Sunteți pe pagina 1din 15

DECLARAIE

privind veniturile realizate din Romnia

Anexa nr.1

200

Anul

Declaraie rectificativ
Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume Prenume Strad Scar Jude/ Sector Cod potal Fax Cont bancar (IBAN) Numr Banca Bloc Localitate Telefon Etaj Ap. Iniiala tatlui Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit Venituri: comerciale
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

profesii libere

drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosinei bunurilor activiti agricole silvicultur piscicultur

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare de cheltuieli asociere fr personalitate juridic norm de venit

entiti supuse regimului transparenei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activitii Nr.

modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii Cod CAEN

Data

8. Data ncetrii activitii

B.DATE PRIVIND VENITUL/CTIGUL NET ANUAL

(lei) 1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 2. Cheltuieli deductibile, din care................................................................................................................ 2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii............................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ....................................................................................................................... 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului................... 4. Ctig net anual ..................................................................................... ....................................................... 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ............................................................... 1. 2. 2.1. 3. 3.1. 4. 5.

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat Contract nr./data

Suma pltit (lei)

Documente de plat nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire

Strad

Numr

Bloc

Scar

Etaj

Ap.

Jude/Sector

Localitate

Cod potal

Telefon

Fax

E-mail

Anexele nr.

fac parte integrant din prezenta declaraie *).

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil

Semntur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:

* ) Se nscrie numrul anexelor completate, corespunztor categoriilor i surselor de venit declarate. n cazul n care, au fost realizate venituri din mai multe categorii i surse de venituri, se vor completa, dup caz, unul sau mai multe formulare Anex la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia.

ANEXA nr.
la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia
1. Categoria de venit
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

Anul

II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


Venituri: comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual cedarea folosinei bunurilor activiti agricole silvicultur piscicultur

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise 2. Determinarea venitului net: 3. Forma de organizare: sistem real individual cote forfetare de cheltuieli norm de venit

asociere fr personalitate juridic modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii Cod CAEN

entiti supuse regimului transparenei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activitii Nr.

Data

8. Data ncetrii activitii


(lei)

B.DATE PRIVIND VENITUL/ CTIGUL NET ANUAL

1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile, din care ............................................................................................................. 2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii ........................................................................ 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .................................................................................................................. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului.............. 4. Ctig net anual ..................................................................................... ................................................. 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual ...........................................................

1. 2. 2.1. 3. 3.1. 4. 5.

II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

Venituri:

comerciale

profesii libere

drepturi de proprietate intelectual cedarea folosinei bunurilor activiti agricole silvicultur piscicultur

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise 2. Determinarea venitului net: 3. Forma de organizare: sistem real individual cote forfetare de cheltuieli norm de venit

asociere fr personalitate juridic modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii Cod CAEN

entiti supuse regimului transparenei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activitii Nr.

Data

8. Data ncetrii activitii


(lei)

B.DATE PRIVIND VENITUL/ CTIGUL NET ANUAL

1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 2. Cheltuieli deductibile, din care ............................................................................................................ 2. 1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii ...................................................................... 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .................................................................................................................. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului.............. 4. Ctig net anual ..................................................................................... ................................................. 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ...........................................................

1. 2. 2.1. 3. 3.1. 4. 5.

Prezenta anex face parte integrant din formularul 200 "Declaraie privind veniturile realizate din Romnia". Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete. Semntur contribuabil
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

Semntur mputernicit

1 INSTRUCIUNI privindcompletareaidepunereaformularului200"Declaraieprivindveniturilerealizatedin Romnia",cod14.13.01.13 1.Depunereadeclaraiei Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz, n mod individual sau ntro form deasociere,veniturinbanii/saunnaturdinRomnia,proveninddin: Activitiindependente; Cedareafolosineibunurilor; Activitiagricolepentrucarevenitulnetsestabiletensistemreal; Piscicultur; Silvicultur; Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile socialei valorile mobiliare n cazul societilor nchise; Operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precumi orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare. 1.1.Activitiindependente 1.1.1. venituri comerciale din fapte de comer, prestri de servicii, altele dect cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activiti adiacente, precumi venituri din cedarea folosinei bunurilorcalificatencategoriavenituridinactivitiindependente; Persoanele fizice care n anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate, n condiiile legii, n categoria venituri din activiti independente bifeaz csua "Cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente". Veniturile i cheltuielile luate n calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturorcontractelordenchiriere/subnchiriereaflatenderularenanulderaportare. 1.1.2. venituri din profesii libere din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament n valori mobiliare, arhitectsauaaltorprofesiireglementate,desfuratenmodindependent,ncondiiilelegii; 1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectual brevete de invenie, desene i modele, mostre, mrci de fabrici de comer, procedee tehnice, knowhow, drepturi de autori drepturi conexe dreptuluideautorialteleasemenea. Contribuabilii care obin venituri din drepturi de proprietate intelectual de la mai muli pltitori depunosingurdeclaraie. 1.1.4. n cazul societii civile cu personalitate juridic constituit potrivit legii specialei care este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se aplic regulile de determinare a venitului net din activitiindependente. Persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic (SPRL) constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale,potrivitlegii,asimileazvenituldistribuit,venituluinetanualdinactivitiindependente. 1.1.5. Declaraia se depune i de ctre persoanele fizice care au realizat venituri din activiti independente pentru care impozitul reinut la surs de pltitorii de venituri reprezint plat anticipat n contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare(Codulfiscal),inuauoptatpentruimpozitareafinaldectrepltitoruldevenit. Venitul cuvenit unei persoane fizice dintro asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, n vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitiindependente,dincaresededuccontribuiileobligatoriinvedereaobineriivenituluinetanual.

2 1.1.6. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice pentru care impozitul reinut de pltitorii de venituri este final, potrivit opiunii contribuabililor, n conformitate cu prevederile Codului fiscal. 1.1.7. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care n anul de raportare au realizat venituri din activiti independente impuse pe baz de norme de venit, cu excepia persoanelor care au depus declaraiile de venit estimativ n luna decembrie i pentru care nu sau stabilit pli anticipate, conformlegii. 1.1.8. Contribuabilii care desfoar o activitate impus pe norme de veniti care n cursul anului fiscal de raportare i completeaz obiectul de activitate cu o alt activitate care nu este cuprins n nomenclatorulactivitilorpentrucarevenitulnetsedeterminpebazdenormedevenitvorfiimpuin sistem real de la data respectiv, venitul net anual urmnd s fie determinat prin nsumarea fraciunii din norma de venit aferent perioadei de impunere pe baz de norm de venit cu venitul net rezultat din evidenacontabil. 1.1.9. n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activitii/sau al transformrii formei de exercitareaacesteiantroaltform,potrivitlegislaieinmaterie,ntimpulanului,venitulnet/pierderea se determin separat pentru fiecare perioad n care activitatea independent a fost desfurat de contribuabilntroformdeorganizareprevzutdelege.Venitulnetanual/Pierdereaanualsedetermin prin nsumarea venitului net/pierderii nregistrat/nregistrate n toate perioadele fiscale din anul fiscal n careaavutlocschimbareai/sautransformareaformeideexercitareaactivitiiisenscriendeclaraie. 1.1.10. Declaraia se completeaz pentru fiecare categorie de venit i pentru fiecare surs de realizareavenitului. 1.2. Cedarea folosinei bunurilor mobilei imobile, realizat n calitate de proprietar, uzufructuar saualtdeintorlegal 1.2.1. Persoanele fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor din mai multe surse, respectivcontractedenchiriere,completeazdeclaraiapentrufiecaresursdevenit. 1.2.2. n cazul veniturilor din arend, declaraia se depune de ctre persoanele fizice care au optat pentrudeterminareavenituluinetnsistemreal. 1.2.3. n cazul cedrii folosinei bunurilor deinute n comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HotrreaGuvernuluinr.44/2004,cumodificrileicompletrileulterioare. 1.2.4. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice prevzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal care n anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor pentru care chiria prevzut n contractul ncheiat ntre pri este stabilit n lei, nu au optat pentru determinarea venitului net n sistem real i la sfritul anului anterior nu ndeplinesc condiiile pentru calificarea veniturilor n categoria veniturilor din activiti independente, pentru care plile anticipate cu titlu de impozit sunt egalecuimpozitulanualdatoratiimpozitulestefinal,cuurmtoareleexcepii,pentrucareexistobligaia depuneriideclaraiei: pentru situaiile n care declaraia de venit estimativ a fost depus n luna decembrie i pentru carenusaustabilitplianticipate,conformlegii; pentru situaiile n care intervin modificri ale clauzelor contractuale, cu excepia situaiilor prevzutelaart.82alin.(7)dinCodulfiscal; pentru situaiile n care investiiile la bunurile mobilei imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor, inclusiv a contractelordecomodat,suntefectuatedecealaltpartecontractant. 1.3.Activitiagricolepentrucarevenitulnetsedeterminnsistemreal Declaraia se depune de contribuabilii care desfoar activitatea n mod individuali/sau n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice i care determin venitul net n sistemreal,pebazadatelordincontabilitateanpartidsimpl.

3 Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net distribuit, care le revinedinasociere. a) Venituridinactivitiagricolerealizatentre1ianuarie2013i1februarie2013 Pentru veniturile din activiti agricole realizate pn la data de 1 februarie 2013, obligaiile fiscale suntcelenvigoareladatarealizriiacestora. Contribuabilii care au realizat venituri din activiti agricole n sistem real ncepnd cu 1 ianuarie 2013i pentru care, ncepnd cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declar distinct,nformular,venitulnetanualrealizatntre1ianuarie2013i1februarie2013. Nuauobligaiadepuneriideclaraieipersoanelefizicecareaurealizatvenituridinactivitiagricole cuimpunerefinal,ntre1ianuarie2013i1februarie2013,dinvalorificareaproduseloragricoleobinute dup recoltare, n stare natural, de pe terenurile agricole proprietate privat ori luate n arend, ctre uniti specializate pentru colectare, uniti de procesare industrial sau ctre alte uniti pentru utilizare caatare. b) Venituridinactivitiagricolerealizatencepndcudatade1februarie2013 ncepnd cu data de 1 februarie 2013, veniturile din activiti agricole cuprind veniturile obinute individualsauntroformdeasociere,frpersonalitatejuridic,din: a)cultivareaproduseloragricolevegetale; b)exploatareaplantaiilorviticole,pomicole,arbutilorfructiferiialteleasemenea; c) creterea i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animal, n starenatural. Veniturile din activiti agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabilei se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II "Venituri din activiti independente" delaTitlulIIIImpozitulpevenitdinCodulfiscal,venitulnetanualfiinddeterminatnsistemreal,pebaza datelor din contabilitatea n partid simpl. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere propriiveniturilordinactivitiindependentepentrucarevenitulnetanualsedeterminnsistemreal. 1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilornchise Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat ctiguri/pierderidintransferultitlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazul societilornchiseiauobligaiastabiliriictiguluinetanual/pierderiineteanuale,potrivitlegii. n cazul ctigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au n vedere dispoziiile Codului fiscal, dispoziiile Hotrrii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i normele privind determinarea, reinerea i virarea impozitului pe ctigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obinut de persoanele fizice, aprobateprinordincomunalministruluifinanelorpubliceialpreedinteluiComisieiNaionaleaValorilor Mobiliare. 1.5. Operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precumi orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizatei supravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat ctiguri/pierderidinoperaiunidevnzarecumpraredevalutlatermen,pebazdecontract,precumi oricealteoperaiunisimilare,alteledectcelecuinstrumentefinanciaretranzacionatepepieeautorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, i au obligaia stabilirii ctigului net anual/pierderiineteanuale,potrivitlegii. n cazul operaiunilor de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, la completarea formularului se au n vedere dispoziiile Codului fiscali ale HotrriiGuvernuluinr.44/2004,cumodificrileicompletrileulterioare.

4 1.6 Veniturile din silvicultur i piscicultur reprezint veniturile obinute din recoltarea i valorificarea produselor specifice fondului forestier naional, respectiv a produselor lemnoase i nelemnoase,precumiceleobinutedinexploatareaamenajrilorpiscicole. 2.Termenuldedepunereiorganulfiscalcompetent 2.1.Termendedepunere: anual,pentrufiecareanfiscal,pnladatade25maiinclusivaanuluiurmtorceluiderealizarea venitului; ori de cte ori contribuabilul constat erori n declaraia anterioar, prin completarea unei declaraii rectificative pn la termenul prevzut de lege, situaie n care se va nscrie "X" n csua special prevzutnformularnacestscop. 2.2.Declaraiasecompleteazndouexemplare: originalulsedepunela: a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i are domiciliul, potrivit legiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaestediferitdedomiciliu,pentrupersoanele fizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia; b) organul fiscal n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al mputernicitului sau curatorului fiscal, dup caz, n cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal n Romnia, pentru urmtoarele categoriidevenituri: venituridindrepturideproprietateintelectual; venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchirierelasfritulanuluifiscal; venituri din investiii reprezentnd ctiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele dectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise; venituri din investiii reprezentnd ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzarecumprare de valutlatermen,pebazdecontract,precumidinoricealteoperaiunideacestgen,alteledectcelecu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a ValorilorMobiliare. c)organulfiscalnacruirazteritorialseaflsursadevenit,pentrucontribuabiliipersoanefizice, frdomiciliufiscalnRomniacarerealizeazvenituri,alteledectceleprevzutelalit.b); copiasepstreazdectrecontribuabilsaudectremputernicitul/curatorulacestuia. 3.Completareadeclaraiei Declaraia se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii acestora, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrileicompletrileulterioare,nscriindcumajuscule,citeicorectdateleprevzutedeformular. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exist obligaia depunerii declaraiei vor completa n mod corespunztor numrul de surse ori categoria de venituri realizate, cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse i categorii de venit", n formularul "Anex nr. .... la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia", care se ataeaz la declaraia privind veniturilerealizate. Declaraia se depune, mpreun cu anexele completate, dac este cazul, n format hrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul potal, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire ori princelelaltemetodeprevzutedelege. Declaraiasepunegratuitladispoziiacontribuabilului. Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la pot,dupcaz. Nu se va depune formularul anex la declaraie, ulterior depunerii unei declaraii privind veniturile realizate n Romnia. Veniturile necuprinse n declaraia iniial se declar prin depunerea unei declaraii rectificative.

5 Declaraia poate fi depus i prin mijloace electronice de transmitere la distan, prin utilizarea serviciuluidedepuneredeclaraiionline,existentpeportaluleguvernare.ro I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI Larubricileprivindadresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Codnumericpersonal/Numrdeidentificarefiscalsenscriecodulnumericpersonalsaunumrul de identificare fiscal atribuit de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal cu ocazia nregistrrii fiscale,dupcaz. Banca; Cont bancar (IBAN) se nscriu denumirea bncii i codul IBAN al contului bancar al contribuabilului. II.DATEPRIVINDVENITURILEREALIZATE,PESURSEICATEGORIIDEVENIT A.DATEPRIVINDACTIVITATEADESFURAT 1.Categoriadevenitsebifeazcsuacorespunztoarecategorieidevenitrealizat,dupcaz. 2. Determinarea venitului net se bifeaz csua corespunztoare modului de determinare a venitului net: n sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baz de norm de venit, dup caz. 3.Formadeorganizaresebifeazcsuacorespunztoaremoduluidedesfurareaactivitii. Csua "individual" se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat nmodindividual. Csua"asocierefrpersonalitatejuridic"sebifeazdepersoanelefizicecareobinvenituridintr o activitate desfurat n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, sau al unei asocieri cu o persoan juridic contribuabil pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor,potrivittitluluiIV^1dinCodulfiscal,carenugenereazopersoanjuridic. Csua "entiti supuse regimului transparenei fiscale" se bifeaz de persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic, constituit potrivitlegiispeciale,icareestesupusregimuluitranspareneifiscale,potrivitlegii. Csua "modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii" se bifeaz n cazul schimbrii modalitii de exercitare a unei activiti independente i/sau al transformrii formei de exercitare a acesteia ntro alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului de raportare, n condiiile continuriiactivitii. 4. Obiectul principal de activitate se nscriu denumirea activitii principale generatoare de venituri,precumicodulCAENalactivitiidesfurate. 5.Sediul/Dateledeidentificareabunuluipentrucaresecedeazfolosina Sediulsecompleteazadresasediuluisauloculuiprincipaldedesfurareaactivitii,dupcaz.n cazul n care activitatea se desfoar prin mai multe puncte de lucru, se completeaz adresa sediului sau loculuiprincipaldedesfurareaactivitii,dupcaz. Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii administrativteritoriale n a crei raz se afl terenul (terenurile), respectiv: municipiu, ora, comun sau sectoralmunicipiuluiBucureti,dupcaz. Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina se completeaz de ctre contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor. Se nscriu datele de identificare a bunuluiacruifolosinestecedat. Deexemplu: a) pentru imobile (cldiri, terenuri): adresa complet (localitate, strad, numr, bloc, etaj, apartamentetc.); b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloacedetransport):tipul,anuldefabricaie,numruldenmatriculare,seriaasiului;

6 c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliat, cu identificarea principalelor caracteristici careindividualizeazbunul. 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare se nscriu numrul documentului care atest dreptul contribuabilului de a desfura activitate independent, potrivit legii,i dataemiteriiacestuia. Contribuabilii care desfoar activiti n cadrul unei asocieri completeaz numrul sub care contractuldeasociereafostnregistratlaorganulfiscal,precumidatanregistrriiacestuia. Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor completeaz rubrica dup cumurmeaz: se elimin din text cuvntul "nchiriere" sau "arendare", n funcie de natura contractului ncheiat ntrepri; senscriunumrulsubcareafostnregistratlaorganulfiscalcontractulncheiatntrepriidata nregistrriiacestuia. 7, 8. Data nceperii/ncetrii activitii se completeaz de ctre contribuabilii care ncep/nceteaz activitateancursulanuluifiscalpentrucaresedepunedeclaraia. Contribuabiliicarerealizeazvenituridincedareafolosinei bunurilornscriudataprevzutpentru nceperea derulrii contractului ncheiat ntre pri, respectiv data prevzut pentru ncetarea contractului ncheiatntrepri. Rubricile de la rd. 7 i 8 se completeaz numai dac evenimentele respective se produc n cursul anuluipentrucaresedepunedeclaraia. B.DATEPRIVINDVENITUL/CTIGULNETANUAL 1. VENITURI DIN ACTIVITI INDEPENDENTE: activiti comerciale, profesii libere i drepturi de proprietateintelectual a)Activitatedesfuratnmodindividual a.1) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri, determinate n sistem real, din activiti comerciale,dinexercitareauneiprofesiilibere,precumivenituridincedareafolosineibunurilorcalificate ncategoriavenituridinactivitiindependente Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd. 1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n banii/sau echivalentul n lei al veniturilornnaturncasatenanulderaportareattdinactivitateadebaz,ctidinactivitiadiacente. rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumareprezentndcheltuielileefectuatenvederearealizrii venitului,cucondiiasfieefectuateninteresuldirectalactivitii,scorespundunorcheltuieliefective, sfiejustificatecudocumenteisfiecuprinsencheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruia aufostpltite,inclusivcontribuiilesocialeobligatoriipltite,potrivitlegii. rd. 2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii se nscrie suma reprezentnd contribuia de asigurri sociale pltit potrivit legii i plile anticipate efectuate reprezentnd contribuia de asigurri socialedesntate,dedusepotrivitlegii. rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i cheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrie partea din venitul net aferent activitilor independente pentru care plile anticipate sau realizat prin stopaj la surs. rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre cheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. a.2) n cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti independente impuse pe baz de normdevenit

7 Se completeaz de ctre contribuabilii care desfoar activiti independente, impuse pe baz de norme de venit, care au depus declaraiile de venit estimativ n luna decembrie i pentru care nu sau stabilitplianticipate,conformlegii. rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd norma de venit corespunztoare perioadei lucrate,comunicatdeorganulfiscal. a.3)ncazulpersoanelorfizicecarerealizeazvenituridinvalorificareasuboriceformadrepturilor deproprietateintelectual Se completeaz fie pe baza datelor din evidena contabil de ctre contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de pltitorii de venit dectrecontribuabiliicaredeterminvenitulnetpebazacotelorforfetaredecheltuieli. a.3.1) n cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice forma drepturilor de proprietate intelectual, n sistem real, pe baza datelordin evidena contabil npartidsimpl Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd. 1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n banii/sau echivalentul n lei al veniturilornnaturncasatenanulderaportareattdinactivitateadebaz,ctidinactivitiadiacente. rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumareprezentndcheltuielileefectuatenvederearealizrii venitului,cucondiiasfieefectuateninteresuldirectalactivitii,scorespundunorcheltuieliefective, sfiejustificatecudocumenteisfiecuprinsencheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruia aufostpltite,inclusivcontribuiilesocialeobligatoriipltite,potrivitlegii. rd. 2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii se nscrie suma reprezentnd contribuia de asigurri sociale pltit potrivit legii i plile anticipate efectuate reprezentnd contribuia de asigurri socialedesntate,dedusepotrivitlegii. rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i cheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrie partea dinvenitulnetpentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajlasurs. rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre cheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. a.3.2) n cazul persoanelor fizice care determin venitul net din valorificarea sub orice form a drepturilordeproprietateintelectual,pebazacotelorforfetaredecheltuieli,secompleteaz: rd. 1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n banii/sau echivalentul n lei al veniturilornnaturrealizatedinvalorificareasuboriceformadrepturilordeproprietateintelectual,din toatesursele,nanulderaportare. La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectual se au n vedere att sumele ncasate n cursul anului, ct i reinerile n contul plilor anticipate efectuate cu titlu de impozit i contribuiileobligatorii,efectuatedepltitoriidevenit. rd. 2. Cheltuieli deductibile se nscrie valoarea rezultat prin nsumarea cheltuielilor forfetarei a contribuiilorsocialeobligatoriipltite,potrivitlegii. Cheltuieliledeductibilesedeterminastfel: Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectual aferente operelor de art monumental nvedereadeterminriicheltuielilordeductibileseprocedeazastfel: se determin cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut; se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilor socialeobligatoriipltite,potrivitlegii. Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual, altele dect cele aferenteoperelordeartmonumental:

8 nvedereadeterminriicheltuielilordeductibileseprocedeazastfel: se determin cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut; se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilor socialeobligatoriipltite. rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i cheltuielileaferentedeductibile(rd.2). rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrie partea dinvenitulnetpentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajlasurs. a.3.3) n cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectual transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suit i al veniturilor reprezentnd remuneraia compensatorie pentrucopiaprivat,secompleteaz: rd. 1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n banii/sau echivalentul n lei al veniturilornnaturrealizatedinvalorificareasuboriceformadrepturilordeproprietateintelectual,din toatesursele,nanulderaportare. rd. 2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma total pltit organismelor de gestiune colectiv sau altor pltitori care, conform legii, au atribuii de colectarei de repartizare a veniturilor ntre titularii de drepturi. rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i cheltuielileaferentedeductibile(rd.2). b)Activitatedesfuratntroformdeasociere b.1.) n cazul persoanelor fizice care i desfoar activitatea n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, sau ntro form de organizare cu personalitate juridic, constituit potrivit legii speciale, supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se completeaz: rd. 3. Venit net anual se preia suma nscris ncol. 5, la rndul corespunztor contribuabilului,din tabelul de la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridici entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de raportare,supusimpozituluipevenitidistribuitasociatului,conformcontractuluideasociere. rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se preia suma nscris n col. 6, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul prevzut la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuit asociatului, conform contractuluideasociere. b.2.) n cazul asocierilor constituite ntre persoane fizicei persoane juridice romne, care nu dau natereuneipersoanejuridice Venitul cuvenit unei persoane fizice dintro asociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor, este asimilat, n vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activiti independente, din care se deduc contribuiile obligatorii n vederea obineriivenituluinetanual. rd.1.Venitbrutsenscriesumareprezentndvenitulcuvenituneipersoanefizicedintroasociere cu o persoan juridic romn, microntreprindere care nu genereaz o persoan juridic, determinat cu respectarea regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor. Se preia suma nscrisncol.5,larndulcorespunztorcontribuabilului,dintabeluldelacap.Vdin"Declaraiaanualde venitpentruasocierilefrpersonalitatejuridicientitisupuseregimuluitranspareneifiscale". rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumareprezentndcontribuiilesocialeobligatoriipltitede asociaiipersoanefizice. rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut i contribuiile socialeobligatoriipltite,respectivdintresumanscrislard.1isumanscrislard.2.

9 rd.3.1.Venitnetaferentactivitilorcuregimdereinerelasurssepreiasumadelard.3. rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd pierderea realizat de persoana fizic dintro asociere cu o persoan juridic romn, determinat cu respectarea regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor. Se preia suma nscris n col. 6, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraia anual de venit pentruasocierilefrpersonalitatejuridicientitisupuseregimuluitranspareneifiscale". 2.VENITURIDINCEDAREAFOLOSINEIBUNURILOR Declaraia se completeaz pe baza contractului ncheiat ntre pri de ctre contribuabilii care determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidena contabil de ctrepersoanelefizicecareauoptatpentrudeterminareavenituluinetnsistemreal. rd. 1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd chiria prevzut n contractul ncheiat ntre pri pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plii acesteia, majorat cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deintor legal, dacsuntefectuatedecealaltpartecontractant. n venitul brut se includ i eventualele daune pltite potrivit unor clauze contractuale, n cazul rezilieriicontractelornaintedetermen. Reprezint venit brut i valoarea investiiilor la bunurile mobile i imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor,inclusivalcontractelordecomodat,icaresuntefectuatedecealaltpartecontractant. nsituaiancarechiriareprezintechivalentulnleialuneivalute,venitulbrutanualsedetermin pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieei valutare comunicat de Banca Naional a Romnieidinultimaziafiecreiluni,corespunztorlunilordinperioadadeimpunere. n cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real se nscrie totalitatea veniturilor ncasate ca urmare a cedrii folosinei bunului, pe baza datelor din evidena contabil. rd.2.Cheltuielideductibilesenscrie,dupcaz: suma reprezentnd cheltuielile deductibile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documentei s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite, n cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real, pe baza datelor din evidenacontabilnpartidsimpl; suma rezultat prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentnd cheltuieli deductibile aferente venitului, n cazul contribuabililor care determin venitul net pebazacotelorforfetaredecheltuieli. rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i cheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre cheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. Secompleteaznumaidectrecontribuabiliicaredeterminvenitulnet/pierdereafiscalnsistem realicarenanulderaportareaunregistratpierderi. 3. VENITURI DIN ACTIVITI AGRICOLE, PISCICULTUR I SILVICULTUR, PENTRU CARE VENITUL NETSEDETERMINNSISTEMREAL,PEBAZADATELORDINCONTABILITATEANPARTIDSIMPL a)Activitatedesfuratnmodindividual Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd. 1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n banii/sau echivalentul n lei al veniturilornnaturncasatenanulderaportareattdinactivitateadebaz,ctidinactivitiadiacente.

10 rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumareprezentndcheltuielileefectuatenvederearealizrii venitului,cucondiiasfieefectuateninteresuldirectalactivitii,scorespundunorcheltuieliefective, sfiejustificatecudocumenteisfiecuprinsencheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruia aufostpltite. rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i cheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre cheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. b) Activitate desfurat ntro form de asociere ntre persoane fizice, care nu d natere unei persoanejuridice Secompleteaz: rd. 3. Venit net anual se preia suma nscris ncol. 5, la rndul corespunztor contribuabilului,din tabelul de la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridici entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de raportare,supusimpozituluipevenitidistribuitasociatului,conformcontractuluideasociere. rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se preia suma nscris n col. 6, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul prevzut la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuit asociatului, conform contractuluideasociere. 4.CTIGURI/PIERDERIDINTRANSFERULTITLURILORDEVALOARE,ALTELEDECTPRILESOCIALE IVALORILEMOBILIARENCAZULSOCIETILORNCHISE Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societile de administrare a investiiilor sau ali pltitori de venit, privind tranzaciile efectuate cu titluri de valoare, alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise. rd. 4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i pierderilenregistratecaurmareatranzacionriititlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorile mobiliarencazulsocietilornchise. Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile. rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie pierderea net anual reprezentnd diferena dintre pierderilei ctigurile nregistrate ca urmare a tranzacionrii titlurilor de valoare, altele dectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise. Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile. La declaraie se anexeaz documente justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind tranzaciileefectuate,dincaresrezultectigulnet/pierdereanetdeclarat/declarat. 5. CTIGURI/PIERDERI DIN OPERAIUNI DE VNZARECUMPRARE DE VALUT LA TERMEN, PE BAZDECONTRACT,PRECUMIORICEALTEOPERAIUNISIMILARE,ALTELEDECTCELECUINSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACIONATE PE PIEE AUTORIZATE I SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAIONAL A VALORILORMOBILIARE Se completeaz de contribuabilii care n anul de raportare au realizat ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, i care au obligaia stabilirii ctigului net anual/pierderiineteanuale,potrivitlegii.

11 Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind tranzaciileefectuate. rd. 4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i pierderile nregistrate n cursul anului de raportare din operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precumi din orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiaretranzacionatepepieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare. Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile. rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie pierderea net anual reprezentnd diferenadintrepierderileictigurilenregistratencursulanuluideraportaredinoperaiunidevnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia NaionalaValorilorMobiliare. Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile. La declaraie se anexeaz documente justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind tranzaciile efectuate, din care s rezulte ctigul net/pierderea net declarat/declarat, precum i impozitulcalculatireinutcaplatanticipatpentruanulfiscalderaportare. III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CTIGULNETANUALIMPOZABIL Secompleteazdectrecontribuabiliicareauefectuatncursulanuluifiscalderaportarecheltuieli pentru acordarea de burse private,conform legii,i solicit restituirea acestorai/sau care opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/ctigul net anual/ctigul net anual impozabil pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneazncondiiilelegiisauaunitilordecult,potrivitart.84alin.(2)i(3)dinCodulfiscal. Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei sume ctre o singurentitatenonprofitsauunitatedecult. NOT: Contribuabiliicareaurealizatvenituridinactivitiindependente/activitiagricole,impuipebaz denormdevenit,i/saudincedareafolosineibunurilor,carenuauobligaiadepuneriideclaraieiicare au efectuat n cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private i solicit restituirea acestora i/sau opteaz pentru virarea unei sume n contul unei entiti nonprofit sau al unei uniti de cult completeazprezentaseciunedinformular,potrivitinstruciunilordemaijos. 1.Bursaprivatcsuasebifeazdectrecontribuabiliicareauefectuatcheltuielincursulanului deraportarecuburseprivateisolicitrestituireaacestora. Contractnr./datasenscriunumrulidatacontractuluiprivindacordareaburseiprivate. Suma pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentru bursa privat. Documente de plat nr./data se nscriu numrul i data documentelor care atest plata bursei private. Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n originali n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitatea cu originalul. n cazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,documenteledemaisusseanexeazncopie. 2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult csua se bifeaz de ctre contribuabilii care solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/ctigul net anual/ctigul net anual impozabil pentru susinerea unei entiti nonprofit sau uniti de cult, conform art.84alin.(2)i(3)dinCodulfiscal. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se nscrie denumirea complet a entitii nonprofit/unitiidecult.

12 Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult se nscrie codul de identificare fiscalalentitiinonprofit/unitiidecultpentrucaresesolicitvirareasumei. Cont bancar (IBAN) se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii nonprofit/unitii de cult. Sumasecompleteazsumasolicitatdecontribuabilafiviratncontulentitiinonprofit/unitii decult. n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va completa rubrica "Suma",cazncareorganulfiscalvacalculaivavirasumaadmis,conformlegii. Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu suma pltit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/ctigulnetanual/ctigulnetanualimpozabil,atuncisumatotalluatncalculestelimitatla nivelulacestuiplafon,avndprioritatecheltuielileefectuatencursulanuluideraportarecubursaprivat. IV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI Se completeaz, numai n cazul n care obligaiile de declarare a veniturilor se ndeplinesc de ctre mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2003, republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,dateledeidentificareamputernicitului. Larubricileprivindadresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalalmputernicitului.