Sunteți pe pagina 1din 1

ardodaVinci

El defineqteo metoddpe careo apkcd,inpicturd,ddndastfelna;Ieresfu- mato-ului,renitat d. purificirii gi al
El defineqteo metoddpe careo apkcd,inpicturd,ddndastfelna;Ieresfu-
mato-ului,renitat d. purificirii gi al disolutieicontururilorin aerulva-
poros.
. Citre1500,transformdarta.dea.picta,caredeacuminaintevapirea
uscatigi duri in comparafiecu rafinamentulsi subtilitateamaniereisale.
.
gisdestompezeformeleobiectelorindepZrtateintr-oatmosfericeloasi.
. in pinzelereligioase,Leonardoreinnoiestecu discretiesensuldatde
tradifiesubiectului:imaginiide devotiunedinFecioaracu pruncul ii
substituieunsentimentdramaticlatentdeblindele ;i
ingrijorare;,4doralia
magilor devineo sceni a incintirii; Cina, reprezentaresimbolici, se
transformiintr-otrdireviea cuvintelorlui Hristos.Construiestecoerent
BdtdliadelaAnghiari,carenecesitaasarnblarcaunorscenedispersatesi numeroasepersonaie.
. Dinfiguri,motivcentralalintregiicompozitii,emanifrumusefe,0
gralie
absolutisiinerprimabili; ,,mi.scdrilecaretraducemotiasufletului,,(Leonardo)
suntsugeratein vaietatealorsicugrifl pentr"u ,,adevlr,
Leonardoajunge
la rcestrczultatexperimentindnoiglasiuri sipregdtindpicturaprin desene
deanatomie, ,,matematice",carcdetaharzd,muschiife1ei,sursideexpresie
a ororiisiafaimosuluisurisleonardesc.

Descoperindperspectiva atmosfericl,isipermitesi atenuezecontrastele

Fecioara, Pruncul lisus qdSfdnta Ana cca1510.Uleipelemn,1,58x 1,30m, paris, Luwu o repq.rtiza,reprecisd a tuturor
Fecioara, Pruncul lisus qdSfdnta Ana
cca1510.Uleipelemn,1,58x 1,30m, paris, Luwu
o repq.rtiza,reprecisd a tuturor planurilor, printr-o
tehnicd a glasiurilor succesiuecare creeazdun efect
euanescent.Elementelorin prisna
ate cotinelor k
nispunde grupul triungbiular
al celor trei
f,guri
diuine, al cdru,i ud,rftl constituie cbiput infinit
de
iubitor al Mariei.Atitudinea ginga; aplecatda Sfintei
An6, a Pruncului si a Mielului este echilibratd de
uerti,calitateaFecioarei,axa compozitiei. Constntctia
piramidald a
figurilor
asazd,subiectul principal tn
peisaj care,prin
finelea lui, constituie ecoul surd,-
surilor Fecioarei ;i Sfl,nteiAna. Formei plastice si
modeleuluiliniarflormtin.
Leonardole substituieo
gratie plind de armonie, misterul si emotia. Aceste
cbipuri surhzatoaredau impresia de uiald inlr-un
pehaj care se desfasoardin depdrtdri albastre qi
topite, imateriale, rezultante ale clarobscurwlui,al
sfumato-ului,aleperspectiuei aeriene,cu tenle tandre
$i odporoase,scdld,atede o lu,m,inddulce. Luuarea
reprezintdo culmea artei, undetehnicaconstructiei,
materiei picturale se ascund in
;tiinla
spatele
poeziei.
44

OPERECARACTERISTICE

Leonardoalesat15 operesiguresia --

Adoraliamagilor,1481-1482,Flor:ii= - Cina,1495-1497,Milano,S Mariai= :

BdtdliadeIaAnghiari,1503-1505 c s:--

Gioconda,1503-1505,Paris.Lu'iru

Fecioaracustdnci.cca1488 Paris--,-

'

Fecioara.Pruncullisussi SfenhA.a :--

SfdntulloanBotuzAturul,cca1515Pe--

FecioaracustAnci,1495-1508Lct':-.

BIBLIOGRAFIE A.0ttinodellaChiesa,A Chastel,ToutI'euvre pei,\::- Matiani,L6onarddeVinci,Gallimard-Electa.Parisi 38 da VinciintreFranla $i ltalia [. ], colocviuinterna::-

universitaires.Caen.1999.

At