Sunteți pe pagina 1din 32

B. Spete Seciunea I: Normele de procedur civil 1.

Clasificarea normelor de procedur dup obiectul de reglementare (In)Admisibilitatea contestaiei n anulare pentru nclcarea normelor care vizeaz incompatibilitatea judectorului. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 2, I.M. a solicitat instentei sa dispuna evacuarea pentru lipsa de titlu a paratei S.O. din imobilul proprietatea reclamantei si obligarea acesteia la plata sumei de 1.5 !uro, ec"ivalent lei repre#entand contravaloarea lipsei de $olosinta pentru acelasi imobil situat in %ucuresti, str. Polona nr. 5, Sector 1, pe care parata il ocupa $ara nici un $el de titlu, intrucat contractual de inc"iriere i&a e'pirat de mai bine de 2 ani. Judectoria Sector 2 a admis (n parte ac)iunea, solu)ie (mpotriva creia au declarat apel ambele parti. *ribunalul %ucuresti Sectia a +&a civila a admis apelul declarat de I.M. ,i a sc"imbat "otr-rea atacat (n sensul admiterii (n (ntregime a ac)iunii. .otr-rea *ribunalului %ucuresti Sectia a +&a civila a rmas irevocabil datorit respingerii recursului declarat de S.O. /mpotriva deci#iei instan)ei de recurs a declarat contesta)ie (n anulare S.O.., cu motivarea c (n solu)ionarea recursului, completul a $ost alctuit cu (nclcarea normelor re$eritoare la incompatibilitate deoarece unul dintre 0udectorii care au luat parte la 0udecata apelului, a luat parte ,i la 0udecata recursului. 1ontesta)ia (n anulare a $ost admis cu motivarea c dispo#i)iile legale re$eritoare la incompatibilitate sunt instituite sub sanc)iunea nulit)ii absolute ca uneia ce )in de ordinea public, $iind aplicabile dispo#i)iile art. 5 2 al. 2 pct. 1 1. proc. civ., potrivit crora "otr-rile instantelor de recurs pot $i atacate cu contesta)ie (n anulare dac "otr-rea data in recurs a $ost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor re$eritoare la alcatuirea instantei, si desi se invocase e'ceptia corespun#atoare, instanta de recurs a omis sa se pronunte asupra acesteia3. Cum se clasific normele de procedur n funcie de obiectul lor de reglementare? Este legal soluia de admitere a contestaiei n anulare? Solutia instantei este nelegala, intrucat: Dispozitiile art. 5 ! alin. " pct. # C.pr.ci$. pre$ad conditiile in care %otararile instantelor de recurs pot fi atacate cu contestatie in anulare, moti$e e&pres si limitati$ pre$azute de te&t. 'sadar, %otararile instantelor de recurs pot fi atacate cu contestatie in anulare daca %otarare data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut (deci cu incalcarea normelor competenta instantelor )udecatoresti* sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei (norme de organizare*..... +n speta se in$oca de catre contestator incalcarea normelor de procedura pri$itoare la incompatibilitatea )udecatorului care a luat parte la )udecata apelului si care a luat parte si la )udecata recursului. +ncompatibilitatea unuia sau a mai multor membri ai completului de )udecat nu genereaz nclcarea normelor pri$ind competena absolut a instanelor, fiind o

situaie care a primit o reglementare special n codul de procedur ci$il (art. , -i urm.*. Din analiza spetei rezulta c nu este dat nici situaia unei nelegale alctuiri a instanei, completul, care a pronunat decizia n recurs fiind alctuita corect din trei )udectori. .ormele procedurale confer prilor posibilitatea de a rezol$a o anumit situaie de incompatibilitate a unuia sau mai multor )udectori, prin formularea cererii de recuzare, in fata instantei de recurs, ceea ce contestatorii nu stim daca au formulat sau nu, dar nici nu intereseaza in speta. Este ade$arat ca in speta este $orba despre o incompatibilitate absoluta (art. ,, C.pr.ci$*, ce poate fi in$ocata in orice stare a pricinii, insa contestatia in anulare este o cale e&traordinara de atact, in cardul careia se analizeaza daca sunt intrunite

Clasificarea normelor de procedura dup conduita impus parilor. Caracterul normelor care reglementeaz compunerea instanei de apel. Prin Sentinta civila a $ost repinsa actiunea reclamantilor 4.1. si 4.% prin care soliciau ca in contradictoriu cu paratul 5.N. acesta sa $ie obligat s lase (n liber ,i pa,nic $olosin) por)iunea de teren ocupat din terenul lor, invoc-nd (n drept dispo#i)iile art. 1 2 & 1 2 1. proc. civ. 6ap. 7a art. 8+8 9 852 1.civ :actiunea posesorie;. /mpotriva acestei "otr-ri au declarat apel reclaman)ii. Instan)a de apel, (n compunere cu 2 0udectori, a admis apelul ,i a sc"imbat "otr-rea (n sensul admiterii ac)iunii. /mpotriva acestei "otr-ri a declarat recurs N.P. motiv-nd c potrivit prevederilor art. 1<= pct. + rap. la art. 1<+ 1. proc. civ., actele de procedur (ndeplinite de un 0udector necompetent sunt nule, or apelul se 0udec de doi 0udectori. a. Cum se clasific normele de procedur ci$il dup conduita impus prilor? b. Ce ar trebui sa decid instana de recurs -i cum -i $a moti$a soluia? Clasificarea normelor de procedur dup ntinderea c mpului de aplicare. P.5. domiciliat (n municipiul >le'andria, prin ac)iunea introdus la 0udectoria *urnu Mgurele, unde so)ii au avut ultimul domiciliu, a c"emat (n 0udecat pe so)ia sa P.!., domiciliat (n ?imnicea 0ude)ul *eleorman cer-nd s se dispun des$acerea cstoriei dintre ei (ntruc-t so)ia a prsit domiciliul con0ugal. Judectoria *urnu Mgurele a admis ac)iunea ,i a declarat des$cut cstoria din vina so)iei p-r-te. /mpotriva "otr-rii a declarat apel procurorul cu motivarea c "otr-rea a $ost pronun)at de o instan) necompetent teritorial, deoarece la data introducerii ac)iunii nici unul dintre so)i nu mai avea domiciliul (n ra#a 0udectoriei *urnu Mgurele. Cum se clasific normele de procedur dup ntinderea c/mpului de aplicare? Care este corelaia dintre normele generale -i normele speciale? Ce a decis instana de apel?

!. "rincipiul dreptului la aprare n procesul civil I.S., domiciliat (n Oradea, a c"emat (n 0udecat pe @.J. domiciliat (n strintate ,i temporar cu re,edin)a (n Oradea, pentru a $i obligat s&i plteasc suma de = lei drept despgubiri civile, ca urmare a vtmrii su$erite (ntr&un accident cu autoturismul condus de p-r-t, precum ,i c"eltuieli de 0udecat. 7a cele dou termene de 0udecat, p-r-tul de,i nu avea cuno,tin)e necesare de limba rom-n, s&a pre#entat $r aprtor. Judectoria Oradea, prin sentin)a civil, a admis cererea ,i a obligat pe p-r-t s plteasc reclamantului suma de + lei despgubiri ,i 5 lei c"eltuieli de 0udecat, motiv-nd c p-r-tul a $ost de acord s despgubeasc pe reclamant cu aceast sum. /mpotriva "otr-rii a declarat apel Parc"etul. Care sunt accepiunile care se dau dreptului de aprare? Ce obligaii a$ea instana fat de mpre)urarea c p/r/tul era cetean strin? Ce a decis instana de apel -i cum -i0a moti$at soluia? #. "rincipiul disponibilitii. $repturile conferite prilor cu privire la determinarea limitelor aciunii. 5.1. l&a c"emat (n 0udecat pe p-r-tul I.N. solicit-nd obligarea lui la plata sumei de 1.< lei despgubiri ,i la plata c"eltuielilor de 0udecat, deoarece de)ine $r drept autove"iculul lui (n valoare de 5. lei de peste un an, (n care timp reclamantul a ac"itat impo#itul $r s $oloseasc autoturismul. P-r-tul I.N. s&a aprat art-nd c a cumprat autoturismul de la S.J., cruia reclamantul i&l (mprumutase situa)ie (n care instan)a la al 2&lei termen de 0udecata a gsit necesar introducerea (n cau# a numitului S.J. ,i a dispus din o$iciu citarea acestuia (n calitate de p-r-t. Alterior, instan)a a admis cererea reclamantului 5.1. ,i a obligat pe p-r-tul I.N. s plteasc 1.< lei ,i plata c"eltuielilor de 0udecat. Sentin)a nu s&a pronun)at (n nici un $el cu privire la p-r-tul S.J., introdus din o$iciu (n proces. Care sunt drepturile ce formeaz coninutul principiului disponibilitii? Este legal modul n care a procedat instana? %. "rincipiul disponibilitii. $repturile conferite prilor cu privire la obiectul aciunii O.>. a c"emat (n 0udecat pe %.J. pentru ca prin "otr-re 0udectoreasc, s i se recunoasc dreptul de proprietate asupra 2B2 din imobilul (nscris (n 1artea 5unciar a 1omunei >vrig, 0ud. Sibiu ,i pentru a se dispune ie,irea din indivi#iune a imobilului sus men)ionat. Judectoria Sibiu prin (nc"eiere a admis (n principiu cererea de ie,ire din indivi#iune, a stabilit calitatea de coprta, a reclamantului ,i a p-r-tei %.J. ,i a stabilit cotele de 2B+ pentru primul ,i 1B+ pentru p-r-t. >pelul introdus de p-r-t, (n termen, urmea# s $ie solu)ionat de instan)a superioar. E&ist $reun moti$ de apel? Ce a decis n spe instana de apel -i cum -i0a moti$at soluia?

"rincipiul rolului activ al judectorului. Corelaia cu principiul disponibilitii. >.%. c"eam (n 0udecat pe S.4, pentru restituirea sumei de 5 lei, (mprumutat p-r-tului cu un an (n urm. Prin cerere, reclamantul invoc proba cu martori ,i cere a $i cita)i 4.N. ,i P.5., persoane ce au asistat la acordarea (mprumutului. Instan)a admite proba cu martori, constat-nd ne(mpotrivirea p-r-tului ,i (n urma admiterii probei instan)a pronun) o sentin) prin care admite cererea reclamantului a,a cum a $ost $ormulat. P-r-tul S.4. declar apel pe motivul c instan)a nu ,i&a e'ercitat rolul activ, aceasta av-nd obliga)ia s (nvedere#e p-r-)ilor prevederile art. 2 8 alin. 2 c.pr.civ., si anume ca Cnici un act 0uridic nu poate $i dovedit cu martori, daca valoarea obiectului sau este mai mare de 25 lei3. Instan)a de apel admite apelul ,i sc"imb "otr-rea (n sensul respingerii pe $ond a cererii reclamantului. 6eclamantul >.%. declar recurs. Care este corelaia ntre principiul disponibilitii -i principiul rolului acti$ al instanei? 1oti$ai recursul declarat de '.2. Ce urmeaz s decid instana de recurs? &. "rincipiul rolului activ. "robe. Judectoria 1raiova, prin sentin)a civil, a respins ca nedovedit cererea introdus de A.M. (mpotriva $ostului su so), >.5. prin care solicita ca acesta s $ie obligat la restituirea bunurilor proprii ale reclamantei sau la plata contravalorii lor. /n. motivarea solu)iei se arat c, de,i instan)a a (ncuviin)at reclamantei proba cu martori ,i a dispus aducerea acestora cu mandat, martorii nu s&au pre#entat, a,a (nc-t cererea este nedovedit. /mpotriva "otr-rii a declarat apel reclamanta, critic-nd&o ca nelegal ,i netemeinic, prin aceea c 0udectorii nu ,i&au e'ercitat rolul activ. Care sunt principalele aspecte sub care se manifesta rolul acti$ al )udectorului? Ce a decis n spe instana de apel?

'. "rincipiul nemijlocirii. Prin cererea introductiva de instanta, D.D. a c"emat (n 0udecat pe D.I. solicit-nd s se stabileasc prin "otr-re 0udecatoreasca bunurile comune dob-ndite (n timpul cstoriei ,i s se dispun (mpr)irea acestora (n cote de c-te 1B2. Prin cererea reconven)ional, p-r-tul a solicitat s se constate c el are o contribu)ie de <5 E la dob-ndirea bunurilor comune ,i c au $ost dob-ndite ,i alte bunuri comune dec-t cele men)ionate (n cererea de c"emare (n 0udecat.

Instan)a de $ond, prin sentin)a civil a admis (n parte cererea principal ,i cererea reconven)ional. Pentru a stabili bunurile comune, instan)a a (ncuviin)at ,i proba cu martori, audiind ,i pe 1.4., 5.S., I.>., care au mai depus mrturie ,i (ntr&un proces penal :$urturi de bunuri (ntre so)i;. /mpotriva "otr-rii instan)ei de $ond a declarat apel Parc"etul, sus)in-nd c pentru a stabili corect situa)ia de $apt, instan)a trebuia s (nlture ca nesincere dispo#i)iile martorilor 5.S., I.>. :audia)i ,i de instan)a civil;, precum ,i a martorilor I.I. ,i M.*. audia)i numai (n cau# penala ,i s pronun)e "otr-rea pe ba#a depo#i)iilor celorlal)i martori audia)i numai (n cau# penal& O.7., O.4., M.M., >.P. Ce a decis n spe instana de apel -i cum -i0a moti$at soluia? 1(. "rincipiul nemijlocirii. Administrarea probelor prin intermediul unei alte instane. *ribunalul Suceava a admis apelul p-r-tului 5.>. (mpotriva sentin)ei civile a Judectoriei Suceava ,i a dispus casarea cu re)inere pentru o nou 0udecat. 7a primul termen de 0udecata dupa casare, prin inc"eiere, instan)a a admis p-r-)ilor un supliment de prob constand in audierea a 2 martori, iar reclamantului F.I. contraproba 2 martori, dispun-nd citarea acestora. 7a urmatorul termen de 0udecata, constat-nd c martorii lipsesc, prin (nc"eiere instan)a a dispus audierea acestora prin comisie rogatorie, la Judectoria Suceava. Se pot administra probe prin comisie rogatorie? Este legal procedeul instanei de apel la )udecarea fondului dup casare? (a se $edea art. !#! 3 !#, C.pr.ci$.* 11. "rincipiul rolului activ al judectorului. "robe. Prin actiunea introdus la instan), reclamantul O.F. a solicitat instan)ei obligarea p-r-tului M.*. la plata sumei de 2 . lei cu titlu de imprumut nerestituit. /n dovedirea ac)iunii, reclamantul a solicitat administrarea probei cu (nscrisuri ,i martori. Prin sentin)a civil pronun)at, s&a respins ac)iunea cu motivarea c (mprumutul nu a $ost dovedit, re)in-ndu&se c (nscrisul depus la dosar constituie un (nceput de dovad scris, iar depo#i)iile martorilor propu,i :prieteni ai reclamantului;, au $ost (nlturate deoarece, nu pre#int su$icient (ncredere. /mpotriva sentin)ei a declarat apel reclamantul, critic-nd solu)ia instan)ei de $ond prin aceea c, aceasta a re$u#at completarea probatoriului cu depo#i)iile altor martori. Intimatul M.*. a solicitat prin (nt-mpinare, respingerea apelului art-nd c, la $ond ambele pr)i au avut posibilitatea audierii a c-te 2 martori, iar (mpre0urarea c depo#i)iile martorilor reclamantului nu au pre#entat su$icient (ncredere, nu este de natur a&l (ndrept)i s mai audie#e al)i 2 martori. Care sunt principalele aspecte sub care se manifest rolul acti$ al )udectorului? Ce a decis instana de apel? 1). "rincipiul contradictorialitii. Pri cererea introductiva de instanta, reclamantul 5.S. a c"emat (n 0udecat pe p-r-tul I.M., pentru ca prin "otr-rea ce se va pronun)a s se dispun constatarea nulit)ii absolute

a contractului de v-n#are&cumprare a autoturismului marca 5ord 5ocus. 6eclamantul a artat c a cumprat autoturismul de la p-r-t cu suma de <. !uro, $iind (ncredin)at de ctre p-r-t ca autoturismul parcursese 8G. Hm, iar anul de $abrica)ie $iind 2 2. 4up (nc"eierea contractului, $c-nd ni,te veri$icri mai comple'e, reclamantul a descoperit c anul de $abrica)ie al autoturismului este 2 1 iar autoturismul avea 1+2. Hm la bord. Instan)a de $ond a admis ac)iunea ,i a dispus anularea contractului de v-n#are& cumprare ,i repunerea pr)ilor (n situatia anterioar, re)in-nd c, de,i reclamantul a solicitat s se constate nulitatea absolut a contractului, din motivele ac)iunii ,i din probele administrate re#ult c (n realitate, este vorba de o eroare, reclamantul urmrind anularea contractului de v-n#are&cumprare. P-r-tul I.M. a declarat recurs, art-nd c instan)a de $ond nu putea sc"imba temeiul cererii reclamantului. /n $a)a instan)ei de recurs, pr)ile au declarat c nu au e'cep)ii de invocat ,i nici probe de administrat, motiv pentru care instan)a a acordat cuv-ntul asupra motivelor de recurs. Instan)a de recurs, constat-nd c nu s&a ac"itat ta'a de timbru, a anulat recursul ca netimbrat. Este corect soluia instanei de recurs? Dar soluia instanei de fond? 1*. Afirmarea unui drept. Condiie de e+erciiu a aciunii civile. P.!., a c"emat (n 0udecat pe N.>. pentru ca prin "otr-rea ce se va pronun)a s se dispun evacuarea p-r-tului din imobilul proprietatea reclamantului, la data e'pirrii contractului de inc"iriere. 4in probele administrate re#ult c e'ist riscul ca la e'pirarea contractului de (nc"iriere N.>. s re$u#e s prseasc imobilul. >cesta a invocat (n timpul procesului dreptul de reten)ie, av-nd (n vedere $aptul c a $cut c"eltuieli necesare ,i utile cu privire la imobilul (nc"iriat, dar pe care P.!. nu i le&a restituit, $apt dovedit de acesta (n $a)a instan)ei. 1u = luni inainte de e'pirarea contractului de inc"iriere, instan)a pronun) o sentin) prin care admite cererea ,i&l oblig pe p-r-t la restituirea imobilului la data e'pirrii contractului de (nc"iriere. N.>.. declar apel. Care sunt condiiile de e&erciiu ale aciunii ci$ile? Care sunt condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc 4dreptul4? Cum -i $a moti$a 5.6. apelul? Ce urmeaz s decid instana de apel? 1!. Calitate procesual activ. >utoritatea tutelar, prin cererea adresat Judectoriei Sectorului 1, %ucure,ti, consider c este necesar punerea sub interdic)ie a lui M.P. Instan)a, constat-nd c sunt (ndeplinite toate condi)iile pentru punerea sub interdic)ie, dispune aceast msur prin sentin). Ce se nelege prin: reprezentare, asistare -i autorizare?

Este legal soluia instanei? 1#. Calitate procesual activ. Calitate de reprezentant. F.M. introduce o cerere de stabilire a pensiei de (ntre)inere la Judectoria Sectorului 2 %ucure,ti, pentru copilul su F.D. care a $ost admis la $acultate ,i prin urmare a$l-ndu&se (n continuarea studiilor are dreptul la aceasta, tatl su F.I. $iind obligat la plata acesteia. Cum urmeaz s soluioneze instana de fond cererea introdus de 6.1.? 1%. Calitate procesual activ. Prin cererea introductiva de instanta, S.S. a c"emat (n 0udecat pe S.P., F.P., F.I., pentru a $i obliga)i s&i lase (n deplin proprietate ,i posesie, o supra$a) de +. mp., teren situat (n ora,ul %icoi ,i asupra cruia este coproprietar (mpreun cu sora sa, M.4. Judectoria 1-mpina, prin sentin)a civil, a respins ca ne$ondat cererea reclamantei. >pelul declarat de reclamanta SIS. a $ost admis ,i a $ost sc"imbat sentin)a pronun)at de Judectorie (n sensul admiterii ac)iunii reclamantei. /mpotriva "otr-rii declar recurs p-r-)ii S.P., F.P., F.I. Ce moti$ putea fi in$ocat prin intermediul recursului? Cum urmeaz s fie soluionat recursul? 1,. Calitate procesual activ. >.1. l&a c"emat (n 0udecat pe >.4. pentru ca prin "otr-rea ce se va pronun)a s se constate c >.4. nu este tatl minorei >.M. nscut (n timpul cstoriei dintre cele dou pr)i. Instan)a a admis ac)iunea. /mpotriva solu)iei instan)ei de $ond a declarat apel procurorul. a. 1oti$ati apelul declarat de procuror. b.Cum urmeaz s fie soluionat apelul? 1&. Calitate procesual activ Prin cererea $ormulat D.!. a solicitat instan)ei ca prin "otr-rea ce o va pronun)a, p-r-)ii I.!. ,i I.5., s $ie obliga)i s lase (n deplin proprietate ,i pa,nic $olosin) imobilul situat (n Ploie,ti. D.!., (n motivarea cererii, sus)ine c I.!. ,i I.5. au $ost tolera)i (n imobil de $ostul proprietar S.%., care lsase imobilul prin testament :legat cu titlu particular; reclamantului D.!. ,i so)iei sale, D.D. Care sunt condiiile de e&erciiu ale aciunii ci$ile? Ce urmeaz s decid instana de fond n soluionarea aciunii n re$endicare? 1'. Calitate procesual activ. Interes. Corelaie 1.>. introduce o cerere de c"emare (n 0udecat, ca prin "otr-rea ce se va pronun)a, instan)a s constate c %.I., so) al lui %.!., nu este tatl copilului minor, %.D. /n 0usti$icarea cererii, 1.>. arat c (n eventualitatea (n care instan)a va admite cererea, el (l va putea recunoa,te drept copilul su pe %.D.

Instan)a, (n urma probelor administrate, a (nlturat pre#um)ia c so)ul mamei, %.I., este tatl copilului (n ba#a e'perti#ei sero&biologice ,i a celorlalte probe admise ,i administrate de instan). Instan)a, prin sentin)a civil, constat c %.I. nu este tatl copilului %.D. Care sunt condiiile de e&erciiu ale dreptului la aciune? Care este corelaia ntre interes -i calitate procesual? Este legal soluia instanei? )(. Calitate procesual pasiv. >socia)ia de proprietari din str. J. Nr. 1, sector 1, a c"emat (n 0udecat pe p-r-tul *.>. pentru ca prin "otr-rea ce se va pronun)a acesta s $ie obligat la plata sumei de 2.5+5,2 lei repre#ent-nd contravaloarea cotelor de (ntre)inere pentru perioada 1. 2.2 <& 21. =.2 G, pentru apartamentul proprietatea p-r-tului. Prin (nt-mpianre, p-r-tul *> a invocat e'cep)ia lipsei calit)ii procesuale pasive, art-nd c apartamentul proprietatea sa este ocupat (n pre#ent , (n calitate de c"iria,, de numitul P.!. :$ost proprietar, prin cumprare de la Municipiul %ucure,ti (n ba#a 7egii 112B188=, dar al crui contract de v-n#are&cumprare a $ost des$iin)at prin "otr-re 0udectoreasc de$initiv ,i irevocabil, acesta $iind repus (n situa)ia anterioar ,i anume aceea de c"iria,;. 4rept urmare, p-r-tul consider c cel care locuie,te (n imobil ,i bene$icia# de serviciile de utilit)i trebuie s $ie obligat la plata c"eltuielilor de (ntre)inere. Ce urmeaz s %otrasc instana de fond -i cum -i $a moti$a soluia? )1. Capacitate procesual. -eprezentare. Asistare S.M. a introdus contesta)ie (n anulare (mpotriva deci#iei 1ur)ii de >pel Ploie,ti, sus)in-nd c (ntruc-t & (n timp ce recursul era pendinte & a (mplinit 1+ ani, el trebuia s $ie citat personal pentru termenul c-nd s&a pronun)at deci#ia, a crei anulare o cere. 4in certi$icatul de na,tere re#ult (ntradevr c S.M. a (mplinit 1+ ani (n timpul solu)ionrii recursului, iar din actele dosarului reiese c el a $ost ,i dup aceast dat citat prin repre#entant. Cum reglementeaz codul de procedur ci$il capacitatea procesual? Ce a decis Curtea de 'pel 5loie-ti asupra contestaiei n anulare? )). Capacitate procesual. P.D. ,i *.D. au c"emat (n 0udecat pe P.7. ,i minorul P.P., repre#entat prin mam, p-r-ta P.7., pentru stabilirea ,i predarea masei succesorale rmase de pe urma de$unctului P.!., so)ul lui P.7. ,i tatl celeilalte pr)i. *ribunalul 1lu0 a admis (n parte cererea ,i a stabilit masa succesoral ,i pasivul succesiunii. /mpotriva sentin)ei au declarat apel toate pr)ile, critic-nd&o pentru nelegalitate ,i netemeinicie. Instan)a de apel (nainte de a cerceta apelurile declarate, a pus din o$iciu (n discu)ia pr)ilor ca motiv de apel legalitatea "otr-rii atacate (n raport de modul de repre#entare a minorului P.P. Cum reglementeaz C.pr.ci$. capacitatea procesual?

Dez$oltai moti$ul de apel in$ocat din oficiu de instan. )*. Capacitate procesual. O.F. l&a c"emat (n 0udecat pe S.*., solicit-nd instan)ei s constate dreptul su de proprietate asupra imobilului situat (n %ucure,ti, str. Polon nr. 5, ca urmare a u#ucapiunii de lung durat. 7a al 2&lea termen de 0udecat, se (ntoarece la dosar dovada citrii p-r-tului, cu men)iunea destinatar decedat, instan)a acord-nd termen pentru ca reclamantul s depun copie dup certi$icarul de deces al paratului. 7a termenul acordat, reclamantul OF depune la dosar copia certi$icatului de deces al p-r-tului S* din care re#ult ca acesta a decedat anterior datei introducerii actiunii, solicit-nd de asemenea acordarea unui nou termen (n vederea indicrii ,i introducerii (n cau# a mo,tenitorilor de$unctului S*. Instan)a, admite cererea ,i acord termen (n vederea indicrii ,i introducerii (n cau# a mo,tenitorilor p-r-tului decedat. a. Cum reglementeaz C.pr.ci$. capacitatea procesual? b. Este corect soluia instantei de acordare a unui termen? 'rgumentai. Seciunea a II-a. 1lasi$icarea ac)iunii civile )!. Aciune n constatare. (In)admisibilitate Prin cererea introdus !.I. a c"emat (n 0udecat pe F.*., solicit-nd s se constate c, $iind de bun credin) a construit o cas cu c"eltuiala sa, pe terenul proprietatea p-r-tei din %rea#a. 6eclamanta a artat c la data la care a (nceput construc)ia a considerat c este proprietarul terenului con$orm *itlului de Proprietate nr. 12+2B12. 2.188G. Alterior $inali#rii construc)iei, titlul de proprietate i&a $ost des$iin)at (n mod de$initiv ,i irevocabil prin sentin) 0udecatoreasc, oca#ie cu care s&a stabilit dreptul de proprietate asupra terenului (n $avoarea p-r-tului F.*. Judectoria 1-mpina, prin sentin) civil, a respins cererea introdus de reclamant. a. Cum -i0a moti$at )udectoria respingerea cererii? b. Este legal %otr/rea pronunat de instana? )#. Aciune n constatare. (In)admisibilitate 6eclamantul *.M., (n calitate de succesor al de$unctului 1.>., a c"emat (n 0udecat pe 1.D. cer-nd s se constate c imobilul cuprins (n 1.5. Media, a $ost (n cot de 1 B2 proprietatea de$unctului, ca bun propriu. Judectoria sectorului + %ucure,ti, prin sentin)a civil, a respins cererea ca inadmisibil, av-nd (n vedere c reclamantul nu cere reali#area dreptului ci constatarea cotelor succesorale asupra imobilului, cererea sa nu poate $i primit $a) de dispo#i)iile art. 25 1. pr. civ. >pelul introdus de reclamant a $ost respins ca ne$ondat. /mpotriva ambelor "otr-ri reclamantul declar recurs. Ce urmeaz s decid instana de recurs -i cum -i $a moti$a soluia? )%. Aciune n constatare. (In)admisibilitate

Judectoria Oradea, prin sentin)a civil, a admis cererea (n constatare introdus de reclamantul %.5. (mpotriva so)iei sale K.S., privitor la determinarea bunurilor comune dob-ndite de pr)i (n timpul cstoriei, precum ,i a bunurilor proprii ale reclamantului. P-r-ta a declarat apel (mpotriva sentin)ei, care a $ost admis, motiv-ndu&se "otr-rea (n sensul respingerii cererii. Pentru a da aceast solu)ie, instan)a de apel a re)inut c reclamantul avea la dispo#i)ie o ac)iune (n reali#area dreptului ,i deci $a) de dispo#i)iile art. 25 1.pr.civ. ac)iunea (n constatare era inadmisibil. /mpotriva "otr-rii instan)ei de apel a declarat recurs reclamantul. Care sunt caracteristicile aciunii n constatare -i care este corelaia cu aciunea n realizare? Ce urmeaz s decid instana de recurs -i cum -i $a moti$a soluia? ),. Clasificarea aciunii civile dup calea procesual aleas de parte Prin cererea $ormulat >.F. l&a c"emat (n 0udecat pe >.I. pentru ca instan)a s stabileasc ,i s (l oblige pe acesta la plata pensiei de (ntre)inere, (n $avoarea copilului minor >.N. 7a primul termen de 0udecat p-r-tul >.I. a depus o cerere numit cerere reconven)ional prin care solicit instan)ei s constate c nu este tatl copilului minor >.N. Cum se clasific aciunile ci$ile dup calea procedural aleas de parte? Ce $a decide instana asupra admisibilitii cererii depuse de p/r/t?

B. Spee Seciunea II Instan)a 0udectoreasc

)&. -ecuzare. Incompatibilitate. $iferen de regim juridic. Prin cererea $ormulat 44 a c"emat (n 0udecat 1FM% ,i a solicitat instan)ei nulitatea deci#iei administrative de trecere a imobilului (n proprietatea statului ,i constatarea dreptului su de proprietate asupra acestuia. 1ererea a $ost respins ca inadmisibil de Judectoria Sectorului 1 %ucure,ti. /mpotriva sentin)ei a declarat apel reclamantul. 7a prima #i de (n$)i,are (n $a)a instan)ei de apel, apelantul 44 a invocat ca motiv de ordine public incompatibilitatea 0udectorului care a 0udecat pricina (n prim instan) cu motivarea c acesta ,i&a e'primat $r re#erve, (nainte de solu)ionarea pricinii, po#i)ia acestuia cu privire la restituirea imobilelor na)ionali#ate pe cale 0udectoreasc (n cadrul unei emisiuni de televi#iune de larg audien). Care sunt condiiile n care poate fi in$ocat nclcarea normelor ce pre$d incompatibilitatea )udectorilor?

Care este deosebirea ntre incompatibilitate -i recuzare? Ce $a decide instana de apel asupra moti$ului in$ocat de apelant?

)'. -ecuzare. Incompatibilate. F.O. a $ormulat recurs (mptriva deci#iei pronun)ate de instan)a de apel motiv-nd (n sensul gre,itei compuneri a completului de 0udecat din apel. 6ecurentul F.O. a artat c din compunerea completului de 0udecat din apel, a $cut parte 0udectoarea S.7. care este so)ia avocatui pr)ii adverse (n aceea,i cau#, la prima instan). >v-nd (n vedere natura rela)iilor dintre 0udectoarea S.7. ,i partea advers :c"iar dac (n apel partea advers a avut un alt avocat;, neprtinirea 0udectorului poate $i pus la (ndoial. Instan)a de recurs a respins recusul ca ne$ondat. a. Care este deosebirea ntre incompatibilitate -i recuzare? b. Este corect soluia instanei? 'rgumentai7 *(. Incompatibilitate. Cazuri. S.7. (n calitate de revi#uent, la primul termen de 0udecat din revi#uire, a ridicat e'cep)ia incompatibilit)ii unuia dintre 0udectorii ce $ormau completul de 0udecat pentru solu)ionarea cererii de revi#uire a deci#iei pronun)ate de instan)a de recurs. S.7. a artat c a $ormulat cererea de revi#uire (mpotriva deci#iei pronun)at (n recurs, s&a respins ac)iunea sa av-nd ca obiect constatarea nulit)ii absolute a contractului de v-n#are&cumprare pentru imobilul situat (n %ucure,ti, str. * nr. 2, sector 1, (ntruc-t ulterior pronun)rii deci#iei a crei revi#uire se cere, s&a pronun)at 4eci#ia civil nr. 22+B12. 2.2 G prin care s&a des$iin)at "otr-rea nr. 25=GB2. =.2 +, deci#ie pe care s&a (ntemeiat "otr-rea a crei revi#uire o cere. S.7. a mai artat c unul dintre cei trei 0udectori, ,i anume *.M., este incompatibil s 0udece cererea de revi#uire deoarece a $cut parte din completul care a 0udecat pricina (n recurs ,i a pronun)at "otr-rea atacat. Care sunt cazurile de incompatibilitate? Cum $a soluiona instana de recurs e&cepia de incompatibilitate -i cum -i $a moti$a soluia? *1. Incompatibilitate. Cazuri. S.D. c"eam (n 0udecat pe 7.., solicit-nd instan)ei s se constate c acesta este tatl copilului minor S.1. 7... invoc e'ceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, e'cep)ie admis de instan), care pronun) o sentin) prin care respinge cererea. S.D. declar apel solicitand anularea sentintei de $ond si trimiterea cau#ei spre re0uecare. Instan)a de apel compus din 0udectorii 5.F. ,i I.N., constat c e'ceptia lipsei calitatii procesuale active a $ost admis (n mod gre,it de prima instan), av-nd (n vedere $aptul c mama a $ormulat actiunea in, calitate de repre#entant al copilului sau minor. Prin urmare, (n spe), calitatea procesuala activa apartine minorului S1 repre#entat de catre mama sa SD. >v-nd (n vedere aceste considerente, instan)a de apel des$iin)ea# cu trimitere spre re0udecare la prima instan) (n temeiul art +G alin 2 1. pr. civ.

Instan)a de $ond, (n urma re0udecrii ,i a probelor administrate (n cau#, constat c 7... nu este tatl copilului S.1. /mpotriva "otr-rii, S.D. declar apel. Instan)a de apel compus din 0udectorii 5.F., I.N., sc"imb "otr-rea primei instan)e ,i constat c 7... este tatl copilului. 7... declar recurs, invoc-nd incompatibilitatea celor doi 0udectori care au 0udecat apelul. Cum reglementeaz C. 5roc. Ci$. incompatibilitatea? Ce urmeaz s decid instana de recurs -i cum -i $a moti$a soluia? *). Incompatibilitate. Cazuri. /n $a#a recursului unui proces av-nd ca obiect o ac)iune (n revendicare, instan)a compus din trei 0udectori 5.I., 5.M., >.M., a sv-r,it un viciu (n procedura de citare a intimatului 1.F. 1.F. declar contesta)ie (n anulare (mpotriva "otr-rii instan)ei de recurs care nu&l citase legal (n timpul 0udec)ii. >cesta constat c din completul care va 0udeca contesta)ia (n anulare au $ost delega)i doi 0udectori din cei trei care 0udecaser recursul. 1.F. invoc e'cep)ia de incompatibilitate a celor doi 0udectori. Cum urmeaz s fie soluionat e&cepia de incompatibilitate? **. Incompatibilitate. Cazuri. 5.F. a $ormulat recurs impotriva sentin)ei pronuntate de Judectoria Sector 1 %ucure,ti, art-nd c (n prima instan) cau#a a $ost solutionat de ctre >.D., 0udecator incompatibil, deoarece acesta 0udecase aceea,i pricin (ntr&un prim ciclu procesual c-nd a dispus declinarea competen)ei de la Judectoria Sector 1 la Judecatoria 1alara,i. >ceasta solu)ie a instan)ei de $ond a $ost atacat cu recurs, iar instan)a de recurs admi)-nd recursul a dispus casarea "otr-rii ,i trimiterea cau#ei spre re0udecare la aceea,i instan). Alterior, (n $a#a de re0udecare dup casare, 0udectorul >.D. a re0udecat cau#a resping-nd ac)iunea. Instan)a de recurs a admis recursul $omrulat de 5.F., re)in-nd c >.D. este incompatibil intruc-t s&a mai pronun)at (n aceea,i pricin. a. Este corect soluia instanei de recurs? 'rgumentai. Seciunea a II-a. Pr)ile *!. Abuz de drept procesual 1.M. l&a c"emat (n 0udecat pe M.P. pentru ca prin "otr-rea ce o va pronun)a instan)a, s constate dreptul su de proprietate asupra terenului situat (n localitatea 1-mpina. 7a primul termen de 0udecat reclamantul a (nvederat instan)ei c nu cunoa,te domiciliul p-r-tului ,i a solicitat s i se (ncuviin)e#e citarea prin publicitate a acestuia. 1ererea i&a $ost admis ,i (n tot cursul procesului citarea s&a $cut prin publicitate. Prin sentin) civil Judectoria 1-mpina a admis ac)iunea a,a cum a $ost $ormulat. /mpotriva "otr-rii a declarat apel so)ia supravie)uitoare a p-r-tului, cu motivarea c la data pornirii procesului p-r-tul decedase, $apt cunoscut de reclamant, ,i de asemenea acesta cuno,tea $aptul c so)ia supravie)uitoare M.I., era unicul succesor al p-r-tului.

E&plicai ce se nelege prin abuz de drept procesual ? Ce a decis instana de apel -i cum -i0a moti$at soluia ?

*#. Abuz de drept procesual Prin cererea (nregistrat pe rolul Judectoriei sector 2, reclamantul >.N. a solicitat instan)ei s dispun evacuarea p-r-tului M.1. pentru lipsa de titlu, din imobilul propietatea sa, situat (n %ucure,ti, str. J, sector 2. 7a primul teremen de 0udecat, p-r-tul a $ormulat o cerere de am-nare (n vederea anga0rii unui aprtor, cerere ce i&a $ost admis. 7a urmtorul termen de 0udecat, p-r-tul neasistat de nici un avocat, a $ormulat oral o cerere de recu#are a tuturor 0udecatorilor Judecatoriei Sector 2, cerere ce nu a $ost timbrat. Instan)a a trimis dosarul cau#ei, (mpreun cu cererea de recu#are $ormulat de p-r-t, *ribunalului %ucure,ti (n vederea solu)ionrii acesteia. *ribunalul %ucuresti, prin (nc"eiere a respins cererea de recu#are ,i a amendat p-r-tul M.1., (n ba#a art. 1G< alin. 1 pct. 1 lit. b cu suma de 5 lei, pentru $ormularea cu rea credin) a unei cereri de recu#are, trimi)-nd cau#a pentru continuarea 0udec)ii la aceea,i instan). P-r-tul a $ormulat recurs (mpotriva (nc"eierii prin care s&a respins cererea de recu#are, (n termen de 5 #ile de la pronun)are, solicit-nd trimiterea dosarului ctre instan)a superioar (n vederea solu)ionarii cererii de recurs. a. E&plicai ce se nelege prin abuz de drept procesual ? b.Este corecta solutia 8ribunalului 2ucure-ti n ceea ce pri$e-te soluionarea cererii de recuzare? 'rgumentai7 c. +ndicai ce abuzuri de drept procesual a fcut p/r/tul 1.C.

*%. Coparticipare procesual Prin cererea $ormulat >.1, >.5. ,i >.4. l&au c"emat in 0udecata pe paratul I.N. pentru ca prin "otararea ce se va pronunta, acesta sa $ie obligat sa lase in deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat in %ucuresti, sector 2. Instanta de $ond a respins cererea ca ne$ondat. /mpotriva "otr-rii a declarat apel >.1. In apel, intimatul 9 parat I.N. a invocat e'ceptia inadmisibilitatii apelului e'ercitat numai de catre unul dintre reclamanti, aratand in sustinerea e'eceptiei ca apelul ar $i trebuit sa $ie $ormulat de catre toti reclamantii, deoarece apelul declarat nu poate pro$ita si nici pagubi pe ceilalti. Instan)a de apel, a respins e'ceptia invocata de catre intimatul parat si pe $ond, admis apelul, a sc"imbat (n tot "otr-rea primei instan)e, obligandu&l pe I.N. s lase imobilul (n deplin proprietate ,i pa,nic $olosin) lui >.1. a. Ce se nelege prin coparticipare procesual ? b. Comentai modul n care a soluionat instana de apel, e&ceptia in$ocata de catre intimatul parat +nl c. ' procedat corect instanta de apel atunci cand a pronuntat solutia de admitere a apelului? 'rgumentati. *,. Coparticiparea procesuala. Judecatoria 1onstanta, prin Sentinta civila a admis cererea reclamantului S.7. prin care solicita sa se constate nulitatea absoluta a contractului de van#are&cumparare inc"eiat intre el si paratul F.6. privind imobilului situat in Mun. 1onstanta. Impotriva sentintei instantei de $ond, paratul F.6. a $ormulat recurs, criticand solutia ca $iind nelegala si netemeinica intrucat reclamantul nu a inteles sa $ormule#e actiunea si in contradictoriu cu numita F.O. care a $ost parte in contractul de van#are& cumparare a carui nulitate s&a solicitat a se constata. Intimatul 9 reclamant S.7., prin intampinarea a solicitat respingerea recursului ca ne$ondat, intrucat aspectul invocat de catre recurent nu a$ectea#a valabilitatea "otararii, c"emarea in 0udecata si a lui FO $iind o problema ce tine de principiul disponibilitatii in procesul civil, aratand totodata ca nici nu intentionea#a sa solicite lui FO sa dea, sa $aca sau sa nu $aca ceva in legatura cu obiectul contractului. a. Ce se nelege prin coparticipare procesual ? b. Ce $a decide instanta de recurs? *&. Cererea de intervenie principal. Condiii. (In)admisibilitate *.M. a c"emat (n 0udecat pe *1 pentru a se dispune des$acerea cstorie din culpa e'clusiva a p-r-tului. *.1.. Instanta de $ond a admis cererea si a dispus des$acerea casatoriei dintre cei doi, din culpa e'clusiva a paratului *.1. Impotriva sentintei instanteide $ond, a declarat apel paratul. 7a primtul termen de 0udecata din apel, mama intimatei reclamante *M., numita 4.I., $ace cerere de interven)ie principal prin care solicit evacuarea apelantului parat *1 din imobilul proprietatea sa.

Instanta de apel a admis in principiul cererea de interventie $ormulata de intervenienta in interes propriu 4I. 7a termenul urmator, apelantul parat *.1. a invocat in $ata instantei ca dreptul in$atisat de catre intervenienta in interes propriu nu este identic cu cel pretins de reclamant, si a solicitat instantei sa revina asupra cererii de admitere in principiu. Instanta a respins cererea $ormulata de apelantul parat *.1. 9n ce condiii se poate formula o cerere de inter$enie principal? 'nalizati modalitatea in care a solutionat instanta de apel cererea de inter$entie formulata in cauza precum si cererea apelantului parat de a se re$eni asupra deciziei de admitere in principiu a cererii de inter$entie ? *'. Cererea de intervenie principal. Condiii. (In)admisibilitate P.>., so)ul lui P.F., introduce o cerere (n tgduire a paternit)ii. >.*., $ormulea# cerere de interven)ie principal, sus)in-nd c este tatl copilului. /n motivarea cererii arat c a (ntre)inut rela)ii de concubina0 cu P.F., so)ia lui P.>. 9n ce condiii se poate formula o cerere de inter$enie principal? Cum urmeaz s soluioneze instana de fond cererea de inter$enie principal? Care ar urma s fie soluia dat asupra cererii de inter$enie dac '.8. ar fi fcut o cerere de inter$enie accesorie (n spri)inul lui 5.'.*? !(. Cererea de intervenie principal. Condiii. (In)admisibilitate >.%. c"eam (n 0udecat pe >.I. pentru a dispune des$acerea cstoriei din culpa e'clusiv a so)ului p-r-t ,i a se dispune parta0ul bunurilor comune re#ultate din timpul cstoriei. F.I. la termenul din <. 2.2 = $ace cerere de interven)ie principal, sus)in-nd $aptul c autoturismul pe care so)ii (l consider bun comun si care $igurea#a ca $acand parte din masa parta0abila nu le apar)ine acestora, ci este proprietatea lui F.7, care (l de)ine (n ba#a contractului de v-n#are&cumprare (nc"eiat pe data de =. <.1885 cu M.4. 9n ce condiii se poate formula o cerere de inter$enie principal? Ce urmeaz s decid instana de fond asupra admisibilitii n principiu a inter$eniei? !1. Cererea de interventie accesorie. Conditii de (In)admisibilitate. Instanta de $ond, a respins cererea de constatare a dobandirii dreptului de proprietate prin accesiune pentru constructia edi$icata de catre reclamantul >.%. pe terenul proprietatea sa, cumparat de la 4.I. Impotriva acestei sentinte, reclamantul >% a declarat apel. In cursul 0udecarii apelului, D.A. a $ormulat o cerere de interventie in interesul intimatului&parat 4.I.., prin care a solicitat respingerea apelului, aratand totodata ca are interes in solutionarea cau#ei in interesul lui 4.I., intrucat in urma cu = luni a inc"eiat cu acesta un contract de inc"iriere asupra constructiei, contract a carei valabilitate este amenintata in situatia in care s&ar admite actiunea lui >.%. Instanta de apel a admis de principiu cererea de interventie accesorie.

Prin deci#ia pronuntata, instanta de apel a admis apelul $ormulat de apelantul reclamant >.%., a sc"imbat in tot sentinta criticata in sensul ca a constatat dobabndirea de catre acesta a dreptului de proprietate asupra constructiei prin accesiune si a respins cererea de interventie accesorie. Impotriva deci#iei instantei de apel au declarat recurs 4.I. si D.A. Instanta de recurs a respins recursul lui 4.I. ca $iind tardiv $ormulat, si $ara sa mai anali#e#e motivele de casare invocate de catre DA a respins si recursul acestuia. a. 9n ce condiii se poate formula o cerere de inter$enie accesorie? b. 'nalizati legalitatea din punct de $edere procedural a deciziei instantei de recurs. !). C/emarea n judecat a altor persoane. Condiii. 6eclamantul 1.5. a c"emat (n 0udecat pe p-r-tul !.S. pentru a $i obligat s elibere#e locuin)a ce o ocupa $r nici un titlu 1ega1. 7a prima #i de (n$)i,are p-r-tul a recunoscut c nu poseda titlul, dar c ocupa imobilul pe ba#a conven)iei de sc"imb dintre el ,i F.I. 7a termenul urmtor, p-r-tul a depus o cerere in ba#a art. =G 1.pr.civ. solicitand deasemenea scoaterea lui din proces. Instanta a solicitat lui 15 sa&si preci#e#e po#itia $ata de cererea paratului, constatand ca acesta se opune la scoaterea din proces a lui %5. 9n ce condiii se poate solicita introducerea unui ter n proces n condiiile art. :; C. pr. ci$.? b. Ce a decis instanta cu pri$ire la cererea intemeiata pe disp. art. 5< C.pr.ci$?. !*. C/emarea n garanie. 0od de soluionare. 6eclamantul 7P. a c"emat (n 0udecat S.1.,,FPDLLS.6.7. spre a $i obligat s&i restituie suma de 2 lei, contravaloarea unui radio&caseto$on pe care l&a cumprat de la maga#inul societ)ii comerciale p-r-te ,i pe care 1&a lsat (n mod provi#oriu (n pstrarea celor doi v-n#tori, care (ns 1&au predat ca bunuri de inventar atunci c-nd a avut loc o veri$icare de gestiune, cau#-ndu&i paguba artat. S.1.,,FPDLLS.6.7. a c"emat (n garan)ie pe cei doi v-n#tori care au primit spre pstrare radio&caseto$onul. Instan)a de $ond, prin sentin)a civil, a admis cererea ,i a obligat pe cei doi v-n#tori, M.I. ,i F.D. s plteasc solidar suma de 2 lei. > $ost respins cererea (n ce prive,te p-r-ta S.1.,,FPDLLS.6.7. /mpotriva sentin)ei au declarat apel c"ema)ii (n garan)ie. Care este raportul dintre cererea principal -i cererea de c%emare n garanie? Ce soluie $a pronuna instana de apel -i cum -i $a moti$a soluia? !!. C/emarea n garanie Judectoria 1aracal a admis cererea introdus de S.1. ,,>linLL S.6.7. (mpotriva p-r-tului D.6., precum ,i cererea de c"emare (n garan)ie (mpotriva lui M.*. oblig-nd pe p-r-tul D.6. s plteasc reclamantei 2.5 lei despgubiri civile, iar pe c"ematul (n garan)ie s plteasc p-r-tului aceea,i sum.

/mpotriva acestei "otr-ri a declarat apel c"ematul (n garan)ie. Cine $a fi citat n apelul c%ematului n garanie? Care este situaia raporturilor dintre reclamant -i p/r/t n apelul c%ematului n garanie? !#. Artarea titularului dreptului. 6eclamantul D.>. a c"emat (n 0udecat pe p-r-)ii >.N. ,i >.>. pentru a se dispune iesirea din indivi#iune asupra imobilului situat in %ucuresti, sector 1 7a r-ndul lor, p-r-)ii prin cererea depus la dosar odat cu (nt-mpinarea, au artat c dupa data introducerii actiunii, au inc"eiat cu D.I. un contract de van#are&cumparare prin care si&au instrainat cotele lor parti din imobil, , $ormuland o cerere de aratare a titularului dreptului si solicit-nd introducerea acestei persoane (n proces ca p-r-t (n temeiul art. <5 1. pr. civ. 7a primul termen de 0udecat reclamanta a aratat ca se opune la scoaterea din cau#a a celor 2 parati. Instanta constatand ca reclamantul se opune cererii paratilor, a dispus continuarea 0udecatii cu citarea celui indicat drept titular al dreptului, alaturi de >.N. ,i >.>. 9n ce condiii sunt aplicabile dispoziiile procedurale referitoare la cererea de artare a titularului dreptului? 'nalizati legalitatea masurilor dispuse de instanta. Ce soluie $a pronuna instana asupra cererii de c%emare n )udecat ? !%. -eprezentarea persoanei fizice n procesul civil. 1anciunea lipsei calitii de reprezentant. %.5., (n calitate de repre#entant, (l c"eam (n 0udecat pe *.4. pentru a&i lsa (n deplin proprietate ,i pa,nic $olosin) imobilul situat (n Sectorul 2, %ucure,ti. Instan)a, constat-nd ine'isten)a procurii care s 0usti$ice calitatea de repre#entant, a anulat cererea. Care este sanciunea n cazul neprezentrii do$ezii din care s rezulte calitatea de reprezentant al unei persoane n procesul ci$il? Este legal soluia instanei? !,. Calitate de reprezentant . 0oartea mandantului. 2fecte P.>., (n calitate de mandatar al lui %.!., (l c"eam (n 0udecat pe *.D. cer-nd restituirea sumei de =.5 lei acordat p-r-tului cu doi ani (n urm. *.D. se apr invoc-nd lipsa calit)ii de repre#entant a lui P.>., cruia i s&a dat o procur special pentru a&1 c"ema (n 0udecat, dup care %.!. a $ost pus sub interdic)ie, instituindu&se tutela. >v-nd (n vedere c repre#entatul %.!. este incapabil ,i are repre#entant legal, singurul care are calitatea de repre#entant este acela legal al lui %.!., iar nu P.>., pentru c mandatul se stinge con$orm art. 2 2 alin. 1 lit. c N. 1. civ. a. Ce urmeaz s decid instana asupra e&cepiei in$ocat de p/r/t? !&. 0andant cu domiciliul n strintate. "ornirea procesului de ctre mandatar n baza unei procuri generale.

6eclamantul I.S., (n calitate de mandatar al lui 1..., domiciliat (n A.S.>. a c"emat (n 0udecat civil pe p-r-tul F.S. cer-nd evacuarea acestuia din apartamentul situat (n Sibiu. S&a sus)inut c F.S. ocupa $r titlu apartamentul acesta $iind tolerat o perioad de 2&+ luni dup e'pirarea crora re$u#a s elibere#e locuin)a. Prin sentin) instan)a a admis cererea ,i a dispus evacuarea p-r-tului. P-r-tul a declarat apel, sus)in-nd c mandatarul I.S. a introdus cererea cu dep,irea limitelor procurii ce emana de la proprietar, aceasta $iind general. Cum reglementeaz C. pr. ci$. reprezentarea persoanei n proces? Ce urmeaz s decid instana de apel -i cum -i moti$eaz soluia? !'. $reptul de a pune concluzii n faa instanelor judectore3ti Prin cererea $ormulat I.N. a solicitat Judectoriei %ra,ov s pronun)e o "otr-re care s )in loc de contract de v-n#are cumprare. 7a termenul din 1 .1 .2 12, dup administrarea probelor se pre#int reclamantul prin mandatar, iar p-r-tul prin avocat. 6epre#entantul p-r-tului invoc $aptul c mandatarul reclamantului nu are dreptul de a pune conclu#ii pe $ond (n $a)a respectivei instan)e, av-nd cel mult dreptul de a depune conclu#ii scrise. 6epre#entantul reclamantului depune o copie legali#at de pe diploma care atest $aptul c este licen)iat (n drept. a. Cine are dreptul de a pune concluzii pe fond n faa instanelor )udectore-ti? b. Cum $a soluiona instana e&cepia in$ocat de p/r/t? #(. $ovada calitatii de reprezentant in procesul civil. Sotii 5.I. si 5.*., prin actiunea $ormulata au solicitat instantei re#olutiunea contractului inc"eiat cu %.M., pentru nee'ecutarea obligatiilor asumate de acesta in $avoarea lor prin contract, cererea de c"emare in 0udecata $iind semnata de catre 5.I. atat pentru sine cat si in numele sotiei 5.*. 7a dosar nu s&a depus nici o procura 0udiciara de repre#entare din partea sotiei 5.*. Paratul %.M. a $ormulat intampinarea prin care a invocat e'ceptia lipsei dove#ii calitatii de repre#entant al lui 5.I. in ceea ce o priveste pe reclamanta 5.*. a. 1um va proceda instantaM >rgumentati. #1. $reptul avocatului definitiv de a pune concluzii /n $a)a Inaltei 1urti de Justitie si 1asatie (ntr&un proces av-nd ca obiect e'cluderea unui asociat dintr&o societate comercial, avocatul care repre#enta interesele societ)ii comerciale, la termenul de 0udecat, a invocat e'cep)ia imposibilit)ii punerii de conclu#ii a avocatului asociatului I.J., (n con$ormitate cu art. 18 alin 2 din 7egea 51B1885. a. 9n ce condiii are a$ocatul dreptul de a pune concluzii n faa instanelor )udectore-ti? b. 1oti$ai e&cepia in$ocat de reprezentantul societii comerciale. c. Cum ar trebui s procedeze a$ocatul asociatului +.=. fa de e&cepia in$ocat? Seciunea a III-a. Ministerul Public

#). "articiparea procurorului n procesul civil. "ornirea aciunii civile. Parc"etul de pe l-ng Judectoria sectorului 1 %ucure,ti, prin cererea introdus (n martie 2 12, a cerut anularea cstoriei (nc"eiat la 12. 8.2 12 (ntre N.>. ,i N.7:1= ani ,i doua luni;., pe motiv c aceast cstorie a $ost $cut prin constr-ngere e'ercitat de prin)ii lui N.7. asupra acesteia, consim)m-ntul $iind ast$el viciat. 4in anali#a probelor re#ult c so)ia nu a avut nici o a$ec)iune pentru p-r-t, iar (nc"eierea cstoriei s&a $cut (n urma constr-ngerii e'ercitat de prin)ii si. /n consecin), cererea a $ost admis deoarece consim)m-ntul so)iei n&a $ost e'primat (n mod liber ci determinat de voin)a prin)ilor pentru considera)ii de ordin material, ast$el incat au $ost incalcate disp. >rt. 2<1 N.1.cvi.. Care sunt formele de participare ale procurorului n procesul ci$il? 9n spe este legal soluia de admitere pe care a pronunat0o instana? #*. "articiparea procurorului n procesul civil. "ornirea aciunii civile. Prin cererea $ormulat Parc"etul de pe l-ng Judectoria Sectorului 1 a solicitat instan)ei s constate nulitatea absolut a antecontractului de v-n#are cumprare ,i a contractului de constituire a dreptului de u#u$ruct viager (nc"eiat (ntre D.!. ,i %.!.. /n motivarea cererii Parc"etul arat c acest contract este lovit de nulitate absolut $iind (nc"eiat cu $raudarea dispo#i)iilor 7egii 112B1885 care inter#ic (nstrinarea bunurilor dob-ndite (n temeiul acestei legi de ctre c"iria,i pe timp de 1 ani. 7a termenul de 0udecat din 12. 2.2 12, D.!. invoc e'cep)ia de inadmisibilitate ,i a lipsei interesului legitim ,i 0uridic $a) de ac)iunea pornit de procuror. a. Care sunt formele de participare ale procurorului n procesul ci$il? b. Ce $a decide instana asupra e&cepiilor in$ocate? #!. "articiparea procurorului n procesul civil. Prin Sentinta civila, Judecatoria %rasov a admis cererea $ormulata de reclamanta !.N.in contradictoriu cu Primaria Municipiului %rasov si a dispus inregistrarea tardiva a nasterii minorului *.F. in varsta de 5 ani. Pentru a pronunta aceasta "otarare instanta a tinut seama de rapoartul medico&legal e$ectuat in cau#a si de certi$icaul constatator al nasterii eliberat de Spitalul Municipiul %rasov. /mpotriva acestei sentin)e Parc"etul a declarat apel. Ce moti$ a in$ocat 5arc%etul n apel? 9n spe, apelul 5arc%etului este ntemeiat? ##. "articiparea procurorului n procesul civil. 2+ercitarea cilor de atac. Prin sentin)a civil, Judectoria 1raiova a solu)ionat procesul de divor) dintre reclamantul 6.1. ,i p-r-ta 7.I. admi)-nd cererea ,i declar-nd des$cut cstoria din culpa so)iei p-r-te. /mpotriva sentin)ei a declarat apel procurorul art-nd c instan)a de $ond a (nclcat dispo#i)iile art. 1=5 si art. 1=< N.1pr. civ. prin aceea c, de,i p-r-ta nu a $ost legal citat la adresele indicate de reclamant, aceasta nu a putut $i (ncuno,tin)at, iar citarea prin publicitate nu s&a dispus ,i s&a procedat la 0udecarea (n $ond a cau#ei.

Instan)a de apel a respins apelul ca inadmisibil cu motivarea c (n principiu dreptul procurorului este limitat, prin analogie, cu dreptul su de a ac)iona, acest drept neput-nd $i e'ercitat con$orm art. 82 alin. + N 1. pr. civ. (n pricinile cu caracter strict personale. Este legal soluia -i moti$area instanei de apel?

Seciunea I. 1ompeten)a general #%. Competena generala a instanelor judectore3ti. Prin sentin)a civil a Judectoriei %u$tea s&a admis cererea reclamantului 5.>. si s&a dispus ca $iul sau N.*. sa poarte numele de N.>. Instanta a retinut ca minorul N* a re#ultat din a$ara casatoriei, din concubina0ul reclamantului cu S>, si ca acesta a $ost recunoscut de catre reclamant, $iind autori#at prin "otarare 0udecatoreasca sa poarte numele tatalui care l&a recunoascut, si anume N.>. Alterior, tatal copilului s&a casatorit cu mama acestuia preluand numele sotiei, si anume >. Intrucat in reclamantul a solicitat ca $iul sau sa poarte numele de >, instanta a admis cererea si a autori#at ca numitul N> sa poarte numele de N>. Impotriva sentintei Judecatoriei %u$tea a declarat recurs procurorul cu motivarea ca cererea de sc"imbare a numelui se solutionea#a pe cale administrativa prin dispo#itia presedintelui consiliului 0udetean. a. Ce $a decide instanta de recurs? #,. Prin sentin) civil, Judectoria sectorului 2 %ucure,ti a admis cererea reclamantului, a constatat calitatea de mostenitor a acestuia si a celor 5 parati, cotele parti ce li se cuvin de pe urma de$unctului SD si a dispus totodata parta0area bunurilor rmase de pe urma de$unctului S.D., alctuind = loturi ce au $ost atribuite partilor in calitate de succesori ai de$unctului. /mpotriva "otr-rii a declarat apel unul dintre parati cu motivarea c numai notarul public (n ra#a cruia de$unctul a avut ultimul domiciliu este competent s procede#e la de#baterea succesiunii ,i numai ulterior, dac mo,tenitorii nu se (n)eleg asupra compunerii masei succesorae, sau a calitatii de succesori siBsau a cotelor ce li se cuvin $iecaruia, se pot adresa instan)ei (n ba#a (nc"eierii de suspendare a procedurii necontencioase. Ce a decis instana de apel -i cum -i0a moti$at soluia? Seciunea a II-a. 1ompeten)a material #&. Competena material a instanelor judectore3ti. 7a data de 2 . 2.2 12, S1 M S.>. a c"emat in 0udecata pe S1 >.S67 pentru ca prin "otararea ce se va pronunta sa se dispuna re#ilierea contractului de inc"iriere inc"eiat intre acestea si obligarea paratei la plata sumei de 2 5. 6ON repre#entand contravaloarea c"iriei neac"itata de societatea p-r-t. Judectoria Sectorului 2, prin sentin)a civil, admite cererea a,a cum a $ost $ormulat. Impotriva sentintei declara apel S1 > S.6.7. , invocand necompetenta materiala a instantei de $ond. Cum reglementeaz Codul de procedur ci$il competena material a instanelor )udectore-ti? Dez$oltati motiul de apel in$ocat de catre apelant. Ce urmeaz s decid instana de apel -i cum $a moti$a soluia? #'. Competena material dup valoarea obiectului litigiului.

S1 M1 S> c"eam (n 0udecat pe S.M pentru ca prin "otr-rea ce se va pronun)a., S.M s $ie obligat s restituie suma de 18=. 6ON ,i s plteasc suma de 25. lei, dob-n#i (n ba#a contractului de (mprumut intervenit (ntre pr)i. Judectoria Sectorului 1, $ata de dispo#itiile art. 8+ pct. 1 lit. 0 1.pr.civ., si&a declinat competen)a (n $avoarea *ribunalului %ucure,ti. *ribunalul %ucuresti, la r-ndul su si&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei sectorului 1, considerand ca in speta sunt aplicabile disp. art. 8+ pct. 1 1.pr.civ.. Cum reglementeaz C. pr. ci$. competena dup $aloarea obiectului litigiului? Care dintre instane a gre-it? 'rgumentati. Seciunea a III-aI 1ompeten)a teritorial %(. Competena material dup valoarea obiectului litigiului. Imobil naionalizat. Prin cererea $ormulat la data de 18.12.2 12, >.I. a solicitat instan)ei s oblige p-r-)ii 1FM% ,i S1 .erstru Nord S> s lase (n deplin proprietate ,i pa,nic $olosin) apartamentul situat (n >leea 6o#elor nr. +. Prin sentin) civil, cererea a $ost admis de Judectoria Sectorului 1 %ucure,ti. /mpotriva sentin)ei au declarat apel p-r-)ii. Instan)a de apel a admis apelul, a sc"imbat "otr-rea ,i pe $ond a respins cererea $ormulat de reclamant ca ne$ondat. /mpotriva deci#iei a declarat recurs >.I., la primul termen de 0udecat (n $a)a instan)ei de recurs >.I. a invocat necompeten)a material a instan)elor care au 0udecat $ondul av-nd (n vedere $aptul c este de notorietate c un imobil de aceast natur valorea# peste suma prev#ut de lege pentru competenta (n prima instan)a a 0udectoriei. Cum reglementeaz C. pr. ci$. competena dup $aloarea obiectului litigiului? Cum trebuie s procedeze instana de recurs -i cum -i $a moti$a soluia ?

%1. Competena material dup valoarea litigiului. 0odificarea preteniilor Judecatoria Sector 2, a admis cererea reclamantului M.*. si a dispus obligarea paratului 5.1. la plata sumei de 2< . 6ON, repre#entand contravaloarea imobilului vandut paratului. Pentru a pronunta aceasta "otarare, instanta a retinut ca prin cererea de c"emare in 0udecata, relcamantul a solicitat obligarea paratului la plata sumei 18G. 6ON, iar la primul termen dupa depunerea e'perti#ei te"nice e$ectuate in cau#a, reclamantul, in ba#a art. 2 + al. 2 pct. 2 1.pr.civ., si&a marit preten)iile la suma de 2< . 6ON. 4easemenea, instanta Judecaotria Sector 2 a retinut ca desi prin contractul de van#are&cumparare intervenit intre parti, paratul s&a obligat sa plateasca suma de =2. !uro, ec"ivalentul lei la cursul %N6 din #iua platii, repre#etnand pretul imobilului cumparat, acesta nu si&a respectat obligatia la termenul scadent, motiv pentru care a considerat cererea reclamantului intemeiata. /mpotriva "otr-rii declar apel p-r-tul.

Ce moti$ ar putea p/r/tul s in$oce n apel? Ce urmeaz s decid instana de apel -i cum -i $a moti$a soluia? %). Competena material dup valoarea litigiului. Prin cererea de c"emare in 0udecata, $ormulatata de data de 2. =.2 12 reclamantii %.1, %.M. .si %.*. au solicitat Judecatoriei Ploiesti re#olutiunea contractelor de van#are& cumparare inc"eiate de acestia cu paratul >.S. In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca $iecare dintre ei au inc"eiat cu paratul cate un contract de van#are&cumparare avand ca obiect cate o cota de 1B2 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Ploiesti, str. J. 6eclamantii au aratat ca pretul contractului trebuia platitit la data de 1. 2.2 12, insa paratul nu a platit pretul stipual in niciunul din cele 2 contracte. Paratul >.S., a invocat e'ceptia necompetentei materiale a instantei, aratatnd ca pretul stipual in $iecare contract este de 1 . lei, ast$el incat valaorea intregului obiect al litigiului depaseste cu mult 2 . lei, si in consecinta in con$ormitate cu disp art. 8+ pc.t 1 lit. J corob cu disp. >rt. 85 1.pr.civ., comtepent in solutionarea pricinii este *ribunalul Ploiesti. >ormulati apararile reclamantilor in combaterea e&ceptiei in$ocata de catre parat. Ce $a decide instanta asupra e&ceptiei de necompetenta? %*. Competenta materiala Prin cererea de c"emare in 0udecata inregistrata pe rolul *ribunalului %ucuresti, reclamantul S> a solicitat in contradictoriu cu >* si Municipiul %ucuresti prin Primar Feneral, constatarea nulitatii absolute a dispo#itiei de restituire in natura a imobilului situat in %ucuresti, str. J Sector 2. In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca prin 4ispo#itia emisa de Municipiul %ucuresti prin Priamr Feneral, s&a dispus in ba#a 7egii 1 B2 1 restituirea in natura a imobilului mai sus mentionat, dispo#itie ce este lovita de nulitate absoluta pentru $rauda la lege, intrucat cererea privind restituirea in natura a $ost $ormulata cu incalcarea termenelor imperative preva#ute de aceasta lege. 7a prima #i de in$atisare, prin intampinare, parata Municipiul %ucuresti prin Primar Feneral, a invocat e'ceptia necompetentei materiale a *ribunalului %ucuresti, considerand ca solutionarea pricinii este de competenta Judecatoriei Sector 2. 6eclamantul a solicitat respingerea e'ceptiei, aratand ca in temeiul art. 2= din 7egea 1 B2 1, *ribunalul %ucuresti este competent in solutionarea pricinii. a. Ce $a decide instanta asupra e&ceptiei de necompetenta? %!. Competena teritorial. 2vacuare. *.>. a c"emat (n 0udecat S.1. ,,5ulgerulLLS67 cu sediul (n %ucure,ti Sectorului 2, pentru a se dispune evacuarea din imobilul proprietatea reclamantului situat (n Ploie,ti. Judectoria Ploie,ti, prin sentin) civil, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei Sectorului 2 %ucure,ti, motiv-nd c, potrivit art. 1 < 1. pr. civ., cererea de c"emare (n 0udecat se $ace la instan)a sediului p-r-tului, competent pentru a 0udeca cererea $iind instan)a (n circumscrip)ia creia se a$l sediul p-r-tului.

7a r-ndul su, Judectoria sectorului 2 %ucure,ti, prin sentin)a civil, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei Ploie,ti cu motivarea c cererile ce i#vorsc dintr& un raport de loca)iune a unui nemi,ctor sunt, (n con$ormitate cu art. 112 alin 1, pct. + 1. pr. civ., de competen)a locului unde se a$l nemi,ctorul. Care este regula n materia competenei teritoriale -i cum se )ustific ea? E&ist e&cepii de regul? 9n spe, care instan este competent at/t material cat -i teritorial s soluioneze cererea? 1oti$ai soluia. %#. Competena teritorial. 4apt ilicit cauzator de prejudicii. Prin cererea introdus, F.P. a c"emat (n 0udecata pe I.N., solicit-nd obligarea acestuia la plata sumei de 1=5. lei repre#entand contravaloarea pre0udiciului produs reclamantului prin $apta ilicita a paratului. Judectoria %ra,ov la cererea p-r-tului, (n ba#a art. 1 < 1. pr. civ. ,i&a declinat competen)a prin sentin) civil (n $avoarea Judectoriei *imi,oara, (n a crei ra# teritorial se a$la domiciliul p-r-tului. Impotriva inc"eierii prin care s&a dispus declinarea competentei in $avaoarea Judecatoriei *imisoara, a $ormulat recurs reclamantul, solicitand instantei sa constate ca in con$ormitate cu disp. art. 112 alin1 pct. 8 1.pr.civ., competenta in solutionare pricinii este Judecatoria %rasov, instanta initial investita prin cererea de c"emare in 0udecata. Care este instana competent n cererile ce iz$orsc dintr0un fapt ilicit? 9n cazul n care e&ist mai multe instane competente, cine are alegerea? ?dat alegerea fcut, se mai poate cere declinarea competenei? Dez$oltati mot$iul de recurs in$ocat de catre reclamantul 6.5.. Ce $a decide instanta de recurs? %%. Competena teritorial. Aciune n rezoluiune pornit de v nztor ?.6. ,i ?.D., domicilia)i (n Ia,i, au solicitat Judectoriei Pite,ti s dispun re#olu)iunea contractului autenti$icat de notarul public, c"em-ndu&l (n 0udecat pe F.I. domiciliat (n Pite,ti, deoarece p-r-tul re$u# s plteasc pre)ul convenit pentru imobilul v-ndut, situat (n Ia,i. Prin sentin) civil, Judectoria Pite,ti, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei Ia,i, sus)in-nd c imobilul se a$l (n ra#a ei teritorial, ast$el c aceasta este competent s solu)ione#e cau#a, potrivit art. 11<, 1. pr. civ. Judectoria Ia,i, la r-ndul ei, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei Pite,ti cu motivarea c (n ra#a ei teritorial (,i are domiciliul p-r-tul, iar potrivit art. 1 <, 1. pr. civ., aceast instan) este competent. a. Ce instan este competent n cazul aciunilor mi&te? b. 9n spe, care este natura )uridic a acestei aciuni? c. Care din instane a gre-it? 1oti$ai soluia. %,. Competena teritorial n materie de reductiune a liberalitatilor e+cesive Prin cererea $ormulata de catre reclamantul >*, s&a solicitat Judecatoriei Sector 2 in contradicotriu cu parata *M sa se dispuna reductiunea liberalitatilor e'cesive $acute in

$avoarea paratei de catre de$unctul lor tata, 4.7., cu $ost ultim domiciliu in %ucuresti, str. N, sector 2. 6eclamantul >* a aratat ca in timpul vietii, de$unctul lor tata, 47, a donat paratei imobilul situat in Predeal, str. J. Prin intampinare, parata *M a invocat e'ceptia de necompetenta teriroriala a instantei, intrucat obiectul donatiei il $ormea#a un imobil pentru care instanta competenta este Judecatoria %rasov, in a carei ra#a teritoriala se a$la imobilul, con$orm dispo#itiilor imperative ale art. 11< din 1.pr.civ.. a. >ormulati apararile reclamantului in combaterea e&ceptiei in$ocata. b. Ce $a decide instanta aspra e&ceptiei de necompetenta? %&. Competena teritorial. -educerea pensiei de ntreinere F.6.. domiciliat (n ?arnesti l&a c"emat (n 0udecat pe copilul su minor, av-nd domiciliul la mama sa (n Sinaia, pentru ca prin "otararea ce se va pronunta sa se dispuna reducerea pensiei de (ntre)inere propor)ional cu reducerea veniturilor sale. Judectoria %rasov, prin sentin) civil, admite cererea reclamantului ,i dispune mic,orarea cuantumului pensiei de la 55 lei la 25 lei pe lun. /mpotriva "otr-rii a declarat recurs F.*.. c. Cum este reglementat competena teritorial atunci c/nd este $orba despre o cerere pri$itoare la pensia de ntreinere? d. Ce moti$ de recurs ar ti putut in$oca 6.8.? e. Cum urmeaz s soluioneze instana de recurs recursul -i cum -i $a moti$a soluia? %'. Competena teritorial. $ivor Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 %ucuresti, reclamantul 6.>. a c"emat in 0udecata pe parata 6.M. pentru ca prin "otararea ce se va pronunta sa se dispuna des$acerea casatoriei intervenita intre parti si sa se dispuna parta0area bunurilor comune. In motivarea actiunii s&a aratat ca ultimul domiciul comun al partilor a $ost in imobilul situat in Sectorul 5 %ucuresti, pe care partile l&au denitut cu contract de inc"ireire, si in care locuieste in pre#ent reclamantul. S&a mai aratat deasemenea ca din masa bunurilor supuse parta0arii $ace parte si un imobil compus din teren si constructie, situat in Sinaia, Str. ?. Parata 6M, prin intimpinare a invocat e'ceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Sector 5, pe capatul de cerere privind parta0area bunurilor comune, intrucat din masa parta0abila $ace parte si imobilul situat in Sinaia, si in consecinta competenta ar $i Judecatoria Sinaia. f. Care este competena teritorial n materie de di$or? g. Ce solutie $a pronunta instanta asupra e&ceptiei in$ocata de @.1.? ,(. Competena teritorial . "artajul bunurilor comune ntre soi 6eclamantul 7.P., domiciliat (n %ucuresti Sector 1, a c"emat (n 0udecat pe $osta sa so)ie ?.F. domiciliat (n %ucuresti, Sector =, solicit-nd parta0area bunurilor comune dobandite de acestia in cote egale in timpul casatoriei.

Judectoria Sector =, prin sentin)a civil, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei Sector 1, cu motivarea c, potrivit art. 81+ 1. pr. civ., competen)a de a solu)iona litigiul apar)ine instan)ei ultimului domiciliu comun al so)ilor, care este (n %ucuresti, Sectorul 1, ast$el cum re#ulta din Sentinta de divort depusa la dosar. 7a randul ei, Judectoria Sector 1, prin sentin) civil, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei Sectorului =, cu motivarea c aceasta din urm este competent potrivit art. 5 1. pr. civ., s 0udece litigiul deoarece p-r-ta are domiciliul (n ra#a teritorial a acestei 0udectorii, iar prevederile art. 81+ 1. pr. civ. nu sunt aplicabile (n cau#. %. 9n spe., care din instane este competent s soluioneze cererea? 1oti$ai soluia. ,1. Competena teritorial. "artajul bunurilor comune Prin cererea $ormulat, F.M. a c"emat (n 0udecat pe $osta sa so)ie F.S. pentru a dispune (mpr)irea bunurilor comune dob-ndite (n timpul cstoriei. Judectoria Slobo#ia, prin sentin) civil, (n ba#a art. 1 < 1. pr. civ. ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei Ar#iceni (n a crei ra# teritorial domicilia# p-r-ta. 7a r-ndul su Judectoria Ar#iceni, prin sentin) civil, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei Slobo#ia cu motivarea c (ntre bunurile ce urmea# a $i (mpr)ite se a$l ,i o cas (n Slobo#ia. i. Care este instana competent din punct de $edere teritorial s soluioneze cererea de mprire a bunurilor n cazul n care a fost introdus dup desfacerea cstoriei? ). Care dintre instane a gre-it? 1oti$ai soluia.

,). Competena teritorial n materie de contencios administrativ 6eclamanta M.S. a solicitat (n ba#a dispo#i)iilor 7egii 55+B2 + a contenciosului administrativ ,i (n contradictoriu cu Ministerul /nv)m-ntului, anularea 4eci#iei 1B2 5 a Inspectoratului Ocolar al 0ude)ul Neam) prin care a $ost sanc)ionat disciplinar cu mutarea de la Ocoala nr. 1 & unde era (nv)toare & la 1asa de 1opii Ocolari. 4e asemenea, reclamanta, care este domiciliat (n 0ude)ul %acu, a cerut instan)ei obligarea p-r-tului la despgubiri materiale ,i morale pentru perioada c-t a $ost sanc)ionat ,i pentru $aptul c nu a $ost primit timp de 2 ani la Ministerul /nv)m-ntului. 1urtea de >pel %ucure,ti&sec)ia de contencios administrativ, prin sentin) civil, a admis cererea ,i a anulat actul administrativ ilegal ,i a obligat Ministerul /nv)m-ntului la plata unei sume de 2 . lei, repara)ie pentru pre0udiciul moral ,i material su$erit. /mpotriva "otr-rii declar recurs Ministerul /nv)m-ntului. A. Cum este reglementat de legislaia n $igoare competena teritorial n materie de contencios administrati$? l. Care este caracterul normelor ce reglementeaz competena teritorial n materie de contencios administrati$ ? m. Ce moti$ de recurs ar putea in$oca 1inisterul 9n$m/ntului -i cum urmeaz s fie soluionat?

Seciunea a IV-aI /ntinderea competen)ei instan)ei sesi#ate ,*. Competena teritorial. Aciune n stabilirea paternitii 3i a pensiei de ntreinere Prin cererea $ormulat, reclamanta I.>.. din %u$tea a solicitat Judectoriei %u$tea s constate stabilit paternitatea minorei 4 $a) de p-r-tul F.4M din %ucuresti, sector 1, solicit-nd totodat obligarea paratului la plata pensiei de intretinere pentru minor. 4upa prima #i de in$atisare, la termenul din data de 15. 2.2 12, paratul a solicitat declinarea competen)ei (n $avoarea Judectoriei Sector 1 (n ra#a creia (,i are domiciliul. Instan)a a respins e'cep)ia de necompeten). n. Este legal soluia instanei? 1oti$ai soluia Seciunea a V-a. Incidente procedurale cu privire la instan)a sesi#at ,!. 1trmutare. Cai de atac Prin "otararea pronuntata, *ribunalul %ucuresti, a admis cererea de stramutare intemeiata pe disp. art. 1+ alin. 2 1.pr.civ., $ormulata de reclamantul 4I, si a dispus trimiterea dosarului spre 0udecata, Judecatoriei Ar#iceni. Parata 6.1. a $ormulat contestatie in anulare impotriva "otararii *ribunalului, cu motivarea ca la termenul la care s&a solutionat cererea de stramutare, procedura de citare cu aceasta nu a $ost indeplinita. o. Care sunt cauzele de strmutare? p. 5rin ce act procedural se rezol$ cererea de strmutare -i ce particulariti prezint? B. Cum a solutionat 8ribunalul 2ucurest contestatia in anulare -i cum -i0a moti$at soluia? ,#. 1trmutare. "ronunarea instanei de recurs naintea soluionrii strmutrii. /n $a#a recursului unei cau#e comerciale av-nd ca obiect restituirea unei sume de bani, %.J. asociat unic al S.1.,,>lbinu)aLLS67 a solicitat Inaltei 1urti de Justitie si 1asatie strmutarea procesului din ra#a 1ur)ii de >pel *imi,oara, pentru bnuial legitim :art. 1+ alin. 2, 1. pr. civ.;. I11J admite cererea ,i dispune pe data de <.11.2 12, strmutarea cau#ei la 1urtea de >pel %ucure,ti. Pe data de 28.1 .2 12, 1urtea de >pel *imi,oara pronun)ase deci#ia prin care se respinsese recursul declarat de S.1.,,>lbinu)aLLS67 r. Este obligatorie suspendarea )udecii pe perioada rezol$rii cererii de strmutare? s. Comentai modul n care a procedat Curtea de apel 8imi-oara -i discutai consecinele )uridice? ,%. 2+cepia de necompeten. Caracterizare. -egimul juridic al invocrii

S.%., domiciliat (n Sectorului 2 %ucure,ti, a c"emat (n 0udecat pe D... pentru ca prin "otr-rea ce se va pronun)a sa se dispuna obligarea paratului la restituirea autoturismului pe care il (mprumutase p-r-tului. 7a primul termen, Judectoria Sectorului 2 %ucure,ti invoc din o$iciu e'cep)ia de necompeten), apreciind c (n spe) se aplic art. 1 < 1. pr. civ., competen)a $iind instan)a domiciliului p-r-tului, Judectoriei 1raiova. Prin urmare Judectoria Sectorului 2 %ucure,ti, dup ce a pus e'cep)ia (n discu)ia pr)ilor, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea 0udectoriei 1raiova. t. Care sunt mi)loacele procedurale prin care se in$oc necompetena? u. Care sunt condiiile n care poate fi in$ocat e&cepia de necompeten? $. 5rin ce act de procedur soluioneaz instana e&cepia? C. 9n spe, este legal soluia instanei? ,,. 2+cepia de necompeten teritorial. Caracterizare. Prin cererea introdus. 1.%. a cerut des$acerea cstoriei (nc"eiate cu so)ul ei, 1.*. Judectoria 1lu0 prin sentin) civil ,i&a declinat competenta (n $avoarea Judectoriei Salonta cu motivarea c p-r-tul a cerut trimiterea cau#ei instan)ei (n ra#a creia locuie,te ,i s&a gsit ultimul domiciliu con0ugal. 7a r-ndul su, Judectoria Salonta, prin sentin) civil, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei 1lu0 cu motivarea c la dosar nu se gse,te nici un act din care s re#ulte mani$estarea de voin) a p-r-tului (n sensul artat, iar instan)a nu era (ndrept)it s invoce din o$iciu e'cep)ia de necompeten) teritorial. &. 5rin ce act procedural se dispune declinarea de competen? D. Care dintre instane a gre-it ? 1oti$ai soluia. ,&. Conflict negativ de competen. 5nregistrare tardiv a na3terii Prin cererea introdus la Judectoria Sectorului 1 %ucure,ti, 4.5. din localitatea 5ete,ti a solicitat (nregistrarea tardiv a na,terii $iicei sale, nscut la data de 2=.1 .188+ (n maternitatea Poli#u din %ucure,ti. Judectoria Sectorului 1 %ucure,ti, prin sentin) civil, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei 5ete,ti, cu motivarea c aceast din urm instan) este competent, deoarece domiciliul reclamantei se a$l (n ra#a sa teritorial. Primind dosarul Judectoria 5ete,ti prin (nc"eiere motivat, ,i&a declinat competen)a (n $avoarea Judectoriei Sectorului 1 %ucure,ti, cu motivarea c (n ra#a ei teritorial a avut loc na,terea copilului. Ivindu&se con$lict de competen), s&a pus problema re#olvrii lui. z. De c/te feluri sunt conflictele de competen -i ce condiii trebuiesc ndeplinite pentru a e&ista ele? aa. Cine rezol$ conflictele de competen dintre dou instane )udectore-ti? Cum este sesizat organul competent s rezol$e conflictul? bb. Cum se nume-te actul procedural prin care se rezol$ conflictul de competen? cc. 5rin ce ci de atac poate fi atacat actul procedural prin care se rezol$ conflictul de competen -i n ce condiii ? dd. 9n spe, cine urmeaz s rezol$e conflictul -i n ce fel? ,'.Conflict negativ de competen. Aciune n anularea testamentului

Prin cererea introdus, IS. a c"emat (n 0udecat pe I.!. ,i I.4. pentru anularea testamentului autentic al tatlui su, I.5, decedat la +.11.1882 pentru capta)ie. Judectoria Sectorului 2 %ucure,ti ,i&a declinat competen)a, prin sentin) civil, (n $avoarea Judectoriei Ploie,ti, cu motivarea c ultimul domiciliu al de$unctului, necontestat de pr)ii, a $ost (n Ploie,ti ,i ca urmare aceast ultim instan) este competent s re#olve cererea. Sentin)a a rmas irevocabil prin neapelare. Judectoria Ploie,ti, la r-ndul su, prin sentin) civil, ,i&a declinat competenta (n $avoarea Judectoriei Sectorului 2 %ucure,ti, consider-nd c necompeten)a teritorial neav-nd caracter imperativ ,i ne$iind invocat de nici una dintre pr)i, nu putea $i invocat din o$iciu a,a cum gre,it a procedat Judectoria Sectorului 2 %ucure,ti, unde $usese introdus cererea. Oi aceast sentin) a rmas irevocabil prin neapelare. S&a a0uns ast$el la un con$lict negativ de competen) (n urma cruia cursul 0usti)iei s&a (ntrerupt. ee. Care este. potri$it legii, instana competent s rezol$e acest conflict? ff. Care este soluia la care s0a oprit aceast instan -i cum -i0a moti$at0o?

Seciunea I: 'ctele de procedur &(. Acte de procedur. Clasificare. 6aliditate Prin cererea $ormulat >.1. l&a c"emat (n 0udecat pe S.%. pentru ca instan)a prin "otr-rea ce o va pronun)a s&l oblige pe acesta la plata sumei de 1 . lei, sum (mprumutat p-r-tului cu 2 ani (n urm. 7a primul termen de 0udecat p-r-tul a depus o cerere prin care solicita respingerea cererii reclamantului ,i obligarea acestuia la plata sumei de 5. lei repre#ent-nd pre)ul neac"itat al autoturismului v-ndut de acesta reclamantului. 7a urmtorul termen de 0udecat, reclamantul prin avocat solicit instan)ei s consemne#e modi$icarea obiectului cererii (n sensul c acesta (,i mre,te preten)iile la suma de 15. lei ca urmare a devalori#rii a monedei na)ionale. Instan)a, prin (nc"eiere de ,edin), consemnea# modi$icarea oral a ac)iunii. 7a termenul urmtor instan)a administrea# proba cu (nscrisuri ,i prin declara)ie de martorii, acord-nd termen (n cuno,tin) pentru administrarea probei prin interogatoriu. 7a termen se pre#int numai reclamantul, care pune conclu#ii de admiterea cererii principale ,i de respingere a cererii reconven)ionale. Instan)a $c-nd aplicarea art. 25G 1.pr.civ. admite cererea principal ,i respinge cererea reconven)ional. P-r-tul declar apel (mpotriva "otr-rii pe data de 1<. 2.2 12, iar motivarea "otr-rii este comunicata ambelor parti la data de 15. +.2 12 ambelor pr)i. >pelul este motivat pe data de 18. 5.2 12. gg. Enumerai, definii -i calificai toate actele de procedur care se nt/lnesc n spea ,art/nd e$entualele gre-eli s$/r-ite. %%. Discutai $alabilitatea acestora, e$ideniind gre-elile s$/r-ite de instan. &1. 7ulitatea actelor de procedur. 4eluri. /n motivarea apelului declarat de >1 (mpotriva sentin)ei Judectoriei Sectorului 2 %ucure,ti, acesta arat c "otr-rea este nelegal $iind lovit de nulitate (n condi)iile art. 1<= alin.1pct. 2 1.pr.civ.. >1 a aratat ca sentinta a $ost pronun)at de 0udectorul 1I, 0udector care mai 0udecase o dat pricina (n $ond, (nainte de casarea cu trimitere pronun)at de instan)a de recurs. ii. Cum reglementeaz C.pr.ci$. nulitatea actelor de procedur? )). 9n afar de cazul de nulitate pre$zut de art. #<: alin. # pct. ! Cpr.ci$. sunt -i alte cazuri de ,,nulitate necondiionatEE? AA. Care sunt mi)loacele de in$ocare a nulitii? ll. Ce a decis instana de apel -i cum -i0a moti$at soluia? &). 7ulitatea actelor de procedur. Condiii de invocare. I.*. a $ormulat apel impotriva sentintei pronuntate de prima instanta, aratand ca au $ost incalcate grav normele procedurale. >pelantul a aratat ca termenul de 0udecata din 22. +.2 12, acordat de prima instanta in vederea administrarii probei cu interogatoriul si probei cu martori, a $ost presc"imbat $ara citarea partilor, la data de 22. +.2 12.

I* a mai aratat ca citatia pe care a primit&o pentru acest nou termen a $ost emisa abia in data de 1G. +.2 12, iar termenul din data de 22. +.2 12, in pre#enta ambelor parti, instanta a procedat la administrarea probei cu interogatoriu si a audiat martorii, dand apoi cuvantul asupra $ondului pricinii si ramanad in pronutnare. Prin Sentinta civila pronuntata in cau#a, 0udecatoria a respins cererea de c"emare in 0udecata $ormulata de reclamantul I*. mm. Cum reglementeaz C.pr.ci$. condiiile de in$ocare ale nulitii? nn. Ce $a decide instana de apel -i cum -i $a moti$a soluia? &*. 7ulitatea actelor de procedura. ?.F. a declarat apel impotriva sentintei instantei de $ond. 7a primul termen, instanta de apel, din o$iciu, a invocat nulitatea "otararii sentintei pronuntata de instanta de $ond $ata de impre0urarea ca minuta nu a $ost semnata de catre 0udecatorul care a pronuntat "otararea. Intimatul I.4. a solicitat admiterea e'ceptiei, intrucat in lipsa semnaturii de pe minuta pronuntata, nu se poate stabili cu certitudine daca "otararea a $ost pronuntata de acelasi 0udecator care a luat parte la 0udecarea pricinii. >pelantul ?.F. a solicitat respingerea e'ceptiei, solicitand instantei sa retina ca "otararea nu poate $i considerata ca $iind nula intrucat, aceasta a $ost semnata de catre 0udecatorul care a pronuntat&o. a. Ce urmeaza sa faca instanta de ape? 'rgumentati Seciunea II-a I *ermenele procedurale &!. 8ermen procedural. 0omentul de la care curge. Judectoria Sectorului 1 %ucure,ti, la data de 8. 2.2 12, a pronuntat "otararea prin care a admis cererea reclamantului I* avand ca obiect revendicarea unui teren. Paratul %5 a declarat apel impotriva sentintei la data de 11. +.2 12 *ribunalul %ucure,ti, la termenul din data de 1 .11.2 12 anulea# apelul lui %.5. ca netimbrat, motivand ca desi apelantul a $ost citat cu mentiunea de a ac"ita ta'a de timbru, acesta nu a ac"itat&o. 7a data de <.12.2 12, "otararea instantei de $ond i&a $ost comunicata lui %.5., care la data de 15.12.2 12, declar din nou apel. a. Ce se nelege prin principiul ec%ipolentei procedurale n general? b. De c/nd ncepe s curg n general un termen procedural? c. Ce urmeaz s decid instana de apel asupra admisibilitii apelului declarat? &#. 8ermen. 0omentul de la care curge termenul de apel. 7a data de 25. 2.2 12, J.*. a $ormulat apel impotriva sentintei pronuntate de Judecatoria Sector 2 %ucuresti. Pribn intampinare, intimatul 5.1. a invocat e'ceptia tardivitatii apelului, aratand ca la data de 2 . 2.2 12, J.*. a luat la cunostinta de continutul sentintei pronuntate de prima instanta, intrucat acesta a solicitat si a primit o copie legali#ata a sentintei apelate. 5.1. a mai aratat ca de la momentul luarii la cunostinta de continutul sentintei si

pana la momentul $ormularii cererii de apel, au trecut mai bine de 2 #ile. In replica, J.*. a aratat ca recunoaste $aptul ca la data de 2 . 2.2 5 a luat cunostinta de continutl sentintei criticate, insa aceasta "otarare i&a $ost comunicata prin posta, abea la data de 5. 2.2 12, ast$el cum re#ulta din dovada de comunicare e'istenta la dosar. a. Ce se nelege prin principiul ec%ipolentei? oo. De c/nd ncepe s curg termenul ? pp. Cum urmeaz s fie soluionata e&ceptia in$ocata? Cum -i $a moti$a soluia instana de apel? &%. 8ermen. 0omentul de la care curge termenul de apel. Pe data de <. 5.2 12 instan)a a pronun)at o "otr-re ce )ine loc de act autentic de (nstrinare. Pe data de 1 . =.2 12, 1.%. $ace o cerere de (ndreptare a erorii materiale cuprinse (n "otr-re. Pe data de 15. =.2 12 lui 1.%. i se comunic "otr-rea primei instan)e. Pe data de 28. =.2 12, 1.%. declar apel. BB. Ce urmeaz s decid instana de apel asupra admisibilitii acestuia? &,. 8ermene procedurale. 8ermen de prescripie Prin cererea (nregistrat la 12. 2.2 12, O.1.. a solicitat instan)ei s dispun obligarea p-r-tului F.*., la plata sumei de 5.+ 6ON repre#entand suma pe care i&a imprumutat&o paratului prin contractul de imprumut, scadent la data de 1 . 2.2 11 /n motivarea cererii reclamantul a artat c dup re$u#uri repetate ale p-r-tului de a&i restitui suma de bani, pe data de 1<. =.2 12, acesta a $ormulat un memoriu Ministerului Justi)iei ,i o cerere Sec)iei de Poli)ie din ra#a teritorial a domiciliului p-r-tului, prin care solicita a0utor in vederea recuperii sumei de bani imprumutate. rr. Ce sunt termenele procedurale -i cum se clasific acestea? ss. 8ermenul de prescripie este un termen procedural? tt. Ce se nelege prin repunerea n termenul de prescripie? uu. Care este diferena ntre ntreruperea termenului de prescripie -i repunerea n termenul de prescripie? $$. Ce $a decide instana -i cum -i $a moti$a soluia?