Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA ROMN

INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITII VIEII


Casa Academiei Romne, Calea 13 Septembrie 13, etaj 2, sector 5, Bucureti, cod 050711 el!" #$021% 31&!2$!'1 (a)" #$021% 31&!2$!'2 e*mail" icc+,icc+!ro -ttp"..///!icc+!ro

STUDIUL VALORILOR ROMNILOR, 2008 Chestionar adresat romni or ! e"a#i !este hotare
Pentru a cunoate prerile locuitorilor din Europa, grupul pentru studiul valorilor europene (European Values Study Group) desfoar n prezent o serie de sondaje de opinie n toate rile europene, inclusiv n !o"#nia$ $"hi!a romneas"% !entr& st&di& 'a ori or so"ia e (i)a !ro!&s s% st&die*e (i "te'a dintre 'a ori e romni or ! e"a#i +n str%in%tate, utiliz#nd o versiune prescurtat a c%estionarului folosit pentru ro"#nii afla i n ar$ Vo" putea astfel s co"par" "igran ii ro"#ni cu ro"#nii din ar, cu al i europeni, cu locuitori din alte ri crora le&au fost adresate aceleai ntre'ri n cadrul valului ())*&())+ al ,orld Values Survey$ Ne interesea*% mai a es as!e"te e,ate de mod& +n "are ,ndi#i "& !ri'ire a 'ia#% de -ami ie, re a#ii e dintre -emei (i .%r.a#i, re i,ie, -a!t& de a -i romn, m&n"%, re a#ii dintre oameni et"/ V% r&,%m s% "om! eta#i r%s!&ns&ri e a +ntre.%ri e din "hestionar &rmnd !a(ii de mai 0os1 2/ 2/ 6/ 7/ 9/ sa 'a#i "hestionar& !e hard& "a "& ator& &i r%s!&nde#i a +ntre.%ri 3.i-a#i 'arianta de r%s!&ns "ea mai a!ro!iat% de o!inia d's/45 sa 'a#i -i(ier& trimite#i -i(ier& a mi,ratie20088i""'/ro ser'er& nostr& '% 'a "on-irma imediat re"e!#ia "hestionar& &i, !re"&m (i -a!t& "% n& !%str%m adresa d's/ de e)mai , ,arantnd&)'% -a!t& "% r%s!&ns&ri e d's/ s&nt anonime/

-ac dori i s fi i infor"a i prin e&"ail despre rezultatele sondajului de fa , pute i s preciza i acest lucru la finalul c%estionarului, specific#nd i adresa de e&"ail unde dori i s v infor"" n acest sens$ .ltfel, pute i accesa rezultatele studiului la adresa de /nternet a acestuia0 %ttp011222$iccv$ro1valori1"igranti3())4$%t"$ -ac ave i ntre'ri supli"entare v rug" s nu ezita i s ne contacta i la adresa info&"igra ie())45iccv$ro$ Chestionar& de -a#% are 2 !%r#i1 :rima !arte in" &de +ntre.%ri e a "are '% r&,%m s% r%s!&nde#i +n !rim& rnd/ Com! etarea ei d&rea*% a!ro;imati' 20 min&te/ . doua include c#teva pac%ete de ntre'ri supli"entare$ -ac nu ave i ti"p, nu tre'uie s rspunde i la ele$ -ac "ai dispune i de nc 6)&6* "inute, ne&ar fi util s afl" prerea dvs$ i despre aceste te"e$ 7a sf#ritul c%estionarului a" alocat un spa iu n care ne pute i lsa, dac dori i, co"entariile dvs$ V< MUL=UMIM :$NTRU :ARTICI:AR$A LA SONDA>4

V% r&,%m s% ne s!&ne#i, "t de im!ortante s&nt &rm%toare e &"r&ri +n 'ia#a d's/


(.7EGE8/ 9:;E <= !>SP<=S PE ?/E9.!E !:=-)

?oarte i"portant v6 v( vB v* v+ @unca ?a"ilia ;i"pul li'er Politica !eligia 6 6 6 6 6 6

-estul de i"portant ( ( ( ( ( (

Pu in i"portant A A A A A A

-eloc i"portant B B B B B B

!spuns0 ? a e,e#i ai"i @ ? a e,e#i ai"i @ ? a e,e#i ai"i @ ? a e,e#i ai"i @ ? a e,e#i ai"i @ ? a e,e#i ai"i @

vA Prietenii i cunotin ele

:e ista &rm%toare s&nt tre"&te di-erite ,r&!&ri de !ersoane/ A#i !&tea, '% r&,%m, s% a e,e#i !e a"eia !e "are n& i)a#i dori "a 'e"iniA (C/?.8/ 9:;E !>SP<=S<!/ -D!/8/)
vB+ vBE vBF v*B v** v*+ v*E

Persoane cu dosar penal Persoane de ras diferit de a dvs$ .lcoolici nri i /"igran i1 "uncitori din strintate Persoane care au S/-. Persoane dependente de droguri Go"oseHuali

In ce "sur sunte i de acord cu ur"toarele afir"a iiJ '206/ Cnd e;ist% !&#ine o"&ri de m&n"% .%r.a#ii a& dre!t& a s &0.% mai m& t de"t -emei e 6$ -e acord ($ I"potriv ? a e,e#i ai"i @ '2B2/ O so#ie "are n& &"rea*% este tot att de rea i*at% "a (i &na "are are o s &0.% ! %tit% 6$ In foarte "are "sur ($ In "are "sur A$ In "ic "sur B$ In foarte "ic "sur ? a e,e#i ai"i @ 3v6*)) S&nte#i de a"ord sa& +m!otri'a a"estei a-irma#ii 0 C%s%toria este o instit&#ie demodat%A 6$ -e acord ($ I"potriv ? r%s!&ns& d's/ ai"i @ Iat% o ist% "& &"r&ri !e "are "o!ii e !ot +n'a#% a"as%/ Dintre e e, "onsidera#i "% e;ist% "a it%#i im!ortante +n mod deose.it A Care ar -i a"esteaA C/?.8/ 9E7 @<7; * !>SP<=S<!/ K v6E) Cunele "aniere v6E6 /ndependen a v6E( Grnicia v6EA Senti"entul de responsa'ilitate v6EB /"agina ia C/?.8/ v6E* ;oleran a i respectul pentru alte persoane 9E7 @<7; * !>SP<=S<!/ K v6E+ Spiritul de econo"ie v6EE Perseveren a v6E4 9redin a religioas v6EF .ltruis"ul v64) Supunerea
(

(v()6) Se

dis"&t% m& t des!re &"r&ri e "%rora tre.&ie s% i se dea +ntietate +n &rm%torii 20 ani/ Da"% ar -i s% a e,e#i, "are dintre &rm%toare e &"r&ri 'i se !are mai im!ortantA (v()() Care ar -i a doi ea &"r& "a im!ortan#%A pri"a alegere a doua alegere @en inerea ordinii n ar Da"enii s ai' un cuv#nt "ai greu de spus cu privire la deciziile i"portante ale guvernului 7upta "potriva creterii pre urilor Protejarea li'ert ii cuv#ntului 6 ( A B ? a e,e#i ai"i @ 6 ( A B ? a e,e#i ai"i @

(.7EGE8/ 9:;E <= !>SP<=S PE ?/E9.!E 9D7D.=>)

:entr& -ie"are din a-irma#ii e &rm%toare, '% ro, s% da#i "te o nota de a 2 a 20, &nde 2 +nseamn% "% n& s&nt 0&sti-i"ate de o", iar 20 +nseamn% "% s&nt tota 0&sti-i"ate/ v(B) v(B6 v(B( =iciodat justificat Go"oseHualitatea 6 ( .vortul 6 ( -ivor ul 6 ( A A A B B B * * * + + + E E E 4 4 4 Intotdeauna justificat F 6) ? a e,e#i ai"i @ F 6) ? a e,e#i ai"i @ F 6) ? a e,e#i ai"i @

(.7EGE8/ 9:;E <= !>SP<=S PE ?/E9.!E !:=-)

(v(*+)

Ct de mndr& '% sim#i#i "% s&nte#i "et%#ean a RomnieiA Ldac nu "ai sunte i cet ean ro"#n0 c#t de "#ndru v&a i si" i da"% a#i -i cet ean ro"#nJM ($ -estul de "#ndru A$ =u prea "#ndru B$ -eloc ? a e,e#i ai"i @

6$ ?oarte "#ndru

Cn ,enera , "rede#i "% .iseri"a o-er% r%s!&ns&ri !otri'ite a///


(.7EGE8/ 9:;E <= !>SP<=S PE ?/E9.!E !:=-)

v66* v66+ v66E v664

Pro'le"ele "orale i nevoile individului Pro'le"ele vie ii de fa"ilie =evoile spirituale ale oa"enilor Pro'le"ele sociale din ar

-a 6 6 6 6

=u ( ( ( (

!spuns0 ? a e,e#i ai"i @ ? a e,e#i ai"i @ ? a e,e#i ai"i @ ? a e,e#i ai"i @

(v6(F) Ct de im!ortant este D&mne*e& +n 'ia#a d's/A V% r&,%m s% r%s!&nde#i dnd o not% de a 2 a 201 -eloc i"portant 6 ( A B * + E 4 F !spuns0 ?oarte i"portant 6) ? a e,e#i ai"i @

Date demo,ra-i"e1 V% adres%m a"&m "te'a +ntre.%ri des!re d's/, "& s"o!& de a rea i*a & terior " asi-i"%ri1 (vA)() Se;& 0 ? a e,e#i ai"i @
(vA)A)

An& na(terii1 ?6FN (Notai anul n csu. De exemplu, dac suntei nscut() n 1972, scriei 72)

(vA6A) Ce stare "i'i % a'e#i a"&mA ? r%s!&nde#i ai"i @ 6$ cstorit() cu acte ($ cstorit() fr acte (concu'inaj) A$ vduv() B$ divor at() *$ separat() +$ necstorit() (nu a" fost cstorit() niciodat) (vA6Ar) Da"% s&nte#i "%s%torit3%5 3"& sa& -%r% a"te5, &nde o"&ie(te so#iaDso#& D!artener& D!artenera d's/1 ? r%s!&nde#i ai"i @ 6$ cu dvs$ ($ n !o"#nia A$ n aceeai ar cu dvs$, dar n alt parte B$ n alt ar (vA(6) C#i "o!ii a'e#iA ?/////@ vA(6'$ C#i dintre ei a& s&. 28 aniA ?/////@ vA(6c/ C#i dintre "o!iii d's/ s&. 28 ani o"&ies" +n RomniaA ?/////@ vA(6d/ C#i dintre "o!iii d's/ !este 28 ani o"&ies" +n RomniaA ?/////@ (vAA+) Care este & tima ("oa % a.so 'it% de d's/A
1! nu am deloc coal0 2! coal0 primar0 neterminat0 3! coal0 primar0 terminat0 $! 2imna3iu incomplet 5! 2imna3iu complet '! coal0 de ucenici #complementar0% 7! coal0 pro4esional0 &! liceu neterminat

? r%s!&nde#i ai"i @

1! liceu terminat 10! coal0 de maitri 11! coal0 postliceal0 12! 4acultate neterminat0 13! 4acultate" subin2ineri sau cole2iu 1$! 4acultate complet 15! master 1'! doctorat

(vAAE) Cn a"est moment, a'e#i &n o" de m&n"% 3"& sa& -%r% "arte de m&n"%5A
-.9> .VE8/ @./ @<7;E S7<OCE, !>SP<=-E8/ =<@./ PE=;!< 9E. P!/=9/P.7> s&nte#i an,a0at ! %tit sa& !ro!ri& an,a0atD!atron

(6) A) ore pe spt"#n sau "ai "ult (() "ai pu in de A) de ore pe spt"#n (A) sunt propriul angajat
n& s&nte#i an,a0at ! %tit

? r%s!&nde#i ai"i @ (E) Po"er

(B) Pensionar (*) 9asnic (+) Elev1Student (4) =u lucrez din cauza unei diza'ilit i (%andicap) (F) .lt situa ie, v rug" s "en iona i ce anu"e0 (vAAEa)/ A'e#i o -irm%Da-a"ere !ro!rieA 6$ da ($ nu

? r%s!&nde#i ai"i @

(vAE6a) Unde o"&i#i D a#i o"&it & tima oar% +n Romnia1 >&de#& 1 ?" i"E ai"i !entr& 0&de#e de a A a F@ ?" i"E ai"i !entr& 0&de#e de a I a V@ Lo"a itatea1 3=D;.8/ =<@E7E 7D9.7/;>8//51 ?@ (Folosii cte litere dorii ) Lo"a itatea este1 6$ un sat ($ un ora ? a e,e#i ai"i @

m1.

V% r&,%m s% ne s!&ne#i #ara +n "are o"&i#i a"&m, a e,nd)o din meni&ri e de mai 0os $&ro!a de $st 3#%ri e -oste "om&niste5 ?a e,e #ara ai"i@ $&ro!a1 rest& #%ri or ?a e,e #ara ai"i@ Ameri"a de Nord G Ameri"a de S&d ?a e,e #ara ai"i@ A te #%ri 3s"rie#i n&me e5 ?@

m2. m3.

V% r&,%m s% nota#i n&me e o"a it%#ii +n "are o"&i#i +n !re*ent0 Q@ Dimensi&nea a!ro;imati'% a o"a it%#ii +n "are o"&i#i +n !re*ent0 (6) R su' ())) locuitori (*) R ()&*) de "ii (() R (&* "ii (+) R *)&6))$))) (A) R *&6) "ii (E) R 6))&*))$))) (B) R 6)&() de "ii (4) R *))$))) si "ai "ult ? a e,e#i ai"i @

m4.

D&!% !%rerea d's/, "#i romni s&nt +n o"a itatea +n "are o"&i#i a"&mA 6$ foarte "ul i ($ "ul i A$ pu ini B$ foarte pu ini ? r%s!&de#i ai"i @ Din "e an a#i ! e"at din Romnia !entr& a '% sta.i i +n a t% #ar%A Inainte de ())E0 ? r%s!&nde#i ai"i @ ())E sau ())40 ? r%s!&nde#i ai"i !entr& 200HD2008 @ Din "e an o"&i#i +n a"east% #ar%A Inainte de ())E0 ? r%s!&nde#i ai"i @ ())E sau ())40 ? r%s!&nde#i ai"i !entr& 200HD2008 @

m5.

m6.

(Menionai anul din care ai locuit nentrerupt n aceast ar, chiar dac ai fost n Romnia n vizit)

m7.

D's/ a#i 'enit +n a"east% #ar% ! e"nd din /// $&ro!a de $st $&ro!a1 3#%ri e -oste "om&niste5 rest& #%ri or in" &si' Romnia ?a e,e #ara ai"i@ ?a e,e #ara ai"i@

Ameri"a de Nord G Ameri"a de S&d ?a e,e #ara ai"i@

A te #%ri 3s"rie#i n&me e5 ?@

m8.

D's/ a#i ! e"at din Romnia1 ? r%s!&nde#i ai"i @ ) & ilegal (a" fugit peste grani ) 6 & n cutarea unui loc de "unc, dar fr a avea un aranja"ent preala'il ( & cu contract de "unc "ediat de o fir" A & cu contract de "unc "ediat de statul ro"#n B & cu contract de "unc pe care l&a i gsit singur * & n cadrul unui progra" de i"igrare al unui stat + & pentru studii E & pentru rentregirea fa"iliei (fc#nd acte n acest sens) 4 & prin cstorie F& ca turist 6) & alt situa ie$ V rug" preciza i aici care este aceast situa ie Q N Cnainte de ! e"area din Romnia 3ne re-erim a & tima ! e"are5, d's/ era#i1
-.9> .VE.8/ @./ @<7;E S7<OCE, !>SP<=-E8/ =<@./ PE=;!< 9E. P!/=9/P.7> era#i an,a0at ! %tit sa& !ro!ri& an,a0atD!atron

m9.

(6) A) ore pe spt"#n sau "ai "ult (() "ai pu in de A) de ore pe spt"#n (A) era" propriul angajat
n& era#i an,a0at ! %tit

? r%s!&nde#i ai"i @ (E) Po"er

(B) Pensionar (*) 9asnic (+) Elev1Student (4) =u lucra" din cauza unei diza'ilit i (%andicap) (F) .lt situa ie, v rug" s "en iona i ce anu"e0
m10. :e

at&n"i a'ea#i o -irm%Da-a"ere !ro!rieA


*

2/ da 2/ n&

? r%s!&nde#i ai"i @

Cnainte de a '% sta.i i tem!orar sa& de-initi' +n a"east% #ar%, +n "are din sit&a#ii e de mai 0os '% a- a#i1 m11. avea i rude care locuiau aici m12. avea i prieteni1cunotin e care locuiau aici m13. nu cunotea" pe ni"eni aici, dar tia" c sunt "ul i ro"#ni m14. nu cunotea" pe ni"eni aici i nu tia" dac sunt sau nu ro"#ni
m15. D's/

In aceast #ar%

In aceast o"a itate

(C/?.8/ ;D.;E S/;<.8//7E 9.!E V/ SE PD;!/VES9)

inten#iona#i s% '% +ntoar"e#i +n RomniaA 6$ -a, ($ -a, A$ -a, n c#teva luni n c# iva ani dar nu tiu c#nd

B$ =u

? r%s!&nde#i ai"i @ *$ =u tiu dac " ntorc sau nu

In care dintre ur"toarele situa ii v regsi iJ (C/?.8/ ;D.;E S/;<.8//7E 9.!E V/ SE PD;!/VES9) m16. D&mnea'oastr% s&nte#i "et%#ean a #%rii +n "are tr%i#i a"&mA m17. A'e#i !ermis de re*iden#%A m18. Cn a"east% !erioad%, d's/ &"ra#iA m19. A'e#i !ermis de m&n"%A
v(46a$ Ct

de des &rm%ri#i +n *iare, radio, TV, Internet e'enimente e din RomniaA 6 R Silnic ? r%s!&nde#i ai"i @ ( R -e c#teva ori pe spt"#n A R D dat sau de doua ori pe spt"#n B R @ai rar * R =iciodat v(46'$ Dar !e "e e din #ara +n "are '% a- a#iA ? r%s!&nde#i ai"i @
+101

Cn a-ar% de n&n#i, +nmormnt%ri, .ote*&ri, "t de des a#i mers +n & tim& tim! a .iseri"%A 6 R -e "ai "ulte ori pe spt"#n ( R D dat pe spt"#n ? r%s!&nde#i ai"i @ A R D dat pe lun B R -oar la cele "ai i"portante sr'tori religioase * R D dat pe an + R D dat la c# iva ani E R =iciodat sau aproape niciodat D's/ !etre"e#i tim! "& !rietenii 3+n a-ara o"& &i de m&n"%5 6 In fiecare spt"#n ( D dat sau de dou ori pe lun ? r%s!&nde#i ai"i @ A -e c#teva ori pe an

e$&!

m20. A#i

!&tea s!&ne "% ma0oritatea !rieteni or d's/ s&nt0 ? r%s!&nde#i ai"i @ 6$ ro"#ni ($ originari din ara unde locui i A$ al i i"igran i B$ locuitori din alt ar

V% m& #&mim !entr& "om! etarea !%r#ii "entra e a "hestionar& &i4 Da"% dori#i s% "ontin&a#i "& !a"hete e adi#iona e de +ntre.%ri, '% r&,%m s% tre"e#i a !a,ina &rm%toare/ Da"% dori#i s% %sa#i doar "te'a "omentarii, tre"e#i a & tima !a,in%/ Da"% dori#i s% '% o!ri#i, '% r&,%m s% sa 'a#i -i(ier& (i s%) trimite#i a mi,ratie20088i""'/ro/

:a"hete s&! imentare de +ntre.%ri


Cn "e m%s&r% s&nte#i de a"ord "& &rm%toare e a-irma#ii
Cu totul 5e 6ici de acord, 8ai mult Cu totul de acord acord nici 7mpotri+0 7mpotri+0 7mpotri+0 +12 +13 +1$ +15 rebuie s0 ai o slujb0 ca s0 79i pui 7n +aloare aptitudinile :ste umilitor s0 primeti bani 40r0 s0 munceti pentru ei ;amenii care nu muncesc ajun2 lenei 8unca este o datorie c0tre societate 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 $ $ $ $ $ 5 5 5 5 5 > alegei ai i ! > alegei ai i ! > alegei ai i ! > alegei ai i ! > alegei ai i !

8unca trebuie sa 4ie 7ntotdeauna +1' pe primul loc, c-iar dac0 7nseamn0 mai pu9in timp liber
(v6FB) Am

dori s% ne s!&ne#i !%rerea d's/ !ri'ind &rm%toare e a-irma#ii -o osind s"a a de 20 !&n"te, n care 6 nsea"n c sunte i cu totul de acord cu afir"a ia din st#nga, iar 6) c sunte i cu totul de acord cu afir"a ia din dreapta$ Pute i alege, 'inen eles, orice cifr inter"ediar pentru a v nuan a c#t "ai 'ine rspunsul

?iecare individ ar tre'ui s i asu"e "ai "ult responsa'ilitate pentru propria 'unstare 6 (

Statul ar tre'ui s i asu"e "ai "ult responsa'ilitate pentru 'unstarea fiecruia F 6) ? r%s!&nde#i ai"i @

(v+() Cn ,enera 'or.ind, a#i s!&ne "% se !oate a'ea +n"redere +n "ei mai m& #i dintre oameni sa& e mai .ine s% -ii atent +n re a#ii e "& oameniiA 6 R Se poate avea ncredere n cei "ai "ul i dintre oa"eni ? r%s!&nde#i ai"i @ ( R E "ai 'ine s fii atent n rela iile cu oa"enii (v+A) Crede#i "% "ei mai m& #i dintre oameni ar !ro-ita de d's/ da"% ar a'ea o"a*ia sa& ar "%&ta s% -ie "ore"#iA Unde ')a#i ! asa d's/ !e s"a a de mai 0osA V rug" s indica i
rspunsurile d#nd note de la 6 la 6), unde 6 nsea"n c Tcei "ai "ul i oa"eni ar profita de dvs$U, iar 6) c Tar cuta s fie corec iU$ ? r%s!&nde#i ai"i @

oamenii ar !ro-ita de d's/ 6 (

oamenii ar "%&ta s% -ie "ore"#i F 6)

(v+B) A#i s!&ne "%, de "e e mai m& te ori, oamenii +n"ear"% s% e -ie de a0&tor a tora, sa& "% +(i &rm%res" !ro!rii e intereseA ? r%s!&nde#i ai"i @ -e cele "ai "ulte ori oa"enii i ur"resc propriile interese 6 (
(vF))

-e cele "ai "ulte ori oa"enii ncearc s le fie de ajutor altora F 6)

Cn ,enera , "t de m& #&mit sa& nem& #&mit s&nte#i de =e"ul u"it 6 ( 6 ( 6 ( A A A B B B * * *
E

@ul u"it F 6) F 6) F 6) ? r%s!&nde#i ai"i @ ? r%s!&nde#i ai"i @ ? r%s!&nde#i ai"i @

s &0.a d's/ 'ia#a d's/ de -ami ie 'enit&ri e d's/

+ + +

E E E

4 4 4

3v((B) Oamenii a& !%reri di-erite des!re sistem& de ,&'ernare/ Da"% ar -i s% da#i o nota de a 2 a 20, "a a ("oa %, !entr& "t de .ine mer, &"r&ri e +n Romnia, &nde 2 +nseamn% -oarte !rost (i 20 +nseamn% -oarte .ine, "e nota a#i daA ?oarte prost 6 ( A B * + E 4 ?oarte 'ine F 6) ?oarte Cine 'ine
v((*

? r%s!&nde#i ai"i @ ?oarte prost B B B B ? r%s!&nde#i ai"i @ ? r%s!&nde#i ai"i @ ? r%s!&nde#i ai"i @ ? r%s!&nde#i ai"i @

Ct de .ine "rede#i "% ar -i !entr& Romnia /// Prost A A A A

S ai' un conductor puternic, care nu i 'ate capul cu parla"entul i cu alegerile S ai' un guvern de specialiti care conduc ara dup cu" cred ei c este "ai 'ine pentru ar S ai' la conducere un regi" "ilitar S ai' un siste" politic de"ocratic

6 6 6 6

( ( ( (

v((+ v((E v((4


v(++$

S&nt oameni din #%ri mai s%ra"e de"t Romnia "are 'in s% m&n"eas"% a noi +n #ar%/ Ce "rede#i "% ar tre.&i s% -a"% I&'ern& A 6 R s&i lase s vin pe cei care vor ? r%s!&nde#i ai"i @ ( R s&i lase s vin at#t ti"p c#t sunt locuri de "unc A R s li"iteze nu"rul celor care pot s vin B R s interzic acestor oa"eni s vin

J229 Cn "e #ar% s)a n%s"&t so#& Dso#iaD!arteneraD!artener& d's/A


Europa de Est ( rile foste co"uniste, inclusiv !o"#nia) ?a e,e #ara ai"i@ Europa0 restul rilor ?a e,e #ara ai"i@ ."erica de =ord V ."erica de Sud ?a e,e #ara ai"i@ .lte ri (scrie i nu"ele) ?@

Indind&)'% a 'enirea +n #ara +n "are o"&i#i +n !re*ent, d&!% "e a#i a0&ns ai"i, ')a a0&tat "ine'a s% '% ,%si#i o o"&in#a sa& &n o" de m&n"%1 .jutor s gsi i .jutor s v gsi i o"&in#% o" de m&n"% m21. !udele care locuiau aici m22. Prietenii1cunotin ele care locuiau aici m23. !o"#ni pe care nu&i cunotea" m24. =u "&a ajutat ni"eni m25. =9 (nu avea" nevoie de sluj')
(C/?.8/ ;D.;E S/;<.8//7E 9.!E V/ SE PD;!/VES9)
m26. Cnainte

de a '% sta.i i +n a-ara +n Romnia, mai -&seser%#i +n str%in%tate1


(C/?.8/ ;D.;E S/;<.8//7E 9.!E V/ SE PD;!/VES9)

6 R pentru turis" ( & pentru "ic co"er A & pentru "unc B & pentru studii * R pentru a vizita rude, prieteni + & alt "otiv$ V rug" co"pleta i aici ?

m27. Cnainte

de a '% sta.i i ai"i, a#i mai -ost +n a"east% #ar%1


(C/?.8/ ;D.;E S/;<.8//7E 9.!E V/ SE PD;!/VES9)

6 & da, a" "ai fost pentru turis" ( & da, a" "ai fost pentru "unc A & da, a" "ai fost pentru studii B & da, a" "ai fost n vizit * & da, a" "ai fost pentru alt "otiv$ V rug" co"pleta i aici ?
m28. Ct

de .ine 'or.i#i im.a #%rii in "are o"&i#i a"&m1 6$ foarte 'ine ($ 'ine A$ satisfctor B$ cu dificult i

*$ deloc

? r%s!&nde#i ai"i @

V rug" s rspunde i la c#teva ntre'ri despre rudele dvs$ Mai +nti am 'rea s% (tim da"% o"&ies" sa& n& +n a"eea(i #ar% "& d's/ m29. Mama m30. Tata
<ocuiete aici, 7n aceast0 9ar0 <ocuiete 7n Romnia <ocuiete 7n alt0 9ar0 A tr0it o perioad0 aici, dar acum locuiete 7n Romnia 6u este ca3ul 1 2 3 $ 17 #mama nu mai tr0iete% 1 2 3 $ 17 #tat0l nu mai tr0iete%

m31. So#&

Dso#ia

1 2 3 $ 17 #nec0s0torit, +0du+, di+or9at%

? a e,e#i ai"i @
m32. -vs$

? a e,e#i ai"i @

? a e,e#i ai"i @

ave i fra i1suroriJ 6$ -a ($ =u ? r%s!&nde#i ai"i @ Dac Da, m33.C#i ? r%s!&nde#i ai"i @ Dintre acetia: m34. C#i o"&ies" a"&m ai"i, +n a"east% #ar% ? r%s!&nde#i ai"i @ m35. C#i o"&ies" a"&m +n Romnia ? r%s!&nde#i ai"i @ m36. C#i a& tr%it o !erioad% ai"i, dar a"&m o"&ies" +n Romnia ? r%s!&nde#i ai"i @

Dintre &rm%toare e, "%rei *one ,eo,ra-i"e a#i s!&ne "% +i a!ar#ine#i +n !rim& rndA Dar +n a doi ea rndA 6$ 7ocalit ii sau oraului n care tri i n prezent ($ !egiunii n care locui i n prezent A$ 8rii n care tri i acu" B$ 7ocalit ii sau oraului n a i trit1tri i n !o"#nia *$ !egiunii istorice n a i trit1tri i n !o"#nia (@oldova, @untenia, .rdeal etc$) +$ !o"#niei E$ Europei 4$ 7u"ii, n general
(v(*A) Pri"a

alegere0

> alegei ai i !
(v(*B) In

al doilea r#nd

> alegei ai i !

"# $%g#m &# e'al%ai %$m#()a$ele a*i$maii +e ) & al# ,e la 1 la 10 -. a$e 1 -.&eam.# ,e/a )$, ()(al 0i 10 -.&eam.# a )$, ()(al. de3acord total SP9( /n general, sunt fericit c sunt ro"#n SP9A
1 2 3 3 3 $ $ $ 5 5 5 ' ' ' 7 7 7 & & &

acord total ? a e,e#i ai"i @


1 10 ? a e,e#i ai"i @ 1 10 ? a e,e#i ai"i @ 1 10 ? a e,e#i ai"i @

<na peste alta, deseori si"t c ro"#nii nu se ridic 1 2 la nivelul ateptrilor "ele 1 2 SP9B ." o prere 'un despre ro"#ni
F

de3acord total SP6 SP( SPA S/6 S/( S/B

acord total
3 3 3 3 3 3 $ $ $ $ $ $ 5 5 5 5 5 5 ' ' ' ' ' ' 7 7 7 7 7 7 & & & & & & 1 10 ? a e,e#i ai"i @ 1 10 ? a e,e#i ai"i @ 1 10 ? a e,e#i ai"i @ 1 10 ? a e,e#i ai"i @ 1 10 ? a e,e#i ai"i @ 1 10 ? a e,e#i ai"i @

In general ro"#nii sunt aprecia i de oa"enii de alt na ionalitate @ajoritatea oa"enilor de alt na ionalitate pe care&i cunosc consider, c ro"#nii sunt "ai pu in eficien i dec#t alte na iuni In general, oa"enii de alt na ionalitate pe care&i cunosc i respect pe ro"#ni <na peste alta faptul c sunt ro"#n nu prea afecteaz senti"entele "ele fa de propria persoan ?aptul c sunt ro"#n este reprezentativ pentru "ine ca persoan /n general faptul c sunt ro"#n e o parte i"portant a i"aginii pe care o a" despre "ine

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

V)a( r&,a +n "ontin&are s% '% &ita#i atent a &rm%toarea ist% de or,ani*a#ii (i a"ti'it%#i 'o &ntare (i s%)mi s!&ne#i/// C%rora dintre e e e a!ar#ine#i A (C/?.8/ ;D.;E S/;<.8//7E 9.!E V/ SE PD;!/VES9) v6) Ser+icii sociale pentru b0trni, -andicapa9i sau s0raci v66 ;r2ani3a9ii reli2ioase sau bisericeti v6( :duca9ie, art0, mu3ic0 sau acti+it09i culturale v6A Sindicate v6B =rupuri sau partide politice v6* Ac9iuni ale comunit09ii pri+ind" s0r0cia, omajul, locuirea, ine2alitatea etnic0 v6+ 5e3+oltarea lumii a treia sau drepturile omului v6E 8ediul 7nconjur0tor, ecolo2ie, drepturile animalelor v64 Asocia9ii pro4esionale v6F Cercetai, ec-ipe de 2-i3i, cluburi de tineri, etc! v() Sport sau recreare v(6 Asocia9ii ale 4emeilor v(( 8ic0ri paci4iste v(A ;r2ani3a9ii +oluntare care se ocupa de s0n0tate v(B Alte 2rupuri

Lo" !entr& "omentarii e d's/


-ac ave i co"entarii pe care dori i s ni le trans"ite i, v rug" s le nota i aici0 Insera?i comentariile dvs. aici, apoi salva?i ?i trimite?i la migratie2008@iccv.ro. V? mul?umim!

-ac dori i s fi i infor"at prin e&"ail despre rezultatele cercetrii, v rug" s introduce i adresa dvs$ de e&"ail aici0 QN

V% m& #&mim !entr& !arti"i!area a sonda04


6)