Sunteți pe pagina 1din 18

1.LEGISLATIA APLICABILA SI STANDARDELE DE SANATATE SI SECURITATE A MUNCII . ATRIBUTIILE OPERATORULUI DISPECER PE LINIE SSM: Fiecare lucrator trebuie a i i !

e "#$oare acti%itatea& '( co("or)itate cu *re+#tirea $i i( truirea a& *recu) $i cu i( truc,iu(ile *ri)ite !i( *artea a(+a-atorului& a t"el '(c.t a (u e/*u(a la *ericol !e acci!e(tare au i)bol(a%ire *ro"e io(al# at.t *ro*ria *er oa(a& cat $i alte *er oa(e care *ot "i a"ectate !e ac,iu(ile au o)i iu(ile ale '( ti)*ul *roce ului !e )u(ca. I( co*ul reali0#rii obiecti%elor& lucr#torii au ur)#toarele obli+a,ii: a1 a utili0e0e corect )a$i(ile& a*aratura& u(eltele& ub ta(tele *ericuloa e& ec2i*a)e(tele !e tra( *ort $i alte )i-loace !e *ro!uc,ie3 b1 a utili0e0e corect ec2i*a)e(tul i(!i%i!ual !e *rotec,ie acor!at $i& !u*# utili0are& a 'l '(a*oie0e au a 'l *u(# la locul !e ti(at *e(tru *# trare3 c1 a (u *roce!e0e la coaterea !i( "u(c,iu(e& la )o!i"icarea& c2i)barea au '(l#turarea arbitrar# a !i *o0iti%elor !e ecuritate *ro*rii& '( *ecial ale )a$i(ilor& a*araturii& u(eltelor& i( tala,iilor te2(ice $i cl#!irilor& $i a utili0e0e corect ace te !i *o0iti%e3 !1 a co)u(ice i)e!iat a(+a-atorului $i4 au lucr#torilor !e e)(a,i orice itua,ie !e )u(ca !e *re care au )oti%e '(te)eiate a o co( i!ere u( *ericol *e(tru ecuritatea $i #(#tatea lucr#torilor& *recu) $i orice !e"icie(ta a i te)elor !e *rotec,ie3 e1 a a!uc# la cu(o ti(ta co(!ucatorului locului !e )u(ca $i4 au a(+a-atorului acci!e(tele u"erite !e *ro*ria *er oa(a3 "1 a coo*ere0e cu a(+a-atorul $i4 au cu lucr#torii !e e)(a,i& at.t ti)* cat e te (ece ar& *e(tru a "ace *o ibila reali0area oric#ror )# uri au ceri(,e !i *u e !e c#tre i( *ectorii !e )u(ca $i i( *ectorii a(itari& *e(tru *rotec,ia #(#t#,ii $i ecurit#,ii lucr#torilor3 +1 a coo*ere0e& at.t ti)* cat e te (ece ar& cu a(+a-atorul $i4 au cu lucr#torii !e e)(a,i& *e(tru a *er)ite a(+a-atorului a e a i+ure ca )e!iul !e )u(ca $i co(!i,iile !e lucru u(t i+ure $i "#r# ri curi *e(tru ecuritate $i #(#tate& '( !o)e(iul au !e acti%itate3 21 a i i '( u$ea c# $i a re *ecte *re%e!erile le+i la,iei !i( !o)e(iul ecurit#,ii $i #(#t#,ii '( )u(ca $i )# urile !e a*licare a ace tora3 i1 a !ea rela,iile olicitate !e c#tre i( *ectorii !e )u(ca $i i( *ectorii a(itari. 2.ECHIPAMENTE SANITARE DE PROTECTIE,DE LUCRU SI MATERIALE IGIENICO

Dotarea cu ec2i*a)e(t i(!i%i!ual !e *rotec,ie e "ace '( co*ul *re%e(irii acci!e(telor !e )u(c# $i a ')bol(#%irilor *ro"e io(ale. Ec2i*a)e(tele i(!i%i!uale !e *rotec,ie trebuie # "ie utili0ate atu(ci c.(! ri curile (u *ot "i e%itate au li)itate *ri( )i-loacele te2(ice !e *rotec,ie colecti%# au *ri( )# uri& )eto!e au *roce!ee !e or+a(i0are a )u(cii. Ec2i*a)e(tul i(!i%i!ual !e *rotec,ie e acor!# +ratuit a(+a-a,ilor !e c#tre a(+a-ator. A(+a-a,ii $i celelalte cate+orii !e *er oa(e care be(e"icia0# !e ec2i*a)e(t i(!i%i!ual !e *rotec,ie au ur)#toarele obli+a,ii: a1 # cu(oa c# caracteri ticile $i )o!ul corect !e utili0are a ec2i*a)e(tului i(!i%i!ual !e *rotec,ie !i( !otare3 b1 # *oarte '(tre+ul ec2i*a)e(t i(!i%i!ual !e *rotec,ie *e toat# !urata '(!e*li(irii arci(ii !e )u(c# au acti%it#,ii *e care o !e "#$oar# '( u(itate3

c1 # utili0e0e ec2i*a)e(tul i(!i%i!ual !e *rotec,ie (u)ai '( co*ul *e(tru care ace ta a "o t atribuit $i # e *reocu*e !e co( er%area calit#,ilor !e *rotec,ie ale ace tuia3 !1 # *re0i(te ec2i*a)e(tul i(!i%i!ual !e *rotec,ie la %eri"ic#rile *erio!ice *re%#0ute '( i( truc,iu(ile !e utili0are $i *e(tru cur#,are au !e(oci%i0are3 e1 # olicite u( (ou ec2i*a)e(t i(!i%i!ual !e *rotec,ie& atu(ci c.(! !i( !i%er e )oti%e cel a%ut '( !otare (u )ai *re0i(t# calit#,ile !e *rotec,ie (ece are. 5.PROCEDURI DE URGENTA SI E6ACUARE Actul (or)ati% care re+le)e(tea0a la (i%elul tarii (oa tre a*ararea i)*otri%a i(ce(!iilor e te e te Le+ea (r.5784977: *ri%i(! a*ararea i(ce(!iilor. ;( co*ul a*lic#rii $i re *ect#rii re+ulilor *ri%i(! *ri)ul a-utor& itua,iile !e ur+e(,#& e%acuarea lucr#torilor& *ericolul +ra% $i i)i(e(t& o*eratorul !i *ecer are ur)#toarele obli+a,ii $i r# *u(!eri: 1. # ia )# urile (ece are *e(tru acor!area *ri)ului a-utor '( itua,ii !e ur+e(,# $i e%acuarea lucr#torilor3 9. # tabilea c# le+#turile (ece are cu er%iciile *eciali0ate& '(!eo ebi '( ceea ce *ri%e$te *ri)ul a-utor& er%iciul )e!ical !e ur+e(,#& al%are $i *o)*ieri3 5. *e(tru a*licarea *re%e!erilor ali(.<11 ocietatea %a !e e)(a lucr#torii care a*lic# )# urile !e *ri) a-utor& !e ti(+ere a i(ce(!iilor $i !e e%acuare a lucr#torilor3 =. # i("or)e0e& c.t )ai cur.(! *o ibil& to,i lucr#torii care u(t au *ot "i e/*u$i u(ui *ericol +ra% $i i)i(e(t !e *re ri curile i)*licate !e ace t *ericol& *recu) $i !e *re )# urile luate au care trebuie # "ie luate *e(tru *rotec,ia lor3 >. # ia )# uri $i # "ur(i0e0e i( truc,iu(i *e(tru a !a *o ibilitatea # o*rea c# lucrul $i4 au # *#r# ea c# i)e!iat locul !e )u(c# $i # e '(!re*te *re o 0o(# i+ur#& '( ca0 !e *ericol +ra% $i i)i(e(t3 :. a(+a-a,ii care& '( ca0ul u(ui *ericol +ra% $i i)i(e(t& *#r# e c locul !e )u(c# $i4 au o 0o(# *ericuloa # (u trebuie # "ie *re-u!icia,i $i trebuie # "ie *rote-a,i ')*otri%a oric#ror co( eci(,e (e+ati%e $i (e-u ti"icate *e(tru ace$tia3 8. o*eratorul !i *ecer %a a i+ura ca& '( ca0ul u(ui *ericol +ra% $i i)i(e(t *e(tru *ro*ria ecuritate au a altor *er oa(e& c.(! $e"ul ierar2ic i)e!iat u*erior (u *oate "i co(tactat& to,i lucr#torii # "ie a*,i # a*lice )# urile core *u(0#toare& '( co("or)itate cu cu(o$ti(,ele lor $i cu )i-loacele te2(ice !e care !i *u(& *e(tru a e%ita co( eci(,ele u(ui a t"el !e *ericol3 ?. a(+a-a,ii (u trebuie # "ie *re-u!icia,i *e(tru ca0urile *re%#0ute la ali(. <81& cu e/ce*,ia itua,iilor '( care ace$tia ac,io(ea0# i)*ru!e(t au !au !o%a!# !e (e+li-e(,# +ra%#. U(a !i( cele )ai i)*orta(te "or)e ale acti%itatii !e a*arare i)*otri%a i(e(!iilor e te *re%e(irea.

=.CADRU LEGISLATI6 SI DE PROTECTIE A MEDIULUI ;( Ro).(ia& *rotec,ia )e!iului @ ace t obiecti% !e i(tere )a-or al '(tre+ii ociet#,i @ e te re+le)e(tat# *ri( Or!o(a(,a !e ur+e(,# (r . 1A> !i( 994194977> *ri%i(! *rotec,ia )e!iului& a*robata *ri( Le+ea 9:>4977:& cu )o!i"icarile i co)*letarile ulerioare. Art. > al Or!o(a(,ei !e ur+e(,# (r .1A>4977> *ri%i(! *rotec,ia )e!iului *re%e!e ur)#toarele:

Statul recu(oa$te oric#rei *er oa(e !re*tul la u( )e!iu #(#to $i ec2ilibrat ecolo+ic& +ara(t.(! '( ace t co* a1 acce ul la i("or)a,ia *ri%i(! )e!iul& cu re *ectarea co(!i,iilor !e co("i!e(,ialitate *re%#0ute !e le+i la,ia '( %i+oare3 b1 !re*tul !e a ociere '( or+a(i0a,ii *e(tru *rotec,ia )e!iului3 c1 !re*tul !e a "i co( ultat '( *roce ul !e luare a !eci0iilor *ri%i(! !e0%oltarea *oliticii $i le+i la,iei !e )e!iu& e)iterea actelor !e re+le)e(tare '( !o)e(iu& elaborarea *la(urilor $i *ro+ra)elor3 !1 !re*tul !e a e a!re a& !irect au *ri( i(ter)e!iul or+a(i0a,iilor *e(tru *rotec,ia )e!iului& autorit#,ilor a!)i(i trati%e $i4 au -u!ec#tore$ti& !u*# ca0& '( *roble)e !e )e!iu& i(!i"ere(t !ac# Ba *ro!u au (u u( *re-u!iciu3 e1 !re*tul la !e *#+ubire *e(tru *re-u!iciul u"erit >. MANIPULAREA SI GESTIUNEA DESEURILOR Ge tio(area !eeurilor& cu(o cut# i ca )a(a+e)e(tul !eeurilor& e re"er# la e!ucaia *ri%i(! colectarea& tra( *ortul& tratarea& reciclarea i !e*o0itarea !eeurilor. De obicei& ter)e(ul e re"er# la )aterialele re0ultate !i( acti%it#i u)a(e i la re!ucerea e"ectului lor a u*ra #(#t#ii oa)e(ilor& a )e!iului& au a *ectului u(ui 2abitat. Ge tio(area !eeurilor are ca co* i eco(o)i irea u(or re ur e (aturale *ri( reutili0area *#rilor recu*erabile. Deeurile +e tio(ate *ot "i at.t oli!e& c.t i lic2i!e au +a0oa e& *recu) i cu !i%er e *ro*riet#i <!e e/e)*lu ra!ioacti%e1& (ece it.(! )eto!e !e tratare *eci"ice "iec#rora. ;( Ro).(ia acti%itatea !e +e tio(are a !eeurilor e te "u(!a)e(tat# *e OUG 8?49777& care i)*le)e(tea0# o erie !e !irecti%e aleCo( iliului Euro*ei. Coor!o(area ace tei acti%it#i ca!e '( arci(a Mi(i terului Me!iului i a A+e(iei Naio(ale *e(tru Protecia Me!iului<ANPM1. :.COMUNICAREA INTERPERSONALA LA LOCUL DE MUNCA SI PRE6ENIREA DECLANSARII CONFLICTELOR IN CADRUL COLECTI6ULUI . Co)u(icarea e te "lu/ul %ital care "ace *o ibile *er"or)a(,ele u(ei or+a(i0a,ii. De calitatea $i "u(c,io(alitatea ei !e*i(!e )o!ul '( care u(t "olo ite re ur ele $i u(t ati( e co*urile. E"icie(,a u(ei or+a(i0a,ii e ba0ea0# *e *eciali0area "u(c,iilor la (i%el !e co)*arti)e(te $i !e i(!i%i0i $i *e co)*le)e(taritatea ace tor "u(c,ii. Di( ace te caracteri tici !e ba0# ale acti%it#,ii or+a(i0a,io(ale re0ult# (ece itatea c2i)bului !e i("or)a,ii '(tre co)*arti)e(te& '(tre i(!i%i0i& '(tre or+a(i0a,ie $i )e!iul #u ocioBeco(o)ic. Orice or+a(i0a,ie co( t# i( a(+a-a,i& co(!ucere& ec2i*a)e(te& )ateriale& "o(!uri. ;( *roce ul )u(cii co)u(icarea -oac# u( rol e e(,ial *e(tru c# orice i te) ocio te2(ic *re u*u(e e/i te(,a u(ui "lu/ i("or)a,io(al care "ace *o ibil# "u(c,io(area lui ca '(tre+. Mu(ca '( ca!ru or+a(i0a,io(al (ece it# coor!o(area e"orturilor *artici*a(,ilor '( reali0area u(ei *er"or)a(,e. Co(!ucerea co)u(ic# a(+a-a,ilor !eci0iile ale& co(trolea0# e/ecutarea lor& iar !eci0iile u(t ba0ate la r.(!ul lor *e "lu/ul !e i("or)a,ii. Fu(c,iile or+a(i0a,io(ale ale co)u(ic#rii u(t ur)#toarele: a1 Co(trol B # clari"ice '(!atoririle& # tabilea c# autoritatea $i re *o( abilit#,ile. b1 I("or)are B # "ur(i0e0e ba0a !eci0iilor. c1 Coor!o(are B # "ac# *o ibil# ac,iu(ea co)u(# e"icie(t#. !1 Moti%are B # ti)ule0e coo*erarea $i i)*licarea '( ati(+erea obiecti%elor.

e1 E)o,io(al# B # *er)it# e/*ri)area tr#irilor e(ti)e(telor etc

8.DESFASURAREA ACTI6ITATII IN ECCIPA Ec2i*a e te locul u(!e e '(t.l(e c $i i(terac,io(ea0# +ru*uri !i"erite care '$i ')*#rt#$e c *era(,ele !e *re co*uri $i roluri '(trBo at)o "er# ar)o(ioa #. E/i t# )ul,i ter)e(i care !e criu )u(ca '( +ru* '( ca!rul or+a(i0a,iilor $i )o!ul '( care '$i !e"#$oar# acti%itatea. Gru*ul !e lucru re*re0i(t# colecti%ul !e *er oa(e i)*licate '( or+a(i0a,ii& ce '(!e*li(e c arci(i '( %e!erea reali0#rii obiecti%elor or+a(i0a,iei !i( care "ac *arte. Ele au acelea$i obiecti%e +lobale !e lucru& autoritatea (ece ar#& auto(o)ia $i re ur ele cerute !e co*urile *ro*u e. Mu(ca e te e/ercitarea e"ortului $i a*licarea cu(o$ti(,elor $i a*titu!i(ilor '( %e!erea reali0#rii u(ui co*. Ter)e(ul Drela,ie !e )u(c#E !e crie ra*orturile care e/i t# '(tre a(+a-atori $i a(+a-a,i la locul !e )u(c#. Ace te ra*orturi *ot "i "or)ale <!e e/.& acor!uri !e *roce!ur#& co(tracte !e )u(c#1 au i("or)ale @ ub "or)a co(tractului * i2olo+ic& care e/*ri)# a(u)ite *re u*u(eri $i a$te*t#ri '( le+#tur# cu ce au !e o"erit $i u(t !oritori # !ea e"ecti% )a(a+erii $i a(+a-atorul Mu(ca '( ec2i*# e te ca*acitatea !e a )u(ci ')*reu(# *e(tru a reali0a o i!ee co)u(#& ca*acitatea !e a !irec,io(a reali0#rile i(!i%i!uale *re obiecti%ele or+a(i0a,io(ale& e te ur a ce le *er)ite oa)e(ilor obi$(ui,i # ati(+# re0ultate (eobi$(uite. ?.MANAGEMENTUL CALITATII ACTI6ITATII DINTRBUN DMRA.ASIGURAREA SATISFACTIEI BENEFICIARULUI. Ma(a+e)e(tul calit#,ii re*re0i(t# u( a( a)blu !e acti%it#,i a%.(! ca co* reali0area u(or obiecti%e& *ri( utili0area o*ti)# a re ur elor. Ace t a( a)blu cu*ri(!e acti%it#,i !e *la(i"icare& coor!o(are& or+a(i0are& co(trol $i a i+urare a calit#,ii. I(tre*ri(!erea '$i *ro*u(e o erie !e Fobiecti%e trate+iceF: eco(o)ice& ociale& te2(ice& co)erciale& care e reali0ea0# *ri( i(ter)e!iul u(or Fobiecti%e o*era,io(aleF. Ace tea !i( ur)# ar "i: ob,i(erea u(or *ro!u e $i er%icii !e calitate core *u(0#toare ceri(,elor& '( ca(titatea olicitat#& la ter)e(ul co(%e(it $i care # "ie !i *o(ibile la locul au *e *ia,a !orit#& toate ace tea& i( co(!i,iile u(or co turi )i(i)e. A.MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE CRIGA Orice or+a(i0a,ie e *oate co("ru(ta cu o itua,ie !e cri0#& '( )# ur# # *u(# '( *ericol "u(c,io(area ei (or)al# $i re*uta,ia !e care e bucur# '(trBo a(u)it# co)u(itate. U(ele cri0e u(t *re%i0ibile $i *ot "i *re%e(ite& altele (u *ot "i b#(uite $i (u *ot "i a(tici*ate '( )o! corect. E/*erie(,a a ar#tat c#& '( ciu!a tuturor *recau,iilor <!e or!i( te2(ic&eco(o)ic& "i(a(ciar& e!ucati% etc.1 luate *e(tru to*area au co(trolarea u(ei cri0e& ea *oate c#*a !e ub co(trol $i *oate lua a)*loare. ;( ace te co(!i,ii& cri0a *oate a!uce *re-u!icii +ra%e or+a(i0a,iei !ac# (u e te +e tio(at# corect !i( toate *u(ctele !e %e!ere& i(clu i% !i( *u(ct !e %e!ere al co)u(ic#rii. 17.CADRU LEGISLATI6 NATIONAL LEGEA 55549775 i CG 57149719

Di *o0itii +e(erale ART. 1 <11 Pa0a i *rotectia u(t acti%itati !e "a urate *ri( "orte i )i-loace *eci"ice& i( co*ul a i+urarii i+ura(tei obiecti%elor& bu(urilor i %alorilor i)*otri%a oricaror actiu(i ilicite care le0ea0a !re*tul !e *ro*rietate& e/i te(ta )ateriala a ace tora& *recu) i a *rote-arii *er oa(elor i)*otri%a oricaror acte o tile care le *ot *ericlita %iata& i(te+ritatea "i0ica au a(atatea. <91 Pa0a i *rotectia e reali0ea0a *ri( "orte i )i-loace )ilitare au ci%ile& !e catre i( titutiile *eciali0ate ale autoritatilor a!)i(i tratiei *ublice& au i( re+i) *ri%at& !e catre *ro*rietarii au !eti(atorii obiecti%elor& bu(urilor au %alorilor& *recu) i !e catre ocieB tatile *eciali0ate !e *a0a i *rotectie. ............................................................................................................................................... Di *eceratele !e )o(itori0are a i te)elor !e alar)are ART. 5: <11 U(itatile !e -a(!ar)i& ocietatile *eciali0ate !e *a0a i *rotectie& *recu) i cele !i( !o)e(iul i te)elor !e alar)are i)*otri%a e"ractiei *ot i("ii(ta !i *ecerate !e 0o(a care a )o(itori0e0e i a tra( )ita alar)ele !e la i te)ele electro(ice co(ectate la ec2i*a-ele !e i(ter%e(tie. <91 I("ii(tarea !i *eceratelor !e 0o(a& *otri%it ali(. <11& e "ace (u)ai !u*a a%i0area re+ula)e(tului !e or+a(i0are i "u(ctio(are !e catre I( *ectoratul Ge(eral al Politiei Ro)a(e. Fac e/ce*tie u(itatile !e -a(!ar)i& *e(tru !i *eceratele *ro*rii. <51 Plata er%iciilor !e )o(itori0are *ri( !i *ecerat a i te)ului !e alar)are local e "ace *e ba0a co(tractelor i(c2eiate cu be(e"iciarii ace tora. <=1 I(ter%e(tia ec2i*a-elor )obile i( ca0ul rece*tarii e)(alelor !e alar)a !e la abo(atii co(ectati e %a reali0a cu *er o(al cali"icat !i( ca!rul i( titutiilor tatului & ori al ocietatilor *eciali0ate !e *a0a i *rotectie. <>1 I( ituatiile i( care i(ter%e(tia e te co("ir)ata i "ortele *ro*rii u(t !e*a ite !e a)*loarea e%e(i)e(telor& *ri( !i *ecerat e a(u(ta u(itatea !e *olitie co)*ete(ta& i( %e!erea *ri(!erii i("ractorilor i a cercetarii locului "a*tei. I( celelalte ca0uri& !u*a *ri(!erea i("ractorilor& ace tia %or "i *re!ati !e i(!ata u(itatilor !e *olitie co)*ete(te teritorial. <:1 Me(tio(area i( *la(ul !e *a0a a "a*tului ca obiecti%ul e te a i+urat *ri( co(ectarea i te)ului !e alar)a la u( !i *ecerat !e )o(itori0are i tra( )itere a e)(alelor !e alar)a e te obli+atorie. 11.NOTIUNI DESPRE SISTEMELE DE SECURITATE ELECTRONICA& SISTEME DE ALARMA LA EFRACTIE SI HAF ARMAT&SISTEME DE PROTECTIE PERIMETRALA&SISTEME DE CONTROL AL ACCESULUI &SISTEME DE DETECTIE&SEMNALIGARE SI A6ERTIGARE LA INCENDIU &SISTEME CCT6. Securitatea i( acce*tiu(ea +e(erala e te o (ece itate *ri)ara a i(!i%i!ului e/ti( a la la !i"erite (i%ele or+a(i0atio(ale.U(a !i( )o!alitatile !e a i+urare a "u(ctiilor co(ti(ute !e co(ce*tul +e(eric !e ecuritate e te o"erita !e i te)ele electro(ice !e ecuritate. U( i te) !e ecuritate *oate "i !e"i(it ca u( a( a)blu !e !i *o0iti%e ce !etectea0a i e)(ali0ea0a o i(tru0iu(e au o tare !e *ericol a ociata i(trarii (eautori0ate i( *atiul *rote-at. E/i ta !oua cate+orii !e !etectie :*a i%a i acti%a.

Ele)e(tele co( tituti%e ale u(ui i te) !e ecuritate u(t: e(0orii&ce(trala&ec2i*a)e(tele *eri"erice ale ce(tralei&!i *o0iti%e !e a%erti0are locala i !i *o0iti%ele !e co)u(icare la !i ta(ta. Se(0orii u(t !i *o0iti%e ce *reiau o i("or)atie !e ti* tare !e alar)a. Ce(trala e te o u(itate !e auto)ati0are ce *roce ea0a i("or)atiile *reluate !e la e(0ori i( "u(ctie !e tarea i te)ului <acti%at au !e0acti%at1.Rolul *ri(ci*al al oricarei ce(trale !e e"ractie e te !e a e)(ali0a o*tic i4 au acu tic&la !i ta(ta&!etectarea u(ei i(tru0iu(i i( *atiul *rote-at. Ec2i*a)e(tele *eri"erice ale ce(tralei u(t )o!ulele !e e/*a(!are i i(ter"etele !e co)a(!a i au rolul !e a e/ti(!e (u)arul !e i(trari i4 au ie iri ale ce(tralei *e(tru co("i+urarea u(or i te)e !eca*acitate *orita. Di *o0iti%ele !e a%erti0are locala *ot "i o*tice au acu tice i au rolul !e a e)(ali0a o tare !e alar)a. Di *o0iti%ele !e co)u(icare la !i ta(ta u(t co)u(icatoare care utili0ea0a !i"erite ca(ale !e co)u(icatie *e(tru a e)(ali0a o alar)a la u( !i *ecerat !e )o(itori0are i i(ter%e(tie . Ti*uri !e !etectoare 1. Co(tactul )a+(etic E te cel )ai %ec2i e(0or utili0at !e la i(ce*uturile i te)elor !e ecuritate i e te "olo it *e(tru e i0area *o0itiei ele)e(telor !e acce i( *atiile *rote-ate :u i i "ere tre. Co(tactul )a+(etic *oate "i abotat relati% u or&*ri( utili0area u(ui )a+(et e/terior *uter(ic i( ca0ul i( care ace ta e te i( talat. 9.Se(0orul *a i% i( i("raBro u<PIR1 E te u( !i *o0iti% !e ti(at !etectiei !e*la arii cu )i(i) 17B1>c)4 a u(ui cor* cu !i"ere(ta !e te)*eratura "ata !e )e!iu !e )i(i) 5B> +ra!e C. 5.Se(0orul acti% cu )icrou(!e E te u( e(0or care +e(erea0a u( ca)* electro)a+(etic i( *atiul *rote-at.Orice )i care a u(ui cor* care re"lecta ra!iatia electro)a+(etica e te e i0ata i +e(erea0a alar)a.Su(t !etectoare e( ibile&+reu au i)*o ibil !e )a cat !ar au ca *roble)a *ri(ci*ala i)*o ibilitatea !eli)itarii *atiului *rote-at. =.Se(0orul !e %ibratii Detectoarele !e %ibratii au ocuri u(t !e ti(ate i( +e(eral u(or a*licatii *eciale&cu) ar "i *rotectia *eretilor te0aurelor !ar i a u(or u*ra"ete %itrate.Ace te !etectoare u(t e( ibile la alar)e "al e. >.Se(0orul !e +ea) *art Ace t e(0or "u(ctio(ea0a *e *ri(ci*iula(ali0ei *ectrale u(etului *ro!u !e *ar+erea u(ei u*ra"ete %itrate .Se )o(tea0a la o !i ta(ta !e *a(a la >) !e u*ra"ata %itrata i are aco*erire !e a*ro/i)ati% :).

19.SISTEME DE TRANSMISIE A ALARMELOR &CENTRUL DE MONITORIGARE SI RECEPTIE A ALARMELOR.CERINTELE STANDARDELOR EUROPENE SPECIFICE. Ceri(te i te) !e o*erare Ceri(te 2ar!Iare:

J *roce or la "rec%e(ta !e 577 MC0 J := MB )e)orie RAM J re0olutie )o(itor ?77/:77 *i/eli J ecra( 9>: culori J 2ar!B!i K 1>7 MB !i *o(ibili J 1B5 *orturi eriale J *laca !e u(et O*tio(al: J co(e/iu(e *er)a(e(ta la i(ter(et <!e ti* LAN1 J i)*ri)a(ta A= Co("i+uratie o*ti)a: J *roce or la "rec%e(ta !e ?77 MC0 au )ai )are (ece ar *e(tru ra*i!itatea *roce arii i a"i arii a i("or)atiilor J 9>: MB )e)orie RAM !atorita "a*tului ca a*licatia& i( co(!itii (or)ale& rulea0a 9= !e ore !i( 9= i (ece ita tocarea i( acea ta )e)orie a a(u)itor tructuri !e !ate J re0olutie )o(itor 179=/8:? *e(tru a"i area o*ti)a a co(troalelor !i( "erea tra *ri(ci*ala J ecra( cu a!a(ci)ea !e culoare 1:bit *e(tru a"i area i)a+i(ilor J )e)orie %irtuala L >77 MB *e !i cul u(!e e te i( talat *ac2etul J co(e/iu(e *er)a(e(ta la i(ter(et J ur a au/iliara UPM J (ici o alta a*licatie a (u rule0e *e calculator i( a"ara !e NI( ta(t Alert clie(tE J i te) !e o*erare Micro o"t Oi(!oI 9777 Pro"e io(al *e(tru tabilitate 15B1=.NOTIUNI DESPRE MENTENANTA SI EMPLOATAREA SISTEMELOR DE SECURITATE ELECTRONICE SI DE TRANSMISIE A ALARMELOR Me(te(a(a co( t# '( a( a)blul !e o*eraiu(i e"ectuate *re%e(ti% *e(tru *# trarea caracteri ticilor !e "u(cio(are ale ec2i*a)e(telor '( *ara)etrii (o)i(ali. Acti%itatea !e )e(te(a(# e !e "#oar# (u)ai !e c#tre "ir)ele i( talatoare. O*eraiu(ile cure(te e re"er# la %eri"icarea a(u)itor *ara)etrii care (u *ot "i te tai !e c#tre utili0ator&cu) ar "i te( iu(ile !e ali)e(tare au +ra!ul !e '(c#rcare al bateriilor acu)ultor. ;(trei(erea i !e0%oltarea i te)ului e *oate reali0a *ri( %eri"icarea *erio!ic# <aciu(e care e li)itea0# la u( !ia+(o tic al i te)ului1 au )e(te(a(# *erio!ic# <%eri"icare *erio!ic# ur)at# !e re*araii i '(locuiri ale *#rilor !e"ecte ale i te)ului1. 6eri"icarile *erio!ice ce trebuie o*erate a u*ra ec2i*a)e(telor i i te)elor !e ecuritate& u(t !e re+ula *re%a0ute !e *ro!ucatorii ec2i*a)e(telor &!ar i *ri( (or)e te2(ice ale autoritatilor !e re+le)e(tare .Ace te %eri"icari ca! atat i( arci(a utili0atorului B%eri"icari 0il(ice & a*ta)a(ale &cat i i( arci(a *er o(alului "ir)elor !e *ecialitate care a i+ura )e(te(a(ta B%eri"icari lu(are&tri)e triale&a(uale. 6eri"icarea "u(ctio(alitatii a u(ui i te) tra( )itator !e alar)a trebuie a cu*ri(!a u( (u)ar !e a *ecte *recu) cele e(u)erate )ai -o : B%eri"icarea co)u(icarii corecte la DMRA a alar)ei !ate *e "iecare !i *o0iti% !e !etectie au alar)are )a(uala.

B%eri"icarea co)u(icarii corecte la DMRA a abota-ului *e(tru "iecare !i *o0iti%&circuite electrice& i4 au ele)e(te co( tituti%e ale i te)ului B%eri"icarea co)u(icarii corecte la DMRA a )e a-elor !e !e"ect B%eri"icarea auto(o)iei i te)elor *e ur a ta(!BbP B%eri"icarea "a*tului ca )e a-ele !e alar)a u(t tri)i e *ri(trBu( i te) la !e ti(atia i(te(tio(ata i te tata !e i te)ul !e )o(itori0are. B%eri"icarea ti)*ului !e tra( )itere a alar)ei B o %eri"icare %i0uala a i te)ului !e ecuritate i i!e(ti"icarea )o!i"icarilor o*erate a u*ra ace tuia !e (atura a !i)i(ua (i%elul !e ecuritate i(itial. Ser%iceBul i te)elor !e ecuritate are "u(cie corecti%#. Me(te(a(a i te)elor !e ecuritate are "u(cie *re%e(ti%#. 1>B1:.MASURI DE INTRETINERE SI PROTECTIE A BAGELOR DE DATE AFERENTE CMRA 1.TESTAREA PERIODICQ A ECCIPAMENTELOR a1 Te tarea "u(c,io(#rii corecte a i te)elor co(ectate $i a c#ilor !e tra( )i ie a alar)elor& *recu) $i a )i-loacelor !e le+#tur# cu ec2i*a-ele e "ace *erio!ic& !u*# cu) ur)ea0#: Obiecti%e trate+ice @ 1ora Obiecti%e "i(a(ciar ba(care @ 5ore Obiecti%e co)erciale @ : ore Obiecti%e re0i!e(,iale @ 9= ore b1 ;( acela$i ti)*& e *oate reali0a u( te t *erio!ic *e(tru )o!ulele GPRS la orice i(ter%al !e ti)* *recu) i i(tero+#ri o(Bli(e c1 Te tarea i te)ului !e alar)# la e"rac,ie *oate "i reali0at# !e c#tre be(e"iciar& *er o(alul *oli,iei a"lat i( co(trol au !e c#tre *er o(alul te2(ic al ociet#,ii care %eri"ic# "u(c,io(area i te)ului. 9.REMEDIEREA DERANHAMENTELOR ECCIPAMENTELOR DE MONITORIGARE RI A SISTEMELOR CONECTATE. a1 Reali0area co(e/iu(ii i te)elor !e alar)are !i( obiecti%e cu ta,ia !e !i *eceri0are& a i+urarea )e(te(a(,ei *erio!ice au re)e!ierii !e"ec,iu(ilor i te)elor co(ectate& a ec2i*a)e(telor !e tra( )itere a e)(alelor $i ce(trului !e )o(itori0are e a i+ur# !e *er o(alul te2(ic a%i0at $i a(+a-at al S.C. SSSSSSSSSSSSS S.R.L.& co("or) co(tractului '(c2eiat '(tre cele !ou# ociet#,i& (r. SSSSSSSSSSSSS. b1 Dera(-a)e(tele a*#rute la ec2i*a)e(tele !e )o(itori0are $i i te)ele co(ectate *ot "i co( tatate !e !i *ecerul !e er%iciu au be(e"iciari. c1 ;( a)bele ca0uri !i *ecerul !e er%iciu a(u(,# $e"ul !e !i *ecerat $i S.C. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S.R.L.& care are obli+a,ia re)e!ierii !era(-a)e(telor a*#rute '( i(ter%al !e 9= ore !e la !ata e i0#rii. !1 La re)e!ierea oric#rei !e"ec,iu(i e)(alat# !e be(e"iciar au i!e(ti"icat# *ri( i(ter)e!iul ta,iei !e !i *eceri0are& e te (ece ar# e"ectuarea u(ei te t#ri *e(tru a %eri"ica )o!ul !e "u(c,io(are. I(ter%e(,ia te2(ic# e co( e)(ea0# '( -ur(alul !e er%ice al i te)ului. "1 La co( tatarea !e"ec,iu(ilor la ec2i*a)e(tele !i *eceratului !e )o(itori0are < ta,ia !e !i *eceri0are1 e *u(e '( "u(c,iu(e ec2i*a)e(tul !e re0er%# *.(# la re)e!ierea !e"ec,iu(ilor co( tatate3

+1 E te obli+atorie '( crierea i( -ur(alul !e er%ice al !i *eceratului& toate i(ter%e(,iile te2(ice e"ectuate. O*eratorul !i *ecer are ur)#toarele atribu,ii *ri(ci*ale: 1. u*ra%e+2ea0# *er)a(e(t ec2i*a)e(tele ta,iei !e !i *eceri0are $i tratea0# e)(alele rece*,io(ate cu o*erati%itate '( co("or)itate cu *roce!urile !e lucru3 9.,i(e -ur(alul tuturor ac,iu(ilor '(tre*ri( e I( ace t e( o*eratorul !i *ecer co( e)(ea0a i( ur)atoarele !ocu)e(te: Bre+i tru !e e%e(i)e(te B-ur(al !e er%i Bre+i tru obiecti%e Bre+i tru !e0ar)ari i( a"ara *ro+ra)ului !e lucru al obiecti%ului B-ur(al ra*ort !e acti%itate Bre+i tru *roce e %erbale !e *re!areB*ri)ire a er%iciului 5.e/*loatea0# corect ec2i*a)e(tele !i( !otare& (u)ai ub *arola *ro*rie& "#r# # i(tro!uc# alte *ro+ra)e au # )o!i"ice tructura !atelor e/i te(te3 =.(u *er)ite acce ul '( i(ci(ta !i *eceratului a altor *er oa(e !i( "ir)#& au !i( a"ar# cu e/ce*,ia celor abilitate !e co(!ucerea ociet#,ii3 >.alte atribu,ii rele%a(te. 18.TIMPUL DE RASPUNS AL FORTEI DE INTER6ENTIE MOBILE.FACTORI CARE INFLUENTEAGA TIMPUL DE RASPUNS. Sco*ul "ortei !e i(ter%e(tie < FRR 1 e te a a-u(+a la obiecti% i(trBu( ti)* cat )ai curt& a *re%i(a actiu(ile cau0atoare !e *re-u!icii& a *rote-e0e %iata i *ro*rietatea clie(tului. I(ter%e(tia co( ta i( *roce!uri i actiu(i i(te*ri( e *e(tru eli)i(area cau0elor i(itierii tarii !e alar)a i re%e(irea la tarea (or)ala& co("or) le+ilor ro)a(e i( %i+oare. Forta !e Reactie Ra*i!a re*re0i(ta o "orta )obila !e ra *u( i i(ter%e(tie& care actio(ea0a i)e!iat *e(tru i(treru*erea tarii !e alar)a i care %i(e i( *ri-i(ul celorlalte "orte !e i(ter%e(tie *eci"ice !u*a ca0 . Ec2i*a-ul trebuie a "ie "or)at !i( a+e(ti !e i(ter%e(tie *ro"e io(i ti cu %a ta e/*erie(ta i( !o)e(iu& e/tre) !e ri+uro i& ate(t electati& *re+atiti i a(tre(ati *er)a(e(t i( e/ecutarea cu e"icie(ta a o*eratiu(ilor . Factori care i("lue(tea0a ti)*ul !e ra *u( al "ortei !e i(ter%e(tie u(t: Bco(!itiile )eteorolo+ice Btra"icul rutier Biti(erariul !e !e*la are B!i ta(ta !i(tre locul !e *lecare al "ortei !e i(ter%e(tie )obile i obiecti%. Ba)*la area obiecti%ului B+ra!ul !e *re+atire al a+e(tilor Cu cat e te )ai curt ti)*ul cur !e la !ecla( area alar)ei *a(a la o irea ec2i*ei !e i(ter%e(tie la locul *ro!ucerii ace teia au la locul i(!icat !e o*erator i( ba0a ur)aririi rau"acatorului cu )i-loace te2(ice !i( ca!rul i te)ului !e ecuritate&cu atat cre te *robabilitatea ca actiu(ea a "ie i(cu(u(ata !e ucce .

1?.INTOCMIREA RAPORTULUI PRI6IND MODUL DE SOLUTIONARE AL E6ENIMENTELOR DIN DMRA I( Ra*ortul !e acti%itate o*eratorul !i *ecer %a co( e)(a ur)atoarele: Bobiecti%e (oi i(trate la )o(itori0are $i i(ter%e(,ie Bobiecti%e reco(ectate Be%e(i)e(te !eo ebite Balar)e cu !e*la area ec2i*ei !e i(ter%e(,ie B"u(c,io(area le+#turilor o*erati%e B tarea te2(ic# a ec2i*a)e(telor !i( !otare B!e0ar)#ri '( a"ara *ro+ra)ului Bi(re+i trea0a olicitarile u*li)e(tare ale be(e"iciarului Bobiecti%e ra)a e !e0ar)ate Ra*ortarea )o!ului !e olutio(are e "ace cu !i ci*li(a i erio0itate&co("or) *roce!uB rilor i(ter(e&i( "u(ctie !e ti*ul e%e(i)e(tului&cu toate !etaliile (ece are i )o!ul !e olutio(are al e%e(i)e(tului. 1A.SEMNALE PROCESATE SI TRANSMISE LA DMRA DE CATRE SISTEMELE DE ALARMA &MODALITATI DE RASPUNS LA SEMNALELE RECEPTIONATE& PROCEDURI SI METODE DE E6ALUARE A MESAHELOR PRIMITE Sco*ul u(ei alar)e e te i(tot!eau(a acela !e a i(itia o reactie *e *la( local au la !i ta(ta.Pe(tru o i(ter%e(tie core *u(0atoare&trebuie o"erite u"icie(te i("or)atii *ri( i te)ul !e tra( )i ie a alar)elor.Se)(alele tra( )i e !e ce(tralele !e alar)a u(t: 1.Pa(ica La rece*,io(area u(ui e)(al !e *a(ic# !i *ecerul !e er%iciu: Alar)ea0# ec2i*a-ul !e i(ter%e(,ie care are '( re *o( abilitate obiecti%ul re *ecti%& *reci0'(!uB e e/act 0o(a !e u(!e a "o t tra( )i e)(alul <!e e/.. Ca ierie& te0aur& IT& birou& )a(a+er& etc.13 la '( e%i!e(,# e%e(i)e(tul '( FRe+i trul !e e%i!e(,# a e%e(i)e(telorF3 o '( ca0ul '( care ec2i*a-ul !e i(ter%e(,ie care are '( re *o( abilitate obiecti%ul re *ecti%& e te a(+a-at la u( alt e%e(i)e(t& %a "i alar)at u( alt ec2i*a-3 Ti(e *er)a(e(t le+#tura cu ec2i*a-ul !e i(ter%e(,ie at.t *e ti)*ul !e*la #rii c.t $i !u*# a-u(+erea la obiecti% < e "ace %eri"icare !ubl# *e(tru co("ir)area obiecti%ului1 *e(tru a ob,i(e i("or)a,iile (ece are +e tio(#rii e"icie(te a e%e(i)e(tului3 A(u(,# *oli,ia& Ha(!ar)eria& Po)*ierii au Ser%iciul !e A)bula(,#& !u*# ca0& atu(ci c.(! re0ol%area itua,iei !e*#$e$te *o ibilit#,ile $i co)*ete(,ele ec2i*a-elor !e i(ter%e(,ie3 ". I("or)ea0# co(!ucerea S.C. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SRL !e *re e%e(i)e(tele cu co( eci(,e +ra%e <)or,i& r#(i,i& %#t#)#ri cor*orale& !i tru+eri& etc.13 E/ecut# !i *o0i,iile co(!ucerii S.C. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SRL3 Re!actea0# FRa*ortul !e e%e(i)e(tF3 i. '(toc)e$te FRa*ortul !e acti%itateF<Obiecti%e (oi i(trate la )o(itori0are $i i(ter%e(,ie& obiecti%e reco(Uctate& e%e(i)e(te !eo ebite& alar)e cu !e*la area i(ter%e(,iei& "u(c,io(area le+#turilor o*erati%e& tarea te2(ic# a ec2i*a)e(telor !i( !otare& !e0ar)#ri '( a"ara *ro+ra)ului1. 9.SABOTAH ori INCENDIU !e la u( obiecti% Far)atF

La rece*,io(area ace tor e)(alelor !i *ecerul !e er%iciu: a. Alar)ea0# ec2i*a-ul !e i(ter%e(,ie care are '( re *o( abilitate obiecti%ul re *ecti%& *reci0'(!uB e e/act 0o(a !e u(!e a "oat tra( )i e)(alul <!e e/.. Ca ierie& te0aur& IT& birou& )a(a+er& etc.13 b. A(u(,# be(e"iciarul # e *re0i(te '( cel )ai curt ti)* la obiecti%3 ANUNTAREA BENEFICIARULUI REFERITOR LA DEPLASAREA ;N OBIECTI6 SV 6A FACE DOAR ;N URMQTOARELE SITUATII: b.1B !ac# ec2i*a-ul !e i(ter%e(,ie (u *oate %eri"ica u"icie(t !e bi(e obiecti%ul <c#i !e acce & +ea)uri& alte *o ibilit#,i !e *#tru(!ere '( obiecti%13 b.9B !ac# ec2i*a-ul a %eri"icat obiecti%ul $i (u u(t ur)e !e e"rac,ie& !ar totu$i alar)a e re*et#3 b.5B !ac# ec2i*a-ul a tabilit c# u(t ur)e !e e"rac,ie3 b.=B !ac# ec2i*a-ul a ob er%a(t +ea)uri au u$i !e c2i e la obiecti%ul alar)at3 DACQ NU ESTE NECESARQ DEPLASAREA BENEFICIARULUI SE INFORMEAGQ ACESTA DESPRE ALARMQ PRIN EMPEDIEREA UNUI SMS DE FORMA: FDISPECERATUL 6Q ANUNTQ CQ ATI A6UT O ALARMQ PE GONA... A 6ERIFICAT OBIECTI6UL SI NU ESTE NECESARQ DEPLASAREA D6S.F 5. SABOTAH ori INCENDIU !e la u( obiecti% F!e0ar)atF ia le+#tura la obiecti%& a(u(,.(! e%e(i)e(tul e)(alat $i locul *ro!ucerii ace tuia3 be(e"iciarul i("or)ea0#& tele"o(ic& '( !i *ecerat& *e ba0# !e *arol#& "a*tul c# e te o alar)# "al # < au ce alt# itua,ie e te la "a,a locului1 !i *u(.(!uB e i(ter%e(,ia la obiecti% '( %e!erea %eri"ic#rii a *ectelor e)(alate 3 c. '( ca0ul '( care (u e *oate lua le+#tura '( obiecti% ec2i*a !e i(ter%e(,ie e"ectuea0# %eri"ic#ri la "a,a locului. La rece*,io(area e)(alului Fli* # ur # !e ali)e(tareF Di *ecerul !e er%iciu: Dac# e te *e ti)*ul (o*,ii !u* :7 )i(. !e la *ri)irea e)(alului& $i !ac# (u B a *ri)it re tabilirea '( ace t i(ter%al& e tri)ite ec2i*a !e i(ter%e(,ie *e(tru %eri"icarea obiecti%ului3 Se (otea0# e%e(i)e(tul '( Re+i trul !e e%e(i)e(te te2(ice *e(tru a "i tra( )i la te2(ic au be(e"iciarului& !u*# ca0. Ec2i*a-ul !e i(ter%e(,ie: Pe(tru a t"el !e itua,ii (u e a i+ur# er%icii !e i(ter%e(,ie. Mo!ul !e +e tio(are a alar)elor "al e Pri( alar)# "al # e '(,ele+e orice e)(al !e alar)# rece*,io(at !e !i *eceratul !e )o(itori0are care (u a "o t +e(erat !e o ac,iu(e !irect $i i(te(,io(at# a u*ra obiecti%ului. I(ter*retarea u(ui e)(al !e alar)# "al # au real# e "ace !e c#tre !i *ecerul !e er%iciu& cu ur)#toarele *reci0#ri: orice *a(ic# %a "i i(ter*retat# ca alar)# real#3 orice e)(al !e alar)# rece*,io(at !e la u( i te) F!e0ar)atF %a "i i(ter*retat ca alar)# real#3 u( e)(al !e e"rac,ie rece*,io(at '( *rea-)a orei obi$(uite !e !e0ar)are& %a "i i(ter*retat ca alar)# real#& lu.(!uB e le+#tura i)e!iat# cu obiecti%ul3 !e0ar)area u(ui obiecti% '( a"ara orelor !e *ro+ra) %a "i co("ir)at# i)e!iat !e be(e"iciar !ac# ace ta (u a a(u(,at a(terior c2i)barea *ro+ra)ului3 Bu( e)(al !e alar)# rece*,io(at !e la u( i te) Far)atF '( )o! re*etat& !e la acela$i e( or& %a "i i(ter*retat ca alar)# "al # '(ce*.(! cu a treia e)(alare. Pe(tru acea t# itua,ie e a(u(,# be(e"iciarul $i ec2i*a te2(ic#.

=.ALARME DE CONTROL AL ACCESULUI. >.SEMNALIGARI TECNICE PROCEDURA PRI6IND TESTQRILE PERIODICE Rl REMEDIEREA DERANHAMENTELOR ECCIPAMENTELOR DE MONITORIGARE SI A SISTEMELOR CONECTATE Me(te(a(ta i te)elor e reali0ea0# ub !ou# )o!uri !e i(ter%e(,ie: Me(te(a(ta *re%e(ti%# B co( t# '( %eri"ic#ri *erio!ice a i te)elor. Me(te(a(ta corecti%# B i(ter%e(,ii correcti%e la olicitare& '( ur)a a*ari,iei u(ei !i "u(c,io(alit#,i '( o*erare. La Di *ecerat e e"ectuea0# e)e trial& *ri( %eri"ic#ri +e(erale& re%i0ii. O*era,iu(i care e !e "#$oar# '( ca!rul Me(te(a(,ei Pre%e(ti%e: %eri"icarea *ri( a *ectare a ele)e(telor !i( co)*o(e(t ub i te)ului: Di *ecerat& PC& Mo(itor3 B e/a)i(area a *ectului e/terior al Di *eceratului& a i(te+rit#,ii circuitelor i a co(e/iu(ilor3 %eri"icarea orei i te)ului <e%e(tual corec,ie13 %eri"icarea "u(c,io(#rii Di *eceratului '( ca0ul ali)e(t#rii (u)ai !e la acu)ulatorul !e bacKB u*& al UPSB ului $i Ge(eratorului !e cure(t3 %eri"icarea e)(ali0#rilor !i *laPB ului& a )e)oriei !e e%e(i)e(te a ce(tralei $i a )e a-elor !e tare3 %eri"icarea "u(c,io(#rii3 %eri"icarea co)u(ica,iei& a li(iilor tele"o(ice& co)u(ica,iei eriale3 e/ecutarea )icilor lucr#ri !e corec,ie4 retu$uri <re*o0are cabla-& "i/are ele)e(te& *ri(!ere '( cle)e& etc13 e/ecutarea lucr#rilor !e '(tre,i(ere +e(eral# <$ter+ere *ra"& '(!e*#rtare )i0erie& cur#,are "ilter aer& etc&.1 a ele)e(telor !i( co)*u(erea i te)ului3 %eri"icarea "u(c,io(#rii PCB ului !e +e tiu(e a i te)ului: %eri"icarea *lat"or)ei 2ar!Iare $i a SO3 %eri"icarea co!urilor acti%e& a !re*turilor $i +ru*urilor !e acce 3 %eri"icarea a*lica,iei !e +e tiu(e $i lo+B urilor& +e(erarea !e ra*oarte3 '(tre,i(erea ba0ei !e !ate <bacKB u* $i $ter+erea i(tr#rilor cu %ec2i)e )ai )are !e 9 a(i13 %eri"icarea co)u(ica,iei cu Di *eceratul. Me(te(a(ta corecti%#: Se !e "#$oar# ub a *ectul i(ter%e(,iilor la cerere. O*eratorul !i *ecer are obli+a,ia !e a a(u(,a i)e!iat <tele*2o(ic& )ail& "a/1 "ir)a *re tatoare !e er%icii *ri%i(! Me(te(a(ta '( ca0ul '( care co( tat# o a(o)alie '( o*erarea i te)elor. Ti)*ul !e i(ter%e(,ie corecti%# e te !e 19 ore '( localitate& 9= ore localit#,ii u(!e '$i are e!iul "ir)a *re tatoare '( ca!rul i(ter%e(,iilor correcti%e e re)e!ia0# orice !e"ect a*#rut a u*ra i te)elor& iar !ac# ace tea (u *ot "i re)e!iate *e loc& e '(locuie c cu ec2i*a)e(te !e bacKB u* *.(# la re)e!iere4 '(locuire. La "i(ali0area lucr#rilor e '(toc)e$te Proce 6erbal !e i(ter%e(,ie corecti%#. Toate i(ter%e(,iile a u*ra i te)ului !e ecuritate <o*era,iu(i !e '(tre,i(ere& )o!er(i0#ri& e/ti(!eri !e co("i+ura,ii& etc.1 e '( criu '( -ur(alul te2(ic $i *ot "i e/ecutate (u)ai !e *er o(al autori0at.

Toate e%e(i)e(tele a*#rute '( ti)*ul e/*loat#rii %or "i '( cri e '( or!i(ea *ro!ucerii lor& ')*reu(# cu !etaliile *ri%i(! cau0ele !e *ro!ucer. Toto!at#& e %or (ota o*era,iu(ile !e '(tre,i(ere ori )o!i"icare& '( or!i(ea e/ecut#rii lor. Hur(alul !e e%e(i)e(te e te u( !ocu)e(t o*erati% '( care e '( criu toate i(ci!e(tele !e ecuritate& reale au *reco(i0ate& care u(t au *ot "i i!e(ti"icate4 e)(ali0ate *ri( i(ter)e!iul ec2i*a)e(telor !i( co)*u(erea i te)ului electro(ic !e ecuritate. Pri( i(ci!e(t !e ecuritate e '(,ele+e orice itua,ie4 tare4 "a*t# care *oate a%ea ca e"ect *ro!ucerea u(ei *a+ube <u)a(e au )ateriale1 '( ca!rul obiecti%ului *rote-at. Hur(alul e co)*letea0# !e *er o(alul ociet#,ii care a i+ur# )e(te(a(ta i te)ului !e ecuritate.

PROCEDURA PRI6IND 6ERIFICAREA ALARMELOR LA FATA LOCULUI Ec2i*a !e i(ter%e(,ie: Se !e*la ea0# '( ti)*ul cel )ai curt *o ibil la obiecti%ul i(!icat !e !i *ecerul !e er%iciu& "#r# a '(c#lca re+ulile co!ului rutier. Ti(e le+#tura cu !i *eceratul *e ti)*ul !e*la #rii& ra*ort.(! i)e!iat itua,iile care a*ar $i *ot '(t.r0ia !e*la area la obiecti% <circula,ie blocat#& !e"ectarea autoturi )ului&acci!e(te& etc1. La o irea '( obiecti%& a(u(,# !e *re acea ta !i *eceratul $i ac,io(ea0# co("or) *roce!urilor a*robate& *e(tru "iecare cate+orie !e e%e(i)e(t '( *arte. Co)*letea0# *roce ul %erbal !e i(ter%e(,ie $i 'l *re0i(t# be(e"iciarului *e(tru a "i e)(at $i $ta)*ilat. Ra*ortea0# !i *eceratului !e *re '(c2eierea )i iu(ii $i e !e*la ea0# la *u(ctual !e ta,io(are. Per o(alul !e i(ter%e(,ie %a a%ea '( *er)a(e(t a u*ra a ec2i*a)e(tul $i !otarea *re%#0ute& *e care le %eri"ic# a)#(u(,it at.t la *lecare c.t $i la o irea !i( )i iu(e. A i+ur# er%iciul !e *a0# a obiecti%ului *.(# la a*licarea altor )# uri !e ecuritate. PROCEDURA PRI6IND TESTQRILE PERIODICE RI REMEDIEREA DERANHAMENTELOR ECCIPAMENTELOR DE MONITORIGARE RI A SISTEMELOR CONECTATE a1 La *u(erea '( "u(c,iu(e a u(ui i te) !e alar)# la e"rac,ie au la co(ectarea ace tuia la ta,ia !e !i *eceri0are& e reali0ea0# i( tructa-ul cu *er o(alul !e e)(at !e be(e"iciar # utili0e0e i te)ul local& a *ect care e co( e)(ea0# i( -ur(alul !e er%ice al i te)ului. b1 Du*# ce e reali0ea0# i( tructa-ul cu *er o(alul be(e"iciarului& ace ta te tea0# "u(c,io(area i te)ului& a *ectul "ii(! co( e)(at !e c#tre *eciali tul te2(ic '( -ur(alul !e er%ice al i te)ului TESTAREA PERIODICQ A ECCIPAMENTELOR a1 Te tarea "u(c,io(#rii corecte a i te)elor co(ectate $i a c#ilor !e tra( )i ie a alar)elor& *recu) $i a )i-loacelor !e le+#tur# cu ec2i*a-ele e "ace *erio!ic& !u*# cu) ur)ea0#: Obiecti%e trate+ice @ 1ora Obiecti%e "i(a(ciar ba(care @ 5ore

Obiecti%e co)erciale @ : ore Obiecti%e re0i!e(,iale @ 9= ore b1 ;( acela$i ti)*& e *oate reali0a u( te t *erio!ic *e(tru )o!ulele GPRS la orice i(ter%al !e ti)* *recu) i i(tero+#ri o(Bli(e c1 Te tarea i te)ului !e alar)# la e"rac,ie *oate "i reali0at# !e c#tre be(e"iciar& *er o(alul *oli,iei a"lat i( co(trol au !e c#tre *er o(alul te2(ic al ociet#,ii care %eri"ic# "u(c,io(area i te)ului. REMEDIEREA DERANHAMENTELOR ECCIPAMENTELOR DE MONITORIGARE RI A SISTEMELOR CONECTATE. a1 Reali0area co(e/iu(ii i te)elor !e alar)are !i( obiecti%e cu ta,ia !e !i *eceri0are& a i+urarea )e(te(a(,ei *erio!ice au re)e!ierii !e"ec,iu(ilor i te)elor co(ectate& a ec2i*a)e(telor !e tra( )itere a e)(alelor $i ce(trului !e )o(itori0are e a i+ur# !e *er o(alul te2(ic a%i0at $i a(+a-at al S.C. SSSSSSSSSSSSS S.R.L.& co("or) co(tractului '(c2eiat '(tre cele !ou# ociet#,i& (r. SSSSSSSSSSSSS. b1 Dera(-a)e(tele a*#rute la ec2i*a)e(tele !e )o(itori0are $i i te)ele co(ectate *ot "i co( tatate !e !i *ecerul !e er%iciu au be(e"iciari. c1 ;( a)bele ca0uri !i *ecerul !e er%iciu a(u(,# $e"ul !e !i *ecerat $i S.C. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S.R.L.& care are obli+a,ia re)e!ierii !era(-a)e(telor a*#rute '( i(ter%al !e 9= ore !e la !ata e i0#rii. !1 La re)e!ierea oric#rei !e"ec,iu(i e)(alat# !e be(e"iciar au i!e(ti"icat# *ri( i(ter)e!iul ta,iei !e !i *eceri0are& e te (ece ar# e"ectuarea u(ei te t#ri *e(tru a %eri"ica )o!ul !e "u(c,io(are. I(ter%e(,ia te2(ic# e co( e)(ea0# '( -ur(alul !e er%ice al i te)ului. "1 La co( tatarea !e"ec,iu(ilor la ec2i*a)e(tele !i *eceratului !e )o(itori0are < ta,ia !e !i *eceri0are1 e *u(e '( "u(c,iu(e ec2i*a)e(tul !e re0er%# *.(# la re)e!ierea !e"ec,iu(ilor co( tatate3 +1 E te obli+atorie '( crierea i( -ur(alul !e er%ice al !i *eceratului& toate i(ter%e(,iile te2(ice e"ectuate. ACTI6ITQTI DESFQRURATE Co( tatarea E%e(i)e(tului !e c#tre be(e"iciar a1 Be(e"iciarul a(u(,# !i *ecerul !e er%iciu al S.C. SSSSSSSSSSSSSSS S.R.L. la tele"o( 79SSSSSSSSSS au e)ail SSSSSSSSSSWSSSS.ro& !e *re !era(-a)e(tul a*#rut la ec2i*a)e(tele !e ecuritate& !e crii(! *e curt a *ectele co( tatate. b1 Di *ecerul !e "#$oar# ur)#toarele acti%it#,i: *ri)e$te e i0area !e la be(e"iciar au co( tat# !era(-a)e(tul3 %eri"ic# co(e/iu(ea i te)ului '( !i *ecerat $i tra( )iterea te telor *erio!ice3 a(u(,# $e"ul !e !i *ecerat $i SC. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S.R.L. !e *re e%e(i)e(t& *reci0.(! obiecti%ul $i (atura !era(-a)e(tului e i0at3 co( e)(ea0# '( re+i trul !e e%e(i)e(te B ora e i0#rii& (atura !era(-a)e(tului& *er oa(a care a e)(alat !e"ectul $i )# urile '(tre*ri( e3 c1 Per o(alul te2(ic !e "#$oar# ur)#toarele acti%it#,i: Pri)e$te e i0area !e *re e/i te(,a !era(-a)e(tului !e la !i *ecerul !e er%iciu al SC SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SRL.

Ec2i*a !e i(ter%e(,ie a SC SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SRL e !e*la ea0# la obiecti% '( ti)*ii a u)a,i *ri( co(tractul '(c2eiat *e(tru re)e!ierea !era(-a)e(tului <9= ore !e la e i0are1 $i !e "#$oar# ur)#toarele acti%it#,i <acce ul '( obiecti% e reali0ea0# *e ba0a le+iti)a,iei !e er%iciu& %i0at# !e a!)i(i tratorul ociet#,ii1: e !ocu)e(tea0# !e *re itua,ia e/i te(t# $i a(u(,# !i *eceratul !e )o(itori0are cu *ri%ire la "a*tul c# la obiecti%ul %i0at e e"ectuea0# te te ale i te)ului !e alar)are3 e/ecuta %eri"icarea ec2i*a)e(telor& *.(# la tabilirea !e"ectului3 '( ca0ul u(or !e"ec,iu(i )i(ore ace tea %or "i re)e!iate *e loc& iar '( celelalte ca0uri a( a)blul !e"ect %a "i '(locuit $i a!u la e!iul ociet#,ii *e(tru !e*a(are3 %eri"ic# "u(c,io(area ec2i*a)e(telor la *ara)etri (o)i(ali3 co(tactea0# tele"o(ic !i *ecerul !e er%iciu $i %eri"ic# tra( )iterea c#tre !i *eceratul !e )o(itori0are a tuturor e)(alelor *ro+ra)ate3 co( e)(ea0# '( -ur(alul i te)ului !e alar)are: o*era,iu(ile '(tre*ri( e& ec2i*a)e(tele '(locuite& etc3 a(u(,# !i *eceratul !e *re "i(ali0area i(ter%e(,iei te2(ice $i '(c2eierea te telor3 '(toc)e$te "i$a !e i(ter%e(,ie la e%e(i)e(t '( !ou# e/e)*lare <1 e/e)*lar %a "i *re!at be(e"iciarului *e ba0# !e e)(#tur#1 PROCEDURA PRI6IND 6ERIFICAREA ALARMELOR LA FATA LOCULUI La rece*,io(area u(ui e)(al !e *a(ic#4e"rac,ie: Di *ecerul !e er%iciu: a(u(,# i)e!iat *oli,ia la rece*,io(area e)(alului !e alar)# '( itua,ie !e -a"& "#r# a )ai a$te*ta co("ir)area e%e(i)e(tului !e c#tre ec2i*a- !e la "a,a locului. a(u(,# ec2i*a-ul !e i(ter%e(,ie& olicit.(! !e*la area la obiecti% cu *reci0area a!re ei& a ti*ului e)(alului !e alar)# $i !etalii re"eritoare la locul !e u(!e a "o t +e(erat# alar)a <"a,a!a4 *atele obiecti%ului& ca ierie& etc.1. ,i(e *er)a(e(t le+#tura cu ec2i*a-ul !e i(ter%e(,ie at.t *e ti)*ul !e*la #rii c.t $i !u*# a-u(+erea la obiecti% *e(tru a ob,i(e i("or)a,iile !e la "a,a locului& (ece are +e tio(#rii e"icie(te a e%e(i)e(tului. a(u(,# *oli,ia& -a(!ar)eria& *o)*ierii au er%iciul !e a)bula(,#& !u*# ca0& atu(ci c.(! re0ol%area itua,iei !e*#$e$te *o ibilit#,ile $i co)*ete(,ele ec2i*a-elor !e i(ter%e(,ie. a(u(,# be(e"iciarul $i *oli,ia atu(ci c.(! i e co("ir)# *#tru(!erea '( obiecti% au u(t ur)e !e "or,are a u$ilor au "ere trelor obiecti%ului3 i("or)ea0# co(!ucerea S.C. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SRL !e *re e%e(i)e(tele cu co( eci(,e +ra%e <)or,i& r#(i,i& %#t#)#ri cor*orale& !i tru+eri& etc.13 e/ecut# !i *o0i,iile co(!ucerii S.C. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SRL3 re!actea0# FRa*ortul !e e%e(i)e(tF3 '(toc)e$te FRa*ortul !e acti%itateF<Obiecti%e (oi i(trate la )o(itori0are $i i(ter%e(,ie& obiecti%e reco(Uctate& e%e(i)e(te !eo ebite& alar)e cu !e*la area i(ter%e(,iei& "u(c,io(area le+#turilor o*erati%e& tarea te2(ic# a ec2i*a)e(telor !i( !otare& !e0ar)#ri '( a"ara *ro+ra)ului1. co( e)(ea0# !atele co("ir)ate '( re+i trul *ecial. Ec2i*a-ul !e i(ter%e(,ie: Se)(al !e *a(ic#

!u*# *ri)irea alertei !e la !i *ecer& ec2i*a4ec2i*ele !e i(ter%e(,ie e !e*la ea0#& '( cel )ai curt ti)* c#tre obiecti%& ur)#ri(! ca '( a*ro*ierea loca,iei # ob er%e $i re,i(# e)(al)e(tele *er oa(elor au auto%e2iculelor u *ecte care *#r# e c au ta,io(ea0# '( 0o(#3 la "a,a locului& co("ir)# o irea $i tabile$te *re0e(,a au *#r# irea !e c#tre a+re or a u(it#,ii %eri"ic.(! ur)#toarele: e/i te(,a e)(ali ticii !e '(c2eiere a -a"ului la b#(ci<(u)ai la b#(ci13 '( "a,a u(it#,ii& (ici u( "u(c,io(ar (u a$tea*t# o irea ec2i*ei !e i(ter%e(,ie3 (icio *er oa(# (u *#r# e$te loca,ia3 *er oa(ele care %or # i(tre '( e!iu e '(torc& bru c& !i( !ru)3 '( a*ro*ierea u(it#,ii& ta,io(ea0# )a$i(i *arcate (eobi$(uit& cu )otorul *or(it au cu u( $o"er care a$tea*t#. a i+ur# locul "a*tei& "#r# a i(tra '( obiecti% $i ac,io(ea0# *e(tru co( er%area ur)elor !e ter,e *er oa(e *.(# la o irea *oli,iei3 !ac# autorul a *#r# it 0o(a& *#tru(!e '( u(itate& "#r# a !eteriora ur)ele !i( c.)*ul i("rac,io(al $i cule+e !ate !e *re e/i te(,a %icti)elor $i a "a*tei& i("or).(! !i *eceratul cu ace tea3 i("or)ea0# *oli,ia cu a *ectele rele%a(te ob er%ate <e/. auto u *ecte& (r. '()atriculare& *er oa(e u *ecte @ !e crierea ace tora13 !ac# au "o t re,i(ute *er oa(e& ace tea u(t *re!ate *oli,iei *e ba0# !e *roce %erbal. !ac# i(ter%e(,ia e reali0ea0# cu )i(i) !ou# ec2i*a-e auto& *ri)a ec2i*# !e i(ter%e(,ie o it# la "a,a locului %a ocu*a o *o0i,ie aco*erit#& !i( care # *oat# a i+ura u*ra%e+2erea 0o(ei *ri(ci*ale !e acce '( loca,ie *e(tru i!e(ti"icarea *er oa(elor $i a 0o(ei tra!ale '( %e!erea !e co*eririi auto%e2iculelor ta,io(ate u *ect '( a*ro*ierea e!iului u(it#,ii& iar ur)#torul4ur)#toarele ec2i*a-e %or "i !iri-ate '( 0o(a ecu(!ar# !e acce '( u(itate <!ac# e/i t#1 $i *e celelalte laturi ale i)obilului& a i+ur.(!uB e !eli)itarea 0o(ei !e ac,iu(e& *e(tru a *re%e(ii *#tru(!erea '( 0o(# a altor *er oa(e3 '(toc)e c *roce ulB%erbal !e co( tatare alar)e reale $i 'l *re0i(t# *er oa(ei !e co(tact !i( *artea be(e"iciarului *e(tru luare la cu(o$ti(,# $i e)(are. Se)(al !e alar)# la e"rac,ie C.(! la obiecti% (u e te *re0e(t# *er oa(# !e co(tact: !u*# *ri)irea alertei !e la !i *ecer& ec2i*a4ec2i*ele !e i(ter%e(,ie e !e*la ea0#& '( cel )ai curt ti)* c#tre obiecti%& ur)#ri(! ca '( a*ro*ierea loca,iei # ob er%e $i re,i(# e)(al)e(tele *er oa(elor au auto%e2iculelor u *ecte care *#r# e c au ta,io(ea0# '( 0o(#3 la "a,a locului& co("ir)# o irea $i tabile$te *re0e(,a au *#r# irea !e c#tre a+re or a u(it#,ii %eri"ic.(! *eri)etrul e/terior al obiecti%ului3 tra( )ite !e la "a,a locului !i *ecerului& *ri)ele !ate !e *re e%e(i)e(t3 !ac# e co( tat# ur)e !e e"rac,ie a i+ur# locul "a*tei& "#r# a i(tra '( obiecti%& olicit# *re0e(,a *er oa(ei autori0at# !e be(e"iciar *e(tru a %eri"ica i(teriorul i)obilului $i ac,io(ea0# *e(tru co( er%area ur)elor !e ter,e *er oa(e *.(# la o irea be(e"iciarului $i a *oli,iei3 tra( )ite !i *ecerului !atele re0ultate !u*# %eri"icarea obiecti%ului $i ac,iu(ile i(tre*ri( e3 !ac# au "o t re,i(ute *er oa(e& ace tea u(t *re!ate *oli,iei *e ba0# !e *roce %erbal3 !ac# (u e co( tat# ur)e !e e"rac,ie& i("or)ea0# !i *eceratul& iar '( "u(c,ie !e (u)#rul !e alar)e ucce i%e *ro%e(ite !i( *a,ii !i"erite& ta,io(ea0# '( 0o(a obiecti%ului. '(toc)e c *roce ulB%erbal !e co( tatare alar)e reale. C.(! la obiecti% e te *re0e(ta *er oa(a !e co(tact:

!u*# *ri)irea alertei !e la !i *ecer& ec2i*a4ec2i*ele !e i(ter%e(,ie e !e*la ea0#& '( cel )ai curt ti)* c#tre obiecti%& ur)#ri(! ca '( a*ro*ierea loca,iei # ob er%e $i re,i(# e)(al)e(tele *er oa(elor au auto%e2iculelor u *ecte care *#r# e c au ta,io(ea0# '( 0o(#3 la "a,a locului co("ir)# o irea& ia le+#tura cu be(e"iciarul $i co)u(ic# !i *ecerului *ri)ele !ate !e *re e%e(i)e(t3 e/ecut# ')*reu(# cu be(e"iciarul i( *ec,ia obiecti%ului *e(tru a tabili cau0a !ecla($#rii alar)ei3 tra( )ite !i *ecerului re0ultatele i( *ec,iei $i ac,iu(ile '(tre*ri( e3 !ac# au "o t re,i(ute *er oa(e& ace tea u(t *re!ate *oli,iei *e ba0# !e *roce %erbal3 '(toc)e c *roce ulB%erbal !e co( tatare alar)e reale $i 'l *re0i(t# *er oa(ei !e co(tact *e(tru luare la cu(o$ti(,# $i e)(are. PROCEDURA PRI6IND ;NREGISTRAREA& ANALIGAREA RI TRATAREA ALARMELOR RECEPTIONATE ;NREGISTRAREA ABONATILOR La '(c2eierea u(ui co(tract !e )o(itori0are $i i(ter%e(,ie& i te)ul !e alar)# local& *ri( *er o(alul te2(ic al ociet#,ii *eciali0ate '( !o)e(iul i te)elor !e alar)are& e te co(ectat la ta,ia !e !i *ecerat. ;( ter)e( !e )a/i) > 0ile& co(tractul e te co( e)(at '( or!i(e cro(olo+ic# '( Re+i trul *ecial *e(tru co(tractele '(c2eiate. Se '(toc)e$te !e c#tre $e"ul !i *eceratului& "i$a obiecti%ului co("or) )o!elului !i( a(e/a A. SEMNALE DE ALARMQ RECEPTIONATE Pri(ci*alele e)(ale !e alar)# care e '(re+i trea0# '( !i *ecerat u(t ur)#toarele: alar)a *e(tru itua,ie !e -a" @ e)(ali0ea0# '(c2eierea u(ei "a*te *e(ale '( care *er o(alul u(it#,ii a "o t a+re at au a)e(i(,at cu ar)# !e "oc au albe '( co*ul u tra+erii !e bu(uri au %alori3 alar)a !e *a(ic# B e)(ali0ea0# *re0e(,a u(ui *ericol i!e(ti"icat& !ecla($at# !e c#tre *er o(alul !i( obiecti%& *ri( ac,io(area u(ui buto(4*e!al# !e *a(ic# au !e la ta tatura !e co)a(!# a i te)ului !e alar)# la e"rac,ie. alar)a !e e"rac,ie B e)(ali0ea0# te(tati%a !e *#tru(!ere au *#tru(!erea '(trBo a(u)it# 0o(# u*ra%e+2eat#3 alar)a !e abota- B e)(ali0ea0# o te(tati%# !e coatere !i( "u(c,iu(e (eautori0at# a ec2i*a)e(telor co)*o(e(te ale i te)ului3 alar)# !e i(ce(!iu B e)(ali0ea0# u( *ericol i)i(e(t au u( '(ce*ut !e i(ce(!iu& e)(alul "ii(! !ecla($at !e e(0orii i te)ului !e !etec,ie au )a(ual !e c#tre *er o(alul care ob er%# *ericolul. alar)a te2(ic# B e)(ali0ea0# o !e"ec,iu(e la i( tala,iile te2(ice& e !ecla($ea0# auto)at au )a(ual& cu oca0ia %eri"ic#rilor $i *robelor te2(ice3 alar)a "al # B e te e)(ali0area !atorit# u(ei !e"ec,iu(i !e "u(c,io(are a )eca(i )ului !e !etec,ie au a u(ei erori u)a(e3 te t *erio!ic @ e)(alul tra( )i !e i te)ul !e alar)# local care e)(ali0ea0# bu(a "u(c,io(are a i te)ului local $i a u*ortului te2(ic !e tra( )i ie a e)(alelor. TRATAREA ALARMELOR RECEPTIONATE La rece*,io(area e)(alelor !e alar)# !i *ecerul a(ali0ea0# o*erati% )e a-ul a"i$at $i *arcur+e *a$ii a*lica,iei ta,iei !e !i *eceri0are& ac,io(.(! *otri%it *roce!urilor tabilite. Alar)ele co("ir)ate e co( e)(ea0# la "i(alul acti%it#,ilor !e %eri"icare i(trBu( re+i tru *ecial.

Re+i trul cu*ri(!e '( *ri(ci*al ur)#toarele rubrici: !ata& ora& obiecti%ul alar)at& *er o(alul !e er%iciu& a(u(,area *oli,iei& *er oa(e *re!ate *oli,iei i alte ob er%a,ii le+ate !e e%e(i)e(t. Mo!ul !e tratare a alar)elor care (ece it# !e*la area ec2i*a-ului !e i(ter%e(,ie& e "ace *otri%it *roce!urii !i( A(e/a (r. =. Ra*oartele a+e(,ilor !e i(ter%e(,ie& '(c2eiate la "a,a locului& e ar2i%ea0# la e!iul ociet#,ii& *e o *erioa!# !e )i(i) 9 a(i. ANALIGAREA ALARMELOR RECEPTIONATE Re"ul !i *eceratului a(ali0ea0# *erio!ic !atele tati tice '(re+i trate la ta,ia !e !i *eceri0are $i a)*la area !i *o0iti%ului !e i(ter%e(,ie. Gil(ic& $e"ul !i *eceratului tra( )ite c#tre *er o(alul te2(ic& *e(tru re)e!ierea !e"icie(,elor& itua,ia cu alar)ele te2(ice '(re+i trate '( ta,ia !e !i *ecerat.