Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

DATA: Grupa: pregtitoare Categoria de activitate: Educarea limbajului Tema: Exprimarea verbal oral corect din punct de vedere fonetic, lexical i sintactic Subiect:,,Propozi ii, cuvinte, silabe, sunete! Mijloc de realizare: joc didactic Tipul activitii: formare de priceperi i deprinderi Obiective de referin: "formarea capacit ii de diferen iere perceptiv"fonetic i analitico" sintetic a propozi iilor, cuvintelor, silabelor i sunetelor #n vederea pregtirii pentru #nsuirea citirii i scrierii #n clasa $% "dezvoltarea promptitudinii i rapidit ii #n g&ndire' Obiective operaionale: a) cognitiv informationale: "s #n eleag no iunea de silab (silaba este rostirea cu o singur desc)idere a gurii*% "s despart cuvintele #n silabe% "s identifice numrul de silabe dintr"un cuv&nt% "s realizeze coresponden a dintre sunet i liter % "s recunoasc sunetul ini ial, final sau din interiorul cuv&ntului pronun at oral % "s alctuiasc propozi ii corecte din punct de vedere gramatical% b)p!i"o motorii: "s coreleze numrul de silabe cu btaia ritmic din palme(auditiv* sau cu podul palmei sub brbie (tactil*% "s consemneze grafic numrul silabelor prin simbolurile #nv ate (semne scurte*% "s redea prin desen imagini a cror denumire #ncep cu un anumit sunet % c)afective: "s participe contient la activitate % "s triasc bucuria jocului i a recompensei'

Sarcini didactice:" perceperea i pronun area clar a silabelor,a grupurilor de silabe, alctuirea de propozi ii % " identificarea sunetelor ini iale sau finale ale unor cuvinte sugerate de imagini % " redarea prin desen a unor imagini a cror denumire s #nceap cu un anumit sunet' #egulile jocului: +onductorul jocului va comunica pe r&nd sarcinile primite #n plicul trimis de ,&na Primverii : "s denumeasc imaginile, s despart cuvinte #n silabe, s alctuiasc propozi ii, s deseneze imagini a cror denumire #ncep cu un anumit sunet, s recunoasc literele de tipar, s formeze cuvinte care #ncep sau se termin cu un anumit sunet, s aplaude rspunsurile corecte' $lemente de joc: -urpriza, aplauzele, #ntrecerea, g)icirea, aruncarea cu zarul, m&nuirea materialului' Strategia didactic: a*.etode i procedee: Explica ia, demonstra ia, exerci iul, ,,/otus de grup,, b*.ijloace didactice: 0oben cu jetoane reprezent&nd imagini specifice primverii, scrisoare, tabl magnetic, fleep"c)art, semnalizatoare -TA1T(verde* i -T2P(rou*, diagrame " /otus, litere, carioca, +D"pla3er, zar cu litere' Organizarea jocului: 4rontal, individual, pe ec)ipe, pe grupe' %urata: 56 7 89 min' &'&('OG#)*'$: ++Programa activit ilor instructive"educative #n grdini a de copii! 7 :ucureti ;996% ",,.etode interactive de grup!" g)id metodic, Editura ,,Arves,,

$venimentul didactic Moment organizatoric

Coninutul ,tiinific Asigurarea climatului necesar desfurrii activit ii' -e va face printr"o g)icitoare: ,,Zpada s-a topit Ghiocei au rsrit, Pomii au nmugurit, Cine, cine a sosit? /i se va prezenta copiilor scrisoarea trimis de ,&na Primvara, precum i motivul pentru care a fost trimis aceasta copiilor'(se poart o scurt conversa ie pe aceast tem* -e anun titlul jocului didactic i apoi se explic, #n termeni accesibili copiilor, obiectivele propuse pentru realizare' +opiii ascult cu aten ie i interes explica iile educatoarei' -e prezint copiilor regulile jocului i elementele de joc, se intuiete materialul didactic necesar: Educatoarea va scoate din plic un bile el i va citi copiilor una din sarcinile trasate de ,&na Primvara: la ridicarea semnalizatorului verde, jobenul va porni din m&n #n m&n i se va opri la semnalul rou indicat de conductorul jocului' +el la care s"a oprit jobenul, va scoate un jeton, va denumi imaginea reprezentat , va despr i #n silabe cuv&ntul marc&nd silabele prin bti din palme sau cu m&na sub brbie, apoi va alctui o propozi ie cu acel cuv&nt' 0etonul va fi pus pe tabla magnetic, iar sub acesta se vor reprezenta grafic silabele i c)iar sunetele

Strategii didactice

$valuarea "

Expunerea +onversa ia -crisoare

Captarea ateniei

Apreciere verbal asupra comportamentului copiilor

Expunerea explica ia "

$nunarea !copului ,i a obiectivelor

Prezentarea optim a coninutului

explica ia material didactic

+apacitatea de #nsuire a sarcinilor de lucru

cuv&ntului respectiv' +ei care vor rspunde corect vor fi aplauda i' Ac iunea se va repeta astfel de c&teva ori' -e va stimula interesul copiilor pentru executarea unui joc de prob' +orect&nd eventualele greeli si explic&nd modul corect de lucru, copiii vor fi #ndruma i s continue jocul didactic' +opiii vor executa jocul didactic, respect&nd regulile acestuia' +omplicarea jocului: /arianta 0: Educatoarea va scoate din plic o alt sarcin trasat de ,&na Primverii: copiii vor alege dintr" un coule < litere diferite, care vor fi scrise #n diagrama desfurat la tabla magnetic, pe frunzele de lotus' Pe fond muzical, copiii se vor #mpr i #n < grupe, fiecare grup va dezvolta independent ideile, av&nd ca sarcin s deseneze imagini a < obiecte a cror denumire #ncep cu sunetul corespunztor literei alese, pe o fil conform diagramei /otus' =rupele #i vor prezenta pe r&nd propria diagram% se vor completa i se vor corecta cele incomplete sau greite, apoi se vor supune dezbaterii tuturor grupurilor pt a finaliza sarcina' /arianta 1: Educatoarea va scoate din plic a treia sarcin trasat de ,&na Primvara: -e vor forma dou ec)ipe: Ec)ipa fluturailor i ec)ipa buburuzelor' >n copil din prima ec)ip va arunca zarul, va spune litera la care s"a oprit, va

%irijarea -nvrii

explica ia demonstra ia exerci iul tabl magnetic, joben, jetoane,

apreciere verbal

(otu! de grup Diagrame 7 /otus +arioca +D"pla3er +ompletarea lacunelor apreciere verbal Explica ia exerci iul apreciere asigurarea feed" bac?"ului +orectare

Obinerea performanei ,i a!igurarea cone.iunii inver!e

forma un cuv&nt care s aib la #nceput, la final sau #n interior litera respectiv i #l va despr i #n silabe' A doua ec)ip va preciza nr silabelor cuv&ntului i locul fiecreia' Ex: ,, pa"s"re! 7 prima silab ,,pa!, a doua ,,s!, a treia ,,re!' +&ig ec)ipa cu cele mai multe rspunsuri corecte'

$valuarea activitii

-e fac aprecieri privind modul de desfurare a activit ii, rspunsurile copiilor, comportamentul' -e va solicita o autoevaluare din partea copiilor' -e va intona c&ntecul ,,Alfabetul!' -e ofer recompense'

apreciere verbal autoevaluarea recompense