Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE DONAIE

ncheiat astzi .............


la .................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ..........................................................................., domiciliat n ....................................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude .............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ........................................... n
(localitatea) ............................. sector/jude .........................., fiul lui ........................................ i
al ......................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria .......... nr. ..........................., eliberat de
................., cod numeric personal ......................., i
1.1. D .........................................................................., domiciliat n .....................................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ........................................... n
(localitatea) ............................. sector/jude ........................., fiul lui ........................................ i
al .........................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........................
nr. ........................., eliberat de ........................, cod numeric personal ......................................, n
calitate de donatori, pe de o parte, i
1.2. D .........................................................................., domiciliat n ..................................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara ........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ..............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... n
(localitatea) ............................. sector/jude ......................, fiul lui ........................................... i
al ..........................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria .......................
nr. .................., eliberat de ............................., cod numeric personal ......................., n calitate de
donatar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de donaie, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Noi donatorii, donm fiului nostru ................................... n mod irevocabil i fr sarcini suma
de
(n cifre i litere) ............................, echivalentul a (n cifre i litere) ...................................,
calculai la
cursul de schimb al B.N.R. de .................................. lei, din ziua efecturii donaiei, n scopul
cumprrii unei locuine proprietate personal n ......................... .
b) Declarm c aceti bani provin din .......................................................................................
supuse regimului fiscal de impozitare n conformitate cu legea romn. 2.2. Eu donatarul,
declar c accept cu recunotin donaia fcut de prinii mei ................................ privind
suma de ....................................... i declar c i voi folosi pentru cumprarea unei locuine
proprietate personal n ............................. .
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract de donaie se face n baza Regulamentului Bncii Naionale a Romniei nr. 3/1997
privind efectuarea operaiunilor valutare.
3.2. Prezentul contract a fost redactat ntr-un numr de ......... exemplare la Biroul Notarului Public ......... .
3.3. S-au eliberat prilor ................ exemplare, un exemplar pstrndu-se n arhiva biroului notarial.
DONATORI
DONATAR