Sunteți pe pagina 1din 6

CREDIT SI BANCI licenta 2013 greu

MULTIPLE CHOICE 1. Un importator european va importa peste 3 luni mrfuri din S.U.A. n valoare de 10 mil. dolari, pltibili n momentul realizrii tranzaciei comerciale. Pentru a se acoperi mpotriva riscului de apreciere a cursului dolarului, e portatorul nc!eie un contract la termen "fo#ard$ de cumprare, contra euro, a sumei necesare la un curs de 1 euro % 1,&31' dolari, cursul la vedere al euro fiind de 1 euro % 1,&&0' dolari. S se determine prima "discount(ul$ anual al operaiunii de acoperire, e primat procentual. )ndicai care dintre variantele de rspuns de mai *os este corect+ a . b . c . d . e . &,,' 3,3' 3,.' 3,,0 &,/0.

A0S+ 1 &. Un european deine &0 mil. euro 2i dore2te s(i investeasc n active americane, e primate n dolari, cu o rat a dob3nzii de 104, n timp ce rata dob3nzii pentru investiia n active europene, e primat n euro, este de 54. S se determine rezultatul investiiei n active americane, comparativ cu investiia n active europene, dup un an, 2tiind c n momentul realizrii investiiei cursul euro n dolari a fost de 1 euro% 1,&' dolari, iar n momentul final, dup un an, a fost de 1 euro% 1,&/ dolari, nre6istr3ndu(se deci o depreciere a dolarului. )ndicai care dintre variantele de rspuns de mai *os este corect+ a . b . c . d . e . /7.35' euro,3.'7' euro7...50 euro.'.'00 euro5/.37' euro.

A0S+ A

3. Un investitor dore2te s valorifice n depozite bancare suma de '0.000 euro, pe o perioad de 10 ani. 1are va fi valoarea viitoare "88$ a depozitului, 2tiind c n primii . ani rata dob3nzii la depozite a fost de .4, iar n urmtorii 7 ani de 54. )ndicai care dintre variantele de rspuns de mai *os este corect+ a . b . c . d . e . 10&.370 euro /7.'30 euro55.000 euro,&.,./ euro//.,00 euro.

A0S+ 9 7. Un client dore2te s cumpere un autoturism n valoare "8:$ de 1'.000 euro, contract3nd un mprumut bancar, pe o perioad ";$ de ' ani, n urmtoarele condiii+ avansul iniial "a$ &04 din valoarea autoturismului, rata anual a dob3nzii "rd$ ,4, rambursarea principalului se face n rate lunare e6ale. S se determine rata efectiv a dob3nzii "red$ suportat de ctre client pentru mprumutul primit. )ndicai care dintre variantele de rspuns de mai *os este corect+ a . b . c . d . e . 1..&415,541/,.41,,'41.,,4.

A0S+ : '. < obli6aiune cu valoarea de 1.'00 lei 2i maturitatea de / ani, are valoarea fi a cuponului de 5' lei. 1uponul este pltit anual, prima dat la sf3r2itul primului an al plasamentului, ultima oar n momentul rscumprrii obli6aiunii. =ata de pia a dob3nzii, presupus constant, este de 5,'4. 9eterminai valoarea prezent a titlului 2i ale6ei varianta corect de rspuns dintre cele enumerate mai *os. a . b . c . d . 1.&/' lei1.37' lei1.&/1 lei1.37' lei-

A0S+ 1 .. Un client dore2te s acumuleze ntr(un depozit bancar suma "S$ de '0.000 euro ntr(o perioada

de 10 ani, prin depunerea la nceputul fiecarui an a unei sume e6ale, rata dob3nzii la depozite fiind constant de .4 pe an. S se determine suma depus anual de ctre client. )ndicai care dintre variantele de rspuns de mai *os este corect+
a . b . c . d . e .

3.&37 euro 3.5,3 euro 7.1&. euro 3.'77 euro 7.&3' euro

A0S+ : 5. >irma ? dispune de active n valoare de 1' milioane lei, av3nd un coeficient

de 1,7. =ata rentabilitii titlurilor lipsite de risc este de /4, iar prima de risc a pieei este de '4. >irma dore2te s se e tind pe o pia riscant, prin an6a*area unui credit de 3,5' milioane lei, noua investiie prevz3nd un coeficient de 1,/. 9eterminai noua rat a rentabilitii necesar la nivelul firmei 2i ale6ei varianta corect de rspuns de mai *os.
a . b . c . d . e .

10,74 17,.4 1&,/4 11,'4 13,.4

A0S+ A /. >ie trei mprumuturi cu urmtoarele caracteristici+

@mprumutul A+ 80%1'4 primul trimestru 2i 80%&'4 celelalte trei trimestre@mprumutul :+ 80%104 tot anul@mprumutul 1+ 80%'4 primul semestru 2i 80%&04 al doilea semestru. 80 % valoare nominal 9eterminai care vor fi devianele standard ale celor trei mprumuturi 2i ale6ei varianta corect de rspuns de mai *os, n ordinea mprumuturilor+

a . b . c . d . e .

104, '4, 5,'4 '4, 04, 5,'4 '4, 104, 04 5,'4, 04, '4 ,4, '4, 104

A0S+ : ,. Presupunem c o banc dispune de active n valoare de '00 milioane lei, durata medie a

activelor bncii fiind de 7 ani "adic durata timpului de via a flu ului de pli este de 3 ani$, 2i de pasive n valoare de 7'0 milioane de lei, durata medie a pasivelor fiind de & ani. 9ac rata dob3nzii cre2te cu 74, determinai care este valoarea modificrii activului net al bncii 2i ale6ei varianta corect de rspuns de mai *os+ a A &' milioane lei
. b . c . d . e .

B 1. milioane lei ( 77 milioane lei ( 1& milioane lei B 3& milioane lei

A0S+ 1 10. @n tabelul de mai *os sunt prezentate unele informaii ipotetice de la o banc, cu privire la

rezervele pentru pierderi+ Specificaie Simbol UC An 0 An 1 1redite totale 1; mil lei '.000 ..'00 =ata prelurilor rp 4 0,7' 0,70 Preluri anul 1 P= Cil lei 1' =ecuperri anul 1 =1 Cil lei 3 S se determine deducerea fiscal ma im 2i s se alea6 rspunsul corect din variantele enumerate mai *os+
a . b . c . d .

1','0 milioane lei 1&,00 milioane lei 15,&' milioane lei 1.,'0 milioane lei

e 13,'0 milioane lei .

A0S+ A 11. >ie dou mprumuturi, A 2i :, care au veniturile a2teptate, 8, de 7.000 lei 2i respectiv 5.000 lei, 2i

devianele standard, , de '.'00 lei, respectv ..300 lei. 9eterminai covarianele celor dou mprumuturi 2i ale6ei varianta corect de rspuns de mai *os+ a A % 1,&3'- : % 1,111. b . c . d . e .

A % 1,&3'- : % 1,15'A % 1,35'- : % 1,111A % 1,35'- : % 1,15'A % 1,35'- : % 1,&3'.

A0S+ 1 1&. :anca ? prezinta urmatorul bilant sintetic+

Cil lei Activ Active sensibile la rata Active cu rata fi a ;otal activ "A;$ 3&0 7/0 /00 Pasiv Pasive sensibile la rata Pasive cu rata fi a ;otal pasiv "P;$ 7/0 3&0 /00

9urata medie a activelor bancii este de 7 ani, adica durata timpului de viata a flu ului de incasari este de 3 ani, iar durata medie a pasivelor este de 3 ani, capitalul bancii reprezentand 104 din active. Sa se determine 6ap(ul, 6, in cazul cresterii ratei dobanzii, , cu 3 puncte procentuale, si sa se alea6a varianta corecta de raspuns dintre cele enumerate mai *os+ a 6 % ( 3,5 milioane. b 6 % ( 7,/ milioane. c 6 % ( 3,5 milioane. d 6 % ( 7,. milioane.

A0S+ : 13. @n sistemul bancar se nre6istreaz o cre2tere a depozitelor n valoare de 700 mld. lei. @n condiiile n care rata rezervelor minime obli6atorii este de 1'4, se cere s se determine nivelul ma im de cre2tere, pentru credite, care se va realiza n sistem.

Ale6ei varianta corect de rspuns de mai *os+ a . b . c . d . 3'0 mld lei370 mld lei700 mld lei3/0 mld lei.

A0S+ :