Sunteți pe pagina 1din 30

Anul universitar 2013/2014 Misiunile programului de studii COMUNICARE I RELA II PUBLICE din domeniul de licen tiine ale Comunic

c rii (ciclul I - program de 3 ani) Anii I, II, III Modalit i i criterii de evaluare, asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive la disciplinele programului
Misiuni ale programului de studii
Formarea de absolven i capabili s activeze ca specialiti n comunicare i rela ii publice pentru
Misiunea didactica

activit i specifice ocupa iei, desfurate n institu ii, societ i comerciale, partide i organiza ii politice, organiza ii non-guvernamentale etc. Formarea de absolventi capabili s participe la activit i de cercetare in domeniul comunicrii i rela iilor publice i de a se perfec iona prin studii de nivel masteral i doctoral, prin antrenarea lor la realizarea unor teme i proiecte de cercetare coordonate de departamentele/catedrele implicate n desfurarea programului.

Misiunea de cercetare

Modaliti i criterii de evaluare; asigurarea recunoaterii acumulrilor progresive la discipline

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) 1. I sem. 1 Introducere n teoriile comunicrii Examen scris 2 examinatori interni 10 ntrebri referitoare la teorie, viznd inclusiv parcurgerea bibliografiei i reprezentnd 70% din nota Nota pentru activitatea pe parcurs reflect urmtoarele aspecte: teme de seminar viznd evaluarea performan elor din cadrul seminariilor (40%), prezen a (20%), test de Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) la examen , i o aplica ie avnd ponderea de 30% din nota la examen Nota examenului reprezint 2/3 din nota final;1/3 nota pe activitatea pe parcurs 2. I sem. I Introducere n mass-media Sal repartizat de DCLS Examen scris 2 examinatori interni Subiecte: unul teoretic i 2 practice Nota examenului reprezint 2/3 din nota final; 1/3 not pe activitate pe parcurs Nota 5 pentru tratarea minimal a fiecrui subiect la examen Nota 10 pentru tratarea subiectelor la examen cu includerea informa iei din bibliografie I sem. 1 No iuni generale de sociologie i opinie public Sal repartizat de DCLS Examen scris 2 examinatori interni 3 subiecte teoretice Examinarea final reprezint 2/3 din nota final, iar activitatea de seminar reprezint 1/3 Nota 5 se acord la examenul teoretic pentru rezolvarea a dou subiecte din cele 3 Nota 10 se acord la examenul teoretic pentru rezolvarea celor 3 subiecte de nota 10 conform obiectivelor disciplinei prezentate la curs. Sal repartizat de DCLS Nota 5 pentru activit ile pe parcurs se acord pentru realizarea referatului n propor ie de 50% Nota 10 pentru activit ile pe parcurs se acord pentru realizarea referatului n propor ie de 100% i pentru prezentarea lui clar Notele la examen i la activit ile pe parcurs sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Teme de seminar cu pondere de 30% din nota final Notele de promovare la examen si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei evaluare a cunotin elor teoretice i a capacit ii studen ilor de a le aplica (40%) Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

3.

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) A. Limba englez Examen scris/oral 3 examinatori Examen scris 3 subiecte practice Notarea se face pe baza examenului scris (pondere 50%) i a activit ii pe parcurs (pondere 50%) Nota 5 se acord dac studentul rspunde par ial cerin ei folosind un vocabular limitat i structuri simple, cu greeli care afecteaz par ial sensul 4. I sem. 1, 2 Limba strin I E, F, G Nota 10: studentul rspunde n totalitate cerin ei, folosind corect un vocabular bogat i structuri complexe. Sal repartizat de DCLS 2. Teme de cas: 30%, 50% performan n timpul seminariilor (n cadrul activit ilor de grup, expuneri individuale), 20% prezen Notele de promovare la activitatea de seminar i la examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei Examen oral la sfritul fiecrui semestru Bilete cu trei subiecte Media dintre nota la examenul oral (pondere 50%) i nota primit pentru activitatea pe parcurs (pondere 50%) Condi ia de acordare a notei 5: studentul ob ine nota 5 la fiecare dintre subiecte (subiectele au pondere egal); Condi ia de acordare a notei 10: studentul rezolv cantitativ si calitativ cele 3 subiecte (respectarea criteriilor specifice de fluen , acurate e, adecvare) Sal repartizat de DCLS 3. Sub-disciplina: Gramatici Lexic 2. Sub-disciplina: Exprimare oral 1. Nota pentru activitatea pe parcurs reprezint media dintre activitatea de seminar i lucrarea de sfrit de semestru. Lucrarea are o pondere de 33% din nota la activitatea de seminar. Notele de promovare la activitatea de seminar i la examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei A. Limba englez Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

1. Sub-disciplina: Exprimare scris


Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) Examen scris 2 subiecte (1 subiect teoretic i 1 aplica ie) Condi ia de promovare: nota minim 5 la activitatea pe 3. Nota la activitatea pe parcurs i nota la examenul scris au pondere egal (50%). Notele de promovare la activitatea de seminar i la examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

parcurs care presupune evaluarea temelor scrise i


participarea la curs conform regulamentului UPT, respectiv la examenul scris. Notarea se face pe fiecare subiect, acordarea notei 5 presupune rezolvarea a din punctajul de 100% acordat pentru fiecare subiect Acordarea notei 10: studentul rezolv cantitativ i calitativ cele 2 subiecte Sal repartizat de DCLS

B. Limba francez Examen scris/oral 3 examinatori interni Examen scris Exerci ii practice de analiz de texte i redactare a diferitelor tipuri de texte Media dintre nota la examinri n scris (pondere 50%) i nota primit pentru activitatea pe parcurs (pondere 50%) Nota 5 pentru respectarea aproximativ a cerin ei, aplicarea minim a cunotin elor teoretice pe texte, exprimare in limba franceza fr greeli grave de B. Limba francez 1. 50% din nota de activitate o reprezint dosarul cu teme care cuprinde cate un exerci iu din fiecare capitol parcurs. Notele de promovare la activitatea de seminar i la

1.Subdisciplina: Exprimare scris

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) limb (gramatic, lexic) ; Nota 10 pentru aplicarea corect a cunotin elor teoretice, exprimare corect i nuan at Sala repartizat de DCLS 2. Sub-disciplina: Exprimare oral Examen oral 2 subiecte Nota la examenul oral si nota la activitatea pe parcurs au pondere egal (50% fiecare) Nota 5 se acord dac studentul rspunde par ial cerin ei folosind un vocabular limitat i structuri simple, cu greeli care afecteaz par ial sensul Nota 10 se acord dac studentul rspunde in totalitate cerin ei, folosind un vocabular bogat i nuan at i structuri complexe, respectiv dac se respect criteriile specifice de fluen , acurate e, adecvare Sal repartizat de DCLS Examen scris 5 aplica ii Nota final: media dintre nota la examenul scris i nota la activitatea de seminar (pondere 50% fiecare) Nota 5 se acord pentru ob inerea a din punctajul total Nota 10 se acord pentru rezolvarea corect a tuturor subiectelor i pentru ob inerea punctajului maxim 3. 3. Sub-disciplina: Gramatic i lexic 2. Notele de promovare la activitatea de seminar i la examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) Sal repartizat de DCLS Nota pentru activitatea pe parcurs presupune evaluarea temelor scrise (realizarea unui dosar C. Limba german Examen scris/oral 3 examinatori interni 1 subiect teoretic i 1 aplica ie Examen scris Se acord o not la seminar i o nota pentru evaluarea cunotin elor pe parcursul semestrului cu o pondere de 50% fiecare din nota final Tratarea fiecrui subiect este obligatorie. Nota 5 se acord dac se enun problemele cheie fr s fie tratate explicit Nota 10: toate temele se trateaz explicit i se completeaz cu informa ii din bibliografia indicat; aplica ia se rezolv corect n propor ie de cel pu in 95%. Sal repartizat de DAAD Examen oral la sfritul fiecrui semestru 2 examinatori interni 1 subiect oral Se acord o not la seminar i dou note la testele de evaluare a cunotin elor (pondere 50% fiecare din nota final) 2. Sub-disciplina: Exprimare oral C. Limba german 1. Se noteaz i prezen a la seminar conform regulamentului. Notele de promovare la activitatea de seminar i la examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei de ctre student) i participarea la curs conform regulamentului UPT Notele de promovare la activitatea de seminar i la examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

1.Subdisciplina: Exprimare scris

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) Nota 5 pentru enun area problemelor cheie, fr tratarea lor explicit La proba oral se acord nota maxim dac subiectul este expus conform cerin elor unei prezentri, vocabularul utilizat reflect o foarte bun cunoatere a limbii germane, iar modul de argumentare este bine structurat i sus inut prin exemple pertinente.. Sal repartizat de DAAD 1 subiect teoretic i 1 aplica ie Examen scris Se acord o not la seminar i o nota pentru evaluarea cunotin elor pe parcursul semestrului cu o pondere de 50% fiecare din nota final Tratarea fiecrui subiect este obligatorie. Nota 5 se acord dac se enun problemele cheie fr s fie tratate explicit Nota 10: toate temele se trateaz explicit i se completeaz cu informa ii din bibliografia indicat; aplica ia se rezolv corect n propor ie de cel pu in 95%. Sala repartizat de DCLS 3. Se noteaz i prezen a la seminar conform regulamentului. Notele de promovare la activitatea de seminar i la examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei 5. I sem. 1 Management general Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 teme de cas Notele de promovare la activitatea de seminar 3. Sub-disciplina: Gramatic i lexic 2. Se noteaz si prezen a la seminar conform regulamentului. Notele de promovare la activitatea de seminar i la examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) Subiecte de sintez Coeficientul de importan al notelor conform regulamentului UPT este k1 = 0,5 pentru nota pentru evaluarea cunotin elor i k2 = 0,5 pentru nota pe parcurs (seminarul) Nota 5 se acord dac are note de trecere, cel pu in 5, la fiecare subiect, inclusiv la seminar Nota 10 se acord dac rspunde foarte bine la fiecare subiect i are o not final de 9 sau de 10 la activitatea din timpul anului Sal repartizat de DCLS 1. Nota pentru activitatea de la seminar reprezint 50% din nota final i const din : - Efectuarea temelor de cas; 50%; - Participarea la activit ile care se desfoar n timpul seminarilor 40%; - Prezen a la seminarii 10% i devine definitiv dup consultarea cu titularul de curs, reprezentnd 1/3 din nota final. Notele de promovare la activitatea de seminar i la examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 teste scrise: unul constnd din 6 ntrebri privitoare la aspectele teoretice ale medierii i unul constnd din aplica ii practice 6. I sem. 1, 2 Medierea comunicrii in limbi strine E, F, G Media notelor la teste reprezint 50% din nota final. Nota 5 se ob ine pentru rspunsul corect, cantitativ i calitativ, la ntrebrile al cror punctaj totalizeaz cifra 5 i pentru rezolvarea calitativ a aplica iilor practice a cror punctaj totalizeaz cifra 5 Nota 10 se ob ine pentru rspunsul corect, cantitativ i calitativ, la ntrebrile al cror punctaj totalizeaz cifra 10 i pentru rezolvarea calitativ a aplica iilor practice al cror punctaj totalizeaz cifra 10 1. Limba englez i la testele de evaluarea cunotin elor sunt valabile pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) Sal repartizat de DCLS 2. Examinare pe parcursul semestrului prin Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 note pentru evaluarea cunotin elor teoretice i practice: 1 test de verificare a cunotin elor teoretice cu 4 ntrebri i1 aplica ie (semestrul I); 1 lucrare semestrial cu caracter aplicativ n semestrul II (analiza i traducerea unui text pragmatic din limba francez n limba romn); 1 not pentru activitatea de seminar Nota final: media dintre notele acordate pentru evaluarea cunotin elor i nota pentru activitatea de seminar (pondere 50% fiecare) Nota 5 se acord pentru ob inerea a din punctajul total aferent probelor de verificare a cunotin elor Nota 10 se acord pentru nsuirea corect a no iunilor teoretice i capacitatea de a le utiliza n aplica ii practice Sal repartizat de DCLS Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 note pentru evaluarea cunotin elor teoretice i practice: 1 test de verificare a cuno tin elor teoretice cu 3 ntrebri i 1 lucrare semestrial cu caracter aplicativ (analiza i traducerea unui text pragmatic din limba francez n limba romn); 1 not pentru activitatea de 3. Nota pentru activitatea de la seminar reprezint 50% din nota final i const din : - Efectuarea temelor de cas: 50%; - Participarea la activit ile care se desfoar n timpul seminarilor 40%; - Prezen a la seminarii 10% i devine 3. Limba german Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

2. Limba francez

activit i practice, un test de verificare a cunotin elor teoretice i o aplica ie / o lucrare cu caracter aplicativ (spt. a 12-a a fiecrui semestru) Notele de promovare la activitatea de seminar i la probele de evaluare a cuno tin elor sunt valabile pn la promovarea disciplinei

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) seminar Nota final: media dintre notele acordate pentru evaluarea cunotin elor i nota pentru activitatea de seminar (pondere 50% fiecare) Nota 5 se acord pentru ob inerea a din punctajul total aferent fiecrei probe de evaluare a cunotin elor Nota 10 se acord pentru nsuirea corect a no iunilor teoretice i capacitatea de a le utiliza n aplica ii practice Sal repartizat de DCLS I sem. 1 Utilizarea calculatoarelor Evaluare distribuit Doi examinatori interni Test gril cu 50 de ntrebri Nota de la examen reprezint 2/3 din nota final Nota 5 se ob ine pentru 25 de rspunsuri corecte Nota 10 se ob ine pentru 50 de rspunsuri corecte Sal repartizat de AIA Evaluare distribuit cu calificative A/R 2 examinatori externi Criterii de notare: progresul realizat la indicatorii de motricitate i prezen a la activit ile sportive 9. I sem. 1, 2 Discipline facultative: Limba strin II (E,F,G,I) Sal repartizat de EFS Evaluare distribuit 3 examinatori interni Notele de promovare la teste i la activitatea de seminar se recunosc pn la promovarea Nota de promovare este recunoscut pn la absolvirea promo iei Trei teste pe parcursul semestrului Nota pentru activitatea pe parcurs reprezint media aritmetic a notelor primite le cele trei teste Nota la activitatea practica reprezint 1/3 din nota final Notele ob inute la examen i la activitatea pe parcurs sunt valabile pn la promovarea disciplinei I sem. 1, 2 Educa ie fizic definitiv dup consultarea cu titularul de curs, reprezentnd 1/3 din nota final. Notele de promovare la activitatea de seminar i la examen sunt valabile pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

7.

8.

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) Teste pe parcursul semestrului (spt. a 7-a si a 13-a) + dosar cu teme care se prezint n spt. a 13-a). Se acorda o nota pentru activitatea de seminar, reprezentnd media dintre notele acordate pentru teme, rspunsuri orale sau scrise in timpul seminarului etc. Activitatea de seminar se promoveaz daca media notelor primite este cel pu in 5, iar frecventarea seminarului a fost conform regulamentului. Nota final o reprezint media activit ii de seminar i media testelor pe parcursul semestrului (k1, k2=0,5) . Nota 5 se acord pt. rezolvarea a cel pu in 50% din subiecte la fiecare din teste Nota 10 presupune rezolvarea a 100% din subiecte la fiecare din teste. Discipline facultative: Modul pedagogic Psihologia educaiei Sal repartizat de DCLS Examen scris 2 examinatori externi Examen gril cu 27 itemi Nota 5 : rezolvarea corect a 12 itemi Nota 10: rezolvarea corect a 27 itemi Sal repartizat de DPPD Examen scris 2 examinatori interni Test gril cu 18 itemi Nota final la examen este rezultatul mediei de la testul gril (50%) i cea de la activitatea practic de seminar (50%) Pentru promovarea examenului, att nota la examenul gril, ct i cea de la activitatea practic de seminar trebuie s fie minim 5. Sal repartizat de DPPD disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

I sem. 1

Activitatea pe parcurs : pondere 50 % din nota final (note recunoscute pn la promovarea disciplinei

I sem. 2

Discipline facultative: Modul pedagogic Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria i metodologia curriculum-ului

Activitatea pe parcurs : pondere 50 % din nota final (note recunoscute pn la promovarea disciplinei

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) I sem. 2 Examen scris 2 examinatori interni 20 ntrebri, 0,5 puncte pentru fiecare rspuns complet si corect Fundamentele rela iilor publice Nota 5 pentru 10 rspunsuri complete si corecte Nota 10 pentru 20 rspunsuri complete si corecte Nota examenului reprezint 2/3 din nota finala; 1/3 nota pe activitate pe parcurs Sal repartizat de DCLS Examen scris 2 examinatori interni 1 subiect de teorie constnd din 5-6 ntrebri i 2 aplica ii (40% examen i 60% aplica ii) I 11. sem. 2 Comunicare oral i scris Nota final reprezint media aritmetic dintre nota ob inut la examenul scris (50%) i nota ob inut la activitatea pe parcurs. Nota 5 se acord pentru ob inerea a din punctajul total aferent examenului scris Nota 10 se acord pentru rezolvarea corect a tuturor subiectelor 12. I sem. 2 No iuni de publicitate Sal repartizat de DCLS Examen scris, 2 subiecte teoretice, 1 subiect aplicativ 2 examinatori interni Nota la examen reprezint 2/3 din nota final, iar activitatea de seminar reprezint 1/3 din nota final Notele de promovare la examen i la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Notele de promovare la examen si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Activitatea practic se evalueaz pe baza activitii n clas i a temelor de cas 2 teme de casa, notate Media notarii temelor de casa reprezinta 80% din nota pe activitatea la seminar Prezenta si activitatea la clasa reprezinta 20% din nota pe activitatea la seminar Notele de promovare la examen si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

10.

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) Nota 5 pentru ob inerea a din punctaj Nota 10 se acord pentru ob inerea punctajului total Sal repartizat de DCLS Evaluare distribuit 2 examinatori interni Lucrare scris cu subiecte de sintez Coeficientul de importan al notelor conform regulamentului UPT este k1 = 0,5 pentru nota la 13. I sem. 2 evaluarea cunotin elor i k2 = 0,5 pentru nota pe Marketing parcurs (seminarul) Nota 5 la lucrare se acord dac are note de trecere, cel pu in 5, la fiecare subiect, inclusiv la seminar. Nota 10 se acord dac rspunde foarte bine la fiecare subiect i are o not final de 9 sau de 10 la activitatea din timpul anului II sem. 3 Sal asigurat de MPT Examen scris 2 examinatori interni 20 ntrebri, 0,5 puncte pentru fiecare rspuns complet si corect Fundamentele rela iilor publice Nota 5 pentru 10 rspunsuri complete si corecte Nota 10 pentru 20 rspunsuri complete si corecte Nota examenului reprezint 2/3 din nota finala; 1/3 nota pe activitate pe parcurs Sal repartizat de DCLS Activitatea practic se evalueaz pe baza activitii n clas i a temelor de cas 2 teme de casa, notate Media notarii temelor de casa reprezinta 80% din nota pe activitatea la seminar Prezenta si activitatea la clasa reprezinta 20% din nota pe activitatea la seminar Notele de promovare la examen si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Teme de cas Notele de promovare la activitatea de seminar i la lucrarea scris sunt valabile pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

14.

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) II 15. sem 3 Comunicare cu presa Examen scris 2 examinatori interni Subiecte: unul teoretic si 2 practice Nota examenului reprezint 2/3 din nota finala;1/3 nota pe activitate pe parcurs Nota 5 pentru tratarea minimal a fiecrui subiect de examen Nota 10 pentru tratarea subiectelor la examen cu includerea informa iei din bibliografie II sem. 3 Retoric i argumentare Sal repartizat de DCLS Examen scris 2 examinatori Subiecte de sintez Criterii de notare: examenul reprezint din nota final Nota 5 se ob ine daca att aplica iile de pe parcurs ct si examinarea final sunt rezolvate de nota 5 Nota 10 se ob ine pentru nsuirea corect a cunotin elor teoretice i interpretarea lor adecvat Sal repartizat de DCLS Aplica ii practice, rezolvri exerci ii, proiecte; proiect final; Activitatea de seminar reprezint din nota final Nota de promovare la seminar este recunoscut pn la promovarea promo iei Teme de seminar cu pondere de 30% din nota final Notele de promovare la examen si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

16.

1. Limba englez II sem. 3 Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 note pentru asimilarea cunotinelor teoretice i practice. Evaluarea se face prin 2 teste scrise, fiecare constnd din 6 ntrebri: 2 referitoare la noiuni teoretice, iar 4, la aplicaii, din care 2 referitoare la materia predat la curs i 2, la activitile efectuate la seminar. Subiectele privind activit ile efectuate la

17.

Pragmatic E, F, G

Notele de promovare la activitatea de seminar i la testele de evaluare a cunotin elor sunt valabile

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) seminar sunt formulate de cadrul didactic care preda seminarul. Rspunsul la ntrebri este evaluat cu puncte, care sunt transformate n note. O not se acord pentru activitatea la seminar. Nota final: media dintre notele la testele scrise (pondere 50%) i nota pentru activitatea la seminar (pondere 50%) Nota 5 pentru obinerea punctajului 1 pentru rspunsurile la ntrebrile teoretice i aplicaiile la curs i 1 pentru rspunsurile la aplicaiile de la seminar Nota 10 pentru obinerea punctajului 3 la ntrebrile teoretice i aplicaiile la curs i a punctajului 4 pentru rspunsurile la aplicaiile de la seminar. Sal repartizat de DCLS pn la promovarea disciplinei. Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

2. Limba francez Evaluare distribuit 2 examinatori interni Lucrare final: 3 puncte teoretice si 2 aplica ii Nota final: media dintre notele de la probele scrise (1/2) i nota pentru activitatea de seminar (1/2) Prezentrile de bibliografie reprezint 1/3 din nota de activitate; lucrarea finala reprezint 2/3 din nota finala Nota 5 la lucrarea final se ob ine dac att punctele teoretice ct i aplica iile sunt rezolvate de minim 5. n caz contrar se reface fie partea teoretic, fie cea practic (la care nu s-a ob inut nota 5) Nota 10 pt. n elegerea si nsuirea corect a no iunilor teoretice i capacitatea de a le utiliza n aplica ii practice Sal repartizat de DCLS Notele de promovare la activitatea de seminar i la testele de evaluare a cunotin elor sunt valabile

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) 3. Limba german Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 teste: 1 prob teoretic (6 ntrebri grupate) i 1 prob practic (analiz pe text) Nota final: media dintre notele de la probele scrise (1/2) i nota pentru activitatea de seminar (1/2) Nota 5 pentru ob inerea a din punctaj Nota 10 pentru ob inerea punctajului total Sal repartizat de DAAD 1. Temele au un caracter exclusiv aplicativ, prin care se urmrete utilizarea cunotin elor predate si corelarea cu nevoile specifice ale domeniului in care studen ii vor lucra dup absolvire; temele reprezint 40% din activitatea de seminar Notele de promovare la teme sunt valabile pn la promovarea disciplinei Examen scris 2 examinatori interni Teme cu un caracter exclusiv aplicativ prin care se urmrete utilizarea cunotin elor predate i corelarea cu nevoile specifice ale domeniului in care studen ii vor lucra dup absolvire; temele reprezint 40% din II 18. sem. 3,4 Comunicare n limbaje specializate E, F, G activitatea de seminar. Ponderea examenului i a activit ii de seminar din nota final este egal (50%) Nota 5: prezen a minim obligatorie conform regulamentului, rspunsuri la 1/3 din seminarii, teme efectuate la 1/3 din totalul temelor Nota 10: prezen a la toate activit ile didactice, rspunsuri corecte la fiecare seminar, interven ii la seminar Sal atribuit de DCLS pn la promovarea disciplinei. Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

1. Limba englez

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) 2. Limba franceza Examen scris 2 examinatori interni Lucrare final cu 2 puncte teoretice si 2 aplica ii Ponderea examenului i a activit ii de seminar din nota final este egal (50%) Nota 5 se ob ine dac att punctele teoretice ct i aplica iile sunt rezolvate de minim 5. Nota 10 pt. n elegerea i nsuirea corect a no iunilor teoretice i capacitatea de a le utiliza in aplica ii practice Sal repartizat de DCLS 3. Se noteaz i prezen a la seminar conform regulamentului. Notele de promovare la examen i la activitatea de seminar sunt valabile pn la promovarea disciplinei Examen scris 2 examinatori interni 5 ntrebri (o ntrebare teoretic i una practic la fiecare segment i traducerea unui text de specialitate) Se acorda o not la seminar si o not la examen. Nota 5 pt. enun area problemelor cheie, fr tratarea lor explicit, pt. fiecare subiect n parte Nota 10 pt. tratarea explicit, cu exemplificri i informa ii suplimentare din bibliografie. 19. II sem. 3 Etica i deontologia comunicrii Sala repartizat de DAAD Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 teste scrise cu subiecte teoretice (3 subiecte); propor ia la nota final: testele - 0,5; activit ile pe Nota 5 pentru activit ile pe parcurs (50%) se acord pentru o tem realizat i prezentat clar la seminar. Nota 10 pentru activit ile pe parcurs se 3. Limba german 2. Aplica ii practice pe texte plus o lucrare final compusa din 2 puncte teoretice si 2 aplica ii Notele de promovare la lucrarea final i la aplica iile practice sunt valabile pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) parcurs 0,5. Nota 5 se acord teste pentru realizarea a dou subiecte din cele 3. Nota 10 se acord la teste pentru realizarea celor 3 subiecte de nota 10, adic prezint n acord cu obiectivele disciplinei problematica prezentat la curs. II sem. 3,4 Educa ie fizic Sal repartizat de DCLS Evaluare distribuit cu calificative A/R 2 examinatori externi Criterii de notare: progresul realizat la indicatorii de motricitate i prezen a la activit ile sportive Sal repartizat de EFS Evaluare distribuit 3 examinatori interni 2 teste pe parcursul semestrului (spt. A 7-a si a 13-a) + dosar cu teme care se prezint in spt. A 13-a Activitatea de seminar se poate promova: dac la prezentarea la termen a dosarului acesta con ine cel 21. II sem. 3,4 Discipline facultative: Limba strin II pu in 70% dintre temele indicate; ponderea in notarea dosarului este de 2/3 din nota la activitatea de seminar; dac frecventarea cursului a fost conform regulamentului. Ponderea examenului i a activit ii de seminar din nota final este egal (k1, k2=0,5) Nota 5 se acorda pt. Rezolvarea a cel pu in 50% din temele de rezolvat la fiecare din teste. Nota 10 presupune rezolvarea a 100% din temele de Notele de promovare la teste i la activitatea de seminar se recunosc pn la promovarea disciplinei Nota de promovare este recunoscuta pn la absolvirea promo iei acord pentru efectuarea tuturor temelor i prezentarea lor n portofoliu, precum i pentru participarea activ la seminarii . Notele ob inute sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

20.

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) rezolvat la fiecare din teste Discipline facultative: Modul pedagogic : II sem. 3 Pedagogie II (Teoria i metodologia instruirii; Teoria si metodologia evalurii) Discipline facultative: II sem. 4 Modul pedagogic Pedagogie II (Didactica specialit ii) Sal repartizat de DCLS Examen scris 2 examinatori interni Test gril cu 20 ntrebri Nota final la examen este rezultatul mediei de la testul gril (70%) i cea de la activitatea practic de seminar (30%) Pentru promovarea examenului, att nota la examenul gril, ct i cea de la activitatea practic de seminar trebuie s fie minim 5. Sal repartizat de DPPD Examen scris 2 examinatori interni Test gril cu 20 ntrebri Nota final la examen este rezultatul mediei de la testul gril (70%) i cea de la activitatea practic de seminar (30%) Pentru promovarea examenului, att nota la examenul gril, ct i cea de la activitatea practic de seminar trebuie s fie minim 5. II sem. 4 Managementul rela iilor publice Sal repartizat de DPPD Examen scris 2 examinatori interni 20 ntrebri, 0,5 puncte pt. fiecare rspuns complet si Activitatea practic se evalueaz pe baza activitii n clas i a temelor de cas 2 teme de casa, notate Activitatea pe parcurs : pondere 50% din nota final (note recunoscute pn la promovarea disciplinei Activitatea pe parcurs : pondere 50% din nota final (note recunoscute pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

22.

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) corect Nota la examen reprezint din nota final, nota la activitatea pe parcurs reprezint din nota final Nota 5 pentru 10 rspunsuri complete si corecte Nota 10 pentru 20 rspunsuri complete si corecte Sal repartizat de DCLS Examen 2 examinatori interni 2 teste scrise Criterii de notare: examenul reprezint din nota final Nota 5 se acord la teste pentru realizarea a 50% din subiecte. Nota 10 se acord pentru rezolvarea subiectelor n propor ie de 100%. 24. II sem. 4 Redactarea materialelor de rela ii publice Sal repartizat de DCLS Examen scris 2 examinatori interni Subiecte: unul teoretic i 2 practice Nota examenului reprezint 2/3 din nota finala;1/3 nota pe activitate pe parcurs Nota 5 pentru tratarea minimal a fiecrui subiect de examen Nota 10 pentru tratarea subiectelor la examen cu includerea informa iei din bibliografie Sal repartizat de DCLS Teme de seminar cu pondere de 30% din nota final Notele de promovare la examen si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Activitatea practic se evalueaz pe baza activit ii n clas i a temelor de cas Notele sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Media notarii temelor de casa reprezinta 80% din nota pe activitatea la seminar Prezenta si activitatea la clasa reprezinta 20% din nota pe activitatea la seminar Notele de promovare la examen si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei II sem. 4 Metode de cercetare n RP Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

23.

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) 1. Limba englez Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 note pentru asimilarea cunotinelor teoretice i practice. Evaluarea se face prin 2 teste scrise, fiecare constnd din 5 ntrebri: 2 referitoare la noiuni teoretice, iar 3, la aplicaii, din care 1 referitoare la materia predat la curs i 2, la activitile efectuate la seminar. Subiectele privind activit ile efectuate la seminar sunt formulate de cadrul didactic care preda seminarul. Rspunsul la ntrebri este evaluat cu Analiza discursului I - E, F,G puncte, care sunt transformate n note. O not se acord pentru activitatea la seminar. Nota final: media dintre notele la testele scrise (pondere 50%) i nota pentru activitatea la seminar (pondere 50%) Nota 5 pentru obinerea punctajului 1 pentru rspunsurile la ntrebrile teoretice i aplicaiile la curs i 1 pentru rspunsurile la aplicaiile de la seminar Nota 10 pentru obinerea punctajului 3 la ntrebrile teoretice i aplicaiile la curs i a punctajului 4 pentru rspunsurile la aplicaiile de la seminar. Sal repartizat de DCLS Evaluare distribuit 2 examinatori interni Puncte teoretice i 2 aplica ii Prezentrile din bibliografie reprezint 1/3 din nota de activitate; lucrarea finala reprezint 2/3 din nota finala Nota final: : nota la examinri i nota pentru activitatea pe parcurs au pondere egal (50% fiecare) Nota 5 la lucrarea finala se ob ine daca att punctele Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

25.

II sem. 4

Notele de promovare la teste/lucrarea final si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei

2. Limba francez

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) teoretice cat si aplica iile sunt rezolvate de minim 5. In caz contrar se reface fie partea teoretica, fie cea practica (la care nu s-a ob inut nota 5) Nota 10 pt. n elegerea si nsuirea corecta a no iunilor teoretice si capacitatea de a le utiliza in aplica ii practice Sal repartizat de DCLS Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 teste: 1 prob teoretic (6 ntrebri grupate) i 1 prob practic (analiz pe text) Nota final: : nota la examinri i nota pentru activitatea pe parcurs au pondere egal (50% fiecare) II sem. 4 Disciplin op ional independent. Set 1: tiin e politice Nota 5 pentru ob inerea a din punctaj Nota 10 pentru ob inerea punctajului total Sal repartizat de DAAD Evaluare distribuit 2 examinatori interni Nota examenului reprezint 50% din nota finala; nota pe activitate pe parcurs reprezint 50% din nota finala Nota 5 pentru tratarea minimal a fiecrui subiect de examen Nota 10 pentru tratarea subiectelor la examen cu includerea informa iei din bibliografie 27. II Practic Sal repartizat de DCLS Colocviu Evaluarea se realizeaz la sfritul stagiului de Notele de promovare la examen si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei 3. Limba german Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

26.

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) sem 4 Examinatori interni Notarea se face prin evaluarea unui dosar de practic care con ine informa ii referitoare la activitatea efectiv pe care studen ii o desfoar n organiza iile repartizate Calificativul se acord n func ie de pertinen a observa iilor prezentate n dosarul de practic. Disciplin op ional independent. Set 2: Imaginea organiza iilor Sal repartizat de DCLS Examen scris 2 examinatori interni 2 aplica ii practice Nota 5 se acord pentru rezolvarea corect a unei aplica ii Nota 10 se acord pentru rezolvarea corect a celor 2 aplica ii 29. III sem. 5 Campanii de RP Sal repartizat de DCLS Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 teste scrise Ponderea notelor din nota final: teste - 0,5; activitatea pe parcurs 0,5. Nota 5 se acord la teste pentru realizarea a 50% din subiecte. Nota 10 se acord pentru rezolvarea subiectelor n propor ie de 100%. Sal repartizat de DCLS Activitatea practic se evalueaz pe baza activit ii n clas i a temelor de cas Notele sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Activit i de seminar cu pondere de 50% din nota final Notele de promovare la examen i la activit ile de seminar se recunosc pn la promovarea disciplinei practic de 90 ore Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

28.

III sem. 5

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) 30. III sem. 5 Comunicare intern Examen scris 2 examinatori interni 20 ntrebri, 0,5 puncte pt. fiecare rspuns corect Nota 5 pentru 10 rspunsuri complete si corecte Nota 10 pentru 20 rspunsuri complete si corecte Sal repartizat de DCLS Activitatea practic se evalueaz pe baza activitii n clas i a temelor de cas 2 teme de cas, notate Media notarii temelor de casa reprezinta 80% din nota pe activitatea la seminar Prezenta si activitatea la clasa reprezinta 20% din nota pe activitatea la seminar Notele de promovare la examen si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Examen scris 2 examinatori Nota la examen reprezint 0,66 din nota final, iar activitatea la seminar i prezen a, 0,33. Disciplin op ional. 31. III sem. 5 Pachet 2: Cultur i comportament organiza ional Activitatea la seminar este evaluat pe baza referatelor prezentate de studen i i a participrii la activit ile practice Nota 5 se acord pentru rspunsul corect la 60% din subiectele la examen Nota 10 se acord pentru rspunsul corect i integral la subiectele de examen i o activitate deosebit la seminar Disciplin op ional. Pachet 2: Rela ii publice sectoriale Sal repartizat de DPPD Examen scris 2 examinatori interni Examenul are o durat de 2 ore i const din rspunsul la 2 ntrebri punctuale i dezvoltarea unui subiect cu caracter aplicativ. Teme de seminar cu pondere de 30% din nota final Notele de promovare la examen si la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Notele de promovare la examen si activitatea la seminar se recunosc pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

32.

III sem. 5

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) Sal repartizat de DCLS 1. Notele de promovare la lucrarea final i la activitatea pe parcurs se recunosc pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

Tehnici de comunicare n limbi strine


1. Tehnici de comunicare n limba englez Evaluare distribuit 2 examinatori interni Lucrare final care reprezint din not. Ponderea probelor de evaluare a cunotin elor i a activit ii de seminar din nota final este egal (50% fiecare) Nota 5 la lucrarea final se ob ine pt. nsuirea si aplicarea cunotin elor teoretice la un nivel minim Disciplin op ional 33. III sem. 5 independent. Set 3: Tehnici de comunicare n limbi strine E,F,G Nota 10 pt. n elegerea i nsuirea corect a no iunilor teoretice i capacitatea de a le utiliza in aplica iile practice Sala repartizat de DCLS Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 subiecte teoretice si 2 aplica ii. Ponderea probelor de evaluare a cunotin elor i a activit ii de seminar din nota final este egal (50% fiecare) Nota 5 la lucrarea final se ob ine pt. nsuirea si aplicarea cunotin elor teoretice la un nivel minim Nota 10 pt. n elegerea si nsuirea corect a no iunilor teoretice si capacitatea de a le utiliza in aplica iile practice Sal repartizat de DCLS

2. La sub-disciplina Traducere specializat

2.Tehnici de comunicare n limba francez

economic, evaluarea se realizeaz pe parcursul


semestrului prin acordarea a dou note (1 not pentru analiza i traducerea unui text economic din limba francez n limba romn) i a unei note la seminar. Nota la activitatea de seminar const n participarea la activit ile propuse i n realizarea unui dosar cu texte economice traduse pe parcursul semestrului. Notele de promovare la teste i la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei.

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) 3.Tehnici de comunicare n limba german Evaluare distribuit 2 examinatori interni Test: 1 problem teoretic, redactarea a doua documente i traducerea unui text economic Se acord o not la seminar i dou note la teste. Ponderea testelor i a activit ii de seminar din nota final este egal (50% fiecare) Nota 5 pt. enun area problemelor cheie, fr tratarea lor explicit, pt. fiecare subiect in parte Nota 10 pt. tratarea explicit, cu exemplificri i informa ii suplimentare din bibliografie. Disciplin op ional 34. III sem. 5 independent. Setul 4: Institu ii europene III sem. 5 Discipline facultative: Modul pedagogic: Practic pedagogic Sal repartizat de DAAD Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 teste scrise Media notelor la teste reprezint 2/3 din nota finala;1/3 nota pe activitate pe parcurs Nota 5 pentru tratarea minimal a fiecrui subiect Nota 10 pentru tratarea subiectelor cu includerea informaiei din bibliografie Sal repartizat de DCLS Examen oral 2 examinatori Sus inerea proiectului didactic final la clas Nota final la colocviu este rezultatul mediei de la ora deschis la clas (50%) i cea de practic pedagogic Activitatea pe parcurs : pondere 50% din nota final (note recunoscute pn la promovarea promo iei Notele de promovare la teste i la activitatea de seminar se recunosc pn la promovarea disciplinei 3. Se noteaz i prezen a la seminar conform regulamentului. Notele de promovare la teste i la activitatea de seminar se recunosc pn la promovarea disciplinei Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

35.

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) (50%) Pentru promovarea examenului, att nota de la lec ia deschis la clas, ct i cea de la activitatea practic pedagogic trebuie s fie minim 5 Sal repartizat de institu ia la care se desfoar activitatea de practic pedagogic Discipline facultative III sem. 6 Modul pedagogic: Evaluare final Portofoliu didactic Examen oral 2 examinatori interni Portofoliu didactic Nota final este rezultatul mediei de la rspunsurile la examen (50%) i cea de la realizarea portofoliului didactic (50%) Pentru promovarea examenului, att nota la examenul gril, ct i cea de la activitatea practic de seminar trebuie s fie minim 5 Disciplin op ional. 36. III sem. 6 Pachet 4: Comunicare politic Sal repartizat de DPPD Examen scris 2 examinatori interni Ponderea notelor din nota final: examen final - 0,5; activit ile pe parcurs 0,5. Nota 5 pentru tratarea minimal a fiecrui subiect Nota 10 pentru tratarea integral a subiectelor Sal repartizat de DCLS Examen scris de 2 ore; 3 subiecte teoretice de sintez 2 examinatori interni Nota 5 pentru tratarea minimal a fiecrui subiect Notele de promovare la examen si activitatea la seminar se recunosc pn la promovarea disciplinei Notele de promovare la examen si la activit ile pe parcurs sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Activitatea pe parcurs : pondere 50 % din nota final (note recunoscute pn la promovarea disciplinei) Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

37.

III sem. 6

Disciplin op ional. Pachet 4: Comunicare n managementul

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) proiectului

Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

Nota 10 pentru tratarea integral a subiectelor Sal repartizat de DCLS Examen scris, 1 subiect teoretic, 1 subiect aplicativ 2 examinatori Nota la examen reprezint 0,50 din nota final, iar activitatea la seminar i prezen a, 0,50. Nota 5 pentru tratarea minimal a fiecrui subiect Nota 10 pentru tratarea integral a subiectelor Sal repartizat de DCLS Evaluare distribuit 2 examinatori interni 2 teste Media notelor la teste reprezint din nota final, iar activitatea de seminar reprezint 1/2 din nota final Nota 5 pentru ob inerea a din punctaj Nota 10 se acord pentru ob inerea punctajului total Sal repartizat de COM Examen scris / oral Examinatori interni Elaborarea lucrrii de licen cf. Metodologiei Nota final este decis de comisie, cumulnd nota propus de coordonator i nota acordat de comisie pentru modalitatea de prezentare / sus inere 7 spt. X 26 ore, din care stagiu practic 2 spt. X 26 ore Elaborare lucrare licen 5 spt. X 26 ore Notele de promovare la examen i la activitatea de seminar sunt recunoscute pn la promovarea disciplinei Notele de promovare la examen si activitatea la seminar se recunosc pn la promovarea disciplinei

Disciplin op ional 38. III sem. 6 independent. Set 5: RP n domeniul politic Disciplin op ional 39. III sem. 6 independent. Set 6: Tehnici audiovideo III sem. 6 Elaborare lucrare de licen Examen de licen

40.

Nota 6 se acord pentru nsuirea i aplicarea cunotin elor teoretice i practice la un nivel minim: a) cunoaterea i aplicarea la un nivel satisfctor a

Modalit i i criterii de evaluare Nr. Crt. Anul de studii (scris/oral, examen/evaluare distribuita/colocviu, Disciplina nr. examinatori, nr. de ntreb ri, criteriile de notare, condiia de acordare a notei 5, condiia de acordare a notei 10, asigurarea condiiilor de evaluare) no iunilor de specialitate din domeniu; b) exploatarea satisfctoare a no iunilor teoretice: formularea obiectivelor, de prezentarea minim a i instrumentelor cercetare, prelucrarea Asigurarea recunoa terii acumul rilor progresive n cadrul disciplinei

interpretarea datelor la un nivel minim; c) ilustrarea satisfctoare a aspectelor teoretice cu exemple concrete n raport cu domeniul de specialitate; d) respectarea satisfctoare a normelor de redactare a lucrrilor de licen . Nota 10 se acord pentru: a) n elegerea i nsuirea corect a no iunilor care reprezint cadrul teoretic al lucrrii; b) exploatarea no iunilor teoretice n lucrarea propriuzis: formularea pertinent a obiectivelor, organizarea logic a informa iilor, elaborarea cadrului metodologic, prelucrarea i interpretarea corect a datelor, elaborarea concluziilor; c) aplicarea no iunilor de specialitate la cazuri concrete din practica profesional: ilustrarea no iunilor cu exemple pertinente; d) exploatarea adecvat a bibliografiei; e) respectarea normelor de redactare a lucrrilor de licen i a celor tiin ifice, n general. Sal repartizat de DCLS