Sunteți pe pagina 1din 30

Aceste rela

ii au determinat o puternic

accentuare a fenomenul ui de interdepend en

dintre posturi, func

ii

i compartim ente. S-a sim

it nevoia ca sarcinile, drepturile, obliga

iile fiec

rui post s

fie precizate ntr-un act

organizator ic care s

permit

managerul ui s

dirijeze

is

controleze activitatea subordona

ilor s

i, fenomen care a determinat apari

ia unor principii, norme de func

ionare etc., valabile pentru toate unit

ile economice dintr-o ramur

sau subramur

a economiei na

ionale. De

i unitar

, format

, deci din elemente str ns legate ntre ele, totu

i structura organizator ic

prezint

, mai ales, pentru ad ncirea studiului ei, dou

mari p

i! structura organizator ic

de manageme nt "func

ional

i structura organizator ic

de produc

ie "opera

ional

#. Structura managerial

"func

ional # reune te ansamblul

posturilor din sistemul de manageme nt, compartim

entelor func ionale i rela

iile organizator ice astfel constituite nc t s

se asigure condi ii economice

S-ar putea să vă placă și