Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Tematicaexamenuluidelicen__________________________ 1
I.Instituiidedreptcivil___________________________ 1
II.Instituiidedreptpenal_________________________ 3

CAPITOLULI.TESTEGRILDEDREPTCIVIL__________________ 7
Seciunea1.Teoriageneral.Persoanele_________________ 9
AnulIdestudiu____________________________________ 9
1.Dreptcivil.Teoriageneral________________________ 9
1.Testegril____________________________________ 9
2.Rspunsuricorecte ___________________________ 40
3.Bibliografieselectiv__________________________ 40
2.Dreptcivil.Persoanele __________________________ 42
1.Testegril___________________________________ 42
2.Rspunsuricorecte ___________________________ 52
3.Bibliografieselectiv__________________________ 52
Seciuneaa2a.Teoriadrepturilorreale.Teoriageneral
aobligaiilor_______________________________________ 53
AnulIIdestudiu___________________________________ 53
1.Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale ________________ 53
1.Testegril___________________________________ 53
2.Rspunsuricorecte ___________________________ 73
3.Bibliografieselectiv__________________________ 74
2.Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor____________ 75
1.Testegril___________________________________ 75
2.Rspunsuricorecte ___________________________ 92
3.Bibliografieselectiv__________________________ 92
Seciuneaa3a.Contractespeciale.Succesiuni___________ 93
AnulIIIdestudiu__________________________________ 93
1.Dreptcivil.Contractespeciale ____________________ 93
1.Testegril___________________________________ 93
2.Rspunsuricorecte __________________________ 110
3.Bibliografieselectiv_________________________ 111

210

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

2.Dreptcivil.Succesiuni__________________________ 112
1.Testegril__________________________________ 112
2.Rspunsuricorecte __________________________ 125
3.Bibliografieselectiv_________________________ 125

CAPITOLULII.TESTEGRILDEDREPTPENAL______________ 127
Seciunea1.Dreptpenal.Parteageneral______________ 129
AnulIIdestudiu ___________________________________ 129
1.Testegril__________________________________ 129
2.Rspunsuricorecte __________________________ 163
3.Bibliografieselectiv_________________________ 165
Seciuneaa2a.Dreptpenal.Parteaspecial ___________ 166
AnulIIIdestudiu___________________________________ 166
1.Testegril__________________________________ 166
2.Rspunsuricorecte __________________________ 207
3.Bibliografieselectiv_________________________ 208