Sunteți pe pagina 1din 23

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!

!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

Anexa 1 PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2007-2013 CERERE E !INANARE

"NREGIS#RAREA CERERII E !INANARE [Se completeaz de ctre Organismul Intermediar] ORGANISMUL IN#ERME IAR $%nt&u POR' din cad&ul A(%n)i%i $%nt&u %*+olta&% R%(ional, ----------------------------------.........-Nu/,& d% 0n&%(i1t&a&% .....------------------[Se completeaz cu nr. de nregistrare de la registratura ADR] Cod SMIS 2Nu/,& c%&%&% d% 3inan)a&%4 ...----------------------------------5 "n&%(i1t&at, d% ..........-------------------------------------------[Numele i prenumele persoanei care nregistreaz]

S%/n,tu&a ...........-----------------------ata 0n&%(i1t&,&ii .......--------------[zz/ll/aaaa]

[ Instruc iuni pri!ind completarea cererii de "inan are# $entru a !eni n spri%inul solicitantului& la "iecare punct din cererea de "inan are s'a e(plicat modul n care tre)uie completat in"orma ia solicitat* aceast e(plica ie este redactat cu caractere italice i marcat ntre paranteze dreptung+iulare [ ]. ,a rugm s citi i cu aten ie e(plica iile nainte de completarea cererii de "inan are.a momentul completrii cererii de "inan are& e(plica ia marcat ntre parantezele dreptung+iulare tre)uie tears /a)elul de pe coperta cererii de "inan are se !a completa numai de ctre organismul intermediar. , rugm s nu completa i& modi"ica i sau terge i ta)elulDup completarea cu in"orma iile solicitate& cererea de "inan are se !a numerota corespunztor& n con"ormitate cu pre!ederile din g+idul solicitantului ]

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

#I#LUL PROIEC#ULUI ....................................... [ /itlul proiectului se !a scrie cu litere de tipar. Aten ie& titlul proiectului nu tre)uie s depeasc 011 de caractere ] #IPUL ASIS#ENEI !INANCIARE NERAM6URSA6ILE 01 !E R [ Aceast in"orma ie este prede"init. ,a rugam nu terge i& modi"ica i& completa i- ]

1- IN!ORMAII PRI7IN SOLICI#AN#UL 1-1 SOLICI#AN# %nu/i&% o&(ani*a)i%8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Cod d% 0n&%(i1t&a&% 3i1cal,))))))))))))$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ N&- d% la R%(i1t&ul A1ocia)iilo& 9i !unda)iilo&$* a( e#te (azul+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ad&%1a $o9tal,8))))))))))))))$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ad&%1a $o9t, %l%ct&onic,)))))) )))))))))))))))$$$$$$$$$$$$ [ Se !a completa cu date despre organiza ie& aa cum apar ele n documentele statutare. Ru)rica pri!ind adresa potal se completeaz cu adresa complet a sediului principal al organiza iei. Adresa electronic este cea general a organiza iei sau a reprezentantului legal al acesteia* aceast in"orma ie re"eritoare la adresa electronic nu este o)ligatorie- ] 1-2 #IPUL SOLICI#AN#ULUI8 unitat% ad/ini1t&ati+ : t%&ito&ial, 2auto&itat% a ad/ini1t&a)i%i $u;lic% local%4 unit,)i ad/ini1t&ati+ : t%&ito&ial% 2auto&it,)i al% ad/ini1t&a)i%i $u;lic% local%4 0nt&% ca&% %<i1t, aco&du&i 1au $a&t%n%&iat% $%nt&u &%ali*a&%a uno& $&o(&a/% d% d%*+olta&% *onal, a1ocia)i% d% d%*+olta&% int%&co/unita&, d% utilitat% $u;lic,' con3o&/ l%(ii n&-21=>2001 cu /odi3ic,&il% 9i co/$l%t,&il% ult%&ioa&% 0nt&%$&ind%&% /ic, 9i /i?loci% $a&t%n%&iat 0nt&% unitat% ad/ini1t&ati+ : t%&ito&ial, 2auto&itat% a ad/ini1t&a)i%i $u;lic% local%4 9i ONG-u&i

1-3 REPRE@EN#AN#UL LEGAL AL SOLICI#AN#ULUI

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

Nu/%' $&%nu/%))))))))))))))))))))))))))))))))) !unc)i% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))$ Nu/,& d% t%l%3on))))))))))))))))))))))))))))))))) Nu/,& d% 3a< ))))))))))))))))))))))))))))))))))$$ Ad&%1, $o9t, %l%ct&onic, )))))))))))))))))))))))))))))$ [Se !a completa cu numele persoanei care are dreptul& con"orm actelor de constituire& s reprezinte organiza ia i s semneze n numele acesteia. Se !a trece numele complet i ini iala tatlui& aa cum apare n cartea de identitate ]

1-A PERSOANA E CON#AC# Nu/%' $&%nu/%))))))))))))))))))))$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !unc)i%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))$$ Nu/,& d% t%l%3on))))))))))))))))))))))))))))))))) Nu/,& d% 3a<))))))))))))))))))))))))))))))))))$ Ad&%1, $o9t, %l%ct&onic, $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ [Se !a completa cu numele persoanei desemnate de solicitant pentru rela ia cu organismul intermediar/autoritatea de management n ceea ce pri!ete cererea de "inan are. Se !a trece numele complet i ini iala tatlui& aa cum apare n cartea de identitate. $ersoana de contact poate "i c+iar reprezentantul legal& dac solicitantul dorete ] 1-=- PERSOANA RESPONSA6ILB CU OPERAIUNILE !INANCIARE Nu/%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) !unc)i% ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Nu/,& d% t%l%3on))))))))))))))))))))))))))))))))$$ Nu/,& d% 3a< )))))))))))))))))))))))))))))))))) Ad&%1, $o9t, %l%ct&onic,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ [Se !a completa cu numele persoanei desemnate de solicitant cu drept de semntura pentru opera iuni "inanciar')ancare. Se !a trece numele complet i ini iala tatlui& aa cum apare n cartea de identitate] 1-C 6ANCA > #RE@ORERIA 6anca> Sucu&1al,8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ad&%1a,))))))))))))))))))))))))))))))))))))$$ Cod I6AN8)))))))))))))))))))))))))))))))))))$

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

1-7 SPRIDIN PRIMI# "N PRE@EN# SAU AN#ERIOR IN !ON URI PU6LICE EI>SAU "MPRUMU#URI IN PAR#EA INS#I#UIILOR !INANCIARE IN#ERNAIONALE 2I!I4 Ai !ene'i(iat e a#i#ten neram!ur#a!il in 'on uri pu!li(e #au e -mprumut in partea ./. -n ultimii 5 ani0 DA 12 Da( DA& v rugm #pe(i'i(ai urmtoarele in'ormaii pentru proie(tele pentru (are ai !ene'i(iat e 'inanare neram!ur#a!il #au -mprumut,

[Se !or completa in"orma ii pentru ma(im trei proiecte& selectate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s'a semnat contractul de "inan are. $entru "iecare proiect se !a completa c2te un ta)el& dup modelul de mai %os ]

#itlul $&oi%ctului 9i n&- d% &%3%&in), ......... [Se !a completa cu titlul proiectului aa cum apare n contractul de "inan are. Numrul de re"erin a reprezint codul proiectului/ numrul contractului aa cum a "ost el sta)ilit de organiza ia "inan atoare/autoritatea de contractare] Stadiul i/$l%/%nt,&ii $&oi%ctului [Se !a completa cu 3INA.I4A/ sau 5N 67RS D8 3INA.I4AR8* n acest ultim caz se !a trece data pre!zut de "inalizare aa cum este n contractul de "inan are [Se !a completa cu o scurt descriere a proiectului& acti!it i realizate/n curs de realizare& nu mai mult de %umtate de pagin] [Se !a completa cu rezultatele "inale sau par iale ale proiectului] [Se !a completa cu !aloarea "inal a proiectului 9dac acesta a "ost "inalizat sau cu !aloarea de contract dac acesta este n implementare. $entru proiectele la care contractul de "inan are s'a nc+eiat n alt moned dec2t RON se !a trece !aloarea n moneda respecti!a i ec+i!alentul n RON la data semnrii contractului de "inan are] [Se !a indica sursa de "inan are 9 e(. )ugetul de stat& )ugetele locale& surse e(terne neram)ursa)ile & etc ' i se !a completa cu denumirea organiza iei "inan atoare i a autorit ii contractante :dac di"er;]

O;i%ctul $&oi%ctului

R%*ultat% o;)inut%

7aloa&%a $&oi%ctului

Su&1a d% 3inan)a&%

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare 3 rugm # #pe(i'i(ai a( pentru proie(tul *-n -ntregime #au parial& re#pe(tiv a(tiviti in proie(t+ (e (on#tituie o!ie(tul prezentei (ereri e 'inanare a mai 'o#t #oli(itat #pri4in 'inan(iar in 'on uri pu!li(e& -mprumuturi in partea ./. DA 12 Da( DA& v rugm #pe(i'i(ai urmtoarele in'ormaii, %nu/i&%a $&o(&a/ului 9i n&- d% 0n&%(i1t&a&% a $&oi%ctului ......... Su&1a d% 3inan)a&%............................ Stadiul la data d%$un%&ii c%&%&ii d% 3inan)a&%................ [ se !a completa cu# n e!aluare& n curs de "inan are& respins etc] 3 rugm # #pe(i'i(ai a( proie(tul *-n -ntregime #au parial& re#pe(tiv a(tiviti in proie(t+ (e (on#tituie o!ie(tul prezentei (ereri e 'inanare a5 au !ene'i(iat e4a e #pri4in 'inan(iar in 'on uri pu!li(e& -mprumuturi in partea ./. DA 12 Da( DA& v rugm # ai etalii (u privire la program& organizaia 'inanatoare5autoritatea e (ontra(tare& a(tivitile 'inanate *re#pe(tiv a(ele a(tiviti (are #e reg#e#( "i -n proie(tul (are 'a(e o!ie(tul prezentei (ereri e 'inanare+& valoarea a(tivitilor 'inanate$

2-

ESCRIEREA PROIEC#ULUI

2-1 AFA PRIORI#ARB A PROGRAMULUI OPERAIONAL EI OMENIUL MADOR E IN#ER7ENIE PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL AFA PRIORI#ARB = : E@7OL#AREA URA6ILB EI PROMO7AREA #URISMULUI OMENIUL E IN#ER7ENIE =-2 : CREAREA' E@7OL#AREA' MO ERNI@AREA IN!RAS#RUC#URII E #URISM PEN#RU 7ALORI!ICAREA RESURSELOR NA#URALE EI CREE#ERII CALI#BII SER7ICIILOR #URIS#ICE [Aceast in"orma ie este prede"init. , rugm nu completa i& terge i& modi"ica i-] [Aceast in"orma ie este prede"init. , rugm nu completa i& terge i& modi"ica i-]

[Aceast in"orma ie este prede"init. , rugm nu completa i& terge i& modi"ica i-] AJUTOR DE STAT se !a )i"a o singur csu ;# SE APLICB PRE7E ERILE SCGEMEI E ADU#OR E S#A# PEN#RU E@7OL#ARE REGIONALB PRIN SPRIDINIREA IN7ES#IIILOR "N #URISM $%nt&u8 - UNI#BI A MINIS#RA#I7 : #ERI#ORIALE PAR#ENERIA#E "N#RE UNI#BI A MINIS#RA#I7 : #ERI#ORIALE

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare ASOCIAII E E@7OL#ARE IN#ERCOMUNI#ARB IN#REPRIN ERI MICI 2INCLUSI7 MICRO"N#REPRIN ERI4 EI MIDLOCII PAR#ENERIA#E "N#RE UNI#BI A MINIS#RA#I7 : #ERI#ORIALE EI ONG-URI

[n cazul proiectelor care se ncadreaz ntr'o sc+em de a%utor de stat& se !or indica# denumirea sc+emei de a%utor de stat& numrul a!izului 6onsiliului 6oncuren ei pentru sc+emele e(ceptate de la o)liga ia noti"icrii& respecti! decizia 6omisiei 8uropene i <O al 6omunit ilor 8uropene n care s'a pu)licat rezumatul deciziei sau decizia& dup caz& n cazul sc+emelor de a%utor de stat noti"icate la 6omisia 8uropean* in"orma iile legate de denumirea sc+emei/ nr. a!izului sunt a"iate pe site'ul ministerului& dup o) inerea a!izului 6onsiliului 6oncurentei/ deciziei 6omisiei 8uropene i pu)licarea sc+emei n =onitorul O"icial al Rom2niei/ <urnalul O"icial al 68 ] NU SE APLICB PRE7E ERILE SCGEMEI E ADU#OR E S#A# PEN#RU E@7OL#ARE REGIONALB PRIN SPRIDINIREA IN7ES#IIILOR "N #URISM $%nt&u8 - UNI#BI A MINIS#RA#I7 : #ERI#ORIALE PAR#ENERIA#E "N#RE UNI#BI A MINIS#RA#I7 : #ERI#ORIALE ASOCIAII E E@7OL#ARE IN#ERCOMUNI#ARB [n cazul proiectelor al cror acti!it i nu se ncadreaz n sc+ema de a%utor de stat pentru dez!oltare regional prin spri%inirea in!esti iilor n turism]

2-2 LOCALI@AREA PROIEC#ULUI ROMHNIA REGIUNEA8 DU EUL8 LOCALI#A#EA8 [Se !a completa cu %ude ul/ %ude ele i localitatea /localit ile acoperite de proiect& dac este cazul i proiectul are o arie geogra"ic de implementare mai mare de o singur localitate / %ude ] 2-2-1 @ONA IN#B E LOCALI@ARE A PROIEC#ULUI

LOCALI#A#E IN ME IUL UR6AN LOCALI#A#E IN ME IUL RURAL S#AIUNE #URIS#ICB 6ALNEARB EI 6ALNEO-CLIMA#ICB A#H# UR6AN CH# EI IN ME IUL RURAL IN ME IUL

[Se !a completa o singur csu & corespunztoare zonei proiectul]

int n care urmeaz a "i implementat

n cazul proiectelor cu obiective care se implementeaz !n mai mult "e o zon #int "e localizare "in cele men#ionate$ se vor completa toate c su#ele corespunz toare zonelor #int "e implementare a proiectului%

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

2-3 ESCRIEREA PROIEC#ULUI 2-3-1 O;i%cti+ul $&oi%ctului [Se !a completa cu o)iecti!ul general i o)iecti!ele speci"ice ale proiectului& modul n care proiectul contri)uie la realizarea o)iecti!elor speci"ice ale a(ei prioritare >& domeniului ma%or de inter!en ie >.?. , rugm s citi i cu aten ie @+idul Solicitantului & sec iunea n care se prezint domeniul de inter!en ie/a(a prioritar& precum i sec iunea re"eritoare la criteriile de selec ie ale cererii de "inan are. Orientativ "ou pa&ini ] 2-3-2 Cont%<t [Se !a preciza dac proiectul pentru care se solicit "inan area este o component a unei ini iati!e mai comple(e de in!esti ii a solicitantului& d2ndu'se detalii despre acesta :stadiul& rezultate etc;. 5n acest caz se !or prezenta criteriile "olosite la delimitarea proiectului de celelalte in!esti ii. De asemenea& se !a preciza dac sunt i alte ini iati!e comple(e/ proiecte care depind de realizarea proiectului care "ace o)iectul cererii de "inan are. Orientativ' "ou pa&ini ]

2-3-3 Du1ti3ica&%a n%c%1it,)ii i/$l%/%nt,&ii $&oi%ctului [Se !a preciza de ce este ne!oie de acest proiect& care este !aloarea sa adugat. Se !or da in"orma ii depsre tipul acti!it ilor de turism des"urate i posi)ilitatea dez!oltrii anumitor zone din punct de !edere turistic& numrul de sosiri turistice nainte i dup implementarea proiectului. Orientativ patru pa&ini]

2-3-A Pot%n)ialii ;%n%3icia&i ai $&oi%ctului> (&u$ul )int, [se !or indica grupurile/ entit ile care !or )ene"icia/ !izate de rezultatele proiectului& direct sau indirect. Orientativ o pa&in ]

2-3-=- Acti+it,)il% $&oi%ctului A(tivitile proie(tului pentru a 'i eligi!ile tre!uie # 'a( parte intr-o (ategorie e operaiuni intre (ele enumerate la pun(tul . #au .., IO$%&a)iuni $&i+ind in3&a1t&uctu&a d% tu&i1/ d% utilitat% $u;lic, 3alori'i(area potenialului turi#ti( montan prin (on#tru(ia in'ra#tru(turii ne(e#are, rea!ilitarea "i amena4area (ilor e a((e# (tre prin(ipalele o!ie(tive turi#ti(e naturale& re'ugii alpine& po#turi 6alvamont& et($ Amena4area o!ie(tivelor turi#ti(e naturale (u potenial turi#ti( *(anioane& (7ei& pe"teri& la(uri gla(iare& et(+ Dezvoltarea turi#mului !alnear *rea!ilitarea5 mo ernizarea in'ra#tru(turii rutiere& in(lu#iv utilitile in (orpul rumului& (rearea5 rea!ilitarea par(urilor !alneare& par(uri gr in in #tatiuni turi#ti(e !alneare& (limati(e #i !alneo(limati(e+

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare II- O$%&a)iuni $&i+ind in3&a1t&uctu&a d% tu&i1/ $u;lic,> $&i+at,' ca&% int&, 1u; incid%n)a &%(ulilo& a?uto&ului d% 1tat Dezvoltarea turi#mului !alnear -m!untirea& mo ernizarea "i otarea !azelor e tratament& in(lu#iv a #alinelor terapeuti(e& ezvoltarea reelelor e (aptare "i tran#port a izvoarelor minerale "i #aline et(& in #tatiuni turi#ti(e !alneare& (limati(e #i !alneo(limati(e$ %rearea& rea!ilitarea "i extin erea in'ra#tru(turii e agrement& in(lu#iv a utilitilor a'erente *ex$ pi#(ine& terenuri e mini-gol'& teni#& paint-!all& turi#m 'eroviar pe linie 'erat -ngu#t& -n zonele e eal "i e munte et($+ [Aceast in"orma ie este prede"init. , rugm s )i"a i csu a corespunztoare& "r a terge sau modi"ica te(tul-] [Se !a completa cu prezentarea detaliat a acti!it ilor i su)acti!it ilor a"erente "iecrei acti!it i& n ordinea cronologic :e.g o) inerea proiectului te+nic ' stadiul pregtirii licita iei& data estimat de lansare licita ie& data estimat de nc+eiere a contractului de ac+izi ii& data estimat de recep ie i apro)are a proiectului de e(ecu ie* contractarea e(ecu iei lucrrilor' stadiul pregtirii licita iei& data estimat de lansare licita ie& data estimat de nc+eiere a contractului de e(ecu ie a lucrrilor& descriere lucrri necesare etc* acestea sunt e(emple* solicitantul tre)uie s descrie 9dup cum s'a solicitat mai sus& toate acti!it ile/ su)acti!it ile necesare derulrii proiectului. De asemenea& se !a prezenta stadiul o) inerii a!izelor/autoriza iilor necesare implementrii proiectului i data estimata de o) inere a acelor a!ize /autoriza ii care nu au "ost nc o) inute.; 5n cazul n care proiectul pre!ede i ac+izi ia de ec+ipamente se !or da detalii despre tipul/speci"ica iile acestor ec+ipamente& modul de distri)uire a ec+ipamentului la parteneri :dac este cazul. Orientativ' 1( pa&ini]

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

2-3-C Cal%nda&ul acti+it,)ilo& [6ompleta i ta)elul de mai %os cu acti!it ile proiectului& at2t cele care au a!ut loc p2n la momentul depunerii cererii de "inan are :ac+izi ii de ser!icii pentru e(ecutarea de studii& studii de "eza)ilitate& proiecte te+nice& studii de pia etc; c2t i cele pre!izionate a se realiza dup momentul depunerii cererii de "inan are :n !ederea implementrii proiectului;& precum i cu perioadele la care acestea s'au realizat/ se !or realiza& corelate cu in"orma iile de la punctele ?.0.> re"eritoare la acti!it i& la punctul ?.A re"eritor la managementul proiectului i punctul 0.A re"eritor la calendarul ac+izi iilor pu)lice. Se !or e!iden ia in mod clar acti!itatile derulate dup semnarea contractului de "inan are pentru a putea "i calculat durata de implementare a proiectului 9 a se corela cu punctul ?.> Durata proiectului] 1r$ (rt A(tivitate 5 #u!a(tivit ate Poziia5 per#oana re#pon#a!il (u implementar ea a(tivitii

Anul 1 8una 12 8una 10 8una 11 8una 1 8una < 8una 2 8una 9 8una 2 8una 3 8una 9 8una 5 8una : 8una 7 8una ; 8una 1 8una 3 8una 5

Anul 2 8una 10 8una 12 8una 11 8una : 8una ; 8una 7 8una <

Anul )$ 8una )$$ 8una 1

1 1$1 1$2 1) 2 2$1 xxx

xxxx xxx xxxx xxxxxx

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

2-3-7- R%1u&1%l% /at%&ial% i/$licat% 0n &%ali*a&%a $&oi%ctului [Se !a completa cu in"orma ii re"eritoare la sediul/sediile tunde se !or e"ectua acti!it ile de management al proiectului cu dotrile e(istente& ec+ipamente I/ de inute i utilizate pentru implementarea proiectului. Orientati! ? pagini ]

2-3-I R%*ultat% antici$at% [Se !a completa cu rezultatul/rezultatele a"erente "iecrei acti!it i dintre cele descrise la punctul ?.0.> Orientativ ) pa&ini]

2-A MANAGEMEN#UL PROIEC#ULUI Pre(izai (are #unt re#ur#ele umane alo(ate implementrii proie(tului *exi#tente "i viitoare+ 5n cazul n care aplicantul nu inten ioneaz s contracteze managementul proiectului la acest punct& se !or descrie# numrul persoanelor implicate/a!ute n !edere pentru managementul proiectului& pozi ia& atri)u iile i rolul "iecrui mem)ru din ec+ipa de proiect& e(perien a rele!ant necesar pentru rolul propus n ec+ipa de proiect& 6,'ul& "isele de post corespunztoare. 5n cazul n care aplicantul inten ioneaz s contracteze managementul proiectului la acest punct& se !or descrie# cerin ele minime :e(perien a similar& e(pertiza etc; pe care solicitantul le !a cere prin caietul de sarcini de ac+izi ionare a ser!iciilor de management a proiectului. acti!it ile de management al proiectului ce !or "ace o)iectul contractului de ser!icii de management al proiectului. modul n care solicitantul i persoanele din partea acestuia :6,& "iele de post corespunztoare& rol n organiza ie& atri)u ii etc; !or !eri"ica/monitoriza acti!itatea contractorului care !a "urniza ser!icii de management al proiectului. Se !a preciza modul n care se !a asigura monitorizarea implementrii proiectului# strategia pe care o are solicitantul n acest sens& responsa)ilit ile mem)rilor ec+ipei de proiect& procedurile care !or "i urmate i calendarul acti!it ilor de monitorizare. De asemenea& se !a descrie procedura de !eri"icare/ super!izare a acti!it ii ec+ipei de proiect aplica)il n cadrul institu iei solicitante& respecti! n cadrul "iecreia dintre institu iile mem)re ale unei asocia ii de dez!oltare intercomunitar/ al "iecrui partener%[Orientativ )*+ pa&ini] 2-= URA#A PROIEC#ULUI Pre(izai urata implementrii proie(tului& exprimat -n luni& "urat care nu poate "ep ,i "ata "e +1%(-%)(1.$

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

[Durata de implementare reprezint perioada cuprins ntre data semnrii contractului de "inan are i data "inalizrii ultimei acti!it i pre!zute n cadrul proiectului. Se !a a!ea n !edere "aptul c acti!it ile de%a e"ectuate pan la data semnrii contractului de "inan are pentru proiectul care "ace o)iectul prezentei cereri de "inan are nu !or "i luate n calcul la estimarea duratei de implementare. $entru a estima corect perioada n care se semneaz contractul de "inan are& ! rugam s citi i cu aten ie @+idul solicitantului& sec iunea B8!aluarea i selec ia cererilor de "inan areC unde este precizat perioada ma(im n care solicitantul este in"ormat asupra rezultatului "iecrei etape de e!aluare i selec ie. ,a rugm s corela i in"orma ia pri!ind durata proiectului cu calendarul acti!it ilor pre!zute la punctul ?.0.D. Aten ie# perioada de implementare a proiectului nu poate depi 0E.1F.?1E>] [Orientativ / pa&ina]

2-C IN ICA#ORI [se !or descrie indicatorii de rezultat corela i cu indicatorii pre!zu i la a(a prioritar >& domeniul ma%or de inter!en ie >.?. ,a rugm s citi i cu aten ie @+idul solicitantului la sec iunea speci"ic ]

IN ICA#ORI E PROGRAM

7aloa&% la 3inali*a&%a $%&ioad%i d% i/$l%/%nta&%

7aloa&% la 3>= ani d% la 3inali*a&%a $%&ioad%i d% i/$l%/%nta&%

Indicato&i d% &%ali*a&% i/%diat, 2out$ut4 *in i(atorii #e vor (orela (u rezultatele prevzute la p(t 2$3$:+ Proie(te e turi#m .==-uri #pri4inite Indicato&i d% &%*ultat 2&%1ult4 8o(uri e mun( nou (reate5meninute& in (are, 8o(uri e mun( nou (reate 5 meninute& 'emei 8o(uri e mun( nou (reate 5 meninute& !r!ai

2-7 PAR#ENERII IMPLICAI "N ERULAREA PROIEC#ULUI .mplementarea proie(tului #e 'a(e -n parteneriat0 DA

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

12 Da( DA& e#(riei partenerii& (omplet>n urmtorul ta!el,

Denumire organizaie partenere

?ipul organizaiei partenere

=o e impli(are 'inan(iar

=o e impli(are -n implementare

2-I RELAIA CU AL#E PROGRAME > S#RA#EGII > PROIEC#E [se !a descrie modul n care proiectul rela ioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii na ionale n domeniu& modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte "inan ate din "onduri pu)lice/pri!ate n regiune/%ude & modul n care proiectul se ncadreaz n strategia local de dez!oltare etc complet2nd ta)elul de mai %os& select2nd op iunea/op iunile care sunt rele!ante pentru proiect. ]

=OD D@ R@8AA.O1AR@ [D8N7=IR8 $RO@RA=] [D8N7=IR8 S/RA/8@I8] [/I/.7 $ROI86/] [A./ DO67=8N/ R8.8,AN/ .A NI,8. NAGIONA./ R8@IONA.'$R86I4AGI]

2-J #AFA PE 7ALOAREA A BUGA#B Organizaia e#te pltitoare e ?3A0 DA 12 2-10 PROIEC# GENERA#OR E 7ENI# 2 OAR PEN#RU PROIEC#E ALE CBROR AC#I7I#BI SE "NSCRIU "N IN!RAS#RUC#URA E #URISM E U#ILI#A#E PU6LICB4 @#te& proie(tul pentru (are #oli(itai 'inanarea& generator e venituri0 DA

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

12 Da( DA& v rugm # pre(izai (are e#te valoarea e#timat a veniturilor nete generate e proie(t -n timpul implementrii a(e#tuia "i pe urata e via a inve#tiiei$ 2-11 IMPAC#UL ASIS#ENEI !INANCIARE NERAM6URSA6ILE ASUPRA IMPLEMEN#BRII PROIEC#ULUI A#i#tena 'inan(iar neram!ur#a!il pe (are o #oli(itai va avea rolul #, a+ a((elereze implementarea proie(tului DA 12 Detaliai$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ [indi"erent de op iunea selectat& !a rugm s %usti"ica i rspunsul. Orientativ 1 pa&in ] !+ e#te e#enial pentru implementarea proie(tului DA 12 Detaliai$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ [indi"erent de op iunea selectat& !a rugm s %usti"ica i rspunsul. Orientativ 1 pa&in ] 2-12 SUS#ENA6ILI#A#EA PROIEC#ULUI [,a rugm s preciza i modul n care proiectul se autosus ine "inanciar dup ncetarea "inan rii solicitate prin prezenta cerere de "inan are& capacitatea de a asigura operarea i ntre inerea in!esti iei dup "inalizare :entit i responsa)ile& "onduri& acti!it i& orizont de timp. Orientativ + pa&ini] 2-13 IN!ORMARE EI PU6LICI#A#E [,a rugm s preciza i msurile pe care le !e i ntreprinde pentru respectarea cerin elor regulamentelor comunitare de asigurare a !izi)ilit ii contri)u iei comunitare la proiect. ,or "i incluse cel pu in urmtoarele tipuri de acti!it i de in"ormare i pu)licitate# anun de pres ntr'un ziar regional i/sau local pri!ind nceperea proiectului& anun de pres la nc+iderea proiectului cu men ionarea rezultatelor iar n cazul proiectelor de in"rastructur& msurile o)ligatorii pre!zute de regulamentele speci"ice ale 6omisiei 8uropene. , rugm s citi i cu aten ie @+idul solicitantului la sec iunea re"eritoare la In"ormare i pu)licitate pentru detalii. Acti!itatea de in"ormare i pu)licitate tre)uie s se regseasc i la pct ?.0.>& ?.0.D& ?.0.H] [Orientativ) pa&ini] 1r$ A(tivitatea pu!li(itate e in'ormare "i Durata e#timat5 Perioa a %o#turi e#timate

10

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare 1 2 $$$$

3- CONCOR ANA CU POLI#ICILE UE EI LEGISLAIA NAIONALB

3-1 EGALI#A#EA E EANSE [Su)linia i modul n care principiul pri!ind egalitatea de anse :nediscriminare pe criterii de ras& se(& religie& diza)ilit i& !2rst; a "ost considerat n ela)orarea i implementarea proiectului& "ie n acti!it ile proiectului& "ie n managementul proiectului& "ie n identi"icarea grupurilor int/)ene"iciari men ion2nd orice component speci"ic care arat acest lucru. Se !a preciza& de asemenea modul n care solicitantul& !a urmri respectarea principiului pri!ind egalitatea de anse n cazul atri)uirii i derulrii contractelor de lucrri i ser!iciu care !or "i nc+eiate pe durata implementrii proiectului n !ederea atingerii o)iecti!elor acestuia.Orientativ ) pa&ini] 3-2 E@7OL#AREA URA6ILB EI E!ICIENA ENERGE#ICB [8(plica i modul n care proiectul contri)uie la ma(imizarea )ene"iciilor i reducerea e"ectelor negati!e n pri!in a componentelor# economic& social& de mediu& modul n care proiectul contri)uie la m)unt irea e"icien ei energetice :dac este cazul;. , rugm s citi i @+idul solicitantului pentru clari"icri asupra cerin elor temelor orizontale. Orientativ ) pa&ini ] 3-3 #EGNOLOGIA IN!ORMAIEI [8(plica i modul n care proiectul contri)uie la introducerea noilor te+nologii i are caracter ino!ati!& dac este cazul. Orientativ 1 pa&in ] 3-A ACGI@III PU6LICE 3 rugm # (ompletai 'ormularul privin programul5 (alen arul a(7iziiilor pu!li(e, ACGI@III PU6LICE EMARA#E>E!EC#UA#E PHNB LA EPUNEREA CERERII E !INANARE O!ie(tul (ontra(tului5 A(or ului-(a ru pentru realizarea proie(tului 3aloarea real *8ei+ Pro(e ura apli(at Data -n(eperii pro(e uriiB Data 'inalizrii pro(e uriiB

1r$ (rt$

1 2 3 9 ACGI@III PU6LICE PRECONI@A#E UPB EPUNEREA CERERII E !INANARE 1r$ (rt$ O!ie(tul (ontra(tului5 A(or ului-(a ru pentru realizarea 3aloarea e#timat *8ei+ Pro(e ura apli(at Data e#timat pentru -n(eperea pro(e uriiB Data e#timat pentru 'inalizarea pro(e uriiB

11

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare proie(tului

B 6e va (ompleta (u nr$ lunii *ex$ a treia luna+ e la #emnarea a(or ului e 'inanare [Se va corela cu punctul 0 1u&etul proiectului 9 toate costurile a"erente acti!itatilor propuse tre)uie sa se regaseasca in )ugetul proiectului& detaliat pe c+eltuieli eligi)ile i neeligi)ile& i sa "ie re"lectate in calendarul ac+izi iilor.Se !a a!ea n !edere includerea tuturor ac+izi iilor pu)lice e"ectuate nainte de depunerea cererii de "inan are i a celor preconizate a "i e"ectuate dup semnarea contractului de "inan are& inclusiv a celor pentru care se inten#ioneaz utilizarea proce"urii "e ac2izi#ie "irect . ] 3-A-1 IN!ORMA#II PRI7IN ELA6ORAREA S#U IULUI E !E@A6ILI#A#E> OCUMEN#A#IEI E A7I@ARE A LUCRARILOR E IN#ER7EN#II Data lan#rii pro(e urii e a(7iziie pentru ela!orarea #tu iului e 'eza!ilitate5 o(umentaiei e avizare a lu(rrilor e intervenii )))Czz5ll5aaD Data ela!orarii #tu iului e 'eza!ilitate5 o(umentaiei e avizare a lu(rrilor e intervenii )))Czz5ll5aaD Data ultimei a(tualizari a #tu iului e 'eza!ilitate5 o(umentaiei e avizare a lu(rrilor e intervenii )))Czz5ll5aaD [se !or completa cu in"ormatii numai paragra"ele corespunzatoare situatiei la data completarii cererii de "inantare ]

A- !INANAREA PROIEC#ULUI

A-1 PROIEC#E PRI7IN IN!RAS#RUC#URA E #URISM E U#ILI#A#E PU6LICA


A-1-1- 6UGE#UL PROIEC#ULUI CGEL#UIELI ELIGI6ILE #O#AL ELIGI6IL #7A NEELIGI6ILB 6a*, 1 1 1$1 1$2 1$3 2 3 9 #7A %li(i;il, 5

N&- c&t

%nu/i&%a ca$itol%lo& 9i CGEL#UIELI 1u;ca$itol%lo& NEELIGI6ILE

:E9F5

CAPI#OL 1 - Ch%ltui%li $%nt&u o;)in%&%a 9i a/%na?a&%a t%&%nului A(7iziionarea *exproprierea+ terenului Amena4area terenului Amena4area pentru prote(ia me iului #O#AL CAPI#OL 1 CAPI#OL 2 - Ch%ltui%li $%nt&u a1i(u&a&%a utilit,)ilo& n%c%1a&% o;i%cti+ului

12

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare 2$1 Alimentare (u ap& (analizare& alimentare (u gaze naturale& agent termi(& energie ele(tri(& tele(omuni(aii %7eltuieli a'erente ra(or rii la reelele e utiliti #O#AL CAPI#OL 2 3 CAPI#OLUL 3 - Ch%ltui%li $%nt&u $&oi%cta&% 9i a1i1t%n), t%hnic, 3$1 6tu ii e teren *geote7ni(e& geologi(e& 7i rologi(e& 7i rogeote7ni(e& 'otogrammetri(e& topogra'i(e "i e #ta!ilitate a terenului+ %7eltuieli pentru avize& a(or uri& autorizaii e (on#tru(ie Proie(tare "i inginerie %on#ultan A#i#ten te7ni( #O#AL CAPI#OL 3 9 CAPI#OLUL A - Ch%ltui%li $%nt&u in+%1ti)ii 9$1 9$2 9$3 5 CAPI#OLUL = - Alt% ch%ltui%li 5$1 Organizare e "antier 5$1$1 >.E.E. .ucrri de construc ii i instala ii a"erente organizrii de antier 5$1$2 >.E.?. 6+eltuieli cone(e organizrii de antier 5$2 5$3 %omi#ioane& taxe "i (ote legale %7eltuieli iver#e "i neprevzute #O#AL CAPI#OL = %on#tru(ii "i in#talaii 2tila4e "i e(7ipamente #pe(i'i(e "i 'un(ionale Dotri e #pe(ialitate #O#AL CAPI#OL A

2$2

3$2 3$3 3$9 3$5

13

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare : CAPI#OLUL C Ch%ltui%li a3%&%nt% i/$l%/%nt,&ii $&oi%ctului %7eltuieli e pu!li(itate "i in'ormare %7eltuieli e au it #O#AL CAPI#OL C I II III #O#AL ch%ltui%li Alt% ch%ltui%li n%%li(i;il% #O#AL GENERAL 2IKII4

:$1 :$2

6u(%tul $&oi%ctului L M#otal (%n%&al 2coloana =4 K#otal (%n%&al 2coloana C45 L%i Aten#ie3 Unele cate&orii "e c2eltuieli sunt consi"erate eli&ibile !ntr*o anumit limit procentual ' 6+eltuieli e"ectuate pentru ac+izi ionarea de terenuri sau e(propriere : capE.E; sunt considerate eligi)ile n limita a E1I din !aloarea total eligi)il a proiectului 6+eltuielile pentru proiectare i asisten te+nic :cap. 0; sunt considerate eligi)ile n limita a >I din !aloarea total eligi)il a proiectului 6+eltuielile pentru construirea modernizarea cilor de acces la principalele o)iecti!e turistice naturale :cuprinse n linia A.E de mai sus; sunt eligi)ile n limita a ma(im E1I din !aloarea total :c+eltuieli eligi)ile i c+eltuieli neeligi)ile; a proiectului. 6+eltuielile di!erse i nepre!zute sunt eligi)ile n limita a ma(im E1I din !aloarea uneia sau& cumulat a mai multor c+eltuieli cuprinse la cap. A

A-1-2- SURSE E !INANARE A PROIEC#ULUI NMO ELO

14

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare Prezentai etalierea #ur#elor e 'inanare ale proie(tului& (on'orm ta!elului, A-1-2-1- P%nt&u $&oi%ct% ca&% nu 1unt (%n%&atoa&% d% +%nitu&i NRCR#I a;cII a;cIII SURSE E !INANARE 7ALOARE 2RON4 7aloa&%a total, a $&oi%ctului' din ca&%8 3aloarea neeligi!il a proie(tului 3aloarea eligi!il a proie(tului ?3A neeligi!il Cont&i;u)ia $&o$&i% 0n $&oi%ct' din ca&%8 %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli eligi!ile %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli neeligi!ile ?3A neeligi!il A1i1t%n), 3inancia&, n%&a/;u&1a;il, 1olicitat, Min- 1'JAP din 2C4 234 274 I; - IIa 234K2C4K274 234 2C4 274

*Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 24% la cheltuieli (atat cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM P ! ra"burseaza nu"ai TVA a#erent cheltuielilor eligibile. I Ia I; Ic II IIa II; IIc III I L Ia K I; K Ic valoarea #e preia in ta!elul HIugetul proie(tuluiH (ol$ 3 linia H?otal generalH valoarea #e preia in ta!elul HIugetul proie(tuluiH (ol$ : linia H?otal generalH valoarea #e preia in ta!elul HIugetul proie(tuluiH (ol$ 7 linia H?otal generalH II L IIa K II; K IIc L I; Q 1'JAP L Ia valoarea #e preia in ta!elul HIugetul proie(tuluiH (ol$ 7 linia H?otal generalH L I; - IIa

Gn (are, I 7aloa&%a total, a $&oi%ctului L 3aloarea neeligi!il a proie(tului F 3aloarea total eligi!il a proie(tului F ?3A neeligi!il II Cont&i;u)ia $&o$&i% 0n $&oi%ct L %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli eligi!ile F %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli neeligi!ile F ?axa pe valoare a ugat neeligi!ila

15

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare A-1-2-2- P%nt&u $&oi%ct% ca&% 1unt (%n%&atoa&% d% +%nitu&i

NR- CR#- SURSE E !INANARE I a$ 7aloa&%a total, a $&oi%ctului' d-c-8 3aloarea neeligi!il a proie(tului

7ALOARE L IaKI;KIc 6e in(lu e valoarea in (oloana 3 J%7eltuieli neeligi!ileK in !ugetul proie(tului 6e in(lu e valoarea in (oloana : J?otal eligi!ilK in !ugetul proie(tului 6e in(lu e valoarea in (oloana 7 L?3A neeligi!lK in !ugetul proie(tului L IIaKII;KIIcKIId E 1$<9MB1e(e#arul e 'inanare a'erent (o#tului eligi!il1 *1/@+ .aE..! E .! - 1e(e#arul e 'inanare a'erent (o#tului eligi!il *1/@+ .. E.(

!$ ($ II a;cdIII

3aloarea eligi!il a proie(tului ?3A neeligi!il Cont&i;u)ia $&o$&i% 0n $&oi%ct' d-c-8 %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli eligi!ile %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli neeligi!ile Auto'inanarea proie(tului ?3A neeligi!il

A6.6?@1AN /.1A1%.ARN 1@RA=I2R6AI.8N L JI-0CPQ 1e(e#arul e 6O8.%.?A?N 'inanare a'erent (o#tului eligi!il *1/@+

A-2- PROIEC#E PRI7IN IN!RAS#RUC#URA E #URISM E U#ILI#A#E PU6LICA> PRI7A#B


A-2-1- 6UGE#UL PROIEC#ULUI %nu/i&%a ca$itol%lo& 9i CGEL#UIELI 1u;ca$itol%lo& NEELIGI6ILE 2 3 CGEL#UIELI ELIGI6ILE 6a*, 1 1 1$1 1$2 1$3
$

N&- c&t

#7A %li(i;il, 5

#O#AL ELIGI6ILB :E9F5

#7A NEELIGI6ILB

CAPI#OL 1 - Ch%ltui%li $%nt&u o;)in%&%a 9i a/%na?a&%a t%&%nului A(7iziionarea *exproprierea+ terenului Amena4area terenului Amena4area pentru prote(ia me iului

A%a cu" a rezultat acesta din calculul #inan&'rii nera"bursabile pentru proiectele generatoare de (enit, prin "etoda necesarului de #inan&are ()#unding * gap+)

16

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare #O#AL CAPI#OL 1 2 2$1 CAPI#OL 2 - Ch%ltui%li $%nt&u a1i(u&a&%a utilit,)ilo& n%c%1a&% o;i%cti+ului Alimentare (u ap& (analizare& alimentare (u gaze naturale& agent termi(& energie ele(tri(& tele(omuni(aii %7eltuieli a'erente ra(or rii la reelele e utiliti #O#AL CAPI#OL 2 3 CAPI#OLUL 3 - Ch%ltui%li $%nt&u $&oi%cta&% 9i a1i1t%n), t%hnic, 3$1 6tu ii e teren *geote7ni(e& geologi(e& 7i rologi(e& 7i rogeote7ni(e& 'otogrammetri(e& topogra'i(e "i e #ta!ilitate a terenului+ %7eltuieli pentru avize& a(or uri& autorizaii e (on#tru(ie Proie(tare "i inginerie 3$9 %on#ultan 3$5 A#i#ten te7ni( #O#AL CAPI#OL 3 9 CAPI#OLUL A - Ch%ltui%li $%nt&u in+%1ti)ii 9$1 9$2 9$3 5 CAPI#OLUL = - Alt% ch%ltui%li 5$1 Organizare e "antier 5$1$1 >.E.E. .ucrri de construc ii i instala ii a"erente organizrii de antier 5$1$2 >.E.?. 6+eltuieli cone(e organizrii de antier %on#tru(ii "i in#talaii 2tila4e "i e(7ipamente #pe(i'i(e "i 'un(ionale Dotri e #pe(ialitate #O#AL CAPI#OL A

2$2

Ch%ltuial, n%%li(i;il, Ch%ltuial, n%%li(i;il, Ch%ltuial, n%%li(i;il, Ch%ltuial, n%%li(i;il, Ch%ltuial, n%%li(i;il,

3$2 3$3

Ch%ltuial, n%%li(i;il,

17

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare 5$2 5$3 %omi#ioane& taxe "i (ote legale %7eltuieli iver#e "i neprevzute #O#AL CAPI#OL = : CAPI#OLUL C Ch%ltui%li a3%&%nt% i/$l%/%nt,&ii $&oi%ctului %7eltuieli e pu!li(itate "i Ch%ltuial, in'ormare n%%li(i;il, Ch%ltuial, %7eltuieli e au it n%%li(i;il, #O#AL CAPI#OL C I II III #O#AL ch%ltui%li Alt% ch%ltui%li n%%li(i;il% #O#AL GENERAL 2IKII4 Ch%ltuial, n%%li(i;il,

:$1 :$2

Aten#ie3 Unele cate&orii "e c2eltuieli sunt consi"erate eli&ibile !ntr*o anumit limit procentual ' 6+eltuieli e"ectuate pentru ac+izi ionarea de terenuri sau e(propriere :capE.E; sunt considerate eligi)ile n limita a E1I din !aloarea total eligi)il a proiectului 6+eltuielile di!erse i nepre!zute sunt eligi)ile n limita a ma(im E1I din !aloarea uneia sau& cumulat a mai multor c+eltuieli cuprinse la cap. A

A-2-2- SURSE E !INANARE A PROIEC#ULUI NMO ELO Prezentai etalierea #ur#elor e 'inanare ale proie(tului& (on'orm ta!elului, NRCR#I a;cII a;cIII SURSE E !INANARE 7ALOARE 2RON4 7aloa&%a total, a $&oi%ctului' din ca&%8 3aloarea neeligi!il a proie(tului 3aloarea eligi!il a proie(tului ?3A neeligi!il Cont&i;u)ia $&o$&i% 0n $&oi%ct' din ca&%8 %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli eligi!ile %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli neeligi!ile ?3A neeligi!il A1i1t%n), 3inancia&, n%&a/;u&1a;il, 1olicitat, /in- 30P' A0P' =0P 234 274 I;-IIa 234K2C4K274 234 2C4 274

18

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare

*Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 24% la cheltuieli (atat cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM P ! ra"burseaza nu"ai TVA a#erent cheltuielilor eligibile. I Ia I; Ic II IIa II; IIc III Gn (are, I 7aloa&%a total, a $&oi%ctului L 3aloarea neeligi!il a proie(tului F 3aloarea eligi!il a proie(tului F ?3A neeligi!il II Cont&i;u)ia $&o$&i% 0n $&oi%ct L %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli eligi!ile F %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli neeligi!ile F ?axa pe valoare a augata neeligi!ila III A1i1t%n), 3inancia&, n%&a/;u&1a;il, 1olicitat, E 3aloarea eligi!il a proie(tului %ontri!uia #oli(itantului la (7eltuieli eligi!ile I L Ia K I; K Ic valoarea #e preia in ta!elul HIugetul proie(tuluiH (ol$ 3 linia H?otal generalH valoarea #e preia in ta!elul HIugetul proie(tuluiH (ol$ : linia H?otal generalH valoarea #e preia in ta!elul HIugetul proie(tuluiH (ol$ 7 linia H?otal generalH II L IIa K II; K IIc L I; Q 30P' A0P' =0P L Ia valoarea #e preia in ta!elul HIugetul proie(tuluiH (ol$ 7 linia H?otal generalH L I; - IIa

=- CER#I!ICAREA APLICAIEI

=-1 ECLARAIE %on'irm ( in'ormaiile in(lu#e -n a(ea#t (erere "i etaliile prezentate -n o(umentele anexate #unt (ore(te "i a#i#tena 'inan(iar pentru (are am apli(at e#te ne(e#ar proie(tului pentru a #e erula (on'orm e#(rierii$ De a#emenea& (on'irm ( nu am la (uno"tin ni(i un motiv pentru (are proie(tul ar putea # nu #e eruleze #au ar putea 'i -nt>rziat$

19

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 5 Dezvoltarea ura!il "i promovarea turi#mului Domeniul e intervenie 5$2 %rearea& ezvoltarea& mo ernizarea in'ra#tru(turii e turi#m pentru valori'i(area re#ur#elor naturale "i (re"terii (alitii #ervi(iilor turi#ti(e Ghidul Solicitantului Anexa 1 %erere e 'inanare Gneleg ( a( (ererea e 'inanare nu e#te (omplet (u privire la toate etaliile "i a#pe(tele #oli(itate& in(lu#iv a(ea#t #e(iune& ar putea 'i re#pin#$ Prezenta (erere a 'o#t (ompletat av>n (uno"tin e preve erile in %o ul Penal a optat prin 8egea nr$ 30152009 (u mo i'i(arile "i (ompletrile ulterioare$ ata Nu/%l% ' $&%nu/%l% :litere mari de tipar; &%$&%*%ntantului l%(al al 1olicitantului 1au $%&1oan%i 0/$ut%&nicit% !unc)ia ocu$at, 0n o&(ani*a)i% ---------------------------------------------S%/n,tu&a-------------------------*"tampila+ ,se"natura,sta"pila,nr. pagina-

20

S-ar putea să vă placă și