Sunteți pe pagina 1din 1

ASIA DE SUD $1 SUDEST

THA 1
TH

Tinutul celor 0 mie de culori ,

Ora~/Il

regilor Bangkok, capitola larii inca din 011111 1782, esle asta=i cel mai importanl pori al Thai/andei, sediul glfl'ernului. ~i cel1lru cullural $i religios.