Sunteți pe pagina 1din 15

Elemente de Grafic Inginereasc

C%

56 rafica

3. REPREZENTAREA N PROIECIE ORTOGONALA


Pentru a alctui un desen de pies, trebuie parcurse cteva etape obligatorii. Acestea sunt : ST !I " P#E"I$I%A# A" PIESEI Se va identifica piesa ca denumire, rol func&ional, mod de asamblare. ST !I " TE'%("(GI) A" PIESEI Se vor identifica materialul din care e fcut piesa, procedeul te*nologic de fabrica&ie, calitatea suprafe&elor. ST !I " +(#$E"(# GE($ET#I)E )E )($P % PIESA Se va face o anali, vi,ual preliminar cu scopul de a determina formele geometrice ce compun piesa STA-I"I#EA P(.I/IEI !E #EP#E.E%TA#E Se va stabili po,i&ia piesei fa& de planele de proiec&ie astfel nc0t proiec&ia principal1 vederea din fa& sau sec&iunea longitudinal s cuprind c0t mai multe detalii de form 2i dimensionale Piesa dat spre re,olvare se va a2e,a ca n fig.3.44. VEDERE DE S!S (pe plan ori"ontal de proiectie)

VEDERE DIN STAN A (pe plan lateral de proiectie)

VEDERE PRINCIPAL (pe plan vertical de proiectie) fig.#.$$. Stabilirea po,i&iei de repre,entare 2i a numrului suficient de proiec&ii

Elemente de Grafic Inginereasc

3;

STA-I"I#EA % $7# " I %E)ESA# !E P#(IE)/II %umrul necesar de proiec&ii se va stabili func&ie de comple8itatea piesei. %umrul de proiec&ii trebuie s fie suficient pentru a defini piesa din punct de vedere dimensional 2i din punct de vedere al formei e8terioare 2i interioare. Pentru piesa dat spre re,olvare sunt suficiente 3 proiec&ii, ca n fig.#.$$. A"EGE#EA +(#$AT " I +ormatul va fi determinat de gabaritul piesei, de numrul de proiec&ii necesare, de scara de repre,entare, de comple8itatea desenului. Pentru piesa dat spre re,olvare se va alege un format A3 9:5; <56=>. STA-I"I#EA S)7#II !E #EP#E.E%TA#E Pentru piesa dat spre re,olvare se va alege scara natural. STA-I"I#EA ?I P(.I/I(%A#EA @% +(#$AT A P#(IE)/II"(# PIESEI Pentru po,itionarea n format a proiec&iilor piesei, trebuie parcur2i mai mul&i pa2i obligatorii care se pot urmri pe fig.#.$%: 1. Stabilirea mrimii dreptunghiurilor de ncadrare pentru fiecare proiecie. Acest lucru se va ob&ine prin cunoa2terea cotelor Ama8imeA1 de gabarit ale piesei. Pentru piesa dat spre re,olvare, vom avea: 1 "ungimea ma8im a piesei 1 Lpie&' ( )* mm 1 Grosimea ma8im a piesei 1
pie&'

( +* mm

1 Inaltimea ma8im a piesei 1 ,pie&' ( -. mm 2. Stabilirea poziiei dreptunghiurilor de ncadrare pe format, dat fiind c trebuie aezate echidistant fa de chenar. )alculul distan&elor /a/ 2i /0/ dintre proiec&ii 2i c*enar:
420 ( 20 + 10 ) ( L piesa + G piesa ) 3 390 ( 90 + 50 ) = 83 3 277 ( 48 + 50 ) = 66 3

a=

b=

297 ( 10 + 10 ) ( H piesa + G piesa ) 3

Elemente de Grafic Inginereasc

34

b
,piesa piesa

a
Lpiesa " piesa

Gpiesa piesa

b
piesa
piesa

Lpiesa

" piesa b

I%!I)AT(#

fig.#.$% Stabilirea si po,i&ionarea dreptung*iurilor de ncadrare pe format !ESE%A#EA P#(IE)/II"(# PIESEI 1 fig.#.$# Se vor desena proiec&iile piesei, cu respectarea strict a coresponden&elor de proiec&ie. Se vor desena proiec&iile ini&ial cu linie subtire, nedefinitivat, cu scopul de a permite stergerea cu u2urin& a eventualelor gre2eli.

NO !"
I%!I)AT(#

fig.#.$# Sc*i&area proiec&iilorC aten&ie la coresponden&a de proiec&ii

#ac piesa prezint a$e de simetrie sau are n componen suprafee de re%oluie, n primul r&nd se %or desena a$ele.

!E+I%ITIBA#E P#(IE)/II PIESA 1 fig.#.$Se vor recontura muc*iile vi,ibile ale piesei cu linie continua groas. $uc*iile acoperite se vor contura cu linie ntrerupt , de preferin& groas.

,piesa

Elemente de Grafic Inginereasc

35 # G(.IT7/I"(#, A

@%S)#IE#EA PE !ESE% A )(TE"(#, A T("E#A%/E"(#, A A"T(# I%!I)A/II 1 fig.#.$-. )($P"ETA#EA I%!I)AT(# " I ) P#(IE)TA%T 1fig.#.$-

!ATE"E !ESP#E PIES7 ?I !ESP#E

STE#GE#EA )(%ST# )/II"(# A <I"IA#E 1 ?TE#GE#EA !#EPT %G'I #I"(# !E @%)A!#A#E

5;

:E 4D

45

D; 6; 4E 4E 5;

4D

D;

Student Profesor Profesor

Stamate Ion s.l.dr.N.Popescu conf.dr.M. Duca

O"# $! SR2- !

"-01 ROTOR

21 A3

$asa: :Fg 4:4


10.11.2002

111A

fig.#.$- Tripla proiec&ie ortogonal pentru piesa propus

Elemente de Grafic Inginereasc

33

5. SECIUNI N PIESE
SEC1I!NEA este repre,entarea n proiec&ie ortogonal pe un plan a obiectului, dup intersectarea acestuia cu o suprafa& fictiv de sec&ionare 2i ndeprtarea imaginar a pr&ii aflat ntre oc*iul observatorului 2i suprafa&a respectiv. 9fig.+.$2 a> Tra&e3l de &ec4ionare repre,int urma suprafe&ei de sec&ionare pe planul de proiec&ie. Acest lucru e ilustrat n fig.+.$2 0. Tra&e3l de &ec4ionare se va desena cu linie punct, precum cea folosit la desenarea a8elor. Traseul de sec&ionare se va nominali,a, adic va purta un nume 9de e8emplu: A1A 1 fig.+.$>, determinat de litera ce se va scrie l0ng sge&ile ce sugerea, direc&ia de privire a sec&iunii. Sge&ile se spriGin 9perpendicular> pe un segment ngro2at la ambele capete ale traseului. Por&iunile pline ale piesei, tiate de planul de sec&iune, se vor repre,enta 'A? #ATE. 'a2urile sunt utili,ate pentru a pune n eviden& pr&ile sec&ionate 2i se reali,ea, pe desenele te*nice dup regulile din STAS 4;:1E;. Pentru piese metalice toate *a2urile se e8ecut cu linii continue sub&iri, ec*idistante, distan&a ntre ele fiind aleas n func&ie de mrimea suprafe&ei de *a2urat 94,DHD mm>. Aceste linii de *a2ur sunt nclinate, de preferin& la :D n raport cu liniile principale ale conturului sec&iunii sau fa& de a8ele de simetrie 9 fig.+.$>.

NO !"
'aurile nu trebuie s tra%erseze niciodat liniile groase ale contururilor, cifrele sau simbolurile cotelor nscrise pe desen . 'aurarea se face n acelai mod pentru diferitele pri secionate ale unei piese.

NO !"
E5CEP1IE LA RE !LA DE ,A6!RARE : @n &ec4i3ne longit3dinal', se repre,int conven&ional ne&ec4ionate 2i ca urmare ne7a83rate piesele cu seciune plin: nituri, 2uruburi, pre,oane, 2tifturi, arbori, osii, pene, biele, m0nere, tiGe, cepuri, bile, spi&e, nervuri, etc. Ner%urile, aripile, spi&ele ro&ilor, tablele se reprezint secionat numai n cazul seciunilor transversale efectuate prin acestea 9fig. +.%>.

Elemente de Grafic Inginereasc

3:

Elemente de Grafic Inginereasc

3D

PLAN DE SEC1I!NE

Sec4i3ne o04in3t'

a
A9A

0
fig.+.$. !efini&ia sec&iunii

Elemente de Grafic Inginereasc

3I %E#B #A 1 sec&ionat longitudinal 1 nu se hasureaz

A -

A
%E#B #A 1 sec&ionat transversal

fig.+.%. Sec&ionarea nervurilor 1 e8cep&ia de la regul

+.$.$. CLASI:ICAREA SEC1I!NIL;R D!P <;D!L DE REPRE=ENTARE :

A A

- S()*+,N( -.O-.+,/0+S!, @n acest


ca, se repre,int numai figura re,ultat prin intersectarea obiectului cu suprafa&a de sec&ionare 9fig.+.#>.

- S()*+,N( ), 1(#(.(, dac se


repre,int at0t sec&iunea propriu1,is c0t 2i n vedere, partea obiectului aflat n spatele suprafe&ei de sec&ionare 9fig.+.->. D!P P;=I1IA S!PRA:E1EI DE SEC1I;NARE :A1 DE PLAN!L ;RI=;NTAL DE PR;IEC1IE: Seciunile cu vedere se clasific astfel : - S()*+,N( O.+0ON 23!, dac suprafa&a de sec&ionare este paralel cu planul ori,ontal de proiec&ie 9fig. +.+>C

fig. +.#. Sec&iune propriu1,is.

A A

. fig. +.-. Sec&iune cu vedere.

Elemente de Grafic Inginereasc

3=

S()*+,N( 1(. +)23!, dac suprafa&a de sec&ionare este perpendicular pe planul ori,ontal de proiec&ie 9fig.+.$>C S()*+,N( -2. +),32.!, dac suprafa&a de sec&ionare are o po,i&ie oarecare fa& de planul ori,ontal de proiec&ie 9fig.+.>).
Seciunile orizontale, %erticale i particulare pot fi? 3ON4+ ,#+N23(, dac suprafa&a de sec&ionare con&ine sau este paralel cu a8a principal a obiectului 9fig. +.$>C .2NS1(.S23(, dac suprafa&a de sec&ionare este perpendicular pe a8a principal a obiectului 9fig. +.->.

fig.+.+. Sec&iune cu un plan paralel cu planul ori,ontal de proiec&ie

AA

D!P :;R<A S!PRA:E1EI DE SEC1I;NARE ? S()*+,N( -32N!, dac suprafa&a de sec&ionare este un plan 9fig.+.$2 fig.+.+)@

-9fi

S()*+,N( 5N .(- (, sau S()*+,N( ), -32N( -2.23(3(, dac suprafa&a de sec&ionare este format din dou sau mai multe plane paralele g.+.A, fig.+..>C

NO 2"
@n ca,ul sec&iunilor n trepte, elementele sec&ionate se repre,int ntr-un singur planC se recomand, dac desenul nu pierde din claritate, ca suprafe&ele treptelor nvecinate ale sec&iunii s aib haurile decalate ntre ele 9fig. +..>.

fig.+.>. Sec&iuni particulare.

Elemente de Grafic Inginereasc

3E

- S()*+,N( 6.7N ! sau S()*+,N( ), -32N( )ON),.(N (, dac suprafa&a de sec&ionare este format din dou sau mai multe plane consecutiv concurente sub un ung*i diferit de 6; 9fig.+.) 2 fig. +.$*>C NO 2"
Sec&iunile fr0nte se proiectea, pe un plan de proiec&ie ori,ontal, vertical sau lateral, dup cum suprafa&a de sec&ionare cuprinde plane ori,ontale, verticale sau laterale 9fig.+.) 2 fig. +.$*>.
A A
A A

A
A A
A

fig. +.A. Sec&iune n trepte.

fig. +... Sec&iune n trepte.

Por&iunea re,ultat prin sec&ionarea obiectului cu partea nclinat a suprafe&ei de sec&ionare se repre,int rabtut pe un plan paralel cu planul de proiecie 9fig.+.)2 fig. +.$*>
A-A A
A A

fig. +.). Sec&iune fr0nt.

fig. +.$*. Sec&iune fr0nt.

S()*+,N( )+3+N#.+)!, dac suprafa&a de sec&ionare este cilindric, iar sec&iunea este desf2urat pe unul din planele de proiec&ie 9 fig. D.44>. D!P PR;P;R1IA BN CARE SE :ACE SEC1I;NAREA ;CIECT!L!I :

- S()*+,N( )O8-3( !, dac n proiec&ia respectiv obiectul este repre,entat n ntregime n sec&iune 9fig. +.$2 fig.+.+>C - S()*+,N( -2.*+23!, dac n proiec&ia respectiv numai o parte a obiectului
este repre,entat n sec&iune, separat de restul obiectului printr1o linie de ruptur

Elemente de Grafic Inginereasc

36

9fig. +.$%>C

- 9,8! 2 ( 1(#(.(/9,8! 2 ( S()*+,N(, dac n proiec&ia respectiv un


obiect simetric este repre,entat Gumtate n vedere 2i Gumtate n sec&iune, separate ntre ele prin a8a de simetrie de1a lungul creia a fost sec&ionat 9 fig. +.$#>.
-

A A A

fig. +.$%. Sec&iune par&ial.

fig. +.$$. Sec&iune cilindric.

fig. +.$#. Jumtate vedere1Gumtate sec&iune. SEC1I!NILE PR;PRI!9=ISE &e cla&ific':

S()*+,N( O:+;N,+ !, repre,entat n afara conturului proiec&iei 2i dispus conform STAS I4:1=I 9fig. +.$->. Pentru acest tip de sec&iune se va marca traseul de sec&iune 2i se va nominali,a. - S()*+,N( +N (.)232 ! repre,entat n intervalul de ruptur dintre dou pr&i ale aceleia2i vederi a obiectului 9fig. +.$->. Pentru acest tip de sec&iune nu se va marca traseul de sec&iune 2i nu se va nominali,a. - S()*+,N( S,-.2-,S!, trasat peste vederea respectiv 9fig. +.$-> Pentru acest tip de sec&iune se va marca traseul de sec&iune 2i nu se va nominali,a. )onturul acestei sec&iuni se va desena cu linie continu subire.

- S()*+,N( #(-32S2 !, repre,entat de1a lungul traseului de sec&ionare, n afara conturului obiectului 9fig. +.$+> .
Pentru acest tip de sec&iune se va marca traseul de sec&iune 2i nu se va nominali,a.

Elemente de Grafic Inginereasc

:;

% %

A A A

fig. +.$- Tipuri de sec&iuni propriu1,ise .

fig. +.$+ Sec&iune deplasat.

NO !"
)onturul por&iunilor sec&ionate ale obiectului se repre,int cu linie continu groas, cu e8cep&ia conturului sec&iunilor suprapuse, care se repre,int cu linie continu sub&ire

Elemente de Grafic Inginereasc

:4

CALITATEA SUPRAFEELOR.
)aracteristicile strii suprafe&elor unei piese influen&ea, comportarea func&ional corect, durabilitatea n e8ploatare, precum 2i costul optim de fabrica&ie al acesteia Anumite componente 1piese de preci,ie, de etan2are, de u,ur prin frecare, asamblri cu str0ngere, piese solicitate la oboseal etc., impun calit&i 2i specifica&ii particulare. Aceste specifica&ii se vor referi la calitatea suprafe&elor din punct de vedere: - al asperit&ilor 1 rugo,itate,

- al preci,iei dimensionale 1 toleran&e 2i abateri dimensionaleC - al preci,iei geometrice1 toleran&e de form 2i de po,i&ie reciproc a suprafe&elor
componente ale unei pieseC

- al asamblrii 1 aGustaGe, etc >.$.$. R! ;=ITATE


K

#ugo,itatea poate fi definit ca ansamblul microneregularit&ilor suprafe&ei, al cror pas este relativ mic n raport cu nl&imea lor. )onform SR IS; -%.A? %**$ se pot defini urmtorii termeni: Suprafa real: suprafa&a care limitea, un corp 2i l separ de mediul nconGurtor. Profilul suprafeei: profilul care re,ult din intersec&ia suprafe&ei reale cu un plan de sec&iune specificat 9fig. >.$>.

profilul suprafetei

fig. >.$. Profilul suprafe&ei.

@n fig.>.% se d un e8emplu de profil de rugo,itate.

&
,p I

,p 4

,p 5

#,

,p 3

,p :

,p D

,v 5

,v :

,v 3

,v D

,v 4

lungime de ba,a

fig. >.%. @nl&ime ma8im .z a profilului 1e8emplul unui profil de rugo,itate nul dintre parametri de msur ai rugo,it&ii, cel mai u,itat, este abaterea medie aritmetic a profilului evaluat 1 Ra, care are formula:

,v I

'

Elemente de Grafic Inginereasc

:5 Pa, Ra, Wa
4 " ( ! ) d! , l ;
l

unde: "#!$

nl&ime a profilului evaluat ntr1o po,i&ie oarecare %.

Specifica&iile referitoare la rugo,itatea suprafe&ei trebuie s indice valoarea numeric 9ma8im, minim, nominal sau intervalul de valori> a parametrului 9ilor> de rugo,itate 2i valoarea lungimii de ba, pe care se efectuea, determinarea parametrului respectiv. Aceste valori numerice ale parametrilor se raportea, la sec&iuni perpendiculare pe suprafa&a geometric. Balorile numerice ale parametrilor de rugo,itate a suprafe&elor trebuie s se aleag dintre valorile indicate n SR IS; ->.? $))A. Balorile cele mai comune pentru abaterea medie aritmetic a profilului Ra,n micrometri, sunt: .a < 1==> ?=> 2?> 12,?> @,A> A,2> 1,@> =,B> =,C> =,2> =,1.

Indicarea &t'rii &3prafe4elor pe de&en


Aceasta implic nscrierea simbolurilor grafice 2i specificarea indica&iilor complementare strii suprafe&ei 9conform cu SR IS; $#*%? $))+>. Sim&olul de &az este repre,entat n fig.>.#. )elelate simboluri standardi,ate, utili,ate pentru indicarea strii suprafe&elor pe desen sunt redate n ta0el3l >.$ Pentru dimensiunea nominal u,ual de scriere pe desen, h L 3,D mm, se aleg:d L ;,3D mmC '( L DmmC ') L E mm. Specifica&iile pentru starea suprafe&ei trebuie dispuse n raport cu simbolul grafic dup cum este indicat n fig. >.-2 n care: a 1 valoarea 9valorile> rugo,it&ii Ra, n micrometri, precedat 9precedate> de simbolul parametrului Ra sau alt 9alte> simbol 9simboluri> ale parametrului de rugo,itate urmat 9urmate> de valoarea lui 9lor>, n

dN

'4 I;M

fig. >.#. Simbolul de ba,.


a 9e> d b c f

fig. >.-. Indica&ii adugate simbolurilor.

micrometriC 0 1 procedeul de fabrica&ie, tratament, acoperire sau alte cerin&e de fabrica&ieC c 1 nl&imea ondula&iei, n micrometri, precedat de simbolul parametrului, sau lungimea de ba,, n milimetri, 9pentru Ra sau Rz aceast valoare trebuie s fie omis dac este egal cu cea dat n standarde, IS( :5EE>C d 1 neregularit&i ale suprafe&eiC e 1 adaos de prelucrareC f 1 valoarea 9valorile> rugo,it&ii alta 9altele> dec0t Ra, n micrometri, precedat 9precedate> de simbolul parametrului 9de e8emplu valoarea, Rz *,+>.

'

I;M

Nr

SiD0ol

ta0el3l >.$. Simboluri grafice. SeDnifica4ie

Elemente de Grafic Inginereasc

:3

simbol de ba, care poate fi utili,at singur doar atunci c0nd semnifica&ia sa este Osuprafa& luat n considerareP sau este preci,at printr1o not. Suprafa& prelucrat fr indicarea altui detaliu. Acest simbol poate fi utili,at singur atunci c0nd semnifica&ia sa este OSuprafa& de prelucratP. Suprafa& pentru care este inter,is ndeprtarea de material. Acest simbol poate fi utili,at pe un desen de opera&ie pentru a indica faptul c o suprafa& trebuie s rm0n n starea ob&inut, cu sau fr nlturarea de material, n stadiul precedent de fabrica&ie. !ac este necesar indicarea caracteristicilor speciale ale strii suprafe&ei !ac pentru toate suprafe&ele piesei este cerut o aceea2i stare a suprafe&ei Simbolul grafic ca 2i indica&iile asociate trebuie orientate astfel nc0t s poat fi citite de Gos sau din dreapta desenului 1 fig. >.+. )teva e8emple de notare a rugo,it&ii pentru suprafe&ele unei piese, se pot urmri n fig.>.>.
4,I I,3 3,5

fig. >.+. (rientarea simbolurilor.

5D

fig. >.>. Indicarea rugo,it&ii 1 e8emplu

45,D