Sunteți pe pagina 1din 112

A. E.

Van Vogt
Odiseea navei Space Beagle
The Voyage of the Space Beagle 1950

Corl tot ddea trcoale. Noaptea neagr, fr lun aproape fr !tele, !e retrgea "n ! l d n calea #or lor care $ %eau unde&a, !pre !tnga lu . 'u$ na lor ro at c lugu(r nu fgdu a p c de cldur, c de#&lu a, treptat, un pe !a% de co$ar. )n %urul lu !e conturau n te !tnc fu$ur , col*uroa!e o c$p e neagr, fr & a*. +n !oare de un rou pal d trgea cu och ul dea!upra or #ontulu . ,egete de lu$ n d (u au pr ntre u$(re. Nu !e &edea "nc n c o ur$ a tr (ulu de f n*e "n#e!trate cu d, dup care Corl u$(la de aproape o !ut de # le "ncoace. Se opr , "n !fr t, "nf orat de acea!t real tate. 'a(ele p c oarelor " #&cn r cupr n!e de un tre$ur ce- "ncorda ghearele a!cu* te ca n te la$e. Tentaculele groa!e care- creteau d n u$er !e "ncordar ele. Corl " r!uc d ntr-o parte "n alta enor$ul !u cap de p ! c, "n t $p ce f la$entele proa!e d n care- erau alctu te urech le fre$tau cu putere, !cod nd f ecare ad ere de &nt, f ecare & (ra* e a eterulu . Nu pr $ n c un r!pun!. Co$pl catul lu ! !te$ ner&o! nu "nreg !tra n c o $ care. N $ c nu &dea pre#en*a acelor f n*e, care erau un ca lu !ur! de hran pe acea!t planet pu!t e. Corl !e ghe$u la !ol . o g gant c ! luet fel n #ugr& t pe fundalul de un rou "ntunecat al cerulu . / f # ! c- car catura unu t gru negru "ntr-o lu$e de u$(re. Ceea ce-l de!cu$pnea era faptul c p erdu!e contactul. 0ra "n#e!trat cu un ! !te$ !en#or al care, "n $od nor$al, putea detecta pre#en*a dulu "ntr-un organ !$ aflat la $ar deprtr . )n!e$na c nu $a func* ona nor$al. 1aptul c nu #(ut !e, "n noaptea a!ta, ! $en* n contactul trda o dereglare a organ !$ulu , era un ! $pto$ al (ol $ortale de!pre care au# !e. ,e apte or "n decur!ul !ecolulu trecut "ntln !e n te corl prea !la( pentru a !e putea $ ca ale cror trupur , alt$ nter ne$ur toare, !e &lgu !er d n l p! de hran. ,e f ecare dat, !e npu!t !e a!upra acelor trupur nerte, #dro( ndu-le pentru a le !toarce fr$a de d care cont nua ! le * n "n & a*. Corl !e "nf ora de plcere, a$ nt ndu- de acele o!pe*e. Scoa!e apo un fel de $r t, un !unet !f dtor, repetat de ecou d n !tnc "n !tnc, "na nte de a !e "ntoarce "n propr ! ner& . 0ra o e2pre! e n!t nct & a &o n*e lu de a tr . ,eodat, "ncre$en . 3r !e, cu $ult dea!upra l n e or #ontulu , un $ nu!cul punct lu$ no!. /ce!ta !e aprop a rap d, de&en nd "nt o $ nge de $etal, apo o enor$ na& rotund, arg nt e, care- "ncet n & # ( l & te# cnd #(ur dea!upra lu Corl. Na&a r$a!e o cl p aproape ne$ cat dea!upra rulu de dealur negre d n dreapta lu , apo d !pru.

Corl " re&en d n (u $ceal !e repe# ca un t gru pr ntre !tnc . )n och lu negr rotun# ardea o dor n* apr g. 4er de pe urech "ncepur ! & (re#e, !e$nalndu- o cant tate de d att de $are, "nct foa$ea lu de&en n!uporta( l. Soarele, trandaf r u acu$, urca!e $ult pe cerul de purpur, "n &re$e ce Corl !e fur a "napo a unor !tnc pr &ea, d n u$(ra lor, ru nele oraulu de la poale. )n c uda d $en! un lor e ur ae, na&a arg nt e prea $ nu!cul pe fundalul ace!tor ru ne. ,ar a&ea atta & a* atta d na$ !$ "n ea, "nct, "ntr-o cl p t, a%un!e ! do$ ne pe !a%ul. Na&a !e ae# "ntr-un fga !pat de propr a- greutate "n c$p a !tncoa! care "ncepea (ru!c la per fer a $etropole $oarte. Corl !e u ta la f n*ele ( pede care e !er d n na& !tteau acu$ "n grupur $ c la poalele une !cr rulante, co(orte pr ntr-o poart putern c lu$ nat. S $* c !e u!uc gtle%ul de foa$e c !e "ntuneca $ ntea d n pr c na dor n*e apr ge de a !e npu!t a!upra ace!tor fptur frag le, dar (ogate "n d. /$ nt r ce*oa!e " !t& l r elanul care- electr #a $uch . /$ nt r le a!tea " &or(eau de!pre trecutul "ndeprtat al nea$ulu !u, de!pre $a n capa( le de d !trugere, de!pre energ $ult $a $ar dect toate puter le a!cun!e "n propr u- trup. 4r n pcla ce !e l!a!e pe!te och , &#u c f n*ele acelea erau "$(rcate "ntr-un &e$nt !tr&e# u, care !cnte a "n ra#ele !oarelu . )n $ ntea lu Corl !e fcu deodat lu$ n5 f n*ele a!tea erau de! gur $e$(r une e2ped * t n* f ce de pe o alt planet. 6a$en de t n* nu d !trug, c cercetea#. 0 nu &or "ncerca !-l o$oare, dac nu- &a ataca7 )$(old t de foa$e, Corl e d n a!cun#toare "na nta !pre f n*ele acelea. 0le "l ! $* r, cc !e "ntoar!er !-l pr &ea!c. Tre , care erau $a "n fa*, !e retra!er "ncet !pre grupur le ce&a $a nu$eroa!e. +nul d ntre ( pe# , cel $a $runt d n grupul lu , !coa!e d ntr-o teac pe care-o purta pe coap! o &ergea de $etal "ncepu !-o legene cu un aer nep!tor. ,e ca$ nel n t t de ace!t ge!t, Corl cont nu ! "na nte#e. 0ra prea tr# u ca ! $a dea "napo . 0ll ott 8ro!&enor r$!e!e loculu , "n ur$a celorlal* , lng pa!arel. Se o( nu !e ! !e * n deoparte. 1 nd ! ngurul ne2 al !t aflat la (ordul na&e Space Beagle1 era gnorat de !pec al t 5 acet a nu pr cepeau l $pede ce anu$e e un ne2 al !t , or cu$, n c nu prea !e ! nch !eau. 8ro!&enor a&ea de gnd ! !ch $(e lucrur le, dar deoca$dat nu !e & !e pr le%ul. /paratul acu!t c d n ca!c lu !pa* ala !e "n!ufle* (ru!c. +n o$ r!e "ncet, apo !pu!e5 9 0u, unul, nu &reau ! a$ de-a face c-un $on!tru att de ur a: 8ro!&enor recuno!cu gla!ul lu 8regory ;ent, eful !ec* e de ch $ e. ,e $run*el, ;ent era o per!onal tate. /&ea $ul* pr eten !pr % n tor pr ntre $e$(r e2ped * e " anun*a!e cand datura la & toarele aleger pentru po!tul de d rector al ace!te a. , ntre to* oa$en care-l &#u!er pe $on!tru, ;ent era ! ngurul care- !co!e!e ar$a. /cu$, degetele lu " $ng au *ea&a $etal c. 8ro!&enor au# un alt gla!, $a adnc $a rela2at dect pr $ul, era gla!ul lu <al =orton, conductorul e2ped * e 5 9 Toc$a de aceea te-a "$(arcat pe acea!t na&. 1 ndc du$neata, dragul $eu ;ent, nu la n $ c la &o a "nt$plr . 0ra o re$arc foarte a$ cal. =orton trecea pe!te faptul c 8regory ;ent !e declara!e r &alul lu "n & toarele aleger . 4utea f &or(a, de! gur, de o $ane&r $en t !- fac pe un na & ! cread c =orton nu- purta !$(etele r &alulu !u. 8ro!&enor nu !e "ndo a c eful e2ped * e era capa( l de un a!e$enea raf na$ent. )l !ocotea un o$ de!tul de ntegru, dar ret ntel gent, "n !tare ! !e de!curce "n or ce ! tua* e.

8ro!&enor &#u c =orton face c* &a pa , deprtndu-!e de ce lal* . Co!tu$ul de $etal t tran!parent " !cotea "n rel ef trupul &n%o!. , n locul unde !e afla acu$, eful e2ped * e ur$rea $ cr le $on!truoa!e fel ne care !e aprop a de e de-a cur$e# ul c$p e negre, !tncoa!e. Co$entar le celorlal* ef de !ec* r!unau "n aparatul acu!t c al lu 8ro!&enor5 9 Nu $ -ar plcea !-l "ntlne!c pe cop laul !ta noaptea, pe o alee "ntunecoa!: 9 Nu f pro!t: Se &ede ct de colo c- o creatur ntel gent. 4ro(a( l d n ra!a care !tpnea acea!t planet. 9 /!pectul e f # c !ugerea# o adaptare an $al c la $ed ul a$( ant, ro!t o &oce "n care 8ro!&enor recuno!cu gla!ul lu S edel, p! hologul e2ped * e . 4e de alt parte, faptul c !e aprop e de no do&edete c nu- un an $al, c o f n* ntel gent, cont ent c are de-a face cu alte f n*e ntel gente. 6(!er&a* r g d tatea $ cr lor e . )n!ea$n c- prudent c -a dat !ea$a c !unte$ "nar$a* . Tare-a &rea !- pot e2a$ na "ndeaproape e2tre$ t* le tentaculelor de pe u$er . ,ac au for$a unor &entu#e !au a unor $ n , pute$ pre!upune c e un de!cendent al locu tor lor ace!tu ora. /r f foarte ( ne dac a$ putea co$un ca d rect cu el. >udecnd dup aparen*e, deoca$dat a !pune c e un de!cendent care a degenerat "ntr-o !tare pr $ t &. Corl !e opr la c* &a pa de f n*ele cele $a aprop ate. Ne&o a de d era d n ce "n ce $a $per oa!. 8ndur le !e "n&l$eau, trndu-l parc !pre $arg nea une prpa!t . /&ea !en#a* a c tot trupul " e !cldat "ntr-un l ch d &!co!, ar &ederea, d n ce "n ce $a tul(ure. 6a$en !e aprop a!er de el -l pr &eau, cur o . Corl le &edea (u#ele $ cndu-!e "n ct le tran!parente. =e!a%ele pe care le !ch $(au "ntre e " par&eneau pe o frec&en* pe care !e ! $*ea capa( l !-o "nreg !tre#e. ,ar ace!te $e!a%e !e preau l p! te de !e$n f ca* e. Ca ! le dea $pre! a c- pr eteno!, Corl " tran!$ !e nu$ele pr n per de pe urech , artnd !pre ! ne cu unul d ntre tentacule. +n gla! pe care 8ro!&enor nu-l recuno!cu !pu!e, trgnat5 9 /$ au# t "n aparat un fel de para# * "n cl pa cnd fptura -a $ cat urech le. ?a !pune, =orton, cre# cu$&a c7 9 Tot ce !e poate, " r!pun!e =orton, fr a-l l!a !- ter$ ne fra#a. /!ta "n!ea$n c &e a&ea de lucru, 8ourlay. ,ac &or(ete cu a%utorul undelor rad o, a$ putea pune la punct un cod pr n care ! co$un c$ cu el. /adar, ace!ta era 8ourlay, eful !er& c ulu de co$un ca* : 8ro!&enor fu $ul*u$ t5 !o! rea $on!trulu " &a da, poate, pr le%ul ! "nreg !tre#e &oc le tuturor $e$(r lor $a $portan* a e2ped * e . Cuta!e a!e$enea oca# "nc de la "nceputul cltor e . 9 ?a te u t: 02cla$ S edel. Tentaculele !e ter$ n "n for$ de &entu#e: ,ac ar a&ea un ! !te$ ner&o! !uf c ent de co$ple2, ar putea f n!tru t ! $ane&re#e or ce aparat. 9 Cred c a !o! t $o$entul ! ne "ntoarce$ "n na& ! $nc$, !pu!e =orton. ,up aceea, &o$ a&ea $ult trea(. / &rea !-$ "ntoc$ * un raport pr & tor la e&olu* a ace!te !pec . / dor ! cuno!c $a ale! cau#a p e r e . 4e 4$nt, "n epoca deprtat de d na nte de apar * a une c & l #a* galact ce, nu$eroa!e c & l #a* !-au pr(u t dup ce a%un!e!er, f ecare, la apogeu. 6 c & l #a* e nou !e ntea totdeauna d n cenua alte a. Nu &d de ce nu !-ar f "nt$plat la fel a c 7 1 ecare !ec* e &a efectua cercetr "n propr a- !pec al tate. 9 ,ar @p ! cu*aAB )ntre(a c ne&a. /$ $pre! a c &rea ! & n cu no . =orton ch cot , apo !pu!e, pe un ton gra&5 9 Tare-a &rea !-o pute$ lua cu no , dar nu cu de-a ! l. Ce # c , ;entB Ceful !ec* e de ch $ e r!pun!e cu hotrre, !cuturnd d n cap5 9 /t$o!fera ce ne-ncon%oar con* ne $a $ult clor dect o2 gen, dar de fapt a$(ele ele$ente !e g!e!c "n cant t* ne"nde!tultoare. 62 genul no!tru ar f ca o d na$ t pentru pl$n $on!trulu .

8ro!&enor " ddu !ea$a c ur aa fel n nu !e gndea la acea!t pr $e%d e, cc o &#u p nd pe ur$ele pr $ lor do oa$en pe pa!arel, apo pe poarta cea $are. 6a$en !e "ntoar!er cu fa*a !pre =orton, care le !pu!e, fcndu-le !e$n cu $na5 9 ,e!ch de* cea de-a doua eclu# l!a* -l ! a!p re pu* n o2 gen, ca !- p ar pofta. 4e!te cte&a cl pe, d rectorul e2cla$, ulu t5 9 S $ (at ,u$ne#eu dac pr cep: N-a ! $* t n c o deo!e( re. /!ta "n!ea$n c n-are n c un fel de pl$n , !au c pl$n lu nu !e al $entea# cu clor. '!a* -l ! ntre: ?at, S$ th, o ade&rat co$oar pentru un ( olog: C nu- deloc per culo!, dac !unte$ pruden* . Ce $eta(ol !$: S$ th era un nd & d "nalt, !u(* rat c, o!o!, cu o fa*a lung lugu(r. 8la!ul lu , prea putern c pentru un a!e$enea trup, r!una "n aparatul lu 8ro!&enor5 9 )n d fer tele e2ped * la care-a$ luat parte, n-a$ o(!er&at dect dou for$e !uper oare de & a* . una "nte$e at pe clor, ar cealalt "nte$e ata pe o2 gen . clorul o2 genul f nd ! ngurele ele$ente care "nle!ne!c arderea. /$ au# t &ag &or( ndu-!e de!pre n te f n*e care ar tr "ntr-o at$o!fer de fluor, dar atept ! &d $car un ! ngur !pec $en. / putea ! %ur pe reputa* a $ea c n c un organ !$ co$ple2 nu &a f &reodat capa( l ! !e adapte#e la nhalarea ! $ultan a celor dou ga#e. =orton, nu tre(u e ! l!a$ ! ne !cape acea!t creatur: 9 4are ea "n! dorn c ! r$n, # !e d rectorul , urcnd pe pa!arel, ntr "n eclu#a pneu$at c "$preuna cu Corl cu ce do oa$en . 8ro!&enor !e repe# el "n eclu#, laolalt cu al* #ece-do !pre#ece oa$en . 4oarta cea $are !e "nch !e aerul "ncepu ! u ere "n "ncpere. 6a$en !e * neau ct $a departe de $on!tru. 8ro!&enor "l pr &ea cu un !ent $ent de nel n te. /r f &rut !- co$un ce lu =orton gndur le care- treceau pr n $ nte. 'a (ordul na&elor e2ped * onare, ef de !ec* a&eau, "n genere, po! ( l tatea de a co$un ca uor cu d rectorul. Ca ef al !ec* e ne2 al !te . de era un cul e $e$(ru . 8ro!&enor ar f tre(u t ! a ( el acea!t po! ( l tate. ,ar, !pre deo!e( re de ce lal* ef de !ec* , care a&eau cte un aparat de tran!$ ! e, el pr $ !e doar un receptor, ce- per$ tea !- a!culte "n t $p ce lucrau, ar cnd &o a ! !e adre!e#e cu &a, !au cnd !e ! $*ea "n per col, a&ea po! ( l tatea de a lan!a un apel ce- fcea legtura cu centrala. 8ro!&enor nu punea la "ndo ala ut l tatea ace!tu ! !te$. 'a (ordul na&e !e aflau aproape o $ e de oa$en era clar c nu le putea "ngdu tuturor !- &or(ea!c lu =orton or de cte or a&eau chef. +a nter oar a eclu#e pneu$at ce !e de!ch !e 8ro!&enor e odat cu ce lal* . 4e!te cte&a $ nute !e aflau cu to* "n fa*a unor a!cen!oare care urcau !pre ca$erele $e$(r lor ech pa%ulu . =orton S$ th !e opr r pu* n pentru a d !cuta ce&a. 9 6 !-l l!a$ ! urce ! ngur, dac dorete, !pu!e =orton. Corl nu pru ! a ( n $ c "$potr &, dar cnd au# ua a!cen!orulu "nch #ndu-!e cu #go$ot "n !patele lu , ar a!cen!orul "ncepu ! urce, !e npu!t !pre u, cu un fel de $r t. = ntea !e "ntuneca!e. =etalul u !e "ndo !u( greutatea lu , fcndu-l ! urle de durere. /cu$ era ca un an $al pr n! "n capcan. )ncepu ! #(ea!c "n u cu ghearele ! !$ulg cu tentaculele- groa!e panour le ( ne !udate. )ntreaga $a nr e !crn , parc "n !e$n de prote!t. Cuca a!cen!orulu cont nua totu ! urce "n !altur , tra! de for*a $agnet c, a%un!e "n cele d n ur$ la de!t na* e. Corl !$ul!e ceea ce $a r$!e!e d n u , npu!t ndu-!e pe cor dor, atepta acolo !o! rea oa$en lor. /cet a !e artar, "n !fr t, cu ar$ele "n $ n . 9 Sunte$ n te prot , !pu!e =orton. /r f tre(u t !- art$ cu$ func* onea# a!cen!orul. C -a "nch pu t de! gur c &re$ !- "nt nde$ o cur!.

, rectorul " fcu !e$n $on!trulu "ncepu ! de!ch d ! "nch d ua unu alt a!cen!or. 8ro!&enor &#u atunc c och negr ca antrac tul a $on!trulu " p erd !trluc rea !l(at c. Corl pu!e capt ace!te lec* , p nd de pe cor dor "ntr-o "ncpere !pa* oa!, unde !e lung nu$a dect pe co&or, pentru a- de!t nde ner& $uch "ncrca* de electr c tate. ) era c ud c !e arta!e att de !per at. /&ea !en#a* a c p erdu!e un $are a&anta%5 "n loc !l n tea!c pe oa$en pr n aparenta lu (lnde*e plac d tate, " (ga!e "n !per e* pr n for*a lu . /!ta "n!e$na c &a tre(u ! "nfrunte pr $e%d $a $ar "n "ncercarea lu de a captura na&a. 4e planeta de unde &eneau ace!te f n*e e2 !ta d d n (elug. 1r ! cl pea!c d n och , Corl !e u t la ce do oa$en care $turau p etrele d n fa*a por* $etal ce a une cld r &ech , enor$e. ,up ce $nca!er, oa$en " "$(rca!er d n nou co!tu$ele !pa* ale, ar acu$ " putea &edea u$(lnd, ! ngur !au "n grupur , pr n oraul $ort. ) cont nuau, pe!e$ne, cercetr le. Ct de!pre el, nu-l ntere!a dect un lucru5 ! !e hrnea!c. 1oa$ea de d a celulelor era ca o durere ce- ch nu a tot trupul. /rdea de ner(dare ! pornea!c pe ur$ele acelora care !e "ncu$eta!er ! ptrund "n n $a oraulu . +nul d ntre e era ! ngur. )n t $pul prn#ulu , oa$en " ofer !er d fer te $ncrur de-ale lor, toate ne ntere!ante pentru el. Nu preau !- dea !ea$a c el a&ea ne&o e de f n*e & . ?dul nu era doar o !u(!tan*, c un co$ple2 de !u(!tan*e, care nu putea f o(* nut dect d n *e!utur le "nc fre$ttoare de & a*. = nutele treceau. Corl cont nua ! !e !tpnea!c ! !tea cu och la pnda, de " ddea !ea$a c oa$en t u c- pndete. ) &#u !co*nd d n na& o $a nr e $etal c, pe care o du!er la (locul de p atr ce a!tupa poarta cea $are a cld r . 6ch lu ager nu !cpau n c o $ care a oa$en lor. ,e !cuturat de f or foa$e !ale apr ge, o(!er&a cu aten* e cu$ func* ona ut la%ul acela . !e pru c e ce&a foarte ! $plu. Cnd flacra ncande!cent "ncepu ! $ute d n !tnca, !r totu "n ltur , $r nd, ca ! le dea $pre! a c- !per at, de t a ( ne ce a&ea ! !e "nt$ple. ?n!talat "ntr-o $ c na&et de patrulare, 8ro!&enor ur$rea !cena. ) propu!e!e ! nu-l !l(ea!c d n och pe Corl. Tot n-a&ea altce&a de fcut. N $en nu prea ! ! $t ne&o a de a f a%utat de ! ngurul ne2 al !t aflat la (ordul na&e Space Beagle. )n t $p ce pr &ea, poarta fu dega%at. , rectorul =orton p pe!te pragul e ntr "n cld re, "$preun cu un $e$(ru al e2ped * e . Curnd dup aceea, 8ro!&enor le au# &oc le "n aparatul lu . ?nd & dul care-l "n!o*ea pe =orton &or( cel d nt 5 9 0 o ade&rat hecato$(: 4e!e$ne c-o f fo!t &reun r#(o . ,o&ad, $a nr le a!tea. 4ar de!tul de ! $ple. Ceea ce $-ar ntere!a pe $ ne e!te ! t u "n ce $od "n ce !cop erau folo! te. 9 Nu prea "n*eleg ce &re ! !pu , # !e =orton. 9 0 foarte clar, r!pun!e cellalt. /ce!tea !unt pr $ele $ecan !$e pe care le &ede$ aproape toate, f e ele ar$e !au unelte, !unt ech pate cu cte un tran!for$ator de energ e. ,ar unde !unt centralele lor energet ceB Sper c ( (l otec le lor ne &or da un nd c u. Ce !-a putut "nt$pla, pentru c o "ntreag c & l #a* e ! !e pr(uea!c a!tfelB +n alt gla! r!un "n aparatul lu 8ro!&enor5 9 / c S edel. D -a$ au# t "ntre(area, do$nule 4ennon!. +n ter tor u poate de&en pu!t u d n dou cau#e. +na e!te l p! de hran, ar cealalt . r#(o ul. 8ro!&enor era (ucuro! c S edel " de#&lu !e nu$ele celu lalt nterlocutor. 4utea aduga a!tfel "nc un nu$e l !te !ale. 4ennon! era $ecan cul-ef al na&e . /ce!ta " r!pun!e lu S edel5

9 + te ce e, a$ ce p! holog, eu cred c localn c a&eau de!tule cunot n*e t n* f ce ca ! poat re#ol&a pro(le$a al $enta* e , cel pu* n pentru o parte d n popula* e. C , "n ca# contrar, de ce n-au cutat ! e2plore#e !pa* ul !- aduc de altunde&a hranaB 9 )ntrea(-l pe 8unl e 'e!ter, " !pu!e =orton. '-a$ au# t e2punndu- teor a, "na nte de a de!c nde a c . /!trono$ul cu nu$ele de 'e!ter r!pun!e nu$a dect5 9 Tre(u e ! $a &er f c faptele, dar &e* recunoate c unul d ntre ele e!te de la ! ne gr tor. 4laneta a!ta pu!t e e ! ngura care !e rotete "n %urul acelu Soare nenoroc t. /lta nu e2 !t. N c $car o 'un !au un a!tero d. ?ar gala2 a cea $a aprop at !e afla la o d !tan* de nou !ute de an -lu$ n. ?at de ce !e$ n* a care !tpnea acea!t planet ar f tre(u t ! re#ol&e, ! $ultan, att pro(le$a #(orulu nterplanetar, ct cea . $ult $a !p noa! . a #(orulu nter!telar. /$ nt * -& ct de "ncet a$ progre!at no "n ne "n ace!t do$en u. )nt , a$ a%un! la 'un. /u ur$at planetele. ,up $ul* an de cutr "ncununate de !ucce! a fo!t "ntrepr n! pr $a cltor e $a lung !pre o !tea aprop at. )n cele d n ur$ o$ul a de!coper t propul! a ant gra& ta* onal care a per$ ! cltor le galact ce. /&nd "n &edere toate ace!tea, !u!* n c, fr o e2per en* preala( l, n c o !pec e nu poate pune la punct #(orul nter!telar. 8ro!&enor nu $a a!culta co$entar le celorlal* , "ndreptndu- pr & rea !pre locul unde &#u!e pn $a ad neaor fel na aceea ur a, con!tata c nu $a era acolo !e $u!tr c fu!e!e att de neatent. Sur&ola apo "n $are & te# "ntreaga #on, dar or "ncotro pr &ea, "ntlnea nu$a o(!tacole . prea $ulte cld r , prea $ulte $ ne, un ade&rat hao!. Co(or" d n $ ca lu aerona& "ncepu !- de!coa! pe tehn c en , care lucrau de #or. =a to* " a$ nteau c #r !er p ! ca "n ur$ cu &reo dou#ec de $ nute. Ne$ul*u$ t, 8ro!&enor !e urc d n nou "n aerona& lu porn "n #(or dea!upra oraulu . Corl !e pu!e!e "n $ care ce&a $a "na nte, alergnd repede a!cun#ndu-!e or de cte or g!ea &reun adpo!t. /lerga de la un grup la altul, "$(old t de o foa$e ce- ddea ar p , dar "l "nne(unea. +n &eh cul !e aprop e de el, ar cnd !e opr "n fa*a lu , o ca$er de luat &eder "ncepu ! "nreg !tre#e, (# nd. +n perforator g gant c "ncepu "n cl pa aceea ! atace o !tnca. Corl pr &ea d !trat toate ace!te lucrur , care !e "n&l$eau "n $ nte, "n t $p ce trupul " era $ !tu t de dor n*a de a porn pe ur$ele o$ulu care pleca!e ! ngur "n ora. ,eodat, ! $* c nu !e $a poate !tpn . 6 !pu$ &er#u e " u$plu gura. ? !e pru c, "n cl pa aceea, nu !e u ta n $en la el. Sr nd "napo a unu perete !tnco!, "ncepu ! alerge, cu pa $ar . Nu !e $a gndea la n $ c altce&a dect la !copul ur$r t, ca cu$ cre erul -ar f fo!t cur*at de o per e $ raculoa!, capa( l ! tearg a$ nt r le gndur le. /lerga aa pe !tr# le pu!t , !trecurndu-!e pr n cte o !prtur d n # dur le roa!e de &re$e !au pr n cor doarele lung ale ca!elor "n ru n. )n cele d n ur$ !e opr !e ghe$u la !ol. Cc ! $* !e & (ra* le dulu . /!cun! "napo a une $o& le de p etre, pr & cu "ncordare &#u un ( ped care, !tnd !u( ceea ce fu!e!e cnd&a o ferea!tr, " "ndrepta !pre nter orul "ntuneco! ra#ele lanterne !ale electr ce. ,eodat acea!ta !e !t n!e, ar o$ul . un nd & d &n%o! . !e deprta repede, r!uc ndu- $ereu capul "ncoace "ncolo. 'u Corl nu prea " plcea & o c unea acea!ta, cc &edea "n ea un nd c u al capac t* nd & dulu de a reac* ona pro$pt la pr $e%d . 0ra un !e$n ru. Corl atepta pn ce nd & dul d !pru dup un col*, apo e la &edere "ncepu ! alerge, $a repede dect ar f putut ! alerge un o$. Ct a prec ! ce a&ea de fcut. 1ur ndu-!e ca o fanto$ pe o !trad lturaln c, d ncolo de un grup de cld r , trecu "n & te# de pr $ul col* !e po$en "ntr-un !pa* u de!ch !, unde !e tr" de-a (u lea "n penu$(ra d ntre cld re un $or$an de $olo#. Strada ce !e "nt ndea "n fa*a lu era $rg n t pe a$(ele latur de n te $o& le de p etre !e ter$ na "ntr-un fel de !tr$toare, ch ar !u( locul unde !e afla el acu$.

4e!e$ne "n! c $ cr le " fu!e!er prea prec p tate, cc &#u cu !pa $ p etrele urn ndu-!e d n loc drept !pre nd & dul acela. ?nd & dul r d ca nu$a dect capul, cu o fa*a !ch $ono! t, - du!e $na la ar$. Corl " "nt n!e la(ele - #( cu putere ca!ca !trluc toare a co!tu$ulu !pa* al. /u# un #go$ot de $etal !fr$at &#u !nge. 6$ul !e frn!e "n dou, ca cu$ ar f fo!t rete#at la $ %loc. 6 cl p, oa!ele $uch lu #(ut r ca pr n $ nune !-l * n "n p c oare. /po !e pr(u , cu un #go$ot $etal c. Corl !e npu!t a!upra lu , a&nd gr % ! produc un c$p de energ e, $en t ! "$p ed ce dul ! !e re&er!e "n !ngele & ct $e !ale. /po #dro( co!tu$ul $etal c, !fr$nd oa!ele o$ulu !f ndu- carnea. Corl " &r" "n trupul cald (otul . ale cru &entu#e $ nu!cule "ncepur ! golea!c de d celulele o$ulu . ,up &reo tre $ nute, o u$(r trecu pr n fa*a och lor lu , care !trluceau de plcere. E d c !per at capul #r o $ c aerona& ce !e aprop a d n d rec* a a!f n* tulu . 6 cl p, r$a!e "$p etr t de !pa $, apo !e a!cun!e "napo a une $o& le de $olo#. Cnd " r d c d n nou pr & rea, na&eta #(ura "ncet or !pre !tnga, dar Corl pr cepu cddea ocol c !-ar f putut "ntoarce. ,e fur o! c fu!e!e ne&o t !- "ntrerup o!p*ul, " pr! prada porn "napo !pre na&a !pa* al, alergnd ca un an $al hr*u t. Nu- "ncet n pa!ul dect "n cl pa cnd &#u pr $ul grup de lucrtor . Se aprop e cu (gare de !ea$ trecu pe lng e 5 erau prea ocupa* ca !-l &ad. 8ro!&enor renun* !-l $a caute pe Corl. 6raul ace!ta era prea $are a&ea $a $ulte ru ne, $a $ulte a!cun#tor dect " "nch pu !e el la "nceput. 4orn aadar "napo !pre na& r!ufl uurat cnd #r $on!trul toln t "n t hn pe o !tnc, !u( ra#ele !oarelu . 8ro!&enor " opr na&eta la oarecare d !tan*, pe un deal, de unde putea !-l o(!er&e ne!t ngher t. E$a!e acolo &reo dou#ec de $ nute, pn cnd au# , "n receptorul lu acu!t c, cutre$urtoarea &e!te c un grup de oa$en care e2plorau oraul ddu!er pe!te cada&rul !frtecat al doctorulu >ar&ey, de la !ec* a de ch $ e. 8ro!&enor " nota nd ca* le pr & toare la locul dra$e porn "ntr-acolo. Curnd dup aceea, "l au# pe =orton !punnd cu gra& tate5 9 /duce* - r$ *ele la (ord: 4r eten lu >ar&ey !e aflau la locul cr $e , "ncorda* !ole$n "n co!tu$ele lor !pa* ale. 'a &ederea acelu $or$an de c o(ur $etal ce de carne "n!ngerat, 8ro!&enor ! $* c !e pune un nod "n gt. ,eodat au# &ocea tre$urtoare a lu ;ent5 9 D nea $or* ! !e duc ! ngur, ne(unul: ;ent era, !e pare, pr eten (un cu >ar&ey, pr nc palul !u a! !tent. C ne&a &or( !e pro(a( l pe (anda de frec&en* re#er&at ch $ t lor, cc ;ent e2cla$5 9 ,a, tre(u e ! !e fac autop! a: Cu aparatul lu , 8ro!&enor nu putea au# dect o $ c parte d n d !cu* le care a&eau loc la (ordul na&e . /t ngndu-l pe u$r pe unul d ntre oa$en d n prea%$a lu , " !pu!e5 9 / a&ea ce&a "$potr & dac a a!culta cu a%utorul du$ tale pe (anda de frec&en* a ch $ t lorB 9 4oft $. )n cl pa cnd at n!e cu degetele (ra*ul celu lalt, 8ro!&enor au# un gla! tre$urtor5 9 Cel $a groa#n c e!te c pare ! f e o cr $ fr $ot &. Cada&rul e o $a! nfor$ de carne, dar cred c nu l p!ete n $ c d n el. S$ th, ( ologul, ro!t pe un ton lugu(ru5 9 +c gaul l-a atacat pe >ar&ey poate cu nten* a de a-l de&ora, dar a con!tatat c are o carne neco$e!t ( l. 4are ! f e la fel de $ofturo! ca fel na aceea, care nu !-a at n! de n $ c d n

ce -a$ dat no . E$a!e o cl p pe gndur , apo cont nu, cu un gla! trgnat5 ,ar a !pune* , ce- cu fel na aceeaB 0 de!tul de putern c de $are ca ! f fo!t "n !tare de o a!tfel de !pra&7 =orton, care a!culta!e pe!e$ne d !cu* a acea!ta, "l "ntrerup!e5 9 0 un gnd care ne-a trecut pro(a( l pr n $ nte $ultora d ntre no . 'a ur$a ur$elor, e ! ngura f n* & e pe care-a$ &#ut-o a c . 1 rete, "n!, c n-o pute$ conda$na la $oarte pe te$e ul une ! $ple (nu el . 9 C apo , nu a$ p erdut-o n c un $o$ent d n &edere, !pu!e c ne&a. )na nte ca 8ro!&enor ! poat nter&en "n d !cu* e, &ocea p! hologulu S edel !e fcu au# t pe re*eaua pr nc pala5 9 + te ce e, =orton, a$ luat contact cu $ul* d ntre oa$en notr a$ con!tatat c to* a&eau $pre! a c nu l-au !cpat n c o cl p d n &edere pe $otan. C totu , cnd -a$ !trn! cu ua pu* n, au recuno!cut c !-ar putea ca $otanul ! !e f deprtat de e &re$e de cte&a $ nute. C eu a$ a&ut $pre! a c a r$a! tot t $pul "n prea%$a noa!tr. ,ar, cnd !tau ! $ gnde!c, de!copr unele golur F au fo!t $o$ente, poate $ nute "ntreg , cnd nu l-a &#ut n $en . 8ro!&enor oft, hotrt ! nu !e a$e!tece "n d !cu* e, $a ale! c au# &ocea fur oa! a lu ;ent5 9 ,up prerea $ea, nu tre(u e ! r !c$. +c de* (e!t a, "na nte de-a ne uc de ea pe no : 9 ;or ta, et pe-a c B )ntre( =orton. 9 ,a, ch ar a c , lng cada&ru, do$nule d rector: 9 ;or ta, du$neata a cercetat "$pre%ur $ le "$preun cu Crane!!y cu Van <o$e. Cre# c fel na e o de!cendent a !e$ n* e care !tpnea acea!t planetB 8ro!&enor "l &#u pe arheolog "n $ %locul coleg lor ! de !ec* e, "napo a lu S$ th. >apone#ul, un (r(at "nalt, !pu!e "ncet, pe un ton re!pectuo!5 9 ,o$nule d rector =orton, ne afl$ "n fa*a unu $ !ter. + ta* -& cu to* la l n a $a e!tuoa!a a ace!te cld r . 6(!er&a* arh tectura lor. ,e au con!tru t un a!e$enea $egalopol !, f n*ele acelea nu !-au rupt de !olul planete lor. Cld r le a!tea nu !unt doar "$podo( te, c !unt ele "n!ele n te podoa(e. /&e$ a c ech &alentul coloane dor ce, al p ra$ de eg ptene al catedrale got ce, "n! "ntr-o for$ or g nal, profund autohton. 'u$ea a!ta acu$ pu!t e de#olant, a fo!t cnd&a o &atr f er( nte, care "ncl#ea n $ le (t na lor. Str# le "ntortocheate "ntre!c $a $ult acea!t $pre! e. ?ar aparatura folo! t de (t na de$on!trea# c e nu erau doar (un $ate$at c en , c "n pr $ul rnd art t . ,e aceea n-au creat n te orae geo$etr c tra!ate, cu$ e ultra-!of !t cata noa!tr $etropol. Cur(ur le d !propor* le cld r lor ale !tr# lor nd c un n!t nct art !t c autent c, un ! $* al nten! t* , un f or de cred n* "ntr-o cert tud ne nter oar. Nu- o c & l #a* e decadent, "$(trn t, c una tnr & guroa!, pl n de "ncredere "n & torul e . C totu a "ncetat ! e2 !te, !-a pr(u t (ru!c, ca cu$, dup ce ar f !tr(tut, d ntr-un !alt, !ecole "ntreg de e&olu* e, ar f ntrat "n decl n, de!tr$ndu-!e "ntr-o $ult tud ne de !ttule*e r &ale. ?!tor a nu a "nreg !trat e2 !ten*a &reune c & l #a* care ! f fcut un a!e$enea !alt. )ntotdeauna are loc un proce! lent de e&olu* e. )n pr $a etap !e produce de o( ce o necru*toare conte!tare a tot ceea ce fu!e!e cnd&a !acru. Cert tud n le nter oare !e !pul(er. Con& nger le cele $a adnc !unt de!tr$ate de n&e!t ga* le "ndr#ne*e ale oa$en lor de t n*, "n#e!tra* cu !p r t anal t c. V repet c acea!t c & l #a* e tre(u e ! f "ncetat (ru!c, "n epoca e cea $a "nflor toare. 6 a!e$enea cata!trof ar putea a&ea ca ur$r , pe plan !oc olog c, fal $entul $oral, o nd feren* total fa* de $oarte. ,ac f n*a a!ta . fel na a!ta . e de!cendenta une a!tfel de !e$ n* , "n!ea$n c- un $on!tru perf d, care ar f "n !tare ! o$oare cu !nge rece. 9 ,e!tul: 02cla$ ;ent. , rectore, "$ ofer !er& c le ca gde:

9 = opun, "l "ntrerup!e S$ th. /!cult, =orton, ! nu cu$&a ! o$or p ! ca a!taF ch ar dac- & no&at, e o ade&rat co$oar pentru ( olog . ;ent S$ th " aruncau pr & r fur oa!e. 9 ,ragul $eu ;ent, ro!t S$ th cu gla! ap!at, t u ( ne c &o , ch $ t , a* dor !-l (ga* pe $otan "n retortele &oa!tre ! !coate* d n !ngele d n carnea lu !u(!tan*e ch $ ce. ,ar & ca$ gr( * . No , ( olog , a&e$ ne&o e de trupul & u, nu de ho tul p ! c . C a$ $pre! a c ce d n !ec* a de f # c ar dor ! arunce o pr & re a!upra fel ne , ct $a e "n & a*. ,e aceea, $ te$ c locul &o!tru e ult $ul de pe l !t. 6( nu * -& cu deea a!ta, & rog. V &e* pr $ prada de a# "ntr-un an, dar nu $a de&re$e: 9 0u nu a$ a(ordat pro(le$a d ntr-un ungh t n* f c, # !e ;ent. 9 0 ca#ul ! o a(orde# , acu$, cnd >ar&ey e $ort nu !e $a poate face n $ c pentru el. 9 Sunt o$, "na nte de-a f !a&ant, repl ca ;ent, cu ar*ag. 9 / f "n !tare ! d !trug un !pec $en pre* o!, d n $ot &e pur !ent $entaleB 9 / d !truge ace!t $on!tru pentru c repre# nt un per col necuno!cut. Nu pute$ r !ca !-l l!$ ! fac no & ct $e. =orton pu!e capt d !cu* e , !punnd pe un ton $ed tat &5 9 ;or ta, cred c-* &o accepta te#a ca o pote# de lucru. 9 S-ar putea ca fel na ! repre# nte epoca de $ %loc a cele de-a #ecea c & l #a* a ace!te lu$ , !pu!e ;or ta. 1 rete c f ecare d ntre ele !-a r d cat pe ru nele cele anter oare. 9 )n ace!t ca#, fel na ha(ar n-are c ne-a fcut pe no ! (nu $ c-ar putea f o cr $ nal. 9 B ne"n*ele! c n-are ha(ar: 8ro!&enor au# "n aparat r!ul lu =orton, apo cu& ntele ace!tea5 9 ,or n*a "* &a f "$pl n t, S$ th. =otanul &a f l!at "n & a*, ar dac &or $a f & ct $e, &a f nu$a d n pr c na negl %en*e noa!tre. S-ar putea, de! gur, ! ne "nel$. 0u cred, ca S edel, ca $otanul nu !-a deprtat de na&. 4oate c a$ fo!t nedrep* cu el. 4oate c pe planeta a!ta or $a f alte f n*e per culoa!e7 ;ent, ce planur a "n legtur cu cada&rul lu >ar&eyB Ceful !ec* e ch $ t lor r!pun!e pe un ton a$ar5 9 Nu-l &o$ "n$or$nta $ed at. 4 ! ca a!ta (le!te$at cuta ce&a "n trupul lu . Cada&rul pare ntact, dar !-ar putea ! l p!ea!c totu ce&a . o ! aflu eu ce anu$e, atunc o ! & de$on!tre# & no&* a $on!trulu , d ncolo de or ce "ndo al. Ee"ntor! la (ordul na&e , 0ll ott 8ro!&enor $er!e d rect la ( roul lu . 4e u !e putea c t 5 @S0CD?/ ,0 N0G?/'?S=A. Sec* a a&ea c nc "ncper , "n!u$nd o !uprafa* de do !pre#ece $etr pe dou#ec patru. Se aflau acolo $a toate aparatele n!tru$entele cerute gu&ernulu de ctre ?n!t tutul de ne2 al !$F d n acea!t pr c n, !pa* ul era ca$ !tr$t. 8ro!&enor de!ch !e ua p pe ter tor ul !ec* e !ale, pe care nu-l "$pr*ea cu n $en . /e#ndu-!e la ( roul lu , !e apuc ! "ntoc$ea!c o dare de !ea$ pentru d rector. )ncepu pr n a anal #a po! ( la !tructur f # c a fel ne de!coper te pe acea!t planet rece pu!t e, !u(l n nd c un a!e$enea e2e$plar & guro! nu tre(u e ! f e con! derat doar ca @o co$oar pentru ( olog A. Nu tre(u a ! !e p ard d n &edere faptul c fel na a&ea de! gur n!t ncte ne&o , "nte$e ate pe un $eta(ol !$ d fer t de cel o$ene!c. @4o!ed$ acu$ de!tule do&e# pentru a putea !ta( l ceea ce no , ne2 al t , nu$ $ o l n e d rectoareA, d ct el "n $ crofonul $agnetofonulu . ,up cte&a ore, " ter$ n raportul , ducndu-l la !ec* a de !tenograf e, ceru !- f e tran!cr ! urgent de pe (anda $agnet c. 1 nd ef de !ec* e, cererea " fu !at !fcut. ,ou ore $a tr# u, " adu!e per!onal raportul "n ( roul d rectorulu . +n !ecretar al ace!tu a " ddu o ade&er n* de pr $ re.

)ncred n*at c fcu!e tot ce- !ttea "n put n*, 8ro!&enor $er!e la cant n, pentru a- lua $a!a de prn#, $car la ora a!ta tr# e. )l "ntre( pe o!ptar unde era fel na. 6!ptarul nu t a prec !, dar !ocotea c acea!ta !e afl unde&a, "n !ala cea $are a ( (l otec . 8ro!&enor ntr "n ( (l otec r$a!e acolo, cu och * nt la Corl, care !ttea toln t pe co&orul gro!. ,up &reo or, una d n u le !l !e de!ch !e do oa$en ntrar, aducnd un ca!tron enor$. )n !patele lor pea ;ent. 6ch lu a&eau o cuttur fe(r l. 6pr ndu-!e "n $ %locul "ncper , !pu!e cu o &oce o(o! t, dar a!pr5 9 V rog ! f * cu to* foarte aten* : ,e &or(ele lu !e adre!au tuturor celor pre#en* "n ( (l otec, ele " & #au de fapt pe !a&an* aduna* "ntr-un col* al "ncper , re#er&at lor. 8ro!&enor !e r d c pentru a e2a$ na con* nutul ca!tronulu adu! de ce do oa$en . 0ra un fel de #ea$ cafen e. S$ th, ( ologul, !e r d c el "n p c oare !pu!e5 9 Sta pu* n, ;ent: )n alte "$pre%urr , nu $-a a$e!teca "n tre(ur le du$ tale. ,ar ar* foarte pro!t. 0t !ur$enat. / o(* nut apro(area lu =orton pentru ace!t e2per $entB ;ent !e "ntoar!e "ncet !pre S$ th atunc 8ro!&enor, care !e ae#a!e la loc, " ddu !ea$a c S$ th nu e2agera!e5 eful !ec* e de ch $ e a&ea cearcne negre !u( och o(ra% !up* . 9 '-a$ poft t pe el, !pu!e ;ent, dar a refu#at ! & n. 0 de prere, "n!, c o a!tfel de e2per en* nu poate !tr ca n $nu , dac fel na !e &a !upune de (un&o e. 9 Ce-a pu! "n ca!tronul acelaB )l "ntre(a S$ th. 9 /$ dent f cat !u(!tan*a care l p!ete, r!pun!e ;ent. 0 pota! ul. )n trupul lu >ar&ey nau $a r$a! dect dou tre $ !au tre ptr $ d n cant tatea nor$al de pota! u. ,up cu$ t , "n celulele corpulu o$ene!c pota! ul !e g!ete "n a!oc a* e cu o $olecul $are de prote n, acea!t co$( na* e con!t tu nd (a#a !arc n electr ce a celulelor. 0 o cond * e e!en* al a & e* . ,e o( ce , dup $oarte, celulele !e de!cotoro!e!c de pota! ul lor, &r!ndu-l "n !nge, ceea ce are ca efect otr& rea ace!tu a. /$ de!coper t c d n celulele lu >ar&ey l p!ete o anu$ t cant tate de pota! u, fr ca ea ! !e f re&r!at "n !nge. Nu !unt ! gur ce !e$n f ca* e are feno$enul, dar a$ nten* a ! aflu. 9 B ne, dar ce con* ne ca!tronulB )l "ntrerup!e c ne&a. Sa&an* " l!a!er re& !tele cr* le, pentru a pr & cu ntere! !cena. 9 )n ca!tron !unt celule & , "ntr-o !u!pen! e cu pota! u. Ct * c le pute$ crea pe cale ! ntet c. 4oate c $on!trul ne-a refu#at hrana pe care -a$ ofer t-o o la prn# toc$a d n pr c n c ea nu con* nea !uf c ent pota! u. Sunt con& n! c-l &a $ ro! , !au "l &a detecta cu a%utorul ! $*ulu ce- * ne loc de $ ro!7 9 Cred c detectea# & (ra* le corpur lor, " ddu cu prerea 8ourlay. +neor , cnd !e $ c per de pe urech , n!tru$entele $ele "nreg !trea# d !t nct n te para# * putern c , care d !par dup aceea. /$ $pre! a c folo!ete o lung $e de und !uper oar !au nfer oar celor cuno!cute de no . S-ar prea c- poate controla & (ra* le. Nu cred c la or g nea ace!tor & (ra* !ta $ carea per lor de pe urech . ;ent atepta, cu & # ( l ner(dare, ca 8ourlay ! tac, apo !pu!e5 9 B ne, ! pre!upune$ c percepe n te & (ra* . Vo$ putea !ta( l ce anu$e do&edete reac* a lu la ace!te & (ra* , "n cl pa cnd &a a&ea efect & o reac* e. Ce prere a , S$ thB )nche e el pe un ton ce&a $a ( ne&o tor. 9 4lanul du$ tale e gre t d n $a $ulte puncte de &edere, r!pun!e ( ologul. )n pr $ul rnd, ad$ *nd c nu- dect un an $al, aa cu$ par ! cre# , !-ar putea ! f e !atul dup ce !-a hrn t cu trupul lu >ar&ey . dac "ntr-ade&r !-a hrn t. )* "nch pu , de a!e$enea, c nu &a f deloc (nu tor. Totu , "nt nde- ca!tronul . poate c reac* a lu ne &a l$ur oarecu$.

02per en*a propu! de ;ent era de!tul de ra* onal, "n c uda faptulu c eful !ec* e de ch $ e era an $at de !etea de r#(unare. =on!trul do&ed !e de%a c poate reac* ona & olent la un !t $ulent neateptat. Eeac* a pe care o a&u!e!e cnd fu!e!e "nch ! "n a!cen!or nu putea f trecut cu &ederea. Cel pu* n, aa credea 8ro!&enor. Corl " la! pe ce do oa$en !- pun "n fa* ca!tronul . n c $car nu cl p d n och . Ce do !e retra!er gra(n c, ar ;ent !e aprop e. Corl "l recuno!cu . era ( pedul care pu!e!e $na pe ar$, "n d $ nea*a aceea. ,up ce-l pr & o cl p, " "ndrepta aten* a a!upra ca!tronulu . 4er de pe urech dent f car pre#enta a$e* toare a dulu "n ca!tron. 0ra o e$ana* e !la(, att de !la(, "nct n c n-ar f ! $* t-o dac nu !-ar f concentrat. C apo , dul !e afla "ntr-o !u!pen! e ce-l fcea aproape neco$e!t ( l. Totu , & (ra* a era de!tul de putern c pentru a-l face pe Corl ! "n*eleag de ce- ofereau oa$en ca!tronul. Corl !e r d c, $r nd, apuc &a!ul cu &entu#ele de la $arg nea unu a d ntre tentaculele !ale arunc #ea$a "n o(ra#ul lu ;ent, care !e ddu "napo cu un urlet. Corl a#&rl ct colo ca!tronul - petrecu un alt tentacul pe dup $ %locul o$ulu care urla. Nu- p!a de ar$a atrnat la (rul ace!tu a. ,ar dup ce-l a#&rl pe ;ent "ntr-un col*, " ddu !ea$a, "nc udat, c ar f fo!t $a ( ne !-l de#ar$e#e totu . /cu$ &a f ne&o t !- dea "n & leag capac tatea de aprare. 1ur o!, ;ent " ter!e cu o $n fa*a $n% t, ar cu cealalt " cut ar$a. Dea&a ace!te a !e r d c (ru!c, ar ra#a al( a tra!orulu *n !pre capul $a! & al lu Corl. 4er de pe urech le ace!tu a & (rar, anulnd auto$at energ a. 6ch lu negr rotun# !e "ngu!tar, pr & ndu- pe oa$en care- "nt ndeau $ n le !pre ar$e. ,e lng u, 8ro!&enor !pu!e, cu un gla! t o!5 9 )nceta* : ,ac nu ne * ne$ f rea, e &a de no : ;ent " &r" ar$a "n teac !e "ntoar!e, u $ t, cu fa*a !pre 8ro!&enor. Corl !e ghe$u %o!, fur o! pe o$ul ace!ta care-l ! l !e !- dea "n & leag capac tatea de a controla energ le d n afara propr ulu !u organ !$. /cu$ nu $a putea face altce&a dect ! atepte, cu och la pnd, ur$r le. ;ent cont nua !-l pr &ea!c pe 8ro!&enor. 9 C ne na (a te cre# , de da ord neB Se r!t el, "nc udat. 8ro!&enor nu- r!pun!e. Eolul lu "n ace!t nc dent lua!e !fr t. )ntr-un $o$ent de cr #, ro!t !e cu& ntele nece!are, pe tonul de co$and care !e $punea. 1aptul c oa$en care !e !upu!e!er " puneau acu$ la "ndo al dreptul de a co$anda nu a&ea $portan*. Cr #a trecu!e. Ceea ce fcu!e el nu a&ea n c o legtur cu & no&* a !au ne& no&* a $on!trulu . 6r care ar f fo!t re#ultatul f nal al nter&en* e lu 8ro!&enor, !oarta $on!trulu nu putea f hotrt de un ! ngur o$, c de autor t* le recuno!cute ale na&e !pa* ale. 9 /!cult, ;ent, !pu!e S edel cu rceal, eu nu cred c * -a p erdut capul. / "ncercat d nad n! !-l o$or pe $otan, de t a prea ( ne c d rectorul a d !pu! ! r$n "n & a*. Tarea &rea !- raporte# fapta du$ tale !- cer !-* apl ce !anc* un le de r goare. 'e cunot 5 retrogradarea p erderea dreptulu de a cand da la cele dou!pre#ece po!tur de co$and el g ( le. Se au# un $ur$ur "n rndur le celor pe care 8ro!&enor " recuno!cu drept part #an lu ;ent. 9 <a , S edel, la!-te de fleacur : Spu!e unul d ntre e . +n altul !e art $a c n c5 9 Nu u ta c e2 !t $artor "n fa&oarea lu ;ent, aa cu$ e2 !t $artor "$potr &a lu . ;ent " !get cu o pr & re rea pe ce d n %ur.

9 /&ea dreptate ;or ta ! !pun c tr $ "ntr-o epoc de "nalt c & l #a* e. Ba ch ar de decaden*: ,u$ne#eule: 02cla$ el cu gla! pt $a. Nu e2 !t pr ntre no n $en care !- dea !ea$a de "ntreaga gro#& e a ! tua* e B >ar&ey a $ur t de n c cte&a ore, ar $on!trul !ta, pe care-l t $ cu to* & no&at de $oartea lu , !t !lo(od a c pune la cale &reo nou cr $. V ct $a !e afla pro(a( l "n acea!t "ncpere. Ce fel de oa$en !unte$B Sunte$ oare n te prot , n te c n c , !au n te gropar B Sau te po$enet c "n! c & l #a* a noa!tr e att de ra* onal !t, "nct a$ f "n !tare !-l pr & $ cu ! $pat e ch ar pe-un uc gaB /&ea dreptate =orton. =on!trul !ta nu- un an $al, c un d a&ol, &en t d n fundul adulu ace!te planete u tate: 9 Nu $a f att de $elodra$at c, " !pu!e S edel. /nal #a du$ tale poart a$prenta unu de#ech l (ru p! h c. Nu !unte$ n c gropar , n c c n c . Sunte$ n te oa$en de t n* &re$ !-l !tud e$ pe $otanul !ta. /cu$, cnd "l (nu $, $ "ndo e!c c ar $a putea !-l "ncol*ea!c pe care&a d ntre no . N-ar a&ea n c o an!. )n a(!en*a lu =orton, a pune la &ot che!t unea, adaug S edel, rot ndu- pr & rea. Sunt "n a!ent $entul tuturorB 9 Nu "n al $eu, S edel, !pu!e S$ th. C , cu$ p! hologul "l pr &ea cu gura c!cat, S$ th cont nu5 9 )n acele $o$ente de pan c de #pceal, n $en nu pare ! f o(!er&at c rad a* a !lo(o# t de ;ent nu -a fcut n c un ru $otanulu , de l-a n $er t "n $oalele capulu . S edel " pl $( de la S$ th la Corl pr & rea u $ t, apo "l "ntre(a pe S$ th5 9 0t ! gur c l-a n $er tB Totul !-a petrecut att de fulgertor, cu$ ! ngur a !pu!: V#nd c $otanul n-a p* t n $ c, $ -a$ "nch pu t c ;ent a tra! pe altur . 9 Sunt ! gur c l-a n $er t drept "n cap, # !e S$ th. 1 rete, un fa#er nu poate o$or" pe loc n c $car un o$, dar "l poate rn . =otanul nu pare ! f e rn t, n c $car nu tre$ur. Nu pret nd c- o do&ad concludent, dar a&nd "n &edere "ndo el le noa!tre7 S edel r$a!e de!cu$pn t o cl p, apo !pu!e5 9 4oate c p elea "l ferete de cldur de energ e. 9 4oate. ,ar, a&nd "n &edere ncert tud nea "n care ne afl$, cred c-ar tre(u !- cere$ lu =orton !-l "nch d "ntr-o cuc. S edel " "ncrunta !prncenele a "ndo ala. 9 /!ta- o propunere $a re#ona( l, S$ th, ro!t ;ent. 9 ,ec , te-a declara $ul*u$ t, ;ent, dac l-a$ "nch de "ntr-o cucB ;ent r$a!e pe gndur o cl p, apo r!pun!e, cu o und de regret5 9 ,a. ,ac n te pere* de $ croo*el, gro de patru degete, nu &or #(ut !-l re* n, "n!ea$n c- pute$ da pe $n "ntreaga na&. 8ro!&enor, care r$!e!e "n fundul "ncper , nu !e a$e!tec "n d !cu* e. )n raportul lu ctre =orton, el re!p n!e!e deea de a-l &r" pe $on!tru "ntr-o cuc, deoarece $ecan !$ul de "nch dere al ace!te a !e prea prea frag l. S edel $er!e la un & deoco$un cator $ural &or( "n oapt cu c ne&a, apo !e "ntoar!e. 9 , rectorul e de acord !-l "nch de$ pe $otan "ntr-o cuc, fr a recurge la & olen*. )n ca# contrar, ne !ftu ete !-l "nch de$ "n or ce "ncpere !-ar n $er ! ntre. Ce prere a&e* B 9 )n cuc: Str gar "ntr-un gla! &reo dou#ec de oa$en . 8ro!&enor atepta ! !e fac l n te, apo !pu!e5 9 Scoate* -l afar la noapte. N-o ! !e deprte#e de na&7 Ce lal* n c nu-l (gar "n !ea$F doar ;ent " r!pun!e cu o $utr acr5 9 Nu prea t ce &re , a$ $pre! a. )nt , " !al&e# & a*a, pe ur$ recunot cper culo!. 9 C -a !al&at ! ngur & a*a, repl c 8ro!&enor pe un ton !ec.

9 )l &o$ "nch de "ntr-o cuc, !pu!e ;ent, "ntorcndu- !patele. 0 ! ngurul loc care !e potr &ete unu uc ga. 9 /cu$, c ne-a$ hotrt, cu$ &o$ procedaB )l !cod S edel. 9 D ne* neaprat !-l "nch de* "ntr-o cucB )ntre( 8ro!&enor. Nepr $ nd n c un r!pun! . de altfel n c nu !e atepta !-l pr $ea!c . "na nta !pre $on!tru - at n!e captul celu $a aprop at tentacul. /ce!ta !e retract uor, dar 8ro!&enor "nt n!e o $na -l apuc #dra&n, artnd cu cealalt !pre u. =on!trul o& o cl p, apo !tr(tu "n tcere !ala. 9 /cu$ tre(u e ! ne ! ncron #$ prec ! $ cr le, # !e 8ro!&enor. 8ata: 4e!te un $ nut, Corl "l ur$ doc l pe 8ro!&enor "ntr-o "ncpere ptrat, cu pere* $etal c , care a&ea "nc o u drept "n fa*a cele pe unde ntra!er. 8ro!&enor e pe ua acea!ta, dar cnd Corl ddu !-l ur$e#e, u!a !e "nch !e "n na!F "n aceea cl p, au# un cl nchet $etal c "napo a lu 5 !e "nch !e!e cealalt u. Cnd "n*ele!e c fu!e!e atra! "ntr-o capcan, Corl !e !ch $ono! de ur, dar nu- trda pr n n $ c fur a. ) ddea !ea$a c reac* ona altfel acu$ dect reac* ona!e "n a!cen!orul acela. Vre$e de !ute de an , a&u!e!e o ! ngur preocupare . hrana. /cu$ !e tre#eau "n cre erul lu $ $ de a$ nt r . Trupul lu a!cundea puter pe care "nceta!e de $ult ! le folo!ea!c. 4e $!ur ce- a$ ntea de ele, !e gndea la po! ( l t* le de a le folo! "n actuala ! tua* e. Se l! pe la(ele putern ce, dar $ld oa!e, d n !pate !ond cu per de pe urech "ncrctura de electr c tate a $ed ulu a$( ant. /po !e lung pe podea. 6ch lu a&eau o luc re d !pre*u toare. @,o( toc :A parc-ar f !pu!. Cu &reo or $a tr# u, au# cu$ un o$ . era S$ th . u$(la la un $ecan !$ d n ta&anul cut . Corl !r "n p c oare, !per at5 de (un !ea$ c- !u(e!t $a!e pe oa$en acet a, care acu$ a&eau !-l o$oare. Spera!e c- &or l!a de!tul t $p ca !- poat pune "n apl care planul. 4r $e%d a "l #pc !e. ,ar cnd ! $* deodat n te rad a* , $ult !u( !pectrul & # ( l t* , "ntreg ! !te$ul ner&o! !e "ncord "n fa*a pr $e%d e . Trecur $a $ulte !ecunde pn !- dea !ea$a ce !e "nt$pla5 c ne&a " !cana nter orul corpulu . ,up un t $p, o$ul plec. Curnd dup aceea, Corl au# #go$otele unor oa$en care tre(lu au ce&a $a departe. 3go$otele a!tea !e !t n!er treptat. Corl atepta r(dtor ! !e fac l n te. 6d n oar, "na nte de a f a%un! relat & ne$ur tor , corl o( nu au e ! doar$ noaptea . " adu!e!e a$ nte de ace!t o( ce pr & ndu- pe oa$en care $o* au "n ( (l otec. +n #go$ot !tru a totu 5 pa a do oa$en cont nuau ! r!une "n l n tea care "n&lu !e na&a. 4a treceau $ereu pr n fata cut , !e deprtau pu* n, apo !e "ntorceau. , n pcate, pa#n c $ergeau !eparat. )nt trecea unul d ntre e , ar cellalt "l ur$, la o d !tan* de &reo #ece $etr . Corl " l! ! treac de $a $ulte or . ,e f ecare dat calcula ca$ ct t $p le tre(u a ca ! !tr(at d !tan*a aceea. )n cele d n ur$ !e l$ur . ,e data acea!ta, "n cl pa cnd ce do !e deprtar de ua Corl " acord organele de ! $* la o frec&en* $ult !uper oar cele a & (ra* lor o$enet . 4ul!a* le & olente ale p le ato$ ce d n !ala $otoarelor " #gudu r ! !te$ul ner&o!. 8eneratoarele " $ur$urar $nul energ e lor pure. Corl ! $* flu2ul care trecea pr n ca(lur le d n pere* pr n "ncu etoarea u . )ncordndu- trupul, !e !trdu d n r!puter ! do$ ne acea!t furtun de energ e. ,eodat, per de pe urech " & (rar "n r t$ul e . /u# atunc un #ngn t $etal c. /t ngnd uor ua cu unul d n tentaculele !ale, Corl o de!ch !e e pe cor dor. 6 cl p !e ! $* npd t de un $en! d !pre*, gnd ndu-!e la f n*ele acelea !tup de care cute#a!er !- pun $ ntea cu un corl ,ar "n cl pa ur$toare " a$ nt c nu era ! ngurul corl de pe acea!t planet. 0ra un gnd pe ct de neateptat, pe att de !tran u.

Cc " ur!e pe ce lal* corl lupta!e fr $ l "$potr &a lor. ?ar acu$, &edea "n pu* n care $a r$!e!er "n & a* n te rude aprop ate. ,ac ar f a&ut rga#ul ! !e "n$ul*ea!c, n $en . cu att $a pu* n acet oa$en . nu l !ar $a f putut "$potr & . 8nd ndu-!e la acea!t po! ( l tate, !e ! $* cople t de propr le- l $ te de ! ngurtatea lu . era ! ngur contra o $ e "n acea!t lupt pentru cucer rea gala2 e . )ntreg +n &er!ul prea cface !e$n cu och !telelor !ale, a**ndu- a$( * a lco$ a ne$!urat. ,ac ddea gre acu$, nu &a $a a&ea n c odat o alt oca# e. )ntr-o lu$e fr hrana, nu putea !pera ! de#lege ta na cltor lor !pa* ale. N c $car con!tructor oraulu nu fu!e!er "n !tare ! !e de!pr nd de planeta lor. ,up ce trecu pr ntr-o !al $are, Corl !e po$en pe un alt cor dor, "n fa*a u pr $ulu d ntre dor$ toare. +a era "ncu ata cu un $ecan !$ electr c, dar #(ut !-o de!ch d fr #go$ot. Eepe# ndu-!e "nuntru, !f e gtle%ul o$ulu care dor$ea "n pat. Capul ace!tu a "ncepu ! !e #(at, dar trupul tre!r o dat "n*epen . ,e a$e* t de eflu& le dulu , Corl !e ! l !- &ad de dru$. Capte dor$ toare . apte & ct $e. /po !e "ntoar!e, fr #go$ot, "n cuca lu "nch !e ua. ) calcula!e cu o re$arca( l prec # e $ cr le. Cnd ce do pa#n c a%un!er la ua lu , aruncar o pr & re pe d !play-ul ca$ere & deo de !upra&eghere $er!er $a departe. /tunc Corl porn "n cea de-a doua e2ped * e , "n cte&a $ nute, reu ! treac pr n alte patru dor$ toare. ?ntr apo "ntr-un dor$ tor "n care !e aflau dou#ec patru de oa$en . 4n acu$ lucra!e repede, ca ! !e poat "ntoarce "n t $p ut l "n cuca lu . 4o! ( l tatea de a uc de at* a oa$en deodat "l #pcea. )n decur! de pe!te o $ e de an , n $ c !e toate for$ele de & a*a pe care putu!e ! pun gheara. ,ar ch ar la "nceputul acele per oade, nu #(ut !e ! capture#e $a $ult de o & etate pe !pt$n. Toc$a de aceea, n c nu ! $* !e ne&o a ! !e !tpnea!c. ?ntr, aadar, "n dor$ torul acela -l !tr(tu cu pa de fel n, ar &oluptatea de a uc de nu-l pr! dect "n cl pa cnd nu $a r$a!e "n "ncpere n c un o$ & u. Corl " ddu atunc !ea$a c #(o& !e prea $ult !e !per e de greeala fcut. 4lnu !e !- o$oare "ntr-o ! ngur noapte pe to* oa$en d n na&, calculndu- cu prec # e atacur le, "n aa fel "nct ! !e poat "ntoarce dup f ecare atac "n cuca lu , pentru ca pa#n c !-l &ad cnd treceau peacolo. /cu$, "n!, nu $a putea !pera ! pun !tpn re pe na&a "ntr-o ! ngur noapte. Corl !e !trdu !- adune gndur le. 1r !- $a pe!e de #go$otul pe care-l fcea, e "n fug pe cor dor, de !e atepta ! f e "nt$p nat cu %etur de rad a* prea putern ce pentru a le putea neutral #a. Ce do pa#n c !tteau pe cor dor, unul lng altul. 0ra l $pede c de!coper !er ua de!ch !, cc " r d car ! $ultan pr & r le "ncre$en r la &ederea ghearelor tentaculelor ace!tu $on!tru feroce, cu och !cprnd de ur. +nul d ntre e " "nt n!e $na !pre ar$, dar era prea tr# u. Cellalt, care prea paral #at de !pa $, !coa!e un * pt !tr dent, al cru ecou lugu(ru, repetat de pere* !onor a cor doarelor, " tre# pe to* ce afla* la (ordul na&e . D ptul ace!ta !e p erdu "ntr-un fel de glg t "ngro# tor, cnd Corl a#&rl cada&rele celor do pa#n c toc$a "n cellalt capt al cor dorulu . Nu &o a ca ace!te cada&re ! f e g! te "n aprop erea cut !ale. 0ra ! ngura lu an!. 3gudu t pn "n !trfundur , cont ent de enor$a greeal pe care o !&r !e, ncapa( l !- adune gndur le, Corl !e "ntoar!e "n te$n *a lu , a cre ua !e "nch !e cu un cl nchet $etal c. 4r n "ncu etoarea electr c "ncepu d n nou ! c rcule curentul. Corl !e fcu ghe$, ca cu$ ar f dor$ t, cc au# !e #go$ot de pa gla!ur a**ate. ,e cu och "nch , " ddu !ea$a c c ne&a "l pr &ea pr n d !play-ul ca$ere de !upra&eghere. Ct a "n! c $o$entul cr t c a&ea ! & n a( a dup de!coper rea cada&relor. Corl !e pregt aadar pentru cea $a $are (tl e d n & a*a lu .

9 S e&er e $ort: 02cla$ =orton. Ce-o ! ne face$ fr S e&erB C BrecHenr dge: C Coulter: C 7 0 ce&a "ngro# tor: 8ro!&enor nu #(utea ! "na nte#e pr n cor dorul "n*e!at de oa$en . ,e dou or "ncerca!e !- fac loc, dar de f ecare dat fu!e!e "$p n! "napo de n te oa$en care n c $car nu- "ntor!e!er capetele ca !-l pr &ea!c. 8ro!&enor !e l! pgu(a. ,eodat, au# d n nou gla!ul d rectorulu 5 9 ,ac &reunul d ntre &o are &reo dee, !-o !pun: 9 ,e$en* !pa* al: 3 !e c ne&a. ?deea a!ta "l ener&a pe 8ro!&enor. 0ra o no* une a(!urd care cont nua ! c rcule de atta a$ar de an , de cnd "ncepu!er cltor le !pa* ale. 1aptul c un oa$en " p erdu!er $ n* le "n co!$o!, d n pr c na ! ngurt* , a fr c a ten! un ner&oa!e, nu "n!e$na c !ufer !er de o (oal !pec al. 6 cltor e "ndelungat, cu$ era acea!ta, $pl ca anu$ te r !cur e$o* onale . de altfel, 8ro!&enor !e afla la (ordul na&e , pr ntre altele, d n pr c na a!ta . dar de!pre o ne(un e cau#at de ! ngurtate nu putea f &or(a "n ca#ul de fat. =orton o& a. 0ra l $pede c deea !e prea lu fr no $. Nu era "n! $o$entul ! !e poarte d !cu* !u(t le. 6a$en acet a erau !per a* ner&o . 4entru a- l n t , tre(u a ! l !e dea cert tud nea c &or f luate toate $!ur le nece!are. Toc$a "n a!tfel de $o$ente un conductor de e2ped * al* re!pon!a( l " p erdu!er pentru totdeauna "ncrederea !u(altern lor lor. 8ro!&enor a&u $pre! a c la o a!e$enea e&entual tate !e gndea =orton, cc " cntr cu gr % cu& ntele cnd &or( d n nou5 9 /$ pre&#ut o a!tfel de po! ( l tate. ,octorul 0ggert a! !ten* ! &or !upune "ntreg per!onalul unu e2a$en $ed cal. ,eoca$dat e2a$ nea# cada&rele. 6 &oce putern c, de (ar ton, r!un aproape de urechea lu 8ro!&enor5 9 ?at-$, =orton: Spune-le ace!tor oa$en !-$ fac loc: 8ro!&enor "ntoar!e capul -l recuno!cu pe doctorul 0ggert. 6a$en !e adu!er la o parte, pentru a-l l!a ! treac. 0ggert p pr ntre e , ar 8ro!&enor "l ur$, fr o& re5 aa cu$ !e atepta!e, to* "l luar drept un a! !tent al doctorulu . Cnd a%un!er "n fa*a lu =orton, 0ggert " !pu!e5 9 V-a$ au# t, do$nule d rector, & pot a! gura de pe acu$ c pote#a une de$ente !pa* ale e!te e2clu!. 8tle%ur le & ct $elor au fo!t #dro( te de o for* egal cu aceea a #ece oa$en . C n-au a&ut n c $car rga#ul ! !tr ge. ,octorul tcu o cl p, apo "ntre(5 9 Ce- cu $otanul no!tru, do$nule d rectorB 9 =otanul e "n cuca lu , doctore, " r!pun!e =orton, !cuturnd d n cap. Se pl $( de colo pn colo. / dor c e2per* !-$ !pun dac-l pute$ (nu !au nu. Cuca aceea a fo!t conceput pentru n te an $ale de patru-c nc or $a $ar dect $otanul no!tru. Nu-$ & ne a crede c el ar putea f & no&at de $oartea oa$en lor notr , dac nu cu$&a !tpnete o t n* pe care no na$ f capa( l n c $car ! ne-o $ag n$. 9 =orton, !e a$e!tec "n &or( S$ th, a&e$ acu$ de!tule do&e# , "$ pare ru c tre(u e ! * -o !pun . doar t ( ne c a f preferat ca $otanul ! r$n "n & a* . dar a$ "ncercat !-l !cane#, cu !canerul telefluore!cent, n c o $ag ne nu !-a $pr $at pe "nreg !trare. /du-* a$ nte ce !punea 8ourlay. =on!trul !ta pare capa( l ! recep* one#e ! e$ t & (ra* pe or ce lung $e de und. /cu$, dup cele ce !-au "nt$plat, e clar c n c o energ e nu-l poate do(or" . a$ nt * -& ce-a fcut cu ar$a lu ;ent, parc-ar f fo!t o %ucr e: 9 Ce fel de $on!tru a&e$ la (ordB 02cla$ c ne&a. 4 , dac- "n !tare ! capte#e energ a !-o tran!$ t pe or ce lung $e de und, atunc n $ c nu-l $a poate opr ! ne o$oare pe to* :

9 /r f fcut-o de $ult dac ar f fo!t n& nc ( l, repl c =orton. C porn cu pa hotr* !pre ta(loul de co$and de dea!upra u . 9 Nu de!ch de ua: 8e$u ;ent, punnd $na pe ar$. 9 N-o de!ch d, dar dac a ap!a pe (utonul ace!ta, un curent electr c ar !tr(ate pardo!eala l-ar electrocuta pe cel d nuntru. 0 un d !po# t & pe care l-a$ n!talat, d n !p r t de pre&edere, "n toate cut le de pe na&. C =orton ap! pe (utonul acelu d !po# t &. 6 flacr al(a!tr *n d n ta(loul $etal c cte&a ! guran*e !e "nnegr r. =orton "nt n!e $na !coa!e la &edere una d ntre ele. 9 0 c udat, # !e el clt nnd d n cap. )n $od nor$al, ! guran*ele a!tea nar f tre(u t ! !ar. /cu$, nu pute$ n c $car ! pr & $ "nuntru. V deoca$er de !upra&eghere a fo!t d !tru!: 9 ,ac a fo!t "n !tare ! de!ch d ua, !pu!e S$ th, "n!ea$n c a calculat toate r !cur le po! ( le c era pregt t ! fac fa* per colulu de electrocutare. 9 /!ta do&edete totu c- &ulnera( l la energ le noa!tre, repl c =orton pe un ton !u$(ru. /lt$ nter nu !-ar f o!ten t ! le fac nofen! &e. 0!en* alul e!te c-l * ne$ "nch ! "napo a unu perete gro!, fcut d n cel $a re# !tent $etal. )n cel $a ru ca#, pute$ ! de!ch de$ ua !-l a$en n*$ cu un (la!ter. ,ar ! "ncerca$ $a "nt !-l neutral #$ cu rad a* telefluore!cente. , n nter orul cut !e au# un #go$ot care-l fcu ! a$u*ea!c5 !-ar f # ! c un trup $a! & !e pr(u !e !u( unul d n pere* . 3go$otul ace!ta fu ur$at de n te (ufn tur ca acelea ale unor o( ecte care-ar f c#ut pe podea. 9 0 clar c ne-a gh c t gndur le: 02cla$ S$ th. 4un r$ag c $otanul nu prea !e ! $te "n largul lu acolo. C - d !ea$a c-a fcut o pro!t e "ntorcndu-!e "n cuc. 6a$en nu $a erau att de "ncorda* F un d ntre e #$( r, ar c* &a #(ucn r ch ar "ntr-un r! ner&o! la au#ul &or(elor lu S$ th. 8ro!&enor, "n!, era de!cu$pn t. Nu- plcu!er #go$otele acelea. /u#ul e cel $a "neltor d ntre ! $*ur . 0ra $po! ( l !-* da !ea$a ce !e "nt$pla "n cuc. ,eodat au# &ocea lu 4ennon!, $ecan cul-ef5 9 Ceea ce a dor eu ! t u e!te de ce nd catorul telefluor$etrulu a fluctuat cu o a$pl tud ne aa de $are "n $o$entul cnd $on!trul a fcut #go$otele aceleaB = "ntre( ce !-o f "nt$platB /tt pe cor dor ct "n cuca !e fcu l n te. ,eodat "n !patele lu S$ th !e au# o $ care5 cp tanul 'eeth do of *er "n un for$e $ l tare apru!er pe cor dor. Cp tanul, un (r(at &o n c, "n &r!ta de &reo c nc #ec de an , !pu!e5 9 Vo prelua co$anda "n ace!t !ector. )ntre !a&an* pare ! !e f "nc n! o d !put, dac !l o$oare !au nu pe $on!trul d n cuca . aa- B 9 , !puta a luat !fr t, " r!pun!e =orton. /cu$ !unte$ cu to* de prere c $on!trul tre(u e rpu!. 9 Toc$a ace!ta era ord nul pe care $ pregtea$ !-l dau eu, # !e cp tanul. Con! der c !ecur tatea na&e e "n per col e!te de dator a $ea ! o apr. 1ace* loc: ,a* -& "napo : /dug el pe un ton porunc tor. ) tre(u r $ulte $ nute pn ! dega%e#e cor dorul. 8ro!&enor era $ul*u$ t de nter&en* a cp tanulu . ,ac $on!trul ar f e t d n cuc -ar f g! t pe oa$en ace a "$(ul# * "n fa*a u , ar f putut ! dea a$a-n e , o$orndu- !au !ch lod ndu- pe $ul* . N c acu$ per colul nu trecu!e cu totul, dar era nco$para( l $a $ c. 9 Ce c udat: 02cla$ c ne&a. 4arc !-ar f $ cat na&a:

8ro!&enor a&u!e!e aceea !en#a* e5 !-ar f # ! c c ne&a &er f ca po# * a na&e . /cea!ta & (r o cl p, "na nte de a re&en la po# * a nor$al. 9 4ennon!, c ne- "n !ala $otoarelorB )ntre( cp tanul 'eeth, pe un ton t o!. 9 /! !tentul $eu a%utoarele !ale, r!pun!e $ecan cul-ef, al( ca &arul. Nu &d cu$ ar f putut e !7 S $* r o #gudu tur putern c, ar na&a !e r!uc "ntr-o rn pru ! !e r!toarne. 8ro!&enor !e po$en trnt t pe podea. E$a!e o cl p loculu , parc a$e* t de #( tur, apo !pa $a "l fcu !- recapete cunot n*a. ) &#u pe ce lal* "nt n pe %o! "n %urul lu . +n ge$eau de durere. =orton !tr g un ord n, pe care 8ro!&enor nu-l putu "n*elege. Cp tanul 'eeth !e r d c "n p c oare "ncepu ! "n%ure5 9 C ne dracuI a pu! "n func* une reactoareleB )ntre t $p, na&a cont nua !- accelere#e & te#a5 acea!ta a%un!e!e acu$ de c nc !au poate ch ar de a!e or $a $are dect for*a gra& ta* e . 8ro!&enor !r "n p c oare , repe# ndu-!e la cel $a aprop at & deoco$un cator, "ncerc ! ntre "n contact cu !ala $otoarelor, de nu !e atepta ca aparatul ! func* one#e. )n !patele lu , c ne&a !co!e!e un gea$t "n(u t. 8ro!&enor !e "ntoar!e, perple2. =orton, care pr &ea pe!te u$rul lu , e2cla$5 9 0 $on!trul: )n !ala $a n lor: ?ar na&a a porn t cu no "n !pa* u: )n t $p ce =orton &or(ea, ecranul & deoco$un catorulu !e "ntuneca. Na&a " $rea cont nuu & te#a. 8ro!&enor !tr(tu ontc-ontc !alonul cel $are a%un!e "ntr-un alt cor dor. ) a$ nt !e c &#u!e cnd&a acolo o $aga# e de co!tu$e !pa* ale. ,ar cp tanul 'eeth -o lu "na nte , !co*nd d n $aga# e un co!tu$, !e &r" nu$a dect "n el. Cnd 8ro!&enor a%un!e "n fa*a lu , cp tanul toc$a " "nche a co!tu$ul - act &a d !po# t &ul de ant accelera* e. Cp tanul "l a%uta pe 8ro!&enor ! !e &re el "ntr-un co!tu$. )ntre t $p, al* oa$en " fcu!er apar * a pe cor dor. )n cte&a $ nute $aga# a fu gol t, ar oa$en co(orr cu un eta% $a %o!, pentru a cuta alte co!tu$e. /cu$, #ec de oa$en d n ech pa% erau gata ! !e pun pe trea(. Cp tanul 'eeth d !pru!e. Ct de!pre 8ro!&enor, !e gr( ! !e "ntoarc la cuc, t nd ( ne ce anu$e a&ea de fcut. +n grup de !a&an* !e !trn!e!e "n fa*a u , care prea ! f fo!t de!ch ! cu cte&a cl pe $a "na nte. 8ro!&enor pr & pe!te u$er lor &#u "n peretele d n fundul cut o gaur enor$, pr n care ar f putut trece uor c nc oa$en deodat. =etalul prea "ndo t t at "n $ulte locur . ,e!ch #tura ddea !pre un alt cor dor. 9 N-a f cre#ut c aa ce&a e cu put n*, $ur$ur 4ennon! pr n ca!ca de!fcut a co!tu$ulu !u !pa* al. N c $car (aro!ul no!tru greu de #ece tone n-ar f "n !tare ! gurea!c d ntr-o ! ngur lo& tur un perete de $ croo*el gro! de patru degete. ,a, a$ au# t o ! ngur #( tur. ,e# ntegratorulu ato$ c -ar tre(u cel pu* n un $ nut ca ! fac o a!e$enea trea(a, dar atunc "ntreaga #on ar r$ne rad oact & t $p de $a $ulte !pt$n . S t , =orton, c a&e$ de-a face cu-o f n* !upranatural: , rectorul nu- r!pun!e. 8ro!&enor &#u c S$ th e2a$ na gaura d n perete. 9 Bare$ de n-ar f $ur t BrecHenr dge: 6ft ( ologul. Nu$a un $etalurg !t ne-ar putea e2pl ca ace!t feno$en. 4r & * : C at n!e $arg nea #dren*u t a $etalulu . 6 (uc* c " r$a!e "ntre degete o cl p, apo !e fr$ * c#u ca un nor or de praf pe podea. 9 = pr cep pu* n la $etalurg e, !pu!e 8ro!&enor, "na ntnd !pre S$ th. 6a$en " fcur loc ! treac. 9 0t unul d ntre a! !ten* lu BrecHB )l "ntre( ( ologul, aruncndu- o pr & re "ncruntat.

4refcndu-!e c nu-l aude, 8ro!&enor !e aplec - pl $( degetele "$(rcate "n $nua co!tu$ulu !pa* al pr n $or$anul de !fr$tur $etal ce de pe podea. 9 Nu- n c un $ racol, # !e el, r d cndu-!e repede. ,up cu$ t * , cut le a!tea !unt fcute d ntr-un al a% electro$agnet c, la care !e adaug, de o( ce , o pul(ere $etal c foarte f n. =on!trul -a folo! t puter le e2traord nare pentru a de# ntegra part culele co$ponente ale al a%ulu . /!ta e2pl c &ar a* le telefluor$etrulu o(!er&ate de do$nul 4ennon!. =on!trul a folo! t energ a, trupul lu %ucnd rolul de tran!for$ator, pentru a dr$a peretele, apo a e t pe cor dor a co(ort "n !ala $otoarelor. 8ro!&enor era u $ t c ce lal* nu-l "ntrerup!e!er5 era l $pede c-l luau drept un a! !tent al rpo!atulu BrecHenr dge. /!e$enea confu# erau f ret la (ordul une na&e att de $ar , a cre oa$en nu a&u!e!er "nc rga#ul de a- cunoate pe to* tehn c en de rang nfer or. ;ent !e adre!a d rectorulu , pe un ton cal$5 9 ,eoca$dat, a&e$ de "nfruntat un $on!tru neo( nu t, care a pu! !tpn re pe na&, controlnd !ala $otoarelor energ le e aproape nel $ tate, precu$ partea cea $a $portant a atel erelor. 8ro!&enor putu c t !pa $a #ugr& ta pe fe*ele oa$en lor la au#ul ace!tor &or(e, care nu fceau dect ! de!cr e ! tua* a de fapt. +nul d ntre of *er !pu!e totu 5 9 ,o$nul ;ent greete. =on!trul nu a pu! co$plet !tpn re pe !ala $otoarelor. Ne $a r$ne puntea de co$and, care d r %ea# func* onarea "ntreg na&e. ,u$nea&oa!tr, do$n lor, poate c nu cunoate* e2act !tructura ! !te$elor noa!tre de propul! e. 0& dent, $on!trul ar putea pn la ur$ ! ne #ole#e, dar "n cl pa de fa* !unte$ "n $!ur ! (loc$ toate co$en# le care !e fac d n !ala $otoarelor. 9 4entru ,u$ne#eu, e2cla$ c ne&a, de ce n-a* "ntrerupt al $entarea cu energ e, "n loc ! &ra* o $ e de oa$en "n co!tu$e !pa* aleB 9 Cp tanul 'eeth, r!pun!e of *erul, e!te de prere c !unte$ $a "n ! guran* "n nter orul c$pulu de for* d n ace!te co!tu$e. 0 pro(a( l c $on!trul n-a $a fo!t n c odat !upu! une accelera* att de $ar ar f pcat ! p erde$, "ntr-un $o$ent de pan c, ace!t a&anta%, ca altele. 9 Care alteleB 9 Cred c pot r!punde la "ntre(area a!ta, nter&en =orton. +n a&anta% e!te faptul c t $ anu$ te lucrur de!pre $on!tru. /cu$ a &rea !-l !upune$ unu te!t. 1 (un, adug el adre!ndu- -!e of *erulu , roag-l pe cp tanul 'eeth ! ne per$ t o $ c e2per en*. 9 Cred c ar f $a ( ne ! -o cere* per!onal, repl c of *erul. 4ute* lua legtura cu el pr n & deoco$un cator. Cp tanul !e afla pe puntea de co$and. =orton !e "ntoar!e pe!te cte&a $ nute. 9 4ennon!, !pu!e el, cp tanul 'eeth "* ordon ! conduc e2per en*, "n cal tate de of *er de ef al !l $otoarelor. 8ro!&enor a&u $pre! a c de!luete o und de ener&are "n gla!ul d rectorulu . Cp tanul nu glu$ !e de! gur cnd !pu!e!e c pre a conducerea na&e . 'a (ordul ace!te a !e repeta &echea po&e!te. ,e forur le de conducere a&u!e!er gr % ! del $ te#e ct $a prec ! !ferele de nfluen* ale autor t* lor c & le $ l tare, ele nu putu!er, f rete, ! pre&ad totul. )n ult $ n!tan*, foarte $ulte dep ndeau de per!onal tatea oa$en lor. 4n "n pre#ent, of *er $e$(r ech pa%ulu , care erau, to* , $ l tar , " fcu!er cont nc o! dator a, !u(ordonndu-!e *elur lor e2ped * e . Totu , d n e2per en*a altor na&e, gu&ernul tr!e!e conclu# a c $ l tar nu au o prere prea (un de!pre oa$en de t n*F ar o!t l tatea lor fa* de acet a !e $an fe!t de!ch ! toc$a "n a!e$enea $o$ente cr t ce, cu$ era cel pr n care trecea acu$ na&a Space Beagle.

)n real tate, nu e2 !ta n c un $ot & pentru c =orton ! nu f e l!at ! conduc per!onal e2per en*a pe care o propu!e!e. 9 ,o$nule d rector, " !pu!e 4ennon!, n-o ! a&e* rga#ul !-$ e2pl ca* totul "n a$nunt. Cont nua* ! da* ord ne: ?ar dac nu &o f de acord cu &reunul d ntre ele, &o$ $a d !cuta. 0ra un fel elegant de a- recunoate autor tatea. Ca $ecan c-!ef, 4ennon! era el "n!u un o$ de t n*. =orton !e gr( !-l a!culte. 9 ,o$nule 4ennon!, ro!t el pe un ton $per o!, tr $ te cte c nc tehn c en la f ecare d ntre cele patru ntrr ale !l $otoarelor: 0u &o lua co$anda unu a d n ace!te grupur . ;ent, du$neata &e lua co$anda celu de-al do lea grup: ,u$neata, S$ th, &e conduce al tre lea grup: ?ar du$neata, 4ennon!, "l &e conduce pe al patrulea. Vo$ folo! tunur le ter$orad ante $o( le, cu a%utorul crora &o$ de# ntegra u le . a$ (gat de !ea$ c !unt, toate, "nch !e. =on!trul !-a "ncu at "nuntru. ,u$neata, Selen!H , te &e duce pe puntea de co$and &e deconecta toate ! !te$ele, cu e2cep* a reactoarelor, pe care le &e racorda la panoul central. )nc ce&a5 nu frna* & te#a na&e , !-a "n*ele!B 9 ,a, do$nule: ) r!pun!e p lotul porn pe cor dor. =orton " !tr g d n ur$5 9 Eaportea#-$ pr n & deoco$un cator dac &reunul d ntre ! !te$e "ncepe ! func* one#e d n nou: 6a$en ale pentru a- a%uta pe ef celor patru grupur fceau, to* , parte d n @garn #oanaA na&e . 8ro!&enor $er!e, "$preun cu al* c* &a, la o d !tan* de &reo dou !ute de p c oare, pentru a ur$r de acolo de!furarea opera* un lor. 4r & nd ecranele de protec* e tunur le $o( le adu!e de $ l tar , a&u !en#a* a pen ( l c &a a! !ta la un de#a!tru. /prec a de! gur $portan*a ataculu ce !e pregtea, " $ag n ch ar ca ace!ta ar putea f "ncununat de !ucce!, dar " !punea c !ucce!ul dep ndea de prec # a lo& tur . 4entru $o$ent, n $ c nu era pre& # ( l. /tacul era conceput pe (a#a unu &ech , foarte &ech ! !te$ de organ #are a oa$en lor a cunot n*elor lor. 8ro!&enor era r tat $a ale! de faptul c tre(u a ! a! !te pa! & la acea!t opera* une, pe care o putea, cel $ult, cr t ca. /u# deodat gla!ul lu =orton pe re*eaua pr nc pal5 9 /a cu$ &-a$ $a !pu!, e &or(a de o e2per en*. 0a are la (a#a pre!upunerea c $on!trul n-a a&ut "nc rga#ul ! fac ra&ag "n !ala $otoarelor. Tre(u e ! prof t$ de oca# e, pentru a-l captura, "na nte ca $on!trul ! poat trece el "n!u la atac. ,ar, "n afar de acea!t po! ( l tate de a-l n $ c $ed at, $-a$ $a gnd t la o !olu* e. ?at de!pre ce e &or(a5 u le ace!tea !unt concepute pentru a putea re# !ta la e2plo# putern ce, aa c &or trece pe pu* n c nc !pre#ece $ nute pn ! cede#e la ter$orad a* . )n ace!t t $p, $on!trul nu &a putea face n $ c. Selen!H e pe punctul de a t a al $entarea cu energ e. ) $a r$n, f rete, reactoarele, dar, dup prerea $ea, $on!trul nu- "n !tare ! le ac* one#e. 4e!te cte&a $ nute &e* "n*elege ce &reau ! !pun7 !per c &e* "n*elege. 8ata, Selen!H B 9 8ata. 9 /tunc , "ntrerupe al $entarea: Cor dorul fu "n&lu t (ru!c de "ntuner c . de fapt nu nu$a cor dorul, c "ntreaga na&, dup cu$ prea ( ne t a 8ro!&enor. /ce!ta " apr n!e $ n pro ectorul ataat de co!tu$ul lu !pa* al. Ce lal* fcur la fel. 1e*ele lor preau l & de "ncordate "n lu$ na pro ectoarelor. 9 1oc:

6rd nul lu =orton r!una cu putere "n & deoco$un cator. Tunur le ter$orad ante "ncepur ! dudu e. Cldura pe care-o produceau era de or g ne ato$ c, de nu de natur ato$ c. 0a !e re&r!a a!upra $etalulu dur al u . 8ro!&enor &#u pr $ !trop a $etalulu ce "ncepea ! !e topea!c. /l* !trop l !e adugar, for$nd u&oa e de $etal l ch d. 0cranul tran!parent "ncepu ! !e tul(ure, "nct era d n ce "n ce $a greu ! &e# ce !e "nt$pla la u. ,eodat, 8ro!&enor de!lu ca pr ntr-o cea* o lu$ n ncande!cent . era ua: 1ocul ace!ta drce!c !trlucea d n ce "n ce $a nten!, pe $!ur ce ar *a tunur lor $ !tu a $etalul. ,up un t $p !e au# &ocea lu =orton, o &oce ca$ rgu t5 9 Selen!H : 9 )nc n $ c, efule: 9 Totu , o f fcnd ce&a, !pu!e =orton "n oapt. Nu-$ pot "nch pu c !t ateapt acolo, ca un o(olan "ncol* t7 Selen!H : 9 N $ c, efule: =a trecur apte $ nute, apo "nc c nc . 9 Cefule: 02cla$ Selen!H . / pu! "n $ care generatorul electr c: 8ro!&enor tra!e adnc aer "n p ept. )n cl pa aceea au# gla!ul lu ;ent5 9 Nu pute$ t a $a adnc, =orton. Te atepta cu$&a la a!taB 8ro!&enor &#u cu$ =orton " l pete och ul de ecranul d n fa*a u . ,e la d !tan* unde !e afla, a&u $pre! a c $etalul nu $a era ch ar att de ncande!cent cu$ fu!e!e ad neaor . +a de&en ro e, apo " recapt culoarea cenu e, rece. 9 /!ta- tot, deoca$dat: 6ft =orton. 6a$en d n ech pa% ! !tea de pa# pe toate cor doarele: Tunur le ! r$n pe po# * e: ?ar ef de !ec* ! & n pe puntea de co$and: 8ro!&enor "n*ele!e c e2per en*a lua!e !fr t. 4a#n cul de la ntrarea pun* de co$and cerceta cu un och (nu tor per$ !ul pe care -l "nt n!e!e 8ro!&enor. 9 4re!upun c- "n ord ne, # !e el "n cele d n ur$. Totu , et pr $ul o$ !u( patru#ec de an care ntr a c . Cu$ de-a fo!t pro$o&at aa repedeB 9 =-a$ !pec al #at "ntr-o t n* nou, " r!pun!e 8ro!&enor, #$( nd. 4a#n cul pr & "nc o dat per$ !ul, apo -l re!t tu , "ntre(ndu-l5 9 Ne2 al !$B Ce- a aB 9 6 t n* a "ntregulu , o t n* apl cat, " r!pun!e 8ro!&enor trecu pragul. 4e!te cte&a cl pe, "ntorcnd capul, &#u c cellalt "l ur$rea cu o pr & re (u $ac. 8ro!&enor #$( , apo u t de pa#n c. Se afla pentru pr $a oar pe punte. 6ch lu !codeau fa!c na* pr &el tea d n %ur. 4anoul de control . $a! &, fr ! ocupe o !uprafa* prea $are . era alctu t d ntr-un r de con!ole $etal ce arcu te, !uprapu!e, lung de cte a #ec de $etr , pl ne de d !po# t &e n!tru$ente. ,e la o con!ol la alta !e putea a%unge urcnd n te trepte. , fer tele co$en# puteau f ac* onate f e de %o!, f e de pe !caune $o( le propul!ate electr c. 4artea cea $a %oa! a "ncper era a$ena%at ca o !al de cur!ur , cu &reo !ut de fotol conforta( le, "ndea%un! de $ar pentru n te oa$en "$(rca* "n co!tu$e !pa* ale. Vreo dou du# n de oa$en a!tfel "$(rca* !e n!tala!er "n fotol . 8ro!&enor !e ae# la rndu- , fr #go$ot. 4e!te cte&a cl pe, =orton cp tanul 'eeth " fcur apar * a, &en nd d n ( roul cp tanulu , care era ! tuat ch ar lng puntea de co$and. Cp tanul !e ae#, ar =orton "ncepu, fr n c o ntroducere5 9 ,up cu$ t * , d ntre toate ! !te$ele d n !ala $otoarelor, generatorul electr c e!te cel $a $portant pentru fel n. Cupr n! de pan c, !-a !trdu t d n r!puter !-l pun "n func* une, "n t $p ce no for*a$ u le. ,orete care&a ! for$ule#e &reo o(!er&a* eB 4ennon! ceru cu&ntul5

9 / dor ! $ !e e2pl ce cu$ de-a fo!t "n !tare $on!trul ! fac d n u le acelea n te por* ne2pugna( le. 9 02 !t, !pu!e 8ro!&enor, un procedeu electron c gra* e cru a $etalele pot cpta, te$porar, o dur tate e2cep* onal, "n! nu$a cu a%utorul unu ech pa$ent !pec al pe care nu-l a&e$ la (ordul ace!te na&e. ;ent "l "ntrerup!e, ener&at, fulgerndu-l cu pr & rea5 9 'a ce ne-ar folo! ! t $ cu$ a fo!t $on!trul "n !tare de-o a!e$enea !pra&B ,ac nu &o$ for*a ntrarea cu de# ntegratoarele ato$ ce, !-a # ! cu no : Vo$ f cu to* la chere$ul lu : 9 Tre(u e ! ne gnd $ la un plan toc$a de aceea ne-a$ adunat a c , !pu!e =orton, clt nnd d n cap. /po "l !tr g pe Selen!H . 4 lotul, n!talat pe unul d ntre !caunele $o( le, " !coa!e la &edere capul, !pre u $ rea lu 8ro!&enor, care nu-l o(!er&a!e pn atunc . 9 ,a, do$nule d rector, ce dor * B )ntre( Selen!H . 9 4une toate ! !te$ele "n func* une: Selen!H " $ane&ra cu d (c e !caunul !pre con!ola pr nc pal , a%un! acolo, ac* on "ncet co$utatorul general. Se au# un fel de u er na&a "ncepu ! !e #gudu e, !cuturat de un tre$ur putern c, dar pe!te cte&a !ecunde " recpt ech l (rul, $otoarele !e pu!er "n $ care, ar u erul !e !t n!e treptat. =orton " fcu d n nou au# t gla!ul5 9 / dor c e2per* ! fac propuner "n legtur cu lupta noa!tr "$potr &a $on!trulu . /r f ca#ul ca ef d fer telor !ec* ! !e con!ulte "ntre e , pentru a g! o !olu* e pract c, f ndc, or ct de ntere!ante ar f teor le, no a&e$ acu$ ne&o e toc$a de o a!tfel de !olu* e. Cu alte cu& nte, " !pu!e "n ! nea lu 8ro!&enor, "ntr !tat, n-a&e$ ne&o e de un ne2 al !t. C totu , =orton &o a e2act acela lucru ca ne2 al t 5 ntegrarea $a $ultor d !c pl ne t n* f ce. ,ar (nu ala lu 8ro!&enor, c d rectorul nu- &a !ol c ta lu prerea, !e ade&er . ,up &reo dou ore, =orton !pu!e cu un gla! o(o! t5 9 Cred c ar f ( ne ! lu$ o pau# de-o %u$tate de cea!, pentru a $nca a ne od hn pu* n, cc &o$ a&ea ne&o e de toate for*ele pentru atac. 8ro!&enor porn !pre ( roul !ec* e !ale. Nu ! $*ea ne&o a n c ! $nnce, n c ! !e od hnea!c. 'a tre #ec unu de an , " putea per$ te ! !e l p!ea!c de cte un prn# !au de cte o noapte de !o$n. /cu$, &o a ! prof te de %u$tatea a!ta de cea! pentru a g! un r!pun! la "ntre(area5 ce- de fcut cu $on!trul care pu!e!e !tpn re pe na&B Solu* a a!upra cre a c#u!er de acord !pec al t !e prea de!tul de !uperf c al. 6a$en acet a nu- folo!eau d n pl n cunot n*ele. 1 ecare d ntre e " e2pu!e!e pe !curt de le "n fa*a unor coleg care nu erau depr n ! !e! #e#e legtur le po! ( le d ntre ace!te de . ,e aceea, planul de atac era l p! t de un tate. 8ro!&enor " !punea, cu oarecare %en, ca el . un tnr de tre #ec unu de an . era pro(a( l ! ngurul $e$(ru al e2ped * e "n $!ur ! &ad nea%un!ur le ace!tu plan. 4entru pr $a oar de cnd p !e, cu a!e lun "n ur$, la (ordul ace!te na&e, " ddea !ea$a cu atta clar tate ct de rad cal !e tran!for$a!e dator t educa* e pr $ te la ?n!t tutul de Ne2 al !$. )n co$para* e cu acea!ta educa* e, toate ! !te$ele pedagog ce anter oare preau "n&ech te. 8ro!&enor nu- fcea n c un t tlu de glor e d n for$a* a t n* f c pe care-o cpta!e. 4er!onal, nu contr (u !e cu n $ c la crearea ne2 al !$ulu . ,ar, ca a(!ol&ent al ?n!t tutulu ca part c pant cu $ ! une !pec al la e2ped * a na&e Space Beagle, !e ! $*ea dator ! g!ea!c o !olu* e ! "ncerce pr n toate $ %loacele !- con& ng pe ce "n drept de %u!te*ea ace!te !olu* . ,eoca$dat, "n!, " l p!eau unele nfor$a* . ,e aceea, caut ! le afle ct $a gra(n c, adre!ndu-!e pr n & deoco$un cator d fer telor !ec* .

) r!pun!er $a ale! !u(altern ace!tor !ec* . ,ar faptul c !e reco$anda ca ef de !ec* e a&ea a!upra lor un efect con! dera( l, deter$ nndu- , pe $a to* , !- dea o $n de a%utor. +n , "n!, !e artar ce&a $a ret cen* , recurgnd la for$ul5 @Tre(u e ! o(* n $a "nt apro(area !uper or lor.A +n ! ngur ef de !ec* e . S$ th . " r!pun!e per!onal, dndu- toate nfor$a* le cerute. +n altul "l rug, pol t co!, !-l che$e $a tr# u, dup ce $on!trul &a f o$ort. +na d ntre ult $ele !ec* cu care lu legtura fu cea a ch $ t lorF 8ro!&enor ceru ! &or(ea!c d rect cu ;ent, f nd ! gur . !pernd . c ace!ta &a refu#a. Toc$a !e pregtea !!pun !u(alternulu lu ;ent c !-ar $ul*u$ cu nfor$a* le !ale, cnd . !pre u $ rea de#a$g rea lu . capt legtura cu ;ent. Ceful !ec* e de ch $ e "l a!cult cu &d t ner&o# tate - r!pun!e t o!5 9 4o* o(* ne pe c le o( nu te nfor$a* le de care a ne&o e. Totu , datele pr & toare la de!coper r le fcute pe planeta p ! c nu &or f d !pon ( le dect dup cte&a lun . Tre(u e $a "nt ! le &er f c$ te$e n c. 9 ,o$nule ;ent, !tru 8ro!&enor, te rog d n !uflet !-$ pu nu$a dect la d !po# * e datele pr & toare la anal # cant tat & a at$o!fere ace!te planete. S-ar putea ca ele ! a ( o nfluen* hotrtoare a!upra planulu !ta( l t "n ed n*. = -ar lua prea $ult t $p ca !-* e2pl c "n a$nunt, dar te a! gur c7 9 + te ce e, t nere, "l "ntrerup!e ;ent pe un ton !arca!t c, &re$ea d !cu* lor acade$ ce a trecut. /$ $pre! a c nu "n*eleg c !unte$ pnd * de-o pr $e%d e de $oarte. ,ac !-ar produce &reo "ncurctur, du$neata, eu to* ce lal* a$ putea f ataca* fr $ l. Nu e &or(a de un e2erc * u de g $na!t c ntelectual. C acu$, te-a ruga ! nu $ $a deran%e# t $p de #ece an : ;ent trnt receptorul. 8ro!&enor r$a!e cte&a !ecunde perple2, cu o(ra% "$purpura* de c ud. ) &en "n! repede "n f re ceru, #$( nd, legtura cu celelalte !ec* . Ta(elele lu nd cau, pr ntre altele, propor* le prafulu &ulcan c d n at$o!fera planete , e&olu* a d fer telor for$e de &egeta* e Jpe (a#a unu !tud u prel $ nar al !e$ n*elor lorK, t pul de tu( d ge!t & pe care ar tre(u !-l po!ede an $alele pentru a !e hrn cu ace!te planteF apo , pr n e2trapolare, !e e$ teau pote#e pr & nd confor$a* a t pur le pro(a( le ale f n*elor & care !-ar f hrn t cu an $alele re!pect &e. Nea&nd altce&a de fcut dect ! adnote#e un ta(el gata $pr $at, 8ro!&enor #(ut "n !curt t $p ! o(* n graf cul dor t. /ce!ta era foarte co$pl cat. Nu -ar f &en t uor !-l e2pl ce unu a care n-ar f fo!t de%a fa$ l ar #at cu ne2 al !$ul. 4entru el, "n!, graf cul era ct !e poate de l $pede, nd cndu- po! ( l t* !olu* ce nu puteau f gnorate "n actuala ! tua* e. Cel pu* n aa !ocotea 8ro!&enor. Su( t tlul @Eeco$andr generaleA, !cr !e5 @6r ce !olu* e adoptat &a tre(u ! pre&ad o !upap de ! guran*.A /po , lund patru cop ale graf culu , porn !pre !ec* a $ate$at c en lor. ?ntrarea "n !ec* e era p# t de c* &a oa$en . $!ura de precau* e neo( nu t, d ctat de per colul unu atac d n partea $on!trulu . Cnd pa#n c refu#ar !-l la!e ! ntre "n ( roul lu =orton, 8ro!&enor ceru ! &or(ea!c $car cu unul d ntre !ecretar d rectorulu . )n cele d n ur$ un tnr e d ntrun alt ( rou, " e2a$ n pol t co! graf cul - !pu!e c @&a "ncerca !-l !upun aten* e do$nulu =ortonA. 8ro!&enor repl c, t o!5

9 = !-a $a !pu! a!ta. ,ac do$nul =orton nu &a ( ne&o ! a cunot n* de ace!t graf c, &o cere con!t tu rea une co$ ! de anchet. Se "nt$pl ce&a c udat cu rapoartele pe care le !upun d rectorulu , dar dac ! tua* a a!ta &a cont nua, &o lua $!ur le de r goare. Secretarul, un t p cu c nc an $a "n &r!t dect 8ro!&enor, prea un o$ rece du$no! d n f re. 9 , rectorul e foarte ocupat, !pu!e el, pe un ton ron c, "ncl nndu-!e uor. Toate !ec* le " !ol c t aten* a. +nele d ntre ele au la act & $ulte real #r un pre!t g u care le confer "nt etate a!upra t n*elor ce&a $a t nere a!upra7 !a&an* lor $a t ner , adug el, cu oarecare o& al. /po , !cuturnd d n u$er , "nche e5 totu "l &o "ntre(a dac dorete ! e2a$ ne#e graf cul. 9 Eoag-l ! c tea!c @Eeco$andr leA, !pu!e 8ro!&enor. Nu &a a&ea t $p ! c tea!c re!tul. 9 B ne, " &o atrage aten* a. 8ro!&enor !e "ndrept !pre ( roul cp tanulu 'eeth. /ce!ta "l pr $ -l a!cult cu luarea$ nte. /po e2a$ n graf cul !pu!e pe un ton of c al, clt nnd d n cap5 9 No , $ l tar , a(ord$ d ntr-un ungh d fer t ace!te che!t un . Sunte$ gata ! ne a!u$$ unele r !cur calculate, pentru a at nge anu$ te o( ect &e. ?deea du$ tale, c ar f $a "n*elept ca $on!trul ! f e l!at ! e&ade#e, e!te cu totul contrar e propr e $ele op n . =on!trul e!te o fptur ntel gent, care a atacat na&a noa!tr. S tua* a a!ta nu poate f tolerat. Sunt "ncred n*at c a de#ln*u t atacul, "n depl n cunot n* a ur$r lor ace!tu atac. ?ar con!ec n* cea $a d rect e $oartea, adug el, rn% nd. 8ro!&enor " !pu!e c n te oa$en care !e "ncp*nau ! co$(at cu $ %loace o( nu te un per col neo( nu t r !cau "ntr-ade&r !- g!ea!c $oartea. ,e!ch !e gura pentru a prec #a c nu a&u!e!e nten* a de a-l l!a pe $on!tru ! !cape, dar cp tanul 'eeth -o lua "na nte, !punndu5 9 /cu$ te-a ruga ! plec 7 Condu-l pe do$nul 8ro!&enor, cont nu el, adre!ndu-!e unu of *er. 9 Cuno!c dru$ul, # !e 8ro!&enor, r tat. /%un! pe cor dor, !e u t la cea!. =a r$!e!er cte&a #ec de $ nute pn la atac. /dnc de!cu$pn t, porn !pre puntea de co$and. =a to* ce lal* !e aflau de%a acolo. ,up &reun $ nut !o! =orton, "$preun cu cp tanul 'eeth. Ced n*a "ncepu. V # ( l ener&at, =orton !e pl $(a de colo pn colo pr n fa*a oa$en lor. 4rul lu , de o( ce l n!, era c uful t. 4aloarea fe*e " accentu $a $ult (r( a agre! &, proe$ nent. 6pr ndu-!e d n $er!, !pu!e, cu o &oce gra&, aproape !tr dent5 9 4entru a ne "ncred n*a c planul no!tru a fo!t ( ne pu! la punct, " rog pe to* !pec al t !- e2pun, pe rnd, rolul pe care ur$ea# !-l %oace "n atacul "$potr &a $on!trulu . ,o$nule 4ennon!, "ncepe du$neata: 4ennon! !e r d c "n p c oare. ,e nu era un (r(at "nalt, prea $a! &, poate d n pr c na aerulu !au autor tar. Ca ce lal* , a&ea o for$a* e !pec al #at, dar, toc$a d n cau#a !pec al t* !ale, a&ea cel $a pu* n ne&o e de ne2 al !$. 6$ul ace!ta cunotea perfect $otoarele !tor a lor. 4otr & t do!arulu !au . pe care 8ro!&enor "l cerceta!e atent . 4ennon! !tud a!e d na$ ca $otoarelor pe o !ut de planete. Cunot n*ele lu pract ce epu #au pro(a( l "ntregul do$en u al $ecan c . /r f fo!t "n !tare ! &or(ea!c ore-n r de!pre or ce pro(le$ de $ecan c. 9 /$ n!talat a c un releu capa( l ! pun "n $ care ! oprea!c r t$ c toate ! !te$ele na&e . Co$utarea !e &a face de o !ut de or pe !ecund, declannd & (ra* de tot felul. S-ar putea ca &reo cte&a $ecan !$e ! f e d !tru!e, aa cu$ pe &re$ur un pod !e putea nru !u( pa unu reg $ent "n $ar . a* au# t de! gur &echea po&e!te . dar, dup prerea $ea, nu e

ce&a per culo!. Ceea ce ne propune$ no e!te ! for*$ u le, e$ *nd & (ra* pe care $on!trul ! nu le poat capta: 9 /re cu&ntul 8ourlay, !pu!e =orton. 8ourlay !e r d c "ncet . prea !o$noro! ca$ pl ct ! t de d !cu* le purtate "n %un lu . 8ro!&enor "l (nu a c- place ! treac drept nd ferent "n och coleg lor ! . 8ourlay era eful !ec* e de co$un ca* , ar do!arul lu &or(ea de efortur le !u!* nute pe care le depu!e!e pentru a !e perfec* ona "n ace!t do$en u. )n $!ura "n care d plo$ele pot do&ed ce&a, ale !ale ate!tau o pregt re cla! c, de!&r t. 8ourlay &or(ea cu un gla! trgnat, fr ! !e gr(ea!c. 8ro!&enor o(!er&a c tonul ace!ta a&ea un efect l n t tor a!upra celorlal* , care-l a!cultau re#e$a* de !ptarele !caunelor, cu fe*ele d n ce "n ce $a de!t n!e. 9 /$ $ontat ecrane & (ratoare care func* onea# pe pr nc p ul reflectr . Cnd &o$ ptrunde "n !ala $a n lor, &o$ folo! ace!te ecrane "n aa fel, "nct ! r!frng a!upra $on!trulu toate undele e$ !e de el. )n plu!, a&e$ o re#er& $are de energ e electr c, pe care-o pute$ de!crca a!upra lu cu a%utorul unor d !po# t &e $o( le. 6r ct de tar -ar f ner& , capac tatea lu de a(!or(* e a energ e tre(u e ! a ( o l $ t. 9 Selen!H : Str g =orton. 4n !- "ntoarc 8ro!&enor pr & rea !pre el, p lotul-ef !e r d ca!e "n p c oare, ca cu$ ar f gh c t gndul lu =orton "na nte ca ace!ta ! f de!ch ! gura. 8ro!&enor "l pr & fa!c nat pe o$ul ace!ta !fr % t, pe a cru fa*a o!oa! !cprau do och al(atr & o . 4rea un (r(at capa( l , de d n do!ar nu re eea c are o cultur &a!t, co$pen!a ace!t nea%un! pr ntr-o f re ech l (rat pr n apt tud nea de a depune efortur !u!* nute prec ! or entate. 9 ,ac a$ "n*ele! ( ne, e &or(a de un atac cu efect cu$ulat &, "ncepu el. 6r de cte or $on!trul &a crede c nu $a poate !uporta, tre(u e !- !por $ #pceala pan ca pr ntr-o nou pre! une. 'a ur$, &o pune "n func* une d !po# t &ul ant gra& ta* onal. , rectorul e!te de prere, ca 8unl e 'e!ter, ca $on!trul nu t e n $ c de!pre ant gra& ta* e. 1eno$enul a fo!t de!coper t ca ur$are a #(orur lor nter!telare cunot n*ele de!pre el nu !-ar f putut de#&olta altfel. Cred c $on!trul &a f co$plet derutat "n cl pa cnd &a ! $* pr $ele efecte ale ant gra& ta* e . & a$ nt * cu to* ce !en#a* e &-au pro&ocat ace!te efecte . parc a* f ! $* t un gol "n !to$ac, nuaaB C Selen!H !e ae# la loc. 9 /re cu&ntul ;or ta, # !e =orton. 9 Nu pot face altce&a dect ! & "ncura%e#, "ncepu arheologul. Teor a $ea e!te ca $on!trul pre# nt toate caracter !t c le cr $ nalulu d n #or or cre c & l #a* . S$ th !-a artat !urpr n! de cunot n*ele t n* f ce ale $on!trulu . ,up prerea lu a!ta ar f un nd c u c a&e$ de-a face cu un locu tor real, nu cu un de!cendent al locu tor lor cet* $oarte pe care a$ & # tato, ceea ce ar "n!e$na c na$ cul no!tru e!te, & rtual$ente, ne$ur tor . po! ( l tate conf r$at par* al de "$pre%urarea c e capa( l ! nhale#e att o2 gen ct clor !au ! !e l p!ea!c de or ce fel de ga#. ,ar nu ne$ur rea, "n ! ne, contea#. =on!trul pro& ne d ntr-o anu$ t fa# a c & l #a* e pe care o repre# nt, dar a dec#ut att de $ult, "nct de le lu !unt "ndeo(te a$ nt r d n epoca re!pect &. )n c uda capac t* !ale de a do$ na or ce energ e, -a p erdut capul cnd !-a po$en t pentru pr $a oar "ntr-un a!cen!or. ?ar cnd ;ent -a ofer t ce&a de $ncare, !-a #pc t "n aa hal, "nct n-a $a t ut ce face -a dat "n & leag re# !tenta la ar$ele noa!tre. /cu$ cte&a ore a co$ ! cr $ele alea ne(unet . ,up cu$ &ede* , perfor$an*ele lu !unt acelea ale une ntel gen*e pr $ t &e, perf de ego !te, ncapa( l !- "n*eleag t n* f c reac* le propr ulu corp l p! t aproape cu de!&r re de o $ag ne clar a!upra &a!tulu organ !$ pe care tre(u e !-l "nfrunte.

/&e$, aadar, de-a face cu un pr $ t &, pro ectat acu$ "n !pa* u, foarte departe de $ed ul !u a$( ant o( nu t. ,e aceea, eu # c !-l atac$, cc a&e$ nu$a de ct gat. =orton !e r d c !pu!e cu un #$(et !ardon c pe fa*a- $a! &a5 9 /&u!e!e$ de gnd ! dau !e$nalul de "ncepere a ataculu "ndat dup "nflcratul d !cur! al lu ;or ta. ,ar "ntre t $p a$ pr $ t un docu$ent d n partea unu tnr care !e afl la (ordul na&e noa!tre care repre# nt o t n* aproape necuno!cut $ e. )n!u faptul c !e afla la (ord $ o(l g !- au "n con! derare op n le. )ncred n*at c de* ne !olu* a pro(le$e , tnrul !-a pre#entat nu nu$a la $ ne, c la cp tanul 'eeth. /$ndo a$ hotrt !- acord$ do$nulu 8ro!&enor cte&a $ nute pentru a- e2pune !olu* a pentru a "ncerca ! ne con& ng de ef cac tatea e . 8ro!&enor !e r d c "ncepu, cu un gla! tre$urtor5 9 'a ?n!t tutul de ne2 al !$ !e "n&a* c "ntre feno$enele de!cr !e de d fer te t n*e e2 !ta o !trn! nterdependen*. 0 o dee foarte &eche, de! gur, dar una e!te ! apro( for$al o dee, alta ! o apl c "n pract c. 'a ?n!t tut, no a$ de#&oltat toc$a apl ca* le pract ce. )n !ec* a $ea po!ed cte&a aparate de educa* e d ntre cele $a re$arca( le. Nu & le pot de!cr e acu$, dar & pot !pune cu$ ar re#ol&a pro(le$a fel ne un o$ for$at la coala ne2 al !ta. )n pr $ul rnd, propuner le fcute pn-n pre#ent au a(ordat pro(le$ ca$ !uperf c al. 0le !unt !at !fctoare doar la !uprafa*, dar nu $erg de!tul de adnc. Sunte$ de pe acu$ "n po!e! a unu nu$r !uf c ent de $are de ele$ente pentru a ne putea face o dee clar de!pre trecutul $on!trulu . ?at-le5 cu &reo $ e opt !ute de an "n ur$, plantele re# !tente de pe acea!t planet au "nceput (ru!c ! pr $ea!c $a pu* n lu$ n !olar pe unele lung $ de und. /cea!ta, d n pr c na apar * e "n at$o!fer a unor $ar cant t* de pul(ere &ulcan c. Ee#ultatul5 aproape pe!te noapte, $a toate plantele au d !prut. ?er , una d n aerona&ele noa!tre de recunoatere, #(urnd la &reo !ut de $ le deprtare de oraul acela $ort, a detectat n te an $ale, de $r $ea cer( lor teretr , dar aparent $a ntel gente. /ce!te an $ale erau att de !u!p c oa!e, "nct n-au putut f capturate, dect dup ce-au fo!t o$orte. , n anal #a fcut "n !ec* a do$nulu S$ th, a re e t ca trupur le an $alelor uc !e con* neau pota! u "ntr-o co$po# * e electro-ch $ c a!e$ntoare cele e2 !tente "n corpul o$ene!c. N-au fo!t &#ute dect ace!te an $ale. S-ar putea, dec , ca ele ! f fo!t una d n !ur!ele de pota! u ale $on!trulu no!tru. )n !to$acur le an $alelor $oarte, ( olog au g! t re!tur le unor plante aflate "n d fer te !tad de d ge!t e. C clul pare, aadar, ! f e ace!ta5 &egeta* e, er( &ore, carn &ore. 4ute$ pre!upune c, atunc cnd &egeta* a a fo!t d !tru!, a $ur t !pec a care !e hrnea cu ea. 4 ! cu*a noa!tr !-a po$en t pe!te noapte fr $ncare. 8ro!&enor arunc o pr & re fugar pr n !al. Cu o ! ngur e2cep* e, to* ce de fa* "l ur$reau cu ntere!. 02cep* a era ;ent. Ceful !ec* e de ch $ e a&ea o $utr ener&at prea ! !e gndea!c la altce&a. 8ro!&enor !e gr( ! cont nue5 9 02 !t "n gala2 a noa!tr $ulte for$e de & a*, total dependente de un ! ngur t p de hran. ,ar pentru pr $a oar "ntln $ pe o planet o f n* ntel gent cu gu!tur att de e2clu! &e. /ce!te f n*e nu par ! f a&ut &reodat deea de a- cult &a ! ngure hrana de a -o con!er&a. 6 ncred ( l l p! de pre&edere, nu- aaB /tt de ncred ( l "nct or ce e2pl ca* e care n-ar * ne !ea$a de ace!t factor ar f , p!o facto, ne!at !fctoare. 8ro!&enor $a fcu o pau#, ca !- trag !ufletul, dar nu $a pr & "n !al. N-ar f putut aduce do&e# "n !pr % nul af r$a* lor pe care !e pregtea ! le fac. 4entru a &er f ca datele pr & toare la do$en ul !u !pec al de act & tate, f ecare ef de !ec* e ar f a&ut ne&o e de !pt$n "ntreg . 0l. 8ro!&enor, putea cel $ult ! le ofere conclu# a f nal, pe care nu "ndr#n !e !-o for$ule#e n c "n graf cul lu , n c "n d !cu* a a&ut cu cp tanul 'eeth.

9 1aptele !unt nelucta( le, ur$ el, prec p tat. =on!trul nu are n $ c dea face cu con!tructor acelu ora. /tt el ct ce d n nea$ul lu erau an $alele de e2per en* ale con!tructor lor. Ce !-a "nt$plat cu con!tructor B 4ute$ doar "ncerca ! gh c $. 4oate c !-au e2ter$ nat ! ngur , "ntr-un r#(o ato$ c, cu o $ e opt !ute de an "n ur$. 6raul aproape ra!, ca apar * a (ru!ca "n at$o!fer a unor pul(er &ulcan ce "n cant t* capa( le ! "ntunece !oarele t $p de $ de an !unt nd c gr toare. 6$ul era la un pa! de a face ca$ acela lucru pe 4$nt, aa "nct nu !e cu& ne ! %udec$ prea a!pru acea!t !e$ n* e d !prut. ,ar unde ne duc toate ace!te ra* ona$enteB 8ro!&enor tra!e adnc aer "n p ept, apo !e gr( ! "nche e5 9 ,ac ar f fo!t un con!tructor, a$ f a&ut de%a do&ada puter lor !ale a$ f t ut prec ! la ce ne pute$ atepta d n parte- . ,ar a&e$ de-a face nu cu un con!tructor, c cu o % & n, care nu poate f pe depl n cont ent de puter le !ale. 1 nd "ncol* t, !au !trn! cu ua, ar putea !- de!copere o for* de care "nc nu era cont ent, anu$e, puterea de a n $ c oa$en de a folo! d &er!e $ecan !$e. Tre(u e !- d$ oca# a ! fug. 6dat a%un! "n afara na&e , &a f la chere$ul no!tru. /tt a$ a&ut de !pu! & $ul*u$e!c pentru aten* e. =orton "ntre(, rot ndu- pr & r le pr n !al5 9 0 ( ne, do$n lor, ce prere a&e* B 9 )n & a*a $ea n-a$ $a au# t o a!e$enea !tor e, # !e ;ent, pe un ton acru. 4o! ( l t* , pro(a( l t* , fante# : ,ac ace!ta e ne2 al !$ul, nu $ ntere!ea# dect dac-$ &a f pre#entat "ntr-un $od $a con& ngtor. S$ th !pu!e, pe un ton $aca(ru5 9 Nu &d cu$ a$ putea accepta o a!e$enea e2pl ca* e fr a e2a$ na $a "nt corpul $on!trulu . Ceful !ec* e de f # c, &on 8ro!!en, ceru el cu&ntul5 9 = "ndo e!c c un e2a$en ar putea do&ed clar c $on!trul a fo!t un an $al de e2per en*. /nal #a do$nulu 8ro!&enor $ !e pare foarte d !cuta( l. 9 ,ac a$ cont nua e2plorarea oraulu , a$ g! , poate, do&e# "n !pr % nul pote#e do$nulu 8ro!&enor, !pu!e ;or ta, cu pruden*. =ecan cul-ef 4ennon! lu el cu&ntul5 9 +na d ntre na&etele noa!tre !e afl acu$ la atel erul de repara* d n !ala $otoarelor. 4entru a o pune "n !tare de func* une ar f ne&o e de efortur la fel de $ar ca acelea cerute de atacul general pe care l-a$ pu! la cale. ,e! gur c, dac atacul ar da gre, a$ putea-o !acr f ca, de nu prea &d cu$ ar reu $on!trul ! o !coat d n na&. )n partea de %o! a ace!te a nu e2 !t eclu#e pneu$at ce. 9 Ce a de !pu! "n legtur cu acea!t pro(le$B )l "ntre( =orton pe 8ro!&enor. 9 02 !t o eclu# pneu$at c la captul cor dorulu de lng !ala $a n lor. Tre(u e !-l l!$ ! ptrund ne!t ngher t acolo. Cp tanul 'eeth !pu!e, r d cndu-!e "n p c oare5 9 /a cu$ -a$ $a declarat do$nulu 8ro!&enor cnd a &en t ! $ &ad, no , $ l tar , a&e$ o at tud ne $a "ndr#nea* "n a!tfel de ca#ur . Ne atept$ ch ar ! f e unele & ct $e. ,o$nul 4ennon! a e2pr $at ( ne propr a $ea op n e. ,ac atacul no!tru &a da gre, ne &o$ gnd la alte $!ur . )* $ul*u$ $, do$nule 8ro!&enor, pentru e2punerea du$ tale. C acu$, la lucru: 0ra un ord n. Ce d n !al !e r ! p r gra(n c.

)n lu$ na or( toare d n atel er, Corl lucra de #or. ) re&en !er $a toate a$ nt r le , odat cu ele, tehn c le "n&*ate de la con!tructor capac tatea de a !e adapta la ! tua* no . 8! nd aparatul de #(or, !e apuca!e !-l repare, cc era par* al de$ontat. ) ddea !ea$a, d n ce "n ce $a l $pede, c tre(u a ! fug. /paratul ace!ta " oferea po! ( l tatea de a !e "ntoarce pe planeta lu , la ce lal* corl F dac -ar f putut n * a "n tehn c le pe care a%un!e!e ! le !tpnea!c, ar f de&en t n& nc ( l . V ctor a lor ar f fo!t ! gur. ,e !e hotr!e ! e&ade#e, nu !e "ndura ! pr!ea!c na&a. Nu !e ! $*ea a$en n*at de &reo pr $e%d e. /cu$, dup ce e2a$ na!e !ur!ele de energ e d n atel erul de repara* , a&ea !ent $entul c ( pe# ace a nu d !puneau de $ %loacele nece!are pentru a-l "n& nge. /( a cnd !e opr ! pr &ea!c aparatul de #(or, " ddu !ea$a ce trea( for$ da( l fcu!e. /cu$, nu- $a r$nea altce&a dect ! plece, lund cu el aparatura de care ar f putut ! a ( ne&o e. Sau poate &a f ne&o t ! lupteB /u# , nel n t t, pa unor oa$en care !e aprop au !e pru c $otoarele nu $a dudu au r t$ c, ca pn atunc , c "ntr-un fel de#ordonat, !co*nd un !unet !tr dent ener&ant. 4r ntr-un efort !upre$ de concentrare, aproape c #(ut !- adapte#e organ !$ul la acea!t !ch $(are, cnd, deodat, !e po$en confruntat cu o nou pr $e%d e5 %etur le ncande!cente ale unor putern ce d !po# t &e $o( le "ncepur ! l ng u le $a! &e ale !l $otoarelor. Corl tre(u a ! hotra!c nu$a dect dac !- "ndrepte aten* a a!upra ace!tor d !po# t &e !au a!upra noulu r t$ al $otoarelor. Cc " ddea !ea$a c nu putea face ! $ultan una alta. ) concentr aadar toate efortur le "n &ederea fug . =uch !e "ncordar !u( greutatea aparatur pe care o cra. ,up ce ae# totul la (ordul aparatulu de #(or, !e opr "n ua ace!tu a, pentru a !&r penult $ul act de d na ntea plecr . Ct a c u le !l a&eau ! cede#e. 6 %u$tate de du# n de d !po# t &e, concentrate a!upra cte unu punct al f ecre u , rodeau "ncet dar ! gur ceea ce $a r$!e!e d n ele. Corl o& o cl p, apo "ncet ! $a !u!* n re# !ten*a $etalulu cu energ a lu - "ndrepta aten* a a!upra peretelu e2ter or al na&e , ctre care era "ntor! aparatul de #(or, lung de &reo patru#ec de p c oare. Trupul !e ch rc !u( flu2ul electr c e$anat de generatoare. 4er de pe urech le !ale lan!ar drept a!upra peretelu na&e ace!t flu2 for$ da( l. S $* c a foc c-l "n&lu e o durere cu$pl t. )n*ele!e c !e aprop a!e "n ch p pr $e%d o! de l $ ta $a2 $ a capac t* !ale de a(!or(* e a energ e . )n c uda efortur lor pe care le depunea, peretele nu &o a ! cede#e. =etalul ace!ta era $a dur, $a re# !tent dect or care altul cu care a&u!e!e de-a face5 " p!tra for$a n * al. =oleculele lu erau $ono-ato$ ce, dar a&eau o organ #are neo( nu t. +na d n u le !l $a n lor !e pr(u deodat !pre nter orul !l . Corl au# !tr gtele oa$en lor care !e prec p tau "nuntru. Ne$a "ntln nd n c o !ta& l, flcr le *n r "na nte. 4ardo!eala !l $a n lor "ncepu ! u ere, parc prote!tnd "$potr &a foculu care $ !tu a $etalul. Corl au#ea cu$ #go$otul acela a$en n*tor !e aprop e. )nc un $ nut oa$en a&eau ! ard u le !u(* r care de!pr*eau !ala $a n lor de atel erul de repara* . )n ace!t $ nut, Corl reu ! do(ndea!c & ctor a. 0l ! $* c al a%ul $etal c !ufer !e o $od f care, "ntregul perete " p erdu!e coe# unea $placa( l5 de prea ne!ch $(at, nu "ncpea n c o "ndo al c !e $od f ca!e. 1lu2ul de energ e !e !curgea acu$ $a uor pr n trupul lu Corl. /ce!ta cont nu !-l re* n "nc &reo cte&a !ecunde, apo , cu un ch ot de tr u$f, !r "n aparatul de #(or ap! pe (utonul care "nch dea port era. +nul d n tentaculele lu apuc $aneta de co$and cu un ge!t aproape tandru. /paratul fcu un !alt "na nte, !pre peretele e2ter or. )n cl pa cnd (otul aparatulu at n!e peretele, ace!ta !e top "ntr-un nor de pul(ere !cnte etoare. )na ntarea fu !tn%en t o cl p de acea!t pul(ere $etal c, dar "n cl pa ur$toare $ cul aparat *n re# !t ( l "n !pa* u.

,up un t $p, Corl o(!er& c #(oar pe o tra ector e "n ungh de 90 de grade fa* de aceea a na&e . 0ra "nc att de aproape de acea!ta, "nct putea &edea !prtura pe care o fcu!e aparatul. 6a$en "$(rca* "n co!tu$e de protec* e !e #ugr&eau pe fundalul !trluc tor. Totu , att na& ct oa$en de&eneau d n ce "n ce $a $ c . 'a un $o$ent dat nu !e $a &#u dect na&a, cu !utele e de hu(lour !cnte etoare. /paratul !e deprta repede de ea5 dup ce fcu un & ra% de nou#ec de grade, Corl ap! pe accelerator la $a2 $u$. )n ur$a lu , glo(ul g gant c al na&e de&en !e prea $ nu!cul pentru a !e $a putea deo!e( hu(lour le. )n fa*a lu , Corl #r "n !ch $( o $ c !fer de lu$ na d fu# . era de! gur !oarele propr e !ale planete. Va con!tru pe ea, "$preun cu ce lal* corl , o na& !pa* al &or porn la (ordul e "n cutarea unor planete locu te. )n fa*a ace!te per!pect &e grand oa!e, Corl !e "nf ora. 4r & nd "n ecranul retro& #or, &#u c glo(ul $ nu!cul "nc !e #rea ca un punct lu$ no! "n $en! tatea neagr a !pa* ulu . 4unctul $a l cr o dat, apo !e !t n!e. Corl a&u $pre! a c udat ca punctul !e $ ca!e "na nte de a d !prea !e "ntre(a, nel n t t, dac nu cu$&a f n*ele d n na& !t n!e!er toate lu$ n le "l ur$reau acu$ pe "ntuner c. 0ra cont ent c nu !e &a ! $* "n ! guran* dect dup ce &a co(or" pe planet. ) "ndrepta d n nou pr & rea !pre ecranul d n fa*, dar ceea ce &#u "l tul(ura $a $ult. Soarele pal d ctre care #(ura nu prea ! !e $rea!c. , $potr &, !e $ cora & # ( l: ?ar "n curnd d !pru cu totul "n #area "ntunecat. Corl !e ! $* at n! parc de un &nt de ghea*. Vre$e de $ulte $ nute, !cruta "ncordat "ntuner cul, !pernd ca acel un c reper &a rede&en & # ( l. ,ar nu &#u dect punctele lu$ noa!e ale !telelor deprtate, "nf pte ca n te (u$( "n cat feaua !pa* ulu nf n t. ,eodat, "n!, unul d n punctele ace!tea "ncepu ! crea!c. Cu och la pnd, Corl &#u cu$ punctul de& ne o pat, apo un glo( lu$ no!, d n ce "n ce $a $are, pn cnd, drept "n fa*a lu , apru, cu toate hu(lour le lu$ nate, "n! na&a pe care, $a ad neaor , o &#u!e d !prnd "n ur$a lu . )n cl pa aceea Corl ! $* c !e rupe ce&a "n el. 8ndur le "ncepur ! !e "n&rte%ea!c, tot $a repede, !prgndu-!e parc "n $ l oane de c o(ur . Cu och e * d n or( te, !e fo a ca un an $al tur(at "ntr-o cuc. Tentaculele lu apucar pre* oa!ele n!tru$ente adu!e la (ord le trnt r cu fur e "n pere* aparatulu de #(or. )n cele d n ur$, "ntr-un ult $ $o$ent de luc d tate, " ddu !ea$a c nu &a putea re# !ta torp lelor de# ntegratoare ce ur$au ! !e a(at, de la d !tan*, a!upra lu . Nu- &en deloc greu ! declane#e proce!ul de de#organ #are celular $en t ! el (ere#e n!tantaneu "ntreaga cant tate de d d n organ !$ul lu . +n ult $ $r t de !f dare " !ch $ono! (u#ele. Tentaculele !e $a #&rcol r o cl p, apo Corl !e pr(u (ru!c, o(o! t ! $a lupte. ,up attea ore de #(uc u$, $oartea "l "n&lu ca o l n te. Cp tanul 'eeth nu o( nu a ! r te. )n cl pa cnd focul "ncet, ar na&a putu ! !e aprop e de ceea ce $a r$!e!e d n na&et, oa$en g! r, pr ntre (uc*elele de $etal top t, r$ *ele trupulu lu Corl. 9 B ata p ! cu*: 6ft =orton. = "ntre( ce gndur -or f trecut pr n $ nte cnd ne-a &#ut aprnd drept "n fa*: ?gnornd ant accelerat a, nu t a c no a&e$ po! ( l tatea de a ne opr (ru!c "n !pa* u, pe cnd $on!trulu -ar f tre(u t cel pu* n tre ore pentru a!ta. ,e a&ea $pre! a c !e "ndrepta !pre planeta lu , !e deprta tot $a $ult de ea. )n cl pa cnd no ne-a$ opr t, el a trecut pe lng na&, ne(nu nd n $ c, "nct a tre(u t doar !-l ur$r $, prefcndu-ne c !unte$ !oarele lu , pn-n $o$entul cnd a$ a%un! de!tul de aproape ca !-l d !truge$. Cred c a a&ut !en#a* a c "ntreaga lu$e !-a "ntor! pe do!.

8ro!&enor a!culta cu !ent $ente a$e!tecate relatarea d rectorulu . )ntreaga "nt$plare "ncepu!e ! !e e!to$pe#e, p er#ndu-!e parc, treptat, "n neant. N $en nu a&ea !- $a a$ ntea!c e2act cu$ !e petrecu!er lucrur le. 4er colul era acu$ de do$en ul trecutulu . 8ro!&enor au# deodat &ocea lu ;ent5 9 1r !ent $ental !$e: /&e$ de "ndepl n t o $ ! une5 ! e2ter$ n$ toate fel nele d n lu$ea a!ta (le!te$at: 9 /r f foarte ! $plu, $ur$ur ;or ta. 0 &or(a de n te f n*e pr $ t &e. ,ac ne-ar &edea c de!c nde$, !-ar aprop a, cu gndul ! ne pclea!c. )ntorcndu-!e cu fa*a !pre 8ro!&enor, ;or ta !pu!e, pe un ton pr eteno!5 9 0u, unul, cont nu ! cred c aa !e &a "nt$pla, de teor a a$ culu no!tru, pr & toare la natura an $al ca a ace!tor f n*e, !-a do&ed t ade&rat. ,u$neata ce prere a , 8ro!&enorB 9 0u $erg ch ar un p c $a departe, r!pun!e ne2 al !tul. Ca !tor c, &e recunoate, de! gur, c n c o tentat & de e2ter$ nare total nu a fo!t &reodat "ncununat de !ucce!. Nu u ta c atacul de#ln*u t de fel n "$potr &a noa!tr a&ea la (a#a ne&o a e d !perat de hran. 0 l $pede c re!ur!ele ace!te planete nu- $a pot hrn !pec a. /cu$, !e$en fel ne n-au ha(ar de e2 !ten*a noa!tr toc$a de aceea nu repre# nt pentru no un per col. ,e ce ! nu- l!$ ! $oar de foa$eB C6N10E?NDL +E=/TL ,0 ,?SC+D??. Ne2 al !$ul e!te o t n* care- propune ! coordone#e cunot n*ele d n d fer te do$en . 0l ofer $ %loace de accelerare a proce!ulu de a! $ lare a cunot n*elor de apl care pract c a ace!tora. Sunte* n& tat ! a! !ta* la confer n* pe care-o &a * ne 0''?6TT 8E6SV0N6E la !ec* a de ne2 al !$ pe data de 9MNM1 1500O. 8ro!&enor l p ace!t anun* pe panoul de af a% !e ddu pu* n "napo pentru a-l pr & . Confer n*a lu era "n concuren* cu alte opt confer n*e, cu tre f l$e art !t ce, patru docu$entare educat &e, nou de#(ater $a $ulte co$pet * !port &e. Tre(u a ! * n !ea$a de oa$en care r$neau de o( ce "n ca$erele lor ca ! c tea!c, !au care !e duceau la (ar or la (ufet, precu$ de ce ce preferau ! !tea la ta fa!, "ntre pr eten . Totu , a&ea con& ngerea c anun*ul lu &a f c t t. Spre deo!e( re de celelalte anun*ur , al lu nu era o ! $pl foa e de hrt e, c un $ c panou, gro! de un cent $etru. ' terele !e detaau "n rel ef, pe un fond lu$ no!. +n d !c pol cro$ foarte !u(* re !e rotea "ntr-un c$p $agnet c, !ch $(nd $ereu culoarea cte une l tere !au a cte unu grup "ntreg de l tere. )ntruct frec&en*a undelor lu$ noa!e !e !ch $( "n f ecare cl p, efectul cro$at c nu era n c odat acela . /nun*ul lu 8ro!&enor !trlucea pr ntre celelalte ca o f r$ de neon pr ntre n te f r$e cenu . 8ro!&enor porn !pre !ala de $e!e. 'a ntrare, un nd & d " !trecur "n $na un flutura, pe care putu c t ur$toarele5 )l &re$ pe ;ent d rector: ,o$nul ;ent e!te eful cele $a $portante !ec* a e2ped * e noa!tre. Sp r tul lu de cola(orare cu celelalte !ec* e!te ( ne-cuno!cut. 8regory ;ent nu e doar un !a&ant, c un o$ de n $, care "n*elege pro(le$ele celorlal* !a&an* . Nu u ta* c, "n afar de ce 1P0 de $ l tar afla* la (ord, na&a du$nea&oa!tr adpo!tete P0Q oa$en de t n*, condu de o ad$ n !tra* e alea! "n gra( de o $ c $ nor tate, cu pu* n "na nte de lan!area "n !pa* u. /cea!t ! tua* e !e cu& ne re$ed ata. /&e$ dreptul de a f repre#enta* "n ch p de$ocrat c. /,+N/E0/ 0'0CT6E/'L, 9MNM1 6rele 1500 /'080D?-' 40 ;0NT ,?E0CT6E:

8ro!&enor &r" ( le*elul "n (u#unar ntr "n !ala de $e!e feer c lu$ nat, !punndu- c oa$en de felul lu ;ent " ddeau rareor !ea$a de con!ec n*ele pe care le pot a&ea "ncercr le lor de a d & #a o colect & tate "n dou ta(ere o!t le. )n ult $ dou !ute de an , pe!te c nc #ec la !ut d n e2ped * le nter!telare nu !e $a "ntor!e!er pe 4$nt. Cau#a ace!tor d !par * putea f dedu! d n cele ce !e petrecu!er la (ordul na&elor "ntoar!e pe 4$nt. )ntre $e$(r e2ped * e a&eau loc de o( ce d !en! un d !pute apr ge "n pr & n*a *elur lor ur$r te. Se for$au grupur grupule*e r &ale, care de&eneau tot $a nu$eroa!e, pe $!ur ce cltor a !e prelungea. /leger le fu!e!er ntrodu!e relat & recent "n cadrul unor a!e$enea e2ped * . /utor #a* a de a organ #a aleger fu!e!e dat d n pr c n c oa$en refu#au ! !e !upun or(ete &o n*e unor ef nu$ * . ,ar o na& nu- o na* une "n $ n atur. 6dat lan!at, o na& nu- poate re"$pro!pta efect &ele, "n ca# de p erder , "n fa*a une cala$ t* , re!ur!ele e u$ane r$n l $ tate. ?r tat de gndul c ora confer n*e !ale co nc dea cu ora acele "ntrun r pol t ce, 8ro!&enor !e "ndrepta !pre $a!a lu . Sala de $e!e era t c! t. To&ar lu de $a! d n !pt$na aceea !e aflau acolo $ncau. 0rau tre la nu$r, tre t ner !a&an* d n d fer te !ec* . +nul d n e "l "nt$p na, pe un ton %o& al5 9 0 , cre fe$e l p! te de aprare o !- face$ a# de petrecan eB 8ro!&enor r!e, de t a prea ( ne ca tnrul &or( !e nu$a pe %u$tate "n glu$. Con&er!a* a ace!tor t ner !a&an* !uferea de o anu$e $onoton e, "n&rt ndu-!e $ereu "n %urul fe$e lor al pro(le$e !e2uale. )n acea!t e2ped * e $a!cul n, pro(le$a !e2ual fu!e!e !olu* onat ch $ c pr n ntroducerea anu$ tor $ed ca$ente "n al $enta* e. Ne&o a f # c era el $ nat, dar !olu* a r$nea ne!at !fctoare pe plan e$o* onal. N $en nu r!pun!e la "ntre(area tnrulu . Carl ,enn !on, un %une ch $ !t, " arunc ace!tu a o pr & re "ncruntat, apo "l "ntre( pe 8ro!&enor5 9 Cu c ne a de gnd ! &ote# B 9 Votul e !ecret, " r!pun!e 8ro!&enor. C acu$ ! re&en $ la (lond na de!pre care ne &or(ea /ll !on a# -d $ nea*7 9 6 ! &ote# cu ;ent, nu- aaB Stru ,enn !on. 9 N c $car nu $-a$ gnd t la a!ta, r!pun!e 8ro!&enor, rn% nd. =a a&e$ dou lun pn la aleger . ,ar ce- reproa* lu =ortonB 9 4 , a fo!t nu$ t de gu&ern7 9 C eu la fel. C du$neata, tot aa. 9 ,ar el nu- dect un $ate$at c an, nu un o$ de t n* "n toat puterea cu&ntulu . 9 /!ta- ce&a nou pentru $ ne, care a$ cre#ut, an de # le, c $ate$at c en !unt oa$en de t n*. 9 /paren*ele !unt "neltoare, repl c ,enn !on. 0ra l $pede ca tnrul ace!ta, !er o! la "nf* are ca$ greo , * nea $or* !- con& ng pe ce lal* de te$e n c a punctulu !u de &edere. 9 6a$en de t n* tre(u e ! f e un * , adug el, aplecndu-!e, parc pentru a da $a $ult greutate &or(elor !ale. 8nd * -& nu$a , no repre#ent$ $a%or tatea popula* e de pe acea!t na& , totu , c ne-a fo!t pu! ! ne conducB +n o$ care lucrea# cu a(!trac* un . /!ta nu- o pregt re core!pun#toare pentru re#ol&area unor pro(le$e pract ce. 9 C totu , a&ea$ $pre! a c !e de!curc ( n or "n re#ol&area pro(le$elor noa!tre de $unc. 9 Sunte$ capa( l ! ne re#ol&$ ! ngur pro(le$ele, repl ca ,enn !on, r tat. 8ro!&enor, care ap!a!e pe cte&a (utoane, &#u c pe (and rulant d n $ %locul $e!e "ncep ! !o!ea!c $ncrur le co$andate.

9 /: 02cla$ el, dup ce le adul$ec. Eu$egu pr% t, adu! d rect d n !ec* a de ch $ e: = roa!e gro#a&: = "ntre( "n! dac !-au depu! !uf c ente efortur , pentru a face ca ru$eguul o(* nut d n le$nul de pe planeta p ! c ! f e la fel de nutr t & ca ru$eguul adu! de no de pe 4$nt. Nu, nu-$ r!punde* . Nu &reau !-$ p erd lu# le de!pre ef c en*a !ec* e do$nulu ;ent, ch ar dac nu-$ place cu$ !e co$port. Ct * , -a$ !ol c tat un p c d n !p r tul de cooperare de!pre care !e &or(ete "n ace!t $an fe!t electoral, dar el $-a poft t ! re& n pe!te #ece an . 4re!upun c, "n cl pa aceea, u ta!e de aleger . C apo , $a are tupeul ! organ #e#e o adunare pol t c "n aceea !ear cnd eu * n o confer n*: 8ro!&enor "ncepu ! $nnce. 9 N c o confer n* nu poate a&ea $portan* ace!te adunr , "l repe# ,enn !on, rou la fa*. Vo$ lua "n d !cu* e unele che!t un care- ntere!ea# pe to* $e$(r e2ped * e , nclu! & pe du$neata. /!cult, 8ro&e, nu &d ce-a putea a&ea "$potr &a unu o$ pe care n c nu-l prea cunot de fapt. ;ent e un o$ care nu- u t pr eten . 9 / pune r$ag c le re#er& un trata$ent !pec al acelora pe care nu- "ngh te, # !e 8ro!&enor, r d cnd d n u$er . S t , Carl, c, pentru $ ne, ;ent "ntruch pea# tot ce- $a d !truct & "n actuala noa!tr c & l #a* e. 4otr & t teor e lu ;or ta, ne afl$ acu$ "n @per oada de arnA a cultur noa!tre. 6 !-l rog "ntr-o # !-$ e2pl ce $a pe larg teor a a!ta, dar !unt con& n! de pe-acu$ c aa-# !a ca$pan e electoral de$ocrat c pe care ne-o ofer ;ent e!te unul d n a!pectele cele $a urte ale @ ern A cu pr c na. /r f &rut ! adauge c el "n!u !e afl la (ord toc$a pentru a pre"nt$p na a!e$enea feno$ene, dar !e a(* nu, a$ nt ndu- c d n cau#a unor a!tfel de d !pute attea e2ped * d n trecut a&u!e!er un de#nod$nt trag c. )ntre t $p, fr ca oa$en ! (nu a!c ce&a, na&ele de&en !er un fel de la(oratoare pentru te!tarea a d fer te teor !oc olog ceF ne2 al !$ul, aleger le nu$eroa!e alte no&a* erau e2per $entate "n !peran*a c e2pan! unea o$ulu "n !pa* u &a de&en $a pu* n dureroa!. 9 ?a au# * -l pe %unele f lo!of: 02cla$ ,enn !on, cu un #$(et !arca!t c. /po adug fr ocol ur 5 Votea# cu ;ent, dac &re !-* $earg ( ne. 8ro!&enor #(ut cu greu !- !tpnea!c ener&area5 9 Ce-ar putea ! $a facB S-$ ta e ra* a de ru$eguB 4oate c &o cand da eu "n!u$ pentru po!tul de d rector . a o(* ne &otur le tuturor t ner lor !u( tre #ec c nc de an . 'a ur$a ur$elor, no !unte$ de tre !au de patru or $a nu$ero dect &r!tn c . ,e$ocra* a cere ! f $ repre#enta* propor* onal. 9 1ac o $are greeal, 8ro!&enor, o ! &e# : ) repl c ,enn !on, care prea !- f recptat cal$ul. ) !fr r $a!a "n tcere. )n !eara # le ur$toare, cu &reo c nc $ nute "na nte de orele 1550, 8ro!&enor "ncepu ! !pun, de!cu$pn t, c anun*ul lu r$!e!e fr ecou. 1 rete, ;ent le-ar f putut nter# ce adep* lor ! ! a! !te la o confer n* * nut de un o$ care nu- a!cun!e!e nten* a de a- refu#a !pr % nul. ,ar ad$ *nd c eful !ec* e de ch $ e d !punea de o $a%or tate de &otur , tot ar $a f r$a! cte&a !ute de oa$en "n afara nfluen*e !ale. 8ro!&enor " a$ ntea cu& ntele pe care le !pu!e!e, "n a%unul plecr , un $e$(ru al gu&ernulu , el "n!u ne2 al !t5 9 = ! unea du$ tale la (ordul ace!te na&e nu &a f deloc uoar. Ne2 al !$ul e!te un $od ter ( l de nou de a concepe "n&*$ntul rela* le d ntre t n*e. Vr!tn c "l &or co$(ate n!t nct &. Ct de!pre t ner , dac !-au for$at la coala &ech lor concep* , !e &or opune auto$at or cre teor care ar putea !ugera c $etodele lor tehn ce, recent "n!u te, !-au de$odat. )n ce te pr &ete, &a tre(u ! apl c "n pract c tot ceea ce a "n&*at teoret c, de "n ca#ul du$ tale

acea!t tran# * e face parte d n "n! for$a* a t n* f c pr $ t. )n $o$entele cr t ce, oa$en care au dreptate reue!c de o( ce ! !e fac a!culta* . 'a 1R00 8ro!&enor trecu pr n fata panour lor de af a% d n dou !aloane de pe cor dorul central $od f c ora confer n*e !ale, !cr nd 1N00 "n loc de 1R00. 'a 1N00, o "nlocu cu 1N50, apo cu 1P00. @/u ! a! de acolo, " !punea. /dunarea pol t ca nu poate ! * n o &en c e, ar celelalte confer n*e durea# cel $ult cte dou ore.A 'a 1N55 au# pa a do oa$en , ce !e aprop au "ncet pe cor dor. Cnd !e opr r "n fa*a u de!ch !e a !ec* e de ne2 al !$, ce do a$u* r, apo unul d ntre e !pu!e5 9 0 ch ar a c . C r!er a$ndo , aparent fr $ot &. )n cl pa ur$toare, ntrar. 8ro!&enor " "nt$p na cu un !alut pr eteno!. )nc d n pr $a # a cltor e , " propu!e!e ! !e fa$ l ar #e#e cu to* $e$(r e2ped * e , cu &oc le, fe*ele nu$ele lor, agon ! nd ct $a $ulte nfor$a* de!pre e . ,ar $e$(r e2ped * e erau att de nu$ero , "nct nu a%un!e!e !- cunoa!c pe to* . 4e acet a do , "n!, " cunotea parc5 a$ndo lucrau la !ec* a de ch $ e. ) o(!er& cu aten* e "n t $p ce ddeau ocol "ncper , pr & nd cu un aer a$u#at d fer tele aparate, "n cele d n ur$ !e ae#ar unul d ntre e !pu!e, cu o pol te*e ca$ afectat5 9 Cnd &a "ncepe confer n*a du$nea&oa!tr, do$nule 8ro!&enorB 9 4e!te &reo c nc $ nute, r!pun!e ne2 al !tul, pr & ndu- cea!ul. )n ace!te c nc $ nute $a !o! r al* opt n , pr ntre care ,onald =cCann, eful !ec* e de geolog e, ceea ce-l (ucur ne!pu! pe 8ro!&enor, fcndu-l ! u te de repetatele a$nr ale confer n*e . N c $car faptul c patru d ntre ce &en * !-l a!culte erau ch $ t nu-l $a tul(ura. ) "ncepu, aadar, confer n*, &or( nd cu apr ndere de!pre refle2ele cond * onate !u(l n nd e&olu* a !tud ulu lor, de la 4a&lo& pn la ne2 al t , a cror t n* a&ea ca p atra ungh ular toc$a ace!te refle2e. Cnd conferen* arul !pr& , =cCann !e aprop e de el - !pu!e5 9 /$ o(!er&at c un ele$ent $portant al $etode du$ tale e!te aanu$ tul generator de !o$n, care- educ pe oa$en "n t $p ce dor$. D n $ nte ca unul d n profe!or $e de od n oar ne !punea c pentru a-* "n!u toate cunot n*ele t n* f ce e ne&o e de aproape o $ e de an . ,u$neata nu accep* , pare-!e, acea!t l $ t. 8ro!&enor de!lu o luc re pr etenea!c "n och cenu a lu =cCann. 9 /cea!t l $ t, r!pun!e el #$( nd, re#ult "n parte d n &echea $etod a folo! r generatorulu de !o$n fr un antrena$ent preala( l. /!t# , ?n!t tutul de Ne2 al !$ recurge la h pno# la p! hoterap e pentru a "n& nge re# !tenta n * al. ,e p ld, $ e, cnd a$ fo!t pu! la "ncercare, $ !-a !pu! c "n $od nor$al pot !uporta h pnogeneratorul cte c nc $ nute la f ecare dou ore. 9 6 toleran* ca$ redu!, # ce =cCann. 4or* a $ea de !o$n era de tre $ nute la f ece %u$tate de or. 9 ,ar te-a !upu!, nu- aaB )l "ntre(a 8ro!&enor, pe un ton cau!t c. 9 ,ar du$neata, ce-a fcutB 9 N-a$ fcut n $ c, r!pun!e 8ro!&enor, #$( nd. /$ fo!t cond * onat pr n d fer te $etode, pn cnd a$ a%un! ! pot dor$ (utean opt ore "n r, fr ca aparatul ! !e oprea!c. 9 6pt ore "n rB: 02cla$ geologul, u $ t. 9 ,a, opt ore "n r, repeta 8ro!&enor.

9 Totu , a!ta nu $od f c rad cal datele pro(le$e , !pu!e geologul dup o pau#. Ch ar fr ! f e cond * ona* , $ul* oa$en pot f n!tru * "n !o$n, cte c nc $ nute la f ecare !fert de or. 9 ,a, dar tre(u e ! le repe* de $a $ulte or f ecare nfor$a* e, repl c 8ro!&enor, pr & nd atent fa*a nterlocutorulu !u. ) ddu !ea$a, dup e2pre! a nuc a lu =cCann, c n $er !e drept la * nt !e gr( ! adauge5 9 Sunt ! gur, do$nule, c a a&ut oca# a ! &e# !au ! au# un lucru o ! ngur dat ! nu-l $a u * dup aceea. C totu , alteor , ceea ce pare ! f e o $pre! e putern c, a%unge ! !e tearg "n aa $!ur, "nct n c nu-* $a a$ ntet de ea. 1eno$enul " are cau#ele lu , ar ?n!t tutul de ne2 al !$ le-a de!coper t. =cCann tcea, cu (u#ele "ncletate. 4r & nd pe!te u$rul lu , 8ro!&enor &#u cu$ ce patru ch $ t , !trn acu$ lng ua d n!pre cor dor, d !cuta "n oapt. 8ro!&enor nu le ddu aten* e cont nu !- &or(ea!c geologulu 5 9 'a "nceput au fo!t $o$ente cnd ! $*ea$ c $ !e cere prea $ult. Nu $ refer nu$a la h pnogenerator, care nu repre#enta dect &reo #ece la !ut d n progra$ul de n!truc* e. =cCann !pu!e, !cuturnd d n cap5 9 C frele a!tea $ ca$ a$e*e!c. 4re!upun c partea cea $a $portant a progra$ulu o con!t tu e f l$ele acelea, ale cror $ag n r$n pe ecran doar o frac* une de !ecund. 9 ,a, "ncu& n* 8ro!&enor, f l$ele tah !to!cop ce repre#entau c rca patru#ec c nc la !ut d n progra$, de nu durau dect &reo tre ore pe # . V te#a repet * a, at che a !ucce!ulu . 9 6 "ntreaga t n* "ntr-o ! ngur ed n*: 02cla$ =cCann. 0 ceea ce &o , ne2 al t , nu$ * @"n&*$nt ntegralA, nu- aaB 9 /ce!ta nu repre# nt dect un a!pect al progra$ulu . 0ra$ pu ! "n&*$ pr n toate ! $*ur le noa!tre, pr n degete, pr n urech , pr n och ch ar pr n $ ro! pr n gu!t. =cCann prea perple2. Ce patru ch $ t !e hotr!er "n !fr t ! plece. 8ro!&enor " au# ch cot nd pe cor dor. Ch cotel le lor "l tre# r pe =cCann d n re&er e. 9 Ce-ar f !-$ & # te# "ntr-o # !ec* aB ) !pu!e el lu 8ro!&enor, "nt n#ndu- $na. Vo$ g! , poate, un $ %loc de a coordona ntegr !$ul du$ tale cu e2per en*ele noa!tre pract ce. /$ putea face o "ncercare atunc cnd &o$ popo! pe-o alt planet. Cnd porn pe cor dor !pre ca$era lu , 8ro!&enor nu !e putu opr ! nu flu ere5 cucer !e cea d nt & ctor e !en#a* a era foarte plcut. / doua # d $ nea*, cnd !e aprop e de ( roul !u, 8ro!&enor &#u cu u $ re c ua era de!ch !, "n dreptul e , o f e de lu$ na (ra#da cor dorul. 8ro!&enor u* pa!ul, dar !e opr (ru!c "n prag5 "n "ncpere !e aflau apte tehn c en d n !ec* a de ch $ e, pr ntre care ce do &en * "n a%un la confer n*a lu . /du!e!er cu e o !u$eden e de aparate. 8ro!&enor &#u, pr ntre altele, n te rec p ente $ar o re*ea "ntreag de tu(ur $en te ! le al $ente#e cu !u(!tan*e ch $ ce. 8ro!&enor " a$ nt de co$portarea !tran e a ch $ t lor la confer n*a lu . )ngr %orat de !oarta n!tala* lor aparatelor !ale, ntr "n pr $a "ncpere, un &e!t (ul pe care-l folo!ea $a ale! ca punct de tran# t, dar ca !ala de cur!ur . Celelalte patru "ncper cupr ndeau aparatura !pec al a lu 8ro!&enor. 4r n ua de!ch ! ce ducea !pre !tud oul lu de f l$e de "nreg !trr , &#u cu u $ re c ace!ta fu!e!e ocupat. ?ntr pe rnd "n f ecare d ntre cele patru "ncper . Tre d ntre ele . !tud oul, la(oratorul $aga# a de unelte . fu!e!er ocupate. ?n&adator "ngr$d !er aparatele $o( la d n ace!te "ncper "n cea de-a patra "ncpere, care era pre&#ut cu nu$eroa!e d !po# t &e tehn ce cu un $ c depo# t de $ater ale. , n acea!t ult $ "ncpere !e putea trece, pr ntr-o u, "ntr-un cor dor "ngu!t. 8ro!&enor " !pu!e, $hn t, ca pe acolo &a tre(u ! ntre, pe & tor, "n !ec* a lu .

Stpn ndu- fur a, "ncepu ! reflecte#e, cal$, la noua ! tua* e. Ch $ t !e ateptau, pro(a( l, ca el ! prote!te#e la d rector. ;ent a&ea ! e2ploate#e, de! gur, nc dentul "n !copur electorale, de 8ro!&enor nu &edea cu$. Ceful !ec* e de ch $ e era, f rete, con& n! c nc dentul " putea folo! "n ca$pan a !. 8ro!&enor !e "ntoar!e, "ncet, "n &e!t (ul. /( a acu$ o(!er& c rec p entele acelea erau n te $a n de fa(r cat hrana. ?ngen oa! dee: )n felul ace!ta, !e putea pret nde c "ncper le erau "n !fr t folo! te cu$ tre(u e, ceea ce nu !e "nt$pla!e pn atunc . 0ra un plan de o perf d e rar. 8ro!&enor nu !e "ndo a c $ot &ul ocupr !ed ulu !au era ant pat a pe care -o purta ;ent. 'und de!ch ! po# * e "$potr &a aleger lu ;ent, contr (u !e la agra&area ace!te ant pat per!onale. Nu$a c at tud nea & nd cat &a a efulu !ec* e de ch $ e !e putea "ntoarce "$potr &a lu "n!u . Cu oarecare a( l tate, 8ro!&enor "l putea "$p ed ca pe ;ent ! trag foloa!ele pe care le atepta. /prop ndu-!e de unul d ntre ch $ t , !e adre!a a!tfel5 9 1 (un !pune-le ca$ara# lor du$ tale c !unt "ncntat de oca# a ce $ !e ofer de a r d ca n &elul de pregt re al per!onalulu !ec* e de ch $ e. Sper c n-a&e* n $ c "$potr & ! "n&*a* cte ce&a, fr a & "ntrerupe lucrul. Se "ndeprta apo fr a atepta &reun r!pun!. Cnd "ntoar!e capul, &#u c o$ul "l ur$rea d n och - &en ! #$(ea!c. ?ntr foarte ( ned !pu! "n ca( netul tehn c. )n !fr t !e & !e pr le%ul de a folo! unele d n $etodele de "n&*$nt pe care le !tpnea. ,e#ord nea d n ca( net era att de $are, "nct " tre(u r cte&a $ nute ca ! g!ea!c ga#ul h pnot c pe care-l caut. '# le aparatele " fu!e!er "ngr$d te "ntr-un !pa* u relat & !tr$t. ) $a tre(u aproape o %u$tate de cea! pentru a f 2a un regulator de pre! une a ga#ulu . ,up aceea, 8ro!&enor adu!e (utel a "n &e!t (ul, o &r" "ntr-un dulap cu gr la%, f 2at "n perete, de!ch !e ro( netul "ncu e repede ua dulapulu . +n parfu$ &ag !e r!pnd "n "ncpere, a$e!tecndu-!e cu eflu& le ch $ ce. 8ro!&enor porn !pre u, flu ernd "ncet or, dar, cnd ! a!, fu opr t de unul d ntre oa$en care a! !ta!er "n a%un la confer n*a lu . 9 Ce na (a fac a c B 9 )n curnd n-o ! $a ! $* n $ c deo!e( t, " r!pun!e 8ro!&enor, foarte cal$. /!ta face parte d n progra$ul $eu de educare a per!onalulu &o!tru. 9 C ne te-a rugat ! ne educ B 9 4 , do$nule =a den, " r!pun!e 8ro!&enor, cu prefcut $ rare, altfel n c nu $ -a putea e2pl ca pre#en*a &oa!tr "n !ec* a $ea: C #(ucn "n r!, apo adug5 9 8lu$ea$. 0 &or(a doar de un de#odor #ant. Nu &reau ca aerul de-a c ! $ roa! urt. 8ro!&enor !e deprt !e ae# "ntr-un col*, pentru a o(!er&a reac* a oa$en lor. Se atepta ca, d n ce c nc !pre#ece tehn c en , cel pu* n c nc ! r!pund total al* c nc par* al la ac* unea ga#ulu . ,up ce- o(!er& cu aten* e t $p de cte&a $ nute, 8ro!&enor e d n a!cun#toarea lu , aprop ndu-!e de unul d ntre oa$en , " !pu!e "n oapt, dar pe un ton fer$5 9 V no "n (a e pe!te c nc $ nute o !-* dau ce&a. 4n atunc , u t ce * -a$ !pu!. C 8ro!&enor !e "ndrept !pre ua care lega &e!t (ulul de !tud oul de "nreg !trr . 4r & nd pe!te u$r, &#u c =a den !e aprop e de tehn c an -l "ntrea( ce&a. Tehn c anul !cutur d n cap, ! ncer nedu$er t.

9 Nu cu$&a pret n# c nu * -a &or( tB: 02cla$ =a den, $n o!. ,oar l-a$ &#ut cu och $e : 9 0u unul n-a$ au# t n $ c, " r!pun!e tehn c anul, cu ar*ag. )n cl pa aceea, 8ro!&enor #r "n "ncperea &ec n un tnr care prea !uf c ent de nfluen*at, aa "nct d !cu* a d ntre ce do nu-l $a ntere!a. 4orn , aadar, !pre tnrul acela, cu un pa! egal, - !pu!e e2act ceea ce- !pu!e!e pr $ulu tehn c an, atta doar c "n loc de c nc $ nute " ddu c nc !pre#ece $ nute. )n total, a!e oa$en !e artar "ndea%un! de recept & pentru a-l con& nge pe 8ro!&enor c reu ta planulu !au era a! gurat. , ntre ce lal* nou, tre nclu! & =a den . a&ur o reac* e $a !la(. 8ro!&enor " l! "n pace5 acu$ a&ea ne&o e de oa$en ! gur , de $a tr# u putea "ncerca !- folo!ea!c pe ce lal* , "ntr-un alt $od. Cnd pr $ul tehn c an ntra "n (a e, 8ro!&enor "l "nt$p n cu un #$(et , artndu- un fel de receptor acu!t c $ n atural, "l "ntre(5 9 / $a &#ut &reodat aa ce&aB 9 Ce- a!taB )ntre( o$ul, lund "n $n $ cul o( ect de cr !tal pr & ndu-l cu $ rare. 9 )ntoarce-te pu* n o ! * -l f 2e# "n ureche, " !pu!e 8ro!&enor. ?ar dup ce o$ul !e !upu!e, 8ro!&enor adug, cu hotrre "n gla!5 &e re$arca, !unt con& n!, c partea e2ter oar a aparatulu are culoarea o(ra#ulu o$ene!c. Cu alte cu& nte, nu poate f &#ut dect de foarte aproape. ,ac te "ntrea( c ne&a, " po* r!punde c- un a$pl f cator acu!t c. ,up dou-tre $ nute, n c du$neata n-o !-l $a ! $* . 9 4arc n c acu$ nu-l ! $t, # !e tehn c anul, a**at. ,ar la ce folo!eteB 9 0 un receptor !u(l $ nal, un fel de aparat de rad o, " e2pl ca 8ro!&enor adug, ap!nd pe f ecare cu&nt5 nu$a c nu &e t n c odat ce anu$e !pune. Cu& ntele &or trece d rect "n ncont entul du$ tale. Ve cont nua ! au# ce-* !pun ce lal* , &e putea !ta de &or( cu e , de fapt, "* &e &edea de trea(, la fel ca "na nte, fr ! ! $* n $ c neo( nu t. N c $car nu te &e gnd . 9 ?a te u t: 02cla$ tehn c anul e , clt nnd d n cap. 4e!te cte&a $ nute, !o! al do lea tehn c an, ar 8ro!&enor " f 2 lu "n ureche un receptor !u(l $ nal $ nu!cul. 1cu acela lucru, pe rnd, cu to* ce lal* patru tehn c en care !e pru!er $a recept & . /po , fredonnd "ncet, adu!e o nou (utel e cu ga# h pnot c o "nlocu pe cea d n dulap. ,e data acea!ta, =a den al* patru d ntre oa$en lu c#ur "ntr-o tran! adnc. ,o a&ur o reac* e !la(F unul pru !- re& n co$plet d n uoara a$e*eal pro&ocat de pr $ele e$ana* , ar un altul nu ddu n c un fel de !e$n. 8ro!&enor hotr" ! !e $ul*u$ea!c cu un!pre#ece d ntre ce c nc !pre#ece tehn c en . ;ent a&ea ! f e neplcut !urpr n! de apar * a attor ch $ t gen al . Totu , & ctor a def n t & era "nc departe. 4entru a o o(* ne, era pro(a( l ne&o e de un atac d rect "$potr &a lu ;ent "n!u . 8ro!&enor pregt la repe#eal o "nreg !trare pentru o e$ ! une e2per $ental de!t nat $ c lor aparate acu!t ce "ncepu ! !e pl $(e pr ntre oa$en , pentru a &edea cu$ reac* onea#. 4atru d ntre e preau tul(ura* de ce&a. 8ro!&enor !e aprop e de unul d ntre acet a, care clt n $ereu d n cap. 9 Ce- cu du$neataB )l "ntre(. 9 /ud o &oce, r!e o$ul, !tn%en t. Ce pro!t e: 9 Se aude tareB 9 Nu. 4arc !-ar deprta, dar re& ne $ereu7

9 6 ! d !par, "l l n t 8ro!&enor. Cre erul o$ene!c reac* onea# uneor a!tfel cnd e !upra!ol c tat. 4un par u c nu $a au# &ocea, acu$, cnd "* &or(e!c nu te $a gndet la ea. 6$ul " l! capul pe un u$r, ca cu$ -ar f "ncordat au#ul. 9 ,a, a d !prut, # !e el, r!uflnd uurat, "ncepu!e$ ! $ ca$ nel n te!c. 8ro!&enor " l n t de!tul de uor pe al* do tehn c en , dar pe al tre lea, care cont nua ! aud &ocea, fu ne&o t !-l a de-o parte , !- !coat aparatul !u( prete2tul c &rea !e2a$ ne#e urechea. 6$ul a&ea pro(a( l ne&o e de o pregt re !upl $entar. 8ro!&enor le &or( pe !curt celorlal* , apo !e "ntoar!e, $ul*u$ t, "n ca( netul tehn c, unde pregt o !er e de (en# , reglndu-le a!tfel, "nct ! e$ t d n !fert "n !fert de or cte tre $ nute. Cnd a%un!e d n nou "n &e!t (ul, &#u c totul e "n ord ne - !pu!e c !e putea ( #u pe oa$en ace a. ?e aadar pe cor dor !e "ndrept !pre a!cen!oare. 4e!te cte&a $ nute, ntr "n !ec* a $ate$at c en lor ceru !-l &ad pe =orton. Spre u $ rea lu , fu pr $ t de "ndat. 4e =orton "l g! n!talat co$od "napo a unu pup tru $a! &. , rectorul " arat un fotol u, "n care 8ro!&enor !e gr( ! !e ae#e. Se afla pentru pr $a oar "n ( roul lu =orton, aa c pr & pl n de cur o# tate de %ur "$pre%ur. )ncperea prea !pa* oa! un perete "ntreg era acoper t cu un ecran tele!cop c. )n cl pa aceea, ecranul era or entat !pre !pa* u "ntr-un ungh ce la! ! !e &ad, de la un capt la altul, ur aa gala2 e, "n care Soarele nu era dect un f r cel de praf. Se puteau &edea nenu$rate !tele care, de nu fceau parte d n gala2 e, !e roteau o dat cu ea "n !pa* u, !trluc nd pr n cea*a deprtr . 'a &ederea lor, 8ro!&enor " a$ nt c Space Beagle trecea toc$a acu$ pr ntr-un arh pelag de !tele a!e$ntor. ,up for$ulele de pol te*e o( nu te, "l "ntre( pe =orton5 9 Vo$ popo! cu$&a pe unul d n atr ace!tu arh pelagB Ce hotrre !-a luatB 9 S-a hotrt ! nu ne opr $, r!pun!e =orton, !cuturnd d n cap. ?ar eu !unt de acord. Ne "ndrept$ !pre o alt gala2 e n-are ro!t ! ne $a p erde$ &re$ea . o ! l p! $ aa de!tul de $ult de aca!. =orton !e aplec pe!te ( rou apuc o hrt e, apo !e re#e$ d n nou de !ptarul fotol ulu !pu!e, ca$ a(rupt5 9 /$ au# t c a fo!t n&adat. 8ro!&enor #$( acru, gnd ndu-!e la !at !fac* a pe care o "ncerca!er anu$ * $e$(r a e2ped * e la au#ul ace!te &et . Eeu !e !- fac pe un d ntre $e$(r e2ped * e !- ! $t pre#en*a "ndea%un! de $ult pentru a !e te$e de po! ( l t* le a!cun!e "n ne2 al !$. 6a$en acet a . fr a f de&en t, cu to* , part #an lu ;ent . nu ar f acceptat o nter&en* e a lu =orton. 8ro!&enor &en !e la d rector cu !copul de a !e l$ur dac ace!ta "n*elegea ! tua* a. ,up ce- po&e!t pe !curt cele "nt$plate, " !pu!e5 9 ,o$nule =orton, &-a ruga !- ordona* lu ;ent ! !e retrag. ,e fapt, nu dorea ctu de pu* n ! !e dea un a!e$enea ord nF &o a doar !- dea !ea$a dac =orton era cont ent c ! tua* a de&en !e per culoa!. , rectorul " r!pun!e, cu (lnde*e "n gla!5 9 )n def n t &, a un !pa* u prea $are pentru un ! ngur o$. ,e ce ! nu-l "$par* cu o alt !ec* eB )n fa*a ace!te at tud n neutre, 8ro!&enor !e &#u ne&o t ! n! !te5 9 S "n*eleg oare c, la (ordul ace!te na&e, or ce ef de !ec* e are po! ( l tatea de a ocupa !pa* ul une alte !ec* , fr a o(* ne "n preala( l autor #a* a conducer B

=orton nu- r!pun!e nu$a dect. >ucndu-!e cu un cre on, r$a!e tcut ct&a t $p, apo ro!t , cu un #$(et de#a(u#at5 9 /$ $pre! a c "n*eleg gre t po# * a $ea. )na nte de a lua o hotrre pr & nd &reun ef de !ec* e, tre(u e ! $ con!ult cu ce lal* ef de !ec* . S pre!upune$ c a "n!cr e acea!t che!t une pe ord nea de # ca adunarea ar hotr" !- acorde lu ;ent per$ ! unea de a ocupa !pa* ul, pe care l-a ocupat "n !ec* a du$ tale. Ee#ultatul ar f per$anent #area ! tua* e . =-a$ gnd t c nu * -ar face plcere !-* &e# def n t & l $ tat !pa* ul, "nche e =orton, cu un !ur! co$pl ce. 8ro!&enor " "ntoar!e #$(etul, $ul*u$ t c- at n!e!e !copul. 9 = (ucur c a$ !pr % nul du$nea&oa!tr "n acea!t pro(le$. 4ot ! $ ( #u , dec , pe du$neata, c nu-l &e l!a pe ;ent ! "n!cr e che!t unea pe ord nea de # B =orton nu !e art defel !urpr n! de acea!t (ru!c !ch $(are de at tud ne, c !pu!e, cu &d t !at !fac* e5 9 6rd nea de # dep nde "n (un $!ur de $ ne. Ce d n !ec* a $ea o pregte!c, ar eu o pre# nt. Cef de !ec* pot &ota pentru ntroducerea cerer lu ;ent pe ord nea de # a une & toare ed n*e, dar nu pe ord nea de # a ed n*e "n cur!. 9 , n cte "n*eleg, !pu!e 8ro!&enor, ;ent a cerut apro(area pentru a prelua patru d n "ncper le !ec* e $eleB: =orton ddu d n cap. 4unnd la loc hrt a pe care o lua!e de pe ( rou, apuc un calendar -l pr & , gnd tor. 9 V toarea ed n*a are loc pe!te dou # le. ?ar ur$toarele, d n !pt$n "n !pt$n, dac nu cu$&a $ &o hotr" ! le a$n. Cred c a putea ! anule# fr n c o d f cultate ed n*a progra$at de a# "n dou!pre#ece # le, !pu!e el ca cu$ ar f gnd t cu gla! tare. C , punnd la loc calendarul, !e r d c (ru!c adug5 &e a&ea a!tfel un rga# de dou#ec dou de # le ca ! te aper : 8ro!&enor !e r d c "ncet or d n fotol u. Nu &o a ! fac n c un co$entar u a!upra @rga#ulu A ce !e acorda. ,eoca$dat, ace!ta !e prea $a $ult dect !uf c ent, dar n-a&ea ro!t ! -o !pun lu =orton. /r f putut crede c !e gndete nu$a la el. Tre(u a ! recapete controlul a!upra propr e !ale !ec* !au, dac nu, ! !e recunoa!c "n& n!. 9 / dor ! & $a !pun ce&a, ro!t el "ntr-un tr# u. Cred c a$ eu dreptul ! co$un c d rect cu ce lal* ef de !ec* atunc cnd port co!tu$ul !pa* al. 9 Sunt ! gur c a fo!t o ! $pl !cpare d n &edere, " r!pun!e =orton, #$( nd. Vo a&ea gr % ! f e re$ed at. Se de!pr* r, !trngndu- $ n le. )ntorcndu-!e !pre !ec* a lu , 8ro!&enor " !pu!e c ne2 al !$ul "ncepe ! ct ge teren, de pe c ocol te. Cnd ntr "n &e!t (ul, r$a!e !urpr n! &#ndu-l pe S edel "ntr-un col*, de unde!upra&eghea pe ch $ t . 4! hologul "l o(!er& !e aprop e de el, !punndu- 5 9 T nere, nu cre# c trea(a a!ta e ca$ $oralB 8ro!&enor " ddu !ea$a, nu fr oarecare nel n te, c S edel gh c !e natura e2per en*e la care- !upu!e!e pe ch $ t . 9 ,a, do$nule, !e gr( el !- r!pund, fr !- trde#e nel n tea. 0 ce&a cu totul $oral, "ncerc e2act acela !ent $ent pe care l-a "ncerca du$neata dac * -a &edea n&adat !ec* a, pr n "nclcarea flagrant a dreptur lor du$ tale legale. @Ce-o f cutnd a c B Se "ntre( el "n gnd. '-o f rugat ;ent ! fac o anchetBA S edel era un (r(at &o n c, cu n te och negr , !trluc tor . 9 Nu $-a "n*ele! ( ne, " !pu!e el, $ng ndu- (r( a. ,ar "$ dau !ea$a c te con! der "n leg t $ aprare.

8ro!&enor " !ch $( tact ca. 9 Te refer la $etoda de "n&*$nt pe care o apl c ace!tor oa$en B )l "ntre( el. Nu ! $*ea n c o $u!trare de cuget. 6r care ar f fo!t $ot &ele pre#en*e lu S edel a c , tre(u a cu or ce pre* ! o folo!ea!c "n propr ul !u ntere!. Speran*a de care !e ag*a era !pro&oace p! hologulu un confl ct nter or, pentru a-l face neutru "n lupta d ntre el "n!u ;ent. 9 ,a, recuno!cu S edel, cu o und de ron e "n gla!. 'a rug$ ntea do$nulu ;ent, -a$ e2a$ nat pe ace $e$(r a !ec* e !ale al cror co$porta$ent !e prea anor$al. /cu$, e de dator a $ea !- co$un c do$nulu ;ent d agno!t cul $eu. 9 ,e ceB )l "ntre( 8ro!&enor, foarte !er o!. ,o$nule S edel, !ec* a $ea a fo!t n&adat de un o$ care $ du$nete pentru c a$ declarat de!ch ! c nu &o &ota pentru el. ,e &re$e ce a ac* onat contrar leg lor "n & goare la (ordul ace!te na&e, a$ tot dreptul ! $ apr cu$ pot. Te rog, de aceea, ! r$ neutru "n ace!t confl ct pur per!onal. 9 Nu "n*eleg , repl ca S edel, "ncruntnd d n !prncene. = aflu a c "n cal tatea $ea de p! holog. Con!tat c -a h pnot #at pe acet oa$en fr per$ ! unea lor, ceea ce $ !e pare cu totul $oral. = $ r c te atepta ! $ a!oc e# la o a!e$enea fapt. 9 Te a! gur c $orala $ea per!onal e la fel de !tr ct ca a du$ tale. ,e -a$ h pnot #at pe acet oa$en fr per$ ! unea lor, n-a$ prof tat de oca# e pentru a le face &reun ru, ct de $ c. ,e aceea, nu &d pentru ce ar tre(u ! te ! $* o(l gat !- * partea lu ;ent. 9 4ret n# c- doar un confl ct "ntre du$neata ;entB )l "ntre(a S edel, "ncruntat. 9 )n e!en*, da, r!pun!e 8ro!&enor, gh c nd ce-a&ea ! ur$e#e. 9 C totu , nu pe ;ent l-a h pnot #at, c pe al* care n-au n c o & n: 8ro!&enor " a$ nt cu$ !e co$porta!er ce patru ch $ t la confer n* lu . Nu to* fu!e!er @ne& no&a* A. 9 Nu &o d !cuta acu$ cu du$neata pe acea!t te$, !pu!e el. D -a putea r!punde c, de cnd e lu$ea, $a%or tatea celor ce nu gnde!c a plt t !cu$p pentru !upunerea oar( "n fa*a unor conductor , crora le e2ecutau ord nele fr a !e o!ten ! le cercete#e $ot &ele. ,ar prefer !-* pun o "ntre(are. 9 4oft $: 9 / ntrat "n ca( netul $eu tehn cB S edel ddu d n cap fr ! !pun n $ c. 9 / &#ut (en# leB 9 ,a. 9 / &#ut ce te$e tratea#B 9 Te$e legate de ch $ e. 9 /ltce&a n c nu le predau, # !e 8ro!&enor. )$ concep !ec* a ca pe-un centru de educa* e. Ce care ntr cu for*a a c pr $e!c, cu !au fr &o a lor, o anu$ t educa* e. 9 =rtur !e!c c nu &d cu$ &e putea !cpa de e "n felul ace!ta, !pu!e S edel. Totu , &o f (ucuro! !- raporte# do$nulu ;ent de!pre ac* un le du$ tale. Cred c n-ar putea a&ea n $ c "$potr &a ca oa$en lu ! "n&e*e $a $ult ch $ e. 8ro!&enor tcu. Ct a ( ne ca do$nul ;ent nu &a f toc$a fer c t cnd &a &edea ca n te !u(altern de-a lu &or a%unge, curnd, ! po!ede la fel de $ulte cunot n*e ca dn!ul "n propr a- !pec al tate. Cnd S edel e pe cor dor, 8ro!&enor "l ur$r cu pr & rea, !punndu- , ca$ $hn t, c &a tre(u !- !ch $(e planul, deoarece p! hologul nu &a "ntr# a !-l nfor$e#e pe ;ent. 0ra "n! prea de&re$e pentru a recurge la $!ur dra!t ce de autoaprare. 6 ac* une hotrt, energ c ar f putut produce la (ord toc$a ! tua* a pe care &o a !-o pre"nt$p ne. ,e a&ea unele re#er&e "n legtur cu teor a c cl c a !tor e , ad$ tea c toate c & l #a* le cuno!cute trecu!er pr n

acela proce! . natere, "$(trn re $oarte. )na nte de a lua no $!ur , era prefera( l ! !tea de &or( cu ;or ta, ca !-l "ntre(e ce capcane ar f putut !-l pndea!c pe dru$. )l g! pe !a&antul %apone# "n ( (l oteca B, ! tuat unde&a "n fundul na&e , la acela eta% cu !ec* a de ne2 al !$. ;or ta toc$a eea, ar 8ro!&enor "l "n!o* - &or( fr n c o ntroducere de!pre pro(le$a ce-l fr$nt. ;or ta nu- r!pun!e nu$a dect. /( a cnd a%un!er la cellalt capt al cor dorulu , " !pu!e, cu "ndo ala "n gla!5 9 Sunt ! gur, pr etene, c-* da !ea$a ct de greu e!te ! re#ol& o anu$ t pro(le$ pe (a#a unor general #r , cc teor a c cl c a !tor e nu ofer dect general #r . 9 Totu , unele analog poate c $ -ar putea f de folo!, !tru 8ro!&enor. , n ceea ce a$ c t t pe acea!t te$, a$ "n*ele! c ne afl$ "n fa#a tr# e, "n @ arnaA c & l #a* e noa!tre. Cu alte cu& nte, !unte$ pe cale ! !&r $ eror le ce ne &or duce la p e re. ,e eu a$ prer le $ele, te-a ruga totu !-$ &or(et de!pre acea!t pro(le$. 9 Vo "ncerca !-* e2pl c pe !curt, !pu!e ;or ta, !cuturnd d n u$er . Confor$ ace!te teor , fa#ele tr# , !au @h (ernaleA, ale c & l #a* lor au c pr nc pal tr!tura co$un faptul c nd & dul "n*elege d n ce "n ce $a clar e!en*a feno$enelor. 6a$en re!p ng e2pl ca* le (a#ate pe !uper!t * !au teor !upranaturale a!upra a ceea ce !e petrece "n $ n* le "n trupur le lor, ca "n lu$ea "ncon%urtoare. /cu$ularea treptat a cunot n*elor face ca pn $ n* le cele $a ! $ple ! "n*eleag, "n !fr t, ! re!p ng preten* le une $ nor t* la o aa-# ! @!uper or tate ered tarA. )ncepe atunc o $placa( l lupt pentru af r$area per!onal t* . ;or ta tcu o cl p, apo cont nu5 9 /cea!t lupt con!t tu e ele$entul cel $a caracter !t c al per oadelor @h (ernaleA. , n fer c re, !au d n nefer c re, lupta !e de!foar de o( ce "n cadrul unu ! !te$ de leg , care t nde ! prote%e#e $ nor tatea pr & leg at. =a de&re$e !au $a tr# u, un grup !frete pr n a !e r d ca dea!upra celorlalte. 6dat a%un la putere, conductor re!ta( le!c @ord neaA "ntr-un $od att de !ngero!, "nct $a!ele !e !upun "nfr coate. C a!tfel, progre!$ rap d !pre ! !te$ul ca!telor d n !tr&echea ?nd e !pre alte ! !te$e !oc ale, cu$ ar f cel e2 !tent la Eo$a pr n anul S00 al ere noa!tre. ?nd & dul ocup, d n natere, o anu$ t po# * e !oc al nu !e poate r d ca dea!upra e 7 Spune-$ , te rog, acea!t !curt trecere "n re& !t "* e!te de &reun folo!B 9 )* repet c "ncerc ! re#ol& pro(le$a pe care $ -a pu!-o ;ent, "n aa fel "nct ! nu cad "n pcatul !&r t de oa$en ego t a c & l #a* lor tr# de!pre care &or(ea . Vreau ! t u dac e ca#ul ! !per c $ pot apra fr a agra&a confl ctele e2 !tente la (ordul na&e noa!tre. 9 ,ac &e reu , &a f o & ctor e un c, r!pun!e ;or ta, !ur#nd. ?!tor cete pro(le$a n-a fo!t pn acu$ re#ol&at glo(al. )* dore!c noroc, t nere: )n cl pa aceea !e petrecu un lucru e2traord nar. Se opr !er "n fa*a @ca$ere de !t clA care, de fapt, nu era de !t cl, n c ca$er propr u-# ! nu era, c un fel de n "n peretele e2ter or al cor dorulu , $rg n t de un enor$ ecran cur( turnat d ntr-un $etal att de tran!parent, "nct ddea $pre! a une (ree regulate l!at de con!tructor "n carca!a na&e . , ncolo de ace!t ecran !e "nt ndeau tene(rele !pa* ulu . 8ro!&enor o(!er&a!e, d !trat, c na&a a%un!e!e la $arg nea $ culu arh pelag de !teleF !e $a &edeau doar c* &a d n $ le de !or a gala2 e . ,du ! de!ch d gura pentru a- !pune lu ;or ta c -ar face plcere ! $a !tea de &or( cu el, dar nu putu !pune n $ c. ,rept "n fa*a lu , pe @!t claA aceea, apru!e $ag nea tul(ure a une fe$e cu o plr e de pene pe cap. ?$ag nea plp a, c flacra une lu$nr . 8ro!&enor ! $* c $uch ocular !e contract pe!te $!ur.

6 cl p, nu $a t u ce- cu el. /po , !e pru c aude #go$ote c &ede fulgere. 0ra o !en#a* e dureroa!. @<aluc na* h pnot ce:A " !pu!e, "ntr-o !trfulgerare ce-l fcu ! !e "nf oare. 8ndul ace!ta "l !al&. 0duca* a ne2 al !t pr $ t " "ngdu a ! re!p ng !pontan a!e$enea $ag n h pnot ce. E!uc ndu-!e pe clc e, rcn "n & deoco$un catorul cel $a aprop at5 9 Nu & u ta* la $ag n : Sunt h pnot ce: Sunte$ ataca* : ,nd ! plece, !e #( de trupul lu ;or ta, care le na!e. Se l! "n genunch !tr g5 9 ;or ta, $ au# B 9 ,a: 9 Nu te !upu dect n!truc* un lor $ele, a "n*ele!B 9 ,a. 9 )ncep ! te de!t n# , ! u * . 0t cal$. ?$ag n le pr nd ! !e tearg, at, au d !prut: Cu totul: )n*eleg B /u d !prut cu totul: 9 )n*eleg. 9 0le nu te $a pot tul(ura. ,e fapt, or de cte or &e# o $ag ne, "* aduce a$ nte de o !cen plcut de-aca!. 0 clarB 9 1oarte clar. 9 /cu$ "ncep ! te tre#et . 6 ! nu$r pn la tre . Cnd o ! !pun @tre A, o ! f trea# de-a ( nelea. +nu7 do 7 tre : Tre#ete-te: ;or ta de!ch !e och . 9 Ce !-a "nt$platB )ntre( el, cu u $ re "n gla!. 8ro!&enor " e2pl c "n gra(, apo " !pu!e5 9 C acu$, ur$ea#-$: ?$ag nea lu$ noa! "$ !tru e "n och , "n c uda puter $ele de contra-!uge!t e. 8ro!&enor "l tra!e pe arheolog dup el pe cor dor !pre !ec* a de ne2 al !$. 'a pr $ul col*, fura ne&o * ! !e oprea!c . un trup #cea "nt n! pe podea. 8ro!&enor "l lo& , de!tul de tare, ca !-l tre#ea!c. 9 = au# B )l "ntre( pe cel c#ut. 9 ,a, # !e o$ul, tre!r nd. 9 /!cult, a!cult: ?$ag n le lu$ noa!e nu $a au n c o putere a!upra ta. E d c-te: 0t trea#. 6$ul !e r d c !e repe# ge!t culnd la 8ro!&enor. /cea!ta !e fer "n ltur , a!tfel "nct o$ul alerga $a departe, or(ete, fr !- "ntoarc pr & rea, de 8ro!&enor "l !tr ga. 9 Cred c l-a$ tre# t prea tr# u: 6ft ne2 al !tul, apucndu-l de (ra* pe ;or ta. >apone#ul !cutur d n cap, (u $c t, - "ndrepta pr & rea !pre perete. , n &or(ele pe care le ro!t , 8ro!&enor "n*ele!e c efortur le de a-l !uge!t ona, nu fu!e!er "ncununate de un !ucce! depl n. 9 Ce !unt ace!te $ag n B )ntre(a ;or ta. 9 Nu te u ta la ele: ) porunc 8ro!&enor, de " &enea lu "n!u foarte greu ! nu le pr &ea!c. Tre(u a ! cl pea!c $ereu d n och pentru a para !e$nalele lu$ noa!e e$ !e de $ag n le de pe pere* . 'a "nceput, a&u!e!e $pre! a c- "ncon%urat de $ag n , dar o(!er& curnd c ! luetele fe$e et . unele du(le, ceea ce era foarte ( #ar . ocupau #onele tran!parente !au tran!luc de ale pere* lor. ,e e2 !tau !ute de #one de ace!t fel, ele erau totu l $ tate. , n loc "n loc, "ntlneau alte & ct $e, "n rate pe cor doare. ,e dou or ddur pe!te n te oa$en tre% . +nul " pr & cu un aer a(!ent nu !e ddu la o parte d n calea lor. Cellalt !coa!e un * pt, " apuc ar$a tra!e. Ea#a uc ga pul!, lo& ndu-!e de perete, ch ar lng 8ro!&enor. /ce!ta

reu totu !-l de#ar$e#e pe agre!or, do(orndu-l cu un pu$n. 6$ul . un part #an al lu ;ent . " arunc o pr & re rea, $r nd5 9 Sp on afur ! t: 6 !-* art$ no * e: ,e ntr gat de purtarea ( #ar a nd & dulu , 8ro!&enor $er!e $a departe, dar pe $!ur ce !e aprop a de !ec* a de ne2 al !$, ! $*ea c!porete nel n tea. ,ac un ch $ !t putea f !t $ulat att de uor !-l ura!c, la ce grad de ur &or f a%un! ce lal* c nc !pre#ece care- n&ada!er !ec* aB E!ufl uurat cnd " &#u pe to* "nt n pe podea, "n ne! $* re. ,up ce fcu ro!t, "n gra(, de dou perech de ochelar negr . una pentru el alta pentru ;or ta . "ndrept un (ara% de ra#e lu$ noa!e a!upra pere* lor, ta&anelor podelelor. ?$ag n le !e ter!er nu$a dect. 8ro!&enor $er!e apo "n ca( netul tehn c "ncepu ! "$part, pr n rad o, ord ne oa$en lor pe care " h pnot #a!e. 4r n ua de!ch !, putu ur$r reac* a a do d ntre e 5 nu preau !-l a!culte. ,up &reo c nc $ nute, " ddu !ea$a c $ag n le h pnot ce ale atacator lor pu!e!er !tpn re pe $ n* le ace!tor oa$en , #drn c nd efectul cu& ntelor pe care le-ar f putut ro!t el. 02 !ta ch ar po! ( l tatea ca e ! !e tre#ea!c foarte curnd ! !e npu!tea!c a!upra lu . Cu a%utorul lu ;or ta, " tr" pn "n (a e - "ncu e "nuntru. +n lucru era de pe acu$ e& dent anu$e c atacator folo! !er o h pno# $ecan c-& #ual de o a!e$enea for*, "nct ar f putut cdea el "n!u & ct $a, dac nu ar f ac* onat pro$pt. ,ar ceea ce !e petrecu!e nu !e l $ ta la o ! $pl & # une. /tacator "ncerca!er !- controle#e, pr n $ag ne, cre erul. 8ro!&enor era la curent cu toate e2per en*ele fcute "n ace!t do$en u, aa c t a . de atacator preau ! o gnore . c ! !te$ul ner&o! al o$ulu nu putea f d r %at de altc ne&a dect cu a%utorul unu encefalo!tat !au al unu aparat a!e$ntor. , n ceea ce era ct pe-ac ! p*ea!c el "n!u , deducea ca ce lal* oa$en fu!e!er prec p ta* "ntr-un !o$n adnc, !au c, d n pr c na haluc na* lor, nu $a t au ce fac. Nu- r$nea dect ! !e duc pe puntea de co$and ! act &e#e !cutul energet c al na&e . 6r care ar f fo!t !ur!a ataculu . f e o alt na&, f e &reo planet . ace!tea ar f neutral #at efect & undele tr $ !e de na$ c. 8ro!&enor !e !trdu d n r!puter ! pun "n func* une cte&a pro ectoare $o( le, capa( le ! ntercepte#e $ag n le, "n dru$ul lu !pre po!tul de control. Toc$a f 2a ult $ul contact cnd ! $* o uoar a$e*eal, care !e r ! p "n! nu$a dect. 0ra !en#a* a pe care o "ncerca de o( ce dup o !ch $(are (ru!c a d rec* e na&e . @Nu cu$&a d rec* a na&e fu!e!e !ch $(atBA !e "ntre( - fgdu ! &er f ce7 $a tr# u. 9 Vreau ! fac o e2per en*, " !pu!e el lu ;or ta. Te rog ! r$ a c . 8ro!&enor " tran!port pro ectoarele "ntr-un cor dor d n aprop ere le ae# pe platfor$a d n !patele unu tran!portor cu trac* une electr c. Se urc apo la &olanul ace!tu a porn !pre a!cen!oare. Trecu!er &reo #ece $ nute de cnd &#u!e pr $a $ag ne. Cot pe cor dorul ce ducea !pre a!cen!oare cu o & te# de dou#ec c nc de $ le pe or, o & te# de!tul de $are "ntr-un !pa* u att de "ngu!t. )n n a d n fata a!cen!oarelor, do oa$en erau "ncleta* "ntr-o lupt pe & a* pe $oarte. N c nu-l (gar "n !ea$ pe 8ro!&enor, "ntr-att de preocupa* erau ! !e (at, cn nd "n%urnd. 'u$ n le pro ectate de el nu prur ! le !t ng ura. 0rau adnc cufunda* "n haluc na* a lor, or care ar f fo!t acea!ta. 8ro!&enor ntr cu tran!portorul "n a!cen!orul cel $a aprop at ap! pe (utonul de co(orre. )ncepu!e ! !pere c nu &a g! pe n $en pe puntea de co$and.

Speran*a !e !pul(er, "n!, ch ar "n cl pa cnd a%un!e "n dreptul cor dorulu pr nc pal5 ace!ta era pl n de oa$en . Se r d ca!er (ar cade, ar "n aer plutea un $ ro! caracter !t c . de o#on. /r$ele pocneau, fu$egnd. 8ro!&enor pr & cu aten* e pr n gr la%ul a!cen!orulu , "ncercnd ! pr ceap ce !e "nt$pla. S tua* a era foarte gra&. Cele dou ntrr ale po!tulu de control erau (locate de #ec de &eh cule electr ce r!turnate, "napo a crora !tteau ghe$u * o $ul* $e de oa$en "n un for$e $ l tare. 8ro!&enor "l #r pr ntre acet a pe cp tanul 'eeth, ar la cellalt capt "l recuno!cu pe =orton, a!cun! "napo a (ar cade unu a d n grupur le de atacator . Totul era ct !e poate de clar. 6!t l tatea, repr $at pn $a ad neaor , #(ucn !e f* , a**at de $ag n le acelea. 6a$en de t n* trecu!er la atac "$potr &a $ l tar lor, pe careurau de$ult, "n net re. 'a rndul lor, $ l tar !e ! $*eau "n !fr t l (er !- e2pr $e fur a d !pre*ul fa* de !a&an* . 8ro!&enor t a "n! c nu ace!tea erau !ent $entele reale ale unora ale altora. )n $od nor$al, $ ntea o$enea!c * ne "n cu$pn nenu$rate $pul!ur contrar , "nct o$ul #(utete !- tr a!c & a*a fr ! !e la!e do$ nat e2clu! & de un !ent $ent !au altul. 0ch l (rul ace!ta co$pl cat fu!e!e rupt "n ca#ul de fa*F ca ur$are, o "ntreag e2ped * e era "n per col de a f d !tru! de un na$ c al cru !cop nu putea f dect (nu t. )n or ce ca# c le de acce! !pre puntea de co$and erau (locate. 8ro!&enor !e retra!e, "n ! l, !pre propr a lu !ec* e. ;or ta "l "nt$p n "n prag, e2cla$nd5 9 4r &ete: C - arat !pre un ecran de pe perete care era "n legtur d rect cu puntea de co$and aflat "n partea d n fa* a na&e . 4e ecran apru!er o !er e de l n !u(* r , e2tre$ de "nclc te la pr $a &edere. 4r & nd cu aten* e, 8ro!&enor o(!er& c na&a de!cr e o cur( larg, care prea !-o or ente#e !pre o !tea al(, !trluc toare. Co$puterul de pe puntea de co$and fu!e!e !etat de c ne&a ! a%u!te#e per od c d rec* a na&e , pe acea!t tra ector e. 9 Cre# c- opera na$ culu B )l "ntre( ;or ta. 8ro!&enor clt n d n cap, $a $ult u $ t dect alar$at. >udecnd dup d $en! un le, lu$ no# tatea !pectrul e , !teaua aceea !e afla la o d !tan* de c rca patru an -lu$ n. Na&a !tr(tea ca$ un an-lu$ n "n c nc ore, dar & te#a e prea ! !e accelere#e. +n calcul !u$ar " "ngdu lu 8ro!&enor ! conch d c na&a ar putea a%unge "n apro2 $at & un!pre#ece ore "n &ec ntatea !tele . Cu o $ care (ru!c, deconect ecranul. )l !trfulgera!e gndul c acela care !ch $(a!e d rec* a na&e ur$rea, poate, d !trugerea e . )n ace!t ca#, r$neau nu$a &reo #ece ore, t $p "n care cata!trofa putea f e& tat. ,e "n cl pa aceea nu a&ea n c un plan "n $ nte, 8ro!&enor " !punea c nu$a un atac "$potr &a na$ culu , cu a%utorul tehn c lor h pnot ce, putea f ef cace. )ntre t $p, tre(u a ! "ncerce "nc o dat ! ptrund pe puntea de co$and. 4entru a!ta, "n!, a&ea ne&o e de un aparat care ! poat ac* ona d rect a!upra celulelor cere(rale. 02 !tau $a $ulte aparate de ace!t fel, dar $a toate puteau f folo! te doar "n !copur $ed cale. S ngura e2cep* e o con!t tu a encefalo!tatul, un aparat ce putea f folo! t la tran!$ terea unor $pul!ur de la un cre er la altul. ,e a%utat de ;or ta, lu 8ro!&enor " tre(u r $ulte $ nute pentru a pune la punct unul d n ace!te aparate alte cte&a $ nute pentru a- &er f ca (una func* onare. 1 nd un aparat e2tre$ de del cat, tre(u !-l ae#e "n tran!portor pe o platfor$ pneu$at c, ant oc. Toate ace!te opera* un " luar tre #ec apte de $ nute.

,up aceea, a&u o d !cu* e !curt, dar de!tul de apr n!, cu arheologul %apone#, care ar f &rut !-l "n!o*ea!c. )n cele d n ur$, ;or ta con! $* ! r$n loculu , pentru a p# (a#a de opera* un . 8ro!&enor porn cu tran!portorul !pre puntea de co$and, a&nd gr % ! nu #drunc ne encefalo!tatul. V te#a redu! "l ener&a, dar " "ngdu a "n !ch $( ! o(!er&e !ch $(r le ce !e petrecu!er "ntre t $p. Ne&#nd dect foarte pu* n oa$en c#u* "n ne! $* re, " !pu!e c $a to* ce lal* !e tre# !er d n tran!a h pnot c. 0ra un feno$en o( nu t "n h pnot !$. /cu$, oa$en ace a erau !upu altor !t $ul , pro(a( l pentru a- face ! ac* one#e !u( $pul!ul unor porn r "ndelung "nfrnate. N te oa$en care, "n $od nor$al, nutr !er un fa* de al* doar o &ag ant pat e, o &edeau tran!for$at (ru!c "ntr-o ur !ngeroa!. Ceea ce era "ngro# tor, era faptul c n c nu- ddeau !ea$a de acea!t !ch $(are. Cc ech l (rul $ ntal al oa$en lor putea f rupt fr t rea lor, f e pr n tran!plantarea "ntr-un $ed u nepr eln c, f e pr ntr-un atac de felul acelu a care fu!e!e de#ln*u t "$potr &a na&e . C "ntr-un ca# "n cellalt, oa$en !e co$portau ca cu$ no le lor con& nger ar f fo!t la fel de adnc "nrdc nate "n e ca cele &ech . 8ro!&enor de!ch !e ua a!cen!orulu "n dreptul pun* de co$and, dar !e tra!e repede "napo . +n (la!ter " tr $ tea %etur le ncend are de-a lungul cor dorulu . 4ere* $etal c ardeau, cu un #go$ot u ertor. 8ro!&enor putu #r cada&rele a tre oa$en . ,eodat, au# o e2plo# e putern c flcr le conten r. +n fu$ al(a!tru "ntuneca aerul o cldur "n(u toare !e r!pnd pe cor dor. ,ar fu$ul cldura d !prur "n cte&a !ecunde. 0ra l $pede c ! !te$ul de &ent la* e, $car el cont nua ! func* one#e. 8ro!&enor pr & cu luare-a$ nte5 cor dorul prea pu!t u. ,eodat, "n!, "l #r pe =orton, pe %u$tate a!cun! "ntr-o n , la c* &a pa $a "ncolo. /proape "n acela t $p "l &#u =orton pe el - fcu !e$n ! !e aprop e. 8ro!&enor o& , apo " ddu !ea$a c tre(u a ! r te. ?e aadar cu tran!portorul d n a!cen!or !tr(tu ca fulgerul !pa* ul ce-l de!pr*ea de =orton. /ce!ta "l "nt$p na, pl n de ner(dare5 9 0t o$ul de care a&ea$ ne&o e: Tre(u e neaprat !- !$ulge$ cp tanulu 'eeth controlul a!upra na&e , "na nte ca grupul lu ;ent !- poat organ #a atacul. =orton a&ea pr & rea cal$ luc d a unu o$ care lupta pentru dreptate nu prea ! con! dere nece!ar o e2pl ca* e. 9 /&e$ ne&o e de a%utorul du$ tale, $a ale! "$potr &a lu ;ent, ur$ el. Ch $ t lu ne-au atacat cu o !u(!tan* pe care n-a$ $a &#ut-o pn acu$. ,eoca$dat, &ent latoarele noa!tre au re!p n! acea!t !u(!tan*, trnt ndule-o "n o(ra#, nu$a c au "nceput !- n!tale#e propr le lor &ent latoare. =area noa!tr pro(le$ e!te ur$toarea5 &o$ a&ea oare rga#ul de a-l "n& nge pe 'eeth "na nte ca grupul lu ;ent ! ne atace cu toate for*ele !aleB 4ro(le$a t $pulu "l preocupa pe 8ro!&enor. ) du!e d !cret $na dreapt la "nche etura cele !tng at n!e co$utatorul care controla e$ ! a encefalo!tatulu . 9 /$ un plan, do$nule d rector. Cred c ar putea f ef cace "$potr &a na$ culu , !pu!e el "ndreptnd encefalo!tatul !pre =orton. /ce!ta " r!pun!e, fr ! r d ce pr & rea5 9 / adu! cu du$neata un encefalo!tat l-a pu! "n func* une. Ce ur$ret ! o(* B 8ro!&enor r$a!e cu gura c!cat5 nu !e atepta!e ca =orton ! f e fa$ l ar #at cu ace!te aparate. Se gnd totu c ar putea "ncerca ! folo!ea!c aparatul. 9 ,a, a &rea ! ut l #e# encefalo!tatul, recuno!cu el, =orton o& o cl p, apo !pu!e5 9 >udecnd dup gndur le ce-$ & n "n $ nte, e!te pe punctul de a e$ te7 Se opr , apo adug, a**at5

9 0 foarte ( ne: ,ac a #(ut !- fac ! cread c a$ fo!t ataca* d n afar7 Nu- !fr fra#a, c !e adnc d n nou "n gndur , $ % ndu- och *ugu ndu- (u#ele. )n cele d n ur$ !pu!e5 9 Cp tanul 'eeth a "ncercat de dou or ! cad la "n&o ala cu $ ne. /cu$ $ &o preface c accept, ar du$neata te &e duce la oa$en lu , cu aparatul !ta al du$ tale. Vo$ trece la atac, "n cl pa cnd ne &e da !e$nalul. )* da !ea$a, cont nu el pe un ton de$n, c n-a duce tratat &e cu ;ent !au cu 'eeth dect "n $!ura "n care $ -ar folo! la do(nd rea & ctor e . Sper c "n*eleg , nu- aaB 8ro!&enor "l g! pe cp tanul 'eeth pe puntea de co$and. Cp tanul "l "nt$p n cu o cord al tate ca#on5 9 'upta a!ta d ntre !a&an* ne-a pu! pe no , $ l tar , "ntr-o ! tua* e pen ( l. Sunte$ ne&o * ! apr$ puntea de co$and !ala $otoarelor, pentru a ne face a!tfel dator a fa* de e2ped * a noa!tr. 0!te e2clu!, de! gur, !- l!$ pe un !au al* ! ct ge, adug el !cuturnd cu gra& tate d n cap. )n ult $ n!tan* no , $ l tar , !unte$ gata ! ne %ertf $ pentru a "$p ed ca & ctor a &reune a d ntre cele dou ta(ere. 02pl ca* a cp tanulu "l u $ pe 8ro!&enor. Se "ntre(a!e, pn atunc , dac nu cu$&a toc$a 'eeth !ch $(a!e d rec* a na&e , "ndreptnd-o !pre a!trul acela. Cp tanul " conf r$ acu$, cel pu* n par* al, acea!t (nu al. /ce!ta pornea, pare-!e, de la deea c & ctor a unu a !au altu a d ntre grupur era de neconceputF de a c , pn la deea c "ntreaga e2ped * e tre(u a ! f e !acr f cat, nu era pro(a( l dect un pa!, un pa! foarte $ c. 8ro!&enor " "ndrepta, d !cret, encefalo!tatul !pre cp tanul 'eeth. +nde cere(rale, pul!a* rap de tran!$ !e de la a2on la dendr te, de la dendr te la a2on , pe un t nerar u d na nte !ta( l t, dependent de a!oc a* le anter oare . era un proce! care !e de!fura la ne!fr t "n nter orul cre erulu o$ene!c, pr ntre cele dou#ec de $ l oane de celule ner&oa!e ale !ale. 1 ecare celul " a&ea propr ul ech l (ru electrocolo dal, re#ultat d ntr-un %oc co$pl cat "ntre ten! un le $pul!ur le pr $ te. /( a dup $ul* an de cercetr fu!e!er, treptat, pu!e la punct n te aparate capa( le ! detecte#e cu oarecare prec # e !en!ul flu2ulu de energ e d n nter orul cre erulu . 4r $ul encefalo!tat fu!e!e un ur$a d rect al fa $o!ulu electroencefalograf. ,ar ro!tul lu era contrar ul celu al electroencefalografulu , anu$e de a furn #a unde cere(rale art f c ale de d &er!e t pur . Cu a%utorul ace!tu aparat, putea !t $ula or ce parte a cre erulu cu &a, !trn nd a!tfel gndur , e$o* & !e, !au ch ar a$ nt r "ngropate adnc "n $e$or a re!pect &ulu . Nu era, "n ! ne, un n!tru$ent de do$ na* e. Su( ectul " p!tra per!onal tatea. Totu , aparatul putea tran!$ te $pul!ur le cu &a une alte per!oane. C cu$ $pul!ur le &ar au "n func* e de gndur le per!oane e$ tente, per!oana care le pr $ea era nfluen*at "ntr-un $od foarte capr c o!. Cp tanul 'eeth, care nu o(!er&a!e pre#en*a aparatulu , nu- ddu aadar !ea$a c gndur le nu- $a apar* neau. 9 Bo$(arda$entul de $ag n la care e!te !upu! na&a face d n cearta !a&an* lor o trdare de ne ertat, !pu!e el relu, dup o cl p de tcere5 at planul $eu. 4lanul ace!ta pre&edea folo! rea (la!terelor, !por rea ten! un $u!culare pr n accelerarea & te#e de #(or, precu$ e2ter$ narea par* al a a$(elor grupur de !a&an* . Cp tanul 'eeth n c nu po$en de na$ cul d n afar nu pru !- dea !ea$a c- de#&lu a planul "n fa*a unu e$ !ar al ta(ere ad&er!e. )n "nche ere, " !pu!e lu 8ro!&enor5 9 Vo a&ea ne&o e de !er& c le du$ tale. Ca ne2 al !t, care a o $ag ne de an!a$(lu a!upra rela* lor d ntre d &er!e t n*e, po* %uca un rol dec ! & "$potr &a celorlal* !a&an* 7 ,e!cura%at o(o! t, 8ro!&enor !e ddu (tut. 4rea era $are hao!ul ca !- poat &en de hac de unul ! ngur. 6r "ncotro " "ndrepta pr & r le, &edea nu$a oa$en "nar$a* . 3r !e pe!te

dou#ec de cada&re. , ntr-un $o$ent "ntr-altul, ar$ !t * ul frag l "nche at "ntre cp tanul 'eeth d rectorul =orton putea f !f at de %etur le (la!terelor. Ch ar "n cl pa aceea au# uru tul &ent latoarelor pu!e "n func* une de =orton pentru a re!p nge atacul lu ;ent. 8ro!&enor !e "ntoar!e, oftnd, !pre cp tanul 'eeth - !pu!e5 9 /$ ne&o e de n te n!tru$ente d n propr a-$ !ec* e. N-a &rea ! $ conduc pn la a!cen!oarele de !er& c uB =-a putea "ntoarce a c "n c nc $ nute. 4e!te cte&a $ nute, 8ro!&enor ntr cu tran!portorul pe ua d n do! a !ec* e !ale. /cu$ t a prec ! ce a&ea de fcut. 4lanul care la "nceput !e pru!e ca$ fante# !t !e $punea acu$ c ! ngurul real #a( l. Tre(u a !- atace pe agre!or !tr n cu propr le lor ar$e h pnot ce, lo& nd "n $ r adele lor de $ag n . 8ro!&enor " "ncepu pregt r le de lupt !u( pr & r le cur oa!e ale lu ;or ta. 'a un $o$ent dat, "n t $p ce f 2a n te d !po# t &e electron ce la encefalo!tat, ;or ta !e aprop e -l pr & "n tcere. >apone#ul prea !- f re&en t pe depl n d n ocul !ufer t. 8ro!&enor " tot tergea fa*a ndu ta. C totu nu era cald, te$peratura d n "ncpere era nor$al. Cnd " ter$ na pregt r le, " ddu !ea$a c tre(u e ! !e oprea!c pu* n, pentru a- anal #a !tarea de nel n te. ,up o cl p de gnd re " !pu!e c de & n era faptul c nu t a de!tul de!pre na$ c. Nu a%ungea c a&ea o pote# a!upra $odulu cu$ ac* ona na$ cul. Tre(u a ! de#lege ta na ace!tu na$ c, care !e "nf* a !u( for$a unor ! luete ch pur fe$e et , uneor du(le. 8ro!&enor ! $*ea ne&o a ! ac* one#e pe o (a# log c !ol d. 4lanul lu putea a&ea !or* de #(nda doar pr ntr-o cunoatere te$e n c a du$anulu . Se "ntoar!e !pre ;or ta -l "ntre(5 9 )n ce !tad u de c & l #a* e cre# c !-ar putea afla ace!te f n*eB /rheologul !e ae# "ntr-un fotol u - !pu!e, *ugu ndu- (u#ele5 9 / dor !-* cuno!c planul. >apone#ul pl la au#ul detal lor de!cr !e de 8ro!&enor nu !e putu opr !-l "ntre(e, aparent fr legtur5 9 Cu$ !e face c $-a putut !al&a pe $ ne, dar nu pe ce lal* B 9 )n ca#ul tu a$ putut nter&en fr "ntr# ere. S !te$ul ner&o! al o$ulu "n&a* pr n repetare. D e, $ag n le lor lu$ noa!e nu-* apru!er la fel de de! ca celorlal* . 9 Nu e2 !t oare n c o po! ( l tate de a e& ta acea!t cata!trofB )ntre( ;or ta, pe un ton !u$(ru. 9 ,ac to* $e$(r e2ped * e ar f pr $ t o educa* e ne2 al !t, acea!t po! ( l tate ar f e2 !tat, pentru c educa* a ne2 al !t de#&olt re# !ten*a la h pno#, pr ntr-o cunoatere ne$ %loc t a feno$enulu . ,ar te rog, do$nule ;or ta, !-$ r!pun# la "ntre(area pe care * -a$ pu!-o5 "n ce !tad u al !tor e !e afl ace!te f n*eB 1runtea arheologulu era (ro(onat de !udoare. 9 4r etene, nu-$ po* cere ! fac de pe acu$ general #r . Ce t $ no de!pre ace!te f n*eB 8ro!&enor "n%ura "n gnd5 "n*elegea ne&o a arheologulu de a d !cuta, dar t $pul trecea "n $od pr $e%d o!. 9 N te f n*e capa( le, ca ace!tea, ! folo!ea!c h pno#a de la d !tan* !unt pro(a( l "n !tare !- !t $ule#e rec proc cre erul, ad c ! pract ce e2act genul de telepat e pe care oa$en nu-l pot real #a dect cu a%utorul encefalo!tatulu . ;or ta, adug el a**at, ce efect ar putea a&ea a!upra une c & l #a* capac tatea de a c t gndur le fr a%utorul unor aparate !pec aleB /rheologul !pu!e, r d cndu-!e "n p c oare5

9 ,up prerea $ea, po! ( l tatea de a c t gndur le ar paral #a de#&oltarea. ,e aceea, cred c f n*ele a!tea !e afl "ntr-un !tad u foarte pr $ t &. 8ro!&enor r$a!e cu gura c!cat. 9 Nu-* da !ea$aB +r$ arheologul, cu och !trluc tor . Capac tatea de a c t gndur le altu a * -ar da $pre! a c-l cunot perfect. 4e acea!t (a#, !e poate de#&olta un ! !te$ de cert tud n a(!olute. Cu$ ! te $a "ndo et , cnd t B /!e$enea f n*e ar parcurge rap d toate etapele c & l #a* e , pentru a a%unge la decaden*. /rheologul " de!cr !e cu "n!ufle* re lu 8ro!&enor $odul cu$ d fer te c & l #a* de pe 4$nt de pe alte planete !e epu #a!er, !rc nd dec#nd pn la acea !tare, af r$ el, cnd de&eneau du$an or cre !ch $(r . 9 Nu cu$&a toc$a tea$a de !ch $(are -a fcut ! ne atace na&aB 9 Tot ce !e poate, r!pun!e ;or ta, prudent. 8ro!&enor !e gnd c tre(u a ! ac* one#e pe (a#a teor e arheologulu . Nu a&ea o alt pote# de lucru. 'und o a!e$enea &ar ant ca punct de plecare, putea "ncerca !-o &er f ce cu a%utorul une a d n $ag n le acelea. ) arunc pr & rea a!upra cea!ulu !e "nf oraF nu- $a r$!e!er n c apte ore pentru a !al&a na&a: 1r a $a p erde t $p, concentr a!upra encefalo!tatulu o ra# de lu$ n. /po de!fur repede un ecran "n fa*a ra#e , a!tfel "nct o $ c #on de !t cl r$a!e cufundat "n "ntuner c, pr $ nd doar lu$ n pro ectat cu nter$ ten*e de aparat. )n cl pa aceea, pe ecran apru o $ag ne. 0ra o $ag ne du(l, ar 8ro!&enor #(ut !-o !tud e#e l n t t, gra* e aparatulu . E$a!e ulu t de ceea ce &#u. ,e $ag nea a&ea o for$ &ag o$enea!c, "n*elegea de ce " e&oca!e la "nceput o fe$e eF fa*a e du(l era "ncununat de un pana aur u. ,ar capul, de prea de pa!re, a&ea ce&a o$ene!c. 1a*a " era acoper t cu un !o de & n oare, ca n te !r$e "ngr$d te c -colo "n aa fel "nct !-ar f # ! c-! o(ra% na!ul unu o$. Cea de-a doua pereche de och !e afla cu &reo dou degete dea!upra cele d nt F acela nter&al de!pr*ea cea de-a doua gur de pr $a, ceea ce ddea $pre! a unu nou cap, cre!cut l teral$ente d n cellalt. Se &edeau un alt rnd de u$er , cu dou (ra*e !curte ce !e ter$ nau "n n te $ n !uper(e, u $ tor de lung del cate. )n an!a$(lu, f gura a&ea ce&a fe$e e!c. 8ro!&enor " !pu!e c (ra*ele $ n le celor dou fptur !e &or de!pr* pro(a( l la un $o$ent dat atunc al do lea trup &a putea !- !uporte propr a greutate. 4artenogene#a. Eeproducere fr $ %loc rea !e2ulu . 6 $ld * cre!cut d n trunch ul $atern a%unge ! !e de!part de ace!ta, de&en nd de ! ne !tttoare. ?$ag nea pro ectat pe ecran prea ! a ( n te r$ *e de ar p . S$ocur de pene !e &edeau la @"nche etur A. Trupul, u $ tor de drept, era acoper t cu o tun c de un al(a!tru !cnte etor. Ve$ntul ace!ta a!cundea toate celelalte &e!t g ale unu po! ( l trecut p!re!c. +n lucru era clar5 pa!rea a!ta nu putea ! #(oare pr n propr le- for*e. ;or ta "l "ntre( pe 8ro!&enor, cu de#nde%de "n gla!5 9 Cu$ o !-o fac ! "n*eleag c et d !pu! ! te la h pnot #at, "n !ch $(ul unor nfor$a* B 1r ! !pun un cu&nt, 8ro!&enor !e r d c "ncerc ! de!ene#e pe o ta(l neagr $ag nea. Eepet de #ec de or de!enul, pn cnd, dup &reo c nc #ec de $ nute, $ag nea !e ter!e de pe perete "n locul e apru un ora. Nu era un ora $are, ar la "nceput 8ro!&enor "l #r de !u!, parc de pe un $unte. Cld r le !e prur foarte "nalte, foarte "ngu!te att de "ngr$d te una "ntr-alta, "nct " !pu!e c eta%ele nfer oare r$neau "n u$(ra aproape toat # ua. 8ro!&enor !e "ntre(, "n treact, dac

nu cu$&a acea!t part cular tate !e e2pl c pr n depr nder le nocturne ale locu tor lor de de$ult a oraulu . Vrnd !- fac o $ag ne de an!a$(lu, "ncet ! $a pr &ea!c !eparat cld r le. =a pre!u! de or ce, ar f &rut ! afle ce rol %uca!e $a n !$ul "n c & l #a* a ace!tor f n*e, "n ce fel co$un cau "ntre ele, dac oraul d n $ag ne era cel de unde porn !e atacul "$potr &a na&e . Nu &#u n c $a n , n c a& oane, n c rachete n $ c a!e$ntor $ %loacelor de co$un ca* e ntera!tral folo! te de oa$en , $ %loace care, pe 4$nt, nece! tau u# ne ur ae, "nt n!e pe !uprafe*e $ar . ) !pu!e, de aceea, c atacul a&ea o alt !org nte. Ch ar "n cl pa cnd fcea acea!t de!coper re, $ag nea d n fa*a lu !e !ch $(. /cu$ nu $a &edea de !u! oraul, c doar o cld re, aproape de centru. Tran# * a de la o $ag ne la alta a&u!e!e loc "ntr-o cl p t. C nu trecu!e n c un $ nut de cnd reu !e !- e2pr $e, cu a%utorul de!enulu de pe ta(l, dor n*a de a pr $ nfor$a* : /cu$ pr &ea cu aten* e cld rea aceea. Spa* ul ce o de!pr*ea de cld r le &ec ne nu prea ! depea!c tre -patru $etr . ,eodat, "n!, &#u un lucru pe care nu-l o(!er&a!e @de !u!A5 cld r le erau legate "ntre ele, la toate eta%ele, pr n n te trotuare foarte "ngu!te, de nu$a c* &a cent $etr . 4e ace!te trotuare c rculau p eton d n oraul p!r lor. Ch ar !u( el, 8ro!&enor #r do nd & # care "na ntau tact co! unul !pre cellalt pe un trotuar, fr ! le pe!e c ace!ta era !u!pendat la &reo tre #ec de $etr dea!upra !olulu , " r d cau cte un p c or "n aer , ra!uc ndu- -l "ncet, "l puneau pe trotuar, lng cellalt, fr ! !e oprea!c d n $er!. 'a alte n &ele, al* nd & # peau "n acela fel dega%at, cu acelea $ cr co$pl cate. 4r & ndu- , 8ro!&enor "n*ele!e c a&eau n te oa!e !u(* r poroa!e c erau foarte uor . 4er!pect &a !e !ch $( de cte&a or , "nf* nd de f ecare dat cte un alt ungh al !tr# . 8ro!&enor a&u $pre! a c a! !t la toate fa#ele po! ( le, ale proce!ulu de reproducere. +n d ntre nd & # ace a preau att de @e&olua* A, "nct (ra*ele p c oarele le erau !lo(ode, ca aproape tot re!tul trupulu . /l* , "n!, cont nuau ! r$n "n !tarea "n care- &#u!e la "nceput. )n toate ca#ur le, @$a$aA nu prea ! f e afectat de greutatea noulu trup. 8ro!&enor "ncerc ! pr &ea!c "n nter orul une a d ntre cld r , dar $ag nea de pe perete "ncepu ! !e e!to$pe#e. 4e!te cte&a cl pe, oraul d !pru cu totul, ar "n locul lu apru o ! luet du(l. ,egetele ace!te a erau "ndreptate !pre encefalo!tat, ceea ce "n!e$na c- "ndepl n !e o(l ga* le fa* de 8ro!&enor c atepta ! le "ndepl nea!c el pe ale !ale, ceea ce era o na & tate d n parte- . C totu , 8ro!&enor nu a&ea "ncotro. Tre(u a !- "ndepl nea!c o(l ga* le. 9 Sunt cal$ de!t n!, !punea &ocea "nreg !trat a lu 8ro!&enor. 8ndur le $ele !unt clare. Ceea ce &d nu !e leag neaprat de lucrur le pe care le pr &e!c. Ceea ce aud ar putea ! par l p! t de !en! centr lor aud t & a cre erulu $eu. ,ar a$ &#ut oraul aa cu$ -l $ag nea# e . 1 e c ceea ce &d aud are !au nu are &reun !en!, eu r$n cal$ de!t n!7 8ro!&enor " a!cult atent &or(ele, apo !e "ntoar!e !pre ;or ta - !pu!e5 9 /!ta- tot. ,e! gur, !e putea "nt$pla ca la un $o$ent dat, ! nu $a aud de!lu t $e!a%ul, de ace!ta ar f cont nuat ! !e "nt prea!c adnc "n cre er. Cu urechea $ereu la pnd, 8ro!&enor " e2a$ n pentru ult $a oar encefalo!tatul -l g! "n perfect !tare. 9 = (rane# pentru c nc ore, " e2pl c el arheologulu . ,ac ape pe a!ta J - art un (uton rouK $ po* deconecta ch ar $a de&re$e. ,ar ! n-o fac dect "n ca# de urgen*. 9 Ce nu$et du$neata @urgen*AB 9 ,ac &o$ f ataca* , r!pun!e 8ro!&enor, cu o& al "n gla!.

/r f preferat !- acorde un rga# $a $are. ,ar nu era &or(a doar de un e2per $ent t n* f c, c de o lupt pe & a* pe $oarte. 8ata ! treac la ac* une, " du!e $na la cadranul aparatulu atept. So! !e $o$entul. )nc pu* n ntel genta acelu nea$ p!re!c ar f pu! !tpn re pe ! !te$ul lu ner&o!, "ncercnd !-l d r %e#e, aa cu$ fcu!e cu ce lal* $e$(r a e2ped * e . 0ra con& n! c &a a&ea de "nfruntat ntel gen*a colect & a unu grup ( ne !udat. Nu o(!er&a!e n c o $a n, n c un &eh cul cu ro* , f e el ct de rud $entar. 6 cl p, a&u!e!e $pre! a c f n*ele ace!tea folo!e!c un fel de ca$ere de tele& # une, dar acu$ era ! gur c &#u!e oraul pr n och locu tor lor ! . /cet a a&eau ! $*ul telepat e la fel de de#&oltat ca "n!u &#ul. 0nerg a $ ntal a $ l oane de f n*e putea !tr(ate o d !tan* de an -lu$ n. N c nu a&eau ne&o e de $a n . 8ro!&enor nu putea !pera ! pre&ad re#ultatul "ncercr !ale de a !e ntegra "n ntel gen*a lor colect &. /!cultnd $ereu "nreg !trarea, el " $od f ca uor r t$ul gndur lor, pr ntr-o r!uc re a cadranulu encefalo!tatulu . Tre(u a ! f e foarte prudent. Ch ar ! f &rut, tot n-ar f putut ! !e pun la un !on cu acet e2trateretr . 4ul!a* le a!tea r t$ ce a!cundeau toate nuan*ele po! ( le ale ra* un ale de$en*e . Tre(u a ! capte#e doar undele care ar f aprut ca @nor$aleA "n graf cul unu p! h atru. /paratul le pro ecta pe o ra# de lu$ n care, la rndul e !e reflect d rect pe $ag ne. 1ptura d n !patele $ag n nu prea afectat de ace!te !ch $(r . ,ar, neateptndu-!e la re#ultate tang ( le, 8ro!&enor nu era de#a$g t. 0ra "ncred n*at c re#ultatul !e &a $an fe!ta nu$a pr n unele $od f cr "n !tructura $ag n lor e$ !e de na$ c, $od f cr "nreg !trate de propr ul lu ! !te$ ner&o!. ,e " &enea greu ! !e concentre#e a!upra $ag n , nu !e ddu (tut, c cont nu !-o pr &ea!c * nt. 9 Sunt cal$ de!t n!F gndur le "$ !unt clare7 Cu& ntele ace!tea " r!unar putern c "n urech , dar nu$a o cl pF "n cl pa ur$toare nu $a au# dect un #&on deprtat, ca un (u(u t de tunet, care !e !t n!e el, f nd "nlocu t de un $ur$ur, ca acela al une !co c ur ae. 8ro!&enor #r deodat o lu$ n plp toare, c l crul unu fel nar pr ntr-o cea* dea!. 9 Sunt "nc !tpn pe $ ne, " !pu!e. 4r $e!c $pre! !en#or ale pr n ! !te$ul ner&o! al fptur d n $ag ne, ar ea pr $ete la rndu- $pre! pr n ! !te$ul $eu ner&o!. 4utea !- per$ t ! $a atepte. 4utea ! ad acolo ! atepte pn cnd "ntuner cul !e &a r ! p , ar cre erul lu &a "ncepe ! nterprete#e datele !en#or ale pe care le tran!$ tea ! !te$ul ner&o! al acele fptur . 4utea ! !tea 7 Se opr . Cu$ ad c, ! !teaB 6are !ttea eaB 8ro!&enor " "ncorda aten* a. /u# deodat, "n deprtare, un gla!5 9 1 e c ceea ce &d aud are !au n-are &reun !en!, eu r$n cal$7 S $* o $ncr $e pe na! - !pu!e5 @0 nu au na!, d n cte $ -a$ putut da !ea$a. ,e aceea, e &or(a f e de na!ul $eu, f e de o lu# e7A ,du ! !e !carp ne, dar ! $* un %ungh "n !to$ac. S-ar f "ndo t de durere, dac ar f putut, dar nu putea . nu putea n c !- !carp ne na!ul, n c !- pun $ n le pe pntec. )n*ele!e atunc c $ncr $ea durerea nu &eneau d n propr u- trup. C nu a&eau neaprat &reo core!ponden* "n ! !te$ul ner&o! al fptur acele a. ,ou for$e de & a* foarte e&oluate " tr $ teau una alte a !e$nale pe care n c una d ntre ele nu era "n !tare ! le nterprete#e. 8ro!&enor a&ea a&anta%ul c !e atepta!e la ace!t lucru. Str nul, care, potr & t teor e lu ;or ta, !e afla "ntr-un !tad u pr $ t &, nu !e putu!e atepta la aa ce&a.

=ncr $ea "nceta (ru!c. ,urerea d n !to$ac !e tran!for$ "ntr-un fel de ap!are, ca aceea pe care o ! $* dup un prn# prea "$(elugat. )n !ch $(, a&u !en#a* a c un ac "nro t " "$punge f ecare &erte(r. 'a %u$tatea !p nr , acul !e prefcu "ntr-un *ur*ure de ghea*, care "ncepu ! !e topea!c !- curg ca un u&o rece !pre !ale. Ce&a Jo $nB 6 (ucat de $etalB +n cleteBK "l apuc de (ra* aproape c- !$ul!e $uch . 'u 8ro!&enor " &en ! urle de durere fu ct pe ce !- p ard cunot n*a. Sen#a* a aceea d !pru, ca celelalte, dar el r$a!e profund #drunc nat, de t a c totul fu!e!e lu# e. N $ c nu !e "nt$pla!e a e&ea, n c "n trupul lu , n c "n cel al f n*e -pa!re. Cre erul lu nu fcea dect ! pr $ea!c, pr n $ %loc rea och lor n te $pul!ur , pe care le nterpreta gre t, "ntr-o a!tfel de rela* e, plcerea !e putea preface "n durere toate !en#a* le de&eneau po! ( le, nd ferent de natura !t $ul lor. Nu !e atepta!e ca eror le de nterpretare ! f e att de flagrante. ,eodat, ! $* c (u#ele " !unt at n!e de ce&a $oale % la&. +n gla! " opt 5 9 Sunt u( t: 8ro!&enor re!p n!e deea. Nu, nu @ u( tA: /&u $pre! a c, "nc o dat, cre erul lu "ncearc ! nterprete#e $pul!ur le unu ! !te$ ner&o! ale cru reac* erau cu totul d fer te de acelea ale unu o$. )nlocu @!unt u( tA cu @!unt !t $ulat de7A apo l! !en#a* a !- ur$e#e cur!ul. ,ar nu #(ut ! afle ce anu$e ! $* !e. 6r cu$, nu era o !en#a* e de#agrea( l. 4ap lele gu!tat &e " erau gd late de ce&a dulce. 6ch !e u$e# r nu $a ! $* n c o "ncordare. )n $ nte " r!r $ag nea une flor , o garoaf ro e, !uper(, ca acelea care creteau pe 4$nt . dec nu putea a&ea n c o legtur cu flora d n lu$ea E $ lor. @E $ A " !pu!e, cupr n! de un !o de fa!c na* e. Nu$ele ace!ta &enea cu$&a d n noaptea !pa* ulu B ? !e prea, fr ! t e de ce, c era un nu$e perfect potr & t. Totu , o "ndo al !tru a "n $ ntea lu . Nu putea f ! gur. ,e ult $ele !en#a* fu!e!er, toate, plcute, o atepta cu oarecare nel n te pe cea ur$toare. 'u$ na r$nea tul(ure ce*oa!. ,eodat, och "ncepur parc ! !e u$e#ea!c d n nou ! $* o $ncr $e "n p c oare. Sen#a* a trecu, l!ndu-l "n! "ntr-o !tare de f er( n*eal. S $*ea c !e "n(u. 9 0 doar o lu# e: ) !pu!e. Nu $ !e "nt$pl n $ c a!e$ntor. Se l n t . /cu$ nu $a au#ea dect $ur$urul acela $onoton nu $a &edea dect lu$ na aceea d fu#, "n&lu toare. 8ro!&enor !e gnd c $etoda lu era, poate, de!tul de (un ca !- per$ t, cu t $pul, ! e2erc te un anu$ t control a!upra unu a !au ch ar a ctor&a e2trateretr . ,ar ceea ce- l p!ea era toc$a t $pul. 1 ece !ecund "l aducea $a aproape de p e re. /colo . de fapt, a c Jo cl p, !e #pc !eK . una d ntre cele $a $ar $a co!t ! toare na&e con!tru te &reodat de oa$en "ngh *ea d !tan*ele cu o & te# a(!urd. 8ro!&enor nu au#ea #go$ote dect cnd o anu$ t #on !en! ( l de pe !uprafa*a corte2ulu era !t $ulat. 6 alt #on, cea de dea!upra urech , producea & !e a$ nt r . <arta cre erulu o$ene!c fu!e!e de $ult tra!at. 4o# * a prec ! a #onelor de e2c ta( l tate !e deo!e(ea de la un nd & d la altul, dar !tructura general a cre erulu r$nea totdeauna aceea , la to* . 6ch ul o$ene!c nor$al e un $ecan !$ de!tul de o( ect &. 'ent lele tr $ t pe ret n o $ag ne real. >udecnd dup $ag n le oraulu lor, tran!$ !e de E $ , acet a a&eau e n te och capa( l de o( ect & tate. ,ac ar f #(ut t !- coordone#e centr & #ual cu och E $ lor, 8ro!&enor ar f putut ! pun (a# pe $ag n le pr $ te. = nutele treceau. 8ro!&enor !e "ntre(a, d !perat, dac &a reu !au nu ! !ta( lea!c un contact ut l, "n cele c nc ore ce- $a r$neau. )ncepu!e ! !e "ndo a!c de "n*elepc unea hotrr !ale. Cnd "ncerca !- r d ce $na !pre panoul de control a encefalo!tatulu , nu

o(* nea, aparent, n c un re#ultat. ,oar cte&a !en#a* &ag , pr ntre care aceea a $ ro!ulu caracter !t c al cauc uculu ar!. 4entru a tre a oar, och !e u$e# r, dar $ag nea, foarte clar, pe care o "ntre#r !e !pul(er nu$a dect. ,ator t tehn c lor tah !to!cop ce depr n!e la ?n!t tut, 8ro!&enor #(ut totu ! p!tre#e "n $ nte $ag nea. 0ra ca cu$ !-ar f aflat "n nter orul une a d ntre acele cld r "nalte "ngu!te, un nter or &ag lu$ nat de refle2ele ra#elor de !oare ce ptrundeau pr n u le de!ch !e. Nu e2 !tau fere!tre, ar "n loc de pardo!eal erau n te pode*e, pe care edeau cte&a d n f n*ele acelea cu a!pect de pa!re. 4ere* a&eau nu$eroa!e u , care nd cau pre#en*a unor dulapur $aga# . /cea!ta & # une "l (ucur , "n acela t $p, "l nel n t . 4re!upunnd c ar f !ta( l t un contact cu ! !te$ul ner&o! al acele f n*e, a!tfel "nct ! poat au# cu urech le e , &edea cu och e ! $* pn la un punct acelea !en#a* , ar f reu t oare !- nfluen*e#e reac* le $u!culareB /r f putut oare ! o ! lea!c ! u$(le, !- "ntoarc capul, !- $ te (ra*ele ! !e co$porte aa cu$ &o a elB /tacul "$potr &a na&e fu!e!e de#ln*u t de un grup de f n*e care ac* onau, gndeau ! $*eau la un !on. 4unnd !tpn re pe unul d ntre $e$(r grupulu , putea oare controla "ntreg grupulB V # unea aceea fugar " apru!e pro(a( l pr n och unu ! ngur nd & d. Ceea ce ! $* !e pn acu$ nu prea ! nd ce contactul cu un grup. 0ra ca un o$ "nch ! "ntr-o ca$er "ntunecoa!, "n fa*a unu perete pre&#ut cu o fere!tru c acoper t cu cte&a plac tran!parente, care ar f l!at ! !e !trecoare o lu$ n d fu#. )n r!t $pur , cte o $ag ne r#(tea pe acolo, l!ndu-l ! "ntre#rea!c lu$ea d n afar. ?$ag n le reflectau, $a $ult ca ! gur, real tatea. )n !ch $(, de !unetele care ptrundeau pr ntr-o alt de!ch #tur, d ntr-un perete lateral, nu putea f ! gurF n c de $pre! le ce- &eneau pr n alte or f c d n ta&an d n podea. +rechea o$enea!c poate percepe pn la dou#ec de $ de & (ra* pe !ecund. 4entru anu$ te & et* , au#ul "ncepe a( a de la ace!t prag. )n !tare de h pno#, oa$en pot f fcu* ! rd "n hohote, ch ar cnd !unt tortura* , ! urle de durere cnd !unt gd la* . Ceea ce pro&oac durere anu$ tor f n*e poate ! nu "n!e$ne n $ c pentru altele. 8ro!&enor "ncerca ! !e de!t nd . tot nu putea face altce&a dect ! atepte. ,eodat "l !trfulger gndul c !-ar putea ! e2 !te o legtur "ntre de le lu $pre! le pe care le pr $ea. 'a ce !e gnd !e, oare, "na nte de a "ntre#r $ag nea nter orulu acele cld r B ) a$ nt c &#u!e un och pe d nuntru. 'egtura era att de e& dent, "nct !e "nf ora. =a era ce&a. 4n "n pre#ent, !e !trdu !e ! &ad ! ! $t pr n nter$ed ul ! !te$ulu ner&o! al acele f n*e-pa!re. ,ar reu ta ace!tor "ncercr dep ndea de !ta( l rea unu contact cu grupul care de#ln*u !e atacul "$potr &a na&e . )n*ele!e deodat c pentru a putea controla grupul, tre(u a $a "nt !- controle#e propr ul cre er. Tre(u a ! pun "n u$(r unele d n #onele ace!tu a , d $potr &, ! !en! ( l #e#e la $a2 $u$ alte #one, a!tfel "nct & toarele $pre! !- poat l!a ct $a uor a$prenta. 4ract ca!e "ndea%un! de te$e n c autoh pno#a pentru a putea at nge a$(ele o( ect &e. 'a "nceput era, f rete, & # unea. 4e (a#a e , tre(u a, apo , !- a! gure controlul a!upra $uch lor f n*e pr n $ %loc rea cre a ac* ona grupul. 8ndur le " fur cur$ate de o a&alan de lu$ n colorate. )n!e$na c efortur le !ale de a !e auto!uge!t ona erau ef cace. ?ar cnd $ag nea d n fa*a lu !e l $pe# (ru!c r$a!e clar, nu $a a&u n c o "ndo ala c !e afla pe calea cea (un. Vedea, ca data trecut, nter orul une a d n cld r le acelea "nalte. 4entru c nu cu$&a $ag nea ! !e de!tra$e, 8ro!&enor " concentr "ntreaga aten* e a!upra $uch lor E $ulu .

, n pcate, "n!, nu "n*elegea $ecan !$ul ce- punea "n $ care. V # unea lu nu putea, f rete, ! !urpr nd "n a$nunt $ l oanele de refle2e $u!culare care "n!o*eau r d carea unu ! ngur deget. Se concentra atunc a!upra unu (ra*, dar degea(a. ,e de!cu$pn t, 8ro!&enor !e hotr" ! recurg la h pno#a pr n ! $(ol, folo! nd ad c un cu&nt-che e. C at c unul d n (ra*ele f n*e "ncepu ! !e r d ce, "ncet, "nc un cu&nt-che e, tot trupul f n*e !e r d c. 8ro!&enor o fcu apo !- "ntoarc, "ncet, capul. /ctul de a pr & " a$ nt f n*e -pa!re c dulapul !au !ertarul pr & t " apar* nea. 1 n*a " recunotea (unur le, dar nu arata n c un ntere!. 8ro!&enor #(ut cu greu !- !tpnea!c e$o* a. Cu o r(dare tenace, ! l f n*a-pa!re ! !e r d ce "n p c oare, !- "nal*e (ra*ele ! le co(oare, apo ! !e pl $(e de colo pn colo pe @trotuarA. )n cele d n ur$, o adu!e "napo o ! l ! !e ae#e d n nou. 4e!e$ne c era perfect ! ncron #at !en! ( l la cea $a ne"n!e$nat !uge!t e, cc nu apuca ( ne ! !e concentre#e, c !e po$en n&adat de un $e!a% ce prea ! &or(ea!c att $ n* ct ! $*ur lor !ale. 8ro!&enor " tl$ac auto$at gndur le tul(ur "ntr-un l $(a% fa$ l ar5 9 Celulele chea$: Celulele !e te$: Celulele cuno!c, &a , durerea: )n lu$ea E $ lor e "ntuner c. ,eprtea#-te de ace!t E $7 +$(re, tene(re, &rte%ur 7 Celulele tre(u e !-l alunge7 ,ar nu au puterea. 0ra f re!c ! "ncerce o aprop ere de f n*a e t d n (e#n adnc, f ndc nu t au c- un du$an7 Noaptea e d n ce "n ce $a "ntunecoa!. Toate celulele ar &rea ! dea "napo 7 ,ar nu pot7 8ro!&enor " ddu !ea$a, "ngro# t, c tot ceea ce !e "nt$pla!e pn acu$ putea f nterpretat la fel de ( ne "n ace!t fel, ca "n !en! contrar. S tua* a era gra&. ,ac de#a!trul ce !e produ!e!e la (ordul na&e era re#ultatul "ncercr lor !tngace ale ace!tor f n*e-pa!r de a !ta( l un contact pr etene!c, ce cata!trofe n-ar f fo!t ele "n !tare ! de#ln*u e pr ntr-o o!t l tate f* B: 0l per!onal !e afla "ntr-o ! tua* e $a pen ( l5 dac ar f rupt legtura cu ace!te f n*e, ar f "n!e$nat ! le redea "ntreaga l (ertate. ?nclu! & l (ertatea de a ataca de a "ncerca ! d !trug na&a. N-a&ea dec alt cale dect ! per!e&ere#e, "n !peran*a c &a #(ut la un $o$ent dat ! !ch $(e "n fa&oarea lu ! tua* a. )ncerc $a "nt ! ntre "n contact cu o alt f n*-pa!re. 9 Sunt u( t: ) !pu!e, reproducnd "n $od del (erat !en#a* a care-l #pc !e ce&a $a "na nte. Sunt u( t de corpul-$atc d n care $ na!c $ "$pl ne!c, " "$prte!c gndur le, dar a$ "nceput ! &d cu propr $e och t u c !unt unul d n grup7 /a cu$ !e atepta!e, tran# * a !e fcu (ru!c. ,egetele $a $ c , ale cele de-a doua perech de $ n , !e $ car, ar u$er frag l !e arcu r. 8ro!&enor !e "ntoar!e apo d n nou !pre f nta-$a$. 02per en*a !e prea att de reu t, "nct !e ! $*ea gata ! fac pa!ul cel $are, $en t !-l pun "n legtur cu ! !te$ul ner&o! al une f n*e-pa!re. C de data acea!ta " at n!e !copul, pr n !t $ularea centr lor ner&o core!pun#tor . ,eodat a&u !en#a* a c !e afla pe un deal npd t de tufe !l(at ce. Ch ar "n fa*a lu curgea un pr a, d ncolo de care un !oare portocal u " ur$a crugul pe o (olt & or e, !$l*u t de nor lno . 8ro!&enor " ! l noul @$ed uA ! !e r!ucea!c, pentru a pr & o c!u* coco*at pe par , "ntr-un crng r!r t ce&a $a "ncolo pe $alul pr aulu . /lte ca!e nu !e &edeau. Se aprop e , pr & nd "nuntru, #r dou p!r , ae#ate pe o !t ngh e. /$ndou " * neau och "nch . 4oate c ele luau parte la atacul "$potr &a na&e , " !pu!e 8ro!&enor. ) concentr aten* a a!upra une f n*e care !e afla "ntr-o #on a planete unde era "nc noapte. ,e data acea!ta, tran!ferul fu $a rap d. Se po$en "ntr-un ora "ntunecat, cu cld r ale fanto$at ce "ncepu ! ntre "n legtur cu d &er E $ . Nu "n*elegea clar de ce #(utea !

!ta( lea!c un contact cu ! !te$ul ner&o! al unora d ntre e $a uor dect cu al altora. 4oate c un erau $a !en! ( l la !t $ul lu . Sau poate c fceau parte d n fa$ l a pr $e f n*e-pa!re cu care ntra!e "n contact. ,up ce reu ! !ta( lea!c legtur cu pe!te dou du# n de E $ r!pnd * pe "ntreaga planet, 8ro!&enor " !pu!e c a&ea acu$ o &edere de an!a$(lu a!upra ace!te a. Se afla "ntr-o lu$e de p atr le$n, a cre locu tor erau lega* "ntre e pr n rela* organ ce, la n &elul ! !te$ulu lor ner&o!. ?at o !e$ n* e care #(ut !e ! e& te c & l #a* a tehnolog c a o$ulu , gra* e une cunoater "n profun# $e a ta nelor $ater e energ e . 8ro!&enor hotr" c putea trece, l n t t, la penult $a etap a contraataculu !au. Se concentra aadar a!upra unu gnd $en t ! caracter #e#e una d n f n*ele care a!alta!er na&a. ,up un r!t $p ce !e pru de!tul de !curt, a&u !en#a* a c pr &ete na&a pr ntr-o $ag ne. 4r $a lu gr % fu ! !e "ntre(e cu$ !e de!fura lupta. ,ar tre(u a !- "nfrng cur o# tatea, deoarece a&ea de fcut lucrur $ult $a $portante. Vo a ! nfluen*e#e un grup nu$ero! . alctu t poate d n $ l oane de f n*e . ! le nfluen*e#e "n aa $!ur, "nct ! le o(l ge ! !e retrag ct $a departe de na&. /cu$ era l $pede c le putea capta gndur le, aa cu$ ele le puteau capta pe ale lu . /!oc erea lu cu ! !te$ul ner&o! al attor f n*e n c n-ar f fo!t po! ( l altfel. 8ro!&enor " pro ecta aadar gndur le "n noapte5 9 Tr * "ntr-un un &er!, de!pre care nu t * n $ c altce&a dect ceea ce & !ugerea# $ag n le !u( care & !e "nf* ea#. ,ar $ag n le a!tea nu !unt +n &er!ul "n!u 7 0le nu & arat +n &er!ul "n total tatea lu . 02 !t $ulte lucrur pe care nu le pute* percepe d rect, nea&nd ! $*ur le nece!are. )n nter orul +n &er!ulu e2 !t o ord ne. ?ar dac ord nea $ag n lor d n &o nu e!te aceea ca ord nea d n +n &er!, "n!ea$n c & a$g * 7 4entru a- nfluen*a pe E $ , 8ro!&enor tre(u a ! le !ch $(e de le funda$entale. 0 ceea ce "ncerca ! fac, "n $od del (erat, cu !nge rece, porn nd de la pote#a c E $ erau l p! * de aprare. /ce!tea erau pr $ele de no cu care fceau cunot n* dup nenu$rate genera* , ar 8ro!&enor nu !e "ndo a c ocul lor &a f for$ da( l. C & l #a* a E $ lor era o c & l #a* e de t p rural, "nte$e at pe n te cert tud n pe care n $en nu le conte!ta!e pn "n pre#ent. 02 !tau "n !tor e !uf c ente e2e$ple ce do&edeau c & torul unor a!tfel de c & l #a* putea f nfluen*at "n ch p hotrtor de un du$an !la( nu$er cete. ?$en!a "$pr* e a ?nd e !-a nru t !u( a!altul ctor&a $ de engle# . 'a fel, toate popoarele de *ran d n /nt ch tate au fo!t cucer te uor nu -au re&en t dect "n cl pa cnd au "nceput !- dea !ea$a c & a*a nu !e reducea la ceea ce pret ndeau ! !te$ele lor r g de. E $ erau e2tre$ de &ulnera( l . =etoda lor de a co$un ca un cu al* , de foarte or g nal, " e2punea pr $e%d e de a f nfluen*a* colect &. 8ro!&enor " repeta de nenu$rate or $e!a%ul, adugnd de f ecare dat cte ce&a "n legtur cu na&a, ca de p ld5 @Sch $(a* $ag nea de care & folo! * "n rela* a cu ce de pe na&, apo retrage* -o. Sch $(a* $ag nea, pentru a le da pr le%ul ! doar$ ! !e od hnea!c, apo retrage* -o7 ?nter&en* a &oa!tr pr etenea!c a pro&ocat $ar pagu(e na&e . C no !unte$ pr eteno fa* de &o , dar felul &o!tru de a & $an fe!ta pr eten a ne-a fcut ru.A Cont nu $ult &re$e !- tran!$ t ord nele pr n acea!t $en! re*ea ner&oa! . n c el nu t a cta &re$e, poate dou ore . pn cnd contactul cu $ag nea de pe perete fu "ntrerupt auto$at, pr ntr-un decl c al encefalo!tatulu . Se po$en atunc d n nou "n decorul fa$ l ar. Ne$a &#nd n c o $ag ne pe perete, " arunc o pr & re lu ;or ta, care dor$ea adnc "n fotol u. 8ro!&enor !e "nf or, a$ nt ndu- de ord nul pe care-l ddu!e oa$en lor5

6d hn * -& dor$ * . /ce!ta era re#ultatul5 to* oa$en afla* la (ordul na&e ador$ !er. ,up ce-l tre# pe ;or ta, 8ro!&enor e "n fug pe cor dor. 4retut nden #r oa$en ador$ * F ct de!pre pere* , erau al( , fr n c o $ag ne: /%un! pe puntea de co$and, tre(u ! !ar pe!te trupul cp tanulu 'eeth, care #cea pe podea, lng ta(loul de control. E!uflnd uurat, ap! pe ta!ta care d r %a flu2ul de energ e !pre !cutul de protec* e al na&e . 4e!te cte&a cl pe, coco*at pe unul d n !caunele de control, 0ll ott 8ro!&enor !ch $(a po# * a na&e . )na nte de a pr! puntea, a&u gr % ! pun ! !te$ul de control al d rec* e !u( un cod reglat pentru #ece ore, !pre a pre"nt$p na a!tfel r !cul ca &reunul d ntre oa$en ! !e tre#ea!c d n !o$n, !tpn t de dor n*a autod !truger . /%un! d n nou pe cor dor, "ncepu ! dea pr $ul a%utor rn * lor. Cu$ acet a erau to* ador$ * , tre(u a ! le gh cea!c !ufer n*ele, ceea ce- &enea de!tul de uor. /celora pe care- au#ea r!uflnd greu, le ad$ n !tra pla!$ !angu n. Celor care pre#entau rn $a gra&e, le fcea cte o n%ec* e cal$ant, ar ar!ur le le trata cu n te al f !pec ale. Cu a%utorul lu ;or ta tran!porta apte $ur (un# "n !alonul de rean $are, unde #(ut !- readuc la & a* pe patru d ntre e . E$neau tre #ec do de $or* , pentru care nu !e $a putea face n $ c. 8ro!&enor ;or ta cont nuau !- "ngr %ea!c pe rn * , cnd, deodat, un tehn c angeolog !e tre# , c!c "ncepu ! gea$, de#nd%du t. 8ro!&enor gh c c o$ulu " re&enea $e$or a, dar "l l! ! !e r d ce "n p c oare ! !e aprop e. Tehn c anul " pr & u $ t pe ce do le !pu!e "n cele d n ur$5 9 4ot ! & a%ut cu ce&aB )n curnd o du# n de a%utoare $unceau cot la cot cu e , !co*nd "n r!t $pur cte o e2cla$a* e ce do&edea c- ddeau !ea$a c a!upra na&e !e a(tu!e un &nt de ne(un e. 8ro!&enor nu- o(!er& pe cp tanul 'eeth pe =orton dect cnd acet a "ncepur ! d !cute cu ;or ta. Cnd %apone#ul plec, e !e aprop ar de 8ro!&enor -l n& tar la o ed n* pe puntea de co$and. 8ro!&enor !e "ntre( dac ce do " a$ nteau de cele "nt$plate, cc nu arareor h pno#a pro&oca o a$ne# e !pontan. ,ac e nu -ar f a$ nt t de n $ c, lu 8ro!&enor -ar f &en t foarte greu ! le e2pl ce "n $od con& ngtor ce anu$e !e "nt$pla!e. ,e aceea, r!ufl uurat cnd "l au# pe cp tanul 'eeth !punndu- 5 9 ,o$nule 8ro!&enor, trecnd "n re& !t re#ultatele de#a!truoa!e ale e&en $entelor petrecute, do$nul =orton cu $ ne ne-a$ a$ nt t de "ncercarea du$ tale de a ne con& nge c !unte$ & ct $ele unu atac d n afar. ,o$nul ;or ta ne-a &or( t ad neaor de!pre ac* un le du$ tale, la care a fo!t $artor. Te-a ruga ! le e2pl c ef lor de !ec* , aduna* a c , ce anu$e !-a "nt$plat. 'u 8ro!&enor " tre(u $a ( ne de o or pentru a face o dare de !ea$ co$plet. ,up ce !fr , c ne&a "l "ntre(5 9 S "n*eleg oare c de fapt a fo!t &or(a de o "ncercare a acelor f n*e de a !ta( l un contact a$ cal cu no B 9 0 ( ne, da: E!pun!e 8ro!&enor. 9 Vre ! !pu c n-are ro!t !- d !truge$ cu torp lele noa!treB =a "ntre( cellalt, cu a!pr $e "n gla!. 9 N-ar folo! la n $ c, !pu!e 8ro!&enor, ct !e poate de cal$. /$ putea, totu , ! ne duce$ acolo ! !ta( l $ un contact $a d rect. Cp tanul 'eeth !e gr( !- r!pund5

9 Ne-ar lua prea $ult t $p. =a a&e$ de !tr(tut o cale lung. C adug, pe un ton acru5 de altfel, pare o c & l #a* e foarte pl ct coa!. 9 Ce a de !pu!, do$nule 8ro!&enorB )l "ntre( =orton. 9 Cp tanul !e refer, pre!upun, la faptul c acea!t c & l #a* e e l p! t de or ce tehnolog e, r!pun!e 8ro!&enor. ,ar organ !$ele & pot a&ea !at !fac* ch ar fr a%utorul unor $a n . $ gnde!c la plcerea de a $nca de a (ea la (ucur a de a tr pr ntre ce drag . ,up prerea $ea, ace!te p!r cuno!c !at !fac* a de a gnd la un !on de a- perpetua !pec a. / fo!t o &re$e cnd o$ul nu cunotea (ucur $ult $a $ar , totu , !ocotea c duce o & a* c & l #at. ?ar pe &re$ea aceea au e2 !tat, ca acu$, oa$en $ar . 9 ,u$neata, "n!, n-a e# tat ! le tul(ur $odul de & a*, !pu!e cu rutate &on 8ro!!en. 8ro!&enor nu !e l! de!cu$pn t, c " r!pun!e, cal$5 9 Nu e ( ne n c pentru p!r , n c pentru oa$en ! duc o e2 !ten* prea !pec al #at. 0u n-a$ fcut dect ! le "nfrng re# !ten*a fa* de de le no , ceea ce "nc n-a$ reu t ! real #e# la (ordul ace!te na&e. )n !al !e au# r r!ete, ar oa$en "ncepur ! plece. 8ro!&enor "l &#u apo pe =orton d !cutnd cu Te$en!, ! ngurul ch $ !t pre#ent la ed n*. Te$en! . care era $na dreapt a lu ;ent . prea "ncruntat !cutur $ereu d n cap. )n cele d n ur$ !pu!e el ce&a, apo " !trn!e $na lu =orton plec. , rectorul !e aprop e de 8ro!&enor - opt 5 9 Ch $ t " &or lua "n decur! de dou#ec patru de ore n!tala* le adu!e "n !ec* a du$ tale, cu cond * a ! nu $a po$enet de cele "nt$plate. ,o$nul Te$en!7 9 ,ar ce prere are ;entB ) t e &or(a 8ro!&enor. 9 ;ent a nhalat n te ga#e &a tre(u ! !tea la pat $a $ulte lun 7 9 B ne, dar "ntre t $p &or a&ea loc aleger le: 02cla$ 8ro!&enor. =orton o& , "na nte de a- r!punde5 9 02act. /!ta "n!ea$n c eu &o ct ga aleger le fr n c o opo# * e, deoarece ! ngurul contracand dat era ;ent. 8ro!&enor tcu, gnd ndu-!e la noua ! tua* e. ) prea ( ne ca =orton &a cont nua ! f e d rector. ,ar ce !e &a "nt$pla cu to* ace ne$ul*u$ * care-l !pr % n !er pe ;entB 9 ,o$nule 8ro!&enor, a &rea !-* cer o fa&oare, cu t tlu per!onal, " !pu!e =orton. 'a$ con& n! pe do$nul Te$en! c ar f a(!urd ! !e cont nue atacul porn t de ;ent "$potr &a du$ tale. ,ar te-a ruga ! p!tre# tcerea a!upra ace!tu lucru ! nu "ncerc !-* e2ploate# & ctor a. ,ac te "ntrea( c ne&a, r!punde- ca de & n e acc dentul lu ;ent, dar nu r d ca du$neata che!t unea. )$ pro$ * B 8ro!&enor " fgdu , apo "l "ntre(, cu oarecare o& al5 9 / putea ! fac o propunereB 9 B ne"n*ele!: 9 Ce-ar f !-l nu$ * pe ;ent ca loc* tor al du$nea&oa!trB =orton "l pr & perple2. 9 ?at o propunere la care nu $-a f ateptat d n partea du$ tale, " !pu!e "n cele d n ur$. )n ce $ pr &ete, nu ard de ner(dare !- r d c $oralul lu ;ent. 9 Nu- &or(a de $oralul lu ;ent, repl c 8ro!&enor. =orton r$a!e tcut un t $p, apo ro!t "ncet parc "n ! l5 9 4re!upun c "n felul ace!ta a putea contr (u la de!t nderea at$o!fere . 9 4rerea pe care o a&e* de!pre ;ent !e a!ea$n, &d, cu a $ea, # !e ne2 al !tul. =orton #(ucn "n r!.

9 02 !t la (ordul ace!te na&e #ec de oa$en pe care -a prefera ca loc* tor , dar ca ! f e pace "* &o ur$a !fatul. Se de!pr* r. 8ro!&enor nu $a era ch ar att de !at !fcut cu$ pru!e. Nu a&ea !ent $entul c plecarea ch $ t lor d n !ec* a de ne2 al !$ era o & ctor e per!onal. Totu , acea!t !olu* e era prefera( l une lupte care ar f putut de&en prea apr g. ?2tl atepta ne$ cat "n noaptea ne$rg n t. T $pul !e !curgea "ncet !pre &en c e, ar !pa* ul era "n&lu t "ntr-o (e#n de neptrun!. 4r n acea!t (e#n "ntre#rea n te pete de lu$ n rece. Ct a c f ecare d ntre ele era o gala2 e de !tele !cnte etoare, de de la d !tan*a a!ta plp au ca n te fu oare de cea*. /colo clocotea & a*a, "n$ul* ndu-!e pe $ r adele de planete ce !e roteau la ne!fr t "n %urul !or lor lor. Tot aa colc !e od n oar & a*a "n $lur le d n !tr&ech ul 8lor, "na nte ca o e2plo# e co!$ c ! f n $ c t putern c !e$ n* e a 2tl lor !- f a#&rl t propr ul trup "n hur le ntergalact ce. Traged a lu era c !upra& e*u !e acelu catacl !$. 0nerg a care $pregna !pa* ul " $en* nea "n & a*a trupul, d n ce "n ce $a !l( t. +n ! ngur gnd " !tpnea $ ntea . gndul c !ar putea ! n $erea!c d n nou "ntr-un ! !te$ galact c, pe o planet pe care ! g!ea!c un att de r&n t guul. 8ndul ace!ta, repetat de nenu$rate or , fcea acu$ parte d n "n! f n*a lu . 0ra ca o $ag ne ce !e de!fura la ne!fr t "n fa*a och lor $ n* !ale. ?$ag nea a!ta, laolalt cu * petele lu$ noa!e pe care le #rea "n hul "ntuneco!, alctu au toat lu$ea lu . 4e &re$ur , ! $*ur le " fu!e!er foarte a!cu* te, dar de cnd "ncepu!e ! p ard puterea nu $a capta !e$nale dect de la o d !tan* de c* &a an -lu$ n. /a acu$, a( a dac de!lu pr $ele !e$nale ce- nd cau pre#en*a na&e . 0nerg e, $ater e7 ?$pre! &ag !e "n&l$eau "n cre erul lu a$or* t. S $* o durere apr g, ca cu$ un $uch , $ult &re$e nefolo! t, ar f pr n! !- #&cnea!c. ,urerea !e potol . 8ndul !e !pul(er. Cre erul !e !cufund d n nou "n !o$nu- adnc. ?2tl !e "ntoar!e "n &echea de#nd%du ta lu$e a (e#ne pre!rate cu pete de lu$ n. )n! deea de energ e de $ater e de&en &ag, ca un & !. ,eodat, "n!, $e!a%ul " cro "nc o dat dru$, unde&a, la per fer a cont n*e lu ?2tl. Trupul lu &lgu t !e ! $* !cuturat de un f or. Cele patru (ra*e !e "nt n!er, ar cele patru p c oare " #&cn r, $nate de o for* oar(. 0ra doar o reac* e $u!cular. 4r & rea lu nuc "$prt at !e "n!ufle* (ru!c. Cu un efort e2traord nar, " concentra toate energ le "n d rec* a de unde &eneau !e$nalele. ,ar ch ar "n t $p ce fcea ace!t efort, punctul de unde porneau !e$nalele !e depla!a!e "n !pa* u. /( a atunc "l !trfulger gndul c putea f &or(a de o na& ntergalact c. 6 cl p, !e te$u ! nu- p ard ur$a, pentru totdeauna. 'rg ndu- c$pul de percep* e, ! $* d n nou, cu putere, pre#en*a $ater e a energ e . ,e data a!ta n-o $a l!a !- !cape. S $*ur le lu , "nt n!e ca o coard, !e concentrar "ntr-o ! ngur ra#, care "ncepu ! a(!oar( cu lco$ e $ar cant t* de energ e d n na& . prea $ar ca ! le poat a! $ la. )ntoc$a ca o l p toare $on!truoa!, cont nu totu ! le a(!oar(, de la d !tan*. 6( nu t, de atta &re$e, cu un reg $ frugal, n c nu "ndr#nea ! folo!ea!c acea!t energ e ur a. 4refera ! la!e o parte d n ea ! !e !curg "napo "n !pa* u. ,ar cant tatea re* nut de propr u- trup "l fcu ! !e tre#ea!c la & a*. )nne(un t de per!pect &ele ce !e de!ch deau "n fa*, !e top "ntreg "n ra#a care (r#da !pa* ul. ,e !toar! de energ e, na&a cont nua ! "na nte#e "n & rtutea ner* e , deprtndu-!e tot $a $ult de el, "nt cu un an-lu$ n, apo cu do , apo cu tre 7 ,e#nd%du t, ?2tl " ddu !ea$a c na&a " &a !cpa pr ntre degete, "n c uda efortur lor !ale. ,eodat, "n!, na&a !e opr , "n pl n #(or, "ncre$en nd "n !pa* u. 0ra "nc la $are d !tan*, dar nu !e $a deprta.

?2tl "n*ele!e ce !e "nt$pla!e. Ce de la (ordul na&e " ! $* !er pre#enta !e opr !er pentru a &edea ce !e petrece. 1aptul c #(ut !er ! frne#e (ru!c na&a nd ca o tehnolog e foarte a&an!at, de ?2tl nu- putea da !ea$a ce $etod de ant accelera* e folo! !er. 02 !tau $a $ulte po! ( l t* . 0l "n!u a&u!e!e de gnd ! !e oprea!c, con&ert ndu- & te#a "ntr-o ac* une electron c "n nter orul propr ulu !u corp, ceea ce ar f du! la o foarte ne"n!e$nata p erdere de energ e. 0lectron d n f ecare ato$ -ar f !por t uor & te#a . foarte uor . ar acea!t & te# !-ar f tran!for$at "n $ care, la un n &el $ cro!cop c7 Toc$a la ace!t n &el ! $* ?2tl ca na&a era foarte aproape de el. Ceea ce ur$, !e petrecu prea fulgertor pentru a l!a loc gndur lor. )ntre el na&a !e nterpu!e un !cut energet c $penetra( l. Concentrarea une cant t* de energ e att de $ar pu!e "n $ care releele auto$ate d n corpul lu , ceea ce-l fcu ! !e oprea!c $a de&re$e cu o frac* une de $ cro!ecunda dect ar f dor t. Ceea ce "n!e$na, "n ter$en de d !tan*, la pe!te tre #ec de $ le. Na&a " aprea acu$ c un punct lu$ no! "n noaptea !pa* ulu . 4ro(a( l c f n*ele d n nter orul e nu-l puteau &edea, d n pr c na !cutulu . ?2tl !e gnd c !canerele f ne de la (ordul na&e "l ! $* !er c !e aprop e, ca un pro ect l, c ecranul fu!e!e n!talat pentru a- para lo& tura. ?2tl !e afla acu$ la nu$a c* &a $etr de (ar era aproape n& # ( l, care-l de!pr*ea de * nt $ult r&n t. Se u ta cu lco$ e cu !peran*a la !fer aceea enor$ de $etal, care !cnte a ca un g u&aer pe cat feaua neagr a nop* . 0fortul f # c pe care tre(u !e !-l fac "l "$p ed ca!e ! !e gndea!c la 4o! ( l t* le ur ae ce !-ar f de!ch ! "n fata odat a%un! la (ordul na&e . 9 Cu$ na (a poate tr c ne&a "n !pa* ul nter-galact cB: 8ro!&enor au# pr n & deoco$un catorul d n co!tu$ul lu !pa* al &ocea r tat a celu care pu!e!e "ntre(area. 6a$en !e !trn!er $a $ult un "ntr-al* , parc nel n t * de "ntre(are. 4entru 8ro!&enor, "n!, pre#en*a celorlal* nu era de a%un!, cc " ddea !ea$a de $en! tatea (e#ne ce "n&lu a, ca un g ulg u, na&a, l p ndu-!e pn de hu(lour le e lu$ nate. /( a acu$ ! $*ea acea!ta $en! tate, "n toat gro#& a e . 4r & !e de attea or , pr n hu(lour , noaptea de afar, "nct de&en !e nd ferent. /cu$, "n!, " ddea !ea$a c pn cele $a deprtate front ere !telare at n!e de na& nu repre#entau dect un punct "n acea!t noapte neagr, care !e "nt ndea "n toate d rec* le, pe d !tan*e ech &alente cu $ l arde de an -lu$ n. Vocea d rectorulu =orton r!un deodat pr n tcerea "nfr coat ce !e l!a!e5 9 8unl e 'e!ter, te che$ d n nter orul na&e : 8unl e 'e!ter: Nu pe!te $ult &re$e, cel che$at r!pun!e5 9 ,a, do$nule d rector: 8ro!&enor recuno!cu gla!ul efulu !ec* e de a!trono$ e. 9 /!cult, 8unl e, ur$a d rectorul, "* "ncred n*e# o trea( pe $!ur cre erulu du$ tale a!tro-$ate$at c. Te-a ruga ! calcule# ce pro(a( l tate e2 !t ca $otoarele na&e ! !e oprea!c toc$a "n ace!t punct al !pa* ulu . )* dau cte&a ore. Cu& ntele ace!tea a&ur darul de a !coate $a $ult "n rel ef dra$at !$ul ! tua* e . ,e era el "n!u e2pert "n $ate$at c, =orton apela acu$ la cunot n*ele unu alt $ate$at c an. /!trono$ul r!e, apo repl c pe un ton gra&5 9 N-a$ ne&o e de n c un calcul. /r tre(u ! d !pune$ de un nou ! !te$ de nota* e pentru a putea e2pr $a ar t$et c acea!t pro(a( l tate. =ate$at c &or( nd, ceea ce !-a "nt$plat e o $po! ( l tate. ?at o na& "ncrcat cu oa$en , care !e oprete pentru repara* la %u$tatea dru$ulu d ntre dou gala2 . /a ce&a nu !-a $a po$en t de la "nceputul ere cltor lor ntergalact ce. +n punct $ nu!cul nu !e poate "ntln cu un alt punct, $a $ nu!cul, dect dac !pa* ul ar f pl n pn la !atura* e.

8ro!&enor a&ea, "n!, o e2pl ca* e ce&a $a plau# ( l5 cele dou e&en $ente !e puteau afla "ntr-o rela* e de cau#-efect. +nul d n pere* !l $a n lor fu!e!e perforat de o e2plo# e putern c. Torente de energ e !e re&r!a!er "n !pa* u. ,du ! &or(ea!c, dar "nch !e nu$a dect gura. Tre(u a ! * n !ea$a de toate $pl ca* le une a!tfel de pote#e. Tre(u a ! calcule#e cant tatea de energ e p erdut "n cte&a $ nute. ,ar c frele care- &en r "n $ nte cnd "ncerca ! fac ace!t calcul erau att de ur ae, "nct e2cludeau auto$at pote#a conceput de el. N c $car o $ e de corl n-ar f fo!t "n !tare ! a(!oar( o a!e$enea cant tate de energ eF "n!e$na, dec c la $ %loc fu!e!er n te $a n . ,eodat au# pe c ne&a !punnd5 9 /r tre(u ! tr $ te$ o un tate $o( l "$potr &a ace!tor f n*e: Vocea tre$urtoare "l nel n t pe 8ro!&enor, dar pe ce lal* , aa c =orton ! $* ne&o a !- "$(r(te#e5 9 S-ar putea ca ace!t de$on or ( l, e t parc d ntr-un co$ar, ! f e o f n* $a nofen! & dect p ! cu*a aceea drgla, care ne-a atacat acu$ cte&a lun 7 Ce prere a , S$ thB B ologul r!pun!e, cu o log c rece5 9 4e ct pot !-$ dau !ea$a pr & ndu-l de la d !tan*, de$onul are p c oare (ra*e, ceea ce nd c o e&olu* e pur planetar. ,ac e o f n* ntel gent, &a "ncepe ! reac* one#e la !ch $(area $ed ulu a$( ant, ch ar "n cl pa cnd o &o$ "nch de "n cuc. 4oate c- un "n*elept &enera( l, care $ed tea# "n l n tea de!&r t, a !pa* ulu . Sau poate c e, d $potr &, un tnr uc ga, o!nd t la e2 l $ !tu t de dor n*a de a !e "ntoarce aca!, la propr a- c & l #a* e. 9 4cat c n-a &en t cu no ;or ta, !pu!e 4ennon!, cu o &oce cal$. 02punerea lu de!pre planeta p ! c lor ne ddu!e o oarecare $ag ne de!pre ceea ce ne atepta. 9 ;or ta e a c , do$nule 4ennon!: )l "ntrerup!e %apone#ul, a cru &oce r!una l $pede "n & deoco$un cator. /$ ur$r t, ca $ul* al* , ceea ce !e "nt$pl tre(u e ! recuno!c c !unt $pre! onat de $ag nea pe care o &d pe ecran. = te$, "n!, c teor a $ea pr & toare la c clur le !tor e ar putea f pr $e%d oa! "n actualul !tad u, cnd nu d !pune$ de n c un fel de fapte concrete. )n ca#ul @p ! cu*e A a&ea$ de-a face cu o fptur care tr a pe o planet pu!t e l p! t de hran, pr ntre ru nele unu ora $ort. / c , "n!, a&e$ de-a face cu o f n* care tr ete "n !pa* u, la o d !tan* de un !fert de $ l on de an -lu$ n de planeta cea $a aprop at, cre a " l p!ete, pare-!e, nu nu$a hrana, dar or ce $ %loc de loco$o* e !pa* al. ,e aceea, at ce & propun5 $en* ne* !cutul de protec* e, l!nd doar o de!ch #tur pr n care ! poat trece cuca. ,up ce fptura &a f "nch ! "n cuc, !tud a* -o, anal #a* - toate ge!tur le reac* le, !cana* organele nterne, pentru a &edea cu$ func* onea# "n & dul !pa* al. /fla* tot ce pute* de!pre ea, ca ! t $ pe c ne aduce$ la (ord. S e& t$ "n! &r!area de !nge. S f $ ct !e poate de precau* : 9 Ceea ce !pune do$nul ;or ta $ !e pare foarte re#ona( l: 02cla$ =orton "ncepu ! "$part ord ne. , n nter orul na&e fur adu!e alte aparate, care fur n!talate pe !uprafa*a e . 1u adu! un !caner, pe care-l ataar de cuca $o( l. 8ro!&enor a!culta nel n t t n!truc* un le date de =orton oa$en lor care $ane&rau cuca5 9 ,e!ch de* larg port *a "nch de* -o de "ndat ce &a ntra "nuntru: /&e* gr % ! nu !e aga*e de #(rele: @,ac a$ ce&a de o( ectat, acu$ e $o$entulA, " !pu!e 8ro!&enor. Nu &edea, "n!, ce anu$e ar f putut o( ecta. /r f putut, de! gur, ! for$ule#e unele "ndo el . /r f putut "$p nge pn la conclu# a lor log c af r$a* le lu 8unl e 'e!ter, artnd ca cele petrecute nu erau un rod

al ha#ardulu . /r f putut ch ar ! !ugere#e c o hoard "ntreaga de $ontr !ttea la pnd pe aproape, ateptnd ca !e$enul lor ! f e capturat. )n real tate, fu!e!er luate toate $!ur le de precau* e "$potr &a unor a!tfel de e&entual t* . ,e!ch #nd !cutul energet c doar att ct ! per$ t trecerea cut , puteau f ! gur c nu ofereau na$ culu o * nt uoar. )n&el ul e2ter or al na&e putea f rupt, ar oa$en tr $ afar puteau f o$or* , dar na&a "n! ar f r$a! ntact. ?na$ cul !-ar f po$en t "n fa*a une na&e (l ndate, $ane&rat de n te f n*e capa( le ! duc fr cru*are lupta, pn la at ngerea *elulu lor. 8ro!&enor !e hotr" aadar ! !e a(* n de la or ce co$entar u ! nu- dea pe fa* "ndo el le. 9 /re c ne&a de !pu! ce&aB )ntre( =orton. 9 ,a, r!pun!e &on 8ro!!en. / dor ! !e procede#e la un e2a$en aprofundat al $on!trulu , ceea ce ne-ar lua, cred, cel pu* n o !pt$n, !au cel $ult o lun. 9 Cu alte cu& nte, &re ! r$ne$ a c , "n t $p ce e2per* notr tehn c ar e2a$ na $on!trulB 9 ,a, recuno!cu f # c anul. =orton !e gnd cte&a cl pe, apo ro!t "ncet5 9 Va tre(u ! !upun apro(r celorlal* propunerea du$ tale. /$ porn t "ntr-o e2ped * e de e2plorare. /&e$ tot ce ne tre(u e pentru a tran!porta $ de !pec $ene e2tratere!tre. Ca !a&an* , totul ne ntere!ea#. Totul !e cu& ne cercetat. Totu , dac a$ r$ne "ncre$en * "n !pa* u cte o lun "ntreag pentru f ecare d ntre !pec $enele pe care &re$ ! le lu$ la (ord, cltor a noa!tr ar dura c nc !ute de an , "n loc de c nc !au #ece, ar "ndrept* toate o( ec* le po! ( le. 0& dent, f ecare !pec $en tre(u e e2a$ nat tratat cu aten* a pe care o $er t. 9 0u a !pune ! ne $a gnd $, !tru &on 8ro!!en. 9 =a are c ne&a &reo o( ec* eB )ntre(a =orton. C , "ntruct n $en nu- r!pun!e, conch !e5 B ne, ( e* , duce* -& pr nde* -l: ?2tl atepta. 4r n fa*a och lor !e per ndau, ca "ntr-un cale do!cop, a$ nt r le tuturor lucrur lor pr &el t lor "ntre#r te &reodat. )ntr-o !trfulgerare " &#u planeta natal, de $ult pu!t t. Se ! $* $ndru pl n de d !pre* fa* de ace!te f n*e ( pede care ar f &rut !-l capture#e. ) a$ nt c, "ntr-o &re$e, ce d n nea$ul lu fu!e!er "n !tare ! controle#e $ carea "n !pa* u a unor "ntreg ! !te$e !olare. /!ta, "na nte de a f renun*at la cltor le !pa* ale "n ! ne de a f trecut la o & a* $a l n t t $a fru$oa!, "n ar$on e cu for*ele natur . 4r & !pre cuca aceea care &enea drept !pre el. Scutul !e de!ch !e pentru a- face loc !e "nch !e nu$a dect. Ch ar ! f &rut, ?2tl n-ar f putut prof ta de de!ch derea ace!tu a "ntr-un r!t $p att de !curt. ,ar el n c nu &o a a!ta. Tre(u a ! a ( gr % ! nu fac n c o $ care !u!pect pn nu &a a%unge "n nter orul na&e . 'ada cu grat de $etal !e aprop a "ncet de el. Ce do ( pe# oare o conduceau !tteau cu och la pnd. +nul d ntre e * nea "n $na o ar$ . ?2tl ! $* c- "ncrcat cu pro ect le ato$ ce. 0ra o ar$ &redn c de oarecare ad$ ra* e, de " a&ea l $ tele e 5 putea f folo! t "$potr &a lu doar "n afara na&e , cc "n nter orul ace!te a ar f declanat o reac* e prea & olent. 8ndul ace!ta " "ntr $a $ult hotrrea de a ptrunde "n na&: ,eodat, poarta $etal c a cut !e c!c !e "nch !e fr #go$ot dup el. ?2tl !e ag* de (ara cea $a aprop at, apucnd-o #dra&n. @/cu$, nu $a a$ de ce ! $ te$:A " !pu!e, "$(tat de propr a- putere. Se ! $*ea !por t deopotr & f # c $ ntal. Eo ur de electron l (er *neau d n organ !$ul lu , cutnd ! !e unea!c cu electron altor !tructur ato$ ce. ,up at* a an de

de#nde%de, era "n !fr t !al&at: ?nd ferent ce a&ea ! !e "nt$ple, controlul a!upra !ur!e de energ e a ace!te cut "l &a #(& pentru totdeauna de &echea neput n* de a- d r %a $ cr le. Nu &a $a f n c odat la chere$ul capr c oa!e for*e de atrac* e a unor gala2 "ndeprtate. ,e a c "na nte, &a putea ! !e depla!e#e "n or ce d rec* e &a &rea. )n t $p ce !ttea ag*at de grat , cuca "ncepu ! !e $ te !pre na&. Scutul energet c !e de!ch !e pentru a- face loc !e "nch !e nu$a dect. V#u* de aproape, ( pe# " preau $ nu!cul , ar faptul c a&eau ne&o e de co!tu$e !pa* ale do&edea ncapac tatea lor de a !e adapta la $ed rad cal d fer te, ceea ce "n!e$na c, d n punct de &edere f # c, !e aflau pe o treapt %oa! a e&olu* e . Totu , n-ar f fo!t "n*elept ! le !u(aprec e#e real #r le t n* f ce. /&eau n te $ n* agere, capa( le ! cree#e ! folo!ea!c $a nr putern ce. Ch ar acu$ adu!e!er cte&a aparate, de! gur cu !copul de a-l e2a$ na de a- de!coper nten* le re!ortur le nt $e. Nu, nu putea "ngdu un a!e$enea e2a$en: V#u c un d ntre ( pe# a&eau cte dou ar$e, nu una ! ngur, c le * neau &rte "n n te tec pr n!e de $nec le co!tu$ulu !pa* al. +na d ntre ar$ele ace!tea !e$na cu puca ato$ c, cu care fu!e!e de%a a$en n*at. Cealalt a&ea un $ner !trluc tor tran!parent . pro(a( l o ar$ cu rad a* . Ce do ( pe# n!tala* dea!upra cut a&eau e cte o a!tfel de ar$. )n cl pa cnd cuca a%un!e "n la(oratorul $pro& #at la repe#eal, un !caner fu "$p n! ctre de!ch #tura "ngu!ta d ntre dou grat . ?2tl !e !lt atunc pn "n ta&anul cut . ,e&en nd, (ru!c, !en! ( l la undele ultra!curte, putu de!lu !ur!a de energ e a ar$e ca pe un punct lu$ no!, drept "n fa*a lu . +n (ra* cu opt degete !u(* r ca n te !r$e *n cu u*eala fulgerulu , trecnd pr n $etal, !$ul!e ar$a d n teaca unu a d n oa$en de pe cuc. S l ndu-!e d n r!puter !- $en* n ech l (rul, ?2tl "ndrept ar$a !pre !caner !pre grupul de oa$en d n !patele lu , apo ap! pe trgac !r %o!. N $en nu- ddea !ea$a c ne a tra!. /cu$ nu- $a era fr c. 0nerg a trecu!e pr n !caner at n!e!e, "ntr-o $!ur $a $are !au $a $ c, aproape toate aparatele d n la(oratorul $pro& #at. )nreg !trarea nu $a era (un de n $ c "ntregul aparat tre(u a &er f cat d n nou, (a poate ch ar "nlocu t. ,ar $a c udat era c totul !e petrecu!e aparent "nt$pltor. 8ro!&enor au# "n%urtur "n & deoco$un cator "n*ele!e, nu fr un !ent $ent de !at !fac* e, c ce lal* !e luptau cu rad a* le f ch u toare, al cror oc era nu$a par* al atenuat de co!tu$ele lor !pa* ale. 6( nu ndu- och , putu &edea d n nou !uprafa*a cur( pe care !ttea , d ncolo de ea, hul negru, fr fund, al !pa* ulu . V#u cuca de $etal, ca o pat pr ntre u$(re. +nul d n oa$en de pe cuc " !pu!e lu =orton5 9 Sunt de#olat, do$nule d rector, $ -a c#ut ar$a de la (ru !-a de!crcat ! ngur: 8ro!&enor !e gr( ! nter& n5 9 0 pu* n pro(a( l, a&nd "n &edere a(!en*a & rtuala a gra& ta* e . 9 / dreptate, 8ro!&enor, " r!pun!e =orton. / o(!er&at care&a d ntre &o &reun lucru neo( nu tB 9 4oate c a$ lo& t-o fr !-$ dau !ea$a, # !e o$ul a cru ar$ pro&oca!e nc dentul. 8ro!&enor au# deodat &ocea lu S$ th, (ol(oro! nd "n & deoco$un cator5 9 /n $al er # pelo!, !tra( !$at c, !teatop g an7 Nu au# re!tul, dar (nu c era o "n%urtur !pec al a ( ologulu . /ce!ta ur$, ce&a $a potol t5

9 6 cl p, da* -$ &o e !-$ a$ nte!c ce a$ &#ut. = afla$ ch ar a c , "n l n a de foc a putea ! %ur c $on!trul !-a $ cat, "na nte ca ar$a ! !e f de!crcat a!upra $ea. /$ $pre! a c a !r t !pre ta&anul cut . Ct u ( ne c era prea "ntuner c ca ! pot &edea clar, "n!7 Nu- !fr fra#a. =orton " porunc lu Crane ! apr nd reflectorul, ar cnd lu$ na putern c a ace!tu a !e re&ar! "n cuc, "l #r r pe ?2tl ghe$u t "n fundul e . 8ro!&enor !e "nf or la &ederea trupulu c l ndr c cu refle2e $etal ce, a och lor c n te tc un apr n , a degetelor !u(* r ca de !r$. =on!trul era de-a dreptul h do!. /u# "n & deoco$un cator &ocea lu S edel5 9 4ro(a( l c el !e con! dera fer$ector: Vor(ele a!tea ha#l #(ut r ! !parg ghea*a. C ne&a !pu!e5 9 ,ac & a*a "n!ea$n e&olu* e dac totul e&oluea# cu un anu$ t !cop, de ce o f a&nd ne&o e creatura a!ta de p c oare (ra*e att de de#&oltateB /r f ntere!ant ! &ede$ ce are "n (urt. , n pcate !canerul nu ne $a poate f de folo!. Ead a* le -au alterat ! !te$ul opt c !en#or cred c "nreg !trarea a fo!t d !tru! "n "ntreg $e. S "ncerca$ o nou !canareB 9 Nu: E!pun!e =orton, cu o& al "n gla!, dar !e gr( ! adauge, pe un ton ce&a $a fer$5 /$ p erdut $ult t $p. 'a ur$a ur$e , pute$ ! recon!t tu $ cond * le de & d !pa* al "n la(oratoarele noa!tre, fr ca na&a ! !tea pe loc7 9 S "n*eleg oare d n ace!te cu& nte c nu &e * ne !ea$a de propunerea $eaB )l "ntre( &on 8ro!!en. 1cu!e$ propunerea ca $on!trul ! f e !upu! unu e2a$en t $p de cel pu* n o !pt$n, "na nte de a f adu! la (ord. =orton pru ! o& e, apo "ntre(5 9 =a are c ne&a &reo o( ec* eB 9 Cred c n-ar f ( ne ! renun*$ la or ce $!ur de precau* e. /r "n!e$na ! trece$ de la o e2tre$ la alta. 9 /ltc ne&aB )ntre(a =orton, foarte cal$. 9 ,u$neata, S$ thB 9 =a de&re$e !au $a tr# u, tot &a tre(u !-l aduce$ la (ord, !pu!e S$ th. S nu u t$ c &ede$ pentru pr $a oar o f n* care tr ete "n !pa* u. 4n @p ! cu*aA aceea, care t a ! !e adapte#e att la o2 gen ct la clor, a&ea ne&o e de oarecare cldur n-ar f putut !upra& e*u "n fr gul -n & dul d n !pa* u. )n ca#ul "n care $ed ul natural al ace!te creatur nu e !pa* ul, tre(u e ! afl$ de ce cu$ a a%un! acolo unde a$ g! t-o. 9 Vd c &a tre(u ! pune$ la &ot che!t unea, # !e =orton, "ncruntnd d n !prncene. /$ putea f 2a "n %urul cut un "n&el de $etal care ! a(!oar( o parte d n energ a !cutulu de protec* e, Solu* a a!ta te-ar $ul*u$ , &on 8ro!!enB 9 ,a, $ !e pare re#ona( l, r!pun!e ace!ta. ,ar &a tre(u ! $a d !cut$ "na nte de a de#act &a !cutul. 9 ,up ce &o$ porn d n nou la dru$, du$neata ce lal* &e* putea d !cuta ct poft * , pn la ter$ narea cltor e . ,ar du$neata, 8ro!&enor, nu $a a n $ c de # !B 9 0u con! der c !cutul e!te ef c ent, r!pun!e ne2 al !tul. 9 /re c ne&a &reo o( ec* eB =a "ntre( =orton. )ntruct nu !e r d c n $en , d rectorul le porunc oa$en lor de pe cuca5 9 /duce* -o "ncoace, ca !-o pregt $ pentru tran!ferul de energ e. )n cl pa cnd $otoarele porn r, ?2tl ! $* & (ra* le $etalulu &#u c grat le !e $ c. /po a&u !en#a* a plcut, a une gd ltur "n tot trupul. Se petrecea "n el ce&a care-l "$p ed ca ! gndea!c. 4n !- re& n, !e po$en pe !uprafa*a a!pr a "n&el ulu e2ter or al na&e . Se r d c "n p c oare, cu un fel de $r t, "n*elegnd ce !e "nt$pla!e5 dup ce de!crca!e ar$a,

u ta!e !- rea%u!te#e ato$ F de aceea putu!e ! treac ad neaur pr n pardo!eala $etal c a cut . 9 ,u$ne#eule: 02cla$ =orton, "ngro# t. Trndu-!e ca o o$ d lung rocat pe !uprafa*a na&e , ?2tl a%un!e la eclu#a pneu$at c , !trecurndu-!e pr n cele dou por* nter oare, !e po$en la captul unu cor dor lung, !cldat "n lu$ n. Se ! $*ea, deoca$dat, "n ! guran* t a c, "n $ nenta (tl e pentru cucer rea na&e , d !punea de un a&anta% $portant, pe lng !uper or tatea lu nd & dual5 ad&er!ar lu "nc nucunoteau planul necru*tor. ,ou#ec de $ nute $a tr# u, "n !ala de ed n*e a pun* de co$and, 8ro!&enor " ur$rea cu pr & rea pe =orton pe cp tanul 'eeth, care d !cutau "n oapt "ntr-unul d n rndur le de !caune d n aprop erea panoulu de control. Sala era "n*e!at de oa$en . Cu e2cep* a ctor&a pa#n c po!ta* "n centrele-che e, toat lu$ea fu!e!e con&ocat la ed n*. = l tar of *er lor, ef !ec* lor t n* f ce $e$(r ace!tora, per!onalul ad$ n !trat & tehn c en , !e aflau cu to* f e "n !al, f e pe cor doarele "n&ec nate. Se au# un clopo*el. Treptat, $ur$urul con&er!a* e conten . Clopo*elul !un d n nou, ar "n tcerea ce !e l!, cp tanul 'eeth &or( a!tfel5 9 ,o$n lor, precu$ &ede* , !unte$ a!alta* de pro(le$e. )ncep ! cred c "n trecut, no , $ l tar , nu -a$ aprec at cu$ !e cu& ne pe oa$en de t n*. 0u "n!u$ era$ con& n! c- petrec toat & a*a "n la(oratoarele lor, departe de pr $e%d . Se pare "n! c !a&an* au darul de a !trn d n !en n fulgerele7 Cp tanul 'eeth o& o cl p, apo cont nu pe acela ton uor glu$e*5 9 , rectorul =orton cu $ ne a$ c#ut de acord c $ l tar nu pot face fa* ! ngur ace!te ! tua* . /tta t $p ct $on!trul &a r$ne "n l (ertate, f ecare d ntre no &a tre(u ! !e apere. )nar$a* -& c rcula* "n grupur . cu ct $a nu$eroa!e, cu att $a ( ne. /r f a(!urd ! & "nch pu * c ! tua* a pre#ent nu &a pune "n per col & a*a unora d ntre no , adug el pe un ton gra&. 4oate c eu "n!u$ &o f & ct $a !au poate unul d ntre &o . 4regt * -& !ufletete. 6( nu * -& cu deea. ?ar dac & &a f dat ! "nfrunta* ace!t $on!tru pr $e%d o!, apra* -& pn la ult $a !uflare, "ncerca* !-l lua* pr #on er. Sufer n*a, !au $oartea, ! nu & f e #adarn c: C acu$, ur$ el "ntorcndu-!e cu fa*a !pre =orton, d rectorul &a conduce o de#(atere pr & toare la folo! rea $en!ulu cap tal t n* f c cu care e "n#e!trat acea!t na&. ,o$nule =orton, a&e* cu&ntul. =orton p "ncet "na nte. Statura lu "nalt $a! & prea $a pu* n $puntoare !u( g gant cul panou de control d n !patele lu . 6ch lu cenu !e rot r pr n "ncpere fr ! !e oprea!c a!upra cu &a, ca cu$ ar f &rut !- dea !ea$a de !tarea de !p r t colect &. ,up ce lud at tud nea cp tanulu 'eeth, d rectorul cont nu a!tfel5 9 /nal #ndu-$ propr le a$ nt r de!pre cele "nt$plate, pot !pune c n $en . n c $car eu "n!u$ . nu e & no&at de pre#en*a $on!trulu la (ord. ,ac & a$ nt * , a$ hotrt cu to* !-l aduce$ la (ord "ntr-o cuc. /cea!t $!ura de precau* e a "ntrun t ade# unea tuturor, nclu! & a !p r telor celor $a cr t ce, dar e regreta( l c nu a putut f luat la t $p. =on!trul a ptrun! a!tfel "n na& "ntr-un $od pe care n-a$ a&ut cu$ !-l pre&ede$. =orton tcu - rot "nc o dat pr & rea pr n "ncpere, apo adug5 !au poate c &reunul d ntre &o a a&ut $a $ult dect o ! $pl pre! $* reB ,ac da, ! r d ce $na. 8ro!&enor " "ntoar!e capul, dar nu &#u pe n $en r d cnd $na. ,eodat, " ddu !ea$a, cu u $ re, ca och d rectorulu erau a* nt * a!upra lu .

9 ,o$nule 8ro!&enor, " !pu!e =orton, oare ne2 al !$ul * -a "ngdu t ! pre&e# ca fptura acea!ta e!te "n !tare ! treac pr ntr-un pereteB 9 Nu, r!pun!e 8ro!&enor, r!p cat. 9 =ul*u$e!c, # !e =orton. 4rea !at !fcut, "n or ce ca# nu $a pu!e n $nu &reo "ntre(are. 8ro!&enor gh c !e ca =orton &a "ncerca !- %u!t f ce propr a at tud ne, ceea ce "n!e$na c lucrur le !tteau de!tul de pro!t la (ordul na&e . ,ar pe 8ro!&enor "l ntere!a $a ale! faptul c d rectorul !e refer !e la ne2 al !$ ca la un fel de autor tate !upre$. ,eodat au# d n nou &ocea lu =orton5 9 S edel, d-ne, te rog, o e2pl ca* e de ord n p! holog c a!upra celor "nt$plate. 9 )na nte de a trece la capturarea $on!trulu , tre(u e ! ne clar f c$ $ag nea de!pre el, r!pun!e eful !ec* e de p! holog e. ?at o f n* care, de "n#e!trat cu (ra*e cu p c oare, e totu "n !tare ! plutea!c ! !upra& e*u a!c "n !pa* u. Cu toate c !e la! "nch ! "ntr-o cuc, t e c acea!t cuc nu o poate * ne pr #on er. Ba ch ar e!e d n cuc, ceea ce ar f o pro!t e d n parte- , dac n-ar dor ca no ! &ede$ c- "n !tare de o a!e$enea !pra&. Cnd o f n* ntel gent co$ te o greeal, ea are totdeauna un $ot &, un $ot & "nte$e at. )n ca#ul de fa* tre(u e ! ne "ntre($ de unde & ne de ce !e afl a c acea!t f n*. '-a ruga pe S$ th ! ne &or(ea!c de!pre !tructura e ( olog c. S$ th !e r d c &or( , pe un ton !u$(ru5 9 /$ $a d !cutat de!pre e& denta or g ne planetar a $ n lor p c oarelor !ale. Capac tatea de a tr "n !pa* u e!te fr "ndo al un nd c u gr tor al une anu$ te e&olu* . ,up prerea $ea, a&e$ de-a face cu o f n* apar* nnd une !pec care a de#legat ta nele ult $e ale ( olog e . ,ac a t pr n ce $ %loace a$ putea captura o a!tfel de f n* capa( l ! treac pr ntrun perete, &-a !pune5 pr nde* -o o$or* -o pe loc: Soc ologul ;ell e, un (r(at trecut de patru#ec de an , cu chel e cu n te och $ar , ntel gen* , ceru cu&ntul !pu!e5 9 6 f n* capa( l ! !e adapte#e la & a* "n & d ar putea de&en !tpna +n &er!ulu . Spec a e ar n&ada toate planetele, toate gala2 le. Eo ur de f n*e de ace!t fel ar "$pn# !pa* ul. )n real tate, "n!, no t $ c "n gala2 a noa!tr nu e2 !t o a!tfel de !pec e. ?at un parado2 a!upra cru a $er ta ! reflect$. 9 Nu "n*eleg prea ( ne ce &re ! !pu , ;ell e, "l ad$one!t =orton. 9 Vreau ! !pun pur ! $plu ca o !pec e care ar f de#legat ta nele ult $e ale ( olog e ar f cu $ulte $ len "na ntea o$en r . 0a ar a&ea capac tatea de a !e adapta la or ce $ed u. 4otr & t leg lor ( od na$ ce, !-ar putea r!pnd pn-n cele $a deprtate col*ur ale +n &er!ulu , e2act ceea ce "ncearc ! fac o$ul. 9 ,a, e un parado2, recuno!cu =orton, dar un parado2 care nu do&edete c $on!trul ar f o f n* !uper oar. ;or ta, &re ! ne !pu ce&a de!pre !tor a $on!trulu B 9 = te$ c, n c de acea!t dat, nu & pot f de prea $are folo!, "ncepu %apone#ul. Cunoate* teor a potr & t cre a & a*a ur$ea# un cur! a!cendent, pr ntr-o !er e de c clur . 1 ecare d ntre ace!te c clur pornete de la fa#a rural. Dranul, legat de pet cul !u de p$nt, !e duce la trg !- &nd produ!eleF cu t $pul, trgul !e tran!for$ "ntr-un orel, d n ce "n ce $a pu* n legat de p$nt. /a apar oraele na* un le, apo $ar le $etropole co!$opol te, "ntre care are loc o d !trugtoare lupt pentru putere. )ntre(area care !e pune e!te ur$toarea5 =on!trul ace!ta !e afl "n fa#a rural, !au "n fa#a $egalopol !ur lor, ad c a $ar lor oraeB /!cultndu-l pe ;or ta, 8ro!&enor !e gndea ca f ecre fa#e a unu a!e$enea c clu !tor c tre(u e !- core!pund o anu$ t p! holog e. 02 !tau nu$eroa!e alte e2pl ca* po! ( le, "n afar de cea (a#at pe &echea teor e !pengler an a c clur lor. ;or ta ar f putut oare ! pre&ad

co$portarea $on!trulu pe (a#a teor e !ale c cl ceB 4ro(a( l c nu, dar "n cl pa de fa*, pentru e era ! ngura teor e pe care o cunoteau care le oferea po! ( l tatea de a a(orda acea!t pro(le$. 9 /!cult, ;or ta, !pu!e =orton dup un t $p * nnd !ea$a c t $ att de pu* ne lucrur de!pre acea!t f n* pre!upunnd c ea !e afl "n fa#a de $egalopol ! a c clulu !u !tor c, care e, dup prerea du$ tale, tr!tura e funda$entalB 9 6 ntel gen* & rtual$ente n& nc ( l, "n propr ul e $ed u, n-ar !&r n c un fel de greeal n-ar putea f "n& n! dect "n "$pre%urr ce -ar !cpa de !u( control. =orton " "ntoar!e pr & rea !pre 8ro!&enor, apo # !e5 9 /$ a%un! de curnd la conclu# a c ne2 al !$ul ne-ar putea ofer o !olu* e la pro(le$ele noa!tre. 1 nd o concep* e glo(al de!pre & a*, ea ne poate a%uta ! lu$ o hotrre gra(n c, "ntr-un $o$ent cnd o a!tfel de hotrre !e $pune. Te-a ruga ! ne e2pu punctul du$ tale de &edere a!upra $on!trulu . 9 Nu & pot ofer dect o conclu# e (a#at pe propr le $ele o(!er&a* , r!pun!e 8ro!&enor, r d cndu-!e. / putea, de! gur, ! & pre# nt $ ca $ea teor e "n pr & n*a $odulu cu$ a$ ntrat "n contact cu acea!t f n*, dar prefer ! & &or(e!c de!pre felul cu$ ar tre(u ! l ch d$7 Nu- !fr fra#a, cc "n cl pa aceea &reo a!e oa$en " fcur apar * a, cro ndu- dru$ pr n $ul* $ea !trn! la ntrarea !l . , rectorul !e "ntor!e!e cu fa*a !pre cp tanul 'eeth, care pea !pre ntru . 8ro!&enor "l recuno!cu, pr ntre e , pe 4ennon!, $ecan cul-ef. 9 / ter$ nat, do$nule 4ennon!B )l "ntre( cp tanul. 9 ,a, do$nule, r!pun!e 4ennon! cont nu, pe un ton gra&5 ar f ( ne c to* oa$en ! poarte co!tu$e !pa* ale, precu$ "ncl*r $nu #olante. 9 /$ "ncrcat cu electr c tate pere* dor$ toarelor, !pu!e 'eeth. /&nd "n &edere c !-ar putea ! $a treac un t $p pn la capturarea $on!trulu , n-are ro!t ! r !c$ ! f $ o$or* "n patur le noa!tre. No 7 ,ar ce- , do$nule 4ennon!B 4ennon! !e u ta la un $ c n!tru$ent pe care-l * nea "n $n. 9 Sunte$ cu to* a c , do$nule cp tanB )ntre( el "ncet. 9 ,a, to* , cu e2cep* a pa#n c lor d n !ala $a n lor. 9 /tunc 7 atunc $on!trul a fo!t pr n! "n c$pul de for*. Tre(u e !-l "ncercu $ ct $a repede. Toc$a cnd !e "ntorcea d n e2ped * a lu pr n eta%ele nfer oare ale na&e , ?2tl fu luat pr n !urpr ndere de furtuna pu!t toare ce !e a(tu a!upr- d n !en n. Cu o cl p "na nte, !a&ura!e gndul c- &a a!cunde guul "n cala $etal c a na&e , ar acu$ era pr n! "n furtuna npra!n c d n centrul unu c$p de for*: = ntea !e "ntuneca!e. 0lectron de!ctua* "nluntrul lu "ncercau ! !e ntegre#e nucleelor ato$ ce "ntln te "n cale, dar ele "l re!p ngeau & olent, #(tndu-!e !- p!tre#e ech l (rul. )n ace!te lung fat d ce cl pe, organ !$ul lu fle2 ( l, ad$ ra( l ech l (rat, aproape c !e pr(u . Ceea ce-l !al& fu gen ul colect & al !pec e !ale, care pre&#u!e acea!t ! tua* e pr $e%d oa!, ant c pnd ch ar po! ( l tatea unu contact cu rad a* putern ce. Cu u*eala fulgerulu , trupul lu ?2tl " !ch $(a $ereu for$a, !uportnd de f ecare dat, t $p de cte o frac* une de $ cro!ecund, for$ da( la !arc n. )n cele d n ur$, #(ut ! !e de!pr nd de perete. Se gnd atunc la per!pect &ele pe care le de!ch dea noua ! tua* e. ,e (un !ea$ c oa$en &or "ncerca !-l "ncercu a!c, &en nd de pe toate cor doarele. 6ch " !trluc r la gndul c &a putea ! pun gheara pe unul d ntre e !- te!te#e propr et* le de guul, pentru a &edea dac e (un. Nu a&ea t $p de p erdut, aa c !e repe# !pre cel $a aprop at perete ne$agnet #at "ncepu ! alerge d n "ncpere "n "ncpere, pe un t nerar paralel cu cor dorul pr nc pal. 6ch lu

ager deo!e(eau ! luetele oa$en lor care treceau "n goan pe cor dor. +nul, do , tre , patru, c nc . al c nc lea r$!e!e parc "n ur$a celorlal* . ?2tl e ca o nluc d n perete !e npu!t cu o for* re# !t ( l a!upra ( etulu o$. Cele patru (ra*e de culoarea foculu !e "nt n!er "l !trn!er ca "ntr-o $engh n. Nenoroc tul !e "$potr & o cl p, apo !e pr(u , fr &lag, pe !pate. ?2tl &#u "n! ca gura !e tot de!ch dea "nch dea, !pa!$od c5 cerea de! gur a%utor. )l lo& pe!te gur cu o la(, dar o$ul nu- p erdu cunot n*a nu "nceta ! !e #&rcolea!c dect "n cl pa cnd " &r" ghearele "n p eptul lu . ?2tl "ncepu !- !cor$onea!c pr n trup, a&nd gr % ! nu- !f e toate *e!utur le, cc nu &o a !- o$oare & ct $a. Carnea ace!te a tre(u a ! r$n & e. )n t $p ce (ra*ele- lung !u(* r " cro au dru$ pr n trupul o$ulu , ?2tl ! $* deodat "n tlp & (ra* le unor pa ce !e aprop au. Veneau d ntr-o ! ngur d rec* e, dar &eneau repede. Cupr n! de pan c, fcu greeala de a- accelera $ cr le. ,egetele lu at n!er n $a o$ulu , care "ncet nu$a dect ! (at. 6 cl p $a tr# u, degetele !cor$on toare ale lu ?2tl de!copereau !to$acul nte!t nele o$ulu . C le tra!e "n! repede "napo , cu un $r t fur o!, cc g! !e ceea ce cuta, nu$a c, d n cau#a neaten* e lu , nu- $a era de n c un folo!. 4e de alt parte, nu !e atepta!e ca f n*ele ace!tea ntel gente ! $oar att de uor. /!ta "n!e$na c erau "n puterea lu . ,o oa$en cu cte o ar$ "n $n aprur de dup un col* al cor dorulu , dar !e opr r (ru!c la &ederea $on!trulu care, aplecat pe!te cada&rul ca$aradulu lor, " "nt$p n cu un $r t a$en n*tor. 4n !- & n e "n f re, $on!trul trecu pr n peretele cel $a aprop at, ar ! lueta lu rocat d !pru ca cu$ n c n-ar f fo!t. ?2tl a&ea acu$ un plan de!tul de prec !5 &a captura o %u$tate de du# n de oa$en - &a tran!for$a "n guul , apo " &a o$or" pe to* ce lal* , deoarece nu -ar $a f putut folo! la n $ c. ,up aceea, nu- r$nea dect ! pornea!c !pre gala2 a ctre care !e "ndrepta na&a , odat a%un! acolo, ! pun !tpn re pe pr $a planet locu t. Cucer rea "ntregulu +n &er! ar f ur$at "n !curt t $p. 8ro!&enor !e opr !e, "$preun cu $ul* al* , "n fa*a unu ecran de perete pe care toc$a era pro ectat $ag nea grupulu !trn! "n %urul tehn c anulu $ort. /r f preferat ! f e la fa*a loculu , dar -ar f tre(u t cte&a $ nute ca ! a%ung acolo , "ntre t $p, ar f p erdut contactul. ,e aceea !e hotr!e ! atepte, ca ! &ad ! aud totul. =orton aprea "n pr $-plan, la c* &a pa de doctorul 0ggert, care !ttea aplecat pe!te cada&ru. , rectorul a&ea o e2pre! e "ncordat. 9 0 , doctoreB )ntre( el cu un gla! opt t. ,octorul 0ggert !e r d c de lng cada&ru !e "ntoar!e !pre =orton, a!tfel "nct fa*a " apru pe ecran. 9 6 cr # de n $, # !e doctorul, "ncruntat. 9 Cu$ aaB ,octorul " "nt n!e $ n le, parc "ntr-un ge!t de aprare !pu!e5 9 Ct u c n $a lu era "n perfect !tare, doar "l e2a$ na!e$ de attea or : Totu nu &d alt cau# po! ( l a dece!ulu dect o cr # de n $. 9 Nu $ $ r, !pu!e c ne&a, pe un ton acru. 0ra ct pe ce !-$ !ar $ e n $a d n p ept cnd a$ &#ut $on!trul pe cor dor: 9 4 erde$ t $pul: 8ro!&enor recuno!cu &ocea lu &on 8ro!!en "na nte de a-l &edea. 1 # c anul !ttea ce&a $a "ncolo, "ntre do coleg .

9 )nc a$ $a putea !- &en $ de hac $on!trulu , dar nu pala&rag nd de!pre el le nnd or de cte or ne apare "n fa*. ,ac e !- cad & ct $a, $ -ar plcea ! t u c !a&an* ce $a gro#a& d n epoca noa!tr nu-$ deplng !oarta, c - !cor$one!c cre er pentru a g! un $ %loc ! $ r#(une. 9 / dreptate, recuno!cu S$ th. Ceea ce ne de#a&anta%ea# e co$ple2ul no!tru de nfer or tate. N-a trecut n c o or de cnd $on!trul !-a !trecurat la (ord at c & a*a unora d ntre no e a$en n*at. 0u, unul, accept r !cul. ,ar ha ! ne organ #$ "n &ederea lupte . 8ro!&enor au# &ocea d rectorulu 5 9 ,o$nule 4ennon!, a de re#ol&at o pro(le$. Ct t $p ne-ar lua ca ! (g$ curent "n planeele na&e , la toate cele tre #ec de eta%e, pe o !uprafa* de c rca dou $ le ptrateB 8ro!&enor nu-l putea &edea pe $ecan cul-ef, dar a%ungea !- aud gla!ul ca !- dea !ea$a ct de !per at era5 9 / putea face trea(a a!ta ca$ "ntr-o or, "n! cu r !cul de a d !truge na&a. Nu &reau ! ntru "n detal , dar ! t * c o energ #are necontrolat ar putea pro&oca $oartea tuturor $e$(r lor e2ped * e . 9 Totu , a putea $car ! !poret cant tatea de energ e a pere* lor, nu- aa, do$nule 4ennon!B Stru =orton. 9 Nu: 02cla$ 4ennon!. 4ere* n-ar re# !ta, !-ar top : 9 4ere* n-ar re# !taB: )ngna c ne&a. )* da !ea$a, do$nule, ce putere " atr (u ace!tu $on!truB 6 e2pre! e de con!ternare !e #ugr& pe fe*ele tuturor. ,eodat, 8ro!&enor au# &ocea lu ;or ta5 9 ,o$nule d rector, & ur$re!c pr ntr-un & deoco$un cator de pe puntea de co$and. )n legtur cu af r$a* a c a$ a&ea de-a face cu o f n* !uper oar, a &rea ! & a$ nte!c c $on!trul !-a pr n! totu "n c$pul de for* c, nef nd "n !tare ! ptrund "n dor$ toare, a fo!t ne&o t ! !e retrag. Co$portarea $on!trulu do&edete c face el greel . 9 6(!er&a* a du$ tale $ -a adu! a$ nte de teor a de!pre care &or( !e $a "na nte, !pu!e =orton. >udecnd dup co$portarea lu , $on!trul !e afla "n !tad ul rural. 9 02act, r!pun!e ;or ta, cu o "n!ufle* re neo( nu t. ?ncapa( l ! "n*eleag for*a organ #r , $on!trul " &a "nch pu pro(a( l c, pentru a pune !tpn re pe na&, a%unge ! lupte contra oa$en lor afla* la (ordul e . 9 Ch ar fr ! !e unea!c !trn!, f n*ele a!tea tot ar f un per col: Co$ent un tehn c an, pe un ton acru. 0u7 Nu- !fr "n! &or(a, cc "ncepu ! urle cu gura larg de!ch ! cu och e * d n or( te. To* ce lal* !e ddur "napo , "ngro# * . )n centrul ecranulu apru!e ?2tl. Sttea acolo, ca un de$on "nfr cotor, e t d n flcr le adulu . 6ch " !trluceau, dar nu $a prea alar$at. 'ua!e $!ura ace!tor f n*e t a acu$ c, pentru a !cpa de focul ar$elor lor, a%ungea ! treac pr ntr-un perete. Ven !e ! caute un guul, drept "n $ %locul ace!tu grup, "n acela t $p !- (age "n !per e* pe to* ce lal* . 8ro!&enor nu- credea och lor pr & nd !cena. ,oar c* &a oa$en !e &edeau pe ecran. 9 Von 8ro!!en do tehn c en , foarte aproape de ?2tl. =orton !ttea "n !patele lu &on 8ro!!en, ar lng unul d ntre tehn c en putea f &#ut, par* al, S$ th. =on!trul " do$ na pe to* cu ! lueta lu $a! &, c l ndr c. =orton rup!e tcerea, !punnd cu o &oce cal$, "n t $p ce- lua $na de pe $nerul tran!parent al ar$e 5

9 Nu "ncerca* ! trage* , cc !e $ c fulgertor. ,e altfel, n c n-ar f &en t a c dac nar f fo!t ! gur c nu-l pute$ at nge cu ar$ele noa!tre. Nu pute$ r !ca un eec. S-ar putea ca acea!ta ! f e ult $a noa!tr an!. Toate ech pele de nter&en* e urgent care $ aud acu$ ! !e po!te#e dea!upra, dede!u(tul "n %urul ace!tu cor dor: /dug el pe un ton $per o!. /duce* cu &o (la!terele tunur le rad ante porta( le, (a ch ar pe cele !e$ porta( le: D ne* "ntreaga #ona !u( t rul rad a* lor &oa!tre: ,a* - dru$ul: 9 Bun dee, d rectore: 02cla$ cp tanul 'eeth, a cru fa* apru pe ecran, acoper nd, o cl p, $ag nea $on!trulu . )ncearc ! re# t t $p de tre $ nute, pn la !o! rea noa!tr: 1a*a lu d !pru la fel de repede precu$ apru!e. 8ro!&enor !e deprt de ecran. ) ddea !ea$a c- prea departe pentru a- putea face o dee e2act "ntr-o a!e$enea ! tua* e un ne2 al !t nu !-ar f "ncu$etat ! nter& n. Nefcnd parte d n n c o ech p, !e gndea ! !e alture lu =orton celorlal* , "n #ona per culoa!. /lergnd "ntr-acolo, au# pr n & deoco$un cator &ocea lu ;or ta, care "$pr*ea !fatur de la oarecare d !tan*5 9 ,o$nule =orton, folo!ete-te de pr le%, dar nu conta pe !ucce!. Nu u ta c $on!trul ne-a luat d n nou pr n !urpr ndere. N-are $portan* dac ne atac nten* onat !au "nt$pltor. 6r care -ar f nten* le, re#ultatul e!te c ne pune pe %rat c. )nc n-a$ #(ut t n c $car ! ne l $pe# $ gndur le. 8ro!&enor ntra!e "ntr-un l ft care co(ora. Cnd a%un!e %o!, de!ch !e ua o #(ugh pe cor dor, unde au# d n nou &ocea lu ;or ta5 9 Sunt con& n! c, dator t ur aelor re!ur!e de care d !pune$ la (ordul ace!te na&e, pute$ &en de hac or cre creatur . ( ne"n*ele!, nu$a une a7 8ro!&enor nu $a au# re!tul &or(elor lu ;or ta, cc cot !e dup un col* al cor dorulu . ,rept "n fa*a lu &#u $on!trul oa$en care-l "nfruntau. Von 8ro!!en toc$a de!ena ce&a "ntr-un carnet. Nu fr oarecare nel n te, 8ro!&enor &#u c !a&antul !e aprop e de ?2tl - "nt nde foa a cu de!enul. ,up o cl p de e# tare, $on!trul arunca o pr & re a!upra de!enulu , apo !e tra!e "napo , $r nd. 9 Ce na (a fac B: 02cla$ d rectorul. 9 ?-a$ artat "n ce fel pute$ !-l "n& nge$, r!pun!e &on 8ro!!en, cu un #$(et ! l t. ?a$7 Nu- !fr &or(a. =orton, care (nu !e pe!e$ne ce-o ! !e "nt$ple, pa "na nte, "ncercnd parc n!t nct & !-l apere pe &on 8ro!!en. 8ro!&enor &#u cu$ o la( cu n te degete lung !u(* r , ca de !r$, !e a(ate a!upra d rectorulu . /ce!ta fu a#&rl t "napo !pre grupul de oa$en , fcndu-l !- p ard ech l (rul. =orton !e r d c nu$a dect pu!e $na pe ar$, dar "ncre$en (ru!c. Ca pr ntr-o lent l defor$at, 8ro!&enor &#u c $on!trul "l * nea pe &on 8ro!!en "n cletele a dou (ra*e de culoarea foculu . B etul !a&ant !e #(tea #adarn c5 (ra*ele acelea !u(* r , dar &n%oa!e, "l !trngeau #dra&n, de &on 8ro!!en era un (r(at &o n c. 8ro!&enor ar f &rut ! trag, dar n-a&ea cu$ !-l n $erea!c pe $on!tru fr a-l lo& pe !a&ant. T rul nu putea o$or" un o$, c putea, cel $ult, !-l fac !- p ard cunot n*a. Ne2 al !tul !e &edea pu! "n fa*a une d le$e5 ! trag, "n !peran*a c $on!trul " &a p erde cunot n*a, !au ! "ncerce cu or ce pre* ! o(* n nfor$a* de la &on 8ro!!enB /le!e cea de-a doua !olu* e. 9 Von 8ro!!en, "l !tr g el pe f # c an, ce anu$e -a artatB Cu$ "l pute$ "n& ngeB Von 8ro!!en "l au# , cc " "ntoar!e capul, dar "n cl pa aceea !e petrecu un lucru de necre#ut5 $on!trul fcu un !alt d !pru "n perete, cu f # c an cu tot. 6 cl p, 8ro!&enor cre#u c e & ct $a une lu# opt ce. Vedea "n! ct !e poate de clar peretele dur !trluc tor, ar lng ace!ta, un!pre#ece oa$en ndu * !per a* , d ntre care apte " fr$ntau #adarn c ar$ele.

9 Sunte$ p erdu* : B gu unul d ntre e . ,ac- "n !tare ! ne $od f ce !tructur le ato$ ce ! ne treac pr ntr-un perete !ol d, ne lupt$ cu el fr !or* de #(nd: Ee$arca a!ta "l !coa!e d n !r te pe =orton, care !e !trdu a !- p!tre#e !ngele rece "n "$pre%urr le cele $a grele. 9 Nu- ade&rat, ct !unte$ "nc "n & a*, a&e$ toate an!ele !-l "n& nge$: 02cla$ el, fur o!. /po !tr g pr n & deoco$un cator5 9 Cp tane 'eeth, care- ! tua* aB 4e ecran aprur capul u$er co$andantulu . 9 N $ c de !e$nalat, r!pun!e ace!ta. 'ocotenentul Clay pret nde c a &#ut o u$(r ro e d !prnd pr ntr-un planeu. Ne-a$ putea l $ ta, pentru $o$ent, cercetr le "n partea de %o! a na&e . 0ch pele noa!tre de nter&en* e toc$a !e pregteau ! treac la atac. Nu ne-a* dat !uf c ent rga#. 9 N c n-a$ f a&ut cu$, repl c =orton, pe un ton "n*epat. 8ro!&enor, care a!culta acea!t d !cu* e, " !pu!e c nu era ch ar aa. Von 8ro!!en !e l!a!e pr n! &rnd !- arate $on!trulu , pr ntr-o !che$, c putea f "n& n!. 0ra un ge!t t p c ego !t, cu !la(e an!e de a da re#ultate. 8e!tul ace!ta nu fcea dect ! conf r$e o( ec* le lu 8ro!&enor "$potr &a ac* un lor un laterale ale unor !pec al t ncapa( l ! conlucre#e "ntr-un $od ntel gent. /t tud nea lu &on 8ro!!en a&ea "n !patele e un co$porta$ent &ech de !ecole. 6 a!tfel de at tud ne fu!e!e "ndrept* t "n pr $a fa# a cercetr lor t n* f ce, dar a&ea o &aloare l $ tat acu$, cnd f ecare ele$ent nou fcea nece!ar coordonarea ntegrarea $a $ultor t n*e. 8ro!&enor !e "ndo a c &on 8ro!!en de!coper !e cu ade&rat un $ %loc de a-l "n& nge pe ?2tl. Nu putea crede c un ! ngur !pec al !t ar * fo!t "n !tare ! g!ea!c un $ %loc ef cace. ,e!enul pe care f # c anul "l arta!e $on!trulu era pro(a( l l $ tat la cunot n*ele d n propr ul !u do$en u. ,eodat "l au# pe =orton "ntre(nd5 9 Bnu ete care&a d ntre &o ca$ ce-o f de!enat &on 8ro!!en pe hrt a aceeaB 8ro!&enor atepta ca altc ne&a ! r!pund, "n! cu$ to* tceau, !e hotr" ! &or(ea!c5 9 Cred c eu, do$nule d rector. 9 Te a!cult$, # !e =orton dup ce o& o cl p. 9 S ngurul $ %loc pr n care pute$ capta aten* a unu e2tratere!tru e!te de a- pune !u( och un ! $(ol un &er!al &ala( l, "ncepu 8ro!&enor. )ntruct &on 8ro!!en e!te f # c an, ! $(olul folo! t de el poate f le!ne gh c t. 1cu o pau# pentru a- rot pr & rea pr n !al. ) ddea !ea$a c fu!e!e ca$ $elodra$at c, dar nu a&ea "ncotro. )n c uda ! $pat e pe care -o arta =orton, nu era recuno!cut ca o autor tate de ctre ce lal* , a!tfel "nct !ocotea n $er t ! le ofere $car unora d ntre e oca# a de a gh c ! ngur . 9 <a , t nere, "l "ncura%a =orton. Nu ne $a * ne "ncorda* : 9 +n ato$, !pu!e 8ro!&enor. Ce d n %urul lu "l pr & r (u $ac . 9 B ne, dar a!ta n-are n c un !en!: 02cla$ S$ th. ,e ce toc$a un ato$B 9 Nu or ce fel de ato$, f rete, adaug 8ro!&enor. / pune r$ag c Von 8ro!!en a de!enat, pentru $on!tru, !tructura ato$ c part cular a $etalulu d n care e fcut "n&el ul na&e noa!tre. 9 / dreptate: 02cla$ d rectorul. 9 6 cl p: ?nter&en cp tanul 'eeth, aprnd pe ecran. Nu $ pr cep la f # c, recuno!c, dar a &rea ! t u de ce are dreptate.

9 8ro!&enor &rea ! !pun c doar dou co$ponente ale na&e !unt confec* onate d n acel $etal ultrare# !tent, anu$e5 "n&el ul e2ter or !ala $otoarelor. ,ac a f fo!t cu no "n $o$entul cnd a$ capturat $on!trul, a f (gat de !ea$ c, dup ce !-a !trecurat pr n fundul cut , a fo!t opr t de $etalul dur al "n&el ulu e2ter or al na&e . 0 l $pede, aadar, c nu poate trece pr n $etalul acela. ?ar faptul c, pentru a ptrunde "n na&, a fo!t ne&o t ! treac pr n eclu#a pneu$at c, e o do&ad "n plu!. = $ r c deea a!ta nu nea &en t nu$a dect. 9 ,ac &on 8ro!!en -a de#&lu t $on!trulu !ecretul ! !te$ulu no!tru de aprare, n-ar f oare po! ( l !- f artat re*elele electr ce n!talate de no "n pere* na&e B )ntre( cp tanul. =orton " arunc o pr & re !cod toare lu 8ro!&enor, care !pu!e5 9 )n $o$entul acela, $on!trul lua!e de%a contact cu re*elele noa!tre, fr ca ace!t contact !- f pro&ocat $oartea. Von 8ro!!en era con& n! c a g! t ce&a nou. C apo , nu po* de!ena pe hrt e un c$p de for*, dect cu a%utorul une ecua* , (a#ate pe n te ! $(olur ar( trare. 9 ?at un ra* ona$ent foarte "ncura%ator, # !e cp tanul 'eeth. B ne c a&e$ $car un loc unde pute$ f "n ! guran*, anu$e !ala $otoarelor. 4oate c c rcu tele electr ce d n pere* dor$ toarelor ne apar pn la un punct. )ncep ! "n*eleg de ce &on 8ro!!en era con& n! c ace!te re*ele ne a! gur un oarecare a&anta%. ,e a c "na nte, "ntreg per!onalul &a r$ne e2clu! & "n acea!t #on a na&e n-o &a putea pr! dect cu apro(are !pec al. ,up ce repet ace!t ord n pr ntr-un & deoco$un cator, cp tanul adug5 9 Cef de !ec* ! !e pregtea!c ! r!pund la unele "ntre(r legate de !pec al t* le lor. /nu$ te $ ! un &or f "ncred n*ate pro(a( l unor per!oane cu "nalt cal f care. ,o$nule 8ro!&enor, te po* con! dera o a!tfel de per!oan. ,octore 0ggert, f (un "$parte p lule ant !o$n celor care * le &or cere. N $en nu $a are dreptul ! doar$ atta t $p ct $on!trul r$ne "n & a*. 9 Bun trea(, cp tane: 02cla$ d rectorul. Cp tanul ddu d n cap d !pru d n $ag ne. 4e cor dor, un tehn c an "ntre(a, cu gla! o& tor5 9 C &on 8ro!!enB 9 S ngurul $ %loc de a-l a%uta pe &on 8ro!!en e!te de a-l n $ c pe cel care l-a rp t: ) r!pun!e =orton, cu a!pr $e. )n &a!ta !al a $otoarelor, oa$en preau n te p t c p erdu* "ntr-un palat al ur a lor. +n &al de lu$ n al(a!tr, !trluc toare, $tur ta&anul, fcndu-l pe 8ro!&enor ! cl pea!c, fr &o a lu . C , aa cu$ lu$ na a!ta " tul(ur och , un !unet c udat " #(uc u$a ner& . un !unet "nfr cotor, ca un (u(u t de tunet, pro&ocat de o colo!al re&r!are de energ e. Na&a cont nua ! !tr(at !pa* ul, "nfundndu-!e d n ce "n ce $a rap d "n hul negru, c!cat "ntre gala2 a !p ralat, "n care 4$ntul repre#enta doar un punct rot tor, o alt gala2 e, aproape la fel de $en!. 4e ace!t fundal !e de!fura acu$ o lupt dec ! &5 cea $a $are $a a$( * oa! e2ped * e tr $ ! &reodat "n !pa* u "nfrunta cea $a ter ( l pr $e%d e "ntln t "n afara ! !te$ulu !olar. 8ro!&enor era con& n! de a!ta. /cu$, nu $a a&eau de-a face cu o f n* ca acel corl, care !upra& e*u !e e2per en*elor ( olog ce pract cate a!upra an $alelor de pe planeta p ! c lor de ctre locu tor e c#u* e "n & ct $e unor r#(oa e n $ c toare. 4r $e%d a ce- a$en n*a acu$ nu !e putea co$para n c cu aceea pe care o "nfrunta!er d n partea E $ lor. ,up "ncercarea lu nereu t de a !ta( l un contact cu acet a, 8ro!&enor #(ut !e ! le controle#e toate $ cr le, repurtnd a!tfel de unul ! ngur o & ctor e "$potr &a "ntreg lor !e$ n* . =on!trul !taco% u era "n! un ad&er!ar cu totul aparte.

Cp tanul 'eeth urca treptele !cr de f er ce ducea !pre un (alcona. 6 cl p $a tr# u, =orton &en el acolo, * nnd "n $n un teanc de hrt . ,up ce le art cp tanulu , d rectorul l !e adre!a a!tfel oa$en lor d n !al5 9 /ce!ta e!te pr $ul $o$ent de rga# pe care-l a&e$ de cnd $on!trul !-a !trecurat la (ord, "n ur$ cu $a pu* n de dou ore . da, or ct de ne&ero! $ l ar prea, n-au trecut de-atunc n c dou ore: Cp tanul 'eeth cu $ ne a$ c t t reco$andr le fcute de ef de !ec* . /$ "$pr* t ace!te reco$andr "n dou categor . Vo$ &or( $a tr# u de!pre pr $a categor e, "n care ntr reco$andr le de ord n teoret c. Cealalt categor e, "n care ntra reco$andr le pr & toare la $ %loacele pract ce de lupt contra na$ culu , are f rete pr or tate. )ngdu * -$ , $a "nt , ! & a! gur c no to* dor $ ! !e a $!ur urgente pentru a-l g! a-l !al&a pe &on 8ro!!en. ,o$nule 3eller, co$un c-le celor pre#en* planul du$ tale. 3eller, un (r(at & o , "n &r!t de &reo patru#ec de an , care prelua!e conducerea !ec* e de $etalurg e dup uc derea lu BrecHenr dge de ctre Corl, !e r d c !pu!e5 9 ,e "ndat ce a$ de!coper t c $on!trul nu poate ptrunde pr n al a%ul $etal c folo! t de no , ne-a$ dec ! ! fa(r c$ d n ace!t al a% un co!tu$ !pa* al !pec al. /! !tentul $eu a "nceput ! lucre#e la confec* onarea ace!tu co!tu$, care ur$ea# ! f e gata "n &reo tre ore. 4entru dep !tarea $on!trulu &o$ ut l #a, f rete, un !caner cu fluor t. ,ac are c ne&a de fcut &reo !uge!t e7 9 ,e ce nu confec* ona* $a $ulte co!tu$eB )ntre( c ne&a. 9 Nu d !pune$ dect de o cant tate foarte $ c de $ater al, " r!pun!e 3eller. /$ putea, de! gur, ! o(* ne$ o cant tate $a $are, pr n tran!$uta* e, dar ne-ar lua prea $ult t $p. Nu tre(u e ! u ta* c !ec* a noa!tr a fo!t totdeauna o !ec* e relat & pu* n $portant. Ne &o$ !ocot noroco dac &o$ #(ut ! confec* on$ $car un co!tu$ "ntr-un r!t $p att de !curt. )ntruct nu- $a pu!e n $en n c o "ntre(are, 3eller !e "ntoar!e "n atel erul de lng !ala $otoarelor. =orton r d c $na pentru a cere ! !e fac l n te, apo !pu!e5 9 )n ce $ pr &ete, cred c, de "ndat ce &o$ a&ea un co!tu$ de protec* e, ne &a f $ult $a uor !-l g! $ pe &on 8ro!!en. Ca ! ne "$p ed ce !-l g! $, $on!trul ar tre(u !-l $ute d ntr-un loc "n altul. 9 ,e unde t $ c- "nc "n & a*B )ntre(a c ne&a. 9 4 , $on!trul ar f putut ! a cada&rul celu uc ! dar n-a fcut-o, pentru c ne &rea & , nu $or* , "n!e$nr le lu S$ th ne ofer unele e2pl ca* po! ( le, dar &o$ d !cuta $a tr# u de!pre ele. , rectorul tcu o cl p, apo cont nu5 9 4r ntre planur le de atac propu!e, a$ a c unul pre#entat de do tehn c en d n !ec* a de f # c unul propu! de do$nul 0ll ott 8ro!&enor. Cp tanul 'eeth cu $ ne a$ d !cutat ace!te planur cu $ecan cul-ef 4ennon! cu al* !pec al t a$ a%un! la conclu# a c planul do$nulu 8ro!&enor co$port r !cur prea $ar pentru $e$(r e2ped * e , de aceea nu-l &o$ folo! dect "n ca# de for* $a%or. Vo$ trece "n !ch $( la apl carea $ed at a celu lalt plan, dac nu !e &or r d ca o( ec* $portante. /u fo!t "ncorporate "n ace!t plan o !er e de !uge!t fcute de d &er !pec al t , $od f cndu- par* al &ar anta n * al. Ct u c !e o( nu ete ca oa$en !- e2pun ! ngur de le, dar cred c, pentru a ct ga t $p, e $a ( ne ! & pre# nt eu "n!u$ , pe !curt, planul a!upra cru a !-au pu! de acord !pec al t . Ce do f # c en , 'o$a! < ndley, recuno!c c planul lor nu poate f du! la "ndepl n re dect dac $on!trul ne &a l!a ! face$ racordr le nece!are e pro(a( l c ne &a l!a. 4lanul pre&ede crearea unor !cutur de energ e "n planeele eta%elor apte nou . nu$a "n planee, nu "n pere* . 4n-n pre#ent, $on!trul nu a fcut n c un efort ! !te$at c de a ne

$a!acra. /&nd, potr & t do$nulu ;or ta, o @$ental tate ruralA, $on!trul "nc nu a "n*ele! c&or(a de-o lupt @care pe careA. =a de&re$e !au $a tr# u, "n!, tot &a "n*elege. )ntre t $p no "l &o$ pr nde la eta%ul opt, "ntre dou c$pur de for* -l &o$ !upune t rulu pro ectoarelor noa!tre. ,o$nul 8ro!&enor " &a da, cred, !ea$a c planul ace!ta e!te $ult $a pu* n r !cant dect al lu , ca atare, -a$ acordat pr or tate. 8ro!&enor "ngh * "n !ec, "na nte de a repl ca, pe un ton !arca!t c5 9 ,ac e &or(a de r !cur , de ce nu r$ne$ cu to* "nch a c , "n !ala $otoarelor, ateptnd ca $on!trul ! ne ataceB V a! gur c nu "ncerc !-$ pro$o&e# propr le de , dar dup prerea $ea7 planul e2pu! ad neaor e l p! t de or ce &aloare: =orton pru ! ncer $ rat. 9 Nu cre# c- o %udecat ca$ prea a!prB )ntre( el, "ncruntnd d n !prncene. 9 ,ac a$ "n*ele! ( ne, # !e 8ro!&enor, planul pre#entat de du$nea&oa!tr e!te o &ar ant $od f cat a celu propu! n * al. 'a ce anu$e !-a renun*atB 9 Ce do f # c en propuneau ! f e energ #ate patru eta%e, r!pun!e d rectorul. 8ro!&enor r$a!e pe gndur . Nu a&ea ctu de pu* n nten* a de a pune (e*e "n roate cu &a. ,ac !-ar f artat prea !tru tor "n cr t c le lu , r !ca ! n c nu !e $a cear prerea. 9 /a ar f fo!t $a ( ne, !pu!e el. Cp tanul 'eeth nter&en "n d !cu* e, &or( nd pe!te u$rul lu =orton5 9 ,o$nule 4ennon!, e2pl c, te rog, de ce nu e ca#ul ! f e energ #ate $a $ult de dou eta%e. =ecan cul-ef p "n fa* !pu!e, "ncruntat5 9 4r nc palul $ot & e!te c ne-ar lua tre ore "n plu! t $ cu to* c factorul t $p e e!en* al. ,ac t $pul n-ar conta, ar f prefera( l ! energ #$, !u( control, "ntreaga na&, cu pere* cu tot. )n felul ace!ta, $on!trul nu ne-ar $a putea !cpa. ,ar o a!tfel de opera* une ne-ar lua &reo c nc #ec de ore. /a cu$ a$ $a !pu!, o energ #are necontrolat ar "n!e$na o ade&rat ! nuc dere. Se cu& ne, de a!e$enea, ! a&e$ "n &edere un factor pur u$an. ,ac $on!trul ne &a ataca, o &a face "$p n! de dor n*a de a pune gheara pe unul d ntre no . 6r, f ecare d n no &rea tre(u e ! !upra& e*u a!c. )n cele tre ore de care a&e$ ne&o e pentru a ne pune planul "n apl care, nu &o$ d !pune de-un alt $ %loc de aprare dect tunur le rad ante porta( le ar$ele uoare. Nu pute$ r !ca ! folo! $ ar$e $a grele "n nter orul na&e ch ar pe cele po$en te ad neaor tre(u e ! le $nu $ cu pruden*, cc !unt $ortale. B ne"n*ele!, f ecare &a tre(u ! !e apere cu propr a !a ar$. ,ar ha ! "ncepe$: 9 Nu te gr( : 3 !e cp tanul 'eeth, & # ( l !tn%en t. 4oate c do$nul 8ro!&enor $a are de fcut &reo o( ec* e. 9 ,ac a$ a&ea t $p, !pu!e 8ro!&enor, ar f poate ntere!ant ! &ede$ cu$ reac* onea# $on!trul la energ a cu care &re$ ! "ncrc$ planeele na&e . 9 Nu "n*eleg ce ro!t au toate d !cu* le a!tea, e2cla$ c ne&a. 4 , dac $on!trul n $erete "ntre dou eta%e energ #ate, !-a # ! cu el, t $ ( ne c nu $a are cu$ ! !cape: 9 Nu t $ n $ c de!pre aa ce&a, repl c 8ro!&enor cu hotrre. Ceea ce t $ e!te ca $on!trul a ntrat "ntr-un c$p de for* totu a !cpat. 4re!upun c nu -a plcut ! r$n acolo. ,e fapt, e l $pede c nu putea ! r$n $ult t $p "ntr-un a!tfel de c$p energet c. , n nefer c re, nu pute$ r d ca "n calea lu un (ara% de energ e. /a cu$ a !pu! do$nul 4ennon!, pere* !-ar top . ,up prerea $ea, $on!trul ne-a de%ucat planur le. Cp tanul 'eeth prea de!cu$pn t. 9 ,o$n lor, nter&en el, o( ec* a adu! e!te, cred, "nte$e at. ,e ce nu !-a d !cutat de!pre ace!t a!pectB

9 0u a$ propu! ca 8ro!&enor ! a parte la d !cu* , dar $ !-a o( ectat c, potr & t o( ce ulu , autorul unu plan nu poate part c pa la d !cutarea lu . , n acela $ot & n-au fo!t n& ta* n c ce do f # c en . 9 N-a$ $pre! a c do$nul 8ro!&enor e cont ent de gro#& a af r$a* lor !ale, !pu!e S edel. 0ra$ cu to* con& n c !cutul de protec* e al na&e e!te una d n cele $a grand oa!e real #r t n* f ce ale o$en r . = e, per!onal, "$ ddea un !ent $ent de l n te. C acu$, du$nealu & ne ne !pune c $on!trul acela poate trece pr n el. 9 N-a$ !pu! c !cutul ar f &ulnera( l, do$nule S edel, prote!ta 8ro!&enor. , $potr &, a&e$ te$e ur ! crede$ c $on!trul nu poate trece pr n el. ,ac $a * ne* $ nte, a ateptat ca no !-l aduce$ "n nter orul na&e . ,ar energ #area propu! con!t tu e un ! !te$ defen! & $ult $a precar dect cel pre&#ut "n &ar anta n * al. 9 N-a totu $pre! a c e2per* au con!tatat o a!e$nare "ntre cele dou &ar anteB )l "ntre( p! hologul. Ea* ona$entul lor ar f ca$ ace!ta5 dac energ #area nu reuete, atunc !unte$ p erdu* . 4r n ur$are, tre(u e ! reuea!c: 9 /$ !ent $entul c do$nul S edel a pu! degetul pe ran, !pu!e cp tanul 'eeth, cu un gla! o(o! t. 9 /r f poate ca#ul ! !tud e$ planul do$nulu 8ro!&enor, propu!e S$ th. Cp tanul 'eeth !e "ntoar!e cu fa*a !pre =orton, care o& o cl p, "na nte de a &or( 5 9 ,o$nul 8ro!&enor ne propunea ! ne "$pr* $ "ntr-un nu$r de grupur egal cu acela al pro ectoarelor ato$ ce de care d !pune$7 9 0nerg e ato$ c, "n nter orul na&e B: 02cla$ un f # c an. 6a$en "ncepur ! &oc fere#e, dar cnd !e potol r, =orton cont nua ca cu$ nu l-ar f "ntrerupt n $en 5 9 /&e$ patru#ec unu de pro ectoare. ,ac a$ accepta planul do$nulu 8ro!&enor, f ecare d ntre ace!te pro ectoare ar ur$a ! f e $ane&rat de un grup de $ l tar , "n t $p ce no , ce lal* , a$ lua po# * e pr n aprop ere, ca !-l atrage$ pe $on!tru. = l tar ar pr $ ord n ! trag, ch ar dac &reunul d ntre no !-ar afla "n (ta a pro ectorulu . Se prea poate c ace!t plan ! f e cel $a ef c ent d ntre cte !-au propu!. Totu , cru# $ea lu ne-a ocat pe to* . ?deea de a trage "n oa$en notr , de nu e nou, e!te $ult $a greu de acceptat dect " "nch pu e, cred, do$nul 8ro!&enor. Tre(u e de altfel ! adaug, cu toat ! ncer tatea, c a e2 !tat un alt con! derent care -a deter$ nat pe !a&an* ! re!p ng ace!t plan. Cp tanul 'eeth !u!* nea c oa$en $en * ! !lu%ea!c drept $o$eal $on!trulu tre(u e ! f e ne"nar$a* . 4entru $area noa!tr $a%or tate, aa ce&a e nad$ ! ( l, cc or ce o$ are dreptul ! !e apere. ,e aceea a$ &otat pentru cellalt plan. 4er!onal, !unt "n fa&oarea planulu do$nulu 8ro!&enor, dar cont nu ! $ opun cond * e pu!e de cp tanul 'eeth. /u# nd de acea!t cond * e, 8ro!&enor " "ntoar!e fa*a !pre cp tanul 'eeth, care"nfrunta pr & rea. 9 Cred c ar tre(u ! accep* r !cul, do$nule cp tan, " !pu!e 8ro!&enor, cu hotrre "n gla!. 9 B ne, r!pun!e cp tanul, "ncl nndu-!e uor. Eenun* la propunere. =orton prea ntr gat de acea!t !curt d !cu* e. ,up ce- pr & de cte&a or cnd pe unul cnd pe cellalt, d rectorul co(or" treptele "ngu!te, de $etal, !e aprop e de 8ro!&enor cru a " !pu!e "n oapt5 9 Cnd $ gnde!c c n c nu (nu a$ ce o ! !e "nt$ple: 0 l $pede c- "nch pu e c, "ntr-un $o$ent de cr #7 Nu- !fr fra#a, dar " a* nt pr & rea a!upra cp tanulu 'eeth. 9 Cred c acu$ " d !ea$a c a fcut o greeal, # !e 8ro!&enor, "$pc u tor.

9 )n fond, poate c n c n-a gre t prea $ult, recuno!cu =orton. ?n!t nctul de con!er&are " !pune totdeauna cu&ntul cople nd or ce alte con! derente. Totu , e $a ( ne ! trece$ pe!te ace!t a!pect. Sa&an* !-ar ! $* % gn * , ar no a&e$ aa de!tule d !en! un la (ord. =orton !e "ntoar!e cu fa*a !pre pu(l c ro!t cu gla! tare5 9 ,o$n lor, & rog ! & pronun*a* a!upra planulu do$nulu 8ro!&enor. Ce care !unt "n fa&oarea lu , ! r d ce $na: Spre $area de#a$g re a ne2 al !tulu , doar &reo c nc #ec de $ n , !e r d car. 9 Ce care !unt contra, ! r d ce $na, # !e =orton. ,e data acea!ta !e r d car doar &reo dou!pre#ece $ n . =orton art cu degetul !pre un o$ d n pr $ul rnd de !caune5 9 ,u$neata n-a r d cat $na n c "ntr-un ca#, n c "n cellalt. ,e ceB 9 Sunt neutru, r!pun!e o$ul, !cuturnd d n u$er . Nu t u dac !unt pentru !au contra. Nu a$ !uf c ente date ca ! $ pot pronun*a. 9 ,ar du$neataB )l "ntre(a =orton pe un altul. 9 Ce !e "nt$pl cu rad a* le !ecundareB Spu!e o$ul. 9 'e &o$ (loca, " r!pun!e cp tanul 'eeth. Vo$ "nch de er$et c "ntreaga #on. /po "ntorcndu-!e !pre =orton5 , rectore, nu "n*eleg de ce $a #(o& $. /u fo!t c nc #ec nou de &otur pentru pa !pre#ece contra planulu lu 8ro!&enor. Cu toate c autor tatea $ea a!upra !a&an* lor e!te l $ tat ch ar "n t $p de cr #, con! der c &otul a fo!t clar. 9 B ne, dar aproape opt !ute de oa$en !-au a(* nut: 4rote!t =orton, contrar at. 9 0 dreptul lor, repl ca 'eeth, pe un ton categor c. 0 de pre!upu! c un o$ "n toat f rea t e ce &rea. )n! deea de de$ocra* e !e (a#ea# pe acea!t pre!upunere, "n con!ec n*, ordon ! trece$ de "ndat la ac* une. =orton o& o cl p, apo ro!t "ncet5 9 0 ( ne, do$n lor, $ !upun. Cred c e ca#ul ! porn $ la trea(. )ntruct pregt rea pro ectoarelor ato$ ce ne &a lua oarecare t $p, ! "ncepe$ pr n a energ #a eta%ele apte nou. 4e ct "$ dau !ea$a, a$ putea co$( na cele dou planur , re* nnd unele ele$ente d n f ecare, "n func* e de felul cu$ &or e&olua lucrur le. 9 /a $a $erge: 02cla$ c ne&a, cu & # ( l !at !fac* e . o !at !fac* e ce prea "$prt t de $ul* . )n acea!t at$o!fer ce&a $a de!t n!, oa$en "ncepur ! pr!ea!c enor$a !al. 9 ?deea ace!tu co$pro$ ! a fo!t gen al, " !pu!e 8ro!&enor lu =orton. 9 6 * nea$ "n re#er&, " r!pun!e d rectorul, acceptnd cu gra& tate co$pl $entul. )n rela* le $ele cu oa$en , a$ o(!er&at c nu e &or(a doar de re#ol&at o pro(le$ !au alta, c de potol t ten! unea d ntre ce crora le re& ne !arc na de a o re#ol&a. )n $o$entele de pr $e%d e, tre(u e ! ac* one# pro$pt. ,ar ac* unea !e cu& ne "$( nat cu de!t nderea, o(* nut pr n toate $ %loacele po! ( le. 0 ( ne, t nere, "* dore!c noroc: Sper c &e e ne&t$at d n acea!t "ncercare, "nche e el " "nt n!e $na. Strngndu- -o, 8ro!&enor "l "ntre(5 9 )n ct t $p pot f n!talate tunur le ato$ ceB 9 Ca$ "ntr-o or, poate ce&a $a $ult. )ntre t $p, &o$ f apra* de celelalte ar$e7 'a &ederea oa$en lor, ?2tl !e repe# !pre eta%ul al aptelea . o ! luet $on!truoa! !trecurndu-!e pr n pere* planee. ,e dou or "l #r r oa$en - de!crcar ar$ele a!upra lu . )ntre ele ar$ele de $n, pe care le &#u!e pn acu$ e2 !t o $are deo!e( re . ca aceea d ntre & a* $oarte. 0le #gudu au pere* pr n care ?2tl !e !trecura ca ! !cape de focul lor. 6 dat, o rad a* e " at n!e una d ntre la(e, fcndu-l ! !e pot cnea!c !u( & olenta oculu . 'a(a "

re&en la nor$al "ntr-o frac* une !ecund, dar ?2tl era cont ent acu$ de l $ tele re# !ten*e lu la ace!te ar$e putern ce. Totu , nu era alar$at. 4r n repe# c unea, & clen a capac tatea de a- calcula prec ! f ecare $ care, putea neutral #a efectul ace!tor no ar$e. 'ucrul cel $a $portant era5 ce anu$e a&eau de gnd oa$en B 0& dent c, "nch #ndu-!e "n !ala $otoarelor, pu!e!er la punct un plan, pe care acu$ "l "ndepl neau cu hotrre. ?2tl le ur$rea, cu och !trluc tor , or ce $ane&r. 4e cor doare, oa$en trudeau apleca* pe!te n te ca#ane turt te, de $etal negru. 1lcr al(e *neau cu fur e pr n gur le d n capacele ace!tor ca#ane, aproape or( ndu- pe ( pe# . Co!tu$ele lor !pa* ale, fcute d ntr-un $ater al alt$ nter tran!parent, ca !t cla, de&en !er opace, pentru a atenua ocul lu$ n , dar acea!ta era "nc de!tul de putern c. , n ca#ane eeau n te (en# lung !cnte etoare. 1 ecare d ntre ace!te (en# era !$ul! nu$a dect de cte o $a n care o reducea la d $en! un le dor te o trntea pe podeaua $etal c. ?2tl o(!er&a c podeaua era, "ncet, "ncet, acoper t de ace!te (en# . ?ar "n cl pa cnd a%ungeau %o!, n te refr geratoare enor$e le a(!or(eau $ed at cldura. 'a "nceput, ?2tl refu# ! * n !ea$a de ace!te o(!er&a* , prefernd !- !cor$onea!c cre er pentru a da de f rul une $ane&re ta n ce co$pl cate. )n curnd, "n!, " !pu!e c la $ %loc nu era n $ c altce&a dect ceea ce &edea. 6a$en "ncercau pur ! $plu ! ntroduc energ e "n planeele a dou eta%e. =a tr# u, dndu- !ea$a c acea!t capcan nu folo!ete la n $ c, a&eau ! "ncerce pro(a( l alte $etode. ?2tl nu putea ! t e prec ! cnd anu$e a&ea ! de& n per culo! pentru el ! !te$ul lor defen! &. Ct a "n! c, "n cl pa cnd "l &a !ocot per culo!, putea foarte uor ! rup contactele ! pornea!c "n ur$r rea oa$en lor. 4l n de d !pre*, "ncet ! !e $a gndea!c la acea!t pro(le$. 6a$en t a parc !-ar f "n*ele! !- !er&ea!c pe ta& guul de care "nc $a a&ea ne&o e. ) ale!e aadar cu gr % & toarea & ct $. 6$ul pe care "l o$or!e fr ! &rea " "ngdu !e ! con!tate c !to$acul nte!t nele !unt potr & te !copulu !u. ,e aceea, era hotrt !- &ne#e "ndeo!e( pe ( pe# cu !to$acul $are. 4n ! a ( oa$en rga#ul de a-l pr nde "n ra#a unu pro ector, ?2tl o #(ugh "$preun cu unul d ntre e . /%u!tndu- !tructura ato$ c, trecu rap d pr n ta&an !pre eta%ul nfer or, apo tra&er! planeul ace!tu a a%un!e, cu prada lu , "n enor$a cal a na&e . Cala de&en !e pentru el un ter tor u fa$ l ar5 "l e2plora!e "nc de la "nceput, cnd "l adu!e!e pe &on 8ro!!en. 4orn aadar cu pa ! gur !pre peretele d n fund. 0rau "ngr$d te acolo, pn "n ta&an, o !u$eden e de l# . Cro ndu- dru$ pr ntre ele !au ocol ndu-le, a%un!e "n nter orul une *e& ur ae, de!tul de "nalta ca ! "ncap "n ea. Dea&a a!ta fcea parte d ntr-o lung re*ea de aer cond * onat. )n *ea& era "ntuner c, dar och lu , !en! ( l la rad a* le nfraro , de!lueau o lu$ n d fu#. ?2tl " ae# noua & ct $ lng trupul lu &on 8ro!!en, apo " &r" cu gr % una d n la(e "n propr u- p ept , !co*nd de acolo un ou, "l depu!e "n !to$acul & ct $e . /cea!ta cont nua ! !e #(at, dar ?2tl nu !e ! nch !ea . t a ( ne ce-o ! ur$e#e. )ncet, "ncet, trupul "ncepu ! "n*epenea!c. Cupr n! de pan c, o$ul !e #&rcolea, dndu- !ea$a c paral #ea#. ?2tl "l * nea !trn!, ateptnd ! !e ter$ ne reac* a ch $ c. )n cele d n ur$, o$ul r$a!e ne$ cat, cu to* $uch "n*epen * . 6ch " erau larg de!ch , ar fa*a " ro a de !udoare. 4e!te cte&a ore, d n oule depu!e "n !to$acur le celor do oa$en a&eau ! a! n te pu le t cu ?2tl, care &or crete hrn ndu-!e cu !u(!tan*a ace!tor oa$en . Sat !fcut, !e "ntoar!e !u!, pentru a cuta alte & ct $e, alte cu (ur "n care !- poat pune la cloc t oule.

)n t $p ce el co(ora "n cala cu trupul cele de-a tre a & ct $e, oa$en lucrau la eta%ul al noulea. 4e cor dor !e ro!togoleau &alur de cldur, !trn te de un &nt drce!c. ,e co!tu$ele !pa* ale erau pre&#ute cu cte un d !po# t & de refr gerare, oa$en !e !ufocau de cldur a!udau de #or, $unc nd ca n te ro(o* . )n plu!, och le erau or( * de lu$ na putern c. ,eodat, 8ro!&enor "l au# pe un o$ de lng el e2cla$nd5 9 + te- c & n: 8ro!&enor !e "ntoar!e "n d rec* a artat de o$ul acela !e ! $* !cuturat de un f or. =a na autopropul!at care "na nta !pre e era un fel de !fer, nu prea $are, "n&el t cu un !trat de Uolfra$, "ntr-o latur a&ea o u$fltur "n for$ de c oc. 4artea e !tr ct func* onal era $ontat pe un !uport, !pr % n t el "n!u pe patru ro* de cauc uc. )n %urul lu 8ro!&enor, oa$en "nceta!er lucrul !e #g au, l & # , la $on!truoa!a $a na. +nul d ntre e !e "ntoar!e (ru!c !pre 8ro!&enor - !pu!e, fur o!5 9 ,u$neata et de & n, 8ro!&enor. Tare-a &rea !-* $ut flc le, "na nte de-a f rad at de unul d n pro ect lele a!tea: 9 4 , dac o ! f o$ort, o ! $or eu odat cu du$neata: ) repl c, foarte cal$, 8ro!&enor. Vor(ele a!tea prur !-l potolea!c pu* n pe cellalt, de cont nu ! (o$(ne5 9 Ce pro!t e: Nu !e putea g! o $etod $a (un dect folo! rea unor oa$en ca $o$el B 9 Ba da, ar $a f o cale, # !e 8ro!&enor. 9 Care anu$eB 9 S ne ! nuc de$: E!pun!e 8ro!&enor, foarte !er o!. 6$ul !e #g la el, apo !e deprt, (odogn nd ce&a de!pre ce pu pe glu$e d oate. 8ro!&enor !e "ntoar!e, #$( nd, ctre ce lal* oa$en , - ddu nu$a dect !ea$a c le p er !e cheful de a lucra. /t$o!fera era "ncrcat. To* erau @cu cap!a pu!A. Ct nd c !unt folo! * ca $o$eal, !e te$eau de $oarte. N $en nu putea f $un la acea!t !pa $, deoarece &o n*a de a !upra& e*u era "nrdc nat "n "n!u codul lor genet c. N te $ l tar cu pregt re !uper oar, cu$ era cp tanul 'eeth, !e puteau preface nep!tor , dar ch ar !u( cal$ul lor aparent !e a!cundea o anu$e "ncordare. Ct de!pre 8ro!&enor, ! $*ea el pr $e%d a, dar f nd con& n! c ale!e!e calea cea (un, era hotrt ! o ur$e#e, pentru a- pune "n apl care planul. 9 /ten* e, toat lu$ea: 8ro!&enor tre!r , odat cu to* ce lal* , la au#ul gla!ulu d n & deoco$un cator. 0ra gla!ul co$andantulu $ l tar al na&e 5 9 Toate pro ectoarele !unt "n po# * e de tragere, la eta%ele apte, opt nou. /$ d !cutat "$preun cu of *er $e de!pre r !cur le la care ne e2pune$ & face$ ur$toarele reco$andr 5 dac #r * $on!trul, trnt * -& "ndat pe %o!, fr ! $a !ta* pe gndur : To* ce d n ech pele de trgtor !- regle#e nu$a dect t rul: Nu &e* putea e& ta rad a* le !ecundare, dar !unt con& n! c, dac & &e* trnt nu$a dect pe podea, doctorul 0ggert oa$en lu d n !ala $otoarelor &or putea ! & !al&e#e. )n "nche ere, pot ! & a! gur c f ecare d ntre no " face dator a. Cu e2cep* a $ed c lor a celor tre pac en* a lor, to* oa$en afla* la (ordul na&e !unt e2pu acelora pr $e%d . 6f *er $e au fo!t repart #a* "n d fer te grupur . , rectorul =orton !e afl la eta%ul apte. ,o$nul 8ro!&enor, al cru plan "l pune$ acu$ "n apl care, !e afl la eta%ul nou. V dore!c noroc, do$n lor: ,up o cl p de tcere, eful ech pe de trgtor de lng 8ro!&enor e2cla$, &o o!5

9 <a , ( e* : /cu$, c ne-a$ reglat t rul, nu $a e n c un per col, dac ne trnt $ la t $p pe podea. 9 )* $ul*u$e!c, a$ ce: ) !pu!e 8ro!&enor. +n ( o$ate$at c an "l "nde$n pe 8ro!&enor !- $a !pun $ l tarulu o &or( (un. 9 = e $ -au fo!t "ntotdeauna ! $pat c $ l tar , # !e un altul. 8ro!&enor, "n!, n c nu au#ea &or(ele celor d n %ur. Se gndea d n nou la faptul c oa$en erau folo! * ca $o$eal c n c un grup nu &a t cnd anu$e &a f "n pr $e%d e un alt grup. )n @$o$entul cr t cA . $o$entul "n care $ ca p la ato$ c "ncepea ! produc o cant tate enor$ de energ e, fr a e2ploda . d n *ea&a tunulu , a&ea ! *nea!c un fa!c cul lu$ no!, re&r!nd "n %ur rad a* n& # ( le. ,up "ncetarea ace!tu (o$(arda$ent tcut, !upra& e*u tor "l puteau pre&en pe cp tanul 'eeth, care la rndul lu putea a&ert #a celelalte grupur . 9 ,o$nule 8ro!&enor: 'a au#ul &oc ptrun#toare, ne2 al !tul !e trnt $a nal, lo& ndu-!e #dra&n, dar !e r d c $ed at, cc recuno!cu gla!ul cp tanulu . Ce lal* !e r d car e , fur o . 9 'a na (a, a!ta nu !e face: Bo$(n unul d ntre e . 8ro!&enor !e aprop e de & deoco$un cator , fr !- a och de pe cor dorul d n fa*a lu , "ntre(5 9 ,a, cp taneB 9 1 (un co(oar nu$a dect la eta%ul apte: 4e cor dorul central. 9 ,a, do$nule. 8ro!&enor porn , !tpn t de pre! $* r releF dup tonul cu care- &or( !e cp tanul, era clar c !e "nt$pla!e ce&a. Cnd !e aprop e de locul acela, &#u o !cen de co$ar. +nul d n tunur le ato$ ce era r!turnat, lng el #ceau r$ *ele calc nate a tre d ntre ce patru !er&an* . /l patrulea #cea fr cunot n* altur , dar "nc !e $a #&rcolea, at n! de! gur de rad a* . , ncolo de tunul ace!ta, !e &edeau &reo dou#ec de oa$en , $or* !au "n ne! $* re, pr ntre care d rectorul =orton. San tar "$(rca* "n ha ne de protec* e r d cau d n cnd "n cnd cte un trup -l tran!portau cu &eh culele lor. 0ra clar c opera* unea de !al&are "ncepu!e cu ct&a t $p "na nte, ceea ce "n!e$na c e2 !tau alte & ct $eF doctorul 0ggert a! !ten* ! tran!for$a!er !ala $otoarelor "ntr-o ca$er de rean $are. 8ro!&enor !e opr "n fa*a une a d n (ar cadele r d cate "n gra( la o cot tur a cor dorulu . Cp tanul 'eeth !e afla acolo , de pal d, prea cal$. )n cte&a $ nute, " po&e!t lu 8ro!&enor tot ce !e "nt$pla!e. 3r ndu-l pe ?2tl, un tnr tehn c an, cupr n! de pan c, u ta!e ! !e trntea!c pe podea , la &ederea tunulu cu *ea&a "ntoar!a !pre el, tr!e!e "n !er&an* ace!tu a, ch ar "n $o$entul "n care era !lo(o# t ar%a. 4ro(a( l c !er&an* a&u!e!er un $o$ent de e# tare cnd "l &#u!er pe tehn c an "ntre e $on!tru. )n cl pa ur$toare, tre d ntre e !e pr(u r pe!te tun , ag*ndu-!e n!t nct & de *ea&a lu , "l r!uc r fr ! &rea. Tunul !e ro!togol departe de e , trndu-l pe al patrulea !er&ant, care, d n nefer c re, apa! o cl p pe detonator. Ce tre ca$ara# a ! , aflndu-!e "n (ta a tunulu , $ur r pe loc. Tunul !fr pr n a !e #( de un perete, pul&er #ndu-l. =orton grupul lu , care nu !e aflau "n l n a de foc, fu!e!er at n de rad a* le !ecundare. )nc nu !e putea t prec ! ct de gra& era !tarea lor, dar "n cel $a (un ca# a&eau ! r$n la pat un an de # le, ar c* &a a&eau de! gur ! $oar.

9 N-a$ fo!t de!tul de operat & , "nche e cp tanul 'eeth. Toate a!tea !-au petrecut cu nu$a cte&a !ecunde dup ce "nceta!e$ ! le &or(e!c oa$en lor, dar a trecut aproape un $ nut pn ! & n a c un o$, cur o! ! &ad ce !e "nt$pla!e. Nu $-a f ateptat c o ech p "ntreag ! f e n $ c t aa, d ntr-odat: 8ro!&enor tcea. /adar, ace!ta era $ot &ul pentru care cp tanul 'eeth nu &o !e ! le dea ar$e !a&an* lor. )ntr-un $o$ent de pr $e%d e, o$ul !e apr, nu !e poate !tpn , "ntoc$a ca un an $al, lupt or(ete pentru a- !al&a & a*a. 8ro!&enor nu putea u ta c =orton, dndu- !ea$a c !a&an* nu &or ! !e la!e de#ar$a* , propu!e!e un $odu! operand $en t ! fac accepta( l pentru to* folo! rea energ e ato$ ce. 9 ,e ce $-a che$at, cp taneB )ntre( el. 9 /$ $pre! a c ace!t eec "* co$pro$ te planul. Ce prere a B 9 0le$entul !urpr # a d !prut, recuno!cu 8ro!&enor, "n ! l. =on!trul a atacat fr ! (nu a!c ce-l ateapt. ,e a c "na nte, &a f $a prudent. 4arc-l &edea pe $on!tru !co*ndu- pr ntr-un perete capul rocat, pentru a !cruta cor dorul, "na nte de a !e npu!t a!upra !er&an* lor a-l rp pe unul d ntre e . S ngura $!ur de protec* e ef cace ar f fo!t n!talarea unu al do lea tun, pentru al acoper pe cel d nt . ,ar cu$ nu e2 !tau la (ord dect patru#ec unu de tunur , o a!tfel de $!ur era e2clu!. 9 / $a rp t &reun o$B )ntre( 8ro!&enor dnd d n cap. 9 Nu. Ca ce lal* , 8ro!&enor !e "ntre(a ce $ot & "l $na pe $on!tru ! rpea!c oa$en & . 6 e2pl ca* e putea f "$pre%urarea c, potr & t teor e lu ;or ta, $on!trul era preocupat de gr % de a !e reproduce. 8ro!&enor "ntre&edea, "ngro# t, po! ( l tatea unu ade&rat $a!acru. 9 0u, unul, !unt ! gur c !e &a "ntoarce, !pu!e cp tanul 'eeth. Cred c ar tre(u ! l!$ deoca$dat tunur le acolo unde !unt ! ter$ n$ energ #area, "n! pe tre eta%e. /l aptelea a fo!t energ #at, ar al noulea e aproape gata, aa c ar tre(u ! trece$ la al optulea eta%. )n ceea ce pr &ete an!ele de reu t ale unu a!tfel de plan, ! nu u t$ c $on!trul a capturat pn acu$ tre oa$en , "n afar de &on 8ro!!en. ,e f ecare dat a fug t cu & ct $a "n %o!, "n d rec* a cale . 4ropun ca, de "ndat ce &o$ ter$ na energ #area celor tre eta%e, !-l pnd $ la eta%ul al noulea. ,ac &a $a rp "nc un o$, &o$ atepta pu* n, apo do$nul 4ennon! &a act &a !cutur le energet ce d n planee. =on!trul &a "ncerca ! treac pr n planeul celu de-al optulea eta%, dar &a con!tata c a fo!t energ #at 'a fel planeul eta%ulu apte. ?ar dac &a "ncerca ! treac pr n ta&an, !e &a #( de aceea (ar er $ortal. Cp tanul 'eeth tcu, pr & ndu-l gnd tor pe 8ro!&enor, apo adug5 9 Ct u c, dup prerea du$ tale, contactul cu un ! ngur c$p de for* nu e !uf c ent pentru a-l da gata pe $on!tru. ,ar te-a arta $a pu* n categor c "n pote#a c !-ar c ocn de dou c$pur de for*, nu- aaB 8ro!&enor " r!pun!e, dup o cl p de o& re5 9 Sunt de acord. )n real tate, "n!, nu pute$ t prec ! cu$ &a reac* ona la ace!t contact. 4oate c &o$ a&ea o !urpr # plcut. 0l, per!onal, !e "ndo a, dar t a c, "n actuala ! tua* e, tre(u a ! * n !ea$a de prer le !peran*ele oa$en lor. +n d ntre e nu puteau f cl nt * d n con& nger le lor dect cu a%utorul faptelor. ,ac real tatea " &a ! l !- !ch $(e de le, atunc . nu$a atunc . &or f pregt * !ufletete ! accepte !olu* $a dra!t ce. 8ro!&enor "n&*a, "ncet dar ! gur, arta de a- nfluen*a pe oa$en . Nu era de a%un! ! t $ulte ! a dreptate. 6a$en tre(u au con& n cu argu$ente. Cteodat, era ne&o e de prea

$ult t $p pentru a- con& nge. /lteor nu puteau f con& n cu n c un ch p. C & l #a* "ntreg !e pr(u !er, (tl fu!e!er p erdute, na&e fu!e!er d !tru!e d n pr c n c o$ul !au grupul de oa$en care de* neau de le !al&atoare refu#a!er !- p ard t $pul pentru a- con& nge !e$en . 8ro!&enor era "n! hotrt ! lupte pr n toate $ %loacele aflate la "nde$na lu , pentru c un a!e$enea lucru ! nu !e "nt$ple pe na&a Space Beagle. 9 4ute$ l!a pro ectoarele ato$ ce acolo unde le-a$ n!talat, pn cnd &o$ energ #a toate cele tre eta%e. ,up aceea le &o$ lua de acolo. 0nerg #area &a declana @$o$entul cr t cA ch ar fr a%utorul tunur lor. C a!tfel, 8ro!&enor renun* la propr u- plan de lupt "$potr &a na$ culu . 6a$en lor le tre(u r aproape dou ore pentru energ #area eta%ulu al optulea. )n ace!t r!t $p, ?2tl " fcu de dou or apar * a. ) $a r$!e!er a!e ou nten* ona ! le folo!ea!c pe toate, afar de dou. S ngurul lu neca# era ca pentru f ecare guul tre(u a ! p ard foarte $ult t $p. 6a$en preau dorn c ! !e apere cu "ndr% re, ar pre#en*a tunur lor ato$ ce "l o(l ga !atace $a ale! pe ce care le $nu au. )n c uda ace!tor o(!tacole, f ecare d ntre atacur le lu era un $odel de prec # e. ?2tl nu !e ! $*ea ctu de pu* n "ngr %orat. , $potr &, era ! gur de el. Cnd oa$en !pr& r lucrul la eta%ul opt trecur la eta%ul al noulea, 8ro!&enor "l au# pe cp tanul 'eeth !punndu- $ecan culu -!ef5 9 ,o$nule 4ennon!, et gata ! act &e# !cutur leB 9 ,a, do$nule cp tan, " r!pun!e 4ennon! pr n & deoco$un cator, adug, pe un ton !u$(ru5 a$ p erdut c nc oa$en &o$ $a p erde cel pu* n "nc unul. 9 /* au# t, do$n lorB )nc unul. +nul d ntre no &a tre(u , &rnd-ne&rnd, ! !er&ea!c drept $o$eal: 8la!ul care ro!t !e ace!te cu& nte " era cuno!cut lu 8ro!&enor, de nu-l $a au# !e de $ult. 9 / c 8regory ;ent, ur$ gla!ul. V &or(e!c d n !ala $otoarelor, unde !unt la adpo!t de pr $e%d e. ,octorul 0ggert &rea ! $ re* n "nc o !pt$n. =ot &ul pentru care & &or(e!c acu$ e!te ca pr ntre hrt le lu =orton, pr $ te de la cp tanul 'eeth, a$ g! t o not pe care l-a ruga pe ;ell e ! ne-o e2pl ce. 0 &or(a de clar f carea unu a$nunt foarte $portant pentru "n*elegerea "ntreg ! tua* . 0 prefera( l ! o cunoate$ "n toat gro#& a e . )n & deoco$un cator r!un &ocea !part a !oc ologulu 5 9 ?at ra* ona$entul $eu. Cnd l-a$ de!coper t no , $on!trul !e afla la o d !tan* de un !fert de $ l on de an -lu$ n de cel $a aprop at ! !te$ !telar era "n aparen* l p! t de or ce $ %loc de loco$o* e !pa* al. ?$ag na* -& ce "n!ea$n o a!e$enea d !tan* "ntre(a* -& ct t $p -ar tre(u unu o( ect oarecare ca !-o !tr(at, la &o a "nt$plr . ,e* n ace!te c fre de la 'e!ter l-a ruga ! & !pun &ou ce $ -a co$un cat $ e. 9 / c 'e!ter: 8la!ul a!trono$ulu !una c udat de a!pru. Cunoate* , $a to* , teor a la $od pr & toare la or g n le +n &er!ulu . 02 !t date care per$ t ! !e cread c ace!ta a luat f n* ca ur$are a d !truger unu alt +n &er!, acu$ cte&a $ l arde de an . Se con! der c, pe!te alte cte&a $ l arde de an , +n &er!ul no!tru &a d !prea "ntr-un catacl !$ ter ( l, de!pre a cru natur pute$ e$ te doar unele pote#e. )n ce pr &ete pro(le$a r d cat de ;ell e, nu & pot ofer dect o $ag ne. S pre!upune$ c $on!trul rou ar f fo!t pro ectat "n !pa* u cnd a a&ut loc acea e2plo# e co!$ c. S-ar f po$en t atunc "n !pa* ul ntergalact c, fr n c o po! ( l tate de a !ch $(a d rec* a. )n ace!te cond * , ar f fo!t conda$nat ! cutre ere !pa* ul, fr "ncetare fr a !e putea aprop a de &reo !tea. /!ta &o a ! t , ;ell eB )nc ce&a. V $a a$ nt * , cred, cele !pu!e de $ ne nu de $ult, "n legtur cu parado2ul pe care-l repre# nt faptul c $on!trul nu

!-a r!pnd t ca !pec e "n "ntreg +n &er!ul. )n $od log c, dac ar f a&ut po! ( l tatea !-l popule#e, ar f fcut-o. Bnu $, "n!, ca !pec a lu a !tpn t pro(a( l cnd&a +n &er!ul care l-a precedat pe al no!tru. 1 rete, $on!trul ar dor ! pun !tpn re pe +n &er!ul no!tru . e o pote# plau# ( l "n or ce ca#. 9 Sunt ! gur, !pu!e ;ent, ca oa$en de t n* afla* la (ordul ace!te na&e "n*eleg nece! tatea de a e$ te pote#e a!upra unor pro(le$e "n care d !pune$ deoca$dat de foarte pu* ne date concrete. Cred c e ( ne ! ne "nch pu $ c a&e$ de-a face cu un !upra& e*u tor al !pec e care a do$ nat cnd&a un "ntreg +n &er!. S-ar putea ! nu f e ! ngurul !upra& e*u tor. S !per$ c n c o alt na& tere!tr nu &a "ntln &reodat a!e$enea f n*e. B olog c &or( nd, !-ar putea ! f e cu $ l arde de an "na ntea noa!tr. ?at de ce tre(u e ! cere$ f ecru $e$(ru al e2ped * e un $a2 $u$ de efort, $ergnd ch ar pn la %ertf de ! ne7 +n * pt !f etor "l "$p ed ca !- ter$ ne fra#a5 9 / pu! gheara pe $ ne:. Eepede:. )$ rupe co!tu$ul: Ee!tul !e p erdu "ntr-un fel de (ol(oro!eal. 9 0 ,acH: 02cla$ 8ro!&enor. Eecuno!cu!e &ocea a! !tentulu -!ef al !ec* e de geolog e. )n & deoco$un cator !e au# o alt &oce5 9 / co(ort: '-a$ &#ut cu och $e : 9 C totu a$ act &at !cutur le: Spu!e 4ennon!, de!tul de cal$. 8ro!&enor " plec pr & rea5 !u( p c oarele lu !trlucea o flacr al(a!tr, !uper(. ' $( !u(* r de foc !e r d cau !pre co!tu$ul lu de protec* e, contrar ate parc de re# !ten* ace!tu a. Nu !e au#ea n c un #go$ot. 8ro!&enor pr & (u $ac "n lungul cor dorulu , acoper t cu un co&or de flcr al(a!tre, !pectrale. 6 cl p, a&u lu# a c pr & rea lu !tr(ate pn "n fundul na&e . ) &en repede "n f re. Nu- putea lua och de la ace!te flcr laco$e, care !e #(teau !- !trpung co!tu$ul. 4ennon! &or( d n nou, de data a!ta "n oapt5 9 ,ac planul no!tru a reu t, d a&olul la !e afl acu$ la eta%ul apte !au opt. Cp tanul 'eeth ddu ord n ca to* oa$en cu nu$ele de la / la ' !-l ur$e#e la eta%ul apte, ar ce cu nu$ele de la = la 3 !-l ur$e#e pe 4ennon! la eta%ul opt. ,up ce e r d n a!cen!or, la eta%ul apte, oa$en d n ech pa lu 'eeth, pr ntre care 8ro!&enor, o porn r pe cor dor, pn cnd ddur pe!te un trup "nt n! pe pardo!eala $etal c5 parc ar f fo!t * ntu t acolo de focul al(a!tru. 9 Slo(o# * -l: 4orunc cp tanul. ,o oa$en "na ntar "ncet at n!er trupul. Vpa a al(a!tr !e npu!t a!upra lor, ca cu$ ar f &rut !- alunge. 6a$en "ncepur ! trag trupul #(ut r !-l !$ulg d n ctuele de foc, apo "l du!er cu un a!cen!or pn la eta%ul al #ecelea, care nu fu!e!e energ #at. 8ro!&enor porn "ntr-acolo odat cu ce lal* . /e#at pe podea, trupul cont nua ! !e #(at &re$e de cte&a $ nute, de!crcnd torente de energ e, apo !e l n t , treptat, ca cu$ -ar f dat duhul. 9 /tept raportul du$ tale, do$nule 4ennon!: Tun cp tanul. =ecan cul-ef " r!pun!e, dup o cl p de tcere5 9 6a$en !unt r!pnd * "n cele tre eta%e, confor$ planulu , !canea# neconten t cu aparatele lor. ,ac $on!trul e pe aproape, &a f &#ut. Tre(u e ! $a atept$ cel pu* n o %u$tate de or. ,up ce trecu acea!ta %u$tate de or, 4ennon! raport, cu de#a$g re "n gla!5 9 N $ c: ,o$nule cp tan, pe!e$ne c-a reu t ! !e !trecoare7 )n teleco$un catoare r!un deodat o &oce plngrea*a5 9 C acu$ ce ne face$B

8ro!&enor a&u !ent $entul c &or(ele a!tea e2pr $au "ndo el le nel n t le tuturor oa$en lor afla* la (ordul na&e . Se l!a!e o tcere grea. =a -$ar na&e , de o( ce att de gural & , preau !- f p erdut gra ul. Ct de!pre 8ro!&enor, !e gndea cu oarecare tea$ la noul !u plan , de " ddea !ea$a de ! tua* a cr t c "n care !e g!ea e2ped * a, era hotrt ! $a atepte. ,e altfel, n c n-ar f a&ut dreptul ! &or(ea!c pr $ul. Cel care rup!e tcerea fu ;ent5 9 S-ar prea c du$anul no!tru e "n !tare ! treac la fel de uor pr ntrun perete energ #at ca pr ntr-unul neenerg #at. ,e e pro(a( l c e2per en*a a!ta nu- face n c o plcere, " re& ne att de repede, "nct durerea ! $* t la un eta% d !pare pn ! a%ung la eta%ul ur$tor. 9 / dor ! aud raportul do$nulu 3eller, nter&en cp tanul 'eeth. +nde et , do$nule 3ellerB 9 / c , r!pun!e $etalurg !tul pr n & deoco$un cator. Co!tu$ul de protec* e e gata, do$nule cp tan. C a$ "nceput cercetr le "n cala na&e . 9 Ct t $p ar lua confec* onarea unor co!tu$e de protec* e pentru to* $e$(r e2ped * e B 3eller r$a!e pe gndur cte&a cl pe, apo r!pun!e5 9 /r tre(u ! pune$ pe roate un atel er "n care ! fa(r c$ uneltele nece!are pentru confec* onarea "n !er e a unor a!tfel de co!tu$e, d n acela al a%. Totodat, ar tre(u ! folo! $ una d n p lele ter$ ce pentru a !por dur tatea al a%ulu . ,up prerea $ea, pr $ul co!tu$ d n !er e ar putea f gata pe!te &reo dou !ute de ore. 8ro!&enor " !pu!e c nu era o c fr e2agerat5 fa(r carea unu al a% re# !tent era un proce! e2tre$ de ane&o o!. Cp tanul 'eeth prea ! f a$u* t la au#ul cu& ntelor lu 3eller. Cel care &or( fu S$ th5 9 Cred c n c !olu* a a!ta nu e (un. C "ntruct energ #area "ntreg na&e ne-ar lua ea prea $ult t $p, nu &d ce-a$ $a putea face. Vocea trgnat a lu 8ourlay, !pec al !tul "n tran!$ ! un , r!una cu o & o c une neo( nu t5 9 Nu &d de ce ace!te !olu* n-ar f &ala( le. Sunte$ "nc "n & a*. 4ropun ! ne pune$ pe trea( ! real #$ ct $a $ult, "n cel $a !curt t $p po! ( l. 9 Ce te face ! cre# c $on!trul n-ar f "n !tare ! d !trug ch ar cel $a re# !tent al a%B )l "ntre( S$ th, cu rceal. 0 o f n* e&oluat, ar cunot n*ele !ale "n $ater e de f # c le depe!c pro(a( l pe ale noa!tre. ,e unde t c n-are puterea de a e$ te n te rad a* capa( le ! d !trug totul "n caleB / u tat c fel na aceea era "n !tare ! pul&er #e#e $etaleleB 9 /adar, dup prerea du$ tale, nu ne r$ne altce&a dect ! cap tul$B 02cla$ 8ourlay, d !pre*u tor. 9 Nu: Eepl c ( ologul, fur o!. Ceea ce &reau eu e!te ! ne p!tr$ %udecata. S nu ne repe# $ or(ete !pre un *el cu neput n* de at n!: )n & deoco$un cator !e au# &ocea lu ;or ta5 9 4er!onal, !unt de acord cu prerea lu S$ th. Vo $erge ch ar $a departe dect el, !punnd c a&e$ de-a face cu un na$ c care- &a da curnd !ea$a c nu tre(u e ! ne la!e n c un rga#. , n ace!t $ot &, d n altele, !ocot c $on!trul nu ne &a per$ te ! energ #$ "ntreaga na&. Cp tanul 'eeth r$a!e tcut, dar &ocea lu ;ent !e au# ar , d n !ala $otoarelor5 9 ;or ta, ce cre# c &a face cnd " &a da !ea$a c- per culo! ! $a atepteB

9 Va "ncepe ! uc d. Nu &d cu$ l-a$ putea "$p ed ca altfel dect refug ndu-ne cu to* "n !ala $otoarelor. ,ar cred, ca S$ th, c ar putea f "n !tare, dup un t $p, ! ptrund ch ar acolo. 9 / &reo propunereB )l "ntre( cp tanul 'eeth. 9 S ncer &or( nd, nu: E!pun!e ;or ta. Nu tre(u e ! u t$ c a&e$ de-a face cu o f n* aflat pe treapta rural a de#&oltr !pec e !ale. 4entru o f n* aflat "n acea!t fa#, n $ c nu poate f $a !fnt dect (uc* c de teren f ul ce o $otenete. 0a !e aga* ca o plant de pet cul !au de p$nt, "n care- "nf ge rdc n le d n care- !oar(e !e&a. ?at cu$ &d eu lucrur le. ,eoca$dat, nu pot propune n c o !olu* e pract c. 9 Nu prea "n*eleg la ce ne-ar putea folo! anal #a a!ta, # !e cp tanul 'eeth. ) rog pe to* ef de !ec* ! !e con!ulte pr n teleco$un catoare cu per!onalul aflat "n !u(ord nea lor !-$ raporte#e pe!te c nc $ nute dac e2 !t &reo propunere &redn c de a f luat "n !ea$. 8ro!&enor, care nu a&ea pe n $en "n !u(ord nea lu , " ceru &o e cp tanulu !- pun cte&a "ntre(r lu ;or ta, "n t $p ce ce lal* ef de !ec* !e con!ultau cu !u(altern lor. Cp tanul 'eeth " per$ !e, aa c 8ro!&enor !e adre!a arheologulu 5 9 ,o$nule ;or ta, "$ acor# cte&a $ nuteB 9 C ne "ntrea(B 9 8ro!&enor. 9 /, da, do$nule 8ro!&enor, acu$ "* recuno!c &ocea. 4oft $: 9 Ne-a &or( t de tenac tatea cu care f n*a acea!ta !e aga* de pet cul !au de propr etate. ,ac $on!trul !e afl pe treapta rural a de#&oltr !pec e !ale, cre# c ar f capa( l !- $ag ne#e o alt at tud ne fa* de propr etate, cu$ ar f de p ld at tud nea noa!trB 9 Sunt ! gur c nu. 9 /adar, -ar "nte$e a toate planur le pe con& ngerea c, f nd "ncol* * "n !pa* ul !tr$t al ace!te na&e, n-a&e$ cu$ ! !cp$. 9 Ea* ona$entul lu e de!tul de log c5 dac a$ pr! na&a, n-a$ putea !upra& e*u . 9 B ne, dar no ne afl$ "ntr-un !tad u "n care propr etatea part cular nu contea# prea $ult , "n or ce ca#, nu $a !unte$ lega* or(ete de ea: 9 Nu "n*eleg ce &re ! !pu , repl c %apone#ul, nedu$er t. 9 4 , nu fac dect ! duc anal #a du$ tale la conclu# a e log ca, "n ! tua* a de fa*7 9 ,o$nule 8ro!&enor, "l "ntrerup!e cp tanul cred c "ncep ! "n*eleg unde &re ! a%ung . / de gnd ! ne propu un nou plan, nu- aaB 9 ,a, recuno!cu ne2 al !tul, cu o &oce tre$urtoare. 9 ,o$nule 8ro!&enor, !unt ! gur c ne &e ofer o !olu* e "ndr#nea* pl n de $ag na* e, te-a ruga !-o e2pu 7 "n! pe!te c nc $ nute. C nc $ nute $a tr# u 8ro!&enor " e2pu!e aadar planul "n fa*a tuturor $e$(r lor e2ped * e . ,up ce !pr& , "l au# pe S$ th !punndu- "n oapt5 9 Bra&o, 8ro!&enor: Ct u c &a tre(u !- !acr f c$ pe &on 8ro!!en pe ce lal* , poate ch ar pe no to* , dar a dreptate. 4ropr etatea part cular nu e ce&a !acru pentru no . Ct de!pre &on 8ro!!en ce lal* patru, adug el pe un ton a!pru . "nc n-a$ a&ut rga#ul !-* &or(e!c de!pre nota pe care -o ddu!e$ lu =orton . pentru to* c nc , cred c $oartea ar "n!e$na o ade&rat ( necu&ntare. 9 / dreptate, S$ th: 02cla$ c ne&a. Cu ct &or $ur $a repede, cu att $a ( ne &a f pentru e : 9 S $erge$ "n !ala $otoarelor: 4orunc cp tanul 'eeth. No 7 ,ar un gla! a**at "l "ntrerup!e . era gla!ul lu 3eller5

9 Eepede, do$nule cp tan: Tr $ te de "ndat oa$en pro ectoare "n cal: ?-a$ g! t "n conducta de aer cond * onat. =on!trul e a c , dar "l * n re!pect cu ar$a $ea, de nu- poate face prea $ult ru. Eepede, repede: Cp tanul 'eeth "ncepu ! "$part ord ne, cu repe# c unea une $ tral ere, ar oa$en ddur (u#na !pre a!cen!oare. 9 To* !a&an* a%utoarele lor ! !e "ndrepte !pre eclu#ele pneu$at ce: = l tar ! $ ur$e#e: 4ro(a( l c nu &o$ f "n !tare !-l "ncol* $ !-l uc de$ "n cal. ,ar, do$n lor, cont nu el pe un ton fer$ !ole$n, ne &o$ de!cotoro! de $on!tru, cu or ce pre*: Nu ne $a pute$ gnd doar la & e* le noa!tre. Cnd " &#u pe oa$en c !e aprop e - au guul , ?2tl !e retra!e, cupr n! pentru pr $a oar de tea$a "nfrnger . /r f &rut ! !e repead a!upra lor !- #dro(ea!c, dar &#ndu-le ar$ele acelea !cnte etoare, !e ddu "napo , cople t de pre! $* r rele. 4 erdu!e n * at &a. 6a$en a&eau !- de!copere "n curnd oule ! le d !trug, #adarn c ndu- a!tfel "ncercarea de a !e "n$ul* . ,e a c "na nte tre(u a ! ur$rea!c un ! ngur *el5 ! uc d. 1aptul c !e gnd !e "n pr $ul rnd la reproducere "l u $ea acu$ d n cale-afar. 4 erdu!e un t $p pre* o!. ,ar, pentru a putea uc de, a&ea ne&o e de o ar$ n $ c toare. 1r ! !tea $ult pe gndur , !e "ndrept !pre la(oratorul cel $a aprop at. /%un! acolo, !e pu!e nu$a dect pe trea(, $nat de o nel n te pe care n-o $a "ncerca!e pn atunc . )n t $p ce trupul fa*a " erau aplecate pe!te ut la%, tlp le lu !en! ( le "nreg !trar o !ch $(are (ru!c a & (ra* lor d n nter orul na&e Se opr d n lucru r$a!e la pnd, pn cnd "n*ele!e5 $otoarele a$u* !er. +r aa na& !e opr !e d n #(or "ncre$en !e "n !pa* u. Stpn t de o !pa $ nel$ur t, ?2tl re"ncepu ! lucre#e, $ cndu- fe(r l degetele lung negre ca n te !r$e. ,eodat !e opr d n nou, cople t de aceea !en#a* e a une pr $e%d $ nente. Se propt #dra&n pe p c oare, "ncordndu- to* $uch , "n !fr t, "n*ele!e ce !e "nt$pla5 nu $a ! $*ea & (ra* le oa$en lor. /cet a pr! !er na&a: ?2tl !e repe# !pre cel $a aprop at perete, a(andonndu- ar$a fur t cu atta trud. S ngura lu !peran* era acu$ ! a! afar, "n noaptea !pa* ulu . )ncepu ! alerge pe cor doarele pu!t , pr ntre pere* !trluc tor , care preau !- (at %oc de el "ntreaga lu$e a ace!te na&e, att de pl n de fgdu el pn $a ad neaor , de&en !e un ca#an drce!c, ale cru flcr puteau ! *nea!c "n or ce $o$ent. E!ufl uurat cnd &#u "n fa*a lu o eclu# pneu$at c. Trecu fulgertor pr n pr $ul e co$part $ent, apo pr n al do lea, pr n al tre lea . !e po$en d n nou "n noaptea neagr de afar. )ncred n*at c oa$en "l pnde!c, unde&a pe aproape, !e lan! cu putere "n !pa* u. 4e $!ur ce !e deprta de na&, !e ! $*ea tot $a uor. )n ur$a lu , lu$ n le hu(lour lor pl !er, acoper te de o &pa e al(!tru e, nef rea!c. 1lacra a!ta al(a!tr, care *nea parc pr n to* por $en!e na&e, !fr pr n a !e !t nge ea, cu "ncetul. ,ar "na nte de a !e f !t n! cu totul, for$ da( lul !cut energet c apru d n nou, nter# cndu- pentru totdeauna lu ?2tl acce!ul la na&. )n unele hu(lour "ncepur ar ! plp e lu$ n , d n ce "n ce $a !trluc toare, pe $!ur ce putern cele $otoare " re&eneau d n ocul npra!n c. ?2tl !e "ntoar!e d n dru$ !e aprop e cu (gare de !ea$. /cu$, cnd plutea "n !pa* u, putea de&en le!ne * nta acelor tunur ato$ ce, $nu te fr n c un r !c de ctre oa$en d n na&. 6pr ndu-!e la &reo %u$tate de $ l de !cut, &#u cu nel n te n te u$(re care !e !trecurau pr ntr-o de!ch #tur d n coa!ta na&e . 0rau @(rc le de !al&areA ale oa$en lor, fanto$at ce "n lu$ n !trluc toare a hu(lour lor.

,e!ch #tura !e "nch !e, ar ur aa !fer $etal c !e $ !tu "n noapte, l!nd o dr lu$ noa!, ca o gala2 e. T $pul !e tra, lene, !pre &en c e. ?2tl plutea, de#nd%du t, pr n noaptea ne$rg n t, gnd ndu-!e fr ! &rea la pu lu care nu a&eau ! !e $a na!c la +n &er!ul pe care-l p erdu!e pentru totdeauna: 8ro!&enor nu-l !l(ea d n och pe ch rurg, care " "nf p!e ( !tur ul electr c "n !to$acul celu de-al patrulea o$. +lt $ul ou fu !co! depu! pe fundul cu&e "nalte de $etal dur. 0rau n te ou rotunde, cenu , ar unul d ntre ele prea uor crpat. Se aflau acolo $a $ul* oa$en , cu ar$ele r d cate cu och a* nt * a!upra crptur care !e tot lrgea. ,eodat !e & d n ea un cap urt, rotund !taco% u, cu n te och $ c o gur !u(* re. Capul !e r!uc pe gtu- !curt, ar och " fulgerar pe oa$en cu o pr & re feroce. Cu o repe# c une care aproape c- lua pr n !urpr ndere, $on!trul !e r d c "ncerca ! a! d n cu&, dar, alunecnd pe pere* e $etal c , c#u "napo !e top "n flcr le !cu pate de ar$ele oa$en lor. 9 ?a "nch pu * -& c ne-ar f !cpat c !-ar f !trecurat pr n peretele d n fa*: 02cla$ S$ th, l ngndu- (u#ele. N $en nu- r!pun!e. To* erau cu och pe cu&. 6ule, care !e topeau "ncet "n flcr , !fr r pr n a arde cu o !trluc re aur e. ,octorul 0ggert, care !ttea aplecat pe!te trupul lu &on 8ro!!en, e2cla$ deodat5 9 /, $uch "ncep ! !e rela2e#e, ar och !e de!ch d: 4re!upun c- d !ea$a ce !e "nt$pl. 4aral # a -a fo!t pro&ocat de pre#en*a oulu "n !to$ac, dar acu$, cnd oul -a fo!t !co!, "ncepe !- & n "n f re. Nu- n $ c gra&. Cred c au !- re& n ce lal* "n curnd. ,ar ce- cu $on!trulB Cp tanul 'eeth " r!pun!e5 9 ,o oa$en d n na&etele de !al&are pret nd c au &#ut un fel de flacr ro! e *n nd pr n pr nc pala eclu#a pneu$at c, "n cl pa cnd no !upunea$ "ntreaga na& une energ oarecu$ necontrolate. Tre(u e ! f fo!t $on!trul, f ndc nu -a$ g! t n c er cada&rul. Totu 4ennon! ech pa lu !canea# toate co$part $entele na&e , aa c "n curnd &o$ a&ea o $ag ne clar. + te-l c & ne. 0 , do$nule 4ennon!B =ecan cul-ef !e aprop e depu!e pe una d n $e!e un o( ect $etal c c udat. 9 )nc n-a$ n $ c prec ! de raportat, dar a$ g! t ace!t o( ect "n la(oratorul de f # c. Ce crede* c ar putea f B 8ro!&enor !e po$en lng $a!, odat cu ce lal* ef de !ec* , care !e "nghe!u au ! pr &ea!c o( ectul. /ce!ta prea ! f e un aparat frag l, cu o re*ea co$pl cat de !r$e "ncolc te "n %urul a tre *e& care tra&er!au tre !fere $ c ce r!pndeau o lu$ n arg nt e, ( #ar. /cea!t lu$ n ptrundea pr n $a!, fcnd-o tran!parent ca !t cla. ,ar $a !tran u era faptul ca !ferele acelea a(!or(eau cldur ca n te (ure* ter$ c . 8ro!&enor "nt n!e (ra*ul !pre cea $a aprop at d ntre !fere, dar ! $* ca $na " "n*epenete c toat cldura e!e d n ea, aa c -o retra!e gra(n c. 9 Cred c-ar f $a ( ne !- l!$ pe f # c en ! fac cercetr le cu&en te, !pu!e cp tanul 'eeth. Von 8ro!!en " &a re&en de!tul de repede. Spu c a g! t ace!t o( ect "n la(orator, 4ennon!B 4ennon! ddu d n cap. 9 S-ar prea c $on!trul toc$a lucra la ace!t o( ect cnd a ! $* t c !e "nt$pla ce&a, !pu!e S$ th. / gh c t ade&rul, de &re$e ce a pr! t na&a. ?ar faptul ace!ta pare !-* nf r$e teor a, ;or ta: Spunea c, a&nd o $ental tate rural, n c nu -ar f putut $ag na c &o$ e d n na&.

+n #$(et &ag lu$ na fa*a pal d a arheologulu . 9 ,o$nule S$ th, ro!t ace!ta pol t co!, nu "ncape n c o "ndo ala c -a "nch pu t ce &o$ face. 4ro(a( l c era pe treapta cea $a de !u! a @rural t* A. 9 B ne-ar f ! a&e$ no unele d n "n!u r le ace!te @rural t* A, e2cla$ 4ennon!. Ct * c ne tre(u e cel pu* n tre lun ca ! repar$ !tr cc un le pr c nu te de tre $ nute de energ #are necontrolatB 'a un $o$ent dat $-a$ te$ut c7 Cp tanul 'eeth "l "ntrerup!e, #$( nd5 9 )* &o !fr eu fra#a, do$nule 4ennon!. Te te$ea ca na&a &a f co$plet d !tru!. Cred c $a to* ne-a$ dat !ea$a la ce r !c enor$ ne e2pune$ adoptnd planul f nal al do$nulu 8ro!&enor. Ct a$ prea ( ne c a$ f putut r$ne #ola* "n !pa* u la o d !tan* de !ute de $ de an -lu$ n de 4$nt: 9 = "ntre( ce !-ar f "nt$plat dac $on!trul ar f reu t ! pun !tpn re pe na&B Spu!e c ne&a. ,e (un !ea$ c ar f plecat cu ea, pentru a "ncerca ! cucerea!c "ntreaga gala2 e. 9 ,u$ne#eule: 02cla$ c ne&a. S nu $a l!$ n c odat alt $on!tru la (ordul ace!te na&e: Ner& $e n-ar $a re# !ta, ar eu nu $a !unt o$ul cu$!ecade care !-a "$(arcat la "nceputul e2ped * e : 9 / e2pr $at gndul no!tru, al tuturor: Eo!t ;ent, care prelua!e conducerea e2ped * e . C ne&a " opt ce&a la ureche lu 8ro!&enor, dar att de "ncet, "nct ne2 al !tul nu de!lu n c un cu&nt. Coapta fu ur$at de un fel de tr l, la fel de ne"n*ele! ca cu& ntele. 8ro!&enor " rot $a nal pr & rea. Se afla "n !tud oul d n propr a- !ec* e nu $a era n $en acolo. 4orn cu pa o& tor !pre aud tor u, dar cnd de!ch !e ua nu &#u n c acolo pe n $en . Se "ntoar!e perple2 la $a!a lu de lucru, "ntre(ndu-!e dac nu cu$&a c ne&a a* nt !e a!upra lu un encefalo!tat5 era ! ngura e2pl ca* e pe care-o putea da lu# e aud t &e de ad neaor . Ee!p n!e "n! nu$a dect acea!t e2pl ca* e, !punndu- c encefalo!tatele erau ef cace doar de la $ c d !tan*. =a $ult "nc, !ec* a de ne2 al !$ era prote%at "$potr &a $a tuturor undelor. C apo 8ro!&enor cunotea prea ( ne proce!ele $entale, generatoare de lu# , ca ! poat trece cu uur n* pe!te ceea ce ! $* !e $a "na nte. Ca $!ur de pre&edere, e2plor toate cele c nc "ncper ale !ec* e - &er f ca encefalo!tatele. 'e g! "n !tare nor$al la locur le lor. Se "ntoar!e aadar "n !tud o - re"ncepu cercetr le a!upra $ag n lor h pnot ce folo! te de E $ "$potr &a na&e , $ag n pe care reu !e ! le "nreg !tre#e. ,eodat tre!r , "ngro# t, cc au# !e d n nou oapta aceea, la fel de cat felat ca pr $a oar, dar parc o!t l a$en n*toare acu$. +lu t, 8ro!&enor " !pu!e c era, de! gur, un encefalo!tat5 c ne&a " e2c ta de la d !tan* cre erul, cu un aparat att de putern c, "nct undele lu ptrundeau ch ar pr n pere* ecrana* a !tud oulu . Tot "ntre(ndu-!e c ne ar f putut ! f e, a%un!e la conclu# a c undele &eneau d n !ec* a de p! holog e, aa c-l che$ la telefon pe S edel. /u# nd &ocea lu S edel, 8ro!&enor "ncepu !e2pl ce, cal$, ce !e "nt$pla!e, dar p! hologul " t e &or(a5 9 Toc$a $ pregtea$ ! te che$. Credea$ c du$neata et de & n7 9 Vre ! !pu c du$neata a ! $* t ce&aB )l "ntre( 8ro!&enor, "ncercnd !- $ag ne#e $pl ca* le une a!e$enea pote#e. 9 Ceea ce $ !urpr nde e!te faptul c a ! $* t du$neata, "n c uda pere* lor ecrana* cu care * -a "ncon%urat !ed ul. ,e dou#ec de $ nute "ncoace, tot pr $e!c recla$a* , dar unele d n aparatele $ele au fo!t afectate ch ar $a de&re$e.

9 Care aparateB 9 ,etectorul de unde cer& cale, aparatul de "nreg !trare a $pul!ur lor ner&oa!e cte&a detectoare electron ce ultra!en! ( le7 ;ent !e pregtete ! con&oace o adunare general "n aud tor u$ul pun* de co$and. Ne re&ede$ acolo. ,ar 8ro!&enor nu-l l! ! pun punct con&er!a* e , c "l "ntre(5 9 S-a d !cutat de%a de!pre pro(le$a a!taB 9 =da7 /$ a%un! cu to* la o anu$ t conclu# e. 9 Care anu$eB 9 C !unte$ pe cale de a ptrunde "n $area gala2 e =-SS c undele & n pro(a( l de acolo. 8ro!&enor a&u un r! ner&o!. 9 ,a, e o pote# plau# ( l. Vo reflecta a!upra e -* &o !pune prerea $ea. ,e altfel, ne &ede$ pe!te cte&a $ nute. 9 4regtete-te ! !ufer un oc la e rea pe cor dor. /colo, pre! unea e cont nu. Sunete, %ocur de lu$ n , & !e, e$o* . !unte$ !upu une ac* un !t $ulatoare putern ce. 8ro!&enor !cutur d n cap "ntrerup!e legtura, pentru a- pune "n ord ne "nreg !trr le. ,ar a( a !e apuc de lucru, c pe ecranul & deoco$un catorulu apru ;ent care- che$a pe oa$en la ed n*. 4e!te un $ nut, cnd de!ch !e ua e pe cor dor, 8ro!&enor " ddu !ea$a c S edel nu e2agera!e5 &alur de e2c ta* " a!altau cre erul. ,e nuc t, porn totu !pre puntea de co$and. Se ae# pr ntre ce lal* . Noaptea ne$rg n t a !pa* ulu , care "$pre!ura na&a, " $ur$ura a&ert !$entele, cnd "nfr coate, cnd a$en n*toare. 8ro!&enor au# pe c ne&a !punnd, "n !patele lu 5 9 ,up prerea $ea, ar tre(u ! ne "ntoarce$ aca!. Neputnd dent f ca &ocea, 8ro!&enor pr & pe!te u$r, dar o$ul nu $a !pu!e n $ c. 4r & nd d n nou drept "n fa*a lu , 8ro!&enor o(!er& c loc* torul d rectorulu , ;ent, nu- lua och de pe d !play-ul tele!copulu F parc n c n-ar f au# t re$arca o$ulu !au ar f !ocot t c n c nu $er t un r!pun!. )n tcerea ce !e l!a!e, 8ro!&enor " potr & & deoco$un catorul pe (ra*ul fotol ulu , "n aa fel "nct ! poat a&ea o $ag ne d rect, de ca$ tul(ure, a !cene conte$plate de ;ent de 'e!ter pr n tele!cop. Concentrndu- aten* a, &#u c na&a a%un!e!e "n &ec ntatea unu ! !te$ galact c, ale cru !tele erau "n! att de departe, "nct ne(uloa!a =-SS d n /ndro$eda . * nta e2ped * e . !e reflecta "n tele!cop ca o pu#der e de puncte !trluc toare. 8ro!&enor " r d c pr & rea toc$a "n cl pa cnd 'e!ter !punea, deprtndu-!e de tele!cop5 9 Se petrece un feno$en de necre#ut. V (ra* le pe care le percepe$ pro& n d ntr-o gala2 e de $ l arde de !or . ,o$nule ;ent, a$ $pre! a c pro(le$a a!ta depete !fera a!trono$ e . 9 6r ce feno$en legat de o gala2 e ntr "n !fera a!trono$ e , " repl c cellalt, r d cndu- pr & rea de pe d !play. / putea oare !-$ !pu ce alt t n*a !e ocup de a!tfel de feno$eneB 9 4ropor* le feno$enulu !unt de-a dreptul fanta!t ce, ro!t 'e!ter, cu o& al "n gla!. Cred c n c nu poate f &or(a, deoca$dat, de un feno$en galact c. /ce!te & (ra* ar putea f purtate de o rad a* e "ndreptat a!upra na&e noa!tre. ;ent !e "ntoar!e !pre oa$en ae#a* "n fotol "n fa*a ur aulu panou de control "ntre(5 9 /re c ne&a ce&a de !pu! !au de propu!B

8ro!&enor " rot pr & r le, !pernd c o$ul pe care-l au# !e ce&a $a "na nte &a lua d n nou cu&ntul, dar !peran*a lu !e do&ed deart. 0ra l $pede ca oa$en nu !e $a ! $*eau la fel de l (er !- !pun cu&ntul, ca pe &re$ea cnd erau condu de =orton. )ntr-un fel !au altul, ;ent le ddu!e a "n*elege c punea pre* doar pe op n le ef lor de !ec* . 0ra, de a!e$enea, clar c el, per!onal, refu#a ! con! dere ne2 al !$ul ca o d !c pl n !er oa!. 'un "n r, $en* nu!e rela* corecte cu 8ro!&enor, pe (a#a unu contact redu! la $ n $u$. )n ace!t t $p, ;ent " con!ol da!e po# * a, $punnd adoptarea a d fer te $o* un care confereau !ec* e !ale $a $ult autor tate "n anu$ te pro(le$e, !u( prete2tul e& tr paralel !$elor. 8ro!&enor t a prea ( ne c nu$a un alt ne2 al !t ar f putut "n*elege ce $portan* a&ea, pentru $oralul $e$(r lor e2ped * e , "ncura%area n * at &elor nd & duale, ch ar cu r !cul de a !acr f ca o parte d n ef cac tate. ,e aceea, n c nu !e o!ten !e ! prote!te#e "$potr &a re!tr c* lor !upl $entare $pu!e de noul d rector unor oa$en care aa erau "nghe!u * ca "ntr-o te$n * "ntre pere* na&e . , n fundul aud tor u$ulu , !e au# &ocea lu S$ th5 9 Vd c do$nul 8ro!&enor !e fo ete pe !caun. Nu cu$&a e prea pol t co! ca ! a cu&ntul "na ntea unora $a &r!tn c dect elB Spune, do$nule 8ro!&enor, ce-* trece pr n capB 8ro!&enor atepta ! !e potolea!c r!etele celorlal* Jnu$a ;ent nu rdeaK, apo &or( 5 9 /cu$ cte&a $ nute, c ne&a a propu! ! ne "ntoarce$ aca!. / &rea ca o$ul care a fcut acea!t propunere ! ne e2pl ce $ot &ele !ale. N $en nu- r!pun!e. 8ro!&enor "l &#u pe ;ent "ncruntndu-!e. 1aptul c pr ntre $e$(r e2ped * e !e afla unul care nu a&ea cura%ul de a- !u!* ne f* o op n e, f e ea trectoare, era "ntr-ade&r !tran u. =ul* d n !al pr &eau "n %ur, u $ * . 9 Cnd a fcut c ne&a o a!tfel de propunereB )ntre( S$ th. Nu-$ a$ nte!c !-o f au# t. 9 N c eu: Spu!er "ntr-un gla! c* &a oa$en . 'u ;ent " !trluceau och 5 era l $pede c !e pregtea ! nter& n "n d !cu* e, ca cu$ !-ar f ateptat la un tr u$f per!onal. 9 S pune$ lucrur le la punct, # !e el. / e2 !tat !au nu o a!tfel de propunereB / $a au# t-o care&aB E d ca* $ n le. Nu !e r d c n c o $na. 9 ,o$nule 8ro!&enor, ro!t ;ent pe un ton rutc o!, ce anu$e a au# t du$neataB 9 4e ct "$ a$ nte!c, r!pun!e 8ro!&enor cu gla! ap!at, ace!tea au fo!t cu& ntele pe care le-a$ au# t5 @,up prerea $ea, ar tre(u ! ne "ntoarce$ aca!A7 Sunt con& n! c &or(ele a!tea au fo!t re#ultatul une e2c ta* a centr lor aud t & a cre erulu $eu. C ne&a d n afara na&e are ntere!ul ca no ! ne "ntoarce$ aca!, ar eu -a$ ! $* t dor n*a. B ne"n*ele! c nu & ofer dect o e2pl ca* e po! ( l, nu o anal # o( ect &. 9 ,o$nule 8ro!&enor, !pu!e ;ent pe un ton "n*epat, no , ce lal* , ne "ntre(a$ cu$ !e face c nu$a du$neata a au# t cu& ntele aceleaB 8ro!&enor " r!pun!e cu gra& tate, gnornd #efle$eaua lu ;ent5 9 = "ntre( eu "n!u$ acela lucru. )$ aduc a$ nte c, "n t $pul n&a# e E $ lor, cre erul $ -a fo!t !upu! unor e2c ta* nten!e. 4oate c toc$a de aceea a$ de&en t $a !en! ( l la a!tfel de $e!a%e. /cea!t !en! ( l tate acut e2pl c, poate, faptul c au# !e cu& ntele cu pr c na "ntre pere* ecrana* a !ec* e !ale. ;ent rn%ea, ceea ce nu era de $ rare5 ch $ !tul arta!e nu o dat c prefera ! nu !e $a gndea!c la acele f n*e-p!r la nfluen*a lor a!upra ntel gen*e $e$(r lor e2ped * e . 9 /$ a&ut pr & leg ul de a a!culta o "nreg !trare a dr du$ tale de !ea$ de!pre acel ep !od, !pu!e el cu acreal. ,ac-$ a$ nte!c ( ne, af r$a c a putut do(nd & ctor a nu$a dator t faptulu c E $ ace a nu erau "n !tare ! pr ceap ct de greu e ! controle# ! !te$ul

ner&o! al une f n*e d ntro alt lu$e. Cu$ "* e2pl c , aadar, ca f n* de!pre care &or(et acu$ care !-ar afla, ch pur le, "n afara na&e , a #(ut t !-* !t $ule#e cu o prec # e $ate$at c anu$ * centr a cre erulu , "n aa fel "nct ! au# toc$a cu& ntele cu pr c naB /tt tonul, ct "ntreaga at tud ne a lu ;ent trdau o porn re per!onal. 9 ,o$nule d rector, " r!pun!e 8ro!&enor uor ener&at, e clar c f n*a care $ -a !t $ulat cre erul e capa( l ! cunoa!c pro(le$ele legate de ! !te$ul ner&o! al une f n*e d ntr-o alt lu$e. Nu e neaprat ne&o e ! crede$ c ne cunoate l $(a. C apo , nu a reu t dect par* al, f ndc !unt ! ngurul o$ care a r!pun! la !t $ul e . ,up prerea $ea, nu e ca#ul deoca$dat ! d !cut$ de!pre felul cu$ a$ reac* onat eu la acet !t $ul , c tre(u e ! &ede$ $a degra( ce a&e$ de fcut. =cCann, geologul-ef, " dre!e gla!ul !pu!e5 9 8ro!&enor are dreptate. Cred, do$n lor, c tre(u e ! ne "$pc$ cu gndul c a$ ptrun! pe do$en ul altcu &a: /l cu &a care e c ne&a: ;ent " $uc (u#ele ddu ! &or(ea!c, dar o& "na nte de a o face5 9 Cred c nu e ( ne ! ne (g$ "n cap c a&e$ !uf c ente do&e# pentru a trage o conclu# e. ,ar "n acela t $p !unt de prere c tre(u e ! ac* on$ ca cu$ a$ a&ea de-a face cu o ntel gen* !uper oar cele o$enet , cu o for$ de & a* $a putern c dect cele pe care le cunoate$ no . 4e puntea de co$and !e fcu l n te. 6a$en preau tul(ura* "ncercau !- dea cura%, "ncletndu- flc le $ % ndu- och . ;ell e, !oc ologul, rup!e tcerea, cu &ocea lu cat felat5 9 )$ pare ( ne ca n $en nu d !e$ne c ar dor ! ne "ntoarce$ d n dru$. Ca !lu% tor a gu&ernulu no!tru a "ntreg o$en r , a&e$ dator a de a n&e!t ga po! ( l t* le pe care n le ofer o nou gala2 e, $a ale! acu$, cnd for$ e de & a*a do$ nant t e de e2 !ten*a noa!tr. V rog ! re$arca* c$ "n!ue!c pote#a do$nulu ;ent c &or(e!c ca cu$ a$ a&ea efect & dea face cu o f n* ntel gent. 1aptul c acea!ta a fo!t capa( l ! !t $ule#e cre erul a $car unu a d ntre no do&edete c ne-a o(!er&at cu aten* e c t e $ulte de!pre no . /!ta ne o(l g ! afl$ la rndul no!tru ct $a $ulte de!pre ea. ;ent " recpta!e aplo$(ul. 9 ,o$nule ;ell e, ce prere a de!pre locul ctre care ne "ndrept$B )l "ntre( el pe !oc olog. /ce!ta " r!pun!e, potr & ndu- ochelar pe na!5 9 ?at un !u( ect foarte &a!t, do$nule d rector: ,ar cred c $ur$urul acela ar putea f ech &alentul undelor rad o care !e "ncruc ea# "n !pa* ul propr e noa!tre gala2 . /r putea ! f e doar n te !e$nale care &e!te!c (unoar e rea noa!tr d ntr-o #on pu!t e ntrarea "ntr-o reg une populat. V#nd c n $en n-are n c o o( ec* e, ;ell e cont nu5 9 Nu u ta* c o$ul -a l!at pecetea de neter! pe propr a- gala2 e. )n efortul lu de a readuce la & a* at* a !or $or* , el a apr n! focur !u( for$a no&elor ce !e pot &edea de la o d !tan* de #ec de gala2 . ,e a!e$enea, a !ch $(at or( tele unor planete a fcut ! crea!c &egeta* a "n lu$ea $oart a altora. ,eertur ar!e de !or $a dogor tor dect cel ce ne lu$ nea# 4$ntul au fo!t "nlocu te cu oceane fre$ttoare de & a*. 4n pre#en*a noa!tr a c , "n acea!t na& ur a, e!te e2pre! e a puter o$ulu , putere $ult $a r#(ttoare dect $ur$urul pe care-l au# $ acu$. 9 Scu#-$, " "ntrerup!e 8ourlay, dar o$ul nu -a l!at "n Co!$o! o pecete per$anent. Nu "n*eleg cu$ po* !-o co$par cu & (ra* le a!tea att de & , "n care eu &d n te for$e de gnd re atotputern ce atot"n&lu toare . "ntreg !pa* u co!$ c r!un de ele: /cu$ nu

$a a&e$ de-a face cu un $otan cu tentacule, !au cu un $on!tru oarecare, d ntr-o !pec e @ruralA. /r putea f &or(a de o !u$eden e de $ n* care- &or(e!c una alte a "n t $pul -n !pa* ul lor. /cea!ta e!te c & l #a* a cele de-a doua gala2 , ar dac unul d n purttor e de cu&nt ne-a a&ert #at7 8ourlay a$u* (ru!c - acoper fa*a cu pal$ele, ca pentru a !e apra. Nu era ! ngurul5 "n "ntreaga !al, oa$en !e ghe$u r "n fotol deoarece ;ent " apuca!e ar$a "ncepu!e ! trag. /( a dup ce- &r" n!t nct & capul "ntre u$er , 8ro!&enor o(!er& c * ntea unde&a "n !patele lu . /u# apo un urlet de durere, ur$at de un (u(u t care #gudu pardo!eala. )ntorcndu- fa*a, odat cu ce lal* , 8ro!&enor &#u, ulu t, un enor$ $on!tru (l ndat, care !e #&rcolea pe podea "n fundul !l . )n cl pa ur$toare, o repl c e2act, cu och ro , a pr $ulu $on!tru !e $ater al # "n aer !e pr(u cu #go$ot ce&a $a "ncolo. +n al tre lea " fcu apar * a, c#u pe!te al do lea , dup ce !e ro!togol de cte&a or , !e r d c $ug nd. 4e!te cte&a !ecunde, "n !al !e aflau o du# n de $ontr . 8ro!&enor " !coa!e ar$a tra!e. +rletele drcet !e "nte* r. Sol# $etal c !e #(eau, !crn nd, de $etalul pere* lor al pardo!el , c ocn te de n te la(e grele, cu gheare de o*el. To* oa$en d n %urul lu 8ro!&enor trgeau acu$, dar $ereu al* $ontr !e $ater al #au. 8ro!&enor !e tr" pe!te dou rndur de !caune !r !pre platfor$ cea $a de %o! a ta(loulu de co$and. V#ndu-l c !e aprop e, ;ent "ncet ! trag -l "nt$p n, cu un gla! $n o!5 9 Ce cau* a c , lauleB: 8ro!&enor " ddu un pu$n #dra&n, care-l trnt la p$nt, ar ar$ " #(ur d n $n. Cnd !r pe platfor$a ur$toare, "l &#u pe ;ent trndu-!e !pre ar$. Con& n! c &o a ! trag "n el, 8ro!&enor !e gr( ! a%ung la co$utatorul care punea "n func* une ur aul !cut cu energ e pol &alent al na&e . /c* onndu-l, !e trnt fulgertor pe platfor$ . toc$a la t $p, cc rad a* a ar$e lu ;ent at n!e ta(loul de co$and e2act "n locul unde, cu o cl p $a "na nte, fu!e!e capul ne2 al !tulu . ;ent !e r d c "n p c oare, !tr gnd ca un apucat5 9 Nu pr cepu!e$ ce &re ! fac : Scu#a a!ta "l l! rece pe 8ro!&enor. ;ent "ncerca de! gur !- %u!t f ce fapta cr $ nal pret n#nd c ur$r !e doar ! pedep!ea!c un de#ertor. 4rea fur o! c ! poat &or( , 8ro!&enor trecu pe lng ;ent, fr !-l pr &ea!c. 'un de # le "l r(da!e pe ch $ !t dar purtarea ace!tu a "l con& n!e!e acu$ c nu era &redn c de po!tul de d rector. )n !pt$n le grele ce- ateptau, !u( ect & !$ul ner&o# tatea lu ;ent ar f putut de&en fatale pentru e2ped * e. Cnd co(or" pe platfor$a cea $a de %o!, 8ro!&enor "ncepu ! trag, pentru a- a%uta pe ce lal* Cu coada och ulu &#u c tre d ntre e puneau "n po# * e (la!terul. )n cl pa cnd ace!ta "ncepu !- tr $ t %etur le de foc, $ontr " p erdur cunot n*a !u( efectul energ e $oleculare, aa c putur f le!ne o$or* . /( a acu$, cnd pr $e%d a trecu!e, 8ro!&enor "n*ele!e c $ontr acet a fu!e!er tran!porta* a c de la o d !tan* de !ute de an -lu$ n. 0ra ca un co$ar prea fanta!t c ca ! poat f ade&rat. ,ar $ ro!ul de carne ar! do&edea c ace!t co$ar era ct !e poate de real. 'a fel, !ngele cenu u-al(a!tru care $n%ea podeaua. ?ar do&ada !upre$ o con!t tu au cele #ece-dou!pre#ece cada&re !ol#oa!e r ! p te pr n "ncpere. Cnd 8ro!&enor "l re&#u pe ;ent, cte&a $ nute $a tr# u, ace!ta "$pr*ea, foarte cal$, ord ne pr ntr-un & deoco$un cator. Cada&rele fur r d cate cu a%utorul unor $acarale !pec ale. V deoco$un catoarele &u au de attea $e!a%e. )n curnd lucrur le !e l$ur r pe depl n.

=ontr fu!e!er teleporta* doar pe puntea de co$and. Eadarul nu "nreg !tra!e pre#en*a n c unu o( ect concret, ca de p ld o na& na$ c. 4n la !teaua cea $a aprop at era o d !tan* de cel pu* n o $ e de an -lu$ n. 6a$en de pe punte "n%urau de $a$a foculu , aflnd de!pre toate ace!te lucrur . 9 6 $ e de an -lu$ n: 02cla$ Selen!H , p lotul-ef. 4 , la o a!tfel de d !tan* n-a$ putea ! tran!$ te$ n c un $e!a% fr a%utorul unor rad otele!coape: Cp tanul 'eeth &en "n fug , dup ce !e con!ult "n gra( cu c* &a !a&an* , con&oc un con! l u de r#(o . 9 Nu e ne&o e ! !u(l n e# ct de per culoa! e ! tua* a "n care ne afl$, "ncepu el. Na&a noa!tr "nfrunt, dup toate aparen*ele, o c & l #a* e galact c o!t l. ,eoca$dat !unte$ la adpo!t "napo a !cutulu no!tru energet c. 4r $e%d a e!te de a!e$enea natur, "nct ne $pune o( ect &e l $ tate, de nu prea l $ tate. Tre(u e ! afl$ $ot &ul pentru care a$ fo!t a&ert #a* ! face$ cale-ntoar!. Tre(u e ! de!coper $ natura pr $e%d e ! $!ur$ ntel gen*a ce !e a!cunde "ndrtul e . Vd c ( ologul no!tru ef cont nu ! e2a$ ne#e cada&rele $ontr lor. ,o$nule S$ th, de!pre ce fel de an $ale e &or(aB 9 4e 4$nt ar f putut ! apar ce&a a!e$ntor "n epoca d no#aur lor, r!pun!e ( ologul r d cndu- pr & rea de pe $on!trul pe care-l e2a$ na!e. >udecnd dup d $en! un le foarte $ c ale cut e cran ene, ntel gen*a ace!te !pec tre(u e ! f e foarte redu!. 9 ,o$nul 8ourlay e de prere c ace!te f n*e ar f putut ! f e teleportate pr n h per!pa* u, !pu! ;ent. /r f poate ( ne !- de#&olte deea. Cp tanul 'eeth " ddu cu&ntul lu 8ourlay care "ncepu, cu gla!ul !u trgnat5 9 0 &or(a doar de o teor e, de o teor e foarte recent, potr & t cre a +n &er!ul ar f ca un (alon ur a. Cnd "l "n*ep , (alonul "ncepe ! !e de#u$fle, dar "ncearc "n acela t $p !- a!tupe gaura. +n o( ect care a ptrun! pr n "n&el ul (alonulu , nu e!e neaprat afar pr n acela punct. ,ac a$ #(ut ! control$ "n &reun fel ace!t feno$en, l-a$ putea folo! ca pe-un $ %loc de teleportare de teleco$un ca* e. Ct u ( ne ca toate ace!tea par o fante# e, dar tre(u e ! recunoate* c cele ce !-au "nt$plat ad neaor par tot aa. 9 0 greu ! crede$ "n e2 !ten*a unor f n*e dotate cu o ntel gen* !uper oar "ntr-att ntel gen*e noa!tre, !pu!e ;ent. 02 !t de! gur !olu* "n pro(le$ele h per!pa* ulu , !olu* ! $ple, pe care oa$en notr de t n* n-au t ut ! le g!ea!c, poate &o$ afla cte ce&a. ;ent tcu o cl p, apo cont nu5 9 ;or ta, tcerea du$ tale $ !e pare !tran e. Ce-ar f ! ne !pu cu$ &e# du$neata ! tua* aB /rheologul !e r d c , "nt n#ndu- $ n le "ntr-un ge!t de neput n*, # !e5 9 Nu-! "n !tare ! & ofer n c $car o pote#. Va tre(u ! afl$ ce&a $a $ulte de!pre $ot &ele ataculu , "na nte de a putea face unele co$para* (a#ate pe teor a c cl c a !tor e . ,e p ld, dac atacator ur$reau cu$&a ! pun !tpn re pe na&a cred c au !&r t o greeal. ,ac nten* a lor era doar ! ne !per e, atacul a fo!t "ncununat de !ucce!. ;or ta !e ae#, "n $ %locul r!etelor celorlal* , dar 8ro!&enor o(!er& c fa*a cp tanulu 'eeth r$!e!e gra&. 9 )n ce pr &ete $ot &ele, # !e ace!ta, $-a$ gnd t la o po! ( l tate ca$ neplcut, dar pe care tre(u e !-o lu$ "n con! derare, cc ar core!punde faptelor "nt$plate. ?at de!pre ce e!te &or(a5 n-ar f oare po! ( l ca acea!t ntel gen* !uper oar ! f dor t ! afle de unde &en $B ,up felul cu$ !e fo au oa$en pe !caune, !e &edea clar c &or(ele cp tanulu at n!e!er o coard !en! ( l. 9 S pr & $ lucrur le d n7 punctul e de &edere, ur$ cp tanul. ?at c !e aprop e o na&5 "n d rec* a d n!pre care & ne, e2 !t un nu$r $are de gala2 , de ne(uloa!e, de for$a* un

!telare. +nde anu$e !e ! tuea# planeta de or g ne a na&e B ,o$nule ;ent, dac et de acord, a propune ! e2a$ n$ unele d n ! !te$ele planetare ale ace!te gala2 . 9 N-a$ n $ c "$potr &, r!pun!e ;ent. ?ar dac nu $a e2 !ta o( ec* , declar ed n*a7 9 ,o$nule ;ent, "l "ntrerup!e 8ro!&enor, r d cnd $na. 9 ,eclar ed n*a "nch !: Stru ;ent. 6a$en r$a!er pe locur le lor, ar d rectorul pru ! o& e, apo !pu!e, pe un ton ca$ !t ngher t5 9 ,o$nule 8ro!&enor, a cu&ntul. 9 ,e e greu de cre#ut c f n*a aceea ar putea f "n !tare ! ne nterprete#e ! $(olur le, eu !ocot c ar tre(u ! d !truge$ hr* le noa!tre !telare # !e 8ro!&enor. 9 0ra$ pe punctul de a propune acela lucru, e2cla$ &on 8ro!!en, a**at. Cont nu, 8ro!&enor: )n !al !e au# r $ur$ure apro(atoare. 9 /c* un le noa!tre, ur$ 8ro!&enor, !e "nte$e a# pe con& ngerea c !cutul e2ter or ne poate apra. )n real tate, nu a&e$ de ale!. ,ar "n $o$entul cnd &o$ de(arca pe planet ar f poate ( ne ! lu$ cu no cte&a encefalo!tate $ar . 'e-a$ putea folo! pentru a (ru a undele p! h ce a e& ta, a!tfel, ! n !e $a c tea!c gndur le. C de data acea!ta, oa$en " $an fe!tar #go$oto! apro(area. 9 / ter$ nat, do$nule 8ro!&enorB )l "ntre( ;ent, cu rceal "n gla!. 9 )nc un lucru, r!pun!e 8ro!&enor. /r f ( ne ca ef de !ec* ! fac un n&entar al $ater alelor de care d !pun, pentru a le putea d !truge "n e&entual tatea capturr na&e pentru a "$p ed ca a!tfel un & tor atac "$potr &a o$en r . 8ro!&enor !e ae# "ncon%urat de tcerea "$p etr t a celorlal* . 4e $!ur ce t $pul trecea, de&enea tot $a clar c na$ cul !e a(* nea de la or ce nou n * at &a . !au poate c !cutul " re!p ngea toate atacur le. 6r cu$, nu $a a&u loc n c un nc dent. Sor de la $arg nea gala2 e preau de o pu!t etate de#olant. 4r $ul d ntre e r!r ca un ur a (ulgar de lu$ n, ar#nd "n noaptea !pa* ulu . 'e!ter oa$en lu local #ar c nc planete "ndea%un! de aprop ate de ace!t !oare, pentru a $er ta ! f e !tud ate. +na d ntre ele prea locu t5 o lu$e de pdur & rg ne "n&lu te "n cea* pl ne de an $ale g gant ce. ,up ce #(ur la $ c alt tud ne dea!upra une $r nter oare a unu $en! * nut $lt no!, na&a !e deprt. Nu e2 !ta n c o ur$ de c & l #a* e, cu att $a pu* n &reun nd c u al c & l #a* e !uper oare pe care a&u!e!er te$e ! o (nu a!c. ,up ce !tr(tu tre !ute de an -lu$ n, na&a a%un!e la un $ c !oare de un rou ncande!cent, "n %urul cru a gra& tau dou planete. +na d ntre ace!tea era locu t . tot o lu$e de pdur & rg ne "n&lu te "n cea*a pl ne de an $ale d n !pec a !aur en lor. Se deprtar de ea fr !-o e2plore#e dup ce !ur&olar o $lat n $en! un * nut cu &egeta* e lu2ur ant. /lte !tele le r!r r "n fa*, "nf pte ca n te ace !cnte etoare "n cat feaua neagr a !pa* ulu . +n !oare enor$, al(-al(a!tr u, "ncon%urat de cel pu* n dou#ec de planete, " atra!e aten* a lu ;ent. Na&a porn "ntr-acolo cu repe# c une. Capte planete, aflate $a aproape de !oarele acela, preau n te adur pe care nu putea !pera ! "ntlnet &reo for$ de & a*. Na&a trecu pe lng tre planete foarte aprop ate una de alta locu te, apo !e deprt, fr a le $a cercet pe celelalte. )n ur$a na&e , cele tre planete pduroa!e !e roteau "n %urul !oarelu f er( nte care le #$ !l !e. ;ent " con&oc pe ef de !ec* pe a! !ten* lor le !pu!e, fr n c o ntroducere5

9 4er!onal, cred c do&e# le pe care le a&e$ deoca$dat nu !unt concludente. ,ar 'e!ter $-a rugat !tru tor ! & con&oc. 4oate c &o$ afla cte ce&a. 4r & ndu-l, 8ro!&enor r$a!e !urpr n! de e2pre! a de !at !fac* e ce lu$ na fa*a o$ule*ulu . @Ce-o f punnd la caleBA !e "ntre(. ? !e prea c udat ca d rectorul loc* tor * nea ! prec #e#e, "nc de la "nceput, c, dac ed n*a &a a&ea re#ultate (une, el, per!onal, nu &a re&end ca n c un $er t. ;ent !e adre!, aadar, pe un ton pr eteno! efulu !ec* e de a!trono$ e5 9 1 (un, 8unl e, e2pl c-te ! ngur. /!trono$ul !e urc pe pr $a platfor$. 0ra un (r(at "nalt de rat, ca S$ th, cu n te och al(atr , ca dou $rgele pe o fa*a ne2pre! &. 9 ,o$n lor, "ncepu el cu oarecare e$o* e "n gla!, cele tre planete locu ( le erau tr plete dent ce, re#ultate d ntr-un proce! art f c al. Nu t u c* d ntre du$nea&oa!tr !unte* fa$ l ar #a* cu teor a curent pr & toare la for$area ! !te$elor planetare, " a! gur pe ace d ntre du$nea&oa!tr care nu o cuno!c ca repart * a $a!e "n ! !te$ul pe care l-a$ e2plorat ad neaor e!te $po! ( l d n punct de &edere d na$ c. 4ot af r$a categor c c dou d ntre cele tre planete au fo!t art f c al adu!e "n actuala lor po# * e. ,up prerea $ea, ar tre(u ! ne "ntoarce$ ! !tud e$ "ndeaproape feno$enul. C ne&a pare ! cree#e "n $od del (erat a!e$enea planete, dar nu-$ dau !ea$a de ce. /!trono$ul tcu - arunc lu ;ent o pr & re apr g. /ce!ta "na nt !pu!e, cu un #$(et &ag5 9 8unl e $ -a cerut ! d !pun "ntoarcerea na&e la una d n acele planete "$pdur te. Supun acea!t che!t une une d !cu* , ur$at de &ot. @4r n ur$are, a!ta era:A " !pu!e 8ro!&enor, aprec nd a( l tatea lu ;ent, fr ! o ad$ re. /ce!ta nu fcu!e n c un efort pentru a !e "$potr & planulu a!trono$ulu . poate c n c nu era contra lu . Con&ocnd o ed n* "n care propr u- punct de &edere nu putea f dect $ nor tar, ;ent do&edea c !e !upune procedur de$ocrat ce. 0ra un $ %loc a( l, de ca$ de$agog c, de a capta (un&o n*a oa$en lor. 4ropunerea lu 'e!ter !trn !e, de fapt, o( ec* !er oa!e, dar ;ent nu prea ! a ( cunot n* de ele, cc dac ar f a&ut, ar f "n!e$nat c nu- pa! de per colele ce a$en n*au na&a. ,up ce a!trono$ul r!pun!e la d fer te "ntre(r nee!en* ale pu!e de c* &a !a&an* , 8ro!&enor !e r d c !pu!e5 9 / dor ! !u!* n punctul de &edere adoptat de do$nul ;ent "n acea!t pro(le$. 9 ,o$nule 8ro!&enor, " r!pun!e ;ent cu rceal, at tud nea coleg lor du$ tale $ !e pare foarte clar $ "ndo e!c ca prelung rea d !cu* e 7 Nu- !fr fra#a5 dndu- deodat !ea$a de ro!tul adnc al celor !pu!e de 8ro!&enor, r$a!e ca tr!n t - arunc pr & rea "n %ur, ca cu$ ar f cerut a%utor celorlal* . V#nd c n $en nu !pune n $ c, $ur$ur5 9 / cu&ntul, do$nule 8ro!&enor. 9 ,o$nul ;ent are dreptate, "ncepu ace!ta. 0 prea de&re$e ca ! trage$ conclu# . 4n "n pre#ent a$ e2plorat tre planete, dar ar f tre(u t ! e2plor$ cel pu* n tre #ec , ale!e la "nt$plare. D nnd !ea$a de !copul cercetr lor noa!tre, tre #ec de planete repre# nt un $ n $u$. / f (ucuro! ! !upun ace!t calcul al $eu $ate$at c en lor !pre &er f care. )nc ce&a5 pentru a popo! pe &reuna d n planete, ar tre(u ! e $ de dup !cutul protector ! f $ gata ! "nfrunta$ un atac-!urpr # d n partea unu na$ c "ndea%un! de ntel gent pentru a- tr $ te for*ele pr n h per!pa* u. )$ $ag ne# ce !-ar "nt$pla dac un $ l ard de tone de $ater e !-ar a(ate a!upra noa!tr "n &re$e ce a$ e2plora &reo planet.

,up prerea $ea, do$n lor, ne tre(u e o lun !au ch ar dou de pregt r te$e n ce. )n ace!t r!t $p, f rete, a$ putea & # ta ct $a $ulte ! !te$e !olare. ,ac a$ con!tata c planetele lor locu ( le !unt de t p pr $ t &, atunc a$ a&ea o (a# !ol d pentru pote#a do$nulu 'e!ter c au fo!t create art f c al. ,o$nule ;ent, "nche e 8ro!&enor dup o !curt pau#, a$ e2pr $at e2act punctul du$nea&oa!tr de &edereB 9 /proape e2act, do$nule 8ro!&enor, " r!pun!e ;ent care- recpta!e !tpn rea de ! ne. ,ac nu $a are n $en n $ c de !pu!, ! pune$ la &ot propunerea lu 8unl e. 9 6 retrag: 02cla$ a!trono$ul. =rtur !e!c c nu $ gnd !e$ la unele d n nea%un!ur le legate de o de(arcare pre$atur. ;ent o& o cl p, apo !pu!e5 9 ,ac &reunul d ntre du$nea&oa!tr dorete ! !u!* n propunerea lu 8unl e7 Cu$, "n!, nu !e r d c n $en , ;ent cont nu, pe un ton !uf c ent5 9 / &rea ca f ecare ef de !ec* e !-$ pregtea!c un raport detal at "n legtur cu $odul cu$ ar putea contr (u la reu ta une e&entuale de(arcr . /!ta- tot, do$n lor. Cnd e pe cor dor, 8ro!&enor ! $* cu$ c ne&a "l apuc de (ra*. )ntorcndu-!e, "l recuno!cu =cCann, eful !ec* e de geolog e, care- !pu!e5 9 )n ult $ele lun a$ fo!t att de ocupat lucrr le de repara* , "nct n-a$ a&ut rga#ul ! te n& t "n !ec* a $ea. 4re!upun c, atunc cnd &o$ de(arca pe &reo planet, ut la%ul !ec* e de geolog e &a f folo! t "n !copur pentru care n c nu a fo!t de!t nat. +n ne2 al !t ar putea atunc ! ne f e de $are folo!. 9 6 ! trec $ ne-d $ nea*, " r!pun!e 8ro!&enor. Vreau $a "nt !-$ pregte!c reco$andr le pentru d rector. =cCann " arunc o pr & re gr( t, pru ! o& e, apo "l "ntre(5 9 0t con& n! c nu le &a pr & cu ntere!, nu- aaB @4r n ur$are, ant pat a lu fa* de ;ent fu!e!e o(!er&at de al* :A " !pu!e 8ro!&enor. /po , cu gla! tare5 9 Ba da, f ndc aa nu &a f o(l gat !-$ recunoa!c $er tele. 9 B ne, ( ete, "* dore!c noroc: ) $a !pu!e =cCann, ddu ! plece, dar 8ro!&enor "l opr 5 9 ,up prerea du$ tale, pe ce !e (a#ea# popular tatea lu ;ent ca efB =cCann r$a!e pe gndur cte&a cl pe, apo r!pun!e5 9 0 u$an. /d c are prefer n*e ant pat . Se ener&ea#, e ute la $n e, face greel , de pret nde c e nfa l ( l. /rde de ner(dare ! a%ung d rector. Cnd na&a !e &a "ntoarce pe 4$nt, !e &a face $ult ca# de eful e2ped * e . 1 ecare d ntre no are cte ce&a d n ;ent. ,a, e un o$7 9 Bag de !ea$ c n-a po$en t n $ c de cal t* le care l-ar putea reco$anda pentru po!tul de d rector. 9 Nu- un po!t de $portan* & tal. +n d rector !e poate ( #u pe !fatur le e2per* lor "n or ce che!t une. 0 greu ! e2pr $ "n cu& nte far$ecul lu ;ent, dar cred totu c !a&an* , f nd totdeauna co$ple2a* de "n& nu rea de ntelectual !$ ce l !e aduce, !unt (ucuro ! a ( "n fruntea lor un o$ capa( l de e$o* putern ce , "n acela t $p, cu $er te t n* f ce nd !cuta( le. 9 Nu !unt de acord cu af r$a* a du$ tale c po!tul de d rector ar f l p! t de $portan* & tal. Totul dep nde de o$ul care ocup ace!t po!t de felul cu$ " folo!ete con! dera( la autor tate.

9 6a$en lor de felul du$ tale, care !e clu#e!c e2clu! & dup log c, le & ne totdeauna greu ! "n*eleag !ucce!ul unu ;ent, "n fa*a cru a nu au n c odat an!a de a ct ga o (tl e pol t c. 9 Nu f del tatea fa* de $etoda t n* f c le !tr c tehnolog lor, c ntegr tatea lor, !pu!e 8ro!&enor, cu un #$(et a$ar. /de!ea, tehnolog "n*eleg tact ca folo! t contra lor $a ( ne dect o "n*elege cel care o folo!ete, dar nu !e pot hotr" ! !e r#(une pr n acelea $ %loace, cc !-ar ! $* "n%o! * . 9 Vre ! !pu c du$neata n-a a!e$enea !crupuleB )l !cod =cCann. 8ro!&enor nu- r!pun!e. 9 S # ce$ c a f a%un! la conclu# a c do$nul ;ent tre(u e el $ nat, !tru geologul. Ce-a face "n ace!t ca#B 9 ,eoca$dat, gndur le $ele !e $en* n "n !fera legal t* , r!pun!e 8ro!&enor, cu pruden* !pre u $ rea lu , &#u c =cCann r!ufl uurat. 9 Sunt (ucuro! ! aflu c nten* le du$ tale r$n "n cadrul legal t* , " !pu!e geologul, apucndu-l pr etenete de (ra*. )nc de la confer n*a aceea a du$ tale, a$ "n*ele! ceea ce pare ! f !cpat deoca$dat tuturor celorlal* , anu$e, c et , poten* al, cel $a per culo! o$ de la (ordul ace!te na&e. Cunot n*ele de an!a$(lu pe care le po!e# ar putea f , dac te-a apleca "ntrun anu$ t !cop, $ult $a fatale dect or ce atac d n afar. 9 02agere# , repl c 8ro!&enor, !cuturnd d n cap, u $ t. +n ! ngur o$ poate f le!ne o$ort. 9 6(!er& c nu neg ctu de pu* n faptul c po!e# cunot n*ele la care $-a$ refer t. 8ro!&enor " "nt n!e $na. 9 )* $ul*u$e!c pentru prerea (un pe care-o a de!pre $ ne. ,e foarte e2agerat, $ !t $ulea# d n punct de &edere $oral. Cea de-a tre #ec una !tea pe care-o e2plorar a&ea !tructura d $en! un le Soarelu . +na d n cele tre planete ale !ale !e rotea pe o or( t de opt#ec de $ l oane de $ le. Ca toate celelalte lu$ locu ( le pe care le &#u!er, era acoper t de pdur & rg ne de ape "nt n!e. Na&a " !tr(tu "n&el ul at$o!fer c "ncepu ! #(oare la %oa! alt tud ne5 o enor$ !fer $etal c, "ntr-un tr$ fanta!t c. )n la(oratorul !ec* e de geolog e, 8ro!&enor o(!er&a cu aten* e n!tru$entele care cercetau natura terenulu !ur&olat. 0ra o trea( foarte co$pl cat, care cerea $are aten* e, deoarece, pentru a nterpreta datele n!tru$entelor, era ne&o e de o $ nte ntegratoare, depr n! cu proce!ele a!oc at &e. 1lu2ul cont nuu de !e$nale ultra!on ce, e$ !e de pe na&, tre(u a canal #at la t $p "n co$puterele care efectuau anal #ele co$para* le nece!are. 8ro!&enor aduga!e tehn c lor cla! ce folo! te de =cCann unele procedee de $are f ne*e, propr ne2 al !$ulu , a!tfel "nct, !u( och lor, !e "nchega acu$ un ta(lou u $ tor de co$plet al !coar*e planete . 8ro!&enor r$a!e o or "ntreag "n la(orator, cufundat "n o(!er&a* le gndur le !ale. 4r n !tructura lor $olecular pr n co$po# * a lor, d fer tele !tratur o(!er&ate nd cau o anu$ t un tate geolog c5 noro , gre! e, arg l, gran t, $ater ale organ ce . pro(a( l #c$ nte de cr(un . ! l ca* !u( for$ de n ! p, ap7 ,eodat, acele cadranelor pe care le a&ea !u( och !e r!uc r, pentru a !e opr , "n!, nu$a dect. Eeac* a lor nd c nd rect pre#en*a unu !trat co$pact de $ nereu de f er, cu ur$e de car(on de $ol (den7 @6*el:A e2cla$ 8ro!&enor ac* on o ta!t, care declana un r "ntreg de e&en $ente5 o alar$ "ncepu ! !une, =cCann !o! "n fug, ar na&a !e opr d n #(or. 'a c* &a pa de 8ro!&enor, =cCann "ncepu ! d !cute cu ;ent.

9 ,a, do$nule d rector, o*el, nu doar $ nereu de f er: /&e$ un detector capa( l ! d !cearn deo!e( r le de ace!t fel. S-ar putea ! f e &or(a de o ae#are "ngropat . !au a!cun! . "n $lur le %ungle . 9 Vo$ afla "n cte&a # le, !pu!e ;ent, pe un ton foarte !ec. 4r ntr-o de!ch #tur pract cat "n !cutul energet c, fur co(orte pe planet o !er e de agregate . e2ca&atoare $acarale g gant ce, (en# tran!portoare alte ut la%e . potr & t unu plan pu! la punct cu atta $ gal, "nct, o %u$tate de or $a tr# u, na&a putu ! !e a&nte d n nou "n !pa* u. 6pera* un le de e2ca&are fur "n "ntreg $e telegh date. N te oa$en cu pregt re !pec al ur$reau pe ecranele & deoco$un catoarelor de!furarea opera* un lor, d r %nd $a n le care le efectuau. )n decur! de patru # le, ace!tea !par o groap adnc de apte#ec c nc de $etr , lat de o !ut dou#ec de $etr lung de dou !ute patru#ec , groapa "n care #ceau r$ *ele fanta!t ce ale unu ora d !prut. Cld r le !e nru !er parc !u( o po&ar prea grea. Str# le !e aflau ch ar "n fundul grop la acela n &el "ncepur ! a! la &eal o!e$ ntele. Se ddu ord n ca !ptur le ! "ncete#e fur tr $ !e cte&a na&ete de !al&are. 8ro!&enor lu loc la (ordul une a d ntre ele, "$preun cu =cCann. /$ndo !e po$en r "n curnd, laolalt cu al* !a&an* , "n fa* r$ *elor unu !chelet. 9 ,e e att de #dro( t, cred c o !-l pot recon!t tu , # !e S$ th. ,egetele lu e2perte "ncepur ! potr &ea!c oa!ele. 9 4atruped: 02cla$ el dup ce !upu!e unul d n p c oare la un e2a$en fluoro!cop c. 4atrupedul !ta e $ort de &reun !fert de &eac. 8ro!&enor !e deprt. Sfr$tur le ace!tea, " !punea, a!cundeau, poate, !ecretul pr nc palelor caracter !t c f # ce ale une !e$ n* d !prute. 0ra "n! pu* n pro(a( l ca !cheletele ! le ofere &reo e2pl ca* e "n legtur cu dent tatea $ontr lor $placa( l care o e2ter$ na!er. Scheletele apar* neau unor & ct $e, nu acelor a!a! n fr $ l. 8ro!&enor !e aprop e de =cCann, care toc$a e2a$ na o pro( luat d n !ptur le de pe una d n !tr# . 9 Cred c ar f ( ne ! face$ un rele&eu !trat graf c al ace!te #one, $ergnd $a "n adnc $e, !pu!e geologul. 6 $a n perforatoare !e pu!e nu$a dect "n $ care. 4e $!ur ce acea!ta " cro a dru$ pr n !tratur le de arg l de roc, 8ro!&enor cerceta pro(ele ce !e aduceau. , n cnd "n cnd, le !fr$a pentru a le !upune une anal #e ch $ ce. ,up &reo or, cnd @(rc leA !e "ntoar!er la na&, =cCann " putu pre#enta lu ;ent un raport de!tul de detal at. 8ro!&enor nu lu parte la d !cu* a celor do . 9 ,o$nule d rector, "ncepu =cCann, & aduce* a$ nte, cred, c $ !-a cerut ! l$ure!c pro(le$a dac planeta a!ta e!te !au nu art f c al. Se pare c e!te. Stratur le de !u( !uprafa*a noro oa! par ! apar* n une planete $a &ech $a e&oluate. ,e e greu de cre#ut c un !trat de %ungla ar f putut ! f e adu! de pe o alt planet aternut pe cea de fa*, totu a&e$ do&e# c aa !-a "nt$plat. 9 ,ar oraulB )ntre( ;ent. Cu$ de-a fo!t d !tru!B 9 4e (a#a celor cte&a calcule pe care le-a$ putut face, af r$ cu oarecare c rcu$!pec* e ca ra&ag le con!tatate de no !-ar putea datora pre! un unor enor$e cant t* de roc, p$nt ap. 9 /* g! t &reun nd c u "n pr & n*a epoc cnd !-a produ! cata!trofaB

9 /&e$ cte&a nd c geof # ce. )n unele locur , noua !uprafa* a for$at depre! un "n cea &eche pr n e2erc tarea une ! $ple pre! un . /&e$ o !er e de c fre care, cu a%utorul unu calculator, ne-ar putea a%uta ! !ta( l $ cau#a !l( c un !tratulu nfer or +n $ate$at c an co$petent . adaug =cCann refer ndu-!e la 8ro!&enor fr !-l nu$ea!c . a calculat c pre! unea a "nceput ! !e e2erc te a( a cu &reo !ut de an "n ur$. )ntruct geolog a !e ocup de feno$ene ce !e de!foar pe per oade lung , de $ ch ar $ l oane de an , aparatele noa!tre nu pot face altce&a dect ! &er f ce calculele $anuale . ele nu ne pot furn #a date prec !e. 9 )* $ul*u$e!c, ro!t ;ent cu gra& tate. Con!tat c du$neata ech pa du$ tale a* fcut o trea( te$e n c. )nc o "ntre(are5 a* g! t cu$&a, "n cercetr le &oa!tre, &reun nd c u pr & nd natura ntel gen*e care a fo!t "n !tare ! pro&oace un a!e$enea catacl !$B 9 Nu, n-a$ g! t, r!pun!e geologul, dar a!ta e prerea $ea per!onal, fr a $ f con!ultat cu a! !ten* $e . 4entru =cCann, e2plorarea ace!te planete con!t tu a "nceputul une anchete $en te ! duc la dep !tarea na$ culu . 4entru 8ro!&enor, "n!, acea!t e2plorare repre#enta &er ga f nal a unu lan* "ntreg de de!coper r ra* ona$ente, pr $a &er g f nd $ur$urele ( #are pe care le au# !e nu de$ult "n !pa* u. Cunotea dent tatea acele ntel gente $on!truoa!e (nu a *elul ter ( l ur$r t de ea. ,e a!e$enea, anal #a!e cu gr % ceea ce !e cu&enea fcut. 4ro(le$a lu nu $a era ! de!copere care- per colul. /%un!e!e la un !tad u "n care tre(u a, $a pre!u! de or ce, !- $pun !olu* a, fcndu- pe ce lal* !-o accepte fr n c o re#er&. , n nefer c re, oa$en acet a, care nu !tpneau dect cunot n*ele cte unu ! ngur do$en u, !au cel $ult dou, nu puteau . !au nu &o au . ! "n*eleag $pl ca* le celu $a "nfr cotor per col care a$en n*a!e &reodat e2 !ten*a "ntregulu +n &er! ntergalact c. Solu* a lu 8ro!&enor r !ca ! de& n o( ectul une contro&er!e apr ge. 4ro(le$a !e prea, aadar, pol t c, nu nu$a t n* f c. Cont ent de natura $ nente de#(ater , ne2 al !tul " !punea c tre(u a ! adopte o tact c fr gre !-o pun "n apl care cu cea $a $are hotrre. ,e era prea de&re$e ca ! poat pre&edea l $ tele ac* un !ale, a&ea !ent $entul c nu tre(u e !- f 2e#e &reo l $ t. Tre(u a ! fac tot ceea ce era nece!ar. Cnd ! $* c- gata ! treac la ac* une, 8ro!&enor " tr $ !e lu ;ent ur$torul $e!a%5 ,rag do$nule ;ent, /$ de fcut o co$un care $portant tuturor ef lor de !ec* , o co$un care "n legtur cu ntel gen*a !tran e a cre pre#en* a$ ! $* t-o "n acea!t gala2 e. 4o!ed acu$ !uf c ente do&e# de!pre e!en*a e pentru a putea trece la o ac* une pe !car larg. V-a ruga ! con&oca* o ed n* !pec al, la care !-$ pot e2pune !olu* a pe care o propun. /l du$nea&oa!tr, ! ncer, 0''?6TT 8E6SV0N6E. )n ateptarea unu r!pun!, 8ro!&enor " lu pe tcute lucrur le pe care le $a a&ea "n ca( n le du!e "n !ec* a de ne2 al !$. 0ra ult $ul act al unu plan de aprare, care pre&edea e&entual tatea unu a!ed u. E!pun!ul !o! a doua # d $ nea*5 ,rag do$nule 8ro!&enor, ?-a$ co$un cat do$nulu ;ent e!en*a $e!a%ulu du$nea&oa!tr de er dup-a$ a#. ,o$nul ;ent & propune ! co$pleta* for$ularul ataat, nr. /-1R-Q, !e $ r c nu a* procedat a!tfel d n capul loculu . Sunte$ "n po!e! a altor do&e# !uge!t "n legtur cu pro(le$a "n d !cu* e. 4ropunerea du$nea&oa!tr &a f e2a$ nat cu aten* e, odat cu celelalte. V rog ! pre#enta* ct $a curnd for$ularul co$pletat cu$ !e cu& ne. /l d&!.

>6<N 16<E/N Jpentru dl. ;entK 8ro!&enor c t $e!a%ul cu un #$(et a$ar, ;ent "l cr t ca!e de! gur "n fata !ecretarulu , de !e ! l !e, poate, !- !tpnea!c ura ce o nutrea "$potr &a un culu ne2 al !t aflat la (ord. +ra acea!ta a&ea totu ! #(ucnea!c odat odat . pro(a( l "ntr-un $o$ent cr t c, cu$ !pu!e!e ;or ta. C ne t e cte c & l #a* &or f p er t d n & na ego !$ulu $onu$ental al anu$ tor nd & # . Cu toate c nu nten* ona!e, la "nceput, ! furn #e#e &reo nfor$a* e, 8ro!&enor !e hotr" ! co$plete#e for$ularul pr $ t de la !ecretarul lu ;ent, l $ tndu-!e "n! la "n rarea do&e# lor, fr a le nterpreta fr a- e2pune !olu* a. 'a ru(r ca @Eeco$andr A, !cr !e5 @Conclu# a &a aprea cu clar tate or cre per!oane co$petente.A )n real tate, f ecare d n do&e# le c tate de el era cuno!cut de unul !au altul d ntre oa$en de t n* afla* la (ordul na&e , ar $ater alul "n an!a$(lu !e g!ea pro(a( l de $ulte !pt$n pe ( roul lu ;ent 8ro!&enor !e du!e !- "n$ne#e per!onal raportul. ,e nu !e atepta la un r!pun! pro$pt, !e "ntoar!e "n !ec* a lu , unde ceru ch ar ! !e aduc $ncarea. ,up &reo patru#ec opt de ore !o! ur$toarea not a lu ;ent5 ,rag do$nule 8ro!&enor, 4arcurgnd for$ularul nr. /-1R-Q, pe care $ l-a* tr $ !, con!tat c a* o$ ! ! & prec #a* reco$andr le. )ntruct a$ pr $ t reco$andr le altor !ec* nten* on$ ! alctu $ un plan de an!a$(lu pe (a#a celor $a &aloroa!e d ntre ace!te reco$andr , &-a$ ruga ! n le tr $ te* ne"ntr# at pe ale d&!. 8E086ET ;0NT, loc* tor al d rectorulu . 1aptul c d rectorul " r!pun!e!e per!onal "l con& n!e pe 8ro!&enor c n $er !e drept la * nt c $o$entul cr t c era $ nent. )ncepu pr n a- ad$ n !tra n te drogur care pro&ocau ! $pto$e foarte a!e$ntoare cu ale gr pe . /teptnd ca drogur le !- fac efectul, 8ro!&enor " !cr !e lu ;ent un alt $e!a%, pr n care-l anun*a c e prea (olna& ca !- poat pre#enta reco$andr le. @/ce!tea n c n-ar putea f e2pu!e pe !curt, deoarece ar tre(u ! cupr nd un nu$r $are de ra* ona$ente (a#ate pe datele $ultor t n*e. )n or ce ca#, ar f "n*elept ! !e "nceap de pe acu$ o ca$pan e de propagand, $en t !- o( nu a!c pe $e$(r e2ped * e cu deea c ar tre(u ! r$n "n !pa* u "nc c nc an pe!te ter$enul f 2at n * al.A ,up ce tran!$ !e ace!t $e!a%, 8ro!&enor telefon la ( roul doctorulu 0ggert. 0&en $entele preau ! !e prec p te "ntr-o caden* $a rap d dect pre&#u!e el. 4e!te &reo #ece $ nute, doctorul 0ggert !o! cu tru!a lu "ncepu !-l e2a$ ne#e. )n cl pa aceea, !e au# r pa pe cor dor, ar pe!te alte cte&a cl pe ;ent ntr pe u, "$preun cu do &l%gan , a! !ten* la !ec* a de ch $ e. ,octorul 0ggert pr & pe!te u$r , recuno!cndu-l pe ;ent, "l !alut %o& al5 9 <ello, 8reg: /po " "ndrepta "ntreaga aten* e a!upra lu 8ro!&enor. 9 0 ( ne, a$ ce, !pu!e el "n cele d n ur$, !e pare c a&e$ de-a face cu un $ cro(. 0 de-a dreptul !urpr n#tor: 6r cte $!ur de protec* e a$ lua "n popa!ur le noa!tre pe alte planete, !e g!ete totdeauna cte un & ru! !au cte o (acter e care r#(ete: Te &o duce %o!, "n ca$era de carant n. 9 4refer ! r$n a c . ,octorul 0ggert !e "ncrunt, apo !cutur d n u$er !pu!e, &rndu- n!tru$entele "n tru!5 9 )n ca#ul du$ tale, !e poate. )* &o tr $ te de "ndat un nf r$ er. Cu $ cro( !tr n nu- de %oac: ;ent !coa!e un fel de $r t. 8ro!&enor "l pr & "ntre(tor, cu prefcut $ rare.

9 Ce !e "nt$pl, doctoreB )ntre( ;ent, pe un ton pl ct ! t. 9 )nc nu pot !pune n $ c. Vo$ &edea ce nd c anal #ele de la(orator. ?-a$ luat toate pro(ele po! ( le. ,eoca$dat, ! ngurele ! $pto$e !unt fe(r pro(a( l pu* n l ch d "n pl$n . )$ pare ru, 8reg, dar nu te pot l!a !- &or(et . S-ar putea ! f e ce&a gra& la $ %loc. 9 Tre(u e totu ! ne a!u$$ ace!t r !c: 02cla$ ;ent. ,o$nul 8ro!&enor e "n po!e! a unor nfor$a* pre* oa!e !unt ! gur c are "nc de!tul putere ca ! $ le dea. ,octorul 0ggert !e "ntoar!e !pre 8ro!&enor -l "ntre(a5 9 Cu$ te ! $* B 9 ,e &or( t, pot &or( , r!pun!e el cu o &oce !t n!. S $*ea c- ard o(ra% c "l dor och , dar unul d n $ot &ele ce-l "nde$na!er !- pro&oace (oala era !peran*a c "l &a ! l pe ;ent ! & n la el, ceea ce !e "nt$pla!e. Cellalt $ot & era c nu dorea ! a parte la n c o ed n* con&ocat de ;ent. / c , "n propr a- !ec* e . nu$a a c . !e putea apra "$potr &a $!ur lor pr p te pe care ce lal* le-ar f putut adopta contra lu . ,octorul " pr & cea!ul !pu!e, adre!ndu-l -!e att lu ;ent ct lu 8ro!&enor5 9 Vo tr $ te un nf r$ er. , !cu* a &oa!tr tre(u e ! "ncete#e "na nte de !o! rea lu . S-a "n*ele!B 9 4erfect: 3 !e ;ent, cu o & o c une ! l t, ar 8ro!&enor ddu d n cap. Cnd a%un!e la u, doctorul 0ggert $a !pu!e5 9 ,o$nul 1ander &a f a c pe!te &reo dou#ec de $ nute. ,up ce doctorul e , ;ent !e aprop e "ncet de $arg nea patulu r$a!e acolo cte&a cl pe, apo !pu!e, pe un ton aparent (la% n5 9 Nu "n*eleg ce ur$ret . ,e ce nu ne "$prtet nfor$a* le pe care le de* B 9 0t cu ade&rat !urpr n!, do$nule ;entB )l "ntre( 8ro!&enor. Cellalt nu- r!pun!e, ar 8ro!&enor a&u $pre! a c nterlocutorul !u !e !tpnea cu greu. )n cele d n ur$, ;ent ro!t , cu o &oce "ncordata5 9 Sunt eful ace!te e2ped * -* cer !-* for$ule# de "ndat reco$andr le: 8ro!&enor !cutur "ncet d n cap -- !e ! $*ea ap!at de fe(r. 9 Nu t u ce !-* r!pund, do$nule ;ent. 0t un o$ cru a !e pot pre&edea de!tul de uor reac* le. = atepta$ !-$ trate# !cr !or le "n felul cu$ le-a tratat. = atepta$ ! te &d &en nd a c 7 "$preun cu do geala* . )n ace!te cond * , cred c a$ dreptul ! cer !- con&oc pe ef de !ec* , pentru a-$ da po! ( l tatea ! le pre# nt per!onal reco$andr le $ele. ,ac ar f a&ut rga#ul, -ar f r d cat (ra*ul ca ! !e apere5 $a fur o! dect (nu !e el, ;ent "l ple!n pe!te gur, e2cla$nd5 9 Te cre# detept, a B: 4ret n# c et (olna&B 6a$en lo& * de anu$ te (ol !tran " e! uneor d n $ n* tre(u e trata* fr $ena%a$ente, ca ! nu pun "n pr $e%d e & a*a celor $a (un pr eten a lor: 8ro!&enor "l pr & ca pr ntr-o cea*, cu $na l p t de o(ra#ul lo& t. , n pr c na !l( c un a f er( n*el pe care o ! $*ea, #(ut cu greu !- &re "n gura ant dotul. 4refcndu-!e c- duce $na la gur, "ngh * ant dotul, apo !pu!e, cu un gla! tre$urtor5 9 B ne, !unt ne(un. 0 B ,e !urpr n! de acea!t reac* e, ;ent nu l!a ! !e &ad $ rarea. 9 ,e fapt, ce doret B )l "ntre( el, pe un ton !ec. 8ro!&enor a&u o !en#a* e de grea*, pe care -o "n& n!e, "n!, nu$a dect. 9 Vreau ! lan!e# o ca$pan e de propagand a&nd ca te$ deea c de!coper r le fcute "n legtur cu na$ cul no!tru $pun prelung rea e2ped * e cu "nc c nc an . ,eoca$dat, att. ,up aceea, "* &o "$prt ceea ce doret ! t .

)ncepu!e ! !e ! $t ce&a $a ( ne. /nt dotul " fcea efectul. 1e(ra !cdea. ?ar el &or( !e foarte !er o!. ;ent de!ch !e de dou or gura pentru a !pune ce&a, dar de f ecare dat !e !tpn . )n cele d n ur$, ro!t cu un gla! "n(u t5 9 0 tot ce ne po* ofer "n $o$entul de fa*B Su( ptur, degetele lu 8ro!&enor !e "nt n!er !pre $arg nea patulu , gata-gata ! ape!e pe un (uton a!cun! acolo. 9 )* %ur c &e afla ceea ce doret ! afl , !pu!e el. 9 02clu!: =r ;ent. Nu pot !u(!cr e la o a!e$enea dee ne(unea!c. 6a$en n-ar accepta n c $car un an "n plu!: 9 4re#en*a du$ tale a c do&edete c nu cre# c- &or(a de o dee ne(unea!c. 9 0 cu neput n*: ?#(ucn ;ent, "ncletndu- pu$n . Cu$ a putea !-$ %u!t f c at tud nea "n fa*a ef lor de !ec* B 4r & ndu-l pe o$ule*, 8ro!&enor " !pu!e c $o$entul cr t c era $ nent. 9 Nu &a tre(u ! le e2pl c n $ c deoca$dat. Va tre(u doar ! le pro$ * c- &e * ne la curent. +nul d ntre tehn c en , care nu-l !l(ea d n och pe ;ent, nter&en "n d !cu* e5 9 Cefule, a$ $pre! a c du$nealu nu- d !ea$a c !t de &or( cu d rectorul e2ped * e . Ce-ar f !- d$ o lec* eB ;ent fcu un pa! "napo , apo !e opr !pu!e, !cuturnd cu putere d n cap5 9 / dreptate, Bredder. Nu t u ce $ -a &en t ! "ncerc !-l con& ng. /teapt pu* n, ! "ncu ua. 4e ur$, o !7 9 )n locul du$ tale, n-a "nch de ua, " t e &or(a 8ro!&enor. /r declana toate !e$nalele de alar$ de pe na&. ;ent, care apuca!e ! pun $na pe clan*, !e opr !e "ntoar!e !pre pat. 9 )n regul, # !e el cu un #$(et acru, te &o$ !cr$na cu ua de!ch !. <a , &or(ete, a$ ce: Ce do tehn c en "na ntar !pre 8ro!&enor. 9 Bredder, e2cla$ ace!ta, * !-a !pu! &reodat ce "n!ea$n o !arc n electro!tat c per fer cB V#nd c ce do o& e, ne2 al !tul adug, cu rceal "n gla!5 9 ,ac $ at nge* , o ! arde* de & : = n le au ! & !e u$ple de ( c , fa*a o ! & !e7 Ce do tehn c en !e deprtar. Bredder "ncepu !- arunce pr & r nel n t te lu ;ent. 9 Cant tatea de electr c tate acu$ulat "ntr-un trup o$ene!c n-ar f "n !tare ! uc d n c $car o $uc, # !e ;ent, fur o!. 9 ,o$nule ;ent, repl c 8ro!&enor, nu * !e pare c te-a a&enturat "n afara do$en ulu du$ taleB 0lectr c tatea nu !e afl "n corpul $eu, dar o &e ! $* "n propr ul du$ tale trup dac $ &e at nge: ;ent " !coa!e ar$a o regl, cu un ge!t hotrt. 9 )napo : 'e porunc el celor do a! !ten* . 6 !- ad$ n !tre# un oc de o #ec $e de !ecund. N-o !-l fac !- p ard cunot n*a, dar o !-l !cuture #dra&n: 9 )n locul du$ tale, n-a face una ca a!ta, ;ent: Spu!e 8ro!&enor, cal$. Te pre& n. ,ar ;ent nu-l au# , !au era prea fur o! c !- dea aten* e. Ead a* a "l or( pe 8ro!&enor. /u# un u erat un tro!net, apo un * pt de durere . al lu ;ent. /ce!ta "ncerc !- arunce ar$a, care parc !e l p !e de $na. )n cele d n ur$ acea!ta c#u pe podea, cu un #go$ot $etal c. ;ent !e clt n pe p c oare, * nndu- la p ept $na rn t.

9 ,e ce nu $-a a!cultatB )l "ntre( 8ro!&enor cu un !o de $ l. 4lc le a!tea de pe pere* au o !arc n electr c foarte $are. C "ntruct rad a* a on #ea# aerul, a declanat un oc electr c care-a anulat $ed at energ a !lo(o# ta de ar$. Sper c nu te-a ar! prea tare. ;ent " recpta!e !tpn rea de ! ne. 0ra pal d, dar cal$, de cu ner& "ncorda* . 9 4o&e!tea a!ta o ! te co!te !cu$p: =r el pr ntre d n* . Cnd oa$en &or afla pr n ce $ %loace "ncerc !-* $pu de le7 Se opr le fcu !e$n celor do &l%gan . 9 <a ! plec$, nu $a a&e$ ce caut a c , deoca$dat: 'a &reo opt $ nute dup plecarea lor, !o! 1ander. 8ro!&enor tre(u !- e2pl ce, cu r(dare, c nu $a era (olna&. C $a greu " &en !-l con& ng pe doctorul 0ggert, che$at de tnrul nf r$ er. 8ro!&enor !e ca$ ddu!e "n & leag, dar nu- p!a5 pentru c drogul pe care-l folo! !e ! poat f de!coper t, ar f fo!t ne&o e de cercetr "ndelungate. )n cele d n ur$, doctorul nf r$ erul "l l!ar ! ngur, nu "na nte de a-l !ftu ! $a r$n o # -dou acolo. 8ro!&enor " a! gura c aa &a face ch ar a&ea de gnd ! r$n. Sec* a de ne2 al !$ a&ea ! de& n fortrea*a lu , "n # lele rele ce !e anun*au. Nu- ddea prea ( ne !ea$a ce $!ur puteau f luate "$potr &a lu , dar era pregt t pentru or ce e&entual tate. 'a &reo or dup plecarea doctorulu a nf r$ erulu , au# cl nchetul c!u*e potale. 0ra un $e!a% d n partea lu ;ent, "n legtur cu o ed n* con&ocat, ch pur le, @la cererea do$nulu 0ll ott 8ro!&enorA. =e!a%ul c ta d n pr $a !cr !oare tr $ ! de 8ro!&enor lu ;ent, fr a po$en n $ c de cele "nt$plate $a ad neaor , !e "nche a a!tfel5 @/&nd "n &edere act & tatea de pn acu$ a do$nulu 8ro!&enor, loc* torul d rectorulu con! der c e!te ca#ul !- dea cu&ntul.A ;ent aduga!e, dede!u(t, cu $na lu 5 @,rag do$nule 8ro!&enor, deoarece et (olna&, l-a$ rugat pe do$nul 8ourlay !-* fac legtura pr n & deoco$un cator cu !ala de ed n*e, ca ! po* part c pa la d !cu* !tnd "n pat.A 'a ora !oroc t, 8ro!&enor " conect & deoco$un catorul cu puntea de co$and. 4e ecran apru "ntreaga "ncpere, ceea ce "n!e$na c $ag nea era tran!$ ! pr n releul cel $are, ! tuat ch ar dea!upra panoulu de control. 8ro!&enor " &#u pe ecran propr a fa*, $r ta de &reo #ece or . 4entru pr $a oar !e re#er&a un loc de frunte la o ed n*, reflect el, cu o ron e a$ar. =a to* ef de !ec* " ocupa!er locur le "n !al. ;ent, care a&ea $na !tnga (anda%at, d !cuta ce&a cu cp tanul 'eeth. 4e!e$ne "n! ca d !cu* a lor era pe !fr te, deoarece ;ent " r d c pr & rea !pre 8ro!&enor, #$( nd, apo -o "ntoar!e !pre !ala !pu!e5 9 ,o$n lor, & fac legtura cu do$nul 8ro!&enor, fr n c un prea$(ul. C , r d cndu- d n nou pr & rea, aduga, cu acela #$(et $al * o!5 9 ,o$nule 8ro!&enor, a cu&ntul. 9 ,o$n lor, "ncepu 8ro!&enor, acu$ o !pt$n $ afla$ "n po!e! a unu nu$r de do&e# !uf c ent de $are pentru a "ndrept* o ac* une "$potr &a ntel gen*e necuno!cute, "ntln t "n acea!t gala2 e. /f r$a* a $ea ar putea ! & !e par e t d n co$un. Eecuno!c, de a!e$enea, c, d n pcate, nu !unt "n $!ur ! & ofer dect o nterpretare per!onal a faptelor. Nu pot do&ed tuturor celor pre#en* c f n*a de!pre care &or(e!c e2 !t cu ade&rat. +n d ntre du$nea&oa!tr " &or da !ea$a c ra* ona$entul $eu e!te corect. /l* , nef nd fa$ l ar #a* cu anu$ te do$en ale t n*e , &or !ocot , de! gur, conclu# le $ele d !cuta( le. = -a$ !cor$on t cre er pentru a g! un $ %loc de a & con& nge c !olu* a $ea e ! ngura capa( l ! !al&e#e na&a. )n ace!t !cop, & &o relata e2per en*ele pe care le-a$ fcut. 8ro!&enor nu po$en n $ c de !tratage$a la care recur!e!e pentru a- putea face au# te op n le. )n c uda celor "nt$plate, nu &o a !-l r te $a $ult pe ;ent.

9 / dor acu$ !-l che$ ca $artor pe do$nul 8ourlay, cont nu el. ,o$nule 8ourlay, f (un e2pl c-le coleg lor du$ tale ce !-a "nt$plat cu C- 9. Ceful !er& c ulu de tran!$ ! un " arunc o pr & re "ntre(toare lu ;ent , &#nd c ace!ta "ncu& n*ea# pr ntr-o clt nare a capulu , !pu!e5 9 Nu pot af r$a cu prec # e cnd anu$e a aprut C-9. 4entru ace d ntre du$nea&oa!tr care nu t u de!pre ce e &or(a, &o !pune c C-9 e!te un !cut energet c !ecundar, care ntr auto$at "n func* une "n cl pa cnd pul(erea d n !pa* ul a$( ant at nge o den! tate care ar putea de&en per culoa! pentru o na& "n #(or. ,en! tatea aparent a pul(er "ntr-o anu$ t #on a !pa* ulu e!te, f rete, relat & $a r d cat la & te#ele $ar dect la cele redu!e. 4re#en*a une cant t* neo( nu te de pul(ere a fo!t o(!er&at pentru pr $a oar de ctre unul d ntre a! !ten* $e , cu pu* n "na nte de n&a# a acelor $ontr . /!ta e tot: )nche e 8ourlay !e ae# la loc. 8ro!&enor !e adre! apo lu &on 8ro!!en5 9 ,o$nule &on 8ro!!en, ce anu$e a de!coper t !ec* a du$ tale "n legtur cu pul(erea d n !pa* ul ace!te gala2 B =thlo!ul &on 8ro!!en !e fo "n fotol ul lu !pu!e, fr ! !e r d ce5 9 N-a$ g! t n $ c e2traord nar. 0 drept c pul(erea e ce&a $a den! dect "n %urul propr e noa!tre gala2 . /$ reu t ! culege$ unele $o!tre cu a%utorul unor plc putern c on #ate, de pe care a$ ra! apo pul(erea . o pul(ere "ndeo(te !ol d, con* nnd cte&a ele$ente ! $ple ur$ele a nu$eroa!e !u(!tan*e co$pu!e, for$ate poate "n $o$entul conden!r . ,e a!e$enea, con* nea pu* n ga# "n !tare l (er, $a ale! h drogen. , n pcate, $o!trele adu!e de no !ea$n pro(a( l foarte pu* n cu pul(erea e2 !tent "n !pa* u5 "nc n-a$ reu t ! pune$ la punct un procedeu ef c ent de prele&are a pul(er "n !tarea e natural. 4ul(erea !ufer $od f cr ch ar "n cur!ul proce!ulu de prele&are, aa c pute$ ! e$ te$ doar pote#e a!upra $odulu cu$ e2 !t ea "n !pa* u. ,eoca$dat, nu & pot !pune $a $ult: )nche e f # c anul, r d cndu- (ra*ele, "ntr-un ge!t de neput n*. 9 / putea !- rog pe ce lal* ef de !ec* ! ne co$un ce con!tatr le lor, # !e 8ro!&enor. Socot, "n!, c le pot re#u$a eu "n!u$ , fr a nedrept* pe n $en . /tt !ec* a do$nulu S$ th ct cea a do$nulu ;ent au "nt$p nat acelea d f cult* ca !ec* a do$nulu &on 8ro!!en. = !e pare c do$nul S$ th a e2per $entat a!upra lu "n!u efectele pul(er , dup ce a con!tatat c an $alele "nch !e de el "ntr-o cuc !aturat cu pul(erea aceea nau p* t a(!olut n $ c. ,o$nule S$ th, a ce&a ! ne !pu "n legtur cu ace!t !u( ectB 9 ,ac "ncerc ! de$on!tre# c a&e$ de-a face cu o for$ de & a*, e2per en*a $ea nu* poate !er& drept argu$ent, r!pun!e S$ th. Eecuno!c c a$ putut prele&a $o!tra cea $a aprop at de !tarea e real, a( a cnd a$ fcut o ncur! une "n afara na&e , cu un &eh cul cru a a$ l!at de!ch !e, o cl p, por* le. )n co$po# * a ch $ c a aerulu !-au produ! atunc unele $od f cr l p! te de $portant. 9 /ce!tea !unt faptele, &or( d n nou 8ro!&enor. /$ fcut eu "n!u$ o ncur! une "n afara na&e , l!nd c pul(erea d n !pa* u ! ptrund "n &eh culul $eu. 4ro(le$a care $ ntere!a era ur$toarea5 dac a&e$ de-a face cu o for$ de & a*, cu ce !e hrneteB ,e aceea, a$ !upu! une anal #e aerul adu! "n &eh cul. /$ o$ort apo cte&a an $ale $ c a$ anal #at d n nou aerul. 'e-a$ tr $ ! do$n lor ;ent, &on 8ro!!en S$ th pro(e d n aerul de d na nte d n cel de dup e2per en*a fcut. /u fo!t o(!er&ate unele $od f cr ch $ ce $runte, care ar f putut f le!ne pu!e pe !ea$a unor eror de anal #. / dor , "n!, !-l rog pe do$nul &on 8ro!!en ! & !pun ce anu$e a de!coper t. Von 8ro!!en !e r d c !pu!e, cl p nd d n och , u $ t "ncruntat5 9 N-a$ $pre! a c a!ta ar con!t tu o do&ad. Ct u doar c $oleculele de aer d n pro(a luat @dupA con* neau o !arc n electr c uor $r t.

So! !e $o$entul hotrtor. 8ro!&enor !crut fe*ele coleg lor ! , ateptnd ca $car "n och unu a d ntre e ! !e apr nd lu$ na "n*eleger . ,ar parc "ncre$en !er cu to* , !u( efectul acele a perple2 t* . )n cele d n ur$, c ne&a re$arc, pe un ton ron c5 9 4re!upun c ceea ce !e ateapt de la no e!te ! trage$ conclu# a c a&e$ de-a face cu o ntel gen* a!cun! "n pul(erea co!$ c. 0 prea de tot pentru $ ne: 8ro!&enor nu !pu!e n $ c. Saltul $ ntal pe care ar f &rut !-l deter$ ne la coleg ! era $ult $a $are dect " "nch pu a acel nd & d ron c. ,e cople t de o adnc de#a$g re, !e pregt pentru pa!ul ur$tor. 9 <a , do$nule 8ro!&enor: ? !e adre! ;ent pe un ton t o!. 02pl c-te, ca ! pute$ lua o hotrre. 8ro!&enor &or( , ca$ "n ! l5 9 ,o$n lor, !unt foarte $hn t de faptul c "nc nu & da* !ea$a unde &reau ! a%ung. 4re&d c &o$ a&ea neca#ur . 8nd * -& la ! tua* a "n care $ g!e!c. V-a$ "nf* at toate datele pro(le$e , de!cr ndu-& pn e2per en*ele ce $ -au per$ ! !-l dent f c pe na$ cul no!tru. Sunt ! gur c un d ntre du$nea&oa!tr "$ &e* conte!ta conclu# le. C totu , dac nu $ "nel . !unt con& n! c nu $ "nel . ar f un de#a!tru pentru o$en re, ca pentru or ce for$ de & a* ntel gent d n +n &er!, dac du$nea&oa!tr a* refu#a ! adopta* planul de ac* une precon #at de $ ne. 6r cu$, $a%or tatea &a hotr", ar eu nu $ &o $a putea opune hotrr e pr n n c un $ %loc legal. Se opr , pentru a- l!a pe to* ! !e ptrund de acea!t dee. =ul* "ncepur ! !ch $(e pr & r nel n t te. 9 Nu & pr p * : 02cla$ ;ent. 0u $-a$ #( t de # dul de p atr al ego !$ulu ace!tu nd & d: 0ra pr $a re$arc o!t l ro!t t de la "nceperea ed n*e . 8ro!&enor " arunc o pr & re fugar, apo cont nu5 9 )$ re& ne pen ( l $ ! une de a & nfor$a, do$n lor, c, "n acea!t ! tua* e, pro(le$a "ncetea# ! $a f e t n* f c, de&en nd pol t c. )n con!ec n*, $ &d ne&o t ! n! !t ca !olu* a $ea ! f e acceptat. Tre(u e "ntrepr n! o ca$pan e ef cace de propagand, cu part c parea do$nulu ;ent a tuturor ef lor de !ec* , ca$pan e $en t !- o( nu a!c pe to* oa$en cu gndul c na&a noa!tr &a r$ne "n !pa* u "nc c nc an teretr . de & tre(u ! ac* on$ ca cu$ ar f &or(a de c nc an a!tral . / dor ca f ecare ef de !ec* e ! "n*eleag c "n! reputa* a lu atrn de re#ol&area ace!te pro(le$e. ,up prerea $ea, pr $e%d a e att de $are, "nct certur le noa!tre $runte, pe lng c ne-ar de#onora, ne-ar rp un t $p pre* o!. 8ro!&enor le e2pl c apo pe !curt "n ce con!ta acea!t pr $e%d e , fr ! atepte reac* a oa$en lor, " e2pu!e planul de ac* une. 9 Va tre(u ! g! $ n te planete (ogate "n f er ! folo! $ capac tatea de produc* e a na&e noa!tre pentru a fa(r ca un nu$r $are de torp le ato$ ce. 4re&d c &a tre(u ! r$ne$ aproape un an "n acea!t gala2 e, lan!nd "ntre t $p la "nt$plare torp lele. ,up ce &o$ f fcut a!tfel $po! ( l e2 !ten*a na$ culu "n acea!t #on a !pa* ulu , &o$ pleca, ofer ndu- oca# a de a ne ur$r . "ntr-un $o$ent cnd n c nu &a a&ea alt !cpare dect ! ne ur$rea!c, "n !peran*a c-l &o$ duce la o !ur! de hran $a ! gur. Va tre(u ! f $ foarte aten* ca nu cu$&a !-l aduce$ "n propr a noa!tr gala2 e. 8ro!&enor fcu o pau#, apo relu, pe un ton cal$5 9 ?at, do$n lor, ce a$ * nut ! & !pun. Vd pe fe*ele unora d ntre du$nea&oa!tr c op n le !unt "$pr* te c e de ateptat o contro&er! apr g7 )n !al !e aternu o l n te adnc.

9 C nc an : =ur$ur c ne&a "ntr-un tr# u. Ca la un !e$n, oa$en "ncepur ! !e fo a!c pe !caune. 9 /n teretr , !e gr( 8ro!&enor ! prec #e#e. Tre(u a ! n! !te a!upra ace!tu a$nunt. /le!e!e d nad n! o c fr care prea $a $are dect ech &alentul e "n an a!tral . T $pul a!tral, cu ora lu de o !ut de $ nute, cu # ua de dou#ec de ore cu anul de tre !ute a #ec de # le, fu!e!e n!coc t d n con! derente pur p! holog ce. 6dat depr n cu # ua $a lung a ace!tu calendar, oa$en erau "ncl na* , ! u te un t* le de $!ur ale t $pulu @cla! cA. ?at de ce 8ro!&enor !e atepta acu$ c oa$en ! f e $ul*u$ * , dndu- !ea$a c, de fapt, l !e cerea ! $a r$n "n !pa* u doar &reo tre an , "n loc de c nc . 9 =a dorete c ne&a ! fac &reo o(!er&a* eB )ntre( ;ent. Von 8ro!!en !pu!e, pe un ton pl ct ! t5 9 Nu pot accepta anal #a propu! de do$nul 8ro!&enor. Eeal #r le !ale d n trecut $ -au n!p rat un profund re!pect, dar acu$ du$nealu ne cere ! lu$ drept (une n te af r$a* pe care nu le-a$ putea accepta dect dac near ofer anu$ te pro(e concrete. Eefu# ! cred c ne2 al !$ul e o t n* att de atotcupr n#toare, "nct doar ce for$a* la coala e ar putea "n*elege unele feno$ene ce&a $a co$ple2e. 9 Nu cu$&a te pr pet ! re!p ng un lucru pe care n c nu * -a dat o!teneala !-l !tud e# B )l "ntre(a 8ro!&enor. 9 Tot ce !e poate, r!pun!e &on 8ro!!en, !cuturnd d n u$er . 9 , n cte &d, !pu!e 3eller, ne ateapt an $ul* de efortur ane&o oa!e pentru punerea "n apl care a unu plan, de a cru ef c en* nu ne &o$ putea con& nge n c odat. 8ro!&enor " ddu !ea$a c nu a&ea alt cale dect !- apere punctul de &edere "$potr &a tuturor o( ec* lor po! ( le. = #a era prea $portant. Nu- putea per$ te ! * n !ea$a de !ent $entele lor. 9 0u &o t dac planul reuete, ar ace d ntre du$nea&oa!tr care &e* ( ne&o ! &en * la !ec* a de ne2 al !$ ! "n&*a* cte ce&a de!pre $etodele $ele, &e* t de a!e$enea ceea ce &o t eu la t $pul potr & t. 9 Tre(u e !- recunoate$ do$nulu 8ro!&enor $er tul c ne ofer "ntotdeauna po! ( l tatea de a ne r d ca la n &elul do$n e !ale, # !e S$ th, cu un #$(et !ardon c. 9 /lte o(!er&a* B )ntre( ;ent, pe un ton tr u$ftor. C* &a oa$en d n !al prur dorn c ! a cu&ntul, dar !e r#gnd r. 9 Ca ! nu $a p erde$ t $pul, ur$ ;ent, eu # c ! !upune$ la &ot propunerea do$nulu 8ro!&enor, ;ent "na nt "ncet "n !al. 8ro!&enor nu- &edea fa*a, dar " (nu a e2pre! a arogant. 9 ) rog pe to* ce ce !unt pentru propunerea do$nulu 8ro!&enor ! r d ce $na . nu u ta* c e &or(a de prelung rea cu "nc c nc an a durate e2ped * e noa!tre: Nu !e r d ca n c o $n. C ne&a !pu!e, pe un ton *fno!5 9 6 a!e$enea pro(le$ nu !e poate re#ol&a pe $o$ent, tre(u e ! reflect$ !er o! la ea. 9 S "ncerca$ totu ! ne face$ o dee de!pre prer le oa$en lor "n ace!t $o$ent, r!pun!e ;ent. 0 $portant pentru no to* ! t $ ce gnde!c oa$en de t n* part c pan* la acea!t e2ped * e. ) rog pe ce care !unt contra ! r d ce $na. To* ce pre#en* r d car $ n le, "n afar de tre 5 ;or ta, =cCann &on 8ro!!en. 8ro!&enor o(!er&a apo c cp tanul, care !ttea lng ;ent, !e a(* nu!e. 9 Cp tane 'eeth, e2cla$ 8ro!&enor, a !o! t $o$entul ! pre e controlul a!upra na&e , aa cu$ "* d dreptul "n!u !tatutul e . 4er colul e!te e& dent: Cp tanul " r!pun!e, cu o &oce trgnat5

9 /a ar f , do$nule 8ro!&enor, dac ne-a$ afla "n fa*a unu na$ c & # ( l. ,ar "n ! tua* a de fa* nu pot face altce&a dect ! ur$e# nd ca* le e2per* lor. 9 Nu e2 !t la (ord dect un ! ngur e2pert, repl c 8ro!&enor, cu rceal. Ce lal* !unt n te a$ator care !e $en* n la !uprafa*a lucrur lor. /cea!t re$arc pru !- "nghe*e pe $a to* ce pre#en* . C* &a ddur ! prote!te#e, dar preferar ! tac, de !e &edea ct de colo c f er( de $n e. )n cele d n ur$, tot cp tanul 'eeth &or( , pe un ton potol t5 9 ,o$nule 8ro!&enor, nu pot f de acord cu af r$a* le du$ tale, care $ !e par ne"nte$e ate. 9 0 ( ne, acu$ t $ ce prere are de!pre no do$nul 8ro!&enor: 02cla$ ;ent. /ce!ta nu prea re&oltat de n!ult "n ! ne. /t tud nea lu era a unu o$ foarte ( ned !pu!, (a ch ar pu! pe glu$e. + ta!e pe!e$ne c, "n cal tate de loc* tor al d rectorulu , a&ea dator a de a &eghea c ed n*a ! !e de!foare "ntr-o at$o!fer de$n c & l #at. 9 ,o$nule ;ent, !e adre! =eader, eful !u(!ec* e de (otan c, nu "n*eleg cu$ po* tolera o re$arc att de n!olent. 9 1oarte ( ne, r d ca* -& "n aprarea dreptur lor &oa!tre: 02cla$ 8ro!&enor. +n &er!ul e "n per col de $oarte, dar &o tre(u e ! & p!tra* !ent $entul de$n t* . =cCann, care tcu!e pn atunc , !e adre! arheologulu , pe un ton !tn%en t5 9 ;or ta, !pune-$ , te rog, dac ar e2 !ta "ntr-ade&r "n !pa* u, o f n* ca aceea de!cr ! de 8ro!&enor, cu$ !-ar putea ea oare "ncadra "n teor a c cl c a !tor e B 9 = te$ c nu !-ar putea "ncadra $a deloc r!pun!e arheologul, clt nnd d n cap. /$ putea pre!upune cel $ult e2 !ten*a une for$e de & a* pr $are. ,ar ceea ce $ preocup "n $a $are $!ur, adug el rot ndu- pr & rea pr n !al, e!te $odul cu$ teor a c cl c " g!ete o lu!trare "n purtarea unora d ntre coleg $e . /cet a par ! !e (ucure de "nfrngerea unu o$, ale cru #(n# ne-au ca$ tul(urat pe to* . 0 drept ca purtarea lu la! de dor t. ,a, do$nule 8ro!&enor, cont nu ;or ta, r d cndu- pr & rea $hn t, declara* a du$ tale $-a de#a$g t profund: 9 ,o$nule ;or ta, repl c 8ro!&enor, pe un ton gra&, dac a f adoptat o alt at tud ne, n-a f a&ut n c $car pr & leg ul de a $ au# !punndu-le ace!tor do$n . d ntre care pentru un nutre!c o ad$ ra* e ! ncer . ceea ce le-a$ !pu! le &o $a !pune: 9 Sunt con& n! c $e$(r ace!te e2ped * &or face tot ce e!te nece!ar, fr a- precupe* efortur le, # !e ;or ta. 9 )$ & ne greu ! cred. /$ $pre! a c $ul* d ntre e !-au l!at nfluen*a* de faptul c planul $eu le cere ! $a r$n "nc c nc an "n !pa* u. 0 o tr !t nece! tate, dar te a! gur c nu e2 !t alt !olu* e. ,e fapt, $ atepta$ la acea!t reac* e, # !e el t o!. ,o$n lor, $-a* ! l t ! recurg la un $ %loc pe care-l regret ne!pu!. ?at ult $atu$ul $eu: 9 +lt $atu$B: 02cla$ ;ent, al( ca &arul. 8ro!&enor cont nu, fr !-l (age "n !ea$5 9 ,ac pn $ ne-d $ nea*a la orele #ece planul $eu nu &a f acceptat, &o prelua conducerea na&e . To* ce afla* la (ordul e &or tre(u !-$ e2ecute ord nele. B ne"n*ele!, $ atept c !a&an* !- unea!c efortur le pentru a "ncerca ! !e "$potr &ea!c planulu $eu. V pre& n, "n!, c or ce "$potr & re ar f #adarn c. Spunnd ace!tea, 8ro!&enor "ntrerup!e legtura cu puntea de co$and, fr a !e ! nch ! de &oc ferr le oa$en lor. Ca$ la o or dup ed n*, 8ro!&enor "l &#u pe ecranul & deoco$un catorulu pe =cCann5 9 / dor ! & n ! te &d.

9 4oftete: ) r!pun!e 8ro!&enor, &e!el. 8eologul pru ! o& e5 9 4re!upun c a pu! capcane pe cor dor. 9 =da7 dac &re ! le nu$et a!tfel, recuno!cu 8ro!&enor. ,ar n-o ! te deran%e#e cu n $ c. 9 S # ce$ c a &en cu gndul a!cun! de a te a!a! na7 9 / c , "n !ec* a $ea, n-a putea ! $ o$or n c $car cu un c o$ag, repl ca 8ro!&enor, pe un ton categor c, $en t !- $pre! one#e pe e&entual a!culttor . 9 B ne, !o!e!c: 02cla$ =cCann "ntrerup!e legtura. 0ra de! gur foarte aproape, cc nu trecu n c un $ nut detectoarele a!cun!e pe cor dor "ncepur !- !e$nale#e pre#en*a. ,eodat, capul u$er " aprur pe d !play-ul & deoca$ere de !upra&eghere, ar pe!te cte&a cl pe =cCann ntra pe ua de!ch ! de 8ro!&enor. Se opr pu* n "n prag, apo "na nt !pu!e, clt nnd d n cap5 9 )n c uda a! gurr lor du$ tale, a$ a&ut !en#a* a c #ec de ar$e erau a* nt te a!upra $ea. C totu n-a$ &#ut n $ c. Nu cu$&a totul e o far!B 9 Nu, r!pun!e "ncet 8ro!&enor. Sunt eu "n!u$ nel n t t. = -a #drunc nat "ncrederea "n du$neata, #u c nu $ atepta$ ! & a c cu o (o$(. 9 Te a! gur c nu a$ n c o (o$(, prote!t geologul, perple2. ,ac aparatele du$ tale nd c &reo7 Nu- !fr gndul, c , !co*ndu- ha na, "ncepu ! !e !cotocea!c. ,eodat, $ cr le !e "ncet n r. 4al d la fa*, !coa!e la &eal un o( ect cenu u !u(* re, lung de &reo dou degete. 9 Ce- a!taB )ngn el. 9 +n al a% de pluton u !ta( l #at. 9 /to$ cB: 9 Nu, nu e rad oact &, !u( acea!t for$. ,ar ar putea f d #ol&at "ntr-un ga# rad oact &, cu a%utorul undelor unu e$ *tor de "nalt frec&en*, ar ga#ul ne-ar putea pro&oca ar!ur a$ndurora. 9 8ro&e, "* %ur c nu t a$ n $ c: 9 / !pu! cu &a c & la $ neB 9 1 rete. 3ona a!ta a na&e e (locat. 9 Cu alte cu& nte, a tre(u t ! cer &o e ! trec B: 9 ,a. ,e la ;ent. 8ro!&enor o& o cl p, apo !pu!e5 9 Te-a ruga ! te gndet ( ne, "na nte de a-$ r!punde. / a&ut cu$&a $pre! a, "n t $p ce &or(ea cu ;ent, c "n "ncpere era caldB 9 /, da, acu$ "$ a$ nte!c, a$ a&ut !en#a* a c $ !ufoc. 9 Ct a duratB 9 6 !ecund !au dou. 9 <$: /!ta "n!ea$n c a r$a! fr cunot n* &reo #ece $ nute. 9 1r cunot n*B /, t clo!ul la $-o f drogat: 9 / putea ! aflu prec ! ce do# * -a ad$ n !trat. 6 anal # a !ngelu ne-ar l$ur pe depl n. 9 1-o, te rog: /!ta ar do&ed c7 8ro!&enor " t e &or(a5 9 /r do&ed un ! ngur lucru, anu$e, c a fo!t !upu! une e2per en*e, dar nu neaprat "$potr &a &o n*e du$ tale. N c un o$ !nto! la cap n-ar accepta ! a! !te la d #ol&area al a%ulu

de pluton u @4ua-NOA. /paratele $ele de control nd c l $pede c, de cel pu* n un $ nut "ncoace, c ne&a "ncearc toc$a ace!t lucru. =cCann de&en $a l & d. 9 8ra&e, e2cla$ el, $-a$ !turat de ne$ern cul la: Eecuno!c c, f nd "ntr-o !tare !ufletea!c foarte proa!t, -a$ pro$ ! c- &o raporta de!pre d !cu* a noa!tr, dar nten* ona$ ! te pre& n c- &o raporta7 9 B ne, ,on, te cred, !pu!e 8ro!&enor, #$( nd. ?a loc, te rog. 9 Ce face$ cu o( ectul !taB )l "ntre( geologul, "nt n#ndu- @(o$(aA. 8ro!&enor o apuc o &r" "ntr-o n unde- * nea $ater alele rad oact &e. /po !e "ntoar!e !e ae#, !punnd5 9 )$ face $pre! a c &o$ f ataca* . S ngura po! ( l tate pe care o are ;ent de a- %u!t f ca at tud nea e!te ! !e a! gure c &o$ f !al&a* la t $p pentru c $ed c ! ne poat "ngr % rn le pro&ocate de ar!ur le rad oact &e. 4ute$ ur$r atacul, ch ar pe ecranul ace!ta. /tacul fu "nreg !trat $a "nt de detectoarele electron ce. 4e un ta(lou de co$and !cprar !cnte . Se au# o !oner e. 4e ecran, aprur deodat ! luetele atacator lor. Vreo du# n de oa$en "$(rca* "n co!tu$e !pa* ale "na ntau pe cor dor. 8ro!&enor " recuno!cu pe &on 8ro!!en pe do a! !ten* a ! d n !ec* a de f # cF $a erau acolo patru ch $ t . d ntre care do de la !ec* a de ( och $ e . tre e2per* "n tran!$ ! un do of *er de art ler e. 'a ur$a &eneau tre !olda* , "nar$a* cu un (la!ter $o( l, un tun ter$orad ant un lan!ator de (o$(e cu ga#. 9 Nu e2 !t &reo alt ntrare "n !ec* a du$ taleB )ntre( =cCann, fo ndu-!e nel n t t pe !caun. 9 02 !ta, dar e ( ne p# t. 9 ,ar !u! %o!B =a "ntre( geologul, artnd !pre ta&an !pre podea. 9 Su!, e o $aga# e, ar %o! o !al de c ne$atograf. /$(ele !unt p# te. Tcur un t $p. /po , cnd oa$en de pe cor dor !e opr r, =cCann !pu!e5 9 = !urpr nde pre#en*a lu &on 8ro!!en pr ntre e . Credea$ c- un ad$ rator al du$ tale. 9 '-a$ ca$ u!turat cal f cndu-l drept @a$atorA, ca pe ce lal* . /cu$ & ne ! !e con& ng per!onal de puter le $ele. 4e cor dor, atacator preau ! !e !ftu a!c "ntre e . 9 ,ar pe du$neata ce te-a adu! a c B )l "ntre( 8ro!&enor pe geolog. =cCann " r!pun!e, fr a- lua och de pe ecran5 9 Vo a$ ! t c nu et a(!olut ! ngur. =a $ul* coleg $-au rugat !-* !pun c !unt altur de du$neata. ,ar nu- $o$entul ! &or( $ de!pre a!ta. 9 Ba e un $o$ent la fel de (un ca or care altul. =cCann nu pru !-l aud. 9 Nu &d cu$ a putea !- opret , !pu!e el "ngr %orat. /u ar$e de!tul de putern ce ca !* do(oare pere* . Cu$ 8ro!&enor tcea, geologul adug, pr & ndu-l drept "n och 5 9 6 ! f u ! ncer cu du$neata. Sunt con& n! c a dreptate, dar $etodele du$ tale $ !e par ca$ $orale. 9 /lternat &a e!te ! cand de# "n aleger "$potr &a lu ;ent. ,eoarece e nu$a loc* tor de d rector n-a fo!t el "n!u ale!, a putea pro(a( l ! deter$ n * nerea unor aleger de a# "ntr-o lun. 9 C de ce n-o fac B

9 4entru c $ -e fr c, r!pun!e 8ro!&enor, "nf orndu-!e. 1 n*a aceea7 d n !pa* u7 $oare de foa$e. /r putea ! ne atace d ntr-un $o$ent "ntr-altul. Nu, nu pute$ atepta o lun: 9 Totu , !punea c planul du$ tale e!te !-o alung d n gala2 a acea!ta c ar f ne&o e de un an "ntreg7 9 / "ncercat &reodat !- e o (ucat de carne unu an $al carn &orB )l "ntre( 8ro!&enor. /n $alul !e aga* de ea, nu- aaB Ba ch ar !e (ate pentru (ucata de carne. Sunt con& n! c, "n cl pa cnd " &a da !ea$a c "ncerca$ !-l alung$, na$ cul no!tru &a re# !ta cu "n&erunare. 9 )n*eleg, !pu!e =cCann. =a ale! c, tre(u e ! recunot , an!ele du$ tale de a ct ga "n aleger !unt egale cu #ero. 9 Ba a ct ga: Eepl c 8ro!&enor. 4oate c nu $ &e crede, dar "n real tate e foarte uor ! con& ng n te oa$en preocupa* e2clu! & de plcer le, de e$o* le !au de a$( * le lor. Nu $-a$ gnd t la tact ca electoral pe care a folo! -o. ,e fapt, ea e folo! t de $ulte !ecole. ,ar "ncercr le fcute pentru a o anal #a n-au $er! pn la e!en*. 4n de curnd, rela* le d ntre f # olog e p! holog e erau cuno!cute doar teoret c. /( a ne2 al !$ul le-a ae#at pe o (a# concret, prec !. 9 Ce & tor " pre&e# du$neata o$en r B )ntre( =cCann. Cre# c &o$ de&en cu to* ne2 al t B 9 'a (ordul ace!te na&e ne2 al !$ul e!te o nece! tate. ,ar pentru o$en re, "n an!a$(lul e , aa ce&a $ !e pare deoca$dat greu de real #at. Totu , cu t $pul, n $en nu &a $a a&ea &reo !cu# pentru necunoaterea a tot ceea ce !e poate cunoate. ,e ce ! r$n gnorantB ,e ce ! r d ce !pre cerul planete !ale n te och nuc , or( * de !uper!t * e de gnoran*, ! !e la!e a$g t de al* "ngdu ndu-le ! a hotrr de $portan* & talB ?!tor a c & l #a* lor d n /nt ch tate ne do&edete l $pede ce !oart " ateapt pe oa$en cnd reac* onea# or(ete la anu$ te ! tua* !au cnd !e !upun unor doctr ne fal!e7 4entru $o$ent, ne pute$ f 2a un *el l $ tat. Tre(u e !- face$ pe oa$en ! f e !cept c . Dranul !te*, dar analfa(et, care nu credea dect "n ceea ce &edea, e!te !tr$oul !p r tual al !a&antulu . 'a or ce n &el de "n*elegere !-ar afla, !cept cul co$pen!ea# par* al l p!a lu de cunot n*e pr n acea!t at tud ne5 @,o&edete-$ : Sunt de!ch ! la $ nte, dar &or(ele nu-! de a%un! ca ! $ con& ng:A 9 Vo , ne2 al t , &re* ! !parge* t parele teor e c cl ce a !tor e , a!ta a "n &edereB 8ro!&enor o& o cl p, "na nte de a r!punde5 9 =rtur !e!c c nu a$ fo!t n c odat prea con& n! de &aloarea teor e c cl ce. /rgu$entele lu ;or ta, "n!, $ -au produ! o $pre! e putern c. 0& dent, teor a tre(u e !upu! une re& #u r !u(!tan* ale. Ter$en ca @ra!A !au @!ngeA !unt l p! * de !en!, dar anu$ te fapte par ! conf r$e c teor a con* ne unele de n!p rate d n real tate. =cCann " a* nt !e d n nou pr & rea a!upra ecranulu . 9 /tacator nu au aerul c !e gr(e!c, e2cla$ el u $ t. Totu , n-ar f &en t a c dac nar f a&ut un anu$ t plan. 8ro!&enor nu- r!pun!e. 9 Nu cu$&a !-or f c ocn t de d !po# t &ul du$ tale de aprareB )l "ntre( =cCann, aruncndu- o pr & re !cod toare. Cu$ 8ro!&enor cont nua ! tac, geologul !r "n p c oare , aprop ndu-!e de ecran, "l pr & cu aten* e. ,o d ntre atacator edeau "n genunch . 9 Ce-or f fcndB )ntre( el, nedu$er t. Ce -o f * nnd "n locB 9 Se ! le!c ! nu cad pr n pardo!eal, !pu!e 8ro!&enor a**at. 8la!ul " tre$ura uor, "n c uda efortur lor !ale de a !e !tpn . Tot ce fcea acu$ era ce&a nou pentru el. Teoret c, a&ea de! gur cunot n*ele nece!are, dar acu$ era &or(a de punerea lor "n

pract c. 0ra pe cale de a "ntrepr nde o ac* une care nu $a fu!e!e n c odat real #at "n felul ace!ta. Se folo!ea de datele $a $ultor t n*e, adaptndu-le la cond * le $ed ulu "n care le apl c. C at c planul lu pr ndea & a* . aa cu$ !e atepta!e, de altfel. 4lanul ace!ta, att de cupr n#tor, nu era !u($ nat de n c o eroare. ,ar, de totul decurgea aa cu$ pre&#u!e el, 8ro!&enor era foarte e$o* onat. 9 4ardo!eala !e &a pr(u B )l "ntre( =cCann, re&en nd lng el. 9 Vd c n-a "n*ele!, " r!pun!e 8ro!&enor clt nnd d n cap. 4ardo!eala r$ne ne!ch $(at. 0 , "n!, !e "nfund "n ea, ar dac &or cont nua ! "na nte#e &or cdea: Tare-a &rea ! &d ce $utr &a face 8ourlay cnd oa$en lu " &or raporta de!pre ace!t feno$en: /daug 8ro!&enor, r#nd. 1eno$enul nu- altce&a dect o $ater al #are a teor e lu de!pre @(alonA, a no* un lu de h per!pa* u, la care a$ adugat o dee luat d n petrogeolog e dou apl ca* de ch $ e ndu!tr al. 9 4etrogeolog eB Se $ r =cCann. /, te refer de! gur la $etoda recent de e2trac* e a * *e ulu fr fora%: Se creea# la !uprafa* cond * le nece!are7 ,ar !ta n *el: 02 !t un factor care7 9 02 !t #ec de factor , pr etene: ) t e &or(a 8ro!&enor. )* repet c e o $unc de la(orator. Cu foarte pu* n energ e o(* o !u$eden e de reac* . 9 ,e ce n-a folo! t unele d n trucur le a!tea "$potr &a fel ne , !au a $on!trulu rouB )l "ntre( =cCann. 9 D -a$ $a !pu!. )n ca#ul de fa* e &or(a de o ! tua* e pe care a$ creat-o eu "n!u$ . /$ $unc t ore "ntreg pentru a-$ pune pe p c oare n!tala* a, ceea ce n-a$ a&ut rga#ul ! fac "$potr &a acelor $ontr . Crede-$, dac a f fo!t eu eful e2ped * e , n-a$ f p erdut attea & e* "n ! tua* le de care a po$en t. 9 ,e ce n-a preluat co$andaB 9 0ra prea tr# u. Nu $a era t $p. C apo na&a a!ta a fo!t con!tru t cu $ul* an "na nte de a lua f n* ?n!t tutul de Ne2 al !$. /$ fo!t $ul*u$ * c n !-a ofer t po! ( l tatea de a crea o !ec* e la (ordul na&e . 9 ,ar ca ! po* prelua $ ne co$anda, ar tre(u ! e d n la(oratorul du$ tale, # !e =cCann. /po , aruncnd o pr & re !pre ecran, e2cla$5 -au adu! plutele ant gra& ta* onale: Vor de! gur ! plutea!c !pre la(oratorul du$ tale: 8ro!&enor nu- r!pun!e. V#u!e el plutele. 4lutele ant gra& ta* onale a&eau la (a# acela pr nc p u ca ant accelera* a. 6a$en de!coper !er c un o( ect a cru ner* e a fo!t "n& n! are o reac* e de ord n $olecular, dar nu nerent !tructur $ater e . +n c$p ant gra& ta* onal depla!ea# uor electron pe or( tele lor, crend a!tfel o ten! une $olecular care duce la o re!tructurare general a ato$ lor. =ater a a!tfel $od f cat !e co$port ca cu$ ar f $un la efectele nor$ale ale accelerr !au "ncet n r . 6 na& pre&#ut cu un ! !te$ de ant accelera* e !e poate opr "n pl n #(or, ch ar dac ar "na nta cu o & te# de $ l oane de $ le pe !ecund. /tacator !e urcar cu ar$e cu tot pe plutele lung "ngu!te, apo , cu a%utorul propul! e $agnet ce, "na ntar !pre o u de!ch !, aflat cu &reo a #ec de $etr $a "ncolo. ,up ce !tr(tur &reo c nc !pre#ece $etr , "ncet n r, !e opr r fcur cale "ntoar!, apo !e opr r d n nou. 8ro!&enor !e "ntoar!e de la ta(loul de co$and, unde $eter !e ce&a, !e ae# lng =cCann. 9 Ce-a fcutB )l "ntre( ace!ta, perple2.

9 ,up cu$ a &#ut, atacator !e propul!au cu a%utorul unor $agne* or enta* !pre pere* de o*el. 'e-a$ opu! un c$p ant $agnet c. 4rocedeul nu e nou, dar "n ca#ul de fa* e &or(a de un proce! ter$ c ! $plu, a!e$ntor celu care are loc "n corpul f ecru a d ntre no , cnd re* ne$ cldura d n afar. /cu$, &or tre(u ! recurg la $otoarele cu reac* e, la el cele propul!oare !au ch ar la7 &!le. 9 Nu, n-au !- (at capul cu a!tfel de lucrur , # !e =cCann, pr & nd ecranul. ) &or folo! tunur le ter$orad ante: /r f $a ( ne ! "nch # ua: 9 /teapt: 9 B ne, dar r !c$ ! arde$ de & : 9 )* repet c a$ folo! t un procedeu ter$ c. Su( pre! unea ace!tu nou flu2 de energ e, "ntreaga $a! $etal c &a cuta !- $en* n ech l (rul la un n &el ce&a $a %o!. + te: >etur le de rad a* de&en !er al(e, de un al( care-l fcu pe =cCann ! e2cla$e5 9 8hea*: Cu$ na (aB. Ch ar !u( och lor, pere* pardo!eala !e acoper r de ghea*. +n curent de aer rece ptrun!e "n "ncpere. =cCann "ncepu ! tre$ure. 9 / !o! t, cred, $o$entul !- aduc "napo , !pu!e 8ro!&enor, r d cndu-!e "n p c oare. Na &rea ! p*ea!c ce&a. 4orn !pre un perete de care era re#e$at un n!tru$ent, cu o ta!tatur co$ple2, cu dou#ec c nc de rndur de ta!te $ nu!cule, de d fer te culor . 1 ecare rnd cupr ndea cte dou#ec c nc de ta!te. =cCann !e aprop e el de ace!t n!tru$ent -l pr & cu $ rare. 9 Ce- o( ectul !taB Nu-$ a$ nte!c !-l f &#ut &reodat. Cu o $ care rap d, aproape negl %ent, 8ro!&enor ap! pe apte ta!te, apo r!uc un co$utator. Se au# un !unet l $pede, $elod o!, al cru ecou !tru $ult &re$e "n aer. 9 Ce a!oc a* * -a tre# t ace!t !unetB )l "ntre( 8ro!&enor pe geolog. =cCann pru ! o& e. 1a*a lu a&ea o e2pre! e c udat. 9 = !-a prut c &d o org "ntr-o ( !er c. /po $ag nea !-a !ch $(at5 $-a$ po$en t la o adunare electoral, unde cand datul recurgea la o $u# c antrenanta pentru a- "n&e!el pu(l cul7 /adar, ace!ta e $ %locul pr n care a putea ct ga aleger leB: 9 +nul d n $ %loace. 9 / o putere e2traord nar, o$ule: 9 6 putere care- afectea# pe ce lal* , nu "n! pe $ ne. 9 B ne, dar et cond * onat: C nu po* !pera ! cond * one# "ntreaga o$en re. 9 +n prunc e cond * onat atunc cnd "n&*a ! u$(le, !- $ te (ra*ele, ! &or(ea!c. ,e ce ! nu e2t nde$ cond * onarea la h pnot !$, la reac* le ch $ ce, la efectele nutr * e B /ce!t lucru, care a fo!t po! ( l "nc "n ur$ cu !ute de an , ar pre"nt$p na $ulte (ol durer de cap, ca ! nu $a &or(e!c de cata!trofele pro&ocate de gnorarea de ctre o$ a ceea ce !e petrece "n propr u- trup "n propr u- !uflet. 9 Cu$ func* onea#B )ntre( =cCann, "ntorcndu- pr & rea !pre n!tru$entul acela "n for$ de fu!. 9 0 o co$( na* e de cr !tale c rcu te electr ce. Ct cu$ poate electr c tatea ! defor$e#e anu$ te !tructur cr !tal ne. V (ra* a ultra!on c pe care-o e$ te !t $ulea# d rect cre erul, fr a popo! "n au#. 4ot cnta la ace!t n!tru$ent "ntoc$a ca un $u# c an, crend !tr !ufletet prea profunde pentru ca a!culttorul o( nu t ! l !e poat "$potr & . =cCann !e "ntoar!e la !caunul lu !e ae#. 9 = !per : =ur$ur el, pl nd. =etodele du$ tale $ !e par, "* repet, $orale.

8ro!&enor "l pr & cu aten* e, apo !e aplec a!upra n!tru$entulu ap! pe o alt ta!t. ,e data a!ta, e un !unet $a tr !t $a dulce, parc l p c o!, cc ecoul lu !tru $ult &re$e. 9 0 , ce reac* e a a&ut acu$B )ntre( 8ro!&enor. 9 = -a$ a$ nt t de $a c-$ea, r!pun!e =cCann, cu un gla! o& tor. =-a apucat !u( t dorul de ca!. / f &rut !7 9 / nu, e prea per culo!: )l "ntrerup!e 8ro!&enor, "ncruntndu-!e. ,ac a $erge $a departe pe l n a a!ta, un d ntre oa$en ar a%unge ! !tea ch rc * , ca "n (urta $a$e 7 ,ar acu$B )ntre( el ap!nd pe "nc o ta!t, care declana un !unet ca un cl nchet de clopo*e . 9 4arc a f ar cop l a f tr $ ! la culcare $ur$ur =cCann. T , ce !o$n $ !-a fcut: C , fr ! &rea, c!c. 8ro!&enor de!ch !e !ertarul une $!u*e de lng n!tru$ent !coa!e de acolo doua ca!chete d ntr-un $ater al tran!luc d. 9 4une-* -o pe cap, " !pu!e el geologulu , "nt n#ndu- una d ntre ca!chete punndu-! o pe cealalt pe propr u- cap. =cCann fcu la fel, ca$ "n ! l, !pu!e5 9 Cred c n-a$ n c o "ncl na* e pentru $ach a&el !$. Ct u, "$ &e !pune c nu- pr $a oar cnd n te !unete l p! te de !e$n f ca* e !unt folo! te pentru a !trn e$o* a- nfluen*a pe oa$en . 9 6a$en con! der c un lucru e $oral !au $oral "n func* e de a!oc a* le de de pe care acel lucru le !trnete "n $o$entul re!pect &, !au "n cl pa cnd " aduc a$ nte de el. /!ta nu "n!ea$n c nu poate e2 !ta n c o et c &ala( l. 4er!onal, !u(!cr u la deea confor$ cre a cr ter ul $oral tre(u e ! f e folo!ul pe care un lucru "l aduce unu nu$r ct $a $are de oa$en , cu cond * a ! nu $pl ce e2ter$ narea, !ch ng u rea !au l p! rea de dreptur a nd & # lor care nu !-ar confor$a acelu cr ter u. Soc etatea, tre(u e ! "n&e*e !- !al&e#e pe oa$en (olna& !au net utor . Te rog ! re$arc , adug el, c nu $-a$ $a folo! t n c odat pn acu$ de ace!t n!tru$ent. N-a$ recur! la h pnot !$ dect atunc cnd ;ent $ -a n&adat !ec* a. /$ "n! de gnd ! folo!e!c de data a!ta h pnot !$ul. ,e la "nceputul cltor e noa!tre a f putut ! nfluen*e# o !u$eden e de oa$en , !t $ulndu- "n fel ch p, fr ca e ! (nu a!c n $ c, de ce n-a$ fcut-oB 4entru c ?n!t tutul de Ne2 al !$ are un cod et c pe care a(!ol&en* ! "l re!pect care face parte d n "n! f n*a lor. = -ar &en foarte greu ! "ncalc ace!te pr nc p . 9 Nu cu$&a le "ncalc ch ar acu$B 9 Nu. 9 /tunc , a$ $pre! a c- &or(a de n te pr nc p ca$ ela!t ce. 9 /a e. /tunc cnd !unt con& n!, ca "n ca#ul de fa*, c ac* un le $ele !unt "ndrept* te, n-a$ n c o pro(le$ de ord n !ent $ental. Cred c du$neata &e# "n $ ne un d ctator dorn c ! pun !tpn re, cu de-a ! la, pe o *ar de$ocrat c. 0 o $ag ne fal!, cc la (ordul une na&e "n #(or nu !e poate gu&erna dect pr n $etode c&a! de$ocrat ce. Nu u ta c, la "ntoarcere, a putea f tra! la r!pundere. 9 4re!upun c a dreptate, oft =cCann, aruncnd o pr & re !pre ecran. 8ro!&enor pr & el &#u c atacator "ncercau ! "na nte#e !pr % n ndu-!e de perete, dar "na ntau foarte "ncet, cc $ n le l !e "nfundau "n perete. 9 Ce-a de gnd ! fac B )l "ntre(a =cCann. 9 /$ de gnd !- ador$, u te-aa: C ap! pe-o ta!t. Cl nchetul de clopo*e r!un la fel de !la( ca data trecut, dar oa$en de pe cor dor !e cufundar "ntr-un !o$n adnc. 9 /!ta !e &a repeta d n #ece "n #ece $ nute !pu!e 8ro!&enor, r d cndu-!e. /$ n!talat pe!te tot d fu#oare care pre au !unetele le a$pl f c. V no.

9 +nde $erge$B 9 Vreau ! n!tale# un "ntreruptor de c rcu t "n pr nc palul panou de control energet c al na&e . 8ro!&enor !e du!e ! caute "ntreruptorul "n $aga# a de "nreg !trr pe !uportur $agnet ce , pe!te cte&a cl pe, e pe cor dor, ur$at de =cCann. 4e cor dor "ntln r nu$a oa$en ador$ * . =cCann " pr &ea, $ut de u $ re. 9 0 greu de cre#ut c o$ul poate f o f n* att de nea%utorat: 02cla$ el "n cele d n ur$. 9 Ba $a ru dect "* "nch pu , # !e 8ro!&enor. Cnd a%un!er "n !ala $otoarelor, 8ro!&enor !e tr" !pre panoul de control pentru a- n!tala "ntreruptorul. 6pera* unea a!ta nu- lu $a $ult de #ece $ nute. Co(or" apo "n tcere nu !e o!ten !- dea &reo e2pl ca* e lu =cCann. 9 S nu po$enet n $nu de!pre a!ta, " !pu!e. ,ac &or de!coper "ntreruptorul, &a tre(u ! $ "ntorc ! n!tale# un altul. 9 / de gnd !- tre#et B )l "ntre( =cCann. 9 ,a. ,e "ndat ce $ &o "ntoarce "n !ec* a $ea. ,ar $a "nt a &rea ! $ a%u* !tran!port pe &on 8ro!!en pe ce lal* "n dor$ toarele lor. Vreau ! tre#e!c "n !ufletul lu &on 8ro!!en un !ent $ent de !cr( fa* de ! ne "n!u . 9 Cre# c &a cap tulaB 9 Nu. 8ro!&enor nu !e "nela!e. / doua # d $ nea*, la orele #ece, ap! pe un (uton care tr $ !e curentul electr c pr n "ntreruptorul n!talat "n a%un. ,e-a lungul de-a latul na&e , lu$ n le "ncepur ! plp e5 era o &er! une ne2 al !t a procedeelor h pnot ce folo! te de E $ . To* $e$(r e2ped * e !e po$en r h pnot #a* , fr !- dea $car !ea$a. 8ro!&enor " pu!e "n func* une @$a na de e$o* A, !trn nd $a ale! gndur de cura% de !acr f c u, de !lu% re a !e$en lor "n fa*a per colulu . ?#(ut ch ar ! cree#e cadrul e$o* onal pr eln c de c t $pul trecea de cte&a or $a repede dect "na nte. 8ro!&enor pu!e apo "n func* une "ntreaga re*ea de teleco$un ca* a na&e ddu cte&a ord ne prec !e. ,up care, le !pu!e oa$en lor c f ecare d ntre e &a tre(u ! r!pund !pontan la un cu&nt de ord ne, pe care nu-l putea t d na nte pe care ur$a !-l u te "ndat dup aceea. ,up ce- fcu ! nu- $a a$ ntea!c n $ c de!pre h pno#, 8ro!&enor co(or" "n !ala $otoarelor !coa!e "ntreruptorul. /po !e "ntoar!e "n propr a- !ec* e -l che$ pe ;ent. 9 )$ retrag ult $atu$ul. Sunt gata ! $ predau. = -a$ dat !u( t !ea$a c nu $ pot opune dor n*elor celorlal* $e$(r a e2ped * e . Te-a ruga ! con&oc o nou ed n* la care &o lua parte per!onal. ?nten* one#, de! gur, ! propun d n nou un r#(o total "$potr &a ntel gen*e e2trateretr lor d n acea!t gala2 e. 8ro!&enor nu !e $ r cnd ef de !ec* declarar cu o !tran e unan $ tate c, "n fa*a attor do&e# , tre(u a ! !e treac urgent la co$(aterea na$ culu . 'oc* torul d rectorulu pr $ $andat ! organ #e#e o ofen! & necru*toare, fr a * ne !ea$a de !acr f c le $e$(r lor e2ped * e . 8ro!&enor o(!er&a, a$u#at, c "n!u ;ent apro(a nece! tatea ace!te ac* un , de ca$ "n ! l. =area (tl e "ntre o$ ntel gen*a e2tratere!tr era, aadar, pe punctul ! "nceap. /na( ! u$plea ca o $a! nfor$ !pa* ul cele de-a doua gala2 . = l ardele de part cule ale corpulu !u fre$tau uor, fer ndu-!e n!t nct & de rad a* le d !trugtoare ale celor dou !ute de $ l arde de !or !cnte etor , dar * nnd !u( pre! une $ r adele de planete clocot toare de & a*, "n !peran*a ca &a a!t$pra n!a* a( la foa$e.

)n!p $nttoarea cert tud ne c &a $ur de foa$e " cupr n!e!e "ntreaga f n*. Toate celulele ur aulu !u organ !$, de la cele $a deprtate pn la cele $a aprop ate, " tran!$ teau aceea t re5 nu $a a&eau !uf c ent hran. /na( ! " ddea !ea$a c !&r !e o eroare fatal, l!ndu-!e ! crea!c fr $!ur, "n #or e2 !ten*e !ale. 4e atunc , & torul " aprea fr l $ te. Trupul !e putea "nt nde la ne!fr t "n !pa* ul galact c. /na( ! cre!cu!e, aadar, cu e2u(eran*a unu organ !$ nfer or, dar !ort t unu de!t n e t d n co$un. Cc era, totu , nfer or. 'a "nceput, nu fu!e!e dect un ga# *n nd d ntr-o $lat n "n&lu t "n negur . +n ga# nodor, ncolor n! p d, "n! ale cru ele$ente a&eau ! !e co$( ne, pr ntr-o "nt$plare, "n aa fel, "nct ! dea natere & e* . =a "nt , !u( for$a unu &ltuc de cea*, percept ( l, de!furndu-!e dea!upra apelor n$oloa!e, cufundndu-!e d n nou "n adncul lor e nd apo la !uprafa*, d n ce "n ce $a con! !tent d n ce "n ce $a $ult !tpn t de dor n*a de a f de fa* or de cte or &reo & etate . or ce fel de & etate . era uc !. Cc $oartea altora era & a*a lu . 4e atunc , nu t a c proce!ul gra* e cru a putea !upra& e*u era unul d ntre cele $a co$ple2e proce!e ch $ ce e2 !tente "n natur. Ceea ce "l ntere!a era plcerea, nu cunoaterea. Ce (ucur e ! $*ea cnd putea ! !e npu!tea!c a!upra a dou n!ecte care !e (teau, (# nd fur oa!e, ! le "n&lu e ca "ntr-o $ant e de a(ur , pn ce for* & tal a n!ecte "n& n!e "ncepea ! !e topea!c "n propr a lu !u(!tan*a. +r$a!e o lung per oad, "n t $pul cre a & a*a lu /na( ! !e $rg n !e la acea!t oar( cutare a hrane , "ntr-o lu$e redu! la $lat na a!cun! "n negur . ,ar ch ar "n cadrul acela !tr$t, !cldat "ntr-o lu$ n d fu#, "ncepu!e ! !e de#&olte, pe ne! $* te, , pe $!ur ce !e de#&olta, ! $*ea ne&o a ! !e hrnea!c $a $ult, nu doar cu n!ectele $ur (unde g! te la "nt$plare. C a!tfel, agon ! !e oarecare cunot n*eF "n&*a!e, de p ld, ! deo!e(ea!c n!ectele care &nau de cele care cdeau prad, a%un!e!e ! t e orele de &ntoare ale tuturor !pec lor locur le unde !tteau la pnd gngn le l p! te de ar p F pe cele #(urtoare " &enea $a greu ! le ur$rea!c, de " a&eau ele ta( etur le lor. /na( ! "n&*a!e ! !e folo!ea!c de !u(!tan* lu ga#oa! pentru a "$p nge pe ne! $* te & ct $ele !pre de!t nul lor. )n felul ace!ta, a%un!e!e ! procure hrana "n cant t* !uf c ente, apo $a $ult dect !uf c ente. ,ar cre!cnd $ereu, " era $ereu foa$e. C ! $*ea c d ncolo de $lat na aceea tre(u e ! e2 !te & a*. )ntr-o (un # , "ncu$etndu-!e $a departe dect or cnd "na nte, ddu pe!te dou % & ne ur ae, !ol#oa!e, "ncletate "ntr-o lupt !ngeroa!. Cnd !u(!tan*a & tal a % & ne "n& n!e "ncepu !- curg pr n trupul nfor$, /na( ! ! $* o (ucur e necuno!cut pn atunc , un ade&rat e2ta# pr le%u t de $en!a cant tate de energ e a(!or( t. )n cte&a ore, "n t $p ce "n& ngtorul " de&ora prada "nc fre$ttoare, /na( ! cre!cu de $ l oane de or . )n # ua "n noaptea ur$toare !u(!tan*a lu "n&lu "ntreaga lu$e a %ungle . /na( ! !e "nt n!e pe!te toate $r le cont nentele, apo !e r!uc "n !u!, pn d ncolo de nor ce &en c pr n care !e !trecura lu$ na curat a !oarelu . /( a $a tr# u, cnd de&en o f n* ntel gent, #(ut ! "n*eleag ce !e "nt$pla!e atunc . 6r de cte or trupul !e $rea, a(!or(ea anu$ te ga#e d n at$o!fera "ncon%urtoare. 4entru ca ace!t proce! de a(!or(* e ! poat a&ea loc, era ne&o e de dou lucrur . de hran de ra#ele ultra& olete ale !oarelu . )n $lat na lu de (at n, doar o cant tate nf $ de ra#e #(uteau ! r#(ea!c pr n !tratur le den!e ale at$o!fere !aturate de ap. ?e nd d n negur, /na( ! "ntln , aadar, lu$ na ra#elor ultra& olete "ncepu ! crea!c "ntr-un r t$ fanta!t c. / doua # , el at n!e *r$ul planete cele $a aprop ate. Curnd dup aceea, a%un!e la hotarele gala2 e - "nt n!e, $a nal, tentaculele !pre $ater a ncande!cent a altor

! !te$e !telare /colo, "n!, cuno!cu pentru pr $a oar "nfrngerea, cc !telele acelea deprtate nu preau ! ofere n $ c !u(!tan*e !ale laco$e. /na( ! "n&*a pe $!ur ce !e hrnea. 'a "nceput, " "nch pu !e, ca gndur le " apar* n. Treptat, "n!, a&ea !- dea !ea$a c energ a ner&oa! a(!or( t d n trupul & et* lor "n& n!e nuaducea doar !u(!tan*a cere(ral a ace!tora, c pe aceea a "n& ngtor lor. 8ndur le lu erau deopotr & ale "n& n lor ale "n& ngtor lor. /na( ! " "n!u a!tfel reten a $a $ultor an $ale de prad, ca tact ca defen! & a celor &nate. ,ar c , colo, pe d fer te planete, lua!e contact cu alte for$e de ntel gen* . cu f n*e gnd toare cu c & l #a* "ntreg , "nte$e ate pe t n*. ,e la ele "n&*a!e, pr ntre $ulte altele, !- concentre#e "n aa fel ele$entele con!t tut &e, "nct ! @perfore#eA !pa* ul , !trecurndu-!e pr n gur le fcute, ! a! afar toc$a "n cellalt capt. )n felul ace!ta, a%un!e!e ! tran!porte $ar cant t* de $ater e, "ncepu!e ch ar ! "$pdurea!c planetele, deoarece "n pdur putea g! cel $a uor energ a & tal de care a&ea ne&o e. Tran!porta pr n h per!pa* u cte o %ungl "ntreag, !au pro ecta cte o planet rece $a aproape de !oarele e 7 ,ar tot nu era de a%un!. 6r de cte or !e hrnea, cretea $a $ult. )n c uda ntel gen*e !ale for$ da( le, nu #(utea !- g!ea!c ech l (rul. Stpn t de o tea$ cu$pl t, !e &edea conda$nat ! p ar "ntrun & tor aprop at. So! rea na&e " tre# !e o nou !peran*. Su(* ndu-!e lung ndu-!e "ntr-o anu$ t d rec* e, &a porn pe ur$ele na&e , or "ncotro !-ar "ndrepta acea!ta. Va "ncepe a!tfel o lupt de#nd%du t pentru !upra& e*u re, !r nd d n gala2 e "n gala2 e, "nt n#ndu-!e tot $a departe "n noaptea ne$rg n t. =nat de o ! ngur !peran* . c &a putea ! acopere cu pdur !uprafa*a planetelor, de un ! ngur gnd . ca !pa* ul nu a&ea l $ te. 4entru oa$en era totuna dac lucrau pe lu$ n !au pe "ntuner c. Na&a !e ae#a!e pe o "nt n! !uprafa* $etal c. 'u$ na *nea pr n toate hu(lour le. Eeflectoarele " pro ectau ra#ele a!upra rur lor de agregate care !pau grop enor$e "n acea!t lu$e de f er. 'a "nceput, o ! ngur $a n fa(r c d n f erul ace!ta torp le, cte una pe $ nut, le lan!a, nu$a dect "n !pa* u. / doua # "n #or , $a na aceea "ncepu ! fa(r ce $a n a!e$ntoare cu ea. Cu a%utorul unor ro(o* , f erul era turnat "n no le agregate. )n curnd, !ute $ de agregate de ace!t fel "ncepur ! fa(r ce torp le !u(* r negre, care " luau #(orul "n noapte, r!pnd ndu- de %ur "$pre%ur !u(!tan*a rad oact &. T $p de tre #ec de $ de an , ace!te torp le a&eau !- "$prt e ato$ d !trugtor . 0le erau $en te ! r$n "n c$pul gra& ta* onal al gala2 e , fr a cdea &reodat pe &reo planet !au "n &reun !oare. )n &re$e ce la or #ont $ %eau "ncet #or trandaf r a cele de-a doua d $ ne* , $ecan culef 4ennon! raporta pr n re*eaua de & deoco$un catoare5 9 4roduce$ acu$ nou $ de (uc* pe !ecund !ocot c pute$ l!a l n t * $a n le !- ter$ ne trea(a. /$ n!talat un !cut energet c l $ tat "n %urul planete , pentru a "$p ed ca or ce nter&en* e. )nc pu* n a$ cul no!tru &a "ncepe ! ! $t un gol "n !to$acu- g gant c. 0 t $pul ! porn $ la dru$. T $pul a&ea ! & n, "n!, a( a pe!te cte&a lun , cnd !e hotrr ! pornea!c !pre ne(uloa!a N8C-50 SQN. /!trono$ul 'e!ter e2pl c a!tfel !en!ul ace!te aleger 5 9 8ala2 a aceea !e afla la o deprtare de nou !ute de $ l oane de an -lu$ n. ,ac ntel gen*a a!ta ga#oa! !e &a lua dup no , ea !e &a p erde "n noaptea fr !fr t a !pa* ulu . Cnd 'e!ter !e ae#, 8ro!&enor !e r d c &or( a!tfel5 9 V da* , cred, !ea$a cu to* c nu &o$ $erge ch ar pn la ne(uloa!a aceea. Ne-ar tre(u !ute, !au poate $ de an , ca ! a%unge$ la ea. Vre$ doar ! duce$ acea!t f n* &r%$a

"ntr-un loc d n !pa* u unde &a $ur de foa$e. ?ar no &o$ t c a $ur t, dac nu &o$ $a au# $ur$urul gndur lor !ale. 0ra ceea ce a&ea ! !e "nt$ple, foarte curnd. 8ro!&enor ntr "n !ala de cur!ur a !ec* e !ale &#u c nu$rul cur!an* lor lu cre!cu!e d n nou. Toate !caunele erau ocupateF (a, !e $a adu!e!er !caune d n ca$erele alturate. ) "ncepu confer n*a a!tfel5 9 4ro(le$ele de care !e ocup ne2 al !$ul !unt pro(le$e de an!a$(lu. 6$ul a "$pr* t & a*a $ater a "n co$part $ente d !t ncte cu toate c folo!ete cteodat unele cu& nte ce do&ede!c c- d !ea$a de un tatea "ntreg natur , el cont nu ! !e co$porte ca cu$ ace!t +n &er! un c !ch $(tor ar f alctu t d n nu$eroa!e pr* , care ar func* ona !eparat. =etodele de!pre care &o$ &or( "n a!t-!ear7 1cu o pau#, pentru a- pr & pu(l cul. ,eodat, #r "n fundul !l o fa* ce- era fa$ l ar, totu . 9 =etodele de!pre care &o$ &or( &or de$on!tra c acea!t d !t nc* e "ntre real tate co$porta$entul u$an poate f "nlturat. )n &re$e ce 8ro!&enor e2punea ace!te $etode, "n fundul !l 8regory ;ent lua pr $ele !ale not *e la cur!ul de ne2 al !$. Cu $ ca- "ncrctur de repre#entan* a c & l #a* e u$ane, na&a Space Beagle gonea cu o & te# d n ce "n ce $a $are pr n noaptea fr !fr t. C fr "nceput.

S1VEC?T
1 Beagle a fo!t na&a pe care tnrul natural !t Charle! ,arU n !-a "$(arcat "n 1PS1 "ntr-o e2ped * e de cercetr t n* f ce care a&ea ! dure#e c nc an Jn. tr.K. O 0 &or(a de aa-nu$ tul @t $p !telarA, (a#at pe ora de o !ut de $ nute pe # ua de dou#ec de ore. 6 !pt$n cupr nde #ece # le, o lun are tre #ec de # le, ar un an, tre !ute a #ec de # le. 3 lele poart cte un nu$r, "n loc de nu$e, ar pr $a # a calendarulu e !ocot t # ua lan!r na&e "n !pa* u Jn. a.K