46) ".ob1nzi aferente mprumuturilor acordate" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena dob1nzilor pentru mprumuturile pe termen scurt acordate. Contul 46) ".ob1nzi aferente mprumuturilor acordate" este un cont de activ. "n debitul contului se nre#istreaz dob1nzile de ncasat aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt iar n credit dob1nzile ncasate aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt. $oldul debitor al contului reprezint dob1nda de ncasat. Contul 46) ".ob1nzi aferente mprumuturilor acordate" se debiteaz prin creditul contului& /66 "6enituri din dob1nzi" - cu dob1nzile de ncasat aferente mprumuturilor pe termen scurt acordate. Contul 46) ".ob1nzi aferente mprumuturilor acordate" se crediteaz prin debitul contului& +'2 "Conturi la bnci" - cu dob1nda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate. +2'' ".isponibil al bu#etului local" - cu valoarea dob1nzilor ncasate aferente mprumuturilor acordate. ++' ".isponibil din alocaii bu#etare cu destinaie special" - cu dob1nda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate. +6- ".isponibil al instituiilor publice finanate inte#ral din venituri proprii" - cu dob1nda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate. 9rupa 4/ "Conturi de re#ularizare !i asimilate" 9rupa 4/ "Conturi de re#ularizare !i asimilate" cuprinde urmtoarele conturi& 4/' "C0eltuieli nre#istrate n avans" 4/2 "6enituri nre#istrate n avans" 4/, ".econtri din operaii n curs de clarificare". Contul 4/' "C0eltuieli nre#istrate n avans" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena c0eltuielilor efectuate n avans care urmeaz a se suporta e!alonat pe c0eltuieli n perioadele sau exerciiile financiare viitoare. Contul 4/' "C0eltuieli nre#istrate n avans" este un cont de activ. "n debitul contului se nre#istreaz c0eltuielile efectuate n avans aferente perioadelor sau exerciiilor financiare viitoare 2c0irii abonamente asi#urri etc.3 iar n credit c0eltuielile efectuate n avans aferente perioadei curente sau exerciiului financiar n curs. $oldul contului reflect c0eltuielile efectuate n avans. Contabilitatea analitic se ine pe feluri de c0eltuieli. Contul 4/' "C0eltuieli nre#istrate n avans" se debiteaz prin creditul conturilor& '65 ".ob1nzi aferente mprumuturilor !i datoriilor asimilate" - cu valoarea dob1nzilor aferente exerciiilor viitoare pentru mprumuturi !i datorii asimilate. 4-' "7urnizori" - cu valoarea facturilor reprezent1nd abonamente c0irii !i alte c0eltuieli efectuate anticipat. +'2 "Conturi la bnci" - cu sumele pltite reprezent1nd c0eltuieli efectuate anticipat. +', ".isponibil din mprumuturi interne !i externe contractate de stat" - cu sumele pltite reprezent1nd c0eltuieli efectuate anticipat. +'4 ".isponibil din mprumuturi interne !i externe #arantate de stat" - cu sumele pltite reprezent1nd c0eltuielile efectuate anticipat. +'+ ".isponibil din fonduri externe nerambursabile" - cu sumele pltite reprezent1nd c0eltuielile efectuate anticipat. +,' "Casa" - cu sumele pltite n numerar reprezent1nd c0eltuielile efectuate anticipat. +6- ".isponibil al instituiilor publice finanate inte#ral din venituri proprii" - cu sumele pltite reprezent1nd c0eltuielile efectuate anticipat. +6' ".isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii !i subvenii" - cu sumele pltite reprezent1nd c0eltuielile efectuate anticipat. +62 ".isponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu sumele pltite reprezent1nd c0eltuielile efectuate anticipat. //- "7inanarea de la bu#et" - cu sumele pltite reprezent1nd c0eltuielile efectuate anticipat. Contul 4/' "C0eltuieli nre#istrate n avans" se crediteaz prin debitul conturilor& 6'2 "C0eltuieli cu c0iriile" - cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe c0eltuieli conform scadenelor. 6', "C0eltuieli cu primele de asi#urare" - cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe c0eltuieli conform scadenelor. 626 "C0eltuieli po!tale !i taxe de telecomunicaii" - cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe c0eltuieli conform scadenelor. 625 "4lte c0eltuieli cu serviciile executate de teri" - cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe c0eltuieli conform scadenelor. 62) "4lte c0eltuieli autorizate prin dispoziii le#ale" - cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe c0eltuieli conform scadenelor. 6+5 "4lte c0eltuieli operaionale" - cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe c0eltuieli conform scadenelor. 666 "C0eltuieli privind dob1nzile" - cu sumele repartizate n perioadele sau exerciiile financiare urmtoare pe c0eltuieli conform scadenelor. Contul 4/2 "6enituri nre#istrate n avans" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena veniturilor nre#istrate n avans care urmeaz a se repartiza e!alonat la venituri n perioadele sau exerciiile financiare viitoare. Contul 4/2 "6enituri nre#istrate n avans" este un cont de pasiv. "n creditul contului se nre#istreaz veniturile n avans aferente perioadelor sau exerciiilor financiare viitoare iar n debit veniturile n avans aferente perioadei curente sau exerciiului financiar n curs. $oldul contului reprezint veniturile nre#istrate n avans. Contabilitatea analitic se ine pe feluri de venituri. Contul 4/2 "6enituri nre#istrate n avans" se crediteaz prin debitul conturilor& 4'' "Clieni" - cu veniturile aferente exerciiilor viitoare nre#istrate n avans. 4'5 "Clieni - facturi de ntocmit" - cu veniturile din creane nre#istrate n avans. +'2 "Conturi la bnci" - cu sumele ncasate reprezent1nd venituri n avans aferente perioadelor viitoare. +,' "Casa" - cu sumele ncasate n numerar reprezent1nd venituri anticipate. +6- ".isponibil al instituiilor publice finanate inte#ral din venituri proprii" - cu sumele ncasate reprezent1nd venituri n avans aferente perioadelor viitoare. +6' ".isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii !i subvenii" - cu sumele ncasate reprezent1nd venituri n avans aferente perioadelor viitoare. +62 ".isponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu sumele ncasate reprezent1nd venituri n avans aferente perioadelor viitoare. Contul 4/2 "6enituri nre#istrate n avans" se debiteaz prin creditul conturilor& +'2 "Conturi la bnci" - cu sumele ncasate anticipat restituite. +,' "Casa" - cu sumele ncasate anticipat restituite n numerar.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 81 of 330

560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" - cu sumele ncasate anticipat, restituite. 561 "Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii" - cu sumele ncasate anticipat, restituite. 56 "Disponibil al activit!ilor finanate din venituri proprii" - cu sumele ncasate anticipat, restituite. "05 "#enituri din studii i cercet!ri" - cu veniturile nregistrate n avans aferente perioadei curente. "06 "#enituri din c$irii" - cu veniturile nregistrate n avans aferente perioadei curente. "0% "#enituri din activit!i diverse" - cu veniturile nregistrate n avans aferente perioadei curente. "66 "#enituri din dob&n'i" - cu dob&n'ile nregistrate n avans care repre'int! venituri ale perioadei curente. (ontul )"* "Decont!ri din operaii n curs de clarificare" (u a+utorul acestui cont se ine evidena sumelor n curs de clarificare ,amen'i, c$eltuieli de +udecat!, a operaiunilor efectuate n conturile bancare pentru care nu e-ist! documente, etc.., operaiuni ce nu pot fi nregistrate pe c$eltuieli sau alte conturi n mod direct, fiind necesare cercet!ri i l!muriri suplimentare. (ontul )"* "Decont!ri din operaii n curs de clarificare" este un cont bifuncional. /n debitul contului se nregistrea'! sumele n curs de clarificare i clarificate, iar n credit sumele clarificate i n curs de clarificare. 0oldul contului repre'int! sumele n curs de clarificare. (ontabilitatea analitic! se asigur! pe ba'a proceselor-verbale de constatare sau a altor documente. (ontul )"* "Decont!ri din operaii n curs de clarificare" se debitea'! prin creditul conturilor1 )11 "(lieni" - cu sumele clarificate repre'ent&nd creane ncasate. 51 "(onturi la b!nci" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite. 51* "Disponibil din mprumuturi interne i e-terne contractate de stat" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite, necuvenite. 51) "Disponibil din mprumuturi interne i e-terne garantate de stat" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite, necuvenite. 515 "Disponibil din fonduri e-terne nerambursabile" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite, necuvenite. 516 "Disponibil din mprumuturi interne i e-terne contractate de autorit!ile administraiei publice locale" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii, nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite, necuvenite. 51" "Disponibil din mprumuturi interne i e-terne garantate de autorit!ile administraiei publice locale" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite, necuvenite unit!ii. 5*1 "(asa" - cu sumele restituite n numerar, necuvenite. 550 "Disponibil din fonduri cu destinaie special!" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite, necuvenite. 560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite, necuvenite. 561 "Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite, necuvenite. 56 "Disponibil al activit!ilor finanate din venituri proprii" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite, necuvenite. ""0 "3inanarea de la buget" - cu pl!ile pentru care, n momentul efectu!rii nu se pot lua m!suri de nregistrare definitiv! ntr-un cont, necesit&nd clarific!ri suplimentare2 - cu sumele restituite nregistrate ca necuvenite. (ontul )"* "Decont!ri din operaii n curs de clarificare" se creditea'! prin debitul conturilor1 )01 "3urni'ori" - cu sumele clarificate repre'ent&nd datorii ac$itate. )0) "3urni'ori de active fi-e" - cu sumele clarificate repre'ent&nd datorii ac$itate. 51 "(onturi la b!nci" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesit! clarific!ri suplimentare. 51* "Disponibil din mprumuturi interne i e-terne contractate de stat" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesit! clarific!ri suplimentare. 51) "Disponibil din mprumuturi interne i e-terne garantate de stat" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesit! clarific!ri suplimentare. 515 "Disponibil din fonduri e-terne nerambursabile" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesit! clarific!ri suplimentare. 516 "Disponibil din mprumuturi interne i e-terne contractate de autorit!ile administraiei publice locale" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesit! clarific!ri suplimentare. 550 "Disponibil din fonduri cu destinaie special!" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesit! clarific!ri suplimentare. 560 "Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesit! clarific!ri suplimentare. 561 "Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesit! clarific!ri suplimentare. 56 "Disponibil al activit!ilor finanate din venituri proprii" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesit! clarific!ri suplimentare. 601 "($eltuieli cu materiile prime" - cu sumele clarificate nregistrate pe c$eltuieli. 60 "($eltuieli cu materialele consumabile" - cu sumele clarificate nregistrate pe c$eltuieli. 60* "($eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" - cu sumele clarificate nregistrate pe c$eltuieli. 606 "($eltuieli privind animalele i p!s!rile" - cu sumele clarificate nregistrate pe c$eltuieli. 60" "($eltuieli privind m!rfurile" - cu sumele clarificate nregistrate pe c$eltuieli. 60% "($eltuieli privind ambala+ele" - cu sumele clarificate nregistrate pe c$eltuieli. 604 "($eltuieli cu alte stocuri" - cu sumele clarificate nregistrate pe c$eltuieli.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 82 of 330

610 "Cheltuieli privind energia i apa" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 611 "Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 612 "Cheltuieli cu chiriile" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 614 "Cheltuieli cu deplas ri! deta ri! transfer ri" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 622 "Cheltuieli privind c"misi"anele i "n"rariile" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 623 "Cheltuieli de pr"t"c"l! reclam i pu#licitate" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 624 "Cheltuieli cu transp"rtul de #unuri i pers"nal" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 626 "Cheltuieli p"tale i ta$e de telec"municaii" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 62% "Cheltuieli cu serviciile #ancare i asimilate" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 62& "'lte cheltuieli cu serviciile e$ecutate de teri" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 62( "'lte cheltuieli aut"ri)ate prin disp")iii legale" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 63* "Cheltuieli cu alte imp")ite! ta$e i v rs minte asimilate" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 641 "Cheltuieli cu salariile pers"nalului" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 642 "Cheltuieli salariale n natur " - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 64* "Cheltuieli privind asigur rile s"ciale" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 646 "Cheltuieli cu indemni)aiile de delegare! detaare i alte drepturi salariale n #ani" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 6*4 "+ierderi din creane i de#it"ri diveri" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 6*& "'lte cheltuieli "perai"nale" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. %%0 ",inanarea de la #uget" - cu sumele ncasate n c"ntul de finanare! care necesit clarific ri suplimentare. -rupa 4& ".ec"nt ri" -rupa 4& ".ec"nt ri" cuprinde urm t"arele c"nturi/ 4&1 ".ec"nt ri ntre instituia superi"ar i instituiile su#"rd"nate"! 4&2 ".ec"nt ri ntre instituii su#"rd"nate"! 4&3 ".ec"nt ri din "peraii n participaie". C"ntul 4&1 ".ec"nt ri ntre instituia superi"ar i instituiile su#"rd"nate" Cu a0ut"rul acestui c"nt se ine evidena rap"rturil"r de dec"ntare intervenite ntre instituii! repre)ent1nd val"area activel"r fi$e! a materialel"r transmise i primite n vederea e$ecut rii un"r aciuni n cadrul instituiei! precum i cu sumele transmise de instituia superi"ar c tre instituiile din su#"rdine pentru efectuarea un"r cheltuieli. C"ntul 4&1 ".ec"nt ri ntre instituia superi"ar i instituiile su#"rd"nate" este un c"nt #ifunci"nal. 2n de#itul c"ntului se nregistrea) val"area activel"r fi$e! a materialel"r i a sumel"r transmise 3la instituia care transmite4! iar n credit! 0ustificarea utili) rii materialel"r i sumel"r transmise 3la instituia care transmite4. 5"ldul p"ate fi de#it"r sau credit"r. 6a c"ns"lidare s"ldul c"ntului tre#uie s fie )er". C"ntul se detalia) pe urm t"arele c"nturi sintetice de gradul 77/ 4&11 ".ec"nt ri privind "peraiuni financiare"8 4&12 ".ec"nt ri privind activele fi$e" 4&13 ".ec"nt ri privind st"curile" 4&1( "'lte dec"nt ri" C"ntul 4&1 ".ec"nt ri ntre instituia superi"ar i instituiile su#"rd"nate" se de#itea) prin creditul c"nturil"r/ 211 "9erenuri i amena0 ri la terenuri" - cu val"area de intrare a terenuril"r i val"area neam"rti)at a amena0 ril"r la terenuri transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiil"r su#"rd"nate4. 212 "C"nstrucii" - cu val"area neam"rti)at a c"nstruciil"r transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiil"r su#"rd"nate4. 213 "7nstalaii tehnice! mi0l"ace de transp"rt! animale i plantaii" - cu val"area neam"rti)at a instalaiil"r tehnice! mi0l"acel"r de transp"rt! animalel"r i plantaiil"r transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiil"r su#"rd"nate4. 214 ":"#ilier! aparatur #ir"tic ! echipamente de pr"tecie a val"ril"r umane i materiale i alte active fi$e c"rp"rale" - cu val"area neam"rti)at a m"#ilierului! aparaturii #ir"tice! echipamentel"r de pr"tecie a val"ril"r umane i materiale i alt"r active fi$e c"rp"rale transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiil"r su#"rd"nate4. 301 ":aterii prime" - cu val"area la pre de nregistrare a materiil"r prime transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiei su#"rd"nate4. 302 ":ateriale c"nsuma#ile" - cu val"area la pre de nregistrare a materialel"r c"nsuma#ile transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiei su#"rd"nate4. 303 ":ateriale de natura "#iectel"r de inventar" - cu val"area la pre de nregistrare a materialel"r de natura "#iectel"r de inventar transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiei su#"rd"nate4. 30( "'lte st"curi" - cu val"area la pre de nregistrare a muniiil"r i furnituril"r pentru ap rare nai"nal ! "rdine pu#lic i siguran nai"nal transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiei su#"rd"nate48 - cu val"area la pre de nregistrare a alt"r st"curi specifice alt"r instituii transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiil"r su#"rd"nate4. 361 "'nimale i p s ri" - cu val"area la pre de nregistrare a animalel"r i p s ril"r transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiil"r su#"rd"nate4. 3%1 ": rfuri" - cu val"area la pre de nregistrare a m rfuril"r transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiil"r su#"rd"nate4. 3&1 "'m#ala0e" - cu val"area la pre de nregistrare a am#ala0el"r transferate instituiil"r su#"rd"nate 3n c"nta#ilitatea instituiei superi"are4 sau instituiei superi"are 3n c"nta#ilitatea instituiil"r su#"rd"nate4. *12 "C"nturi la # nci" - cu sumele virate din c"ntul de disp"ni#il n cadrul dec"nt ril"r recipr"ce. *2*2 ";e)ultatul e$ecuiei #ugetare din anul curent" - virarea de c tre casele terit"riale de pensii! a e$cedentului e$ecuiei #ugetare din anul curent la Casa <ai"nal de +ensii i 'lte .repturi de 'sigur ri 5"ciale8

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 83 of 330

- acoperirea de ctre Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale, a deficitului execuiei bugetare nregistrat n anul curent la nivelul caselor teritoriale de pensii i alte drepturi sociale !"# $Casa$ - cu su%ele pltite n nu%erar n cadrul decontrilor reciproce !!& $Disponibil din fonduri cu destinaie special$ - la instituia superioar, cu su%ele virate instituiilor subordonate pentru ali%entarea conturilor de disponibil n vederea efecturii c'eltuielilor !(& $Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii$ - la instituia superioar, cu su%ele virate instituiilor subordonate pentru ali%entarea conturilor de disponibil n vederea efecturii c'eltuielilor !(# $Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii$ - la instituia superioar, cu su%ele virate instituiilor subordonate pentru ali%entarea conturilor de disponibil n vederea efecturii c'eltuielilor !() $Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii$ - la instituia superioar, cu su%ele virate instituiilor subordonate pentru ali%entarea conturilor de disponibil n vederea efecturii c'eltuielilor !*#) $+e,ultatul execuiei bugetare din anul curent$ - virarea de ctre casele de asigurri de sntate a excedentului execuiei bugetare din anul curent la Casa Naional de Asigurri de Sntate- acoperirea de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate a deficitului execuiei bugetare din anul curent la nivelul caselor de asigurri de sntate !*.) $+e,ultatul execuiei bugetare din anul curent$ - virarea de ctre ageniile pentru ocuparea forei de %unc, a excedentului execuiei bugetare din anul curent la Agenia Naional pentru /cuparea 0orei de 1unc- acoperirea de ctre Agenia Naional pentru /cuparea 0orei de 1unc a deficitului execuiei bugetare nregistrat n anul curent la nivelul ageniilor 2udeene pentru ocuparea forei de %unc (&# $C'eltuieli cu %ateriile pri%e$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (&) $C'eltuieli cu %aterialele consu%abile$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (&" $C'eltuieli privind %aterialele de natura obiectelor de inventar$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (&( $C'eltuieli privind ani%alele i psrile$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (&* $C'eltuieli privind %rfurile$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (&4 $C'eltuieli privind a%bala2ele$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (&5 $C'eltuieli cu alte stocuri$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (#& $C'eltuieli privind energia i apa$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (## $C'eltuieli cu ntreinerea i reparaiile$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (#) $C'eltuieli cu c'iriile$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (#" $C'eltuieli cu pri%ele de asigurare$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (#. $C'eltuieli cu deplasri, detari, transferri$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare ()) $C'eltuieli privind co%isioanele i onorariile$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare ()" $C'eltuieli de protocol, recla% i publicitate$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (). $C'eltuieli cu transportul de bunuri i personal$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare ()( $C'eltuieli potale i taxe de teleco%unicaii$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare ()* $C'eltuieli cu serviciile bancare i asi%ilate$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare ()4 $Alte c'eltuieli cu serviciile executate de teri$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare ()5 $Alte c'eltuieli autori,ate prin dispo,iii legale$ - la finele perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (.# $C'eltuieli cu salariile personalului$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (.) $C'eltuieli salariale n natur$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (.! $C'eltuieli privind asigurrile sociale$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (.( $C'eltuieli cu inde%ni,aiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale n bani$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (!. $Pierderi din creane i debitori diveri$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (!4 $Alte c'eltuieli operaionale$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare ((! $C'eltuieli din diferene de curs valutar$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare ((( $C'eltuieli privind dob3n,ile$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (4# $C'eltuieli operaionale privind a%orti,rile, provi,ioanele i a2ustrile pentru depreciere$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (4) $C'eltuieli cu activele fixe nea%orti,abile$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare (4( $C'eltuieli financiare privind a%orti,rile, provi,ioanele i a2ustrile pentru pierderea de valoare$ - la sf3ritul perioadei, nc'iderea contului de c'eltuieli la instituiile subordonate cu su%a c'eltuielilor trans%ise instituiei superioare Contul .4# $Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate$ se creditea, prin debitul conturilor6 )## $7erenuri i a%ena2ri la terenuri$ - cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea a%ena2rilor la terenuri r%as nea%orti,at pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiilor superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 )#) $Construcii$ - cu valoarea r%as nea%orti,at a construciilor pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiilor superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 )#" $:nstalaii te'nice, %i2loace de transport, ani%ale i plantaii$ - cu valoarea r%as nea%orti,at a instalaiilor te'nice, %i2loacelor de transport, ani%alelor i plantaiilor pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiilor superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 )#. $1obilier, aparatur birotic, ec'ipa%ente de protecie a valorilor u%ane i %ateriale i alte active fixe corporale$ - cu valoarea r%as nea%orti,at a %obilierului, aparaturii birotice, ec'ipa%entelor de protecie a valorilor u%ane i %ateriale i altor active fixe corporale pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiilor superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 "&# $1aterii pri%e$

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 84 of 330

- cu valoarea la pre de nregistrare a %ateriilor pri%e pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiei superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 "&) $1ateriale consu%abile$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %aterialelor consu%abile pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiei superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 "&" $1ateriale de natura obiectelor de inventar$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %aterialelor de natura obiectelor de inventar pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiei superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 "&5 $Alte stocuri$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %uniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine public i siguran naional pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiei superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9- cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice unor instituii pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiei superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 "(# $Ani%ale i psri$ - cu valoarea la pre de nregistrare al ani%alelor i psrilor pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiei superioare9, sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 "*# $1rfuri$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %rfurilor pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiei superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 "4# $A%bala2e$ - cu valoarea la pre de nregistrare a a%bala2elor pri%ite de instituia superioar de la instituiile subordonate 8n contabilitatea instituiei superioare9 sau cele pri%ite de instituiile subordonate de la instituia superioar 8n contabilitatea instituiilor subordonate9 !#) $Conturi la bnci$ - cu su%ele pri%ite n contul de disponibil n cadrul decontrilor reciproce !)!) $+e,ultatul execuiei bugetare din anul curent$ - preluarea de ctre casele teritoriale de pensii de la Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale a deficitului execuiei bugetare nregistrat n anul curent - Preluarea de ctre Casa Naional de Pensii i Alte Drepturi de Asigurri Sociale a excedentului execuiei bugetare din anul curent nregistrat de casele teritoriale de pensii !"# $Casa$ - cu su%ele pri%ite n nu%erar n cadrul decontrilor reciproce !!& $Disponibil din fonduri cu destinaie special$ - la instituia subordonat, cu su%ele pri%ite de la instituia superioar n vederea efecturii c'eltuielilor !(& $Disponibil al instituiilor publice i activitilor finanate integral din venituri proprii$ - la instituia subordonat, cu su%ele pri%ite de la instituia superioar n vederea efecturii c'eltuielilor !(# $Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii$ - la instituia subordonat, cu su%ele pri%ite de la instituia superioar n vederea efecturii c'eltuielilor !() $Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii$ - la instituia subordonat, cu su%ele pri%ite de la instituia superioar n vederea efecturii c'eltuielilor !*#) $+e,ultatul execuiei bugetare din anul curent$ - preluarea de ctre casele de asigurri de sntate de la Casa Naional de Asigurri de Sntate a deficitului execuiei bugetare nregistrat n anul curent- preluarea de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate a excedentului nregistrat la casele de asigurri de sntate !*.) $+e,ultatul execuiei bugetare din anul curent$ - preluarea de ctre ageniile pentru ocuparea forei de %unc de la Agenia Naional pentru /cuparea 0orei de 1unc, a deficitului execuiei bugetare din anul curent- preluarea de ctre Agenia Naional pentru /cuparea 0orei de 1unc, a excedentului execuiei bugetare din anul curent nregistrat de ageniile 2udeene pentru ocuparea forei de %unc (&# $C'eltuieli cu %ateriile pri%e$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (&) $C'eltuieli cu %aterialele consu%abile$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (&" $C'eltuieli privind %aterialele de natura obiectelor de inventar$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (&( $C'eltuieli privind ani%alele i psrile$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (&* $C'eltuieli privind %rfurile$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (&4 $C'eltuieli privind a%bala2ele$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (&5 $C'eltuieli cu alte stocuri$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (#& $C'eltuieli privind energia i apa$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (## $C'eltuieli cu ntreinerea i reparaiile$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (#) $C'eltuieli cu c'iriile$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (#" $C'eltuieli cu pri%ele de asigurare$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (#. $C'eltuieli cu deplasri, detari, transferri$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate ()) $C'eltuieli privind co%isioanele i onorariile$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate ()" $C'eltuieli de protocol, recla% i publicitate$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (). $C'eltuieli cu transportul de bunuri i personal$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate ()( $C'eltuieli potale i taxe de teleco%unicaii$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate ()* $C'eltuieli cu serviciile bancare i asi%ilate$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate ()4 $Alte c'eltuieli cu serviciile executate de teri$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate ()5 $Alte c'eltuieli autori,ate prin dispo,iii legale$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (.# $C'eltuieli cu salariile personalului$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (.) $C'eltuieli salariale n natur$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (.! $C'eltuieli privind asigurrile sociale$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (.( $C'eltuieli cu inde%ni,aiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale n bani$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (!. $Pierderi din creane i debitori diveri$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 85 of 330

(!4 $Alte c'eltuieli operaionale$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate ((! $C'eltuieli din diferene de curs valutar$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate ((( $C'eltuieli privind dob3n,ile$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (4) $C'eltuieli cu activele fixe nea%orti,abile$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate (4( $C'eltuieli financiare privind a%orti,rile, provi,ioanele i a2ustrile pentru pierderea de valoare$ - la sf3ritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a c'eltuielilor preluate de la instituiile subordonate Contul .4) $Decontri ntre instituii subordonate$ Cu a2utorul acestui cont se ine evidena raporturilor de decontare intervenite ntre instituii subordonate aceluiai ordonator de credite Contul .4) $Decontri ntre instituii subordonate$ este un cont bifuncional ;n debitul contului se nregistrea, valoarea activelor fixe i %aterialelor trans%ise 8la instituia care trans%ite9, iar n credit, valoarea activelor fixe i %aterialelor pri%ite 8la instituia care pri%ete9 Soldul poate fi debitor sau creditor <a consolidare soldul contului trebuie s fie ,ero Contul .4) $Decontri ntre instituii subordonate$ se debitea, prin creditul conturilor6 )## $7erenuri i a%ena2ri la terenuri$ - cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea r%as nea%orti,at a a%ena2rilor la terenuri transferate instituiilor subordonate aceluiai ordonator principal de credite 8n contabilitatea instituiei care transfer9 )#) $Construcii$ - cu valoarea r%as nea%orti,at a construciilor transferate ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care transfer9 )#" $:nstalaii te'nice, %i2loace de transport, ani%ale i plantaii$ - cu valoarea r%as nea%orti,at a instalaiilor te'nice, %i2loacelor de transport, ani%alelor i plantaiilor transferate ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care transfer9 )#. $1obilier, aparatur birotic, ec'ipa%ente de protecie a valorilor u%ane i %ateriale i alte active fixe corporale$ - cu valoarea r%as nea%orti,at a %obilierului, aparaturii birotice, ec'ipa%entelor de protecie a valorilor u%ane i %ateriale i altor active fixe corporale transferate ntre instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care transfer9 "&# $1aterii pri%e$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %ateriilor pri%e transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care trans%ite9 "&) $1ateriale consu%abile$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %aterialelor consu%abile transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care trans%ite9 "&" $1ateriale de natura obiectelor de inventar$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %aterialelor de natura obiectelor de inventar, transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care trans%ite9 "&5 $Alte stocuri$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %uniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine public i siguran naional transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care trans%ite9- cu valoarea la pre de nregistrare altor stocuri specifice altor instituii transferate altor instituii 8n contabilitatea instituiei care trans%ite9"(# $Ani%ale i psri$ - cu valoarea la pre de nregistrare a ani%alelor i psrilor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8la instituia care trans%ite9 "*# $1rfuri$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %rfurilor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8la instituia care trans%ite9 "4# $A%bala2e$ - cu valoarea la pre de nregistrare a a%bala2elor transferate altor instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8la instituia care trans%ite9 Contul .4) $Decontri ntre instituii subordonate$ se creditea, prin debitul conturilor6 )## $7erenuri i a%ena2ri la terenuri$ - cu valoarea de intrare a terenurilor i valoarea r%as nea%orti,at a a%ena2rilor la terenuri pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care pri%ete9- cu valoarea la cost de producie a a%ena2rilor la terenuri reali,ate pe cont propriu )#) $Construcii$ - cu valoarea r%as nea%orti,at a construciilor pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care pri%ete9 )#" $:nstalaii te'nice, %i2loace de transport, ani%ale i plantaii$ - cu valoarea r%as nea%orti,at a instalaiilor te'nice, %i2loacelor de transport, ani%alelor i plantaiilor pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care pri%ete9 )#. $1obilier, aparatur birotic, ec'ipa%ente de protecie a valorilor u%ane i %ateriale i alte active fixe corporale$ - cu valoarea r%as nea%orti,at a %obilierului, aparaturii birotice, ec'ipa%entelor de protecie a valorilor u%ane i %ateriale i altor active fixe corporale pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8n contabilitatea instituiei care pri%ete9 "&# $1aterii pri%e$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %ateriilor pri%e pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8la instituia care pri%ete9 "&) $1ateriale consu%abile$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %aterialelor consu%abile pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8la instituia care pri%ete9 "&" $1ateriale de natura obiectelor de inventar$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %aterialelor de natura obiectelor de inventar pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8la instituia care pri%ete9 "&5 $Alte stocuri$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %uniiilor i furniturilor pentru aprare naional, ordine public i siguran naional pri%ite de la alte instituii 8la instituia care pri%ete9- cu valoarea la pre de nregistrare a altor stocuri specifice altor instituii pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal de credite 8la instituia care pri%ete9 "(# $Ani%ale i psri$ - cu valoarea la pre de nregistrare al ani%alelor i psrilor pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8la instituia care pri%ete9 "*# $1rfuri$ - cu valoarea la pre de nregistrare a %rfurilor pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8la instituia care pri%ete9 "4# $A%bala2e$ - cu valoarea la pre de nregistrare a a%bala2elor pri%ite de la alte instituii subordonate aceluiai ordonator principal sau secundar de credite 8la instituia care pri%ete9 Contul .4" $Decontri din operaii n participaie$ Cu a2utorul acestui cont se ine evidena decontrilor din operaii n participaie, respectiv a decontrii c'eltuielilor i veniturilor reali,ate din operaii n participaie, precu% i a su%elor virate ntre coparticipani Contul .4" $Decontri din operaii n participaie$ este un cont bifuncional ;n creditul contului se nregistrea, veniturile reali,ate din operaii n participaie transferate coparticipanilor, confor% contractului de asociere, c'eltuielile pri%ite prin transfer din operaii n participaie i su%ele pri%ite de la coparticipani, iar n debitul contului se nregistrea, veniturile pri%ite prin transfer din operaii n participaie, c'eltuielile transferate din operaii n participaie i su%ele ac'itate coparticipanilor sau virate ca re,ultat al operaiei n participaie Soldul creditor al contului repre,int su%ele datorate coparticipanilor ca re,ultat favorabil 8excedent9 din operaii n participaie, precu% i su%ele datorate de coparticipani pentru acoperirea eventualelor pierderi nregistrate din operaii n participaie Soldul debitor al contului repre,int su%ele ce ur%ea, a fi ncasate din operaii n participaie ca re,ultat favorabil 8excedent9 sau su%ele datorate de coparticipani pentru acoperirea eventualelor pierderi nregistrate din operaii n participaie

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 86 of 330

Contul 483 "Decontri din operaii n participaie" se crediteaz prin debitul urmtoarelor conturi: 512 "Conturi la bnci" - cu sumele primite de la coparticipani 531 "Casa" - cu sumele primite de la coparticipani 5!" "Disponibil al instituiilor publice #inanate inte$ral din %enituri proprii" - cu sumele primite de la coparticipani 5!1 "Disponibil al instituiilor publice #inanate din %enituri proprii &i sub%enii" - cu sumele primite de la coparticipani 5!2 "Disponibil al acti%itilor #inanate din %enituri proprii" - cu sumele primite de la coparticipani !"1 "C'eltuieli cu materiile prime" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !"2 "C'eltuieli cu materialele consumabile" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !"3 "C'eltuieli pri%ind materialele de natura obiectelor de in%entar" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !"! "C'eltuieli pri%ind animalele &i psrile" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !"( "C'eltuieli pri%ind mr#urile" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !"8 "C'eltuieli pri%ind ambala)ele" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !1" "C'eltuieli pri%ind ener$ia &i apa" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !11 "C'eltuieli cu ntreinerea &i reparaiile" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !12 "C'eltuieli cu c'iriile" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !13 "C'eltuieli cu primele de asi$urare" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !14 "C'eltuieli cu deplasri* deta&ri* trans#erri" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !22 "C'eltuieli pri%ind comisioanele &i onorariile" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !23 "C'eltuieli de protocol* reclam &i publicitate" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !24 "C'eltuieli cu transportul de bunuri &i personal" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !2! "C'eltuieli po&tale &i ta+e de telecomunicaii" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !2( "C'eltuieli cu ser%icii bancare &i asimilate" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !28 ",lte c'eltuieli cu ser%iciile e+ecutate de teri" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !2- ",lte c'eltuieli autorizate prin dispoziii le$ale" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !35 "C'eltuieli cu alte impozite* ta+e &i %rsminte asimilate" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !41 "C'eltuieli cu salariile personalului" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !45 "C'eltuieli pri%ind asi$urrile sociale" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !4! "C'eltuieli cu indemnizaiile de dele$are* deta&are &i alte drepturi salariale" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !54 ".ierderi din creane &i debitori di%er&i" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !58 ",lte c'eltuieli operaionale" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !!5 "C'eltuieli din di#erene de curs %alutar" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !!! "C'eltuieli pri%ind dob/nzile" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !81 "C'eltuieli operaionale pri%ind amortizrile* pro%izioanele &i a)ustrile pentru depreciere" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !82 "C'eltuieli cu acti%ele #i+e neamortizabile" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !8! "C'eltuieli #inanciare pri%ind amortizrile* pro%izioanele &i a)ustrile pentru pierderea de %aloare" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !-" "C'eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie !-1 "C'eltuieli e+traordinare din operaiuni cu acti%e #i+e" - cu c'eltuielile primite prin trans#er din operaii n participaie ("1 "0enituri din %/nzarea produselor #inite" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere ("2 "0enituri din %/nzarea semi#abricatelor" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere ("3 "0enituri din %/nzarea produselor reziduale" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere ("4 "0enituri din lucrri e+ecutate &i ser%icii prestate" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere ("5 "0enituri din studii &i cercetri" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere ("! "0enituri din c'irii" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere ("( "0enituri din %/nzarea mr#urilor" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere ("8 "0enituri din acti%iti di%erse" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere (14 "0enituri din creane reacti%ate &i debitori di%er&i" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere (1- ",lte %enituri operaionale" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere (21 "0enituri din producia de acti%e #i+e necorporale" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere (22 "0enituri din producia de acti%e #i+e corporale"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 87 of 330

- cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere (!5 "0enituri din di#erene de curs %alutar" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere (!! "0enituri din dob/nzi" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere (81 "0enituri din pro%izioane &i a)ustri pentru depreciere pri%ind acti%itatea operaional" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere (8! "0enituri #inanciare din a)ustri pentru pierdere de %aloare" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere (-" "0enituri din desp$ubiri din asi$urri" - cu %eniturile realizate din operaii n participaie trans#erate coparticipanilor* con#orm contractului de asociere Contul 483 "Decontri din operaii n participaie" se debiteaz prin creditul urmtoarelor conturi: 281 ",mortizri pri%ind acti%ele #i+e corporale" - cu amortizarea calculat de proprietarul acti%ului #i+* ce se transmite coparticipantului care ine e%idena operaiilor n participaie con#orm contractelor 512 "Conturi la bnci" - cu sumele ac'itate coparticipanilor sau %irate ca rezultat al operaiei n participaie 531 "Casa" - cu sumele ac'itate coparticipanilor sau %irate ca rezultat al operaiei n participaie 5!" "Disponibil al instituiilor publice #inanate inte$ral din %enituri proprii" - cu sumele ac'itate coparticipanilor sau %irate ca rezultat al operaiei n participaie 5!1 "Disponibil al instituiilor publice #inanate din %enituri proprii &i sub%enii" - cu sumele ac'itate coparticipanilor sau %irate ca rezultat al operaiei n participaie 5!2 "Disponibil al acti%itilor #inanate din %enituri proprii" - cu sumele ac'itate coparticipanilor sau %irate ca rezultat al operaiei n participaie !"1 "C'eltuieli cu materiile prime" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !"2 "C'eltuieli cu materialele consumabile" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !"3 "C'eltuieli pri%ind materialele de natura obiectelor de in%entar" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !"! "C'eltuieli pri%ind animalele &i psrile" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !"( "C'eltuieli pri%ind mr#urile" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !"8 "C'eltuieli pri%ind ambala)ele" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !1" "C'eltuieli pri%ind ener$ia &i apa" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !11 "C'eltuieli cu ntreinerea &i reparaiile" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !12 "C'eltuieli cu c'iriile" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !13 "C'eltuieli cu primele de asi$urare" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !14 "C'eltuieli cu deplasri* deta&ri* trans#erri" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !22 "C'eltuieli pri%ind comisioanele &i onorariile" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !23 "C'eltuieli de protocol* reclam &i publicitate" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !24 "C'eltuieli cu transportul de bunuri &i personal" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !2! "C'eltuieli po&tale &i ta+e de telecomunicaii" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !2( "C'eltuieli cu ser%icii bancare &i asimilate" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !28 ",lte c'eltuieli cu ser%iciile e+ecutate de teri" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !2- ",lte c'eltuieli autorizate prin dispoziii le$ale" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !35 "C'eltuieli cu alte impozite* ta+e &i %rsminte asimilate" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !41 "C'eltuieli cu salariile personalului" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !45 "C'eltuieli pri%ind asi$urrile sociale" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !4! "C'eltuieli cu indemnizaiile de dele$are* deta&are &i alte drepturi salariale" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !54 ".ierderi din creane &i debitori di%er&i" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !58 ",lte c'eltuieli operaionale" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !!5 "C'eltuieli din di#erene de curs %alutar" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !!! "C'eltuieli pri%ind dob/nzile" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !81 "C'eltuieli operaionale pri%ind amortizrile* pro%izioanele &i a)ustrile pentru depreciere" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !82 "C'eltuieli cu acti%ele #i+e neamortizabile" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !8! "C'eltuieli #inanciare pri%ind amortizrile* pro%izioanele &i a)ustrile pentru pierderea de %aloare" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !-" "C'eltuieli cu pierderi din calamiti" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie !-1 "C'eltuieli e+traordinare din operaiuni cu acti%e #i+e" - cu c'eltuielile trans#erate din operaii n participaie ("1 "0enituri din %/nzarea produselor #inite" - cu %eniturile primite prin trans#er din operaii n participaie ("2 "0enituri din %/nzarea semi#abricatelor" - cu %eniturile primite prin trans#er din operaii n participaie ("3 "0enituri din %/nzarea produselor reziduale" - cu %eniturile primite prin trans#er din operaii n participaie ("4 "0enituri din lucrri e+ecutate &i ser%icii prestate" - cu %eniturile primite prin trans#er din operaii n participaie ("5 "0enituri din studii &i cercetri" - cu %eniturile primite prin trans#er din operaii n participaie

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 88 of 330

706 "Venituri din chirii" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 707 "Venituri din vnzarea mrfurilor" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 708 "Venituri din activiti diverse" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 7 ! "Venituri din creane reactivate "i de#itori diver"i" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 7 $ "%lte venituri operaionale" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 7& "Venituri din producia de active fi'e necorporale" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 7&& "Venituri din producia de active fi'e corporale" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 76( "Venituri din diferene de curs valutar" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 766 "Venituri din do#nzi" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 78 "Venituri din provizioane "i a)ustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 786 "Venituri financiare din a)ustri pentru pierdere de valoare" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. 7$0 "Venituri din desp*u#iri din asi*urri" - cu veniturile primite prin transfer din operaii n participaie. +rupa !$ "%)ustri pentru deprecierea creanelor" +rupa !$ "%)ustri pentru deprecierea creanelor" cuprinde urmtoarele conturi, !$ "%)ustri pentru deprecierea creanelor - clieni"- !$6 "%)ustri pentru deprecierea creanelor - de#itori"- !$7 "%)ustri pentru deprecierea creanelor #u*etare". .ontul !$ "%)ustri pentru deprecierea creanelor - clieni" .u a)utorul acestui cont se ine evidena a)ustrilor constituite pentru deprecierea creanelor - clieni- potrivit dispoziiilor le*ale. .ontul !$ "%)ustri pentru deprecierea creanelor - clieni" este un cont de pasiv. /n creditul contului se nre*istreaz constituirea "i suplimentarea a)ustrilor pentru clieni inceri- du#io"i- ru platnici sau aflai n liti*iu- iar n de#it diminuarea sau anularea a)ustrilor constituite pentru deprecierea creanelor - clieni. 0oldul creditor al contului reprezint valoarea a)ustrilor constituite pentru deprecierea creanelor - clieni e'istente la un moment dat. .ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de *radul 11, !$ "%)ustri pentru deprecierea creanelor - clieni su# an"2 !$ & "%)ustri pentru deprecierea creanelor - clieni peste an". .ontul !$ "%)ustri pentru deprecierea creanelor - clieni" se crediteaz prin de#itul contului, 68 ".heltuieli operaionale privind amortizrile- provizioanele "i a)ustrile pentru depreciere" - cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea a)ustrilor pentru deprecierea creanelor - clieni. .ontul !$ "%)ustri pentru deprecierea creanelor - clieni" se de#iteaz prin creditul contului, 78 "Venituri din provizioane "i a)ustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea a)ustrilor pentru deprecierea creanelor - clieni. .ontul !$6 "%)ustri pentru deprecierea creanelor - de#itori" .u a)utorul acestui cont se ine evidena a)ustrilor constituite pentru deprecierea creanelor - de#itori- potrivit dispoziiilor le*ale. .ontul !$6 "%)ustri pentru deprecierea creanelor - de#itori" este un cont de pasiv. /n creditul contului se nre*istreaz constituirea "i suplimentarea a)ustrilor pentru deprecierea creanelor - de#itori- iar n de#it diminuarea sau anularea a)ustrilor constituite. 0oldul creditor reprezint valoarea a)ustrilor constituite pentru deprecierea creanelor - de#itori- la un moment dat. .ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de *radul 11, !$6 "%)ustri pentru deprecierea creanelor - de#itori su# an"2 !$6& "%)ustri pentru deprecierea creanelor - de#itori peste an". .ontul !$6 "%)ustri pentru deprecierea creanelor - de#itori" se crediteaz prin de#itul contului, 68 ".heltuieli operaionale privind amortizrile- provizioanele "i a)ustrile pentru depreciere" - cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea a)ustrilor pentru deprecierea creanelor - de#itori. .ontul !$6 "%)ustri pentru deprecierea creanelor - de#itori" se de#iteaz prin creditul contului, 78 "Venituri din provizioane "i a)ustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea a)ustrilor pentru deprecierea creanelor - de#itori. .ontul !$7 "%)ustri pentru deprecierea creanelor #u*etare" .u a)utorul acestui cont se ine evidena a)ustrilor constituite pentru deprecierea creanelor #u*etare- potrivit dispoziiilor le*ale. .ontul !$ "%)ustri pentru deprecierea creanelor #u*etare" este un cont de pasiv. /n creditul contului se nre*istreaz constituirea "i suplimentarea a)ustrilor pentru creane ale #u*etelor- iar n de#it diminuarea sau anularea a)ustrilor constituite pentru deprecierea creanelor #u*etare. 0oldul creditor al contului reprezint valoarea a)ustrilor constituite pentru deprecierea creanelor #u*etare. .ontul !$7 "%)ustri pentru deprecierea creanelor #u*etare" se crediteaz prin de#itul contului, 68 ".heltuieli operaionale privind amortizrile- provizioanele "i a)ustrile pentru depreciere" - cu sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea a)ustrilor pentru deprecierea creanelor #u*etare. .ontul !$7 "%)ustri pentru deprecierea creanelor #u*etare" se de#iteaz prin creditul contului, 78 "Venituri din provizioane "i a)ustri pentru depreciere privind activitatea operaional" - cu sumele reprezentnd diminuarea sau anularea a)ustrilor pentru deprecierea creanelor #u*etare. .3%0% ( ".456781 3% 689:48981% 06%67371 ;1 <=5.1 .4>98.1%39" ?in clasa ( ".onturi la trezoreria statului "i #nci comerciale" fac parte urmtoarele *rupe de conturi, (0 "1nvestiii pe termen scurt"- ( ".onturi la trezoreria statului "i #nci"- (& "?isponi#il al #u*etelor"- (@ ".asa "i alte valori"- (! "%creditive"- (( "?isponi#il din fonduri cu destinaie special"- (6 "?isponi#il al instituiilor pu#lice "i activitilor finanate inte*ral sau parial din venituri proprii"- (7 "?isponi#il din veniturile fondurilor speciale"- (8 "Viramente interne" "i ($ "%)ustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie". +rupa (0 "1nvestiii pe termen scurt" +rupa (0 "1nvestiii pe termen scurt" cuprinde urmtoarele conturi, (0( "4#li*aiuni emise "i rscumprate" "i (0$ "Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt". +rupa ( ".onturi la trezoreria statului "i #nci" +rupa ( ".onturi la trezoreria statului "i #nci" cuprinde urmtoarele conturi, ( 0 "?isponi#il din mprumuturi din disponi#ilitile contului curent *eneral al trezoreriei statului"- ( "Valori de ncasat"- ( & ".onturi la #nci"- ( @ "?isponi#il din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat"- ( ! "?isponi#il din mprumuturi interne "i e'terne *arantate de stat"- ( ( "?isponi#il din fonduri e'terne neram#ursa#ile"- ( 6 "?isponi#il din mprumuturi interne "i e'terne contractate de autoritile administraiei pu#lice locale"- ( 7 "?isponi#il din mprumuturi interne "i e'terne *arantate de autoritile administraiei pu#lice locale"( 8 "?o#nzi" "i ( $ "/mprumuturi pe termen scurt". .ontul ( 0 "?isponi#il din mprumuturi din disponi#ilitile contului curent *eneral al trezoreriei statului" .u a)utorul acestui cont se ine evidena disponi#ilului din mprumuturi de la trezoreria statului. .ontul ( 0 "?isponi#il din mprumuturi din disponi#ilitile contului curent *eneral al trezoreriei statului" este un cont de activ. /n de#itul contului se nre*istreaz sumele intrate n contul de disponi#il din mprumuturi din disponi#ilitile contului curent *eneral al trezoreriei statului- iar n credit plile efectuate. 0oldul de#itor al contului reprezint disponi#ilul e'istent n cont. .ontul ( 0 "?isponi#il din mprumuturi din disponi#ilitile contului curent *eneral al trezoreriei statului" se de#iteaz prin creditul contului, ( $ "/mprumuturi pe termen scurt" - cu sumele intrate n cont reprezentnd mprumuturi din disponi#ilitile contului curent *eneral al trezoreriei statului. .ontul ( 0 "?isponi#il din mprumuturi din disponi#ilitile contului curent *eneral al trezoreriei statului" se crediteaz prin de#itul conturilor, !0! "Aurnizori de active fi'e" - cu sumele achitate furnizorilor de active fi'e din mprumuturi de la trezoreria statului. !0( "9fecte de pltit pentru active fi'e" - cu plile efectuate ctre furnizorii de active fi'e la scadena pe #az de efecte comerciale. !7@ "?econtri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele n curs de lmurire "i plile pentru care- n momentul efecturii sau constatrii acestora- nu se pot lua msuri de nre*istrare definitiv ntr-un contnecesitnd clarificri suplimentare2

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 89 of 330

- cu sumele restituite- necuvenite. ( $ "/mprumuturi pe termen scurt" - cu sumele restituite reprezentnd mprumuturi din disponi#ilitile contului curent *eneral al trezoreriei statului. (8 "Viramente interne" - cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponi#il n alt cont de trezorerie. .ontul ( "Valori de ncasat" .u a)utorul acestui cont se ine evidena valorilor de ncasat cum sunt, cecurile "i efectele comerciale primite de la clieni. .ontul ( "Valori de ncasat" este un cont de activ. /n de#itul contului se nre*istreaz valoarea cecurilor "i efectelor comerciale primite de la clieni- iar n credit valoarea cecurilor "i efectelor comerciale ncasate. 0oldul de#itor al contului reprezint valoarea cecurilor "i a efectelor comerciale nencasate. .onta#ilitatea analitic se ine pe valori de ncasat. .ontul ( "Valori de ncasat" se de#iteaz prin creditul conturilor, ! ".lieni" - cu valoarea cecurilor primite de la clieni. ! @ "9fecte de primit de la clieni" - cu valoarea efectelor comerciale primite de la clieni. 76( "Venituri din diferene de curs valutar" - la sfr"itul perioadei- cu diferenele de curs valutar favora#ile rezultate din reevaluarea valorilor de ncasat n valut. .ontul ( "Valori de ncasat" se crediteaz prin de#itul conturilor, ( & ".onturi la #nci" - cu valoarea cecurilor "i a efectelor comerciale ncasate. (60 "?isponi#il al instituiilor pu#lice finanate inte*ral din venituri proprii" - cu valoarea cecurilor "i a efectelor comerciale ncasate. (6 "?isponi#il al instituiilor pu#lice finanate din venituri proprii "i su#venii" - cu valoarea cecurilor "i a efectelor comerciale ncasate. (6& "?isponi#il al activitilor finanate din venituri proprii" - cu valoarea cecurilor "i a efectelor comerciale ncasate. .ontul ( & ".onturi la #nci" .u a)utorul acestui cont se ine evidena disponi#ilitilor n lei "i n valut aflate n conturi la #nci comerciale- precum "i a sumelor n curs de decontare. .ontul ( & ".onturi la #nci" este un cont #ifuncional. /n de#itul contului se nre*istreaz sumele ncasate de instituie- iar n credit plile efectuate. 0oldul de#itor al contului reprezint disponi#ilul n lei "i n valut- iar soldul creditor- creditele primite. .ontul se dezvolt pe urmtoarele conturi sintetice de *radul 11, ( & ".onturi la #nci n lei"2 ( &! ".onturi la #nci n valut"2 ( &( "0ume n curs de decontare". .onta#ilitatea analitic a ncasrilor "i plilor se ine pe su#diviziunile clasificaiei #u*etare. .ontul ( & ".onturi la #nci" se de#iteaz prin creditul conturilor, 67 "%lte mprumuturi "i datorii asimilate" - cu sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi "i datorii asimilate. &67 ".reane imo#ilizate" - cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu "i lun* ram#ursate "i a do#nzilor aferente ncasate- precum "i a *araniilor restituite de furnizori. ! ".lieni" - cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponi#il pentru livrri de #unuri- e'ecutri de lucrri sau prestri de servicii. ! @ "9fecte de primit de la clieni" - cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponi#il. ! $ ".lieni - creditori" - cu sumele ncasate- n contul de disponi#il- reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de #unuri- e'ecutri de lucrri sau prestri de servicii. !!8 "%lte datorii "i creane cu #u*etul" - cu do#nda ncasat la disponi#ilul din cont care urmeaz s se vireze la #u*et. !6 "?e#itori" - cu sumele ncasate de la de#itori n contul de disponi#il. !6& ".reditori" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il- necuvenite2 - cu sumele ncasate n contul de disponi#il pentru operaiuni care se efectueaz n contul terilor- potrivit dispoziiilor le*ale. !6$ "?o#nzi aferente mprumuturilor acordate" - cu do#nda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate. !7& "Venituri nre*istrate n avans" - cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare. !7@ "?econtri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il- care necesit clarificri suplimentare. !8 "?econtri ntre instituia superioar "i instituiile su#ordonate" - cu sumele primite n contul de disponi#il n cadrul decontrilor reciproce. !8@ "?econtri din operaii n participaie" - cu sumele primite de la coparticipani. ( "Valori de ncasat" - cu valoarea cecurilor "i a efectelor comerciale ncasate. ( 8 "?o#nzi" - cu do#nzile ncasate aferente disponi#ilitilor aflate n conturile la #nci. ( $ "/mprumuturi pe termen scurt" - cu mprumuturile pe termen scurt primite n contul de disponi#il. (8 "Viramente interne" - cu sumele intrate n contul de disponi#il din alt cont de trezorerie. 706 "Venituri din chirii" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il reprezentnd chirii. 708 "Venituri din activiti diverse" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il de la teri reprezentnd venituri din activiti diverse. 7 $ "%lte venituri operaionale" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il reprezentnd alte venituri operaionale. 76@ "Venituri din creane imo#ilizate" - cu do#nzile ncasate aferente creanelor imo#ilizate. 76! "Venituri din investiii financiare cedate" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il- reprezentnd diferenele favora#ile dintre valoarea conta#il a investiiilor financiare "i preul de cesiune. 76( "Venituri din diferene de curs valutar" - la sfr"itul perioadei cu diferenele de curs valutar favora#ile rezultate n urma reevalurii disponi#ilitilor n valut aflate n contul de disponi#il2 - cu diferenele de curs valutar favora#ile rezultate n urma lichidrii creanelor n valut. 77! "Ainanarea din fonduri e'terne neram#ursa#ile" - cu sumele ncasate n contul special de disponi#il n valut al instituie pu#lice care #eneficiaz de fonduri e'terne neram#ursa#ile- potrivit memorandumurilor de finanare ncheiate. .ontul ( & ".onturi la #nci" se crediteaz prin de#itul conturilor, 6! "/mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat" - cu valoarea ratelor scadente- achitate pentru ram#ursarea mprumuturilor interne "i e'terne contractate de stat. 6( "/mprumuturi interne "i e'terne *arantate de stat" - cu valoarea ratelor scadente- achitate pentru ram#ursarea mprumuturilor interne "i e'terne *arantate de stat. 67 "%lte mprumuturi "i datorii asimilate" - cu sumele ram#ursate reprezentnd alte mprumuturi "i datorii asimilate. 68 "?o#nzi aferente mprumuturilor "i datoriilor asimilate"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 90 of 330

- cu valoarea do#nzilor pltite aferente altor mprumuturi "i datorii asimilate. &@& "%vansuri acordate pentru active fi'e corporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi'e corporale. &@! "%vansuri acordate pentru active fi'e necorporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi'e necorporale. &67 ".reane imo#ilizate" - cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu "i lun* acordate- precum "i a *araniilor depuse la furnizori pentru utiliti. !0 "Aurnizori" - cu sumele pltite furnizorilor pentru materiale achiziionate- lucrri e'ecutate "i servicii prestate. !0@ "9fecte de pltit" - cu plile efectuate la scaden pe #az de efecte comerciale. !0! "Aurnizori de active fi'e" - cu sumele pltite furnizorilor de active fi'e din contul de disponi#il. !0( "9fecte de pltit pentru active fi'e" - cu plile efectuate ctre furnizorii de active fi'e la scaden- pe #az de efecte comerciale. !0$ "Aurnizori - de#itori" - cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponi#il pentru livrri de #unuri- e'ecutri de lucrri sau prestri de servicii. !& "Bersonal - salarii datorate" - cu sumele pltite prin virament salariailor reprezentnd salarii "i alte drepturi cuvenite potrivit le*ii. !&( "%vansuri acordate personalului" - cu avansurile pltite personalului- prin virament. !&6 "?repturi de personal neridicate" - cu sumele pltite personalului- prin virament- evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. !&7 "8eineri din salarii "i din alte drepturi datorate terilor" - cu sumele achitate terilor- din contul de disponi#il- reprezentnd reineri sau popriri din salarii. !@ "%si*urri sociale" - cu sumele virate #u*etului asi*urrilor sociale reprezentnd contri#uiile an*a)atorilor "i ale asi*urailor la #u*etul asi*urrilor sociale de stat "i la #u*etul Aondului naional unic de asi*urri sociale de sntate. !@7 "%si*urri pentru "oma)" - cu sumele virate reprezentnd contri#uiile an*a)atorilor "i ale asi*urailor la #u*etul asi*urrilor pentru "oma). !!&@ "6a'a pe valoarea adu*at de plat" - cu ta'a pe valoarea adu*at virat #u*etului statului de instituiile pu#lice care desf"oar activiti economice- potrivit le*ii. !!&6 "6a'a pe valoarea adu*at deducti#il" - cu ta'a pe valoarea adu*at achitat din contul de disponi#il or*anelor vamale pentru #unurile "i serviciile din import. !!8 "%lte datorii "i creane cu #u*etul" - cu sumele virate #u*etului reprezentnd alte datorii fa de acesta. !6& ".reditori" - cu sumele pltite creditorilor din contul de disponi#il. !7 ".heltuieli nre*istrate n avans" - cu sumele pltite reprezentnd cheltuieli efectuate anticipat. !7& "Venituri nre*istrate n avans" - cu sumele ncasate anticipat- restituite. !7@ "?econtri din operaii n curs de clarificare" - cu plile pentru care n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nre*istrare definitiv ntr-un cont- necesitnd clarificri suplimentare2 - cu sumele restituite din contul de disponi#il- necuvenite. !8 "?econtri ntre instituia superioar "i instituiile su#ordonate" - cu sumele virate din contul de disponi#il n cadrul decontrilor reciproce. !8@ "?econtri din operaii n participaie" - cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie. (0( "4#li*aiuni emise "i rscumprate" - cu valoarea o#li*aiunilor emise "i rscumprate achitate din contul de disponi#il. (0$ "Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt" - cu sumele achitate din contul de disponi#il pentru o#li*aiuni emise "i rscumprate. ( 8 "?o#nzi" - cu do#nzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite. ( $ "/mprumuturi pe termen scurt" - cu mprumuturile pe termen scurt primite- ram#ursate din contul de disponi#il. (@& "%lte valori" - cu valoarea tim#relor fiscale "i po"tale- a #iletelor de tratament "i odihn- a tichetelor "i #iletelor de cltorie- #onurilor valorice pentru car#urani auto#iletelor cu valoare nominal- tichetelor de mas "i altor valori pltite din contul de disponi#il. (8 "Viramente interne" - cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponi#il n alt cont de trezorerie. 6&7 ".heltuieli cu serviciile #ancare "i asimilate" - cu valoarea serviciilor #ancare "i asimilate pltite. 66( ".heltuieli din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar nefavora#ile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut2 - la sfr"itul perioadei- cu diferenele de curs valutar nefavora#ile rezultate n urma reevalurii disponi#ilitilor n valut. 77! "Ainanarea din fonduri e'terne neram#ursa#ile" - la sfr"itul pro*ramelor de finanare- cu sumele rmase disponi#ile "i transferate instituiilor finanatoare e'terne- potrivit re*lementrilor le*ale. .ontul ( @ "?isponi#il din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat" .u a)utorul acestui cont se ine evidena mprumuturilor interne "i e'terne contractate de stat acordate de ctre instituiile finanatoare interne "i e'terne. 9videna operaiunilor n acest cont se conduce n lei "i n valut- dup caz- la cursul de schim# valutar de la data operaiunii. .ontul ( @ "?isponi#il din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat" este un cont de activ. /n de#itul contului se nre*istreaz sumele intrate n contul de disponi#il n lei "i n valut reprezentnd mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat- iar n credit plile efectuate. 0oldul de#itor al contului reprezint disponi#ilul n lei "i valut din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat- e'istent n cont. .ontul se dezvolt pe urmtoarele conturi sintetice de *radul 11, ( @ "?isponi#il n lei din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat" ( @& "?isponi#il n valut din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat" .onta#ilitatea analitic a plilor se ine pe su#diviziunile clasificaiei #u*etare. .ontul ( @ "?isponi#il din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat" se de#iteaz prin creditul conturilor, 6! "/mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat" - cu sumele intrate n contul special de disponi#il al instituiei pu#lice- reprezentnd valoarea tra*erilor din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat. !7@ "?econtri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il- care necesit clarificri suplimentare. ( 8 "?o#nzi" - cu do#nzile ncasate aferente disponi#ilitilor aflate n conturile la #nci. (8 "Viramente interne" - cu sumele intrate n contul de disponi#il din alt cont de trezorerie. 76( "Venituri din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar favora#ile rezultate n urma lichidrii creanelor n valut2 - la sfr"itul perioadei- cu diferenele de curs valutar favora#ile rezultate n urma reevalurii disponi#ilitilor n valut aflate n conturile de disponi#il. .ontul ( @ "?isponi#il din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat" se crediteaz prin de#itul conturilor, &@& "%vansuri acordate pentru active fi'e corporale" - cu avansurile n lei "i valut acordate furnizorilor de active fi'e corporale din disponi#ilul din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat. &@! "%vansuri acordate pentru active fi'e necorporale" - cu avansurile n lei "i valut acordate furnizorilor de active fi'e necorporale din disponi#ilul din mprumuturi interne "i e'terne contractate de stat.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 91 of 330

401 "Furnizori" - cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 404 "Furnizori de active fixe" - cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din mprumuturi interne i externe contractate de stat. 40! ""fecte de pltit pentru active fixe" - cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe #az de efecte comerciale. 40$ "Furnizori - de#itori" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de #unuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 4%1 "&ersonal - salarii datorate" - cu sumele pltite prin virament salariailor reprezent'nd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit le(ii. 4%! ")vansuri acordate personalului" - cu avansurile pltite personalului, prin virament. 4%* "+repturi de personal neridicate" - cu sumele pltite personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. 4%, "-eineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor" - cu sumele achitate terilor, din contul de disponi#il, reprezent'nd reineri sau popriri din salarii. 44%* ".axa pe valoarea adu(at deducti#il" - cu taxa pe valoarea adu(at achitat din contul de disponi#il autoritilor vamale pentru #unurile i serviciile din import. 4/1 ")si(urri sociale" - cu sumele virate #u(etului asi(urrilor sociale reprezent'nd contri#uiile an(a0atorilor i ale asi(urailor la #u(etul asi(urrilor sociale de stat i la #u(etul Fondului naional unic de asi(urri sociale de sntate. 4/, ")si(urri pentru oma0" - cu sumele virate reprezent'nd contri#uiile an(a0atorilor i ale asi(urailor la #u(etul asi(urrilor pentru oma0. 4,1 "1heltuieli nre(istrate n avans" - cu sumele pltite reprezent'nd cheltuielile efectuate anticipat. 4,/ "+econtri din operaii n curs de clarificare" - cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nre(istrare definitiv ntr-un cont, necesit'nd clarificri suplimentare cu sumele restituite, necuvenite. !21 "3iramente interne" - cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponi#il n alt cont de trezorerie. *%, "1heltuieli cu serviciile #ancare i asimilate" - cu valoarea serviciilor #ancare i asimilate pltite. **! "1heltuieli din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar nefavora#ile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut4 - la sf'ritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavora#ile rezultate n urma reevalurii disponi#ilitilor n valut. 1ontul !14 "+isponi#il din mprumuturi interne i externe (arantate de stat" 1u a0utorul acestui cont se ine evidena mprumuturilor interne i externe (arantate de stat acordate de ctre instituiile finanatoare interne i externe. "videna operaiunilor n acest cont se conduce n lei i n valut, dup caz, la cursul de schim# valutar de la data operaiunii. 1ontul !14 "+isponi#il din mprumuturi interne i externe (arantate de stat" este un cont de activ. 5n de#itul contului se nre(istreaz sumele intrate n contul de disponi#il n lei i n valut reprezent'nd mprumuturi interne i externe (arantate de stat, iar n credit plile efectuate. 6oldul de#itor al contului reprezint disponi#ilul n lei i valut din mprumuturi interne i externe (arantate de stat, existent n cont. 1ontul se dezvolt pe urmtoarele conturi sintetice de (radul 778 !141 "+isponi#il n lei din mprumuturi interne i externe (arantate de stat" !14% "+isponi#il n valut din mprumuturi interne i externe (arantate de stat" 1onta#ilitatea analitic a plilor se ine pe su#diviziunile clasificaiei #u(etare. 1ontul !14 "+isponi#il din mprumuturi interne i externe (arantate de stat" se de#iteaz prin creditul conturilor8 1*! "5mprumuturi interne i externe (arantate de stat" - cu sumele intrate n contul special de disponi#il al instituiei pu#lice, reprezent'nd valoarea tra(erilor din mprumuturi interne i externe (arantate de stat. 4,/ "+econtri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il, care necesit clarificri suplimentare. !12 "+o#'nzi" - cu do#'nzile ncasate aferente disponi#ilitilor aflate n conturile la #nci. !21 "3iramente interne" - cu sumele intrate n contul de disponi#il din alt cont de trezorerie. ,*! "3enituri din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar favora#ile rezultate n urma lichidrii creanelor n valut4 - la sf'ritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favora#ile rezultate n urma reevalurii disponi#ilitilor n valut aflate n conturile de disponi#il. 1ontul !14 "+isponi#il din mprumuturi interne i externe (arantate de stat" se crediteaz prin de#itul conturilor8 %/% ")vansuri acordate pentru active fixe corporale" - cu avansurile n lei i valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponi#ilul din mprumuturi interne i externe (arantate de stat. %/4 ")vansuri acordate pentru active fixe necorporale" - cu avansurile n lei i valut acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponi#ilul din mprumuturi interne i externe (arantate de stat. 401 "Furnizori" - cu sumele pltite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achiziionate, lucrri executate i servicii prestate. 404 "Furnizori de active fixe" - cu sumele pltite furnizorilor de active fixe din mprumuturi interne i externe (arantate de stat. 40! ""fecte de pltit pentru active fixe" - cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe la scaden, pe #az de efecte comerciale. 40$ "Furnizori - de#itori" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de #unuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 4%1 "&ersonal - salarii datorate" - cu sumele pltite prin virament salariailor reprezent'nd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit le(ii. 4%! ")vansuri acordate personalului" - cu avansurile pltite personalului, prin virament. 4%* "+repturi de personal neridicate" - cu sumele pltite personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. 4%, "-eineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor" - cu sumele achitate terilor, din contul de disponi#il, reprezent'nd reineri sau popriri din salarii. 44%* ".axa pe valoarea adu(at deducti#il" - cu taxa pe valoarea adu(at achitat din contul de disponi#il autoritilor vamale pentru #unurile i serviciile din import. 4/1 ")si(urri sociale" - cu sumele virate #u(etului asi(urrilor sociale reprezent'nd contri#uiile an(a0atorilor i ale asi(urailor la #u(etul asi(urrilor sociale de stat i la #u(etul Fondului naional unic de asi(urri sociale de sntate. 4/, ")si(urri pentru oma0" - cu sumele virate reprezent'nd contri#uiile an(a0atorilor i ale asi(urailor la #u(etul asi(urrilor pentru oma0. 4,1 "1heltuieli nre(istrate n avans" - cu sumele pltite reprezent'nd cheltuielile efectuate anticipat. 4,/ "+econtri din operaii n curs de clarificare" - cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nre(istrare definitiv ntr-un cont, necesit'nd clarificri suplimentare. - cu sumele restituite, necuvenite. !21 "3iramente interne" - cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponi#il n alt cont de trezorerie. *%, "1heltuieli cu serviciile #ancare i asimilate" - cu valoarea serviciilor #ancare i asimilate pltite. **! "1heltuieli din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar nefavora#ile rezultate n urma lichidrii datoriilor n valut4

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 92 of 330

- la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n valut. Contul 515 " isponibil din fonduri e!terne nerambursabile" Cu a"utorul acestui cont se ine evidena fondurilor e!terne nerambursabile alocate de instituiile finanatoare e!terne pentru finanarea unor pro#rame, stabilite prin memorandumurile de finanare nc$eiate cu acestea. %videna operaiunilor n acest cont se conduce n lei i valut la cursul de sc$imb valutar la data operaiunii. Contul 515 " isponibil din fonduri e!terne nerambursabile" este un cont de activ. &n debitul contului se nre#istreaz sumele ncasate n contul de disponibil n lei i n valut reprezentnd fonduri e!terne nerambursabile, iar n credit plile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevzute n memorandumurile de finanare. 'oldul debitor al contului reprezint disponibilul n lei sau valut, dup caz, din fonduri e!terne nerambursabile, e!istent n cont. Contul se dezvolt pe urmtoarele conturi sintetice de #radul (() 5151 " isponibil n lei din fonduri e!terne nerambursabile"* 515+ " isponibil n valut din fonduri e!terne nerambursabile"* 515, " epozite bancare". Contabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bu#etare. Contul 515 " isponibil din fonduri e!terne nerambursabile" se debiteaz prin creditul conturilor) -5. "'ume de primit de la /#enii0/utoriti de (mplementare 1la beneficiarii finali2" - cu sumele primite de la /#enii0/utoriti de (mplementare reprezentnd fonduri e!terne nerambursabile. -3, " econtri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, care necesit clarificri suplimentare. 51. " obnzi" - cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturile la bnci. 5.1 "4iramente interne" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 355 "4enituri din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate n urma lic$idrii creanelor n valut* - la sfritul perioadei, cu diferenele de curs favorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n valut aflate n conturile de disponibil. 33- "6inanarea din fonduri e!terne nerambursabile" - cu sumele intrate n contul special de disponibil n valut al instituiei publice care beneficiaz de fonduri e!terne nerambursabile, potrivit memorand umurilor de finanare nc$eiate. Contul 515 " isponibil din fonduri e!terne nerambursabile" se crediteaz prin debitul conturilor) 15+ "&mprumuturi interne i e!terne contractate de autoritile administraiei publice locale" - cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri e!terne nerambursabile reprezentnd mprumuturi interne i e!terne contractate de autoritile administraiei publice locale. 15, "&mprumuturi interne i e!terne #arantate de autoritile administraiei publice locale" - cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri e!terne nerambursabile reprezentnd mprumuturi interne i e!terne #arantate de autoritile administraiei publice locale. +,+ "/vansuri acordate pentru active fi!e corporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi!e corporale din fonduri e!tern nerambursabile. +,- "/vansuri acordate pentru active fi!e necorporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi!e necorporale din fonduri e!terne nerambursabile. -71 "6urnizori" - cu sumele provenind din fonduri e!terne nerambursabile pltite furnizorilor pentru materiale ac$iziionate, lucrri e!ecutate i servicii prestate. -7- "6urnizori de active fi!e" - cu sumele provenind din fonduri e!terne nerambursabile pltite furnizorilor de active fi!e. -75 "%fecte de pltit pentru active fi!e" - cu plile efectuate ctre furnizorii de active fi!e la scaden, pe baz de efecte comerciale. -78 "6urnizori - debitori" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, e!ecutri de lucrri sau prestri de servicii. -31 "C$eltuieli nre#istrate n avans" - cu sumele pltite reprezentnd c$eltuielile efectuate anticipat. -3, " econtri din operaii n curs de clarificare" - cu plile pentru care, n momentul efecturii nu se pot lua msuri de nre#istrare definitiv ntr-un cont, necesitnd clarificri suplimentare* - cu sumele restituite, necuvenite. 5.1 "4iramente interne" - cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie. 5+3 "C$eltuieli cu serviciile bancare i asimilate" - cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite. 555 "C$eltuieli din diferene de curs valutar" - cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma lic$idrii datoriilor n valut* - la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n valut. 51. " obnzi" Cu a"utorul acestui cont se ine evidena dobnzilor de pltit aferente mprumuturilor contractate pe termen scurt, precum i a dobnzilor de ncasat, aferente sumelor aflate n conturi la bnci sau trezoreria statului, potrivit le#ii. Contul 51. " obnzi" este un cont bifuncional. &n debitul contului se nre#istreaz dobnzile de ncasat aferente disponibilitilor aflate n conturile curente, iar n credit dobnzile de pltit aferente mprumuturilor contractate pe termen scurt. 'oldul debitor al contului reprezint dobnzile de primit, iar soldul creditor dobnzile de pltit. Contul se dezvolt pe urmtoarele conturi sintetice de #radul (() 51.5 " obnzi de pltit"* 51.3 " obnzi de ncasat". Contabilitatea analitic se ine pe conturi curente #rupate pe bnci i trezorerie. Contul 51. " obnzi" se debiteaz prin creditul conturilor) --. "/lte datorii i creane cu bu#etul" - cu dobnzi de primit aferente disponibilitilor din conturi care urmeaz a se vira la bu#et. 51+ "Conturi la bnci" - cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite. 515 " isponibil din mprumuturi interne i e!terne contractate de autoritile administraiei publice locale" - cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite. 513 " isponibil din mprumuturi #arantate de autoritile administraiei publice locale" - cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite. 5+1+ "9ezultatul e!ecuiei bu#etare din anul curent" - cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite. 557 " isponibil al instituiilor publice finanate inte#ral din venituri proprii" - cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite. 355 "4enituri din dobnzi" - cu dobnzi de primit aferente disponibilitilor din conturi. 337 "6inanarea de la bu#et" - cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite. Contul 51. " obnzi" se crediteaz prin debitul conturilor) 51+ "Conturi la bnci" - cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci. 51, " isponibil din mprumuturi interne i e!terne contractate de stat" - cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci. 51- " isponibil din mprumuturi interne i e!terne #arantate de stat" - cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci. 515 " isponibil din fonduri e!terne nerambursabile" - cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 93 of 330

516 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale" - cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci. 51 "Disponibil din mprumuturi interne i externe !arantate de autoritile administraiei publice locale" - cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci. 56" "Disponibil al instituiilor publice finanate inte!ral din #enituri proprii" - cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturile la trezorerie i bnci. 666 "$%eltuieli pri#ind dobnzile" - cu dobnzile datorate aferente mprumuturilor pe termen scurt. $ontul 51& "'mprumuturi pe termen scurt" $u a(utorul acestui cont se ine e#idena mprumuturilor pe termen scurt primite de la bnci sau alte instituii de credit) din contul curent !eneral al trezoreriei statului) precum i din bu!etul de stat sau bu!etul local pentru nfiinarea unor instituii sau acti#iti finanate inte!ral din #enituri proprii. $ontul 51& "'mprumuturi pe termen scurt" este un cont de pasi#. 'n creditul contului se nre!istreaz sumele primite n contul de disponibil reprezentnd mprumuturi pe termen scurt) iar n debit mprumuturile pe termen scurt) rambursate. *oldul creditor al contului reprezint mprumuturile pe termen scurt primite) nerambursate. $ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de !radul ++, 51&1 "'mprumuturi pe termen scurt"51&. "'mprumuturi pe termen scurt nerambursate la scaden"51&/ "'mprumuturi primite din bu!etul de stat pentru nfiinarea unor instituii sau a unor acti#iti finanate inte!ral din #enituri proprii". 51&5 "'mprumuturi primite din bu!etul local pentru nfiinarea unor instituii sau acti#iti finanate inte!ral din #enituri proprii" 51&6 "'mprumuturi interne i externe contractate de unitile administraiei publice locale"51& "*ume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea !olurilor temporare de cas i pentru finanarea c%eltuielilor seciunii de dez#oltare" ___________ Paragraful a fost modificat prin punctul 4.1. din Norm metodologic din 05/04/2012 ncepnd cu 01.01.2012. 51&0 "'mprumuturi primite din disponibilitile contului curent !eneral al trezoreriei statului". $ontul 51& "'mprumuturi pe termen scurt" se crediteaz prin debitul conturilor, .1. "2#ansuri acordate pentru acti#e fixe corporale" - cu a#ansurile acordate furnizorilor de acti#e fixe corporale din mprumuturi pe termen scurt primite. .1/ "2#ansuri acordate pentru acti#e fixe necorporale" - cu a#ansurile acordate furnizorilor de acti#e fixe necorporale din mprumuturi pe termen scurt primite. /"1 "3urnizori" - cu sumele pltite furnizorilor pentru bunuri ac%iziionate din mprumuturi primite pe termen scurt. /"/ "3urnizori de acti#e fixe" - cu sumele pltite furnizorilor de acti#e fixe din mprumuturi primite pe termen scurt. /"& "3urnizori - debitori" - cu a#ansurile acordate furnizorilor pentru bunuri ac%iziionate) lucrri executate i ser#icii prestate din mprumuturi interne i externe primite de bu!etul local pentru in#estiii. 51" "Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului curent !eneral al trezoreriei statului" - cu sumele intrate n cont reprezentnd mprumuturi din disponibilitile contului curent !eneral al trezoreriei statului. 516 "Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale" - cu tra!erile din mprumuturi intrate n contul de disponibil la unitile trezoreriei statului sau bnci n #ederea realizrii de in#estiii publice precum i pentru refinanarea datoriei publice locale. 51 "Disponibil din mprumuturi interne i externe !arantate de autoritile administraiei publice locale" - cu mprumuturile pe termen scurt primite n contul desc%is la unitile trezoreriei statului sau bnci comerciale n #ederea realizrii de in#estiii publice precum i pentru refinanarea datoriei publice locale. 51&0 "'mprumuturi din disponibilitile contului curent !eneral al trezoreriei statului" - cu mprumuturile primite din disponibilitile contului curent !eneral al trezoreriei statului pentru acoperirea !olurilor temporare de cas pro#enite din decala(e ntre #enituri i c%eltuieli. 56" "Disponibil al instituiilor publice finanate inte!ral din #enituri proprii" - cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bu!etul de stat sau bu!etul local) conform le!ii) pentru nfiinarea unor instituii publice sau a unor acti#iti finanate inte!ral din #enituri proprii. 56. "Disponibil al acti#itilor finanate din #enituri proprii" - cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bu!etul de stat sau bu!etul local) conform le!ii) pentru nfiinarea unor acti#iti finanate din #enituri proprii. $ontul 51& "'mprumuturi pe termen scurt" se debiteaz prin creditul contului, 51&. "'mprumuturi pe termen scurt" - cu mprumuturile pe termen scurt nerambursate la scaden. 5.1. "'mprumuturi din disponibilitile contului curent !eneral al trezoreriei statului" - cu sumele reprezentnd rambursarea mprumuturilor restante. 56" "Disponibil al instituiilor publice finanate inte!ral din #enituri proprii" - cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bu!etul de stat sau bu!etul local) conform le!ii) pentru nfiinarea unor instituii publice sau a unor acti#iti finanate inte!ral din #enituri proprii) rambursate. 56. "Disponibil al acti#itilor finanate din #enituri proprii" - cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bu!etul de stat sau bu!etul local) conform le!ii) pentru nfiinarea unor acti#iti finanate din #enituri proprii) rambursate. 65 "4enituri din diferene de curs #alutar" - la sfritul perioadei) cu diferenele de curs #alutar fa#orabile rezultate din ree#aluarea mprumuturilor pe termen scurt primite. " "3inanarea de la bu!et" - cu mprumuturile pe termen scurt) rambursate. 5rupa 51 "$asa" 5rupa 51 "$asa" cuprinde urmtoarele conturi, 511 "$asa" i 51. "2lte #alori". $ontul 511 "$asa" $u a(utorul acestui cont se ine e#idena numerarului aflat n casieria instituiilor publice) precum i a micrii acestuia) ca urmare a ncasrilor i plilor efectuate. $ontul 511 "$asa" este un cont de acti#. 'n debitul contului se nre!istreaz operaiunile de ncasare a numerarului efectuate prin casieria proprie) iar n credit operaiunile de plat n numerar efectuate prin casierie. *oldul debitor al contului reprezint numerarul existent n casieria instituiei. $ontul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de !radul ++, 5111 "$asa n lei"511/ "$asa n #alut". $ontabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdi#iziunile clasificaiei bu!etare. $ontul 511 "$asa" se debiteaz prin creditul conturilor, /11 "$lieni" - cu sumele ncasate n numerar de la clieni. /1& "$lieni - creditori" - cu sumele ncasate n numerar) reprezentnd a#ansuri primite de la clieni pentru li#rri de bunuri) executri de lucrri i prestri de ser#icii. /.0 "2lte datorii i creane n le!tur cu personalul" - cu sumele ncasate de la salariai) e#ideniate anterior n acest cont. //. "6axa pe #aloarea adu!at colectat" - cu taxa pe #aloarea adu!at colectat aferent ncasrilor n numerar) reprezentnd #nzrile de bunuri) executrile de lucrri i prestrile de ser#icii. //0 "2lte datorii i creane cu bu!etul" - cu plusul de numerar constatat n casierie cu ocazia in#entarierii i care urmeaz a se #ira la bu!et. /61 "Debitori" - cu sumele ncasate n numerar de la debitori. /6. "$reditori" - cu sumele ncasate n numerar) necu#enite.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 94 of 330

463 "Creane ale bugetului de stat" - cu sumele ncasate n numerar, pe structura clasificaiei veniturilor bugetului de stat. 464 "Creane ale bugetului local" - cu sumele ncasate n numerar, pe structura clasificaiei veniturilor bugetului local. 465 "Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat" - cu sumele ncasate n numerar, pe structura clasificaiei veniturilor bugetului asigurrilor sociale de stat. 4664 "Creane ale bugetului asigurrilor pentru oma!" - cu sumele ncasate n numerar, pe structura clasificaiei veniturilor bugetului asigurrilor pentru oma!. 4665 "Creane ale bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate" - cu sumele ncasate n numerar, pe structura clasificaiei veniturilor bugetului "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate. 4#$ "%enituri nregistrate n avans" - cu sumele ncasate n numerar repre&ent'nd venituri anticipate. 4() "*econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu sumele primite n numerar n cadrul decontrilor reciproce. 4(3 "*econtri din operaii n participaie" - cu sumele primite de la coparticipani. 54$ "+vansuri de tre&orerie" - cu sumele restituite n numerar repre&ent'nd avansuri de tre&orerie neutili&ate. 5() "%iramente interne" - cu sumele intrate n casierie ridicate din contul de tre&orerie sau banc. #,4 "%enituri din lucrri e-ecutate i servicii prestate" - cu valoarea lucrrilor e-ecutate i serviciilor prestate ncasat n numerar. #,6 "%enituri din c.irii" - cu sumele ncasate n numerar repre&ent'nd c.irii. #,# "%enituri din v'n&area mrfurilor" - cu sumele ncasate n numerar din v'n&area mrfurilor. #,( "%enituri din activiti diverse" - cu sumele ncasate n numerar repre&ent'nd venituri din activiti diverse. #)/ "+lte venituri operaionale" - cu sumele ncasate n numerar repre&ent'nd alte venituri operaionale. #3$ "+lte impo&ite pe venit, profit i c' tiguri din capital" - cu sumele ncasate n numerar repre&ent'nd alte impo&ite pe venit, profit i c' tiguri din capital. #33 "0mpo&it pe salarii" - cu sumele ncasate n numerar repre&ent'nd impo&it pe salarii. #3/ "+lte impo&ite i ta-e fiscale" - cu sumele ncasate n numerar repre&ent'nd alte impo&ite i ta-e fiscale. #46/ "+lte contribuii ale altor persoane pentru asigurri sociale" - cu sumele ncasate n numerar repre&ent'nd contribuii de asigurri sociale datorate de alte persoane asigurate. #5) "%enituri din v'n&ri de bunuri i servicii" - cu sumele ncasate n numerar repre&ent'nd venituri din v'n&ri de bunuri i servicii1 - cu sumele ncasate n numerar repre&ent'nd donaii, sponsori&ri i alte transferuri voluntare cuvenite bugetelor. #65 "%enituri din diferene de curs valutar" - la sf'r itul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile re&ultate n urma reevalurii disponibilitilor n valut1 - cu diferenele favorabile de curs valutar re&ultate n urma lic.idrii creanelor n valut n numerar. Contul 53) "Casa" se creditea& prin debitul conturilor2 4,) ""urni&ori" - cu sumele pltite n numerar furni&orilor pentru materiale ac.i&iionate, lucrri e-ecutate i servicii prestate. 4,4 ""urni&ori de active fi-e" - cu sumele n numerar pltite furni&orilor de active fi-e. 4,/ ""urni&ori - debitori" - cu avansurile acordate n numerar furni&orilor pentru livrri de bunuri, e-ecutri de lucrri sau prestri de servicii. 4$) "3ersonal - salarii datorate" - cu sumele pltite n numerar salariailor repre&ent'nd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii. 4$3 "3ersonal - a!utoare i indemni&aii datorate" - cu sumele pltite n numerar personalului repre&ent'nd a!utoare i indemni&aii cuvenite potrivit legii. 4$4 "4omeri - indemni&aii datorate" - cu sumele pltite n numerar repre&ent'nd indemni&aii de oma! datorate omerilor. 4$5 "+vansuri acordate personalului" - cu sumele pltite n numerar personalului, repre&ent'nd avansuri din salarii i alte drepturi. 4$6 "*repturi de personal neridicate" - cu sumele ac.itate personalului, n numerar, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. 4$( "+lte datorii i creane n legtur cu personalul" - cu sumele ac.itate personalului, evideniate anterior ca drepturi de personal. 4$/ "5ursieri i doctoran&i" - cu sumele pltite n numerar elevilor, studenilor i doctoran&ilor, repre&ent'nd bursele acordate potrivit reglementrilor n vigoare. 43( "+lte datorii sociale" - cu sumele pltite n numerar repre&ent'nd alte datorii sociale. 44$3 "6a-a pe valoarea adugat de plat" - cu ta-a pe valoarea adugat ac.itat n numerar bugetului de stat. 44$6 "6a-a pe valoarea adugat deductibil" - cu ta-a pe valoarea adugat ac.itat n numerar autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din import. 46$ "Creditori" - cu sumele pltite n numerar creditorilor. 4#) "C.eltuieli nregistrate n avans" - cu sumele pltite n numerar repre&ent'nd c.eltuieli efectuate anticipat. 4#$ "%enituri nregistrate n avans" - cu sumele ncasate anticipat, restituite n numerar. 4#3 "*econtri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele restituite n numerar, necuvenite. 4() "*econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - cu sumele pltite n numerar n cadrul decontrilor reciproce. 4(3 "*econtri din operaii n participaie" - cu sumele ac.itate coparticipanilor sau virate ca re&ultat al operaiei n participaie. 5$, "*isponibil al bugetului de stat" - cu sumele depuse la unitile tre&oreriei statului repre&ent'nd veniturile bugetului de stat ncasate n numerar. 5$) "*isponibil al bugetului local" - cu sumele depuse la unitile tre&oreriei statului repre&ent'nd veniturile bugetului local ncasate n numerar. 5$5 "*isponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat" - cu sumele depuse la unitile tre&oreriei statului repre&ent'nd veniturile bugetului asigurrilor sociale de stat ncasate n numerar. 53$ "+lte valori" - cu valoarea timbrelor fiscale i po tale, a biletelor de tratament i odi.n, a tic.etelor i biletelor de cltorie, bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominal, tic.etelor de mas i altor valori pltite cu numerar. 54$ "+vansuri de tre&orerie" - cu avansurile de tre&orerie acordate n numerar. 5#) "*isponibil din veniturile "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate" - cu sumele depuse la unitile tre&oreriei statului repre&ent'nd veniturile "ondului naional unic de asigurri sociale de sntate ncasate n numerar.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 95 of 330

574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj" - cu sumele depuse la unitile trezoreriei statului reprezentnd veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj ncasate n numerar 5!" "#iramente interne" - cu sumele n numerar depuse n contul de trezorerie sau banc $5! "%lte c&eltuieli operaionale" - cu plile e'ectuate reprezentnd alte c&eltuieli operaionale $$5 "(&eltuieli din di'erene de curs valutar" - cu di'erenele de curs valutar ne'avorabile rezultate n urma lic&idrii datoriilor n valut) - la s'ritul perioadei* cu di'erenele de curs valutar ne'avorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n valut e+istente n casierie (ontul 5,- "%lte valori" (u ajutorul acestui cont se ine evidena timbrelor 'iscale i potale* biletelor de tratament i odi&n* tic&etelor i biletelor de cltorie* a bonurilor valorice pentru carburani auto i a altor valori .bilete de intrare n muzee* e+poziii i spectacole* cartele de mas pentru cantine* etc / (ontul 5,- "%lte valori" este un cont de activ 0n debitul contului se nregistreaz alte valori primite n gestiune* iar n credit valoarea celor 'olosite 1oldul debitor al contului reprezint alte valori e+istente (ontul se dezvolt pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 223 5,-" "4imbre 'iscale i potale") 5,-- "5ilete de tratament i odi&n") 5,-, "4ic&ete i bilete de cltorie") 5,-4 "5onuri valorice pentru carburani auto") 5,-5 "5ilete cu valoare nominal") 5,-$ "4ic&ete de mas") 5,-! "%lte valori" (ontabilitatea analitic se ine pe 'eluri de valori .timbre 'iscale i potale* bilete de tratament i odi&n* tic&ete i bilete de cltorie* bonuri valorice pentru carburani auto etc * iar pentru bilete de intrare n muzee* e+poziii i spectacole* evidena se ine distinct pe persoanele nsrcinate cu primirea* pstrarea* distribuirea i ncasarea lor/ (ontul 5,- "%lte valori" se debiteaz prin creditul conturilor3 46" "7urnizori" - cu valoarea timbrelor 'iscale i potale* a biletelor de tratament i odi&n* a tic&etelor i biletelor de cltorie* bonurilor valorice pentru carburani auto* biletelor cu valoare nominal* tic&etelor de mas i altor valori ac&iziionate de la 'urnizori 46! "7urnizori - 'acturi nesosite" - cu valoarea timbrelor 'iscale i potale* a biletelor de tratament i odi&n* a tic&etelor i biletelor de cltorie* bonurilor valorice pentru carburani auto* biletelor cu valoare nominal* tic&etelor de mas i altor valori ac&iziionate de la 'urnizori* pentru care nu s-au primit 'acturi 5"- "(onturi la bnci" - cu valoarea timbrelor 'iscale i potale* a biletelor de tratament i odi&n* a tic&etelor i biletelor de cltorie* bonurilor valorice pentru carburani auto* biletelor cu valoare nominal* tic&etelor de mas i altor valori pltite din contul de disponibil 54- "%vansuri de trezorerie" - cu valoarea timbrelor 'iscale i potale* a biletelor de tratament i odi&n* a tic&etelor i biletelor de cltorie* bonurilor valorice pentru carburani auto* biletelor cu valoare nominal* tic&etelor de mas i altor valori pltite din avansuri de trezorerie 556 "Disponibil din 'onduri cu destinaie special" - cu valoarea timbrelor 'iscale i potale* a biletelor de tratament i odi&n* a tic&etelor i biletelor de cltorie* bonurilor valorice pentru carburani auto* biletelor cu valoare nominal* tic&etelor de mas i altor valori pltite din 'onduri cu destinaie special 5$6 "Disponibil al instituiilor publice 'inanate integral din venituri proprii" - cu valoarea timbrelor 'iscale i potale* a biletelor de tratament i odi&n* a tic&etelor i biletelor de cltorie* bonurilor valorice pentru carburani auto* biletelor cu valoare nominal* tic&etelor de mas i altor valori pltite din contul de disponibil 5$" "Disponibil al instituiilor publice 'inanate din venituri proprii i subvenii" - cu valoarea timbrelor 'iscale i potale* a biletelor de tratament i odi&n* a bonurilor valorice pentru carburani auto* biletelor cu valoare nominal a tic&etelor de mas i altor valori pltite din contul de disponibil 5$- "Disponibil al activitilor 'inanate din venituri proprii" - cu valoarea timbrelor 'iscale i potale* a biletelor de tratament i odi&n* a bonurilor valorice pentru carburani auto* biletelor cu valoare nominal* tic&etelor de mas i altor valori pltite din contul de disponibil 7"8 "%lte venituri operaionale" - cu valoarea nominal a tic&etelor de mas ne'olosite* restituite de salariai 776 "7inanarea de la buget" - cu valoarea timbrelor 'iscale i potale* biletelor de tratament i odi&n* tic&etelor i biletelor de cltorie* bonurilor valorice pentru carburani auto* biletelor cu valoare nominal* tic&etelor de mas i altor valori pltite din 'inanarea de la buget (ontul 5,- "%lte valori" se crediteaz prin debitul conturilor3 ,6- "9ateriale consumabile" - cu valoarea carburanilor procurai pe baza de bonuri valorice 4"" "(lieni" - cu valoarea nominal a tic&etelor de mas ne'olosite* returnate ctre unitile emitente 4-! "%lte datorii i creane n legtur cu personalul" - cu valoarea tic&etelor i biletelor de cltorie i a altor valori acordate personalului $-4 "(&eltuieli cu transportul de bunuri i personal" - cu valoarea tic&etelor i biletelor de cltorie 'olosite pentru transportul de personal $-$ "(&eltuieli potale i ta+e de telecomunicaii" - cu valoarea timbrelor potale* consumate $4- "(&eltuieli salariale n natur" - cu valoarea nominal a tic&etelor de mas acordate salariailor :rupa 54 "%creditive" :rupa 54 "%creditive" cuprinde urmtoarele conturi3 54" "%creditive" i 54- "%vansuri de trezorerie" (ontul 54" "%creditive" (u ajutorul acestui cont se ine evidena acreditivelor desc&ise la bnci pentru e'ectuarea de pli n 'avoarea terilor (ontul 54" "%creditive" este un cont de activ 0n debitul contului se nregistreaz acreditivele desc&ise la dispoziia terilor* iar n credit plile e'ectuate din acest cont 1oldul debitor reprezint acreditivele desc&ise i neutilizate (ontul se dezvolt pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 223 54"" "%creditive n lei") 54"- "%creditive n valut" (ontabilitatea analitic se ine pe 'eluri de acreditive (ontul 54" "%creditive" se debiteaz prin creditul conturilor3 5!" "#iramente interne" - cu sumele virate din conturile de disponibiliti la banca n conturile de acreditive 7$5 "#enituri din di'erene de curs valutar" - la s'ritul perioadei* cu di'erenele de curs valutar 'avorabile rezultate din reevaluarea acreditivelor n valut (ontul 54" "%creditive" se crediteaz prin debitul conturilor3 46" "7urnizori" - cu sumele pltite 'urnizorilor din acreditive desc&ise la dispoziia acestora pentru bunuri aprovizionate* lucrri e+ecutate i servicii prestate 464 "7urnizori de active 'i+e" - cu sumele pltite 'urnizorilor de active 'i+e din acreditive desc&ise la dispoziia acestora 5!" "#iramente interne" - cu sumele virate n conturile de disponibiliti la bnci ca urmare a ncetrii valabilitii acreditivului $-7 "(&eltuieli cu serviciile bancare i asimilate" - cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite $$5 "(&eltuieli din di'erene de curs valutar" - la s'ritul perioadei* cu di'erenele de curs valutar ne'avorabile rezultate n urma reevalurii acreditivelor n valut (ontul 54- "%vansuri de trezorerie"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 96 of 330

Cu ajutorul acestui cont se ine evidena avansurilor de trezorerie. Contul 542 "Avansuri de trezorerie" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele acordate n numerar ca avansuri de trezorerie, iar n credit lile e!ectuate din avansuri de trezorerie. "oldul debitor re rezint sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate. Contabilitatea analitic se ine e !iecare titular de avansuri de trezorerie. Contul 542 "Avansuri de trezorerie" se debiteaz rin creditul conturilor# 5$% "Casa" & cu avansurile de trezorerie acordate n numerar. '(5 ")enituri din di!erene de curs valutar" & la s!*r+itul erioadei, cu di!erenele de curs valutar !avorabile rezultate din reevaluarea avansurilor de trezorerie n valut. Contul 542 "Avansuri de trezorerie" se crediteaz rin debitul conturilor# $,% "-aterii rime" & cu valoarea la re de nregistrare a materiilor rime ac.iziionate din avansuri de trezorerie. $,2 "-ateriale consumabile" & cu valoarea la re de nregistrare a materialelor consumabile ac.iziionate din avansuri de trezorerie. $,$ "-ateriale de natura obiectelor de inventar" & cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar ac.iziionate din avansuri de trezorerie. $(% "Animale +i sri" & cu valoarea la re de nregistrare a animalelor +i srilor ac.iziionate din avansuri de trezorerie. $'% "-r!uri" & cu valoarea la re de nregistrare a mr!urilor ac.iziionate din avansuri de trezorerie. $/% "Ambalaje" & cu valoarea la re de nregistrare a ambalajelor ac.iziionate din avansuri de trezorerie. 4,% "0urnizori" & cu sumele ltite !urnizorilor din avansuri de trezorerie. 4,4 "0urnizori de active !i1e" & cu sumele ltite !urnizorilor de active !i1e din avansuri de trezorerie. 42/ "Alte datorii +i creane n legtura cu ersonalul" & cu sumele datorate de ersonal rivind avansuri nejusti!icate. 442( "2a1a e valoarea adugat deductibil" & cu ta1a e valoarea adugat deductibil, a!erent bunurilor +i serviciilor decontate din avansuri de trezorerie. 5$% "Casa" & cu sumele restituite n numerar re rezent*nd avansuri de trezorerie neutilizate. 5$2 "Alte valori" & cu valoarea timbrelor !iscale +i o+tale, a biletelor de tratament +i odi.n, a tic.etelor +i biletelor de cltorie, bonurilor valorice entru carburani auto, biletelor cu valoare nominal, tic.etelor de mas +i altor valori ltite din avansuri de trezorerie. (%, "C.eltuieli rivind energia +i a a" & cu c.eltuielile decontate din avansurile de trezorerie rimite. (%2 "C.eltuieli cu c.iriile" & cu c.eltuielile decontate din avansurile de trezorerie rimite. (%$ "C.eltuieli cu rimele de asigurare" & cu c.eltuielile decontate din avansurile de trezorerie rimite. (%4 "C.eltuieli cu de lasri, deta+ri, trans!erri" & cu c.eltuielile decontate din avansurile de trezorerie rimite. (22 "C.eltuieli rivind comisioanele +i onorariile" & cu c.eltuielile decontate din avansurile de trezorerie rimite. (2$ "C.eltuieli de rotocol, reclam +i ublicitate" & cu c.eltuielile decontate din avansurile de trezorerie rimite. (24 "C.eltuieli cu trans ortul de bunuri +i ersonal" & cu c.eltuielile decontate din avansurile de trezorerie rimite. (2( "C.eltuieli o+tale +i ta1e de telecomunicaii" & cu c.eltuielile decontate din avansurile de trezorerie rimite. (2/ "Alte c.eltuieli cu serviciile e1ecutate de teri" & cu c.eltuielile decontate din avansurile de trezorerie rimite. (4( "C.eltuieli cu indemnizaiile de delegare, deta+are +i alte dre turi salariale" & cu c.eltuielile decontate din avansurile de trezorerie rimite. ((5 "C.eltuieli din di!erene de curs valutar" & la s!*r+itul erioadei, cu di!erenele de curs valutar ne!avorabile rezultate n urma reevalurii avansurilor de trezorerie n valut. 3ru a 55 "4is onibil din !onduri cu destinaie s ecial" 3ru a 55 "4is onibil din !onduri cu destinaie s ecial" cu rinde urmtoarele conturi# 55, "4is onibil din !onduri cu destinaie s ecial", 55% "4is onibil din alocaii bugetare cu destinaie s ecial", 552 "4is onibil entru sume de mandat +i sume n de ozit", 555 "4is onibil al !ondului de risc", 55' "4is onibil din valori!icarea bunurilor intrate n ro rietatea rivat a statului" +i 55/ "4is onibil din co!inanarea de la buget a!erent rogramelor5 roiectelor !inanate din !onduri e1terne nerambursabile". Contul 55, "4is onibil din !onduri cu destinaie s ecial" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena !ondurilor cu destinaie s ecial constituite otrivit reglementrilor legale n vigoare. Contul 55, "4is onibil din !onduri cu destinaie s ecial" este un cont de activ. n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate entru constituirea !ondurilor cu destinaie s ecial, iar n credit sumele ltite entru aciuni ce se !inaneaz din !onduri cu destinaie s ecial, otrivit legii. "oldul debitor al contului re rezint dis onibilul e1istent n cont. Contabilitatea analitic se ine e !eluri de !onduri cu destinaie s ecial. Contabilitatea analitic a ncasrilor +i lilor se ine e subdiviziunile clasi!icaiei bugetare. Contul 55, "4is onibil din !onduri cu destinaie s ecial" se debiteaz rin creditul conturilor# %$6% "0ondul de dezvoltare a s italului" & cu sumele ncasate re rezent*nd !ondul de dezvoltare a s italului, otrivit legii. 4%% "Clieni" & cu sumele ncasate de la clieni, n contul de dis onibil, re rezent*nd contravaloarea bunurilor v*ndute, lucrrilor e1ecutate +i serviciilor restate. 4%$ "7!ecte de rimit de la clieni" & cu sumele ncasate de la clieni n contul de dis onibil din !onduri cu destinaie s ecial. 4%6 "Clieni & creditori" & cu sumele ncasate n contul de dis onibil, re rezent*nd avansuri rimite de la clieni entru livrri de bunuri, e1ecutri de lucrri +i restri de servicii. 4424 "2a1a e valoarea adugat de recu erat" & cu ta1a e valoarea adugat ncasat de la bugetul statului. 4(% "4ebitori" & cu sumele ncasate de la debitori n contul de dis onibil. 4(2 "Creditori" & cu sumele ncasate n contul de dis onibil, necuvenite. 4(4 "Creane ale bugetului local" & cu sumele ncasate rovenind din dividende a!erente titlurilor de artici are deinute. 4(5 "Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat" & cu sumele ncasate rovenind din dividende a!erente titlurilor de artici are deinute. 4((4 "Creane ale bugetului asigurrilor entru +omaj" & cu sumele ncasate rovenind din dividende a!erente titlurilor de artici are deinute. 4'$ "4econtri din o eraii n curs de clari!icare" & cu sumele ncasate n contul de dis onibil, care necesit clari!icri su limentare. 4/% "4econtri ntre instituia su erioar +i instituiile subordonate" & la instituia subordonat, cu sumele rimite de la instituia su erioar n vederea e!ecturii c.eltuielilor. 5/% ")iramente interne"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 97 of 330

- cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 765 "Venituri din diferene de curs valutar" - la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilit ilor n valut . 776 "!onduri cu destinaie special " - cu sumele ncasate n contul de disponibil. "ontul 55# "$isponibil din fonduri cu destinaie special " se crediteaz prin debitul conturilor% &'& "(vansuri acordate pentru active fi)e corporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi)e corporale din fonduri cu destinaie special . &'* "(vansuri acordate pentru active fi)e necorporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi)e necorporale din fonduri cu destinaie special . &67 ""reane imobilizate" - cu valoarea +araniilor depuse la furnizori pentru utilit i. *#, "!urnizori" - cu sumele pl tite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri ac-iziionate, lucr ri e)ecutate i servicii prestate. *#' ".fecte de pl tit" - cu pl ile efectuate la scaden pe baz de efecte comerciale. *#* "!urnizori de active fi)e" - cu sumele pl tite furnizorilor de active fi)e din contul de disponibil. *#5 ".fecte de pl tit pentru active fi)e" - cu pl ile efectuate c tre furnizorii de active fi)e la scaden , pe baz de efecte comerciale. *#/ "!urnizori - debitori" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livr ri de bunuri, e)ecut ri de lucr ri sau prest ri de servicii. **&' "0a)a pe valoarea ad u+at de plat " - cu ta)a pe valoarea ad u+at virat bu+etului statului. **&6 "0a)a pe valoarea ad u+at deductibil " - cu ta)a pe valoarea ad u+at ac-itat din contul de disponibil autorit ilor vamale pentru bunurile i serviciile din import. **1 "(lte datorii i creane cu bu+etul" - cu sumele virate la bu+et reprezentnd alte datorii fa de acesta. *7' "$econt ri din operaii n curs de clarificare" - cu pl ile pentru care, n momentul efectu rii nu se pot lua m suri de nre+istrare definitiv ntr-un cont, necesitnd clarific ri suplimentare2 - cu sumele restituite, necuvenite. *1, "$econt ri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la instituia superioar , cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil n vederea efectu rii c-eltuielilor. 5'& "(lte valori" - cu valoarea timbrelor fiscale i potale, a biletelor de tratament i odi-n , a tic-etelor i biletelor de c l torie, a bonurilor valorice pentru carburani auto, biletelor cu valoare nominal , tic-etelor de mas i altor valori pl tite din fonduri cu destinaie special . 51, "Viramente interne" - cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie. 6&7 ""-eltuieli cu serviciile bancare i asimilate" - cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pl tite. 665 ""-eltuieli din diferene de curs valutar" - la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalu rii disponibilit ilor n valut . "ontul 55, "$isponibil din alocaii bu+etare cu destinaie special " "u a3utorul acestui cont se ine evidena sumelor primite de la bu+et cu destinaie special . "ontul 55, "$isponibil din alocaii bu+etare cu destinaie special " este un cont de activ. 4n debitul contului se nre+istreaz sumele ncasate reprezentnd alocaii de la bu+et pentru c-eltuieli cu destinaie special , iar n credit pl ile efectuate din cont. 5oldul debitor al contului reprezint disponibilul e)istent n cont. "ontabilitatea analitic a ncas rilor i pl ilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bu+etare. "ontul 55, "$isponibil din alocaii bu+etare cu destinaie special " se debiteaz prin creditul conturilor% *6, "$ebitori" - cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil. *6& ""reditori" - cu sumele ncasate n contul de disponibil, necuvenite. *6/ "$obnzi aferente mprumuturilor acordate" - cu dobnda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate. 51, "Viramente interne" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie sau din casierie. 77' "Venituri din alocaii bu+etare cu destinaie special " - cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd venituri din alocaii bu+etare cu destinaie special primite de la bu+et. "ontul 55, "$isponibil din alocaii bu+etare cu destinaie special " se crediteaz prin debitul conturilor% &'& "(vansuri acordate pentru active fi)e corporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi)e corporale din alocaii bu+etare cu destinaie special . &'* "(vansuri acordate pentru active fi)e necorporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi)e necorporale din alocaii bu+etare cu destinaie special . &67 ""reane imobilizate" - cu valoarea +araniilor depuse la furnizori pentru utilit i2 - cu valoarea creditelor acordate de la bu+et pentru construirea, cump rarea, reabilitarea, consolidarea i e)tinderea de locuine. *#, "!urnizori" - cu sumele pl tite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale ac-iziionate, lucr ri e)ecutate i servicii prestate. *#' ".fecte de pl tit" - cu pl ile efectuate la scaden pe baz de efecte comerciale. *#* "!urnizori de active fi)e" - cu sumele pl tite furnizorilor de active fi)e din alocaii bu+etare cu destinaie special . *#5 ".fecte de pl tit pentru active fi)e" - cu pl ile efectuate c tre furnizorii de active fi)e la scaden , pe baz de efecte comerciale. *#/ "!urnizori - debitori" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livr ri de bunuri, e)ecut ri de lucr ri sau prest ri de servicii. *&, "6ersonal - salarii datorate" - cu sumele pl tite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit le+ii. *&5 "(vansuri acordate personalului" - cu avansurile pl tite personalului, prin virament. *', "(si+ur ri sociale" - cu sumele virate bu+etului asi+ur rilor sociale de stat reprezentnd contribuiile an+a3atorilor i ale asi+urailor la bu+etul asi+ur rilor sociale de stat i la bu+etul !ondului naional unic de asi+ur ri sociale de s n tate. *'7 "(si+ur ri pentru oma3" - cu sumele virate reprezentnd contribuia an+a3atorilor i a asi+urailor la bu+etul asi+ur rilor pentru oma3. **1 "(lte datorii i creane cu bu+etul" - cu sumele virate la bu+et reprezentnd alte datorii fa de acesta. *6& ""reditori" - cu sumele pl tite altor instituii sau persoane fizice care au fost reinute eronat. 51, "Viramente interne" - cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie. 77' "Veniturile din alocaii bu+etare cu destinaie special " - cu alocaiile bu+etare r mase neutilizate la sfritul anului, restituite potrivit le+ii. "ontul 55& "$isponibil pentru sume de mandat i sume n depozit" "u a3utorul acestui cont se ine evidena sumelor primite de la alte instituii publice sau de la a+enii economici n vederea efectu rii unor operaiuni speciale

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 98 of 330

(garanii depuse de agenii economici pentru participarea la licitaii, inclusiv taxa de participare i contravaloarea caietelor de sarcini, operaiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziie de ctre agenii economici, care nu se restituite pn la finele anului), sau pentru pstrarea unor drepturi bneti (drepturi bneti ale persoanelor lipsite de libertate pstrate de penitenciare, drepturi de personal, burse i pensii, alocaii pentru copii, alocaii pentru omaj ordonanate, dar neridicate n cursul anului de ctre persoanele beneficiare). ontul !!" #$isponibil pentru sume de mandat i sume n depozit# este un cont de activ. %n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate n contul de disponibil, iar n credit sumele pltite din cont. &oldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont. ontul !!" #$isponibil pentru sume de mandat i sume n depozit# se debiteaz prin creditul conturilor' ()" # reditori# * cu sumele primite de la alte instituii publice i ageni economici n vederea efecturii unor operaiuni de mandat. !+, #-iramente interne# * cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. ontul !!" #$isponibil pentru sume de mandat i sume n depozit# se crediteaz prin debitul conturilor' (., #/urnizori# * cu sumele pltite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale ac0iziionate, lucrri executate i servicii prestate. (") #$repturi de personal neridicate# * cu sumele ac0itate personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. ()" # reditori# * cu sumele rmase nec0eltuite dup efectuarea operaiunilor de mandat, virate n contul instituiilor publice sau agenilor economici de la care au fost primite. !+, #-iramente interne# * cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie. !!1 #$isponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului# u ajutorul acestui cont direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului 2ucureti, precum i administraiile finanelor publice ale sectoarelor 3unicipiului 2ucureti in evidena sumelor ncasate din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului, n contul de disponibil desc0is la trezoreria statului, potrivit legii. ontul !!1 #$isponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului# este un cont de activ. %n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului, potrivit legii, iar n credit, plile efectuate n vederea acoperirii c0eltuielilor cu valorificarea bunurilor respective i sumele vrsate n contul bugetului de stat, potrivit legii. &oldul debitor al contului reprezint disponibilul existent n cont. ontul !!1 #$isponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului# se debiteaz prin creditul conturilor' (,, # lieni# * cu sumele ncasate de la clieni din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului. ()" # reditori# * cu sumele acordate n baza 0otrrii judectoreti rmase definitive, reprezentnd contravaloarea bunurilor nelegal confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului (n cazul n care bunurile au fost valorificate). !+, #-iramente interne# * cu sumele depuse n numerar n contul de disponibil reprezentnd ncasri din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului. ontul !!1 #$isponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a statului# se crediteaz prin debitul conturilor' (., #/urnizori# * cu sumele pltite furnizorilor pentru materiale ac0iziionate sau pentru lucrri executate i servicii prestate, n vederea valorificrii bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea statului. ((+ #4lte datorii i creane cu bugetul# * cu sumele virate n contul bugetului de stat, potrivit legii. !+, #-iramente interne# * cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie. ontul !!+ #$isponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor5proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile# u ajutorul acestui cont se ine evidena disponibilului din cofinanarea de la buget primit n completarea fondurilor externe nerambursabile pentru finanarea unor programe sau proiecte. ontul !!+ #$isponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor5proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile# este un cont de activ. %n debitul contului se nregistreaz sumele ncasate, reprezentnd cofinanare, iar n credit sumele pltite pentru realizarea programelor5proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile. &oldul debitor reprezint disponibilul existent n cont. ontabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bugetare. ontul !!+ #$isponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor5proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile# se debiteaz prin creditul contului' 11+ #-enituri din cofinanarea de la buget aferent programelor5proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile# * cu sumele ncasate reprezentnd cofinanare de la buget acordat n completarea fondurilor externe nerambursabile pentru realizarea programelor sau proiectelor. ontul !!+ #$isponibil din cofinanarea de la buget aferent programelor5proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile# se crediteaz prin debitul conturilor' "6" #4vansuri acordate pentru active fixe corporale# * cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din cofinanarea de la buget. "6( #4vansuri acordate pentru active fixe necorporale# * cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinanarea de la buget. (., #/urnizori# * cu plile efectuate ctre furnizori din cofinanare de la buget. (.( #/urnizori de active fixe# * cu plile efectuate ctre furnizorii de active fixe din cofinanare de la buget. (.7 #/urnizori * debitori# * cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri, executri de lucrri sau prestri de servicii. 8rupa !) #$isponibil al instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii# 8rupa !) #$isponibil al instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii# cuprinde urmtoarele conturi' !). #$isponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii#, !), #$isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii# i !)" #$isponibil al activitilor finanate din venituri proprii#. ontul !). #$isponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii# u ajutorul acestui cont se ine evidena sumelor ncasate din venituri proprii, potrivit reglementrilor legale n vigoare. ontul !). #$isponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii# este un cont de activ. %n debitul contului se nregistreaz ncasrile reprezentnd venituri proprii, iar n credit plile efectuate. &oldul debitor reprezint disponibilul existent n cont. ontul se dezvolt n urmtoarele conturi sintetice de gradul 99' !)., #$isponibil curent#: !)." #$epozite ale instituiilor publice finanate integral din venituri proprii#. ontabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bugetare. ontul !). #$isponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii# se debiteaz prin creditul conturilor' ,)1 #4lte mprumuturi i datorii asimilate# * cu sumele ncasate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate. ")1 # reane imobilizate# * cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung rambursate i a dobnzilor aferente ncasate, precum i a garaniilor restituite de furnizori. (,, # lieni# * cu sumele ncasate de la clieni, n contul de disponibil, reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute, lucrrilor executate i serviciilor prestate. (,6 #;fecte de primit de la clieni# * cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii. (,7 # lieni * creditori# * cu sumele ncasate, n contul de disponibil, reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri, executri de lucrri i prestri de servicii. (("( #<axa pe valoarea adugat de recuperat# * cu taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 99 of 330

448 "Alte datorii i creane cu bugetul" - cu sumele ncasate de la buget reprezentnd vrsminte efectuate n plus. 4 ! ""ebitori" - cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil. 4 # "$reditori" - cu sumele ncasate n contul de disponibil% necuvenite. 4 & ""obnzi aferente mprumuturilor acordate" - cu dobnda ncasat aferent mprumuturilor pe termen scurt acordate. 4'# "(enituri nregistrate n avans" - cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare. 4') ""econtri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele ncasate n contul de disponibil% care necesit clarificri suplimentare. 48! ""econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la instituia subordonat% cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii c*eltuielilor. 48) ""econtri din operaii n participaie" - cu sumele primite de la coparticipani. +!8 ""obnzi" - cu dobnzile ncasate aferente disponibilitilor aflate n conturile la bnci. +!& ",mprumuturi pe termen scurt" - cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local% conform legii% pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice finanate integral din venituri proprii. +8! "(iramente interne" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. '-8 "(enituri din activiti diverse" - cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd venituri din activiti diverse. '!& "Alte venituri operaionale" - cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd alte venituri operaionale. ' 4 "(enituri din investiii financiare cedate" - cu sumele ncasate n contul de disponibil% reprezentnd diferenele favorabile dintre valoarea contabil a investiiilor financiare i preul de cesiune. '&- "(enituri din despgubiri din asigurri" - cu veniturile din despgubiri ncasate n cont. $ontul + - ""isponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii" se crediteaz prin debitul conturilor. ! + ",mprumuturi interne i e/terne garantate de stat" - cu valoarea ratelor scadente% ac*itate pentru rambursarea mprumuturilor interne i e/terne garantate de stat. ! ' "Alte mprumuturi i datorii asimilate" - cu sumele rambursate reprezentnd alte mprumuturi i datorii asimilate. ! 8 ""obnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" - cu valoarea dobnzilor pltite aferente mprumuturilor primite. #)# "Avansuri acordate pentru active fi/e corporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi/e corporale din venituri proprii. #)4 "Avansuri acordate pentru active fi/e necorporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi/e necorporale din venituri proprii. # ' "$reane imobilizate" - cu valoarea mprumuturilor pe termen mediu i lung acordate precum i a garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti. # & "(rsminte de efectuat pentru active financiare" - cu sumele pltite pentru activele financiare ac*iziionate. 4-! "0urnizori" - cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri ac*iziionate% lucrri e/ecutate i servicii prestate. 4-) "1fecte de pltit" - cu plile efectuate la scaden pe baz de efecte comerciale. 4-4 "0urnizori de active fi/e" - cu sumele pltite furnizorilor de active fi/e din venituri proprii. 4-+ "1fecte de pltit pentru active fi/e" - cu plile efectuate ctre furnizorii de active fi/e la scaden% pe baz de efecte comerciale. 4-& "0urnizori - debitori" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri% e/ecutri de lucrri sau prestri de servicii. 4#! "2ersonal - salarii datorate" - cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii. 4#+ "Avansuri acordate personalului" - cu avansurile pltite personalului% prin virament. 4# ""repturi de personal neridicate" - cu sumele pltite personalului% prin virament% evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. 4#' "3eineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor" - cu sumele ac*itate terilor% din contul de disponibil% reprezentnd reineri sau popriri din salarii. 4)! "Asigurri sociale" - cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile anga4atorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor sociale de stat i la bugetul 0ondului naional unic de asigurri sociale de sntate. 4)' "Asigurri pentru oma4" - cu sumele virate reprezentnd contribuiile anga4atorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru oma4. 44#) "5a/a pe valoarea adugat de plat" - cu ta/a pe valoarea adugat virat bugetului statului. 44# "5a/a pe valoarea adugat deductibil" - cu ta/a pe valoarea adugat ac*itat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din import. 444 "6mpozit pe venitul din salarii" - cu sumele virate la buget reprezentnd impozit pe venitul din salarii% a4utoare i indemnizaii. 44 "Alte impozite% ta/e i vrsminte asimilate" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale% dup caz% reprezentnd alte impozite% ta/e i vrsminte asimilate. 448 "Alte datorii i creane cu bugetul" - cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta. 4 # "$reditori" - cu sumele pltite creditorilor din contul de disponibil. 4'! "$*eltuieli nregistrate n avans" - cu sumele pltite reprezentnd c*eltuieli efectuate anticipat. 4'# "(enituri nregistrate n avans" - cu sumele ncasate anticipat% restituite. 4') ""econtri din operaii n curs de clarificare" - cu plile pentru care n momentul efecturii% nu se pot lua msuri de nregistrare definitiv ntr-un cont% necesitnd clarificri suplimentare7 - cu sumele restituite% necuvenite. 48! ""econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la instituia superioar% cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil n vederea efecturii c*eltuielilor. 48) ""econtri din operaii n participaie" - cu sumele ac*itate coparticipanilor sau virate ca rezultat al operaiei n participaie. +!8 ""obnzi" - cu dobnzile pltite aferente mprumuturilor pe termen scurt primite. +!& ",mprumuturi pe termen scurt" - cu mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local% conform legii% pentru nfiinarea unor instituii i servicii publice finanate

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 100 of 330

integral din venituri proprii% rambursate. +)# "Alte valori" - cu valoarea timbrelor fiscale i potale% a biletelor de tratament i odi*n% a tic*etelor i biletelor de cltorie% bonurilor valorice pentru carburani auto% biletelor cu valoare nominal% tic*etelor de mas i altor valori pltite din contul de disponibil. +8! "(iramente interne" - cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponibil n alt cont de trezorerie. #' "$*eltuieli cu serviciile bancare i asimilate" - cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite. + "$*eltuieli din diferene de curs valutar" - la sfritul perioadei% cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n urma reevalurii disponibilitilor n valut. $ontul + ! ""isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii" $u a4utorul acestui cont se ine evidena sumelor ncasate din venituri proprii i subvenii% potrivit reglementrilor legale n vigoare. $ontul + ! ""isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii" este un cont de activ. ,n debitul contului se nregistreaz ncasrile reprezentnd venituri proprii i subvenii% iar n credit plile efectuate. 8oldul debitor al contului reprezint disponibilul e/istent n cont. $ontabilitatea analitic a ncasrilor i plilor se ine pe subdiviziunile clasificaiei bugetare. $ontul + ! ""isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii" se debiteaz prin creditul conturilor. # ' "$reane imobilizate" - cu valoarea garaniilor restituite de furnizori. 4!! "$lieni" - cu sumele ncasate de la clieni% n contul de disponibil% reprezentnd contravaloarea bunurilor vndute% lucrrilor e/ecutate i serviciilor prestate. 4!) "1fecte de primit de la clieni" - cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponibil din venituri proprii i subvenii. 4!& "$lieni - creditori" - cu sumele ncasate% n contul de disponibil% reprezentnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de bunuri% e/ecutri de lucrri i prestri de servicii. 44#4 "5a/a pe valoarea adugat de recuperat" - cu ta/a pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului. 448 "Alte datorii i creane cu bugetul" - cu sumele ncasate de la buget reprezentnd vrsminte efectuate n plus. 4 ! ""ebitori" - cu sumele ncasate de la debitori n contul de disponibil. 4 # "$reditori" - cu sumele ncasate n contul de disponibil% necuvenite. 4'# "(enituri nregistrate n avans" - cu sumele ncasate reprezentnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare. 4') ""econtri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele ncasate n contul de disponibil% care necesit clarificri suplimentare. 48! ""econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la instituia subordonat% cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii c*eltuielilor. 48) ""econtri din operaii n participaie" - cu sumele primite de la coparticipani. +!! "(alori de ncasat" - cu valoarea cecurilor i efectelor comerciale ncasate. +8! "(iramente interne" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. '-8 "(enituri din activiti diverse" - cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd venituri din activiti diverse. '!& "Alte venituri operaionale" - cu sumele ncasate n contul de disponibil reprezentnd alte venituri operaionale. ''# "(enituri din subvenii" - cu subveniile primite n contul de disponibil. $ontul + ! ""isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii" se crediteaz prin debitul conturilor. #)# "Avansuri acordate pentru active fi/e corporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi/e corporale din venituri proprii i subvenii. #)4 "Avansuri acordate pentru active fi/e necorporale" - cu avansurile acordate furnizorilor de active fi/e necorporale din venituri proprii i subvenii. # ' "$reane imobilizate" - cu valoarea garaniilor depuse la furnizori pentru utiliti. 4-! "0urnizori" - cu sumele pltite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii i subvenii pentru bunuri ac*iziionate% lucrri e/ecutate i servicii prestate. 4-) "1fecte de pltit" - cu plile efectuate la scaden pe baz de efecte comerciale. 4-4 "0urnizori de active fi/e" - cu sumele pltite furnizorilor de active fi/e din venituri proprii i subvenii. 4-+ "1fecte de pltit pentru active fi/e" - cu plile efectuate ctre furnizorii de active fi/e la scaden% pe baz de efecte comerciale. 4-& "0urnizori - debitori" - cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrri de bunuri% e/ecutri de lucrri sau prestri de servicii. 4#! "2ersonal - salarii datorate" - cu sumele pltite prin virament personalului reprezentnd salarii i alte drepturi cuvenite potrivit legii. 4#+ "Avansuri acordate personalului" - cu avansurile pltite personalului% prin virament. 4# ""repturi de personal neridicate" - cu sumele ac*itate personalului% prin virament% evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. 4#' "3eineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor" - cu sumele ac*itate terilor% din contul de disponibil% reprezentnd reineri sau popriri din salarii. 4)! "Asigurri sociale" - cu sumele virate bugetului asigurrilor sociale reprezentnd contribuiile anga4atorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor sociale de stat i la bugetul 0ondului naional unic de asigurri sociale de sntate. 4)' "Asigurri pentru oma4" - cu sumele virate reprezentnd contribuiile anga4atorilor i ale asigurailor la bugetul asigurrilor pentru oma4. 44#) "5a/a pe valoarea adugat de plat" - cu ta/a pe valoarea adugat virat bugetului statului. 44# "5a/a pe valoarea adugat deductibil" - cu ta/a pe valoarea adugat ac*itat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din import. 444 "6mpozit pe venitul din salarii" - cu sumele virate la buget reprezentnd impozit pe venitul din salarii% a4utoare i indemnizaii. 44 "Alte impozite% ta/e i vrsminte asimilate" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale% dup caz% reprezentnd alte impozite% ta/e i vrsminte asimilate. 448 "Alte datorii i creane cu bugetul" - cu sumele virate la buget reprezentnd alte datorii fa de acesta. 4 # "$reditori" - cu sumele pltite creditorilor din contul de disponibil. 4'! "$*eltuieli nregistrate n avans" - cu sumele pltite reprezentnd c*eltuieli efectuate anticipat. 4'# "(enituri nregistrate n avans"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 101 of 330

- cu sumele ncasate anticipat, restituite. 473 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu plile pentru care n momentul efecturii, nu se pot lua msuri de nregistrare definitiv ntr-un cont, necesitnd clarificri suplimentare; - cu sumele restituite, necuvenite. 4 ! "Decontri ntre instituia superioar "i instituiile su#ordonate" - la instituia superioar, cu sumele virate instituiilor su#ordonate pentru alimentarea conturilor de disponi#il n vederea efecturii c$eltuielilor. 4 3 "Decontri din operaii n participaie" - cu sumele ac$itate coparticipanilor sau virate ca re%ultat al operaiei n participaie. &3' "(lte valori" - cu valoarea tim#relor fiscale "i po"tale, a #iletelor de tratament "i odi$n, a tic$etelor "i #iletelor de cltorie, #onurilor valorice pentru car#urani auto, #iletelor cu valoare nominal, tic$etelor de mas "i altor valori pltite din contul de disponi#il. & ! ")iramente interne" - cu sumele ridicate n numerar din cont sau virate din contul de disponi#il n alt cont de tre%orerie. *'7 "+$eltuieli cu serviciile #ancare "i asimilate" - cu valoarea serviciilor #ancare "i asimilate pltite. **& "+$eltuieli din diferene de curs valutar" - la sfr"itul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavora#ile re%ultate n urma reevalurii disponi#ilitilor n valut. 77' ")enituri din su#venii" - cu su#veniile rmase neutili%ate la sfr"itul perioadei, regulari%ate cu #ugetul din care au fost acordate. +ontul &*' "Disponi#il al activitilor finanate din venituri proprii" +u a,utorul acestui cont se ine evidena sumelor ncasate din venituri proprii, potrivit reglementrilor legale n vigoare. +ontul &*' "Disponi#il al activitilor finanate din venituri proprii" este un cont de activ. -n de#itul contului se nregistrea% ncasrile repre%entnd venituri proprii, iar n credit plile efectuate. .oldul de#itor repre%int disponi#ilul e/istent n cont. +onta#ilitatea analitic a ncasrilor "i plilor se ine pe su#divi%iunile clasificaiei #ugetare. +ontul &*' "Disponi#il al activitilor finanate din venituri proprii" se de#itea% prin creditul conturilor0 '*7 "+reane imo#ili%ate" - cu valoarea garaniilor restituite de furni%ori. 4!! "+lieni" - cu sumele ncasate de la clieni, n contul de disponi#il, repre%entnd contravaloarea #unurilor vndute, lucrrilor e/ecutate "i serviciilor prestate. 4!3 "1fecte de primit de la clieni" - cu sumele ncasate de la clieni n contul de disponi#il din venituri proprii. 4!2 "+lieni - creditori" - cu sumele ncasate, n contul de disponi#il, repre%entnd avansuri primite de la clieni pentru livrri de #unuri, e/ecutri de lucrri "i prestri de servicii. 44'4 "3a/a pe valoarea adugat de recuperat" - cu ta/a pe valoarea adugat ncasat de la #ugetul statului. 44 "(lte datorii "i creane cu #ugetul" - cu sumele ncasate de la #uget repre%entnd vrsminte efectuate n plus. 4*! "De#itori" - cu sumele ncasate de la de#itori n contul de disponi#il. 4*' "+reditori" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il, necuvenite. 47' ")enituri nregistrate n avans" - cu sumele ncasate repre%entnd venituri n avans aferente perioadelor viitoare. 473 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il, care necesit clarificri suplimentare. 4 ! "Decontri ntre instituia superioar "i instituiile su#ordonate" - la instituia su#ordonat, cu sumele primite de la instituia superioar n vederea efecturii c$eltuielilor. 4 3 "Decontri din operaii n participaie" - cu sumele primite de la coparticipani. &!2 "-mprumuturi pe termen scurt" - cu mprumuturile pe termen scurt primite de la #ugetul de stat sau #ugetul local, conform legii, pentru nfiinarea unor activiti finanate din venituri proprii. & ! ")iramente interne" - cu sumele intrate n contul de disponi#il din alt cont de tre%orerie. 74* ")enituri din c$irii" - cu sumele ncasate repre%entnd valoarea c$iriilor. 74 ")enituri din activiti diverse" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il repre%entnd venituri din activiti diverse. 7!2 "(lte venituri operaionale" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il repre%entnd alte venituri operaionale. 7*4 ")enituri din investiii financiare cedate" - cu sumele ncasate n contul de disponi#il, repre%entnd diferenele favora#ile dintre valoarea conta#il a investiiilor financiare "i preul de cesiune. 724 ")enituri din despgu#iri din asigurri" - cu veniturile din despgu#iri ncasate n cont. +ontul &*' "Disponi#il al activitilor finanate din venituri proprii" se creditea% prin de#itul conturilor0 '3' "(vansuri acordate pentru active fi/e corporale" - cu avansurile acordate furni%orilor de active fi/e corporale din venituri proprii. '34 "(vansuri acordate pentru active fi/e necorporale" - cu avansurile acordate furni%orilor de active fi/e necorporale din venituri proprii. '*7 "+reane imo#ili%ate" - cu valoarea garaniilor depuse la furni%ori pentru utiliti. 44! "5urni%ori" - cu sumele pltite furni%orilor din contul de disponi#il din venituri proprii pentru #unuri ac$i%iionate, lucrri e/ecutate "i servicii prestate. 443 "1fecte de pltit" - cu plile efectuate la scaden pe #a% de efecte comerciale. 444 "5urni%ori de active fi/e" - cu sumele pltite furni%orilor de active fi/e din venituri proprii. 44& "1fecte de pltit pentru active fi/e" - cu plile efectuate ctre furni%orii de active fi/e la scaden, pe #a% de efecte comerciale. 442 "5urni%ori - de#itori" - cu avansurile acordate furni%orilor pentru livrri de #unuri, e/ecutri de lucrri sau prestri de servicii. 4'! "6ersonal - salarii datorate" - cu sumele pltite prin virament personalului repre%entnd salarii "i alte drepturi cuvenite potrivit legii. 4'& "(vansuri acordate personalului" - cu avansurile pltite personalului, prin virament. 4'* "Drepturi de personal neridicate" - cu sumele pltite personalului, prin virament, evideniate anterior ca drepturi de personal neridicate. 4'7 "7eineri din salarii "i din alte drepturi datorate terilor" - cu sumele ac$itate terilor, din contul de disponi#il, repre%entnd reineri sau popriri din salarii. 43! "(sigurri sociale" - cu sumele virate #ugetului asigurrilor sociale repre%entnd contri#uiile anga,atorilor "i ale asigurailor la #ugetul asigurrilor sociale de stat "i la #ugetul 5ondului naional unic de asigurri sociale de sntate. 437 "(sigurri pentru "oma," - cu sumele virate repre%entnd contri#uiile anga,atorilor "i ale asigurailor la #ugetul asigurrilor pentru "oma,. 44'3 "3a/a pe valoarea adugat de plat" - cu ta/a pe valoarea adugat virat #ugetului statului.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 102 of 330

4426 "Taxa pe valoarea adugat deductibil" - cu taxa pe valoarea adugat achitat din contul de disponibil autoritilor vamale pentru bunurile i serviciile din import. 444 "Impo it pe venitul din salarii" - cu sumele virate la buget repre ent!nd impo itul pe venitul din salarii" a#utoare i indemni aii. 446 "$lte impo ite" taxe i vrsminte asimilate" - cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale" dup ca " repre ent!nd alte impo ite" taxe i vrsminte asimilate. 44% "$lte datorii i creane cu bugetul" - cu sumele virate la buget repre ent!nd alte datorii &a de acesta. 462 "'reditori" - cu sumele pltite creditorilor din contul de disponibil. 4() "'heltuieli *nregistrate *n avans" - cu sumele pltite repre ent!nd cheltuieli e&ectuate anticipat. 4(2 "+enituri *nregistrate *n avans" - cu sumele *ncasate anticipat" restituite. 4(, "-econtri din operaii *n curs de clari&icare" - cu plile pentru care *n momentul e&ecturii" nu se pot lua msuri de *nregistrare de&initiv *ntr-un cont" necesit!nd clari&icri suplimentare. - cu sumele restituite" necuvenite. 4%) "-econtri *ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la instituia superioar" cu sumele virate instituiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil *n vederea e&ecturii cheltuielilor. 4%, "-econtri din operaii *n participaie" - cu sumele achitate coparticipanilor sau virate ca re ultat al operaiei *n participaie. /)0 "1mprumuturi pe termen scurt" - cu *mprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetele locale" con&orm legii" pentru *n&iinarea unor activiti &inanate din venituri proprii" rambursate. /,2 "$lte valori" - cu valoarea timbrelor &iscale i potale" a biletelor de tratament i odihn" a tichetelor i biletelor de cltorie" bonurilor valorice pentru carburani auto" biletelor cu valoare nominal" tichetelor de mas i altor valori pltite din contul de disponibil. /%) "+iramente interne" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. 62( "'heltuieli cu serviciile bancare i asimilate" - cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite. 66/ "'heltuieli din di&erene de curs valutar" - la s&!ritul perioadei" cu di&erenele de curs valutar ne&avorabile re ultate *n urma reevalurii disponibilitilor *n valut. 2rupa /% "+iramente interne" 2rupa /% "+iramente interne" cuprinde contul /%) "+iramente interne". 'ontul /%) "+iramente interne" 'u a#utorul acestui cont se ine evidena viramentelor *ntre conturile de disponibiliti" sau *ntre acestea i cas. 'ontul /%) "+iramente interne" este un cont de bi&uncional. 1n debitul contului se *nregistrea sumele virate dintr-un cont de tre orerie *n alt cont de tre orerie" iar *n credit sumele intrate *ntr-un cont de tre orerie din alt cont de tre orerie. 'ontul nu pre int sold. 'ontul /%) "+iramente interne" se debitea prin creditul conturilor3 /)4 "-isponibil din *mprumuturi din disponibilitile contului curent general al tre oreriei statului" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. /)2 "'onturi la bnci" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. /), "-isponibil din *mprumuturi interne i externe contractate de stat" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. /)4 "-isponibil din *mprumuturi interne i externe garantate de stat" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. /)/ "-isponibil din &onduri externe nerambursabile" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. /)6 "-isponibil din *mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. /)( "-isponibil din *mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. /,) "'asa" - cu sumele *n numerar depuse la banc. /4) "$creditive" - cu sumele virate *n conturile de disponibiliti la bnci ca urmare a *ncetrii valabilitii acreditivului. //4 "-isponibil din &onduri cu destinaie special" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. //) "-isponibil din alocaii bugetare cu destinaie special" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. //2 "-isponibil pentru sume de mandat i sume *n depo it" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. //( "-isponibil din valori&icarea bunurilor intrate *n proprietatea privat a statului" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. /64 "-isponibil al instituiilor publice &inanate integral din venituri proprii" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. /6) "-isponibil al instituiilor publice &inanate din venituri proprii i subvenii" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. /62 "-isponibil al activitilor &inanate din venituri proprii" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate din contul de disponibil *n alt cont de tre orerie. ((4 "5inanarea de la buget" - cu sumele ridicate *n numerar din cont sau virate *n alte conturi de tre orerie. - cu sumele care pot &i pstrate de instituiile publice *n contul sume de mandat i *n depo it la &inele anului" repre ent!nd drepturi de personal neridicate *n cursul anului. - cu sumele depuse *n scopul participrii la licitaie pentru obinerea de valut. - cu sumele virate la banc din contul de &inanare bugetar" pentru deschiderea de acreditive. 'ontul /%) "+iramente interne" se creditea prin debitul conturilor3 /)2 "'onturi la bnci" - cu sumele intrate *n contul de disponibil din alt cont de tre orerie. /), "-isponibil din *mprumuturi interne i externe contractate de stat" - cu sumele intrate *n contul de disponibil din alt cont de tre orerie. /)4 "-isponibil din *mprumuturi interne i externe garantate de stat" - cu sumele intrate *n contul de disponibil din alt cont de tre orerie. /)/ "-isponibil din &onduri externe nerambursabile" - cu sumele intrate *n contul de disponibil din alt cont de tre orerie. /)6 "-isponibil din *mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei publice locale" - cu sumele intrate *n contul de disponibil din alt cont de tre orerie. /)( "-isponibil din *mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei publice locale" - cu sumele intrate *n contul de disponibil din alt cont de tre orerie. /20 "-isponibil din sumele *ncasate pentru unele bugete" - cu sumele *ncasate *n numerar" repre ent!nd venituri datorate bugetului de stat sau bugetului local" depuse *n cont de disponibil. /,) "'asa" - cu sumele intrate *n casierie ridicate de la banc.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 103 of 330

541 "Acreditive" - cu sumele virate din conturile de disponibiliti la banc n conturile de acreditive. 550 "Disponibil din fonduri cu destinaie special" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 551 "Disponibil din alocaii bu etare cu destinaie special" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie! - cu sumele care pot fi pstrate de instituiile publice n acest cont. 55" "Disponibil pentru sume de mandat #i sume n depozit" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 5$0 "Disponibil al instituiilor publice finanate inte ral din venituri proprii" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 5$1 "Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii #i subvenii" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 5$" "Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. %%0 "&inanarea de la bu et" - cu sumele intrate n contul de disponibil din alt cont de trezorerie. '(A)A $ "'*+,-./ D0 '10(,-/0(/" Din clasa $ "'onturi de c2eltuieli" fac parte urmtoarele rupe de conturi3 $0 "'2eltuieli privind stocurile"4 $1 "'2eltuieli cu lucrrile #i serviciile e5ecutate de teri"4 $" "'2eltuieli cu alte servicii e5ecutate de teri"4 $6 "'2eltuieli cu alte impozite4 ta5e #i vrsminte asimilate"4 $4 "'2eltuieli cu personalul"4 $5 "Alte c2eltuieli operaionale"4 $$ "'2eltuieli financiare"4 $% "Alte c2eltuieli finanate din bu et"4 $7 "'2eltuieli cu amortizrile4 provizioanele #i a8ustrile pentru depreciere sau pierderile de valoare"4 $9 "'2eltuieli e5traordinare". *peraiunile evideniate n creditul conturilor de c2eltuieli se pot nre istra n debitul acestor conturi n ro#u. :rupa $0 "'2eltuieli privind stocurile" :rupa $0 "'2eltuieli privind stocurile" cuprinde urmtoarele conturi3 $01 "'2eltuieli cu materiile prime"4 $0" "'2eltuieli cu materialele consumabile"4 $06 "'2eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"4 $0$ "'2eltuieli privind animalele #i psrile"4 $0% "'2eltuieli privind mrfurile"4 $07 "'2eltuieli privind ambala8ele" #i $09 "'2eltuieli cu alte stocuri". 'ontul $01 "'2eltuieli cu materiile prime" 'u a8utorul acestui cont se ine evidena c2eltuielilor cu materiile prime. 'ontul $01 "'2eltuieli cu materiile prime" este un cont de activ. ;n debitul contului se nre istreaz c2eltuielile efectuate cu materiile prime4 iar n credit4 la sf<r#itul perioadei4 repartizarea c2eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. )oldul contului4 naintea operaiunilor de nc2idere4 reprezint totalul c2eltuielilor cu materiile prime efectuate n cursul perioadei. (a sf<r#itul perioadei4 dup efectuarea operaiunilor de nc2idere4 contul nu prezint sold. 'ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare4 pe structura clasificaiei bu etare. 'ontul $01 "'2eltuieli cu materiile prime" se debiteaz prin creditul conturilor3 601 "=aterii prime" - cu valoarea la pre de nre istrare a materiilor prime incluse n c2eltuieli la momentul consumului4 constatate lips la inventar4 precum #i cele de radate. - la nceputul perioadei4 cu valoarea la pre de nre istrare a materiilor prime e5istente n stoc la sf<r#itul perioadei anterioare4 stabilit pe baza inventarului >n situaia aplicrii inventarului intermitent?. 651 "=aterii #i materiale aflate la teri" - cu valoarea la pre de nre istrare a materiilor prime aflate la teri4 constatate lips la inventar. 401 "&urnizori" - cu valoarea materiilor prime ac2iziionate4 n cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 407 "&urnizori - facturi nesosite" - cu valoarea materiilor prime ac2iziionate4 n cazul folosirii metodei inventarului intermitent4 pentru care urmeaz s se primeasc facturi. 4$1 "Debitori" - la sf<r#itul perioadei4 cu c2eltuielile preluate de la instituii din afara sistemului4 pe baz de documente 8ustificative. 4%6 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nre istrate pe c2eltuieli. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 la instituia superioar cu suma c2eltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. 'ontul $01 "'2eltuieli cu materiile prime" se crediteaz prin debitul conturilor3 1"1 ".ezultatul patrimonial" - la sf<r#itul perioadei4 cu soldul debitor al contului n vederea nc2iderii acestuia #i stabilirii rezultatului patrimonial. 601 "=aterii prime" - cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar! - cu valoarea materiilor prime restituite la ma azie ca nefolosite! - a sf<r#itul perioadei4 cu valoarea la pre de nre istrare a materiilor prime e5istente n stoc4 stabilit pe baza inventarului >n situaia aplicrii inventarului intermitent?. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 nc2iderea contului de c2eltuieli la instituiile subordonate4 cu suma c2eltuielilor transmise instituiei superioare. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile transferate din operaii n participaie. 'ontul $0" "'2eltuieli cu materialele consumabile" 'u a8utorul acestui cont se ine evidena c2eltuielilor cu materialele consumabile. 'ontul $0" "'2eltuieli cu materialele consumabile" este un cont de activ. ;n debitul contului se nre istreaz c2eltuielile efectuate cu materialele consumabile4 iar n credit4 la sf<r#itul perioadei4 repartizarea c2eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. )oldul contului4 naintea operaiunilor de nc2idere4 reprezint totalul c2eltuielilor cu materialele consumabile efectuate n cursul perioadei. (a sf<r#itul perioadei4 dup efectuarea operaiunilor de nc2idere4 contul nu prezint sold. 'ontul se detaliaz n urmtoarele conturi sintetice de radul //3 $0"1 "'2eltuieli cu materialele au5iliare"! $0"" "'2eltuieli privind combustibilul"! $0"6 "'2eltuieli privind materialele pentru ambalat"! $0"4 "'2eltuieli privind piesele de sc2imb"! $0"5 "'2eltuieli privind seminele #i materialele de plantat"! $0"$ "'2eltuieli privind fura8ele"! $0"% "'2eltuieli privind 2rana"! $0"7 "'2eltuieli privind alte materiale consumabile"! $0"9 "'2eltuieli privind medicamentele #i materialele sanitare". 'ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare4 pe structura clasificaiei bu etare. 'ontul $0" "'2eltuieli cu materialele consumabile" se debiteaz prin creditul conturilor3 60" "=ateriale consumabile" - cu valoarea la pre de nre istrare a materialelor consumabile incluse pe c2eltuieli constatate lips la inventar! - la nceputul perioadei4 cu valoarea la pre de nre istrare a materialelor consumabile e5istente n stoc la sf<r#itul perioadei anterioare4 stabilit pe baza inventarului >n situaia aplicrii inventarului intermitent?. 651 "=aterii #i materiale aflate la teri" - cu valoarea la pre de nre istrare a materialelor consumabile aflate la teri4 constatate lips la inventar. 401 "&urnizori" - cu valoarea materialelor consumabile ac2iziionate4 n cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 407 "&urnizori - facturi nesosite" - cu valoarea materialelor consumabile ac2iziionate4 n cazul folosirii metodei inventarului intermitent4 pentru care urmeaz s se primeasc facturi. 4$1 "Debitori" - la sf<r#itul perioadei4 cu c2eltuielile preluate de la instituii din afara sistemului4 pe baz de documente 8ustificative. 4%6 "Decontri din operaii n curs de clarificare"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 104 of 330

- cu sumele clarificate nre istrate pe c2eltuieli. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 la instituia superioar cu suma c2eltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. 'ontul $0" "'2eltuieli cu materialele consumabile" se crediteaz prin debitul conturilor3 1"1 ".ezultatul patrimonial" - la sf<r#itul perioadei4 cu soldul debitor al contului n vederea nc2iderii acestuia #i stabilirii rezultatului patrimonial. 60" "=ateriale consumabile" - cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar! - cu valoarea materialelor consumabile restituite la ma azie ca nefolosite! - la sf<r#itul perioadei4 cu valoarea la pre de nre istrare a materialelor consumabile e5istente n stoc4 stabilit pe baza inventarului >n situaia aplicrii inventarului intermitent?. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 nc2iderea contului de c2eltuieli la instituiile subordonate4 cu suma c2eltuielilor transmise instituiei superioare. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile transferate din operaii n participaie. 'ontul $06 "'2eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 'u a8utorul acestui cont se ine evidena c2eltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar. 'ontul $06 "'2eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ. ;n debitul contului se nre istreaz c2eltuielile efectuate cu materialele de natura obiectelor de inventar la scoaterea din folosin a acestora4 iar n credit4 la sf<r#itul perioadei repartizarea c2eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. )oldul contului4 naintea operaiunilor de nc2idere4 reprezint totalul c2eltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar efectuate n cursul perioadei. (a sf<r#itul perioadei4 dup efectuarea operaiunilor de nc2idere4 contul nu prezint sold. 'ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare4 pe structura clasificaiei bu etare. 'ontul $06 "'2eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se debiteaz prin creditul conturilor3 606 "=ateriale de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea la pre de nre istrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosin incluse n c2eltuieli4 constatate lips la inventar4 precum #i cele de radate. 651 "=aterii #i materiale aflate la teri" - cu valoarea la pre de nre istrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la teri4 constatate lips la inventar. 4$1 "Debitori" - la sf<r#itul perioadei4 cu c2eltuielile preluate de la instituii din afara sistemului4 pe baz de documente 8ustificative. 4%6 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nre istrate pe c2eltuieli. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 la instituia superioar cu suma c2eltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. 'ontul $06 "'2eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" se crediteaz prin debitul conturilor3 1"1 ".ezultatul patrimonial" - la sf<r#itul perioadei4 cu soldul debitor al contului n vederea nc2iderii acestuia #i stabilirii rezultatului patrimonial. 606 "=ateriale de natura obiectelor de inventar" - cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 nc2iderea contului de c2eltuieli la instituiile subordonate4 cu suma c2eltuielilor transmise instituiei superioare. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile transferate din operaii n participaie. 'ontul $0$ "'2eltuieli privind animalele #i psrile" 'u a8utorul acestui cont se ine evidena c2eltuielilor cu animalele #i psrile. 'ontul $0$ "'2eltuieli privind animalele #i psrile" este un cont de activ. ;n debitul contului se nre istreaz c2eltuielile efectuate cu animalele #i psrile4 iar n credit4 la sf<r#itul perioadei repartizarea c2eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. )oldul contului4 naintea operaiunilor de nc2idere4 reprezint totalul c2eltuielilor cu animalele #i psrile efectuate n cursul perioadei. (a sf<r#itul perioadei4 dup efectuarea operaiunilor de nc2idere4 contul nu prezint sold. 'ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare4 pe structura clasificaiei bu etare. 'ontul $0$ "'2eltuieli privind animalele #i psrile" se debiteaz prin creditul conturilor3 65$ "Animale aflate la teri" - cu valoarea la pre de nre istrare a animalelor #i psrilor aflate la teri4 constatate lips la inventar. 6$1 "Animale #i psri" - cu valoarea la pre de nre istrare a animalelor #i psrilor provenite din cumprri4 ie#ite din estiune prin v<nzare4 constatate lips la inventariere sau trecute la active fi5e. 4$1 "Debitori" - la sf<r#itul perioadei4 cu c2eltuielile preluate de la instituii din afara sistemului4 pe baz de documente 8ustificative. 4%6 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nre istrate pe c2eltuieli. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 la instituia superioar4 cu suma c2eltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. 'ontul $0$ "'2eltuieli privind animalele #i psrile" se crediteaz prin debitul conturilor3 1"1 ".ezultatul patrimonial" - la sf<r#itul perioadei4 cu soldul debitor al contului n vederea nc2iderii acestuia #i stabilirii rezultatului patrimonial. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 nc2iderea contului de c2eltuieli la instituiile subordonate4 cu suma c2eltuielilor transmise instituiei superioare. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile transferate din operaii n participaie. 'ontul $0% "'2eltuieli privind mrfurile" 'u a8utorul acestui cont se ine evidena c2eltuielilor privind mrfurile ie#ite din estiune prin v<nzare4 de radate4 precum #i lipsurile la inventar. 'ontul $0% "'2eltuieli privind mrfurile" este un cont de activ. ;n debitul contului se nre istreaz c2eltuielile efectuate cu mrfurile4 iar n credit4 la sf<r#itul perioadei repartizarea c2eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. )oldul contului4 naintea operaiunilor de nc2idere4 reprezint totalul c2eltuielilor cu mrfurile efectuate n cursul perioadei. (a sf<r#itul perioadei4 dup efectuarea operaiunilor de nc2idere4 contul nu prezint sold. 'ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare4 pe structura clasificaiei bu etare. 'ontul $0% "'2eltuieli privind mrfurile" se debiteaz prin creditul conturilor3 65% "=rfuri aflate la teri" - cu valoarea mrfurilor aflate la teri4 constatate lips la inventariere. 6%1 "=rfuri" - cu valoarea la pre de nre istrare a mrfurilor ie#ite din estiune prin v<nzare4 precum #i lipsurile de inventar. 4$1 "Debitori" - la sf<r#itul perioadei4 cu c2eltuielile preluate de la instituii din afara sistemului4 pe baz de documente 8ustificative. 4%6 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nre istrate pe c2eltuieli. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 la instituia superioar4 cu suma c2eltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile primite prin transfer din operaii n participaie.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 105 of 330

'ontul $0% "'2eltuieli privind mrfurile" se crediteaz prin debitul conturilor3 1"1 ".ezultatul patrimonial" - la sf<r#itul perioadei4 cu soldul debitor al contului n vederea nc2iderii acestuia #i stabilirii rezultatului patrimonial. 6%1 "=rfuri" - cu valoarea la pre de nre istrare a mrfurilor constatate plus la inventariere. 6%7 "Diferene de pre la mrfuri" - cu diferenele de pre la mrfurilor ie#ite din estiune prin v<nzare4 de radate4 precum #i lipsurile de inventar. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 nc2iderea contului de c2eltuieli la instituiile subordonate4 cu suma c2eltuielilor transmise instituiei superioare. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile transferate din operaii n participaie. 'ontul $07 "'2eltuieli privind ambala8ele" 'u a8utorul acestui cont se ine evidena c2eltuielilor cu ambala8ele. 'ontul $07 "'2eltuieli privind ambala8ele" este un cont de activ. ;n debitul contului se nre istreaz c2eltuielile efectuate cu ambala8ele4 iar n credit4 la sf<r#itul perioadei repartizarea c2eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. )oldul contului4 naintea operaiunilor de nc2idere4 reprezint totalul c2eltuielilor cu ambala8ele efectuate n cursul perioadei. (a sf<r#itul perioadei4 dup efectuarea operaiunilor de nc2idere4 contul nu prezint sold. 'ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare4 pe structura clasificaiei bu etare. 'ontul $07 "'2eltuieli privind ambala8ele" se debiteaz prin creditul conturilor3 657 "Ambala8e aflate la teri" - cu valoarea ambala8elor la teri4 constatate lips la inventar. 671 "Ambala8e" - cu valoarea la pre de nre istrare a ambala8elor v<ndute incluse pe c2eltuieli4 precum #i lipsurile constatate la inventar. 409 "&urnizori - debitori" - cu valoarea ambala8elor care circul n sistem de restituire4 nerestituite furnizorilor ca urmare a de radrii. 4$1 "Debitori" - la sf<r#itul perioadei4 cu c2eltuielile preluate de la instituii din afara sistemului4 pe baz de documente 8ustificative. 4%6 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nre istrate pe c2eltuieli. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 la instituia superioar4 cu suma c2eltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. 'ontul $07 "'2eltuieli privind ambala8ele" se crediteaz prin debitul conturilor3 1"1 ".ezultatul patrimonial" - la sf<r#itul perioadei4 cu soldul debitor al contului n vederea nc2iderii acestuia #i stabilirii rezultatului patrimonial. 671 "Ambala8e" - cu valoarea la pre de nre istrare a ambala8elor constatate plus la inventar. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 nc2iderea contului de c2eltuieli la instituiile subordonate4 cu suma c2eltuielilor transmise instituiei superioare. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile transferate din operaii n participaie. 'ontul $09 "'2eltuieli cu alte stocuri" 'u a8utorul acestui cont se ine evidena c2eltuielilor cu muniiile #i furniturile pentru aprare naional4 ordine public #i si uran naional #i a altor c2eltuieli cu alte stocuri specifice unor instituii. 'ontul $09 "'2eltuieli cu alte stocuri" este un cont de activ. ;n debitul contului se nre istreaz c2eltuielile efectuate cu muniiile #i furnituri pentru aprare naional4 ordine public #i si uran naional #i a altor c2eltuieli cu alte stocuri specifice unor instituii4 iar n credit4 la sf<r#itul perioadei repartizarea c2eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. )oldul contului4 naintea operaiunilor de nc2idere4 reprezint totalul c2eltuielilor cu muniii #i furnituri pentru aprare naional4 ordine public #i si uran naional #i a altor c2eltuieli cu alte stocuri specifice unor instituii efectuate n cursul perioadei. (a sf<r#itul perioadei4 dup efectuarea operaiunilor de nc2idere4 contul nu prezint sold. 'ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare4 pe structura clasificaiei bu etare. 'ontul $09 "'2eltuieli cu alte stocuri" se debiteaz prin creditul conturilor3 609 "Alte stocuri" - cu valoarea la pre de nre istrare a muniiilor #i furniturilor pentru aprare naional4 ordine public #i si uran naional4 precum #i a altor stocuri specifice unor instituii incluse n c2eltuieli la momentul consumului4 sau constatate lips la inventar! - cu valoarea la pre de nre istrare a muniiilor #i furniturilor pentru aprare naional4 ordine public #i si uran naional4 precum #i a altor stocuri specifice unor instituii4 de radate #i care nu mai pot fi folosite. 4%6 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nre istrate pe c2eltuieli. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la finele perioadei4 la instituia superioar4 cu suma c2eltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 'ontul $09 "'2eltuieli cu alte stocuri" se crediteaz prin debitul conturilor3 1"1 ".ezultatul patrimonial" - la sf<r#itul perioadei4 cu soldul debitor al contului n vederea nc2iderii acestuia #i stabilirii rezultatului patrimonial. 609 "Alte stocuri" - cu valoarea muniiilor #i furniturilor pentru aprare naional4 ordine public #i si uran naional4 precum #i a altor stocuri specifice unor instituii constatate plus la inventar! - cu valoarea muniiilor #i furniturilor pentru aprare naional4 ordine public #i si uran naional4 precum #i a altor stocuri specifice unor instituii restituite la ma azie ca nefolosite. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 nc2iderea contului de c2eltuieli la instituiile subordonate4 cu suma c2eltuielilor transmise instituiei superioare. :rupa $1 "'2eltuieli cu lucrrile #i serviciile e5ecutate de teri" :rupa $1 "'2eltuieli cu lucrrile #i serviciile e5ecutate de teri" cuprinde urmtoarele conturi3 $10 "'2eltuieli privind ener ia #i apa"4 $11 "'2eltuieli cu ntreinerea #i reparaiile"4 $1" "'2eltuieli cu c2iriile"4 $16 "'2eltuieli cu primele de asi urare" #i $14 "'2eltuieli cu deplasri4 deta#ri4 transferri". 'ontul $10 "'2eltuieli privind ener ia #i apa" 'u a8utorul acestui cont se ine evidena c2eltuielilor cu ener ia #i apa. 'ontul $10 "'2eltuieli privind ener ia #i apa" este un cont de activ. ;n debitul contului se nre istreaz c2eltuielile efectuate cu ener ia #i apa4 iar n credit4 la sf<r#itul perioadei repartizarea c2eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. )oldul contului4 naintea operaiunilor de nc2idere4 reprezint totalul c2eltuielilor cu ener ia #i apa efectuate n cursul perioadei. (a sf<r#itul perioadei4 dup efectuarea operaiunilor de nc2idere4 contul nu prezint sold. 'ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare4 pe structura clasificaiei bu etare. 'ontul $10 "'2eltuieli privind ener ia #i apa" se debiteaz prin creditul conturilor3 401 "&urnizori" - cu valoarea consumului de ener ie #i ap inclus pe c2eltuieli. 407 "&urnizori - facturi nesosite" - cu valoarea consumului de ener ie #i ap pentru care urmeaz s se primeasc facturi. 4$1 "Debitori" - la sf<r#itul perioadei4 cu c2eltuielile preluate de la instituii din afara sistemului4 pe baz de documente 8ustificative. 4%6 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nre istrate pe c2eltuieli. 471 "Decontri ntre instituia superioar #i instituiile subordonate" - la sf<r#itul perioadei4 la instituia superioar4 cu suma c2eltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 476 "Decontri din operaii n participaie" - cu c2eltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. 54" "Avansuri de trezorerie"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 106 of 330

- cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 610 "Cheltuieli privind energia i apa" se crediteaz prin debitul conturilor: 121 " ezultatul patrimonial" - la s!"ritul perioadei# cu soldul debitor al contului $n vederea $nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. %&1 "'econtri $ntre institu(ia superioar i institu(iile subordonate" - la s!"ritul perioadei# $nchiderea contului de cheltuieli la institu(iile subordonate# cu suma cheltuielilor transmise institu(iei superioare. %&) "'econtri din opera(ii $n participa(ie" - cu cheltuielile trans!erate din opera(ii $n participa(ie. Contul 611 "Cheltuieli cu $ntre(inerea i repara(iile" Cu a*utorul acestui cont se (ine eviden(a cheltuielilor cu $ntre(inerea i repara(iile curente. Contul 611 "Cheltuieli cu $ntre(inerea i repara(iile" este un cont de activ. +n debitul contului se $nregistreaz cheltuielile e!ectuate cu $ntre(inerea i repara(iile curente# iar $n credit# la s!"ritul perioadei# repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. ,oldul contului# $naintea opera(iunilor de $nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu $ntre(inerea i repara(iile curente e!ectuate $n cursul perioadei. -a s!"ritul perioadei# dup e!ectuarea opera(iunilor de $nchidere# contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se (ine pe !iecare surs de !inan(are# pe structura clasi!ica(iei bugetare. Contul 611 "Cheltuieli cu $ntre(inerea i repara(iile" se debiteaz prin creditul conturilor: %01 ".urnizori" - cu valoarea lucrrilor de $ntre(inere i repara(ii e/ecutate de ter(i. %0& ".urnizori - !acturi nesosite" - cu valoarea lucrrilor de $ntre(inere i repara(ii e/ecutate# pentru care urmeaz s se primeasc !acturi. %61 "'ebitori" - la s!"ritul perioadei# cu cheltuielile preluate de la institu(ii din a!ara sistemului# pe baz de documente *usti!icative. %0) "'econtri din opera(ii $n curs de clari!icare" - cu sumele clari!icate $nregistrate pe cheltuieli. %&1 "'econtri $ntre institu(ia superioar i institu(iile subordonate" - la s!"ritul perioadei# la institu(ia superioar# cu suma cheltuielilor preluate de la institu(iile subordonate. %&) "'econtri din opera(ii $n participa(ie" - cu cheltuielile primite prin trans!er din opera(ii $n participa(ie. Contul 611 "Cheltuieli cu $ntre(inerea i repara(iile" se crediteaz prin debitul conturilor: 121 " ezultatul patrimonial" - la s!"ritul perioadei# cu soldul debitor al contului $n vederea $nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. %&1 "'econtri $ntre institu(ia superioar i institu(iile subordonate" - la s!"ritul perioadei# $nchiderea contului de cheltuieli la institu(iile subordonate# cu suma cheltuielilor transmise institu(iei superioare. %&) "'econtri din opera(ii $n participa(ie" - cu cheltuielile trans!erate din opera(ii $n participa(ie. Contul 612 "Cheltuieli cu chiriile" Cu a*utorul acestui cont se (ine eviden(a cheltuielilor cu chiriile. Contul 612 "Cheltuieli cu chiriile" este un cont de activ. +n debitul contului se $nregistreaz cheltuielile cu chiriile# iar $n credit# la s!"ritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. ,oldul contului# $naintea opera(iunilor de $nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu chiriile e!ectuate $n cursul perioadei. -a s!"ritul perioadei# dup e!ectuarea opera(iunilor de $nchidere# contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se (ine pe !iecare surs de !inan(are# pe structura clasi!ica(iei bugetare. Contul 612 "Cheltuieli cu chiriile" se debiteaz prin creditul conturilor: %01 ".urnizori" - cu valoarea chiriilor datorate ter(ilor. %0& ".urnizori - !acturi nesosite" - cu sumele reprezent"nd chiriile datorate ter(ilor pentru care urmeaz s se primeasc !acturi. %61 "'ebitori" - la s!"ritul perioadei# cu cheltuielile preluate de la institu(ii din a!ara sistemului# pe baz de documente *usti!icative. %01 "Cheltuieli $nregistrate $n avans" - cu sumele repartizate $n perioadele sau e/erci(iile !inanciare urmtoare pe cheltuieli# con!orm scaden(elor. %0) "'econtri din opera(ii $n curs de clari!icare" - cu sumele clari!icate $nregistrate pe cheltuieli. %&1 "'econtri $ntre institu(ia superioar i institu(iile subordonate" - la s!"ritul perioadei# la institu(ia superioar# cu suma cheltuielilor preluate de la institu(iile subordonate. %&) "'econtri din opera(ii $n participa(ie" - cu cheltuielile primite prin trans!er din opera(ii $n participa(ie. 1%2 "2vansuri de trezorerie" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 612 "Cheltuieli cu chiriile" se crediteaz prin debitul conturilor: 121 " ezultatul patrimonial" - la s!"ritul perioadei# cu soldul debitor al contului $n vederea $nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. %&1 "'econtri $ntre institu(ia superioar i institu(iile subordonate" - la s!"ritul perioadei# $nchiderea contului de cheltuieli la institu(iile subordonate# cu suma cheltuielilor transmise institu(iei superioare. %&) "'econtri din opera(ii $n participa(ie" - cu cheltuielile trans!erate din opera(ii $n participa(ie. Contul 61) "Cheltuieli cu primele de asigurare" Cu a*utorul acestui cont se (ine eviden(a cheltuielilor cu primele de asigurare. Contul 61) "Cheltuieli cu primele de asigurare" este un cont de activ. +n debitul contului se $nregistreaz cheltuielile e!ectuate cu primele de asigurare# iar $n credit# la s!"ritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. ,oldul contului# $naintea opera(iunilor de $nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu primele de asigurare e!ectuate $n cursul perioadei. -a s!"ritul perioadei# dup e!ectuarea opera(iunilor de $nchidere# contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se (ine pe !iecare surs de !inan(are# pe structura clasi!ica(iei bugetare. Contul 61) "Cheltuieli cu primele de asigurare" se debiteaz prin creditul conturilor: %01 ".urnizori" - cu valoarea primelor de asigurare datorate ter(ilor. %0& ".urnizori - !acturi nesosite" - cu valoarea primelor de asigurare datorate ter(ilor# pentru care urmeaz s se primeasc !acturi. %61 "'ebitori" - la s!"ritul perioadei# cu cheltuielile preluate de la institu(ii din a!ara sistemului# pe baz de documente *usti!icative. %01 "Cheltuieli $nregistrate $n avans" - cu sumele repartizate $n perioadele sau e/erci(iile !inanciare urmtoare pe cheltuieli# con!orm scaden(elor. %0) "'econtri din opera(ii $n curs de clari!icare" - cu sumele clari!icate $nregistrate pe cheltuieli. %&1 "'econtri $ntre institu(ia superioar i institu(iile subordonate" - la s!"ritul perioadei# la institu(ia superioar# cu suma cheltuielilor preluate de la institu(iile subordonate. %&) "'econtri din opera(ii $n participa(ie" - cu cheltuielile primite prin trans!er din opera(ii $n participa(ie. 1%2 "2vansuri de trezorerie" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 61) "Cheltuieli cu primele de asigurare" se crediteaz prin debitul conturilor: 121 " ezultatul patrimonial" - la s!"ritul perioadei# cu soldul debitor al contului $n vederea $nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. %&1 "'econtri $ntre institu(ia superioar i institu(iile subordonate" - la s!"ritul perioadei# $nchiderea contului de cheltuieli la institu(iile subordonate# cu suma cheltuielilor transmise institu(iei superioare. %&) "'econtri din opera(ii $n participa(ie"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 107 of 330

- cu cheltuielile transferate din operaii n participaie. Contul 614 "Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor cu transportul i cazarea efectuate n ti pul deplasrilor, detarilor, transferrilor personalului. Contul 614 "Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri" este un cont de activ. !n de"itul contului se nre#istreaz cheltuielile efectuate cu transportul i cazarea personalului, iar n credit, la sf$ritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patri onial. %oldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor cu transportul i cazarea efectuate n cursul perioadei. &a sf$ritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold. Conta"ilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei "u#etare. Contul 614 "Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri" se de"iteaz prin creditul conturilor' 4(1 ")urnizori" - cu cheltuielile de transport i cazare facturate de furnizori. 4*+ ",econtri din operaii n curs de clarificare" - cu su ele clarificate nre#istrate pe cheltuieli. 4-1 ",econtri ntre instituia superioar i instituiile su"ordonate" - la sf$ritul perioadei, la instituia superioar, cu su a cheltuielilor preluate de la instituiile su"ordonate. 4-+ ",econtri din operaii n participaie" - cu cheltuielile pri ite prin transfer din operaii n participaie. .4/ "0vansuri de trezorerie" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie pri ite. Contul 614 "Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri" se crediteaz prin de"itul conturilor' 1/1 "1ezultatul patri onial" - la sf$ritul perioadei, cu soldul de"itor al contului n vederea nchiderii acestuia i sta"ilirii rezultatului patri onial. 4-1 ",econtri ntre instituia superioar i instituiile su"ordonate" - la sf$ritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile su"ordonate, cu su a cheltuielilor trans ise instituiei superioare. 4-+ ",econtri din operaii n participaie" - cu cheltuielile transferate din operaii n participaie. 2rupa 6/ "Cheltuieli cu alte servicii e3ecutate de teri" 2rupa 6/ "Cheltuieli cu alte servicii e3ecutate de teri" cuprinde ur toarele conturi' 6// "Cheltuieli privind co isioanele i onorariile", 6/+ "Cheltuieli de protocol, recla i pu"licitate", 6/4 "Cheltuieli cu transportul de "unuri i personal", 6/6 "Cheltuieli potale i ta3e de teleco unicaii", 6/* "Cheltuielile cu serviciile "ancare i asi ilate", 6/- "0lte cheltuieli cu serviciile e3ecutate de teri" i 6/4 "0lte cheltuieli autorizate prin dispoziii le#ale". Contul 6// "Cheltuieli privind co isioanele i onorariile" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor reprezent$nd co isioanele datorate pentru cu prarea sau v$nzarea titlurilor de valori i o"ilizate, co isioanelor de inter ediere, onorariile de consiliere, contencios, e3pertizare precu i a altor cheltuieli si ilare efectuate n cursul perioadei. Contul 6// "Cheltuieli privind co isioanele i onorariile" este un cont de activ. !n de"itul contului se nre#istreaz cheltuielile efectuate privind co isioanele i onorariile, iar n credit, la sf$ritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patri onial. %oldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor privind co isioanele i onorariile. &a sf$ritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold. Conta"ilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare pe structura clasificaiei "u#etare. Contul 6// "Cheltuieli privind co isioanele i onorariile" se de"iteaz prin creditul conturilor' 4(1 ")urnizori" - cu valoarea co isioanelor i onorariilor datorate terilor. 4(- ")urnizori - facturi nesosite" - cu valoarea co isioanelor i onorariilor datorate terilor, pentru care ur eaz s se pri easc facturi. 461 ",e"itori" - la sf$ritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara siste ului, pe "az de docu ente justificative. 4*+ ",econtri din operaii n curs de clarificare" - cu su ele clarificate nre#istrate pe cheltuieli. 4-1 ",econtri ntre instituia superioar i instituiile su"ordonate" - la sf$ritul perioadei, la instituia superioar, cu su a cheltuielilor preluate de la instituiile su"ordonate. 4-+ ",econtri din operaii n participaie" - cu cheltuielile pri ite prin transfer din operaii n participaie. .4/ "0vansuri de trezorerie" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie pri ite. Contul 6// "Cheltuieli privind co isioanele i onorariile" se crediteaz prin de"itul conturilor' 1/1 "1ezultatul patri onial" - la sf$ritul perioadei, cu soldul de"itor al contului n vederea nchiderii acestuia i sta"ilirii rezultatului patri onial. 4-1 ",econtri ntre instituia superioar i instituiile su"ordonate" - la sf$ritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile su"ordonate, cu su a cheltuielilor trans ise instituiei superioare. 4-+ ",econtri din operaii n participaie" - cu cheltuielile transferate din operaii n participaie. Contul 6/+ "Cheltuieli de protocol, recla i pu"licitate" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor de protocol, recla i pu"licitate. Contul 6/+ "Cheltuieli de protocol, recla i pu"licitate" este un cont de activ. !n de"itul contului se nre#istreaz cheltuielile de protocol, recla i pu"licitate, iar n credit, la sf$ritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patri onial. %oldul contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor de protocol, recla i pu"licitate efectuate n cursul perioadei. &a sf$ritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold. Conta"ilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei "u#etare. Contul 6/+ "Cheltuieli de protocol, recla i pu"licitate" se de"iteaz prin creditul conturilor' 4(1 ")urnizori" - cu cheltuielile de protocol, recla i pu"licitate datorate terilor. 4(- ")urnizori - facturi nesosite" - cu su ele care privesc aciunile de protocol, recla i pu"licitate datorate terilor, pentru care ur eaz s se pri easc facturi. 461 ",e"itori" - la sf$ritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara siste ului, pe "az de docu ente justificative. 4*+ ",econtri din operaii n curs de clarificare" - cu su ele clarificate nre#istrate pe cheltuieli. 4-1 ",econtri ntre instituia superioar i instituiile su"ordonate" - la sf$ritul perioadei, la instituia superioar, cu su a cheltuielilor preluate de la instituiile su"ordonate. 4-+ ",econtri din operaii n participaie" - cu cheltuielile pri ite prin transfer din operaii n participaie. .4/ "0vansuri de trezorerie" - cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie pri ite. Contul 6/+ "Cheltuieli de protocol, recla i pu"licitate" se crediteaz prin de"itul conturilor' 1/1 "1ezultatul patri onial" - la sf$ritul perioadei, cu soldul de"itor al contului n vederea nchiderii acestuia i sta"ilirii rezultatului patri onial. 4-1 ",econtri ntre instituia superioar i instituiile su"ordonate" - la sf$ritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile su"ordonate, cu su a cheltuielilor trans ise instituiei superioare. 4-+ ",econtri din operaii n participaie" - cu cheltuielile transferate din operaii n participaie. Contul 6/4 "Cheltuieli cu transportul de "unuri i personal" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor privind transportul de "unuri i personal efectuat de teri. Contul 6/4 "Cheltuieli cu transportul de "unuri i personal" este un cont de activ. !n de"itul contului se nre#istreaz cheltuielile efectuate cu transportul de "unuri i personal, iar n credit, la sf$ritul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patri onial. %oldul contului, naintea operaiunilor de nchidere a contului reprezint totalul cheltuielilor cu transportul de "unuri i personal efectuate n cursul perioadei. &a sf$ritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 108 of 330

Contul se detaliaz pe urmtoarele conturi sintetice de gradul II: 6241 "Cheltuieli cu transportul de bunuri"; 6242 "Cheltuieli cu transportul de personal". Contabilitatea analitic se ine pe iecare surs de inanare! pe structura clasi icaiei bugetare. Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri "i personal" se debiteaz prin creditul conturilor: 4#1 "$urnizori" % cu cheltuielile pentru transportul de bunuri "i transportul de personal datorate terilor. 4#& "$urnizori % acturi nesosite" % cu sumele care pri'esc transportul de bunuri "i transportul colecti' de personal datorate terilor! pentru care urmeaz s se primeasc acturi. 461 "(ebitori" % la s )r"itul perioadei! cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului! pe baz de documente *usti icati'e. 4+, "(econtri din operaii -n curs de clari icare" % cu sumele clari icate -nregistrate pe cheltuieli. 4&1 "(econtri -ntre instituia superioar "i instituiile subordonate" % la s )r"itul perioadei! la instituia superioar! cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 4&, "(econtri din operaii -n participaie" % cu cheltuielile primite prin trans er din operaii -n participaie. .,2 "/lte 'alori" % cu 'aloarea tichetelor "i biletelor de cltorie olosite pentru transportul de personal. .42 "/'ansuri de trezorerie" % cu cheltuielile decontate din a'ansurile de trezorerie primite. Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri "i personal" se crediteaz prin debitul conturilor: 121 "0ezultatul patrimonial" % la s )r"itul perioadei! cu soldul debitor al contului -n 'ederea -nchiderii acestuia "i stabilirii rezultatului patrimonial. 4&1 "(econtri -ntre instituia superioar "i instituiile subordonate" % la s )r"itul perioadei! -nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate! cu suma cheltuielilor transmise instituiei superioare. 4&, "(econtri din operaii -n participaie" % cu cheltuielile trans erate din operaii -n participaie. Contul 626 "Cheltuieli po"tale "i ta1e de telecomunicaii" Cu a*utorul acestui cont se ine e'idena cheltuielilor po"tale "i a ta1elor de telecomunicaii. Contul 626 "Cheltuieli po"tale "i ta1e de telecomunicaii" este un cont de acti'. 2n debitul contului se -nregistreaz cheltuielile po"tale "i ta1ele de telecomunicaii! iar -n credit! la s )r"itul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 3oldul contului! -naintea operaiunilor de -nchidere reprezint totalul cheltuielilor po"tale "i a ta1elor de telecomunicaii e ectuate -n cursul perioadei. 4a s )r"itul perioadei! dup e ectuarea operaiunilor de -nchidere! contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se ine pe iecare surs de inanare! pe structura clasi icaiei bugetare. Contul 626 "Cheltuieli po"tale "i ta1e de telecomunicaii" se debiteaz prin creditul conturilor: 4#1 "$urnizori" % cu 'aloarea ser'iciilor po"tale "i a ta1elor de telecomunicaii datorate terilor. 4#& "$urnizori % acturi nesosite" % cu 'aloarea ser'iciilor po"tale "i a ta1elor de telecomunicaii datorate terilor! pentru care urmeaz s se primeasc acturi. 461 "(ebitori" % la s )r"itul perioadei! cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului! pe baz de documente *usti icati'e. 4+1 "Cheltuieli -nregistrate -n a'ans" % cu sumele repartizate -n perioadele sau e1erciiile inanciare urmtoare pe cheltuieli! con orm scadenelor. 4+, "(econtri din operaii -n curs de clari icare" % cu sumele clari icate -nregistrate pe cheltuieli. 4&1 "(econtri -ntre instituia superioar "i instituiile subordonate" % la s )r"itul perioadei! la instituia superioar! cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 4&, "(econtri din operaii -n participaie" % cu cheltuielile primite prin trans er din operaii -n participaie. .,2 "/lte 'alori" % cu 'aloarea timbrelor po"tale! consumate. .42 "/'ansuri de trezorerie" % cu cheltuielile decontate din a'ansurile de trezorerie primite. Contul 626 "Cheltuieli po"tale "i ta1e de telecomunicaii" se crediteaz prin debitul conturilor: 121 "0ezultatul patrimonial" % la s )r"itul perioadei! cu soldul debitor al contului -n 'ederea -nchiderii acestuia "i stabilirii rezultatului patrimonial. 4&1 "(econtri -ntre instituia superioar "i instituiile subordonate" % la s )r"itul perioadei! -nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate! cu suma cheltuielilor transmise instituiei superioare. 4&, "(econtri din operaii -n participaie" % cu cheltuielile trans erate din operaii -n participaie. Contul 62+ "Cheltuielile cu ser'iciile bancare "i asimilate" Cu a*utorul acestui cont se ine e'idena cheltuielilor cu ser'iciile bancare "i asimilate. Contul 62+ "Cheltuielile cu ser'iciile bancare "i asimilate" este un cont de acti'. 2n debitul contului se -nregistreaz cheltuielile e ectuate cu ser'iciile bancare "i asimilate! iar -n credit! la s )r"itul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 3oldul contului! -naintea operaiunilor de -nchidere reprezint totalul cheltuielilor bancare "i asimilate e ectuate -n cursul perioadei. 4a s )r"itul perioadei! dup e ectuarea operaiunilor de -nchidere! contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se ine pe iecare surs de inanare pe structura clasi icaiei bugetare. Contul 62+ "Cheltuielile cu ser'iciile bancare "i asimilate" se debiteaz prin creditul conturilor: 461 "(ebitori" % la s )r"itul perioadei! cu cheltuielile preluate de la instituii din a ara sistemului! pe baz de documente *usti icati'e. 4+, "(econtri din operaii -n curs de clari icare" % cu sumele clari icate -nregistrate pe cheltuieli. 4&1 "(econtri -ntre instituia superioar "i instituiile subordonate" % la s )r"itul perioadei! la instituia superioar! cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 4&, "(econtri din operaii -n participaie" % cu cheltuielile primite prin trans er din operaii -n participaie. .12 "Conturi la bnci" % cu 'aloarea ser'iciilor bancare "i asimilate pltite. .1, "(isponibil din -mprumuturi interne "i e1terne contractate de stat" % cu 'aloarea ser'iciilor bancare "i asimilate pltite. .14 "(isponibil din -mprumuturi interne "i e1terne garantate de stat" % cu 'aloarea ser'iciilor bancare "i asimilate pltite. .1. "(isponibil din onduri e1terne nerambursabile" % cu 'aloarea ser'iciilor bancare "i asimilate pltite. .16 "(isponibil din -mprumuturi interne "i e1terne contractate de autoritile administraiei publice locale" % cu 'aloarea ser'iciilor bancare "i asimilate pltite. .1+ "(isponibil din -mprumuturi interne "i e1terne garantate de autoritile administraiei publice locale" % cu 'aloarea ser'iciilor bancare "i asimilate pltite. .212 "0ezultatul e1ecuiei bugetare din anul curent" % cu 'aloarea ser'iciilor bancare "i asimilate pltite. .41 "/crediti'e" % cu 'aloarea ser'iciilor bancare "i asimilate pltite. ..# "(isponibil din onduri cu destinaie special" % cu 'aloarea ser'iciilor bancare "i asimilate pltite. .6# "(isponibil al instituiilor publice inanate integral din 'enituri proprii"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 109 of 330

- cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite. 561 "Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii" - cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite. 562 "Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii" - cu valoarea serviciilor bancare i asimilate pltite. Contul 627 "C eltuielile cu serviciile bancare i asimilate" se creditea! prin debitul conturilor" 121 "#e!ultatul patrimonial" - la sf$ritul perioadei% cu soldul debitor al contului &n vederea &nc iderii acestuia i stabilirii re!ultatului patrimonial. '(1 "Decontri &ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sf$ritul perioadei% &nc iderea contului de c eltuieli la instituiile subordonate% cu suma c eltuielilor transmise instituiei superioare. '() "Decontri din operaii &n participaie" - cu c eltuielile transferate din operaii &n participaie. Contul 62( "*lte c eltuieli cu serviciile e+ecutate de teri" Cu a,utorul acestui cont se ine evidena c eltuielilor cu serviciile e+ecutate de teri% altele dec$t cele &nre-istrate &n celelalte conturi din aceast -rup. Contul 62( "*lte c eltuieli cu serviciile e+ecutate de teri" este un cont de activ. .n debitul contului se &nre-istrea! c eltuielile efectuate cu serviciile e+ecutate de teri% altele dec$t cele &nre-istrate &n celelalte conturi din aceast -rup% iar &n credit% la sf$ritul perioadei% reparti!area c eltuielilor asupra contului de re!ultat patrimonial. /oldul contului% &naintea operaiunilor de &nc idere repre!int totalul c eltuielilor cu serviciile e+ecutate de teri% altele dec$t cele &nre-istrate &n celelalte conturi din aceast -rup% efectuate &n cursul perioadei. 0a sf$ritul perioadei% dup efectuarea operaiunilor de &nc idere% contul nu pre!int sold. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare% pe structura clasificaiei bu-etare. Contul 62( "*lte c eltuieli cu serviciile e+ecutate de teri" se debitea! prin creditul conturilor" '11 "2urni!ori" - cu sumele datorate pentru alte servicii e+ecutate de teri. '1( "2urni!ori - facturi nesosite" - cu sumele datorate pentru alte servicii e+ecutate de teri% pentru care urmea! s se primeasc facturi. '61 "Debitori" - la sf$ritul perioadei% cu c eltuielile preluate de la instituii din afara sistemului% pe ba! de documente ,ustificative. '71 "C eltuieli &nre-istrate &n avans" - cu sumele reparti!ate &n perioadele sau e+erciiile financiare urmtoare pe c eltuieli% conform scadenelor. '7) "Decontri din operaii &n curs de clarificare" - cu sumele clarificate &nre-istrate pe c eltuieli. '(1 "Decontri &ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sf$ritul perioadei% la instituia superioar% cu suma c eltuielilor preluate de la instituiile subordonate. '() "Decontri din operaii &n participaie" - cu c eltuielile primite prin transfer din operaii &n participaie. 5'2 "*vansuri de tre!orerie" - cu c eltuielile decontate din avansurile de tre!orerie primite. 77' "2inanarea din fonduri e+terne nerambursabile" - cu valoarea serviciilor finanate din fonduri e+terne nerambursabile ac itate de *-enii sau *utoriti de 3mplementare 4la beneficiarii finali5. 776 "7enituri din bunuri i servicii primite cu titlu -ratuit" - cu valoarea serviciilor prestate cu titlu -ratuit de ctre teri. Contul 62( "*lte c eltuieli cu serviciile e+ecutate de teri" se creditea! prin debitul conturilor" 121 "#e!ultatul patrimonial" - la sf$ritul perioadei% cu soldul debitor al contului &n vederea &nc iderii acestuia i stabilirii re!ultatului patrimonial. '(1 "Decontri &ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sf$ritul perioadei% &nc iderea contului de c eltuieli la instituiile subordonate% cu suma c eltuielilor transmise instituiei superioare. '() "Decontri din operaii &n participaie" - cu c eltuielile transferate din operaii &n participaie. Contul 626 "*lte c eltuieli autori!ate prin dispo!iii le-ale" Cu a,utorul acestui cont se ine evidena altor c eltuieli autori!ate prin dispo!iii le-ale. Contul 626 "*lte c eltuieli autori!ate prin dispo!iii le-ale" este un cont de activ. .n debitul contului se &nre-istrea! alte c eltuieli autori!ate prin dispo!iii le-ale% iar &n credit% la sf$ritul perioadei% reparti!area c eltuielilor asupra contului de re!ultat patrimonial. /oldul contului% &naintea operaiunilor de &nc idere repre!int totalul c eltuielilor privind alte c eltuieli autori!ate prin dispo!iii le-ale% efectuate &n cursul perioadei. 0a sf$ritul perioadei% dup efectuarea operaiunilor de &nc idere% contul nu pre!int sold. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare% pe structura clasificaiei bu-etare. Contul 626 "*lte c eltuieli autori!ate prin dispo!iii le-ale" se debitea! prin creditul conturilor" '11 "2urni!ori" - cu sumele datorate terilor pentru alte c eltuieli autori!ate prin dispo!iii le-ale '1( "2urni!ori - facturi nesosite" - cu sumele datorate terilor pentru alte c eltuieli autori!ate prin dispo!iii le-ale% pentru care urmea! s se primeasc facturi. '61 "Debitori" - la sf$ritul perioadei% cu c eltuielile preluate de la instituii din afara sistemului% pe ba! de documente ,ustificative. '71 "C eltuieli &nre-istrate &n avans" - cu sumele reparti!ate &n perioadele sau e+erciiile financiare urmtoare pe c eltuieli% conform scadenelor. '7) "Decontri din operaii &n curs de clarificare" - cu sumele clarificate &nre-istrate pe c eltuieli. '(1 "Decontri &ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sf$ritul perioadei% la instituia superioar% cu suma c eltuielilor preluate de la instituiile subordonate. '() "Decontri din operaii &n participaie" - cu c eltuielile primite prin transfer din operaii &n participaie. Contul 626 "*lte c eltuieli autori!ate prin dispo!iii le-ale" se creditea! prin debitul conturilor" 121 "#e!ultatul patrimonial" - la sf$ritul perioadei% cu soldul debitor al contului &n vederea &nc iderii acestuia i stabilirii re!ultatului patrimonial. '(1 "Decontri &ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sf$ritul perioadei% &nc iderea contului de c eltuieli la instituiile subordonate% cu suma c eltuielilor transmise instituiei superioare. '() "Decontri din operaii &n participaie" - cu c eltuielile transferate din operaii &n participaie. 8rupa 6) "C eltuieli cu alte impo!ite% ta+e i vrsminte asimilate" 8rupa 6) "C eltuieli cu alte impo!ite% ta+e i vrsminte asimilate" cuprinde contul" 6)5 "C eltuieli cu alte impo!ite% ta+e i vrsminte asimilate". 6)5 "C eltuieli cu alte impo!ite% ta+e i vrsminte asimilate" Cu a,utorul acestui cont se ine evidena c eltuielilor cu alte impo!ite% ta+e i vrsminte asimilate datorate bu-etului% conform le-ii. Contul 6)5 "C eltuieli cu alte impo!ite% ta+e i vrsminte asimilate" este un cont de activ. .n debitul contului se &nre-istrea! c eltuielile efectuate cu alte impo!ite% ta+e i vrsminte asimilate% iar &n credit la sf$ritul perioadei% reparti!area c eltuielilor asupra contului de re!ultat patrimonial. /oldul contului% &naintea operaiunilor de &nc idere repre!int c eltuielile efectuate cu alte impo!ite% ta+e i alte vrsminte asimilate &n cursul perioadei. 0a sf$ritul perioadei% dup efectuarea operaiunilor de &nc idere% contul nu pre!int sold. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare% pe structura clasificaiei bu-etare. Contul 6)5 "C eltuieli cu alte impo!ite% ta+e i vrsminte asimilate" se debitea! prin creditul conturilor" ''26 "9a+a pe valoarea adu-at deductibil" - cu prorata din ta+a pe valoarea adu-at deductibil% devenit nedeductibil. ''27 "9a+a pe valoarea adu-at colectat" - cu ta+a pe valoarea adu-at colectat aferent bunurilor i serviciilor folosite &n scop personal sau predate cu titlu -ratuit% cea aferent lipsurilor peste normele le-ale neimputabile% precum i cea aferent bunurilor i serviciilor acordate salariailor sub forma avanta,elor &n natur. ''6 "*lte impo!ite% ta+e i vrsminte asimilate" - cu valoarea altor impo!ite% ta+e i vrsminte asimilate datorate bu-etului statului sau bu-etelor locale% dup ca!.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 110 of 330

473 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 483 "Decontri din operaii n participaie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. Contul 63 "Cheltuieli cu alte impo!ite" ta#e $i %rsminte asimilate" se creditea! prin de&itul contului' ()( "*e!ultatul patrimonial" - la sf+r$itul perioadei" cu soldul de&itor al contului n %ederea nchiderii acestuia $i sta&ilirii re!ultatului patrimonial. 483 "Decontri din operaii n participaie" - cu cheltuielile transferate din operaii n participaie. ,rupa 64 "Cheltuieli cu personalul" ,rupa 64 "Cheltuieli cu personalul" cuprinde urmtoarele conturi' 64( "Cheltuieli cu salariile personalului"" 64) "Cheltuieli salariale n natur"" 64 "Cheltuieli pri%ind asigurrile sociale" $i 646 "Cheltuieli cu indemni!aiile de delegare" deta$are $i alte drepturi salariale". Contul 64( "Cheltuieli cu salariile personalului" Cu a-utorul acestui cont se ine e%idena cheltuielilor cu salariile personalului. Contul 64( "Cheltuieli cu salariile personalului" este un cont de acti%. .n de&itul contului se nregistrea! cheltuielile efectuate cu salariile personalului" iar n credit" la sf+r$itul perioadei" reparti!area cheltuielilor asupra contului de re!ultat patrimonial. /oldul contului" naintea operaiunilor de nchidere repre!int totalul cheltuielilor cu salariile personalului" efectuate n cursul perioadei. 0a sf+r$itul perioadei" dup efectuarea operaiunilor de nchidere" contul nu pre!int sold. Conta&ilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare" pe structura clasificaiei &ugetare. Contul 64( "Cheltuieli cu salariile personalului" se de&itea! prin creditul conturilor' 4)( "1ersonal - salarii datorate" - cu salariile $i alte drepturi salariale cu%enite personalului anga-at. 4)8 "2lte datorii $i creane n legtur cu personalul" - la sf+r$itul e#erciiului financiar" cu indemni!aiile pentru concediile de odihn neefectuate p+n la nchiderea e#erciiului financiar. 473 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 48( "Decontri ntre instituia superioar $i instituiile su&ordonate" - la sf+r$itul perioadei" la instituia superioar" cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile su&ordonate. 483 "Decontri din operaii n participaie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. Contul 64( "Cheltuieli cu salariile personalului" se creditea! prin de&itul conturilor' ()( "*e!ultatul patrimonial" - la sf+r$itul perioadei" cu soldul de&itor al contului n %ederea nchiderii acestuia $i sta&ilirii re!ultatului patrimonial. 48( "Decontri ntre instituia superioar $i instituiile su&ordonate" - la sf+r$itul perioadei" nchiderea contului de cheltuieli la instituiile su&ordonate" cu suma cheltuielilor transmise instituiei superioare. 483 "Decontri din operaii n participaie" - cu cheltuielile transferate din operaii n participaie. Contul 64) "Cheltuieli salariale n natur" Cu a-utorul acestui cont se ine e%idena cheltuielilor salariate n natur 3tichete de mas" norme de hran" uniforme $i echipament o&ligatoriu" locuin de ser%iciu folosit de salariat $i familia sa" transportul la $i de la locul de munc" alte drepturi salariale n natur4. Contul 64) "Cheltuieli salariale n natur" este un cont de acti%. .n de&itul contului se nregistrea! cheltuielile efectuate cu salariile n natur" iar n credit" la sf+r$itul perioadei reparti!area cheltuielilor asupra contului de re!ultat patrimonial. /oldul contului" naintea operaiunilor de nchidere repre!int totalul cheltuielilor cu salariile n natur. 0a sf+r$itul perioadei" dup efectuarea operaiunilor de nchidere" contul nu pre!int sold. Conta&ilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare" pe structura clasificaiei &ugetare. Contul 64) "Cheltuieli salariale n natur" se de&itea! prin creditul conturilor' 3) "2lte %alori" - cu %aloarea nominal a tichetelor de mas acordate salariailor. 473 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli. 48( "Decontri ntre instituia superioar $i instituiile su&ordonate" - la sf+r$itul perioadei" la instituia superioar" cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile su&ordonate. Contul 64( "Cheltuieli cu salariile personalului" se creditea! prin de&itul conturilor' ()( "*e!ultatul patrimonial" - la sf+r$itul perioadei" cu soldul de&itor al contului n %ederea nchiderii acestuia $i sta&ilirii re!ultatului patrimonial. 48( "Decontri ntre instituia superioar $i instituiile su&ordonate" - la sf+r$itul perioadei" nchiderea contului de cheltuieli la instituiile su&ordonate" cu suma cheltuielilor transmise instituiei superioare. Contul 64 "Cheltuieli pri%ind asigurrile sociale" Cu a-utorul acestui cont se ine e%idena cheltuielilor pri%ind asigurrile $i protecia social. Contul 64 "Cheltuieli pri%ind asigurrile sociale" este un cont de acti%. .n de&itul contului se nregistrea! cheltuielile efectuate cu asigurrile $i protecia social" iar n credit" la sf+r$itul perioadei" reparti!area cheltuielilor asupra contului de re!ultat patrimonial. /oldul contului" naintea operaiunilor de nchidere repre!int totalul cheltuielilor cu asigurrile $i protecia social efectuate n cursul perioadei. 0a sf+r$itul perioadei" dup efectuarea operaiunilor de nchidere" contul nu pre!int sold. Contul se detalia! pe urmtoarele conturi sintetice de gradul 55' 64 ( "Contri&uiile anga-atorilor pentru asigurri sociale"6 64 ) "Contri&uiile anga-atorilor pentru asigurri de $oma-"6 64 3 "Contri&uiile anga-atorilor pentru asigurrile sociale de sntate"6 64 4 "Contri&uiile anga-atorilor pentru accidente de munc $i &oli profesionale"6 64 "Contri&uiile anga-atorilor pentru concedii $i indemni!aii"6 ___________ Paragraful a fost introdus prin linia din Ordin nr. 556/2006 ncepnd cu 22.05.2006. 64 6 "Contri&uiile anga-atorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale"6 ___________ Paragraful a fost introdus prin linia din Ordin nr. 1649/2006 ncepnd cu 01.01.2007. 64 8 "2lte cheltuieli pri%ind asigurrile $i protecia social". Conta&ilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare" pe structura clasificaiei &ugetare. Contul 64 "Cheltuieli pri%ind asigurrile sociale" se de&itea! prin creditul conturilor' 43( "2sigurri sociale" - cu contri&uiile anga-atorilor pentru asigurrile sociale de stat" potri%it legii6 - cu contri&uiile anga-atorilor pentru asigurrile sociale de sntate" potri%it legii6 - cu contri&uiile anga-atorilor pentru accidente de munc $i &oli profesionale" potri%it legii. - cu contri&uiile anga-atorilor pentru concedii $i indemni!aii. ___________ inia a fost introdus! prin linia din Ordin nr. 556/2006 ncepnd cu 22.05.2006. 437 "2sigurri pentru $oma-" - cu contri&uiile anga-atorilor la &ugetul asigurrilor de $oma-" potri%it legii. - cu contri&uiile anga-atorilor la fondul de garantare pentru plata creanelor salariale. ___________ inia a fost introdus! prin linia din Ordin nr. 1649/2006 ncepnd cu 01.01.2007. 473 "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nregistrate pe cheltuieli.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 111 of 330

481 "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 48 "Decontri din operaii n participaie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. !ontul "4# "!heltuieli pri$ind asi%urrile sociale" se creditea& prin debitul conturilor' 1(1 ")e&ultatul patrimonial" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n $ederea nchiderii acestuia i stabilirii re&ultatului patrimonial. 481 "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise instituiei superioare. 48 "Decontri din operaii n participaie" - cu cheltuielile transferate din operaii n participaie. ___________ Paragraful a fost modificat prin linia din Norm metodologic din 11/01/2011 ncepnd cu 19.01.2011. !ontul "4" "!heltuieli cu indemni&aiile de dele%are, detaare i alte drepturi salariale" !u a*utorul acestui cont se ine e$idena cheltuielilor cu indemni&aiile de dele%are, detaare i alte drepturi salariale ale personalului. !ontul "4" "!heltuieli cu indemni&aiile de dele%are, detaare i alte drepturi salariale" este un cont de acti$. +n debitul contului se nre%istrea& cheltuielile efectuate cu indemni&aiile de dele%are, detaare i alte drepturi salariale ale personalului, iar n credit, la sfritul perioadei, reparti&area cheltuielilor asupra contului de re&ultat patrimonial. ,oldul contului, naintea operaiunilor de nchidere repre&int totalul cheltuielilor cu indemni&aiile de dele%are, detaare i alte drepturi salariale ale personalului efectuate n cursul perioadei. -a sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu pre&int sold. !ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bu%etare. !ontul "4" "!heltuieli cu indemni&aiile de dele%are, detaare i alte drepturi salariale" se debitea& prin creditul conturilor' 4. "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nre%istrate pe cheltuieli. 481 "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 48 "Decontri din operaii n participaie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. #4( "/$ansuri de tre&orerie" - cu cheltuielile decontate din a$ansurile de tre&orerie primite. !ontul "4" "!heltuieli cu indemni&aiile de dele%are, detaare i alte drepturi salariale" se creditea& prin debitul conturilor' 1(1 ")e&ultatul patrimonial" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n $ederea nchiderii acestuia i stabilirii re&ultatului patrimonial. 481 "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise instituiei superioare. 48 "Decontri din operaii n participaie" - cu cheltuielile transferate din operaii n participaie. !ontul "4. "!heltuieli din fondul destinat stimulrii personalului" !u a*utorul acestui cont se ine e$idena cheltuielilor din fondul destinat stimulrii personalului. !ontul "4. "!heltuieli din fondul destinat stimulrii personalului" este un cont de acti$. +n debitul contului se nre%istrea& cheltuielile efectuate din fondul destinat stimulrii personalului, iar n credit, la sfritul perioadei, reparti&area cheltuielilor asupra contului de re&ultat patrimonial. ,oldul contului, naintea operaiunilor de nchidere repre&int totalul cheltuielilor efectuate din fondul destinat stimulrii personalului, efectuate n cursul perioadei. -a sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu pre&int sold. !ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bu%etare. !ontul "4. "!heltuieli din fondul destinat stimulrii personalului" se debitea& prin creditul contului' 4(8 "/lte datorii i creane n le%tur cu personalul" - cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimulrii personalului. !ontul "4. "!heltuieli din fondul destinat stimulrii personalului" se creditea& prin debitul contului' 1(1 ")e&ultatul patrimonial" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n $ederea nchiderii acestuia i stabilirii re&ultatului patrimonial. 0rupa "# "/lte cheltuieli operaionale" 0rupa "# "/lte cheltuieli operaionale" cuprinde urmtoarele conturi' "#4 "1ierderi din creane i debitori di$eri" i "#8 "/lte cheltuieli operaionale". !ontul "#4 "1ierderi din creane i debitori di$eri" !u a*utorul acestui cont se ine e$idena pierderilor din creane i debitori di$eri. !ontul "#4 "1ierderi din creane i debitori di$eri" este un cont de acti$. +n debitul contului se nre%istrea& pierderile din creane i debitori di$eri, iar n credit, la sfritul perioadei reparti&area cheltuielilor asupra contului de re&ultat patrimonial. ,oldul contului, naintea operaiunilor de nchidere repre&int totalul pierderilor din creane i debitori di$eri, nre%istrate n cursul perioadei. -a sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu pre&int sold. !ontabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bu%etare. !ontul "#4 "1ierderi din creane i debitori di$eri" se debitea& prin creditul conturilor' 411 "!lieni" - cu sumele trecute pe cheltuieli cu oca&ia scderii din e$iden a clienilor. 4"1 "Debitori" - la sfritul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara sistemului, pe ba& de documente *ustificati$e2 - cu sumele trecute pe cheltuieli cu oca&ia scderii din e$iden a debitorilor. 4" "!reane ale bu%etului de stat" - cu sumele repre&entnd creane ale bu%etului de stat nencasate, potri$it le%ii. 4"4 "!reane ale bu%etului local" - cu sumele repre&entnd creane ale bu%etului local nencasate, potri$it le%ii. 4"# "!reane ale bu%etului asi%urrilor sociale de stat" - cu sumele repre&entnd creane ale bu%etului asi%urrilor sociale de stat nencasate, potri$it le%ii. 4""4 "!reane ale bu%etului asi%urrilor pentru oma*" - cu sumele repre&entnd creane ale bu%etului asi%urrilor pentru oma* nencasate, potri$it le%ii. 4. "Decontri din operaii n curs de clarificare" - cu sumele clarificate nre%istrate pe cheltuieli. 481 "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu suma cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate. 48 "Decontri din operaii n participaie" - cu cheltuielile primite prin transfer din operaii n participaie. !ontul "#4 "1ierderi din creane i debitori di$eri" se creditea& prin debitul conturilor' 1(1 ")e&ultatul patrimonial" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n $ederea nchiderii acestuia i stabilirii re&ultatului patrimonial. 481 "Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate" - la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise instituiei superioare. 48 "Decontri din operaii n participaie" - cu cheltuielile transferate din operaii n participaie. !ontul "#8 "/lte cheltuieli operaionale" !u a*utorul acestui cont se ine e$idena altor cheltuieli operaionale ce decur% din operaii curente ale instituiei publice. !ontul "#8 "/lte cheltuieli operaionale" este un cont de acti$. +n debitul contului se nre%istrea& alte cheltuieli operaionale, iar n credit, la sfritul perioadei, reparti&area cheltuielilor asupra contului de re&ultat patrimonial. ,oldul contului, naintea operaiunilor de nchidere repre&int totalul cheltuielilor operaionale efectuate n cursul perioadei. -a sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu pre&int sold.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 112 of 330

Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare. Contul 658 "Alte cheltuieli operaionale" se debiteaz prin creditul conturilor: 2 ! "Cheltuieli de dez"oltare" # cu "aloarea nea$ortizat a cheltuielilor de dez"oltare transferate cu titlu gratuit. 2 5 "Concesiuni, bre"ete, licene, $rci co$erciale, drepturi %i acti"e si$ilare" # cu "aloarea nea$ortizat aferent concesiunilor, bre"etelor, licenelor, $rcilor co$erciale, drepturilor %i altor acti"e si$ilare transferate cu titlu gratuit. 2 8 "Alte acti"e fi&e necorporale" # cu "aloarea nea$ortizat a altor acti"e fi&e necorporale transferate cu titlu gratuit. 2'' "(erenuri %i a$ena)ri la terenuri" # cu "aloarea nea$ortizat a a$ena)rilor la terenuri transferate cu titlu gratuit* # cu "aloarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit. 2'2 "Construcii" # cu "aloarea nea$ortizat a construciilor transferate cu titlu gratuit. 2'! "+nstalaii tehnice, $i)loace de transport, ani$ale %i plantaii" # cu "aloarea nea$ortizat a instalaiilor tehnice, $i)loacelor de transport, ani$alelor %i plantaiilor transferate cu titlu gratuit. 2', "-obilier, aparatur birotic, echipa$ente de protecie a "alorilor u$ane %i $ateriale %i alte acti"e fi&e corporale" # cu "aloarea nea$ortizat a $obilierului, aparaturii birotice, echipa$entelor de protecie a "alorilor u$ane %i $ateriale %i altor acti"e fi&e corporale transferate cu titlu gratuit. 2!' "Acti"e fi&e corporale .n curs de e&ecuie" # cu "aloarea acti"elor fi&e corporale .n curs de e&ecuie transferate cu titlu gratuit. 2!! "Acti"e fi&e necorporale .n curs de e&ecuie" # cu "aloarea acti"elor fi&e necorporale .n curs de e&ecuie transferate cu titlu gratuit. ! ' "-aterii pri$e" # cu "aloarea la pre de .nregistrare a $ateriilor pri$e transferate cu titlu gratuit. ! 2 "-ateriale consu$abile" # cu "aloarea la pre de .nregistrare a $aterialelor consu$abile transferate cu titlu gratuit. ! ! "-ateriale de natura obiectelor de in"entar" # cu "aloarea la pre de .nregistrare a $aterialelor de natura obiectelor de in"entar transferate cu titlu gratuit. !,' "/e$ifabricate" # cu "aloarea la pre de .nregistrare a se$ifabricatelor transferate cu titlu gratuit. !,5 "0roduse finite" # cu "aloarea la pre de .nregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit. !,6 "0roduse reziduale" # cu "aloarea la pre de .nregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit. !6' "Ani$ale %i psri" # cu "aloarea la pre de .nregistrare a ani$alelor %i psrilor transferate cu titlu gratuit. !1' "-rfuri" # cu "aloarea la pre de .nregistrare a $rfurilor transferate cu titlu gratuit. !8' "A$bala)e" # cu "aloarea la pre de .nregistrare a a$bala)elor transferate cu titlu gratuit. ,6' "2ebitori" # la sf3r%itul perioadei, cu cheltuielile preluate de la instituii din afara siste$ului, pe baz de docu$ente )ustificati"e. ,1' "Cheltuieli .nregistrate .n a"ans" # cu su$ele repartizate .n perioadele sau e&erciiile financiare ur$toare pe cheltuieli, confor$ scadenelor. ,1! "2econtri din operaii .n curs de clarificare" # cu su$ele clarificate .nregistrate pe cheltuieli. ,8' "2econtri .ntre instituia superioar %i instituiile subordonate" # la sf3r%itul perioadei, la instituia superioar, cu su$a cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate. ,8! "2econtri din operaii .n participaie" # cu cheltuielile pri$ite prin transfer din operaii .n participaie. 5!' "Casa" # cu plile efectuate reprezent3nd alte cheltuieli operaionale. Contul 658 "Alte cheltuieli operaionale" se crediteaz prin debitul conturilor: '2' "4ezultatul patri$onial" # la sf3r%itul perioadei, cu soldul debitor al contului .n "ederea .nchiderii acestuia %i stabilirii rezultatului patri$onial. ,8' "2econtri .ntre instituia superioar %i instituiile subordonate" # la sf3r%itul perioadei, .nchiderea contului de cheltuieli la instituiile subordonate, cu su$a cheltuielilor trans$ise instituiei superioare. ,8! "2econtri din operaii .n participaie" # cu cheltuielile transferate din operaii .n participaie. 5rupa 66 "Cheltuieli financiare" 5rupa 66 "Cheltuieli financiare" cuprinde ur$toarele conturi: 66! "0ierderi din creane i$obilizate", 66, "Cheltuieli din in"estiii financiare cedate", 665 "Cheltuieli din diferene de curs "alutar", 666 "Cheltuieli pri"ind dob3nzile", 661 "/u$e de transferat bugetului de stat reprezent3nd c3%tiguri din schi$b "alutar # 06A47, +/0A, /A0A42", 668 "2ob3nzi de transferat Co$unitii 7uropene sau de alocat progra$ului" %i 668 "Alte pierderi 9cheltuieli neeligibile # costuri bancare:". Contul 66! "0ierderi din creane i$obilizate" Cu a)utorul acestui cont se ine e"idena pierderilor din creane legate de participaii. Contul 66! "0ierderi din creane i$obilizate" este un cont de acti". ;n debitul contului se .nregistreaz pierderile din creane i$obilizate, iar .n credit, la sf3r%itul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patri$onial. /oldul contului, .naintea operaiunilor de .nchidere reprezint totalul pierderilor din creane i$obilizate, .nregistrate .n cursul perioadei. <a finele perioadei, dup efectuarea operaiunilor de .nchidere, contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare. Contul 66! "0ierderi din creane i$obilizate" se debiteaz prin creditul contului: 261 "Creane i$obilizate" # cu "aloarea pierderilor din creane i$obilizate. Contul 66! "0ierderi din creane i$obilizate" se crediteaz prin debitul contului: '2' "4ezultatul patri$onial" # la sf3r%itul perioadei, cu soldul debitor al contului .n "ederea .nchiderii acestuia %i stabilirii rezultatului patri$onial. Contul 66, "Cheltuieli din in"estiii financiare cedate" Cu a)utorul acestui cont se ine e"idena cheltuielilor din in"estiii financiare cedate. Contul 66, "Cheltuieli din in"estiii financiare cedate" este un cont de acti". ;n debitul contului se .nregistreaz cheltuielile din in"estiiile financiare cedate, iar .n credit, la sf3r%itul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patri$onial. /oldul contului, .naintea operaiunilor de .nchidere reprezint cheltuielile efectuate .n cursul perioadei. <a sf3r%itul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de .nchidere, contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare. Contul 66, "Cheltuieli din in"estiii financiare cedate" se debiteaz prin creditul conturilor: 26 "(itluri de participare" # cu "aloarea titlurilor de participare cedate sau scoase din e"iden. 265 "Alte titluri i$obilizate" # cu "aloarea altor titluri i$obilizate cedate sau scoase din e"iden. Contul 66, "Cheltuieli din in"estiii financiare cedate" se crediteaz prin debitul contului: '2' "4ezultatul patri$onial" # la sf3r%itul perioadei, cu soldul debitor al contului .n "ederea .nchiderii acestuia %i stabilirii rezultatului patri$onial. Contul 665 "Cheltuieli din diferene de curs "alutar" Cu a)utorul acestui cont se ine e"idena cheltuielilor din diferene de curs "alutar. Contul 665 "Cheltuieli din diferene de curs "alutar" este un cont de acti". ;n debitul contului se .nregistreaz cheltuielile din diferene de curs "alutar, iar .n credit, la sf3r%itul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patri$onial.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 113 of 330

Soldul debitor al contului, naintea operaiunilor de nchidere reprezint totalul cheltuielilor din diferene de curs valutar, efectuate n cursul perioadei. La sfritul perioadei, dup efectuarea operaiunilor de nchidere, contul nu prezint sold. Contabilitatea analitic se ine pe fiecare surs de finanare, pe structura clasificaiei bugetare. Contul 66 !Cheltuieli din diferene de curs valutar! se debiteaz prin creditul conturilor" #6# !$%pru%uturi din e%isiunea de obligaiuni! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea %pru%uturilor din e%isiunea de obligaiuni n valut. #6' !$%pru%uturi interne i e(terne contractate de autoritile ad%inistraiei publice locale! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea %pru%uturilor interne i e(terne contractate de autoritile ad%inistraiei publice locale. #6) !$%pru%uturi interne i e(terne garantate de autoritile ad%inistraiei publice locale! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea %pru%uturilor interne i e(terne garantate de autoritile ad%inistraiei publice locale. #6* !$%pru%uturi interne i e(terne contractate de stat! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea %pru%uturilor interne i e(terne n valut contractate de stat. #6 !$%pru%uturi interne i e(terne garantate de stat! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea %pru%uturilor interne i e(terne n valut garantate de stat. #6+ !,lte %pru%uturi i datorii asi%ilate! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor %pru%uturi i datorii asi%ilate n valut. #6- !.obnzi aferente %pru%uturilor i datoriilor asi%ilate! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobnzilor aferente %pru%uturilor n valut. '6/ !0itluri de participare! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii titlurilor de participare n valut. '6+ !Creane i%obilizate! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a ncasrii creanelor n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii creanelor n valut. '62 !3rs%inte de efectuat pentru active financiare! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii vrs%intelor de efectuat pentru active financiare n valut. */# !4urnizori! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor n valut. */) !5fecte de pltit! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pltit n valut. */* !4urnizori de active fi(e! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabil rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fi(e n valut. */ !5fecte de pltit pentru active fi(e! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pltit pentru active fi(e n valut. */- !4urnizori & facturi nesosite! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii furnizorilor & facturi nesosite n valut. */2 !4urnizori & debitori! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a ncasrii furnizorilor & debitori n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor & debitori n valut. *## !Clieni! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a ncasrii clienilor n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienilor n valut. *#) !5fecte de pri%it de la clieni! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a ncasrii efectelor de pri%it de la clieni n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de pri%it de la clieni n valut. *#- !Clieni & facturi de ntoc%it! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a ncasrii clienilor & facturi de ntoc%it n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienilor & facturi de ntoc%it n valut. *#2 !Clieni & creditori! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienilor & creditori n valut. *6# !.ebitori! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a ncasrii debitorilor n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii debitorilor n valut. *6' !Creditori! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii creditorilor n valut. *-# !.econtri ntre instituia superioar i instituiile subordonate! & la sfritul perioadei, la instituia superioar, cu su%a cheltuielilor preluate de la instituiile subordonate. *-) !.econtri din operaii n participaie! & cu cheltuielile pri%ite prin transfer din operaii n participaie. #' !Conturi la bnci! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a lichidrii datoriilor n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut. #) !.isponibil din %pru%uturi interne i e(terne contractate de stat! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a lichidrii datoriilor n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut. #* !.isponibil din %pru%uturi interne i e(terne garantate de stat! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a lichidrii datoriilor n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut. # !.isponibil din fonduri e(terne nera%bursabile! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a lichidrii datoriilor n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut. #6 !.isponibil din %pru%uturi interne i e(terne contractate de autoritile ad%inistraiei publice locale! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a lichidrii datoriilor n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut. #+ !.isponibil din %pru%uturi interne i e(terne garantate de autoritile ad%inistraiei publice locale! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a lichidrii datoriilor n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut. )# !Casa! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a lichidrii datoriilor n valut1 & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut e(istente n casierie. *# !,creditive! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii acreditivelor n valut. *' !,vansuri de trezorerie! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii avansurilor de trezorerie n valut. / !.isponibil din fonduri cu destinaie special! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut. !.isponibil al fondului de risc! & cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea disponibilitilor n valut. 6/ !.isponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut. 6# !.isponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut. 6' !.isponibil al activitilor finanate din venituri proprii! & la sfritul perioadei, cu diferenele de curs valutar nefavorabile rezultate n ur%a reevalurii disponibilitilor n valut. Contul 66 !Cheltuieli din diferene de curs valutar! se crediteaz prin debitul conturilor"

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 114 of 330

121 "Rezultatul patrimonial" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 4 1 "!econt"ri ntre institu#ia superioar" i institu#iile subordonate" - la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la institu#iile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise institu#iei superioare. 4 $ "!econt"ri din opera#ii n participa#ie" - cu cheltuielile transferate din opera#ii n participa#ie. %ontul &&& "%heltuieli privind dobnzile" %u a'utorul acestui cont se #ine eviden#a cheltuielilor privind dobnzile aferente datoriei publice interne i e(terne. %ontul &&& "%heltuieli privind dobnzile" este un cont de activ. )n debitul contului se nre*istreaz" cheltuielile privind dobnzile, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. +oldul contului, naintea opera#iunilor de ,nchidere reprezint" totalul cheltuielilor privind dobnzile, efectuate n cursul perioadei. -a sfritul perioadei, dup" efectuarea opera#iunilor de nchidere, contul nu prezint" sold. %ontabilitatea analitic" se #ine pe fiecare surs" de finan#are, pe structura clasifica#iei bu*etare. %ontul &&& "%heltuieli privind dobnzile" se debiteaz" prin creditul conturilor. 1& "!obnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate" - cu valoarea dobnzilor datorate aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate. 4&/1 "%reditori ai bu*etului de stat" - cu dobnzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, dup" termenul le*al de plat". 4&/2 "%reditori ai bu*etului local" - cu dobnzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, dup" termenul le*al de plat". 4&/$ "%reditori ai bu*etului asi*ur"rilor sociale de stat" - cu dobnzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, dup" termenul le*al de plat". 4&/4 "%reditori ai bu*etului asi*ur"rilor pentru oma'" - cu dobnzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, dup" termenul le*al de plat". 4&/0 "%reditori ai bu*etului 1ondului na#ional unic de asi*ur"ri sociale de s"n"tate" - cu dobnzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, dup" termenul le*al de plat". 4/1 "%heltuieli nre*istrate n avans" - cu sumele repartizate n perioadele sau e(erci#iile financiare urm"toare pe cheltuieli, conform scaden#elor. 4 1 "!econt"ri ntre institu#ia superioar" i institu#iile subordonate" - la sfritul perioadei, la institu#ia superioar", cu suma cheltuielilor preluate de la institu#iile subordonate. 4 $ "!econt"ri din opera#ii n participa#ie" - cu cheltuielile primite prin transfer din opera#ii n participa#ie. 01 "!obnzi" - cu dobnzile datorate aferente mprumuturilor pe termen scurt pl"tite. //2$ "1inan#area de la bu*etul asi*ur"rilor sociale de stat" - cu pl"#ile efectuate din contul de finan#are bu*etar" reprezentnd dobnzi aferente acoperirii deficitului bu*etului asi*ur"rilor sociale de stat. %ontul &&& "%heltuieli privind dobnzile" se crediteaz" prin debitul conturilor. 121 "Rezultatul patrimonial" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. 4 1 "!econt"ri ntre institu#ia superioar" i institu#iile subordonate" - la sfritul perioadei, nchiderea contului de cheltuieli la institu#iile subordonate, cu suma cheltuielilor transmise institu#iei superioare. 4 $ "!econt"ri din opera#ii n participa#ie" - cu cheltuielile transferate din opera#ii n participa#ie. 3rupa &/ "4lte cheltuieli finan#ate din bu*et" 3rupa &/ "4lte cheltuieli finan#ate din bu*et" cuprinde urm"toarele conturi. &/2 "+ubven#ii", &/1 "5ransferuri curente ntre unit"#i ale administra#iei publice", &/2 "5ransferuri de capital ntre unit"#i ale administra#iei publice", &/$ "5ransferuri interne", &/4 "5ransferuri n str"in"tate", &/& "4si*ur"ri sociale", &// "4'utoare sociale" i &/6 "4lte cheltuieli". %ontul &/2 "+ubven#ii" %u a'utorul acestui cont se #ine eviden#a subven#iilor acordate de la bu*et. %ontul &/2 "+ubven#ii" este un cont de activ. )n debitul contului se nre*istreaz" cheltuielile cu subven#iile acordate, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. +oldul contului, naintea opera#iunilor de nchidere reprezint" totalul cheltuielilor cu subven#iile acordate, efectuate n cursul perioadei. -a sfritul perioadei, dup" efectuarea opera#iunilor de nchidere, contul nu prezint" sold. %ontabilitatea analitic" se #ine pe fiecare surs" de finan#are, pe structura clasifica#iei bu*etare. %ontul &/2 "+ubven#ii" se debiteaz" prin creditul contului. //2 "1inan#area de la bu*et" - cu pl"#ile efectuate din contul de finan#are bu*etar" reprezentnd subven#ii de la bu*et. %ontul &/2 "+ubven#ii" se crediteaz" prin debitul contului. 121 "Rezultatul patrimonial" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. %ontul &/1 "5ransferuri curente ntre unit"#i ale administra#iei publice" %u a'utorul acestui cont se #ine eviden#a cheltuielilor privind transferurile curente acordate de la bu*et. %ontul &/1 "5ransferuri curente ntre unit"#i ale administra#iei publice" este un cont de activ. )n debitul contului se nre*istreaz" cheltuielile privind transferurile curente acordate de la bu*et, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. +oldul contului, naintea opera#iunilor de nchidere reprezint" totalul cheltuielilor privind transferurile curente acordate de la bu*et, efectuate n cursul perioadei. -a sfritul perioadei, dup" efectuarea opera#iunilor de nchidere, contul nu prezint" sold. %ontabilitatea analitic" se #ine pe fiecare surs" de finan#are, pe structura clasifica#iei bu*etare. %ontul &/1 "5ransferuri curente ntre unit"#i ale administra#iei publice" se debiteaz" prin creditul contului. //2 "1inan#area de la bu*et" - cu pl"#ile efectuate din contul de finan#are bu*etar" reprezentnd transferuri curente ntre unit"#i ale administra#iei publice acordate de la bu*et. %ontul &/1 "5ransferuri curente ntre unit"#i ale administra#iei publice" se crediteaz" prin debitul contului. 121 "Rezultatul patrimonial" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. %ontul &/2 "5ransferuri de capital ntre unit"#i ale administra#iei publice" %ontul &/2 "5ransferuri de capital ntre unit"#i ale administra#iei publice" este un cont de activ. )n debitul contului se nre*istreaz" cheltuielile privind transferurile de capital ntre unit"#i ale administra#iei publice, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. +oldul contului, naintea opera#iunilor de nchidere reprezint" totalul cheltuielilor privind transferurile de capital ntre unit"#i ale administra#iei publice, efectuate n cursul perioadei. -a sfritul perioadei, dup" efectuarea opera#iunilor de nchidere, contul nu prezint" sold. %ontabilitatea analitic" se #ine pe fiecare surs" de finan#are, pe structura clasifica#iei bu*etare. %ontul &/2 "5ransferuri de capital ntre unit"#i ale administra#iei publice" se debiteaz" prin creditul contului. //2 "1inan#area de la bu*et" - cu pl"#ile efectuate din contul de finan#are bu*etar" reprezentnd transferuri de capital ntre unit"#i ale administra#iei publice acordate de la bu*et. %ontul &/2 "5ransferuri de capital ntre unit"#i ale administra#iei publice" se crediteaz" prin debitul contului. 121 "Rezultatul patrimonial" - la sfritul perioadei, cu soldul debitor al contului n vederea nchiderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial. %ontul &/$ "5ransferuri interne" %ontul &/$ "5ransferuri interne" este un cont de activ. )n debitul contului se nre*istreaz" cheltuielile privind transferurile interne, iar n credit, la sfritul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. +oldul contului, naintea opera#iunilor de nchidere reprezint" totalul cheltuielilor privind transferurile interne, efectuate n cursul perioadei. -a sfritul perioadei, dup" efectuarea opera#iunilor de nchidere, contul nu prezint" sold. %ontabilitatea analitic" se #ine pe fiecare surs" de finan#are, pe structura clasifica#iei bu*etare. %ontul &/$ "5ransferuri interne" se debiteaz" prin creditul contului. //2 "1inan#area de la bu*et" - cu pl"#ile efectuate din contul de finan#are bu*etar" reprezentnd transferuri interne acordate de la bu*et.

Norm metodologic din 12/12/2005

Page 115 of 330

Contul 673 "Transferuri interne" se crediteaz prin debitul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" - la sfr itul perioadei! cu soldul debitor al contului "n #ederea "nc$iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial% Contul 67& "Transferuri "n strintate" Contul 67& "Transferuri "n strintate" este un cont de acti#% 'n debitul contului se "nre(istreaz c$eltuielile pri#ind transferurile "n strintate! iar "n credit! la sfr itul perioadei! repartizarea c$eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial% )oldul contului! "naintea opera*iunilor de "nc$idere reprezint totalul c$eltuielilor pri#ind transferurile "n strintate! efectuate "n cursul perioadei% +a sfr itul perioadei! dup efectuarea opera*iunilor de "nc$idere! contul nu prezint sold% Contabilitatea analitic se *ine pe fiecare surs de finan*are! pe structura clasifica*iei bu(etare% Contul 67& "Transferuri "n strintate" se debiteaz prin creditul contului: 77, "-inan*area de la bu(et" - cu pl*ile efectuate din contul de finan*are bu(etar reprezentnd transferuri "n strintate acordate de la bu(et% Contul 67& "Transferuri "n strintate" se crediteaz prin debitul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" - la sfr itul perioadei! cu soldul debitor al contului "n #ederea "nc$iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial% Contul 677 "./utoare sociale" Cu a/utorul acestui cont se *ine e#iden*a c$eltuielilor cu a/utoarele sociale 0rec$izite i manuale colare! drepturi pentru donatorii de sn(e! tratament balnear i odi$n! aloca*ii i alte a/utoare pentru copii! etc%1% Contul 677 "./utoare sociale" este un cont de acti#% 'n debitul contului se "nre(istreaz c$eltuielile efectuate cu a/utoarele sociale! iar "n credit! la sfr itul perioadei repartizarea c$eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial% )oldul contului! "naintea opera*iunilor de "nc$idere reprezint c$eltuielile efectuate cu a/utoarele sociale "n cursul perioadei% +a sfr itul perioadei! dup efectuarea opera*iunilor de "nc$idere! contul nu prezint sold% Contabilitatea analitic se *ine pe fiecare surs de finan*are! pe structura clasifica*iei bu(etare% Contul 677 "./utoare sociale" se debiteaz prin creditul conturilor: &,1 "-urnizori" - cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri li#rate! lucrri e2ecutate! ser#icii prestate 0rec$izite i manuale colare! transport ele#i! studen*i! omeri etc%! tratament balnear i odi$n! compensarea pre*urilor la medicamente! drepturi "n natur pentru ele#i etc%1% &33 ".lte datorii sociale" - cu sumele datorate unor persoane fizice 0drepturi pentru donatorii de sn(e! aloca*ii i alte a/utoare pentru copii! a/utor pentru "nclzirea locuin*ei! protec*ia persoanelor cu $andicap! a/utoare sociale etc%1% 77, "-inan*area de la bu(et" - cu pl*ile efectuate din contul de finan*are bu(etar reprezentnd a/utoare sociale acordate de la bu(et% Contul 677 "./utoare sociale" se crediteaz prin debitul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" - la sfr itul perioadei! cu soldul debitor al contului "n #ederea "nc$iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial% Contul 674 ".lte c$eltuieli" Cu a/utorul acestui cont se *ine e#iden*a altor c$eltuieli suportate de la bu(et 0e2% burse! finan*area partidelor politice! pro(rame pentru tineret! asocia*ii i funda*ii! sus*inerea cultelor! etc%1% Contul 674 ".lte c$eltuieli" este un cont de acti#% 'n debitul contului se "nre(istreaz c$eltuielile suportate de la bu(et! iar "n credit! la sfr itul perioadei repartizarea c$eltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial% )oldul contului! "naintea opera*iunilor de "nc$idere a contului reprezint totalul c$eltuielilor efectuate "n cursul perioadei% +a sfr itul perioadei! dup efectuarea opera*iunilor de "nc$idere! contul nu prezint sold% Contabilitatea analitic se *ine pe fiecare surs de finan*are! pe structura clasifica*iei bu(etare% Contul 674 ".lte c$eltuieli" se debiteaz prin creditul conturilor: &24 "5ursieri i doctoranzi" - cu bursele cu#enite ele#ilor! studen*ilor i doctoranzilor! pe baza statelor de plat "ntocmite% 77, "-inan*area de la bu(et" - cu pl*ile efectuate din contul de finan*are bu(etar reprezentnd alte drepturi acordate de la bu(et% Contul 674 ".lte c$eltuieli!" se crediteaz prin debitul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" - la sfr itul perioadei! cu soldul debitor al contului "n #ederea "nc$iderii acestuia i stabilirii rezultatului patrimonial% 6rupa 63 "C$eltuieli cu amortizrile! pro#izioanele i a/ustrile pentru depreciere" 6rupa 63 "C$eltuieli cu amortizrile! pro#izioanele i a/ustrile pentru depreciere" cuprinde urmtoarele conturi: 631 "C$eltuieli opera*ionale pri#ind amortizrile! pro#izioanele i a/ustrile pentru depreciere"! 632 "C$eltuieli cu acti#ele fi2e neamortizabile"! 636 "C$eltuieli financiare pri#ind amortizrile! pro#izioanele i a/ustrile pentru pierderea de #aloare" i 634 "C$eltuieli pri#ind rezer#a de stat i de mobilizare"% Contul 631 "C$eltuieli opera*ionale pri#ind amortizrile! pro#izioanele i a/ustrile pentru depreciere" Cu a/utorul acestui cont se *ine e#iden*a c$eltuielilor opera*ionale pri#ind amortizrile! pro#izioanele i a/ustrile pentru depreciere% Contul 631 "C$eltuieli opera*ionale pri#ind amortizrile! pro#izioanele i a/ustrile pentru depreciere" este un cont de acti#% 'n debitul contului se "nre(istreaz c$eltuielile opera*ionale pri#ind amortizrile! pro#izioanele i a/ustrile! iar "n credit! la sfr itul