Sunteți pe pagina 1din 1

In februarie 1917 ,in tmpul Primului Razboi Mondial,izbucneste revolutia rusa,ca re lanseaza printre alte idei si lozinci si pe cea

a autodeterminarii popoarelor .Revolutia rusa a recunoscut principiul libertatilor nationalitatilor.In octombr ie 1917,autorii loviturii de stat bolsevice,pentru a atrage populatia din toate guberniile imperiului,au preluat aceasta lozinca.guvernul sovietic,la 2 (15) noi embrie 1917,publica ,,Declaratia drepturilor popoarelor Rusiei'',prin care recun oaste egalitatea si suveranitatea popoarelor Rusiei'',prin care recunoaste egali tatea si suveranitatea popoarelor Rusiei si dreptul acestora la autodeterminarea libera,pina la reparatiune si formare de state independente.Dezintegrarea imper iului,razboiului civil ce incepuse,lipsa unei autoritati centrale unanim recunos cute in anii 1917-1918,lozinca autodeterminarii popoarelor proclamata de bolsevi ci au inchis miscarile de eliberare nationala din fostul imperiu tarist,care au fost suprimate anterior.Miscarea pentru autodeterminare a Basarabiei a fost una paraleala celorlalte miscari nationale din alte provincii:Ucraina,Georgia.Miscar ea este reflectata de numeroasele adunari si intruniri ale reprezentantilor popu latiei,desfasurate la Odesa,Chisinau prin revocarea Congresului preotilor si inv atatorilor,crearea Partidului Sfatului Tarii.Actiunile intreprinse de Sfatul Tar ii,actele adoptate au reflectat starea de spirit si vointa ferma de autodetermin are nationala a intregii populatii:la 2 decembrie 1917 aceasta a proclamat Repub lica Populara (Democratica)Moldoveneasca autonoma;la 24 ianuarie 1918 a votat De claratia despre independenta Republicii Democratice Moldovenesti,iar la 27 marti e 1918-unirea Basarabiei cu Rominia.Prin urmare,revolutia rusa a fost unul din f actorii care au dus la intensificarea miscarii pentru autodeterminare din Basara bia si realizarea acestui drept.