Sunteți pe pagina 1din 57

A FI SAU A NU FI VEGETARIAN Vegetarianismul sau ameninarea de a tri venic de Valentina Dan, MPH

Dramaturgul George Bernard Shaw (18 !"1# $% de&'r(a odat) &*atul med('ulu( +er&onal atun'( ',nd ("a *)'ut 'uno&'ut) hot)r,rea &a de a el(m(na 'arnea d(n al(menta-(e. /ed('ul &"a gr)0(t &)"l +re1(n) +e t,n)rul &'r((tor de atun'( ')2 da') 1a 'ont(nua 'u 3n')+)-,narea a'ea&ta2 34( 1a da duhul 'ur,nd2 d(n 'au5a malnutr(-(e(. 6/a( 0(ne mor2 de',t &) ma( +un 3n gur) o 0u'at) de 'ada1ru72 a *o&t re+l('a mu'al(t) a lu( Shaw. Iat) 'e &+unea el2 +e un ton (ron('2 atun'( ',nd2 +e&te an(2 3m+l(nea 8 de an(8 6/) a+ro+(( de 1,r&ta de 8 de an( 4( 3n') lu're52 la *el de (nten& 'um am *)'ut"o 3ntotdeauna. Am tr)(t de&tul de mult 4( a'um a4 3n'er'a &) mor2 dar +ur 4( &(m+lu nu +ot. 9t(u ') un &(ngur gr)tar de +or' m"ar term(na2 dar nu m) +ot hot)r3 &)"l 3ngh(t. Sunt amen(n-at &) tr)(e&' 1e4n(' : a'e&ta e&te &(ngurul de5a1anta; al 1egetar(an(&mulu(7. Nu 4t(m +e 'e 'on&(derente 4("a 0a5at Shaw de'(5(a &a de a de1en( 1egetar(an2 3ntr"un t(m+ 3n 'are a'ea&t) or(entare era at,t de l(+&(t) de +o+ular(tate2 3n&) 3n'l(n &) 'red ') &)n)tatea tru+ulu( 4( a &+(r(tulu(2 elemente 1(tale 'rea-(e(2 au ',nt)r(t mult 3n 0alan-). De *a+t2 &)n)tatea e&te +r(n'(+alul mot(12 enun-at de 1egetar(en(( d(n lumea 3ntreag)2 +entru 'are e( &"au de'(& la &'h(m0are2 3n *a1oarea d(ete( 1egetar(ene. <u un &e'ol 3n urm)2 Al0ert E(n&te(n a*(rma8 6N(m(' nu 1a adu'e un 0ene*('(u ma( mare 3n &)n)tatea ra&e( umane 4( nu 1a 're4te 4an&ele +er+etu)r(( 1(e-(( +e +)m,nt2 de',t or(entarea &+re d(eta 1egetar(an)7. Datele 4t((n-(*('e a'tuale 'on*(rm) a'e&t ade1)r. 9a+te d(n 5e'e 'om+atr(o-( de"a( no4tr( mor 3na(nte de 1reme2 d(n 'au5a une(a d(n urm)toarele tre( t(+ur( de 0ol( u'(ga4e8 0ol(le 'ard(a'e2 'an'erul 4( a''(dentul 1a&'ular 'ere0ral. = al(menta-(e 'om+let 1egetar(an) +oate +re1en( 'u +,n) la #$> a''(dentele 1a&'ulare 'ere0rale 4( 'u +,n) la #?> (n*ar'tul m(o'ard('. R(&'ul de a &e 3m0oln)1( de 'an'er de +ro&tat)2 &,n2 &au 'olon e&te de @ or( ma( redu& 3n 'a5ul 1egetar(en(lor +ur(2 *a-) de 'e( 'e 'on&um) 5(ln(' 'arne2 la+te2 0r,n5)2 ou). D(a0etul2 o0e5(tatea2 o&teo+oro5a2 h(+erten&(unea 4( 0ol(le 1e5('(( 0(l(are &unt2 de a&emenea2 a+roa+e (neA(&tente la 1egetar(en(2 3n 'om+ara-(e 'u omn(1or((. Bn 'onteAtul rom,ne&'2 hot)r,rea de a de1en( 1egetar(an nu e&te una u4oar)2 +entru ') ea 1(ne 3n total de5a'ord 'u trad(-(a 4( arta 'ul(nar) rom,nea&'). /arC Twa(n2 'ele0rul &'r((tor amer('an2 ( el 1egetar(an2 &+unea odat)8 DE&te ma( u4or &) &'h(m0( rel(g(a unu( +o+or2 de',t &)"( &'h(m0( d(eta7 4( 'red ') a1ea dre+tate. /a( mult de',t or('are alt mod de &o'(al(5are2 ma&a2 'u 0u'atele e( ale&e2 e&te legat) de *am(l(e2 de +r(eten(2 de e1en(mente deo&e0(te d(n 1(a-)2 de am(nt(r( drag(. V"a-( g,nd(t 1reodat)2 de 'e oare o anum(t) m,n'are +reg)t(t) de mama2 +e 'are o m,n'am 'u at,ta +l)'ere ',nd eram 'o+((2 nu ma( are a'ela4( gu&t a'um2 ',nd &untem adul-(2 'h(ar da') re-eta e&te urmat) 3nto'ma(E Fentru ') m,n'area a'eea

+re*erat) a de1en(t un &(m0ol al a'elu( t(m+ de 1(& : 'o+(l)r(a : 'are &"a du&2 +entru a nu &e ma( 3ntoar'e n('(odat) <eea 'e 'om+l(') 4( ma( mult lu'rur(le e&te *a+tul ') *oarte mul-( d(ntre no( 'on&(der) d(eta 1egetar(an) 'a o d(et) de reg(m2 re&tr('t(1)2 *)r) +rea mult) 1ar(etate 4( 'red ') un men(u 1egetar(an e&te nea+et(&ant2 greu de +re+arat 4( la *el de greu de (ngurg(tat. Gu'rul a'e&ta e&te ',t &e +oate de *al&H Bn weeCend"ul tre'ut2 eram la /ed(a42 la &)r0)tor(rea nun-(( unor +r(eten(. = nunt) 'a"n +o1e4t(. /a&a era +l(n) 'u del('ate&e8 *ru'te de tot &o(ulI 0u'ate ale&e d(n legume2 5ar5a1atur(2 nu'( 4( alune 4( &u'ur( naturale 'u +ul+) de *ru'te2 aromate 4( del('(oa&e. V"am de5am)g(t 'um1aE Foate ') era 0(ne &) 1) *( &+u& de la 3n'e+ut ') nu m"am re*er(t la +o1e&tea 'u F)t Frumo& 4( Ileana <o&,n5eana2 '( la +o1e&tea E1e( 4( a lu( Adam 9a0loanele +ot *( &'h(m0ateH Trad(-((le +ot &) +r(mea&') un alt 'ur&2 +ot *( reor(entate2 ma( ale& atun'( ',nd e&te 3n ;o' nu numa( &)n)tatea noa&tr)2 '( 4( 1(a-a. <(ne1a tre0u(e &) a(0) 'ura;ul de a 3n'e+e. Ven(-( 'u no(H

VEGETALE SAU A!"E#


Bn 'on'e+-(a Jogh(n) 4( 3n 'ea a unor rel(g((2 al(menta-(a e'h(l(0rat) la'to" 1egetar(an) d(n 'are &"a eA'lu& 'arnea 1a determ(na 3n t(m+ o &tare de &)n)tate eA'elent). Suntem 3n mare m)&ur) 'eea 'e m,n'am2 ne 3n1a-) 4t((n-a Jogh(n). Del('(oa&ele +re+arate +e 'are le 3ngh(-(m 'u +o*t) &e reg)&e&'2 3n *(nal2 ma( mult &au ma( +u-(n tran&*ormate2 'ont(nu,nd a+o( &) eA(&te un t(m+2 3n *(e'are d(n 'elulele noa&tre2 (n*luen-,ndu"ne nu numa( &)n)tatea2 '( 4( modul de a g,nd( 4( tr)(r(le &+(r(tuale. <u m(( de an( 3n urm)2 3n-ele+-(( Jogh(n( au real(5at (men&a (m+ortan-) a hrane( 1egetar(ene +entru &)n)tate2 remar',nd totodat) e*e'tele &ale mult(+le at,t a&u+ra 1(tal(t)-(( 4( regener)r(( 'or+ulu( ',t 4( a&u+ra mentalulu(. <er'et)r(le au +u& 3n e1(den-) *a+tul ') anatom(a omulu( nu e&te 'arn(1or)2 deoare'e &(&temul d(ge&t(1 uman e ada+tat +entru d(ge&t(a *ru'telor2 oleag(noa&elor2 'erealelor 4( legumelor. Bnto'ma( 'a la ma(mu-ele antro+o(de2 lung(mea (nte&t(nelor la om total(5ea5) a+roA(mat(1 de 1K or( lung(mea 'or+ulu(2 'eea 'e *a'e e1(dent) d(ge&t(a 3n'eat) a legumelor 4( *ru'telor. Bntr"un art('ol +u0l('at de 'ur,nd 3n re1(&ta amer('an) /ed('al <ounter+o(nt2 L(ll(am& <oll(n& &'r(e8 6=mul e&te 3n5e&trat 3n mod e1(dent 'u o dent(-(e 'are &e a&eam)n) ma( mult 'u 'ea a er0(1orelor de',t 'u dent(-(a 'arn(1orelor8 an(malele er0(1ore au (n'(&(1(( a&'u-(-(2 +entru a rete5a (ar0a2 molar(( 'u &u+ra*a-a +lat) +entru a 5dro0( legumele 4( *ru'tele2 (ar 'an(n(( &'ur-( 4( rotun;(-(2 (na+-( &) &tr(1ea&') &au &) &*,4(e 'arnea.7 <arn(1orele au o 'a+a'(tate a+roa+e nel(m(tat) de a a&(m(la gr)&(m(le &aturate de 'ole&terol. <,(n(( de eAem+lu2 +ot 'on&uma K $ g de unt2 3m+reun) 'u ra-(a lor de 'arne o0(4nu(t)2 *)r) &) a+ar) n('( 'ea ma( m(') &'h(m0are 3n arterele lor. A'ea&t) 'ant(tate de 'ole&terol e&te de a+roA(mat(1 1$$ de or( ma( mare de',t 'ea d(n reg(mul no&tru al(mentar o0(4nu(t. Ga (e+ur(2 &e 3nreg(&trea5) o

&'h(m0are u(m(toare a +ere-(lor arter(al( la o m)r(re 'u numa( Kg +e 5( a 'ant(t)-(( de 'ole&terol. E&'h(mo4((2 'are tr)(e&' +re+onderent 'u 'arne2 3m0)tr,ne&' *oarte re+ede2 a1,nd o med(e de 1(a-) de numa( K? de an( 4( ;um)tate. M(rgh(5((2 tr(0 nomad d(n Ru&(a =r(ental)2 al ')ror reg(m &e 'om+une +re+onderent d(n 'arne2 3m0)tr,ne&' la r,ndul lor +rematur 4( mor de&tul de re+ede2 nede+)4(nd 'el ma( ade&ea 1,r&ta de @$ de an(. Bn 'arnea an(malelor u'(&e &e generea5) mar( 'ant(t)-( de toA(ne2 'um ar *( a'(dul ur('2 *a+t eA+l('a0(l +r(n &'h(m0)r(le 0(o'h(m('e +rodu&e 3n t(m+ul agon(e( an(malelor ter(*(ate2 'are &e 50at +entru a"4( &al1a 1(a-a. Una d(n +ro0lemele 'ele ma( gra1e ale &e'olulu( no&tru e&te 'an'erul. Se 'unoa4te de;a ') +er('olul a+ar(-(e( a'e&te( 0ol( e&te mult ma( 're&'ut la +er&oanele 'on&umatoare de 'arne. Unul d(ntre mot(1ele 'are *a1or(5ea5) a+ar(-(a 0ol(( 'an'eroa&e e&te 4( *a+tul ') a&t)5(2 (ndu&tr(a al(mentar)2 +entru a 3m+(ed('a degradarea ra+(d) a ')rn(( 4( a o *a'e &) +ar) ro4(e 4( 'u un a&+e't +roa&+)t ma( mult t(m+2 *olo&e4te 3n mod 'urent n(tra-( 4( al-( 'on&er1an-( art(*('(al(2 'are a*e'tea5) 3n t(m+ &)n)tatea omulu(. Gr)&(m(le an(male2 'um ar *( 'ole&terolul2 &e de+un +e +ere-(( 1a&elor &angu(ne 4(2 +e m)&ur) 'e +er&oana 'are 'on&um) 'arne 3m0)tr,ne4te2 d(ametrul a'e&tor 1a&e &e m('4orea5). Fre&(unea a&u+ra (n(m(( 're4te2 re5ult,nd o 1ulnera0(l(tate 'ard(a') 4( o 're4tere a ten&(un(( arter(ale. Bn &o'(etatea noa&tr)2 una d(n dou) +er&oane 'on&umatoare de 'arne 1a *( at(n&) de o malad(e 'ard(a') &au 1a&'ular)2 3n t(m+ 'e a'elea4( 0ol( &unt +ra't(' ne'uno&'ute 3n r,ndul 1egetar(en(lor &au 3n -)r(le 3n 'are 'on&umul de 'arne e&te *oarte &')5ut. S+re deo&e0(re de +lante2 'are au o mem0ran) 'elular) r(g(d) 4( un &(&tem '(r'ulator &(m+lu2 'elulele an(male mor re+ede atun'( ',nd '(r'ula-(a &,ngelu( e&te o+r(t). Imed(at 'e 1(a-a 3n'etea5)2 +rote(nele an(male &e 'oagulea5) 4( 3n'e+ &) &e'rete en5(me autod(&tru't(1e. A&t*el2 &e *ormea5) o nou) &u0&tan-)2 num(t) +toma(n). <arnea 4( +e4tele &e de&'om+un 4( +utre5e&' ra+(d. Futre*a'-(a 4( 3nmul-(rea 0a'ter((lor 3n'e+ a+roa+e (med(at du+) moartea an(malulu(. De a'eea2 o0(4nu(n-a de a 'on&uma 'arne 'reea5) otr)1ur( 1(olente 3n 'olon 4( 3m0)tr,ne4te +rematur tra'tul (nte&t(nal. E&te 'arn(1or(&mul un o0('e( moral 4( umanE Bn e+o'a de 3n'e+ut a 're4t(n(&mulu(2 numeroa&e gru+)r( rel(g(oa&e 4( &+(r(tuale au +ro+o1)du(t reg(mul 1egetar(an2 re'uno&',nd 'ara'terul &a'ru al 3ntreg(( 1(e-( 4( ne'e&(tatea de a tr)( *)r) a +ro1o'a &u*er(n-). A'e&tea &"au o+u& 'on&umulu( de 'arne2 'on&(der,ndu"l un o0('e( 0ar0ar 4( d)un)tor &)n)t)-((. =r('(ne a 1(5(tat un a0ator 4t(e 0(ne ') an(malele &u*er) *oarte mult 3na(ntea 4( 3n t(m+ul t)(er((. F(lo5o*ul (nd(an Sr( Auro0(ndo eA+l(') +r(n'(+(ul enun-at de /ahatma Gandh( (ah(m&a% de a nu *a'e n('(un r)u *((n-elor 1((2 'eea 'e 3n&eamn) ') al(mentele noa&tre tre0u(e2 +e ',t +o&(0(l2 &) *(e ale&e d(ntre 'reatur(le 1(( la 'are man(*e&tarea 'on4t((n-e( e&te ',t ma( redu&). Fr(n urmare2 at,ta t(m+ ',t a1em la d(&+o5(-(e 3n 'ant(tate &u*('(ent) legume2 *ru'te2 'ereale 4( d(*er(te +rodu&e la'tate2 an(malele nu au de 'e &a *(e omor,te +entru a ne a&(gura nou) hrana. A mod(*('a un reg(m 0a5at numa( +e 'arne 'u un reg(m la'to"1egetar(an2 'om+u& d(n hran) 1(e2 +roa&+)ta2 +ur) 4( hr)n(toare e&te ma( u4or de',t ne"am

(mag(na. Sunt o mul-(me de &+e'(al(t)-( la'to"1egetar(ene &a1uroa&e2 'u un 0ogat 'on-(nut nutr(t(1 +e 'are nu am a1ut o'a5(a +,n) a'um &) le gu&t)m2 +entru ') ne"a l(+&(t (n*orma-(a2 am mo4ten(t o0('e(ur( 4( am *o&t 'ond(-(ona-( de +re;ude')-(. /ul-( &unt 'h(ar *oarte u(m(-( &) de&'o+ere m,n')rur( 0ogate 3n +rote(ne2 +re+arate numa( +e 0a5) de (ngred(ente 1egetale. S)n)tatea rad(ant) 'e 1a re5ulta de&tul de re+ede nu 1a *( doar *(5('). Vom ')+)ta o e1(dent) 0u'ur(e 3n a +une 3n a'-(une (de( uman(tare 4(2 odat) 'u a'ea&ta2 1om re&(m-( 0un)tatea 'o+le4(toare 'e eman) d(n &tarea noa&tr) +ermanent) de (u0(re2 'are 1a *( tran&m(&) tuturor *((n-elor d(n ;urul no&tru. Vegetar(an(&mul +oate *( ;u&t(*('at med('al2 0(olog('2 +&(h('2 moral 4( &+(r(tual. E&te demn de re-(nut ') nu eA(&t) n('(un argument 4t((n-(*(' 1ala0(l 3m+otr(1a lu(.

Vegetarianismul
Bn goana a'tual) du+) 1(tam(ne 4( m(nerale2 e&te (m+o&(0(l &) nu *( 3nt,ln(t d(*er(tele t(+olog(( ale 'on'e+tulu( de 1egetar(an(&m8 1egan((2 la'to"o1o" 1egetar(en((2 la'to"1egetar(en((2 o1o"1egetar(en((2 natur(4t((2 *ru'tar(en((2 +e&'o" 1egetar(en((2 +olo"1egetar(en((. Termenul de 1egetar(an +oate &) *a') re*er(re la d(eta 1egan(lor (1egetar(en(( +ur(N&tr('-(2 'are eA'lud 'on&umarea or(')ru( +rodu& an(mal 4( e1(t) +,n) 4( +urtarea ha(nelor 'on*e'-(onate d(n a'e&t t(+ de +rodu&e%2 &au +oate 3n&emna o d(et) o1o"la'to"1egetar(an) (1egetar(en(( 'are nu 'on&um) 'arne2 dar a''e+t) la+tele 4( ou)le%. Sem(1egetar(an e termenul 'e de*(ne4te o +er&oan) 'are nu 'on&um) +or'2 1(t)2 oa(e2 1,nat2 dar a''e+t) +e4tele (+e&'o"1egetar(en(% &au 'arnea de +u( (+olo"1egetar(en(%. A4adar2 at,ta 1reme ',t 1or eA(&ta (nter*eren-e 3ntre omn(1or( 4( 1egetar(en(2 nu 1om +utea da o de*(n(-(e 'lar) a 'eea 'e 3n&eamn) &) *(( 1egetar(an. Dar tre0u(e &) 4t(m ') o d(et) 1egetar(an) e'h(l(0rat) 4( d(1er&(*('at) +oate a&(gura ne'e&arul de nutr(en-( de 'are are ne1o(e organ(&mul 4( ') eA(&t) do1e5( 4t((n-(*('e 'are ate&t) *a+tul ') un 1egetar(an e 'u mult ma( &)n)to& de',t o +er&oan) 'are 'on&um) 'arne. No-(unea de 1egetar(an a+are +entru +r(ma dat) la *(lo5o*ul gre' F(tagora2 'are 'on&(dera 1egetar(an(&mul 'ond(-(a e&en-(al) +entru o 1(a-) armon(oa&)2 +r(n a0-(nerea de la or('e *el de 'arne. Termenul +ro1(ne d(n lat(ne&'ul 61egetu&72 'are 3n&eamn) 6+roa&+)t2 &)n)to& 4( a't(17. De la F(tagora 4( +,n) 3n +re5ent2 &en&ul a 'uno&'ut ',te1a mod(*(')r( 4( d(1(5(un( dar2 3n general2 'on'e+tul a r)ma& a'ela4(. A&t*el2 un 1egetar(an ade1)rat 34( al')tu(e4te o d(et) 3n 'are (ntrodu'e numa( 'ereale2 legum(noa&e2 nu'(2 alune2 &em(n-e2 *ru'te2 'u &au *)r) +rodu&e la'tate 4( ou). Un 1egetar(an nu m)n,n') n('(un *el de 'arne2 *(e ea +e4te2 +a&)re2 1,nat2 'ru&ta'eu &au molu&'). A4adar2 'on'e+tul de 1egetar(an(&m &e &u0&'r(e une( d(ete 'om+u&e d(n m,n')rur( +e 0a5) de +lante2 &u+l(mentat) de un(( 'u ou) 4(N&au +rodu&e la'tate. Bn anul 18@?2 +art('(+an-(( la +r(mul <ongre& al So'(et)-(( Vegetar(ene d(n Angl(a au de*(n(t 1egetar(anul 'a o +er&oan) 'are re*u5) &) 'on&ume or('e *el de 'arne.

Su$eri%ritatea regimului %v%&lact%&vegetarian


Bn 'ond(-((le unu( trend natur(&t 4( +romo1)r(( (nten&e a unu( &t(l de 1(a-) &)n)to&2 'are au luat am+loare 3n ult(m(( an(2 reg(mul o1o"la'to"1egetar(an e&te +e 1al. D(n'olo de mo*t2 mod) &au ra-(un( e&tet('e2 &tud(( 4t((n-(*('e2 eAem+le de net)g)du(t ale unor gru+ur( &emn(*('at(1e de oamen( 'e urmea5) un a&t*el de reg(m2 re'u+er)r( m(ra'uloa&e du+) 0ol( gra1e 4( 'h(ar eAem+le (nd(1(duale 'ele0re 3n1e&te&' a'e&t mod de 1(a-) 'u 'al(t)-( de eA'e+-(e2 &(tu,ndu"l 'u mult +e&te al(menta-(a 0a5at) +e 'arne. Bn 'e 'on&t) al(menta-(a o1o"la'to"1egetar(an) Al(menta-(a o1o"la'to"1egetar(an)2 &+re deo&e0(re de 'ea eA'lu&(1 1egetar(an)2 adm(te2 +e l,ng) +rodu&ele 1egetale2 'on&umul unor +rodu&e de natur) an(mal)2 re&+e't(1 la+te 4( ou) 3n 'ant(t)-( m('(. Ade+-(( a'e&tu( t(+ de 1egetar(an(&m a*(rm) ')2 ne*((nd at,t de re&tr('t(1 'a 'el 1$$>2 a&(gur) organ(&mulu(2 +e l,ng) ne'e&arul nutr(t(12 4( 1ar(etate. <a der(1ate ale a'e&tu( reg(m2 eA(&t) 4( al(menta-(a o1o"1egetar(an)2 'are eA'lude la+tele (3nt,ln(t) la 'e( 'u (ntoleran-) la't(')% 4( al(menta-(a la'to"1egetar(an)2 3n 'are nu e&te +erm(& 'on&umul de ou). De 'e &) eA'ludem 'arnea EA(&t) +er&oane 'are eA'lud 'arnea d(n al(menta-(e d(n 'on&(derente morale &au rel(g(oa&e. D(n'olo de a'e&te a&+e'te2 a'e&t o0('e( nu e&te n('(de'um unul no'(1 +entru organ(&m2 a4a 'um 3n'ear') 3n mod eronat un(( 'on&umator( 3m+)t(m(-( de 'arne &) 'on1(ng)2 '( 'h(ar d(m+otr(1). Frote(nele d(n 'arne &unt &u+l(n(te 'u u4ur(n-) +r(n 'on&umul de +rodu&e la'tate 4( ou). D(n 'au5a 'on-(nutulu( r(d('at 3n gr)&(m(2 (m+l('(t a'(5( gra4( &atura-(2 'arnea determ(n) o 're4tere a n(1elulu( de 'ole&terol 3n &,nge2 3ngreun,nd '(r'ula-(a &angu(n) 4( *un'-(onarea normal) a (n(m((. D(n a'e&te 'on&(derente2 tre0u(e l(m(tat 4( 'on&umul anum(tor +rodu&e la'tate2 'um ar *( untul &au la+tele gra&. De re-(nut ') 3n al(menta-(a o1o"la'to" 1egetar(an)2 0a5a e&te 'on&t(tu(t) d(n 1egetale2 *ru'te 4( legume2 'elelalte +rodu&e *((nd 'on&umate 'u modera-(e. Ream(nt(m ') dent(-(a 4( a+aratul d(ge&t(1 uman &unt ada+tate ma( degra0) une( al(menta-(( 1egetar(ene2 lu'ru 'are a r)ma& ne&'h(m0at 3n t(m+2 3n '(uda (n'luder(( ma&(1e a ')rnur(lor 3n al(menta-(e. D(n 3n')l'area *ra+ant) a a'e&tu( dat natural2 der(1) multe 'on&e'(n-e ne*a&te a&u+ra organ(&mulu( 4( &e 'reea5) med(ul +ro+('e de51olt)r(( unor 0ol( moderne2 +re'um o0e5(tatea &au 'an'erul. A1anta;ele al(menta-(e( 1egetar(ene Nenum)rate &tud(( 4t((n-(*('e au demon&trat *)r) dre+t de a+el &u+er(or(tatea 4( 0ene*('((le unu( &t(l de 1(a-) 0a5at +e al(mente +ro1en(te d(n regnul 1egetal2 'om+arat(1 'u 'el 3n 'are &e 'on&um) 5(ln('2 &au 3n mod o0(4nu(t2 +re+arate d(n 'arne.

" R(&'ul de 'an'er &'ade 3n r,ndul +er&oanelor 'are urmea5) o d(et) 1egetar(an). Un &tud(u re'ent2 +u0l('at 3n Amer('an Oournal o* <l(n('al Nutr(t(on a demon&trat o redu'ere 'on&(dera0(l) a 3m0oln)1(r(lor de 'an'er 3n r,ndul 'on&umator(lor de +rodu&e 1egetale2 'om+arat(1 'u 'e( 'are 'on&umau 'arne. Se +re'(5ea5) 3n&) ') 4( 3n r,ndul 'elor 'e au (n'lu& numa( +e4te ('a re+re5entant al +rodu&elor 'arn(1ore% 3n al(menta-(e &"au o0-(nut re5ultate 0une. A'e&tea +ot *( eA+l('ate2 3ntre altele2 +r(n 'on-(nutul a0undent 3n *(0re 1egetale 4( 'aroten al d(ete( 1egetar(ene2 &u0&tan-e 'are +rote;ea5) 3m+otr(1a 'an'erulu( 4( 'are l(+&e&' total d(n 'arne. " Numeroa&e &tud(( +u0l('ate de ')tre =rgan(5a-(a /ond(al) a S)n)t)-(( demon&trea5) ') d(eta 1egetar(an) +re1(ne 0ol(le 'ard(o1a&'ulare. S(ngura d(*eren-) d(ntre gru+ur(le anal(5ate e&te 'on&umul de 'arne2 &t(lul de 1(a-) *((nd2 de alt*el2 a&em)n)tor. A4adar2 'on&umul de 'arne +oate *( 'on&(derat r)&+un5)tor de 're4terea r(&'ulu( de (n*ar't m(o'ard(' &au de atero&'lero5). " Feme(le 'are urmea5) un reg(m 1egetar(an +re5(nt) un r(&' &')5ut de a &u*er( de o&teo+oro5)2 3n 'om+ara-(e 'u 'ele 'are 'on&um) 'u regular(tate 'arne. Se +are ') un 'on&um r(d('at de gr)&(m( an(male determ(n) o el(m(nare &emn(*('at(1) a 'al'(ulu( +r(n ur(n). Vegetar(an(&mul 3n d(*er(te -)r( " Bn SUA2 1egetar(an(&mul e&te &(non(m 'u o1o"la'to"1egetar(an(&mulI " Se &+une ') /area Br(tan(e e&te 6+arad(&ul 1egan(lor7I " Bn German(a2 'on*u5(a d(ntre 1egetar(an(&m 4( +e&'oN+olo"1egetar(an(&m e&te de& 3nt,ln(t)I " Bn Au&tral(a2 3n l(&ta de (ngred(ente a +rodu&elor al(mentare nu e&te o0l(gator(u &) &e +re'(5e5e da') aromele ut(l(5ate &unt de or(g(ne an(mal) &au nu2 +r(n urmare 1egetar(en(lor le e&te *oarte greu &) deo&e0ea&') +rodu&ele 'ore&+un5)toare lorI " Bn A&(a2 'a tur(&t2 nu"( u4or &) g)&e4t( +re+arate 1egetar(ene. <,nd 1(ne 1or0a de m,n'atul 3n ora42 o*erta e *oarte &)ra') +entru un 1egan2 'are nu 1a +utea alege de',t ore5 al0 4( legumeI " Bn Oa+on(a2 1egetar(en(( &unt o rar(tate2 deoare'e +re-ul *ru'telor 4( legumelor e&te *oarte mareI a4adar2 da') 3n Euro+a (e4( ma( (e*t(n de1en(nd 1egetar(an2 3n Oa+on(a nu +rea 3-( +o-( +erm(teI " Indone5(a e&te (deal) +entru un 1egetar(an +entru ') e&te *oarte 0ogat) 3n *ru'te tro+('aleI " Bn Ind(a eA(&t) un num)r 3n&emnat de 1egetar(en(2 a&t*el 3n',t +ro'urarea al(mentelor 'ore&+un5)toare nu re+re5(nt) o +ro0lem).

9t(a-( ') " Vegetar(an(&mul era a+re'(at de *(lo5o*(( Gre'(e( Ant('e. " Vegetar(an(&mul era modul de 1(a-) al lu( /ahatma Gandh( (+)r(ntele (nde+enden-e( Ind(e( 4( (n(-(atorul m(4')r(lor de re1olt) non1(olente%I a &'r(& numeroa&e teAte +e a'ea&t) tem). " Bn 1#@ 2 &onda;ele ar)tau ') 3n Angl(a eA(&tau a+roA(mat(1 1$$.$$$ 1egetar(en(. Bn +re5ent2 &"a a;un& la 1$.$$$.$$$ +er&oane 'are au ado+tat a'e&t t(+ de d(et). " Bn lunga l(&t) a 1egetar(en(lor 'ele0r( &e num)r)8 <on*u'(u&2 So'rate2 Flutarh2 Flaton2 V(rg(l(u2 Pora-(u2 =1(d(u2 E+('ur2 Geonardo da V(n'(2 Volta(re2 <harle& Darw(n2 L(ll(am ShaCe&+eare2 I&aa' Newton2 <arl 1on G(nnQ2 Oean Oa'Rue& Rou&&eau2 Bla(&e Fa&'al2 Thoma& Ed(&on2 N(Cola Te&la2 /arC Twa(n2 George La&h(ngton2 Ben;am(n FranCl(n2 Fran5 Ma*Ca2 R('hard Lagner2 Ge1 Tol&to(2 Gord BJron2 <laud(a <ard(nale2 Brad F(tt2 Fr(n'e2 Drew BarrJmore2 M(m Ba&(nger2 Al('(a S(l1er&tone2 Ale' Baldw(n2 OerrJ Se(n*eld2 Ro0ert Red*ord2 R('hard Gere2 F(er'e Bro&nan2 LoodJ Parrel&on2 Samuel G. Oa'C&on2 Feter Seller&2 Du&t(n Po**man2 Da1(d Du'ho1nJ2 GarrJ Pagman.

DE E AM DEVE"'T VEGETA!'A" de Mag%r si(i


Fentru ma;or(tatea oamen(lor2 1egetar(an(&mul +are o 6*(-)7. Un trend +r(n 'are un(( &e d(*eren-(a5) de 'e(lal-( &au 1or &) *(e ma( 64('7 de',t re&tul. 9( eu tot de la a'ea&t) +re;ude'at) am +le'at ',nd am a*lat +r(ma dat) de 1egetar(an(&m. Am *o&t 're&'ut 'u 'arne2 +redom(nant de +or'2 ma( t,r5(u de +u( 4( n"am ratat n('(o o'a5(e &) arun' ',te o remar') r)ut)'(oa&) ',nd m) 3nt,lneam 'u ',te un 1egetar(an. <,nd (e4eam d(n -ar)2 r,deam 'u +r(eten(( de re&taurantele unde nu &e g)&ea 'arne 4( nu m("a4 *( +utut (mag(na n('(odat) ') &"ar +utea tr)( 4( *)r). Gu'rur(le &"au &'h(m0at de ',nd am 3n'e+ut o d(et) &tr('t)2 'u multe legume 'rude. Atun'( am de&'o+er(t ') nu numa( +,(nea2 'arnea 4( 'arto*ul &unt al(mente ade1)rate. <,teodat) 4( o &alat) 1erde te &atur) dar2 e1(dent2 +entru a&ta e ne1o(e &) tre'( +e&te o +er(oad) de a'omodare. <,nd am a;un& 3n Farlamentul Euro+ean2 am 3n'e+ut &) 3n-eleg de 'e mul-( de a'olo au ale& &) nu ma( m)n,n'e 'arne. Atun'( ',nd '(te4t( mult +rea multe do&are 3n <om(&(a +entru Agr('ultur) &au <om(&(a de /ed(u2 a;ung( &) a( du0(( 3n 'eea 'e +r(1e4te 'al(tatea unor +rodu&e al(mentare. Da') te ma( du'( 4( la Gru+ul +entru Bun)&tarea An(malelor &au la d(&'u-(( de&+re =rgan(&me /od(*('ate Genet(' 4( 'lonare2 -( &e ta(e +o*ta de tot. A4a am +)-(t 4( eu.

De 'e +olu)m ma( mult da') m,n')m 'arneE Un &tud(u (nt(tulat 6/ethane Em(&&(on& *rom <attle72 +u0l('at 3n Oournal o* An(mal S'(en'e2 ne &+une ') !> d(n hrana d(gerat) de 1a'( &e tran&*orm) 3n metan2 (ar 're4terea 1a'(lor generea5) metan 'am ',t (ndu&tr(a de +etrol 4( ga5e 4( gro+(le de guno( la un lo'. A&ta 3n&eamn) ') numa( 1a'(le em(t K> d(n totalul ga5elor 'u e*e't de &er). Da') ad)ug)m hrana2 tran&+ortul2 3ngr(;(rea lor 4( +relu'rarea ')rn((2 (m+a'tul e&te mult ma( mare. = alt) +er&+e't(1) 1(ne de la <on&(l(ul 9t((n-e( 4( Tehnolog(e( Agr('ole d(n /area Br(tan(e. <on*orm &tud((lor *)'ute de engle5(2 &e e&t(mea5) ')2 +entru o0-(nerea unu( Cg de 'arne de +e4te2 &e *olo&e&' 1"K Cg de hran). Fentru un Cg de 'arne de +a&are2 'ant(tatea hrane( &e r(d(') la K2 Cg2 +entru +or'2 3ntre @ 4( 2 Cg (ar +entru 1a') a;unge la 1$ Cg. <red ') de a('( &e 1ede de&tul de 'lar d(*eren-a de ut(l(5are a re&ur&elor 4( *a+tul ') la legume nu *olo&(m de',t a+). Da') tot 1en( 1or0a de ',t) a+) ne tre0u(e 'a &) 're4tem legume &au an(male2 r)&+un&ul 1(ne de la 'er'et)torul D. F(mentel. Fentru un Cg de 'arto*(2 de eAem+lu2 ne tre0u(e $$ de l(tr( de a+)2 +entru un Cg de &o(a : K.$$$2 +entru un Cg 'arne de +a&are : S. $$2 (ar +entru un Cg de 'arne de 1a') : 1$$.$$$. A&ta 3n 'onteAtul 3n 'are mul-( 'er'et)tor( &+un ') re&ur&a &trateg(') a 1((torulu( 1a *( a+a. Ilu&trat(1 +entru l(+&a de a+) e&te 'a5ul Bar'elone(2 unde &unt tr(m(&e 3n *(e'are an 'onta(nere 4( 1a+oare 'u a+). De a&emenea2 're4terea (nten&(1) a an(malelor e&te o &ur&) ma;or) de +oluare a &olulu( 4( a a+e(. De 0un)&tarea an(malelor n('( nu tre0u(e &) ma( 1or0e&'. Am 1)5ut &au am au5(t 'u to-(( de *ermele 3n 'are +a&)r(le nu 1)d n('(odat) lum(na 5(le( &au de 1a'(le legate 'u g,tul de +)m,nt2 (mo0(l(5area lor +)&tr,nd 'arnea *raged). De4( 3n Euro+a 3n') &t)m 0(ne 4( nu +rea g)&(m a'e&te eAtreme2 n('( la no( &(tua-(a nu e ro5. = alt) 3ngr(;orare a mea e&te +ro0lema ant(0(ot('elor. An(malele de *erm) +r(me&' *oarte multe &u+l(mente &u0 *orm) de hormon( de 're4tere &au ant(0(ot('e. A'e&tea le &t(mulea5) 're4terea 4( +re1(n a+ar(-(a unor 0ol(. S+e'(al(4t(( a1ert(5ea5) 3n&) ') a'e&te ant(0(ot('e au 'on&e'(n-e gra1e2 +r(ntre 'are a+ar(-(a &u+er0a'ter((lor re5(&tente la ant(0(ot('e 4( (mun(5area organ(&mulu( no&tru la ant(0(ot('e. Agen-(a Euro+ean) +entru S(guran-a Al(mentelor a +u0l('at 3n a'e&te 5(le un &tud(u 'are rele1) ') ? > d(n 'ar'a&ele de +u( +entru rot(&at d(n ma( mult de $$ de a0atoare d(n UE 'on-(n 0a'ter((le <am+(lo0a'ter 4( Salmonella. Un alt &tud(u ne arat) ') 3n /area Br(tan(e2 o mare +arte d(n 'a5ur(le de 'ontam(nare 'u <am+(lo0a'ter nu r)&+und la tratament2 d(n 'au5a de51olt)r(( re5(&ten-e( la ant(0(ot('e. Tot a4a2 n"am 're5ut ') 1egetar(an(&mul &l)0e4te. Dar m) u(t la m(ne8 am a;un& la 81"8K Cg 4( nu 3n-eleg 'e &e 3nt,m+l). Fa' m(4'are eAa't 'a 3na(nte 4( am &l)0(tH Foate ') am +(erdut d(n ma&) mu&'ular) d(n 'au5a l(+&e( de +rote(neE Nu 'red2 dar o &)"l 3ntre0 +e do'torul nutr(-(on(&t 'are 1a +art('(+a m(er'ur( la o d(&'u-(e onl(ne 'u '(t(tor(( T=TB. <eea 'e 4t(u &(gur ') e *al& e a*(rma-(a ') da') nu m)n,n'( 'arne te &(m-( r)u2 de1(( de+r(mat 4( +,n) la urm) te 3m0oln)1e4t(. Eu2 du+) a+roa+e tre( lun( de 1egetar(an(&m2 1) &+un ') m) &(mt eA'elent. Sunt mul-um(t 'u noua mea 1(a-) 4( *oarte +re'aut ',nd 1(ne 1or0a de (ndu&tr(a ')rn((2

'a nu 'um1a &) m) 3ntor' de unde"am +le'at. Fro0a0(l ') de &)r0)tor( o &) m)n,n' +u-(n) 'arne +reg)t(t) de mama2 a4a2 de +o*t). Dar2 'u &(guran-) ') a'e&t al(ment nu 1a ma( *( +re5ent 3n mod regulat 3n men(ul meu de"a'um 3n'olo.

H!A"A V'E
<er'et)r( re'ente au ar)tat ') 3n mare m)&ur)2 'eea 'e m,n')m ne determ(n) 'al(tatea 1(e-((. 9t(m 'u to-(( ') motoarele merg 0(ne &au +ro&t 3n *un'-(e de 'al(tatea 'om0u&t(0(lulu( *olo&(t. Un 'om0u&t(0(l de 'al(tate (n*er(oar) du'e la u5ura +rematur) a motorulu( 4( de+unerea de re5(duur( +e ')(le de e1a'uare. Bn mod &(m(lar2 al(mentele2 naturale2 +ure 4( 'om0(nate ade'1at2 a&(gur) *un'-(onarea o+t(m) a 'or+ulu(. Al(mentele ne+otr(1(te *(5(olog(e( 'or+ulu( uman 4( 'ele +re+arate ne'ore&+un5)tor &unt no'(1e2 deoare'e 'on&um) re&ur&ele organ(&mulu( 3n +ro'e&ul d(ge&t(12 de+un toA(ne 3n -e&utur( 4( du' la a+ar(-(a 0ol(lor de d(1er&e t(+ur(. Fu-(n( d(ntre no( real(5)m ') al(menta-(a determ(n) +er*orman-ele noa&tre *(5('e2 emo-(onale 4( mentale. = modal(tate rad('al) de a +une 'a+)t (ntrodu'er(( de toA(ne 3n 'or+ 4( de a"( a&(gura a'e&tu(a o energ(e de0ordant) e&te renun-area la 'on&umul de al(mente +relu'rate term('. A'ea&t) nou) a0ordare a hr)n(r(( a *o&t ado+tat) 3n ult(m(( an( de 'ategor(( tot ma( larg( de oamen(2 de'(4( &)"4( o*ere o 1(a-) &)n)toa&) 4( un 'or+ armon(o&. Re5ultatele o0-(nute de e( &unt 3n'ura;atoare. Toate al(mentele 'are tre' +r(n d(*er(te &tad(( de +relu'rare2 'um ar *(8 3n')l5(rea2 'on&er1area2 +re+ararea +r(n +ro'e&e tehnolog('e2 ad)ugarea de &u0&tan-e nenaturale et'. a;ung &) *(e d(&tru&e 3n d(*er(te grade. De4( o a&t*el de al(menta-(e +oate da &en5a-(a de &a-(etate2 du+) 'e e&te 'on&umat)2 +rodu'e d(*er(te deregl)r( ale organ(&mulu( 4( &ol('(t) eA'e&(1 re&ur&ele a'e&tu(a +entru d(ge&t(e 4( +entru el(m(narea toA(nelor re5ultate. D(n +)'ate2 3n mare +arte2 al(menta-(a omulu( modern are a'e&te 'ara'ter(&t('(. Fra't('(en( renum(-( 3n domen(ul tera+((lor naturale2 +re'um dr. L. Mollath2 R. Breu&&2 E. Gunter2 au +re5entat 3n lu'r)r(le lor (m+ortan-a al(menta-(e(. De4( 3n modur( d(*er(te2 *(e'are 'er'et)tor a de&'o+er(t a'ea 'ategor(e de al(mente 'on&(derate 61((7. E&te 1or0a de&+re a4a" num(ta 6hran) 1(e72 'on&(derat) a *( &(ngura +otr(1(t) omulu(. Prana 1(e e&te *ormat) d(n al(mente +ure2 a*late ',t ma( a+roa+e de &tarea lor natural)2 ne+relu'rate &au +relu'rate doar +r(n m(;loa'e me'an('e. A'e&te al(mente 'on-(n &u0&tan-e 1((8 am(noa'(5(2 ol(goelemente2 en5(me2 *ermen-( 4( 1(tam(ne ne'e&are +entru a 3ntre-(ne +ro'e&ele meta0ol('e d(n organ(&m. Pran) 1(e &au hran) moart)E /odul gre4(t de g,nd(re 3n 'eea 'e +r(1e4te 1(a-a 3n general 4( hrana 3n +art('ular e&te 'au5a general) a unor eA(&ten-e ne*er('(te2 m)'(nate de 0ol(. Suntem *((n-e 0(olog('e2 +r(n urmare2 modul de hr)n(re tre0u(e &) *(e 'el natural. Iat)2 3n a'e&t &en&2 ',te1a a&+e'te e&en-(ale de 'are ar tre0u( &) -(nem 'u to-(( &eama8

" d(eta uman) normal) e&te 'ea *rug(1or)I *ru'tele2 +lantele 'rude2 &u'ulente 4( &em(n-ele &unt o hran) del('(oa&) 4( &)n)toa&) : hran) 1(e +entru oamen( 1((I " *olo&(rea *o'ulu( +entru +re+ararea hrane( e&te un a't de d(&trugere2 'are 'reea5) toA(neI 'arnea2 &em(n-ele 4( 'erealele +r);(te &au 'oa+te &unt 'an'er(geneI " to-( nutr(en-(( de 'are a1em ne1o(e &e g)&e&' 3n *ru'te2 legume 4( &em(n-eI nu e&te ne1o(e &) omor,m an(male 4( &) m,n')m 'ada1re 'a &) *un'-(on)m 3n +arametr( normal(I " un m)r e&te ma( hr)n(tor de',t or('e al(ment +reg)t(t la *o'I al(menta-(a &(m+l) nu e&te delo' +l('t(&(toare2 ea ne el(0erea5) de &en5a-((le tar(2 'are 3m0)tr,ne&' +rematur organ(&mulI " 'or+ul no&tru 4t(e &(ngur 'um &) &e 1(nde'e2 no( tre0u(e doar &) 3( +erm(tem a'e&t lu'ru +r(n hr)n(rea 'u &u'ur( (ntegrale 1(( de *ru'te 4( legume &au doar 'u a+) 4( a+o( &) ne od(hn(m2 +entru a"( +erm(te &) el(m(ne toA(nele a'umulateI " nu ne +utem 1(nde'a de o 0oal) da') 1om 'ont(nua &) ne +olu)m 'or+ul 'u med('amente de or(g(ne 'h(m(') 4( 'u al(mente moarteI (men&a ma;or(tate a &u0&tan-elor d(n med('amente &unt o otra1) +entru 'or+ 4( nu determ(n) 3n&)n)to4(rea real)2 '( doar *or-ea5) organ(&mul &) &e 'om+orte 3ntr"un anume *el2 +entru 'a &(m+tomele 0ol(( &) nu &e ma( man(*e&te 1(5(0(l2 0oala 'ont(nu,nd &) lu're5e ne1)5ut)I doar 'or+ul 3n&u4( +oate &)"4( *a') ord(ne 3n ograda &a2 (ar +entru a'ea&ta2 are ne1o(e de o hran) 'urat)2 *)r) toA(ne2 4( de 'ond(-(( +ro+('eI " n(men( nu tre0u(e &) (ntre 3n +an(') atun'( ',nd &e 3m0oln)1e4teI 0oala e&te modul natural +r(n 'are 'or+ul ne &emnalea5) ') tre0u(e &)"l 'ur)-)m de toA(neI " o &)n)tate +er*e't) 4( o 1(a-) *er('(t) &unt dre+tur(le noa&tre do0,nd(te +r(n na4tere 4( n( le +utem a&(gura 3n *(e'are 5( +r(ntr"o hran) 1(e2 *)r) toA(ne. Bene*('(( e1(dente Prana 1(e 'on*er) o 'on&tant) &tare general) de 0(ne 4( o eu*or(e natural) +r(n a+ortul de energ(e +ur)2 1(tal). Somnul de1(ne ma( od(hn(tor 4( ma( e*('(ent2 'eea 'e 3n&eamn) ') 3n ma( +u-(ne ore de &omn2 'or+ul &e re*a'e ma( re+ede 4( 0(ne. Prana 1(e ne m)re4te 'a+a'(t)-(le (ntele'tuale2 aten-(a de1(ne ma( a&'u-(t) 4( g,nd(rea ma( 'lar). <e( 'are ado+t) o d(et) 0a5at) +e hran) 1(e de1(n gradat ma( a't(1( 4( ma( entu5(a4t(2 'a+)t) o g,nd(re +o5(t(1) 4( 3n'redere 3n e( 3n4(4(. De a&emenea2 &tre&ul 4( ten&(un(le 1(e-(( de 5( 'u 5( &e redu'2 &(&temul (mun(tar &e 3nt)re4te 4( 3m0oln)1(r(le a+roa+e d(&+ar. <are e&te +ro0lema 'u m,n'area g)t(t)E G)t(tul al(mentelor e&te un +ro'e& 'are d(&truge al(mentele 3n momentul 3n 'are &unt &u+u&e la ')ldur). <u mult 3na(nte de a a+)rea ar&ura +e &u+ra*a-a al(mentulu(2 1alor(le &ale hr)n(toare &unt an(h(late d(n 'au5a 3n')l5(r((. =r('e hran) 1(e de1(ne moart) odat) 'u eA+unerea la ')ldur). Frote(nele 3n'e+ &) &e 6&tr,ng)72 &) &e 'oagule5e &au &) &e delam(ne5e (34( +(erd &tru'tura 'are le men-(nea *orma%. Ga tem+eratur(le o0(4nu(te de g)t(re2 ele &unt 'om+let ;e*u(te de nutr(en-(.

=dat) a;un&e 3n tra'tul d(ge&t(12 +rote(nele g)t(te (ntr) 3n +utre*a'-(e ra+(d) (d(n 'au5a 0a'ter((lor% 4( dau na4tere unor otr)1ur( +er('uloa&e 'a +toma(na2 leu'oma(na2 mer'a+tan((2 amon(a'ul2 &ul*ura de h(drogen2 +utre&'(na2 'ada1er(na 4( multe altele. Toate a'e&tea &unt a0&or0(te 3n &,nge 4( +ro1oa') numeroa&e 0ol(. G)t(tul *a'e 'a hrana &) de1(n) toA('). ToA('(tatea e&te 'on*(rmat) de du0larea (uneor( tr(+larea% 'elulelor al0e d(n &,nge (med(at du+) 'e 3n'e+e a&(m(larea hrane( g)t(te. <elulele al0e (leu'o'(tele% re+re5(nt) unul d(ntre 'om+onentele &(&temulu( (mun(tar 4( a'-(onea5) +entru a (5ola toA(nele. D(n +)'ate2 ele nu reu4e&' 3ntotdeauna... Sute de 'er'et)r( de&'r(&e 3n 'artea D(et)2 nutr(-(e 4( 'an'er2 ed(tat) de A'adem(a Na-(onal) de 9t((n-) a SUA2 demon&trea5) ') g)t(tul 'are *olo&e4te 3n')l5(rea generea5) &u0&tan-e mutagene 4( 'an'er(gene 'are a;ung 3n 'or+ul uman. Fru'tele 4( legumele 3n &tare +roa&+)t) 'on-(n en5(me +e 'are organ(&mul le *olo&e4te 3n 'ur&ul +ro'e&elor meta0ol('e. Bn&) en5(mele 3n'e+ &) &e deter(ore5e la tem+eratur( de +e&te S8T<2 la @T< *((nd d(&tru&e 'u totul2 a&t*el 3n',t2 da') 3n al(menta-(a noa&tr) +redom(n) m,n'area g)t(t)2 nu 1om a1ea &u*('(ente en5(me 3n 'or+. V(tam(nele &unt d(&tru&e 'el ma( u4or de ')ldur). /(neralele 34( +(erd (med(at 'onteAtul organ(' (1(u% 4( &e 3ntor' 3n &tarea moart)2 (na't(1). Bntr"o a&t*el de &tare2 ele &unt (nut(l(5a0(le de ')tre organ(&m2 'are le el(m(n) 'a +e n(4te de4eur(. /(neralele anorgan('e &unt *oarte toA('e. Iodul2 de eAem+lu2 e&te un nutr(ent e&en-(al2 'u 'ond(-(a &) *(e 3n *orm) 0(olog(') 1(e. Bn &tare anorgan(')2 'h(m(' +ur)2 a*e'tea5) 'ran(ul 4( oa&ele. F(erul2 3n &tarea &a anorgan(')2 +ro1oa') he+at(t) 4( hemo'romato5). Gr)&(m(le 3n')l5(te &unt +er('uloa&e2 +entru ') au 3n 'om+onen-a lor a'role(ne2 rad('al( l(0er( 4( alte &u0&tan-e mutagene 4( 'an'er(gene. Prana g)t(t) nu numa( ') ne'e&(t) un t(m+ mult ma( 3ndelungat de d(ge&t(e ('on&um,nd a&t*el enorm d(n energ(a 'or+ulu(% dar de multe or( e&te 4( (nd(ge&t)2 'a 3n 'a5ul +rote(nelor 3n')l5(te. /,n'area g)t(t) *ermentea5) *oarte re+ede 4(2 odat) a;un&) 3n (nte&t(ne2 (ntr) 3n +utre*a'-(e2 3n t(m+ 'e hrana 1(e e&te a+roa+e 3n total(tate a0&or0(t) 3na(nte 'a *ermen-(( 0a'ter(en( &) 3n'ea+) +ro'e&ul de +utre*a'-(e. A'e&t lu'ru a *o&t +u& 3n e1(den-) de *a+tul ') o +er&oan) 'are &e hr)ne4te 'u m,n'are g)t(t) are a+roA(mat(1 1 Cg de 0a'ter(( (nte&t(nale2 (ar 'el 'are *olo&e4te eA'lu&(1 hran) 1(e are de ',te1a or( ma( +u-(ne. A+roa+e K$> d(n *e'alele 'elor hr)n(-( 'u al(mente g)t(te re+re5(nt) 0a'ter(( moarte2 3n t(m+ 'e hrana 1(e *a'e 'a a'e&t +ro'ent &) *(e ulu(tor de m('. Da') *(er0e-( &au 'oa'e-( un 'arto* 4("l +une-( al)tur( de unul 'rud2 3ntreg2 a'e&ta d(n urm) 1a r)m,ne ne&'h(m0at ',te1a &)+t)m,n(2 du+) 'are 1a 3n'e+e 'h(ar &) 3n'ol-ea&')2 3n t(m+ 'e 'arto*ul g)t(t 1a *ermenta 3n doar dou) 5(le. A'ea&ta 1) +oate da o (dee de&+re 'e &e 3nt,m+l) 'u m,n'area g)t(t) a;un&) 3n (nte&t(ne2 unde t(m+ul de dou) 5(le ne'e&ar +utre*a'-(e( 3n aer l(0er e&te redu& la numa( dou) ore. Da') nu 1"am 'on1(n& +,n) a'um de 'eea 'e &e 3nt,m+l) 3n (nte&t(n 'u m,n'area g)t(t)2 nu"m( r)m,ne de',t &) 1) 3ntre0 &(n'er8 a-( 1om(tat 1reodat)E Prana moart) adu'e 0oal) 4( a+ro+(e mult momentul mor-((. Dar nu tre0u(e &) m) 'rede-( +e 'u1,ntH Da') &unte-( 'ur(o4(2 +ute-( 'um+)ra ',-(1a 4or('e( &au ham&ter( 4( &) hr)n(-( o +arte d(n e( numa( 'u hran) 1(e2 (ar 'ealalt) +arte 'u

a'eea4( hran)2 dar g)t(t). Va dura numa( ',te1a &)+t)m,n( +,n) &emnele 1or de1en( e1(dente2 +entru ') or('(ne +oate *a'e d(*eren-a 3ntre un ham&ter 1(u 4( unul mort. Dar ma( 0(ne 1) &'h(m0a-( d(eta 'h(ar d(n a'e&t moment 4( *olo&(-( numa( hran) 1(e. Ve-( 1edea ') 'eea 'e a-( '(t(t a('( de1(ne real(tate. Aten-(e 3n&) la +r(mele &)+t)m,n( &au 'h(ar lun(2 ',nd 'or+ul 1a a1ea tend(n-a &) &e de&'otoro&ea&') de toA(nele a'umulate de"a lungul an(lor. Ve-( a1ea la 3n'e+ut &(m+tome de 0oal) a+arent) 4( &t)r( de d(&'on*ort. Tre'erea la noul t(+ de al(menta-(e tre0u(e &) &e *a') tre+tat. " Al(mentele 0ogate 3n 1(tam(na A &unt8 mor'o1ul2 ro4((le2 &+ana'ul2 &alata2 +)trun;elul 1erde2 'ea+a 1erde2 m)rarul : ad(') legumele gal0ene2 +orto'al(( 4( 1erde 3n'h(&. " Al(mentele 0ogate 3n 1(tam(na E &unt8 germen(( de 'ereale2 ule(ur(le +re&ate la re'e d(n &o(a2 +orum0ul2 *loarea &oarelu(2 m)&l(nele. " Al(mentele 0ogate 3n 1(tam(na < &unt8 '(tr('ele2 arde(ul gra&2 hreanul2 m)'e4ele. Una d(n 'ele ma( mar( 'on'entra-(( de 1(tam(na < o are +)trun;elul 1erde. " Al(mentele 0ogate 3n 'al'(u &unt8 &em(n-ele de &u&an2 nu'(le2 mor'o1((2 1ar5a2 gul((le2 merele2 'oada"'alulu(2 &o(a2 &mo'h(nele. " Al(mentele 0ogate 3n *(er &unt8 &+ana'ul2 g)l0enu4ul de ou2 'a'aoa2 &ta*(dele2 0r,n5a to*u2 m(gdalele 4( 'a;u. " Al(mentele 0ogate 3n =mega"S &unt8 alunele2 &em(n-ele de (n2 ule(ul de &o(a &au de ra+(-). <um g)t(-( m,n'area 'rud)E Fr(n &toar'ere2 +a&are2 3nmu(ere &au de&h(dratare. A4a ')2 o &) 1) de&'ur'a-( de m(nune doar 'u un &tor')tor2 un 0lender 4( ',te1a 0or'ane. DetoA(*(erea e&te (m+ortant) Da') 1"a-( hot)r,t &) 'on&uma-( numa( hran) 1(e2 e&te *oarte (m+ortant &) a1e-( 3n 1edere ')2 de 3ndat) 'e renun-a-( total la hrana g)t(t)2 'or+ul are tend(n-a &) 3n'ea+) +ro'e&ul de detoA(*(ere. <,t durea5) a'e&t +ro'e&E De+(nde de ',te toA(ne a-( a'umulat2 de+(nde de 'e *el de 1(a-) a-( du& +,n) 3n a'el moment. Bn a'e&t +ro'e& natural de el(m(nare a toA(nelor +ot a+)rea d(1er&e man(*e&t)r(. Fr(ntre 'ele ma( 3nt,ln(te2 &e num)r) durer(le de 'a+2 gre-ur(le2 &toma'ul deran;at2 m,n')r(m(le2 a'neea2 m(ro&ul ur,t al 'or+ulu(. A'e&te &(m+tome d(&+ar de o0('e( du+) o &'urt) +er(oad) de t(m+. Da') ele &unt +rea 1(olente2 +ute-( *a'e o tre'ere gradat)2 +r(n 're4terea tre+tat) a +ro'entulu( de hran) 1(e 4( &')derea 'ore&+un5)toare a +)r-(( de al(mente g)t(te la *o'. Un(( a'u5) o *oame 'ont(nu)2 'are e&te 3n&) de natur) +&(h('). S+e'(al(4t(( 3n nutr(-(e re'omand) a't(1(t)-( a;ut)toare8 med(ta-(a2 relaAarea &au alte +ra't('( &+(r(tuale2 dar ma( ale& luarea me&e( 3ntr"un 'adru +l)'ut2 ne&tre&ant. Al(mentele 'on&umate 3n gra0) &au &u0 &tre& nu &at(&*a' *oamea *(5(') 4( n('( +e 'ea +&(holog('). D(eta 1(e nu tre0u(e &) &e l(m(te5e la *ru'te 4( legume. Ad)uga-( 'ereale2 nu'(2 &em(n-e 4( m(e;(. Ga+tele tre0u(e 0)ut numa( 'rud (da') a1e-( 3n'redere 3n *urn(5orul 1o&tru%. <on&uma-( 4( hran) 1(e 0ogat) 3n +rote(ne (*a&ole2 l(nte2 &o(a2 'ereale% 4( ule(ur(2 nu 1) l(m(ta-( la *ru'te 4( legume. Ga

3n'e+ut +er&(&t) ne1o(a de al(mente ne&)n)toa&e. Bn lo'ul dul'(ur(lor2 m,n'a-( *ru'te u&'ate ('a(&e2 +rune2 'urmale2 &mo'h(ne%2 *ru'te dul'( (mango2 +(er&('(2 &trugur(2 0anane%2 dar +ute-( *olo&( 4( m(ere. Fentru 'e( 'are &(mt ne1o(a unor al(mente gra&e2 &e re'omand) +a&ta de &u&an (tah(n(% 3n 'om0(na-(e 'u m(ere &au *ru'te. = 0un) m)&ur) +entru a +)')l( m(ntea 'are tot 'ere al(mente ne&)n)toa&e e&te g,ndul 6'e 'on&e'(n-e are 'on&umul a'e&tu( al(ment 4( ',t de r)u m) 1o( &(m-( du+) a'eea7. E1entual2 1) +ute-( *a'e un ;urnal 3n 'are &) &'r(e-( 'e *el de &(m+tome a1e-( 4( ',t de r)u 1) &(m-(-( ',nd 'on&uma-( al(mentul ne&)n)to&. Am(nt(-("1) ') &)n)tatea e&te mult ma( (m+ortant) de',t +o*ta de moment. Fentru 'e( 'are &e +l,ng de *r(g2 a'e&t &(m+tom 1a d(&+)rea 'u t(m+ul +entru ') hrana 1(e adu'e un a+ort de energ(e d(re't a&(m(la0(l) de organ(&m (ar d(gerarea &a nu 'on&um) 'ant(t)-( ur(a4e de energ(e2 'a 3n 'a5ul m,n')r(( g)t(te. Un a&emenea &(m+tom (nd(') o &e're-(e 0(l(ar) (n&u*('(ent) 4( o d(ge&t(e greoa(e. EAer'(-((le *(5('e2 mer&ul ra+(d t(m+ de K$ de m(nute 5(ln(' &au ma&a;ul 'u ule(ur( 1egetale nera*(nate &unt doar ',te1a d(n metodele de remed(ere. <ond(mentele ('(m0ru2 gh(m0(r2 arde( (ute2 +(+er2 'h(men2 'or(andru% +ot 4( ele re5ol1a &en5a-(a de *r(g. Redu'erea num)rulu( de me&e du'e la 're4terea *o'ulu( d(ge&t(1 +entru ') a&t*el &toma'ul are t(m+ &) &e od(hnea&') 3ntre me&e. = alt) metod) natural) +entru a am+l(*('a *o'ul d(ge&t(1 4( a 're4te tem+eratura normal) a 'or+ulu( +e 'ale natural) e&te +ra't('area de eAer'(-(( Uoga. =0o&eala 'ron(') 4( &l)0('(unea &unt &(m+tomele a'umul)r(( de toA(ne 3n organ(&m. =are dorm(-( &u*('(entE Sunte-( &tre&atE A1e-( o a't(1(tate &eAual) haot(') 4( e+u(5ant)E To-( a'e4t(a &unt *a'tor( 'are determ(n) o0o&eala 'ron('). E1alua-("1) 1(a-a o0(e't(1 4( el(m(na-( 'au5ele o0o&el((. <on&umul 5(ln(' de 5ah)r ra*(nat du'e la o o0o&eal) 'ont(nu). Bnlo'u(-( 5ah)rul 'u m(ere2 *ru'te dul'( 4( &u' de mor'o1( (ar2 3n 'a5ur( eAtreme2 'on&ulta-( med('ul. P(+o'rat &+unea8 6Al(mentele tre0u(e &) *(e med('amentele 1oa&tre (ar med('amentele 1oa&tre &) *(e al(mentele7. El re'omanda at,t 'elor 0olna1(2 ',t 4( 'elor &)n)to4(2 o al(menta-(e al')tu(t) d(n 'rud(t)-( 0(ne ale&e. A'e&tea a;ut) la el(m(narea toA(nelor. A&t*el &e re'a+)t) *or-a 1(tal) +(erdut) +r(ntr"un reg(m de 1(a-) ne&)n)to&. Bn 3n'he(ere2 ',te1a &*atur( +entru un &u''e& de+l(n 'u hrana 1(e8 E1(ta-( o0&e&((le 4( emo-((le negat(1e +re'um ura2 *r('a2 ego(&mul2 +entru ') a'e&tea &unt ade1)rate otr)1ur( +entru m(nte 4( (m+l('(t +entru 'or+. <on4t(ent(5a-("1) mot(1ele +utern('e +entru a tre'e la a'ea&t) d(et). <el ma( 0(ne e&te &) a1e-( o rela-(e emo-(onal"mental) 0un) 'u hrana 1(e. Ve-( *( r)&+l)t(-( 3n5e'(tH

Un $ic mai crud $entru dumneav%astr Daniela St%ican


<el ma( nou trend 'ul(nar d(n SUA 'u'ere4te /area Br(tan(e8 +re+aratele &) *(e 'rude &au n(m(' g)t(t la +e&te @8T<el&(u&. /ae4tr(( 0u')tar( &e 3ntre' 3n a *a'e mugur(( de +(n &) +ar) un *el de +arme5an 4( &and1('(ul d(n ',ne+) un ade1)rat ham0urger. <e"( dre+t2 6ra1(ol(7 de &*e'l) arat) 3m0(etor 4( +e dea&u+ra au 4( gu&t 0un2 -(n,nd 'ont ') nu &unt *)'ute 'u +a&te *)(noa&e. S*e'la ro4(e e&te +e +o&t de 3n1el(toare2 3n *o(-e eAtrem de &u0-(r(. Um+lutura e&te o 'rem) 6r('otta7 d(n (er0ur( de a'a;u 4( &e &er1e4te 'u &alat) de &+aranghel 4( 'u &mo'h(ne 3n o-et 0al&am('2 &tro+(te 'u ule( d(n &em(n-e de do1lea'. Sun) gu&to&2 nu"( a4aE 9( 'h(ar e&te2 lu'ru 1ala0(l 4( +entru 'elelalte o*erte d(n men(ul de la Sa*2 +r(mul re&taurant 'u +re+arate 'rude d(n Gondra2 de&'h(& 3n a+r(l(e K$$8. /,n'are 'rud)E De *a+t2 toate *elur(le &unt g)t(te la &u0 @8T<. 9( nu e 1or0a de 'ar+a''(o de 1(t) &au de &a&h(m( de ton2 '( de legume organ('e 'rude2 'are &unt retra&e de +e *o' 'u mult 3na(nte de a a;unge la +un'tul de *(er0ere2 +re'um 4( de *ru'te &au alune. A'e&te *elur( &unt num(te m,n'are 1(e2 *((nd o ramur) a 'urentulu( 1egan (1egetar(en(( &tr('-(%. Dar 3na(nte de a *( 'atalogat) dre+t o r)m)4(-) a 'urentulu( h(++J2 tre0u(e &+u& ') 'ele0rul mae&tru 0u')tar amer('an <harl(e Trotter e&te ade+tul a'e&te( 0u')tar((. <on*orm a'e&tor 6'rudo*ag(72 g)t(tul alterea5) +rote(nele d(n m,n'are2 *)',ndu" le mult ma( greu de d(gerat 4( anul,ndu"le +ro+r(et)-(le. E( a*(rm) ') +r(n g)t(t &unt d(&tru&e 3ntre $> 4( 8$> d(n 1(tam(ne 4( m(nerale. <,t de&+re +e&t('(de2 a'e&tea &e &e+ar) 3n 'om+u4( 4( ma( toA('( 3n t(m+ul g)t(tulu(2 'a &) nu ma( 1or0(m de oA(genul +(erdut 4( de alte &u0&tan-e no'(1e el(0erate. 9( ma( (m+ortant e&te *a+tul ') en5(mele2 'are &t(mulea5) longe1(tatea2 &unt d(&tru&e atun'( ',nd m,n'area e&te 3n')l5(t) la +e&te @8T<. Unul d(n re&taurantele de mar') 3n domen(ul +re+aratelor 'rude e&te RoAanneV&2 3n GarC&+ur2 la nord de San Fran'(&'o 'are2 3n K$$K2 la un an de la de&'h(dere2 atr)&e&e un num)r (m+re&(onant de 'l(en-( *(del( dator(t) unor *elur( +re+arate 'u at,ta m)(e&tr(e2 3n',t nu &e &(m-ea ') nu &unt g)t(te. RoAanne Mle(n2 0u')tar 4( +ro+r(etar al lo'alulu(2 +re'um 4( /('hael2 &o-ul 4( +artenerul &)u de a*a'er(2 tre'u&er) 'u an( 3n urm) la o d(et) 'om+u&) eA'lu&(1 d(n +rodu&e 'rude. 6Ne" am g,nd(t &) 3n'er')m reg(mul o lun). Dar2 la 'a+)tul a'ele( +er(oade2 organ(&mele noa&tre au +rote&tat 1ehement la (deea re1en(r(( la al(menta-(a trad(-(onal)72 de'lara ea. Fe l,ng) energ(a 4( &tarea de 0(ne2 e( au 'on&tatat 4( ') a1eau ne1o(e de ma( +u-(n &omn. De4( a +r(n& la 'ele0r(t)-( 4( la +a&(ona-(( de mod)2 m('ro0ul +re+aratelor 'rude nu &"a r)&+,nd(t 3n /area Br(tan(e de',t re'ent. 6<red ') a'um Gondra e +reg)t(t) +entru a'e&t t(+ de 0u'ate72 &+une <had Sarno2 0u')tarul"4e* al lan-ulu( de re&taurante Sa*2 un amer('an de S1 de an( 'are a ')l)tor(t 3n 3ntreaga lume2 &tud((nd (ngred(ente trad(-(onale 4( metode de +re+arare. 6Fre+aratele 'rude 1or a1ea mereu nutr(-(a 3n 'entrul +reo'u+)r(lor. E&te un &t(l 'ul(nar 'are +oate *( 3m0r)-(4at de toat) lumea2 ma( ale& a'um2 ',nd (n'(den-a 'a5ur(lor de o0e5(tate

4( de d(a0et a a;un& la 'ote nema(3nt,ln(te72 a*(rm) el. EA(&t) 4( alte re&taurante 1egane 3n Gondra2 dar n('(unul 'are &) o*ere +re+arate at,t de gu&toa&e 4( de a&+e'tuoa&e. Va a1ea &u''e& a'e&t nou re&taurantE 6De1(ne d(n 'e 3n 'e ma( 'uno&'ut. Bm( dore&' &) a;ung) &) &e m)&oare 'u or('e re&taurant de to+ d(n Gondra. Atun'( ',nd 'ree5 un *el de m,n'are2 +o-( &) *(( &(gur ') e unul 'are n"a ma( *o&t +re+arat n(')(er( +,n) atun'(72 &+une Sarno2 lan&,nd o +ro1o'are. <um +r(1e&' al-( mae4tr( 0u')tar( +ro0lemaE <u &(guran-) ar a1ea ',te 'e1a de 3n1)-at2 a1,nd 3n 1edere ') o*erta 1egetar(an) d(n marea ma;or(tate a re&taurantelor de to+ e&te ;aln('). Da') 3l 3ntre0( +e Sarno +e '(ne 3l 'on&(der) el mentorul &)u2 3l 1a num( +e <harl(e Trotter. Nu +entru ') o*er) un men(u de +re+arate 'rude 'e"-( +oate &er1( dre+t eAem+lu 'a &+e'(al(&t2 '( dator(t) modulu( 3n 'are &unt 'on'e+ute re-etele2 &)n)tatea *((nd ma( +re&u& de or('e alt'e1a 4( nu +l)'erea gu&tat(1) 'u or('e +re-. Bn +lu&2 nu +le'( de a'olo 6+l(n72 n('( 'h(ar du+) K$ de *elur(. De4( de1otat mun'(( &ale2 Sarno nu e delo' genul 'are &) -(n) +red('(. E&te o +er&oan) a0&olut normal). 6Bm( +la'e &) 0eau d(n ',nd 3n ',nd2 &unt un om o0(4nu(t72 &+une el 'u un 5,m0et 3n 'ol-ul gur((. A 're&'ut 3ntr"o go&+od)r(e t(+(' amer('an)2 'u m,n'are t(+(' amer('an). Doar ',nd 'r(5ele de a&tm au de1en(t (n&u+orta0(le a'um 1K an(2 &"a 3ndre+tat &+re +re+aratele 1egane 4( 'rude. 6S(m+tomele au d(&+)rut +ur 4( &(m+lu72 &+une el2 r(d(',nd d(n umer(. Sarno nu e&te n('( m)'ar un 0u')tar 'u &tud(( 3n domen(u. A 3n1)-at me&er(e d(n mer&2 lu'r,nd 'u al-( 0u')tar(2 a+o( +entru 'a&e +r(1ate (a'torul LoodJ Parrel&on &e num)r) +r(ntre 'l(en-(( &)(%. Du+) nou) *elur( adu&e doar +entru degu&tare2 +o-( (e4( +e u4) de&tul de &eme- 4( total &at(&*)'ut de 'on&ommQ"ul de 'a&tra1e-(2 'ro'hetele 'u '(u+er'( &au la&agna de do1le'e(. Tot 'a o m(nune a al(menta-(e( &)n)toa&e2 ha(nele nu &e (m+regnea5) 'u m(ro&ul de m,n'are 1en(t d(n 0u')t)r(a de&'h(&). Sa* d(&+une de un 'u+tor *oarte m(' (deoare'e eA(&t) 4( +atru +re+arate 6g)t(te7 3n men(u% 4( o 0u')t)r(e la &u0&ol2 &u*('(ent de mare +entru 'e( 1$ 0u')tar( a( &)(. Bnt,m+l)tor2 +r(ntre e( nu &e a*l) n('(un 0r(tan('2 0u')tarul"4e* *((nd &ud"a*r('an. Alunele 4( &em(n-ele &unt 3nmu(ate 3n a+) t(m+ de +,n) la 1$ ore 3na(nte de ut(l(5are. A&t*el2 &unt ma( u4or de man(+ulat2 ma( nutr(t(1e 4( 'u un 'on-(nut 'alor(' ma( redu&. /ugur(( de +(n &unt de&h(drata-( 4( a+o( m)'(na-(2 +entru a ')+)ta a&+e't de +arme5an. D(&+o5(t(1ul de de&h(dratare e&te o u&ten&(l) ne'e&ar) 3n tru&a or(')ru( ade+t al +re+aratelor 'rude2 (ar Sarno d(&+une de 4a+teH 6Fare de&tul de 'om+l('at &) g)te4t( 'rud a'a&)72 &+un un((. 6Fro&t((2 n('(una d(n re-etele mele nu durea5) ma( mult de K$ de m(nute &"o *a'(72 &+une Mate Lood2 autoare a tre( ')r-( de 0u'ate ded('ate +re+aratelor 'rude. Mate2 3n 1,r&t) de S? de an(2 e&te mama a tre( 0)(e-( 6'ru5(7. <o+((( e( e1(t) re&taurantele *a&t"*ood2 +re*er,nd un ham0urger d(n *(0r) de ',ne+) 'u Cet'hu+ de 'or(andru2 de'lar) mama. E ade1)rat 'a are un &t(l de 1(a-) 'el +u-(n &tr('t8 nu +une n('(o +(')tura de al'ool 3n gur)2 +ra't(') Joga2 merge numa( 'u 0('('leta (ar 'o+((( e( 3n1a-) la dom('(l(u2 dar &u&-(ne ') n(men( d(n *am(l(e nu a a1ut ne1o(e de med(' 3n ult(m(( S an(. Gondone5(( au 3n&) 4( +o&(0(l(tatea de a l)&a +e altul &) &e 'h(nu(a&') 3n lo'ul lor ('u g)t(tul2 nu 'u m,n'atul%. Fentru KK2 $ de l(re +e 5(2 *(rma Raw Fa(r(e& 3-(

l(1rea5) la dom('(l(u men(ul dor(t. De&'h(& d(n de'em0r(e K$$?2 e&te +r(mul &er1('(u de l(1rare de +re+arate 'rude d(n /area Br(tan(e2 de4( deo'amdat) e&te l(m(tat la 5ona 'entral) a Gondre(. 6Fre+aratele 'rude nu au +r(n& *oarte 0(ne a('( d(n 'au5a 'l(me( noa&tre. Gu'rur(le &tau 'u totul alt*el +e +la;ele d(n Go& Angele&2 dar (ntere&ul 're4te +e 5( 'e tre'e72 &+une /(d( Fa(rgr(e1e2 nutr(-(on(&t 4( 'o"*ondator al Raw Fa(r(e&2 'are *a'e K$$$ de l(1r)r( +e 5( d(n 0u')t)r(a &a2 a*lat) 3n 5ona Le&t End a Gondre(.

V'TAL'TATEA AL'ME"TEL)!
V(tal(tatea al(mentelor a *o&t +r(ma dat) &tru'turat) de +ro*. Edmond BordeauA S5eCelJ. A'ea&ta 3( are or(g(n(le 3n o0&er1a((le ( &tud((le 'on'e+telor &+(r(tuale ant('e2 *)'ute de a'e&t 'er'et)tor. El a 'la&(*('at al(mentele 3n @ 'ategor((2 3n 'on*orm(tate 'u 'al(t)(le ( *un'((le a'e&tora de a genera 1(a) ( &)n)tate 3n 'or+ur(le noa&tre8 0(ogene2 0(oa't(1e2 0(o&tat('e ( 0(o'(de. Al(mente 0(ogene ('are generea5) 1(a)% " 'erealele (ntegrale 'rude germ(nate2 nu'(le ( &em(nele 3nmu(ate &auN( germ(nate2 re3nno(e&' 'elulele ( regenerea5) 1(aa. A'e&tea &unt 'ele ma( +utern('e al(mente 3n 'eea 'e +r(1ete *ora 1(tal). Ele de(n &e'retul 1(e((2 germenele 'are are +uterea de re+rodu'ere +entru +er+etuarea &+e'(e(. <on(n &'l(+(rea 1(e((2 'e &tr)lu'ete 3n 'e( 'are le m)n,n') 3n *orma lor natural). A'e&te al(mente au 3n ele to( nutr(en(( e&en(al(2 ne'e&ar( +entru &)n)tate ( longe1(tate. Atun'( ',nd &unt germ(nate2 nutr(en(( &e 3nmule&' 'on&(dera0(l (ar nu'(le2 &em(nele ( gr,nele de1(n ma( uor de d(gerat. Starea : V(aa 3n*lorete. E&te +er(oada ',nd &em(nele2 gr,nele &au nu'(le +r(nd 1(a) ( 're&'2 &unt 3n +er(oada adole&'ene(2 +l(ne de energ(e ( 1(a) ( 3ntr"o 'ont(nu) 'retere. De eAem+lu2 3n 'a5ul gr,ulu( 3n'ol(t8 1(tam(na E 'rete 'u S$$>2 1(tam(na < 'rete 'u !$$> ( 1(tam(na A &e du0lea5). A'e&te 1(tam(ne &unt ant(oA(dan( +utern('(. Sem(ne ( nu'( d(*er(te 1or 'rete 'a+a'(t)( ( nutr(en( d(*er((. /a;or(tatea nu'(lor ( &em(nelor2 3n momentul 3n 'are &unt 3nmu(ate ( germ(nate2 el(0erea5) en5(mele d(ge&t(1e (nh(0(toare ( a&t*el +rote(nele2 l(+(dele ( 'ar0oh(dra(( 'om+le'( de1(n +red(gerate 3n am(noa'(5(2 a'(5( gra( ( 'ar0oh(dra( ma( &(m+l(. <,t 'on&um)m " A'e&te al(mente ar tre0u( &) 'on&t(tu(e K > d(n totalul hrane( 5(ln('e. Al(mente 0(oa't(1e ('are &u&(n 1(aa%8 Toate 1egetalele8 *ru'te2 legume2 nu'(2 gr,ne2 &em(ne ( +lantele 'u *run5e 1er5( " 'rude2 organ('e2 +roa&+ete2 de u&'at &au d(n mare. A'e&te al(mente &unt +l(ne de 1(a)2 dar nu la n(1elul 'elor 0(ogene. D(*erena d(ntre al(mentele 0(oa't(1e ( 'ele 0(ogene e&te 'ea d(ntre 1(tal(tatea unu( adult &)n)to& ( 1(tal(tatea unu( 'o+(l2 'are e&te 3ntr"o 'retere ra+(d). Vegetalele 'u *run5e 1er5(2 3n 'are 'u+r(ndem ( algele mar(ne2 &unt eAtrem de (m+ortante +entru &)n)tate. Ele &unt &ur&e eA'elente de m(nerale8 'al'(u ( *(er2 en5(me ( 1(tam(ne. Sunt2 de a&emenea2 du+) 'um &+une Faa1o

A(rola (renum(t natural(&t%2 &ur&e de +rote(n) 'om+let)2 'u o 1aloare de ut(l(5are mult ma( mare de',t 'ele an(male. Vegetalele 'u *run5e 1er5( &er1e&' 'or+ulu( at,t +entru 'on&tru'(e2 ',t ( +entru 'ur)are. Starea : V(aa e men(nut) la o rat) m('). E 0(ne &) le m,n')m ',t ma( +u(n +ro'e&ate. <,t 'on&um)m : A'e&te al(mente ar tre0u( &) 'on&t(tu(e $> d(n al(menta(a 5(ln('). <,nd &unt 'on&umate 3m+reun) 'u al(mente 0(ogene2 ele &(ntet(5ea5) 'om+onente total d(*er(te2 'are eAe'ut) *un'(( 0(ogene ( 0(oa't(1e &u+er(oare. <re&' la o rat) redu&). E&te 0(ne &) *(e 'on&umate ne+ro'e&ate ( ',t ma( +roa&+ete. Al(mentele 0(o&tat('e ('are 3n'et(ne&' 1(aa%8 Al(mentele g)t(te2 1e'h(2 3m0)tr,n(te2 'ongelate. Starea " 1(a) 3n'et(n(t) deoare'e a'ea&t) hran) nu 'on(ne n('( 1(tal(tate2 n('( +rea mul( nutr(en( ut(l(5a0(l(. Ea a&(gur) *un'(onarea m(n(m) a organ(&mulu( ( a''elerea5) 3m0)tr,n(rea. <,t 'on&um)m : +ro+or(a a'e&tor al(mente 3n d(eta noa&tr) nu ar tre0u( &) de+)ea&') K$>. Al(mentele 0(o'(de ('are adu' moartea%8 al(mente ((n'lu&(1 0)utur(% +ro'e&ate2 (rad(ate2 de +ro1en(en) an(mal). Ad)ug)m a('( al(mentele 'are 'on(n 5ah)r al0 +ro'e&at2 gr)&(m( tran&2 *a(n) al0) ( 'ele +ro1en(te d(n agr('ultura (ndu&tr(al). Toate a'e&tea &u&trag *ora 1(tal). Starea " <eea 'e odat) era 1(u2 &e a*l) a'um 3ntr"o &tare de de&'om+unere2 de degradare. D(n 'au5a 'ant(t)(lor mar( de elemente toA('e ad)ugate2 +re'um ( a +rote(ne( an(male eA'e&(1e2 a'e&te al(mente 'reea5) mult) a'(d(tate2 'eea 'e du'e la +ro0leme mar( 3n organ(&m ( (m+l('(t la +(erderea 1(tal(t)((. A'e&te al(mente au *o&t 'reate de om2 (ar +r(n 'rea(a &a2 omul &e autod(&truge. <,t 'on&um)m : A'e&te al(mente nu ar tre0u( &a &e reg)&ea&') 3n n('( un +ro'ent 3n al(menta(a noa&tr). A+roa+e toate 0ol(le moderne ale omen(r(( &unt legate de al(menta(a +ro'e&at). <on'lu5((

Bn t(m+ul ( du+) 'e m,n')m o ma&) 'u hran) g)t(t) ne 'rete ten&(unea arter(al)2 (ar +ul&ul a+roa+e ') &e du0lea5). Da') &e 3nt,m+l) &) *(m *um)tor(

&au 'on&umator( de al'ool2 e&te 'lar 'a &untem 'on&tant +red(&+u( la un ata' de 'ord. Fe de alt) +arte2 +lantele 3n *orma lor 1(tal)2 +roa&+)t)2 au alt (m+a't a&u+ra organ(&mulu(. A&t*el2 ',nd 'on&um)m a'e&te al(mente2 0ene*('(em de gr)&(m( &u0 *orma a'(5(lor gra( e&en(al( ne&atura(2 'ar0oh(dra( 'are &e d(gera lent ( 'are ne dau energ(e 'on&tant) +e o +er(oad) ma( lung) de t(m+ ( de +rote(ne 'om+lete +red(gerate2 &u0 *orm) de am(noa'(5(. EA(&t) ( modur( *oarte &)n)toa&e de a 'on&er1a legumele +entru (arn)2 'are au a1anta;e deo&e0(te. A&t*el2 3n 1ar5a 'rud) murat)2 +r(n *ermentarea natural) a a'(dulu( la't('2 &e &(ntet(5ea5) 'om+leAul de 1(tam(ne B ((n'lu5,nd 1(tam(na B1K% ( 1(tam(na M. A'e&t +ro'edeu tre0u(e a+l('at legumelor organ('e ( *)r) ad)ugare de &are2 oet2 a+) &au or('e alt'e1a. <e tre0u(e &) *a'em e &) +r(1(m 'u aten(e hrana noa&tr) de 5( 'u 5( ( &) o anal(5am 3n 'om+ara(e 'u 1(tal(tatea +e 'are ne"o d). Da') n(1elul de 1(tal(tate nu ne e&te +e +la'2 +utem 3n'er'a &) 'retem +ro'entul de al(mente 0(ogene &au 0(oa't(1e ( &)"l redu'em +e 'el al al(mentelor 0(o'(de ( 0(o&tat('e. Sau +ur ( &(m+lu &) redu'em &au &) el(m(nam al(mentele 0(o'(de. Sunt o mult(tud(ne de lu'rur( +e 'are le +utem 3n'er'a2 at,ta 1reme ',t ne dor(m &) de1en(m ma( energ('(2 ma( &)n)to( ( ma( +l(n( de 1(a). Alegerea 'on&t) 3n 'e du'em la gur)2 3n re&t *a'em 'am a'ela( e*ort.

Micul&de*un +%llat,, un aliment ideal


A'um 4t(m ') al(menta-(a (deal) tre0u(e &) *(e ',t ma( natural) 4( +e ',t +o&(0(l 'rud). Ade&ea 3n&)2 &toma'ul 'elor neo0(4nu(-( 'u d(eta natural) tolerea5) greu hrana ne+re+arat) term('2 ma( ale& 'erealele. Fro*e&orul Lerner Mollath (18#K" 1#?$%2 d(etet('(an 4( do'tor 3n med('(n)2 unul d(ntre +(on(er(( al(menta-(e( &)n)toa&e d(n German(a2 a de&'o+er(t metoda de a *a'e 'erealele (ntegrale ma( u4or d(gera0(le2 *)r) *olo&(rea *o'ulu(. Fr(n ad)ugarea de *ru'te2 &em(n-e2 m(ere 4( &'or-(4oar)2 a'e&t m(' de;un do0,nde4te 4( un gu&t +l)'ut2 'are"( 'om+letea5) 1aloarea al(mentar) eA'e+-(onal). Ingred(ente " S"@ l(ngur( de *)(n) (ntegral) de 'ereale (gr,u2 o1)5 et'.%I +e ',t +o&(0(l2 +ro'ura-("1) 'ereale organ('e2 +ro1en(te d(n 'ultur( netratate 'h(m('I +ute-( de a&emenea m)'(na 0oa0e +roa&+ete2 *olo&(nd o &(m+l) r,4n(-) de 'a*ea " nu'(2 alune &au m(gdale m)run-(te &au r,4n(te " &ta*(de2 'urmale2 &mo'h(ne2 +rune u&'ate " nu') de 'o'o& ra&) (o+-(onal% " *ru'te8 mere2 0anane2 +orto'ale2 +ere2 *rag(2 '(re4e2 ')+4un(2 +rune2 +(er&('(2 'a(&e &au or('e alte *ru'te de &e5on 0(ne 'oa+te. " m(ere 4( &'or-(4oar) Fre+arare

Seara2 &e +une *)(na (ntegral) 3ntr"un 1a& d(n 'eram(') &au &t('l). Se adaug) S" l(ngur( de a+). Se ame&te') 0(ne 4( &e la&) la tem+eratura 'amere( +,n) a doua 5( d(m(nea-a. Fe t(m+ul no+-((2 *)(na 1a a0&or0( a+a2 de1en(nd o +a&t). Bn tot a'e&t t(m+2 are lo' 4( un +ro'e& de *ermenta-(e2 ')ru(a ( &e +oate atr(0u( o 0un) +arte d(n 1aloarea d(etet(') a a'e&tu( m('"de;un2 +re'um 4( d(ge&t(0(l(tatea &a. Bntr"un alt 1a&2 &e +un la 3nmu(at ''a K$ g *ru'te u&'ate m)run-(te2 la alegere8 nu'(2 &mo'h(ne2 &ta*(de2 'urmale2 +rune u&'ate2 &em(n-e de *loarea &oarelu( de'o;(te 4( ne+r);(te et'. /(n(mal2 &e +ot *olo&( doar ',te1a nu'(. A doua 5( d(m(nea-a2 'on-(nutul 'elor dou) 1a&e &e ame&te')2 *olo&(ndu"&e 4( a+a de la 3nmu(erea *ru'telor. Se adaug) a+o( un m)r2 ra& 3n momentul &er1(r((2 +entru a e1(ta oA(darea. Se +ot *olo&( 4( alte *ru'te2 t)(ate or( 5dro0(te2 3n *un'-(e de +o&(0(l(t)-( 4( de (n&+(ra-(e. Se +udrea5) a+o( a'e&t ame&te' 'u &'or-(4oar). Se +oate ad)uga 4( +u-(n) m(ere. Bn alt) d(m(nea-)2 +a&ta de *)(n) 3nmu(at) de 'u &eara &e +oate 'om0(na 'u un (aurt &u0-(re (de 0)ut%2 5eam) de l)m,(e2 +u-(n unt de arah(de &au de m(gdale 4( m)rul ra&. Alteor(2 *)(na (ntegral) +oate *( 3nlo'u(t) 'u *ulg( d(n germen( de 'ereale2 de a&emenea 3nmu(a-( de 'u &ear). <on&umarea regulat) a m('ulu( de;un Mollath adu'e urm)toarele 0ene*('((8 " Stare de &a-(etate 'el +u-(n @ ore. N('(un *el de *al&) *oame d(m(nea-a 4( a0&en-a &en5a-(e( de &u+ra3n')r'are a &toma'ulu(. " Reglarea armon(oa&) a greut)-((. Fer&oanele 'are dore&' &) +(ard) d(n greutate nu 1or a1ea a'ea &en5a-(e a'ut) de *oame 3na(ntea me&e( de +r,n5 4( &e 1or &)tura 'h(ar 'u o ra-(e redu&)I 3n &'h(m02 'ele 'e 1or &) &e 3m+l(nea&') 3n mod e'h(l(0rat2 1or 'on&tata o 3m0un)t)-(re a *un'-((lor lor d(ge&t(1e 4( 1or lua 3n greutate. " <on&t(+a-(a2 *a'torul +r(n'(+al al auto(ntoA(')r((2 e&te el(m(nat). " Semnele de o0o&eala 4( de e+u(5are2 'are &unt (nd('(ul une( a'umul)r( de toA(ne2 d(&+ar. " Fer*orman-ele *(5('e 4( (ntele'tuale 're&' 1(5(0(l. " Se (n&talea5) o &tare de 0(ne general(5at)2 re5ultat) d(ntr"un e'h(l(0ru 0(olog(' ma( 0un. " A+are o &en5a-(e de 0u'ur(e (nter(oar) 4( o &at(&*a'-(e 'are 3nde+)rtea5) or('e dor(n-) de a ma( 'on&uma eA'(tante +&(hod(nam('e ('a*ea2 tutun2 al'ool%. " Se m)re4te +uterea de 'on'entrare2 deoare'e a+aratul d(ge&t(1 nu ma( e&te 3ngreunat de un m('"de;un greu. Se 4t(e ') d(ge&t(a a'a+area5) ''a ?$> d(n energ(a ner1oa&) a 'or+ulu(. " Re5ult) o ma( 0un) re5(&ten-) la &tre& &au &t)r( ten&(onale. " <om+o5(-(a &angu(n) &e 3m0un)t)-e4te. Fr(n mult(+l('area 'elulelor derme(2 datorate une( ma( 0une (r(g)r( a -e&utur(lor &u0'utanate2 tenul de1(ne ro52 *)r) eru+-((. Furun'ulele2 e'5emele &au +e'(ng(n(le d(&+ar. " F)rul rede1(ne &u+lu 4( +l(n de 1(tal(tate2 ungh((le de1(n &tr)lu'(toare 4( nu &e ma( ru+. " S)n)tatea d(n-(lor &e amel(orea5). D(n-(( 'are &e de5goleau re(ntr) 3n al1eolele lor.

" S'heletul e&te 3nt)r(t2 &udura *((nd ma( ra+(d) 3n 'a5 de *ra'tur(. A'e&t m(' de;un +oate *( 'on&(derat 4( 'a o +r);(tur)2 3n 'are 'om+o5(-(a 4( gu&tul +ot 1ar(a la (n*(n(t2 du+) (n&+(ra-(e 4( 3n *un'-(e de *ru'tele de &e5on. V(tam(nele 'om+leAulu( B d(n *)(na (ntegral) de gr,u &e adaug) 1(tam(nelor 4( m(neralelor d(n *ru'te. A'(5(( organ('( a( *ru'telor +roa&+ete &unt neutral(5a-( de h(dra-(( de 'ar0on a( gr,ulu(. Fre+ararea e&te &(m+l)2 +entru ') nu ne'e&(t) *(er0ere. Re-eta e&te a1anta;oa&) 4( +entru ') d(m(nea-a nu a1em +rea mult t(m+ la d(&+o5(-(e +entru +reg)t(rea unu( m(' de;un 'u ade1)rat hr)n(tor 4( &)n)to&. Fo*t) 0un)H

!'S U!'LE -' AVA"TA.ELE U"E' V'E/' 01!1 A!"E aut%r2 !ic,ard %rliss 3artic%l a$rut 4n revista T'ME567768

Ne +la' gr)tarul2 *r(+tur('a aromat) de la 'u+tor2 ',rn)'(or(( &er1(-( la (ar0) 1erde. Au5(m 3n&) multe o+(n(( 3m+otr(1a ')rn((. E ma( &)n)to& &) de1en(m 1egetar(en(E Ar *a'e a&ta +laneta noa&tr) ma( &)n)toa&)E Sau e ma( &)n)to& &) m,n')m ne&t(ngher(-( 'arneE 9( 'e &e 3nt,m+l) 'u 'o+((( no4tr(2 de unde *a'em ro&t de +rote(nele +e 'are le o*er) 'arneaE <(n'( mot(1e +entru a 'on&uma +rodu&e d(n 'arne8 1 : au gu&t 0un K : ne *a' &) ne &(m-(m 0(ne S : e&te o trad(-(e amer('an) @ : &+r(;(n) *erm(er(( : +)r(n-(( no4tr( au *)'ut"o S'u5a-(2 a&tea &unt '(n'( mot(1e +entru a *uma. E&te ma( 'om+l('at 3n 'eea 'e +r(1e4te +rodu&ele d(n 'arne. Ele &unt +rodu&ele +e 'are 'et)-en(( amer('an( le 'on&um) a+roa+e 3n *(e'are 5(8 la '(n)2 la 'ant(n)2 +e tera&)2 la gr)tar 'u mu4tar2 la o +arad) &au2 de m(( de or( +e an2 'u un &o& &+e'(al2 'u &alat)2 0r,n5)2 mur)tur(2 'ea+) 3ntr"o 'h(*l) 'u &u&an. <arnea de 1(t) e&te2 &+un &+otur(le +u0l('(tare de la TV2 m,n'area 6t(+(' amer('an)7 : &(m0olur( &er1(te *r(+te 4( +l(ne de no-(unea de mo4ten(re na-(onal)2 +re'um 0)r0atul d(n re'lama /arl0oro. Bn +re5ent 3n&)2 '(re5(le +e 'are le m,n) amer('an(( +ar de+)4(te de 1remur(8 +entru mul-(2 'arnea a de1en(t o o0&'en(tate 3n 0u')t)r(e. 9( a&ta nu doar d(n 'au5a ad(t(1(lor2 'are &unt a&o'(a-( 'on&umulu( de 'arne2 de4( o *ar*ur(e +l(n) de hormon(2 0a'ter(( E"'ol( &au temuta 0oal) a 1a'(( ne0une &unt de&tul +entru a t)(a +o*ta de m,n'are a or('u(. /ot(1ul +r(n'(+al e&te a'ela ') 'et)-en(( amer('an(2 3n +r(n'(+al 'e( t(ner(2 au 3n'e+ut &) +ra't('e 'e1a 'e le &+er(e +)r(n-((8 au 3n'e+ut &) m)n,n'e 4( legumele d(n *ar*ur(e. De a&emenea2 &em(n-ele 4( *lor(leH Bn ;ur de 1$ m(l(oane de amer('an( &e 'on&(der) 1egetar(en(2 'on*orm unu( &onda; al re1(&te( TI/E e*e'tuat +e un e4ant(on de 1$ $$$ de adul-(. Al-( K$ de m(l(oane au 3n'er'at la un moment dat 3n 1(a-a lor &) de1(n) 1egetar(en(. Fentru a 1) 'on1(nge de m,ndr(a trad(-(onal) a 'ow0oJ"ulu( 4( de &+(r(tul de a+)rare +e 'are 3l man(*e&t) el2 a''e&a-( &(te"ul lu( OodJ Brown2 un 1)'ar d(n DaCota de Sud2 la www.ran'her&.net 4( '(t(-( &loganur(le re*er(toare la +rodu&ele d(n 'arne8 Vegetar(en(( nu tr)(e&' ma( mult2 e( doar arat) ma( 0)tr,n( 4( Da') an(malele nu tre0u(e m,n'ate2 atun'( de 'e &unt *)'ute d(n 'arneE (<(ne1a ar +utea +une a'eea4( 3ntre0are2 re*er(ndu"&e la oamen(%. Fentru Brown 4( genera-(a &a de m,n')tor( de 'arne2 'are nu 34( +un n('(o 3ntre0are2 '(na re+re5(nt) 'e1a 'e +)r(n-(( +un +e ma&) 4( 'o+((( 0ag) 3n &toma'. De&+re 'o+((( &)(2 el &+une8 6Vrem 'a e( &) m)n,n'e ',te +u-(n d(n toate7. A&t*el2 &e &er1e4te 'arne 3n *(e'are &ear) 3n 'a&a lu( Brown2 *)r) o0(e'-(( d(n +artea 'o+((lor &)(2 Oe**"1? an(2 GuCe"1S an( 4( Pannah"11 an(. <u toate a'e&tea2 OodJ adm(te ') 6da') un 1egetar(an ar a1ea o +an) 3n *a-a 'a&e( mele2 a4 (e4( &) 3l a;ut7. Fentru *erm(erul 'are tr)(e4te d(n 1,n5area de 'arne &au +entru 1egetar(anul a ')ru( d(et) amen(n-) 'u *al(mentul +e to-( 'e( 'e &a'r(*(') an(male2 n(m(' nu ma( e&te &(m+lu. A tre'ut 1remea (no'en-e( &au a na(1(t)-(( amer('ane2 ',nd tun&or(le2

&tr,nger(le de m,n)2 numele de *am(l(e 4( un(*ormele de 4'oal)2 *ermele 4( gr)d(n(le 5oolog('e2 'ow0oJ"(( 4( *erm(er(( nu a1eau a&+e't +ol(t('. A'um totul e&te &u0(e't de a+r(n&e de50ater(. 9( n('(un a&+e't al 1(e-(( noa&tre de 5( 'u 5( nu e&te &u+u& unor de50ater( ma( a+r(n&e de',t e&te 'el al 'on&umulu( de +rodu&e d(n 'arne. Fentru m(l(oane de 1egetar(en(2 'arnea e&te +ur 4( &(m+lu un 'u1,nt 'om+u& d(n l(tere. <arnea de 1(-el generea5) (mag(nea 3ngro5(toare a une( +run'u'(der(. /ul-( 'o+((2 're&'u-( &u0 (n*luen-a unor *(lme +re'um Ba0e &au <h('Cen Run2 re*u5) &) 'on&ume 'arnea ero(lor +re*era-( 4( &e 3ntor' ')tre 'eea 'e a+)r)tor(( an(malelor nume&' d(eta non1(olent). D(etele 1egetar(ene re+re5(nt) re5ol1area 0)t)l(e( (nter(oare d(n no(2 +un,ndu"ne la d(&+o5(-(e un 'om+leA al(mentar 'on*orm 'u *a'erea de 0(ne8 a *( 1egetar(an 3n&eamn) a *( ma( uman. Renun-a-( la 'arne 4( &al1a-( 1(e-(H B(ne3n-ele& ') una d(ntre 1(e-(le +e 'are le"am &al1a &au 'el +u-(n +relung( e&te 'ea +er&onal). 9( a'ea&ta deoare'e a *( 1egetar(an 3n&eamn) ma( mult de',t a nu m,n'a anume lu'rur(8 3n&eamn) a m,n'a 3n mod (ntel(gent. Nu tre0u(e &) a( o 'on'e+-(e ant("m,n'are +entru a g,nd( a&t*el. A&o'(a-(a D(etet('(en(lor Amer('an(2 un gru+ moderat2 a 'on'lu5(onat8 6d(etele 1egetar(ene +lan(*('ate 'u aten-(e &unt ade'1ate d(n +un't de 1edere nutr(-(onal 4( a;ut) 3n +re1en(rea 4( tratarea unor 0ol(7. De'(2 'e 5('e-(E Ar tre0u( &) de1en(m 'u to-(( 1egetar(en(E Nu numa( adole&'en-(( dar 4( 'o+((( m('(2 adul-((2 atle-((2 to-(E Ne 1a a;uta a'e&t lu'ru &) tr)(m 1(e-( ma( lung( 4( ma( &)n)toa&eE E&te a'e&ta un lu'ru 0un +entru oamen( de toate 1,r&tele 4( +entru 'e( 'e lu'rea5) 3n domen(( de a't(1(tate d(ntre 'ele ma( 1ar(ateE Futem g)&( reg(mul 1egetar(an +er*e't 4( ne +utem al(n(a la elE 9(2 da') +utem2 a1em 1o(n-a &) o *a'emE EA(&t) tot at,tea mot(1e +entru a de1en( 1egetar(en(2 ',te 1a'( 'u o'h( 0l,n5( 4( ',-( 'o+(( (no'en-( &unt +e lume. Fentru m(n-(le t(nere 4( (m+re&(ona0(le2 a *( 1egetar(an &un) (ntel(gent2 et(' 4(2 'um &+un a+roa+e K > d(n adole&'en-(( 'he&t(ona-( de Teenage Re&ear'h Unl(m(ted2 6'ool7. Ga *el 'red 4( &tuden-((. Un &tud(u 'ondu& de +ro*e&or(( de +&(holog(e R('hard Ste(n 4( <arol Nemero** de la Un(1er&(tatea de Stat d(n Ar(5ona a rele1at ')2 de4( *)r) do1e5( 'erte2 'e( 'e 'on&um) numa( &alate au *o&t 'ara'ter(5a-( 'a a1,nd &tandarde morale ma( r(d('ate 4( 'a *((nd ma( 1(rtuo4( de',t 'e( 'e 'on&um) 'arne. 6A'um un &e'ol2 un reg(m 0ogat 3n +rodu&e d(n 'arne era 'on&(derat a1anta;o& +entru &)n)tate72 &u&-(ne Faul Ro5(n de la Un(1er&(tatea d(n Fenn&Jl1an(a. 6<o+((( d(n 5(ua de a5( &unt +r(ma genera-(e 'are tr)(e4te 3ntr"o 'ultur) 3n 'are a *( 1egetar(an e&te la ord(nea 5(le(2 unde a'e&t lu'ru e&te +romo1at 3n mod +u0l('2 a1,nd 'a mot(1a-(( &)n)tatea 4( +rote;area med(ulu( 3n'on;ur)tor7. Iar 'o+(((2 du+) 'um a*(rm) +)r(n-((2 &unt 'e( 'e generea5) de51oltarea e'onom(e( de +(a-). A'e&t lu'ru eA+l(') 3n +arte 're4terea 1,n5)r(lor de 0urger( 1egetar(en( d(n &o(a2 gr,u2 ore52 '(u+er'(2 'ea+) 3n &u+ermarCet"ur( 4( 3n re-elele de re&taurante *a&t"*ood. <o+(((2 'are de1(n 1egetar(en( 3ntr"un r(tm mult ma( alert de',t adul-((2 &unt +ro0a0(l 'e( 34( edu') +)r(n-((. V,n5)r(le de al(mente +entru 1egetar(en( &"au du0lat. Re&taurante de rang 3nalt adaug) 3n men(ur(le lor +re+arate *)r) 'arne. Tot ma( la mod)2 a+ar re&taurante 'u 6m,n'are 1(e7 &au 'rud)2 'um ar *(

RoAanneW& 3n GarC&+ur2 <al(*orn(a2 unde nu &e &er1e&' +rodu&e d(n 'arne2 +e4te2 +u( &au la+te 4( unde n(m(' nu e&te g)t(t la tem+eratur( ma( mar( de 118TF. 6A m,n'a 3n re&taurantul meu2 &+une RoAanne Mle(n2 e&te 'a 4( 'um a( merge 3ntr"o -ar) nou)2 +e 'are nu a( 1(5(tat"o +,n) atun'(7. A *( 1egetar(an (m+l(') un &en& ma( larg. Vegetar(en(( &e 3m+art 3n ma( multe 'ategor((2 de la 'e( 'are 'on&um) germen(2 mugur(2 ml)d(-e2 +,n) la a4a"num(-(( +e&'o"+ollo"1egetar(en(. <e( ma( 'uno&'u-( &unt 1egetar(en(( &tr('-(2 num(-( 1egan(. A'e4t(a re*u5) &) 'on&ume2 &) *olo&ea&') &au &) +oarte or('e +rodu& +ro1en(nd de la an(male. E( nu m)n,n') n('( m(ere2 +entru ') re'oltarea a'e&te(a +re&u+une o+r(marea al0(nelor. Vedeta TV +re*erat) 'u o+-(un( 1egetar(ene2 +er&ona;ul de de&ene an(mate G(&a S(m+&on (8 an(%2 &"a 3ndr)go&t(t la un moment dat de un t(+ 'are &e de&'r(a 'a *((nd un 1egetar(an de n(1elul '(n'(8 6nu m)n,n' n(m(' d(n 'e are um0r)7. Fr(ntre 1egetar(en(( 'ele0r( &e num)r) &tarul ro'C /o0J 4( mem0rul <ongre&ulu( Amer('an d(n &tatul =h(o2 Denn(& Mu'(n('h. A'e4t(a ;ur) ') nu m)n,n') +rodu&e d(n 'arne la m('ul de;un 4( (n&(&t) ') &e &(mt mult ma( 0(ne ',nd 34( 3n'e+ 5(ua 'u ore5 0run 4( t)r,-e. Fentru 'e( 'on1(n4( 'u ade1)rat : ad(') 'e( 'e &e a0-(n de la a 'on&uma +rodu&e d(n 'arne2 a4a 'um &e a0-(ne un mem0ru al organ(5a-(e( Al'ool('(( Anon(m( de la 0)utur) : un &em(1egetar(an nu e&te un 1egetar(an ade1)rat. Fentru e(2 o denum(re +re'um a'eea de +e&'o"+ollo"1egetar(an (ad(') 1egetar(en(( 'are 'on&um) 'arne de +e4te 4( de +u(% e&te un oA(moron2 'um ar *( 6&em(1(rg(n7. Vegetar(an T(me&2 0(0l(a a'e&tu( gru+2 de*(ne4te dogma8 6Fentru multe +er&oane 'are 3n'ear') &) de1(n) 1egetar(ene2 +u(ul 4( +e4tele +ot 'on&t(tu( m,n')rur( de tran5(-(e2 dar ele nu &unt m,n')rur( 1egetar(ene. <u1,ntul 1egetar(an de*(ne4te o +er&oan) 'are nu m)n,n') n('(un +rodu& d(n 'arne2 *(e el +e4te &au +u(7. <larE Nu2 +entru mul-( d(ntre amer('an( nu e&te 'lar. Bntr"un &onda; e*e'tuat +e un e4ant(on de 11 $$$ de (nd(1(5(2 S?> d(ntre 'e( 'are au r)&+un& 6Da2 &unt 1egetar(an7 au &+u& de a&emenea ') au m,n'at 'arne ro4(e 'u K@ de ore 3na(nte (ar !$> m,n'a&er) 'arne2 +u( &au *ru'te de mare. <e( (nter1(e1a-( au 're5ut +ro0a0(l ') un 1egetar(an e&te o +er&oan) 'are2 d(n ',nd 3n ',nd2 m)n,n') legume 'a garn(tur) l,ng) o *r(+tur). Da') ma( mult de o tre(me d(n a'e&t e4ant(on nu 'uno&' de*(n(-(a larg) a 'u1,ntulu( 1egetar(an2 ne 3ntre0)m 'um +ot e( &) 3n-eleag) 'e1a mult ma( greu8 gr(;a +er+etu) 4( al(mentarea 'u aten-(e a 'or+ulu(2 (nd(*erent de +re*er(n-e. 9t(m ') *ru'tele2 legumele2 &em(n-ele2 nu'(le &unt &)n)toa&e. Numeroa&e &tud(( arat) ') a 'on&uma a'e&te al(mente +re+onderent 3n&eamn) a redu'e r(&'ul a+ar(-(e( unor malad(( 'ron('e ((n'lu&(1 0ol( ale arterelor2 o0e5(tate2 d(a0et &au d(*er(te t(+ur( de 'an'er% 4( e&te un *a'tor *a1or(5ant al longe1(t)-(( 3n lumea (ndu&tr(al(5at). <unoa4tem *a+tul ')2 3n med(e2 no( 'on&um)m +rea +u-(ne *ru'te 4( legume 4( +rea multe gr)&(m( &aturate2 d(ntre 'are +rodu&ele d(n 'arne 4( la+te o'u+) +r(mele lo'ur(. 9t(m2 de a&emenea2 ') 3n lumea real)2 ade1)ratele reg(mur( : 1egetar(an 4( non1egetar(an : du+) modul 3n 'are &unt re&+e'tate2 merg de la 'e( 'e le urmea5) 'u &*(n-en(e2 +,n) la gurman5( 4( la'om(. EA(&t) 'on&umator( de +rodu&e d(n 'arne 'are m)n,n') ma( multe legume de',t 1egetar(en(( 4(2 de a&emenea2 eA(&t) 1egetar(en( 'are m)n,n') ma( multe gr)&(m( de',t +r(m(( men-(ona-(.

<ongre&ul Interna-(onal de Nutr(-(e Vegetar(an)2 un e1en(ment de (m+ortan-) ma;or) 3n domen(u2 &"a -(nut re'ent la Un(1er&(tatea Goma G(nda (<al(*orn(a%. Ra+oartele de 'er'etare +re5entate au a1ut re5ultate 3n'ura;atoare8 o d(et) +redom(nant 1egetar(an) are e*e'te 0ene*('e a&u+ra r(n('h(lor 4( &(&temulu( ner1o& 3n 'a5ul 0olna1(lor de d(a0et 4(2 de a&emenea +oate re5ulta 4( 3ntr"o +(erdere de greutate. S"a ma( ar)tat ') 'on&umul de *ru'te 4( legume +oate 3n'et(n( 4( 'h(ar (n1er&a +ro'e&ul de 3m0)tr,n(re a 're(erulu( +re'um 4( al *un'-((lor 'ogn(t(1e 4( motor((2 'el +u-(n la an(malele te&tate. A re(e4(t2 de a&emenea2 ') +er&oanele 3n 1,r&t) 'are 'on&um) +rodu&e 1egetar(ene au 3n 'or+ un +ro'ent ma( 0un de gr)&(m(. E&te oare +o&(0(l 'a d(etele 1egetar(ene &) (n*luen-e5e negat(1 &)n)tatea unu( (nd(1(dE A'ea&ta e&te o +ro0lem) 'om+leA). EA(&t) un regat a0&olut *anta&t(' de +lante 3n ;urul no&tru. E de'( (m+o&(0(l 'a el &) nu ne 'ree5e +o&(0(l(tatea de a ne hr)n( 'om+let. Dar oamen(( de r,nd nu &unt eA+er-( 3n +ro0leme de nutr(-(e. Bn t(m+ 'e un(( 1egetar(en( 3n-eleg &) 34( urm)rea&') n(1elul r(0o*la1(ne( 4( +e a'ela al 1(tam(nelor D 4( B1K2 mul-( d(ntre e( nu au n('( 'ea ma( 1ag) (dee de&+re 'um +ot &) *a') a'e&t lu'ru. Sunt +re5entate tot t(m+ul de50ater( +e tema e*('a'(t)-(( d(etelor 1egetar(ene. Bn anul 1##82 eA+ertul 3n +ro0leme de 3ngr(;(re a 'o+((lor dr. Ben;am(n S+o'C2 'are t,r5(u 3n 'ur&ul 1(e-(( &ale a de1en(t 1egetar(an2 a generat 'ontro1er&e &u&-(n,nd ') ar *( 0(ne 'a du+) 1,r&ta de do( an(2 'o+((( &) *(e 're&'u-( 'u un reg(m 1egetar(an2 eA'lu5,ndu"&e d(n d(eta lor 'h(ar 4( la+tele 4( ou)le. A&o'(a-(a D(etet('(en(lor Amer('an( &u&-(ne ') e&te +o&(0(l) 're4terea 'o+((lor 3n reg(m 1egetar(an 'u +re'au-(( luate 3n 'a5ul &ugar(lor 3n +r(mul an de 1(a-). Al-( 'er'et)tor( trag un &emnal de alarm) 3n 'eea 'e +r(1e4te *a+tul ') &ugar(( a( ')ror +)r(n-( &unt 1egetar(en( &tr('-( au n(1elul de 1(tam(na B1K 4( =mega"S &')5ut2 a'e&te &u0&tan-e *((nd (m+ortante +entru de51oltarea 1eder(( 4( 're4tere. EA(&t) 3ntotdeauna +o&(0(l(tatea 'a teor(a d(ete( 1egetar(ene &) *(e gre4(t a+l('at). Un 'u+lu d(n Xueen&2 NU a *o&t 'ondamnat anul tre'ut +entru 3n*ometarea 'o+(lulu( lor 'are a de'edat d(n 'au5a unu( reg(m &tr('t de &u'ur(2 nu'(2 'ea( de +lante2 *a&ole2 &em(n-e 4( ule( de 'od. Ga 1! lun(2 *et(-a ',ntarea a0(a 1$ l(1re ('am Cg%2 ma( +u-(n de ;um)tate d(n greutatea normal) +e 'are ar *( tre0u(t &) o a(0) la a'ea&t) 1,r&t). A+)rarea 4("a 'on&tru(t 'a5ul +e +rem(&a ') 6e( au modul lor de 1(a-)2 &unt 1egetar(en(7. <u+lul a re*u5at &) 'ad) la o 3n1o(al) 4( 34( a4tea+t) a'um &ent(n-a 3n 3n'h(&oare. /ul-( 'o+(( de'(d +e 'ont +ro+r(u &) de1(n) 1egetar(en( 4( 34( de'lar) a'ea&t) +re*er(n-) de la 1,r&te *ragede. De 'ele ma( multe or(2 a'e&ta e&te +r(mul lor a't re0el 3n 'adrul *am(l(e(. Dar un 'o+(l m(' &e a*l) 3ntr"un de5a1anta; 'lar atun'( ',nd e&te *or-at &) 'on&ume un anum(t t(+ de al(mente2 d(n moment 'e nu +oate n('( +re+ara2 n('( 'um+)ra hrana 4( nu +oate '(t( et('heta al(mentelor. Fentru el2 +)r(ntele e 'el 'are 3l hr)ne4te. Al('(a Purtado d(n =aC FarC2 Ill(no(& a *o&t 1egetar(an) ;um)tate d(n 1(a-a e( (are a'um 8 an(% 4( mama e(2 <herJle urmea5) 3n mare +arte reg(mul ado+tat de *(('a &a. <u toate a'e&tea2 <herJle (ntrodu'e 3n reg(mul *et(-e( d(n ',nd 3n ',nd o &u+) de +u(2 d(n 'are *a'e &o& +entru +a&te. 6Noro'ul meu &e 1a term(na atun'( ',nd 1a *( 3n &tare &) '(tea&') et('hetele72 &+une <herJle. <,nd de1(n adole&'en-(2 'o+((( (gnor) et('hetele

+rodu&elor. <er'et)r(le au ar)tat ') 'e( ma( mul-( adole&'en-( amer('an( au de*('(en-e de 'al'(u. Fentru 1egetar(en(( &tr('-( e *oarte greu &) o0-(n) +ro'entul o+t(m de 'al'(u *)r) o +lan(*('are a 'eea 'e m)n,n'). Adole&'en-(( 1egetar(en( &tr('-(2 'are nu m)n,n') 'ore't2 +ot a1ea de*('(te de *(er2 'al'(u2 anum(te 1(tam(ne2 &elen(u 4( (od. De @ an(2 <hr(&t(na E'onomo& 'ondu'e &tud(ul de &)n)tate a t(ner(lor adul-( de la Un(1er&(tatea Tu*t&2 un &tud(u 'are urm)re4te &t(lur(le de 1(a-) ale &tuden-(lor. Ea a de&'o+er(t ')2 3n general2 6'o+((( 'are au *o&t (n*luen-a-( de *am(l(e 3n re&+e'tarea unor reg(mur( &)n)toa&e +)&trea5) a'e&t re&+e't 4( m)n,n') &)n)to&2 ado+t) reg(mur( 1egetar(ene &au &)ra'e 3n gr)&(m(. Dar eA(&t) un gru+ de &tuden-( 'are de'(d &) de1(n) 1egetar(en( tre',nd la *a+te 3n mod (n'ore't. A'e4t(a nu 4t(u &) &e de&'ur'e 3n lumea 1egetar(en(lor. E( m)n,n') mult) +,(ne2 0r,n5) 4( +rodu&e de +at(&er(e 4(2 de a&emenea2 mult) ma(one5) la &alat). Bn a'e&t *el2 'ant(tatea de gr)&(m( &aturate +e 'are a'e4t(a o a'umulea5) nu e&te ma( &')5ut) de',t a a'elora 'are 'on&um) 'arne ro4(e 4( &unt ma( +red(&+u4( la a a'umula 'ant(t)-( (nade'1ate de 1(tam(na B1K 4( +rote(ne. E( 'red ') &unt ma( &)n)to4( +entru ') &unt oare'um 1egetar(en( dar2 de *a+t2 modul lor de hr)n(re e de+arte de 'el o+t(m7. A&o'(a-(a D(etet('(en(lor Amer('an( a de&'o+er(t ') reg(mur(le 1egetar(ene &unt ma( 'omune +r(ntre adole&'en-(( 'u +ro0leme de nutr(-(e dar ') date re'ente (nd(') *a+tul ') o d(et) 1egetar(an) nu 'ondu'e 3n mod automat la tul0ur)r( nutr(-(onale. Se +oate argumenta ') mul-( d(ntre t(ner(( amer('an( au de;a a&t*el de +ro0leme : +re+aratele t(+ *a&t"*ood2 0)utur(le r)'or(toare2 dul'(ur(le &unt generatoare ale o0e5(t)-(( 4( tul0ur)r(lor 'ard(a'e. De 'e &"ar +re&u+une ') t(ner(( 1or renun-a la o0('e(ur(le lor ne&)n)toa&e doar +entru ') de1(n 1egetar(en(E <u toate a'e&tea2 &u&-(ne S(mon <ha(tow(t52 mem0ru al gru+ulu( de +ro"1egetar(en( 4( a+)r)tor( a( dre+tur(lor an(malelor num(t <om(tetul /ed('(lor Re&+on&a0(l(2 'o+((( &unt ma( ',4t(ga-( da') m)n,n') hran) 1egetar(an) 'e +oate *( 'on&(derat) ne&)n)toa&)2 de',t da') m)n,n') +rodu&e de a'e&t t(+ d(n 'arne. Du+) dr. Ooan Sa0ate2 +re4ed(nta <on*er(n-e( +e +ro0leme de nutr(-(e de la Goma G(nda2 eA(&t) +reo'u+)r( 3n 'eea 'e +r(1e4te reg(mur(le 1egetar(ene ado+tate de mamele 'are al)+tea5). <,nd o +er&oan) &e a*l) 3n 'eea 'e ea nume4te 6o &tare de &ol('(tare meta0ol(') r(d('at)72 or('e d(et) 'are redu'e 'ant(tatea de m,n'are 3ngreunea5) at(ngerea &tandardelor de nutr(-(e. Dar2 +entru adultul &edentar de 'ond(-(e med(e d(n &o'(etatea o''(dental)2 d(eta 1egetar(an) 3nde+l(ne4te toate ne1o(le nutr(-(onale 4( +re1(ne d(1er&ele a*e'-(un( ma( 0(ne de',t d(eta 'arn(1or). A&emenea 'o+((lor 4( *eme(lor 'are al)+tea5)2 atle-(( &unt un alt gru+ de +er&oane 'are tre0u(e &) m)n,n'e (ntel(gent. Su''e&ul lor de+(nde de energ(e2 de re5(&ten-a la e*ort2 de ma&a mu&'ular)2 *a'tor( 'are &ol('(t) &u0&tan-e nutr(t(1e 'are &e g)&e&' 'el ma( de& 3n +rodu&e d(n 'arne. D(n a'e&t mot(12 +u-(n( &+ort(1( de +er*orman-) &unt 1egetar(en(. 6Dar2 +e l,ng) a'ea&t) mot(1a-(e2 &u&-(ne nutr(-(on(&ta Su5anne G(rard E0erle2 autoarea ')r-(( Nutr(-(a 3n &+ortur( &ol('(tante2 mul-( atle-( nu au n('( 'ea ma( 1ag) (dee de&+re modul 3n 'are *un'-(onea5) 'or+ul lor. A'e&ta e&te mot(1ul +entru 'are d(etele gra&e 4( &u+l(mentele al(mentare l( &e +ar a4a de atra't(1e7. E0erle o0&er1) *a+tul ') o d(et) 1egetar(an) urmat) 3n mod 'ore&+un5)tor e&te 0ogat) 3n *(0re 4( 'on-(ne

gr)&(m( +u-(ne. 6Dar unde &unt 'alor((leE &e 3ntrea0) ea. Atle-(( de +er*orman-) de n(1el mond(al au ne1o(e de +e&te $$$ de 'alor(( 5(ln('. Bn de'ur&ul une( 'om+et(-((2 &e +ot 'on&uma 'u u4ur(n-) 1$ $$$. B-( tre0u(e mult) m,n'are +e 0a5) de +lante +entru a o0-(ne a'ea&t) 'ant(tate de 'alor((. E greu &) *(( 4( atlet 4( 1egetar(an 3ntr"un mod 'are &) nu *(e d)un)tor72 e de +)rere doamna E0erle. N('( +entru amer('anul de r,nd nu e u4or. De la adul-(( de 1,r&te m(;lo'((2 +,n) la 'e( 'u 1,r&te 3na(ntate2 +ot a+)rea de*('(en-e 3n urma une( d(ete 1egetar(ene (la *el 'um +ot a+)rea 4( +e +ar'ur&ul une( d(ete 'e (n'lude 'arne%. Sunt la ord(nea 5(le( de*('(en-ele de 1(tam(na D 4( B1K 4( de (od. Fer&oanele 3n 1,r&t) t(nd &) 'om+en&e5e a'e&te de*('(en-e +r(n &u+l(mente dar 4( a'e&tea +re5(nt) r(&'ur(. <er'et)tor(( au de&'o+er(t 'a5ur( de 1egetar(en( 0)tr,n(2 'are a1eau un n(1el *oarte r(d('at2 'h(ar toA('2 de (od 3n 'or+2 +entru ') lua&er) o do5) +rea mare de &u+l(mente. Frodu')tor(( de 'arne re'uno&' *a+tul ') d(etele 1egetar(ene +ot *( &)n)toa&e. E( r)&+und 4( 'erer(( de +rodu&e d(n 'arne ma( &la0e. <om(&(a Na-(onal) a <)rn(( de For' &u&-(ne ')2 *a-) de a'um K$ de an(2 'arnea de +or' 'on-(ne 3n med(e 'u S1> ma( +u-(ne gr)&(m(2 'u 1@> ma( +u-(ne 'alor(( 4( 'u 1$> ma( +u-(n 'ole&terol. E( men-(onea5) de a&emenea ne1o(a de 1(tam(na B1K. Murt Graet5er2 +re4ed(ntele Frogramulu( de (n&tru(re 3n +ro'e&area la+telu(2 &u0l(n(a5) &')derea 'on&umulu( de +rodu&e la'tate nu numa( 3n r,ndul 1egetar(en(lor &tr('-(2 '( 4( 3n r,ndul 'o+((lor2 'are ar 0ea ma( degra0) Sna++le 4( Fru(to+(a 4( de'lar) ') 6+ra't('2 &untem 3n &(tua-(a de a 're4te 'o+(( 'are 1or &u*er( 'u &(guran-) de o&teo+oro5)7. /('hael Oa'o0&on2 d(re'tor al <entrulu( de 9t((n-e de Intere& Fu0l(' d(n La&h(ngton2 'on&(der) multe d(ntre argumentele +rodu')tor(lor de 'arne 4( la'tate 'a d(&+erate2 ade1)rate +o1e4t(2 men(te &) &+er(e +o+ula-(a. 6Se ma&'hea5) de *a+t (ntere&ele ego(&te ale a'e&te( (ndu&tr((2 &u&-(ne el2 atun'( ',nd &e &u0l(n(a5) de*('(en-ele de 1(tam(na B1K ('are &e g)&e4te d(n 0el4ug 3n dro;d(a de 0ere2 'ereale &au &o(a%2 3n t(m+ 'e m(( de oamen( mor +rematur d(n 'au5a 'ant(t)-(( +rea mar( de gr)&(m( &aturate +e 'are le a'umulea5) d(n 'arne &au +rodu&ele la'tate7. Bntr"ade1)r2 du+) de'lara-((le lu( Da1(d F(mentel2 e'olog(&t la Un(1er&(tatea <ornell2 amer('anul de 'ond(-(e med(e 'on&um) 11K g de +rote(ne +e 5(2 ad(') o 'ant(tate du0l) *a-) de 'ea re'omandat) de A'adem(a Na-(onal) de 9t((n-e. 6A'e&t lu'ru are (m+l('a-(( 3n a+ar(-(a 'an'erulu( 4( +une +re&(une a&u+ra &(&temulu( ur(nar. Bm+reun) 'u +rote(na d(n 'arne 'or+ul +r(me4te 4( o 'ant(tate *oarte mare de gr)&(m(2 'eea 'e 're4te r(&'ul a*e'-(un(lor 'ard(o1a&'ulare72 &u&-(ne F(mentel. El argumentea5) ') d(etele 1egetar(ene &unt mult ma( 0ene*('e +entru med(u de',t d(etele 'are 'on-(n +rodu&e d(n 'arne. 6Prana an(malelor amer('ane (&em(n-ele2 'erealele% ar +utea hr)n( 8$$ de m(l(oane de oamen( 4(2 da') ar *( eA+ortat)2 ar adu'e 3n 1(&t(er(a SUA 8$ de m(l(arde de dolar( anual. An(malele hr)n(te 'u &em(n-e 'on&um) 1$$ $$$ de l(tr( de a+) +entru *(e'are Cg de 'arne +e 'are 3l +rodu'2 3n 'om+ara-(e 'u K$$$ de l(tr(2 ',t &unt ne'e&ar( 0oa0elor de &o(a &) a;ung) la matur(tate. Frodu'erea de +rote(n) an(mal) &ol('(t) de a&emenea o 'ant(tate *oarte mare de 'om0u&t(0(l2 de 8 or( ma( mult de',t 'el +entru +rodu'erea de +rote(n) 1egetal). Alt*el &+u&2 o d(et) 'arn(1or) med(e (m+l(') un 'on&um e'h(1alent 'u un galon de 0en5(n) +e 5(2 du0lul 'ant(t)-((

ne'e&are +rodu'er(( une( d(ete 1egetar(ene. Fo+ula-(a de 1(te2 +)&)r(2 +or'( et'. d(n SUA 'on&um) de or( ma( mult) hran) de',t +o+ula-(a -)r((. Iar a'e&tea &unt 3n num)r de ? m(l(arde2 ad(') K de an(male +e 'a+ de omH72 &+une F(mentel. Bn &+(r(tul 'ore't(tud(n((2 +entru 're&')torul de 1(te OodJ Brown 4( &+e'(a &a +e 'ale de d(&+ar(-(e2 +re5ent)m ma( ;o& dou) argumente 3n *a1oarea 'on&umulu( de 'arne8 1. Un +r(m argument adu& e&te a'ela ') el ne"a de51oltat 'a &+e'(e. 6Nu am *( e1oluat n('(odat) da') nu am *( 'on&umat 'arne2 &u&-(ne Mathar(ne /(lton2 antro+olog la Un(1er&(tatea BerCeleJ2 <al(*orn(a. Fr(matele 1egetar(ene (gor(lele 4( urangutan((% &unt mult ma( +u-(n &o'(a0(le de',t '(m+an5e(( 'arn(1or(2 mot(1ul *((nd *a+tul ') hr)n(tul le (a mult ma( mult t(m+. Umano(5(( au *)'ut un 3ndr)5ne- &alt 3na(nte8 a'um K2 m(l(oane de an(2 e( &*)r,mau oa&ele an(malelor +entru a m,n'a m)du1a. <on&umau -e&utul mu&'ular 0ogat 3n +rote(ne2 *('atul an(malulu(2 're(erul2 toate 0ogate 3n &u0&tan-e nutr(t(1e. 9( ma( (m+ortant2 umano(5(( 4t(au mot(1ul +entru 'are m,n'au a'e&te al(mente8 re5ol1area +ro0lemelor al(mentare2 *olo&(nd m(ntea. Umano(5(( au e1oluat dator(t) 'on&umulu( r(d('at de 'arne 4( 4("au de51oltat (ntel(gen-a 'on&um,nd glu'o5a +e 'are o g)&eau 3n *ru'te2 r)d)'(n( 4( tul+(n(. A'e&t reg(m de 'arne 4( glu'o5) a dat omulu( +r(m(t(1 energ(e &) mun'ea&') &au2 ma( degra0)2 energ(e +entru a 'on1(e-u( 3n &o'(etate2 +entru a ',nta2 +entru a de51olta 'ultura2 arta2 r)50o(ul. 9(2 3n *(nal2 a'um a+roa+e 1$.$$$ de an(2 au a1ut energ(a de a de51olta agr('ultura 4( 'omer-ul2 &(&tem *olo&(t 3n +re5ent de 'e( 'e dore&' &) de1(n) 1egetar(en(7. K. <el de"al do(lea argument 3n *a1oarea 'on&umulu( de 'arne e&te2 -(ne-("1) 0(ne2 o +ro0lem) et(')2 de dre+tur( ale an(malelor. Argumentul 'el ma( de& *olo&(t de 1egetar(en(2 enun-at de Tom Regan2 *ondator al m(4')r(( +entru dre+tur(le an(malelor2 e&te a'ela ')2 +entru 'on&um &unt omor,-( +or'u4orul Ba0e 4( G(nger2 +er&ona;ul d(n <h('Cen Run. 6Dar 'e *a'em 'u Bug& BunnJ 4( /('CeJ /ou&eE7 3ntrea0) Ste1en Da1(&2 +ro*e&or 3n 4t((n-e 1eter(nare la Un(1er&(tatea de Stat d(n =regon2 (nd(',nd +ro'entul de an(male u'(&e 3n mod (nd(re't2 +e t(m+ul re'olt)r(lor 4( al +rodu'er(( de legume. Un &tud(u arat) ') &(m+la mutare a une( +lanta-(( ar du'e la redu'erea 'u $> a +o+ula-(e( de (e+ur(. Fro'entul 're4te 'u *(e'are tre'ere a tra'torulu(2 'u *(e'are &em)nare 4( re'oltare. Ie+ur((2 4oare'(( de ',m+ 4( *a5an(( re+re5(nt) 1('t(mele 'olaterale ale (ndu&tr(e( 1egetar(ene2 &u&-(ne Da1(&. Fr(n 'ontra&t2 an(malele 'are &e hr)ne&' 'u (ar0)2 'um ar *( 1(tele2 +rodu' al(mente 4( nu e&te a&t*el ne'e&ar) (ntrarea +e ',m+ 'u tra'toarele &au alte e'h(+amente. A+l(',nd teor(a lu( Regan +r(1(nd m(n(mul de daune +rodu&e2 Da1(& +ro+une o0-(nerea 3ntreg(( +rodu'-(( de 'arne 4( la'tate de la an(malele 'are &e hr)ne&' 'u (ar0)2 'are +a&'2 4( anume2 1(tele 4( m(e((2 3nlo'u(nd a&t*el 'arnea de +or' &au de +u(. Bn 'on'ordan-) 'u a'e&te 'al'ule2 &"ar 3nreg(&tra o &')dere a mortal(t)-(( an(male 'u S$$ m(l(oane de 'a+ete anual (num)r,nd 4(

an(malele de 'a&) 4( +e 'ele de +e ',m+%2 o &')dere ma( +ronun-at) de',t 3n urma reg(mur(lor 1egetar(ene &tr('te. Bntre0at 'e 'rede de&+re argumentele lu( Da1(&2 Regan &u&-(ne ') eA(&t) o d(*eren-)8 6Bntre0area real) e&te da') dor(m &au nu &) &+r(;(n(m +ro'e&e de +rodu'-(e 'are au 'a un(' &'o+ u'(derea an(malelor. Ad(') o'u+a-(a +rodu')tor(lor de 'arne. Vegetar(en(( et('( nu *a' a'e&t lu'ru7. /orala8 Nu eA(&t) ma&) gratu(t)2 n('( 'h(ar +entru 1egetar(en(. Bn a'e&t moment2 omul e&te +o5(-(onat 3n 1,r*ul '('lulu( al(mentar 4( tre0u(e &) aleag) &) &e hr)nea&') 'u *((n-ele +o5(-(onate &u0 el. 6Foate &) (a 'e1a t(m+2 &+une a'tr(-a 1egetar(an) /arJ TJler /oore2 dar 1a 1en( +ro0a0(l 1remea ',nd ne 1om u(ta 3n urm) 4( 1om &+une8 Doamne2 1) 1(ne &) 'rede-( ') la 3n'e+utul &e'olulu( YYI oamen(( 3n') &e ma( hr)neau 'u an(maleE Fentru mul-(2 'arnea are 3n') un gu&t 0un2 dar2 e&te +o&(0(l 'a 3n 1((tor2 to*u &) de1(n) m,n'are t(+(' amer('an)7.

H!A"A 9 ada$tri (i%l%gice de Art :a;er, aut%rul crii Gtete mai $uin, simte&te mai (ine<
Er0(1orele (an(malele 'are +a&'8 0(5on((2 (e+ur((2 'a((2 o(le2 'a+rele2 'er0((2 g(ra*ele% &unt 3n5e&trate de natur) +entru o hr)n(re eA'lu&(1 'u *run5e 4( (ar0). Gran(1orele (+a&)r(le% +ro&+er) dator(t) &em(n-elor d(1er&elor +lante.

<arn(1orele (+(&('(le2 le((2 t(gr((2 lu+((% &e hr)ne&' 'u 'arne 'rud)2 dar n('( ele nu +ot +ro&+era 'u o d(et) 0a5at) eA'lu&(1 +e 'arne. Frug(1orele (ma(mu-ele% tr)(e&' 0(ne 'u *ru'te2 1egetale &u'ulente2 r)d)'(n(2 mugur(2 nu'( 4( &em(n-e. =mn(1orele (+or'(( m(&tre-(2 ur4((2 raton((% +ro&+er) hr)n(ndu"&e 'u toate t(+ur(le de hran) 'rud). In&e't(1orele (am*(0(en((% &e hr)ne&' 'u (n&e'te. A'e&te t(+ur( de hran)2 la 'are &"au ada+tat d(n +un't de 1edere 0(olog(' &+e'((le2 &unt 'ele 'on&(derate 'a der(1,nd d(n &uma total) a mo4ten(r(( lor 0(olog('e 3n m(l(oane de an( de e1olu-(e. S) d)m ',te1a eAem+le8 Ur&ul Coala e&te ada+tat &) m)n,n'e numa( o anum(t) 1ar(etate de *run5e (de eu'al(+t% 4( nu 0ea a+). G,tul lung 3( +erm(te g(ra*e( &) &e hr)nea&') 'u *run5(4ul 'o+a'(lor. Ghearele 4( 'ol-(( 3( +erm(t t(grulu( &) u'(d) 4( &) &*,4(e +rada. Vederea eA'elent) 4( ghearele +utern('e 3l *a' +e 1ultur un +r)d)tor de temut +entru 1,natul de la &ol. <arn(1orele &"au ada+tat &) m)n,n'e alte an(male. Non"'arn(1orele &"au ada+tat &) m)n,n'e hran) 1egetal). /a( mult de',t or('e2 hrana determ(n) tr)&)tur(le 4( 'ara'ter(&t('(le 'reatur(lor re&+e't(1e. =amen(( nu &unt o eA'e+-(e E&te o +rem(&) de 0a5) a natur(( 'a oamen((2 la *el 'a 4( 'elelalte 'reatur(2 &) a(0) toate 'ond(-((le 4( +rodu&ele ne'e&are +entru a"4( &u&-(ne 1(a-a 4( &)n)tatea. S+e'((le d(n natur) 34( re&tr('-(onea5) (n&t(n't(1 hrana la o 1ar(etate l(m(tat)2 la 'are &unt ada+tate 3n mod &+e'(*('. Ar tre0u( &) tragem 'on'lu5(a ') 4( oamen(( ar a1ea tend(n-a &) &e hr)nea&') doar 'u a'ele al(mente *a-) de 'are &unt ada+ta-( d(n +un't de 1edere *(5(olog('2 +entru a tr)( 3n +arametr( o+t(m(. S+e'(a uman) ar tre0u( &) *(e &tud(at) 'a mem0r) a( 3ntreg(( 'omun(t)-( 0(olog('e a Terre( 4( &) *(e 'om+arat) d(n +un't de 1edere anatom(' 4( *(5(olog(' 'u alte &+e'((2 +entru a ne l)mur( a&u+ra ade1)ratelor e( 'er(n-e al(mentare. <,nd anal(5)m 'ara'terul anatom(e( 4( *(5(olog(e( umane 3n leg)tur) 'u d(eta noa&tr) natural)2 tre0u(e &) o *a'em 3n 'onteAtul natural2 4( nu 3n med(ul art(*('(al al 1(e-(( moderne. A&t*el2 hrana noa&tr) natural) ar tre0u( &) *(e 3n 'on'ordan-) 'u 3n5e&tr)r(le noa&tre *(5(olog('e2 4( nu 'ea +entru 'are am do0,nd(t gu&t &au 'on1(nger(. Determ(narea hrane( noa&tre naturale nu e&te o 'he&t(une de 'red(n-) Trad(-(a 4( +o+ular(tatea &unt modur(le 'ele ma( ne*er('(te +entru a determ(na o d(et) ade'1at). S'h(m0)r(le 3n med(ul no&tru 3n'on;ur)tor nu ne mod(*(') 4( ada+t)r(le 0(olog('e2 &tru'tura (ntern)2 &au ne1o(le naturale2 +entru a (n&taura &tarea o+t(m). De"a lungul an(lor2 ada+t)r(le 0(olog('e au *o&t determ(nate de &tre& 4( de ne'e&(t)-(. Ele &e de51olt) lent2 ne'e&(t,nd +er(oade de t(m+ eAtrem de lung( +entru a &e &ta0(l(5a. /ed(ul no&tru +utern(' (ndu&tr(al(5at (n(-(a5) ma( degra0) ada+t)r( &au a;u&t)r( &o'(ale2 de',t &'h(m0)r( *(5(olog('e &au anatom('e. Tr)(nd 'on*orm ada+t)r(lor noa&tre naturale2 +utem *a'e *a-) &tre&ulu( 1(e-(( moderne mult ma( 0(ne de',t da') nu le re&+e't)m. Atun'( ',nd de'(dem 'are al(mente &unt ma( 0une2 &(ngura autor(tate +e 'are ar tre0u( &) ne 0a5)m e&te 'or+ul no&tru. Anatom(a 4( *(5(olog(a noa&tr) &unt 'ele 'are de'retea5) da')

hrana e&te a''e+ta0(l) &au nu. Determ(narea d(ete( noa&tre naturale nu e&te o 'he&t(une de 'red(n-)8 0a5ele d(ete( umane tre0u(e +u&e +e datele 4t((n-(*('e re*er(toare la 'ara'ter(&t('(le noa&tre 0(olog('e2 0(o'h(m('e2 anatom('e 4( *(5(olog('e. S)n)tate 1er&u& +ro*(t8 un 'on*l('t ma;or de (ntere&e Suntem l)&a-( &) 'redem ') 0oala are o 'au5) m(&ter(oa&)2 &au ') &e a*la d(n'olo de 'ontrolul no&tru2 *((nd determ(nat) genet('. <e( ma( mul-( oamen( &unt dorn('( de &'u5ele 'are e1(t) datele 4t((n-(*('e re*er(toare la d(et) 4( la 'au5a 0ol(lor. A'e&t lu'ru le +erm(te &) m)n,n'e (n'on4t(ent2 du+) 'um le 'on1(ne2 al(mente 6gu&toa&e7 4( eAtrem de +er('uloa&e +entru &)n)tate. Bn SUA2 (ndu&tr(a 'are +rodu'e hran) de t(+ ;unC"*ood *(nan-ea5) 4( *a1or(5ea5) 'ele ma( multe 'er'et)r( d(n (n&t(tu-(( 4( un(1er&(t)-(. Bn ult(mele de'en((2 'e( ma( mar( &+on&or( de la Par1ard +entru 'er'et)r( legate de nutr(-(e au +ro1en(t d(n (ndu&tr(a ')rn((2 5ah)rulu( 4( +rodu&elor la'tate8 In&t(tutul Amer('an +entru <arne2 <o'a <ola2 A&o'(a-(a Frodu')tor(lor de Tre&t(e de Zah)r d(n Flor(da2 Fr(to"GaJ2 Per&heJ Food&2 /'DonaldW&2 <on&(l(ul Na-(onal al Frodu&elor Ga'tate2 <on&(l(ul Na-(onal al <)rn((2 =&'ar /aJer2 General /(ll&2 General Food&2 F(ll&0urJ2 Funda-(a +entru Stud(ul Zah)rulu(2 A&o'(a-(a Na-(onal) a Frodu')tor(lor de Dul'(ur(2 Funda-(a Tuna. So'(etatea Amer('an) de Nutr(-(e <l(n(') e&te &+on&or(5at) de <o'a <ola2 NutraSweet2 Na0(&'o2 Borden 4( de nenum)rate 'om+an(( *arma'eut('e. Nu a1em a('( un 'on*l('t de (ntere&eE G(gan-(( (ndu&tr(e( 'ontrolea5) re'omand)r(le +r(1(nd hrana 3n SUAH E( au *olo&(t2 t(m+ de 5e'( de an(2 *al&e dogme re*er(toare la nutr(-(e2 +entru a"4( +romo1a +rodu&ele. 9'oala 4( re'lamele ne 3n1a-) ') +rodu&ele la'tate 4( 'arnea &unt 1(tale. A'e&ta e&te re5ultatul m(l(ardelor de dolar( 'heltu(-( +entru (n*luen-area o+(n(e( +u0l('e. /ar(le (ndu&tr(( &unt 'ondu&e de (ntere&ele *(nan'(are2 nu de 4t((n-). Go00J"ul lor +utern(' eAer'(t) o (men&) +utere e'onom('). /em0r(( ale4( &au num(-( a( gu1ernulu(2 &t(mula-( de +ol(t('2 dau re'omand)r( nutr(-(onale 3n de5a'ord 'u 'er'et)r(le 4t((n-(*('e +r(1(nd nutr(-(a. A'ea&ta *((nd o &tare general(5at)2 nu 1) a4te+ta-( 1reodat) &) +r(m(-( &*atur( ut(le +r(n ma&&"med(a. De4( ult(mul &tud(u al hrane( ela0orat de USDA (Un(ted State& De+artment o* Agr('ulture% nu ma( +une a''entul +e 'arne2 +u( 4( al(mentele 0ogate 3n gr)&(m(2 +u0l('area lu( a *o&t am,nat) an(2 t(m+ 3n 'are au *o&t nego'(ate +o5(-(( ma( +utern('e +entru a'e&te +rodu&e.

Etic,etarea er%nat i 4nelt%are a ,ranei i meninerea D=!& uril%r la nivel sc>ut


Bntr"un re'ent &onda; de o+(n(e la n(1el na-(onal2 doar !> d(ntre 'e( (nter1(e1a-( m,n'a&er) 3n 5(ua anter(oar) K +or-(( de hran) 1egetal) 4( K de *ru'te. <h(ar da') +u0l('ul urma&e re'omand)r(le USDA d(n noul &tud(u al hrane(2 d(eta lor era 3n') (nade'1at) 3n 'eea 'e +r(1e4te ne1o(a de +rodu&e +roa&+ete +entru +rote'-(a *a-) de ant(oA(dan-(. No(le 3ndrum)r( &unt tot +rea r(d('ate 3n +rote(ne 4( gr)&(m( 4( +rea ;oa&e 3n nutr(en-( 0a5a-( +e +lante 4( *(0re. De eAem+lu2 3ntr"o d(et) aAat)

+e +rodu&e +roa&+ete2 tre0u(e &) &e 'on&ume 5(ln(' 1 $$ mg de 1(tam(na <2 +lu& 0(o*la1ono(dele ad(-(onale. =*('(al2 Do5a Z(ln(') Re'omandat) de 1(tam(na < e&te de !$ mg (r(d('ol de ;oa&)% la *el 'a 4( ma;or(tatea nutr(en-(lor +e 0a5) de +lante. DZR"ur(le &unt men-(nute ;oa&e2 a&t*el 3n',t al(mentele +ro'e&ate &) nu a+ar) 'a *((nd de*('(ente2 'um &unt de *a+t. /a;or(tatea (n*orma-((lor nutr(-(onale 'omer'(ale 4( a et('hetelor de +e al(mente &unt de a&emenea eronate 4( de"a dre+tul 3n4el)toare. Frodu')tor(( de hran) +ro'e&at) 4( *a&t"*ood *olo&e&' greutatea 4( m)r(mea une( +or-(( +entru a 'al'ula (n*orma-(a2 +re5ent,nd m(n'(un( 'um+)r)tor(lor. Ade1)rul e&te at,t de d(&tor&(onat2 'um n('( nu 1) (mag(na-(. De eAem+lu2 are la+tele (ntegral @> gr)&(meE <al'ula-(8 la+tele 'on-(ne @ g gr)&(me la 1$$ g. Dar *(e'are 1$$ g 'on-(ne ?$ 'alor((. Ga+tele are # 'alor(( +e *(e'are gram de gr)&(me2 a&t*el la+tele (ntegral 'on-(ne $> d(n 'alor(( +ro1en(nd d(n gr)&(me. <h(ar 4( +rodu&ele la'tate l(ght au multe gr)&(m(. /an(+ul,nd datele de&+re nutr(-(e 3n 'eea 'e +r(1e4te greutatea2 &e a'o+er) n(1elul de 'on-(nut 3n gr)&(m(. Indu&tr(a al(mentelor d(n 'arne 4( *a&t"*ood ;oa') a'ela4( ;o'. Bn 0urgerul *)r) gr)&(me de la /'Donald&2 @ > d(n 'alor(( +ro1(n d(n gr)&(me. Bn '(uda a'e&tor de5(n*orm)r(2 a'um a;ung la +u0l(' ade1)rur( d(re'te de&+re nutr(-(e2 deoare'e mul-( oamen( 'aut) r)&+un&ur( re*er(toare la 0ol(le lor. Fa+tul r)m,ne8 da') hrana an(mal) e&te 'entrul d(ete( 1oa&tre2 e&te (m+o&(0(l &) tr)(-( 3n 'on'ordan-) 'u 'o+le4(toarele do1e5( 4t((n-(*('e re*er(toare la ade1)rata &)n)tate uman). <om+an((le 3nt)re&' eror(le de al(menta-(e +e 'are oamen(( le *a' 4( 'on1(ng +u0l('ul ') nu 'ontea5) 'e m)n,n'). =r('e hran) +ro'e&at)2 denaturat)2 'h(m(5at) 1a a&(gura ne'e&(t)-(le 'or+ulu(2 at,ta t(m+ ',t 3ngh(-(m 3n +lu& 1(tam(ne2 m(nerale2 ant(a'(5(2 remed(( +entru durer( de 'a+ 4( alerg(( 4( alte +a&t(le. /e&a;ul tran&m(& +u0l('ulu( e&te8 e 0(ne &) 'ont(nua-( d(eta +re5ent)2 at,ta t(m+ ',t lua-( &u+l(mente 4( +rodu&e *arma'eut('e. 9( a4a2 to-( +ro&+er) +e &eama 0ol(lor 'elor (n'on4t(en-(. Da2 0oala 1oa&tr) e&te o a*a'ere +entru al-((2 *(e ') &unte-( 'on4t(en-( &au nu de a'ea&ta. /(n'(una e&te atr)g)toare2 deoare'e e 'eea 'e dor(-( &) 'rede-(. Totu4(2 ma( degra0) de',t de*('(en-ele de nutr(-(e2 marea ma;or(tate a 0ol(lor d(n SUA &unt re5ultatul eA'e&ulu( de hran) 0(olog(' ne+otr(1(t). Amer('an(( au de*('(en-e 3n anum(-( nutr(en-(2 dar nu d(n 'au5a l(+&e( de hran) natural) (ntegral). <au5a de*('(en-elor lor e&te 'on&umul unor al(mente de1(tal(5ate2 &u+ra"+ro'e&ate2 no( ne*((nd +ro(e'ta-( +entru a'e&t t(+ de hran). Antagon(4t(( nutr(-(onal( *ur) d(n re5er1ele 1(tale de nutr(en-( d(n 'or+ 4( 'ontr(0u(e la (n&talarea 0ol(lor.

"utriia tiini?ic versus nutriia c%mercial


Fr(ma 3ntre0are 'are &e +une +entru o a0ordare ma( degra0) 4t((n-(*(') de',t e'onom(') *a-) de nutr(-(a uman)8 'are e&te natura 0(olog(') a 'or+ulu( umanE <are e&te hrana noa&tr) natural)E Suntem 'u ade1)rat 'arn(1or(2 'are 34( a&(gur) nutr(en-(( ne'e&ar( nu numa( d(n 'arne 'rud) '( 4( d(n &,nge2 oa&e2 'art(lag((2 m)runta(e +ro1en(te d(n 1,nat +roa&+)tE Suntem 'u ade1)rat er0(1or(2 'are &e hr)ne&' 'u 1erde-ur(2 (er0ur(2 'ereale ne+relu'rate2 r)d)'(noa&e et'.2 a4a 'um *a'

1a'(le2 o(le 4( 'a((E Suntem gran(1or( +re'um +a&)r(le2 'are &e hr)ne&' 3n +r(n'(+al 'u &em(n-e de (er0ur( 4( gr)un-eE Suntem 3n mod natural omn(1or(2 'are &e hr)ne&' &)n)to&2 (nd(*erent de hrana 'on&umat)E Suntem *rug(1or(2 'are &e +ot hr)n( doar 'u 0anane2 &trugur(2 +orto'ale2 +e+en( 4( mere la *(e'are ma&)E S(&temul d(ge&t(1 4( *(5(olog(a noa&tr) ne determ(n) d(eta o+t(m). Bn-eleg,nd +ro'e&ul *(5(olog(' 'are 3n&o-e4te d(ge&t(a 4( a0&or0-(a hrane(2 &e +ot determ(na o0('e(ur(le al(mentare +otr(1(te. Fr(n'(+alele +ro'e&e *(5('e ale d(ge&t(e( &unt a'elea4( +entru toate *((n-ele umane2 (nd(*erent de ra&)2 'ultur) 4( lo'al(5are geogra*('). A'e&te +ro'e&e ar tre0u( &tud(ate 3n rela-(e 'u &)n)tatea uman)2 +entru a de51olta o 4t((n-) +re'(&) a ne1o(lor noa&tre ade1)rate2 re*er(toare la nutr(-(e. EA(&t) o a0unden-) de (n*orma-(( re*er(toare la *(5(olog(a d(ge&t(e( 4( a a0&or0-(e( hrane(. D(n +)'ate2 or(',t de modern) ar *( 4t((n-a nutr(-(e(2 ea de+(nde +rea de& de eA+er(mentele +e 4oare'( 4( +e de*('(en-e (ndu&e art(*('(al2 3n 3n'er')r(le de a determ(na ne1o(le umane de hran). = a0ordare ma( 3n-elea+t) +entru a determ(na 'u ade1)rat natura d(ete( noa&te e&te a'eea de a &tud(a anatom(a 4( *(5(olog(a uman). A&t*el2 &"ar +utea dedu'e 'ara'ter(&t('(le hrane( noa&tre +otr(1(te2 3n 'on'ordan-) 'u natura 4( al')tu(rea anatom(') a &+e'(e( umane. A'ea&t) a0ordare n"ar de+(nde de eA+er(mente n)&'o'(te2 a+l('ate +e an(male 4( n('( nu ar *( +)rt(n(t) de (ntere&ele 'omer'(ale ale +rodu')tor(lor de 'arne2 la'tate2 'ereale 4( ;unC"*ood2 'are d('tea5) de de'en(( d(eta noa&tr)%. /ot(1ul a'e&te( (n1e&t(ga-(( nu ar *( +ro*(tul2 '( &)n)tatea. <a+a'(t)-(le *(5(olog('e umane 4( +red(&+o5(-((le 0(olog('e &unt 0a5a 'ore't) de la 'are ar tre0u( &) &e +ornea&') 3n determ(narea ade1)ratelor 'er(n-e ale d(ete( umane.

Gtit versus ,ran crud2 care este di?erena#


Nutr(-(on(4t(( de a&t)5( &unt &u0ordona-( 'on'e+telor 'elor +atru gru+e al(mentare de 0a5) 4( +(ram(de( al(mentare2 a4a 'um au *o&t +er+etuate de marea (ndu&tr(e d(n a'ea&t) -ar). <on*orm a'e&tora2 oamen(( nu au o d(et) *(A)2 'a alte an(male 4( &unt 'reatur( omn(1ore2 'are &e +ot hr)n( 'u m,n')rur( g)t(te la a+roa+e *(e'are ma&)2 +entru a"4( &at(&*a'e 'er(n-ele nutr(-(onale. <u toate a'e&tea2 'ele 8$ de m(l(oane de &+e'(( de +e a'e&t F)m,nt &e hr)ne&' eA'lu&(1 'u al(mente ne+re+arate term('. Numa( oamen(( le g)te&'. G)t(rea (m+l(') *o'. Fo'ul arde 4( d(&truge -e&utur(le 1((2 (n'lu&(1 nutr(en-((2 tran&*orm,ndu"( 3n &u0&tan-e toA('e. Nu e o 'o(n'(den-) ') ata'ul de 'ord 4( 'el 'ere0ral2 'an'erul2 d(a0etul 4( 0ol(le 'ron('e omoar) oamen(( 'am la ;um)tatea +oten-(alulu( durate( lor de 1(a-). Bn med(e2 &+e'((le d(n natur) tr)(e&' de ? or( +e&te 1,r&ta lor matur). =amen(( &e matur(5ea5) la K$ de an(. F)',nd 'al'ulele2 durata de 1(a-) +entru oamen(( 'u o &)n)tate ro0u&t) ar tre0u( &) *(e de 1$$"1@$ de an(2 da') am tr)( 3n *(e'are 5( 'on*orm leg(lor naturale de &)n)tate. St(lul de 1(a-) letarg(' 4( 'alor((le goale2 mult +rea toA('e2 ale hrane( la 'are nu &untem ada+ta-( 0(olog(' ne u'(d la ;um)tatea 1(e-((. D(&trugerea en5(melor *a'e d(n m,n'are doar o mater(e *)r) 'al(tate2 &tr)(na 'or+ulu( 4( greu de d(gerat. De a('( 1(ne 4( dor(n-a omulu( de a m,n'a ma( mult +entru a &e &)tura.

Fr(n &u+unerea la tem+eratur( 3nalte2 3n'e+,nd d(n +r(mele S m(nute2 3n al(mente au lo' urm)toarele tran&*orm)r( 'h(m('e8 " 1$$> d(n en5(me &unt d(&tru&e " *un'-(a *(0relor naturale e&te anulat) " 'ar0oh(dra-(( &e 'aramel(5ea5) " 'loro*(la &e degenerea5) " S$" $> d(n 1(tam(ne 4( m(nerale &unt d(&tru&e " +e&t('(dele d(n 1egetale &unt re&tru'turate 3n 'om+onente 4( ma( toA('e " gr)&(mea e&te de*ormat)2 gener,nd &u0&tan-e 'are ulter(or du' la de51oltarea de tumor( 4( 'an'erI a'e&tea &unt a'role(na 4( 0en5+(renul : 'el ma( +utern(' agent 'an'er(gen eA(&tent " m,n'area d(gerat)2 a;ung,nd 3n &,nge2 tran&+ort) m(neralele anorgan('e +r(n &(&tem2 *(A,ndu"&e 3n artere2 1ene2 3n'he(etur( 4( organele (nterne2 du',nd la +(erderea *leA(0(l(t)-(( a'e&tora 4( la 3m0)tr,n(rea +rematur)

Suntem 4n m%d natural m@nct%ri de carne sau vegetarieni#


Un(( 6nutr(-(on(4t(7 a*(rm) ') a1em tr)&)tur( 'lare de 'arn(1or( 4( nume&' 6'ol-(7 d(n-(( no4tr( (n'(&(1(2 +entru a"4( &u&-(ne +o5(-(a. Dar2 da') +r(1(-( d(1er&ele &+e'(( d(n regnul an(mal2 *(e'are are d(n-(( (deal( +entru a ma&t('a un anume t(+ de hran). Er0(1orele au K@ de molar(2 8 (n'(&(1( 5(m-a-( +e maA(larul (n*er(or 4( un 'er al gur(( a&+ru. /aA(larul lor &e m(4') 1ert('al2 lateral2 *a-)N&+ate2 +erm(-,ndu" le &) ru+) 4( &) m)run-ea&') (ar0a. =mn(1orele au 'an(n(( 'a n(4te 'ol-(2 'e le +erm(t &) &a+e du+) r)d)'(n(. Frug(1orele2 +re'um '(m+an5e((2 au SK de d(n-(8 1! +e *(e'are maA(lar2 (n'lu5,nd @ (n'(&(1(2 K 'an(n(2 @ +remolar( 4( ! molar(. A'e4t( d(n-( &unt ada+ta-( +entru a &+arge nu'( (ar art('ula-(a un(*orm) a d(n-(lor le +erm(te *rug(1orelor &) 5dro0ea&') 4( &) me&te'e *ru'te. <arn(1orele (de eAem+lu *el(nele%2 au 'an(n( 0(ne de51olta-(2 lung(2 a&'u-(-(2 '(l(ndr('( 4( &e+ara-( de 'e(lal-( d(n-(. <ol-(( 4( 'an(n(( a&'u-(-( 'are +enetrea5)2 omoar)2 4( &*,4(e 'arnea2 &unt o tr)&)tur) a tuturor 'arn(1orelor ade1)rate ('u eA'e+-(a +)&)r(lor de +rad)%. /aA(larele +utern('e ale 'arn(1orelor &e m(4') numa( +e 1ert('al) 4( &unt (deale +entru &*,4(erea ')rn((2 'are e&te 3ngh(-(t) a+roa+e neme&te'at) 4( a+o( d(gerat) de &u'ur(le lor ga&tr('e2 eAtrem de a'(de. D(n-(( uman( nu &unt 'rea-( +entru a &*,4(a 'arnea2 'a 'e( a( le(lor2 lu+(lor &au ',(n(lor2 '( &e a+ro+(e ma( degra0) de 'e( a( an(malelor 'are &e hr)ne&' 'u *ru'te. D(n-(( uman( 'ore&+und a+roa+e (dent(' 'u a( '(m+an5e(lor 4( a( altor *rug(1ore. Ga om2 a0&en-a total) a &+a-((lor d(ntre d(n-( 'ara'ter(5ea5) arhet(+ul no&tru *rug(1or. <an(n(( omulu( &unt &'ur-(2 &ol(5( 4( u4or tr(ungh(ular(. Sunt ma( +u-(n +ronun-a-( 4( de51olta-( de',t 'e( a( urangutan(lor2 'are rareor( omoar) 4( m)n,n') 'arne 'rud) 3n med(ul lor natural. <an(n(( uman( nu &eam)n) de*el 'u 'an(n(( lung(2 rotun5( 4( a&'u-(-( a( 'arn(1orelor ade1)rate. D(n-(( omulu( nu &unt 'ur0a-( 4( a&'u-(-( 'a a( lu+(lor &au t(gr(lor 4( n('( larg( 4( +la-( 'a a( &+e'((lor 'are m)n,n') (ar0) 4( gr)un-e. De *a+t2 d(n-(( omulu( &unt 'a 'e( a( ma(mu-elor 'are &e hr)ne&' 'u *ru'te2 (ar gura e +otr(1(t) +entru *ru'te 4( legume &u'ulente. Ar *(

eAtrem de d(*('(l2 da') nu 'h(ar (m+o&(0(l +entru oamen(2 &) m)n,n'e 'arne 'rud) *)r) a;utorul 'u-(tulu(. A num( (n'(&(1(( uman( 'ol-( e e1(dent o eAagerare. De alt*el2 'er'et)tor(( &u&-(n ') oamen(( au +utut &) m)n,n'e 'arne numa( du+) 'e au a1ut unelte 4( au 'ontrolat *o'ul. V,n)toarea de a&emenea nu era +o&(0(l) de',t 'u a;utorul uneltelor. Bn&) +r(mele unelte au a+)rut de"a0(a a'um K m(l(oane de an(2 (ar *o'ul nu a *o&t *olo&(t de',t a'um 8$$.$$$ de an(. De *a+t2 un(( arheolog( 4( +aleontolog( 'red 'a am de-(nut o metod) modern)2 &(&temat(') de 1,n)toare a0(a 3n urm) 'u !$.$$$ de an(. Anatom(e 'om+arat) <arn(1orele &unt dotate d(n na4tere 'u e'h(+amentul anatom(' ne'e&ar 3n dete'tarea2 'a+turarea2 u'(derea 4( &*,4(erea +r)5((. <,(n(( au maA(lare +utern('e 'are 'reea5) r)n( ad,n'(. =amen(( nu au gheare a&'u-(te +entru a ru+e2 n('( 'ol-( a&'u-(-( +entru a &*,4(a2 n('( o'h(( 4( n('( &(m-ul ol*a't(1 0(ne de51oltate +entru 1,n)toare. <or+ul uman nu e&te 'reat +entru a alerga &u*('(ent de re+ede du+) +rad). =amen(( nu +ot a+u'a an(malele 3n gur)2 'um *a' ',(n((2 'o(o-((2 lu+((2 4a'al((2 le((2 t(gr(( &au +(&('(le. No( doar +utem 'rea r)n( &u+er*('(ale 'u m,(n(le2 +r(n *or-a 0rut). Bn &'h(m02 oamen(( au mem0re 4( degete +er*e'te +entru a ur'a2 a &e 3nt(nde 4( a a+u'a. <a+a'(tatea noa&tr) natural) de a 'ulege e&te a&em)n)toare 'u a'eea a '(m+an5e(lor. An(malele *ru't(1ore d(n ord(nul +r(matelor au de a&emenea 3n'he(etur( mo0(le la umer(2 'oate 4( m,(n(2 'e +erm(t m(4'area l(0er) 3n toate d(re'-((le. Frug(1orele au m,(n( &en&(0(le2 'are &e +l(a5) u4or2 'u degetul mare o+o5a0(l 4( 'u ungh((le +late2 toate a'e&tea *((nd +er*e'te +entru a aduna *ru'te. Re*er(tor la mem0r(( altor &+e'((2 er0(1orele au 'o+(te2 'are le +erm(t &) mearg) u4or +e +a;(4t(le 'u (ar0)2 (ar 'arn(1orele au gheare a&'u-(te2 +entru a ata'a 1(olent +rada. An(malele 'are tr)(e&' 3n 'o+a'( 4( 'ele 'are 'uleg *ru'te au o 1edere 0(no'ular) &tereo&'o+(')2 'eea 'e *a'e 1ederea &u*('(ent de +re'(&) +entru a o0&er1a hrana. = alt) 'om+ara-(e anatom(') 3ntre &+e'(( &e re*er) la &tru'tura +(el((. Toate an(male 1egetar(ene au glande &udor(+are d(n a0unden-). Ga 'arn(1ore2 a'e&tea &unt atro*(ate 4( (na't(1e. Ele nu tran&+(r) a0undent2 +entru a +re1en( o +(erdere ma&(1) de *lu(de2 'are ar determ(na o +re'(+(tare 'on'entrat) de de4eur( de n(trogen( (d(n 'au5a 'on&umulu( de 'arne 'rud)%. A'ea&ta eA+l(') de 'e +er&oanele 'are 'on&um) 'arne &u*er) de ')ldur)2 3n t(m+ 'e 1egetar(en(( nu. F(5(olog(a 'om+arat) a d(ge&t(e( Gung(mea 'analelor al(mentare d(*er) mult2 3n *un'-(e de &+e'(e 4( hran). Gung(mea (nte&t(nulu( unu( 'arn(1or e&te de S"! or( lung(mea 'or+ulu(. <arn(1orele au ne1o(e de un (nte&t(n &'urt2 *)r) &tr(a-((2 'are a'-(onea5) ra+(d2 deoare'e 'arnea 'rud) de1(ne re+ede toA(') 4( nu +oate *( re-(nut) mult t(m+ 3n (nte&t(n *)r) &) du') la +utre*a'-(a otr)1(toare +entru 'or+. Inte&t(nul er0(1orelor e +l(n de 3n're-(tur(2 +entru a 'rea o &u+ra*a-) mare2 4( are de S$ de or( lung(mea 'or+ulu(. Iar0a 4( +lantele &unt 0rute 4( +l(ne de *(0re2 ne'e&(t,nd o d(ge&t(e ma(

lung) +entru de&'om+unerea 'elulo5e(. Bn general2 lung(mea (nte&t(nulu( omn(1orelor re+re5(nt) de ! or( lung(mea trun'h(ulu(. Inte&t(nul *rug(1orelor2 (n'lu&(1 al oamen(lor2 e&te 3n're-(t 4( are de 1K or( lung(mea 'or+ulu(. Tra'tul d(ge&t(1 uman e&te de ''a @ or( ma( lung de',t 'el al 'arn(1orelor. Inte&t(nul 'arn(1orelor e&te &'urt 4( *)r) &tr(a-((2 +entru a de&'om+une ra+(d hrana 4( a o &'oate d(n &(&tem 3na(nte &) +utre5ea&'). Inte&t(nul omulu( e&te 3n're-(t2 3n &'o+ul de a re-(ne hrana +,n) ',nd to-( nutr(en-(( au *o&t eAtra4(2 'eea 'e 'on&t(tu(e 3n a'ela4( t(m+ anatom(a 'ea ma( de5a1anta;oa&) +entru d(gerarea 4( +ro'e&area al(mentelor d(n 'arne. Inte&t(nul lung al omulu( nu +oate +ro'e&a ra+(d hrana &)ra') 3n *(0re ('arnea 4( +rodu&ele la'tate%. Bn 'on&e'(n-)2 hrana de or(g(ne an(mal) redu'e 'a+a'(tatea mu&'ulatur(( (nte&t(nulu( de a e*e'tua m(4')r( +er(&talt('e (de 'ontra'-(e 4( relaAare% 'are &) +erm(t) 3na(ntarea 4( el(m(narea 'on-(nutulu( &)u2 a&t*el 3n',t a+are (ne1(ta0(l +utre*a'-(a ('are &e man(*e&t) eAtern +r(n *latulen-) 4( &'aune ur,t m(ro&(toare%. Toate a'e&tea du' la el(0erarea 3n 'or+ a unor +rodu4( toA('(. Bn urma une( d(ete aAate +re+onderent +e 'arne2 &e +ot (n&tala 'on&t(+a-(a 4( 'an'erul de 'olon2 0ol( *re'1ente la mar(( 'on&umator( de 'arne2 am0ele *((nd rare &au (neA(&tente ',nd hrana e 0ogat) 3n *(0re 4( aAat) +e *ru'te 4( legume.

AMeditea> i a$%i t%tul, inclusiv ,rana ta, se va sc,im(aB 9 )SH)


/,n'area nu te *a'e &+(r(tual2 3n&) da') e4t( &+(r(tual2 o0('e(ur(le 'ul(nare -( &e 1or &'h(m0a. Nu 'ontea5) 'e m)n,n'(. Fo-( &) *(( 1egetar(an dar 1(olent 4( de o 'ru5(me eAtrem). Fo-( &) *(( 'arn(1or2 dar +l)'ut 4( (u0(tor. <e m)n,n'( nu 'ontea5). Bn Ind(a2 eA(&t) 'omun(t)-( 1egetar(ene d(ntotdeauna. Oa(n(4t(( tr)(e&' numa( 'u hran) 1egetal)2 mul-( 0rahman( m)n,n') numa( +lante. Nu &unt 1(olen-(2 dar n('( &+(r(tual(. Oa(n(4t(( &unt 'ea ma( mater(al(&t) 'omun(tate d(n Ind(a2 'ea ma( atra&) de +o&e&(un(2 de a'umulare. De a'eea au de1en(t 4( 'e( ma( 0oga-(. E( &unt e1re(( Ind(e(. = 'omun(tate non"1egetar(an) d(n =''(dent nu e&te 'u n(m(' d(*er(t) de a'e&te 'omun(t)-( 1egetar(ene d(n Ind(a2 d(m+otr(1)H

Tre0u(e am(nt(t un lu'ru (m+ortant8 da') e4t( 1(olent 4( 1egetar(an2 atun'( 1(olen-a ta 1a g)&( alte ')( de a &e eA+r(ma. E 'e1a natural deoare'e2 da') m)n,n'( hran) de or(g(ne an(mal)2 a'e&t lu'ru 3-( el(0erea5) 1(olen-a. Da') 'unoa4te-( 1reun 1,n)tor2 +ro0a0(l ') 4t(-( ') &unt 'e( ma( 0l,n5( 4( +r(eteno4( oamen( d(n lume. Bntreaga lor 1(olen-) e&te el(0erat) +r(n 1,n)toare. Bn &'h(m02 un om de a*a'er( 1egetar(an nu 1a a1ea n('( o 'ale de a"4( el(0era 1(olen-a2 'are de1(ne o ')utare +entru 0og)-(e 4( +utere 4( &e 'on'entrea5) +e a'e&te dou) lu'rur(. Se 3nt,m+l) 4( (n1er& : ( &"a 3nt,m+lat lu( /aha1(ra. A'e&ta +ro1enea d(ntr"o *am(l(e de r)50o(n('(2 era un C&hatr(Ja2 1(olen-a era 'e1a o0(4nu(t +entru el. Un e*ort de med(ta-(e +ro*und) 4( o t)'ere de 1K an( l"au &'h(m0at (nter(or. <,nd &"a &'h(m0at e&en-a2 &"a &'h(m0at 4( eA+re&(aI ',nd &"a &'h(m0at (nter(orul2 &"a &'h(m0at 4( 'ara'terul. Dar &'h(m0area 'ara'terulu( nu a *o&t +un'tul de +orn(re2 '( 'on&e'(n-a. A4adar2 1) &+un8 da') de1en(-( ma( med(tat(1(2 1e-( de1en( a+o( 4( 1egetar(en( de la &(ne. Nu tre0u(e &) 1) +reo'u+e a&ta. 9( da') a'ea&ta &e 3nt,m+l)2 ad(') d(n med(ta-(e &) 1(n) +reo'u+area +entru hrana 1egetar(an)2 atun'( e 0(ne. Ea nu tre0u(e &) 1(n) +r(n de'(5(e mental). Da') 3-( &+u(2 g,nde4t(2 3-( argumente5( ') m,n'area 1egetar(an) te 1a a;uta &+(r(tual2 a&ta nu"-( 1a *( de n('(un *olo&. Bm0r)')m(ntea ta2 m,n'area +e 'are o m)n,n'(2 modul t)u de 1(a-)2 &t(lul +er&onal : totul &e 1a &'h(m0a. Dar &'h(m0area a&ta nu e&te o 'au5). Ea e&te 3n t(ne. Re&tul 1(ne du+) a'eea. Da') 1e( med(ta &u*('(ent de mult 4( +ro*und2 3-( 1a *( (m+o&(0(l &) r)ne4t( o *((n-) +entru a"-( a&(gura hrana. Nu e o +ro0lem) de argumentare2 ') ar &'r(e unde1a2 &au ') ar &+une '(ne1a a&ta2 nu e o +ro0lema de 'al'ul2 ad(') da') m)n,n'( m,n'are 1egetar(an) 1e( de1en( &+(r(tualI e 'e1a 'are &e +etre'e de la &(ne. Nu e un tru'2 +ur 4( &(m+lu 'h(ar de1(( &+(r(tual. Real(5e5( ') e a0&urd &) omor( +)&)r( 4( an(male doar +entru a m,n'a 4( 3n'et2 3n'et 1e( renun-a la a&ta. Felul 3n 'are te 3m0ra'( &e 1a &'h(m0a. Tre+tat2 3-( 1or +l)'ea ha(ne d(n 'e 3n 'e ma( le;ere. <u ',t ma( relaAat 1e( *( (nter(or2 'u at,t ha(nele 3-( 1or *( ma( le;ere. De la &(ne. Nu 1a *( o de'(5(e +e 'are o 1e( lua 3n &en&ul )&ta. Fe m)&ur) 'e 1e( 'ont(nua &) +or-( ha(ne &tr,mte2 te 1e( &(m-( (n'on*orta0(l2 deoare'e ha(nele &tr,mte a+ar-(n une( m(n-( ten&(onate2 +e ',nd ha(nele le;ere a+ar-(n une( m(n-( relaAate. S'h(m0area (nter(oar) e&te +r(mul lu'ru 'are &e +etre'e2 re&tul e&te o 'on&e'(n-). Da') &'h(m0( ord(nea2 1e( +(erde 4( 1e( de1en( de+endent de m,n'are. A4a 'um &unt oamen(( a'um =dat)2 a 1en(t la m(ne un om. Era a+le'at2 &la0 4( +al(d2 de +ar') ar *( +utut &) moar) 3n or('e 'l(+)2 4( a &+u&8 6Vreau &) tr)(e&' numa( 'u a+).7 De 'eE 6Fentru ')2 a &+u& el2 or('e alt'e1a e&te un o0&ta'ol 3n 'alea &+(r(tual(t)-((. A4adar2 1reau &) tr)(e&' numa( 'u a+).7 =mul )&ta 1a mur(. E ade1)rat2 au *o&t ',-(1a oamen( 'are au tr)(t numa( 'u a+)2 dar a&ta a 1en(t natural2 nu a *o&t 'e1a eA+er(mentat. E( au *o&t n(4te '(uda-(2 n(4te a''(dente. /a4(n)r(a 4( 'h(m(a 'or+ulu( lor a lu'rat 3ntr"un mod d(*er(t. S"a 3nt,m+lat2 e ade1)rat : un om +oate &) &u+ra1(e-u(a&') 'u a+)2 dar n(men( nu +oate eA+er(menta a'e&t lu'ru. Un om +oate &u+ra1(e-u( numa( 'u aer2 dar n(men( nu +oate +ra't('a a&ta. Bntr"o 5(2 +oate 4t((n-a 1a

de&'o+er( &'h(m0area 'h(m(') 'e *a'e +o&(0(l a'e&t lu'ru 4( atun'( *(e'are 1a +utea. 9t((n-a 3-( +oate &'h(m0a 'h(m(a organ(&mulu(2 &) +o-( &u+ra1(e-u( numa( 'u aer. E&te +o&(0(l2 3n&) lu'rul )&ta nu +oate *( +ra't('at. Tot e*ortul e *)r) &en& 4( toata &u*er(n-a (nut(l). <u toate a&tea2 &unt 4( oamen( ne0un( 'are 3n'ear') lu'rur( de *elul )&ta2 3n&) nu &e 3nt,m+l) n('(odat) doar da') de+u( e*ort. A *o&t odat) o *eme(e 3n Bengal. A tr)(t @$ de an( *)r) m,n'are. Fur 4( &(m+lu &" a 3nt,m+lat. So-ul 3( mur(&e 4( ea n"a +utut m,n'a t(m+ de ',te1a 5(le : de tr(&te-e2 de &u+)rare... 9(2 d(ntr"o dat)2 a real(5at ') da') nu m)n,n')2 &e &(mte ma( 0(ne 'a n('(odat). A+o( 4("a dat &eama ')2 3n tre'ut2 de ',te or( m,n'a2 &e &(m-ea r)u 4( a'um2 d(ntr"odat) a de1en(t ma( &)n)toa&) de',t *u&e&e 1reodat). A ma( tr)(t 3n') @$ de an( *)r) &) m)n,n'e n(m('. Aerul 3( era &(ngura hran). Au *o&t ma( multe 'a5ur( d(n a'e&tea. = *eme(e 3n Euro+a a tr)(t S$ de an( *)r) &) m)n,n'e. A de1en(t &*,nt)2 deoare'e 're4t(n(( au 'on&(derat a&ta un m(ra'ol. Au eAam(nat"o 'u toate metodele 4t((n-(*('e &) 1ad) 'e &e 3nt,m+la2 dar n"au reu4(t &) de&'o+ere n(m('. A +)rut un m(ra'ol dar2 0(ne3n-ele&2 nu a *o&t m(ra'ol. Uoga &+une ') eA(&t) +o&(0(l(tate 'a organ(&mul &) &e &'h(m0e2 'h(m(a lu( &) &e mod(*('e. A'um *a'( lu'rul )&ta +r(ntr"un 'anal2 +r(ntr"un (ntermed(ar. Nu +o-( 6'on&uma7 ra5ele &oarelu( 3n mod d(re't2 deoare'e 'h(m(a organ(&mulu( t)u nu e&te 3ntr"o &tare 'are &) +erm(t) a&taI 'or+ul nu e *)'ut +entru a a0&or0( ra5ele &oarelu( d(re't. De'(2 ma( 3nt,( *ru'tul a0&oar0e ra5ele &oarelu(2 'are &e tran&*orm) 3n 1(tam(na <I m)n,n'( *ru'tul 4( a&t*el 1(tam(na < a;unge 3n 'or+ul t)u. Fru'tul e doar un (ntermed(ar2 el lu'rea5) 'a un 6agent7 'are a0&oar0e ra5ele &oarelu( 4( a+o( le d) 'or+ulu( t)u. Tu le +o-( a0&or0( numa( +r(n *ru't2 nu d(re't. Dar da') *ru'tul le +oate a0&or0( d(re't2 de 'e n"a( +utea 4( tuE A4adar2 3ntr"o 0un) 5( 1a a+)rea o de&'o+er(re 4t((n-(*(') 'e 1a ar)ta ') anum(te &'h(m0)r( ale 'or+ulu( te 1or a;uta &) a0&or0( ra5ele &oarelu( 3n mod d(re't. Bn momentul a'ela2 *ru'tele nu 1or ma( *( ne'e&are. Bn 1((tor (4( nu m) g,nde&' *oarte de+arte2 '( 3n urm)tor(( $ de an(% 4t((n-a 1a tre0u( &) de&'o+ere 'e1a de genul a'e&ta2 ')'( alt*el uman(tatea 1a mur(2 +entru ') m,n'area nu 1a ma( *( &u*('(ent). <ontrolul na4ter(lor nu 1a ma( a;uta. Fo+ula-(a 're4te 4( 're4te. Tre0u(e &) &e g)&ea&') o modal(tate +r(n 'are &) &e renun-e la m,n'are 4( a0&or0-(a ra5elor 'o&m('e &) *(e +o&(0(l). <ele ',te1a 'a5ur( au *o&t o 3nt,m+lare dar2 da') ( &"a +utut 3nt,m+la une( &(ngure *((n-e umane2 atun'( l( &e ma( +oate 3nt,m+la 4( altora2 dar numa( 'a urmare a +rogre&ulu( 4t((n-(*('. Nu 3n'er'a-( a&t*el de lu'rur(2 nu &unt &+(r(tuale. <h(ar da') a( +utea 'on&uma ra5ele de &oare 3n mod d(re't2 n"ar *( n(m(' &+(r(tual 3n a&ta. <re5( ') da') renun-( la *ru't 'a (ntermed(ar de1(( ma( &+(r(tualE <h(ar da') a( +utea tr)( numa( 'u a+)2 n"a( de1en( automat ma( &+(r(tual. Nu 'ontea5) 'e m)n,n'(. <eea 'e e4t( e un *enomen 'u totul d(*er(t. 9( ',nd a&ta &e &'h(m0)2 totul &e &'h(m0). Bn&) &'h(m0area a&ta nu 1a 1en( d(n m(nte2 '( d(n (nter(orul t)u 'el ma( +ro*und. A+o( lu'rur(le &e 1or &'h(m0a automat. SeAul 1a d(&+)rea 3n'etul 'u 3n'etul. Nu &+un &) *(( un 'el(0atar. A&ta"( o +ro&t(e2 +entru ') da') te &tr)du(e4t( &) de1(( 'el(0atar2 atun'( m(ntea ta 1a de1en( d(n 'e 3n 'e ma( &eAual) 4( a&t*el 1a *( ur,t) 4( murdar)I te 1e( g,nd( numa( la &eA. Freud

&+unea ') #$> d(n oamen( 3nne0une&' +entru ') 34( re+r(m) &eAual(tatea. Nu &+un &)"-( &'h(m0( o0('e(ur(le &eAuale &au +e 'ele al(mentare. B-( &+un &) te &'h(m0( +e t(ne2 4( a+o( toate 'elelalte lu'rur( &e 1or &'h(m0a. De 'e e ne1o(e de at,ta &eAE Fentru ') e4t( ten&(onat 4( &eAul de1(ne un mod de de&t(ndere. Ten&(un(le tale &unt el(0erate +r(n &eA. Da') 3l re+r(m(2 1e( r)m,ne ten&(onat. Da') re+r(m( &eAul2 &(ngura +o&(0(l(tate de el(0erare2 'e &e 1a 3nt,m+laE Ve( 3nne0un(. /,n'area e 'erut) de organ(&m2 (ar a'e&ta re&+(nge numa( lu'rur(le 'are nu"( &unt ne'e&are. =r('e m)n,n'( e2 3ntr"un *el2 'erut de organ(&m. Da') m)n,n'( hran) de or(g(ne an(mal)2 da') m)n,n'( m,n'are non"1egetar(an)2 m(ntea ta2 'or+ul t)u2 tu 'u totul e4t( 1(olent 4( a( ne1o(e de a'e&t t(+ de m,n'are. Nu &'h(m0a a&ta2 +entru ') alt*el 1(olen-a ta 1a tre0u( &)"4( g)&ea&') alt 'anal. S'h(m0a"te 4( hrana ta &e 1a &'h(m0a2 modul 3n 'are te 3m0ra'( &e 1a &'h(m0a2 a't(1(tatea ta &eAual) &e 1a &'h(m0a. Bn&) &'h(m0area tre0u(e &) 1(na d(n (nter(or2 nu de la +er(*er(e. Toat) tur0ulen-a e&te la +er(*er(e. Bn ad,n'ul t)u nu e ag(ta-(e. E4t( 'a marea. Du"te 4( +r(1e4te marea. Zgomotul 1alur(lor e&te doar la &u+ra*a-). Fe m)&ur) 'e 'o0or( 3n ad,n'ur(2 1e5( d(n 'e 3n 'e ma( mult 'alm. Bn ad,n'ul 'el ma( ad,n' al m)r((2 nu e n('( m)'ar un &(ngur 1al. /a( 3nt,(2 du"te ad,n' 3n marea ta2 +entru a o0-(ne o 'r(&tal(5are 'alm)2 +entru a a;unge la +un'tul unde nu a;unge n('( o tul0urare. R)m,( a'olo. De a'olo 1(n toate &'h(m0)r(le2 toate tran&*orm)r(le. =dat) 'e a( a;un& a'olo2 a( de1en(t mae&tru. A'um tot 'e nu e ne'e&ar +oate *( arun'at2 *)r) n('( un *el de lu+t) &au &tr)du(n-). =r( de ',te or( renun-( la 'e1a +r(n lu+t)2 de *a+t nu renun-(. Fo-( &) renun-( la *umat +r(n lu+t)2 4( a+o( 1e( 3n'e+e &) *a'( alt'e1a 3n lo'2 +entru a 3nlo'u( *umatul. /e&te'( gum)2 'eea 'e e a'ela4( lu'ru2 nu e n('(o d(*eren-). A&ta 3n&eamn) ') a( ne1o(e &a *a'( 'e1a 'u gura : *umat2 me&te'at2 or('e. <,nd gura lu'rea5)2 te &(m-( 0(ne2 +entru ') ten&(un(le &unt el(0erate. A4adar2 de ',te or( un om &e &(mte ten&(onat2 3n'e+e &) *ume5e. De 'e oare +r(n *umat &au me&te'at gum) &e el(0erea5) ten&(un(leE U(t)"te la 'o+(lul m('. De ',te or( &e &(mte ten&(onat2 34( 0ag) m,(n(le 3n gur)2 3n'e+e &)"4( me&te'e m,na. A&ta e o alt) *orm) de *umat. 9( de 'e &e &(mte 0(ne 'u degetul 3n gur)E De 'e 'o+(lul &e &(mte 0(ne 4( adoarmeE A&ta e&te &trateg(a ma;or(t)-(( 'o+((lor de ',te or( nu au &omn2 34( 0ag) degetul 3n gur)2 &e &(mt 0(ne 4( adorm. De 'eE Fentru ') degetul de1(ne un &u0&t(tut al &,nulu( mame(. /,n'atul e&te relaAant. Nu +o-( merge la 'ul'are 'u &toma'ul gol2 3-( e greu &) adorm(. <,nd &toma'ul e +l(n2 te &(m-( adorm(t2 'or+ul are ne1o(e de od(hn). A4adar2 de ',te or( 'o+(lul (a &,nul mame( 3n gur)2 la+tele 'urge2 are ')ldur) 4( (u0(re. <o+(lul e&te relaAat2 nu &e ma( 3ngr(;orea5) de n(m('. Ten&(un(le au d(&+)rut. Degetul e&te doar un 3nlo'u(tor al &,nulu(. Nu"( d) la+te2 e&te un 3nlo'u(tor *al&2 3n&) o*er) o &en5a-(e a&em)n)toare. <,nd 'o+(lul 're4te2 da') 34( &uge degetul 3n +u0l('2 lumea 'rede ') e +ro&tu-2 a4a ') (a o -(gar). S) *ume5( o -(gar) nu e +ro&t(e2 e un lu'ru a''e+tat. E un 3nlo'u(tor al degetulu(2 3n&) mult ma( d)un)tor.

Bn -)r(le 3n 'are hr)n(rea 'o+((lor la &,n e o+r(t)2 &e 1a *uma ma( mult. Bn =''(dent &e *umea5) ma( mult de',t 3n =r(ent +entru ') n('( o mama nu e +reg)t(t) &) dea &,n 'o+(lulu(2 *orma &"a +(erdut. Bn =''(dent2 (n'(den-a *umatulu( e d(n 'e 3n 'e ma( mare. <h(ar 4( 'o+((( *umea5). Am au5(t odat) o mam) &+un,ndu"( 'o+(lulu( e(8 6Nu 1reau &) a*lu de la 1e'(n( ') a( 3n'e+ut &) *ume5(. S) *(( &(n'er 4(2 atun'( ',nd te 1e( a+u'a de *umat2 &)"m( &+u(.7 <o+(lul r)&+unde8 6Sta( l(n(4t(t)2 mam)2 de;a m"am l)&at. De un an de 5(le. E un an de ',nd nu ma( *ume52 a4a ') nu"-( ma( *a'e gr(;(H7 <o+((( *umea5) 4( mamele nu 4t(u. A&ta &e 3nt,m+l) deoare'e hr)n(tul 'o+((lor la &,n &"a o+r(t. Bn toate &o'(et)-(le +r(m(t(1e2 un 'o+(l de ?2 82 # an( 1a 'ont(nua &) &ug). E o &at(&*a'-(e *oarte mare 3n a&ta 4( un 3nlo'u(tor nu e ne'e&ar. De"a&ta 3n &o'(et)-(le +r(m(t(1e 0)r0a-(( nu &unt a4a de (ntere&a-( de &,n(( *eme(lor. Au a1ut de&tul : nu ma( e ne1o(eH Feme(le um0l) *)r) &)"4( ma( a'o+ere &,n((. Nu &e +une +ro0lema 'a '(ne1a &) le ata'e. Nu &e u(t) n(men( la &,n(( lor. Da') a( *( +r(m(t &,n t(m+ de 1$ an( la r,nd2 te"a( *( &aturat 4( te"a( *( +l('t(&(t. A( &+une 6Gata2 &to+H7 dar 'o+(lul a 3n'etat &) ma( +r(mea&') &,n 3na(nte de 1reme 4( a&ta a l)&at o ran). A4a 3n',t toate -)r(le '(1(l(5ate &unt o0&edate de &,n(. <h(ar 4( un 0)tr,n +e moarte e&te o0&edat de &,n(2 'aut) &,n(. Fare o ne0un(e 4( 'h(ar e&te. Dar 'au5a +r(n'(+al) e a('(8 'o+((( tre0u(e &) +r(mea&') &,n2 alt*el 1or r)m,ne de+enden-( 4( toat) 1(a-a 3l 1or ')uta. Nu te +o-( l)&a 0ru&' de *umat +entru ') *umatul e legat de multe alte lu'rur( 4( are 4( alte (m+l('a-((. E4t( ten&(onat 4(2 da') renun-( la *umat2 1e( 3n'e+e &) *a'( alt'e1a 4( a'el alt'e1a +oate *( 'h(ar ma( d)un)tor. Nu *ug( de +ro0leme2 re5ol1)"leH Fro0lema e ') e4t( ten&(onat 4(2 +r(n urmare2 (deea ar tre0u( &) *(e &) te de&t(n5( 4( nu &) *ume5(. /ed(tea5)H RelaAea5)"-( ten&(un(le 4( nu te +reo'u+a de n(m('. Bng)du(e 'athar&(&"ulu( &) &e 3nt,m+le. <,nd nu e4t( ten&(onat2 lu'rur(le a'e&tea 1or de1en( a0&urde2 +ro&te4t( 4( 1or d(&+)rea. Da') 'eea 'e m)n,n'( &e 1a &'h(m0a2 modul t)u de 1(a-) &e 1a &'h(m0a. Dar eu (n&(&t a&u+ra ta. <ara'terul e &e'undar2 'om+ortamentul e &e'undar. S(nele t)u e&en-(al e +r(n'(+al. Nu a'orda +rea mult) aten-(e lu'rur(lor +e 'are le *a'(2 a'ord) mult) a&u+ra a 'eea 'e e4t(. F((n-a ta tre0u(e &) de1(n) 'entrul +reo'u+)r(lor tale2 a'-(unea 1a 1en( de la &(ne. <,nd *((n-a &e &'h(m0)2 a'-(unea o 1a urma.

)SH) des$re $%st i vegetarianism


De ',te or( (( +o&t2 'or+ul nu ma( tre0u(e &) mun'ea&') &) d(gere hrana. Bn a'e&t (nter1al2 'or+ul +oate mun'( +entru a el(m(na 'elulele moarte ( toA(nele. <,nd nu ma( +unem 'or+ul la trea0)2 ad(') nu"l ma( *or)m &)"( 'on&ume energ(a 'u d(ge&t(a2 'or+ul 3n'e+e &) &e auto"'uree ( &) re+are 'e e de re+arat2 ad(') &) &e 1(nde'e. =0&er1)"( 'or+ul ',nd (( +o&t. Te &(m( ma( energ('2 ma( t,n)r2 ma( 1(u. Fe de alt) +arte2 da') nu te"a( hr)n(t gre(t2 nu e nea+)rat ne1o(e &) +o&tet(. Fo&tul e ne'e&ar numa( atun'( ',nd a( a0u5at de 'or+ +r(n o0('e(ur(le tale al(mentare2 ( am *)'ut 'u to(( a&ta.

=mul a r)t)'(t 'alea. N('( un an(mal nu &e hr)nete 'a omulI *(e'are an(mal are o hran) +re*erat). Da') 3( adu'( 0(1ol(( 3n 'urte2 1e( 1edea ') e( nu 1or m,n'a de',t anum(te +lante. Nu 1or 3n'e+e &) m)n,n'e or('e (ar0) le (e&e 3n 'ale. =mul e 'om+let +(erdut2 nu ma( are d(&'ern)m,nt *a) de hrana lu(. /)n,n') totul ( or('e. Bn mod natural omul ar tre0u( &) *(e 1egetar(an2 deoare'e 3ntregul lu( 'or+ e&te *)'ut +entru 1egetale (*ru'te ( legume%. =mul e&te de&'endentul ma(muelor. Ele &unt 'om+let 1egetar(ene ( da') teor(a lu( Darw(n e 'ore't)2 omul ar tre0u( &) *(e 1egetar(an. Regula de 1er(*('are8 lung(mea (nte&t(nelor. An(malele non" 1egetar(ene2 'arn(1orele (le((2 t(gr((% au (nte&t(nele &'urte2 deoare'e 'or+ul lor a d(gerat de;a hrana 3n &toma'2 3na(nte de a a;unge 3n (nte&t(n. Nu ( oamen((. Da') omul e 1egetar(an ( 'ont(nu) &) m)n,n'e 'arne2 'or+ul lu( &e 3m+o1)rea5) ( *(5(' ( +&(h('. <e &e 3nt,m+l) ',nd u'(5( un an(malE Fr(') de moarte2 angoa&)2 anA(etate2 *ur(e2 1(olen)2 tr(&tee2 agon(e : toate a'e&tea le &(mte an(malul. ( toate a'e&tea &e tran&*er) 3n 'or+ul t)u2 'a am+rente de energ(e. Bn 'or+ul an(malulu( eA(&t) un anum(t gen de 'ont(ent(5are. Tu te a*l( +e un +lan &u+er(or *a) de 'ont(ent(5area an(malulu(2 (ar 'or+ul t)u2 odat) 'u (ngerarea ')rn(( lu(2 'o0oar) +e 'el ma( de ;o& +lan al an(malulu(. Ar tre0u( &) m)n,n'( lu'rur( naturale " +re'um et( tu8 *ru'te2 legume2 &em(ne. Frumu&eea e&te ') d(n a'e&t gen de hran) nu +o( m,n'a ma( mult de',t a( ne1o(e. Tot 'e e natural te &at(&*a'e. Te &(m( &)tul. Bn'ear') &) m)n,n'( numa( 3ngheat)8 nu te 1e( &(m( n('(odat) &)tul. De *a+t2 'u ',t m)n,n'( ma( mult)2 'u at,t a( ma( m,n'a. Bngheata nu e un al(ment ( m(ntea ta e +)')l(t). Nu m)n,n'( +otr(1(t ne1o(lor 'or+ulu(2 '( doar 'a &) &(m( ma( mult t(m+ gu&tul 3ngheate(. G(m0a2 &(mur(le au +reluat 'ontrolul. G(m0a n"ar tre0u( &) 'ontrole5e n(m('. Nu t(e n(m(' de&+re &toma'. Ea are un &(ngur &'o+8 &) gu&te m,n'area ( &)"( &+un) da') e&te +entru t(ne &au nu. E&te +ur ( &(m+lu +ortarul de la (ntrare2 nu &t)+,nul t)u. Iar da') +ortarul de la (ntrare a;unge &t)+,n2 &e a;unge la 'on*u5(e. <om+a&(unea *a) de an(male ( +a'ea mond(al) <om+a&(unea *a) de an(male e&te 3n mod d(re't legat) de moral(tate2 &+(r(tual(tate ( +a'ea mond(al). S) omor( un an(mal +entru hran) e&te un a't 1(olent2 de o 'ru5(me de nede&'r(&. Nu eA(&t) n('( un *el de 'om+a&(une +entru an(mal. /a( r)u2 eA(&t) o 'oneA(une 3ntre a'tul de a ;u&t(*('a m)'el)r(rea an(malelor +entru hran) &au +ro*(t ( urm)torul +a& 3n +ro'e&ul 1(olent 'are e&te de a omor3 un om +entru 'am a'elea( mot(1e. Bn 5(ua de a5(2 'ru5(mea &e eAt(nde d(n'olo de 6&(m+la7 u'(dere 3n ma&) a an(malelor. A&t)5( a&(&t)m la un &(&tem ant("1(a) ( (numan de tratare a an(malelor 'a ( 'um ar *( re'olte de 0an( ('re&'ute ( hr)n(te +entru un &(ngur &'o+ d(n 'l(+a 3n 'are &e na&' ( +,n) mor%. A'e&tea &unt 3n mod &(&temat(' 3nde+)rtate d(n med(ul lor natural ( d(n '('lul lor de 1(a) +entru a &at(&*a'e

ne1o(le (ndu&tr(e( al(mentare. = (ndu&tr(e mot(1at) de +ro*(t2 'are &e *olo&ete de an(malele natur(( 'a ( 'um a'e&tea n"ar a1ea n('( un *el de dre+tur(2 &ent(mente &au &u*lete2 du',nd a'e&t +ro'e& al 'ru5(m(( la un n(1el (n(mag(na0(l. Bn &o'(etatea modern)2 un om 'on&um) 3n med(e #$ CgNan 'arne de an(mal. Bntr" un &(ngur an2 numa( 3n Amer('a ( <anada2 @ m(l(arde de an(male " 1a'(2 1(e(2 o(2 m(e(2 +or'(2 g)(n(2 rae ( 'ur'an( &unt m)'el)r(te. Fe +ar'ur&ul 1(e((2 un om m)n,n') +ra't(' 3n ;ur de8 11 1a'(2 1 1(el2 S o( &au m(e(2 KS de +or'(2 @ de 'ur'an(2 1.1$$ de +u( ( @$$ Cg de +ete. Imag(na("1) energ(a ne'e&ar) +entru a d(gera2 l('he*(a ( tran&*orma a'e&te an(male 3n nutr(en(( ne'e&ar( *un'(on)r(( o+t(me a organ(&mulu( no&tru. Nu"( de m(rare ') &untem mereu l(+&(( de energ(e. 6At,ta t(m+ ',t oamen(( ma&a'rea5) an(malele2 e( &e 1or omor( ( 3ntre e(. Bntr" ade1)r2 'el 'are &eam)n) &em(nele 'r(me( ( ale durer(( nu +oate 'ulege drago&te ( *er('(re7. F(tagora <elu( 'are a omor,t un an(mal ( &"a hr)n(t 'u 'arnea lu(2 3( 1a *( mult ma( uor &) omoare ( un om. Bn 5(lele noa&tre2 oamen(( &e omoar) 3ntre e( 3n +r(n'(+al +entru 0an(2 +entru +ro*(t. EA+loatarea an(malelor *((nd un +ro*(t de&tul de mare2 e&te +re1(5(0(l *a+tul ') 'e( 'are &e o'u+) 'u aa 'e1a &unt 3n &tare de or('e +entru a"( men(ne ',t(gur(le. Unul d(ntre 'ele ma( 'uno&'ute 'a5ur( e&te a&a&(narea de ')tre 're&')tor(( de 1a'( 0ra5(l(en( a lu( <h('o /ende52 un 'uno&'ut l(der e'olog(&t2 'are a lu+tat +entru +rote;area +)dur(lor ama5on(ene. U'(derea lu( /ende5 *ormea5) o leg)tur) d(re't) 3ntre a omor3 an(malele +entru hran) 3n +r(ma *a5) ( urm)torul n(1el de 'ru5(me ( 1(olen) 'are 'rete 3n &u*letul unu( om ( 3l determ(n) &) u'(d) un alt om2 +entru a"( +rote;a 1en(tur(le o0(nute d(n u'(derea unor *((ne ne1(no1ate. Una d(ntre 'ele ma( elegante dar 3n a'ela( t(m+ &(m+le teor(( de&+re leg)tura d(ntre a u'(de an(male ( 1(olena oamen(lor 1(ne de la (lum(natul ')lug)r (nd(an Swam( FraCa&ananda Sara&wat(. Bn 1#8?2 el a dat a'e&t r)&+un& la o 3ntre0are legat) de 'oneA(unea d(ntre 1egetar(an(&m ( +a'e8 6F(e'are an(mal m)'el)r(t +entru 'on&umul uman adu'e 'u el durerea mor(( &ale 3n 'or+ul 1o&tru. G,nd(("1) +u(n8 An(malul e&te u'(& 'u 1(olen). A'ea&t) 1(olen) *a'e 'a an(malul &) &(mt) o durere (nten&) 3n t(m+ 'e moare. Durerea r)m,ne 3n 'arnea lu( 'h(ar ( du+) 'e e&te +reg)t(t) ( g)t(t). <,nd m,n'a( a'ea&t) 'arne2 m,n'a( durere. Durerea de1(ne 3n'remen(t) 3n 'or+ul2 m(ntea ( (n(ma 1oa&tr). A'ea&t) 1(olen) +e 'are o 'on&uma( 1) 1a 'on&uma ( +e 1o(2 3n aa *el2 3n',t 1e( &(m( un n(1el de durere a&em)n)torD. ='rot(rea natur(( = d(et) 'entrat) +e 'on&umul de 'arne are e*e'te de1a&tatoare nu numa( a&u+ra &)n)t)(( (nd(1(duale dar ( a&u+ra med(ulu( 3n'on;ur)tor. De eAem+lu2 'on*orm ')r(( lu( Oohn Ro00(n&2 6= d(et) +entru o nou) Amer(')72 'reterea 1(telor

'on&um) $> d(n toat) a+a d(n SUA. Bn a'ela( t(m+2 a'e&te 1(te +rodu' de K$ de or( ma( multe eA'remente de',t 3ntreaga +o+ula(e a SUA. A'e&t lu'ru 'rete 'on&(dera0(l +oluarea a+elor 'u n(tra(Nn(tr((. <on&umul eA'e&(1 de a+) ne'e&ar +entru 'reterea an(malelor ne 1a du'e ')tre o 'r(5) de a+) 'are de;a &e re&(mte. E ne1o(e de !$"1$$ de or( ma( mult) a+) +entru a +rodu'e $2 Cg de 'arne de 1a') de',t e ne1o(e +entru a +rodu'e $2 Cg de gr,u. Ro00(n& e&t(mea5) ') da') toat) ara (SUA%2 ar *( 1egetar(an)2 +ra't(' n"ar ma( *( ne1o(e de n('( un *el de (r(ga((. <reterea 1(telor ne'e&(t) 'ant(t)(( enorme de a+)2 deoare'e e ne1o(e 3n +r(mul r,nd +entru 'reterea 'erealelor 'u 'are 1or *( hr)n(te an(malele ( a+o( +entru an(malele 3n &(ne. 8$> d(n 'erealele +rodu&e 3n SUA ( nu numa(2 &unt *olo&(te +entru hrana an(malelor de &a'r(*('(u. Se e&t(mea5) ') d(eta 'entrat) +e 'on&umul de 'arne du'e la un 'on&um de 1?.$$$ l(tr( a+)N+er&oan)N5(2 3n t(m+ 'e d(eta 1egetar(an)2 la un 'on&um de numa( 1.1S l(tr( a+)N+er&oan)N5(. D(&trugerea +)dur(lor tro+('ale +entru a 'rea lo'ur( de +)une2 ( e*e'tul de &er) 'are re5ult) d(n a'ea&ta e&te un alt eAem+lu al e*e'tulu( de1a&tator +e 'are 3l are a&u+ra +lanete( o d(et) 'entrat) +e 'on&umul de 'arne. Un art('ol d(n re1(&ta Vegetar(an T(me& e&t(mea5) ') d(&trugerea +)dur(lor tro+('ale e&te 'au5a +r(n'(+al) a d(&+ar((e( a 1$$$ de &+e'(( 3n *(e'are an. 1$$ de &+e'(( d(&+ar la *(e'are K m(l(arde de ham0urger( 1,ndu(. Rata de +rodu't(1(tate " @$$$ m[ de +)m,nt 1or +rodu'e ''a #.$$$ Cg de 'arto*( ( doar 1! Cg de 'arne de 1(t). " @$$$ m[ de 'ereale dau de or( ma( multe +rote(ne de',t ar da 'arnea de 1(t) 're&'ut) +r(n *olo&(rea a'elu(a( teren. " @$$$ m[ de legum(noa&e dau de 1$ or( ma( multe +rote(ne de',t ar da 'arnea de 1(t) 're&'ut) +r(n *olo&(rea a'elu(a( teren. " @$$$ m[ de 1erdeur( &au 1egetale 'u *run5e 1er5( dau de K de or( ma( multe +rote(ne de',t ar da 'arnea de 1(t) 're&'ut) +r(n *olo&(rea a'elu(a( teren. " 'erealele 'u 'are &unt hr)n(te 1$$ de 1a'( +ot a;unge +entru a hr)n( K$$$ de oamen(. " numa( 3n SUA2 an(malele 're&'ute +entru 'on&um m)n,n') o 'ant(tate de 'ereale &u*('(ent) &) +oat) hr)n( 3ntreaga +o+ula(e a )r(( de or(. " an(malele 're&'ute +entru hran) 'on&um) de K or( ma( multe 'alor(( de',t oamen((. " # > d(n 'alor(( ( 1$$> d(n 'ar0oh(dra(( 'om+le'( &e +(erd +r(n '('larea +rote(nelor d(n +lante +r(n an(male. " 1@ 1egan( +ot tr)( de +e terenul ( a+a de 'are are ne1o(e un &(ngur 'on&umator de 'arne. " d(eta 'are nu (n'lude 'arne &au +rodu&e la'tate &al1ea5) @.$$$ m[ de teren de +)dure +e an. " e&te ne1o(e de K$ de or( ma( mult) energ(e +entru a +rodu'e o 'alor(e d(n 'arne de 1(t) de',t una d(n +lante.

" d(eta 'entrat) +e 'on&umul de 'arne e&te un &tre& &emn(*('at(1 a&u+ra &(&temulu( e'olog(' ( re&ur&elor +lanete( noa&tre. Pran) +entru 'e( 3n*ometa( N('( an(malele ( n('( oamen(( nu &unt 3n &(guran) 3n urma une( d(ete 0a5at) +e 'on&umul de 'arne. A+roA(mat(1 !$ de m(l(oane de oamen( mor de *oame anual. /ot(1ele +entru a'e&t *a+t (n'red(0(l (ntr) 3n ma( multe 'ategor((8 +ol(t('e2 e'onom('e2 de5a&tre naturale et'. Totu(2 e&te un lu'ru 'ert ') o d(eta 0a5at) +e 'arne 'reea5) un &u+ra'on&um de re&ur&e ne'e&are &u+ra1(eu((8 a+)2 energ(e2 teren ( altele. Un *a+t e&t(mat de dr. Oean /eJer de la Un(1er&(tatea Par1ard e&te ') da') 'e( 'are 'on&um) 'arne ar 'on&uma 'u doar 1$> ma( +u(n +e an2 re&ur&ele 'are &"ar e'onom(&( ar a;unge +entru a hr)n( to( a'et( !$ de m(l(oane de oamen( 'e mor de *oame. Fro0lema num)rul unu de &)n)tate 3n lume a5( e malnutr((a 'ron('). Na(un(le Un(te e&t(mea5) ') ;um)tate d(n +o+ula(a lum(( &u*er) de malnutr((e ( ') ?$$ +,n) la #$$ de m(l(oane de oamen( &u*er) 3n mod &er(o& de l(+&a de hran). K > d(n 'o+(( lum(( &u*er) de malnutr((e2 d(ntre 'are @K.$$$ mor 3n *(e'are 5( d(n a'ea&t) 'au5). A'e&ta 3n&eamn) 1 m(l(oane de 'o+(( 'are mor anual2 ad(') S$> d(n toate mor(le d(ntr"un an. Bn ult(m(( 1$ an(2 ma( mul( oamen( au mur(t de malnutr((e de',t 3n toate r)50oa(ele2 re1olu((le ( 'r(mele d(n ult(m(( 1 $ de an(. = d(et) 'entrat) +e 'on&umul de 'arne nu numa( ') e ne&)n)toa&) +entru no( ( +entru +lanet)2 dar 'reea5) un &u+ra'on&um (ne*('(ent de re&ur&e2 'are 'ontr(0u(e 3n mare m)&ur) ( 3n mod d(re't la *oametea d(n lume. A'ea&t) *oamete2 3n&)2 e&te legat) nu numa( de 'on&umul eA'e&(1 de re&ur&e2 '( ( de l(+&a unu( 'on&en& +ol(t('2 &o'(al ( &+(r(tual. Vegetar(an(&mul e&te o 'ale de a reorgan(5a *elul 3n 'are &unt *olo&(te re&ur&ele de hran) ale lum((. E&te o 'ale &+re +a'e2 &+re (u0(re. E&te o u) de&'h(&a &+re &+(r(tual(tate. Nu"( 3nt,m+l)tor ') mar(le gen(( ( oamen(( &+(r(tual( a( omen(r(( au *o&t 3n mare +arte 1egetar(en(. Dar a'ea&t) &'h(m0are nu 1a 1en( de',t d(n (nter(orul *(e')ru( (nd(1(d. ( nu 1a 1en( de',t atun'( ',nd 1om 3nelege ') &untem un tot ( ')2 da') o +arte d(n no( &u*er)2 'u to(( &u*er(m. Bn toate rel(g((le lum((2 oamen(( &unt 3ndemna( &) a(0) gr(;) de 'e( &)ra'( ( *l)m,n5(. <,nd @K.$$$ de 'o+(( mor 5(ln(' de *oame2 a&ta 3n&eamn) 'am un 'o+(l la *(e'are &e'und). Fra't('2 ',t t(m+ 1"a luat &) '(t(( a'e&t mater(al2 3n ;ur de $$ de 'o+(( au mur(t de;a de *oame. <e +utem *a'e no( +entru &'h(m0area a'e&te( real(t)( 'rudeE <e +utem *a'e +entru &'h(m0area &o'(et)(( 3n 'are tr)(mE Un +r(m +a& ar *( &) ')ut)m ade1)rulH <)utarea (nde+endent) a ade1)rulu( e&te o ne'e&(tate +entru *(e'are &u*let 3n +arte ( o &al1are +entru toate &u*letele la un lo'.

GC"D'!EA P)='T'V1 -' H!A"A V'E

G,nd(rea +o5(t(1) G,nd(rea +o5(t(1) e&te +rote'torul no&tru. Ea ne a+)r) de 3n1r);0(re2 &)r)'(e2 0oal) 4( du4m)n(e. Folo&(nd ',t ma( de& 1er0ul la +re5ent2 nu la 1((tor2 1) rea'tual(5a-( g,ndur(le2 le da-( 1(a-)2 gr)0(-( real(5area lor. Tre0u(e &) *(( &t)+,nul g,ndur(lor 4( *or-elor tale 4( nu &'la1ul lor. Da') 3n1)-)m &) dor(m 0(nele 'elor d(n ;ur2 1om tr(m(te 3n +ermanen-) g,ndur( de 0(ne2 1(0ra-(( energet('e 0ene*('e2 a;ut,ndu"ne de *a+t +e no( 3n4(ne. V(a-a noa&tr) e tot a4a de l(m+ede 4( +ur)2 du+) 'um ne &unt g,ndur(le. Suntem 'rea-(a g,ndur(lor noa&tre 4(2 'a atare2 ar)t)m a4a 'um g,nd(m. Fre5entul e&te re5ultatul g,ndur(lor noa&tre. =r('e g,nd2 0un &au r)u la&) o urm) ad,n') 3n 'or+ul no&tru. G,ndur(le 0une 3( (m+r(m) *rumu&e-e2 &)n)tate. G,ndur(le rele2 de (n1(d(e2 de +e&(m(&m2 de *r(') adu' r(dur(2 0ol(2 0)tr,ne-e2 de a'eea tre0u(e &) alung)m g,ndur(le de+r(mante de &)r)'(e2 temer(le de nenoro'(re 4( 1)(')rel(le 4( &) le 3nlo'u(m 'u g,ndur( +o5(t(1e2 de 3n'redere2 +utere2 *er('(re. /an(*e&tarea unor g,ndur( de m,n(e2 de ur) &au tr(&te-e 'reea5) *or-e 1)t)m)toare at,t 'or+ulu(2 ',t 4( &+(r(tulu(. Starea noa&tr) mental) &au 'ara'terul g,nd(r(( &e re*le't) 3n tr)&)tur(le *e-e( 4( 3n 'ele ale 'or+ulu(. F(gura noa&tr) ne *a'e agrea0(l( &au ne&u*er(-(2 atra't(1( &au re&+(ng)tor(. Fr(1(-( un om nemul-um(t2 t)'ut2 melan'ol('2 +o&omor,t 4( 1e-( 1edea +e 'h(+ul lu( am+renta g,ndur(lor &ale. G,ndur(le noa&tre +o5(t(1e2 de drago&te ne'ond(-(onat)2 neutral(5ea5) ura &au g,ndur(le rele ale e1entualulu( ad1er&ar. G,ndur(le negat(1e ne 'on&um) d(n energ(e 4( +un *oarte mul-( oamen( 3n &u*er(n-). <,nd ne a*l)m 3ntr"o &tare negat(1)2 a0&or0(m2 a&emenea unu( 0urete2 toate g,ndur(le negat(1e d(n &+a-(ul 3n'on;ur)tor. De a'eea2 oamen(( 3n +ermanen-) negat(1( &eam)n) 'u un 'anal +r(n 'are &e &'urg murd)r((le. Bn 'ele d(n urm)2 &e 3n*und) -e1(le 4( nu ma( +erm(t tre'erea 'uren-(lor 1aloro4(. A&emenea oamen( 34( +(erd 'a+a'(tatea de a em(te g,ndur( +o5(t(1e. /en-(nerea 'u +re')dere de g,ndur( negat(1e2 d)un)toare 3n memor(e2 +ro1oa') de+re&(e. A'ea&t) 0oal)2 odat) 3nr)d)'(nat)2 nu +oate *( 1(nde'at) u4or. Tot de m(nte de+(nd *er('(rea 4( tr(&te-ea2 &)n)tatea 4( 0oala. /alad((le *(5('e 3nt,ln(te a&t)5( +ot *( eA+l('ate +r(n *a+tul ') mul-( oamen( 0un( 4( e1olua-( au &+(r(tul &u0;ugat de g,ndur( (n*er(oare. <(ne &e g,nde4te la 0oala de 'are &u*er)2 o 1a 3ntre-(ne. <ea ma( mare +r(me;d(e +entru 1(nde'are e&te g,ndul negat(1. Fr(n g,ndur(2 hr)n(m o (n*e'-(e 'e ar +utea degenera 3ntr"o 0oal) gra1). =mul 'are &e g,nde4te doar la gr(;( 4( &e teme de 'ond(-((le a+)&)toare ale 1(e-(( +une 3n m(4'are *or-e de+r(mante2 'are nu"( 1or +erm(te &) &e r(d('e2 a&t*el 3n',t 5dren-ele &e 1or l(+( de el2 *)r) &) ma( +oat) &')+a. Bn mar(le ora4e eA(&t) m(( de (51oare de g,nd(re (m+ur). A'e&te (51oare de g,nd(re (n*er(oar) *ormea5) o mo'(rl) 'are te trage2 3n'etul 'u 3n'etul2 la *und. N('( 'h(ar &+(r(tul 'el ma( e1oluat nu +oate tr)( 3ntr"o a&t*el de atmo&*er)2 *)r) a &e mol(+&( de ea. Prana 1(e

Gradul de &)n)tate al omulu( e&te 3n ra+ort d(re't 'u *elul &)u de hr)n(re. Ne 3m0oln)1(m +entru ') nu 4t(m &) ne hr)n(m. S(ngur( ne &)+)m morm,ntul2 'u d(n-((. Sur&a tuturor 0ol(lor2 a tuturor &u*er(n-elor a'ute &au 'ron('e2 e&te una &(ngur)8 (ntoA('area &,ngelu(2 (ar a'ea&ta &e datorea5) *elulu( 3n 'are ne al(ment)m. D(n 'au5a modulu( de*e'tuo& de hr)n(re2 ne u'(dem 3n'et2 dar &(gur2 d(n genera-(e 3n genera-(e. <u ',t hrana noa&tr) e&te ma( &o*(&t('at)2 ma( (ndu&tr(al(5at)2 ma( ela0orat)2 ma( tre'ut) +r(n *o'2 'u at,t gradul no&tru de (ntoA('are 5(ln(') e&te ma( mare. Bn 'or+ul *(e')ru(a d(n no( eA(&t) 'elule 'an'eroa&e. Ele tr)(e&'2 &e hr)ne&'2 4( &e 3nmul-e&' gra-(e hrane( +reg)t(te +r(n *o'. <,nd m,n')m hran) 1(e2 'elulele 'an'eroa&e &e &u+)r)2 ra0d) de *oame2 &e 3m+u-(nea5)2 multe 'h(ar mor. Du+) o +er(oad) de hran) moart)2 a'e&tea &e 0u'ur)2 3n1(e2 &e 3nmul-e&' 3n +rogre&(e geometr(')2 3m0oln)1(ndu"ne de 'an'er2 +ro1o',nd 'h(ar meta&ta5e. =r('e al(ment u'(& +r(n *o' de1(ne un 'or+ &tr)(n2 generator de 0ol( 4( de &u*er(n-) *(5(') 4( +&(h(')2 'on&t(tu(nd hrana +red(le't) a 1(ru4(lor. Bn +lu&2 al(mentele g)t(te &e m)n,n') 3n 'ant(tate de @ or( ma( mare de',t da') ar *( 'rude. A4a &e eA+l(') num)rul mare de &u+ra+onderal(. Toate al(mentele *(erte 34( +(erd 1aloarea nutr(t(1) : gr)untele &em)nat 3n +)m,nt na4te 1(a-)2 'el *(ert +utre5e4teH S,ngele no&tru 'on-(ne 8$> 1alor( 0a5('e 4( K$> a'(de. Bn 'on&e'(n-)2 al(menta-(a noa&tr)2 3ndeo&e0( a 0olna1(lor2 tre0u(e &) +)&tre5e nealterat ra+ortul re&+e't(1. Zar5a1atur(le 'rude2 'h(ar 4( 'arto*(( 'ru5(2 t)r,-ele 4( la+tele 'rud 'ore&+und +ro'e&ulu( de ma( &u&. = a&t*el de al(menta-(e +oate &) neutral(5e5e 4( &) d(&trug) otr)1ur(le a'(de eA'edentare. Un organ(&m 1(u tre0u(e hr)n(t numa( 'u hran) 1(e. Tem+eratura de +reg)t(re a hrane( nu tre0u(e &) de+)4ea&') tem+eratura 'or+ulu( no&tru. En5(mele &e d(&trug 3n'e+,nd de la S8T<. Da') *olo&(m tem+eratur( ma( mar( de at,t la +re+ararea hrane(2 el de1(ne un '(m(t(r 1(u +entru al(mente moarte. En5(mele re+re5(nt) m('ro+ro'e&orul 3ntregulu( organ(&m8 a&(gur) eA(&ten-a 4( 3nmul-(rea 'elulelor2 'ontrolea5) toate *un'-((le 'or+ulu(2 'ur)-) &,ngele 4( 3nlo'u(e&' 'elulele moarte2 'an'eroa&e et'.2 a&t*el 3n',t2 la ? an( &e 3nlo'u(e&' toate 'elulele 'or+ulu(. En5(mele &unt d(&tru&e +r(n *(er0ere. S*atur( D(m(nea-a8 Se +re+ar) 3n r,4n(-) o +ul0ere d(n8 K l(ngur(-e 0oa0e de &o(a2 1"K 'a&tane 'ome&t(0(le2 K l(ngur(-e 0oa0e de me(2 K l(ngur(-e 0oa0e de ore5 nede'ort('at &au n)ut2 du+) 'e au *o&t &+)late 4( u&'ate. Ful0erea &e +une 3ntr"o 'an) de 'ea( aromat 4( &e ame&te') 'u8 o ;um)tate de l(ngur(-) de 'a'ao2 o l(ngur(-) de m(ere2 +u-(n) 5eam) de t)r,-e2 *orm,ndu"&e o +a&t) ma( d(luat) &au ma( 1,&'oa&)2 du+) +re*er(n-). Bn 'ana de 'ea( &e ma( +ot +une "! l(ngur(-e d(n +ul0ere de germen( de gr,u. Re5ult) o +a&t) 'are &e 'on&um) 'u8 la+te +roa&+)t2 (aurt2 'he*(r2 la+te +r(n& *)'ut d(n la+te 'rud. Nu &e 1a 0ea la+te *(ert &au +a&teur(5at. Se ma( +oate *olo&(2 3n lo'ul la'tatelor2 'ea( +re+arat la re'e (&e ame&te') &eara2 3ntr"un l(tru de a+)2 +ul0erea o0-(nut) +r(n m)'(narea ma( multor +lante 4( *ru'te u&'ate% m(e5ul a S nu'(2 S l(ngur(-e gr,u 3n'ol-(t2 &em(n-e de *loarea"&oarelu( 4( de do1lea' 'rude (+re1(n 'on&t(+a-(a2 'are e&te +r(mul

a1ert(&ment de a+ar(-(e a une( 0ol( 3n 'or+ul *(5('%. Zeama de t)r,-e &e o0-(ne a&t*el8 3ntr"un l(tru de a+)2 &e +un &eara "! l(ngur(-e de t)r,-e de gr,uI d(m(nea-a &e &tre'oar) 4( &e +)&trea5) 3n *r(g(der. Ga +r,n58 Un 'a&tron mare de &alat) de 'rud(t)-(2 m,n'at 3n dou) re+r(5e2 3ntr"un (nter1al de maA(mum S ore de la +re+arare (du+) a'ea&t) +er(oad)2 1egetalele oA(dea5)%I &alata &e +re+ar) +r(n ame&te'area tuturor r)d)'(noa&elor ra&e2 a *run5elor m)run-(te2 a legumelor de &e5on. A&t*el8 Bn +r(ma re+r(5)2 &alata &e *a'e d(n 'eea 'e 're4te de la n(1elul &olulu( 3n &u&8 &alat)2 +)trun;el2 m)rar2 leu4tean2 tarhon2 *run5e de r(d('h(2 *run5e de &*e'l) ro4(e2 unt(4or2 4te1(e2 lo0od)2 &+ana'2 ur5('(2 ment)2 0u&u(o'2 '(m0ru2 *run5e de -el(n)2 +)+)d(e2 l)&tar( de or52 o1)5. Se ame&te') 'u8 'a&tra1e-(2 'ono+(d)2 gul(e2 arde( gra&2 gogo4ar2 do1le'e(2 do1lea'2 1ar5) al0) 4( ro4(e. Frun5ele tre0u(e &) *(e +roa&+ete. Frun5ele de r(d('h( au 'ele ma( multe 1(tam(ne 4( &u0&tan-e m(neraleI Bn a doua re+r(5)2 &alata &e *a'e d(n 'eea 'e 're4te &u0 n(1elul &olulu(8 -el(n)2 mor'o1(2 +)trun;el2 +)&t,rna'2 r(d('h( ro4(( 4( negre2 &*e'l) ro4(e2 hrean2 'ea+)2 u&turo(2 'arto* ra& 'u 'oa;)2 toate 0(ne &+)late. Se adaug) ule( 1egetal eAtra1(rg(n2 0r,n5) 'u &m,nt,n)2 ma(one5) +roa&+)t). Salata de *run5e &e drege 'u 5eam) de l)m,(e &au de gre+*rut 4( 'u *ru'te de ')t(n) +roa&+ete. Ga &alata de r)d)'(noa&e2 &e +une o-et de mere 4( +u-(n) m(ere. A'e&te &alate &e +ot 'on&uma 'u 'a42 telemea de 1a') &au de oa(e2 m)&l(ne2 ('re *re'ate 'u ule( +re&at la re'e2 turte de *)(n) (ntegral)2 t)r,-e2 gr,u 3nmu(at de &eara 3n a+)2 3n lo' de +,(ne. Fentru el(m(narea +,(n((2 &e +ot (ntrodu'e 3n &alat) 0oa0e de8 gr,u2 &o(a2 me(2 ore5 nede'ort('at2 n)ut2 du+) 'e au *o&t 3n +reala0(l 3nmu(ate 3n a+) K@ de ore. Bn 3n'he(erea me&e(2 &e ma( +ot m,n'a S l(ngur(-e de gr,u 3n'ol-(t2 &em(n-e de *loarea"&oarelu( 4( &em(n-e de do1lea' 'rude. Seara8 Se +oate +re+ara re-eta de d(m(nea-) 3nlo'u(nd nu'(le 'u alune de +)dure &au &e +oate 'on&uma doar o ;um)tate de l(tru de la+te +roa&+)t &au +r(n&2 (aurt2 'he*(r : 'u turte de *)(n) (ntegral) &au gr,u 3nmu(at 3n a+) de &eara +,n) d(m(nea-a : 3n lo' de +,(ne. D(ntre toate al(mentele2 numa( 'arto*ul 'o+t 3n 'u+tor 34( 3m0un)t)-e4te 'al(t)-(le nutr(t(1e. De a'eea2 &e re'omand) &) &e *a') o &alat) d(n 'arto*( 'o+-( 'u 'ea+)2 m)&l(ne2 ule( +re&at la re'e2 o-et de mere2 m(ere. A'ea&t) &alat) &e 'on&um) +roa&+)t)2 3n 5(ua +re+ar)r((2 *)r) +,(ne. Se ma( +ot 'on&uma 'arto*( 'o+-( 'u telemea &au unt rom,ne&'2 *)r) +,(ne. =dat) +e &)+t)m,n)2 &e +oate 'on&uma +e4te la 'u+tor2 'u &alat) de r)d)'(noa&e &au m)m)l(g) 'u telemea 4( unt rom,ne&' &au 'u 0r,n5) de 1a'( 4( &m,nt,n). Fentru el(m(narea toA(nelor8 " Se 1or 0ea 5(ln(' m(n(mum K l(tr( de l('h(de8 5eam) de t)r,-e ame&te'at) 'u 5eama 'are &e o0-(ne +r(n +)&trarea 3n a+)2 de &eara +,n) d(m(nea-a2 a 'o;(lor re5ultate d(n 'ur)-area r)d)'(noa&elor 'are (ntr) 3n &alata de 'rud(t)-(. Se 0eau K +ahare de K $ ml2 'u S$ de m(nute 3na(nte de m('ul de;un 4( alte K +ahare 3ntre 'elelalte me&e.

" Nu &e 'on&um) m,n'area 'are a &tat ma( mult de S ore du+) 'e a *o&t +re+arat)I hrana 1(e &e +re+ar) +entru o &(ngur) ma&) 4( *oarte a+ro+(at 3n t(m+ de momentul 'on&umulu(. " Se 1a e1(ta 'on&umarea *ru'telor la *(nalul me&elor2 'a de&ert. /a&a de *ru'te &e m)n,n') &e+arat2 'u S$ de m(nute 3na(nte de me&ele +r(n'(+ale &au la K"S ore du+) 3n'he(erea lor. Se me&te') 0(ne. Fe+enele &e m)n,n') numa( &e+arat2 nu &e ame&te') 'u *ru'tele. " Se 1or e1(ta r)'or(toarele 4( 0)utur(le 'ar0oga5oa&e2 a'e&tea a'(d(*(') organ(&mul. " Ga *(e'are ma&) &e 1a m,n'a un &(ngur *el de m,n'are8 o &u+)2 o &alat)2 +e4te et'. " Nu &e 0ea n(m(' 3n t(m+ul me&e(I a+a &e +oate 0ea 'u K$ de m(nute 3na(ntea me&e( &au la o ;um)tate de or) du+) ma&a de *ru'te2 la K ore du+) am(donoa&e 4( la @ ore du+) +rote(neI " Ga+tele 'rud2 +roa&+)t2 nu &e 'on&um) 'u alte al(mente &au 'u alte +rodu&e la'tate. Fr(n *(er0ere2 la+tele 34( +(erde 'al(t)-(le2 de1en(nd mort. " Sm,nt,na nu +rodu'e *ermen-( 'u n('(un al(ment. " Zah)rul &au 6moartea al0)72 'arnea2 &area eAtra*(n)2 *)(na al0)2 margar(na2 'on&er1ele2 al'oolul tre0u(e el(m(nate d(n al(menta-(e. Zah)rul &e 3nlo'u(e4te 'u m(ere2 'are 'on-(ne *(er2 'u+ru2 'lor2 'al'(u2 +ota&(u2 &od(u2 *o&*or2 alum(n(u2 magne5(u2 mangan. " /,n')tor(( de 'arne tre0u(e &) 4t(e ') hrana lor *a1or(t) e 'ada1ru2 mort)'(une2 ho(t 4( 'on-(ne unde omega : 1(0ra-(a mor-((. =r('are ar *( &tarea a+arent) de +ro&+e-(me2 de&'om+unerea 3n'e+e (med(at du+) moartea an(malulu(. Ga &a'r(*('are2 an(malul *a0r(') 'ea ma( +utern(') otra1)8 Aant(na2 'are nu d(&+are +r(n *(er0ere 4( (ndu'e 3n 'or+ul uman o &tare lent) de 0oal). " G)t(-( 'u +l)'ereH G,ndur(le 4( &ent(mentele 'u 'are g)t(-(2 'u 'are 1) a4e5a-( la ma&) 4( 'u 'are m,n'a-( hot)r)&' *olo&ul 4( 1aloarea nutr(t(1) +e 'are le au hrana re&+e't(1) +entru d1. <ea ma( &)n)toa&) m,n'are &e tran&*orm) 3n otra1)2 da') atmo&*era 3n 'are g)t(-( 4( m,n'a-( e ten&(onat). Sent(mentele negat(1e tran&m(t &t)r( negat(1e. E&te (m+ortant 'a a'olo unde 're&'2 &e de+o5(tea5)2 &e 1,nd &au &e +re+ar) al(mentele &) eA(&te o 1(0ra-(e +o5(t(1). " Nu +reg)t(-( m,n'are +entru al-(( ',nd &unte-( +ro&t d(&+u4(2 ten&(ona-(2 &au ',nd a1e-( (n*e'-(( re&+(rator((2 deran;amente &toma'ale et'. " Nu m,n'a-( ',nd &unte-( o0o&(-( &au ner1o4(. Sta-( 3na(nte 1$ m(nute 3nt(n4( +e 'ana+ea2 relaAa-(. Da') nu reu4(-( &) el(m(na-( g,ndur(le negat(1e2 e ma( 0(ne &) &)r(-( +e&te ma&a re&+e't(1)H Da') m,n'a-( ',nd &unte-( 0olna12 hr)n(-( 0oala2 nu +a'(entulH <ea ma( &)n)toa&) m,n'are2 m,n'at) 'u am)r)'(une 4( ten&(une2 a'-(onea5) a&u+ra &,ngelu( 'a o otra1)H " /e&te'a-( 3ndelung *(e'are 3ngh(-(tur)2 +,n) 'e 0olul al(mentar de1(ne l('h(d. " Bn t(m+ul me&e(2 nu &e 1or0e4te2 nu &e +r(1e4te la tele1(5or2 nu &e '(te4te. " Du+) ora K$2 nu &e ma( m)n,n')H

Sucurile de ?ructe i legume & (ene?icii $entru sntate

Su'ur(le de *ru'te ( legume &unt &u0&tane 'are a;ut) la regenerarea organ(&mulu( +r(n 'on(nutul lor 0ogat 3n am(noa'(5(2 &)rur( m(nerale2 en5(me ( 1(tam(ne2 'u 'ond((a &) *(e +re+arate +roa&+ete2 'rude ( *)r) 'on&er1an(. E&te ne'e&ar 'a &u'ur(le &) *(e +re+arate 5(ln('2 +ro&+e(mea *((nd o 'ond((e a e*('(ene(. Su'ur(le nu &e +)&trea5) n('(odat) de la o 5( la alta. Fru'tele &au legumele 'u 'oa;)2 3na(nte de a *( &toar&e2 1or *( 0(ne &+)late 'u a+) re'e ( t)(ate 3n *el(( &u0(r(. A+aratul 'u a;utorul ')ru(a +utem +re+ara &u'ur( de *ru'te ( legume de 'al(tate e&te2 de&(gur2 &tor')torul ele'tr('. Bn l(+&a a'e&tu(a2 ma( ale& +entru legume2 (ar d(ntre *ru'te 3n &+e'(al +entru mere2 +utem *olo&( r)5)toarea metal(')2 urm,nd &) o0(nem &u'ul +r(n &toar'ere2 +re&are manual) &au 'u a;utorul unu( a+arat. Fentru '(tr('e2 3n &+e'(al l)m,( &au +orto'ale2 &e +oate ut(l(5a &tor')torul de &t('l) &au de +la&t('. Su'ur(le odat) o0(nute2 &e 1or 0ea 'u o ;um)tate de or) 3na(nte de ma&) &au la S ore du+) ma&)2 3n aa *el 3n',t &) +oat) *urn(5a organ(&mulu( &u0&tanele ne'e&are. Su'ul de arde( gra& 'on(ne o mare 'ant(tate de &(l('(u2 ne'e&ar ungh((lor2 +)rulu( ( glandelor &e0a'ee. A;ut) la 'ur)area +(el(( de +etele 3n'h(&e la 'uloare. E&te 0un 3n 'ol('( (nte&t(nale2 'ram+e2 meteor(&m. Su'ul e&te ma( e*('(ent da') e&te 'om0(nat 'u &u' de mor'o1 ( de &+ana'2 3n +ro+or(e de 18K8K. Se 0ea 'u 3ngh((tur( m('(2 'u S$ de m(nute 3na(nte de me&ele +r(n'(+ale. Su'ul de 'arto*( 'on(ne h(dra( de 'ar0on2 +rot(de2 l(+(de2 &)rur( m(nerale2 1(tam(ne (B12 B!2 <2 M%. E&te hr)n(tor2 d(uret('2 energ(5ant2 '('atr(5ant2 ant(&+a&mod('2 ant(ul'ero&. E&te (nd('at 3n ga&tr(te2 ul'ere ga&tr('e ( duodenale2 d(a0et2 l(t(a5) 0(l(ar)2 'on&t(+a(e. Se 0ea ',te 1NK +ahar de S"@ or( +e 5(2 t(m+ de o lun) 3n d(a0et &au ul'ere ga&troduodenale. Bn 'a5 de l(t(a5) 0(l(ar)2 o0e5(tate2 'on&t(+a(e &au hemoro(5(2 &e 0ea ',te 1NK +ahar de 1"K or( +e 5(. Da') nu +oate *( &u+ortat &(m+lu2 &e +oate ame&te'a 'u m(ere2 &u' de mor'o1(2 'u ',te1a +(')tur( de &u' de l)m,(e &au de ')t(n). Su'ul de 'a&tra1ete 'on(ne 1(tam(ne (A2 B2 <%2 oA(d de 'al'(u2 magne5(u2 &ul*. E&te r)'or(tor2 de+urat(12 d(uret('. Se re'omand) 3n &t)r( &u0*e0r(le2 (ntoA('a((2 3n reumat(&m &au gut). F((nd 'am *ad2 &e *olo&ete 'u &u' de el(n)2 m)r &au mor'o1. Se *olo&ete 'u &u''e& 3n 'o&met(')2 +entru tratarea r(dur(lor. Su'ul de 'ea+) 'on(ne 1(tam(ne (A2 B2 <%2 &)rur( m(nerale. E&te un 0un &t(mulent al &(&temulu( ner1o&2 he+at('2 renal2 d(uret(' +utern('2 ant(&e+t('2 ant((n*e'(o&2 ant(&'lerot('2 ant(reumat(&mal. Se ut(l(5ea5) 3n a&ten((2 &urmena; (ntele'tual2 reumat(&m2 a*e'(un( re&+(rator(( (gutura(2 0ron(t)2 a&tm%2 gr(+)2 d(a0et2 atero&'lero5)2 o0e5(tate2 (m+oten)2 +ro&tat(te2 edeme. Se +oate ame&te'a 'u +u(n &u' de el(n) &au mor'o12 &au 'u ',te1a +(')tur( de l)m,(eI &e +oate 0ea de a&emenea d(luat 'u a+) (',te 1NK +ahar de K or( +e 5(%.

Su'ul de *a&ole 1erde 'on(ne 1(tam(nele A2 B2 <2 &)rur( m(nerale2 ol(goelemente2 h(dra( de 'ar0on. E&te d(uret('2 de+urat(12 ant((n*e'(o&2 ton(' he+at('. Se *olo&ete 3n reumat(&m2 gut)2 d(a0et2 l(t(a5) renal). Se adm(n(&trea5) ',te 1NK +ahar +e 5(. Su'ul de gre+*rut 'on(ne multe m(nerale2 1(tam(ne (<2 B1 ( BK2 FF%2 en5(me2 +e't(n)2 a'(d '(tr(' et'. E&te a+er(t(12 ton('2 de+urat(12 ant(hemorag('. E&te (nd('at 3n anoreA((2 d(&+e+&((2 o0o&eal)2 &t)r( *e0r(le2 artr(t)2 a*e'(un( +ulmonare. Se adm(n(&trea5) S +ahare +e 5(2 3na(nte de me&ele +r(n'(+ale. Se 'on&um) 'a atare &au 3ndul'(t 'u m(ere. Su'ul de l)m,(e 'on(ne a'(d '(tr('2 a'(d mal('2 glu'(de2 &)rur( m(nerale2 ol(goelemente2 1(tam(ne8 B12 BK2 BS2 A2 <2 FF. E&te r)'or(tor2 0a'ter('(d2 ton(' al &(&temulu( ner1o&2 ton(' 'ard(a'2 d(uret('2 ant(reumat(&mal2 ant(guto&2 ant(&'or0ut('2 rem(neral(5ant2 'arm(nat(1. E&te (nd('at 3n (n*e'(( d(1er&e2 reumat(&m2 gut)2 ul'ere &toma'ale2 o0e5(tate2 atero&'lero5)2 dem(neral(5are2 'retere la 'o+((2 d(aree2 d(5enter(e2 +ara5(( (nte&t(nal(. Se adm(n(&trea5) 3ntr"o ;um)tate de +ahar de a+) 3ndul'(t)2 num)rul de l)m,( &toar&e 're&',nd +rogre&(1 +,n) la 8"1$ l)m,( +e 5(. Du+) o 'ur) de o lun)2 num)rul de l)m,( &e 'on&um) de&'re&')tor. Su'ul de mere 'on(ne 5aharo5)2 'elulo5)2 +e't(n)2 &)rur( m(nerale2 1(tam(nele B12 FF2 A2 <. E&te d(uret('2 ton(' mu&'ular2 ant(reumat(&mal r)'or(tor2 ant(&e+t(' (nte&t(nal2 laAat(12 de+urat(1 &angu(n. E&te (nd('at 3n a&ten(e *(5('a ( (ntele'tual)2 anem(e ( dem(neral(5are2 reumat(&me2 gut)2 o0e5(tate2 &t)r( *e0r(le2 ga&tr(t)2 ul'er ga&tr('2 (n&omn((2 'e*alee. Su'ul de mere e&te unul d(ntre 'ele ma( a+re'(ate &u'ur( +entru toate 1,r&tele. Se adm(n(&trea5) ',te S"@ +ahare +e 5(2 3na(nte de ma&). <om0(nat 'u 'elelalte &u'ur( ma( +u(n +l)'ute la gu&t2 le d) o arom) deo&e0(t). Su'ul de or5 'on(ne 1(tam(ne2 en5(me2 &)rur( m(nerale. <om+arat(1 'u alte +lante2 or5ul 'on(ne de K $ de or( ma( mult) 1(tam(n) A de',t &alata2 de +e&te K de or( ma( mult +ota&(u de',t o 0anan)2 de +e&te 11 or( ma( mult 'al'(u de',t la+tele2 de +e&te 11 or( ma( mult *(er de',t o el(n)2 de +e&te ? or( ma( multa 1(tam(na < de',t o +orto'al)2 de +e&te 1$ or( ma( mult) 1(tam(n) B1 de',t &+ana'ul. E&te un ton(' general ( al &(&temulu( ner1o&2 ant(d(are('. E&te (nd('at 3n a*e'(un( +ulmonare2 dem(neral(5)r(2 &t)r( *e0r(le2 h(+oten&(une. Se adm(n(&trea5) +re1ent(1 ',te 1"K 'et( +e 5(2 ma( ale& 3n 'om0(na(e 'u &u' de mere. Su'ul de +ere 'on(ne a'(5(2 h(dra( de 'ar0on2 +e't(n)2 1(tam(nele A2 B12 BK2 FF2 <2 &)rur( m(nerale. E&te d(uret('2 ant(+utr(d2 laAat(12 &edat(12 r)'or(tor. Se re'omand) 3n reumat(&m2 gut)2 a&ten(e2 &urmena;2 TB<2 &ar'(n)2 d(aree. Se re'omand) K"S +ahare de &u' +e 5(2 'u S$ m(n 3na(nte de me&e.

Su'ul de +)+)d(e e&te unul d(ntre 'ele ma( +re(oa&e ton('e. E&te 0ogat 3n &)rur( m(nerale (ma( ale& magne5(u ( *(er% ( ol(goelemente. E&te ton('2 a+er(t(12 de+urat(1 &angu(n2 d(uret('2 ant(+utr(d2 ant(&'or0ut('. E&te (nd('at 3n l(t(a5e 0(l(are2 reumat(&m2 gut)2 anem(e2 a&ten(e2 o0e5(tate2 hemoro(5(2 'elul(t). Se 0eau K"S 'et( +e 5(2 3na(ntea me&elor +r(n'(+ale. Su'ul de +)+)d(e o0(nut d(n *run5e ( r)d)'(n(2 'om0(nat 'u &u' de *run5e de gul(e2 a;ut) la 1(nde'area 0ol(lor de oa&e2 3nt)rete 'oloana 1erte0ral)2 +re1(ne *ormarea 'ar((lor. Su'ul de r(d('he neagr) 'on(ne 1(tam(nele B ( <. E&te 'ole'(&to'h(net('2 a+er(t(1 ( d(ge&t(12 d(uret('2 ant(alerg('2 &edat(1 ner1o&. E&te (nd('at 3n l(t(a5e 0(l(are2 'ole'(&t(te2 (n&u*('(en) he+at(')2 a*e'(un( +ulmonare2 0ron(te 'ron('e2 a&tm2 reumat(&m2 gut)2 rah(t(&m2 alerg((2 e'5eme. Fentru a o0(ne &u'ul2 &e *olo&ete r(d('hea 'u tot 'u *run5e. Se 0eau K$" $ de grame +e 5(2 deoare'e e&te *oarte +utern('. Bn 'a5ur(le de l(t(a5) 0(l(ar)2 &e 0eau 5(ln(' K$$"@$$ ml de &u'. Se adm(n(&trea5) de o0('e( 3n 'om0(na(e 'u &u' de mor'o1(2 3n a'e&t *el a;ut,nd la re*a'erea mu'oa&elor d(n organ(&m. Su'ul de &*e'l) ro(e 'on(ne 5aharur(2 &)rur( m(nerale2 ol(goelemente2 1(tam(ne8 A2 B2 <2 FF. E&te r)'or(tor2 *oarte nutr(t(1 ( energet('. Se re'omand) 3n anem((2 dem(neral(5are2 TB< ( 'h(ar ( 3n 'an'er. E&te *oarte *olo&(tor 3n 'a5ul e+(dem((lor de gr(+). E&te 'ontra(nd('at d(a0et('(lor. Nu e&te (nd('at &) &e 'on&ume +rea mult &u' de &*e'l)2 deoare'e d) &t)r( de 1om) ( greur(2 'a urmare a e*e'tulu( de e+urare ra+(d) a &u0&tanelor toA('e d(n *('at. Se re'omand) un +ahar de &u' de &*e'l) +e 5(2 re+art(5at 3n tre( re+r(5e. Su'ul de &+ana' 'on(ne &)rur( m(nerale2 ol(goelemente2 1(tam(ne. E rem(neral(5ant2 ant(anem('2 ant(&'or0ut('2 'ard(a' ton('. E&te re'omandat 3n anem((2 'on1ale&'en)2 &'or0ut2 rah(t(&m2 a&ten(e *(5(') ( ner1oa&)2 ar&ur(. E&te *oarte 0un +entru 'ur)area 3ntregulu( tra(e't d(ge&t(1. <on&umat 3n 'ant(tate de $$ ml +e 5(2 a 1(nde'at 'on&t(+a(( 'ron('e. Su'ul de 1ar5) 'on(ne &)rur( m(nerale2 ol(goelemente2 1(tam(ne8 A2 B12 BK2 <2 FF. E&te d(uret('2 rem(neral(5ant. Su'ul de 1ar5) 'rud) &e re'omand) 3n ga&tr(te2 ul'er ga&tr(' ( duodenal2 0ron(te2 eru+(( 'utanate. Fentru a e1(ta 0alon)r(le2 e&te 0(ne &) &e 3n'ea+) 'u &u' de mor'o1 &au de &+ana' t(m+ de K"S &)+t)m,n(2 du+) 'are &e tre'e la &u'ul de 1ar5). Se 0eau 1"K +ahare &u' de 1ar5)N5(. Su'ul de el(n) 'on(ne &)rur( m(nerale2 ol(goelemente2 1(tam(ne. E&te a+er(t(12 ton(' al &(&temulu( ner1o& ( general2 rem(neral(5ant2 d(uret('2 de+urat(12 ant(reumat(&mal. Se *olo&ete 3n (na+eten)2 a&ten(e2 &urmena;2 'on1ale&'en)2 dem(neral(5are2 reumat(&m2 gut)2 a*e'(un( +ulmonare2 l(t(a5) ur(nar)2 (m+oten). Se adm(n(&trea5) ',te 1"K l(ngur(e de S or( +e 5( 3na(nte de me&e2 &au ',te 1NK +ahar +e 5( t(m+ de 1 "K$ de 5(le 3n 'ure (nten&(1e. Fa1or(5,nd

el(m(narea eA'e&ulu( de a+) d(n e&utur(2 +oate *( *olo&(t 3n 'ure de &l)0(re. <om0(na(a d(ntre &u'ul de l)m,(e2 mor'o12 &*e'l) ( 'a&tra1e( a;ut) la 'ur)(rea *('atulu(2 a r(n('h(lor ( 1e5('(( 0(l(are ( 3n general a organ(&mulu( de toA(ne. Bn +er(oada *olo&(r(( a'e&tor &u'ur(2 e&te (nd('at &) &e renune la 'arne2 am(don2 5ah)r.

M'TUL P!)TE'"E'
= mare greeal) a 1(e(( ne&)n)toa&e e&te m(tul +rote(ne(. <unoate( 1or0a8 da') &+u( o m(n'(un) de&tul de mare un t(m+ 3ndelungat2 ma( de1reme &au ma( t,r5(u2 to( oamen(( 1or a;unge &) te 'read). B(ne a( 1en(t 3n lumea m(nunat) a +rote(nelorH N('(odat) nu &"a &+u& o m(n'(un) ma( mare de',t a'eea ') *((nele umane au ne1o(e de o d(et) 0ogat) 3n +rote(ne 'a &)"( +)&tre5e o &)n)tatea. =amen(( 'red ') au ne1o(e de +rote(ne 'a &)"( m)rea&') re5(&tena2 &au 'a &)"( 3nt)rea&') oa&ele. EA'e&ul de +rote(ne are eAa't e*e'tul o+u& 3n a'e&te 'a5ur(. Pa(de( &) g)&(m un model o+t(m +entru 'ant(tatea de +rote(ne de 'are a1e( ne1o(e 'u ade1)rat. <,nd 'rede( 'a au oamen(( ma( mult) ne1o(e de +rote(neE Atun'( ',nd &unt +run'(. Natura /am) le o*er) o hran) " la+tele matern " 'are *urn(5ea5) &ugarulu( tot 'e are ne1o(e. <am 'e +ro'ent d(n la+tele matern 'rede( ') e&te re+re5entat de +rote(neE $>2 K >2 1$>E Frea mult2 3n toate 'a5ur(le. Ga+tele matern 'on(ne K2S8> +rote(ne la natere ( &e redu'e la 12 1> 3n de'ur& de ! lun(. A&ta"( totH De unde atun'( (deea ') *((nele umane au ne1o(e de 'ant(t)( ma&(1e de +rote(neE <are e&te 'el ma( e*('(ent +lan de marCet(ng d(n lumeE A'ela +r(n 'are"( *a'( +e oamen( &) 'read) ') 1or mur( da') nu"( 1or 'um+)ra +rodu&ul. A'ela( lu'ru &"a 3nt,m+lat ( 'u +rote(nele. <e *olo&ete organ(&mul 1o&tru +entru a o0(ne energ(eE /a( 3nt,(2 *ru'to5a d(n *ru'te2 legume ( mugur( germ(na(. A+o( am(donul. A+o( gr)&(m(le. Ult(mul lu'ru de 'are are ne1o(e +entru a +rodu'e energ(e e&te +rote(na. <am at,t de&+re a'e&t m(t. EA'e&ul de +rote(n) adu'e 3n organ(&m eA'e& de a5ot2 'are +ro1oa') o0o&eal). <e( 'are &e antrenea5) um*l,ndu"( 'or+ul 'u +rote(ne nu &unt re'uno&'u( +entru 'al(t)(le lor de maraton(t(. Sunt +rea o0o&((. ( 3n') 'e1a8 o&teo+oro5a e &tr,n& legat) de 'on&umul eAagerat de +rote(ne. =a&ele 'ele ma( 5dra1ene le au 1egetar(en((. V"a +utea o*er( 1$$ de argumente 3m+otr(1a 'on&um)r(( ')rn(( 'a &ur&) de +rote(ne2 +entru ') e&te lu'rul 'el ma( r)u +e 'are 3l +ute( *a'e. De eAem+lu2 unul d(n &u0+rodu&ele meta0ol(&mulu( +rote(nelor e&te amon(a'ul. <arnea 'on(ne 'on'entra(( mar( de a'(d ur('. A'(dul ur(' e&te unul d(n +rodu&ele re5(duale &au eA'retor(( re5ultate d(n *un'(onarea 'elulelor 1((. R(n('h(( eAtrag a'(d ur(' d(n '(r'u(tul &angu(n ( 3l tr(m(t ma( de+arte 3n 1e5('a ur(nar)2 +entru a *( el(m(nat 3m+reun) 'u ureea2 &u0 *orm) de ur(na. Da'a a'(dul ur(' nu e&te el(m(nat d(n &,nge (med(at ( 3n total(tate2 &e de+une 3n e&utur(le organ(&mulu(

du',nd2 3n t(m+2 la a+ar((a gute( ( 'al'ul(lor 0(l(ar(2 nema(1or0(nd de &u*er(na +e 'are o +ro1oa') r(n('h(lor. Ga 0olna1(( de leu'em(e2 &e 'on&tat) de o0('e( 'on'entra(( mar( de a'(d ur(' 3n &,nge. = 0u'at) +otr(1(t) de 'arne 'on(ne 1 gram de a'(d ur('. =rgan(&mul 1o&tru +oate el(m(na $2 grame de a'(d ur(' +e 5(. Bn +lu&2 t(( 'e anume d) gu&t ')rn((E A'(dul ur(' de la an(malul mort2 ( d(n 'are m,n'a(. Da'a 1) 3ndo(( de a'e&t lu'ru2 3n'er'a( &) m,n'a( 'arne t)(at) 'uer2 3na(nte &) *(e 'ond(mentat). Fe m)&ur) 'e &e &'urge &,ngele2 &e el(m(n) ( a'(dul ur('. <arnea *)r) a'(d ur(' n"are n('(un gu&t. <u aa 'e1a 1a 3n')r'a( organ(&mulE <u a'(dul 'are 3n mod normal e&te el(m(nat 3n ur(na unu( an(malE /a( mult2 'arnea 'on(ne d(n +l(n 0a'ter(( de +utre*a'(e. Da') 1) 3ntre0a( 'um1a 'e &unt a'e&tea2 ele &unt 0a'ter(( de 'olon. Du+) 'um eA+l(') dr. OaJ /(lton Po**man 3n 'artea &a2 Ver(ga l(+&) d(n 'urr('ulum med('al " 'h(m(a al(mentar) 3n rela(a e( 'u 'h(m(a organ(&mulu(2 ',nd an(malul e 1(u2 +ro'e&ul o&mot(' d(n 'olon 3m+(ed(') 0a'ter((le de +utre*a'(e &) +)trund) 3n organ(&mul lu(. <,nd an(malul moare2 +ro'e&ul o&mot(' d(&+are ( 0a'ter((le de +utre*a'(e m(grea5) +r(n +ere(( 'olonulu(2 3n 'arne. A'e&tea &unt 'ele 'are 3nmoa(e 'arnea. t(( ') &e la&) 'arnea la *e5andat2 nu"( aaE <eea 'e o *e5andea5) &au o 3nmoa(e &unt 0a'ter((le de +utre*a'(e. Iat) 'e &+un al( eA+er(8 Ba'ter((le d(n 'arne &unt (dent('e 'u 'ele d(n 0)legar ( &unt ma( numeroa&e 3n anum(te t(+ur( de 'arne de',t 3n 0)legarul +roa&+)t. Toate t(+ur(le de 'arne &e (n*e'tea5) 'u 0a'ter(( d(n 0)legar 3n t(m+ul t)(er(( ( num)rul lor 'rete 'u ',t 'arnea e&te +)&trat) ma( mult) 1reme.

SUS/'"1T)!' A' AL'ME"TA/'E' "ATU!ALE


D(1er&e &'r(er( (&tor('e2 +orn(nd de la Perodot2 Stra0on 4( al-( (&tor('( 6autor(5a-(72 ne +re5(nt) &t(lul de 1(a-) al (n(-(ator(lor 4( &u&-(n)tor(lor +r(n'(+alelor 'urente *(lo5o*('e d(n Gre'(a ant(')2 am(nt(nd 4( de +re'e+tele 'ul(nare ale a'e&tora. Bn a'e&t &en& &e &u&-(ne ')2 3n +r(n'(+al2 or*('(( gre'( 4( ma( ale& tra'(2 e+('ur(en((2 &to('((2 +laton('(en((2 neo+laton('(en(( 4( al-( d(1er4( &u&-(n)tor( a( altor 'urente *(lo5o*('e2 rel(g(oa&e &au meta*(5('e a+l('au +r(n'(+(ul 'ul(nar al 1(ulu(2 +r(n al(menta-(a netoA(')2 natural)2 'a element de 0a5) 3n 1(a-a lor. Bn a'e&t &en&2 Dr. E. Bertholet2 laureat al Un(1er&(t)-(( med('ale d(n Gau&ane2 3n 'artea Fru'tele " 1aloarea lor nutr(t(1) 4( 'urat(1)2 ne +re5(nt) a&+e'te ma( +u-(n 'uno&'ute d(n 1(a-a unor mar( g,nd(tor( 4( *(lo5o*( a( Ant('h(t)-((8 =r*('(( gre'( du'eau o 1(a-) a&'et(') *)r) 'arne +entru a o0-(ne +ur(*('area tru+ea&') 4( &u*letea&'). Pe&(od2 3n +oemul Gu'r)r( 4( 5(le2 regreta Era de aur 4( 0le&tema *a+ta lu( Frometeu2 +r(mul 'are a omor,t o 1(t) 4( a adu& *o'ul d(n 'er +entru a +re+ara m,n'are d(n 'arnea a'e&tu( an(mal. Em+edo'le2 'a 4( F(tagora2 a &u&-(nut 'u hot)r,re (nterd('-(a ')rn((.

So'rate a tr)(t (dealul 1(e-(( &(m+le. De la el e&te eA+re&(a ') m)n,n'( numa( 'a &) tr)(e4t(2 3n t(m+ 'e al-(( tr)(e&' numa( 'a &) m)n,n'e. So'rate &e hr)nea numa( ',nd 3( era *oame 4( numa( 'u al(mente *olo&(toare &)n)t)-((. El a1ea o regul) de 1(a-)8 6Vremur(le grele &unt 3n1)-)tor( 0un(7. Flaton +leda2 de a&emenea2 +entru 'ea ma( mare &o0r(etate la m,n'are 4( 0)utur). El 'on&(dera ') hrana 'are nu a tre'ut +r(n *o' e&te 'ea ma( 0un) 4( lua 3ntr"o 5( o &(ngur) ma&)2 'u multe *ru'te. Fr(ntre de+r(nder(le &ale &tatorn('e erau 4( 5(lele de +o&t. Yeno'rate2 al do(lea &u''e&or al lu( Flaton la 'ondu'erea A'adem(e(2 a &u&-(nut 1egetar(an(&mul. D(ogene a +u& 3n +ra't(') maA(mele *(lo5o*('e ale 3n1)-)torulu( &)u2 Ant(&tene2 a ')ru( *(lo5o*(e &e +oate re5uma 3n (deea ') omulu( nu"( r)m,ne de',t alegerea 3ntre &+(r(t 4( *r,ngh(e. D(ogene a du& o 1(a-) de o &(m+l(tate legendar)I &e hr)nea 'u (er0ur(2 &mo'h(ne u&'ate2 m)&l(ne 4( legume 'rude. El &+unea8 D=amen(( &"au mole4(t 4( &unt ma( ne*er('(-( de',t an(malele2 'are 0eau a+) 4( &e hr)ne&' 'u +lante7. Su&-(nea mereu8 D<arnea 4( 1(nul a0rut(5ea5) +e 0)tr,n( 4( mole4e&' +e t(ner(7. Flutarh2 *(lo5o* 4( moral(&t gre'2 era de a&emenea 1egetar(an 4( a &'r(& 3n a'e&t &en& 'artea De&+re m,n'area ')rn((2 3n 'are &e +re5(nt) 'a un a+)r)tor al an(malelor torturate 4( u'(&e de oamen(8 6Da') &unte-( a4a de 'on1(n4( ') an(malele 1) &unt de&t(nate +entru m,n'are2 atun'( ma( 3nt,( omor,-( 1o( a'ea 1(etate a ')re( 'arne 1re-( &) o m,n'a-(I dar &) o omor,-( 'u m,(n(le 4( d(n-(( 1o4tr( 4( nu 'u un 'u-(t2 m)'(u') &au to+or7. Flutarh &+unea ') oamen(( nu"4( ma( urmea5) ade1)rata men(re 4( au r)ma& 3n urma an(malelor. El a 1)5ut leg)tura 'au5al) 3ntre ne'um+)tarea la m,n'are 4( 0)utur) 4( de')derea mora1ur(lor d(n t(m+ul &)u. Teo*ra&t2 mare natural(&t2 ele1 al lu( Ar(&totel2 &+unea ') m,n'area ')rn(( nu e&te ne'e&ar)2 +entru ') 3n)0u4) 3ndemnur(le &u+er(oare d(n om8 6Bm0u(0,ndu"&e2 oamen(( au +(erdut am(nt(rea 1e'h(( +(et)-(2 au ')5ut tot ma( ad,n' 3n eA'e&e2 nema(l)&,nd n(m(' negu&tat 4( nem,n'at7. Sene'a2 unul d(n mar(( *(lo5o*( &to('(2 a *o&t &u&-(n)torul elo'1ent al 1(e-(( &(m+le. El era &(gur ') de'aden-a d(n t(m+ul &)u tre0u(e +u&) +e &eama eA'e&elor 4( &en5ual(t)-(( *)r) l(m(te. El &+unea8 6Fentru l(0ertatea noa&tr) (nter(oar)2 tre0u(e &) a1em &toma'ul 0(ne d(&'(+l(nat7. El nota ') 6odat) 'u num)rul 0u')tar(lor2 're4te 4( num)rul 0olna1(lor7. Era 'on1(n& ') m,n'atul ')rn(( de4tea+t) (n&t(n'tele (n*er(oare ale omulu(2 3n t(m+ 'e reg(mul 1egetar(an +ur(*(') 4( 3m+ro&+)tea5) &+(r(tul.

F(tagora2 renum(tul matemat('(an 4( *(lo5o* e5oter(' al ant('h(t)-((2 'erea d(&'(+ol(lor &)( &) du') o 1(a-) au&ter). Prana lor era 'om+u&) numa( d(n 1egetale 'e nu erau tre'ute +r(n *o' 4( &(ngura lor 0)utur) era a+a. Fr(n a'e&t reg(m &e1er2 el urm)rea &) o0-(n) o neo0(4nu(t) a&'u-(me a g,nd(r(( 4( +ur(tatea &u*letulu(. /odul de 1(a-) +(tagore(' a de1en(t &(non(m 'u reg(mul natur(&t. Du+) o ;um)tate de m(len(u2 Ou1enal +romo1a a'e&t reg(m2 'om+ar,ndu"l 'u modul de 1(a-) de+ra1at al 'ontem+oran(lor &)(. Gu( F(tagora ( &e atr(0u(e 4( urm)toarea a*(rma-(e2 'a &(nte5) a 're5ulu( &)u +r(1(nd a'-(unea hrane( a&u+ra 'or+ulu( 0(olog(' 4( &+(r(tual8 6Doar hrana 1(e 4( +roa&+)t) 3( 1a +erm(te omulu( &) r)m,n) &)n)to&2 &) *(e *er('(t 4( &) &(mt) ade1)rul7. P(+o'rate2 'a +)r(nte al med('(n(( moderne2 e&te 'el 'are (ntrodu'e 'on'e+tele de reg(men (mod de 1(a-) organ(5at% 4( 1(A med('atr(A naturae (*or-a 1(nde')toare a natur((%2 elemente *undamentale +entru 3n-elegerea al(menta-(e( naturale. /erg,nd ')tre 1remur( ma( a+ro+(ate de +re5ent2 remar')m 'um2 3n germen(( 4t((n-e( moderne2 (n'lu&(1 a( 'ele( med('ale2 &e reg)&e4te 4( &e +er*e'-(onea5) 'on'e+tul de 1(a-) 4( hran) natural). A&t*el2 engle5ul Thoma& SJdenham2 &u+ranum(t P(+o'rate al Angl(e( (&e'. VII%2 'ont(nu,nd l(n(a +rede'e&orulu( &)u ant('2 re'omanda remed((le 'ele ma( &(m+le 4( ma( naturale2 'ele ma( +u-(n toA('e2 de*(n(nd 0oala +r(ntr"un 'on'e+t *undamental2 a+ar-(n,nd med('(n(( naturale8 6Boala nu e&te alt'e1a de',t e*ortul de+u& de 'or+ +entru a &')+a de mater((le mor0(de7. = eA+r(mare a&em)n)toare a *olo&(t 4( un alt mare med(' 4( 'h(m(&t al 1remur(lor tre'ute2 Perman Boerha1e2 +ro*e&or de med('(n) la Un(1er&(tatea d(n Ge(da +r(n anul 1?$$2 'are2 3n 'on&en& 'u P(+o'rate 4( 'u P(+o'rate al Angl(e(2 a*(rma ') 6&l)0('(un(le +ot a+)rea or(unde 3n 'or+ul no&tru2 'a urmare a unu( tratament al(mentar nenatural7. Fr(n urmare2 el 'on&(dera ') 60oala e&te 1(nde'at) 'u a;utorul natur((2 +r(n neutral(5area 4( el(m(narea mater((lor mor0(de7. Bn +er(oada modern)2 tot ma( mul-( med('(2 0(olog(2 anatom(4t( et'. au remar'at d(*eren-e de dent(-(e2 (nte&t(nale 4( ale altor organe 3ntre 'or+ul omene&' 4( 'el al an(malelor 'arn(1ore. A'e&te a&+e'te de anatom(e 4( *(5(olog(e 'om+arat)2 'e &ugerea5) 'lar a+artenen-a matr(-e( 'or+ulu( uman la t(+ul de nutr(-(e *)r) 'arne2 &unt remar'ate 3n') d(n &e'olul YVII de 0(ologul F(erre Ga&&end(. SJl1e&ter Graham (1?#@"18 1% a +romo1at (nten& 'al(t)-(le nutr(-(e( ',t ma( naturale (3n +r(mul r,nd *)r) 'arne%2 3n'er',nd : 4( real(5,nd : o0-(nerea une( +,(n( de 'al(tate &u+er(oar) 'e"( +oart) numele2 +,(nea Graham2 al)tur( de 0(&'u(-(( &+e'(al(. Un d(&t(n& mem0ru al <oleg(ulu( Regal al /ed('(lor d(n Ed(n0urgh : /area Br(tan(e2 dr. L(ll(am Bu'han2 &'r(e 3n 188S o (ntere&ant) 'arte de +romo1are a al(menta-(e( a+ro+(ate de natur)2 3n 'are +re'(5ea5)8 DS*)tu(e&' *(e'are +er&oan)2

+a'(ent &au med('2 &) a'orde ma( mult) (m+ortan-) d(ete( al(mentare 4( d(*er(telor modur( de 1(nde'are +r(n nutr(-(e2 3ntru',t a'ea&t) +arte a med('(n(( : d(etotera+(a : e&te 4( r)m,ne o metod) natural) *oarte e*('(ent) de 1(nde'are a 0ol(lor.7 <u +u-(n 3na(nte de e+o'a lu( Fa&teur2 3ntr"o 'arte de a1angard) de&+re +atolog(a 'elular)2 un 'uno&'ut med(' german2 Rudol+h V(r'how2 &u&-(nea ') &)n)tatea 'elulelor de+(nde de 'om+o5(-(a lor 'h(m(') 4( ') a'ea&t) 'om+o5(-(e 'h(m(') de+(nde2 la r,ndul e(2 de natura hrane( a0&or0(te de (nd(1(d. De a&emenea2 Rudol+h V(r'how e&te unul d(n 'e( 'are au +olem(5at 'u m('ro0(ologul 4( 'h(m(&tul *ran'e5 Gou(& Fa&teur +e marg(nea gene5e( 0ol(lor (n*e'-(oa&e. A'e&te( d(&+ute ( &e 1or al)tura ulter(or un alt mare m('ro0(olog : <laude Bernard2 4( em(nentul &+e'(al(&t engle5 3n &)n)tate +u0l(') Oohn Show B(ll(ng&. To-( a'e4t( o+onen-( a( 'ele0rulu( Fa&teur au &u&-(nut 'u t)r(e ') (n*e'-(a 0a'ter(an) e&te e*e'tul med(ulu( *a1ora0(l o*er(t de toAem(a d(n organ(&m2 4( nu 'au5) a 3m0oln)1(r((. <u to-(( +re'on(5au re5ol1area 'au5al) 4( real) a (n*e'-(e( d(n 'or+ +r(n neutral(5area toAem(e( (nterne2 +ra't(',nd al(menta-(a natural). /a( a+roa+e de no(2 dr. med. B(r'her"Benner2 'ondu')tor al une( 'l(n('( el1e-(ene de tera+(e +r(n d(et) natural) d(n Z\r('h2 e&te 'on&(derat de mul-( 'a 'el 'e a +u& no( 0a5e 'on'e+tuale 4( +ra't('e ale nutr(-(e( naturale 3n med('(na modern)2 lan&,nd 'on'e+tul de 6hran) 1(tal) 'om+let)7. Bn a'e&t &(&tem med('al natural2 teoret(5at 4( ma( ale& +ra't('at de a'e&t mare med(' el1e-(an2 &"au *ormat o +le(ad) de &u&-(n)tor( a( nutr(-(e( naturale2 d(n 'are &e de&+r(nde *(gura 0(ne'uno&'utulu( do'tor Ern&t Gunther. Bn Amer('a2 +r(ntre mul-( al-( med('( natur(4t( ('a de eAem+lu 'ele0rul dr. med. /aA Ger&on% &unt de remar'at *(gur(le a tre( mar( nutr(-(on(4t( natur(4t(2 *ondator( a( <atedre( de /ed('(n) D(etet(') d(n Goldwater /emor(al Po&+(tal a Un(1er&(t)-(( d(n <olum0(a8 dr. O.P. T(lden (autor al lu'r)r(( EA+l('a-(a toAem(e(%2 dr. G.S. Leger 4( dr. P. B(eler. I&tor(a med('(n(( 'u+r(nde 4( al-( 'uno&'u-( med('( naturo+a-( &au oamen( de 4t((n-) 'e au +romo1at al(menta-(a natural) (dr. George Bar0ar(n2 4( L(ll(am T(ller2 d(n 'adrul Un(1er&(t)-(( Stan*ord%. Unul d(n 'e( ma( mar( +ro*e&or( 4( do'tor( 3n 4t((n-a +ur(*(')r(( 'or+ulu( 4( 3n nutr(-(e a *o&t dr. med(' Oohn T(lden d(n Den1er. Frogramul &)u med('al a (n'lu& +o&tul 4( o a0unden-) de *ru'te2 legume 4( 'ereale. El a a;un& la #$ de an( 4( a *o&t un med(' a't(1 +,n) la &*,r4(tul 1(e-((. Un alt mare med(' &+e'(al(5at 3n nutr(-(e a *o&t dr. Oohn Per1eJ Mellog2 'are a *o&t t(m+ de !$ de an( d(re'torul *a(mo&ulu( Sanator(u d(n Battle <reeC2 /('h(gan. Benned('t Gu&t a *o&t +)r(ntele 4( *ondatorul naturo+at(e( 3n SUA. El

a 3n*((n-at la New UorC o mare 4'oal) de naturo+at(e 4( a 4'olar(5at &ute de do'tor( natur(4t(2 'are au r)&+,nd(t 3n1)-)tur(le &ale 3n 3ntreaga lume. Fro*. Arnold Ehret2 +romotor al naturo+at(e(2 a *o&t 'reatorul S(&temulu( de 1(nde'are +r(n d(eta *)r) mu'u& 'are 'on-(nea o d(et) &tr('t 1egetar(an). /ul-( d(ntre *o4t(( d(&'(+ol( a( +ro*. Ehret2 a*la-( 3n 1,r&t) de 8$"#$ an(2 &e 0u'ur) 3n') de o &)n)tate 1(guroa&) 4( ro0u&t)2 re&+e't,nd a'e&t +lan. Iat) 4( un med(' rom,n al &e'olulu( YIY " dr. Fa1el Va&('("Ungureanu2 +r(mul mare +romotor al al(menta-(e( 1egetar(ene d(n Rom,n(a modern). E&te nedrea+t) a4ternerea 1)lulu( u(t)r(( +e&te memor(a a'e&tu( (g(en(&t " e+(dem(olog ardelean2 (n(-(atorul 4( &u&-(n)torul +r(me( re1(&te med('ale ardelene a &e'olulu( al YIY"lea8 P(g(ena 4( 4'oala. Bn a'ea&t) +u0l('a-(e2 el a0orda +ro0leme de edu'a-(e2 're4terea +re&t(g(ulu( 3n1)-)tor(lor 4( +o+ular(5a no(le de&'o+er(r( d(n lumea 4t((n-e(. A ela0orat 4( o lu'rare 4t((n-(*(') 0(ne do'umentat)8 Vegetar(an(&mul &au nutr(-(a d(n +un't de 1edere (&tor('2 anatomo"*(5(olog('2 d(etet('2 &an(tar2 e'onom('2 moral2 e&tet(' 4( &o'(al. = alt) 'ontr(0u-(e (m+ortant) +e 'are dr. Fa1el Va&('("Ungureanu a adu&"o med('(n(( rom,ne4t( a *o&t tradu'erea lu'r)r(( lu( <r(&to+h L. Pu*eland2 /a'ro0(ot('a &au m)(e&tr(a de a lung( 1(a-a. """ NN """ 6Nu omor,( n('( oamen(2 n('( an(male2 n('( al(mentele +e 'are le du'e( la gur). Da') 1e( m,n'a al(mente 1((2 la *el 1) 1or 3n&u*le( ( +e 1o(2 dar da') 1) omor,( hrana2 a'ea&ta 1) 1a u'(de ( +e 1o(. Fentru ') 1(aa &e trage numa( d(n 1(a)2 (ar d(n moarte &e trage 3ntotdeauna moartea. Iar tot 'eea 'e 1) 1a u'(de tru+ur(le2 1) 1a u'(de2 de a&emenea2 ( &u*letele. Tru+ur(le 1oa&tre de1(n 'eea 'e e&te hrana 1oa&tr)2 aa 'um &+(r(tele 1oa&tre de1(n 'eea 'e &unt g,ndur(le 1oa&tre. Nu trata( al(mentele 'u *o'ul mor((2 'are 1) omoar) at,t hrana2 ',t ( 'or+ur(le ( &u*letele. Fo'ul 'are arde 3n a*ara 'or+ur(lor 1oa&tre e&te ma( 'ald de',t &,ngele 1o&tru. Aa ')2 nu m,n'a( n(m(' 'are a *o&t d(&tru& de *o'2 3nghe &au a+)2 +entru ') hrana 3ngheat)2 ar&) &au +utre5(t) 1a arde2 3nghea ( +utre5(2 de a&emenea2 'or+ur(le 1oa&tre. /,n'a( toate *ru'tele +om(lor2 gr)unele ( +lantele ',m+ur(lor ( m(erea al0(nelor2 'are &e +otr(1e&' 'el ma( 0(ne +entru hrana 1oa&tr). =r('e alt al(ment e&te o+era lu( Satana ( 'ondu'e la +)'ate2 0ol( ( moarte. Nu m,n'a( n('(odat) +,n) la &atura(e. Greutatea hrane( 1oa&tre 5(ln('e &) *(e +e&te o ;um)tate de C(logram2 dar &u0 un C(logram. /,n'a( numa( de dou) or( +e 5(8 ',nd Soarele e&te la +un'tul &)u 'ulm(nant +e 'er ( ',nd a+une. Nu ame&te'a( multe *elur( de m,n'are la o ma&)I mulum(("1) 'u dou)" tre(. Nu m,n'a( al(mente adu&e d(n )r( 3nde+)rtate2 '( +e 'ele +rodu&e 3n lo'ul unde tr)((2 ')'( Dumne5eu t(e 'e a1e( ne1o(e ( d) *(e')ru( +o+or hrana 'are ( &e +otr(1ete 'el ma( 0(ne. <,nd m,n'a(2 g,nd(("1) ') a1e( dea&u+ra 1oa&tr) +e Bngerul Aerulu( ( dede&u0t +e Bngerul A+e(. Re&+(ra( +ro*und ( lent2 +entru 'a Bngerul Aerulu( &) 1) +oat) 0(ne'u1,nta me&ele. /e&te'a( hrana +,n) de1(ne l('h(d)2 +entru 'a Bngerul A+e( &) (ntre 3n &,ngele d(n 'or+ul 1o&tru.

/,n'a( 3n'et2 'a ( ',nd a( *a'e o rug)'(une. Nu 1) ae5a( la ma&) da') nu &(m(( 'hemarea Bngerulu( A+et(tulu(. Nu u(ta( ') a a+tea 5( e&te &*,nt) ( 'on&a'rat) lu( Dumne5eu. T(m+ de a&e 5(le hr)n(("1) 'or+ul 'u darur(le /a('(( 1oa&tre F)m,ntet(2 dar 3n 'ea de"a a+tea 5( 'on&a'ra("1) 'or+ul Tat)lu( <ere&'. Nu lua( n('( o hran) lumea&')2 tr)(( numa( 'u 'u1,ntul d(1(n. Bn t(m+ul a'e&te( 5(le2 r)m,ne( 3n 'om+an(a 3nger(lor ( l)&a("( &) 'on&tru(a&') 3m+)r)(a 'erur(lor 3n 'or+ur(le 1oa&tre2 du+) 'um2 t(m+ de a&e 5(le2 a( lu'rat 3n 3m+)r)(a /a('(( F)m,ntet(. Nu +erm(te( n('( une( hrane 3n a'ea&t) 5( &) 3m+(ed('e 3n 'or+ul 1o&tru lu'rarea 3nger(lor. (E1anghel(a e&en(an) a +)'((% 6Am tre'ut la 1egetar(an(&m d(n mot(1e de &)n)tate2 a+o( a de1en(t o alegere moral)2 (ar a'um e doar 'a &) ener1e5 lumea7 (Autor ne'uno&'ut%