Sunteți pe pagina 1din 0

GHID PENTRU IMPLEMENTAREA

PROIECTELOR DE CONCESIUNE DE
2
Cuprins

Introducere 9
1. Contexul i scopul Ghidului 9
2. Structura i coninutul Ghidului 12
Titlul 1. Pregtirea proiectului de concesiune 14
Capitolul 1.1 Studiul de fezabilitate 14
Seciunea 1.1.1 Analiza tehnic 15
Paragraful 1.1.1.1 Lucrri de construcie i standardele tehnice la care trebuie
realizate 15
Paragraful 1.1.1.2 Situaia terenului 16
Paragraful 1.1.1.3 Situaia actual a utilitilor 16
Paragraful 1.1.1.4 Evaluarea impactului asupra mediului 16
Paragraful 1.1.1.5 Piese desenate 16
Paragraful 1.1.1.6 Estimarea costurilor de construcie 16
Seciunea 1.1.2 Analiza economic i financiar 16
Paragraful 1.1.2.1 Analiza opiunilor 16
Paragraful 1.1.2.2 Parametrii financiari 17
Paragraful 1.1.2.3 Analiza riscurilor i senzitivitii 17
Paragraful 1.1.2.4 Efectele asupra pieei muncii 17
Seciunea 1.1.3 Luarea deciziilor 18
Capitolul 1.2 Analiz preliminar 18
Seciunea 1.2.1 Caracteristicile juridice ale unui Contract de concesiune 18
Seciunea 1.2.2 Realizarea Analizei preliminare 19
Seciunea 1.2.3 Concesiunea de lucrri publice i Concesiunea de servicii 20
Seciunea 1.2.4 Luarea deciziilor 21
Capitolul 1.3 Responsabiliti n pregtirea proiectului de concesiune 21
Seciunea 1.3.1 nfiinarea Colectivului de coordonare i supervizare 21
Seciunea 1.3.2 Responsabilitile Colectivului de coordonare i supervizare 21
Seciunea 1.3.3 Consultani externi 22
Seciunea 1.3.4 Responsabilitile Autoritii contractante 23
Capitolul 1.4 Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare 24
Seciunea 1.4.1 Coninutul cadru al Studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare 25
Seciunea 1.4.2 Importana Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare 26
Seciunea 1.4.3 Aspecte generale ale proiectului 26
Seciunea 1.4.4 Fezabilitatea tehnic 27
Seciunea 1.4.5 Specificaii tehnice de calitate 28
Seciunea 1.4.6 Fezabilitate economic 28
Seciunea 1.4.7 Fezabilitate financiar 29
Paragraful 1.4.7.1 Accesibilitatea proiectului pentru Autoritatea contractant 29
Paragraful 1.4.7.2 Tratamentul contabil aplicabil Concesiunilor 29
Paragraful 1.4.7.3. Bancabilitate: testarea pieei 30
Paragraful 1.4.7.4 Bancabilitatea unui proiect de concesiune de lucrri publice:
parametri financiari 32
Seciunea 1.4.8 Durata Concesiunii 32
Seciunea 1.4.9 Aspecte de mediu 33
Seciunea 1.4.10 Aspecte sociale 35
Seciunea 1.4.11 Aspecte instituionale 35
3
Paragraful 1.4.11.1 Prile contractante 36
Paragraful 1.4.11.2 Compania de proiect (SPV) 36
Paragraful 1.4.11.3 Alte autoriti publice indirect implicate n proiect 37
Seciunea 1.4.12 Procesul decizional 37
Titlul 2. Atribuirea Contractelor de concesiune de lucrri publice sau servicii 38
Capitolul 2.1 Responsabilitatea n cadrul procedurii de atribuire 38
Seciunea 2.1.1 Comisia de evaluare 39
Paragraful 2.1.1.1 Asigurarea integritii i confidenialitii 41
Paragraful 2.1.1.2 Incompatibiliti 41
Capitolul 2.2 Alegerea procedurii de atribuire 42
Seciunea 2.2.1 Alegerea celei mai adecvate proceduri de atribuire 44
Capitolul 2.3 Documentaia de Atribuire 45
Seciunea 2.3.1 Fia de date a Concesiunii 45
Paragraful 2.3.1.1 Informaii generale 45
Paragraful 2.3.1.2 Criterii de calificare i selecie 46
Paragraful 2.3.1.3 Situaia personal a Candidatului/ Ofertantului 47
Paragraful 2.3.1.4 Situaia economic i financiar a Candidatului 48
Paragraful 2.3.1.5 Capacitatea tehnic i/sau profesional a Candidatului 49
Paragraful 2.3.1.6 Standarde de asigurare a calitii i standarde de protecie a
mediului 50
Paragraful 2.3.1.7 Instruciuni pentru elaborarea i prezentarea Ofertei tehnice i
financiare 50
Paragraful 2.3.1.8 Informaii detaliate i complete referitoare la criteriul de
atribuire 51
Seciunea 2.3.2 Setul de Formulare 52
Seciunea 2.3.3 Informaiile generale 53
Seciunea 2.3.4 Caietul de sarcini 55
Paragraful 2.3.4.1 Obiectivele proiectului pe termen scurt, mediu i lung 56
Paragraful 2.3.4.2 Modul de operare vizat i nivelul investiiilor 56
Paragraful 2.3.4.3 Calendarul proiectului 56
Paragraful 2.3.4.4 Activiti, specificaii generale tehnice i de calitate 56
Paragraful 2.3.4.5 Alocarea riscurilor 57
Paragraful 2.3.4.6 Forma de organizare 57
Paragraful 2.3.4.7 Compania de proiect (SPV) 57
Paragraful 2.3.4.8 Clauze financiare i de asigurare 58
Paragraful 2.3.4.9 Realizarea lucrrilor sau reabilitarea infrastructurii existente 58
Paragraful 2.3.4.10 Valoarea Garaniilor care se vor constitui 58
Paragraful 2.3.4.11 Coninutul cadru al Caietului de sarcini 59
Seciunea 2.3.5 Clauze obligatorii ale Contractului de concesiune 60
Seciunea 2.3.6 Momentul punerii la dispoziia Ofertanilor a Documentaiei de
atribuire 62
Capitolul 2.4 Anunul de participare 63
Seciunea 2.4.1 Coninutul Anunului de participare 63
Seciunea 2.4.2 Transmiterea Anunului de participare spre publicare n SEAP 64
Seciunea 2.4.3 Verificarea Anunului de participare de ctre ANRMAP 64
Paragraful 2.4.3.1 Notificarea UCVAP 65
Capitolul 2.5 Proceduri de atribuire folosite n cazul Contractelor de concesiune de
lucrri publice i servicii 67
Seciunea 2.5.1 Licitaia deschis 67
Paragraful 2.5.1.1 Emiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri i depunerea
Ofertelor 68
4
Paragraful 2.5.1.2 Analizarea i evaluarea Ofertelor i desemnarea Ofertantului
ctigtor 69
Paragraful 2.5.1.3 ncheierea contractului 71
Seciunea 2.5.2 Licitaia restrns 71
Paragraful 2.5.2.1 Emiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri i etapa de
selecie a Candidailor 72
Paragraful 2.5.2.2 Analizarea i evaluarea Ofertelor i desemnarea Ofertantului
ctigtor 73
Paragraful 2.5.2.3 ncheierea contractului 75
Seciunea 2.5.3 Dialogul competitiv 75
Paragraful 2.5.3.1 Publicarea Anunului de participare 77
Paragraful 2.5.3.2 Etapa de pre-selecie a Candidailor 77
Paragraful 2.5.3.3 Invitaie de participare la etapa de dialog 78
Paragraful 2.5.3.4 Etapa de dialog 78
Paragraful 2.5.3.5 Etapa de evaluare a Ofertelor finale 80
Paragraful 2.5.3.6 Desemnarea Ofertantului ctigtor 82
Seciunea 2.5.4 Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare 83
Paragraful 2.5.4.1 Etapa de preselecie a Candidailor 84
Paragraful 2.5.4.2 Invitaie de participare la etapa de negociere 85
Paragraful 2.5.4.3 Etapa de negociere 86
Capitolul 2.6 Evaluarea Ofertelor 87
Seciunea 2.6.1 Principalele drepturi i obligaii ale Comisiei de evaluare 87
Seciunea 2.6.2. Procedura de solicitare a clarificrilor 89
Seciunea 2.6.3 Proceduri de deschidere a Ofertelor 90
Paragraful 2.6.3.1 Participarea Ofertanilor la edina de deschidere a Ofertelor
finale 90
Paragraful 2.6.3.2 Participarea observatorilor UCVAP la derularea procedurii de
atribuire 90
Paragraful 2.6.3.3 Prelungirea termenului de depunere a Ofertelor 92
Paragraful 2.6.3.4 Procesul-verbal al edinei de deschidere a Ofertelor 92
Paragraful 2.6.3.5 Sesiunile de evaluare ulterioare edinei de deschidere a
Ofertelor 93
Seciunea 2.6.4 Stabilirea Ofertei ctigtoare 93
Paragraful 2.6.4.1 Publicitatea i informarea Candidailor/Ofertanilor 94
Paragraful 2.6.4.2 Alte obligaii ale Autoritii contractante 96
Seciunea 2.6.5 Anularea procedurii de atribuire 96
Capitolul 2.7 Soluionarea contestaiilor 97
Seciunea 2.7.1 Organe competente 98
Paragraful 2.7.1.1 Termene limit de depunere a contestaiilor 98
Paragraful 2.7.1.2 Procedura de soluionare a contestaiilor de ctre Consiliul
Naional de Soluionare a Contestaiilor 99
Paragraful 2.7.1.3 Msuri de remediere i soluii pe care le poate pronuna
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor 100
Paragraful 2.7.1.4 Soluionarea litigiilor n instan 101
Paragraful 2.7.1.5 Soluiile pe care le poate pronuna instana 102
Capitolul 2.8 nchiderea financiar 103
Titlul 3. Analiza economico-financiar (VfM) i Costul comparativ de referin
(CCR) 105
Capitolul 3.1 Cadru conceptual 106
Seciunea 3.1.1 Metodologii pentru realizarea Analizei economico-financiare (Value
for Money) 106
5
Seciunea 3.1.2 Testarea bancabilitii proiectului prin intermediul metodei Modelului
comparativ (Shadow model) 107
Capitolul 3.2 Estimarea costurilor proiectului (CCR) i analiza riscurilor 107
Seciunea 3.2.1 Conceptul CCR 107
Seciunea 3.2.2 Structura CCR 108
Seciunea 3.2.3 Costurile i veniturile proiectului pe durata de via a proiectului:
dezvoltarea CCR-ului brut 109
Paragraful 3.2.3.1 Estimarea veniturilor proiectului, aferente utilizatorilor, pe
durata de via a proiectului 111
Seciunea 3.2.4 Analiza riscurilor 111
Paragraful 3.2.4.1 Identificarea riscurilor 111
Paragraful 3.2.4.2 mprirea riscurilor pe categorii i alocarea riscurilor 112
Seciunea 3.2.5 Evaluarea riscurilor 113
Seciunea 3.2.6 Analiza de senzitivitate 114
Capitolul 3.3 Stabilirea structurii preliminare a Concesiunii 115
Seciunea 3.3.1 Matricea riscurilor Concesiunii 116
Riscuri de planificare 117
Risc de ntreinere 118
Capitolul 3.4 Aspecte specifice 118
Seciunea 3.4.1 Taxa pe valoarea adugat (TVA) 118
Seciunea 3.4.2 Costuri suplimentare asociate finalizrii lucrrilor nainte de termenul
contractual 118
Seciunea 3.4.3 Costul relicitrii contractului 118
Seciunea 3.4.4 Venituri din refinanarea proiectului 118
Seciunea 3.4.5 Costuri de monitorizare i administrare a proiectului 119
Seciunea 3.4.6 Asigurri 119
Seciunea 3.4.7 Rata de discontare 119
Capitolul 3.5 Stabilirea Raportului cost-beneficiu: metoda CPP 119
Seciunea 3.5.1 Analiza cantitativ 119
Seciunea 3.5.2 Evaluarea Raportului cost-beneficiu n cursul procedurii de atribuire
120
Capitolul 3.6 Stabilirea Raportului cost beneficiu: metoda Modelului comparativ
(Shadow model) 121
Seciunea 3.6.1 Realizarea Modelului financiar 122
Titlul 4. Modelarea financiar 123
Capitolul 4.1 Introducere 123
Capitolul 4.2 Obiectivele unui Model financiar 123
Seciunea 4.2.1 Evaluarea preliminar a rentabilitii investiiei 125
Seciunea 4.2.2 Stabilirea nivelului finanrii i a structurii de finanare a Concesiunii
125
Seciunea 4.2.3 Identificarea impactului riscurilor asupra structurii de finanare 125
Seciunea 4.2.4 Suport pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a Contractului de
concesiune 125
Seciunea 4.2.5 Suport n etapele de dialog/negociere specifice procedurilor de Dialog
competitiv i Negociere cu publicare prealabil a unui anun de participare 126
Seciunea 4.2.6 Susinerea termenilor i condiiilor contractului de mprumut 126
Capitolul 4.3 Realizarea Modelului financiar 126
Seciunea 4.3.1 Formate folosite 126
Seciunea 4.3.2 Stabilirea Raportului cost-beneficiu al proiectului de Concesiune pe
baza rezultatelor Modelului financiar 126
6
Seciunea 4.3.3 Dezvoltarea Modelului financiar n perioada de implementare a
proiectului 127
Capitolul 4.4 Structura i proiectarea Modelului 127
Seciunea 4.4.1 Date de intrare (inputuri) 127
Seciunea 4.4.2 Calcule 128
Seciunea 4.4.3 Rezultate (outputuri) 128
Seciunea 4.4.4 Dezvoltarea Modelului 128
Capitolul 4.5 Organizarea datelor i modele de fie de lucru 129
Capitolul 4.6 Date de intrare i ipoteze de lucru 130
Seciunea 4.6.1 Ipotezele macroeconomice 130
Seciunea 4.6.2 Costurile proiectului i structura de finanare 130
Seciunea 4.6.3 Costuri i venituri n timpul perioadei de operare 131
Seciunea 4.6.4 Trageri din mprumut i serviciul datoriei 131
Seciunea 4.6.5 Taxe i impozite 132
Seciunea 4.6.6 Inflaie i indexare 132
Seciunea 4.6.7 Curs valutar 132
Capitolul 4.7 Teoria fluxurilor de numerar actualizate 133
Seciunea 4.7.1 Rata intern de rentabilitate 135
Seciunea 4.7.2 Criteriile finanatorilor 136
Paragraful 4.7.2.1 Rata de acoperire a serviciului datoriei 136
Paragraful 4.7.2.2 Rata de acoperire a dobnzilor 136
Paragraful 4.7.2.3 Rata de acoperire a mprumutului pe toat durata via a
proiectului 137
Seciunea 4.7.3 Alegerea Ratelor de actualizare 137
Capitolul 4.8 Aplicarea instrumentelor de modelare n Excel 137
Capitolul 4.9 Utilizarea modelului financiar pentru analizarea rentabilitii unui proiect de
concesiune 138
Titlul 5. Mecanisme de plat 139
Capitolul 5.1 Introducere i sumar 139
Capitolul 5.2 Mecanismul de Plat 1: bazat pe nivelul cererii 140
Seciunea 5.2.1 Scenarii 140
Seciunea 5.2.2 Tehnici de plat 140
Seciunea 5.2.3 Politici de stabilire a preurilor 141
Capitolul 5.3 Mecanismul de plat 2: pli de disponibilitate 141
Seciunea 5.3.1 Principiile plii 141
Seciunea 5.3.2 Structura i componentele unui Mecanism de plat bazat pe
disponibilitate 142
Capitolul 5.4 Exemplu de Mecanism de plat pe baz de disponibilitate 144
Seciunea 5.4.1 Formule i tehnici generale 144
Seciunea 5.4.2 Specificaii tehnice de performan specifice prestrii serviciului 146
Seciunea 5.4.3 Exemplu de plat de disponibilitate 147
Paragraful 5.4.3.1 Ipoteze referitoare la sistemul de deduceri 147
Paragraful 5.4.3.2 Formul general pentru calcularea plii unitare totale 148
Seciunea 5.4.4 Descrierea detaliat a componentelor formulei 148
Paragraful 5.4.4.1 Plata brut de disponibilitate 148
Paragraful 5.4.4.2 Data de baz & moneda 149
Paragraful 5.4.4.3 Perioade de calcul 149
Paragraful 5.4.4.4 Plata trimestrial brut de disponibilitate 150
Paragraful 5.4.4.5 Penalizare pentru finalizarea cu ntrziere a lucrrilor de
construcie 151
7
Paragraful 5.4.4.6 Simulare de calcul a penalizrii pentru executarea cu ntrziere
152
Paragraful 5.4.4.7 Plata net de disponibilitate 152
Paragraful 5.4.4.8 Simulare de calcul pentru pliile nete de disponibilitate 153
Paragraful 5.4.4.9 Definiia disponibilitii 153
Paragraful 5.4.4.10 Indisponibilitate excepional 154
Paragraful 5.4.4.11 Deduceri totale din plata de disponibilitate 154
Paragraful 5.4.4.12 Puncte de indisponibilitate i aplicare 155
Paragraful 5.4.4.13 Puncte de baz pentru indisponibilitate 156
Paragraful 5.4.4.14 Factorul Timp 157
Seciunea 5.4.5 Ajustarea cu rata inflaiei i indexarea 159
Paragraful 5.4.5.1 Indexarea 159
Paragraful 5.4.5.2 Factor de indexare 160
Paragraful 5.4.5.3 Ajustarea datelor privind baza de indexare 161
Paragraful 5.4.5.4 Ajustarea volumului de trafic 162
Paragraful 5.4.5.5 Factorul de deducere 164
Seciunea 5.4.6 Plile O & I n timpul perioadei de construcie 164
Paragraful 5.4.6.1 Perioada de plat O & I 164
Capitolul 5.5 Plat, facturare & ajustri 166
Seciunea 5.5.1 Facturi 166
Seciunea 5.5.2 Ajustri 166
Seciunea 5.5.3 Sume aflate n disput 166
Seciunea 5.5.4 Impozite 166
Anexa 1: Lista de referin a riscurilor 167
Anexa 2: Glosar de termeni 173
Anexa 3: Lista abrevierilor 178

8
Introducere
1. Contexul i scopul Ghidului
n contextul angajamentelor asumate de Romnia n procesul de aderare la Uniunea European n
cadrul Capitolului 1 "Libera circulaie a mrfurilor", respectiv Capitolul 21 Politica regional i
coordonarea instrumentelor structurale precum i al recomandrilor Comisiei Europene, a fost adoptat
un nou cadru legislativ n domeniul achiziiilor publice, Concesiunilor de lucrri publice i a
Concesiunilor de servicii, cu scopul declarat de a:
promova concurena ntre operatorii economici;
garanta tratamentul egal i nediscriminatoriu ntre operatorii economici;
asigura transparena i integritatea procesului de achiziie public;
asigura utilizarea eficient a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire.
Prin noua reglementare s-a ales nlocuirea noiunii de parteneriat public-privat (denumit n continuare
PPP) cu cele de concesiune de lucrri publice i concesiune de servicii, ca forme particulare ale
acestui concept, definite mult mai concret la nivelul acquis-ului comunitar (Directivele 17/2004/EC i
18/2004/EC), dar care nu acoper toate modalitile de realizare a unui parteneriat ntre o entitate
public i una privat.
Conceptul de PPP rmne ns valabil pentru reprezentarea oricrei tranzacii care transfer
responsabilitatea general pentru furnizarea unui serviciu public sau pentru realizarea unei investiii cu
scop comercial ctre o companie privat, n timp ce autoritatea public competent i pstreaz
responsabilitatea politic, devenind partener la profit i pierderi, putnd fi incluse aici structuri precum
contractele de asociere n participaiune, contractele de nchiriere, contractele de leasing, contractele de
joint-venture, contracte de proiectare i construcie etc. PPP-urile sunt mijloace prin care sectorul
public realizeaz proiecte de interes general utiliznd aptitudinile i experiena sectorului privat. n
multe cazuri, acestea pot de asemenea implica finanarea proiectelor de ctre sectorul privat.
n acest context i avnd n vedere prevederile art. 136-Proprietatea din Constituia Romniei,
republicat, precum i cele ale art. 11 din Legea 213/1998 privind proprietatea public i regimul
juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare, legiuitorul romn a ales s reglementeze
Contractele de concesiune ca modaliti specifice de nstrinare a bunurilor care aparin domeniului
public al statului sau unitilor administrativ-teritoriale i de delegare a serviciilor ce sunt apanajul su.
Toate celelalte forme ale conceptului de PPP sunt reglementate de alte legi speciale i de dreptul
comun.
Prezentul Ghid a fost dedicat exclusiv Concesiunilor de lucrri publice i servicii, aa cum sunt acestea
definite n legislaia romn. De asemenea, prevederile acestuia pot fi extinse la orice contracte care se
supun prevederilor legislaiei naionale n domeniu (ex. contractele de delegare a gestiunii serviciilor de
utiliti publice n domenii precum salubrizarea localitilor, iluminatul public, administrarea
domeniului public i privat al unitilor administrativ-teritoriale, precum i altele asemenea, conform
prevederilor art. 30 din Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare).
Exist un interes general al diferitelor autoriti publice din Romnia de a iniia proiecte de concesiune
de lucrri publice i servicii. Cu toate acestea, experiena relevant din sectorul public din Romnia este
nc limitat.
Prezentul Ghid de aplicare a legislaiei privind atribuirea Contractelor de concesiune de lucrri publice
sau servicii reprezint un instrument ajuttor pentru o aplicare corect i n acord cu bunele practici
europene a prevederilor legislaiei n vigoare. Acest material trebuie utilizat de Autoritile contractante
9
ca recomandare, prin corelarea permanent cu legislaia relevant n domeniu. De asemenea,
interpretarea dispoziiilor legale n domeniu revine autoritilor romne cu atribuii n acest sens. Prin
urmare, recomandm cooperarea cu toate instituiile competente n vederea dezvoltrii unor proiecte de
concesiune de lucrri publice sau servicii de succes.
Toate exemplele de proiecte folosite n cuprinsul Ghidului au la baz o vast experin internaional n
domeniul concesiunilor/parteneriatului public-privat i pot fi transpuse n Romnia numai cu
respectarea prevederilor legale n vigoare care reglementeaz sectoarele respective de activitate
(utiliti publice, energie, infrastructur de transport etc.).Tabelul 1: Cadrul legal relevant referitor la
Contractele de concesiune de lucrri publice i servicii
Cadrul legal n vigoare
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr.
337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare OUG 34/2006.
Hotrrea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii prevzute n OUG nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, denumit n continuare HG 71/2007.
Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziii publice prevzute n OUG nr. 34/2006. privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu modificrile i completrile
ulterioare, denumit n continuare HG 925/2006.
Hotrrea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare HG 1660/2006.
Cadrul legal abrogat
Ordonana Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de PPP, aprobat prin Legea nr. 470/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Hotrrea Guvernului nr. 90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului
nr. 16/2002.
Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificrile i completrile ulterioare.
Hotrrea Guvernului nr. 216/ 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.
219/1998.
Acquis comunitar
Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor
de atribuire a contractelor de achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de produse i de servicii
Directiva 89/665/CEE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 decembrie1989 privind coordonarea actelor
cu putere de lege i a actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind cile de atac fa de atribuirea
contractelor de achiziii publice de produse i a contractelor publice de lucrri
Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege i a actelor
administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziii publice ale entitilor
care desfoar activiti n sectoarele apei, energiei, transporturilor i telecomunicaiilor
Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor
89/665/CEE i 92/13/CEE ale Consiliului n ceea ce privete ameliorarea eficacitii cilor de atac n materie de atribuire
a contractelor de achiziii publice
Regulamentul (CE) nr. 1564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru
publicarea anunurilor n cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice n conformitate cu
Directivele 2004/17/CE i 2004/18/CE ale Parlamentului European i Consiliului.

10
Figura 1: Posibile scheme PPP (exemplificativ)
Contract de
concesiune de
lucrri publice
Contract de
concesiune de
servicii

Contract de
nchiriere
Contract de
leasing

Joint venture
Contract de
delegare de
gestiune
Contract de
asociere n
participaiune

Derularea unor proiecte de concesiune de la stadiul de idee iniial pn la momentul n care proiectul
devine operaional presupune de obicei patru etape:
Figura 2: Principalele faze ale derulrii unor proiecte de concesiune

Scopul prezentului Ghid l reprezint furnizarea unor linii directoare n vederea derulrii n bune
condiiuni i n conformitate cu prevederile legale n vigoare a etapelor de pregtire i atribuire a
proiectelor de concesiune: Titlul 1 prezint n mod detaliat activitile din timpul pregtirii proiectului;
procedurile specifice atribuirii Contractelor de concesiune de lucrri publice i servicii sunt detaliate n
Titlul 2; Titlurile 3, 4 i 5 se ocup de metodologii specifice, relevante att n etapa de pregtire ct i
n cea de atribuire a unui Contract de concesiune de lucrri publice i servicii.
Detalierea etapelor de construcie i de operare specifice unui astfel de proiect nu reprezint obiectul
prezentului Ghid. Cu toate acestea, specialitii care se ocup de implementarea proiectelor de
concesiune trebuie s realizeze c proiectul nu se termin odat cu semnarea Contractului de
concesiune, ci dimpotriv, se poate afirma c proiectul abia atunci ncepe, dat fiind faptul c durata
contractelor de acest fel depete n mod obinuit 15 ani.
Acest tip de parteneriat pe termen lung implic faptul c, n cazul unui proiect de concesiune, etapele
de pregtire i atribuire sunt mai complexe i dureaz mai mult dect n cazul unui proiect de achiziie
public tradiional. De calitatea etapelor de pregtire i atribuire a Contractului de concesiune depinde
i succesul implementrii proiectului.
Avnd n vedere cele prezentate, Ghidul i-a propus ca principal obiectiv s contribuie la calitatea
pregtirii i atribuirii Contractelor de concesiune de lucrri publice i servicii n Romnia, furniznd
liniile directoare pentru Autoritile contractante interesate n demararea unor astfel de proiecte. n
Faza de pregtireFaza de exploatare
Faza de atribuire
Faza de construcie (dac este
cazul)
11
acest sens, Ghidul intenioneaz s ofer informaii ct mai clare i complete despre cerinele legale
care trebuie respectate n pregtirea i atribuirea unui astfel de contract, dar i ct mai multe elemente i
sugestii practice.
Proiectele de concesiune sunt complexe, iar caracteristicile i aspectele lor specifice pot diferi foarte
mult de la caz la caz. Pentru fiecare proiect vor exista aspecte neprevzute de ordin tehnic, juridic sau
financiar, care nu sunt n mod expres acoperite de prezentul Ghid, acest lucru fiind inevitabil. Ajutorul
unor consultani cu expertiz n domeniu poate fi un factor cheie pentru succesul proiectelor de
concesiune. n acest sens, Ghidul i propune s ajute reprezentanii Autoritilor contractante s i
coordoneze mai bine consultanii.
Pe lng acest Ghid, a fost elaborat i un Manual care ofer informaii teoretice i bune practici
internaionale despre implementarea proiectelor de concesiune n diverse sectoare, consideraii privind
structurarea proiectelor, aspecte referitoare la planificarea timpului, aspecte contabile, structuri de
finanare a proiectului etc., i care va fi lansat n perioada urmtoare.
2. Structura i coninutul Ghidului
Prezentul Ghid este structurat pe 5 titluri distincte, care acoper att etapa de pregtire ct i cea de
atribuire a Contractelor de concesiune de lucrri publice i a Contractelor de concesiune de servicii n
Romnia.
Titlul 1 Pregtirea proiectelor de concesiune
Primul titlu detaliaz activitile care trebuie efectuate de ctre Autoritile contractante din Romnia
nainte de demararea efectiv a procedurii de atribuire a unui Contract de concesiune. Structura acestui
titlu transpune n ordine cronologic prevederile specifice din cuprinsul legislaiei n vigoare.
Coninutul titlului include informaii referitoare la realizarea Studiului de fezabilitate i a Studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare, constituirea Colectivului de coordonare i supervizare i
atribuiile acestuia.
Titlul 2 Atribuirea Contractelor de concesiune de lucrri publice i servicii
Legislaia n vigoare prevede patru proceduri diferite de atribuire a Contractelor de concesiune de
lucrri publice i servicii. Acest titlu expune cerinele legale referitoare la atribuirea Contractelor de
concesiune, incluznd detalii referitoare la elemente de organizare i modaliti de redactare a
Documentaiei de atribuire. n plus, titlul respectiv conine recomandri referitoare la modalitatea de
alegere a celei mai adecvate proceduri de atribuire, detaliaz caracteristicile i etapele obligatorii ale
fiecrei proceduri de atribuire conform prevederilor legislaiei n vigoare.
Titlul 3 Analiza economico-financiar (Value for money) i Costul comparativ de referin
Realizarea unei analize economico-financiare, mpreun cu o cuantificare financiar a riscurilor, este
obligatorie pentru stabilirea fezabilitii proiectului i luarea deciziei de realizare a sa n regim de
concesiune. Pentru a determina acest Value for money sunt utilizate metodologii specifice. Acest
titlu furnizeaz linii directoare pentru metodologiile care pot fi utilizate pentru a determina ex ante
raportul dintre costuri i beneficii n cadrul unui proiect de concesiune.
Titlul 4 Modelare financiar
Un instrument cheie, cu o natur complex, utilizat pe tot parcursul execuiei unui proiect de
concesiune este Modelul financiar. Acesta are diverse scopuri cum ar fi evaluarea fezabilitii
proiectului, a costurilor proiectului i a raportului cost-beneficiu. Elaborarea unui Model financiar este
deosebit de complex. Acest titlu conine explicaii referitoare la caracteristicile principale ale
Modelului financiar, scopul i rezultatele acestuia.

12
Titlul 5 Mecanisme de plat
Un proiect de concesiune implic de obicei finanarea obiectivului de investiii de ctre sectorul privat.
Recuperarea investiiei realizate de ctre acesta se face, n general, direct prin taxe percepute de la
utilizatorii finali sau de la Autoritatea contractant, prin intermediul Plilor de disponibilitate realizate
n concordan cu ndeplinirea unor criterii de performan relaionate calitii serviciilor prestate. De
asemenea, pot exista sisteme de plat mixte prin combinarea celor dou enunate anterior. Structura
plii difer n mod semnificativ de proiectele de achiziii publice tradiionale. Un mecanism de plat
trebuie conceput astfel nct s stimuleze Concesionarul n furnizarea unor servicii de calitate n
conformitate cu cerinele impuse de Autoritatea contractant. Acest titlu i propune detalierea liniilor
directoare n conformitate cu care se recomand structurarea unor mecanisme de plat specifice
Contractelor de concesiune de lucrri publice i servicii.

13

Titlul 1. Pregtirea proiectului de concesiune

Prezentul Titlu descrie principalele activiti care trebuie efectuate nainte de demararea procedurii de atribuire a unui
Contract de concesiune de lucrri publice i servicii, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Titlul 1 este structurat astfel:
Capitolul 1.1 descrie pe scurt realizarea unui Studiu de fezabilitate
Capitolul 1.2 detaliaz elementele principale ale Analizei preliminare ce trebuie realizat pentru fundamentarea iniial a
deciziei de a realiza proiectul respectiv n regim de concesiune.
Capitolul 1.3 detaliaz aspectele organizatorice ale etapei de pregtire, inclusiv nfiinarea Colectivului de coordonare i
supervizare.
Capitolul 1.4 explic detaliat coninutul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, care este documentul-suport
n luarea deciziei de realizare a proiectului n regim de concesiune.
Capitolul 1.1 Studiul de fezabilitate
Legislaia relevant
Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile ulterioare.
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare.
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare.
OUG nr.195/2005 privind protecia mediului, cu modificrile i completrile ulterioare.
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice
aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii.
HG nr.1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite
proiecte publice i private, care va fi abrogat, ncepnd cu 11.09.2009, de HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
Ordinul MDLPL nr.863/2008 pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din HG. 28/2008
privind coninutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general, pentru obiective de investiii i lucrari de intervenie, cu modificrile i
completrile ulterioare.
n conformitate cu legislaia naional n vigoare, pentru orice proiect de investiii publice trebuie
efectuat un Studiu de fezabilitate indiferent dac se ia n considerare sau nu realizarea acestuia n
regim de concesiune. Pentru obiectivele de investiii noi, inclusiv extinderi, ale cror documentaii
tehnico-economice intr n competena de aprobare a Guvernului, Studiul de fezabilitate trebuie
precedat de un Studiu de pre-fezabilitate. Studiul de pre-Fezabilitate conine activiti cum ar fi
definirea scenariilor tehnice propuse i estimarea costurilor, activiti care fac de asemenea parte din
Studiul de fezabilitate. Prin urmare, coninutul exact al Studiului de pre-Fezabilitate nu va fi detaliat
suplimentar n prezentul Ghid.
Studiul de fezabilitate trebuie s conin principalele caracteristici ale proiectului, n baza unei analize
tehnice, economice i financiare a investiiei planificate. Prin Studiul de fezabilitate trebuie s se
asigure o utilizare raional i eficient a banului public, astfel nct s se respecte cerinele economice,
financiare i sociale aplicabile n domeniul respectiv.
Legislaia prevede n detaliu coninutul cadru al Studiului de fezabilitate. Acesta const ntr-o analiz
tehnic, economic i financiar. n urmtoarele paragrafe va fi detaliat coninutul Studiului de
fezabilitate relevant pentru pregtirea unei concesiuni.

14
Seciunea 1.1.1 Analiza tehnic
Analiza tehnic const n prezentarea informaiilor generale referitoare la investiia previzionat cum ar
fi: denumirea proiectului, locaia acestuia, obiectivele i beneficiarii, o descriere a lucrrilor care se vor
executa, o analiz a situaiei terenului, standardele tehnice necesare, starea utilitilor relevante, aspecte
legate de mediu, un proiect preliminar i o prim estimare a costurilor investiiei.
Proiectarea lucrrilor de construcii pentru intervenii la construcii existente, inclusiv instalaiile
aferente, se elaboreaz n urmtoarele faze: expertiz tehnic i, dup caz, audit energetic;
documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii; proiect tehnic; detalii de execuie.
Paragraful 1.1.1.1 Lucrri de construcie i standardele tehnice la care trebuie realizate
Principalele caracteristici ale lucrrilor care urmeaz a fi executate trebuie descrise. Natura
caracteristicilor acestora depinde de tipul construciei:
Pentru cldiri, acestea pot implica suprafaa construit, suprafaa desfurat i numrul de
etaje. Pentru platforme industriale i cldiri ar trebui detaliate tipurile de faciliti care se vor
realiza, cum ar fi cazanul cu abur sau cazanul cu ap fierbinte, hidroforul, lifturile etc.
Pentru reele, acestea se pot referi la lungimi i diametre, staie de epurare i alte faciliti.
Pentru drumuri, se fac referiri de obicei la lungimea, limea prii carosabile, numrul i
limea benzilor pe sensul de mers, sistemele de informare, ghieele de plat a taxei de drum
etc.
Coninutul relevant al descrierii lucrrilor ce urmeaz a fi executate
Locaie,
Topografie,
Amplasarea antierului, scurt descriere, lucrri de demolare, relocarea utilitilor, etc.,
Drumuri de acces temporare,
Acces i telecomunicaii, etc.,
Organizarea de antier,
Eliberarea amplasamentului.
n cadrul Studiului de fezabilitate, ar trebui prezentat o list a standardelor tehnice relevante care se
vor utiliza.
Fr a aduce atingere reglementrilor tehnice nationale obligatorii, n msura n care acestea sunt compatibile cu
dreptul comunitar, Autoritatea contractant are obligaia de a defini specificaiile tehnice:
a) fie, prin referire, de regul n urmtoarea ordine de prioritate, la standarde naionale care adopt standarde
europene, la omologri tehnice europene, la standarde internaionale sau la alte referine de natur tehnic elaborate de
organisme de standardizare europene; n cazul n care acestea nu exist, atunci specificaiile tehnice se definesc prin
referire la alte standarde, omologri sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea,
calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s fie nsoit de meniunea sau echivalent;
b) fie, prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, care trebuie s fie suficient de
precis descrise nct s permit Ofertanilor s determine obiectul contractului de achiziie public, iar Autoritii
contractante s atribuie contractul respectiv;
c) fie, att prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, astfel cum sunt acestea
prevzute la lit. b), ct i prin referirea la standardele, omologrile tehnice, specificaiile tehnice comune, prevzute la lit.
a), ca mijloc de prezumie a conformitii cu nivelul de performan i cu cerinele funcionale respective;
d) fie, prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate astfel cum sunt acestea prevzute la
lit. b), pentru anumite caracteristici i prin referirea la standardele sau omologrile tehnice, prevzute la lit. a), pentru
alte caracteristici.

15
Paragraful 1.1.1.2 Situaia terenului
Studiul de fezabilitate trebuie s includ informaii cum ar fi suprafaa exact pe care urmeaz a se
realiza proiectul i situaia juridic a terenului (proprietarii terenului, terenul care se va achiziiona etc).
Caracteristicile geo-fizice ale terenului ar trebui evaluate (zona seismic de calcul, natura solului pe
care este amplasat fundaia, presiunea convenional i nivelul maxim al pnzei freatice).
Paragraful 1.1.1.3 Situaia actual a utilitilor
Trebuie descrise utilitile existente sau care traverseaz locaia proiectului, cum ar fi conductele de
gaz, conductele de ap, reelele electrice, etc. Evaluarea necesitii de a le proteja, reloca sau diversifica
ar trebui prezentat pe scurt. Aceste utiliti sunt de obicei deinute sau administrate de o ter parte
care va trebui s aprobe toate lucrrile de proiectare i intervenie. Orice utiliti noi necesare, mpreun
cu solicitarea de noi utiliti, trebuie analizate n mod clar.
Paragraful 1.1.1.4 Evaluarea impactului asupra mediului
Trebuie analizate efectele proiectului de investiie asupra mediului. Ar trebui evaluate posibilele efecte
asupra mediului, precum i consecinele acestora.
Paragraful 1.1.1.5 Piese desenate
Studiul de fezabilitate trebuie s includ cel puin urmtoarele piese desenate: plan de amplasare n
zon, un plan general, planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri
de coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului i planuri speciale, profile
longitudinale, profile transversale. Aceste desene vor fi suficient de complete i detaliate pentru a
permite o estimare preliminar a costurilor de construcie.
Paragraful 1.1.1.6 Estimarea costurilor de construcie
n baza analizei tehnice, se va prezenta calendarul estimativ pentru realizarea investiiei, iar pentru
fiecare faz a proiectului se vor estima costurile. Valoarea total a investiiei, inclusiv TVA-ul, se
stabilete prin devizul general, anex la Studiul de fezabilitate. Ar trebui de asemenea incluse estimri
pentru principalele capitole de cheltuieli cum ar fi costurile de construcie, cu materialele, de
consultan i proiectare.
Seciunea 1.1.2 Analiza economic i financiar
Ca parte a analizei economice i financiare a proiectului, ar trebui efectuat un studiu de opiuni,
mpreun cu o evaluare a principalilor parametri economici, o analiz de risc i o analiz de
senzitivitate. Ar trebui analizate i efectele asupra pieei muncii i ar trebui prezentate opiunile de
finanare pentru proiect.
Paragraful 1.1.2.1 Analiza opiunilor
Pot fi analizate efectele a cel puin trei opiuni:
Opiunea 0 n care nu se fac investiii i se menine situaia actual.
Opiunea n care se fac investiii maxime (aceasta este n general opiunea n conformitate cu
costurile i lucrrile de construcie evaluate).
O opiune medie n care se fac investiii reduse prin restrngerea dimensiunilor proiectului sau
schimbarea modului de implementare.
Studiul de fezabilitate trebuie s includ cel puin dou scenarii tehnico-economice prin care
obiectivele proiectului pot fi atinse precum i scenariul recomandat de elaborator, urmnd a fi aleas
16
una dintre cele trei opiuni. Autoritatea contractant trebuie s stabileasc criterii clare pentru selectarea
celei mai adecvate opiuni pentru proiect. Aceste criterii se pot grupa n categorii cum ar fi: sigurana,
calitatea tehnic, efecte economice, finanare necesar, efecte asupra mediului, n funcie de scopurile
specifice ale autoritii. Fiecare criteriu ar trebui s aib o pondere, deoarece un criteriu ar putea fi mai
important dect altul. Dup punctarea fiecrui criteriu pentru fiecare dintre cele trei opiuni, autoritatea
poate evalua care este cea mai avantajoas opiune.
Analiza economic i financiar se poate face numai pentru opiunea astfel selectat.
Paragraful 1.1.2.2 Parametrii financiari
Pentru a evalua fezabilitatea economico-financiar a proiectului, trebuie luai n considerare urmtorii
parametrii:
Previzionarea fluxurilor de numerar (estimarea tuturor veniturilor i cheltuielilor nregistrate
pe parcursul fazei de pregtire i construcie.)
Valoarea actualizat net a proiectului (a se vedea Capitolul 4.7)
Rata intern de rentabilitate (a se vedea Seciunea 4.7.1)
Raportul cost-beneficiu.
Aceti parametri ofer Autoritii contractante indicii referitoare la accesibilitatea proiectului, precum
i la nevoile de finanare. De asemenea, se vor furniza date pe baza crora se va determina dac efectele
economice ale proiectului sunt acceptabile.
Pentru calcularea acestor parametri, ar trebui realizat un Model financiar preliminar (a se vedea Titlul
4).
Paragraful 1.1.2.3 Analiza riscurilor i senzitivitii
Riscurile cheie trebuie identificate sub forma unor parametri cuantificabili. De asemenea, trebuie
stabilite valorile de baz ale acestor parametri i dezvoltat un scenariu de baz pentru proiect unul nu
foarte detaliat n acest stadiu incipient. Apoi, ar trebui aplicat o analiz de senzitivitate pentru a
determina ct de vulnerabil este modelul la schimbrile valorii parametrilor i la schimbrile
structurii preliminare a acestuia.
Paragraful 1.1.2.4 Efectele asupra pieei muncii
La evaluarea efectelor asupra pieei muncii, trebuie s se fac deosebirea ntre efectele nregistrate n
timpul etapei de construcie i cele din timpul etapei de operare. n general, n etapa de construcie sunt
resimite efecte pozitive asupra pieei muncii locale ntruct se va mri cererea de ingineri i muncitori
n construcii. Proiectele similare din alte zone ale rii pot servi drept referin pentru estimarea
efectelor proiectului n timpul etapei de construcie. Efectele n timpul etapei de operare a proiectului
sunt legate de numrul estimat de angajai necesari. Din nou, proiecte similare din alte zone pot servi
drept referin. n cazul crerii unei noi faciliti, efectele asupra pieei muncii n timpul fazei de
operare sunt n general pozitive. n cazul unui proiect care utilizeaz o facilitate existent numrul
viitorilor angajai trebuie comparat cu numrul actual al angajailor.
Paragraful 1.1.2.5 Surse de finanare
Autoritatea contractant trebuie s declare explicit n Studiul de fezabilitate modalitatea n care
intenioneaz s finaneze proiectul. Legislaia prevede urmtoarele opiuni:
Fonduri proprii (bugetul autoritii);
Credite bancare;
17
Fonduri de la bugetul de stat / bugetul local;
Credite garantate sau contractate de stat;
Fonduri externe nerambursabile (de exemplu finanare din partea UE);
Orice alte surse de finanare legal constituite.
n cazul n care Autoritatea contractant ia n calcul i alternativa realizrii proiectului n regim de
concesiune, ar trebui s declare c intenioneaz inclusiv s finaneze proiectul cu orice alte surse de
finanare legal constituite ntruct Concesiunile pentru proiectele de investiii publice implic de
regul finanare privat din partea Concesionarului.
Seciunea 1.1.3 Luarea deciziilor
n general, Studiul de fezabilitate este supus analizrii i aprobrii Comisiei tehnice de specialitate
constituit n cadrul Autoritii contractante, conform prevederilor Legii 500/2002 privind finanele
publice. n anumite cazuri, pot exista i alte autoriti implicate n procesul de analizare i aprobare a
Studiului de fezabilitate.
Lund n considerare rezultatele Studiului de fezabilitate, Autoritatea contractant trebuie s decid:
1. Dac dorete realizarea obiectivului de investiii;
2. Dac dorete s evalueze eventualele avantaje ale unei Concesiuni.
Dac ambele rspunsuri sunt pozitive, urmtorul pas este efectuarea Studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare n conformitate cu legislaia romn n vigoare. Cu toate acestea, se
recomand efectuarea n prealabil a unei Analize preliminare pentru a lua n considerare o eventual
realizare a proiectului n regim de concesiune.
Capitolul 1.2 Analiz preliminar
Elaborarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare este o activitate costisitoare i de
durat. Dei nu este obligatorie, se recomand demararea procedurilor specifice structurrii unui proiect
de concesiune doar dup o aa-numit Analiz preliminar. Rezultatele Analizei preliminare ar putea
indica dac proiectul este ntr-adevr adecvat realizrii lui n regim de concesiune. Principalul scop al
acestui exerciiu este s previn efectuarea de ctre Autoritatea contractant a unui Studiu de
fundamentare pentru un proiect total neadecvat a fi realizat n regim de concesiune.
n cazul n care proiectul nu implic investiii publice, ci presupune doar delegarea furnizrii unui
serviciu public ctre un operator privat, atunci Analiza preliminar devine efectiv primul pas n
demararea proiectului, ntruct n acest caz nu este obligatorie realizarea unui Studiu de fezabilitate.
Seciunea 1.2.1 Caracteristicile juridice ale unui Contract de concesiune
n conformitate cu legislaia romn, Autoritatea contractant trebuie s aleag ntre a realiza proiectul
n sistemul tradiional de achiziie public sau n regim de concesiune. ntre acestea exist cteva
diferene cheie.
n cazul unei Concesiuni, dreptul de exploatare a rezultatului lucrrilor executate sau a serviciilor
prestate se acord Concesionarului care, n acelai timp, preia majoritatea riscurilor aferente executrii
i exploatrii lucrrilor sau serviciilor. Mai exact, Concesionarul va prelua neaprat cea mai mare parte
a riscurilor de exploatare aferente Contractului de concesiune.
Riscurile de exploatare sunt formate din:
18
i. Riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performan i calitate ai
construciei/serviciului prestat, clar determinai i msurabili pe ntreaga durat de via a
proiectului;
ii. Riscul de pia, respectiv nentrebuinarea de ctre utilizatorii finali a rezultatelor lucrrilor
executate/serviciilor puse la dispoziia acestora, n condiiile n care parametrii de performan
i calitatea sunt integral respectai.
Concedentul nu se oblig la plata niciunei sume de bani dac prin contract se stabilete faptul c riscul
de exploatare este preluat integral de Concesionar. n cazul n care contractul conine clauze n acest
sens, Concedentul are dreptul de a primi i o redeven care poate fi stabilit la un nivel fix sau ntr-un
anumit procent din cuantumul veniturilor ncasate de Concesionar de la beneficiarii finali ca urmare a
activitii realizate. n cazul n care riscul de exploatare este distribuit ntre Concedent i Concesionar,
prin Contractul de concesiune trebuie s se stabileasc n mod explicit contribuia financiar a
Concedentului pe parcursul derulrii contractului, nivelul plilor de disponibilitate precum i alte
angajamente ale acestuia ca sprijin complementar. n acest caz, obinerea unei redevene din partea
Concesionarului nu se mai justific.
Seciunea 1.2.2 Realizarea Analizei preliminare
Pentru a identifica rapid dac proiectul poate fi realizat n regim de concesiune, acesta ar trebui s
ndeplineasc n mod cumulativ cele cinci condiii prezentate mai jos:
1. Este Autoritatea contractant pregtit s delege pe termen lung prestarea unui serviciu public unui
operator privat? i astfel, este Autoritatea contractant ntr-adevr dispus s acorde dreptul de
exploatare a rezultatului lucrrilor sau serviciilor unui operator privat pe un termen mai lung
mpreun cu cea mai mare parte a riscurilor de exploatare, descrise n cadrul seciunii precedente?
2. Poate Autoritatea contractant s defineasc clar i s stabileasc productivitatea serviciului care va
fi prestat pe termen lung? Productivitatea serviciului prestat trebuie s fie msurabil, pltibil i
cuantificabil. De exemplu, experiena internaional a demonstrat c, n multe cazuri, proiectele de
IT nu ntrunesc acest criteriu.
3. n cazul n care proiectul const n execuia de lucrri mpreun cu operarea i ntreinerea pe
termen lung a lucrrilor executate, iar singura surs de venituri pentru Concesionar vor fi taxele
percepute de la utilizatorii finali sau plile periodice pe termen lung din partea Autoritii
contractante, atunci valoarea investiiei ar trebui s ating sau s depeasc un anumit nivel minim.
Experiena internaional a artat c proiectele cu o valoare de investiie mai mic de 20 25
milioane sunt n general nerentabile. Acestea nu ofer un raport cost-beneficiu pozitiv din cauza
costurilor de pregtire relativ ridicate, att pentru Autoritatea contractant ct i pentru Ofertani.
Ocazional, exist posibilitatea gruprii mai multor proiecte similare de valori mai mici pentru a
atinge i depi limita valoric enunat. n cazul n care proiectul nu implic dect delegarea unui
serviciu public cu utilizarea facilitilor existente, care nu au nevoie de renovri semnificative,
atunci acest criteriu nu este relevant.
4. n cazul n care proiectul const n execuia de lucrri, este posibil demararea lucrrilor n termen
de maxim 18-24 luni? Experiena a artat c n cazul multor proiecte de concesiune este nevoie de o
perioad mai ndelungat nainte de nceperea lucrrilor de construcie, din cauza procedurii de
atribuire mult mai complicate. Prin urmare, dac acest termen nu poate fi respectat, o Concesiune
nu poate fi o opiune adecvat. Din nou, n cazul n care proiectul implic doar delegarea unui
serviciu public cu utilizarea facilitilor existente, care nu au nevoie de renovri semnificative,
atunci acest criteriu nu este relevant.
5. Exist modele de proiecte similare realizate n regim de concesiune, cu valoare apropiat, n acest
sector de activitate i n circumstane economice asemntoare, implementate la nivel internaional n
ultimii ani? Precedentele furnizeaz informaii utile despre aspectele i problemele cu care se pot
19
confrunta Concesionarii, Concedenii i finanatorii. Dac nu exist precedente, nici n Romnia nici n
practica internaional, se recomand reanalizarea utilizrii unei Concesiuni ntruct aceasta s-ar putea
s nu fie posibil.
n cazul n care proiectul nu ndeplinete una sau mai multe dintre aceste condiii, Autoritatea
contractant ar trebui s reanalizeze opiunea de realizare a proiectului n regim de concesiune. n acest
caz mai adecvat ar putea fi o schem tradiional de achiziie public.
Seciunea 1.2.3 Concesiunea de lucrri publice i Concesiunea de servicii
Legislaie relevant
Anexa 1 la OUG nr. 34/2006 prevede tipurile de lucrri publice care sunt relevante pentru a stabili dac
contractul poate fi considerat un Contract de concesiune de lucrri publice
Anexa 2B la OUG nr. 34/2006 prevede tipurile de servicii care sunt relevante pentru a evalua dac contractul
poate fi considerat un Contract de concesiune de servicii.
OUG 34/2006 prevede dou tipuri de Contracte de concesiune: Contractele de concesiune de lucrri
publice i Contracte de concesiune de servicii. Mai exist i un al treilea tip contractele de concesiune
de bunuri proprietate public, reglementate de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public, dar acestea nu fac obiectul
prezentului Ghid. La atribuirea unui Contract de concesiune, Autoritatea contractant trebuie s
stabileasc natura juridic a acestuia (Contract de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de
servicii) ntruct un Contract de concesiune nu poate fi n acelai timp un Contract de concesiune de
lucrri publice i de servicii. Prin urmare, trebuie stabilite att natura, ct i scopul Contractului de
concesiune vizat de Autoritatea contractant. Aceast alegere se bazeaz pe scopul principal al
Contractului de concesiune.
Un Contract de concesiune de lucrri publice ar trebui ales n cazul n care scopul Concesiunii vizeaz
n special executarea de lucrri, aa cum sunt acestea definite n lege, chiar dac contractul include i
prestarea unor servicii care devin necesare pentru derularea activitilor respective. Cu alte cuvinte,
dac serviciile respective sunt auxiliare i reprezint o completare a obiectului principal al contractului,
ele nu vor determina ncadrarea Contractului de concesiune de lucrri publice ntr-un Contract de
concesiune de servicii.
Un Contract de concesiune de servicii ar trebui ales cu condiia ca obiectul su s vizeze n principal
prestarea unuia sau mai multor servicii, chiar dac contractul respectiv poate include de asemenea
anumite lucrri aferente uneia sau mai multor activiti necesare pentru prestarea serviciilor respective.
Cu alte cuvinte, dac lucrrile respective sunt auxiliare i reprezint o completare a obiectului principal
al contractului, ele nu vor determina ncadrarea Contractului de concesiune de servicii ntr-un Contract
de concesiune de lucrri publice.
Regula de baz pentru alegerea corect a tipului de Contract de concesiune
n practic, proiectele de concesiune implic destul de des att realizarea de lucrri ct i furnizarea de servicii pe
termen lung. Odat cu prestarea de servicii pe termen lung, Concesionarul va trebui s returneze mprumuturile i s
amortizeze investiia de capital.
Ca i regul de baz, proiectele care necesit investiii semnificative n execuia de lucrri la nceputul Contractului de
concesiune n vederea furnizrii serviciilor solicitate pot fi interpretate a fi Concesiuni de lucrri publice, n timp ce
proiectele unde facilitile deja existente se pot utiliza pentru prestarea serviciului fr a necesita investiii semnificative
n renovri sau reabilitri, pot fi considerate Concesiuni de servicii.

20
Seciunea 1.2.4 Luarea deciziilor
Stabilirea cu exactitate a naturii juridice a contractului se va face n cuprinsul deciziei de concesionare.
Aceast decizie este luat pe baza rezultatelor Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare.
Capitolul 1.3 Responsabiliti n pregtirea proiectului de concesiune
Legislaie relevant
OUG nr. 34/2006,
HG nr. 71/2007,
HG nr. 925/2006.
Atunci cnd Autoritatea contractant hotrte s evalueze fezabilitatea i avantajele realizrii
proiectului n regim de concesiune, legislaia din Romnia prevede nfiinarea Colectivului de
coordonare i supervizare (CCS). Acesta se ocup de pregtirea i atribuirea Contractului de
concesiune.
Prezentul capitol detaliaz atribuiile i responsabilitile CCS i ale (conductorului) Autoritii
contractante precum i rolurile pe care le pot avea experii externi cooptai n pregtirea i atribuirea
Contractului de concesiune.
Seciunea 1.3.1 nfiinarea Colectivului de coordonare i supervizare
Conductorul Autoritii contractante are obligaia de a numi Colectivul de coordonare i supervizare
(CCS) n vederea pregtirii atribuirii oricrui tip de Contract de concesiune. Membrii CCS sunt numii
din cadrul specialitilor Autoritii contractante. Se recomand ca n cadrul CCS s existe specialiti din
cadrul Autoritii contractante cu diferite pregtiri; de exemplu expertiz juridic, tehnic i financiar.
Profilul exact al specialitilor depinde de caracteristicile i complexitatea proiectului. n completare,
pot fi numii i experi externi cooptai.
Numrul minim al membrilor CCS nu este expres prevzut n cuprinsul legislaiei. De asemenea,
trebuie s se in cont de faptul c n etapa atribuirii Contractului de concesiune, membrii CCS pot fi
numii n cadrul Comisiei de evaluare (a se vedea Seciunea 2.1.1). n acest sens, componena Comisiei
de evaluare, n conformitate cu prevederile legale, va conine minim 5 membri, numii de regul din
cadrul CCS.
Seciunea 1.3.2 Responsabilitile Colectivului de coordonare i supervizare
CCS are un rol deosebit de important n pregtirea proiectului de concesiune.
Principalele responsabiliti ale Colectivului de coordonare i supervizare
Elaborarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare (a se vedea Capitolul 1.4 ),
ntocmirea Documentaiei de atribuire (a se vedea Capitolul 2.3),
Stabilirea procedurii de atribuire a Contractului de concesiune (a se vedea Capitolul 2.2),
Coordonarea consultanilor externi ai Autoritii contractante implicai n pregtirea proiectului de concesiune (a
se vedea Seciunea 1.3.3).
Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona servicii de consultan, conform prevederilor
legale, n scopul elaborrii Studiului i analizelor necesare fundamentrii deciziei de concesionare. n
acest caz, Autoritatea contractant, prin intermediul CCS, are obligaia de a lua toate msurile prin care
s se asigure c elaborarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se realizeaz la un
nivel corespunztor i c reflect n totalitate cerinele i condiiile solicitate. n realizarea acestui
obiectiv, principalele atribuii ale CCS sunt urmtoarele:
21
facilitarea accesului la documente, rapoarte, baze de date, msurtori i, n general, la orice
informaie disponibil care ar putea servi la elaborarea Studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare;
facilitarea contactelor consultantului cu alte autoriti publice i/sau cu persoane de drept
privat;
analizarea fiecrui raport intermediar i a raportului final, precum i formularea observaiilor i
propunerilor de modificare;
avizarea ndeplinirii de ctre consultant a activitilor desfurate n fiecare faz;
elaborarea unui raport de avizare a finalizrii Studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare i prezentarea acestuia conductorului Autoritii contractante n vederea
aprobrii.
Seciunea 1.3.3 Consultani externi
Proiectele de concesiune implic structuri complexe ce necesit expertiz specific, regsit cu
preponderen n sectorul privat. Orice Autoritate contractant care demareaz un proiect de concesiune
trebuie s-i evalueze n mod realist capacitatea instituional pentru pregtirea i atribuirea
contractului. Acest lucru nseamn nu numai ca Autoritatea contractant s dein suficiente resurse
umane, ci i ca persoanele implicate n proiect s aib aptitudinile specifice necesare implementrii
acestuia.
Realizarea cu succes a proiectului necesit expertiz n domeniul achiziiilor publice, o nelegere
aprofundat a legislaiei din Romnia, experien n negocieri, n structurarea unor contracte complexe,
n ntocmirea specificaiilor tehnice de calitate, n estimarea costurilor, n analiza riscurilor, n modelare
financiar, n managementul de proiect, etc. Prezentul Ghid descrie etapele care trebuie urmate n
pregtirea i atribuirea cu succes a Contractelor de concesiune. Se recomand analizarea, pentru fiecare
dintre aceste etape, a msurii n care Autoritatea contractat dispune de resursele i experiena necesare.
Autoritile publice din ntreaga lume apeleaz, de obicei, la consultani externi specializai pentru
implementarea cu succes a proiectelor de concesiune. Autoritile din Romnia pot apela la expertiza
membrilor Unitii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Ministerului
Finanelor Publice, precum i la servicii de consultan specializat.
Rolul cheie al Unitii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul
Ministerului Finanelor Publice este de a susine dezvoltarea i coordonarea iniiativelor de realizare a
unor parteneriate ntre sectorul public i cel privat n vederea realizrii unor proiecte publice. Aceasta
nu poate ns s preia sarcinile Autoritii contractante sau ale consultanilor externi specializai, dar
poate acorda consultan general, de exemplu, n legtur cu aspecte privind legislaia naional.
Serviciile de consultan extern ar trebui contractate pentru aducerea la ndeplinire a sarcinilor pe care
Autoritatea contractant nu le poate realiza cu experii proprii. Atunci cnd este necesar expertiz n
domenii diferite, se recomand contractarea unui consoriu; respectiv ncheierea unui contract de
servicii cu un grup de firme de consultan. Acest lucru faciliteaz o mai bun coordonare a
consultanilor de ctre Autoritatea contractant. n acest sens, este recomandabil s fie angajate numai
companii de consultan cu experien similar dovedit.
Asisten tehnic de specialitate n pregtirea, atribuirea i implementarea Contractelor de concesiune
Exist pe pia diverse companii care dein cunotine i expertiz specifice n vederea furnizrii de asisten tehnic n
pregtirea, atribuirea i implementarea Contractelor de concesiune.


22
Consultan financiar
Exist firme specializate de consultan financiar active pe pia care pot acorda asisten pe probleme precum
modelarea financiar, analiza i cuantificarea riscurilor, structurarea proiectelor, analiza economico-financiar (Value
for Money), realizarea Documentaiei de atribuire, asistena pe perioada procedurii de atribuire, evaluarea Ofertelor
financiare etc.
Consultan tehnic
Exist firme de consultan tehnic active pe pia care pot acorda asisten pe probleme precum definirea
specificaiilor tehnice de calitate, estimri ale costurilor de construcie i operare, analiza riscurilor, estimri de
venituri, evaluarea Ofertelor tehnice etc.
Consultan juridic
Exist pe pia firme de avocatur specializate care pot acorda asisten juridic viznd probleme precum organizarea
procedurii de atribuire, definirea structurii juridice a proiectului, structurarea Contractului de concesiune, asisten pe
perioada procedurii de atribuire etc.
Gestionarea pregtirii unui proiect de concesiune este de cele mai multe ori neglijat. Autoritatea
contractant trebuie s in cont de faptul c ncheierea unui Contract de concesiune poate dura peste
doi ani. Aceasta implic multiple sarcini efectuate de muli specialiti proprii i experi externi, deseori
simultan. Acest proces trebuie gestionat eficient, de ctre un manager de proiect desemnat n acest
scop. Gestionarea procesului se poate face de ctre Autoritatea contractant, de exemplu de
preedintele CCS. Experii externi cooptai se pot implica de asemenea n ducerea la bun sfrit a
acestor atribuii.
n cazul n care Autoritatea contractant decide s contracteze consultani externi, legea prevede
derularea unei proceduri de achiziie public pentru selectarea acestora, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare. Sarcinile exacte ale consultanilor trebuie clar definite, iar planificarea termenelor
pentru activitile ce se vor desfura trebuie s fie realist. Consultanii externi vor colecta i furniza
pentru Autoritatea contractant informaii care au o natur confidenial, ntruct pot influena
rezultatele procesului de atribuire a Contractului de concesiune. Prin urmare, se recomand s existe
clauze adecvate referitoare la tratamentul informaiilor confideniale n cadrul contractelor de servicii
ncheiate cu echipele de consultani.
Este recomandat ca n obiectul contractelor de asisten tehnic s fie incluse prevederi exprese privind
oferirea suportului necesar att n faza de pregtire ct i n cea de atribuire a Contractului de
concesiune. Acest lucru previne situaia n care Autoritatea contractant trebuie s efectueze dou
achiziii de servicii de consultan pentru realizarea aceluiai proiect. Cu toate acestea, trebuie subliniat
faptul c, dup finalizarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, exist un moment n
care, pe baza rezultatelor acestuia, trebuie s se decid modalitatea de continuare a proiectului.
Autoritatea contractant are posibilitatea de a renuna la realizarea proiectului n regim de concesiune
n cazul n care rezultatele Analizei economico-financiare (Value for Money) nu sunt pozitive.
Utilizarea unei asistene tehnice de specialitate poate oferi diferite avantaje: durata necesar pentru
pregtirea i atribuirea contractului se poate reduce, iar calitatea proiectului poate crete. n general,
implicarea unor experi externi cu experien ntrete ncrederea sectorului privat, ceea ce poate
conduce la o cretere a competiiei i a fezabilitii proiectului. Cu toate acestea, consultanii externi pot
fi costisitori i trebuie gestionai n mod eficient, iar Autoritatea contractant va avea ntotdeauna
rspunderea general pentru proiect.

Seciunea 1.3.4 Responsabilitile Autoritii contractante
Autoritatea contractant prin conductorul acesteia rmne n ntregime responsabil pentru
atribuirea Contractului de concesiune.
23
Principalele responsabiliti ale conductorului Autoritii contractante
n cadrul pregtirii procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, conductorul Autoritii contractante are
urmtoarele obligaii:
a. Stabilirea obiectului Contractului de concesiune (detalierea obiectivelor pe care Autoritatea contractant dorete
s le ating prin realizarea Concesiunii),
b. Evaluarea propriilor resurse (n cazul n care consider c nu are suficient personal calificat, acesta are dreptul
s contracteze servicii de consultan specializat pentru pregtirea i atribuirea Contractului de concesiune),
c. Numirea Colectivului de coordonare i supervizare, respectiv desemnarea membrilor acestuia i a experilor
externi cooptai (dac este cazul),
d. Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare,
e. Asumarea prin act administrativ a duratei maxime a Contractului de concesiune ce urmeaz a fi atribuit n
conformitate cu prevederile legale n vigoare,
f. Aprobarea Documentaiei de atribuire, precum i a notelor justificative privind valoarea estimat a Contractului
de concesiune, respectiv privind criteriile de calificare/ selecie i atribuire,
g. Numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea Contractului de concesiune, a membrilor de rezerv i a
experilor externi cooptai n cadrul Comisiei de evaluare, propui de preedintele Comisiei de evaluare,
h. Emiterea mandatului acordat Comisiei de evaluare n limita cruia aceasta va derula dialogul cu Candidaii (n
cazul procedurii de Dialog competitiv) sau va purta negocierile (n cazul procedurii de Negociere cu publicarea
prealabil a unui Anun de participare),
i. Aprobarea notei justificative ntocmite n cazul aplicrii procedurii de Negociere cu publicarea prealabil a unui
anun de participare,
j. Aprobarea raportului procedurii de atribuire, precum i, dup caz, a rapoartelor elaborate pentru etapele sau
fazele intermediare ale procedurii de atribuire aplicate,
k. Aprobarea notelor privind prelungirea perioadei de atribuire, atunci cnd este cazul,
l. ncheierea Contractului de concesiune.
Capitolul 1.4 Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare
Legislaia relevant
OUG nr. 34/2006;
HG nr. 71/2007;
HG nr. 925/2006;
OUG nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat cu modificri prin Legea 228/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006
privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie
public;
Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 2181/2007 pentru aprobarea Manualului operaional pentru
activitatea de observare i verificare a atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.
Realizarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare reprezint o cerin obligatorie,
conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinztor care realizeaz baza pentru luarea
deciziilor ulterioare ale Autoritii contractante. Calitatea studiului are un impact direct asupra anselor
de realizare ale unui proiect de succes. Coninutul cadru al Studiului este prezentat n legislaie.
Studiul este utilizat de Autoritatea contractant pentru a verifica corectitudinea calificrii contractului
drept un Contract de concesiune.
24
n cazul n care proiectul implic i realizarea de lucrri publice, Studiul de fundamentare se va baza pe
rezultatele Studiului de fezabilitate, n conformitate cu prevederile Capitolului 1.1.
n prezentul Capitol sunt explicitate i detaliate scopul i coninutul Studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare.
Seciunea 1.4.1 Coninutul cadru al Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie s se axeze pe analiza elementelor tehnice,
juridice i financiare specifice proiectului, dup cum urmeaz:
a. Aspecte generale (a se vedea Seciunea 1.4.3).
b. Fezabilitate tehnic (a se vedea Seciunea 1.4.4).
c. Fezabilitate economic i financiar (a se vedea Seciunea 1.4.6 i Seciunea 1.4.7).
d. Matricea preliminar de repartiie a riscurilor (a se vedea Seciunea 3.3.1)
e. Aspecte de mediu (a se vedea Seciunea 1.4.9).
f. Aspecte sociale i aspecte instituionale (a se vedea Seciunea 1.4.10 i Seciunea 1.4.11).
Un cuprins exemplificativ al Studiului de fundamentare aferent unui proiect de concesiune de
lucrri publice este prezentat mai jos.
Cuprins exemplificativ al unui Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare pentru un proiect de concesiune
de lucrri publice
1. Introducere
1.1 Scopul Studiului de fundamentare
1.2 Procesul de luare a deciziilor
1.3 Structur i coninut
2. Aspecte generale ale proiectului
2.1 Obiectivele i cerinele proiectului
2.2 Descrierea proiectului
2.3 Analiza prilor interesate
2.4 Relaia proiectului cu politicile publice relevante
3. Fezabilitatea tehnic a proiectului
3.1 Informaii tehnice generale
3.2 Standarde de performan tehnic i specificaii tehnice de calitate
3.3 Starea tehnic a facilitilor existente (dac este relevant)
3.4 Utiliti disponibile i necesare
4. Fezabilitatea economic a Concesiunii
4.1 Costurile i veniturile previzionate pe durata ciclului de via a proiectului
4.2 Matricea riscurilor pentru Costul comparativ de referin (CCR)
4.3 Cuantificarea financiar a riscurilor
4.4 Costul comparativ de referin (CCR)
4.5 Prezentarea structurii concesiunii i a Mecanismelor de plat
4.6 Matricea riscurilor pentru Concesiune
4.7 Analiza economico-financiar (Value for Money)
5. Fezabilitatea financiar a Concesiunii
5.1 Accesibilitatea Concesiunii
5.2 Previzionarea tratamentului contabil
5.3 Bancabilitatea Concesiunii
5.4 Durata Concesiunii

25

6. Aspecte referitoare la mediu
7. Aspecte sociale
8. Aspecte instituionale
8.1 Tipul Concesiunii
8.2 Structura juridic a Concesiunii
9. Concluzii
9.1 Fezabilitatea Concesiunii
9.2 Specificaiile tehnice de calitate ale proiectului n raport de obiectivele i cerinele Autoritii contractante
9.3 Rezultatele evalurii alternativelor de realizare a proiectului luate n considerare
9.4 Analiza economico-financiar (Value for Money) pentru Concesiune
9.5 Mecanismul de plat
Seciunea 1.4.2 Importana Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare
Importana Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare rezid n rezultatele pe care trebuie s
le produc acesta. Pe baza acestora urmeaz s se justifice nevoia i oportunitatea realizrii proiectului
n regim de concesiune.
Rezultatele Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare:
a. demonstreaz fezabilitatea proiectului, din punct de vedere tehnic i financiar, pentru a fi
implementat n regim de concesiune.
b. indic modul n care proiectul rspunde cerinelor i politicilor Autoritii contractante.
c. descrie i analizeaz mai multe alternative pentru realizarea proiectului (n general se face o
comparaie ntre realizarea proiectului n regim de achiziie public i n regim de concesiune).
d. demonstreaz faptul c alternativa prin care proiectul este realizat n regim de concesiune este mai
avantajoas pentru Autoritatea contractant dect cea de achiziie public tradiional.
e. indic n mod explicit tipul de suport financiar de care beneficiaz proiectul, inclusiv orice
contribuii posibile ale Autoritii contractante.
Seciunea 1.4.3 Aspecte generale ale proiectului
Cu toate c legislaia n vigoare nu prevede un coninut obligatoriu al capitolului privind Aspectele
generale ale proiectului, se recomand ca n cadrul acestuia s se efectueze o descriere suficient de
detaliat a proiectului pentru a se nelege clar obiectivele acestuia, contextul relevant i modalitatea
prin care obiectivele Autoritii Contractante pot fi realizate prin intermediul acestuia.
Aspecte generale
Se recomand includerea cel puin a urmtoarelor elemente n descrierea aspectelor generale ale proiectului:
analiza cerinelor i obiectivelor Autoritii contractante i/sau a factorilor decizionali cheie;
analiza situaiei din sector i o descriere detaliat a proiectului;
identificarea beneficiarilor/prilor interesate, a rolurilor i atitudinilor lor fa de proiect;
cadrul strategic aferent.
Se recomand detalierea obiectivelor pe care proiectul trebuie s le ating pentru Autoritatea
contractant. Spre deosebire de contractele de achiziie public, care se axeaz n principal pe intrri
26
(inputuri), Autoritatea contractant ar trebui s defineasc serviciul care urmeaz a fi prestat de ctre
Concesionar. Prin urmare, de exemplu, n loc s se prevad c rezultatul proiectului trebuie s fie o
cldire cu trei etaje pentru 500 de deinui, obiectivul proiectului de concesiune ar trebui s se
constituie n furnizarea unei capaciti suplimentare de detenie pentru 500 de deinui, pentru 30 de
ani, n conformitate cu anumite standarde, pentru a acoperi lipsa capacitii nchisorilor din ar sau din
regiune.
O descriere complet a proiectului permite tuturor prilor interesate s obin o imagine de ansamblu
asupra acestuia. Descrierea ar trebui bine structurat i este recomandabil s fie axat pe furnizarea de
rspunsuri pentru ntrebri de baz, cum ar fi: ce? de ce? cum? i cnd?
Descrierea se poate plasa n contextul unei analize a situaiei actuale a sectorului relevant. Coninutul
analizei situaiei corespunztoare proiectului sau sectorului va fi diferit n funcie de evoluiile acestora.
Att prile interesate ct i beneficiarii unui proiect pot fi instituii publice sau private, ceteni sau
comuniti. Se recomand nu numai identificarea prilor interesate relevante i a rolurilor lor, dar i
evaluarea atitudinii lor fa de proiect (susinere sau opoziie) i a capacitii acestora de a influena
buna derulare a proiectului.
Exemple de eventuale pri interesate i beneficiari ai proiectelor de concesiune
Utilizatorii
Autoritatea contractant
Regiunea care cuprinde comunitatea din vecintatea proiectului i autoritile acesteia
Ministerul Finanelor Publice
Autoritile de reglementare
Angajaii n cazul n care proiectul implic faciliti existente sau furnizarea serviciilor publice
Antreprenorii generali i furnizorii lor pentru proiect
Organizaiile de mediu
Ali operatori publici ai infrastructurilor similare
Populaia din regiune sau din ar
Finanatorii
Organizaii internaionale (ex. UE)
Cel mai probabil, realizarea oricrui proiect de concesiune va fi practic legat de strategia specific
sectorului respectiv. Politicile relevante pot fi realizate la nivel comunitar, naional, regional i local.
Un proiect naional pentru construirea unei autostrzi, de exemplu, poate fi poziionat n contextul
politicii de transport naionale i a UE. Un proiect pentru un nou sistem de colectare a deeurilor poate
fi o msur care face parte dintr-o strategie regional. n acest sens, ar trebui evaluate i descrise
politicile relevante corespunztoare proiectului, precum i modalitatea n care proiectul respect aceste
politici.
Seciunea 1.4.4 Fezabilitatea tehnic
Pentru un proiect de concesiune de lucrri publice, fezabilitatea tehnic a proiectului a fost deja
evaluat n cadrul Studiului de fezabilitate (a se vedea Seciunea 1.1.1). Pri semnificative ale acestei
analize pot fi incluse (sau poate actualizate) n Studiul de fundamentare.
27
Seciunea 1.4.5 Specificaii tehnice de calitate
Pentru un proiect de concesiune, Autoritatea contractant trebuie s formuleze cerinele tehnice
referitoare la proiectarea, construcia i operarea proiectului (sau, n cazul unei Concesiuni de servicii,
doar pentru operarea i ntreinerea infrastructurii existente). Atunci cnd se atribuie un Contract de
concesiune, Autoritatea contractant nu trebuie s detalieze att de mult rezultatul lucrrilor care
trebuie realizate ct standardele tehnice de calitate la care trebuie prestat serviciul relaionat obiectului
contractului. Aceasta este o diferen cheie fa de un proiect de achiziie public.
Definirea specificaiilor tehnice relaionate serviciilor acord operatorilor economici oportunitatea de a-
i utiliza cel mai bine cunotinele, experiena i ideile inovatoare, fiind prin urmare un element esenial
pentru obinerea unui raport cost-beneficiu pozitiv. O descriere mult prea detaliat a produsului
restrnge libertatea operatorilor economici interesai de a veni cu propriile lor idei i soluii inovatoare,
astfel nct, n final, valoarea adugat de ctre operatorii economici nu este semnificativ. n acelai
timp, este vital ca Autoritatea contractant s i defineasc n mod ct mai exact obiectivele obiective
care urmeaz a fi realizate prin intermediul proiectului , astfel nct Ofertanii s cunoasc ateptrile
i cerinele pe care vor trebui s le ndeplineasc. Acest lucru este descris adeseori ca o abordare
orientat spre rezultat.
Nu numai c trebuie s fie clar care sunt obiectivele imediate, dar nu ar trebui s existe nicio ndoial n
ceea ce privete efectele secundare ce ar putea surveni. Acest lucru necesit o viziune de ansamblu.
Dac este necesar, descrierea proiectului trebuie s includ i o declaraie referitoare la obiectivele
privind politica viitoare ce trebuie promovat sau nu trebuie obstrucionat prin realizarea proiectului.
Este la fel de important ca toate constrngerile referitoare la proiect, care afecteaz interesul public
general, cum ar fi aspectele de mediu, sntatea i sigurana cetenilor s fie identificate ct mai clar.
Acelai lucru se aplic standardelor i normativelor tehnice i de calitate. i aici depinde de Autoritatea
contractant s stabileasc standardele pe care proiectul trebuie s le respecte, i nu soluia tehnic prin
care acestea trebuie ndeplinite. Cu condiia ca standardele s rmn n limitele indicate, Ofertanii
trebuie s aib destul libertate s decid singuri modalitatea n care vor elabora Ofertele tehnice.
Exist dou modaliti prin care Autoritatea contractant poate monitoriza dac proiectarea, construcia,
ntreinerea i operarea proiectului respect standardele de calitate cerute.
Pe de o parte, se pot include clauze n cuprinsul Contractului de concesiune care s prevad obligaia
Concesionarului de a preda proiectul tehnic i detaliile de execuie n vederea aprobrii, n stadiile
cheie ale proiectului. n acest caz, Ofertanii au iniiativa stabilirii detaliilor tehnice referitoare la
proiectare, construcie, ntreinere i operare, iar Autoritatea contractant are obligaia de a analiza i
aproba propunerile prezentate.
Cea de a doua opiune este ca Autoritatea contractant s detalieze specificaiile tehnice de calitate
pentru diferitele faze ale proiectului, astfel nct s fie clar Ofertanilor care dintre aceste specificaii
sunt cerine imperative (cerine principale) i care pot fi interpretate ca plafoane minime ale
standardelor sau normativelor tehnice la care va fi necesar raportarea (cerine minime relevante).
Aceste cerine ar trebui s fac parte integrant din cadrul Contractului de concesiune. n cazurile n
care Ofertanii pot demonstra c soluiile tehnice propuse de ei sunt echivalente sau depesc cerinele
minime relevante, Autoritatea contractant este obligat s le accepte.
Seciunea 1.4.6 Fezabilitate economic
Fezabilitatea economic a proiectului implic estimarea costurilor i veniturilor pe ntreaga durat de
via a proiectului, inclusiv identificarea i cuantificarea financiar a riscurilor proiectului, a celei mai
adecvate structuri a Concesiunii i a analizei economico-financiare (Value for Money) corespunztoare
structurii Concesiunii respective n comparaie cu opiunea realizrii proiectului n regim de achiziie
28
public. Aceast analiz reprezint un exerciiu relativ complex, explicat n detaliu n cuprinsul Titlului
3.
Seciunea 1.4.7 Fezabilitate financiar
Fezabilitatea financiar a proiectului prezint elemente distincte fa de fezabilitatea economic. Chiar
dac o Concesiune poate genera un rezultat pozitiv al analizei economico-financiare (Value for
Money), aceasta trebuie s fie de asemenea accesibil din punct de vedere financiar pentru Autoritatea
contractant. n cazul unei Concesiuni de lucrri publice, att instituiile finanatoare, ct i investitorii,
trebuie s fie dispui s furnizeze finanarea adecvat pentru proiect. Aceast cerin este denumit
generic Bancabilitate.
Paragraful 1.4.7.1 Accesibilitatea proiectului pentru Autoritatea contractant
Costurile proiectului pentru Autoritatea contractant pot rezulta n mod direct din Costul comparativ de
referin ntruct acest instrument prezint o estimare a costurilor i veniturilor pe ntreaga durat de
via a unui proiect atribuit prin procedur de achiziie public tradiional (a se vedea Capitolul 3.2).
n cazul n care Autoritatea contractant achit (parial) serviciile care vor fi furnizate de ctre
Concesionar, ar trebui evaluat dac aceasta i poate ntr-adevr permite plile pe termen lung ale
Concesiunii.
Nivelul estimat al plilor ar trebui analizat din urmtoarele perspective:
a. Planificarea pe termen scurt, mediu i lung: alocrile bugetare multi-anuale previzionate pentru
sectorul relevant.
b. Identificarea posibilelor surse de finanare/acoperire a plilor.
c. Capacitatea de a realiza alte proiecte de Concesiune n viitor.
Chiar dac abordarea ar fi ca plile s fie generate n mod direct i complet de ctre utilizatorii finali,
accesibilitatea trebuie luat n calcul. Dac taxa de utilizare este prea mic, structura economic a
proiectului nu va funciona. n acel moment este relevant s se analizeze dac Autoritatea contractant
va interveni i va susine financiar proiectul. Un astfel de aranjament trebuie s fie accesibil.
Concesiunile sunt rareori gratuite
Exist o concepie general eronat conform creia proiectele de concesiune sunt gratuite pentru Autoritile contractante.
De cele mai multe ori, Autoritatea contractant este cea care realizeaz pli ctre Concesionar pentru prestarea
serviciilor ce fac obiectul contractului. Cu toate acestea, costurile sunt ulterior ealonate pe toat durata derulrii
Concesiunii. Prin urmare, impactul bugetar pe termen lung trebuie evaluat cu atenie pentru a preveni o situaie n care
plile aferente contractului depec alocrile bugetare previzionate.

n acest context, pentru proiectele de concesiune de lucrri publice sau concesiune de servicii n care
sunt implicate fonduri publice, aa cum sunt definite acestea de Legea 500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile i completrile ulterioare, considerm c se impune consultarea Ministerului
Finanelor Publice anterior momentului ncheierii contractului.
Paragraful 1.4.7.2 Tratamentul contabil aplicabil Concesiunilor
Structura unei Concesiuni poate permite Autoritilor contractante s i ealoneze costurile pe ntreaga
durat a contractului. Autoritile publice au de obicei resurse financiare limitate care pot fi alocate
29
investiiilor sau mbuntirii serviciilor publice. De asemenea, capacitatea lor de a acumula datorii este
limitat, n special din cauza normelor UE.
Un factor principal care determin utilizarea concesiunilor ca modalitate alternativ de realizare a
proiectelor de interes public este c aceste proiecte s nu determine efecte asupra deficitului bugetar i
asupra datoriei publice a statului. Acest lucru presupune analiza riscurilor aferente Contractului de
concesiune i implicit a modalitii de finanare a contractului (inclusiv prin garanii de stat, dac este
cazul), cu determinarea clasificrii activului implicat n Contractul de concesiune ca fiind
guvernamental sau nregistrat ca extra-bilanier de ctre stat.
De regul, activul implicat n proiectele de concesiune ar trebui nregistrat extra-bilanier dac:
riscul construciei i
oricare dintre riscul de pia sau riscul de disponibilitate
sunt asumate de Concesionar.
n plus fa de aceast alocare a riscurilor de baz, trebuie efectuat o analiz detaliat a principalelor
caracteristici ale proiectului n ceea ce privete alocarea tuturor categoriilor de riscuri, principiile
mecanismului de plat i aranjamentele financiare aferente, clauzele de reziliere a contractului i cele
privind alocarea, la finalul contractului, a activului implicat n contract. Este posibil ca dup o astfel de
analiz s fie necesar s se efectueze ajustrile necesare pentru ca proiectul s dobndeasc acest statut
extra-bilanier pentru stat.
Autoritile contractante trebuie s consulte UCCPPP din cadrul Ministerului Finanelor Publice n
timpul pregtirii i atribuirii Contractelor de concesiune. UCCPPP din cadrul Ministerului Finanelor
Publice va coordona activitatea de analiz a tuturor elementelor cu impact asupra deficitului bugetar i
datoriei publice, specifice proiectului, i va consulta Institutul Naional de Statistic, n calitate de
organ de specialitate al administraiei publice centrale cu responsabiliti n domeniul statisticii (i,
totodat, instituie responsabil cu analiza riscurilor aferente contractelor PPP n baza Deciziei Eurostat
nr 18/2004 privind Tratamentul proiectelor de PPP). n cazul n care autoritile naionale sunt nesigure
n legtur cu clasificarea contractelor, documentele pot fi trimise spre analiz EUROSTAT, biroul
statistic al Uniunii Europene. Cu toate acestea, se recomand ca de ndat ce s-a definitivat structura
financiar i juridic a proiectului propus, tratamentul contabil al acestuia s fie reconfirmat de ctre
EUROSTAT pe baza datelor transmise de Institutul Naional de Statistic.
Cu alte cuvinte, analiza proiectului de contract corespunztor deciziei Eurostat 18/2004 privind
Tratamentul proiectelor PPP este obligatorie i determinant din perspectiva implicaiilor contractului
asupra deficitului bugetar i al datoriei publice, avnd n vedere c atunci cnd activul implicat n
Contractul de concesiune este clasificat ca fiind activ guvernamental, ntreaga valoare a contractului
afecteaz negativ deficitul bugetar i datoria guvernamental.
Determinarea tratamentului contabil aplicabil unui proiect de concesiune reprezint un exerciiu complex
Determinarea tratamentului contabil nu este o analiz static i fix. Exist diverse aspecte care trebuie luate n
considerare iar delimitarea dintre clasificarea bilanier i extra-bilanier a activelor poate fi extrem de dificil de
realizat n practic. n plus, politica UE n domeniu s-ar putea modifica n viitor. UCCPPP din cadrul MFP va actualiza
n permanen informaile referitoare la normele comunitare relevante. Se recomand consultarea Manualului PPP
atunci cnd se evalueaz tratamentul contabil al activelor relaionate proiectelor de concesiune.
Paragraful 1.4.7.3. Bancabilitate: testarea pieei
Dei nu reprezint o cerin legal imperativ, evaluarea bancabilitii unui proiect de concesiune prin
testarea pieei este o modalitate recomandat pentru a stabili fezabilitatea final i atribuirea cu succes a
Contractului de concesiune. Acest exerciiu de testare a pieei ar trebui efectuat atunci cnd s-a
30
stabilit structura iniial a proiectului (a se vedea Capitolul 3.3). Rezultatele testrii pieei ar trebui
luate n calcul la definitivarea structurii acestuia.
Fiecare investitor interesat i va urmri propriile obiective comerciale n cadrul proiectului, acest lucru
genernd un grad diferit de acceptare a riscurilor i, implicit, solicitarea unei rentabiliti aferente
capitalului investit. Prin urmare, este important ca proiectul s fie discutat cu poteniali finanatori
interesai de pe pia n vederea obinerii unui punct de vedere asupra structurii proiectului i repartiiei
riscurilor. Dac proiectul avut n vedere implic riscuri specifice, care ar putea avea un impact
semnificativ asupra succesului financiar al proiectului, se recomand ca alocarea acestor riscuri s se
discute n mod explicit cu operatorii economici interesai i cu finanatorii. Acest lucru are scopul de a
evita consecine negative n etapele ulterioare, de atribuire a contractului.
Acest exerciiu se efectueaz de obicei de ctre consultanii juridici i financiari n perioada de
structurare a proiectului printr-un proces de contactare a potenialilor investitori i finanatori n
vederea obinerii opiniilor constructiv relaionate proiectului respectiv. Iniial, se ntocmete o list cu
juctorii relevani de pe pia care vor fi abordai. Acestora li se transmite un chestionar prin care li se
solicit punctul de vedere n legtur cu principalele elemente ale proiectului.
Lista ilustrativ a aspectelor care pot fi luate n discuie cu potenialii investitori i finanatori pentru a testa
bancabilitatea proiectului
1. Valoarea Concesiunii, msurat n termenii costurilor de capital estimate, la valorile lor prezente; spre
exemplu, mrimea proiectului ar trebui s fie suficient de atractiv pentru juctorii cu o bun reputaie pe pia, dar
n acelai timp nu ar trebui s depeasc un anumit prag pentru a nu face finanarea problematic sau imposibil.
2. Capacitatea total de finanare prin mprumut, disponibil la momentul respectiv pentru un proiect de
concesiune (n special dac proiectul face parte dintr-un program de investiii mai amplu), lund n calcul preurile,
moneda, scadena, garania i perspectiva de timp a aranjamentului financiar.
3. Finanatorii vor dori s fie asigurai c exist un cadru legislativ clar nainte de nceperea procedurii de
atribuire i c aceasta va fi bine structurat i gestionat.
4. Bonitatea Autoritii contractante (n special atunci cnd Concesiunea se bazeaz pe pli de disponibilitate
suportate de ctre Autoritatea contractant, investitorii i finanatorii trebuie s aib ncredere c aceasta i poate
ndeplini obligaiile financiare pe termen lung).
5. Poate fi testat nivelul pn la care investitorii i finanatorii sunt pregtii s i asume riscul comercial sau
dac proiectul ar trebui structurat astfel nct numai riscul de disponibilitate s fie transferat.
6. Clauzele contractuale referitoare la reziliere vor trebui s identifice msurile speciale care se vor lua, n
special n legtur cu mprumutul contractat de Concesionar, n cazul rezilierii contractului.
7. Prevederile Contractului de concesiune stabilite n conformitate cu standardele pieei (inclusiv Matricea
alocrii riscurilor i Mecanismul de plat) ar trebui s se constituie ntr-o garanie pentru realizarea unui proces de
atribuire a contractului n mod rapid i corect.
8. Calendarul Autoritii contractante prin care se stabilete momentul lansrii proiectului pe pia i momentul
demarrii construciei: este util s se clarifice acest aspect pentru a se asigura c apetitul pieei nu este distras de
prea multe alte proiecte similare care sunt promovate pe pia n acelai timp, ceea ce ar putea avea un impact
negativ asupra ntregii concurene. De asemenea, un program prea ambiios sau chiar nerealist referitor la etapele
procedurii de atribuire i realizare a construciei ar putea duce la primirea unor Oferte mai puin atractive.
Punctele de vedere referitoare la caracteristicile cheie ale proiectului colectate de pe pia ar trebui
analizate cu atenie. Dac este necesar, Autoritatea contractant ar trebui s ia n considerare chiar
modificarea anumitor aspecte ale proiectului (de exemplu alocarea riscurilor) pentru a preveni eecul
procedurii de atribuire. Un exerciiu de testare a pieei nu ar trebui s fie o comunicare unidirecional,
ci ar trebui s transmit un mesaj credibil investitorilor i finanatorilor i s atrag interesul acestora n
legtur cu proiectul respectiv.

31
Paragraful 1.4.7.4 Bancabilitatea unui proiect de concesiune de lucrri publice: parametri financiari
Chiar dac investitorii i finanatorii accept structura general a proiectului propus de Autoritatea
contractant, ei vor avea n mod evident cerine specifice de natur financiar. Investitorii vor solicita o
Rat de rentabilitate a capitalului investit iar finanatorii vor solicita dobnd pentru mprumuturile
acordate.
n cazul n care Autoritatea contractant aloc pli de disponibilitate periodice pentru serviciile ce fac
obiectul contractului, subiectul nu mai prezint un interes att de aparte. n acest caz, Ofertanii i pot
include n Oferta financiar cu care se prezint n procedura de atribuire toate costurile pentru
ndeplinirea obiectivelor financiare.
n cazul n care (doar) utilizatorii finali achit contravaloarea serviciilor prestate, acest lucru
influeneaz bancabilitatea. Realizarea obiectivelor economico-financiare ale proiectului depind n acel
moment de numrul estimat de utilizatori, de utilizarea efectiv a serviciului de ctre acetia i de
disponibilitatea acestora de a achita contravaloarea serviciilor prestate. n timpul procesului de testare a
pieei din punctul de vedere al bancabilitii, potenialii investitori i finanatori nu dein nc aceste
informaii. Prin urmare, n acest caz, Autoritatea contractant este cea care trebuie s evalueze dac
proiectul este fezabil din punct de vedere financiar.
n timpul procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, Ofertanii i fac propriul Model
financiar (a se vedea Titlul 4) cu ajutorul cruia calculeaz parametrii financiari cheie. Principalii
parametri sunt: Rata intern de rentabilitate (RIR), Valoarea actualizat net (VAN) i Rata de
acoperire a serviciului datoriei. Toate valorile alocate acestor parametrii nu trebuie s ating sau s
depeasc nivelele minime prevzute n cadrul Documentaiei de atribuire. Parametrii i nivelele lor
utilizate n general n practic sunt detaliate n cadrul Capitolului 4.7. Pentru a evalua bancabilitatea
proiectului, Autoritatea contractant ar trebui s calculeze parametrii cu ajutorul Modelului comparativ
i s determine dac acetia ating ntr-adevr sau depesc nivelele minime pe care investitorii i
finanatorii previzioneaz s le foloseasc. Dac nu este cazul, este posibil ca structura proiectului de
concesiune s necesite ajustri. n cazul n care aceste ajustri nu satisfac obiectivele i necesitile
Autoritii contractante, poate rezulta c proiectul nu este bancabil.
Seciunea 1.4.8 Durata Concesiunii
Durata Concesiunii este stabilit n cadrul Contractului de concesiune i reprezint perioada n care
Concesionarul va realiza lucrrile i va presta serviciile ce fac obiectul dreptului su de exploatare.
Bunurile publice rezultate n cadrul proiectului de concesiune se transfer cu titlu gratuit Autoritii
contractante, n bun stare i libere de orice sarcin sau obligaie, n conformitate cu standardele tehnice
de calitate prevzute n contract, la sfritul perioadei de concesionare.
Atunci cnd se stabilete o durat a Concesiunii adecvat, trebuie luai n calcul civa factori cheie.
Exist prevederi legale exprese care prevd c durata unui Contract de concesiune se stabilete astfel
nct s se evite restricionarea artificial a accesului la competiie, s se asigure un nivel minim de
profit ca urmare a exploatrii ntr-o perioad dat, s se asigure un nivel rezonabil al preurilor pentru
prestaiile care vor fi efectuate pe durata contractului i a altor costuri ce urmeaz a fi suportate de ctre
utilizatorii finali. Durata maxim a Concesiunii trebuie stabilit pe baza elementelor prezentate n
cadrul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare i va fi aprobat de ctre conductorul
Autoritii contractante prin act administrativ.
n plus, durata Concesiunii ar trebui s fie cel puin egal cu durata celui mai lung contract de
mprumut contractat de ctre Concesionar. n caz contrar, la finalizarea perioadei de concesionare ar
rmne credite nepltite legate de proiect, fapt ce poate complica returnarea obiectului Concesiunii
ctre Autoritatea contractant.
32
n mod normal, Concesiunea se poate ncheia la 3-5 ani de la ultima rambursare anticipat a
mprumuturilor; totodat, perioada cuprins ntre rambursarea final i ncheierea perioadei de
concesiune se numete perioad rezidual.
Nu exist o durat standard recomandat n cazul tuturor proiectele de concesiune. Durata va fi
diferit n funcie de sectoare (infrastructur rutier, utiliti publice, educaie, sntate etc.) i chiar i
n cadrul aceluiai sector, fiind determinat n principal de scopul proiectului. n general, n sectoare
precum infrastructura rutier i utilitile publice se regsesc cele mai lungi durate de concesiune,
depind adesea 20 de ani. Acesta este un aspect inerent al relaiei dintre valoarea investiiei, gradul
implicrii sectorului privat i perioada necesar pentru a asigura rentabilitatea adecvat a capitalului
propriu angajat i a refinana investiiile viitoare.
n aceti parametri, durata maxim a Concesiunii poate fi analizat evalund rezultatele Analizei
economico-financiare (Value for Money) realizate pentru durate diferite de concesionare n cadrul
Modelului financiar. n general, durata maxim a Concesiunii se bazeaz pe stabilirea celei mai
economice durate a concesiunii, respectiv durata Concesiunii estimat s ofere cel mai bun Raport
cost beneficiu pentru Autoritatea contractant.
Pentru a evalua cea mai economic durat a Concesiunii, parametrii economici cum ar fi RIR i VAN
se pot calcula pentru durate diferite ale Concesiunii. Cu toate acestea, contribuia experilor tehnici este
vital ntruct costurile de ntreinere pot crete disproporionat de ndat ce perioada de via a
facilitilor a expirat. n cazul taxelor pltite de utilizatorii finali, efectele mai multor perioade
alternative de concesionare estimate n funcie de diferite nivele ale taxelor directe ar trebui de
asemenea evaluate, aceasta reprezentnd i o cerin legal.
Pentru a determina durata maxim a Concesiunii, Autoritatea contractant poate aplica dou metode:
1. Durata maxim a Concesiunii este fix i este egal cu cea mai economic durat a
Concesiunii, cu condiia ca aceast durat s determine i nivele acceptabile ale taxelor de
utilizare, dup caz;
2. Durata Concesiunii este variabil. Operatorilor economici le este solicitat depunerea unei
Oferte pe baza (celei mai economice) durate standard a Concesiunii. Durata maxim a
Concesiunii este stabilit ca fiind cu civa (de exemplu cinci) ani mai mare dect cea mai
economic durat a Concesiunii. Ofertanilor li se acord posibilitatea depunerii unei Oferte
alternative n baza unei durate alternative a Concesiunii (care nu va fi mai mare dect durata
maxim a Concesiunii). n cazul n care o durat alternativ a Concesiunii pare s genereze un
raport cost beneficiu mai bun i/sau nivele mai accesibile ale taxelor pentru utilizatorii finali
dect durata standard a Concesiunii, atunci Autoritatea contractant poate decide s semneze
contractul pentru durata alternativ a Concesiunii.
Seciunea 1.4.9 Aspecte de mediu
n cazul n care Concesiunea implic realizarea de lucrri publice, Concesionarul va solicita
autorizaiile necesare. Pentru a obine aceste autorizaii, legislaia romn prevede luarea n considerare
a aspectelor de mediu. Eventualul impact al proiectului asupra mediului este calculat n cadrul unui
Studiu de evaluare a impactului asupra mediului (SEIM). SEIM conine msuri de monitorizare a
impactului proiectului asupra mediului att n timpul perioadei de construcie ct i n timpul ntregii
perioade de via a proiectului. Acesta conine de asemenea soluii de atenuare a oricror efecte
negative asupra mediului, minimaliznd astfel impactul estimat. SEIM va fi prezentat Ministerului
Mediului sau autoritilor locale cu atribuii n domeniu pentru analiz i pentru emiterea Autorizaiei
de Mediu pentru proiect.
Deseori proiectele de concesiune implic investiii ample care sunt finanate n principal de consorii
bancare. Riscurile sociale i de mediu antrenate de un proiect de dezvoltare sunt o problem principal
33
pentru instituiile finanatoare. Norme care abordeaz probleme de mediu i sociale au fost adoptate de
acestea i pot fi studiate n vederea structurrii proiectului n mod corespunztor. De exemplu, Equator
Principles (realizat n baza liniilor directoare i a politicilor de salvgardare ale Bncii Mondiale i IFC)
a devenit standardul de evaluare i gestionare a riscurilor de mediu i sociale n finanarea proiectelor,
acest lucru ajutnd la accelerarea lurii unor decizii n domenii ce vizeaz asumarea riscurilor de mediu
i a celor sociale de ctre instituiile financiare. Instituiile financiare care au adoptat sistemul Equator
Principles (IFEP) au acionat astfel pentru a se asigura c proiectele pe care le finaneaz sunt
dezvoltate ntr-o manier responsabil din punct de vedere social i reflect practici constructive, de
protejare a mediului. Conform acestora, efectele negative asupra ecosistemelor i comunitilor afectate
de proiect ar trebui evitate acolo unde este posibil, iar dac acest impact nu poate fi evitat, acestea ar
trebui reduse, atenuate i/sau compensate corespunztor. Aceste principii sunt menite s serveasc
drept linie directoare i cadru general pentru implementarea, de ctre fiecare instituie finanatoare, a
propriilor politici, proceduri i standarde interne sociale i de mediu n legtur cu activitile de
finanare a proiectelor.
Efecte poteniale asupra mediului
O Concesiune n general i un Contract de concesiune de lucrri publice n special, pot avea efecte variate asupra
mediului, efecte ce trebuie evideniate n cadrul Studiului de evaluare a impactului asupra mediului. Mai jos v prezentm
un cadru minim de referin util n realizarea unui astfel de Studiu. Aceast list nu intenioneaz a fi una exhaustiv.
Efecte asupra populaiei
Efectele asupra vieii sociale i economice a populaiei trebuie minimizate, ceea ce poate implica inclusiv relocarea
oamenilor care locuiesc n vecintatea proiectului n noi aezri adecvate, schimbri ale fluxului de trafic n preajma
antierului de construcie, luarea de msuri pentru asigurarea colectrii i transportului deeurilor aferente construciei,
n mod corespunztor, etc.

Efecte asupra apei
Eventualele efecte (poluarea) ale construciei asupra resurselor de ap subterane vor trebui evitate sau minimizate, ceea
ce poate necesita diverse msuri.

Efecte asupra aerului
Orice poluare a aerului, de exemplu din cauza emisiilor sau transportului de materiale fine va trebui evitat sau
minimizat, ceea ce poate necesita diverse msuri.

Efecte asupra solului
Evitarea oricror efecte negative asupra solului, de exemplu poluarea sau eroziunea, poate necesita diverse msuri.

Efecte asupra florei i faunei
Pentru a evita sau minimiza orice efecte negative asupra florei i faunei, pot fi necesare diverse msuri; pot fi afectate n
special speciile pe cale de dispariie sau coridoarele naturale pentru deplasarea animalelor.

Efecte asupra peisajului
Pentru a preveni sau minimiza efectele negative asupra peisajului, utilizarea gropilor de gunoi temporare poate fi limitat
iar pe aceste amplasamente se pot realiza proiecte speciale de rempdurire.

Efecte asupra patrimoniului istoric i cultural natural
Msurile generale de ocrotire a zonelor protejate sau, eventual, a noilor situri arheologice pot genera conservarea
permanent n timpul lucrrilor de construcie. n caz de descoperire a unor noi situri arheologice, pot fi necesare msuri
pentru examinarea i nregistrarea acestora.

Efecte ale zgomotului, vibraiei i luminilor
Pot fi necesare msuri pentru reducerea oricror efecte negative ale zgomotului, vibraiei i luminii asupra mediului, ceea
ce ar putea implica tehnici de construcie specifice i restricii de folosire a anumitor echipamente.

Efecte asupra infrastructurilor existente
Pentru a mpiedica contactul cu instalaiile electrice existente (reelele de transport energie) poate fi necesar relocarea
liniilor specifice. Pentru a mpiedica deteriorarea infrastructurii rutiere i feroviare existente sau perturbarea traficului
pe aceste rute, poate fi necesar executarea de lucrri protectoare temporare cu scopul de a separa circulaia de zona
lucrrilor.

34
Seciunea 1.4.10 Aspecte sociale
Considerente de ordin social impun tuturor proiectelor de investiii luarea unor msuri pentru reducerea
impactului negativ asupra populaiei i adaptarea acestora culturii comunitilor locale i beneficiarilor
proiectelor. n cazurile n care efectele negative nu pot fi evitate, ar trebui s se fac eforturi pentru
atenuarea acestora cu scopul asigurrii c populaia afectat i poate reface sau mbunti standardul
de via, n condiii similare celor existente anterior implementrii proiectului.
Referitor la obiectul evalurii efective a impactului social, exist puine referiri la nivel de
recomandare. Cu toate acestea, Autoritatea contractant ar trebui s ncerce identificarea, n cadrul
Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a cetenilor sau comunitilor care sunt sau ar
putea fi afectate de realizarea proiectului i n ce mod. Pe de o parte, piaa (local) a muncii ar putea fi
afectat, pe de alt parte populaia ar putea fi afectat n existena cotidian. n orice caz, se recomand
rezumarea consecinelor estimate ale proiectului pentru piaa (local) a muncii n raport cu numrul de
locuri de munc ce urmeaz fi create i/sau desfiinate.
Evaluarea impactului social
n Statele Unite ale Americii, unde exist o experien relevant n evaluarea impactului social a proiectelor de investiie,
a fost publicat un set de linii directoare care prezint o gam larg de factori sociali care ar trebui luai n considerare la
realizarea unor astfel de studii. Aa-numita Evaluare a impactului social (EIS) se efectueaz adesea ca parte a Studiului
de evaluare a impactului asupra mediului sau n plus fa de aceasta.
n conformitate cu practicile utilizate n realizarea EIS, o modalitate convenabil de conceptualizare a impactului social
este reprezentat de modificrile ce survin n structura unuia sau mai multora dintre elementele de mai jos:
modul de via al oamenilor adic cum triesc, muncesc, i petrec timpul liber i interacioneaz unii cu alii n
fiecare zi;
cultura acestora cu alte cuvinte, convingerile, conveniile, valorile lor comune, limba i dialectul lor;
comunitatea acestora coeziunea, stabilitatea, caracterul, serviciile i facilitile acesteia;
sistemele lor politice msura n care oamenii pot participa la decizii care le afecteaz viaa, nivelul de
democratizare implementat i resursele mobilizate n acest scop;
mediul n care triesc calitatea aerului i apei utilizate de oameni, disponibilitatea i calitatea hranei pe care o
consum, nivelul de pericol sau risc, praf i zgomot la care sunt expui, raportarea sistemului de canalizare la nevoile
acestora, sigurana lor fizic precum i accesul la resurse i controlul acestora;
sntatea i bunstarea cetenilor sntatea reprezint o stare de bunstare complet fizic, mental, social i
spiritual i nu doar absena bolii sau infirmitii;
drepturi personale i de proprietate n special dac oamenii sunt afectai din punct de vedere economic sau
experimenteaz un dezavantaj personal care poate include o violare a libertilor lor civile;
temerile i aspiraiile lor percepiile lor referitoare la sigurana propriei persoane, temerile referitoare la viitorul
comunitii lor i aspiraiile privind viitorul lor i al copiilor lor.
Seciunea 1.4.11 Aspecte instituionale
Aspectele instituionale ale Concesiunii se refer la structura juridic a Concesiunii. Se recomand s se
stabileasc exact n cadrul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare natura juridic a
contractului care a fost ales, fie Contract de concesiune de lucrri publice, fie Contract de concesiune
de servicii, mpreun cu o scurt fundamentare a acestei alegeri (a se vedea Seciunea 1.2.3).
n plus, se recomand includerea n descrierea structurii juridice a Concesiunii a tuturor aspectelor
instituionale specifice entitilor care sunt implicate direct sau indirect n proiect. Ar trebui s se
detalieze n mod explicit caracteristicile Autoritii contractante sau asocierii de Autoriti contractante
care va ncheia Contractul de concesiune, structura contractual n care acestea vor fi implicate i, dup
caz, autoritile publice care vor fi direct implicate n derularea proiectului, precum i rolul acestora.
35
Paragraful 1.4.11.1 Prile contractante
Principalele pri contractante ntr-un Contract de concesiune sunt, pe de o parte, Concedentul
(Autoritatea contractant) i pe de alt parte Concesionarul, care poate fi orice persoan fizic sau
juridic de drept privat, romn sau strin, sau un grup de astfel de persoane. Calitatea de Concesionar
o poate avea i o societate comercial nfiinat special pentru realizarea obiectului Concesiunii (SPV
a se vedea Paragraful 1.4.11.2).
Statutul juridic al Autoritii contractante (Concedentului)
n orice Contract de concesiune, poate avea calitatea de Autoritate contractant (Concedent) doar una dintre urmtoarele
entiti:
a) oricare organism al statului - autoritate public sau instituie public - care acioneaz la nivel central ori la nivel
regional sau local;
b) oricare organism de drept public, altul dect unul dintre cele prevzute la lit. a), cu personalitate juridic, care a
fost nfiinat pentru a satisface nevoi de interes general fr caracter comercial sau industrial i care se afl cel puin
n una dintre urmtoarele situaii:
- este finanat, n majoritate, de ctre o Autoritate contractant, astfel cum este definit la lit. a), sau de ctre un alt
organism de drept public;
- se afl n subordinea sau este supus controlului unei Autoriti contractante, astfel cum este definit la lit. a), sau
unui alt organism de drept public;
- n componena consiliului de administraie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumtate din
numrul membrilor acestuia sunt numii de ctre o Autoritate contractant, astfel cum este definit la lit. a), sau de
ctre un alt organism de drept public;
c) oricare asociere format din una sau mai multe Autoriti contractante dintre cele prevzute la lit. a) sau b).
Paragraful 1.4.11.2 Compania de proiect (SPV)
Prin Companie de proiect (SPV) se nelege o societate comercial rezident n Romnia, constituit de
Concedent, prin uniti aflate n subordinea sau sub autoritatea sa, i Concesionar, funcionnd n baza
legii i avnd ca unic scop realizarea obiectivelor Concesiunii de lucrri publice sau de servicii.
Figura 3: Structura de baz proprie unei Companii de proiect.
Autoritatea
Contractanta
Concesionarul
Compania de
Proiect
actiuni actiuni

Exist i situaii n care Concedentul alege s nu participe alturi de Concesionar la constituirea
Companiei de proiect. n acest caz, Compania de proiect (SPV) poate fi finanat din dou surse
principale de capital:
capitalul propriu investit sau capitalul acionarilor, provenit de la Concesionarul care i asum
riscurile Concesiunii n schimbul obinerii unui profit rezonabil;
mprumuturile din partea instituiilor finanatoare (organizaii financiare internaionale, bnci
comerciale etc) care asigur finanarea n schimbul unor pli periodice regulate ale
mprumutului principal, dobnzilor i comisioanelor aferente.
36
Aadar, n practic, Compania de proiect va finana realizarea investiiilor care fac obiectul
contractului. Pe durata Concesiunii, aceasta va folosi venituri din proiect pentru a plti mprumutul
principal, dobnzile i comisioanele aferente, precum i pentru a realiza rambursarea capitalului propriu
investit de acionari la o Rat intern de rentabilitate (RIR) stabilit prin contract.
Paragraful 1.4.11.3 Alte autoriti publice indirect implicate n proiect
Deseori, alte autoriti publice care nu sunt parte a Contractului de concesiune pot influena succesul
proiectului. n anumite cazuri trebuie obinute anumite avize (autorizaii/aprobri) de la Autoritile de
reglementare ale diferitelor sectoarelor de activitate. Aceste autoriti, precum i obiectul i procedura
exact de emitere a acestor avize (autorizaii/aprobri) trebuie menionate n cuprinsul Studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare.
n alte cazuri poate fi necesar cooperarea cu alte autoriti publice. n cazul unui proiect pentru
construcia i operarea unui aeroport, de exemplu, buna colaborare dintre reprezentanii autoritilor
locale, vam, servicii secrete i alte autoriti publice ar putea fi benefic pentru implementarea cu
succes a proiectului. Autoritatea contractant poate aadar s pun bazele unui acord cu alte autoriti
publice care s statueze colaborarea dintre acestea. Acest lucru poate crete ncrederea Ofertanilor n
proiect i n implementarea cu succes a acestuia. Se recomand detalierea n cuprinsul Studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare a modului n care Autoritatea contractant intenioneaz s
coopereze cu celelalte autoriti publice pentru bunul mers al proiectului.
Seciunea 1.4.12 Procesul decizional
Dup finalizarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, Autoritatea contractant ar
trebui s nceap pregtirea procedurii de atribuire n cazul n care Studiul de fundamentare a deciziei
de concesionare arat c:
1. Realizarea proiectului n regim de concesiune va genera un raport cost-beneficiu pozitiv n
comparaie cu realizarea proiectului n regim de achiziie public tradiional;
2. A fost demonstrat bancabilitatea proiectului;
3. A fost fundamentat accesibilitatea proiectului pentru Autoritatea contractant.
n cazul n care proiectul nu ntrunete unul dintre aceste criterii, atribuirea proiectului n regim de
concesiune poate eua. n acest caz se recomand reanalizarea oportunitii realizrii proiectului n
regim de achiziie public.
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie aprobat de conductorul Autoritii
contractante printr-o hotrre, ordin sau decizie, dup caz.
37
Titlul 2. Atribuirea Contractelor de concesiune de lucrri publice sau servicii

Titlul 2 al prezentului Ghid prezint toate etapele derulrii unei proceduri de atribuire a unui Contract de concesiune de
lucrri publice sau servicii, descriind strategiile de atribuire, caracteristicile procedurilor de atribuire aplicabile i liniile
directoare n vederea alegerii celei mai adecvate proceduri de atribuire. Titlul conine detalierea coninutului cadru al
Documentaiei de atribuire i expliciteaz prevederile legale relevante pe care orice Autoritate contractant trebuie s le
respecte.
Capitolul 2.1 analizeaz limitele rspunderii Autoritii contractante i a Comisiei de evaluare n cadrul unei proceduri
de atribuire
Capitolul 2.2 cuprinde recomandri n vederea alegerii celei mai adecvate proceduri de atribuire
Capitolul 2.3 prezint modalitile de publicitate corespunztoare lansrii procedurii de atribuire a Contractului de
concesiune
Capitolul 2.4 descrie coninutul standard al unei Documentaiei de atribuire
Capitolul 2.5 detaliaz calendarul derulrii procedurilor specifice atribuirii Contractelor de concesiune
Capitolul 2.6 se axeaz pe prevederile legale specifice n materia evalurii Ofertelor
Capitolul 2.7 conine detalierea procedurilor referitoare la contestaii.

Legislaia relevant
OUG nr. 34/2006
HG nr. 71/2007
HG nr. 925/2006
HG nr. 1660/2006
Capitolul 2.1 Responsabilitatea n cadrul procedurii de atribuire
n cadrul procedurii de atribuire sunt implicate diverse entiti. La nivelul Autoritii contractante, cele
mai importante sunt Colectivul de coordonare i supervizare (CCS), Comisia de evaluare,
compartimentul intern specializat n domeniul achiziiilor publice i/sau concesiunilor, precum i
conductorul Autoritii contractante. n afara Autoritii contractante, instituii i autoriti precum
Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (ANRMAP) i
Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice (UCVAP), Unitatea Central pentru
Coordonarea Parteneriatului Public-Privat (UCCPPP), Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor (CNSC), precum i instana judectoreasc competent au roluri i responsabiliti
specifice.
Colectivul de coordonare i supervizare (CCS) are un rol important n pregtirea procedurii de atribuire
a Contractului de concesiune. Principalele sale responsabiliti sunt:
fundamentarea deciziei de concesionare i stabilirea duratei maxime a Concesiunii;
elaborarea Documentaiei de atribuire (a se vedea Capitolul 2.3);
stabilirea procedurii de atribuire a Contractului de concesiune (a se vedea Capitolul 2.2).
Rolul CCS se ncheie, n funcie de tipul procedurii de atribuire alese:
la data depunerii Ofertelor n cazul aplicrii procedurii de Licitaie deschis
la data depunerii Candidaturilor n cazul aplicrii procedurilor de Licitaie restrns i
Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare;
la data depunerii Ofertelor finale, n cazul aplicrii procedurii de Dialog competitiv.
38
Comisia de evaluare i ncepe activitatea odat cu depunerea Candidaturilor (n cazul Licitaiei
restrnse, Dialogului competitiv sau Negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare) sau
deschiderea Ofertelor (n cazul Licitaiei deschise). Se recomand ca toi sau mcar o parte a membrilor
CCS s fie numii ca membri ai Comisiei de evaluare, pentru asigurarea continuitii procesului.
De asemenea, conductorul Autoritii contractante are un rol cheie pe parcursul derulrii procedurii de
atribuire a Contractului de concesiune. Pe perioada organizrii i derulrii procedurii de atribuire,
acesta are urmtoarele responsabiliti (a se vedea Seciunea 1.3.4):
numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea Contractului de concesiune, a membrilor de
rezerv i a experilor externi cooptai n cadrul comisiei de evaluare, propui de preedintele
Comisiei de evaluare;
emiterea mandatului acordat Comisiei de evaluare n limita cruia aceasta va derula dialogul
cu Candidaii (n cazul procedurii de Dialog competitiv) sau va purta negocierile (n cazul
procedurii de Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare); aprobarea notei
justificative ntocmite n cazul aplicrii procedurii de Negociere cu publicarea prealabil a
unui anun de participare;
aprobarea raportului procedurii de atribuire, precum i, dup caz, a rapoartelor elaborate
pentru etapele sau fazele intermediare ale procedurii de atribuire aplicate;
aprobarea notelor justificative privind prelungirea perioadei de atribuire, atunci cnd este
cazul.

Autoritatea contractant este cea care, conform prevederilor legale, i asum ntreaga responsabilitate
pentru derularea procedurii de atribuire a Contractelor de concesiune i are obligaia finalizrii acesteia
prin ncheierea Contractului de concesiune, cu excepia cazurilor n care are dreptul anulrii acesteia,
cazuri expres prevzute de lege.
Seciunea 2.1.1 Comisia de evaluare
Autoritatea contractant are obligaia de a desemna, pentru atribuirea fiecrui Contract de concesiune
de lucrri publice sau concesiune de servicii, persoanele responsabile pentru evaluarea Ofertelor, care
se constituie ntr-o Comisie de evaluare. Membrii Comisiei de evaluare trebuie s fie n numr de
minimum 5 i se nominalizeaz, de regul, din cadrul CCS. Se recomand ca acetia s fie specialiti
cu experien n domeniu i probitate profesional recunoscut.
Autoritatea contractant desemneaz, prin hotrre, ordin sau decizie, preedintele Comisiei de
evaluare dintre membrii acesteia. De asemenea, Autoritatea contractant are obligaia de a nominaliza
membri de rezerv pentru membrii Comisiei de evaluare. Autoritatea contractant are dreptul de a
nlocui un membru al Comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care
urmeaz s fie nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-i ndeplini atribuiile care
rezult din calitatea de membru al Comisiei de evaluare. Dup producerea nlocuirii, calitatea de
membru al Comisiei de evaluare este preluat de ctre membrul de rezerv care i va exercita
atribuiile aferente pn la finalizarea procedurii de atribuire.
Se recomand ct mai puine fluctuaii posibile n componena Comisiei de evaluare pe parcursul
derulrii procedurii de atribuire.
Preedintele Comisiei de evaluare are dreptul de a propune conducerii Autoritii contractante
cooptarea n cadrul Comisiei de evaluare a unor experi externi cu precizarea expres a atribuiilor i
responsabilitilor specifice acestora i cu justificarea necesitii participrii lor la procesul de evaluare.
n cazul n care sunt numii experi externi cooptai, acetia ar trebui s primeasc instruciuni clare n
legtur cu rolul lor n cadrul Comisiei de evaluare i documentele pe care urmeaz s le redacteze.
Experii externi cooptai pot fi nominalizai odat cu numirea Comisiei de evaluare sau ulterior, n
39
funcie de problemele specifice (de natur tehnic, financiar i/sau juridic) care ar putea impune
expertiza acestora. Acetia sunt numii n calitate de persoane fizice. Astfel, n cazul n care Autoritatea
contractant a contractat firme de consultan n vederea asigurrii asistenei tehnice necesare pe
parcursul derulrii procedurii de atribuire, consultanii acestor firme vor fi numii n calitate de experi
externi cooptai.
Experii externi cooptai pentru probleme specifice nu au drept de vot n cadrul Comisiei de evaluare,
ns au obligaia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau
juridice, asupra crora i exprim punctul de vedere. Raportul de specialitate este destinat s faciliteze
Comisiei de evaluare adoptarea deciziilor n cadrul procesului de analiz a Ofertelor i de stabilire a
Ofertei/Ofertelor ctigtoare. Raportul de specialitate se ataeaz la raportul de atribuire i devine
parte a dosarului de concesiune.
Dosarul Concesiunii este un document public care trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite
de Autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fr a se limita la
urmtoarele:
a) nota privind determinarea valorii estimate a Contractului de concesiune;
b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul;
c) Anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau, dup caz, invitaia
de participare;
d) Documentaia de atribuire;
e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura aplicat a
fost cea de Dialog competitiv i Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de
participare;
f) procesul-verbal al edinei de deschidere a Ofertelor;
g) formularele de Ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire;
h) solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de Autoritatea contractant;
i) raportul procedurii de atribuire;
j) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii;
k) Contractul de concesiune semnat;
l) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare;
m) contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, dac este cazul;
n) avizul consultativ emis n conformitate cu prevederile legale, referitor la funcia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, dac
este cazul;
o) raportul de activitate i, dup caz, notele intermediare i avizul consultativ emis n
conformitate cu prevederile legale, referitor la funcia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire, dac este cazul.
40
Dei nu este expres prevzut n legislaie, dosarul Concesiunii poate conine i documentele
doveditoare ale ncheierii cu succes de ctre Concesionar a contractelor de finanare cu bncile n
vederea obinerii resurselor financiare necesare realizrii proiectului.
Paragraful 2.1.1.1 Asigurarea integritii i confidenialitii
Legislaia relevant
art. 67-70 din OUG 34/2006
art. 2, alin. (2) i art. 34 din HG 71/2007
nainte de preluarea atribuiilor specifice n cadrul procesului de evaluare, membrii Comisiei de
evaluare i experii externi cooptai au obligaia de a semna o declaraie de imparialitate i
confidenialitate, pe proprie rspundere.
Semnnd aceast declaraie ei se angajeaz:
s pstreze confidenialitatea asupra coninutului Ofertelor, precum i asupra oricror alte
informaii prezentate de Candidai/Ofertani, a cror dezvluire ar putea aduce atingere
dreptului acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale i
confirm c nu sunt ntr-o situaie care s implice existena unui conflict de interese.
nclcarea angajamentelor referitoare la confidenialitate se sancioneaz potrivit legii.
n cazul n care unul dintre membrii desemnai n Comisia de evaluare sau unul dintre experii externi
cooptai constat c se afl ntr-o situaie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaia de a solicita
de ndat nlocuirea sa din componena Comisiei respective cu o alt persoan.
Situaiile de incompatibilitate pot fi sesizate Autoritii contractante i de ctre orice alt persoan. n
cazul n care sunt sesizate astfel de situaii, Autoritatea contractant are obligaia de a verifica cele
semnalate i, dac este cazul, de a adopta msurile necesare pentru evitarea/remedierea oricror aspecte
care pot determina apariia unui conflict de interese.
Paragraful 2.1.1.2 Incompatibiliti
Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, Autoritatea contractant are obligaia de a lua toate
msurile necesare pentru a evita situaiile de natur s determine apariia unui conflict de interese i/sau
manifestarea concurenei neloiale.
Persoana fizic sau juridic care a participat la ntocmirea Documentaiei de atribuire are dreptul, n
calitate de operator economic, de a fi Ofertant, Ofertant asociat sau sub-contractant numai n cazul n
care implicarea sa n elaborarea Documentaiei de atribuire nu este de natur s distorsioneze
concurena
Persoanele fizice sau juridice care particip direct n procesul de verificare/evaluare a
Candidaturilor/Ofertelor nu au dreptul de a fi Candidat, Ofertant, ofertant asociat sau sub-contractant,
sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire.
n plus, conform prevederilor legale n vigoare, Concesionarul nu are dreptul de a angaja, n scopul
ndeplinirii Contractului de concesiune, persoane fizice sau juridice care au fost implicate n procesul
de verificare/evaluare a Candidaturilor/Ofertelor depuse n cadrul aplicrii unei proceduri de atribuire,
pe parcursul unei perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea contractului, sub sanciunea nulitii
contractului respectiv pentru cauza imoral.
Nu au dreptul s fie implicai n procesul de verificare/evaluare a Candidaturilor / Ofertelor urmtoarele
persoane:
41
a) persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre
Ofertani/Candidai sau subcontractani ori persoane care fac parte din consiliul de
administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre Ofertani/Candidai sau
subcontractani;
b) so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
Ofertani/Candidai;
c) persoane despre care se constat c pot avea un interes de natur s le afecteze imparialitatea
pe parcursul procesului de verificare/evaluare a Candidaturilor/Ofertelor.
Capitolul 2.2 Alegerea procedurii de atribuire
Procedurile specifice atribuirii Contractelor de concesiune de lucrri publice i servicii astfel cum sunt prevzute de
legislaia n vigoare
OUG nr. 34/2006
HG nr. 71/2007
HG nr. 925/2006
OUG nr. 30/2006
HG nr. 942/ 2006
Legislaia romneasc n domeniu a preluat prevederile acquis-ului comunitar, prin urmare procedurile de atribuire sunt,
n esen, similare cu cele din legislaia UE.
Autoritatea contractant trebuie s decid asupra celei mai adecvate proceduri de atribuire care urmeaz
a fi folosit pentru atribuirea Contractului de concesiune. Procedura de atribuire se alege n funcie de
prevederile legale, de caracteristicile fiecrui proiect n parte i de situaia existent la nivelul
Autoritii contractante.
Conform prevederilor legale n vigoare, Autoritatea contractant are obligaia de a atribui Contractul de
concesiune de lucrri publice sau Contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre
urmtoarele proceduri:
Licitaia deschis
Licitaia restrns
Dialogul competitiv
Prin excepie, Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de Negociere cu publicarea
prealabil a unui anun de participare numai atunci cnd, n urma aplicrii procedurii de Licitaie
deschis, Licitaie restrns sau Dialog competitiv, nu au fost depuse Oferte sau niciuna dintre Ofertele
depuse nu a fost considerat admisibil.
Conform practicii internaionale, Autoritatea contractant trebuie s determine cu o ct mai mare
precizie structura financiar/tehnic/juridic a proiectului avnd n vedere obiectul i elementele
constitutive ale acestuia. Pentru a stabili dac se poate determina structura financiar/tehnic/juridic a
proiectului, se recomand luarea n calcul a rspunsurilor la urmtoarele ntrebri:
Care sunt ateptrile Autoritii contractante cu privire la proiect?
Care sunt elementele complexe de natur tehnic identificate?
Care este pragul maxim pn la care Autoritatea contractant poate asigura finanarea
proiectului?
42
Care este limita de timp pn la care se impune atribuirea contractului?
Dac n urma analizrii rspunsurilor la aceste ntrebri, Autoritatea contractant poate determina
structura financiar/tehnic/juridic a proiectului, atunci poate alege s atribuie contractul prin
procedura Licitaiei deschise sau Licitaiei restrnse; de reinut c, n cazul acestor proceduri, dup
publicarea anunului de participare, Autoritatea contractant nu va putea aduce modificri semnificative
Documentaiei de atribuire aferent acesteia, dect ca efect al unei contestaii n urma creia treuie
adoptate anumite msuri corective.
Dac n urma analizrii rspunsurilor la aceste ntrebri, Autoritatea contractant consider c proiectul
este de o complexitate deosebit, astfel nct nu poate determina cu suficient acuratee structura
financiar/tehnic/juridic a acestuia, atunci Autoritatea contractant poate utiliza procedura Dialogului
competitiv.
Conform prevederilor acquis-ului comunitar, dei o Autoritate contractant poate lua n calcul utilizarea
procedurii de Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare, art. 30 1 (b) din cuprinsul
Directivei 18/2004 prevede c aceast procedur ar trebui utilizat numai n cazuri excepionale.
n conformitate cu legislaia romneasc, Autoritatea contractant va aplica procedura de Licitaie
deschis sau Licitaie restrns numai atunci cnd poate defini clar specificaiile tehnice capabile s-i
satisfac necesitile i exigenele i poate stabili cu precizie montajul financiar i/sau cadrul juridic de
implementare a proiectului.
De asemenea, Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de Dialog competitiv pentru
atribuirea unui Contract de concesiune de lucrri publice i servicii dac se ndeplinesc, n mod
cumulativ, urmtoarele condiii:
contractul n cauz este considerat a fi de o complexitate deosebit;
aplicarea procedurii de Licitaie deschis sau restrns nu ar permite atribuirea contractului n
cauz.
Contractul de o complexitate deosebit este considerat acel contract pentru care Autoritatea
contractant nu este, n mod obiectiv, n msur:
s defineasc specificaiile tehnice capabile s i satisfac necesitile i exigenele; i/sau
s stabileasc montajul financiar i/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de Negociere cu publicarea prealabil a unui
anun de participare, atunci cnd, n urma aplicrii Licitaiei deschise, Licitaiei restrnse sau a
Dialogului competitiv, nu au fost depuse Oferte sau niciuna dintre Ofertele depuse nu a fost considerat
admisibil (a se vedea Seciunea 2.6.4 pentru detalii referitoare la Ofertele inadmisibile).
Calendarul specific fiecrei proceduri va fi detaliat la Capitolul. 2.5 din cuprinsul prezentului Titlu.
V prezentm mai jos un rezumat al principalelor caracteristici ale fiecrei proceduri pentru a facilita
alegerea Autoritii contractante.
Tabelul 2: Principalele caracteristici ale procedurilor de atribuire aplicabile contractelor de concesiune

Numr
minim
de
candida
i/ofert
ani
*
Posibilitatea
definirii
specificaiilor
tehnice i a
montajului
financiar/juridic
Posibilitat
ea
limitrii
numrului
de
ofertani
Posibilitatea
negocierii /
dialogrii cu
ofertanii
Existena unei
metodologii
de negociere/
dialog
specificat
Limite de
timp
flexibile
Costuri
asociate
procedurii
de atribuire
relativ
ridicate
Procedur
cu o
durat
relativ
extins
43
Licitaie
deschis
1 Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Licitaie
restrns
5 Da Da Nu Nu Da Nu Nu
Negociere
cu
publicarea
prealabil
a unui
anun de
participare
3 Nu Da Da Da Da Da Da
Dialog
Competitiv
3 Nu Da Da Da Nu Da Da
*
Acest numr trebuie expres prevzut n cuprinsul Anunului de participare, existnd i posibilitatea ca procedurile de
Licitaie restrns, Dialog competitiv i Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare s poat continua
i cu un singur Candidat pre-selectat, n condiiile legii, cum va fi explicitat mai jos.
Seciunea 2.2.1 Alegerea celei mai adecvate proceduri de atribuire
Dei Licitaia deschis i Licitaia restrns dureaz n general mai puin i sunt proceduri mai puin
costisitoare, flexibilitatea lor este mult mai redus dect n cazul Negocierii cu publicarea prealabil a
unui anun de participare sau a Dialogului competitiv. n special lipsa posibilitii de consultare cu
Ofertanii/Candidaii poate constitui un dezavantaj serios ntruct proiectele de concesiune tind s fie
relativ complexe, iar pentru obinerea celui mai bun rezultat este necesar i expertiza partenerului
privat.
Figura 4 sintetizeaz elementele pe baza crora se poate alege cea mai adecvat procedur de atribuire:
Figura 4: Graficul procesului de alegere a celei mai adecvate proceduri de atribuire
Poate Autoritatea Contractant s defineasc specificaiile tehnice capabile s le satisfac necesitile i
exigenele i/sau s stabileasc montajul financiar i/sau cadrul juridic de implementare a proiectului ?
Proiectul nu prezint o
complexitate deosebit
Proiectul este de o complexitate deosebit iar aplicarea procedurii de licitaie
deschis sau restrns nu ar permite atribuirea contractului n cauz
Dorete Autoritatea Contractant s
limiteze numrul de ofertani n condiiile
unei oferte excedentare pe pia?
Licitatie
Restransa
Licitatie
Deschisa
Negociere cu publicare prealabil
da nu
da nu
nu da
Autoritatea contractant intenioneaz demararea
unui dialog cu candidaii n vederea identificrii
celor mai bune soluii tehnice/financiare/ juridice
Dialog
Competitv
STOP
n urma aplicrii procedurii de Licitaie
Restrns, Licitaie Deschis, Dialog Competitiv
nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre
ofertele depuse nu a fost considerat admisibil

44
Capitolul 2.3 Documentaia de Atribuire
Legislaia relevant
OUG nr. 34/2006
HG nr. 71/2007
HG nr. 925/2006
n conformitate cu prevederile legale n vigoare, nainte de publicarea unui Anun de participare,
trebuie pregtit Documentaia de atribuire. CCS are aceast sarcin.
Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin:
a) informaii generale privind Autoritatea contractant, n special cu privire la adres inclusiv
telefon, fax, e-mail , persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n
legtur cu participarea la procedura de atribuire;
c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie
prezentate de Ofertani/Candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i
selecie;
d) Caietul de sarcini sau Documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul
aplicrii procedurii de Dialog competitiv sau de Negociere cu publicarea prealabil a unui
anun de participare;
e) instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare;
f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea Ofertei
ctigtoare;
g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac;
h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
n urmtoarele paragrafe este descris coninutul principal al diverselor documente ce compun
Documentaia de atribuire.
Seciunea 2.3.1 Fia de date a Concesiunii
Fia de date a Concesiunii nu reprezint o cerin legal imperativ. Cu toate acestea, prin similitudine
cu practica n domeniul achiziiilor publice, aceasta este utilizat n general ca un instrument suport al
Anunului de participare la momentul publicrii acestuia n cadrul Sistemului Electronic de Achiziii
Publice (SEAP).
Paragraful 2.3.1.1 Informaii generale
Principalele informaii incluse n Fia de date a Concesiunii se refer la detalii privind Autoritatea
contractant (adres, nr. de telefon i fax, persoan de contact etc.), obiectul Contractului de
concesiune, modalitatea de obinere a clarificrilor, cile de atac, procedura de atribuire selectat i
legislaia aplicabil, criteriile de calificare i selecie, precum i criteriile de atribuire, modul de
elaborare i prezentare a Ofertelor, garanii.
45
Paragraful 2.3.1.2 Criterii de calificare i selecie
Legislaia relevant
Capitolul V, Seciunea 2 Selecia i calificarea candidailor/ofertanilor din OUG nr. 34/2006
art. 17 din HG nr. 71/2007
Autoritatea contractant are obligaia de a anuna criteriile de calificare i selecie n Anunul de
participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezint n cadrul Documentaiei de atribuire,
de obicei n cadrul Fiei de date a concesiunii.
Aceste criterii sunt utilizate pentru a realiza calificarea Ofertanilor n cadrul procedurii de Licitaie
deschis sau pentru a realiza pre-selecia Candidailor n cadrul procedurilor de Licitaie restrns,
Dialog competitiv i Negociere cu publicare prealabil a unui anun de participare.
Ofertanii/Candidaii care ndeplinesc criterii de calificare i selecie demonstreaz astfel c au
capacitatea necesar n vederea implementrii proiectului. Criteriile stabilesc un prag minim pe care
fiecare Ofertant/Candidat trebuie s l respecte. Spre deosebire de criteriul de atribuire, criteriile de
calificare i selecie sunt utilizate pentru a identifica Candidaii care vor intra efectiv n competiie
pentru declararea Ofertantului ctigtor. Legislaia n vigoare reglementeaz n mod limitativ criteriile
de calificare i selecie. Autoritatea contractant poate alege n funcie de specificul fiecrui proiect
criteriile relevante pentru realizarea calificrii sau pre-seleciei.
n etapa de calificare sau pre-selecie pot fi analizate i/sau evaluate elemente referitoare la:
experiena n executarea contractelor similare ;
resursele umane, tehnice, tehnologice;
resursele financiare pe care Candidatul le poate disponibiliza n vederea realizrii obiectului
Concesiunii.
Criterii de calificare i selecie
Astfel, Autoritatea contractant are dreptul de a aplica criterii de calificare i selecie referitoare numai la:
situaia personal a Candidatului sau Ofertantului;
capacitatea de exercitare a activitii profesionale;
situaia economic i financiar;
capacitatea tehnic i/sau profesional;
standarde de asigurare a calitii;
standarde de protecie a mediului.
n cazul n care Ofertantul/Candidatul este un consoriu format din mai muli operatori economici, nu
numai consoriul, ca ntreg, trebuie s ndeplineasc criteriile de calificare i selecie, ci fiecare membru
al consoriului, separat, trebuie s respecte criteriile referitoare la situaia personal i capacitatea de
exercitare a activitii sale profesionale. Situaia economic i financiar, precum i capacitatea tehnic
i/sau profesional a tuturor membrilor din consoriu ar trebui luate n considerare per ansamblu pentru
analizarea i/sau evaluarea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie.
Se recomand avnd n vedere prevederile legislative lacunare s se evalueze cu deosebit atenie,
n fiecare caz n parte, dac consoriul sau eventual fiecare membru al consoriului, trebuie s
ndeplineasc criteriile referitoare la standardele de calitate i standardele de protecie a mediului.
Documentaia de atribuire ar trebui s stabileasc foarte clar care sunt exact criteriile care trebuie
respectate de consoriu ca ntreg i care sunt criteriile care trebuie respectate de fiecare membru al
consoriului n mod individual.
46
Pentru a se asigura c fiecare Ofertant/Candidat va respecta efectiv criteriile de calificare i selecie,
Autoritatea contractant trebuie s precizeze n mod expres documentele pe care acetia trebuie s le
prezinte. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita clarificri i completri referitoare la
documentele de calificare predate de Candidai.
Mai jos sunt detaliate criteriile de calificare i selecie, precum i documentaia pe care trebuie s o
nainteze Candidaii pentru a demonstra ndeplinirea acestora.
Paragraful 2.3.1.3 Situaia personal a Candidatului/ Ofertantului
Legislaia relevant
Capitolul V, Seciunea a 2-a, Paragraful II din cadrul OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractant are obligaia de a exclude din procedura de atribuire a Contractului de
concesiune orice Ofertant/Candidat despre care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin
hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii
criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani.
De asemenea, Autoritatea contractant are dreptul de a exclude dintr-o procedur de atribuire a
Contractului de concesiune orice Ofertant/Candidat care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii:
este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt conduse de un administrator judiciar sau
activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute la pct.
de mai sus;
nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale
ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit;
n ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale,
din motive imputabile Ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natur s produc
grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n
materie profesional;
prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre Autoritatea
contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute mai sus.
Documente pe care Autoritatea contractant le poate solicita Candidailor pentru verificarea situaiei personale a
acestora
Declaraie pe propria rspundere privind eligibilitatea,
Declaraie care s confirme faptul c Ofertantului/Candidatului nu i se aplic niciuna dintre prevederile art. 180
i art. 181 din OUG 34/2006
Certificate constatatoare, caziere judiciare i orice alt document considerat relevant;
Declaraia Candidatului/Ofertantului i orice document considerat edificator, n cazul n care ara de origine a
Candidatului/Ofertantului sau n ara n care acesta este stabilit nu are prevederi legale care s reglementeze
declaraia pe proprie rspundere.
Autoritatea contractant are obligaia de a accepta ca fiind suficient i relevant pentru demonstrarea faptului c
Ofertantul/Candidatul nu se ncadreaz n una dintre situaiile prevzute la art. 180 i 181 orice document considerat
47
edificator, din acest punct de vedere, n ara de origine sau n ara n care Ofertantul/Candidatul este stabilit, cum ar fi
certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiv. n cazul
n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit Ofertantul/Candidatul nu se emit astfel de documente sau
respectivele documente nu vizeaz toate situaiile prevzute la art. 180 i 181, Autoritatea contractanta are obligaia de
a accepta o declaraie pe propria rspundere sau, dac n ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la
declaraia pe propria rspundere, o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau
judiciare sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens.
Alte documente:
n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete situaia personal a Candidailor/Ofertanilor, Autoritatea
contractant are dreptul de a solicita n mod direct informaii de la autoritile competente care emit documente de
natura celor prevzute mai sus.
Documente sugerate de lege a fi furnizate pentru a verifica capacitatea de exercitare a activitii profesionale
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita oricrui operator economic s prezinte documente edificatoare care
s dovedeasc forma de nregistrare ca persoan fizic sau juridic (ex. certificatul de nregistrare la Registrul
Comerului) i, dup caz, de atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile din
ara n care Ofertantul/Candidatul este stabilit (ex. documente care atest nregistrarea acestora la organe
profesionale).
Paragraful 2.3.1.4 Situaia economic i financiar a Candidatului
Legislaia relevant
Capitolul V, seciunea 2, paragraful 4 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca Operatorul economic care particip la procedura de
atribuire s fac dovada situaiei sale economice i financiare. n cazul n care Autoritatea contractant
solicit demonstrarea situaiei economice i financiare, atunci aceasta are obligaia de a indica n
Documentaia de atribuire i informaiile pe care Operatorii economici urmeaz s le prezinte n acest
scop. Capacitatea economic i financiar a Ofertantului/Candidatului poate fi susinut, pentru
ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre
Ofertant/Candidat i persoana respectiv.
n cazul n care Ofertantul/Candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i
susinerea acordat de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care
beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form
autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia Ofertantului/Candidatului resursele
financiare invocate. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care
determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006.
Atunci cnd un grup de Operatori economici depun Ofert/ Candidatur comun, situaia economic i
financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Verificarea situaiei economice i financiare a Candidatului se poate realiza prin analizarea unuia sau mai multor
documente relevante, cum ar fi:
declaraii bancare corespunztoare sau, dup caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
situaiile financiare anuale, n cazul n care publicarea acestora este prevzut de legislaia rii n care este stabilit
Ofertantul/Candidatul;
declaraii privind cifra de afaceri global sau, dac este cazul, privind cifra de afaceri n domeniul de activitate
aferent obiectului contractului ntr-o perioad anterioar care vizeaz activitatea din cel mult ultimii 3 ani, n msura n
care informaiile respective sunt disponibile. n acest caz, Autoritatea contractant are obligaia de a lua n calcul data
la care Candidatul a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea sa economic;
auditul financiar emis de persoane autorizate;
alte documente care pot fi considerate relevante de ctre Autoritatea contractant dac acestea reflect o imagine
clar a situaiei economico-financiare a Candidatului.
48
Dac, din motive obiective, justificate corespunztor, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta
documentele solicitate, acesta are dreptul de a-i demonstra situaia economic i financiar i prin prezentarea altor
documente care s prezinte o imagine fidel a situaiei economice i financiare.
Paragraful 2.3.1.5 Capacitatea tehnic i/sau profesional a Candidatului
Legislaia relevant
Capitolul V, seciunea 2, paragraful 5 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca Operatorul economic care particip la procedura de
atribuire a Contractului de concesiune s fac dovada capacitii sale tehnice i/sau profesionale n
vederea realizrii proiectului.
n cazul n care Autoritatea contractant solicit demonstrarea capacitii tehnice i/sau profesionale,
atunci aceasta are obligaia de a indica n Documentaia de atribuire i informaiile pe care Operatorii
economici urmeaz s le prezinte n acest scop.
Capacitatea tehnic i/sau profesional a unui Ofertant/Candidat se apreciaz n funcie de experiena,
aptitudinile, eficiena i eficacitatea acestuia, rezultate n urma analizrii informaiilor prezentate pe
parcursul procedurii de atribuire.
Capacitatea tehnic i profesional a Ofertantului/Candidatului poate fi susinut, pentru ndeplinirea
unui contract, i de o alt persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre
Ofertant/Candidat i persoana respectiv.
n cazul n care Ofertantul/Candidatul i demonstreaz capacitatea tehnic i profesional invocnd i
susinerea acordat de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care
beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form
autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziie Ofertantului/Candidatului resursele
tehnice i profesionale invocate. Persoana care asigura susinerea tehnic i profesional nu trebuie s
se afle n situaia care determin excluderea sa din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180
din OUG 34/2006.
Atunci cnd un grup de operatori economici depune Oferta/Candidatura comun, capacitatea tehnic i
profesional se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Verificarea capacitii tehnice i/sau profesionale a Ofertanilor/Candidailor se poate realiza prin analizarea unuia sau
mai multor documente relevante, cum ar fi:
n cazul proiectelor de concesiune de lucrri publice:
o list a proiectelor derulate n ultimii 5 ani, nsoit de certificri de bun execuie pentru cele mai importante
lucrri i care vor conine valori, perioada i locul execuiei lucrrilor, modul de ndeplinire a obligaiilor,
beneficiari, indiferent dac acetia sunt Autoriti contractante sau clieni privai. Derularea proiectelor se confirm
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o Autoritate contractant ori de ctre
clientul privat beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client privat i, din motive obiective, operatorul
economic nu are posibilitatea obinerii unei certificri/confirmri din partea acestuia, demonstrarea prestrilor de
servicii se realizeaz printr-o declaraie a operatorului economic;
informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de
participare a fost obinut de ctre Candidat/Ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii;
informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea personalului de conducere, precum i ale
persoanelor responsabile pentru realizarea proiectului;
o declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3
ani;
informaii privind msurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul
ndeplinirii contractului de lucrri;
49
o declaraie referitoare la utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic
pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de lucrri;
informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenia s o subcontracteze.
n cazul unor proiecte de concesiune de servicii:
o list a principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani, coninnd valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent dac acetia din urm sunt Autoriti contractante sau clieni privai. Prestrile de servicii se confirm prin
prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o Autoritate contractant ori de ctre clientul
privat beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client privat i, din motive obiective, operatorul economic nu
are posibilitatea obinerii unei certificri/confirmri din partea acestuia, demonstrarea prestrilor de servicii se
realizeaz printr-o declaraie a operatorului economic;
o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la msurile aplicate n vederea asigurrii calitii, precum i,
dac este cazul, la resursele de studiu i cercetare;
informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de
participare a fost obinut de ctre Candidat/Ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii;
informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea personalului de conducere, precum i ale
persoanelor responsabile pentru ndeplinirea contractului de servicii;
o declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3
ani;
dac este cazul, informaii privind ndeplinirea standardelor de protecie a mediului (ex. certificri);
informaii referitoare la utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic
pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de servicii;
informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenia s o subcontracteze.
Paragraful 2.3.1.6 Standarde de asigurare a calitii i standarde de protecie a mediului
n cazul n care solicit prezentarea unor certificate emise de organisme independente, prin care se
atest faptul c Operatorul economic respect anumite standarde de asigurare a calitii sau de protecie
a mediului, Autoritatea contractant trebuie s se raporteze la sistemele de asigurare a calitii sau de
protecie a mediului bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme
conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
Verificarea asigurrii standardelor de calitate i de protecie a mediului
n conformitate cu principiul recunoaterii reciproce, Autoritatea contractant are obligaia de a accepta certificate
echivalente emise de organisme stabilite n alte state ale Uniunii Europene.
Dac Operatorul economic nu deine certificatul de calitate sau certificatul de mediu solicitat, atunci se accept orice alte
probe sau dovezi prezentate de acesta, dac prin aceste probe sau dovezi confirm asigurarea unui nivel corespunztor al
calitii/proteciei mediului.
Paragraful 2.3.1.7 Instruciuni pentru elaborarea i prezentarea Ofertei tehnice i financiare
Legislaia relevant
OUG nr. 34/2006 prevede c Oferta depus va include propunerea tehnic i propunerea financiar.
Autoritatea contractant va furniza Ofertanilor instruciuni referitoare la modalitatea de ntocmire a
propunerii tehnice i financiare n cadrul Fiei de date a Concesiunii.
Instruciuni pentru ntocmirea Ofertei tehnice
Oferta tehnic cuprinde de cele mai multe ori un proiect tehnic preliminar, un plan al realizrii investiiei i un plan de
operare.
Proiectul tehnic preliminar i planul de realizare al investiiei trebuie s transpun ct mai exact viziunea tehnic asupra
realizrii lucrrilor. Scopul acestora este s permit Autoritii contractante s verifice c lucrrile solicitate urmeaz a
fi realizate la un nivel optim. De asemenea, se poate solicita calendarul lucrrilor care urmeaz a fi executate i o list a
50
echipamentelor care se vor utiliza. Cele mai importante documente suport ale Proiectului tehnic preliminar i planului de
realizare a investiiei sunt deseori adugate ca anexe la Contractul de concesiune.
Planul de operare ar trebui s descrie modalitatea n care Ofertantul va presta efectiv serviciile solicitate conform
standardelor tehnice de calitate menionate n cuprinsul Caietului de sarcini. Acesta poate include referiri la eventuale
acorduri de sub-contractare, descrierea personalului de conducere i executiv (cel puin pentru primii ani de operare) i
detalii referitoare la modalitatea de organizare a serviciilor n practic.
Instruciuni pentru ntocmirea Ofertei financiare
Oferta financiar ar trebui s indice clar modalitatea n care Ofertantul va finana proiectul. Datele relevante pot include
estimri ale costurilor i veniturilor, proiecii ale fluxului de numerar i ipoteze fiscale. Un plan financiar ar trebui s
indice structura finanrii (capital propriu i datorie). Ofertanilor li se poate solicita s prezinte un Model financiar
incluznd calculaiile fluxului de numerar n baza planului de finanare.
n cazul unui proiect de concesiune de servicii, unde nu este necesar s se realizeze lucrri de investiii majore,
prezentarea planului de operare poate fi suficient.
Paragraful 2.3.1.8 Informaii detaliate i complete referitoare la criteriul de atribuire
Legislaia relevant
Regulamentul UE nr. 1564/2005 conine standarde pe care anunul de participare transmis spre publicare JOUE
trebuie s le respecte.
Dac publicarea anunului de participare n JOUE nu este obligatorie, atunci anunul trebuie s respecte
coninutul minim prevzut n Anexa nr. 2 la HG nr. 71/2007.
n HG 71/2007 sunt enumerate, fr a avea caracter limitativ, criteriile de atribuire care pot fi utilizate n
cuprinsul documentaiei de atribuire.
Comisia de evaluare are obligaia de a stabili Oferta ctigtoare dintre Ofertele admisibile, pe baza
aplicrii criteriului de atribuire. Autoritatea contractant are obligaia de a anuna criteriul de atribuire a
Contractului de concesiune n Anunul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestui criteriu se
prezint n cadrul Documentaiei de atribuire.
Criteriul pe baza cruia se poate atribui Contractul de concesiune este Oferta cea mai avantajoas din
punct de vedere economic. n acest caz, preul nu poate constitui singurul element determinant. n
practic, deseori se folosete o combinare a factorilor de evaluare de ordin tehnic i financiar pentru a
determina cel mai bun raport calitate-pre al Ofertelor. Acestea ar putea fi, de exemplu, nivelul
redevenelor sau nivelul plilor de disponibilitate n combinaie cu alocarea riscurilor i nivelul
calitativ, tehnic i funcional al soluiilor propuse n cadrul Ofertele tehnice.
Factori de evaluare
Sistemul de factori de evaluare cuprinde diveri factori obiectivi privitori numai la Oferta, dar i ponderile relative
stabilite pentru fiecare dintre acetia sau un algoritm de calcul specific.
Legislaia romn conine o enumerare a factorilor de evaluare pe care Autoritatea contractant i poate utiliza pentru a
stabili cea mai avantajoas Ofert din punct de vedere economic. Aceast enumerare nu este limitativ, iar factorii de
evaluare alei ar trebui relaionai naturii contractului, i trebuie alei de la caz la caz n funcie de fiecare proiect n
parte.
Factorii de evaluare se pot referi, dup caz, la:
nivelul tarifelor de utilizare pltibile de ctre beneficiarii finali;
nivelul redevenei;
gradul de preluare a riscului de ctre concesionar;
planurile de finanare i dezvoltare prezentate;
nivelul calitativ, tehnic i funcional al soluiilor tehnice propuse;
modul de asigurare a proteciei mediului;
modul de rezolvare a unor probleme sociale;
51
termenele de realizare a unor investiii;
durata Concesiunii.
Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplicrii
procedurii pentru atribuirea Contractului de concesiune. Pentru fiecare factor de evaluare Autoritatea contractant are
obligaia de a stabili o pondere care s reflecte n mod corect cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe
care Ofertanii le ofer sau importana tehnic/funcional a soluiilor propuse. De exemplu, dac numrul maxim de
puncte pe care le poate obine orice Ofertant ar fi 100 i exist cinci factori de evaluare, ar trebui explicat cte puncte
poate obine un Ofertant pentru fiecare factor de evaluare.
Factorii de evaluare a Ofertei, precum si ponderea relativ a acestora sau algoritmul de calcul trebuie sa
fie definii clar n cuprinsul Documentaiei de atribuire. Factorii de evaluare trebuie s aib legtur
concret cu specificul contractului. Factorii de evaluare nu pot fi schimbai pe toat durata derulrii
procedurii de atribuire.
Atunci cnd stabilete factorii de evaluare a Ofertelor, Autoritatea contractant nu are dreptul de a
utiliza criterii care:
nu au o legtur direct cu natura i obiectul Contractului de concesiune de lucrri publice sau
de servicii care urmeaz s fie atribuit;
nu reflect un avantaj real i evident pe care Autoritatea contractant l poate obine, n numele
su sau al beneficiarilor finali, prin utilizarea criteriului respectiv.
ntruct enunarea criteriului de atribuire mpreun cu factorii de evaluare se realizeaz prin Anunul de
participare care trebuie s primeasc, n prealabil, acceptul pentru publicare de la ANRMAP se poate
solicita un punct de vedere de la aceast instituie pentru conturarea unei abordri conforme cu
legislaia.
Diferena dintre criteriul de atribuire i criteriile de calificare i selecie
Criteriile de calificare i selecie sunt acele condiii i/sau cerine minime impuse, ce trebuie ndeplinite de ctre
operatorul economic care dorete s devin parte ntr-un Contract de concesiune.
n general, aceste criterii ar trebui s fie n strict legtur cu capacitatea tehnic i financiar a Candidatului. Ele nu au
legtur direct cu modalitatea sau condiiile n care Candidatul intenioneaz s realizeze obiectivele proiectul.
Criteriile de calificare i selecie nu sunt utilizate pentru desemnarea Ofertantului ctigtor ci mai degrab pentru
selectarea celor mai potrivii Candidai care urmeaz s intre efectiv n competiia final pentru desemnarea
ctigtorului.
Criteriul de atribuire este utilizat pentru desemnarea Ofertei ctigtoare dintre Ofertele pre-selectate. Este interzis a se
utiliza cerinele referitoare la calificare ca factori de evaluare a Ofertelor.
n timp ce pentru ndeplinirea criteriilor de calificare i selecie, Ofertanii/Candidaii pot fi evaluai pe sistemul
admis/respins, n cazul aplicrii factorilor de evaluare pentru stabilirea Ofertantului ctigtor, sunt folosite criterii
numerice.
Seciunea 2.3.2 Setul de Formulare
Legislaia relevant
OUG nr. 34/2006
HG nr. 71/2007
HG nr. 925/2006

Documentaia de atribuire poate conine i formularele realizate de ctre Autoritatea contractant pe
baza modelelor prevzute n cuprinsul legislaiei n vigoare. Scopul formularelor este de a furniza
Candidailor/Ofertanilor informaii clare despre datele care trebuie puse la dispoziia Autoritii
contractante i de a facilita evaluarea acestora. Prin punerea la dispoziie a unor formulare-tip,
52
Autoritatea contractant crete ansa ca informaiile solicitate Candidailor s fie furnizate n mod
identic, ceea ce faciliteaz procesul de evaluare pentru Autoritatea contractant.
Dei formularele i coninutul exact al acestora pot diferi de la proiect la proiect, exemple de formulare
pot fi:
Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Declaraie privind eligibilitatea
mputernicirea privind participarea la procedur
Informaii generale despre Ofertant
Lista principalelor proiecte similare derulate
Lista cu utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
pentru realizarea proiectului
Lista cu personalul angajat i cadrele de conducere
Scrisoare de garanie bancar
Garania de bun execuie
Lista sub-contractanilor
Formularul de ofert
Formularul de contract.
Seciunea 2.3.3 Informaiile generale
Pentru asigurarea transparenei i ncheierii cu succes a unei proceduri de atribuire, se recomand s se
comunice Ofertanilor/Candidailor ct mai multe informaii relevante despre proiect. Legislaia n
vigoare prevede c Informaiile generale ar trebui s conin, fr a se limita la, cel puin date privind
Autoritatea contractant, scopul aplicrii procedurii, legislaia aplicabil, modalitatea elaborrii i
prezentrii ofertei, proceduri de comunicare etc.
n plus, se recomand de asemenea i includerea altor informaii relevante pentru Ofertani/Candidai,
cum ar fi informaii generale despre proiect, nscrierea acestuia printre prioritile Autoritii
contractante, alte date macro-economice relevante, o prezentare general a principalelor pri implicate
i, dac este cazul, informaii referitoare la facilitile deja existente etc.
Informaii referitoare la istoricul proiectului ar putea include detalii privind momentul demarrii
proiectului, procesul de luare a deciziilor relevante, competene, statutul legal i dimensiunile
Autoritii contractante i motivele care au stat la baza demarrii proiectului n regim de concesiune
(eventual beneficiile economice i sociale estimate).
n funcie de natura proiectului, anumite informaii economice pot fi relevante pentru
Ofertani/Candidai. Este cazul n special atunci cnd riscul de cerere este transferat Concesionarului.
Date geografice, demografice, previziuni referitoare la creterea economic, a PIB-ul i a puterii de
cumprare pot fi exemple de informaii relevante pentru o estimare realist a nivelului cererii asociat
proiectului respectiv.
n unele cazuri i alte entiti sunt implicate n realizarea proiectului. Printre acestea se pot numra
autoriti locale, operatori economici de interes local, sindicate, ceteni etc. Interesele acestor pri
secundare angrenate n proiect sunt deja analizate n cadrul Studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare, iar concluziile pot fi enunate n cadrul acestui document (a se vedea Seciunea. 1.4.3 i
Paragraful 1.4.11.3).
53
n cazul n care proiectul vizeaz atribuirea unui Contract de concesiune pentru reabilitarea i
exploatarea unei faciliti deja existente, ar trebui furnizate informaii detaliate referitoare la
infrastructura existent. Aceste informaii pot fi de natur juridic (de exemplu detalii referitoare la
dreptul de proprietate asupra activelor) i de natur economic, cum ar fi istoricul situaiilor i datelor
financiare. n cazul realizrii unei investiii noi de ctre Concesionar, ar trebui furnizate informaii
referitoare la locaie, natura juridic a amplasamentului i situaia exproprierilor, dac este cazul.
Informaii generale ar trebui s furnizeze Ofertanilor/Candidailor toate datele relevante referitoare la
proiect. Acesta i ajut s evalueze atractivitatea proiectului i s scad costurile aferente participrii la
procedura de atribuire. Acesta poate, de asemenea, crete interesul potenialilor investitori pentru
proiectul de concesiune. Astfel, acest document poate fi de asemenea considerat drept un document de
marketing.
Ar putea fi, de asemenea, analizat i posibilitatea punerii la dispoziia Ofertanilor / Candidailor a
Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare realizat n prealabil conform prevederilor legale.
Cu toate acestea, se recomand s se verifice cu atenie coninutul Studiului de fundamentare a deciziei
de concesionare pentru ca acesta s nu conin eventuale informaii care ar putea periclita poziia
Autoritii contractante pe perioada derulrii procedurilor de Negociere sau Dialog competitiv (ex.
informaii de ordin financiar referitoare la costuri estimate de construcie, operare, ntreinere sau
nivelurile acceptabile ale plilor de disponibilitate).
Coninutul cadru al Documentului cu informaii generale
n cadrul legislaiei n vigoare nu este prevzut un model cadru al Documentului cu informaii generale. Cu toate acestea,
cuprinsul de mai jos poate servi ca referire ilustrativ. Acest exemplu fictiv se refer la un proiect de concesiune pentru
modernizarea i operarea unui aeroport existent. Documentul conine informaii generale referitoare la situaia
aeroportului (din punct de vedere juridic i economic) care ar putea fi de interes pentru Candidai. Acesta furnizeaz date
financiare istorice detaliate i previziuni referitoare la traficul de pasageri i cargo. n ultimul rnd, ofer Candidailor
informaii despre procedura de atribuire a Contractului de concesiune i legislaia aplicabil acesteia.
DOCUMENTUL CU INFORMAII GENERALE PARTE A DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE A UNUI
CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRRI PUBLICE PENTRU REABILITAREA, OPERAREA I
NTREINEREA UNUI AEROPORT EXISTENT
CUPRINS
Capitolul 1: Informaii generale
1.1 Introducere
1.2 Transportul aerian n Romnia 2002 prezent
1.3 Statistica economic referitoare la Romnia
1.4 Reglementarea aviaiei civile n Romnia
1.5 Situaia actual i planuri de dezvoltare a infrastructurii n Romnia
1.6 Integrarea politicilor relevante regionale, naionale sau internaionale

Capitolul 2: Informaii referitoare la infrastructura existent
2.1 Istoricul aeroportului
2.2 Situaia juridic a terenurilor i infrastructurii existente
2.3 Pri interesate: autoriti publice implicate
2.4 Cele mai recente situaii financiare ale aeroportului
2.5 Analiza costurilor i veniturilor nregistrate de aeroport
2.6 Linii aeriene care folosesc infrastructura existent (2002 prezent)
2.7 Numrul de pasageri (2002 prezent)
2.8 Traficul cargo (2002 prezent)
2.9 Previziune referitoare la trafic i cargo

Capitolul 3: Principii de atribuire a unui Contract de concesiune
3.1 Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune
3.2 Detalii privind procedura de atribuire aleas

Capitolul 4: Legislaia aplicabil
54
Seciunea 2.3.4 Caietul de sarcini
Legislaia relevant
art. 35 din OUG nr. 34/2006
art. 15, 16 i 47 din HG nr. 71/2007
Caietul de sarcini reprezint o parte esenial a Documentaiei de atribuire. Acesta trebuie s furnizeze
Ofertanilor o imagine clar asupra cerinelor i necesitilor Autoritii contractante. Acesta se va
anexa Contractului de concesiune i va deveni parte integrant a acestuia.
Prevederile Caietului de sarcini nu pot fi modificate pe parcursul procedurii de atribuire atunci cnd
este vorba despre o procedur de Licitaie deschis sau Licitaie restrns care nu las loc la dialog sau
negocieri cu Ofertanii/Candidaii.
Ar trebui s existe uniformitate ntre prevederile Caietului de sarcini i cele ale Contractului de concesiune
ntruct Caietul de sarcini va face parte integrant din Contractul de concesiune, Autoritatea contractant trebuie s
acorde o atenie special uniformitii celor dou documente. Prevederile contractuale nu trebuie s contravin
prevederilor Caietului de sarcini. n cazul procedurilor de Dialog competitiv sau Negociere cu publicare prealabil a
unui Anun de participare, modificrile operate n cuprinsul Documentaiei de atribuire pe parcursul etapei de dialog /
negociere trebuie s se regseasc i n prevederile contractuale.
Legislaia naional prevede un coninut specific pentru Caietul de sarcini, prezentat pe scurt mai jos. n
elaborarea Caietului de sarcini, Autoritatea contractant trebuie s respecte prevederile art. 35 - 39 din
OUG nr. 34/2006.
n cazul procedurii de Dialog competitiv, Ofertanilor li se pune la dispoziie o Documentaie
descriptiv mult mai flexibil. Caietul de sarcini este definitivat, inclus n cadrul Documentaiei de
atribuire i pus la dispoziia Ofertanilor numai dup ncheierea etapei de dialog.
n mod specific, pentru Contractele de concesiune de lucrri publice sau de servicii, Caietul de sarcini
trebuie s conin:
a) obiectivele pe termen lung, mediu i imediate ale proiectului;
b) modul de operare vizat pentru derularea proiectului, inclusiv, dac este cazul, investiiile pe
care Concesionarul va fi obligat s le realizeze i termenul de realizare a acestora;
c) descrierea activitilor, condiii generale tehnice i de calitate;
d) dac exist, condiii speciale impuse de natura activitilor care vor intra n obiectul
Contractului de concesiune, cum ar fi condiii de siguran n exploatare, protecia mediului,
protecia muncii, condiii privind folosirea i conservarea patrimoniului sau privind protejarea
i punerea n valoare a patrimoniului naional, condiii privind protejarea secretului de stat,
utilizarea unor materiale cu regim special, condiii speciale impuse de acorduri i convenii la
care Romnia este parte;
e) propunerea Autoritii contractante de distribuie a riscurilor de proiect;
f) dac este cazul, opiunea Concedentului pentru forma de organizare a Concesionarului;
g) dac este cazul, opiunea pentru crearea unei Companii de proiect;
h) clauze financiare i de asigurri;
55
i) dac este cazul, regimul bunurilor utilizate i/sau realizate de Concesionar n timpul derulrii
Contractului de concesiune;
j) cuantumul garaniilor care urmeaz a fi constituite, dup caz.
Paragraful 2.3.4.1 Obiectivele proiectului pe termen scurt, mediu i lung
Caietul de sarcini ar trebui s prezinte inteniile Autoritii contractante n ceea ce privete
implementarea proiectului. Pe termen lung, obiectivele acesteia pot viza elemente de politici generale
cum ar fi dezvoltarea economic i social n regiune. Pe termen scurt, obiectivele sunt adesea mai
concrete i practice cum ar fi mbuntirea accesibilitii unui ora sau a unei regiuni sau modernizarea
facilitilor existente. Pot exista obiective specifice pe termen mediu, dar acestea pot fi de asemenea
egale cu obiectivele pe termen scurt sau pe termen lung.
Paragraful 2.3.4.2 Modul de operare vizat i nivelul investiiilor
n cadrul acestui capitol distinct din cadrul Caietului de sarcini, pot exista prevederi specifice
referitoare la Sistemul de Management al Proiectului i la Sistemul de Management al Calitii,
specificaii tehnice de calitate referitoare la proiectare i construcie, precum i la furnizarea de
echipamente (ex. numrul de benzi pe sens - 2x2 sau limea prii carosabile 2x3,50m n cazul
autostrazilor, cldire de birouri clasa A n cazul unei cladiri guvernamentale, etc.), precum i
calendarul de realizare al investiiilor. Modul de operare vizeaz i detalierea condiiilor de operare i
ntreinere, relaiile cu utilizatorii finali (inclusiv sistemul de colectare al tarifului de concesiune), cu
sub-contractanii i terii (obligativitatea realizrii unor parteneriate cu poliia, pompierii i uniti
medicale de prim ajutor i intervenie rapid).
Paragraful 2.3.4.3 Calendarul proiectului
Calendarul proiectului ar trebui prezentat n cadrul Caietului de sarcini. n cazul unei Concesiuni de
lucrri publice, prima faz a proiectului este de obicei realizarea lucrrilor publice ce constituie obiectul
contractului. Cea de a doua etap/faz, i cea mai lung, este de obicei etapa de operare i ntreinere a
activelor care fac obiectul contractului. La sfritul Contractului de concesiune, bunurile rezultate n
urma implementrii proiectului, precum i cele puse la dispoziia Concesionarului n vederea realizrii
obiectivelor Contractului, sunt returnate de ctre Concesionar n administrarea Autoritii contractante
n bun stare, libere de orice sarcini i n conformitate cu prevederile contractuale.
Paragraful 2.3.4.4 Activiti, specificaii generale tehnice i de calitate
Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu, specificaii tehnice. n practic, un Contract de
concesiune de lucrri publice prevede n general pentru Concesionar obligaia de a construi i opera un
bun public, de exemplu o autostrad, un aeroport sau o cldire de birouri guvernamentale. Autoritatea
contractant poate stabili specificaiile tehnice generale ale infrastructurii care urmeaz a fi realizate, de
exemplu date referitoare la dimensiuni, standarde de calitate i de siguran. n plus, serviciul care va fi
furnizat ar trebui s devin disponibil dup o anume perioad (de exemplu, dup finalizarea realizrii
infrastructurii) i s rmn disponibil pe toat durata Concesiunii la standardele de calitate prevzute
n contract.
Specificaiile tehnice generale i de calitate pe care Concesionarul trebuie s le respecte au fost stabilite
nc de la nivelul Studiului de fezabilitate. Spre deosebire de un proiect atribuit n mod tradiional,
specificaiile tehnice ale unei Concesiuni nu sunt orientate att de mult spre cantitile de lucrri
necesare realizrii investiiei, ci spre rezultatul previzionat.
Specificaiile tehnice definesc, dup caz i fr a se limita la cele ce urmeaz, caracteristici referitoare
la nivelul calitativ, tehnic i de performan, cerine privind impactul asupra mediului nconjurtor,
sigurana n exploatare, sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru certificarea conformitii cu
56
standarde relevante, prescripii de proiectare i de calcul al costurilor, elemente referitoare la
verificarea, inspecia i condiiile de recepie a lucrrilor sau a tehnicilor, procedeelor i metodelor de
execuie, i, de asemenea, orice alte condiii cu caracter tehnic pe care Autoritatea contractant este
capabil s le descrie, n funcie i de diverse acte normative i reglementri generale sau specifice.
Specificaiile tehnice se definesc astfel nct s corespund, atunci cnd este posibil,
necesitilor/exigenelor Autoritii contractante.
Specificaiile tehnice pot fi formulate:
prin referire la anumite standarde de regul n urmtoarea ordine de prioritate, la standarde
naionale care adopt standarde europene, la omologri tehnice europene, la standarde
internaionale sau la alte referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare
europene; n cazul n care acestea nu exist, atunci specificaiile tehnice se definesc prin
referire la alte standarde, omologri sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea
produselor sau proiectarea, calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s fie
nsoit de meniunea sau echivalent;
prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, care trebuie s fie
suficient de precis descrise nct s permit Ofertanilor s determine obiectul Contractului de
concesiune, iar Autoritii contractante s atribuie contractul respectiv;
sau printr-o combinaie a celor de mai sus.
Dac exist condiii speciale impuse de natura serviciilor care vor face obiectul Contractului de
concesiune de exemplu cerine tehnice specifice acestea vor trebui clar definite n cuprinsul
Caietului de sarcini.
De asemenea, specificaiile tehnice trebuie s permit Ofertanilor accesul egal i nediscriminatoriu la
procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur
s restrng concurena ntre operatorii economici.
Paragraful 2.3.4.5 Alocarea riscurilor
n urma analizrii prevederilor Caietului de sarcini, Ofertanii ar trebui s obin o imagine clar
referitoare la viziunea Autoritii contractante asupra alocrii riscurilor n cadrul proiectului de
Concesiune. Aceast analiz a fost deja efectuat ca parte a Studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare. Autoritatea contractant poate prezenta n cuprinsul Caietulului de sarcini structura
Concesiunii, inclusiv Matricea de repartiie a riscurilor propus (a se vedea Seciunea 3.3.1). Se
impune, de asemenea, ca prevederile Contractului de concesiune n varianta propus ca parte a
Documentaiei de atribuire s transpun inclusiv Matricea de repartiie a riscurilor propus de
Autoritatea contractant.
Paragraful 2.3.4.6 Forma de organizare
n cazul n care ar exista orice cerine referitoare la natura juridic a formei de organizare a
Concesionarului, acest lucru trebuie expres precizat n Caietul de sarcini.
Paragraful 2.3.4.7 Compania de proiect (SPV)
De obicei, pentru realizarea obiectivelor Contractului de concesiune se poate conveni constituirea unei
entiti juridice distincte care este deinut n totalitate sau n parte de operatorul economic desemnat
ctigtor i partenerii acestuia. Aceasta poart numele de Companie de proiect. Exist situaii n care
Autoritatea contractant i manifest disponibilitatea de participa, alturi de Concesionar, la
constituirea Companiei de proiect (a se vedea Paragraful 1.4.11.2). n acest caz, structura juridic a
57
acestei Companii de proiect, inclusiv alocarea aciunilor i a puterii de control ar trebui clar explicitat
n cuprinsul Caietului de sarcini.
Paragraful 2.3.4.8 Clauze financiare i de asigurare
Candidaii ar trebui s primeasc informaii clare referitoare la modalitatea n care proiectul urmeaz a
fi finanat i estimri legate de sursele de venit pe care urmeaz s le gestioneze Concesionarul (taxe
directe, pli de disponibilitate din partea Autoritii contractante, Mecanism de plat mixt, venituri de
la teri). Dup cum s-a menionat mai devreme, o practic comun o reprezint punerea la dispoziie de
ctre Concesionar a resurselor financiare necesare n vederea realizrii lucrrilor de construcie. Cu
toate acestea, ar putea exista cazuri n care se reuete atragerea i altor surse de finanare, cum ar fi
fonduri europene nerambursabile sau participarea Autoritii contractante. Schema de finanare aleas
ar trebui expus explicit n cadrul Caietului de sarcini.
Paragraful 2.3.4.9 Realizarea lucrrilor sau reabilitarea infrastructurii existente
n cazul n care proiectul implic reabilitarea infrastructurii existente sau realizarea unor lucrri noi,
Caietul de sarcini ar trebui s detalieze tipul de lucrri care urmeaz a fi executate de ctre
Concesionar. Specificaiile tehnice de calitate constituie cea mai important cerin pentru Concesionar
dar, cu toate acestea, ar trebui s existe flexibilitate n alegerea celei mai bune soluii din punct de
vedere economic.
Paragraful 2.3.4.10 Valoarea Garaniilor care se vor constitui
n Romnia, o practic obinuit dar nu obligatorie o reprezint solicitarea a dou tipuri de garanii:
o Garanie de participare i o Garanie de bun execuie.
Garania de participare are scopul de a angaja rspunderea Ofertanilor fa de Oferta depus.
Valabilitatea Garaniei este calculat de la data la care Ofertanii depun Oferta i expir, de regul, la
momentul semnrii Contractului de concesiune. O excepie este nregistrat n cazul Ofertantului
declarat ctigtor cruia i se poate solicita prelungirea valabilitii Garaniei de participare pn la data
la care acesta ndeplinete toate condiiile suspensive n vederea intrrii n vigoare a Contractului de
concesiune. Garania de participare are scopul de a evita depunerea unor Oferte irealizabile, care nu pot
fi susinute n practic. Legislaia romneasc n vigoare stabilete un nivel maxim al Garaniei de
participare de 2% din valoarea estimat a contractului. n cazul n care cuantumul Garaniei este mai
mic, este posibil ca efectul su s nu mai fie cel scontat. Totui, ar trebui s se ia n considerare ca
valoarea mult prea ridicat a Garaniei de participare s nu obstrucioneze liberul acces n cadrul
procedurii de atribuire.
Scopul Garaniei de bun execuie este de a permite Autoritii contractante s-i limiteze pagubele
atunci cnd Concesionarul nu performeaz la standardele prevzute n contract. Acest risc este relevant
n special n timpul fazei de construcie corespunztoare proiectului. Dac pe parcursul derulrii
construciilor, Concesionarul nu i respect obligaiile, Autoritatea contractant ar putea s rmn cu
infrastructura nefinalizat i cu probleme financiare deosebit de grave. n acest caz, Autoritatea
contractant poate executa Garania de bun execuie, i o poate folosi, de exemplu, pentru a demara o
nou procedur de atribuire a Contractului de concesiune. De obicei, Garania de bun execuie expir
sau valoarea ei scade semnificativ n timp, dup finalizarea executrii lucrrilor de construcie cnd i
riscul pentru Autoritatea contractant scade. n anumite cazuri este necesar constituirea unei noi
Garanii de bun execuie cu puin timp nainte de sfritul perioadei de concesiune pentru a se asigura
c bunurile ce fac obiectul contractului s fie predate Autoritii contractante ntr-o stare
corespunztoare (la standardele prevzute n Contractul de concesiune). Se recomand calcularea
costurilor pentru Concesionar n legtur cu Garania propus i stabilirea proporionalitii acesteia cu
scopul urmrit. Ar trebui s se ia n calcul c Ofertanii i-ar putea include costurile unei eventuale
Garanii de bun execuie n cadrul Ofertei lor.
58
Paragraful 2.3.4.11 Coninutul cadru al Caietului de sarcini
La redactarea Caietului de sarcini, Autoritatea contractant ar trebui s in cont de faptul c dei
exist cerine legale documentul este redactat n principal n beneficiul Ofertanilor. Orice informaii
suplimentare referitoare la riscuri, structurarea proiectului, cerine specifice de ordin tehnic, financiar
sau juridic i alte aspecte i detalii ar trebui incluse n msura n care aduc Ofertanilor informaii
suplimentare referitoare la natura Concesiunii propuse spre atribuire. Este mai bine s se transmit ct
mai multe informaii i ct se poate de complete.
Coninutul ilustrativ al Caietului de sarcini
n cadrul legislaiei n domeniu nu este prevzut niciun model cadru al Caietului de sarcini i nici nu exist n practic o
unic structur recomandat. Cu toate acestea, cuprinsul de mai jos poate servi ca referin. Acest exemplu se refer la
un Contract de concesiune pentru reabilitarea, operarea i ntreinerea unui aeroport existent. Cu toate c legea nu
prevede n mod expres, informaiile referitoare la starea tehnic actual a infrastructurii existente i tratamentul
personalului angajat n aeroport sunt relevante pentru Candidai. Prin urmare, aceste informaii specifice trebuie
incluse n Caietul de sarcini.
CAIET DE SARCINI
AFERENT PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE PENTRU REABILITAREA,
OPERAREA I NTREINEREA UNUI AEROPORT
CUPRINS
Capitolul 1: Date generale
1.1 Obiectivele Autoritii contractante
1.2 Informaii despre Autoritatea contractant

Capitolul 2: Situaia tehnic actual a infrastructurii
2.1 Cldirea existent a terminalului
2.2 Faciliti cargo
2.3 Faciliti catering
2.4 Infrastructura pentru transporturi aeriene
2.5 Tehnic de navigare i control al traficului
2.6 Echipamente meteorologice
2.7 Acces public la aeroport i parcri
2.8 Furnizare de energie electric, utiliti i canalizare

Capitolul 3: Date referitoare la Concesiune
3.1 Obiectul Concesiunii
3.3Etapele Concesiunii
3.3 Durata Concesiunii

Capitolul 4: Obligaiile Concesionarului
4.1 Obligaii referitoare la realizarea lucrrilor
4.2 Obligaii referitoare la furnizarea serviciilor de operare a aeroportului
4.3 Standarde tehnice de calitate i siguran

Capitolul 5: Aspecte financiare
5.1 Surse de venit pentru Concesionar i Mecanismul de plat
5.2 Clauze financiare cheie ale Contractului de concesiune
5.3 Garaniile solicitate Concesionarului

Capitolul 6: Impactul social al Concesiunii
6.1 Tratamentul personalului existent al aeroportului

Capitolul 7: Structura Concesiunii i alocarea riscurilor
7.1 Prezentarea structurii Concesiunii
7.2 Cerine legale referitoare la Compania de proiect ce va gestiona Contractul de concesiune
7.3 Matricea riscurilor

Capitolul 8: Alte aspecte relevante
59
8.1 Relaia cu alte autoriti publice
8.2 Activiti aeroportuare derulate n afara obiectului Concesiunii
8.3 Clauze referitoare la ncheierea Contractului de concesiune
Seciunea 2.3.5 Clauze obligatorii ale Contractului de concesiune
Legislaia relevant
Capitolul VII din HG nr. 71/2007
n cazul unei proceduri de Licitaie deschis sau restrns, Ofertanilor li se prezint modelul cadru al
Contractului de concesiune n cuprinsul Documentaiei de atribuire. Aceste contracte ar trebui s fie
suficient de complete pentru a da Ofertanilor o imagine clar asupra tuturor clauzelor relevante
propuse de Autoritatea contractant. Autoritatea contractant poate i este recomandat s procedeze
n acest mod s indice clauzele contractuale n legtur cu care Ofertanii pot prezenta propuneri. Cu
toate acestea, Oferta poate fi respins dac conine propuneri care ar da natere la clauze leonine pentru
Autoritatea contractant, adic clauze ce i-ar prejudicia interesele n mod nerezonabil.
n cazul unei proceduri de Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare, modelul de
contract prezentat n cadrul Documentaiei poate constitui numai baza discuiilor, prile putnd
modifica prevederile contractuale pe msur ce negocierile progreseaz. Totui, Autoritatea
contractant trebuie s fie atent ca modificrile survenite (1) s nu contravin criteriilor de atribuire i
s (2) s nu discrimineze ali Ofertani. De exemplu, dac n timpul negocierilor asupra prevederilor
contractuale cu un Ofertant, Autoritatea contractant descoper o prevedere pe care trebuie s o
modifice ntruct se refer la abordarea general a proiectului, aceast modificare trebuie comunicat
tuturor Ofertanilor.
n cazul derulrii unei proceduri de Dialog competitiv, Contractul de concesiune este definitivat i
devine parte integrant a Documentaiei de atribuire dup ncheierea etapei de dialog.
Legislaia naional prevede o serie de clauze obligatorii care trebuie incluse n cuprinsul oricrui
Contract de concesiune. Acestea sunt prezentate mai jos mpreun cu alte prevederi care sunt comune
acestui tip de contracte. Sunt adugate sugestii privind coninutul acestor clauze, dar trebuie precizat
faptul c ele trebuie adaptate de la caz la caz n funcie de caracteristicile specifice ale proiectului.
Obiectul contractului: aceast seciune ar trebui s menioneze lucrrile pe care Concesionarul
trebuie s le realizeze i/sau serviciile pe care Concesionarul trebuie s le presteze, conform
termenilor i condiiilor din Caietul de sarcini. n temeiul Contractului de concesiune,
Concesionarul dobndete dreptul de a exploata, n tot sau n parte, rezultatul lucrrilor sau de
a presta serviciile care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor i standardelor de calitate
stabilite de Concedent. Concesionarul are dreptul de a folosi i de a culege fructele bunurilor
ce fac obiectul Concesiunii, potrivit naturii bunului i scopului stabilit de pri prin Contractul
de concesiune.
Scopul Contractului de concesiune: n temeiul Contractului de concesiune, Concesionarul are
obligaia de a asigura exploatarea eficace, n regim de continuitate i permanen, a lucrrilor
publice sau a serviciilor care fac obiectul Concesiunii, n conformitate cu cerinele i destinaia
impuse de Concedent, la preuri accesibile pentru utilizatorii finali.
Drepturile i obligaiile prilor: Contractul de concesiune de lucrri publice sau de
concesiune de servicii trebuie s cuprind clauze clare referitoare la drepturile i obligaiile
fiecrei pri. n aceast privin, aceste prevederi trebuie inserate, de la caz la caz, n funcie
de specificul proiectului. Drepturile i obligaiile prilor ar trebui s prevad, pe de o parte,
sigurana pentru Autoritatea contractant c obiectivele proiectului vor fi ndeplinite protejnd,
pe de alt parte, interesele vitale ale Concesionarului.
60
Preul Contractului de concesiune: preul Contractului de concesiune trebuie stabilit n mod
ferm n cadrul contractului. Cu toate acestea, preul ar putea fi ajustat ulterior datorit apariiei
anumitor situaii care afecteaz interesele comerciale ale prilor i care nu au putut fi
prevzute. Concedentul nu se oblig la plata niciunei sume de bani dac prin contract se
stabilete faptul c riscul de exploatare este preluat integral de Concesionar. n cazul n care
Contractul conine clauze n acest sens, Concedentul are dreptul de a primi i o redeven care
poate fi stabilit la un nivel fix sau ntr-un anumit procent din cuantumul veniturilor ncasate
de la beneficiarii finali ca urmare a activitilor realizate. n cazul n care riscul de exploatare
este distribuit ntre Concedent i Concesionar, prin Contractul de concesiune de lucrri publice
sau de concesiune servicii trebuie s se stabileasc n mod explicit contribuia financiar a
Concedentului pe parcursul derulrii Contractului (ex. nivelul plilor de disponibilitate),
precum i alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar (ex. aportul propriu la
capitalul Companiei de proiect).
Caietul de sarcini i Oferta Concesionarului reprezint parte integrant a Contractului de
concesiune: clauzele generale sau specifice ale Contractului de concesiune nu trebuie s
contravin cerinelor eseniale ale Caietului de sarcini i nici angajamentelor asumate de
Concesionar n cadrul Ofertei.
Nivelul de performan i calitate: Concedentul trebuie s defineasc prin contract nivelul de
performan i de calitate al activitilor pe care Concesionarul urmeaz s le efectueze,
precum i modul n care acesta trebuie s rspund n eventuale situaii de urgen, stabilind n
acest sens indicatori relevani i msurabili pe baza crora se va realiza verificarea modului de
respectare a obligaiilor contractuale.
Verificarea ndeplinirii cerinelor de performan i calitate: Concedentul are dreptul de a
verifica ndeplinirea cerinelor de performan i calitate a activitilor realizate de
Concesionar, asigurndu-se n acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu
privire la aceste aspecte, modul n care Concesionarul se oblig s prezinte Concedentului
rapoarte periodice sau la simpla solicitare a acestuia din urm, cu privire la modul de realizare
a anumitor parametri pe parcursul derulrii Contractului de concesiune sau misiunile de
verificare i condiiile n care se realizeaz acestea.
Proceduri de soluionare a nerespectrii criteriilor de performan i calitate: Nerespectarea
cerinelor de performan i calitate a activitilor realizate de Concesionar ar putea avea
consecine asupra modului de ndeplinire a obiectivelor contractului. Consecinele se pot
materializa n penalizri financiare sau reduceri ale plii (n baza Mecanismului de plat),
executarea Garaniei de bun execuie, sau chiar rezilierea Contractului de concesiune, n
ultim instan. Cu toate acestea, aceste clauze pot varia semnificativ de la proiect la proiect.
Alocarea riscurilor pe ntreaga durat a contactului: Contractul de concesiune trebuie s
conin prevederi specifice referitoare la distribuirea riscurilor ntre cele dou pri pe toat
durata Concesiunii. Toate riscurile aferente Concesiunii trebuie definite i transferate conform
prevederilor contractuale n urma definitivrii Matricei de repartiie a riscurilor.
Identificarea bunurilor ce fac obiectul Contractului de concesiune: contractul trebuie s
stabileasc distincia dintre bunurile de retur i bunurile proprii, precum i regimul juridic al
acestora. Bunurile de retur reprezint acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit n
administrarea Concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului n scopul
ndeplinirii obiectivelor Concesiunii i care, la ncetarea contractului, revin de plin drept,
gratuit, n bun stare, exploatabile i libere de orice sarcini sau obligaii Concedentului.
Bunurile proprii reprezint acele bunuri care au aparinut Concesionarului i au fost utilizate
de ctre acesta pe durata ndeplinirii Contractului de concesiune i care rmn n proprietatea
acestuia la ncetarea contractului.
Procedura n baza creia se va realiza transferul bunurilor de retur de la Autoritatea
contractant ctre Concesionar, ca i condiie precedent intrrii n vigoare a Contractului
61
de concesiune: trebuie prevzut procedura n baza creia se va realiza transferul bunurilor de
retur de la Autoritatea contractant la Concesionar cum ar fi terenul sau facilitile existente.
Procedura n baza creia, la ncetarea contractului, bunurile de retur (inclusiv cele realizate
pe durata contractului) vor fi transferate de la Concesionar la Autoritatea contractant:
trebuie prevzut procedura n baza creia, la ncetarea contractului, se va realiza transferul
bunurilor de retur de la Concesionar la Autoritatea contractant.
Obligaia de a preciza partea / prile din contract pe care viitorul Concesionar intenioneaz
s le subcontracteze i datele de recunoatere ale subcontractanilor propui.
Durata Contractului de concesiune: durata unui Contract de concesiune de lucrri publice sau
a unui Contract de concesiune de servicii se stabilete astfel nct:
s se evite restricionarea artificial a accesului la competiie;
s se asigure un minimum de profit ca urmare a exploatrii ntr-o perioad dat;
s se asigure un nivel rezonabil al preurilor pentru prestaiile care vor fi efectuate pe
durata contractului i ale cror costuri urmeaz s fie suportate de utilizatorii finali.
Fora Major: Contractul ar trebui s includ prevederi care s detalieze care vor fi
consecinele dac apar evenimente neprevzute care ntrzie sau mpiedic realizarea
obiectivelor proiectului. Dei fora major nu este expres definit n cuprinsul legislaiei
romneti, aceste prevederi sunt deosebit de importante pentru obinerea unei finanri private
pentru proiect.
Asigurri: dei nici aceasta nu este o prevedere obligatorie n legislaia romneasc, Contractul
de concesiune ar trebui s conin o prevedere expres conform creia Concesionarul va obine
i menine asigurri. Fr asigurri, proiectul nu va putea beneficia de susinere financiar.
Autoritatea contractant ar trebui s fie contient c anumite evenimente ar putea fi
neasigurabile. Pentru aceste evenimente, Guvernul nu poate emite garanii speciale n final,
Contractul de concesiune ar trebui s declare c orice drepturi aferente polielor de asigurare ar
trebui executate numai n beneficiul proiectului.
ncetare: Contractul de concesiune ar trebui s prevad cazurile de ncetare, dup cum
urmeaz:
la expirarea duratei Concesiunii;
unilateral de ctre Autoritatea contractant, n cazul unor nclcri grave de ctre
Concesionar a obligaiilor sale stabilite prin contract, cu plata unor daune interese;
unilateral de ctre Concesionar, n cazul unor nclcri grave de ctre Autoritatea
contractant a obligaiilor sale stabilite prin contract, cu plata unor daune interese
unilateral de ctre Autoritatea contractant, n cazul n care interesul naional sau local
determin ncetarea contractului, cu eventuala plat a unor daune interese;
prin renunare de ctre Concesionar, fr plata de daune interese, n cazul n care
Concesionarul nu poate continua executarea contractului pentru cauz de for major
sau caz fortuit.
Soluionarea litigiilor: se pot utiliza n general proceduri standard de soluionare a litigiilor
rezultate n urma aplicrii prevederilor contractuale prin conciliere, arbitraj sau n instan.
Seciunea 2.3.6 Momentul punerii la dispoziia Ofertanilor a Documentaiei de atribuire
Momentul la care Documentaia de atribuire este pus la dispoziia Ofertanilor depinde de procedura
de atribuire aleas. Se recomand ns ca, indiferent de procedura de atribuire aleas pentru atribuirea
62
unui Contract de concesiune, s se pun la dispoziia operatorilor economici interesai n a depune
Candidatur/Ofert ct mai multe informaii relevante despre proiect nc din perioada iniierii acestuia.
Ca regul general, Documentaia de atribuire trebuie finalizat i aprobat nainte de publicarea
Anunului de participare, dar poate fi pus la dispoziia Ofertanilor selectai numai dup finalizarea
etapei de pre-calificare, cu excepia procedurii de Licitaie deschis care se desfoar ntr-o singur
etap i toate documentele sunt furnizate Ofertanilor nc de la nceput.
n cazul procedurilor de Dialog competitiv i Negociere cu publicare prealabil a unui anun de
participare, Documentaia de atribuire va include i Documentaia descriptiv. n mod specific, n cazul
procedurii de Dialog competitiv, dup epuizarea rundelor de dialog, Documentaia descriptiv se
detaliaz i i se aduc mbuntiri, rezultnd un caiet de sarcini complet care trebuie finalizat i aprobat
nainte de depunerea Ofertelor finale, mpreun cu noul model de contract, dac este cazul.
Legislaia european i cea romneasc prevd n detaliu modalitatea n care se deruleaz procedurile
specifice atribuirii Contractelor de concesiune de lucrri publice sau servicii. n cuprinsul Capitolului
2.5 oferim o prezentare sumar a acestora. Se recomand consultarea legislaiei relevante ori de cte ori
se intenioneaz demararea unei proceduri de atribuire a unui Contract de concesiune.
Capitolul 2.4 Anunul de participare
Autoritatea contractant are obligaia de a asigura transparena atribuirii Contractelor de concesiune
prin publicarea, n conformitate cu prevederile legale, a Anunului de participare. Autoritatea
contractant, cu participarea efectiv a CCS, elaboreaz i transmite spre publicare Anunul de
participare.
Anunul de participare se va publica n SEAP, iar dac valoarea estimat a Contractului de concesiune
de lucrri depete (excluznd TVA) echivalentul n RON al sumei de 5.000.000 euro anunul se va
publica i n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Un Contract de concesiune de lucrri
depete de cele mai multe ori acest prag.
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunurilor n Monitorul Oficial al Romniei este
facultativ.
Seciunea 2.4.1 Coninutul Anunului de participare
Legislaie relevant
Regulamentul UE nr. 1564/2005 conine elemente de baz pe care anunul de participare publicat n JOUE trebuie
s le respecte.
Dac publicarea Anunului de participare n JOUE nu este obligatorie, atunci anunul trebuie s respecte coninutul
minim prevzut n Anexa nr. 2 la HG nr. 71/2007 n funcie de procedura de atribuire aleas.
Principalele aspecte pe care Anunul de participare (ce se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a VI-a, n conformitate cu prevederile art. 24 din HG 71/2007) trebuie s le conin sunt
urmtoarele:
datele de contact ale Autoritii contractante;
locul execuiei lucrrilor sau prestrii serviciilor;
obiectul Concesiunii, natura i dimensiunile lucrrilor/prestrilor;
termenul de finalizare sau durata contractului;
termenul de depunere a Ofertelor i alte detalii legate de depunerea acestora;
data i locul deschiderii Ofertelor;
63
criterii de calificare i selecie;
criteriul de atribuire i ponderea factorilor de evaluare;
data trimiterii spre publicare a Anunului de participare;
denumirea i adresa organismului competent n rezolvarea contestaiilor;
posibilitatea depunerii unor Oferte alternative. n cazul n care acest lucru nu se menioneaz
n Anunul de participare sau n Fia de date a concesiunii, Autoritatea contractant nu are
dreptul de a lua n calcul Ofertele alternative.
ntruct o mare parte a coninutului Anunului de participare se suprapune peste coninutul Fiei de date
a concesiunii, aceasta din urm se va folosi pentru ca Anunul s fie ntocmit relativ uor.
Seciunea 2.4.2 Transmiterea Anunului de participare spre publicare n SEAP
Autoritatea contractant are obligaia de a trimite Anunul de participare spre publicare prin mijloace
electronice n SEAP, conform modelului disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro.
Seciunea 2.4.3 Verificarea Anunului de participare de ctre ANRMAP
Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (ANRMAP) verific
anunul transmis de ctre Autoritatea contractant n vederea publicrii n SEAP.
Acest lucru este obligatoriu numai atunci cnd valoarea estimat a Contractului de concesiune de
servicii depete 100.000 euro sau valoarea Contractului de concesiune de lucrri publice depete
750.000 euro. n practic, proiectele de concesiune depesc ntotdeauna aceste valori.
n termen de dou zile lucrtoare de la data primirii anunului n SEAP, Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia:
fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunul respectiv, n cazul n
care n urma verificrii nu se constat erori/omisiuni de completare;
Aceste erori reprezint acele informaii/cerine din anunul transmis spre publicare care sunt
neconforme cu realitatea sau care conduc la nclcri ale legislaiei n domeniul achiziiilor
publice i ale principiilor care stau la baza atribuirii Contractului de concesiune. Nedetectarea
acestor erori n procesul de verificare nu afecteaz dreptul Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice de a sanciona, pe parcursul activitii de
supraveghere, faptele prevzute la art. 293 din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
fie s resping publicarea Anunului, n cazul n care se constat erori/omisiuni de completare,
informnd totodat Autoritatea contractant asupra acestei decizii, precum i asupra modului
n care erorile/omisiunile pot fi remediate.
Dac ANRMAP emite acceptul de publicare pentru un Anun de participare, operatorul SEAP are
obligaia:
a) de a transmite Anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene n cel mult o zi
lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, n cazul n care, n conformitate cu
prevederile legale, este prevzut o obligaie n acest sens; operatorul SEAP are obligaia de a
asigura nregistrarea n sistemul electronic a datei la care a fost transmis Anunul spre
publicare, ca prob privind momentul transmiterii;
b) de a publica Anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de
publicare.
64
Formularul Anunului de participare publicat de SEAP nu trebuie s includ nici un fel de informaii n
plus fa de cele publicate de JOUE.
n cazul n care, din motive de natur tehnic, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui
Anun de participare spre publicare la JOUE, Autoritii contractante i revine responsabilitatea
transmiterii anunului spre publicare la JOUE prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaia de a
ntiina Autoritatea contractant cu privire la apariia unei astfel de situaii n termenul prevzut de
lege.
Paragraful 2.4.3.1 Notificarea UCVAP
Legislaia relevant
OUG nr. 30/2006
HG . 942/2006
n momentul transmiterii spre publicare a Anunului de participare, Autoritatea contractant are
obligaia de a notifica UCVAP n cazul n care proiectul depete valorile menionate n cadrul
Seciunii 2.4.3.
La nivel internaional, valoarea estimat a unui Contract de concesiune de lucrri publice se calculeaz
pornind de la investiia necesar, adesea denumit CAPEX (cheltuieli de capital) care reprezint
costul total pe care Concesionarul va trebui s l suporte pentru a construi sau renova infrastructura ce
face obiectul contractului, la care se adaug cheltuielile de operare i ntreinere care sunt, de regul,
acoperite din veniturile rezultate din operare. n cazul Contractelor de concesiune de servicii, valoarea
estimat are la baz preul care se preconizeaz c va fi dispus s l achite un potenial Concesionar n
schimbul dreptului de a exploata serviciile respective. Acest pre se bazeaz pe estimarea costurilor i
veniturile rezultate din exploatare.
Notificarea ctre UCVAP va include Anunul de participare n forma transmis pentru publicare
mpreun cu Fia de prezentare ntocmit conform modelului din Ordinul ministrului finanelor publice
2181/2007. Aceasta se va trimite la sediul UCVAP prin pot, cu confirmare de primire, prin fax,
mijloace electronice sau orice combinaie a metodelor menionate mai sus. UCVAP este organul de
specialitate din cadrul Ministerului Finanelor Publice care exercit funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intr sub incidena legislaiei privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a Contractelor de concesiune de lucrri publice i a
Contractelor de concesiune de servicii. Verificarea privete etapele procesului de atribuire a
Contractului de concesiune, dup publicarea Anunului de participare pn la atribuirea i semnarea
contractului. Obiectivul funciei de verificare a Concesiunilor este de a contribui la asigurarea
conformitii cu legislaia din domeniu a procedurilor derulate n vederea atribuirii Contractelor de
concesiune de lucrri publice i a Contractelor de concesiune de servicii i a documentelor ntocmite n
cadrul acestor proceduri. n vederea ndeplinirii atribuiilor specifice, UCVAP desemneaz observatori
care particip i verific etapele procesului de atribuire a contractelor. n cazul n care nu are loc
semnarea contractului, activitatea de verificare nceteaz la data expirrii termenului legal de contestare
a comunicrii rezultatului procedurii de atribuire.
Atribuiile Ministerului Finanelor Publice n vederea ndeplinirii funciei de verificare sunt
urmtoarele:
a) urmrirea derulrii procedurilor n legtur cu procesul de atribuire a contractelor prevzute la
art. 1 alin. (2) din OUG nr.30/2006 cu modificrile i completrile ulterioare;
b) analiza documentaiei ntocmite de Autoritatea contractant n scopul atribuirii contractelor
prevzute la art. 1 alin. (2) din OUG nr.30/2006 cu modificrile i completrile ulterioare;
65
c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedur de atribuire a Contractelor de
concesiune de lucrri publice i a Contractelor de concesiune de servicii, care a fost supus
verificrii de ctre observatorii desemnai;
d) emiterea de avize cu caracter consultativ n situaia n care se constat neconcordane n
aplicarea legislaiei n domeniul concesiunilor.
n situaia n care se constat neconcordane n aplicarea legislaiei, observatorii emit note intermediare
pe care le transmit Autoritii contractante. Nota intermediar conine i recomandrile observatorilor
desemnai pentru corectarea abaterilor. Aceast not se nregistreaz de ctre Autoritatea contractant i
se ataeaz Raportului de activitate elaborat de ctre observatorii desemnai pentru fiecare procedur de
atribuire care a fost supus verificrii.
n cazul n care neconcordanele constatate nu sunt remediate de ctre Autoritatea contractant n urma
notelor intermediare, UCVAP emite un aviz consultativ. nainte de emiterea acestuia, structurile
specializate din cadrul Ministerului Finanelor Publice au dreptul de a consulta ANRMAP. Din punct
de vedere operaional, UCVAP funcioneaz independent de ANRMAP i de Consiliul Naional pentru
Soluionarea Contestaiilor.
Avizul consultativ se trimite la Autoritatea contractant n maxim 3 zile lucrtoare de la finalizarea
activitii de verificare. Acesta se trimite de asemenea ctre ANRMAP. n cazul proiectelor co-
finanate din fonduri europene, avizele consultative se transmit de asemenea Autoritii de management
competente. Avizul consultativ se transmite, dup caz, i organului ierarhic superior al Autoritii
contractante.
n baza notelor intermediare emise de observatori i a avizului consultativ emis de UCVAP, Autoritatea
contractant poate decide:
a) modificarea, ncetarea, revocarea sau anularea actelor emise n legtur cu procedura
verificat;
b) continuarea procedurii de atribuire.
Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procedurii de atribuire revine n totalitate
Autoritii contractante. Autoritatea contractant ar trebui s informeze imediat ANRMAP i UCVAP
n legtur cu orice decizii luate n legtur cu derularea procedurii de atribuire.
Termene limit relevante pentru publicarea Anunului de participare
Verificarea anunului de ctre ANRMAP 2 zile lucrtoare.
Transmiterea spre publicare n JOUE o zi lucrtoare de la primirea aprobrii de publicare de la ANRMAP.
Transmiterea spre publicare n SEAP maxim 2 zile lucrtoare de la primirea aprobrii de publicare de la
ANRMAP; totui, nu nainte de publicarea n JOUE.
Publicarea n SEAP cu cel puin 52 de zile naintea termenului limit pentru prezentarea Ofertelor / Candidaturilor,
indiferent de procedura de atribuire aleas. n cazul n care este necesar i publicarea Anunului de participare n
JOUE, termenul se reduce cu 7 zile pn la 45 de zile.
Notificarea Autoritii contractante de ctre SEAP n legtur cu incapacitatea de a transmite Anunul de
participare la JOUE o zi lucrtoare din ziua n care Anunul de participare ar fi trebuit trimis la JOUE.
Notificarea UCVAP la data transmiterii Anunului de participare spre publicare n SEAP.
Termenele limit menionate mai sus ar trebui calculate fr a lua n calcul ziua n care termenul ncepe i ziua n
care acesta se ncheie. Termenul va ncepe la prima or a primei zile i se va ncheia la expirarea ultimei ore a ultimei
zile a perioadei.

66
Capitolul 2.5 Proceduri de atribuire folosite n cazul Contractelor de concesiune de lucrri
publice i servicii
Procedurile de atribuire folosite n cazul Contractelor de concesiune de lucrri publice sau servicii att
n practica internaional (n conformitate cu acquis-ul comunitar) ct i Romnia (n conformitate cu
legislaia n vigoare) sunt:
1. Licitaia deschis
2. Licitaia restrns
3. Dialogul competitiv i
4. Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare.
n Capitolul 2.2 s-a explicat modalitatea conform creia se alege cea mai adecvat procedur de
atribuire. n cele ce urmeaz, sunt detaliate aceste proceduri.
Autoritatea contractant va aplica procedura de Licitaie restrns sau de Licitaie deschis atunci cnd
poate defini clar specificaiile tehnice capabile s-i satisfac necesitile i exigenele i poate stabili cu
precizie montajul financiar i/sau cadrul juridic de implementare a proiectului. n cazul n care aceste
condiii nu pot fi ndeplinite, Autoritatea contractant va aplica procedura de Dialog competitiv. Prin
excepie, Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de Negociere cu publicarea
prealabil a unui anun de participare numai atunci cnd, n urma aplicrii procedurii de Licitaie
deschis, Licitaie restrns sau Dialog competitiv, nu au fost depuse Oferte sau niciuna dintre Ofertele
depuse nu a fost considerat admisibil.
Seciunea 2.5.1 Licitaia deschis
Legislaia relevant
Capitolul III Seciunea 2 din OUG nr. 34/2006
Capitolul IV Seciunea 1 din HG nr. 925/2006
Licitaia deschis implic un numr nelimitat de Ofertani i se desfoar ntr-o singur etap.
Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea Documentaiei de atribuire de ctre orice
operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice,
la coninutul Documentaiei de atribuire. n situaia n care ataarea Documentaiei de atribuire n SEAP
nu este posibil din motive tehnice, Autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia
oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens a unui exemplar din Documentaia
de atribuire, pe suport hrtie ori pe suport magnetic, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile
de la primirea solicitrii.
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n Anunul de participare dac Documentaia de
atribuire urmeaz s fie obinut:
a) prin accesarea direct, nerestricionat i deplin a unui fiier electronic, care va fi disponibil
n SEAP; sau
b) pe suport de hrtie ori pe suport magnetic, n urma unei solicitri a fiecrui operator economic
interesat, prin oricare dintre urmtoarele modaliti: prin pot; prin fax; prin mijloace
electronice; prin orice combinaie a acestor modaliti sau prin telefon, n acest din urm caz
operatorul economic avnd obligaia de a confirma solicitarea de participare n scris, ct mai
curnd posibil;
n situaia excepional prevzut la alin. b), Autoritatea contractant are obligaia de a asigura
obinerea gratuit a Documentaiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridic direct de la
67
sediul Autoritii contractante sau de la alt adres indicat de acesta. n cazul n care documentaia este
transmis prin pot, Autoritatea contractant are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor
s beneficieze de aceast facilitate o plat care nu trebuie s depeasc ns costul aferent transmiterii
documentaiei respective.
Dup depunerea Ofertelor, Autoritatea contractant le va evalua i va declara Oferta ctigtoare numai
dintre Ofertele admisibile i numai pe baza criteriului de atribuire precizat n Anunul de participare i
n Documentaia de atribuire.
Dup desemnarea Ofertantului ctigtor nu exist nici o posibilitate de negociere a Contractului de
concesiune, ci doar revizuirea acestuia n funcie de propunerile fcute de Ofertantul ctigtor n
cadrul procedurii de atribuire i acceptate de ctre Autoritatea contractant, fr a se modifica condiiile
de baz ale Documentaiei de atribuire i ale Ofertei. Nu exist restricii n ceea ce privete numrul
minim al operatorilor economici care ar putea participa la procedura de Licitaie deschis. n cazul n
care doar un singur operator economic depune o Ofert admisibil, Autoritatea contractant poate trece
la evaluarea acesteia i o poate declara ctigtoare cu condiia ca Oferta respectiv s fie admisibil, n
sensul c ndeplinete condiiile prevzute la art. 32, alin. (2) din HG nr. 71/2007 i s reprezint
rspunsul pieei la exigenele Autoritii contractante.
Aceast procedur este adesea utilizat pentru atribuirea contractelor de achiziie de lucrri, la nivel
internaional fiind doar rareori utilizat pentru atribuirea Contractelor de concesiune avnd n vedere
complexitatea acestora.


Figura 5: Etapele principale ale Licitaiei deschise
Emiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri

Desemnarea Ofertantului ctigtor
Evaluarea Ofertelor depuse
Depunerea i deschiderea Ofertelor
ncheierea contractului cu Ofertantul declarat ctigtor
Transmiterea Anunului de participare spre publicare ctre SEAP


Paragraful 2.5.1.1 Emiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri i depunerea Ofertelor
ncepnd cu data publicrii Anunului de participare n SEAP, operatorilor economici interesai trebuie
s li se pun la dispoziie cel puin 52 de zile calendaristice sau 45 de zile n cazul n care Anunul
este trimis n format electronic spre publicare n JOUE pentru a-i pregti Oferta. Orice operator
economic interesat poate obine Documentaia de atribuire i poate depune o Ofert. Documentaia de
atribuire poate conine criterii de calificare pe care orice operator economic care va depune Ofert va
trebui s le ndeplineasc. n timpul pregtirii Ofertelor, operatorii economici pot transmite n scris
68
Autoritii contractante solicitri de clarificri. n practic, aceste solicitri se refer, de regul, la
aspecte ale Documentaiei de atribuire care nu sunt suficient de clare pentru acesta, la aspecte
procedurale sau la informaii suplimentare n legtur cu proiectul. Autoritatea contractant are
obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice
clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la
primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic. Autoritatea contractant are obligaia
de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente ctre toi operatorii economici care au
obinut, n condiiile legii, Documentaia de atribuire, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea
celui care a solicitat clarificrile respective.
n cazul n care Documentaia de atribuire a fost pus la dispoziia operatorilor economici prin
asigurarea accesului direct i nerestricionat la fiierul electronic disponibil n SEAP, Autoritatea
contractant are obligaia, respectnd prevederile art. 78 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, de a face
cunoscute clarificrile sau eventualele modificri n legtur cu Documentaia de atribuire, prin crearea
unui nou fiier electronic la care se va asigura accesul direct i nerestricionat, n mod similar cu
accesul la fiierul iniial.
Fr a aduce atingere prevederilor invocate mai sus, n msura n care clarificrile sunt solicitate n
timp util, rspunsul Autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6
zile nainte de data limit stabilit pentru depunerea Ofertelor. n cazul n care operatorul economic nu
a transmis solicitarea de clarificare n timp util, punnd astfel Autoritatea contractant n
imposibilitatea de a respecta termenele legale, aceasta din urm are, totui, obligaia de a rspunde la
solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea
rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data limit de
depunere a Ofertelor.
n multe cazuri, Ofertanilor li se d posibilitatea s acceseze informaii mai detaliate despre proiect n
format electronic, ntr-o camer de date, i s viziteze locaia. Autoritatea contractant are obligaia s
defineasc proceduri transparente pentru accesul n camera de date i vizitele la locaia proiectului
pentru a asigura nediscriminarea i tratamentul egal ntre competitori.
De asemenea, Autoritatea contractant are obligaia de a prelungi perioada pentru elaborarea Ofertelor
n cazul n care acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup consultarea
la faa locului a unor documente-anex la Documentaia de atribuire, precum i n cazul n care
Autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite Documentaia de atribuire sau rspunsul la
solicitarea de clarificri n termenele limit stabilite de OUG 34/2006, dei a primit n timp util o
solicitare n acest sens. ntr-o astfel de situaie, data limit de depunere a Ofertelor se decaleaz cu o
perioad suficient, astfel nct orice operator economic interesat s dispun de un timp rezonabil
necesar pentru obinerea informaiilor complete i relevante pentru elaborarea Ofertei.
Paragraful 2.5.1.2 Analizarea i evaluarea Ofertelor i desemnarea Ofertantului ctigtor
Evaluarea Ofertelor are dou scopuri: verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare de ctre Ofertani
n cazul n care acestea au fost solicitate prin Documentaia de atribuire i aplicarea criteriului de
atribuire, astfel cum a fost prevzut n Documentaia de atribuire, i stabilirea Ofertei ctigtoare
dintre Ofertele declarate admisibile. Criteriile specificate n Documentaia de atribuire trebuie folosite
ntocmai i nu pot fi modificate pe parcursul derulrii procedurii. Factorii de evaluare specifici
criteriului de atribuire vor fi structurai astfel nct s se selecteze cea mai avantajoas Ofert din punct
de vedere economic i nu pot fi modificate pe parcursul derulrii procedurii. Preul poate avea o
pondere important printre factorii de evaluare n determinarea Ofertantului ctigtor n cazul
Licitaiei deschise. Ofertantul care a depus o Ofert admisibil i a ntrunit cel mai mare punctaj n
conformitate cu factorii de evaluare specifici criteriului de atribuire va fi declarat ctigtor.
69
Autoritatea contractant are obligaia de a deschide Ofertele la data, ora i locul indicate n Anunul de
participare.
Orice Ofertant are dreptul de a participa la deschiderea Ofertelor.
n cadrul edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei Oferte, cu excepia celor care se
ncadreaz n una dintre urmtoarele situaii:
a) au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n
Anunul de participare;
b) nu sunt nsoite de Garania de participare astfel cum a fost solicitat n Documentaia de
atribuire.
edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal, semnat de membrii Comisiei de evaluare,
de experii cooptai i de reprezentanii operatorilor economici, n care se consemneaz modul de
desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea Ofertelor, elementele
principale ale fiecrei Oferte.
Comisia de evaluare are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor
operatorilor economici participani la procedura de atribuire, indiferent dac acetia au fost sau nu
prezeni la edina de deschidere.
Orice decizie cu privire la evaluarea Ofertelor se adopt de ctre Comisia de evaluare n cadrul unor
edine ulterioare edinei de deschidere a Ofertelor.
n cazul n care, n cadrul Documentaiei de atribuire, a fost prevzut obligaia ndeplinirii unor criterii
de calificare, Comisia de evaluare are obligaia verificrii modului de ndeplinire a acestora de ctre
fiecare Ofertant n parte.
Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica fiecare Ofert att din punct de vedere al
elementelor tehnice propuse, ct i din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic.
Propunerea tehnic trebuie s corespund cerinelor minime prevzute n Caietul de sarcini.
Pe parcursul analizrii i verificrii documentelor prezentate de Ofertani, Comisia de evaluare are
dreptul de a solicita oricnd clarificri sau completri ale documentelor prezentate de acetia pentru
demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare sau pentru demonstrarea conformitii Ofertei cu
cerinele solicitate.
Oferta este considerat admisibil dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) nu se ncadreaz n niciuna dintre situaiile prevzute mai sus, n cadrul edinei de deschidere
a Ofertelor;
b) a fost depus de un Ofertant care ndeplinete cerinele minime de calificare;
c) ndeplinete cerinele Caietului de sarcini;
d) nu conine propuneri dezavantajoase pentru Autoritatea contractant, referitoare la clauzele
contractuale;
e) propunerea financiar este realist i nu implic din partea Autoritii contractante o
contribuie de natur s produc o distribuire majoritar a riscului de exploatare ctre ea nsi.
Comisia de evaluare are obligaia de a stabili Oferta ctigtoare dintre Ofertele admisibile, n
conformitate cu prevederile art. 200 din OUG 34/2006.
70
Raportul procedurii de atribuire se nainteaz conductorului Autoritii contractante spre aprobare,
conform atribuiilor legale ce i revin.
Activitatea Comisiei de evaluare nceteaz dup elaborarea raportului procedurii de atribuire.
Paragraful 2.5.1.3 ncheierea contractului
Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza procedura de atribuire, prin ncheierea Contractului
de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii. Autoritatea contractant are obligaia de
a comunica tuturor Ofertanilor rezultatul aplicrii procedurii. Comunicarea ctre Ofertantul declarat
ctigtor trebuie s conin i invitaia pentru semnarea contractului. Autoritatea contractant are
dreptul de a ncheia Contractul de concesiune numai dup mplinirea termenelor de:
a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n
care valoarea estimat a Contractului de concesiune este mai mare dect pragurile valorice
prevzute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006;
b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n care
valoarea estimat a contractului de achiziie public/acordului-cadru, este egal sau mai mic
dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006.
Contractul de concesiune ncheiat nainte de mplinirea termenelor prevzute mai sus este lovit de
nulitate.

Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia Contractul de concesiune de lucrri publice sau de
concesiune de servicii cu Ofertantul a crui Ofert a fost declarat ctigtoare, pe baza propunerilor
tehnice i financiare cuprinse n respectiva Ofert.

n cazul n care Autoritatea contractant nu poate ncheia Contractul cu Ofertantul a crui Ofert a fost
stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului c Ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for
major sau n imposibilitatea de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s declare ctigtoare
Oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil. n caz contrar, se
anuleaz aplicarea procedurii pentru atribuirea Contractului de concesiune de lucrri publice sau de
concesiune de servicii .

n cadrul procedurii de Licitaie deschis nu exist posibilitatea negocierii termenilor contractului
propus de Autoritatea contractant i care face parte integrant din Documentaia de atribuire. Cu toate
acestea, Ofertanilor li se poate da dreptul de a propune modificri referitoare la unele clauze
contractuale specifice prin intermediul Ofertelor depuse, cu condiia ca acestea s nu fie dintre acelea
care nu au fost menionate ca obligatorii n cadrul Documentaiei de atribuire. Rmne la latitudinea
Autoritii contractante evaluarea propunerilor depuse de Ofertani n limita respectrii principiilor care
guverneaz atribuirea contractelor de achiziie public i concesiune.
Un Ofertant poate fi exclus dintr-o procedur de Licitaie deschis dac propunerea sa de contract
conine clauze leonine pentru Autoritatea contractant, adic clauze ce i-ar prejudicia acesteia interesele
n mod nerezonabil.

Seciunea 2.5.2 Licitaia restrns
Legislaia relevant
Capitolul III Seciunea 3 din OUG nr. 34/2006
Capitolul IV Seciunea 2 din HG nr. 925/2006
71
Procedura de Licitaie restrns se desfoar, de regul, n dou etape:
a) etapa de selectare a Candidailor, prin aplicarea criteriilor de selecie;
b) etapa de evaluare a Ofertelor depuse de Candidaii selectai, prin aplicarea criteriului de
atribuire.
Paragraful 2.5.2.1 Emiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri i etapa de selecie a Candidailor
Licitaia restrns se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui Anun de participare prin care se
solicit operatorilor economici interesai depunerea de Candidaturi.
ncepnd cu data publicrii Anunului de participare n SEAP, operatorilor economici interesai trebuie
s li se pun la dispoziie cel puin 52 de zile calendaristice sau 45 de zile n cazul n care Anunul
este trimis n format electronic spre publicare n JOUE pentru a-i pregti Candidatura.
Orice Candidat selectat are dreptul de a solicita clarificri privind Documentaia de atribuire.
Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai
repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3
zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic. Autoritatea
contractant are obligaia de a transmite rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente ctre toi
Candidaii selectai, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile
respective.
n msura n care clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul Autoritii contractante la aceste
solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data limit stabilit pentru depunerea
Ofertelor. n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util,
punnd astfel Autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenele legale, aceasta din urm
are, totui, obligaia de a rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar
pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii
economici nainte de data limit de depunere a Ofertelor.
De asemenea, Autoritatea contractant are obligaia de a prelungi perioada pentru elaborarea Ofertelor
n cazul n care acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup consultarea
la faa locului a unor documente-anex la Documentaia de atribuire, precum i n cazul n care
Autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite Documentaia de atribuire sau rspunsul la
solicitarea de clarificri n termenele limit stabilite de OUG nr. 34/2006 dei a primit n timp util o
solicitare n acest sens. ntr-o astfel de situaie, data limit de depunere a Ofertelor se decaleaz cu o
perioad suficient, astfel nct orice operator economic interesat s dispun de un timp rezonabil
necesar pentru obinerea informaiilor complete i relevante pentru elaborarea Ofertei.
Orice operator economic are dreptul de a-i depune Candidatura pentru prima etap a procedurii de
Licitaie restrns, dar Autoritatea contractant are dreptul de a limita numrul Candidailor care vor fi
selectai pentru a depune Oferte, cu condiia s existe un numr suficient de Candidai disponibili.
Atunci cnd selecteaz Candidaii, Autoritatea contractant are obligaia de a aplica criterii obiective i
nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile de selecie prevzute n Anunul de
participare. Autoritatea contractant are obligaia de a indica n Anunul de participare criteriile de
selecie i regulile aplicabile, numrul minim al Candidailor pe care intenioneaz s-i selecteze i,
dac este cazul, numrul maxim al acestora. Numrul minim al Candidailor, indicat n Anunul de
participare trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi
mai mic de 5.
n cazul n care Autoritatea contractant urmrete limitarea numrului Candidailor pre-selectai,
selecia se realizeaz prin acordarea pentru fiecare Candidat n parte a unui punctaj care trebuie s
reflecte capacitatea acestuia de a ndeplini contractul ce urmeaz s fie atribuit. Autoritatea contractant
72
are obligaia s precizeze n Anunul de participare i n Documentaia de atribuire modalitatea de
acordare a punctajului pe baza cruia se va realiza clasarea Candidailor, precum i numrul maxim al
Candidailor ce urmeaz a fi pre-selectai.
n cazul n care numrul Candidailor care ndeplinesc criteriile de selecie este mai mic dect numrul
minim indicat n Anunul de participare, Autoritatea contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de Licitaie restrns;
b) fie de a continua procedura de Licitaie restrns numai cu acel/acei Candidat/Candidai care
ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
n cazul n care numrul Candidailor selectai conform prevederilor este mai mic dect numrul minim
prevzut n Anunul de participare, fie datorit faptului c nu au fost depuse suficiente Candidaturi, fie
datorit faptului c o parte dintre Candidai nu au ndeplinit cerinele minime de calificare, Autoritatea
contractant are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire n msura n care numrul de
Candidai selectai este de cel puin 1.
Dup ce a finalizat selectarea Candidailor, Comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport
intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se nainteaz conductorului Autoritii
contractante spre aprobare.
Autoritatea contractant are obligaia de a informa toi Candidaii n legtur cu rezultatul aplicrii
primei etape a procedurii de Licitaie restrns, imediat dup aprobarea raportului intermediar.
Candidailor respini n cadrul primei etape a procedurii de Licitaie restrns trebuie s li se comunice
i motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a Candidaturilor respective.
Paragraful 2.5.2.2 Analizarea i evaluarea Ofertelor i desemnarea Ofertantului ctigtor
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite concomitent o invitaie de participare la etapa a
doua a procedurii de Licitaie restrns tuturor Candidailor selectai. Este interzis invitarea la etapa a
doua a Licitaiei restrnse a unui operator economic care nu a depus Candidatura n prima etap sau
care nu a ndeplinit criteriile de selecie.
Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) referine privind Anunul de participare publicat;
b) data i ora limit stabilite pentru depunerea Ofertelor;
c) adresa la care se transmit Ofertele;
d) limba sau limbile n care trebuie elaborate Ofertele;
e) adresa, data i ora deschiderii Ofertelor;
f) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici
trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor,
prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare.
Autoritatea contractant are obligaia de a stabili un numr suficient de zile ntre data transmiterii
invitaiei de participare i data depunerii Ofertelor de ctre Candidaii pre-selectai, astfel nct acetia
s beneficieze de o perioad adecvat i suficient de timp pentru elaborarea Ofertelor.
Candidaii selectai nu au dreptul de a se asocia n scopul depunerii unei Oferte comune, iar Autoritatea
contractant nu are dreptul de a accepta o astfel de Ofert.
73
Etapa a doua a Licitaiei restrnse se deruleaz similar cu Licitaie deschis, astfel:
Autoritatea contractant are obligaia de a deschide Ofertele la data, ora i locul indicate n
invitaiile de participare transmise Candidailor selectai dup prima etap a procedurii,
orice Ofertant are dreptul de a participa la deschiderea Ofertelor,
n cadrul edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei Oferte, cu excepia celor
care se ncadreaz n una dintre urmtoarele situaii:
a) au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite
n Anunul de participare;
b) nu sunt nsoite de Garania de participare astfel cum a fost solicitat n Documentaia de
atribuire.
edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de
evaluare, de experii cooptai i de reprezentanii operatorilor economici, n care se
consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la
deschiderea Ofertelor, elementele principale ale fiecrei Oferte. Comisia de evaluare are
obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor
economici participani la cea de-a doua etap a procedurii, indiferent dac acetia au fost sau
nu prezeni la edina de deschidere.
Orice decizie cu privire la evaluarea Ofertelor se adopt de ctre Comisia de evaluare n cadrul unor
edine ulterioare edinei de deschidere a Ofertelor.
Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica fiecare Ofert att din punct de vedere al
elementelor tehnice propuse ct i din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic.
Este important de precizat c toate criteriile folosite pe parcursul procedurii de atribuire (att cele de
calificare ct i cele de atribuire) s fie transparente. Criteriile i ponderile acestora trebuie indicate n
mod clar i fr echivoc n cadrul Documentaiei de atribuire i nu mai pot fi schimbate pe toat
perioada derulrii procedurii.
Propunerea tehnic trebuie s corespund cerinelor minime prevzute n Caietul de sarcini.
Comisia de evaluare are obligaia de a stabili care sunt clarificrile necesare pentru evaluarea fiecrei
Oferte, precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarificrilor. Comunicarea transmis
n acest sens ctre Ofertant trebuie s fie clar, precis i s defineasc n mod explicit i suficient de
detaliat n ce const solicitarea Comisiei de evaluare.
Comisia de evaluare are obligaia de a stabili Oferta ctigtoare dintre Ofertele admisibile, n
conformitate cu prevederile art. 200 din OUG nr.34/2006.
Oferta este considerat admisibil dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) nu se ncadreaz n niciuna dintre situaiile prevzute mai sus, n cadrul edinei de deschidere
a Ofertelor;
b) a fost depus de un Ofertant care ndeplinete cerinele minime de calificare;
c) ndeplinete cerinele Caietului de sarcini;
d) nu conine propuneri dezavantajoase pentru Autoritatea contractant, referitoare la clauzele
contractuale;
74
e) propunerea financiar este realist i nu implic din partea Autoritii contractante o
contribuie de natur s produc o distribuire majoritar a riscului de exploatare ctre ea nsi.
Raportul procedurii de atribuire se nainteaz conductorului Autoritii contractante spre aprobare,
conform atribuiilor legale ce i revin.
Activitatea Comisiei de evaluare se ncheie dup elaborarea raportului procedurii de atribuire.
Procedura de atribuire se finalizeaz la momentul ncheierii Contractului de concesiune.
Paragraful 2.5.2.3 ncheierea contractului
Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza procedura de atribuire, prin ncheierea Contractului
de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii. Autoritatea contractant are obligaia de
a comunica tuturor Ofertanilor rezultatul aplicrii procedurii. Comunicarea ctre Ofertantul declarat
ctigtor trebuie s conin i invitaia pentru semnarea Contractului. Autoritatea contractant are
dreptul de a ncheia Contractul de concesiune numai dup mplinirea termenelor de:
a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n
care valoarea estimat a Contractului de concesiune este mai mare dect pragurile valorice
prevzute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006;
b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n care
valoarea estimat a contractului de achiziie public/acordului-cadru, este egal sau mai mic
dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006.
Contractul de concesiune ncheiat nainte de mplinirea termenelor prevzute mai sus este lovit de
nulitate.
Seciunea 2.5.3 Dialogul competitiv
Legislaia relevant
Capitolul III Seciunea 4 din OUG nr. 34/2006
Capitolul IV Seciunea 3 din HG nr. 925/2006

75
Procurement OJ EU Notice
Issued
Descriptive Bidders
Conference &
Completed PQQ
PQQ Evaluation &
Pre- Qualified
-
+1 week
+3/4 weeks +4 weeks
Pregtirea
procedurii de
atribuire
Identificarea
soluiei/soluiilor optime,
i ncheierea etapei de
dialog
Transmiterea anunului
de participare
spre publicare in SEAP
i JOUE
Etapele succesive
de dialog
Evaluarea soluiilor
propuse pe baza
factorilor de evaluaree
si realizarea listei
scurte
Continuarea
dialogului cu
candidaii ale cror
soluii au fost
acceptate
Evaluarea ofertelor finale
si declararea ofertantului
catigtor
Fine tunning, aprobri,
incheierea contractului
Inchidere Financiar
Transmiterea
propunerilor de teme ce
urmeaz a fi discutate pe
perioada dialogului
Depunerea candidaturilor Solicitrile de clarificri
Evaluarea
candidaturilor si
anunarea candidailor
preselectai
Transmiterea invitaiei
de participare la etapa
de dialog candidailor
preselectai
mbuntirea
documentelor cheie
pentru a evidenia
aspectele aprute
D
I
A
L
O
G
U
L

C
O
M
P
E
T
I
T
I
V
Depunerea ofertelor
finale
ncheierea etapei de dialog
i transmiterea invitaiei
de depunere a ofertelor
finale mpreun cu
Documentaia de atribuire
revizuit.
Figura 6: Principalele faze ale procedurii de Dialog competitiv:
Dialogul competitiv este o procedur de atribuire relativ nou, care a fost introdus de Comisia
European (CE) n anul 2004. Astfel, s-a intenionat limitarea utilizrii procedurilor negociate n
tranzaciile complexe cum ar fi atribuirea Contractelor de concesiune, doar n situaii excepionale. CE
consider c Autoritile contractante din statele membre UE au obligaia de a utiliza aceast procedur
pentru atribuirea unor contracte de o complexitate deosebit, iar aplicarea procedurii de Licitaie
deschis sau restrns nu ar permite atribuirea Contractului de concesiune n cauz. La momentul
redactrii prezentului Ghid, Dialogul competitiv este o procedur relativ nou i astfel experiena n
derularea acestei proceduri este nc destul de limitat n Romnia. Cu toate acestea, procedura a fost
deja folosit cu succes n anumite ri ale UE.
Procedura de Dialog competitiv se desfoar n trei etape:
a) etapa de preselecie a Candidailor;
b) etapa de dialog cu Candidaii admii n urma preseleciei, pentru identificarea
soluiei/soluiilor apte s rspund necesitilor Autoritii contractante i n baza creia/crora
Candidaii vor elabora i vor depune Oferta final;
c) etapa de evaluare a Ofertelor finale depuse.
Procedura se aplic n special de ctre Autoritile contractante care nu sunt, n mod obiectiv, n msur
s defineasc specificaiile tehnice capabile s le satisfac necesitile i exigenele; i/sau s
stabileasc montajul financiar i/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
ntr-o prim faz, Autoritatea contractant poate limita numrul participanilor care i-au depus
Candidatura folosind o procedur de pre-calificare. Autoritatea contractant are obligaia s precizeze
n Anunul de participare i n Documentaia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza
cruia se va realiza clasarea Candidailor, precum i numrul maxim al Candidailor ce urmeaz a fi
pre-selectai. Dup etapa de pre-calificare, Candidaii selectai vor primi Documentaia descriptiv i
proiectul de Contract propus de Autoritatea contractant.
76
Procedura de Dialog competitiv permite apoi Autoritii contractante s iniieze consultri cu Ofertanii
n scopul identificrii i definirii celor mai adecvate soluii tehnice, financiare i/sau juridice pentru a
satisface nevoile i cerinele sale. Etapa de dialog se poate desfura n runde succesive pentru a reduce
numrul soluiilor propuse i a Ofertanilor implicai. Odat identificat soluia sau soluiile care pot
conduce la ndeplinirea obiectivului Autoritii contractante, etapa de dialog se declar nchis i se
trece la etapa de ofertare final pe baza Caietului de sarcini i a Contractului de concesiune n forma
definitivat pe parcursul etapei de dialog.
Dintre Ofertele considerate admisibile se va declara ca i ctigtoare Oferta cea mai avantajoas din
punct de vedere economic.
Etapele de urmat n cadrul procesului de atribuire sunt prezentate mai jos:
Paragraful 2.5.3.1 Publicarea Anunului de participare
ncepnd cu data publicrii Anunului de participare n SEAP, operatorilor economici interesai trebuie
s li se pun la dispoziie cel puin 52 de zile calendaristice sau 45 de zile n cazul n care anunul este
trimis n format electronic spre publicare n JOUE pentru a-i depune Candidaturile.
Paragraful 2.5.3.2 Etapa de pre-selecie a Candidailor
Orice operator economic are dreptul de a-i depune Candidatura pentru a participa la procedura de
Dialog competitiv. Atunci cnd preselecteaz Candidaii, Autoritatea contractant are obligaia de a
aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile de selecie prevzute
n Anunul de participare. Autoritatea contractant are obligaia de a indica n Anunul de participare
criteriile de selecie i regulile aplicabile, numrul minim al Candidailor pe care intenioneaz s i pre-
selecteze i, dac este cazul, numrul maxim al acestora. Numrul minim al Candidailor indicat n
Anunul de participare trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu
poate fi mai mic de 3. n general se recomand s nu se selecteze un numr prea mare de Candidai
pentru a nu face imposibil misiunea Autoritii contractante n perioada de dialog (n practica
internaional se recomand s nu se selecteze niciodat mai mult de opt Candidai).
n cazul n care numrul Candidailor care ndeplinesc criteriile de preselecie este mai mic dect
numrul minim indicat n Anunul de participare, Autoritatea contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de Dialog competitiv;
b) fie de a continua procedura de Dialog competitiv numai cu acel/acei Candidat/Candidai care
ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
Dup expirarea datei limit de depunere a Candidaturilor, Comisia de evaluare are atribuia de a stabili
Candidaii ce ndeplinesc cerinele de calificare i de a realiza pre-selecia acestora, n cazul n care a
fost menionat acest lucru n Documentaia de atribuire i n Anunul de participare.
n cazul n care numrul Candidailor admii este mai mic dect numrul minim prevzut n Anunul de
participare, fie datorit faptului c nu au fost depuse suficiente Candidaturi, fie datorit faptului c o
parte dintre Candidai nu au ndeplinit cerinele minime de calificare, Autoritatea contractant are
dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire n msura n care numrul de Candidai
admii este de cel puin 1.
Dup ce a finalizat pre-selectarea Candidailor, Comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport
intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se nainteaz conductorului Autoritii
contractante spre aprobare conform atribuiilor legale ce i revin.
77
Autoritatea contractant are obligaia de a informa toi Candidaii n legtur cu rezultatul aplicrii
primei etape a procedurii de atribuire, imediat dup obinerea aprobrii raportului intermediar.
Paragraful 2.5.3.3 Invitaie de participare la etapa de dialog
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite, concomitent, o invitaie de participare la etapa a
doua a procedurii de Dialog competitiv tuturor Candidailor pre-selectai. Este interzis invitarea la
etapa a doua a Dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus Candidatura n prima
etap sau care nu a ndeplinit criteriile de preselecie.
Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) referine privind Anunul de participare publicat;
b) adresa la care va avea loc dialogul, precum i data i ora lansrii acestuia;
c) limba/limbile n care se va derula dialogul;
d) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici
trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor,
prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare.
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare nsoit de un exemplar al
Documentaiei de atribuire, care va include i Documentaia descriptiv. n cazul n care Documentaia
de atribuire este accesibil direct prin mijloace electronice n SEAP, Autoritatea contractant are
obligaia de a include n invitaia de participare informaii privind modul de accesare a Documentaiei
respective. Autoritatea contractant are obligaia de a include n cadrul Documentaiei descriptive cel
puin o descriere a necesitilor, obiectivelor i constrngerilor Autoritii contractante, pe baza crora
se va derula dialogul pentru identificarea soluiilor viabile, precum i, dac este cazul, primele care vor
fi acordate participanilor la dialog.
Paragraful 2.5.3.4 Etapa de dialog
Etapa de dialog demareaz prin transmiterea invitaiei de participare Candidailor pre-selectai. Scopul
dialogului l reprezint identificarea soluiilor/opiunilor n funcie de necesitile, obiectivele i
constrngerile Autoritii contractante, astfel cum au fost acestea evideniate n Documentaia
descriptiv. Toate aspectele proiectului pot fi supuse dialogului iar acesta poate lua forma unor
prezentri oficiale, propuneri scrise, dezvoltarea conceptului, solicitri de clarificri i discutarea
soluiilor, precum i discutarea termenilor contractuali. Etapa de dialog este faza din procedur care
ofer cea mai mare flexibilitate. Prin urmare ar trebui s continue pn cnd Autoritatea contractant
are convingerea c a identificat i definit cerinele sale cu suficient precizie pentru a permite
elaborarea Ofertelor finale n vederea ndeplinirii obiectivelor proiectului.
n cazul aplicrii procedurii de Dialog competitiv, pe parcursul dialogului desfurat n etapa a doua a
acestei proceduri, Comisia de evaluare trebuie s discute i s clarifice, n conformitate i n limitele
mandatului acordat de conductorul Autoritii contractante, elemente eseniale cum ar fi:
a) identificarea responsabilitilor de natur tehnic, financiar i juridic ale concedentului i ale
concesionarului;
b) modul de distribuire a riscurilor i beneficiilor ntre Concesionar i Concedent, fr ca prin
aceast distribuie s se depeasc limita care stabilete distincia dintre Contractul de
concesiune i contractul de achiziie public;
78
c) modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor existente, n funcie de condiiile de realizare
propuse de participanii la dialog i n msura n care sunt agreate de Autoritatea contractant;
d) identificarea clar a standardelor de performan, a facilitilor, a echipamentelor care urmeaz
s fie asigurate pe parcursul derulrii contractului, precum i a cerinelor de predare la sfritul
perioadei de contract;
e) modul de efectuare a controlului i identificarea mecanismelor de urmrire a costurilor,
calitii i siguranei prestaiilor, a relaiilor cu terii, precum i a altor cerine specifice de
operare i ntreinere;
f) aranjamentele alternative pentru cazurile n care Concesionarul intr n stare de insolven sau
lichidare ori n cazul n care, din motive care nu in de voina prilor, Concesiunea nceteaz
nainte de termen;
g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;
h) elemente referitoare la fora de munc preluat sau angajat pentru realizarea proiectului;
i) clauzele generale ale contractului care urmeaz s fie ncheiat;
j) stabilirea categoriilor de bunuri:
bunuri de retur acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit n administrarea
Concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului n scopul ndeplinirii
obiectivelor Concesiunii i care, la ncetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, n
bun stare, exploatabile i libere de orice sarcini sau obligaii Concedentului;
bunuri proprii acele bunuri care, la ncetarea contractului, rmn n proprietatea
Concesionarului;
k) alte obiective stabilite de Autoritatea contractant.
n cazul n care etapa a doua a procedurii de Dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea
niciunei soluii corespunztoare necesitilor sale obiective, Autoritatea contractant are dreptul de a
anula procedura de atribuire, considerndu-se, implicit, ndeplinite condiiile prevzute la art. 209 alin.
(1) lit. b) din OUG nr. 34/2006 .
Alte aspecte caracteristice etapei de dialog sunt:
Runde succesive. n msura n care a prevzut aceast posibilitate n cuprinsul Documentaiei
descriptive, iar numrul de participani la dialog este suficient de mare astfel nct diminuarea
numrului de participani s nu afecteze concurena real, Autoritatea contractant are dreptul de a
derula dialogul n runde succesive.
Acest lucru nseamn c se permite reducerea, n runde succesive, a numrului de soluii discutate
i/sau a numrului participanilor implicai. Aceast reducere se poate realiza numai prin aplicarea
factorilor de evaluare care au fost stabilii n cadrul Documentaiei de atribuire. Posibilitatea derulrii
etapei de dialog n runde succesive trebuie precizat n mod expres n cadrul Documentaiei de
atribuire. Nu exist nicio limitare legal a numrului rundelor succesive care se pot utiliza cu condiia
asigurrii concurenei reale.
Dup finalizarea unei faze intermediare de reducere a numrului de participani la dialog, Comisia de
evaluare are obligaia de a elabora un raport care se nainteaz conductorului Autoritii contractante
spre aprobare, conform atribuiilor legale ce i revin.
79
Autoritatea contractant are obligaia de a informa toi participanii la dialog n legtur cu rezultatul
fazei intermediare, imediat dup obinerea aprobrii raportului intermediar.
Urmtoarea rund de dialog se deruleaz numai cu participanii selectai n cadrul fazei intermediare
organizate anterior.
Tratament egal i confidenialitate. Autoritatea contractant deruleaz dialogul cu fiecare Candidat
admis, n parte. n cadrul acestui dialog se discut opiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje
financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum i orice alte elemente ale
viitorului contract, astfel nct soluiile identificate s corespund necesitilor obiective ale Autoritii
contractante.
Pe durata dialogului, Autoritatea contractant are obligaia de a asigura aplicarea principiului
tratamentului egal fa de toi participanii. n acest sens, Autoritatea contractant nu are dreptul de a
furniza informaii ntr-o manier discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participani un
avantaj suplimentar n raport cu ceilali. Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui, fr
acordul participantului n cauz, soluia propus i alte informaii confideniale prezentate de acesta.
Primele acordate Candidailor. Autoritatea contractant are dreptul, dar nu i obligaia, de a include n
Documentaia descriptiv posibilitatea acordrii de prime participanilor la dialog. Primele se stabilesc
n limita bugetului disponibil al Autoritii contractante i n funcie de cheltuielile specifice implicate
de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputnd depi 2% din valoarea
estimat a contractului care urmeaz s fie atribuit. Este exceptat de la acordarea primelor operatorul
economic a crui Ofert este, n final, declarat ctigtoare.
nchiderea dialogului. Autoritatea contractant deruleaz etapa de dialog pn cnd identific
soluia/soluiile corespunztoare necesitilor sale obiective. Autoritatea contractant trebuie s se
asigure c toi Ofertanii dein suficiente informaii i au o viziune clar asupra proiectului astfel nct
pot redacta Oferta final, innd cont de faptul c n faza final a procedurii de atribuire nu sunt permise
dect confirmri, clarificri sau ajustri de form ale Ofertelor.
Paragraful 2.5.3.5 Etapa de evaluare a Ofertelor finale
Dup ce a declarat nchis etapa de dialog i a anunat participanii cu privire la acest aspect,
Autoritatea contractant are obligaia de a invita participanii selectai s depun Ofertele finale, Oferte
care se elaboreaz pe baza soluiei/soluiilor identificate n cursul acestei etape i care trebuie s conin
toate elementele necesare prin care se prezint modul de ndeplinire a viitorului contract.
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de depunere a Ofertei finale cu un numr
suficient de zile nainte de data limit de depunere a Ofertelor, astfel nct fiecare participant selectat s
beneficieze de o perioad rezonabil pentru elaborarea Ofertei finale.
Perioada acordat pentru elaborarea Ofertei finale nu trebuie s fie mai mic dect o perioad minim
stabilit de comun acord cu participanii selectai pe parcursul derulrii celei de-a doua etape a
procedurii de Dialog competitiv.
Invitaia de depunere a Ofertei finale trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) referine privind Anunul de participare publicat;
b) data i ora limit stabilite pentru depunerea Ofertelor;
c) adresa la care se transmit Ofertele;
d) limba sau limbile n care trebuie elaborat Oferta;
80
e) adresa, data i ora deschiderii Ofertelor;
f) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici
trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor,
prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare.
Dac exist posibilitatea depunerii unor Oferte alternative, acest lucru trebuie expres precizat n cadrul
Documentaiei de atribuire.
Autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia Ofertanilor Documentaia descriptiv
care, n forma actualizat sau modificat pe parcursul etapei de dialog, ia forma unui Caiet de sarcini i
care, mpreun cu celelalte elemente componente ale Documentaiei de atribuire, trebuie s fie ct mai
complet i comprehensiv cu putin.
Se impune precizarea faptului c n aceast etap nu exist nici o posibilitate de demarare a unor
discuii sau negocieri pe marginea Ofertelor finale depuse, dar pot exista aciuni de clarificare, detaliere
i ajustate a erorilor materiale, cu condiia ca acestea s nu implice modificri substaniale ale
caracteristicilor de baz ale Ofertei sau cerinelor cuprinse n cadrul Documentaiei de atribuire. Cu alte
cuvinte, modificrile nu pot s fie att de semnificative nct s existe posibilitatea de a denatura
concurena sau de a avea un efect discriminatoriu. Aceste aciuni nu pot viza, de exemplu, modificri
ale preurilor ofertate sau ale cerinelor impuse Ofertanilor. Cu toate acestea, posibilitatea de a aduce
modificri ar trebui totui interpretat n contextul unei proceduri care a fost conceput special pentru
atribuirea unor contracte de o complexitate deosebit i care, prin urmare, solicit un mai mare grad de
flexibilitate dect n cazul altor proceduri. Exemple de clarificri, detalieri sau ajustri ale erorilor
materiale acceptabile ar putea fi: ajustri ale inconsecvenelor sau erorilor materiale i furnizarea unor
informaii i detalii suplimentare, cu condiia ca orice modificri survenite s nu fie de natur
semnificativ. n cazul n care modificrile survenite sunt de natur semnificativ, se impune iniierea
unei noi proceduri de atribuire.
Este important de luat n considerare i faptul c natura proiectului poate impune realizarea unor studii
geo/topo sau a unor analize diagnostic (elaborate n vederea obinerii finanrii) anterior desemnrii
Ofertantului ctigtor, dar acesta din urm va dori, n mod normal, s efectueze propriile sale
investigaii. Rezultatele acestor studii pot avea impact asupra valorii estimate a contractului. Dac s-ar
solicita fiecrui Ofertant s efectueze toate aceste investigaii nainte de depunerea Ofertelor finale,
acest lucru ar fi att nejustificat de costisitor ct i disproporionat. Cu toate acestea, ar trebui s se
permit ca problematica studiilor geo/topo i a analizelor diagnostic s fie gestionat abia n etapa de
evaluare a Ofertelor finale depuse. n plus, la momentul selectrii Ofertantului ctigtor pot exista cel
mult Oferte indicative de la bncile finanatoare, care se pot modifica (dar nu semnificativ) dup ce
acestea efectueaz o analiz diagnostic detaliat. Coninutul acestor documente poate afecta structura
Modelului financiar. Modelul financiar rmne la stadiul de proiect pn la momentul finalizrii
nchiderii financiare.
Ofertele finale trebuie s conin toate elementele solicitate i necesare pentru realizarea proiectului.
Acest lucru nu nseamn c toate aspectele pot fi definitiv stabilite prin depunerea Ofertelor finale.
Exist elemente care pot fi soluionate mai devreme, ca parte a clarificrilor, detalierilor i ajustrilor
erorilor materiale coninute n Ofertele finale, i altele care pot fi stabilite ca parte a clarificrilor i
confirmrii angajamentelor asumate de ctre Ofertantul ctigtor.
Ofertele finale (odat clarificate, detaliate i ajustate) trebuie evaluate pe baza criteriilor de atribuire
menionate n Anunul de participare i n Documentaia de atribuire n vederea selectrii Ofertantului
ctigtor care a depus Oferta final cea mai avantajoas din punct de vedere economic.
81
Paragraful 2.5.3.6 Desemnarea Ofertantului ctigtor
Autoritatea contractant are obligaia de a deschide Ofertele finale la data, ora i locul indicate n
invitaiile de participare transmise Candidailor cu care s-a derulat dialogul.
Orice Ofertant are dreptul de a participa la deschiderea Ofertelor.
n cadrul edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei Oferte, cu excepia celor care se
ncadreaz n una dintre urmtoarele situaii:
a) au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n
Anunul de participare;
b) nu sunt nsoite de Garania de participare astfel cum a fost solicitat n Documentaia de
atribuire.
edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare,
de experii cooptai i de reprezentanii operatorilor economici, n care se consemneaz modul de
desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea Ofertelor, elementele
principale ale fiecrei Oferte.
Comisia de evaluare are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor
Ofertanilor participani la cea de-a treia etap a procedurii, indiferent dac acetia au fost sau nu
prezeni la edina de deschidere.
Orice decizie cu privire la evaluarea Ofertelor se adopt de ctre Comisia de evaluare n cadrul unor
edine ulterioare edinei de deschidere a Ofertelor.
Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica fiecare Ofert att din punct de vedere al
elementelor tehnice propuse, ct i din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic.
Propunerea tehnic trebuie s corespund cerinelor minime prevzute n soluia identificat de
Comisia de evaluare n urma dialogului cu Candidaii.
Comisia de evaluare are obligaia de a stabili care sunt clarificrile i completrile formale sau de
confirmare, necesare pentru evaluarea fiecrei Oferte, precum i perioada de timp acordat pentru
transmiterea clarificrilor. Comunicarea transmis n acest sens ctre Ofertani trebuie s fie clar,
precis i s defineasc n mod explicit i suficient de detaliat n ce const solicitarea Comisiei de
evaluare.
Oferta este considerat admisibil dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) nu se ncadreaz n niciuna dintre situaiile prevzute mai sus, n cadrul edinei de deschidere
a Ofertelor;
b) ndeplinete cerinele minime prevzute n soluia identificat de Comisia de evaluare n urma
dialogului cu Candidaii;
c) nu conine propuneri dezavantajoase pentru Autoritatea contractant, referitoare la clauzele
contractuale;
d) propunerea financiar este realist i nu implic din partea Autoritii contractante o
contribuie de natur s produc o distribuire majoritar a riscului de exploatare ctre ea nsi.
Comisia de evaluare are obligaia de a stabili Oferta ctigtoare dintre Ofertele admisibile, n
conformitate cu prevederile art. 200 din OUG 34/2006.
82
Raportul procedurii de atribuire se nainteaz conductorului Autoritii contractante spre aprobare,
conform atribuiilor legale ce i revin.
Activitatea Comisiei de evaluare nceteaz dup elaborarea raportului procedurii de atribuire.
Procedura de atribuire se finalizeaz la momentul ncheierii Contractului de concesiune.
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita Ofertantului identificat c a depus cea mai avantajoas
ofert din punct de vedere economic s reconfirme anumite elemente ale Ofertei sau anumite
angajamente asumate n cadrul acesteia.
Orice clarificri, detalieri, nuanri, informaii suplimentare sau reconfirmri prezentate nu trebuie s
conduc la modificri ale caracteristicilor de baz ale Ofertei sau ale soluiilor care au stat la baza
lansrii invitaiei de depunere a Ofertelor finale, modificri care ar determina distorsionarea
concurenei sau crearea unui avantaj suplimentar n raport cu ceilali Ofertani.
Temele supuse dialogului nu trebuie s acopere toate aspectele necesare pentru derularea n condiii
optime a unui contract, aceasta reprezentnd o cerin obligatorie doar n etapa de ofertare final. De
exemplu, elemente legate de pre nu pot fi prezentate dect la momentul depunerii Ofertelor finale iar
evaluarea acestora trebuie s se realizeze doar pe baza criteriului de atribuire enunat n Anunul de
participare i n cadrul Documentaiei de atribuire. Cu toate acestea, soluiile tehnice/financiare/juridice
identificate n etapa de dialog nu pot fi modificate n etapa de evaluare a Ofertelor finale.
Criteriul de atribuire i ponderile alocate factorilor de evaluare nu se pot modifica pe parcursul derulrii
procedurii de atribuire, acest lucru contravenind principiilor care guverneaz atribuirea contractelor de
achiziii publice i Concesiuni. Totui, ar putea exista suficient libertate n cadrul evalurilor din toate
etapele specifice acestei proceduri lund n considerare att natura flexibil a procedurii de Dialog
competitiv ct i faptului c, n cazul contractelor de o complexitate deosebit, nu toate elementele
specifice pot fi identificate nc de la demararea proiectului. n toate cazurile, ar trebui s fie clare
pentru Ofertani, n toate etapele procedurii, criteriile care se vor aplica precum i ponderile specifice
acestora.
Autoritatea contractant are dreptul de a ncheia Contractul de concesiune numai dup mplinirea
termenelor de:
a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n
care valoarea estimat a Contractului de concesiune este mai mare dect pragurile valorice
prevzute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006;
b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n care
valoarea estimat este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2)
din OUG nr. 34/2006.
Contractul de concesiune ncheiat nainte de mplinirea termenelor prevzute mai sus este lovit de
nulitate.
Seciunea 2.5.4 Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare
Legislaia relevant
Capitolul III Seciunea 5 din OUG nr. 34/2006
Capitolul IV Seciunea 4 din HG nr. 925/2006
Art. 27 din HG 71/2007
83
nainte de introducerea n cuprinsul acquis-ului comunitar a procedurii de Dialog competitiv ca
procedur specific de atribuire a contractelor complexe, procedura negociat era utilizat pe scar
larg pentru atribuirea Contractelor de concesiune n mai multe state europene. Cu toate acestea, dup
ce Directiva 2004/18/CE a fost adoptat, procedura negociat a fost nlocuit cu procedura de Dialog
competitiv. n prezent, procedura de negociere se folosete numai n anumite situaii excepionale
expres prevzute de lege.
Autoritatea contractant are obligaia de a atribui Contractul de concesiune de lucrri publice sau
Contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile de Licitaie deschis,
Licitaie restrns sau Dialog competitiv. Prin excepie, Autoritatea contractant are dreptul de a aplica
procedura de Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare, atunci cnd, n urma
aplicrii Licitaiei deschise, Licitaiei restrnse sau a Dialogului competitiv, nu au fost depuse Oferte
sau niciuna dintre Ofertele depuse nu a fost considerat admisibil.
Nu exist limite de timp prevzute pentru niciun fel de negocieri care pot avea loc dup depunerea
Ofertelor iniiale, ci orice astfel de negocieri trebuie realizate ntr-o modalitate corect i transparent
ntr-o perioad de timp proporional cu complexitatea proiectului.
Etapele de urmat n cadrul procedurii de atribuire sunt ilustrate mai jos.
Figura 7: Principalele faze ale procedurii de Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare
Depunerea candidaturilor
Fiecare ofertant declar c oferta
sa nu mai poate fi mbuntit.
Depunerea ofertelor preliminare de ctre
candidaii preselectai i derularea negocierilor
cu fiecare dintre candidai
Anunarea candidailor preselectai
(cel puin 3) i transmiterea invitaiei
de participare la etapa a II-a
Etapa de preselecie a candidailor
Publicarea anunului de participare
Stabilirea ofertei ctigtoare
ncheirea contractului cu ofertantul
declarat ctigtor.

Paragraful 2.5.4.1 Etapa de preselecie a Candidailor
Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare se iniiaz prin transmiterea spre
publicare a unui Anun de participare, prin care se solicit operatorilor economici interesai depunerea
de Candidaturi. ncepnd cu data publicrii Anunului de participare n SEAP, operatorilor economici
84
interesai trebuie s li se pun la dispoziie cel puin 52 de zile calendaristice sau 45 de zile n cazul n
care anunul este trimis n format electronic spre publicare n JOUE pentru a-i depune Candidaturile.
Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea Documentaiei descriptive de ctre orice
operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice,
la coninutul Documentaiei descriptive. n situaia n care ataarea Documentaiei descriptive n SEAP
nu este posibil din motive tehnice, Autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia
oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens a unui exemplar din Documentaia
descriptiv, pe suport hrtie ori pe suport magnetic, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile
de la primirea solicitrii.
Documentaia descriptiv trebuie s conin o descriere a necesitilor, obiectivelor i constrngerilor
Autoritii contractante, pe baza crora se vor derula negocierile.
Orice operator economic are dreptul de a-i depune Candidatura pentru a participa la procedura de
Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare. n etapa de pre-selecie, Autoritatea
contractant are obligaia de a aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai
criteriile de selecie prevzute n Anunul de participare. Autoritatea contractant are obligaia de a
indica n Anunul de participare criteriile de preselecie i regulile aplicabile, numrul minim al
Candidailor pe care intenioneaz s i preselecteze i, dac este cazul, numrul maxim al acestora.
Numrul minim al Candidailor, indicat n Anunul de participare trebuie s fie suficient pentru a
asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi mai mic de 3.
Numrul de Candidai preselectai trebuie s fie cel puin egal cu numrul minim indicat n Anunul de
participare. n cazul n care numrul Candidailor care ndeplinesc criteriile de preselecie este mai mic
dect numrul minim indicat n Anunul de participare, Autoritatea contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare;
b) fie de a continua procedura de Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare
numai cu acel/acei Candidat/Candidai care ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
n general se recomand s nu se selecteze un numr prea mare de Candidai pentru a nu face
imposibil misiunea Autoritii contractante n etapa de negociere.
Paragraful 2.5.4.2 Invitaie de participare la etapa de negociere
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite, concomitent, o invitaie de participare la etapa a
doua a procedurii de Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare tuturor Candidailor
preselectai. Este interzis invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic
care nu a depus Candidatura n prima etap sau care nu a ndeplinit criteriile de preselecie.
Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) referine privind Anunul de participare publicat;
b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum i data i ora lansrii acestora;
c) limba/limbile n care se vor derula negocierile;
d) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici
trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor, prezentate
n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare;
85
e) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea Ofertei
ctigtoare.
Orice Candidat selectat are dreptul de a solicita clarificri privind Documentaia descriptiv. Iar
Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai
repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3
zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic. Autoritatea
contractant are obligaia de a transmite rspunsurile - nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi
Candidaii selectai, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile
respective. n msura n care clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul Autoritii contractante
la aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data-limit stabilit pentru
nceperea negocierilor. n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n
timp util, punnd astfel Autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut de
lege, aceasta din urm are totui obligaia de a rspunde la solicitarea de clarificare, n msura n care
perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre
operatorii economici nainte de data-limit de ncepere a negocierilor.
Paragraful 2.5.4.3 Etapa de negociere
Autoritatea contractant are obligaia de a derula negocieri cu fiecare Candidat preselectat n parte.
Odat cu transmiterea invitaiei de participare la etapa de negociere ctre Candidaii pre-selectai,
Autoritatea contractant poate furniza mai multe detalii i instruciuni referitoare la procesul de
atribuire, calendarul procedurii, condiiile de elaborare i transmitere a Ofertelor i criteriile care se vor
utiliza pentru evaluarea acestora. Acestea pot fi nsoite de detalii referitoare la serviciile solicitate n
raport de specificaiile tehnice de calitate, precum i de Contractul de concesiune propus de Autoritatea
contractant, cu prevederile specifice referitoare la durata maxim de concesiune i la Mecanismul de
plat. De-asemenea, trebuie specificat n mod expres posibilitatea depunerii unor Oferte alternative.
Alte aspecte de observat n legtur cu etapa de negociere sunt:
Etape succesive. Autoritatea contractant are dreptul s prevad n cadrul Documentaiei descriptive
posibilitatea de a desfura negocierile n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de propuneri
de Ofert care intr n negociere. Reducerea succesiv a propunerilor de Ofert se realizeaz numai pe
baza factorilor de evaluare care au fost stabilii n Documentaia de atribuire.
Tratament egal i asigurarea confidenialitii. Pe durata negocierilor, Autoritatea contractant are
obligaia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fa de toi Candidaii. n acest sens,
Autoritatea contractant nu are dreptul de a furniza informaii ntr-o manier discriminatorie, care ar
putea crea unuia/unora dintre Candidai un avantaj n raport cu ceilali. Autoritatea contractant are
obligaia de a nu dezvlui, fr acordul Candidatului n cauz, propunerea de Ofert sau alte informaii
confideniale prezentate de acesta.
ncheierea etapei de negociere. Negocierile se deruleaz pn n momentul n care Autoritatea
contractant a identificat soluii pentru toate problemele de natur tehnic, financiar sau juridic aduse
n atenia Ofertanilor i fiecare participant la negocieri declar c Oferta preliminar pe care a
prezentat-o nu mai poate fi mbuntit iar Autoritatea contractant consider c a identificat i poate
stabili Oferta ctigtoare. n cazul n care, pe parcursul negocierilor, Comisia de evaluare constat c
nu se nregistreaz mbuntiri substaniale ale Ofertei preliminare fa de ntlnirile/rundele
anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o ntlnire final cu fiecare participant n parte. Fiecare
participant are obligaia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice i financiare, pentru
care urmeaz s se aplice factorii de evaluare.
Dup declararea Ofertantului ctigtor, Autoritatea contractant are obligaia s i cear acestuia
confirmarea rezultatului negocierilor.

86
Capitolul 2.6 Evaluarea Ofertelor
n paragrafele anterioare au fost descrise procedurile de atribuire specifice Contractelor de concesiune.
n continuare, vor fi sintetizate cteva elemente referitoare strict la etapa de evaluare a Ofertelor.
Seciunea 2.6.1 Principalele drepturi i obligaii ale Comisiei de evaluare
Legislaia relevant
Capitolul V din HG nr. 71/2007
Autoritatea contractant are obligaia de a desemna, pentru atribuirea fiecrui Contract de concesiune
de lucrri publice sau de concesiune de servicii, persoanele responsabile pentru evaluarea Ofertelor,
care se constituie ntr-o Comisie de evaluare. Membrii Comisiei de evaluare trebuie s fie n numr de
minimum 5 i se nominalizeaz, de regul, din cadrul Colectivului de coordonare i supervizare.
Autoritatea contractant desemneaz, prin hotrre, ordin sau decizie, preedintele Comisiei de
evaluare dintre membrii acesteia. Autoritatea contractant are obligaia de a nominaliza membri de
rezerv pentru membrii Comisiei de evaluare. Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un
membru al Comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie
nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-i ndeplini atribuiile care rezult din calitatea
de membru al Comisiei de evaluare. Dup producerea nlocuirii, calitatea de membru al Comisiei de
evaluare este preluat de ctre membrul de rezerv care i va exercita atribuiile aferente pn la
finalizarea procedurii de atribuire.
Preedintele Comisiei de evaluare are dreptul de a propune conducerii Autoritii contractante
cooptarea n cadrul Comisiei de evaluare a unor experi externi preciznd atribuiile i responsabilitile
specifice ale experilor care urmeaz s fie cooptai n comisia de evaluare i s justifice necesitatea
participrii lor la procesul de evaluare. Experii cooptai pot fi nominalizai odat cu numirea Comisiei
de evaluare sau ulterior, n funcie de problemele specifice care ar putea impune expertiza acestora.
Experii cooptai pentru probleme specifice nu au drept de vot n cadrul Comisiei de evaluare, ns au
obligaia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice,
asupra crora i exprim punctul de vedere, facilitnd astfel Comisiei de evaluare adoptarea deciziilor
n cadrul procesului de analiz a Ofertelor i de stabilire a Ofertei ctigtoare. Raportul de specialitate
se ataeaz la raportul de atribuire i devine parte a dosarului de concesiune.
Pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, Comisia i experii cooptai au obligaia de a pstra
confidenialitatea asupra coninutului Ofertelor, precum i asupra oricror alte informaii prezentate de
Candidai/Ofertani, a cror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja
proprietatea intelectual sau secretele comerciale. nclcarea angajamentelor referitoare la
confidenialitate se sancioneaz potrivit legii.
Cu excepia edinei de deschidere a Ofertelor, la ntrunirile Comisiei de evaluare au dreptul de a
participa numai membrii acesteia i experii cooptai, dup caz.
Regulile de evitare a conflictului de interese sunt egal aplicabile att Comisiei de evaluare, ct i
experilor cooptai.
Comisia de evaluare i membrii cooptai au obligaia de a semna pe propria rspundere, nainte de
preluarea atribuiilor specifice n cadrul procesului de evaluare, o declaraie de confidenialitate i
imparialitate i prin care confirm c nu se afl ntr-o situaie care implic existena unui conflict de
interese.
n cazul n care unul dintre membrii desemnai n Comisia de evaluare sau unul dintre experii cooptai
constat c se afl ntr-o situaie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaia de a solicita de ndat
nlocuirea sa din componena comisiei respective cu o alt persoan. Situaiile de incompatibilitate pot
fi sesizate Autoritii contractante i de ctre orice alt persoan. n cazul n care sunt sesizate astfel de
87
situaii, Autoritatea contractant are obligaia de a verifica cele semnalate i, dac este cazul, de a
adopta msurile necesare pentru evitarea/remedierea oricror aspecte care pot determina apariia unui
conflict de interese.
Orice decizie a Comisiei de evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel puin dou treimi din numrul
membrilor si votani (aici fiind exclui experii externi cooptai).
n cazul stabilirii Ofertei ctigtoare pe baz de punctaj, votul membrilor Comisiei de evaluare se
reflect prin punctajul individual acordat fiecrei Oferte. Membrii Comisiei de evaluare care nu sunt de
acord cu decizia adoptat au obligaia de a-i prezenta punctul de vedere n scris, elabornd n acest
sens o not individual, care se ataeaz la raportul procedurii de atribuire.
Principalele responsabiliti ale Comisiei de evaluare
Principalele atribuii ale Comisiei de evaluare sunt urmtoarele:
a) deschiderea Ofertelor i, dup caz, a altor documente care nsoesc Oferta;
b) verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie de ctre Ofertani/Candidai, astfel cum au fost acestea
solicitate prin Documentaia de atribuire;
c) realizarea seleciei/preseleciei Candidailor/Ofertanilor, dac este cazul;
d) realizarea dialogului cu Candidaii, n cazul aplicrii procedurii de Dialog competitiv;
e) realizarea negocierilor cu Ofertanii, n cazul aplicrii procedurii de Negociere cu publicare prealabil a unui
anun de participare;
f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de Ofertani, din punct de vedere al modului n care acestea corespund
cerinelor minime din Caietul de sarcini;
g) verificarea propunerilor financiare prezentate de Ofertani;
h) stabilirea Ofertelor admisibile;
i) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevzut n Documentaia de atribuire, i stabilirea Ofertei
ctigtoare;
j) elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire, dac este cazul.
k) elaborarea raportului procedurii de atribuire.
n cazul aplicrii procedurii de Dialog competitiv sau de Negociere cu publicare prealabil a unui Anun de participare,
pe parcursul dialogului desfurat n etapa a doua a acestei proceduri, respectiv pe parcursul etapei de negociere,
Comisia de evaluare trebuie s discute i s clarifice, n conformitate i n limitele mandatului acordat de conductorul
Autoritii contractante, elemente eseniale cum ar fi:
a) identificarea responsabilitilor de natur tehnic, financiar i juridic ale Concedentului i ale Concesionarului;
b) modul de distribuire a riscurilor i beneficiilor ntre Concesionar i Concedent, fr ca prin aceast distribuie s
se depeasc limita care stabilete distincia dintre Contractul de concesiune i cel de achiziie public;
c) modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor existente, n funcie de condiiile de realizare propuse de
participanii la dialog/negociere i n msura n care sunt agreate de Autoritatea contractant;
d) identificarea clar a standardelor de performan, a facilitilor, a echipamentelor care urmeaz a fie realizate pe
parcursul derulrii contractului, precum i a cerinelor de predare la sfritul perioadei de contract;
e) modul de efectuare a controlului i identificarea mecanismelor de urmrire a costurilor, calitii i siguranei
prestaiilor, a relaiilor cu terii, precum i a altor cerine specifice de operare i ntreinere;
f) aranjamentele alternative pentru cazurile n care Concesionarul intr n stare de insolven sau lichidare ori n
cazul n care, din motive care nu in de voina prilor, Concesiunea nceteaz nainte de termen;
g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;
h) elemente referitoare la fora de munc preluat sau angajat pentru realizarea proiectului;
i) clauzele generale ale contractului care urmeaz s fie ncheiat;
j) stabilirea categoriilor de bunuri care fac obiectul contractului (bunuri de retur/bunuri proprii);
k) alte obiective stabilite de Autoritatea contractant.
88
Seciunea 2.6.2. Procedura de solicitare a clarificrilor
Legislaia relevant
art. 201 din OUG nr. 34/2006
Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, Autoritatea contractant are dreptul de a solicita clarificri
i, dup caz, completri ale documentelor prezentate de Ofertani/Candidai pentru demonstrarea
ndeplinirii cerinelor stabilite prin criteriile de calificare i selecie sau pentru demonstrarea
conformitii Ofertei cu cerinele solicitate. Autoritatea contractant nu are dreptul ca prin
clarificrile/completrile solicitate s determine apariia unui avantaj evident n favoarea unui Ofertant/
Candidat.
Comisia de evaluare are obligaia de a identifica clarificrile i informaiile suplimentare necesare
pentru evaluarea fiecrei Candidaturi/ Oferte, precum i perioada de timp pus la dispoziia
Candidailor/ Ofertanilor pentru prezentarea acestor informaii. Comisia de evaluare are obligaia de a
acorda Ofertantului/Candidatului o perioad de timp rezonabil n vederea punerii la dispoziia
Comisiei de evaluare a informaiilor solicitate.
Solicitarea transmis Candidatului/Ofertantului n aceast privin trebuie s fie clar, precis i s
defineasc n mod explicit i detaliat cererile Comisiei de evaluare. Dac Ofertantul nu trimite la timp
clarificrile/informaiile suplimentare solicitate sau dac explicaiile sale nu sunt concludente, Oferta sa
va fi considerat inadmisibil.
n plus, dac, n urma informaiilor suplimentare furnizate, coninutul propunerii financiare a
Ofertantului se modific, Oferta sa va fi considerat inadmisibil. Singura excepie poate exista n cazul
remedierii unor erori aritmetice, Comisia de evaluare avnd dreptul de a corecta erorile aritmetice dar
numai cu acordul Ofertantului. Dac Ofertantul nu accept corectarea acestor erori, Oferta sa va fi
considerat inadmisibil.
n cazul n care, n cadrul Ofertei financiare sunt identificate costuri aparent neobinuit de sczute sau
insuficient fundamentate, Comisia de evaluare are obligaia de a solicita Ofertantului, n scris i nainte
de a lua o decizie de respingere a acelei Oferte, detalii i precizri pe care le consider semnificative cu
privire la Ofert, precum i de a verifica rspunsurile care justific costurile ofertate. Comisia de
evaluare are obligaia de a lua n considerare justificrile primite de la Ofertant ndeosebi cele care se
refer la:
a) fundamentarea economic a costurilor ofertate, aferente metodelor de execuie utilizate sau
serviciilor prestate;
b) soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de favorabile de care beneficiaz
Ofertantul pentru executarea lucrrilor sau prestarea serviciilor;
c) originalitatea Ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor prevzute n Caietul
de sarcini;
d) respectarea dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de lucru aplicabile pentru
executarea lucrrii sau prestarea serviciilor;
e) posibilitatea ca Ofertantul s beneficieze de ajutor de stat.
89
Seciunea 2.6.3 Proceduri de deschidere a Ofertelor
Legislaia relevant
OUG nr. 34/2006
HG nr. 925/2006
Legislaia n vigoare conine prevederi specifice referitoare la evaluarea Ofertelor finale i declararea
Ofertantului ctigtor. Aadar, n cazul n care procedura de atribuire se desfoar n mai multe etape,
ca, de exemplu, n cazul utilizrii procedurii de Dialog competitiv sau Negociere cu publicare
prealabil a unui Anun de participare, procedurile de deschidere a Ofertelor descrise mai jos sunt
aplicabile doar pentru ultima etap a procedurii de atribuire, respectiv pentru etapa de evaluare a
Ofertelor finale.
Comisia de evaluare are obligaia de a deschide Ofertele depuse la data, ora i locul indicate n:
a) Anunul de participare, n cazul unei Licitaii deschise;
b) Invitaia de participare la etapa a II-a procedurii de Licitaie restrns transmis Candidailor
pre-selectai;
c) Invitaia de depunere a Ofertei finale care se va trimite n vederea iniierii celei de-a III-a etape
a procedurii de Dialog competitiv;
Autoritatea contractant are obligaia respectrii confidenialitii coninutului Ofertelor depuse pn la
momentul deschiderii acestora.
Paragraful 2.6.3.1 Participarea Ofertanilor la edina de deschidere a Ofertelor finale
n funcie de procedura de atribuire, Ofertanii pot participa la edina de deschidere a Ofertelor finale
dup cum urmeaz:
a) n cazul Licitaiei deschise: orice Ofertant are dreptul de a participa la deschiderea Ofertelor;
b) n cazul Licitaiei restrnse: numai Candidaii pre-selectai n prima etap a procedurii de
Licitaie restrns pot participa la deschiderea Ofertelor;
c) n cazul Dialogului competitiv: numai Candidaii selectai n urma etapei de dialog pot
participa la deschiderea Ofertelor;
Paragraful 2.6.3.2 Participarea observatorilor UCVAP la derularea procedurii de atribuire
n cazul n care Autoritatea contractant are obligaia de a notifica UCVAP n legtur cu demararea
procedurii de atribuire pentru un Contract de concesiune (a se vedea Paragraful 2.4.3.1), trebuie s se
asigure c observatorii numii de UCVAP particip la edina de deschidere a Ofertelor. De asemenea,
observatorii pot participa la ntlnirile ulterioare ale Comisiei de evaluare n timpul crora sunt evaluate
Ofertele.
Obiectivul funciei de verificare exercitate de observatori este de a contribui la asigurarea conformitii
cu legislaia din domeniu a procedurilor derulate n vederea atribuirii Contractelor de concesiune de
lucrri publice i a Contractelor de concesiune de servicii i a documentelor ntocmite n cadrul acestor
proceduri. Observatorii nu fac parte din comisiile de evaluare a Ofertelor i nu au dreptul de a interveni
n activitatea membrilor evaluatori sau a experilor cooptai.
Verificarea aspectelor procedurale se efectueaz prin verificarea conformitii Documentaiei de
atribuire cu legislaia privind atribuirea contractelor de achiziie public, a Contractelor de concesiune
de lucrri publice i a Contractelor de concesiune de servicii, precum i prin urmrirea direct a
modului de derulare a procedurii de atribuire a Contractelor concesiune.
90
n aciunea de verificare a procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, observatorii urmresc,
prioritar, urmtoarele elemente-cheie:
a) respectarea regulilor i principiilor care stau la baza atribuirii Contractelor de concesiune de
lucrri publice i a Contractelor de concesiune de servicii;
b) modul n care se aplic i se respect procedura de atribuire;
c) acurateea documentelor supuse verificrii;
d) modul n care se aplic de ctre Autoritile contractante criteriile de calificare i selecie a
Ofertanilor i criteriile de atribuire a Contractelor de concesiune de lucrri publice i a
Contractelor de concesiune de servicii;
e) semnarea de ctre Autoritatea contractant a contractului cu Ofertantul a crui Ofert a fost
declarat ctigtoare.
n ndeplinirea atribuiilor care le revin, observatorii au urmtoarele obligaii:
a) particip la edina de deschidere a Ofertelor i la edinele ulterioare ale Comisiei de evaluare
avnd ca obiect evaluarea, analiza i adjudecarea Ofertei ctigtoare;
b) verific conformitatea procedurii de atribuire aleas de Autoritatea contractant cu legislaia
aplicabil, privind: respectarea regulilor de publicitate, respectarea regulilor de participare a
operatorilor economici la procedura de atribuire, conformitatea Documentaiei de atribuire a
Contractului de concesiune, precum i respectarea regulilor de evitare a conflictului de
interese.
n exercitarea atribuiilor, observatorii au acces nengrdit la toate documentele i informaiile legate de
procedura de atribuire. Acetia pot solicita preedintelui Comisiei de evaluare din cadrul Autoritii
contractante, n cazuri temeinic justificate, informaii suplimentare scrise, de natur s conduc la
lmurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire.
Accesul observatorilor la documentele i informaiile privind procedurile de atribuire a Contractelor de
concesiune de lucrri publice i a Contractelor de concesiune de servicii se realizeaz cu respectarea
normelor privind protecia informaiilor clasificate.
n exercitarea atribuiilor de serviciu, Observatorii desemnai pentru efectuarea verificrii aspectelor
procedurale ntocmesc:
a) nota intermediar imediat ce se constat abateri n aplicarea legislaiei din domeniul
concesiunilor pe parcursul procedurii de atribuire. Nota intermediar conine i recomandrile
pentru corectarea abaterilor. Aceast not se nregistreaz la Autoritatea contractant i se
anexeaz la raportul de activitate;
b) avizul consultativ cnd se constat neconcordane n aplicarea legislaiei n domeniul
achiziiilor publice i Concesiunilor de lucrri publice i servicii. Avizul consultativ conine
neconcordanele n aplicarea legislaiei n vigoare din domeniul achiziiilor publice i
Concesiunilor de lucrri publice i servicii i se transmite Autoritii contractante n cel mult 3
zile lucrtoare de la stabilirea Ofertei ctigtoare. UCVAP. are obligaia de a transmite avizul
consultativ i ANRMAP, precum i, dup caz, organului ierarhic superior al Autoritii
contractante.
c) raportul de activitate pentru fiecare procedur de atribuire verificat, dup finalizarea
activitii de observare, n care consemneaz principalele constatri, anexnd toate notele
intermediare, precum i avizul consultativ, dac este cazul. Acesta se ntocmete i n cazul n
care nu se ajunge la semnarea contractului. Raportul de activitate se nregistreaz la structura
UCVAP din care fac parte observatorii i se transmite la Autoritatea contractant n termen de
5 zile lucrtoare de la finalizarea activitii de verificare.
91
Autoritatea contractant, pe baza notelor intermediare emise de observatori i a avizului consultativ
emis de structura UCVAP, poate dispune:
a) modificarea, ncetarea, revocarea i anularea actelor n legtur cu procedura verificat;
b) continuarea procesului de atribuire a Contractului de concesiune de lucrri publice sau a
Contractului de concesiune de servicii.
Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procedurii de atribuire a Contractelor de
concesiune de lucrri publice sau servicii revine Autoritii contractante. Decizia luat de Autoritatea
contractant se transmite de ndat ANRMAP i UCVAP.
Paragraful 2.6.3.3 Prelungirea termenului de depunere a Ofertelor
Legislaia relevant
art. 72 i 277 din OUG nr. 34/2006
Ca regul general, Autoritatea contractant are obligaia de a stabili data limit de depunere a
Ofertelor n funcie de complexitatea proiectului i/sau de cerinele specifice de elaborare a Ofertelor
prevzute n cadrul Documentaiei de atribuire, astfel nct operatorii economici interesai s aib la
dispoziie timpul necesar n vederea punerii la dispoziia Autoritii contractante a documentelor
solicitate.
Autoritatea contractant are obligaia de a prelungi perioada pentru elaborarea Ofertelor n cazul n care
acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup consultarea la faa locului a
unor documente-anex la Caietul de sarcini, precum i n cazul n care Autoritatea contractant nu are
posibilitatea de a transmite Documentaia de atribuire sau rspunsul la solicitarea de clarificri n
termenele limit stabilite de prevederile legale n vigoare, dei a primit n timp util o solicitare n acest
sens. ntr-o astfel de situaie, data limit de depunere a Ofertelor se decaleaz cu o perioad suficient,
astfel nct orice operator economic interesat s dispun de un timp rezonabil necesar pentru obinerea
informaiilor complete i relevante pentru elaborarea Ofertei.
De asemenea, termenul limit de depunere a Ofertelor trebuie prelungit n mod corespunztor perioadei
necesare soluionrii unei contestaii pentru care instana sau Autoritatea contractant, din proprie
iniiativ, a decis suspendarea aplicrii procedurii.
Legea nu prevede n mod expres alte situaii n care unui Ofertant i se permite s solicite sau Autoritii
contractante i se permite s acorde o prelungire a termenului limit pentru depunerea Ofertei.
Paragraful 2.6.3.4 Procesul-verbal al edinei de deschidere a Ofertelor
n cadrul edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei Oferte, cu excepia celor care se
ncadreaz n una dintre urmtoarele situaii:
a) au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n
Anunul de participare;
b) nu sunt nsoite de Garania de participare astfel cum a fost solicitat n Documentaia de
atribuire.
edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de evaluare,
de experii cooptai i de reprezentanii operatorilor economici, n care se consemneaz modul de
desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea Ofertelor, elementele
principale ale fiecrei Oferte.
92
Comisia de evaluare are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor
operatorilor economici participani la procedura de atribuire, indiferent dac acetia au fost sau nu
prezeni la edina de deschidere.
Orice decizie cu privire la calificarea/selecia Ofertanilor/Candidailor sau, dup caz, cu privire la
evaluarea Ofertelor se adopt de ctre Comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de
deschidere a Ofertelor.
Coninutul cadru al procesului-verbal al edinei de deschidere a Ofertelor:
metodologia aplicat n cadrul edinei respective, prezena tuturor membrilor Comisiei de evaluare la edina de
deschidere, dac anumii membrii au fost nlocuii cu membri de rezerv;
aspecte procedurale urmrite n cadrul edinei de deschidere a Ofertelor, cum ar fi: dac plicurile au fost
sigilate; dac au fost deschise de preedintele Comisiei de evaluare, dac au fost prezentate Garaniile de
participare n forma cerut n cadrul Documentaiei de atribuire, dac reprezentanii Ofertanilor au prezentat
mputernicirile valabile etc; i
elementele principalele ale fiecrei Oferte, care trebuie citite cu voce tare de ctre preedintele Comisiei de
evaluare n timpul edinei de deschidere a Ofertelor: numele Ofertanilor, modificrile i retragerile de Oferte,
elementele principale ale propunerilor financiare, cum ar fi: elemente de cost. cursul de schimb n baza cruia
costurile ofertate pot fi comparate la evaluarea Ofertelor; perioada de valabilitate a Ofertei, propunerile de Oferte
alternative (dac este cazul).
Paragraful 2.6.3.5 Sesiunile de evaluare ulterioare edinei de deschidere a Ofertelor
Cu excepia edinei de deschidere a Ofertelor, numai membrii Comisiei de evaluare i experii externi
cooptai, precum i observatorii din partea UCVAP, pot lua parte la ntlnirile de evaluare ale Comisiei
de evaluare.
Seciunea 2.6.4 Stabilirea Ofertei ctigtoare
Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre Ofertele admisibile i numai pe baza criteriului de
atribuire precizat n Anunul de participare i n Documentaia de atribuire.
Oferte admisibile
Oferta este considerat admisibil dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
a) nu au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n Anunul de
participare;
b) sunt nsoite de Garania de participare astfel cum a fost solicitat n Documentaia de atribuire;
c) a fost depus de un Ofertant care ndeplinete cerinele minime de calificare;
d) ndeplinete cerinele Caietului de sarcini;
e) nu conine propuneri dezavantajoase pentru Autoritatea contractant, referitoare la clauzele contractuale;
f) propunerea financiar este realist i nu implic din partea Autoritii contractante o contribuie de natur s
produc o distribuire majoritar a riscului de exploatare ctre ea nsi.
Oferta poate fi considerat inadmisibil dac a fost depus de un Ofertant care, n ultimii 2 ani, din motive imputabile
acestuia, nu i-a ndeplinit sau a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, fapt care a produs sau este de
natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia.
Modul de ndeplinire a obligaiilor contractuale se dovedete prin mijloace precum certificatele/documentele, astfel:
n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui Contract de concesiune de servicii, Autoritatea
contractant are dreptul de a le solicita Ofertanilor, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea
serviciilor ce urmeaz s fie prestate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea
contractului, o list a principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani, coninnd valori, perioade de prestare,
beneficiari, indiferent dac acetia din urm sunt Autoriti contractante sau clieni privai. Prestrile de servicii se
confirm prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de ctre clientul
privat beneficiar.
93
n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui Contract de concesiune de lucrri, Autoritatea
contractant are dreptul de a le solicita Ofertanilor, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea
lucrrilor ce urmeaz s fie executate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru
ndeplinirea contractului o list a lucrrilor executate n ultimii 5 ani, nsoit de certificri de bun execuie pentru
cele mai importante lucrri i care vor conine valori, perioada i locul execuiei lucrrilor, modul de ndeplinire a
obligaiilor, beneficiari, indiferent dac acetia sunt Autoriti contractante sau clieni privai.
n termen de 20 de zile de la data deschiderii Ofertelor, Autoritatea contractant are obligaia de a
stabili Oferta ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat n Anunul de participare i n
Documentaia de atribuire, n condiiile n care Ofertantul respectiv ndeplinete criteriile de selecie i
calificare impuse. n cazuri temeinic motivate, Autoritatea contractant poate prelungi perioada de
evaluare cu cel mult 20 de zile. Motivele temeinice se prezint ntr-o not justificativ, aprobat de
ordonatorul de credite al Autoritii contractante, i este parte a dosarului Concesiunii.
Dup ce a finalizat evaluarea Ofertelor, Comisia de evaluare are obligaia de a elabora raportul
procedurii de atribuire, care se nainteaz conductorului Autoritii contractante spre aprobare,
conform atribuiilor legale ce i revin.
Activitatea Comisiei de evaluare nceteaz dup elaborarea raportului procedurii de atribuire.
Raportul procedurii de atribuire
Raportul procedurii de atribuire se elaboreaz nainte de ncheierea Contractului de concesiune i cuprinde cel
puin urmtoarele elemente:
a) denumirea i sediul Autoritii contractante;
b) obiectul Contractului de concesiune;
c) dac este cazul, denumirea/numele Candidailor participani la procedur;
d) dac este cazul, denumirea/numele Candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la
baza selectrii sau neselectrii respectivilor Candidai;
e) denumirea/numele Ofertanilor participani la procedur;
f) denumirea/numele Ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii;
g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre Oferte au fost respinse;
h) denumirea/numele Ofertantului a crui Ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza
acestei decizii;
i) n cazul Ofertantului ctigtor, partea din Contract pe care acesta a declarat c o subcontracteaz,
mpreun cu denumirea/numele subcontractanilor;
j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire.
Paragraful 2.6.4.1 Publicitatea i informarea Candidailor/Ofertanilor
Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n procedura de
atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei, la rezultatul procedurii de atribuire ori, dup
caz, la anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, n scris i ct
mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora.
Se consider operator economic implicat n procedura de atribuire orice Candidat/Ofertant pe care
Autoritatea contractant nu l-a informat nc despre decizii care i vizeaz direct Candidatura/Oferta
proprie sau orice Candidat/Ofertant a crui Candidatur/Ofert nu a fost nc respins definitiv de
Autoritatea contractant. O respingere este considerat definitiv dac a fost comunicat operatorului
economic n cauz i fie a fost considerat legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor sau de ctre instana sesizat n legtur cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai poate
face obiectul unei ci de atac.
Comunicarea prin care se transmite informarea se poate face i prin fax sau prin mijloace electronice.
94
n cadrul comunicrii, Autoritatea contractant are obligaia de a informa Ofertantul ctigtor cu
privire la acceptarea Ofertei prezentate, precum i pe Ofertanii/Candidaii care au fost respini sau a
cror Ofert nu a fost declarat ctigtoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective,
dup cum urmeaz:
a) fiecrui Candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a
Candidaturii sale;
b) pentru fiecare Ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere,
detaliindu-se argumentele n temeiul crora Oferta a fost considerat inadmisibil, ndeosebi
elementele Ofertei care nu au corespuns cerinelor Caietului de sarcini;
c) fiecrui Ofertant care a prezentat o Ofert admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare,
caracteristicile i avantajele relative ale Ofertei/Ofertelor ctigtoare n raport cu Oferta sa,
numele Ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie Contractul de concesiune;
d) fiecrui Ofertant data-limit pn la care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n
vedere prevederile legale n vigoare.
Autoritatea contractant are dreptul de a nu comunica anumite informaii din cele prevzute mai sus
numai n situaia n care divulgarea acestora:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol n aplicarea unei
prevederi legale sau ar fi contrar interesului public;
b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privai, sau
ar prejudicia concurena loial dintre acetia.
Comunicarea ctre Ofertantul declarat ctigtor trebuie s conin i invitaia pentru semnarea
contractului.
Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul cu Ofertantul a crui Ofert a fost stabilit
ca fiind ctigtoare, pe baza propunerilor tehnice i financiare cuprinse n respectiva Ofert. n cazul
n care Autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu Ofertantul a crui Ofert a fost stabilit
ca fiind ctigtoare, datorit faptului c Ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n
imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s declare ctigtoare Oferta
clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil. n caz contrar, se anuleaz
aplicarea procedurii pentru atribuirea Contractului de concesiune.
Autoritatea contractant are dreptul de a ncheia Contractul de concesiune numai dup mplinirea
termenelor de:
a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n
care valoarea estimat a Contractului de concesiune este mai mare dect pragurile valorice
prevzute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006;
b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n care
valoarea estimat a Contractului de concesiune, este egal sau mai mic dect pragurile
valorice prevzute la art. 55 alin. (2) din OUG nr. 34/2006.
n cazul n care Autoritatea contractant nu transmite comunicarea respectiv prin fax sau prin mijloace
electronice, termenele de mai sus se majoreaz cu 5 zile.
Contractul ncheiat nainte de mplinirea termenelor prevzute mai sus este lovit de nulitate.
Ca o excepie, Autoritatea Contractant nu are obligaia de a respecta termenele menionate mai sus n
cazul n care contractul se va ncheia cu un Ofertant care a fost singurul Ofertant la respectiva
procedur de atribuire i nu exist ali operatori economici implicai n procedura de atribuire.
95
Paragraful 2.6.4.2 Alte obligaii ale Autoritii contractante
Legislaia relevant
OUG nr. 34/2006
HG nr. 71/2007
HG nr. 925/2006
n termen de 48 de zile de la data ncheierii Contractului de concesiune de lucrri publice sau de
servicii, Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare n SEAP informaii
referitoare la identitatea Ofertantului ctigtor, la serviciile sau lucrrile publice care fac obiectul
Contractului de concesiune, la redevena pe care o va primi Autoritatea contractant sau, dup caz, la
contribuia financiar care urmeaz s fie pltit de Autoritatea contractant.
Atunci cnd atribuie un Contract de concesiune de lucrri publice, Autoritatea contractant are dreptul
de a solicita:
a) Concesionarului s atribuie contracte unor tere pri, ntr-un procent de minimum 30% din
valoarea total a lucrrilor care fac obiectul Concesiunii, lsnd Candidailor posibilitatea de a
majora partea/prile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze;
b) Candidailor s precizeze, n cadrul aplicaiei depuse, valoarea lucrrilor din cadrul
Contractului de concesiune pe care acetia intenioneaz s le atribuie unor tere pri.
Seciunea 2.6.5 Anularea procedurii de atribuire
Legislaia relevant
Capitolul V seciunea 6 din OUG nr. 34/2006
Numai n situaii excepionale Autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura de atribuire
demarat n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Aceast decizie trebuie luat, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul
aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului.
Anularea poate surveni numai n urmtoarele situaii expres prevzut de lege:
a) Autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art.
102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a) din OUG 34/2006, respectiv autoritatea
consider c nu este asigurat un nivel satisfctor al concurenei;
b) au fost depuse numai Oferte inacceptabile i/sau neconforme;
c) nu a fost depus nicio Ofert sau au fost depuse Oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu
pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare;
d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil
ncheierea contractului.
Procedura de atribuire se consider afectat n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ,
urmtoarele condiii:
a) n cadrul Documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se
constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor care guverneaz atribuirea
contractelor de achiziie public i concesiune;
b) Autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea
s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor care guverneaz atribuirea contractelor de
achiziie public i concesiune.
96
n cazul n care cea mai bun Ofert este superioar valorilor estimate de Autoritatea contractant n
cuprinsul Costului comparativ de referin (CCR) i se constat c nu se genereaz un Raport cost
beneficiu pozitiv iar proiectul s-ar putea realiza ntr-o modalitate mai economic utiliznd o achiziie
public tradiional, Autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura de atribuire cu
justificarea c s-au depus numai Oferte neconforme deoarece s-a nclcat principiul utilizrii eficiente a
fondurilor publice. Dac Autoritatea contractant intenioneaz s atribuie contractul n regim de
Concesiune doar n cazul n care acesta genereaz un Raport cost beneficiu pozitiv, atunci se
recomand ca acest lucru s fie clar menionat n cuprinsul Documentaiei de atribuire, pe lng
precizarea valorilor CCR.
Autoritatea contractant are obligaia de a comunica n scris tuturor participanilor la procedura de
atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii, att ncetarea obligaiilor pe care acetia i le-
au creat prin depunerea de Oferte, ct i motivul concret care a determinat decizia de anulare.
Notificarea respectiv se va transmite prin pot, i de asemenea prin fax sau mijloace electronice.
Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim printr-un act al
Autoritii contractante, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i
Concesiunilor de lucrri publice sau servicii, poate solicita anularea actului, obligarea Autoritii
contractante de a emite un act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale
administrativ-jurisdicional sau n justiie.
Capitolul 2.7 Soluionarea contestaiilor
Legislaia relevant
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulerioare
Capitolul IX din OUG nr. 34/2006 Soluionarea contestaiilor
Codul de procedur civil
Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim printr-un act al
Autoritii contractante, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i
Concesiunilor de lucrri publice sau servicii, poate solicita anularea actului, obligarea Autoritii
contractante de a emite un act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale
administrativ-jurisdicional sau n justiie.
Prin persoan vtmat se nelege orice operator economic care:
a) are sau a avut un interes legitim n legtur cu respectiva procedur de atribuire; i
b) a suferit, sufer sau risc s sufere un prejudiciu ca o consecin a unui act al Autoritii
contractante, de natur s produc efecte juridice, ori ca urmare a nesoluionrii n termenul
legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
Prin act al Autoritii contractante se nelege orice act administrativ, orice alt operaiune
administrativ care produce sau poate produce efecte juridice, nendeplinirea n termenul legal a unei
obligaii, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumit operaiune, n legtur cu
sau n cadrul procedurii de atribuire.
Prin intermediul contestaiilor, se poate solicita:
anularea unui act administrativ emis de Autoritatea contractant n cadrul i n legtur cu
procedura de atribuire;
obligarea Autoritii contractante de a emite un act administrativ n cadrul i n legtur cu
procedura de atribuire; sau
97
obligarea Autoritii contractante de a lua orice msuri necesare n vederea recunoaterii
dreptului pretins sau a unui interes legitim n cadrul i n legtur cu procedura de atribuire.
Seciunea 2.7.1 Organe competente
n vederea soluionrii contestaiilor, partea care se consider vtmt se poate adresa tribunalului
(Secia de contencios administrativ i fiscal) n circumscripia cruia se afl sediul Autoritii
contractante sau pe cale administrativ-jurisdicional, Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor (CNSC).
Prin excepie, litigiile privind procedurile de atribuire a Contractelor de concesiune de lucrri publice
sau servicii aferente infrastructurii de transport de interes naional sunt de competena exclusiv a
Curii de Apel Bucureti.
nainte de a se adresa instanei competente, persoana vtmat notific Autoritatea contractant cu
privire la pretinsa nclcare a dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i Concesiunilor,
precum i la intenia de a sesiza instana judectoreasc competent. Notificarea respectiv nu are ca
efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire, iar lipsa acesteia nu mpiedic introducerea cererii
n faa instanei competente. Dup primirea notificrii, Autoritatea contractant poate adopta orice
msuri pe care le consider necesare pentru remedierea pretinsei nclcri, inclusiv suspendarea
procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis n cadrul respectivei proceduri. Msurile adoptate se
comunic n termen de o zi lucrtoare att persoanei care a notificat Autoritatea contractant, ct i
celorlali operatori economici implicai n procedura de atribuire. Persoana vtmat care, primind
comunicarea, consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei nclcri va
transmite Autoritii contractante o notificare de renunare la dreptul de a formula aciune n justiie
sau, dup caz, de renunare la judecarea aciunii n ceea ce privete respectiva nclcare. Cu toate
acestea, persoana vtmat care a notificat Autoritatea contractant potrivit prevederilor legale, se
poate adresa de ndat instanei judectoreti competente, fr a fi obligat s atepte comunicarea
msurilor de remediere luate de ctre aceasta.
Paragraful 2.7.1.1 Termene limit de depunere a contestaiilor
Legislaia relevant
art.55 din OUG nr. 34/2006 prevede pragurile valorice relevante, n funcie de care se calculeaz termenele de
depunere a contestaiilor, i anume:
atunci cnd autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c), iar
valoarea estimat a contractului de concesiune de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare
dect echivalentul n lei a 125.000 euro;
atunci cnd valoarea estimat a contractului de concesiune de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat
este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.
Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau, dup caz,
instana judectoreasc competent n vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori
a interesului legitim, n termen de:
a) 10 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin despre un act al Autoritii contractante
considerat nelegal, n cazul n care valoarea estimat a contractului care urmeaz s fie atribuit
este mai mare dect pragurile valorice prevzute mai sus;
b) 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin despre un act al Autoritii contractante
considerat nelegal, n cazul n care valoarea estimat a contractului care urmeaz s fie
atribuit, este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute mai sus.
n caz contrar, contestaia este respins ca tardiv.
98
n cazul n care contestaia privete coninutul Documentaiei de atribuire, publicat n SEAP n
condiiile legii, data lurii la cunotin este data publicrii Documentaiei de atribuire iar contestaia nu
se poate depune dect nainte de data limit stabilit pentru depunerea Ofertelor.
Paragraful 2.7.1.2 Procedura de soluionare a contestaiilor de ctre Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (CNSC) este organul competent pentru soluionarea
contestaiilor formulate n cadrul procedurii de atribuire, nainte de ncheierea Contractului prin
complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului.
Contestaia se soluioneaz de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are
calitatea de preedinte de complet. n cadrul fiecrui complet cel puin preedintele acestuia trebuie s
fie liceniat n drept. Cauzele se distribuie completelor n mod aleatoriu. Procedura de soluionare a
contestaiilor se desfoar cu respectarea principiilor legalitii, celeritii, contradictorialitii i a
dreptului la aprare.
Contestaia se formuleaz n scris i trebuie s conin urmtoarele elemente:
a) numele, domiciliul sau reedina contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea,
sediul lor i codul unic de nregistrare. n cazul persoanelor juridice se vor indica i persoanele
care le reprezint i n ce calitate;
b) denumirea i sediul Autoritii contractante;
c) denumirea obiectului contractului i procedura de atribuire aplicat;
d) obiectul contestaiei;
e) motivarea n fapt i n drept a cererii;
f) mijloacele de prob pe care se sprijin contestaia, n msura n care este posibil;
g) semntura prii sau a reprezentantului persoanei juridice.
n situaia n care Consiliul apreciaz c n contestaie nu sunt cuprinse toate aceste informaii, va cere
contestatorului ca, n termen de 5 zile de la ntiinarea prin care i se aduce la cunotin aceast
situaie, acesta s completeze contestaia. n cazul n care contestatorul nu se conformeaz obligaiei
impuse de Consiliu, contestaia va fi respins.
Contestatorul va ataa la contestaie i copia actului atacat, n cazul n care acesta a fost emis.
Contestaiile formulate n cadrul aceleiai proceduri de atribuire vor fi conexate de ctre Consiliu
pentru a se pronuna o soluie unitar. Pentru contestaiile formulate n cadrul aceleiai proceduri de
atribuire se va pstra continuitatea completului de soluionare.
Pn la soluionarea contestaiei de ctre Consiliu, participanii n cadrul aceleiai proceduri de
atribuire se pot asocia la contestaie printr-o cerere proprie care trebuie s ntruneasc cerinele legale.
n termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, Autoritatea contractant are obligaia s i
ntiineze despre aceasta i pe ceilali participani nc implicai n procedura de atribuire. ntiinarea
trebuie s conin inclusiv o copie a contestaiei respective.
n vederea soluionrii contestaiei, Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Consiliului, n
termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului de 11 (+5 zile, dup caz), respectiv 6
zile (+5 zile, dup caz) (termenele specifice ncheierii contractului), punctul su de vedere asupra
acesteia/acestora, nsoit de orice alte documente considerate edificatoare, precum i, sub sanciunea
amenzii, o copie a dosarului Concesiunii. Lipsa punctului de vedere al Autoritii contractante nu
99
mpiedic soluionarea contestaiei, n msura n care s-a fcut dovada comunicrii acesteia. Autoritatea
contractant va notifica punctul de vedere i contestatorului, n termenul prevzut anterior.
Procedura n faa CNSC este scris, iar prile vor fi audiate numai dac acest lucru este considerat
necesar de ctre completul de soluionare a contestaiei. Prile pot fi reprezentate de avocai i pot
depune concluzii scrise n cursul procedurii. De asemenea, prile pot solicita s depun concluzii oral
n faa Consiliului .
n vederea soluionrii contestaiei CNSC are dreptul de a solicita lmuriri prilor, de a administra
probe i de a solicita orice alte date/documente, n msura n care acestea sunt relevante n raport cu
obiectul contestaiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru
soluionarea contestaiei i de la alte persoane fizice sau juridice.
Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde la orice solicitare a Consiliului i de a-i transmite
acestuia orice alte documente care prezint relevan pentru soluionarea contestaiei, ntr-un termen
care nu poate depi 5 zile de la data primirii solicitrii, sub sanciunea unei amenzi.
CNSC are obligaia de a soluiona contestaia n termen de 20 de zile de la data primirii dosarului
concesiunii de la Autoritatea contractant. n cazuri temeinic justificate, termenul de soluionare a
contestaiei poate fi prelungit cu nc 10 zile. Nerespectarea termenului de soluionare a contestaiei
constituie abatere disciplinar i poate atrage inclusiv declanarea procedurii de evaluare a activitii
CNSC i a preedintelui acestuia, n condiiile art. 236, alin. (6) din OUG 34/2006.
Deciziile CNSC privind soluionarea contestaiei pot fi atacate cu plngere la Curtea de apel, secia de
contencios-administrativ i fiscal n a crei raz teritorial se afl sediul Autoritii contractante, n
termen de 10 zile de la comunicare, att pentru motive de nelegalitate, ct i de netemeinicie. Cu
excepia cazurilor n care plngerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor nu are calitatea de parte n proces.
Paragraful 2.7.1.3 Msuri de remediere i soluii pe care le poate pronuna Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor
Dup primirea unei contestaii, Autoritatea contractant are dreptul de a adopta msurile de remediere
pe care le consider necesare ca urmare a contestaiei respective. Orice astfel de msuri trebuie
comunicate contestatorului, celorlali operatori economici implicai n procedura de atribuire, precum i
CNSC, nu mai trziu de o zi lucrtoare de la data adoptrii acestora. n situaia n care contestatorul
consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale,
acesta va trimite CNSC i Autoritii contractante o notificare de renunare la contestaie. n acest caz,
Autoritatea contractant nu mai are obligaia de a comunica punctul su de vedere CNSC n vederea
soluionrii contestaiei.
n cazul primirii unei contestaii de ctre Consiliu i de ctre Autoritatea contractant, pentru care nu s-
a luat act de renunare, Autoritatea contractant nu are dreptul de a ncheia contractul pn la expirarea
termenului de contestare a deciziei Consiliului (de 10 zile de la comunicare) prevzut la art. 281 alin.
(1) din OUG nr. 34/2006, dac partea interesat nu a introdus plngere la instana judectoreasc
competent. n cazul n care expirarea termenului de contestare a deciziei Consiliului (de 10 zile de la
comunicare) prevzut la art. 281 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 este anterioar expirrii termenelor de
ateptare prevzute la art. 205, alin. (1) i art. 206, alin. (3) (de 11 (+5), respectiv 6 (+5) zile de la data
transmiterii comunicrii privind rezultatul procedurii), Autoritatea contractant are dreptul de a ncheia
contractul numai dup ndeplinirea termenelor de ateptare respective. Contractul ncheiat cu
nerespectarea acestor prevederi legale este lovit de nulitate.
CNSC se pronun mai nti asupra excepiilor de procedur i de fond, iar cnd se constat c acestea
sunt ntemeiate, nu se mai procedeaz la analiza pe fond a cauzei.
100
CNSC va examina apoi, din punct de vedere al legalitii i temeiniciei, actul atacat i poate pronuna o
decizie prin care l anuleaz n parte sau n tot, oblig Autoritatea contractant s emit un act sau
dispune orice alt msur necesar pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire.
n situaia n care CNSC apreciaz c, n afar de actele contestate n cadrul procedurii de atribuire,
exist i alte acte care ncalc prevederile legale n domeniu, la care nu s-a fcut referire n contestaie,
atunci acesta va sesiza ANRMAP, transmindu-i n acest sens toate datele/documentele relevante n
susinerea sesizrii.
n cazul n care CNSC admite contestaia i dispune luarea unei msuri de remediere a actului atacat, va
preciza i termenul n care aceasta trebuie dus la ndeplinire, care nu poate fi mai scurt dect termenul
de 10 zile de exercitare a cii de atac mpotriva deciziei Consiliului.
CNSC poate respinge contestaia ca fiind nefondat, tardiv, lipsit de interes, lipsit de obiect, ca fiind
introdus de o persoan fr calitate sau nemputernicit s formuleze contestaia, precum i pe orice
alt excepie de procedur sau de fond.
n funcie de soluia pronunat, CNSC va decide asupra continurii sau anulrii procedurii de atribuire
a Contractelor de concesiune.
CNSC poate lua act, oricnd n cursul soluionrii contestaiei, de renunarea la aceasta de ctre
contestator.
CNSC poate obliga, la cerere, partea n culp la plata cheltuielilor efectuate n cursul soluionrii
contestaiei.
Decizia CNSC privind modul de soluionare a contestaiei se adopt cu votul majoritii membrilor
completului, acetia neavnd posibilitatea de a se abine.
Decizia CNSC va fi motivat i comunicat n scris prilor n termen de 3 zile de la pronunare.
Decizia, fr motivarea acesteia, se public pe pagina de internet a Consiliului nluntrul aceluiai
termen. Decizia motivat se public pe pagina de internet a Consiliului, n cadrul buletinului oficial,
fr referire la datele de identificare a deciziei i ale prilor, precum i la datele personale, n termen de
10 de zile de la data la care aceasta rmne definitiv i irevocabil.
Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor msuri de remediere va fi naintat, n copie, n acelai
termen de 3 zile, ctre ANRMAP, care are obligaia de a monitoriza ndeplinirea msurilor de
remediere.
Decizia prin care Consiliul anuleaz n parte sau n tot actul atacat ori oblig Autoritatea contractant s
emit un act sau s dispun orice alt msur necesar pentru nlturarea actelor ce afecteaz procedura
de atribuire este executorie
Decizia Consiliului este obligatorie pentru pri, Contractul de concesiune ncheiat cu nerespectarea
deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolut.
Deciziile Consiliului privind soluionarea unei contestaii pot fi atacate cu plngere la Curtea de apel,
Secia de contencios administrativ i fiscal n a crei raz se afl sediul Autoritii contractante, n
termen de 10 zile de la comunicare, att pentru motive de nelegalitate, ct i de netemeinicie. Plngerea
se soluioneaz conform prevederilor Codului de procedur civil.
Paragraful 2.7.1.4 Soluionarea litigiilor n instan
Trebuie subliniat i faptul c orice persoan vtmat poate sesiza direct instana de judecat n vederea
anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim. Astfel, procesele i
101
cererile privind actele Autoritilor contractante, acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor
cauzate n cadrul procedurii de atribuire, precum i cele privind executarea, nulitatea, anularea,
rezoluiunea, rezilierea sau denunarea unilateral a Contractelor de concesiune se soluioneaz n
prim instan de ctre Secia de contencios administrativ i fiscal a tribunalului n circumscripia
cruia se afl sediul Autoritii contractante, cu excepia litigiilor privind procedurile de atribuire a
Contractelor de concesiune de lucrri publice i servicii aferente infrastructurii de transport de interes
naional, care se soluioneaz n prim instan de ctre Curtea de Apel Bucureti.
Partea nu se poate adresa, pentru soluionarea aceleiai cereri, concomitent Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor i instanei judectoreti competente. n caz contrar, se prezum renunarea
la calea administrativ-jurisdicional, partea avnd obligaia de a notifica Consiliului introducerea
cererii la instana judectoreasc competent. n cazul n care cu privire la acelai obiect au fost
formulate att contestaie n faa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, ct i aciune la
instana judectoreasc, aceasta din urm, pentru asigurarea unei bune judeci, va putea dispune, la
cererea prilor sau din oficiu, prin ncheiere, ntrunirea cauzelor. n acest sens, Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor va transmite dosarul instanei n termen de 3 zile de la comunicarea
ncheierii. De asemenea, Autoritatea contractant are obligaia de a ncunotina instana despre
existena unei contestaii introduse la Consiliu:
Litigiile privind desfurarea procedurilor de atribuire a Contractelor de concesiune de lucrri publice
i a Contractelor de concesiune de servicii, precum i cele privind drepturile i obligaiile contractate n
cadrul acestor proceduri se soluioneaz de urgen i cu precdere, cu respectarea prevederilor Codului
de procedur civil.
De asemenea, pentru soluionarea litigiilor care au ca obiect acordarea de despgubiri pentru repararea
prejudiciului cauzat n cadrul procedurii de atribuire, instana judectoreasc are competen exclusiv
de a se pronuna pe astfel de cereri, fie n cadrul procedurii de soluionare a contestaiilor prevzute n
OUG nr. 34/2006, fie printr-o aciune separat.
Judectorul, de ndat ce constat c sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege pentru cererea de
chemare n judecat, dispune prin rezoluie comunicarea acesteia, precum i a nscrisurilor ctre prt.
Prtul este obligat s depun ntmpinarea n termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare n
judecat. ntmpinarea se comunic de ndat reclamantului, care este obligat s depun rspuns la
ntmpinare n termen de 3 zile de la comunicare. Prtul va lua cunotin de rspunsul la ntmpinare
de la dosarul cauzei. Cererea reconvenional se introduce n acelai termen de 3 zile.
n termen de o zi lucrtoare de la primirea citaiei, Autoritatea contractant are obligaia de a-i ntiina
pe ceilali participani implicai n procedura de atribuire despre existena unui litigiu privind procedura
de atribuire respectiv.
La data depunerii rspunsului la ntmpinare, judectorul fixeaz prin rezoluie primul termen de
judecat, care va fi de cel mult 20 zile de la data nregistrrii cererii de chemare n judecat, dispunnd
citarea prilor. Termenele de judecat ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.
Instana va putea dispune o singur dat amnarea judecrii cauzei numai n mod excepional, pentru
motive temeinice i care nu sunt imputabile prii sau reprezentantului ei.
Paragraful 2.7.1.5 Soluiile pe care le poate pronuna instana
n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, instana, pn la soluionarea
fondului cauzei, poate s dispun la cererea prii interesate, prin ncheiere motivat dat cu citarea
prilor, msuri cu caracter provizoriu, cum ar fi:
a) msuri de suspendare sau care s asigure suspendarea procedurii de atribuire, n stadiul n care
se afl;
102
b) alte msuri care s asigure oprirea implementrii anumitor decizii a Autoritii contractante.
Instana soluioneaz cererea de suspendare sau privind o alt msur provizorie, lund n considerare
consecinele probabile ale acestei msuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate,
inclusiv asupra interesului public. Instana va putea s nu dispun msurile provizorii prevzute mai
sus, n cazul n care consecinele negative ale acestora ar putea fi mai mari dect beneficiile lor.
Hotrrea de a nu dispune msuri provizorii nu trebuie s prejudicieze niciun alt drept al persoanei care
a naintat cererea. ncheierea prin care se instituie msurile cu caracter provizoriu poate fi atacat cu
recurs, n mod separat, n termen de 5 zile de la comunicare.
Indiferent de decizia instanei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire, Autoritatea contractant
nu are n nicio situaie dreptul de a ncheia contractul nainte de soluionarea cauzei de ctre instan. n
cazul n care hotrrea prin care instana a soluionat cauza este comunicat nainte de expirarea
termenelor de ateptare prevzute la art. 205, alin. (1) i art. 206, alin. (3) (de 11 (+5), respectiv 6 (+5)
zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul procedurii), Autoritatea contractant are
dreptul de a ncheia contractul numai dup ndeplinirea termenelor de ateptare respective.
De asemenea, instana, admind cererea introdus de persoana vtmat, poate dispune anularea n tot
sau n parte a actului Autoritii contractante, obligarea la emiterea actului de ctre Autoritatea
contractant, ndeplinirea unei obligaii de ctre Autoritatea contractant, inclusiv eliminarea oricror
specificaii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din Anunul de participare, din
Documentaia de atribuire ori din alte documente emise n legtur cu procedura de atribuire, precum i
orice alte msuri necesare remedierii nclcrii dispoziiilor legale n materia Concesiunilor de lucrri
publice sau servicii.
Instana constat nulitatea contractului n urmtoarele cazuri:
a) Autoritatea contractant a atribuit contractul fr s respecte obligaiile referitoare la
publicarea unui Anun de participare conform prevederilor legale n vigoare;
b) Autoritatea contractant nu a respectat prevederile legale privind mplinirea termenelor de
ateptare specifice ncheierii Contractelor de concesiune, dac aceast nclcare a privat un
operator economic interesat de posibilitatea de formula o cale de atac nainte de ncheierea
contractului, n cazul n care aceast nclcare este coroborat cu nclcarea altor dispoziii n
materia achiziiilor publice i Concesiunilor care a afectat ansele operatorului economic
interesat de a obine contractul.
n cazul n care instana consider, dup analizarea tuturor aspectelor relevante, c motive imperative
de interes general impun meninerea efectelor contractului, aceasta va dispune, n schimb, sanciuni
alternative, dup cum urmeaz:
a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuie al acestuia; i/sau
b) aplicarea unei amenzi Autoritii contractante, cuprins ntre 2% i 15% din valoarea
obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporional cu posibilitatea de a limita
efectele contractului, conform dispoziiilor lit. a).
La aplicarea acestor sanciuni alternative, instana va avea n vedere ca acestea s fie eficiente,
proporionate i descurajante. Acordarea de despgubiri nu reprezint o sanciune alternativ adecvat.
Capitolul 2.8 nchiderea financiar
Procedura de atribuire a Contractelor de concesiune de lucrri publice sau concesiune de servicii, care
implic de obicei finanare privat semnificativ, nu se finalizeaz la semnarea Contractului de
concesiune, ci doar atunci cnd are loc nchiderea financiar. nchiderea financiar reprezint
momentul la care Concesionarul a ncheiat cu succes contractele de finanare cu bncile n vederea
obinerii resurselor financiare necesare realizrii proiectului.
103
Cu toate c Ofertanii comunic cu finanatorii pe tot parcursul procedurii de atribuire, acetia vor
finaliza Documentele de finanare numai dup declararea Ofertantului ctigtor. Doar n momentul n
care Contractul de concesiune este finalizat, finanatorii pot evalua toate riscurile relaionate acestuia.
Contractele de concesiune de lucrri publice sau concesiune de servicii care necesit finanare privat
prealabil conin de obicei clauze suspensive care prevd intrarea n vigoare a contractului la o dat
ulterioar semnrii lui i numai dup ndeplinirea unor condiii obligatorii. Una dintre aceste condiii
poate fi obligaia Concesionarului de a asigura finanarea proiectului. Concesionarul va trebui s pun
la dispoziia Autoritii contractante toate Documentele de finanare pentru ca aceasta s poat verifica
dac s-au ndeplinit toate condiiile necesare realizrii proiectului. nchiderea financiar se consider
realizat imediat ce Autoritatea Contractant confirm faptul c respectivul Concesionar a ncheiat cu
succes contractele de finanare n vederea realizrii proiectului.
104
Titlul 3. Analiza economico-financiar (VfM) i Costul comparativ de referin
(CCR)

Prezentul Titlu prezint modul n care avantajul economic al unei Concesiuni de lucrri publice sau de servicii se poate
compara cu un contract de achiziie public. Acest avantaj este denumit la nivel internaional Value for Money (VfM)
1
.
Analiza economico-financiar (Value for Money-VfM) reprezint una dintre cerinele principale ale Studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare. Aceasta ofer Autoritii contractante posibilitatea de a determina modul n
care proiectul ar trebui realizat: fie printr-o Concesiune, fie printr-un contract tradiional de achiziie public.
Ulterior, comparaia poate fi utilizat pe tot parcursul procedurii de atribuire pentru a monitoriza evoluia proiectului n
funcie de reperele identificate n Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare.
Cuprinsul prezentului Titlu este prezentat mai jos:
Capitolul 3.1 ofer explicaii referitoare la cadrul conceptual al analizei economico-financiare (Value for Money).
Capitolul 3.2 se ocup de prima etap: PSC
2
, o metodologie de calcul a costurilor aferente duratei de via a
proiectului care urmeaz a fi suportate de ctre Autoritatea contractant n cazul n care este utilizat o procedur de
achiziie public tradiional.
Capitolul 3.3 descrie etapele pe care ar trebui s le urmeze Autoritatea contractant pentru a stabili structura
Concesiunii.
Capitolul 3.4 menioneaz o serie de aspecte specifice care ar trebui luate n considerare n realizarea Analizei
economico-financiare.
Capitolul 3.5 explic metodologia Comparatorului public-privat pentru evaluarea Raportului cost beneficiu al unui
proiect realizat n regim de concesiune.
Capitolul 3.6 explic metodologia Modelului comparativ (Shadow model) pentru evaluarea Raportului cost beneficiu
al unui proiect realizat n regim de concesiune.
Figura 8: Schema Analizei economico-financiare (VfM) pentru un proiect de concesiune
Calculul CCR (3.2)
Identificarea si alocarea riscurilor (3.2.4)
Pretul riscurilor (3.2.5)
Analiza de senzitivitate (3.2.6)
Platile pentru serviciul furnizat vor fi in totalitate
suportate de Autoritatea Contractanta?
Analiza CPP (3.5) Analiza Modelului Comparativ (3.6)
da
nu
Estimarea costurilor si veniturilor pe toata durata de viata (3.2.3)
Determinarea structurii Concesiunii (3.3)
Matricea de alocare a riscurilor (3.3.1)


1
n Romnia, acest termen nu are o traducere exact. De aceea ne vom referi la el n continuare prin traducerea aproximativ Analiza
economico-financiar (Value for Money).
2
Public Sector Comparator. Aceast denumire poate fi tradus n limba romn drept Costul Comparativ de Referin (CCR)
105
Capitolul 3.1 Cadru conceptual
Unul din principalele obiective ale Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare este s
dovedeasc nu numai fezabilitatea economic a proiectului propus, ci i Raportul cost beneficiu, dac
proiectul respectiv urmeaz s fie realizat n regim de concesiune. Analiza economico-financiar (VfM)
pentru o Concesiune poate fi realizat prin urmtoarele etape:
Etapa 1: ntocmirea Costului comparativ de referin (CCR)
O analiz CCR furnizeaz o estimare indicativ a costurilor i veniturilor totale aferente duratei de via
a unui proiect, precum i o estimare indicativ a cerinelor de buget necesare realizrii proiectului prin
metoda tradiional de achiziie public. Scopul acestei etape este stabilirea obiectivului i a
accesibilitii proiectului, precum i ntocmirea unui comparator relevant n baza cruia s poat fi
evaluate Ofertele operatorilor economici interesai pentru a determina Raportul cost beneficiu. Acest
CCR include identificarea i evaluarea riscurilor aferente proiectului.
Autoritatea Contractant trebuie s aib n vedere faptul c se poate stabili un CCR doar cnd sunt
disponibile date corecte i sigure.
Etapa 2: Determinarea structurii preliminare a Concesiunii
Aceast etap cuprinde o vedere de ansamblu a tuturor detaliilor proiectului de concesiune. Accentul
cade asupra detaliilor i problemelor de ordin juridic, organizaional i de finanare.
Etapa 3: Determinarea Analizei economico-financiare (Value for Money)
Pe baza CCR-ului elaborat n cadrul etapei 1, se evalueaz Raportul cost-beneficiu atunci cnd
proiectul este realizat n regim de concesiune comparativ cu scenariul realizrii proiectului prin metoda
tradiional de achiziie public. Dou metodologii pot fi folosite pentru aceast analiz economico-
financiar (Value for Money). Metodologia care va fi adoptat depinde de Mecanismul de plat ales
pentru proiectul de concesiune respectiv.
Seciunea 3.1.1 Metodologii pentru realizarea Analizei economico-financiare (Value for Money)
Analiza economico-financiar (VfM) poate fi realizat cu ajutorul a dou instrumente diferite:
1. Metoda Comparatorului public-privat (CPP): CCR este comparat cu cea mai bun estimare a
scenariului Concesiunii. Scenariul Concesiunii este realizat n baza datelor CCR i dezvoltat
lundu-se n considerare impactul inovaiilor i creterii eficienei generate prin implementarea
proiectului n regim de concesiune. n acest fel, CPP se focalizeaz asupra diferenelor-cheie
ntre cele dou opiuni; sau
2. Analiza Modelului comparativ (Shadow model): CCR este comparat cu un model complet
nou ce delimiteaz ceea ce operatorul economic ar putea propune pentru realizarea proiectului
n regim de concesiune. Acest Model comparativ este construit pe baza cercetrii de pia, a
exemplelor din proiectele anterioare de concesiune i a expertizei n domeniu.
Cnd se utilizeaz metoda Comparatorului public-privat (CPP), cnd se utilizeaz analiza Modelului comparativ?
Alegerea metodei va fi de regul determinat de evaluarea circumstanelor specifice ale proiectului propus, de la caz la
caz:
- Dac proiectul (respectiv serviciul furnizat n cadrul proiectului de concesiune) nu genereaz niciun fel de venituri
de la utilizatorii finali, ci numai pli efectuate Concesionarului de ctre Autoritatea contractant, ca de ex. pli de
disponibilitate, atunci este potrivit metoda CPP.

106
- Dac proiectul (respectiv serviciul furnizat n cadrul proiectului de concesiune) genereaz venituri direct de la
utilizatorii finali i, ca atare, este expus cerinei pieei, atunci este potrivit metoda Modelului comparativ.
Aceast alegere implic, ns, evaluri mai detaliate (de ex. previziuni de pia) pentru a previziona costurile
aferente unei Oferte comparative (Shadow bid) realizate de un potenial Concesionar.
- n cazul n care Mecanismul de plat al Concesiunii este un hibrid ntre cele dou modele prezentate mai sus,
atunci metoda Modelului comparativ poate fi folosit mai ales dac veniturile sunt supuse fluctuaiilor cererii.
Seciunea 3.1.2 Testarea bancabilitii proiectului prin intermediul metodei Modelului comparativ
(Shadow model)
Bancabilitatea proiectului trebuie ntotdeauna testat nainte de lansarea procedurii de atribuire a
contractului (a se vedea Paragraful 1.4.7.3).
1. n cazul plilor de disponibilitate efectuate de ctre Autoritatea contractant ctre
Concesionar, bancabilitatea este relativ cert i lipsit de riscuri, cu prevederea c Ofertanii
trebuie s se asigure c Autoritatea contractant va efectua pli suficiente pentru a acoperi
costurile, serviciul datoriei i randamentul investiiei de capital. Bancabilitatea trebuie testat
pe pia pentru a se asigura faptul c instituiile finanatoare agreeaz structura propus de
Concesiune i studiul analizei diagnostic efectuat n special n ceea ce privete solvabilitatea
Autoritii contractante.
2. n cazul n care o parte semnificativ din pli rezult din plile utilizatorilor finali, de
exemplu taxele de utilizare, bancabilitatea este mult mai puin cert. ntr-un astfel de caz,
pentru a asigura fezabilitatea economic i bancabilitatea proiectului, Autoritatea contractant
trebuie s construiasc un aa numit Model comparativ. Acest Model comparativ va conine,
de exemplu, previziuni de trafic, date privind elasticitatea preurilor taxelor de utilizare i va
include un model financiar comprehensiv (flux de numerar) care s indice contribuiile i
beneficiile investitorilor i ale creditorilor.
Dezvoltarea unui Model comparativ este complex i necesit o perioad mare de timp. De regul,
necesit expertiz extern i poate fi costisitoare. Prin urmare, se recomand dezvoltarea unui Model
comparativ doar cnd este absolut necesar demonstrarea fezabilitii economice i a bancabilitii
Concesiunii comparativ cu schema tradiional de achiziie public.
Capitolul 3.2 Estimarea costurilor proiectului (CCR) i analiza riscurilor
Seciunea 3.2.1 Conceptul CCR
n Studiul de fundamentare, CCR-ul reprezint o indicaie important a accesibilitii unui proiect. El
reprezint estimarea cheltuielilor i veniturilor pe ntreaga durat de via a unui proiect realizat n
sistem de achiziie public tradiional.
Cheltuielile i veniturile pe durata de via a proiectului nseamn c sunt luate n calcul nu numai
costurile de construcie, ci i totalul cheltuielilor i veniturilor aferente operrii i ntreinerii de-a
lungul perioadei proiectului. ntruct CCR este folosit pentru a compara costurile unei abordri
tradiionale de achiziie public cu cele ale unei Concesiuni, costurile pe durata de via sunt n general
calculate pe parcursul duratei estimate a Concesiunii, care se situeaz de cele mai multe ori ntre 20 i
35 de ani. Este, ns, important comparaia unor elemente similare, respectiv perioada CCR trebuie s
fie aceeai cu cea a Concesiunii.
CCR are un dublu scop:
1. de a furniza o perspectiv atent asupra tuturor costurilor, veniturilor i riscurilor care pot
aprea pe parcursul duratei de via al proiectului.
107
2. de a furniza un reper pentru procesul ulterior de atribuire prin achiziie public. CCR poate fi
utilizat pentru a compara Ofertele de Concesiune cu scenariul tradiional de atribuire prin
achiziie public. Rezultatele acestei comparaii arat dac Ofertele depuse n cadrul unei
proceduri de atribuire a unui Contract de concesiune generez un Raport cost beneficiu
optim pentru Autoritatea contractant.
Seciunea 3.2.2 Structura CCR
CCR cuprinde un calcul a Valorii actualizate nete (VAN) a fluxurilor de numerar aferente duratei de
via a proiectului. Aceste fluxuri de numerar sunt construite pe baza unui CCR brut i a analizei
riscurilor.
Calculul CCR
Exprimat sub form de formul, CCR se calculeaz dup cum urmeaz:
CCR = CCR brut + riscuri + consideraii financiare suplimentare
CCR-ul brut este cea mai bun estimare a tuturor costurilor i veniturilor estimate pe ntreg ciclul de via a
proiectului.
Analiza riscurilor se bazeaz pe identificarea, alocarea i cuantificarea riscurilor aferente proiectului.
Consideraiile financiare suplimentare se refer la acele aspecte care ar putea avea un impact asupra valorii
actualizate nete a proiectului, dar care sunt greu de cuantificat, ca de exemplu inovaia, transferul de tehnologie. ntruct
aceste consideraii pot avea totui un impact pe viitor, includerea lor n CCR este important.
n prima etap, se ntocmete CCR-ul brut. Estimarea CCR-ului brut cuprinde toate costurile pregtirii
proiectului, costurile i veniturile aferente construciei i operrii mpreun cu un calendar al acestor
costuri pe ntreaga durat de via a proiectului. Acestea constituie date de intrare (inputuri) pentru o
previzionare a fluxului de numerar.
A doua etap cuprinde analiza riscurilor, n cadrul creia riscurile sunt cuantificate i adugate n
previzionarea fluxului de numerar. Dac este cazul, este luat n considerare i perioada n care pot
aprea riscurile.
n cea de-a treia etap, toate fluxurile de numerar sunt indexate pentru a ine seama de inflaie (n cazul
n care estimrile costurilor nu includ deja o rezerv pentru acest element). Astfel, se obin fluxurile de
numerar nominale pentru scenariul tradiional CCR. Aceast proiecie ofer o indicaie privind totalul
costurilor proiectului de-a lungul ntregii perioade de via.
n final, Valoarea actualizat net (VAN) din scenariul tradiional se calculeaz cu ajutorul unei rate de
actualizare (discontare) ce reflect costul capitalului suportat de ctre Autoritatea contractant (a se
vedea Capitolul 4.7).
108
Figura 9: Structura CCR
Costuri de
Pregatire
Costuri de
Constructie
Venituri+Cheltuieli
Operationale
Riscuri
+
Costuri de
Tranzactie
Costuri de
Realizare
Costuri + Venituri
din Exploatare
Riscuri Nivelul CCR
Rata de
actualizare
Indexare
CCR brut Analiza Riscurilor
Valoarea Actualizata Neta

Etapele ce reprezint calcularea CCR sunt prezentate mai sus.
Legislaia romn prevede reglementri clare pentru estimarea costurilor de pregtire i construcie.
Acestea se gsesc n Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, publicat n
Monitorul Oficial, Partea I nr. 48/2008.
Seciunea 3.2.3 Costurile i veniturile proiectului pe durata de via a proiectului: dezvoltarea CCR-ului
brut
Procesul de dezvoltare pentru stabilirea CCR-ului brut ncepe prin ntocmirea unei situaii generale a
tuturor costurilor i veniturilor ce ar putea fi implicate n cazul n care proiectul este atribuit prin
procedur de achiziie public tradiional. Cu toate acestea, la nceput trebuie stabilit o dat de
referin de la care trebuie s nceap evaluarea costurilor.
Data de referin este, de regul, data la care demareaz procedura de achiziie public. Aceasta
nseamn c toate costurile de pregtire a proiectului de exemplu, realizarea Studiului de fezabilitate
i a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare nu trebuie incluse n CCR, ntruct aceste
costuri au fost deja suportate pn la data respectiv.
Costurile de construcie aferente proiectului au fost deja estimate n Studiul de fezabilitate (a se vedea
Paragraful 1.1.1.6). Cu toate acestea, n cadrul CCR, ar trebui adugate i costurile de operare i
ntreinere estimate pentru aceeai durat de via ca pentru Concesiune.
Tabelul de mai jos conine tipurile de costuri i venituri care sunt luate n general n considerare n
dezvoltarea CCR-ului brut.
ntruct nu toate costurile i veniturile survin n acelai timp, ci pe durata ciclului de via al
proiectului, trebuie ntocmit un Model financiar al fluxului de numerar, n care sunt prelucrate toate
datele de intrare (a se vedea Titlul 4).

109
Costurile de
tranzacie
Acestea sunt costurile
corespunztoare procedurii de
atribuire prin achiziie public
tradiional. Ele constau de
regul din costurile consultanilor
externi i interni care ofer
Autoritii Contractante asisten
juridic, tehnic i financiar.

Costurile de
implementare
Aceste costuri sunt cunoscute i
ca investiii iniiale i trebuie s
includ nu numai costul
proiectrii i al construciei, ci i
costurile implicate n modificarea
structurilor existente.

- costuri de proiectare;
- costuri de achiziie sau nchiriere, i de amenajare a terenului;
- costuri aprute n legtur cu obinerea de informaii privind
proiectul;
- costurile cu fora de munc necesare construciei;
- materii prime necesare construciei;
- pli ctre furnizori;
- utilaje i echipamente necesare construciei;
- costuri de asigurare n decursul perioadei de construcie;
- costuri de management n decursul etapelor de proiectare i
construcie; i
- costuri legate de migrarea sistemelor IT sau alte costuri de
restructurare
Costurile de ntreinere sunt costurile de investiii i de ntreinere
aprute dup competiia Ofertanilor pe ntreaga durat de via
a proiectului. Iat cteva exemple de costuri de ntreinere:
- nlocuire echipamente;
- reparaii capitale;
- cheltuieli de exploatare.
Dup cum se poate vedea din aceast list, cea mai important
diferen ntre costurile de implementare i costurile de
exploatare este momentul n timp la care apar acestea.
Costuri de
operare
Costurile de operare sunt toate
costurile suportate n timpul
operrii i ntreinerii. Estimrile
acestor costuri se bazeaz pe
experiena din alte proiecte i
trebuie indexate ntruct vor fi
incluse n Oferte. Se recomand
documentarea tuturor ipotezelor
lor ntr-o anex separat astfel
nct s se poat identifica cu
uurin modul n care au fost
calculate anumite sume i cum
pot fi acestea modificate ulterior.
Costurile de operare pot fi
detaliate / subdivizate n costuri
operaionale i de ntreinere.

Costurile operaionale sunt suportate pe ntreaga durat de via
a proiectului pentru a presta serviciul. Natura acestor costuri
depinde de proiect. Iat cteva exemple de costuri operaionale:
- costurile cu personalul odat ce proiectul este operaional,
inclusiv plile de asigurri sociale, contribuii la fondul de pensii
i alte costuri directe de personal;
- costuri de recrutare, educaie i instruire;
- costuri cu materiile prime i consumabilele;
- costuri de management i control odat ce proiectul este
operaional;
- cheltuieli administrative generale pentru managementul de
proiect;
- costul gestionrii activelor pe ntreaga durat de via a
proiectului; i
- costuri de asigurare odat ce proiectul este operaional.
Elemente de
venit
Elementele de venituri constau
din toate veniturile estimate a fi
generate de ctre proiect
- venituri din vnzri sau nchirieri
- venituri bazate pe valoarea rezidual.
- venituri bazate pe tax (indirect)
- venituri bazate pe taxa de utilizare efectiv
110
Paragraful 3.2.3.1 Estimarea veniturilor proiectului, aferente utilizatorilor, pe durata de via a
proiectului
n cazul n care proiectul implic taxe de utilizare, trebuie efectuat un studiu pentru a estima veniturile
pe termen lung. n cazul unei taxe de drum, acest studiu include de regul o previziune de trafic i un
studiu referitor la disponibilitatea utilizatorilor de a plti taxe. Aceste studii pot necesita perioade mari
de timp i sume substaniale de bani. Cu toate acestea, studiile sunt foarte importante pentru evaluarea
fezabilitii economice i a bancabilitii proiectului ntruct vor fi solicitate de ctre finanatori.
Seciunea 3.2.4 Analiza riscurilor
Orice proiect de investiii publice implic riscuri. Nu este neobinuit ca, n cazul proiectelor complexe,
s existe diferene ntre costurile i estimrile de timp reale i cele estimate iniial. ntrzierile i
depirile de costuri apar n mod invariabil din riscurile neprevzute ce apar n practic.
Riscul poate fi definit ca fiind incertitudinea veniturilor, cheltuielilor i a planificrii proiectului, cu alte
cuvinte riscul influenteaz gama rezultatelor posibile. Prin urmare, pentru a obine o estimare realist a
costurilor aprute de-a lungul duratei de via a unui proiect, riscurile relevante aferente proiectului
trebuie identificate, evaluate i incluse n CCR. Procesul este cunoscut drept analiza riscurilor.
Paragraful 3.2.4.1 Identificarea riscurilor
Cea mai frecvent utilizat metodologie de identificare a riscurilor este Matricea riscurilor. Aceasta
poate fi reprezentat ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului n ceea ce privete
cheltuielile, veniturile i planificarea.
Legislaia romn conine i prevederi privind Matricea riscurilor
Mai jos, se explic n detaliu modul n care se poate dezvolta o Matrice a riscurilor. Cu toate acestea, Autoritatea
contractant poate folosi, drept cadru de referin, i Matricea preliminar pentru alocarea riscurilor care este detaliat
n Anexa nr. 1 la HG nr. 71/2007, ataat ca Anex la prezentul Ghid. Totui, dat fiind faptul c fiecare proiect este
diferit, aceasta poate fi utilizat ca referin. Matricea riscurilor trebuie s fie elaborat conform caracteristicilor
specifice fiecrui proiect.
n general, o Matrice a riscurilor este mprit pe categorii n funcie de tipul de riscuri, de ex. riscuri
de construcie, riscuri tehnologice, riscuri financiare. Fiecare categorie va conine, ns, un numr de
riscuri interdependente, de exemplu ntrzieri n construcii i depiri de costuri, n care un astfel de
risc are impact asupra altuia i viceversa.
La elaborarea Matricei Riscurilor, se recomand ca riscurile s fie grupate n categorii pe baza ordinii
cronologice a evenimentelor din cadrul proiectului pentru a evita cuantificarea de dou ori a aceluiai
risc.
Odat lista completat, ea trebuie revizuit i cele mai importante riscuri trebuie selectate, respectiv
acelea care pot avea cel mai mare impact asupra proiectului. n practic, o Matrice a riscurilor poate
conine de la 60 pn la 120 de riscuri distincte. Anexa 1 conine o list a riscurilor care pot fi utilizate
ca referin pentru identificarea riscurilor pentru un proiect. Cu toate acestea, fiecare proiect poate avea
riscuri specifice care nu sunt menionate n aceast list, iar riscurile menionate n list pot fi sau nu
aplicabile unui anumit proiect.
De asemenea, este recomandabil ajustarea procesului de identificare a riscurilor prin organizarea
sesiunilor de brainstorming, la care ar trebui s participe membrii proiectului i specialitii interni sau
externi cu experien financiar, juridic i tehnic care au fost implicai n proiecte similare. n plus,
este recomandabil s fie utilizate liste de verificare precum i experiena rezultat din proiecte de
referin.
111
Paragraful 3.2.4.2 mprirea riscurilor pe categorii i alocarea riscurilor
n Matricea riscurilor, sunt alese n mod obinuit urmtoarele categorii de riscuri:
Riscuri de planificare i de proiectare
Riscurile de proiectare sunt acele riscuri care ar putea aprea n cursul fazei de planificare i de
proiectare a proiectului. De exemplu, poate exista riscul s apar vicii de proiectare care s constituie
ulterior cauza unor ntrzieri sau a unor depiri de costuri.

Riscuri de construcie
Riscurile de construcie sunt toate riscurile ce ar putea aprea n timpul construciei proiectului sau ca
rezultat direct al acesteia. Printre acestea se pot numra, de exemplu, riscul geologic, riscul de
inundaii, riscuri arheologice i de mediu care pot duce de asemenea la depiri de costuri.

Riscuri de ntreinere i operare
O trstur cheie pentru aceste riscuri const n faptul c pot aprea n fiecare an pe perioada operrii
proiectului, respectiv n decurs de 20-30 de ani, n funcie de durata de via a proiectului. De regul,
riscul de ntreinere i operare este mai mare n primii 1-3 ani de la darea n folosin a obiectivului de
investiii. Acestea pot include i riscul majorrii cheltuielilor cu fora de munc fa de previziunile
iniiale.

Riscuri de cerere
Riscurile de cerere sunt relevante doar n acele cazuri n care exist taxe de utilizare. De aici, riscurile
de cerere pot, de exemplu, s apar atunci cnd proiectul este o staie de epurare a apei unde
consumatorii pltesc apa pe care o produce staia respectiv, un drum cu tax sau un aeroport unde
pasagerii pltesc operatorului anumite taxe. Riscurile de cerere sunt legate de orice riscuri ce ar putea
influena ctigurile reale ale proiectului prin gradul de utilizare de ctre beneficiari a serviciului prestat
de ctre Concesionar.
n cazul n care Autoritatea contractant pltete serviciile furnizate n cadrul proiectului, nu va exista,
n mod normal, riscul de cerere. Acesta poate fi cazul unui proiect ce presupune construirea i operarea
unei nchisori, a unei coli sau unei autostrzi fr tax, cnd plile se efectueaz ctre Concesionar de
ctre Autoritatea Contractant pe baz de disponibilitate. Pot aprea excepii atunci cnd Mecanismul
de plat se bazeaz pe utilizare sau trafic; de exemplu pot fi permise majorri de plat de disponibilitate
pentru o autostrad realizat n regim de concesiune atunci cnd nivelul cererii este mult superior celui
estimat, pentru a acoperi costurile ntreinerii suplimentare, n cazul n care ncasrile suplimentare nu
acoper aceste costuri.

Alte riscuri
Fiecare proiect va avea anumite riscuri generale care nu sunt legate de nici una dintre categoriile de mai
sus. Exemple ar putea fi modificrile legislaiei sau ale regulamentelor, modificrile ale cursului de
schimb etc.

Alocarea riscurilor
Pentru alocarea riscurilor, trebuie luate n considerare urmtoarele reguli:
1. Fiecrui risc i se atribuie un numr unic.
2. Fiecrui risc i se atribuie o denumire specific, legat de natura riscului.
3. Trebuie stabilit, pentru fiecare risc, dac acesta:
(a) va fi reinut de Autoritatea contractant;
(b) va fi alocat Concesionarului sau
112
(c) va fi mprit ntre ambele pri.
Trebuie luat n considerare faptul c, n aceast etap, procedura de alocare a riscurilor este elaborat
pe baza analizei unui contract tradiional de achiziie public (i nu a unei Concesiuni). Chiar i pentru
un proiect finanat din fonduri publice, pot exista anumite riscuri pe care Autoritatea contractant s le
poat transfera terilor, de exemplu riscul de construcie prin contracte cu pre fix.
Tabelul 3: Fragment dintr-o Matrice a riscurilor pentru un CCR
Alocare
Nr
Denumirea
riscului
Descrierea riscului
Autoritate
contractant mprit Contractor
Riscuri de planificare
4 Costuri cu
achiziia de
terenuri
Achiziia terenurilor
necesare duce la costuri
mai mari dect cele
estimate.
x


12 Depiri generale
de costuri
Costul construciei este
mai mare dect cel
prevzut de ctre
concesionar n oferta sa.

x
15 Descoperirea de
vestigii
arheologice
Descoperirea de vestigii
arheologice pe
amplasament mpiedic
construcia provocnd
ntrzieri i majorri de
costuri
x

18 Depiri de
costuri datorit
unor circumstane
geologice
Tunel considerat
neadecvat din motive
geologice dup spturile
iniiale
x

Riscuri de ntreinere
26 Condiii
imprevizibile
Condiii imprevizibile
cauzeaz creterea
costurilor cu fora de
munc pentru ntreinerea
activelor existente sau a
activelor noi
x
Seciunea 3.2.5 Evaluarea riscurilor
Urmtorul pas este evaluarea acestor riscuri. Sunt disponibile diverse metodologii, de la simpla
estimare a valorii impactului unui eveniment de risc la analiza sofisticat a probabilitilor. Odat
evaluate, riscurile pot fi alocate prilor identificate anterior.
Experiena a artat c, de cele mai multe ori, datele disponibile pentru a lua o decizie, n cunotin de
cauz, privind impactul sau valoarea unui anumit risc i, n plus, probabilitatea ca evenimentul
reprezentat de risc s aib efectiv loc, sunt destul de subiective i speculative. Experi diferii pot avea
opinii diferite, astfel nct analistul se afl n situaia de a face un compromis ntre diferitele previziuni.
n aceste circumstane, o analiz de probabilitate foarte sofisticat poate s nu conduc la rezultatele
optime.
113
De aceea, este adeseori recomandabil ca analiza s fie simpl i clar, punnd accentul asupra
identificrii riscurilor cheie ale proiectului i, ulterior, asupra utilizrii tehnicilor de atenuare i
gestionare a riscurilor respective.
Mai jos, este prezentat un exemplu de evaluare simplificat a riscurilor cu privire la o autostrad
realizat n regim de Concesiune.
Tabelul 4: Evaluarea simplificat a riscurilor.
Risc Cost de baz
[milioane ]
Valoarea
Impactului
[%]
Probabilitatea
producerii
riscului [%]
Valoare Risc
[milioane ]
Alocarea la
Concesionar
[%]
Alocarea la
Concesionar
[milioane ]
De
planificare:
Achiziie de
terenuri

565

10%

50%

28,25

0%

0
De planificare
Proiectare

565

10%

5%

2,83

100%

2,83
De
construcie
Finalizare

565

25%

10%

14,13

100%

14,13
Tehnic
Vicii
materiale

565

20%

5%

5,65

100%

5,65
De mediu 565 15% 15% 12,71 50% 6,36
TOTAL 63,57 28,97
n tabelul de mai sus, toate datele pentru valoarea impactului pentru fiecare risc i probabilitatea ca
riscul respectiv s se produc sunt ipoteze de lucru ntocmite de ctre experi. Produsul datelor din
primele trei coloane ofer valoarea aferent fiecrui risc.
Cea de-a treia coloan (valoarea impactului) reflect depirea de cost pentru fiecare risc n cazul n
care acesta apare, exprimat procentual din totalul costurilor estimate. Cea de-a patra coloan
(probabilitatea producerii riscului) reprezint ansa ca riscul/riscurile s se materializeze. Cea de-a
cincea coloan reflect valoarea riscului, calculat ca produsul celei de-a treia cu cea de-a patra
coloan.
Rezultatele indic faptul c pentru un proiect cu un cost de baz (respectiv cost de capital) de 565 de
milioane , riscul asociat proiectului n cauz se ridic la valoarea de 63,57 milioane . Din aceast
sum, aproximativ 45% sau 28,97 milioane se pot aloca Concesionarului, n timp ce restul riscului
evaluat la 34,60 milioane va rmne n sarcina Autoritii contractante.
Seciunea 3.2.6 Analiza de senzitivitate
Dei, teoretic, riscurile pot fi identificate i evaluate, nu se poate estima ce riscuri apar efectiv n
practic. Din acest motiv, trebuie efectuat o analiz de senzitivitate. Aceast analiz este realizat
pentru a identifica factorii cu un efect semnificativ asupra Valorii actualizate nete (VAN) a proiectului.
Atunci cnd Modelul financiar al CCR a fost pregtit i a fost calculat o Valoare actualizat net, pot
fi alei civa parametri pentru a fi modificai cu 10% n plus sau n minus din valoare. Realizarea
acestor analize de senzitivitate poate ajuta la identificarea parametrilor cu cel mai mare impact asupra
Valorii actualizate nete.
114
Capitolul 3.3 Stabilirea structurii preliminare a Concesiunii
Scopul structurrii unei Concesiuni l reprezint, n practic, identificarea rolurilor alocate Autoritii
contractante, respectiv Concesionarului n implementarea proiectului.
Pentru a contura structura preliminar a Concesiunii, trebuie identificate mai nti principalele
responsabiliti ale ambelor pri. Aceste responsabiliti se pot referi la:
1. Natura juridic a activelor Concesiunii
Conform legislaiei n vigoare, activele rezultate n urma realizrii proiectului de concesiune se afl n
proprietatea public a statului/unitilor administrativ teritoriale i n administrarea Concesionarului.
Cadrul legal din Romnia nu permite realizarea unui transfer a dreptului de proprietate a acestor bunuri
ctre Concesionar.
2. Finanare
n cadrul unui Contract de concesiune de lucrri publice, construcia obiectivului este finanat de ctre
Concesionar. Costurile de ntreinere i operare (mpreun cu serviciul datoriei i randamentul
capitalului propriu investit) sunt acoperite din plile realizate pe perioada derulrii Contractului de
concesiune. Cu toate acestea, pot exista structuri de Concesiune n care lucrrile de construcie sunt
finanate, n tot sau n parte, de ctre Autoritatea contractant posibil cu co-finanare din fondurile UE
iar lucrrile de operare i de ntreinere sunt preluate de ctre Concesionar.
3. Sursa plii pentru serviciile care urmeaz s fie prestate de ctre Concesionar
Pentru a nelege structura Concesiunii, trebuie stabilit cu exactitate dac utilizatorii proiectului pltesc
serviciile furnizate de ctre Concesionar (drumuri cu tax, aeroporturi, etc.) sau dac Autoritatea
contractant va efectua pli ctre Concesionar (respectiv, pli de disponibilitate pentru coli, drumuri
fr tax, nchisori, etc.).
4. Activitile din fiecare etap a proiectului de Concesiune
O Concesiune este de regul un contract pe termen lung care poate include mai multe etape, dup cum
urmeaz:
Etapa de planificare
Etapa de planificare a proiectului se refer la activiti cum ar fi stabilirea amplasamentului, achiziia
de terenuri etc.
Etapa de proiectare
Aceast etap se refer la elaborarea documentaiei tehnico-economice (ex. Studiu de pre-fezabilitate,
dac este cazul, Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic etc).
Etapa de construcie
Aceast etap se refer la realizarea efectiv a activelor ce fac obiectul Contractului de concesiune i
fr de care nu se pot furniza serviciile conexe.
Etapa de ntreinere i operare
Etapa de ntreinere i operare ncepe atunci cnd activele ce fac obiectul Contractului de concesiune
devin funcionale (de exemplu: autostrada este deschis pentru trafic sau coala este deschis pentru
cursuri). n aceast etap, activele trebuie operate la standardele tehnice de performan specificate n
contract. Totodat, aceast etap ar putea implica i activiti de colectare a taxelor aferente prestrii
serviciului. Etapa de ntreinere i operare se ncheie la data finalizrii contractului.
Etapa de transfer
115
Activele ce se constituie n bunuri de retur, inclusiv obligaiile de ntreinere i operare a acestora, revin
de plin drept, gratuit, n bun stare conform prevederilor contractuale i libere de orice sarcini sau
obligaii Concedentului la sfritul perioadei de concesiune.

Tabelul 5: Structur exemplificativ a unui Contract de concesiune pentru proiectarea, construirea, operarea i
ntreinerea unei autostrzi
Proprietate
Activele care urmeaz a fi realizate vor rmne n proprietatea public a
Autoritii contractante pe toat durata Concesiunii
Finanare
Concesionarul va asigura finanarea proiectului (construcia, operarea i
ntreinerea)
Modalitatea recuperrii investiiei
Concesionarul poate ncasa taxe de utilizare a infrastructurii, n cadrul
unor plafoane / marje stabilite prin Contract. n cazul n care veniturile din
taxele directe nu sunt suficiente pentru a acoperi costurile de construcie i
operare, Autoritatea contractant va aloca pli de disponibilitate.
Principalele responsabiliti ale prilor pe durata de via a proiectului
Etapa de planificare
Autoritatea contractant este responsabil pentru stabilirea
amplasamentului i achiziia terenurilor. Intrarea n vigoare a Contractului
de concesiune este condiionat de ndeplinirea obligaiilor Autoritii
contractante n legtur cu etapa de planificare.
Etapa de proiectare
Autoritatea contractant va defini n mod clar specificaii tehnice de
calitate n cadrul Contractului de concesiune. Concesionarul este
responsabil de realizarea proiectului tehnic i a detaliilor tehnice de
execuie, care vor respecta cerinele stabilite de Autoritatea contractant.
Etapa de construcie
Concesionarul este responsabil pentru construcia autostrzii, inclusiv
managementul proiectulu, conform specificaiilor tehnice de calitate
prevzute n Contractul de concesiune.
Etapa de ntreinere i operare
Concesionarului i se va acorda dreptul de exploatare a infrastructurii
realizate i va fi responsabil de ntreinerea i operarea acesteia, inclusiv
colectarea taxelor de utilizare, pn la ncheierea Contractului de
concesiune. Nivelul taxelor va trebui aprobat de ctre Autoritatea
contractant.
Etapa de transfer
La sfritul perioadei de Concesiune, Concesionarul va transfera
Autoritii contractante activele ce se constituie n bunuri de retur precum
i obligaia operrii i ntreinerii acestora.
Seciunea 3.3.1 Matricea riscurilor Concesiunii
n cadrul CCR, au fost identificate (a se vedea Paragraful 3.2.4.1) i alocate riscurile proiectului.
Dup cum s-a precizat mai sus, n cadrul unei Concesiuni, Concesionarul preia diferite responsabiliti
pentru realizarea i operarea proiectului. Multe dintre riscuri sunt de asemenea transferate mpreun cu
aceste responsabiliti. Identificarea i alocarea corect a riscurilor este foarte important pentru
aprecierea n ntregime a structurii Concesiunii.
Fiecare risc poate fi alocat fie Autoritii contractante, fie Concesionarului, sau poate fi mprit ntre
Autoritatea contractant i Concesionar, n funcie de partea capabil s-l gestioneze cel mai bine.
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare cuprinde definirea i cuantificarea riscurilor
aferente proiectului, n termeni economici i financiari, lund n considerare alternativele identificate de
distribuie a riscurilor ntre prile contractuale.
Pentru a defini structura Concesiunii, Matricea riscurilor trebuie actualizat. Aceast aciune se poate
realiza n urmtoarele dou etape:
1. Realocarea fiecrui risc
Matricea riscurilor ar trebui, pentru fiecare risc, s identifice partea care l va prelua: Autoritatea
contractant, Concesionarul sau ambele pri. n cadrul unei Concesiuni, alocarea riscurilor poate fi
foarte diferit de cea dezvoltat pentru un proiect atribuit n mod tradiional prin achiziie public.
116
Diferenele de alocare a riscurilor n cadrul unei Concesiuni reprezint sursa pentru Raportul cost
beneficiu (potenial) al proiectului.
2. Stabilirea tratamentului riscului
Pentru fiecare risc, impactul (financiar) al producerii acestuia trebuie definit n contextul costurilor
suportate de ctre Autoritatea contractant sau de ctre Concesionar. Cu alte cuvinte, trebuie stabilit
partea care va suporta consecinele financiare n cazul n care riscul se materializeaz n practic.

Cea mai bun abordare practic a alocrii riscurilor de proiect
Regula general pentru alocarea unui risc este aceea c acesta trebuie suportat de ctre partea (Autoritatea contractant sau
Concesionar) care poate atenua riscul n cea mai mare msur i/sau care poate controla consecinele n cea mai mare msur. Cu
toate acestea, definirea alocrii riscurilor nu este un proces simplu i poate fi relativ complex. Nu exist o alocare tipic sau
standard a riscurilor pentru toate tipurile de proiecte de concesiune. Toate riscurile identificate trebuie re-evaluate de la caz la caz.
n general, exist riscuri tipice alocate Autoritii Contractante, riscuri care sunt alocate de regul Concesionarului i riscuri care
sunt alocate diferit n funcie de specificitatea proiectului.
O nelegere eronat a situaiei este aceea c scopul unei Concesiuni este de a aloca toate riscurile Concesionarului. Dei n cadrul
unei Concesiuni, Autoritatea Contractant i asum mai puine riscuri dect n cazul unei achiziii publice tradiionale, alocarea
riscurilor trebuie s fie acceptabil pentru Concesionar i finanatori. Autoritatea Contractant trebuie s i asume riscurile pe care
este n msur s le gestioneze pentru a optimiza bancabilitatea proiectului. n general, Autoritatea contractant trebuie s preia
orice risc care este de obicei neasigurabil pe piaa internaional sau orice risc care ar fi nerezonabil pentru Concesionar.
n general, sectorul privat este mpotriva prelurii riscurilor pe care nu le poate controla. n cazul n care alocarea riscurilor
propus de ctre Autoritatea contractant este neadecvat, atribuirea Concesiunii poate eua dac Autoritatea contractant nu
dorete s preia anumite riscuri pe parcursul derulrii procedurilor de Dialog competitiv sau Negociere.
Alocarea riscurilor, aa cum este ea stabilit n Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare, nu
este static. Trebuie s se bazeze pe scopul i constrngerile Autoritii contractante i trebuie s in
seama dac alocarea riscurilor este acceptabil pentru investitori i finanatori. Pe parcursul derulrii
procedurilor de atribuire a Contractului de concesiune, Matricea riscurilor este adesea actualizat ca
urmare a negocierilor/dialogului cu Ofertanii.
Tabelul 6: Exemplu dintr-un fragment de Matrice a riscurilor utilizate n pregtirea unui proiect de Concesiune
Alocare
Nr.
Denumirea
riscului
Descrierea riscului
Autoritatea
contractant
mprit Concesionar
Managementul riscului
Riscuri de planificare
4 Costurile
achiziiei de
terenuri
Achiziia
terenurilor
necesare pentru
realizarea
proiectului poate
conduce la costuri
mai mari dect
cele estimate.
x Autoritatea contractant
va suporta costurile
suplimentare.
Riscuri de construcie
12 Depiri
generale de
costuri
Costul
construciei este
mai mare dect
cel prevzut de
ctre Concesionar
n oferta sa.
x
15 Descoperirea
de vestigii
arheologice
Descoperirea de
vestigii
arheologice pe
amplasament
mpiedic
lucrrile de
construcie,
x Costurile aferente
ntrzierilor pentru
Concesionar. Costurile
de cercetare i
conservare a vestigiilor
pentru Autoritatea
contractant.
117
provocnd
ntrzieri i
majorri de
costuri
Risc de ntreinere
26 Condiii
neprevzute
Condiiile
neprevzute
determin lucrri
de ntreinere
suplimentare.
x Concesionarul va fi
despgubit numai n
cazul n care nivelul
cererii depete n
mod semnificativ
estimrile previzionate.
Capitolul 3.4 Aspecte specifice
ntruct structura unei Concesiuni difer n mod semnificativ de cea a unei achiziii publice tradiionale,
pot exista aspecte specifice care nu sunt acoperite de CCR i de Matricea riscurilor. Aceste aspecte pot
fi, ns, relevante pentru Analiza economico-financiar (Value for Money).
Seciunea 3.4.1 Taxa pe valoarea adugat (TVA)
n general, costurile cuprinse n CCR nu includ TVA. Pe de alt parte, exist anumite cazuri n care
TVA-ul este facturat n cadrul Concesiunii.
Seciunea 3.4.2 Costuri suplimentare asociate finalizrii lucrrilor nainte de termenul contractual
Darea n folosin a activelor, precum i nceperea furnizrii serviciilor ce fac obiectul Contractului de
concesiune, anterior datei prevzute n contract, este n beneficiul i n interesul public. Cu toate
acestea, din punct de vedere financiar, aceast situaie poate avea drept rezultat apariia unor cheltuieli
suplimentare pentru Autoritatea contractant, atunci cnd proiectul se bazeaz pe plile de
disponibilitate (a se vedea Titlul 5).
n calcularea CCR are relevan respectarea datei limit de dare n folosin a activelor sau de ncepere
a furnizrii serviciilor, numai n msura n care aceasta este relaionat impunerii unor penaliti de
ntrziere sau acordrii unui bonus pentru finalizarea nainte de termen.
Seciunea 3.4.3 Costul relicitrii contractului
Autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura de atribuire a unui Contract de concesiune n
condiiile prevzute de lege. Costurile organizrii unei noi proceduri de atribuire eventual, prin
achiziie public tradiional - nu sunt cuantificate n cadrul CCR. Cu toate acestea, acestea trebuie
avute n vedere atunci cnd se ia decizia final n vederea atribuirii unui astfel de contract.
Seciunea 3.4.4 Venituri din refinanarea proiectului
n general, riscurile de proiectare i construcie se reduc spre finalul perioadei de construcie i, prin
urmare, se vor reduce i costurile asociate finanrii proiectului, putndu-se realiza o refinanare n
termeni avantajoi. De obicei, orice beneficiu financiar dobndit prin refinanarea proiectului este
mprit ntre Concesionar i Autoritatea contractant.
Deoarece posibilitatea producerii unui astfel de eveniment este pur speculativ, nu se recomand
introducerea acestui element n analiza CCR. Dei conceptul de mprire a beneficiilor din refinanare
este n prezent o practic general acceptat, detaliile fac, de regul, obiectul negocierilor ntre prile
contractante.
118
Seciunea 3.4.5 Costuri de monitorizare i administrare a proiectului
n cadrul analizei opiunii de realizare a proiectului n regim de concesiune, trebuie avut n vedere un
cost pentru monitorizarea i administrarea proiectului, care urmeaz s fie suportat de ctre Autoritatea
contractant. O estimare a acestui element trebuie inclus n costul anual al Concesiunii.
Seciunea 3.4.6 Asigurri
n general, proiectele din sectorul public nu sunt asigurate. n cazul proiectelor de concesiune,
finanatorii vor impune Concesionarului asigurarea riscurilor de proiect. De regul, Concesionarul este
cel care realizeaz aranjamentele necesare n vederea ncheierii asigurrilor. n acest caz, costurile
anuale corespunztoare trebuie excluse din CCR pentru a se asigura faptul c ambele opiuni sunt
comparate pe baze identice.
Seciunea 3.4.7 Rata de discontare
Pentru orice calcul de flux de numerar actualizat pe o perioad de 20-30 de ani (n cazul obinerii
Valorilor nete actualizate (VAN), de exemplu), rata de discontare utilizat va fi extrem de important.
Capitolul 4.7 descrie modul n care aceast rat de discontare poate fi obinut, ns n mod clar o
diferen de 1% poate da genera diferene semnificative ale valorilor VAN.
Avnd n vedere faptul c stabilirea ratei de discontare nu reprezint o tiin exact, dei aceasta
reflect, de regul, dobnda cu care se mprumut sectorul public, iar rata de discontare este utilizat ca
instrument ce ajut la diferenierea celor dou opiuni - opiunea tradiional CCR fa de opiunea de
realizare a proiectului n regim de concesiune - se recomand realizarea mai multor scenarii ce folosesc
rate de discontare diferite, pornindu-se de la estimarea cosiderat cea mai favorabil. n cazul n care o
modificare a ratei de discontare poate schimba decizia Autoritii contractante n ceea ce privete
modalitatea de realizarea a proiectului, se impune realizarea unei analize mai aprofundate pentru
selectarea variantei optime.
Capitolul 3.5 Stabilirea Raportului cost-beneficiu: metoda CPP
Prin intermediul metodei CPP se evalueaz, ntr-o manier relativ rapid i uoar, Raportul cost-
beneficiu al unui potenial proiect de concesiune n comparaie cu opiunea tradiional de achiziie
public. Se aplic n cazul n care plile provin n principal de la Autoritatea contractant (de exemplu
pli de disponibilitate).
Seciunea 3.5.1 Analiza cantitativ
Punctul de plecare n realizarea analizei CPP este evaluarea cantitativ a CCR.
Fiecare cost, venit i risc trebuie studiat i evaluat, realizndu-se o permanent comparaie ntre
modalitatea de realizare a proiectului n regim de concesiune, respectiv achiziie public tradiional,
astfel:
se elimin costurile corespunztoare unor elemente i riscuri aplicabile ambelor modaliti de
realizare a proiectului, ntruct acestea nu au un impact direct n stabilirea variantei optime; i
sunt evideniate costurile i riscurile specifice n cadrul estimrii fluxului de numerar,
calculndu-se VAN pentru fiecare dintre modalitile de realizare a proiectului, cu aplicarea
ratei de discontare.
Diferenele rezultate din cuantificarea costurilor, a veniturilor i a riscurilor aferente fiecrei opiuni n
parte se prezint n raport procentual (vezi Tabelul 7).
119
Pentru a stabili raport procentual, se pot utiliza diverse metodologii. De exemplu, ar putea fi analizate
alte proiecte similare sau alte Oferte depuse n cadrul unor proceduri de atribuire a unor Contracte de
concesiune derulate n Romnia. De asemenea, se recomand contractarea unei consultane de
specialitate pentru realizarea acestei analize.
Iat cteva dintre elementele care pot diferenia modalitatea de realizare a proiectului n regim de
achiziie public fa de Concesiune:
coordonarea etapei de proiectare cu cea de construcie;
eficiena procedurilor de achiziie a materialelor;
multiple utilizri pentru activele ce fac obiectul contractului (de exemplu: cldirea unei coli
ce poate fi folosit ziua pentru activiti didactice, seara poate fi nchiriat pentru activiti
sportive sau de divertisment; infrastructura rutier poate fi folosit i pentru amplsarea
echipamentelor de telecomunicaii). Orice venituri suplimentare sunt caracteristice abordrii
comerciale a opiunii de realizare a proiectului n regim de concesiune i trebuie luate n
considerare la analizarea Raportului cost-beneficiu;
un bun management al fluxului de numerar, caz n care costurile de operare pot fi diminuate;
invenii i inovaii ce pot avea drept rezultat creterea calitii activelor la momentul predrii
acestora ctre Autoritatea contractant la finalizarea contractului.
Seciunea 3.5.2 Evaluarea Raportului cost-beneficiu n cursul procedurii de atribuire
Tabelul 7: Exemplu de utilizare a analizei CPP
Valoare nominal Scenariu de achiziie public Scenariu de concesiune Diferen %
Costuri de proiectare
Costuri de construcie
Cost de ntreinere
Venituri din taxe
Riscuri comune
Riscuri specifice
Total proiect

VAN Scenariu de achiziie public Scenariu de concesiune Diferen %
Costuri de proiectare
Costuri de construcie
Cost de ntreinere
Venituri din taxe
Riscuri comune
Riscuri specifice
120
Total proiect
Tabelul 7 prezint un rezumat al modului n care pot fi prezentate fluxurile de numerar nominale i
Valoarea actualizat net din scenariul tradiional i din cel de Concesiune. Factorul cel mai important
este, desigur, diferena procentual dintre VAN n scenariul tradiional i VAN n scenariul
Concesiunii, ntruct aceasta indic Raportul cost - beneficiu.
Capitolul 3.6 Stabilirea Raportului cost beneficiu: metoda Modelului comparativ (Shadow
model)
Metoda alternativ ce poate fi utilizat pentru a stabili Raportul cost beneficiu al unei Concesiuni
comparativ cu opiunea de atribuire prin achiziie public, este dezvoltarea unui Model comparativ
(Shadow model). Metoda Modelului comparativ are la baz dezvoltarea unei Oferte similare celei ce
ar putea fi depus de un operator economic interesat. Aceast metod poate fi aplicat atunci cnd
Autoritatea contractant nu efectueaz pli pentru serviciile furnizate n cadrul proiectului sau atunci
cnd contribuia sa este redus.
Modelul financiar care st la baza metodei comparative realizeaz o analiz detaliat a scenariului de
Concesiune, lund n considerare toate costurile, veniturile i riscurile Concesionarului. Metoda
Modelului comparativ este, de altfel, i o metod eficient pentru evaluarea bancabilitii proiectului
de Concesiune (a se vedea Paragraful 1.4.7.4).
Structura i modalitatea de utilizare a unui model financiar similar celui care st la baza metodei
comparative, este tratat extensiv n cuprinsul Titlului 4. Prezentul capitol detaliaz elemente referitore
la definirea datelor de intrare (inputuri) sau a rezultatelor (outputuri) luate n considerare la realizarea
Modelului comparativ, modalitile de testare a bancabilitii proiectului, precum i modul n care este
evaluat Raportul cost-beneficiu n timpul procedurii de atribuire.
Procesul de realizare a Modelului comparativ este urmtorul:
Etapa 1: Contractarea consultanei de specialitate
Realizarea, optimizarea i utilizarea unui Model comparativ este o activitate complex ce necesit
expertiz de specialitate. Prin urmare, se recomand contractarea unor consultani specializai n
modelare financiar (a se vedea Seciunea 1.3.3).
Etapa 2: Colectarea datelor de intrare (inputuri)
La realizarea Modelului comparativ, trebuie selectate, ntr-un mod ct mai detaliat posibil, urmtoarele
date de intrare (inputuri) pentru modalitatea de realizare a proiectului n regim de concesiune:
costuri de proiectare
costuri de construcie
costuri de finanare
costuri aferente pregtirii i participrii la procedura de atribuire
costuri de ntreinere
costuri de operare
identificarea i cuantificarea financiar a riscurilor
stabilirea unui calendar pentru realizarea etapelor specifice pregtirii, atribuirii i
implementrii proiectului
121
date macro-economice (de exemplu: previzionarea ratei dobnzii, a inflaiei, a indicelui
preurilor de consum etc.) cu impact asupra elementelor Concesiunii.
n colectarea acestor date se recomand consultarea unor experi n domeniu.
Trebuie acordat o atenie special costurilor de finanare din urmtoarele motive:
costurile de finanare ale proiectului sunt influenate de nivelul i repartiia riscurilor;
totodat, profilul de risc al proiectului va avea un impact direct i asupra fluxurilor de
numerar;
fluxurile de numerar pot fi influenate de calitatea construciei i nivelul ncasrilor din taxe de
la utilizatorii finali (de exemplu, taxe de utilizare);
trebuie evaluat n detaliu sistemul de taxare. Autoritatea contractant trebuie s:
evalueze realist veniturile lund n considerare riscul de cerere
asigure un mecanism de compensare
sugereze o structur de finanare care s se potriveasc acestui profil de risc.
experii n domeniul modelrii financiare trebuie s ncorporeze structura de finanare i
mecanismele de compensare n Modelul comparativ;
o evaluare primar a bancabilitii proiectului, inclusiv parametrii precum VAN i RIR, se pot
obine n urma realizrii activitilor de mai sus.
Seciunea 3.6.1 Realizarea Modelului financiar
n general, Modelul comparativ optimizeaz datele rezultate n urma analizei CCR lund n considerare
opiunea realizrii proiectului n regim de concesiune. Optimizarea datelor n cuprinsul Modelului
comparativ trebuie s conduc la cea mai mic VAN posibil i la cea mai mare RIR a capitalului
privat investit. Titlul 4 furnizeaz mai multe informaii cu privire la Modelarea financiar.

122
Titlul 4. Modelarea financiar

Acest Titlu se refer la tehnica modelrii financiare. Scopul Titlului nu este s ofere instruciuni complete asupra modului
n care trebuie realizat un Model financiar. n mod normal, acesta este fcut de consultani financiari.
n cazul reprezentanilor Autoritii contractante implicai n proiectele de concesiune, este relevant s se neleag care
este scopul Modelului financiar, ce date trebuie introduse, ce rezultate poate produce acest model i cum se interpreteaz
rezultatele sale.
Capitolul 4.1 prezint o introducere n aceast problematic.
Capitolul 4.2 detaliaz potenialele obiective ale unui Model financiar.
Capitolul 4.3 conine recomandri utile n procesul de realizare a unui Model financiar.
Capitolul 4.4 detaliaz modul n care poate fi structurat un Model financiar.
Capitolul 4.5 se refer la organizarea datelor i a fielor de lucru n cadrul Modelului financiar.
Capitolul 4.6 detaliaz structura datelor care trebuie procesate n cuprinsul unui Model financiar i relevana ipotezelor.
Capitolul 4.7 se refer la potenialele rezultate ale unui Model financiar, precum i la modaliti de interpretare a
acestora .
Capitolul 4.8 explic pe scurt utilizarea software-ului specific n realizarea unui Model financiar (Microsoft Excel).
Capitolul 4.9 explic pe scurt folosirea modelului fluxului de numerar n analiza proiectelor de concesiune.
Capitolul 4.1 Introducere
Acest Titlu descrie folosirea modelrii financiare n proiectele de concesiune, punnd accentul asupra
tehnicilor i conceptelor aplicabile. Acolo unde este posibil, aceste dou subiecte sunt interconectate
astfel nct s ofere o imagine ct mai complet a modelrii financiare specifice unui proiect de
concesiune.
Modelarea financiar este un proces care nu este dependent de tipul de software folosit, ci, mai
degrab, de practicile folosite pentru crearea Modelului nsui. Aceasta nseamn c folosirea adecvat
a software-ului nu garanteaz c Modelul va fi corect realizat i nu va genera erori. Este necesar n
permanen ca analistul s neleag complet mecanismele care influeneaz relaiile dintre variabilele
care compun un Model, astfel nct verificrile s poat fi fcute n timp ce procesul continu i s
existe certitudinea corectitudinii simulrii situaiei financiare supuse analizei n cadrul Modelului.
Microsoft Excel este unul dintre cele mai utilizate programe software pentru modelare financiar, iar
acest Titlu descrie detalii i tehnicile care pot fi de ajutor i pot economisi timp cnd este realizat un
Model financiar n Excel. Informaiile cuprinse n acest Titlu sunt relevante att pentru realizatorii
Modelului, ct i pentru cei care l revizuiesc.
Obiectivul acestui Titlu este de a prezenta utilizatorilor Ghidului:
Bune practici i recomandri pentru realizarea unui Model financiar.
O serie de detalii i tehnici specifice Excel utilizate n realizarea i revizuirea Modelului
financiar.
Folosirea modelrii financiare n diferite etape ale pregtirii i atribuirii Contractului de
concesiune.
Capitolul 4.2 Obiectivele unui Model financiar
Aa cum a fost precizat n introducerea la acest Ghid, dezvoltarea unui proiect de investiii de la
conceptul iniial la faza operrii proiectului presupune patru etape:
123
Faza de pregtireFaza de exploatare
Faza de atribuire
Faza de construcie (dac este
cazul)
Figure 10: Principalele faze ale dezvoltrii unui proiect de investiii
Modelul financiar reprezint un instrument util n luarea deciziilor n fiecare faz a acestui proces.
n timpul etapei de pregtire, Modelul financiar este folosit n vederea:
a. Realizrii Analizei economico-financiare (Value for Money) i stabilirii Raportului cost-
beneficiu al Concesiunii: Modelul este folosit de Autoritatea contractant ca suport n
stabilirea modalitii optime de realizare a proiectului (prin procedura tradiional de achiziie
public sau prin Concesiune). Prin urmare, Modelul va sta la baza procesului detaliat n
cuprinsul Titlului 3.
b. Determinrii structurii de finanare a Concesiunii i a volumului de finanare necesar: Modelul
este folosit pentru stabilirea rentabilitii investiiei prin evaluarea costurilor i veniturilor pe
care proiectul le va genera.
c. Identificrii factorilor de risc pentru structura de finanare a Concesiunii: Modelul este supus
unor analize de senzitivitate n scopul determinrii riscurilor cu impact asupra realizrii
proiectului i al testrii i evalurii diferitelor modaliti de finanare.
n timpul etapei de atribuire, Modelul financiar este un instrument util pentru:
a. Asistarea Autoritii contractante n timpul procedurii de atribuire a Contractului de
concesiune, n special n etapele de dialog sau de negociere, dac este cazul.
b. Monitorizarea continu a rezultatelor Analizei economico-financiare (Value for Money) i a
rentabilitii proiectului ce urmeaz a fi realizat n regim de concesiune.
Este recomandat ca la momentul realizrii nchiderii financiare s devin parte integrant a
Contractului de concesiune i o copie auditat a Modelului financiar agreat ntre pri, precum i cu
instituiile finanatoare. Acesta trebuie folosit ca referin pentru orice modificare aprut pe toat
durata Concesiunii.
n timpul etapei de construcie i operare, Modelul poate fi folosit pentru:
a. Monitorizarea performanei construciei i a serviciilor de operare.
b. Susinerea termenilor i condiiilor contractului de mprumut (de exemplu: verificarea i
confirmarea rambursrilor periodice efectuate de ctre Concesionar).
Pe parcursul derulrii etapelor de pregtire, atribuire i implementare a proiectului de concesiune,
Modelul financiar se poate dezvolta i schimba, utilizrile acestuia cptnd valene multimple.
124
Seciunea 4.2.1 Evaluarea preliminar a rentabilitii investiiei
Modelul financiar ofer o analiz, de obicei bazat pe date preliminare, relativ brute, i pe ipoteze
financiare simplificate, care pot fi folosite pentru a stabili rentabilitatea realizrii investiiei n regim de
concesiune i necesitatea realizrii unei analize aprofundate. n mod obinuit, rezultatele includ:
a. O estimare a nivelului veniturilor necesare n vederea acoperirii costurilor i realizrii unui
profit rezonabil;
b. Stabilirea Ratei interne a rentabilitii capitalului investit;
c. Valorile estimate ale datoriei i capitalului necesare pentru finanarea proiectului i
d. Estimarea duratei maxime n care Concesionarul urmeaz a-i recupera investiia i a realiza
profitul rezonabil permis de lege i agreat prin contract.
Seciunea 4.2.2 Stabilirea nivelului finanrii i a structurii de finanare a Concesiunii
Odat ce a fost luat decizia realizrii proiectului n regim de concesiune, Modelul financiar este
dezvoltat pe baza structurii optime de finanare a proiectului. Identificarea acestei structuri presupune
evaluarea diferitelor tipuri i niveluri de finanare potenial disponibile (de exemplu raportul datorie-
capital, precum i structura i nivelul de finanare care poate fi susinut de previziunile fluxului de
numerar). Analiza pentru stabilirea unui raport adecvat datorie-capital va folosi elemente precum: rata
de acoperire a serviciului datoriei, calculul randamentului capitalului investit i rezultatul analizei de
risc.
Atunci cnd a fost identificat structura optim de finanare, va fi realizat o analiz detaliat a
volumului datoriei n raport de capitalul investit n vederea verificrii soliditii structurii financiare
supuse mai multor scenarii de senzitivitate. n plus fa de acest volum de finanare, Modelul financiar
poate furniza o estimare a nivelului de finanare suplimentar necesar acoperirii cheltuielilor
neprevzute.
Pe msur ce se dezvolt structura proiectului de concesiune, este important reflectarea
corespunztoare a structurii de finanare a acestuia n cuprinsul prevederilor contractuale.
Seciunea 4.2.3 Identificarea impactului riscurilor asupra structurii de finanare
Realizarea unei analize de senzitivitate permite identificarea acelor variabile sau riscuri la care fluxurile
de numerar sunt n mod particular sensibile. Aspectele critice pentru economia proiectului vor fi
abordate prin ajustarea structurii proiectului, iar riscurile cheie vor fi atenuate sau eliminate.
Seciunea 4.2.4 Suport pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a Contractului de concesiune
Pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, Modelul financiar poate fi
utilizat pentru a furniza Autoritii contractante informaii relevante n legtur cu:
- nivelul maxim al tarifelor sau al plilor de disponibilitate acceptabil n cadrul Ofertelor
depuse de operatorii economici interesai, astfel nct s poat fi asigurat Raportul cost-
beneficiu,
- costurile totale ale realizrii investiiei care pot fi utilizate de fiecare Ofertant n realizarea
propriilor proiecii ale fluxurilor de numerar.
125
Seciunea 4.2.5 Suport n etapele de dialog/negociere specifice procedurilor de Dialog competitiv i
Negociere cu publicare prealabil a unui anun de participare
n timpul etapelor de dialog/negociere, Modelul financiar poate fi utilizat pentru a identifica valorilor i
elementelor financiare acceptabile propuse de ctre Ofertani fr a afecta nivelul finanrii i
obiectivele Autoritii contractante.
Seciunea 4.2.6 Susinerea termenilor i condiiilor contractului de mprumut
Contract de mprumut poate conine clauze referitoare la realizarea unor verificri periodice ale
ndeplinirii condiiilor de finanare. Pe baza rezultatelor acestor verificri, se pot institui restricii asupra
tragerilor din mprumut sau se poate cere rambursarea anticipat a mprumutului. n aceste cazuri, se
recomand includerea att n Contractul de concesiune, ct i n cel de mprumut, a unei versiuni
auditate a Modelului financiar final.
Capitolul 4.3 Realizarea Modelului financiar
Avnd n vedere multitudinea de utilizri a Modelului financiar, este important ca scopul acestuia s fie
precizat n mod clar de la nceput, astfel nct structura acestuia s furnizeze datele necesare realizrii
obiectivului propus.
De exemplu, un Model financiar al crui scop este generarea de situaii financiare lunare va necesita
date mult mai detaliate referitoare la costuri i venituri dect un Model realizat pentru rapoarte
trimestriale sau bianuale. n acelai timp, un Model elaborat pentru un singur scop nu va fi neaprat
adecvat pentru a fi utilizat n alt scop, dei se pot folosi aceleai date.
Seciunea 4.3.1 Formate folosite
Realizarea unui Model financiar pentru un proiect de Concesiune satisface mai multe obiective. Avnd
n vedere complexitatea pregtirii i atribuirii unui Contract de concesiune, Modelul financiar este
structurat i rafinat progresiv, odat cu identificarea tututor datelor i elementelor componente.
n situaia n care proiectele evolueaz de o aa manier nct versiunile subsecvente ale Modelului nu
mai corespund obiectivului iniial, dezvoltarea unui nou Model financiar se poate dovedi mult mai
eficient. Aceast variant poate fi luat n considerare numai n anumite condiii. Riscul ca un Model
s devin inadecvat scopului su iniial poate fi atenuat prin meninerea Modelului la un nivel simplist
i ct mai flexibil cu putin.
Seciunea 4.3.2 Stabilirea Raportului cost-beneficiu al proiectului de Concesiune pe baza rezultatelor
Modelului financiar
Modelul financiar este folosit nc de la nivelul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare
pentru a stabili Raportul cost-beneficiu al Concesiunii. n aceast etap, Modelul finanicar se bazeaz
doar pe date generale privind nivelul de finanare necesar i fluxul de numerar previzionat.
Modelul financiar poate fi structurat astfel nct s prezinte operatorilor economici interesai diferite
estimri ale Ratei interne de rentabilitate a capitalului propriu investit n raport cu costurile i veniturile
proiectului.
Modelul financiar iniial trebuie structurat astfel nct s permit o dezvoltare ulterioar pe toat
perioada implementrii proiectului de Concesiune. Chiar dac datele cuprinse n Modelul financiar
iniial nu sunt suficient de detaliate, structurarea i poziionarea acestora trebuie s aib n vedere
bunele practici n domeniu. De exemplu, chiar dac sunt disponibile doar date anuale sau multianuale,
Modelul financiar trebuie, totui, elaborat pe baze semestriale pentru a evita necesitatea revizuirii
acestuia n mod repetat pe msur ce devin disponibile mai multe informaii. Un motiv l-ar putea
126
constitui faptul c mprumuturile acordate n vederea realizrii proiectului i care reprezint, de regul,
80-90% din necesarul de finanare, trebuie rambursate semestrial.
Seciunea 4.3.3 Dezvoltarea Modelului financiar n perioada de implementare a proiectului
n etapa de implementare a proiectului de Concesiune, Modelul financiar va fi supus unor modificri
considerabile. Acesta va deveni mult mai complex dect cel iniial, elaborat n cursul etapei de
pregtire a proiectului, n cuprinsul Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, integrnd
date i ipoteze detaliate i reflectnd mai multe scenarii pe msur ce sunt revizuite i evaluate
opiunile de implementare. n acest stadiu, Modelul trebuie s poat reflecta modificrile sau
dezvoltrile ulterioare ale proiectului, fr a necesita o redimensionare major.
Capitolul 4.4 Structura i proiectarea Modelului
Un Model financiar cuprinde cel puin urmtoarele trei seciuni distincte:

Seciuni de input-uri (date de intrare i ipoteze de calcul, marcaje i butoane)
Seciuni de formule i calcule
Seciuni de rezultate (outputuri)
Figura 11: Seciunile specifice unui Model financiar

Seciunea 4.4.1 Date de intrare (inputuri)
Aceast seciune conine datele i ipotezele de calcul care urmeaz a fi procesate n vederea obinerii
rezultatelor propuse. Datele sunt de regul introduse ca valori specifice i pot fi modificate la alegerea
utilizatorului. Pentru a facilita nelegerea a ceea ce reprezint fiecare dintre datele de intrare, precum i
modalitatea de utilizare a acestora, fiecrui element i sunt ataate descrieri succinte. Cteva dintre
ipotezele de lucru pot fi, de asemenea, cuprinse n Model. Datele de intrare pot viza, de regul:
ratele de cretere ale veniturilor (att pentru volum, ct i pentru preuri)
costuri
rata inflaiei
taxe i impozite
informaii legate de organizare (de ex. organigrama i salarizare)
nivelul investiiilor capitale i rata de depreciere
datele evenimentelor-cheie n cursul ciclului de via al proiectului (de ex. datele la care
urmeaz a se realiza lucrri de ntreinere periodic sau ntreinerea capital)
detalii privind nivelul i rambursarea mprumutului i rata dobnzii
cerine privind contul de rezerv.
Datele de intrare pot fi exprimate n procente pentru a limita erorile.
De asemenea, este important s ne asigurm c intrrile sunt introduse numai n seciunea de intrri i
nu n alt parte din Model, ntruct toate calculele vor fi interconectate cu fia de lucru privind intrrile.
Dac o schimbare este introdus n mod inadecvat ntr-o alt zon din Model, calculele pot s nu mai
127
fie corect interconectate cu datele din intrri, iar rezultatele (outputurile) nu vor reflecta aceast
schimbare.
Seciunea 4.4.2 Calcule
Aceast seciune va cuprinde, de regul, modaliti de calcul a unor elemente precum: veniturile,
costurile de operare i de ntreinere, cheltuielile de capital, depreciere, structuri de finanare,
rambursarea mprumutului i dobnzile, capitalul subscris, dividendele achitate i profitul realizat,
impozite i alte elemente specifice sectorului i rii unde se deruleaz proiectul.
Pentru a permite nelegerea uoar a calculelor prezentate n Modelul financiar, fluxul logic dintr-o
fi de lucru trebuie s respecte urmtoarele reguli:
De la stnga la dreapta i de sus n jos.
O singur fi de lucru pentru un singur subiect, unde este posibil: fie de lucru separate
pentru venituri, costuri, cheltuieli de finanare (NB: veniturile i cheltuielile pot fi combinate
pe o singur fi de lucru pentru a ilustra faptul c veniturile sunt egale cu rambursrile
mprumutului plus dividendele), impozite etc.
Avnd n vederea mbuntirea permanent a platformelor informatice de realizare a
Modelelor financiare (Excel-ul fiind cel mai utilizat), exist posibilitatea de a nu se include
toate calculele pe o singur fi de lucru. O abordare mai structurat faciliteaz nelegerea
fluxului de informaii i a logicii fiecrei abordri n parte, facilitnd verificarea formulelor
de calcul care stau la baza rezultatelor furnizate de Model i crescnd astfel sigurana
utilizatorului Modelului.
Cu ct se realizeaz o defalcare mai detaliat a calculelor, cu att este mai uor neleas
logica Modelului, ipotezele de lucru care stau la baza calculelor, precum i verificarea
rezultatelor.
Seciunea 4.4.3 Rezultate (outputuri)
Seciunea de rezultate va conine, de regul, rezumate ale fluxurilor de numerar anuale sau bianuale,
nivelul VAN i al rentabilitii interne a capitalului propriu investit, precum i indicii ai ratei de
acoperire a finanrii. Rezultatele pot fi prezentate i n grafice i scheme, astfel nct s fie mai uor
pentru utilizator s localizeze evoluiile, s le compare i s poat plasa scenariile de finanare ntr-un
context mai larg.
Seciunea de rezultate nu ar trebui combinat cu seciunea de calcule. Astfel, dac formatul seciunii de
rezultate este modificat la solicitarea utilizatorului (eventual n pe parcursul procedurii de atribuire),
formulele i calculele care stau la baza Modelului rmn nemodificate. De exemplu, chiar dac sinteza
situaiilor financiare anuale ar putea fi incluse n seciunea de calcule, se impune prezentarea acesteia,
din nou, n cuprinsul seciunii de rezultate. Pe de alt parte, seciunea de rezultate poate fi prezentat
utilizndu-se perioade de referin diferite fa de cele folosite pentru restul Modelului (de ex. anual i
nu bi-anual, ca cea pe care se pot baza calculele din Model).
Seciunea 4.4.4 Dezvoltarea Modelului
Aa cum s-a accentuat anterior, flexibilitatea este esenial n dezvoltarea Modelului financiar din
perspectiva realizrii unor scenarii de senzitivitate variate pe tot parcursul pregtirii i derulrii
proiectului.
Diferitele scenariile ofer alternative structurale la Modelul financiar iniial, n timp ce senzitivitile au
impact asupra elementelor unitare.
128
De exemplu, modificarea unui element unitar din cuprinsul Modelului financiar ar testa impactul
respectivei modificri asupra proiectului, n timp ce modificarea unui numr mai mare de factori n
acelai timp (cum ar fi intrrile, structura de finanare etc.) ar putea oferi posibilitatea de comparaie cu
un scenariu de Concesiune complet nou. De regul, scenariile sunt utilizate pentru a testa Concesiunea
n trei situaii posibile: cazul de baz, cazul cel mai favorabil i cazul cel mai puin favorabil.
Flexibilitatea Modelului este o trstur important pentru a asigura capacitatea acestuia de simulare a
tuturor circumstanelor estimate. De cele mai multe ori, testarea senzitivitii i simularea de scenarii
poate fi evaluat doar prin simpla ajustare a intrrilor de date-cheie n cadrul Modelului. Cu toate
acestea, n cazul n care este necesar un Model financiar mai sofisticat, butoane, marcaje i comenzi
specifice Excel sau unui alt program similar, pot fi folosite pentru a uura utilizarea acestuia.
Recomandm consultarea unui specialist n modelare financiar pentru realizarea acestor scheme
complexe.
Capitolul 4.5 Organizarea datelor i modele de fie de lucru
Un Model financiar trebuie s respecte, cel puin, urmtoarea structur de baz:
1. Cuprins (care s realizeze conexiuni cu fiele de lucru separate i o reprezentare prin diagram
a fluxului i structurii Modelului)
2. Fie de lucru care includ datele de intrare - inputurile (printre care se poate numra i o fi de
coordonare temporal)
3. Fie de calcul
4. Fie de lucru care includ rezultatele (outputuri)
5. Fie de lucru care includ verificrile.
Fluxul logic al Modelului financiar trebuie respecte cteva reguli de baz:
1. s nceap cu prima fi i s se ncheie cu ultima fi de lucru din cuprinsul Modelului,
2. s nceap de la primul rnd i s se ncheie la ultimul rnd,
3. s nceap de la prima coloan i s se ncheie la ultima coloan.
Prima regul de mai sus se aplic mai ales organizrii datelor, celelalte dou se aplic fielor de lucru
individuale.
Este de asemenea esenial consecvena n poziionarea n pagin, precum i la nivel de coninut.
Consecvena la nivel de coninut nseamn, n esen, c formulele folosite pentru fiecare rnd trebuie
s fie aceleai pentru toate csuele din rnd. Prin urmare, formula utilizat pentru fiecare rnd trebuie
s fie suficient de flexibil pentru a putea fi ajustat corespunztor modificrii perioadelor de timp de
pe rndul respectiv. De exemplu, dac veniturile sunt calculate pe un rnd, formula de calcul utilizat n
perioada 1 (csua 1 din rnd) trebuie s fie aceeai pentru toate csuele din rndul respectiv.
Consecvena la nivel de coninut confer flexibilitate i siguran Modelului, mai ales dac sunt
schimbri ale perioadelor de timp care ar fi reflectate n mod automat n Model.
De asemenea, este recomandat defalcarea calculelor pentru a permite utilizatorului s urmreasc i s
verifice fluxul logic al Modelului.
Pentru claritate, este foarte important folosirea de etichete, descrieri i uniti. Primele dou servesc
unei mai bune nelegeri a scopului respectivului calcul sau a rezultatelor calculelor dintr-o anumit
seciune. Al treilea precizeaz n ce moned sau n ce unitate de msur sunt exprimate datele, pentru a
se evita erorile de interpretare a calculelor.
129
Capitolul 4.6 Date de intrare i ipoteze de lucru
Datele de intrare pot fi clasificate, n general, n cinci categorii principale:
1. Ipoteze macroeconomice
2. Nivelul investiiilor necesare pentru realizarea proiectului i structura de finanare aleas
3. Costurile i veniturile relaionate etapei de operare i ntreinere
4. Trageri din mprumut i serviciul datoriei
5. Impozitare i contabilitate
Aceste intrri trebuie s in cont de prevederile Contractului de concesiune referitoare data de
finalizare a lucrrilor, calendarul plilor i posibilele bonusuri i penaliti.
Seciunea 4.6.1 Ipotezele macroeconomice
Prezumiile macroeconomice sunt general aplicabile tuturor proiectelor i afecteaz rezultatele
financiare ale Modelului. Aceast categorie poate include:
1. Rata inflaiei (ali factori de cretere, care sunt specifici elementelor de costuri i venituri, pot
fi luai n considerare separat de inflaie);
2. Indicele preurilor de consum;
3. Cursul de schimb valutar; i
4. Indicele de cretere economic.
ntruct Modelul financiar specific unui proiect de Concesiune se raporteaz la o perioad de timp
relativ ndelungat, inflaia este un element important ce trebuie luat n calcul. Cu toate acestea, este
important ca acelai nivel al ratei inflaiei specific unei perioade de referin s fie folosit att n
estimarea veniturilor ct i a cheltuielilor.
Indicele preurilor de consum poate influena rezultatele Modelului financiar n mod semnificativ,
ntruct nivelul preurilor poate fi volatil pe termen scurt i este important ca proiectul de Concesiune
s fie suficient de solid pentru a absorbi aceste fluctuaii.
Cursul de schimb valutar este relevant cnd unele date de intrare sunt exprimate n monede diferite sau
moneda de raportare este diferit fa de monedele n care sunt exprimate datele de intrare. Dac sunt
implicate monede diferite, trebuie acordat o atenie special fluctuaiilor cursului de schimb valutar i
posibilelor riscuri asociate.
Pot prezenta relevan i alte elemente precum nivelul PIB. De exemplu, n cadrul unui proiect de
infrastructur rutier sau aeroportuar, creterea economic are impact direct asupra traficului rutier,
respectiv aerian. De exemplu, traficul rutier crete, de regul, de dou ori mai repede dect PIB-ul,
astfel nct luarea n considerare a creterii economice n cadrul unui proiect de infrastructur rutier
poate deveni extrem de important.
Seciunea 4.6.2 Costurile proiectului i structura de finanare
Costurile proiectului nglobeaz toate costurile aferente etapei de pregtire a proiectului, procedurii de
atribuire a contractului i realizrii lucrrilor, pn la finalizarea acestora i nceperea etapei de operare
i ntreinere. Prin urmare, printre aceste costuri se numr: (a) costurile de construcie; (b) onorariile
consultanilor n perioada de pregtire i atribuire a contractului; (c) echipamente i utilaje; (d) prime de
asigurare achitate pentru lucrrile de construcie; (d) costuri de administrare a proiectului pentru
Autoritatea contractant n cursul construciei; i (e) dobnda capitalizat, respectiv dobnda aplicat
130
mprumutului contractat n vederea finanrii lucrrilor, dar neachitat n cursul perioadei de
construcie.
Odat ce costurile proiectului au fost calculate ca parte a CCR (a se vedea Capitolul 3.2) poate fi
determinat nivelul de finanare necesar. n general, proiectele de infrastructur expuse riscului de cerere
vor fi finanate ntr-o proporie mai mare prin intermediul capitalului propriu i ntr-o msur mai
redus din mprumuturi, dar odat cu creterea certitudinii plilor, nivelul datoriei n cadrul structurii
finanrii poate crete. Cu toate acestea, structura capitalului (raportul datorie/capital propriu investit)
este specific fiecrui proiect n parte, iar Modelul financiar reprezint un instrument util pentru
stabilirea raportului optim n vederea realizrii proiectului de concesiune.
Seciunea 4.6.3 Costuri i venituri n timpul perioadei de operare
O dat ce a fost determinat raportul optim datorie/capital propriu investit, este necesar estimarea
fluxului de numerar necesar n vederea acoperirii att a serviciului datoriei, ct i a Ratei interne de
rentabilitate. Fluxul de numerar disponibil pentru serviciul datoriei (FNDSD) este definit ca fiind
diferena ntre veniturile din operare i costurile de operare, innd cont de costurile de ntreinere i
excluznd alte cheltuieli care nu sunt efectuate n numerar, cum ar fi deprecierea.
Costurile de operare includ costurile directe (de ex. salarii, materii prime, utiliti etc.), pli de sub-
contractare, impozite i asigurri, de ex.:
1. n cazul unei coli/spital/nchisoare realizate n regim de concesiune costuri cu paza,
curenia, catering, reparaii periodice, rennoirea i nlocuirea echipamentelor i dotrilor etc.;
2. n cazul unui proiect de infrastructur rutier realizat n regim de concesiune ntreinerea
capital i cea periodic, asigurarea indicatoarelor, iluminatul etc. Costurile de ntreinere
capital se ridic, de cele mai multe ori, la valori semnificative pe ntrega durat a ciclului de
via a proiectului i, prin urmare, trebuie acordat o atenie special cuantificrii acestor
costuri.
Veniturile din operare provin din:
1. taxele reale de utilizare sau
2. plile de disponibilitate facturate sau ncasate de ctre Concesionar pentru furnizarea
serviciului.
Pentru mai multe detalii privind Mecanismele de plat, a se vedea Titlul 5.
Seciunea 4.6.4 Trageri din mprumut i serviciul datoriei
Fluxul de numerar (veniturile realizate dup acoperirea tuturor costurilor de operare i ntreinere) este
utilizat pentru a plti n primul rnd mprumutul principal i dobnda aferent i pentru a distribui orice
excedent ctre investitori sub form de dividende. De aceea, aceste fluxuri de numerar trebuie s fie
suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei (respectiv rambursarea mprumutului, dobnzi plus taxe) i
a ratei interne de rentabilitate a capitalului propriu al investitorilor. Trebuie realizat o evaluare
continu care s permit:
Asigurarea n permanen c fondurile colectate (mprumuturi plus capital propriu investiti)
acoper toate costurile proiectului;
Verificarea n permanen c toate mprumuturile contractate sunt rambursate, inclusiv orice
dobnzi capitalizate pe ntreaga durat a Concesiunii;
Menionm c funcia PMT din MS Excel calculeaz dobnda la mprumut i rambursrile pe baz
de cot anual, ns cele mai multe mprumuturi internaionale impun rambursarea principalului n rate
131
egale bi-anuale (sau uneori anuale), cu dobnda pltibil n arierate la valoarea mprumutului
nerambursat.
Cele mai multe mprumuturi internaionale au o rat a dobnzii bazat pe marja aplicat peste o rat a
pieei, care variaz zilnic (de ex. LIBOR). De aceea, realitatea este c rata total a dobnzii este
variabil. Cu toate acestea, n practic se obinuiete ncheierea de contracte swap pe rata dobnzii
(care sunt deja disponibile pe pia) pentru a atenua riscul aferent variaiei ratei dobnzii. Prin urmare,
cele mai multe proiecii de flux de numerar se vor baza pe o rat fix a dobnzii pentru mprumuturi.
n cazul n care exist ntrzieri ale proiectului i, de aceea, plile pentru serviciul datoriei sunt
ntrziate sau amnate pe perioada de ntrziere, este rezonabil s presupunem c termenele de
rambursare a mprumutului vor rmne neschimbate, ns poate exista o tax care s acopere ajustarea
la aranjamentele swap. Aceast tax poate fi destul de semnificativ pentru scadenele pe termen lung
ale acestor swap-uri.
Seciunea 4.6.5 Taxe i impozite
Indiferent dac proiectul este realizat prin procedura tradiional de achiziie public sau n regim de
concesiune, lucrrile de construcie vor fi realizate, n tot sau n parte, de operatori economici privai. n
ambele cazuri, operatorii economici privai vor fi pltitori de TVA, acest fapt neputnd influena
alegerea opiunii optime de realizare a proiectului. n perioada de operare ns, profitul realizat de
Concesionar va fi supus impozitrii, devenind o surs de venit la bugetul de stat. Profitul supus
impozitrii se calculeaz prin deducerea din veniturile proiectului a costurilor de operare i ntreinere,
a deprecierii i a dobnzilor aplicabile.
Seciunea 4.6.6 Inflaie i indexare
ntruct proieciile fluxului de numerar includ simulri ale modelelor de finanare i a nivelului
impozitelor, fluxurile de numerar trebuie estimate n termeni nominali, incluznd o ajustare cu rata
inflaiei. ntruct datele privind costurile i veniturile aferente proiectelor de concesiune au fost destul
de des generate n termeni reali, excluznd o ajustare cu rata inflaiei i costul finanrii, recomandm
estimarea fluxurilor de numerar corespondente situaiei actuale n termeni nominali.
Pentru cele mai multe elemente care sunt supuse inflaiei, rata folosit va fi cea a Indicelui preurilor de
consum (IPC) care se va aplica att costurilor, ct i veniturilor (dac acestea nu sunt ferm stabilite n
cuprinsul Contractului de concesiune). Destul de frecvent, IPC nu reflect cu precizie activitile
economice specifice unui Contract de concesiune, putnd fi folosit un alt indice. Trebuie stablit dac
indicele folosit include sau nu o component de inflaie. Totui, ceea ce este important este ca indicele
ales s fie disponibil, publicat n mod regulat i acceptat de toate prile contractuale.
n cazul n care, un astfel de indice este disponibil doar anual, trebuie convertit ntr-un indice lunar
(vezi pagina de internet: www.insse.ro). Mecanismul specific realizrii acestei conversii poate fi cel
prezentat mai jos:
Y = [(1+ I)
1/12
1] * 100%
Unde I este rata anual a inflaiei exprimat ca zecimal din 100 (adic 10% = 0.10), iar Y este rata lunar a inflaiei
exprimat ca procent (%).
Seciunea 4.6.7 Curs valutar
Fluctuaiile de curs valutar pot avea un impact major, pe termen lung, asupra proiectelor de concesiune
n care, destul de frecvent, toate costurile i veniturile sunt exprimate n moneda local, finanarea fiind
realizat ntr-o alt moned. Acest lucru se aplic i n cazul Romniei n prezent, costurile i veniturile
unui proiect fiind exprimate n RON, n timp ce majoritatea finanrilor sunt exprimate n EUR (pentru
informaii despre cursul valutar, a se vedea www.bnr.ro, seciunea informaii financiare).
132
Se pot obine swap-uri valutare pe termen lung la un curs fix pentru a atenua acest risc, ns va exista n
permanen un risc rezidual ct timp exist o nepotrivire valutar. n astfel de cazuri, este prudent
testarea senzitivitii pentru identificarea i evaluarea posibilului impact al fluctuaiilor valutare. n
acest sens se poate analiza i chestiunea ipotezelor de revalorizare sau devalorizare n proieciile
fluxurilor de numerar.
Unele studii au indicat c, pe termen lung, aprecierea sau deprecierea unei valute fa de alta reflect
ndeaproape, n mod empiric, o inflaie diferenial. Principiul nu este perfect, ns poate fi folosit ca
punct iniial pentru testarea senzitivitii cu privire la acest subiect. Cu toate acestea, trebuie menionat
c fie i numai o devalorizare foarte mic a monedei naionale fa de moneda principal a finanrii
poate avea un impact (negativ) semnificativ asupra fluxurilor de numerar pe o perioad de 20-30 de ani.
Capitolul 4.7 Teoria fluxurilor de numerar actualizate
O Concesiune se ntinde pe o perioad mare de timp, adesea ntre 25 i 30 de ani, astfel nct este clar
c Raportul cost-beneficiu este afectat de trecerea timpului. Valoarea de 1 euro astzi este diferit de
valoarea 1 (unui) euro peste un an. O comparaie ntre cele dou sume de bani trebuie fcut prin
raportarea la acelai moment. Pentru a face acest lucru, se utilizeaz un mecanism pentru a calcula
valoarea actual a unei sume n numerar la un anumit moment n viitor, respectiv valoarea a 1 euro
dup 1 an este convertit n valoarea prezent, de azi, sau valoarea sumei de 1 euro de azi este
convertit n valoarea sa peste un an.
Metodologia de evaluare a acestor valori viitoare este denumit "Teoria fluxurilor de numerar
actualizate". Conceptul care st la baza acestei teorii este descris n diagramele de mai jos, pornindu-se
de la o serie de prezumii:
Figura 12: Fluxuri de numerar actualizate

Venituri sau Costuri Viitoare
Valoare
Timp
2007 2008 2009 2010 2011 2012
100
0
150
120
132
[= 132 x 10%]
145.2
Valoare Actualizata :
VA" @ 10% = 120 120 120 = 360
Venituri sau Costuri Viitoare
Valoare
Timp
2007 2008 2009 2010 2011 2012
100
0
150
120
132
[= 132 x 10%]
145.2
Valoare Actualizat :
VA" @ 10% = 120 120 120 = 360
Figura 12 reprezint o serie de costuri egale (sau venituri) n decurs de trei ani. n cazul n care costul
banilor (sau costul capitalului) este 10% pe an (asumpie), atunci 120 de azi ar fi echivalent cu 132
peste un an i cu 145,2 peste doi ani. n mod similar, VAN a 145,2 peste doi ani ar fi de 120 (n
prezent), pornind de la un Cost al Capitalului de 10% p.a..
133
Astfel, dac am avea o serie de pli de 120, 132 i 145,2 n decurs de trei ani ca mai sus, valoarea
actualizat total ar fi de 360.
Pentru un proiect tipic, costurile i veniturile nete, respectiv veniturile minus costurile de operare, pot fi
reprezentate ca n Figura 13 de mai jos:
Figura 13: Fluxuri de numerar ale proiectului.
Fluxurile de numerar ale proiectului
Valoare
Timp
2004
[Today]
2005
2009
2010 2011 2012
- 50
- 100
+ 50
2013
+ 100
0
2007
[prezenty]
2008
(60)
(80)
(40)
+ 45
+ 65
+ 75
+83
Venituri mai putin
Costurile de operare
Costuri de
Capital
Fluxurile de numerar ale proiectului
Valoare
Timp
2004
[Today]
2005
2009
2010 2011 2012
- 50
- 100
+ 50
2013
+ 100
0
2007
[prezenty]
2008
(60)
(80)
(40)
+ 45
+ 65
+ 75
+83
Venituri mai putin
Costurile de operare
Costuri de
Capital
Fluxurile de numerar ale proiectului
Valoare
Timp
2004
[Today]
2005
2009
2010 2011 2012
- 50
- 100
+ 50
2013
+ 100
0
2007
[prezenty]
2008
(60)
(80)
(40)
+ 45
+ 65
+ 75
+83
Venituri mai putin
Costurile de operare
Costuri de
Capital

Pe o baz neactualizat, totalul costurilor este egal cu 180, iar veniturile nete se ridic la 268. Totui,
dac aceste date ar fi actualizate la valorile de azi, s-ar obine cifrele prezentate mai jos n Figura 14.
Figura 14: Rata de rentabilitate a proiectului
Rata de Rentabilitate a proiectului
Valoare
Timp
2004
[Today]
2005
2009
2010 2011 2012
- 50
- 100
+ 50
2013
+ 100
0
PV =
(60)
PV =
(72.73)
2007
[prezent]
2008
PV =
(33.06)
PV =
33.81
PV =
44.40
PV =
46.57
PV =
46.85
(60)
(80)
(40)
+ 45
+ 65
+ 75
+83
Venituri (mai putin
Costuri de Operare)
Costuri de
Capital
Valori Actuale:
VA @ 10% p/.a. a: Costurilor = -166 [Total neactualizat = -180]
(Net) Revenues = + 172 [Total neactualizat = +268]
Valoare Actualizata Neta [VAN] @10% p.a. = (468 - 358) = 6

Prin actualizarea acestor fluxuri de numerar la 10%, VAN a costurilor este de 166, iar aceea a
veniturilor nete este de 172. De aceea, un investitor cu un cost al capitalului de 10% ar avea o
perspectiv favorabil asupra rentabilitii proiectului, ntruct ar furniza o VAN pozitiv de 6.
134
Apoi, acest investitor ar putea compara aceast valoarea cu o serie de oportuniti de investiii
alternative i, raional, ar alege apoi acea oportunitate din care rezult cea mai mare VAN (pozitiv).
VAN este doar un instrument utilizat pentru analiza reantabilitii i oportunitii realizrii unei
investiii. De asemenea, atunci cnd se efectueaz aceste evaluri, este important s se ia n considerare
i ali factori cum ar fi diferitele profiluri de risc specifice fiecrei oportuniti de investiii. Drept
urmare, evaluarea oportunitilor de investiii cu ajutorul VAN drept criteriu principal are limitrile
sale.
Seciunea 4.7.1 Rata intern de rentabilitate
n mod normal, n analizele efectuate asupra eficienei proiectelor de investiii, investitorii folosesc un
instrument analitic mai simplu: Rata intern de rentabilitate. Rata de intern de rentabilitate exprim
rata actualizat a fluxurilor de numerar viitoare la acel nivel care egalizeaz veniturile actualizate cu
cheltuielile actualizate i care face ca valoarea VAN s fie egal cu zero.
Aplicarea acestei metode este ilustrat n Figura 15, de mai jos:
Figura 15: Rata intern de rentabilitate a proiectului (2)
Rata de Rentabilitate a Proiectului
Valoare
Timp
2004
[Today]
2005
2009
2010 2011 2012
- 50
- 100
+ 50
2013
+ 100
0
PV =
(60)
PV =
(72.06)
2007
[prezent]
2008
PV =
(32.46)
PV =
32.89
PV =
42.80
PV =
44.48
PV =
44.35
(60)
(80)
(40)
+ 45
+ 65
+ 75
+83
Venituri (mai putin
Costuri de Operare)
Costuri de
Capital
Rata de Rentabilitate a Proiectului =
Rata de actualizare la care VAN este egal cu 0
[i.e. VAN a proiectului = 0]
11.0%
Rata de Rentabilitate a Proiectului
Valoare
Timp
2004
[Today]
2005
2009
2010 2011 2012
- 50
- 100
+ 50
2013
+ 100
0
PV =
(60)
PV =
(72.06)
2007
[prezent]
2008
PV =
(32.46)
PV =
32.89
PV =
42.80
PV =
44.48
PV =
44.35
(60)
(80)
(40)
+ 45
+ 65
+ 75
+83
Venituri (mai putin
Costuri de Operare)
Costuri de
Capital
Rata de Rentabilitate a Proiectului =
Rata de actualizare la care VAN este egal cu 0
[i.e. VAN a proiectului = 0]
11.0%
Rata de Rentabilitate a Proiectului
Valoare
Timp
2004
[Today]
2005
2009
2010 2011 2012
- 50
- 100
+ 50
2013
+ 100
0
PV =
(60)
PV =
(72.06)
2007
[prezent]
2008
PV =
(32.46)
PV =
32.89
PV =
42.80
PV =
44.48
PV =
44.35
(60)
(80)
(40)
+ 45
+ 65
+ 75
+83
Venituri (mai putin
Costuri de Operare)
Costuri de
Capital
Rata de Rentabilitate a Proiectului =
Rata de actualizare la care VAN este egal cu 0
[i.e. VAN a proiectului = 0]
11.0%

Aa cum se arat mai sus, o rat de dicontare de 11% are drept rezultat o VAN nul. De aceea, dac un
investitor ateapt s obin o rentabilitate minim a investiiei de 10%, oportunitatea de proiect
ilustrat mai sus ar fi atrgtoare, ntruct ar realiza o rat de rentabilitate de 11%.
Analitii folosesc mai multe categorii de RIR diferite n cadrul analizei financiare i nu exist n mod
necesar o definiie general valabil a termenului. Elementele specifice sunt urmtoarele:
a. Rata de rentabilitate a proiectului: reprezint RIR-ul rezultat din actualizarea acelor fluxuri de
numerar care iau n considerare numai costurile de capital i costurile de operare, alturi de veniturile
generate de proiect;
b. Rata de rentabilitate economic: fluxurile de numerar care vor fi actualizate sunt aceleai ca i cele
calculate n cadrul ratei de rentabilitate a proiectului, numai c se mai iau n considerare i alte
eventuale costuri i beneficii economice; i
135
c. Rata de rentabilitate a capitalului: n acest caz, fluxurile de numerar se calculeaz ca diferen ntre
dividendele pltite investitorului n fiecare perioad i cheltuielile sale de capital n acea perioad. Rata
de rentabilitate a capitalului reprezint RIR-ul acestor fluxuri. O atenie sporit trebuie acordat n
cazul n care dividendele pltite sunt mai mici dect profitul de repartizat. n acest caz, este normal ca
investitorul s evalueze: (a) rata de rentabilitate a capitalului lund n seama numai dividendele efectiv
pltite; i (b) s evalueze aceleai fluxuri ca i n cazul (a), dar considernd i rezultatul reportat
(profitul nedistribuit) ca un venit al investitorului la sfritul proiectului.
Seciunea 4.7.2 Criteriile finanatorilor
Finanatorii vor utiliza o modalitate diferit de evaluare a fluxurilor de numerar. Ei vor examina
acoperirea pe care o furnizeaz fluxurile respective de numerar pentru costurile de operare ale
proiectului plus valorile periodice ale serviciului datoriei.
Paragraful 4.7.2.1 Rata de acoperire a serviciului datoriei

Instrumentul principal pentru finanatori este Rata de acoperire a serviciului datoriei (RASD), definit ca:
PlatiFixe
erarNete FluxuriNum
i proiectulu a perioada fiecare pentru RASD = ] _ _ _ _ [
Profitul Net din Exploatare [respectiv veniturile minus costurile de operare]
[Plus: deprecierea dac a fost inclus o rezerv pentru depreciere n costurile de operare]
Minus: majorrile capitalului de lucru fr ultima perioad
Minus: cheltuielile de capital suplimentare
Minus: impozitul
Plus: orice excedent n numerar din perioada anterioar.
Plile Fixe reprezint: Rambursarea mprumutului n acea perioad
Plus: plata dobnzilor (i a oricror taxe aplicabile)
Plus: orice dividende sau pli de chirii obligatorii
Dac acest raport este mai mic de 1.0, atunci proiectul nu va putea s-i ndeplineasc obiectivele n
perioada supus analizei.
n mod normal, finanatorii se ateapt la o rat ntre 1.2 i 1.5 sau mai mare. Dac riscurile inerente ale
proiectului sunt mici, de exemplu, pentru o Concesiune care nu se confrunt cu riscuri majore, aceast
rat ar putea fi mai mic, de ex. 1.15.
O trstur suplimentar a acestei rate este aceea c tinde s fie sczut n primii ani de operare, dar se
mbuntete ulterior. Cu toate acestea, dac raportul rmne sczut, de ex. 1.15 1.3 timp de muli
ani, finanatorii i pot exprima ngrijorarea, ntruct exist riscul apariiei unui impact negativ
semnificativ asupra fluxurilor de numerar ale proiectului.
Paragraful 4.7.2.2 Rata de acoperire a dobnzilor
Al doilea instrument de evaluare folosit de finanatori este Rata de acoperire a dobnzilor. n esen, el
se calculeaz la fel ca RASD, singura diferen fiind aceea c numitorul (plile fixe) iau n calcul
numai plata dobnzilor aferente mprumutului. Acest instrument nu ia deci n considerare capacitatea
mprumutatului de a rambursa mprumutul, ci numai de a plti dobnda aferent acestuia. n general,
136
aceast rat ar trebui s se ncadreze n intervalul 1,5 1,8 i s se mbunteasc pe parcursul duratei
de via a proiectului.
Paragraful 4.7.2.3 Rata de acoperire a mprumutului pe toat durata via a proiectului
Al treilea instrument utilizat de finanatori este Rata de acoperire a mprumutului pe toat durata de
via a proiectului (RAIV). i acesta este asemntor cu RASD, diferena fiind c n loc de a folosi
valori specifice fiecrei perioade pentru numrtor i numitor, se vor folosi valorile actualizate ale
acestora restul duratei de via a proiectului. Rata de actualizare folosit de obicei este costul
capitalului companiei de proiect. n general, RAIV este mai mare dect RASD, dar utilitatea sa n cazul
Concesiunilor este limitat.
Seciunea 4.7.3 Alegerea Ratelor de actualizare
n termeni economici, Rata de actualizare reprezint un cost de oportunitate, respectiv Rata de
rentabilitate a unui proiect la care un investitor renun pentru a investi n altul. Cu alte cuvinte,
beneficiile pe care investitorul le-ar fi primit prin investiia n acel al doilea proiect.
n alegerea Ratei de actualizare, trebuie s se in cont de fluxurile de numerar i de opiunile de
finanare.
Conceptual, Rata de actualizare trebuie s reflecte costul capitalului pentru evaluator. De exemplu,
dac evaluarea se face pentru sectorul public, ca n cazul CCR atunci Rata de actualizare ar putea fi
costul finanrii pe termen lung, costul pe 20 30 ani al obligaiunilor guvernamentale. Pe de alt parte,
dac evaluarea se face pentru investitori, Costul Capitalului lor ar putea fi mult mai mare si ar trebui s
reflecte Rata de rentabilitate minim pentru investiie, de asemenea pe o perioad de 20 30 ani.
Alegerea unei Rate de actualizare care reflect o perioad mult mai scurt de investiie, presupune c
investitorul va reui s-i vnd participaia sa n cadrul Companiei de proiect i s realizeze profitul
anticipat la o dat anterioar ncheierii contractului. n acest caz, Autoritatea contractant trebuie s
analizeze dac este acceptabil pentru ea ca investitorul privat s prseasc proiectul nainte de
ncheierea duratei de via a acestuia, permind aadar altor investitori s intre n proiect pe termen
lung.
n cazul Companiei de proiect, de cele mai multe ori se folosete Costul mediu ponderat al capitalului
(CMPC). El reflect att costul fondurilor proprii, ct i a celor mprumutate considerate n structura
capitalului.
n practic, nu exist o metod exact de aflare a Ratei de actualizare. De aceea, un analist prudent va
realiza ntotdeauna teste de senzitivitate pentru a evalua impactul diferitelor valori ale acestei rate
asupra proiectului.
Capitolul 4.8 Aplicarea instrumentelor de modelare n Excel
Microsoft Excel ofer formule pentru calcularea VAN (funcia NPV) i RIR (funcia IRR). Cel care
folosete aceste funcii trebuie s acorde o atenie sporit localizrii n timp a fluxurilor de numerar
utilizate. Aceste funcii lucreaz cu fluxuri de numerar de la sfritul perioadei, n timp ce evaluatorul
poate folosi un model ce calculeaz fluxuri de numerar la nceputul unei perioade (de exemplu, al unui
an). n acest caz, perioada 1 n cadrul funciei este perioada 2 n model: fluxul de la nceputul perioadei
2 din model reprezint de fapt fluxul la sfritul perioadei 1, aa nct fluxurile considerate ncep de la
perioada 2. Fluxul din perioada 1 se adaug la VAN-ul obinut.
Ideal ar fi ca cel care realizeaz modelul s testeze acurateea acestor funcii printr-un calcul simplu, cu
un numr limitat de date, pentru a asigura corectitudinea valorii de nceput a funciei.
137
Capitolul 4.9 Utilizarea modelului financiar pentru analizarea rentabilitii unui proiect de
concesiune
Atunci cnd se efectueaz o analiz a rentabilitii unui proiect de concesiune, Autoritatea contractant
trebuie s estimeze fluxurile de numerar ale viitorului Concesionar pe baza cerinelor i ateptrilor
posibililor investitori i finanatori.
Cu toate acestea, principiul care ar trebui s stea ntotdeauna la baza mecanismului de estimare a
acestor fluxuri de numerar este posibilitatea verificrii permanente, n toate fazele pregtirii, atribuirii i
implementrii proiectului, a datelor procesate i calculele de baz, precum i prezentarea rezultatelor
ntr-un mod clar i fr echivoc.
138
Titlul 5. Mecanisme de plat

Mecanismul de plat reprezint o caracteristic important a oricrei Concesiuni, deoarece finanarea i plata unui
proiect de concesiune difer n mod semnificativ de un proiect tradiional de achiziie public. Mecanismul trebuie
elaborat astfel nct s asigure bancabilitatea proiectului i s se constituie ntr-un stimulent pentru Concesionar, astfel
nct acesta s ndeplineasc obiectivele proiectului stabilite de ctre Autoritatea contractant.
Acest Titlu detaliaz diferitele mecanisme care pot fi aplicate.
Capitolul 5.1 prezint o scurt introducere n problematica tratat de acest Titlu.
Capitolul 5.2 explic Mecanismul de plat bazat pe nivelul cererii
Capitolul 5.3 explic Mecanismul de plat bazat pe disponibilitate
Capitolul 5.4 conine un exemplu de Mecanism de plat de disponibilitate cu formule i calcule exemplificative
Capitolul 5.5 detaliaz anumite aspecte referitoare la pli, facturare i ajustri.
Capitolul 5.1 Introducere i sumar
Acest Titlu descrie principiile de baz necesare dezvoltrii Mecanismelor de plat specifice
Contractelor de concesiune. Trebuie subliniate, nc de la nceput, un numr de caracteristici i trsturi
principale:
Mecanismul de plat ales n cadrul unui Contract de concesiune trebuie s fie simplu, clar i
transparent att pentru Autoritatea contractant ct i pentru Concesionar;
Mecanismul de plat trebuie s fie uor de neles pentru toate prile implicate n realizarea
obiectivelor Contractului de concesiune, altele dect prile contractante (de exemplu:
autoritile de reglementare);
Mecanismul de plat trebuie s reflecte alocarea riscurilor n cadrul Concesiunii i ar trebui s
reprezinte un mecanism corect de remunerare pentru Concesionar pentru serviciile furnizate n
cadrul proiectului de Concesiune;
Avnd n vedere faptul c fiecare proiect de Concesiune prezint o alocare specific a
riscurilor care corespunde circumstanelor particulare de realizare a acestuia, Mecanismul de
plat pentru fiecare Concesiune trebuie ajustat astfel nct s se potriveasc scopului. Drept
urmare, nu exist niciun Mecanism de plat standard care s poat fi folosit n cazul tuturor
proiectelor;
n elaborarea unui Mecanism de plat, este important ca att Concesionarul ct i Autoritatea
contractant s neleag n totalitate elementele i formulele pe baza crora se realizeaz
plile, astfel nct s poat fi obinut un Raport optim cost-beneficiu, n contextul unui maxim
de eficie n prestarea serviciilor pe toat durata Contractului de concesiune;
Este recomandat ca datele din Mecanismul de plat, care sunt n general anuale, s fie
revizuite de o ter parte independent.
Seciunile de mai jos descriu principiile, structurile alternative, formulele, termenii i
condiiile care pot fi utilizate pentru a crea, elabora i gestiona un Mecanism de plat care s
corespund acestor criterii.
Au fost identificate dou tipuri de mecanisme diferite, dup cum sunt descrise mai jos:
Mecanismul 1: Bazat pe nivelul cererii
Mecanismul 2: Pli de disponibilitate
139
De asemenea, pot exista Mecanisme de plat mixte care ntrunesc caracteristici specifice celor dou
dintre mecansimele enunate mai sus.
Capitolul 5.2 Mecanismul de Plat 1: bazat pe nivelul cererii
Seciunea 5.2.1 Scenarii
Acest tip de Mecanism de plat este utilizat, de obicei, n cazul Contractelor de concesiune de lucrri
publice n care plata pentru utilizarea activelor ce fac obiectul Contractului (inclusiv cele rezultate n
urma implementrii acestuia) se face direct de ctre utilizatorii finali. Printre exemple se numr:
taxele de drum;
taxele de pod;
toate tipurile de transport public n care pasagerii sau utilizatorii pltesc;
porturile, i
aeroporturile.
Acest mecanism poate fi aplicat, de asemenea, anumitor Contractelor de concesiune de lucrri publice
i servicii n domenii precum utilitile publice sau energia, n care Concesionarul furnizeaz un
serviciu public ctre populaie, iar utilizatorii finali pltesc Concesionarului pentru serviciul primit.
n asemenea mprejurri, n timp ce Concesionarul primete o plat direct de la utilizatorul final, este
foarte posibil ca serviciul prestat n baza Contractului de concesiune s fie reglementat tocmai pentru a
proteja interesul public mpotriva abuzurilor pieei i a prestatorilor. Autoritile de reglementare vor
examina i analiza Mecanismul de plat pe care Concesionarul l va adopta, n vederea aprobrii
nivelului tarifului instituit sau plii pe care l/o va primi Concesionarul de la clieni.
De exemplu, n Romnia, Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utiliti Publice (ANRSC) este autoritatea de reglementare competent n domeniul serviciilor de
utiliti, i anume: alimentarea cu ap; canalizarea i epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea i
evacuarea apelor pluviale; producerea, transportul, distribuia i furnizarea de energie termic n sistem
centralizat; salubrizarea localitilor; iluminatul public; administrarea domeniului public i privat al
unitilor administrativ-teritoriale i transportul public local. ANRSC, potrivit competenelor acordate
conform legii, elibereaz licene, elaboreaz metodologii i regulamente-cadru pentru domeniul
serviciilor de utiliti publice din sfera de reglementare i pentru piaa acestor servicii i monitorizeaz
modul de respectare i implementare a legislaiei aplicabile acestor servicii.
Seciunea 5.2.2 Tehnici de plat
Deoarece Concesionarul, n acest scenariu, va fi expus direct riscului de pia, nu poate exista niciun
Mecanism de plat standardizat. Clientul va trebui s plteasc preul pieei, iar Concesionarul va
elabora propria sa structur de stabilire a preurilor pentru a-i maximiza profitul.
Cu toate acestea, este posibil c acest pre de pia s fie reglementat, dup cum s-a indicat mai sus,
n acest caz Autoritatea de reglementare analiznd structura costurilor i a profitului mpreun cu
riscurile asociate Concesiunii, toate acestea urmnd a fi reflectate n nivelul tarifelor/preurilor.
n cazul unui Mecanism de plat bazat pe nivelul cererii n cadrul unui Contract de concesiune al crui
Raport cost-beneficiu este pozitiv, Concesionarul poate fi obligat s plteasc Autoritii contractante o
redeven sau poate mpri cu aceasta veniturile nregistrate peste nivelul de rentabilitate a capitalului
propriu investit, stabilit prin contract. n situaia n care veniturile excedentare se mpart ntre
Concedent i Concesionar, proporia se stabilete prin contract, putnd fi utilizate praguri valorice.
140
Seciunea 5.2.3 Politici de stabilire a preurilor
Avnd n vedere faptul c, n baza unui Mecanism de plat bazat pe nivelul cererii, Concesionarul
ncaseaz tariful direct de la utilizatorii finali, este recomandat ca Autoritatea contractant s controleze
structura i nivelul preurilor prin intermediul unui mecanism de reglementare/ liceniere. n acest caz,
Concesionarul trebuie s depun la Autoritatea de reglementare estimri i previziuni periodice ale
costurilor, care, pe baza unei analize, va emite un punct de vedere, lund ntotdeauna n considerare
inflaia, etc.
Capitolul 5.3 Mecanismul de plat 2: pli de disponibilitate
Acest mecanism este n prezent cel mai des folosit pentru proiectele de concesiune. Acesta poate fi
aplicat la:
toate modalitile i proiectele de transport, care pot fi viabile din punct de vedere economic,
dar nu i din punct de vedere financiar i n cazurile n care Mecanismul de plat n funcie de
gradul de utilizare nu reprezint o opiune. n asemenea mprejurri, este posibil ca scenariul
realizrii de ctre un investitor privat a unui randament acceptabil prin intermediul taxelor de
utilizator s nu fie posibil, astfel nct e necesar o contribuie public, sub o form sau alta,
pentru a se asigura viabilitatea. Adeseori, aceast contribuie i acest sprijin sunt obinute n
mod optim prin intermediul unei Concesiuni n care Concesionarul furnizeaz i finaneaz
activele de transport i furnizeaz serviciul, plile fiind efectuate n funcie de criterii de
performan sau de disponibilitate, iar Autoritatea contractant i asum riscul de cerere.
alte servicii publice sau municipale, cum ar fi staii de tratare a deeurilor, termoficare, coli,
universiti, centre de instruire / training, faciliti militare, spitale, nchisori, ntreinere a
drumurilor, iluminat stradal i sedii municipale sau guvernamentale i faciliti de cazare.
Seciunea 5.3.1 Principiile plii
Un Mecanism de plat de disponibilitate pentru Concesiune are, de obicei, urmtoarele principii cheie:
n cazul n care Concesionarul nu furnizeaz serviciul specificat n cadrul Contractului de
concesiune, nu se efectueaz nicio plat.
Este esenial ca Autoritatea contractant s defineasc detaliat specificaiile tehnice de calitate
corespunztoare serviciului care urmeaz a fi furnizate i criteriile care urmeaz a fi utilizate
pentru a se decide dac aceste specificaii au fost ndeplinite i, prin urmare, plata (pli
unitare) poate fi achitat ctre Concesionar.
Specificaiile tehnice de calitate, dup cum sunt definite, trebuie s se aplice pentru toi cei 20-
30 ani de Concesiune, de exemplu. Prin urmare, acestea trebuie s fie sustenabile n toate
mprejurrile.
Specificaiile tehnice de calitate vor fi incluse n clauzele Mecanismului de plat din
Contractul de concesiune. Prin urmare, Autoritatea contractant ar trebui s evite, dac este
posibil, modificrile aduse acestor specificaii tehnice de calitate, deoarece orice schimbare ar
putea fi considerat de ctre Concesionar ca fiind o modificare contractual. n asemenea
mprejurri, este probabil ca respectivul Concesionar s caute o anumit compensaie n cazul
n care astfel de modificri ale Concesiunii sunt acceptabile.
De cele mai multe ori, modificrile sunt adeseori inevitabile n cazul unor Concesiuni pe
termen lung, nu mai puin n domeniul tehnologic. Drept consecin, numeroase Contracte de
concesiune vor include prevederi referitoare la modificarea specificaiilor tehnice de calitate.
Adeseori prevaleaz principiul asigurrii faptului c, urmare unor asemenea modificri,
Concesionarul nu este dezavantajat din punct de vedere financiar, iar baza pentru costurile
impactului oricror modificri poate fi determinat n prealabil prin Contractul de concesiune.
141
Concesionarul primete pli de disponibilitate periodice (pli unitare) pe parcursul duratei de
via a Concesiunii, odat ce construcia s-a finalizat, acoperind att costurile pentru operare i
ntreinere ct i finanare, datorie / mprumut i capital.
Plile periodice de disponibilitate sunt efectuate, de obicei, lunar sau trimestrial, retroactiv, i
n mod excepional la 6 luni sau anual.
Seciunea 5.3.2 Structura i componentele unui Mecanism de plat bazat pe disponibilitate
Nu exist niciun model standard pentru Mecanismul de plat al unei Concesiuni. Cu toate acestea, prin
prisma experienei i trecerii timpului, un numr de caracteristici cheie sunt considerate n continuare
drept optime. Sunt efectuate pli periodice, de obicei trimestriale sau lunare, ctre Concesionar, n
schimbul serviciilor furnizate, cu alte cuvinte disponibilitatea unei autostrzi. Astfel de pli pot fi
descrise drept pli brute, i sunt alctuite din preurile ofertate de ctre Concesionar n Oferta sa.
Concesionarul va avea definit, n Oferta sa, iar Concesiunea va fi bazat pe pli care vor fi alctuite
din dou componente:
a) Costuri pentru operare & ntreinere (O & I); i
b) Costuri de finanare: serviciul datoriei i randamentul / rentabilitatea pentru investitori.
Ocazional, Ofertele vor necesita ca aceste dou componente s fie combinate sub forma uneia singure,
dar acest lucru reduce transparena preurilor cotate n Ofert.
Aceste dou componente de pli se vor modifica de la o perioad la alta de-a lungul perioadei de via
a Concesiunii, de exemplu 30 de ani. Cu toate acestea, indiferent de faptul c plile periodice sunt
efectuate trimestrial sau lunar, Ofertele vor fi adeseori cotate n valori anuale, care sunt divizate pentru
a obine sumele brute datorate pentru perioada respectiv.
n cazul n care un Concesionar are performane inferioare, se vor percepe puncte de penalizare pentru
aceste pli bazate pe anumite evenimente de indisponibilitate definite i msurate. Mecanismele de
penalizare utilizate pot fi vaste i variate, n conformitate cu specificitatea Contractului de concesiunii.
Fiecare tip de eveniment de indisponibilitate va atrage diferite valori de puncte de penalizare (de
exemplu 1 euro = 1 punct), iar acestea pot fi n funcie de lungimea autostrzii afectate, perioada de
timp pe parcursul creia s-a manifestat evenimentul i momentul zilei la care s-a petrecut acest
eveniment. Aceste puncte de penalizare vor fi deduse din plile Brute pentru perioada respectiv, cu
alte cuvinte inclusiv componentele O & I i de finanare pentru a obine plile Nete.
Se pot aplica anumite ajustri suplimentare la aceste pli periodice / regulate:
a) n eventualitatea unei finalizri cu ntrziere a lucrrilor, i anume, ntrzierea punerii n
funciune a autostrzii, se poate impune o penalizare financiar pe criteriu izolat, pe baza
numrului de zile cu care executarea / finalizarea este n ntrziere, dup o perioad de graie
convenit. Aceast penalizare va fi perceput / taxat la plile trimestriale brute, cu alte
cuvinte inclusiv O & I i finanare.
b) Pentru a recompensa Concesionarul pentru costurile inflaiei, se poate permite numai
indexarea costurilor O & I, calculate n funcie de un index de construcie convenit.
c) n cazul n care baza pentru indexul respectiv se modific n timpul Concesiunii, se pot face
demersurile corespunztoare pentru a se asigura c respectivul Concesionar nu va suferi nici o
pierdere economic.
d) n eventualitatea n care traficul previzionat pe autostrad este mai mare (sau mai mic) dect
cel estimat, ajustrile la plile O & I pot fi realizate pentru orice cretere (descretere) ale
valorilor ateptate.
142
e) n vederea ncurajrii Concesionarilor pentru a reduce penalizrile i a-i mbunti
performana, se poate opera o ajustare (Factor de deducere) a penalizrilor totale impuse n
perioada respectiv utilizndu-se o baz multipl pentru raportul penalizrilor efectuate n
perioada curent fa de penalizrile medii ponderate pentru cele 4 perioade anterioare.
Detaliile pentru un asemenea Mecanism de plat, cu exemple, sunt prezentate n capitolul urmtor.
Formula de mai jos este o formul tipic pentru un Mecanism de plat de disponibilitate care conine
componentele specificate mai sus.

Componentele cheie ale Mecanismului de plat pe baz de disponibilitate sunt rezumate n tabelul de
mai jos:
Tabelul 8: Componentele cheie ale Mecanismului de plat pe baz de disponibilitate:
Pri componente ale plii
Component de Plat Deduceri/penalizri corespunztoare
Plat brut de disponibilitate Deduceri din plata de disponibilitate
Plat relaionat nivelului de performan Deduceri relaionate nivelului de performan
Plat relaionat nivelului siguranei Deduceri relaionate nivelului siguranei
Plata pentru finalizarea nainte de termen a
lucrrilor
Penalizare pentru finalizarea cu ntrziere a lucrrilor
Factor de indexare
Plat relaionat volumului de trafic Deduceri relaionate volumului de trafic
Suprafa de rulare
Plat net ctre
Concesionar
Piste de biciclet

Tabelul 9: Elemente cheie ale unui Mecanism de plat pe baz de disponibilitate
Parte component Elemente Aspecte relevante
Plata de disponibilitate -Sum brut Periodicitatea efecturii plilor i
fundamentarea acestora.
Deduceri din plata de
disponibilitate
- Momentul zilei
- Momentul anului
- Lungimea drumului
- Perioad de indisponibilitate
- Gravitatea indisponibilitii
- Repetare
Caracteristicile disponibilitii
Deduceri n fucie de nivelul riscului asumat.
Formula Tipic de Plat de Disponibilitate
PND = PBTDF + { [PBTDOI * AT] [PPTA* FD] } * I
Unde:
PND = Plat Net de Disponibilitate
PBTDF = Plat Brut Trimestrial de Disponibilitate: Finanare
PBTDOI = Plat Brut Trimestrial de Disponibilitate: Operare & ntreinere (O&I)
AT = Ajustarea Traficului
PPTA = Puncte de Penalizare Totale Acumulate pentru Perioada curent
FD = Factor de Deducere
I = Indexare (pentru inflaie)
143
Plat relaionat nivelului de
performan
- Aderen
- Deeuri
- Spaiu verde
- Inspecii
- Semnalizare
- Deszpezire
- Fluidizarea traficului dup
producerea unor accidente
- ntreinere de iarn
- Realizarea raportrilor
Impactul asupra nivelului de performan
prevzut n contract.
Evaluri, analize i msurtori.
Deduceri relaionate nivelului de
performan
Valoarea punctului de penalizare. Deduceri n fucie de nivelul riscului asumat.
Pli/Deduceri relaionate
nivelului siguranei
Msuri de siguran care intr n
sfera obligativitilor
Concesionarului.
Deduceri n fucie de nivelul riscului asumat.
Plata pentru finalizarea lucrrilor
nainte de termen a lucrrilor
Sistem de bonificaii pentru
finalizarea lucrrilor nainte de
termen.
Nivelul bonificaiilor acordate.
Penalizri pentru finalizarea cu
ntrziere a lucrrilor
Deduceri pentru finalizarea cu
ntrziere a lucrrilor.
Impactul asupra duratei
Concesiunii
Nivelul deducerilor.
Factor de indexare Identificarea componentelor de
pli care urmeaz a fi indexate,
precum i stabilirea formulei de
calcul.

Altele Timpi medii de transport
Reducerea zgomotului
Controlul traficului.
Ponderea acestor criterii.
Capitolul 5.4 Exemplu de Mecanism de plat pe baz de disponibilitate
Mecanismele de plat au fost elaborate astfel nct s se asigure realizarea obiectivelor Autoritii
contractante n cadrul Contractului de concesiune, prin aplicarea unui sistem de bonificaii i/sau
deduceri de natur financiar.
Nu exist Mecansime de plat general aplicabile i fiecare dintre acestea ar trebui ajustat n funcie de
circumstanele individuale constatate ntr-un proiect. Cu toate acestea, n acest capitol sunt furnizate
exemple ale msurilor care trebuie luate pentru a se obine un Mecanism complet de plat pe baz de
disponibilitate specific unui Contract de concesiune pentru construirea, operarea i ntreinerea unei
autostrzi.
Seciunea 5.4.1 Formule i tehnici generale
Formulele de baz care includ plile de disponibilitate sunt simple din punct de vedere al conceptului
i structurii. Complexitatea intervine numai atunci cnd se realizeaz msurtori detaliate ale
performanei Concesionarului innd cont de factorul timp, la care se adaug influena altor factorilor
externi.
Plile periodice/unitare includ, de obicei, dou componente care reflect att costurile de operare i
ntreinere, ct i costul finanrii. Cu toate acestea, din perspectiva Autoritii contractante, plile
periodice/unitare sunt efectuate sub forma unei pli unice. Repartiia sumelor primite pentru acoperirea
celor dou componente cade n sarcina Concesionarului.
144
Formula de plat include, de obicei, prevederi referitoare la indexarea anumitor costuri cu rata inflaiei.
De obicei, numai costurile de operare i ntreinere pot fi indexate, costurile de finanare fiind asumate
drept fixe la data semnturii sau intrrii n vigoare a Contractului de concesiune.
Prin urmare, o formul tipic pentru plata de disponibilitate va cuprinde urmtoarele elemente:
P = P (1-k) + P * k * I
[finanare] [costuri O&I]
unde:
P = plat unitar periodic
k = proporia din plata unitar la care se aplic indexarea.
I = multiplicatorul utilizat pentru a reflecta majorrile datorate inflaiei.
De obicei, k reprezint ponderea costurilor de Operare intreinere n plata unitar general.
Exact ca i n cazul inflaiei, ajustrile pot fi permise i pentru impactul fluctuaiilor cursului de schimb
valutar. n timp ce Concesiunile cuprind, n mod invariabil, costuri i venituri exprimate n moned
naional, investiia de capital pentru Concesiune va necesita capital pe termen lung, care este posibil s
nu fie disponibil imediat la nivel local, caz n care finanarea datoriei / mprumutului ar putea proveni
de pe piaa internaional, fiind exprimat n alt moned. n plus, anumite date de intrare ale
proiectului, de exemplu preul petrolului, pot fi cotate, de asemenea, n alt moned. n astfel de
mprejurri, ar putea exista un caz n care se permite indexarea fie a costurilor, fie a finanrii asociate
cu aceste expuneri la cursul de schimb valutar.
Ca i n cazul cursului de schimb valutar i al costurilor n general, utilizarea lucrrilor publice se poate
modifica cu timpul. De exemplu: un proiect de infrastructur rutier realizat n regim de concesiune
poate fi structurat pe un Mecanism de plat pe baz de disponibilitate, dar, n timp, cererea poate suferi
fluctuaii. Oferta iniial a Concesionarului pentru plile unitare poate avea la baz previziuni de trafic
realizate de Autoritatea contractant, dar, n timp, acestea ar ar putea s nu mai reflecte realitatea. Prin
urmare, nivelul cererii ar putea fi mai mic sau mai mare dect cel previzionat, iar aceasta ar putea avea
impact asupra costurilor de operare i ntreinere. De obicei, Contractul de concesiune permite ajustri
ale plilor unitare pentru a reflecta aceste variaii.
O component cheie a Mecanismului de plat este reprezentat de sistemul deducerilor n vederea
asigurrii atingerii performanelor ateptate de la Concesionar i afectuarea plilor la nivelul maxim
prevzut n Contract. Un astfel de sistem de deduceri trebuie s reflecte ct mai fidel posibil
specificaiile tehnice de calitate stabilite. n acelai timp, trebuie s se ia n considerare c specificaiile
tehnice de calitate includ att: (a) disponibilitatea serviciului, ct i (b) calitatea acestuia. n multe
cazuri, aceste criterii sunt interdependente, astfel nct exist riscul dublei penalizri a Concesionarului.
Exist mai multe variante pentru realizarea sistemului de deduceri propriu unui Contract de concesiune,
dar caracteristicile comune includ:
a) Un sistem de deducere bazat pe puncte de indisponibilitate;
b) O list de evenimente care genereaz penalizri, de exemplu finalizarea cu ntrziere a
lucrrilor;
c) Puncte alocate pentru fiecare eveniment de indisponibilitate;
d) O valoare alocat pentru fiecare punct de indisponibilitate;
e) Puncte aplicate pentru perioad de timp n care indisponibilitatea persist;
f) Limite de timp pentru impunerea penalizrii;
145
g) Aplicarea difereniat, n funcie de momentul la care se produce evenimentul de
indisponibilitate;
h) Cumularea punctelor de indisponibilitate;
i) Ponderarea sau stabilirea de pragurilor specifice sistemului de deducere, astfel nct
indisponibilitatea repetat s fie sancionat cu penalizri tot mai severe;
j) Stabilirea unui sistem de acumulare a punctelor de indisponibilitate ntr-un anumit interval de
timp, care declaneaz penaliti suplimentare sau chiar rezilierea contractului.
Sistemul de deduceri, dup cum este acesta prezentat mai sus, poate fi deosebit de complex. Structura i
severitatea unui astfel de sistem reprezint ntotdeauna un element de negociere ntre Concesionar i
Autoritatea contractant. Sistemul adoptat trebuie s fie eficient prin ncurajarea performanei optime a
Concesionarului. Sistemul de deduceri trebuie acceptat drept rezonabil, msurabil i corect de ctre
ambele pri.
innd cont de criteriile de mai sus, formula specific plilor de disponibilitate poate fi, n general:
P = P (1-k) + [ P * k D] * I
unde:
Plata unitar periodic;
Proporia din plata unitar la care se poate aplica indexarea;
Multiplicatorul utilizat pentru a reflecta majorrile datorate inflaie;.
Deduceri pentru performane sub-optime, de exemplu: penalizri
Seciunea 5.4.2 Specificaii tehnice de performan specifice prestrii serviciului
Specificaiile tehnice de performan specifice prestrii serviciului sunt identificate mai jos pentru
diferite tipuri de proiecte de Concesiune. n legtur cu msurarea efectiv a performanei
Concesionarului, anumite cazuri pot fi interpretate n mod subiectiv. n acest caz, Autoritatea
contractant ar trebui s demonstreze o flexibilitate rezonabil n cuantificarea acestora. Unele dintre
criteriile enumerate mai jos, marcate cu U vor fi considerate i tratate drept evenimente de
indisponibilitate. n mod corespunztor, se va aplica deducerea pentru fiecare punct de indisponibilitate
nregistrat.
Tabelul 10: Specificaii tehnice de performan specifice pentru diferite proiecte de concesiune
Autostrad n concesiune Cale ferat uoar n
concesiune

Staie de tratare a apei

Faciliti de cazare (de
exemplu: coal, spital,
nchisoare, etc.)
nchidere band [U] Indisponibilitatea
materialului rulant [U]
Incapacitate de prelucrare
a volumului minim (zilnic)
de ap
Indisponibilitate pentru un
numr specificat de ncperi [U]
Calitatea cii de rulare Neconformitatea cu orarul
prestabilit
ntreinere nesatisfctoare Lipsa iluminatului sau nclzirii
(poate fi considerat eveniment
de indisponibilitate n anumite
mprejurri, de exemplu: lipsa
nclzirii pe timpul iernii)
Imposibilitatea de a nlocui
sau repara marcajele rutiere
Vehicule murdare Neconformitate cu
procedurile de siguran
Lipsa ntreinerii capitale
Monitorizarea ndeplinirii
standardelor de siguran
Defectare scar rulant
(U)
nclcarea standardelor de
mediu
Lipsa cureniei
Congestie Satisfacia clientului /
timpul de reacie la
Nelivrare de ap pentru o
perioad ce depete o
Sistem de securitate (relevant
n cazul nchisorilor)
146
reclamaiile clienilor anumit limit de timp [U]
ntreruperea neplanificat a
prestrii serviciului
Asigurarea accesului de la
cldire la oseaua principal
Fluidizarea traficului dup
producerea unor accidente
Alimentarea cu ap potabil/ap
cald
Deszpezire ntreinerea sistemelor de
securitate
Imposibilitatea de a
respecta Planul de Msuri
n Situaii de Urgen
Performana centrelor de prim-
ajutor / gradul de prealuare a
apelurilor
Penalizri difereniate ntre
orele cu trafic de vrf i
traficul de noapte
Standardul minim al facilitilor
(buctrii/ duuri)
Seciunea 5.4.3 Exemplu de plat de disponibilitate
Mecanismul de plat specific unui Contract de concesiune poate fi deosebit de complex. De cele mai
multe ori, Mecanismul de plat este detaliat sub forma unei anexe la Contractul de concesiune.
Cu toate acestea, trebuie subliniat c un astfel de mecanism trebuie s fie, de asemenea:
a) Eficient;
b) Msurabil;
c) Comprehensiv;
d) Echilibrat sub aspectul alocrii riscurilor i
e) Transparent.
Echilibrarea acestor elemente poate reprezenta o adevrat provocare. Un proiect de concesiune pentru
construcia, operarea i ntreinerea unei autostrzi, spre exemplu, n care plile vor fi efectuate pe baz
de disponibilitate, dup cum este descris mai jos, furnizeaz un model util pentru evidenierea
numeroaselor aspecte care vor trebui confruntate i a modului n care aceste aspecte pot fi convertite
ntr-un Mecanism de plat.
Complexitatea Mecanismului de plat poate varia ntre i n cadrul sectoarelor.
Paragraful 5.4.3.1 Ipoteze referitoare la sistemul de deduceri
a) S presupunem c etapa de operare din acest exemplu este de 25 de ani de la finalizarea
construciei.
b) Plile unitare periodice vor fi efectuate trimestrial n euro, n funcie de disponibilitatea
autostrzii.
c) Concesionarul va defini, n Oferta sa, plile brute de disponibilitate anuale pe baza a dou
componente: costuri de operare i ntreinere (O & I) i costuri de finanare (serviciul
datoriei - dobnd i principal) i rentabilitatea capitalului privat investit).
d) n vederea realizrii plilor unitare trimestriale, plata brut anual de disponibilitate este
redus proporional, n funcie de numrul de zile calendaristice din trimestrul respectiv.
Punctele de indisponibilitate vor fi cuantificate i aplicate n funcie de nivelul plilor unitare bazate pe
anumite evenimente de indisponibilitate definite.
a) Fiecare eveniment va atrage valori diferite ale punctelor de indisponibilitate (1 euro = 1
punct), iar acestea pot avea, de asemenea, legtur cu: (a) lungimea zonei afectate; (b)
147
perioada de timp n care apare evenimentul; i (c) momentul zilei n care apare evenimentul
respectiv;
b) Aceste puncte de indisponibilitate, evaluate n acest mod, vor fi deduse din plile brute
unitare trimestriale, din ambele componente (O & I i de finanare);
c) Se vor aplica anumite ajustri la aceste pli trimestriale;
d) n caz de ntrziere n finalizarea lucrrilor ce fac obiectul Contractului de concesiune, se va
impune o penalizare financiar pe criteriu individual, bazat pe numrul de zile cu care a
ntrziat execuia, dup o perioad de graie convenit;
e) n vederea actualizrii cu rata inflaiei, va fi permis numai indexarea componentei de
costurilor O & I, calculat fa de indicele convenit pentru industria construciilor (IPC);
f) n cazul n care baza pentru indicele respectiv se modific pe perioada derulrii Contractului
de concesiune, trebuie ntreprinse demersurile corespunztoare n vederea limitrii
eventualelor pierderi ale Concesionarului.
g) n eventualitatea n care nivelul cererii este mai mare sau mai mic dect cel previzionat la
momentul demarrii procedurii de atribuire, ajustarea componentelor de O & I din cadrul
plilor de disponibilitate poate fi realizat pentru orice fluctuaii ale valorilor estimate mai
mari de 10%; i
h) Pentru a ncuraja Concesionarii s performeze la standarde ct mai ridicate, se poate opera o
ajustare a penalizrilor totale impuse pentru trimestrul respectiv, avndu-se n vedere raportul
penalizrilor din trimestrul respectiv fa de penalizrile medii ponderate pentru cele 4
trimestre anterioare.
Paragraful 5.4.3.2 Formul general pentru calcularea plii unitare totale
n vederea calculrii plii periodice/ unitare totale se poate folosi urmtoarea formul:
PND = { [PBTDOI * AT] [PPTA* DF] } * I + PBTDF
Unde:
Plat Net de Disponibilitate, i anume Plata care se va efectua dup efectuarea deducerilor
Plat Brut Trimestrial de Disponibilitate pentru Operare & ntreinere (O&I)
Plat Brut Trimestrial de Disponibilitate pentru Finanare
Ajustarea Traficului
Puncte de Penalizare Totale Acumulate pentru Perioada curent
Factor de Deducere
I = Indexare( cu rata inflaie)
O penalizare pe criteriu individual pentru ntrziere n execuie poate fi, de asemenea, dedus din plata
net de disponibilitate datorat n prima perioad (i perioadele ulterioare, n cazul n care penalizarea
pentru ntrziere excede plata net de disponibilitate datorat n primul trimestru) a etapei de operare.
Seciunea 5.4.4 Descrierea detaliat a componentelor formulei
Paragraful 5.4.4.1 Plata brut de disponibilitate
Plata brut de disponibilitate (PBD) definete suma maxim de plat ctre Concesionar pentru prestarea
serviciului la sau deasupra standardelor tehnice de performan, astfel cum sunt acestea definite n
cuprinsul Contractului de concesiune, pentru fiecare an pe parcursul perioadei de Concesiune.
148
Cu alte cuvinte, plata brut de disponibilitate definete nivelul plilor anuale datorate Concesionarului
nainte de calcularea oricror deduceri. Plata brut de disponibilitate poate, de asemenea, varia de la un
an la altul (a se vedea mai jos).
Plata brut de disponibilitate ofertat de ctre Concesionar poate viza dou componente:
Plata brut de disponibilitate care acoper costurile de operare i ntreinere (O&I) (PBDOI);
i
Plata brut de disponibilitate care acoper costurile de finanare, i anume serviciul datoriei i
rentabilitatea capitalului propriu (PBDF).
Prin urmare, pentru orice an calendaristic:
PBD = PBDOI + PBDF
n Oferta depus n cadrul procedurii de atribuire a Contractului de concesiune, Concesionarul va
evidenia preuri (la nivelul datelor de baz) pentru ambele componente de mai sus pentru fiecare an de
Concesiune, dup cum este descris mai jos:
An 1 Dat PBDOI PBDF PBD
1 2010 - - -
2 2011 - - -
3 2012 - - -
Pentru anii care includ data finalizrii construciei i data ncheierii Concesiunii, Concesionarul va
furniza preuri anuale pentru PBDF i PBDOI n Oferta acestuia.
Paragraful 5.4.4.2 Data de baz & moneda
Plile anuale brute de disponibilitate prezentate de ctre Concesionar n Oferta sa vor reprezenta
nivelurile de pre la data de baz. Data de baz va fi definit n Contractul de concesiune i este
adeseori aleas drept data la care trebuie s fie depuse toate Ofertele n cadrul procedurii de atribuire.
n eventualitatea n care data de depunere a Ofertelor finale este prelungit, atunci data de baz va
trebui prelungit n consecin.
n al doilea rnd, va trebui definit moneda n care se va afectua plata. De obicei, aceasta va fi fie
moneda local, fie moneda finanrii pe termen lung, de exemplu: euro, astfel nct s se atenueze
riscurile schimbului de curs valutar pe perioada derulrii Contractului de concesiune.
Paragraful 5.4.4.3 Perioade de calcul
Perioada de calcul este perioada pentru care sunt calculate i achitate plile efective de
disponibilitate. Perioadele de calcul pot fi reprezentate de trimestre calendaristice.
Prima perioad de calcul ncepe la data finalizrii construciei i se termin n ultima zi a trimestrului
calendaristic n care se realizeaz finalizarea construciei (de exemplu: la 31 martie, 30 iunie, 30
septembrie, sau 31 decembrie).
Ultima perioad de calcul ncepe n prima zi a ultimului trimestru calendaristic nainte de data
ncheierii Contractului de concesiune (i anume, la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie) i se
149
termin la data ncheierii Contractului de concesiune (Data ncheierii contractului este ultima zi a
perioadei de Concesiune).
Prin urmare, toate celelalte perioade de calcul vor coincide i vor fi armonizate cu trimestrele
calendaristice.
Pentru clarificare, primul trimestru calendaristic n oricare an poate fi definit ca debutnd la data de 1
ianuarie i finalizndu-se la data de 31 martie, al doilea trimestru calendaristic debuteaz la data de 1
aprilie i se finalizeaz la data de 30 iunie, al treilea trimestru calendaristic debuteaz la data de 1 iulie
i se finalizeaz la data de 30 septembrie, iar al patrulea trimestru calendaristic debuteaz la data de 1
octombrie i se finalizeaz la data de 31 decembrie.
n calcularea numrului total de zile din orice perioad de calcul, sunt incluse, de obicei, toate zilele
calendaristice att data de debut, ct i cea de finalizare.
n final, n vederea clarificrii, indicele n este utilizat, uneori, pentru a se referi la o perioad de
calcul (trimestrial) specific, iar indicele c este utilizat pentru a se referi la un an calendaristic
specific.
Un an calendaristic va fi definit n contract ca debutnd la data de 1 ianuarie i finalizndu-se la data de
31 decembrie.
Paragraful 5.4.4.4 Plata trimestrial brut de disponibilitate
Plata trimestrial brut de disponibilitate (PTBD) este acea parte din plata anual brut de
disponibilitate pltibil Concesionarului pentru o perioad trimestrial n n anul calendaristic c.
Plata trimestrial brut de disponibilitate este calculat pe baza urmtoarei formule:
PTBD = PTBDOI + PTBDF
unde:
PBTDOI = PBDOI * DP/DY i
PTBDF= PBDF * DP/DY
Pentru Perioada de Calcul n:
Plata Brut trimestrial de Disponibilitate
Plata Brut trimestrial de Disponibilitate pentru O & I
Plata Brut trimestrial de Disponibilitate pentru Finanare
Plata Brut de Disponibilitate pentru O & I pentru Anul Calendaristic c n care este inclus Perioada de Calcul n
Plata Brut de Disponibilitate pentru Finanare n Anul Calendaristic c n care este inclus Perioada n
Valoarea cea mai mic dintre numrul de zile din Perioada n i 90 de zile
360 de zile

Exemplu de calcul a Plii brute trimestriale de disponibilitate (PBTD)
Prima Perioad de Calcul ncepe la Data Finalizrii Execuiei Lucrrilor, care este 7 martie 2011, i se ncheie la finalul
trimestrului calendaristic respectiv, i anume, la data de 31 martie 2011 inclusiv. Prin urmare, numrul de zile din Prima
Perioad de Calcul este de 25.
Plile Brute de Disponibilitate pentru Finanare i pentru O & I, calculate pentru anul 2011, sunt de 15,3 milioane euro
i 6,1 milioane euro respectiv (dup cum acestea sunt prevzute n cuprinsul Ofertei Concesionarului).

150
Pe baza acestor asumpii, Plata Trimestrial Brut de Disponibilitate (PTBD) pltibil pentru Prima Perioad de Calcul
este calculat dup cum urmeaz:
PBTD = PBDF * DP/DY + PBDOI * DP/DY
= 15,3 * 25/360 + 6,1 * 25/360
= 1.486.110 euro
Unde:
Plata Brut trimestrial de Disponibilitate pentru Prima Perioad de Calcul
Plata Brut de Disponibilitate pentru Finanare, calculat pentru Anul Calendaristic 2011, care este de 15,3 milioane
euro
Plata Brut de Disponibilitate pentru O & I, calculat pentru Anul Calendaristic 2011, care este de 6,1 milioane euro
Mai mic dect numrul de zile din Prima Perioad de Calcul (25 de zile) i 90 de zile
DY = 360 de zile
Paragraful 5.4.4.5 Penalizare pentru finalizarea cu ntrziere a lucrrilor de construcie
Este un lucru obinuit ca n orice Mecanism de plat de disponibilitate s existe penalizri impuse
pentru ntrziere n executare.
Data la care construcia autostrzii ar trebui finalizat i certificat conform prevederilor contractale,
este denumit, de obicei, drept Data scadent.
Data la care lucrrile sunt efectiv finalizate i certificatul de executare a lucrrilor de construcie este
efectiv emis care poate fi ulterioar sau anterioar datei specificate n Contractul de concesiune este
denumit, de obicei, Data finalizrii construciei .
Data ncheierii contractului este definit, de obicei, drept data care survine la o perioad fix de timp,
de exemplu 25 de ani, de la Data scadent, sau pentru atta timp ct se estimeaz c respectiva
Concesiune va rmne operaional.
Obligaia Autoritii contractante de a plti plile brute pentru serviciile Concesionarului va ncepe, de
obicei, la Data finalizrii construciei i se va termina la Data ncheierii contractului. Aceast
perioad este adeseori definit drept Perioada de disponibilitate.
Sfritul Perioadei de disponibilitate nu este revizuit de obicei dac, din culpa Concesionarului,
Data finalizrii construciei este diferit de Data scadent. Astfel, n cazul n care Data finalizrii
construciei survine dup Data scadent, atunci plile de disponibilitate se vor efectua pentru o
perioad mai mic de 25 de ani. Autoritatea contractant nu va fi, n general, rspunztoare pentru nicio
plat anticipat ctre Concesionar datorat finalizrii cu ntrziere a construciei autostrzii.
Perioada de tranziie este adeseori definit drept perioada care ncepe n prima zi de dup Data
scadent i se ncheie dup 60 de zile. n eventualitatea n care Data finalizrii construciei se
ncadreaz n Perioada de tranziie, nu se impune nicio penalizare pentru executarea cu ntrziere.
Pe de alt parte, n eventualitatea n care Data finalizrii construciei este ulterioar ncheierii
Perioadei de tranziie, este normal s se impun o penalizare pentru executarea cu ntrziere.
Penalizarea pentru executarea cu ntrziere a lucrrilor poate fi calculat pe baza urmtoarei formule:
PEI = LD * F
Unde:
PEI = Penalizare pentru Executarea cu ntrziere, de exemplu: n euro
151
LD = Numrul total de zile dintre finalul Perioadei de Tranziie i Data Finalizrii Construciei. Ultima zi a Perioadei
Tranzaciei i Data Finalizrii Construciei nu sunt incluse n acest calcul.
F = Penalizare pe zi de ntrziere (de exemplu: 250.000 euro pe zi: acesta reprezint un element de negociere ntre
Autoritatea contractant i Concesionar nainte de semnarea Contractului de concesiune).
n eventualitatea n care este impus o penalizare pentru executarea cu ntrziere, prima plat net de
disponibilitate pltibil este redus n consecin, cu penalizarea pentru executarea cu ntrziere.
n cazul n care penalizarea pentru executarea cu ntrziere depete valoare primei pli nete de
disponibilitate pltibil, atunci nu se va efectua nicio plat ctre Concesionar pn cnd suma plilor
nete de disponibilitate reinute de ctre Autoritatea contractant nu egaleaz valoarea penalizrii pentru
executarea cu ntrziere.
Paragraful 5.4.4.6 Simulare de calcul a penalizrii pentru executarea cu ntrziere
Data scadent definit n cadrul Contractului de concesiune este, n exemplu, 15 ianuarie 2011. Data
finalizrii construciei este 3 aprilie 2011. Perioada de tranziie, care este de 60 de zile, ncepe la data
de 16 ianuarie 2011 i se finalizeaz la data de 16 martie 2011.
Prin urmare, numrul total de zile dintre finalul Perioadei de tranziie (16 martie 2011) i Data
finalizrii construciei (3 aprilie 2011) este de 17 zile.
Pe baza acestor prezumii, penalizarea pentru executare cu ntrziere a lucrrilor este calculat dup
cum urmeaz:
PEI = LD * F = 250.000 * 17 = 4.250.000 euro
Unde:
Penalizarea pentru Executarea cu ntrziere
Numrul de zile dintre finalul Perioadei de Tranziie (16 martie 2011) i Data Finalizrii Construciei (3 aprilie 2011), care
este de 17 zile
Penalizare pe zi de ntrziere (250.000 euro pe zi)
Paragraful 5.4.4.7 Plata net de disponibilitate
Plata net de disponibilitate (PND) este suma efectiv pltit Concesionarului n baza prevederilor
Contractului de concesiune, cu alte cuvinte dup ce s-au aplicat deducerile pentru indisponibilitate.
Plata net de disponibilitate este calculat la finalul fiecrei perioade de calcul.
Plata net de disponibilitate pentru o perioad de calcul determinat n, nainte de orice ajustare cu
rata inflaiei, se calculeaz n conformitate cu urmtoarea formul general:
PND = PBTDF + PBTDOI AD
Unde:
Plata Net de Disponibilitate pentru Perioada n
Plata Brut Trimestrial de Disponibilitate pentru O & I n Perioada n
Plata Brut Trimestrial de Disponibilitate pentru Finanare n Perioada n
Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate pentru Perioada n
De obicei, deducerile din plata de disponibilitate sunt incluse n calculul plii nete de disponibilitate
numai pentru perioada de calcul n care se produc evenimente de indisponibilitate sau n care
specificaiile tehnice de performan nu sunt respectate.
152
n plus, orice deducere corespunztoare producerii unui eveniment de indisponibilitate ar trebui inclus
numai o dat n calculul plii nete de disponibilitate.
Cu toate acestea, dac un eveniment de indisponibilitate se prelungete pe o durat mai lung dect
perioada de calcul, atunci deducerea se va extinde la mai multe perioade de calcul, proporional cu
numrul de zile din cadrul fiecrei perioade n care apare indisponibilitatea.
n cazul n care, n cadrul unei perioade specifice de calcul exist mai multe evenimente de
indisponibilitate de acelai tip, deducerile se calculeaz pentru fiecare caz n parte din perioada
respectiv.
n cazul n care plata net de disponibilitate calculat pentru o perioad de calcul determinat n
bazat pe formula de mai sus este negativ, atunci plata net de disponibilitate ce i revine
Concesionarului pentru perioada de calcul n este egal cu zero. Valoarea negativ rezultat nu este,
de obicei, reportat n nicio perioad de calcul ulterioar. n scopul evitrii oricrui dubiu, deducerile
pentru cazuri de indisponibilitate pot cuprinde nu numai plata brut trimestrial de disponibilitate
pentru O & I, ci i plata brut trimestrial de disponibilitate pentru finanare.
Cu toate acestea, numrul total de puncte de indisponibilitate pentru aceast perioad de calcul poate fi
utilizat n calculul factorului de deducere pentru perioadele ulterioare.
Paragraful 5.4.4.8 Simulare de calcul pentru pliile nete de disponibilitate
Plile brute trimestriale de disponibilitate pentru O & I i pentru finanare calculate pentru a treia
perioad de calcul sunt, n acest exemplu, de 4,3 milioane euro i respectiv 14,6 milioane euro.
Totalul deducerilor din plata de disponibilitate pentru cea de-a treia perioad de calcul (i anume, n =
3) este de 1,7 milioane euro.
Pe baza prezumiilor de mai sus, plata net de disponibilitate pentru a treia perioad de calcul este
calculat dup cum urmeaz:
PND = PBTDOI + PBTDF - AD
= 14,6 + 4,3 1,7
= 17,2 milioane euro
Unde:
PND = Plata Net de Disponibilitate pentru a treia Perioad de Calcul
PBTDOI = Plata Brut Trimestrial de Disponibilitate pentru O & I pentru a treia Perioad de Calcul, care este de 4,3
milioane euro
PBTDF = Plata Brut Trimestrial de Disponibilitate pentru Finanare pentru a treia Perioad de Calcul, care este
de 14,6 milioane euro
AD = Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate pentru a treia Perioad de Calcul, care este de 1,7 milioane euro

Paragraful 5.4.4.9 Definiia disponibilitii
Contractul de Concesiune va defini termenul de disponibilitate.
Disponibilitate caracterizeaz starea fizic i funcional a unei autostrzi concesionate, astfel nct
aceasta s respecte specificaiile tehnice de calitate i s nu exist obstacole sau alte impedimente n
desfurarea traficului. n cazul n care autostrada i serviciile furnizate n legtura cu aceasta nu
respect specificaiile tehnice de calitate ntr-o anumit peioad de calcul, se aplic deducerile pentru
indisponibilitate.
153
De obicei, se consider c autostrada este disponibil atunci cnd respect cerinele stabilite pentru
utilizarea la parametrii proiectai, cnd este liber de orice obstacole i cnd nu exist evenimente de
indisponibilitate care ar limita viteza de rulare.
Atunci cnd criteriile de mai sus nu sunt respectate, autostrada este considerat indisponibil. Un
Eveniment de indisponibilitate se refer, de obicei, la o situaie n care:
a) Partea carosabil, total sau parial, banda de urgen, trotuarul sau pista de biciclet sunt
nchise, din orice motiv; sau
b) Este impus o limitare a vitezei de rulare, pe toat sau numai pe o poriune a lungimii
autostrzii, fie din cauza unor lucrri de ntreinere, inspecii, investigaii sau controale sau
oricror alte aciuni desfurate de ctre Concesionar, sub-antreprenorii acestuia, sau de ctre
orice alt parte sau din cauza oricrei neglijene a Concesionarului sau a oricrei alte persoane
autorizate de ctre Concesionar; sau
c) O limitare a vitezei de rulare impus ca urmare a nerespectrii unor specificaii tehnice de
calitate.
n cazul n care se produce un eveniment de indisponibilitate pe o poriune redus cu impact asupra mai
multor kilometri de autostrad, atunci penalizarea se calculeaz pentru ntreaga poriune afectat.
n cazul n care un tip de eveniment de indisponibilitate se produce simultan pe mai multe tronsoane ale
autostrzii sau se repet de cteva ori ntr-o perioad de calcul, atunci fiecare situaie de
indisponibilitate este considerat un eveniment de indisponibilitate distinct i se penalizeaz n
consecin.
Paragraful 5.4.4.10 Indisponibilitate excepional
Nu se efectueaz, n mod normal, nicio deducere din plata de disponibilitate n cazul producerii unui
accident rutier.
Cu toate acestea, se vor lua fr ntrziere msuri pentru reluarea traficului dup accident i dup ce
este permis eliberarea prii carosabile de vehiculelor implicate n accident. n mod obinuit,
disponibilitatea ar trebui reluat cel puin ntr-o perioad expres prevzut i indicat n ore, dup cum
este aceasta definit n Contractul de concesiune. n cazul n care acest lucru nu este posibil, dup
expirarea perioadei expres stabilite n contract, se poate impune o deducere corespunztoare din plata
de disponibilitate.
Deducerile din plata de disponibilitate nu sunt efectuate, de obicei, n cazurile n care indisponibilitatea
este cauzat de aciunile sau neglijena altor persoane sau instituii dect Concesionarul sau sub-
antreprenorii acestuia.
n eventualitatea n care exist o limitare a vitezei din cauza condiiilor atmosferice nefavorabile, ceea
ce are drept rezultat o nclcare a specificaiilor tehnice de performan n furnizarea serviciului
respectiv, de obicei nu se aplic nicio deducere din plata de disponibilitate corespunztoare perioadei
de producere a evenimentului de indisponibilitate, respectiv perioadei de intervenie pentru remediere.
Dup finalul perioadei de intervenie pentru remediere, ar trebui reluat operarea autostrzii cu
respectarea specificaiilor tehnice de calitate prevzute n contract. n cazul n care este necesar o
limitare a vitezei ulterior realizrii lucrrilor de interevenie pentru remediere, de obicei se aplic
deduceri din plata de disponibilitate.
Paragraful 5.4.4.11 Deduceri totale din plata de disponibilitate
Deducerile totale din plata de disponibilitate n perioada de calcul n sunt definite dup cum urmeaz:
154

=
=
NE
i
i n
AD AD
1

Unde:
AD
n
= Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate din Perioada de Calcul n
NE = Numr de Evenimente de Indisponibilitate din Perioada de Calcul n
AD
i
= Deduceri din Plata de Disponibilitate pentru Evenimentul de indisponibilitate i
Deducerile din plata de disponibilitate se vor aplica, n mod normal, pentru fiecare eveniment de
indisponibilitate din perioada de calcul.
n cazul n care un eveniment de indisponibilitate debuteaz ntr-o perioad de calcul i se termin n
decursul altei perioade de calcul, deducerile din plata de disponibilitate aplicabile pentru calculul plii
nete de disponibilitate pentru o perioad specific de calcul sunt realizate avndu-se n vedere durata
evenimentului de indisponibilitate care se produce n mod specific n cadrul perioadei de calcul
respective.
Simulare de calcul a deducerilor totale din Plata de Disponibilitate
n timpul celei de-a unsprezecea Perioade de Calcul (i anume, n = 11) exist cinci Evenimente de Indisponibilitate din
cauza:
- Indisponibilitii benzii pentru pietoni i a pistei de biciclete;
- Indisponibilitii benzii de pe stnga sensului de mers;
- Indisponibilitii benzii de urgen de pe drepta sensului de mers i
- 2 Evenimente de Indisponibilitate care rezult limitarea vitezei de rulare.
Deducerile din Plata de Disponibilitate calculate pentru fiecare dintre aceste Evenimente de Indisponibilitate sunt de
9.000 euro; 59.000 euro; 17.000 euro; 103.000 euro i, respectiv, 27.000 euro.
Pe baza presupunerilor de mai sus, calculul Deducerilor Totale din Plata de Disponibilitate este dup cum urmeaz:
EUR AD AD
i
i
000 , 215 000 , 27 000 , 103 000 , 17 000 , 59 000 , 9
5
1
11
= + + + + = =

=

Unde:
Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate pentru a 11-a Perioad de Calcul
Deduceri din Plata de Disponibilitate pentru un Eveniment de Indisponibilitate i, care sunt de 9.000 euro, 59.000 euro,
17.000 euro, 103.000 euro i, respectiv, 27.000 euro.
Paragraful 5.4.4.12 Puncte de indisponibilitate i aplicare
Calcularea punctelor pentru indisponibilitate i, prin urmare, a deducerilor impuse (un Punct = 1 euro)
pentru un eveniment specific este bazat, de obicei, pe urmtoarea formul:
AD(x) = PBI * FT
Unde:
AD(x) = Deducerile pentru un Eveniment de Indisponibilitate specific i n perioada n
PBI = Puncte de Baz pentru Indisponibilitate aplicabile Evenimentului de Indisponibilitate i
FT = Factorul de Timp aplicabil pentru acest Eveniment de Indisponibilitate specific i n Perioada n

155
Simulare de calcul pentru operarea Deducerilor din Plata de Disponibilitate pentru un Eveniment de Indisponibilitate
Specific
Se presupune c n timpul celui de-al treilea trimestru al anului calendaristic 2017, au existat 7 Evenimente de
Indisponibilitate pe autostrad.
Al treilea Eveniment de Indisponibilitate (x) reprezint indisponibilitatea parial a unei benzi de circulaie ntr-una
dintre direciile de mers.
Pe baza lungimii pe care se manifest evenimentul de indisponibilitate (a se vedea mai jos, o explicaie a modului n care
lungimea are impact asupra deducerilor impuse), 5.360 Puncte de Baz pentru Indisponibilitate sunt calculate pentru
Evenimentul de Indisponibilitate nr. 3.
Factorul Timp (a se vedea mai jos deviaia pentru Factorul Timp) aplicabil Evenimentului de Indisponibilitate nr. 3 este
msurat ca fiind 19,6.
Pe baza presupunerilor de mai sus, Deducerea pentru Indisponibilitate aplicabil la Evenimentul de Indisponibilitate nr.
3 este calculat dup cum urmeaz:
AD (x) = PBI * FT = 5360 * 19,6 = 105.056 euro
Unde:
Deducere pentru un Eveniment de Indisponibilitate specific (i anume, nr. 3)
Puncte de Baz pentru Indisponibilitate i anume, 5.360
Factorul Timp aplicabil pentru producerea Evenimentului de Indisponibilitate Nr.3, adic 19.6
n eventualitatea n care se impune o limitare a vitezei, chiar dac Autostrada este n continuare Disponibil, se poate
impune o penalizare n funcie de o formul specific detaliat n exemplele de mai jos.
Paragraful 5.4.4.13 Puncte de baz pentru indisponibilitate
Punctele de baz pentru indisponibilitate (PBI) sunt calculate n funcie de importana evenimentului de
indisponibilitate i lungimea pe care se produce acesta.
Lungimea indisponibil (LI) este definit ca fiind lungimea total a autostrzii aflat n stare de
indisponibilitate. Lungimea indisponibil este msurat n kilometri i este rotunjit la o zecimal.
n cazul n care lungimea seciunii de autostrad afectat de producerea evenimentului de
indisponibilitate se modific n timpul unei perioade de calcul (de exemplu: poriunea de autostrad se
redeschide, dar cu o limitare a vitezei de rulare), atunci indisponibilitatea constatat dup modificarea
lungimii seciunii afectate iniial ar trebui considerat un eveniment de indisponibilitate separat.
Punctele de baz pentru indisponibilitate corespunztoare fiecrui tip de evenimente de
indisponibilitate sunt prezentate n tabelul de mai jos. Trebuie luat n considerare faptul c numrul
efectiv de puncte i valoarea acestora (corespunztoare impactului lor) sunt supuse negocierii dintre
Concesionar i Autoritatea contractant.
Tabelul 11: Puncte de baz pentru indisponibilitate aplicabile pentru fiecare tip de eveniment de indisponibilitate
Tip de eveniment de
indisponibilitate i
Descrierea evenimentului de
indisponibilitate
Puncte de baz pentru indisponibilitate [PBI]
[Un punct = 1 euro]
1 Toate benzile de circulaie sunt indisponibile,
inclusiv benzile de urgen
(de exemplu) 70 pe km
2 Pe aceeai direcie de mers, banda de rulare
stnga este indisponibil, n timp ce banda de
rulare dreapta este disponibil.
(de exemplu) 460 pe km
3 Pe aceeai direcie de mers, banda de rulare
stnga este disponibil, n timp ce banda de
rulare dreapta este indisponibil.
(de exemplu) 300 pe km
156
4 Toate benzile de circulaie sunt indisponibile,
benzile de urgen sunt disponibile
(de exemplu) 650 pe km
5 Limitare de vitez, iar Evenimentele de
Indisponibilitate 1 4 sau 6 8 nu sunt
predominante
(de exemplu) 373 pe km * [(Viteza de baz /vitez
redus) -1] * distana
[NB. Penalizare maxim = echivalent cu
nchiderea autostrzii: Evenimentul 4].
6 Banda pentru pietoni i pista de biciclete sunt
indisponibile
(de exemplu) 70 pe km
7 Toate benzile de circulaie pe un sens sunt
indisponibile iar traficul este direcionat pe un
drum care dispune numai de o band de
circulaie disponibile pentru utilizare pe
fiecare sens de mers.
(de exemplu) 1.000 pe km
8 Toate benzile de circulaie pe un sens sunt
indisponibile iar traficul este direcionat spre
o autostrad paralel.
(de exemplu) 800 pe km indisponibili, plus 1.500
pe km pentru distana suplimentar rezultat din
redirecionarea traficului.

Exemplul nr. 1- Simulare pentru calcularea Punctelor de Baz pentru Indisponibilitate
Se observ c, n timpul unei anumite Perioade de Calcul, s-au produs 20 Evenimente de Indisponibilitate i, n special,
unul dintre aceste Evenimente de Indisponibilitate au condus la necesitatea de a se limita viteza de rulare la 70 km/h (a se
vedea Evenimentul de Indisponibilitate 5 din Tabelul de mai sus).
Viteza de proiectare pe aceast poriune de autostrad a fost de 130 km/h.
Lungimea Indisponibil este de 2,8 kilometri.
Pe baza acestor msurtori, Punctele de Baz pentru Indisponibilitate aplicabile acestui Eveniment de Indisponibilitate
sunt calculate dup cum urmeaz:
PBI = [ (limita de baz de vitez / limita de vitez redus) 1] * 373 * 2,8
= ( [130 / 70] - 1) * 373 * 2,8
= 0,86 * 1044,4 = 898,2
Valoarea PBI rezultat este apoi utilizat n formula:
AD (x) = PBI * FT [a se vedea mai jos pentru derivaia FT]
Exemplul nr. 2: Simulare pentru calcularea Punctelor de Baz pentru Indisponibilitate
Se observ c, n timpul unei anumite Perioade de Calcul, s-au produs 20 de Evenimente de Indisponibilitate, dintre care
unul a vizat indisponibilitatea prii carosabile i devierea traficului pe o rut alternativ ( tipul de Eveniment 8).
Lungimea indisponibilitii a fost de 24,6 km, n timp ce devierea traficului s-a fcut pe o lungime de 35 km.
Pe baza acestor msurtori i presupunnd c Punctele de Indisponibilitate pentru tipul de Eveniment nr. 8 au avut la
baz valorile din Tabelul de mai sus, Punctele de Baz pentru Indisponibilitate (PBI) aplicabile acestui Eveniment se
calculeaz dup cum urmeaz:
PBI [Ev 9] = 800 * (lungimea carosabilului nchis) + 1.500 * (lungimea devierii lungimea seciunii afectate de
indisponibilitate)
= 800 * 24,6 + 1.500 * (35,0 24,6) = 19.680 + (1.500 * 10,4) = 19.680 + 15.600 = 35.280
Paragraful 5.4.4.14 Factorul Timp
Se presupune c fiecare zi a sptmnii este mprit n perioade de timp a cte 12 ore fiecare
(Perioade de timp).
Perioadele de timp sunt mprite n categoriile A i B, dup cum se arat n Tabelul 12 reprodus mai
jos. Multiplicatorii corespunztori fiecrei Perioade de timp din categoriile specificate sunt definii n
tabelul 13 reprodus mai jos.
157
Factorul timp (FT) este calculat ca sum a Multiplicatorilor corespunztori perioadei de timp
(MPT) care se aplic intervalului n care se produce un eveniment de indisponibilitate, lundu-se n
considerare inclusiv perioada n cuprinsul creia evenimentul de indisponibilitate ncepe, respectiv cea
n care acesta se ncheie.
Formula pentru calcularea Factorului timp aplicabil unui eveniment de indisponibilitate specific
poate fi:

=
=
EP
t
t i
MPT FT
1

Unde:
FT
i
= Factorul Timp aplicabil pentru Evenimentul de Indisponibilitate i
EP = Numrul total al Perioadelor de Timp n care se produce Evenimentul de Indisponibilitate i
MPT = Multiplicatorul aplicabil Perioadei de timp determinate t (MPT)

Tabelul 12: Perioadele de timp i categoriile specifice aplicabile n cazul unor evenimente de indisponibilitate ce
afecteaz ambele sensuri de rulare pe autostrad
Perioada de timp Categorii
Nr. Ore
L
u
n
i

M
a
r

i

M
i
e
r
c
u
r
i

J
o
i

V
i
n
e
r
i

S

m
b


D
u
m
i
n
i
c


1 0.00 1.59 B B B B B B B
2 2.00 3.59 B B B B B B B
3 4.00 5.59 B B B B B B B
4 6.00 7.58 A A A A A A A
5 8.00 9.59 A A A A A A A
6 10.00 11.59 A A A A A A A
7 12.00 13.59 A A A A A A A
8 14.00 15.59 A A A A A A A
9 16.00 17.59 A A A A A A A
10 18.00 19.59 A A A A A A A
11 20.00 21.59 A A A A A A A
12 22.00 23.59 B B B B B B B
Multiplicatorii pentru perioada de timp aplicabili fiecrei categorii pot fi:

Tabelul 13: Multiplicatori pentru perioada de timp
Categorie Descriere Multiplicatori pentru perioada de timp
A Ore de trafic intens 1,00
B Ore de trafic normal
sau redus
0,60
158
Simulare de calculare a Factorului de Timp
Evenimentul de Indisponibilitate nr. 4 ncepe la data de 12 iulie 2017, care este o zi de luni, la ora 21:35 i se termin la
data de 13 iulie 2017, care este mari, la ora 06:37.
n total, Evenimentul de Indisponibilitate nr. 4 se produce pe durata a ase Perioade de Timp, iar categoriile de timp
aplicabile fiecrei Perioade de Timp sunt A, B, B, B, B, A.
Multiplicatorul pentru Perioada de Timp pentru categoria de timp B este 0,60, iar pentru categoria de timp A este 1,0.
Prin urmare, Multiplicatorii corepsunztori fiecrei Perioade de Timp n care se produce Evenimentul de
Indisponibilitate nr. 4 sunt 1,0; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6 i, respectiv, 1,0.
Pe baza valorilor de mai sus, Factorul de Timp aplicabil pentru Evenimentul de Indisponibilitate nr. 4 este calculat dup
cum urmeaz:
4 . 4 0 . 1 6 . 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 0 . 1
6
1
4
= + + + + + = =

= t
t
MPT FT
Unde:
FT
4
= Factorul de Timp aplicabil pentru Evenimentul de Indisponibilitate nr. 4 (FT)
MPT
t
=Multiplicatorul aplicabil Perioadei de Timp t (MPT)
Seciunea 5.4.5 Ajustarea cu rata inflaiei i indexarea
Paragraful 5.4.5.1 Indexarea
Concesionarul va prezenta n cuprinsul Ofertei sale un grafic pentru plile anuale brute de
disponibilitate att pentru componenta PBDOI, ct i pentru PBDF.
n cadrul fiecrui an calendaristic, plile de disponibilitate urmeaz a fi efectuate trimestrial ctre
Concesionar (PBTDOI + PBTDF), fiind calculate n raport de numrul de zile din fiecare perioad de
calcul, cu un maxim anual de 360 de zile n fiecare an corespunztor Plii brute de disponibilitate
pentru anul respectiv.
Avnd n vedere c sunt efectuate deduceri din plata de disponibilitate trimestrial i o ajustare cu rata
inflaiei, n final rezult o valoare a Plii nete de disponibilitate (PND), care reprezint suma pltit
efectiv Concesionarului.
Indexarea cu rata inflaiei este calculat numai pentru costurile de operare i ntreinere, ulterior
operrii deducerilor (i, dac este cazul, a penalizrilor pentru executarea cu ntrziere a lucrrilor) din
plata de disponibilitate. n mod normal, indexarea nu se va aplica i costurilor de finanare, deoarece
acestea vor fi ferm stabilite la momentul nchiderii financiare.
n cadrul Contractului de concesiune va trebui convenit o rat de indexare ntre cele dou pri. De
exemplu, indexarea ar putea avea la baz fluctuaiile Indicelui preurilor de consum (IPC) pentru
Romnia.
Data de baz va fi, de asemenea, convenit ntre Concesionar i Autoritatea contractant, i aceasta ar
putea fi data sau jumtatea perioadei de calcul dinaintea datei la care sunt depuse Ofertele sau data
nchiderii financiare. Acest aspect va fi supus negocierii.
Inginerul independent va certifica valoarea costurilor de O & I n cadrul fiecrei Pli nete de
disponibilitate anterior realizrii acesteia.
Calcularea Plii nete de disponibilitate dup ajustarea cu rata inflaiei este definit mai jos.
159
PND = PTDF + (PTDOI AD) * I
Unde (pentru Perioada de Calcul n):
PND = Plata Net de Disponibilitate pentru Perioada n
PTDF = Plata Trimestrial de Disponibilitate pentru Finanare pentru Perioada n
PTDOI = Plata Trimestrial de Disponibilitate pentru O & I pentru Perioada n
I = Factor de Indexare pentru Perioada n, calculat ca mai jos.
AD = Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate pentru Perioada n
Simulare de calcul a Plii Nete de Disponibilitate pentru perioada de calcul aferent Trimestruuil III, anul 2016
Se presupune c Plata de disponibilitate brut aferent, ca baz, pentru anul 2016 este de 20,0 milioane euro, sum n
care componentele PTDF i PTDOI sunt egale cu 12,7 milioane euro i, respectiv, 7,3 milioane euro fiecare.
Al III-lea trimestru al anului 2016 are 92 de zile, astfel nct valorile corespunztoare PBTDF i PBTDOI sunt calculate
ca un raport 92/360 din sumele PBDF i, respectiv, PBDOI, i anume, 3,246 milioane euro i 1,866 milioane euro.
[NB numrul total de zile care poate fi luat n considerare pentru anul 2016 este de 360 zile].
Deducerile din Plata de disponibilitate brut aferent celui de-al III-lea trimestru al anului 2016 i calculate n raport de
specificaii tehnice de performan prevzute n Contractul de concesiune sunt evaluate la 0,350 milioane euro.
Factorul de Indexare pentru al treilea trimestru al 2016 (a se vedea mai jos) este 1,371.
Pe baza presupunerilor de mai sus, Plata Net de Disponibilitate pentru anul calendaristic 2016 este calculat dup cum
urmeaz:
PND = PBTDF + (PTBDOI AD) * I
= 3,246 + (1,866 0,350) * 1,371
= 5,323 milioane euro
Unde (pentru Perioada de calcul aferent trimesturlui al III-lea, anul 2016):
PND = Plata Net de Disponibilitate pentru trimestrul al treilea 2016
Plata Brut Trimestrial de Disponibilitate pentru Finanare aferent celui de- al III-lea trimestru al anului 2016
Plata Brut Trimestrial de Disponibilitate pentru O & I aferent celui de- al III-lea trimestru al anului 2016
I = Factor de Indexare corespunztorTrimestrul III, anul 2016, definit mai jos.
Totalul Deducerilor din Plata de Disponibilitate Brut aferent celui de- al III-lea trimestru al anului 2016

Paragraful 5.4.5.2 Factor de indexare
Factorul de indexare reprezint o cuantificare a ratei inflaiei ntr-o anumit perioad de calcul n raport
de nivelul preului din data de baz. Se presupune c factorul de indexare este bazat pe un indice al
preurilor de consum din Romnia publicat de ctre Institutul Naional de Statistic (n continuare:
INS). Factorul de indexare poate fi calculat n conformitate cu formula de mai jos:
I = CWP / BCWP
Unde (n Perioada de Calcul n):
Factorul de Indexare pentru Perioada de Calcul n
Indicele Preurilor de consum din Romnia publicat de ctre INS pentru a doua lun calendaristic din
Perioada n
Indicele de Baz, care este Indicele preurilor de consum din Romnia publicat de ctre INS pentru ultima lun
calendaristic din trimestrul n care este inclus Data de Baz
Factorul de Indexare este rotunjit la trei zecimale. De obicei, aceti indici sunt fcui publici lunar (vezi
https://statistici.insse.ro/ipc).

160
Simulare de calcul a Factorului de Indexare pentru Trimestrul al III-lea 2016
Data de Baz se consider a fi 15 mai 2008.
Indicele preurilor de consum din Romnia publicat de ctre INS pentru ultima lun a celui de-al doilea trimestru (i
anume, iunie) a Anului 2008 este 111,1.
Indicele preurilor de consum din Romnia publicat de ctre INS pentru luna august 2016 i publicat n 27 septembrie
2016 este 152,3.
Factorul de Indexare pentru Trimestrul al III-lea 2016 este calculat dup cum urmeaz:
I = CWP (x) / BCWP
= (152,3 / 111,1) = 1,371
Unde:
Factorul de Indexare pentru Trimestrul al III-lea 2016
Indicele preurilor de consum din Romnia corespunztor lunii august 2016.
Indicele de Baz, care este Indicele preurilor de consum din Romnia publicat de ctre INS pentru ultima lun a celui de-
al doilea trimestru (i anume, iunie) al anului 2008 i care este 111,1.
Paragraful 5.4.5.3 Ajustarea datelor privind baza de indexare
Nu este neobinuit ca institutele de statistic s modifice anul de baz utilizat pentru calcularea
indicilor cu unul mai recent pe perioada duratei de via a unei Concesiuni.
Factorul de indexare utilizat pentru indexarea plilor nete de disponibilitate pentru O&I este calculat
ca fiind raportul dintre indicele preurilor de consum din Romnia corespunztor unei anumite perioade
de calcul i indicele de baz (i anume indicele preurilor de consum din Romnia pentru ultima lun a
trimestrului n care este inclus data de baz).
n eventualitatea n care data de baz sau valoarea utilizat pentru stabilirea indicelui preurilor de
consum din Romnia se modific, atunci indicele publicat pentru perioada de calcul n se va raporta la
o dat de baz diferit sau o perioad diferit fa de cea utilizat pentru calcularea indicelui de baz la
momentul depunerii Ofertelor finale. Prin urmare, indicele pentru perioada de calcul n trebuie s fie
recalculat cu utilizarea noului indice de baz. Baza pentru ajustare se calculeaz dup cum urmeaz
n eventualitatea unei modificri a datei de baz a indicelui:
NBCWP
BCWP
I ajst I = ) (
Unde, pentru Perioada n:
Factorul de Indexare pentru Perioada n dup ajustare, conform modificrii Datei de Baz pentru indici.
Factorul de Indexare neajustat pentru Perioada n.
Indicele preurilor de consum din Romnia publicat de ctre INS pentru Data la care baza pentru indici s-a modificat,
calculat fa de data de baz iniial pentru indici.
NBCWP = Indicele Preurilor de Consum din Romnia publicat de ctre INS la Data de Baz contractual, dup cum
este aceasta calculat fa de data de baz iniial pentru indici.
:
161
Simulare de calcul a Ajustrii Bazei pentru Indici
Data de baz iniial pentru Indici a fost anul 2005 (Index = 100,0)
Data de Baz contractual a fost 15 mai 2008.
Indicele preurilor de consum din Romnia publicat de ctre INS pentru ultima lun a celui de-al doilea trimestru
(i anume, iunie) a anului calendaristic 2008, n care este inclus Data de Baz, a fost de 105,13.
n 2010, INS a modificat Data de Baz pentru calcularea indicilor din 2005 pn n 2010. Indicele preurilor
pentru Lucrri de Construcii publicat n anul 2010 a fost de 129,13.
La data de 27 decembrie 2013, INS a publicat Indicele Preurilor pentru Romnia pentru a doua lun a celui de-
al IV-lea trimestru al anului 2013, acesta fiind 117,52. [NB. Data de Baz pentru acest indice a fost 2010
(2010=100,00)].
Avnd n vedere c Datele de Baz utilizate pentru calcularea Indexrii s-au modificat fa de momentul la care s-
a semnat Contractul de concesiune, indicele pentru a doua lun calendaristic a celui de-al IV-lea trimestru al
anului 2013 trebuie ajustat pentru a reflecta modificarea.
Pe baza prezumiilor de mai sus, Factorul de Indexare ajustat pentru al IV-lea trimestru din anul 2013 se
calculeaz dup cum urmeaz:
443 , 1
13 , 105
13 , 129
175 , 1 ) ( = = =
NBCWP
BCWP
I ajst I
Unde, pentru Perioada n:
Factorul de Indexare pentru trimestrul al IV-lea 2013 dup ajustarea pentru o modificare a Datei de Baz pentru
indici.
Factorul de Indexare iniial pentru trimestrul al IV-lea 2013 (= 117,52/100).
Indicele preurilor de consum din Romnia publicat de ctre INS pentru Data de baz modificat, dup cum este
aceasta calculat fa de Data de baz iniial pentru indici, i anume 129,13.
Indicele preurilor din Romnia publicat de ctre INS la Data de Baz contractual, dup cum este aceasta
calculat fa de Data de baz iniial pentru indici, i anume 105,13.
Paragraful 5.4.5.4 Ajustarea volumului de trafic
Volumul de trafic pe autostrad va afecta volumul lucrrilor de O&I care trebuie realizate n vederea
respectrii specificaiilor tehnice de calitate prevzute n contract.
Plile brute anuale de disponibilitate, aa cum sunt acestea definite n Contractul de concesiune, se vor
baza, de regul, pe volumul de trafic previzionat, aa cum acesta a fost estimat de ctre Autoritatea
contractant i furnizat Ofertantului n cuprisul Documentaiei de atribuire. n eventualitatea n care
volumul de trafic efectiv este diferit de estimrile iniiale, cheltuielile pentru operare & ntreinere se
vor modifica n vederea respectrii prevederilor contractuale.
Este n general acceptat faptul c se vor oferi compensaii Concesionarului pentru costuri mai mari de
ntreinere ca urmare a unui volum de trafic mai mare dect cel previzionat. Pentru a compensa
Concesionarul pentru costuri de O&I suplimentare, care apar ca urmare a unui volum de trafic mai
mare dect cel previzionat iniial, sau, dimpotriv, n cazul unui volum de trafic mai redus dect cel
anticipat (i care au ca efect scderea veniturilor din pli de disponibilitate ale Concesionarului), se va
opera o ajustare a volumului de trafic.
Ajustarea volumului de trafic are, de cele mai multe ori, la baz numrul de vehicule grele nregistrate
pe autostrad, n comparaie cu cel previzionat. Un vehicul greu este definit drept un vehicul a crui
greutate total depete 15 tone.
Ajustarea volumului de trafic se realizeaz anual, retroactiv, n prima perioad de calcul dup
ncheierea fiecrui an de operare, cnd datele referitoare la trafic devin disponibile, i se aplic plilor
162
corespunztoare perioadei de calcul respective, precum i celorlalte trei perioade anterioare din anul
calendaristic.
De obicei, ajustarea volumului de trafic se aplic numai valorilor PBDOI, nainte de orice alte ajustri.
Previziunile referitoare la trafic i cele reale nregistrate vor fi cele agregate, corespunztoare traficului
pe autostrad n ambele sensuri de rulare, n fiecare an calendaristic de operare. Msurtorile efective
ale traficului vor fi fcute de ctre Concesionar, i confirmate de ctre inginerul independent. n
eventualitatea n care perioada de operare evaluat reprezint mai puin de un an calendaristic (cum
poate fi cazul la nceputul i la finalul perioadei de concesiune), atunci previziunile i msurtorile
pentru trafic se vor face pe o baz proporional.
n cazul n care volumul de trafic efectiv pe perioada unui anumit an calendaristic se nscrie, de
exemplu, n marja +/-10% fa de volumul traficului previzionat pentru anul calendaristic respectiv,
atunci se poate conveni a nu se considera necesar operarea unei ajustri a traficului pentru anul
calendaristic respectiv.
n cazul n care volumul de trafic efectiv ntr-un anumit an calendaristic este n afara limitelor
menionate mai sus, atunci ajustrile specifice se vor aplica la valorile PBDOI n conformitate cu
urmtoarea formul:
PBDOI (ajst.) = PBDOI * AT = PBDOI * TA /TA(f)
Unde, pentru orice an calendaristic din Perioada de Disponibilitate:
Plata Brut de Disponibilitate pentru O & I dup ajustarea corespunztoare Volumului de trafic.
Plata Brut de Disponibilitate pentru O & I
Factorul de Ajustare a Volumului de trafic
Msurtorile de Trafic pentru Vehicule Grele pentru anul calendaristic anterior
TA(f) = Previziunea de Trafic pentru Vehicule Grele pentru anul calendaristic anterior.
Simulare de calcul pentru Ajustarea Volumului de trafic
La Data Ofertei pentru Concesiune, Volumul Traficului Previzionat din Anul Calendaristic 2024 este de 2,44 milioane
Vehicule Grele.
La nceputul anului 2005, Concesionarul stabilete c volumul efectiv al Traficului Vehiculelor Grele n anul 2024 a fost
de 2,76 milioane. Aceast valoare este confirmat de ctre Inginerul independent. [NB. La valoarea de 2,68, devierea ar
fi mai mic de 10%]
Plata PBDOI datorat pentru anul 2025, nainte de orice deduceri i indexri este de 23,4 milioane euro.
O Ajustare a Traficului se va aplica plii PBDOI pentru anul 2025, dup cum urmeaz:
PBDOI (aj.) = PBDOI * AT = PBDOI * TA /TA(f)
= 23,4 * 2,76 / 2,44 = 26,44 milioane euro
Unde, pentru anul calendaristic 2025:
Plata Brut de Disponibilitate pentru O & I dup ajustarea Traficului.
Plata Brut de Disponibilitate pentru O & I pentru anul 2025
Factorul de Ajustare a Traficului pentru anul 2025
Msurarea Traficului de Vehicule Grele pentru anul 2024, i anume 2,76 milioane
Previziunea Traficului de Vehicule Grele pentru anul 2024, i anume 2,44 milioane

163
Paragraful 5.4.5.5 Factorul de deducere
Introducerea unui factor de deducere este opional, acesta reprezentnd un mijloc de motivare a
Concesionarului pentru mbuntirea performanei.
Structura i valoarea acestui factor vor trebui negociate de ctre Concesionar cu Autoritatea
contractant. Un exemplu pentru calcularea unui astfel de factor este prezentat mai jos.
Calculul factorului de deducere se bazeaz pe raportul dintre numrul punctelor de deducere acumulate
n perioada curent fa de media ponderat a punctelor de deducere acumulate n cele patru perioade
anterioare. Acest raport se va aplica apoi punctelor totale de deducere din plata de disponibilitate din
perioada curent nainte de aplicarea oricror alte ajustri.
Exemplu
Totalul punctelor de deducere acumulate n Perioada n este calculat drept x(n).
Totalul punctelor de deducere acumulate n Perioada (n-1) a fost calculat drept x(n-1), etc. pentru perioadele
anterioare.
Prin urmare, Factorul de Deducere FD (rotunjit la trei zecimale) este de:
FD = x(n) / [ (x(n-1) +x(n-2) + x(n-3) + x (n-4)) / 4]

Simulare de calcul a Factorului de Deducere (FD)
Factorul de Deducere pentru a treia Perioad a anului 2017 se bazeaz pe urmtoarele prezumii:
Al treilea trimestru calendaristic 2016 = 1.409.000 Puncte de Indisponibilitate (PI)
Al patrulea trimestru calendaristic 2016 = 1.225.000 PI
Primul trimestru calendaristic 2017 = 2.304.000 PI
Al doilea trimestru calendaristic 2017 = 622.000 PI
Al treilea trimestru calendaristic 2017 = 1.489.000 PI
FD = 1.489.000 / [1.409.000 + 1.225.000 + 2.304.000 + 622.000]/4
= 1.489.000 / 1.390.000 = 1.071
Seciunea 5.4.6 Plile O & I n timpul perioadei de construcie
Se ntmpl adeseori ca o parte a activelor ce fac obiectul Concesiunii s fie disponibile pentru
utilizare, cel puin parial, nainte de data finalizrii efective a tuturor lucrrilor de construcie, aceast
perioad devenind eligibil pentru solicitarea plilor de disponibilitate.
Prin urmare, pentru compensarea Concesionarului pentru cheltuielile cu O&I aferente oricrei seciuni
de autostrad disponibile n timpul perioadei de construcie, cnd nu se realizeaz, n mod normal, pli
curente de disponibilitate, Autoritatea contractant va putea efectua pli excepionale de O & I ctre
Concesionar.
Paragraful 5.4.6.1 Perioada de plat O & I
Perioada de plat O & I este perioada n care disponibilitatea parial a autostrzii genereaz costuri de
O & I pentru Concesionar care pot fi compensate de ctre Autoritatea contractant.
Prima perioada de plat O & I ncepe la prima zi a perioadei de construcie i se finalizeaz n ultima zi
a trimestrului calendaristic respectiv (i anume, la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie sau 31
decembrie).
164
Ultima perioada de plat O & I ncepe n prima zi a ultimului trimestru calendaristic nainte de
finalizarea perioadei de construcie (i anume, la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie)
i se termin la ultima zi a perioadei de construcie, i anume la data finalizrii lucrrilor de construcie.
Toate celelalte perioade de plat O & I sunt armonizate cu trimestrele calendaristice: primul trimestru
calendaristic ncepe la data de 1 ianuarie i se termin la data de 31 martie, al doilea trimestru
calendaristic ncepe la data de 1 aprilie i se termin la data de 30 iunie, al treilea trimestru calendaristic
ncepe la data de 1 iulie i se termin la data de 30 septembrie, iar al patrulea trimestru calendaristic
ncepe la data de 1 octombrie i se termin la data de 31 decembrie.
Pentru a calcula numrul total de zile dintr-o anumit perioad de plat O & I, trebuie incluse att data
de nceput, ct i cea de final.
Simulare de calcul a Plii de O & I (1)
Plata zilnic de O & I este estimat la 30 euro pe kilometru de band de autostrad complet disponibil.
Se consider c o band de autostrad este complet disponibil dac nu se produce niciun Eveniment de Indisponibilitate
pe band n timpul zilei respective.
Poriunile din benzi care n timpul zilei respective nu sunt complet disponibile sunt considerate drept Indisponibile, iar
lungimea acestor poriuni Indisponibile este msurat de ctre Concesionar.
Plata O & I pltibil ctre Concesionar pentru Perioada respectiv de Plat O & I este calculat n funcie de
urmtoarea formul:

=
=
m
DN
i
i m m
MUL DMP DM L R DMP MP
1

Unde:
Plata O & I datorat pentru Perioada m
Plata O & I zilnic
Lungimea de autostrad la care se aplic plata O & I
Numrul de benzi ale autostrzii
Cea mai mic valoare dintre numrul de zile din Perioada de Plat O & I m i 90 de zile
Numrul de zile din Perioada de Plat O & I m n care autostrada nu este complet disponibil
Lungimea total de Indisponibilitate pe Autostrad n timpul zilei i a Perioadei de Plat O & I m, care este
msurat n kilometri i rotunjit la o zecimal.
Este calculat ca totalul tuturor poriunilor de indisponibilitate de pe toate benzile autostrzii n cursul zilei respective.

Simulare de calcul a Plii de O & I (2)
Plata zilnic de O & I este estimat la 30 euro pe kilometru de band de autostrad complet disponibil.
Lungimea autostrzii este de 24,6 km, iar numrul de benzi pe autostrad este de 4.
A patra Perioad de Plat O & I acoper 90 de zile, din care Autostrada nu este complet disponibil timp de trei zile.
Ziua 1: exist indisponibilitate pe ambele benzi ntr-un singur sens de rulare o band este indisponibil pe 2,6
kilometri, iar cealalt band este indisponibil pe 1,3 kilometri. Prin urmare, lungimea total de indisponibilitate pe
autostrad este de 3,9 kilometri.
Ziua 2: ambele benzi pe un singur sens de rulare sunt indisponibile pe 2,1 kilometri. Prin urmare, lungimea total de
indisponibilitate pe Autostrad este de 4,2 kilometri.
Ziua 3: o band pe un sens de rulare este indisponibil pe 1,5 kilometri, iar o band din sensul opus de rulare este
indisponibil pe 3,4 kilometri. Prin urmare, lungimea total de indisponibilitate pe autostrad este de 4,9 kilometri.

165
Pe baza prezumiilor de mai sus, Plata de O & I aferent celor patru Perioade de Plat pentru O & I se poate calculata
dup cum urmeaz:
( )
EUR
MUL DMP DM L R DMP MP
i
i
290 , 265 390 680 , 265 13 30 680 , 265
9 . 4 2 . 4 9 . 3 30 90 4 6 . 24 30
3
1
4
= = =
= + + =
= =

=

unde:
Plata pentru O & I pltibil pentru a patra Perioad de Plat O & I
Plata zilnic pentru O & I, care este de 30 euro pe band pe kilometru
Lungimea autostrzii, care este de 24,6 km
Numrul de benzi, care este 4
Valoarea mai mic dintre numrul de zile din a IV-a Perioad de Plat pentru O & I, care este de 90 zile
Lungimea total de Indisponibilitate a autostrzii n timpul zilei i a celei de-a IV-a Perioad de Plat O & I, care este
de [3,9 + 4,2 + 4,9 =] 13,0 kilometri.
Capitolul 5.5 Plat, facturare & ajustri
Seciunea 5.5.1 Facturi
Contractul de concesiune va trebui s precizeze expres datele de prezentare a facturilor, ct i cele
pentru efectuarea plii. n plus, modul i locul prezentrii i plii facturilor vor trebui definite prin
contract. n mod obinuit, se impun penalizri pentru ntrzierile nregistrate la plata facturilor.
Seciunea 5.5.2 Ajustri
n Contractul de concesiune va fi prevzut mecanismul prin care se va conveni asupra oricror
modificri sau ajustri care ar putea aprea, de exemplu: este posibil s nu fie obinui indicii relevani
pentru ajustarea cu rata inflaiei pn la data facturii pentru un anumit trimestru, astfel nct va fi
necesar ajustarea ntr-o perioad ulterioar
Seciunea 5.5.3 Sume aflate n disput
De asemenea, Contractul trebuie s defineasc procedura pentru majorarea, justificarea, agrearea i
plata oricror sume facturate dar contestate.
Seciunea 5.5.4 Impozite
Contractul trebuie s defineasc cine este responsabil pentru plata impozitelor i amenzile n
legtur cu proiectul, de exemplu: TVA. De obicei, Concesionarul este responsabil pentru orice
impozite asociate direct realizrii obiectivelor Contractului de concesiune.
166
Anexa 1: Lista de referin a riscurilor
Lista general de referin a riscurilor pentru un proiect de concesiune de lucrri publice

Categoria de
risc
Descriere Consecine
1. Riscuri referitoare la locaie
Structura existent
(reabilitare/
modernizare)
Structurile existente sunt inadecvate pentru a se
adapta dezvoltrii
Majorarea costurilor i a timpului necesar
pentru realizarea proiectului
Condiii de
amplasament
Condiiile de sol neprevzut de grele
Majorarea costurilor i a timpului necesar
pentru realizarea proiectului
Titlul de
proprietate
Creterea costurilor i a perioadei necesare
pentru achiziionarea terenului de la proprietari
i/sau acordarea dreptului de utilizare a
terenulului respectiv.
Majorarea costurilor i a timpului necesar
pentru realizarea proiectului
Disponibilitatea
locaiei
Accesul la o anumit locaie nu poate fi negociat
cu proprietarul acesteia
ntrziere n implementare i creterea costurilor
Aprobri
Nu pot fi obinute toate aprobrile necesare sau
acestea pot fi obinute sub rezerva unor condiii
neprevzute
ntrzieri n nceperea sau finalizarea proiectului
i creteri ale costurilor aferente realizrii
proiectului
Curare i
viabilizare
Pregtirea terenului are ca rezultat costuri mult
mai mari dect cele prevzute i necesit un timp
cu mult peste termenii contractului
Costuri i timp suplimentar pentru a finaliza
proiectul
Motenire cultural
Creterea costurilor i a perioadei de timp ca
rezultat al descoperirii unor situri arheologice
i/sau patrimoniu naional
Costuri i timp suplimentar pentru a finaliza
proiectul
Mediu (1)
Amplasamentele pentru proiect prezint un grad
necunoscut de contaminare
Costuri i timp suplimentar pentru a finaliza
proiectul
Mediu (2)
n timpul implementrii proiectului, apar
contaminri ale proprietilor adiacente, care au
efect asupra proprietilor disponibile pentru
proiect
Costuri de decontaminare
2. Riscuri de proiectare
Eecul proiectrii
Posibilitatea ca proiectarea prii private s nu
ndeplineasc specificaiile tehnice de calitate
cerute.
Creterea pe termen lung a costurilor
suplimentare sau imposibilitatea de a asigura
serviciile pe termen lung
Deficien de
proiectare
Timp suplimentar necesar n realizarea
planificarii datorit lipsei de experien
ntrzieri n nceperea proiectului la data
prevzut i posibile costuri suplimentare
Depirea
costurilor
proiectrii
Proiectarea ia mai mult timp dect planificarea
iniial, datorit lipsei de experien
Costuri i timp suplimentare necesare pentru a
finaliza proiectul
Schimbri n
proiectare de ctre
ambele pri
Proiectarea nu este conform cu specificaiile
tehnice de calitate
Costuri i timp suplimentar necesare pentru a
finaliza proiectul
ntrzieri n
obinerea avizelor /
permiselor pentru
teren
Nu pot fi obinute toate aprobarile necesare sau
sunt nregistrate ntrzieri n obinerea acestora
ntrzieri n nceperea proiectului sai n
finalizarea lui i creterea costurilor aferente
realizrii proiectului
ntrzieri n
obinerea
ntrzieri n obinerea autorizaiilor de
construcie necesare , din cauza proiectrii
Timp i costuri suplimentare pentru a finaliza
proiectul
167
Categoria de
Descriere Consecine
risc
aprobrilor necorespunztoare
Schimbri
ulterioare ale
proiectrii
Variaii ale proiectrii datorit problemelor
aprute cu relocarea utilitilor sau datorit
schimbrilor din legislaie
ntrziere n implementare i majorare de
costuri
Studii specifice
proiectrii
Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) ar
putea necesita o perioad mai lung dect cea
stabilit
Timp i costuri suplimentare pentru a finaliza
proiectul
Standarde
referitoare la emisii
Operatorul nu respect standardele stabilite
pentru operare corect.
Operarea facilitilor are ca rezultat alterarea
mediului .
3. Riscuri de finanare a proiectului
Insolvabilitate i
risc aferent
creditorului extern
Concesionarul (sau oricare dintre acionarii si)
devine insolvabil sau efectuarea prestaiilor
necesit o finanare mai mare dect cea estimat
de Concesionar
Nendeplinirea prestaiilor solicitate de ctre
Autoritatea contractant i pierderi pentru
participanii la investiie
Indisponibilitatea
finanrii
Concesionarul nu e capabil s asigure resursele
financiare i de capital conform bugetului i n
timpul prevzut
Lipsa finanrii pentru continuarea sau
finalizarea investiiei
Modificri ale
dobnzilor
Ratele dobnzilor sunt supuse schimbrilor,
modificnd astfel termenii financiari ai Ofertei
Cretere/scdere a costurilor proiectului.
Finanare
suplimentar
Datorit schimbrilor de legislaie, de politic
sau de alt natur, sunt necesare finanri
suplimentare pentru reconstrucie, modificare,
re-echipare etc.
Concesionarul nu poate suporta financiar
costurile schimbrii
Modificri n
sistemul de taxe i
impozite
Pe parcursul implementrii proiectului, sistemul
de impozitare se poate schimba n defavoarea
Concesionarului
Impact negativ asupra veniturilor financiare ale
Concesionarului
Profituri din
refinanare
Finalizarea investiiei se face la un cost mai mic
dect cel iniial
Schimbare profitabil n finanarea proiectului
4. Riscuri aferente cererii si veniturilor
nrutirea
condiiilor
economice
generale
Producerea unor schimbri fundamentale i
neateptate n condiiile economice generale care
conduc la reducerea cererii pentru prestaiile
contractate
Venituri sub previziunile financiare anterioare
Schimbri
competitive
Alt investiie, care exist deja, este extins sau
mbuntit sau retarifat, astfel nct
competiia n domeniul prestaiilor efectuate
conform contractului crete

Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a
reducerii preurilor i/sau scderii cererilor,
datorit concurenei
Concuren
Apariia pe pia a concurenilor n domeniul
prestaiilor efectuate, conform contractului, de
Concesionar
Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a
reducerii preurilor i/sau a reducerii cererii ca
urmare a concurenei
Schimbri
demografice
O schimbare demografic sau socio-economic
afecteaz cererea pentru prestaiile contractate
Venituri sub previziunile financiare anterioare
Costuri de
abordabilitate/
accesibilitate
Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de
condiiile economice nefavorabile
Venituri sub previziunile financiare anterioare
Schimbri majore
ale inflaiei (1)
Rata actual a inflaiei va depi rata
previzionat a inflaiei.
Depirea costurilor de implementare a
proiectului
Schimbri majore Valoarea plilor efectuate n timp este afectat Scderea, n termeni reali, a veniturilor din
168
Categoria de
Descriere Consecine
risc
ale inflaiei (2) de inflaie proiect
Publicitate advers
Publicitatea advers (negativ) genereaz
schimbri n atitudinea public
Nivel sczut de utilizare / conectri la reele,
nivel sczut de contractare
5. Riscuri legislative/politice
Schimbri
legislative /de
politic (1)
Schimbarea legislativ i/sau a politicii
concedentului care nu poate fi anticipat la
semnarea contractului i care este adresat
direct, specific i exclusiv proiectului, ceea ce
conduce la costuri de capital sau operaionale
suplimentare din partea Concesionarului

O cretere semnificativ n costurile
operaionale ale Concesionarului si/sau
necesitatea de a efectua cheltuieli de capital
pentru a putea rspunde acestor schimbri
Schimbri
legislative/de
politic (2)
Schimbare legislativ i sau a politicii
Concedentului, care nu poate fi anticipat la
semnarea contractului i care este general n
aplicarea sa (nu specific proiectului) ceea ce
conduce la costuri de capital sau operaionale
suplimentare din partea concesionarului
O cretere semnificativ n costurile
operaionale ale Concesionarului si/sau
necesitatea de a efectua cheltuieli de capital
pentru a putea rspunde acestor schimbri
Retragerea
sprijinului
complementar
Concedentul i retrage sprijinul complementar,
proiectul fiind afectat negativ
Consecine asupra veniturilor ,ntrzieri
importante n implementarea proiectului sau
proiectul ar putea fi oprit
Proces decizional
defectuos
Implementarea proiectului ar putea ntmpina o
puternic opoziie politic
ntrzieri importante n implementarea
proiectului sau proiectul ar putea fi oprit
Riscul valorii
reziduale
Riscul c activele aferente proiectului, la
finalizarea /expirarea contractului, nu vor fi
predate condiiile prevzute
Creterea costurilor de ntreinere/nlocuire a
activelor
6. Riscuri naturale
Rzboi sau situaii
conflictuale
Izbucnirea rzboiului/a situaiilor conflictuale
are ca rezultat ntrzieri n implementarea
proiectuli i/sau costuri crescute de
construcie/operare
Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente
proiectului
Cutremur i alte
evenimente
naturale
Cutremurele, etc. au ca rezultat ntrzieri i/sau
costuri crescute de construcie
Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente
proiectului
Terorism
Actul de terorism genereaz ntrzieri i/sau
costuri crescute de construcie
Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente
proiectului
Fora major
Fora major, aa cum este definit prin lege,
mpiedic executarea contractului
Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente
proiectului

7. Riscurile etapei de Pregtire/atribuire
Riscuri de pregtire
Proiectul nu ndeplinete cerinele legislaiei n
domeniu privind pregtirea proiectului de
concesiune
ntrzieri importante n implementarea
proiectului sau proiectul ar putea fi oprit
Oopoziie public
fa de proiect
Sprijinul sczut sau o atitudine advers a
publicului fa de proiect ar putea provoca
ntrzieri
ntrzieri importante n implementarea
proiectului sau proiectul ar putea s nu nceap.
Pregtirea
necorespunztoare
Lipsa de experien n pregtirea Documentaiei
de atribuire determin ntrzieri
ntrzieri importante n implementarea
proiectului sau proiectul ar putea s nu nceap.
169
Categoria de
Descriere Consecine
risc
a documentelor de
atribuire
Semnarea
Contractului de
concesiune
Lipsa de experien cu privire la pregtirea i
atribuirea Contractelor de concesiune provoac
ntrzieri n semnarea contractului
ntrzieri importante n implementarea
proiectului sau proiectul ar putea s nu nceap.
8. Riscuri referitoare la construcie
Dreptul de acces
Dreptul de acces la amplasament nu este
negociat.
ntrziere n implementarea proiectului i
cretere a costurilor
Soluii tehnice
vechi sau
inadecvate
Soluiile tehnice propuse nu sunt
corespunztoare din punct de vedere tehnologic
pentru a asigura realizarea proiectului
Venitul concesionarului scade sub datele de
nchidere financiar a proiectului avnd ca
rezultat pierderi. Concedentul nu primete
prestaiile solicitate
Disponibilitatea
resurselor
Resursele necesare pentru finalizarea
construciei cost mai mult dect estimrile
iniiale, nu au calitatea corespunztoare sau sunt
indisponibile n cantitile necesare
Creteri de cost, i n unele cazuri, efecte
negative asupra calitii serviciilor furnizate n
cadrul contractului; timp suplimentar necesare
pentru a finaliza proiectul
Risc de defect
ascuns
Defecte ascunse n structurile pre-existente
aferente proiectului i/sau n activele nou
construite
Creteri de cost, i efecte negative asupra
calitii serviciilor furnizate n cadrul
proiectului; timp suplimentar
Risc cu privire la
executare/
finalizare
Construcia facilitilor poate fi ntrziat astfel
nct furnizarea serviciilor incluse n proiect s
nu poat ncepe la data prevzut
ntrzieri importante n implementarea
proiectului sau proiectul ar putea fi oprit
Risc de depire a
costurilor
Finalizarea construciei se face la un cost mai
mare dect costul prevzut iniial
Costuri i timp suplimentar necesare pentru a
finaliza proiectul
ntrzieri n
construcie
Apariia unui eveniment pe durata construciei,
eveniment, care conduce la imposibiliatatea
finalizrii acesteia n termenul stabilit i la costul
estimat
ntrziere n implementare i creterea costurilor
Litigii de
munc/personal
insuficient calificat
Lipsa personalului calificat pentru unele din
etapele aferente proiectului.
ntrziere n implementare i creterea costurilor
Furnizare a
utilitilor
Utilitile (de ex. curent electric, gaz i ap)
necesare pentru construcia proiectului nu sunt
disponibile.
Costuri i timp suplimentar necesare pentru a
finaliza proiectul
Insolvabilitatea
sub-antreprenorilor
sau a furnizorilor
Riscul legat de nerespectarea obligaiilor sub-
antreprenorului/furnizarilor sau insolvabilitate.
Costuri i timp suplimentar necesare pentru a
finaliza proiectul
Condiii meteo
nefavorabile
Inundarea amplasamentelor mpiedic
construcia, provocnd ntrziere i costuri
crescute
ntrziere n implementare i creterea costurilor
Variaie excesiv a
contractului
Prea multe modificri n obiectivul lucrrilor,
datorate costurilor crescute, a schimbrilor
legislative, etc.
ntrziere n implementare i creterea costurilor
Lucrri defecte
Defecte descoperite n lucrrile de construcie,
care provoac costuri suplimentare i/sau
ntrziere
Costuri i timp suplimentar necesare pentru a
finaliza proiectul
Explozibile
Descoperirea de muniie/ dispozitive
neexplodate n zona amplasamentului pentru
proiect mpiedic finalizarea construciei la timp
ntrziere n implementare i creterea costurilor
Securitatea pe
antier
Securitatea deficitar duce la furturi i/sau
deteriorarea echipamentului sau a materialelor
ntrziere n implementare i creterea costurilor
170
Categoria de
Descriere Consecine
risc
Lipsa
angajamentelor
prilor
Lipsa de experien n domeniul implementrii
Concesiunilor de lucrri publice i servicii poate
conduce la nendeplinirea obligaiilor de ctre
ambele pri
ntrzieri importante n implementarea
proiectului sau proiectul ar putea fi oprit
Risc de asigurare
Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe
durata de via a proiectului sau creteri
substaniale ale ratelor la care se calculeaz
primele de asigurare.
ntrziere n implementare i creterea costurilor
Proteste publice
ntrzieri n construcie provocate de tulburri i
proteste publice.
ntrziere n implementare i creterea costurilor
Aspecte privind
protecia mediului
Nu se respect cerinele privind protecia
mediuluiu i nu se realizeaz monitorizarea
efectelor semnificative asupra mediului
Rezilierea Concesiunii
9. Riscuri de operare i de ntreinere
Schimbarea
cerinelor
Concedentului n
afara limitlor
agreate prin
contract
Concedentul schimb cerinele dup semnarea
contractului
Schimbarea cerinelor pe timpul realizrii
investiiei conduce la modificarea proiectului
i la cretrea creterea costurilor de capital, dup
recepie
Resurse de intrare /
input
Resursele necesare pentru operare cost mai
mult dect cele estimate iniial, nu au calitatea
corespunztoare sau nu sunt disponibile n
cantiti suficiente
Creteri ale costurilor i, n unele cazuri, efecte
negative asupra calitii serviciilor furnizate n
cadrul contractului.
Risc de furnizare a
utilitilor
Utilitile (de ex., curent electric, gaz i ap)
necesare pentru construcia proiectului nu sunt
disponibile.
Costuri i timp suplimentar necesare pentru a
finaliza proiectul
Soluii tehnice
vechi sau
neadecvate
Soluiile tehnice propuse nu sunt
corespunztoare din punct de vedere tehnologic
pentru a asigura realizarea proiectului
Venitul Concesionarului scade sub datele de
nchidere financiar a proiectului, avnd ca
rezultat pierderi. Concedentul nu primete
prestaiile solicitate
Risc de
disponibilitate
Lucrrile i serviciile care fac obiectul
contractului nu sunt furnizate sau nu ndeplinesc
specificaiile tehnice de calitate prevzute n
contract
ntrzieri importante n implementarea
proiectului sau proiectul ar putea fi oprit
Capacitate de
management
Concesionarul nu i poate ndeplini obligaiile
conform contractului
Lucrrile i serviciile care fac obiectul
contractului nu sunt furnizate
Risc de depire a
costurilor
Costurile de operare sunt mai mari dect cele
costurile de operare previzionate
Costuri i timp suplimentar necesare pentru a
finaliza proiectul
Risc de defecte
ascunse
Defecte ascunse n structurile pre-existente
aferente proiectului i/sau n activele nou
construite
Creteri de cost, i efecte negative asupra
calitii serviciilor furnizate n cadrul
proiectului; timp suplimentar necesar
Condiii
neprevzute
Condiii neprevzute cauzeaz costuri mai mari
de ntreinere pentru activele noi i cele
existente.
Creteri de cost, i efecte negative asupra
calitii serviciilor furnizate n cadrul
proiectului; timp suplimentar necesar
ntreinere i
reparaii
Costul de ntreinere a activelor poate diferi de
costul de ntreinere prevzut iniial.
Creterea costurilor, cu efecte negative asupra
aciunilor ntreprinse pn n acel moment.
Lipsa
angajamentului
prilor
Lipsa de experien n domeniul implementrii
Concesiunilor de lucrri publice i servicii poate
conduce la nendeplinirea obligaiilor de ambele
pri
ntrzieri importante n implementarea
proiectului sau proiectul ar putea fi oprit
171
Categoria de
Descriere Consecine
risc
Risc de asigurare
Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe
durata perioadei proiectului sau creteri
substaniale ale ratelor la care se calculeaz
primele de asigurare.
ntrzieri n implementarea proiectului i
creterea costurilor
ntreinere
ntreinerea activelor finalizate nu corespunde
specificaiilor tehnice de calitate stipulate n
Contractul de concesiune.
Activele sunt predate Concedentului la sfritul
duratei de via a proiectului ntr-o condiie
necorespunztoare.

172
Anexa 2: Glosar de termeni
Acceptarea Ofertei
ctigtoare
Actul juridic prin care Autoritatea contractant i manifest acordul de a se angaja
juridic n Contractul de concesiune ce va fi ncheiat cu Ofertantul a crui Ofert a fost
desemnat ctigtoare.
Analiza cost beneficiu Metod de evaluare economic prin care se compar costurile i beneficiile unui proiect
realizat din fonduri publice n vederea cuantificrii beneficiilor sociale i economice ale
acestuia.
Analiza riscurilor

Procesul prin care riscurile aferente unui proiect sunt identificate, cuantificate i alocate
ntre Autoritatea contractant i Concesionar.
Analiza preliminar Un instrument al crui scop este s previn efectuarea de ctre Autoritatea contractant
a unui Studiu de fundamentare pentru un proiect total neadecvat a fi realizat n regim de
concesiune.
Anun de participare Modalitate de publicitate prin care o Autoritate contractant anun demararea unei
proceduri de atribuie a unui Contract de concesiune.
Autoritatea Contractant Autoritatea public care atribuie i ncheie un Contract de concesiune.
Bancabilitate Capacitatea proieciilor fluxului de numerar a proiectului de a atrage i strnge
finanarea necesar pentru un anume proiect de la instituii financiare (cum ar fi
bncile).
Candidat Oricare operator economic care a depus Candidatura n cazul unei proceduri de
Licitaie restrns, Negociere sau Dialog competitiv
Candidatura Documentele prin care un Candidat i demonstreaz situaia personal, capacitatea de
exercitare a activitii profesionale, situaia economic i financiar, capacitatea
tehnic i profesional, n vederea obinerii invitaiei de participare pentru depunerea
ulterioar a Ofertei, n cazul aplicrii unei proceduri de Licitaie restrns, Negociere
sau Dialog competitiv
Certificat de execuie /
finalizare a lucrrilor de
construcie
Documentul prin care Autoritatea contractant certific faptul c lucrrile prevzute n
Contractul de concesiune au fost realizate n termenul prevzut i n conformitate cu
standardele tehnice de calitate convenite.
Colectivul de coordonare i
supervizare
Colectivul nfiinat de Autoritatea contractant cu rol n fundamentarea deciziei de
concesionare, elaborarea Documentaiei de atribuire i stabilirea procedurii de
atribuire a contractului.
Comisia de evaluare Comisia desemnat de Autoritatea contractant responsabil cu deschiderea, evaluarea
Ofertelor i desemnarea Ofertantului ctigtor.
Comisia tehnic Comisia din cadrul Autoritii Contractante care revizuiete i aprob Studiul de
fezabilitate.
Companie de proiect O societate comercial rezident n Romnia, constituit de Concedent prin uniti
aflate n subordinea sau sub autoritatea sa, i Concesionar, funcionnd n baza legii i
avnd ca unic scop realizarea obiectivelor Concesiunii de lucrri publice sau de
servicii.
Concedent Autoritatea contractant, definit conform prevederilor legale n vigoare, care ncheie
un Contract de concesiune.
Concesionar Orice persoan fizic sau juridic de drept privat, romn sau strin, care ncheie un
Contract de concesiune.
Contract de complexitate
deosebita

Este considerat acel Contract de concesiune pentru care Autoritatea contractant nu
este, n mod obiectiv, n masur s defineasc specificaiile tehnice capabile s i
satisfac necesitile i exigenele i/sau s stabileasc montajul financiar i/sau cadrul
juridic de implementare a proiectului.
Contract de concesiune de
lucrri publice
Contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de lucrri, cu deosebirea c
n contrapartida lucrrilor executate contractantul, n calitate de Concesionar, primete
din partea Autoritii contractante, n calitate de Concedent, dreptul de a exploata
rezultatul lucrrilor, sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani.
173
Contract de concesiune de
servicii
Contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de servicii, cu deosebirea c
n contrapartida serviciilor prestate contractantul, n calitate de Concesionar, primete
din partea Autoritii contractante, n calitate de Concedent, dreptul de a exploata
serviciile, sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani.
Cost de oportunitate Preul renunrii la cea mai bun alternativ, rata de rentabilitate a unui proiect la care
un operator economic renun pentru o alt oportunitate de investiie.
Costul comparativ de
referin
Analiza care furnizeaz o estimare indicativ a costurilor i veniturilor totale aferente
duratei de via a unui proiect, precum i o estimare indicativ a nivelului de finanare
necesar realizrii proiectului n regim de achiziie public.
Criteriul de atribuire Suma factorilor de evaluare utilizai pentru desemnarea Ofertei ctigtoare dintre cele
depuse i, eventual, preselectate.
Criterii de calificare i
selecie
Criterii utilizate pentru a realiza calificarea Ofertanilor n cadrul procedurii de
Licitaie deschis sau pentru a realiza pre-selecia Candidailor n cadrul procedurilor
de Licitaie restrns, Dialog competitiv i Negociere cu publicare prealabil a unui
Anun de participare.
Deduceri din plata de
disponibilitate
Deducerile aplicate la nivelul maxim al pliilor de disponibilitate prevzut n Contract
survenite n urma constatrii evenimentelor de indisponibilitate.
Dialog competitiv Procedura de atribuire la care orice operator economic are dreptul de a-i depune
Candidatura i prin care Autoritatea contractant conduce un dialog cu Candidaii
admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor
sale, urmnd ca, pe baza soluiei/soluiilor identificate, Candidaii selectai s elaboreze
Oferta final
Disponibilitate Disponibilitatea efectiv a serviciului pe care Concesionarul trebuie s l furnizeze n
baza Contractului de concesiune.
Documentaia de atribuire Documentaie ce cuprinde toate informaiile legate de obiectul Contractului de
concesiune i de procedura de atribuire a acestuia, incluznd Caietul de sarcini sau,
dup caz, Documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii
procedurii de Dialog competitiv sau de Negociere.
Dosarul concesiunii Document public care trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de Autoritatea
contractant n cadrul procedurii de atribuire cum ar fi nota privind determinarea
valorii estimate a Contractului de concesiune, Anunul de participare i dovada
transmiterii acestuia spre publicare i/sau, dup caz, invitaia de participare;
Documentaia de atribuire, procesul-verbal al edinei de deschidere a Ofertelor,
formularele de Ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire, etc i a crui realizare
este obligatorie pentru Autoritatea contractant n cazul tuturor Contractelor de
concesiune.
Durata concesiunii Perioada n care Concesionarul va realiza lucrrile i va presta serviciile ce fac obiectul
dreptului su de exploatare.
Evaluarea Impactului asupra
Mediului
Documentul care evalueaz eventualele elemente de impact ale proiectului asupra
mediului. Acest document poate include de asemenea elemente de impact social.
Eveniment de
indisponibilitate
Evenimentul specific care determin indisponibilitatea bunului public sau serviciului
care urmeaz a fi furnizat n cadrul proiectului de Concesiune
Equator Principles Standard global pentru identificarea i mangementul riscurilor de mediu i cu impact
social n proiectele de finanare.
Fia de date a concesiunii Instrument suport al Anunului de participare la momentul publicrii acestuia n SEAP.
Principalele informaii incluse n Fia de date a Concesiunii se refer la detalii privind
Autoritatea contractant, obiectivul Contractului de concesiune, modalitatea de obinere
a clarificrilor, cile de atac, procedura de atribuire selectat, criteriile de calificare i
selecie, criteriile de atribuire etc.
Flux de numerar Toate costurile i veniturile aferente proiectului pe ntreaga sa durat de via.
Fluxul de numerar disponibil
pentru serviciul datoriei
Numerarul generat de proiect care este disponibil pentru a fi utilizat de Concesionar,
dup plata costurilor eseniale de operare i taxelor, pentru a efectua plile aferente
serviciului datoriei (dobnda i suma principal a mprumutului).
Fluxuri de numerar Valoarea actual a fluxurilor viitoare de numerar, utiliznd o rat de actualizare.
174
actualizate
Garania de bun execuie Garantia de buna executie se constituie de catre Concesionar in scopul asigurarii
Concedentului de indeplinirea cantitativa, calitativa a obligaiilor contractuale
relaionate realizrii lucrrilor i in perioada convenita.
Garanie de participare O sum de bani, al crei cuantum este specificat n Anunul de participare, care are
scopul de a angaja rspunderea Ofertanilor fa de Oferta depus.
nchidere financiar Momentul la care Concesionarul a ncheiat cu succes contractele de finanare cu bncile
n vederea obinerii resurselor financiare necesare realizrii proiectului.
Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene
Sistem european prin intermediul cruia se realizeaz publicitatea obligatorie a
Contractelor de concesiune de lucrri publice cu o valoarea estimat mai mare dect
echivalentul n lei a 5.000.000 euro.
Licitaie deschis Procedura de atribuire prevzut de legislaia romneasc, potrivit creia orice
operator economic interesat are dreptul de a depune Ofert.
Licitaie restrns Procedura de atribuire prevzut de legislaia romneasc, potrivit creia orice
Operator economic are dreptul de a-i depune Candidatura, urmnd ca numai
Candidaii selectai s aib dreptul de a depune Oferta.
Matricea riscurilor Metodologia utilizat pentru a identifica i aloca riscurile aferente unui proiect.
Mecanism de plat Mecanismul definit n cadrul Contractului de concesiune care se utilizeaz pentru a
stabili nivelul plilor pe caer, fie Autoritatea Contractant le achit Concesionarului pe
ntreaga durat a Concesiunii, fie Concesionarul le primete de la utilizatorii finali ai
serviciilor furnizate n cadrul Concesiunii.
Model comparativ (Shadow
Model)
Metod alternativ ce poate fi utilizat pentru a stabili Raportul cost beneficiu al unei
Concesiuni comparativ cu opiunea de realizare a acestuia prin procedura tradiional
de achiziie public i care are la baz dezvoltarea unei Oferte similare celei ce ar putea
fi depus de un operator economic interesat.
Model financiar Un instrument analitic elaborat pentru a estima (din punct de vedere al veniturilor i
cheltuielilor) impactul socio-economic datorat implementrii proiectului. Scopul
acestuia este de a identifica i cuantifica (respectiv de a da o valoare monetar) toate
impacturile posibile ale proiectului.
Modelare financiar Activitatea de dezvoltare a unui Model financiar.
Negociere cu publicare
prealabil a anunului de
intenie
Procedura de atribuire prin care Autoritatea contractant deruleaz consultri cu
Candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai
muli dintre acetia
Oferta final Oferta pe baza creia se va desemna Ofertantul ctigtor n cadrul unei proceduri de
atribuire.
Ofertant Oricare operator economic care a depus Ofert.
Ofert ctigtoare Oferta desemnat ctigtoare dintre toate Ofertele finale depuse, pe baza criteriului de
atribuire precizat n Anunul de participare i n Documentaia de atribuire, n condiiile
n care Ofertantul respectiv ndeplinete criteriile de selecie i calificare impuse.
Ofert Act juridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct
de vedere juridic ntr-un Contract de conceisune, aceasta cuprinznd att Oferta
tehnic, ct i Oferta financiar i modelul de contract nsuit, precum i orice alte
documente conexe prevzute ca obligatorii n cuprinsul Documentaiei de atribuire.
Ofert alternativ Variant de Ofert depus de ctre un Ofertant care a crei propunere tehnic difer de
cea inclus ntr-o Ofert de baz dar care trebuie s respecte cerinele minime
prevzute n cuprinsul Documentaiei de atribuire, precum i orice alte cerine specifice
pentru prezentarea lor.
Operator economic Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrri - persoan
fizic/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n
domeniul care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri.
Parteneriat Public-Privat Orice tranzacie care transfer responsabilitatea general pentru furnizarea unui
serviciu public sau pentru realizarea unei investiii cu scop comercial ctre o companie
privat, n timp ce autoritatea public competent i pstreaz responsabilitatea
politic, devenind partener la profit i pierderi (ex. contractele de concesiune de lucrri
175
publice i servicii, contractele de delegare a getiunii, contractele de asociere n
participaiune, contractele de nchiriere, contractele de leasing, contractele de joint-
venture, contracte de proiectare i construcie etc.).
Perioada de calcul Intervalul de timp pentru care sunt calculate i achitate plile efective de
disponibilitate. Perioadele de calcul pot fi reprezentate de trimestre calendaristice.
Perioada de disponibilitate Perioada de la data executrii/ finalizrii lucrrilor pn la data ncheierii Contractului
de concesiune.
Perioada de plat O & I Perioada n care disponibilitatea parial a autostrzii genereaz costuri de O & I
pentru Concesionar care pot fi compensate de ctre Autoritatea contractant.
Perioada de tranziie Perioada care ncepe n prima zi de dup data scadenei i se ncheie 60 de zile mai
trziu. n aceast perioad, care de obicei este deschis negocierilor, este posibil s nu
se aplice penalizri pentru executarea /finalizarea cu ntrziere a lucrrilor ce fac
obiectul contractului. Dup aceast dat, se achit penaliti.
Plata brut de disponibilitate Nivelul maxim al plilor de disponibilitate prevzut pentru prestarea serviciului la
standardele tehnice de performan definite n cuprinsul Contractului de concesiune,
pentru ntreaga durat a Concesiunii.
Plata net de disponibilitate Suma efectiv pltit Concesionarului n baza prevederilor Contractului de concesiune,
dup ce s-au aplicat deducerile corespunztoare evenimentelor de indisponibilitate
asupra nivelului plii brute.
Pli unitare periodice Plile care includ, de obicei, dou componente care reflect att costurile de operare i
ntreinere, ct i costul finanrii i care sunt efectuate sub forma unei pli unice.
Repartiia sumelor primite pentru acoperirea celor dou componente cade n sarcina
Concesionarului.
Previziune de trafic Studiul efectuat pentru a estima gradul de utilizare pe termen lung, de exemplu numrul
i tipurile de vehicule care vor folosi un drum sau numrul de pasageri care vor folosi
un aeroport.
Procedura de atribuire Etapele ce trebuie parcurse de Autoritatea contractant i de ctre Candidai/Ofertani
pentru ca acordul prilor privind angajarea n contractul public s fie considerat
valabil; procedurile de atribuire sunt: Licitaia deschis, Licitaia restrns, Dialogul
competitiv, i prin excepie n condiiile legii Negocierea cu publicarea prealabil a unui
Anun de participare
Propunere financiar

Parte a Ofertei ce cuprinde informaiile cu privire la pre, tarif, alte condiii financiare
i comerciale corespunztoare satisfacerii cerinelor solicitate prin documentaia de
atribuire
Propunere tehnic Parte a Ofertei elaborat pe baza cerinelor din caietul de sarcini sau, dup caz, din
Documentaia descriptiv
Puncte de indisponibilitate Puncte de penalizare impuse de Autoritatea contractant Concesionarului pentru fiecare
eveniment de indisponibilitate produs n perioada de calcul.
Raport de specialitate Raportul ntocmit de experii externi cooptai n cadrul Comisiei de evaluare cu privire
la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra crora i exprim punctul de vedere
Rata de acoperire a datoriei Indicator folosit n analizarea solvabilitii proiectelor de investiii care evaluzeaz
capacitatea fluxurilor de numerar generate de proiect de a acoperi serviciul datoriei
(rata anuala de rambursare a imprumutului plus plata dobanzilor aferente). Aceast
rat trebuie s fie mai mare de 1.0 pentru ca proiectul s fie sustenabil.
Rata de acoperire a
dobnzilor
Indicator folosit n analizarea solvabilitii proiectelor de investiii care evaluzeaz
capacitatea fluxurilor de numerar generate de proiect de a acoperi plata dobnzii
aferente imprumutului. Aceast rat ar trebui s fie mai mare de 1.5 pentru ca proiectul
s fie sustenabil.
Rata de acoperire a
mprumutului pe durata de
via a proiectului
Indicator folosit n analizarea solvabilitii proiectelor de investiii, asemanator cu rata
de acoperire a datoriei. Diferena este c el ia n considerare valoarea actualizat net
a fluxurilor de numerar viitoare generate de proiect i a serviciului datoriei pentru a
evalua solvabilitatea respectivului proiect, i nu valorile individuale aferente fiecrui
moment n timp analizat.
Rata de actualizare Rata cu care costurile si veniturile viitoare estimate ale unei investitii sunt actualizate
176
(discontare) pentru a calcula valoarea prezenta a investitiei.
Rata intern a rentabilitii Rata actualizat a fluxurilor de numerar viitoare la acel nivel care egalizeaz veniturile
actualizate cu cheltuielile actualizate i care face ca valoarea VAN s fie egal cu zero.
Regimul penalizrilor Component a Mecanismului de plat a Concesiunii care are scopul de a asigura
ndeplinirea obligaiilor de ctre Concesionar conform standardelor de performan
prevzute n contract i primirea plilor de disponibilitate corespunztoare pentru
serviciile care fac obiectul Concesiunii.
Serviciul datoriei Sistemul de pli prin care se achit o datorie. Cuprinde plile dobnzii, plata
principalului i, eventual i alte pli care sunt impuse prin termenii mprumutului ntr-o
anumit perioad de timp.
Set de formulare Formularele tip utilizate n cadrul unei proceduri de atribuire, ce trebuie completate de
Candidai/Ofertani pentru a facilita evaluarea de ctre Autoritatea contractant.
Sistemul Electronic de
Achiziii Publice din
Romnia (SEAP)
Desemneaz sistemul informatic de utilitate public, accesibil prin Internet la o adres
dedicat, utilizat n scopul aplicrii, prin mijloace electronice, a procedurilor de
atribuire
Specificaii tehnice Specificaiile tehnice definesc, dup caz i fr a se limita la cele ce urmeaz,
caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan, cerine privind
impactul asupra mediului nconjurtor, sigurana n exploatare, sisteme de asigurare a
calitii i condiii pentru certificarea conformitii cu standarde relevante, prescripii
de proiectare i de calcul al costurilor, elemente referitoare la verificarea, inspecia i
condiiile de recepie a lucrrilor sau a tehnicilor, procedeelor i metodelor de execuie,
i, de asemenea, orice alte condiii cu caracter tehnic pe care Autoritatea contractant
este capabil s le descrie, n funcie i de diverse acte normative i reglementri
generale sau specifice.
Studiu de fundamentare a
deciziei de concesionare
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare reprezint o cerin legal
obligatorie care justific nevoia i oportunitatea realizrii proiectului n regim de
concesiune.
Taxele de utilizare Taxele pltite direct de utilizatorii finali pentru serviciul furnizat de Concesionar.
Testarea pieii Activitatea care descrie evaluarea apetitului instituiilor financiare i al investitorilor
pentru un proiect de concesiune specific. Termenul se poate aplica de asemenea pentru
orice evaluare a pieei referitor la preul unui produs, marf sau serviciu de pe pia n
orice moment.
Trageri din mprumut Pli din mprumuturile contractate de ctre Concesionar ce se realizeaz, de obicei, n
faza de realizare a lucrrilor.
Utilizator final Beneficiarul sau utilizatorul final al serviciului furnizat de Concesionar.
Valoarea actualizat net Valoarea prezent a fluxurilor de numerar viitoare calculate la o rat de actualizare
specific.
Vehicul de mare tonaj Toate vehiculele care cantaresc intre 11 si 15 tone.
Volum de trafic estimat Volumul de trafic estimat, la momentul semnrii contractului, pentru o perioad
determinat a Concesiunii.
Volumul de trafic efectiv Volumul de trafic real msurat pentru o perioad determinat Concesiunii.

177
Anexa 3: Lista abrevierilor
ANRSC Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice
ANRMAP Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice
CCR Costul Comparativ de Referin
CCS Colectiv de Coordonare i Supervizare
CE Comisia European
CNSC Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
CPP Comparator Public-Privat
EIM Evaluarea Impactului asupra Mediului
EIS Evaluarea Impactului Social
FNDSD Fluxul de Numerar Disponibil pentru Serviciul Datoriei
FT Factorul Timp
HG Hotrrea Guvernului
IPC Indicele Preurilor de Consum
JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
LIBOR Rata Interbancar Londonez Oferit este rata dobnzii pentru bncile de prim rang care i mprumut
fonduri sau i dau fonduri cu mprumut zilnic, pe piaa interbancar londonez.
MPT Multiplicatori pentru Perioada de Timp
MW Megawai
O & I Operare & ntreinere
OUG Ordonan de Urgen a Guvernului
PBD Plata Brut de Disponibilitate
PBDF Plata Brut de Disponibilitate care acoper costurile financiare, adic serviciul datoriei i rentabilitatea
capitalului propriu
PBDOI Plata Brut de Disponibilitate care acoper costurile pentru operare i ntreinere
PBI Puncte de Baz pentru Indisponibilitate
PBTD Plata Brut Trimestrial de Disponibilitate
PIB Produsul Intern Brut
PND Plata Net de Disponibilitate
PPP Parteneriat Public-Privat
RASD Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei
RIR Rata Intern de Rentabilitate
SEAP Sistemul Electronic de Achiziii Publice din Romnia
TVA Taxa pe Valoare Adugat
UCCPPP Unitatea Central pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat
UCVAP Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice
UE Uniunea European
VAN Valoarea Actualizat Net

178
179