Sunteți pe pagina 1din 17

Anex

Programa colar pentru disciplina opional DEZVOLTAREA ABILIT ILOR DE VIA


(Curriculum la decizia colii pentru clasele V-VIII)

Aprobat prin O.M.E.C. .!. nr. "#$%&".%'.(%1(

!ot de pre"entare
)entru a per*orma +n societatea cunoaterii +n secolul al ,,I-lea- omul contemporan trebuie s mani*este comportamente i atitudini speci*ice unui set complex de abiliti de .ia. Volumul mare al in*ormaiilor- sc/imbrile rapide de pe piaa muncii- di.ersitatea i bo0ia o*ertelor din toate domeniile de interes- pentru orice .1rst a existenei- solicit utilizarea 01ndirii criticeautocunoatere- capacitatea de a lua decizii speci*ice unui stil de .ia sntos i unei con.ieuiri armonioase. 2n .ederea adaptrii la cerinele acestei societi- +n.m1ntul rom1nesc actual a preluat cele opt domenii de competen identi*icate de Recomandarea Parlamentului European i a Consiliului Uniunii Europene privind competenele-cheie din perspectiva nvrii pe parcursul ntregii viei ((%%$&#$(&EC)3 Comunicare n limba matern, Comunicare n limbi strine, Competene matematice i competene de baz n tiine i tehnologii, Competena digital, A nva s nvei, Competene sociale i civice, Iniiativ i antreprenoriat, ensibilizare i e!primare cultural" 4e*inite ca ansambluri de cunotine- deprinderi i atitudini- competenele c/eie sunt disipate pe ni.elul 0imnazial- +n mod aplicat- +n 1%-15 discipline care se studiaz +ncep1nd cu clasa a V-a. Con*i0urate s construiasc pro*ilul de *ormare al omului capabil s aib o .ia +mplinitcompetenele solicit coala la crearea unui context educaional +n care ele.ii s aplice cunotinele i s exerseze deprinderile i atitudinile dob1ndite- ast*el +nc1t s contientizeze rele.ana acestora +n rezol.area problemelor din .iaa cotidian. O disciplin care s constituie contextul unei abordri crosscurriculare a competenelor c/eie- presupun1nd *ormarea ele.ilor pentru a rezol.a probleme speci*ice celor din .iaa real- se impune- aadar- ca necesar. 4isciplina opional 64ez.oltarea abilitilor de .ia6- a.1nd la baz paradi0ma comportamentalatitudinal ce *ace trans*erul ac/iziiilor dob1ndite +n cadrul academic ctre .iaa real- rspunde acestei ne.oi prin abordarea pra0matic a conceptului abilitate de via de*init ca set de cunotine, comportamente, atitudini i performane necesare unei viei de calitate n orice context psiho- social# Complementare competenelor ce 0/ideaz sistemul nostru de +n.m1ntabilitile de .ia reprezint- +n *ormarea ele.ilor- puntea de le0tur necesar pentru transpunerea per*ormanelor dob1ndite +n coal- la condiiile speci*ice din realitate. Ideea de *ond a curriculumului este orientarea *inalitilor educaiei +nspre dimensiunile *undamentale ale existenei umane (a *i- a ti- a *ace- a con.ieui) care con*i0ureaz +n mod speci*ic setul abilitilor de care omul contemporan are ne.oie pentru a lua deciziile potri.ite +mplinirii aspiraiilor la o .ia de calitate. 4imensiunile care con*i0ureaz speci*icitatea disciplinei opionale #ezvoltarea abilitilor de via sunt3 *ocalizarea acti.itilor pe *ormarea comportamentelor adaptati.e- .alori*icarea&crearea unor situaii de +n.are care transpun ele.ii +n .iaa real i realizarea de conexiuni +ntre competenele speci*ice disciplinelor din trunc/iul comun i abilitile de .ia. Principiile $undamentale care au orientat elaborarea pro0ramei sunt3

Principiul rele%anei3 competenele i coninuturile sunt corelate cu ne.oile reale de dez.oltare ale ele.ilor7 Principiul di%ersi$icrii3 strate0iile i situaiile de +n.are sunt di.ersi*icate i adaptate speci*icului 0rupului de ele.i7 Principiul trans$erului3 se realizeaz conexiuni +ntre acti.itile de +n.are din cadrul *ormal i .iaa cotidian. Elaborat +n cadrul proiectului $etode inovative n %ormarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilitilor de via ale elevilor- co*inanat prin 8ondul !ocial European- )ro0ramul Operaional !ectorial 4ez.oltarea 9esurselor :mane ()O! 49:)- Axa prioritar "- domeniul ma;or de inter.enie 1."- implementat de Ministerul Educaiei- Cercetrii- ineretului i !portului +n parteneriat cu 8undaia pentru 4ez.oltarea !ocietii Ci.ile- curriculumul opionalului este structurat modular- pe c1te doi ani- corespunztor claselor V-VI i VII-VIII. Abilitile alese pentru a *i dez.oltate +ntr-o or pe sptm1n au *ost de*inite ca ne.oi ma;ore +n educarea ele.ilor de ctre cele 1%%% de cadre didactice de specialiti di*erite care au bene*iciat de *ormare +n cadrul acestui pro0ram.

&tructura programei
!tructura pro0ramei pentru disciplina colar opional #ezvoltarea abilitilor de via are urmtoarele componente3 !ot de pre"entare a scopului opionalului i a le0islaiei speci*ice europene i naionale prin care se subliniaz importana disciplinei- principiile i .alorile *undamentaleprecum i particularitile acesteia7 'ompetene generale corelate cu domeniile de competene c/eie7 Valori i atitudini implicate de abilitile 0enerale i speci*ice7 'ompetene speci$ice i coninuturi asociate acestora-care propun elemente deri.ate din caracteristicile educaionale ale disciplinei7 &ugestii metodologice- cu rolul de a orienta pro*esorii +n implementarea acestei pro0rame pentru realizarea acti.itilor de predare < +n.are < e.aluare +n concordan cu .alorileatitudinile i competenele pre.zute de pro0ram.

'ompetene generale
1) () ") 5) A*irmarea poziti. a abilitilor de autocunoatere7 Adoptarea unui stil de .ia sntos i proacti. +n relaie cu sine- cu ceilali- cu mediul7 :tilizarea constructi. a abilitilor de interrelaionare7 Aplicarea contient a abilitilor de 0estiune a cunoaterii.

"

Valori i atitudini
Orientarea spre o .ia de calitate7 9espect *a de sine i *a de ceilali7 Valorizarea comunicrii i a relaiilor interpersonale7 Adaptare i desc/idere *a de sc/imbare7 Valori*icare critic a in*ormaiilor7 Aprecierea unicitii *iecruia7 8lexibilitate i responsabilitate pentru propriile decizii7 Autonomie +n 01ndire7 )articipare la .iaa social i a comunitii7 Acceptare a di*erenelor si a di.ersitii7 9esponsabilitateci.ic i pro*esional.

'ompetene speci$ice i coninuturi asociate


'lasele a V(a i a VI(a 1. Afirmarea pozitiv a abilitilor de autocunoatere 'ompetene speci$ice Identi*ic propriile emoii i ale celor din ;urul su pe baza comportamentelor- limba;ului- atitudiniimimicii i pantomimicii 1.(. Exempli*ic le0tura dintre 01nduri- emoii i comportament 1.". :tilizeaz strate0ii de control emoional 1.1. 'oninuturi asociate A)iliti de gestionare a emoiilor Conduita emoional expresi. (expresii emoionale- etic/ete .erbale speci*ice- reacii *iziolo0ice asociate tririlor a*ecti.e) 9elaia 01nduri < emoii < comportamente !trate0ii de control emoional

A)ilitatea de a a%ea *ncredere *n sine 1.5. !e autoanalizeaz +n .ederea )uncte *orte i limite personale cunoaterii de sine =reeala < etap normal- natural i 1.'. Explic rolul eecului +n uneori necesar +n dez.oltarea personal dez.oltarea proprie i cunoaterea de sine Modaliti de dez.oltare i .alori*icare 1.$. Exempli*ic o serie de a resurselor personale modaliti concrete de dez.oltare a resurselor personale &" Adoptarea unui stil de via sntos i proactiv n relaie cu sine, cu ceilali, cu mediul

'ompetene speci$ice

'oninuturi asociate A)iliti de igien personal (.1. Analizeaz i e.alueaz relaia I0iena personal. 9e0uli pe care le respectm dintre i0iena personal i sntate !ntate i i0ien personal (.(. 2i monitorizeaz pro0ramul )ro0ramul personal de i0ien zilnic & zilnic i respect re0ulile de i0ien sptm1nal A)iliti de adoptare a unui stil de %ia sntos (.". Explic opiunile personale de nutriie >utriia (.5. =estioneazbene*ic Micarea i sntatea propriului or0anism- timpul de odi/n i Odi/na zilnic micare A)iliti de e+plorare ecologic a mediului (.'. Identi*ic cauzele i Aciunile umane i e*ectele ne*aste interpreteaz e*ectele care pot deteriora asupra mediului calitatea mediului +ncon;urtor 9eciclarea < o soluie pentru prote;area (.$. =estioneaz materialele care mediului pot *i .alori*icate sau reciclate A)iliti de *ngri,ire i reali"are a siguranei (.?. Identi*ic le0turi obser.abile locuinei >oiuni elementare pri.ind curenia +n +ntre con*ort&incon*ort- securitate&pericole spaiul personal (.@. Elaboreaz proiecte de amena;are a camerei- locuinei care !istemele de si0uran ale locuinei. 9olul respect re0ulile de si0uran i scopul lor 9e0uli de baz pentru amena;area spaiului A)iliti te-nice (.#. :tilizeaz i manipuleaz Aparatura casnic de la te/nic la corect aparatele cu care lucreaz electrote/nic Aplicarea i respectarea normelor de utilizare +n bune condiii a aparaturii te/nice

3. Utilizarea constructiv a abilitilor de inter-relaionare 'oninuturi asociate A)ilitatea de ascultare acti% ".1. Abordeaz comportamente non.erbale Ascultarea acti. < elemente non.erbale i i para.erbale adec.ate ascultrii acti.e para.erbale ".(. Aplic re0ulile ascultrii Adaptarea re0ulilor ascultrii acti.e la di.erse acti.e +n di.erse contexte contexte 'ompetene speci$ice

'

A)ilitatea de persuasiune ".". Construiete mesa;e 9e0ulile unui discurs de ar0umentare a pertinente- coerente i opiniilor personale con.in0toare e/nici de in*luenare a celorlali ".5. :tilizeaz re0ulile discursului ar0umentati. atunci c1nd +i exprim opiniile A)ilitatea de lucru *n ec-ip ".'. :tilizeaz re0ulilelucrului +n 0rup Or0anizarea lucrului +n ec/ip ".$. 9ezol. sarcinile- asum1ndu-i rolurile Asumarea rolurilor i a sarcinilor A)ilitatea de re"ol%are a con$lictelor ".?. Aplic potri.it contextului ipuri de con*licte i sursele lor te/nici de rezol.are a con*lictelor e/nici de rezol.are a con*lictelor Acceptarea di$erenelor ".@. 9ecunoate i accept !tereotipuri. )re;udeci. Comportamente di*erenele interumane discriminatorii Identitate i alteritate Voluntariatul ".#. )articip la acti.iti ce au caracter de 4e*iniie. Caracteristici- re0uli- resurse .oluntariat Acti.iti de .oluntariat

4. Aplicarea contient a abilitilor de estiune a cunoaterii 'ompetene speci$ice 'oninuturi asociate

A)ilitatea de *n%are independent 5.1. Identi*ic stiluri de +n.are. :tilizeaz !tiluri de +n.are. Or0anizarea spaiului re0uli de er0onomie a +n.rii de +n.are 5.(. Aplic te/nici de +n.are e*icient e/nici de +n.are e*icient A)ilitatea de plani$icare i organi"are !tabilete obiecti.e >e.oi- dorine- necesiti speci*ice- msurabile- realiste- realizabile 8ormularea obiecti.elor < etapa principal +n +ntr-un timp dat plani*icarea personal

5.".

A)ilitatea de re"ol%are a pro)lemelor Identi*ic in*ormaii rele.ante 9esurse utilizabile +n rezol.area de probleme despre natura problemei- modaliti de !trate0ii de rezol.are a problemelor rezol.are- impact 5.'. !tabilete un plan de rezol.are in1nd cont de resursele personale- timpmetode i te/nici 5.5.
$

!lasele a "##-a i a "###-a 1. Afirmarea pozitiv a abilitilor de autocunoatere 'ompetene speci$ice 1.1. Valori*ic experienele personale 'oninuturi asociate A)ilitatea de a a%ea *ncredere *n sine Valori*icarea succesului =estionarea eecului

A)iliti de gestionare a emoiilor 1.(. Controleaz strile emoionale proprii e/nici de 0estionare a emoiilor 9elaia emoii < per*ormane A)ilitatea de asumare a responsa)ilitilor 1.". 2 i e.alueaz 9elaia sarcini < competene comportamentul- resursele- posibilitile Metode de or0anizare i prioritizare a +n .ederea rezol.rii unor sarcinii sarcinilor 1.5. Examineaz corect situaiile !tandarde i indicatori de realizare a lu1nd decizii corespunztoare sarcinilor 1.'. )rioritizeaz sarcinile +n .ederea e*icientizrii procesului de rezol.are a acestora A)ilitatea de gestionare a stresului 1.$. Identi*ic situaiile stresante 9eaciile *iziolo0ice ale or0anismului +n pentru propria persoan prezena *actorilor de stres 1.?. Aplic strate0ii de pre.enire i e/nici de relaxare depire a situaiilor stresante !trate0ii de pre.enire i depire a 1.@. :tilizeaz te/nici de relaxare +n situaiilor stresante situaii stresante

$. Adoptarea unui stil de via sntos i proactiv n relaie cu sine, cu ceilali, cu mediul 'ompetene speci$ice Ale0e contient modaliti adec.ate de asi0urare a i0ienei personale (.(. E.it riscurile implicate de +nclcarea normelor de i0ien (.1. 'oninuturi asociate A)iliti de igien personal Modaliti de asi0urare a i0ienei personale 9iscurile implicate de +nclcarea normelor de i0ien personal

A)iliti de adoptare a unui stil de %ia sntos (.". Ale0e i consum alimentele !urse de procurare a alimentelor necesare unei bune dez.oltri a Valoarea nutriional a alimentelor or0anismului +n *uncie de .aloarea lor Aene*iciile alimentaiei sntoase. 9iscurile nutriional alimentaiei nesntoase A)iliti de e+plorare ecologic a mediului (.5. Adopt un comportament Conduita uman i mediul ecolo0ic +n relaie cu mediul 4repturi i responsabiliti ale omului (.'. Opteaz pentru acti.iti de +n relaie cu mediul explorare a mediului +ncon;urtor In*luenele calitii mediului asupra calitii .ieii omului A)iliti de *ngri,ire i reali"are a siguranei (.$. :tilizeaz e*icient i c/ibzuit reelele locuinei de asi0urare a con*ortului existenial Bocuina i reelele de asi0urare a con*ortului existenial (ap- electricitatecldurcablu V- internet- 0aze) A)ilit i te-nice (.?. :tilizeaz i manipuleaz corect aparatele Aparatura de la te/nic la electrote/nic cu care lucreaz Aplicarea i respectarea normelor de utilizare +n bune condiii a aparaturii te/nice A)iliti antreprenoriale 2ntreprinztorul i spiritul +ntreprinztor 9esursele unui +ntreprinztor 9isc i pre.edere +n aciune

)lani*ic i coordoneaz acti.iti de antreprenoriat (.#. Identi*ic riscurile aciunilor (.@.

3. Utilizarea constructiv a abilitilor de interrelaionare 'ompetene speci$ice ".1. Aplic re0ulile ascultrii acti.e +n di.erse contexte 'oninuturi asociate A)ilitatea de ascultare acti% 9oluri sau *uncii ale ascultrii acti.e )rocesul de ascultare acti.. !enzaia. Interpretarea. 2nele0erea i rspunsul )rincipii i re0uli ale ascultrii acti.e

A)ilitatea de comunicare persuasi% ".(. Construiete mesa;e pertinente- coerente )ersuasiunea +n mesa;ele .erbale- non.erbale i con.in0toare i para.erbale Opinia de la ipotez de discurs la prere ne*ondat in*ormaional Ar0umentul.!tructur- pertinen- .alidare A)ilitatea de comunicare aserti% ".". Construiete mesa;e Comunicarea aserti..4elimitri conceptuale noncon*lictuale- a*irm1ndu-i identitatea Elemente .erbale speci*ice comunicrii aserti.e. Aseriunea CEu6.9e*erinele impersonale. Elemente para.erbale speci*ice comunicrii aserti.e. onul i intensitatea .ocii Elemente non.erbale speci*ice comunicrii aserti.e. Contact .izual. )ostura. Mimic Componentele comunicrii aserti.e. 9e*uzul cererilor. !olicitarea *a.orurilor i *ormularea de cereri. Exprimarea sentimentelor poziti.e i ne0ati.e. Iniiereacontinuarea i +nc/eierea unei con.ersaii 0enerale A)ilitatea de negociere ".5. :tilizeaz ne0ocierea ca modalitate de >e0ocierea. 4elimitri conceptuale. Contexte soluionare a di.er0enelor implicate Metode- te/nici i strate0ii de ne0ociere ".'. 2i adapteaz comportamentul la rolul i re0ulile de lucru din ec/ip ".$. Aplic adec.at strate0ii i te/nici de 0estionare a con*lictului A)ilitatea de lucru *n ec-ip 9oluri i sarcini +n ec/ip Or0anizarea i plani*icarea lucrului +n ec/ip Beaders/ipul i mana0ementul 0rupului A)ilitatea de re"ol%are a con$lictelor Con*lictul. Context i cauze !trate0ii i te/nici de 0estionare i rezol.are a con*lictelor Acceptarea di$erenelor Valori. Credine. 9eli0ii. Mentaliti. Culturi olerana. 9espectul. Acceptarea

".?. Comunic desc/is i respectuos cu persoane aparin1nd altor etnii- culte reli0ioase etc.

Voluntariatul ".@. )articip la aciuni de .oluntariat potri.ite Voluntariat. ipuri de .oluntariat propriilor competene 4repturile i responsabilitile .oluntarului. Cadrul le0al

4. Aplicarea contient a abilitilor de estiune a cunoaterii 'oninuturi asociate A)ilitatea de g.ndire critic 5.1.Analizeaz critic situaiile- opiniile- )rocesul 01ndirii critice stabilind cauzele i e*ectele- ima0in1nd Analiz. 9aionament. E.aluare. !oluionarea soluii- stabilind concluzii problemei. Buarea deciziei A)ilitatea de *n%are independent !tiluri de +n.are Or0anizarea spaiului de +n.are e/nici de +n.are e*icient 'ompetene speci$ice

5.(.Identi*ic stilurile de +n.are 5.".Aplic te/nici de +n.are e*icient

A)ilitatea de plani$icare i organi"are 5.5. :tilizeaz metode i te/nici )lanul de aciune. 9esurse. Acti.iti. e*iciente de or0anizare i plani*icare Indicatori de pro0res 5.'. !tabilete indicatorii 9ezultate. E.aluare obser.abili i msurabili ai pro0resului e*ectuat +n +ndeplinirea obiecti.elor A)ilitatea de re"ol%are a pro)lemelor 5.$. Identi*ic natura problemei 9esurse utilizabile +n rezol.area de probleme modaliti de rezol.are- impact !trate0ii de rezol.are a problemelor 5.?. !tabilete un plan de rezol.are in1nd cont de resursele personale- timp- metode i te/nici A)ilitatea de luare a deci"iilor 5.@.=estioneaz contient i asumat procesul Buarea deciziilor. 4e*iniie. Context. )roces lurii deciziilor !tiluri decizionale !trate0ii decizionale

1%

&ugestii metodologice )remisa abordrii didactice a abilitilor de .ia este crearea unui raport de complementaritate +ntre educaia non$ormal i educaia $ormalat1t sub aspectul coninutului- c1t i sub aspectul modalitilor i *ormelor de realizare. 2n ceea ce pri.ete coninuturile- complementaritatea competene < abiliti de .ia asi0ur cadrul optrii pentru acest pro0ram de *ormare de ctre toate cadrele didactice. 2n esen- cursul exploateaz +n mod direct sau +n mod indirect cunotine dob1ndite de ele.i la toate disciplinele din trunc/iul comun- cre1nd oportunitatea corelrii acestora +n .ederea mani*estrii lor prin comportamente i atitudini la ni.el de per*orman- +n .iaa real. Aceast relaie este reprezentat +n disc/eta de mai ;os- care permite- identi*icarea corespondenelor +ntre cele opt competene c/eieabilitile 0enerale i cele speci*ice3

4isc/eta 6Competene < Abiliti de .ia6

4isc/eta sintetizeaz simbolic treptele de.enirii umane prin educaie i *ormare3 1. Cercul din centru cuprinde cele patru dimensiuni ale existenei umane3 a *i- a ti- a *acea con.ieui . (. Cercul al doilea dinspre centru cuprinde direciile 0enerale de dez.oltare a abilitilor de

.ia. ". Cercul al treilea este cel al competenelor c/eie care stau la baza educaiei *ormale +n coal. 5. Cercul al patrulea este cel al abilitilor de .ia necesare pentru a tri o .ia de calitate. 2n .iaa real- omul se mani*est continuu prin toate cele patru dimensiuni- rezol.1nd probleme care implic stp1nirea celor opt competene c/eie traduse prin abiliti de .ia. Implicarea ele.ilor +n pro0rame de dez.oltare a abilitilor de .ia determin .alorizarea competenelor dob1ndite +n cadrul *ormal i +nele0erea *inalitilor educaiei. 4ez.oltarea abilitilor de .ia se realizeaz prin proiecte structurate pe al0oritmul educaiei non*ormale- care include urmtoarele etape3 1. Identi$icarea ne%oilor de de"%oltare ale ele%ilor/ Cu a;utorul metodelor de in.esti0are (obser.aie- c/estionar- inter.iu- etc.) pro*esorii pot descoperi ne.oile reale ale ele.ilor pri.ind dez.oltarea abilitilor de .ia cuprinse +n pro0ram. (. 'rearea situaiilor de *n%are destinate contienti"rii ne%oilor identi$icate/ )roiectul dez.oltrii abilitilor trebuie asumat at1t de pro*esor c1t i de ele.i. Implicai +n situaii de +n.are prin care s se con*runte cu propriile ne.oi- acetia +i .or mani*esta dorina de a participa at1t la proiectarea c1t i la derularea acti.itilor. ". &ta)ilirea o)iecti%elor operaionale ale acti%itilor/ Obiecti.ele trebuie s *ie concrete&speci*ice- realiste- adaptate pro*ilului i dinamicii claseibazate pe ne.oile reale ale ele.ilor i s *ac re*erire la indicatori stabilii anterior. 5. Proiectarea acti%itilor/ Pregtirea conte+tului3Contextul *izic de +n.are- indi*erent c este sala de clas- un alt spaiu din coal sau din a*ara ei- trebuie s *ie si0ur- pre0tit i adaptat acti.itilor ce urmeaz a *i implementate- s stimuleze procesul de +n.are i s re*lecte realitatea +n care se mani*est abilitatea de .ia7 Designul acti%itilor3 trebuie s se muleze pe pre*erinele i stilurile de +n.are ale ele.ilor- s ia +n considerare ateptrile- experiena anterioar i su0estiile participanilor7 Alegerea metodelor3 Metodele *olosite +n cadrul procesului de *ormare trebuie s permit deopotri. ac/iziia in*ormaiilor- *ormarea comportamentelor i a atitudinilor i mani*estarea per*ormanelor. )aleta opiunilor trebuie s includ o 0am di.esi*icat de metode i procese3 lucrul n echip, lucrul individual, discuiile de grup, brainstorming, 'ocurile, atelierele, 'ocul de rol, instruirea direct, simularea, investigaia, studiul de caz, photovoice, animaia socio-educativ, proiectul, v(ntoarea de comori, origami, public spea)ing, ca%eneaua public, teatru %orum, biblioteca vie, stor*telling, debate, open space technolog*, +riting theatre etc.7 Asigurarea re$leciei 0de)rie$ingului13 Ele.ii trebuie +ncura;ai s re*lecteze asupra

procesului lor de +n.are7 Plani$icarea e%alurii / *iecrei acti.iti trebuie s +i *ie corelat un proces de e.aluare&autoe.aluare care s urmreasc atin0erea obiecti.elor propuse. '. 2nregistrarea re"ultatelor/ Abilitile dob1ndite +n procesul de +n.are trebuie s *ie identi*icabile- msurabile- s se muleze pe ne.oile ele.ilor i s *ie +n concordan cu obiecti.ele acti.itilor. )roiectele acti.itilor de dez.oltare a abilitilor de .ia se realizeaz prin de$inirea tuturor celor patru cercuri ale matricei comportamental(atitudinale/

$atricea comportamental- atitudinal a abilitilor de via

Coordonatele con*i0urati.e ale matricei abilitilor sunt +ntrebrile3 !unotine ,ce trebuie s tie elevul-. !omportamente ,ce trebuie s elevul-. Atitudini %erformane %ac ,cum trebuie s se ,ce trebuie s tie mani%este elevul-. s %ac elevul-.

)er*ormana- +n dez.oltarea abilitilor de .ia- implic acumularea cunotinelor necesare a*irmrii comportamentelor pe baza crora se modi*ic atitudinea- atin01ndu-se prin punerea +n relaie a celor patru dimensiuni- +n proiectul *iecrei acti.iti. &ituaiile de *n%are i strategiile de lucru trebuie s implice ele.ii +n acti.iti or0anizate +n contexte di.erse. Orele destinate cursului de dez.oltare a abilitilor de .ia trebuie modulate ast*el +nc1t s permit derularea acti.itilor at1t +n spaiul colii c1t i +n +n a*ara acesteia. )entru realizarea unui ec/ilibru +ntre acti.itile or0anizate +n mediu si0ur i cele realizate +n .iaa

real- poate *i utilizat ca reper de proiectare urmtoarea sc/em3 3ediul sigur Acti%iti organi"ate *ntr(un mediu sigur &arcini i &ituaii roluri *n mediu &pontane sigur Instruire de a)iliti de %ia 4tili"area a)ilitilor de %ia *n %iaa real *n %iaa real Via real

&pontan

8iecare situaie presupune urmatoarele3 5# A'TIVIT I OR6A!IZATE 2! 3EDI4 &I64R oate acti.itile sunt pre0tite i conduse de ctre un adult competent. 2n cadrul acestor acti.iti- indicaiile i re0ulile sunt clare. Copiii sunt supra.e0/eai de aduli. Consecinele comportamentului copiilor sunt Cdoar6 la ni.el psi/olo0ic.

7# &AR'I!I I ROL4RI 2!TR(4! 3EDI4 &I64R Implicarea ele.ilor +n Croluri de lucru i sarcini6 care +i a;ut s +i asume responsabiliti +n mod mai natural. Asumarea rolurilor i +ndeplinirea sarcinilor se realizeaz +n mediul si0ur sub monitorizarea direct sau indirect a pro*esorului.

8# &IT4AII &PO!TA!E 2!TR(4! 3EDI4 &I64R :tilizarea situaiilor spontane rele.ante pentru dez.oltarea abilitilor de .ia ce pot aprea la coal- +n timpul orelor sau +n pauze ca situaii de +n.are.

9# I!&TR4IRE DE ABILIT I DE VIA 2! VIAA REAL :tilizarea- +n procesul de *ormare din cadrul curriculumului- a situaiilor de +n.are din .iaa real +n care copiii pot interaciona cu oamenii Cdin a*ar6 (neimplicai +n instruire). Contextele de +n.are din .iaa real creeaz cadrul educaiei non*ormaleo*erind copiilor i tinerilor posibilitatea de a se mani*esta spontan. :# 4TILIZAREA ABILIT ILOR DE VIA 2! VIAA REAL !copul dez.oltrii abilitilor de .ia +l reprezint *olosirea lor spontan +n situaii din

.iaa real. Ba *inalizarea unui pro0ram de instruire +n domeniul abilitilor de .ia ele.ii *olosesc abilitile +n.ate +n mod natural i sunt capabili s re*lecteze asupra comportamentului lor i s +n.ee de pe urma acestei re*lecii. )ro*esorul trebuie s identi*ice contexte ulterioare proiectului- care implic abilitile *ormate- pentru a*irmarea acestora +n .iaa real.

E%aluarea stadiului de de"%oltare a a)ilitilor de %ia


2n cazul dez.oltrii abilitilor de .ia-e.aluarea are caracter $ormati%- anticipati%- nu se limiteaz doar la constatarea stadiului de dez.oltare. Ea o*er un *eed-bacD constructi. participanilor prin care in*ormeaz asupra rezultatelor obinute i asupra a ceea ce urmeaz s *ie *cut. Ceea ce trebuie s-i propun cel care realizeaz e.aluarea dez.oltrii abilitailor de .ia nu este s raporteze aciunile educati.e sau rezultatele obinute la un set de .alori- mai mult sau mai puin absolute- ci s a;un0 Ela o descriere su*icient de sistematic pentru a putea percepe le0turi +ntre di*erite elemente i- +n caz de ne.oie- s acioneze asupra unora dintre ele pentru a modi*ica altele6. F:>E!CO- /0Educateur et l0 1proche s*stemi2ue, apud. Cuco3"?'G 2n acest areal e%aluarea de.ine participati%# :tiliz1nd metode de autoe.aluare- de re*lecie asupra procesului +n.rii- pro*esorul trebuie s a;ute ele.ii s +i e.aluezeei +nii pro0resul +nre0istrat +n procesul de +n.are. Implicarea ele.ilor +n proces este cu at1t mai necesar cu c1t metodele non*ormale 0enereaz contexte atipice de +n.are care solicit at1t explicitarea demersurilor pe care le implic prin prezentarea obiecti.elor c1t i debrie*in0ul. 3etodele i instrumentele de e%aluare trebuie adec.ate contextelor i obiecti.elor procesului de +n.are- modul1ndu-se at1t cu educaia *ormal c1t i cu cea non*ormal- ast*el +nc1t s permit msurarea stadiului de dez.oltare a abilitilor de .ia. 3bservarea sistematic a comportamentului celor %ormai, analiza de caz, 'urnalul re%le!iv, proiectul, porto%oliul, 'ocul de rol sunt c1te.a dintre metodele ce pot +nre0istra pro0resul- +n aceste contexte de *ormare. Cel mai exi0ent instrument de e.aluare a pro0resului +nre0istrat de ele.i- instrument care +i di.ersi*ic permanent metodele de e.aluare i care o*er colii un *eed-bacD continuu- rm1ne+ns- .iaa real. )entru a asi0ura ele.ilor ansa la o .ia de calitate i a primi *eedbacDul ateptatcoala trebuie s trans*ere competenele +n abiliti de .ia- ast*el +nc1t toi s *ie premiani ai concursului *r autori3 6 coala te pre0tete pentru .ia6.

Bi)liogra$ie selecti%
Aelciu- Mari-Elena- 4emenenco- 4aniela- Hin- !imina .a. ((%11).$etode i instrumente pentru dezvoltarea abilitilor de via la clas"Editura )aralela 5'- Piteti.

Cuco- C. (1##$).Pedagogie- Editura )olirom- Iai. 4elors- I.-Comoara luntric. 9aport pentru :>E!CO al Comisiei Internaionale pentru Educaie +n secolul ,,I- Editura )olirom Iai Ioia- Elena ((%%$).Instruirea constructivist 4 o alternativ" 5undamente" trategii" Editura Aramis- Aucureti. Monteil- I.M. (1##?).Educaie i %ormare- Editura )olirom- Iai. Oprea- Cren0ua ((%%").Pedagogie"Alternative metodologice interactive. Editura :ni.ersitii Aucureti- Aucureti.

Resurse cogniti%e i didactice utile susinerii cursului/ An0/el- ). ((%%"). tiluri i metode de comunicare. Editura Aramis Aucureti. Aloom- A. !. (1#?$). 6uman characteristics and school learning. Mc=raJ-Hill. Cer0/it- I.- 9adu- I. . (1##5). #idactica- Editura didactic i peda0o0ic. Aucureti. Cio*u- E.- Cio*u- C. (1##?). Esenialul n pediatrie. Editura Medical Almatea. Corsaro- K.A. ((%%@). ociologia Copilariei- International AooD Access- Ediia a doua- Clu; >apoca. Cristea- !. ((%%(). #icionar de Pedagogie. Editura Bitera Educaional. C/iinu. Curteanu- 4.- C/i.u- Iulia- )opa- I. ((%%'). 7hidul trainerului. Editura Irecson. Aucuresti. ElDind- 4. (1##@). 8eenagers in crisis9 All gro+n up and no place to go" Reading, $A3 )erseus AooDs. =ardner- H. (1##"). $ultiple Intelligences9 8he theor* in Practice. )erseus AooDs. =iteanu- Mi/aela. Psihologia copilului- suport de curs. =olu- ).- Verza- E.- Llate- M. (1##"). Psihologia copilului. Editura 4idactic i )eda0o0icAucureti. Hart- B. (1#@"). 6uman :rain and 6uman /earning" Ioi- Elena ((%%$). Instruirea constructivist - o alternativ" 5undamente" trategii. Editura A9AMI!. Aucureti Mo.aliD- !usan- Olsen- Maren (1##5). 8he $odel 4 Integrated 8hematic Instruction. AooDs *or Educators. Miu- !il.ia- !euc/e- 9.- erbnescu- H. ((%1%). ;<< de idei de educaie non%ormal. Aucureti. >iculescu- Mariana ((%%%). 5ormarea %ormatorilor. Editura ABB E4:CAIO>AB. Aucureti. Oprea- Cren0uta ((%%"). Pedagogie"Alternative metodologice interactive. Editura :ni.ersitiiAucureti. )erDins- 4.8. ((%%1). Understanding Adolescence" 8he 8as)s. /e )ennsNl.ania !tate :ni.ersitN. )ia0et- I. (1#'"). 8he 3rigins o% Intelligence in the Child" Bondon3 9outled0e O Me0an )aul. )ia0et- I. (1#'5). 8he Construction o% Realit* in the Child" >eJ PorD3 Aasic AooDs. )ia0et- I.- In/elder- A. (1#$#). /e )sNc/olo0N o* t/e C/ild. >eJ PorD3 Aasic AooDs. !c/a**er- H. 9. ((%%?). Introducere n psihologia copilului. Editura A!C9. Clu;->apoca. !ion- =. ((%%?). Psihologia v(rstelor. Editura 8undaiei 9om1nia de M1ine- Ediia a IVa- Aucureti. ripodi- .- 8ellin- ).- Epstein- I. (1#@$). ocial Program Evaluation- Illinois3 :ni.ersitN o* Mic/i0an. 8.E. )eacocD )ublis/ers. ureD- I. ((%%"). =>?@ovA )ompetencie" QQQ 7hid de identi%icare i adresare a nevoilor emergente ale copiilor din Rom(nia" 8undaia pentru 4ez.oltarea !ocietii Ci.ile. Aucureti- (%1%

BBB7hid metodologic pentru dezvoltarea deprinderilor de via independent. Korld Bearnin0. )ro0ramul C/ildnet- (%%5 BBB 7hidul animatorului" Asociaia Creati.. Aucureti(%%@ QQQ /egea Educaiei Caionale nr. 1&(%11- cu modi*icarile si completarile ulterioare BBBCevoi emergente ale copiilor din Rom(nia" tudiu e!ploratoriu. 8undaia pentru 4ez.oltarea !ocietii Ci.ile- Aucureti- (%1% BBBCon%ormal Education $anual- )eace Corps- (%%5

6rupul de lucru pentru ela)orarea programei 3i-aela &TOI'A; Elena 3anuela VLA&IE 0 coordonatori1 7abriel $are, $onica 6alaszi, $aricica $anole, Corina $ighiu, $ihaela C(rstea, Adriana Popescu, #ana #emenenco, $ari-Elena :elciu, imina 6in, Alis Pop, /uci Curta, Irina Ermolaev, $aria :oran, $aria /ctu"

3anager de proiect / Anca( Denisa PETRA'<E ( 3inisterul Educaiei; 'ercetrii; Tineretului i &portului