Sunteți pe pagina 1din 13

STILUL

inseamna mod de exprimare verbala sau scrisa si reprezinta insumarea trasaturilor caracteristice care particularizeaza modul de exprimare al unui individ, al unui grup social bine definit sau chiar al unui popor. Se pot distinge: stilul propriu unui gen sau unei specii literare (stilul dramatic, epic, liric) stilul unui curent artistic (romantic, clasic, realist etc) stilul epocii stilul national

1. Stilul

sunt varietati ale limbii literare comune, diferentiate intre ele prin trasaturile lingvistice determinate de un anumit factor socio-cultural care conditioneaza comunicarea si prin functia pe care o au ca mijloace de comunicare in diverse domenii de activitate. In limba romana au fost acceptate urmatoarele stiluri: - stilul stiintific si tehnic - stilul juridic-administrativ (oficial) - stilul beletristic (artistic) - stilul jurnalistic a. Stilul stiintific si tehnic - are functie de cunoastere - este cel mai permisibil si dinamic stil, deoarece absoarbe numeroase neologisme - manifesta tendinta de respectare a sensurilor de baza, unanim cunoscute, ale cuvintelor - evita ambiguitati printr-o terminologie specifica - foloseste neologisme specifice fiecarui domeniu de activitate, multe de circulatie internationala - dezvolta un adevarat jargon de specialitate - foloseste drept modalitati de comunicare: monologul scris, monologul oral si dialogul oral - limbajul manualelor, tratatelor, dictionarelor, studiilor

2. Stiluri functionale

b. Stilul administrativ-juridic - cunoaste doua variante: cea juridica (textele de legi si tratatele care le comenteaza) si cea administrativa (actele si documentele oficiale) - functia este de stricta informare asupra unor probleme de interes general - este specific domeniului public si relatiilor oficiale cu institutiile administratiei de stat sau cu alte state - limbajul este precis - utilizeaza sintagme fixe de adresare si de formulare a continuturilor informative, numite sabloane sau clisee ( solicit prin prezenta!, subsemnatul"!) - este stilul impersonal - impune o exprimare clara, precisa, neatractiva - presupune tipuri de acte specifice: cerere, process-verbal, referat, dare de seama, memoriu, decizie, adeverinta, adresa, hotarare de guvern, ordonanta de urgenta c. Stilul beletristic (artistic) - are drept caracteristica fundamentala functia poetica a limbajului (expresiva, sugestiva) - foloseste frecvent sensul de baza secundar si cel figurat al cuvintelor - se caracterizeaza prin originalitate, noutatea limbajului, varietate lexicala - recurge la figuri poetice sau retorice d. Stilul jurnalistic sau publicistic - este caracteristic mass-media, fiind destinat unui public eterogen, cu o pregatire profesionala diferita sau cu diverse niveluri de cultura - are un vocabular variat si bogat - este utilizata limba literara, alaturi de formulari specifice limbajului cotidian - este caracterizat prin amestecul de elemente ce provin din celelalte stiluri functionale - apar clisee lingvistice ( orasul din #anie!, fratii nostril de peste $rut!, perla litoralului!) - apeleaza la procedee menite sa capteze atentia cititorului: titluri si subtitluri incitante, utilizarea unor imagini, ilustratii grafice, culoare etc - aici se includ: anuntul, apelul, articulul, interviul, cronica, declaratia de presa, editorialul, reportajul, stirea, textul publicitar

3. Stilul epistolar
redactarea unei scrisori

- ilustreaza trasaturile specifice necesare in

%orme ale stilului epistolar: a. stilul epistolar familial: contine corespondenta private, scrisori familiale, de dragoste, de multumire, de condoleante, telegrame, illustrate, bilete, felicitari, email-uri exprima relatii foarte apropiate, familiale, cordiale, ce presupun folosirea diminutivelor, formule de adresare cu forme intime, continut personal formula de incheiere ilustreaza relatiile apropiate dintre expeditor si destinatar exista scrisori familiale, amicable, de felicitare, de condoleante, de dragoste, de multumire b. stilul epistolar oficial: contine corespondenta de interes administrative si juridic, scrisori de afaceri, oferte de serviciu, ordine de plata, cereri, reclamatii, memorii, curriculum vitae etc desemneaza relatiile dintre o persoana fizica si o institutie sunt destinate schimbului de informatii sunt obiective, concise se redacteaza in stil neutru contin date exacte se inregistreaza in mod official, cu numar se folosesc in relatii de afaceri, de colaborare politica, stiintifica sau culturala exista scrisoare de cerere-oferta, de oferta-raspuns, scrisoare de intentie, scrisoare de recomandare, scrisoare de felicitare

c. corespondenta literara - consta in schimbul de scrisori dintre doua personalitati culturale

MODEL DE CERERE
& ' () cm, spatiu pentru numarul de inregistrare si raspuns

Domnule Director
Spatiu de * cm

+lineat

Subsemnatul, +ndrei +nglelescu, elev in clasa a ,II-a la -rupul Scolar de .ooperatie din +lba Iulia, domiciliat in +lba Iulia, Str. +nemonelor, /r. (), solicit, prin prezenta, eliberarea unei adeverinte din care sa reiasa ca sunt elev la acest liceu. 0espectiva adeverinta imi este necesara pentru inscrierea la #iblioteca 1unicipala 1ihai 2minescu!.
Spatiu de * cm

(3ocalitate) +lba Iulia, (4ata) 5) iulie 5))6

(Semnatura) +ndrei +nghelescu

Spatiu de * cm

Domnului Director al !rupului Scolar "e Cooperatie #l$a Iulia

MODEL DE SCRISO#RE %#MILI#L# Structura&


In partea de sus, dreapta, a colii, se marcheaza localitatea, ziua, luna (cu litere) si anul redactarii. 7irgula este obligatorie intre localitate si data. 8rmeaza o formula de adresare, asezata in centrul colii, sus, din care sa reiasa gradul de rudenie dintre expeditor si destinatar, urmata obligatoriu de o virgula. 2x: 4raga mama!, Scumpul meu fiu!, 4ragii mei! etc. Introducerea scrisorii sa evite formule cum ar fi: In primele mele randuri, va informez ca sunt sanatos"!. In schimb, se pot exprima idei legate de necesitatea trimiterii scrisorii, de timpul in care nu sau vazut cei doi sau de amanunte legate de viata cotidiana. Cuprinsul va contine amanunte legate de probleme de ordin strict familia, ce constituie scopul scrisorii: un eveniment personal, o intentie de ordin general-familial, cererea9acordarea unor sfaturi sau ajutoare de orice tip. Incheierea: aceasta parte va cuprinde propozitii legate de nerabdarea cu care se asteapta raspunsul, sperante in realizarea unui proiect comun, promisiuni sau multumiri. Formula de incheiere apare in dreapta, la mica distanta de ultimul rand: .u drag"!, :e sarut! etc. 7irgula este obligatorie dupa formula de incheiere, caci urmeaza prenumele expeditorului: + ta fiica, 1onica.! ( se scrie mai jos, in dreapta) 2ventualele completari pot sa apara in josul paginii, dupa $.S (post-scriptum).

MODEL DE SCRISO#RE DE DR#!OSTE


.ontinutul acesteia fiind marcat afectiv si subiectivizat, dificultatea acestui tip de scrisoare consta in evitarea formulelor excesiv lirice, bombastice sau hiperbolizante. Stilul trebuie sa fie direct, cu note de traire autentica, textul trebuie sa contina interogatii si exclamatii retorice, vocative si putine epitete si comparatii. :extul nu debuteaza printr-o formula protocolara, ci abrupt, prin referire la momentul scrierii, la imaginea celui drag, la starea sufleteasca a expeditorului.

Structura:
3ocalitatea si data sunt notate ca in scrisoarea familiala. Formula de adresare poate avea note mai intime, dar in limitele decentei: Iubita mea!, Scumpul meu prieten! etc. Cuprinsul: aici intalnim sentimentele notate direct sau indirect fata de fiinta draga, la dorul cauzat de departarea celor doi, la proiecte de viitor etc. Incheiere: aici pot aparea formule mai indraznete, legate intim de cuprinsul scrisorii: .u mult dragoste"!, 8ita-ma, iubito;!, /u ma uita"!, $rimeste-ma in visurile tale"! etc. Semnatura poate consta intr-un diminutiv sau pseudonim cunoscut de cel9cea caruia9careia i se scrie. 4e ex.: $uiu!, 1otanel! etc.

MODEL DE SCRISO#RE DE MULTUMIRE


Scrisoarea de multumire este un text epistolar prin care se transmite recunostinta unei persoane 9 personalitati pentru solicitudinea de care a dat dovada fata de o cerere de-a expeditorului, pentru alte actiuni 9 atitudini care nu au legatura directa cu expeditorul, dar care-l pune intr-o lumina favorabila, pentru adresarea unei invitatii la un eveniment etc.

Structura:
3ocalitatea si data sunt notate ca in scrisoarea familiala. Formula de adresare va marca respectul si consideratia fata de destinatar, prin functia sa (nu se permite notarea numelui): Stimate 4omnule 4irector9+mbasador9$resedinte!. Introducere: contine formula de multumire: $entru onoarea de a fi"!, $entru amabilitatea cu care"!, $entru consideratia cu care"!. Cuprins: se evoca pe scurt evenimentul ce a constituit cauza scrisorii, persoanele importante prezente, ecourile evenimentului si cateva aprecieri elogiative cu referire la rolul destinatarului in cele de mai sus. $ot fi notate eventuale promisiuni ale expeditorlui. Incheierea consta intr-o formula amabila, dar nu excesiv de cordiala: .u deosebita stima!, .u respectful cuvenit!, .u distinsa stima! etc. /umele expeditorului (prenumele si numele) apare in final, se marcheaza citet in partea de jos, dreapta, la mic interval de ultimul rand scris.

MODEL DE SCRISO#RE #MIC#L#


Scrisoarea amicala se caracterizeaza prin continutul ei distins, lipsit de formalisme, deoarece se adreseaza prietenilor, colegilor, coechipierilor dintr-o colectivitate de orice fel. 2a poate anunta evenimente personale, framantari de moment, experiente inedited prin care a trecut expeditorul, in legatura cu acestea el putand cere un sfat, ajutor material, o incurajare etc. Structura este identica cu a celorlalte tipuri de scrisori, doar ca formula de adresare va fi degajata: 4raga 1ihai!, 1imisor!< in acelasi ton pastrandu-se si continutul precum si formula de incheiere:!Salut!, #afta la toate!, .iao;! etc. Semnatura, de fapt, consta in numele expeditorului care poate fi si el cel de alint, porecla sau simplu prenumele. 4esi continutul va fi adecvat din punct de vedere formal relatiei amicable dintre destinatar si expeditor, totusi nu e bine sa depaseasca limitele limbajului colocvial, spre argou. 4e asemenea, formule precum: 4in primele mele randuri"! sunt de evitat.

MODEL DE SCRISO#RE CU C#R#CTER O%ICI#L


+cest tip de corespondenta este destinat stabilirii, consolidarii si schimbului de informatii dintre institutii, asociatii nonguvernamentale, agenti comerciali, economici, administrative etc. Scrisoarea oficiala poate constitui proba in justitie sau o sursa documentara oficiala pentru cunoasterea si evaluarea activitatii institutiei careia ii apartine. 4e aceea trebuie sa fie scurta, obiectiva, sa se redacteze intr-un stil neutru, sa contina date exacte si sa marcheze expres data de intrare a documentului caruia i se raspunde si, desigur, data de expediere a informatiei solicitate.

Structura:
+ntetul institutiei eminente ' in stanga sus: denumirea si adresa unitatii, denumirea forului ierarhic superior si, uneori, a departamentului din cadrul institutiei. 2lementele de identificare ale sctisorii: numarul si data iesirii din institutie, aplicata la serviciul registratura sau la secretariat. %ormule de adresare: .atre 3iceul :eoretic +vram Iancu! #aia 1are!< .atre 4omnul .ontabil-Sef al Intreprinderii Sanex S.0.3., Str. $acientei, /r.=, #aia 1are, urmata de denumirea institutiei adresante, completata cu numele localitatii, strada, numarul, comuna, judetul, codul postal. .ontinutul debuteaza cu formule ca: 0eferitor la"!, $rin prezenta va facem cunoscut ca"!, /e permitem sa va informam ca"!, +vem placerea sa va aducem la cunostinta ca"!. +cestea se selecteaza in functie de cele doua variante ale scrisorii: de informare sau de raspuns. Structura textului: o Introducerea contine o scurta formulare: +vem placerea sa va aducem la cunostinta ca in liceul nostrum va avea loc un simpozion"in data"la ora"!, .a urmare a solicitarilor dumneavoastra, va informam ca"!. o :ratarea cuprinde informatii, argumente si variante necesare rezolvarii problemei sau formulari privind necesitatea9onoarea prezentei unei personalitati la o manifestare publica.

o .oncluzia contine nucleul scrisorii, obiectul9scopul clar al acesteia: In concluzie, va solicitam sa"!, +m fi onorati sa"!, Speram sa puteti participa"!. o Incheierea contine formule de multumire sau de salut: 1ultumindu-va anticipat pentru prezenta dumneavoastra, ramanem ai dumneavoastra fideli colaboratori"!, +steptam cu interes raspunsul dumneavoastra"!. 8rmeaza semnaturile conducatorului unitatii si a celui implicat direct in probleme si stampila aplicata peste semnatura conducatorului unitatii.

MODEL DE SCRISO#RE DE RECOM#'D#RE


.ontinutul acestei scrisori prezinta o persoana, relevandu-I calitatile si disponibilitatile intelectuale, affective si practice. Scopul ei este acela de a convinge destinatarul de oportunitatea selectarii persoanei recomandate in postul 9 functia vizata. Scrisoarea se pune in plic deschis si se inmaneaza solicitantului recomandarii sau, uneori, se poate trimite prin posta.

Structura:
In partea dreapta, sus, se noteaza localitatea si data, cu virgule intre cele doua< luna se noteaza cu litere. Formula de adresare va cuprinde functia destinatarului (notata cu majuscule) si intreprinderea 9 institutia condusa. Stimate 4omnule 4irector al %abricii de .onserve"!. 2a se plaseaza in centrul foii. Continutul: debutul se va realiza prin formule ca: 7a fac cunoscut"!, 7a prezint!, +m onoarea de a recomanda!. 8rmeaza calitatile celui recomandat insotite de exemple din performantele acestuia, legate de activitati tangentiale functiei pe care o vizeaza. Inaintea incheierii se insereaza formule legate de multumirile anticipate, speranta fixarii unei intalniri celui recomandat in vederea unui interviu. Incheierea trebuie sa fie protocolara, chiar daca destinatarul este cunoscut expeditorului, avandu-se in vedere calitatile actului official al recomandarii: .u salutari respectuase,!, .e deosebita

consideratie,!. /umele complet (prenume, nume) al expeditorului va fi precedat de functia acestiua: prof. Ion $opescu.

MODEL DE SCRISO#RE DE I'TE'TIE


+cest tip de text epistolar insoteste ..7 si scrisoarea de recomandare. 2a este foarte scurta.

Structura:
In stanga, sus, se scrie cu majuscule functia destinatarului, numele firmei si adresa exacta a acesteia. In dreapta (simetric cu cele de mai sus) numele expeditorului, adresa completa, numarule de telefon 9 fax. 3ocalitatea (virgule) si data (luna scrisa cu litere) se marcheaza in dreapta, la un rand distanta fata de datele expeditorului Formula de adresare: Stimate 4omnule 4irector,!. Continutul: se va specifica sursa din care solicitantul a aflat de existenta postului scos la concurs, denumirea postului si a firmei. 8rmeaza o formulare despre: onoarea 9 bucuria 9 provocarea concurarii pe respectivul post si o apreciere la adresa pozitiei si faimei firmei vizate. Incheiere: se exprima speranta ca asteptarile firmei nu vor fi infirmate de profilul socio-profesional al expeditorului, reiesit din ..7. si de performantele pe care le va si demonstra prin participarea la concurs in vederea angajarii. Se multumeste anticipat pentru atentia acordata solicitarii. Incheierea se realizeaza printr-o formula sobra, protocolara: .u stima!, .u profound respect! (dreapta jos). /umele solicitantului apare sub formula, usor lateral, dreapta (prenume, nume).

MODEL DE SCRISO#RE DE I'TE'TIE

Sanziana +lexa $0>7I4+ S03 #-dul Sperantei, nr. 55 .luj-/apoca

.ornel $op Str. $odgoriei, nr. = #istria :el. )5= 9 =6?=?= #istrita, () martie, 5))6

Stimate 4oamna $resedinte, 1a numesc .ornel $op si sunt absolvent al %acultatii de $sihologie a 8niversitatii .orvinul! din #istrita, promotia 5))*. $asiunea mea a fost, din cea mai frageda copilarie, sa-i inteleg pe oameni si sa ma fac inteles prin cuvinte mai cu seama, asa incat sa traim in mod constient armonic noi, romanii. +m aflat de firma, pe care cu onoare si competenta o conduceti si de bunul ei renume in privinta eficientelor metode pshihoterapeutice practicate la 4umneavoastra. 4esigur, ar fi o mare sansa pentru mine daca as putea fi integrat ca asistent al activitatilor de psihoterapie din .entrul $0>7I4+. In aceasta fericita eventualitate, anexez ..7.-ul si, prin prezenta scrisoare, imi exprim disponibilitatea de a lucra la firma 4umneavoastra, contribuind si eu, prin profesionalismul si entuziasmul care ma caracterizeaza, la cresterea prestigiului societatii. In consecinta, 4oamna $resedinte, va solicit o intrevedere in cadrul careia sper sa vedeti concretizate in mine exigentele pe care le impuneti drept criteriu in selecarea personalului firmei, colectiv in care as fi onorat sa ma integrez. 7a multumesc anticipat.

.u deosebita consideratie, .ornel $op