Sunteți pe pagina 1din 81

INSUFICIENTA CARDIACA

Forme etiopatogenice si manifestari clinice

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

DEFINITIE
Stare patologica determinata de incapacitatea cordului de a-si ndeplini functia de pompa, deci de a asigura un debit cardiac corespunzator necesitatilor tisulare, sau asigurarea acestui debit cu pretul unei cresteri simptomatice a presiunii de umplere a cordului Sdr. clinic caracterizat prin semne de staza (pulmonara sistemica! si debit cardiac scazut

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

TE"#IN$%$&IE
Stanga

'entriculul afectat Instalare si e(olutie

Dreapta Globala Acuta Cronica Sistolica

#ecanismul de aparitie Tulburari fiziopatologice )onditii de aparitie

Diastolica Sistolo-diastolica Anterograda Retrograda

Latenta Manifesta

?
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

*%TE DEN+#I"I
INS+FI)IENT* 'ENT"I)+%*"* I) )$N&ESTI'* I) "EF"*)T*"* S*+ I"ED+)TI,I%* I) -I.$DI*ST$%I)*

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Insuficienta cardiaca (IC)


Cel mai important sindrom in patologia cardio asculara a ultimelor decenii !re alenta si incidenta in continua crestere ("#$% la &%%% indi i'i( "%#&"% la &%%% indi i'i peste )* ani) +ortalitate semnificati a, de la -#&% . pe an la pacientii cu IC usoara( /ine controlata( la *%#)%. pe an la cei cu IC in stadiul final
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

N$TI+NI DE FI/I$%$&IE )I)%+% )*"DI*)


Relatia presiune (p) volu ti pul ciclului cardiac (!) in " sistola i#ovolu etrica$ % e&ectie ventriculara$ ' diastola i#ovolu etrica$ ( u plere diastolica

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

DE,IT+% )*"DI*) - E0."ESI* F+N)TIEI .$#.EI )*"DI*)E

DC ) DS * +C

,R-SARC./A
!1D ,1D C ) d!1D2Dpiv !0L-M.10/3S !-/0S D3RA1A D.AS10L-. !1S

,0S1SARC./A
D.S1-/S.4.L.1A1A !AS-L0R MAR. R-5.S1-/1A AR1-R.0LARA ,-R.+-R.CA !ASC05.1A1-A !0L3M3L SA/G!./ 101AL

C0/1RAC1.L.1A110/3S S.M,A1.C Ca ./1RAC-L3LAR S34S1A/1- ./1R0, ,05.1.!-

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

.*"*#ET"I FI/I$%$&I)I
DC ) DS * +C ) 6-7 l2 in DS ) (8-68 l2 % +C)78-"88 bp +-!S 9 66: !1S ) %6-'8 l2 % !1D);6-<8 l2 % .C 9 %=6 l2 in2 %
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

)*SIFI)*"E ETI$.*T$&ENI)*
F*)T$"I )*+/*%I ."I#*"I F*)T$"I ."E)I.IT*NTI (*&"*'*NTI!

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Cau'ele IC
)ele mai frec(ente cauze 0oala coronariana isc1emica 2ipertensiunea arteriala 0olile al ulare (mitrale si aortice)

*lte cauze
Infectii, miocardite !ericardite Droguri citoto3ice (do3oru/icina) Alcoolul Ta1icardiile C+2 Cardiomiopatii restricti e Cardiomiopatia dilatati a idiopatica etc
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

F*)T$"I )*+/*%I
*FE)T*"E* F+N)TIEI SIST$%I)E

Suprasolicitare 1emodinamica

)resterea postsarcinii )resterea presarcinii intracardiace

S*, S., )#-$ -T*, -T., poliglobulii

I*, I., Insuf. *', sunturi


Fistule a-(, 1iper(olemia

Scaderea contractilitatii2 cardiopatia

isc1emica, miocardite infectioase to3ice imunoalergice, cardiomiopatii dismetabolice idiopatice

Tulburarea eficientei contractiei2deficit de masa

musculara, tulburari de mecanica si geometrie Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (entriculara

*FE)T*"E* F+N)TIEI DI*ST$%I)E (I)


-I.$DI*ST$%I)*, I) ."IN S)*DE"E* .$STS*")INII!

Stenoze atrio(entriculare Scaderea compliantei (pericardite

constricti(e,tamponada cardiaca, 1ipertrofie e3cesi(a, cardiomiopatii primiti(e restricti(e!

Scaderea duratei diastolei (T.S', F* cu ritm


rapid, Fl* cu raspuns 4 4!

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

F*)T$"I ."E)I.IT*NTI (*&"*'*NTI!


Factori cardiaci - miocardite, - endocardite - pericardite - isc1emie miocardica tranzitorie - iatrogene - tulburari de ritm si conducere - leziuni mecanice acute cardiace

+actori e*tracardiaci
- boli infectioase - suprasolicitari supli entare de re#istenta2 volu -sd> ?iper@inetice - interventii c?irurgicale -conditii nefavorabile de ediu - neco plianta bolnavului

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

#E)*NIS#E )$#.ENS*T$"II IN I)
*)+TE ("*.IDE! )"$NI)E (T*"DI'E! -ipertrofia

#E)*NIS#E )ENT"*%E

#E)*NIS#E .E"IFE"I)E

Ta1icardia #ecanism diastolic (legea Fran5-Starling! %egea %aplace "edistributia Dc desaturarii -b #etabolism anaerob

"etentia 1idrosalina

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

%E&E* F"*N6-ST*"%IN&

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

%E&E* %*.%*)E
T 7 . 0 r 81 T 7 tensiunea e3ercitata asupra peretilor (entriculari . 7 presiunea in ca(itate " 7 raza ca(itatii - 7 grosimea peretilor

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

"EDIST"I,+TI* DE,IT+%+I )*"DI*)


Flu3ul cutanat scade de la 9: la 4,;: Flu3ul renal scade de la 49: la 48: Flu3ul cerebral creste de la 4<: la 4;: Flu3ul coronar creste de la =: la 4>:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

"aspunsul neuro-1ormonal
#ecanism
-emodinamic SRAA, Retentie de apa si Na 8asoconstrictie SNS, Cresterea stimularii adrenergice cardiace Inflamator +acrofage( cito7ine Radicali li/eri

.e termen scurt, adaptati(

.e termen lung, maladaptati(


Edem( anasarca Congestie pulmonara DC( Necesarul energetic Necro'a cardiaca Ca citosolic Necesarul energetic Necro'a cardiaca Aritmii( moarte su/ita 5Antiself6 Case3ie cardiaca Apopto'a( necro'a cardiaca

!resarcina Se mentine DC !ostsarcina Se mentine TA Se mentine DC Contractilitatea Rela3area A8

+entin DC

5Antialte6 Antimicro/iene Corpi straini de atac

)restere Raspuns genetic imediat( factori de transcriptie

2ipertrofie adaptati a Nr4 sarcomere Se mentine DC Incarcarea( Necesarul energetic

2ipertrofie maladaptati a Remodelare Necesarul energetic Necro'a( apopto'a cardiaca Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

R-1-/1.A A.DR0SAL./A
Scaderea DC e perceputa ca scadere a vole iei eficace

Redistributia circulatiei renale

Scaderea +G SRAA

.sc?e ie glo erulara

.rigarea preferentiala a nefronilor &u*taglo erulari Concentrarea urinii

Creste resorbtia de /a Aiperos olaritate serica Creste ADA

Retentie de /a

Retentie de apa

-D-M
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

%a aparitia si dez(oltarea edemelor mai contribuie2


)resterea presiunii capilare (enoase periferice cu cresterea presiunii 1idrostatice Staza (enoasa care duce la cresterea permeabilitatii (asculare Disfunctia 1epatica cu 1ipoalbuminemie si scaderea presiunii coloid-osmotice a plasmei
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Fi'iopatologia IC
Alterarea a " mecanisme 1omeostatice ma9ore Reactia 1emodinamica
: Raspuns neuro#1ormonal

Reactia inflamatorie
: Cito7ine si radicali li/eri

Remodelarea cardiaca
: Raspuns mitogenic : +odificari la ni el genetic
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

*)TI'*"E* NE+"$END$)"IN*
'*S$)$NST"I)TIE '*S$DI%*T*TIE

SN'-S S"** '*S$."ESIN* *D"EN$#ED+%IN*

SN'-.S N$ ."$ST*&%*NDINE F*)T$"I N*T"I+"ETI)I

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Sistemul ner os simpatic in IC


Contractilitate cardiaca

Perfuzie periferica

Activare simpatica

Desensibilizare sistem adrenergic

Apoptoza

Necroza

Fibroza

Hipertrofie

Remodelare cardiaca

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

."$&N$STI)+% ,$%N*'I%$" )+ I) IN F+N)TIE DE NI'E%+% .%*S#*TI) DE N$"*D"EN*%IN*

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

SRAA in IC
Angiotensinogen Angiotensina I
C#imaze nonspecifice "C !ininaza II

Kininogeni radi!inina
Receptorul de bradikinina Norepinefrina $asodilatarea

Angiotensina II
Receptorul AT1 Fibroza miocardica Norepinefrina $asoconstrictia PAI%endotelina

Peptide inactive

Permeabilitatea vasculara "liberarea de tPA%prostaglandine

Activitatea simpatica

Receptorul AT2 Fibroza miocardica Catecolaminele adrenale &Apotoza

'(idul nitric Ameliorarea functiei endoteliale

Aldosteron Progresia bolii prin cresterea postsarcinii

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

+odelul neuro#1ormonal al IC
In,uria miocitelor si a matricei e(tracelulare
)Activarea neurohormonala )SRAA, SNS )Cresterea e(presiei cito!inelor )*odificari imunologice si inflamatorii )Alterarea fibrinolizei

Reactie sistemica
Remodelarea ventriculara

)+tressul o(idativ )Apoptoza )Alterarea e(presiei genelor )Deprivarea de energie

"fecte electrice- vasculare- renale- pulmonaremusculare s.a.

I
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

DIS.NEE* )*"DI*)*
)%*S* I II III I' )"ITE"II N?-* Dispnee la efort intens Dispnee la efort moderat Dispnee la efort minim Dispnee de repaus Dispnee paro3istica nocturna
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

F$"#E )%INI)E *%E DIS.NEEI )*"DI*)E


Dispnee de efort Dispnee de decubit - ortopneea - dispneea paro3istica - astmul cardiac - E.*
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

SI#.T$#E *%E I'SDispneea *stenia si fatigabilitatea Tusea cardiaca -emoptizia "espiratia )1e@ne-Sto5es

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

I'S-SE#NE )*"DI*)E
Soc ape3ian deplasat in Aos si in afara *ria matitatii cardiace marita .ulsatii parasternale stg. (dis5inezie (entriculara!

)ardiomegalie de di(erse grade

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Ta1icardie Ta1iaritmii (frec(ent F*! Intarirea /8 in focarul pulmonarei &alop protodiastolic stg. (/<! &alop presistolic stg. (/B! Suflu de I# functionala T* .uls alternant

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

I'S-SE#NE .+%#$N*"E
Dispnee progresi(a pana la ortopnee Staza pulmonara retrograda2 raluri subcrepitante bilateral E.* "e(arsat pleural (de obicei unilateral! -sero1emoragic (cand asociaza fenomene de TE.!

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

I'S-SE#NE &ENE"*%E
)ianoza periferica E3tremitati reci .aloare Diaforeza -ipo3ie si debit mic la ni(elul di(erselor organe - "enal2 - nicturie - oligurie - )erebral2 - confuzie - an3ietate - insomnie - psi1oza,1alucinatii
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

SI#.T$#E *%E I)D


Dispneea *stenia si fatigabilitatea -epatalgia de efort sau repaus Sindrom dispeptic nespecific -balonari postprandiale -constipatie,greata -(arsaturi alimentare $ligurie

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

I)D-SE#NE )*"DI$'*S)+%*"E
Soc ape3ian deplasat in Aos si in afara Semnul -artzer .ulsatii parasternal stg. ale 'D *ria matitatii cardiaca marita Ta1iaritmii supra(entriculare &alop protodiastolic dr. Suflu de IT functionala

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

I) )$N&ESTI'*-SE#NE )%INI)E
Cugulare turgescente -epatomegalie congesti(a )ianoza e3tremitatilor Edeme cardiace "e(arsate lic1idiene seroase )ase3ia cardiaca

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

E8A;UAREA 0<;NA8U;UI
E=A+EN C;INIC E>? E=A+EN RADI<;<?IC EC<CARDI<?RAFIE C<R<NAR<?RAFIE

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

INSUFICIENTA CARDIACA

Tratament etiopatogenic

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

</iecti e clasice
Cre@terea calitABii @i duratei ieBii,
&4 reec1ili/rare 1#d
N0C, Dntotdeauna se cautA @i se tratea'A factorii precipitanBiEagra anBi

"4 menBinerea ec1ili/rului 1#d


i4 profila3ia factorilor agra anBiEprecipitanBi ii4 pre enirea complicaBiilor IC iii4 pre enirea progresiei /olii

Componentele tratamentului
A4 tratament etiologic 04 tratament patogenic
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

<0IECTI8E;E +<DERNE IN TRATA+ENTU; IC

!relungirea ietii Incetinirea progresiei /olii

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Strategii pentru pre entiaEincetinirea progresiei IC


Neurohormonale ) Inhibitori ! "AR# ) Antagonisti aldosteron ) - blocante ) Alti antagonisti ) Receptori de angiotensina ) $asopeptida%a & ) $asopresina & Anti-remodelatoare ) C#irurgical & ) *ecanic & ) Pacing /CR01 & ) Celule stem &
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Dupa Mann DL, Annu Rev Med 2002;53:59-74

Preventia progresiei bolii

Terapie genica &

Reversia 'enotipului de I &

Tratamentul patogenic
Ce D@i propuneF
P 2 1 3

: controlul A8 : ameliorarea inotropismului : diminuarea muncii cordului, IC


presarcinii postsarcinii

normal
4

: controlul mecanismelor neuro1ormonale

V
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

+IG;<ACE
I4 II4 Tratamentul igieno#dietetic Tratamentul farmacologic

III4 Tratamentul inter entional si c1irurgical

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Tratamentul igieno#dietetic
stil de iaBA,
: clasic, repaus : modern, readaptare progresi A la efort

dieta, 1iposodatAdesodatA

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

8asodilatatoarele
mecanism, pre# @iEsau postsarcina tipuri,
: enodilatatoare,
nitraBi molsidomina v-d
P "'. 'b D)

normal

IC

: arteriolodilatatoare

IE)
di1idrala'ina mino3idil

congestia V

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

8asodilatatoarele
Indicaii IC post I+A sau alte forme de 0CI IC prin regurgitAri al ulare IC cu 2TA IC din C+D N0C, IEC au @i alte mecanisme
acti area neuro1ormonalA Eproduc regresia remodelArii cardio asculare

C-indicaii steno'e al ulare C+2< 1TA (HIEC)

semnificati mortalitatea
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

SRAA in IC
Angiotensinogen Angiotensina I
C#imaze nonspecifice "C !ininaza II

Kininogeni radi!inina
Receptorul de bradikinina Norepinefrina $asodilatarea Permeabilitatea vasculara "liberarea de tPA%prostaglandine

Inhibitori ! Peptide inactive

Angiotensina II #RA
Receptorul AT1 Fibroza miocardica Norepinefrina $asoconstrictia PAI%endotelina

Activitatea simpatica

Receptorul AT2 Fibroza miocardica Catecolaminele adrenale &Apotoza

'(idul nitric Ameliorarea functiei endoteliale

Aldosteron Antagonisti aldosteron Progresia bolii prin cresterea postsarcinii

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

IEC in tratamentul IC
Studii randomizate controlate cu IE) la pacienti cu I) cronica si sau disfunctie asimptomatica de 'S

Studiul

!opulatia

Re'ultatul mortalitatii cu K%. mortalitatii cu &). progresiei IC cu "J. mortalitatii cu $-. s 1idrala'ina I ISDN

C<NSENSUS#I ICC clasa I8 S<;8D#T S<;8D#! 8#2eFT II ICC clasa II#III FE8S %4"* ICC clasa II#III

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

IEC in tratamentul IC (?1iduri ESC)


IEC sunt recomandati ca prima linie de tratament la cei cu FE8S LK%#K*.( simptomatici sau asimptomatici (CCC) IEC or fi prescrisi in monoterapie la cei fara congestie si cu diuretic daca e3ista semne de congestie IEC or fi titrati pana la do'ele do edite ca eficiente in marile trialuri Cresterea do'ei NU depinde de ameliorarea simptomelorC
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

IEC se administrea'a in toate clasele de insuficienta cardiaca( daca nu e3ista contraindicatii C

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

0locantii de rec4 de angiotensina (sartanii( 0RA)

Recomandati la cei care nu tolerea'a IEC (tuse) Nu s#au do edit a creste supra ietuirea in aceeasi masura ca IEC

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Diureticele
mecanism, presarcinii postsarcinii (la 2TA) diferenBiat Dn funcBie de situaBia clinicA
: prudenBA,
SAo strMnsA I+A 8D C+2 P

normal

D postsarcina (n -T*!

: E!A, i# : IC cr4, po intermitent : ICC se erA, tia'idicEde ansA I spironolactona : IC refractare, triplA asociere

D
congestia

IC

Spironolactona 25-50 mg/zi la pacienii c !"#$ III-IV cre%te & pravie irea Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Antagonistii de aldosteron # spironolactona Studiul RA;ES


*ortalitatea globala a cu 234 /p5 3.3361

Pitt B et al, New n!l " Med #999;34#: 709-7#7

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Inotrop po'iti ele


mecanism,
forBa de contracBieDC : indirect (prin ameliorarea condiBiei 1#d) pot diminua acti area neuroendocrinA
P

Fc 'b D)

normal inotrop ''()) IC

indicaBii,
: IC sistolicA : IC cu FA (digitala)

toate sunt proaritmogene

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Inotrop po'iti ele


Cardioglico'idele, digitala
: inotrop ((INN (Ca$Ii prin in1i/area AT!#a'ei NaE> : dromotop ((#NN (!R a NA8) : cronotrop ((#NN (mediat de ag) : /atmotrop ((INN risc de aritmii (reintrareE automatismE acti itate declan@atA) CCCC la SEE Ameliorea'a calitatea ietii (simptomele) si scade respitali'arile (studiul DI?) NU CRESTE SU!RA8IETUIREAC
utilA Dn ta1iaritmii supra entriculare (A8) poate /loca NA8 0A8 III

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Digo3ina
: concentraBia plasmaticA optimA &(K ngEml( cea to3icA O$ngEml : adm,
i# , &(* mgE$K 1 " do'e p4o4, DncArcare %(P#&(- mgE'i apoi & cpE'i ("EJ )EJ) monitori'are, clinica( E>?( digo3inemie

: CCC la interacBiunea cu amiodarona( c1inidina( erapamil : c#ind,


IC cu FA cu A8 spontan lentA I+A C!C (cu e3cepBia FA rapidA) S+ sau SAo strMnse Q!Q

*+actori +avorizani ai to,icit-ii


.cardiomegalia .I/ .0ipo,emia .I1$

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Simpatomimetice
Dopamina
: acBionea'A pe receptorii D renali( @i #receptorii adrenergici : pi cu $ O&% gE7gEmin Dn funcBie de rAapunsul dorit : se preferA atunci cMnd,
1TA @oc cardiogen se dore@te @i efect diuretic

Do/utamina

: acBionea'A pe @i #receptorii adrenergici : pi cu $ &%#&* gE7gEmin : indicaBii,


I+A E!A IC refractare
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

0eta#/locantele
;inia a II#a sau a III#a de tratament Dn IC cresc supra ieBuirea pe termen lung (efectele cele mai spectaculoase fiind la pacienBii Dn cls III#I8 NR2A) mecanism, com/aterea efectelor 1ipercatecolaminemiei din IC
: up#regulation al & receptorilor : antifi/rotice : antiaritmice

preparate S cele selecti e (par ce a mai eficiente cele care fac @i #d),
: car edilol (eli/erarea N< @i este antio3idant) : metoprolol : /isoprolol
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Trialurile cu #/locante in ICC


Usoara
(/BAA .) CA,R.C0R/ (Carvedilol)

Medie spre moderata


(/BAA .-..) (/BAA ..-...)

Severa
(/BAA .!)

CARM-/ (Carvedilol)

C0,-R/.C3S (Carvedilol)

US Carvedilol Program (carvedilol)

C0M-1
(carvedilol vs metoprolol)
M-R.1-A+ ( etoprolol) C.4.S .. (bisoprolol)
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

/locantele in ICC
Trial +eta#anali'a
ANT U US Car edilol

N "(&K&

<R (P*. CI) %4)P (%4*K # %4-P)

$K studii incl4 +DC( CI0IS I

CI0IS II +ERIT#2F C<!ERNICUS 0EST Total nr4 pacienti

$()KJ "(PP& $($-P $(J%P &K(JJJ


>.= 4

%4)) (%4*K # %4-&) %4)) (%4*" # %4-&) %4)* (%4*$ # %4-&) %4P% (%4J* # &4%")
LO

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Alte droguri
Inotrop I in14 de !DE, milrinona( amrinona In14 de endoteline, /osentan In1i/itori de cito7ine, infli3ima/( etanercept In1i/itori de asopresina, tol aptan In1i/itori de endopeptida'a neutra IEC, omapatrilat NU S#AU D<8EDIT EFICIENTE SAU SUNT INCA IN STUDIU
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Terapii alternati e in IC
Defi/rilatorul implanta/il (ICD) Terapia de resincroni'are (CRT) Terapia genica, celule#stem

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

)"T

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

TERA!IA CU CE;U;E#STE+ ?raftarea mio/lastilor in tesutul cardiac

Diferentierea mio/lastilor in miocardiocite

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Celulele stem se diferentia'a in cardiomiocite

C, celule stem em/rionare la &) 'ile dupa inductia cardiogenica D, Imunofluorescenta antisarcomerica pentru mio'ina ( erde) pentru acelasi camp din fig4 C

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

+etode clinice de terapie cu celule stem

A ;i rare directa a celulelor in circulatia coronara 4 0 In9ectare directa intracardiaca

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

TRATA+ENTU; C2IRUR?ICA;
$4 Re asculari'area miocardica, in IC isc1emica a and miocard ia/il do edit "4 Transplantul cardiac K4 Sistemele de asistare entriculara, cord artificial *4 ContrapulsaBia aorticA (IA0C) )4 +iocardioplastia cu latissimus dorsi, istorica J4 ReconstrucBia entricularA (operaBia 0atista), istorica
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Stadiul D Simptome refractare

Stadiile I si optiunile de tratament

+il S -! Transplant $notrope ntag. aldosteron! nesiritide %c,ipa multidisciplinara Revasculari+are! c,irurgie -M CRT daca e*ista (loc de ramura Restrictie de )a! diuretice! digo*in $%C si '(locante la toti pacientii

Stadiul C &oala simptomatica

Stadiul 4 &oala asimptomatica

Stadiul A Risc ! asimptomatic

$%C sau &R la toti pacientii; '(locante la pacienti selectati Tratament HT ! "#! dislipidemie; $%C sau &R la unii pacienti Reducerea FR; educatia pacientului si a familiei
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Tratamentul I) acute se(ere


E(aluare clinicaE
2iper olemie( DC normal

$ptiuni terapeutice
Diuretice

2iper olemie( DC sca'ut

8asodilatatoare Diuretice Inotrope IA0CVV

2ipo olemie( DC sca'ut

Reec1ili/rare olemica

Normo olemie( DC sca'ut

8asodilatatoare Inotrope IA0CVV

VConsidera insertia de cateter pulmonar (SWan#?an') VV!unte de asteptare catre alte terapii
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

E olutia cur/elor de supra ietuire in IC

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

EDE+U; !U;+<NAR ACUT CARDI<?EN

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Repre'inta o urgenta italaC Se tratea'a in sectia de terapie intensi a coronariana

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

E!AC
anamne'a, de o/icei sugesti A de /oalA cardiacA pree3istentA clinic,
dispnee cu ta1ipnee @i ortopnee tuse cu e3pectoraBie ro'atA( spumoasA transpiraBii profu'e( reci ciano'A auscultaBia, raluri crepitante @i su/crepitante( galop

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

E!AC
E>?, isc1emie( aritmii( 28S R34 pulmonar
E!A Hcardiomegalie

?a'e sanguine
: 1ipo3emie : normoE1ipoE1ipercapnie Dn funcBie de se eritatea E!A @i afecBiunile pulmonare pree3istente

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

E!AC
+Asuri nespecifice,
: : : : : po'iBie semi@e'MndA <$ morfina diuretice garouri

+Asuri adaptate situaBiei


: asodilatatoare : enosecBie sau fle/otomie : inotrop po'iti e simpatomimetice
: Do/utamina : Dopamina

: digitalicele : aminofilin

Alte mAsuri,
I<T @i entilaBie cu presiune po'iti A tratamentul factorilor precipitanBi
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Tratament E!A #&


&4 Anamne'a rapida si e3amen clinic, care este cau'a E!AF Daca se identifica( se tratea'a cau'a (I+A( aritmie( anemie( etc)C $4 !acientul se asea'a in po'itie se'anda pentru ameliorarea dispneei si reducerea intoarcerii enoase "4 <3igen &%%. pe masca( sau I<T si entilatie mecanica daca este necesara (clinic I EA0)
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Tratament E!A #$
K4 +orfina $#* mg i /olus( repetata pana la ma3imum &* mg,
: 8enodilatatie( scade tonusul simpatic( ameliorea'a o/oseala mm4 respiratori : Nu la cei deprimati respirator sau /ron1oplegici, risc stop respirator : Nu la TAsL &%%mm2g

*4 Furosemid (K% #&%% mg i /olus)


: 8enodilatatie rapida : Diure'a

)4 Nitroglicerina perfu'ie $%#$%%mcgEmin


: 8enodilatatie : Coronarodilatatie# aniisc1emica : Nu la TAsL &%%mm2g
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Tratament E!A #"


In functie de necesar,
: Digo3in i (FA cu A8 rapida) : Con ersie electrica : Aminofilina : Simpatomimetice, do/utamina( dopamina : !acing

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

S-ar putea să vă placă și