Sunteți pe pagina 1din 24

NORMATIV PRIVIND PREPARAREA SI UTILIZAREA BETOANELOR USOARE (Extrase)

Indicativ C !!"#$ %n&'c(ie)te C !!"# Cuprins * PREZENTARE +ENERALA


1.1. Prezentul normativ stabilete domeniile de utilizare, caracteristicile, modul de preparare i punere n oper, pentru urmtoarele categorii de betoane uoare: a) Betoane uoare de rezisten cu structur compact, olosind agregate poroase naturale sau arti iciale !categoria de densitate 1,"#$,%)& b) Betoane uoare de izolaie i rezisten cu structur compact sau cu micropori nglobai, cu agregate poroase i di erite adaosuri !categoria de densitate 1,1#1,')& c) Betoane de izolaie oarte uoare realizate prin spumare !categoria de densitate %,(#1,%). 1.$. Prevederile prezentului normativ nu se re er la: Betoane cu structur macroporoas sau semicompact& Betoane uoare de izolaie, realizate prin autoclavizare. 1.). Betoanele uoare se grupeaz pe categorii de densitate !densitate n stare uscat la mas constant), con orm tabelului 1.1. Betoanele ce ac obiectul prezentului normativ se pot realiza cu urmtoarele tipuri de agregate uoare: # granulit Clasa *)a i *)b !+PC # ,ureeni& +,C # Buzu& +PC # -ugo.& C+-* # C/mpulung)& # zgur e0pandat !C1 2alai i C1 3unedoara)& # zgur granulat !C1 2alai)& # steril de min ars de 1c4itu 2olesti # *rge i Coroeti, .ud. 3unedoara& # cinerite andezitice de 5/r uri .ud *rad& # scorie bazaltic de 6aco # +7+*,C # Braov& # tu uri vulcanice de P/glisa .ud. Clu., +2C- # 24erla& ,/rsid .ud. 1la., ,+-,C Cimentul 8urda& Cepari .ud. Bistria 9sud& # piatra ponce de 8unad # -acul 1 . *na& # diatomit ars de :ilia .ud. Covasna& # perlit e0pandat, staia pilot Bu tea a ,+-,C#C,C. 8*B7-;- 1.1. <ensitatea betonului uscat la mas constant !=g>m))

8ip beton uor

Categoria de densitate

Conductivitatea termic

%,(

?%1...(%%

%,' Betoane de izolaie %,"

(%1...'%%

'%1..."%%

%,@

"%1...@%%

%,A

@%1...A%%

1,%

A%1...1%%%

1,1

1%%1...11%%

1,$

11%1...1$%%

1,) Betoane de izolaie i rezisten 1,?

1$%1...1)%%

1)%1...1?%%

1,(

1?%1...1(%%

1,'

1(%1...1'%%

1,"

1'%1...1"%%

1,@ Betoane de rezisten 1,A

1"%1...1@%%

1@%1...1A%%

$,%

1A%1...$%%%

9ot: # conductivitatea termic de calcul. 1.?. Clasele de betoane, con orm, clasi icrii 18*1 )'$$#@' BBetoane de cimentB, se pot realiza utiliz/nd tipurile de agregate cuprinse n tabelul 1.$.

CLASELE DE BETOANE ,UNC-IE DE NATURA A+RE+ATELOR


Clasa de densitate Betoane de rezisten Clasa de beton Bc )( D # # # # # # # 1corie bazaltic Cgur e0pandat Cgur granu# lat 8u vulcanic 1teril de min Piatr ponce

2ranulit

Cinerite

Bc )%

Bc $$,( 1,$...$,% Bc $%

Bc 1(

Bc 1% Betoane de rezisten i izolaie 1,1...1,"

Bc ",(

Bc (

Betoane de izolaie %,(...1,% EtopF

Bc ),(

Bc $,(

.* DOMENII DE UTILIZARE
$.1. 8ipurile de betoane, principalele domenii de utilizare n construcii precum i caracteristicile acestora sunt prezentate n tabelele: # $...) betoane rezisten& # ?...1' betoane de izolaie i rezisten& # 1" betoane de izolaie. Betoanele uoare se vor nota cu indicativele cuprinse n tabelele $ # 1". $.$. ;tilizarea betoanelor uoare este interzis la realizarea: # lucrrilor 4idrote4nice& # lucrrilor de drumuri& # tuburilor de presiune& # zidurilor subterane, undaiilor i soclurilor cldirilor sub nivelul stratului de 4idroizolaie orizontal. $.). Prezentul normativ nu cuprinde prevederi pentru utilizarea betoanelor n urmtoarele domenii: # la realizarea cldirilor la care atmos era conine ageni c4imici duntori, ca de e0emplu: gaze ! luor, o0id de azot, gaze sul uroase, amoniac, clor), carbornai i clorur de sodiu, sul ai, azotai sub orm de vapori, pulberi etc& # elemente solicitate la ncrcri repetate, care ac necesar o veri icare la starea limit la oboseal. $.?. Gn cazul n care apare necesar utilizarea lor n unul din domeniile prevzute la pct. $.) la realizarea unor construcii cu caracter deosebit, precum i n cazul unor te4nologii speciale de preparare i punere n oper, normativul are un caracter orientativ, iind necesar elaborarea unor condiii te4nice speciale. Gn cazul utilizrii betonului uor la realizarea panourilor de nc4idere, pentru asigurarea ntreinerii i durabilitii construciilor, uncie de clasele de agresivitate ale mediului, de inite n B+nstruciunile te4nice pentru protecia elementelor din beton armat i beton precomprimat supraterane n medii agresive

naturale sau industrialeB C 1"%#@", se vor respecta prevederile din *ne0a 1 a B9ormativului pentru proiectarea i e0ecuia panourilor monostrat din betoane uoare cu adaosuri de cenui i spumani pentru 4ale parterB C $$'#@". 8*B7-;- $

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU +RANULIT CLASA A"0A


<ensitatea aparent beton !=g>m)) 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura Clasa Proaspt !val. ma0.)

%
(W/mk)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

Bc2 1%>1,"

1@%%

1"%%

1'(%

Bc2#C8 1%>1,' 7lementele de construcii e0ecutate monolit sau pre abricat pentru cldiri civile, industriale, agrozoote4nice, pasarele, estacade pentru conducte, buiandrugi, centuri, planee, panouri de perei interiori i e0teriori, elemente de acoperi etc

1"(%

1'(%

1'%%

Bc2 1(>1,"

1@(%

1"(%

1"%%

Betoane de rezisten

Compact

Bc2#C8 1(>1,"

1@%%

1"%%

1'(%

Bc2 $%>1

1@(%

1"(%

1"%%

Bc2#C8 $%>1,"

1@%%

1"%%

1'(%

Bc2 $$,(>1,@
9ot:

1A%%

1@%%

1"(%

% H Conductivitatea termic n stare uscat& H Cond. de calcul DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU +RANULIT CLASA A"0B

8*B7-;- )

<ensitatea aparent beton !=g>m)) 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura Clasa Proaspt !val. ma0.)

%
!I>m=)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

Bc2 1%>1,@

1A%%

1@%%

1"(%

Bc2#C8 1%>1," 7lemente de construcii e0ecutate monolit sau pre abricat pentru cldiri civile, industriale, agrozoote4nice, pasarele, estacade, buiandrugi, centuri, plansee, panouri de perei interiore i e0terioare, elemente de acoperi etc.

1@(%

1"(%

1"%%

Bc2 1(>1,@

1A(%

1@(%

1@%%

Bc2#C8 1(>1,@

1A%%

1@%%

1"(%

Betoane de rezisten

Compact

Bc2 $%>1,@

1A(%

1@(%

1@%%

Bc2#C8 $%>1,@

1A%%

1@%%

1"(%

Bc2 $$,(>1,A

$%%%

1A%%

1@(%

2rinzi, plci, elemente de supra a i elemente din beton precomprimat

Bc2 )%>1,A

$%(%

1A(%

1A%%

Bc2 )(>1,A

$%(%

1A(%

1A%%

9ot:

% H Conductivitatea termic n stare uscat& H Cond. de calcul

8*B7-;- ?

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU +RANULOZITATE DISCONTINU1 UTILIZ2ND +RANULIT SORT 3"0 44 /I CENU/1 DE TERMOCENTRALE
<ensitatea aparent beton !=g>m)) 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura Clasa Proaspt !val. ma0.)

%
!I>m=)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

Betoane de izolaie i rezisten

7lementele de nc4idere din beton simplu sub orma de blocuri mari pt. cldiri de locuit i agrozoote4nic Compact 7lementele de nc4idere din beton armat pentru construcii de locuinte, industriale i agrozoote4nice

Bc2#C8 ",(>1,(

1'"%

1((%

1(%%

Bc2#C8 1%>1,'

1"%%

1(@%

1()%

Bc2#C8 1(>1,'

1"(%

1')%

1(@%

9ot:

% H Conductivitatea termic n stare uscat& H Cond. de calcul DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU A+RE+ATE DE SCORIE BAZALTIC1
<ensitatea aparent beton !=g>m))

8*B7-;- (

%
!I>m=)

8ipul de beton

<omeniul de utilizare

1tructura

Clasa Proaspt !val. ma0.)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

Betoane de izolaie i rezisten

Blocuri mari i panouri de perei pt. cldiri de locuit, industriale i agrozoote4nice. 7lemente de parapet

Bc1B 1%>$,% Compact Bc1B 1(>$,%

$1%%

$%%%

1A(%

$1(%

$%(%

$%%%

9ot:

% H Conductivitatea termic n stare uscat& H Cond. de calcul

8*B7-;- '

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU A+RE+ATE DE Z+UR1 E5PANDAT1


<ensitatea aparent beton !=g>m)) 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura Clasa Proaspt !val. ma0.)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

(W/mk)

BcC7 ",(>1,@

1A(%

1@(%

1@%%

Blocuri mari. Panouri pentru perei la construcii civile, industriale i agrozoote4nice

BcC7#C8 ",(>1,@

1A%%

1@%%

1"(%

Betoane de izolaie i rezisten

Compact

BcC7 1%>1,@

1A(%

1@(%

1@%%

BcC7#C8 1%>1,@ Betoane armate pentru perei e0teriori


9ot:

1A%%

1@%%

1"(%

BcC7 1(>1,@ cu <+1*9

1A(%

1@(%

1@%%

% H Conductivitatea termic n stare uscat& H Cond. de calcul

8*B7-;- "

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU A+RE+ATE DIN TU, VULCANIC " CARIERA MIR/ID6 PI+LI/A /I CEPARI
<ensitatea aparent beton !=g>m)) 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura Clasa

%
Contracia !mm>m)

Proaspt !val. ma0.)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

!I>m=)

Betoane de izolaie

Blocuri mari de zidrie

Bc8 (>1,"

1@(%

1"(%

1'(%

1,1

Bc8 ",(>1," 7lemente de perei e0teriori i interiori realizai sub orm de /ii sau blocuri mari. Panouri mari de perei

1@(%

1"(%

1'(%

1,%

Betoane de izolaie i rezisten

Compact

Bc8 1%>1,@

1A%%

1@%%

1"%%

1,%

Bc8 1(>1,A

$%(%

1A(%

1@(%

%,@

Bc8 $%>1,A
9ot:

$%(%

1A(%

1@(%

%,@

% H Conductivitatea termic n stare uscat& H Cond. de calcul DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU +RANULIT SORT 3"0 MM CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE /I ADAOS DE NISIPURI PERLITICE
<ensitatea aparent beton !=g>m))

8*B7-;- @

8ipul de beton

<omeniul de utilizare

1tructura

Clasa Proaspt !val. ma0.)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

!I>m=)

Beton de izolaie

Blocuri de izolaie

Compact

Bc2#C8# P (>1,$

1?(%

1$(%

1$%%

Beton de izolaie i rezisten


9ot:

Blocuri mari pt. construcii civile, industriale i agrozoote4nice

Bc2#C8# P ",(>1,)

1(%%

1)%%

1$(%

% H Conductivitatea termic n stare uscat& H Cond. de calcul

8*B7-;- A

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU Z+UR1 E5PANDAT16 CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE /I SPUMANT
<ensitatea aparent beton !=g>m)) 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura Clasa Proaspt !val. ma0.)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

!I>m=)

Beton de izolaie

Blocuri mari de zidrie, nlocuitori de crmid :/ii pentru perei despritori Compact dar cu micropori nglobai n masa betonului

BcC7#C8 ),(>1,)

1(%%

1)(%

1)%%

BcC7#C8 ",(>1,(

1'(%

1(%%

1?(%

Beton de izolaie i rezisten

Panouri de nc4idere la const. civile, ind. i agrozoote4nice

BcC7#C8 1%>1,'

1"(%

1'%%

1((%

9ot:

% H Conductivitatea termic n stare uscat& H Cond. de calcul

8*B7-;- 1%

DOMENIUL DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU A+RE+ATE DIN TU, VULCANIC6 CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE6 SPUMAN-I /I ADAOS DE NISIPURI PERLITICE
<ensitatea aparent beton !=g>m)) 8ipul de beton

<omeniul de utilizare

1tructura

Clasa Proaspt !val. ma0.) Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

!I>m=)

Betoane de izolaie Beton de izolaie Compact dar cu micropori nglobai n masa betonului Bc8#P ),(>%,' A%% "%% '%%

Bc8#P ),(>%,'

1)(%

1$$%

11%%

Bc8#P (>1,$

1?(%

1)$%

11(%

Beton de izolaie i rezisten


9ot:

Blocuri mari pentru perei e0teriori

Bc8#C8 ",(>1,?

1'(%

1()%

1?%%

% H Conductivitatea termic n stare uscat& H Cond. de calcul

8*B7-;- 11

DOMENII DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU STERIL DIN MINA SC7ITU"+OLE/TI6 CENU/1 DE ELECTRO,ILTRE DE LA CENTRALE TERMOELECTRICE /I SPUMANT
<ensitatea aparent beton !=g>m)) 8ipul de beton <omeniul de utilizare

%
Contracia!mm>m)

1tructura

Clasa Proaspt !val. ma0.)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

!I>m=)

Blocuri mari de zidrie nlocuitori de crmid :/ii pt. perei despritori Panouri de nc4idere la cons. civile, ind i agrozoote4nice Compact dar cu micropori nglobai n masa betonului

Beton de rezisten i izolaie

Bc1,# C8 ",(>1

1'%%

1?%% 1?(%

1)%%

1,"

9ot: % H Conductivitatea termic n stare uscat& 8*B7-;- 1$

H Cond. de calcul

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU +RANULIT CLASA A"0B CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE /I SPUMAN-I
8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura Clasa <ensitatea aparent beton !=g>m))

Contracia !mm>m)

Proaspt !val. ma0.)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

!I>m=)

Beton de izolaie

Blocuri mari de zidrie, nlocuitori de crmid Fii pentru perei despritori Panouri de nchidere la constr ci!ile, ind i a"rozootehnice Compact dar cu micropori nglobai n masa betonului

Bc2# C8),(>1,)

1(%%

1?%%

1)%%

1,)

Beton de izolaie i rezisten

Bc2#C8 ",(>1,)

1(%%

1?%%

1)%%

1,?

Bc2#C8 1%>1,(

1'(%

1((%

1?(%

1,%

9ot: % H Conductivitatea termic n stare uscat& 8*B7-;- 1)

H Cond. de calcul

DOMENIILE DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU SCORIE BAZALTIC1 DE RACO/6 CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE /I SPUMAN-I
<ensitatea aparent beton !=g>m))

%
Contracia !mm>m)

8ipul de beton

<omeniul de utilizare

1tructura

Clasa Proaspt !val. ma0.) Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

!I>m=)

Beton de izolaie

Blocuri mari de zidrie, nlocuitori de crmid

Compact dar cu micropori nglobai n masa betonului

Bc1B# C8 ),(>1,)

1(%%

1?%%

1$(%

1,%$

Bc1B# C8 ),(>1,?

1(?%

1?@%

1)?%

1,%

Beton de izolaie i

:/ii pentru perei despritori

Bc1B# C8

1('%

1?"%

1)$%

1,$

",(>1,? rezisten Panouri de nc4idere la cons. civile, ind. i agrozoote4nice

Bc1B# C8 ",(>1,(

1'1%

1((%

1?%%

1,1

9ot: % H Conductivitatea termic n stare uscat& 8*B7-;- 1?

H Cond. de calcul

DOMENII DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU Z+UR1 +RANULAT1 DE +ALA-I6 CENU/I TERMOELECTRICE /I SPUMAN-I
<ensitatea aparent beton !=g>m)) 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura Clasa Proaspt !val. ma0.) Gntrit la $@ de zile

%
Contracia mm>m A% zile

;scat mas const !val. ma0.)

!I>m=)

Beton de izolaie

Blocuri mari de zidrie, nlocuitori de crmid :/ii pt. perei despritori Panouri de nc4idere la cons. civile, ind. i agrozoote4nice

Beton de izolaie i rezisten

Compact dar cu micropori nglobai n masa betonului

BcC2# C8 ),(>1,)

1((%

1?%%

1)%%

BcC2# C8 ",(>1,?

1((%

1?(%

1)(%

9ot: % H Conductivitatea termic n stare uscat& 8*B7-;- 1(

H Cond. de calcul

DOMENII DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU STERIL DE PIATR1 PONCE"TU/NAD (LACUL S,*ANA) CENU/1 DE CENTRALE TERMOELECTRICE /I SPUMAN-I
8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura Clasa <ensitatea aparent beton !=g>m))

Contracia mm>m A% zile

Proaspt !val.

Gntrit la $@

;scat mas

!I>m=)

ma0.) Blocuri mari de zidrie nlocuitori de crmid :/ii pt. perei despritori Panouri de nc4idere la construcii civile, ind. i agrozoote4nice

de zile

const !val. ma0.)

Beton de izolaie i rezisten

Compact dar cu micropori nglobai n masa betonului

BcP#C8 ),(>1,?

1(@%

1?%%

1)$%

1,%

BcP#C8 ",(>1,(

1'@%

1($%

1?$%

1,$

9ot: % H Conductivitatea termic n stare uscat& 8*B7-;- 1'

H Cond. de calcul

DOMENII DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU CINERITE ANDEZITICE DE V2R,URI6 CENU/1 DE CENTRALE TEMOELECTRICE /I SPUMAN-I
<ensitatea aparent beton !=g>m)) 8ipul de beton <omeniul de utilizare 1tructura Clasa Proaspt !val. ma0.) Gntrit la $@ de zile

%
Contracia mm>m A% zile

;scat mas const !val. ma0.)

!I>m=)

Beton de izolaie i rezisten

Blocuri mari de zidrie nlocuitori de crmid

:/ii pt. perei despritori

Compact dar cu micropori nglobai n masa betonului

BcC# C8 ),(>1,(

1"%%

1'%%

1(%%

1,1

BcC# C8 ",(>1,'

1"(%

1''%

1((%

1,$

9ot: % H Conductivitatea termic n stare uscat& 8*B7-;- 1"

H Cond. de calcul

DOMENII DE UTILIZARE /I PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR ,OARTE U/OARE


8ipul de <omeniul de utilizare 1tructura Clasa <ensitatea aparent beton !=g>m))

Contracia mm>m A%

6ezistena medie

beton

Proaspt !val. ma0.)

Gntrit la $@ de zile

;scat mas const !val. ma0.)

!I>m=)

zile

admisibil 6ad !9mmp)

Bc:;

"%%

'(%

'(%

$,$

Bc:;CJ

"%%

'%%

(%%

1,"

Bc:;CJ Plci pentru straturi termoizolatoare Compact dar cu micropori nglobai n masa betonului

"%%

'%%

'(%

1,(

Beton de izolaie

Bc:;PJ

"(%

'(%

?(%

$,%

1,%...$,(

Bc:;<J

"(%

'(%

((%

1,(

Bc:;8J

"(%

'(%

((%

1,"

Bc:;P1J

"(%

'%%

?(%

$,?

9ot: % H Conductivitatea termic n stare uscat& H Cond. de calcul J) C # Cenu& P # Perlit& 8 # 8u & C # Cgur& < # <iatomit& P1 # Pulbere de silice EtopF

0* CONDITII TE7NICE PENTRU MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA BETOANELOR USOARE


Ci4ent ).1. *legerea tipului de ciment se va ace uncie de tipul de beton, condiiile de e0ploatare, condiiile de e0ecuie, adopt/nd tipul de ciment recomandat n tabelul 1@. A8re8ate ).$. *gregatele uoare olosite la prepararea betoanelor trebuie s corespund condiiilor te4nice impuse de 18*1 $)@'#"A B*gregate minerale uoare. Condiii te4nice generale de calitateB. 8*B7-;- 1@

8ipul de ciment Clasa betonului 6egim de ntrire P?( normal Bc ),(...Bc ",( tratament termic normal Bc 1%...Bc 1( tratament termic normal Bc $%...Bc $$,( tratament termic normal Bc )%...Bc )( tratament termic 6 ; # # # ; 6 # # # 6 # # ; 6 # P ?% P )( , )%

9K8L: 6#ciment recomandat a se utiliza& ; # ciment utilizabil n locul celui recomandat. ).). 5eri icarea caracteristicilor agregatelor uoare se ace con orm 18*1 $)@'#"% i 18*1 ?'%'#@% B*gregate naturale grele pentru betoane i mortar cu liani minerali. ,etode de ncercareB. ).?. Pentru prepararea betoanelor uoare se vor utiliza agregatele pe sorturile indicate n tabelele de la capitolul ?. 2ranulozitatea iecrui sort sau amestec de sorturi trebuie s ndeplineasc condiiile din tabelul 1A. 8*B7-;- 1A <iametrul oc4iurilor ciururilor de control ciur intermediar

dmin

dma0

6est pe ciur !M n greutate)

(%...1%%

)%...(%

%...1%

<imensiunea ma0im a granulelor ce rm/n pe ciurul superior trebuie s nu depeasc 1,( d ma0 . ).(. Gn compoziia betoanelor uoare !n general la cele de clasa NBc 1%) se utilizeaz ca parte in i nisipul de balastier sort %...) mm, care trebuie s corespund prevederilor 18*1 1''"#"' B*gregate

naturale grele pentru betoane i mortare cu liani mineraliB i s se ncadreze n domeniul de granulozitate din tabelul $%. 8*B7-;- $% Kc4iurilor cu de mm %,$ 1 )

8recere M

(...)%

)(..."(

A%...1%%

Cen()a ).'. Gn compoziia unor tipuri de betoane uoare se utilizeaz ca adaos direct n masa betonului cenui de centrale termoelectrice. Cenua poate constitui un adaos activ atunci c/nd aceasta are indicele de activitate puzzolanic con orm 18*1 @@1A#@@ BCenua de centrale termoelectrice utilizat ca adaos n betoane i mortareB sau un adaos inert n cazul cenuilor cu activitate puzzolanic subnormal. ).". Cenua de centrale termoelectrice trebuie s ndeplineasc condiiile te4nice din 18*1 @@1A#@@ tip * pentru cea cu activitate normat i tip B pentru adaos nlocuitor de parte in. ).@. -a unitile de construcii, poligoane, baze de producie, staii de sortare, cenua se va utiliza con orm prevederilor din 9ormativul C 1?%#@' *ne0a +. ).A. 5eri icarea calitii cenuii de central termoelectric se va ace con orm prevederilor C 1?%#@' *ne0a D.1. Pra9(& de si&ice ).1%. Pra ul rezidual de silice rezult ca produs secundar la linia de elaborare a ero#siliciului de la Combinatul ,etalurgic 8ulcea ce se capteaz uscat la electro iltre. ).11. Pentru utilizarea ca adaos n betoanele oarte uoare, pra ul rezidual de silice trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute n B9ormele te4nice provizorii privind utilizarea pra ului de silice ca adaos activ n masa betonuluiB indicativ 9P?"#@@ !*ne0a D++). .... ).1'. <ozarea pra ului de silice din siloz n betonier se va ace cu acelai tip de dozatoare care se olosesc la dozarea cimentului. <ozatoarele pentru pra de silice se vor veri ica identic ca cele de ciment i cenua de ctre organul autorizat. A:a ).1". *pa pentru prepararea betoanelor uoare, precum i apa utilizat pentru preumezirea agregatelor i stropirea betoanelor n perioada de ntrire, trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de 18*1 "A%#@? B*pa pentru mortare i betoaneB. 7ste interzis utilizarea apei de mare i a apelor minerale. EtopF

;* ADAOSURI
?.1. Gn scopul mbuntirii lucrabilitatii, a reducerii cantitii de ap, la betoanele uoare de rezisten, i de izolaie i rezisten, se recomand utilizarea plasti iantului mi0t <+1*9#*. ?.$. Gn scopul reducerii densitii, precum i antrenrii unei cantiti diri.ate de aer i crearea unor pori nc4ii n masa betonului, la betoanele uoare de izolaie i rezisten se recomand utilizarea spumanilor !vezi *ne0a 5.1.) ... ?.?. Condiiile de utilizare i proporiile n care sunt olosite adaosurile sunt precizate n *ne0ele 5.1 i 5.$. EtopF

!* STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI


(.1. 1tabilirea compoziiei betoanelor uoare se ace pe baz de ncercri preliminare.

(.$. Compoziia betoanelor uoare trebuie ast el stabilit nc/t s se asigure condiiile impuse prin proiect n ceea ce privete densitatea aparent a betonului precum i rezistenele mecanice ! inale i la di erite aze te4nologice) cu un consum minim de ciment. (.). -a ncercrile preliminare, n vederea stabilirii compoziiei iniiale, este necesar s se ia n considerare: # densitatea aparent a betonului proaspt con orm prevederilor din tabelele $#1"& # condiiile te4nologice de punere n oper pentru adoptarea consistenei corespunztoare. (.?. 8ipul de ciment ce urmeaz a se olosi se va adopta in/nd seama de tabelul 1%. (.(. *gregatul total !agregatul uor O nisip de balastier), la compoziiile de betoane la care se olosesc agregate cu granulozitate continu, trebuie s se ncadreze n limitele de granulozitate, n uncie de clasa i tipul betonului. 1e determin granulozitatea iecrui sort de agregat i stabilesc proporiile din sorturi ast el nc/t s se ncadreze n limitele zonei adoptate. (.'. *supra sorturilor de agregate se e ectueaz urmtoarele determinri: # densitatea aparent a granulelor, con orm metodologiei din 18*1 $)@'#"A& # absorbia pe sortul )#" mm sau (#1% mm dup 1>$ 4 de intrare n ap, con orm 18*1 $)@'#"A& valoarea obinut se consider ca aplicabil i pentru celelalte sorturi de agregate uoare !%#) i "#1' mm sau %#( i 1%#$% mm)& # umiditatea pentru toate sorturile de agregate, con orm 18*1 ?'%'#@% respectiv $)@'#"A& # volumul de goluri pentru sortul 1'#)1 mm, con orm 18*1 $)@'#"A. (.". 1tabilirea proporiilor n care intervin di eritele componente n alctuirea unui m ) de beton se ace lu/nd ca baz volumele absolute ale acestora. Pentru calculul compoziiei betonului se iau n considerare urmtorii parametrii: # coninutul de aer cuprins n structura betonului care reprezint: cca $M, respectiv $% dm)>m) beton& 1%#$%M, respectiv 1%% dm)>m) sau $%% dm)>m)& N?%M, respectiv ?%% dm)>m) sau mai mare. # cantitatea de ap denumit convenional Bap liberB !necesar 4idratrii cimentului i asigurrii lucrabilitii, care se consider egal cu $%% dm )>m) beton), corespunztor unui grad de compactare Ialz. (.@. Pentru betoanele cu granulozitate continu relaia de baz pentru calculul compoziiei este: n care: 5C+ H volumul absolut de ciment, dm)& 5C6 H volumul absolut al cenuii, dm) !apare n calcul numai n cazul compoziiilor cu cenu)& 5n H volumul aparent al granulelor de nisip de balastier %#) mm, dm )& 5g1 H volumul aparent al granulelor sortului de agregat uor %#) mm, dm )& 5g$ H volumul aparent al granulelor sortului de agregate uor )#" mm, dm )& 5g) H volumul aparent al granulelor sortului de agregat uor "#1' mm, dm )& 5apa lib. H $%% dm)>m) beton& 5aer H $% dm)>m) beton, sau volumului de aer. (.A. Gn cazul betoanelor cu granulit, cu granulozitate discontinu utiliz/nd sort 1'#)1 mm i cenu de centrale termoelectrice, stabilirea proporiilor n care intervin di eritele componente n alctuirea unui m ) de beton se ace lu/nd ca baz volumul de goluri determinat pe sortul 1'#)1 mm !con orm 18*1 $)@'# "A).

n care: g H densitatea n gramad n stare a /nat i uscat a sortului de granulit 1'#)1 mm&

a H densitatea aparent a granulelor 1'#)1 mm.


Cunosc/nd volumul de goluri dintre granulele agregatului 1'#)1 mm, se calculeaz volumul absolut al matri0ului !mortar H ciment O ap O nisip O cenu) cu a.utorul relaiei: 5 abs. matri0 M H !5goluriM O (M) O 5aer M n care:

(M H coe icient stabilit e0perimental !necesar pentru asigurarea lucrabilitii i realizrii structurii compacte a betonului)& 5aer M H coninutul de aer cuprins n beton care reprezint $% dm )>m) beton. Cunosc/nd betonul matri0ului !mortarului), rezult c di erena de volum p/n la 1%%% dm ) ocupat de agregatul mare, deci: 5 agr. tot. !dm)) H 1%%% !dm)) # 5 abs. matri0 !dm)) n care: 5 abs. matri0 !dm)) H 5C+ !dm)) O 5ap liber !dm)) O 5aer !dm)) O 5 nisip %#) mm !dm)) O 5C8 !dm)) rezult: 5C8 O 5n %#) H 1%%% # !5agr. tot. O 5C+ O 5ap lib. O 5aer )dm) cu meniunea c pentru stabilirea iecrui component se vor respecta proporiile corespunztoare. (.1%. Cunosc/nd densitatea aparent a granulelor agregatelor, a nisipului i cenuii de centrale termoelectrice ! $ =g>dm) i consider/nd c densitatea absolut a cimentului este ) =g>dm )) se calculeaz densitatea aparent a betonului n stare proaspat. 5aloarea obinut trebuie s ie cel mult egal cu valoarea din tabelele $#1". (.11. Compoziiile orienative ale betoanelor sunt dependente de clasa agregatului uor utilizat. -a stabilirea compoziiilor de betoane de rezisten cu agregate uoare se vor avea n vedere i urmtoarele: cantitatea de ciment plus nisip de balastier %#) mm s ie de minim '(% =g>m ) beton pentru clasele Bc $$,( i de minim "(% =g>m) beton pentru Bc )% # )(. (.1$. Pe baza volumului total de agregate i proporiilor stabilite con orm punctelor (.(& (." i (.1% se determin volumul de agregate pe sorturi. Pentru determinarea compoziiilor preliminare se ac coreciile necesare in/nd seama de umiditatea agregatelor i de absorbia acestora. (.1). Gn ane0ele +& ++& +++ i +5 ea prezint c/teva e0emple de stabilire a compoziiei preliminare. (.1?. Cu compoziia ast el stabilit se va prepara un amestec preliminar de ?% l i se va ace veri icarea lucrabilitii. (.1(. :uncie de tipul elementului i de condiiile te4nologice de punere n oper, se indic orientativ domeniile optime de lucrabilitate a betonului proaspat, e0primat prin grad de compactare Ialz !determinat imediat dup preparare). (.1'. 2radele de compactare recomandate presupun punerea n oper prin vibrare a betoanelor cuprinse n cazurile 1#? i c intervalul dintre preparare i turnare nu depeste '% minute n cazul 1, respectiv )% minute n cazurile $, ) i ?. Betoanele uoare cuprinse n cazul (, av/nd lucrabilitate oarte bun nu necesit vibrare iar intervalul dintre preparare i turnare nu va depi )% minute. Pentru cazurile $#(, dac nu se poate asigura intervalul de timp menionat, se va reduce gradul de compactare ast el nc/t s se permit o punere n oper corespunztoare. Pentru doza.ele de ciment nu se recomand adoptarea unui grad de compactare mai mic dec/t cel prevzut, deoarece pot s apar agregri sau separarea apei. <e asemenea, nu se recomand adoptarea unor grade de compactare mai mari de 1,$( ntruc/t pot s apar di iculti la punerea n oper. (.1". Gn cazul n care consistena betonului obinut pe amestecul prelimiar prezint abateri mai mari de %,%( 2e Ialtz a de gradul de compactare luat n considerare, se re ace amestecul corect/ndu#se corespunztor cantitatea de ap de amestecare. (.1@. Pe amestecul de consistena corespunztoare se determin densitatea aparent a betonului n stare proaspat. Gntre valoarea obinut i cea calculat se admite o abatere de (% =g>m). Kbinerea unor abateri mai mari denot c s#au produs erori n aprecierea caracteristicilor agregatelor i este necesar veri icarea acestora, re acerea calculului compoziiei i repetarea probei preliminare. (.1A. Gn cazul betoanelor oarte uoare !pct.1.1.c.) pe amestecul preliminar se va determina densitatea aparent a betonului n stare proaspat at/t imediat c/t i la intervalul de ' ore de la preparare, pentru veri icarea stabilitii amestecului ntre valorile obinute i cele calculate se admite o abatere de (% =g>m). Kbinerea unor abateri mai mari denot c s#au produs erori ie n aprecierea caracteristicilor materialelor, ie la ormarea spumei i este necesar veri icarea acestora, re acerea calculului compoziiei i repetarea probei preliminare. (.$%. Gn cazul utilizrii adivitului <+1*9 se vor respecta prevederile din B9ormativul pentru e0ecutarea lucrrilor din beton i beton armatB, indicativ C 1?%#@' cu meniunea c nu este indicat a se utiliza aditivul n proporie mai mare de %,'M substan activ !uscat) raportat la cantitatea de ciment.

9u se recomand utilizarea aditivului <+1*9 * n cazul betoanelor ntrite n condiii de tratare termic. 5olumul de aer eclus se recomand a i de ma0imum @M. 1e va avea n vedere c utilizarea aditivului are ca e ect posibilitatea reducerii cantitii de ap cu cca. 'M a de cea indicat. Gn cazul n care se utilizeaz <+1*9 *, la stabilirea compoziiei betonului se procedeaz con orm punctului (.@ c/ndu#se n prealabil urmtoarele corecii: # se reduc cantitile de nisip de balastier %#) mm i de cenu cu c/te $% dm )>m) beton& # se reduce cantitatea de ap liber cu 1% dm )>m) beton. (.$1. Gn cazul utilizrii unui spumant !1+& 9:' i spumogenul) se vor respecta prevederile din ane0a 5. 5olumul de aer introdus se recomand a i ma0. 1(M n cazul betoanelor de clasa Bc ",(. (.$$. Pentru veri icarea rezistenelor mecanice se con ecioneaz ' epruvete cubice din amestecul stabilit con orm punctelor (.@ sau (.A. i n paralel c/te ' epruvete similare av/nd doza.e de ciment di erite cu $( =g>m) i cantitatea de ap rezultat pentru amestecul corespunztor doza.ului mediu de ciment. 1e menioneaz c n cazul betoanelor cu adaos de cenu i aer antrenat, creterea rezistenelor n timp este mai lent dec/t n cazul betoanelor uoare realizate r adaosuri. (.$). Gn cazul betoanelor tratate termic, epruvetele con ecionate con orm punctului (.$$ vor i supuse condiiilor de tratament, urm/nd a i ncercate ) la $? 4 i ) la " zile. (.$?. <in cele ) variante se va alege compoziia cu doza.ul minim de ciment care ndeplinete urmtoarele condiii: a) Pentru betoanele prevzute la punctul 1.1.a: # n cazul ntririi n condiii normale, rezistena la compresiune la " zile s ie cel puin %," din rezistena la $% zile& # n cazul ntririi accelerate prin tratare termic, rezistena la compresiune la deco rare s ie cel puin %,' din rezistena la $) zile. b) Pentru betoanele prevzute la punctul 1.1.b: # n cazul ntririi normale, rezistena la compresiune la " zile s ie cel puin %,' din rezistena la $@ zile& # n cazul ntririi accelerate prin tratare termic, rezistena la compresiune la deco rare s ie cel puin %,( din rezistena la $A de zile. c) Pentru betoanele prevzute la punctul 1.1.c: # n cazul ntririi normale, rezisten la compresiune la " zile s ie cel puin %,( din rezisten la $A zile& # dac se dovedete e icient din punct de vedere economic, aceste betoane se vor putea supune unui tratament termic moderat dup $? ore de la turnare. (.$(. 6ezistenele obinute la v/rsta de $@ zile vor i analizate n vederea corectrii compoziiei, in/nd seama de rezistena real a cimentului, prin multiplicarea rezistenei nregistrate cu raportul dintre rezistena normal a cimentului i cea e ectiv. EtopF

3* PREPARAREA SI TRANSPORTUL BETOANELOR


'.1. Prepararea betoanelor uoare de tipul 1.1.a i 1.1. se ace con orm prevederilor din 9ormativul C 1?%#@', cu urmtoarele meniuni suplimentare: '.1.1. 1e recomand ca sorturile de agregate, la introducerea n mala0or, s aib o umiditate de cca.1%M corespunztor absorbiei la 1>$ 4, preumezind agregatele n depozit prin stropire cu ap. 9u se vor olosi agregate complet uscate ntruc/t apar modi icari reologice importante ale betonului proaspt, creind i di iculti la punerea n oper. 9u se recomand olosirea agregatelor imersate sau cu umiditate mai mare dec/t absorbia la 1>$ 4. '.1.$. Gn mala0or se introduc mai nt/i agregatele i (%M din cantitatea de ap stabilit pentru amestecul respectiv. <up o mala0are de cca.1 minut, se adaug cimentul i cenua, se mala0eaz, adaug/ndu#se restul cantitii de ap. '.1.). 8impul total de mala0are trebuie s ie de minimum ) minute pentru betoanele r adaos de spumant i de minimum ( minute la cele cu spumant. '.1.?. Gn cazul utilizrii aditivilor !<+1*9, 1+ sau spumogen) acetia se adaug n apa de amestecare care se introduce la s /rit n mala0or, dup introducerea cantitii de ciment. '.1.(. 5eri icarea reproducerii n serie a reetei stabilite prin probele preliminare se va ace n mod obligatoriu prin veri icarea pe betonul proaspt a gradului de compactare Ialz i a densitii aparente. '.$. Prepararea betoanelor oarte uoare de tipul 1.1.c se ace ast el:

'.$.1. Pentru amestecurile preliminare se va utiliza un mala0or de tip 6KBK8 cu o capacitate de $% l, cu agitator vertical, cu $ turaii de )(% respectiv "(% rotaii>minut. '.$.$. Pentru producia acestor betoane se va utiliza mala0orul cu o capacitate de 1 m ) prevzut cu $ turaii de )(% respectiv "(% rotaii>minut. '.). :uncie de spumantul utilizat, se va adopta urmtorul procedeu de preparare a betoanelor oarte uoare. '.).1. Gn cazul spumanilor 1+ i 1pumogen # antrenor de aer prin spumare direct n masa betonului # se recomand ca n mala0or s se introduc mai nt/i agregatele i (%M din cantitatea de apa stabilit pentru amestecul respectiv. <up o mala0are de cca. 1 minut, utiliz/nd turaia de )(% rotaii>minut se adaug cimentul, cenua i restul cantitii de ap n care s#a introdus i spumantul, clorura de calciu sau silicatul de sodiu, continu/ndu#se mala0area pe aceeai treapt de turaii cca 1 minut. 1e trece apoi la treapta a $# a de turaie !"(% rotaii>minut) i se mala0eaz cca.1% minute. '.).$. Gn cazul spumantului 9: ' n mala0or se introduce mai nt/i apa, spumantul, clorura de calciu sau silicatul de sodiu i se mala0eaz timp de ) minute utiliz/nd treapta a $#a de turaii !"(% rotaii>minut). 1e recomand ca dizolvarea clorurii de calciu s se e ectueze n prealabil i s se in seama de volumul de ap necesar acesteia, ast el nc/t apa total menionat s ie respectat. 1e introduce apoi treptat, mala0/nd continuu, utiliz/nd turaia mic de )(% rotaii>minut, cimentul, cenua i agregatul ! uncie de compoziia adoptat) i se mala0eaz nc cca.1 minut. '.?. Kbinerea unor valori ale densitii aparente n limita a (% =g>m ) a de densitatea aparent a betonului proaspt menionat n tabelele ?1. ?$. ?),. con irm realizarea corect a acesteia, compoziia put/nd i reprodus n serie. '.?.1. Gn cazul n care valoarea densitii aparente este mai mare, se prelungete timpul de mala0are cu nc 1 minut i se e ectueaz din nou veri icarea densitii. <ac nici n acest mod nu s#a realizat densitatea dorit, este necesar repetarea amestecului cu o cantitate sporit de spumant de %,1M a de doza.ul de ciment. <e e0emplu: <ac pentru un doza. de )(% =g>m ) ciment s#au utilizat " l spumant soluie $%M, suplimentarea se va e ectua cu p/n la %,)(% l spumant. '.?.$. Gn cazul n care dup cele 1% minute de mala0are, amestecul este mult mai uor, se re ace turnarea i se reduce cu 1 minut timpul de mala0are. <ac i n acest caz amestecul rezultat este prea uor, este necesar reducerea doza.ului de spumant n acelai mod n care s#a indicat suplimentarea lui la punctul '.?.1. '.(. -a iecare sar. de beton turnat se va veri ica reproducerea n serie a compoziiei stabilite cu a.utorul probelor preliminare prin veri icarea pe betonul proaspt a densitii aparente. 1e preleveaz c/te ) cuburi cu latura de 1% cm i se urmresc sub aspectul densitii aparente i a stabilitii n primele $? 4. EtopF

<* PUNEREA %N OPERA SI TRATAREA ULTERIOARA A BETOANELOR


".1. Punerea n oper, compactarea i tratarea ulterioar a betoanelor uoare se ace n con ormitate cu prevederile 9ormativului C 1?%#@' # capitolul ', cu meniunea c stropirea supra eelor cu ap s nceap dup $? 4 de la turnare. 1e recomand ca stropirea s se ac prin pulverizarea apei. ".$. Betoanele uoare de izolaie i rezisten i oarte uoare realizate prin spumare, av/nd o lucrabilitate oarte bun, nu necesit vibrare. 7le se vor compacta prin baterea lateralelor tiparelor i apoi nivelare. 5ibrarea mecanic poate provoca eliminarea aerului antrenat la mala0are i deci modi icarea caracteristicilor betonului. ".). 8ermenele de deco rare se vor stabili pe epruvetele pstrate n aceleai condiii cu elementele de beton turnate. 5iteza de ntrire a betoanelor oarte uoare este lent i n consecin termenele de deco rare trebuie prelungite corespunztor. ".?. Punerea n oper a betonului se va ace numai la temperaturi de peste O ( oC. EtopF

#* ACCELERAREA %NTARIRII BETOANELOR


@.1. Pentru accelerarea ntririi betoanelor uoare de rezisten cu structur compact cuprinse la punctul 1.1.a al prezentului normativ se vor respecta prevederile din 9ormativul C 1?%#@' ane0a 5+++ B*ccelerarea ntririi betoanelor prin tratamente termiceB.

@.$. Pentru accelerarea ntririi betoanelor uoare de izolaie i rezisten sau de izolaie prevzute la punctul 1.1.b i 1.1.c al prezentului normativ, ciclul de tratament termic optim ce se va aplica acestor betoane va i: # perioada de ateptare $? ore& # perioada de cretere a temperaturii $ ore, cu o vitez de ridicare a temperaturii de cca.1( oC>4& # perioada de izotermie A ore, la o temperatura de (% (oC& # perioada de rcire 1) 4. @.). :uncie de lu0ul te4nologic e0istent, unitile productoare de elemente pre abricate vor avea n vedere prevederile de la punctele @.1. i @.$. Gn toate cazurile se vor e ectua analize economice ale e icientei aplicrii tratamentului termic& se va evita pe c/t posibil aplicarea tratamentului termic n perioada de var, n vederea economisirii combustibilului i energiei. ... EtopF $*.* C'ntr'&(& ':erativ a& ca&itatii =et'n(&(i A.$.1. *ctivitatea de control cuprinde: # determinrile pe betonul proaspt prevzute n tabelul ?' n scopul evitrii punerii n oper a unui beton necorespunztor& # analizarea imediat dup nregistrare, a rezultatelor privind rezistena la compresiune i densitate la v/rsta de $@ zile, n scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunztoare. A.$.$ <eterminri pe betonul proaspt: Condiiile te4nice privind caracteristicile betonului proaspt sunt precizate n tabelul ?'. 8*B7-;- ?' 9r. crt. -imitele de variaie admisibile

Caracteristica

5aloare de re erin

1.

-ucrabilitate

ge grad de compactare medie

g %,(

$.

8emperatura

tmin sau tma0

tmin #1oC tma0 O$oC

).

<ensitatea aparent

=g>m) M valoare medie

b (% =g>m)
p (

?.

Coninut de aer oclus

A.$.$.1. <eterminri e ectuate la staia de betoane. Caracteristicile care se veri ic i valorile de re erin a acestora se precizeaz de laborator odat cu stabilirea compoziiei betonului i se nscriu n reeta betonului predat e ului de staie care este obligat s o a ieze. Gn acest scop se vor avea n vedere: # prevederile din proiectul sau caietul de sarcini al lucrrii& # condiiile te4nice precizate& # durata& # condiii climatice.

Condiiile te4nice vor i ast el stabilite nc/t s se asigure respectarea celor prevzute n proiect. Kri de c/te ori un rezultat se situeaz n a ara limitelor admise con orm prevederilor din tabelul ?', se va repeta imediat determinarea respectiv. <ac i la noua determinare rezultatul nu se nscrie n limitele admise, se va sista prepararea betonului i se vor stabili, dupa caz, msurile te4nologice ce se impun: # veri icarea corectitudinii reetei& # umiditatea agregatelor& # cantitatea de ap& # cantitatea de spumant& # timpul de mala0are a proporiei sorturilor de agregate& # veri icarea instalaiei. <up aplicarea msurilor stabilite i reluarea preparrii betonului, determinarea caracteristicii respective se va ace la iecare amestec, adopt/ndu#se eventualele corecii necesare p/n c/nd se constat c cel puin ) rezultate consecutive se nscriu n limitele admise. Gn continuare determinarea se va ace cu recvena prevzut n proiect. A.$.1.$. <eterminri e ectuate la locul de punere n oper. <eterminrile se re er la veri icarea lucrabilitii i a densitii betonului. Gn cazul betoanelor de izolaie # spumante, dup ' ore de la punerea n oper se va veri ica nivelul betonului dac nu au aprut tasri. Caracteristicile care se veri ic i valorile de re erin ale acestora se precizeaz de constructor i se nscriu n ia te4nologic i note de comand a betonului. Gn acest scop se vor avea n vedere dup caz: # prevederile din proiect sau caietul de sarcini al lucrrii& # mi.loacele olosite pentru transportul betonului !basculant, autoagitator, ben, pomp, etc.)& # condiii de punere n oper a betonului !dimensiunile elementelor, desimea armturilor, posibiliti de compactare). Kri de c/te ori un rezultat nu se nscrie n limitele admise con orm prevederilor din tabelul ?', se vor e ectua pentru acelai transport de beton nc dou determinri. <ac valoarea medie a celor trei determinri se nscrie n limitele admise se va accepta punerea n oper a betonului& dac este depit limita admis, transportul respectiv de beton se re uz. A.$.). Gncercri pe beton ntrit la $@ zile. <ensitatea aparent a betonului ntrit la v/rsta de $@ zile, determinat ca medie pe iecare serie de c/te trei cuburi, se analizeaz de laborator care e ectueaz ncercarea imediat dup investigarea rezultatului. Gn cazul n care rezultatul nu se nscrie n limitele admise ! (% =g>m)) se va determina densitatea aparent a betonului uscat la mas constant, pentru a se elimina condiia de pstrare. Gn cazul n care rezultatul nu se nscrie n limitele admise clasei respective de densitate, n termen de ?@ ore laboratorul va anuna: # conductorul statiei n vederea BopririiB produciei p/n la e ectuarea coreciilor corespunztoare asigurrii caracteristicilor betonului impuse prin proiect& # conducerea unitii e0ecutante care va analiza, uncie de tipul de beton i cantitatea pus n oper, oportunitatea convocrii proiectantului, in/nd cont c la betoanele de rezisten depirea densitii aparente conduce la suprancrcri ale structurii, iar la cele de izolaie i rezisten la neasigurarea gradului de protecie termic. 6ezistena la compresiune, determinat ca medie pe iecare serie de c/te trei cuburi, se analizeaz de laboratorul care e ectueaz ncercarea, imediat dup nregistrarea rezultatului. Gn cazul betoanelor de rezisten din categoria 1.1.a, dac rezultatul !reevaluat con orm tabelului ?") este mai mic dec/t clasa betonului, se va proceda con orm 9ormativului C 1?%#@', ane0a D.(, punctul ). Gn cazul betoanelor cuprinse n categoria 1.1.b i 1.1.c valorile rezistenelor la compresiune trebuie s ndeplineasc condiiile impuse prin proiect sau condiia de clas. Conductivitatea betonului se va determina con orm 18*1 (A1$#@A pe epruvete de 1% 0 $% 0 $% sau con orm metodologiei elaborate i omologate de +C7C3+, pentru conductivimetru, pe epruvete de ' 0 1$ 0 $( uscate la mas constant la v/rsta de $@ zile. <ac rezultatele obinute depesc valorile prevzute n proiect se va proceda identic cu prevederile cuprinse n 9ormativul C 1?%#@', ane0a D.(, pct.). 8*B7-;- ?"

8ip ciment utilizat

tm tempera# tura medie din primele " zile oC

5alorile coe icientului BC%B v/rsta betonului de ncercare BnB zile iind:

"

1?

$@

('

A%

1@%

O(

%,$%

%,?%

%,((

%,"@

1,%(

1,1(

1,1"

O 1% Pa )( O $%

%,)(

%,((

%,"?

%,A(

1,1%

1,1(

1,1"

%,?(

%,'(

%,@$

1,%%

1,1%

1,1(

1,1"

O )%

%,(%

%,")

%,A%

1,%)

1,1%

1,1(

1,1"

O(

%,)%

%,(%

%,'"

%,@(

1,%(

1,1%

1,1$

O 1% P ?% O $%

%,?(

%,'(

%,@$

%,A"

1,%"

1,1%

1,1$

%,((

%,"(

%,A%

1,%%

1,%"

1,1%

1,1$

O )%

%,')

%,@%

%,A)

1,%$

1,%"

1,1%

1,1$

A.$.?. Gncercri orientative pe beton ntrit e ectuate la termene scurte Gn cazurile n care se urmrete obinerea de in ormaii orientative asupra rezistenei i a densitii care va i atins la v/rsta de $@ zile, se pot e ectua ncercri pe cuburi la deco rare, ) zile !"$ ) ore) sau>i " zile. *semenea ncercri prezint interes n prima perioad de aplicare a unei noi compoziii de beton. Probele destinate determinrilor orientative vor i prelevate, con ecionate, pstrate i ncercate cu o supraveg4ere competent i n concordan cu prevederile din 18*1 1$"(#@@. Gn special, se va veri ica meninerea n limitele admise a temperaturii apei din bazinul de pstrare. Pentru iecare cub se va nota data i ora con ecionrii i ncercrii. 1e recomand ca n cadrul unui sc4imb de lucru s se preleveze minimum ) probe de beton din sar.e di erite, n interval de minimum ) ore& din iecare prob se va con eciona cel puin dou cuburi. 1e poate considera c este asigurat realizarea clasei de beton prevzute, dac rezistena evaluat pentru v/rsta de $@ zile, con orm datelor din tabelul ?" pe baza mediei coninute pe cuburile con ecionate n cadrul unui sc4imb, este cel puin egala cu 1,$ m).

Gn cazurile n care n cadrul ncercrilor preliminare s#au e ectuat determinri la ) i " zile, sau se dispune de date obinute pe compoziii de beton n care s#a olosit acelai tip de ciment, criteriile de apreciere orientativ se vor stabili de laborator pe baza analizrii rezultatelor nregistrate, con orm pct. (.$?.a, (.$?.b, (.$?.c. A.). Pentru prelucrarea rezultatelor ncercrilor se vor respecta prevederile din 9ormativul C 1?%#@' ane0a D.' i eventuale alte indicaii din proiectul lucrrilor. A.?. 5eri icarea calitii betonului din elementele pre abricate se ace n con ormitate cu prevederile 18*1 ''(">1#"'. EtopF