Sunteți pe pagina 1din 28

ORDIN nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor pri ind mediul de ia!

al popula!iei
Ministrul sntii, emite urmtorul ordin: 1.Se aprob Normele de igien i recomandrile privind mediul de via al populaiei, anexate, care fac parte integrant din prezentul ordin. 2.Normele de igien sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitile din sistemul public i privat, precum i pentru ntreaga populaie. 3.Nerespectarea normelor de igien privind mediul de via al populaiei atrage rspunderea disciplinar, administrativ material, civil ori, dup caz, penal, n sarcina persoanelor vinovate de abaterile sv!rite. "." dat cu aprobarea prezentului ordin se abrog ordinele ministrului sntii nr. #$%&'()%, nr. %((&'()*, nr. (+'&'((* i nr. '.(%,&'((#. 5.-irecia general a medicinii preventive i promovare a sntii din Ministerul Sntii, direciile sanitare .udeene i a municipiului /ucureti, inspectoratele de sntate public .udeene i al municipiului /ucureti, ministerele cu reea sanitar proprie, n colaborare cu Ministerul 0pelor, 1durilor i 1roteciei Mediului i structurile sale teritoriale i cu administraia public local, vor aduce la ndeplinire dispoziiile prezentului ordin. 2222
Ministrul sntii, prof. dr. 3tefan 4osif -rgulescu

#N$%&'
NOR($ D$ I)I$N& *I R$+O(#ND&RI pri ind mediul de ia! al popula!iei 1ublicat n Monitorul "ficial cu numarul '*5 din data de % iulie '(()

NOR($ D$ I)I$N# ,I R$+O(#ND#RI din 23 iunie 1997 pri ind mediul de iata al populatiei
6orma sintetic la data 5' mar $5''. 0cest act a fost creat utiliz!nd te7nologia Sint0ct8 0cte Sintetice. Sint0ct8 i te7nologia 0cte Sintetice sunt mrci nregistrate ale 9olters :lu;er.

(la data 03-iul-1997 actul a fost aprobat de Ordinul 536/1997 )

+#-I.O/0/ I' Norme de igiena re1eritoare la 2onele de locuit


<erenurile destinate amplasarii si dezvoltarii localitatilor trebuie sa asigure protectia populatiei mpotriva surparilor si alunecarilor de teren, avalanselor si inundatiilor, emanatiilor sau infiltratiilor de substante toxice, inflamabile sau explozive, poluarii mediului, sa dispuna de posibilitati de alimentare cu apa, de ndepartare si neutralizare a apelor meteorice, a apelor uzate si a reziduurilor, precum si de dezvoltare normala a zonei verzi, de recreere si odi7na. 0mplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure nsorirea acestora pe o durata de minimum ' '&$ ore zilnic, la solstitiul de iarna, a tuturor ncaperilor de locuit. -istanta dintre cladiri trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu naltimea cladirii celei mai nalte, pentru a nu se umbri reciproc.

#rt. 1

#rt. 2

#rt. 3

=a stabilirea amplasamentelor cladirilor de locuit se vor preciza si amplasamentele urmatoarelor dotari te7nico edilitare: a3platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului mena.er >n cazul n care nu au fost prevazute camere speciale de depozitare n interiorul cladirii?@ suprafata de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia@ nu se recomanda proiectarea si amena.area de platforme prea mari, care implica ocuparea unor suprafete de teren cu alte destinatii >spatii verzi etc.? si care pot genera usor disconfort si insalubritate@ platformele se vor amena.a la distante de minimum , m de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuinte si pot fi cuplate cu instalatii pentru batut covoare@ b3spatii amena.ate pentru .ocul copiilor, lu!ndu se n calcul c!te ',% m$ teren de fiecare locuitor@ c3spatii amena.ate pentru gararea si parcarea autove7iculelor populatiei din zona respectiva, situate la distante de minimum '5 m de ferestrele camerelor de locuit@ n aceste spatii sunt interzise activitatile de reparatii si ntretinere auto@

d3zone verzi de folosinta generala, lu!ndu se n calcul minimum $ $,$ m $ teren&locuitor >n afara parcurilor publice?.

#rt. "

Anitatile de mica industrie, comerciale si de prestari servicii, care pot crea riscuri pentru sanatate sau disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. se amplaseaza n cladiri separate, la distanta de minimum ', m de ferestrele locuintelor. -istanta se masoara ntre fatada locuintei si perimetrul unitatii. 1entru unitatile sus mentionate se vor asigura mi.loacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel nc!t sa se ncadreze n normele din standardele n vigoare.

#rt. 5

=a parterul cladirilor de locuit se pot amena.a unitati comerciale si de prestari servicii, precum si camere speciale de depozitare a reziduurilor solide sau alte spatii gospodaresti anexe ale locuintelor >gara.e, spalatorii, uscatorii etc.?, cu conditia ca acestea sa nu constituie, prin functionarea lor, riscuri pentru sanatatea populatiei sau sa nu creeze disconfort@ n acest scop, se vor asigura masurile si mi.loacele necesare pentru limitarea nocivitatilor, astfel ca acestea sa se ncadreze n normele din standardele n vigoare. Bn interiorul cladirilor cu mai multe locuinte se pot amena.a, n cadrul acestora, mici unitati de servire a publicului >birouri, cabinete?, cu conditia sa nu produca riscuri pentru sanatate sau disconfort.

#rt. 6

Conele necesare odi7nei si recreerii elemente naturale, cum sunt: paduri, recreere se interzice amplasarea: a3ntreprinderilor care, prin activitatea b3unitatilor zoote7nice@ c3unitatilor de transporturi@ d3statiilor de epurare a apelor uzate si

se amplaseaza n locuri care prezinta cele mai avanta.oase suprafete de apa, relief variat si altele. Bn zonele de odi7na si lor, produc zgomot, vibratii sau impurifica apa, aerul, solul@ a depozitelor controlate de deseuri solide.

#rt. 7
Bn cadrul amena.arii si dotarii zonelor destinate odi7nei si recreerii trebuie sa se asigure: a3instalatii de alimentare cu apa potabila@ b39.D. uri publice si locuri pentru colectarea deseurilor@ c3colectarea si ndepartarea apelor uzate prin instalatii de canalizare, locale sau zonale, a caror constructie si exploatare sa evite poluarea factorilor de mediu.

#rt. 4

Bntre ntreprinderile industriale, care pot polua factorii de mediu sau produce zgomot si vibratii, si teritoriile prote.ate nvecinate, se asigura zone de protectie sanitara. 1rin teritorii protejate, n sensul prezentelor norme, se ntelege: zonele de locuit, parcurile, rezervatiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odi7na si recreere, institutiile social culturale si medicale, precum si unitatile economice ale caror procese te7nologice necesita factori de mediu lipsiti de impuritati. Nocivitatile fizice >zgomot, vibratii, radiatii ionizante si neionizante?, substantele poluante si alte nocivitati din aerul, apa si solul zonelor locuite nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele de stat n vigoare. Conele de protectie sanitara se stabilesc, ca forma, marime si mobilare, pe baza studiilor de impact asupra sanatatii populatiei si mediului ncon.urator.

#rt. 9

#rt. 15 #rt. 11

Bn cazul n care prin studiile de impact nu s au stabilit alte distante, distantele minime de protectie sanitara, recomandate ntre zonele prote.ate si o serie de unitati care produc disconfort si unele riscuri sanitare, sunt urmatoarele:
6erme de cabaline ... '55 m

6erme de ngrasatorii de taurine, p!na la ,55 de capete 6erme si ngrasatorii de taurine, peste ,55 de capete 6erme de pasari, p!na la ,.555 de capete 6erme de pasari cu peste ,.555 de capete si complexe avicole industriale 6erme de ovine 6erme de porci, p!na la $.555 de capete 6erme de porci ntre $.555 '5.555 de capete Domplexe de porci cu peste'5.555 de capete Spitale veterinare Era.duri de izolare si carantina pentru animale 0batoare, t!rguri de vite si baze de receptie a animalelor -epozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala 1latforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de gra.d, n functie de marimea unitatilor zoote7nice deservite 1latforme pentru depozitarea gunoiului porcin Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub'5.555 de capete Dimitire de animale, crematorii Statii de epurare a apelor uzate orasenesti Statii de epurare a apelor uzate industriale 1aturi de uscare a namolurilor D!mpuri de irigare cu ape uzate D!mpuri de infiltrare a apelor uzate si bazine desc7ise pentru fermentarea namolurilor -epozite controlate de reziduuri solide Damere de tratare biotermica a gunoaielor Drematorii orasenesti de gunoi 0utobazele serviciilor de salubritate /azele de utila.e ale ntreprinderilor de transport Dimitire

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

$55 m ,55 m ,55 m '.555 m '55 m ,55 m '.555 m '.,55 m %5 m '55 m ,55 m %55 m ,55 m

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

'.555 m '.555 m $55 m %55 m $55 m %55 m %55 m ,55 m '.555 m '55 m '.555 m $55 m ,5 m ,5 m.

0ceste unitati se vor amplasa n afara arterelor de mare circulatie, respect!ndu se aceleasi conditii de distanta. 0ceste distante pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate.

#rt. 12

Suprafetele de teren incluse n zonele de protectie sanitara pot fi exploatate agricol, cu exceptia culturilor de plante utilizate n scop alimentar sau fura.er, care, prin fixarea sau concentrarea de

substante poluante >plumbul si compusii de plumb, fluorul si compusii sai, pesticide greu degradabile etc.?, pot fi vatamatoare pentru om sau animale.

#rt. 13 #rt. 1"

Bn interiorul zonei de protectie sanitara se interzice amplasarea oricaror obiective, cu exceptia celor destinate personalului de ntretinere si interventie. "biectivele economice care, prin natura activitatii lor, pot polua atmosfera si pentru care nu exista mi.loace te7nice eficace de retinere a poluantilor si de reducere a emisiilor, se amplaseaza n zonele destinate industriilor poluante. Anitatile care, prin specificul activitatii lor, necesita protectie speciala >spitale, centre de sanatate, crese, gradinite, scoli, biblioteci, muzee etc.? se vor amplasa n asa fel nc!t sa li se asigure o zona de protectie de minimum ,5 m fata de locuinte, de arterele de circulatie sau de zonele urbane aglomerate.

#rt. 15

#rt. 16

#dapo6turile pentru cre6terea animalelor 7n curtile per6oanelor particulare 8de cel mult 5 capete porcine 6i 5 capete bo ine3 6e ampla6ea2a la cel putin 15 m de cea mai apropiata locuinta 7n ecinata 6i 6e e9ploatea2a a6t1el 7nc:t 6a nu produca poluarea mediului 6au di6con1ort ecinilor.

#rt. 17

0mplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot si vibratii si dimensionarea zonelor de protectie sanitara se vor face n asa fel nc!t n teritoriile prote.ate nivelul acustic ec7ivalent continuu >=eF?, masurat la % m de peretele exterior al locuintei la ',, m naltime de sol, sa nu depaseasca ,5 d/>0? si curba de zgomot *,. Bn timpul noptii >orele $$,55 #,55?, nivelul acustic ec7ivalent continuu trebuie sa fie redus cu '5 d/>0? fata de valorile din timpul zilei. 1entru apartamente, nivelul acustic ec7ivalent continuu >=eF?, masurat n interiorul camerei cu ferestrele nc7ise, nu trebuie sa depaseasca %, d/>0? si curba de zgomot %5 n timpul zilei@ n timpul noptii >orele $$,55 #,55?, nivelul ec7ivalent continuu trebuie redus cu '5 d/>0? fata de valorile din timpul zilei. 1entru scoli >sali de clasa? nivelul acustic ec7ivalent continuu >=eF?, masurat n interiorul clasei cu ferestrele nc7ise, sa nu depaseasca %, d/>0? si curba de zgomot %5. 0ceste valori sunt obligatorii si pentru alte unitati de nvatam!nt si biblioteci.

#rt. 14

1arametrii sanitari care trebuie sa fie respectati la proiectarea si executia locuintelor sunt:
Suprafata minima a unei camere Suprafata minima a bucatariei Bnaltimea sub plafon G G G '5 m$ ,m
$

$,#5 m.

,0-R#;$.$/$ (INI(#/$ pentru apartamente n cladiri cu mai multe locuinte sau locuinte individuale
Damer e& locuint a >nr.? ' $ % '$ $* =oc pentru servit masa >m$? $,, % % Bncap eri sanita re >m$? *,, *,, #,, Suprafat a construit a >m$? ,+ +' '5*

1ersoane&familie

-ormitoare

Dame ra de zi >m$? '+ '+ '+

/ucatari e

Spatii de depozitar e >m$? $ $ $,.,

Suprafata utila

>nr.? ' $ %

>m$?

>m$? , % ,,,

>m$? %) ,$ #+

* , # ) +

% * * , ,

$# %+ *5 ,5 ,$

'( $5 $' $$ $$

%,, %,, *,, , #

) ) + + +

#,, ),, ),, ( (

%,, * *,, , ,,,

)# (' () ''' ''*

'') '%( '*+ ')5 '),

Bncaperile principale de locuit si bucatariile trebuie prevazute cu desc7ideri directe catre aer liber usi, ferestre , care sa permita o ventilatie naturala suficienta. 4luminatul natural n centrul camerelor principale si al bucatariei trebuie sa fie suficient pentru a permite, n zilele senine, activitatile normale fara a se recurge la lumina artificiala. Hentilatia naturala trebuie asigurata prin prevederea prizelor de aer exterior, prin evacuarea aerului prin conducte verticale cu tira. natural si prin pastrarea libera a unui spatiu de ' cm sub usile interioare. E7enele te7nice si toboganul de deseuri solide se izoleaza acustic si se prevad cu posibilitati de acces pentru curatare si decontaminare periodica. 1eretii, planseele si putul ascensorului trebuie izolate mpotriva zgomotelor si vibratiilor. Sistemul de ncalzire trebuie sa asigure temperatura minima medie de '+'&*D, cu diferente n functie de utilizarea ncaperii:
baie, 9.D. camera de zi dormitoare $$'&*D@ $5'&*D@ '+'&*D.

Bmpartirea interioara trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii: sa permita circulatia comoda a copiilor, persoanelor n v!rsta si 7andicapate, prin culoare de minimum ',$5 m largime, sa nu existe trepte inutile ntre camere, planuri nclinate, sa fie iluminat suficient etc.@ sa asigure separarea pe functiuni, mpotriva propagarii zgomotelor, mirosurilor, vaporilor@ sa izoleze camerele de locuit de ncaperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, mirosuri, vapori@ sa permita desc7iderea comoda a usilor interioare. /aile si 9.D. urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit. 6inisa.ele interioare si dotarile cu ec7ipamente nu trebuie sa creeze riscuri de accidente.

#rt. 19

#rt. 25

Materialele folosite n constructia, finisarea si dotarea locuintelor se aleg astfel nc!t sa nu polueze aerul interior, cu atentie la formalde7ida, azbest si radon, si sa asigure izolarea 7igrotermica si acustica corespunzatoare@ o atentie deosebita este recomandata la proiectarea si constructia blocurilor de locuinte, n ceea ce priveste orientarea camerelor fata de v!nturile dominante, de curentii locali de aer, care se produc n ansamblurile de constructii nalte, si fata de nsorirea maxima din timpul verii@ se recomanda izolarea acustica a fiecarei camere fata de camerele nvecinate din aceeasi locuinta, fata de locuintele nvecinate si fata de zgomotul produs de instalatiile aferente locuintei sau cladirii.

+#-I.O/0/ II' Norme de igiena re1eritoare la apro i2ionarea cu apa a localitatilor


#rt. 21
Sistemele de aprovizionare cu apa a localitatilor trebuie sa furnizeze apa potabila n cantitatea necesara si de calitate corespunzatoare normelor nationale, astfel nc!t sa nu afecteze starea de sanatate a consumatorilor >S<0S nr. '.%*$&'(('?. ,i6temele de apro i2ionare cu apa a localitatilor trebuie 6a 1urni2e2e apa potabila 7n cantitatea nece6ara 6i de calitate core6pun2atoare normelor nationale< a6t1el 7nc:t 6a nu

a1ecte2e

6tarea

de

6anatate

con6umatorilor

con1orm

reglementarilor

7n

igoare.

(la data 26-aug-2004 Art. 21 din capitolul

!odificat de Art. " punctul 1. din Ordinul 1028/2004 )

#rt. 22

8130pa de suprafata sau de profunzime, folosita ca sursa pentru sistemele de aprovizionare cu apa a localitatilor, trebuie sa ndeplineasca urmatoarele conditii: calitate corespunzatoare categoriei de folosinta ntr un procent de (,I din numarul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic@ debitul necesar asigurarii unei distributii continue, av!ndu se n vedere variabilitatile zilnice si sezoniere ale cererilor de apa si tendinta de dezvoltare a localitatii >populatie, edilitar?. 823Dantitatea minima de apa necesara pe zi pentru un locuitor este de ,5 l. Dantitatea este estimata numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale si prepararii 7ranei.

#rt. 23

813Sursa de apa folosita pentru aprovizionarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie prote.ata mpotriva activitatilor umane. 1rote.area surselor se face prin izolarea acestora prin perimetre de protectie sanitara si controlul activitatilor poluante din teritoriul aferent. Stabilirea perimetrelor de protectie sanitara se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului de specialitate, n conformitate cu standardele de proiectare n vigoare. 823Sursele de apa de profunzime >izvoare captate sau fora.e? trebuie sa fie amplasate si construite astfel nc!t sa fie prote.ate contra siroirilor de ape si mpotriva inundatiilor. Cona de extractie trebuie mpre.muita pentru prevenirea accesului public si al animalelor, sa fie prevazuta cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei n sezoanele cu precipitatii atmosferice. 833Sursele de suprafata >r!uri, lacuri naturale sau de acumulare? vor fi prote.ate de activitatile umane ma.ore: industrie poluanta, depozite de deseuri toxice sau periculoase, agricultura intensiva, turism si agrement. 1roprietarii terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitara vor fi avertizati n scris asupra restrictiilor de utilizare. Bn situatia n care existenta unor dezvoltari >obiective? economico sociale riverane sursei de suprafata sau folosirea de lunga durata a sursei ntr un anumit scop >de exemplu, transport etc.? creeaza imposibilitatea asigurarii perimetrelor de protectie sanitara, se admite reducerea acestora la regimul sever de protectie sanitara si se adapteaza te7nologia de tratare a apei n consecinta.

#rt. 2"
813<e7nologiile de tratare a apei trebuie proiectate, n consecinta, cu conditiile specifice fiecarei surse, lu!ndu se n considerare calitatea si natura sursei. "biectivul procedeelor de tratare trebuie sa fie protectia consumatorilor mpotriva agentilor patogeni si impuritatilor din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru sanatatea umana. 8234nstalatiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa fie proiectate cu patru etape, prin care se realizeaza un sir de bariere de ndepartare a contaminarii microbiene: 1.rezervor de stocare apa bruta sau predezinfectie@ 2.coagulare, floculare si sedimentare >sau flotare?@ 3.filtrare@ si ".dezinfectie terminala. 8331entru coagulare se pot folosi numai substante >reactivi? care sunt avizate sanitar pentru acest scop. 1rocedeele de coagulare&sedimentare si predezinfectie trebuie proiectate n asa fel, nc!t sa asigure o reducere finala de ),I a tri7alometanilor. <reptele de tratare preliminare dezinfectiei finale trebuie sa produca o apa cu o turbiditate mai mica de , N<A pentru mediana valorilor nregistrate n $* de ore si nu mai mare de ' N<A pentru o singura proba. 8"3-ezinfectia finala a apei este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care produc apa potabila pentru localitati si au ca sursa apa de suprafata. -ezinfectia finala a apei este obligatorie si n cazul folosirii surselor de profunzime, atunci c!nd numarul locuitorilor din localitate este mai mare de ,.555. 1entru localitatile cu o populatie sub ,.555 de locuitori, cu o retea de distributie scurta si av!nd o sursa de apa de profunzime bine prote.ata si de calitate corespunzatoare >(,I din numarul probelor

recoltate ntr un an calendaristic se ncadreaza n standardul national pentru apa potabila?, apa poate fi distribuita fara dezinfectie prealabila. 853-ezinfectia apei se poate face cu substante clorigene, ozon sau radiatii ultraviolete. <e7nologia de tratare trebuie sa fie proiectata n asa fel nc!t sa asigure timp de contact ntre apa si substanta dezinfectanta de minimum %5 de minute. -e asemenea, trebuie sa existe posibilitatea controlului substantei dezinfectante reziduale. Bn cazul clorului, valoarea clorului rezidual liber, dupa dezinfectia finala, trebuie sa fie de l 5,, mg&l. Jficienta procesului de dezinfectie trebuie sa fie de ((,,I, exprimata n grade de turbiditate si n valorile coliformilor totali si coliformilor fecali din standardul national pentru apa potabila. 8631rocentul de probe necorespunzatoare microbiologic, n reteaua de distributie, nu trebuie sa depaseasca ,I din totalul probelor recoltate ntr un an calendaristic.

#rt. 25
813Keteaua de distributie a apei trebuie sa asigure regimul continuu, cantitatea necesara si sa nu permita contaminarea exterioara. 1roiectarea retelelor de distributie trebuie sa tina seama de topografia, amplasarea si marimea localitatii. 823Materialele de constructie a conductelor de transport, retelelor de distributie si retelelor interioare trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire pentru apa potabila. Kezervoarele >ngropate sau aeriene? de apa vor fi astfel proiectate si realizate nc!t sa nu permita contaminare exterioara. Materialele de constructie, inclusiv vopselele, substantele de impermeabilizare etc. a instalatiilor de tratare a apei pentru potabilizare si rezervoarele de nmagazinare a apei, trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire n acest scop. 833=ocalitatile trebuie sa dispuna de rezerve de apa potabila pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioada de '$ ore, de ntrerupere a prelucrarii si livrarii n statiile de tratare. 8"31roiectarea instalatiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de nmagazinare si a retelelor de distributie trebuie sa prevada posibilitatea de evacuare a apelor de spalare si de acces pentru recoltare de probe. Spalarea, curatarea si dezinfectia periodica si ori de c!te ori este necesar a instalatiilor de tratare, a rezervoarelor de nmagazinare si a retelei de distributie sunt obligatorii. Materialele si substantele de curatare si dezinfectie trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire si sa se utilizeze conform instructiunilor.

#rt. 26

Jxploatarea si ntretinerea sistemelor de tratare, nmagazinare si distributie a apei potabile si controlul calitatii apei produse revin serviciilor publice ale administratiei locale.

+#-I.O/0/ III' Norme de igiena pentru 1:nt:ni publice 6i indi iduale< 1olo6ite la apro i2ionarea cu apa de baut
#rt. 27
8136!nt!na reprezinta o instalatie locala de aprovizionare cu apa, individuala sau publica, instalatie din care apa este consumata prin extractie direct din sursa. 0pa din f!nt!na, pentru a fi folosita n scop potabil, trebuie sa corespunda calitativ standardului national nr. '.%*$&'((' >tabel? si sa asigure cantitatea minima necesara, zilnica, pentru locuitorii deserviti. 8236!nt!na trebuie amplasata si construita, astfel nc!t sa fie prote.ata de orice sursa de poluare si sa asigure accesibilitatea. Bn situatia n care constructia f!nt!nii nu asigura protectia apei, iar ad!ncimea acviferului folosit este mai mica de '5 m, amplasarea f!nt!nii trebuie sa se faca la cel putin '5 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, gra.d, depozit de gunoi sau deseuri de animale, cotete etc. 0d!ncimea stratului de apa folosit nu trebuie sa fie mai mica de * m. 1eretii f!nt!nii trebuie astfel amena.ati nc!t sa previna orice contaminare exterioara. Ji vor fi construiti din material rezistent si impermeabil: ciment, caramida sau piatra, tuburi din beton. 1eretii f!nt!nii trebuie prevazuti cu g7izduri. E7izdurile vor avea o naltime de )5 '55 cm deasupra solului si #5 cm sub nivelul acestuia. E7izdurile se construiesc din materiale rezistente si impermeabile, iar articularea cu peretii f!nt!nii trebuie facuta n mod etans.

6!nt!na trebuie sa aiba capac, iar deasupra ei un acoperis care sa o prote.eze mpotriva precipitatiilor atmosferice. Modul de scoatere a apei din f!nt!na trebuie sa se faca printr un sistem care sa mpiedice poluarea ei: galeata proprie sau pompa. Bn .urul f!nt!nii trebuie sa existe un perimetru de protectie, amena.at n panta, cimentat sau pavat. 8331roiectarea, constructia si amena.area f!nt!nilor publice sau individuale trebuie efectuate n concordanta cu conditiile specifice locale si cu principiile generale de la alineatele anterioare. 8"3-ezinfectia f!nt!nii se face cu substante clorigene sau orice alta substanta dezinfectanta care are aviz sanitar de folosire n acest scop. Substanta clorigena >clorura de var, 7ipocloritul de sodiu, cloramina?, folosita pentru dezinfectie, trebuie sa aiba specificat continutul n clor activ. Dantitatea de substanta clorigena folosita pentru dezinfectia apei variaza n functie de cantitatea de clor activ, care trebuie realizat si care depinde de gradul de poluare a f!nt!nii. 1entru efectuarea dezinfectiei se face calculul cu a.utorul urmatorilor parametri: a3Holumul apei din f!nt!na: H G Lr$ M, n care: H G volumul apei n m% @ L G %,'*@ r G '&$ din diametrul f!nt!nii@ M G naltimea coloanei de apa din f!nt!na. b3Dantitatea de clor activ din substanta: $,I, $5I, ',I etc. c3Doncentratia de clor rezidual liber care trebuie obtinuta. Dalcul: 1entru 5,, mg Dl rezidual ........... l apa N mg Dl rezidual ............ '.555 l apa G 'm %apa N G 5,, g clor rezidual&m%apa '55 g substanta clorigena ........... $, g clor activ N ................................... 5,, g clor activ

Kegula generala: $ g substanta clorigena& m %x '5 G $5 g& m % 1entru a se obtine un clor rezidual liber de 5,, mg&l apa este nevoie de $5 g substanta clorigena $,I activa la m % apa din f!nt!na. Dantitatea de substanta clorigena $,I activa, necesara pentru ' m % apa, se nmulteste cu volumul de apa din f!nt!na.

+#-I.O/0/ I=' Norme de igiena re1eritoare la colectarea 6i 7ndepartarea re2iduurilor lic>ide


#rt. 24
1rimariile si agentii economici vor asigura ndepartarea si epurarea apelor uzate mena.ere, apelor uzate industriale, altor ape uzate si apelor meteorice, astfel nc!t sa nu se creeze disconfort si mbolnavirea membrilor comunitatii. 4nstalatii de epurare a apelor uzate vor fi prevazute pentru toate comunitatile cu mai mult de ',.555 locuitori. 0pele uzate epurate vor fi evacuate n asa fel nc!t, n avalul deversarii, apele receptorului sa se ncadreze conform normelor n prevederile standardului de calitate a apelor de suprafata, dupa categoria de folosinta. =a proiectarea si realizarea sistemelor de canalizare si epurare se va face si studiul de impact asupra sanatatii publice.

#rt. 29

Bndepartarea apelor uzate mena.ere si industriale se face numai prin retea de canalizare a apelor uzate@ n lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare, unitatile sunt obligate sa si prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate, care se vor executa si exploata n asa fel nc!t sa nu constituie un pericol pentru sanatate.

#rt. 35

Jste interzisa rasp!ndirea neorganizata, direct pe sol >curti, gradini, strazi, locuri riverane s.a.? sau n bazinele naturale de apa, a apelor uzate mena.ere si industriale. Jste interzisa deversarea apelor uzate n zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor centrale de alimentare cu apa.

#rt. 31
0pele uzate provenite de la unitatile sanitare >spitale de boli infectioase, sanatorii antituberculoase, spitale de ftiziologie, laboratoare care lucreaza cu produse patologice etc.?, precum si de la orice unitati care, prin specificul lor, contamineaza apele reziduale cu agenti patogeni sau polueaza cu substante c7imice si&sau radioactive, se vor trata n incinta unitatilor respective, asigur!ndu se dezinfectia si decontaminarea, dupa caz, nainte de evacuarea n colectorul stradal.

#rt. 32

Danalele desc7ise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, n cazul n care localitatile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. 0ceste canale trebuie ntretinute permanent n buna stare de functionare, prin curatarea si repararea defectiunilor.

#rt. 33

Bn situatia n care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta solutii individuale de colectare si neutralizare a reziduurilor lic7ide, cu luarea masurilor de prote.are a mediului si sanatatii.

#rt. 3"

Bndepartarea apelor uzate mena.ere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidan.abile, care trebuie sa fie proiectate si executate conform normelor n vigoare si amplasate la cel putin '5 m fata de cea mai apropiata locuinta@ instalatiile se ntretin n buna stare de functionare@ vidan.ul se va descarca n cea mai apropiata statie de epurare a apelor uzate.

#rt. 35 #rt. 36

Anitatile sunt obligate sa si asigure 9.D. uri cu un numar de cabine corespunzator prevederilor standardelor si normelor de proiectare. 4rigarea culturilor agricole se poate face cu apa provenita din r!uri, lacuri, acumulari, ape subterane etc., care ndeplineste conditiile de calitate din standardul n vigoare pentru apele de irigatie@ este interzisa folosirea apelor uzate la irigarea culturilor agricole, n alte conditii dec!t cele prevazute n standarde.

+#-I.O/0/ =' Norme de igiena re1eritoare la colectarea< 7ndepartarea 6i neutrali2area de6eurilor 6olide
#rt. 37
1rimariile, agentii economici, asociatiile de locatari si cetatenii au obligatia sa asigure colectarea, ndepartarea si neutralizarea deseurilor solide. Se interzice aruncarea deseurilor solide n alte locuri dec!t n cele amena.ate special si autorizate sanitar. =a elaborarea regulamentelor de salubritate, primariile au obligatia sa respecte normele sanitare si sa consulte autoritatea sanitara teritoriala. Detatenii sunt obligati sa respecte ntocmai masurile stabilite de primarie pentru asigurarea igienei publice si salubritatii localitatii, precum si regulile elementare de igiena n gospodaria sau locuinta proprie, astfel nc!t sa nu creeze disconfort vecinilor si sa nu constituie pericol pentru sanatatea publica a comunitatii.

#rt. 34

Dolectarea la locul de producere >precolectarea primara? a reziduurilor mena.ere se face n recipiente acoperite, dimensionate n functie de cantitatea produsa, de ritmul de evacuare si de categoria n care se ncadreaza reziduurile mena.ere din locuinta@ reziduurile nu se colecteaza direct n recipient ci ntr o punga de polietilena aflata n recipient si care sa aiba un volum putin mai mare dec!t volumul recipientului. 1recolectarea secundara, adica str!ngerea si depozitarea provizorie a pungilor cu deseuri mena.ere n punctele de precolectare organizata, se face n recipiente dimensionate corespunzator, acoperite, prevazute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, usor transportabile, concepute astfel nc!t sa nu produca raniri n timpul manipularii si sa nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv. Dontainerele vor fi concepute n asa fel nc!t accesul la ele sa fie rapid si usor, iar sistemul lor de acoperire sa fie usor de manevrat si sa asigure etanseitatea. Kecipientele, indiferent de categoria lor, vor fi confectionate din materiale rezistente la solicitari mecanice sau agresiuni c7imice si care sa se poata spala si dezinfecta usor. Kecipientele vor fi mentinute n buna stare si vor fi nlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanseitatii. Jle vor fi amplasate n spatii special amena.ate, mentinute n conditii salubre.

0dministratia locala va asigura colectarea, ndepartarea si neutralizarea reziduurilor stradale. Dolectarea reziduurilor stradale la locul de producere se va face n recipiente acoperite, mentinute n buna stare, amplasate n conditii salubre, n spatii special amena.ate. Jste interzisa depozitarea reziduurilor stradale, dupa colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau privat.

#rt. 39

-eseurile urbane trebuie sortate la locul de producere n componente reciclabile si nereciclabile. Serviciul de salubritate sau agentul economic care se ocupa de gestionarea deseurilor va folosi sisteme adecvate de colectare a materialelor reciclabile si va asigura diri.area lor spre procesul de reciclare. Bn acest scop va asigura capacitati adecvate de sortare si depozitare: recipiente separate, marcate, pentru colectarea separata de la sursa >sticla, material plastic, 7!rtie, deseuri predominant organice, biodegradabile etc.? a3-eseuri mena.ere: -eseurile predominant organice, biodegradabile se colecteaza astfel nc!t: orice risc sau disconfort creat de mirosuri, insecte, rozatoare sa fie evitat@ pe c!t posibil sa nu se amestece cu alte tipuri de deseuri@ sa se colecteze, pe c!t posibil, deseuri fara substante poluante. -eseurile voluminoase se colecteaza, se transporta si se trateaza astfel nc!t sa se permita reciclarea si refolosirea prin sortarea si tratarea separata a diferitelor componente din deseul voluminos respectiv. Jle nu pot fi colectate n containerele obisnuite si de aceea agentul economic responsabil cu gestionarea deseurilor va asigura ridicarea lor periodica si transportul lor cu mi.loace adecvate. 1opulatia va fi anuntata din timp asupra perioadei de colectare. -eseurile periculoase >toxice, poluante, inflamabile, explozibile etc.?: agentul economic responsabil va asigura functionarea unui sistem de colectare a deseurilor periculoase care pot aparea n deseurile mena.ere: acumulatori uscati, tuburi sub presiune >tip spraO?, tuburi fluorescente, recipiente n care au fost substante toxice, substante toxice de uz mena.er, medicamente etc. Se accepta ca medicamentele sa fie colectate si tratate mpreuna cu deseurile mena.ere obisnuite, daca exista siguranta ca populatia, n general, sau grupuri de populatie nu au acces la locul unde acestea se depoziteaza. b3-eseuri comerciale similare celor mena.ere: Sistemul de colectare trebuie sa urmeze, pe c!t posibil, acelasi principiu de reciclare a materialelor rezultate din unitati comerciale, institutii publice, birouri, mica industrie, unitati mestesugaresti, daca aceste deseuri prezinta compozitie si proprietati similare cu cele ale deseurilor mena.ere. c3-eseuri din parcuri si gradini: -eseurile specifice, predominant vegetale, din parcuri si gradini, trebuie reciclate prin compostare, de preferat la locul de producere, sau, daca nu este posibil, sa fie diri.ate spre un sistem similar n exteriorul parcului, unde se composteaza resturile vegetale din alte surse. d3-eseuri din piete: Se va asigura colectarea separata a deseurilor de origine vegetala, care pot fi compostate, si a celorlalte deseuri care se preteaza la reciclare, cum ar fi: material plastic, 7!rtie, sticla etc., similare cu cele mena.ere. 0dministratia pietei va asigura recipiente marcate si amplasate n locuri special amena.ate. e3-eseuri din constructii: Domponentele nereciclabile din refacerile drumurilor, din demolari si constructii se colecteaza si se folosesc ntr un sistem de reciclare@ orice deseu din demolari este considerat contaminat si se colecteaza separat, diri.!ndu se ntr un sistem care sa nu permita accesul persoanelor neautorizate. 0ntreprenorul are obligatia sa monteze recipiente de colectare adecvate. 13-eseurile rezultate din ngri.iri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de ngri.iri medicale acordate n cabinete medicale amplasate n cladiri de locuit urmeaza circuitul deseurilor de ngri.iri medicale cu risc, conform reglementarilor legale specifice. 1ersoanele care si administreaza singure tratamente in.ectabile la domiciliu si cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile rezultate n recipiente cu pereti rezistenti >cutii din carton, cutii din metal etc.?, pe care le vor depune la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala publica. Dabinetele medicale vor respecta legislatia specifica n domeniu. Se interzice depunerea deseurilor rezultate din ngri.iri medicale n containerele comune ale cladirilor de locuit. g3-eseurile stradale se compun din: deseuri rezultate din maturarea strazilor si deseuri asimilabile celor mena.ere, precolectate n recipiente stradale.

-eseurile rezultate din maturarea strazilor contin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor si a drumului, pam!nt, frunze si alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant si pulberi sedimentate din atmosfera. Jste recomandabil ca nisipul antiderapant sa fie colectat separat de alte deseuri stradale si, pe c!t posibil, reutilizat. Jste posibil ca, n urma precolectarii defectuoase a reziduurilor asimilabile cu cele mena.ere, produse pe strada, o parte a acestora sa intre n compozitia deseurilor de maturare@ acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corecta a reglementarilor privind precolectarea primara si secundara a deseurilor de catre fiecare producator, persoana fizica sau .uridica. -eseurile asimilabile cu cele mena.ere se precolecteaza n recipiente stradale >cosuri, pubele, conteinere? asigurate de catre primarii. Jste important ca aceste recipiente sa fie n numar suficient, cu volume adecvate si montate la distante optime@ recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o data la $ zile vara >' aprilie ' octombrie? si o data la % zile iarna >' octombrie ' aprilie?. -eseurile stradale urmeaza filiera de neutralizare a deseurilor mena.ere. 7? -eseurile zoote7nice, rezultate din amena.ari n gospodarii particulare >vezi art. '#?, care nu se asimileaza cu fermele zoote7nice, se colecteaza si se neutralizeaza prin compostare n instalatii care nu polueaza mediul si nu produc disconfort, amplasate la cel putin '5 m de ferestrele locuintelor.

#rt. "5

Jvacuarea reziduurilor mena.ere de la locurile de producere si colectare la locul de neutralizare se face de preferinta zilnic, fara a se depasi urmatoarele termene maxime: a3Bn anotimpul cald >' aprilie ' octombrie?: zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie publica, unitatile sanitare cu paturi, gradinite si crese@ la cel mult $ zile, din celelalte zone. b3Bn anotimpul rece >' octombrie ' aprilie?: la cel mult % zile, din toate zonele. Metodele si te7nologiile de neutralizare a reziduurilor solide vor fi avizate sanitar. Keziduurile toxice si periculoase se depoziteaza si se neutralizeaza numai n conditiile stabilite conform reglementarilor n vigoare.

#rt. "1 #rt. "2 #rt. "3

-epozitele de deseuri urbane, controlate, instalatiile de compostare a deseurilor organice si biodegradabile, instalatiile de incinerare trebuie proiectate, construite si administrate astfel nc!t sa se realizeze conditii de mpiedicare a eliminarii si diseminarii poluantilor n mediul natural: sol, ape de suprafata, ape subterane, aer sau n mediul urban. Bn acest scop, se vor ndeplini urmatoarele conditii: a3amplasarea si stabilirea zonei de protectie sanitara se fac n urma studiilor de impact pe mediu si sanatate, n conditiile prevederilor art. '5 si '' din prezentele norme@ alegerea locului se face dupa studii geologice, 7idrogeologice si urbanistice@ b3la proiectare si la functionare se vor prevedea si respecta metode si te7nici adecvate de acoperire si asigurare a deseurilor@ acoperirea si asigurarea se fac zilnic@ c3n cursul operatiunilor de depozitare, ve7iculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depozitului. -aca accesul ve7iculelor de transport pe suprafata deseurilor nu poate fi evitat n mod temporar, se asigura conditii de spalare a exteriorului ve7iculelor la iesirea din depozit@ d3n cursul exploatarii depozitului se aplica masuri de combatere a insectelor si rozatoarelor >dezinsectie si deratizare?@ e3organizarea te7nica a depozitului va asigura protectia sanatatii populatiei n general, protectia sanatatii personalului si protectia mediului@ se acorda atentie deosebita mpre.muirii si perdelelor de protectie. Bn instalatiile de compostare a deseurilor organice biodegradabile se va evita prezenta substantelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. Bn acest scop, se asigura conditii de colectare separata a acestui tip de deseuri. Eazele de fermentare si apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se capteaza si se diri.eaza spre instalatii adecvate de tratare si neutralizare. 4nstalatiile de incinerare a deseurilor urbane vor ndeplini urmatoarele conditii:

#rt. ""

#rt. "5

a3amplasarea si stabilirea zonei de protectie se fac n urma studiilor de impact pe mediu si sanatate@ b3functionarea instalatiilor de incinerare este conditionata de monitorizarea emisiilor de gaze reziduale n atmosfera. He7iculele pentru transportul reziduurilor solide trebuie sa fie acoperite si prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de precolectare secundara si sa nu permita rasp!ndirea continutului n cursul transportului. Jle vor fi ntretinute igienic si dezinfectate periodic@ n acest scop, compartimentul destinat deseurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitari mecanice si agresiuni c7imice.

#rt. "6

#rt. "7

Sistemul individual de ndepartare si neutralizare a reziduurilor mena.ere este permis numai n localitati rurale, cu conditia prevenirii dezvoltarii insectelor si rozatoarelor. =ocul de amplasare a depozitelor de reziduuri mena.ere se va alege astfel nc!t sa nu produca disconfort vecinilor, sa nu impurifice sursele locale de apa si sa fie la cel putin '5 m de ferestrele locuintelor.

+#-I.O/0/ =I' Norme de igiena la unitatile de 1olo6inta publica


1rezentele norme de igiena se aplica categoriilor de institutii n care se desfasoara activitati social culturale, colectivitatilor temporare de munca sau de recreere, precum si unitatilor n care se efectueaza prestari de servicii pentru populatie, denumite n continuare unitati. Anitatile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apa potabila sau la surse proprii de apa care sa corespunda conditiilor de calitate pentru apa potabila si vor fi prevazute cu instalatii interioare de alimentare cu apa si de canalizare, n conformitate cu normativele de proiectare. Anitatile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate@ n lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitatile sunt obligate sa si prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate, care se vor executa si exploata astfel nc!t sa nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului.

#rt. "4

#rt. "9

#rt. 55

#rt. 51

4nstalatiile interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseala, obiectele sanitare >9.D. uri, pisoare, lavoare, bai, dusuri? vor fi mentinute n permanenta stare de functionare si de curatenie. Bn acest sens, conducerile unitatilor au urmatoarele obligatii: a3sa asigure repararea imediata a oricaror defectiuni aparute la instalatiile de alimentare cu apa, de canalizare sau la obiectele sanitare existente@ b3sa controleze starea de curatenie din anexele si din grupurile sanitare din unitate, asigur!ndu se spalarea si dezinfectia zilnica si, c!nd este necesar, a acestora@ c3sa asigure materialele necesare igienei personale a acelora care folosesc grupurile sanitare din unitate >7!rtie igienica, sapun, mi.loace de stergere sau zv!ntare a m!inilor dupa spalare etc.?@ n grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile, ci se vor monta uscatoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unica folosinta, din 7!rtie@ d3sa asigure pentru personalul de ngri.ire a grupurilor sanitare ec7ipament de lucru de culoare diferita fata de cel destinat altor activitati.

#rt. 52

Duratarea, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea si evacuarea deseurilor solide se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii: a3Duratarea si dezinfectia: 1rin curatare se ntelege ndepartarea mecanica >manuala si&sau automata? a oricaror forme de deseuri, detritusuri, praf sau depuneri de materiale nefolositoare, rezultate n urma activitatilor umane, n unitatea de folosinta publica. 1rin dezinfectie se ntelege reducerea numarului de germeni saprofiti si distrugerea germenilor patogeni prin mi.loace fizice sau c7imice@ cea mai ieftina metoda de dezinfectie este spalarea cu apa fierbinte >))'&* D +$'&* D timp de ' minut?, urmeaza n ordinea costului spalarea cu un detergent anionic si dezinfectia cu o substanta c7imica@ pardoselele se curata cu stergatorul umezit cu un detergent anionic@ dezinfectia c7imica se face numai daca suprafetele sunt vizibil murdarite cu s!nge sau lic7ide biologice@ maturatul uscat este interzis@ covoarele si moc7etele se curata prin folosirea zilnica a aspiratorului de praf@ aspiratorul de praf trebuie prevazut cu doua filtre, pentru mpiedicarea diseminarii prafului bacterian@ covoarele si

moc7etele se curata cu detergent adecvat, periodic sau c!nd sunt vizibil murdare@ maturatul uscat este interzis@ peretii si plafoanele, daca sunt finisate cu materiale lavabile, se curata cu detergent anionic, periodic si c!nd sunt vizibil murdarite@ n cazul finisa.elor nelavabile, curatarea se face cu aspiratorul de praf@ mobila si pervazurile se sterg de praf, zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a retine praful@ obiectele aflate la naltime si tapiteria mobilei se vor curata, zilnic, cu aspiratorul de praf@ 9.D. urile si pisoarele se curata si se dezinfecteaza cu perie, praf de curatat si detartrant@ colacul de 9.D. se sterge cu detergent anionic@ dezinfectia c7imica se va face c!nd 9.D. ul a fost folosit de o persoana suferind de o boala diareica acuta@ cada de baie se spala si se dezinfecteaza cu praf de curatat contin!nd o substanta clorigena sau cu detergent anionic lic7id, urmat de dezinfectie cu o substanta clorigena@ operatiunile se fac zilnic si dupa fiecare client@ cabina pentru dus: peretii si cada se curata si se dezinfecteaza zilnic cu praf de curatat contin!nd o substanta clorigena@ operatiunile se fac zilnic si dupa fiecare client@ perdelele de la bai si dusuri se spala o data pe saptam!na@ c7iuveta va avea suprafata intacta si nu va fi prevazuta cu scurgator de lemn@ nu se admit tuburi din cauciuc care sa prelungeasca robinetele@ c7iuveta se curata si se dezinfecteaza zilnic cu praf de curatat, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie subtire@ sapunul si dispozitivele pentru distribuirea sapunului: sapunul solid se pastreaza uscat ntr o savoniera care sa permita scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic@ este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru sapun pulbere, sapun lic7id sau fulgi de sapun@ savonierele si distribuitoarele de perete se curata si se clatesc cu apa fierbinte nainte de reumplere@ alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc. se curata cu detergent anionic, zilnic@ ec7ipamentele si materialele de curatenie: c!rpele, buretii, periile, stergatoarele se spala zilnic cu detergenti anionici si se clatesc cu apa fierbinte@ se usuca si se depoziteaza uscate. b3-ezinsectia periodica se va face la intervale prevazute n metodologii, dar nu mai mari de % luni, iar deratizarea periodica se va face la intervale de maximum # luni@ ntre operatiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsectie si deratizare curente, de ntretinere, n functie de prezenta vectorilor. c3Dolectarea reziduurilor solide n recipiente metalice sau n cutii, cu pungi din material plastic, nc7ise etans, si evacuarea ritmica a acestora, cu spalarea si dezinfectarea lor dupa golire. d30mena.area de ncaperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide, racordate la un 7idrant si la reteaua de canalizare, pentru a putea fi curatate la necesitate, c!t si pentru spalarea si dezinfectia recipientelor.

#rt. 53 #rt. 5"

Anitatile vor fi dotate si aprovizionate, dupa necesitate, cu utila.e si materialele necesare pentru ntretinerea curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare. 4nstalatiile de iluminat, ncalzit si ventilatie, existente n dotarea unitatilor, vor fi mentinute n permanenta stare de functionare, revizuite periodic si exploatate la parametrii la care au fost proiectate si executate. 6iltrele instalatiilor de ventilatie si aer conditionat trebuie pastrate curate si uscate. 1raful depus n canalele de ventilatie se ndeparteaza cu aspiratorul de praf. Dalitatea aerului filtrat si conditionat va fi verificata cu regularitate. Bn salile unitatilor de cultura >teatre, cinematografe, camine culturale si altele asemenea? nu se va permite accesul unui numar de persoane mai mare dec!t capacitatea proiectata si autorizata sanitar. Bn functie de cuba. si de ventilatie se va asigura un volum minim de aer de %5 m%&om&7. Bn colectivitatile temporare >santiere, campinguri, cabane?, precum si n unitatile de folosinta publica se vor asigura conditiile de igiena necesare pentru prevenirea mbolnavirilor, potrivit specificului unitatii. Bn ncaperile de dormit din colectivitatile temporare trebuie sa se asigure o suprafata minima si un volum minim de '5 m$ si $) m% pentru camerele cu ' pat, c!te '# m$ si *% m% pe camera pentru ncaperi cu $ paturi, minimum $5 m$ si ,* m% pentru camere cu % paturi si $# m$ si #5 m% pentru camere cu * paturi. Numarul maxim de persoane cazate nu va depasi capacitatea proiectata.

#rt. 55

#rt. 56

#rt. 57

#rt. 54
Atilizarea paturilor suprapuse n dormitoare comune de santier si cabane turistice montane se admite, n mod exceptional, daca se asigura un volum minim de aer de '$ m% &persoana. Anitatile de cazare vor fi dotate cu inventarul moale si len.eria de pat necesara pentru persoanele cazate, asigur!ndu se primenirea acesteia, dupa cum urmeaza: sc7imbarea len.eriei de pat ori de c!te ori este nevoie, dar nu mai rar de % zile, n cazul n care a fost folosita de aceeasi persoana@ sc7imbarea len.eriei de pat dupa fiecare persoana care paraseste unitatea. Materialul moale folosit de clienti se colecteaza n saci de polietilena si va fi dezinfectat, n cursul procesului de spalare automata, prin supunere timp de '5 minute la #,'&*D sau ' minut la )) +$'&*D. /aile publice >baile comunale, baile orasenesti, baile de ntreprindere etc.? vor utiliza pentru mbaiere numai apa potabila.

#rt. 59

#rt. 65 #rt. 61

Bntreprinderile care detin sau exploateaza bai publice se vor ngri.i de ntretinerea constructiilor si instalatiilor aferente pentru ca acestea sa functioneze, n permanenta, la parametrii proiectati. Numarul optim de dotari sanitare din baile publice comunale este urmatorul:

#rt. 62
Numarul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va depasi capacitatea proiectata si autorizata sanitar. Suprafata ncaperilor cu cazi individuale va fi de minimum # m $@ cabina de dus va avea minimum * m$.

#rt. 63

Anitatile care asigura servicii de igiena per sonala si de ntretinere: baie, sauna, bazin, masa. uscat si subacvatic, gimnastica etc. trebuie supuse procedeelor de curatare si dezinfectie, descrise la art. ,$. /azinele de mbaiere sau pentru proceduri vor ndeplini conditiile prevazute pentru bazinele de not. Materialul moale folosit pentru proceduri se sc7imba dupa fiecare client cu materiale curate si dezinfectate@ materialele folosite se vor curata si dezinfecta n conditiile art. ,(.

#rt. 6" #rt. 65 #rt. 66

0ccesul persoanelor n bazinele comune de apa calda sau de apa rece se permite numai dupa ce, n prealabil, au facut dus. =en.eria data spre utilizare persoanelor care fac baie va fi curatata si dezinfectata n conditiile stipulate de art. ,(. Strandurile pot fi amena.ate pe malurile r!urilor, lacurilor sau ale marii, cu respectarea urmatoarelor cerinte: a3n amonte de strand sa nu existe deversari de ape uzate orasenesti sau industriale la o distanta care ar putea influenta direct calitatea apei din zona strandului@ b3la locul mbaierii, apa strandului va fi ferita de riscul poluarii prin instituirea zonelor de protectie sanitara, similar cu protectia surselor de apa de suprafata pentru alimentare cu apa potabila@ c3pantele de ad!ncime: pentru ad!ncimi de p!na la ',$5 m, panta trebuie sa fie uniforma si sa respecte proportia de ':'5@ este de preferat ca proportia nclinarii sa nu depaseasca ':',@ pentru ad!ncimi mai mari, panta sa nu depaseasca proportia de ':%@ d3fundul de bazin pentru o ad!ncime de p!na la ',+5 m trebuie sa fie din nisip si pietris marunt. <rebuie ndepartate pietrele sau alte materiale care produc ranirea notatorilor, precum si vegetatia acvatica care poate genera pericolul de nec@

e3n zonele de scaldat trebuie sa se asigure un minimum de $,, m $ luciu de apa, pentru fiecare persoana care se scalda n zone cu ad!ncimea apei sub ',$5 m, si cel putin #,$, m $ luciu de apa, pentru fiecare persoana care se scalda n zonele n care ad!ncimea apei este mai mare de ',$5 m@ 13demarcatiile zonelor pentru scaldat se vor face astfel: liniile de delimitare cu geamandura trebuie folosite pentru a demarca perimetrul apei de mica ad!ncime de cel de mare ad!ncime >mai mare de ',$5 m?, pentru zonele de not si scufundare, pentru modificarile pantei de ad!ncime, pentru perturbari subacvatice >curenti, v!rte.uri?@ este necesara o zona de mbaiere cu ad!ncimi de 5,#5 m, delimitata prin cordon de siguranta, pentru copii si&sau persoane care nu noata din diferite motive@ g3avertizoarele de ad!ncime, vizibile foarte clar, trebuie pozitionate n punctele de maxima ad!ncime ale fiecarei zone, delimitate fata de toate trambulinele, platformele si facilitatile similare@ >3facilitatile pentru scufundare nu sunt recomandabile@ daca se folosesc totusi astfel de facilitati, se recomanda urmatoarele: facilitatile de scufundare pot fi platforme plutitoare pentru scufundat sau platforme fixe, care trebuie construite la o distanta mai mare de 5,(5 m deasupra nivelului apei si sa fie vizibile si din apa@ ele trebuie sa aiba elemente foarte putine sub apa, pentru a nu se produce accidentari notatorilor@ ad!ncimea minima de scufundare mpre.urul unei platforme de sarituri >fara trambulina? trebuie sa fie de cel putin $,*5 m p!na la distanta de cel putin %,# m de la platforma@ pentru trambulina sau alte dotari aflate la 5,(5 m deasupra apei, ad!ncimea la capatul si n .urul lor pe o distanta de %,# m trebuie sa fie de % m@ i3calitatea apei din zone naturale >mare, r!uri, lacuri?, pentru a putea fi folosita la mbaiere, trebuie sa corespunda urmatorilor parametri microbiologici: coliformi totali sub '5.555 germeni&'55 ml apa@ coliformi fecali sub '.555 germeni&'55 ml apa@ streptococi fecali sub $5 germeni&'55 ml apa@ bacteriile patogene din genul Salmonella trebuie sa fie absente&'55 ml apa@ oua de geo7elminti absente&'5 dm% apa. Daracteristicile fizico c7imice trebuie sa corespunda pct. $.$ standardul nr. '$.,+,&'(+). 0precierea calitatii apei din zonele naturale amena.ate pentru not se va efectua astfel: categoria 4 apa buna de mbaiere: n ,5I din probele efectuate lunar >nu mai putin de '5 probe? coliformii fecali sunt sub '55 germeni&'55 ml apa@ categoria a 44 a apa acceptabila pentru mbaiere: n (5I din probele recoltate lunar >nu mai putin de '5 probe? coliformii fecali sunt ntre '55 '.555&'55 ml apa@ categoria a 444 a apa care nu se recomanda pentru not sau recreere, prezent!nd risc pentru sanatate, daca, n peste '5I din probele recoltate lunar >nu mai putin de '5 probe?, coliformii fecali sunt peste '.555&'55 ml apa@ ?3n fiecare zona naturala amena.ata pentru mbaiere >not? vor fi instalate avertizoare privind categoria de apa conform lit. i?. 1roprietarii de stranduri vor avea registre de evidenta a calitatii apei de mbaiere.
(la data 13-!ar-2004 Art. 66 din capitolul # abrogat de Art. 4 din Hotarirea 88/2004 )

#rt. 67

Cona de uscat sau de pla.a a strandurilor amena.ate pe malul marii, al lacurilor sau al r!urilor trebuie sa asigure cel putin %,$, m$ de zona de uscat pentru fiecare notator. 1la.ele vor fi ntretinute n permanenta stare de curatenie si vor fi dotate cu recipiente pentru colectarea reziduurilor, asigur!ndu se un recipient la $,5 m $ zona de pla.a. Numarul optim de dotari sanitare este urmatorul:

Nisipul pla.elor trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: nisipul uscat, la nceputul zilei, nu trebuie sa contina germeni patogeni, iar ouale de geo7elminti si candidele patogene trebuie sa fie absente@

nisipul umed, n cursul folosirii pla.ei, nu trebuie sa contina germeni patogeni, iar candidele patogene sau elementele parazitare trebuie sa fie absente.
(la data 13-!ar-2004 Art. 67 din capitolul # abrogat de Art. 4 din Hotarirea 88/2004 )

=a proiectarea si executia bazinelor de not se vor respecta urmatoarele cerinte: la bazinele de not descoperite, se va prevedea un sant n .urul bazinului, cu latimea de ',$5 m si cu ad!ncimea de ', $5 cm, n care se va afla apa clorinata, pentru spalarea picioarelor la intrarea n bazin@ la bazinele descoperite si acoperite, se va prevedea o bordura ridicata cu %5 cm fata de paviment@ pavimentul va fi finisat cu dale antiderapante@ bazinele vor avea montate scari de acces n apa, numarul acestora stabilindu se n functie de marimea bazinului@ scarile vor avea profiluri rotun.ite si forma adaptata folosirii fara risc@ bazinele vor avea montate de .ur mpre.ur, la nivelul apei, o bara de sustinere@ ad!ncimea bazinului va fi marcata vizibil pe marginile acestuia@ la bazinele acoperite, finisa.ele interioare ale cladirii vor asigura izolatia termica si tratarea suprafetelor cu antifungice@ ambianta termica, ventilatia naturala si artificiala si iluminatul bazinelor acoperite vor fi asigurate n asa fel, nc!t sa se evite mbolnavirea si accidentarile celor care le folosesc.

#rt. 64

#rt. 69

/azinele de not, acoperite sau descoperite, vor fi umplute numai cu apa din retea sau cu apa de mare, care sa ndeplineasca conditiile prevazute n standardul de stat n vigoare nr. '$.,+,&'(+). Jvaluarea calitatii apei de piscina se va face astfel: a3=impezime un disc negru, de ', cm pe fond alb, trebuie sa fie vizibil cu usurinta n punctul cel mai profund al bazinului. b3Bn (5I din probele recoltate trimestrial, numarul de bacterii&ml trebuie sa fie sub %55. c3Bn (5I din probele recoltate trimestrial, bacteriile coliforme trebuie sa fie sub '5&'55 ml. d3Bn (,I din probele recoltate trimestrial, 1seudomonas aeruginosa >indicator de salubritate? trebuie sa fie sub $&'55 ml. e3Dlorul rezidual liber n piscina trebuie sa fie de 5,, mg si pM, de ),$ +,$. 1roprietarii de piscine >bazine de not? trebuie sa aiba registre de evidenta a calitatii apei si a clorului rezidual liber. /azinele de not vor fi prevazute cu instalatii de ncalzire a apei n asa fel nc!t apa de mbaiere sa aiba o temperatura de $$'&* $*'&*D@ nu se recomanda folosirea pentru mbaiere a apei cu temperatura sub $$'&*D. Kitmul de primenire a apei si de spalare si dezinfectie a bazinelor se va stabili n functie de calitatea apei, respect!ndu se urmatoarele cerinte minimale: a31entru bazinele cu recirculare a apei, zilnic se va recircula prin sistemul de filtrare si clorizare ntregul volum de apa al bazinului si, n plus, se va nlocui '&'5 '&', din volumul apei cu apa potabila@ saptam!nal se va face spalarea si dezinfectia bazinului. b31entru bazinele fara recirculare, dar cu primenire continua a apei, se va sc7imba zilnic cel putin '&% din volumul apei din bazin si se vor asigura golirea, spalarea si dezinfectia acestuia la cel mult % zile. c31entru bazinele fara recircularea apei si fara posibilitati de primenire continua a apei, se vor asigura golirea, spalarea si dezinfectia zilnica a bazinului si umplerea cu apa de calitatea prevazuta n standardul n vigoare.

#rt. 75

#rt. 71

#rt. 72 #rt. 73 #rt. 7" #rt. 75

1entru bazinele de not, care dispun de statii de tratare si recirculare a apei, se va asigura obligatoriu si clorizarea apei. -ezinfectia bazinelor se va face, dupa spalare cu .et de apa, prin curatarea mecanica si stergerea peretilor si fundului bazinului cu bureti mbibati n solutie dezinfectanta. /azinele de not vor fi dotate obligatoriu cu: vestiare, grupuri sanitare si dusuri, separate pentru femei si barbati, n conditiile prevazute la art. #), pentru stranduri.

Kegulamentul privind utilizarea piscinelor trebuie afisat ntr o maniera vizibila pentru cei care folosesc piscina. Bn utilizarea piscinei, nu se va depasi numarul maxim de persoane aflate simultan n piscina, prevazut n proiectul acesteia, numar care va fi prevazut n regulamentul de utilizare. 0ccesul n piscine al persoanelor purtatoare de boli transmisibile, plagi desc7ise, dermite sau dermatoze trebuie mpiedicat. 1entru campinguri, densitatea optima este de ,5 m $ teren&persoana. Bn fiecare camping se amena.eaza oficii prevazute cu apa rece, apa calda necesara spalarii vaselor si grupuri sanitare cu:

#rt. 76 #rt. 77

Duratenia si dezinfectia se vor face conform art. ,$ si ,(.

#rt. 74

Anitatile de frizerie, coafura, manic7iura, pedic7iura si cosmetica vor functiona numai n ncaperi anume destinate, care vor ndeplini urmatoarele cerinte specifice, n completarea celor prevazute la art. ,$ din aceste norme: sa aiba peretii, pardoselile si mobilierul executate din materiale lavabile, nc!t sa poata fi spalate si dezinfectate@ sa dispuna de lumina si de ventilatie, conform cerintelor sanitare, si sa fie ncalzite, n sezonul rece, n conformitate cu standardele n vigoare@ sa dispuna de instalatii interioare de alimentare cu apa potabila si de canalizare, potrivit necesitatilor@ numarul optim de dotari sanitare se va stabili conform standardelor de proiectare, la numarul de clienti ai unitatii.
(la data 19-sep-2007 Art. 7$ din capitolul # abrogat de Art. 3 din Ordinul 1136/2007 )

#rt. 79 #rt. 45

Dolectarea parului se va face n saci de polietilena, separat de alte deseuri.

(la data 19-sep-2007 Art. 79 din capitolul # abrogat de Art. 3 din Ordinul 1136/2007 )

Anitatile de frizerie si coafura vor fi dotate cu materialele necesare, astfel nc!t sa se asigure servirea fiecarei persoane cu len.erie curata, prelucrata conform art. ,(@ len.eria curata se va pastra n dulapuri special destinate acestui scop, separat de len.eria utilizata care, imediat dupa folosire, se colecteaza n saci de polietilena.
(la data 19-sep-2007 Art. $0 din capitolul # abrogat de Art. 3 din Ordinul 1136/2007 )

4nstrumentarul si materialele rezistente la caldura, utilizate n unitatile de frizerie, coafura, manic7iura, pedic7iura si cosmetica se vor steriliza dupa fiecare persoana servita, prin caldura umeda sub presiune >autoclavare? sau caldura uscata >pupinel? sau prin procedee c7imice. Materialele si aparatele care se deterioreaza la caldura se sterilizeaza la temperatura scazuta prin tratare ntr un sterilizator cu gaz. 0paratele si lamele de ras se dezinfecteaza cu alcool izopropilic. 1eriile de ung7ii se dezinfecteaza zilnic prin mentinere n apa fierbinte la )) +$'&*D, timp de ' minut, sau la #,'&*D, timp de '5 minute, dupa care se usuca si se pastreaza uscate. Danapeaua pentru tratamente cosmetice si masa. va fi acoperita cu o 7usa din material plastic, care se curata si se dezinfecteaza zilnic cu un detergent anionic. 1entru ras se recomanda folosirea spumelor sau a cremelor din produse comerciale tipizate si avizate sanitar. Nu se recomanda folosirea pensulelor si a casoletelor pentru prepararea spumei de ras. -aca totusi se folosesc, pensulele se prelucreaza dupa fiecare client ca si periile de ung7ii@ casoletele se spala cu detergent anionic si se pastreaza uscate. 1ersonalul trebuie sa si dezinfecteze m!inile prin spalare cu sapun, sub .et de apa, sa le usuce cu aer cald sau cu prosop de 7!rtie, de unica folosinta.

#rt. 41

1ielea clientului, care urmeaza a fi supusa unor operatiuni posibil s!nger!nde, trebuie dezinfectata prin spalare cu apa si sapun, urmata de aplicarea de clor7exidina sau de solutie dezinfectanta adecvata.
(la data 19-sep-2007 Art. $1 din capitolul # abrogat de Art. 3 din Ordinul 1136/2007 )

Jste interzisa servirea n unitatile de frizerie, coafura, manic7iura, pedic7iura si cosmetica a persoanelor care sufera de boli de piele, de par sau de ung7ii. Bn cazul c!nd n timpul lucrului se constata o asemenea boala a clientului, instrumentarul utilizat va fi sterilizat la autoclava.
(la data 19-sep-2007 Art. $2 din capitolul # abrogat de Art. 3 din Ordinul 1136/2007 )

#rt. 42

#rt. 43

Jc7ipamentul de lucru al personalului din unitatile de frizerie, coafura, manic7iura, pedic7iura si cosmetica va fi ntretinut n permanenta stare de curatenie si se va sc7imba zilnic sau mai des, ori de c!te ori este necesar.
(la data 19-sep-2007 Art. $3 din capitolul # abrogat de Art. 3 din Ordinul 1136/2007 )

+#-I.O/0/ =II' Norme de igiena pri ind produ6ele co6metice


1rodusele cosmetice realizate n tara sau cele importate trebuie sa aiba calitatea si compozitia c7imica conforma standardelor interne si internationale, sa fie nsotite de certificat de calitate si aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii, astfel nc!t sa nu constituie un pericol pentru sanatatea populatiei care le utilizeaza, prin continutul lor c7imic, microbiologic, toxicologic, parazitologic sau al poluarii radioactive. 0gentii economici care fabrica produse cosmetice sunt obligati ca, la fabricarea acestora, sa utilizeze numai materii prime si materiale care sa corespunda conditiilor de calitate prevazute de standarde, caiete de sarcini, specificatii te7nice, norme sanitare, precum si normelor de protectie a mediului n vigoare.

#rt. 4"

#rt. 45

#rt. 46

Materiile prime utilizate vor fi verificate prin analiza n laboratoarele firmei producatoare. Materiile prime si materialele folosite la fabricarea produselor cosmetice trebuie aprobate de organismele specializate ale Ministerului Sanatatii. Materiile prime vor fi nsotite de certificate de calitate, care sa ateste ca performantele lor corespund parametrilor nscrisi n standardele sau normele de calitate.

#rt. 47

1rodusele cosmetice pot fi fabricate sau importate numai de catre agentii economici care au obtinut abilitarea si avizul sanitar al Ministerului Sanatatii. 1entru produsele cosmetice fabricate n Kom!nia, raspunderea pentru calitatea acestora revine agentului economic sub a carui marca se produc si se comercializeaza acestea. Bn cazul produselor cosmetice si al materiilor prime provenite din import, raspunderea pentru calitatea acestora revine agentului economic care a efectuat importul. Se interzice comercializarea altor produse cosmetice dec!t cele prevazute n avizul sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii pentru a fi comercializate pe teritoriul tarii. 0mbala.ele folosite pentru produsele cosmetice trebuie sa asigure mentinerea calitatii si cantitatii acestora, sa fie realizate din materii reciclabile si sa aiba asigurate conditiile de valorificare sau eliminare ecologica. Materialele de ambalare si ambala.ele utilizate pentru produsele cosmetice trebuie sa fie avizate din punct de vedere sanitar de catre Ministerul Sanatatii. 0mbala.ele trebuie sa fie curate, uscate, neinfectate, fara miros si sa asigure integritatea produselor.

#rt. 44

#rt. 49

Jtic7etarea si marcarea produselor cosmetice vor cuprinde obligatoriu elemente de identificare a produsului, a producatorului, a tarii n care au fost fabricate si ambalate, termenul de valabilitate, indicatiile si precautiile de folosire a acestora.

#rt. 95

1rodusele cosmetice se comercializeaza numai n cadrul termenului de valabilitate stabilit. Se interzice prelungirea termenului de valabilitate expirat, prin reetic7etare sau reambalare de catre producator. Domercializarea produselor cosmetice fara termen de valabilitate sau cu termen de valabilitate expirat este interzisa.

#rt. 91

Jste interzisa prezentarea prin publicitate a altor valori ale parametrilor calitativi ai cosmeticelor dec!t cele efectiv realizate.

#rt. 92

=a manipularea, transportul si depozitarea produselor cosmetice se vor asigura conditii igienico sanitare care sa permita mentinerea stabilitatii parametrilor calitativi si a salubritatii acestora. <ransportul produselor cosmetice se va face cu mi.loace de transport acoperite, aerisite, uscate si igienizate. 6iecare lot de livrare va fi nsotit de documentele de certificare a calitatii, ntocmite conform dispozitiilor legale n vigoare. 1astrarea si depozitarea cosmeticelor se vor face n spatii curate, pe rafturi sau gratare, aerisite, curatate si dezinfectare, ferite de razele solare si de surse directe de caldura si ng7et. Se vor evita orice conditii de pastrare, depozitare si transport care ar putea afecta calitatea produselor cosmetice, astfel nc!t utilizarea acestora sa nu puna n pericol sanatatea populatiei. 1rodusele cosmetice se comercializeaza numai n spatii autorizate de organul sanitar teritorial al Ministerului Sanatatii. Se pot comercializa numai produsele cosmetice testate si certificate >avizate? de Ministerul Sanatatii, conform normelor legale, si care respecta conditiile de calitate din standardele specifice fiecarui produs, astfel nc!t acestea sa nu afecteze sanatatea populatiei.

#rt. 93

#rt. 9"

Se interzice livrarea si se retrag de la comercializare produsele cosmetice la care organele abilitate de lege sau specialistii aflati n control constata deprecierea parametrilor calitativi si cantitativi prevazuti de standarde, produse ce ar putea afecta sanatatea populatiei.

+#-I.O/0/ =III' Norme de igiena pentru tran6porturile de per6oane


#rt. 95

=a proiectarea, executia si functionarea constructiilor, ve7iculelor si cailor de transport se vor respecta conditiile minimale indispensabile pentru asigurarea protectiei sanatatii pasagerilor si personalului. 6iecare societate comerciala sau regie autonoma, care face servicii de transport, are obligatia sa respecte aceste norme minimale si sa si ntocmeasca, pe baza acestora, regulamente de functionare si exploatare, care pot cuprinde prescriptii mai severe dec!t cele minimale, n scopul ndeplinirii cerintelor urmatoare: apa si alimentele, materialele si ustensilele folosite sa fie prote.ate de contaminarea cu microorganisme patogene si substante toxice@ persoanele nu trebuie sa intre n contact cu deseurile periculoase, mai ales de origine umana, considerate contaminate@ persoanele nu trebuie sa intre n contact cu insectele, rozatoarele si cu alti vectori de boli infectioase@ persoanelor li se vor asigura conditii care sa le prote.eze de accidente sau riscuri de mbolnavire. #.

#rt. 96

=a proiectarea si constructia mi.loacelor de transport n comun >autobuze, troleibuze, tramvaie?, precum si a utilitatilor legate de traseele acestora, se vor lua masuri pentru a se evita emisiile poluante si sursele de zgomot si pentru a se aplica toate mi.loacele te7nice, n scopul evitarii accidentarii cetatenilor. Societatile comerciale si regiile autonome care fac servicii de transport n comun, urban si preorasenesc, vor lua masuri de ntretinere permanenta a conditiilor de igiena optime n mi.loacele de transport, la capetele de linii si n statii.

#rt. 97

=a amena.area traseelor mi.loacelor de transport n comun se va tine seama de urmatoarele necesitati privind mentinerea sanatatii populatiei si a personalului: a3alegerea traseului se va face astfel nc!t acesta sa nu parcurga zone cu obiective prote.ate >locuinte, parcuri, locuri de odi7na, de studiu, asistenta medicala, ngri.irea copiilor si batr!nilor etc.?, iar daca acest lucru este inevitabil din considerente urbanistice, se vor pastra distante, stabilite prin studii de impact, ntre aceste trasee si obiectivele prote.ate@ n aceste studii se vor lua n considerare emisiile de poluanti c7imici si pulberi, de zgomot si de vibratii@ b3alegerea amplasamentelor statiilor se va face tin!ndu se seama si de posibilitatile unor categorii de populatie >v!rstnici, copii, bolnavi cu maladii cronice, 7andicapati? de a parcurge, pe .os, distanta de la locuinta lor la statie@

c3amena.area traseelor se va face n asa fel nc!t sa se reduca la minimum impactul poluantilor asupra sanatatii publice >linii de tramvai insonorizat, pavimente din materiale care sa nu produca zgomot si sa nu elibereze n atmosfera substante c7imice sau pulberi periculoase, evitarea detaliilor accidentale n suprafetele pavimentelor etc.?. =a capetele de linii se vor amena.a cabine pentru personal si pentru adapostirea conducatorilor de ve7icule, prevazute cu grupuri sanitare >c7iuvete, dusuri, 9D uri?, si la care sa se asigure iluminatul, ventilatia si ncalzirea, conform standardelor n vigoare. =a amena.area statiilor se va urmari sa se acopere c!t mai multe dintre necesitatile de protectie a calatorilor care asteapta >adapostirea de intemperii, protectie fata de temperaturile prea scazute sau prea ridicate, fata de iradierea solara directa sau de v!nturi puternice?. 0ceste statii pot fi cuplate cu unitati comerciale sau de servicii, cu respectarea normelor prevazute n standardele n vigoare, referitoare la aceste unitati.

#rt. 94

=a constructia si amena.area mi.loacelor de transport n comun, se vor lua urmatoarele masuri: a3reducerea la minimum a emisiilor de poluanti c7imici, de zgomot si de vibratii, produse prin functionarea acestora@ b3folosirea pentru finisa.e a unor materiale care sa permita curatarea uscata si umeda si dezinfectia@ c3dotarea ve7iculelor cu sisteme de ventilatie, de ncalzire, de iluminat, de evitare a nsoririi directe si a curentilor de aer prea puternici@ d3amena.area scaunelor si a spatiilor de circulatie a persoanelor n interiorul ve7iculului, dotarea cu bare si cu alte instalatii de sustinere si evitarea detaliilor de suprafata ascutite sau proeminente, n scopul evitarii accidentarii calatorilor@ e3asigurarea accesului lesnicios n ve7icule, pentru toate categoriile de calatori, n special 7andicapati, copii, v!rstnici, bolnavi etc.@ se recomanda ca cel putin unul dintre accese sa fie prevazut cu un dispozitiv pentru urcarea carucioarelor. 0mplasarea, constructia si amena.area gara.elor sau a depourilor pentru mi.loacele de transport n comun se vor face n asa fel, nc!t sa nu se produca emisii de substante c7imice, pulberi, zgomot sau vibratii care sa puna n pericol sanatatea si confortul locuitorilor vecini@ se interzice rasp!ndirea pe sol a reziduurilor lic7ide sau a apelor uzate.

#rt. 99

#rt. 155

0gentii economici care fac servicii de transport n comun urban si&sau preorasenesc sunt obligati sa ntretina traseele, statiile si mi.loacele de transport n comun, n conditii optime de igiena, sa asigure ntretinerea, salubrizarea, curatarea, dezinfectia si dezinsectia ve7iculelor n mod permanent si sa asigure un microclimat confortabil n mi.loacele de transport. Bn acest sens administratorii >managerii? au obligatia de a ntocmi, inclusiv pe baza acestor norme, regulamente de functionare si exploatare, care vor fi avizate de autoritatea sanitara locala. @.

#rt. 151 #rt. 152

=a proiectarea, construirea si n timpul exploatarii aeronavelor si a aeroporturilor se vor respecta normele de protectie sanitara a ec7ipa.ului, calatorilor si personalului din aeroporturi. 0eroporturile trebuie sa beneficieze de apa potabila de calitate si n cantitate suficienta pentru necesitatile proprii si pentru aprovizionarea aeronavelor. 4nstalatiile si utila.ele folosite trebuie sa functioneze n asa fel, nc!t sa nu modifice calitatea apei din retea. Dontrolul calitatii apei se face conform metodologiei Ministerului Sanatatii@ pentru aprovizionarea aeronavelor se va pastra o evidenta speciala, care sa precizeze data si ora alimentarii, cantitatea si calitatea apei introduse >clor rezidual liber?, precum si utila.ul&instalatia de alimentare. 1relevarea probelor de apa se efectueaza saptam!nal din mai multe puncte ale aeroportului, reprezentative pentru supraveg7erea calitatii apei. Dlorul rezidual se controleaza de minimum % ori pe zi. Kezultatele controlului sunt nregistrate si transmise autoritatii sanitare care supraveg7eaza aeroportul. Keteaua de apa, aflata n responsabilitatea directa a autoritatii aeroportului, trebuie sa fie construita, exploatata si ntretinuta astfel nc!t sa distribuie permanent apa de calitate conform prevederilor S<0S nr. '.%*$&'(('. 8"3Reteaua de apa< a1lata 7n re6pon6abilitatea directa a autoritatii aeroportului< trebuie 6a 1ie con6truita< e9ploatata 6i 7ntretinuta a6t1el 7nc:t 6a di6tribuie permanent apa de calitate

con1orm

reglementarilor

7n

igoare.

(la data 26-aug-2004 Art. 102 din capitolul #

#rt. 153

!odificat de Art. " punctul 2. din Ordinul 1028/2004 )

Bn aeroporturi, punctele de alimentare cu apa pentru calatori trebuie sa fie realizate din material inoxidabil si montate sub un ung7i care sa nu permita rasp!ndirea apei pe paviment. Eura de apa trebuie sa fie montata la un nivel superior preaplinului c7iuvetei. Petul trebuie prote.at printr un dispozitiv inoxidabil, montat astfel nc!t gura consumatorului sa nu atinga gura de apa. Damionul cisterna folosit pentru transportul apei p!na la aeronava trebuie sa fie utilizat numai pentru apa potabila. Donstructia cisternei trebuie sa fie realizata din materiale avizate sanitar pentru transportul apei potabile >rezistent la coroziune, care sa nu cedeze la metale sau la alte substante si care sa confere etanseitate etc.?. Eurile de intrare si iesire trebuie sa fie orientate n .os si sa fie prevazute cu dispozitive nefiletate, care sa permita racordul rapid al tubulaturii de alimentare a cisternei si a aeronavelor. Disterna va fi periodic dezinfectata, mpreuna cu tubulatura de alimentare. 0eroporturile trebuie sa fie dotate cu instalatii de evacuare a deseurilor solide si lic7ide at!t de la aeronave, c!t si la sol. Sistemele de evacuare trebuie sa ndeplineasca conditiile de la art. $+ %# din prezentele norme, precum si urmatoarele: evacuarea apelor uzate de la grupurile sanitare sa se faca complet, n mod etans, fara a periclita mediul si sanatatea@ instalatiile si utila.ele trebuie dezinfectate saptam!nal sau dupa fiecare descarcare totala n reteaua de canalizare sau n alte sisteme autorizate. 0eroporturile trebuie dotate cu instalatii adecvate prepararii, manipularii si servirii, n conditii igienice, a alimentelor si bauturilor. <rebuie sa dispuna de ec7ipamentul necesar conservarii prin frig a alimentelor, pentru spalarea si dezinfectia veselei si a ustensilelor si pentru transportul si manipularea alimentelor la bordul aeronavelor. Sursele de alimente trebuie sa fie avizate, autorizate si controlate de autoritatile sanitare. 1entru protectia pasagerilor, a ec7ipa.ului si a populatiei de la sol contra insectelor, rozatoarelor si altor vectori de boli transmisibile, aeroporturile trebuie sa dispuna de servicii de lupta contra vectorilor >t!ntari, muste, purici, paduc7i, sobolani etc.?, precum si de ec7ipamente si substante de combatere a daunatorilor >dezinsectie si deratizare?, avizate de autoritatea sanitara. Bn vederea eliminarii insectelor zburatoare si a rozatoarelor, se aplica masurile de combatere n aeronave, ve7icule, n cladiri si pe o raza de *55 m n .urul perimetrului aeroportului. 0eroportul trebuie sa dispuna de mi.loace pentru dezinfectia si dezinsectia ec7ipa.ului, calatorilor si baga.elor, precum si a altor obiecte si instalatii.

#rt. 15"

#rt. 155

#rt. 156

#rt. 157

#rt. 154

0eroportul trebuie sa dispuna de cabinet medical dotat cu personal, materiale si local corespunzator. Bn aeroport personalul medical trebuie sa asigure si serviciile de inspectie si avizare privind salubritatea, astfel nc!t ec7ipa.ul si calatorii sa fie prote.ati sanitar. 0ceasta activitate trebuie sa se refere la: tipul, calitatea si starea materialului@ eficacitatea si rapiditatea operatiunilor@ capacitatea si competenta personalului.

#rt. 159 #rt. 115

Bn aeroporturi trebuie asigurate zone de tranzit direct, supraveg7eate de autoritatile sanitare locale, precum si posibilitati de izolare a bolnavilor suspecti de maladii transmisibile. 0eronavele trebuie sa dispuna de apa potabila provenind de la reteaua aeroporturilor, cu respectarea normelor de calitate. Kezervoarele, conductele, recipientele si buteliile folosite pentru distributia sau conservarea apei la bordul aeronavelor trebuie sa fie ntretinute igienic, astfel nc!t sa nu modifice calitatea apei si sa fie supuse periodic operatiunilor de dezinfectie.

#rt. 111

Kacordul de umplere a rezervorului de apa trebuie sa fie situat pe partea opusa si anterior fata de racordurile servind la evacuarea apelor uzate. "rificiul de admisie a apei trebuie sa fie de alt tip si de alte dimensiuni dec!t orificiul pentru evacuare sau spalare. 1unctul de apa de pe aeronava trebuie sa fie accesibil si situat n sectorul serviciilor aeronavei. =a fiecare sc7imbare&alimentare cu apa a aeronavei, clorul rezidual trebuie sa fie de maximum 5,$, mg&l.

#rt. 112 #rt. 113 #rt. 11"

0pele uzate de la bordul aeronavelor trebuie sa fie colectate si conservate n recipiente neabsorbante si etanse. <inetele trebuie sa aiba capacitatea corespunzatoare numarului de calatori, sa fie etanse si fixate de aeronava. /acurile fixe de la bordul aeronavelor trebuie sa aibe gura de evacuare etansa pentru a nu permite rasp!ndirea apelor uzate n timpul zborului. 0ceste bacuri au gura de descarcare de dimensiuni care sa permita racordul tubulaturii de evacuare a cisternelor de vidan.. 1entru zborurile la mare altitudine este indicat a se introduce n fiecare tineta&bac ' litru de etilenglicol, n scopul evitarii congelarii lic7idului si blocarii orificiului de vidan.. 0eronava trebuie sa dispuna de un lavabou realizat din material rezistent, usor de spalat si bine fixat. Eura robinetului va fi situata la $,, cm deasupra orificiului preaplinului. Erupul sanitar trebuie sa dispuna de sapun si servetele n cantitate suficienta, de apa calda si rece. Kecipientele utilizate n caz de rau de zbor trebuie sa fie realizate din material nabsorbant si etans. +. 1rezentele norme se refera la elementele fixe statii D6, tria.e, depouri, revizii vagoane, ateliere, poduri, tunele si la elemente mobile materialul rulant.

#rt. 115

#rt. 116

#rt. 117

Jlementele fixe trebuie sa dispuna de sisteme de alimentare cu apa potabila, de ndepartare a apelor uzate, a deseurilor solide si lic7ide. -e asemenea, se vor asigura unitati de alimentatie publica&colectiva, asistenta medicala si altele.

#rt. 114

Statia de cale ferata se amplaseaza n perimetrul localitatii si se dimensioneaza corespunzator volumului traficului. Se iau masuri de protectie perdele vegetale si panouri din materiale fonoabsorbante. Se amena.eaza cai de acces si parcari suficiente, cai de acces n si din interior, cu sens unic, sisteme de ventilatie, iluminat si ncalzire. =a proiectarea, constructia si amena.area statiilor se vor asigura: a3peroane spatioase cu pavimentul realizat din materiale antiderapante, ce permit ntretinerea usoara, si care sa mpiedice dispersia particulelor n aer@ lungimea peronului trebuie sa fie cel putin egala cu lungimea garniturii de tren@ naltimea peronului trebuie calculata n asa fel, nc!t distanta dintre ultima treapta a vagonului de calatori si peron sa fie mai mica de $5 cm@ peroanele vor fi prevazute cu mobilier adecvat, confectionat din materiale lavabile@ b3sisteme de distributie a apei potabile n .et ascendent sau cu f!nt!ni, care sa respecte conditiile prevazute la cap. 444 din prezentele norme@ c3cosuri pentru colectarea reziduurilor solide, amplasate pe peron, sali de asteptare, alte zone publice@ n cosuri se vor introduce pungi din polietilena n care se colecteaza deseurile si se ndeparteaza o data cu acestea@ deseurile se evacueaza si se neutralizeaza conform prevederilor cap. H din prezentele norme@ d3sali de asteptare prevazute cu mobilier adecvat, n numar suficient, confortabil, confectionat din materiale lavabile@ salile de asteptare vor fi prevazute cu sisteme de ncalzire nepoluante si sisteme de aerisire eficiente@ e3nivelul iluminatului artificial al peroanelor si salilor de asteptare va fi de minimum )5 lucsi pentru iluminat fluorescent@ 13grupuri sanitare >9D, latrine cu fosa vidan.abila, pisoare?, n numar suficient@ grupurile sanitare vor fi mentinute n stare de functionare si de curatenie, dezinfectate zilnic cu substante clorigene sau cu

alte produse avizate de Ministerul Sanatatii@ dotarea grupurilor sanitare cu materiale se va face conform prevederilor art. ,' din prezentele norme@

#rt. 119

Statiile care dispun de rezervoare de apa vor asigura buna ntretinere si dezinfectie a acestora@ se va asigura un sistem mecanic de extractie a apei, iar Qtrenul de apaQ va fi avizat si autorizat sanitar si va fi ntretinut si dezinfectat permanent.

#rt. 125 #rt. 121

Delelalte unitati care asigura functionarea statiei si servirea calatorilor vor respecta normele de igiena corespunzatoare specificului de functionare. Keviziile de vagoane vor fi dotate cu instalatiile, materialele si personalul necesar de salubrizare si ntretinere a vagoanelor de calatori, asigur!ndu se: a3alimentarea cu apa a rezervoarelor, care se va face astfel nc!t sa nu fie contaminati 7idrantii si sistemele de aprovizionare@ se vor dezinfecta rezervoarele de apa la fiecare pregatire a vagoanelor@ b3instalatii de prencalzire a vapoarelor n sezonul rece@ c3canal te7nic pentru revizia vagoanelor, care nu poate fi utilizat pentru operatiunile de salubrizare@ d3statii de spalare, cu instalatii de apa calda si materiale de curatenie@ e3evacuarea apelor reziduale si a deseurilor mena.ere, provenite din operatiunile de salubrizare se va face cu respectarea prevederilor cap. H din prezentele norme. Hagoanele pentru calatori vor fi construite din materiale cu stabilitate c7imica coeficient scazut de conductibilitate termica si electrica, cu prote.area platformelor de trecere ntre vagoane mpotriva factorilor meteorologici, cu grad de securitate a treptelor si usilor si cu: a3latimea coridorului de minimum 5,)5 m@ b3ferestre din sticla securitate fono si termoizolanta >geamuri duble?, av!nd mecanisme sigure si usor de m!nuit@ c3dotarea cu paliere portbaga. din grila metalica sau material plastic, cu cuiere, oglinzi si recipiente pentru deseuri@ d3instalatii de apa si de evacuare a apelor uzate, de iluminat, ncalzire si ventilatie@ e3spatiu pentru spalat l!nga 9D, cu planseu impermeabil, oglinda, cuier, lavoar, iluminat artificial, priza electrica, vas pentru sapun lic7id, cu dispozitiv de dozare, cutie pentru prosoapele de 7!rtie utilizate@ 13fotoliile din compartimente, realizate din materiale usor de curatat@ g3n compartiment trebuie sa se asigure starea de confort: temperatura n sezonul rece sa fie minimum '+'&*@ sursele de caldura sa fie curate@ temperatura corpului de ncalzit sa nu depaseasca +5'&* si sa fie prevazute cu ecrane de protectie@ calitatea aerului interior n urma ventilatiei sa fie: maximum 5,'I D" $ , ' mg pulberi&m% aer, umiditate relativa %, )5I, viteza curentilor de aer 5,', m&sec. iarna si 5,$, m&sec. vara@ iluminarea naturala '&%,%, iar cea artificiala fluorescenta $55 lucsi@ >3conducte de alimentare cu apa, realizate din materiale prevazute n standardele n vigoare, izolate termic si prevazute cu dispozitive de ncalzire pentru protectie mpotriva ng7etului@ i3conducte de evacuare a apelor uzate, termoizolate si dispuse astfel nc!t sa nu murdareasca instalatiile de sub vagoane >osii, bog7iuri?@ ?3rezervor pentru apa, cu o capacitate minima de '5 l&loc vagon@ umplerea se face prin racorduri etanse, cu protectie mpotriva contaminarii apei@ A39.D. ul, racordat la instalatia de apa si cu sistem de evacuare a apei uzate, cu planseul realizat din materiale impermeabile si usor lavabile, dotat cu o cutie metalica sau material plastic, pentru depunerea reziduurilor solide, vas pentru sapun lic7id, cu dispozitiv de dozare, raft pentru obiecte de toaleta, sub care se va fixa inscriptia Q0pa nepotabilaQ, cutie pentru servete din 7!rtie curate, separat, cutie pentru servetele utilizate, cutie pentru tampoanele igienice folosite, suport pentru 7!rtie igienica, vas cu solutie dezinfectanta pentru vasul 9.D. ului, montat l!nga rezervorul de apa@ l3dotarea minima: sapun lic7id 5,* l&sapuniera@ 7!rtie igienica '&$ rulou&' cabina 9.D.@ servetele '&* pac7et&cutie pentru prosoape@ tablete dezodorizante ', g&' cabina 9.D.@ materiale dezinfectante@ pungute din polietilena, pentru colectarea tampoanelor igienice folosite.

#rt. 122

#rt. 123
Hagonul de dormit va fi prevazut cu cusete >$, %, * locuri?, spatiu pentru conductori, ncaperi pentru ncalzit si pentru utila.e sanitare: a3cusetele trebuie sa dispuna de paturi prevazute cu dispozitive de ridicare la perete, astfel nc!t sa se asigure sederea comoda n timpul zilei, eta.ere si nise pentru baga.e, garderoba pentru 7aine, precum si cu sistem de masa cu lavoar, dispozitiv de desc7idere a sticlelor, eta.ere, suport pentru pa7are, iluminat propriu@ de asemenea, vor avea scara, dulap, cuier, cutie pentru resturi, cu o mica punga din plastic, len.erie de pat, prosoape pentru fiecare persoana@ b3ncaperea pentru conductori va avea dotarile pentru igiena individuala, dulap pentru mbracaminte, dulap pentru alimente, bauturi, frigider, instalatii pentru fierberea apei, dulap pentru len.erie curata si, separat, pentru cea utilizata, c7iuveta pentru spalarea vaselor, cu apa calda si rece@ c3alimentarea cu apa trebuie sa asigure $, l&loc de dormit@ d3sistemul de ncalzire trebuie sa asigure '+'&* $$'&* n cuseta, $%'&* $,'&* n spalatoare si '+'&* la 9.D.@ e3iluminatul artificial va fi de ,5 lucsi la toaleta si de '55 lucsi deasupra oglinzii@ 13len.eria de pat se colecteaza n saci impermeabili si se prelucreaza conform prevederilor art. ,( din prezentele norme@ g3dezinsectia si deratizarea periodica, lunar sau la nevoie.

#rt. 12"

<ransportul subteran va respecta normele de igiena generale si va avea urmatoarele conditii specifice: a3sistem de ventilatie, care sa asigure microclimatul corespunzator calatorilor at!t n statii, c!t si n vagoane@ b3iluminat artificial minimum '55 lucsi@ c3sistem de acces cu scari simple si scari rulante sau ascensoare@ d3deratizare trimestriala si la nevoie. D.

#rt. 125

0mplasarea, proiectarea si realizarea porturilor se vor face, tin!ndu se seama de distantele fata de apa si de localitate, de posibilitatea de amena.are a acvatoriului, a malurilor, a c7eiurilor, a instalatiilor de acostare a navelor si a spatiilor de depozitare, n asa fel, nc!t sa nu se influenteze n mod negativ starea de sanatate si confortul populatiei si al personalului. 1ortul va dispune de o retea de distributie a apei de baut, racordata la reteaua localitatii sau la surse proprii, cu respectarea prevederilor cap. 44 din prezentele norme. Keteaua va avea instalati 7idranti pentru aprovizionarea cu apa de baut a navelor. 6unctionarea retelei de apa de baut a portului se va desfasura cu respectarea prevederilor art. '5$ din prezentele norme.

#rt. 126

#rt. 127

1ortul va dispune de o retea de canalizare, fie racordata la reteaua de canalizare a localitatii, fie racordata la sisteme proprii de tratare si neutralizare a apelor uzate, cu respectarea prevederilor cap. 4H din prezentele norme. Keteaua de canalizare va fi prevazuta cu prize terestre si&sau salupe speciale de preluare. 0pele uzate vor fi deversate n bazine receptoare, numai cu respectarea prevederilor legislatiei sanitare si de mediu si a standardelor n vigoare, fiind interzisa descarcarea apelor reziduale si a deseurilor lic7ide n apele bazinului portuar. 1e platforma portuara se vor asigura conditiile de salubritate conform cap. H din prezentele norme. 1e platforma portuara, n cladirile si instalatiile portuare este obligatorie combaterea vectorilor >rozatoare, insecte etc.? conform prevederilor art. ,$ lit. b? din prezentele norme.

#rt. 124 #rt. 129 #rt. 135

=a proiectarea si realizarea navelor se va realiza, n cadrul functionalitatilor specifice, si un complex social care sa cuprinda cabine, dormitoare, bucatarii, bai, lavabouri, dusuri, sali de mese, grupuri sanitare, infirmerie, depozite de alimente, depozite de materiale si alte utilitati.

#rt. 131

Navele vor fi prevazute cu sisteme de nmagazinare a apei potabile si cu retea de distributie, asigur!ndu se o cantitate medie de %$ '$5 l&pers.&zi.

6unctionarea sistemului de aprovizionare cu apa se face n conformitate cu prevederile cap. 44 din prezentele norme@ dezinfectia cu substante clorigene se va face conform cap. 444 din prezentele norme si cu metodologia de supraveg7ere a apei potabile. Keteaua de apa de pe nave, precum si instalatiile aferente retelei vor fi marcate prin vopsire, n culoarea albastra, cu vopsele protectoare@ robinetele de distributie a apei de baut vor fi marcate cu inscriptia Q0pa potabilaQ@ robinetele&vanele de la grupurile sanitare sau de la prizele de spalare a puntii vor fi marcate cu inscriptia Q0pa nepotabilaQ. Dolectarea si evacuarea apelor uzate se fac prin instalatii proprii, cu evacuare n apa marii, n larg, dar numai dupa separarea deseurilor lic7ide uleioase si a grasimilor si dupa dezinfectia cu substante clorigene@ cele doua operatiuni se vor face, de preferinta, ntr un tanc colector@ eficienta dezinfectiei trebuie sa asigure maximum '.555 coliformi&'55 ml apa@ este interzisa deversarea apelor uzate si a deseurilor lic7ide n apele bazinelor portuare. 1recolectarea primara a deseurilor mena.ere se face n recipiente din material plastic sau din metal, iar precolectarea secundara, n pubele sau compartimente etanse, situate n puncte accesibile, cu evacuare finala prin preluarea n porturi de catre mi.loace auto specifice. Bn timpul stationarii n porturi se efectueaza curatarea generala a navei, urmata de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

#rt. 132

#rt. 133

#rt. 13" #rt. 135

1asagerilor si personalului li se va asigura cazarea n conditii de confort termic, ambianta luminoasa, sonora si cromatica, microclimat si calitate a aerului interior, mediu biotoxicologic si dotari, conform prevederilor cap. H4 din prezentele norme.

#rt. 136 #rt. 137

Bn cadrul asistentei medicale acordate pasagerilor si personalului se includ si masurile de igiena si antiepidemice pentru profilaxia contra bolilor specifice zonelor tropicale si de control igienico sanitar. 1ersonalul medical aduce la cunostinta comandantului navei masurile speciale profilactice si de combatere, specifice bolilor transmisibile, n scopul informarii autoritatilor portuare asupra evenimentelor deosebite, conform cerintelor Kegulamentului Sanitar 4nternational@ de asemenea, personalul medical atesta efectuarea si eficienta masurilor de combatere a insectelor si rozatoarelor, controleaza zilnic calitatea apei de baut si a alimentelor. $.

#rt. 134

1entru transportul rutier interurban de calatori, mi.loacele de transport se vor construi si amena.a conform prevederilor art. (, si (+ din prezentele norme. 1entru distante mai mari de '55 Rm este obligatorie asigurarea unui loc pe scaun pentru fiecare calator. 1entru distante mai mari de ,55 Rm se vor asigura mi.loace de transport cu grup sanitar >9.D. si c7iuveta? si cu scaune reglabile.

#rt. 139

=a proiectarea, constructia, amena.area si functionarea autogarilor se vor respecta prevederile art. *+, *(, ,5, ,', ,$, ,% si ,* din prezentele norme. 0limentarea cu apa a calatorilor se va face n conditiile prevazute la art. '5% din prezentele norme. Bntretinerea mi.loacelor de transport se va face cu respectarea prevederilor art. (( din prezentele norme.

#rt. 1"5

=a proiectarea, constructia, amena.area si exploatarea autostrazilor se vor respecta conditiile impuse de necesitatile de prote.are a persoanelor care folosesc autostrada si a populatiei, n general. 0legerea amplasamentului traseului autostrazii se va face n urma unui studiu de impact asupra mediului si sanatatii. Bn alegerea amplasamentului se vor avea n vedere urmatoarele necesitati: reducerea la minimum a nivelurilor de zgomot si vibratii si a emisiilor de poluanti atmosferici@ facilitarea circulatiei populatiei locale prin construirea de treceri denivelate pentru traversarea autostrazii@ evitarea traversarii zonelor prote.ate de catre traseul autostrazii. 0mena.area si exploatarea autostrazilor se vor face, tin!ndu se seama de urmatoarele necesitati: plantarea de perdele vegetale de protectie la distantele impuse de legislatia n vigoare@

montarea de panouri fonoabsorbante la trecerea prin apropierea locuintelor@ amena.area de locuri de odi7na la distante de maximum %5 Rm, amplasate la minimum ,5 m de autostrada. 0cestea vor fi dotate cu grupuri sanitare cu apa potabila curenta >9.D., c7iuvete, dusuri?, cu amena.ari pentru odi7na, prote.ate de nsorirea excesiva si de intemperii si cu amena.ari pentru colectarea si evacuarea reziduurilor solide, conform prevederilor art. %( din prezentele norme. =ocul de odi7na poate fi dotat si cu statie de alimentare cu carburanti si cu unitati de alimentatie publica. 0mena.arile din locurile de odi7na vor fi racordate la reteaua de energie electrica. 0pele uzate vor fi colectate, prelucrate si evacuate conform prevederilor art. $+ %# din prezentele norme. la toate amena.arile de pe autostrazi se vor prevedea accese speciale pentru persoanele 7andicapate@ asigurarea unui iluminat corespunzator pe timp de noapte@ montarea la distante de maximum , Rm a telefoanelor publice pentru urgentele medicale.

+#-I.O/0/ I%' Norme pri ind produ6ele pe6ticide utili2ate 7n pro1ila9ia 6anitarBumana
#rt. 1"1
Atilizarea pesticidelor n combaterea artro podelor si a rozatoarelor, vectoare de maladii transmisibile si&sau generatoare de disconfort, se va face n asa fel, nc!t sa nu fie afectata starea de sanatate a populatiei, prin efectul toxic al acestor produse.

(la data 30-apr-200$ capitolul #

abrogat de Art. 2 din Ordinul 18/2008 )

#rt. 1"2

Bn actiunile de combatere se utilizeaza numai produsele cuprinse n lista aprobata prin ordin al ministrului sanatatii si publicata sub titlul Q1rodusele pesticide avizate pentru profilaxia sanitar umanaQ. =ista se va actualiza si publica anual. 1rodusele avizate pentru aceasta activitate la o data ulterioara publicarii listei se pot utiliza pe baza avizului sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii.

#rt. 1"3

1rodusele care se ncadreaza n grupele 4 si a 44 a de toxicitate pot fi utilizate numai de operatori calificati si autorizati de inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva teritoriale si nu se pot comercializa sau distribui catre populatie. <ratamentele cu pesticide din grupele 4 si a 44 a de toxicitate pot fi efectuate n gospodariile individuale, numai n afara spatiilor de locuit, de catre operatori autorizati.

#rt. 1""

Bn actiunile de combatere se vor respecta cu strictete forma, norma si modul de utilizare a pesticidelor, stabilite o data cu avizarea sanitara a produsului utilizat, si se vor respecta masurile de protectie a operatorilor, masurile de prevenire a poluarii mediului ncon.urator si masurile pentru prevenirea unor accidente. 0ctiunile de combatere pot fi efectuate de unitati prestatoare de servicii de dezinsectie si deratizare. Anitatile prestatoare trebuie sa fie autorizate sanitar de catre inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva teritoriale@ ele si vor desfasura activitatea sub supraveg7erea si controlul te7nic al compartimentelor de specialitate din inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva teritoriale. -aca o unitate prestatoare si desfasoara activitatea si n alt teritoriu dec!t n cel pentru care a fost autorizata, nu va putea face acest lucru fara sa nstiinteze n prealabil inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva din noul teritoriu. "peratorii pentru dezinsectie si deratizare din aceste unitati trebuie sa fie atestati de catre inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva teritorial, pentru aceasta activitate. Bn acest scop inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva teritoriale pot organiza cursuri de calificare n vederea obtinerii atestarii.

#rt. 1"5

Domercializarea produselor pesticide utilizate n profilaxia sanitar umana se poate face numai daca aceasta este cuprinsa n obiectul de activitate al unitatii comerciale. 1rodusele pot fi comercializate numai n ambala.e autorizate n acest scop de catre 4nstitutul de 4giena, Sanatate 1ublica, Servicii de Sanatate si de Donducere /ucuresti si nsotite de instructiuni de folosire redactate n limba rom!na. Microambalarea pesticidelor utilizate n profilaxia sanitar umana se poate face numai cu aprobarea inspecto ratelor de politie sanitara si medicina preventiva .udetene. Modul de ambalare si etic7etele trebuie sa fie aprobate si n acest caz de 4nstitutul de 4giena, Sanatate 1ublica, Servicii de Sanatate si de Donducere /ucuresti.

Jste interzisa portionarea si reambalarea produselor pesticide fara autorizarea de catre 4nstitutul de 4giena, Sanatate 1ublica, Servicii de Sanatate si de Donducere /ucuresti a acestei activitati. Jste interzisa utilizarea ambala.elor pentru produse pesticide n alte scopuri dec!t cele pentru care au fost destinate. Jste interzisa comercializarea catre populatie a produselor pesticide din grupele 4 si a 44 a de toxicitate. Domercializarea acestor produse se poate face numai catre persoane fizice sau .uridice autorizate n acest scop de catre inspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva teritoriale, nsotita de consemnarea nstrainarii ntr un registru special.

#rt. 1"6

Donsiliile locale, Donsiliul Eeneral al Municipiului /ucuresti, primariile si agentii economici au obligatia de a organiza si desfasura actiuni de combatere a artropodelor si rozatoarelor vectoare de maladii transmisibile si&sau generatoare de disconfort, la solicitarea si cu ndrumarea te7nica de specialitate a inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial. Detatenii cu gospodarii individuale si asociatiile de locatari au obligatia de a asigura combaterea si stingerea focarelor de artropode si rozatoare vectoare de maladii transmisibile si&sau generatoare de disconfort din gospodaria proprie sau din spatiile pe care le detin. 4nspectoratele de politie sanitara si medicina preventiva teritoriale au obligatia informarii populatiei cu privire la existenta n teritoriu a vectorilor care prezinta un risc pentru sanatate sau care produc un disconfort deosebit si la masurile de combatere ce trebuie luate mpotriva acestora. Bn atingerea acestui scop, membrii comunitatii se pot adresa inspectoratelor de politie sanitara si medicina preventiva teritoriale pentru obtinerea informatiilor dorite. Donsiliile locale si primariile au obligatia de a comunica cetatenilor masurile ntreprinse n vederea combaterii artropodelor si rozatoarelor.

#rt. 1"7

#rt. 1"4

+#-I.O/0/ %' Normele de igiena de6>umarea cada relor umane


#rt. 1"9

pri ind

7n>umarea<

tran6portul

6i

Bn cazurile de deces prin boli transmisibile, carantinale se vor lua masurile de prevenire a rasp!ndirii infectiei, impuse de unitatile sanitare teritoriale@ transportul acestor cadavre se va face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autoritatea sanitara teritoriala. <ransportul cadavrului n afara localitatii n care s a produs decesul se face dupa mbalsamare, ntr un sicriu al carui fund este acoperit cu materiale absorbante, este impermeabil si nc7is etans.

#rt. 155 #rt. 151

Jx7umarea cadavrelor se poate face dupa minimum un an de la data n7umarii si numai n perioada ' noiembrie %' martie@ dupa ) ani de la deces osemintele pot fi des7umate n orice perioada a anului, fara avizul organului sanitar.

#rt. 152

<ransportul international al cadavrelor umane se face pe baza unui pasaport de transport mortuar@ pentru cadavrele care sunt transportate din tara n strainatate, pasaportul de transport mortuar se elibereaza de catre inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva din .udetul unde s a produs decesul sau ex7umarea. <ransportul international al cadavrelor se va face n sicriu impermeabilizat, nc7is ermetic, al carui fund este acoperit cu un strat de , cm grosime din materii absorbante >rumegus, turba sau altele asemenea?, mbibate ntr o solutie dezinfectanta. Sicriul se depune ntr o lada din lemn, bine etanseizata. <ransportul intern sau international al cadavrelor prin mi.loace feroviare se face conform regulamentului ministerului de resort, avizat de Ministerul Sanatatii. Bn7umarea cadavrelor umane se face numai n cimitire autorizate sanitar de catre inspectoratul de politie sanitara si medicina preventiva .udetean. Dimitirele vor fi mpre.muite cu gard si cu o perdea de arbori. Bntre morminte si gardul cimitirului va fi lasata o zona libera de % m.

#rt. 153

#rt. 15"

-esfiintarea si sc7imbarea destinatiei unui cimitir se fac numai dupa %5 de ani de la ultima n7umare si dupa stramutarea tuturor osemintelor. -esfiintarea cimitirelor nainte de acest termen se face numai cu avizul inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva .udetean.

1ublicat n Monitorul "ficial cu numarul '*5 din data de % iulie '(() C3 Dn ca2ul in6talarii microcentralelor termice cu putere in6talata de p:na la 25 AE 7n locuinte tip apartament din blocurile de locuinte cu mai multe ni eluri< proiectantul 6i bene1iciarul 6unt obligati 6a a6igure e acuarea ga2elor ar6e printrBun co6 colector ertical< a carui 7naltime 6a depa6ea6ca aticul blocului.
(la data 23-ian-2002 Actul co!pletat de Art. 1 din Ordinul 862/2001 )
6orma sintetic la data 5' mar $5''. 0cest act a fost creat utiliz!nd te7nologia Sint0ct8 0cte Sintetice. Sint0ct8 i te7nologia 0cte Sintetice sunt mrci nregistrate ale 9olters :lu;er.