Sunteți pe pagina 1din 17

2.

10 PROBLEME PROPUSE
CA.01. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S, P, Q = ?
1
1
Date numerice: e1(t)=220 2 sin t, R1=R3=L1=10,
=10 , L3=20 .
=
C 2 C 3

CA.01

R: 11, 11(1+j), -11j, S=2420


CA.02. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S, P, Q = ?
Date numerice:
e1(t)=320sin (500t-

), R1=R2 =R3=4 , L1=16 mH, L2=12 mH, C2=1 mF, C3=0,5 mF.

CA.02

R: -20j, 10(1-j), P=3200


CA.03. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S, P, Q = ?
Date numerice:
60
5

e(t)=100 2 sin100t; R1=18, R2=2, L1=


mH, C2= mF, j(t)=10sin(100t- ).

CA.03

R: 5, 5(2-j), 5(1-j), S=700-100j


CA.04. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S, P, Q = ?
Date numerice:
e(t)=20sin (500t+

); j(t)= 2 sin(500t +

) , R1=10, R2 =20; C1=

L2=60mH.

CA.04

200
F, C2=200F,
3

R: 1, 1+j, S=50+10j

CA.05. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. S, P, Q=?
Date numerice:

j1 (t ) = 10 2 sin t , j 2 (t ) = 10 2 sin(t + ) , e2 ( t ) = 100 2 sin( t + ) ,


2
2
R=XL= XC=10 .

C.A.05

R: 10, 10(1+j), 10j, S=3000-1000j


CA.06. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S, P, Q , cos( ) = ?
3. U AB =?
Date numerice:
1
1
1
= 7 ,
= 3 ,
= 4 .
e1 (t ) = 8 2 cos t , R1 = 1 , L2 = 5 L3 = 1 ,
C 2
C 3
C1

CA.06

R: -4+4j, --6+6j, 2-2j, S=32-32j

CA.07. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q , cos( ) = ?
3. U AB pe dou ci distincte.
Date numerice:
e1 (t ) = 10 sin(t + 3 4) , e2 (t ) = 12 sin(t 4) , R1 = 2 , R2 = R3 = 1 ,
L1 = 1 C 2 = 4 , 1 C 3 = 3 .

CA.07

R: j, 1+j, 1, S=5-7j
CA.08. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q , cos( ) = ?
Date numerice:
e1 (t ) = 20 2 sin(t + 2) , R2 = 5 , C1 = 4000 F, L2 = 50 mH,
C 2 = C 3 = 2000 F , = 100 .

CA.08

L3 = 100 mH,

R: 8j, 4 2 (-1-j), 4 2 (1+j), S=160

CA.09. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q , cos( ) = ?
Date numerice:

e(t ) = 80 sin( 200t ) , R1 = R2 = R3 = 2 , C1 =1,25mF, C 3 =0,5mF, L2 =10 mH,


2
L3 =40mH.

CA.09

CA.10. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q , cos( ) = ?
3. U AB pe dou ci distincte.
Date numerice:
e1 (t ) = 60 sin(t +

C=

10
F.
5

) , e2 (t ) = 35 2 cos(t ) , R1 = 20 , R2 = 2 ,5 , R=5 , L =

1
H,
10

CA.10

R: 2, 2j, 2+2j, S=130+60j.


CA.12. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S = ?
3. U AB =?
4. Generatorul echivalent
Date numerice:

e( t ) = 50 2 sin t , j( t ) = 10 2 sin( t + ) , R = L = 2M = 10.


2

CA. 12

R: 5(1-j), 10j, 5+5j, S=500+1000j


CA.13. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q , cos( ) = ?
3. U AB pe dou ci distincte.
Date numerice:
1
=7, E 1 =3-4j.
R1 = R2 =2, L1 =2, L2 =4, L12 =2,
C1

CA.13

R: 1, 1/2(1+j), 1/2(1-j), S=3-4j

CA.14. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q , = ?
Date numerice:
e(t ) = 600 2 sin 100t , L1 =3H, L3 =2H, M =1H, R1 =200, R2 =100, C 2 =

1
mF.
20

CA. 14

R: 1-j, 1+j, -2j, S=600+600j


CA.15. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q , cos( ) = ?
3. U AB =?
Date numerice:
3
e(t ) = 20 2 (1000t + ) , R1 =1, L1 =2mH, L2 =3mH, M =1mH, C 3 =1mF, =1000rads-1.
4

CA. 15

R: 10 2 j, 0, 10 2 j, S=200(1+j)

CA.16. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q , cos( ) = ?
3. U AB pe doua cai;
4. generatorul echivalent in raport cu bornele a,b.
Date numerice:

10
10
mF,
e1 (t ) = 16 sin(t + ) V, e2 (t ) = 4 2 sin(t ) V, R =1, L = M = mH, C =
4

f =50Hz.

CA. 16

R: 2(1+j), 4j, 2(j-1), S=32+16j


CA.17. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
Date numerice:
10

j (t ) = 4 2 sin(t + ) , R =1, L = M = mH,


e(t ) = 16 sin(t + ) ,
4
2

f =50Hz.

C=

10

mF,

CA. 17

R: 2(1+j), 2(-1+j), 4j, S=32+16j

CA.18. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB pe doua cai;
Date numerice:
e1 (t ) = 100 2 sin 100t , e2 (t ) = 100 sin(100t +

2
=300mH,
=100mH,
=1mF,
=1mF.
L3
C1
C2
M

) , R1 =2,5, R2 =10, R3 =10, L1 =200mH,

CA. 18

R: 10(1-j), 7,5(-1+j), 2,5(1-j), S=1750+250j


CA.19. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
Date numerice: e(t ) = 100 2 sin t , i3 (t ) = 10 2 cos t , L = M = 1 C = R =5

CA. 19

R: 1/5(41-12j), -5, 4/5(4-3j), 5(1+2j), 10j, S=2570-26j


CA.20. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB .
Date numerice:
e1 (t ) = 40 2 sin(t + 2) , j3 (t ) = 2 2 sin t , R4 =10, L1 =20, L2 =30, L12 =10,
1 C1 =30.

CA. 20

R: -3, -1, 2, 0, S=-120j


CA.21. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB pe doua cai distincte.
Date numerice:
e1 (t ) = 6 sin(t +

) , R1 = R2 =1, L1 = 2L2 = 4, L12 =2, 1 C1 =3, 1 C 2 =1.

CA. 21

R: j, 1, -1+j, S=3-3j

CA.22. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB pe doua cai;
Date numerice:
e1 (t ) = 10 2 sin t , e2 (t ) = 50 2 cos(t ) , R1 =20, R2 =20, L1 =10, L2 =20,
1
=20.
L'2 =20, =100, L12 =10,
C 3

CA. 22

R: 1, -1-j, -j, S=60+50j


CA.23. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB

Date numerice:
e1 (t ) = 20 sin(t +

),

e2 (t ) = 20 cos(t +

4
1
1
H, C 3 =
F. L12
f =50Hz, L12 =
20
500

),

R1 = R2 = R3 =5,

L1 = L2 = L4 =

1
H,
10

CA. 23

R: 1, j, 1+j, S=20+20j
CA.24. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB pe doua cai;
Date numerice:

3
j (t ) = 2 sin(t + ) , e(t ) = 6 sin(t ) , R1 =1, R2 =3, L1 =4, L2 =2, L12 =2,
4
4
1
1
1
=1,
=4,
=6.
C 2
C1
C 3

CA. 24

R: 1+j, j, 1, S=5-3j

CA.25. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB ;
Date numerice:
1
3
1
1
H, L12 =
H, C =
mF, f =50Hz.
H, L2 =
e(t ) = 6 2 sin t , L1 =
0 ,2
100
25
25

CA. 25

R: -4j, -2j, -2j, S=24j


CA.26. Se da circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB pe trei cai;
Date numerice:

f =50Hz,

R =20,

L1 = L2 = L3 =10,

L13 = L23 =5,

e1 (t ) = 100 2 sin 100t ,

e2 (t ) = 100 2 cos100t .

CA. 26

R: -5j, 5(2+j), 10, S=500+1500j

CA.27. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB pe doua cai;
Date numerice:

e1 (t ) = 60 sin(100t + ) , e2 (t ) = 35 2 sin(100t + ) , =100 rad/s, R1 =20, R2 =2,5,


2
4
R3 =5, L1 =100mH, L2 =50mH, L3 =100mH, M =50mH, C 2 =0,5mF.

CA. 27

R: 2, 2j, 2+2j, S=130+60j

CA.28. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:

1. i1, i2, i3(t)=?


2. S , P, Q = ?
3. U AB pe doua cai;
Date numerice:
E 1 =30-10j, E 2 =60-50j, R2 =20, R3 =10, L1' =5, L1 =20, L13 =10, L2 =10,
1
=10, L3 =15.
L12 =5,
C1

CA. 28

R: 1, -2j, 1-2j, S=130+110j


CA.29. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:
1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB
Date numerice:

e3 ( t ) = 3 2 sin( t + ) , L1 = L2 = L3 =1, L13 = L23 =1,

1
1
=1,
=2.
C1
C 2

CA. 29

R: -j, 2j, j, S=3j

CA.30. Se d circuitul din figura de mai jos. S se determine:


1. i1, i2, i3(t)=?
2. S , P, Q = ?
3. U AB pe doua cai;
Date numerice:
E 1 =10-j2, E 2 =16+j10, L1 =5, L3 = L'3 =4, L13 =2, L33 =3, L2 = L12 =1,
1
=5, R1 =10, R2 =8.
C 3

CA. 30

R: -j, 1, 1-j, S=18+20j