Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Senatul Universitii de Stat din M ld va A!r "at# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %$$$$$& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$'()*

+ACULTATEA DE DREPT PLAN DE ,NV--M,NT Domeniul general de studiu (codul i denumirea) *./ Dre!t Program de master - Dre!t !rivat 0MC1 Numrul total de credite de studiu 2 3( Titlul obinut 4aster 5n dre!t Forma de organizare a nvm ntului de 6i

C7I8IN-U 9 '()*

Ela" rat# Catedra Dre!t :ivil $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Catedra Dre!t !r :esual :ivil $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Catedra Dre!tul 4un:ii $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Catedra Dre!t al antre!ren riatului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Res! nsa"il de !r ;ra4# S< Bie=u/ : n>< univ</ d :t r in dre!t

A!r "at# C nsiliul +a:ultatea de Dre!t $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ de:an %$$$& 2222222222222222222222 '()*

CALENDARUL UNIVERSITAR

Nr d?

Anul de studii

A:tiviti dida:ti:e Se4<I Se4<II 15 15 10

Sesiuni de e@a4inare Iarn Vara 2 2 2

Pra:ti:a

Va:ane Iarn Pri4var 1 Var 10

1 2

Anul I Anul II

CONINUTUL PLANULUI DE ,NV--M,NT Denumirea unitii de curs Total ore "nclusiv !ontact %ucru direct ind-dual &emestrul " Numrul de ore #e s#tm n curs seminar Forma de evaluare Nr$de credite

!od

F01A 01 F01A 02 !01" 03

Protecia datelor cu caracter personal Teoria general a dreptului ci il #ontradicii $i lacune %n raporturile contractuale ci ile Armoni&area legislaiei naionale la standardele 'niunii (uropene %n domeniul societilor comerciale Institutii de drept a muncii si protectiei sociale Procedura $i practica #(*" Pro,leme pri ind aprarea dreptului de proprietate intelectual*e inclus inca o disciplina /ecanisme 0uridice de aparare a drepturilor si intereselor de munca 1egimuri matrimoniale $i protecia minorilor *e inclus optiunea Pro,leme actuale de procedur ci il
!tagiu de practic

120 150 120

45 45 45

75 105 105

2 2

1 1

examen examen examen

4 5 5

F01" 04

150

45

105

examen

F01" 05

150

45 )0
)*( &emestrul ""

105

examen

!01" 0)
Total

1+0
'((

120
++(

2 ,(

2 +

examen

) *(

!02A07

2 150 40 110

examen

!02A0+ !02"0.

150

40

110

examen

!02A10 !02A11 !02"12

150

40

110

examen

5 5

150 *(( '(( '(( )-((

40

110 *(( -*( '(( )1((

examen examen )( *( *( 3(

Total Teza de master T/T0%

,+( &emestrul """ *((

PREAENTAREA PROBRAMULUI DE MASTER


*reptul ca totalitate de norme 0uridice nu doar reglementea& %ntreaga gam de relaii sociale2 ci permite oricrei persoane s3$i con4orme&e conduita unor reguli2 exercit%ndu3$i drepturile $i o,ligaiile2 s decid %n limita permis de lege cum s se apere2 $i nu %n ultimul r5nd s %neleag cum 4uncionea& actele normati e6n acest sens2 studierea di4eritor aspecte ale 0urisprudenei2 inclusi ci ile este o 4inalitate a pregtirii uni ersitare a 0uri$tilor!pecialitatea *rept %$i reali&ea& o,iecti ele prin7 Formarea competenelor pro4esionale %n ,a&a pregtirii teoretice $i practice %n domeniul dreptului8 Formarea a,ilitilor de cercetare %n domeniul 0urisprudenei2 pregtirea specialistului %n scopul in estigrii pro,lemelor contradictorii din 0urispruden8 Asigurarea condiiilor de de& oltare multilateral a iitorului specialist2 4ormarea po&iiei ci ice $i dimensiuni etice a personalitii#a pro4il uni ersitar *reptul Pri at include o totalitate de cuno$tine din domenii teoretice $i practice grupate con enional %n drept material $i drept procesual/isiunea programului de master *rept Pri at este de a asigura un ast domeniu de cercetare2 de a crea premisele unei de& oltri $tiini4ice multilaterale2 de a asigura continuitatea implicrii cadrelor didactice %n procesul de cercetare $tiini4ic la ni el naional $i internaional2 precum $i de creaie legislati *reptul ca $tiina constituie 4undamentul de& oltrii 0urisprudenei ca domeniu de acti itate- #aracterul dinamic al practicii 0udiciare poate deroga de la conceptele de ,a& dac nu este diriguit de argumentri $tiini4ice interdisciplinareA 5nd caracter complex2 contradictoriu $i dinamic2 dreptul pri at necesit cercetri pro4unde2 iar a,ordarea $tiini4ic o poate reali&a cu succes doar un 0urist ,ine 4ormat- 9raie unei instruiri %n direcia cercetrii 0uristul se poate ridica la ni elul 4 de reali&are pro4esional2 adic nu doar s integre&e a,ilitile o,inute %n ciclul I de instruire2 ci s poat 0usti4ica sau com,ate necesitatea unei reglementri noi2 or2 creaia legislati impune mai %nt5i studii $tiini4ice 4cute %n plan istoric2 precum $i comparat cu alte state $i sisteme de dreptProgramul de masterat de cercetare este ,a&at pe un plan de instruire2 care include cursuri 4undamentale2 menite s de& olte competene generale $i s per4ecione&e competene de %n are independent- 6n aceia$i ordine de idei2 programul de cercetare o4er cursuri speciale care or de& olta competene instrumentale2 speci4ice domeniului de 4ormare pro4esional- *in acest considerent2 programul pre ede $i o serie de lucrri indi iduale2 proiecte de cercetare2 studii de ca&2 menite s apro4unde&e cuno$tinele de speciali&are#onceptul de e aluare este adec at cali4icrilor prescrise la #iclul II2 accentu%ndu3 se examinarea competenelor de cercetare2 de predicie $i de lucru autonom $i creati %n domeniul 0urisprudenei ci ile- /asteran&ii or 4i e aluai din perspecti a a,ilitilor de a lansa ipote&e $tiini4ice2 de a determina metodologia de cercetare2 de a aplica metode selectate2 de a anali&a datele o,inute2 de a extrage conclu&ii $i de a 4ormula soluii ,ine argumentate pentru di erse situaii de ca& speci4ice 0urisprudenei naionale $i internaionale-

OCUPAII TIPICE PENTRU ABSOLVENII ,N DOMENIUL DAT *omeniile de speciali&are *rept Pri at #ategorii:grupuri de pro4esii pe domenii de acti itate #adru didactic uni ersitar8 Funcionar %n cadrul /inisterului <ustitiei2 precum $i %n alte organe ale administraiei pu,lice at5t centrale2 centrale de specialitate2 c5t $i locale #onsultant 0uridic la orice %ntreprindere2 instituie2 organi&aie indi4erent de tipul de proprietate sau 4orma 0uridico3organi&aional8 1epre&entant contractual apt s acorde asisten 0udiciar cali4icat8 /em,ru al organelor speciali&ate pri ind medierea ci il8 ;ista pro4esiilor con4orm speciali&rilor - #adru didactic - Funcionar pu,lic - /ediator - A ocat - <urisconsult

+INALIT-I DE STUDIU 8I COMPETENE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C 4!etene ;enerale# cunoa$terea $i %nelegerea 4ondat pe ni elul de licen %n drept $i extins %n de& oltarea $i aplicarea ideilor %n contextul 0urisprudenei ci ile8 aptitudini de autoinstruire %n scopul reali&rii unui studiu integru original8 deprinderi de adaptare a re&ultatelor $tiini4ice din alte domenii la procesul de 4ormare a g%ndirii 0uridice8 selectarea celor mai e4iciente metode %n luarea unei deci&ii pro4esionale8 aplicarea te=nologiilor in4ormaionale moderne %n acti itatea pro4esional8 a,ilitatea de a lucra %n ec=ip multidiscplinar de experi %n domeniul dreptului8 reali&area diagno&elor ,a&ate pe cerecetare %n ederea soluionrii pro,lemelor de drept8 ela,orarea 0udecilor de aloare menite s %nlture lacunele %n drept8 posedarea dexteritilor care permit autocercetarea $i autoper4ecionareacapacitatea de a anali&a critic2 de a e alua $i de a sinteti&a idei noi $i complexe8 capacitatea de promo a %n context academic $i pro4essional progresul te=no3social %n edererea pro rii noilor reglementri 0uridice8 demostrarea capacitii de a lua deci&ii orientate spre per4ecionarea sistemului de drept naional $i integrarea acestui %n plan internaional8 C 4!etene s!e:i>i:e# 2asterandul trebuie s3 s utili&e&e cuno$tine teoretice cu un caracter pronunat aplicati %n domeniul7 pro,atiunii 0udiciare2 examinarii si solutionarii pricinilor ci ile in 4ond2 inclusi e cu element de extranietate2 procedurilor necontencioase si de control2 controlului 0udecatoresc si 0udidiciar2 procedurii de executare a actelor 0udecatorestis aplice metode de lucru cu legislaia %n domeniu2 inclusi e practica #(*"s aplice corect principiile de solutionare a pricinilor ci iles acorde asitenta 0uridica cali4icata in materia apararii 0udiciare si extra0udiciare a drepturilor si intereselor legitime-

s participe la solitionarea di ergentelor ca mediators %ntocmeasc proiecte de acte procedurale necesare atit 0ustitia,ililor2 cit si 0udecatorilorsa ela,ore&e studii si cercetari pri itor la interpretarea corecta a legilor nationale si a i& oarelor internationale cu caracter procedurals3$i aduc aportul la per4ecionarea reglementarilor de procedura ci ila sa sinteti&e&e practica 0udiciara nationala si internationala pentru utili&area aceasteia in procesul de solutionare a litigiilor de drept-

S-ar putea să vă placă și