Sunteți pe pagina 1din 4

CURS nr.

Creterea crapului n monocultur n vara a II-a i a III-a


B. Creterea n viviere flotabile i instalaii climatizate Caracterizarea incintelor de cretere Vivierele flotabile sunt construcii speciale destinate creterii petilor i constituite din module de cretere montate pe un sistem de flotori, platforme tehnologice i sisteme de ancorare. Modulele de cretere (cutile) au fost confecionate din diferite materiale rigle de lemn, plase metalice i plase relon. !cum, se utilizeaz" e#clusiv plase din materiale sintetice, tratate special pentru a li se asigura rezisten" i durabilitate. $unt produc"tori specializai n confecionarea vivierelor flotabile care garanteaz" functionalitatea materialelor timp de %& ani, folosite n ape marine. M"rimea ochiului plasei se alege n funcie de m"rimea petelui crescut. M"rimea unei viviere se alege n funcie de producia ce trebuie realizat" i condiiile e#istente la locul de amplasare. 'lotorii pot fi metalici sau sintetici i au rolul de a asigura flotabilitatea ansamblului n orice condiii. (n calculul flotabilit"ii se are n vedere greutatea flotorilor, plaselor, platformelor de lucru, platformei administrative (include construcii, fura)e, dot"ri), a dot"rilor tehnice (hr"nitoare automate .a.)* a oamenilor care o deservesc, a +,%& - din producia realizat", a chiciurii sau gheii care se poate depune pe instalaie, .a. Cablurile de ancorare i ancorele se dimensioneaz" n funcie de greutatea ansamblului, fora v.ntului i presiunea valurilor din zona de amplasare. Instalaiile climatizate sunt reprezentate de un comple# de instalaii, utila)e i aparate care asigur" un mediu de via" complet separat de influienele climatice, controlat automat i optimizat permanent, n funcie de cerinele biologice ale speciei cultivate. !ceste sisteme comple#e sunt constituite din instalaii de preparare a apei tehnologice, bazine (tancuri) de cretere a petilor, instalaii de monitorizare a calit"ii mediului, utila)e tehnologice, instalaii de epurare a apelor evacuate i obligatoriu, sursa alternativ" de energie (grup electrogen). /nstalaiile de preparare a apei tehnologice au n componen" priza de alimentare, decantare, conducte de aduciune sau canale, pompe, filtre, schimb"toare de c"ldur", instalaii automate de termostatare a apei, instalaii de o#igenare, degazare i sterilizare cu ultra,violete (0.1.), instalaii de alimentare a bazinelor, s.a. Bazinele au forme rectangulare sau circulare, m"rimi diferite i sunt realizate din materiale sintetice. /nstalaiile de monitorizare a calit"ii mediului sunt constituite din senzori i procesatoare care m"soar" permanent principalii parametri de calitate ai mediului acvatic, proiecteaz" grafic i realizeaz" diagramele dinamice comparative cu valorile optime i alerteaz" personalul deservent atunci c.nd valorile nregistrate au tendine de abatere de la valorile optime. 0tila)ele tehnologice sunt constituite din hr"nitori, instalaii de concentrare, pescuit, c.nt"rit i ambalare a petelui. /nstalaiile de epurare a apelor sunt constituite din instalaiile de evacuare a apei uzate din bazine, colectoare, decantare, filtre, instalaie de uscare si brichetare a suspensiilor solide mari (de)ecii), instalaie de denitrificare i aerare a apei. /nstalaiile climatizate de cretere a petilor sunt organizate n dou" sisteme mari, funcie de modul de utilizare a apei sisteme cu alimentare continu" ($!C) sisteme cu ap" circulat" ($!2)

$istemul cu alimentare continu" este folosit n zone care asigur" debite mari de alimentare i n "ri care au restricii diminuate privind calitatea apei evacuate. $istemul cu ap" recirculat" este folosit n zone cu debite insuficiente i "ri cu legislaie restrictiv" privind calitatea apei evacuate. /nstalaiile climatizate de cretere a petilor folosesc de cele mai multe ori dou" surse de alimentare cu ap" (ap" de suprafa" i ape din p.nza freatic") dar i ape geotermale care au calitatea corespunz"toare. $ursa de c"ldur" necesar" termostat"rii apei n zona temperat" sau nordica, este asigurat" de cele mai multe ori de apa rezidual" industrial" (apa de r"cire a instalaiilor industriale, inclusiv nucleare), de ape geotermale i foarte rar, datorit" costurilor mari, de surse proprii de c"ldur". Caracterizarea biotehnologiilor Biotehnologiile de cretere a crapului (i al altor peti) n viviere flotabile i instalaii termostatate sunt caracterizate printr,o mare rigurozitate. (n mod deosebit, creterea n instalaii termostatate induce un element ma)or de tehnologie industrializat" n care, numai erorile conduc la nendeplinirea obiectivelor dar erorile, se constituie intr,un factor de mare risc. 3revenia sanitar", hrana i calitatea mediului sunt cele trei directoare de baz" n tehnologia creterii superintensive n viviere flotabile sau instalaii industriale, termostatate. 3revenia sanitar" se realizeaz" prin dezinfectarea total" i riguroas" a tuturor componentelor instalaiilor naintea popul"rii i apoi, periodic, zilnic sau s"pt"m.nal sau bilunar, dup" caz. 4e asemenea, este necesar s" administr"m preventiv, fura)e medicamentoase. 5rana petilor este constituit" din fura)e speciale, complet corespunz"toare cerinelor biologice specifice petelui cultivat, realizate de produc"tori recunoscui pentru calitatea produselor, competen" profesionala si corectitudine. 'ura)ele, granulate sau e#pandate, sunt administrate cu hr"nitori automate. 'ura)area crapului ncepe de la temperatura apei de 6oC. Calitatea mediului nu ridic" probleme deosebite deoarece vivierele flotabile sunt instalate pe lacuri cu volume mari de ap", n zone cu ad.ncimi de 7,%& m i eventual, tranzitate de debite mari iar n cazul instalaiilor industriale, apa tehnologic" este preparat" conform unor prescripii precise, este monitorizat" i corectat" permanent. Monitorizarea petilor n perioada creterii se realizeaz" uor, datorit" densit"ilor mari i transparenei apei, prin observaii zilnice i e#amin"ri periodice pentru determinarea creterii i a st"rii sanitare. 3r"d"torii lipsesc i acest lucru asigur" supravieuiri mari, de 89,87 -. Condiiile optime de mediu, fura)ele de foarte bun" calitate, i consumul mic de energie pentru deplasare i c"utarea hranei, determin" creteri corporale mari, astfel nc.t la v.rsta de : ani crapul poate avea : ;g < e# iar la v.rsta de 9 ani poate avea =,+ ;g < e#. >rebuie s" avem n vedere faptul c" livrarea crapului ncepe, n mod obinuit, de la realizarea greut"ii de : ;g < e# i se face periodic, astfel nc.t greutatea medie individual" calculat" la programarea produciei nu trebuie s" fie mai mare de :,+ ;g < e#. 3opularea vivierelor sau tancurilor cu crap de unul sau doi ani se face la densit"i mari, av.ndu,se n vedere capacitatea biologic" de cretere a rasei cultivate, producia planificat", greutatea medie individual" planificat" i supravieuirea estimat". (n zona temperat" (perioada vegetativ" martie,noiembrie), n viviere flotabile, se realizeaz" producii de :&,=& ;h < mc. (n instalaiile industriale, termostatate, se realizeaz" ?&,%&& ;g < mc < an. @reut"ile medii individuale realizabile cert, sunt de %,+ ;g < e#. la v.rsta de doi ani i 9 ;g < e# la v.rsta de 9 ani. @reutatea medie a puilor de un an, cu care popul"m, trebuie s" fie %+&,:&& g < e#. $upravieuirea realizat" n mod obinuit este de 8+ -.
:

Popularea vivierelor flotabile, pentru realizarea produciei de :& ;g < mc se face cu %+ e# < mc crap de un an cu A B %+& g < e# sau %& e# < mc crap de doi ani cu A B %,+ ;g < e#. 3opularea bazinelor (tancurilor) de cretere din instalaiile industriale, pentru realizarea produciei de %&& ;g < mc < an se face cu ++ e# < mc crap de un an cu A B %+& g < e# sau :? e# < mc crap de doi ani cu A B : ;g < e#. Pregtirea incintelor de cretere 1ivierele flotabile sunt preg"tite pentru populare i creterea crapului dup" o verificare prealabil" i dezinfecie riguroas" a ansamblului format din plase, platforme de lucru i hr"nitori automate i o verificare a funcionalit"ii flotorilor, ancorelor, aparaturii de laborator i inventarului au#iliar. 3ersonalul deservent trebuie instruit temeinic at.t pentru lucr"rile obinuite c.t i pentru situaii de urgen". /nstalaiile industriale de cretere superintensiv" a crapului trebuiesc preg"tite astfel nc.t s" fie asigurat" permanent, funcionalitatea perfect" a tuturor componentelor tehnice. (n acest scop, se verific" minuios sistemele, instalaiile, utila)ele i componentele tehnice instalaia de preparare a apei tehnologice, bazinele de cretere (tancurile), instalaia de monitorizare a calit"ii mediului, utila)ele tehnologice, instalaia de epurare a apelor uzate, sursa alternativ" de energie, dotarea laboratorului, etc. 4ezinfecia riguroas" trebuie realizat" pe ntreg traseul parcurs de apa tehnologic" n vederea prevenirii unei epizootii. Cste necesar s" ntocmim un program precis de ntreinere tehnic", revizie i reparaii curente a tuturor instalaiilor i utila)elor din dotare conform cu recomand"rile produc"torilor. /nstruirea personalului deservent de c"tre specialiti de nalt" clas" profesional" este obligatorie naintea fiec"rui ciclu de producie i este necesar" periodic. 3rogramul de instruire va cuprinde cunoaterea perfect" a instalaiilor, biologia crapului, flu#urile tehnologice i interveniile n caz de urgen" . trebuie, numaidec.t, f"cute aplicaii practice i evaluarea cursanilor. Hrana si procedurile de administrare 5rana crapului crescut n sistem superintensiv trebuie s" asigure toate componentele nutritive necesare activit"ii metabolice optime proteine, lipide, glucide, vitamine, s"ruri minerale i oligoelemente, n cantit"i i raporturi similare celor e#istente n hrana natural" specific". Diteratura de specialitate referitoare la tehnologiile de cretere a petilor, nici nu mai face referire la recepturi i componente ale fura)elor utilizate, deoarece fura)ele sunt realizate de produc"tori specializai conform cerinelor biologice ale speciei i categoriei de v.rst" cultivate, corelat" cu condiiile de cretere e#istente. 5rana destinat" crapului n vara a //,a i a ///,a crescut n viviere flotabile sau bazine termostatate, se produce n form" granulat" sau e#pandat" i se administreaz" e#clusiv cu hr"nitori automate, de obicei ad libitum. 2aia zilnic" trebuie s" acopere integral cerinele fiziologice n elemente nutritive ale petelui i se stabilete n funcie de greutatea medie individual" , temperatura apei i viteza de cretere programat". 2aia fura)er" ,,trebuie s" fie complet", echilibrat", gustoas", s"n"toas" i economic"E (1asilescu, %86+, pag. 6:). Cste obligatoriu controlul permanent al consumului de fura)e, n special pentru hr"nitoare cu temporizator, care administreaz" raii fi#e, prestabilite de tehnolog. (n cazul n care fura)ele nu sunt consumate n totalitate (i viteza de cretere nu este conform" graficului) se reduce cantitatea de fura)e administrat" i se m"rete viteza de recirculare a apei n bazinele termostatate (eventual, vivierele flotabile sunt transferate pe un alt amplasament). 4ac" apetitul petilor se menine redus, trebuie determinat" cauza care a produs acest efect. 4e obicei, se administreaz" prea multe fura)e din dorina de a accelera viteza de cretere a petelui sau este o form" incipient" de boal". (n aceast" situaie, trebuie s" reconsider"m calculul raiei zilnice sau,
9

respectiv, s" diagnostic"m precis boala i s" aplic"m m"surile profilactice prestabilite dezinfecia instalaiilor tehnologice, mb"ierea petilor i < sau administrarea de medicamente n fura)e. 2eluarea fura)"rii se face de la cantit"i mici, de reacomodare a petilor i m"rirea gradual" a raiei zilnice n funcie de apetitul acestora. Consumul specific de fura)e este variabil, n limitele %,:,%,7 ;g<;g, funcie de v.rsta crapului, tipul fura)ului i producia realizat" pe unitatea de volum. Lucrri de ntreinere a vivierilor flotabile i a bazinelor termostatate (tancuri) sunt descrise la capitolul similar din Biotehnologia creterii n monocultur" a puilor de crap n vara /. onitorizarea parametrilor fizico!chimici ai apei trebuie organizat" pentru toat" perioada de cretere. 4ac" n cazul vivierelor flotabile, este recomandabil" i monitorizarea factorilor climatici temperatur", regim eolian i precipitaii, eventual perioada de nghe i grosimea stratului de ghea", pentru bazine termostatate aceste nregistr"ri nu au dec.t relevana indirect". Calitatea mediului acvatic este monitorizat" permanent. 2ecomand"m, pentru viviere flotabile m"sur"tori privind temperatura apei, o#igen solvit, p5, substana organic" i transparena, determinate prin metode clasice sau cu aparate electronice. (n cazul instalaiilor industriale, parametrii de calitate fizici, chimici i biologici sunt determinai, analizai i eventual, corectai, automat. 2olul tehnologului este de supraveghere a dispozitivelor, interpretare a rezultatelor transpuse n diagrame, reglarea aparaturii i luarea m"surilor de corectare a calit"ii mediului acvatic atunci c.nd se impune acest lucru. Pescuitul de recolt C.nd crapul are greutatea comercial" cerut" de pia" sau la finele ciclului de producie, crapul de consum este pescuit i livrat sau transferat n incinte (viviere sau bazine) de parcare. Cu ocazia pescuitului se stabilete prin c.nt"rire, producia realizat" i prin num"rare, supravieuirea nregistrat". /nventarul necesar este minim mincioc, l"zi i c.ntar. Crapul de dou" veri crescut n viviere flotabile este transferat pentru iernare ntr,o alt" vivier" dec.t cea n care a crescut, n vederea inventarierii precise.Cu aceast" ocazie se poate face un tratament preventiv sau curativ, dac" este cazul, prin mb"iere cu soluii recomandate de specialiti. B/DD!24 (%88+, pag.%?:) recomand" e#punerea petelui timp de + minute ntr,o soluie combinat" realizat" din sare de buc"t"rie (:g<l), 4iptere# sau Feguvon (&,: g < l) i verde malachit (&,% g < l). $oluiile folosite nu sunt deversate, n nici un caz, n locul de acumulare. Crapul de doi ani crescut n bazine termostatate este transferat n bazinele (tancurile) de cretere n anul al ///,lea, f"r" perioad" de hibernare, n sistem de cretere continu".(n timpul pescuitului, se sorteaz" i se elimin" e#emplarele anemice, bolnave sau tarate. /ernarea crapului n viviere flotabile se face cu eforturi i cheltuieli mult mai mici dec.t n cazul heleteelor. 4e cele mai multe ori, crapul ierneaz" n viviera n care a crescut dar este mai bine s" fie transferat ntr,o alt" vivier" pentru a putea cunoate rezultatele creterii i starea de s"n"tate. 1ivierele destinate iern"rii sunt populate la densit"i de :&,=& e# < mc, crap de dou" veri av.nd greutatea medie individual" de %,+ ;g < e#. (n perioada hibernal" se monitorizeaz" permanent parametrii de calitate ai mediului acvatic, n special o#igenul solvit i se fac observaii privind comportamentul petilor. 3ierderile n greutate sunt n mod obinuit de +,%& -, n funcie de m"rimea perioadei hibernale, greutatea individual", starea de ngr"are i stare de s"n"tate.