Sunteți pe pagina 1din 20

4.

DIALECTUL MEGLENOROMN
4.1. DATE CU PRIVIRE LA MEGLENOROMNI
4.1.1. Numele meglenoromnilor. 4.1.2. Numrul i rspndirea
lor geografic. 4.1.3. Ocupaia lor. 4.1.4. Stadiul cultural Ia
meglenoromni.

4.1. Meglenoromnii fac parte, ca i aromnii, din ramura sud-est dunrean a romnitii.
4.1.1. N u m e l e

meglenoromnilor: ei nii i zic vlai-, sub acest

nume i ca meglenii snt cunoscui i de populaiile nvecinate. Termenul


meglenoromn este savant (v. i p. 129). Snt singurii dintre vorbitorii
dialectelor romneti care i-au pierdut numele etnic de romn.
4.1.2. Aezrile

meglenoromnilor snt grupate n cmpia Meglen (tc.

Karagova), Ia nord de golful Thessaloniki (arom. Srun), pe malul drept al


rului Axios (= Var dar) i de-a lungul unui ir de muni.
4.1.3.

Centrul cei mai important este Ghevghelia, cu populaie

majoritar slav, dar i cu numeroi romni meglenif (i aromni), care au


ngroat rndurile elementului romnesc mai ales n secolul nostru, prin exodul
de la sate spre centrele mai mari.

O c u p a i a principal a megleniilor este agricultura; pe ling aceasta se mai


ndeletnicesc i cu pstoritul, cu cultura viermilor de mtase (sericicultura), cu
stupritul (apicultura; muli dintre ei snt foarte buni meteugari (olari, dogari,
fierari, croitori, potcovari etc.).
Meglenoromnii nu au -un t r e c u t c u l t u r a l .
4.2. DESCRIEREA DIALECTULUI MEGLENOROMN
4.2.1.

Fonologie.

4.2.1.1. Vocale. 4.2.1.2. Semivocale.

4.2.1.3.Consoane.
4.2.2.

Morfologie.

4.2.2.1. Substantiv. 4.2.2.2. Articol.

4.2.2.3. Adjectiv. 4.2.2.4. Pronume. 4.2.2.5. Numeral. 4.2.2.6.


Verb. 4.2.2.7. Adverb. 4.2.2.8. Prepoziie. 4.2.2.9. Conjuncie.
4.2.3. L e x i c .
4.2. Dat fiind ca meglenoromna aparine aceluiai tip lingvistic cu aromna, descrierea ei se va face prin raportare la aromn, pe de o parte, i la
dacoromn, pe de alt parte.
Din pcate, nu dispunem de o descriere recent i totodat
foarte riguroas asupra acestui dialect (cum am beneficiat
pentru aromn de lucrarea noastr Fono- inorf. i pentru
istroromn de Kovacec, Descr. istr.).
4.2.1. F o n o l o g i e 4.2.1.1. V o c a l e
4.2.1.1.1. Din punctul de vedere al i n v e n t a r u l u i , se constat c i
n graiurile aromneti de tip E (freroteti) seria central incomplet (aadar inexistena fonemului fj)." -

Sistemul vocalic este urmtorul:

4.2.1.1.1.1. Felul specific n care se realizeaz fonemul // : ca [Q] n poziie


accentuat :

Aceast particularitate este individualizatoare pentru meglenoromn, ea nefiind


cunoscut altor dialecte romneti (s se confunde cu acelai sunet provenit din
reducerea diftongului [oa]> [o], cunoscut att meglenoromnei, cit i celorlalte
dialecte romneti.
Maniera aceasta de pronunare a lui fi) accentuat a fost mprumutat de
meglenoromni dintr-un grai bulgresc din regiunea munilor Rodope i ea a
servit lui Th. Capidan s stabileasc patria primitiv a megleniilor (mai Ia nord
de actualele aezri) i s dateze deplasarea lor spre sud (secolele XII XIII,
dat la care aceast particularitate este nregistrat n graiul bugresc respectiv).
4.2.1.1.1.3. Meglenoromn 1-a pstrat pe -u numai dup grupuri
consonantice formate dintr-o oclusiv sau / i o lichid (ca n dacoromna):
4.2.1.1.1.4. n poziie neaecentuat, vocalele de apertur medie se
nchid, ca n graiurile aromneti de tip A (cu excepia Iui //.

4.2.1.1.2. Exist ns o serie de deosebiri de d i s t r i b u i e , care fac


specificul meglenoromnei, uneori, sau o identific cu celelalte dialecte suddunarene, alteori. Cum este i de ateptat, unele snt arhaisme, altele snt
inovaii.
4.2.1.1.2.1. Arhaismele snt aceleai ca n aromn i istroromn :
4.2.1.1.2.1.1.

Se conserv e dup labiale, indiferent de natura (timbrul)

vocalei, din silaba urmtoare (v. i aromna, p. 224) :


[ pilum 1

\per ,,pr"

\~hospitium j- > megl. J uspe ,,osp"


[imperator \

\ amp irat ,

,mprat''

Afereza lui a neaccentuat (fenomen opus protezei din aromn), identic


ns cu fenomenul similar din istroromn):
*adaugo
lat. adforas

dug

> megl. : fr

addvgu
cf.

adaug

(n JafQr . drom. afar


-

hbebam

veam arom. aveam

Jiahebas

^aveai

4.2.1.2. S e m i v o c a l e

aveam
aveai

Meglenoromna are, ca i-celelalte dialecte romneti, patru variante


semivocale: [e, i, o, u], care, din punct de vedere fonologie, se reduc la dou (v.
aromna, p. 228).
4.2.1.2.1. Spre

deosebire de aromn ns, meglenoromna cunoate iodi-

zarea lui e- :
io ,,eu", iei ,,el", iei' ,,ei", ies ,,eti"
De asemenea, semivocala u poate aprea nainte de consoan (u nu se
consonantizeaz ca n aromn) :
4.2.1.3. C o n s o a n e
4.2.1.3.1. I n v e n t a r u l consoanelor din meglenoromn este urmtorul:
ab: dentale dentale ! ^P palatale

mod bilaloc
oclusive

biale

p~b

t~d

africate

e ~g

W4)

fricative
nazale

velare

f~v
m

s~z
n

laterale

1'

vibrante

4.2.1.3.1.1.

Ca i graiurile aromneti din afara zonei de influen

greceasc, meglenoromna nu cunoate fricativele interdentale /6, S, y/ (v.


pentru aromn p. 232).

4.2.1.3.1.2.Datorit

specificului p a l a t a l i z r i i labialelor n megleno-

romn, lipsesc din inventar consoanele /h'/ i /y/, cu excepia graiului din
rna- reca (pentru aromn v. p. 231).
Palatalizarea labialelor este p a r i a l n meglenoromn (n sensul c
nu se produce la toate labialele, nici n toate cuvintele n poziii identice i nici
n toat meglenoromna); stadiile de palataizare snt ns, ca i n aromn,
t o t a l e ( n sensul c schimbarea fonetic are loc pna la capt, n stadii
f i n a l e ; stadii intermediare, cum snt cele din dacoromn, nu se cunosc n
acest dialect, n schimb, spre deosebire de aromn, se constat aici, ca etap
ulterioar palatalizrii, d i s p a r i i a consoanei palatalizate (v. infra).
Iat situaia labialelor n meglenoromn :
/b/ rmne pretutindeni nealterat:
albi alb", bini bine", albin albin"
4.2,1.3.2. Probleme de d i s t r i b u i e
4.2.1.3.2.1. Aa

cum s-a artat i la descrierea aromnei, particularitatea

cea mai frecvent a romnitii sud-est-dunrene este tratamentul diferit al


velarelor latineti e, g -j- e, i: ca i n aromn, n meglenoromn ele devin
africate d e n t a 1 e (i, respectiv, /d/), nu africate p r e p a 1 a t a 1 e (/6/, /g/),
cum se ntmpl n dacoromn i istroromn.
n plus, fa de aromn, meglenoromna potrivit unei,,tehnici"specifice, de neutralizare a opoziiei africat/fricativ fricatizeaz aceste africate
(procesul este pe cale de generalizare); mai rspndit este trecerea lui d(dz) la
s:
eap ceap" 1

er cer" L (v. termenii de comparaie la p. 233) in


cinci" ]
mrdin > mrzin margine"'
der~>zer ger"

""

diniri > ziniri ginere"


Uneori > s : lat. fecit > arom. feai, megl. fe(a)ii > fe()si
fcu".
4.2.1.3.2.2.Ca

i n aromn, africata prepalatal /c/, care figureaz n

sistem, este un reflex al velarelor latineti c, t urmate de io, iu :


mcuca mciuc" j
picor picior" >(v. termenii de comparaie la p. 233) fi
cor, fieur ,,fecior";
n schimb, africata /g/ provenind din lat. j + o, u se fricatizeaz n
meglenoromn (v. supra).
Prezena ei n sistemul consonantic meglenoromn se explic prin
mprumuturile relativ recente din alte limbi:
4.2.1.3.2.3. O

restricie distribuional cunoate n meglenoromn oclu-

siva velar /c/, care nu poate aprea n poziie final dup /s/ (context dat mai
ales de sufixul -esc, adjectival sau verbal) ;
dumnes domnesc", brbtes brbtesc", mgres mgresc"
rnes hrnesc", anflures nfloresc", anclzos nclzesc"
4.2.2. M o r f o l o g i e
n general, structura morfologic a meglenoromnei urmeaz ndeaproape
structura aromnei (ceea ce a fcut pe unii cercettori s o considere un dialect
al acesteia din urm). De aceea, din motive didactice i din nevoia unei

formulri ct mai sintetice, faptele care se regsesc i n aromn nu vor mai fi


explicate n detaliu (pentru comentariu vom trimite de obicei la aromn).
4.2.2.1. S u b s t a n t i v
4.2.2.1.1. Cu privire la n u m r , notm neutralizarea opoziiei sg./pila o
serie de substantive terminate n consoan (ca n istroromn i spre deosebire
de aromn, unde opoziia este foarte bine pstrat; v. p. 197 i p. 234), prin
pierderea lui [-i], marc de plural general romneasc :
ficor fecior/feciori"
picurdr \ . pcurar (cioban) / pcurari"
pom I ~ pom / pomi"
corb I r>s corb / corbi"
erb / ^ cerb / cerbi"
n unele cazuri, opoziia de numr este asigurat de alomorfe diferite ale
radicalului de plural:
ied I iez ied /iezi"
uspit I udspif oaspete / oaspei"
drac I dra drac / draci /"
mes I me- lun / luni"
n alte cazuri, de pild la feminine, desinena de singular menine
distincia dintre singular i plural:
Dintre formanii pluralului, n afar de -i,-e (devenit -i,~v. Fonologie, p.
269), -le (realizat ca -li din aceleai motive ca n cazul precedent), -ur (<-uri, cu
pierderea lui ca n condiiile descrise mai sus), snt de menionat urmtoarele :
desinena -on: tton tat" (pl.).

Realizat i ca -n: lln ,,unchi", ppn ,,btrni, bunici"


(plurale ale Iui lal i, respectiv, pap) n graiul IuiTirnareca,
influenat" puternic de aromn; v. Capidan, Megl. I, p. 135);
v. pentru aromn, p. 234).
desinena -z (specific substantivelor terminate n , sau -ii () :
buiagz^vopsitori" (plural al lui buiagii() cf. arom. buiagl / buiag1)
cavegdz,,cafegii" (plural al lui cavegii () cf. arom. cafigl j cafigd1)
V. pentru origine p.
235- 4.2.2.1.2. C a z u r i l e
Meglenoromna a pierdut cu t o t u l flexiunea bicazual (pstrat sau
creat la feminin n dacoromn i folosit facultativ n aromn la o categorie
restrns de substantive). Tipul flexionar preponderent este deci cel cu doi
termeni: unul pentru singular i unul pentru plural, la toate genurile :

Sg.
m.
G.
D.
Ac.

lup

f.
cds

n.
loc

fi cor
codru
csb
(casab )

fet
cpd
limba
vaca

piwiv.t
lucru
simn
' lpi

buiagij( a )

sora

pl.
f.
csi

n.
Io cur

fi cor
codri
csb z

fedii
coz
limb
v

pimintur
lucri
siamni
(loptur)

buiagz

surr

m.
ud

steaua

stedli

cli

cl'ur

Funciile dativului i ale genitivului se exprim cu mijloace analitice" :


lu pentru genitiv, la pentru dativ, jdasate naintea substantivului (aceleai
pentru toate genurile i pentru ambele numere).
Construcia la + substantiv la dativ nu este copiat dup bulgar, cum
crede Capidan, ci. Aa cum demonstreaza E. Coeriu, este o trstur a
tipului romanic.
4.2.2.2. A r t i c o l
4.2.2.2.1. Articolul hotrt:
la N. Ac. sg. i pl. este e n c l i t i c , ca n general n limba
romn;
la G. sg. i pi. este preponderent p r o c l i t i c ( f o r m e l e
enclitice snt cunoscute, dar foarte rar folosite);
la X). sg. i pl. locul articolului proclitic 1-a luat prepoziia la.

ET.

Sg.
-a

pl.
-li

Ac.
a.

Iu

-a

-li

X).

la

-li

Sg.

Pl.

casa

csili

esa
lu
cds
la
mul'arc

csili
csili
mul'erli

lu

a
muVdr

lu

mul'erli

la

ea
mul' r

la

mul'erli

lu
la

ea

4.2.2.2.2. Articolul nehotrt est ntotdeauna p r o c l i t i c . La feminin


pstreaz, ca i aromna, forma ateptat din' latin, un: un casa, un fedt
etc.
4.2.2.3. A d j e c t i v
4.2.2.3.1.Din
a)

punctul de vedere al formei, distingem adjective c u :

patru forme :
bun I bun j bun1 / buni bun"
flamund j flamund / flamunz / flamundi flmnd"
greu [ gredu / grei' / greli greu"

b)

trei forme :
vecl'u I veel' / vecl'i vechi" (m. sg. / f. sg. / m. f. pl.)
giu I gii / gii viu"
negru j neagr / negri negru"

c)

dou forme :
mri I mar mare" fm. f. sg. / m. f. pl.) rji / r
rece" verdi / verz verde"

4.2.2.3.2. Gradele

de comparaie :

a ) C o m p a r a t i v u l se formeaz cu adverbul mai, iar complementul


comparativului se introduce prin di :
mai j4ni mai june, mai tnr" mai greu
mai mic di iei mai mic dect el"
duputsi si fesi mai mri dup ce se fcu mai mare".

b ) S u p e r l a t i v u l relativ se formeaz, ca i n aromn, din comparativul de superioritate al adjectivului (articulat enclitic i precedat sau nu de
articolul demonstrativ proclitic: el, tea):
s-mi pun si-u leg mai mica feat s m pun s o leg pe fata
cea mai mic"
tsela mai marii ra-nsurt cel mai mare era nsurat"
dar i : iela mai mri c ) S u p e r l a t i v u l absolut este acelai
ca n aromn:
am uzgt c ua ari tin mul'ari mult bun am auzit c aici este o
femeie foarte bun (n t e x t : frumoas)"
mult itru foarte iret"
4.2.2.4. P r o n u m e
4.2.2.4.1. Pronumele p e r s o n a l are urmtoarele forme accentuate:
io, ieu, iu tu
iei, il l ia
noi
voi
iei' j ili
n comparaie cu celelalte dialecte, s se observe pstrarea
formei tu ca n dacoromn.
Flexiunea pronumelor personale se deosebete de aceea din aromn :
meglenoromna pstreaz opoziia N./Ac. la persoana 1 i a 2-a, ca n dacoromn : io \ mini, tu f tini.
Eaportul de dativ se exprim prin acuzativ precedat de propoziia la
(aceeai ca n cazul substantivelor) : la mini, la tini etc.

4.2.2.5. N u m e r a l
4.2.2.5.1.Numeral
4.2.2.5.1.1.

cardinal

Ou excepia numeralului yingi ,,20", care nu se pstreaz

n meglenoromn, i fcnd abstracie de fonetism, numeralele cardinale snt


aceleai ca n aromn.
4.2.2.5.1.2.

Cu privire la sistemul de numrare : de la 20 n sus se

folosete conjuncia i ca element de legtur ntre numrul zecilor i unitate:


dguzo i un, trei za i in etc. (cf. aromna, p. 244), ca n dacoromn.
4.2.5.1.3. Articolul numeralului cardinal este, ca i n aromn (i spre
deosebire de dacoromn), hotrt enclitic :
oiV ficor cei doi feciori", ouli feti cele dou fete"
4.2.2.6.

Verb

Cu foarte mici deosebiri, structura morfologic a veibului meglenoromn


este identic cu aceea a verbului aromn:
4.2.2.6.1. Cele patru conjugri latineti se pstreaz:
conj. I: cont, stau, diprtez, tal', negl'u cnt, stau, ndeprtez, tai, veghez"
conj. I I : ve, gd, rmn vad, ed, rmn"
4.2.2.6.2. I n d i c a t i v
4.2.2.0.2.1. Prezentul. Sub influena limbii bulgare, verbele de conj. I care
au desinena -u la pers. 1 sg. (dup consoan 4- r, l) primesc desinena -m la
pers. 1 i - la pers. a 2-a sg. :
aflu > dfl'um ,, aflu'' / afli > fli ,, aflii i
vegl'u >vegl'um veghez" jvegl'i >vegl'i veghezi"

dntru >aniritm ,,intru' /(intri >antri ,,intri'1


4.2.2.6.2.2. Imperfectul.

Spre deosebire de aromn, meglenoromna a

evitat omonimia creat nc din romna comun ntre pers. 3 sg. i pers. 3 pl. (v.
p. 111) prin introducerea desinenei -u n forma de plural (ca n dacoromn):
(iei) cntd} (iei') cntau (el) cnta/ (ei) cntau"
(") iedjl") idedu (") edea/ (ei) edeau"
Perfectul simplu. Ca i n aromn, exist perfecte tari", cu accentul pe
radical, i perfecte slabe", cu accentul pe sufix. Cu excepia fonetismului,
din punct de vedere morfologic structura morfematic nu exist nici o
deosebire ntre starea de lucruri din aromn i aceea din meglenoromn.
4.2.2.6.4. C o n d i i o n a l u l nu exist ca mod propriu-zis : condiionalul
sintetic (pstrat n aromn, istroromn i n vechea dacoromn) s-a pierdut n
acest dialect i nici alte forme nu i-au luat locul (cum s-a ntmplat n celelalte
dialecte).
4.2.2.6.4.1.Ideea
a)

de condiional p r e z e n t se exprim prin:

indicativ prezent precedat de conjuncia condiional (a)cu dac"

(<bg. aJco): (a)cu cgnt, (a) cu cgn etc. dac a cnta, dac ai cnta" etc.
b)

conjunctiv prezent precedat de conjuncia condiional tucu dac"

(<bg. tuku) : Meu si cgnt, Meu si cgn etc. dac a cnta, dac ai cnta" etc.
4.2.2.6.4.2.Ideea
a)

de condiional t r e c u t se exprim prin :

indicativ imperfect .precedat de (a)cu : (a)cu cntm, (a)cu cnti etc.

dac a fi c-ntat, dac ai fi cntat" etc.

b) conjunctiv

imperfect precedat de tucu : Meu si cntm, Meu si cntai

etc. dac a fi cntat, dac ai fi cntat" etc.


4.2.2.6.5. I m p e r a t i v u l
4.2.2.6.6. I n f i n i t i v .

nu pune probleme deosebite.

Spre deosebire de aromn (unde infinitivul

prezint o confuzie general la nivelul sufixului specific i unde s-a generalizat


aproape sufixul substantival" -eri, v. p. 252), infinitivul meglenoromn i
pstreaz mai bine relevana sufixelor specifice. Faptul trebuie pus n legtur
cu conservarea valorii verbale a infitivului n acest dialect : fr a fi frecvent
folosit (ca n daco- i istroromn de exemplu), infinitivul meglenoromn poate
fi folosit ca verb (acolo unde, n aromn, se folosete conjunctivul, de pild).
conj. I cntri, lari, flri cnta, spla, afla"
conj. II deri, puteri edea, putea"
con]. III 'iri, cungtiri, junziri duce, cunoate, ajunge"
conj. IV dnrmiri, cupiriri, nduliri, puori, urori, sfrori dormi,
acoperi, ndulci, pui, ur, sfri".
4.2.3. L e x i c
4.2.3.1. Fondul lexical de baz al meglenoromnei este, ca i n celelalte
dialecte, de origine latin. Se constat i aici, pe de o parte, conservarea unor
termeni pierdui n alte dialecte sau, dimpotriv, nlocuirea altora prin mprumuturi mai mult sau mai puin recente.
a) Astfel, se pstreaz n acest dialect civa termeni care s-au pierdut n
restul romnitii:
corp (<lat. corpus), nlocuit n celelalte dialecte cu trup (de origine
slav; drom. corp este introdus relativ recent, pe cale savant)

tirin ordine, rnd" (<lat. oro, -inem), nlocuit n rest fie cu rn (de
origine slav, n dacoromn) (fie cu arS) din greac, n aromn)
piurif talpig (la rzboiul de esut)" (<lat. peulis)
Cu-vntul este dat de Capidan, MegL, I, p. 81, dei este cunoscut i
aromnei (puSriO i poate fi un mprumut din greac.
b)

O serie mai bogat de termeni pstrai din latin este aceea

comun cu aromna sau cu dacoromna :

comun cu aromna :
pir m prind zorile", impersonal pir se crap de ziua" (<lat.
aperio)

clgdri cldur mare, canicul" (<lat. color, -em) caprin ln de


capra" (<lat. caprina) ic smochin" (<lat. ficus; cf. arom. JiicM) ic
smochin" (cf. arom. Uic) mes lun" (<lat, mensis)

comun cu dacoromna :

anilSg neleg" (< lat. inielligo ; arom. adulcescu, alcicsescu)


irig frig" (<lat. frigus; arom. arcgri)
flamand flmnd" (<lat. flammando; arom. agnnu)
nas nas" (<lat. nasus; arom. nri)
negru negru" (<lat. niger > nignmi); arom. laiu)
pimini pmnt" (<lat. pavimentum; arom. locu)
rost rost" (<lat. rostrum; arom. guri)
slbatic slbatic" (<lat. silvaticus ; arom. yru)
srut srut" (<lat. salutare; arom. bas*)

c)

Unii termeni latineti au disprut ins din acest dialect (ca i in cazul

celorlalte), datorit puternicelor influene exercitate de limbile bulgar (meglenobulgar) i turc.


Astfel :
usn buz", drob ficat", mng mncare", dead mo", tet
mtu", ci ca unchi, unchia", vmr credin" etc. (de origine slav)
au nlocuit termenii vechi romneti (autohtoni sau latineti).
4.2.3.2. Elemente de alte origini
4.2.3.2.1. Elementul

s l a v . Trind n vecintate eu bulgarii din Meglen,

elementul slav din meglenoromn este de factur meglenobulgar. Ponderea


elementului bulgresc n lexicul meglenoromn este foarte mare (dup unii
autori mai mare dect aceea a elementului grec n aromn: Gapidan, Megl., I, p.
86).
Contactul megleniilor cu bulgarii a devenit mai strns dup
ocuparea Caragiovei (Meglenului) de ctre turci; cu acest prilej,
megleniii s-au refugiat n satele de munte ale bulgarilor, abia
dup aceea au revenit n vechile aezri. Mult vreme, limba
bulgar a fost limba de salon" a megleniilor; bilingvismul lor,
practicat de veacuri la orae i la sate, a lsat urme puternice
mai ales n lexic.
Ca i n celelalte dialecte, se pot identifica n meglenoromn mai multe
straturi de termeni slavi: unii vechi, comuni tuturor dialectelor romneti (evident mai puin numeroi), i alii mai mult sau mai puin noi, specifici pentru
acest dialect (mprumutai pe cale direct din limba bulgar cel mai des, dar
i din. limba srb sau macedonean).

4.2.3.2.1.

Elementul t u r c e s c . n ordinea importanei (sub raport

calitativ i cantitativ), dup elementul slav urmeaz cel turcesc (i numai dup
aceea elementele albanez i grecesc). Meglenoromna este dialectul romnesc
cu cel mai mare numr de elemente lexicale de origine turc. i aici ns, ea i
n alte cazuri, dat fiind c toate limbile balcanice (i mai ales bulgara) conin
ntr-o msur mai mult sau mai puin egal aceste elemente, este aproape
imposibil precizarea sursei, a cii de ptrundere n dialect (Capidan, Megl., I,
p. 94).
Cteva exemple (menite mai ales s ilustreze ideea de mai. s u s ) :
cumiia vecin" (<tc. Tcomsy ; i bg. Tcomsija)
curiia pdure" (<tc. Icoru ; i megl. bg. Jcorija); arom. curii
tare roata morii" (<tc. cark)
Tiustec lan de ceas" (<tc. Iceustelt; i alb. qestek); arom. Tcusiec
muturc closet" (<tc. milsterah ; i bg. mosiurak, alb. musiera~k)
4.2.3.2.2.

Elementul g r e c e s c . Ca i n cazul aromnei, se disting

i aici mai multe straturi de cuvinte : unele bizantine (adeseori comune cu


dacoromna
i aromna), altele care, dei comune cu cele dou. dialecte amintite, pot fi
relativ recente (ca mprumuturi din bulgar, care, la riadul ei, le-a introdus din
greac) *, n fine, altele snt recente i snt mprumutate din greac prin intermediul unei alte limbi (bulgar sau dialectul aromn).
4.2.3.4.5.

Elementul a l b a n e z . Pe lng cuvinte comune cu

albaneza" (= din fondul autohton) care apar i n celelalte dialecte, ca :

brad brad" (cf. alb. bre8 ) ; arom., drom. brad(*)


cupc copac" (cf. alb. kopats); arom. capac*1, drom. copac
smburi smbure" (cf. alb. 0ombuh); drom. smbure
mgnz mnz" (cf. alb. mes); arom. mindu, drom. mnz
murg murg" (cf. alb. murii); arom. mforgu, drom. murg
gu gu" (cf. alb. gus); arom. gui, drom. gu .a.
meglenoromna a adugat la fondul su lexical foarte puine cuvinte de
origine albanez : contactul dintre meglenii i albanezi a fost sporadic.
Unele elemente, puine, au fost introduse prin intermediul aromnilor (mai
ales n rnareca).
Elementele romanice (nebalcanice) snt extrem de rare n meglenoromn
(i introduse din alte limbi balcanice).